You are on page 1of 128

ZIDANI SISTEM

SITNOREBRASTE KONSTRUKCIJE
TM I FERT


Nosei zidovi (d 19 cm):
Bruto povrina osnove: A
BRUTO
= 202 m
2
Povrina noseih zidova u svakom pravcu pojedinano:
P
x
= 11,13 m
2
% 4 > % 51 , 5 = % 100
202
13 , 11
= % 100
A
P
BRUTO
x
P
y
= 13,41 m
2
% 4 > % 64 , 6 = % 100
202
41 , 13
= % 100
A
P
BRUTO
y
Zakljuak: Povrina noseih zidova u svakom pravcu pojedinano zadovoljava
neophodne kriterijume.
Zidani sistem
Sitnorebrasta konstrukcija TM3 (16+4) POS P 201
Analiza opterecenja
STALNO OPTERECENJE
OPIS
DEBLJINA
[cm]
ZAPREMINSKA
TEZINA
KN / m
UKUPNO
KN / m
Bukov
parket
2,4 6,8 0,16
Cementni
estrih
4,0 15,0 0,6
Zvucna
izolacija
2,0 2,0 0,04
Monta
TM3
16 + 4 / 2,6 2,3
2,6
Cementni
malter
1,5 21 0,315
g= 3,715
POVREMENO OPTEREENJE p =2,0 KN / m
Proraunski model
napomena:
proizvoljni koeficijent zadao profesor
1, 25
L=1,05Lo=1,053,61,25=4,725m
Sheme opterecenja
m / kN 715 , 3 m 0 . 1 m / kN 715 , 3 q
2

m / kN 0 , 2 m 0 . 1 m / kN 0 , 2 p
2


Uticaji
kNm 86 , 8
8
725 , 4 175 , 3
8
L q
M
2 2
g

kN 50 , 7
2
725 , 4 175 , 3
2
L q
T
g

0 N
g

kNm 58 , 5
8
725 , 4 0 , 2
8
L q
M
2 2
g

L = 5,39 m
8.86
7.50
7.50
0
M[kNm]
T[kN]
N[kN]
q [kN/m]
p [kN/m]
5,58
4,725
4,725
0
M[kNm]
T[kN]
N[kN]
kN 725 , 4
2
725 , 4 0 , 2
2
L q
T
g

0 N
g

Dimenzionisanje
MB 30
GA 240 / 360 fb= 20,5 MPa
b / d / h = 100/20/17,5
Mu=1,6Mg +1,8Mp
Mu=1,68,86+1,85,58
Mu=24,22 KNm
Nu=0
Mau=Mu-Nu(d/2-a1)
Mau=Mu=24,22KNm
091 . 5
100 10 5 , 20
10 22 , 24
50 , 17
b f
M
h
k
1
2
b
u

presek armirani o jednostruk 719 , 1 091 , 5 k >


095 , 0 s %, 116 , 4 , ,0 10 050 , 1 014 , 5 k za
a b

Koeficijent armiranja
% 200 , 0 % 211 , 0
240
5 , 20
116 , 4
f
min
v
b
>


Potrebna povrina armature
2
a
cm 69 , 3
100
50 . 17 100
211 , 0
100
h b
A


Usvojena armatura
2 usv
a
cm 02 , 4 A 8 8
Sitnorebrasta konstrukcija FERT (16+4) POS P 201
Analiza opterecenja
STALNO OPTERECENJE
OPIS
DEBLJINA
[cm]
ZAPREMINSKA
TEZINA
KN / m
UKUPNO
KN / m
Bukov
parket
2,4 6,8 0,16
Cementni
estrih
4,0 15,0 0,6
Zvucna
izolacija
2,0 2,0 0,04
FERT 16 + 4 / 3,0
Cementni
malter
1,5 21 0,315
g= 4,115
POVREMENO OPTEREENJE p =2,0 KN / m
Popreni presek elementa. Osovinsko rastojanje izmeu noseih gerdica je 40cm,
priliom prorauna posmatrae se samo jedno rebro, pa je i analiza optereenja izvrena za
ovu irinu.
Proraunski model
napomena:
proizvoljni koeficijent zadao profesor
1, 25
L=1,05Lo=1,053,61,25=4,725m
Sheme opterecenja
m / kN 486 , 1 m 40 , 0 m / kN 715 , 3 q
2

L = 5,39 m
q [kN/m]
12,0
1
4
,
0
6
,
0
40,0
m / kN 80 , 0 m 40 , 0 m / kN 0 , 2 p
2

Uticaji
kNm 15 , 4
8
725 , 4 486 , 1
8
L q
M
2 2
g

kN 51 , 3
2
725 , 4 486 , 1
2
L q
T
g

0 N
g

kNm 23 , 2
8
725 , 4 80 , 0
8
L q
M
2 2
g

kN 89 , 1
2
725 , 4 80 , 0
2
L q
T
g

0 N
g

Dimenzionisanje
MB 30
RA 400 / 500 fb= 20,5 MPa
b / d / h = 100/20/17,5
Mu=1,6Mg +1,8Mp
Mu=1,64,15+1,82,23
Mu=10,65 kNm
Nu=0
Mau=Mu-Nu(d/2-a1)
4,15
3,51
3,51
0
M[kNm]
T[kN]
N[kN]
p [kN/m]
5,58
4,725
4,725
0
M[kNm]
T[kN]
N[kN]
Mau=Mu=10,65kNm
995 , 4
40 10 5 , 20
10 65 , 10
0 , 18
b f
M
h
k
1
2
b
u

presek armirani o jednostruk 719 , 1 995 , 4 k >


097 , 0 s %, 283 , 4 , ,0 10 075 , 1 917 , 4 k za
a b

Poloaj neutralne ose
plol u je linija neutralna cm 0 , 6 d cm 75 , 1 18 097 , 0 h s x
p
<
Koeficijent armiranja
% 200 , 0 % 365 , 0
240
5 , 20
283 , 4
f
min
v
b
>


Potrebna povrina armature
2
a
cm 63 . 2
100
0 , 18 40
365 , 0
100
h b
A


Usvojena armatura
Konstruktivni deo armature
2 konstr
a
cm 57 , 0 A 6 2
Potrebno je dodati:
2 konst
a a a
cm 06 , 2 57 , 0 63 , 2 A A A
Dodata armatura
2 usv
a
cm 51 , 2 A 10 3
Ukupna arnatura
2 usv
a
cm 08 , 3 57 , 0 51 , 2 A +
Sitnorebrasta konstrukcija TM3 (16+4) POS P201
(sa zamenjujucim opterecenjem za pregradni zid)
Analiza opterecenja

STALNO OPTEREENJE

OPIS
DEBLJINA
[cm]
ZAPREMINSKA
TEZINA
KN / m
UKUPNO
KN / m
plocice 1 20 0,2
Sloj za pad 3 22 0,66
Hidroizolacij
a
/ / 0,3
Monta
TM3
16 + 4 / 2,6
Cementni
malter
1,5 21 0,315
g2 = 4,075
g=4,075 + 1,5(za zidove)=5,575 KN / m
POVREMENO OPTEREENJE p =2,0 KN / m
Proraunski model
napomena:
proizvoljni koeficijent zadao profesor
1, 25
L=1,05Lo=1,053,61,25=4,725m
Sheme opterecenja
m / kN 575 , 5 m 0 . 1 m / kN 575 , 5 q
2

L = 5,39 m
q [kN/m]
p [kN/m]
m / kN 0 , 2 m 0 . 1 m / kN 0 , 2 p
2


Uticaji
kNm 55 , 15
8
725 , 4 575 , 5
8
L q
M
2 2
g

kN 17 , 13
2
725 , 4 575 , 5
2
L q
T
g

0 N
g

kNm 58 , 5
8
725 , 4 0 , 2
8
L q
M
2 2
g

kN 725 , 4
2
725 , 4 0 , 2
2
L q
T
g

0 N
g

Dimenzionisanje
MB 30
GA 240 / 360 fb= 20,5 MPa
b / d / h = 100/20/17,5
Mu=1,6Mg +1,8Mp
Mu=1,615,55+1,85,58
Mu=34,93KNm
Nu=0
Mau=Mu-Nu(d/2-a1)
Mau=Mu=34,93KNm
8.86
7.50
7.50
0
M[kNm]
T[kN]
N[kN]
5,58
4,725
4,725
0
M[kNm]
T[kN]
N[kN]
240 , 4
100 10 5 , 20
10 93 , 34
50 , 17
b f
M
h
k
1
2
b
u

presek armirani o jednostruk 719 , 1 240 , 4 k >


115 , 0 s %, 858 , 5 , ,0 10 30 , 1 219 , 4 k za
a b

Koeficijent armiranja
% 200 , 0 % 500 , 0
240
5 , 20
858 , 5
f
min
v
b
>


Potrebna povrina armature
2
a
cm 75 , 8
100
50 . 17 100
500 , 0
100
h b
A


Usvojena armatura
2 usv
a
cm 05 , 9 A 12 8
ZIDANI SISTEM
AB PLOE
Armirana livena na licu mesta POS P201
Analiza opterecenja
35
L
d
P

m 50 . 4 6 . 3 25 . 1 L
cm 85 . 12
35
50 , 4
35
L
d
P

usvojena deblina ploe d
p
=14,00cm
STALNO OPTERECENJE
g= 4,615
OPIS
DEBLJINA
[cm]
ZAPREMINSKA
TEZINA
KN / m
UKUPNO
KN / m
Bukov
parket
2,4 6,8 0,16
Cementni
estrih
4,0 15,0 0,6
Zvucna
izolacija
2,0 2,0 0,04
AB ploca 14 25 3,50
Cementni
malter
1,5 21 0,315
POVREMENO OPTERECENJE p = 2,0 KN / m
Proraunski model
napomena:
proizvoljni koeficijent zadao profesor
1, 25
L=1,05Lo=1,053,61,25=4,725m
Sheme opterecenja
m / kN 615 , 4 m 0 . 1 m / kN 615 , 4 q
2

m / kN 0 , 2 m 0 . 1 m / kN 0 , 2 p
2


Uticaji
kNm 88 , 12
8
725 , 4 615 , 4
8
L q
M
2 2
g

kN 90 , 10
2
725 , 4 615 , 4
2
L q
T
g

0 N
g

L = 4,725m
12,88
10,90
10,90
0
M[kNm]
T[kN]
N[kN]
q [kN/m]
p [kN/m]
kNm 58 , 5
8
725 , 4 0 , 2
8
L q
M
2 2
p

kN 725 , 4
2
725 , 4 0 , 2
2
L q
T
p

0 N
p

Dimenzionisanje
MB 30
GA 240 / 360 fb= 20,5 MPa
b / d / h = 100/14/11,5
cm 5 , 11 5 , 2 0 , 14 a d h
0

Mu=1,6Mg +1,8Mp
Mu=1,612,88+1,85,58
Mu=30,65KNm
Nu=0
Mau=Mu-Nu(d/2-a1)
Mau=Mu=30,65KNm
974 , 2
100 10 5 , 20
10 65 , 30
50 , 11
b f
M
h
k
1
2
b
u

presek armirani o jednostruk 719 , 1 974 , 2 k >


177 , 0 s %, 208 , 12 , 0 , 10 / 15 , 2 963 , 2 k za
a b

Koeficijent armiranja
GA RA MAG
minAa1 0,15 0,10 0,075 %
minAa2p0,10 0,085 0,075 %
5,58
4,725
4,725
0
M[kNm]
T[kN]
N[kN]
% 200 , 0 % 042 , 1
240
5 , 20
208 , 12
f
min
v
b
>


Potrebna povrina armature
2
a
cm 98 , 11
100
50 , 11 100
042 , 1
100
h b
A


Usvojena armatura
2 usv
a
cm 57 , 13 A 12 2 1
Podeona armatura
2
a pod , a
cm 714 , 2 57 , 13 2 , 0 A 2 , 0 A
2
b
min
pod , a
cm 40 , 1 100 14 , 0 10 , 0 d b 10 , 0 A 10 , 0 A
Usvojena armatura
2 usv
a
cm 83 , 2 A 6 0 1
podaci za crtanje linije zateuih sila:
cm 35 , 10 50 , 11 90 , 0 h 90 , 0 z
0

cm 625 , 8 50 , 11 75 , 0 h 75 , 0
0

13 , 296
35 , 10
10 65 , 30
z
M
2
au

68 , 325 240 57 , 13 A Z
V
usv
a
max
a

Dimenzionisanje
MB 30
RA 400 / 500 fb= 20,5 MPa
b / d / h = 100/14/11,50
cm 5 , 11 5 , 2 0 , 14 a d h
0

Mu=1,6Mg +1,8Mp
Mu=1,612,88+1,85,58
Mu=30,65KNm
GA RA MAG
minAa1 0,15 0,10 0,075 %
minAa2p0,10 0,085 0,075 %
Nu=0
Mau=Mu-Nu(d/2-a1)
Mau=Mu=30,65KNm
974 , 2
100 10 5 , 20
10 65 , 30
50 , 11
b f
M
h
k
1
2
b
u

presek armirani o jednostruk 719 , 1 974 , 2 k >


177 , 0 s %, 208 , 12 , 0 , 10 / 15 , 2 963 , 2 k za
a b

Koeficijent armiranja
% 200 , 0 % 626 , 0
400
5 , 20
208 , 12
f
min
v
b
>


Potrebna povrina armature
2
a
cm 19 , 7
100
50 , 11 100
626 , 0
100
h b
A


Usvojena armatura
2 usv
a
cm 85 , 7 A 10 0R 1
Podeona armatura
2
a pod , a
cm 57 , 1 85 , 7 2 , 0 A 2 , 0 A
2
b
min
pod , a
cm 19 , 1 100 14 , 0 085 , 0 d b 085 , 0 A 085 , 0 A
Usvojena armatura
2 usv
a
cm 26 , 2 A 6 R 8
podaci za crtanje linije zateuih sila:
cm 35 , 10 50 , 11 90 , 0 h 90 , 0 z
0

cm 625 , 8 50 , 11 75 , 0 h 75 , 0
0

13 , 296
35 , 10
10 65 , 30
z
M
2
au

00 , 314 400 85 , 7 A Z
V
usv
a
max
a

Dimenzionisanje
MB 30
MAG 500 / 560 fb= 20,5 MPa
b / d / h = 100/14/11,5
cm 5 , 11 5 , 2 0 , 14 a d h
0

Mu=1,6Mg +1,8Mp
Mu=1,612,88+1,85,58
Mu=30,65KNm
Nu=0
Mau=Mu-Nu(d/2-a1)
Mau=Mu=30,65KNm
974 , 2
100 10 5 , 20
10 65 , 30
50 , 11
b f
M
h
k
1
2
b
u

presek armirani o jednostruk 719 , 1 974 , 2 k >


177 , 0 s %, 208 , 12 , 0 , 10 / 15 , 2 963 , 2 k za
a b

Koeficijent armiranja
% 200 , 0 % 500 , 0
500
5 , 20
208 , 12
f
min
v
b
>


Potrebna povrina armature
2
a
cm 76 , 5
100
50 , 11 100
500 , 0
100
h b
A


Usvojena armatura
) 0 . 25 / 6 poduzna : 5 , 12 / 10 glavna ( cm 28 , 6 A 628 R
2 usv
a

Granino stanje prslina
U sluaju kad je ploa armirana sa armaturom GA240/360
GA RA MAG
minAa1 0,15 0,10 0,075 %
minAa1p0,10 0,085 0,075 %
Provera da li je potreban proraun prslina po uslovu iz lana 114. :
MB30
b
=20,5 MPa,
r
=1,1 MPa, E
b
=31,5 MPa, E
a
=2,1 10
5
MPa
GA240/360
v
=240 MPa, za GA240/360 k
p
=35
50 , 11 / 14 / 100 h / d / b
0

( ) 12 12 , cm 57 , 13 A
2
a

M
g
+ M
p
=12,88+5,58=18,46kNm
( ) 113. lan mm 2 , 0 a
u

% 71 , 1
2 , 0 35
12
a k
u p
z


( ) % 100
A
A
bz
a
z

Zategnuta povrina betona:
( ) + + 5 , 7 a b h b A
0 bz bz
( )
2
bz
cm 00 , 1270 2 , 1 5 , 7 2 , 1 5 , 2 100 A + +
( ) potreban je prslina proracun ,71 1 % 068 , 1 100
1270
57 , 13
% 100
A
A
bz
a
z
<
za GA240/360 k
1
=0,80, k
2
=0,125
cm 9 , 1
2
2 , 1
5 , 2 a , cm 0 , 8 e , cm 2 , 1
0

srednje rastojanje prslina
( )
z
2 1 0 ps
k k e 1 , 0 a 2 l

+
( ) cm 43 , 13
0106 , 0
2 , 1
125 , 0 80 , 0 8 1 , 0 9 , 1 2 l
ps
+
napon u armaturi
MPa 44 , 131
cm
kN
14 , 13
5 , 11 9 , 0 57 , 13
10 46 , 18
z A
M M
2
2
a
p g
a

+

napon u armaturi nakon pojave prslina
z A
M
a
p
ap


bzs bz p
f W M
vrstoa betona pri zatezanju savijanjem
bz
4
bzs
f
d
4 , 0
6 , 0 f

,
_

+
bzm bz
f 7 , 0 f
vrstoa betona pri aksijalnom zatezanju savijanjem
bzm
f
srednja vrednost vrstoe betona pri aksijalnom zatezanje ( lan 51.)
MPa 68 , 1 4 , 2 7 , 0 f
bz

MPa 0 , 1 MPa 106 , 2 68 , 1
14 , 0
4 , 0
6 , 0 f
4
bzs
>

,
_

+
otporni moment betonskog preseka
3
c
z
bz
cm 67 , 3266
0 , 7
67 , 22866
y
I
W
moment pojave prslina
kNm 78 , 6 kNcm 96 , 678 2106 , 0 67 , 3266 f W M
bzs bz p

MPa 89 , 4
5 , 11 9 , 0 57 , 13
96 , 678
z A
M
a
p
ap


za GA240/360
1
=0,50;
2
=0,5 ( za dugotrajan i vie puta ponovljena
optereenja)
karakteristina irina prslina
ps
2
a
ap
2 1
a
a
k
l 1
E
7 , 1 a

,
_

,
_


mm 2 , 0 mm 142 , 0 cm 0142 , 0 43 , 13
44 , 131
89 , 4
5 , 0 50 , 0 1
10 1 , 2
44 , 131
7 , 1 a
2
5 k
<

,
_

,
_


Karakteristina irina prslina je MANJA od propisom dozvoljenih vrednosti.
U sluaju kad je ploa armirana sa armaturom RA400/500
Provera da li je potreban proraun prslina po uslovu iz lana 114. :
MB30
b
=20,5 MPa,
r
=1,1 MPa, E
b
=31,5 MPa, E
a
=2,1 10
5
MPa
RA400/500
v
=400 MPa, za RA400/500 k
p
=30
50 , 11 / 14 / 100 h / d / b
0

( ) 10 R 10 , cm 85 , 7 A
2
a

M
g
+ M
p
=12,88+5,58=18,46kNm
( ) 113. lan mm 2 , 0 a
u

% 667 , 1
2 , 0 30
10
a k
u p
z


( ) % 100
A
A
bz
a
z

Zategnuta povrina betona:
( ) + + 5 , 7 a b h b A
0 bz bz
( )
2
bz
cm 00 , 1200 0 , 1 5 , 7 0 , 1 5 , 2 100 A + +
( ) potreban je prslina proracun ,667 1 % 654 , 0 100
1200
85 , 7
% 100
A
A
bz
a
z
<
za RA400/500 k
1
=0,40, k
2
=0,125
cm 0 , 2
2
0 , 1
5 , 2 a , cm 0 , 10 e , cm 0 , 1
0

srednje rastojanje prslina
( )
z
2 1 0 ps
k k e 1 , 0 a 2 l

+
( ) cm 64 , 9
00654 , 0
0 , 1
125 , 0 40 , 0 0 , 10 1 , 0 0 , 2 2 l
ps
+
napon u armaturi
MPa 21 , 227
cm
kN
72 , 22
5 , 11 9 , 0 85 , 7
10 46 , 18
z A
M M
2
2
a
p g
a

+

napon u armaturi nakon pojave prslina
z A
M
a
p
ap


bzs bz p
f W M
vrstoa betona pri zatezanju savijanjem
bz
4
bzs
f
d
4 , 0
6 , 0 f

,
_

+
bzm bz
f 7 , 0 f
vrstoa betona pri aksijalnom zatezanju savijanjem
bzm
f
srednja vrednost vrstoe betona pri aksijalnom zatezanje ( lan 51.)
MPa 68 , 1 4 , 2 7 , 0 f
bz

MPa 0 , 1 MPa 106 , 2 68 , 1
14 , 0
4 , 0
6 , 0 f
4
bzs
>

,
_

+
otporni moment betonskog preseka
3
c
z
bz
cm 67 , 3266
0 , 7
67 , 22866
y
I
W
moment pojave prslina
kNm 78 , 6 kNcm 96 , 678 2106 , 0 67 , 3266 f W M
bzs bz p

MPa 35 , 8
5 , 11 9 , 0 85 , 7
96 , 678
z A
M
a
p
ap


za RA400/500
1
=1,0;
2
=0,5 ( za dugotrajan i vie puta ponovljena
optereenja)
karakteristina irina prslina
ps
2
a
ap
2 1
a
a
k
l 1
E
7 , 1 a

,
_

,
_


mm 2 , 0 mm 17 , 0 cm 0117 , 0 64 , 9
21 , 227
35 , 8
5 , 0 0 , 1 1
10 1 , 2
21 , 227
7 , 1 a
2
5 k
<

,
_

,
_


Karakteristina irina prslina je MANJA od propisom dozvoljenih vrednosti.
AB KONTINUALNA PLOA POS P 202
Analiza optereenja:
STALNO OPTERECENJE
g= 4,615
g=4,615+1,5=6,115kN/m
2
POVREMENO OPTERECENJE p = 2,0 KN / m
napomena:
proizvoljni koeficijent zadao profesor
1, 25
Proraunski model:
L=(3,60+0,25)1,25=4,81 m
OPIS
DEBLJINA
[cm]
ZAPREMINSKA
TEZINA
KN / m
UKUPNO
KN / m
Bukov
parket
2,4 6,8 0,16
Cementni
estrih
4,0 15,0 0,6
Zvucna
izolacija
2,0 2,0 0,04
AB ploca
14,0 25 3,50
Cementni
malter
1,5 21 0,315
L = 4,81 m L = 4,81 m
25 25 25
Proraun debljine ploe:
cm 75 ; 13
35
481
35
L
d
usvojena deblina ploe d
p
=14,00cm
Shema optereenja:
Uticaji:
L = 4,81 m L = 4,81 m
g =6,115
p
(1)
= 2,0
p
(2)
= 2,0
p
(3)
= 2,0
M
g
17.68 kN m
9,90 kN m 9,90 kN m
M
p
(1)
5,78 kN m
3,24kN m 3,24 kN m
M
p
(2)
2,91 kN m
4,44 kN m
1,16 kN m
M
p
(3)
2,91 kN m
4,44 kN m
1,16 kN m
Dijagram anvelopa dobijen je sabiranjem odgovarajuih ekspoloatacionih
optereenja pomnoenih graninim koeficijentima sigurnosti.
NAPOMENA: nema uticaja od normalnih sila
Dimenzionisanje:
MB30 fb=20,5MPa
RA 400/500
cm 5 , 11 5 , 2 0 , 14 a d h
0

M
(anvelopa)
38,69 kN m
23,83 kN m
23,83kN m
11,03 kN
18,38 kN
18,38 kN
11,03kN
T
g
3,61 kN
3,61 kN
6,01kN
6,01 kN
T
p
(1)
4,20 kN
5,42 kN
0,61 kN
T
p
(2)
0,61 kN
5,42 kN
4,20 kN
T
p
(3)
b/d/h = 100/14/11,50
presek u polju
maxMg=9,90 KNmMu
maxMp=4,44KNKNm
kNm 83 , 23 44 , 4 8 , 1 90 , 9 6 , 1 M 8 , 1 M 6 , 1 M
p g u
+ +
373 , 3
100 10 5 , 20
10 83 , 23
50 , 11
b f
M
h
k
1
2
b
u

presek armirani o jednostruk 719 , 1 373 , 3 k >


151 , 0 s %, 421 , 9 , 0 , 10 / 775 , 1 352 , 3 k za
a b

Koeficijent armiranja
% 200 , 0 % 483 , 0
400
5 , 20
421 , 9
f
min
v
b
>


Potrebna povrina armature
2
a
cm 55 , 5
100
50 , 11 100
483 , 0
100
h b
A


Usvojena armatura
2 usv
a
cm 85 , 7 A 10 0R 1
Podeona armatura
2
a pod , a
cm 89 , 0 44 , 4 2 , 0 A 2 , 0 A
2
b
min
pod , a
cm 40 , 1 100 14 , 0 10 , 0 d b 10 , 0 A 10 , 0 A
Usvojena armatura
2 usv
a
cm 26 , 2 A 6 R 8
presek nad osloncem
maxMg=17,68 KNm
maxMp=5,78 KNm
kNm 69 , 38 78 , 5 8 , 1 68 , 17 6 , 1 M 8 , 1 M 6 , 1 M
p g u
+ +
647 , 2
100 10 5 , 20
10 69 , 38
50 , 11
b f
M
h
k
1
2
b
u

presek armirani o jednostruk 719 , 1 647 , 2 k >


209 , 0 s %, 679 , 15 , 0 , 10 / 650 , 2 637 , 2 k za
a b

Koeficijent armiranja
% 200 , 0 % 804 , 0
400
5 , 20
679 , 15
f
min
v
b
>


Potrebna povrina armature
2
a
cm 25 , 9
100
50 , 11 100
804 , 0
100
h b
A


Usvojena armatura
2 usv
a
cm 43 , 9 A 10 2R 1
Podeona armatura
2
a pod , a
cm 85 , 1 25 , 9 2 , 0 A 2 , 0 A
2
b
min
pod , a
cm 40 , 1 100 14 , 0 10 , 0 d b 10 , 0 A 10 , 0 A
Usvojena armatura
2 usv
a
cm 26 , 2 A 6 R 8
Granino stanje prslina
U polju:
Provera da li je potreban proraun prslina po uslovu iz lana 114. :
MB30
b
=20,5 MPa,
r
=1,1 MPa, E
b
=31,5 MPa, E
a
=2,1 10
5
MPa
RA400/500
v
=400 MPa, za RA400/500 k
p
=30
50 , 11 / 14 / 100 h / d / b
0

( ) 10 R 10 , cm , 7 A
2
a

M
g
+ M
p
=9,90+4,44=14,34kNm
( ) 113. lan mm 2 , 0 a
u

% 667 , 1
2 , 0 30
10
a k
u p
z


( ) % 100
A
A
bz
a
z

Zategnuta povrina betona:
( ) + + 5 , 7 a b h b A
0 bz bz
( )
2
bz
cm 00 , 1100 0 , 1 5 , 7 0 , 1 5 , 2 100 A + +
( ) potreban je prslina proracun ,667 1 % 714 , 0 100
1100
85 , 7
% 100
A
A
bz
a
z
<
za RA400/500 k
1
=0,40, k
2
=0,125
cm 0 , 2
2
0 , 1
5 , 2 a , cm 0 , 10 e , cm 0 , 1
0

srednje rastojanje prslina
( )
z
2 1 0 ps
k k e 1 , 0 a 2 l

+
( ) cm 00 , 9
00714 , 0
0 , 1
125 , 0 40 , 0 10 1 , 0 0 , 2 2 l
ps
+
napon u armaturi
MPa 49 , 176
cm
kN
65 , 17
5 , 11 9 , 0 85 , 7
10 34 , 14
z A
M M
2
2
a
p g
a

+

napon u armaturi nakon pojave prslina
z A
M
a
p
ap


bzs bz p
f W M
vrstoa betona pri zatezanju savijanjem
bz
4
bzs
f
d
4 , 0
6 , 0 f

,
_

+
bzm bz
f 7 , 0 f
vrstoa betona pri aksijalnom zatezanju savijanjem
bzm
f
srednja vrednost vrstoe betona pri aksijalnom zatezanje ( lan 51.)
MPa 68 , 1 4 , 2 7 , 0 f
bz

MPa 0 , 1 MPa 106 , 2 68 , 1
14 , 0
4 , 0
6 , 0 f
4
bzs
>

,
_

+
otporni moment betonskog preseka
3
c
z
bz
cm 67 , 3266
0 , 7
67 , 22866
y
I
W
moment pojave prslina
kNm 78 , 6 kNcm 96 , 678 2106 , 0 67 , 3266 f W M
bzs bz p

MPa 36 , 8
5 , 11 9 , 0 85 , 7
96 , 678
z A
M
a
p
ap


za RA400/500
1
=1,0;
2
=0,5 ( za dugotrajan i vie puta ponovljena
optereenja)
karakteristina irina prslina
ps
2
a
ap
2 1
a
a
k
l 1
E
7 , 1 a

,
_

,
_


mm 2 , 0 mm 128 , 0 cm 0128 , 0 0 , 9
49 , 176
36 , 8
5 , 0 0 , 1 1
10 1 , 2
49 , 176
7 , 1 a
2
5 k
<

,
_

,
_


Karakteristina irina prslina je MANJA od propisom dozvoljenih vrednosti.
Nad osloncem:
Provera da li je potreban proraun prslina po uslovu iz lana 114. :
MB30
b
=20,5 MPa,
r
=1,1 MPa, E
b
=31,5 MPa, E
a
=2,1 10
5
MPa
RA400/500
v
=400 MPa, za RA400/500 k
p
=30
50 , 11 / 14 / 100 h / d / b
0

( ) 10 R 12 , cm 43 , 9 A
2
a

M
g
+ M
p
=17,68+5,78=23,46kNm
( ) 113. lan mm 2 , 0 a
u

% 667 , 1
2 , 0 30
10
a k
u p
z


( ) % 100
A
A
bz
a
z

Zategnuta povrina betona:
( ) + + 5 , 7 a b h b A
0 bz bz
( )
2
bz
cm 00 , 1200 0 , 1 5 , 7 0 , 1 5 , 2 100 A + +
( ) potreban je prslina proracun ,667 1 % 786 , 0 100
1200
43 , 9
% 100
A
A
bz
a
z
<
za RA400/500 k
1
=0,40, k
2
=0,125
cm 0 , 2
2
0 , 1
5 , 2 a , cm 0 , 10 e , cm 0 , 1
0

srednje rastojanje prslina
( )
z
2 1 0 ps
k k e 1 , 0 a 2 l

+
( ) cm 36 , 8
00786 , 0
0 , 1
125 , 0 40 , 0 10 1 , 0 0 , 2 2 l
ps
+
napon u armaturi
MPa 36 , 240
cm
kN
036 , 24
5 , 11 9 , 0 43 , 9
10 46 , 23
z A
M M
2
2
a
p g
a

+

napon u armaturi nakon pojave prslina
z A
M
a
p
ap


bzs bz p
f W M
vrstoa betona pri zatezanju savijanjem
bz
4
bzs
f
d
4 , 0
6 , 0 f

,
_

+
bzm bz
f 7 , 0 f
vrstoa betona pri aksijalnom zatezanju savijanjem
bzm
f
srednja vrednost vrstoe betona pri aksijalnom zatezanje ( lan 51.)
MPa 68 , 1 4 , 2 7 , 0 f
bz

MPa 0 , 1 MPa 106 , 2 68 , 1
14 , 0
4 , 0
6 , 0 f
4
bzs
>

,
_

+
otporni moment betonskog preseka
3
c
z
bz
cm 67 , 3266
0 , 7
67 , 22866
y
I
W
moment pojave prslina
kNm 78 , 6 kNcm 96 , 678 2106 , 0 67 , 3266 f W M
bzs bz p

MPa 96 , 6
5 , 11 9 , 0 43 , 9
96 , 678
z A
M
a
p
ap


za RA400/500
1
=1,0;
2
=0,5 ( za dugotrajan i vie puta ponovljena
optereenja)
karakteristina irina prslina
ps
2
a
ap
2 1
a
a
k
l 1
E
7 , 1 a

,
_

,
_


mm 2 , 0 mm 16 , 0 cm 0163 , 0 36 , 8
36 , 240
96 , 6
5 , 0 0 , 1 1
10 1 , 2
36 , 240
7 , 1 a
2
5 k
<

,
_

,
_


Karakteristina irina prslina je MANJA od propisom dozvoljenih vrednosti.
podaci za crtanje linije zateuih sila:
cm 35 , 10 50 , 11 90 , 0 h 90 , 0 z
0

cm 625 , 8 50 , 11 75 , 0 h 75 , 0
0

25 , 230
35 , 10
10 83 , 23
z
M
2 polja
au

00 , 314 400 85 , 7 A Z
V
usv
a
max
polja , a

82 , 373
35 , 10
10 69 , 38
z
M
2 oslo
au

20 , 377 400 43 , 9 A Z
V
usv
a
max
oslo , a

KRSTASTO ARMIRANE BETONSKE PLOE POS P 201
Analiza opterecenja
Lx=7,701,25=9,625m

Ly=3,85125=4,81m
Pretpostavljena debljina ploe dp=16cm

STALNO OPTERECENJE
POVREMENO OPTERECENJE p = 2,0 KN / m
Proraunski model
za L-uzimamo osovinske mere napomena:
proizvoljni
koeficijent zadao profesor

1, 25
OPIS
DEBLJINA
[cm]
ZAPREMINSKA
TEZINA
KN / m
UKUPNO
KN / m
Bukov
parket
2,4 6,8 0,16
Cementni
estrih
4,0 15,0 0,6
Zvucna
izolacija
2,0 2,0 0,04
AB ploca
16 25 4
Cementni
malter
1,5 21 0,315
Ukupno stalno optereenje 5,115
LX=9,625L
Y
=
4
,
8
1
Sheme optereenja
Uticaji
kN 80 , 236 m 81 , 4 m 625 , 9 m / kN 115 , 5 L L g G
2
Y X

kN 59 , 92 m 81 , 4 m 625 , 9 m / kN 0 , 2 L L p P
2
Y X

Koeficijenti za proraun vrednosto momenta savijanja u polju i nad osloncem u X
i Y pravcu.
Mx=0029 kNm Q
1
=0,419
My=0010 kNm Q
2
=0,266
-X=0059 kNm Q
3
=0,182
-Y=0040 kNm Q
4
=0,133
M
g
M
p
T
g
T
p
Ly / Lx 2.0
g=5,115 kN/m
2
p=2,0kN/m
2
0,010 0,040
0
,
0
2
9
0
.
0
5
9
2,37
9,47
1
3
,
9
7
6
,
8
6
0,926
3,70
5
,
4
6
2
,
6
8
0,182
0,133
0
,
2
6
6
0
,
4
1
9
43,10
31,50
9
9
,
2
2
6
2
,
9
9
16,85
12,32
3
8
,
8
0
2
4
,
6
3
P g u
M 80 , 1 M 60 , 1 M +
p g u
T 80 , 1 T 60 , 1 T +
KRSTASTO ARMIRANE BETONSKE PLOE POS P204
Analiza opterecenja
Pretpostavljena debljina ploe dp=16cm
STALNO OPTERECENJE
OPIS
DEBLJINA
[cm]
ZAPREMINSKA
TEZINA
KN / m
UKUPNO
KN / m
Bukov
parket
2,4 6,8 0,16
Cementni
estrih
4,0 15,0 0,6
Zvucna
izolacija
2,0 2,0 0,04
AB ploca 16 25 4
Cementni
malter
1,5 21 0,315
Ukupno optereenje 5,115
5,45
21,81
3
2
,
1
8
1
5
,
8
0
99,30
72,56
2
2
8
,
6
0
1
4
5
,
1
2
Lx=3,751,25=4,68m

Ly=5,75125=7,18m
POVREMENO OPTERECENJE p = 2,0 KN / m
Proracunski model
za L-uzimamo osovinske mere napomena:
proizvoljni koeficijent zadao profesor

1, 25
Sheme optereenja
Uticaji
kN 88 , 171 m 18 , 7 m 68 , 4 m / kN 115 , 5 L L g G
2
Y X

kN 20 , 67 m 18 , 7 m 68 , 4 m / kN 0 , 2 L L p P
2
Y X

Koeficijenti za proraun vrednosto momenta savijanja i transvefzalnih sila u polju
i nad osloncem u X i Y pravcu.
Ly / Lx 1,50
g=5,115 kN/m
2
p=2,0kN/m
2
LX=4,68L
Y
=
7
,
1
8
Mx=0032 kNm Q
1
=0,370
My=0017 kNm Q
2
=0,247
-X=0069 kNm Q
3
=0,221
-Y=0051 kNm Q
4
=0,162
M
g
M
p
T
g
T
p
P g u
M 80 , 1 M 60 , 1 M +
p g u
T 80 , 1 T 60 , 1 T +
KRSTASTO ARMIRANE BETONSKE PLOE POS P202
Analiza opterecenja
0,032
0,069
0
,
0
5
1
0
,
0
1
7
5,50
11,86
2
,
9
2
8
,
7
6
2,15
4,64
1
,
1
4
3
,
4
3
0,247
0,370
0
,
2
2
1
0
,
1
6
2
42,45
66,60
2
7
,
8
5
3
7
,
9
8
16,60
24,86
1
0
,
8
8
1
4
,
8
5
12,67
27,33
6
,
7
2
2
0
,
2
0
97,80
133,22
6
4
,
1
4
8
7
,
5
0
Lx=2,051,25=2,56m

Ly=3,85125=4,81m
Pretpostavljena debljina ploe dp=16cm

STALNO OPTERECENJE
POVREMENO OPTERECENJE p = 2,0 KN / m
Proraunski model
za L-uzimamo osovinske mere napomena:
proizvoljni koeficijent zadao profesor

1, 25
OPIS
DEBLJINA
[cm]
ZAPREMINSKA
TEZINA
KN / m
UKUPNO
KN / m
Keramike
ploice
1,0 20,0 0,20
Cementni
estrih
4,0 15,0 0,6
Zvucna
izolacija
2,0 2,0 0,04
AB ploca
16 25 4
Cementni
malter
1,5 21 0,315
Ukupno stalno optereenje 5,155
g=5,155 kN/m
2
p=2,0kN/m
2
LY=4,81L
X
=
2
,
5
6
Sheme optereenja
Uticaji
kN 48 , 63 m 81 , 4 m 56 , 2 m / kN 155 , 5 L L g G
2
Y X

kN 63 , 24 m 81 , 4 m 56 , 2 m / kN 0 , 2 L L p P
2
Y X

Koeficijenti za proraun vrednosto momenta savijanja u polju i nad osloncem u X
i Y pravcu.
Mx=0022 kNm Q
1
=0,353
My=0006 kNm Q
2
=0,131
-X=0044 kNm Q
3
=0,163
-Y=0030 kNm
M
g
M
p
T
g
T
p
Ly / Lx 1,90
0,126
0,163
0
,
3
5
8
0
,
3
5
8
8,00
10,35
2
2
,
7
3
2
2
,
7
3
3,10
4,01
8
,
8
2
8
,
8
2
0,38 1,90
2
,
8
0
1
,
4
0
2
,
8
0
0,006 0,030
0
,
0
2
2
0
,
0
4
4
0
,
0
4
4
0,15 0,74
1
,
0
8
0
,
5
5
1
,
0
8
P g u
M 80 , 1 M 60 , 1 M +
p g u
T 80 , 1 T 60 , 1 T +
KRSTASTO ARMIRANE BETONSKE PLOE POS P203
Analiza opterecenja
Pretpostavljena debljina ploe dp=16cm

STALNO OPTERECENJE
OPIS
DEBLJINA
[cm]
ZAPREMINSKA
TEZINA
KN / m
UKUPNO
KN / m
Keramike
ploice
1,0 20,0 0,20
Cementni
estrih
4,0 15,0 0,6
Zvucna
izolacija
2,0 2,0 0,04
AB ploca
16 25 4
Cementni
malter
1,5 21 0,315
Ukupno stalno optereenje 5,155
0,88 4,37
6
,
4
2
2
,
2
2
6
,
4
2
18,38
23,78
5
2
,
2
4
5
2
,
2
4
Lx=2,051,25=2,56m

Ly=3,85125=4,81m
POVREMENO OPTERECENJE p = 2,0 KN / m
Proraunski model
za L-uzimamo osovinske mere napomena:
proizvoljni koeficijent zadao profesor

1, 25
Sheme optereenja
Uticaji
kN 48 , 63 m 81 , 4 m 56 , 2 m / kN 155 , 5 L L g G
2
Y X

kN 639 , 24 m 81 , 4 m 56 , 2 m / kN 0 , 2 L L p P
2
Y X

Koeficijenti za proraun vrednosto momenta savijanja u polju i nad osloncem u X
i Y pravcu.
Ly / Lx 1,90
g=5,115 kN/m
2
p=2,0kN/m
2
LY=4,81L
X
=
2
,
5
6
Mx=0021 kNm Q
1
=0,345
My=0006 kNm Q
2
=0,155
-X=0044 kNm
-Y=0030 kNm
M
g
M
p
T
g
T
p
P g u
M 80 , 1 M 60 , 1 M +
p g u
T 80 , 1 T 60 , 1 T +
Sheme dijagrama graninih vrednosti momenta kontinualne krstasto armirane ploe
0,155
0,155
0
,
3
4
5
0
,
3
4
5
9,84
9,84
2
1
,
9
0
2
1
,
9
0
3,82
3,82
8
,
5
0
8
,
5
0
0,006
0,030
0
,
0
2
1
0
.
0
4
4
0,030
0
.
0
4
4
0,38
1,90
2
,
8
0
1
,
3
3
1,90
2
,
8
0
0,15
0,74
1
,
0
8
0
,
5
2
0,74
1
,
0
8
0,88
4,34
6
,
4
3
3
,
0
6
4,37
6
,
4
3
22,62
22,62
5
0
,
3
4
5
0
,
3
4
5,45
21,81
4,37
12,67
0,88
4,37
12,67
27,33
0,88
1
5
,
8
0
1
9
,
3
0
1
9
,
3
0
1
3
,
3
1
1
3
,
3
1
3
,
0
6
3
,
0
6
6
,
7
2
6
,
7
2
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Y
X
Dimenzionisanje krstasto armirane ploe:
MB 30
GA 400 / 500 fb= 20,5 MPa
b / d = 100/16
Potrebna povrina armature:
cm 50 , 13
2
0 , 1
0 , 2 0 , 16
2
a d h
0 p X , 0


cm 50 , 12
2
0 , 1
0 , 1 0 , 2 0 , 16
2
a d h
0 p Y , 0


x , u
v x , 0
X , u
v
X , u
aX
M 2057 , 0
h 9 . 0
1000 M
Z
1000 M
A

y , u
v y , 0
Y , u
v
Y , u
aY
M 2222 , 0
h 9 . 0
1000 M
Z
1000 M
A

2
p min , a
cm 60 , 1 0 , 100 0 , 16 10 , 0 b d 1 , 0 A
X pravac
PRESEK A-A
2
x , u
polj
a
cm 12 , 1 45 , 5 2057 , 0 M 2057 , 0 A
2 polj , usv
a
cm 51 , 2 A 8 R 5
2
x , u
oslon
a
cm 482 , 4 81 , 21 2057 , 0 M 2057 , 0 A
2 oslo , usv
a
cm 03 , 5 A 8 R 10
PRESEK B-B
GA RA MAG
minAa1 0,15 0,10 0,075 %
minAa1p0,10 0,085 0,075 %
2
x , u
polj
a
cm 18 , 0 88 , 0 2057 , 0 M 2057 , 0 A
2 polj , usv
a
cm 51 , 2 A 8 R 5
2
x , u
oslon
a
cm 90 , 0 37 , 4 2057 , 0 M 2057 , 0 A
2 oslo , usv
a
cm 51 , 2 A 8 R 5
PRESEK C-C
2
x , u
polj
a
cm 61 , 2 67 , 12 2057 , 0 M 2057 , 0 A
2 polj , usv
a
cm 02 , 3 A 8 R 6
2
x , u
oslon
a
cm 62 , 5 33 , 27 2057 , 0 M 2057 , 0 A
2 oslo , usv
a
cm 03 , 6 A 8 R 12
Y pravac
PRESEK D-D
2
x , u
polj
a
cm 51 , 3 80 , 15 2222 , 0 M 2222 , 0 A
2 polj , usv
a
cm 02 , 4 A 8 R 8
2
y , u
polj
a
cm 68 , 0 06 , 3 2222 , 0 M 2222 , 0 A
2 polj , usv
a
cm 51 , 2 A 8 R 5
2
y , u
polj
a
cm 50 , 1 72 , 6 2222 , 0 M 2222 , 0 A
2 polj , usv
a
cm 51 , 2 A 8 R 5
2
y , u
oslon
a
cm 28 , 4 30 , 19 2222 , 0 M 2222 , 0 A
2 oslo , usv
a
cm 03 , 5 A 8 R 10
2
y , u
oslon
a
cm 95 , 2 31 , 13 2222 , 0 M 2222 , 0 A
2 oslon , usv
a
cm 02 , 3 A 8 R 6
PRESEK E-E
2
y , u
polj
a
cm 51 , 3 80 , 15 2222 , 0 M 2222 , 0 A
2 polj , usv
a
cm 02 , 4 A 8 R 8
2
y , u
polj
a
cm 50 , 0 22 , 2 2222 , 0 M 2222 , 0 A
2 polj , usv
a
cm 51 , 2 A 8 R 5
2
y , u
polj
a
cm 50 , 1 72 , 6 2222 , 0 M 2222 , 0 A
2 polj , usv
a
cm 51 , 2 A 8 R 5
2
y , u
oslon
a
cm 28 , 4 30 , 19 2222 , 0 M 2222 , 0 A
2 oslo , usv
a
cm 03 , 5 A 8 R 10
2
y , u
oslon
a
cm 95 , 2 31 , 13 2222 , 0 M 2222 , 0 A
2 oslon , usv
a
cm 02 , 3 A 8 R 6
Odreivanje momenta nosivosti:
X pravac
Presek A-A
U polju:
2 polj , usv
a
cm 51 , 2 A 8 R 5
% 1859 , 0 100
50 , 13 100
51 , 2
100
h b
A
a


63 , 3
50 , 20
400
1859 , 0
f
b
v


za
334 , 5 k
975 , 0 0 , 10 627 , 3
b a


kNm 13 , 13 05 , 2 100
334 , 5
50 , 13
b f
k
h
M
2
b
2
u

,
_


,
_

Nad osloncem:
2 oslon , usv
a
cm 03 , 5 A 8 R 10
% 3726 , 0 100
50 , 13 100
03 , 5
100
h b
A
a


27 , 7
50 , 20
400
3726 , 0
f
b
v


za
830 , 3 k
475 , 1 0 , 10 149 , 7
b a


kNm 46 , 25 05 , 2 100
830 , 3
50 , 13
b f
k
h
M
2
b
2
u

,
_


,
_

PRESEK B-B
U polju i nad oslonce ( zbog iste usvojene armature):
2 polj , usv
a
cm 51 , 2 A 8 R 5
% 1859 , 0 100
50 , 13 100
51 , 2
100
h b
A
a


63 , 3
50 , 20
400
1859 , 0
f
b
v


za
334 , 5 k
975 , 0 0 , 10 627 , 3
b a


kNm 13 , 13 05 , 2 100
334 , 5
50 , 13
b f
k
h
M
2
b
2
u

,
_


,
_

PRESEK C-C
U polju:
2 polj , usv
a
cm 02 , 3 A 8 R 6
% 2237 , 0 100
50 , 13 100
02 , 3
100
h b
A
a


3649 , 4
50 , 20
400
2237 , 0
f
b
v


za
917 , 4 k
075 , 1 0 , 10 283 , 4
b a


kNm 45 , 15 05 , 2 100
917 , 4
50 , 13
b f
k
h
M
2
b
2
u

,
_


,
_

Nad osloncem:
2 oslo , usv
a
cm 03 , 6 A 8 R 12
% 44677 , 0 100
50 , 13 100
03 , 6
100
h b
A
a


715 , 8
50 , 20
400
4467 , 0 , 0
f
b
v


za
607 , 3 k
600 , 1 0 , 10 09 , 8
b a


kNm 72 , 28 05 , 2 100
607 , 3
50 , 13
b f
k
h
M
2
b
2
u

,
_


,
_

PRESEK D-D (E-E)


U polju:
2 polj , usv
a
cm 02 , 4 A 8 R 8
% 2978 , 0 100
50 , 13 100
02 , 4
100
h b
A
a


8103 , 5
50 , 20
400
2978 , 0
f
b
v


za
284 , 4 k
275 , 1 0 , 10 667 , 5
b a


kNm 36 , 20 05 , 2 100
284 , 4
50 , 13
b f
k
h
M
2
b
2
u

,
_


,
_

Za armaturu
2 polj , usv
a
cm 51 , 2 A 8 R 5 vrednost momenta nosivoti je
kNm 13 , 13 M
u

.
Nad osloncem:
2 oslon , usv
a
cm 03 , 5 A 8 R 10
% 3726 , 0 100
50 , 13 100
03 , 5
100
h b
A
a


27 , 7
50 , 20
400
3726 , 0
f
b
v


za
830 , 3 k
475 , 1 0 , 10 149 , 7
b a


kNm 46 , 25 05 , 2 100
830 , 3
50 , 13
b f
k
h
M
2
b
2
u

,
_


,
_

Nad osloncem:
2 polj , usv
a
cm 02 , 3 A 8 R 6
% 2237 , 0 100
50 , 13 100
02 , 3
100
h b
A
a


3649 , 4
50 , 20
400
2237 , 0
f
b
v


za
917 , 4 k
075 , 1 0 , 10 283 , 4
b a


kNm 45 , 15 05 , 2 100
917 , 4
50 , 13
b f
k
h
M
2
b
2
u

,
_


,
_

OBLIKOVANJE I SIDRENJE ARMATURE:


Sidrenje profila zategnute rebraste armature vri se pravim delom ili
pravougaonom kukom.
Duina kuke na krajevima rebraste podune armature:
Za 8 3 l 10
K
+ <
cm 00 , 11 4 , 10 8 80 , 0 3 8 3 l
K
+ +
Duina sidrenja armature pravog dela bez kuka:
Za uslov dobre athezije:
u p
v
s
4
l

MB30 fb=20,5MPa
RA 400/500
80 , 1 75 , 1
u p

cm 40 , 25
80 , 1 75 , 1 4
400 80 , 0
4
l
u p
v
s


min , S S ef , S
l l
3
2
l >
cm 0 , 20 cm 17 40 , 25 6667 , 0 l
3
2
l
S ef , S

cm 0 , 8 10 cm 70 , 12 l 50 , 0 l
S min , S
>
Peurkasta ploa POS P301
lan 219. peurkasta ploa sa pravougaonim raspodelom stubova i
jedankopodeljenim optereenjem mogu se proraunavati priblinim postupkom pomou
metode zamenjujuih kontinualnih okvira ( kruta vaza izmeu ploe i stubova) ili
pomou metode zamenjujuih kontinualnih grednih nosaa ( zglobna vaza izmeu ploe i
stuboca ). Ako odnos meusobno upravnih osovinskih razmaka stubova zadovoljava
uslov
33 , 1
l
L
75 , 0
y
x

i to:
1. Metodom zamenjujuih kontinualnih okvira kada je veza izmeu ploe i stubova
kruta ( kada je strana tj. prenik kapitela na spoju sa ploom vei od 0,3L
min
i
nagib piramide tj. konusa vei ili jednak 1:3)
2. Metodom zamenjujuih kontinualnih grednih nosaa (traka) kada je zglobna zeza
stuba i plo i kada nisu ispunjeni uslovi pod takom jedan.
lan 222.
( ) [ ]
Y X min min
min
p
L , L L cm 15 ,
35
, L
d


cm 30 ,
15
h
,
20
L
) h ( b
Sprata
min
STUBA

( ) [ ] 375 . 7 , 481 L 00 . 15 cm 00 . 14
35
481
d
min min p

Analiza opterecenja
Usvojen debljina ploe dp=16cm

STALNO OPTERECENJE
OPIS
DEBLJINA
[cm]
ZAPREMINSKA
TEZINA
KN / m
UKUPNO
KN / m
Keramike
ploice
1,0 20,0 0,20
Cementni
estrih
4,0 15,0 0,6
Zvucna
izolacija
2,0 2,0 0,04
AB ploca
16 25 4
Cementni
malter
1,5 21 0,315
Ukupno stalno optereenje 5,155
Pregradni zidovi 1.5kN/m
2
POVREMENO OPTERECENJE p = 2,0 KN / m
Proraunski model ploe:
Greda u X pravcu prihvata optereenje na osovinskom rastojanju
m 12 . 7
2
375 . 7
2
87 . 6
+
pa je:
Stalno optereenje m / kN 00 . 50 84 . 49 12 . 7 00 . 7 g g
I

Korisno optereenje m / kN 00 . 15 25 . 14 12 . 7 0 . 2 p p
I

Greda u Y pravcu prihvata optereenje na osovinskom rastojanju
m 81 . 4
2
81 . 4
2
81 . 4
+
pa je:
Stalno optereenje m / kN 00 . 34 67 . 33 81 . 4 00 . 7 g g
I

Korisno optereenje m / kN 00 . 10 62 . 9 81 . 4 0 . 2 p p
I

Y
X
4.81 4.81
7
.
3
7
5
6
.
8
7
5
4.81 4.81
6.87 7.37
5
Statiki uticaji:
X-pravac
Stalno optereenje
Korisno optereenje
Y-pravac
Stalno optereenje
Korisno optereenje
S
d
2
h
S
2
h
S
Kritian presek
Kontrola probijanja stuba kroz plou
lan 220: napon smicanja u kritinom preseku
s kr
max
h O
T

max
T - najvea transverzalna sila u kritinom preseku pri
eksploatacionom optereenju

kp kr
d O - obim kritinog krunog preseka ploe ua unutranji stub
( tj. svaki krajni stub ija je osa od ivice ploe udaljena najmanje 0.5l
x
ili
0.5l
y
)
S S kp
h d d +
S S
h b 13 . 1 d - prenik zamenjujueg krunog stuba za oslonac
pravougaonog poprenog preseka
S
h
- srednja statika visina ploe za dva usvojena pravca armature u
kritinom preseku
cm 00 . 40 95 . 39 20 50 13 . 1
h b 13 . 1 d
S S


cm 00 . 14 h
S

cm 00 . 54 00 . 14 00 . 40 h d d
S S kp
+ +
SREDNJI STUB
cm 65 . 169 00 . 54 d O
kp kr

kN 22 . 392 14 . 89 08 . 303 T
X
max
+
kN 72 . 390 17 . 90 55 . 300 T
Y
max
+
Najvea vrednost transverzalne sile u kritinom preseku je za X pravac.
MPa 65 . 1 cm / kN 165 . 0
00 . 14 55 . 169
22 . 392
h O
T
2
s kr
max


lan 220: Uticaj ekscentrinog oslanjanja ploe na veliinu napona smicanja na
mestu ivinih i ugaonih stubova usled dejstva optereenja upravnog na plou
uzima se tako to se napon smicanja povea za najmanje 40%.
KRAJNJI STUB
cm 78 . 101 00 . 54 6 . 0 d 6 . 0 O 6 . 0
kp kr

kN 51 . 110 12 . 25 39 . 85 T
X
max
+
kN 29 . 117 07 . 27 22 . 90 T
Y
max
+
Najvea vrednost transverzalne sile u kritinom preseku je za Y pravac.
MPa 823 . 0 cm / kN 0823 . 0
00 . 14 78 . 101
29 . 117
h O
T
2
s kr
max


UGAONI STUB
cm 89 . 50 00 . 54 3 . 0 d 3 . 0 O 3 . 0
kp kr

U sluaju ugaonih stubova dolazi do promene vrednosti transverzalne sile jer je
njihova lamela ua, tako za X pravac irina lamele iznosi
m 68 . 3
2
375 . 7

pa je:
Stalno optereenje m / kN 00 . 26 76 . 25 68 . 3 00 . 7 g g
I

Korisno optereenje m / kN 0 . 8 36 . 7 68 . 3 0 . 2 p p
I

Odnosno za Y pravac
m 405 . 2
2
81 . 4

pa je:
Stalno optereenje m / kN 00 . 17 835 . 16 405 . 2 00 . 7 g g
I

Korisno optereenje m / kN 00 . 5 81 . 4 405 . 2 0 . 2 p p
I

Moemo uoiti da e ugaoni stub da prihvati polovinu transverzalne sile koju prima
krajnji stub, pa su vrednosti transverzalnih sila:
kN 25 . 55
2
12 . 25 39 . 85
T
X
max

+

kN 65 . 58
2
07 . 27 22 . 90
T
Y
max

+

Najvea vrednost transverzalne sile u kritinom preseku je za Y pravac.


MPa 152 . 1 cm / kN 1152 . 0
00 . 14 89 . 50
65 . 58
4 . 1
h O
T
4 . 1
2
s kr
max


lan 221:
a 1
3 . 1
a 2
45 . 0
- srednje vrednost procenta armiranja preseka ploe gornjom
negativnom armaturom iz dva upravna pravca na irini oslonake trake
0.4l
x
i 0.4l
y
koja mora da zadovolji uslove
% 5 . 1
f
25 % 5 . 0
v
bk


) 500 / 400 RA ( 3 . 1
a
) 360 / 240 GA ( 0 . 1
a

lan 122; tabela 21:
( ) 30 MB MPa 8 . 0
a

( ) 30 MB MPa 2 . 2
b

Ako je ispunjen uslov da je
a 1
3
2

nije potrebna posebna raunska armatura
za prijem zateuih sila usled dejstva transverzalne sile. U sluaju da se nalazi u
granicama
b 2 a 1
3
2
<
presek se mora armirati posebnom poprenom
armaturom. Propisi ne dozvoljavaju da je b 2
>
.
195 . 1 5 . 0 3 . 1 3 . 1 3 . 1
a 1

414 . 0 5 . 0 3 . 1 45 . 0 45 . 0
a 2

MPa 637 . 0 8 . 0 195 . 1
3
2
3
2
a 1

MPa 911 . 0 2 . 2 414 . 0
b 2

SREDNJI STUB
MPa 65 . 1 cm / kN 165 . 0
2

Poto je vrednost napona smicanja vea od propisom dozvoljenih vrednosti
potrebno je izvriti konstruisanje kapitela. Dimenzije kapitela dobijaju se iz uslova da ne
budu prekoraene vrednosti smiuih napona u betonu, tj. da kapitel obuhvati takozvanu
hiperbolu probijanja ( linija koja se dobija iz uslova da su naponi smicanja na bilo kom
udaljenju od stuba jednaki doputenim ).
doz doz
XY 8 Y 4 X 2 P G +
2
1
doz
cm 66 . 769
10 637 . 0 8
22 . 392
8
P G
Y X

X 10 15 20 30 40 50
Y 79.97 51.31 38.48 25.65 19.24 15.39
Poto je na delu poetka parabole probijanja i stuba osa Y oko 80.0cm, usvojie
se za srednji stub dimenzije 50/50.
SREDNJI STUB
cm 50 . 56 50 50 13 . 1 h b 13 . 1 d
S S

cm 00 . 14 h
S

cm 50 . 70 00 . 14 50 . 56 h d d
S S kp
+ +
cm 48 . 221 50 . 70 d O
kp kr

kN 22 . 392 14 . 89 08 . 303 T
X
max
+
kN 72 . 390 17 . 90 55 . 300 T
Y
max
+
Najvea vrednost transverzalne sile u kritinom preseku je za X pravac.
MPa 265 . 1 cm / kN 1265 . 0
00 . 14 48 . 221
22 . 392
h O
T
2
s kr
max


Dimenzije kapitela mogu jo da se smanje ako se povea marka betona ili se
povea debljina ploe, to ovde nee biti razmatrano.
doz doz
XY 8 Y 4 X 2 P G +
2
1
doz
cm 66 . 769
10 637 . 0 8
22 . 392
8
P G
Y X

X 25 30 40 45 50
Y 30.78 25.65 19.24 17.10 15.39
Dimenzija kapitela na kontaktu sa ploom
cm 30 . 144 481 3 . 0 L 3 . 0 cm 00 . 150 50 2 50 C
min
< +
Da bi veza izmeu ploe i stuba ( kapitela ) ostala zglobna, a ploa se sraunala
metodom zamenjujuih traka potrebno je da se povea debljina ploe i marka betona da
bi veliina C ostala manja od 0.3L
min
.
Momentu savijanja ploe:
Y
X
4.81 4.81
7
.
3
7
5
6
.
8
7
5
2
L
Y
4
L
Y
4
L
Y
2
L
X
4
L
X
4
L
X
0
.
7
5
M
0
.
5
5
M
0
.
5
5
M
0
.
4
5
M
/
2
0
.
2
5
M
/
2
0
.
4
5
M
/
2
0
.
4
5
M
/
2
0
.
2
5
M
/
2
0
.
4
5
M
/
2
Ukupni negativni moment se raspodeljuje na:
neg
M 75 . 0 M
za traku preko stubova
neg
M 25 . 0 M
za trake u polju
Ukupni pozitivni moment se raspodeljuje na:
poz
M 55 . 0 M
za traku preko stubova
poz
M 45 . 0 M
za trake u polju
Dimenzionisanje ploe vri se tako to se ovako dobijeni momenti redukuju na
1m irine delei dobijene vrednosti sa b/2, odnosno irinom trake.
Granine vrednosti momenta savijanja:
X pravac
Y-pravac
Traka iznad stubova u X pravcu, irina trake
m 56 . 3
4
375 . 7
4
87 . 6
b +
kNm 11 . 65
56 . 3
066 . 309 75 . 0
b
M 75 . 0
M
osl


kNm 92 . 26
56 . 3
21 . 174 55 . 0
b
M 55 . 0
M
polj


Traka polja u X pravcu, irina trake
m 44 . 3
2
87 . 6
b
kNm 46 . 22
44 . 3
066 . 309 25 . 0
b
M 25 . 0
M
osl


kNm 82 . 22
44 . 3
21 . 174 45 . 0
b
M 45 . 0
M
polj


Traka polja u X pravcu, irina trake
m 69 . 3
2
375 . 7
b
kNm 94 . 20
69 . 3
066 . 309 25 . 0
b
M 25 . 0
M
osl


kNm 25 . 21
69 . 3
21 . 174 45 . 0
b
M 45 . 0
M
polj


Traka iznad stubova u Y pravcu, irina trake
m 405 . 2
4
81 . 4
4
81 . 4
b +
kNm 71 . 143
405 . 2
822 . 460 75 . 0
b
M 75 . 0
M
osl


kNm 90 . 65
405 . 2
202 . 288 55 . 0
b
M 55 . 0
M
polj


kNm 13 . 52
405 . 2
962 . 227 55 . 0
b
M 55 . 0
M
polj


Traka polja u Y pravcu, irina trake
m 405 . 2
2
81 . 4
b
kNm 90 . 47
405 . 2
822 . 460 25 . 0
b
M 25 . 0
M
osl


kNm 92 . 53
405 . 2
202 . 288 45 . 0
b
M 45 . 0
M
polj


kNm 65 . 42
405 . 2
962 . 227 45 . 0
b
M 45 . 0
M
polj


Dimenzionisanje:
MB30 fb=20,5MPa
RA 400/500
cm 0 , 14 0 , 2 0 , 16 a d h
0

b/d/h = 100/16/14,00 X pravac
b/d/h = 100/16/13,00 Y pravac
Traka iznad stubova u X pravcu
oslonac
484 . 2
100 10 5 , 20
10 11 , 65
00 , 14
b f
M
h
k
1
2
b
u

presek armirani o jednostruk 719 , 1 484 , 2 k >


231 , 0 s %, 949 , 17 , 0 , 10 / 00 , 3 479 , 2 k za
a b

Koeficijent armiranja
% 200 , 0 % 919 , 0
400
5 , 20
949 , 17
f
min
v
b
>


Potrebna povrina armature
2
a
cm 88 , 12
100
00 , 14 100
919 , 0
100
h b
A


Usvojena armatura
2 usv
a
cm 85 , 7 A 10 0R 1
polje
863 , 3
100 10 5 , 20
10 92 , 26
00 , 14
b f
M
h
k
1
2
b
u

presek armirani o jednostruk 719 , 1 863 , 3 k >


129 , 0 s %, 149 , 7 , 0 , 10 / 475 , 1 830 , 3 k za
a b

Koeficijent armiranja
% 200 , 0 % 366 , 0
400
5 , 20
149 , 7
f
min
v
b
>


Potrebna povrina armature
2
a
cm 13 , 5
100
00 , 14 100
366 , 0
100
h b
A


Usvojena armatura
2 usv
a
cm 85 , 7 A 10 0R 1
Traka polja u X pravcu, irina trake
m 44 . 3
2
87 . 6
b
229 , 4
100 10 5 , 20
10 46 , 22
00 , 14
b f
M
h
k
1
2
b
u

presek armirani o jednostruk 719 , 1 229 , 4 k >


115 , 0 s %, 858 , 5 , 0 , 10 / 300 , 1 219 , 4 k za
a b

Koeficijent armiranja
% 200 , 0 % 300 , 0
400
5 , 20
858 , 5
f
min
v
b
>


Potrebna povrina armature
2
a
cm 20 , 4
100
00 , 14 100
300 , 0
100
h b
A


Usvojena armatura
2 usv
a
cm 85 , 7 A 10 0R 1
196 , 4
100 10 5 , 20
10 82 , 22
00 , 14
b f
M
h
k
1
2
b
u

presek armirani o jednostruk 719 , 1 196 , 4 k >


117 , 0 s %, 039 , 6 , 0 , 10 / 325 , 1 157 , 4 k za
a b

Koeficijent armiranja
% 200 , 0 % 309 , 0
400
5 , 20
039 , 6
f
min
v
b
>


Potrebna povrina armature
2
a
cm 33 , 4
100
00 , 14 100
309 , 0
100
h b
A


Usvojena armatura
2 usv
a
cm 85 , 7 A 10 0R 1
Traka polja u X pravcu, irina trake
m 69 . 3
2
375 . 7
b
378 , 4
100 10 5 , 20
10 96 , 20
00 , 14
b f
M
h
k
1
2
b
u

presek armirani o jednostruk 719 , 1 378 , 4 k >


111 , 0 s %, 498 , 5 , 0 , 10 / 250 , 1 352 , 4 k za
a b

Koeficijent armiranja
% 200 , 0 % 282 , 0
400
5 , 20
498 , 5
f
min
v
b
>


Potrebna povrina armature
2
a
cm 95 , 3
100
00 , 14 100
282 , 0
100
h b
A


Usvojena armatura
2 usv
a
cm 85 , 7 A 10 0R 1
348 , 4
100 10 5 , 20
10 25 , 21
00 , 14
b f
M
h
k
1
2
b
u

presek armirani o jednostruk 719 , 1 348 , 4 k >


113 , 0 s %, 677 , 5 , 0 , 10 / 275 , 1 284 , 4 k za
a b

Koeficijent armiranja
% 200 , 0 % 290 , 0
400
5 , 20
667 , 5
f
min
v
b
>


Potrebna povrina armature
2
a
cm 07 , 4
100
00 , 14 100
290 , 0
100
h b
A


Usvojena armatura
2 usv
a
cm 85 , 7 A 10 0R 1
Traka iznad stubova u Y pravcu
oslonac
673 , 1
100 10 5 , 20
10 70 , 143
00 , 14
b f
M
h
k
1
2
b
u

presek armirani o jednostruk 719 , 1 673 , 1 k >


moe da se usvoji jednostruko
armirani presek
574 , 0 s %, 447 , 46 , 60 , 2 / 00 , 3 682 , 1 k za
a b

Koeficijent armiranja
% 200 , 0 % 380 , 2
400
5 , 20
447 , 46
f
min
v
b
>


Potrebna povrina armature
2
a
cm 32 , 33
100
00 , 14 100
380 , 2
100
h b
A


Usvojena armatura
2 usv
a
cm 85 , 7 A 10 0R 1
polje za raspon 7.375m
469 , 2
100 10 5 , 20
10 90 , 65
00 , 14
b f
M
h
k
1
2
b
u

presek armirani o jednostruk 719 , 1 469 , 2 k >


232 , 0 s %, 106 , 18 , 0 , 10 / 025 , 3 469 , 2 k za
a b

Koeficijent armiranja
% 200 , 0 % 928 , 0
400
5 , 20
106 , 18
f
min
v
b
>


Potrebna povrina armature
2
a
cm 99 , 12
100
00 , 14 100
928 , 0
100
h b
A


Usvojena armatura
2 usv
a
cm 85 , 7 A 10 0R 1
polje za raspon 6.87m
776 , 2
100 10 5 , 20
10 13 , 52
00 , 14
b f
M
h
k
1
2
b
u

presek armirani o jednostruk 719 , 1 776 , 2 k >


195 , 0 s %, 152 , 14 , 0 , 10 / 425 , 2 765 , 2 k za
a b

Koeficijent armiranja
% 200 , 0 % 725 , 0
400
5 , 20
152 , 14
f
min
v
b
>


Potrebna povrina armature
2
a
cm 15 , 10
100
00 , 14 100
725 , 0
100
h b
A


Usvojena armatura
2 usv
a
cm 85 , 7 A 10 0R 1
Traka polja u Y pravcu
896 , 2
100 10 5 , 20
10 90 , 47
00 , 14
b f
M
h
k
1
2
b
u

presek armirani o jednostruk 719 , 1 896 , 2 k >184 , 0 s %, 925 , 12 , 60 , 2 / 250 , 2 885 , 2 k za
a b

Koeficijent armiranja
% 200 , 0 % 662 , 0
400
5 , 20
925 , 12
f
min
v
b
>


Potrebna povrina armature
2
a
cm 27 , 9
100
00 , 14 100
662 , 0
100
h b
A


Usvojena armatura
2 usv
a
cm 85 , 7 A 10 0R 1
polje za raspon 7.375m
729 , 2
100 10 5 , 20
10 92 , 53
00 , 14
b f
M
h
k
1
2
b
u

presek armirani o jednostruk 719 , 1 729 , 2 k >


200 , 0 s %, 667 , 14 , 0 , 10 / 500 , 2 720 , 2 k za
a b

Koeficijent armiranja
% 200 , 0 % 752 , 0
400
5 , 20
667 , 14
f
min
v
b
>


Potrebna povrina armature
2
a
cm 52 , 10
100
00 , 14 100
752 , 0
100
h b
A


Usvojena armatura
2 usv
a
cm 85 , 7 A 10 0R 1
polje za raspon 6.87m
069 , 3
100 10 5 , 20
10 65 . 42
00 , 14
b f
M
h
k
1
2
b
u

presek armirani o jednostruk 719 , 1 069 , 3 k >


170 , 0 s %, 400 , 11 , 0 , 10 / 050 , 2 051 , 3 k za
a b

Koeficijent armiranja
% 200 , 0 % 581 , 0
400
5 , 20
400 , 11
f
min
v
b
>


Potrebna povrina armature
2
a
cm 134 , 8
100
00 , 14 100
581 , 0
100
h b
A


Usvojena armatura
2 usv
a
cm 85 , 7 A 10 0R 1
X Y
potrebno usvojeno armatura potrebno usvojeno armatura
T
r
a
k
a

n
a
d

s
t
u
b
o
v
i
m
a
12.88 13.57 12R12 33.32 34.02 12R19
4.07 6.03 12R8 10.15 11.31 10R12
4.07 6.03 12R8 12.99 13.57 12R12
3.95 5.03 10R8 9.27 11.31 10R12
T
r
a
k
a

p
o
l
j
a
4.07 5.03 10R8 8.134 11.31 10R12
4.07 5.03 10R8 10.52 11.31 10R12
T
r
a
k
a

p
o
l
j
a
4.20 5.03 10R8
4.33 5.03 10R8
4.3. 5.03 10R8
OBLIKOVANJE I SIDRENJE ARMATURE:
Sidrenje profila zategnute rebraste armature vri se pravim delom ili
pravougaonom kukom.
Duina kuke na krajevima rebraste podune armature:
Za 8 3 l 10
K
+ <
Za 11 l 10
K
cm 00 , 11 4 , 10 8 80 , 0 3 8 3 l
K
+ +
cm 20 , 13 2 , 1 11 11 l
K

cm 00 , 21 9 , 1 11 11 l
K

Duina sidrenja armature pravog dela bez kuka:
Za uslov dobre athezije:
u p
v
s
4
l

MB30 fb=20,5MPa
RA 400/500
80 , 1 75 , 1
u p

Za R8
cm 40 , 25
80 , 1 75 , 1 4
400 80 , 0
4
l
u p
v
s


min , S S ef , S
l l
3
2
l >
cm 0 , 20 cm 17 40 , 25 6667 , 0 l
3
2
l
S ef , S

cm 0 , 8 10 cm 70 , 12 l 50 , 0 l
S min , S
>
Za R12
cm 09 , 38
80 , 1 75 , 1 4
400 2 , 1
4
l
u p
v
s


min , S S ef , S
l l
3
2
l >
cm 00 , 25 cm 39 , 25 09 , 38 6667 , 0 l
3
2
l
S ef , S

cm 00 , 12 10 cm 05 , 19 l 50 , 0 l
S min , S
>
Za R19
cm 32 , 60
80 , 1 75 , 1 4
400 9 , 1
4
l
u p
v
s


min , S S ef , S
l l
3
2
l >
cm 00 , 40 cm 21 , 40 32 , 60 6667 , 0 l
3
2
l
S ef , S

cm 00 , 19 10 cm 16 , 30 l 50 , 0 l
S min , S
>
Ram u ravni
Posmatrae se ivini ram, dimenzije stubova 25/50, dimenzije rigli rama 25/50.
osovinsko rastojanje izmeu stubova je L
1
=3.60m i L
2
=3.85m.Visina prva dva sprata ke
h=3.0m dok je visina naredna dva sprata h=2.80. Zadnju etau ini potkrovlja iste spratne
visine i ako su srubovi ove etae iskoeni u statiki model je uzeta njihova prava visina.
Rigla zadnjeg sprata na sebe prima optereenje od krova a veliina korisnog optereenja
je polovina korisnog koje primaju ploe doljih etaa. Osovinsko rastojanje izmeu
stubova je pomnoeno zadatim koeficijentom.
4.50
4.82
3
.
0
0
3
.
0
0
2
.
8
0
2
.
8
0
2
.
8
0

g
s
t
u
=
3
.
1
2
5
k
N
/
m
'

g
s
t
u
=
3
.
1
2
5
k
N
/
m
'

g
s
t
u
=
3
.
1
2
5
k
N
/
m
'
g
rig
=2.50kN/m
'
A
g
rig
=2.50kN/m
'
g
rig
=2.50kN/m
'
g
rig
=2.50kN/m
'
g
rig
=2.50kN/m
'
g
rig
=2.50kN/m
'
g
rig
=2.50kN/m
'
g
rig
=2.50kN/m
'
g
rig
=2.50kN/m
'
g
plo
=62.99kN/m
'
p
plo
=24.63kN/m
'
g
plo
=62.99kN/m
'
p
plo
=24.63kN/m
'
g
plo
=62.99kN/m
'
p
plo
=24.63kN/m
'
g
plo
=62.99kN/m
'
p
plo
=24.63kN/m
'
g
plo
=62.99kN/m
'
p
plo
=12.32kN/m
'
B
C
D E
F
Seizmiki uticaji:
Na osnovu pravilnika o tehnikim normativima za izgradnju objekata
visokogradnje:
koeficijent kategorije objekta K
0
=1.0
koeficijent seizmikog intenziteta K
S
=0.05 VIII zonu
koeficijent duktiliteta ( priguenja ) K
P
=1.0
koeficijent dinaminosti K
D
= ( na osnovu kategotije
tla, za II kategoriju tla)
lan 219:
ukupna teina objekta Q odreuje se kao suma stalnog optereenja,
korisnog i optereenja snegom ( optereenje od vetra i korisno optereenje
od kranova ne uzimaju s u obzir prilikom prorauna )
korisno optereenjue uzima se u visini od 50% optereenja
teina stalne opreme uzima se u punom iznosu
Teine:
kN 92 . 336 Q
1
kN 26 . 331 Q
2

kN 13 . 326 Q
3
kN 10 . 185 Q
4

4.50
4.82
3
.
0
0
3
.
0
0
2
.
8
0
2
.
8
0
2
.
8
0
Q
1
Q
2
Q
3
Q
3
Q
4
STRUCTURE* BETON RAM
TYPE PLANE FRAME
NUMB OF JOINT 18
NUMB OF MEMB 25
NUMB OF SUPP 3
NUMB OF LOAD 5
TABULATE ALL
JOINT COOR
1 0. 0. SUPP
2 4.5 0. SUPP
3 9.32 0. SUPP
4 0. 3.0
5 4.5 3.0
6 9.32 3.0
7 0. 6.0
8 4.5 6.0
9 9.32 6.0
10 0. 8.8
11 4.5 8.8
12 9.32 8.8
13 0. 11.60
14 4.5 11.60
15 9.32 11.60
16 0. 14.40
17 4.5 14.40
18 9.32 14.40
MEMBER INCI
1 1 4 UNTIL 15 STEP 1 1 1
16 4 5 UNTIL 17 STEP 1 1 1
18 7 8 UNTIL 19 STEP 1 1 1
20 10 11 UNTIL 21 STEP 1 1 1
22 13 14 UNTIL 23 STEP 1 1 1
24 16 17 UNTIL 25 STEP 1 1 1
MEMBER PROP PRIS
1 THRU 15 AX 0.125 IZ 0.002604
16 THRU 25 AX 0.08750 IZ 0.000893
CONSTANTS E 31.500000 ALL
LOADING * DINAMIKA
JOINT LOAD
5 FORCE X 336.39
8 FORCE X 331.26
11 FORCE X 326.13
14 FORCE X 326.13
17 FORCE X 185.10
TRACE
SOLVE
PROBLEM CORRECTLY SPECIFIED, EXECUTION TO PROCEED


========================================================================
STRUCTURE* BETON RAM

========================================================================
REZULTATI PRORACUNA SEIZMICKIH SILA
PREMA TEORIJI DINAMIKE KONSTRUKCIJA
BROJ ETAZA N= 5 BROJ RAMOVA M= 1
MATRICA FLEKSIBILNOSTI:
17.505 27.454 30.301 31.215 31.562
27.454 68.417 84.229 89.339 91.204
30.301 84.229 127.71 145.41 151.72
31.215 89.339 145.41 191.18 211.25
31.562 91.204 151.72 211.25 263.00
SOPSTVENE VREDNOSTI
16118. 1386.4 368.93 158.71 90.783
SOPSTVENI VEKTORI
TON OSCILOVANJA: 1
.10561 .28960 .44593 .55982 .62668
TON OSCILOVANJA: 2
-.31028 -.55541 -.33303 .19259 .66877
TON OSCILOVANJA: 3
.51807 .28077 -.44046 -.28722 .61341
TON OSCILOVANJA: 4
-.60274 .35723 .19473 -.51434 .45456
TON OSCILOVANJA: 5
.35349 -.51727 .58878 -.43548 .26678
KOEFICIJENAT OBJEKTA KO= 1.00000
KATEGORIJA TLA - PODLOGE = 2
KOEFICIJENAT DUKTILITETA KP= 1.00000
KOEFICIJENAT SEIZMICNOSTI KC= .050
SEIZMICKE SILE - TON OSCILOVANJA: 1
KOEFICIJENAT DINAMICNOSTI KD= .47000
PERIODA OSCILOVANJA T=797.7043
SPRAT AMPLITUDE SPRATNE CVOR SEIZMICKE
OSCILOVANJA TEZINE SILE
1 .1685 336. ( 5) 2.183
2 .4621 331. ( 8) 5.896
3 .7116 326. ( 11) 8.938
4 .8933 326. ( 14) 11.221
5 1.0000 185. ( 17) 7.129
SEIZMICKE SILE - TON OSCILOVANJA: 2
KOEFICIJENAT DINAMICNOSTI KD= .47000
PERIODA OSCILOVANJA T=233.9519
SPRAT AMPLITUDE SPRATNE CVOR SEIZMICKE
OSCILOVANJA TEZINE SILE
1 -.4640 336. ( 5) -6.415
2 -.8305 331. ( 8) -11.308
3 -.4980 326. ( 11) -6.675
4 .2880 326. ( 14) 3.860
5 1.0000 185. ( 17) 7.608
SEIZMICKE SILE - TON OSCILOVANJA: 3
KOEFICIJENAT DINAMICNOSTI KD= .47000
PERIODA OSCILOVANJA T=120.6847
SPRAT AMPLITUDE SPRATNE CVOR SEIZMICKE
OSCILOVANJA TEZINE SILE
1 .8446 336. ( 5) 10.711
2 .4577 331. ( 8) 5.716
3 -.7181 326. ( 11) -8.828
4 -.4682 326. ( 14) -5.757
5 1.0000 185. ( 17) 6.978


4.50
4.82
3
.
0
0
3
.
0
0
2
.
8
0
2
.
8
0
2
.
8
0
F
1
=2.183kN
F
2
=5.896kN
F
3
=8.938kN
F
4
=11.221kN
F
5
=7.129kN
DIMENZIONISANJE RIGLI
Za dimenzionisanje rigli posmatrae se riglre prve etae sa svojim maksimalnim
vrednostima momenata u polju i nad osloncima. Prvo e se posmatrati kombinacija
stalnog i korisnog optereenja a nakon toga i kombinacija sa seizmikim silama, pa na
osnovu toga izdojiti kombinacija sa maksimalnom vrednou graninog momenta, u
proraun je potrebno uvesti i vrednost normalne sile. U prvom sluaju pretpostavie se da
je rigla pravougaonog poprenog preseka.
Dimenzionisanje:
MB30 fb=20,5MPa
RA 400/500
cm 0 . 45 0 . 5 0 . 50 a d h
0

b/d/h = 25/50/45
Oslonac D
p g +
kNm 94 . 216 27 . 31 8 . 1 41 . 100 60 . 1 M 80 . 1 M 60 . 1 M
p g u
+ +
kN 10 . 36 26 . 5 8 . 1 64 . 16 60 . 1 N 80 . 1 N 60 . 1 N
p g u
+ +
kNm 33 . 213 5 . 7
2
0 . 35
10 . 36 94 . 216 a
2
d
N M M
u u au

,
_


,
_

t
s p g + +
( ) ( ) kNm 61 . 139 28 . 24 27 . 31 41 . 100 60 . 1 M M M 30 . 1 M
s p g u
+ + +
( ) ( ) kN 51 . 30 57 . 1 26 . 5 64 . 16 30 . 1 N N N 30 . 1 N
s p g u
+ + + +
kNm 56 . 136 5 . 7
2
0 . 35
51 . 30 61 . 139 a
2
d
N M M
u u au

,
_


,
_

t
Za proraun konstrucije usvojie se vrednost veeg graninog momenta a to je
moment dobijen kombinacijom stalnog i korisnog optereenja.
206 . 2
25 10 5 . 20
10 33 . 213
00 . 45
b f
M
h
k
1
2
b
u

presek armirani o jednostruk 719 , 1 206 , 2 k >


289 . 0 s %, 415 . 23 , 60 . 8 / 00 . 3 203 . 2 k za
a b

Koeficijent armiranja
% 200 , 0 % 20 . 1
400
5 , 20
415 . 23
f
min
v
b
>


Potrebna povrina armature
2
1
v
u
a
cm 40 , 14
10 400
10 , 36
100
00 , 45 0 , 25
20 , 1
N
100
h b
A

m
Usvojena armatura
2 usv
a
cm 29 . 18 08 . 3 21 . 15 A 14 2R 22 R 4 + +
Polje D-E
p g +
kNm 78 . 161 33 . 23 8 . 1 87 . 74 60 . 1 M 80 . 1 M 60 . 1 M
p g u
+ +
kN 10 . 36 26 . 5 8 . 1 64 . 16 60 . 1 N 80 . 1 N 60 . 1 N
p g u
+ +
kNm 17 . 158 5 . 7
2
0 . 35
10 . 36 78 . 161 a
2
d
N M M
u u au

,
_


,
_

t
s p g + +
( ) ( ) kNm 76 . 129 61 . 1 33 . 23 87 . 74 60 . 1 M M M 30 . 1 M
s p g u
+ + +
( ) ( ) kN 51 . 30 57 . 1 26 . 5 64 . 16 30 . 1 N N N 30 . 1 N
s p g u
+ + + +
kNm 71 . 126 5 . 7
2
0 . 35
51 . 30 76 . 129 a
2
d
N M M
u u au

,
_


,
_

t
562 , 2
25 10 5 . 20
10 17 . 158
00 . 45
b f
M
h
k
1
2
b
u

presek armirani o jednostruk 719 , 1 562 , 2 k >


219 , 0 s %, 667 , 16 , 0 , 10 / 80 , 2 564 , 2 k za
a b

Koeficijent armiranja
% 200 , 0 % 854 , 0
400
5 , 20
667 . 16
f
min
v
b
>


Potrebna povrina armature
2
1
v
u
a
cm 51 , 10
10 400
10 , 36
100
0 , 45 0 , 25
854 , 0
N
100
h b
A

m
Usvojena armatura
2 usv
a
cm 21 . 15 A 22 R 4
Oslonac E
p g +
kNm 40 . 356 47 . 51 8 . 1 84 . 164 60 . 1 M 80 . 1 M 60 . 1 M
p g u
+ +
kN 53 . 41 06 . 6 8 . 1 14 . 19 60 . 1 N 80 . 1 N 60 . 1 N
p g u
+ +
kNm 25 . 352 5 . 7
2
0 . 35
53 . 41 40 . 356 a
2
d
N M M
u u au

,
_


,
_

t
s p g + +
( ) ( ) kNm 26 . 255 96 . 19 47 . 51 84 . 164 60 . 1 M M M 30 . 1 M
s p g u
+ + +
( ) ( ) kN 50 . 30 74 . 1 06 . 6 14 . 19 30 . 1 N N N 30 . 1 N
s p g u
+ + +
kNm 21 . 252 5 . 7
2
0 . 35
51 . 30 26 . 255 a
2
d
N M M
u u au

,
_


,
_

t
719 . 1
25 10 5 . 20
10 25 . 352
0 . 45
b f
M
h
k
1
2
b
u

presek armirani o jednostruk 719 , 1 719 , 1 k >


538 , 0 s %, 589 , 43 , 00 , 3 / 00 , 3 830 , 3 k za
a b

Koeficijent armiranja
% 200 , 0 % 240 , 2
400
5 , 20
589 , 43
f
min
v
b
>


Potrebna povrina armature
2
1
v
u
a
cm 24 , 26
10 400
53 , 41
100
0 , 45 0 , 25
240 , 2
N
100
h b
A

m
Usvojena armatura
2 usv
a
cm 41 . 30 A 22 R 8
Polje E-F
p g +
kNm 03 . 191 55 . 27 8 . 1 40 . 88 60 . 1 M 80 . 1 M 60 . 1 M
p g u
+ +
kN 53 . 41 06 . 6 8 . 1 14 . 19 60 . 1 N 80 . 1 N 60 . 1 N
p g u
+ +
kNm 88 . 186 5 . 7
2
0 . 35
53 . 41 03 . 191 a
2
d
N M M
u u au

,
_


,
_

t
s p g + +
( ) ( ) kNm 64 . 148 61 . 1 55 . 27 40 . 88 30 . 1 M M M 30 . 1 M
s p g u
+ + +
( ) ( ) kN 50 . 30 74 . 1 06 . 6 14 . 19 30 . 1 N N N 30 . 1 N
s p g u
+ + +
kNm 58 . 145 5 . 7
2
0 . 35
51 . 30 64 . 148 a
2
d
N M M
u u au

,
_


,
_

t
356 . 2
25 10 5 . 20
10 88 . 186
0 . 45
b f
M
h
k
1
2
b
u

presek armirani o jednostruk 719 , 1 356 , 2 k >


251 , 0 s %, 100 , 20 , 00 , 10 / 35 , 3 356 , 2 k za
a b

Koeficijent armiranja
% 200 , 0 % 030 , 1
400
5 , 20
100 , 20
f
min
v
b
>


Potrebna povrina armature
2
1
v
u
a
cm 63 , 12
10 400
53 , 41
100
0 , 45 0 , 25
030 , 1
N
100
h b
A

m
Usvojena armatura
2 usv
a
cm 85 , 7 A 10 0R 1
Oslonac F
p g +
kNm 09 . 253 48 . 36 8 . 1 14 . 117 60 . 1 M 80 . 1 M 60 . 1 M
p g u
+ +
kN 53 . 41 06 . 6 8 . 1 14 . 19 60 . 1 N 80 . 1 N 60 . 1 N
p g u
+ +
kNm 94 . 248 5 . 7
2
0 . 35
53 . 41 09 . 253 a
2
d
N M M
u u au

,
_


,
_

t
s p g + +
( ) ( ) kNm 85 . 229 19 . 23 48 . 36 14 . 117 30 . 1 M M M 30 . 1 M
s p g u
+ + + +
( ) ( ) kN 50 . 30 74 . 1 06 . 6 14 . 19 30 . 1 N N N 30 . 1 N
s p g u
+ + +
kNm 80 . 226 5 . 7
2
0 . 35
51 . 30 22 a
2
d
N M M
u u au

,
_


,
_

t
042 . 2
25 10 5 . 20
10 94 . 248
0 . 45
b f
M
h
k
1
2
b
u

presek armirani o jednostruk 719 , 1 042 , 2 k >


348 , 0 s %, 192 , 28 , 55 , 6 / 00 , 3 037 , 2 k za
a b

Koeficijent armiranja
% 200 , 0 % 445 , 1
400
5 , 20
192 , 28
f
min
v
b
>


Potrebna povrina armature
2
1
v
u
a
cm 30 , 17
10 400
53 , 41
100
0 , 45 0 , 25
445 , 1
N
100
h b
A

m
Usvojena armatura
2 usv
a
cm 85 , 7 A 10 0R 1
U sluaju da se rigla i ploa koju ona nosi liju u isto vreme tj. da je njihova veza
monolitna moe da se pretpostavi da e rigla u polju da nosi kao T presek. Poto je ram
ivini pa prima optereenje samo sa jedne strane to e se rigla proraunavati kao G
presek.
Sadejstvujua povrina ploe:

'


+ +
+ +

greda izmezm rastojanje osovinsko e 50 , 0
3
L
25 , 0 b b b
d 8 b b b
b
r
0
0 1
plo 0 1
cm 00 . 51 b
cm 300 e 50 , 0
cm 25 . 51
3
00 . 450 7 . 0
25 . 0 25 0 b
cm 085 , 153 0 . 16 00 , 8 25 0 b
b
ef
r

'

+ +
+ +

Nosa e kao G presek da radi samo u polju dok e nad osloncima i dalje da radi
kao pravougaoni presek.
Polje D-E
p g +
kNm 78 . 161 33 . 23 8 . 1 87 . 74 60 . 1 M 80 . 1 M 60 . 1 M
p g u
+ +
kN 10 . 36 26 . 5 8 . 1 64 . 16 60 . 1 N 80 . 1 N 60 . 1 N
p g u
+ +
kNm 17 . 158 5 . 7
2
0 . 35
10 . 36 78 . 161 a
2
d
N M M
u u au

,
_


,
_

t
s p g + +
( ) ( ) kNm 76 . 129 61 . 1 33 . 23 87 . 74 60 . 1 M M M 30 . 1 M
s p g u
+ + +
( ) ( ) kN 51 . 30 57 . 1 26 . 5 64 . 16 30 . 1 N N N 30 . 1 N
s p g u
+ + + +
kNm 71 . 126 5 . 7
2
0 . 35
51 . 30 76 . 129 a
2
d
N M M
u u au

,
_


,
_

t
pretpostaviu da se neutralna osa nalazi u ploi
658 , 3
0 . 51 10 5 . 20
10 17 . 158
00 . 45
b f
M
h
k
1
2
b
u

presek armirani o jednostruk 719 , 1 658 , 3 k >


136 , 0 s %, 903 , 7 , 0 , 10 / 575 , 1 648 , 3 k za
a b

Poloaj neutralne ose
plol u je linija neutralna cm 0 . 16 d cm 12 . 6 0 . 45 136 . 0 h s x
p
<
Koeficijent armiranja
% 200 , 0 % 405 , 0
400
5 , 20
903 , 7
f
min
v
b
>


Potrebna povrina armature
2
1
v
u
a
cm 20 , 10
10 400
10 , 36
100
0 , 45 0 , 51
405 , 0
N
100
h b
A

m
Usvojena armatura
2 usv
a
cm 85 , 7 A 10 0R 1
Polje E-F
p g +
kNm 03 . 191 55 . 27 8 . 1 40 . 88 60 . 1 M 80 . 1 M 60 . 1 M
p g u
+ +
kN 53 . 41 06 . 6 8 . 1 14 . 19 60 . 1 N 80 . 1 N 60 . 1 N
p g u
+ +
kNm 88 . 186 5 . 7
2
0 . 35
53 . 41 03 . 191 a
2
d
N M M
u u au

,
_


,
_

t
s p g + +
( ) ( ) kNm 64 . 148 61 . 1 55 . 27 40 . 88 30 . 1 M M M 30 . 1 M
s p g u
+ + +
( ) ( ) kN 50 . 30 74 . 1 06 . 6 14 . 19 30 . 1 N N N 30 . 1 N
s p g u
+ + +
kNm 58 . 145 5 . 7
2
0 . 35
51 . 30 64 . 148 a
2
d
N M M
u u au

,
_


,
_

t
365 . 3
0 . 51 10 5 . 20
10 88 . 186
0 . 45
b f
M
h
k
1
2
b
u

presek armirani o jednostruk 719 , 1 365 , 3 k >


151 , 0 s %, 421 , 9 , 00 , 10 / 775 , 1 352 , 3 k za
a b

Poloaj neutralne ose
plol u je linija neutralna cm 0 . 16 d cm 80 . 6 0 . 45 151 . 0 h s x
p
<
Koeficijent armiranja
% 200 , 0 % 483 , 0
400
5 , 20
421 , 9
f
min
v
b
>


Potrebna povrina armature
2
1
v
u
a
cm 12 , 12
10 400
53 , 41
100
0 , 45 0 , 51
483 , 0
N
100
h b
A

m
Usvojena armatura
2 usv
a
cm 85 , 7 A 10 0R 1
Granino stanje nosivosti za uticaj transverzalnih sila
MB30
b
=20,5 MPa,
r
=1,1 MPa, E
b
=31,5 MPa, E
a
=2,1 10
5
MPa
RA400/500
v
=400 Mpa
vor D
p g +
kN 38 . 360 98 . 51 8 . 1 76 . 166 60 . 1 N 80 . 1 N 60 . 1 N
p g u
+ +
s p g + +
( ) ( ) kN 27 . 271 07 . 10 98 . 51 76 . 166 30 . 1 N N N 30 . 1 N
s p g u
+ + +
vor E-levo
p g +
kN 85 . 407 86 . 58 8 . 1 69 . 188 60 . 1 N 80 . 1 N 60 . 1 N
p g u
+ +
s p g + +
( ) ( ) kN 91 . 334 07 . 10 86 . 58 69 . 188 30 . 1 N N N 30 . 1 N
s p g u
+ + + +
vor E-desno
p g +
kN 86 . 432 47 . 62 8 . 1 26 . 200 60 . 1 N 80 . 1 N 60 . 1 N
p g u
+ +
s p g + +
( ) ( ) kN 91 . 329 95 . 8 47 . 62 26 . 200 30 . 1 N N N 30 . 1 N
s p g u
+ + +
vor E-desno
p g +
kN 00 . 390 25 . 56 8 . 1 47 . 180 60 . 1 N 80 . 1 N 60 . 1 N
p g u
+ +
s p g + +
( ) ( ) kN 37 . 319 95 . 8 25 . 56 47 . 180 30 . 1 N N N 30 . 1 N
s p g u
+ + + +
U oblasti oslonca vrednosti transverzalnih sila mogu se umanjiti za vrednost
u u
q d 75 , 0
2
c
T
,
_

+
p 8 . 1 g 6 . 1 q
u
+
( ) ' kN/m 72 . 170 63 . 24 8 . 1 50 . 2 50 . 13 99 . 62 6 . 1 p 8 . 1 g 6 . 1 q q q
F
u
E
u
D
u
+ + + +
kN 70 . 106 72 . 170 50 . 0 75 . 0
2
50 . 0
T T T T
L , F
u
D , E
u
L , B
u
D , D
u

,
_

+
Sa smanjenjem transverzalne sile iznose:
kN 68 . 253 70 . 106 38 . 360 T T T
D
u
D
u
D
r , u

kN 15 . 301 70 . 106 85 . 407 T T T
L , E
u
L , E
u
L , E
r , u

kN 16 . 326 70 . 106 86 . 432 T T T
D , E
u
D , E
u
D , E
r , u

kN 30 . 283 70 . 106 00 . 390 T T T
F
u
F
u
F
r , u

Nominalni smiui napon, lan 88. pravilnika :
z b
T
mu
n


MPa 1 . 1 MPa 505 . 2 kN/cm 2505 . 0
45 9 . 0 25
68 . 253
r
2 D
n
>


MPa 1 . 1 MPa 974 . 2 kN/cm 2974 . 0
45 9 . 0 25
15 . 301
r
2 L , E
n
>


MPa 1 . 1 MPa 221 . 3 kN/cm 3221 . 0
45 9 . 0 25
16 . 326
r
2 D , E
n
>


MPa 1 . 1 MPa 798 . 2 kN/cm 2798 . 0
45 9 . 0 25
30 . 283
r
2 F
n
>


Deo transverzalne sile koja se poverava betonu
( ) [ ] z b T 3
2
1
T
n r bu

[ ] kN 25 . 40 45 9 , 0 25 2505 . 0 11 . 0 3
2
1
T
D
bu

[ ] kN 50 . 16 45 9 , 0 25 2974 . 0 11 . 0 3
2
1
T
L , E
bu

[ ] kN 00 . 4 45 9 , 0 25 3221 . 0 11 . 0 3
2
1
T
D , E
bu

[ ] kN 41 . 25 45 9 , 0 25 2798 . 0 11 . 0 3
2
1
T
F
bu

Redukovana raunska transverzalna sila
kN 43 . 213 25 . 40 68 . 253 T T T
bu mu
D
u , R

kN 65 . 284 50 . 16 15 . 301 T T T
bu mu
L , E
u , R

kN 16 . 322 4 16 . 326 T T T
bu mu
D , E
u , R

kN 89 . 257 41 . 25 30 . 283 T T T
bu mu
F
u , R

Redukovani smiui napon
MPa 108 . 2 cm / kN 2108 , 0
45 9 . 0 0 . 25
43 . 213
z b
T
2
D
u , R D
u , R


MPa 811 . 2 cm / kN 2811 , 0
45 9 . 0 0 . 25
65 . 284
z b
T
2
L , E
u , R L , E
u , R


MPa 182 . 3 cm / kN 3182 , 0
45 9 . 0 0 . 25
16 . 322
z b
T
2
D , E
u , R D , E
u , R


MPa 547 . 2 cm / kN 2547 , 0
45 9 . 0 0 . 25
89 . 257
z b
T
2
F
u , R F
u , R


Za odreivanje rastojanja na kom je potrebno osiguranje uzengijama posluie
dijagram smiuih napona.
m 625 . 0 50 . 0 75 . 0
2
50 . 0
d 75 , 0
2
c
+ +
m 45 . 1
1
m 77 . 1
2
m 85 . 1
3
m 63 . 1
4

D
2.108MPa
2.501MPa
3.556MPa
0.63
5
E

r
=1.1MPa

1
2.39
F

r
=1.1MPa
2.28
3.182MPa
3.221MPa
4.275MPa

3
3.852MPa
2.798MPa
2.547MPa
4.028MPa
2.974MPa
2.811MPa

r
=1.1MPa

r
=1.1MPa

2

4
Pretpostaviu dvoseen m = 2, vertikalne uzengije =90 na rastojanju od 8.0cm,
gde je ugao nagiba pritisnutih tapova u modelu reetke = 45, pa je odatle potreban
prenik uzengije:
Prenik uzengije odrediu na osnovu najveeg smiueg napona:
( )
( ) ( )
2
1
v
u ru 1
u
cm 99 . 0
0 . 1 0 . 1 0 10 400 2
00 . 8 0 . 25 3182 . 0
cot sin cos m
e b
a
+

Usvojene uzengije:
kod oslonca R12/10
Napon smicanja koji se poverava uzengijama
( )
( )
( ) MPa 62 . 3 kN/cm 362 . 0 0 . 1 0 . 1 0 10 400
0 . 10 0 . 25
13 . 1 2
cot sin cos
e b
a m
2 1
v
u
1
u
ru
+

Deo transverzalne sile koji se poverava uzengijama:


kN 25 . 407 362 . 0 25 50 9 . 0 b z T
ru u , Ru

Merodavna transverzalna sila koja odgovara uzengijama:
kN 25 . 403 0 . 4 25 . 407 T T T
bu u , Ru u , mu
+ +
Dodatna zategnuta poduna armatura:
( ) ( )
2
1
v
u , mu
u , 1 a
cm 04 . 5 0 . 0 0 . 1
10 400 2
25 . 403
cot cot
2
T
Akontrola minimalnog procenta armiranja poprenom armaturom


( )
% 200 . 0 % 904 . 0 100
0 . 10 0 . 25
13 . 1 2
100
e b
a m
min , u
u
1
u
u
>


Usvojene uzengije:
kod oslonca R12/10
u polju R12/20
Dimenzionisanje stubova
Osetljivost konstrukcije na horizontalna pomeranja
Konstrukcija se moe smatrati nepomerljivom ako su elementi koji je ukruuju u
horizontalnom pravcu reloativno simetrino rasporeeni u osnovi objekta i ako njihova
krutost na savijanje zadovoljava sledeu bezdimenzionalnu relaciju.
) 4 n ( 60 . 0
I E
Q
H
b b

n broj spratova konstrukcije


H ukupna visina pomerljivog deformabilnog dela konstrukcije mereno od nivoa
temelja ili od nivoa ukljetenja za uticaj seizmike i vetra

Q
suma svih vertikalnih eksploatacionih optereenja, ukljuujui i deo
optereenja koje prihvataju elementi za ukruenje
b b
I E
suma krutosti na savijanjeu neisprskalom stanju svih vertikalnih
elemenataza ukruenje objekta u pravcu za koji se utvruje osetljivost na pomeranja
n = 5
m 40 . 14 80 . 2 3 0 . 3 2 H +
kN 45 . 4508 ) 32 . 12 63 . 24 4 75 . 6 60 . 12 2 50 . 13 99 . 62 5 50 . 2 5 ( 82 . 4
) 32 . 12 63 . 24 4 75 . 6 60 . 12 2 50 . 13 99 . 62 5 50 . 2 5 ( 50 . 4 Q
+ + + + + + +
+ + + + + +

za MB30 E
b
=31.50Gpa=3150kN/m
2
( lan52, tabela 8)
2
3
2 6
b b
kNm 25 . 82031
12
50 . 0 25 . 0
3 m / kN 10 50 . 31 I E

60 . 0 375 . 3
25 . 82031
45 . 4508
40 . 14
I E
Q
H
b b
>

na osnovu ovog moemo da zakljuimo da je sistem sa pomerljivim vorovima


Duine izvijanja stubova

r
b b
s
b b
l
I E
l
I E

s
b b
l
I E
suma krutosti svih stubova vezanih u posmatranom voru

s
b b
l
I E
suma krutosti svih rigli vazanih u posmatranom voru ( zbog prslina
krutost se redukuje faktorom 0.50)
faktor efektivne duine
za pomerljive ramove
( )
b a
0.15 1.0 k + +
min
3 . 0 0 . 2 k +
Vitkost strubova
lan 180: za viespratne okvire sa pomerljivim vorovima vitkost se moe
odrediti prema priblinom obrascu.
l
A 12
k , b K
ik


ik
vitkost stuba K-tog sprata i jednaka je za sve stubove datog sprada
k
relativno pomeranje krajeva stubova K-tog sprata u odnosu na dolji sprat,
za uticaj horizontalne sile H=1.0 u vrhu rama a za E
b
=1.0
k , b
A
ukupna povrina betonskog preseka svih stubova K-tog sprata
l teorijska visina K-tog sprata
STRUCTURE* BETON RAM
TYPE PLANE FRAME
NUMB OF JOINT 18
NUMB OF MEMB 25
NUMB OF SUPP 3
NUMB OF LOAD 1
TABULATE DISPLACEMENTS
JOINT COOR
1 0. 0. SUPP
2 4.5 0. SUPP
3 9.32 0. SUPP
4 0. 3.0
5 4.5 3.0
6 9.32 3.0
7 0. 6.0
8 4.5 6.0
9 9.32 6.0
10 0. 8.8
11 4.5 8.8
12 9.32 8.8
13 0. 11.60
14 4.5 11.60
15 9.32 11.60
16 0. 14.40
17 4.5 14.40
18 9.32 14.40
MEMBER INCI
1 1 4 UNTIL 15 STEP 1 1 1
16 4 5 UNTIL 17 STEP 1 1 1
18 7 8 UNTIL 19 STEP 1 1 1
20 10 11 UNTIL 21 STEP 1 1 1
22 13 14 UNTIL 23 STEP 1 1 1
24 16 17 UNTIL 25 STEP 1 1 1
MEMBER PROP PRIS
1 THRU 15 AX 0.125 IZ 0.002604
16 THRU 25 AX 0.08750 IZ 0.000893
CONSTANTS E 1.00 ALL
LOADING * JEDINICNA SILA NA VRHU KONSTRUKCIJE
JOINT LOAD
17 FORCE X 1.0
TRACE
SOLVE
PROBLEM CORRECTLY SPECIFIED, EXECUTION TO PROCEED

STRUCTURE* BETON RAM
===================================================================
LOADING * JEDINICNA SILA NA VRHU KONSTRUKCIJE
===================================================================
FREE JOINT DISPLACEMENTS
JOINT X-DISPLACEMENT Y-DISPLACEMENT ROTATION
4 992.6720 31.9687 -486.9246
5 994.2052 -3.6768 -432.7126
6 992.2639 -28.2918 -490.4199
7 2872.3432 58.1981 -608.5057
8 2872.9294 -6.6674 -552.2067
9 2872.2172 -51.5306 -612.0927
10 4779.5226 75.9703 -622.1242
11 4779.0732 -8.6687 -564.0407
12 4779.6379 -67.3016 -625.4835
13 6653.4517 86.9352 -580.3705
14 6654.4107 -9.8822 -539.7311
15 6653.3230 -77.0530 -582.8518
16 8271.4655 91.5165 -448.6851
17 8284.4477 -10.3672 -369.5601
18 8271.2631 -81.1492 -452.7171
SUPPORT JOINT DISPLACEMENTS
JOINT X-DISPLACEMENT Y-DISPLACEMENT ROTATION
1 .0000 .0000 .0000
2 .0000 .0000 .0000
3 .0000 .0000 .0000


Stubovi A-D i C-F
0
A
u voru A stub je ukljeten u tlo
40 . 0 0 . 6
50 . 4
1
12
50 . 0 25 . 0
10 50 . 31 50 . 0
0 . 3
1
0 . 3
1
12
50 . 0 25 . 0
10 5 . 31

3
6
3
6
D
>

,
_


faktor efektivne duine
( ) ( ) 90 . 1 0 . 6 0 15 . 0 0 . 1 0.15 1.0 k
b a
+ + + +
2.0 0 0.30 .0 2 3 . 0 0 . 2 k
min
+ +
Efektivna duina izvijanja stuba:
m 70 . 5 00 . 3 90 . 1 l k l
i

vitkost stuba
50 . 39
44 . 14
570
i
l
b

vitkost stuba
6720 . 992 0 . 0 6720 . 992
A D K

( )
58 . 38
0 . 3
50 . 0 25 . 0 3 6720 . 992 12
l
A 12
k , b K
ik75 58 . 38 25
1 , i
< <
na osnovu lana 106 moemo zakljuiti da se stub nalazi u umereno vitkoj oblasti
Stubov B-E
0
A
u voru B stub je ukljeten u tlo
40 . 0 10 . 3
82 . 4
1
50 . 4
1
12
50 . 0 25 . 0
10 50 . 31 50 . 0
0 . 3
1
0 . 3
1
12
50 . 0 25 . 0
10 5 . 31

3
6
3
6
B
>

,
_

,
_


faktor efektivne duine
( ) ( ) 465 . 1 10 . 3 0 15 . 0 0 . 1 0.15 1.0 k
b a
+ + + +
2.0 0 0.30 .0 2 3 . 0 0 . 2 k
min
+ +
vitkost stuba
2052 . 994 0 . 0 2052 . 994
A D K

( )
62 . 38
0 . 3
50 . 0 25 . 0 3 2052 . 994 12
l
A 12
k , b K
ik75 6 . 38 25
1 , i
< <
na osnovu lana 106 moemo zakljuiti da se stub nalazi u umereno vitkoj oblasti

Propisi omoguavaju da se za podruje srednje vitkosti moe dovoljno tano
primeniti priblian postupak (dopunske ekscentrinosti) koji na jednostavan i brz nain
priblino uvode efekat teorije dugog reda.
Proraun ekscentriciteta:
Za pomerljive i nepomerljive sisteme, provera stabilnosti vitkog elementa na
izvijanje nije potrebna ukoliko je ispunjen jedan os uslova datih lanom 105. pravilnika:
25
i

75 za 5 , 3
d
e
i
1

75 za
75
5 , 3
d
e
i
i 1
>

e
1
ekscentricitet normalne sile sraunat po teoriji I reda za elastian sistem
Ekscentriciteti po teoriji I reda:
Posmatram stub sa najveom normalnom silom, stub C-F od ivinih stubova
Posmatrani vor F
1. Samo stalno optereenje:
cm 43 . 5 m 0542 . 0
03 . 910
37 . 49
N
M
e
g
g
1

2. Stalno optereenje i korisno
cm 54 . 5 m 055 . 0
72 . 257 03 . 910
33 . 15 37 . 49
N N
M M
e
p g
p g
1

+
+

+
+

Posmatrani vor C
3. Samo stalno optereenje:
cm 63 . 2 m 0263 . 0
03 . 910
90 . 23
N
M
e
g
g
1

4. Stalno optereenje i korisno
cm 68 . 2 m 0268 . 0
72 . 257 03 . 910
42 . 7 90 . 23
N N
M M
e
p g
p g
1

+
+

+
+

Za proraun armature stuba koristiu ekscentricitete pod stavkom 2 i 3.


vor F
cm 54 . 5 e
1

5 , 3 1108 . 0
00 . 50
54 . 5
d
e
1
< uslov iz lana 105, nije ispunjen
Poetni ekscentricitet usled netanosti pri izvojenju, lan 107:
cm 00 . 2 cm 90 . 1
300
570
300
l
e
i
0

Ekscentricitet usled teenja betona, lan 106:
Efekat teenja betona moe se zanemariti ako je :
50
i

0 , 2
d
e
1
>
q g
N 2 , 0 N
N
g
normalna sila usled stalnog optereenja
N
q
normalna sila od ukupnog optereenja
50 58 . 38 <
0 , 2 375 , 0
0 . 50
54 . 5
d
e
1
<
( ) 55 . 233 72 . 257 03 . 910 2 , 0 03 . 910 + >
Poto je ispunjen jedan od uslova ekscentricitet usled teorije drugog reda moe
da se zanemari:
cm 0 , 0 e

Dopunski ekscentricitet usled teorije II reda, zavisi od vitkost i ekscentrinosti I


reda
30 . 0
d
e
.0 0 za
d
e
0.1
100
25
d e
1 1 i
2
+


cm 50 . 2
0 . 50
54 . 5
1 . 0
100
25 58 . 38
50 e
2
+


Ukupni ekscentricitet
2 0 1
e e e e e + + +

cm 04 . 10 50 . 2 00 . 0 00 . 2 54 . 5 e + + +
Dimenzionisanje stuba:
Granini uticaji:
kN 27 . 2270 72 . 257 1 . 2 03 . 910 9 . 1 N 1 , 2 N 9 , 1 N
p g u
+ +
kNm 94 . 227 1004 . 0 27 . 2270 e N M
u u

MB30
b
=20,5 MPa,
r
=1,1 MPa, E
b
=31,5 Mpa, E
a
=2,1 10
5
MPa
RA400/500
v
=400 MPa, b/d=25/450, a/d=5/50=0,1
( ) 1,0% - 0,8% % 400 . 0
178 . 0
10 5 . 20 50 25
10 94 . 227
f d b
M
m
886 . 0
10 5 . 20 50 25
12 . 2270
f d b
N
n
min
1 2
2
b
2
u
u
1
b
u
u

2
v
b
2 a 1 a
cm 63 . 25 50 25
400
5 , 20
400 . 0 h b
f
A A


Na osnovu lana 188. pravilnika najmanji koeficijent armiranja podunom
armaturom dat je izrazom:
% 6 . 0 4 . 0
50
100
A
A
i
b
a
min


% 6 . 0 % 6 . 0 % 372 . 0 4 . 0
50
58 . 38
min min
<

2
b
min
min
cm 50 . 7 50 25
100
6 , 0
A
100
A

vor C
cm 63 . 2 e
1

5 . 3 0526 . 0
00 . 50
63 . 2
d
e
1
< uslov iz lana 105, nije ispunjen
Poetni ekscentricitet usled netanosti pri izvojenju, lan 107:
cm 00 . 2 cm 90 . 1
300
570
300
l
e
i
0

Ekscentricitet usled teenja betona, lan 106:
Efekat teenja betona moe se zanemariti ako je :
50
i

0 , 2
d
e
1
>
q g
N 2 , 0 N
N
g
normalna sila usled stalnog optereenja
N
q
normalna sila od ukupnog optereenja
50 58 . 38 <
0 . 2 0526 . 0
0 . 50
63 . 2
d
e
1
<
( ) 55 . 233 72 . 257 03 . 910 2 . 0 03 . 910 + >
Poto je ispunjen jedan od uslova ekscentricitet usled teorije drugog reda moe
da se zanemari:
cm 0 , 0 e

Dopunski ekscentricitet usled teorije II reda, zavisi od vitkost i ekscentrinosti I


reda
30 . 0
d
e
.0 0 za
d
e
0.1
100
25
d e
1 1 i
2
+


cm 12 . 2
0 . 50
63 . 2
1 . 0
100
25 58 . 38
50 e
2
+


Ukupni ekscentricitet
2 0 1
e e e e e + + +

cm 75 . 6 12 . 2 00 . 0 0 . 2 63 . 2 e + + +
Dimenzionisanje stuba:
Granini uticaji:
kN 27 . 2270 72 . 257 1 . 2 03 . 910 9 . 1 N 1 , 2 N 9 , 1 N
p g u
+ +
kNm 23 . 153 0675 . 0 27 . 2270 e N M
u u

MB30
b
=20,5 MPa,
r
=1,1 MPa, E
b
=31,5 Mpa, E
a
=2,1 10
5
MPa
RA400/500
v
=400 MPa, b/d=25/50, a/d=5/50=0,1
( ) 1,0% - 0,8% % 250 . 0
120 . 0
10 5 , 20 50 25
10 23 . 153
f d b
M
m
886 . 0
10 5 , 20 50 25
27 . 2270
f d b
N
n
min
1 2
2
b
2
u
u
1
b
u
u

2
v
b
2 a 1 a
cm 01 . 16 50 25
400
5 , 20
250 . 0 h b
f
A A


Na osnovu lana 188. pravilnika najmanji koeficijent armiranja podunom
armaturom dat je izrazom:
% 6 . 0 4 . 0
50
100
A
A
i
b
a
min


% 6 . 0 % 6 . 0 % 372 . 0 4 . 0
50
58 . 38
min min
<

2
b
min
min
cm 50 . 7 50 25
100
6 , 0
A
100
A

Za stubove A-D i C-F usvojiu armaturu sraunatu na osnovu posmatranog


vora F gde je potrebna povrina armature
2
2 a 1 a
cm 63 . 25 A A , usvojena je armatura
2 usv
a
cm 45 . 29 A 25 R 6 ili
2 usv
a
cm 41 . 30 A 22 R 8

Proraun ekscentriciteta:
Za pomerljive i nepomerljive sisteme, provera stabilnosti vitkog elementa na
izvijanje nije potrebna ukoliko je ispunjen jedan os uslova datih lanom 105. pravilnika:
25
i

75 za 5 , 3
d
e
i
1

75 za
75
5 , 3
d
e
i
i 1
>

e
1
ekscentricitet normalne sile sraunat po teoriji I reda za elastian sistem
Ekscentriciteti po teoriji I reda:
Srednji stub B-E
Posmatrani vor B
1. Samo stalno optereenje:
cm 198 . 0 m 00198 . 0
71 . 1852
68 . 3
N
M
e
g
g
1

2. Stalno optereenje i korisno
cm 202 . 0 m 00202 . 0
08 . 536 71 . 1852
15 . 1 68 . 3
N N
M M
e
p g
p g
1

+
+

+
+

Posmatrani vor E
3. Samo stalno optereenje:
cm 333 . 0 m 00333 . 0
71 . 1852
17 . 6
N
M
e
g
g
1

4. Stalno optereenje i korisno
cm 338 . 0 m 00338 . 0
08 . 536 71 . 1852
92 . 1 17 . 6
N N
M M
e
p g
p g
1

+
+

+
+

Za proraun armature stuba koristiu ekscentricitete pod stavkom 1 i 4.


vor B
cm 198 . 0 e
1

5 . 3 00396 . 0
00 . 50
198 . 0
d
e
1
< uslov iz lana 105, nije ispunjen
Poetni ekscentricitet usled netanosti pri izvojenju, lan 107:
cm 00 . 2 cm 90 . 1
300
570
300
l
e
i
0

Ekscentricitet usled teenja betona, lan 106:
Efekat teenja betona moe se zanemariti ako je :
50
i

0 , 2
d
e
1
>
q g
N 2 , 0 N
N
g
normalna sila usled stalnog optereenja
N
q
normalna sila od ukupnog optereenja
50 62 . 38 <
0 . 2 00396 . 0
0 . 50
198 . 0
d
e
1
<
( ) 765 . 477 08 . 536 71 . 1852 2 . 0 71 . 1852 + >
Poto je ispunjen jedan od uslova ekscentricitet usled teorije drugog reda moe
da se zanemari:
cm 0 , 0 e

Dopunski ekscentricitet usled teorije II reda, zavisi od vitkost i ekscentrinosti I


reda
30 . 0
d
e
.0 0 za
d
e
0.1
100
25
d e
1 1 i
2
+


cm 75 . 1
0 . 50
198 . 0
1 . 0
100
25 62 . 38
50 e
2
+


Ukupni ekscentricitet
2 0 1
e e e e e + + +

cm 95 . 3 75 . 1 00 . 0 00 . 2 198 . 0 e + + +
Dimenzionisanje stuba:
Granini uticaji:
kN 92 . 4645 08 . 536 1 . 2 71 . 1852 9 . 1 N 1 , 2 N 9 , 1 N
p g u
+ +
kNm 51 . 183 0395 . 0 92 . 4645 e N M
u u

MB30
b
=20,5 MPa,
r
=1,1 MPa, E
b
=31,5 MPa, E
a
=2,1 10
5
MPa
RA400/500
v
=400 MPa, b/d=25/50, a/d=5/50=0,1
( ) 1,0% - 0,8% % 000 . 1
143 . 0
10 5 . 20 50 25
10 51 . 183
f d b
M
m
813 . 1
10 5 . 20 50 25
92 . 4645
f d b
N
n
min
1 2
2
b
2
u
u
1
b
u
u

2
v
b
2 a 1 a
cm 45 . 54 50 25
400
5 , 20
85 . 0 h b
f
A A


Na osnovu lana 188. pravilnika najmanji koeficijent armiranja podunom
armaturom dat je izrazom:
% 6 . 0 4 . 0
50
100
A
A
i
b
a
min


% 6 . 0 % 6 . 0 % 373 . 0 4 . 0
50
62 . 38
min min
<

2
b
min
min
cm 50 . 7 50 25
100
6 , 0
A
100
A

vor E
cm 338 . 0 e
1

5 . 3 00676 . 0
00 . 50
338 . 0
d
e
1
< uslov iz lana 105, nije ispunjen
Poetni ekscentricitet usled netanosti pri izvojenju, lan 107:
cm 00 . 2 cm 90 . 1
300
570
300
l
e
i
0

Ekscentricitet usled teenja betona, lan 106:
Efekat teenja betona moe se zanemariti ako je :
50
i

0 . 2
d
e
1
>
q g
N 2 , 0 N
N
g
normalna sila usled stalnog optereenja
N
q
normalna sila od ukupnog optereenja
50 62 . 38 <
0 . 2 00676 . 0
0 . 50
338 . 0
d
e
1
<
( ) 76 . 477 08 . 536 71 . 1852 2 . 0 71 . 1852 + >
Poto je ispunjen jedan od uslova ekscentricitet usled teorije drugog reda moe
da se zanemari:
cm 0 . 0 e

Dopunski ekscentricitet usled teorije II reda, zavisi od vitkost i ekscentrinosti I


reda
30 . 0
d
e
.0 0 za
d
e
0.1
100
25
d e
1 1 i
2
+


cm 23 . 2
0 . 50
338 . 0
1 . 0
100
25 62 . 38
50 e
2
+


Ukupni ekscentricitet
2 0 1
e e e e e + + +

cm 57 . 4 23 . 2 00 . 0 0 . 2 338 . 0 e + + +
Dimenzionisanje stuba:
Granini uticaji:
kN 92 . 4645 08 . 536 1 . 2 71 . 1852 9 . 1 N 1 , 2 N 9 , 1 N
p g u
+ +
kNm 32 . 212 0457 . 0 82 . 4645 e N M
u u

MB30
b
=20,5 MPa,
r
=1,1 MPa, E
b
=31,5 MPa, E
a
=2,1 10
5
MPa
RA400/500
v
=400 MPa, b/d=25/50, a/d=5/50=0,1
( ) 1,0% - 0,8% % 00 . 1
165 . 0
10 5 . 20 50 25
10 32 . 212
f d b
M
m
813 . 1
10 5 . 20 50 25
92 . 4645
f d b
N
n
min
1 2
2
b
2
u
u
1
b
u
u

2
v
b
2 a 1 a
cm 06 . 64 50 25
400
5 , 20
00 . 1 h b
f
A A


Na osnovu lana 188. pravilnika najmanji koeficijent armiranja podunom
armaturom dat je izrazom:
% 6 . 0 4 . 0
50
100
A
A
i
b
a
min


% 6 . 0 % 6 . 0 % 373 . 0 4 . 0
50
62 . 38
min min
<

2
b
min
min
cm 50 . 7 50 25
100
6 , 0
A
100
A

Za stub B-E usvojiu armaturu sraunatu na osnovu posmatranog vora E gde je


potrebna povrina armature
2
2 a 1 a
cm 06 . 64 A A , usvojena je armatura
2 usv
a
cm 34 . 64 A 32 R 8
lan 194: broj ipki u stubovima ne sme biti manji od 4. za obino armiranje
stubova prenik ipki uzengija po pravilu iznosi 6mm ako je glavna armatura do 20mm, a
8mm ako je prenik preko 20mm.
lan 191: u seizmikim podrujima armiranje stubova vri se tako to se
poduna armatura prevodi preko za po 1m najmanje ( bez nastavljanja na preklopu ) s tim
da se zatvorene uzengije sa zatvaranjem na preklopu po kraoj strani, postavljaju na:

'


cm 00 . 10
5 . 7
e
min , u
- prenik najtanje podune ipke
na ostaloj duini postavljaju se normalne uzengije bez preklopa na najveem
razmaku

'


cm 00 . 10
b
0 . 15
e
min , u
.
OBLIKOVANJE I SIDRENJE ARMATURE:
Sidrenje profila zategnute rebraste armature vri se pravim delom ili
pravougaonom kukom.
Duina kuke na krajevima rebraste podune armature:
Za 8 3 l 10
K
+ <
Za 11 l 10
K
cm 2 . 24 2 . 2 11 11 l
K

cm 20 . 35 20 . 3 11 11 l
K

Duina sidrenja armature pravog dela bez kuka:
Za uslov dobre athezije:
u p
v
s
4
l

MB30 fb=20,5MPa
RA 400/500
80 , 1 75 , 1
u p

Za R22
cm 84 . 69
80 . 1 75 . 1 4
400 2 . 2
4
l
u p
v
s


min , S S ef , S
l l
3
2
l >
cm 00 . 50 cm 56 . 46 84 . 69 6667 , 0 l
3
2
l
S ef , S

cm 0 . 22 10 cm 92 . 34 l 50 , 0 l
S min , S
>
Za R32
cm 58 , 101
80 , 1 75 , 1 4
400 2 , 3
4
l
u p
v
s


min , S S ef , S
l l
3
2
l >
cm 00 , 80 cm 73 , 67 58 , 101 6667 , 0 l
3
2
l
S ef , S

cm 00 , 32 10 cm 58 , 101 l 0 , 1 l
S min , S
>
Uzengije:
lan 144: standardne kuke na krajevima uzengija od glatke armature oblikuju se
kao kose kuke povijanjem armature za 135.
Stubovi
lan 197: u seizmiki aktivnom podruju nastavak podune armature
preklapanjem vri se u zoni gde su zatezanja manja ( van plastinih zglobova ) tj. van
podruja za koje je propisano poguenje uzengija ( 1.0 m ). Nastavci preklapanjem po
spratu izvode se samo za polovinu armature stuba, dok druga polovina bez nastavka ili sa
zavarivanim nastavcima. Nastavci u stubovima se vre bez kuka.
U stubu se uvajaju uzengije 8 koje se na duini od 1.0m od poetka i kraja stuba
reaju na rastojanju od 10,0cm dok se na ostaloj duini stuba reaju na 20,0cm. Uzengije
su zatvorene na kraoj strani stuba.
Stepenini krak POS ST1
Analiza optereenja:
Stalno optereenje
na delu podesta:
ploice 0.7cm ....................................................................................0.14kN/m
2
lepak 2.5cm.........................................................................................0.47kN/m
2
AB ploa 14.0cm................................................................................3.00kN/m
2
plafon 1.5cm.......................................................................................0.36kN/m
2
Ukupno........................................................................................g=3.975kN/m
2
g=3.975*1.40=5.565.60kN/m'
na delu kose stepenine ploe:
sopstvena teina.....................................
2 3
kN/m 45 , 3
cos
1
* kN/m 25 * m 14 , 0

od stepenika....................................................
2 3
kN/m 125 , 2 kN/m 25 * m
2
17 , 0

od lepka..........................................
2
kN/m' 30 , 0
30 , 0
18 * 17 , 0 * 025 , 0
17 * 0025 , 0 +
od ploica....................................
2
m / kN 23 , 0
29 , 0
20 * 17 , 0 * 007 , 0
0 , 20 * 007 , 0 +
Ukupno........................................................................................g=6.1055N/m
2
g=6.105*1.40=8.558.60kN/m
'
Korisno(pokretno)...............................................p=300kg/m
2
=3.0kN/m
2
p=3.0*1.40=4.204.50kN/m
'
Za statiki sistem stepeninog kraka usvojiemo prostu gredu ije dimenzije su
uzete iz preseka objekta. Poto je cela stepenina ploa kosa to e se usvojiti optereenje
na delu kose ploe.
Granino optereenje:
p 8 . 1 g 6 . 1 q
u
+
m kN/ 86 . 21 50 . 4 8 . 1 60 . 8 6 . 1 p 8 . 1 g 6 . 1 q
u
+ +
1.75 0.66 0.80
1
.
0
0

0
.
1
7
m / kN 60 . 8 q
Dimenzionisanje:
MB30
b
=20,5 MPa,
r
=1,1 MPa, E
b
=31,5 MPa
RA400/500
v
=400 MPa
cm 0 . 12 0 . 2 0 . 14 a d h
0

832 . 3
140 10 5 . 20
10 14 . 28
0 . 12
b f
M
h
k
1
2
b
u

presek armirani o jednostruk 719 . 1 832 . 3 k >


129 . 0 s %, 149 . 7 , 0 . 10 / 475 . 1 830 . 3 k za
a b

Koeficijent armiranja
% 100 . 0 % 367 . 0
400
5 , 20
149 . 7
f
min
v
b
>


Potrebna povrina armature
2
a
cm 15 . 6
100
0 . 12 140
367 . 0
100
h b
A


Usvojena armatura
2
a
cm 04 . 7 A 8 R 14
Potrebna povrina podeone armature:
2 pod
a
2 min
2
a
pod
a
cm 67 . 1 A
cm 67 . 1 14 140
100
085 . 0
d b
100
cm 23 . 1 15 . 6 20 . 0 A 20 . 0
A

'

Usvojena armatura
2 usv
usv , a
cm 26 . 2 A 6 R 8
na razmaku t = 12.50 cm