You are on page 1of 2

Prosedur Import dan Eksport Prosedur import

1.Mematuhi kehendak undang-undang Akta Kastam 1967 – mengawal pengimportan jenis barang 2. Membuat pesanan Inden •menghantar surat pesanan kepada pengeksport •pengimport dapatkan surat jaminan kredit dari bank atas nama pengeksport •surat kredit dihantar bersama inden •pengimport tunggu pengesahan pengeksport Saluran import •secara langsung -berhubung terus tanpa orang tengah dengan kemudahan komunikasi dan barang juga dihantar terus kepada pengimport •pejabat cawangan -kepunyaan pengeksport terletak di Negara pengimport atau pengeksport •ejen import -khusus import barang, dibayar komisen mengikut kuantiti barang diimport •saudagar import -orang tengah yang mengendalikan hal teknikal untuk menjaga kepentingan pengeksport dan •Pengimport lain-lain. -ejen pengembara melalui ekspo, pameran dan rombongan perdagangan 3.Menerima bil muatan dan menjelaskan bayaran -pengimport menunggu ketibaan bil muatan, invois eksport, surat jaminan kredit dan bil perintah bayar yang dihantar menerusi bank selepas bayaran dibuat 4.Memenuhi keperluan Akta Kawalan Pertukaran Wang Asing 1953 •bayaran import memenuhi akta •bayaran ke luar negara melebihi RM10 000 mesti mendapat persetujuan pihak berkuasa •Borang KPW – membeli mata wang asing •Borang KPW2-memindahkan mata wang ringgit ke luar Negara 5.Ketibaan barang import di pelabuhan dan membuat persiapan menerima barang i.syarikat perkapalan hantar notis pemberitahuan kepada pengimport tentang ii.tarikh ketibaan kapal di pelabuhan

sijil insurans dan invois eksport disediakan ii.sediakan barang 5.Menempah ruang kargo dalam kapal atau kapal terbang .cari bakal pengimport .mematuhi peraturan kastam .Menghantar barang ke pelabuhan .syarikat insurans Prosedur Eksport 1.penuhi pesanan . Jenis dan kuantiti barang 3.barang tidak bercukai – pengimport isi borang kemasukan barang percuma iv.bil muatan.kemasukan untuk kegunaan dalam negeri – bawa keluar barang serta-merta vi. sijil asal usul 7.periksa barang pasti tiada kerosakan ii.tempah melalui ejen 4.lepas bayar duti kastam vii.kemasukan untuk pergudangan – menangguh bayar cukai – simpan dalam viii.dari dermaga/tongkang ke dalam kapal 8.sediakan dokumen mengeksport – invois consular.Mencari pasaran dengan menjalankan penyelidikan pasaran .Memeriksa barang dan mengangkut barang keluar dari pelabuhan i. lessen import.Menuntut bayaran daripada pengimport .isi borang dan bayar cukai 6.gudang berbon 7.tubuhkan pejabat di luar negara 2.kerosakan yang tidak tercatat dalam bil muatan – tuntut ganti rugi daripada iii.Memuatkan barang ke dalam kapal .Menyediakan dokumen berkaitan yang diperlukan .Penerima inden dan melaksanakan arahan dalam inden .pengimport untuk pihak kastam iii.6.pengeksport sedia bil perintah bayar/kredit berdokumen untuk tuntut bayaran .rujuk borang inden – con.Mengurus pelbagai prosedur kastam .barang bercukai – borang kemasukan barang bercukai v. bil muatan.Menuntut barang dan membiayai duti kastam i.