You are on page 1of 15

Pronuntia limbii engleze

Sunetele limbii engleze Sunetul este o realitate care se percepe cu auzul si litera este o realitate care se percepe cu vederea. Sunetele unei limbi sunt emise de oameni cu ajutorul organelor vorbirii: limba, buzele, cerul gurii, dintii si coardele vocale. Sunetele limbii se mai numesc de aceea si sunete articulate. Intre sunete articulate si litera exista o corespondenta- literele sunt semne grafice prin care se noteaza sunetele in scris. Fiecarui sunet ii corespunde cel putin o litera. Sunetele limbii engleze se impart in: 1.sunete vocalice; 2.sunete consonantice; 3.sunete semivocalice. 1.Sunetele vocalice Sunetele vocalice sunt sunete articulate, pronuntate printr-o deschidere mai larga a gurii, ca aerul care iese din plamani sa fie impiedicat prea mult. De asemenea, la pronuntarea sunetelor vocalice coardele vocale vibreaza. Aceste sunete se impart in: a) vocale propriu-zise b) diftongi c) triftongi Vocalele Vocalele sunt sunetele vocalice de baza. In limba engleza vocalele sunt de doua feluri, in functie de durata pronuntarii: -vocale scurte(a caror pronuntie este de durata mai scurta) -vocale lungi(a caror pronuntie este de durata mai lunga) OBSERVATIE: in notatia fonetica vocalele lungi se scriu la fel cu cele scurte corespunzatoare, dar au in plus semnul : la dreapta lor.

Vocalele limbii engleze sunt: ????- a scurt: up, under, butter, mother ?a:??- a lung: ask, arm, fast, last, car ?e ??- elbow, Emma, ten, set ???- sunet specific englezesc: as, hat, flat ?i ??- ink, in, is, big, pink, sing, silly, Billy ?i:??- eat, meat, be, me, beast ?????- a: at, an, about, under, but, mother ??????- girl, hurt, Irvine ????- on, off, dog, pot ?????- all, or, call, born, store ?u ??- book, cook, look ?u:??- moon, fool, cool Diftongi Diftongii sunt sunete vocalice alcatuite din doua vocale propriu-zise, pronuntate intr-o singura silaba. ?ai? - my, sky, ice, find ?au? - out, about, cow ?ei? - may, eight, make, take, wake ?e?? - airplane, there, chair ??i?? - ear, clear, fear, hear, dear ??u? - old, ghoust, go, show ??i? - oil, boy, toy ??????- door ??u?? - poor Triftongi Triftongii sunt sunete vocalice alcatuite din trei vocale de baza pronuntate intr-o singura silaba. ?au?? - our, hour, tower, flower ??ai???- iron, lion, fire ?ei???- player 2.Sunetele consonantice Sunetele consonantice sunt sunete la a caror pronuntare gura este mai putin deschisa decat in cazul sunetelor vocalice, iar aerul care iese din plamani intalneste obstacole. Ele se pronunta fie cu vibrarea coardelor vocale, fie fara ca acestea sa vibreze. Ele sunt:

a) consoane surde (la care coardele vocale nu vibreaza) b) consoane sonore (la care coardele vocale vibreaza) Consoane surde [p] - pye, play, apple, map, lamp [t] - top, letter, butter, hat, flat, cat [k] - book, cat, car, scared, act, stick [f] - fire, five, fish, after, coffee, leaf, life [s] - see, sky, ask, set, last, bus, kiss [? ] - ,,s cu limba ]ntre din\i: think, toothpaste, thank [? ] - sure, cushion, fashion, trash [t?] - chair, child, chin, matches, butcher [h] - house, hat Consoane sonore Aceste consoane sunt consoane la a caror pronuntare coardele vocale vibreaza. Ele sunt: [b] - bread, boy, about, rabbit, cube [d] - doll, credit, edit, read, bed, red [g] - garden, globe, go, English, big, egg [ - ] - pleasure, measure [l] - lamp, look, elbow, silly, bell [m] - mouse, may, middle, compas, come [n] - not, bandit, meaning, men [?] - sing, think, ink [r] - red, rabbit, rose, brush [v] - volume, leaves, devil, stove [z] - zero, zebra, visit, rose [ - ] - ,,z cu limba ]ntre din\i: there [d - ] - jewel, Jack 3.Sunetele semivocalice Sunetele semivocalice se mai numesc semivocale sau semiconsoane si se numesc astfel deoarece nu sunt nici vocale, nici consoane, ci sunete de tranzitie. Acestea sunt: [j] - yes, yellow, cute, new [w] - world, window, what, liquid, quick Consoane =uier[toare

Din grupul consoanelor surde precum si din grupul consoanelor sonore o clasa aparte o constituie cea a consoanelor suieratoare. Consoanele suieratoare sunt consoanele surde sau sonore a caror pronuntare se aseamana cu un suierat. suieratoare surde: suieratoare sonore: [?] [ - ] [s] [z] [?] [ - ] [t? ] [d - ] Regulile adjectivului in limba engleza, adjectivul se aseaza intotdeauna inainte de substantivul pe care il determina. ex: big plane, nice city, big house OBSERVATIE: In afara de pozitia din fata substantivului, adjectivul mai poate fi asezat dupa verbul to be. ex: -my house is nice -it isnt a big house -its nice and cosy in limba engleza adjectivul nu se acorda in gen, numar si caz cu substantivul pe care il determina. Adjectivul are intotdeauna aceeasi forma, adica este invariabil. ex: a nice girl - a nice boy nice girls - nice boys

Substantivul Numarul substantivului: in limba engleza, ca si in limba romana, substantivele au doua numere: singular si plural. Pluralul este de doua feluri: plural regulat si neregulat. 1.Pluralul regulat

Marea majoritate a substantivelor formeaza pluralul prin adaugarea terminatiei -s sau -es la forma de singular. Reguli care arata cand se adauga terminatia -es: a) Terminatia -es se adauga ori de cate ori forma de singular se termina in urmatoarele grupuri de litere: -s ex: bus-buses -ss ex: kiss-kisses -x ex: box-boxes -sh ex: bush-bushes -(t)ch ex: watch-watches -(d)ge ex: bridge-bridges OBSERVATIE: Cand forma de singular se termina in litera e, la plural se adauga numai s astfel incat sa se evite doua litere e alaturate. b) Se mai adauga terminatia -es atunci cand forma de singular se termina in y precedat de o consoana. In acest caz, la plural y se transforma in i si se aduga -es. ex: sky-skies fly-flies baby-babies daisy-daisies c) Terminatia -es mai apare si la forma de plural a unora dintre substantivele care se termina si in litera o. Este vorba despre substantivele terminate in o care sunt de origine germanica. ex: potato-potatoes tomato-tomatoes OBSERVATIE: In toate celelalte cazuri substantivele cu plural regulat primesc la plural terminatia -s. ex: girl-girls, boy-boys, car-cars, toy-toys, way-ways, dog-dogs, cat-cats, map-maps, lamp-lamps.

2.Pluralul neregulat In limba engleza exista un numar relativ mic de substantive al caror plural constituie o exceptie la regula formarii pluralului prin adaugarea unei terminatii la forma de singular. In realitate, astfel de substantive au constituit candva marea majoritate a substantivelor limbii engleze.

Odata cu exercitarea tot mai puternica a influentei limbii franceze asupra limbii engleze, pluralul in -s/-es s-a extins in dauna pluralului format prin alte mijloace si care isi avea originea in limba germana. Substantivele al caror plural este neregulat sunt: man-men, woman-women, foot-feet, tooth-teeth, goose-geese, child-children, ox-oxen, mouse-mice, louse-lice, die-dice In afara de acestea mai exista cateva substantive care au aceeasi forma pentru singular si plural: sheep-sheep, deer-deer, fish-fish, trout-trout, series-series Felurile propozitiilor si construirea lor in engleza Dupa scopul comunicarii(intentia vorbitorului) propozitiile pot fi: 1.enuntiative: propozitii prin care vorbitorul face o comunicare, o constatare, isi exprima o parere etc. 2.interogative: propozitii prin care vorbitorul se intereseaza de ceva, cere o l[murire, ] ntreab[ ceva etc. 3.exclamative: propozitii prin care vorbitorul exprima, pe langa informatia propriu-zisa, si atitudinea sa(starea sa sufleteasca) fata de informatia respectiva. Dupa un alt criteriu, cel al sensului in care merge comunicarea, propozitiile se impart in: a)propozitii afirmative b) propozitii negative OBSERVATIE: Fiecare dintre cele trei tipuri de propozitii numerotate mai sus cu 1, 2 si 3 pot sa fie atat afirmative cat si negative. Construirea propozitiilor enuntiative-afirmative Propozitiile enuntiative-afirmative au urmatoarea structura: 1.subiectul 2.verbul predicativ la forma de infinitiv scurt 3.restul cuvintelor ex: I like to fly. You like to play. He likes to sleep. OBSERVATIE: La persoana a treia singular verbul primeste terminatia -s sau -es. Cazurile cand se adauga -es sunt aceleasi cu cele de la pluralul regulat. ex: She plays football. He studies Enlish.

Construirea propozitiilor enuntiative-negative Structura acestor propozitii este: 1.subiectul 2.verbul auxiliar ,,do 3.negatia ,,not 4.verbul de conjugat la infinitiv scurt 5.restul cuvintelor ex: I do not like to fly. You do not like to play. He does not like to sleep. OBSERVATIE: La persoana a treia singular terminatia care marcheaza persoana si numarul o primeste auxiliarul ,,do care capata forma ,,does. Forma ,,do not se poate contrage in ,,dont, iar forma ,,does not in ,,doesnt. ex: I dont like to fly. You dont like to play. He doesnt like to sleep. Construirea propozitiilor interogative-afirmative Structura lor este: 1.verbul auxiliar ,,do cu forma ,,does la persoana a 3-a, singular 2.subiectul 3.verbul de conjugat la infinitiv scurt 4.restul cuvintelor ex: Do you like to fly? Does she like your name? Where do you live? Are you O.K.? Construirea propozitiilor interogative-negative Structura propozitiilor este: 1.verbul auxiliar ,,do

2.subiectul 3.negatia ,,not 4.verbul de conjugat la infinitiv scurt 5.restul cuvintelor ex: Do you not like to fly? Does she not like your name? Are you not O.K.? OBSERVATIE: In cazul folosirii formelor contrase dont si doesnt , structura este urm[toarea: 1. dont sau doesnt in functie de persoana si numar 2. subiectul 3. verbul de conjugat la infinitiv scurt 4. restul cuvintelor ex: Dont you like to fly? Doesnt she like your name? Dont you live in London? Dont you feel well? Raspunsul la intrebari La intrebarile la care se poate raspunde cu da sau cu nu raspunsul poate fi complet sau scurt. Raspunsul complet inseamna transformarea prop. interogative in una enuntiativa, folosindu-se deci, de toate cuvintele din prop. interogativa ex: -Do you like music? Yes, I like music. -Does she like to go to the cinema when she is not busy? Yes, she likes to go to the cinema when she is not busy. Raspunsul scurt presupune deasemenea construirea unei propozitii enuntiative. De data aceasta, insa, nu se mai folosesc toate cuvintele din propozitia interogativa, ci doar subiectul si verbul auxiliar do(sau to be etc.). Daca raspunsul este negativ se folosesc deobicei formele negative contrase. ex: -Do you pilot a big plane? -Is she a beautiful girl?

No, I dont. No, she isnt. OBSERVATIE: Daca raspunsul este afirmativ, propozitia enuntiativa se construieste cu auxiliarul do (to be etc.). ex: -Do you like music? Yes, I do. -Are you a pilot? Yes, I am. -Do you live here? Yes, I do.

Articolul Definitie: Articolul este partea de vorbire flexibila care insoteste substantive si arata daca un substantiv denumeste un element cunoscut vorbitorilor sau un element nou in cadrul conversatiei. Felul articolului:-hotarat -nehotarat Articolul nehotarat Articolul nehotarat se aseaza intotdeauna inaintea cuvantului pe care il insoteste. El are doua forme: a[ ]: inaintea cuvintelor care incep cu un sunet consonantic sau semivocalic. ex: a book, a pen, a window, a yellow car 2. an[ n]: Inaintea cuvintelor cu un sunet vocalic. ex: an apple, an egg, an eye, an hour Cazuri in care se foloseste articolul nehotarat insoteste substantive care exprima un element nou in cadrul conversatiei. ex: Mike sees a plane in the sky. 2. insoteste substantive care denumesc profesia, ocupatia sau calitatea unei persoane. ex: Mike is a pilot. Sue is a student.

3. insoteste substantive care sunt folosite in sens general. ex: A plane is very fast, a bicycle is slow. 4. in unele expresii. ex: in a whisper in a hurry

Articolul hotarat Definitie: Articolul hotarat este articolul care se foloseste atunci cand vorbitorii cunosc despre ce e vorba. - Articolul hotarat se aseaza in limba engleza intotdeauna inaintea cuvantului pe care il determina. El se pronunta [ ], atunci cand cuvantul care urmeaza incepe cu un sunet vocalic. ex: the apple, the eye, the hour - El se mai pronunta [ ], atunci cand cuvantul care urmeaza incepe cu o consoana sau cu o semivocala. ex: the boy, the cinema, the window Cazuri in care se foloseste articolul hotarat insoteste un substantiv care reprezinta un element cunoscut vorbitorilor. ex: Mike pilots a plane. The plane is big. 2 inaintea substantivelor proprii, nume de familii pentru a desemna intreaga familie. ex: the Browns - familia Brown, the Jacksons - familia Jackson, the Clintons - familia Clinton 3 inainte substantivelor proprii care denumesc munti sau dealuri. ex: the Alps, the Rocky Mountains 4 inaintea substantivelor proprii, nume de ape curgatoare. ex: the Danub, the Thames, the Missisippi 5 inaintea substantivelor proprii, nume de mari si oceane.

ex: the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Black Sea 6 inaintea substantivelor folosite cu sens general. ex: The cat is an animal. 7 inaintea substantivelor proprii, nume de ziare, reviste sau alte publicatii periodice. ex: the Times the Washington Post 8 inaintea substantivelor proprii, nume de institutii. ex: the British Museum ,the Science Museum,the Opera 9 Se asaza intre prepozitie si substantiv. ex: on the table, in the sky, under the bed Exceptii: at home, to school, in school, in hospital, in church 10. inaintea substantivelor proprii, nume de mari atunci cand numele marii este alcatuit din doua sau mai multe cuvinte. ex: The United States of America, the Czech Republic Exceptie: Great Britain 11 inaintea substantivelor proprii, nume de ambarcatiuni. ex: the Titanic 12 inaintea numeralelor ordinale. ex: the first 13 inaintea substantivelor care denumesc obiecte unicate. ex: the sun, the moon, the earth, the univers 14 inaintea adjectivelor la gradul superlativ relativ. ex: the best 15 inaintea oricarui substantiv cu determinare precisa. ex: This is not the John I know.

Cazuri in care nu se foloseste articolul hotarat 1 inaintea substantivelor care denumesc persoane. ex: Mary, Bill, Jack, John inaintea substantivelor proprii, nume de continente. ex: Asia, Europe, Africa, Australia Exceptie: the Arctic 3 inaintea substantivelor proprii, nume de localitati. ex: Bucharest, London, Athens, Warsaw Exceptie: the Hague 4 inaintea substantivelor care denumesc mesele zilei. ex: breakfast, lunch, dinner, supper 5 inaintea substantivelor care denumesc zilele saptamanii. ex: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday 6 inaintea substantivelor care denumesc stiinte, obiecte de studiu, materii de invatamant. ex: Mathematics, Physics, Chemistry 7 inaintea substantivelor care denumesc lunile anului. ex: August, September, October... 8 inaintea substantivelor care denumesc alimente. ex: cheese, coffee, bacon, sugar 9 inaintea substantivelor care denumesc substante, materii prime, materiale. ex: gold, silver, bronze 10.inaintea substantivelor care denumesc jocuri. ex: Monopoly, chess, football

11. inaintea unor substantive folosite la plural pentru a exprima ideea de in general, de clasa de obiecte. ex: Children love sweets. Flowers are nice. Cars are very popular. 12. inaintea substantivelor care denumesc mari, cand numele tarii este format dintr-un singur cuvant. ex: England, France, Portugal, Italy Exceptii: Great Britain, the Netherlands 13. inaintea substantivelor care denumesc tinuturi geografice. ex: Kent, Transylvania 14. inaintea substantivelor care denumesc lacuri; se pot ivi urmatoarele situatii: a) numele lacului este alcatuit dintr-un singur cuvant; nu se articuleaza. ex: Ontario b) numele lacului este alcatuit din mai multe cuvinte, din care ultimul este lake. ex: The Salty Lake c) numele lacului este alcatuit din mai multe cuvinte din care primul este lake. ex: Lake St. John

Timpul prezent perfect (Present Perfect) Timpurile perfecte sunt folosite in engleza pentru a exprima ideea ca actiunea verbului este incheiata. Toate timpurile perfecte se construiesc cu verbul auxiliar to have. Prezentul perfect se construieste cu auxiliarul have la prezent, urmat de participiul trecut al verbului no\ional. (Participiul trecut in cazul verbelor neregulate este cea de-a treia forma din cele de baza.)

ex: Sue has caught a cold. I have borrowed this book. 1 Prezentul perfect se foloseste pentru a exprima o actiune care a inceput in trecut si s-a terminat cu putin timp inainte de momentul vorbirii. ex: Mike has just come. 2 Prezentul perfect se foloseste si pentru a exprima o actiune inceputa in trecut, terminata in trecut, dar care are urmari in prezent. ex: Sue has caught a cold. Clasificarea verbelor Clasificarea verbelor se poate face in functie de doua diferite criterii: 1 Criteriul modului - in care flexioneaza (daca isi schimba forma in mod asemanator sau nu). Verbele regulate sunt cu mult mai numeroase decat cele neregulate. Ele au ca trasaturi comune faptul ca formeaza trecutul si participiul trecut prin adaugarea terminatiei ed la forma de infinitiv. Exemple de verbe regulate: Infinitiv - Past Tense - Past participle to finish - finished - finished to ask - asked - asked to borrow - borrowed - borrowed to play - played - played Verbele neregulate sunt mai putin numeroase. Ele formeaza Past Tense si Past Participle prin alte mijloace decat prin adaugarea terminatiei -ed. Aceste forme sunt fie diferite de infinitiv, dar identice intre ele; fie diferite de infinitiv si diferite si intre ele; fie diferite ]ntre ele iar una identica cu infinitivul. Exemple de verbe neregulate: Infinitiv Past Tense Past Participle to have - had - had to catch - caught - caught

to write - wrote - written to go - went - gone to set - set - set to run - ran - run to put - put - put Criteriul utilizarii verbele se impart in verbe no\ionale si verbe auxiliare. Verbele no\ionale sunt marea majoritate a verbelor. Ele sunt utilizate pentru a comunica ideea de actiune. ex: to write, to finish, to go, to take, to understand Verbele auxiliare sunt mult mai putine la numar. Ele nu se folosesc pentru a comunica ideea de actiune, ci pentru a furniza informatii ]n legatura cu modul, timpul, persoana si numarul unei actiuni exprimate de un verb no\ional. ex: to have, to be, to do. Pe langa acestea mai sunt folosite ca verbe auxiliare si unele dintre verbele modale: shall, should, will, would. OBSERVATIE: Toate verbele auxiliare pot fi folosite si ca verbe no\ionale. .