You are on page 1of 21

SALARIZARE

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

D

EM

IE ATI CŢ R LE NST O

INTRODUCERE
Performanţa unei companii sau a unei instituţii depinde direct de salariaţii acesteia. În contextul economic actual, schimbător şi complex, profesioniştii din domeniul salarizării sunt tot mai căutaţi pe piaţa muncii. Pregătiţi-vă, începând chiar de astăzi, pentru o specializare de top, care vă poate aduce numeroase satisfacţii profesionale. Alegeţi Cursul EUROCOR de Salarizare! Cursul EUROCOR de Salarizare vă aduce multe avantaje!

► Veţi învăţa să calculaţi salarii, sporuri, indemnizaţii aferente diferitelor tipuri de concedii, dar şi impozitele şi reţinerile datorate bugetului de stat. ► Veţi studia cum să realizaţi diverse tipuri de rapoarte privind costurile salarizării. ► Veţi dobândi cunoştinţe din domenii variate, precum: contabilitate, fiscalitate, organizarea resurselor umane, legislaţia muncii. ► Vă veţi dezvolta toate competenţele necesare pentru ocuparea unui post în specialist salarizare. Învăţaţi comod! Primiţi acasă, la cel mai apropiat oficiu poştal sau direct la birou pachetele de curs. Le parcurgeţi când vreţi, fără stres, în confortul propriului cămin, în weekenduri, după program, vara sau iarna... când şi unde doriţi! Vă veţi bucura de o atenţie deosebită! Beneficiaţi de sprijinul unui profesor personal, un specialist cu experienţă, care poate fi contactat prin corespondenţă poştală sau online. Profitaţi acum de şansa de a deveni un profesionist în domeniul salarizării alături de Eurocor! Alegeţi un curs ce vă va deschide noi orizonturi profesionale! Mult succes!

LECŢIA DEMONSTRATIVĂ vă ajută să vă familiarizaţi cu materialele de studiu EUROCOR. Din punctul de vedere al numărului de pagini, aceasta reprezintă aproximativ jumătate din conţinutul unui caiet de curs. Vă prezentăm câteva secţiuni teoretice, exemple, exerciţii şi un model de temă, selectate din diverse module, pentru a vedea exact cum sunt structurate caietele. Lectură plăcută!
2

 La finalul modulelor apar liste bibliografice cu legislaţia specifică salarizării sau alte lucrări de specialitate. veţi obţine Certificatul de absolvire Eurocor.  PRIMIREA CURSULUI La Eurocor. suficient şi insuficient (în funcţie de punctajul realizat).  Informaţiile noi sunt prezentate într-un mod atractiv.ro. Odată promovat acest test. cursanţii aleg unde să primească pachetul de curs! Dvs. Aici găsiţi informaţii despre stadiul trimiterii pachetelor de curs.eurocor.  Limbajul este accesibil.LECŢIE DEMONSTRATIVĂ SALARIZARE  STRUCTURA MODULELOR Studiul eficient al cursului nostru este garantat de structura unitară a celor 16 module. ABSOLVIREA  Odată cu expedierea ultimului pachet de curs. plăţile efectuate şi înregistrate sau calificativele obţinute la temele pentru acasă. Din contul de cursant se pot accesa şi aplicaţiile TemeOnline sau PlataOnline. ce alegeţi? 1. La serviciu. Calificativele obţinute pot fi: foarte bine. La oficiul poştal de care aparţineţi (Adresa declarată la înscriere trebuie să fie cea din buletin). 3 . într-un mod relaxat. 2. veţi primi şi testul de evaluare finală. iar accentul este pus pe partea practică. Acasă.). bine. @ CONTUL DE CURSANT Fiecare cursant are propriul cont pe site-ul www. 3. explicit. datorită semnelor grafice şi cuvintelor-cheie special concepute pentru a marca diverse componente ale lecţiilor. la cutia poştală (Cutia poştală trebuie să aibă dimensiunile de minimum 22x30x1 cm. iar învăţarea devine simplă şi rapidă!  Modulele se parcurg uşor.

formă de remunerare şi motivare pentru angajat Modul 5: Cazuri speciale privind veniturile de natură salarială şi alte tipuri de contracte ► Şomajul tehnic ► Încadrarea în muncă a absolvenţilor şi şomerilor ► Veniturile realizate în baza contractelor de convenţii civile şi de drepturi de autor ► Veniturile realizate de persoanele fizice autorizate Modul 6: Contabilizarea statelor de plată ► Elemente de bază privind regulile contabile ► Aplicarea regulilor contabile în înregistrarea statelor de salarii ► Tratamente contabile aferente Modul 2: Contractul de muncă ► Aspecte legale privind întocmirea contractelor de muncă ► Întocmirea contractelor de muncă şi obligaţiile declarative ale angajatorului în momentul începerii relaţiilor de muncă ► Modificările contractului de muncă – întocmirea deciziilor şi actelor adiţionale aferente Modul 3: Determinarea fondului de salarii.SALARIZARE LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Programa cursului Salarizare Modul 1: Specialistul în salarizare şi organizaţia din care face parte ► Specialistul în salarizare: competenţe şi responsabilităţi ► Structura organizaţională şi rolul angajaţilor ► Salariul – cost pentru organizaţie. a contribuţiilor şi impozitelor aferente ► Aplicarea prevederilor contractelor individuale de muncă ► Completarea pontajelor ► Determinarea contribuţiilor şi impozitelor salariale datorate ► Elaborarea statelor de salarii în conformitate cu pontajul şi contractul individual de muncă Modul 4: Întocmirea statelor de plată în cazul în care există concedii ► Concediul de odihnă ► Concediile medicale şi determinarea indemnizaţiilor aferente ► Reflectarea concediilor în statele de plată Modul 7: Contabilitatea concediilor. Alte situaţii specifice relaţiilor cu personalul ► ► ► ► Contabilitatea concediilor de odihnă Contabilitatea concediilor medicale Concediile fără plată Alte situaţii specifice relaţiilor cu personalul Modul 8: Salarizarea în sistemul bugetar ► Încadrarea în muncă în sistemul bugetar ► Legea unică de salarizare în sistemul bugetar ► Contabilizarea statelor în sistemul bugetar 4 .

brandul de angajator. Termene de depunere ► Documentele adresate: Casei de Pensii. relaţia cu costurile de producţie ► Bugetarea şi monitorizarea cheltuielilor de personal Modul 12: Relaţia cu managerii ► Rapoarte pentru manageri privind cheltuielile de personal ► Indicatorii legaţi de personal şi măsurarea performanţei la nivel organizaţional ► Utilitatea informaţiilor pentru luarea deciziilor SALARIZARE Modul 13: Atragerea salariaţilor ► Atragerea salariaţilor: piaţa forţei de muncă. competenţe-cheie ► Strategia concurenţială: poziţionarea pe piaţa forţei de muncă ► Studiile salariale Modul 14: Menţinerea salariaţilor ► ► ► ► Analiza şi evaluarea posturilor Structura/grila salarială Cultura organizaţională Dezvoltarea personală şi organizaţională Modul 15: Motivarea salariaţilor ► ► ► ► Managementul performanţei Factori motivaţionali Tipuri de recompense Scheme de bonusare Modul 16: Criterii de evaluare ► Conformitatea: respectarea prevederilor legale ► Simplitatea: stabilirea structurii de recompensă – mixul de recompensă. Casei de Sănătate şi Agenţiei de Şomaj. Termene de depunere Modul 10: Întocmirea declaraţiilor utilizand softurile autorităţilor.LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Modul 9: Întocmirea şi gestionarea documentelor specifice salarizării ► Documentele adresate Inspectoratului Teritorial de Muncă. indicatori de performanţă 5 . numărul şi complexitatea schemelor de bonusare ► Eficienţa: administrarea sistemului de recompense – activităţi specifice. rolul departamentului de HR. factori de decizie. Relaţia cu instituţiile de control ► Utilizarea softurilor pentru întocmirea declaraţiilor fiscale ► Utilizarea softurilor pentru întocmirea declaraţiilor sociale ► Documentele şi situaţiile solicitate de organul de control Modul 11: Analiza datelor referitoare la salarii ► Rolul datelor privind salariile în sistemul de contabilitate de gestiune ► Analiza costurilor cu salariile: comportamentul costurilor. Termene de depunere ► Documentele adresate Administraţiilor Financiare. numărul grilelor de salarizare.

astfel încât un specialist în salarizare să beneficieze de cât mai multe cunoştinţe necesare prelucrării. atât fiscale. cât şi din domeniul contribuţiilor sociale. asigurări. 3 /// Salarizare (selecţie din Modul 7.  putea să contabilizaţi contractele de drepturi de autor şi tot ce este legat de aceste contracte. printre care: fiabilitate şi credibilitate. Obiectivele pe care trebuie să le atingeţi prin parcurgerea fiecărui modul vă ajută să vă ghidaţi cât mai bine învăţarea. veţi:  şti să înregistraţi în contabilitate concediile de odihnă şi concediile medicale. rate. OBIECTIVE După parcurgerea acestui modul.  convenţiile civile. astfel încât să le putem aplica în contabilizarea salariilor. mai complexe. încasarea unor sume sub forma subvenţiilor pentru convenţiile încheiate la angajarea absolvenţilor şi şomerilor. analizei şi interpretării informaţiilor specifice relaţiilor cu personalul.  contractele de drepturi de autor etc. alte avantaje oferite.SALARIZARE LECŢIE DEMONSTRATIVĂ MODUL MODUL 2 7 Contractul de muncă Contabilitatea concediilor.  cazurile în care angajatorii beneficiază de anumite facilităţi. imputări. fără plată sau medicale.  şti să înregistraţi şi alte reţineri din salariul angajaţilor: avansuri. pagina 3) 6 . ca de exemplu. În acest modul.  şti să înregistraţi contracte pentru prestări de servicii şi tot ce este aferent acestor contracte. dar şi comparabilitate şi inteligibilitate. Deci. În primele module ale cursului am văzut că în salarizare există şi alte situaţii. Nu trebuie să uităm faptul că aceste reguli contabile sunt impuse de reglementări naţionale şi internaţionale. vom învăţa să aplicăm regulile contabile în toate aceste situaţii specifice salarizării. astfel încât informaţiile furnizate prin intermediul contabilităţii să fie caracterizate prin anumite calităţi specifice. Alte situaţii specifice relaţiilor cu personalul Fiecare modul începe cu o introducere în care sunt prezentate principalele aspecte ce vor fi studiate. garanţii. informaţiile obţinute prin prelucrările contabile trebuie să fie însoţite de aceste calităţi minime. care necesită anumite cunoştinţe. Astfel de situaţii sunt generate de:  concediile de odihnă. 4 7 39 6 1 5 În modulul precedent am învăţat cele mai relevante reguli contabile.  cunoaşte regulile contabile legate de facilităţile de care beneficiază angajatorul. astfel încât să corespundă realităţii şi să poată fi înţelese cu uşurinţă de orice persoană interesată.

 să nu aibă interdicţie judecătorească. Angajatorul este obligat să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă.  reguli referitoare la procedura disciplinară. condiţiile de muncă.. Conform Codului Muncii. Pentru munci grele sau pentru muncă efectuată noaptea. 5 /// Salarizare (selecţie din Modul 2.  proceduri de rezolvare a reclamaţiilor sau cererilor individuale ale angajaţilor. Se poate constata cu uşurinţă că acest contract este bilateral. care se transmite I. Un angajator persoană juridică trebuie să deţină această calitate (de persoană juridică) în momentul încheierii contractului. Părţile nu pot întocmi un astfel de contract cu orice tip de clauze. Contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidenţă a salariaţilor. contractul individual de muncă (CIM) este contractul în temeiul căruia o persoană fizică. Pentru a putea încheia un contract de muncă.  angajatorul privind: salariul datorat şi termenele la care se efectuează plata/ plăţile lui. Nerespectarea acestor considerente constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenzi. i Definiţiile şi aspectele esenţiale au fost marcate special pentru a facilita înţelegerea informaţiilor. deci care să aibă peste 18 ani. în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.LECŢIE DEMONSTRATIVĂ SALARIZARE MODUL 2 Contractul de muncă  drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor. încheierea unui CIM se poate realiza numai cu persoane majore.  modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice.  criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor. fiind caracterizat prin prevederi legale stricte. Un angajator persoană fizică poate încheia un contract de muncă din momentul dobândirii capacităţii de exerciţiu.  reguli concrete privind disciplina muncii în unitate. respectiv:  să aibă 16 ani (în anumite cazuri se poate încheia un contract de muncă şi de la 15 ani.T. încheindu-se între două părţi: angajat (salariat sau prestator) şi angajator (beneficiar).  abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile. În prealabil există negocieri privind obligaţiile fiecărei părţi:  angajatul privind tipul de servicii prestate şi regularitatea efectuării lor. denumită salariat. pagina 5) 7 . CIM trebuie redactat în formă scrisă. în limba română şi trebuie încheiat anterior începerii raporturilor de muncă. Regulamentul intern îşi produce efectele din momentul aducerii lui la cunoştinţa salariaţilor şi reprezintă o anexă la contractul de muncă.M. persoană fizică sau juridică. alte bonusuri sau sporuri. se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator. salariatul trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de Codul Muncii. Caracteristicile contractului individual de muncă Contractul individual de muncă se deosebeşte de restul contractelor. Obligaţia încheierii contractului individual de muncă revine angajatorului. dar numai cu acordul părinţilor sau al reprezentantului legal).

nu va presta activitate pentru angajator şi nu va beneficia de salariu. care vă vor ajuta la înţelegerea secţiunilor teoretice. suportând aceste costuri.SALARIZARE LECŢIE DEMONSTRATIVĂ MODUL 4 Întocmirea statelor de plată în cazul în care există concedii participarea la forma de pregătire profesională. pagina 13) 8 . angajatul va avea contractul suspendat pentru concediu de pregătire profesională. EXEMPLU Societatea BUCUR SRL decide deschiderea unei noi linii de producţie. decide că poate da curs cererii angajatului. inclusiv dacă va suporta în totalitate sau în parte costul ocazionat de aceasta. EXEMPLU În fiecare modul veţi găsi numeroase exemple.  obţinerea unei calificări profesionale.N. cererea este depusă cel târziu pe 01. Angajatorul. În acest caz. angajatorul este obligat să îi asigure salariatului pregătirea profesională necesară noilor necesităţi. în urma consultării reprezentanţilor salariaţilor. pentru care sunt achiziţionate şi puse în funcţiune o serie de echipamente specializate. 13 /// Salarizare (selecţie din Modul 4. Un salariat solicită efectuarea unui concediu de pregătire profesională pe o perioadă de 30 de zile. Pentru a obţine aprobarea angajatorului. angajaţii au dreptul să beneficieze cel mult 10 zile lucrătoare. pregătirea profesională de care va beneficia salariatul răspunde propriilor nevoi şi este rezultatul iniţiativei proprii. În cazul în care BUCUR SRL nu asigură această pregătire. Astfel. deci 80 ore. de concediu de pregătire profesională. În cazul în care angajatorul nu şi-a respectat obligaţia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesională în condiţiile prevăzute de lege. plătit de angajator.N. de până la 10 zile lucrătoare sau de până la 80 de ore. începând cu 01. Pentru desfăşurarea acestei activităţi. Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai dacă absenţa salariatului ar prejudicia grav desfăşurarea activităţii.04. dar că nu poate suporta costurile cursului. societatea va transfera o parte dintre angajaţii săi în noua secţie.05. salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesională. Pentru aceste zile vor primi o indemnizaţie determinată similar celei pentru concediu de odihnă. obiectivele formării Formarea profesională a salariaţilor are următoarele obiective principale:  adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de muncă. în cazul reîncadrării sau în cazul introducerii de noi tehnologii etc. BUCUR SRL are obligaţia de a asigura salariaţilor ce vor fi transferaţi pentru lucrul în acest sector pregătirea profesională necesară. Ulterior.  actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de muncă şi perfecţionarea pregătirii profesionale pentru ocupaţia de bază. în luna mai N. concediile cu plată Angajatul va primi o anumită funcţie pe baza aptitudinilor şi pregătirii sale profesionale.

str. oraş Giurgiu. Gheorghe Popescu.00 CMI 4: – – – – CMI 5: – – – – 14 /// Salarizare (selecţie din Modul 2. oraş Giurgiu. respectiv 40 ore/săptămână interval orar: 10. sector 1.00 funcţia: vânzător locul muncii: punct de lucru – jud. Piscului.00 funcţia: vânzător locul muncii: punct de lucru – Bucureşti. Gheorghe Popescu durata muncii: normă întreagă. Delfinului durata muncii: normă întreagă. următoarele elemente: CMI 1: CMI 2: CMI 3: – – – – – – – – – – – – funcţia: cofetar locul muncii: punct de lucru – Bucureşti. Obiectul de activitate: fabricarea şi comercializarea produselor de cofetărie şi patiserie. sector 2. Piscului durata muncii: normă întreagă. în care sunt stabilite. str. respectiv 40 ore/săptămână interval orar: 08. respectiv 20 ore/săptămână interval orar: 09.00 – 18. sector 5. sector 2. Astfel. str. respectiv 40 ore/săptămână interval orar: 08. respectiv 40 ore/săptămână interval orar: 10. Programul de lucru este: 8. sector 5. 4 ore/zi.00 – 16. Lalelelor. EXEMPLU Societatea SC GAMA SRL are sediul social în Bucureşti. respectiv 10. 8 ore/zi. produsele sunt realizate şi comer-cializate în locaţii diferite. 8 ore/zi. în contract se vor oferi informaţii complementare privind desfăşurarea activităţii salariatului. Piscului durata muncii: normă întreagă. str. deschise ca puncte de lucru diferite de sediul social: laborator – Bucureşti. Societatea încheie 6 contracte individuale de muncă. sector 5.00 – 13. Giurgiu. 8 ore/zi. str. Giurgiu.00 – 18. Lalelelor durata muncii: fracţiune de normă. str.00 – 16. str.00 la laborator. Delfinului.00 funcţia: cofetar locul muncii: punct de lucru – Bucureşti. Exemplele trimit la situaţii concrete din activitatea unei companii.LECŢIE DEMONSTRATIVĂ SALARIZARE MODUL 2 Contractul de muncă Dacă munca prestată de angajat nu are un loc fix. pagina 14) 9 . cofetărie – Bucureşti. str.00 la cofetării.00 funcţia: contabil locul muncii: sediul social – Bucureşti.00 – 18.00 – 16. sector 1. 8 ore/zi. printre altele. str. cofetărie – jud.

a decis renovarea tuturor hotelurilor sale în perioada octombrie – noiembrie anul N. societatea are angajaţi în şomaj tehnic. fără a înceta însă raporturile de muncă. prin introducerea unor schimbări de ordin structural. Cauze posibile pentru care angajatorul decide intrarea în şomaj tehnic:  imposibilitatea temporară de a asigura comenzile necesare desfăşurării activităţii. temporar. structurale sau similare acestora (Codul Muncii). începând cu luna octombrie anul N. în special pentru motive economice.SALARIZARE LECŢIE DEMONSTRATIVĂ MODUL 5 Cazuri speciale privind veniturile de natură salarială şi alte tipuri de contracte Şomajul tehnic Şomajul tehnic este utilizat în prezent ca o modalitate de a susţine agenţii economici în perioadele în care aceştia sunt temporar în imposibilitatea desfăşurării activităţii curente în condiţii normale. Din aceste motive. care are ca obiect de activitate servicii de cazare în unităţile hoteliere. În ultimii ani veniturile din această activitate au fost serios afectate de situaţia precară a economiei naţionale. Astfel. pentru cele două luni. societatea încearcă să reziste pe piaţă prin îmbunătăţirea serviciilor oferite clienţilor săi. tehnologice. TURISM SRL face faţă cu greu plăţii salariilor angajaţilor permanenţi şi. EXEMPLU Societatea TURISM SRL. care necesită un timp de instalare şi punere în funcţiune. i cauze posibile Cuvintele-cheie facilitează învăţarea printr-o mai bună structurare a informaţiilor.  dificultăţi temporare de onorare a obligaţiilor scadente. în cazul reducerii sau întreruperii temporare a activităţii. fără încetarea raportului de muncă. În plus.  introducerea în unitate a unor tehnologii noi. în această perioadă activitatea societăţii este extrem de redusă. Şomajul tehnic este definit ca fiind suspendarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului. 4 /// Salarizare (selecţie din Modul 5. În acest sens. în perioade de criză.  reorganizarea activităţii angajatorului. Este deci o facilitate de care beneficiază angajatorii. pagina 4) 10 . întrerupe temporar activitatea.

300 u... începând cu data de 01.07. ALFA SRL Bucureşti.m. pagina 32) 11 ..N până pe 24. 350 u./anul N). O astfel de modificare se referă. începând cu 24. EXEMPLU Societatea BETA SRL are un angajat Popa Viorel. 150 u.07. crt 1 2 3 4 Nume şi prenume Radu Darius Eftimie Sanda Gheorghe Alin Badea Anda Funcţia Director Lucrător comercial Contabil şef Muncitor necalificat Salariu vechi 600 u. Salariu nou 700 u.N Potrivit prevederilor contractului colectiv de muncă la nivel naţional şi noilor hotărâri privind majorarea salariului minim pe economie . pentru care CIM cu nr.HG .N+1./N (publicată în MO nr. emite prezenta decizie colectivă prin care se majorează salariul de bază lunar brut al următorilor salariaţi: Nr. Art. Art....m.m. .. Cele două părţi decid continuarea relaţiilor de muncă tot pe o perioadă determinată de 6 luni.N până pe 24.m.N.06.N. Astfel de modificări vor fi operate prin întocmirea unor acte adiţionale şi înregistrarea lor în registrul de evidenţă a salariaţilor – REVISAL. Informaţii privind cele două părţi sunt cuprinse în actul adiţional. de exemplu.m.03. 175 u.N prevede o durată determinată de timp de 3 luni. 1510 din 23. la expirarea termenului menţionat pentru durata de muncă determinată.m. sector 2 CUI 123456 DECIZIA Nr.1 Având în vedere cele menţionate mai sus.06. 600 u. 700 u.m. SC ALFA SRL..2 Compartimentul financiar-contabil va duce la îndeplinire această decizie ADMINISTRATOR ____________________ expirarea unor termene b) rezultatul expirării unor termene ce sunt menţionate în contract.. este necesară majorarea salariului minim al salariaţilor.m.09. 01/01. Consimţământul privind această modificare se realizează în scris.LECŢIE DEMONSTRATIVĂ SALARIZARE MODUL 2 Contractul de muncă Vă veţi familiariza cu diverse documente folosite în domeniul salarizării.09. prin redactarea unui act adiţional semnat de ambele părţi şi înregistrat în REVISAL. Modelul de act adiţional poate fi următorul: 32 /// Salarizare (selecţie din Modul 2.. respectiv din 24.

ANGAJATOR SC BETA SRL REPREZENTANT LEGAL Marin Ion * SALARIAT Popa Viorel aşa cum am menţionat anterior.09. în calitate de Administrator. 2.09. părţile hotărăsc: 1.04. J40/1234/2000. Se modifică elementul C – Durata contractului individual de muncă.N La contractul individual de muncă încheiat şi înregistrat sub nr. pagina 33) 12 . articolul 41 alin. nr. câte un exemplar pentru fiecare parte. În temeiul art. articolul 17 alin.N.  modificarea duratei.N până la 24.N+1. în formă electronică.10. 01/24. 12345. posesor al Cărţii de Identitate seria BB. Tot la această dată maximă va fi transmis şi la I.T. sector 6. Astfel de modificari ar putea fi:  modificarea salariului.. domiciliat în Bucureşti. la data de 26.N-2.R. modificări consimţite de părţi c) consecinţa manifestării voinţei celor 2 părţi implicate. eliberată de Secţia 11 Bucureşti. Marin Ion. cu sediul în Bucureşti. BETA S.N în registrul general de evidenţă a salariaţilor Încheiat azi.09. 33 /// Salarizare (selecţie din Modul 2.SALARIZARE LECŢIE DEMONSTRATIVĂ MODUL 2 Contractul de muncă ACT ADIŢIONAL Nr. 4 – precizează faptul că orice act adiţional trebuie încheiat în cel mult 20 zile de la data apariţiei modificărilor. şi Salariatul(a) – Popa Viorel.L.C. din data de 12.  schimbarea funcţiei. sector 6. urmând să-şi producă efectele începând cu data de 24. 1 – precizează faptul că un CIM poate fi modificat numai prin acordul părţilor.06. nr. înregistrată la Registrul Comerţului/autorităţile administraţiei publice din Bucureşti sub nr. 24. permis de muncă seria MMM. orice modificare a CIM trebuie să facă referire la articolul sau articolele din Codul Muncii care reglementează şi permit respectivele schimbări. având următoarele prevederi: se prelungeşte durata contractului de muncă începând cu data de 24.N între: Angajator – S. CNP 1234567890000. Actul adiţional completat se va înregistra în REVISAL cel mai târziu în ultima zi lucrătoare anterioară împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare de la data apariţiei modificării.03. Prezentul act adiţional a fost încheiat în două exemplare. reprezentată legal prin Dl. 41 (1) din Legea nr 53/2003*. 12. 17 (4) coroborat cu art. 1510/23.M. Sunt modificări consimţite de ambele părţi privind anumite articole din contract.09.N-1.

85% = 4 u. înregistrarea contribuţiei angajatorului la fondul pentru concedii şi indemnizaţii: Contribuţia la fondul pentru concedii şi indemnizaţii = 482 u.168 SFD: 2.168 510 510 2.1 Datorii la alte fonduri.1 Datorii la alte fonduri. Soldul contului este debitor. Media zilnică bază pentru indemnizaţia de concediu medical = 350. Salariul mediu brut pe ţară este 2. fiind egal cu indemnizaţia netă pentru concedii medicale.140 C SI D 447.1 Datorii la alte fonduri. Să se înregistreze toate tranzacţiile privind concediul medical. Soldul contului 447. similar unui cont de activ.26 u. Cota de contribuţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale este 0. deoarece reprezintă o creanţă (un drept) de a încasa suma respectivă.3 Datorii la alte fonduri.168 2.500 u..m. Fond concedii şi indemnizaţii 0 2.1 Datorii la alte fonduri. pentru toată luna. cu 21 zile lucrătoare. care pot apărea într-o companie. Fond concedii şi indemnizaţii cuprind următoarele informaţii şi au următoarele solduri la sfârşitul lunii curente: D 423 Personal – ajutoare datorate 0 482 2.m.m. Fond concedii şi indemnizaţii 4 Conturile 423 Personal – ajutoare datorate şi 447.m. Fond de garantare. poartă denumirea de conturi bifuncţionale.650 510 2. Salariul minim brut pe ţară este 900 u. e EXERCIŢIUL 2 O salariată intră în concediu de maternitate.. Din acest motiv. x 0.1 Datorii la alte fonduri.m. 1 f. Fond concedii şi indemnizaţii reprezintă suma ce poate fi recuperată de la Casa de Sănătate.LECŢIE DEMONSTRATIVĂ SALARIZARE MODUL 7 Contractul de muncă Formula contabilă: D 6452 Cheltuieli cu asigurările de şomaj C = 447. pagina 3) 13 .164 4 4 RC TSC Exerciţiile reflectă situaţii tipice privind salarizarea. Fond concedii şi indemnizaţii.205%. Condiţiile de muncă sunt normale. dar pot avea ocazional şi sold final debitor. Deschideţi conturile: 423 Personal – ajutoare datorate şi 447. Formula contabilă: D 6453 Cheltuieli cu asigurările de sănătate C = 447. 13 /// Salarizare (selecţie din Modul 7. unele conturi care în mod normal funcţionează ca pasive.650 SFC: 2./zi. Soldul contului 423 Personal – ajutoare datorate reprezintă restul de plată datorat angajatului pentru luna curentă.168 4 C SI RD TSD RC TSC RD TSD 2.

 salariu de bază Anghel Ion: 1.m.06. pagina 8) 14 . În ce situaţii se poate reduce sau întrerupe temporar activitatea.m. Încadrarea în muncă a absolvenţilor unor instituţii de învăţământ În general. angajatorii au dreptul la unele subvenţii. deducere personală 250 u. în scopul restructurării activităţii.m. deducere personală 250 u.SALARIZARE LECŢIE DEMONSTRATIVĂ MODUL 5 Cazuri speciale privind veniturile de natură salarială şi alte tipuri de contracte EXERCIŢIUL 1 e Să se determine salariul net de care beneficiază doi salariaţi (Anghel Ion şi Avram Adina) ai societăţii ALFA SRL pentru luna iunie anul N. conform legislaţiei în vigoare. 8 /// Salarizare (selecţie din Modul 5. dacă:  începând din 15. care are 21 de zile lucrătoare. ca urmare a reducerii sau întreruperii temporare a activităţii? ? Încadrarea în muncă a absolvenţilor şi şomerilor În continuare. vom expune situaţiile în care o unitate încadrează în muncă absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ şi şomeri.. cu suspendarea contractelor individuale de muncă? 3. Ce reprezintă şomajul tehnic? 2. această solicitare reprezintă de obicei un aspect nefavorabil. în unele situaţii. ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE 1. vom învăţa şi despre alte situaţii în care angajaţii şi/sau angajatorii beneficiază de anumite scutiri la plata contribuţiilor. În cazul absolvenţilor diferitelor instituţii de învăţământ. Care sunt obligaţiile şi drepturile salariaţilor în cazul reducerii sau întreruperii temporare a activităţii sub forma şomajului tehnic? 4.. companiile solicită viitorilor salariaţi o anumită experienţă. În acest sens.500 u.m.  se plăteşte o indemnizaţie de 75% din salariul de bază datorat fiecărui salariat.  salariu de bază Avram Adina: 2. la angajare. Ce obligaţii au angajatorii în cazul suspendării contractelor individuale de muncă din iniţiativa lor. pentru 90 de zile. respectiv primesc anumite sume de bani. Un avantaj suplimentar îl constituie faptul că.N (respectiv 10 zile lucrătoare) intră în şomaj tehnic. şi spor de vechime 10%.800 u. îngrădind astfel posibilitatea acestora de încadrare pe un anumit post.

00 M 21 8. foaie de parcurs.00 M 7 8.00 V 3 8. în care să fie menţionată perioada de preaviz.00 J 23 8. SECTOR 5 PONTAJ DECEMBRIE N nr. pagina 41) 15 .00 V 10 8. Concediere: informări şi decizii de restructurare de posturi. Pontajul societăţii EXPERT SRL pentru luna decembrie N se prezintă astfel: EXPERT SRL RO123456. acte adiţionale la contractul individual de muncă muncă – în cazul modificării locului de muncă. Concediu de odihnă: cerere de concediu. BUCUREŞTI.00 M 15 8.00 V 24 8. conform prevederilor contractului individual de muncă.00 M 22 8. pe teren. (în cazul concedierilor din cauze ce nu ţin de persoana salariatului).00 8. dar şi într-o zi de sâmbătă. nume prenume Soare Laurenţiu CNP funcţie total ore M 1 8. Locul de muncă. conform prevederilor contractului individual de muncă. Demisie: cerere de demisie.00 M 28 8. care este tot zi liberă.00 S 25 - D 26 - L 27 8. cu ajutorul răspunsurilor la exerciţii. în care să fie menţionate perioadele de preaviz. cât şi la punctele de lucru.00 M 29 8. respectiv 176 ore/lună.00 J 2 8. situaţie de lucrări. de exemplu pentru şoferi sau agenţi de vânzări.00 J 9 8.00 DIRECTOR GENERAL 41 /// Salarizare (selecţie din Modul 3. a contribuţiilor şi impozitelor aferente Vă autoevaluaţi rapid. Angajatul societăţii lucrează şi în această zi.00 S 18 8. Ziua de 1 decembrie este miercuri şi este zi liberă legal.00 J 30 V 31 8.00 D 19 - L 20 8.00 S 4 - D 5 - L 6 8. acte adiţionale la contractul individual de muncă – în cazul modificării timpului de muncă.00 J 16 8.00 S 11 - D 12 - L 13 M 14 2 vănzător 192 8.00 M 8 8. Exerciţiul 2 1) Luna decembrie N are 22 de zile lucrătoare. în cazul sediului fix – condica de prezenţă întocmită atât la sediul social. Salariul: decizii colective sau acte adiţionale la contractul individual de muncă – în cazul modificării salariului. de exemplu în cazul serviciilor prestate la terţi. Locul de muncă.00 V 17 8. Timpul de muncă: condica de prezenţă.LECŢIE DEMONSTRATIVĂ SALARIZARE MODUL 3 RĂSPUNSURI LA EXERCIŢII Exerciţiul 1 Determinarea fondului de salarii. alte situaţii – foaie de parcurs.00 8. situaţie de lucrări. acte adiţionale la contractul individual de muncă – în cazul modificării locului de muncă.

de urmărire a executării acestora.. de centralizare a documentelor ce sunt necesare calculului salariului lunar. dacă în luna respectivă sunt 21 de zile lucrătoare. Poate fi. Care este semnificaţia pontajelor şi ce informaţii sunt furnizate de acestea? 4. sporului de vechime. Care este componenţa salariului total? 5. beneficiază de spor de noapte pentru toată luna. 13 /// Salarizare (selecţie din Modul 3. respectiv în materie de întocmire a contractelor individuale de muncă. are lucrate 10 ore suplimentare efectuate în luna precedentă. Sporul pentru ore suplimentare este 100%. Care sunt atribuţiile specialistului în salarizare în etapa următoare întocmirii contractelor individuale de muncă? 2. cazul: sporului de noapte. 23 ani vechime. pentru care se cunosc următoarele informaţii:  Danciu Roxana: salariul de bază 720 u.m.  Trifoi Vlad: salariul de bază 700 u. e EXERCIŢIUL 4 Societatea comercială OMEGA SRL are 2 salariaţi. pagina 13) . ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE 1.. are lucrate 15 ore suplimentare care s-au compensat cu ore libere plătite. normă întreagă. de exemplu.SALARIZARE LECŢIE DEMONSTRATIVĂ MODUL 3 Determinarea fondului de salarii. având rol recapitulativ. Care este valoarea salariului brut realizat de fiecare angajat. a contribuţiilor şi impozitelor aferente Unele sporuri pot majora salariul de bază. Daţi câteva exemple de documente ce trebuie analizate şi centralizate de specialistul în salarizare pentru a putea realiza pontajul. adică 168 ore? Întrebările de verificare se regăsesc la finalul celor mai importante capitole. beneficiază de spor de noapte pentru 55 ore. 3. care nu s-au compensat cu ore libere plătite în 60 de zile. normă întreagă. sporului pentru condiţii deosebite sau nocive. Care sunt sporurile la care au dreptul angajaţii în conformitate cu prevederile Codului Muncii? ? 16 Determinarea contribuţiilor şi impozitelor salariale datorate În subcapitolele precedente am învăţat care sunt obligaţiile specialistului în salarizare înainte de determinarea efectivă a sumelor ce trebuie plătite salariaţilor.m.

funcţia director vânzări. cât şi la Administraţiile Financiare. Pe 20 august N.M. are obligaţia depunerii de documente în anumite termene atât la I. printre altele: perioadă nedeterminată. faţă de Administraţiile Financiare şi faţă de Casa de Pensii. nu există obligaţii ale angajatorului faţă de Inspectoratul Teritorial de Muncă (I. încheie cu Barbu Ion primul contract individual de muncă. Termene de depunere 2/24 Aşa cum am învăţat în modulul 2. completa şi transmite registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic angajatorii.M. orice persoană fizică sau juridică ce urmează să desfăşoare raporturi de muncă sub incidenţa contractelor individuale de muncă este obligată să înfiinţeze şi să completeze registrul de evidenţă a salariaţilor (REVISAL). modificării sau încetării contractelor individuale de muncă.). Registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic se completează în ordinea încheierii. Pe 3 septembrie se încheie al doilea contract individual de muncă între ALFA SRL şi Stoian Alin. în alt context. este obligată să se înscrie la Inspectoratul Teritorial de Muncă (I.T. între cele două părţi (ALFA SRL şi Barbu Ion) se încheie un act adiţional. pagina 4) 17 . Astfel. în funcţie de locaţia sediului social.T. Un semn special arată că anumite idei au mai fost tratate anterior. respectiv orice persoană fizică sau juridică ce poate să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă. Parcurgând cursul veţi învăţa cum se completează şi se transmite registrul general de evidenţă a salariaţilor şi cum se folosesc softurile autorităţilor pentru întocmirea diverselor declaraţii. EXEMPLU Societatea ALFA SRL se înfiinţează pe 3 iulie N.) din raza judeţului de care aparţine sau din municipiul Bucureşti.M. dar şi să transmită informaţii cu privire la contractele respective Inspectoratului Teritorial de Muncă. Au obligaţia de a înfiinţa. Casa de Sănătate şi Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă. În momentul în care societatea decide angajarea în muncă şi încheierea unui CIM. pe perioadă nedeterminată şi normă întreagă.T. la solicitarea acestora. 4 /// Salarizare (selecţie din Modul 9. funcţia vânzător. în care sunt menţionate.LECŢIE DEMONSTRATIVĂ SALARIZARE MODUL 9 Întocmirea şi gestionarea documentelor specifice salarizării Documentele adresate Inspectoratului Teritorial de Muncă. Pe 1 septembrie anul N. în cazul firmelor care îşi desfăşoară activitatea fără salariaţi şi colaboratori. Registrul general de evidenţă a salariaţilor (REVISAL) Fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa şi transmite Inspectoratului Teritorial de Muncă un registru general de evidenţă a salariaţilor şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă. Din momentul în care o societate decide angajarea în muncă a cel puţin unei persoane fizice şi încheie un contract individual de muncă. în care se modifică: timpul de muncă la 8 ore pe zi. timp parţial de muncă 6 ore pe zi.

4. Salariaţii au dreptul la concediu de odihnă din momentul angajării.4 4. pentru realizarea cărora este nevoie de acordul ambelor părţi. Concediile medicale şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate la care au dreptul asiguraţii sunt:  concedii medicale şi indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă.  prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperării capacităţii de muncă.3 4. pagina 39) 18 . zile în care nu sunt cuprinse zilele libere (sâmbătă şi duminică) şi sărbătorile legale în care nu se lucrează.2 4.  concedii medicale şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav. dar şi numărul zilelor de concediu de odihnă. Rezumatele sintetizează aspectele cele mai importante din fiecare modul. sporul de vechime şi indemnizaţia pentru funcţia de conducere.  concedii medicale şi indemnizaţii pentru maternitate. Concediul fără plată ajustează salariul. proporţional cu perioada nelucrată din perioada stabilită conform actului adiţional la contractul individual de muncă. respectiv 180 de zile în cazul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.1 Fiecare angajat are dreptul în prezent la cel puţin 20 de zile lucrătoare de concediu de odihnă anual. Pe durata concediului de odihnă. de concedii pentru formare profesională care se pot acorda cu sau fără plată.  concedii medicale şi indemnizaţii de risc maternal.SALARIZARE LECŢIE DEMONSTRATIVĂ MODUL 4 R E Z U M AT U L M O D U LU LU I 4 4. trebuie să fie îndeplinite condiţiile următoare: angajatorul să plătească o contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii. salariatul va beneficia de toate drepturile salariale deţinute. toate cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de către acesta. Compensarea în bani se poate realiza doar la încetarea raporturilor de muncă. perioada totală de concediu într-un an să fie mai mică de 183 zile. corespunzător numărului de zile de concediu. luate împreună. la cerere. Neefectuarea repausului obligatoriu într-un an dă dreptul angajatului la utilizarea zilelor de concediu de odihnă neefectuat până la sfârşitul anului următor. Pe toată durata formării profesionale.5 4. să realizeze venituri. În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este iniţiată de angajator. Salariaţii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesională nu pot avea iniţiativa încetării contractului individual de muncă pentru o perioadă stabilită prin act adiţional. exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale.  concedii medicale şi indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă. Salariaţii au dreptul să beneficieze.6 4. multiplicată cu numărul de zile de concediu şi nu poate fi mai mică decât salariul de bază. salariaţii vor primi o indemnizaţie ce reprezintă media zilnică a veniturilor din ultimele trei luni anterioare lunii în care este efectuat concediul. Nerespectarea de către salariat a acestor clauze îl obligă la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională.7 39 /// Salarizare (selecţie din Modul 4. proporţional cu activitatea efectiv prestată într-un an calendaristic. Pentru a beneficia de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru concedii. să existe stagiu minim de cotizare. cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii. Salariaţii au dreptul la concedii fără plată în scopul rezolvării unor probleme personale.

Pentru acoperirea indemnizaţiilor aferente concediilor medicale.5%.5%.13 Contribuţia pentru asigurările de sănătate este colectată cu scopul 3.2006. republicat în 18.12.04. cu o cotă cuprinsă între 0.05.14 Pentru a beneficia de indemnizaţii de şomaj.5%. tot cu o cotă de 0.05.2%.85%. cu modificările şi completările ulterioare *** OMFP 1016/18.LECŢIE DEMONSTRATIVĂ SALARIZARE 3. Contribuţia datorată de angajat este în cuantum de 5. iar cea datorată de angajator este de 5. reţinerile din salariu.11. pagina 40) 19 .2011.2010 privind sistemul unitar de pensii publice.2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. salariul brut. angajaţii au obligaţia să plătească contribuţiile de asigurări pentru şomaj în cotă de 0.2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale. obţinerii finanţării activităţii de ocrotire a sănătăţii populaţiei prin accesul persoanelor asigurate la un pachet de servicii de bază. în funcţie de clasa de risc în care se încadrează. Angajatorii contribuie solidar cu salariaţii la asigurările pentru şomaj. 3.25% privind constituirea unui Fond de garantare pentru asigurarea plăţii creanţelor salariale ce rezultă din contractele individuale de muncă şi din contractele colective de muncă încheiate de salariaţi cu angajatorii. republicată în 15.2008. În plus. salariul net şi contribuţiile angajatorului. 3.01.12.06. cu modificările şi completările ulterioare *** Legea 263/16.15% 0. 40 /// Salarizare (selecţie din Modul 3. angajatorul datorează o contribuţie de 0.07. se colectează o contribuţie de 0.2003 – Codul Fiscal al României.2005 privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază Recomandările bibliografice indică principalele surse pentru aprofundarea legislaţiei în domeniu.01. concediile. timpul lucrat. cu modificările şi completările ulterioare *** Legea 571/22. privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.12.15 Statul de salarii este un document care se întocmeşte lunar. Clasa de risc este determinată de activitatea desfăşurată de entitate.2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale. cu modificările şi completările ulterioare *** Legea 76/16. cu modificările şi completările ulterioare *** Legea 448/06.85%. cu modificările şi completările ulterioare *** Legea 346/05. sporurile şi primele primite. împotriva cărora au fost pronunţate hotărâri judecătoreşti definitive de deschidere a procedurii insolvenţei.2009 *** Legea 95/14.12 În scopul prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. cu modificările şi completările ulterioare *** Legea 200/22. angajatorul datorează o contribuţie.2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. republicată în 03. document cuprinde toate informaţiile centralizate privind: angajaţii unităţii. Acest BIBLIOGRAFIE *** Legea 53/2003 – Codul Muncii.

d) 1. a) 700 u. în următoarele condiţii:  data angajării şi încheierii convenţiei cu Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă este 1 noiembrie N. d) 615 u. Temele pentru acasă vă ajută să vă fixaţi cunoştinţele dobândite.  salariul de bază este de 800 u. Să se determine care este valoarea subvenţiei de încasat la care are dreptul angajatorul ALFA SRL.  societatea are un fond total de salarii realizat în luna noiembrie N de 25. b) 600 u. un angajator nu poate beneficia de scutirea de la plata contribuţiilor proprii datorate pentru persoanele încadrate în muncă din şomaj: a) angajatorul creează un loc nou de muncă. rezultat în urma concedierii unui angajat. 1. dacă:  începând din 27.m. 47 /// Salarizare (selecţie din Modul 5. există o singură variantă corectă de răspuns.. b) angajatul se află în evidenţa Agenţiilor pentru Ocuparea Forţei de Muncă de cel puţin 3 luni.  primeşte o indemnizaţie de 75% din salariul de bază.050 u.? a) 633 u. c) postul pe care este angajată persoana din şomaj este unul vacant.060 u. deducerea personală este de 450 u.m.m.. Care este salariul net de care va beneficia un angajat pentru luna octombrie anul N.m.m. care are 22 de zile lucrătoare. dacă încadrează în muncă un salariat absolvent de studii superioare.m. 2. d) între cele două părţi nu au mai existat raporturi de muncă în ultimele 6 luni.m.SALARIZARE LECŢIE DEMONSTRATIVĂ TEMA PENTRU ACASĂ 5 Răspundeţi la următoarele întrebări.m.000 u.m.m. Pentru cele de tip grilă.m.000 u. b) 935 u.10. 3.  indicatorul social de referinţă este 700 u..m. pagina 47) 20 .m. c) 1.N (respectiv 3 zile lucrătoare) intră în şomaj tehnic.  salariul de bază prevăzut în CIM este de 2. Precizaţi în care din situaţiile de mai jos. c) 558 u. în luna noiembrie N.

cât şi managerilor din aceste domenii. fie că vă desfăşuraţi activitatea într-o instituţie bugetară.LECŢIE DEMONSTRATIVĂ SALARIZARE a) b) c) d) 2. u u u începând din 27. Codul profesorului Numele şi prenumele Adresa Cod poştal Localitatea CURS: Nr.m.ro U Observaţiile profesorului: .m.. care vor să-şi desăvârşească cunoştinţele în domeniul contabilităţii sau al resurselor umane. 1.m.ro.eurocor. Profitaţi de şansa de a dobândi acum una dintre cele mai căutate specializări pe piaţa muncii! Mult succes! Tel. 935 u.eurocor.10.050 u. există o singură variantă corectă de răspuns.? societatea are un fond total de salarii realizat în luna noiembrie N de 25.m. a) b) c) d) EM 633 u. Temele se pot rezolva pe formularele speciale inserate în caiet (dacă se trimit spre corectare prin poştă) sau online.000 u. în contul de cursant de pe site-ul www. dacă: ATENŢIE ! ADRESA DUMNEAVOASTRĂ! NU UITAŢI SĂ ALĂTURAŢI UN PLIC TIMBRAT PE NUMELE ŞI ADRESA DUMNEAVOASTRĂ! Cursul Eurocor de SALARIZARE este util atât celor aflaţi la început de carieră. 600 u. fie că lucraţi în mediul privat. Un profesor personal vă îndrumă pe toată durata studiului.m.060 u.m.m.. activitatea dumneavoastră va fi din ce în ce mai performantă. În urma acestui curs. EX Să se determine care este valoarea subvenţiei de încasat la care are dreptul angajatorul ALFA SRL.N (respectiv 3 zile lucrătoare) intră în şomaj tehnic. 021 33 225 33 21 www.m. indicatorul social de referinţă este 700 u. PL Semnătura profesorului: Care este salariul net de care va beneficia un angajat pentru luna octombrie anul N. 1. Pentru cele de tip grilă.m. în luna noiembrie N.m. Semnătura profesorului: de cuprinsul modulului deja parcurs. salariul de bază prevăzut în CIM este de 2.m. salariul de bază este de 800 u..m. primeşte o indemnizaţie de 75% din salariul de bază. dacă încadrează în muncă un salariat absolvent de studii superioare. 1. deducerea personală este de 450 u. 558 u. care are 22 de zile lucrătoare. 615 u.m. 700 u.000 u. în următoarele condiţii: u u u u data angajării şi încheierii convenţiei cu Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă este 1 noiembrie N. modul: SALARIZARE 5 Numărul cursantului: Răspundeţi la următoarele întrebări.