You are on page 1of 42

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII

Proiect Phare „Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate” Programul „A doua șansă”

CARMEN COSTINA

LIMBA ENGLEZĂ
Modulul 1 Receptarea mesajelor orale și scrise Ghidul elevului

Această primă ediţie (pilot) este finanţată de Uniunea Europeană.

Aceste materiale – publicate în cadrul Proiectului Phare „Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate” 2003 – au fost realizate de o echipă de experţi ai Ministerului Educaţiei și Cercetării, pentru a fi folosite în primul an de aplicare experimentală a programului educaţional revizuit „A doua șansă” – învăţământ secundar inferior. Membrii echipei care a elaborat materialele sunt: Lucia Copoeru, coordonatoarea componentei „A doua șansă”– învăţământ secundar inferior Dorina Kudor, autoare „Limba și literatura română” Carmen Costina, autoare „Limba engleză” Ariana-Stanca Văcăreţu, autoare „Matematică” Nicolae Pellegrini, autor „Matematică” Luminiţa Chicinaș, autoare „Știinţe” Ioana Mihacea, autoare „Știinţe” Mihai Stamatescu, autor „Istorie” dr. Horaţiu Popa-Bota, autor „Geografie” dr. Doina-Olga Ștefănescu, autoare „Cultură civică” Paul Vermeulen, expert U.E., componenta „Elaborare curriculum și materiale educaţionale” Ghidul este realizat în conformitate cu programa școlară pentru disciplina Limba engleză din cadrul programului „A doua șansă” – învăţământ secundar inferior, aprobată de Ministerul Educaţiei și Cercetării prin Ordinul nr. 5375/29.12.2005 și este distribuit gratuit cursanţilor înscriși în acest program educaţional. Toate materialele din cadrul programului educaţional „A doua șansă” vor fi modificate, conform sugestiilor de îmbunătăţire formulate în urma utilizării lor în școală. În acest sens, trimiteţi comentariile și sugestiile dumneavoastră pe adresa secondchance@wyginternational.ro Coordonator editorial: Laura Codreanu Design copertă, layout: Elemér Könczey Design și dtp: András Tánczos Ilustraţii: Levente Szekeres Acest material este publicat în scopuri educaţionale, non-profit, pentru a fi folosit în primul an de aplicare experimentală a programului educaţional „A doua șansă” – învăţământ secundar inferior. Autorii s-au străduit să intre în legătură cu proprietarii imaginilor pentru a obţine permisiunea de a le folosi în această ediţie. Îi rugăm pe aceia pe care nu i-am putut contacta să ia legătura cu noi la secondchance@wyginternational.ro.

Această publicaţie face parte din Programul Phare 2003 „Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate”, componenta „A doua șansă”. Editorul materialului: Ministerul Educaţiei și Cercetării Data publicării: februarie 2006 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

© Ministerul Educaţiei și Cercetării

Contents
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Passport to English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Unit I. Identities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 1. Hello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 2. Can I call you? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 3. Family matters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 4. Describing people . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Check your progress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Unit II. Homes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 1. Welcome to our home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 2. This is my room . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 3. Who does what? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 4. What time do you…? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Check your progress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Unit III. Travelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 1. Journey planner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 2. Means of transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 3. Out and about . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 4. Shopping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Check your progress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Vocabulary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Get ready! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR

3

ENGLEZĂ

Introduction Introducere
Dragi tineri, Felicitãri cã aþi ales sã urmaþi cursurile de limba englezã din cadrul programului „A doua ºansã” – învãþãmânt secundar inferior. Nevoia de a înþelege o limbã strãinã se face simþitã în orice domeniu am lucra; de asemenea, atunci când cãlãtorim sau primim oaspeþi dintr-o þarã strãinã, ne descurcãm mult mai uºor dacã putem comunica într-o limbã de largã rãspândire, cum este limba englezã. În plus, cunoaºterea unei limbi strãine ne ajutã sã înþelegem mai bine modul de gândire al persoanelor de altã naþionalitate ºi chiar sã ne redescoperim pe noi înºine în raport cu celãlalt. Experienþa învãþãrii unei limbi strãine vã va ajuta sã învãþaþi mai uºor ºi alte limbi strãine, în funcþie de provocãrile cãrora va trebui sã le faceþi faþã. Acest curs vã va sprijini în invãþarea limbii engleze prin exerciþii ºi activitãþi comunicative care se bazeazã pe cunoºtinþe anterioare minime. Dacã nu aþi învãþat pânã acum niciodatã limba englezã, nu trebuie sã vã îngrijoraþi, pentru cã profesorul vostru va adapta lecþiile în funcþie de cunoºtinþele ºi nevoile voastre. Dacã, dimpotrivã, aveþi deja cunoºtinþe de bazã, vã va face plãcere sã exersaþi sã vã sprijiniþi colegii, descoperind lucruri noi împreunã cu ei. Fiecare dintre noi avem stiluri de învãþare diferite. Vã sugerãm sã analizaþi în permanenþã modul în care învãþaþi: observaþi care sunt activitãþile pe care le consideraþi uºoare ºi care sunt cele care presupun mai mult efort. Poate cã învãþaþi mai uºor atunci când cineva vã prezintã ºi explicã clar niºte reguli, sau poate cã învãþaþi mai uºor imitând un model. Unii vor prefera activitãþile scrise, alþii pe cele orale, unii activitãþile individuale, alþii pe cele în pereche sau echipã. Vã recomandãm sã faceþi însemnãri periodice într-un jurnal de învãþare, în care sã notaþi activitãþile care v-au plãcut, cele pe care le-aþi considerat uºoare sau grele, etc. Acest lucru vã va oferi ocazia de vã înregistra succesele, dar ºi de a trece mai uºor peste ceea ce vi se pare dificil. De asemenea, puteþi nota în jurnal cuvintele sau expresiile care credeþi cã vã vor fi utile într-o anumitã situaþie. Mai presus de toate, nu vã lãsaþi descurajaþi atunci când simþiþi cã nu vã descurcaþi de la bun început aºa cum v-aþi dori. Pentru a învãþa o limbã strãinã este nevoie de timp, dar ºi de foarte multã perseverenþã. Folosiþi orice ocazie aveþi (în clasã sau în situaþii reale) de a exersa cuvintele sau expresiile învãþate. Pentru a vã ajuta în acest sens, fiecare lecþie se încheie cu sugestii de utilizare a celor învãþate. Realizând ideile de la secþiunea “Use it!” puteþi sã vã îmbogãþiþi portofoliul, care va fi evaluat la sfârºitul cursului.
“English is the language of the future, the language of the computer. You have the right to English. Make it your right!” „Engleza este limba viitorului, limba calculatorului. Ai dreptul la limba englezã. Acceptã-l!” Benjamin Zephaniah, (poet, scriitor, actor britanic)

4

ENGLEZĂ • GHIDUL ELEVULUI

– Completaþi diverse formulare cu date personale. La finalul acestui curs. ºi nu uitaþi: „Aveþi dreptul la limba englezã. – Extrageþi informaþii simple dintr-un text scris. PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 5 . Rezolvând aceste fiºe.Fiºele de auto-evaluare de la sfârºitul fiecãrui capitol vã pot sprijini în obþinerea de rezultate cât mai bune la evaluãri.” Prin programul „A doua ºansã” puteþi face ca acest drept sã devinã cu adevãrat al dumneavoastrã. veþi reuºi sã: – Înþelegeþi un mesaj oral simplu. utilizând o serie de expresii cunoscute. – Realizaþi o descriere oralã simplã. pe teme personale. veþi putea identifica ce aþi reuºit sã învãþaþi si ce anume trebuie sã mai exersaþi. Bucuraþi-vã de succes. – Participaþi în conversaþii simple.

80% of computer information is in English. Do you meet people who speak English? 3. Many international words come from English: internet. etc. international sports. airports and control towers. b. Did you know? a. English is the official or semi-official language in 60 countries. enter.Passport to English 1. pop music. c. computer Do you know any others? 4. English is the main language used in science and technology. Do you listen to music in Eglish? c. Do you see/read newspapers written in English? d. mouse. English has a very large vocabulary – maybe the largest in the world. For your learning diary: Start your learning diary now! Write answers to these questions: – How many languages can you speak now? – Why do you study English? – What helps you when learning a new language? 6 ENGLEZĂ • GHIDUL ELEVULUI . d. Macmillan Publishing House) 2. radio. (Source: Way Ahead 6. Do you listen to English programmes on TV/radio? e. English around you: a. Do you see signs in English? b. exit. 3/4 of the world’s mail is written in English. e.

you will be able to: • introduce yourself and your friends. • speak about what you/other people like doing. • greet people.Identities I When you finish studying this unit. PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 7 . • speak on the telephone. • describe people’s appearance.

IDENTITIES Hello Can you… 1 Remember! family name / surname first name greet Hello! Good morning! Good afternoon! Good evening! Good night! Good bye! / Bye! What’s your name? Can you spell it. please.” “Certainly. That’s S-O-P-H-I-E. Ms Bowen?” “Oh.” “OK. I’m from Great Britain. See you on Friday. What’s your family name. NATO.” “Can you spell that for me?” “Sure. Bowen. NYPD.” “Thank you. It’s B-O-W-E-N. EU.m • Good night! to say good bye late in the evening. Can I help you?” “Oh. WTO. or before going to bed 8 ENGLEZĂ • GHIDUL ELEVULUI . good bye. please? • greet people in English? • introduce yourself? • spell your name in English? Think about it! • When do you need to state your identity? • What do you normally mention in each situation? Useful language! These are the letters of the English alphabet and their pronunciation.” “Where are you from.” Do you know? They use: • Good morning! before 12 o’clock • Good afternoon! after 12 o’clock • Good evening! after 6 p. CIA. hello! I’d like a room for Friday night. please?” “My family name is Bowen. Can you spell your name in English? A B C D E F G H I J K L M /eˆ/ /bi:/ /si:/ /di:/ /i:/ /ef/ /dΩi://eˆtâ/ /aˆ/ /dΩeˆ/ /keˆ/ /el/ /em/ N O P Q R S T U V W X Y Z /en/ /|à/ /pi:/ /kju://a://es/ /ti:/ /ju:/ /vi://«dÇblju://eks//waˆ//zed/ Sound wise! Try reading these acronyms: USA. Ms Bowen. that’s all for now. CNN. UEFA. HIV Let’s learn! Where are these people? “Hello! Star Hotel.” “And your first name?” “My first name is Sophie. WHO.

6. Practise reading the dialogues with a colleague. Use your real identity in this exercise. make up short dialogues in which you greet each other. Walk about in the classroom.) 5. Try to talk to as many people as you can! Write their answers in your copybook.” “What is your first name?” “Oh. Use it! Tip! When you walk in the street. Greet your colleagues in English and find your colleague’s first and family names (including how to spell them). Write them in your copybooks. Don’t worry if you still have some problems with spelling. First name Family name 1. Check this! Tick what you can do now: – I can understand and respond when people greet me. Do you know other similar expressions? Put them in the table. 4.” “Thank you.” “I see. You will have more chances to practise this skill in the following lessons.” “For how many persons?” “Just me. – I can spell my name. then acting them. Your teacher will spell some English names for you. please. Good bye. Which words from the two dialogues are used for the following functions? (Copy this table in your copybook and fill it in) Greeting people Introducing yourself Asking somebody to spell their name 3. Can I help you?” “Yes. introduce yourselves. look at the number plates of cars and try to spell the letters to yourself in English! PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 9 .” Your turn! 1. Try to get the pronunciation right! 2. Mocan.“Good morning. then check with your colleague. my first name is Alin and my family name is Mocan. How do you spell your family name?” “It’s M-O-C-A-N. – I can understand when people say and spell their name.” “What’s your name?” “My name is Alin Mocan. Practise reading them in pairs. in a grid like this: No.” “Right.” “Good morning. You’ve got your reservation for November 23rd. spell your names. I’d like to book a flight to London on November 23rd. too. Did you get them right? Which are first names and and which are family names? (Underline family names. Mr Mocan. With your colleague.” “Good bye.

a long time. why don’t you pay us a visit sometime? My parents would love to see you again!” S: “Thank you. Romania Phone numbers say each digit separately. Can you read them? 1 one /wÇn/ 6 six /sˆks/ 2 two /tu:/ 7 seven /«sev|n/ 3 three /äri:/ 8 eight /eˆt/ 4 four /fÉ:/ 9 nine /naˆn/ 5 five /faˆv/ 0 zero /«zi|r|¨/ Do you know? how to say these in English? Addresses Flat 9. Sophie.” A: “I can’t wait. 5 Saturn street. Can I speak to Martin.” Andra: “How wonderful! It’s been three years since we last met! Sophie: “I know. pause after 3 digits: for example. They are called digits. Andra?” A: “I’m fine.” S: “Great. 5 Saturn street. thanks. Who are the two speakers? What is their relationship? Sophie: “Let me see. let me write it down. please?” Andra: “Hello. third floor. Sophie! It’s me.” Phone rings. we moved last year. A lot of things changed… But it’s a long story. It’s flat 43. I found it: 428 039. 459 608 is: four-five-nine six-oh-eight Let’s learn! Listen to this telephone conversation.IDENTITIES Can I call you? Can you… • • • • 2 Remember! Hello! This is Sophie! I’d like to speak to Martin.” 10 ENGLEZĂ • GHIDUL ELEVULUI . Listen. Do you live in the same place?” A: “No. Andra! So good to hear you! How are you?” Sophie: “I’m very well. isn’t it? And how are you. this is Sophie Bowen. Sophie: “Hello.” S: “Bye. please? Is that Martin? It’s good to hear you! How are you? I’m fine. It’s on the third floor. Can I speak to Andra. too.. Andra Mocan’s telephone number. Here. 3 Bacovia Street 3400 Cluj-Napoca. I’m back in Romania. Can you say it again please?” A: “Sure. please? count from 1-10 in English? read/understand telephone numbers? addresses? say your telephone number/home address in English? answer the telephone in English? Think about it! How often do you use a telephone? Who do you call most often? What’s good about using telephones? What’s not so good about it? Useful language! These are the numbers from 0-9 in English. thank you / thanks! Can you say that again. Bye.” S: “Excellent! See you tonight then. I’d love that.” S: “Really? That’s wonderful! What’s your address now?” A: “It’s flat 43. thank you.

things Are the letters “th” always pronounced the same? Write the words above in two lists. Note! About Robi. Can you help Sophie update her address book? (Copy the table in your copybook and fill it in) Friend Phone number Address *Email address Tip! Ask questions similar to these: “What’s Robi’s phone number? What’s his address? *And his email address?” “What’s Nicoleta’s phone number? What’s her address? *And her email address?” Check this! Tick what you can do now: – I can count from 0-9 in English – I can read telephone numbers – I can take notes when I hear phone numbers and addresses in English – I can say my telephone number / home address in English – I can answer the telephone in English Use it! Create your own phonebook with your classmates’ telephone numbers. Andra’s parents don’t know Sophie. Sophie knows where Andra lives now. d. according to the different sound made by the letters th. then. that. Listen to your teacher read the dialogue again. c. Are these sentences true in pairs. f. Andra and Sophie last met three years ago. Sophie and Andra have a lot of common friends.) a.Your turn! 1. Many things changed in Andra’s life. Sophie is in England now. three. But Sophie has been away for three years and she has lost touch with some of them. What’s HIS address? About Nicoleta: What’s HER address? When asking somebody: What’s YOUR address? 4. PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 11 . third. How did Sophie read Andra’s phone number in English? Are there similar rules for saying telephone numbers in Romanian (or in your mother tongue)? 3. 2. She is going to ask Andra for their telephone numbers. Read the dialogue again. thanks. Sophie says she will visit Andra tonight. Practise asking them in English. or false? (Work T T T T T T F F F F F F Sound wise! Listen to your teacher pronounce these words: this. they. e. b. What is Andra’s telephone number? And her address? Write them in your copybook when you hear them.

IDENTITIES Family matters Can you… 3 Remember! mother / father sister / brother daughter / son aunt / uncle wife / husband grandmother/grandfather niece / nephew cousin “How old are you?” “I’m 24 years old. He’s my younger brother. My father’s name is Nic. girls can learn languages faster than boys) Stereotypes can sometimes lead to unfair discrimination. not always based on reality (e. She’s 42 and she works as a waitress in a small restaurant. “Hello! My name is Andra Mocan. He’s 44 years old and he works as a builder.g. Ioana. Alin.” “How old is she/he?” “She’s/He’s 26. He married Maria three 12 ENGLEZĂ • GHIDUL ELEVULUI . ages and jobs)? Think about it! What is a “stereotype”? Read the definition in the “Do you know?” box. This is Mikki. This is my mother. Can you think of any stereotypes? Useful language! Reading numbers from 10-100 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 twenty twenty-one twenty-two twenty-three twenty-four twenty-five twenty-six twenty-seven twenty-eight twenty-nine 30 thirty 40 forty 50 fifty 60 sixty 70 seventy 80 eighty 90 ninety 100 one hundred 32 43 56 66 73 89 97 thirty-two forty-three fifty-six sixty-six seventy-three eighty-nine ninety-seven Let’s learn! How many persons are there in Andra’s family? Do you know? A stereotype is a generalization about a person or group of persons.” • describe your family? • read numbers from 10-100? • listen for specific information (people’s names. I am 16 years old. I’ve also got an older brother. He’s 12 and goes to school in the 6th grade. He doesn’t live with us.

wife. . He was 21 then. . . . . . . . . . . Sue is Sophie’s . . Ask and answer questions about their ages. . husband. . . . and note the different stress pattern. . . . . Name Family relationship to Andra Age Sound wise! Practise pronouncing the words in the “Useful language” box that have the same sound as in the. . Tip! This sound is pronounced in a similar way to /v/ or /z/. e. . . Joe is Terry and Mary’s . . . . . . . . . . . Check this! Tick what you can do now: – I can describe my family – I can read numbers from 10-100 – I can say my age in English – I can ask and answer about somebody’s age For next class! Bring cuts from old magazines or newspapers with pictures of film stars. . . . . . . . . . . . . . Peter is Mark’s . . . . d. . . . . . . 2. . . . . etc. . . . . . Look at it and choose the correct words from the box below to fill in each sentence. . . . . . . . . . . . . . Ellen is Sophie’s . . . . . . . 5. Can you read these numbers? Practise reading them with your deskmate. . . . . Use it! Draw your family tree. . father. . . .) 3. . . . . c. . Prepare an oral presentation about your family for next class. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . niece a. . . His wife is 23 and they both work as social workers. . . . . . . . Ask and answer questions about Andra’s family. . . . . . . . . . . . f. . Tip! Use the model in exercise 3. . . . . . . . . . . . . . . . PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 13 . . . . . . . . . . b. . . . / How old is Mikki? He’s … years old. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sister. . . mother. . . . . . . . grandfather. . . . Read about Andra’s family and fill in the information grid below. . . . . . . . famous people. This is Sophie’s family tree. . . g. . . . . . . . but the tongue tip is placed in between the teeth. . . She is 1 year old and my favourite niece!” Your turn! 1. . Tom is Ellen’s . They also have a little daughter. . 13 18 15 17 14 16 19 30 80 50 70 40 60 90 What do you notice about their pronunciation? (Tip! Read them in pairs: 13-10. . like this: How old is Ioana? She’s … years old. . . . . . . . . . . . . politicians. . . .years ago. . . Alina. . . . Anne is Sophie’s . . . . . 4. . . . . Peter is Anne’s . . . . . . . . h. . . son. . . . . . . . Mary is Terry’s . . . . . . .

He likes playing football. She’s got brown eyes and she wears glasses. She’s quite tall and a bit overweight. Let’s learn! Look at the picture and listen to Sophie describing her family. fat. My mother has got short grey hair. most adjectives are placed in front of the word they describe: short black hair. you need these verbs: I am = I’m She is = She’s He is = He’s I have got… = I’ve got … She has got… = She’s got … He has got… = He’s got … I like reading. I’m thin and not very tall.IDENTITIES Describing people Can you… • describe the way people look? • say what you / other people like doing? 4 Remember! tall / short. Try to find each person in the picture: Do you know? In English. blond / brown / black / grey / red beard / moustache Think about it! • How important is the way people look? • What’s your opinion on hair dying? Plastic surgery? Useful language! To describe yourself or another person. overweight / slim. big brown eyes. straight / curly. She likes singing. young / old eyes: blue / green / brown hair: long / short. She likes reading magazines and watching TV. I like reading books and travelling. Find 5 other examples in the text and write them in your copybook. 14 ENGLEZĂ • GHIDUL ELEVULUI . “I’ve got long brown hair.

then put all the descriptions in a box and mix them together. . . . c. . to make it easier to follow. . 4. 19. . . . Look at the pictures and complete the sentences. . . There’s a lot of information in the text above. He’s very tall and he . . . These are my friends. What colour is Sophie’s hair? b. . . She’s . Can they guess which person you picked? 6. . . Check this! Tick what you can do now: – I can describe the way people look. . She . . . come to the front and describe one person for your colleagues. . . . . . . . This is Eszter.” Your turn! 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. . . He likes repairing all sorts of things. She . . cooking. She likes listening to music and dancing. . black hair and black eyes. repairing things. . . . Maybe it’s someone you already know! Make a description of him / her and speak about it with your deskmate. Choose suitable column headings. . . Who likes skiing in the family? d. He’s got really short black hair. . . . . Answer the following questions by looking at the information you collected in your grid. 5. . . . PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 15 . What does Ann’s hair look like? c. What does Tom like doing? e. . Feri is Hungarian. . Put the posters in front of the class. This is Dorina. . . . . . . . . . . . . In turns. . . . . . . . Gather all the pictures that your group has brought and paste them on a big sheet of paper. My brother is very tall. . Who likes reading books? f. 23 years old. . Describe Sophie’s family by looking at the picture. . . . . . old. . helping people. . sign it with a code name. . . Draw one piece of paper at a time. . Describe yourself on a piece of paper (include your favourite things). . – I can speak about what I / other people like doing. He’s got short curly grey hair and a short beard. . . . a very nice person. Work in groups. . Use it! Think about your ideal husband / wife. She’s Romanian. . . . . with long blond hair and blue eyes. Emil is 20 . Andra is showing Sophie pictures of her friends. . . playing basketball. . . . . . . . a. . long curly hair and . . . . . so that everyone can see them. . . d. . Have fun trying to guess the code names. Organize it in an information grid. . . He’s . . . Make some “famous people” posters. He . . a. . she’s 17. . . . . He likes computers most of all and he likes going skiing. . . . .My father is tall and slim. . . 2. . Who’s got short black hair? 3. My sister is thin and very pretty. She also likes playing with her two children. Ask your teacher for any words you may need. .

– I can recognize the sounds /ä/. . . My . . . – I can match the description I read/hear with a person’s appearance. well. Can I help you?” “Yes. . is 68 years old.” “What’s your phone number?” “It’s 453 427. . I’m . . Look at the pictures. . . /Ü/. His name is .” “How old are you. . . What’s your family name. . Tip! Go through the “Check this!” section of each lesson. Mr Barna?” “I’m 34. .IDENTITIES Check your progress I Before you do these exercises.” 3.” “Where do you live?” “I live at 5. – I can understand and respond when people greet me. . . . Anina street. I need some information. . . years old. . Listen to this phone conversation. . Mara and Ionut. I need a travel insurance for two weeks. and he is married to Flora. 1. . . . I’ve got a brother. . . . children: Eliza. Her . . And could you tell me where…” First name Surname Address Phone number 2. . .” “Right. What do they like doing? 16 ENGLEZĂ • GHIDUL ELEVULUI . – I can understand when people say/spell their name/age/address/phone number. /â/ when I hear them in various words. years old. . . Your teacher will read information about two people. Fill in these sentences: “Hello! My name is Elvira. Speak about these persons. “Hello! Tourist Insurance Services. . My father is . Speak about these persons. . – I can understand when people describe their family or the things they like. please?” “My family name is Barna. . . . . His name is . please. is Elena. . . Cluj-Napoca. and your first name?” “My first name is Emil. review what you have learned in Unit I (Identities). . . They’ve got . .” “Thank you. . then fill in the form below. . .” “Right. . . sir. . . . .

• tell the time in English. • ask and answer about daily programmes. • describe your room. PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 17 .Homes II When you finish studying this unit. you will be able to: • describe homes and activities you do at home.

There are two ….HOMES Welcome to our home Can you… • name the different rooms in a house? • describe your house? • speak about activities you do in different rooms of the house? 1 Remember! house / flat. Sophie is visiting them. room. please. living room.” Sophie: “It looks very cosy!” Mother: “Coffee’s ready!” Andra: “Would you like to have some coffee?” Sophie: “Yes. balcony. Andra shows her around: “Hello. wash hands. near the bathroom. sleep. Let’s learn! Andra and her family live in a new house. / No. relax. dining room. have dinner. bedroom. a bathroom.” 18 ENGLEZĂ • GHIDUL ELEVULUI .” Sophie: “Which is your bedroom?” Andra: “It’s over here. a living room. Sophie! Welcome to our home! It’s not a very big house. and a balcony. There is a …. there isn’t. big / small. kitchen. bathroom. there is. watch TV. cook. the English usually say more than just Yes or No: Is there a kitchen? Yes. Is there a…? How many… are there? Think about it! Which is better? Living in a house or in a flat? Useful language! Do you know? When answering simple Yes/No questions. there are two bedrooms. There is a small kitchen .

Choose the right word to finish each sentence: a. . . . – Is there a big kitchen? a. . . . . . . . . No. You wash your hands in the . . There are four rooms and a balcony.google. . there is. . . Read the text about Andra’s house again. . . . . . | bedroom 4. . watch. . Yes. He/she tries to draw the plan of your house without looking at your drawing. . Yes. . . . . You can sleep in the . b. . check. . 5. Draw a plan of your home. . . . Do they match? Use it! • Draw and discuss your Check this! Tick what you can do now: – I can name the different rooms in a house. . How big is it? How many rooms are there? Hint! Use There is… / There are…. . . . . It’s near the kitchen. 3. . . . . . . there isn’t. . . . ceva. Circle the right answer: – How many rooms are there? a. | dining room e. there isn’t. . . There are three bedrooms. – Is there a bathroom? a. People have big family dinners in the . You can watch TV in the . . there is. . there isn’t. . . . . . – Where is Andra’s bedroom? a. . • Can you find out how many houses there are in your town/village? PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 19 . | living room c. . . . . . etc. . There are two bedrooms. . . . Sound wise! The sound in kitchen is similar to the Romanian sound in cineva. b. . There are three rooms and a balcony. . . . . . . . . wash. Work in pairs! Read the description of your house to your partner. . . . – How many bedrooms are there? a. . dreamhouse! Use www. | bathroom b. . . there is. . . You can cook in the . question. . . – I can speak about activities you do in different rooms of the house. In which of the following words can you hear the same sound? teacher. . . . Compare it to your original plan. . . . . .com for ideas. . . | kitchen d. . . . Yes. . . . . . b. shower. . – Is there a dining room? a. . No. . . It’s near the bathroom. . No. . b. . . . .Your turn! 1. Try to get the intonation right. . Write down questions you could ask others about their dream house. . – I can describe my home. . . b. b. . . . . . . Write a short description of it. . . . Practise reading the text with your deskmate. attention 2. . . .

books. near the window. nouns get the ending -s or -es to form the plural! Here are some examples: a chair – two chairs a TV set – two TV sets a bookcase – two bookcases Sound wise! Listen to the following plurals: chairs. bookcase. sink. armchair. It’s over there. sofa. window the same / different in / on / near / between on the left / on the right Think about it! How many rooms are there in your home? Which is the room where you spend most of your time? Useful language! Do you know? Normally. TV-sets.” Landlady: “Hello. There are three chairs and an armchair. bed. Does the ending always sound the same? Let’s learn! Sophie is looking for a room to rent. a bed. chair. sinks. cooker. a small table and a wardrobe. bath. TV. there is.HOMES This is my room Can you… • describe and locate objects in a room? • describe your room? • use the plural of regular nouns? 2 Remember! table. Please come in. How long is she staying in Romania? Read to find out: Sophie: “Hello! My name’s Sophie Bowen. bookcases. I’m here to see the room.” 20 ENGLEZĂ • GHIDUL ELEVULUI .” Sophie: “Is there a bookcase?” Landlady: “Yes. cookers. wardrobe. It’s a small room but it’s got everything you need: there’s a TV-set. This is the room I told you about. beds. cupboard. Miss Bowen.

in. Read the dialogue between Sophie and the landlady with your partner. . Write an advertisement in a newspaper. In the corner there is a small table .” 4. Use it! Imagine you decide to let your room. . The sofa is on the . There are some books . Have a good look at the pictures in the “Useful language” section. . . If not. . . . . close the book and try to name as many things as you can remember. say: “No.”. . . left This is Andra’s room. . like this: “How many armchairs are there?”/ “There’s one armchair. Then close your book and try to act the dialogue out. there are three… etc. Look at the pictures in the “Useful language” section. PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 21 . 6. . How long will you stay in Romania. . . it’s not. . . . But I might stay longer. . ” 2. . – I can use the plural of regular nouns correctly. Then. the bookcase. . 5. there are two sinks. . . 3. . the TV is a bookcase. . . I like this room. . . . . the small table.” Your turn! 1. on.” ”How many sinks are there?”/ “There are two sinks. . . . . Miss Bowen?” Sophie: “I’m here for a year. . . . It’s a ….: “There’s one armchair. . . Can I see the view from the window?” Landlady: “Certainly. say: “Yes. Do you like the same things? Check this! Tick what you can do now: – I can describe and locate objects in a room. near. Ask and asnswer questions with your partner. . . eg. How many? Work in pairs. Use the same pictures to ask questions about numbers.” If your partner is right.Sophie: “Hmm. The TV is . like this: “What’s number 9?” “It’s a cooker. . . Describe it to your partner. . . – I can describe my room. . Look at the picture of Andra’s room: Use these words to fill in the following sentences: between. . Think about your ideal room. . There’s a lot of light in here. . two armchairs. . describing your room. . . . Memory game. .” And so on. . it is. Work in pairs. . .

He does the shopping. do the shopping • name usual house chores? • describe usual activities that different people do at home? • speak about your responsibilities at home? Think about it! Do you have special responsibilities at home? What are they? Useful language! Let’s learn! There’s a lot to do at home. She cooks. In Andra’s family they all do their share. dust the furniture. he washes the dishes and cleans the windows. What are Andra’s responsibilities? Mother does the cooking. Do you know? When you speak about another person in the present.HOMES Who does what? Can you… 3 Remember! Housechores Cook. I sweep the floor. Miki sets the table and he takes the rubbish out. she washes and irons the clothes. sweep the floor. wash the clothes. the verb takes -s or -es: He cleans. clean the windows. take the rubbish out. set the table. Father does the shopping. 22 ENGLEZĂ • GHIDUL ELEVULUI . I dust the furniture and I sometimes wash the dishes. wash the dishes. iron the clothes. She goes home.

(do/does) the shopping. She . . . 3. . . It/eat. Hit/heat Note! • To ask questions in the present. he does. / No. . . PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 23 . c. . . . . . . b. f. . He washes the dishes. but sometimes they make the difference between two words: Sit/seat. . . . d. . she doesn’t. . g. I do. Practise asking and answering questions about responsibilities in Andra’s family. . h. . “Who does the shopping?”/“Nic does the shopping. Choose the right answer: a. (cook/cooks) in the kitchen. . .Your turn! 1. . c. He sets the table. .g. Check this! Tick what you can do now: – I can name usual house chores. – I can speak about my responsibilities at home. Does mother wash the clothes? Yes. . . . . . Does father wash the dishes? Yes. (wash/washes) the dishes. (set/sets) the table. . . . . Work in pairs. . 6. . She washes the clothes. He . . . he doesn’t. Match each picture from the “Useful language” with the correct sentence: a. Who does what? What do you do? Sound wise! In English there are two /i/ sounds: a long one and a short one. . . . Use it! Write a list of things you have to do tomorrow / this week. . (dust/dusts) the furniture. . c. Does Andra take the rubbish out? Yes. . she does. f. . . She cooks. . . – I can describe activities that people usually do at home. wash the dishes. Choose the correct word to complete these sentences: a. . . He cleans the window. They . / No. / No. . . They sound quite similarly. .” Take turns asking and answering. . use do or does in front of the subject: Do you cook? Does he clean the house? • To make negative sentences in the present. . . She sweeps the floor. . . . . . . (clean/cleans) the window. 5. dust the furniture. etc. . . . Now ask your partner. d. . 4. . . . . like this: “Do you wash the dishes?” “Yes. i. . . . . . . . d. he doesn’t. . . She irons the clothes. b. E. she does. . . e. . b. Does Mikki do the shopping? Yes. . . . . eg. She . She doesn’t cook. . e. . I don’t. I . . . use don’t or doesn’t (for he/she): I don’t iron the clothes. he does. . / No she doesn’t. . Speak about your family. We . He takes the rubbish out. He does the shopping. .” 2. / No.

In the afternoon. my programme is busy. Let’s learn! Why does Andra work in the afternoon? Sophie: So. have. four. Andra. p.HOMES What time do you…? Can you… • • • • ask and answer about the time? describe your daily activities? ask people about their daily programme? understand when people speak about their daily programme? 4 Remember! Get up Dress Have a shower/bath Eat breakfast/lunch/dinner Go to school/work Study Listen to music Go out Go to bed Think about it! What is your usual daily routine? Is it a busy programme? Useful language Telling the time What time is it? What time is it? What time is it? What time is it? What time is it? What time is it? It’s ten past It’s quarter It’s half past It’s twenty to It’s quarter to It’s 3 o’clock. It will be my first time abroad. I need to earn some pocket money for a trip to England: we’re doing a Leonardo project at school and we’ll visit Liverpool next month. I have a quick shower. What time is 1 a. What do you do every day? Andra: Well. stands for ante-meridian.m. three. dress is similar to the one in Romanian (mers. tren.m. at is pronounced with your mouth more widely open than for the Romanian sound. I work in a small shop near my house. chem). four. Do you know? a. I sometimes read a book or listen to music.m. and it means after noon. tell. But the /e/ sound in the words day. I get dressed and then I eat a small breakfast. Sophie: Wow! That’s great! Andra: Yes. I can’t wait. I get up at 6 o’clock. at about 12. meaning before noon. 24 ENGLEZĂ • GHIDUL ELEVULUI . Sophie: And what do you do in the evenings? Andra: Oh. After school. I rarely go out with my friends.m. I go home and study for a few hours. but I often have dinner and go straight to bed.? Sound wise! The sound /e/ in the English words then. tell me about your life. I catch a bus to school at 7:30. and. past three. three.m. stands for post meridian. Classes start at 8 in the morning and finish at 1 or 2 p.? And 2 p. I usually have lunch at school.

Write about Andra’s programme. . . . . . . . . . in a small shop near her house. . . . . . . . . . . . . . . . PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 25 . . . . . . . .at 1 or 2 p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School . . . . . . . . . . . . . . . What time do you have breakfast? . . . . . . Use the answers to the questions above to write a paragraph about your daily programme. . . . . . . . . . and . . . . . . . . . . Ask your new partner questions about his/her deskmate’s daily programmes. . . . Check each other’s work for mistakes. . then she . . What is your daily programme? Write about it. . . . . . . . . 6. . . . . . – I can ask people about their daily programme. . . Tip! Use these verbs. Remember as much as you can about your partner’s daily programme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Use it! Imagine you are somebody else: e. . . . . . . . . . . . . . eat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . work. . . . . . . . . . . . home to study. . . . . . Work in pairs. . . finish. . . . . . – I can understand when people speak about their daily programme. . . What time do you get back home? . . . . Exchange copybooks with your partner. What time do you have lunch? . . . . at 8 a. . . . . . . Arrange them in the correct order and then speak about Andra’s programme: 2. . . . . . . . . . . . . . Tip! Use Andra’s description of her daily programme as a model. . . . . . up at 6 o’clock. . . . 4. . She . . . . . Write – – – – – – – about your daily programme. . . . . . . . . . . . . need. . . . Did you remember everything? Check this! Tick what you can do now: – I can ask and answer about the time. . .m. . What time do you go to bed? . . . . . . . . . . . – I can describe my daily activities. . . . . . . . . . . . . a famous actress. . . etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . She . . . . . . . . . What time do you get up? . . . . . . .to earn some money for a trip to Great Britain. . . . . Do you go to school or work in the morning? . In the afternoon she . . with the correct ending: go. . . . . . . . go. .Your turn! 1. . . . . . . . . . . . .g. What do you do in the evening to relax? . . . . . . . . . . . . . These questions will guide you. . . . . . . . . . . . . . . . . to school. . get. . . . . . . Answer their questions about your deskmate. . . a young man in Indonesia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . then she . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . Then change partners. Look at these pictures. . . . . . .m. Andra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a small breakfast. . . . start. . . . . . . . . . . . .

Can you number the pictures in the same order? a. c. In my room there’s a bed. a small table. a bathroom. 2. e. do the shopping cook lunch set the table wash the dishes e. In my house there’s a kitchen. b. The TV set is on the small table.HOMES Check your progress 1. review what you have learned in Unit II (Homes) b. a balcony and two bedrooms. iron the clothes 3. II Before you do these exercises. c. What does she do every day? 26 ENGLEZĂ • GHIDUL ELEVULUI . a TV set and two chairs. Speak about Ana’s daily programme. This is Ana’s to-do list. The table is between the chairs. Choose the correct picture: a. d. sweep the floor f. take the rubbish out g.

Describe and compare different means of transport. Ask for directions / follow directions. you will be able to: • • • • Read and speak about timetables. PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 27 .Travelling III When you finish studying this unit. Ask for things in a shop.

As part of the project. This is what they found: By plane: Tarom Airlines Round trip Date Departing Time Arriving Otopeni. Round trip. I will fly to London. Mihai. Heathrow.g. The coordinating teacher has asked Andra and her classmate. some students are going to visit a school in Liverpool.257 RON Time Duration 11:30 17:45 03:30 03:15 28 ENGLEZĂ • GHIDUL ELEVULUI .TRAVELLING Journey planner Can you… 1 Remember! Journey. Fare By train / plane / coach Fast (-er) Cheap (-er) Long (-er) Departure Arrival Road/railway/airway How much is it? How long does it take? What time is the departure? • find and compare information about travel times and fares? • plan a journey? Think about it! Have you ever travelled abroad? Which is the best way to travel long distances? Why? Useful language! Do you know? To speak about future activities use WILL. to find information about travelling times and fares from Bucharest to London and back. 10:00 London. Sound wise! The sound in journey is similar to the sound in gimnastica. He will go with me. Romania UK Heathrow. He’ll come with me. Otopeni. gym. coach. September 20 Bucharest. John. E. magic Let’s learn! Andra’s school is involved in a Leonardo project. 12:30 Bucharest. September 30 London. much. genetica. mergem. UK Romania fare: 1. The short form of will is ’ll: I’ll fly to London. cheaper. Which of the following words contain the same sound? Project. departure.

and it arrives in London the next day at . What time is the departure from London by plane? . . . . . . . . . . The coach departs from Bucharest at . . . . . . And how much is it to go by coach? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . It also takes longer to travel by . . . . . . .By coach: Eurolines Date Departing Round trip fare: 930 RON Time Arriving Time Duration London. . . . . . . . . Use it! What are the best ways to travel from the closest city to your town/village? Why? What would you improve if you were a mayor? Draw a map and put your ideas on it. . . e. . . . . . . . . What time is the departure from London by coach? . – I can plan a journey. . . . . . How long does it take to fly from Bucharest to London? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . How long does it take to travel by coach? . . (Tip! Use WILL!) Do they agree with your plans? PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 29 . . . . . . . . practise asking and answering questions about the information in the timetable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . September 30Bucharest. . . . . . . . Speak about it in front of your class. . . . . The teacher is asking Andra and Mihai about their findings: How much is it to fly from Bucharest to London and back? . RON. . . . . . . RON. 4. . . hours and it costs . . . . 05:30 United 12:40 33:10 20-21 Romania Kingdom London. . . . . . Tip! Use the questions in ex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . we’ll leave Bucharest at . . . . . . . . Fill in the empty spaces: If we fly. . . . . . . . . . . . . but it costs only . . . . . . . . . . . . . . . Andra and Mihai are looking for information about the trip from London to Liverpool by coach: National Express Departing times: (London) Arriving times: (Liverpool) Duration LL 01 13:58 16:48 02:50 LL 02 14:25 17:28 03:03 LL 03 14:58 17:48 02:50 LL 04 15:58 18:48 02:50 LL 05 16:25 19:23 02:58 In pairs. . . . . . . The journey takes . . . . . . . . . . but cheaper to travel by . . . . . . 2. September Bucharest. . . . . . . . . . . . . 3. Check this! Tick what you can do now: – I can find and compare information about travel times and fares. . The project meeting is actually in Liverpool. . . . Write a few sentences about the team’s trip from London to Liverpool. . . Work in pairs. . hours. . . . . . Use WILL for the future. . . . . . . . it is faster to travel by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The complete journey takes . . So. . . . They will leave at . . . . . . . . . . . 3 as a model. . . . . . . They will take the coach. . . . . . . . . . . . . United 14:30 22:30 30:00 October 1 Romania Kingdom Your turn! 1. . . . and arrive in London at . .g. . . . . . . . .

special. motorbike. then. cheaper / more expensive. especially on top of a double-decker. trolleybus. rush hour. It must be interesting to see. there are lots of interesting things to see and do. But. London is a huge city. tram. underground station. It started to operate in 1863.TRAVELLING Means of transport Can you? • speak about the means of transport you can use in a city? • compare different means of transport? 2 Remember! Means of transport: bus. It’s out in the open and you can see more things. longer / shorter than Think about it! How can you travel from one place to another in your hometown? Useful language! Do you know…? London has the oldest underground in the world. so they would like to see the sights before moving on to Liverpool. project 30 LIMBA ENGLEZĂ • GHIDUL CURSANTULUI .” Sound wise! The sound in transport is similar to the sound ‘e’ in the Romanian word tren. have. car. bicycle.” Mihai: „I would like to travel by bus. tube / underground. smell.” Adriana: „I’m afraid we don’t have so much time. faster / slower. how should they travel around the city? Andra: „I would like to travel by tube. taxi. Which of these words have the same sound as in transport? travel. Let’s find a tourist information centre and ask about the best way to travel in London. The London Underground is the oldest in the world.” Sergiu: „Why not go on foot? We can enjoy the sounds and smells of the city and take our time. How old is it? Let’s learn! The students in the project group have arrived in London. It’s their first time in London. than. but the mouth opens wider. best. understand. can. bus stop.

.... Use the information in the table above to make sentences about each of the students.................. c........... b. –To get advice on the best way to travel –To travel by bus.. They cover all of Central London and you can take buses to the edge of the city too........... Read these leaflets from the tourist information centre.......... e...... The Underground is very easy to use and its map is simple to understand...... PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 31 ................. then answer the following questions: a. Use it! Make a poster illustrating the different means of transport available in your home place........................ What suggestions did each of the students make? For what reasons? Tip! Fit this text in the appropriate cell: Suggestions: Reasons: –To find a tourist information centre.................. Check this! Tick what you can do now: – I can identify and compare means of transport in a city.............. Example: Adriana would like to find a tourist information centre..... The black cab is another of London's world famous features...... valid for one day or longer periods..... Why is the taxi cab a good way to travel in London? ................ You can easily find Underground stations in the centre of London.. Where can you use a Travelcard? ............... Underground. Taxi Cabs..... Read the text again......... What are the advantages of using a Travelcard? ....................... You can buy a saver Travelcard.............. The advantage of the taxi is that you arrive at your destination usually on time...........Your turn! 1 Work in pairs.......... just minutes apart. Which is the most expensive means of transport? .... –To travel by tube... Adriana Suggestion Reason 2 Work in pairs.......... A Travelcard means you can jump on and off them (at bus stops) as you please... but they can be crowded at rush hours.. 3 Work in pairs.... then fill in the information grid below...... Sergiu Andra Mihai Buses.... then check your answers with those of another pair...... –To see the oldest underground........ The famous double decker buses are a good way to see the capital........... –To see more things..... –To go on foot................... There are frequent trains.. d.......... How many means of transport are recommended by the info centre? ............................... around London......... –To enjoy sounds and smells.................... but they can be very expensive...

Just keep along Whitehall Avenue and you’ll see Trafalgar Square pretty soon.” Sergiu: “How can we get to Trafalgar Square from there?” Londoner: “That’s very easy. the Houses of Parliament and Trafalgar Square. then left again into Victoria Street.? Can you tell me the way to…? Where is…? • Giving directions: Go straight on… Turn back. they are going to split now and meet later on. To apologize. you say “I’m sorry!” 32 ENGLEZĂ • GHIDUL ELEVULUI . Can you find it on the map? Andra and Sergiu would like to see Westminster Abbey.TRAVELLING Out and about Can you… 3 Remember! • Asking for directions: Excuse me? How do I get to.. sir. So.” Londoner: “Not at all. Go straight on until you see Westminster Abbey on your right.” Do you know? In English they use “Excuse me!” to get somebody’s attention.” Andra: “Thank you.” Sergiu: “Thank you very much. Adriana and Mihai are interested in Picadilly Circus and the shops in Regent’s Street. in front of the National Art Gallery. • ask for directions when trying to find your way in a city? • follow directions? • give directions? Think about it! Have you ever been asked to give directions to a foreigner in your hometown or village? How did you feel? What language did you use? Useful language! Let’s learn! Andra and her friends are visiting the centre of London on foot. Turn left / right Go along… street Take the first/second road on the left/right It’s on the left/right. The Houses of Parliament are right behind it. go past the… … until you get to.. (just) around the corner at the crossroads. / Go back. Andra: “Excuse me! Can you tell us the way to the Houses of Parliament from here?” Londoner: “Certainly! Turn right into Buckingham Gate. They are in front of Buckingham Palace.” Londoner: “Don’t mention it..

. Match these directions to the “Useful language” pictures. . please?” L2: “Sure. . The . . . . This is a similar dialogue between Adriana. . . . . . . . go back. . . . . . . . take the second road on the left 5. 2. . . take the first road on the right. . . me! . Can you fill in the missing bits? Choose from these: left. Then. turn left. . . . . can you tell us. – I can give directions. – I can undersatnd and follow directions. and follow the footpath in The Green Park until you get to Green Park Station. . .” Adriana: “And how . Adriana: “Thank you very much. . . turn right into Picadilly Street. . . sir!” L2: “OK. . Listen to their dialogue again. until you see the National Art Gallery on your left. turn right. Look at the map. stop at the crossroads. . . . Andra and Sergiu are still in front of Buckingham Palace. Turn . can we get. . . . . . . Mihai: “. . . second. Try to find all the places that Andra and her friends would like to see. . . Practise reading the text. . Enjoy your walk!” Check this! Tick what you can do now: – I can ask for directions when I’m in a new place. . . . It’s important to get the intonation right! 4. . PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 33 . Excuse. . . the way to Regent’s Street from here. Can you follow their route on the map? 3. Mihai and another Londoner. . go straight on. . . Use it! Draw a plan of your own home place. . . . . . go past the crossroads. then write directions from there to the most important places in your town/village. . Choose a spot in the centre. . straight on.Your turn! 1. road on the right is Regent’s Street. . Tip! Use the map to do this exercise. . to the National Art Gallery from there?” L2: “Turn left at the end of Regent’s street and go . . . . . . . .

England Baseball Cap Price: £6.99 34 ENGLEZĂ • GHIDUL ELEVULUI . please.99 Do you know? Many items have been used as money.? / Can you show me that …? I’d like to buy … for my … I need … How much is it? That's all. from shells and scarce precious metals to artificial money such as banknotes. please!” to accept or “No.. cash desk. say “Yes. pay. / Here you go. She would like to buy gifts for her family and friends. change.00 Policeman Price: £6. Where is the cash desk? Could I get a (plastic) bag. thanks!” to refuse politely. Union Jack Folding Umbrella Price: £3.00 Sound wise! When somebody offers you something. Let’s learn! Andra is in a souvenir shop. ask for. please? Shop assistant Can I help you? What can I do for you? Anything else? Here you are. price. T-Shirt Men’s Price: £5.TRAVELLING Shopping Can you… • ask for things in a shop? • read price tags? 4 Remember! Shop. You're welcome. buy. Pay at the cash desk. to stand in a queue Think about it! What do tourists usually buy when they visit Romania? Did you notice? Useful language! Customer Can I see that. That's 20 euros/euro altogether Here's your change. money.

..... thirty lei c... we’ve got T-shirts..................” “Certainly. how much is it?” “That’s £5.......” Your turn! 1... Check this! Tick what you can do now: – I can ask for things in a shop.50 Euros 7 Euros $ 3. Work in pairs... please..50....... here you are...... all sorts of things........ – I can read and understand price tags........................... six pounds ten g......75 $ 10.............. Where is the cash desk? ............. seven euros b. Continue the conversation between Andra and the shop assistant......25 £6........... I’ll buy that for my brother...... Could I get a plastic bag? It’s over there....... eight lei fifty e. Change roles.... I’d like a T-shirt. I’d like to buy some gifts for my family.. please.. Practise these conversations with your partner.................. Where is the cash desk? Yes.... How much is it? That’s all........... two euros fifty d. 3.. Anything else? ........ Anything else? Certainly.......... for my mother I’d like....... Match the questions with the suitable replies: Can I help you? It’s £ 3.... mugs...................... Use price tags for the things people would like to buy.99..50 Lei 2.10 30 Lei 5........... Circle the price you hear: a.. What do you think she would like to buy for the rest of her family? 2............... Use it! What are things that tourists in your area are usually buy? What things in your area are you especially proud of? Make a poster with these things.. Act one of them in front of the class.. How much is that policeman bear? ...” “OK.” “Anything else?” “Yes.50 8..... 4..... keyrings. thank you.....” “I like that football T-shirt. Write a suitable reply for these questions: Can I help you? ........ ten dollars twenty-five h...“Can I help you?” “Yes......... four pounds fifty £ 4..... PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 35 . three dollars seventy-five f...............................................

...... c........ Match each instruction with the correct picture: a....... What time does the plane leave from Bucharest? ........ What time does it arrive at Heathrow airport? ...........50 450 Lei £ 5................................................. Turn left at the end of the street Keep along the same street Take the first road on the right Take the second road on the right 3............. How long is the journey from Bucharest to London by plane? ..... London.. b.......... d............................ c.......99 $ 236 1...................... London....... What time does the plane arrive in Bucharest on October 30th? ................... e... review what you have learned in Unit III (Travelling): Round trip fare: 1....... Romania October 30 10:30 15:45 03:15 Answer these questions: a.. Bucharest.................................................... Can you read these prices? $ 3... d....TRAVELLING Check your progress 1.....000 Lei £ 27 $ 15 38 Lei £ 49 4...... Romania Heathrow........ 2.................. Speak about the means of transport people use in your town. Bucharest............................................ b... How much is a plane ticket from Bucharest to London and back? ....................257 RON Arriving Heathrow. UK Time 13:00 III Time 14:30 Duration 03:30 Before you do this......... Look at this timetable: By plane: Tarom Airlines Date October 20 Departing Otopeni.............. UK Otopeni......... 36 ENGLEZĂ • GHIDUL ELEVULUI ..

carte bookcase = bibliotecã bread = pâine breakfast = mic dejun brother = frate brown = maro. = a întreba aunt = mãtuºã B back = înapoi balcony = balcon bath = vanã. = a (se) îmbrãca drive v.) = a rezerva. = a face draw v. indicaþie dish = farfurie do v. cãprui buy v. brunet blond = blond blue = albastru book (v. = a cumpãra C cash desk = casierie certainly = desigur chair = scaun change (v. baie bathroom = baie bed = pat bedroom = dormitor before = înainte (de) behind = în spatele between = între big = mare black = negru.) = a schimba. = a descrie deskmate = coleg de bancã diary = jurnal digit = cifrã dining room = sufragerie. = a desena dress v. = a povesti check v. ºaten. salã de mese dinner = cinã direction = direcþie. = a adãuga address = adresã after = dupã afternoon = dupã-masã again = din nou D age = vârstã answer (v.) = praf. = a conduce maºina dust (v. rest chat v. a ºterge de praf PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 37 . = a numãra country = þarã cousin = vãr crossroads = intersecþie cupboard = dulap de bucãtãrie curly = creþ customer = client D daily = zilnic daughter = fiicã describe v. = a gãti cooker = aragaz copybook = caiet corner = colþ cosy = confortabil count v.) = a rãspunde.Vocabulary A about = despre abroad = în strãinãtate add v. = a verifica child = copil children = copii choose = a alege city = oraº mare classmate = coleg de clasã clothes = haine cook v. rãspuns appearance = înfãþiºare armchair = fotoliu ask v.

dar glasses = ochelari go v. cãrare foreign = strãin friend = prieten from = din. = a ghici H help (v. = a cîºtiga evening = searã everybody = toatã lumea expression = expresie F false = fals famous = celebru far = departe fat = gras father = tatã favourite = preferat fill (in) v. câte how much = cât. = a umple. = a ºti 38 DENUMIREA MATERIEI • GHIDUL CURSANTULUI . de la front (in * of) = în faþa furniture = mobilã G gift = cadou. = a merge grandfather = bunic grandmother = bunicã green = verde greet v. = a gãsi first name = prenume flat = apartament flight = zbor floor = podea footpath = alee. a completa find v.E earn v. = a saluta grey = gri guess v. ajutor here = aici house = casã house chores = activitãþi casnice how = cum how many = câþi. câtã husband = soþ I introduce v.) = a ajuta. = a (se) prezenta J junction = intersecþie just = doar K kitchen = bucãtãrie know v.

L label = etichetã last = trecut. = a exersa prepare v. = a (se) muta N name = nume nationality = naþionalitate near = aproape need v. = a plãti people = oameni photo = fotografie picture = imagine pocket = buzunar practise v. = a pregãti pretty = drãguþ price = preþ Q queue = coadã (la magazin) PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 39 . = a asculta little = mic live v. scrisoare like v. = a localiza long = lung lunch = prânz M magazine = revistã map = hartã match v. ultimul late = târziu later = mai târziu left = stânga letter = literã. vechi P passport = paºaport pay a visit v. = a potrivi maybe = poate. = a avea nevoie nephew = nepot new = nou next (the) = urmãtorul nice = drãguþ niece = nepoatã night = noapte notice v. a face cunoºtinþã money = bani morning = dimineaþã mother = mamã move v. = a plãcea listen v. = a întâlni. posibil means = mijloc meet v. = a observa now = acum O often = des old = în vârstã. = a locui. a trãi living room = camera de zi locate v. = a vizita pay v.

acelaºi say v. asemãnãtor sink = chuivetã sister = sorã sleep v. = a þine minte rent (v. = a dormi small = mic sofa = canapea sometimes = uneori son = fiu speak v. relaxa remember v. = a aduce la zi useful = util. scund show v. drept room = camerã rubbish = gunoi run v. = a repara reply v. = a pune masa shop = magazin shop assisstant = vânzãtor shopping = cumpãrãturi short = scurt. atunci there = acolo thin = slab thing = lucru tick v.) = chirie. folositor usually = de obicei 40 DENUMIREA MATERIEI • GHIDUL CURSANTULUI . = a vorbi spell v. a duce afarã take v. exprima straight = drept street = stradã suitable = potrivit sure = sigur surname = nume de familie T table = masã take out v. a închiria repair v.R read v. = a recunoaºte red = roºu. = a vedea sentence = propoziþie set the table v. = a lua tall = înalt telephone = telefon than = decât thank v. = a spune see v. = a mulþumi then = apoi. = a citi recognize v. = a se odihni. = a arãta shower = duº similar = similar. = a replica. = a alerga S same (the) = la fel. roºcat relationship = relaþie relax v. = a scoate. = a bifa timetable = orar tip = sfat practic tonight = desearã town = oraº travel v. = a afirma. = a cãlãtori true = adevãrat try v. = a înþelege until = pînã (când) update v. = a încerca turn = rând turn left = ia-o la stânga turn right = ia-o la dreapta twice = de douã ori U uncle = unchi understand v. = a spune pe litere state v. a rãspunde right = corect.

dulap wash v. = a privi way = cale.a lucra write v. = a spãla watch v. direcþie. mod week = sãptãmânã what = ce when = unde where = unde which = care why = de ce wife = soþie window = fereastrã with = cu wonderful = minunat word = cuvânt work v. = a munci. = a merge pe jos want v. = a vrea. a dori wardrobe = ºifonier. = a scrie Y year = an young = tânãr PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 41 .V village = sat W wait v. = a aºtepta walk v.

go through the self-assessment exercises at the end of each unit in the Student’s Guide.” “Useful language” and the final one (“Check this!”).)? What kind of exercises could help you improve those skills that you need the most? Before final assessment. Whenever you are not sure about the right answer. check it in the book or ask your teacher. In order to be able to communicate well in a foreign language. Good luck! 42 ENGLEZĂ • GHIDUL ELEVULUI . Which of the two main skills in this module did you find easier? Which of the four skills do you think will be the most useful to you in your real life (for your job. but to support your learning. More than anything. Discuss the correct answers together. Make sure you understood what you did wrong and know what the right answers are. you need four basic skills: listening. try to design similar exercises to those in the selfassessment worksheets.Get ready! Well done! You managed to finish the first module of the English course in the “Second Chance” Programme. go over each lesson again and review especially the introductory sections: “Can you. so that you will know what to work on. Next. etc. Now it’s time to use your learning diary again. be positive about it: it is not meant to sanction insuccess. travelling. speaking and writing. You probably have already taken some oral and written tests: go over them again and note especially your teacher’s corrections. Now you are ready for final assessment. Finally. reading. Then.” “Remember!. look at the words and expressions used in each lesson. You might want to use your class notes or the Vocabulary section at the end of the Student’s Guide. This will help you identify the areas where you still need some practice. Work with a classmate and exchange your exercises. During this module you have made a lot of progress in listening and reading and some progress in speaking and writing. Ask your teacher about anything which is not quite clear yet.