Hệ thống sử dụng kết hợp Bollinger Bands, RSI and ADX

Đậy là chiến thuật sử dụng các Indicator có sẵn

Yêu cầu cần thiết :
  

Cặp tiền: Cặp chính Khung thời gian: 1M. Chệnh lệch giá Server: 1pips

Thời gian giao dịch :
  

9:00 am đến 12:00 am (9:00 sáng tới 12:00 trưa Việt Nam) 15:00 Pm đến 19:00 Pm (3:00 chiều tới 7:00 tối Việt Nam) 02:30 am đến 05:00 am (02:30 sáng tới 05:00 sáng Việt Nam)

Không nên giao dịch trước 30 phút và sau 30 phút khi ra Tin màu cam và màu đỏ Cách sử dụng : Vào lệnh mua (BUY) : - Khi Giá giao động phía dưới dải dưới của Bollinger Band (deviation 2 và 20 period), RSI (7 period ) tăng trên đường 30, và ADX<32 cùng lúc đó
http://diendantaichinh.vn Page 1

Hoặc khi được 6 pips Stop loss: trên hoặc dưới cây nến vào lệnh hoặc khi thua 7pips.mediafire.vn Page 2 .Hệ thống sử dụng kết hợp Bollinger Bands. Link Download Template: Link MF http://www.com/?gst7a6nr5s2wv73 Pass download : diendantaichinhvietnam Diễn Đàn Tài Chính Việt Nam sưu tầm và biên soạn http://diendantaichinh. RSI (7 period ) tăng trên đường 70 và ADX<32 cùng thời điểm[/FONT][/COLOR] Thoát ra : Có 3 lựa chọn 1. Khi giá chạm dải ngược lại 3.Khi Giá giao động phía trên dải trên của Bollinger Bands ( deviation 2 and 20 period). Thoát khi giá chạm đường giữa của Bollinger Band 2. RSI and ADX Vào lệnh mua bán (SELL) : .