You are on page 1of 80

Voor meer informatie over het gebruik van de telefoon gaat u naar www.alcatelonetouch.com om de volledige gebruiksaanwijzing te downloaden.

Daarnaast kunt u op de website veelgestelde vragen raadplegen, de software bijwerken, enzovoort.

Opmerking: Dit is een gedeelde gebruikershandleiding voor one touch 918/one touch 918N/one touch 918D, waarin Dual SIM-informatie wordt weergegeven waar dit relevant is.

Inhoudsopgave
Adviezen voor veilig gebruik......................................................... 4 Algemene informatie ..................................................................... 9
1 Uw mobiele telefoon .................................................................. 12
1.1 1.2 1.3 Toetsen en aansluitingen ....................................................................................... 12 De telefoon gebruiksklaar maken ....................................................................... 14 Startscherm .............................................................................................................. 19 Het schermtoetsenbord gebruiken .................................................................... 29 Tekst bewerken ....................................................................................................... 30 Telefoon..................................................................................................................... 31 Gesprekken .............................................................................................................. 37 Contacten ................................................................................................................. 38 Google Messaging ................................................................................................... 46 Gmail/E-mail ............................................................................................................. 52 Google Talk ............................................................................................................... 57 Google Agenda ........................................................................................................ 61 Wekker ...................................................................................................................... 63 Calculator ................................................................................................................. 64 Nieuws en weer ...................................................................................................... 66 Verbinding maken met internet ........................................................................... 68 Browser ..................................................................................................................... 72

6.3 6.4 6.5 6.6 6.7

Verbinding maken met Bluetooth-apparaten .................................................. 81 Aansluiten op een computer via USB ................................................................ 83 De mobiele data-verbinding van uw telefoon delen....................................... 85 Verbinding maken met virtuele privnetwerken ............................................. 86 Internetoproepen (SIP) instellen ......................................................................... 88 Het item zoeken dat u wilt downloaden en installeren ................................ 90 Downloaden en installeren................................................................................... 91 Uw downloads beheren ........................................................................................ 93 Camera ...................................................................................................................... 95 Galerij ........................................................................................................................ 98 YouTube ...................................................................................................................101 Muziek .....................................................................................................................102 Mijn locatie ophalen .............................................................................................105 Een locatie zoeken................................................................................................106 Een ster toekennen aan een locatie .................................................................107 Een routebeschrijving voor autorijden, openbaar vervoer of lopen ophalen .....108 Rangschikking van lagen.......................................................................................110 Aanmelden bij Latitude om locaties van uw vrienden te bekijken en uw locatie met hen te delen ........................................................................111 Bestandsbeheer .....................................................................................................115 Geluidsrecorder ....................................................................................................116 FM-radio ..................................................................................................................116 Accu besparen .......................................................................................................117 Instelwizard ...........................................................................................................117 Verkeersmanager...................................................................................................118 Alcatel Help.......................................................................................................... 118 Overige toepassingen...........................................................................................118

Android Market ........................................................................... 90


7.1 7.2 7.3

Multimediatoepassingen ............................................................. 95
8.1 8.2 8.3 8.4

Tekstinvoer ................................................................................... 29
2.1 2.2

Google Maps .............................................................................. 105


9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6

Telefoonoproepen, Gesprekken en Contacten ......................... 31


3.1 3.2 3.3

Google Messaging, Gmail/E-mail, Google Talk.......................... 46


4.1 4.2 4.3

10 Overige functies......................................................................... 115


10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8

Google Agenda & Wekker & Calculator & Nieuws en weer 61


5.1 5.2 5.3 5.4

Netwerkverbindingen ................................................................. 68
6.1 6.2

11 Instellingen ................................................................................. 119


11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15 11.16 12.1 12.2 SIM-beheer .............................................................................................................119 Draadloos en netwerken ....................................................................................120 Oproepinstellingen ...............................................................................................123 Audioprofielen .......................................................................................................126 Weergave ................................................................................................................127 Locatie .....................................................................................................................128 Toepassingen ..........................................................................................................131 Accounts en synchronisatie................................................................................134 Privacy .....................................................................................................................135 SD-kaart en telefoongeheugen ..........................................................................136 Taal en toetsenbord .............................................................................................137 Spraakinvoer en -uitvoer.....................................................................................141 Toegankelijkheid ....................................................................................................143 Datum en tijd .........................................................................................................143 In-/uitschakelen plannen ......................................................................................144 Over de telefoon ..................................................................................................144 Android Manager ..................................................................................................146 One Touch Upgrade .............................................................................................147

Adviezen voor veilig gebruik ...........


Lees dit hoofdstuk zorgvuldig door voordat u uw telefoon gebruikt. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuist gebruik of het niet opvolgen van de aanwijzingen uit deze handleiding.

VEILIGHEID IN DE AUTO:
Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het autorijden een reel gevaar kan vormen, ook wanneer gebruik wordt gemaakt van een handsfree-voorziening (carkit of headset). Daarom adviseren wij om uw telefoon tijdens het autorijden niet te gebruiken. Gebruik uw telefoon en de headset niet om onder het rijden naar muziek of de radio te luisteren. Het gebruik van een headset kan gevaarlijk zijn en is in sommige landen verboden. De straling van de ingeschakelde telefoon kan storingen veroorzaken in de elektronica van uw auto, bijvoorbeeld het ABS-systeem of de airbags. Daarom adviseren wij u om: - uw toestel niet op het dashboard of in de buurt van de airbags te leggen; - bij de fabrikant of de dealer te informeren of de elektronische systemen in de auto goed zijn afgeschermd tegen de straling van het toestel.

GEBRUIK:
Zet voor optimale prestaties de telefoon van tijd tot tijd even uit. Schakel de telefoon uit als u aan boord van een vliegtuig gaat. In ziekenhuizen mogen mobiele telefoons niet aan staan, behalve op eventueel daarvoor bestemde plaatsen. Net als vele andere gangbare typen apparatuur kunnen mobiele telefoons andere draadloze elektrische of elektronische apparaten storen. Schakel uw telefoon uit wanneer u zich in de nabijheid bevindt van gassen of brandbare vloeistoffen. Houd u aan alle voorschriften en aanwijzingen (borden) die gelden voor gebruik van de telefoon in brandstofdepots, benzinestations of chemische fabrieken en op andere plaatsen waar eventueel gevaar voor ontploffing bestaat. Als de telefoon aan staat, moet het altijd op ten minste 15 cm afstand van medische apparaten worden gehouden (bijvoorbeeld pacemakers, hoortoestellen, insulinepompen, enzovoort). Houd de telefoon bij het bellen tegen het oor dat niet aan dezelfde kant als het eventueel aanwezige apparaat zit. Om gehoorschade te voorkomen, is het beter om de telefoon al aan te nemen voordat u de telefoon aan uw oor brengt. Houd de telefoon bij gebruik van de handsfree functie niet tegen uw oor. Het hoge geluidsvolume kan namelijk gehoorbeschadigingen veroorzaken. Laat kinderen niet zonder begeleiding de telefoon of accessoires gebruiken of hiermee spelen. Denk er bij het verwisselen van de behuizing aan dat in de telefoon stoffen aanwezig zijn die een allergische reactie kunnen veroorzaken. Behandel uw telefoon altijd met zorg en bewaar het in een stofvrije omgeving. Stel uw telefoon niet bloot aan slechte (weers-)omstandigheden (vocht, regen, binnendringen van vloeistoffen, stof, zeelucht, enzovoort). De fabrikant adviseert de telefoon te gebruiken bij temperaturen van -10C tot + 55C. Bij temperaturen boven 55C kan de schermweergave verslechteren. Dit probleem is van voorbijgaande aard en niet ernstig.

12 Haal meer uit uw mobiele telefoon ........................................ 146

13 Telefoongarantie ........................................................................ 148 14 Accessoires ............................................................................... 150 15 Problemen oplossen.................................................................. 151 16 Specificaties ............................................................................... 156
Dit apparaat voldoet aan de van toepassing zijnde nationale SAR-limieten van 2,0 W/kg. U kunt de specifieke hoogste SARwaarden vinden op pagina 7 van deze gebruiksaanwijzing. Wanneer u het apparaat draagt of gebruikt terwijl u het op uw lichaam draagt, moet u een goedgekeurd accessoire, zoals een houder, gebruiken of anderszins zorgen voor een afstand van 1,5 cm tot het lichaam om te voldoen aan de vereisten voor blootstelling aan radiogolven. Houd er rekening mee dat het apparaat radiogolven kan uitzenden, ook als u niet belt.

www.sar-tick.com

In bepaalde situaties kunnen alarmnummers onbereikbaar zijn voor mobiele telefoons. Zorg daarom dat u altijd ook nog op een andere manier een alarmnummer kunt bellen. Maak uw telefoon niet zelf open en probeer niet zelf om de telefoon te ontmantelen of te repareren. Laat uw telefoon niet vallen. Gooi er niet mee en probeer niet om deze te buigen. Gebruik uw telefoon niet wanneer het glazen scherm beschadigd, gebarsten of gebroken is, om verwondingen te voorkomen. Beschilder uw mobiele telefoon niet. Gebruik alleen accu's, laders en accessoires die worden aanbevolen door TCT Mobile Limited en hun dochterondernemingen en die compatibel zijn met uw telefoonmodel. TCT Mobile Limited en hun dochterondernemingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het gebruik van andere laders of accu's. Maak regelmatig veiligheidskopien van alle belangrijke gegevens die u in uw telefoon bewaart, of houd deze ook op papier bij. Sommige mensen krijgen epileptische aanvallen of vallen flauw wanneer zij naar flitslicht kijken of videospelletjes spelen. Dat kan ook gebeuren als die mensen daar eerder nooit last van hebben gehad. Als u wel eens een epileptische aanval hebt gehad of bent flauwgevallen of wanneer dit in uw familie voorkomt, is het beter om uw arts te raadplegen voordat u met uw telefoon videospelletjes speelt of het flitslicht van uw telefoon gebruikt. Ouders worden geadviseerd om goed op hun kinderen te letten bij het spelen van videospelletjes of het gebruik van het flitslicht van de telefoon. Stop altijd met het gebruik van de telefoon en raadpleeg een arts bij een van de volgende verschijnselen: stuiptrekkingen, trillen van ogen of spieren, verwardheid, ongecontroleerde bewegingen of orintatieverlies. Om de kans hierop zo veel mogelijk te verkleinen, adviseren wij het volgende: - Speel geen spelletjes en gebruik geen flitslicht als u moe bent of slaap nodig hebt. - Neem elk uur altijd ten minste 15 minuten pauze. - Speel in een kamer waar alle verlichting aan is. - Houd het scherm zo ver mogelijk van u vandaan. - Stop met spelen en neem een paar uur rust voordat u verder speelt wanneer uw handen, polsen of armen vermoeid raken of pijn gaan doen. - Stop met spelen en raadpleeg een arts wanneer de klachten in uw handen, polsen of armen tijdens of na het spelen aanhouden. Bij het spelen van spelletjes met uw telefoon kunt u een onaangenaam gevoel in uw handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen krijgen. Houd u aan de aanwijzingen om klachten als peesschedeontsteking, het carpale-tunnelsyndroom of andere aandoeningen aan spieren of gewrichten te voorkomen. Langdurige blootstelling aan zeer harde muziek van de muziekspeler kan gehoorbeschadigingen veroorzaken. Zet het volume van uw telefoon niet te hard. Gebruik alleen hoofdtelefoons die worden aanbevolen door TCT Mobile Limited en zijn dochterondernemingen.

PRIVACY:
Bij het maken van foto's en geluidsopnamen met uw mobiele telefoon moet u zich houden aan de wettelijke regels die in uw land (of een ander land) gelden. Daarin kan bijvoorbeeld zijn vastgelegd dat het streng verboden is om foto's te nemen of geluidsopnamen te maken van mensen en hun omgeving en om deze te vermenigvuldigen of te verspreiden, omdat dat wordt beschouwd als een inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer. De gebruiker van de telefoon moet zo nodig altijd eerst toestemming hebben gekregen voordat hij geluidsopnamen maakt van privgesprekken of vertrouwelijke gesprekken of voordat hij een foto van iemand anders maakt. De fabrikant, de dealer en de verkoper van uw mobiele telefoon aanvaarden (evenals de provider) geen enkele aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van de mobiele telefoon.

ACCU:
Controleer voordat u de accu uit de telefoon haalt of de telefoon is uitgeschakeld. Voor het gebruik van de accu gelden de volgende aanwijzingen: - Probeer de accu niet te openen: deze bevat chemische stoffen die mogelijk brandwonden veroorzaken en schadelijke dampen vormen. - U moet de accu niet doorboren, demonteren of kortsluiten. - U moet de accu niet verbranden, weggooien met het huisvuil en of blootstellen aan temperaturen hoger dan 60 C. Zorg voor verwerking volgens de plaatselijke milieuvoorschriften. Gebruik de accu alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Gebruik nooit beschadigde accu's of accu's die niet zijn aanbevolen door TCT Mobile Limited en/of hun dochterondernemingen. Als dit symbool op uw telefoon, de accu of accessoires staat, moet u ze - wanneer u ze afdankt inleveren bij een speciaal inzamelingspunt voor gescheiden verwerking. Dat zijn bijvoorbeeld: - gemeentelijke vuilstortplaatsen met speciale bakken voor dit type afval; - inzamelbakken op de verkooppunten. Dit type afval gaat dan naar de recycling, zodat er geen schadelijke stoffen in het milieu terecht komen en het materiaal opnieuw kan worden gebruikt. Landen binnen de Europese Unie: U kunt dit type afval gratis inleveren op deze inzamelpunten. Alle producten die zijn voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer moeten bij deze inzamelingspunten worden ingeleverd. Landen buiten de Europese Unie: Als er in uw land of regio een systeem voor gescheiden afvalverwerking bestaat, moet u alle apparatuur die is voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer apart houden van het normale huisvuil. Breng deze apparatuur naar de inzamelpunten, zodat het materiaal kan worden gerecycled. LET OP: ALS U NIET HET JUISTE TYPE VERVANGINGSACCU GEBRUIKT, KAN DEZE ONTPLOFFEN. ALS U OUDE ACCU'S WEGGOOIT, MOET U ZICH HOUDEN AAN DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN.

LADERS:
Netstroomladers moeten worden gebruikt bij temperaturen tussen 0 en 40C. De laders die geschikt zijn voor uw mobiele telefoon voldoen aan de veiligheidseisen voor computer- en kantoorapparatuur. Deze zijn ook in overeenstemming met de ecodesign richtlijn 2009/125/EC. Omdat de elektrische specificaties per land kunnen verschillen, werkt een lader die u in uw eigen land hebt gekocht mogelijk niet in andere landen. Ze mogen alleen worden gebruikt voor het opladen van uw mobiele telefoon.

ELEKTROMAGNETISCHE STRALING:
Een mobiele telefoon mag pas op de markt worden gebracht wanneer is aangetoond dat deze voldoet aan de internationale eisen (ICNIRP) of aan de eisen van Europese Richtlijn 1999/5/EG (de R&TTE-richtlijn) . De bescherming van de volksgezondheid en de veiligheid van gebruikers en van alle anderen staan centraal in deze eisen en deze richtlijn. DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN Uw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is ontworpen in overeenstemming met de limieten voor blootstelling aan radiogolven (RF-signalen) die worden aanbevolen in internationale richtlijnen. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en omvatten een grote veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand. De standaard voor blootstelling aan mobiele apparaten wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorbtion Rate). De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt. Het apparaat maakt tijdens de tests in alle frequentiebanden gebruik van het hoogst toegestane energieniveau. De hoogste SAR-waarden onder de ICNIRP-richtlijnen voor dit apparaatmodel zijn: De hoogste SAR-waarde voor dit model en omstandigheden waaronder deze is vastgelegd. SAR-waarde bij gebruik tegen het hoofd SAR-waarde indien gedragen op het lichaam UMTS 2100 + Wi-Fi + Bluetooth 1,12 W/kg (one touch 918) 1,12 W/kg (one touch 918N) 1,12 W/kg (one touch 918D) 0,603 W/kg (one touch 918) 0,677 W/kg (one touch 918N) 0,603 W/kg (one touch 918D)

Uw telefoon is voorzien van een ingebouwde antenne. Voor een optimale gesprekskwaliteit moet u deze niet aanraken of beschadigen. Aangezien mobiele apparaten een aantal verschillende functies leveren, kunnen ze worden gebruikt in andere posities dan tegen uw oor. In dergelijke gevallen voldoet het apparaat aan de richtlijnen voor gebruik met een headset of USB-gegevenskabel. Als u een ander accessoire gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het gebruikte product geen metaal bevat en dat de telefoon ten minste 1,5 cm uit de buurt van uw lichaam is geplaatst.

LICENTIES
Het microSD-logo is een handelsmerk. De term Bluetooth en de Bluetooth-logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door TCT Mobile Limited en zijn dochterondernemingen in licentie gebruikt. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

one touch 918/one touch 918N/one touch 918D Bluetooth QD ID B018542


TouchPal en CooTek zijn handelsmerken van Shanghai HanXiang (CooTek) Information Technology Co., Ltd. en/of zijn dochterondernemingen. Het Wi-Fi-logo is een certificeringsmerk van de Wi-Fi Alliance. Het apparaat gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. Het WLAN mag in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar mag in Frankrijk niet buitenshuis worden gebruikt. Google, het Google-logo, Android, het Android-logo, Google Search TM, Google MapsTM, Gmail TM, YouTube, Android Market, Google Latitude TM en Google Talk TM zijn handelsmerken van Google Inc.

GSM 900 + Wi-Fi + Bluetooth

Doordat de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik sterk lager liggen dan de hoogste waarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Hoe lager het zendvermogen van het apparaat, hoe lager de bijbehorende SAR-waarde. Het testen van de SAR-waarde indien het apparaat wordt gedragen op het lichaam, is uitgevoerd met een scheidingsafstand van 1,5 cm. Om te voldoen aan de richtlijnen inzake blootstelling aan radiogolven terwijl het product op het lichaam wordt gedragen, moet het apparaat zich ten minste op deze minimumafstand van het lichaam bevinden. Als u een niet-goedgekeurd accessoire gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het gebruikte product geen metaal bevat en dat de telefoon zich op ten minste de aangegeven afstand van het lichaam bevindt. Organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en de Amerikaanse Food and Drug Administration hebben verklaard dat als mensen zich zorgen maken en hun blootstelling willen beperken, ze een handsfree apparaat moeten gebruiken om de telefoon uit de buurt van hun hoofd en lichaam te houden tijdens oproepen of ze de telefoon minder lang moeten gebruiken. Ga naar www.alcatelonetouch.com voor meer informatie. Nadere informatie over elektromagnetische velden en de volksgezondheid is te vinden op de website http:// www.who.int/peh-emf.

Algemene informatie ........................


Website: www.alcatelonetouch.com Klantenservice: raadpleeg de folder 'TCT Mobile Services' of kijk op onze website. Op onze website vindt u ook een gedeelte met veelgestelde vragen. U kunt uw vragen ook per e-mail aan ons sturen. Er is een elektronische versie van deze gebruikershandleiding beschikbaar in het Engels en andere talen, op basis van beschikbaarheid, op onze server: www.alcatelonetouch.com Uw telefoon is een zender/ontvanger die werkt op GSM/GPRS/EDGE in quad-band met 850/900/1800/1900 MHz of UMTS in dual-band met 900/2100 MHz (one touch 918/one touch 918D); 850/2100MHz (one touch 918N).

Beveiliging tegen diefstal (1)


Uw telefoon heeft een IMEI-identificatienummer (het serienummer van uw telefoon). Dit staat op het etiket van de verpakking en is opgeslagen in het geheugen van uw telefoon.Wij adviseren u om dit nummer te noteren wanneer u de telefoon voor het eerst gebruikt. Voer de cijfercombinatie * # 0 6 # in om het nummer te zien. Bewaar het nummer op een veilige plaats. De politie of uw provider kunnen er naar vragen bij eventuele diefstal van uw telefoon. Met behulp van dit nummer kan uw telefoon worden geblokkeerd en daarmee onbruikbaar worden gemaakt voor anderen, ook wanneer er een andere SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.

Disclaimer
In sommige gevallen kunnen er vanwege de softwareversie van uw telefoon of vanwege speciale diensten van uw provider verschillen bestaan tussen beschrijvingen uit de handleiding en de feitelijke werking van de telefoon. TCT Mobile is niet juridisch aansprakelijk voor dergelijke verschillen, indien van toepassing, of voor potentile gevolgen hiervan. De verantwoordelijkheid ligt geheel bij de provider.

Deze telefoon voldoet aan de essentile eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG. De volledige Verklaring van Overeenstemming voor uw telefoon is te lezen op onze website: www.alcatelonetouch.com. Dit apparaat mag worden gebruikt in: CY DE LT SK LI CZ GR LU SI NO DK HU MT ES CH EE IE NL SE BG AT FI IT PL GB RO BE FR LV PT IS TR

(1)

Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

10

Dit toestel kan materialen bevatten, waaronder toepassingen en software in uitvoerbare of broncodevorm, die zijn verstrekt door derden voor gebruik op dit toestel ('materialen van derden'). Alle materialen van derden op dit toestel worden als zodanig ('as is') geleverd zonder enige garantie, expliciet of impliciet, inclusief impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of gebruik/toepassing door derden, samenwerking met andere materialen of toepassingen van de koper en niet-inbreukmakendheid van copyright. De koper aanvaardt dat TCT Mobile heeft voldaan aan alle kwaliteitseisen waartoe het verplicht is als fabrikant van mobiele apparaten en toestellen in overeenstemming met de intellectuele eigendomsrechten. TCT Mobile is op geen enkel moment verantwoordelijk als materialen van derden niet of niet volledig werken op dit toestel of in combinatie met andere apparaten van de koper. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, wijst TCT Mobile alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele claims, eisen, rechtszaken of acties, en meer specifiek maar niet beperkt tot - acties met betrekking tot aansprakelijkheidsrecht, onder welke theorie van aansprakelijkheid dan ook, voortvloeiend uit het gebruik, op welke manier dan ook, of pogingen tot het gebruik, van dergelijke materialen van derden. Daarnaast kunnen de aanwezige materialen van derden, die zonder kosten worden verstrekt door TCT Mobile, in de toekomst onderhevig zijn aan betaalde updates en upgrades. TCT Mobile wijst elke verantwoordelijkheid voor dergelijke aanvullende kosten van de hand, die uitsluitend ten laste van de koper vallen. De beschikbaarheid van de toepassingen kan verschillen afhankelijk van de providers en de landen waarin het toestel wordt gebruikt. In geen geval mag de lijst van mogelijke toepassingen en software die bij de toestellen wordt geleverd, worden beschouwd als garantie van TCT Mobile. De lijst wordt alleen geleverd als informatie voor de koper. TCT Mobile kan dus niet aansprakelijk worden gesteld als een of meer toepassingen die de koper wil hebben, niet beschikbaar zijn, omdat de beschikbaarheid van deze toepassingen afhankelijk is van het land en de provider van de koper. TCT Mobile behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving materialen van derden op zijn toestellen toe te voegen of te verwijderen. In geen geval kan TCT Mobile door de koper aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen die een dergelijke verwijdering heeft voor de koper met betrekking tot het gebruik of de poging tot het gebruik van dergelijke toepassingen en materialen van derden.

1
1.1

Uw mobiele telefoon .................


Toetsen en aansluitingen
Headset aansluiting Volume omhoog Volume omlaag Aan/uit-toets micro-USBaansluiting Camera voorzijde (1)

LED-lampje

Touchscreen

Zoektoets Menutoets Terugtoets Starttoets

(1)

Afhankelijk van uw model.

11

12

Druk in het startscherm op deze toets voor snelle toegang tot het menu Instellingen of het venster Meldingen, voor het starten van de snelzoekfunctie, om Toepassing te beheren, of om het startscherm aan te passen door toepassingen toe te voegen of de achtergrond te wijzigen. Druk in andere schermen op deze toets om een lijst met opties weer te geven. Kort indrukken: De verlichting van het scherm inschakelen Terugkeren naar het startscherm of naar het centrale Startscherm als een van de neven Startschermen geselecteerd is. Lang indrukken: De lijst met onlangs gebruikte toepassingen weergeven. Terug naar het vorige menu of scherm. Kort indrukken: Het scherm vergrendelen De schermverlichting inschakelen Lang indrukken: Als de telefoon is uitgeschakeld, schakelt u hiermee de telefoon in. Als de telefoon is ingeschakeld, geeft u hiermee de opties voor de telefoon weer: stille modus, vliegtuigmodus en telefoon uitschakelen. Druk hierop om het volume aan te passen (tijdens een telefoongesprek of afspelen van media)

1.2
1.2.1

De telefoon gebruiksklaar maken


De telefoon in gebruik nemen

Achterkant van de telefoon verwijderen of plaatsen

De SIM-kaart plaatsen of uit de telefoon halen (1) Uw telefoon werkt pas als u de SIM-kaart in de telefoon hebt geplaatst. Schakel de telefoon uit en verwijder de accu voordat u de SIM-kaart plaatst of verwijdert.
one touch 918

one touch 918N/918D

De zoekbalk weergeven om te zoeken in een toepassing, op de telefoon of op het web.

Plaats de SIM-kaart voor SIM1 met de chip contacten naar beneden en voor SIM2 naar boven gericht, en schuif ze dan in de houder. Controleer of de kaart goed in de telefoon is geplaatst. Als u de kaart wilt verwijderen, drukt u op de kaart en schuift u deze naar buiten.
(1)

Neem contact op met uw provider om na te gaan of uw SIM-kaart geschikt is voor 3 V of 1,8 V. De oude 5 volt kaarten kunnen niet meer gebruikt worden.

13

14

Bij een dual SIM toestel worden voor SIM1 zowel 2G als 3G netwerken ondersteund. Voor SIM2 worden alleen 2G netwerken ondersteund. De microSD-kaart plaatsen of verwijderen
one touch 918

De accu plaatsen of verwijderen

Plaats de accu in de telefoon, klik de accu vast en sluit het deksel van de telefoon. Klik het deksel los en verwijder de accu. Opladen van de accu

Standaardlader

one touch 918N/918D


Lader voor het Verenigd Koninkrijk

Sluit de acculader aan op uw telefoon en een stopcontact. Het LED-lampje gaat branden als de accu oplaadt. Gebruik niet te veel kracht wanneer u de stekker in het stopcontact steekt. Zorg dat de accu goed in de telefoon zit voordat u de lader aansluit. Als u de microSD-kaarthouder wilt ontgrendelen, schuift u de houder in de richting van de pijl en tilt u deze op. Schuif de microSD-kaart met het goudkleurige contactpunt naar beneden gericht in de houder. Klap ten slotte de microSDkaarthouder weer omlaag en schuif deze in de tegenovergestelde richting om de houder te vergrendelen. 15 16

Het stopcontact moet dichtbij en goed bereikbaar zijn. Gebruik geen verlengsnoeren. Laad de accu helemaal op (ongeveer 4 uur) als u de telefoon voor het eerst gebruikt. U kunt de accu het beste volledig opladen ( ). De oplaadstatus wordt aangeduid door de diepte van het water op het vergrendelingsscherm. Het water wordt dieper terwijl de telefoon wordt opgeladen. Om stroomverbruik en energieverspilling te beperken, moet u de oplader loskoppelen wanneer de accu volledig is opgeladen, Wi-Fi, GPS, Bluetooth of toepassingen die actief zijn op de achtergrond, uitschakelen wanneer u deze niet gebruikt, de duur van de achtergrondverlichting verminderen, enzovoort.

De telefoon voor de eerste keer instellen De eerste keer dat u het toestel aanzet, wordt u gevraagd om verschilende instellingen te selecteren en in te voeren: Taal, invoermethode, mobiele dataverbinding, account instelling en synchronisatie, systeem update, enz. U dient zich aan te melden bij uw Google account om e-mail, contacten, agenda en andere Google toepassingen te synchroniseren (1). Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en raak Aanmelden aan. Als u uw wachtwoord vergeet, kunt u naar http://www.google.com/ gaan om uw wachtwoord opnieuw in te stellen. Als u geen Google-account hebt, wordt u gevraagd Maken aan te raken om een account te maken. Lees de configuratie-informatie op het scherm. Schakel het selectievakje in of uit om aan te geven of u de locatieservice van Google wilt gebruiken en raak Volgende aan. Schakel het selectievakje in of uit om aan te geven of u een back-up van uw gegevens wilt maken met uw Google account. Raak daarna Volgende aan. Raak Configuratie voltooien aan. Deze eerste configuratie kan worden overgeslagen en ingeschakeld via Instellingen\Accounts en synchronisatie. Als er geen SIM-kaart is geplaatst, kunt u ook in het opstartscherm verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk (zie sectie 6.1.2 Wi-Fi) om u aan te melden bij uw Google-account en bepaalde functies te gebruiken. De eerste keer dat u een nieuwe SIM-kaart plaatst, krijgt u de mogelijkheid om de standaard SIM instellingen te wijzigen (zie sectie 11.1 SIM-beheer).

1.2.2

De telefoon inschakelen

Houd de Aan/uit-toets ingedrukt tot de telefoon wordt ingeschakeld. Het duurt enkele seconden voordat de schermverlichting gaat branden. Neem contact op met uw provider wanneer u niet weet wat uw PIN-code is of wanneer u deze vergeten bent. Bewaar uw PIN-code niet bij uw telefoon. Bewaar deze informatie op een veilige plaats wanneer u deze niet gebruikt.

1.2.3

De telefoon uitschakelen

Houd in het startscherm de Aan/uit-toets ingedrukt tot de telefoonopties worden weergegeven en selecteer Uitschakelen.

(1)

De beschikbaarheid van toepassingen is afhankelijk van uw land en provider.

17

18

1.3

Startscherm
Blijven aanraken Als u de beschikbare opties voor een item wilt weergegeven, raakt u het item aan en blijft u dit aanraken. Wanneer u bijvoorbeeld een contact in Contacten selecteert en dit contact blijft aanraken, wordt een lijst met opties weergegeven. Slepen Plaats uw vinger op het scherm om een object naar een andere positie te slepen. Schuiven/Vegen Veeg over het scherm om op uw gemak omhoog en omlaag te bladeren door toepassingen, afbeeldingen en webpaginas. U kunt het scherm ook horizontaal schuiven. Snel vegen Vergelijkbaar met vegen, maar de handeling wordt sneller uitgevoerd. Samenknijpen/Spreiden Plaats twee vingers op het schermoppervlak en knijp uw vingers samen of spreid ze om een element op het scherm in of uit te zoomen. Draaien Als u de telefoon zijwaarts draait, wordt de schermstand automatisch gewijzigd van staand in liggend voor een betere schermweergave.

U kunt favoriete en veelgebruikte items (toepassingen, snelkoppelingen, mappen en widgets) opnemen in het startscherm zodat u snel toegang hebt tot deze items. Druk op de Starttoets om over te schakelen naar het startscherm.
Statusbalk Status-/meldingsaanduidingen Raak de aanduidingen aan of sleep omlaag om het venster voor meldingen te openen. Zoekbalk Raak aan om de zoekopties te openen: Alles, Web, Toepassingen, Contacten, enzovoort. Raak aan om het scherm voor tekstzoekopdrachten te openen. Raak aan om het scherm voor gesproken zoekopdrachten te openen. Raak een pictogram aan om een toepassing, map, enzovoort te openen. Raak dit aan om Berichten te openen. Toepassingen Raak dit aan om de lijst met toepassingen te openon. Raak lang aan om miniaturen van de startschermen weer te geven. Raak dit aan om Gesprekken te openen als u gemiste oproepen hebt.

Het startscherm wordt weergegeven met meerdere neven schermen, waarin meer ruimte beschikbaar is voor het toevoegen van toepassingen, snelkoppelingen enzovoort. U kunt het startscherm naar links en rechts schuiven voor een volledige weergave van het startscherm. Puntjes in de linkeren rechterbenedenhoek van het scherm geven aan welk scherm u bekijkt.

1.3.1

Het aanraakscherm gebruiken

1.3.2

Statusbalk

Aanraken Als u een toepassing wilt openen, raakt u deze aan met uw vinger.

Op de statusbalk kunt u de telefoonstatus (aan de rechterkant) en meldingsgegevens (aan de linkerkant) bekijken. Als de statusbalk vol is, wordt het pictogram ' ' weergegeven. Raak dit pictogram aan om verborgen pictogrammen weer te geven.

19

20

Statuspictogrammen Bij een dual SIM toestel worden de status iconen voor SIM1 of SIM2 onderscheiden door de kleur die u heeft geselecteerd. Verbonden met GPRS GPRS in gebruik Verbonden met EDGE EDGE in gebruik Verbonden met 3G 3G in gebruik Verbonden met HSPA (3G+) HSPA (3G+) in gebruik Verbonden met een Wi-Finetwerk Bluetooth is ingeschakeld Verbonden met een Bluetoothapparaat Vliegtuigmodus Alarm is ingesteld GPS is ingeschakeld 21 Locatiegegevens ontvangen van GPS Luidspreker van telefoon is ingeschakeld Roaming Geen signaal Trilstand ingeschakeld Belvolume is gedempt Microfoon van telefoon is gedempt Accu is vrijwel leeg Accu is bijna leeg Accu bevat gedeeltelijke lading Accu is vol Accu wordt opgeladen Verbonden met headset Signaalsterkte

Meldingspictogrammen Nieuw Gmail-bericht Nieuw SMS- of MMS-bericht Probleem met aflevering van SMS- of MMS-bericht Nieuw Google Talk-bericht Nieuwe voicemail Geplande gebeurtenis Gegevens synchroniseren Probleem met aanmelden of synchroniseren microSD-kaart is vol Verbinding of geen verbinding met VPN Nummer wordt afgespeeld USB-tethering aan USB-tethering en draagbare hotspot aan Meer meldingen zijn verborgen Actieve oproep (groen) Actieve oproep via Bluetoothheadset (blauw) Gemiste oproep Gesprek in wacht Doorschakelen is ingeschakeld Gegevens uploaden Gegevens downloaden Er is een open Wi-Fi-netwerk beschikbaar Telefoon is verbonden via een USB-kabel Radio is aan Systeemupdate beschikbaar Draagbare Wi-Fi-hotspot aan Update toepassing beschikbaar

22

Venster Meldingen Raak de statusbalk aan en sleep omlaag of druk op de Menutoets en raak Meldingen aan om het venster met meldingen te openen. Raak het venster aan en sleep omhoog om het venster te sluiten. Vanuit het Meldingen scherm kunt u een aantal functie openen, GPS, Bluetooth, enz., herinneringen aangeduid met iconen, of informatie over draadloze verbindingen, door erop te drukken.

Raak dit aan om doelen voor Zoeken op te geven: Alles, Web, Toepassingen, Contacten, enzovoort Raak dit aan om op tekst te zoeken Raak dit aan om spraakgestuurd te zoeken Raak dit aan om de voorgestelde tekst in te voeren voor snel zoeken Raak dit aan om op internet te zoeken

Zoeken op tekst Raak Zoekbalk aan in het startscherm of druk op de Zoektoets op een ander toepassingsscherm. Geef de tekst/zin op waarnaar u wilt zoeken. Er wordt een lijst met resultaten weergegeven waaruit u een keuze kunt maken. Raak aan om op internet te zoeken. Spraakgestuurd zoeken Raak aan op de zoekbalk om een dialoogvenster weer te geven. Spreek het woord/de zin in waarnaar u wilt zoeken. Er wordt een lijst weergegeven met zoekresultaten waaruit u kunt kiezen.

Raak aan om alle meldingen voor gebeurtenissen te wissen (andere actieve meldingen blijven behouden).

1.3.3

Zoekbalk

1.3.4

Het scherm vergrendelen/ontgrendelen

De telefoon beschikt over een zoekfunctie waarmee u in toepassingen, op de telefoon of op het web kunt zoeken naar informatie.

Om uw telefoon en privacy te beschermen, kunt u het telefoonscherm vergrendelen door een patroon, PIN-code of wachtwoord in te stellen. Een ontgrendelingspatroon voor het scherm instellen (zie sectie 11.6.3 voor gedetailleerde instellingen) Druk op de Menutoets in het startscherm, raak Instellingen aan en raak Beveiliging\Schermvergrendeling instellen\Patroon aan. Teken het gewenste patroon. U kunt ook op de Menutoets drukken voor hulp.

23

24

1.3.5

Persoonlijke instellingen voor het startscherm opgeven

Toevoegen
Teken uw ontgrendelingspatroon

Blijf een leeg gedeelte aanraken of druk op de Menutoets en raak Toevoegen in het startscherm aan. Het scherm Toevoegen aan startpagina wordt weergegeven en u kunt een keuze maken uit verschillende opties. Snelkoppelingen Een snelkoppeling aan het startscherm toevoegen, zoals toepassingen, bladwijzers, contacten, enzovoort. Een widget aan het startscherm toevoegen, zoals een klok, muziekspeler, enzovoort. Een map aan het startscherm toevoegen, zoals een nieuwe map, contactenmap, enzovoort.

Raak dit aan om te bevestigen door het patroon nogmaals te tekenen

Widgets Mappen

Een PIN/wachtwoord voor schermontgrendeling instellen Druk op de Menutoets in het startscherm, raak Instellingen aan en raak Beveiliging\Schermvergrendeling instellen\PIN of Wachtwoord aan. Stel uw PIN of wachtwoord in. Het telefoonscherm vergrendelen Druk n keer op de Aan/uit-toets om het scherm te vergrendelen. Het telefoonscherm ontgrendelen Teken het ontgrendelingspatroon dat u hebt gemaakt of geef de PIN of het wachtwoord op om het scherm te activeren. Als u het vergrendelingsscherm niet hebt ingesteld, sleept u het vergrendelingspictogram naar beneden om het te ontgrendelen.

Als u de indeling van de items in het startscherm (snelkoppelingen, widgets) wilt verbeteren, kunt u deze toevoegen aan een map door de gewenste items aan te raken en naar de gewenste map te slepen. Als u de naam van een map wilt wijzigen, opent u de map en blijft u de titelbalk van de map aanraken om het dialoogvenster Map hernoemen te openen. Geef vervolgens de nieuwe mapnaam op en bevestig met OK. Verplaatsen Blijf het gewenste item aanraken om de modus Verplaatsen te activeren, sleep het item naar de gewenste positie en laat het los. Blijf het pictogram aan de linker- of rechterkant van het scherm aanraken om het item naar een andere startschermpagina te slepen. Verwijderen Blijf het gewenste item dat u wilt verwijderen aanraken om de modus Verplaatsen te activeren, sleep het item naar het prullenbak icoon onderaan het scherm, dat rood gekleurd is, en laat het los.

25

26

Achtergrond aanpassen Blijf een leeg gedeelte aanraken of druk op de Menutoets en raak Achtergrond aan in het startscherm. Het pop-upvenster Achtergrond selecteren in wordt weergegeven en u kunt een keuze maken uit verschillende opties. Galerij bevat fotos die u hebt gemaakt, bijgesneden of gedownload. Live achtergronden bevat een schuiflijst met bewegende achtergronden waaruit u kunt kiezen. Achtergrondgalerij bevat alle vooraf ingestelde achtergronden op de telefoon. Veeg naar links en rechts om de gewenste afbeelding te vinden en raak Achtergrond instellen aan om te bevestigen.

1.3.7

Volume aanpassen

De volumetoets gebruiken Druk op de toets Volume omhoog/omlaag om het volume aan te passen. Als de telefoon is ingesteld op het laagste volumeniveau, schakelt deze over naar de stille modus (1). Het menu Instellingen gebruiken Druk op de Menutoets op het startscherm en raak Instellingen\Audioprofielen aan. U kunt nu het volume voor het alarm, media en de beltoon van de telefoon naar wens instellen.

1.3.6
Raak

Toepassingen
aan op het startscherm om de lijst met toepassingen te openen.

Als u wilt teruggaan naar het startscherm, drukt u op de Starttoets. Onlangs gebruikte toepassingen raadplegen Houd in het startscherm de Starttoets ingedrukt om de lijst met onlangs gebruikte toepassingen te raadplegen. Raak een pictogram in het venster aan om de bijbehorende toepassing te openen.

(1)

De telefooninstelling verschilt afhankelijk van de wijzigingen die zijn aangebracht in de standaardinstellingen bij Instellingen\Audioprofielen\Stil.

27

28

2
2.1

2.1.2

TouchPal-toetsenbord

Tekstinvoer .................................
Het schermtoetsenbord gebruiken
: TouchPal-instellingen : Bewerkingsvenster : Spraakinvoer Raak dit aan om het toetsenbord te verbergen. Lang indrukken om de meerkeuzemodus te openen.

Het schermtoetsenbord wordt automatisch weergegeven als voor een programma tekst of getallen moeten worden ingevoerd. Instellingen voor het schermtoetsenbord Druk op de Menutoets op het startscherm en selecteer Instellingen\Taal en toetsenbord\TouchPal-toetsenbord of Android-toetsenbord. U kunt een aantal instellingen selecteren. De stand van het schermtoetsenbord aanpassen Kantel de telefoon zijwaarts of houd de telefoon rechtop om de stand van het schermtoetsenbord aan te passen. U kunt de stand ook aanpassen in de instellingen (druk op de Menutoets in het Startscherm\Instellingen\Weergave).

Raak dit aan om cijfers en symbolen in te voeren. Blijf dit aanraken om de invoertaal te wijzigen. Raak dit aan om Woordvoorspelling in te schakelen.

2.1.1

Android-toetsenbord
Raak aan om tekst of cijfers in te voeren. Raak nogmaals aan om invoermethode te selecteren.

2.2

Tekst bewerken

Blijf aanraken en veeg om lettertekens met accent, cijfer, enz. te selecteren.

Tekst die u hebt ingevoerd, kunt u bewerken. Raak de tekst die u heeft ingevoerd twee keer aan. Blijf het tekstveld aanraken om in te zoomen op de tekst met een vergrootglas. Raak Alles selecteren/Woord selecteren aan in het pop-up venster. De geselecteerde tekst is nu gemarkeerd in oranje. Sleep de selectie tab om de omvang van de geselecteerde tekst aan te passen. Raak Knippen/Kopiren/Plakken (1) aan in het pop-up venster.

Raak dit aan om spraakinvoer te openen. Aanraken om te schakelen naar numeriek en symbolentoetsenbord. Raak twee keer aan om invoer in hoofdletters te vergrendelen.

(1)

De optie Plakken wordt pas weergegeven nadat Kopiren of Knippen is uitgevoerd.

29

30

3
3.1
3.1.1

Internationaal bellen

Telefoonoproepen, Gesprekken en Contacten ..............................


Telefoon ...............................................................
Een oproep plaatsen

Als u een internationale oproep wilt plaatsen, blijft u aanraken om '+' in te voeren en voert u vervolgens de landcode en het volledige telefoonnummer in. Raak ten slotte aan. Noodoproep Als uw telefoon netwerkdekking heeft, kiest u het alarmnummer en raakt u aan om een noodoproep te plaatsen. Dit werkt zelfs zonder SIM-kaart en u hoeft ook de PIN-code niet in te voeren. Internetoproep (SIP) Als u een internetoproepaccount hebt geconfigureerd voor uw telefoon, kunt u een spraakoproep starten via een Wi-Fi-netwerk. Zie sectie 6.7 Internetoproepen (SIP) configureren voor meer informatie over het toevoegen of configureren van een account. U kunt een internetoproep starten vanaf de balk Snelcontact of het tabblad Telefoon.

U kunt eenvoudig een oproep maken via het menu Telefoon. Gebruik een van de volgende manieren om dit menu te openen: aan op het startscherm. Raak Raak aan op het Startscherm en selecteer Telefoon.
Blader omhoog of omlaag door de gevonden contacten Blijf dit aanraken om Voicemail te bellen Raak aan om netwerk om te schakelen voor de oproep

3.1.2

Een oproep beantwoorden of weigeren


Geeft aan welke SIM-kaart wordt gebruikt

Raak dit aan om contacten toe te voegen

Geef het gewenste nummer rechtstreeks met het toetsenbord op of selecteer een contact in Contacten, Oproeplogboek of Favorieten door de tabs aan te raken en raak / aan om een spraakoproep/video-oproep te starten. Het nummer dat u invoert, kan worden opgeslagen in Contacten door aan te raken. Als u een fout maakt, kunt u de verkeerde cijfers verwijderen door raken. Beindig de oproep door Beindigen aan te raken. 31 32 aan te Wanneer u wordt gebeld, moet u het groene telefoonpictogram omlaag slepen om de oproep te beantwoorden. Beindig de oproep door Beindigen aan te raken.

Wanneer u een inkomende oproep ontvangt, maar deze niet wilt beantwoorden, kunt u de oproep weigeren door het rode telefoonpictogram omhoog te slepen. De beller wordt rechtstreeks doorgestuurd naar uw voicemailbox waar hij of zij een bericht kan achterlaten. Als u een oproep wilt weigeren met een SMS, drukt u op de Menutoets en raakt u Bericht verzenden aan. Als u het beltoonvolume van een inkomende oproep wilt dempen, drukt u op de toets Volume omhoog\omlaag.

Raak dit aan om de huidige oproep in de wacht te plaatsen. Raak dit pictogram nogmaals aan om de oproep uit te wacht te halen. Raak dit pictogram aan om de actieve oproep te dempen. Raak dit pictogram nogmaals aan om het dempen van de oproep op te heffen. Raak dit pictogram aan om de luidspreker in te schakelen tijdens de actieve oproep. Raak dit pictogram nogmaals aan om de luidspreker uit te schakelen. Raak dit aan om Contacten te openen of een contact te bellen. Raak dit aan om een beller toe te voegen door hun telefoonnummer op te geven. Raak dit aan om het toetsenbord weer te geven. Raak dit pictogram aan om de huidige oproep te beindigen. Om ongewenste bediening van het aanraakscherm tijdens een oproep te voorkomen, wordt het scherm automatisch vergrendeld wanneer een gebruiker de telefoon in de buurt van zijn oor houdt en wordt het scherm ontgrendeld wanneer de telefoon weer uit de buurt van het oor is.

3.1.3

Uw voicemail beluisteren

De voicemailfunctie wordt geleverd door uw netwerk om te voorkomen dat u oproepen mist. De voicemailfunctie werkt als antwoordapparaat dat u op elk gewenst moment kunt beluisteren. op het tabblad Telefoon aanraken. Voor toegang tot uw voicemail blijft u Als u uw voicemailnummer wilt instellen,opent u Instellingen\Oproepinstellingen\ Spraakoproep\Voicemail. Als u een voicemail ontvangt, wordt er een voicemailpictogram weergegeven op de statusbalk. Open het venster Meldingen en raak Nieuwe voicemail aan.

3.1.4

Tijdens een spraakoproep

3.1.5

Meerdere spraakoproepen beheren

Druk tijdens een actieve oproep op de Menutoets om de oproepopties te openen. Raak Bluetooth aan om te schakelen tussen de headset en de telefoon of raak Opname starten aan om het gesprek op te nemen. Als u het volume tijdens een oproep wilt aanpassen, drukt u op de toets Volume omhoog/omlaag.

Met deze telefoon kunt u meerdere spraakoproepen tegelijk verwerken. Schakelen tussen oproepen Wanneer u twee oproepen hebt aangenomen, raakt u Wisselen aan om tussen de oproepen te schakelen. U kunt nu schakelen tussen twee lijnen. De huidige oproep wordt in de wacht geplaatst en u neemt deel aan de andere oproep.

33

34

Conferentiegesprekken (1) U kunt een conferentiegesprek opzetten. Plaats een oproep naar de eerste deelnemer van het conferentiegesprek. Raak aan om nog een oproep toe te voegen. Geef het telefoonnummer op van de persoon die u aan het conferentiegesprek wilt toevoegen en raak het pictogram aan. U kunt ook deelnemers toevoegen uit Contacten, Gesprekken of Favorieten. TRaak Oproepen samenvoegen aan om het conferentiegesprek te starten.l. Raak tijdens een conferentiegesprek Beheren aan om een deelnemer te verwijderen of om een privgesprek te voeren met een van de deelnemers. Raak Beindigen aan om de deelnemer te verwijderen uit de conferentie. Raak Priv aan om een privgesprek te voeren met de deelnemer en de andere deelnemers in de wacht te plaatsen. aan om het conferentiegesprek te beindigen en de verbinding met Raak alle bellers te verbreken.

3.1.6

Tijdens een video-oproep (1)

Druk tijdens een oproep op de Menutoets om de oproepopties weer te geven.

Raak dit aan om een foto te maken. Raak dit aan om te schakelen tussen de camera aan de voorzijde en de camera aan de achterzijde. Raak dit aan om lokale video uit te schakelen. Raak dit aan om de huidige oproep te dempen. Raak dit pictogram nogmaals aan omhet dempen op te heffen. Raak dit aan om de luidspreker te activeren tijdens de huidige oproep. Raak dit pictogram nogmaals aan om de luidspreker uit te schakelen. Raak dit aan om de huidige oproep te beindigen.

(1)

Verschilt per provider.

(1)

Verschilt per model en provider.

35

36

3.2

Gesprekken .........................................................

3.3

Contacten .............................................................

U kunt het oproepgeheugen openen door aan te raken in het startscherm en vervolgens Gesprekken aan te raken. Raak contact/nummer aan om rechtstreeks een oproep te starten. Raak aan om op een andere manier te communiceren met dat contact. Er worden drie soorten oproepen weergegeven in Gesprekken: Gemiste oproepen Inkomende oproepen Uitgaande oproepen Raak , , , aan om de oproeptypen weer te geven gesorteerd op: Alle oproepen, Gemiste oproepen, Uitgaande oproepen of Inkomende oproepen. U kunt ook aanraken om oproepen weer te geven gesorteerd op Alle bronnen, SIM1, SIM2 of Internet. Raak een contact of nummer aan of blijf een contact of nummer aanraken om informatie of meer opties weer te geven. U kunt gedetailleerde informatie over een oproep bekijken, een nieuwe oproep starten of een bericht naar een contact of nummer verzenden, of een nummer toevoegen aan Contacten (alleen beschikbaar voor telefoonnummers), enzovoort. Als u het volledige oproepgeheugen wilt wissen, drukt u op de Menutoets en raakt u Gesprekken wissen aan.

Via Contacten hebt u snel en gemakkelijk toegang tot de personen die u wilt bereiken. U kunt contacten bekijken en aanmaken op uw telefoon of SIM-kaart en deze synchroniseren met uw Gmail contacten of andere toepassingen op het internet of op uw telefoon.

3.3.1

Uw contacten raadplegen

Als u Contacten wilt openen, raakt u de tab Toepassingen in het startscherm aan en selecteert u Contacten.
Raak dit aan om contacten weer te geven op groep of SIM-kaart. Raak dit aan om gedetailleerde informatie over het contact weer te geven. Raak het pictogram aan om het venster Snelcontact te openen. Raak dit aan om te zoeken naar contacten op de eerste letter. Raak dit aan om uw favoriete contacten weer te geven.

Blijf een contact aanraken om het bijbehorende optiemenu weer te geven. U kunt ook op de Menutoets drukken om het optiemenu van de contactenlijst weer te geven.

37

38

De volgende opties zijn beschikbaar: Zoeken Groep Raak dit aan om te zoeken naar een contact. Contacten toewijzen aan groepen zodat n SMS/ MMS of e-mail eenvoudig naar alle leden kan worden verzonden. Het telefoonnummer van een contact toevoegen als snelkeuzenummer. U kunt de cijfers 2 tot 9 gebruiken. Nieuw contact toevoegen aan de telefoon. Contacten selecteren om weer te geven, bijvoorbeeld alleen contacten met telefoonnummers, contacten uit andere toepassingen, enzovoort. De synchronisatie-instellingen voor verschillende accounts beheren. Contacten importeren of exporteren tussen de telefoon, SIM-kaart en microSD-kaart. Contacten delen met anderen door de vCard van het contact naar ze te verzenden via Bluetooth, SMS, e-mail, enzovoort.

3.3.2

Een contact toevoegen

Druk op de Menutoets in het scherm met de contactenlijst en raak Nieuwe contact aan. U moet de locatie (Telefoon/SIM1/SIM2) selecteren om het contact te kunnen opslaan. U moet de naam van het contact en andere contactgegevens invoeren. Door omhoog en omlaag te scrollen op het scherm, kunt u gemakkelijk van het ene veld naar het andere gaan.
Raak dit aan om een foto voor het contact te selecteren. Raak dit aan om de andere vooraf gedefinieerde labels van deze categorie uit te vouwen. Raak dit aan om het geselecteerde label te verwijderen. Raak dit aan om andere nieuwe labels aan deze categorie toe te voegen. Raak dit aan om toe te voegen aan een groep. Raak dit aan om een menu met vooraf ingestelde labels te openen.

Snelkeuze instellen

Nieuw contact Meer\Weergaveopties Meer\Accounts Meer\Importeren/ Exporteren Meer\Zichtbare contacten delen

Contact verwijderen Ongewenste contacten selecteren en verwijderen.

Wanneer u klaar bent, raakt u Opslaan aan. Toevoegen aan/verwijderen uit Favorieten Als u een contact wilt toevoegen aan uw favorieten, blijft u een contact aanraken om het optiemenu van het contact weer te geven en raakt u Toevoegen aan Favorieten aan. U kunt ook een contact aanraken om de details weer te geven en vervolgens aanraken om het contact toe te voegen aan uw favorieten (de ster wordt goudkleurig). Als u een contact uit uw favorieten wilt verwijderen, selecteert u Uit Favorieten verwijderen in het optiemenu van het contact of raakt u de goudkleurige ster in het scherm met contactgegevens aan.

39

40

3.3.3

Uw contacten bewerken

3.3.4

Communiceren met uw contacten

Als u contactgegevens wilt bewerken, blijft u het contact aanraken waarvoor u de gegevens wilt bewerken en raakt u vervolgens Contact bewerken aan. Wanneer u klaar bent, raakt u Opslaan aan. Het standaardtelefoonnummer van een contact wijzigen De standaardtelefoonnummer (het nummer dat voorrang krijgt wanneer u een oproep plaatst of een bericht verzendt) wordt altijd weergegeven onder de naam van het contact. Als u het standaardtelefoonnummer wilt wijzigen, blijft u het nummer dat u wilt instellen als standaardnummer, aanraken in het scherm met contactgegevens en selecteert u Als standaardnummer instellen. Er wordt een weergegeven naast het nummer. vinkje Inkomende oproepen blokkeren/een beltoon voor een contact instellen Druk in het scherm met contactgegevens op de Menutoets om het optiemenu van de contactenlijst weer te geven. Raak Opties aan en selecteer Inkomende oproepen of Beltoon. Wanneer is ingesteld dat inkomende oproepen van een contact direct worden geblokkeerd, gaat de telefoon niet over als hij/zij belt en wordt de beller meteen doorgeschakeld naar uw voicemail. Een contact verwijderen Als u een contact wilt verwijderen, drukt u op de Menutoets en raakt u Contact verwijderen aan in het scherm met contactgegevens. U kunt een contact ook blijven aanraken in het scherm Contacten om het optiemenu van de contactenlijst weer te geven en vervolgens Contact verwijderen aanraken. Raak OK aan om te bevestigen. Het contact dat u hebt verwijderd, wordt ook verwijderd uit andere toepassingen op de telefoon of internet wanneer u uw telefoon weer synchroniseert. Een contact dat is verwijderd van SIM1/SIM2 kan niet worden hersteld. 41

Via de contactenlijst kunt u communiceren met uw contacten door ze te bellen of berichten uit te wisselen. Als u een contact wilt bellen, zoekt u het gewenste contact of nummer en raakt aan. U kunt het contact of nummer ook blijven aanraken en vervolgens u Contact bellen aanraken. Als u een bericht naar een contact wilt verzenden, blijft u het contact of nummer aanraken waarnaar u een bericht wilt verzenden en raakt u vervolgens SMS'en rechts van het contact aanraken in het scherm naar contact aan. U kunt ook met contactgegevens. Snelcontact voor Android gebruiken Raak de afbeelding van een contact aan om Snelcontact voor Android te openen. U kunt het pictogram aanraken voor de manier waarop u contact wilt opnemen.

De pictogrammen die beschikbaar zijn op de balk van Snelcontact, zijn afhankelijk van de informatie die u hebt voor het contact en de toepassingen en accounts op uw telefoon.

42

3.3.5

Contacten importeren, exporteren en delen

3.3.7

Contacten samenvoegen/scheiden

Met deze telefoon kunt u contacten importeren vanaf een SIM-kaart/microSDkaart en contacten exporteren naar een microSD-kaart die u vervolgens kunt gebruiken om een back-up van uw gegevens te maken. In het Contacten-scherm drukt u op de Menutoets om het optiemenu te openen en raakt u Meer\Importeren/Exporteren. Hier kunt u contacten uitwisselen tussen: Telefoon en SD-kaart; Telefoon en SIM-kaart; en SIM1 en SIM2, met de volgende stappen: Selecteer de locatie waarvan u de contacten wilt kopiren en raak Volgende aan. Selecteer de locatie waarnaar u de contacten wilt kopiren en raak Volgende aan. Raak het contact aan dat u wilt kopiren, of schakel het selectievakje Alles selecteren in en raak Kopiren aan om te bevestigen. U kunt n contact of meerdere contacten delen met anderen door de vCard van het contact te verzenden via Bluetooth, SMS, e-mail, enzovoort. Raak een contact aan dat u wilt delen, druk op de Menutoets en raak Delen in het scherm met contactgegevens aan. Selecteer vervolgens de toepassing waarmee u deze handeling wilt uitvoeren.

Om dubbele contacten te voorkomen, kunt u nieuwe contactgegevens met n handeling toevoegen aan bestaande contacten. Raak het contact aan waaraan u gegevens wilt toevoegen, druk op de Menutoets en raak Contact bewerken aan. Druk nogmaals op de Menutoets en raak Samenvoegen aan. Op dit punt moet u het contact selecteren waarvan u de gegevens wilt samenvoegen met het eerste contact. De gegevens van het tweede contact worden toegevoegd aan het eerste contact en het tweede contact wordt niet meer weergegeven in de contactenlijst. Als u contactgegevens wilt scheiden, raakt u het contact aan waarvan u de gegevens wilt scheiden, drukt u op de Menutoets en raakt u Contact bewerken aan. Druk nogmaals op de Menutoets en raak Scheiden aan.

3.3.8

Accounts

Contacten, gegevens en andere informatie kunnen vanuit meerdere accounts worden gesynchroniseerd, afhankelijk van de genstalleerde toepassingen op de telefoon. Als u een account wilt toevoegen, drukt u op de Menutoets in de contactenlijst, raakt u Meer\Accounts aan en raakt u de tab Account toevoegen aan. U kunt dit ook openen door op de Menutoets te drukken in het startscherm, Instellingen aan te raken, Accounts en synchronisatie te selecteren en ten slotte de tab Account toevoegen aan te raken. U moet selecteren welk soort accounts u wilt toevoegen, zoals Google, Facebook, enzovoort. Net zoals bij het instellen van andere accounts moet u gedetailleerde informatie, zoals gebruikersnaam, wachtwoord, enzovoort, invoeren. U kunt een account verwijderen als u het account en alle bijbehorende informatie van de telefoon wilt verwijderen.

3.3.6

Contacten weergeven

U kunt instellen welke groepen contacten, voor elk account, u wilt weergeven in de contactenlijst. Als u contacten zonder telefoonnummer wilt verbergen/weergeven, drukt u op de Menutoets in het scherm met de contactenlijst, raakt u Meer\ Weergaveopties aan en schakelt u Alleen contacten met nummer in of uit door dit item aan te raken. Raak ten slotte Gereed aan om op te slaan. U kunt dezelfde bewerking uitvoeren voor de andere twee opties: Telefooncontacten, SIM-contacten, Lijst sorteren op, Contactnamen weergeven als.

43

44

Open het scherm Account- en synchronisatie-instellingen, raak het account aan dat u wilt verwijderen. Raak op de Menutoets drukken en vervolgens Account verwijderen aan en bevestig uw keuze. Handige pictogrammen: Geeft aan dat het account is geconfigureerd voor automatische synchronisatie met uw telefoon. Geeft aan dat het account niet is geconfigureerd voor automatische synchronisatie met uw telefoon. Achtergrondgegevens Schakel Achtergrondgegevens in of uit om te bepalen welke toepassingen of diensten gegevens kunnen verzenden wanneer deze actief zijn op de achtergrond. Indien ingeschakeld, kunnen toepassingen op elk gewenst moment gegevens synchroniseren, verzenden en ontvangen. Als dit item is uitgeschakeld, ontvangt Gmail bijvoorbeeld geen nieuwe e-mail totdat u Vernieuwen aanraakt of een e-mail verzendt. Automatische synchronisatie Indien ingeschakeld, worden alle wijzigingen in gegevens op de telefoon of online automatisch met elkaar gesynchroniseerd. Handmatig synchroniseren U kunt een account handmatig synchroniseren via het scherm Account- en synchronisatie-instellingen. U moet een account in de lijst op dit scherm aanraken, Nu synchroniseren aanraken.

4
4.1

Google Messaging, Gmail/ E-mail, Google Talk ....................


Google Messaging .................................................

Met deze mobiele telefoon kunt u SMS- en MMS-berichten schrijven, bewerken en ontvangen. Raak in het startscherm de tab Toepassingen aan en selecteer Berichten om deze functie te openen. Alle berichten die u ontvangt of verzendt, kunnen worden opgeslagen in de telefoon of op de SIM-kaart. Als u berichten wilt raadplegen die zijn opgeslagen op de SIM-kaart, drukt u op de Menutoets in het scherm Berichten en raakt u Instellingen\Berichten SIM-kaart beheren aan.

4.1.1

Bericht schrijven

Raak Nieuw bericht opstellen aan in het scherm met de berichtenlijst om SMSof MMS-berichten te schrijven.
Raak dit aan om een nieuw bericht te maken Raak dit aan om de volledige discussie weer te geven

45

46

Een SMS verzenden Geef het mobiele telefoonnummer van de ontvanger op in de balk Aan of raak aan om ontvangers toe te voegen en raak de balk Typ om een bericht te schrijven aan om de tekst van het bericht in te voeren. Als u klaar bent met invoeren, raakt u aan om het bericht te verzenden. Bij een dual SIM toestel aan, om de SIM-kaart voor verzenden te selecteren. raakt u Een SMS-bericht van meer dan 160 tekens wordt in rekening gebracht als meerdere SMS-berichten. Er wordt altijd een teller weergegeven in de rechterbovenhoek van het tekstvak om aan te geven hoeveel tekens mogen worden ingevoerd in n bericht. SMS-berichten worden ook groter als u bepaalde letters (met accenten) gebruikt. Dit kan tot gevolg hebben dat er meerdere SMS-berichten worden verzonden naar de ontvanger. Een MMS verzenden Met een MMS-bericht kunt u videoclips, afbeeldingen, foto's, animaties en geluidsfragmenten verzenden naar andere mobiele telefoons die dergelijke inhoud ondersteunen en naar e-mailadressen. Een SMS wordt automatisch omgezet in een MMS als er mediabestanden (afbeeldingen, video's, geluidsfragmenten, dia's, enzovoort) aan het bericht zijn toegevoegd of het bericht een onderwerp of e-mailadres bevat. Als u een MMS-bericht wilt verzenden, geeft u het telefoonnummer van het contact op in de balk Aan en raakt u de balk Typ om een bericht te schrijven aan om de tekst van het bericht in te voeren. Druk op de Menutoets om het optiemenu te openen, raak Onderwerp toevoegen aan om een onderwerp in te voegen en raak Bijvoegen aan om een afbeelding, video, geluidsfragment of dia bij te voegen. Als u klaar bent, raakt u aan om de MMS te verzenden. Bij een dual SIM toestel raakt u aan, om de SIM-kaart voor verzenden te selecteren.

Bijlageopties: Foto's Foto nemen Video's Open de toepassing Galerij om een foto als bijlage te selecteren. Open Camera om een nieuwe foto te maken om bij te voegen. Open de toepassing Galerij om een video als bijlage te selecteren.

Video opnemen Open Camcorder om een nieuwe video op te nemen om bij te voegen. Audio Open dit om een audiobestand als bijlage te selecteren. Audio opnemen Open de Geluidsrecorder om een spraakbericht op te nemen om bij te voegen. Diavoorstelling Open het scherm Diavoorstelling bewerken en raak Dia toevoegen aan om een nieuwe dia te maken of raak een bestaande dia aan om deze te bewerken (zie volgende afbeelding). Druk op de Menutoets voor meer opties, zoals het instellen van de dia tijdsduur, het toevoegen van muziek, enzovoort.

Raak dit aan om naar de vorige of volgende dia te gaan. Raak dit aan om een voorbeeld van de huidige dia weer te geven.

Raak dit aan om de titel van deze dia te bewerken. 47 48

4.1.2

Berichten beheren

4.1.3

Berichtinstellingen aanpassen

Wanneer u een bericht ontvangt, wordt het pictogram als melding op de statusbalk weergegeven. Sleep de statusbalk omlaag om het venster Meldingen te openen en raak het nieuwe bericht aan om het te openen en te lezen. De SIM-naam in de rechterbenedenhoek geeft aan welke SIM-kaart het bericht heeft ontvangen/ verzonden. U kunt ook de toepassing Berichten openen en het bericht aanraken om het te openen. Berichten worden in conversatievolgorde weergegeven. Als u een bericht wilt beantwoorden, raakt u het huidige bericht aan om het scherm voor het opstellen van berichten te openen. Voer de tekst in en raak aan, om de SIM-kaart voor verzenden te aan. Bij een dual SIM toestel raakt u selecteren. Als u vanuit een SMS-thread wilt teruggaan naar de berichtenlijst, drukt u op de Menutoets en raakt u Meer\Alle threads aan. Blijf een bericht aanraken in het scherm met berichtdetails. De volgende berichtopties kunnen worden geselecteerd: Raak dit aan om het bericht door te sturen naar een andere ontvanger. Bericht vergrendelen/ Raak dit aan om het bericht te vergrendelen/ ontgrendelen ontgrendelen zodat het wel/niet kan worden verwijderd als u het maximum aantal opgeslagen berichten bereikt. Berichtdetails Raak dit aan om de details van het bericht weer te weergeven geven. Bericht verwijderen Raak dit aan om het huidige bericht te verwijderen. Tekst van bericht Raak dit aan om de inhoud van het huidige bericht te kopiren kopiren. U kunt de tekst plakken in de invoerbalk van het nieuwe bericht dat u wilt opstellen. Bericht opslaan op Raak dit aan om de SMS op te slaan op de SIM-kaart. SIM-kaart
Doorsturen

U kunt een reeks berichtinstellingen aanpassen. Druk in het scherm van de toepassing Bericht op de Menutoets en raak Instellingen aan. Instellingen voor opslag Oude berichten wissen Limiet voor SMS Limiet voor MMS Selecteer dit om oude berichten te verwijderen wanneer het maximum aantal opgeslagen berichten wordt bereikt. Raak dit aan om het aantal SMS-berichten in te stellen dat u wilt opslaan. Raak dit aan om het aantal MMS-berichten in te stellen dat u wilt opslaan.

Instellingen voor SMS-berichten Afleverrapporten Selecteer dit om een afleverrapport te vragen voor elk SMS-bericht dat u verzendt.

Berichten SIM-kaart Raak dit aan om SMS-berichten te beheren die op uw beheren SIM-kaart zijn opgeslagen. Snelle tekst bewerken Raak dit aan om aangepaste snelle tekst toe te voegen.

SMS-servicecentrum Raak dit aan om het nummer van het servicecentrum weer te geven. SMS-opslaglocatie Raak dit aan om de SMS-opslaglocatie in te stellen op Telefoon of SIM-kaart.

49

50

Instellingen voor MMS-berichten Afleverrapporten Selecteer dit om de instelling te activeren. U kunt vervolgens de Menutoets aanraken in de thread van een multimediabericht en Rapport weergeven aanraken om de afleverstatus te controleren. Selecteer dit om een rapport te vragen of elke ontvanger een MMS-bericht dat u hebt verzenden, wel of niet heeft gelezen.

4.2

Gmail/E-mail

De eerste keer dat u de telefoon instelt, kunt u selecteren of u een bestaand Gmailaccount wilt gebruiken of een nieuw e-mailaccount wilt maken.

4.2.1

Gmail .........................................................................

Rapporten lezen

Automatisch ophalen Selecteer dit om het volledige MMS-bericht (inclusief berichttekst en bijlage) automatisch op te halen op uw telefoon. Als u dit niet selecteert, wordt alleen de berichtkop van de MMS gedownload. Automatisch ophalen Selecteer dit om het volledige MMS-bericht (inclusief tijdens roaming berichttekst en bijlage) automatisch op te halen tijdens roaming.Als u dit niet selecteert, wordt alleen de berichtkop van de MMS gedownload om extra kosten te voorkomen. Aanmaakmodus Groottelimiet Prioriteit Raak dit aan om de MMS-aanmaakmodus in te stellen wanneer u een bericht opstelt. Raak dit aan om de maximum berichtgrootte in te stellen. Aanraken om MMS-prioriteit in te stellen.

Gmail, de webgebaseerde e-mailservice van Google, wordt geconfigureerd wanneer u de telefoon voor het eerst instelt. Gmail op uw telefoon kan automatisch worden gesynchroniseerd met uw Gmail-account op internet. In tegenstelling tot andere soorten e-mailaccounts worden elk bericht en de bijbehorende antwoorden in Gmail gegroepeerd in uw Postvak IN als n conversatie. Alle e-mails worden georganiseerd met labels maar niet met mappen. Gmail openen Raak in het startscherm de tab Toepassingen aan om de lijst met toepassingen te openen en raak Gmail aan. Gmail geeft berichten en conversaties uit n Gmail-account per keer weer. Als u meer dan n account hebt, kunt u overschakelen naar een ander account door op de Menutoets te drukken in het scherm Postvak IN. Raak Accounts aan en raak vervolgens het account aan dat u wilt weergeven. E-mails opstellen en verzenden Druk op de Menutoets in het scherm Postvak IN en raak Opstellen aan. Geef het e-mailadres van de ontvanger(s) op in het veld Aan en druk zo nodig op de Menutoets en raak Cc/Bcc toevoegen aan om een kopie of een blinde kopie aan het bericht toe te voegen. Voer het onderwerp en de inhoud van het bericht in. Druk op de Menutoets en raak Bijlage toevoegen aan om een bijlage naar de ontvanger te verzenden. aan. Raak ten slotte aanraken om het Als u de e-mail niet onmiddellijk wilt verzenden, kunt u bericht op te slaan. Als u het concept wilt weergeven, drukt u op de Menutoets, raakt u Ga naar labels aan en selecteert u Concepten. 52

Instellingen voor meldingen Meldingen Beltoon selecteren Selecteer dit om berichtmeldingen op de statusbalk weer te geven. Raak dit aan om een beltoon te selecteren als meldingstoon voor nieuwe berichten. Selecteer deze optie om serviceberichten te ontvangen.

Instelling voor servicebericht Servicebericht inschakelen

51

Als u de e-mail niet wilt verzenden of opslaan, drukt u op de Menutoets en vervolgens op Weggooien. Als u een handtekening aan e-mails wilt toevoegen, drukt u op de Menutoets in het scherm Postvak IN, raakt u Meer\Instellingen aan en selecteert u Handtekening. Uw e-mails ontvangen en lezen Wanneer u een nieuwe e-mail ontvangt, hoort u een beltoon of trilt de telefoon en wordt het pictogram op de statusbalk weergegeven. Raak de statusbalk aan en sleep deze omlaag om het venster Meldingen weer te geven en raak de nieuwe e-mail aan om deze te bekijken. U kunt ook het Gmaillabel Postvak IN openen en de nieuwe e-mail aanraken om deze te lezen. Als u wilt teruggaan naar het label Postvak IN terwijl u een nieuw bericht leest, kunt u op de Terugtoets drukken of op de Menutoets drukken en Ga naar Postvak IN aanraken. U kunt zoeken naar een e-mail op afzender, op onderwerp, op label, enzovoort. Druk in het scherm Postvak IN op de Menutoets en raak Zoeken aan. Geef het zoekwoord waarnaar u wilt zoeken, op in het zoekvak en raak het zoekpictogram aan. E-mails beantwoorden of doorsturen Druk tijdens het lezen van een e-mail op vouwen met meer opties.
Antwoord/ Allen antwoord

Gmail-berichten beheren op label U kunt conversaties en berichten gemakkelijk beheren door ze te organiseren met labels. Als u een label wilt toevoegen aan een conversatie wanneer u de berichten van een conversatie leest, drukt u op de Menutoets, raakt u Labels wijzigen aan en selecteert u het label dat u aan de conversatie wilt toewijzen. Als u conversaties op label wilt weergeven wanneer u uw Postvak IN of een andere conversatielijst bekijkt, drukt u op de Menutoets en raakt u Ga naar labels aan. Raak een label aan om een lijst met conversaties met dat label weer te geven. Blijf een e-mail aanraken om de volgende opties weer te geven: Lezen Archief Het e-mailbericht weergeven. Het e-mailbericht archiveren. Als u de gearchiveerde berichten wilt weergeven, kunt u op de Menutoets drukken in het scherm Postvak IN. Raak Ga naar labels en Alle berichten aan. De volledige conversatie genegeerd. Indien genegeerd,worden nieuwe e-mails die zijn gerelateerd aan dezeconversatie, niet weergegeven in het Postvak IN, maar worden ze gearchiveerd.

Negeren

om verborgen pictogrammen uit te

Raak dit aan om de modus voor tekstinvoer te openen, voer uw antwoordbericht in en raak aan om dit bericht naar n ontvanger of alle personen in de e-mailthread te verzenden. Raak dit aan om het bericht door te sturen naar een andere persoon. U moet het e-mailadres van de nieuwe ontvanger invoeren en vervolgens aanraken.

Markeren als gelezen Een e-mailbericht markeren als gelezen of ongelezen. /Markeren als ongelezen Verwijderen Het e-mailbericht verwijderen.

Doorsturen

Ster toevoegen/Ster Een ster toewijzen aan of de ster verwijderen uit de verwijderen conversatie. Spam rapporteren Labels wijzigen Het e-mailbericht/de conversatie melden als spam. Een label aan het e-mailbericht of de conversatie toevoegen of het label wijzigen. 54

53

Instellingen voor Gmail Als u de instellingen voor Gmail wilt beheren, drukt u op de Menutoets in het scherm Postvak IN en raakt u Meer\Instellingen aan. Algemene voorkeuren Berichtacties Zoekgeschiedenis wissen Afbeeldingen tonen wissen Algemene instellingen Handtekening Selecteer dit om een handtekening toe te voegen aan het einde van elke e-mail die u verzendt. Acties bevestigen Selecteer dit om een vraag ter bevestiging weer te geven wanneer u een bericht of conversatie verwijdert. Allen beantwoorden Schakel het selectievakje in om standaard alle personen in een e-mail te beantwoorden. Automatisch Raak dit aan om een scherm te selecteren na het doorgaan verwijderen of archiveren van een conversatie. Tekstgrootte van Raak dit aan om een lettertype te selecteren. bericht Batchbewerking Selecteer dit om een conversatie toe te voegen aan een batch voor verdere handelingen, zoals archiveren, verwijderen, label wijzigen, enzovoort. Postvakken en labels Selecteer dit om de synchronisatiefrequentie in te synchroniseren stellen. Selecteer dit om een actie te activeren. Raak dit aan om de zoekgeschiedenis te wissen. Raak dit aan om de standaard te herstellen voor alle afzenders.

4.2.2

E-mail...........................................................................

Naast uw Gmail-account kunt u ook externe POP3- of IMAP-e-mailaccounts configureren op uw telefoon. Raak de tab Toepassingen in het startscherm aan en selecteer E-mail om deze functie te openen. Met een e-mailwizard wordt u stapsgewijs geholpen bij het configureren van een e-mailaccount. Geef het e-mailadres en wachtwoord op van het account dat u wilt configureren. Raak Volgende aan. Als het account dat u hebt opgegeven, niet op de telefoon wordt geleverd door uw serviceprovider, wordt u gevraagd naar het instellingenscherm voor e-mailaccounts te gaan om de instellingen handmatig op te geven. U kunt ook Handmatig instellen selecteren om de inkomende en uitgaande instellingen voor het e-mailaccount dat u configureert, rechtstreeks op te geven. Geef de accountnaam en uw naam voor uitgaande e-mailberichten op. Raak Gereed aan. Om nog een e-mailaccount toe te voegen drukt u op de Menutoets en raakt u Accounts aan om het E-mailaccount scherm te openen. Druk op de Menutoets en raak Account toevoegen aan om aan te maken. E-mails opstellen en verzenden Druk op de Menutoets in het scherm Postvak IN en raak Opstellen aan. Geef het e-mailadres van de ontvanger(s) op in het veld Aan en druk zo nodig op de Menutoets en raak Cc/Bcc toevoegen aan om een kopie of een blinde kopie aan het bericht toe te voegen. Voer het onderwerp en de inhoud van het bericht in. Druk op de Menutoets en raak Bijlage toevoegen aan om een bijlage naar de ontvanger te verzenden. Raak ten slotte Verzenden aan. Als u de e-mail niet onmiddellijk wilt verzenden, kunt u Opslaan als concept aanraken of op de Terugtoets drukken om het bericht op te slaan. 56

Instellingen voor meldingen Meldingen Selecteer dit om een melding weer te geven wanneer u van e-mail een nieuwe e-mail ontvangt. Meldingen voor labels Raak dit aan om de voorkeuren voor meldingen voor gesynchroniseerde labels in te stellen. 55

4.3.1

Chatten met uw vrienden

4.3

Google Talk .......................................................

Met Google Talk, de chatservice van Google, kunt u communiceren met vrienden wanneer ze zich hebben aangemeld bij deze service. Als u deze functie wilt openen en u wilt aanmelden, raakt u de tab Toepassingen aan in het startscherm en raakt u Talk aan. Alle vrienden die zijn toegevoegd via Google Talk op internet of de telefoon, worden weergegeven in uw vriendenlijst. Raak uw eigen naam aan boven aan uw lijst Vrienden om uw eigen online status aan om uw online in te stellen, een statusbericht te plaatsen, enzovoort. Raak status in te stellen. Beschikbaar Bezet Afwezig Afgemeld Onzichtbaar Als u zich wilt afmelden, drukt u op de Menutoets in de vriendenlijst om de opties weer te geven, raakt u Afmelden.

Als u een chat wilt starten, raakt u de naam van een vriend in uw vriendenlijst aan, voert u uw bericht in en raakt u Verzenden aan. U kunt andere vrienden uitnodigen voor een groepchat door op de Menutoets te drukken, Toevoegen aan chat aan te raken en vervolgens de gewenste vriend toe te voegen. Wanneer u chat met meerdere vrienden, kunt u schakelen tussen de schermen door op de Menutoets te drukken en vervolgens Schakelen tussen chats aan te raken. Als u wilt teruggaan naar de vriendenlijst, drukt u op de Menutoets en raakt u Vriendenlijst aan.

4.3.2

Een nieuwe vriend toevoegen

Druk in de vriendenlijst op de Menutoets om de lijst met opties te openen en raak Vriend toevoegen aan om een nieuwe vriend toe te voegen. Geef de Google Talk-ID of het Gmail-adres van de gewenste vriend op en raak Uitnodiging verzenden aan. De betreffende vriend ontvangt een melding met deze uitnodiging. Als de vriend de uitnodiging aanraakt, kan hij of zij als reactie Accepteren of Annuleren selecteren. U kunt alle uitnodigingen die u hebt verzonden of ontvangen, bekijken door op de Menutoets te drukken in de vriendenlijst en Meer\Genodigden aan te raken.

4.3.3

Een chat beindigen

Wanneer u een chat wilt beindigen, kunt u dit op twee manieren doen: Blijf in het scherm met de vriendenlijst de vriend aanraken waarmee u niet meer wilt chatten om een optiemenu te openen en raak Chat beindigen aan. Druk op de Menutoets in het chatscherm en raak Chat beindigen aan.

57

58

4.3.4

Uw vrienden beheren

4.3.5

Instellingen

Naast het toevoegen van nieuwe vrienden aan uw vriendenlijst kunt u ook de volgende handelingen uitvoeren: Alle vrienden/ Standaard worden alleen vrienden waarmee u regelmatig populairste vrienden communiceert, in de vriendenlijst weergegeven.Als u alle weergeven vrienden wilt weergeven, drukt u op de Menutoets en raakt u Alle vrienden aan. Als u weer het scherm met populairste vrienden wilt weergeven, drukt u nogmaals op de Menutoets en raakt u Populairste aan. Een vriend populair Als u een vriend altijd wilt weergeven in de lijst maken Populairste, blijft u de naam van de vriend aanraken tot het optiemenu wordt weergegeven en raakt u Vriend altijd tonen aan. Als u een vriend uit Vriend altijd tonen wilt verwijderen, blijft u de vriend aanraken en raakt u Vriend automatisch tonen aan. Een vriend blokkeren Als u wilt blokkeren dat een vriend berichten met u uitwisselt en deze vriend wilt verwijderen uit uw vriendenlijst, blijft u de vriend aanraken en raakt u Vriend blokkeren aan. Alle geblokkeerde vrienden kunnen worden weergegeven door op de Menutoets te drukken en Meer\Geblokkeerd aan te raken. Als u een vriend wilt deblokkeren, raakt u de naam van de betreffende vriend aan en raakt u OK aan wanneer dit wordt gevraagd.

U kunt kiezen uit een aantal instellingen door op de Menutoets te drukken in het scherm Vriendenlijst en Instellingen aan te raken. Mobiele indicator Automatisch aanmelden Afwezigheidsstatus Zoekgeschiedenis wissen Meldingen voor uitnodigingen Meldingen Selecteer dit om een indicator bij uw naam weer te geven in de vriendenlijst van andere personen. Selecteer dit om u automatisch aan te melden bij uw Google Talk-account wanneer u de telefoon inschakelt. Selecteer dit om de status in te stellen als Afwezig wanneer het scherm wordt uitgeschakeld. Raak dit aan om de zoekgeschiedenis voor eerdere chats niet weer te geven in het zoekvak. Selecteer dit om de meldingsfunctie van de statusbalk te activeren wanneer u uitnodigingen van vrienden ontvangt. Selecteer dit om de meldingsfunctie te activeren wanneer een nieuwe tekstchat of uitnodiging voor een video-/spraakchat wordt ontvangen. Selecteer dit om een beltoon voor meldingen in te stellen. Selecteer dit om een trilsignaal voor deze service te activeren.

Beltoon Trillen

59

60

5
5.1

5.1.2

Nieuwe afspraken maken

Google Agenda & Wekker & Calculator & Nieuws en weer


Google Agenda ..................................................

U kunt nieuwe afspraken toevoegen in elke agendaweergave. Druk op de menutoets in het agendascherm en raak Meer\Nieuwe afspraak aan om het bewerkingsscherm voor nieuwe afspraken te openen. Vul de vereiste gegevens voor deze nieuwe afspraak in. Als de afspraak de hele dag duurt, kunt u De hele dag selecteren. Nodig gasten uit voor de afspraak. Geef de e-mailadressen op van de gasten die u wilt uitnodigen (u kunt de e-mailadressen met komma's van elkaar scheiden). Als de gasten Google Agenda gebruiken, ontvangen ze een uitnodiging van Google Agenda en een e-mail. Als u klaar bent, raakt u Gereed aan op het scherm. Als u snel een afspraak in het scherm met de dag-, week- of maandweergave wilt maken, blijft u een leeg gedeelte of een afspraak aanraken om het optiemenu te openen. Raak vervolgens Nieuwe afspraak aan om het scherm met afspraakdetails voor het eerder geselecteerde tijdstip te openen.

Gebruik Google Agenda om belangrijke vergaderingen, afspraken, enzovoort bij te houden. Raak in het startscherm de tab Toepassingen aan en raak Agenda aan.

5.1.1

Weergave in meerdere modi

U kunt de agenda weergeven in de dag-, week-, maand- of agendaweergave. Als u de agendaweergave wilt wijzigen, drukt u op de Menutoets en raakt u Dag, Week, Maand of Agenda aan.
Agendaweergave Dagweergave

5.1.3

Een afspraak verwijderen of bewerken

Als u een afspraak wilt verwijderen of bewerken, raakt u een afspraak aan om het scherm met details te openen, drukt u op de Menutoets en raakt u Afspraak bewerken of Afspraak wissen aan.

5.1.4
Weekweergave

Afspraakherinnering

Maandweergave

Als een herinnering is ingesteld voor een afspraak, wordt het pictogram voor een aankomende afspraak als melding op de statusbalk weergegeven wanneer het herinneringstijdstip wordt bereikt. Raak de statusbalk aan en sleep deze omlaag om het venster Meldingen te openen en raak de naam van de afspraak aan om de lijst met agendameldingen weer te geven.

Raak in de agenda-, dag- of weekweergave een afspraak aan om de bijbehorende details weer te geven. Raak een dag in de maandweergave aan om de afspraken van die dag te openen.

Raak 5 min. uitstellen aan om alle gebeurtenisherinneringen 5 minuten uit te schakelen. Raak Allemaal verwijderen aan om alle herinneringen uit de lijst te verwijderen. Druk op de Terugtoets om de herinneringen op de statusbalk en in het venster Meldingen te laten staan. 62

61

Belangrijke opties die worden weergegeven wanneer u op de Menutoets drukt in het hoofdscherm van de agenda: Nieuwe afspraak Agendas Meer Instellingen Een nieuwe gebeurtenis toevoegen Raak dit aan om de agendas weer te geven of te verbergen of deze wel of niet te synchroniseren. Een reeks agenda-instellingen opgeven

5.2.1

Een alarm instellen

Raak in het scherm Wekker een huidig alarm aan of druk op de Menutoets en raak Alarm toevoegen aan om het bewerkingsscherm voor alarmen te openen. Alarm inschakelen Selecteer dit om het alarm in te schakelen.
Tijd Herhalen Beltoon Trillen Label Raak dit aan om de tijd in te stellen. Raak dit aan om de dagen te selecteren waarop het alarm moet afgaan. Raak dit aan om een beltoon voor het alarm te selecteren. Selecteer dit om het trillen van de telefoon in te schakelen. Raak dit aan om een naam voor het alarm op te geven.

5.2

Wekker ...............................................................

Uw mobiele telefoon beschikt over een ingebouwde wekker. Als u deze functie wilt openen, raakt u de tab Toepassingen in het startscherm aan en raakt u vervolgens Klok aan. Raak het pictogram onder aan het scherm aan. Raak Alarm toevoegen aan om het alarm in te stellen. Raak Instellen aan om op te slaan.. Raak dit aan om het scherm te dimmen.

Wanneer u klaar bent, raakt u Gereed aan om te bevestigen.

5.2.2

Alarminstellingen aanpassen

Druk op de Menutoets in het scherm Alarmen en raak Instellingen aan. De volgende opties kunnen worden aangepast:
Alarm in stille modus Alarmvolume Snooze-tijdsduur Selecteer dit om het alarm met geluid of trillingen af te spelen, ook als de telefoon zich in de stille modus bevindt Raak dit aan om het volume voor alarmen in te stellen Raak dit aan om de tijdelijke uitschakelingsduur voor een alarm in te stellen

Gedrag van zijknop Raak dit aan om het gedrag van de zijtoets Volume omhoog/ omlaag in te stellen wanneer het alarm afgaat: Geen, Snooze of Negeren

Raak dit aan om een diavoorstelling van de fotos in Galerij af te spelen. Raak dit aan om Muziek te openen Raak dit aan om terug te gaan naar het startscherm. Raak dit aan om een alarm toe te voegen of in te stellen. 63

5.3

Calculator ..........................................................

Met Calculator kunt u veel wiskundige problemen oplossen. Raak in het startscherm de tab Toepassingen aan en raak Calculator aan. Er zijn twee panelen beschikbaar: het scherm Basis en het scherm Geavanceerd. 64

U kunt op een van de volgende twee manieren schakelen tussen de schermen: Raak het basisscherm aan en sleep dit naar links om het scherm Geavanceerd te openen. Of druk op de Menutoets in het basisscherm om het optiemenu te openen en raak Geavanceerd aan.

5.4

Nieuws en weer ................................................

Controleer het weer en de populairste nieuwsberichten met Nieuws en weer. Als u deze functie wilt openen, raakt u de tab Toepassing in het startscherm aan en raakt u Nieuws en weer aan.

5.4.1

Informatie over het weer en het nieuws

Raak de tab Weer aan voor een weersvoorspelling van een week voor de stad die voor een gedetailleerdere voorspelling. u instelt. Raak Schuif naar links of rechts over het scherm om de populairste berichten op categorie weer te geven. Hiermee kunt u instellen dat bepaalde nieuwscategorien worden weergegeven/verborgen en kunt u zelfs uw eigen categorien maken. Voer een getal in, selecteer de wiskundige bewerking die u wilt uitvoeren en voer het tweede getal in. Raak = aan om het resultaat weer te geven. Raak WISSEN aan om de cijfers een voor een te verwijderen of blijf WISSEN aanraken om alles in n keer te verwijderen. Wanneer er een aantal cijfers of bewerkingen zijn ingevoerd, blijft u de invoerbalk aanraken om een menu te openen waarmee u deze verdere bewerkingen kunt uitvoeren: Alles selecteren Woorden selecteren Knippen Kopiren Invoermethode Plakken (1) Alle ingevoerde tekst selecteren Selecteren welke ingevoerde tekst u wilt selecteren Geselecteerde tekst verwijderen Geselecteerde tekst kopiren Uw gewenste invoermethode selecteren De tekst die u eerder hebt gekopieerd, plakken in de invoerbalk Als u de nieuwste informatie wilt ontvangen terwijl u het weer of nieuwe nieuwsberichten bekijkt, drukt u op de Menutoets en raakt u Vernieuwen aan.

5.4.2

Instellingen aanpassen

Druk op de Menutoets in het scherm Nieuws en weer en raak Instellingen aan. De volgende opties kunnen nu worden aangepast: Weerinstellingen Mijn locatie gebruiken Schakel dit in om de locatie in te stellen met de locatieservice van de telefoon.

Locatie instellen Raak dit aan om de locatie in te stellen door een stad of postcode in te voeren. Metriek stelsel gebruiken Schakel dit in om metrische eenheden te gebruiken in plaats van imperiale eenheden.

(1)

Deze optie wordt alleen weergegeven als u een kopieer- of knipbewerking hebt uitgevoerd.

65

66

Nieuwsinstellingen Nieuwsonderwerpen Schakel de selectievakjes in van nieuwscategorien waarin selecteren u het meest bent genteresseerd om deze op te nemen in de schuiflijst op de tabbladen Nieuws en weer. U kunt ook uw eigen onderwerp toevoegen door Aangepast onderwerp aan te raken. Artikelen vooraf Schakel dit in om nieuwsartikelen te downloaden voor ophalen snellere toegang. Afbeeldingen vooraf ophalen Schakel dit in om nieuwsafbeeldingen te downloaden voor snellere toegang.

6
6.1
6.1.1

Netwerkverbindingen ................

Voor verbinding met internet kunt u op deze telefoon een GPRS-, EDGE- of 3G-netwerk of een Wi-Fi-verbinding gebruiken, afhankelijk van welke het handigst is.

Verbinding maken met internet


GPRS/EDGE/3G

Servicevoorwaarden Hiermee wordt een scherm geopend met informatie over voor nieuws de servicevoorwaarden voor Google Nieuws. Privacybeleid voor Mobile Hiermee wordt een scherm geopend met informatie over het privacybeleid van Google Mobile.

Als u de telefoon voor het eerst inschakelt nadat u de SIM-kaart hebt geplaatst, wordt de telefoon automatisch geconfigureerd voor een netwerkservice: GPRS, EDGE of 3G. Als u de gebruikte netwerkverbinding wilt controleren, drukt u in het startscherm op de Menutoets en raakt u Instellingen\Draadloos en netwerk\Mobiele netwerken\Mobiele providers of Namen toegangspunten aan. Een nieuw toegangspunt maken U kunt als volgt een nieuwe GPRS-/EDGE-/3G-netwerkverbinding toevoegen aan uw telefoon: Druk op de Menutoets in het startscherm. Raak Instellingen\Draadloos en netwerken\Mobiele netwerken\Namen toegangspunten aan. Voor het Dual SIM-model selecteert u de SIM-naam in het scherm dat wordt geopend. Druk nogmaals op de Menutoets en raak Nieuwe APN aan. Geef de vereiste gegevens voor het toegangspunt op. Wanneer u klaar bent, drukt u op de Menutoets en raakt u Opslaan aan.

Instellingen vernieuwen Automatisch vernieuwen Schakel dit in om informatie voor Nieuws en weer automatisch bij te werken op de frequentie die u instelt met Vernieuwingsinterval.

Vernieuwingsinterval Raak dit aan om in te stellen hoe vaak nieuws en weer automatisch worden bijgewerkt. Vernieuwingsstatus Geeft de datum en de tijd weer van de laatste keer dat het nieuws en het weer zijn vernieuwd.

67

68

6.1.2
Data-roaming in-/uitschakelen Tijdens roaming kunt u besluiten verbinding te maken/te verbreken met een dataservice. Druk op de Menutoets in het startscherm. Raak Instellingen\SIM-beheer\Roaming\Data-roaming aan. Schakel het selectievakje SIM-kaart in of uit om dataroaming in of uit te schakelen. Wanneer Data-roaming is uitgeschakeld, kunt u nog steeds gegevens uitwisselen via een Wi-Fi-verbinding (zie sectie 6.1.2 Wi-Fi). Uw data-verbinding beperken tot alleen 2G-netwerken Om de accu te sparen en de levensduur van de accu te verlengen, kunt u instellen dat alleen 2G-netwerken (GPRS of EDGE) worden geactiveerd. Druk op de Menutoets in het startscherm. Raak Instellingen\Draadloos en netwerken\Mobiele netwerken\ Netwerkmodus. Raak Alleen GSM aan in het venster dat wordt geopend.

Wi-Fi

Met Wi-Fi kunt u verbinding maken met internet wanneer uw telefoon zich binnen het bereik van een draadloos netwerk bevindt. Zelfs als er geen SIM-kaart is geplaatst, kunt u Wi-Fi gebruiken op de telefoon. Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een draadloos netwerk Druk op de Menutoets in het startscherm. Raak Instellingen\Draadloos en netwerken\Wi-Fi aan. Schakel het selectievakje in/uit om Wi-Fi in of uit te schakelen. Raak Wi-Fi-instellingen aan. Er wordt gedetailleerde informatie over gevonden Wi-Fi-netwerken in het gedeelte Wi-Fi-netwerken weergegeven. Raak een Wi-Fi-netwerk aan waarmee u verbinding wilt maken. Als het geselecteerde netwerk beveiligd is, moet u een wachtwoord of andere referenties opgeven (u kunt contact met de netwerkprovider opnemen voor details). Raak Verbinding maken aan wanneer u klaar bent. Melding weergeven wanneer een nieuw netwerk wordt gevonden Wanneer Wi-Fi is ingeschakeld en u netwerkmeldingen hebt ingeschakeld, wordt het Wi-Fi-pictogram op de statusbalk weergegeven wanneer de telefoon een beschikbaar draadloos netwerk vindt dat binnen het bereik valt. U kunt de meldingsfunctie als volgt inschakelen: Druk op de Menutoets in het startscherm. Raak Instellingen\Draadloos en netwerken\Wi-Fi-instellingen\ Netwerkmelding aan. Schakel het selectievakje in/uit om deze functie in of uit te schakelen. Een Wi-Fi-netwerk toevoegen Wanneer Wi-Fi is ingeschakeld, kunt u naar wens nieuwe Wi-Fi-netwerken toevoegen. Druk op de Menutoets in het startscherm.

69

70

Raak Instellingen\Draadloos en netwerken\Wi-Fi-instellingen\Wi-Finetwerk toevoegen aan. Geef de naam van het netwerk en eventuele vereiste netwerkgegevens op. Raak Opslaan aan. Zodra u verbinding hebt gemaakt, wordt uw telefoon automatisch verbonden met het netwerk wanneer de telefoon zich weer binnen het bereik van dit netwerk bevindt. Een Wi-Fi-netwerk vergeten U kunt als volgt voorkomen dat de telefoon automatisch verbinding maakt met netwerken die u niet meer wilt gebruiken. Schakel Wi-Fi in als dit nog niet is gedaan. Blijf in het scherm Wi-Fi-instellingen de naam van het netwerk aanraken. Raak Netwerk niet gebruiken aan in het dialoogvenster dat wordt geopend. Een WPS-netwerk toevoegen Met WPS (Wi-Fi Protected Setup) kunnen gebruikers gemakkelijk toegang tot een Wi-Fi-netwerk krijgen door een PIN in te voeren of de drukknop te gebruiken. Druk op de Menutoets in het startscherm. Raak Instellingen\Draadloos en netwerken\Wi-Fi-instellingen\WPSverbinding aan. Voer de PIN in of gebruik de drukknop. Raak Starten aan om toegang tot een WPS-netwerk te krijgen. Proxy inschakelen Als Wi-Fi is ingeschakeld, kunt u een proxy instellen om indirecte netwerkverbindingen met andere netwerkservices te maken. Raak Instellingen\Draadloos en netwerken\Wi-Fi-instellingen\Proxy inschakelen aan. Raak Proxy-instellingen aan om de host en poort op te geven. Raak OK aan. 71

6.2

Browser..............................................................

Met de browser kunt u surfen op internet. Raak de tab Toepassingen in het startscherm aan en raak Internet aan om deze functie te openen. Naar een webpagina gaan Raak in het browserscherm het URL-vak bovenaan aan, geef het adres van de webpagina op en raak aan. Sommige web-paginas schuiven het URL invoerveld boven buiten beeld. U kunt de pagina naar beneden slepen om dit weer zichtbaar te maken. Startpagina instellen Druk op de Menutoets in het browserscherm om het optiemenu weer te geven en raak Meer\Instellingen\Startpagina instellen aan. Geef de URL op van de website die u wilt instellen als startpagina. Raak ten slotte OK aan om te bevestigen.

6.2.1

Webpagina's weergeven

Wanneer u een website opent, kunt u navigeren op webpagina's door uw vinger in een willekeurige richting over het scherm te vegen om de informatie te vinden die u wilt weergeven. In-/uitzoomen op een webpagina De zoomknop wordt geactiveerd wanneer u het scherm scrollt met uw vinger. Raak het plus- of min-teken aan de zijkant van de zoomknop aan om in of uit te zoomen. Als u snel wilt inzoomen op een gedeelte van een webpagina, dubbeltikt u op het gedeelte dat u wilt bekijken. Als u wilt teruggaan naar het normale zoomniveau, dubbeltikt u nogmaals. U kunt ook de huidige webpaginas samenknijpen.

72

Tekst op een webpagina vinden Druk op de Menutoets in het scherm met de webpagina en raak Meer\Zoeken op pagina aan. Geef de tekst of zin op die u wilt zoeken. Het eerste woord met overeenkomende tekens wordt gemarkeerd op het scherm en daaropvolgende overeenkomsten worden in een vak gezet. Raak de linker- of rechterpijl aan om naar de vorige of volgende overeenkomende items te gaan. Wanneer u klaar bent, kunt u aanraken om de zoekbalk te sluiten. Tekst op een webpagina kopiren U kunt tekst op een webpagina kopiren en plakken in e-mails of SMS-/MMSberichten. Druk op de Menutoets in het scherm met de webpagina en raak Meer\Tekst selecteren aan. Plaats uw vinger aan het begin van de tekst die u wilt kopiren en sleep uw vinger naar het einde van de gewenste tekst. Haal uw vinger van het scherm. De geselecteerde tekst wordt gemarkeerd in kleur. Raak de geselecteerde tekst aan om te kopiren. Als u de gekopieerde tekst in een e-mail of SMS-/MMS-bericht wilt plakken, blijft u het invoervak aanraken en raakt u vervolgens Plakken aan in het optiemenu. Nieuw venster openen/schakelen tussen vensters Als u wilt, kunt u meerdere vensters tegelijk openen. Als u alle geopende vensters wilt weergeven, drukt u op de Menutoets en raakt u Vensters aan. Raak Nieuw venster aan om een nieuw venster te openen. Raak het venster aan dat u wilt weergeven. Als u een venster wilt sluiten, raakt u aan in het venster dat u wilt sluiten.

Andere opties: Sluiten Alle tabbladen sluiten of de webpagina minimaliseren. (druk op de Menutoets in het scherm met de webpagina en raak Sluiten aan). Meer informatie over de huidige pagina weergeven (druk op de Menutoets in het scherm met de webpagina en raak Meer\ Pagina-informatie aan).

Paginainformatie

Doorsturen De geopende pagina's doorsturen (druk op de Menutoets in het scherm met de webpagina en raak Meer\Doorsturen aan). Terug De paginas bekijken die u hebt geopend (druk op de Menutoets in het scherm met de webpagina en raak Terug aan).

Pagina delen De huidige pagina op verschillende manieren delen met vrienden, zoals via een bericht, e-mail, Bluetooth, enzovoort (druk op de Menutoets in het scherm met de webpagina en raak Meer\ Pagina delen aan).

73

74

6.2.2

Koppelingen, geschiedenis beheren

6.2.3

Downloads beheren

Een koppeling, telefoonnummer of adres op een webpagina beheren Koppeling Raak de koppeling aan om de webpagina te openen. Blijf de koppeling aanraken om opties voor verdere bewerkingen te openen, zoals openen in een nieuw venster, koppeling opslaan, koppeling kopiren, enzovoort. Telefoonnummer Adres Raak het telefoonnummer aan om het te bellen. Raak het adres aan om Google Maps te openen en het adres te zoeken.

Downloads openen Met Downloads hebt u eenvoudig toegang tot alle bestanden die zijn gedownload via de browser, e-mail of een andere toepassing, en kunt u uw download gemakkelijker beheren en opslaan. U kunt dit menu als volgt openen: Raak de tab Toepassing in het startscherm aan en selecteer Downloads. Of: Raak de tab Toepassing in het startscherm aan en selecteer Browser. Druk op de Menutoets en raak Meer\Downloads aan.

De browsergeschiedenis weergeven Druk op de Menutoets in het browserscherm. Raak de tab Meer\Geschiedenis aan om de browsergeschiedenis weer te geven. De meest bezochte pagina's weergeven Druk op de Menutoets in het browserscherm. Raak Meer\Geschiedenis aan. Raak de tab Meest bezocht aan om uw meest bezochte pagina's weer te geven.

75

76

Een webtoepassing downloaden/uw downloads bekijken Voordat u een webtoepassing downloadt, moet u het downloaden van webtoepassingen mogelijk maken op uw telefoon (druk op de Menutoets in het startscherm, raak Instellingen\Toepassingen aan, schakel het selectievakje Onbekende bronnen in en raak OK aan om te bevestigen). Als u een bestand wilt downloaden, blijft u het item aanraken dat u wilt downloaden en raakt u vervolgens Opslaan aan in het menu dat wordt geopend. Druk op de Menutoets, raak Meer\Downloads aan, druk nogmaals op de Menutoets en raak ten slotte Alle downloads annuleren aan als u een download wilt annuleren. Als u gedownloade items wilt weergeven, drukt u op de Menutoets en raakt u Meer\Downloads aan. U kunt de lijst met gedownloade items wissen door op de Menutoets te drukken en Lijst wissen aan te raken.

Een bladwijzer openen Druk op de Menutoets en raak Bladwijzers aan. Raak op de tab Bladwijzers de bladwijzer aan die u wilt openen. U kunt de bladwijzer ook blijven aanraken en vervolgens Openen of Openen in nieuw venster aanraken. Een bladwijzer bewerken Druk op de Menutoets en raak Bladwijzers aan. Blijf op de tab Bladwijzers de bladwijzer aanraken die u wilt bewerken. Raak Bladwijzer bewerken aan. Breng uw wijzigingen aan. Wanneer u klaar bent, raakt u OK aan om te bevestigen. Blijf een bladwijzer in de lijst met bladwijzers aanraken om de volgende aanvullende opties weer te geven: Link delen Link-URL kopiren Snelkopp. toev. op startscherm Bladwijzer verwijderen De bladwijzer delen. De bladwijzerkoppeling kopiren. Een bladwijzersnelkoppeling toevoegen aan het startscherm. Een bladwijzer verwijderen.

6.2.4

Bladwijzers beheren

Een bladwijzer aan een webpagina toevoegen Open de webpagina waaraan u een bladwijzer wilt toevoegen. Druk op de Menutoets en raak Bladwijzers aan. Raak Bladwijzer toevoegen aan. Geef indien nodig de naam en locatie op en raak OK aan om te bevestigen.

77

78

6.2.5

Instellingen

Privacyinstellingen Cache wissen Raak dit aan om lokaal gecachte inhoud en databases te wissen.

U kunt een aantal instellingen aanpassen. Als u de browserinstellingen wilt openen, drukt u op de Menutoets in het browserscherm en raakt u Meer\Instellingen aan. Instellingen voor pagina-inhoud Tekengrootte Standaardzoom Pagina's openen in overzicht Tekstcodering Pop-upvensters blokkeren Afbeeldingen laden Raak dit aan om de grootte van de tekstweergave te selecteren: Minuscuul, Klein, Normaal, Groot of Enorm. Raak dit aan om het vergrotingsniveau standaard te selecteren. Schakel het selectievakje in om webpagina's uitgezoomd, in een overzicht, weer te geven. Raak dit aan om de tekencodering te selecteren. Schakel het selectievakje in om pop-upvensters te voorkomen. Schakel het selectievakje in om afbeeldingen op webpagina's weer te geven.

Geschiedenis wissen Raak dit aan om de browsergeschiedenis te wissen. Cookies accepteren Schakel het selectievakje in om toe te staan dat sites cookiegegevens opslaan en lezen. Alle cookiegegevens Raak dit aan om alle browsercookies te wissen. wissen Gegevens op Schakel het selectievakje in om gegevens op formulieren formulier onthouden te onthouden voor later gebruik. Formuliergegevens wissen Raak dit aan om alle opgeslagen formuliergegevens te wissen.

Locatie inschakelen Schakel het selectievakje in om toe te staan dat sites toegang tot uw locatie vragen. Locatietoegang ongedaan maken Beveiligingsinstellingen Wachtwoorden onthouden Wachtwoorden wissen Beveiligingswaarschuwingen weergeven Schakel het selectievakje in om gebruikersnamen en wachtwoorden voor websites te onthouden. Raak dit aan om alle opgeslagen wachtwoorden te wissen. Schakel het selectievakje in om een waarschuwing weer te geven als er een probleem is met de beveiliging van een site. Raak dit aan om locatietoegang ongedaan te maken voor alle websites.

Pagina's automatisch Schakel het selectievakje in om webpagina's aan te laten passen passen aan het scherm. Alleen liggende weergave JavaScript inschakelen Invoegtoepassingen inschakelen Openen op de achtergrond Schakel het selectievakje in om pagina's alleen in liggende stand weer te geven. Schakel het selectievakje in om JavaScript in te schakelen. Schakel het selectievakje in om invoegtoepassingen in te schakelen. Schakel het selectievakje in om nieuwe vensters achter het huidige venster te openen.

Startpagina instellen Raak dit aan om de startpagina in te stellen. 79 80

Geavanceerde instellingen Zoekengine instellen Raak dit aan om een zoekengine te selecteren die wordt gebruikt wanneer u zoektermen opgeeft in het URL-vak. Website-instellingen Raak dit aan om geavanceerde instellingen voor afzonderlijke websites weer te geven. Standaardinstellingen Raak dit aan om alle browsergegevens te wissen en alle herstellen instellingen terug te zetten op de standaardwaarden.

De apparaatnaam wijzigen Als u uw telefoon beter herkenbaar wilt maken, kunt u de telefoonnaam wijzigen die andere gebruikers te zien krijgen. Druk op de Menutoets in het startscherm. Raak Instellingen\Draadloos en netwerken\Bluetooth-instellingen\ Apparaatnaam aan. Geef een naam op en raak OK aan. Het apparaat zichtbaar maken Druk op de Menutoets in het startscherm. Raak Instellingen\Draadloos en netwerken\Bluetooth-instellingen\Kan worden gevonden aan. Schakel het selectievakje in/uit om deze functie in of uit te schakelen. Uw telefoon koppelen/verbinden met een Bluetooth-apparaat Als u gegevens met een ander apparaat wilt uitwisselen, moet u Bluetooth inschakelen en uw telefoon koppelen met het Bluetooth-apparaat waarmee u gegevens wilt uitwisselen. Druk op de Menutoets in het startscherm. Raak Instellingen\Draadloos en netwerken\Bluetooth-instellingen aan. Raak Scannen naar apparaten aan. Selecteer in de lijst een Bluetooth-apparaat waarmee u uw telefoon wilt koppelen. Lees het verzoek voor Bluetooth-koppeling en raak Koppelen aan. Als de koppeling is geslaagd, maakt uw telefoon verbinding met het apparaat. Verbinding/koppeling met een Bluetooth-apparaat ongedaan maken Blijf de apparaatnaam aanraken in het scherm met Bluetooth-instellingen. Raak Koppeling ongedaan maken of Verbinding verbreken en koppeling opheffen aan in het menu dat wordt geopend.

6.3

Verbinding maken met Bluetooth-apparaten (1)

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met klein bereik waarmee u gegevens kunt uitwisselen of verbinding kunt maken met andere Bluetoothapparaten om verschillende bewerkingen uit te voeren. Als u deze functie wilt openen, drukt u op de Menutoets in het startscherm en raakt u Instellingen\Draadloos en netwerken\Bluetooth of Bluetoothinstellingen aan. Bluetooth inschakelen Druk op de Menutoets in het startscherm. Raak Instellingen\Draadloos en netwerken\Bluetooth of Bluetoothinstellingen aan. Schakel het selectievakje in/uit om deze functie in of uit te schakelen.

(1)

U kunt het beste Alcatel Bluetooth-headsets gebruiken die zijn getest en waarvan is bewezen dat ze compatibel zijn met de telefoon. U kunt naar www.t-mobile.nl/ toestelhulp gaan voor meer informatie over Alcatel Bluetooth-headsets.

81

82

6.4

Aansluiten op een computer via USB

De microSD-kaart veilig verwijderen uit uw telefoon De microSD-kaart kan uit uw telefoon worden verwijderd wanneer de telefoon is uitgeschakeld. Druk op de Menutoets in het startscherm. Raak Instellingen\SD-kaart en telefoongeheugen. Raak SD-kaart ontkoppelen aan. U kunt de microSD-kaart nu veilig verwijderen uit de telefoon. Een microSD-kaart formatteren Druk op de Menutoets in het startscherm. Raak Instellingen\SD-kaart en telefoongeheugen. Raak SD-kaart ontkoppelen aan. U kunt een microSD-kaart alleen formatteren wanneer de kaart is ontkoppeld. Raak SD-kaart wissen aan. Raak aan op het scherm waarin u wordt gewaarschuwd dat alle inhoud wordt gewist wanneer u de microSD-kaart formatteert.

Met een USB-kabel kunt u mediabestanden en andere bestanden uitwisselen tussen de microSD-kaart van de telefoon en een computer. Verbinding maken/verbreken met de computer Verbinding maken met de computer: Gebruik de USB-kabel die bij uw telefoon is geleverd om de telefoon aan te sluiten op een USB-poort van de computer. U ontvangt een melding dat er een USB-verbinding is gemaakt. Open het venster Meldingen en raak USB-verbinding aan. Raak Koppelen aan in het dialoogvenster dat wordt geopend om te bevestigen dat u bestanden wilt overzetten. Verbinding verbreken: Ontkoppel de microSD-kaart op uw computer. Open het venster Meldingen en raak USB-opslag uitschakelen aan. Raak Uitschakelen aan in het dialoogvenster dat wordt geopend.

83

84

6.5

De mobiele data-verbinding van uw telefoon delen

U kunt de mobiele data-verbinding van uw telefoon delen met n computer via een USB-kabel (USB-tethering) of met maximaal acht apparaten tegelijk door een draagbare Wi-Fi-hotspot van uw telefoon te maken. Als u de functies gebruikt, kunnen er extra netwerkkosten in rekening worden gebracht door uw netwerkprovider. Ook kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor roaming. De data-verbinding van uw telefoon delen via USB Gebruik de USB-kabel die bij de telefoon is geleverd, om de telefoon aan te sluiten op een USB-poort van de computer. Druk op de Menutoets op het startscherm. Raak Instellingen\Draadloos en netwerken\Tethering en draagbare hotspot aan. Schakel het selectievakje USB-tethering in of uit om deze functie in of uit te schakelen. De data-verbinding van uw telefoon delen als draagbare Wi-Fi-hotspot Druk op de Menutoets op het startscherm. Raak Instellingen\Draadloos en netwerken\Tethering en draagbare hotspot aan. Schakel het selectievakje Draagbare Wi-Fi-hotspot in of uit om deze functie in of uit te schakelen.

De naam van uw draagbare hotspot wijzigen of uw draagbare hotspot beveiligen Wanneer Draagbare Wi-Fi-hotspot is geactiveerd, kunt u de naam van het Wi-Finetwerk van uw telefoon (SSID) wijzigen en het bijbehorende Wi-Fi-netwerk beveiligen. Druk op de Menutoets op het startscherm. Raak Instellingen\Draadloos en netwerken\Tethering en draagbare hotspot\Instellingen voor draagbare Wi-Fi-hotspot aan. Raak Wi-Fi-hotspot configureren aan om de netwerk-SSID te wijzigen of uw netwerkbeveiliging in te stellen. Raak Opslaan aan.

6.6

Verbinding maken met virtuele privnetwerken

Met virtuele privnetwerken (VPN's) kunt u verbinding maken met de bronnen in een beveiligde lokaal netwerk vanaf een locatie buiten dat netwerk. VPN's worden gewoonlijk gemplementeerd door ondernemingen, scholen en andere instanties zodat hun gebruikers toegang kunnen krijgen tot lokale netwerkbronnen wanneer ze zich niet op de campus bevinden of wanneer ze verbinding hebben met een draadloos netwerk. Een VPN toevoegen Druk op de Menutoets in het startscherm. Raak Instellingen\Draadloos en netwerken\VPN-instellingen\VPN toevoegen aan. Raak het type VPN aan dat u wilt toevoegen. Volg in het scherm de instructies van uw netwerkbeheerder om elke component van de VPN-instellingen te configureren. Druk op de Menutoets en raak Opslaan aan. Het VPN wordt toegevoegd aan de lijst in het scherm VPN-instellingen.

85

86

Verbinding maken/verbreken met een VPN Verbinding maken met een VPN: Druk op de Menutoets in het startscherm. Raak Instellingen\Draadloos en netwerken\VPN-instellingen aan. De VPN's die u hebt toegevoegd, worden weergegeven. Raak het VPN aan waarmee u verbinding wilt maken. Geef in het dialoogvenster eventuele vereiste referenties op en raak Verbinden aan. Verbinding verbreken: Open het venster Meldingen en raak de melding voor de VPN-verbinding aan. Een VPN bewerken/verwijderen Een VPN bewerken: Druk op de Menutoets in het startscherm. Raak Instellingen\Draadloos en netwerken\VPN-instellingen aan. De VPN's die u hebt toegevoegd, worden weergegeven. Blijf het VPN aanraken dat u wilt bewerken. Raak Netwerk bewerken aan. Als u klaar bent, drukt u op de Menutoets en raakt u Opslaan aan. Verwijderen: Blijf het VPN aanraken dat u wilt verwijderen en raak Netwerk verwijderen aan in het dialoogvenster dat wordt geopend. Raak OK aan om te bevestigen.

6.7

Internetoproepen (SIP) instellen

U kunt spraakoproepen starten/ontvangen via internet wanneer u verbonden bent met een Wi-Fi-netwerk, in plaats van via uw mobiele netwerk. U moet een geldig internetaccount configureren voordat u deze functie kunt gebruiken. Zie sectie 3.1.1 Een oproep plaatsen voor meer informatie over het starten van een internetoproep. Een internetoproepaccount toevoegen Druk op de Menutoets in het startscherm. Raak Instellingen\Oproepinstellingen\Internetoproep\Internetoproep gebruiken aan. Schakel het selectievakje in om internetoproepen in te schakelen. Raak Accounts aan en raak vervolgens de tab Account toevoegen aan. Volg in het scherm dat wordt geopend de instructies van uw serviceprovider voor internetoproepen om de instellingen voor uw account te configureren. Druk op de Menutoets en raak Opslaan aan wanneer u klaar bent. Een internetoproepaccount bewerken/verwijderen Bewerken: Druk op de Menutoets in het startscherm. Raak Instellingen\Oproepinstellingen\Internetoproep\Accounts aan. Accounts die u hebt toegevoegd, worden weergegeven; raak het account aan dat u wilt bewerken. Bewerk de gewenste instellingen. Druk op de Menutoets en raak Opslaan aan wanneer u klaar bent.

87

88

Verwijderen: Raak het account aan dat u wilt verwijderen. Raak Account verwijderen aan in het venster dat wordt geopend. Uw telefoon configureren om internetoproepen te ontvangen Inkomende internetoproepen ontvangen is standaard uitgeschakeld om stroomverbruik te verminderen. Druk op de Menutoets in het startscherm. Raak Instellingen\Oproepinstellingen\Internetoproep\Accounts\ Inkomende oproepen ontvangen aan. Schakel het selectievakje in/uit om deze functie in of uit te schakelen.

Android Market (1) ................

Android Market is een online softwarewinkel waar u toepassingen en games kunt downloaden die u kunt installeren op uw Android-telefoon. Android Market openen: Raak de tab Toepassingen aan in het startscherm en raak Market aan. De eerste keer dat u Android Market opent, wordt een scherm geopend met de servicevoorwaarden. Raak Accepteren aan om door te gaan. Druk op de Menutoets en raak Help aan om naar de Help-pagina van Android Market te gaan voor meer informatie over deze functie.

7.1

Het item zoeken dat u wilt downloaden en installeren

Op de startpagina van Android Market zijn verschillende manieren beschikbaar om toepassingen te vinden. bevat Op deze pagina worden toepassingen en games in categorien weergegeven, evenals een koppeling naar al uw downloads.

(1)

Afhankelijk van uw land en provider.

89

90

Raak Toepassingen of Spellen aan in het scherm van Android Market om door de inhoud te bladeren en selecteer vervolgens een subcategorie. In elke subcategorie kunt u items weergeven gesorteerd op Populairste betaalde, Populairste gratis of Net nieuw.
Raak dit aan om te zoeken in Android Market.

Wees vooral voorzichtig met toepassingen die toegang hebben tot veel functies of een aanzienlijke hoeveelheid van uw gegevens. Zodra u OK hebt aangeraakt om door te gaan, bent u verantwoordelijk voor de resultaten van het gebruik van dit item op uw telefoon. Als u de voortgang van de download wilt bekijken, opent u het venster Meldingen. Raak de voortgangsbalk aan en Annuleren aan in het scherm om het downloaden van het item te stoppen. Nadat het downloaden en de installatie zijn voltooid, wordt een meldingspictogram op de statusbalk weergegeven. De toepassing openen die u hebt gedownload: Raak Mijn toepassingen aan in het scherm van Android Market. Raak de genstalleerde toepassing aan in de lijst en raak Openen aan. Een toepassing kopen

Als u wilt teruggaan naar het startscherm van Android Market, voert u een van de volgende handelingen uit: Raak het Market-pictogram aan in de linkerbovenhoek van het scherm. Druk op de Menutoets om de lijst met opties weer te geven en raak Startpagina aan.

7.2

Downloaden en installeren

Downloaden en installeren: Ga naar het item dat u wilt downloaden en open het scherm met details. In dit scherm kunt u de totale beoordeling en opmerkingen over het item lezen, informatie over de ontwikkelaar bekijken, enzovoort. Druk op de Menutoets en raak Beveiliging aan om een voorbeeld te bekijken van de functies en gegevens die de toepassing op uw telefoon kan openen als u deze installeert. Raak Gratis aan.

Op Android Market zijn bepaalde toepassingen gratis, terwijl u voor andere moet betalen voordat u ze kunt downloaden en installeren. Raak de toepassing aan die u wilt kopen. Raak de prijs aan onder Installeren. Wanneer u uw eerste aankoop doet, wordt u gevraagd u aan te melden bij de betalings- en factureringsservice Google Checkout. Als uw Google Checkout-account meerdere creditcardrekeningen heeft, selecteert u een om door te gaan. Klik op de koppeling Servicevoorwaarden en lees het document door. Wanneer u klaar bent, drukt u op de Terugtoets. Schakel het selectievakje in als u akkoord gaat met de servicevoorwaarden. Raak Nu kopen onder aan het scherm aan. Als dit is voltooid, wordt de toepassing gedownload door Android.

91

92

Een teruggave aanvragen Als u niet tevreden bent over de toepassing, kunt u binnen 24 uur na de aankoop een teruggave van het aankoopbedrag aanvragen. Er worden geen kosten in rekening gebracht op uw creditcard en de toepassing wordt verwijderd. Als u van gedachten verandert, kunt u de toepassing opnieuw installeren, maar u kunt niet voor de tweede keer een teruggave aanvragen. Raak Mijn toepassingen aan op de startpagina van Android Market. Raak de toepassing aan die u wilt verwijderen. Raak OK aan in het dialoogvenster Teruggave aanvragen.Als het dialoogvenster niet wordt weergegeven, is uw proefperiode verlopen. Selecteer in het enquteformulier het antwoord dat het beste aansluit bij de reden waarom u de toepassing verwijdert en raak OK aan.

Teruggave aanvragen Druk in het scherm van Android Market op de Menutoets en raak Mijn toepassingen aan. Raak de toepassing aan die u wilt verwijderen en waarvoor u een teruggave wilt aanvragen. Raak Teruggave aanvragen aan en raak ten slotte OK aan om te bevestigen. Updatemelding Druk in het scherm van Android Market op de Menutoets en raak Instellingen. Raak het Meldingenmenu aan om te selecteren of u meldingen wilt ontvangen van updates. Beoordelen Open het scherm met details voor een toepassing en raak de sterren onder Mijn beoordeling aan. Raak het aantal sterren aan dat u wilt toewijzen en raak OK aan om te bevestigen. Markeren U kunt een ongepaste toepassing melden aan Android Market door de toepassing te markeren. Open het scherm met details voor de toepassing, scroll naar beneden en raak Markeren als ongepast aan. Geef de reden op en raak ten slotte Verzenden aan.

7.3

Uw downloads beheren

Nadat u een toepassing hebt gedownload en genstalleerd, kunt u de volgende bewerkingen uitvoeren. Bekijken Druk in het scherm van Android Market op de Menutoets en raak Mijn toepassingen aan. Verwijderen Druk in het scherm van Android Market op de Menutoets en raak Mijn toepassingen aan. Raak de toepassing die u wilt verwijderen, aan om het scherm met details te openen. Raak Verwijderen aan en raak ten slotte OK aan om te bevestigen.

93

94

8
8.1

Multimediatoepassingen
Camera ................................................................

Inzoomen/uitzoomen aan om de zoomregelaar te openen en schuif de balk om Raak het pictogram geleidelijk in of uit te zoomen. Raak het scherm twee keer aan om helemaal in of uit te zoomen. Een video opnemen Schakel vanuit de cameramodus over naar de videomodus of open de camcorder rechtstreeks vanuit de lijst met toepassingen. Positioneer eerst het voorwerp of aan om de opname te starten. Raak landschap in de beeldzoeker en raak aan om de opname te stoppen. De video wordt automatisch opgeslagen.

Uw mobiele telefoon is uitgerust met een camera en camcorder om foto's te maken en video's op te nemen. Voordat u de camera of camcorder gebruikt, moet u ervoor zorgen dat een microSD-kaart waarop alle foto's en video's kunnen worden opgeslagen, correct is genstalleerd.Vr gebruik moet u ook de bescherming van de lens verwijderen om te voorkomen dat deze de beeldkwaliteit nadelig benvloedt. Als u deze functie wilt openen, raakt u de tab Toepassingen in het startscherm aan en raakt u vervolgens Camera aan.
Instellingen Geavanceerde instellingen Locatie opslaan Witbalans Zoom Raak dit aan om afbeeldingen weer te geven of video af te spelen die u hebt gemaakt. Sleep dit omhoog of omlaag om te schakelen tussen de cameramodus en de videomodus. Raak dit aan om een foto te maken of een video op te nemen.

8.1.1

Instellingen in instelmodus

Voordat u een foto maakt/een video opneemt, kunt u een aantal instellingen in de instelmodus aanpassen. Camera-instellingen: Raak dit aan om een bladerlijst met instellingen te openen: EV, Scnemodus, Kleureffect, enzovoort. Geavanceerde Opnamemodus Raak dit aan om de opnamemodus instellingen in te stellen op Normaal, Smile Shot of Panorama. Gezichtsdetectie Raak dit aan om gezichtsdetectie in of uit te schakelen. Hiermee worden gezichten automatisch gedetecteerd en wordt het beeld scherpgesteld. Er zijn verschillende andere opties waaruit u kunt kiezen, zoals Serieopnamen, Anti-knipperen, enzovoort. Locatie opslaan Raak dit aan om het opslaan van locatie-informatie over fotos met behulp van de GPS van de telefoon in of uit te schakelen. Witbalans Raak dit aan om de kleur voor verschillende lichtomstandigheden aan te passen: Auto, Gloeilamp, Daglicht, Fluorescerend of Bewolkt. Zoom Raak dit aan om de zoomregelaar te openen en schuif de balk om geleidelijk in of uit te zoomen. 96 Instellingen

Een foto maken Het scherm dient als beeldzoeker. Positioneer eerst het voorwerp of landschap in de beeldzoeker en raak aan om de foto te maken. De foto wordt automatisch opgeslagen.

95

Video-/camcorder-instellingen: Instellingen Geavanceerde instellingen Raak dit aan om een schuiflijst met instellingen te openen: EV, Scnemodus, Kleureffect, enzovoort. Microfoon Raak dit aan om de microfoon in of uit te schakelen wanneer u een video opneemt. Raak dit aan om de frequentie in te stellen (50Hz of 60Hz).

8.2

Galerij ...................................................................

Galerij fungeert als mediaspeler waarmee u foto's kunt weergeven en video's kunt afspelen. Als u deze functie wilt openen, raakt u de tab Toepassingen in het startscherm aan en raakt u Galerij aan. Vanuit dit menu kunt u de camera openen om een foto te maken of video op te nemen.
Raak dit aan om de camera te openen.

Antiknipperen Witbalans

Raak dit aan om de kleur in verschillende lichtomstandigheden aan te passen: Auto, Gloeilamp, Daglicht, Fluorescerend of Bewolkt. Raak dit aan om de zoomregelaar te openen en schuif de balk om geleidelijk in of uit te zoomen.

Zoom

Druk op de Menutoets in de kadermodus. De volgende opties zijn beschikbaar: Galerij Naar camera/video Camera wijzigen Raak dit aan om Galerij te openen. Raak dit aan om te schakelen tussen camera en video. Raak dit aan om te schakelen tussen de camera aan de voorzijde (1) en de camera aan de achterzijde.

Knijp het album samen met twee vingers en spreid uw vingers uit elkaar.

Schuif naar links of rechts om meer albums te bekijken.

(1)

Afhankelijk van uw model.

97

98

Een foto weergeven/een video afspelen Foto's en video's worden weergegeven in albums in Galerij.
Raak de balk aan en schuif deze om te schakelen. Hiermee wordt de albumweergave gewijzigd van raster in stapel.

Werken met foto's U kunt werken met foto's door ze te draaien of bij te snijden, te delen met vrienden, in te stellen als contact-ID of achtergrond, enzovoort. Zoek de foto waarmee u wilt werken en druk op de Menutoets in het volledige fotoscherm.

Sleep naar links of rechts om snel door het album te bladeren.

Raak de foto/video aan om deze weer te geven of af te spelen. U kunt ook de vorige of volgende afbeelding/video weergeven door naar links of rechts te schuiven.

Als u een foto wilt bijsnijden, raakt u een foto aan om de bedieningselementen weer te geven, drukt u op de Menutoets en raakt u Meer\Bijsnijden aan. Het bijsnijdkader wordt in het midden van de foto weergegeven. Selecteer het gedeelte dat u wilt bijsnijden en raak Opslaan aan. Batchbewerking Galerij bevat een functie voor meervoudige selectie, zodat u kunt werken met foto's/video's in batches. Open het hoofdvenster van Galerij, druk twee keer op Menu en schakel het selectievakje in bij het bestand waarmee u wilt werken. Voer vervolgens verdere acties uit, zoals verwijderen, delen, enzovoort.

99

100

8.3

YouTube ................................................................

8.3.1

Video's bekijken

YouTube is een online service voor het delen van video's waarmee de gebruiker video's kan downloaden, delen en weergeven. Het ondersteunt een streamingfunctie waarmee u video's bijna meteen nadat het downloaden vanaf internet is begonnen, kunt gaan bekijken. Als u deze functie wilt openen, raakt u de tab Toepassingen aan in het startscherm en raakt u YouTube aan. Omdat YouTube een online videoservice is, heeft uw telefoon een netwerkverbinding nodig voor toegang.
Raak dit aan om een video te zoeken. Raak dit aan om een video op te nemen.

Raak een video aan om deze af te spelen. Raak het afspeelscherm voor video's aan om afspeelknoppen weer te geven waarmee u de video kunt onderbreken, vooruitspoelen of terugspoelen of sleep de voortgangsbalk naar het punt dat u wilt bekijken. Als u het afspeelscherm voor video's wilt afsluiten, drukt u op de Terugtoets om terug te gaan naar de videolijst.

8.4

Muziek...................................................................

Met dit menu kunt u muziekbestanden afspelen die op de microSD-kaart in uw telefoon zijn opgeslagen. Muziekbestanden kunnen worden gedownload van een computer naar de microSD-kaart met een USB-kabel. Als u deze functie wilt openen, raakt u de tab Toepassingen in het startscherm aan en raakt u Muziek aan. U kunt vier bibliotheken vinden waarin alle liedjes zijn geclassificeerd: Artiesten, Albums, Nummers en Afspeellijsten. Raak een categorie aan en bekijk de lijst. Met behulp van de toets Zoeken kunt u gemakkelijk in bibliotheken zoeken naar nummers die u wilt afspelen.

Als u op de Menutoets drukt in het YouTube-scherm, kunt u video's beoordelen, delen, labelen als favoriet, enzovoort. Ga naar de YouTube-website voor meer informatie over deze functies: www.YouTube.com

Als u een liedje wilt verwijderen, drukt u op de Menutoets in het afspeelscherm en raakt u Verwijderen aan om het te verwijderen van de microSD-kaart. U kunt een liedjes ook instellen als beltoon. Druk op de Menutoets in het afspeelscherm om het optiemenu weer te geven en raak Gebruiken als beltoon aan.

101

102

8.4.1

Muziek afspelen

8.4.3

Geluidseffecten gebruiken

Raak in een van de vier bibliotheekscherm een liedje aan om het af te spelen.

Als Geluidseffecten is geactiveerd, worden liedjes afgespeeld met de verschillende filters die door u zijn ingesteld. Druk op de Menutoets en raak Geluidseffecten aan om het instellingenscherm te openen. Schakel Geluidseffecten inschakelen in om deze functie in te schakelen. Raak de naam van het geluidseffect aan om dit in te stellen en markeer het om het te activeren. 8.4.4 Werken met afspeellijsten

Met afspeellijsten kunt u gemakkelijk alle liedjes organiseren die op de kaart zijn opgeslagen. U kunt een nieuwe afspeellijst maken, een liedje aan de lijst toevoegen, de volgorde van de lijst aanpassen en een afspeellijst verwijderen of hernoemen. Een afspeellijst maken Druk op de Menutoets in het afspeelscherm om het optiemenu weer te geven en raak Toev. aan afspeellijst aan. Raak vervolgens Nieuw aan, geef de naam op en raak ten slotte Opslaan aan. De volgorde van liedjes in een afspeellijst wijzigen Open een afspeellijst en sleep een liedje omhoog of omlaag om de volgorde in de afspeellijst te wijzigen. Een liedje of afspeellijst verwijderen Ga naar het liedje of de afspeellijst die u wilt verwijderen, blijf het item aanraken of druk op de Menutoets in het afspeelscherm om het optiemenu te weer te geven en raak Verwijderen aan. De naam van een afspeellijst wijzigen Ga naar de afspeellijst waarvan u de naam wilt wijzigen, blijf deze aanraken om het optiemenu weer te geven en raak Naam wijzigen aan. Wanneer u klaar bent, raakt u Opslaan aan. 104

Raak dit aan om de huidige afspeellijst in de shufflemodus af te spelen (tracks worden in willekeurige volgorde afgespeeld). Raak dit aan om de huidige afspeellijst te openen. Raak dit aan om de herhalingsmodus te wijzigen: niet herhalen, de afspeellijst herhalen of de huidige track herhalen. Raak dit aan om naar de volgende track te gaan in het album, de afspeellijst of de shufflemodus. Raak dit aan om het afspelen te onderbreken/hervatten. Raak dit aan om naar de vorige track te gaan in het album, de afspeellijst of de shufflemodus. Raak dit aan om songteksten weer te geven.

Volume aanpassen Als u het volume wilt aanpassen, kunt u op de toets Volume omhoog en Volume omlaag drukken.

8.4.2

Party shuffle gebruiken

Alle liedjes worden standaard op volgorde afgespeeld. Wanneer Party shuffle is geactiveerd, worden bepaalde nummers geselecteerd en in willekeurige volgorde afgespeeld. Druk op de Menutoets en raak Party shuffle aan om deze functie in te schakelen. Als u deze wilt uitschakelen, drukt u nogmaals op de menutoets en raakt u Party shuffle uit aan. 103

9
9.1
9.1.1

Google Maps .........................


Mijn locatie ophalen
Een gegevensbron selecteren om Mijn locatie vast te stellen

Als u wilt in- of uitzoomen op een kaart, raakt u het plus- of min-teken van de zoomknop aan. U kunt ook in-/uitzoomen door te dubbeltikken op een locatie op het scherm. Druk op de Menutoets en raak Kaart wissen aan om de kaartgeschiedenis te wissen.

9.2

Een locatie zoeken

Druk op de Menutoets in het startscherm en raak Instellingen\Locatie aan. Schakel het selectievakje Draadloze netwerken gebruiken in om mobiele en/ of Wi-Fi-netwerken in te stellen als gegevensbron voor Mijn locatie. Of schakel het selectievakje GPS-satellieten gebruiken in om GPS in te stellen als gegevensbron voor Mijn Locatie. U kunt ook GPS EPO-ondersteuning of A-GPS inschakelen om de tijd voor GPS locatie-bepaling te versnellen.

Terwijl u een kaart weergeeft, drukt u op de Menutoets en raakt u Zoeken aan. U kunt ook op de Zoektoets op het toetsenbord drukken om de zoekfunctie in te schakelen. Geef in het zoekvak een adres, plaats of lokaal bedrijf op. Raak het zoekpictogram aan. Na enige tijd worden uw zoekresultaten weergegeven op de kaart met markeringen met letterlabels.

9.1.2

Google Maps openen en Mijn locatie weergeven

Raak de tab Toepassingen in het Startscherm aan en raak Maps aan. Raak aan op de zoekbalk om uw locatie te bepalen.

De kaart wordt gecentreerd rondom een blauwe stip in een blauwe cirkel. Uw daadwerkelijke positie bevindt zich binnen de blauwe cirkel.

U kunt een markering aanraken om een ballon met een label te openen. Raak de ballon aan om een scherm met nuttige informatie over de locatie te openen.

Als u de kaart wilt verplaatsen, sleept u de kaart met uw vinger. 105 106

9.3

Een ster toekennen aan een locatie

9.4
9.4.1

Net zoals u een bladwijzer aan een webpagina op internet kunt toevoegen, kunt u een ster aan een positie op de kaart toekennen voor later gebruik.

Een routebeschrijving voor autorijden, openbaar vervoer of lopen ophalen


Voorgestelde routes voor uw reis ophalen

9.3.1

Een ster toekennen aan een locatie (of de ster verwijderen)

Druk op de Menutoets in het kaartscherm en raak Route aan.

Blijf een locatie op een kaart aanraken. Raak het adresvak aan dat wordt geopend. Raak de grijze ster boven aan het scherm aan om een ster toe te kennen aan de locatie. (Of raak een gouden ster aan om de ster voor die locatie te verwijderen.)

9.3.2

Een lijst met plaatsen met ster weergeven

Raak de invoerbalk of aan om uw startpunt op een van de volgende manieren te bewerken: een adres invoeren, mijn huidige locatie gebruiken, een startpunt op een kaart selecteren, een plaats met ster selecteren, een adres uit uw contacten selecteren of de zoekgeschiedenis gebruiken. Voer dezelfde handeling uit voor het eindpunt. Als u de routebeschrijving voor de terugreis wilt weergeven, drukt u op de Menutoets en raakt u Omkeren aan. Selecteer vervolgens een vervoersmodus: autorijden, openbaar vervoer of lopen. Raak ten slotte Routebeschrijving vragen aan. Er wordt een aantal voorgestelde routes in een lijst weergegeven. Raak een van de routes aan om de bijbehorende gedetailleerde aanwijzingen weer te geven. Als u de terugreis wilt ophalen voor een route die u al hebt, kunt u het routevenster van die route openen en Omkeren selecteren. U hoeft het start- en eindpunt niet opnieuw op te geven.

Druk op de Menutoets in het kaartscherm en raak Mijn plaatsen aan. De lijst met uw plaatsen met ster en de bijbehorende adressen wordt geopend. Raak een locatie in de lijst aan om deze weer te geven. Druk op de Menutoets en raak Vernieuwen aan om de lijst bij te werken.

107

108

9.4.2

Een voorbeeld van de voorgestelde routes bekijken en de gewenste of meest geschikte route kiezen

9.4.5

Verkeersomstandigheden op uw route weergeven

U kunt een voorbeeld van elke afslag tijdens uw route bekijken in de navigatieweergave, satellietweergave en andere weergaven. Raak een linker- of rechterpijl aan om het voorbeeld van het vorige of volgende gedeelte van de route te bekijken. U kunt een routebeschrijving per afslag in een lijst weergeven door aan te raken en op de Terugtoets te drukken om terug te gaan naar de vorige weergave. Wanneer u een gewenste of meest geschikte route selecteert, zijn afstand en tijd de twee belangrijkste factoren waarmee u rekening moet houden. De afstand en geschatte tijd worden boven aan het routescherm weergegeven.

In de linkerbenedenhoek van de navigatieweergave geeft een verkeerslicht de algehele verkeersomstandigheden op uw route aan, naast de geschatte aankomsttijd op uw bestemming. U kunt ook de verkeersomstandigheden voor elk segment van uw route weergeven. Raak het verkeerslicht in de linkerbenedenhoek van de navigatieweergave aan. Uw route wordt geopend in de verkeersweergave, met kleurcodering om het verkeer onderweg aan te geven. Raak het navigatiepictogram aan om terug te gaan naar uw huidige locatie in de navigatieweergave.

9.4.6

Een alternatieve route voor uw bestemming ophalen

9.4.3

Zoeken naar locaties langs uw route

Als het verkeer op uw huidige route langzaam rijdt, of als u gewoon een andere route wilt proberen, kunt u een alternatieve route opvragen van Google Maps met navigatie per afslag. Druk op de Menutoets en raak Routegegevens aan. Raak het pictogram voor de alternatieve route aan. Er wordt een alternatieve route op de kaart getekend.

Zie sectie 9.2 voor gedetailleerde informatie.

9.4.4

Routevoortgang weergeven en geschatte aankomsttijd berekenen

9.5

Rangschikking van lagen

Als u uw routevoortgang wilt weergeven, bepaalt u Mijn locatie en zoomt u uit tot de hele route op n scherm wordt weergegeven. De afgelegde en nog af te leggen afstanden worden weergegeven. Open nog een routescherm op basis van uw huidige en beoogde bestemmingslocaties. De geschatte aankomsttijd wordt in de resultaten weergegeven. Houd er rekening mee dat de geschatte aankomsttijd niet beschikbaar is voor de openbaar vervoersmodus.

Met Lagen kunt u locaties en aanvullende informatie als overlay bekijken op de kaart. U kunt meerdere lagen toevoegen of alleen bepaalde lagen verwijderen. U kunt dus zelf bepalen welke informatie u op de kaart wilt weergeven.

9.5.1

Meerdere lagen weergeven

Raak aan op de zoekbalk Alle beschikbare lagen worden weergegeven (zoals Verkeer, Satelliet, Latitude, enzovoort). Selecteer de laag die u wilt weergeven.

109

110

9.5.2

Street View openen voor een locatie

9.6.1

Aanmelden bij Latitude

Blijf een locatie aanraken om een ballon met het adres en een Street Viewminiatuur weer te geven. Raak de ballon aan en raak Street View aan.

Druk op de Menutoets in het kaartscherm. Raak Aanmelden bij Latitude aan. Wanneer u zich hebt aangemeld bij Latitude, verandert het menu-item in Latitude. Als u Latitude wilt openen, drukt u op de Menutoets in het kaartscherm en raakt u Latitude aan.

9.5.3

De kaart wissen

Nadat u een routebeschrijving hebt opgehaald of hebt gezocht op een kaart, kunt u de getekende markeringen/lagen wissen. Druk hiervoor op de Menutoets in het kaartscherm en raak Kaart wissen aan.

9.6.2

Vrienden uitnodigen om hun locaties te delen

9.6

Aanmelden bij Latitude om locaties van uw vrienden te bekijken en uw locatie met hen te delen

Met Google Latitude kunt u het volgende doen: De locaties van uw vrienden weergeven op een kaart of in een lijst. Snel contact opnemen met uw vrienden via een SMS-bericht, chatbericht of telefoontje. Uw locatie delen, instellen, verbergen of afmelden voor Google Latitude. Beheren wie uw locatie mag zien en met welke mate van detail. De Latitude-widget toevoegen aan het startscherm zodat u vrienden in de buurt in n oogopslag kunt zien.

Druk op de Menutoets in het Latitude-scherm en raak Vrienden toevoegen aan. Raak Selecteren uit contacten of Toevoegen via e-mailadres aan. Nadat u de gewenste contacten hebt geselecteerd, raakt u Vrienden toevoegen onder aan het scherm aan. Wanneer u klaar bent, wordt een uitnodiging verzonden naar de vrienden die u wilt uitnodigen. U kunt een van de volgende opties selecteren om te reageren op een uitnodiging:
Accepteren en mijn locatie ook delen U en uw vriend kunnen elkaar locatie delen.

Accepteren, maar mijn U kunt de locatie van uw vriend bekijken, maar de locatie verbergen betreffende vriend kan uw locatie niet zien. Niet accepteren Er worden geen locaties gedeeld tussen u en uw vriend.

9.6.3

De locaties van uw vrienden bekijken

U kunt de locaties van uw vrienden op een kaart of in een lijst weergeven.


Kaartweergave Wanneer Google Maps is geopend, worden de locaties van uw vrienden weergegeven met hun fotopictogram, zodat u ze gemakkelijk kunt herkennen. Druk op de Menutoets in het kaartscherm en raak Latitude aan. Uw vrienden worden weergegeven in een lijst.

Lijstweergave

111

112

9.6.4

Contact maken met uw vrienden

9.6.5

Bepalen wat u deelt

Selecteer een contact. U kunt communiceren van uw vriend en privacyopties instellen. Op kaart weergeven De locatie van de vriend op de kaart weergeven. Chatten via Google Talk E-mail verzenden Routebeschrijving Verbergen voor deze vriend Alleen locatie op stadsniveau delen Verwijderen Een chatbericht naar de vriend sturen. Een e-mail naar de vriend sturen. Een routebeschrijving naar de locatie van de vriend weergeven. Instellen dat uw locatie wordt verborgen voor deze vriend. Instellen dat locaties alleen op stadsniveau en niet op straatniveau, enzovoort worden gedeeld. Deze vriend verwijderen uit uw lijst en het delen van gegevens met deze vriend stopzetten.

U kunt bepalen welke gegevens u wilt delen met uw vrienden. Druk op de Menutoets in het kaartscherm, raak Latitude aan, raak uw eigen naam aan en raak Privacy-instellingen bewerken. aan. U kunt kiezen uit de volgende opties: Uw locatie detecteren Laat Latitude uw locatie automatisch detecteren wanneer u onderweg bent. Uw locatie instellen Uw locatie niet bijwerken Locatiegeschiedenis inschakelen Selecteer handmatig een locatie op de kaart. Verberg uw locatie voor al uw vrienden. Locatiegeschiedenis wordt niet met anderen gedeeld.

Afmelden bij Latitude Schakel Latitude uit en stop het delen.

113

114

10
10.1

Overige functies .....................

10.2

Geluidsrecorder ...................................................

Als u deze functie wilt openen, raakt u de tab Toepassingen in het Startscherm aan en raakt u Geluidsrecorder aan. Met Geluidsrecorder kunt u gedurende seconden/uren spraak/geluid opnemen.

Bestandsbeheer ...................................................

Als u deze functie wilt openen, raakt u de tab Toepassingen in het startscherm aan en raakt u Bestandsbeheer aan. Bestandsbeheer werkt met uw SD-kaart in plaats van het telefoongeheugen. Als u dit wilt gebruiken, moet u eerst de SD-kaart installeren. Zie pagina 15 voor instructies voor het plaatsen van de SD-kaart. Met Bestandsbeheer worden alle gegevens op de microSD-kaart weergegeven, waaronder toepassingen, mediabestanden gedownload vanuit Android Market, YouTube of andere locaties, video's, foto's of geluidsfragmenten die u hebt opgenomen, andere gegevens die zijn overgedragen via Bluetooth, USB-kabel, enzovoort. Wanneer u een toepassing downloadt van de pc naar de microSD-kaart, kunt u de toepassing opzoeken in Bestandsbeheer en deze vervolgens aanraken om de toepassing op uw telefoon te installeren. Met Bestandsbeheer kunt u de volgende algemene handelingen op efficinte wijze uitvoeren: (sub)map maken, map/bestand openen, weergeven, naam wijzigen, kopiren, verwijderen, afspelen, delen, enzovoort.

10.3

FM-radio ..............................................................

Uw toestel beschikt over een radio (1) met RDS (2)-functie. U kunt de toepassing gebruiken als een gewone radio met voorkeur zenders of met gelijktijdige informatie over het radioprogramma waarnaar u luistert als u afstemt op zenders die de Radio-tekst dienst aanbieden. Als u deze functie wilt openen, raakt u de tab Toepassingen in het startscherm aan en raakt u FM-radio aan. Bij de radio werkt uw headset als antenne. U moet deze daarom altijd op uw telefoon aansluiten.
Raak dit aan om de audiomodus te schakelen tussen luidspreker en headset. Raak dit aan om af te spelen/ te stoppen Raak dit aan om de lijst met opgeslagen kanalen te openen en weer te geven Raak dit aan om de huidige zender toe te voegen aan uw favorieten. Raak dit aan om naar het volgende opgeslagen kanaal te gaan Raak dit aan om 0,1 MHz omlaag te gaan Raak dit aan om naar het vorige opgeslagen kanaal te gaan

Raak dit aan om 0,1 MHz omlaag te gaan

(1)

(2)

De kwaliteit van het radiogeluid hangt af van de ontvangst-mogelijkheden op de plaats waar u bent. Verschilt per netwerkprovider en markt.

115

116

Beschikbare opties:

10.6
Sluiten Zoeken RDS-instellingen (1) De radio uitschakelen. Raak dit aan om alle beschikbare zenders automatisch te zoeken. Schakel het selectievakje in om de functie in te schakelen.

Verkeersmanager...............................................

Als u deze functie wilt openen, raakt u de tab Toepassing in het startscherm aan en raakt u Verkeersmanager aan. Met Verkeersmanager kunt u de gegevens controleren die u hebt gebruikt, inclusief algemene oproepen, berichten en toepassingen, waardoor u extra kosten van uw netwerkprovider kunt voorkomen.

10.7 10.4 Accu besparen ...................................................


Als u deze functie wilt openen, raakt u de tab Toepassing in het startscherm aan en raakt u Accu besparen aan. Accu besparen bevat een nauwkeurig overzicht van het accugebruik en biedt een efficinte manier van stroombesparing met verschillende accu-instellingen en het uitschakelen van niet-essentile taken.

Alcatel Help .......................................................

Als u deze functie wilt openen, raakt u de tab Toepassing in het startscherm aan en raakt u Alcatel Help aan. Alcatel Help helpt u wanneer u vragen hebt of wanneer u hulp nodig hebt bij het gebruik van de telefoon.

10.8

Overige toepassingen (1) .............................................

10.5

Instelwizard .......................................................

Als u deze functie wilt openen, raakt u de tab Toepassing in het startscherm aan en raakt u Instelwizard aan. Met Instelwizard kunt u uw telefoon op meerdere manieren instellen: taal, invoermethode, mobiele gegevensverbinding, account instellen en synchroniseren, systeemupdate, enzovoort. Deze wordt ook uitgevoerd de eerste keer dat u uw telefoon inschakelt.

De voorgaande toepassingen in deze sectie zijn vooraf genstalleerd op uw telefoon. Raadpleeg de brochure die bij de telefoon is geleverd voor een korte inleiding tot de vooraf genstalleerde toepassingen van derden. Via Android Market kunt u nog duizenden andere toepassingen van derden downloaden naar uw telefoon.

(1)

Verschilt per netwerkprovider en markt.

(1)

De beschikbaarheid van toepassingen is afhankelijk van uw land en provider.

117

118

11
11.1

Berichten

Instellingen ........................

Standaard-SIM instellen voor het verzenden van een bericht. Dataverbinding U kunt de dataverbinding instellen via SIM1/SIM2 of Uit selecteren om te voorkomen dat uw telefoon gegevens verzendt op mobiele netwerken. Dit is handig om te voorkomen dat er aanzienlijke kosten in rekening worden gebracht voor gegevensgebruik op mobiele netwerken van lokale providers, met name als u geen abonnement voor mobiele gegevens hebt op een van de SIMs.

Als u deze functie wilt openen, raakt u de tab Toepassingen in het startscherm aan en raakt u Instelling aan in de lijst met toepassingen. U kunt ook op de Menutoets drukken in het startscherm en Instellingen aanraken.

SIM-beheer

11.1.1 SIM information


Schakel het selectievakje van de SIM-kaart in om deze instelling in te schakelen. Raak de SIM-naam aan de linkerkant aan om details te bewerken. SIM-naam bewerken Telefoonnummer opgeven Achtergrondkleur instellen Nummers weergeven Raak dit aan om een SIM-naam in te voeren. Raak dit aan om het telefoonnummer in te stellen. Raak dit aan om de achtergrondkleur voor de SIMkaart in te stellen. Raak dit aan om de manier te selecteren waarop nummers worden weergegeven.

11.1.3 Algemene instellingen


Roaming Dataroaming Als u geen gegevens hoeft te verzenden op de mobiele netwerken van andere providers, schakelt u het selectievakje uit om te voorkomen dat er aanzienlijke kosten voor roaming in rekening worden gebracht. Herinnering instellen: En keer, Altijd, Nooit.

Roaming herinnering weergeven

11.1.2 Standaard-SIM
Raak dit aan om de gewenste standaard-SIM in te stellen. Spraakoproep Standaard-SIM instellen voor het maken van een spraakoproep. Video-oproep
(1)

11.2

Draadloos en netwerken

11.2.1 Vliegtuigmodus
Schakel het selectievakje Vliegtuigmodus aan om in n keer alle draadloze verbindingen, waaronder Wi-Fi, Bluetooth en meer, uit te schakelen.

Standaard-SIM instellen voor het maken van een video-oproep.


(1)

Verschilt per netwerkprovider en markt.

119

120

11.2.2 Wi-Fi
Met Wi-Fi kunt u nu op internet surfen zonder uw SIM-kaart te gebruiken wanneer u zich binnen het bereik van een draadloos netwerk bevindt. U hoeft alleen het scherm Wi-Fi-instellingen te openen en een toegangspunt te configureren om uw telefoon te verbinden met het draadloze netwerk. Zie sectie 6.1.2 Wi-Fi voor gedetailleerde instructies voor het gebruik van Wi-Fi.

Zie sectie 6.6 Verbinding maken met virtuele privnetwerken voor meer informatie over VPN.

11.2.6 Mobiele netwerken


Gegevensgebruik Raak dit aan om weer te geven hoeveel gegevens zijn verzonden over een mobiel netwerk in de huidige periode voor een bepaalde SIM-kaart. U kunt de waarde voor gegevensgebruik ook opnieuw instellen. Netwerkmodus Met dit menu kunt u uw voorkeursnetwerk selecteren. Toegangspuntnamen Raak dit aan om de lijst Toegangspuntnamen te openen, waarin u de gegevensverbinding kunt controleren die u gebruikt. U kunt ook een APN toevoegen/verwijderen/bewerken (1). (zie sectie 6.1.1 GPRS/EDGE/3G) Netwerkproviders Raak dit aan om een netwerkprovider te selecteren.

11.2.3 Bluetooth
Via Bluetooth kan uw telefoon over korte afstand gegevens (video's, afbeeldingen, muziek en meer) uitwisselen met een andere Bluetooth-apparaat (telefoon, computer, printer, headset, carkit en meer). Zie sectie 6.3 Verbinding maken met Bluetooth-apparaten voor meer informatie over Bluetooth.

11.2.4 Tethering en draagbare hotspot


Met deze functie kunt u de mobiele data-verbinding van uw telefoon delen via USB of als draagbaar Wi-Fi-toegangspunt (zie sectie 6.5).

11.2.5 VPN-instellingen
Een mobiel virtueel privnetwerk (mobiel VPN of mVPN) voorziet mobiele apparaten van toegang tot netwerkbronnen en softwaretoepassingen in hun thuisnetwerk, wanneer ze verbinding maken via andere draadloze of bedrade netwerken. Mobiele VPN's worden gebruikt in omgevingen waarin werknemers toepassingssessies altijd en gedurende de hele werkdag open moeten houden, terwijl de gebruiker verbinding maakt via verschillende draadloze netwerken, gaten in de dekking tegenkomt of zijn apparaten uitschakelt en weer inschakelt om de levensduur van de accu te verlengen. Een conventionele VPN kan dergelijke gebeurtenissen niet doorstaan, omdat de netwerktunnel wordt verstoord, waardoor de verbinding van toepassingen kan worden verbroken, er een time-out of storing kan optreden of het apparaat zelf kan crashen.

11.2.7 Voorkeuren voor GPRS-overdracht


U kunt ook verbinding maken met een GPRS-service en GSM-service (spraak, SMS), maar u kunt er slechts een tegelijk gebruiken. Schakel het selectievakje voor Voorkeuren voor GPRS-overdracht in om gegevensoverdracht tijdens een spraakoproep te voorkomen.

(1)

De beschikbaarheid van toepassingen is afhankelijk van uw land en provider.

121

122

11.3

Oproepinstellingen

11.3.2 Video-oproep (1)


Foto om lokale video te vervangen Camera aan achterzijde inschakelen Peer-video groter dan lokale video Uitgaande video-oproep Inkomende videooproep Doorschakelen Blokkering Extra instellingen U kunt een foto uitzoeken in uw collectie die wordt weergegeven wanneer de Camera niet bereikbaar is. Raak dit aan om schakelen tussen de cameras aan de voorzijde en de achterzijde in te schakelen. Raak dit aan om een grotere weergave van peer in te schakelen. Raak dit aan om een lokale video weer te geven wanneer u iemand belt. Raak dit aan om een lokale video weer te geven wanneer u een inkomende oproep ontvangt. Zie sectie 11.3.1 Spraakoproep Zie sectie 11.3.1 Spraakoproep Zie sectie 11.3.1 Spraakoproep

Gebruik Oproepinstellingen om normale oproepinstellingen en andere speciale functies van uw provider te configureren. U kunt Oproepinstellingen ook gebruiken om de telefoon te configureren zodat er alleen uitgaande oproepen naar bepaalde vaste telefoonnummers kunnen worden geplaatst.

11.3.1 Spraakoproep
Voicemail Service voor voicemail Instellingen voor voicemail Hiermee wordt een dialoogvenster geopend waarin u de voicemailservice van uw provider of een andere service kunt selecteren. Als u de voicemailservice van uw provider gebruikt, wordt hiermee een dialoogvenster geopend waarin u het telefoonnummer kunt invoeren dat wordt gebruikt voor het afluisteren en beheren van uw voicemail. U kunt een komma (,) opgeven om een pauze in het nummer in te voegen, bijvoorbeeld om een wachtwoord toe te voegen na het telefoonnummer.

11.3.3 Internetoproep
Zie sectie 6.7 Internetoproepen (SIP) configureren voor meer informatie over internetoproepen.

Doorschakelen Raak dit aan om te configureren hoe uw oproepen worden doorgeschakeld wanneer u bezig bent, niet reageert of niet bereikbaar bent. Blokkering Raak dit aan om de instelling voor Blokkering te configureren. Schakel het selectievakje in om blokkeringen op inkomende en uitgaande gesprekken te activeren. Extra instellingen Hiermee wordt een venster geopend waarin u kunt instellen of uw telefoonnummer wordt weergegeven wanneer u belt. Wachtende oproep Schakel het selectievakje in als u meldingen wilt ontvangen van een nieuwe inkomende oproepen. 123 Mijn nummer

11.3.4 Andere instellingen


Vaste nummers Vaste nummers (FDN; Fixed Dialing Number) is een servicemodus van de SIM-kaart, waarmee uitgaande oproepen worden beperkt tot bepaalde telefoonnummers. Deze nummers worden toegevoegd aan de FDN-lijst. De meest algemene, praktische toepassing van FDN is voor ouders om de telefoonnummers te beperken die hun kinderen kunnen bellen. Uit beveiligingsoverwegingen wordt u gevraagd de SIM PIN2-code in te voeren om FDN in te schakelen. Deze code ontvangt u gewoonlijk van uw serviceprovider of de fabrikant van de SIM-kaart.
(1)

Afhankelijk van uw model.

124

Oproepkosten Raak dit aan om Kosten laatste oproep/Totale kosten/Maximumkosten/ Kosten opnieuw instellen/Valuta en prijs per eenheid instellen weer te geven, aan te passen of opnieuw in te stellen. Regioberichten Schakel de ontvangst van regioberichten in door het selectievakje Regioberichten in te schakelen. U kunt een reeks aanpasbare instellingen voor regioberichten openen door Regiobericht-instellingen aan te raken. Minuutherinnering Schakel het selectievakje in om minuutherinneringen in te schakelen bij elke 50 seconden van elke minuut tijdens een oproep. Telefooninstellingen Als u een oproep wilt weigeren met SMS kunt u Telefooninstellingen aanraken om een standaardbericht te bewerken of u kunt deze optie selecteren om een bericht te bewerken voor verzending. TTY-instellingen De TTY-modus kan worden gebruikt door personen die doof zijn, slechthorend zijn of een spraakgebrek hebben. Nadat de mobiele telefoon en het TTY-apparaat zijn verbonden, wordt verbinding gemaakt met een omzetservice, die inkomende spraak omzet naar tekst voor de persoon die het TTY-apparaat gebruikt en die uitgaande tekst van het TTY-apparaat omzet naar spraak voor de andere persoon die deelneemt aan de conversatie.

11.4

Audioprofielen

Gebruik de instellingen voor Audioprofielen om beltonen te configureren voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen. Als u de standaardinstellingen wilt herstellen, drukt u op de Menutoets en raakt u Standaardinstellingen herstellen aan.

11.4.1 Algemeen
Als u de geluidsinstellingen binnen een profiel wilt aanpassen, raakt u Algemeen aan om de volgende functies weer te geven door omhoog/omlaag te scrollen. Schakel het selectievakje rechts naast de naam van het profiel in om de actie te activeren wanneer u klaar bent. Schakel het selectievakje in om de telefoon te laten trillen voor inkomende oproepen. Volume Raak dit aan om het volume voor inkomende oproepen, alarm en meldingen in te stellen. Beltoon spraakoproep Raak dit aan om uw standaardbeltoon voor inkomende spraakoproepen in te stellen. Beltoon video-oproep Raak dit aan om uw standaardbeltoon voor inkomende video-oproepen in te stellen. Trillen Beltoon voor meldingen Aanraaktonen Hoorbare selectie Geluid schermvergrendeling Haptische feedback Raak dit aan om de standaardbeltoon voor meldingen in te stellen. Schakel het selectievakje in om tonen weer te geven wanneer u het toetsenblok gebruikt. Schakel het selectievakje in om geluid weer te geven wanneer u keuzes op het scherm maakt. Schakel het selectievakje in om geluiden af te spelen wanneer het scherm wordt vergrendeld en ontgrendeld. Schakel het selectievakje in om de telefoon te laten trillen wanneer u op functietoetsen drukt en bepaalde acties in de gebruikersinterface uitvoert. 126

125

11.4.2 Stil
Met dit profiel worden alle geluiden behalve media en herinneringen uitgeschakeld.

11.6

Locatie

11.4.3 Vergadering
Wanneer u deze optie hebt geselecteerd, zijn beltonen en pieptonen op de telefoon uitgeschakeld, tenzij er een alarm is ingesteld. Bij een nieuwe gebeurtenis trilt de telefoon.

Gebruik de instellingen bij Locatie om uw voorkeuren voor het gebruiken en delen van uw locatie in te stellen wanneer u zoekt naar informatie en locatiebewuste toepassingen, zoals Google Maps, gebruikt.

11.6.1 Mijn locatie


Draadloze netwerken gebruiken Schakel het selectievakje in om informatie van mobiele en Wi-Fi-netwerken te gebruiken om uw geschatte locatie vast te stellen, voor gebruik in Google Maps, wanneer u zoekt, enzovoort. Wanneer u deze optie selecteert, wordt u gevraagd of u ermee akkoord gaat uw locatie anoniem te delen met de locatieservice van Google. GPS-satellieten gebruiken Schakel het selectievakje in om de GPS-satellietontvanger (Global Positioning System) van uw telefoon te gebruiken om uw locatie te bepalen met een nauwkeurigheid tot op enkele meters ('straatniveau'). De eerste keer dat u toegang tot de GPS-satelliet zoekt en de precieze locatie van uw telefoon instelt, kan dit tot 5 minuten duren. U moet stil blijven staan op een locatie met duidelijk zicht op de hemel. Daarna heeft GPS slechts 20-40 seconden nodig om uw precieze locatie vast te stellen. GPS EPO-ondersteuning Schakel dit in om ondersteuning voor EPO (Extended Prediction Orbit) in te schakelen. EPO is een van de A-GPS-technologien op basis van offline servers. Deze ondersteunt satellietbaanvoorspelling van maximaal 30 dagen, wat kan worden gebruikt voor een betere gebruikerservaring door GPS TTFF (Time To First Fix) te verbeteren.

11.4.4 Buiten
Dit profiel is ontworpen voor gebruikers buitenshuis die luidere beltonen willen gebruiken.

11.5

Weergave

Scherm automatisch Schakel het selectievakje in om de stand automatisch te draaien wijzigen wanneer u de telefoon draait. Animatie Helderheid Time-out scherm Raak dit aan om te selecteren of sommige, alle of geen animaties worden weergegeven. Raak dit aan om de helderheid van het scherm aan te passen. Raak dit aan om de time-out voor het scherm in te stellen.

127

128

EPO-instellingen Automatisch downloaden EPO-bestandsinfo Over EPO Schakel het selectievakje in om toepassingen toe te staan gegevens te downloaden volgens hun eigen schema. De downloadtijd, starttijd en vervaltijd controleren voor satellietpositiegegevens. Raak dit aan voor meer informatie.

11.6.2 Beveiliging
Gebruik de Beveiligingsinstellingen om uw gebruiksvoorkeuren in te stellen. U kunt ook instellingen configureren waarmee u de telefoon en de gegevens kunt beveiligen.

11.6.3 Scherm ontgrendelen


Schermvergrendeling instellen Geen Patroon PIN Wachtwoord Raak dit aan om beveiliging voor schermontgrendeling uit te schakelen. Raak dit aan om een patroon te tekenen om het scherm te ontgrendelen. Raak dit aan om een numerieke PIN in te voeren om het scherm te ontgrendelen. Raak dit aan om een wachtwoord op te geven om het scherm te ontgrendelen.

Raak Downloaden onder aan het scherm aan om satellietpositiegegevens handmatig te downloaden. A-GPS/A-GPS-instellingen Schakel dit in om A-GPS (assisted GPS) in te schakelen, waarmee de opstartprestaties of de TTFF (time-to-first-fix) van een op satelliet gebaseerd GPSpositioneringsysteem worden verbeterd. Uitschakelen na Selecteer dit om A-GPS-functionaliteit uit te schakelen opnieuw opstarten na opnieuw opstarten. Netwerkverzoek Selecteer dit om toe te staan dat het netwerk de positie aanvraagt. Profiel kiezen Een optie selecteren voor profiel kiezen. Mobiel netwerk De status van de gegevensverbinding controleren.

11.6.4 SIM-kaart vergrendelen


SIM-kaart vergrendeling instellen Hiermee wordt een scherm geopend waarin u de PIN-code die is vereist om de telefoon te gebruiken, kunt configureren en de PIN-code voor de SIM-kaart kunt wijzigen.

11.6.5 Wachtwoorden
Zichtbare wachtwoorden Schakel het selectievakje in om wachtwoorden weer te geven terwijl u typt.

129

130

11.6.6 Apparaatbeheer
Raak dit aan om apparaatbeheerders toe te voegen of te verwijderen.

Onbekende bronnen Schakel het selectievakje in om toe te staan dat toepassingen die u hebt gedownload van websites, uit e-mail of andere locaties dan Android Market, worden genstalleerd. Om uw telefoon en persoonlijke gegevens te beschermen, moet u toepassingen alleen downloaden uit vertrouwde bronnen, zoals Android Market. Toepassingen beheren Raak dit aan om genstalleerde toepassingen te beheren en te verwijderen. Actieve services Raak dit aan om een lijst met services te openen: toepassingen of delen van toepassingen die services leveren aan andere toepassingen of die actief zijn zelfs wanneer de bijbehorende hoofdtoepassing niet actief is. Voorbeelden zijn het schermtoetsenbord van Android en het kleine gedeelte van Google Talk dat altijd blijft controleren op inkomende berichten. Boven elke service geven een of meer grijze balken aan welke processen de actieve service nodig heeft en hoeveel geheugen hiervoor wordt gebruikt (hoeveel geheugen beschikbaar zou komen als u de service zou stoppen). Wanneer u de service in de lijst aanraakt, wordt een dialoogvenster geopend wanneer u de service kunt stoppen of wordt het scherm Instellingen van de service geopend (dit verschilt per service). Opslaggebruik Raak dit aan om het beschikbare geheugen en het geheugen dat wordt gebruikt door toepassingen op uw telefoon weer te geven. Accugebruik Raak dit aan om de hoeveelheid stroom weer te geven die wordt verbruikt door uw telefoon. Hiermee wordt ook aangegeven welke toepassingen de meeste stroom gebruiken. Zie sectie 11.16 Over de telefoon voor meer informatie.

11.6.7 Opslag van referenties


Beveiligingsreferenties gebruiken Schakel het selectievakje in om toepassingen toegang te geven tot de gecodeerde opslag van beveiligde certificaten en gerelateerde wachtwoorden en andere referenties op uw telefoon. De referentieopslag wordt gebruikt om bepaalde soorten VPN- en Wi-Fi-verbindingen tot stand te brengen. Als u geen wachtwoord hebt ingesteld voor de referentieopslag, wordt deze instelling gedimd weergegeven. Installeren van SD-kaart Raak dit aan om gecodeerde certificaten te installeren vanaf de microSD-kaart. Wachtwoord instellen Raak dit aan om een wachtwoord voor de referentieopslag in te stellen of te wijzigen (ten minste 8 tekens). Opslag wissen Raak dit aan om alle inhoud van de referentieopslag te wissen en het bijbehorende wachtwoord opnieuw in te stellen.

11.7

Toepassingen

U kunt de instellingen bij Toepassingen gebruiken om details weer te geven over de toepassingen die op uw telefoon zijn genstalleerd, de bijbehorende gegevens te beheren, de toepassingen geforceerd te stoppen en in te stellen of de installatie is toegestaan van toepassingen die u downloadt van websites en vanuit e-mail.

131

132

Ontwikkeling Het scherm Ontwikkeling bevat instellingen die handig zijn voor het ontwikkelen van Android-toepassingen. Raadpleeg de ontwikkelaarswebsite voor Android (http://developer.android.com) voor meer informatie, inclusief documentatie over de Android-toepassingen en ontwikkelingshulpprogramma's. USB-foutopsporing: schakel het selectievakje in om toe te staan dat foutopsporingshulpprogramma's op een computer communiceren met uw telefoon via een USB-verbinding. Stand-by: schakel het selectievakje in om te voorkomen dat het scherm wordt gedimd en vergrendeld wanneer de telefoon wordt aangesloten op een lader of een USB-apparaat dat de telefoon van stroom voorziet. Gebruik deze instelling niet lange tijd met een statische afbeelding op de telefoon, omdat die afbeelding dan op het scherm kan blijven staan. Neplocaties toestaan: schakel het selectievakje in om toe te staan dat een ontwikkelingshulpprogramma op een computer de locatie bepaalt waarop de telefoon denkt dat deze zich bevindt in plaats van dat de interne hulpprogramma's op de telefoon hiervoor worden gebruikt.

11.8

Accounts en synchronisatie

Gebruik de instellingen bij Accounts en synchronisatie om Google-accounts en andere ondersteunde accounts toe te voegen, te verwijderen en te beheren. U kunt deze instellingen ook gebruiken om te bepalen hoe en of alle toepassingen gegevens mogen verzenden, ontvangen en synchroniseren volgens hun eigen planning en of alle toepassingen automatisch gebruikersgegevens kunnen synchroniseren. Gmail, Google Agenda en andere toepassingen kunnen eigen instellingen hebben om te bepalen hoe ze gegevens synchroniseren. Zie de secties over die toepassingen voor meer informatie.

11.8.1 Algemene synchronisatie-instellingen


Achtergrondgegevens Schakel het selectievakje in om toe te staan dat toepassingen gegevens op de achtergrond synchroniseren, ongeacht of u actief werkt met deze toepassingen. Als u deze instelling uitschakelt, kunt u de accu sparen en neemt het data-gebruik af (dit wordt niet helemaal stopgezet). Automatische synchronisatie Schakel het selectievakje in om toe te staan dat toepassingen gegevens volgens hun eigen planning synchroniseren. Als u deze instelling uitschakelt, moet u een account in de lijst in dit scherm aanraken, Nu synchroniseren aanraken om gegevens voor dat account te synchroniseren. Het automatisch synchroniseren van gegevens is uitgeschakeld als Achtergrondgegevens is uitgeschakeld. In dit geval wordt het selectievakje Automatische synchronisatie gedimd weergegeven.

133

134

11.8.2 Accounts beheren


De rest van dit scherm bevat de Google-accounts en andere accounts die u hebt toegevoegd aan de telefoon. Als u een account in dit scherm aanraakt, wordt het bijbehorende accountscherm geopend. Dit scherm bevat verschillende opties, afhankelijk van het soort account. Voor Google-accounts worden de verschillende soorten gegevens weergegeven die u kunt synchroniseren met de telefoon, met selectievakjes die u kunt inschakelen om synchronisatie voor elk soort gegevens in of uit te schakelen. U kunt ook Nu synchroniseren aanraken om gegevens te synchroniseren. Druk op de Menutoets en raak Account verwijderen aan om het account te verwijderen samen met alle gegevens (contacten, mail, instellen, enzovoort).

Terugzetten naar fabrieksinstelling Hiermee worden al uw persoonlijke gegevens in de interne telefoonopslag gewist, inclusief informatie over uw Google-account, eventuele andere accounts, uw systeem- en toepassingsinstellingen en eventueel gedownloade toepassingen. U kunt ook het selectievakje SD-kaart wissen inschakelen om alle gegevens op uw microSD-kaart te wissen, zoals muziek en fotos. Als u de telefoon op deze manier opnieuw instelt, wordt u gevraagd dezelfde gegevens opnieuw op te geven als toen u Android voor het eerst startte. Als u de telefoon niet kunt inschakelen, kunt u de fabrieksinstellingen terugzetten met behulp van de hardwaretoetsen. Druk de toets Volume omhoog in en druk tegelijkertijd op de Aan/uit-toets tot de schermverlichting gaat branden.

11.9

Privacy

11.10 SD-kaart en telefoongeheugen


Gebruik Instellingen voor microSD-kaart en telefoongeheugen om de totale en beschikbare ruimte op uw telefoon en op uw microSD-kaart bij te houden, om uw microSD-kaart te beheren of om, zo nodig, de telefoon opnieuw in te stellen (waarbij al uw persoonlijke gegevens worden gewist).

U gebruikt de instellingen bij Privacy om uw persoonlijke gegevens te beheren. Back-up van mijn gegevens maken Schakel het selectievakje in om met uw Google-account een back-up van de instellingen van uw telefoon en andere toepassingsgegevens te maken op de servers van Google. Als u uw telefoon vervangt, worden de instellingen en gegevens waarvan u een back-up hebt gemaakt, teruggezet naar de nieuwe telefoon wanneer u zich voor het eerst aanmeldt met uw Google-account. Als u deze optie inschakelt, wordt een back-up van een groot aantal instellingen en gegevens gemaakt, waaronder uw Wi-Fi-wachtwoorden, bladwijzers, een lijst met genstalleerde toepassingen, de woorden die u met het schermtoetsenbord hebt toegevoegd aan het woordenboek en de meeste van de instellingen die u hebt geconfigureerd met de toepassing Instellingen. Als u deze optie uitschakelt, wordt het maken van een back-up van uw instellingen stopgezet en worden eventuele bestaande back-ups verwijderd van de servers van Google. Automatisch herstellen Schakel het selectievakje in om de back-up van uw instellingen of andere gegevens te herstellen wanneer u een toepassing opnieuw installeert. 135

11.10.1 SD-kaart
Totale ruimte/Beschikbare ruimte Hiermee wordt de hoeveelheid ruimte weergegeven op een microSD-kaart die in de telefoon is genstalleerd en de hoeveelheid die u kunt gebruiken om fotos, videos, muziek en andere bestanden op te slaan. SD-kaart ontkoppelen Hiermee ontkoppelt u de microSD-kaart van de telefoon zodat u de kaart kunt formatteren of veilig kunt verwijderen terwijl de telefoon is ingeschakeld. Deze instelling wordt gedimd weergegeven als er geen microSD-kaart is geplaatst, als u de kaart al hebt ontkoppeld of als u de microSD-kaart hebt gekoppeld op uw computer.

136

SD-kaart wissen Hiermee worden alle items op een microSD-kaart permanent gewist en wordt de kaart voorbereid voor gebruik met uw telefoon. U moet een microSD-kaart ontkoppelen voordat u deze kunt formatteren.

11.11.3 Android-toetsenbord
Voor telefoons met fysieke toetsenborden kunt u deze optie uitschakelen om het schermtoetsenbord uit te schakelen. De instellingen voor het Android-toetsenbord zijn van toepassing op het schermtoetsenbord dat is opgenomen op de telefoon. De functies voor correctie en hoofdlettergebruik zijn alleen van toepassing op de Engelse versie van het toetsenbord. De volgende opties zijn beschikbaar: Trillen bij druk op toets Schakel het selectievakje in om de telefoon kort te laten trillen wanneer u een toets op het schermtoetsenbord aanraakt. Geluid bij druk op toets Schakel het selectievakje in om kort een geluid weer te geven wanneer u een toets op het schermtoetsenbord aanraakt. Pop-up bij druk op toets Als u op een toets drukt, wordt een grotere afbeelding van deze toets weergegeven wanneer dit selectievakje is ingeschakeld.

11.10.2 Interne opslag


Beschikbare ruimte Raak dit aan om de hoeveelheid interne telefoonopslag weer te geven die wordt gebruikt door het besturingssysteem, de bijbehorende componenten, toepassingen (waaronder de toepassingen die u hebt gedownload) en hun permanente en tijdelijke gegevens. Als een waarschuwing wordt weergegeven dat er een beperkte hoeveelheid telefoongeheugen beschikbaar is, moet u ruimte vrij maken door ongewenste toepassingen, gedownloade bestanden, enzovoort te verwijderen.

11.11 Taal en toetsenbord


Gebruik de instellingen bij Taal en toetsenbord om de taal voor de tekst op uw telefoon te selecteren en om het schermtoetsenbord te configureren, inclusief de woorden die u aan het bijbehorende woordenboek hebt toegevoegd.

Aanraken om woorden te corrigeren Als u dit selectievakje inschakelt, worden alle woorden onderstreept die worden aangeraakt in een tekstveld, als het toetsenbord alternatieven kan voorstellen. Automatisch hoofdlettergebruik Schakel het selectievakje in om automatisch een hoofdletter te maken van de eerste letter van het eerste woord na een punt, het eerste woord in een tekstveld en elk woord in naamvelden. Instellingentoets weergeven Raak dit aan om de instellingen weer te geven of te verbergen. Spraakinvoer Raak dit aan om de microfoonknop wel of niet weer te geven op het toetsenbord.

11.11.1 Taal selecteren


Raak dit aan om de gewenste taal en regio te selecteren.

11.11.2 Gebruikerswoordenboek
Raak dit aan om een lijst te openen met woorden die u hebt toegevoegd aan het woordenboek. Raak een woord aan om het te bewerken of te verwijderen. Druk op de Menutoets en raak Toevoegen aan om een woord toe te voegen.

137

138

Invoertalen Raak dit aan om de invoertaal in te stellen. Snelle oplossingen Hiermee kunt u veelvoorkomende typefouten corrigeren. Suggesties weergeven Hiermee worden voorgestelde woorden weergegeven terwijl u typt. Auto-aanvullen De spatiebalk en interpunctie voegen automatisch het gemarkeerde woord in.

Slimme invoer Raak dit aan om de instellingen voor TouchPal-invoer te openen. Schakel het selectievakje in of uit om functies, zoals Woordvoorspelling, Corrigeer typefouten, enzovoort, in of uit te schakelen. TouchPal Curve TouchPal Curve combineert vegen met voorspellen op perfecte wijze. Met Curve hoeft u slechts een deel van het woord te vegen en kunt u op elk moment halverwege pauzeren. Raak dit aan om verwante instellingen te configureren. Taal Raak dit aan om de taal te selecteren die u wilt gebruiken. Woordenboekbeheer Gebruikerswoordenboek beheren. U kunt uw contacten importeren vanuit telefooncontacten, woordenboeken bijwerken vanaf de server of een back-up van het gebruikerswoordenboek maken en dit herstellen. Help Raak verwante opties aan voor meer informatie over TouchPal.

11.11.4 TouchPal-invoer
Met TouchPal-invoer kunt u tekst gemakkelijker invoeren. U kunt wijzigingen aanbrengen in de instellingen voor eenvoudige invoer. De volgende opties zijn beschikbaar: Toetsgeluid Raak dit aan om het volume aan te passen van het geluid wanneer u op een toets drukt. Trillen bij toetsaanraking Raak dit aan om het trillingsniveau te wijzigen. Pop-up bij druk op toets Schakel het selectievakje in of uit om de functie in of uit te schakelen. Alternatieve symbolen Schakel het selectievakje in om de meerkeuzemodus in te schakelen voor elke toets. Toetsenbordindeling Raak dit aan om de instellingen voor de toetsenbordindeling te openen. Schakel het selectievakje in of uit om functies, zoals Functiebalk inschakelen, Hoogte van toetsenbord vergroten, enzovoort, in of uit te schakelen.

11.11.5 Invoermethode selecteren


Raak dit aan om een venster te openen waarin u een standaardinvoermethode kunt selecteren.

139

140

11.12 Spraakinvoer en -uitvoer


11.12.1 Instellingen spraakherkenning
Raak dit aan om items voor spraakherkenning van Google in te stellen:

Gebruik altijd mijn instelling Schakel het selectievakje in om de instellingen in dit scherm te gebruiken in plaats van de spraaksynthesizerinstellingen die beschikbaar zijn in andere toepassingen. Standaardengine

Taal SafeSearch Scheldwoorden blokkeren

Selecteer een invoertaal Stel de veiligheidsoptie voor Google Zoeken in Schakel het selectievakje in om herkende aanstootgevende spraakresultaten te verbergen
(1)

Raak dit aan om een venster te openen waarin u kunt selecteren welke tekst-naarspraak-toepassing u als standaard wilt instellen. Spraaksnelheid Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u kunt selecteren hoe snel de synthesizer moet spreken. Taal Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de taal kunt selecteren van de tekst die de synthesizer moet lezen. Dit is met name handig in combinatie met de optie Gebruik altijd mijn instelling, om ervoor te zorgen dat tekst correct wordt uitgesproken in verschillende toepassingen. Engines Hiermee worden de engines weergegeven die zijn genstalleerd op de telefoon.

11.12.2 Instellingen voor tekst-naar-spraak

U kunt de instellingen bij Tekst-naar-spraak gebruiken om de tekst-naar-spraaksynthesizer van Android te gebruiken, voor toepassingen zoals TalkBack die daarvan kunnen profiteren. Als u geen spraaksynthesizergegevens hebt genstalleerd, is alleen de instelling Spraakgegevens installeren beschikbaar. Luister naar een voorbeeld Raak dit aan om een kort voorbeeld van de spraaksynthesizer af te spelen, met uw huidige instellingen. Spraakgegevens installeren Als er geen spraaksynthesizergegevens op uw telefoon zijn genstalleerd, maakt u verbinding met Android Market en wordt u begeleid tijdens het downloaden en installeren van de gegevens. Deze instelling is niet beschikbaar als de gegevens al zijn genstalleerd.

(1)

De beschikbaarheid is afhankelijk van uw land en netwerkprovider.

141

142

11.13 Toegankelijkheid (1)


U kunt de instellingen bijToegankelijkheid gebruiken om eventuele invoegtoepassingen voor toegankelijkheid te configureren die u op de telefoon hebt genstalleerd. Toegankelijkheid Schakel het selectievakje in om alle genstalleerde invoegtoepassingen voor toegankelijkheid in te schakelen. Eindetoets beindigt oproep Schakel het selectievakje in om een oproep te beindigen door tijdens de oproep op de aan/uit-toets te drukken. Snel opstarten Schakel het selectievakje in om snel opstarten uit te schakelen door op de Aan/ uit-toets te drukken.

Tijd instellen Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u de tijd van de telefoon kunt instellen. 24-uurs notatie gebruiken Schakel het selectievakje in om de tijd in de 24-uurs notatie weer te geven. Datumnotatie selecteren Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de notatie voor het weergeven van een datum kunt selecteren.

11.15 In-/uitschakelen plannen


U kunt In-/uitschakelen plannen gebruiken om uw telefoon in te stellen op in-/ uitschakelen. Schakel het selectievakje in om de actie te activeren.

11.14 Datum en tijd


Gebruik de instellingen bij Datum en tijd om uw voorkeuren aan te passen voor de manier waarop de datum en tijd worden weergegeven. Automatisch Schakel het selectievakje in om door het netwerk geleverde waarden te gebruiken. Of schakel het uit om alle waarden handmatig in te stellen. Datum instellen Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de datum van de telefoon handmatig kunt instellen. Tijdzone selecteren Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de tijdzone van de telefoon kunt instellen.
(1)

11.16 Over de telefoon


Hier vindt u informatie over verschillende dingen, van Juridische informatie, Modelnummer, Firmwareversie, Basisbandversie, Kernel-versie en Build-nummer tot de onderstaande items: Systeemupdates Met Systeemupdates of Firmware Upgrade Manager kunt u een firmware-upgrade rechtstreeks downloaden van uw mobiele telefoonserviceprovider. Hiermee beschikt u over de nieuwste softwareverbeteringen om de functies en prestaties van uw telefoon te verbeteren.

De beschikbaarheid is afhankelijk van uw land en netwerkprovider.

143

144

Controleren op update Intervals voor automatische controle Herinnering Help

Handmatig controleren op nieuwe firmware. Frequentie instellen voor automatisch controleren of handmatig controleren instellen. Een herinnering instellen voor een niet-voltooide update. Raak dit aan voor meer informatie.

12
12.1

Haal meer uit uw mobiele telefoon ...................................

U kunt gratis de nieuwste versie van deze software downloaden van de website: www.alcatelonetouch.com.

Als u de onderstaande functies gebruikt, kunnen er extra netwerkkosten in rekening worden gebracht door uw netwerkprovider. Ook kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor roaming. Als u een stabielere, hogere snelheid wilt bereiken, kunt u het beste verbinding maken via Wi-Fi wanneer u firmware downloadt. Status Dit omvat de status van de Accustatus, Accuniveau, SIM-status, IMEI-informatie, Wi-Fi MAC-adres, Bluetooth-adres, Tijd actief. Accugebruik Raak dit aan om een lijst met toepassingen en besturingssysteemcomponenten weer te geven die u hebt gebruikt na de laatste keer dat de telefoon was aangesloten op een voedingsbron, gesorteerd op de hoeveelheid stroom die ze hebben gebruikt. Raak een toepassing in de lijst aan om details over het bijbehorende stroomgebruik te bekijken. Indien beschikbaar kunt u een knop aanraken om een scherm met instellingen of informatie voor die component of toepassing te openen. Juridische informatie Raak dit aan om juridische informatie weer te geven. Systeemhandleiding Raak dit aan om de Instelwizard te starten en meer informatie weer te geven over uw telefoon. 145

Android Manager

De Android Manager bevat de volgende functies: Contacten Hiermee kunt u een back-up van contacten maken zodat u zich geen zorgen hoeft te maken als u uw telefoon verliest of beschadigt, een andere telefoon koopt of overschakelt naar een andere serviceprovider. Berichten U hoeft niet meer moeizaam tekst in te voeren met de schermtoetsenborden. Al uw berichten zijn gemakkelijk toegankelijk en goed georganiseerd. Fotos Hiermee kunt u gemakkelijk fotos van de computer of telefoon importeren en indelen in verschillende albums zodat u ze beter kunt beheren. Videos Hiermee kunt u videobestanden van de computer invoegen om ze af te spelen en ze vervolgens uploaden naar een map op de telefoon. Muziek Hiermee kunt u op uw mobiele telefoon snel zoeken naar uw favorieten op de computer, de Ultimate-bibliotheek beheren en genieten van de gemakkelijkste digitale jukebox.

146

Toepassing Hiermee kunt u gedownloade mobiele toepassingen importeren en installeren op uw telefoon tijdens de synchronisatie. Bestand Hiermee kunt u de bestanden op de telefoon met enkele klikken organiseren en ze op de door u gewenste plaats neerzetten. Synchronisatie Hiermee kunt u de contacten en agenda in Outlook/Outlook Express en op de telefoon met elkaar synchroniseren. Ondersteunde besturingssystemen Windows XP/Vista/Windows 7.

13

Telefoongarantie.....................

De garantie van uw telefoon dekt alle defecten die kunnen optreden tijdens normaal gebruik gedurende de garantieperiode van vierentwintig (24) maanden (1) vanaf de datum van aankoop zoals vermeld op uw originele factuur. De garantie dekt ook alle defecten aan de accu (2) en accessoires die bij uw telefoon worden verkocht, die kunnen optreden gedurende de eerste zes (6) maanden (1) vanaf de datum van aankoop zoals vermeld op uw originele factuur. In het geval van een defect aan uw telefoon waardoor u deze niet normaal kunt gebruiken, moet u uw verkoper onmiddellijk hiervan op de hoogte brengen en uw telefoon en de originele factuur overhandigen. Als het defect wordt bevestigd, wordt uw telefoon geheel of gedeeltelijk vervangen of gerepareerd. Voor gerepareerde telefoons en accessoires hebt u recht op n (1) maand garantie voor hetzelfde defect. Bij reparatie of vervanging kunnen gereviseerde onderdelen worden gebruikt die gelijkwaardig zijn aan nieuwe onderdelen. Deze garantie dekt de kosten van onderdelen en arbeidsloon, maar alle andere kosten zijn uitgesloten.

12.2

One Touch Upgrade

Met het hulpprogramma One Touch Upgrade kunt u de software van uw telefoon bijwerken met uw computer. Download de One Touch-upgrade van de ALCATEL-website (www. alcatelonetouch. com) en installeer deze op uw pc. Start het hulpprogramma en werk uw telefoon bij door de stapsgewijze instructies te volgen (raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij het hulpprogramma wordt geleverd). Uw telefoon beschikt nu over de nieuwste software. Al uw persoonlijke gegevens gaan verloren als u het updateproces uitvoert. We raden u aan een back-up van uw persoonlijke gegevens te maken met Android Manager voordat u de upgrade uitvoert. Ondersteunde besturingssystemen Windows XP/Vista/Windows 7.

(1) (2)

De garantieperiode kan verschillen afhankelijk van uw land. De levensduur van de oplaadbare accu van de mobiele telefoon met betrekking tot conversatietijd, stand-bytijd en de totale gebruiksduur is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de netwerkconfiguratie. Aangezien accu's worden beschouwd als vervangbare verbruiksmaterialen, wordt in de specificaties vermeld dat uw telefoon optimaal moet functioneren gedurende de eerste zes maanden na aankoop en vervolgens nog gedurende een periode waarin de telefoon ongeveer 200 keer wordt opgeladen.

147

148

Deze garantie is niet van toepassing op defecten aan uw telefoon en/of accessoires als gevolg van (zonder enige beperking): 1) Het niet naleven van de instructies voor gebruik of installatie of van technische en veiligheidsvereisten die gelden in het geografische gebied waarin uw telefoon wordt gebruikt. 2) Het aansluiten van de telefoon op apparatuur die niet is geleverd of wordt aanbevolen door TCT Mobile Limited. 3) Het aanpassen of repareren van de telefoon door personen die niet zijn goedgekeurd door TCT Mobile Limited of hun dochterondernemingen of uw verkoper. 4) Slechte weersomstandigheden, onweer, brand, vochtigheid, het binnendringen van vloeistoffen of voedsel, chemicalin, het downloaden van bestanden, het crashen van de telefoon, piekspanning, corrosie, oxidatie. Uw telefoon wordt niet gerepareerd als de labels of serienummers (IMEI) zijn verwijderd of gewijzigd. Er gelden geen andere expliciete garanties (schriftelijk, mondeling of impliciet) dan deze gedrukte beperkte garantie of de verplichte garantie die wordt verstrekt in uw land of rechtsgebied. In geen geval zijn TCT Mobile Limited of zijn dochterondernemingen aansprakelijk voor indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, commercile of financile verliezen, verlies van gegevens of reputatie, voor zover dergelijke schade wettelijk kan worden afgewezen. In bepaalde landen/staten is de uitsluiting of beperking van indirecte, incidentele of gevolgschade, of beperking van de duur van impliciete garanties, niet toegestaan, dus de voorgaande beperkingen of uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

14

Accessoires (1)..........................

De nieuwste generatie mobiele GSM-telefoons van Alcatel is voorzien van een ingebouwde "handsfree" functie, waarmee u de telefoon op enige afstand kunt gebruiken, bijvoorbeeld op een tafel. Degenen die echter prijs stellen op enige privacy tijdens het telefoneren, kunnen gebruik maken van een headset.

Standaardlader

Lader voor het Verenigd Koninkrijk

Accu

USB-kabel

Stereoheadset

Gebruik uw telefoon alleen met de accu, lader en accessoires van Alcatel die in de verpakking worden bijgeleverd.

(1)

Afbeeldingen dienen alleen als voorbeeld.

149

150

15

Problemen oplossen...............

Voordat u contact opneemt met het servicecentre, moet u de onderstaande instructies volgen:
U kunt het beste de batterij volledig opladen ( ) voor optimaal gebruik. Voorkom dat er grote hoeveelheden gegevens worden opgeslagen op de telefoon omdat dit de prestaties kan benvloeden. Gebruik Gebruikersgegevens formatteren en het One Touch- upgradeprogramma om de telefoon te formatteren of software te upgraden, (om Gebruikersgegevens formatteren te starten, houdt u Volume omhoog ingedrukt terwijl u tegelijkertijd op de Aan/uittoets drukt). Alle gebruikersgegeven op de telefoon: contacten, fotos, berichten en bestanden, gedownloade toepassingen, zoals APK-games, gaan definitief verloren. U kunt het beste een volledige back-up maken van de telefoongegevens en het profiel via Android Manager voordat u de telefoon formatteert of een upgrade uitvoert.

Mijn telefoon kan niet goed opladen Zorg ervoor dat u een Alcatel-batterij en lader uit de doos gebruikt Zorg ervoor dat de batterij correct is geplaatst en reinig de contactpunten van de batterij als deze vies zijn. De batterij moet correct zijn geplaatst voordat u de lader mag aansluiten Zorg ervoor dat de batterij niet volledig leeg is. Als de batterij lange tijd leeg is, kan het ongeveer 20 minuten duren voordat de aanduiding voor de batterijlader op het scherm wordt weergegeven. Zorg ervoor dat de telefoon onder normale omstandigheden wordt opgeladen (0C tot +40C) Controleer of het voltage compatibel is als u zich in het buitenland bevindt Mijn telefoon kan geen verbinding maken met een netwerk of Geen service wordt weergegeven Probeer verbinding te maken op een ander locatie Controleer het netwerkbereik bij uw provider Controleer bij uw provider of uw SIM-kaart geldig is Probeer handmatig de beschikbare netwerken te selecteren (zie pagina 68) Probeer later nogmaals verbinding te maken als het netwerk overbelast is Controleer of de SIM-kaart niet is uitgeschakeld bij Instellingen\SIM-beheer Mijn telefoon kan geen verbinding maken met internet Controleer of het IMEI-nummer (druk *#06#) gelijk is aan het nummer dat op uw garantiekaart of verpakking staat Controleer of de internetservice van uw SIM-kaart beschikbaar is Controleer de internetinstellingen van uw telefoon Zorg ervoor dat er netwerkdekking is op uw locatie Probeer later of op een andere locatie nogmaals verbinding te maken Ongeldige SIM-kaart Controleer of de SIM-kaart correct is geplaatst (zie pagina 14) Controleer of de chip op uw SIM-kaart niet is beschadigd of bekrast Controleer of de service van uw SIM-kaart beschikbaar is Kan geen uitgaande oproepen uitvoeren Controleer dat u het nummer goed hebt gekozen en druk op Controleer de land- en regiocodes voor internationale oproepen Controleer of uw telefoon verbinding heeft met een netwerk en het netwerk niet is overbelast of onbeschikbaar is Controleer uw abonnementsstatus bij uw provider (beltegoed, geldigheid SIM-kaart, enzovoort) Controleer of u uitgaande oproepen niet hebt geblokkeerd Controleer of uw telefoon zich niet in de vliegtuigmodus bevindt

Voer ook de volgende controles uit:


Mijn telefoon is vastgelopen of kan niet worden ingeschakeld Controleer de contactpunten van de batterij, verwijder de batterij en plaats deze terug, en schakel vervolgens de telefoon in Controleer de batterijlading, laad de batterij minstens 20 minuten op Als de telefoon nog steeds niet werkt, moet u Gebruikersgegevens formatteren gebruiken om de telefoon naar de standaardwaarden te herstellen Mijn telefoon heeft al enkele minuten niet gereageerd Start de telefoon opnieuw door de Aan/uit-toets ingedrukt te houden Verwijder de batterij en plaats deze terug, start vervolgens de telefoon opnieuw Mijn telefoon schakelt vanzelf uit Controleer of het toetsenblok is vergrendeld wanneer u de telefoon niet gebruikt, en controleer of er niet per ongeluk op de Aan/uit-toets wordt gedrukt omdat het toetsenblok niet is vergrendeld Controleer de batterijlading Controleer of u niet de uitschakelfunctie hebt ingesteld bij Instellingen\In-/ uitschakelplanning

151

152

Kan geen inkomende oproepen ontvangen Controleer of uw telefoon is ingeschakeld en verbinding heeft met een netwerk (controleer of het netwerk niet is overbelast of onbeschikbaar is) Controleer uw abonnementsstatus bij uw provider (beltegoed, geldigheid SIM-kaart, enzovoort) Controleer of u inkomende oproepen niet hebt doorgeschakeld Controleer of u bepaalde oproepen blokkeert Controleer of uw telefoon zich niet in de vliegtuigmodus bevindt Naam/nummer van de beller worden niet weergegeven wanneer een oproep wordt ontvangen Controleer bij uw provider of u zich hebt aangemeld voor deze service De beller heeft zijn/haar naam of nummer afgeschermd Ik kan mijn contacten niet vinden Controleer of uw SIM-kaart niet is beschadigd Controleer of uw SIM-kaart correct is geplaatst Importeer alle contacten die zijn opgeslagen op de SIM-kaart naar de telefoon De geluidskwaliteit van de oproepen is slecht U kunt het volume aanpassen tijdens een oproep door op de Volumetoets te drukken Controleer de sterkte van het netwerksignaal Controleer of de headset, aansluiting of luidspreker van uw telefoon schoon is Ik kan de functies die in de handleiding worden beschreven niet gebruiken Controleer bij uw provider of deze service is opgenomen in uw abonnement Controleer of er geen Alcatel-accessoires nodig zijn voor deze functie Als ik een nummer selecteer in mijn contacten, kan het nummer niet worden gebeld Controleer of u het juiste nummer hebt opgeslagen in uw bestand Controleer of u de landcode hebt geselecteerd wanneer u een nummer in het buitenland belt Ik kan een contact niet toevoegen aan mijn contacten Controleer of uw contacten op de SIM-kaart vol zijn; verwijder een aantal bestanden of sla de bestanden op in de contacten op de telefoon (bijvoorbeeld uw zakelijk of persoonlijke adresboeken) Mijn bellers kunnen geen berichten achterlaten op mijn voicemail Neem contact op met uw netwerkprovider om te controleren of de service beschikbaar is

Ik kan geen toegang krijgen tot mijn voicemail Controleer of het voicemailnummer van uw provider correct is opgeslagen bij Oproepinstellingen\Spraakoproep\Voicemail Probeer het later nogmaals als het netwerk bezet is Ik kan geen MMS verzenden en ontvangen Controleer het geheugen van uw telefoon, omdat het mogelijk vol is Neem contact op met uw netwerkprovider om te controleren of de service beschikbaar is en controleer de MMS-parameters (zie pagina 51) Controleer het nummer van het servercentre of uw MMS-profiel bij uw provider Het servercentre is misschien overbezet, probeer het later opnieuw Pin-code van SIM-kaart is vergrendeld Neem contact op met uw netwerkprovider om de PUK-code (Personal Unblocking Key; persoonlijke ontgrendelingscode) op te vragen Ik kan mijn telefoon niet aansluiten op mijn computer Installeer eerst Alcatel Android Manager Controleer of het USB-stuurprogramma correct is genstalleerd Open het venster Melding om te controleren of de Android Manager Agent is geactiveerd Controleer of u het selectievakje van USB-foutopsporing hebt ingeschakeld in Instellingen\Toepassingen\Ontwikkeling\USB-foutopsporing Controleer of uw computer voldoet aan de vereisten voor het installeren van Alcatel Android Manager Controleer of u de juiste kabel gebruikt uit de doos. Ik kan geen nieuwe bestanden downloaden Controleer of er voldoende geheugen vrij is op de telefoon voor uw download Selecteer de microSD-kaart als de locatie om de gedownloade bestanden op te slaan Controleer uw abonnementsstatus bij uw provider De telefoon kan niet worden gedetecteerd door anderen via Bluetooth Controleer of Bluetooth is ingeschakeld en of uw telefoon zichtbaar is voor andere gebruikers (zie pagina 81) Controleer of de twee telefoons zich binnen het detectiebereik voor Bluetooth bevinden

153

154

Uw batterij langer gebruiken Zorg ervoor dat u de volledige oplaadtijd gebruikt (minimaal 3 uur) Nadat de batterij gedeeltelijk is opgeladen, wordt de aanduiding voor de batterijlading mogelijk niet correct weergegeven. Wacht minstens 20 minuten nadat u de lader hebt verwijderd om een precieze aanduiding te verkrijgen Schakel de achtergrondverlichting in op aanvraag Stel het automatisch controle-interval voor e-mail in op zo lang mogelijk. Werk nieuws en weersinformatie bij via handmatig verzoek, of verhoog het interval voor automatische controle. Schakel toepassingen die op de achtergrond worden uitgevoerd uit als ze langere tijd niet worden gebruikt. Schakel Bluetooth, Wi-Fi of GPS uit, als u deze niet gebruikt. De telefoon wordt warm tijdens lange oproepen, het spelen van games, surfen op internet of het uitvoeren van andere complexe toepassingen Deze opwarming is een normaal gevolg van de verwerking van grote hoeveelheden gegevens door de CPU. Als u de bovenstaande handelingen beindigt, wordt de temperatuur van uw telefoon weer normaal.

16
Processor Platform Geheugen

Specificaties
Platform MTK6573 Android 2.3 ROM: 512 MB RAM: 256 MB

Afmetingen (L x B x D) Gewicht Display Netwerk

11258,612,1 mm Ongeveer 123 gram met accu 3,2-inch TFT-LCD-aanraakscherm met 320480 QVGA-resolutie UMTS: Twee frequenties 900/2100 MHz (one touch 918/one touch 918D); 850/2100 MHz (one touch 918N) GSM/GPRS/EDGE: Vier frequenties 850/900/1800/1900 MHz (Frequenties en data-snelheden zijn afhankelijk van de provider.)

GPS Verbindingsinstelling

Ondersteunde GPS/interne GPS-antenne Bluetooth3.0 A2DP Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 3,5-mm audioaansluiting micro-USB

Camera 155

3,0 megapixel kleurencamera 156

Ondersteunde audio- AAC, AAC+, AAC Enhanced, WB AMR, MP3, Midi indelingen Ondersteunde video- MPEG-4 (alleen afspelen), indelingen H.263, H.264 (alleen afspelen) Accu Uitbreidingssleuf Oplaadbare lithium-ionaccu Capaciteit: 1300 mAh microSD-geheugenkaart (beschikbaarheid van microSD-kaarten is afhankelijk van de markt) G-sensor Digitaal kompas Nabijheidssensor ALCATEL is een handelsmerk van Alcatel-Lucent en wordt onder licentie gebruikt door TCT Mobile Limited. Copyright 2011 TCT Mobile Limited Alle rechten voorbehouden TCT Mobile Limited behoudt zich het recht voor om materiaal of technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Speciale kenmerken

Opmerking Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

157

Nederlands - CJA3210ALAEA

158