You are on page 1of 13

Persoonlijk Ontwikkelplan

Van Olivier Verbeek

Auteur: Olivier Verbeek Studentnummer: 500674699 Klas: IT_103 Datum: 20 juni 2013

Inleiding
Dit persoonlijk ontwikkelplan is geschreven in opdracht van de Hogeschool van Amsterdam. Bij de lessen van Professional Skills 1 is gevraagd om een persoonlijk ontwikkelplan te schrijven in voorbereiding van een assessment dat aan het einde van jaar een plaats zal vinden. Om het verhaal wat overzichtelijker te houden, heb ik besloten het in de volgende volgorde te vertellen. Om te beginnen vertel ik over mijzelf in mijn curriculum vitae en mijn hierop volgend zelfportret dat ik in blok één voor het vak Professional Skills 1 heb gemaakt en afgesloten met een terugblik en SWOT analyse. Vervolgens ga ik in op de stof die wij gedurende blok vier hebben behandeld bij Professional Skills 1, namelijk de competenties en het kernkwadrant. Tenslotte vertel ik over de dingen die nog komen zullen gaan zoals de keuzevakken die ik in jaar twee voor het vak Professional Skills 2 ga volgen, mijn studieplan om mijn studie succesvol af te ronden en mijn toekomstvisie over wat ik gedurende de aankomende tien jaar ga doen.

Inhoudsopgave
Inleiding............................................................................................................................................ 1 Curriculum Vitae............................................................................................................................... 3 Zelfportret......................................................................................................................................... 4 1.1 Inleiding.................................................................................................................................. 4 1.2 Beroepsbeeld ......................................................................................................................... 4 1.3 Voorgeschiedenis ..................................................................................................................4 1.4 Studie .................................................................................................................................... 5 1.5 Persoonlijke kenmerken .........................................................................................................6 1.6 Terugblik op het eerste jaar....................................................................................................7 1.7 SWOT analyse........................................................................................................................ 7 Competenties................................................................................................................................... 8 1.8 Voorgeschreven...................................................................................................................... 8 1.9 Vrije keuze.............................................................................................................................. 8 Kernkwadrant................................................................................................................................... 9 1.10 Rust...................................................................................................................................... 9 1.11 Nauwkeurigheid.................................................................................................................... 9 Keuzevakken.................................................................................................................................. 10 1.12 Timemanagement............................................................................................................... 10 1.13 ICT en Ethiek...................................................................................................................... 10 Studieplan...................................................................................................................................... 11 Toekomstvisie................................................................................................................................ 12

Persoonlijk Ontwikkelplan

2

Curriculum Vitae
Naam Geboortedatum Geboorteplaats Adres Burgerlijke staat E-mailadres Telefoon Opleiding 2012 – heden 2010 – 2011 2009 – 2010 2003 - 2009 Vaardigheden • Rijbewijs B sinds oktober 2009, actief gebruikt • Engels: vloeiend (schriftelijk en mondeling) • Frans, Duits en Deens: redelijk • Typediploma • Computervaardigheden: Word, Excel, Powerpoint, Photoshop, Javascript, Actionscript, MySQL • UML Werkervaring 2012 2008 – 2009 2007 2005 Nevenactiviteiten Ik ben actief bij een internetgemeenschap waarbij ik verschillende evenementen organiseer en begeleid. Tevens ben ik beheerder van het bijbehorende forum. Van 2006 tot 2013 heb ik als vrijwilliger een rolstoelhockey team in Amersfoort begeleid waarmee ik ook meespeelde. Tien uur per week post bezorgd voor PostNL gedurende zes maanden. Op oproepbasis bij een wijnproeverij taken verricht als afwassen, proeverij voorbereiden, orders rondbrengen en kerstpakketten maken. Vier maanden parttime vulploegmedewerker bij C1000. Kranten rondgebracht voor lokale krant. Technische Informatica Hogeschool van Amsterdam Bachelor Bouwkunde Universiteit Delft – 1e jaar Bachelor Levensmiddelentechnologie Universiteit Wageningen – 1 e jaar Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt Amersfoort N&G profiel - diploma Olivier Peter Nicolas Verbeek 25 maart 1991 Rotterdam Krommenieërpad 78, 1521HB, Wormerveer Ongehuwd olivierverbeek@hotmail.com 06-2828 7368

Persoonlijk Ontwikkelplan

3

Zelfportret
Dit zelfportret heb ik aan het begin van mijn studie Technische Informatica aan de Hogeschool van Amsterdam geschreven. Paragraaf zes is toegevoegd en geeft kort weer hoe het eerste jaar verlopen is en hoe ik erop terug kijk.

1.1 Inleiding
Mijn naam is Olivier Verbeek, 21 jaar en ben geboren in Rotterdam. Toen ik een jaar was, zijn mijn ouders verhuisd naar Amersfoort en daar heb ik bijna mijn hele leven gewoond. Nu woon ik in Wormerveer samen met mijn vriendin die ik twee jaar geleden heb ontmoet in Denemarken en wij hebben samen twee honden. Ik ben graag creatief bezig en vind tekenen leuk en ben ook geïnteresseerd in tekeningen van anderen. Ik ben al sinds ik jong was geïnteresseerd in computers en heb eigenlijk nooit gedacht er mijn beroep van te maken tot afgelopen zomer waar ik mij bedacht had dat ik toch wel graag meer zou willen weten over dit onderwerp.

1.2 Beroepsbeeld
1.1: Op welke manier heb je kennis gemaakt met het IT? Op de middelbare school heb ik in het derde jaar een cursus informatica gehad. Omdat ik in mijn vrije tijd toch al veel met computers te maken had, heb ik deze cursus vrij eenvoudig afgerond. In de zomer van 2012 heb ik bij de Hogeschool van Utrecht en Amsterdam een kijkje genomen in de verschillende IT opleidingen die deze scholen aanbieden en heb besloten mij aan te melden. 1.2: Wat sprak je hierin aan? Ik ben erg nieuwsgierig hoe de techniek precies werkt. Computers vond ik altijd gewone apparaten omdat ik ermee ben opgegroeid en ik heb nooit bedacht hoe ingewikkeld het eigenlijk in elkaar kan zitten en wil daar graag meer van te weten komen. 1.3: Hoe zie je jezelf later in de beroepsuitoefening? Hier heb ik nog geen goed beeld over. Ik wil mijn kennis binnen de IT vergroten, maar ik ben er nog niet helemaal achter wat ik later met die kennis wil gaan doen. Ik hoop daar gedurende mijn studie achter te komen. Het lijkt mij leuk om later dingen te kunnen maken en hier mensen blij mee te maken om zo een contributie te leveren aan de mensen die daar gebruik van willen maken.

1.3 Voorgeschiedenis
2.1: Welke vooropleiding of werkervaring heb je voorafgaand aan deze opleiding gehad? Ik heb een Vwo-opleiding afgerond op het stedelijke gymnasium in Amersfoort in 2009 met een Natuur en Gezondheid profiel. Het schooljaar direct hierna ben ik begonnen aan de universiteit in Wageningen waar ik een half jaar Levensmiddelentechnologie gevolgd heb. Het jaar daarop heb ik Bouwkunde aan de universiteit in Delft gedaan, maar na een jaar bleek het toch niet volledig mijn ding. Om niet een overhaaste derde keuze te maken, heb ik het jaar daarop gewerkt bij PostNL als postbezorger en ondertussen nagedacht wat ik wilde gaan doen. Toen kwam ik uit op Technische Informatica aan de Hogeschool van Amsterdam.

Persoonlijk Ontwikkelplan

4

2.2: Wat uit je voorgaande studie of werkervaring denk je mee te kunnen nemen zodat dit je studieloopbaan ten positieve kan beïnvloeden? Het is niet zozeer inhoudelijke informatie wat mijn studieloopbaan positief beïnvloedt aangezien het niet erg relevante informatie is. Het is voornamelijk de werkhouding die ik hoop goed te gaan gebruiken. De universiteit heeft mij geleerd meteen goed te beginnen en niet achter te lopen met werk. Als ik meteen mijn opdrachten zo goed mogelijk doe, kom ik vanzelf er wel achter hoeveel tijd ik heb voor vrije tijd. Liever beginnen met teveel werk doen en later meer vrije tijd hebben, dan andersom waardoor ik tijd tekort kom en hierdoor andere dingen niet meer kan doen.

1.4 Studie
3.1: Welke factoren uit je omgeving stimuleren of juist remmend werken voor je studie? Onlangs ben ik gaan samenwonen met mijn vriendin en zij heeft een lastige start gehad toen zij naar Nederland kwam verhuizen. Hierdoor komen er enkele lasten op mij neer en heb ik het soms zwaar om mijn aandacht op mijzelf te richten. Omdat ik graag andere mensen help, richt ik soms te weinig tijd op mijzelf. Gelukkig helpt mijn vriendin mij toch wel vaak met mij hier aan te herinneren en zij begrijpt de situatie net zo goed als ik. 3.2: Bij je vorige studie, hoe planmatig werkte je? Ik probeer altijd dingen die ik begin meteen af te maken. Hierdoor blijven de dingen die ik te doen heb overzichtelijker en wordt het niet meteen een chaos. Door goed dingen op te schrijven, op tijd te doen en af te maken, blijft het overzichtelijk en houd je controle. 3.3: Hoeveel uur per week ga je vrij maken om aan je studie te besteden, hoeveel aan hobby's, werk, uitgaan e.d.? Mijn instelling is dat mijn studie voorop staat. Ik wil graag mijn diploma halen en ik weet uit mijn vorige studies hoe snel iets kan mis gaan. Er zijn altijd redenen waardoor dingen niet volgens planning gaan en daarom reserveer ik vaak tijd om achterstanden zo snel mogelijk in te halen. Mijn hobby’s krijgen vaak minder tijd, maar mijn doel is om mijn werk snel en goed af te maken zodat ik daarna meer tijd voor mijn hobby’s heb. 3.4: Hoe zie je jezelf als student aan de IT opleiding en als student van de HVA? Ik ben gemotiveerd en wil graag mijn diploma halen. Ik heb mij voorgenomen dat het hard werken word en als het werk af is, is er tijd voor vrije tijd, maar dat moet verdiend worden. 3.5: Hoe zie je het toekomstige contact tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten? Tot nu toe heb ik het goed ervaren. Zowel de studenten als docenten lijken mij aardige en reële mensen. Als het blijft zoals ik het tot nu toe heb ervaren, ben ik tevreden.

Persoonlijk Ontwikkelplan

5

1.5 Persoonlijke kenmerken
4.1: Welke sterke punten van jezelf denk je tijdens deze studie en in de latere beroepsuitoefening goed te kunnen gebruiken? - Vastberadenheid. Ik stel een doel en doe mijn best dit te bereiken. - Communicatie. Ik luister naar wat anderen te zeggen hebben en geef mijn mening. Mensen kunnen het daar mee eens zijn of niet en daar praat ik dan graag over. - Werkhouding. Het liefst werk ik eerst hard en heb vervolgens wat meer tijd voor vrije tijd dan dat ik veel vrije tijd neem terwijl ik moet werken. 4.2: Welke aspecten van jezelf kunnen je mogelijk remmen in je studie en / of beroepsuitoefening? Ik kan soms eigenwijs zijn en kan het overtuigen van mijn doen wat langer duren. Vaak kom ik er dan later achter waar ik de fout maak en leer ik daarvan. Omdat ik nieuwsgierig ben, wil ik liever iets uitproberen en erachter komen dat het niet lukt. Als iemand mij erop wijst dat ik een fout ga maken, moet ik begrijpen waarom ik die fout tegen kom en niet dat ik die fout ga maken. 4.3: Hoe reageer je op feedback? Het liefst zo goed mogelijk. Feedback is om van te leren en te begrijpen hoe anderen over jouw prestatie denken. Als je alleen maar naar jezelf zou luisteren, leer je niets omdat je geen vergelijking met anderen hebt. Als ik negatieve feedback krijg, vind ik dat niet leuk, maar ik probeer het wel meteen te begrijpen en te leren hoe het dan goed moet. 4.4: Hoe snel vraag je om hulp? Ik probeer altijd eerst zelf om mij bij mijn problemen te helpen. Pas als ik er echt niet uit kom, vraag ik hulp in. Hoewel ik het vaak lastig vind om hulp te vragen, probeer ik me er wel te van overtuigen dat ik anders teveel achter ga lopen en niet meer aan andere dingen toe kom. 5: Zijn er andere onderwerpen die voor jou, of voor je studieloopbaanbegeleider van belang kunnen zijn voor het vaststellen van je beginsituatie? Zo ja, vermeld ze. Ik hoop dat deze opdracht een goede indruk van mij geeft. Hoewel ik vaak streef mijn best te doen, heb ik persoonlijke problemen die mij hier soms van afleiden. Verder heb ik dyslexie en heb hier een verklaring voor. Hiervoor ga ik nog een afspraak maken om bij de decaan langs te gaan.

Persoonlijk Ontwikkelplan

6

1.6 Terugblik op het eerste jaar
Het is nu een paar maanden later en ik heb tot nu toe al mijn vakken gehaald. De twee jaren WO die ik hiervoor heb gedaan, hebben mij een goede werkhouding geleerd die ik dit jaar kon toepassen. Door op tijd te beginnen met mijn opdrachten en niet tot het laatste moment te wachten, heb ik alles op tijd af gekregen en was er niet veel stress of lange nachten. Het is niet altijd gelukt om overal meteen aan de gang te gaan, maar het is wel gelukt om alles op tijd af te krijgen. De sfeer op de HvA is mij goed bevallen. Docenten nemen de tijd voor je en beantwoorden graag je vragen, zo niet persoonlijk vanwege een eigen planning, dan wel via de email. Het systeem om cijfers te krijgen viel nogal tegen, ook bij de andere studenten en docenten, en hiervoor heb ik een aantal keren docenten moeten benaderen die mij hielpen en het voor elkaar kregen. De studenten zijn in het algemeen gezellig en zijn vaak in voor een lolletje, maar weten ook wel weer serieus te worden wanneer dat nodig is bij bijvoorbeeld groepswerk. Mijn propedeuse denk ik dit jaar nog te gaan halen en ik kijk uit naar volgend jaar. Het programma van de Technical Computing richting spreekt mij aan en ik heb er zin in.

1.7 SWOT analyse
Strengths Een van mijn sterktes is dat ik erg gemotiveerd ben om mijn studie af te ronden. Hierdoor ben ik serieus met mijn vakken bezig en probeer ik zoveel mogelijk bij te blijven met mijn werk en het op tijd afmaken en inleveren. Weaknesses Een zwakte is dat ik soms te laat om hulp vraag. Ik probeer altijd om eerst zelf uit mijn problemen te komen en dan pas te gaan vragen. Het is al voorgekomen dat ik te lang zelf aan de gang was en hierdoor dreigde een deadline niet te halen. Als ik deze hulp eerder had gevraagd, was ik minder lang met deze opdracht bezig waardoor ik meer tijd kon richten op andere zaken. Opportunities In mijn omgeving ken ik veel mensen die iets met ICT doen of hier in werken. Hierdoor kan ik gemakkelijk om hulp vragen bij mijn studie of toekomstige carrière. Threats Ik kan soms wat eigenwijs zijn en als ik hierin doorschiet, kan dit een bedreiging zijn. Mensen kunnen mij vertellen dat mijn aanpak van een probleem niet een goede oplossing is, maar als ik niet zo snel zie waarom dit dan zou zijn, probeer ik mijn manier uit voordat ik mee ga met de mening van de ander. Dit kan kostbare tijd zijn en ik moet op tijd bedenken of het het waard is om door te gaan met mijn eigen probeersels.

Persoonlijk Ontwikkelplan

7

Competenties
1.8 Voorgeschreven
T1: Planmatig Werken

Deze competentie heb ik geleerd door te leren een planning te maken. Eerder had ik vaak problemen met het maken van een planning omdat het meer een last dan een hulpmiddel voor mij was. In mijn laatste project heb ik als teamleider een planning gemaakt voor ons team. Deze planning werd gevolgd en zo wisten we precies wat er gedaan moest worden en konden we de planning afwerken. Hierdoor ontstond een rustige werkhouding en is er geen reden geweest voor stress.
R2: Samenwerken

Deze competentie lukt mij goed, maar er is nog ruimte voor verbetering. Zo heb ik soms moeite met het geven van feedback. Ik ben graag direct en kan concreet aanwijzen waar ik ruimte zie voor verbetering, zowel bij mijzelf als bij anderen. Dit kan leiden dat anderen mijn feedback niet waarderen omdat het misschien aanvallend overkomt. Dit heb ik eerder opgelost door dan maar niets te zeggen. Hierdoor vond mijn vorige projectgroep het wel fijn samenwerken met mij, maar ik had zelf het idee dat ik meer van me moest laten horen. Ik ben van plan dit te verbeteren door in mijn volgende project vaker feedback te geven en proberen feedback te krijgen op mijn manier van feedback geven.

1.9 Vrije keuze
Z2: Reflecteren

Het reflecteren op mijn doen en laten gaat beter dan toen ik ben begonnen met mijn studie. Hoewel ik het al redelijk kon, ben ik meer concreet geworden en kan ik beter bepalen wat en op welke manier dit beter kan. Dit is mij duidelijker geworden tijdens het schrijven van onze proces- en reflectieverslagen van de projecten die wij dit jaar gedaan hebben. Niet alleen bij het schrijven van mijn eigen stuk, maar ook door het lezen van wat de anderen over mij en over zichzelf schreven. Ik ben van plan deze competentie verder te ontwikkelen door vaker, ook gedurende projecten, te reflecteren op mijzelf en teamleden. De STAR(R) methode kan mij hierbij goed helpen.
R1: Communiceren

Hoewel ik mijn geschreven communicatie goed vind, vind ik het mondelijk deel vaak lastiger, zoals bijvoorbeeld het geven van feedback. Ik weet niet altijd snel wat ik precies wil vertellen, dus ik heb er soms meer tijd voor nodig. Mijn plan om dit te verbeteren is om voordat ik een discussie voer of iemand feedback geef, goed door te nemen wat ik wil vertellen en dit zo concreet mogelijk te maken. Door me beter voor te bereiden op deze dingen, hoop ik sneller te kunnen antwoorden en zo mijn punt sneller en duidelijker te maken.

Persoonlijk Ontwikkelplan

8

Kernkwadrant
1.10 Rust

Een kernkwaliteit van mij is rust. Ik ben doorgaans vrij rustig. Dit hangt enigszins samen met de situatie, maar zelfs in stressvolle situaties blijf ik rustig. Een valkuil hierin is dat wanneer ik te rustig aan ga doen, het voornamelijk traagheid veroorzaakt. Vandaar de uitdaging om meer energiek te worden wanneer ik dreig traag te worden. Een voorbeeld hierbij is de rustige werkhouding die onze groep in het tweede project hadden. Tijdens een coachinggesprek is het naar voren gekomen dat we toch wel wat harder aan het werk moesten en dat was net op tijd gekomen, anders hadden we het project waarschijnlijk niet op tijd gehaald.

1.11 Nauwkeurigheid

Een ander kernkwaliteit van mij is nauwkeurigheid. Ik ben vaak precies en consequent met mijn werk. Hierin schiet ik weleens uit en wordt ik perfectionistisch waardoor ik soms niet meer weet wanneer ik ergens mee klaar ben. Op deze momenten vind ik dat mijn werk steeds niet voldoende is en moet ik mezelf dwingen om meer flexibel te worden en genoegen nemen met iets dat niet helemaal perfect is, maar wel goed. Een allergie hierbij is chaos; ik hou er niet van als mensen zomaar ergens mee bezig zijn en niet nauwkeurig zijn in wat zij uitvoeren.

Persoonlijk Ontwikkelplan

9

Keuzevakken
In dit hoofdstuk beschrijf ik de twee keuzevakken die ik in mijn tweede jaar aan de technische informatica opleiding van de Hogeschool van Amsterdam voor het vak Professional Skills 2 wil gaan volgen. Ik geef een korte toelichting waarom ik deze vakken heb gekozen en wat mijn verwachtingen hiervan zijn.

1.12 Timemanagement
Hoewel ik wel vaak mijn deadlines haal, ben ik vaak niet tevreden met hoe het proces is verlopen. Vaak moet er wanneer de deadline nadert toch nog erg veel gedaan worden en lever ik niet altijd iets in waar ik honderd procent achter sta. Mijn verwachting van het vak timemanagement is dat ik leer om beter met mijn tijd om te gaan en hierdoor meer rust en tijd voor mezelf genereer zelfs wanneer de deadline nadert. Ik probeer uit mezelf vaak vanaf het begin al veel te doen, maar dat lukt niet altijd.

1.13 ICT en Ethiek
Ik heb niet echt een erg goed beeld bij dit vak, maar ik ben wel vaak geïnteresseerd in de gedachtengang van zaken. Het lijkt me leuk om hier met anderen over te praten en te discussiëren. Omdat ik technische informatica doe en er tegenwoordig meer gebruik wordt gemaakt van (menselijke) robots, lijkt het me interessant om meer te weten over te komen over hoe mensen hier over denken.

Persoonlijk Ontwikkelplan

10

Studieplan
Het volgende jaar ben ik van plan mijn zelfde werkhouding aan te houden zoals uitgebreid behandeld in hoofdstuk 2. Het vak Embedded Systems 2, waar we dit jaar het eerste deel van hebben gehad, denk ik erg interessant te vinden omdat het verder gaat waar we eerder gestopt zijn. Het vak Algoritmen en Datastructuren denk ik moeilijk te gaan vinden, vandaar dat ik hier vanaf het begin goed mee aan de gang ga en alle lessen ga volgen. Net zoals Embedded Systems hebben we in het tweede jaar ook het vak Industrial Automation 2, wat verder gaat dan IA1. Ook erg interessant. Verder hebben we nog twee projecten en leren we de programmeertaal C++ waar ik naar uit kijk. In het verdere verloop van mijn studie is het de bedoeling een stage te doen en een minor te volgen. Ik weet nog niet goed naar welk stagebedrijf ik toe wil, maar het lijkt me interessant om iets met robotica te doen of gezondheidszorg. Mijn onderzoeksrapport van Professional Skills 1 ging over robotchirurgie wat mij wel aangreep. Hierbij sluit ook mijn N&G profiel, dat ik op de middelbare school heb gedaan, aan. Mijn minor denk ik zeker te weten, namelijk elektrotechniek. Dit jaar ben ik bezig geweest met onder andere microcontrollers en printplaatjes en dit vond ik erg leuk om te doen. Toch kwam ik er vaak achter dat ik liever toch iets meer er vanaf wilde weten en ben op internet rond gaan zoeken. Het lijkt me interessant om hier een minor in te volgen omdat het goed bij mijn huidige opleiding aansluit en ik er graag meer vanaf wil weten.

Persoonlijk Ontwikkelplan

11

Toekomstvisie
Over tien jaar hoop ik bij een bedrijf te werken en met plezier naar mijn werk te gaan. Het liefst zou dit een bedrijf zijn waar ik creatief bezig kan zijn met computers en nieuwe ideeën kan verwerkelijken. Ik ben technische informatica gaan doen omdat ik graag dingen wil kunnen laten bewegen en met hardware dingen maken. Het zou me daarom leuk lijken om hiermee te kunnen werken en bijvoorbeeld robots te kunnen bouwen. Verder kwa carrière weet ik het niet precies. Op dit moment zou ik het leuk vinden om met computers te werken, maar misschien dat ik daar over een paar jaar weer anders over denk omdat ik nogal een brede interesse heb. Wel is het zeker dat ik mijn opleiding af ga maken. Dit is de derde keer dat ik opnieuw een studie ben gaan doen. Er zullen altijd dingen zijn die tegenvallen, maar ik wil erg graag een diploma hebben om te kunnen laten zien dat ik een bepaald niveau bereikt heb. Tot nu toe heb ik nog geen spijt gehad van mijn keuze of dingen tegengekomen waar ik erg tegenop keek of die niet interessant leken.

Persoonlijk Ontwikkelplan

12