TAJUK 7.0 – TAMADUN AWAL MANUSIA Tema/Tajuk : 7.

1 Bab 1 Tingkatan 4 Soalan : Pembentukan tamadun awal manusia telah menyumbangkan pelbagai kemajuan pada dunia. Bincangkan. Peringatan ; Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format Pengenalan Aspek Memahami kehendak tugasan soalan Perincian 1. Pengenalan Jelaskan secara konsep tamadun. ringkas tentang 5 markah Markah Penuh

Isi dan Huraian

Memahami ciri- 2. Ciri-ciri tamadun awal ciri tamadun awal Terangkan ciri-ciri tamadun dunia. dunia iaitu ; (a) Mesopotamia ( 15 M ) (b) Mesir Purba ( 15 M ) Menganalisis sumbangan tamadun dunia.

awal 30 markah

3. Sumbangan tamadun awal dunia Terangkan sumbangan tamadun awal 15 markah awal dunia. 4. Langkah ke arah matlamat Malaysia sebagai negara yang maju pada tahun 2020. Cadangkan langkah-langkah untuk 15 markah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju pada tahun 2020. 5. Kejayaan Malaysia dalam usaha meningkatkan tamadun. Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan kejayaan yang telah dicapai 10 markah oleh negara kita dalam usaha menjadi masyarakat yang bertamadun tinggi. Perincian Markah Penuh

Mengaplikasi matlamat Malaysia sebagai sebuah negara yang maju. Menilai kejayaan Malaysia dalam usaha menjadi masyarakat bertamadun tinggi

Format

Aspek

6. daripada daripada kemajuan Nyatakan nilai-nilai murni atau 10 markah tamadun dunia. 5 markah Cadangan Soalan Kertas 1249/3 . Kesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan. Rumusan (a) Pengetahuan yang diperoleh. (b) Iktibar kepada diri. iktibar yang diperoleh daripada tamadun awal dunia demi kemajuan negara kita. ( 5 M ) (b) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas. Nilai-nilai murni murni/iktibar/patriotisme tamadun awal dunia. Cabaran dan langkah untuk mewujudkan negara maju pada tahun 2020. 8. bangsa dan negara. (c) Harapan untuk masa depan negara Malaysia supaya lebih cemerlang. ( 5M ) Menghayati nilai-nilai 7.Mencipta/menjana idea usaha-usaha Malaysia ke arah menghadapi cabaran menjadi negara yang maju pada tahun 2020. (a) Jelaskan cabaran dihadapi oleh Malaysia yang 15 markah untuk menjadi negara yang maju pada tahun 2020.

Jalan laut. undang-undang. Soalan Isi dan Huraian 1 Pengenalan / Konsep tamadun 1. Setiap Negara kota ada kubu pertahanan 4. Pusat kota ialah rumah ibadat. ada negara kota 2. 9. Bahasa Inggeris iaitu civilization yang berasal daripada bahasa Greek iaitu civitas yang bermaksud bandar. kesenian dan pembandaran. Darcy Riberio dan R. Bincangkan.pembangunan lahiriah terutamanya dalam hal-hal kebudayaan( penulisan. terbahagi kepada golongan pemerintah dan golongan rakyat. 3. (Dari segi Barat ) . Sarjana Islam – Syed Naquib al-Attas dan Sarjana Barat – Richard Sullivan 9. bandar atau negara menghubungkan wilayah di sekitarnya.A. Markah 5 2 Ciri-ciri tamadun awal (a) Mesopotamia 1. (Dari segi Islam) – pembangunan lahiriah dan rohaniah. 8. Setiap kota ada unit politik dan agama tersendiri. 6. Bermaksud peradaban. 15 . Ibnu Khaldun – dalam karyanya Muqaddimahmenggunakan istilah umran (tanah yang didiami secara tetap) dan istilah hadarah (hidup di bandar). tembok kota. Buchanan 7. 10. Dalam kota terdapat istana/ rumah kediaman/ rumah ibadat/ rumah kedai/ pasar/ jalan yang lurus dan lebar. 3. Madana mempuyai dua maksud iaitu tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar. Negara kota terbahagi kepada kawasan utama iaitu pusat kota. Perkataan arab iaitu mudun dan madain. 5. Pelbagai pintu gerbang menunjukkan kekayaan 5. 4. Sarjana Barat – Gordon Childe. Jalan Sumeria dan kota Mari.Soalan : Pembentukan tamadun awal manusia telah menyumbangkan pelbagai kemajuan pada dunia. 2. 6. 7. luar kota dan pelabuhan. 8.

19. tulisan bergambar berbentuk symbol 28. Fungsi ziggurat sebagai pusat ibadat. Raja sebagai ketua pentadbir/ ketua tentera/ ketua pendeta. Masyarakat Mesopotamia tidak menyembah tuhan mereka. 14. Fayoum dan Abydos. 13. Pusat tumpuan penduduk. Pusat keagamaan 8. 16. 32. pusat perdagangan dan pusat penyimpanan khazanah negara. Rakyat terbahagi kepada dua iaitu rakyat bebas dan hamba. 17. 4. pendeta. 20. berbentuk pepaku 30. ada nome atau daerah pusat pentadbiran bermula di Thinis berhampiran sungai Nil kemudian ke Bandar Thebes. Digelar Raja Empat Penjuru Alam. 12. meninggalkan pekerjaan dari petani ke peniaga. Rakyat bebas. Perdagangan amat penting 21. (b) Mesir Purba 1. kayu kayan. raja dianggap tuhan/ wakil tuhan/ pemilik negara kota. Pelabuhan penting 7. Barangan yang dibawa masuk seperti logam. lebihan hasil pertanian. emas. Kecuali Raja Naramsin memaksa penduduk Akkad menyembahnya. Bandar penting seperti Heliopolis. Pusat pemerintahan 6. 18. 31. dan perak. artisan. bentuk teokrasi 15. 23. . ketua tentera dan golongan bangsawan. dikenali cuneiform 29. 11. 5. Raja sebagai ketua agama. Bandar adalah tempat kediaman firaun.Pemerintah – raja. Tidak menghasilkan bahan mentah 22.petani. Raja berkuasa melantik ahli keluarga diraja memegang jawatan di ziggurat. Pengusaha/ pembuat tekstil 24. Barang tembikar 25.ketua. Tukang rumah untuk rumah kediaman yang banyak 27. 3. pedagang dan hamba. 2. Alat keperluan harian 26.

pelabuhan-pelabuhan seperti Thebes. Firaun juga ketua pendeta. Fayoum dan Heliopolis. 31. 23. 13. anak tuhan Matahari Amon-Re. tekstil 27. 15. Penenunan 25. 12. Firaun Hathepshut 24. dikenali hieroglif 33. 38. Golongan bangsawan – menjalankan pentadbiran. artisan. perlombongan emas 29. Keperluan selepas mati ditanam bersama mayat 40.hamba.petani. 14. pedagang dan hamba. Wanita memiliki status yang tinggi. pemilik tanah. 10.9. Jurutulis – menulis rekod kerajaan. mengurus dan mengagihkan penghasilan makanan. Ra-Atum(Tuhan Langit) dan Amun(Tuhan Angin). Diterajui oleh firaun. Firaun adalah raja berkuasa mutlak dan dianggap suci. Golongan bangsawan – pegawai. Mayat disolek dan dipakaikan alat kebesaran 15 . Rakyat bebas. hieratik dan demotic. Golongan rakyat bebas. Firaun digelar Raja Matahari. penasihat dan gabenor. pengangkutan air 30. Rahib mentadbir hal keagamaan 22. Lapisan bawah. Memphis. 16. kertas 28. tuhan mesir dikait dengan unsur alam seperti Re (Tuhan Matahari). politeisme 36. pembuatan tembikar 26. 21. ketua hakim dan ketua pahlawan. berkembang dari hieroglif. Rakyat terbahagi kepada dua iaitu rakyat bebas dan hamba. pedagang dan artisan. Firaun dianggap jelmaan Tuhan Horus. 18. 34. Jawatan firaun diwarisi turun-temurun. Percaya kepada konsep 35.menjaga keamanan. tulisan kombinasi gambar dan simbol 32.petani. 11. 37. Percaya kehidupan selepas mati. 17. Mayat disimpan dan dijaga dengan baik 39. 20. 19.

nota dan surat kredit. tulangnya akan dipatahkan. 20. Berteraskan hak rakyat terhadap keadilan. Pengangkutan beroda. Seorang bangsawan cedera mata /patah tangan rakyat biasa. 9. 22. 29. 12. Contoh epik Gilgamesh. Epik mengandungi falsafah dan cara hidup. Melahirkan jurutulis. Seorang bangsawan patah tangan bangsawan lain. 3. 6. 7. 26. Sistem tulisan. 11. Digunakan untuk peperangan / aman. Jurutulis membolehkan urusan pentadbiran dan perniagaan dicatat agar dapat direkodkan. Berbeza mengikut susun lapis masyarakat. 21. 24. 17. 10. Dipahat pada tembok dan tiang besar. Melahirkan tradisi kesusasteraan. Hukuman dan denda setimpal dengan kesalahan. 18. Kod Undang-undang Hammurabi. 16. 25.3 Sumbangan tamadun awal dunia 1. Berjaya elak permasalahan di kalangan masyarakat. 4. Mengukuhkan sistem organisasi dalam kehidupan masyarakat. urusan jual beli ada resit. 13. 15 . Penciptaan kalendar berasaskan sistem solar. Menjadi dasar perundangan dalam tamadun Mesopotamia. Membantu peradaban Mesopotamia bertahan dalam jangka masa yang panjang. Mengandungi 282 undang-undang. Penciptaan kincir air. Penciptaan roda. Ilmu astronomi. bangsawan didenda satu wang perak. Katalog 500 jenis ubat-ubatan dan sampel penggunaannya. 19. 15. 14. 23. 5. Ilmu matematik. Untuk mengalirkan air ke kawasan tandus / meningkatkan hasil pertanian/mengawal banjir. 2. 8. 28. Kapal layar. 27. Dalam perdagangan.

55. Mencipta arca / tiang batu.30. 36. 53. penciptaan cangkul dan sabit 65. gelaran raja ke maharaja 61. 44. 54. 34. terusan untuk mengelakkan banjir 63. 57. 40. Pengawalan aliran air Sungai Nil. 56. 50. Sistem hieroglif. pembinaan sistem pengairan 62. Mencipta system pengairan. 31. 43. 58. 42. 39. 35. sistem pemerintahan monarki 60. Raja Sargon berjaya menakluk dan menyatukan wilayah-wilayah kerajaan Sumeria di selatan Mesopotamia. 48. Seni bina piramid. Pembinaan terusan. 45. 46. Perkembangan ilmu matematik. Cara membuat batu bata daripada tanah liat. 33. Pendidikan bertujuan melahirkan pegawai kerajaan. 49. 51. Pembinaan tembok pengairan. Penciptaan kertas memudahkan penyimpanan. 47. Melahirkan pengamal perubatan. Contoh patung Raja Gudea. Teknik pembinaan bangunan menggunakan batu bata. Ilmu geometri. sistem tulisan ideogram berkembang secara evolusi 66. Sistem calendar 365 hari. Pembentukan masyarakat yang berestetika. Institut pendidikan diuruskan oleh rumah ibadat. Percaya kuasa raja merupakan mandat daripada tuhan. 37. 38. Seni bina zigurat. Proses memumiakan mayat. Pengawalan air sungai Nil. Mencipta kertas menggunakan pokok papyrus. teknologi pembajakan 64. matematik dan sains. Mampu berhubung dengan wilayah India /wilayah kawasan laut Mediterranean. 41. 52. Mewujudkan empayar pertama di dunia semasa kerajaan Akkad. Sistem pendidikan untuk kanak-kanak. Konsep anak syurga 59. 32. Mampu menguasai jalan darat / jalan laut. Mengamalkan pemujaan roh nenek .

78. Hubungan dengan pihak lain membolehkan pertukaran teknologi. 73. Pemahaman tentang ilmu geometri. Keamanan dan kedamaian menjadi tunjang kekuatan sesebuah bangsa. Sifat keterbukaan. bukit dan gunung. Upacara penilikan / ramalan menggunakan tulangoracle. Pembinaan batu bata menggunakan pembakaran suhu yang tinggi. 85.moyang 67. Melakukan penyembahan terhadap sungai. 9. 83. 79. 71. 4 1. 10. 12. 11. 13. Cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju pada tahun 2020. 70. Membuat hubungan dan bertukar pandangan dengan pihak lain. 77. 84. 76. Menyembah tuhan syurga (shang-ti) dan tuhan bumi (Tu). Mempercayai konsep Yin dan Yang. 6. 68. 4. Kesesuaian pengaruh dari luar dengan keadaan dan suasana tempatan. 75. 2. Sistem calendar 30 hari sebulan 360 hari setahun. 69. 5. Upacara penyembahan diketuai oleh golongan bomoh. Peningkatan mutu bahan binaan. tarian dan upacara korban. 3. Menguasai ilmu pengetahuan Menguasai kemahiran Menjamin keamanan dan kedaulatan negara Mengekalkan perpaduan kaum Mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia Kreatif dan inovatif Menggalakkan pelaburan asing Memperkukuhkan pusat kewangan Menaik taraf infrastuktur Menambah tenaga mahir Mewujudkan perdagangan bebas Meningkatkan kecekapan pentadbiran kerajaan Mengurangkan karenah birokrasi 15 . kesenian dan matematik. Upacara penyembahan melibatkan permainan muzik. Mempercayai ramalan. Mempercayai konsep Feng Hsui. karyanya ialah The art of war. 82. 81. Falsafah perang Sun Tzu. 80. 72. Perancangan bandar. 7. 8. 74.

Pembangunan wilayah pembangunan ekonomi (NCER/ECER/WPI) 11. Perhubungan 20. Petrokimia 23. Koridor raya multimedia 12. Pengangkutan tambang murah 25. Industri elektronik 10. Program galak rakyat 26. Perlu pembaharuan 18. Pusat tumpuan ekonomi 16. Menjadikan pertanian satu industri 21. Pembuatan otomobil/indusri berat 7. Dihantar belajar ke luar Negara 25. Pusat pengeluaran herba Perlombongan 22. Pelaburan dalam petroleum di luar negara Sistem pengangkutan dan perhubungan 24. Pengeluar komoditi dunia (koko/getah/kelpa sawit) 19. Bioteknologi 20.14. Pelopor hub halal dunia 17. Pusat kewangan Islam 14. Menyediakan zon perdagangan bebas 8. Mengadakan pertukaran teknologi 23. Sektor perkilangan 9. Peningkatan pendidikan 17. Membina universiti di setiap negeri di Malaysia Pelancongan 5. Meningkatkan teknologi ICT 16. Pengangkutan 19. Unversiti berkembar dengan universiti terkenal di luar negara 4. Kesihatan 21. Memberikan bantuan modal 15. Pusat kewangan 15. Memajukan pertahanan 22. Penganjuran sukan antarabangsa Pusat Kewangan 13. Pengiktirafan UNESCO Perindustrian 6. System bank pusat kukuh Pertanian 18. Menarik pelabur asing 24. Memajukan pelancongan (mana-mana yang munasabah) 5 Berdasarkan pengetahuan anda. Pusat kecemerlangan pendidikan 3. Hubungan pendidikan bermutu 2. jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh negara kita dalam usaha menjadi masyarakat yang bertamadun tinggi Pendidikan 1. Industry perkapalan 10 . Perkhidmatan cemerlang peringkat dunia 26.

Mengubahsuai kurikulum untuk memenuhi keperluan semasa 23. Pengiktirafan oleh negara-negara maju 9. Ramai tenaga mahir 17. Nilai mata wang turun naik/spekulasi Pelaburan: 3. Persaingan dengan negara maju 10. Pendidikan sepanjang hayat 24. Industry pembuatan kapal 28. Masalah kemiskinan 32. Kurang pengetahuan Gejala sosial 18. Menembusi pasaran antarabangsa 12. Sumber asli 29. Eksport 30. Keruntuhan ahklak 19. Kurang mahir 15. Pasaran terhad 13. Masih bergantung kepada teknologi luar Globalisasi 8. Pendidikan ke luar negara Kemahiran 27. Pelabur berpindah ke negara lain 5. Teknologi rendah (mana-mana yang munasabah) 6 Cabaran dan langkah untuk mewujudkan negara maju pada tahun 2020 A) Cabaran Kewangan: 1. Dadah 20. Menjadi hubungan pendidikan 22. Bergantung kepada negara luar 16. Kejatuhan pasaran saham 4. Teknologi masih rendah 7. Memperkukuhkan perpaduan rakyat 5 5 . Gejala sosial 31. Salah guna laman sesawang Pasaran 11. Melahirkan modal insan 25. Penguasaan ICT 28. Tekanan/sekatan negara maju Tenaga kerja 14. Pendidikan maya 26. Kekurangan modal 2.27. Nilai-nilai kemanusiaan pudar B) Langkah Penguasaan ilmu 21. Masalah menarik pelabur asing Teknologi 6. Kadar pengangguran tinggi 33.

11. 10. Meneroka pasaran baru 37. 10 8 8. 2. Meningkatkan R&D 31. 3. Memperkukuhkan peranan negara sebagai hub halal 36. bangsa dan Negara cx faktor perdagangan persahabatan mencapai hasrat wawasan 2020 5 . Rumusan 1.29. bekerja kerjasama/ perpaduan kegigihan/kesunggiuhan bekerja/ rajin jati diri kebijaksanaan pemimpin berdaya saing pembangunan dan penyelidikan penguasaan ilmu pengetahuan berkemahiran memanfaatkan kurniaan Tuhan bersifat inovatif dan reaktif bersifat kreatif cekal pentadbiran teratur berani bercita-cita/ berwawasan 3. 9. 12. Meneroka teknologi baru 30. 6. Menjadikan minda rakyat kelas pertama 38. 15. 4. Konsep 1 Malaysia 33. Menjadi pusat kecemerlangan ilmu 7 7. Memastikan Wawasan 2020 dicapai 32. Meneruskan dasar ekonomi baru 34. 4. 5. 7. Nilai-nilai murni daripada tamadun awal dunia. 13. 2. Meningkatkan mutu pendidikan 35. 8. pengetahuan yang diperoleh kepada diri. 5. 14. Nilai-nilai murni 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful