You are on page 1of 8

9 LUK NA TRI ZGLOBA

9.1 Statička metoda
Trozglobni luk je nosač sastavljen od dvije krute ploče međusobno spojene zglobom. Primjenjuje se za premoštavanje većih raspona.

Slika 9.1 Luk na tri zgloba

4) .1) (9.3) Va Va Vb Vb Ha sin Hb sin 0 0 (9.2) 0 Haf cos Hbf cos 0 0 (9.Izrazi za reakcije oslonaca su: Vb Ha Ha Hb Ma L MgL f cos Va Mb L Hb MgD f cos 0 (9.

5) Sa Mc0 i Tc0 su označeni momenti savijanja i transverzalne sile proste grede istog raspona kao i luk. Mc Tc Nc Mc 0 Ha y c cos c c 0 c Mc 0 0 c 0 Ha y c Tc 0 cos Tc 0 sin Ha sin Ha cos (9.Izrazi za momente savijanja.1 Gerberov nosač . Slika 8. 9.2 Kinematska metoda Objasniti na tabli. transverzalne i normalne sile dobijamo posmatrajući dio nosača lijevo od presjeka “c”.

7) 0 0 c H Uticajne linije za vertikalne reakcije oslonaca su identične uticajnim linijama proste grede. Ha Hb H Mg 0 f cos 0 (9. .9. kao analitičke funkcije uticaja u proizvoljnom presjeku.6) Mc Tc Nc Mc 0 H yc c Tc 0 cos Tc 0 sin H sin cos c 0 c 0 cos cos (9.3 Uticajne linije Uticajne linije se traže od jedninične vertikalne sile.

8) .2 Uticajna linija za reakcije oslonaca luka na tri zgloba Horizontalnu komponentu dobijamo iz izraza: H Mg 0 f (9.Uticajne linije se traže od jedninične vertikalne sile. Slika 9. kao analitičke funkcije uticaja u proizvoljnom presjeku.

3 Uticajna linija za momenat savijanja luka na tri zgloba xc f L 1 d l y xc f l 2 y c 1 2 c xc f (9.9) 2 p x c L d l1 d 2d Slika 9.10) .3. sika 9.Uticajne linije za momenat savijanja dobijamo prema izrazu (9.7). Ekstremnu vrijednost momenata savijanja dobijamo: max M p min M p p xc d xc (9.

12) Slika 9.4 Uticajna linija za transverzalne sile luka na tri zgloba .Transverzalne sile: d 1 l 2 sin 1 f cos c c 0 0 (9.11) cos Tc Tc 0 cos c H sin c 0 0 cos (9.

14) Slika 9.5 Uticajna linija za normalne sile luka na tri zgloba .Normalne sile: d L l 2 sin c 0 1 f cos c cos 0 (9.13) Nc Tc 0 sin c H cos c 0 0 cos (9.