You are on page 1of 312

UPOREDNI BROJ STANOVNIKA ZA NA MESTA BOSNE I HERCEGOVINE NA P STANOVNIŠTVA 1948, 1953 I 1961.

-PREMA TERITORIJALNOJ ORGANIZACIJI U VREME POPISA 1961.

NAPOMENE: a)- broj stanovnika naselja Ustirama (opština Prozor) treba u stanovnika mesnog narodnog odbora Donja Rama (122 stanovnika na popisu 1948. potopljeno izgradnjom jezera. b)- broj stanovnika naselja Ustirama (opštin uvećati za broj stanovnika naselja Jasen i Rama (411 stanovnika na popisu 195 je potopljeno izgradnjom jezera. c)- broj stanovnika naselja Gradac i Vir (o prikazan umanjen na popisu 1953. godine- naselja su imala 901 umesto 900 i 1 stanovnika respektivno- i pored toga je neslaganje u ukupnom zbiru stanovnika i republike. d.) stanovništvo naselja Uzamnica (opština Višegrad) nije ur stanovnika opštine, sreza i republike 1961. godine- iste godine je bilo 2 Uzamnici. U vreme izdavanja knjiga popisa naselje je bilo potopljeno izgradnjo BROJ STANOVNIKA NA POPISU SREZ SREZ/OPŠTINA/NASELJE 1948.god 1953.god 2564308a 2847459bc NR BOSNA I HERCEGOVINA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA BANJA LUKA BANJA LUKA BANJA LUKA BASTASI BRDA BUKVALUK ĈESMA ĈIFLUK ĈOKORI DEBELJACI DELIBAŠINO SELO DERVIŠI DRAKULIĆ JAGARE KOLA DONJA KULJANI MADJIR MOTIKE 278094 49444 29627 614 91 578 676 144 195 718 661 268 500 1096 3112 578 168 1416 304358 57789 36401 695 107 717 663 171 439 832 393 295 490 1535 3362 595 191 1504

BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA

LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA

NOVAKOVIĆI PAVLOVAC PETRIĈEVAC PONIR PRESNACE PRIJEĈANI PRNJAVOR MALI REBROVAC REKAVICA ŠARGOVAC ŠIBOVI VRBANJA VUJINOVIĆI ZALUŢANI BOSANSKA GRADIŠKA ADŢIĆI BATAR BEREK BISTRICA BOK JANKOVAC BOSANSKA GRADIŠKA BRESTOVĈINA BUKOVAC BUKVIK CEROVLJANI CIMIROTI ĈATRNJA ĈELINOVAC ĈIKULE DONJA DOLINA DONJA JURKOVICA DONJI KARAJZOVCI DONJI PODGRADCI DRAGELJI DUBRAVE ELEZAGIĆ GAŠNICA GORNJA DOLINA GORNJA JURKOVICA GORNJA LIPOVAĈA

228 448 783 376 335 634 570 510 1551 878 122 1704 408 455 47317 155 267 504 1055 279 5154 446 258 166 958 401 436 142 245 837 334 988 937 280 1610 744 446 497 337 145

239 500 870 434 361 648 338 501 1474 917 155 1906 535 521 49490 178 237 677 1062 331 5348 364 239 162 943 430 598 135 261 907 375 916 965 294 1723 751 659 477 385 152

BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA

LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA

GORNJI KARAJZOVCI GORNJI PODGRADCI GRBAVCI GREDA JABLANICA JAZOVAC KIJEVCI KOĈIĆEVO KOZARA KOZINCI KRAJIŠNIK KRUŠKIK LAMINCI BREZICI LAMINCI DUBRAVE LAMINCI JARUŢANI LAMINCI SREDJANI LISKOVAC LUŢANI MAĈKOVAC MAŠIĆI MIĈIJE MILOŠEVO BRDO MILJEVIĆI MOKRICE NASIP NOVA TOPOLA NOVO SELO ORAHOVA ORUBICA PETROVO SELO ROGOLJI ROMANOVCI ROVINE SAMARDŢIJE SEFEROVCI SOVJAK SREDNJA JURKOVICA ŠAŠKINOVCI TREBOVLJANI TRNOVAC

610 1392 1479 218 930 425 597 955 311 550 362 139 1063 1043 584 621 454 330 721 1429 552 658 334 512 291 738 464 2034 209 278 818 1522 565 263 562 453 245 194 475 276

627 1648 1538 230 999 438 600 1018 356 517 429 190 1099 1111 631 609 478 392 732 1455 568 661 389 455 301 967 445 2087 212 414 839 1371 561 301 573 455 257 197 482 316

BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA

LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA

TROŠELJI TURJAK VAKUF VILUSI VRBAŠKA ŢERAVICA BRONZANI MAJDAN BISTRICA BORKOVIĆI BRONZANI MAJDAN GOLEŠI KMEĆANI MELINA OBROVAC PERVAN DONJI PERVAN GORNJI RADMANIĆI SLAVIĆKA STRATINSKA SUBOTICA VILUSI ZELENCI ĈELINAC BALTE BASIĆI BRANEŠCI DONJI BRANEŠCI GORNJI BREZIĈANI ĈELINAC DONJI ĈELINAC GORNJI DUBRAVA NOVA DUBRAVA STARA GORNJI VIJAĈANI GRABOVAC JOŠAVKA KABLOVI KAMENICA LADJEVCI LIPOVAC MARKOVAC

589 462 413 1144 919 513 15092 2012 1122 315 1221 852 1635 1323 752 645 781 1259 1301 236 1354 284 14100 341 153 709 511 545 751 923 125 94 341 426 2312 313 215 575 506 308

695 530 412 1150 981 205 16708 2356 1214 682 1393 920 1719 1300 875 707 837 1323 1382 230 1466 304 16062 409 173 887 639 413 891 1060 199 150 398 485 2525 346 192 642 595 351

BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA

LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA

MEHOVCI MEMIĆI OPSJEĈKO POPOVAC SKATAVICA ŠAHINOVIĆI ŠNJEGOTINA DONJA ŠNJEGOTINA SREDNJA ŠNJEGOTINA VELIKA ŠTRBE IVANJSKA BARLOVCI CERICI DRAGOĈAJ IVANJSKA PISKAVICA PRIJAKOVCI RADOSAVSKA RAMIĆI ŠIMIĆI VERIĆI KOTOR VAROŠ BAŠTINA BILICE BOLJANIĆI BORCI ĈUKOVAC DABOVCI DONJI OBODNIK DURATOVCI GARIĆI GRABOVICA HADROVCI HRVAĆANI IMLJANI JAKOTINA JAVORANI KOTOR VAROŠ KRUŠEVO BRDO LIPLJE

373 148 942 568 356 165 430 740 723 507 17862 499 274 3021 4754 3613 483 763 822 2596 1037 24913 436 492 296 879 162 705 127 236 696 811 328 528 1363 628 1341 2428 813 917

403 157 1069 616 486 190 550 887 784 565 19047 671 368 2971 4598 4093 613 868 826 2787 1252 28165 444 544 356 1011 165 800 252 250 765 901 357 526 1548 694 1509 2700 1014 1068

BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA

LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA

MALJEVA MASLOVARE NOVO SELO OBODNIK ORAHOVA PLITSKA PODBRDJE PODOSOJE PRISOĈKA RADOHOVA RASTIK RAVNE SOKOLINE STAZA STOPAN ŠIBOVI ŠIPRAGE TOVLADIĆ VAGANI VARJAĈE VEĈIĆI VIŠEVICE VLATKOVIĆI VRANIĆ VRBANJCI ZABRDJE ZASELJE KRUPA NA VRBASU AGINO SELO BOĈAC DOBRNJA DUJAKOVCI KOLA KRMINE KRUPA NA VRBASU LOKVARI LUSIĆI LJUBAĈEVO PAVIĆI REKAVICE

586 1251 119 224 726 264 482 231 1064 518 182 289 242 404 292 325 579 300 334 297 429 199 272 295 922 393 508 14796 994 1734 1718 928 338 1215 2296 559 509 773 895 1496

659 1460 126 270 875 353 571 268 1031 612 205 334 317 455 311 372 665 332 357 343 483 214 292 311 970 494 581 15998 1120 2011 1723 983 366 1374 2486 627 599 834 991 1421

BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA

LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA

STRIĈIĆI ŠLJIVNO LAKTAŠI ALEKSIĆI BAKINCI BOŠKOVIĆI BUKOVICA ĈARDAĈANI ĆETOJEVIĆI DEVETINE DOVIĆI DRUGOVIĆI GLAMOĈANI JABLAN JAKUPOVCI JARUŢANI KADINJANI KOBATOVCI KOLJANI KOSJEROVO KRIŠKOVCI KRNETE LAKTAŠI LJUBATOVCI MAGLAJANI MAHOVLJANI MALO BLAŠKO MILOSAVCI MILOŠEVCI MRĈEVCI OTOKE PAPAŢANI PETOŠEVCI RAJĈEVCI SLATINA ŠEŠKOVCI ŠUŠNJARI TRN VELIKO BLAŠKO PRNJAVOR

627 714 25290 326 791 464 666 606 440 800 286 1311 785 762 846 486 789 646 376 836 1047 581 1182 523 1538 829 631 851 487 939 200 623 484 342 930 633 613 962 679 40614

686 777 26516 338 902 443 716 637 453 734 289 1367 805 807 832 538 834 663 369 833 1092 834 1207 547 1558 814 672 905 509 865 222 642 524 406 1054 665 663 1031 746 44115

BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA

LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA

BABANOVCI BREZIK CAPARIK CRKVENA ĈIVĈIJE ĈORLE DOLINE DONJA ILOVA DONJA MRAVICA DONJI GALJIPOVCI DONJI PALAĈKOVCI DONJI SMRTIĆI DONJI ŠTRPCI DONJI VIJAĈANI DRENOVA GAJEVI GALJIPOVCI GORNJA ILOVA GORNJA MRAVICA GORNJI GALJIPOVCI GORNJI PALAĈKOVCI GORNJI SMRTIĆI GORNJI ŠTRPCI GORNJI VIJAĈANI GRABIK ILOVA GUSAK HRVAĆANI HUSREPOVCI JADOVICA JASIK KARAĆ KOKORI KONJUHOVCI KREMNA KULAŠI LIŠNJA LUŢANI MAĈINO BRDO MRAĈAJ MRAVICA

301 343 108 771 426 671 162 747 432 453 612 498 1776 1863 981 187 249 1077 1105 378 984 1281 1571 1075 750 293 861 392 115 115 210 612 456 1001 757 1417 169 214 242 400

290 372 64 871 501 723 168 761 522 449 667 543 1975 2044 1021 172 287 1195 1096 410 1177 1373 1647 1253 784 328 852 419 116 123 191 732 545 1066 1052 1597 166 230 242 455

BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA

LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA

MUJINCI NASEOBINA BABANOVCI NASEOBINA HRVAĆANI NASEOBINA LIŠNJA NOVO SELO OKOLICA ORAŠJE OTPOĈIVALJKA PARAMIJE PEĈENOG ILOVA POPOVIĆI POTOĈANI PRNJAVOR PROSJEK PURAĆI RALUTINAC RATKOVAC SKAKAVCI ŠARINCI ŠEREG ILOVA ŠIBOVSKA ŠTIVOR VELIKA ILOVA VRŠANI SKENDER VAKUF BASTAJI BOKANI BORAK BREGOVI ĈARIĆI GOLO BRDO KOBILJA KOSTIĆI MOKRI LUG PAUNOVIĆI RADJIĆI SKENDER VAKUF ŠOLAJI VRATKOVIĆI ŢIVINICE

328 308 239 940 513 352 441 558 257 1555 852 849 2368 755 111 128 339 291 1076 453 261 358 577 650 7132 530 404 571 453 236 270 425 380 375 205 1127 560 373 384 839

345 290 238 804 338 383 675 582 284 1788 945 830 2619 748 279 127 329 354 1208 482 188 439 639 722 7813 584 443 641 463 199 300 430 404 357 257 1277 671 412 413 962

BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BANJA BIHAĆ BIHAĆ

LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA LUKA

SRBAC BAJINCI BRDAĈA BOSANSKI KOBAŠ BREZOVLJANI BRUSNIK CRNAJA ĆUKALI DONJA LEPENICA DUGO POLJE GAJ GLAMOĈANI GORNJA LEPENICA ILIĆANI INADJOL KAOCI KLADARI KOROVI KUKULJE LILIĆ NOVA VES NOVI MARTINAC NOŢIĈKO POVELIĆ PREBJEZI RAKOVAC RASAVAC RAZBOJ LJEVĈANSKI RAZBOJ ŢUPSKI SEFEROVCI SELIŠTE SITNEŠI SITNEŠI MALI SRBAC SRBAC SELO SRDJEVIĆI STARI MARTINAC VLAKNICA BIHAĆ BIHAĆ

21534 1292 265 702 487 160 257 724 707 253 314 882 677 248 389 873 701 481 1309 399 372 ... 1500 993 649 ... 162 1008 516 178 113 1336 213 573 486 1396 628 291 164287 36090

22655 1367 298 943 479 162 233 734 818 237 334 823 801 277 340 931 724 492 1311 402 205 94 1539 1001 704 132 81 1036 508 208 112 1412 237 492 840 1435 617 296 177599 39284

BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ

BAJRIĆI BALJEVAC BIHAĆ BREKOVICA BUGAR ĈAVKIĆI ĈEKRLIJE ĆUKOVI DOBRSNICA DOLJANI DONJA GATA DUBOVSKO GOLUBIĆ GORJEVAC GRABEŢ GRMUŠA HRGAR IZAĈIĆ JANKOVAC JEZERO KALATI KAMENICA KLISA KLOKOT KRALJE KULA KULEN VAKUF LIPA LOHOVO LOHOVSKA BRDA MALA PEĆA MALI SKOĈAJ MALO ZALOŢJE MEDJUDRAŢJE MRKONJIĆA LUG MUSLIĆI ORAŠAC ORAŠKO BRDO ORLJANI OSTROVICA

362 590 9317 933 209 789 295 383 237 658 439 115 817 213 113 450 378 732 108 343 197 242 385 430 611 331 768 288 393 77 267 289 153 416 81 111 1500 588 156 207

516 512 10956 912 266 594 349 453 201 650 399 97 801 201 94 577 574 699 91 379 166 227 439 438 645 317 818 300 448 114 282 257 290 337 143 143 1525 692 199 221

BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ

PAPARI POKOJ PRAŠĈIJAK PRITOKA PRNJAVOR RAĈIĆ RAJNOVCI RIPAĈ SOKOLAC SPAHIĆI SRBLJANI TEOĈAK TURIJA VEDRO POLJE VELIKA GATA VELIKI SKOĈAJ VELIKI STJENJANI VELIKO ZALOŢJE VIKIĆI VINICA VRKAŠIĆ VRSTA ZAVALJE ZLOPOLJAC BOSANSKA KRUPA ARAPUŠA BAG BANJANI BAŠTRA BENAKOVAC BOSANSKA KRUPA BUŢIM DOBRO SELO DONJA SUVAJA DONJI DUBOVIK DONJI PETROVIĆI DRENOVA GLAVICA GLAVICA GORINJA GORNJA SUVAJA

312 515 94 515 252 445 338 729 663 419 740 477 996 472 645 852 295 181 535 289 160 260 626 309 37388 418 163 895 250 437 3515 1568 965 530 777 603 191 284 283 615

415 577 144 490 242 478 379 810 621 443 793 457 1123 514 845 824 294 341 520 316 172 260 606 298 41300 492 410 930 287 432 4501 1089 999 651 833 659 190 308 309 661

BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ

GORNJI BUŠEVIĆ GORNJI PETROVIĆI GUDAVAC HAŠANI IVANJSKA JASENICA JEZERSKO KONJODER LUBARDA LJUSINA MAHMIĆ SELO MALI BADIĆ MALI DUBOVIK MALI RADIĆ MRAZOVAC OSREDAK OSTROŢNICA OTOKA PERNA PIŠTALINE POTKALINJE PUĈENIK SREDNJI BUŠEVIĆ SREDNJI DUBOVIK VAROŠKA RIJEKA VELIKA JASENICA VELIKI BADIĆ VELIKI DUBOVIK VELIKI RADIĆ VOJEVAC VOLODER VRANJSKA ZALIN BOSANSKI PETROVAC BARA BJELAJ BJELAJSKI VAGANAC BOSANSKI PETROVAC BRAVSKI VAGANAC BRESTOVAC

867 674 413 859 782 626 1575 895 865 823 931 284 692 353 1524 355 250 1736 334 537 557 482 833 634 2714 275 940 512 703 896 805 572 596 19803 271 292 412 2834 365 257

911 706 392 890 807 685 1703 957 2022 968 985 239 719 366 1591 359 588 2125 601 778 590 487 877 636 2501 300 878 463 734 836 609 665 581 20282 254 330 352 2996 340 281

BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ

BUKOVAĈA BUNARA BUSIJE CIMEŠE DOBRO SELO DRINIĆ JANJILA JASENOVAC KAPLJUH KLENOVAC KOLONIĆ KRNJA JELA KRNJEUŠA LASTVE MALI STJENJANI MEDENO POLJE OŠTRELJ PODSRNETICA PRKOSI RASNOVAC REVENIK RISOVAC SKAKAVAC SMOLJANA SUVAJA VEDRO POLJE VODJENICA VRANOVINA VRTAĈE CAZIN BAŠĈE BREZOVA KOSA BUKOVICA CAZIN CRNAJA ĆORALIĆI ĈAJIĆI DONJA BARSKA DONJA KOPRIVNA DONJA LUĈKA

409 170 541 418 242 686 582 521 288 239 822 723 933 421 113 377 59 261 505 559 207 845 603 1064 835 324 1073 587 965 29818 208 539 57 617 121 557 883 83 762 385

423 179 447 411 257 723 630 519 303 257 852 738 933 441 94 233 96 238 530 665 339 846 606 1150 849 326 1069 638 937 32624 267 483 58 731 160 761 1052 106 875 502

BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ

GEĈETI GLOGOVAC GNJILOVAC GORNJA BARSKA GORNJA KOPRIVNA GORNJA LUĈKA GRADINA HADŢIN POTOK JAPIĆA BRDO KAPIĆI KLEN KLISA KOVAĈEVIĆI KRAKAĈA KRIVAJA KRNDIJA KUDIĆI LIDJANI LISKOVAC LJUBIJANKIĆI MAJETIĆI MIOSTRAH MUJAKIĆI MUTNIK OSREDAK OSTROŢAC PEĆIGRAD PJANIĆI PODGREDINA POLJE PONJEVIĆI PROŠIĆI PUŠKARI ROŠIĆI RUJNICA SKOKOVI SLATINA STARA GOVEDARICA STIJENA ŠTURLIĆ

145 497 975 652 836 497 441 95 472 309 76 574 708 864 445 116 261 316 506 481 593 567 245 1273 424 885 609 856 683 673 215 771 282 516 179 361 549 161 1508 1326

172 488 862 830 897 647 188 126 511 368 91 642 844 820 590 118 260 183 625 518 656 648 244 1235 432 999 793 1012 802 950 401 501 344 269 236 324 653 191 1668 1493

BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ

ŠTURLIĆKA PLATNICA TOROMANI TRŢAC TRŢAĈKA PLATNICA TRŢAĈKA RASTELA VILENJAĈA VRELO ŢEGAR DRVAR ATAŠEVAC BASTASI BOBOLJUŠCI BOSANSKI OSREDCI BUNĈEVAC DONJI TIŠKOVAC DRVAR DRVAR SELO GORNJI TIŠKOVAC GRUBORSKI NASLON KAMENICA LJESKOVICA MALI CVJETNIĆ MALO OĈIJEVO MARTIN BROD MOKRONOGE MRDJE OĈIGRIJE PALUĈCI PODOVI POTOCI PREKAJA SRNETICA ŠIPOVLJANI TRNINICA BRIJEG TRUBAR UVALA VELIKI CVIJETNIĆ VELIKO OĈIJEVO VIDOVO SELO VRTAĈE

381 294 1705 287 49 412 340 196 16692 164 962 649 579 177 595 1666 533 232 163 633 339 333 167 216 756 558 160 248 621 82 716 270 945 195 1009 131 693 333 847 1093

410 315 1890 280 62 457 351 233 17796 253 862 778 559 159 510 2493 470 199 147 638 325 302 220 258 795 604 186 269 558 120 775 435 966 299 1031 166 612 207 868 1147

BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ

ZAGLAVICA ŢUPICA VELIKA KLADUŠA BOSANSKA BOJNA BRDA CRVAREVAC ĈAGLICA DOLOVI DONJA SLAPNICA DONJA VIDOVSKA DONJI ŠUMATAC DRENOVAC PONORAC ELEZOVIĆI GLAVICA GLINICA GOLUBOVIĆI GORNJA SLAPNICA GORNJA VIDOVSKA GORNJI ŠUMATAC GRABOVAC GRABOVAC VRNOGRAC GRADINA GRAHOVO JELOVAC JOHOVICA KLUPE KUDIĆ KUMARICA MALA KLADUŠA MARJANOVAC MILJKOVIĆI MRCELJI NEPEKE ORĈEVA LUKA PODGRLJEVAC PODZVIZD POLJANA POLJE PONIKVE RAJNOVAC

512 115 24496 927 339 214 660 355 290 380 734 182 356 580 815 568 345 475 135 353 391 808 442 552 262 355 1108 449 296 540 574 641 380 438 159 446 300 638 409 349

461 124 26313 963 357 318 659 398 316 358 704 298 387 621 778 633 375 521 131 389 446 766 485 554 287 372 1098 454 325 598 684 690 424 436 151 487 288 697 435 386

BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BIHAĆ BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO

SLAPNICA ŠABIĆI ŠESTENOVAC ŠILJKOVAĈA ŠMREKOVAC TODOROVO TODOROVSKA SLAPNICA ĈELINJE TRNOVI VEJINAC VELIKA KLADUŠA VRNOGRAĈ ZAGRAD ZBORIŠTE BRĈKO BIJELJINA AMAJLIJE BALATUN BANJICA BATAR BATKOVIĆ BIJELJINA BJELOŠEVAC BRIJESNICA BRODAC DONJI BRODAC GORNJI BUKOVICA DONJA BUKOVICA GORNJA CRNJELOVO DONJE CRNJELOVO GORNJE ĈADJAVICA DONJA ĈADJAVICA GORNJA ĈADJAVICA SREDNJA ĈARDAĈINE ĈENGIĆ ĆIPIROVINE DAZDAREVO DRAGALJEVAC DONJI DRAGALJEVAC GORNJI DRAGALJEVAC SREDNJI

273 658 256 530 407 770 748 415 921 744 518 496 301 214 226078 66413 947 1347 591 372 3367 12660 690 204 1065 1174 945 630 2812 1747 1515 881 837 363 1090 204 467 416 672 930

287 634 266 629 362 801 810 535 1033 808 761 484 368 266 244426 72651 984 1430 633 416 3623 14303 721 219 1021 1339 993 683 3012 1836 1570 966 867 424 1182 241 501 444 717 1096

BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO

DVOROVI GLAVIĈICE GLAVIĈORAK GLOGOVAC GOJSOVAC GOLO BRDO HASE JANJA JOHOVAC KACEVAC KOJĈINOVAC KOVANLUK KRIVA BARA LJELJENĈA LJESKOVAC MAGNOJEVIĆ DONJI MAGNOJEVIĆ GORNJI MAGNOJEVIĆ SREDNJI MEDJAŠI MODRAN NOVO NASELJE NOVO SELO OBRIJEŢ OSTOJIĆEVO PATKOVAĈA PIPERCI POPOVI PUĈILE RUHOTINA SUHO POLJE TRIJEŠNICA TRNJACI VELIKA OBARSKA VELINO SELO VRŠANI ZAGONI BOSANSKI ŠAMAC BATKUŠA BAZIK BOSANSKI ŠAMAC

1536 1293 422 513 126 177 246 5562 238 423 738 139 266 560 407 568 670 386 1146 1231 629 190 235 765 525 445 1017 673 441 1300 257 607 3073 750 1182 1751 23266 887 473 2380

1609 1403 445 552 219 202 242 6108 274 417 869 130 290 663 450 592 699 404 1191 1344 735 425 246 787 559 457 1092 764 477 1506 305 674 3339 760 1269 1932 24983 924 492 2950

BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO

BRVNIK CRKVINA DOMALJEVAC DONJA SLATINA DONJI HASIĆ GORNJA SLATINA GORNJI HASIĆ GREBNICE KORNICA KRUŠKOVO POLJE NOVO SELO OBUDOVAC PISARI PRUD ŠKARIĆ TIŠINA ZASAVICA BRĈKO BIJELA BLAŢEVAC BOĆE BODERIŠTE BRĈKO BREZIK BREZOVO POLJE SELO BREZOVO POLJE BRKA BROD BUKVIK DONJI BUKVIK GORNJI BUZEKARA CERIK ĈADJAVAC ĈOSETA ĈANDE DIZDARUŠA DONJI ISLAMOVAC DONJI RAHIĆ DONJI ZOVIK DUBRAVE

608 1467 3078 634 597 1891 804 1645 744 753 606 3061 470 1101 268 1349 450 48891 2106 954 858 798 9249 444 317 1328 1524 419 355 369 321 286 144 236 183 170 169 666 391 1236

630 1605 3118 690 640 2012 864 1704 775 815 666 3161 547 1144 302 1484 460 53008 2159 1008 860 796 12290 436 333 1399 1526 494 348 383 354 332 165 254 199 225 152 649 403 1315

BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO

DUBRAVICE DONJE DUBRAVICE GORNJE GAJEVI GORICE GORNJI ISLAMOVAC GORNJI RAHIĆ GORNJI ZOVIK GRBAVICA GREDICE ISLAMOVAC KRBETA KREPŠIĆ LANIŠTA LUKAVAC MAOĈA MARKOVIĆ POLJE OGRADJENOVAC OMERBEGOVAĈA PALANKA POPOVO POLJE POTOĈARI RAŠLJANI RAŢLJEVO REPINO BRDO SANDIĆI SKAKAVA DONJA SKAKAVA GORNJA I SKAKAVA GORNJA II SLIJEPĈEVIĆI STANOVI ŠATOROVIĆI ŠTREPCI TRNJACI ULICE ULOVIĆ VITANOVIĆI DONJI VITANOVIĆI GORNJI VUĈILOVAC VUJIĈIĆI VUKŠIĆ DONJI

259 251 199 849 299 1589 1047 375 384 112 257 887 551 231 1723 501 340 455 1100 297 518 934 562 162 474 1954 775 945 339 331 975 548 271 1420 586 471 234 1263 328 601

266 254 192 940 343 1584 1057 402 424 103 274 923 540 223 1872 528 386 452 1175 311 628 976 535 180 501 2014 755 993 363 381 1011 499 289 1389 534 457 234 959 346 633

BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO

VUKŠIĆ GORNJI ZOVIK KALAJDŢIJE ĈELIĆ BABETINO BRDO BRNJIK BRUSNICA ĈELIĆ KORAJ KORETAŠI MILINO SELO MIROSAVCI MRTVICA PUKIŠ PUŠKOVAC RATKOVIĆI SMILJEVAC VELINO SELO VRAŢIĆI GRADAĈAC AVRAMOVINA BIBEROVO POLJE BRIJEŢNICA DONJA MEDJEDJA DONJA TRAMOŠNICA DONJE KREĈANE DONJE LEDENICE DONJE SRNICE DONJI LUKAVAC DONJI SKUGRIĆ GORNJA MEDJEDJA GORNJA TRAMOŠNICA GORNJE KREĈANE GORNJE LEDENICE GORNJE SRNICE GORNJI LUKAVAC GORNJI ŢABAR GRADAĈAC HRGOVI DONJI JASENICA JELOVĈE SELO

880 91 12100 650 417 332 2429 2518 315 499 317 731 246 750 603 111 595 1587 37532 273 482 87 745 1143 176 1303 920 450 1332 836 1223 305 1388 538 802 3003 3920 716 554 902

915 87 12647 713 372 378 2465 2534 344 569 378 784 239 835 628 151 626 1631 39806 301 558 96 811 1269 194 1667 990 475 1460 932 1001 337 733 433 994 3159 4602 744 552 964

BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO

KEREP MIONICA NOVALIĆI ORLOVO POLJE POREBRICE RAJSKA SAMAREVAC SIBOVAC SREDNJA SLATINA TOLISA TURIĆ VIDA VUĈKOVCI ZELINJA DONJA ZELINJA GORNJA ZELINJA SREDNJA ORAŠJE BOK ĈOVIĆ POLJE DONJA MAHALA DONJI ŢABAR KOPANICE KOSTRĈ LONĈARI MATIĆI ORAŠJE OŠTRA LUKA TOLISA UGLJARA VIDOVICE UGLJEVIK ATMAĈIĆI BOGUTOVO SELO DONJA TRNOVA GLINJE GORNJA TRNOVA JANJARI JASIKOVAC KORENITA KRĈINA

450 3481 319 556 826 492 399 388 1327 1498 1554 577 1691 897 1105 874 18588 1378 837 2666 1524 1048 1144 457 1290 1466 2131 2121 723 1803 19288 633 2053 1521 647 367 846 856 929 535

599 3804 351 509 832 591 363 458 1400 1563 1546 604 1876 969 1199 870 20207 1531 898 2833 1624 1114 1161 496 1357 1555 2263 2249 825 2301 21124 653 2308 1631 631 394 846 1056 1020 594

BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO BRĈKO DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ

KRSTAC MALEŠEVCI MEZGRAJA RAVNO POLJE SNIJEŢNICA SREDNJA TRNOVA STARI TEOĈAK TUTNJEVAC UGLJEVIK ZABRDJE DOBOJ BOSANSKI BROD BARICA BOSANSKI BROD BRUSNICA MALA BRUSNICA VELIKA GRK KLAKAR DONJI KLAKAR GORNJI KOLIBE DONJE KOLIBE GORNJE KORAĆE KRIĈANOVO KRUŠĈIK LIJEŠĆE MOĈILA DONJA MOĈILA GORNJA NOVO SELO POLOJ SIJEKOVAC UNKA VINSKA VRELA DONJA VRELA GORNJA ZBORIŠTE DERVENTA AGIĆI BEGLUCI BIJELO BRDO BOSANSKI DUBOĈAC

1234 488 588 302 588 698 1190 1463 2979 1371 259198 25853 414 4993 562 1065 886 844 707 901 1109 1869 858 232 1984 450 539 2496 1121 1592 472 633 649 440 1037 50524 503 283 1497 742

1653 538 761 349 765 750 1541 1536 2636 1462 285591 26766 418 5328 635 1085 755 895 780 865 1146 1971 933 198 2008 431 566 2493 1128 1626 459 683 764 518 1081 54149 505 313 1542 771

DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ

BOŢINCI DONJI BREZICI BUKOVAC BUKOVICA MALA BUKOVICA VELIKA BUNAR CERANI CRNĈA DAŢNICA DERVENTA DONJA BIŠNJA DONJA LUPLJANICA DONJI DETLAK DONJI VIŠNJIK DRIJEN GLOGOVICA GORNJA BIŠNJA GORNJI BOŢINCI GORNJI DETLAK GORNJA LUPLJANICA GORNJI VIŠNJIK GRADAC GRADINA KALENDEROVCI DONJI KALENDEROVCI GORNJI KOSTREŠ KOVAĈEVCI KULINA KULJENOVCI LUG LUŢANI LUŢANI BOSANSKI LUŢANI NOVI MALA SOĈANICA MIŠINCI MIŠKOVCI MODRAN OSINJA OSOJCI PJEVALOVAC

637 792 151 406 753 364 1803 900 357 8054 313 1423 643 796 676 958 497 569 1009 1170 322 322 457 168 608 436 298 994 639 517 244 634 768 581 1403 760 1454 1551 72 420

711 804 142 280 824 389 2016 1010 381 8820 311 1453 640 788 734 962 522 576 1146 1282 479 330 499 299 656 433 344 1029 779 480 297 645 761 651 1561 872 1494 1756 118 472

DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ

PODNOVLJE POJEZNA POLJARI POLJE RAPĆANI STANIĆI ŠUŠNJARI TETIMA TRSTENCI TUNJESTOLA VELIKA VELIKA SOĈANICA VRHOVI ZELENIKE ŢERAVAC ŢIVINICE DOBOJ ALIBEGOVCI BRESTOVO BUKOVAC BUŠLETIĆ CEROVICA CVRTKOVCI ĈAJRE ĈIVĈIJE BUKOVAĈKE ĈIVĈIJE OSJEĈANSKE DOBOJ DRAGALOVCI FOĈA GRABOVICA GRAPSKA DONJA GRAPSKA GORNJA JELANJSKA JOHOVAC KLADARI KLOKOTNICA KOMARICA KOSTAJNICA KOTORSKO KOŢUHE

1268 1182 471 1226 163 555 699 729 868 261 258 1603 608 568 1173 948 57473 786 1271 623 902 1161 622 282 527 720 6929 896 1503 587 594 1200 656 1228 379 1887 1184 916 2269 2089

1432 1331 488 1261 187 564 715 722 945 272 250 1787 589 583 1237 909 65314 858 1384 657 964 1352 769 316 603 809 8997 996 1638 665 584 1415 749 1310 443 2109 1233 1248 2536 2078

DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ

LIPAC LJEB LJESKOVE VODE MAJEVAC MAKLJENOVAC MALA BRIJESNICA MALA BUKOVICA MATUZIĆI MILJKOVAC MITROVIĆI MRAVIĆI OPSINE OSJEĈANI DONJI OSJEĈANI GORNJI OSREDAK OSTRUŢNJA DONJA OSTRUŢNJA GORNJA PALEŢNICA DONJA PLOĈNIK PORJEĈJE POTOĈANI PRIDJEL PRISADE PRNJAVOR MALI PRNJAVOR VELIKI RADNJA DONJA RAŠKOVCI RITEŠIĆ SJENINA STANARI STANIĆ RIJEKA STANOVI SUHO POLJE SVJETLIĈA ŠEVARLIJE TEKUĆICA TISOVAC TRNJANI ULARICE VELIKA BRIJESNICA

682 338 615 687 1105 832 586 660 682 427 616 387 873 1429 481 835 153 729 229 266 462 997 324 687 763 441 529 937 1434 641 882 920 543 211 759 691 247 1078 759 947

798 394 677 760 1227 934 651 730 732 476 727 392 885 1622 555 763 377 787 247 307 594 1132 309 800 823 498 592 1053 1620 777 892 1020 626 288 884 730 280 1138 821 1058

DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ

VELIKA BUKOVICA VRANDUK ZARIĆI MAGLAJ ADŢE BAKOTIĆ BIJELA PLOĈA BOĈINJA BRADIĆI DONJI BRADIĆI GORNJI BREZICI BREZOVE DANE BRUSNICA ĈOBE ĈUSTO BRDO DOMISLICA DONJA BUKOVICA DONJA PAKLENICA DONJI RAKOVAC DONJI ULIŠNJAK GLOBARICA GORNJA BUKOVICA GORNJA PAKLENICA GORNJI RAKOVAC GORNJI ULIŠNJAK GRABOVICA JABLANICA KAMENICA KOMŠIĆ KOPICE KOSOVA KRSNO POLJE LIJEŠNICA LUGOVI LJUBATOVIĆ MAGLAJ MATINA MISURIĆI MLADOŠEVICA MOŠEVAC

949 140 309 24691 329 678 458 1409 321 230 281 686 296 229 469 241 466 591 636 381 1120 217 970 799 272 84 541 148 331 340 668 226 748 225 728 2089 341 589 574 507

1071 173 381 27983 352 722 547 1598 389 240 321 539 353 260 545 278 471 662 770 421 1192 221 1009 883 300 81 653 160 352 405 762 249 867 506 697 2498 373 703 652 580

DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ

NOVI ŠEHER ORUĈE OSOJNICA OŠVE PIRE PONIJEVO RADOJĈIĆI RAJNOVO BRDO RAVNA RJEĈICA DONJA RJEĈICA GORNJA STRAIŠTE STRIJEŢEVICA STRUPINA TRBUK MODRIĈA BABEŠNICA BOTAJICA ĈARDAK DOBRA VODA DOBRINJE DUGO POLJE GAREVAC JAKEŠ KLADARI DONJI KLADARI GORNJI KOPRIVNA KUŢNJAĈA MILOŠEVAC MODRIĈA PEĆNIK RIJEĈANI DONJI RIJEĈANI GORNJI SKUGRIĆ GORNJI TAREVCI VRANJAK ODŢAK ADA DONJA DUBICA DONJI SVILAJ

654 72 629 438 241 432 467 119 189 122 398 279 806 466 161 23707 109 1176 960 382 583 1803 1546 1031 728 284 2452 196 1691 3072 1347 507 532 1384 1693 2231 19827 288 2616 1586

954 119 672 488 290 495 446 128 311 145 450 339 806 534 195 25582 135 1199 970 413 561 1952 1667 1133 774 283 2607 173 1808 3620 1310 541 654 1468 1755 2559 20554 299 2623 1584

DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ

GNIONICA GORNJA DUBICA GORNJI SVILAJ JOŠAVICA NOVI GRAD NOVO SELO ODŢAK POSAVSKA MAHALA POTOĈANI SRNAVA VRHOVAC TESLIĆ BARDACI BARIĆI BIJELO BUĈJE BLATNICA BRIĆ BULETIĆ ĈEĈAVA DONJA VRUĆICA DONJI OĈAUŠ DONJI RANKOVIĆ DONJI RUŢEVIĆ DUBRAVE DJULIĆI GOMJENICA GORNJA RADNJA GORNJA VRUĆICA GORNJE LIPLJE GORNJI OĈAUŠ GORNJI RANKOVIĆ GORNJI RUŢEVIĆ GORNJI TESLIĆ JASENOVA JEZERA KAMENICA KOMUŠINA DONJA KOMUŠINA GORNJA KUZMANI MLADIKOVINE

755 1064 1792 359 1624 1468 4022 768 1925 639 921 33123 380 814 1160 1473 307 1548 2474 1352 230 459 767 202 134 272 659 804 794 579 619 446 525 432 670 667 326 1026 199 1482

829 1089 1678 384 1800 1549 4305 777 1788 622 1227 38815 439 397 1373 1743 353 1734 2781 1560 264 633 1003 221 542 316 788 924 924 666 718 507 565 464 761 781 390 1225 233 1737

DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ

OSIVICA PARLOZI PRIBINIĆ RADEŠIĆI RAJŠEVA RASTUŠA RUDO POLJE SLATINA STENJAK STUDENCI ŠNJEGOTINA GORNJA TESLIĆ UGODNOVIĆI UKRINICA VLAJIĆI ŢARKOVINA TEŠANJ BLAŢEVCI BOBARE CEROVAC ĈIFLUK DOBRO POLJE DRINĈIĆI DŢEMILIĆ PLANJE JABLANICA JELAH JEVADŢIJE KALOŠEVIĆ KARADAGLIJE KOPRIVCI KRAŠEVO LEPENICA LOGOBARE LONĈARI LJETINIĆ MEDAKOVO MEKIŠ MILJANOVCI MRKOTIĆ NOVO SELO

716 184 1832 353 433 964 122 579 857 536 935 2370 659 845 683 255 24000 170 376 247 233 524 109 589 804 553 333 731 283 224 488 695 205 317 285 461 334 1374 628 385

830 275 2068 408 485 1107 154 692 973 618 1082 3190 782 1008 767 334 26428 195 421 230 241 545 119 693 865 497 427 816 354 273 618 803 212 368 327 476 323 1691 721 394

DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ DOBOJ GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE

OMANJSKA ORAŠJE PLANJE PILJUŢIĆI POTOĈANI RADUŠA RIPNA ROSULJE SIVŠA ŠIJE TEŠANJ TREPĈE TUGOVIĆI VITKOVCI VRELA VUKOVO ŢABLJAK GORAŢDE ĈAJNIĈE AVLIJA BATKOVIĆI BATOTIĆI BATOVO BEZUJNO BOGALJEVIĆI BRAHA BRAJNOVIĆI BRDO BRDO KOD ĈAJNIĈA BREZOVICE BUĈKOVIĆI BUĈKOVIĆI NA BEZUJANCI ĈAJNIĈE ĈANJEVA DARDAGANI DOMJEŠIĆI DONJE PONIKVE DONJI STOPIĆI DRAGOVIĆI DUBAC DUPOJEVIĆI

1237 430 787 337 1600 106 493 902 1134 2986 916 285 901 425 494 619 120434 10496 127 73 204 175 76 29 94 50 74 68 93 83 106 1020 125 115 62 181 39 117 163 27

1458 499 823 386 1858 129 537 962 1134 3032 1029 297 1011 434 538 692 137134 11298 152 92 194 196 85 29 118 53 76 84 71 95 104 1051 117 126 74 198 44 129 174 23

GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE

DUŢICA DVORIŠTE DJAKOVIĆI DJAKOVIĆI NA BATOVCI GLAMOĈEVIĆI GLOŢIN GLUŠĈIĆI GORNJE PONIKVE GORNJI STOPIĆI GRAMUSOVIĆI HASKOVIĆI HASOVIĆI HOĆEVINA HOVRLJICE HUNKOVIĆI IFSAR JASTREBICE KAMEN KAROVIĆI KAROVIĆI NA BATOVCI KLAK KOBILIĆI KRIVAĈA KRSTAC KUKAVICE LADJEVCI LUKE MAHREVIĆI MAKOTIĆI MALI BANIĆI MARENIĆI MEDOŠEVIĆI MEDJURJEĈJE METALJKA MILATKOVIĆI MILJENO MIŠTAR MRKOJEVIĆI NEKOSINE OKRUGLICA

86 28 291 148 142 159 78 134 131 130 51 100 172 40 64 131 21 144 81 232 96 13 44 150 154 77 58 195 119 61 120 105 228 7 101 78 25 73 111 64

89 36 326 158 148 149 102 139 150 136 61 110 181 42 57 143 21 175 76 250 89 14 41 192 166 91 77 177 123 61 100 117 239 6 110 67 27 117 109 37

GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE

OMEDJAK PARAVCI PODAVRELO PODRID POPOVIĆI PRVANJ RAĈICE RANĈIĆI RAVNE NJIVE SKORUPANI SLATINA SLATINA NA BATOVCI SUDIĆI SUHODANJ STARONIĆI ŠAMLIĆI ŠAPIĆI TODOROVIĆI TOKOVIĆI TRBUHOVIĆI TRPINJE TUBROJEVIĆI TULEŠIĆI TUPCI UMĈANI VELIKI BANIĆI VIDOBARE VIHNIĆI VUKOVINE ZABORAK ŢDRIJELO ŢUNE FOĈA ALAĈIĆI ANDJELIJE BADNJINE BASARIĆI BASTASI BAVĈIĆI BELENI

44 89 96 74 46 150 74 73 70 48 25 152 155 23 324 79 79 140 80 58 148 44 55 37 81 215 156 68 144 200 34 92 33579 64 80 139 70 50 220 205

50 104 136 82 50 177 66 84 73 57 30 157 155 28 363 111 84 171 69 50 162 41 60 41 97 237 171 73 169 222 38 96 38583 69 100 156 87 55 259 187

GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE

BEŠLIĆI BIOKOVI BIROTIĆI BOGOVIĆI BOLJERADINA BOLJESARIĆI BORJANICE BORJE BOROVINIĆI BOŢANOVIĆI BRAJIĆI BRAJKOVIĆI BRATOVĈIĆI BROD BRUSNA BUDIŠIĆI BUJAKOVINA BUNĈIĆI BUNOVI CEROVA RAVAN CRNETA CRNETIĆI CVILIN ĆUREVO ĈAGOŠTA ĈELIKOVO POLJE ĈELEBIĆI DANIĈIĆI DEROLOVI DOBROMANOVIĆI DONJA BRDA DONJI BUDANJ DONJE PAPRATNO DONJE ŢEŠĆE DRAĈE DRAGOĈAVA DRAGOJEVIĆI DRAGOVIĆI DRAŢEVO (F) DRAŢEVO (U)

51 245 183 113 175 42 208 303 96 61 179 77 127 3 447 21 211 130 344 153 66 262 300 174 47 85 151 196 74 159 61 151 198 238 126 184 161 126 36 66

61 238 169 83 168 47 70 202 108 63 199 78 134 458 483 32 285 142 407 120 50 270 337 219 53 92 175 230 99 166 62 172 291 259 147 204 129 132 58 74

GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE

DROĈINJE DUĈELI DJEDJEVO FALIŠI FOĈA FILIPOVIĆI GALEBIĆI GAJTANOVIĆI GLUŠCA GORNJA BRDA GORNJE PAPRATNO GORNJI BUDANJ GORNJE ŢEŠĆE GOSTIĈAJ GOVZA GRADAC GRADAC NA DRINI GRADIŠIĆI GRADOJEVIĆI GRANDIĆI GRDIJEVIĆI GREBAK GRUBOJEVIĆI GUBERA GUDELJ GUNJA GUVNIŠTA HALUGE HANDIĆI HOĆEVO HRANJEVIĆI HRĐAVCI HUM HUMSKO HUSEINOVIĆI IGOĈE IZBIŠNO JABUKA JAMIĆI JASENOVO

75 47 187 92 3029 363 51 63 92 96 149 131 72 164 313 233 113 147 25 126 86 56 71 44 155 16 65 50 43 95 145 111 180 119 51 135 235 166 139 174

88 61 323 95 3992 177 51 77 106 103 137 143 164 176 381 269 147 158 26 200 124 62 79 44 185 23 74 48 45 93 161 116 203 122 77 171 246 202 140 143

GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE

JEĈMIŠTA JELEĈ JOŠANICA KLIJEŠTA KLJUNA KOBILJA RAVAN KOLAKOVIĆI KOLUN KOPILOVI KOSMAN KOSOVA KOVAĈIĆI (F) KOVAĈIĆI (U) KOZAROVIĆI KOZAREVINA KOZJA LUKA KRATINE KREĆA KREMIN KRMALUŠA KRNA JELA KRUŠĈICA KRUŠEVO KRUŠEVO NA PIVI KRUŠKE KUMJENOVIĆI KUNDUCI KUNOVO KUTA KUTLE LIGATI LUBARE LUKE LOKVE MALO MAREVO MAZLINA MAZOĈE MEŠTREVAC MIHOVIĆI MIJAKOVIĆI

157 622 64 53 53 54 114 183 63 190 72 57 82 99 110 109 84 61 134 94 112 199 130 45 34 78 109 150 203 67 97 47 53 90 64 142 259 298 107 103

239 641 76 59 62 71 116 212 65 207 79 65 97 102 114 203 107 109 143 106 120 216 207 56 27 109 122 159 205 68 106 55 68 100 69 157 282 357 138 131

GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE

MILOTINA MIRJANOVIĆI MJEŠAJI MJEŠAJIĆI MILJEVINA MODRO POLJE MRAVLJAĈA MRĐENOVIĆI MRKALJI NJUHE OCRKAVLJE ODŢAK ORAHOVO OTEŠA PALEŢ PAUNCI PEJKOVIĆI PEROVIĆI PETOJEVIĆI PJELOVCI POBIRANOVIĆI PODGRADJE PODRID POLJICE POPOV MOST POTKOLUN POTPEĆE PRATIVE PREVILA PREVRAĆ PRIJAKOVIĆI PRIJEDJEL PRIJEDRAŢJE PRISOJE PRVNIĈE PURIŠI PUTIŠIĆI PUTOJEVIĆI RAĈIĆI RADELJEVIĆI

95 85 362 104 209 86 132 157 107 170 155 30 250 ... 2 76 115 83 34 54 97 135 97 222 86 60 475 72 73 134 105 248 137 90 48 106 95 74 79 197

98 100 135 166 318 85 138 183 121 164 202 36 229 9 34 97 119 80 32 96 113 143 103 255 119 69 518 82 165 220 83 269 153 97 53 105 87 90 92 85

GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE

RADOJEVIĆI RAJKOVIĆI RATAJA RATINE RAVNICE RIJEKA ROBOVIĆI RODIJELJ RADNIĈKA KOLONIJA SAŠ SLATINA SLAVIĈIĆI SMJEĈA SOKOLA SORLACI SRBOTINA STOJAKOVIĆI STRGANCI SUHA SUSJEŠNO ŠADIĆI NA SUTJESCI ŠAHBAŠIĆI ŠIVŠIĆI ŠKOBALJI ŠTOVIĆI ŠTUKE ŠUBI ŠULJCI TAHULJIĆI TATAREVIĆI TEĈIĆI TJENTIŠTE TODJEVAC TOHOLJI TRAVNIK TRBUŠĆE TRNJINE TROŠANJ TRTOŠEVO TVRDACI

72 71 170 80 33 209 18 106 91 92 226 221 87 18 105 86 96 108 15 182 164 231 55 94 346 68 128 156 79 94 165 2 129 163 102 139 112 27 108 85

135 81 181 93 38 242 19 131 138 92 256 241 89 22 127 83 104 111 18 237 195 254 62 130 349 71 114 205 64 108 179 28 139 157 138 239 120 137 128 103

GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE

UDOVĈIĆI UKŠIĆI USTIKOLINA UTULOVIĆI VAKUF VAŠADIĆI VELENIĆI VELIKA LJUBINA VELIKO MAREVO VIKOĈ VINA VISOKOVIĆI VITINE VLADIKOVI VODJICE VOJNIĆI VOJNOVIĆI VOJVODIĆI (F) VOJVODIĆI (M) VRANOVINA VRANJAĈA VRBNICA VUĈEVO VUKUŠIĆI ZABOR ZAGORICE ZAKMUR ZAMRŠTEN ZAVAIT ZBIĈ ZEBINA ŠUMA ZLATNI BOR ZUBOVIĆI ŢELJEVO ŢIKOVCI GORAŢDE AHMOVIĆI BAĈCI BAHOVO BAKIJE

97 118 388 52 73 64 402 185 68 368 112 54 35 133 29 94 259 82 40 41 28 127 44 98 107 32 483 88 248 93 341 63 39 152 69 21442 57 78 146 121

115 124 488 60 86 69 453 218 74 394 114 65 47 128 33 98 307 94 40 65 30 143 61 102 119 31 543 119 275 101 365 73 35 153 124 26058 74 98 158 127

GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE

BARE BAŠABULIĆI BATKOVIĆI BEZMILJE BILJIN BLAGOJEVIĆI BOGDANIĆI BOGUŠIĆI BORAK BRDO BOROVA BOROVIĆI BOŠANJE BOŠKOVIĆI BRAJLOVIĆI BRATIŠ BREKOVI BREZJE BRIJEG BUĈJE BUDIĆI BUTKOVIĆI BUTKOVIĆI ILOVAĈA CRVICA ĈITLUK ĈOVĈIĆI ĆATOVIĆI ĆEHAJIĆI ĈUROVI DEŠEVA DONJA BRDA DONJA BUKVICA DONJE SELO DONJI BOGOVIĆI DRAGOLJI DRAGOVIĆI DUĈIĆI DJAKOVIĆI DŢINDIĆI DŢUHA FAOĈIĆI

80 60 30 64 126 82 116 182 108 104 156 38 68 74 52 133 77 142 246 29 84 98 26 152 135 61 64 94 210 63 67 57 95 75 92 67 127 48 95 79

86 47 41 73 101 88 127 201 114 124 173 35 64 83 71 153 88 165 345 31 87 113 24 177 146 66 79 103 216 67 74 67 99 88 110 70 138 42 93 107

GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE

GAJ GLAMOĈ GOĈELA GOJĈEVIĆI GORAŢDE GORNJA BRDA GORNJA BUKVICA GORNJI BOGOVIĆI GRABOVIK GRADAC GUNJAĈIĆI GUNJEVIĆI GUSIĆI GUSKOVIĆI HADŢIĆI HAJRADINOVIĆI HLADILA HRANĈIĆI HRID HRUŠANJ HUBJERI ILINO ILOVAĈA JABUKA JAGODIĆI JAROVIĆI KALAC KAMEN KANLIĆI KARAUZOVIĆI KAROVIĆI KAZAGIĆI KNJEVIĆI KODŢAGA POLJE KOLA KOLIJEVKE KOLOVARICE KONJBABA KONJEVIĆI KOPAĈI

73 91 96 80 2487 124 54 136 59 127 137 96 90 114 189 51 211 124 74 21 156 126 94 80 35 103 147 170 178 57 132 155 63 61 58 91 171 72 111 170

77 105 99 100 4485 130 59 142 107 149 181 113 93 124 192 47 223 130 79 25 156 93 131 58 36 114 184 181 189 78 167 109 66 57 93 56 127 78 108 186

GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE

KOSAĈE KOSTENIK KOVAĈI KRABORIŠ KRAŠIĆI KREĈA KUĈINE KUŠEŠI KUTJEŠI LALETA LUKARICE LJESKOVIK MARKOVIĆI MAŠIĆI MILANOVIĆI MIRVIĆI MIRVIĆI NA PODHRANJENU MORINAC MRAVI MRAVINJAC MRKOVI NEKOPI NEVORIĆI NOVAKOVIĆI ODŢAK ORAHOVICE ORUĈEVAC OSANICA OSJEĈANI OSTRUŢNO OZRENOVIĆI PARAUN PERJANI PIJESTINA PIJEVAC PLESI PODHOMARA PODHRANJEN PODKOZARA DONJA PODKOZARA GORNJA

143 177 69 170 36 125 55 134 81 28 57 21 74 128 82 100 131 80 60 131 68 180 46 91 110 142 22 108 378 103 71 48 71 148 30 160 99 64 89 77

158 205 87 189 50 83 65 170 91 32 71 21 77 140 78 101 121 89 65 173 62 182 95 119 133 153 39 132 440 103 82 49 72 137 33 183 106 87 119 127

GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE

PODMELJINE PORATAK POTRKUŠA PRIBJENOVIĆI PRISOJE PROLAZ PRŠEŠI RADIĆI RADIJEVIĆI RADMILOVIĆI RADOVOVIĆI RAŠKOVIĆI RATKOVIĆI REŠETNICA ROPOVIĆI ROSIJEVIĆI RUSANJ SEDLARI SEOCA SIJEDAC SKRAVNIK SLATINA SOFIĆI SOPOTNICA SPAHOVIĆI SUROVI ŠABANCI ŠAŠIĆI ŠEHOVIĆI ŠEMIHOVA ŠOVŠIĆI ŠUĆURIĆI TREBEŠEVO TUPAĈIĆI UHOTIĆI USTIPRAĈA UŠANOVIĆI UTJEŠINOVIĆI VITKOVIĆI VLAHOVIĆI

79 115 76 100 126 88 75 44 64 57 63 42 123 201 104 124 39 56 88 93 150 146 59 211 132 67 57 93 64 179 64 65 187 54 67 227 49 67 ... 144

55 134 90 78 57 86 87 43 157 59 78 45 155 238 112 138 41 74 79 109 167 145 77 224 128 74 78 99 69 150 66 97 199 60 107 273 55 58 592 165

GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE

VLAJĈIĆI VRANEŠI VRANIĆI VRANPOTOK VRBICA VREMCI VUĈETIĆI ZABUS ZAKALJE ZAPLJEVAC ZAVRŠJE ZEMEGRESI ZIDINE ZORLACI ZOROVIĆI ZUBOVIĆI ZUBOVIĆI NA OGLEĈEVI ZUPĈIĆI ŢIGOVI ŢILIĆI ŢITOVO ŢIVOJEVIĆI ŢUŢELO ROGATICA AGAROVIĆI BABLJAK BEĆI BEGZADIĆI BEHEĆI BEKOVIĆI BJELOGORCI BLAŢIJEVIĆI BORAĈ BORIKA BOROVAC BOROVSKO BOŢINE BRANKOVIĆI BRĈIGOVO BRDA

133 101 137 66 49 67 161 38 214 174 120 202 134 148 158 94 126 263 27 91 76 64 151 22334 180 183 145 238 121 224 113 314 100 247 125 125 123 257 285 52

155 135 154 69 54 73 180 52 228 179 134 193 185 162 180 111 180 319 41 96 70 65 166 24763 165 227 146 235 135 248 105 353 100 295 149 143 127 291 292 63

GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE

BREZJE BUDACI BULOZI BURATI ĆEMANOVIĆI ĈADOVINA ĈAVĈIĆI ĈUBRIĆI DOBRAĈE DOBRAŠINA DOBROMEROVIĆI DOBROUŠĈIĆI DONJE GODOMILJE DONJE KUKAVICE DONJE OSOVO DRAGULJEVIĆI DROBNIĆI DUB DULJEVAC DUMONJIĆI DJEDOVIĆI DJURIN BREG FERIZOVIĆI GAZIJE GOLUBOVIĆI GORNJE GODOMILJE GORNJE KUKAVICE GORNJE OSOVO GRIVCI GUĈEVO GUŢDELJI IZGUMANJE JAROVIĆI JASENICE KAMEN KARAĈIĆI KOPLJEVIĆI KOSOVO KOVAĈIĆI KOVANJ

169 125 121 108 156 47 331 60 177 200 130 189 50 155 230 37 112 129 31 336 55 31 168 127 134 148 264 228 104 237 113 42 158 139 123 164 206 82 63 259

157 125 106 128 156 49 403 69 197 244 123 213 81 168 283 43 131 161 32 303 62 36 141 139 136 143 331 225 109 286 119 52 170 139 113 179 205 86 65 263

GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE

KOZADRE KOZIĆI KRAMER SELO KRNJIĆI KRVOJEVIĆI KUJUNDŢIJEVIĆI KUSTURICE KUSUCI LADJEVINE LAZE LEPENICA LUBARDIĆI LJUBOMIŠLJE MAHALA MARAVIĆI MEDNA LUKA MESIĆI MISLOVO MIŠEVINA MRGUDIĆI NAHOTE OBADI OBRTIĆI OKRUGLO ORAHOVO OTRIĈEVO PAŠIĆ KULA PAVIĈINA KULA PEŠURIĆI PIJEVĈIĆI PLANJE PLJESKO PLJEŠEVICA PODGAJ POKRIVENIK PRIBOŠIJEVIĆI PRIPEĈAK PROSJEĈENO PURTIĆI RADIĈ

123 48 352 72 91 74 55 68 84 146 104 116 122 161 144 70 109 142 99 83 68 119 154 222 83 82 66 50 45 106 158 105 130 102 145 152 229 135 190 113

145 70 311 147 92 55 62 75 91 221 104 147 127 138 129 80 161 127 96 89 81 141 152 224 115 92 75 70 50 111 141 130 123 119 163 212 243 136 182 126

GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE

RADJEVIĆI RAKITNICA RIBIOC ROGATICA RUDINE RUSANOVIĆI SELJANI SJEMEĆ SJEVERSKO SLAP SOĈICE SOLAKOVIĆI STARA GORA STARĈIĆI STARI BROD STJENICE STOP STRMAC SUDIĆI SUROVIĆI ŠATOROVIĆI ŠENA KRENA ŠETIĆI ŠLJEDOVIĆI ŠLJIVNO ŠTAVANJ TRNOVO VAROŠIŠTE VRAGOLOVI VRATAR VRATISALIĆI VRAŢALICE VRELO VRHBARJE VRLAZJE ZAGAJEVI ZAGORICE ZAHRID ZAKOMO ZILIĈINA

164 243 165 2158 ... 79 374 73 246 119 202 77 337 78 148 35 186 257 86 27 218 82 238 76 104 151 140 195 339 369 61 265 175 203 ... 90 127 8 351 92

223 280 189 2549 70 92 414 93 276 126 203 85 413 104 161 37 209 262 108 29 207 152 270 89 121 146 160 245 379 396 64 278 182 110 232 91 117 11 358 80

GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE

ŢEPA ŢIVALJEVIĆI ŢIVALJEVINA RUDO ARBANASI ARSIĆI BARE BIŠEVIĆI BJELUGOVINA BJELUŠINE BJELJEVINE BLIZNA BORANOVIĆI BOVAN BOŢOVIĆI BUDALICE CVRKOTE ĈAVDARI DANILOVIĆI DOLOVI DONJA RIJEKA DONJA STRMICA DONJE CIKOTE DONJI RAVANCI DORIĆI DUBAC DUGOVJEĈ DŢIHANIĆI GAOĈIĆI GORNJA RIJEKA GORNJA STRMICA GORNJE CIKOTE GORNJI RAVANCI GRABOVIK GRIVIN HANIŠTE JANJIĆI KNJEGINJA KOSOVIĆI KOVAĈI

463 185 61 13630 165 167 96 217 47 226 27 101 116 322 147 44 79 51 180 77 160 260 194 41 97 156 202 76 220 262 81 57 72 219 214 54 231 161 155 39

541 185 28 14853 210 157 113 270 56 379 35 105 124 351 164 51 99 65 202 79 143 302 201 44 110 142 208 103 261 286 94 54 77 262 278 58 257 165 178 50

GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE

KULA LJUTAVA MEDJUREĈJE MIKAVICE MIOĈE MISAJLOVINA MOKRONOZI MRSOVO NIKOLIĆI OBRVENA OMAĈINA OMARINE OPUTNICA ORAH OSKORUŠA PAST PAZALJE PELJEVIĆI PETAĈINE PLEMA POHARE POLIMLJE POPOV DO PREBIDOLI PRIBIŠIĆI PRIJEVORAC RADOŢELJE RAKOVIĆI RAVNE NJIVE RESIĆI RUDO RUPAVCI SETIHOVO SOKOLOVIĆI STANKOVAĈA STARO RUDO STRGAĈI ŠAHDANI ŠTRPCI TRBOSILJE

274 24 220 179 379 207 556 135 139 241 146 254 83 74 179 120 71 98 71 284 25 121 72 381 149 137 73 152 46 304 532 32 279 35 57 102 145 78 187 118

286 26 261 174 390 214 583 149 144 246 185 260 86 100 172 124 97 82 102 270 28 129 82 425 166 140 86 173 72 331 542 28 313 61 51 115 168 85 75 128

GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE

TRNAVCI TRNAVCI KOD RUDOG USTIBAR UVAC VAGAN VITI GRAB ZAGRADJE ZARBOVINA ZLATARI ZUBAĈ ZUBANJ VIŠEGRAD BABIN POTOK BAN POLJE BARIMO BATKOVICA BIJELA BILJEZI BJEGOVIĆI BJELJAJCI BLACE BLAŢ BODEŢNIK BOGDAŠIĆI BOGILICE BOSANSKA JAGODINA BREZJE BRODAR BURSIĆI CRIJEP CRNĈIĆI CRNI VRH ĈENGIĆI ĈEŠALJ ĆAĆICE DOBRUN DOBRUNSKA RIJEKA DONJA BRŠTANICA DONJA CRNĈA DONJA LIJESKA

163 270 280 141 121 134 123 75 136 302 113 18953 129 35 67 201 285 70 105 176 200 99 41 113 39 121 114 48 130 229 269 140 99 57 123 377 128 40 98 172

168 295 275 144 115 156 143 85 148 316 126 21579 172 80 83 197 294 55 104 184 198 99 79 113 41 107 106 55 122 230 272 181 102 74 141 460 143 51 127 205

GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE

DONJE DUBOVO DONJE ŠTITAREVO DONJE VARDIŠTE DONJI DUBOVIK DRINSKO DROKAN DUBOĈICA DUŠĈE DJIPI DJUREVIĆI DŢANKIĆI FALJENOVIĆI GORNJA BRŠTANICA GORNJA CRNĈA GORNJA LIJESKA GORNJE DUBOVO GORNJE ŠTITAREVO GORNJI DUBOVIK GRANJE GREBEN HADROVIĆI HALUGE HAMZIĆI HAN BRDO HOLIJACI HRANJEVAC HRTAR JABLANICA JARCI JELAĈIĆI JELAŠCI JEZERNICE KABERNIK KAMENICA KAOŠTICE KAPETANOVIĆI KLAŠNIK KLISURA KOĈARIM KOPITO

168 23 316 92 512 25 106 141 124 175 162 28 59 80 64 171 168 62 106 32 53 147 68 34 195 45 17 90 50 114 80 43 235 153 680 83 173 63 112 25

183 28 320 101 537 45 101 159 143 202 228 33 75 83 68 176 210 68 111 43 61 137 73 37 215 55 20 95 33 133 96 52 304 182 814 98 191 71 152 27

GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE

KORITNIK KOSOVO POLJE KRAGUJEVAC KUKA KUPUSOVIĆI KURTALIĆI LASCI LOZNICA MACUTE MADŢAREVIĆI MALA GOSTILJA MASALI MEDJEDJA MEDJUSELJE MENZILOVIĆI MEREMIŠLJE MILOŠEVIĆI MIRLOVIĆI MUŠIĆI NEBOGOVINA NEZUCI OBRAVNJE ODŢAK OKOLIŠTA OKRUGLA OMERAGIĆI ORAHOVCI PALEŢ PAOĈIĆI PIJAVICE PODGORJE POLJANICE POLJE POVJESTAĈA POZDERĈIĆI PRELOVO PRESJEKA PRETIŠA PRISOJE REPUŠEVIĆI

212 107 120 106 62 94 39 72 212 19 157 178 585 94 59 114 37 88 106 71 152 19 101 60 111 108 216 66 116 126 169 86 54 44 266 132 58 34 190 101

235 244 127 123 71 112 47 72 224 22 187 185 589 111 66 123 45 97 107 80 166 22 100 72 143 121 242 73 129 84 172 97 63 53 305 147 66 35 198 114

GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE GORAŢDE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE

RESNIK RIJEKA RODIĆ BRDO ROHCI RUJIŠTA RUTENOVIĆI SASE SENDIĆI SMRIJEĈJE STANIŠEVAC STOLAC STRAŢBENICE ŠEGANJE ŠIP TRŠEVINE TURJAK TUSTA MEDJ TVRTKOVIĆI UBAVA UNIŠTA UZAMNICAd VELETOVO VELIKA GOSTILJA VELJE POLJE VELJI LUG VIŠEGRAD VIŠEGRADSKA BANJA VLAHOVIĆI ZAGRADJE ZAKRSNICA ZANOŢJE ZEMLJICE ZLATNIK ŢAGRE ŢLIJEB JAJCE BARAĆI DONJA PECKA DONJA PODGORIJA DONJI BARAĆI

40 90 40 127 95 44 93 24 59 277 133 77 56 196 103 60 62 127 157 38 30 209 183 94 303 1955 8 165 30 48 51 119 56 100 184 115003 11875 632 402 524

47 86 54 142 111 38 123 28 65 298 141 84 67 246 121 65 78 130 174 43 33 214 213 89 332 2573 4 212 35 56 57 142 65 111 198 127185 12406 660 433 547

JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE

DRAGNJIĆ GERZOVO GORNJA PECKA GORNJA PODGORIJA GORNJI BARAĆI JASENOVI POTOCI MEDNA MLINIŠTE NOVAKOVIĆI TRNOVO UBOVIĆA BRDO BUGOJNO ALIBEGOVIĆI BARBARIĆI BAŠIĆI BEVRNJIĆI BILOBUĈJE BODE BOGANOVCI BRDA BRISTOVI BRIŢINA BUGOJNO CERIBAŠIĆI CRNIĈE ĈARDACI ĈAUŠLIJE ĈAVIĆI ĈIPULJIĆ DRVETINE GARAĈIĆI GLAVICE GOLO BRDO GORUŠA GRAĈANICA GREDINE GRGIĆI HAN LUKA HAPSTIĆI HARAMBAŠIĆI

909 1857 1180 458 803 719 2450 62 198 1116 565 17403 213 10 170 149 37 87 165 64 99 128 2697 91 304 33 227 48 456 114 317 201 203 151 395 115 114 23 180 351

967 1864 1230 494 856 747 2415 64 207 1329 593 19961 230 10 67 146 44 93 168 68 101 151 4042 166 320 39 285 106 473 158 342 444 284 346 539 122 129 29 199 120

JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE

HUM HUMAC IVICA JAGODIĆI JAZVENIK KADIROVINA KANDIJA KARADŢE KOPĈIĆ KOPRIVNICA KORDIĆI KOTEZI KRUŠEVICA KULA KUTLIĆI LENDJEROVINA LUG LJUBNIĆ MASLIĆI MEDINE MILANOVIĆI MRAĈAJ NUHIĆI ODŢAK OKOLIŠTE PAVICE PIRIĆI PLANINICA PODRIPCI PORIĈE POTOĈANI PRIJACI ROSULJE ROVNA SABLJARI SEFEROVIĆI SERVANI SKRTE STOJIĆI STOLAC

150 296 91 77 127 41 372 142 491 ... 202 173 362 166 47 100 274 336 158 58 94 211 152 146 55 302 95 192 148 337 43 206 312 453 108 124 100 65 97 61

163 226 110 50 53 49 379 164 574 ... 221 189 48 193 40 204 330 347 118 154 114 274 32 336 74 303 200 207 174 415 40 195 166 496 106 114 136 88 112 52

JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE

ŠIĆI ŠUŠLJIĆI TRGE UDURLIJE VESELA VILEŠI VRBANJA VRPEĆ VUĈIPOLJE ZANESENOVIĆI ZLAVAS ZLOKUĆE ŢDRALOVIĆI DONJI VAKUF BABIN POTOK BABINO SELO BALIĆI BALIHODŢIĆI BARICE BLAGAJ BRDA BRDO BREZIĈANI ĆEHAJIĆI ĆEMALOVIĆI DALJAN DOLOVI DONJI VAKUF DJULOVIĆI DŢIHANIĆI FAKIĆI FONJGE GALEŠIĆI GRABANTIĆI GREDINA GRIĈ GUVNA HEMIĆI JABLAN JANKOVIĆI

172 49 59 374 626 175 339 232 327 344 321 69 210 12169 69 152 22 278 106 179 93 75 119 158 53 123 92 2147 65 31 89 36 116 158 211 91 328 98 107 101

181 43 76 353 794 175 356 269 315 376 270 78 208 13563 103 120 33 197 105 209 105 77 126 203 64 132 96 2583 69 46 92 50 128 160 251 104 338 111 126 117

JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE

JEMANLIĆI KARIĆI KEŢE KOMAR KORENIĆI KOSA KOŠĆANI KOVAĈEVIĆI KUTANJA LADJEVIĆI LJUŠA MAKITANI NOVO SELO OBORCI ORAHOVLJANI PETKOVIĆI PILJUŢIĆI POBRDJANI PONJAVIĆI POTKRAJ PRISIKA PRIVRAĈA PRUSAC RAKITE RASAVCI RASTIĈEVO RAŠĆE RUDINA SANDŢAK SEMIN SILAJDŢEVINA SLATINA SUHODOL SULTANOVIĆI SULJIĆI ŠAHMANI ŠATARE ŠEHERDŢIK ŠUTKOVIĆI TOPOLA

156 58 48 180 286 40 184 86 376 191 368 113 128 113 250 55 118 87 176 109 88 258 1197 26 197 238 35 172 152 94 173 144 182 160 87 101 108 106 96 113

159 68 53 205 267 40 239 98 379 206 418 133 139 127 275 46 124 104 206 112 102 299 1246 36 298 260 47 202 167 89 177 153 192 168 99 108 216 107 85 110

JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE

URIJA VUKOVO GORNJI VAKUF BATUŠA BISTRICA BOJSKA BOLJKOVAC BOROVA RAVAN CRKVICA CVRĈE DOBROŠIN DONJA RIĈICA DRAŢEV DOL DURATBEGOV DOLAC DUŠA GAJ GORNJA RIĈICA GORNJI MRAĈAJ GORNJI VAKUF GRNICA HRASNICA JAGNJID JELAĈE JELIĆI KOZICE KRUPA KUTE LUŢANI MAĈKOVAC MOŠĆANI MRAĈAJ OSREDAK PAJIĆ POLJE PALOĈ PERNICE PIDRIŠ PLOĈA PODGRADJE PRIDVORCI ROSULJE

155 68 13252 195 754 757 182 98 127 232 362 271 381 189 31 344 75 77 1629 534 317 264 52 91 80 314 249 216 97 230 161 244 115 330 66 252 60 317 190 119

182 77 14008 174 827 795 188 114 135 265 396 293 387 175 36 128 81 84 1749 629 345 270 47 93 95 347 267 235 93 201 169 253 148 379 71 287 83 365 217 129

JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE

SARAJVILIĆ SEFEROVIĆI SEOCI SMRĈEVICE SVILIĆI ŠUGINE BARE TIHOMIŠJE UZRIĈJE VAGANJAC VALICE VOLJEVAC VOLJICE VRSE ZASTINJE ŢDRIMCI JAJCE BAREVO BAVAR BILINĈIĆ BIOKOVINA BISTRICA BORCI BOŢIKOVAC BRAVNICE BRNJIĆI BRVANCI BUĈIĆI BULIĆI BUNAR CAREVO POLJE CIPIĆ CVITOVIĆ ĆUSINE ĈERKAZOVIĆI ĆOJLUK DAVIDOVIĆI DIVIĈANI DOBRATIĆI DOBRO BRDO DOGANI

171 87 106 69 129 133 65 147 311 109 286 481 497 170 489 26226 981 370 50 280 519 255 89 148 130 294 227 537 163 487 38 266 235 218 57 117 392 131 193 139

238 94 118 68 138 153 69 132 352 115 325 358 549 205 544 30036 1331 436 61 332 542 296 95 202 150 309 244 633 180 898 44 299 227 229 67 100 453 152 223 159

JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE

DOGANOVA KOSA DOGANOVCI DONJA BUKOVICA DONJI BEŠPELJ DONJI ORAŠAC DOBRIBABA DRENOV DOL DUBRAVE DJUMEZLIJE GORNJA BUKOVICA GORNJI BEŠPELJ GORNJI ORAŠAC GRABANTA GRDOVO IPOTA JAJCE JEZERO KAMENICE KASUMI KLIMENTA KOKIĆI KOVAĈEVAC KREZLUK KRIĈIĆI KRUŠĆICA KUPREŠANI LENDIĆI LUPNICA LJOLJIĆI MARUŠIĆI MELINA MIJATOVIĆI MILAŠEVCI MILE PAVLOVIĆI PERATOVCI PERUĈICA PLOĈE PODLIPCI PODMILAĈJE

31 241 62 461 83 272 111 165 172 89 362 128 168 187 173 5005 229 78 126 139 142 238 173 234 463 488 359 517 175 354 453 112 131 397 82 198 554 45 140 272

42 248 62 511 108 305 176 169 181 89 420 129 218 194 236 5557 335 104 137 146 152 233 210 245 509 540 419 565 201 390 447 132 139 550 81 208 641 57 159 392

JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE

POTOK PRISIKA PRISOJE PRUDI PŠENIK RIKA SELIŠTE SEOCI SLIPĈEVIĆI SMIONICA SOKOLINA STARE KUĆE STARO SELO ŠERIĆI ŠIBENICA TORLAKOVAC VINAC VITOVLJE MALO VRBICA VUKIĈEVCI VUKOVIĆI ZAPEĆE ZASAVICA ZDALJEVAC ZELINKOVICA ZUBOVIĆI ŢAOVINE MRKONJIĆ GRAD BJELAJCE BRDO ĈIRAKOVAC DABRAC DONJA LISKOVICA DONJE BALJVINE DONJI GRACI DONJI ŠEHOVCI DUBICA GORNJA LISKOVICA GORNJE BALJVINE GORNJI GRACI

31 118 287 180 360 271 229 286 57 282 309 116 425 159 503 117 395 143 339 264 241 131 140 141 90 398 89 18614 768 449 187 238 501 389 348 415 199 314 409 1188

39 104 365 192 424 373 249 330 62 319 313 108 475 163 551 153 450 208 319 276 290 169 154 167 91 262 131 20282 852 519 394 241 525 443 395 439 284 328 466 1120

JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE

GORNJI ŠEHOVCI GUSTOVARA JOVANDIĆI KOPLJEVIĆI KOTOR KULA MAGALJ DOL MAJDAN MRKONJIĆ GRAD OĆUNE ORAHOVLJANI PODBRDO PODORUGLA PODRAŠNICA STUPARI SURJAN BOĈAC ŠIBOVI TRIJEBOVO VLASINJE ŠIPOVO BABIĆI BABIN DOL BEŠNJEVO BRDO BRDJANI ĈIFLUK DONJI MUJDŢIĆI DRAGNIĆ DULJCI DJUKIĆI GORICA GORNJI ĈUKLIĆ GORNJI MUJDŢIĆI GRBAVICA GREDA KNEŢEVIĆI KOZILA KRĈEVINE LIPOVAĈA LUBOVO

795 830 64 526 296 124 568 709 2249 530 764 760 295 1458 395 1063 106 1116 561 15464 785 681 527 183 519 441 264 186 303 660 111 449 540 130 169 145 195 293 453 607

840 863 74 584 328 158 609 569 2479 512 882 969 308 1557 453 1202 129 1172 588 16929 858 774 561 298 576 473 255 224 358 602 117 537 528 135 197 184 270 326 422 616

JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE JAJCE LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO

LUŢINE MAJEVAC MOĈIOCI NATPOLJE OLIĆI PODOBZIR PODOSOJE POPUŢE PRIBELJCI SARIĆI SOKOLAC STUPNA ŠIPOVO TODORIĆI VAGAN VODICA VOLARI VRAŢIĆ LIVNO BOSANSKO GRAHOVO BASTASI BOSANSKO GRAHOVO CRNI LUG DONJE PEULJE DONJI KAZANCI DULER GORNJE PEULJE GORNJI KAZANCI GRKOVCI ISJEK JARUGA KESIĆI KORITA LUKA MALEŠEVCI MARINKOVCI MRAĈAJ NUGLAŠICA OBLJAJ PEĆI

88 641 72 267 332 285 315 282 880 518 451 642 608 506 453 448 587 448 101868 10590 413 337 585 548 362 313 707 298 340 257 340 249 59 290 322 525 263 610 252 509

94 664 69 310 373 310 327 318 903 586 478 711 747 592 478 595 568 495 107386 10756 446 476 609 561 394 318 723 324 367 254 354 248 50 283 330 534 234 630 241 452

LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO

PEĈENCI PRŢINE RADLOVIĆI RESANOVCI STOŢIŠTA UGARCI UNIŠTA VIDOVIĆI ZASEOK ZEBE DUVNO BALJCI BLAŢUJ BOGDAŠIĆ BORĈANI BUKOVA GORA BUKOVICA CEBARA CRVENICE ĆAVAROV STAN DOBRIĆI DONJI BRIŠNIK DUVNO EMINOVO SELO GALEĈIĆ GORNJA PRISIKA GORNJI BRIŠNIK GRABOVICA JOŠANICA KAZAGINAC KOLO KONGORA KORITA KOVAĈI KRNJIN KUK LETKA LIPA LISKOVAĈA LUG

289 568 170 428 212 243 400 126 214 361 28378 247 241 379 565 451 807 124 563 83 744 375 1424 633 350 112 722 712 149 440 550 629 376 346 256 119 464 356 303 153

259 592 174 434 199 236 369 117 213 335 29864 245 252 440 631 483 830 128 586 89 814 383 1521 691 382 84 701 733 162 524 549 688 380 367 211 129 523 386 323 181

LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO

MANDINO SELO MESIHOVINA MIJAKOVO POLJE MOKRONOGE MRKODOL OMEROVIĆI OMOLJE OPLEĆANI PASIĆ PODGAJ PRISOJE RADOŠI RAŠĆANI RAŠELJKE RAŠKO POLJE RENIĆI ROŠNJAĈE SARAJLIJE SELIŠTE SEONICA SRDJANI STIPANJIĆI ŠUICA TREBIŠEVO VEDAŠIĆ VINICA VOJKOVIĆI VRANJAĈE VRILO ZALJUĆE ZALJUT ZIDINE GLAMOĈ BABIĆA BRDO BILIĈIĆ ĆIRIĆI ĆOSLIJE DOLAC DRAGNJIĆ DUBRAVE

393 873 188 397 909 249 414 361 369 176 1556 188 210 424 1384 234 311 420 16 341 223 955 1129 49 492 1111 542 149 675 177 561 229 13778 129 175 169 176 169 229 223

397 957 439 408 918 260 438 394 396 172 1804 197 266 423 1429 254 321 446 18 360 239 995 1187 53 539 1092 525 160 599 158 364 240 14957 129 245 158 248 192 231 204

LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO

DJULIĈANI GLAMOĈ GLAVICE HALAPIĆ HASANBEGOVCI HASIĆI HOTKOVCI HOZIĆI HRBINE ISAKOVCI JAKIR KAMEN KARAJZOVCI KARLOVAC KOPIĆ KORIĆNA KOVAĈEVCI KRASINAC MALKOĈEVCI MALO SELO MASLINA STRANA MLADEŠKOVCI ODŢAK OPAĈIĆ PERDUHOVO SELO PETROVO VRELO PODGLAVICA PODGRADINA PODGREDA POPOVIĆI PODKRAJ PRIBELJA PRIJANI RADASLIJE RAJIĆKE RELJINO SELO RUDINE SKUCANI STARO SELO STEKEROVCI

197 1056 878 641 542 198 533 93 164 186 273 181 154 131 178 1 340 136 150 97 100 172 188 92 176 254 65 96 214 377 124 682 411 213 75 191 50 254 163 751

192 986 903 682 419 185 562 131 323 218 262 214 112 140 209 1 476 114 132 124 104 174 141 123 198 276 75 121 262 429 74 717 471 235 101 264 62 254 188 813

LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO

ŠUMNJACI VAGAN VIDIMLIJE VRBA ZAGLAVICA ZAJARUGA KUPRES BAJRAMOVCI BEGOVO SELO BILI POTOK BLAGAJ BOTUN BRDA BUĆEVAĈA DONJE RAVNO DONJE VUKOVSKO DONJI MALOVAN GORAVCI GORNJE RAVNO GORNJE VUKOVSKO GORNJI MALOVAN KUDILJI KUKAVICE KUPRES KUTE MLAKVA MRDJEBARE MRDJENOVCI MUŠIĆ NOVO SELO ODŢAK OLOVO OSMANLIJE OTINOVCI RASTIĈEVO RILIĆ STRAŢBENICA SUHOVA ŠEMENOVCI VRILA

584 593 147 37 118 252 11082 191 365 214 417 40 249 499 235 328 509 297 263 220 230 270 233 319 212 68 83 695 154 618 366 184 498 89 904 285 130 93 499 52

601 615 188 46 137 496 11617 194 249 225 402 107 286 538 301 410 466 215 263 236 298 290 252 391 182 95 100 589 235 691 186 117 574 167 779 444 108 121 538 60

LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO

ZANAGLINA ZLOSELA ZVIRNJAĈA LIVNO BILA BILO POLJE BOGDAŠE BOJMUNTE ĆOSANLIJE ĈAIĆ ĈAPRAZLIJE ĈELEBIĆ ĈUKLIĆ DOBRO DONJI RUJANI DRINOVA MEDJA DRŢANLIJE GOLINJEVO GORNJI RUJANI GRBOREZI GRGURIĆI GUBIN KOMORANI KOVAĈIĆ LIPA LIŠTANI LIVNO LOPATICE LUSNIĆ LJUBUNĈIĆ MALI GUBER MALI KABLIĆI MIŠI ODŢAK ORGUZ PODGRADINA PODGREDA PODHUM POTKRAJ POTOĈANI

137 831 305 34559 761 196 193 176 235 543 665 713 390 865 989 187 475 982 678 623 505 484 281 343 565 761 3280 232 653 766 364 160 677 728 581 508 185 1141 431 470

214 951 343 36495 766 206 235 184 227 554 666 752 410 914 1054 195 507 1092 691 672 567 534 296 321 590 770 3672 239 670 809 368 160 693 792 719 530 198 1201 484 502

LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO LIVNO MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR

POTOK PRILUKA PRISAP PROLOG PROVO RADANOVCI RAPOVINE SAJKOVIĆ SMRIĈANI SRDJEVIĆI STRUPNIĆ SUHAĈA TRIBIĆ VELIKI GUBER VELIKI KABLIĆI VIDOŠI VRBICA VRŢERALA ZABRIŠĆE ZAGORIĈANI ZASTINJE ŢABLJAK ŢIROVIĆ PREODAC BRDA CRNAC CRNI VRH MALO TIĈEVO MOTIKE PODIĆ POLJICE PREODAC RORE ŠAJINOVAC VELIKO TIĈEVO ŢUPA MOSTAR BILEĆA BALJCI BIJELA RUDINA

163 865 465 1371 546 182 602 601 545 1019 654 345 245 859 625 470 202 805 474 651 224 498 362 3481 135 33 761 152 110 320 357 678 607 91 106 131 322563 13531 618 161

167 885 484 1402 598 188 167 644 560 1057 630 369 258 929 667 489 211 838 429 693 237 955 398 3697 133 36 783 141 118 330 392 727 625 91 167 154 341420 14026 628 177

MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR

BIJELJANI BILEĆA BODENIK BOGDAŠIĆI BRESTICE ĈEPELICA DELEUŠA DIVIN DJEĈE DLAKOŠE DOLA DONJA MEKA GRUDA DONJI DAVIDOVIĆI FATNICA GOLOBRDJE GORNJA MEKA GRUDA GORNJI DAVIDOVIĆI GRANICA HODŢIĆI KAĈANJ KALAC KORITA KRIVAĈA KRSTAĈE KUKRIĈJE KUTI LADJEVIĆI MILAVIĆI MIRILOVIĆI MIRUŠE MREŢICA NARAT NJEGANOVIĆI OBLO BRDO ORAH ORAHOVICE PADJENI PANIK PLANA PODGORJE

170 1270 54 157 112 274 104 146 83 192 190 287 253 319 117 109 155 171 353 66 192 397 187 113 116 193 150 117 377 346 58 125 198 195 135 183 211 255 319 281

273 1563 60 178 130 277 107 178 80 169 237 318 248 390 94 121 164 192 370 63 120 407 155 129 122 206 167 109 377 353 77 91 196 234 129 202 215 267 265 232

MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR

PODOSOJE PRERACA PRIJEVOR PRISOJE RIOCA SELIŠTA SIMIJOVA SKROBOTNO ŠOBADINE TODORIĆI TORIĆ TRNOVICA VLAHINJA VRANJSKA VRBICA ZASADA ZAUŠJE ZVIJERINA ŢUDOJEVIĆI ĈAPLJINA BABIN DO BAJOVCI BIVOLJE BRDO BORUT BRESTICA BROĆANAC BRŠTANICA CEROVICA CEROVO CRNIĆI CRNOGLAV ĈAPLJINA ĈELJEVO DOBRI DO DOBROVO DOLJANI DONJI DRIJEN DONJI ZELENIKOVAC DRAĈEVO DRETELJ

522 176 190 180 121 141 553 22 174 218 71 58 37 514 143 281 324 265 32 23358 97 106 924 253 150 130 370 330 167 95 156 2103 781 100 169 277 121 153 508 381

577 195 140 67 131 142 553 24 177 225 57 123 51 493 79 290 308 289 35 24536 96 104 928 232 148 135 360 286 167 104 162 2685 789 100 231 297 124 160 490 397

MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR

DUBRAVICA DUŢI GABELA GLUMINA GNJILIŠTA GORICA GORNJE HRASNO GRABOVINA GRADAC HOTANJ HOTANJ HUTOVSKI HUTOVO JASENICA KIŠEVO KLEPCI LOKVE MOŠEVIĆI NEUM OPLIĈIĆI POĈITELJ PRAPRATNICA PRĆAVCI PREBILOVCI PREVIŠ RABRANI REĈICE SJEKOSE STANOJEVIĆI STRUGE SVITAVA ŠEVAŠ NJIVE ŠURMANCI TASOVĈIĆI TREBIŢAT VININE VIŠIĆI ZVIROVIĆI ŢUKOVICA ĈITLUK BIJAKOVIĆI

113 158 1341 232 362 302 493 270 471 237 111 246 226 54 258 716 156 287 1124 723 269 298 304 202 152 1073 287 289 215 346 175 496 835 1182 161 1113 596 114 14629 660

123 153 1516 241 340 311 513 302 419 262 115 320 246 53 281 735 154 282 1168 699 283 299 337 102 157 1133 288 280 278 371 181 459 931 1215 167 1116 598 113 14290 611

MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR

BILETIĆI BLATNICA BLIZANCI ĈALIĆI ĈERIN ĈITLUK DOBRO SELO DRAGIĈINA GRADNIĆI HAMZIĆI KREHIN GRADAC KRUĆEVIĆI MALI OGRADJENIK MEDJUGORJE PAOĈA POTPOLJE SLUŢANJ TEPĈIĆI VELIKI OGRADJENIK VIONICA GACKO AVTOVAC BAHORI BAŠIĆI BERUŠICA BRAIĆEVIĆI BRANILOVIĆI CERNICA ĈEMERNO DANIĆI DOBRELJI DOMRKE DONJA BODEŢIŠTA DRAMEŠINA DRAŢLJEVO DRUGOVIĆI DUBLJEVIĆI FOJNICA GACKO GAREVA

346 1085 695 346 243 1162 767 566 532 1081 822 326 476 1453 580 551 620 430 1419 469 13744 450 202 345 84 161 286 270 138 184 206 191 59 97 88 236 295 260 1170 212

383 1089 684 342 223 1264 758 520 517 1119 834 276 485 1400 560 471 485 419 1374 476 13850 392 226 339 59 168 257 276 133 203 223 122 91 92 90 219 242 288 1227 230

MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR

GORNJA BODEŢIŠTA GRAĈANICA GRADINA HODINIĆI IZGORI JABUKA JASENIK JUGOVIĆI KAZANCI KLJUĈ KOKORINA KRAVAREVO KULA LIPNIK LUKA LUKOVICE LJESKOV DUB MEDANIĆI MEDJULJIĆI MEKAVCI MIHOLJAĈE MRDJENOVIĆI MUHOVIĆI NADINIĆI NOVI DULIĆI OBJEŠENIK PLATICE PRŢINE RAVNI RUDO POLJE SAMOBOR SLIVLJA SODERI SRDJEVIĆI STARI DULIĆI STEPEN STOLAC ŠIPOVICA ŠUMIĆI ULINJE

115 357 407 259 440 107 140 281 276 331 209 63 263 369 144 230 182 164 188 199 418 127 86 260 235 33 62 88 213 177 188 581 135 180 108 142 128 68 106 139

146 358 376 257 536 126 145 297 291 330 155 67 236 394 189 246 161 176 165 139 446 129 67 284 224 52 60 82 221 178 188 597 140 172 110 156 85 67 117 148

MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR

VIŠNJEVO VRATKOVIĆI VRBA ZAGRADCI ZUROVIĆI ŢANJEVICA GRUDE BLAŢEVIĆI BORAJNA DONJI MAMIĆI DRAGIĈINA DRINOVCI GORICA GRUDE PUTEŠEVICA RUŢIĆI SOVIĆI TIHALJINA JABLANICA BAĆINA BIJELA ĈEHARI DOBRIGOŠĆE DOLJANI DONJA JABLANICA DONJE PAPRASKO DRAGAN SELO DJEVOR GLODNICA GLOGOŠNICA GORNJE PAPRASKO JABLANICA JELAĈIĆI KRSTAC LUG MIRCI MRAKOVO OSTROŢAC RAVNA RISOVAC

87 173 130 63 49 110 19046 275 476 2344 685 3577 963 2460 387 2150 2982 2747 7286 256 106 194 263 743 113 155 240 126 97 202 183 938 127 180 368 38 237 1034 96 202

73 171 141 91 44 140 18902 277 482 2364 9695 3575 991 2491 396 1926 3027 2678 10707 324 121 874 332 872 239 305 142 87 122 375 219 2196 154 193 385 89 262 1434 110 206

MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR

RODIĆI SLATINA SOVIĆI ŠABANĈIĆI ZLATE ŢUGLIĆI KONJIC ARGUD BALE BARE BARMIŠ BIJELA BJELOVĈINA BLACE BLUĈIĆI BORCI BOŢDAREVIĆI BRADINA BRDJANI BUDIŠNJA RAVAN BUKOVICA BUKOVLJE BULATOVIĆI BUŠĆAK CERIĆI CRNI VRH ĈESIM ĈELEBIĆI ĈELINA ĈIĈEVO ĈUHOVIĆI DOBRIĈEVIĆI DOLOVI DOLJANI DONJA VRATNA GORA DONJE SELO DONJE VIŠNJEVICE DONJI ĈAŢANJ DONJI GRADAC DONJI NEVIZDRACI

128 266 658 105 67 164 29726 130 176 147 66 461 180 167 132 193 144 624 339 84 253 148 126 129 52 189 40 578 154 288 316 150 104 124 151 280 169 148 90 90

140 434 684 128 72 208 32942 129 97 145 74 493 204 158 156 277 156 685 364 93 266 138 122 139 60 189 40 738 163 316 345 137 121 132 156 261 184 162 101 48

MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR

DONJI PRIJESLOP DOŠĆICA DUBOĈANI DUBRAVICE DUDLE DUŢANI DŢAIĆI DŢANIĆI DŢEPI FALANOVO BRDO GAKIĆI GALJEVO GLAVATIĈEVO GOBELOVINA GORANI GORICA GORNJA VRATNA GORA GORNJE VIŠNJEVICE GORNJI ĈAŢANJ GORNJI GRADAC GORNJI NEVIZDRACI GOSTOVIĆI GRABOVCI GRADELJINA GRUŠĈA HASANOVIĆI HERIĆI HOMATLIJE HOMOLJE HONDIĆI IDBAR JASENIK JAVORIK JEZERO JEŢEPROSINA JOŠANICA KALE KANJINA KAŠIĆI KONJIC

120 111 142 65 97 112 68 43 491 144 32 146 533 218 414 108 84 278 83 58 208 193 144 188 563 132 88 111 146 137 528 329 66 111 169 180 59 126 142 2639

135 102 159 71 114 110 110 41 533 155 52 146 563 117 458 124 91 295 94 66 209 207 158 214 615 140 94 115 180 139 573 344 69 114 164 188 53 113 143 4272

MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR

KOSTAJNICA KOTO KRAJKOVIĆI KRALUPI KRTIĆI KRUPAC KRUŠĆICA KULA LADJANICA LISIĈIĆI LOKVA LUKA LUKOMIR LUKŠIJE LJESOVINA LJUBUĈA LJUTA MLADEŠKOVIĆI MOKRO MRKOSOVICE OBRENOVAC OBRI ODŢACI ORAHOVICA ORLIŠTE OTELEŢANI OVĈARI PAĈERANI PARSOVIĆI PLAVUZI PODHUM PODORAŠAC POKOJIŠTE POLJE BIJELA POŢETVA PREVLJE RADEŠINE RAOTIĆI RASVAR RAZIĆI

342 57 38 127 56 236 358 167 126 325 71 139 232 99 156 229 103 248 150 43 108 286 200 635 39 233 169 86 145 139 224 209 202 239 114 129 325 122 56 380

363 70 40 152 56 218 367 173 114 206 67 162 254 106 144 239 200 265 154 46 110 288 207 657 54 231 190 71 149 116 259 300 201 268 123 123 276 139 54 378

MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR

REDJIĆI REPOVCI REPOVICA RIBARI RIBIĆI SELJANI SEONICA SITNIK SLAVKOVIĆI SOLAKOVA KULA SOPOT SPILJANI STOJKOVIĆI STRGONICE STUDENĈICA SULTIĆI SVIJENĈA ŠUNJI TINJE TOVARNICA TREBOJE TREŠNJEVICA TRUSINA TUHOBIĆI TURIJA UGOŠĆE VELUŠE VINIŠTE VRBLJANI VRCI VRDOLJE ZABRDJANI ZABRĐE ZAGORICE ZASLIVLJE ZUKIĆI LIŠTICA BIOGRACI BUHOVO CRNE LOKVE

68 269 106 205 244 44 317 132 159 225 110 315 115 93 159 144 188 203 151 37 233 202 249 76 400 75 129 94 195 216 177 125 236 227 203 235 23212 701 726 899

68 268 146 232 173 66 312 131 165 228 119 341 131 94 171 148 204 227 175 41 260 205 263 74 395 88 122 94 315 249 213 132 257 248 236 272 24051 729 764 911

MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR

ĈERIGAJ DOBRIĆ DOBRKOVIĆI DONJA BRITVICA DONJI CRNAĈ DONJI GRADAC DUBOKO MOKRO DUŢICE GORNJA BRITVICA GORNJI CRNAĈ GORNJI GRADAC GORNJI MAMIĆI GRABOVA DRAGA IZBIĈNO JARE KNEŠPOLJE KOĈERIN LISE LIŠTICA LJUBOTIĆI LJUTI DOLAC OKLAJE PRIBINOVIĆI PRIVALJ RASNO TRN TURĈINOVIĆI UZARIĆI LJUBINJE BANĈIĆI DUBOĈICA GLEDJEVCI GRABLJE GRADAC IVICA KAPAVICA KRAJPOLJE KRTINJE KRUŠEVICA LJUBINJE

625 499 641 337 835 504 607 772 392 855 545 517 642 409 1375 764 2084 479 741 1042 1399 549 546 152 958 744 624 1249 5776 415 139 151 135 134 396 231 202 172 541 503

598 533 629 342 922 707 590 789 399 877 549 508 445 419 1404 786 2111 489 1056 1019 1481 561 530 281 991 721 635 1275 5665 411 151 159 119 118 404 217 214 162 535 469

MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR

MIŠLJEN OBZIR POCRNJE PUSTIPUSI RANKOVCI UBOSKO VLAHOVIĆI VODJENI ŢABICA ŢRVANJ LJUBUŠKI BIJAĈA CERNO CRNOPOD CRVENI GRM DOLE GRAB GRABOVNIK GRADSKA GREDA GRLJEVIĆI HARDOMILJE HRAŠLJANI HUMAC KAŠĆE KLOBUK LIPNO LISICE LJUBUŠKI MILETINA MOSTARSKA VRATA ORAHOVLJE OTOK PREDGRADJE PROBOJ PROLOG RADIŠIĆI STUBICA STUDENCI ŠIPOVAĈA

152 178 83 174 190 407 612 240 337 384 25959 528 522 291 838 342 1224 569 257 191 640 640 540 1040 132 1938 676 520 2142 484 363 234 408 442 734 557 1997 514 1111 692

139 166 84 176 178 393 598 226 357 389 26177 462 627 280 869 349 1298 576 268 195 642 666 583 1022 135 1994 670 506 2105 487 341 238 434 434 777 589 1972 379 1160 666

MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR

TESKERA VAŠAROVIĆI VELJACI VITINA VOJNIĆI ZVIRIĆI MOSTAR BAĈEVIĆI BANJDOL BLAGAJ BOGODOL BUNA CIM ĈULA DOBRĈ DONJA DREŢNICA DONJI JASENJANI DRAĈEVICE GNOJNICE GORANCI GORNJA DREŢNICA GORNJE GNOJNICE GORNJI JASENJANI GUBAVICA HODBINA HUMILIŠANI ILIĆI JASENICA KAMENA KOKORINA KOSOR KREMENAC KRIVODOL KRUŢANJ KUTILIVAĈ MALO POLJE MILJKOVIĆI MOSTAR ORTIJEŠ PIJESCI

227 881 1146 1939 625 575 51823 402 192 970 701 401 651 352 146 621 280 383 849 1667 799 361 327 462 827 890 968 1033 368 435 173 284 527 394 505 496 307 21658 325 454

229 906 31125 1974 606 613 58471 409 208 954 686 416 702 360 159 628 284 419 988 1596 871 393 331 520 855 900 1043 935 392 524 186 288 541 439 556 506 312 25859 337 466

MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR

PODGORANI PODGORJE PODVELEŢ POLOG POTOCI PRIGRADJANI RAŠKA GORA RAŠTANI RAVNI RODOĈ SELIŠTE SLIPĈIĆI SOVIĆI SRETNICE STRIŢEVO VIHOVIĆI VOJNO VRANJEVIĆI VRAPĈIĆI VRDI ZIJEMLJE ŢELJUŠA ŢITOMISLIĆI NEVESINJE BATKOVIĆI BEŢDJEDJE BIOGRAD BOJIŠTA BOROVĈIĆI BRATAĈ BUDISAVLJE DONJA BIJENJA DONJI DREŢANJ DONJI LUKAVAC DRAMIŠEVO GAJ GORNJA BIJENJA GORNJI DREŢANJ GORNJI LUKAVAC GRABOVICA

444 287 499 1085 899 576 1258 639 503 785 223 640 180 394 245 508 147 588 705 504 834 331 341 19384 373 273 995 430 213 698 261 486 266 269 141 279 251 298 210 353

473 282 544 1136 988 588 1261 739 502 1838 229 613 195 402 338 541 152 661 958 510 867 338 253 20434 368 278 1018 434 224 736 259 554 294 291 123 321 201 369 229 351

MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR

HRUŠTA HUMĈANI JASENA JUGOVIĆI KIFINO SELO KLJEN KLJUNA KOVAĈIĆI KREKOVI KRUŠEVLJANI LAKAT LUKA MILJEVAC MORINE NEVESINJE ODŢAK PLUŢINE PODGRADJE POSTOLJANI PRESJEKA PRIDVORCI PRKOVIĆI RABINA RAST RILJA ROGAĈE SELJANI SLATO SOPILJA STUDENCI ŠEHOVINA ŠIPAĈNO TRUSINA UDREŢNJE ZABORANI ZALOM ZALUŢJE ZOVI DO ŢILJEVO ŢUBERIN

345 205 177 162 338 138 244 76 484 276 314 328 170 ... 1615 353 487 157 370 148 365 143 546 267 473 167 243 337 438 64 115 387 253 660 102 677 262 924 412 129

369 234 175 177 357 128 243 105 506 282 346 353 181 3 1798 366 360 155 388 204 293 148 594 293 651 176 241 354 452 85 147 400 334 675 101 697 398 896 345 136

MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR

ŢULJA POSUŠJE BATIN BROĆANAC ĈITLUK GRADACc OSOJE PODBILA POKLEĈANI POSUŠJE/926 RASTOVAĈA SUTINA TRIBISTOVO VINJANI VIRc VRPOLJE VUĈIPOLJE ZAGORJE ZAVELIM PROZOR BLACE BOROVNICA DOBROŠA DONJA VAST DONJI VIŠNJANI DRUŢINOVIĆI DUGE GMIĆI GORICA GORNJI KRANĈIĆI GORNJI VIŠNJANI GRAĈAC GRAĈANICA GREVIĆI HELJDOVI HERE HUDUTSKO IVANCI JAKLIĆI KLEK

237 15217 787 1148 567 928 601 557 1190 1206 1102 1671 435 1026 1438 948 143 872 598 14523a 78 153 200 264 72 134 364 514 198 360 81 43 33 215 135 153 109 122 483 206

238 15576c 824 1061 605 900 623 556 1247 1286 1071 1590 536 1102 1502 974 153 949 589 16194b 85 170 201 369 84 142 384 626 230 330 65 67 55 249 128 133 129 138 522 212

MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR

KOPĈIĆI KOVAĈEVO POLJE KUĆANI KUTE LAPSUNJ LIZOPERCI LUG LJUBUNCI MAGLICE MEDJPOTOĈJE MLUŠA OMETALA ORAŠAC PAJIĆI PALJIKE PARCANI PAROŠ PLOĈA PODBOR PROSLAP PROZOR RAVNICA RIPCI RUMBOCI SKROBUĆANI ŠĆIPE ŠĆIT ŠEROVINA ŠLIMAC TOŠĆANICA TRIŠĆANI USTIRAMAab UZDOL VARVARA ZAHUM RAVNO BELENIĆI CICRINA ĈAVAŠ ĈVALJINA

429 279 265 192 326 181 314 357 226 152 125 182 433 164 157 89 109 215 386 963 834 81 335 774 304 348 98 99 158 151 159 338a 308 649 304 6158 144 230 105 352

447 403 277 210 267 229 386 384 153 143 134 273 520 163 174 107 106 270 381 843 924 81 368 749 297 366 252 122 189 161 187 387b 392 702 417 5981 136 209 111 328

MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR

DO DODANOVIĆI DRAĈEVO DRIJENJANI DUBLJANI DVRSNICA GOLUBINAC GRMLJANI KIJEV DO KORLATI KOTEZI ORAHOV DO ORAŠJE POPOVO PRHINJE RAVNO SEDLARI STRUJIĆI TREBIMLJA TRNĈINA VELIĈANI VELJA MEDJA ZAVALA STOLAC ALADINIĆI BARANE BASILIJE BERKOVIĆI BITUNJA BJELOJEVIĆI BOROJEVIĆI BURMAZI CRNIĆI DABRICA DO DOLOVI DONJA TRUSINA DONJI POPLAT DRAGOVILJE GLEDJEVCI GORNJI POPLAT

234 99 252 62 80 105 99 221 194 67 185 309 226 81 615 171 182 733 434 353 345 280 18201 568 167 91 726 496 763 605 538 1161 853 123 93 280 627 44 189 520

232 89 237 64 72 101 94 222 201 53 178 311 213 78 636 160 153 732 417 326 323 305 18041 608 171 102 722 479 726 643 513 1152 894 121 98 280 530 18 199 472

MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR

HODOVO HRGUD KOMANJE BRDO KRUŠEVO KUBAŠ LJUBLJENICA LJUTI DO MEĈA OŠANJIĆI POBJEŠEVAC POCRNJE POPRATI PREDOLJE PRENJ ROTIMLJA STOLAC STRUPIĆI SUZINA TRIJEBANJ TREBINJE ARANDJELOVO ARBANAŠKA ARSLANAGIĆA MOST BALJIVAC BAONINE BEGOVIĆ KULA BIHOVO BIJELAĈ BIJOGRAD BIOCI BOBOVIŠTA BODIROGE BOGOJEVIĆ SELO BORILOVIĆI BRANI DO BROVA BUDOŠI BUGOVINA CEROVAC CICINA

726 576 107 446 88 368 410 310 234 1310 205 238 145 719 1075 2185 284 237 694 20990 124 14 205 115 28 46 361 49 63 31 99 75 185 120 131 69 63 41 33 66

729 531 106 495 83 331 656 141 239 1149 208 231 130 692 807 2369 300 225 891 21577 120 13 204 114 22 23 357 50 68 38 97 93 188 109 130 75 69 42 29 60

MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR

ĈOPICE ĈVARIĆI DESIN SELO DIKLIĆI DOBROMANI DOLOVI DOMAŠEVO DONJA KOĈELA DONJE ĈIĈEVO DONJE GRANĈAREVO DONJE VRBNO DONJI ORAHOVAC DRAŢIN DO DUBOĈANI DUŢI DJEDIĆI GLAVINIĆI GLAVSKA GOJŠINA GOLA GLAVICA GOMILJANI GORICA GORNJA KOĈELA GORNJE ĈIĈEVO GORNJE GRANĈAREVO GORNJE VRBNO GORNJI ORAHOVAC GOROGAŠE GRAB GRBEŠI GRBIĆI GREBCI GRKAVCI HRUPJELA HUM JANJAĈ JASEN JASENICA LUG JAZINA JUŠIĆI

186 94 15 96 66 40 203 53 170 156 119 239 74 333 56 88 39 138 75 46 242 406 25 117 281 143 125 102 267 126 40 100 55 435 194 46 168 44 142 27

179 84 20 89 62 47 187 51 155 194 111 231 70 296 51 68 31 147 67 46 218 412 24 108 267 128 121 106 289 194 39 94 46 540 224 36 135 53 146 25

MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR

KALUDJURDJEVIĆI KLIKOVIĆI KLOBUK KONJSKO KOVAĈINA KRAJ KRAJKOVIĆI KREMENI DO KRNJEVIĆI KUĈIĆI KUNJA GLAVICA KUTINA LAPJA LASTVA LOKVICE LOMAĈI LUG LUŠNICE LJEKOVA LJUBOVO MARIĆ MEDJINE MESARI MIONIĆI MORĈE MOSKO MOSTAĆI MRKONJIĆI MRNJIĆI NECVIJEĆE NENOVIĆI NEVADA NIKONTOVIĆI OGRADE ORAH ORAŠJE POVRŠ ORAŠJE ZUBCI PAROJSKA NJIVA PETROVIĆI PIJAVICE PODGLIVLJE

35 25 172 249 38 133 53 73 36 45 135 35 59 304 28 28 73 44 57 88 24 73 82 63 167 320 138 39 200 44 36 39 122 120 52 139 38 17 152 66

38 29 163 274 38 134 55 76 40 36 143 39 65 264 26 14 67 47 55 77 16 59 81 54 177 341 141 34 155 39 36 26 113 111 47 137 34 10 153 81

MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR

PODOSOJE PODSTRAŠIVICA PODŠTIROVNIK PODVORI POLICE POLJICE POLJICE POPOVO PRIDVORCI PROSJEK RAPTI BOBANI RAPTI ZUPCI RASOVAC RUPNI DO SLAVOGOSTIĆI SLIVNICA BOBANI SLIVNICA POVRŠ SKOĈIGRM SPAROŢIĆI STARO SLANO ŠARANI ŠĆENICA BOBANI ŠĆENICA LJUBOMIR TALEŢA TODORIĆI TREBINJE TREBIJOVI TULI TULJE TURANI TURICA TURMENTI TVRDOŠI UGARCI UKŠIĆI USKOPLJE UVJEĆA VELJA GORA VLADUŠIĆI VLAKA VLASAĈE

93 25 263 120 810 112 265 429 31 82 99 123 28 32 75 68 173 33 89 19 158 109 103 72 2533 130 147 183 89 33 351 65 80 149 94 92 57 97 99 49

95 31 236 125 681 106 259 416 32 71 107 122 24 37 70 65 199 34 69 17 161 96 91 59 3445 119 149 179 82 50 370 93 81 148 96 100 49 58 55 45

MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR

VLAŠKA VOLUJAC VRPOLJE LJUBOMIR VRPOLJE ZAGORA VUĈIJA VUKOVIĆI ZAĈULA ZAGORA ZAGRADINJE ZAPLANIK ZASAD ZGONJEVO ŢAKOVO ŢDRIJELOVIĆI ŢELJEVO ŢUPA PRIJEDOR BOSANSKA DUBICA AGINCI BIJAKOVAC BJELAJCI BOSANSKA DUBICA BOŢIĆI BREKINJA ĈELEBINCI DEMIROVAC DIZDARLIJE DONJI JELOVAC DRAKSENIĆ FURDE GORNJA GRADINA GORNJOSELCI GRADINA DONJA GUNJEVCI HADŢIBAJIR HAJDEROVCI JASENJE JOHOVA JUTROGOŠTA KADIN JELOVAC

64 137 309 28 75 36 76 149 49 19 551 138 210 187 251 122 206853 22172 313 404 248 4681 301 382 263 473 238 558 551 111 243 293 442 361 119 125 203 520 334 493

55 132 307 33 81 33 68 98 45 28 661 136 204 172 239 146 222022 21974 329 406 243 4963 315 358 224 495 256 527 745 102 366 258 337 330 111 133 190 321 227 492

PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR

KLEKOVCI KOMLENAC KOŠUĆA KOTUROVI KRIVA RIJEKA MAGLAJCI MALO DVORIŠTE MEDJEDJA MEDJUVODJE MIRKOVAC MLJEĈANICA MRAZOVCI MURATI NOVOSELCI ODŢINCI PARNICE POBRDJANI PUCARI RAKOVICA SJEVEROVCI SKLJUĈANI SREFLIJE SUVAJA ŠEVARLIJE TUKLJUĈANI UŠIVAC VELIKO DVORIŠTE VERIJA VLAŠKOVCI VOJSKOVA VRIOCI BOSANSKA KOSTAJNICA BABINAC BAĈVANI BOSANSKA KOSTAJNICA ĈITLUK GRADANOVAC GUMNJANI KALENDERI MRAKODOL

469 236 236 224 301 279 174 778 530 504 561 243 200 260 215 113 311 504 393 354 290 450 154 269 327 172 541 156 420 754 98 8156 337 207 1848 918 138 181 600 357

465 230 217 214 290 292 180 804 669 465 334 235 193 239 210 121 258 436 388 363 263 428 149 427 300 179 559 158 372 710 98 7935 320 203 1851 822 142 154 566 381

PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR

MRAOVO POLJE PETRINJA PODBRDJANI SLABINJA STRIGOVA TAVIJA BOSANSKI NOVI AHMETOVCI BLAGAJ JAPRA BLAGAJ RIJEKA BLATNA BOSANSKI NOVI CEROVICA CRNA RIJEKA ĆELE ĈADJAVICA DONJA ĈADJAVICA GORNJA ĈADJAVICA SREDNJA DEVETACI DOBRLJIN DONJE VODIĈEVO DONJI AGIĆI DONJI RAKANI GORNJE VODIĈEVO GORNJI AGIĆI GORNJI RAKANI GRABAŠNICA HOZIĆI JOHOVICA JOŠAVA KRŠLJE KULJANI LJEŠLJANI MALA KRUPSKA RUJIŠKA MALA NOVSKA RUJIŠKA MALA ŢULJEVICA MASLOVARE MATAVAZI MAZIĆ PETKOVAC

120 679 391 1090 1024 266 29344 494 529 686 397 4070 447 511 292 329 382 430 361 554 764 1048 251 750 384 340 229 631 373 166 907 286 168 534 1084 389 590 845 182 331

108 653 386 1101 958 290 31018 524 582 743 453 4884 408 535 322 351 402 448 307 566 806 1238 243 725 453 324 240 534 382 166 954 303 151 544 1120 360 625 803 189 335

PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR

POLJAVNICE PRUSCI RADOMIROVAC RAKOVAC RAŠĆE RAVNICE RUDICE SOKOLIŠTE SUHAĈA SVODNA TRGOVIŠTE VEDOVICA VELIKA RUJIŠKA VELIKA ŢULJEVICA VITASOVCI KLJUĈ BUSIJE CRKVENO CRLJENI ĈADJAVICA DONJA PREVIJA DONJE RATKOVO DONJA SLATINA DONJE SOKOLOVO DONJI RAMIĆI DONJI RIBNIK (K) DONJI RIBNIK (R) DONJI VOJIĆI DONJI VRBLJANI DRAGORAJ DUBOĈANI GORNJA PREVIJA GORNJA SLATINA GORNJE RATKOVO GORNJE SOKOLOVO GORNJI RAMIĆI GORNJI RIBNIK GORNJI VOJIĆI GORNJI VRBLJANI HADŢIĆI

789 1088 869 184 402 562 321 721 599 1579 477 153 351 982 533 25578 464 571 290 304 217 1610 287 784 226 501 318 98 1784 231 316 216 396 1833 291 351 635 261 1014 492

839 1161 783 182 427 559 331 943 607 1685 512 145 328 962 534 28182 472 590 324 341 226 1649 325 877 211 541 343 91 1747 251 334 226 449 1904 326 427 708 243 1414 457

PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR

HASIĆI HRIPAVCI HUMIĆI JARICE KAMIĈAK KLJUĈ KOPJENICA KRASULJE LANIŠTE LJUBINE MAJKIĆI MEDARI MRAZOVO NABODIĆI PEĆI PLAMENICE PRHOVO RASTOKA REJZOVIĆI RUDENICE SITNICA SREDICE STRAŢICE TRESKAVAC VELAGIĆI VELEĈEVO VELIJAŠNICA VELIJE ZABLEĆE ZGON KOZARAC BABIĆI BRDJANI DERA GORNJI GAREVCI HRNIĆI JARUGE KAMIĈANI KOZARAC KOZARUŠA

297 784 810 70 660 1520 280 766 62 299 79 105 299 290 474 464 236 577 285 71 250 394 510 234 764 321 270 117 399 401 12612 909 1322 1241 481 731 485 2146 1649 1959

349 859 734 56 730 1938 566 847 125 334 78 108 334 325 512 524 288 671 365 92 280 373 573 271 711 343 306 134 435 445 13437 1202 1353 1275 468 833 434 2051 1860 2107

PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR

TRNOPOLJE LUŠCI PALANKA BJELINE BOJIŠTE BOŠNJACI DONJI LIPNIK DJURIĆI FAJTOVCI GLAVICE GORICE GORNJI LIPNIK JELAŠINOVCI KOZIN LUKAVICE LUŠCI PALANKA MAJKIĆ JAPRA DONJA MAJKIĆ JAPRA GORNJA MILJEVCI MODRA NAPRELJE OTIŠ PRAŠTALI SKUCANI VAKUF LJUBIJA BATKOVCI BRIŠEVO BUDIMLIĆ JAPRA CIKOTE DONJA RAVSKA DONJI VOLAR DUGE NJIVE GAREVICA GORNJA RAVSKA GORNJI VOLAR HADROVCI HALILOVCI JUGOVCI KALAJEVO LJESKARE LJUBIJA

1689 10185 127 390 338 404 211 308 505 278 463 970 261 833 391 766 477 616 444 549 550 445 859 16808 153 608 1006 519 634 577 166 219 459 542 314 189 437 309 268 2637

1854 10977 128 418 358 447 212 343 556 310 488 1039 275 897 449 777 485 654 492 613 590 511 935 18476 321 659 906 318 663 613 168 244 488 512 170 283 465 581 333 3238

PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR

MARINI MISKA GLAVA MRKALJI OVANJSKA PODVIDAĈA RALJAŠ SLATINA STARA RIJEKA STARI MAJDAN ŠURKOVAC TISOVA ZENKOVIĆI ŢUNE OMARSKA BISTRICA BUSNOVI GRADINA JELIĆKA KEVLJANI KRIVAJA LOMOVITA MARIĆKA NIŠEVIĆI OMARSKA PETROV GAJ TOMAŠICA PRIJEDOR ALIŠIĆI BIŠĆANI BOŢIĆI BREZIĈANI CRNA DOLINA ĆELA ĈARAKOVO ĈEJRECI ĈIRKIN POLJE DONJA DRAGOTINJA DONJA PUHARSKA DONJI GAREVCI DONJI ORLOVCI

248 1101 408 376 526 710 214 1034 1025 979 461 157 532 15384 1602 1430 941 948 1036 1195 1669 1901 858 1816 813 1175 28407 227 639 526 1287 480 1295 1074 523 375 404 562 692 499

279 1241 323 460 564 729 461 1113 1134 995 476 164 575 16376 1669 1445 1043 991 1079 1216 1893 1955 939 2002 904 1240 31792 204 734 480 1288 477 1449 1205 567 401 432 720 761 521

PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR

GAĆANI GOMJENICA GORNJA DRAGOTINJA GORNJA PUHARSKA GORNJI JELOVAC GORNJI ORLOVCI HAMBARINE JUTROGOŠTA MALO PALANĈIŠTE MARINI MILJAKOVCI NIŠTAVCI ORLOVAĈA PEJIĆI PRIJEDOR RAKELIĆI RAKOVĈANI RASAVCI RAŠKOVAC RIZVANOVIĆI SANIĈANI TUKOVI VELIKO PALANĈIŠTE ZECOVI SANICA BILJANI DONJI BILJANI GORNJI BUDELJ GORNJI KORJENOVO MEDJEDJE BRDO MIJAĈICA PIŠTANICA PRISJEKA DONJA PRISJEKA GORNJA SANICA SANICA DONJA SANICA GORNJA ZAVOLJE SANSKI MOST BOSANSKI MILANOVAC

525 697 1049 360 519 360 992 645 288 590 664 335 246 448 5755 1028 769 1162 319 742 678 305 610 738 6424 1377 227 566 386 201 73 285 287 322 1368 498 618 216 31783 707

528 810 974 409 519 357 1158 643 309 589 729 371 359 476 7374 1066 819 1265 409 851 708 391 643 796 7194 1400 231 680 429 241 90 291 293 328 1642 568 742 259 34661 751

PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR PRIJEDOR

BRDJANI ĈAPLJE DEMIŠEVCI DONJA KOZICA DONJA TRAMOŠNJA DONJI DABAR DONJI KAMENGRAD DJEDOVAĈA DŢEVAR GORNJA KOZICA GORNJA TRAMOŠNJA GORNJI DABAR GORNJI KAMENGRAD GRDANOVCI HAZIĆI HRUSTOVCI HUSIMOVCI ILIDŢA KIJEVO KIJEVCI KOPRIVNA KRKOJEVCI KRUHARI LUŢANI OKREĈ OŠTRA LUKA POBREŢJE PODLUG PODOVI POLJAK SANSKI MOST SASINA SUHAĈA ŠEHOVCI ŠKRLJEVITA TOMINA TRNOVA USORCI VRHPOLJE ZDENA

474 916 243 917 499 1188 1041 166 410 769 1362 903 546 494 474 1116 568 350 1299 1459 658 380 882 204 745 600 515 327 418 417 3014 1645 348 514 624 1387 1058 757 924 465

360 1012 281 965 521 1280 1128 176 428 809 1419 975 715 525 494 1381 721 356 1371 1590 640 400 973 201 826 654 515 341 481 457 3540 1747 400 555 656 1375 1075 800 1030 737

SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO

SARAJEVO BREZA BREZA BUKOVIK GORNJA BREZA IZBOD KAMENICE KOLOVAJ KORITNIK MAHALA MAHMUTOVIĆA RIJEKA NASIĆI OĈEVLJE ORAHOVO PODGORA POTKRAJ PRHINJE RADJINJA SEOCE SLIVNO SMAILBEGOVIĆI SMREKOVICA SUTJEŠĆICA TRTORIĆI VARDIŠTE VJESOLIĆI VLAHINJE VRBOVIK ZALOŢJE ŢUPĈA FOJNICA BAKOVIĆI BAKOVIĆKA CITONJA BANJA BISTRICA BOTUN BOŢIĆI CAREV DO ĈEMERNICA DJEDOV DO

291082 8371 1375 432 475 201 189 90 323 835 80 154 77 138 378 278 141 35 102 265 199 245 222 182 264 343 127 171 180 870 8286 153 176 90 182 100 128 41 99 208

335242 10157 2160 476 499 292 204 98 372 1010 136 159 87 236 417 284 158 32 113 259 239 250 313 190 288 376 132 197 207 973 8825 188 189 85 202 123 137 47 113 217

SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO

DRAGAĈIĆI DUSINA FOJNICA GOJEVIĆI GRABOVIK GRADINA KLISURA KOZICA KUJUŠIĆI LOPARE LUĈICE LUŢINE MAJDAN MARINIĆI MERDŢANIĆI MUJAKOVIĆI NADBARE OBOJAK OGLAVAK ORMANOV POTOK OSTRUŠKA CITONJA OTIGOŠĆE PALJIKE PLOĈARI PODCITONJA PODGORA POLJE OSTRUŢNICA POLJE PLOĈARI POLJE ŠĆITOVO PONJUŠINA PORAĈE RAGALE RAJETIĆI RIZVIĆI SELAKOVIĆI SELIŠTE SITIŠĆE SMAJLOVIĆI ŠAVNIK TJEŠILO

86 324 1308 200 145 68 100 94 56 29 147 197 49 84 189 71 201 118 87 68 134 329 38 147 51 97 209 119 128 159 101 246 122 88 28 65 48 104 107 303

99 413 1250 237 160 82 114 98 74 37 168 214 51 90 211 73 215 145 79 77 147 330 39 159 54 112 218 126 172 131 42 286 112 98 32 69 63 105 105 295

SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO

TURKOVIĆI VLADIĆI VOLJEVAC VUKELJIĆI ŢIVĈIĆI HADŢIĆI BARE BEGANOVI BINJEŢEVO BUDMOLIĆI BUTUREVIĆI BUTUROVIĆI CREPLJANI ĈEŠĆE ĈIĈKE DEOVIĆI DO DOLJANI DONJA BIOĈA DONJA RAŠTELICA DONJI HADŢIĆI DRAGOVIĆI DROZGOMETVA DUB DUPOVCI DURANOVIĆI FERHATLIJE GAROVCI GORNJA BIOĈA GORNJA RAŠTELICA GRAB GRADAC GRIVIĆI GRUDE HADŢIĆI JAPALACI JELEĈ KARAOSMANOVIĆI KASATIĆI KAZINA BARA

236 48 247 126 208 9890 111 82 432 260 74 55 59 77 64 44 100 181 57 95 156 156 312 157 164 104 72 160 183 292 36 73 328 49 453 130 69 71 368 45

259 53 272 131 227 11409 120 116 498 287 89 57 65 89 69 48 90 188 88 147 203 170 345 136 176 88 63 176 185 324 33 101 374 53 785 154 83 82 351 48

SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO

KORĈA KORJEN KOŠĆAN KUĆICE LIHOVCI LOKVE LUKE LJUBAVĈIĆI MEDVJEDICE MIŠEVIĆI MOKRINE ODŢAK OSENIK PAZARIĆ RAMIĆI RESNIK SEJDANOVIĆI SMUCKA TARĈIN TRNĈIĆI TRZANJ URDUK UŠIVAK VRANĈIĆI VRBANJA VUKOVIĆI ZOVIK ŢUNOVNICA HAN PIJESAK BABINJE GORNJE BERKOVINA BRLOŢNIK DŢIMRIJE GODJENJE HAN PIJESAK JAPAGA JELOVCI KRAM KRIVAĈE KUSAĈE

228 29 109 142 96 477 283 182 55 253 192 58 185 324 46 28 43 96 372 26 177 43 302 162 109 157 292 355 4601 77 85 172 315 369 258 172 171 128 160 224

251 32 112 168 76 520 314 218 61 267 188 73 224 417 50 30 47 132 453 29 198 47 354 174 134 177 405 377 5775 47 106 96 352 420 525 181 79 157 197 340

SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO

MALO POLJE MRKALJI NERIĆI NEVAĈKA PARTIZAN POLJE PJENOVAC PLANE POTKOZLOVAĈA PODŢEPLJE RAVANJSKO REĈICE RIJEKE RUBINIĆI STOBORANI ŢERAVICE ILIDŢA AZIĆI BAĈEVO BARE BARE KOD STUPA BLAŢUJ BUHOTINA BUTMIR DOGLODI DONJE MLADICE DONJI KOTORAC GLADNO POLJE GLAVOGODINA GORNJE MLADICE GORNJI KOTORAC GRLICA HRASNICA ILIDŢA JASEN KAKRINJE KAMENJAĈA KASINDO KOBILJAĈA KONACI KOVAĈI

221 175 80 214 339 13 178 130 172 134 115 69 122 197 311 12479 441 122 86 134 334 88 835 412 103 426 127 210 144 355 80 556 1701 58 86 44 476 92 86 220

258 215 151 341 399 135 257 92 348 106 136 105 130 232 370 15809 821 148 101 152 620 83 1029 426 117 412 168 262 163 608 88 1456 2199 38 113 61 506 99 92 268

SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO

KRUPAC LASICA OSIJEK OTES PLANDIŠTE RAKOVICA RASKRŠĆE ROGAĈIĆI RUDNIK STOJĈEVAC STUP VELA VLAKOVO VOJKOVIĆI VRELO BOSNE VREOCA VRUTCI ZENIK ZORANOVIĆI ILIJAŠ BALIBEGOVIĆI BANJER BOKŠIĆI BULJETOVINA ĈEMERNICA ĈEMERNO ĈETOJEVIĆI DONJA BIOĈA DONJA MISOĈA DONJE SELO DONJI ĈEVLJANOVIĆI DRAGORADI DRAŢEVIĆI DUBOKI POTOK DUŠEVINE GAJEVI GAJINE GOJANOVIĆI GORNJA BIOĈA GORNJA MISOĈA

250 345 634 435 72 455 138 194 242 85 811 119 195 452 249 58 147 193 189 13263 179 286 27 101 20 47 221 177 360 97 104 269 42 42 33 23 172 160 384 216

270 561 665 470 76 489 158 221 272 128 674 117 201 528 348 139 146 192 124 15231 197 294 65 118 61 145 197 194 399 133 121 329 45 47 36 31 202 153 420 198

SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO

GORNJI ĈEVLJANOVIĆI HADŢIĆI HANŠIĆI HOMAR ILIJAŠ IVANĈIĆI KADARIĆI KAMENICA KARAULA J KARAULA S KORITA KOŠARE KOŢLJE KRĈEVINE KRIVAJEVIĆI KUNOSIĆI LADJEVIĆI LIPNIK LUKA J LUKA S LJEŠEVO LJUBINA LJUBNIĆI MALEŠIĆI MEDOJEVIĆI MOŠEVIĆI MRAKOVO NIŠIĆI ODŢAK OZREN PODLIPNIK PODLUGOVI POPOVIĆI RAKOVA NOGA RIBARIĆI RUDNIK ĈEVLJANOVIĆI SIROVINE SOLAKOVIĆI SOVRLE SREDNJE

92 74 36 93 685 288 230 632 190 238 289 53 61 48 200 17 119 39 427 61 288 145 180 354 330 54 245 69 234 26 41 577 212 116 176 13 128 269 269 332

109 92 55 100 1124 241 227 711 221 168 249 41 94 93 236 25 135 44 501 93 317 125 205 435 378 51 401 136 257 39 37 655 258 152 192 15 143 231 315 359

SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO

STOMORINE STUBLINA SUDIĆI ŠABANCI ŠLJEME TARĈIN DO VELIKA NJIVA VIDOTINA VILIĆ VISOJEVICA VIŠNJICA VLADOJEVIĆI VLAŠKOVO VRUTCI VUKASOVIĆI VUKNIĆI ZAKUTNICA ZLOTEGE KALINOVIK BOJIĆI BOLJANOVIĆI BORIJA BOŢANOVIĆI BRDA BUKVICA ĈESTALJEVO DRAGANJ DOBRO POLJE DRAGOMILIĆI GOLUBIĆI GRADINA GRAISELJIĆI GVOZNO HOTOVLJE HRELJIĆI JAŢIĆI JELAŠICA KALINOVIK KOLAKOVIĆI KRBLJINE

72 27 234 148 43 236 42 97 56 267 272 191 152 228 174 50 58 26 6347 115 133 371 97 71 148 43 55 125 154 129 89 141 46 79 71 202 400 292 110 125

91 48 265 157 65 203 38 99 86 323 235 205 178 247 199 56 41 50 7307 101 119 377 108 68 166 54 90 169 159 136 96 174 53 90 79 209 489 550 115 164

SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO

KUTA KUTINE LUKO LJUTA MIRIN DO MJEHOVINA MOSOROVIĆI MUŠIĆI OSIJA POLJE POPOVIĆI ROMANI RUDJICE SIJERĈA SOĈANI ŠIVOLJI UNUKOVIĆI VARIZI VAROŠ VIHOVIĆI VLAHOVLJE VRHOVINA VUJINOVIĆI ZELOMIĆI KISELJAK AZAPOVIĆI BADNJE BEHRIĆI BILALOVAC BLIZNICE BOLJKOVIĆI BORINA BRIZJE BRNJACI BUKOVICA BUZUCI ĈALIKOVAC ĈIZMA ĈUBREN DATIĆI

136 116 101 184 41 201 128 186 85 78 99 190 183 164 91 246 121 24 75 128 467 88 114 105 12574 322 79 123 283 32 106 197 28 128 240 138 192 68 253 141

145 132 127 308 44 193 155 190 93 76 65 207 192 181 102 238 126 37 113 145 537 93 114 128 13666 328 82 145 335 38 110 220 33 132 262 172 179 80 255 133

SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO

DEMIĆI DEVETACI DOCI DONJI PALEŢ DRAŢEVIĆI DUBRAVE DUGO POLJE DUHRI DUKE GAJ GOJAKOVAC GOMIONICA GORNJE ŢEŢELOVO GORNJI KOVAĈI GORNJI PALEŢ GRADAC GRAHOVCI GROMILJAK GUNJAĈE HADROVCI HAN PLOĈE HERCEZI HOMOLJ HRASTOVI IVICA JEHOVAC KATUNIŠTE KAZAGIĆI KISELJAK KOTAĈALA KRĈEVINE KRIŢIĆI KULIJEŠ LUG LJETOVIK MAHALA GOMIONICA MAHALA VIŠNJICA MALE SOTNICE MARKOVIĆI MASLINOVIĆI

15 51 241 262 217 79 135 250 134 137 107 205 215 151 319 25 117 295 165 50 149 162 169 127 129 188 13 222 826 34 160 82 258 106 269 44 27 190 63 70

21 53 270 282 239 92 130 278 81 151 137 215 219 147 300 27 128 315 167 63 143 175 186 128 114 197 14 230 1202 40 121 91 273 124 269 49 30 193 79 84

SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO

MEDOVCI MEDOVIĆI MIROŠEVIĆI MRAKOVI ODRAĈE PARETAK PARIŢEVIĆI POBRDJE MILODRAŢ POBRDJE ORAHOVO PODASTINJE POLJE VIŠNJICA PODASTINJSKO BRDO POTKRAJ RADANOVIĆI RADELJEVIĆI RAUŠEVAC ROTILJ SOLAKOVIĆI STOJKOVIĆI SVINJAREVO ŠAHINOVIĆI TOPLICA TULICA VELIKE SOTNICE VIŠNJICA ZABRDJE ZAVRŠJE KREŠEVO ALAGIĆI BJELOVIĆI BOTUNJA BUKVA CRKVENJAK CRNIĆI CRNIĈKI KAMENIK DEŢEVICE DREŢNICE GUNJANI KOJSINA KOMARI

36 31 109 90 58 171 163 108 30 417 250 129 257 132 79 81 229 113 4 197 71 72 151 116 358 198 136 5345 72 358 144 236 134 501 112 315 65 130 271 34

46 30 111 102 59 185 172 122 44 431 266 134 284 152 86 94 240 117 5 207 72 87 167 149 397 211 135 5636 95 346 156 256 125 532 113 309 63 143 282 45

SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO

KREŠEVO KREŠEVSKI KAMENIK LIPA MRATINIĆI PIRIN POLJANI POLJE RAKOVA NOGA RATKOVIĆI STOJĈIĆI VIDOSOVIĆI VODOVOJI VOLUJAK VRANCI ZVIZD OLOVO AJDINOVIĆI ARAPOVAĈA BAKIĆI BERISALIĆI BOGANOVIĆI BRDA BUKOV DO ĈUDE ĈUNIŠTA DOLOVI DONJE OLOVO DONJI DRECELJ DUGANDŢIĆI GLAVIĈNO GORNJE OLOVO GORNJI DRAPNIĆI GRABOVICA GURDIĆI KLINĈIĆI KOLAKOVIĆI KOVAĈIĆI KRAJIŠIĆI KRIŢEVIĆI KRUŠEVO

760 180 81 370 146 62 222 268 121 162 54 91 185 200 71 7692 237 101 186 246 132 191 110 157 370 90 573 226 90 186 469 127 83 308 341 113 142 157 161 202

846 201 88 414 172 66 230 266 135 172 59 56 183 210 73 9129 245 123 231 323 128 191 129 189 425 119 696 261 109 195 490 139 104 361 339 144 150 168 265 240

SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO

LIŠCI METILJI MILANKOVIĆI OLOVSKE LUKE PETROVIĆI PONIJERKA PONOR PRGOŠEVO PUŠINO POLJE RADAĈIĆI RIJEĈICA SLIVNJE SOLUN ŠAŠEVCI VUKOTIĆI ŢUNOVA PALE BARE BJELOGORCI BLJUŠTEVAC BOGOVIĆI BRDARIĆI BRDO BREZOVICE BRNJICA BROJNIĆI BUDJ ĆEMANOVIĆI ĈELJADINIĆI ĈEMERNICA DATELJI DONJA LJUBOGOŠTA DONJA VINĈA DONJI PRIBANJ GLUHOVIĆI GORNJA LJUBOGOŠTA GORNJA VINĈA GORNJE PALE GORNJI PRIBANJ GOROVIĆI

146 97 419 240 253 221 93 137 88 102 132 156 138 164 173 135 13368 263 333 154 440 205 68 53 143 153 152 214 148 218 148 353 77 252 40 231 169 315 379 170

201 107 484 280 284 285 103 158 107 129 149 219 208 282 204 165 14858 311 362 168 456 214 73 76 155 149 182 263 165 237 162 359 92 325 47 251 168 369 380 179

SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO

GRADAC GUTE HOTOĈINA JAHORINA JASIK JELOVCI KADINO SELO KAMENICA KASIDOLI KOMRANI KORAN KOSMAJ KOSTREŠA KRAĈULE LUKE MIOŠIĆI MODRIK MOKRO NEHORIĆI PALE PAVLOVAC PETROVIĆI PODGRAB PODLOZNIK PODMEDENIK PODVITEZ PONOR PRAĈA PRUTINE PUSTOPOLJE RADONJIĆI RAKITE RAKOVAC RENOVICA ROGOUŠIĆI ROSULJE SAICE SINJEVO SJETLINA SREDNJE

145 127 349 14 108 76 287 97 119 118 216 96 58 93 140 224 174 250 200 815 108 87 400 130 133 178 210 576 160 94 53 75 209 265 242 79 179 161 108 131

155 125 364 17 112 150 304 121 123 132 299 94 62 99 145 220 189 267 210 929 112 92 496 161 138 201 233 728 171 101 57 102 242 286 264 83 189 194 148 129

SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO

STAJNA STAMBOLĈIĆ STRANE SUMBULOVAC ŠAINOVIĆI ŠIP TURKOVIĆI UDEŢ VINOGRAD VLAHOVIĆI SARAJEVO CENTAR BARICE BLIZANCI BRUS BULOZI DONJE BIOSKO DONJE MEDJUŠE DOVLIĆI FALETIĆI GORNJE BIOSKO GORNJE MEDJUŠE HREŠA JARĈEDOLI KNJEGINJAC KUMANE MOĈIOCI MRKOVIĆI NAHOREVO NJEMANICA POLJINE RADAVA SARAJEVO (DEO) SLATINA STUDENKOVIĆI TABAĈKA RAVAN VASIN HAN VIĆA VUĈJA LUKA SARAJEVO NOVO AHATOVIĆI

185 78 181 108 191 96 185 59 164 159 88869 125 92 33 397 199 122 306 243 327 47 390 452 45 103 330 300 425 219 104 52 83174 265 46 ... 615 26 432 27230 273

193 79 192 98 186 100 220 61 173 169 98543 128 93 46 440 254 134 315 241 361 53 383 580 179 123 353 308 566 247 117 70 92025 299 47 ... 696 46 439 33774 288

SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO

ALIPAŠIN MOST BAĈIĆI BOJNIK BOLJACI BRIJEŠĆE BUĆA ĈENGIĆ VILA DOBRINJA DOBROŠEVIĆI DONJI DOLAC DVOR GORNJI DOLAC HALILOVIĆI KLEK KOZAREVIĆI LUKAVICA MIHALJEVIĆI MILJEVIĆI NASELJE PAVLA GORANINA NEĐARIĆI PETROVIĆI RAJLOVAC REĈICA RELJEVO SARAJEVO (DEO) SMILJEVIĆI TOPLIK TVRDIMIĆI VELEŠIĆI VRACA ZABRDJE ŢUĈ SOKOLAC BALTIĆI BANDIN ODŢAK BANJA LUĈICA BARNIK BEĆARI BEREG BIJELA VODA

500 288 124 169 408 87 1687 197 277 42 215 148 122 229 208 587 238 332 370 385 311 1407 290 183 15381 141 272 280 416 1176 319 168 14654 210 144 192 177 84 184 177

1023 443 168 209 469 738 1785 252 307 77 212 167 183 181 216 605 265 267 2246 408 316 1773 294 381 17560 156 292 265 477 1243 333 175 16046 220 152 229 177 93 183 188

SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO

BJELASOVIĆI BJELOSAVLJEVIĆI BOROVAC BRAJAKOVIĆI BUKOVIK CVRĈIĆI ĈAVARINE ĈITLUCI DONJE BABINE DONJE GIRE DONJI DRAPNIĆI DONJI KALIMANIĆI DJEDOVCI DŢINDIĆI GAZIVODE GORNJI KALIMANIĆI GORNJI PARETAK GRBIĆI HRASTIŠTA IMAMOVIĆI JABUKA JASIK KADIĆA BRDO KALAUZOVIĆI KALJINA KAZMERIĆI KLEĈKOVAC KNEŢINA KOŠUTICA KRUŠEVCI KULA KUSAĈE KUTI MANDRA MANGURIĆI MARGETIĆI MEDOJEVIĆI MELJINE MIĈIVODE MILETCI

123 161 49 106 120 88 125 207 285 127 152 258 153 132 193 265 35 137 84 122 89 133 50 286 140 43 166 365 249 211 204 208 271 108 202 190 195 212 236 175

151 178 67 114 105 111 133 210 347 144 180 270 137 152 209 276 54 157 107 148 96 137 110 348 85 50 164 480 214 214 243 202 349 120 240 200 234 259 273 171

SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO

MILETINE NEHORIĆI NEPRAVDIĆI NOVOSEOCI NOVO SELO OZERKOVIĆI PARŢEVIĆI PAVIĈIĆI PEDIŠE PIHLICE POBRATCI PODROMANIJA PODKRAJEVA PRELJUBOVIĆI PRINĈIĆI PUSTO SELO RAVNA ROMANIJA RIJEĆA RUDINE SELIŠTA SIJERCI SMRTIĆI SOKOLAC SOKOLOVIĆI ŠAHBEGOVIĆI ŠENKOVIĆI ŠIRIJEVIĆI TOĈIONIK TURKOVIĆI VIDRIĆI VRANEŠI VRAPCI VRAŢIĆI VRHOVINA VRUTCI VUKOSAVLJEVIĆI ZAGRADJE ŢLJEBOVI ŢULJ ŢUNOVI

61 64 115 191 208 123 242 104 203 93 164 390 51 141 171 57 98 101 75 123 233 192 392 233 262 175 48 170 259 273 134 193 176 331 102 120 162 303 173 125

91 100 118 209 250 120 241 107 247 131 169 261 57 181 176 58 155 187 75 158 239 175 676 195 281 174 65 188 291 285 139 208 198 146 112 95 166 312 161 168

SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO

TRNOVO BALBAŠIĆI BAŠCI BISTROĈAJ BOBOVICA BOGATIĆI BOLJANOVIĆI BRDA BRUTUSI ĈEŠINA STRANA ĈERUŢIĆI ĈUNĈIĆI DEJĈIĆI DELIJAŠ DIVĈIĆI DONJA PRESJENICA DUJMOVIĆI DURAKOVIĆI GODINJA GORNJA PRESJENICA GOVEDOVIĆI GRAB GRAĈANICA HAMZIĆI ILOVICE JABLANICA JELAĈIĆI KAROVIĆI KIJEVO KLANAC KOZIJA LUKA KRAMARI KRSMANIĆI LEDIĆI LISOVIĆI LUKAVAC MADJARI MIJANOVIĆI MILJE OBLA BRDA

10534 47 146 131 157 104 67 213 131 96 32 113 268 208 75 340 270 91 184 383 173 156 195 133 257 350 70 66 410 357 ... 133 38 296 66 326 79 92 78 122

11279 47 131 117 295 114 73 244 99 91 31 125 275 199 72 349 263 105 187 491 193 182 148 146 280 383 105 76 400 385 2 146 38 308 64 329 83 100 85 138

SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO

OSTOJIĆI PENDIĈIĆI PODIVIĈ POMENOVIĆI PREĈANI RAJSKI DO RAKITNICA RIJEKA SJEVEROVIĆI SLAVLJEVIĆI ŠABANCI ŠABIĆI ŠIŠIĆI TOŠIĆI TREBEĈAJ TRNOVO TUROVI TUŠILA ULOBIĆI UMĈANI UMOLJANI VRBOVNIK ZABOJSKA ZAGOR ULOG BAK CEROVA DUBRAVA GAPIĆI IGRI JABLANIĆI JEZERO KLINJA KOVAĈIĆI KRUŠĈICA LONĈARI LJUSIĆI MEKOĈA MELEĈIĆI MJEDENIK

126 139 109 86 87 ... 211 29 62 121 166 67 184 288 272 296 315 342 51 278 430 90 178 154 4607 56 42 88 61 135 22 164 73 72 174 86 55 32 73 171

147 134 82 108 96 ... 231 50 78 120 175 107 204 342 296 386 322 231 44 328 437 118 191 153 4961 62 49 89 62 230 22 197 86 71 192 100 52 38 68 189

SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO

NEDAVIĆ OBADI OBALJ OBRNJA PLAĈIKUS PLOĈNIK PODA PORIJA PRESJEDOVAC PRIDVORICA RAJAC RASTOVAC SELA STAMBELIĆI STRANE SUSJEĈNO TMUŠE TOMIŠLJA TREŠNJEVICA TRNOVICA TUHOBIĆ ULOG VAREŠ BIJELO BORJE BLAŢA BOROVICA BRDA BRGULE BUDOŢELJE ĆEĆE ĈAMOVINE DABRAVINE DAŠTANSKO DEBELA MEDJA DIKNJIĆI DRAGOVIĆI DUBOŠTICA HODŢIĆI IVANĈEVO JAVORNIK

80 29 473 162 69 172 25 173 132 83 75 45 306 107 117 129 111 118 356 62 165 314 16910 58 59 806 135 300 529 37 81 143 216 71 122 130 120 36 211 160

86 31 452 157 71 189 28 183 145 107 76 46 342 56 125 130 119 119 391 62 191 348 20265 71 71 912 110 315 532 44 91 238 273 69 154 129 244 59 242 132

SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO

JELAŠKE KADARIĆI KAMENSKO KOKOŠĈIĆI KOPLJARI KRĈEVINE KUNOSIĆI LETEVCI LIGATIĆI LJEPOVIĆI MAGULICA MIJAKOVIĆI MIR MIŢNOVIĆI NEPRIVOJ OĈEVLJA OKRUGLICA ORAH OSOJE OSTRLJA PAJTOV HAN PAJTOVIĆI PLANINICA POGAR POLJANICE POMENICI POTOCI PRŢIĆI RADONJIĆI RADOŠEVIĆI RIJEKA RAVNE ROKOĈ SEMIZOVA PONIKVA SEOCI SLAVIN STOJĈIĆI STRICA STRIJEŢEVO STUPNI DO

296 205 539 254 116 314 112 108 159 130 372 209 130 128 200 518 87 45 146 91 132 68 160 393 165 146 463 320 141 191 292 211 35 49 99 205 257 148 255 144

304 167 604 191 155 292 163 129 183 177 383 242 145 147 196 545 103 75 198 136 224 81 241 544 140 245 496 405 159 197 359 278 41 69 118 240 264 156 279 153

SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO

ŠIKULJE TISOVCI TOLJENAK TRBIJA VAREŠ VIJAKA VIŠNJIĆI ZARUDJE ZUBETA ŢALJA ŢIŢCI VISOKO ARNAUTOVIĆI BARE BEŠIĆI BISKUPIĆI BRADVE BREZOVIK BUCI BULĈIĆI BUZIĆI BUZIĆ MAHALA ĆATIĆI ĈAKALOVIĆI ĈEKERĈIĆI ĈIFLUK DAUTOVCI DOBRINJE DOBRO DOBRO SELO DOL DOLIPOLJE DOLOVI DONJA VRATNICA DONJA ZIMĆA DONJE MOŠTRE DVOR DŢINDIĆI GINJE GODUŠA

90 211 216 96 3948 503 125 109 160 94 111 21994 286 49 95 140 111 71 178 99 210 385 115 137 158 275 69 232 95 190 138 135 114 174 285 360 178 181 260 285

101 267 257 134 5464 490 158 121 188 63 112 24680 271 90 189 147 101 93 192 182 220 530 133 150 169 353 76 253 109 179 158 145 133 180 309 410 196 227 280 327

SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO

GORANI GORNJA VRATNICA GORNJA ZIMĆA GORNJE MOŠTRE GRAD GRAJANI GRDJEVAC HADŢIĆI HLAPĈEVIĆI JELAŠJE KALIĆI KALOTIĆI KOLOŠIĆI KONDŢILO KOPAĈI KULA BANJER LIJEŠEVO LISOVO LOZNIK LUŢNICA MALI TRNOVCI MALO ĈAJNO MAUROVIĆI MLADOŠ MUHAŠINOVIĆI MULIĆI OKOLIŠĆE ORAŠAC OZRAKOVIĆI PALJIKE PODVINJCI PODVINJE POKLEĈIĆI PORIJEĈANI RADINOVIĆI RAJĈIĆI RAMADANOVCI RATKOVCI SEOĈA SMRŠNICA

276 324 277 219 99 252 318 116 240 145 253 48 217 120 80 222 233 261 212 177 181 290 320 38 111 281 103 146 141 34 398 183 129 222 80 292 121 146 278 253

185 335 301 249 109 284 350 136 332 150 233 57 300 102 83 269 269 292 250 188 212 323 330 42 121 293 141 172 179 38 428 192 132 251 110 338 132 142 334 255

SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO TUZLA

SRHINJE STUPARIĆI SVINJAREVO ŠOŠNJE TAUKĈIĆI TOPUZOVO POLJE TRAMOŠNJIK TUJLIĆI TUŠNJIĆI UPOVAC UVORIĆI VELIKO ĈAJNO VERUŠA VIDOVIĆI VILENJAK VISOKO VRELA ZAGORICE ZAGORNICA ZBILJE VOGOŠĆA BLAGOVAC BUDIŠIĆI GORA GRAHOVIŠTE HOTONJ KAMENICA KOBILJA GLAVA KREMEŠ KRIVOGLAVCI NEBOĈAJ PERCA SEMIZOVAC SVRAKE TIHOVIĆI UGLJEŠIĆI UGORSKO VOGOŠĆA VRAPĈE TUZLA

375 200 123 224 87 264 166 54 401 176 446 285 113 82 78 5340 167 184 187 201 4068 217 57 323 83 333 281 273 189 209 148 189 311 253 168 223 217 497 97 307729

427 239 146 253 127 303 185 167 426 201 508 330 124 80 107 5807 179 197 207 226 7892 211 66 300 93 336 301 302 325 178 337 157 533 283 192 207 215 3744 112 357563

TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA

BANOVIĆI BANOVIĆI BANOVIĆI SELO BOROVAC ĆATIĆI GORNJI BUĈIK GRIVICE LOZNA MILIĆI MRGAN OMAZIĆI OSKOVA PODGORJE PRIBITKOVIĆI REPNIK SEONA TREŠTENICA DONJA TREŠTENICA GORNJA TULOVIĆI ŢELJOVA BOSANSKO PETROVO SELO BERKOVICA BOSANSKO PETROVO SELO DOBOŠNICA GNOJNICA KAKMUŢ KRTOVA KRUŠEVICA MIĈIJEVIĆI MIRIĈINA ORAHOVICA DONJA ORAHOVICA GORNJA PORJEĈINA RAŠLJEVA SIŢJE STUPARI VASILJEVCI BRATUNAC ABDULIĆI BANJEVIĆI

7894 986 730 197 130 146 687 910 50 31 566 316 254 44 680 811 492 148 612 104 16290 411 1253 2135 1437 1258 1109 466 456 1382 1610 1517 702 723 605 529 697 17345 184 77

12012 3040 1014 183 135 168 864 1013 116 33 686 975 421 102 847 948 436 180 678 173 18179 486 1428 2249 1670 1382 1283 492 494 1574 1853 1737 742 818 650 595 726 19839 198 101

TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA

BILJAĈA BLJEĈEVA BOLJEVIĆI BRANA BAĈIĆI BRATUNAC DUBRAVICE FAKOVIĆI GLOGOVA HRANĈA HRNĈIĆI JAGODNJA JAKETIĆI JELAH JEŢEŠTICA JOŠEVA KRASANOVIĆI KONJEVIĆI LIPENOVIĆI LOZNICA MAGAŠIĆI MIHALJEVIĆI MLEĈVA MRATINCI OĆENOVIĆI OPRAVDIĆI PIRIĆI POBRDJE POBUDJE PODĈAUŠ POLOM RAKOVAC REPOVAC SIKIRIĆ SLAPAŠNICA STANATOVIĆI SUHA ŠILJKOVIĆI TEGARE URKOVIĆI VITKOVIĆI

215 372 666 481 592 381 105 630 321 491 264 307 189 300 135 281 267 246 289 354 248 278 235 136 662 258 257 819 348 445 135 224 352 872 363 782 183 400 424 269

245 449 730 537 830 436 135 735 364 560 305 345 218 352 149 284 396 270 336 419 278 359 267 147 714 268 270 924 408 480 151 257 401 997 423 861 247 446 435 322

TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA

VOLJEVICA VRANEŠEVIĆI ZAGONI ZALUŢJE ZAPOLJE ŢLIJEBAC GRAĈANICA BABIĆI BOLJANIĆ DOBOROVCI DONJA LOHINJA DŢAKULE GORNJA LOHINJA GRAĈANICA KARANOVAC LENDIĆI LUKAVICA MALEŠIĆI PALEŢNICA GORNJA PISKAVICA SKIPOVAC DONJI SKIPOVAC GORNJI SOĈKOVAC SOKO STJEPAN POLJE ŠKAHOVICA VRANOVIĆI KALESIJA BOROGOVO BREZIK BULATOVCI CAPARDE DUBNICA GOJĈIN HAJVAZI HRASNO DONJE HRASNO GORNJE JEGINOV LUG JELOVO BRDO KALESIJA

579 373 203 214 359 780 23315 926 2021 1151 568 1423 256 5681 420 229 2045 1350 464 429 789 812 553 1532 1408 674 584 18471 439 327 196 306 904 709 241 495 286 310 186 1077

652 428 234 232 377 867 25616 1046 2119 1266 621 1538 267 6102 496 267 2294 1541 502 451 852 876 718 1686 1574 753 647 21619 501 448 279 400 1009 838 251 568 328 402 302 1205

TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA

KIKAĈI KULINA KUSONJE LIPOVICE MAHALA MATKOVAC MEMIĆI MILJANOVCI OSMACI PETROVICE GORNJE PRNJAVOR RAINCI DONJI RAINCI GORNJI RAKINO BRDO RUDNIK SAJTOVIĆI SARAĈI SELJUBLJE ŠEHER TOJŠIĆI VILĈEVIĆI VUKOVIJE DONJE VUKOVIJE GORNJE ZELINA ZOLJE KLADANJ BRATELJEVIĆI BRDIJELJI BRGULE BRLOŠCI BUŠEVO CRIJEVĈIĆI DOLE DOPASCI GOJAKOVIĆI GOJSALIĆI GOLETIĆI JELAĈIĆI JOŠJE KARAULA

751 238 375 531 270 114 485 522 708 800 840 943 581 168 ... 227 249 433 509 1026 318 997 1027 497 386 7543 274 134 95 140 61 97 156 324 168 226 132 220 60 7

934 265 419 621 300 150 579 841 801 946 922 1131 697 184 ... 237 291 465 609 1189 416 1042 1110 509 430 9382 365 157 106 169 62 111 188 333 196 264 157 243 80 7

TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA

KLADANJ KONJEVIĆI KOVAĈIĆI KRIVAJEVIĆI LUPOGLAVO MAJDAN MALA KULA MATIJEVIĆI MLADOVO NOĆAJEVIĆI OBRĈEVAC OLOVCI PAUĈ PLAHOVIĆI PRIJANOVIĆI PRIJEVOR RAVNE RUJIĆI STARIĆ STUPARI SULJIĆI TAREVO TUHOLJ VELIKA KULA VRANOVIĆI VUĈINIĆI KOZLUK BULOŢANI DONJA PILICA DONJI LOKANJ GORNJA PILICA GORNJI LOKANJ JASENICA JUSIĆI KISELJAK KOZLUK MALEŠIĆI PADJINE PETKOVCI ROĆEVIĆ

1724 56 117 135 120 124 13 216 41 324 56 220 171 179 213 56 93 116 162 193 85 445 288 20 164 118 14034 235 1081 1223 1138 662 822 183 349 1411 608 443 454 831

2410 62 111 161 140 145 16 276 50 393 56 248 214 182 264 107 180 149 207 215 103 522 343 22 219 149 15675 248 1161 1336 1221 732 885 222 677 1482 709 467 527 945

TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA

SKOĈIĆ ŠEPAK DONJI ŠEPAK GORNJI TABANCI TRNOVICA TRŠIĆ UGLJARI VRELA LOPARE BREZJE BRIJEST DRIJENĈA HUMCI JABLANICA KOZJAK LABUCKA LIPOVICE LOPARE LOPARE SELO LUKAVICA MAĈKOVAC MILADIĆI NAHVIOCI PELJAVE PIPERI PODGORA PIRKOVCI PRIBOJ ŠIBOŠNICA TOBUT VAKUF VISORI VUKOSAVCI LUKAVAC BABICE DONJE BABICE GORNJE BIKODŢE BISTARAC DONJI BISTARAC GORNJI BOKAVIĆI

319 354 951 644 524 1224 426 152 15021 236 423 942 1281 1002 330 438 511 269 852 420 358 209 611 421 880 641 529 1931 73 1859 197 118 490 22930 425 143 508 924 562 718

334 396 1110 720 549 1343 447 164 16432 244 452 1036 1419 1114 441 465 521 311 986 480 409 243 684 456 983 652 587 2090 82 1920 248 142 467 27642 488 163 587 1089 702 825

TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA

BORICE BRGULE BRIJESNICA DONJA BRIJESNICA GORNJA CAPARDE CERIK CRVENO BRDO DEVETAK HUSKIĆI JARUŠKE DONJE JARUŠKE GORNJE KALAJEVO KOMARI LUKAVAC LUKAVAC GORNJI MILINO SELO MODRAC ORAHOVICA POLJICE PRLINE PROKOSOVIĆI PURAĈIĆ SEMIĆI SMOLUĆA DONJA SMOLUĆA GORNJA ŠIKULJE TABACI TUMARE TURIJA VIJENAC ZAGORJE SREBRENICA BABULJICE BAJRAMOVIĆI BASTAHOVINE BEŠIROVIĆI BLAŢIJEVIĆI BOŢIĆI BRAKOVCI BREZOVICE

95 212 959 536 149 91 594 1313 514 310 351 168 76 3132 464 435 439 831 2204 281 782 1303 171 675 825 397 448 428 820 35 612 23023 267 167 261 262 539 242 71 282

102 234 997 615 181 111 607 1500 551 138 435 199 82 5321 521 553 502 959 2447 331 903 1479 181 718 878 454 508 665 866 23 727 25650 298 190 273 300 583 267 84 325

TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA

BREŢANI BUĈINOVIĆI BUĈJE BUJAKOVIĆI CRVICA ĈIĈEVCI DIMNIĆI DOBRAK FOJHAR GAJ GLADOVIĆI GODJEVIĆI GOSTILJ KALIMANIĆI KARAĈIĆI KLOTJEVAC KOSTOLOMCI KRNJIĆI KRUŠEV DO KUTUZERO LIJEŠĆE LIKARI LIPOVAC LUKA LJESKOVIK MALA DALJEGOŠTA MEDJE MIHOLJEVINE MILAĈEVIĆI MOĆEVIĆI NOGAĈEVIĆI OBADI OPETCI ORAHOVICA OSATICA OSMAĈE OSREDAK PALE PALEŢ PEĆI

165 225 29 255 996 231 101 197 170 497 330 189 157 323 224 322 390 226 317 139 284 216 68 479 269 293 460 101 426 184 107 490 111 297 229 532 324 179 81 316

276 239 30 267 1067 168 123 227 213 586 350 223 192 363 237 341 438 245 369 161 305 223 97 554 287 308 519 106 469 197 111 573 116 362 234 575 197 202 86 351

TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA

PEĆIŠTA PETRIĈA PODGAJ PODOSOJE PODRAVNO POSTOLJE POTOĈARI POZNANOVIĆI PRIBIDOLI PRIBOJEVIĆI PROHIĆI PUSMULIĆI RADOŠEVIĆI RADOVĈIĆI RADJENOVIĆI RATKOVIĆI SASE SKELANI SKENDEROVIĆI SLATINA SREBRENICA STAROGLAVICE SUĆESKA SULICE ŠUBIN TOKOLJAK TOPLICA URISIĆI VELIKA DALJEGOŠTA VIOGOR ŢABOKVICA ŢEDANJSKO SREBRENIK BABUNOVIĆI BREZIK BRNJĈANI CAGE CERIK CRVENO BRDO ĆEHAJE

222 228 129 79 470 139 686 318 321 177 273 197 445 424 252 567 270 357 120 168 1118 50 176 371 80 442 427 185 258 247 670 137 22019 611 233 383 528 278 208 614

237 268 152 93 544 158 795 337 378 206 312 257 521 469 250 601 362 383 136 194 1280 63 210 445 85 492 482 206 265 250 761 151 23966 655 242 387 606 299 231 646

TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA

ĈEKANIĆI DONJI MORANJCI DONJI SREBRENIK DRAPNIĆI FALEŠIĆI GORNJI HRGOVI GORNJI MORANJCI GORNJI SREBRENIK JASENICA KUGE LIKE LISOVIĆI LJENOBUD MAOĈA TUZLANSKA PODORAŠJE POTPEĆ RAPATNICA SEONA SLADNA STRAŢA ŠPIONICA DONJA ŠPIONICA GORNJA ŠPIONICA SREDNJA TINJA DONJA TINJA GORNJA TUTNJEVAC UROŢA ZAHIROVIĆI ŠEKOVIĆI AKMAĈIĆI AŠĆERIĆI BAŠIĆI BETANJ BOBARI ĈANIĆI DOBRIĆ DJURIĆI DŢANOJEVIĆI JAVOR KALABAĈE

459 543 1092 248 396 444 856 897 915 512 185 606 546 215 382 1057 880 1922 2159 355 1205 891 901 429 371 201 205 292 8012 136 259 110 215 148 188 149 283 114 278 236

490 564 1147 264 436 490 925 943 949 578 194 759 549 195 442 1200 979 1988 2389 389 1300 959 932 529 484 216 261 349 9081 156 286 141 218 160 198 152 287 126 327 277

TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA

KAŠTIJELJ KORIJEN MARKOVIĆI MILOVANOVIĆI PAPRAĆA PETROVIĆI PLAZAĈE POBEDARJE PODPOLA RAŠEVO SELIŠTE STRMICA STUPARI SUĈANI ŠEKOVIĆI TEPEN TRNOVO TUPANARI UDBINA VELIKA NJIVA VIDAKOVIĆI VRELA VRELO ZUPCI TUZLA BRDJANI BREŠKE BREZE BUKINJE CERIK CRNO BLATO CVILJEVINA ĈAKLOVIĆI DONJI ĈAKLOVIĆI GORNJI ĈANIĆI DOBRNJA DOKANJ DOLOVI DRAGUNJA DONJA DRAGUNJA GORNJA GORNJA TUZLA

368 206 173 123 353 133 139 389 143 101 176 290 335 222 109 261 349 352 260 470 239 436 269 49609 225 651 440 373 158 294 259 392 786 289 884 848 315 464 530 2307

492 360 189 187 389 144 174 428 155 101 186 318 446 223 115 275 377 384 275 540 251 480 264 59847 264 713 481 545 233 345 286 514 811 350 980 931 374 543 587 2495

TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA

GRABOVICA DONJA GRABOVICA GORNJA HUDEĈ HUSINO KISELJAK KOLIMER KOLOVRAT KONJIKOVIĆI KOSCI KOVAĈEVO SELO KOVAĈICA KRIŢANI KRTOLIJE KUKOVINA LIPNICA LIPNICA DONJA LIPNICA GORNJA LIPNICA SREDNJA LJEPUNICE LJUBAĈE MARINA GLAVA MARINOVIĆI MIHATOVIĆI MILEŠIĆI MORANĈANI MRAMOR MRAMOR NOVI OBODNICA DONJA OBODNICA GORNJA ORAŠJE OSOJE PAR SELO GORNJE PASCI DONJI PASCI GORNJI PETROVICE DONJE PETROVICE GORNJE PLANE POGORIOCI POLJANA POTRAŠ

260 385 259 921 151 274 196 156 218 473 178 214 101 144 763 386 462 489 409 657 262 103 291 184 268 180 98 1020 299 140 276 534 527 806 348 313 483 427 560 138

302 448 377 1350 191 280 240 114 236 605 263 260 147 159 918 437 524 591 554 782 314 115 331 224 277 329 178 1167 343 522 359 592 576 841 410 459 522 626 571 176

TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA

POŢARNICA RAPAĈE RASOVAC SIMIN HAN SLAVINOVIĆI SNOZ SOLINA SVOJTINA ŠEVAR ŠIĆI ŠIĆKI BROD ŠI SELO TETIMA TISOVAC TUZLA VRŠANI VLASENICA BAĈIĆI BAKIĆI BEŠIĆI BIJELO POLJE BIŠINA BOŢIĆI BRDA BUKOVICA DONJA BUKOVICA GORNJA BULJEVIĆI CERSKA DONJE VRSINJE DRAGAŠEVAC DRUM DUBAĈKO DUBNICA DUKIĆI DURAKOVIĆI DURIĆI DJILE DJURDJEVIĆI DŢEMAT GEROVI

922 175 337 257 735 151 652 206 371 325 635 277 195 119 20538 146 17303 106 217 121 89 115 152 88 173 82 279 439 178 75 133 132 95 84 96 113 97 33 253 109

1022 258 420 302 864 169 805 241 469 369 929 326 235 133 24972 171 20008 142 252 148 119 149 181 112 206 98 342 510 193 83 138 146 105 98 113 139 104 51 212 139

TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA

GLUŠAC GOBELJE GOLIĆI GORNJE VRSINJE GRABOVICA GRADINA GUNJACI JASEN JEREMIĆI KLJEŠTANI KOJĈEVINA KOKANOVIĆI KOPRIVNO KOSTRAĈA KOZJA RAVAN KRAJĈINOVIĆI KULINA KULJANĈIĆI KUSELJ LUKAVICA LUKIĆI MAJSTOROVIĆI MAĆESI MILIĆI MIŠARI MIŠIĆI MRŠIĆI NAZDA NEDJELIŠTA NOVA KASABA NURIĆI ODŢAK PAVKOVIĆI PEŠEVINA PIJUKE PLAKALOVIĆI PODBIRAĈ PODCRKVINA PODGORA POMOL

209 102 143 185 426 213 76 69 66 79 120 80 252 99 76 143 166 47 68 114 101 127 217 169 163 115 136 19 559 398 107 117 166 116 156 59 188 227 106 140

241 120 134 200 461 330 95 75 73 86 139 94 322 116 84 162 185 49 81 127 116 150 249 258 181 120 61 24 541 467 133 130 204 158 173 65 209 250 104 177

TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA

PUSTOŠE RAĈA RAJIĆI RAŠEVO RAŠIĆA GAJ RAŠKOVIĆI RAŢIŠTA RISTIJEVIĆI ROGOSIJA ROVAŠI RUPOVO BRDO SEBIOĈINA SKUGRIĆI SIMIĆI SUPAĈ ŠADIĆI DONJI ŠADIĆI GORNJI ŠTEDRA TIKVARIĆI TOLJEVIĆI TUGOVO TURALIĆI VIŠNJICA VITIĆI VLASENICA VRLI KRAJ VRTOĈE VUKOVIĆI VUKŠIĆI ZABRDJE ZAGRADJE ZAKLOPAĈA ZVORNIK ANDROVIĆI BALJKOVICA BALJKOVICA DONJA BOŠKOVIĆI ĈELOPEK DIVIĈ DRINJAĈA

134 132 261 267 60 135 143 77 72 451 98 147 578 170 112 302 165 55 240 175 110 194 198 78 2144 243 279 196 191 102 190 226 25717 249 464 158 284 1190 796 169

139 168 276 324 139 149 163 83 90 535 122 180 685 191 150 378 208 68 259 195 123 209 235 81 2525 270 276 216 248 129 192 278 29289 266 557 171 304 1167 863 179

TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA

DUGI DIO DJEVANJE DJULIĆI GLODI GLUMINA GODUŠ GRBAVCI DONJI GRBAVCI GORNJI GUŠTERI JARDAN KAMENICA DONJA KAMENICA GORNJA KITOVNICE KOSTJEREVO KLISA KRALJEVIĆI KRIŢEVIĆI KUĈIĆ KULA KULA GRAD LIJEŠANJ MARĈIĆI MEDJEDJA MEHMEDIĆI NEZUK NOVO SELO PALJEVIĆI POTOĈANI RASTOŠNICA ROŢANJ SAPNA SNAGOVO SNAGOVO DONJE SNAGOVO GORNJE SOPOTNIK SETIĆI VITINICA ZASEOK ZELINJE ZVORNIK ŢIVINICE

139 399 422 531 954 358 394 588 474 228 524 781 529 667 369 420 765 104 388 354 120 348 127 421 470 156 192 1919 376 529 318 441 538 148 577 1375 463 643 3858 19203

148 457 490 567 1108 425 636 656 574 329 763 873 582 708 399 465 796 331 423 415 140 415 148 460 653 141 187 2056 403 602 394 559 622 157 618 1575 492 681 4334 23326

TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA

BAŠIGOVCI BRNJICA DONJA BRNJICA GORNJA DONJA LUKAVICA DONJA VIŠĆA DONJE ŢIVINICE DUBRAVE DONJE DUBRAVE GORNJE DUNOJEVIĆI DJEDINO DJURDJEVIK GORNJA LUKAVICA GORNJA VIŠĆA GORNJE ŢIVINICE GRAĈANICA KOVAĈI KRŠIĆI KULJAN MALINA PAR SELO DONJE PRILUK SUHA SVOJAT ŠERIĆI TUPKOVIĆ DONJI TUPKOVIĆ GORNJI VRNOJEVIĆI ZELENIKA ZUKIĆI ŢIVINICE ZENICA BUSOVAĈA BARE BUKOVCI BUSELJI BUSOVAĈA CARICA DOBRALJEVO DOLAC DONJA ROVNA

860 125 188 468 646 1022 867 2192 98 245 1774 583 660 1568 668 294 114 271 ... 196 991 608 359 1268 233 846 139 245 282 1393 171119 8650 175 236 390 1034 131 227 99 206

1019 140 231 561 812 1102 950 2455 109 293 2184 652 794 1722 709 305 120 293 74 216 1169 736 440 1436 289 1048 183 300 259 2725 207533 9712 208 254 426 1326 156 268 102 214

ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA

DONJE POLJE GORNJA ROVNA GORNJE POLJE GRABLJE GRANICE GUSTI GRAB HOZANOVIĆI HRASNO JAVOR JAZVINE JELINAK KATIĆI KOVAĈEVAC KRĈEVINE KRVAVIĈIĆI KULA KUPRES LONĈARI MEHURIĆI MERDANI MIHALJEVIĆI MILAVICE NEZIROVIĆI OĈENIĆI OSOLIŠTE PODBARE PODJELE PODSTIJENA PROSJE PUTIŠ RAVAN SAJTOVIĆI SKRADNO SOLAKOVIĆI STRANE STUBICA ŠUDINE TURIĆI ZARAĈE KAKANJ

222 128 216 108 153 192 149 200 41 162 384 68 58 143 42 224 162 206 173 214 113 79 189 68 161 104 120 120 94 261 233 111 293 382 215 66 108 90 100 25295

304 141 289 132 152 194 176 200 38 177 418 86 64 156 44 287 184 213 169 261 119 74 109 92 134 110 155 151 49 285 284 151 315 358 280 62 113 140 92 29138

ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA

BIĈER BIJELE VODE BIJELO POLJE BILJEŠEVO BIŠTRANI BJELAVIĆI BREŢANI BRNJ BRNJIC BUKOVLJE CRNAĈ ĆATIĆI DANCI DESETNIK DOBOJ DONJA PAPRATNICA DONJI BANJEVAC DONJI KAKANJ DONJI LUĈANI DRAĈIĆI DUBOVO BRDO DUMANAC GORA GORA JANJIĆKA GORNJA JEHOVINA GORNJA PAPRATNICA GORNJI LUĈANI GOVEDOVIĆI GROCE HALINOVIĆI HALJINIĆI HODŢIĆI HRASNO HRASTOVAC IVNICA JAVOR KAKANJ KAKANJ ŢELJEZN.STANICA KARAULA KLANAC

278 333 247 234 333 406 328 343 432 603 496 462 83 417 646 262 91 103 157 91 202 211 424 420 61 221 212 56 114 90 516 179 205 208 177 146 2224 387 236 65

310 381 257 208 368 517 396 411 553 693 515 528 79 494 840 277 105 119 157 90 191 215 502 468 64 233 233 63 124 103 591 221 246 230 197 157 2887 503 268 60

ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA

KONDŢILO KOPRIVNICA KRALJEVA SUTJESKA KRŠEVAC KUĈIĆI KUJAVĈE LIPNICA LUĈIĆI LUKOVO BRDO MILJAĈIĆI MIOĈI MODRINJE MRAMOR NAŢBILJ OBRE OSREDAK PAPRATNO PAVLOVIĆI PEDIĆI PEZERI PLANDIŠTE PODBORJE POLJANI POLJICE POPE RATANJ RIBNICA RIĈICA SARANOVIĆI SEBINJE SEMETIŠ SEOCE SLAGOŠĈIĆI SLAPNICA SLIVANJ SOPOTNICA STARPOSLE SUBOTINJE TEŠEVO TIĈIĆI

31 249 519 154 216 135 190 144 187 144 324 317 176 236 167 54 59 172 140 61 295 79 648 67 389 197 192 599 165 185 122 343 49 540 117 503 183 223 292 438

29 284 517 183 234 264 218 153 123 195 359 365 199 267 191 53 63 204 180 71 383 93 691 80 491 200 209 632 172 198 134 404 57 583 139 520 209 226 298 514

ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA

TRŠĆE TURALIĆI TURBIĆI VARALIĆI VELIKI TRNOVCI VRTLIŠTE VIDUŠA VUKANOVIĆI ZAGRADJE ZAJEZDA ZGOŠĆA ZLOKUĆE ŢIVALJI NOVI TRAVNIK BALIĆI BISTRO BOŢIĆI BUĈIĆI BUDUŠIĆI BUGOJĈIĆI BUKVIĆI ĈAKIĆI ĈEHOVA DAHOVO DONJE PEĆINE DUBOKO DJAKOVIĆI GORNJE PEĆINE HADŢIĆI HAS ISAKOVIĆI KASAPOVIĆI KOVAĈIĆI KRNJIĆA POTOK LISAC MARGETIĆI MONJIĆI NEVIĆ POLJE NOVI TRAVNIK OPARA

503 104 65 150 324 349 234 316 223 45 473 141 368 8394 534 164 114 204 47 138 93 181 218 192 145 164 190 279 68 227 110 208 167 92 161 160 120 300 ... 132

586 127 217 184 354 407 243 350 256 53 552 163 407 12253 569 172 129 230 60 174 123 220 254 103 167 149 216 326 85 308 144 238 181 104 204 170 137 367 2519 167

ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA

ORAŠAC PEĈUJ PETAĈIĆI POTOĈANI PRIBILOVIĆI PRIĈANI RANKOVIĆI RASTOVCI RAT REPUT RUDA SEBEŠIĆ SEONA SINOKOS STAJIŠTA STOJAKOVIĆI ŠENAKOVIĆI TORINE TRNOVAC TURALIĆI VEJZOVIĆI ZENEPIĆI ZUBIĆI TRAVNIK BAĈVICE BANDOL BIJELO BUĈJE BILIĆI BRAJIĆI BRAJKOVIĆI BRANKOVAC ĈOSIĆI ĈUKLE ĈIFLUK DOLAC DOLAC NA LAŠVI DONJA TREBEUŠA DONJE KRĈEVINE DONJI KORIĈANI DUB

314 224 148 114 99 129 420 161 192 88 178 268 208 208 107 139 254 104 140 79 107 136 169 36222 352 209 513 113 315 361 185 487 696 95 286 93 209 454 524 474

369 282 169 146 128 144 481 274 200 104 211 334 286 235 122 140 295 114 152 89 130 149 183 40723 386 247 558 175 339 398 216 547 776 103 335 194 226 455 611 526

ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA

DJELILOVAC FAZLIĆI GLADNIK GLUHA BUKOVICA GOLEŠ GORNJA TREBEUŠA GORNJE KRĈEVINE GORNJI DOLAC GORNJI KORIĆANI GRADINA GRAHOVĈIĆI GRAHOVIK GUĈA GORA GUVNA HAMANDŢIĆI HAN BILA JANKOVIĆI JEZERCI KLJACI KOKOŠARI KOMAR KRALJEVICE KRPELJIĆI KULA KUNDIĆI LOVRIĆI MALA BUKOVICA MALINE MILETIĆI MIŠKIĆA BRDO MOSOR MUDRIKE NOVA BILA ORAHOVO ORAŠAC ORLICE OVĈAREVO PAKLAREVO PIROTA PODOVI

548 202 150 560 550 224 282 261 416 375 583 260 565 213 349 102 353 237 443 117 235 93 411 154 249 123 194 818 171 144 232 485 280 182 79 71 235 801 310 408

557 227 177 625 626 252 318 321 450 433 668 314 685 242 410 122 387 337 508 108 239 272 456 169 83 104 214 893 124 147 252 537 410 217 124 87 272 816 289 436

ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA

PODSTINJE POKRAJĈIĆI POLJANICE POLJE SLAVKA GAVRANĈIĆA PODKRAJ PRIĆI PULAC PUTIĆEVO RADIĆA BRDO RADOJĈIĆI RADONJIĆI RIĈICE RUNJIĆI SAŢIĆI SEĈEVO SEFERI SELIĆI SKOMORJE SLIMENA SUHI DOL ŠEŠIĆI ŠIPOVIK ŠIŠAVA TRAVNIK TURBE TURIĆI VAKUF VAROŠLUK VELIKA BUKOVICA VIDOŠEVIĆI VILENICA VIŠNJEVO VITOVLJE VLAHOVIĆI VRANIĆI ZAGRADJE ZASELJE VITEZ AHMIĆI BRDO

68 380 162 437 340 415 313 850 213 167 205 393 296 215 287 325 345 186 425 317 218 297 548 6720 1618 176 103 301 218 136 178 399 520 329 23 211 57 10551 136 197

75 554 266 472 415 329 328 850 226 224 144 336 298 237 306 387 371 113 440 300 219 383 628 8163 1294 310 156 337 228 135 179 465 756 336 37 350 76 12434 168 219

ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA

BUKVE DONJA VEĈERISKA DUBRAVICA GAĆICE GORNJA VEĈERISKA JARDOL KRATINE KRĈEVINE KRTINE KRUŠĆICA LUPAC LJUBIĆ MALI MOŠUNJ NADIOCI PIRIĆI POĈULICA PREOĈICA PRNJAVOR PUTKOVIĆI RIJEKA SADOVAĈA SIVRINO SELO ŠANTIĆI TOLOVIĆI VELIKI MOŠUNJ VITEZ VRANISKA VRAHOVINE ZABILJE ZASELJE ZAVIDOVIĆI ALIĆI BAJVATI BILJAĈIĆI BOROVNICA BRANKOVIĆI CRNJEVO ĈARDAK ĈINOVIĆI DEBELO BRDO

359 613 558 309 244 357 163 280 96 740 361 203 480 166 178 257 789 326 179 441 110 310 209 157 336 1011 381 197 253 155 25137 144 434 182 297 389 326 436 1091 115

397 570 599 328 281 416 210 346 101 886 416 251 535 171 164 285 891 348 208 588 127 173 293 260 369 1683 440 203 330 178 29863 213 440 267 300 446 379 440 1192 170

ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA

DIŠTICA DOLAC DOLINA DONJA LOVNICA DONJI LUG DRAGOVAC DUBRAVICA DŢEBE GARE GORNJA LOVNICA GORNJE SELO GORNJI LUG GOSTOVIĆI HAJDEROVIĆI HRGE JUNUZOVIĆI KAMENICA KARAĈIĆ KRIVAJA KUĆICE LIJEVĈA MAHOJE MAJDAN MILJEVIĆI MITROVIĆI MUSTAJBAŠIĆI OSJEĈANI OSOVA PETROVIĆI POTKLEĈE PODVOLUJAK PREDRAŢIĆI PRILUK RIBNICA RIDŢALI RUJNICA SKROZE SUHA SVINJAŠNICA VINIŠTE

263 406 259 553 432 84 414 67 625 225 101 133 1246 927 643 883 43 543 638 193 280 324 125 616 309 537 301 428 669 355 33 139 533 865 77 814 184 51 446 491

367 425 377 731 446 91 445 98 710 325 145 137 1469 1112 666 963 43 698 612 280 283 303 184 697 371 584 350 458 802 380 39 165 615 1033 111 968 201 62 533 527

ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA

VRBICA VUKMANOVIĆI VUKOVINE VOZUĆA ZAVIDOVIĆI ZENICA ARNAUTI BABIĆI BANLOZ BIJELA VODA BISTRICA BISTRICA GORNJA BRIZNIK BUKOVICA CRKVICA ĈEKOTE DOBRILJENO DOLAC DOLIPOLJE DONJA GRAĈANICA DONJA VIŠNJICA DONJA VRACA DONJI ĈAJDRAŠ DRINJANI DRIVUŠA DRUGAVCI DUSINA DVOR GLADOVIĆI GNUSI GOJAKOVAC GORICA GORNJA VIŠNJICA DONJA VRACA GORNJI ĈAJDRAŠ GRADINA GRM GUMANCI JAGODIĆI JANJAC

337 219 223 966 3723 46553 234 216 147 69 142 139 319 142 428 166 317 209 165 524 185 464 149 145 258 101 198 367 373 401 24 383 132 366 145 72 315 118 247 360

362 221 253 974 5400 61853 290 271 156 105 262 169 343 208 472 118 363 348 198 842 191 644 191 143 335 120 233 406 469 492 30 428 162 400 152 86 342 136 262 403

ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA

JANJIĆI JANJIĆKI VRH JASIKA JASTREBAC JELINA JEZERO JOKOVIĆI JURJEVIĆI KAMBEROVIĆI KASAPOVIĆI KLOPAĈKI VRH KLOPĈE KOLIĆI KONJEVIĆI KOPILO KOPRIVNA KOVAĈEVIĆI KOVAĈIĆI KOVANIĆI KOZARCI KRIVIĆI KULA LADJICE LASVA LIJESKE LOKVINE LOZNIK MIKLIĆI MRGODIĆI MULIĆI MUTNICA NEMILA NOVO SELO NOVO TETOVO OBRENOVCI ORAHOVIĈKO POLJE OSOJNICA OSREDAK PALINOVIĆI PEĈUJ

312 176 70 109 ... 85 491 70 251 197 123 669 105 281 198 268 207 175 345 307 292 93 170 106 89 330 117 207 49 98 343 396 244 358 204 505 384 60 234 206

388 237 83 135 ... 84 815 81 272 225 148 832 128 316 219 295 273 129 414 351 322 118 179 169 128 388 107 217 48 121 400 423 245 515 224 667 400 71 256 331

ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA

PEHARE PEPELARI PERIN HAN PEŠEVIĆI PLAHOVIĆI PLAVĈIĆI POCA PODBREŢJE PONIHOVO PONIRAK PORATJE POTOK PRIDRAŢIĆI PUHOVAC PUTOVIĆI RADAKOVO RADINOVIĆI RAJĈEVIĆI RASPOTOĈJE REBROVAC RIĈICE RIJEKA SEBUJA SIDICA SMAJIĆI SPAHIĆI STARINA STRANJANI SVIĆE ŠERIĆI ŠIBLIĆI ŠUŠANJ TETOVO TIŠINA TOPĈIĆ POLJE TREŠNJEVA GLAVA TUGANJA URIJE VARDA VISOKOVCI

286 230 325 171 105 115 191 777 136 301 170 112 639 218 410 351 117 151 687 185 778 31 105 86 119 195 307 247 394 498 164 178 1442 279 348 154 111 438 139 184

338 260 355 172 104 127 191 874 182 313 208 111 920 247 419 524 135 168 736 306 917 37 161 96 146 258 372 409 399 536 177 216 2076 346 395 243 110 550 150 204

ZENICA VJETRENICE 194 204 ZENICA VRANDUK 690 772 ZENICA VRANOVIĆI 122 139 ZENICA VRAŢALE 394 480 ZENICA VRPOLJE 107 125 ZENICA VRSELJE 193 227 ZENICA VUKOTIĆI 240 292 ZENICA VUKOVIĆI 61 61 ZENICA ZAHIĆI 130 157 ZENICA ZENICA 15546 24314 ZENICA ŢIVKOVIĆI 58 70 ZENICA ŢEPĈE 10317 11557 ZENICA BEGOV HAN 552 586 ZENICA BISTRICA 621 733 ZENICA BLJUVA 97 105 ZENICA GOLIJEŠNICA 488 545 ZENICA GOLUBINJA 353 374 ZENICA GORNJA GOLUBINJA 361 382 ZENICA LUPOGLAV 411 444 ZENICA LJESKOVICA 344 456 ZENICA LJUBNA 107 130 ZENICA MRAĈAJ 420 514 ZENICA ORAHOVICA 480 532 ZENICA OZIMICA 733 825 ZENICA PAPRATNICA 531 591 ZENICA RAVNE DONJE 146 158 ZENICA RAVNE GORNJE 124 134 ZENICA SELIŠTE 99 118 ZENICA TATARBUDŢUK 277 325 ZENICA VAROŠIŠTE 70 73 ZENICA VAŠARIŠTE 129 140 ZENICA VITLACI 155 184 ZENICA ŢELEĆE 224 252 ZENICA ŢELJEZNO POLJE 1393 1664 ZENICA ŢEPĈE 2202 2292 izvor: Popis stanovništva 1961. Stanovništvo i domaćinstva u 1948,1953. i Rezultati za naselja, Knjiga X, SZS, Beograd, 1965. obrada izvoda iz knjige popisa i recenzije: Vladimir Varjaĉić, Kragujevac, godine, info: vladimir_varjacic@yahoo.com

A ZA NASELJENA NE NA POPISIMA I 1961. GODINE

ME POPISA 1961. GODINE.-

na Prozor) treba uvećati za broj ika na popisu 1948. godine) koje je ja Ustirama (opština Prozor) treba ovnika na popisu 1953. godine) koje elja Gradac i Vir (opština Posušje) 901 umesto 900 i 1504 umesto 1502 nom zbiru stanovnika opštine, sreza a Višegrad) nije uraĉunato u broj e godine je bilo 205 stanovnika u potopljeno izgradnjom jezera. VNIKA NA POPISU PROSTORNA 1961.god JEDINICA d 3277935 REPUBLIKA 334691 SREZ 75910 OPŠTINA 50650 GRADSKO NASELJE 788 SEOSKO NASELJE 158 SEOSKO NASELJE 932 SEOSKO NASELJE 859 SEOSKO NASELJE 549 SEOSKO NASELJE 472 SEOSKO NASELJE 939 SEOSKO NASELJE 508 SEOSKO NASELJE 314 SEOSKO NASELJE 685 SEOSKO NASELJE 1233 SEOSKO NASELJE 3827 SEOSKO NASELJE 702 SEOSKO NASELJE 221 SEOSKO NASELJE 1599 SEOSKO NASELJE

240 639 1407 421 386 678 380 571 2055 933 176 2570 474 544 50134 171 195 609 1088 357 6363 305 247 183 843 442 635 114 263 829 290 856 928 305 1579 716 707 512 442 163

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

625 1764 1541 229 975 392 617 870 396 487 444 227 1019 1021 560 650 539 333 721 1436 586 668 386 412 293 1184 380 2186 203 451 816 1317 641 318 548 452 282 198 504 370

SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO

NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE

613 550 450 1095 1003 240 18046 2546 1357 802 1455 982 1892 1436 949 774 978 1361 1326 272 1579 337 17366 411 228 972 790 440 977 1034 104 244 470 507 2497 365 185 683 588 362

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

500 237 1198 652 499 212 657 1083 845 626 20287 659 411 2836 4857 4760 656 920 873 2925 1390 32516 457 550 378 1351 188 958 339 317 902 988 424 636 1837 774 1643 2893 1117 1098

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

810 1774 128 324 1088 459 656 327 1324 687 234 358 350 543 357 345 828 383 408 375 593 255 317 324 1217 586 616 17438 1426 2284 1334 1058 440 1544 2952 687 620 881 1020 1633

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

741 818 26021 266 1022 421 692 651 419 584 278 1289 835 798 850 560 795 648 356 791 996 895 1015 513 1479 874 638 818 471 877 227 578 690 401 1139 631 645 1092 787 46109

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA

356 391 50 926 541 690 188 722 464 450 695 561 1901 2305 1074 186 298 1430 1093 416 1282 1535 1619 1401 926 286 884 440 120 135 169 839 635 1235 1033 1732 206 230 320 478

SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO

NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE

435 223 294 461 318 378 650 530 301 1442 1023 827 2939 774 359 100 229 425 1371 433 210 406 935 804 9190 698 497 594 472 234 473 459 505 451 230 1432 992 521 489 1143

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

21674 1148 234 995 399 188 136 710 795 419 324 506 776 308 349 851 669 552 1210 397 198 65 1369 1017 607 33 57 1110 521 221 96 1202 257 789 670 1551 635 310 194852 46128

OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SREZ OPŠTINA

437 305 15763 1182 295 738 406 451 178 619 381 89 729 254 65 629 479 837 131 432 177 318 605 489 617 320 923 257 423 64 323 208 294 217 316 230 2086 244 509 232

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

499 762 134 582 273 465 359 1049 722 476 915 414 1112 552 980 597 255 357 589 420 190 334 474 366 46020 494 493 927 241 412 6191 1232 1180 806 729 565 243 284 339 611

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

871 679 415 842 800 719 1988 1064 2174 899 1050 238 733 371 1904 360 743 2679 909 959 606 461 915 678 2987 303 976 458 698 760 774 682 578 19954 268 333 298 3473 340 264

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

484 163 369 345 290 607 669 575 313 318 828 795 894 452 115 246 163 227 486 734 196 780 570 923 733 283 981 613 826 34672 290 661 227 795 196 783 1305 489 999 462

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

212 499 988 568 862 607 131 148 521 379 86 704 856 852 515 40 234 208 859 503 700 687 330 1398 442 1018 634 1080 879 1006 391 515 413 268 329 328 750 233 1691 1513

SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO

NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE

444 285 1543 293 454 505 300 264 18811 143 916 680 515 151 467 3646 568 181 254 372 261 268 228 241 838 611 170 260 568 298 817 636 943 313 937 169 537 205 866 1197

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

435 120 29267 904 387 458 628 444 393 368 658 408 481 702 1247 751 473 606 308 431 459 256 498 593 413 312 1028 447 444 657 927 767 459 424 128 657 319 795 654 471

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

354 559 286 770 353 749 809 591 1147 854 1034 518 405 483 270138 78890 1128 1473 597 440 3811 17340 756 247 966 1297 997 603 3123 1889 1632 1027 864 556 1331 265 498 490 706 1112

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SREZ OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

1656 1487 448 579 219 226 304 6915 336 445 836 149 284 847 496 607 750 360 1135 1423 1083 347 236 777 612 489 1142 801 510 1626 303 708 3457 734 1333 2082 26612 1006 501 3654

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE

681 1618 3237 728 736 2051 957 1764 750 810 865 3249 544 1118 339 1527 477 62952 2454 1090 944 876 17949 553 388 1394 1688 595 346 482 419 372 229 272 221 399 176 697 439 1430

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

267 297 224 962 328 1622 1240 502 679 118 299 1033 641 238 2059 536 523 613 1174 348 727 1115 498 190 575 2135 832 1072 403 409 1091 572 341 1378 704 528 249 916 373 720

SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO

NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE

927 81 13671 718 391 444 2555 2555 409 703 492 906 249 954 725 169 664 1737 42760 316 578 82 926 1449 236 1516 1142 507 1584 1044 1084 340 745 566 1022 3244 5878 752 628 1051

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

607 4042 369 535 803 682 331 387 1332 1527 1511 661 2070 1092 1181 940 21662 1691 917 3164 1638 1136 1280 479 1487 1860 2452 2490 765 2303 23591 701 2609 1599 657 430 809 1416 990 637

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

1960 583 960 366 948 738 1773 1625 3175 1615 318631 28268 538 7350 590 1082 713 839 805 824 1156 1821 890 165 1933 456 647 2677 1104 1415 464 598 646 489 1066 57267 559 617 1552 751

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SREZ OPŠTINA SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

731 761 146 292 885 392 2193 1045 393 9843 296 1523 666 1055 790 401 497 649 1176 1400 276 318 505 323 620 491 327 1011 803 519 257 708 758 703 1662 940 1481 1956 141 443

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

2028 1440 504 1275 266 563 798 833 1072 274 185 1915 574 618 1097 970 74956 991 1426 696 860 1476 915 368 721 569 13415 1110 1608 719 612 1685 874 1350 494 2572 1243 1412 2637 1933

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

1103 442 749 742 1406 509 698 880 838 506 826 371 1099 1567 603 924 453 774 293 372 661 1431 360 843 835 578 700 981 1772 1141 964 1081 787 411 1044 793 318 1148 902 1599

SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO

NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE

1217 191 358 32944 348 811 761 1644 355 324 226 727 373 323 625 292 379 716 831 518 1392 296 905 822 316 77 846 158 408 546 970 353 1243 143 742 4556 204 1106 854 731

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

1128 141 738 433 301 726 516 134 378 205 502 365 812 497 147 27878 133 1281 959 332 547 2013 1716 1285 843 369 2597 219 1923 5032 1552 657 593 1411 1776 2640 22364 486 2836 1580

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

885 1179 1805 405 1923 1699 4617 886 1971 692 1400 45772 524 758 1600 2147 401 1860 3111 1923 310 639 1227 315 761 437 973 967 1029 795 995 652 723 534 929 974 1037 936 266 2082

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

1011 323 2257 489 507 1241 195 731 942 687 1186 3803 972 1216 904 403 29182 194 474 239 239 493 120 779 966 877 411 963 387 276 1010 969 222 405 409 489 342 1720 813 481

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

1640 547 989 363 1828 146 557 1041 1290 3148 1083 289 1117 453 550 863 155972 11755 178 87 203 204 99 35 119 48 74 90 102 92 72 1156 123 121 83 174 44 127 161 26

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SREZ OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

101 33 334 184 131 162 115 157 144 146 52 117 177 39 73 156 27 183 73 277 90 27 42 203 183 108 109 168 121 58 101 121 249 6 111 159 32 122 106 25

SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO

NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE

47 113 123 69 58 199 69 86 75 61 36 192 131 29 347 114 46 163 79 62 198 43 46 50 99 242 149 91 164 201 47 86 47173 71 118 179 80 90 290 178

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

76 257 169 97 218 38 91 207 107 67 218 102 73 814 544 20 277 157 371 114 73 178 483 294 61 93 203 273 106 176 79 239 291 283 126 232 164 162 85 89

SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO

NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE

71 78 362 98 6763 208 67 79 91 103 141 191 213 195 452 285 377 91 40 237 188 63 100 52 255 26 59 55 70 109 155 128 234 143 78 172 295 223 159 181

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

262 798 104 68 68 81 127 241 73 251 95 68 114 108 148 244 114 73 170 120 137 194 259 54 24 120 128 186 233 91 113 71 70 107 89 184 306 400 115 181

SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO

NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE

66 112 159 220 250 84 131 170 161 254 250 118 310 1 22 117 127 99 51 77 110 139 111 263 194 85 555 77 150 236 93 248 145 132 112 91 96 107 63 102

SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO

NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE

150 91 262 133 41 280 49 63 778 127 227 220 107 47 168 110 176 133 153 323 244 285 52 152 650 91 110 218 58 100 227 135 192 196 137 269 158 191 135 115

SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO

NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE

141 131 596 70 119 62 482 198 97 393 93 68 63 128 31 130 316 101 45 77 24 245 55 66 114 27 549 146 319 94 464 99 111 171 118 31303 91 529 134 136

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

104 66 33 87 96 86 119 228 101 128 213 53 75 79 89 159 104 224 303 74 110 133 38 204 246 67 79 97 182 83 93 74 87 75 106 113 167 45 89 140

SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO

NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE

76 153 100 81 6914 121 52 99 162 139 162 122 81 118 172 54 220 153 76 24 170 84 179 103 36 101 164 181 179 113 177 132 65 59 66 81 147 81 115 93

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

178 203 104 203 100 90 148 174 87 19 93 24 67 174 66 87 125 84 75 209 66 213 123 159 131 170 60 179 442 107 90 63 84 123 40 166 110 84 147 160

SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO

NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE

65 130 112 62 250 54 78 51 103 58 83 45 184 253 96 160 51 139 82 131 158 166 104 313 140 68 76 92 70 146 58 111 210 60 100 570 54 77 834 201

SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO

NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE

154 134 187 84 93 72 183 46 227 259 143 182 231 139 198 96 176 484 43 104 67 58 177 25649 158 271 143 204 134 245 91 318 106 378 163 129 147 274 357 59

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

127 122 104 111 122 46 410 75 155 244 107 186 91 146 260 51 144 186 46 316 104 62 149 156 125 203 401 216 114 249 147 49 169 155 112 192 227 59 67 384

SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO

NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE

134 95 293 154 71 90 64 80 180 289 104 180 128 126 134 86 174 155 111 81 100 122 107 178 105 108 77 90 62 126 126 102 156 107 169 134 278 142 201 125

SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO

NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE

244 239 187 3040 67 77 379 83 274 137 197 95 391 123 156 57 192 245 69 29 194 92 267 83 112 143 143 319 386 442 68 247 205 82 221 77 104 21 332 79

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

600 200 41 15535 240 123 145 273 71 391 45 100 131 328 155 58 90 73 194 113 123 337 213 42 124 133 184 110 237 235 108 56 77 304 327 63 243 176 165 69

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

336 22 294 155 436 201 613 191 141 267 213 257 92 104 180 139 70 86 93 277 24 129 79 436 199 138 86 136 80 346 772 34 337 61 62 137 163 83 85 89

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

150 314 283 167 112 187 149 81 146 296 151 d 24557 219 145 107 206 286 61 103 147 202 75 80 132 43 113 123 54 84 221 260 209 90 67 160 621 149 69 152 208

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

178 37 315 124 561 57 127 256 148 197 226 41 90 91 72 185 252 64 112 43 46 145 109 28 284 72 23 82 47 172 74 41 397 258 960 105 241 28 128 32

SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO

NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE

261 151 136 121 107 139 53 74 210 28 213 216 918 133 86 143 62 102 136 81 236 34 114 94 174 139 307 61 144 93 187 88 82 63 325 145 92 29 200 111

SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO

NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE

79 104 130 153 118 44 161 34 67 244 103 70 176 241 128 58 75 124 197 38 205d 191 252 97 407 3309 12 246 31 70 50 162 93 116 255 141207 11104 563 243 639

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SREZ OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

852 1399 1009 459 772 854 2021 426 186 1160 521 24114 179 14 69 160 56 80 175 75 125 179 5453 205 335 34 199 103 735 171 290 503 273 325 697 121 158 9 178 127

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

187 225 117 28 61 69 455 641 693 12 214 206 44 285 38 283 415 393 107 120 108 309 86 426 62 303 169 241 191 688 52 219 166 559 112 135 141 101 106 66

SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO

NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE

253 54 66 354 1093 234 433 307 378 411 349 94 227 16036 134 142 46 250 125 322 106 67 150 219 60 148 114 3764 75 42 93 49 135 184 232 118 386 141 121 46

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

198 97 64 248 299 40 245 100 486 217 459 131 152 119 294 41 140 87 258 104 91 344 1489 27 332 325 44 242 199 134 170 148 239 196 99 132 184 132 99 74

SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO

NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE

216 72 16175 208 992 926 215 100 176 330 466 318 437 228 44 131 88 97 1860 706 380 311 53 103 130 397 304 259 114 208 141 330 210 378 57 313 103 617 295 159

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

344 126 113 71 147 91 71 161 382 121 370 346 666 234 748 34488 1335 448 55 369 615 342 84 324 173 264 278 697 223 944 27 303 413 242 57 163 656 122 272 159

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

53 268 56 579 104 339 178 137 124 89 480 161 241 215 252 6853 655 127 197 262 143 230 190 255 580 632 471 740 245 394 604 171 175 728 93 243 672 39 191 325

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

39 118 411 308 447 509 196 352 67 356 328 79 488 186 618 174 596 109 346 402 303 196 165 175 86 303 75 21077 893 554 364 246 606 475 434 522 306 349 560 1100

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

768 962 88 570 416 259 630 538 2770 521 558 878 329 1483 501 1324 135 1308 630 18213 914 769 589 319 595 504 237 290 436 682 107 498 531 148 186 200 233 348 482 649

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

104 551 68 404 394 313 319 313 1240 708 433 732 911 635 504 618 685 564 114896 10195 424 696 515 477 375 361 640 306 318 188 261 242 31 307 303 520 232 567 239 424

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SREZ OPŠTINA SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

236 500 163 431 200 246 395 122 209 267 33046 197 321 478 713 508 905 140 741 99 845 440 1986 873 426 120 730 809 201 537 585 730 378 414 211 155 576 360 357 215

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

471 1013 391 471 1054 289 542 434 503 202 2085 204 234 395 1542 244 340 489 54 402 239 1159 1297 110 597 1134 523 172 659 166 377 204 15835 130 260 66 250 177 233 231

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

123 1626 849 775 445 138 486 139 372 250 265 225 101 121 198 12 479 92 151 111 118 175 135 128 201 268 52 131 275 420 84 679 609 319 98 255 44 262 196 1035

SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

638 552 196 81 107 472 11813 199 231 255 347 163 279 613 349 432 543 241 326 261 303 299 177 550 247 106 88 563 265 635 164 95 532 155 647 474 94 100 541 54

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

204 877 404 40291 817 272 244 156 262 593 651 773 475 934 1019 286 591 1267 741 727 556 582 279 294 659 842 5181 234 673 828 433 201 760 889 824 558 166 1280 691 525

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

198 921 511 1445 600 172 199 635 603 1124 603 368 292 956 740 472 229 955 430 753 293 1108 421 3716 137 39 787 178 92 306 401 759 628 91 137 161 365751 14125 602 173

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SREZ OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

243 2491 62 163 129 271 105 173 82 150 233 262 237 341 86 123 161 194 338 42 102 427 132 114 115 178 152 129 350 328 94 66 182 216 142 186 230 234 261 204

SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

431 183 139 69 123 144 496 18 161 239 59 112 40 466 69 291 289 265 28 25543 82 109 927 217 116 124 312 270 170 107 142 3275 781 90 202 278 110 147 536 383

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

125 148 1640 230 339 353 450 339 435 277 111 383 247 48 322 730 144 308 1270 725 231 277 338 97 183 1138 296 280 310 389 215 461 1044 1161 174 1226 615 106 14278 608

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE

432 1128 596 333 226 1503 674 526 527 1142 808 243 501 1263 508 489 605 402 1360 404 13296 544 225 299 88 141 197 231 165 211 210 124 65 92 94 219 214 293 1368 262

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

121 348 336 243 555 153 127 250 287 317 136 62 272 387 142 244 130 133 112 87 381 123 39 276 194 22 47 84 192 175 175 519 133 155 107 159 69 71 110 148

SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO

NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE

52 159 136 100 79 107 18972 271 454 2365 715 3495 962 2488 374 2151 3084 2613 9822 278 126 270 332 940 325 208 191 120 184 463 213 2053 192 229 427 279 263 631 132 247

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

155 437 757 123 81 166 38333 142 105 165 70 537 251 177 183 282 163 1067 474 121 224 145 112 132 87 185 52 987 180 308 400 134 158 147 192 341 237 178 118 34

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

136 72 188 77 135 121 136 52 603 137 55 251 620 131 483 168 97 279 82 80 219 241 193 222 694 156 108 101 182 125 552 422 54 94 151 215 54 694 149 5927

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE

380 78 32 183 51 224 373 259 108 213 72 197 288 121 136 193 164 309 120 58 120 272 169 728 51 202 441 62 154 145 244 493 182 275 131 126 204 129 16 319

SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO

NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE

68 266 146 253 390 94 289 118 188 226 120 419 154 97 206 130 195 520 209 35 281 202 330 86 403 91 119 101 283 267 241 119 280 267 272 302 24732 773 784 859

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

468 514 638 336 1013 740 626 775 353 795 482 561 360 434 1331 792 2229 482 1464 1206 1618 468 782 375 1016 463 673 1322 5476 403 167 163 101 120 367 219 193 176 490 621

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE

127 126 85 154 172 333 549 187 308 415 26630 380 448 295 922 399 1331 560 281 163 647 694 599 1060 151 2024 630 519 2168 410 511 223 443 450 782 640 2136 381 1082 740

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

234 944 1207 1975 600 601 72452 462 226 1117 673 512 1066 353 188 735 319 451 1020 1222 953 445 335 622 851 975 1445 1073 451 604 202 359 480 526 671 549 371 35284 444 444

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

563 299 628 1202 1219 597 1164 957 477 2838 252 544 133 415 341 978 183 791 1340 559 910 367 267 20287 346 283 961 306 236 631 259 554 251 312 132 277 194 331 246 313

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

357 167 171 185 455 148 264 107 518 295 351 344 185 78 2349 349 330 161 349 222 285 153 590 269 530 174 245 340 465 65 166 375 328 626 100 640 371 858 327 112

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

251 15847 783 1063 676 890 651 569 1108 1436 1151 1489 479 1105 1728 952 153 1038 576 17276 119 216 232 385 95 162 395 694 210 338 72 35 50 239 135 170 135 172 587 253

SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

526 332 333 229 305 223 417 478 185 166 110 262 608 171 206 107 110 292 446 980 1052 82 421 941 293 410 282 96 184 171 201 396 418 770 379 5964 136 203 117 344

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

225 91 217 61 69 97 92 244 207 47 178 288 185 79 655 174 132 713 400 349 330 331 18542 712 202 54 747 468 715 685 434 1246 847 120 73 256 479 37 192 316

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

708 505 105 521 87 323 616 152 219 1170 186 258 134 784 808 2970 328 221 864 24176 129 11 304 63 22 14 739 44 61 34 78 75 179 82 117 62 64 41 18 56

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

202 72 13 81 38 42 175 53 184 287 97 127 83 265 61 58 26 120 66 52 191 603 20 114 301 87 227 91 254 155 40 79 42 706 247 36 122 53 601 15

SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO

NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE

30 31 131 217 32 125 54 82 38 21 122 37 65 751 20 10 64 47 45 60 12 53 64 58 182 399 142 30 165 35 36 26 84 96 43 112 26 7 129 107

SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO

NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE

83 27 192 122 1775 88 242 502 25 96 72 149 23 41 78 54 209 31 65 5 139 93 90 64 4073 110 157 145 69 43 318 71 86 130 110 84 41 43 41 38

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

43 129 237 23 82 32 49 78 42 21 730 148 174 157 179 161 250078 24280 395 423 270 6259 343 341 240 545 237 533 874 116 264 264 336 342 256 125 207 284 108 486

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SREZ OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

559 269 372 213 302 313 493 867 552 502 408 255 175 218 203 199 227 374 423 370 298 475 152 425 332 185 390 194 429 690 168 8247 373 196 2034 848 185 171 505 408

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

126 670 351 1084 858 438 34604 506 762 835 467 7023 422 528 355 343 404 447 306 736 897 1289 263 705 480 348 205 716 352 186 1000 321 164 644 1175 325 517 833 180 341

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

1066 1138 883 154 408 608 404 951 827 1650 573 141 305 903 518 31267 523 710 420 369 219 1201 343 830 234 542 392 100 1956 240 352 241 499 1989 307 505 843 271 1616 508

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

418 856 646 82 745 2320 630 1037 151 320 72 680 317 326 550 736 340 701 450 93 502 417 567 284 791 431 306 142 486 661 14455 1335 1408 1336 486 804 369 2033 2480 2239

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

1965 11562 112 440 343 505 237 387 532 396 482 1037 298 678 709 702 514 618 593 767 596 545 1071 20270 375 695 903 366 684 599 157 226 428 425 169 282 528 585 326 4218

SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE

316 1219 288 511 969 699 441 1173 1445 936 501 188 618 17642 1722 1440 1085 1023 1288 1276 2093 1952 1132 2373 1002 1256 39751 226 928 416 1439 435 1684 1533 647 687 460 1160 756 540

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

497 1077 912 671 615 374 1548 784 289 529 734 332 511 472 11847 1017 969 1247 661 1007 657 627 635 828 8517 1343 533 838 414 299 109 311 417 341 2028 649 916 319 39483 735

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE

461 1065 388 933 486 1383 1429 182 533 773 1434 1091 907 507 525 1519 1033 391 1387 1701 695 418 1018 208 948 757 675 438 446 619 5096 1706 475 700 640 1441 1188 821 1265 1066

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

425127 12669 3007 662 529 298 290 107 426 1362 186 164 115 272 551 404 188 23 124 263 286 263 342 224 357 461 149 255 200 1161 10035 261 167 75 209 161 137 47 149 222

SREZ OPŠTINA GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

128 546 1549 317 174 99 128 118 66 45 160 271 50 90 273 77 242 151 84 91 133 311 63 137 49 141 270 182 201 151 53 314 103 136 30 64 47 113 133 314

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

256 58 296 139 254 16313 144 158 668 344 131 71 68 118 79 65 101 233 118 235 232 189 355 226 276 116 101 221 238 358 22 157 479 71 1704 163 121 113 478 80

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

310 37 125 175 106 557 504 261 82 329 195 91 287 566 64 374 42 178 589 37 257 52 428 270 174 209 765 1016 7636 53 69 147 403 508 1186 257 103 166 293 318

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

285 250 166 486 570 194 364 162 411 132 147 107 178 298 383 25444 984 162 95 198 973 102 1491 580 158 598 244 355 183 632 157 4630 3730 52 155 110 645 114 157 600

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

308 786 661 601 114 629 235 328 286 85 2160 117 198 734 417 229 145 216 90 20499 206 276 43 140 62 159 172 248 473 145 79 397 56 48 62 25 228 208 529 299

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

137 101 87 127 3824 235 312 848 268 148 318 65 85 93 223 38 141 50 639 89 441 141 357 590 410 83 452 171 338 42 26 877 319 135 212 6 159 259 397 564

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

142 42 298 160 70 286 38 122 67 306 270 187 248 223 214 63 49 52 7319 69 113 361 112 76 142 55 51 146 147 139 122 180 45 82 78 207 650 703 118 155

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

149 123 107 338 41 192 155 122 94 58 57 220 161 175 108 245 114 29 113 159 454 98 111 145 15538 381 101 145 467 40 114 267 44 217 311 199 171 86 285 135

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

32 68 293 290 275 114 119 308 97 145 141 240 263 163 341 15 126 361 170 61 200 171 196 197 142 180 16 261 1671 29 187 79 346 154 258 39 39 220 85 92

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

47 40 106 111 59 179 219 144 55 379 276 109 284 188 103 108 271 123 5 226 87 106 204 147 452 216 147 6468 126 356 174 253 113 563 150 406 78 179 325 46

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

1141 234 108 444 203 76 269 277 131 172 79 58 218 207 82 11333 261 148 289 302 238 224 150 204 481 156 1366 289 139 239 528 143 95 384 454 206 191 155 290 313

GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

256 118 548 421 371 285 96 161 134 141 204 238 295 380 251 189 16477 372 383 169 419 204 75 63 164 152 170 285 186 272 186 349 124 438 51 251 178 406 357 183

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

160 132 350 79 139 169 315 196 98 169 893 90 63 102 150 188 232 274 224 1086 57 96 593 143 131 204 233 881 175 103 71 167 279 289 279 97 184 183 122 93

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

177 117 174 105 202 77 211 159 166 163 118248 141 93 24 454 271 115 294 268 313 40 400 1292 84 126 351 339 636 245 151 899 109224 659 66 37 1231 76 419 57176 394

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE

1593 358 167 500 1037 1279 2519 348 455 133 225 162 315 229 214 875 286 320 3613 1094 315 1431 336 408 33893 192 362 200 1563 1773 381 206 17416 268 119 237 182 128 179 200

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

182 204 84 143 98 112 145 170 407 161 190 283 124 179 213 288 53 161 86 160 103 124 106 336 82 51 165 555 238 233 219 220 375 134 292 223 190 270 305 157

SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO

NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE

90 63 105 216 286 108 211 113 281 170 142 564 53 257 192 63 185 209 88 150 228 165 1132 165 247 148 63 185 337 285 143 239 193 147 123 118 169 323 158 168

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

11225 30 189 106 307 122 79 223 110 82 31 82 270 228 40 381 251 84 201 461 199 207 138 152 228 427 113 102 393 411 1 165 47 275 57 370 60 92 80 69

OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

136 142 56 70 122 10 229 26 80 147 135 113 205 346 295 548 336 217 55 252 451 91 163 137 5104 82 47 82 121 206 25 219 105 70 179 89 52 26 58 209

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

90 16 464 150 55 196 41 140 151 79 75 33 374 55 132 67 118 122 394 80 232 470 24476 55 110 937 112 341 667 68 79 219 307 49 217 117 340 85 212 164

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

325 185 892 243 149 258 113 94 202 299 416 240 180 168 240 507 79 58 296 126 144 101 242 623 128 305 832 390 178 176 461 311 33 116 162 245 260 147 351 216

SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO

NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE

89 614 254 188 7647 475 187 113 205 38 96 29518 302 100 110 161 188 95 195 236 290 691 142 164 231 202 80 332 113 166 195 184 158 213 310 509 230 269 306 366

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

196 397 340 340 198 343 350 151 404 148 270 70 368 112 110 287 334 426 320 207 254 406 287 22 143 352 176 284 233 50 514 331 174 272 160 356 152 124 451 249

SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO

NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE

641 316 144 313 143 298 219 188 465 301 568 370 139 100 116 7470 174 199 180 275 12233 240 54 348 146 476 336 686 297 263 528 97 941 477 258 919 255 5807 105 438930

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SREZ

17131 5105 1372 243 170 227 1138 1173 184 389 931 819 937 81 1218 1107 649 230 914 244 21871 626 1880 2434 2022 1695 1370 1200 451 1922 2479 1811 863 924 768 635 791 23149 254 97

OPŠTINA GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

318 509 779 505 1410 540 179 861 408 673 315 277 257 451 169 502 451 328 385 444 370 359 290 159 755 362 307 1130 606 491 149 341 415 982 443 1113 250 476 547 375

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

768 451 293 288 435 882 30233 1269 2367 1536 753 1750 380 7656 694 285 2666 1876 494 487 787 849 905 1899 1964 846 770 26921 563 533 361 469 1208 858 312 691 380 525 391 1520

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE

1162 255 403 808 352 169 766 1143 872 1179 1232 1375 913 287 293 296 402 588 783 1659 213 1380 1407 598 575 11469 359 192 166 209 74 147 234 384 239 323 213 272 82 3

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

2825 77 100 182 179 176 27 349 66 514 109 287 381 214 325 119 237 177 282 285 139 667 439 22 215 179 17461 235 900 1470 1684 800 958 229 509 1864 821 497 632 1014

GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

400 441 1259 763 646 1629 530 180 18524 285 463 1258 1590 1281 512 519 563 357 1121 631 459 320 917 483 1187 679 736 2209 110 1930 298 163 453 34151 519 174 695 1352 930 1029

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

117 223 1057 742 307 292 1149 1656 637 154 598 249 109 6953 533 465 604 1077 3099 421 1135 2064 210 849 942 559 601 695 993 32 930 29283 326 243 327 353 635 294 92 380

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

356 284 37 303 1072 209 162 281 294 646 339 203 212 367 258 362 465 247 429 201 333 277 135 570 336 315 555 105 526 226 146 658 138 435 259 619 194 239 107 383

SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO

NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE

314 281 194 109 642 165 946 380 417 236 346 268 564 465 292 664 554 511 168 245 1859 88 226 509 92 486 511 226 288 247 874 183 28178 802 316 404 697 375 239 720

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

527 613 1427 311 469 554 948 1266 1100 697 222 822 650 233 475 1498 1256 2250 2572 468 1394 1120 1087 817 798 299 300 452 10340 183 316 129 264 183 225 132 285 139 373 338

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

564 499 221 195 429 162 185 473 174 126 197 491 409 248 285 272 462 437 283 570 252 571 268 82216 345 883 597 1102 287 460 283 355 957 414 1305 1142 428 664 593 2880

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

596 544 509 1698 402 315 215 178 220 801 420 272 136 183 1274 597 1008 639 703 838 458 212 419 350 363 372 790 1285 377 595 420 696 558 1038 554 435 720 635 707 148

SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO

NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE

1170 270 335 797 1560 214 796 277 550 591 1296 634 277 149 37760 165 23457 139 260 193 117 140 226 112 193 106 355 685 214 97 152 179 129 99 111 162 176 66 311 188

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

268 150 133 228 528 466 121 113 92 126 159 115 336 98 94 163 164 54 60 121 142 132 319 315 203 187 102 37 607 540 154 110 198 229 148 71 198 330 112 229

SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO

NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE

153 192 282 368 154 165 202 77 101 670 327 232 804 222 170 458 265 89 284 199 128 276 185 88 3047 272 503 210 246 166 239 321 34752 310 602 186 713 1307 1032 172

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

175 445 530 762 1376 536 658 729 637 959 997 982 636 694 434 690 1063 400 543 423 162 555 189 485 735 218 223 2272 454 723 456 547 791 171 329 1837 461 709 5444 29794

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE OPŠTINA

1337 208 514 658 1002 1576 1721 2430 181 388 2811 756 985 1744 802 399 141 305 115 389 1387 924 553 1815 295 1415 238 345 338 4022 267662 11891 241 279 522 1738 237 286 108 237

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SREZ OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

384 167 353 148 172 235 250 223 34 251 488 87 82 203 47 297 191 249 196 327 155 95 115 80 185 110 204 193 69 342 366 202 429 421 413 67 145 143 125 38822

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA

304 423 302 276 450 835 497 513 762 923 577 1432 114 557 1322 361 173 210 173 66 256 349 575 478 262 250 309 60 154 131 1006 289 267 279 174 219 4552 797 342 77

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

36 309 597 239 275 202 247 160 165 210 404 480 240 281 303 97 57 297 241 92 606 132 766 99 968 234 240 910 225 194 168 559 210 662 186 490 292 232 321 741

SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO

NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE

676 209 85 257 442 510 283 400 333 76 697 199 392 18374 702 249 153 328 87 245 166 262 368 181 208 183 242 423 118 396 265 364 223 134 254 268 174 379 5824 220

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

414 343 211 204 175 196 711 262 261 117 267 458 302 307 148 226 375 140 168 84 195 178 216 47857 554 268 650 169 427 517 261 576 951 106 402 527 270 464 685 550

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

643 242 232 716 760 311 355 314 446 445 820 318 816 199 410 137 446 400 556 94 275 242 490 223 107 166 250 1039 119 145 255 624 450 278 142 96 281 904 304 524

SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO

NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE

76 716 344 603 499 378 362 832 256 171 243 468 578 294 364 406 351 232 480 355 251 465 728 10225 1341 366 181 432 246 143 199 537 888 325 48 427 96 16143 235 239

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

435 670 772 374 341 515 254 436 91 1330 431 292 767 239 190 412 995 384 235 718 201 316 360 321 430 2716 554 249 421 220 36250 260 488 309 360 456 432 572 1640 222

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

491 502 450 966 520 68 607 115 868 446 176 160 1694 1237 611 1151 301 688 805 322 341 508 242 719 444 698 400 524 1008 426 47 229 523 969 160 1158 254 45 612 645

SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO

NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE

461 229 309 1078 7304 84401 319 616 325 103 339 169 419 164 2734 143 656 466 218 1071 113 896 260 180 584 198 302 416 499 812 43 594 203 472 228 113 477 146 358 405

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE

601 266 107 176 13 119 1028 94 439 209 138 1269 144 401 352 306 360 161 290 458 362 178 192 317 178 519 120 255 56 208 534 634 187 644 422 878 442 82 303 481

SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO

NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE

738 306 434 194 118 121 254 1532 212 317 251 106 1147 285 536 1588 174 215 1015 376 1155 335 104 109 190 340 481 550 475 717 243 293 2225 216 596 296 162 1178 201 226

SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO SEOSKO

NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE NASELJE

270 1032 176 258 159 297 350 77 197 32536 74 13924 572 855 135 628 366 374 560 603 143 602 634 934 710 174 171 108 359 105 213 225 375 2369 2709 tva u 1948,1953.

SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE SEOSKO NASELJE OPŠTINA SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE SEOSKO NASELJE GRADSKO NASELJE i 1961. godini.-

arjaĉić, Kragujevac, 22. jun 2013.