You are on page 1of 16

ALÇAK GERĠLĠM DAĞITIM PANOLARI TEKNĠK ġARTNEMESĠ 1

1.1

GENEL

Alçak Gerilim elektrik panoları montaj edilecek yere uygun, çalışma şartlarına göre izolasyon seviyesi sağlanmış, kısa devre şartlarına elektriksel ve mekaniksel olarak yeterli dayanımda olacaktır. Elektrik Ana Dağıtım şalt panoları ( Tüm Ana Dağıtım ve Güç Panoları ) elektriksel büyüklükleri görebilmek için gerekli ölçü aletleri müşteri isteği ve projesi doğrultusunda yapılacaktır. Alçak Gerilim elektrik panoları ve diğer ekipmanlar ortam sıcaklığının ..40..C üzerinde çalışmaya elverişli olacaktır. Alçak Gerilim elektrik panoları kablo bağlantıları isteğe göre alttan veya üstten yapılacaktır. Alçak Gerilim elektrik panoları elektro montajı yapılırken pano çizimi, malzeme listesi, pano görünüş şekli ile verilecektir.
PANO GÖVDESĠ ( Dikili Dahili Tip )

1.2

1.3

1.4

1.5

2
2.1

Alçak Gerilim elektrik dağıtım panoları, 2 mm dkp sacdan imal elektrostatik toz boyalı yere veya duvara monte edilebilecek ,tümü metal gövdeli yeterli sayıda dikey bölümlerden oluşacaktır. Panoların yüksekliği firmamızın uygun gördüğü veya isteğe göre standartlarımızın dışına çıkmadan yapılacaktır. Pano giriş ve çıkışları contalı , rekorlu veya fırçalı conta olarak yapılacaktır.Pano minimum işletme sıcaklığını karşılayacak havalandırma koşullarına uygun olacaktır. Havalandırma bölmesi toza karşı ve yabancı maddelerin girmesine karşı filtre edilecektir. Pano arka ve yanları açılabilir menteşeli veya düz kapalı olacaktır. Pano hücreleri taşıma kolaylığı açısından; üzerlerine taşıma halkası takılacaktır. Panoların metal iç ve dış yüzeyleri paslanmaya karşı korunmuş Ral 7032 elektrostatik boya ile boyanacaktır. Panonun dış etkenler korunabilmesi için pano kapılarında koruma sınıflarına uygun olarak, poliüretan dökme conta kullanılacaktır.

2.2

2.3

2.4 2.5 2.6

2.7

3
3.1

TEST Periyodik testler ; yüklenici panolar ve diğer malzemelere ait standart veya periyodik işletme testlerinin üretim sırasında yapıldığı belgelenecektir. Gerekli kablolama, bağlantı ve montajların yapıldığı ,ölçü aletlerinin hassasiyetinin doğru olduğu görülecektir. Şartnameye uygun olarak hazırlanacak test sonuçları çoğaltılarak teslim alan yetkililerin onayına sunulacak şekilde dokümanlar hazırlanacaktır. Pano testleri ilgili standartlardaki TSE3367 ve gerektiğinde IEC 60439-1’ e göre Tip testi olması durumunda tüm testler göz önünde bulundurularak testler yapılacaktır.

3.2

3.3

3.4

4
4.1

ĠZOLATÖRLER

İzolatörler yüksek mekanik dayanımda ,kısa devre akımlarından ,ısı değişikliklerinden ve titreşimlerden zarar görmeyecektir. İzolatörler ; bakır baraların kesitine uygun standart izolatörler kullanılacaktır. (Şekil :YP-P01) Ġzolatör Cinsi Yuvarlak Mesnet İzolatör Tarak İzolatör Ġzolatör Özelliği M5-6-8-10-12mm 3*1F – 3*2F …vb Şekil :YP-P01 Bakır Bara Kesit 15*2……100*10 20*5……160*10

4.2

5
5.1

BAKIR BARALAR Elektrik pano montajında ; kullanılacak bakır baranın kesiti üzerinden geçecek akıma göre “Bara Akım Taşıma Kapasitesi” çizelgesine göre seçilecektir. (Bkz : YP-P02) Elektrik pano montajında ; kullanılan bakır baranın Elektrolitik özelliği olacaktır. Elektrik pano montajında ; kullanılacak bakır baranın faz atlamalarına karşı belirli güvenlik mesafeleri olmalıdır Elektrik pano montajında ; kullanılacak bakır bara ek ve bağlantı yerleri çok iyi bir şekilde sıkılacak ark oluşması ve gevşeklik olmayacaktır.

5.2 5.3

5.4

BAKIR BARALARIN AKIM TAġIMA KAPASĠTELERĠ

DEVAMLI YÜKLEME AKIMI (A) -50 Hz. A.C Boyutlar Kesit Ağırlık mm mm2 kg/m BOYALI BARA ADEDĠ ÇIPLAK BARA ADEDĠ I 12X2 15X2 15X3 20X2 20X3 20X5 25X3 25X5 30X3 30X5 40X3 40X5 40X10 50X5 50X10 60X5 60X10 80X5 80X10 100X5 100X10 120X10 160X10 24 30 45 40 60 100 75 125 90 150 120 200 400 250 500 300 600 400 800 500 0,21 0,27 0,40 0,36 0,54 0,89 0,67 1,12 0,80 1,34 1,07 1,78 3,56 2,23 4,45 2,67 5,34 3,56 7,12 4,45 125 155 185 205 245 325 300 385 350 450 460 600 835 720 II 250 270 330 350 425 550 510 670 600 780 780 III IIII I 110 140 170 185 220 290 270 350 315 400 420 520 II 220 240 300 315 380 495 460 600 540 700 710 900 III IIII -

1000 -

1500 2060 2800 750 1200 1750 2300 630

1350 1850 2500 1100 1500 2100 1620 2200 3000 1300 2800 2400

1025 1800 2450 3330 920 825 1400 1980 2650 750

1200 2100 2800 3800 1100 1860 2500 3400 1060 1800 2450 3300 950 1650 2200 2900

1540 2600 3100 4600 1400 2300 3100 4200 1310 2200 2950 3800 1100 2000 2600 3400 1880 3100 4000 5400 1700 2700 3600 4800 2200 3500 4600 6100 2000 3200 4200 5500 2880 4400 5800 7800 2600 3900 5200 7000

1000 8,90 1200 10,68 1600 14,24

Şekil : YP-P02

6
6.1

KABLOLAR Elektrik pano montajında ;kullanılacak kabloların Akım taşıma kapasitelerine uygun olan kesitler seçilmelidir.( Bkz: Şekil YP-P03) Elektrik pano montajında; kabloların kesitleri “Akım taşıma kapasitelerine” uygun olacaktır. Elektrik pano montajında; kullanılan kablolar, güvenli ve göze hoş gözükecek şekilde kablo kanalları içerisinde veya pano içerisinde kablo bağları ile yapılacaktır. Elektrik pano montajında; kabloların herhangi bir kısa devreye mahal tanımaması için kablo uçları açıkta bırakılmayacaktır. Elektrik pano montajında; panoda yapılması muhtemel olan topraklama kablosunun kesiti ve kontrolü yapılacak. KABLO KESİTİ (mm2) 0,75 1 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 Şekil : YP-P03 ETĠKETLEME Her elektrik panosunun gövdesi, bara bölümleri, ölçü aletleri, giriş ve çıkışları ve kumanda devreleri projelerde gösterildiği gibi ve şartnamede açıklandığı gibi etiketlenmelidir. Elektrik panolarında, sigortalar, şalterler ve çıkış terminallerinin dış yüzeylerinde etiketler kullanılacaktır. Etiketleme her devrenin bağlı olduğu yükü , kontrol elemanını belirtecek tipte hazırlanacaktır.

6.2

6.3

6.4

6.5

ANMA AKIMI (SİGORTA AKIMLARI) Kumanda Kabloları Sinyal Kabloları 6-10-16-20A 25A 32A 40-50A 63A 80A 100A 125A 160A 250A

KABLO CİNSİ Nyaf Nyaf Nyaf Nyaf Nyaf Nyaf Nyaf Nyaf Nyaf Nyaf Nyaf Nyaf

7
7.1

7.2

7.3

7.4

Yapılacak tüm etiketleme ; bilgisayar çıktısı olarak veya etiketleme makinesi ile yazılacaktır. Pano yurtdışına sevk edilmesi halinde dış etkenlerden koruyacak şeffaf poşet içerisinde; firma adı, proje adı, sandık numarası ve pano isimlerini belirten etiket, sandık üzerine raptiye ile tutturulacaktır.

7.5

8
8.1 8.2

STANDARTLAR ISO 9001 IEC 60439 ONAYLI TESLĠM DÖKÜMANLARI Pano İmalat Çizimleri Üç Hat Diyagramları Bağlantı ve Kumanda Diyagramları Test Raporları

9
9.1 9.2 9.3 9.4

10
10.1 10.2

AMBALAJ Ambalajlama ortamın özelliğine göre uygun şekilde yapılacak Sevkıyatı yapılacak olan panolar; naylon ambalajla sudan ve nemden etkilenmeyecek şekilde yapılacak Sevkıyatı yapılan panolar yurtdışına gidecek ise Naylon ambalaj ve özel kasa (sandık) yapılacak.Ayrıca nem’den koruyucu malzeme ile nemlenmesi engellenecektir. Ambalaj esnasında pano isimleri naylon ambalaj üzerine yazılacaktır. Yurtdışına sevki edilecek panolar, sevke hazır ise sandık ebat-ağırlık ve numaralarının yazıldığı çeki lisesi hazırlanmak üzere büroya yazılı bir doküman hazırlanacaktır. SEVKĠYAT Sevkıyatı yapılacak panoların testi bitirilerek sevk sahasına getirilecek, gidecek panoların isimleri ile birlikte tekrar kontrol edilip sevki serbesttir etiketi vurulacaktır. Panolar ambalaj sonrası uygun şekilde araca yüklenecektir.

10.3

10.4 10.5

11
11.1

11.2

Panoların sevk irsaliyeleri ve tüm evraklar araç sürücüsüne teslim edi

ALÇAK GERĠLĠM DAĞITIM PANOLARI TEKNĠK ġARTNEMESĠ 1
11.3

GENEL

Alçak Gerilim elektrik panoları montaj edilecek yere uygun, çalışma şartlarına göre izolasyon seviyesi sağlanmış, kısa devre şartlarına elektriksel ve mekaniksel olarak yeterli dayanımda olacaktır. Elektrik Ana Dağıtım şalt panoları ( Tüm Ana Dağıtım ve Güç Panoları ) elektriksel büyüklükleri görebilmek için gerekli ölçü aletleri müşteri isteği ve projesi doğrultusunda yapılacaktır. Alçak Gerilim elektrik panoları ve diğer ekipmanlar ortam sıcaklığının ..40..C üzerinde çalışmaya elverişli olacaktır. Alçak Gerilim elektrik panoları kablo bağlantıları isteğe göre alttan veya üstten yapılacaktır. Alçak Gerilim elektrik panoları elektro montajı yapılırken pano çizimi, malzeme listesi, pano görünüş şekli ile verilecektir.
PANO GÖVDESĠ ( Dikili Dahili Tip )

11.4

11.5

11.6

11.7

12
12.1

Alçak Gerilim elektrik dağıtım panoları, 2 mm dkp sacdan imal elektrostatik toz boyalı yere veya duvara monte edilebilecek ,tümü metal gövdeli yeterli sayıda dikey bölümlerden oluşacaktır. Panoların yüksekliği firmamızın uygun gördüğü veya isteğe göre standartlarımızın dışına çıkmadan yapılacaktır. Pano giriş ve çıkışları contalı , rekorlu veya fırçalı conta olarak yapılacaktır.Pano minimum işletme sıcaklığını karşılayacak havalandırma koşullarına uygun olacaktır. Havalandırma bölmesi toza karşı ve yabancı maddelerin girmesine karşı filtre edilecektir. Pano arka ve yanları açılabilir menteşeli veya düz kapalı olacaktır. Pano hücreleri taşıma kolaylığı açısından; üzerlerine taşıma halkası takılacaktır. Panoların metal iç ve dış yüzeyleri paslanmaya karşı korunmuş Ral 7032 elektrostatik boya ile boyanacaktır. Panonun dış etkenler korunabilmesi için pano kapılarında koruma sınıflarına uygun olarak, poliüretan dökme conta kullanılacaktır.

12.2

12.3

12.4 12.5 12.6

12.7

13
13.1

TEST Periyodik testler ; yüklenici panolar ve diğer malzemelere ait standart veya periyodik işletme testlerinin üretim sırasında yapıldığı belgelenecektir. Gerekli kablolama, bağlantı ve montajların yapıldığı ,ölçü aletlerinin hassasiyetinin doğru olduğu görülecektir. Şartnameye uygun olarak hazırlanacak test sonuçları çoğaltılarak teslim alan yetkililerin onayına sunulacak şekilde dokümanlar hazırlanacaktır. Pano testleri ilgili standartlardaki TSE3367 ve gerektiğinde IEC 60439-1’ e göre Tip testi olması durumunda tüm testler göz önünde bulundurularak testler yapılacaktır.

13.2

13.3

13.4

14
14.1

ĠZOLATÖRLER

İzolatörler yüksek mekanik dayanımda ,kısa devre akımlarından ,ısı değişikliklerinden ve titreşimlerden zarar görmeyecektir. İzolatörler ; bakır baraların kesitine uygun standart izolatörler kullanılacaktır. (Şekil :YP-P01) Ġzolatör Cinsi Yuvarlak Mesnet İzolatör Tarak İzolatör Ġzolatör Özelliği M5-6-8-10-12mm 3*1F – 3*2F …vb Şekil :YP-P01 Bakır Bara Kesit 15*2……100*10 20*5……160*10

14.2

15
15.1

BAKIR BARALAR Elektrik pano montajında ; kullanılacak bakır baranın kesiti üzerinden geçecek akıma göre “Bara Akım Taşıma Kapasitesi” çizelgesine göre seçilecektir. (Bkz : YP-P02) Elektrik pano montajında ; kullanılan bakır baranın Elektrolitik özelliği olacaktır. Elektrik pano montajında ; kullanılacak bakır baranın faz atlamalarına karşı belirli güvenlik mesafeleri olmalıdır Elektrik pano montajında ; kullanılacak bakır bara ek ve bağlantı yerleri çok iyi bir şekilde sıkılacak ark oluşması ve gevşeklik olmayacaktır.

15.2 15.3

15.4

BAKIR BARALARIN AKIM TAġIMA KAPASĠTELERĠ

DEVAMLI YÜKLEME AKIMI (A) -50 Hz. A.C Boyutlar Kesit Ağırlık mm mm2 kg/m BOYALI BARA ADEDĠ ÇIPLAK BARA ADEDĠ I 12X2 15X2 15X3 20X2 20X3 20X5 25X3 25X5 30X3 30X5 40X3 40X5 40X10 50X5 50X10 60X5 60X10 80X5 80X10 100X5 100X10 120X10 160X10 24 30 45 40 60 100 75 125 90 150 120 200 400 250 500 300 600 400 800 500 0,21 0,27 0,40 0,36 0,54 0,89 0,67 1,12 0,80 1,34 1,07 1,78 3,56 2,23 4,45 2,67 5,34 3,56 7,12 4,45 125 155 185 205 245 325 300 385 350 450 460 600 835 720 II 250 270 330 350 425 550 510 670 600 780 780 III IIII I 110 140 170 185 220 290 270 350 315 400 420 520 II 220 240 300 315 380 495 460 600 540 700 710 900 III IIII -

1000 -

1500 2060 2800 750 1200 1750 2300 630

1350 1850 2500 1100 1500 2100 1620 2200 3000 1300 2800 2400

1025 1800 2450 3330 920 825 1400 1980 2650 750

1200 2100 2800 3800 1100 1860 2500 3400 1060 1800 2450 3300 950 1650 2200 2900

1540 2600 3100 4600 1400 2300 3100 4200 1310 2200 2950 3800 1100 2000 2600 3400 1880 3100 4000 5400 1700 2700 3600 4800 2200 3500 4600 6100 2000 3200 4200 5500 2880 4400 5800 7800 2600 3900 5200 7000

1000 8,90 1200 10,68 1600 14,24

Şekil : YP-P02

16
16.1

KABLOLAR Elektrik pano montajında ;kullanılacak kabloların Akım taşıma kapasitelerine uygun olan kesitler seçilmelidir.( Bkz: Şekil YP-P03) Elektrik pano montajında; kabloların kesitleri “Akım taşıma kapasitelerine” uygun olacaktır. Elektrik pano montajında; kullanılan kablolar, güvenli ve göze hoş gözükecek şekilde kablo kanalları içerisinde veya pano içerisinde kablo bağları ile yapılacaktır. Elektrik pano montajında; kabloların herhangi bir kısa devreye mahal tanımaması için kablo uçları açıkta bırakılmayacaktır. Elektrik pano montajında; panoda yapılması muhtemel olan topraklama kablosunun kesiti ve kontrolü yapılacak. KABLO KESİTİ (mm2) 0,75 1 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 Şekil : YP-P03 ETĠKETLEME Her elektrik panosunun gövdesi, bara bölümleri, ölçü aletleri, giriş ve çıkışları ve kumanda devreleri projelerde gösterildiği gibi ve şartnamede açıklandığı gibi etiketlenmelidir. Elektrik panolarında, sigortalar, şalterler ve çıkış terminallerinin dış yüzeylerinde etiketler kullanılacaktır. Etiketleme her devrenin bağlı olduğu yükü , kontrol elemanını belirtecek tipte hazırlanacaktır.

16.2

16.3

16.4

16.5

ANMA AKIMI (SİGORTA AKIMLARI) Kumanda Kabloları Sinyal Kabloları 6-10-16-20A 25A 32A 40-50A 63A 80A 100A 125A 160A 250A

KABLO CİNSİ Nyaf Nyaf Nyaf Nyaf Nyaf Nyaf Nyaf Nyaf Nyaf Nyaf Nyaf Nyaf

17
17.1

17.2

17.3

17.4

Yapılacak tüm etiketleme ; bilgisayar çıktısı olarak veya etiketleme makinesi ile yazılacaktır. Pano yurtdışına sevk edilmesi halinde dış etkenlerden koruyacak şeffaf poşet içerisinde; firma adı, proje adı, sandık numarası ve pano isimlerini belirten etiket, sandık üzerine raptiye ile tutturulacaktır.

17.5

18
18.1 18.2

STANDARTLAR ISO 9001 IEC 60439 ONAYLI TESLĠM DÖKÜMANLARI Pano İmalat Çizimleri Üç Hat Diyagramları Bağlantı ve Kumanda Diyagramları Test Raporları

19
19.1 19.2 19.3 19.4

20
20.1 20.2

AMBALAJ Ambalajlama ortamın özelliğine göre uygun şekilde yapılacak Sevkıyatı yapılacak olan panolar; naylon ambalajla sudan ve nemden etkilenmeyecek şekilde yapılacak Sevkıyatı yapılan panolar yurtdışına gidecek ise Naylon ambalaj ve özel kasa (sandık) yapılacak.Ayrıca nem’den koruyucu malzeme ile nemlenmesi engellenecektir. Ambalaj esnasında pano isimleri naylon ambalaj üzerine yazılacaktır. Yurtdışına sevki edilecek panolar, sevke hazır ise sandık ebat-ağırlık ve numaralarının yazıldığı çeki lisesi hazırlanmak üzere büroya yazılı bir doküman hazırlanacaktır. SEVKĠYAT Sevkıyatı yapılacak panoların testi bitirilerek sevk sahasına getirilecek, gidecek panoların isimleri ile birlikte tekrar kontrol edilip sevki serbesttir etiketi vurulacaktır. Panolar ambalaj sonrası uygun şekilde araca yüklenecektir. Panoların sevk irsaliyeleri ve tüm evraklar araç sürücüsüne teslim edilecektir.

20.3

20.4 20.5

21
21.1

21.2 21.3

Kompanzasyon Sistemi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRĠK PĠYASASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 – 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (Değişiklik 9 Ocak 2007 26398 sayılı R.G) "Reaktif enerji miktarını ölçmek üzere gerekli ölçme düzeneği, ilgili mevzuata göre reaktif enerji tarifesi uygulanmayacak aboneler dışında kalan müşteriler tarafından tesis edilir. Bu müşterilerden, kurulu gücü 50 kVA’nın altında olanlar, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde otuzüçünü aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde yirmisini aşan şekilde kapasitif reaktif enerji tüketmeleri halinde; kurulu gücü 50 kVA ve üstünde olanlar ise, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde yirmisini aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde onbeşini aşan şekilde sisteme kapasitif reaktif enerj i vermeleri halinde, reaktif enerji tüketim bedeli ödemekle yükümlüdür. Endüktif ve kapasitif enerji tüketimleri itibarıyla söz konusu sınırların ikisini birden aşan veya reaktif enerji ölçme düzeneğini kurma yükümlülüğü bulunmasına rağmen kurmayan ya da mevzuat hükümlerine uygun olarak kurmayan müşterilerin ödemeleri gereken reaktif enerji bedeline ilişkin usul ve esaslar Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği ve ilgili tebliğleri çerçevesinde Kuruma sunulan tarife önerilerinde yer alır." MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 8 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir. "GEÇĠCĠ MADDE 8 – 1/1/2007 tarihinden itibaren kurulu gücü 50 kVA ve üstünde olan müşteriler çektikleri aktif enerji miktarının yüzde otuzüçünü aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya tükettikleri aktif enerji miktarının yüzde yirmisini aşan şekilde sisteme kapasitif reaktif enerji vermeleri halinde, reaktif enerji tüketim bedeli ödemekle yükümlüdür. Bu müşteriler için 1/1/2008’den itibaren Yönetmeliğin 16 ncı (yukarıda beli rtilen) maddesi hükümlerinde yer alan oranlar uygulanır." MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu BaĢkanı yürütür. 01-01-2008 den itibaren aĢağıdaki Ģekilde uygulanacaktır.

Bağlantı Gücü
Endüktif Reaktif % Endüktif Kapastif %

50kVA Altında Olanlar 33 20

50kVA Üstünde Olanlar 20 15

• 9 Ocak 2007 26398 sayılı resmi gazetede yayınlanan yeni reaktif güç tarifesine göre; kurulu gücü 50 kVA ve üzeri olan aboneler kompanzasyon yapmak zorundadır. Bu, kurulu gücü 50 kVA’nın altında olan abonelerden reaktif güç bedeli alınmayacağı anlamına gelmez. Buna göre, – Reaktif enerjinin aktif enerjiye oranının: • 0.15 < Er/Ea < 0.20 değerleri arasında tutulmalıdır. – Güç katsayısı 0.95 olmalıdır. – Abonenin çektiği aktif enerjinin

50kVA Altında Olanlar
• % 33’üne kadar endüktif • %20’sine kadar kapasitif enerji bedeli alınmaz.

50kVA Üstünde Olanlar
• % 20’sine kadar endüktif • %15’ine kadar kapasitif enerji bedeli alınmaz. – Bu sınırlar aşıldığında reaktif enerji bedeli alınır. İstenilen aktif-reaktif güç dengesini oluşturmak için, kontaktörler, kondansatörler, röle ve sigortalardan oluşan bir Kompanzasyon Panosu dizayn edilmeli ve tesisatınıza entegre edilmelidir.

ALÇAK GERĠLĠM DAĞITIM PANOLARI TEKNĠK ġARTNEMESĠ 1
21.4

GENEL

Alçak Gerilim elektrik panoları montaj edilecek yere uygun, çalışma şartlarına göre izolasyon seviyesi sağlanmış, kısa devre şartlarına elektriksel ve mekaniksel olarak yeterli dayanımda olacaktır. Elektrik Ana Dağıtım şalt panoları ( Tüm Ana Dağıtım ve Güç Panoları ) elektriksel büyüklükleri görebilmek için gerekli ölçü aletleri müşteri isteği ve projesi doğrultusunda yapılacaktır. Alçak Gerilim elektrik panoları ve diğer ekipmanlar ortam sıcaklığının ..40..C üzerinde çalışmaya elverişli olacaktır. Alçak Gerilim elektrik panoları kablo bağlantıları isteğe göre alttan veya üstten yapılacaktır. Alçak Gerilim elektrik panoları elektro montajı yapılırken pano çizimi, malzeme listesi, pano görünüş şekli ile verilecektir.
PANO GÖVDESĠ ( Dikili Dahili Tip )

21.5

21.6

21.7

21.8

22
22.1

Alçak Gerilim elektrik dağıtım panoları, 2 mm dkp sacdan imal elektrostatik toz boyalı yere veya duvara monte edilebilecek ,tümü metal gövdeli yeterli sayıda dikey bölümlerden oluşacaktır. Panoların yüksekliği firmamızın uygun gördüğü veya isteğe göre standartlarımızın dışına çıkmadan yapılacaktır. Pano giriş ve çıkışları contalı , rekorlu veya fırçalı conta olarak yapılacaktır.Pano minimum işletme sıcaklığını karşılayacak havalandırma koşullarına uygun olacaktır. Havalandırma bölmesi toza karşı ve yabancı maddelerin girmesine karşı filtre edilecektir. Pano arka ve yanları açılabilir menteşeli veya düz kapalı olacaktır. Pano hücreleri taşıma kolaylığı açısından; üzerlerine taşıma halkası takılacaktır.

22.2

22.3

22.4 22.5

22.6

Panoların metal iç ve dış yüzeyleri paslanmaya karşı korunmuş Ral 7032 elektrostatik boya ile boyanacaktır. Panonun dış etkenler korunabilmesi için pano kapılarında koruma sınıflarına uygun olarak, poliüretan dökme conta kullanılacaktır.

22.7

23
23.1

TEST Periyodik testler ; yüklenici panolar ve diğer malzemelere ait standart veya periyodik işletme testlerinin üretim sırasında yapıldığı belgelenecektir. Gerekli kablolama, bağlantı ve montajların yapıldığı ,ölçü aletlerinin hassasiyetinin doğru olduğu görülecektir. Şartnameye uygun olarak hazırlanacak test sonuçları çoğaltılarak teslim alan yetkililerin onayına sunulacak şekilde dokümanlar hazırlanacaktır. Pano testleri ilgili standartlardaki TSE3367 ve gerektiğinde IEC 60439-1’ e göre Tip testi olması durumunda tüm testler göz önünde bulundurularak testler yapılacaktır.

23.2

23.3

23.4

24
24.1

ĠZOLATÖRLER

İzolatörler yüksek mekanik dayanımda ,kısa devre akımlarından ,ısı değişikliklerinden ve titreşimlerden zarar görmeyecektir. İzolatörler ; bakır baraların kesitine uygun standart izolatörler kullanılacaktır. (Şekil :YP-P01) Ġzolatör Cinsi Yuvarlak Mesnet İzolatör Tarak İzolatör Ġzolatör Özelliği M5-6-8-10-12mm 3*1F – 3*2F …vb Şekil :YP-P01 Bakır Bara Kesit 15*2……100*10 20*5……160*10

24.2

25
25.1

BAKIR BARALAR Elektrik pano montajında ; kullanılacak bakır baranın kesiti üzerinden geçecek akıma göre “Bara Akım Taşıma Kapasitesi” çizelgesine göre seçilecektir. (Bkz : YP-P02) Elektrik pano montajında ; kullanılan bakır baranın Elektrolitik özelliği olacaktır.

25.2

25.3

Elektrik pano montajında ; kullanılacak bakır baranın faz atlamalarına karşı belirli güvenlik mesafeleri olmalıdır Elektrik pano montajında ; kullanılacak bakır bara ek ve bağlantı yerleri çok iyi bir şekilde sıkılacak ark oluşması ve gevşeklik olmayacaktır.

25.4

BAKIR BARALARIN AKIM TAġIMA KAPASĠTELERĠ

DEVAMLI YÜKLEME AKIMI (A) -50 Hz. A.C Boyutlar Kesit Ağırlık mm mm2 kg/m BOYALI BARA ADEDĠ ÇIPLAK BARA ADEDĠ I 12X2 15X2 15X3 20X2 20X3 20X5 25X3 25X5 30X3 30X5 40X3 40X5 40X10 50X5 50X10 60X5 60X10 80X5 80X10 100X5 100X10 120X10 160X10 24 30 45 40 60 100 75 125 90 150 120 200 400 250 500 300 600 400 800 500 0,21 0,27 0,40 0,36 0,54 0,89 0,67 1,12 0,80 1,34 1,07 1,78 3,56 2,23 4,45 2,67 5,34 3,56 7,12 4,45 125 155 185 205 245 325 300 385 350 450 460 600 835 720 II 250 270 330 350 425 550 510 670 600 780 780 III IIII I 110 140 170 185 220 290 270 350 315 400 420 520 II 220 240 300 315 380 495 460 600 540 700 710 900 III IIII -

1000 -

1500 2060 2800 750 1200 1750 2300 630

1350 1850 2500 1100 1500 2100 1620 2200 3000 1300 2800 2400

1025 1800 2450 3330 920 825 1400 1980 2650 750

1200 2100 2800 3800 1100 1860 2500 3400 1060 1800 2450 3300 950 1650 2200 2900

1540 2600 3100 4600 1400 2300 3100 4200 1310 2200 2950 3800 1100 2000 2600 3400 1880 3100 4000 5400 1700 2700 3600 4800 2200 3500 4600 6100 2000 3200 4200 5500 2880 4400 5800 7800 2600 3900 5200 7000

1000 8,90 1200 10,68 1600 14,24

Şekil : YP-P02

26
26.1

KABLOLAR Elektrik pano montajında ;kullanılacak kabloların Akım taşıma kapasitelerine uygun olan kesitler seçilmelidir.( Bkz: Şekil YP-P03) Elektrik pano montajında; kabloların kesitleri “Akım taşıma kapasitelerine” uygun olacaktır. Elektrik pano montajında; kullanılan kablolar, güvenli ve göze hoş gözükecek şekilde kablo kanalları içerisinde veya pano içerisinde kablo bağları ile yapılacaktır. Elektrik pano montajında; kabloların herhangi bir kısa devreye mahal tanımaması için kablo uçları açıkta bırakılmayacaktır. Elektrik pano montajında; panoda yapılması muhtemel olan topraklama kablosunun kesiti ve kontrolü yapılacak. KABLO KESİTİ (mm2) 0,75 1 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 Şekil : YP-P03 ETĠKETLEME Her elektrik panosunun gövdesi, bara bölümleri, ölçü aletleri, giriş ve çıkışları ve kumanda devreleri projelerde gösterildiği gibi ve şartnamede açıklandığı gibi etiketlenmelidir. Elektrik panolarında, sigortalar, şalterler ve çıkış terminallerinin dış yüzeylerinde etiketler kullanılacaktır. Etiketleme her devrenin bağlı olduğu yükü , kontrol elemanını belirtecek tipte hazırlanacaktır.

26.2

26.3

26.4

26.5

ANMA AKIMI (SİGORTA AKIMLARI) Kumanda Kabloları Sinyal Kabloları 6-10-16-20A 25A 32A 40-50A 63A 80A 100A 125A 160A 250A

KABLO CİNSİ Nyaf Nyaf Nyaf Nyaf Nyaf Nyaf Nyaf Nyaf Nyaf Nyaf Nyaf Nyaf

27
27.1

27.2

27.3

27.4

Yapılacak tüm etiketleme ; bilgisayar çıktısı olarak veya etiketleme makinesi ile yazılacaktır. Pano yurtdışına sevk edilmesi halinde dış etkenlerden koruyacak şeffaf poşet içerisinde; firma adı, proje adı, sandık numarası ve pano isimlerini belirten etiket, sandık üzerine raptiye ile tutturulacaktır.

27.5

28
28.1 28.2

STANDARTLAR ISO 9001 IEC 60439 ONAYLI TESLĠM DÖKÜMANLARI Pano İmalat Çizimleri Üç Hat Diyagramları Bağlantı ve Kumanda Diyagramları Test Raporları

29
29.1 29.2 29.3 29.4

30
30.1 30.2

AMBALAJ Ambalajlama ortamın özelliğine göre uygun şekilde yapılacak Sevkıyatı yapılacak olan panolar; naylon ambalajla sudan ve nemden etkilenmeyecek şekilde yapılacak Sevkıyatı yapılan panolar yurtdışına gidecek ise Naylon ambalaj ve özel kasa (sandık) yapılacak.Ayrıca nem’den koruyucu malzeme ile nemlenmesi engellenecektir. Ambalaj esnasında pano isimleri naylon ambalaj üzerine yazılacaktır. Yurtdışına sevki edilecek panolar, sevke hazır ise sandık ebat-ağırlık ve numaralarının yazıldığı çeki lisesi hazırlanmak üzere büroya yazılı bir doküman hazırlanacaktır. SEVKĠYAT Sevkıyatı yapılacak panoların testi bitirilerek sevk sahasına getirilecek, gidecek panoların isimleri ile birlikte tekrar kontrol edilip sevki serbesttir etiketi vurulacaktır. Panolar ambalaj sonrası uygun şekilde araca yüklenecektir.

30.3

30.4 30.5

31
31.1

31.2

Panoların sevk irsaliyeleri ve tüm evraklar araç sürücüsüne teslim edilecektir.