You are on page 1of 3

10.1 Er zijn verschillende redenen om te leren.

Hier zijn voorbeelden: - Vergroten van kennis - Verbeteren van je vaardigheden - Ontplooiing - Vergroten van je kennis op de arbeidsmarkt Dit zijn de meest voorkomende redenen waarom mensen naar school gaan of een opleiding doen, dat noem je ook wel met een duur woord: leermotief. Om het leren aantrekkelijker te maken zorgt de overheid voor de financiering van scholen, colleges en universiteiten, er zijn ook scholen waar de overheid dat niet doet, dat noem je privescholen, bij deze scholen zitten vaak een duur prijskaartje aan vast. Hoe meer je leert, hoe sneller je aan (beter) werk komt en veel meer mogelijkheden hebt op de arbeidsmarkt Drop-outs -Drop-outs zijn personen die vroegtijdig school verlaten ZONDER diploma. Overigens zijn de toekomstkansen van drop-outs relatief erg klein. De overheid bestrijd mogelijke dropouts door scholen te stimuleren om in te grijpen bij bijvoorbeeld spijbelgedrag. 10.2 Er zijn verschillende vormen van scholing. namelijk: - Herscholing: Je bestaande kennis en vardigheden opfrissen - Bijscholing: betekent dat je aan je bestaande kennis, kennis toevoegen. - Omscholing: Is onderwijs volgen dom een geheel ander vak te volgen

De overheid geeft relatief veel uit aan onderwijs, namelijk 22% van de totale begroting gaat naar het Ministerie van Onderwijs en Cultuur.

10.3

In Nederland is een kenniseconomie, wat dus gebaseerd is op kennis, zonder kennis zou dus de hele economie instorten. Daarom is naar school gaan ook zo belangrijk en dat wij dus een goed geschoolde beroepsbevolking hebben. Een goed geschoolde beroepsbevolking voorziet de volgende punten: - Kwalitatief hoogwaardige goederen en diensten leveren - Een goed geschoolde beroepsbevolking begrijpt veranderingen in de maatschappij en samenleving beter - Arbeidsproductiviteit is aanzienlijk hoger - Verkoopprijzen zijn lager, er is sprake van meer concurrentie - Hogere welvaart (de mate waarin een persoon zijn/haar behoeftes kan voorzien) 10.4 Er zijn binnen het VMBO verschillende gradaties, hier staan de gradaties: Hier zie je de gradaties en waarin je kan zien wat er na je VMBO mogelijk is om verder te studeren: VMBO Gradaties VMBO Theoretische Leerweg (TL) VMBO Kader en Gemengd (KGT) VMBO Basisberoeps (BB) VMBO Leerwerktraject (LWT) VMBO Leerwegondersteunend (LWOO) of Praktijkonderwijs (PrO) MBO Gradaties MBO Niveau 4, MBO Niveau 4+ (4+ staat voor 2 jaar ipv 4 jaren en met verzwaring) MBO Niveau 3, in speciale gevallen niveau 4 MBO Niveau 2 MBO Niveau 2 MBO Niveau 1

Immers is MBO niveau 1 ook een instap, want je kan ZONDER diploma van het VMBO immers ook instappen op Niveau 1 van het MBO. VMBO TL leerlingen hebben ook recht op toegang tot het HAVO wat ook 2 jaren duurt MBO 4+ en HAVO zijn gericht op scholing voor toegang tot het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO), het is immers ook mogelijk om met MBO 4 naar het HBO te gaan, echter duurt dit wel 4 jaren. 10.5 Belang van economie voor de toekomst. De overheid heeft belangen bij dat we de welvaart in ons land en in Europa vasthouden. De overheid vind dat we niet de wet van de “remmende voorsprong” krijgen. We moeten vechten tegen

opkomende economieen zoals Rusland, Brasil, China en Nigeria. Anders zouden we al onze welvaart misschien binnen 40 a 50 jaar kunnen kwijtraken.