You are on page 1of 2

Titel:

ICT is schadelijk in het onderwijs

Inleiding: Door de technische ontwikkeling is het in het onderwijs mogelijk om gebruik te maken van ICT. Hardware en software. Het begon met hier en daar wat computers is een klas, daarna kwamen de digiborden en nu ook Ipads binnen een school. Dit wordt gebruikt door leerkrachten en leerlingen. Leerkrachten gebruiken grotendeels de computer om toetsgegevens in op te slaan en handelingsplannen te maken. Het digibord gebruiken ze als hulpmiddel voor de lesmethodes. De Ipads en computers die gebruikt worden door de leerlingen is om lessen te maken, extra oefeningen en voor hun zelf (spreekbeurt) te verwerken.

Kern: Wij zijn van mening dat de sociale contacten hierdoor belemmerd worden en dat zijn de volgende redenen: Argument 1: Minder samenwerking Onderbouwing: Leerlingen krijgen steeds meer opdrachten voor op de Ipad of computer. Hierdoor gaan ze vaak zelfstandig aan het werk en hebben vrijwel geen sociaal contact meer. Ontkracht tegenargument: Natuurlijk werken de kinderen niet de hele dag op de Ipad maar het gaat wel steeds meer die richting op. Weektaak kan je op de Ipad vinden, flipping the classroom voor uitleg alles wordt steeds meer digitaal gemaakt. Argument 2: Onderbouwing: Werkelijkheid kan vertroebelen Het beeld daarvan is dat je een leerkracht voor de klas hebt staan met inhoud. Die in staat is grotendeels alle vragen zelf te beantwoorden, kinderen te motiveren en te inspireren. Doordat leerlingen nu alles zelf makkelijk kunnen opzoeken hebben ze minder contact met de leerkracht of klasgenoten. Doordat de leerkracht minder hoeft te helpen kan hij natuurlijk wel extra instructie aan leerlingen geven die dat nodig helpen, maar gaat dan straks grotendeels van de aandacht hun kant op? Digitale leergesprekken? Daarnaast heb je het digibord. Hartstikke handig al die filmpjes, opschrijven wat ze moeten doen, hoe ze het moeten doen, waar ze hun werk moeten leerneggen als ze klaar zijn. Bij de onderbouw prentenboeken online bekijken, midden/bovenbouw het jeugdjournaal om een beetje actueel te blijven. Maar waar zie je dan nog leerkrachten die voorlezen voor de klas? Die verteld wat ze moeten doen? Leerlingen die met minder of vrijwel geen vragen komen, want ze weten alles al. Je moet zorgen dat het leergesprek op gang blijft. 10/15 jaar geleden keken we natuurlijk ook al filmpjes op een tv. Als je dan iets op tv mocht kijken was dit als een soort van beloning nu wordt alles veel gewoner en kun je de kinderen minder enthousiast met ICT maken omdat het al veel te gewoon wordt.

Ontkracht tegenargument:

Argument 3: Onderbouwing:

Ontkracht tegenargument:

Argument 4: Onderbouwing:

Ontkracht tegenargument:

Budget van een school Hardware moet regelmatig vervangen worden, digiborden kosten veel geld en de afschrijving gaat zeer snel. Zo gaat een digibord 10 jaar mee, een beamer 5 jaar, een beamerlamp 1 jaar en een computer 3 jaar. Daarentegen gaat een krijtbord 30 jaar mee. Daarnaast heb je ook nog educatieve software nodig wat duizenden euros kosten. Aan de andere kant kan het ook heel handig zijn: geen boeken en schriften, geen schoolboeken en nieuwsbrief via de e-mail. Stel je voor dat je een storing op het schoolnetwerk krijgt of het internet ligt eruit. Dan heb je op dat moment wel een probleem want dan moet je alles omgooien en dat kan veel onrust veroorzaken. Overschat de leerlingen niet Leerlingen moeten veel zelf opzoeken, maar daarbij moeten ze ook weten op welke sites ze kunnen zoeken en hoe dat moet. Ook wel: zoeken naar een speld in een hooiberg. Leerlingen hebben ook veel begeleiding nodig. Dit vergt ook veel tijd van de leerkracht. Daarnaast heb je ook nog de programmas als word en powerpoint. Kinderen weten nog zo weinig van deze programmas. Daar zou je ook tijd in moeten steken, maar wat gebeurt er met de lessen die ze op dat moment dan zouden moeten krijgen? Kinderen leren uit zich zelf al veel hoe ze iets moeten doen, maar daarnaast zou je ook de aandacht in moeten steken of ze wel veilig internetten en dit kost ook weer tijd.

Argument 5: Onderbouwing:

Ontkracht tegenargument:

Slot: Dus concluderen wij individueel gebruik van ICT in het onderwijs belemmerd de ontwikkeling van sociale contacten tussen leerlingen.