You are on page 1of 2

BIBLIOGRAFIE Auditori energetici pentru clădiri

1. Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, publicată în M.Of.,partea I, nr. 1144/2005; (Nota Strimbu: forma consolidata cu modificarile si completarile ulterioare{Ord 691/1459/288/2007; Ord 2237/2010; Lege 159/15.05.2013 aparuta ulterior acestei bibliografii}) 2. Ord. MDLPL nr. 691/1.459/288/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanţa energetică a clădirilor, publicat în M.Of.,partea I, nr. 695/2007; (Nota Strimbu: nu se studiaza, fiind abrogat prin Lege 159/15.05.2013) 3. Ord. MTCT nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor”, publicat în M.Of., partea I, nr.126bis/2007 şi B.C.*) nr.47/2007; (Nota Strimbu: forma consolidata cu modificarile si completarile ulterioare{Ord 1071/2009; Ord 1217/2010 aparut ulterior acestei bibliografii}) 4. Ord. MDRL nr. 1071/2009 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor", publicat în M.Of., partea I, nr.41 bis/2010; (Nota Strimbu: nu se studiaza Ord, fiind inclus in forma consolidata a Ord 157/2007; in schimb se studiaza cele 5 anexe ale ordinului:MC 001/1-2006 …….. MC001/5-2006) 5. Ordinul MTCT nr. 2055/2005 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor”, indicativ C107/2005, publicat în M.Of., partea I, nr.1.124 bis/ 2005, şi B.C.*) nr. 2-3/2007; (Nota Strimbu: C107/2005 cuprinde partile 1 … 5) 6. Ordinul MDRT nr. 2513/2010 privind modificarea Reglementării tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor, indicativ C 107-2005” aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2055/2005, publicat în M.Of., partea I, nr.820/ 2010; (Nota Strimbu: modifica C107/2005) 7. Ordinul MDRT nr. 2237/2010 pentru aprobarea reglementării tehnice "Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri", publicat în M.Of., partea I, nr.683/2010; 8. Ordinul MDRT nr. 61/2011 pentru modificarea reglementării tehnice „Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri”, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2237/2010, publicat în M.Of., partea I, nr.51/2011; 9. Ordinul MTCT nr. 711/2004 pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie privind determinările termografice în construcţii", indicativ MP-037-04, publicat în M.Of., partea I, nr.405/2004 şi B.C.*) nr.9/2007; 10. Ordinul MTCT nr. 364/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid privind reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe cu regim de înălţime până la P+9E, realizate după proiecte tip, prin transformarea acoperişurilor tip terasă în acoperişuri înclinate, cu amenajarea de poduri neîncălzite sau mansarde", indicativ GP 110-04, publicat în M.Of., partea I, nr.1177bis/2005 şi B.C.*) nr.17/2005; 11. Ordinul MLPAT nr. 331/2000 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid privind optimizarea nivelului de protecţie termică la clădirile de locuit, indicativ GP 058–2000, publicat în B.C.*) nr.13/2001 şi B.C.*) nr.2/2002; 12. Ordinul MLPTL nr. 1605/2001 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a măsurilor de reabilitare termică a clădirilor social-culturale şi a instalaţiilor aferente acestora, indicativ MP 012-2001, publicat în B.C.*) nr. 7/2002

la blocuri de locuinţe cu structură mixtă. Ordinul MTCT nr. 18. indicativ GP 109-2004.C. Ordinul MTCT nr. indicativ GT 039-2002. Ordinul MLPTL nr. realizate după proiecte tip. 21. Enciclopedia Tehnică de Instalaţii . Ordinul MLPTL nr. publicat în B. 1569/2002 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid privind îmbunătăţirea calităţilor termoizolatoare ale ferestrelor la clădirile civile existente. puvlicat în B.18/2003. 1412/2002 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Metodologie privind reabilitarea şi modernizarea anvelopei şi a instalaţiilor de încălzire şi apă caldă de consum la blocurile de locuinţe cu structura din panouri mari”. indicativ GT 043-2002. 8/2003. Ordinul MTCT nr.*) nr.*) nr. 1625/2001 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Soluţii cadru pentru reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor de încălzire din clădiri de locuit.5/2002.5/2003.18/2003.*) nr.13.B. indicativ NP 060-2002.*) nr. publicat în B.Manualul de instalaţii. indicativ MP 019-2002 . Ordinul MLPTL nr. IV-Electrice.C. vol. 17. indicativ SC 006-2001. . publicat în B. II-Încălzire.C.14/2002. vol.17/2005.C.*) nr. vol. ediţia a II-a: vol. indicativ SC 007-2002.I-Ventilare şi climatizare.C. 14.*) nr. 20. 7/2004. 933/2002 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ privind stabilirea performanţelor termo-higro-energetice ale anvelopei clădirilor de locuit existente în vederea reabilitărilor termice”.C. 1063/2002 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ general privind calculul transferului de masă (umiditate) prin elemente de construcţie”. 932/2002 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Soluţii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente. 1579/2002 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid de evaluare a gradului de confort higrotermic din unităţile funcţionale ale clădirilor existente”. indicativ C 107/6-2002. publicat în B. publicat în B. III-Sanitare. 278/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid privind reabilitarea şi modernizarea termică a anvelopei şi a instalaţiilor de încălzire şi apă caldă de consum. (Nota Strimbu: SC 007-2010 este faza 1 revizuita si actualizata a SC 007-2002) 15. 16. nr. publicat în B. 19.C.C. Ordinul MLPTL nr.*) nr. Ordinul MLPTL nr.