You are on page 1of 55

2013

BUKU KERJA INOVASI

KUMPULAN 6 PISMP SAINS IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK

Kandungan Buku Kerja
1. Pengenalan Kumpulan.........................................................3 2. Pemilihan Masalah/ Projek.................................................11 3. Definisi Masalah/ Projek....................................................... 4. Analisis Punca Masalah....................................................... 5. Cadangan Penyelesaian...................................................... 6. Pelaksanaan Projek.............................................................. 7. Menilai Pencapaian.............................................................. 8. Tindakan Pembetulan .......................................................... 9. Pemantauan......................................................................... 10. Penyeragaman................................................................... 11. Pencapaian & Penjanaan Nilai...........................................

2

3

Biodata Kumpulan
Nama Kumpulan: Ketua Kumpulan: Pemudah cara: Bilangan Ahli: Tarikh Penubuhan: 6 PISMP Sains Mohd Iduan b. Masri Pn. Jalimah bt. Yunus 10 orang 20 Januari 2012

4

Biodata Kumpulan
1. 2. 3. 4. Mohd Iduan b. Masri Mohd Fairie b. Mohammad Amirul Shamim b. Mohd Pogi Mohamad Habibullah b. Mohd Arshad 5. 6. 7. 8. 9. Shahir Shahidin b. Ramshah Mohd Farid b. Ghazali Norakmalina bt. Ahmad Tarmizi Nur Hazwani bt. Hassim Syamira bt. Md. Dahin 910109-14-6429 910118-11-5819 901030-08-6430 901021-02-5804 910218-09-5042 910204-11-5284 901106-14-6111 911120-03-6647 900127-07-5143 911226-06-5219

10. Wan Halimatul Syaadiah bt. Wan Aziz

5

6 .

kreatif.Aktif. inovatif Berfikiran terbuka. keputusan bersama 7 . semangat berpasukan.

8 .

3. 6. 7. 9.Matrik Agihan Tugas Ahli Kumpulan Aktiviti PLAN 1. Mengenalpasti masalah Memilih masalah Kumpul & analisis data Analisis Punca Masalah Sasaran/matlamat Cadangan penyelesaian Persembahan Pengurusan DO CHECK Pelaksanaan cadangan Kumpul data (selepas) Analisis data (selepas) Menilai pencapaian ACTION Penyeragaman Analisis faedah Pemantauan / / / / / / / / / / / / / 1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 8. 10 11 12 13 14 / / / / / / / / / / / / / / / / . 2. 5. 4.

2. 9. 6. 10 11 12 13 14 / / / / / / / . 4. 3.Carta Perbatuan Projek Bulan Aktiviti PLAN DO CHECK ACTION 1. 5. Mengenalpasti masalah Memilih masalah Kumpul & analisa data Analisis Punca Sasaran/matlamat Cadangan penyelesaian Persembahan Pengurusan Pelaksanaan cadangan Kumpul data (selepas) Analisis data (selepas) Menilai pencapaian Penyeragaman Analisis faedah Pemantauan 1 / / / / / / / 2 3 4 5 6 7 8 8. 7.

11 .

Langkah-langkah 1 Senaraikan pilihan (masalah. projek. isu. cadangan. Membuat ringkasan 2 3 4 5 Mengetahui ranking muktamad 12 . dll) yang hendak di ranking Menentukan kriteria dan sistem skalanya Menentukan pemberat bagi setiap kriteria melalui perbandingan antara kriteria.

Hassim Mohd Fairie b. Mohd Pogi Wan Halimatul Syaadiah bt. Masri 2. Mohammad Amirul Shamim b.Senarai Masalah Senarai Masalah/Isu 1. Miskonsepsi bulan ada pada waktu malam sahaja Nur Hazwani bt. Murid sukar mengingat fasa-fasa bulan 13 . Pencadang Mohd Iduan b. Murid tidak memahami kejadian gerhana 5. Wan Aziz 3. Miskonsepsi bunyi bergerak lebih pantas dari cahaya 4.

Murid sukar mengingat fasa-fasa bulan Dalam Keupayaan 14 . Miskonsepsi bunyi bergerak lebih pantas dari cahaya 4. Murid tidak memahami kejadian gerhana 5. 2.Membuat Senarai Pendek Senarai Masalah/Isu Tahap Kritikal 1. Miskonsepsi bulan ada pada waktu malam sahaja 3.

15 .

Data-data Sokongan Tajuk Maklumat Data ( Bilangan Kes kejadian.Data direkod dari… ) Pengumpul Data (Oleh Siapa) Masalah 1 Masalah 2 Masalah 3 Masalah 4 16 .

Menganalisis Masalah (Jenis Masalah) 1 Kekerapan Peratus Kekerapan Terkumpul Peratus Terkumpul 2 10 3 5 4 15 5 7 Jumlah 17 .

Rajah Pareto: Kekerapan Masalah Berlaku 18 .

19 .

Definisi – 5W1H What? Where? When? Who? Why? How much? 20 .

Latarbelakang Masalah 1 ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 21 .

Pengumpulan Data Stratifikasi : Kertas Semak (Sebelum) Stratifikasi ( Minggu/ Bulan jenis atau proses) Jumlah 22 .

Menganalisis Data Stratifikasi Kekerapan Peratus Kekerapan Peratus (jenis atau Terkumpul Terkumpul proses) Jumlah 23 .

Rajah Pareto: Sebelum Projek (Menganalisis data menggunakan Rajah Pareto 24 .

When to achieve? – Arahan KPI. Bila akan dicapai? dapat 25 . Justifikasi Sebanyak mana? Eg. dll. Apa yang disasarkan? How much? 2. pengurusan. Bechmarking %.Sasaran What? 1. 3. ISO.

26 .

Rajah Tulang Ikan 1: Menganalisis Masalah 27 .

Varifikasi Punca masalah Punca Keterangan Sumber Keputusan 28 .

Rajah Tulang Ikan 2: Rumusan Untuk Punca Paling Mungkin 29 .

30 .

Kebaikan Keburukan Keputusan 2.Cadangan Penyelesaian & Analisisnya Punca : ____________________________ Cadangan Penyelesaian & Alternatifnya 1. 31 . 3.

Who (Siapa?) 6.Pelan Bertindak Pelaksanaan Cadangan Penyelesaian 1. What (Apa?) 2. How (Bagaimana?) 7. When (Bila?) 5. How much kosnya?) (Berapa 32 . Why (Kenapa?) 3. Where (Di mana?) 4.

33 .

• SURAT PERMOHONAN PERLAKSANAAN PROJEK • SURAT KEBENARAN PENGURUSAN 34 .

35 .

Stratifikasi ( jenis atau proses) Mengumpul idea Minggu/ Bulan Jumlah 1 / 2 3 4 1 Memilih idea / yang terbaik Mencipta model Mengumpul data Semak semula / / 1 2 / 1 / 1 36 .

Kekerapan Peratus Punca Kekerapan Peratus Terkumpul Terkumpul Miskonsepsi murid Pengetahuan murid tentang litar elektrik Tiada bantuan ABM untuk tajuk ini Jumlah 37 .

38 .

Kami juga mengumpul semula data apabila data yang diperoleh tidak mencukupi.Tindakan pembetulan dilakukan apabila model yang dibina tidak menepati ciri-ciri yang kami inginkan. 39 .

semasa dan selepas. 40 . kos dan pengumpulan data. Pemantauan yang dibuat adalah dari segi model inovasi.Pemantauan diadakan sebelum.

41 .

Pengumpulan data 42 . Kos bahan Selepas Penjimatan 2. Pembinaan model 3.Nilai Pencapaian Bagi Tempoh: Jenis Pencapaian Sebelum 1.

Apakah kesannya dan bagaimana? P K M 1. Membantu meningkatkan pengetahuan para pelajar / 2. Boleh dijual dan digunakan untuk masyarakat bagi mengatasi miskonsepsi mereka / 43 . Model menggunakan bahan yang tidak mencemarkan alam sekitar / 3.

Aspek/ Dimensi Yang Dinilai 1 2 3 4 Kerjasama ahli Keyakinan diri Pengetahuan PDCA Kemahiran menyelesai masalah Kebolehan mengguna alat QC Kepimpinan Tahap Penglibatan Minat Sebelum 4 3 3 3 Selepas 5 5 5 5 5 6 7 8 3 4 4 4 5 5 5 5 44 .

Skala 1 2 3 4 5 Takrifan Kurang memuaskan Memuaskan Baik Sangat baik Cemerlang 45 .

Masa yang tidak mencukupi untuk menyiapkan projek 5. Kos untuk membina model tidak mencukupi 2. Kurang kerjasama daripada ahli kumpulan 4. 46 . Data yang tidak mencukupi Cara Mengatasinya Mengumpul duit daripada rakan sekelas Mengumpul lebih banyak data daripada pelbagai pihak Membahagi-bahagikan tugas yang sama rata kepada setiap ahli kumpulan Membuat jadual tugas 3.Masalah 1.

Rajah Hubungkait Masalah : ______________ .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (# masuk. # keluar) Catatan 48 .ANALISIS BAGI RAJAH HUBUNGKAIT Kirakan bilangan anak panah masuk dan keluar No.

Rajah hubungkait.Tandakan punca-punca yang paling mungkin Masalah : __________ 49 .

50 .

51 .

Pemilihan Cadangan Penyelesaian: Rajah Pokok & Sistem Matrik KRITERIA TERIMA / TIDAK 52 .

Menyediakan Pelan Bertindak Pelan Bertindak What (Apa) Why (Kenapa) Where (Di mana) When (Bila) Who (Siapa) How (Bagaimana) How much (Berapa kosnya) .

Carta Perbatuan Pelan Pelaksanaan Cadangan Penyelesaian Aktiviti Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 .

55 .