You are on page 1of 1

SMK KINARUT, PAPAR

SENARAI SEMAK PELAJAR INDIVIDU
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 1
NAMA:__________________________________________
BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

TUNJANG

KECERGASAN

KEMAHIRAN

KESUKANAN

EVIDENS
B1DJ1E1
B2DJ1E1
B2DJ1E2
B3DJ1E1
B4DJ1E1
B5DJ1E1
B6DJ1E1
B1DJ2E1
B1DJ2E2
B2DJ2E1
B2DJ2E2
B2DJ2E3
B2DJ3E1
B2DJ4E1
B3DJ2E1
B3DJ3E1
B3DJ3E2
B4DJ2E1
B4DJ3E1
B4DJ4E1
B5DJ2E1
B2DJ5E1
B2DJ5E2
B6DJ2E1

/

TARIKH

CATATAN

KELAS:_______________ TAHUN: 2013
BIL
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

TUNJANG

KESIHATAN DIRI
DAN KELUARGA

GAYA HIDUP
SIHAT

KEBERSIHAN
DAN
KESELAMATAN
PERSEKITARAN

EVIDENS
B1DK1E1
B1DK1E2
B2DK1E1
B2DK1E2
B4DK1E1
B5DK1E1
B1DK2E1
B1DK2E2
B2DK2E1
B2DK2E2
B3DK1E1
B4DK2E1
B5DK2E1
B6DK1E1
B1DK3E1
B2DK3E1
B5DK3E1
B5DK4E1

/

TARIKH

CATATAN

TANDATANGAN PELAJAR: __________________________
PENGESAHAN GURU:
(
)
TARIKH : __________________________