You are on page 1of 1

REGISTAR EKSTERNE DOKUMENTACIJE

EUROKODOVI ZA KONSTRUKCIJE Redni Gde se broj primenjuje 1 EN 1990: 2002 Evrokod 0

Naziv dokumentacije

Izdanje

Mesto čuvanja Predst.rukov. za QMS Predst.rukov. za QMS Predst.rukov. za QMS Predst.rukov. za QMS Predst.rukov. za QMS Predst.rukov. za QMS Predst.rukov. za QMS Predst.rukov. za QMS Predst.rukov. za QMS Predst.rukov. za QMS Predst.rukov. za QMS Predst.rukov. za QMS

OSNOVE PRORAČUNA KONSTRUKCIJA

Beograd 02.2006.g. Beograd 11.2009.g. Beograd 11.2009.g. Beograd 11.2009.g. Beograd 11.2009.g. Beograd 02.2006.g. Beograd 02.2006.g. Beograd 11.2009.g. Beograd 02.2006.g. Beograd 11.2009.g. Beograd 02.2006.g. Beograd 11.2009.g.

2

EN 1991-1-1: DEJSTVA NA 2002, Evrokod 1 KONSTRUKCIJE, PRVI OPŠTI DEO EN 1991-1-3: DEJSTVA NA 2003, Evrokod 1 KONSTRUKCIJE, DEJSTVO SNEGA EN 1991-1-4: DEJSTVA NA 2005, Evrokod 1 KONSTRUKCIJE, DEJSTVO VETRA EN 1991-1-5: DEJSTVA NA 2003, Evrokod 1 KONSTRUKCIJE, TERMIČKA DEJST. EN 1992-1-1: PRORAČUN BETONSKIH 2004, Evrokod 2 KONSTRUKCIJA EN 1994-1-1: PRORAČUN SPREGNUTIH KONSTR. 2004, Evrokod 4 OD ČELIKA I BETONA EN 1993-1-10: PRORAČUN ČELIČNIH 2005, Evrokod 3 KONSTRUKCIJA EN 1993-1-8: PRORAČUN ČELIČNIH 2005, Evrokod 3 KONSTRUKCIJA, PRORAČUN VEZA EN 1993-1-5: PRORAČUN ČELIČNIH 2006, Evrokod 3 KONSTRUKCIJA, PUNI LIMENI ELEM. EN 1993-1-1: PRORAČUN ČELIČNIH 2005, Evrokod 3 KONSTRUKCIJA, OPŠTA PRAVILA EN 1993-1-3: PRORAČUN ČELIČNIH 2006, Evrokod 3 KONSTRUKCIJA, DODATNA PRAVILA ZA HLADNO OBLIKOVANE TANKOZID. ELEMENTE I LIMOVE EN 1995-1-1: PRORAČUN DRVENIH 2004, Evrokod 5 KONSTRUKCIJA, OPŠTA PRAVILA I PRAVILA ZA ZGRADE EN 1996-1-1: PRORAČUN ZIDANIH 2005, Evrokod 6 KONSTRUKCIJA, OPŠTA PRAVILA EN 1997-1: GEOTEHNIČKI 2004, Evrokod 7 PRORAČUN, OPŠTA PRAVILA EN 1998-1: PRORAČUN SEIZMIČKI OTPORNIH 2004, Evrokod 8 KONSTRUKCIJA, OPŠTA PRAVILA

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Beograd 11.2009.g.

Predst.rukov. za QMS

14

Beograd 11.2009.g. Beograd 11.2009.g. Beograd 11.2009.g.

Predst.rukov. za QMS Predst.rukov. za QMS Predst.rukov. za QMS

15

16