You are on page 1of 2

ffi+q'r

'

AT.E
I S'ACOSTA\IENelsnansi elsgegans, la momai elspmrs, Fusterlta rnort, ha mort Fwsten Des delsbalconsobefts, Fusterha morh ha mort Fuster, Diners i plors als mocadors, Fusterha mort, ha rnort Fuster, Josui parantel sol, Fasterha mort, ha nort Fusten Un tapfsde crisanrems, Fusterha mort, ha rnort Fuster, La cucaferais morra, Fusterha mort, ha mort Fuster, Quatre barresnegresamb cresp6pirata. 21 dcjuny de 1992

53

LLUIS RODA

UIRAC D'AMOR