SARAJEVSKA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA (SARAJEVO SARAJEVO ECONOMIC REGION DEVELOPMENT AGENCY) AGENCY – SERDA U nastojanju da se prevaziđu brojni

socijalni i ekonomski problemi sa kojima se Bosna i Hercegovina suočila u poslijeratnom periodu, lokalna zajednica je uz podršku međunarodne zajednice pokrenula inicijativu za oporavak i stimuliranje ekonomskog razvoja. Slika 1. SERDA Logo

Izvor: www.serda.ba Rezultat ove inicijative je pokretanje procesa ekonomske regionalizacije, osnivanjem Ureda za koordinaciju i praćenje realizacije projekta «Sarajevski ekonomski region» (SER). Ured koji je osnovan 2001. godine predstavljao je administrativno-pravni administrativno okvir za ostvarivanje početnih aktivnosti na realizaciji koncepta ekonomske reintegracije i razvoja SER-a. U maju 2003. godine Ured SER je prerastao u Sarajevsku regionalnu razvojnu agenciju (SERDA). Djelovanje SERDA-e e je prošireno sa prvobitne Sarajevske Sarajevske regije od 20 opština/općina na širu regiju- Sarajevsku ekonomsku makroregiju, koja obuhvata i područje od deset opština/općina Gorenjedrinskog područja, uz koordinaciju i partnerstvo sa REDRIN-om, REDRIN om, podregionalnom agencijom za ovo područje. U prvoj fazi osnivači Agencije općina/opština SER-a (osam općina iz Sarajevskog kantona; tri općine iz Zeničko-dobojskog dobojskog kantona; tri općine iz Srednjobosanskog kantona; šest općina Istočnog Sarajeva, Kanton Sarajevo i Grad Istočno Sarajevo) potpisali su zajedni zaj čku viziju Sarajevske ekonomske regije.

Šesta faza .Ustikolina.ba www. Kakav tip organizacije je SERDA (pravno. Uporedite SERDA-u sa drugim regionalnim agencijama u BiH (ili u susjednim zemljama).SERDA-i su pristupile opštine Rogatica. te deset opština Gornjedrinske regije. devet općina Kantona Sarajevo. Treća faza obuhvatila je potpisivanje ugovora i pravno konstituiranje Agencije. Istražite i analizirajte trenutne i prošle projekte SERDA-e. Peta faza . Goražde.eurada. Pale Prača i Čajniče u septembru 2005. četiri općine Zeničko-dobojskog kantona.nerda. ekonomski i po svrsi)? 2.serda. Kantona Sarajevo i Grada Srpsko Sarajevo.SERDA-i pristupile opštine Novo Goražde i Rudo Sarajevska makroregija. po okončanju procesa priključivanja svih općina/opština Gornjedrinske regije obuhvata teritorij od 32 opštine/općine. tri općine Srednjobosanskog kantona. Četvrtu fazu karakterizira pristupanje općina Olovo i Vareš SERDA-i u martu 2005. te općine/opštine Foča.ba www. Višegrad. šest opština Grada Istočnog Sarajeva. Kalinovik te Grad Sarajevo i Općina Foča . Dodatni linkovi www. 3. Godine. .U drugoj fazi potpisan je Protokol o međusobnoj saradnji između opština/općina Sarajevske ekonomske regije. godine.rez.org Pitanja 1.ba www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful