You are on page 1of 118

De Apocalypse Ontzegeld

J. M. Pryse

1

INHOUDSOPGAVE
INHOUDSOPGAVE ................................................................................................................................................................... 2 VOORWOORD ........................................................................................................................................................................... 5 ALGEMENE INLEIDING............................................................................................................................................................... 6 INLEIDING TOT DE INWIJDING VAN JOHANNES (IÔANNÊS) ............................................................................................. 17 De Raadselen van “openbaring” ................................................................................................................................ 17 Hoofdstuk I. 3. OPDRACHT ................................................................................................................................................... 44 De Zeven Levens-Centra van het Lichaam. …..………………………………………………………………………………………………..45 Hoofdstuk I. 4. 5. INLEIDING - DE ZEVENVOUDIGE LOGOS-ZON - DE ZEVEN PLANEET-ZONNEN VAN DE LEVENSCENTRA EN DE ZONNEGOD EN ZIJN TWAALF KRACHTEN .................................................................................... 45 Hoofdstuk I. 5. 6. HET INCARNERENDE ZELF ........................................................................................................................ 46 Hoofdstuk I. 7. HET GEÏNCARNEERDE ZELF ALS DE GEKRUISIGDE .................................................................................... 46 Hoofdstuk I. 8. HET OVERSCHADUWENDE ZELF................................................................................................................ 47 Hoofdstuk I. 9-11. DE ZONNE-GOD EN DE ZEVEN PLANETAIRE-ZONNEN ....................................................................... 47 Hoofdstuk I. 12-16................................................................................................................................................................. 48 Hoofdstuk I. 17-20. ................................................................................................................................................................ 50 Hoofdstuk II. I-7. DE SATURNUS-ZON, DIE HET LEVENSCENTRUM VAN DE MEEST HEILIGE AARDE BEHEERST .......... 51 Hoofdstuk II. 8-11. DE JUPITER-ZON, HEERSER OVER HET LEVENSCENTRUM VAN LEVEND WATER.......................... 53 Hoofdstuk II. 12-17. DE MARS-ZON, HEERSER OVER HET LEVENSCENTRUM VAN SCHEPPENDE KRACHT ............... 54 Hoofdstuk II. 18-29. DE CENTRALE-, OF DAG-ZON (LOGOS), HEERSER OVER HET LEVENS-CENTRUM VAN HET GODDELIJKE BEWUSTZIJN ...................................................................................................................................................... 55 Hoofdstuk III. 1-6. DE VENUS-ZON, HEERSER OVER HET LEVENSCENTRUM VAN LEVENDE LUCHT ............................. 57 Hoofdstuk III. 7-13. DE MERCURIUS-ZON, HEERSER OVER HET LEVENSCENTRUM VAN DE HEILIGE AETHER............ 58 Hoofdstuk III. 14-22. DE MAAN OF NACHT-ZON, SELÊNÊ, DE HEERSER OVER HET LEVENSCENTRUM VAN OERSUBSTANTIE .............................................................................................................................................................................. 59 Hoofdstuk IV. 1-3. HET GODDELIJK ZELF, DE INWIJDER.................................................................................................... 61 Hoofdstuk IV. 4-8. DE HEER VAN HET LEVEN EN ZIJN VIER GEMANIFESTEERDE KRACHTEN. ......................................... 62 Hoofdstuk IV. 9-11. ................................................................................................................................................................ 63 II Het boek van de Kleinere Mysteriën.............................................................................................................................. 63 Hoofdstuk V. 1-2. DE EERSTE VAN DE ZEVENVOUDIGE OVERWINNINGEN DE INWIJDING DOOR HET LEVENDE WATER ....................................................................................................................................................................................... 63 Hoofdstuk V. 3-5. DE CHRÊSTOS IS OVERWINNAAR VAN DE ZEVEN ADEMS. ............................................................... 64 Hoofdstuk V. 6, 7. DE CHRÊSTOS ONTVANGT HET GEZEGELDE BOEK VAN DE KLEINERE MYSTERIËN......................... 64 Hoofdstuk V. 8-10.; Hoofdstuk V. 11-14 ........................................................................................................................ 65 Hoofdstuk VI. 1, 2. DE HEERSER VAN HET PSYCHISCHE CENTRUM ................................................................................. 66 Hoofdstuk VI. 3, 4. DE HEERSER VAN HET SCHEPPENDE CENTRUM. ............................................................................... 67 Hoofdstuk VI. 5, 6. DE HEERSER VAN HET PHRÊNISCHE CENTRUM ................................................................................. 67 Hoofdstuk VI. 7, 8. DE HEERSER VAN HET NOETISCHE CENTRUM ................................................................................... 68 Hoofdstuk VI. 9-11. DE HEERSER OVER HET GNOSTISCHE CENTRUM........................................................................... 68 Hoofdstuk VI. 12-17. DE HEERSER OVER HET VOLMAAKTE CENTRUM......................................................................... 69 Hoofdstuk VII. 1-3. DE VIJF SOLAIRE HEERSERS EN DE GEDIFFERENTIEERDE KRACHTEN. .............................................. 69 Hoofdstuk VII. 4-8. .................................................................................................................................................................. 70 Hoofdstuk VII. 9-12. DE BEVRIJDE PSYCHISCHE KRACHTEN DE ZUIVERE OPGEREZEN UIT DE GROTE ZEE VAN LEVEN . ........................................................................................................................................................................................ 71

2

Hoofdstuk VII. 13-17. ............................................................................................................................................................ 71 Hoofdstuk VIII. 1. DE HEERSER VAN HET GODDELIJK CENTRUM..................................................................................... 72 III De Overwinning van het Psychisch Principe. ................................................................................................................ 72 Hoofdstuk VIII. 2-7. DE TWEEDE VAN DE ZEVENVOUDIGE OVERWINNINGEN. DE INWIJDING DOOR DE MACHTIGE LUCHT. .................................................................................................................................................................. 72 Hoofdstuk VIII. 8, 9. DE OVERWINNING VAN HET EPITHUMETISCHE PRINCIPE. .......................................................... 73 Hoofdstuk VIII. 10, 11. DE OVERWINNING VAN HET PSEUDO-RATIONELE PRINCIPE ................................................ 74 Hoofdstuk VIII. 1, 2. DE OVERWINNING VAN HET PSEUDO-NOETISCHE PRINCIPE..................................................... 74 Hoofdstuk VIII. 13. .................................................................................................................................................................. 74 Hoofdstuk IX. I-12. DE OVERWINNING VAN HET PSEUDO-GNOSTISCHE PRINCIPE. ................................................... 75 Hoofdstuk IX. 13-15. DE OVERWINNING VAN HET VOLMAAKTE PRINCIPE DE VIER GEMANIFESTEERDE SOLAIRE KRACHTEN................................................................................................................................................................................. 76 Hoofdstuk IX. I6-21. ............................................................................................................................................................... 76 Hoofdstuk X. 1-4. DE ONGEMANIFESTEERDE SOLAIRE KRACHT ENHET OPEN BOEK VAN DE GROTE MYSTERIËN. . 77 Hoofdstuk X. 5-7.; Hoofdstuk X. 8-11............................................................................................................................... 78 Hoofdstuk XI. 1-3. DE TWEEVOUDIGE MANIFESTERENDE KRACHT VAN HET NOUS ................................................... 79 Hoofdstuk XI. 4-6. ................................................................................................................................................................... 79 Hoofdstuk XI. 7. ....................................................................................................................................................................... 80 Hoofdstuk XI. 8, 9.; Hoofdstuk XI. 10-14. ....................................................................................................................... 80 Hoofdstuk XI. 15-18. DE OVERWINNING VAN HET GODDELIJK PRINCIPE. .................................................................. 82 Hoofdstuk XI. 19. DE GEBOORTEPLAATS VAN DE ZONNE-GOD...................................................................................... 82 Hoofdstuk XII. 1, 2. DE MACHTIGE MOEDER EN HAAR SOLAIRE ZOON. ....................................................................... 83 Hoofdstuk XII. 3-6. DE DRANG TOT FYSIEK LEVEN............................................................................................................. 83 Hoofdstuk XII. 7-12. ............................................................................................................................................................... 84 Hoofdstuk XII. 13-17; XIII. 1 ................................................................................................................................................. 85 Hoofdstuk XII. 1-4. HET LUST-GETINTE LAGER DENKEN. .................................................................................................. 86 Hoofdstuk XIII. 5-11. .............................................................................................................................................................. 87 Hoofdstuk XIII. 11, 12. DE VERLAAGDE DEVOTIONELE NATUUR.................................................................................... 88 Hoofdstuk XIII. 13-18. ........................................................................................................................................................... 89 Hoofdstuk XIV. 1-5. DE DERDE VAN DE ZEVENVOUDIGE OVERWINNINGEN. - DE INWIJDING DOOR HET ZONNEVUUR. - HET VERHEERLIJKTE HOGER DENKEN - DE ZONNE-GOD. ........................................................................ 90 Hoofdstuk XIV. 8. HET VUUR DAT BEGEERTE VERNIETIGT.................................................................................................. 92 Hoofdstuk XIV. 9-13. HET VUUR DAT HET LAGER DENKEN ZUIVERT. ............................................................................. 92 Hoofdstuk XIV. 14-16. DE SOLAIRE HEER VAN DE VUREN EN HET GODDELIJK VUUR. ................................................ 93 Hoofdstuk XIV. 17-20. DE HEER VAN HET GNOSTISCHE DENKEN EN HET VERVOLMAKENDE VUUR. ........................ 93 Hoofdstuk XV. 1-4. DE VIERDE VAN DE ZEVENVOUDIGE OVERWINNINGEN. - DE INWIJDING DOOR DE MEEST HEILIGE AARDE. - DE ZEVEN PLENGOFFERS VAN REGENERATIEVE KRACHT. ...................................................................... 94 Hoofdstuk XV. 5-8; XVI. 1...................................................................................................................................................... 95 Hoofdstuk XVI. 2. HET LAATSTE OORDEEL VAN DE EMOTIONELE NATUUR.................................................................... 96 Hoofdstuk XVI. 3. HET LAATSTE OORDEEL VAN DE PSYCHISCHE NATUUR..................................................................... 96 Hoofdstuk XVI. 4-7. HET LAATSTE OORDEEL VAN DE PHRIÊNISCHE NATUUR. ............................................................... 96 Hoofdstuk XVI. 8, 9. HET LAATSTE OORDEEL VAN DE NOETISCHE NATUUR.................................................................. 97 Hoofdstuk XVI. 10, 11. HET LAATSTE OORDEEL VAN DE GNOSTISCHE NATUUR. ....................................................... 97

3

Hoofdstuk XVI. 12. HET LAATSTE OORDEEL OVER DE VOLMAAKTE NATUUR. - DE UITDRIJVING VAN HET DRIEVOUDIGE ELEMENTALE ZELF............................................................................................................................................. 97 Hoofdstuk XVI. 13-16. ........................................................................................................................................................... 98 Hoofdstuk. XVI 17-20. DE LAATSTE OVERWINNING DE GEESTELIJKE GEBOORTE VAN DE OVERWINNAAR. ........... 99 Hoofdstuk XVII. 1-5. DE LAGERE WERELD-ZIEL EN DE BEGEERTE VOOR STOFFELIJK LEVEN. ......................................... 99 Hoofdstuk XVII. 6-8.; Hoofdstuk. XVII. 9-11. ................................................................................................................ 101 Hoofdstuk XVII. 12-14. ........................................................................................................................................................ 102 Hoofdstuk. XVII. 15-18. ....................................................................................................................................................... 102 Hoofdstuk XVIII. 1-3. DE FEESTVREUGDE OVER DE OVERWINNING VAN “DE GROTE ILLUSIE”. ................................ 103 Hoofdstuk XVIII. 4-20. .......................................................................................................................................................... 103 Hoofdstuk XVIII. 21-24. ....................................................................................................................................................... 104 Hoofdstuk XIX. 1-8. .............................................................................................................................................................. 105 Hoofdstuk XIX. 9-10. ............................................................................................................................................................ 106 De Verstand-Geboren Overwinnaar en Zijn Spirituele Krachten. .............................................................................. 107 Hoofdstuk XIX. 11-16. DE UITROEIING VAN DE STERFELIJKE PRINCIPES VAN DE ZIEL............................................... 107 De Laatste strijd en het Banquet van de Vogels van Gebed. ....................................................................................... 107 Hoofdstuk XIX. 17-18.; Hoofdstuk XIX. 19-23. ................................................................................................................. 108 Hoofdstuk XX. 1-3. ............................................................................................................................................................... 108 Hoofdstuk XX. 4-6. DE GELUKZALIGHEID VAN DE ZIEL NA DE DOOD. .......................................................................... 109 Hoofdstuk XX. 7-10. DE LAATSTE ZUIVERING VAN DE ZIEL. .......................................................................................... 110 Hoofdstuk XX. 11-15. DE OPSOMMING VAN DE CYCLI VAN INCARNATIES. ............................................................. 111 VII - De Goddelijke Belichaming - het “Nieuwe Universum”....................................................................................... 111 Hoofdstuk XXI. 1-5 HET EEUWIGE GEWAAD VAN HET ZELF........................................................................................... 111 Hoofdstuk XXI. 6-8. ............................................................................................................................................................... 112 Hoofdstuk XXI. 9-14. DE STAD VAN DE ZONNE-GOD MET TWAALF POORTEN. - HET SOLAIRE LICHAAM. .......... 112 Hoofdstuk XXI. 15-21. ......................................................................................................................................................... 113 Hoofdstuk XXI. 21-27. ......................................................................................................................................................... 114 Hoofdstuk XXII. 1-5............................................................................................................................................................... 115 Hoofdstuk XXII. 6-9. CONCLUSIE ........................................................................................................................................ 116 Hoofdstuk XXII. 10-16. ........................................................................................................................................................ 116 Hoofdstuk XXII. 17-21. ........................................................................................................................................................ 117 0-0-0

4

VOORWOORD
De bedoeling van dit boek is om aan te tonen, dat de Apocalypse een handleiding is voor de geestelijke ontwikkeling en niet, zoals men gewoonlijk zegt, een verborgen geschiedenis of een profetie. In de volgende pagina’s zal de lezer een volledige oplossing van het Apocalyptische raadsel en overvloedige bewijzen voor de juistheid van die oplossing vinden. Daar het behandelde onderwerp, dat in dit boek beschreven wordt aan betrekkelijk weinige en dan nog wel speciale studenten in de heilige wetenschappen bekend is en voor de zeer velen een volkomen gesloten boek geweest is, wordt de verklaring op een zo eenvoudig mogelijke wijze gegeven. Wanneer het voor “de weinigen geschreven” zou moeten worden, zou het een omvangrijk boekdeel moeten worden, maar omdat het in de bedoeling ligt om het vraagstuk voor veel mensen toegankelijk te maken, heeft de schrijver zich beperkt tot een niet te grote uitgave en alle mystieke, scholastieke beschouwingen en tegenstrijdigheden vermeden, daarbij een duidelijke beknopte taal gebruikend. Technische termen zijn slechts dan gebruikt, wanneer zij vereist zijn bij de aard van het onderwerp. De vertaling van de Apocalypse, die hier geboden wordt, poogt slechts de betekenis van het origineel juist en duidelijk in moderne taal weer te geven. Maar, omdat deze vertaling in sommige opzichten geheel verschilt met de geautoriseerde vertaling, is de interpretatie die hier geboden wordt niet gebaseerd op enige bijzonderheden van het werk van de vertaler of op enigerlei punten die gedetailleerd zijn, maar rust het geheel op de onbetwiste betekenis van de Griekse tekst. James M. Pryse.

Wee U, Conventionalisten, want Gij ontnam de sleutel aan de Heilige Wetenschap, Gij bemoeide zich daar niet mee en verhinderde het hun, die het wel deden. LK. XI, 52. 0-0-0 Lay-0ut en enigszins taalkundig bewerkt door Kei-en-Ei, in het voorjaar 2013 0-0-0

5

ALGEMENE INLEIDING
Daar verondersteld mag worden, dat slechts weinig lezers zelfs maar oppervlakkig bekend zijn met de oude filosofie en vele andere daarmede in verband staande onderwerpen, die tot op zekere hoogte begrepen moeten worden, voor dat men studie kan maken van de allegorische gedeelten van het Nieuwe Testament, zal er eerst een korte uiteenzetting over de hoofdzaken gegeven worden, hetgeen voor een juist begrijpen noodzakelijk is. Elke nadenkende student, die de litteratuur van de oude religies bestudeert, inbegrepen die van het vroegere Christendom, moet wel onder de indruk komen van het feit, dat men in alle religies zeer duidelijke aanwijzingen vindt van een geheime traditionele lering, een “arcane” wetenschap, die vanuit onheuglijke tijden overgeleverd is. Dit geheime lichaam van kennis zal in dit werk “de Gnosis” genoemd worden; het woord wordt hier echter gebruikt in een algemene betekenis, om de Hogere Kennis aan te duiden, zonder in enig verband te staan met het Christelijke Gnosticisme van de vroeger eeuwen. Al de grote naties van de oudheid hadden zowel een exoterische als ook een esoterische religie. De Gnôsis was voor de ingewijden in de tempel; terwijl de religie die voor het volk bestemd was bestond uit voorschriften van hun moraal, mythen, allegorieën en ceremoniële gebruiken, die in meerdere of mindere mate een getrouwe weerspiegeling waren van de mystische leerstellingen. “Al de Oosterse naties,” zegt Originês, ”de volkeren van India, de Perzen, de Syrieërs, verbergen gewijde mysteriën onder hun religieuze mythen; de wijzen en filosofen dringen tot de ware diepte door, terwijl de onwetenden slechts de oppervlakkige symbolen zien – de bast die het bedekt”. Maar dit was even waar voor al de beschaafde naties van de oudheid; en de edelste van de filosofen en wijzen, met weinig uitzonderingen, verkregen hun diepere kennis door regelmatige inwijdingen op de “mysteriescholen”, die in de oude tijden de ware centra van lering waren. In Griekenland werden verschillende vormen van mysteriën ingesteld, en ze stonden onder de leiding van de staat. De meest vermeldenswaardige waren die van Eleusinia, die zeer oud waren en doorgingen tot de inval van “Alarik, de Gothische koning”, in het jaar 396 van onze christelijke jaartelling. Gedurende de eerste eeuw waren de Mysteriën de erkende religie van Griekenland, en werden in elke stad van dat land en in de Griekse koloniën in Klein Azië gevierd. Het hoofdcentrum van de Grotere Eleusinia was de prachtige tempel de Eleusis, bij Athene; terwijl de Kleinere Eleusinia, waar de candidaten deel namen aan de “zuiverende” riten en de eerste beginselen werd geleerd, tot voorbereiding van de inwijding in de Grotere Mysteriën, gezeteld was in Agra, aan de rivier Ilissos. De Kleinere Mysteriën werden jaarlijks in februari gevierd en de Grotere in september. Het houden van de Grotere Eleusinia, dat negen dagen duurde, begon in het openbaar met mysterie vertoningen, historische optochten en feesten ter ere van Dêmêtêr en Persephonê; maar de telestische riten werden streng in het geheim in de tempels gehouden, waarbij niemand dan de ingewijden toegang hadden. Onder Peisistratos werden veranderingen gebracht in het feest van Dêmêtêr en Persephonê doordat er mysteriën van Dyonisos en Asklêpia aan toegevoegd werden. De openbare ceremoniën, echter, waren klaarblijkelijk meer voor de oningewijde massa bedoeld en hielden vermoedelijk geen direct verband met de verrichtingen die in de tempel plaats vonden. Elke ingewijde was door een eed van absolute geheimhouding gebonden; om die reden weet men niets belangrijks betreffende

6

zijn totaal onbegrijpelijk voor leder die niet in het bezit van de sleutel is. en dit geldt eveneens voor de meeste heilige geschriften van de oudheid. tot de tweede trap behoren de exoterische godsdiensten en alle soorten van blind geloof. 7 . maar zodra hij het over de innerlijke samenstelling van de mens heeft is hij doelbewust zeer vaag. en bij de behandeling van de subjectieve werelden en de toestanden van de ziel na de dood. In een tabel voorgesteld ziet het er als volgt uit: De eerste van deze trappen omvat het gehele veld van gevolgtrekkende natuurwetenschappen die zich met het verschijnselen onderzoek van de inwendige wereld bezig houden. Vele gedeelten in zijn geschriften. omvatten alle kennis die hen ten dienste staat. die altijd van de onsterfelijkheid van de ziel getuigt en de menselijke vervolmaking. en die taal was een algemene voor de ingewijden in al de religies van de oudheid. die tot het phrênische of lager denken behoren. die noodzakelijk is voor het begrijpen van de zodiacale taal. die tot de eerste principes tracht door te dringen door middel van de zuivere rede. Steeds allegorische taal. vi. Om dit duidelijk te maken. vertegenwoordigen het veld van kennis dat open ligt voor hen wier bewustzijn de wereld van geestelijke werkelijkheid heeft bereikt. Plato spreekt op een andere plaats van de “staat-toestand”. De symboliek van de zodiac was een werkelijke geheime taal. In feite schijnt het drama van de mysteriën afkomstig te zijn. wier bewustzijn de illusies van de stoffelijke wereld niet te boven gaat. De derde trap staat in verband met de speculatieve filosofie. Het feit. Het grote punt waar het “arcane” systeem zeer scherp afwijkt van al de conventionele scholen van denken. is op welke wijze kennis verkregen kan worden. gebruikt hij. Aldus Plato. analyseert Plato de vier hoedanigheden van de ziel. dat de telestische riten waren bedoeld voor morele zuivering werd niet verzwegen en evenmin het feit van de ontwikkeling van geestelijke hoedanigheden en het bereiken van bewuste onsterfelijkheid. en deze twee trappen. en deze twee graden die tot het noetische of hoger denken behoren. die openlijk werden ingeprent. met hun vier overeenkomstige graden van kennis (Rep. dat in het Eleusisch ritueel de symboliek van de Zodiac gebruikt werd. waarin bepaalde feiten die de innerlijke natuur van de mens betreffen waren uitgedrukt. die hij beschrijft als een soort van krankzinnigheid veroorzaakt “door een goddelijke bevrijding van de gewone wegen des mensen”. Er is echter een goede reden voor om aan te nemen. de vierde trap is het directe begrijpen van de waarheid door middel van het heldere denken onafhankelijk van de een of andere vorm van rede. ook was er geen enkele geheimhouding omtrent de algemene belangrijke punten van de vervolmakende filosofie. en dat sommige onderrichtingen in de vorm van dramatische voorstellingen gegeven werden.de inwijdingsceremoniën. zoals in Timaios. 511). breedvoerig en zeer duidelijk over onderwerpen betreffende de moraal uitweidt.

een zelf-lichtend onsterfelijk lichaam. het rijk van Goddelijke ideeën. naar dat einddoel dat het menselijk ras in zijn geheel gezien. belichaamd in een onsterfelijk aetherisch lichaam van onuitsprekelijke schoonheid. terwijl de Logos de gemanifesteerde of collectieve eenheid is. en de intellectuele hoedanigheden zoals die in het huidige stadium van menselijke evolutie tot ontwikkeling gekomen zijn. stelt de godsdienstige mens zijn vertrouwen in de verminkte overleveringen van veronderstelde openbaringen uit het verre verleden. De Godheid is de abstracte Eenheid. of het Woord. of archetypen. alleen omdat de Nederlandse taal er schijnbaar geen gelukkiger uitdrukking voor heeft – beschouwt men het bestaan van de absolute Godheid buiten de gebieden van bestaan te zijn verborgen achter de eigenlijke Wezensgrond. maar zelf nooit zijn eenheidswaarde verliest. onmerkbaar langzaam voortgaande. slechts na aeonen van tijd zal bereiken. evenals het ook het grote thema van de Iêsous-mythe is. voorwaarts stormend als het ware. de collectiviteit van een ontelbare schare van Logoi. de microscoop. en hierin ligt de enorme belangrijkheid van de Delphische inscriptie. en andere technische vindingen tracht te verruimen. De wereld van de ware Wezensgrond is dat van de Logos of Nous. dat de sleutelnoot voor esoterisme is. ontwikkelend uit de verborgen essentie van iemands eigen embryonische natuur. wanneer ze tot werkzaamheid opgewekt worden. gelijk het levenschenkende vermogen in het ei. Door een paradox. die de oorsprong van alle getal is. Maar de esotericus weigert opgesloten te zijn in de enge grenzen van de zintuigelijke wereld en de mentale hoedanigheden. wijdt hij zichzelf aan wat genoemd mag worden een intense zelfontwikkeling. geweest is en zal zijn. dat de oorspronkelijke en eerste bron is van al de elementen en krachten van zijn wezen. en terwijl de geleerde de gezichtskring van de zintuigen door het gebruik van de telescoop. de geuite Gedachte. een goddelijke Individualiteit. de overwinning en het gebruik van al de krachten en hoedanigheden die latent in zichzelf aanwezig zijn in dat oorspronkelijke wezen.De exoterische geleerden en streng godsdienstige mensen verlaten zich op de stoffelijke zintuigen. die als groep de Tweede Logos vormen. probeert hij in een betrekkelijk kort tijdsbestek het pad dat tot geestelijke verlichting en de bevrijding van alle stoffelijke banden leidt over te steken. van al wat is. die in zeven hierarchieën uiteenvallen. en inziende dat de gnôstische krachten van de ziel hopeloos verward en verduisterd zijn door zijn onvolmaakt instrument. Dit proces van transcendentale zelfoverwinning. die om het zo uit te drukken de eeuwige patronen zijn van alle dingen in het gemanifesteerde universum. Want de esotericus begrijpt dat ware zelfkennis slechts door zelfontwikkeling in de diepste betekenis van het woord bereikt kan worden. is de enige stof tot onderwerp van de Apocalypse. maar die intuïtief gemakkelijk op te lossen is. Zijn inspanning is er niet zo zeer op gericht om te wéten dan wel om te wórden. Door het ontwikkelen van bewuste beheersing over de verborgen mogelijkheden die de onmiddellijke oorzaken van zijn individuele evolutie zijn. het geboorte geven aan zichzelf als een geestelijk wezen. “KEN UZELF”. hem tenslotte in een goddelijk wezen omvormen. die de rede tart.het ongelukkige woord “esoterisch” dat in dit werk gebruikt wordt. wordt gezegd. 8 . In de esoterische filosofie . de psychische emoties. een ontwikkeling die begint met introspectie (in zichzelf schouwen) en het ontwaken van de scheppende en regeneratieve krachten die nu in de innerlijke protoplasmische natuur van de mens in sluimerende toestand aanwezig zijn. dat de Godheid afgescheiden en onafhankelijk van het Heelal is en toch doordringt hij elk atoom dat zich er in bevindt. en die. het stoffelijk lichaam. en kan niet in stukken verdeeld worden.

dat wanneer het tot werkzaamheid komt.Het tussenbeginsel door middel waarvan de Logos zich in en van de Godheid manifesteert. en beschouwd wordt vooraf te gaan aan de Logos.aangezien het woord “hel” bovendien nog misleidende en sombere betekenis heeft – is het oord van phantomen. mens. Wanneer we deze kracht nader in het menselijk organisme vermelden. van ontzaggelijk hoog voltage en nauwelijks te vergelijken met de verschijningsvorm van de elektriciteit die de natuurkundige kent. (oorzakelijk lichaam. datgene dat door versplitsing eerst de subtiele en dan de grove stoffelijke elementen wordt van de gemanifesteerde werelden. In de Upanishaden worden ze aangeduid met de namen “causaal lichaam” (kârana sharira). kwade geesten en geestelijk afval. Wanneer deze eerste of oorspronkelijke substantie weer tot de Godheid teruggebracht wordt. is ook in de mens aanwezig. Het geestelijke (pneumatische) lichaam is strikt genomen in het geheel geen lichaam. De microcosmos. de paraklêtos. maan. wordt het in Het Nieuwe Testament. maar slechts een denkbeeldige. en aldus wordt over hen gesproken in de vorm van het aardse of vleselijke lichaam (het “modder kleed van verrotting”. In mystieke geschriften worden deze tezamen met het vierde of volmaakte gewaad van het onsterfelijke Zelf gegeven. en het stoffelijk lichaam (sôma of sarx “vlees”). en aan deze drie mag een vierde worden toegevoegd. het is het eerste element of substratum (grondslag) van substantiële objectiviteit. en zijn ware zelf of individualiteit is een Logos. Alles wat zich in het universum bevindt. het maan of waterlichaam. Deze vierde wereld. Van de Archetypische wereld. Dit Licht van de Logos is identiek met de Pneuma. dat in de tweevoudigheid van manifestatie al de krachten en elementen opwekt en tevoorschijn brengt: daarom wordt het “het causale lichaam” genoemd. stralen achtereenvolgens de Psychische en Stoffelijke werelden uit. het siderische of luchtlichaam. die in het Nieuwe Testament genoemd worden het spirituele lichaam (pneumatikon sôma). dat uitstraalt als Licht. siderische elementen en zon. hoewel er in werkelijkheid van verschillend. een gemanifesteerde God. heeft evenals de macrocosmos. In dit pneumatische ei is in semi-latente toestand de “paraklete”. drie lichamen. omdat hier de oorzakelijke momenten in aanwezig zijn die doen wórden) omdat vanuit zijn arbeidsveld al de lichamen ontstaan. het licht van de Logos aanwezig. De oorsprong van de mens is in de Godheid. en al deze lagere vormen zijn omhuld door dezelfde omringende aura (in het Nieuwe Testament “de Luister” of “glorie”. of wat hetzelfde is. hê doxa. genaamd). wordt in het proloog op het Vierde Evangelie de Archeus (άρχή) genoemd. zoals Shakespeare zegt). Het is één kracht waaruit alle krachten die in de cosmos aanwezig zijn zich differentiëren. en de laatste komt tot wording in de Logos. die hier de Phantasmale (schimachtige) genoemd zal worden . die van de Logos. die de ziener in de vorm van een eivormige zwakke film van blauwachtig waas waar kan nemen. overeenkomstig met de vier occulte elementen. de “Advocate” genoemd en is het de regeneratieve kracht die hiervoor reeds nagegaan is. en het solaire of vuurlichaam. het psychische lichaam (psychikon sôma). de Adem of Heilige Geest en esoterisch is het de oorspronkelijke kracht die ten grondslag ligt aan stof in elk stadium. en is het veroorzakend moment van al de verschijnselen in de bestaanswereld. het principe van Leven. en ook met de aarde. bewuste elektriciteit. als het ware omgeven door de pneuma of het primordiale principe (eerste beginsel). en “grofstoffelijk lichaam” (sthûla sharira). beschreven mag worden als levende. het universum. archetypische vorm. “subtiel lichaam” (sûkshma sharîra). is het resultaat het verfijnde dualisme dat sommige van de oude systemen van filosofie verminken. 9 . Maar in de proloog is de Logos gelijktijdig bestaand met de Archeus: de Logos IS (bestaat) in de Archeus. die er bij de oude schrijvers gewoonlijk bij inbegrepen is.

en een goudkleurige glans heeft. de annulaire of ringvormige kracht. en wordt omringd door een wolkachtige aura van een steenrode glans. terwijl bestáán een naar buiten gaan in de werelden van worden is. gehoororganen. het uitvaagsel. In dit geval is het woord mens en ook het woord dier niet meer op zijn plaats. moreel dood is. Het psychische of maanlichaam. en het komt slechts na de dood van het stoffelijk lichaam tot bestaan. wat een bedekte toespeling lijkt op deze onwelriekende schaduw. de Logos de Archetypische wereld. dat in de esoterische cosmogenie het woord “dode” materie onbekend is.Dit is de “goede slang” uit de oude symboliek. Men beschouwt het atoom ook als een wezenseenheid op zichzelf. en in het Griekse speirêma. Opgemerkt dient te worden. Het heeft ook gezichtsorganen. de slangenkronkeling. uit de oorspronkelijke substantie van het aurische ei tenslotte de ideale vorm of archetypus die het bevat. en uitstromingen van stof door de verbeeldingskracht van de grove dierlijke denkkracht. is moleculair van structuur. De Nous. waartoe dergelijke duivelse wezens in staat kunnen zijn. onveranderlijk en eeuwig. behalve in het uitzonderingsgeval van de buitengewone boze misdadiger. Deze verschijning heeft een schaduwachtige gelijkenis met het stoffelijk lichaam. met een wisselend spel van al de prismatische kleuren. van onophoudelijke verandering en omzetting. maar van veel fijner substantie dan de elementen die het grofstoffelijk lichaam opbouwen. waar het van afgeleid werd. Het psychische lichaam heeft een zilveren glans. In de Sanskriet geschriften noemt men het kundalini. de onsterfelijke mens. reuk. In het Sanskriet wordt het “kâma rupa” genoemd. is die van Waarachtig Zijn. We hebben in de tweede wereldoorlog gezien. omdat dit wezen dusdanig diep gezonken is. omdat het in zijn zichtbare verschijning evenals de zon zelflichtend is. de vorm die door wellust opgebouwd wordt. Voor het verklaren van de tekst zal het stoffelijk lichaam in zijn fysiologisch verband met de psychologie noodzakelijkerwijze meer in bijzonderheden beschouwd worden. getint met teer violet. waardoor het al de kleuren van de negenboog vertoont. en wat hetzelfde is. of cyclus van inwijding. of denken (want het denken moet men als de ware mens beschouwen). waardoor de Nous in de psychische wereld werkzaam is. Het is een verschijning geschapen uit de drek. wanneer hij in zijn wezen de stofkrachten gaat uitbulten en een volkomen stofgericht leven gaat leiden. die hoewel hij stoffelijk leeft. waren ook de “verfoeilijke met stank gevulden” (bdelugma).. Dit solaire lichaam is opgebouwd uit een atomische. en tezamen genomen met het pneumatische ei. is het wenselijk te zeggen dat in mystieke geschriften soms op een ander lichaam gezinspeeld wordt. werd het ook voorgesteld door het bekende symbool van het ei en de slang. komt wanneer het geïncarneerd is. dat men het niet meer in woorden vermag uit te drukken. weeft. en zijn aura is vaal-blauw. Die ontstaan in de lagere mens. en niet een moleculaire substantie. vanaf de Logos tot en met de werkelijke atomen van de stoffelijke elementen. Het is deze kracht die in het telestische werk. of solair lichaam (hêliakon sôma). de onsterfelijke Augoeidês. maar voordat nader op dit onderwerp ingegaan zal worden. Maar in deze filosofie wordt een groot onderscheid gemaakt tussen zijn en bestáán. Hij probeert zijn lagere natuur tot het uiterste op te zwepen en cultiveert daardoor in zijn wezen een reeks van uit de stof getrokken elementalen die hem tot ver beneden de dierlijke wereld af doen dalen. Men spreekt ook wel van lagere elementalen. Het universum is een manifestatie van leven. onder de heerschappij van 10 . Van die natuur zijn de daimones en “onzuivere geesten” uit het Nieuwe Testament. zo genoemd. van bewustzijn. met wiens organisme het veel overeenkomst vertoont. smaak enz.

11 . stoffelijke en psychische lichamen. 3. of hersenen. met elke afdeling waarvan zijn organen en functies overeenkomen en mede in direct verband staan. Anderen geven echter het viervoudige systeem. deze vier somatische afdelingen zijn als volgt: 1. Aldus heeft het lichaam vier voornaamste levenscentra. Voor diegene is het een zeker feit zoals de aanverwante feiten van geboorte en dood. 2. en deze bevrijding is slechts dan volledig en geëindigd. en omdat hun occulte natuur vollediger in de Upanishaden verklaard is dan in al de andere werken uit de oudheid. Het telestische werk heeft ten doel zich te bevrijden van de reïncarnatie. zoals b. Men krijgt daar reeds het bewijs van bij de eerste schreden die men zet op het pad van zelfoverwinning. Enige kennis omtrent deze ganglia en de daaraan verbonden krachten is onontbeerlijk voor een onderzoek van de esoterische betekenis van het Nieuwe Testament. thumos aan de hartstreek. de volmaakte mens is dan bevrijd van de noodzakelijkheid van reïncarnatie in de sterfelijke. Het centrum van voortplanting is de zetel van de belevendigende krachten op het laagste bestaansgebied. Er zijn twee structuren van zenuwweefsels: het cerebrospinale. die de zetel en kiem (archê) van de rede in het hoofd plaatst. Deze twee structuren zijn schijnbaar verschillend toch zijn ze in hun vertakkingen innig met elkaar verbonden. aan het hoofd toekennend. dat van het psychische principe in het hart. is het orgaan van het Nous of hoger denken. er kan slechts gezegd worden. de psychische natuur er bij inbegrepen. Het stoffelijk lichaam zelf mag beschouwd worden als een objectieve microcosmos. 4. in werkelijkheid zeer prozaïsch en eenvoudig is. inbegrepen al de organen boven het middenrif. zal hier op de daarin vervatte lering nader in worden gegaan. De streek van het hart. zodoende komen de organen overeen met en zijn de overeenkomstige instrumenten van de krachten en hoedanigheden van de ziel. zoals Philolaos de Pythagoreër. Het is niet noodzakelijk om in deze korte schets op de bijzonderheden van deze overeenkomstigheden in te gaan. en dat van zaad en voortplanting in de geslachtsorganen. de emoties. wanneer het onsterfelijke solaire lichaam gevormd is. Het hoofd. en het sympatische of ganglionaire systeem. dat uit de hersenen en het ruggemerg bestaat. behalve slechts met betrekking tot het zenuwstelsel en de krachten die daardoor werkzaam zijn. een verkleinde uitgave van de grote stoffelijke wereld. die vier hoedanigheden aan de ziel toeschrijft. het wentelend wiel van geboorte en dood. of thumos). dat het feit van reïncarnatie. Plato. begeerten en hartstochten inbegrepen. Bovendien treedt de ziel door middel van dit stoffelijk organisme in contact met de buitenwereld. en epithumia aan de streek beneden het middenrif. in plaats van een mysterieus en moeilijk onderwerp te zijn. Het metafysische aspect van dit onderwerp zal niet nader besproken worden. De streek rondom de navel is het centrum van de begeerte natuur (epithumia). betreedt een lange cyclus van incarnaties. de Nous of Logos. om die reden is het in alle archaïsche religies en filosofieën openlijk behandeld. en gaat van het ene sterfelijke lichaam weer in een ander. die ruw gezegd gelijkvormig aan de vier werelden zijn en aan de vier gemanifesteerde voortgebrachte krachten van de ziel.deze wet van verandering.v. is de zetel van het lager denken (phrên. Dit centrum wordt door vele oude schrijvers niet vermeld. maar slechts een drievoudige indeling van de somatische afdelingen maakt. Het sympatische systeem bestaat uit een reeks van afzonderlijke zenuwcentra of ganglia ter weerszijden van de wervelkolom vanaf het hoofd tot het staartbeen (os coccyx). en zullen ook de Sanskriet termen gebruikt worden. dat van groei en ontkieming in de navel. cosmos.

wordt zijn voltage steeds hoger opgevoerd. Wanneer de kundalini van het ene ganglion naar het andere opstijgt. de ganglia gelijken veel op een batterij van elektrisch gekoppelde cellen. manipuraka. mûlâdhâra. het oog van de ziener. in een groef tussen de beide hersen hemisferen. het coronarium. adhisthâna. opgerold ligt als een sluimerende slang. wordt er gezegd het chakra “overwonnen” te hebben. vishuddhi. om die reden wordt het door hen “het ongepaarde oog” genoemd. 3. dat in de hersenen gezeteld is. is het toch nog het orgaan voor geestelijk zien. epigastrisch ganglion. Van deze zeven dient het coronarium of de pijnappelklier in het bijzonder nader te worden beschouwd: Het is een smal conisch. 5. prostaat ganglion. en daarom wordt het esoterisch het “derde oog” genoemd. tegen het heiligbeen. en die functie herstelt zich weer door de belevendigende kracht van de speirêma. Hoewel het stoffelijk bijna geheel verdwenen is. pharingaal ganglion. waarvan de zeven voornaamste de volgende zijn: 1. en wanneer dat gebeurd is. de latente kundalini (speirêma). sahasrâra. bij het hart. in het voorhoofd. caverneus ganglion. hetzij door een bewuste inspanning of onbewust voor zover zijn phrênisch denken betreft. of paraklete.De ganglia worden chakra’s genoemd. donker grijs lichaam. bij de keel. en bovendien geeft het aan elk ganglion of chakra bevrijding en neemt het deel aan de bijzondere qualiteit die aan dat centrum eigen is. 6. Moderne anatomen veronderstellen dat het een overblijfsel van een geatrophieerd of weggekwijnd oog is. in de hersenen. “schijven”. 12 . die achter elkaar in serie geschakeld worden om een hogere spanning te kunnen krijgen. carbonaten en kalkachtige substantie. en er zijn in totaal negenenveertig. onmiddellijk achter het uiteinde van de derde ventrikel. gaat het de plaats van de zich langzaam bewegende zenuwkracht innemen en wordt het de werkende kracht voor het telestische of vervolmakende werk. ânjâ. Wanneer onder invloed van de geestelijke wil van de mens. anâhata. cardiaal ganglion. 4. tot werkzaamheid opgewekt wordt. 2. die zoals in de Upanishaden dichterlijk gezegd wordt. sacraal ganglion. 7. en boven een holte die met zandachtige stof gevuld is bestaande uit phosphaten.

Met het doel om een vergelijking te kunnen maken. eveneens in de figuur geplaatst. apâna. 2. coronarium. de “uitgaande levenswind”. die in de Apocalypse de zeven pneumata . zijn al volgt: prithivî. of “deur van Brahma” genoemd wordt. “Wereld-Moeder” geworden zijn. Gelijktijdig met deze zeven lunaire krachten zijn er vijf solaire krachten die bij het cerebro spinale systeem behoren. van levenskracht voorzienende levenswind”. Sommige schrijvers laten apana met prithivi en vyana met apas overeenstemmen. caverneus. de “neergaande levenswind”.“adems” genoemd worden. de “verenigende levenswind”. nadat zij versplitsingen van de Grote Adem. met âkasha. overeenkomende met de rechter sympatische streng.In de mystische litteratuur van het Sanskriet wordt zeer grote waarde aan “de overwinning van de chakra’s” gehecht. alle doorloopt. De prâna’s zijn de volgende: vyâna. “vitale luchten”. “de Ontwikkelende” (Logos). die gaat van het einde van het ruggemerg tot de top van het hoofd. of “kanalen” en de drie voornaamste daarvan zijn: 1. prostaat. waarin zich de twaalf constellaties bevinden. de zeven “adems” en de vijf “winden” voor als overeen te komen met de twaalf tekens van de dierenriem. De zodiacale cirkel werd door de ouden in twaalf 13 . en udana. hart. tot een punt dat brahmarandra. noemt men ze de zeven “tattvas”. of subtiele elementen. die in de Apocalypse “winden” (anemoi) genoemd worden. met tejas. de Wereld Moeder wordt door de maan gesymboliseerd. en Brahmâ. avyakta. de vijf prânas genaamd. “aether”. of “levenswinden”. “water”. die aangewezen waren als de Bewakende-goden van de tekens. De tattvas. en elke tattva in het teken geplaatst waartoe zijn bijzonder chakra behoort. keel. de “distribuerende. 3. de “opgaande levenswind”. met apas. îdâ. apas. met de ganglia (chakra’s) waarmede ze achtereenvolgend in overeenstemming zijn. “vuur” epigastrisch. maar dat is onjuist. akasha. de nâdis. die de zon gedurende het jaar wanneer hij rond de ecliptica gaat. “pijpen”. met vâyu. “niet gedifferentieerd”. sushumnâ. Binnen deze gordel zijn de schijnbare bewegingen van de maan en de voornaamste planeten begrensd. samâna. Wanneer de krachten in het ganglionaire systeem meer in bijzonderheden vermeld worden. pingala. zijn de Hellenische Goden van de Olympus. sacraal. voorhoofd. (zodiac). verbonden met prithivî. overeenkomende met de linker sympatische streng. prana. Deze rangschikking is in het hierbij afgebeelde figuur getoond. tejas. ongeveer zeventien graden breed. De zodiac is een gordel aan het hemelgewelf. “lucht”. De Apocalypse stelt deze twaalf krachten. het wordt met klem vermeld. Men noemt de stromen van de kundalini als mede de kanalen die ze volgen. “aarde”. vâyu.

de Stier. de Waterman. de Schorpioen. Aldus had men in de oudheid achtenveertig constellaties. en die in de volgorde aangeduid werden met de namen van de constellaties (sterrenbeelden) die er aan grensden: Aries. zoals op de volgende afbeelding te zien is. Libra. Tengevolge van de precessie van de equinoxen zijn de tekens van de ecliptica nu ongeveer één plaats ten opzicht van de overeenkomstige zodiacale constellaties. Scorpio. opgeschoven. Sagittarius. de Tweelingen. Aquarius. werd het schema van de zodiac ook nog toegepast om de betrekkingen die er tussen de macrocosmos en microcosmos bestaan te symboliseren. de Maagd. er zijn driehonderdenzestig graden in een cirkel. worden paranatellons genoemd. de Ram. Van elk van deze constellaties (sterrenbeelden) 14 . (De zodiac wordt ook in vier drietallen (“driehoeken”) verdeeld. Taurus. De constellaties die aldus met een teken verbonden zijn. de Boogschutter. of delen die uit tien graden bestaan. de Steenbok. Virgo. vuur en lucht. Leo. waardoor er zesendertig dekanaten ontstaan en aan elk dekanaat is een van de zesendertig sterrenbeelden. de Weegschaal. waardoor het mystische getal negenenveertig.gelijke delen verdeeld. die telkens genoemd werden. bovendien werd gezegd. aan ieder van hen worden drie tekens toegeschreven. toegekend. die zich ten noorden en ten zuiden van de zodiac bevinden. de Vissen. die als het ware vier zodiacs vormden. Gemini. Cancer. de Kreeft. water. Capricornus. drie luchttekens enz. Naast het astronomische gebruik. en Pisces. en men mag de zon en zijn planeten als een soort van centrale constellatie beschouwen. die de vaste zodiac vormen. de twaalf grotere Goden van het oude pantheon kwamen overeen met de twaalf dierenriemtekens en ieder van de zeven heilige planeten werd een “huis” toegewezen. Er zijn dus drie aarde tekens. dat elk teken een bijzonder deel van het menselijk lichaam beheerste. aarde. de Leeuw. die achtereenvolgend de naam van de vier gemanifesteerde elementen dragen. of zeven maal zeven ontstaat. Elk zodiacaal teken wordt in drie dekanaten verdeeld.

waaronder men de stromen van solair vuur moet verstaan. terwijl de psychische trances zelden de dierlijke. Bij de grove en sensuele mens. Het element aether wordt aan de Bestuurder van de Zon toegeschreven. de Upanishaden en andere oude geschriften het geval is. Wanneer men succes heeft in zijn meditatie. moet zich er ook noodzakelijkerwijze op voorbereiden teneinde zijn gedachten volkomen meester te worden en het vermogen ontwikkelen om zijn gedachten standvastig op een enkel idee of abstractie te richten. de AardeGod. dat ze een principe. In de Apocalypse wordt het Gebied van Vuur. het gehele stelsel vormt een symbolisch wezen. met de aan hen verbonden afdelingen. “de Rivieren en Bronnen” genoemd. en daarbij kan men zo men het wil in de staat van manteia. Voor zover bekend vindt men in de Babylonische overleveringen slechts vierentwintig paranatellons. kracht of hoedanigheid in de mens zelf symboliseren. in de Upanishaden wordt gezegd dat de kanalen (nadis) van de prânas zich van het hart uit vertakken. die onbezonnen probeert binnen te dringen in de adytum van zijn innerlijke God. Oceaan. zal nu een verdere uitleg van de werkzaamheid van het “slangenvuur” gegeven worden bij het telestische of vervolmakende werk. zijn aangewezen als Bestuurders van de Vier Gebieden. en slechts drie gebieden en Goden van de Elementen. of bij hem wiens denken bezoedeld is door slechte gedachten of verstrikt in geestdrijverij. dat overeenkomt met de Hart-streek. leidt tot de kennis van geestelijke waarheden (waarvan de 15 . die overeenkomen met de vier gemanifesteerde elementen. De neofiet die de “zuiverende deugden” verworven heeft. uitgebeeld op de sterrenhemel. en een vierde Gebied aan de VuurGod toeschreven. de heilige trance of zienerschap treden. dat de Babylonieërs al de achtenveertig constellaties die de Grieken kenden eveneens hadden. de God van de Oceaan en Bêl. De Zonne-God is het Zelf van deze grote “Mens” en de vier vierde-delen van de zodiac. Êa. Hemel en de Rivieren. een hemelse mens. zijn de somatische afdelingen van het gemanifesteerde lichaam van de Hemelse mens. en de vier Bescherm-Goden. tezamen met het opwekken van de speirêma en het overwinnen van de levenscentra. voordat hij het pad van de systematische introspectieve meditatie betreedt door middel waarvan de spirituele krachten tot ontwaken komen. ontstaat mogelijk de kracht voor het opwekken van de speirêma of paraklete. de HemelGod. Deze viervoudig gemanifesteerde Krachten staan natuurlijk in verband met de prâna’s. zal de heilige paraklete niet komen. en het is slechts voor die man of die vrouw mogelijk. De vier mantische toestanden zijn geen psychische trances of toestanden van een somnambule (slaapwandelaar). maar het is bijna zeker. hetgeen ook in de Apocalypse. de niet gezuiverde persoon. maar om een duidelijker inzicht in de practische en psychologische toepassing te geven. phrênische natuur overschrijden en gewoonlijk vergezeld gaan van een toestand van onbewustheid of halfbewustzijn. hetgeen een strikt celibaat en een absolute onthouding vereist. ze behoren bij de noetische geestelijke natuur. Vaardigheid in de noetische overpeinzing. en in elk stadium van de manteia wordt er een volledige toestand van bewustzijn en zelfbeheersing behouden. Anu. die een hoge staat van mentale en stoffelijke zuiverheid hebben bereikt. tevens moet hij leren alle andere gedachten volkomen uit te schakelen. Voorgaande beschouwingen behandelen de onderwerpen die men zeer beslist moet kennen voor het begrijpen van de verborgen zin van het Nieuwe Testament. Aarde.wordt gezegd. krachten die zeer sterk vernietigend zijn en nooit vernieuwend. Dit werk dient te worden voorafgegaan door de meest strenge en zuiverende discipline. kan slechts de lagere psychische krachten van zijn dierlijke natuur opwekken.

zodat van de ene incarnatie naar de andere door zijn geheugen meer of minder duidelijk. die een positieve en een negatieve stroom langs het ruggemerg vormen. ontstaat het verheven bewustzijn van de ziener. en wordt niet werkzaam voordat de idâ en pingala opgewekt zijn. Dit is de heilige trance. en het verkrijgen van bepaalde mystieke krachten. Wanneer deze twee stromen het zesde chakra bereiken. de gnostische kracht van de ziener boven alle zintuigelijke waarneming verheven – waarmede eeuwige waarheden gekend worden. 0-0-0 16 . of een onstuimige gewaarwording. en steeds wanneer hij in beweging komt door een afdeling heengaat (overeenkomende met een sympatisch ganglion) wordt hij begeleid door een hevige schok.wetenschap in de Gnôsis vermeld is). dat boven achter de neusgaten ligt. wiens mystiek “derde oog” nu zoals dichterlijk uitgedrukt wordt. hetgeen van de graad van de ontwikkeling afhangt. die ontstaat door de sterke toename van kracht – verhoogd “voltage” – totdat hij het coronarium bereikt en dan de Brahmarandra uittreedt. Aldus vormen de drie stromen een kruis in de hersenen. totdat het uiteindelijk resultaat bereikt is. volgens de lijn van de wenkbrauwen. en daarop gaan de twee aldus van de vier gereduceerde zintuigen op in het innerlijke. niet slechts gedurende één incarnatie maar door een groot aantal incarnaties heen. Dit telestische werk vereist vele jaren van onafgebroken inspanning. wanneer de hersencentra achtereenvolgens “opgewekt worden van de doden” door de slangenkracht. In het volgende stadium gaat het gezicht en het gehoor in één enkel zintuig over. In het beginstadium worden de zeven psychische kleuren gezien. Wanneer men door een bewust pogen de kundalini tijdens meditatie opwekt. “een venster in de ruimte” wordt. die in het Sanskriet “samâdhi” en in het Grieks “manteia” genoemd wordt. langs het ruggemerg opstijgen. de verkregen kennis herinnerd wordt en overgedragen. zelfs voordat de uiteindelijke bevrijding van de cyclus van reïncarnatie bereikt is. Deze trappen van zienerschap zijn echter slechts het begin van de telestische arbeid. In het volgende stadium worden. en tenslotte vindt het zijn hoogtepunt in de bevrijding van stoffelijk bestaan door de “geboorte van boven” wanneer het onsterfelijke solaire lichaam volledig gevormd is. en wanneer de sushumnâ met de hersenen in aanraking komt. en met dit ononderbroken geheugen en deze zekerheid van de kennis is hij in waarheid onsterfelijk. in de oude litteratuur van deze beide talen wordt er over vier van zulke trances gesproken. die op zijn beurt weer verdwijnt in de epistimonische hoedanigheid. en worden waargenomen door een zintuig dat noch gezicht noch gehoor is maar beide. kleur en geluid worden één. meest diepe zintuig van de gevoelszin. Reeds bijna in het beginstadium maakt het bewustzijn van de aspirant zich vrij van het sterfelijke. want de sushumnâ alleen kan niet opgewekt worden. wordt er geen aandacht aan de sushumnâ besteed. Gelijktijdig daarmede versmelten de psychische zintuigen van reuk en smaak tot één enkel zintuig. phrênische denken en verplaatst het zich in het onsterfelijke noetische denken. waarvan het hoogtepunt zoals reeds uitgelegd. hoewel deze de allerbelangrijkste kracht is. waardoor kleuren gehoord kunnen worden en geluiden gezien of in andere worden uitgedrukt. splitsen ze zich naar rechts en links. en wordt het denken op de twee zijstromen geconcentreerd. en dan gaat de sushumnâ die onderaan het ruggemerg start. de zeven spirituele geluiden gehoord in de gespannen en trillende aura van de ziener. de wedergeboorte in het onvergankelijke solaire lichaam is.

die er voor dienen om de juiste verklaring van de meer belangrijke symbolen te geven. Maar het bevat een serie van met zorg bewerkte puzzels. Door zijn bijzondere rangschikking en beknopte verklaringen is dit boek een model van precies litterair vakmanschap. waarvan sommige gebaseerd zijn op de numerieke waarde van bepaalde Griekse woorden. De Raadselen van “openbaring” In de nu volgende inleidende analyse zal worden aangetoond dat de Apocalypse een samenhangend symmetrisch geheel is. en wanneer men er een nauwkeurige studie van maakt is elke bijzonderheid op de juiste plaats vermeld. wordt ter wille van de duidelijkheid de oplossing van deze puzzels reeds in de inleiding gegeven. 17 . en omdat een uitvoerige verklaring daarvan de uitleg van het boek in zijn geheel genomen zou storen.INLEIDING TOT DE INWIJDING VAN JOHANNES (IÔANNÊS).

en het wordt de Pseudo-Ziener of valse leraar genoemd (pseudo-prophêtês). blijkt dat de puzzel slechts gedeeltelijk opgelost is. Iêsous. en zijn getal is 666. het heeft zeven koppen en tien horens. het phrênisch denken. In de Griekse taal worden getallen uitgedrukt door de letters van het alphabet en niet door wiskundige symbolen. de hoedanigheid is die heerst over een van de vier somatische afdelingen. maar in werkelijkheid is het slechts een gedeelte van en een aanduiding voor een zorgvuldig uitgewerkte puzzel. is de aanverwante term voor het lager denken of mens. met de poten van een beer en de bek van een leeuw. dat het Beest. Wanneer dit het gehele vraagstuk was. akrasia. de Nous. omdat een gehele serie van getalwaarden bedoeld is. en die gelijk gesteld wordt met Iêsous. zou het tamelijk eenvoudig zijn. “de Valse Propheet”. de getalwaarde van zijn naam is 333. “de archaïsche slang. waaruit afgeleid kan worden dat de drie andere beesten eveneens de heersers over de drie andere somatische afdelingen zijn. in het bijzonder beschouwd en in verband daarmede zegt de Apocalypse: “Hier is wijsheid (sophia): hij die het Nous heeft. arnion). (3) een rode draak met zeven koppen en tien horens. laat hem het getal van het Beest tellen. Er dient te worden opgemerkt. een in de Griekse filosofie veel gebruikte term voor het hoger denken of mens. die “de Duivel en Satan” is. Plato gebruikt voor dit principe het woord akolasia. Nu geeft het woord Iêsous de som 888. en (4) een beest met twee horens gelijk een Lam maar het spreekt als een Draak.In de Apocalypse zijn vier dieren-symbolen of beesten (thêria) duidelijk in het oog vallende dramatis personae: (1) een Lam (of “kleine Ram”. die de Duivel en Satan is”. Aldus is de numerieke waarde van hê phrên = 666. die “de Overwinnaar” wordt: (2) een beest dat overeenkomt met een luipaard.” De “wijsheid” van deze puzzel ligt in zijn eenvoud. geeft natuurlijk het juiste antwoord. welk woord het getal 555 oplevert. Het vierde Beest. die in zijn geheel zeer vernuftig opgesteld is. want de woorden “de Nous” (δνοϋς). dat dezelfde betekenis heeft en ook dezelfde getalwaarde. 18 . Wanneer men deze vier namen met hun getalwaarden in de vorm van een diagram plaatst. moet daarom overeen komen met de hoogste van deze. past geheel in de plaats van de heerser over de derde somatische afdeling. De rode Draak. Het Lam. die zeven horens en zeven ogen heeft. epithumia. zodoende is de getal waarde van een naam eenvoudigweg de som van de numerieke waarden van de letters waar de naam uit bestaat. Van deze vier wordt de Luipaard “het Beest”. de Phrên (ήψρήν). “sensualiteit”. want het is het getal van de mens. krijgt zijn plaats in de vierde afdeling als het generatieve principe.

de held van het Apocalyptisch drama is. en om dit in het diagram uit te drukken is het noodzakelijk het woord epistêmôn in te voegen. Hij mat de stad met het riet. de directe kennis (de epistêmê). die uit de hemel naar beneden komt. en haar muur. De beschrijving met zijn rijkdom aan details is voldoende om aan te tonen wat de stad werkelijk is. 20.Er is een plaats open gelaten waar in het diagram de betekenis van het kruis vereist wordt.000 delen door 7½. En hij mat haar muur. en wordt met poëtische verbeeldingskracht geschilderd als van een uitgelezen schoonheid. met zijn getalwaarde van 1. Verder wordt degene die dit hoger weten bereikt heeft. “de kronkeling van de slang”. twaalf fundamenten. “het solaire lichaam” . omhuld met de straling (doxa) van de Godheid. zijn numerieke waarde is 999. het is weggelaten omdat men het overtollig achtte – hetgeen slechts de onbetrouwbaarheid van een kwakzalverige vertaling aantoont. maar Iôannês heeft er omtrent de ware betekenis een afdoend bewijs aan toegevoegd door in de beschrijving een puzzel in te lassen op de volgende wijze: “De Godheid die met mij sprak. De spiraalvormige elektrische kracht. stauros.600 ook in xiv. (volgens) de maat van een mens. haar poorten. die alle in een werkelijk en soms in een betrekkelijk verband staan met de zodiac. Die vertaling geeft ook. de lust tot leven die tot generatie leidt. Het aldus volledig gemaakte diagram maakt de basis van de lering waarop de Apocalypse berust. en dat is de numerieke waarde van de woorden to hêliakon sôma. en een andere plaats voor de “goede slang”. die de getalwaarde 6 heeft).(Men vindt het getal 1. zoals de twaalfduizend stadia. volgt daar natuurlijk uit dat hij tot mijlen gereduceerd moet worden. twaalfduizend. hê doxa. 19 . wanneer de Overwinnaar het meesterschap over hen krijgt en in zichzelf. ook zou het niet in harmonie zijn met de twee andere getallen. maar de letters van die naam geven slechts de getalwaarde van 143. Als puzzel zou dat getal te doorzichtig zijn. solaire kleed wordt als een stad gesymboliseerd. welk woord de getalwaarde van 444 oplevert. de overwinnaar. dat is het getal van stadia uitgedrukt in Joodse mijlen.600. Daar de uitdrukking “bij stadia” έπίδταδίων aantoont dat de maat niet in stadia genomen moet worden. waar het dezelfde betekenis heeft. is de speirêma. is 777 (voor de letters τ wordt natuurlijk de letter (ς = 6) genomen. is reeds vermeld. het quotient wordt dan 1.) In de geautoriseerde vertaling is het voorzetsel epi. enz. de regeneratieve kracht. waar haar drievoudige uitstroming het kruis vormt. haar breedte en hoogte zijn gelijk. had als maat een gouden riet. van een engel”. (inbegrepen) de maat van een mens. in stadia. De stad is vierkant. de Duivel. twaalf poorten. moet zijn naam boven geplaatst worden. zo goed door Plato gedefinieerd. dat is. “op” niet vertaald. De “muur” van het solaire lichaam is zijn aura. uit die primordiale substantie. Nu ontstaat door de werking van deze kracht op de hersenen. het filosofisch gelijkwaardige woord voor christos.000. en haar lengte is even groot als haar breedte. dat is.. eenhonderdenvierenveertig elleboogslengten. of de hoogste graad van weten. de toegevoegde woorden maken de gehele passage zinloos. “honderdvierenveertig elleboogslengten. of “straling”. Daarom moet men 12. die in verband met de stad gegeven zijn. Dit onsterfelijke. de “slechte slang”. duidelijk welke lering handelt over de speirêma en het geven van zijn energie door de vitale centra. van een Godheid”. en omdat “de Overwinnaar”. om de stad te meten. De getalwaarde van het kruis. het monogenetische solaire lichaam. opbouwt. als ho nikôn. om het zo uit te drukken. zijn onsterfelijk voertuig.

de eerste en de laatste”. is alpha het symbool voor de goddelijke mens. die hij noemt “de maat van een mens. van pylê. om de zeer duidelijke reden dat het absoluut niet noodzakelijk is. Iôannês spreekt ook over het meten van “de stad. het kwadraat van twaalf. of Godheid. dat is van een Godheid”. “een opening”) de natuur voldoende aanduidt.een mens met uitgestrekte armen. voor zijn val in de stof. In de Upanishaden wordt het menselijk lichaam dikwijls dichterlijk de stad met twaalf poorten van de verblijfplaats van God genoemd. Van de stad wordt gezegd. dat ze kubisch gevormd is. omdat het woord “poort” (pylôn. In de formule. door er een andere alpha aan toe te voegen. er zijn twaalf openingen in het lichaam. en Ô(mega) is het symbool voor de volmaakte mens. die dan de vorm van een kruis aanneemt. hij geeft niet de maten van de poorten. die door de cycli van reïncarnatie gegaan is en het spirituele bewustzijn herwonnen heeft. Voor de oplossing van dit gedeelte van de puzzel is het slechts nodig om de kubus te ontvouwen. “Ik ben de Alpha en de Ô(mega).Daarom vermeerderde Iôannês het getal tot 144. die het menselijk lichaam voorstelt . haar poorten en haar muur”. 20 .

tot op zekere hoogte het gangbare model van het Griekse drama: hoewel in verhalende vorm. Philôn Judaios zegt (De Gigant.. en dringt door in de eerste principes van de dingen. de slaaf (doulos) van het ware Zelf. in elk toneel is een levendige tekening. en maakte van alles een harmonisch geheel. Eveneens is apocalypsis. i. de epoptês. De Apocalypse is. wat de litteraire bouw betreft. èn monologen èn dialogen en koren wisselen af met de handelingen van het drama. gemanifesteerde Godheid. de mystai of “gesluierden”. “boodschapper” in de plaats gezet van het woord daimôn. Sommige technische woorden die door de schrijvers van het Nieuwe Testament gebruikt worden. geestelijke werkelijkheden. de getuige voor de individuele Logos is. “zien” een woord dat technisch de inwijding in de Grotere Mysteriën aanduidt. zal in dit werk het woord . een woord dat zeer vele betekenissen heeft en die van het Griekse woord weergeeft. Sentimentele letterkundigen nemen in het algemeen aan. Hij overschrijdt de begrenzing van dit samenstel van stoffelijke en psychische begoocheling. de archetypische. terwijl hij al de bijzonderheden met pijnlijke nauwkeurigheid uitgewerkt heeft. terwijl Iôannês in de stoffelijke wereld. deze sluier. de “getuige” voor de universele Logos. van zijn eigen verlichte Nous. Aldus is het woord angelos.De Apocalypse volgt. In de ondertitel noemt hij het “de Inwijding van de Gezalfde Iêsous”. zijn onware vervangwoorden voor termen die in het oudere Grieks gebruikt zijn. een verslag over de inwijding van Iôannês zelf. zeer handig de symbolen uit het “heidense” Grieks en andere arcana met elkaar in verband gebracht. die symbolische verschijningsvormen zien. waar hij veel van zijn vreemdsoortige symboliek aan ontleende. “ontsluieren”. die voor de gewone symbologen volkomen onverklaarbaar is en hij heeft op vernuftige wijze termen aangevuld om de belangrijkheid van elk van de voornaamste symbolen te bevestigen. letterlijk. die aangenomen zijn met de bedoeling om de fabelachtige karakters van zijn drama aan de lezers voor te stellen en hen in een waas van geheimzinnigheid te hullen. bloemrijke verbeelding. Daar het nederlandse woord “engel” slechts de gedachte bij ons oproept van de theologische en populaire opvatting van een hemels wezen wiens verrichting in het heelal onbepaald en twijfelachtig is. die in de Mozaïsche geschriften engelen genoemd worden. zoals de titel aanduidt. het is natuurlijk in actes of scènes verdeeld. hoewel het slechts weinig onderscheidingsvermogen vereist om in te zien dat de beschreven verschijningen slechts kunstgrepen van de “Apocalyptist” zijn. en mystische schrijftrant gebruikt hij zeer bedreven. die werkelijk gezien zijn door “de Ziener van Patmos”. Als letterkundig ontwerp worden deze tonelen voorgesteld in de vorm van een serie verschijningen en in dezen heeft Iôannês de stijl van de Hebreeuwse zieners aangenomen. 21 . Hij ontwaart dat al de vormen en verschijnselen in de natuur slechts de buitenkant zijn en schaduwachtige symbolen geven van de eeuwige Ideeën van de verstandelijke wereld. dat de Apocalypse een optekening van verschijningen is. Maar Iôannês heeft met de stof die hij uit deze bron kreeg. een plaatseer vangend woord voor epopteia. eenvoudig de daimônes zijn. “de bedekking wegnemen”. en niet zoals ze schijnen. en dat bereikte hij door woord getallen en andere puzzels.angelos weergegeven worden door “Godheid”. buitengewoon systematisch en compleet. die het ware bedekt en verbergt. die de gehele schare van lagere goden. De werkelijke ziener. Vervolgens heeft hij zijn leringen zwaar gesluierd door middel van zijn symboliek. 253) dat de wezens. dat wil zeggen. Het zijn slechts de psychisch ingestelde mensen. krachten en essenties vertegenwoordigt. schouwt de dingen van de natuur en de bovennatuur zoals ze in wezen zijn.

sacraal ganglion. die al de sluimerende krachten van zijn innerlijke natuur tot ontwaken brengt. dat gedood (geïncarneerd) werd. In de korte inleiding op het drama wordt de Gezalfde Iêsous beschreven als de eerst-geborene uit de doden (de zieltogende innerlijke hoedanigheden). is het beheersende centrum van de levensverrichtingen van het lichaam. Deze steden worden in de Apocalypse in dezelfde volgorde gegeven als die van de chakra’s in de Upanishaden en wel als volgt: (1) Mûlâdhâra . het offer “Lam”. de sushumnâ. en tenslotte als de Overwinnaar verschijnt. (3) Manipuraka . over hem wenen en weeklagen. de heerser over de lagere krachten. Smyrna. een stad die bekend was om haar vervaardiging van scharlaken verfstoffen. Nu zullen bij zijn komst zij die hem verwondden. In de allegorie van het Nieuwe Testament zijn twee kruisigingen. beroemd om zijn tempel van Aesculapis. of carnevol. of de regeneratie in het solaire lichaam.Schijnbaar spelen verschillende acteurs hun rol in het drama van de Apocalypse. waarvan hij een prachtige beschrijving geeft. Dan heeft Iôannês “in de Adem”. sardine. De Logos verklaart dat de kandelaartjes de “Zeven Gemeenten in Azië” zijn en de zeven sterren hun Godheden. Hij is de held van. waarvan iedere stad door een of andere welbekend kenmerkend iets of eigenaardigheden waar ze om bekend was. Azië is het geboorteland van Iôannês en daarom is het een zinnebeeldige voorstelling voor het lichaam. mystisch “de Wereld-Moeder” genaamd. maar dat nu levend is door de aeonen heen. dat is in samâdhi. welke stad bekend was om haar vijgen-industrie. door de verschrikkelijke beproevingen van de zuiverende discipline en de telestische werken heengaat. een vleeskleurige steen. deels letterlijk en deels symbolisch. toch is er in werkelijkheid slechts één speler . de lunaire Godin en de Apocalyptische heldin tegelijk. de generatie van het stoffelijk lichaam. waardoor ze kracht ontvangen. de “veelborstige moeder”. en van de krachten die gebruikt worden bij alle vormen van psychische genezing. de maan beneden haar voeten” verschijnt. daarom is de naam een bedekte term voor het bloed en de bloedsomloop. Ephesos. een naam die doet denken aan de sardony. zijn eigen spirituele Zelf. de heilige trance een verschijning van de Logos. (2) Adhisthâna.de neophiet zelf. Sardeis. al de andere “dramatis personae” zijn slechts verpersoonlijkingen van principes. doet denken aan de somatische centra die ze vertegenwoordigt. die kleine wereld zo groot en geheimzinnig. en de andere bij de opstijging naar de geest. die zijn plaats temidden van de onsterfelijke Goden herwonnen heeft. Thyateira. epigastrisch ganglion. Hij ziet zichzelf heen en weer wandelen temidden van zeven kleine kandelaars (lampstandertjes) en houdt in zijn rechter hand zeven sterren. keel ganglion. krachten en elementen van de Mens. en verklaart van zichzelf dat hij het altijd-levende Zelf is. Dat wil zeggen. het stoffelijk lichaam. en de zeven centra of chakra’s in het lichaam voorstellen. dat ze achtereenvolgens de zeven Stralen van het Licht van de Logos (zijn zeven krachten). waardoor aldus op het vooruitstekende deel van de larynx 22 . een die betrekking heeft op de neerdaling van de ziel in de stof. wiens uiteindelijke bestemming het is om deel te hebben aan het goddelijke en onbegrensde universum. de vijg is een bij uitstek geschikt phallisch symbool. in het zelf lichtende pneumatische lichaam. Toch is hij door hen gekruisigd op het kruis van stof. het vaderland van de ziel. hoedanigheden. die in de Apocalypse als de “Vrouw bekleed met de Zon. en de enige speler in het drama. (4) Anâhata. Pergamos. prostatisch ganglion. een stad die beroemd was om haar grote tempel van Diana. hart ganglion. (5) Vishuddhi. en de zeven Gemeenschappen (groepen of ganglia) zijn aangeduid door de namen van Aziatische steden. de zelf-vervolmaakte Mens. de epigastrische of solaire plexus. die de regeneratieve kracht verpersoonlijkt.

dat geacht werd het soevereine middel te zijn voor de genezing van pijnlijke en zwakke ogen. Philadelphia. Het volgende symbool waar we mee te maken krijgen is een rol (“boek”). hoewel extra-zodiacaal. en de “glazen zee” is de ether die in het “mystieke oog” van de ziener klopt. Het offer-Lam. Deze symbolen vertegenwoordigen de vier hoofdtekens van de zodiac. wordt er gezegd dat ze elk zes vleugels hebben. Laodikeia. caverneus ganglion. In werkelijkheid zijn de Zôa de vier gemanifesteerde Krachten van de Logos. Esoterisch bezien is het eenvoudig het menselijk lichaam: het is “van binnen en op de rug beschreven”. en daarom beschrijft Iôannês de opening van het zesde centrum (mûlâdhâra. de noetische Zoon. de natuur en het gedrag van elk centrum wordt aangeduid: een bijzonder aspect van de Logos wordt door elk van hen vertegenwoordigd. en vormen het zogenaamde kruis van de zodiac: Leo. de neophyte die het 23 . een verkleinwoord van zôon “een dier”. en “goed verzegeld met zeven zegels” welke zegels de zeven voornaamste chakra’s zijn. Hier heeft Iôannês een eenvoudige kleine puzzel gemaakt door het gebruik van overtollige symbolen en door de volgorde van de krachten om te keren. die getroond in de hemel is. “een klein dier”. met zijn vier zevenvoudige krachten. of pijnappelklier. die hij aan Iôannês dicteert. die nader aanduidt welke geestelijke resultaten “de Overwinnaar” bereikt heeft en die hem dan ten deel valt na de overwinning van elk chakra. Toch zegt hij later in zeer duidelijke taal. waarvan ieder van hen zes vleugels heeft. Daarom worden de zodiacale tekens zôdia genoemd en de vier belangrijkste zijn de zôa. een stad die herhaaldelijk door aardbevingen verwoest was. een goede en een slechte hoedanigheid wordt aan elk centrum toegeschreven en een beloning of een prijs wordt beloofd. bekend door het maken van het zogenaamde “Phrigische poeder”. daarna beschrijft hij vier Zôa (“levende wezens”). en de zeven Adems voor de troon en eveneens gelijk aan de hoogste zevenvoudigheid. hetgeen betrekking heeft op het sympatische en cerebrospinale systeem. coronarium. Deze schijnbaar ingewikkelde verzameling lost zichzelf eenvoudig op in de Nous. Deze vleugels zijn hetzelfde als de vierentwintig Ouden. Het woord zodiac (zôdiakos) is afgeleid van zôdion. Want de “hemel” in de Apocalypse is niet de “hemel” van de profaan. De constellatie Aquila. de Mens en de Arend. (6) Ânjâ. waarbij de kleinere het eerst en de grotere het laatst genoemd worden. wanneer de kundalini het zesde centrum bereikt wordt de kracht buitengewoon sterk. waarvoor ook zeven Adems (“geesten”) en een kristallijnen zee zijn. De Logos zendt aan elk van deze Gemeenten een boodschap. dat in de hersenen gezeteld is. (7) Sahâsrara.genaamd “Adam’s appel” gezinspeeld wordt. dat zoals aangenomen mag worden de “oogzalf” is dat door Iôannês vermeld wordt in zijn boodschap aan deze zevende Gemeente. Taurus. het “derde oog”. rijst gelijktijdig met Schorpio. die de îdâ en pingala bij dit centrum tot hun hoogtepunt brengt) als zijnde vergezeld van een “grote aardbeving”. met zijn vier zevenvoudige krachten. de archetypen van de Vier “Beesten” wier natuur als de heersers over de vier somatische afdelingen reeds besproken is. Daar deze Zôa zevenvoudig zijn. de Stier. Aquarius (Waterman) en Schorpio. dat de Zôa meer zijn dan de Ouden en direct in rang na de Logos volgen. de hemelse wereld die door hen verondersteld wordt ergens in de verre diepten van de ruimte aanwezig te zijn. De vier Zôa zijn de Leeuw. In de volgende verschijning wordt de Logos getoond. Hij plaatst vierentwintig Ouden rondom de troon. en wordt er dikwijls voor in de plaats gesteld. de Arend.

die de brandpunten van de tattvas zijn. Mercurius. en dat is ook volkomen juist. de Boogschutter. te beginnen met de mûlâdhâra: Saturnus. Deze rangschikking is meer in bijzonderheden in de onderstaande figuur te zien. Het verband tussen de zeven planeten en de twaalf tekens van de zodiac wordt in de volgorde gegeven volgens Porphirios en wordt door alle oude en moderne autoriteiten nagevolgd. dondert een van de vier Zôa.hetgeen gesymboliseerd is omdat hij zeven horens en zeven ogen heeft. de Oorlogs-God. voordat de “ida” en “pingala” het voorhoofd bereikt hebben en dan start hij vanaf het eerste centrum. en die onder invloed van dezelfde planeten staan. Maan. dat overeenkomt met het onderste einde van het ruggemerg. de zodiac toegepast op de microcosmos. zoals in de exoterische zodiac afgebeeld wordt. aan zijn berijder is een groot zwaard gegeven. “een van de zegels”. Dit is Sagittarus. Mars. het huls van Mars. Iôannês start aldus de stroom van kundalini bij het tweede chakram. Wanneer ze geopend zijn. want de sushumnâ staat geen kracht af.opent de zegels (wekt de chakra’s op) achtereenvolgens. en kracht om vrede van de aarde weg te nemen. en staat niet. Jupiter. Daarom vermijdt hij om het het eerste zegel te noemen. volgens de afbeelding ligt de mens in een cirkel. Er komt een rood paard tevoorschijn. Er verschijnt een wit paard. veranderen ze echter in zodiacale tekens. Wanneer het Lam een van de zegels opent. Dit is Schorpio. de mens. Bij de opening van het derde zegel. dat wil zeggen mentale krachten van handeling en waarneming . zoals in de figuur voorgesteld is. en Zon. maar zegt hij. terwijl de overblijvende tekens met de vijf prânas in verband staan. en dan telt hij de andere in de volgorde waarop ze geopend worden. Wanneer het tweede zegel geopend wordt zegt de tweede Zoon. 24 . rechtop. Volgens dit zodiacale schema strekken de zeven tekens met hun planeten zich langs de cerebro spinale streek uit en komen ze overeen met de zeven chakra’s. In de Sanskriet werken stemmen de planeten ook overeen met de zeven chakra’s en wel als volgt. Venus. “Kom!”. “Kom!”.intuïtieve noetische bewustzijn bereikt heeft . zijn berijder heeft een boog.

of het kan een plotselinge dood betekenen . De vier paarden komen overeen met de vier Zôa. waarin geboorte. ”geelachtig”) paard en zijn berijder is Dood. schijnbaar het einde van de wereld. waarmede het teken de Kreeft correspondeert. door honger en dood. en daarom wordt gezegd dat Hadês tezamen met de Dood rijdt. Wanneer het vierde zegel geopend is. gaat de sushumnâ langs het ruggemerg omhoog en beïnvloedt de hersenen. is zijn overeenkomende chakra. want ida en pingala buigen naar rechts en links bij het voorhoofd. de epithumetische natuur. De neophiet die voor deze beproeving niet voorbereid is. van de bliksemstraal. is het grote “lunaire” chakra. dat is) vanwege de getuigenis die zij hielden. die op de rode draak gezeten is. Dit is Virgo. in de vorm van de ramp bij een aardbeving. worstelende tegen een onbeschrijfelijke vrees en angst. Woorden zijn niet in staat om een juist beeld te geven omtrent de doorleving van de neophiet van zijn eerste ervaringen. Het vijfde zegel dat geopend wordt is het caverneuze ganglion. Deze 25 . zijn berijder heeft een weegschaal in zijn hand. Virgo verschijnt later in het Apocalyptisch drama in de rol van de vrouw in scharlaken. Maar hier is ze verbonden met een hoger centrum dat te maken heeft met het psychische bewustzijn. waarmede het teken Capricornus correspondeert (overeenstemt). een kruis in de hersenen. de prâna’s. die de gevolgen van deze machtige kracht opwekken: het is alsof de aarde ogenblikkelijk tot niets verkruimelt. “Kom!”. maan en sterren van de hemel weggevaagd werden. en slechts de sushumnâ die bij het sacrale ganglion start bereikt het coronarium. Er komt een zwart paard tevoorschijn. de laatste van de centra die opgewekt moeten worden. wanneer ze verkeerd geleid wordt. in termen van cosmische verschijnselen. wordt de naam “Dood” veelvuldig toegepast op de fysieke. “Kom!”. om met het zwaard te doden. verval. Hoewel Leo in de Zodiac aan de Kreeft voorafgaat. en door de wilde beesten van de aarde. Zowel in het Nieuwe Testament als ook in de Upanishaden in andere mystieke litteratuur. en zon. het coronarium. vergezeld door Hadês. Er verschijnt een “vaal” (Chlôros. Toch veroorzaakt de invloed van de twee stromen bij dit punt een gedeeltelijk ontwaken van de lagere centra in de hersenen. Op deze wijze tekent Iôannês in levendige kleuren. zodat hij zichzelf plotseling vond als een ontlichaamde ziel alleen in de zwarte afgrond van lege ruimte. Wanneer dit chakra ontwaakt is. Want het is door de atrophie (afsterven) van deze noetische centra dat de mens de getuigenis van de spirituele waarheden verloren heeft. waar de stromen zich in tweeën splitsen. In haar aanzicht van de slechte maagd is virgo “een koningin en geen weduwe”. Het zesde zegel dat geopend wordt is de sacrale plexus. zoals eveneens de vier beesten met de vier somatische afdelingen overeenkomen. en in dit punt vormen de herrijzende “solaire” krachten. hun is macht gegeven over een vierde deel van de aarde. Het zesde centrum Ânja. kan een falen slechts een korte periode van een ledige onbewustheid tot gevolg hebben. en dit wordt door Iôannês in een kleine vernuftige allegorie omtrent de onrustige geesten (zielen) van degenen die geofferd waren (geatrophieerd. de Weegschaal. zegt de vierde Zoon. ontbinding en dood heersen. Dit is Libra. begeerten en hartstochten van het psycho-fysische bewustzijn de aarde verwoesten voor zover zij overheersen.want deze vitale elektrische kracht heeft al de vernietigende eigenschappen. en de slechte gedachten. het astrologische teken dat verband houdt met de baarmoeder.zegt de derde Zoon. generatieve wereld.

zijn gedachten worden een leger en voeren hem weg als een gevangen slaaf”.000 van de Upanishaden. die de koren in dit bedrijf zingen. die met de somatische afdelingen overeenkomen. van hen wordt gezegd dat het degenen zijn “die uit het grote oordeel tevoorschijn komen”. Iôannês noemt het psychische het “derde”. en een overheersende Godheid. die met hun op schorpioen 26 . in zijn voorafgaande incarnaties weer tot ontwaken. Maar deze menigte van de “bevrijden”. die de Godheid van de afgrond is “en de sleutel tot zijn krater of opening heeft. die met palmtakken wuiven en een lofzang voor de troon zingen.een aantal dat dikwijls in mystieke geschriften gebruikt wordt om een onbepaald aantal aan te geven . die de zegelring van de levende God draagt. Het zevende zegel is het coronarium. de vijfde. ze zijn niet een volksmenigte buiten hem. De eerste vier hebben betrekking op de vier somatische afdelingen. “de geboorteplaats van de zon” – hetgeen zeer natuurlijk is. Aldus verschijnt bij het vijfde trompetgeluid “een ster gevallen van de hemel op de aarde”. hij opent de krater van de afgrond en daaruit komt een sprinkhanenzwerm van centauren tevoorschijn. omdat hij in waarheid een aspect van die “Zon”. waarvan er vier aan de uithoeken van de aarde staan. het Nous is. en de vier winden regeren. van alle naties en volkeren van alle talen. de zee. de “Moordenaar”. wit gekleed en zuiver. De twaalf stammen zijn eenvoudig de twaalf zodiacale tekens. waarmede de eerste vier trompetgeluiden overeenkomen. zoals op ieder van de vier gebieden toegepast wordt. Ze worden hoorbaar.000 als aantal op. en het is nu het lagere psychische bewustzijn dat tijdelijk verlamd is of in een toestand van buiten werking. en de hemel.en zo krijgt hij een totaal van 144. die zich in ontelbare kleinere krachten splitsen. Hier regeert de Stilte waaruit de zeven spirituele “stemmen” of geluiden tevoorschijn komen. Door het oproepen van de wonderbaarlijke vermogens van zijn geestelijke ikheid brengt de Overwinnaar al wat goed was. maar gewoonlijk geven ze 72. Daarna wordt een grote menigte gezien. en reageren op hen. dat het huis van de Zon is. de rivieren en bronnen. “hij die volkomen vernietigt”. noemt hij “weeën”. stijgt van de vijfde richting in de ruimte omhoog. die het symbool zijn voor de twaalf krachten van de Logos. en wiens naam is Apollyôn. De resultaten die door de drie overblijvende trompetgeluiden veroorzaakt worden.solaire krachten schildert Iôannês als vijf Godheden. daarom schrijft Iôannês een verduisterend of vernietigend gevolg aan de trompetgeluiden toe over de aarde. die verschillende getalwaarden voor de nadis die zich in de hersenen verzamelen aangeven. zijn de bevrijde elementen in de aspirant zijn eigen natuur. wanneer de chakra’s in de hersenen tot ontwaken gebracht worden. de ontzaggelijke ellende van voor eeuwen gebonden te zijn aan het wiel van geboorte. Dit “grote oordeel” is reïncarnatie.000 uit de stammen van de kinderen van Israël. vermenigvuldigt hij deze met 1. waarmede het zodiacale teken Leo overeenkomt. Zijn zonden zullen hun stemmen verheffen gelijk de jakhalzen lachen en snikken na zonsondergang. of het dubbele aantal van 72.000. Iôannês houdt zich echter aan het zodiacale schema: daar elk van de tekens van de zodiac weer in twaalf kleinere tekens onderverdeeld is. maar volgens de laatste hebben de nadis een ontelbare hoeveelheid vertakkingen. Met zijn zegelring zegelt hij 144. waarvan gezegd is: “Zijn ondeugden zullen hem overmeesteren en hem naar beneden sleuren. Deze zijn de nadis uit de Upanishaden in de microcosmos. mooi en waarachtig. aldus het fysieke bewustzijn buiten beschouwing latend. In deze toestand van telestische meditatie is het stoffelijk lichaam reeds in een toestand van trance.000 . waarvan de uitslag voor de niet gezuiverde neofiet een zeker falen betekent. omdat ze zeer moeilijke beproevingen met zich mede brengen. Iôannês beschrijft deze mystieke geluiden figuurlijk als trompetgeluiden die achtereenvolgens door de zeven Godheden gegeven worden.

die inderdaad bitter zijn voor de lagere mens. om het als een schone lei aan de inscriptie van de waarheid aan te kunnen bieden. die het opeet. die zich overgeeft aan onwerkelijke theologie. en de twee getuigen zijn idâ en pingala. De rol symboliseert de esoterische instructies die hij ontvangen heeft. zal onvermijdelijk falen in zijn mystische meditaties. dat zichzelf manifesteert in de vorm van een emotionele aanbidding van onwerkelijke. en de volgende trompetroep. De adytum – de tempelholte of tempel waarin de Godheid op de troon zit . mooi. in een wolk gehuld. is de bedoeling klaarblijkelijk dat de “grote stem” van de Logos. zal hij buiten de illusies van tijd treden. die een symbool zijn voor de ontelbare krachten van het Nous. Dit vijfde trompet-geluid heeft betrekking op het zinnelijk denken. De sterke Godheid schreeuwt op een wijze die aan het gebrul van een leeuw doet denken. dat is: de openbaarder van geheime waarheden. Iôannês is betreffende deze zeven donderslagen zeer terughoudend. die dikwijls tegen het exoterische geloof van de massa’s ingaan. zij zijn de vier gemanifesteerde prana’s. Dan daalt een “sterke” Godheid. die de vierde-delen van het jaar. met een regenboog rondom zijn hoofd. de geluiden waardoor de hogere krachten opgewekt worden. de bodemloze kuil van de hartstochtnatuur. Wanneer de zevende trompetroep geuit wordt. “de troon van het Beest” belevendigt. welke vereisen dat alle gedachtevoorstellingen en vooroordelen uit het denken gebannen moeten worden. begint hij de mysterie-leringen. weerkaatst wordt door de zeven klinkers. . de zetel van het epithumetische bewustzijn. of het altaar van de Godheid en de “twee getuigen” van de sterke Godheid het Nous. Achter de coulissen wordt terloops een uitleg gegeven van de adytum. en wat genoemd zou kunnen worden het psycho-religieuze bewustzijn. die zijn denken niet volkomen van deze pseudo-religieuze illusies bevrijd heeft. de vijfde. maand. zijn gelaat is lichtend gelijk de zon. dat in het sympathische zenuwstelsel. mentale voorstellingen en afbeeldingen van de Godheid – de lagere fase van godsdienst. hij is udanâ. bijgeloof. fanatisme en vervolging. en dit is aan de ziener verboden om op schrift te stellen. en hoewel het honigzoet in zijn mond is. Na deze zesde trompet roep worden de vier Godheden die aan de rivier Euphratês gebonden zijn. en in waarheid de “moordenaar” van alles wat zuiver. “de geloofwaardige en waarachtige”. en zijn voeten gelijken op pilaren van vuur. en zeven donderslagen uiten hun stemmen. dag en uur beheersen. de Apocalyptische “rivier Euphrates”. het “derde oog” van de ziener. maakt het zijn buik bitter. De bevrijding van deze krachten wordt gevolgd door het ten tonele verschijnen van een leger van krijgslieden. Deze “ster” is Lucifer. toverij. terwijl de sushumnâ de derde getuige is. neder uit de hemel.is de zevende van de noetische centra. die de zeven klinkers in één is. schoon en waar is.De beginneling. de ongemanifesteerde goddelijke kracht. Wanneer hij zich van het volgende noetische centrum meester gemaakt heeft. Deze beschrijving pan hem toont zeer veel overeenkomst met die van de Logos. de “heilige onuitsprekelijke woorden” te ontvangen. de zesde houdt verband met de cerebrospinale as (het ruggemerg). Dan wordt hem gezegd dat hij een leraar moet worden en leringen moet geven. losgelaten. is er een 27 . gezeten op paarden met leeuwekoppen en slangentaarten. waarvan zoals Paulus zegt het de mens niet toegestaan is ze te onthullen. Op dit punt van de heilige trance waarbij de neophiet het noetische bewustzijn bereikt heeft. De Godheid geeft een kleine rol (boekje) aan Iôannês.gelijkende staarten de mens hevige kwellingen doen ondergaan. Daar de Griekse taal echter slechts één woord (phônê) heeft voor de beide woorden “stem” en “klinker”. want zij verlangen het met wortel en tak uitroeien van de epithumetische natuur. de solaire heersers van de vier seizoenen. de gevallen “zoon van de morgen” – het verlaagde psychische denken van de mens – die inderdaad de heerser over de grondeloze diepten van begeerte is. “tijd zal niet meer zijn” en “het God-mysterie zal volmaakt zijn”.

Hier eindigt voorlopig de heilige trance. want hij heeft twee hoornen gelijk het Lam. Michaêl en zijn mede Voornaamste-Godheden (archangeloi). In de vorm van het aanbidden van een blinde 28 . neem u in acht. Uit deze bron ontstaan de meeste “visies” van godsdienstige dwepers en de stoffelijke manifestaties die door sommige spiritistische media opgewekt worden. Vervolgens wordt het Beest (het lager denken) beschreven. waar ze drie en een half jaar gevoed wordt. dan gaat hij in gevangenschap. elke sterke hartstocht of emotie het kan ontbinden of vernietigen. maar wanneer gij tanha verslaat. de Gids van de Zielen en Inwijder in de mysteriën. voor zoverre het de grovere zaken van de stoffelijke wereld betreft. terwijl hij zelf Hermês is. De Draak en zijn Godheden worden van de hemel terneder geworpen door Michaêl en zijn scharen. gaat hij toch door met zijn vervolgingen op het lager gebied. de epithumetische natuur. maar wordt weer levend. Gabriêl enz. Hij heeft deel aan de natuur van elk van de andere beesten. in barensnood verkerend geeft ze geboorte aan een mannelijk kind. toch te danken is aan de generatieve zenuw-aethers. zegt Iôannês veelbetekenend: “Wanneer iemand tot gevangenschap leidt. en in een meer algemene zin is het de bron van het emotionele element in de exoterische godsdiensten. De rode Draak. nadat de aanleg van het solaire lichaam begonnen is. is het solaire lichaam in dit stadium nog niet geboren. Deze wil om te leven. of het zogenaamde godsdienstige vuur. het verzinnebeeldt de drang naar zinnelijk bestaan. dat het symbool is voor het generatieve principe.aankondiging van een koor. zeer lage vorm van psychisme dat. Want. Een van zijn zeven koppen (de zeven overheersende begeerten) is verslagen of afgehakt. wanneer iemand met het zwaard zal doden. Ze symboliseert het Licht van de Logos. hoewel het niet noodzakelijk sensueel is. de ark onthullend. Dit betekent dat. Raphaêl. zijn de Heersers over de zeven heilige planeten. en dat gedurende de eerste helft van de inwijdings-cyclus (hier wordt er zeven jaren voor genomen) het geboren wordende lichaam als het ware in de geestelijke wereld verblijft. dan moet hij met het zwaard gedood worden”. de mystische bewaarplaats waarin de “tafelen” geplaatst waren. maar het wordt tot de troon van de Godheid opgenomen. probeert haar kind te verslinden. herleeft het verlangen. welke drang er de oorzaak van is dat de ziel weer gaat incarneren. De adytum is geopend. nauwkeurig uitgedrukt. waarop het verbond van de Godheid met de mens geschreven was.. Maar hoewel de Draak uit de intellectuele natuur verdreven is. Daarop volgt de Vrouw gekleed met de Zon. dat het denken nu gezuiverd is van de schandvlek van onzuivere gedachten. het ware Zelf. Iôannês kan echter in de allegorie moeilijk de meer nauwkeurige. van welke hij met nadruk in de Apocalypse genoemd wordt. en in een ritueel is gezegd: “Dood de liefde om te leven. en heeft de magische krachten van het Beest. Dit wordt in de Boeddhistische literatuur “tanha” (de trishna uit de in het Sanskriet geschreven filosofische werken) genoemd. spreekt gelijk de Draak. dit hartstochtelijk verlangen naar zinnelijk leven is volgens Plato de boetedoening. dat de Godheid. en daarop volgt een strijd in de hemel. dat in werkelijkheid berust op eert subtiel soort van erotiek. de Wereld-Moeder. dat is de oorspronkelijke kracht substantie waaruit het solaire lichaam – haar “mannelijk-kind” gevormd wordt. maar minder kiese mysterie-voorstelling van de Eleusiniaas gebruiken. terwijl de sushumnâ-kracht op haar “plaats” in het stoffelijk lichaam of “woestijn” verblijft. en de Vrouw vlucht in de woestijn. Hij wordt de Pseudo-Ziener genoemd. Zijn vals zienerschap is een bepaalde. Omdat dit principe de mens in de ban van reïncarnatie houdt. dat wil zeggen. een kroon van sterren en staande op de maan. maar begint het slechts met zijn ontstaan. Uriêl. Hoewel de aspirant dit verlangen ogenschijnlijk vernietigd heeft. anders zal het weer uit de dood herrijzen”. wanneer hij in de fijnere gebieden van bewustzijn treedt en de psychische rijken van bestaan waar gaat nemen. zichzelf gevonden heeft en door de aeonen heen regeren zal. Dan verschijnt een beest.

De overwinning van de hartcentra wordt voorgesteld door een oogst-scene. Wanneer wit licht door een heel dun plaatje zilver valt lijkt het violet. dat moge onder de aandacht gebracht worden van hen die hun aandacht richten op de overpeinzing van de navel. en het ander geformuleerde gedachte die haar levend kracht verloren heeft door concreet te worden. Door de Kundalini aldus te verplaatsen. 1) In Sanskriet werken wordt de navel (epigastrische plexus) gewoonlijk als de Zetel van de Kundalini Shakti aangegeven. maar het is des niet tegenstaande incorrect. waarin zeven Godheden hun rol spelen. de phrên. en met de sikkel oogst hij de “opgedroogde” vruchten van de aarde. van deze tien krachten wordt gezegd dat ze de functies van het stoffelijk lichaam beheersen. en dit . de heerser over de hoogste van de vier somatische afdelingen.emotionele impuls. Alchemisch wordt lood als verlaagd zilver beschouwd. 29 . die. en er worden vijf onder-winden aan hen toegevoegd.de “beeltenis van het Beest” . Hij is de Logos.een oogst die gewoonlijk niet erg overvloedig is. Met hem zijn vele maagdelijke begeleiders. of Spirituele zelf. hoewel in werkelijkheid te verheven om die naam op hem toe te passen. 3) Een dun gouden blaadje schijnt groen bij doorvallend licht. als een voorspel tot de volgende acte van het drama een nieuw zegelied zingen. die bij een nauwkeurige indeling een van de vier beesten is. gespannen en trillende op de aanraking van zijn ware Zelf. De zesde Godheid. stimuleert het het lager denken. Het ene symboliseert zuiver vloeiende intuïtie. De neophiet is nu als het ware gelijk een lier geworden. In de later verschenen Sanskriet werken wordt over de prâna’s alleen gesproken als de vijf levenswinden. omdat hij het Nous is. In de natuur wordt het bijna altijd gebonden met zwavel gevonden. en Vyana met Apas. en de ichchhâ Shakti tussen het sacrum en de prostaat ingedeeld. die uit de adytum van de Godheid komt. waarvan al de losse snaren van zijn psychische natuur gespannen en gestemd zijn. Hier staan eveneens weer vier van de zeven in verband met de vier somatische afdelingen. of Beest. De vijfde Godheid is gelijk “de zoon des mensen”. 2) Alchemisch wordt kwikzilver als “levend goud” beschouwd en goud als “gedood kwik”. om een afbeelding van zichzelf op het scherm van het mentale te projecteren en die illusoire voorstelling te aanbidden. maakt men de onjuistheid dat Apâna overeenkomt met Prithivi. bij de begeleiding van vele lieren. De getalwaarden van de Namen Daaropvolgend verschijnt het Lam weer.is de antropomorfische God van de exoterische godsdienst. dat de hogere aspiraties en idealen van de psychische natuur assimileert .

en gaan rond door het solaire lichaam – een proces dat gelijkt op de voeding van het foetus. waarvan hij de één afschildert in de vorm van een hemelse maagd. zichzelf tot een drievoudig systeem bepaalde en voorzichtig schreef. Het is een complex (samengesteldheid) van emoties (gevoelens). en wanneer het vat getreden is. hoewel het in de omgangtaal en in de gewone letterkunde een uitdrukking is voor iedere hevige aandoening. gelegen tussen de rationale natuur (verstandelijkheid) (to logistikon) en de irrationale (redeloze) (to epithumêtikon). hetgeen echter weinig slechter is dan de uitdrukking die nu gebezigd wordt. het aurische ei is. “tot op de teugels van de paarden 1. het volledige viervoudige systeem. of wellust. maar veranderen het in “vurigheid. maar terwijl Plato. het solaire lichaam: de krachten die van het hart uitgaan. en verhoogt thumos tot het energie gevende beginsel van de laatste. een andere betekenis. en werpt de rijpe druiven in het grote wijnvat van het vuur (thumos) van de Godheid. die een symboliek en allegorische voorstellingen gebruikt.. toorn. komt er geen wijn maar bloed uit. zoals b. de onmogelijke uitdrukking “toorn van zijn toorn” op zou leveren. eer. de twee symboliseren ieder voor zich de goddelijke wedergeboorte en de menselijke voortbrenging in de stoffelijke wereld. wanneer die verder uitgewerkt wordt. toegenegenheid. Aldus wordt de Vrouw in de woestijn gevoed. De wijn van de aarde mag men beschouwen als de wijn van de zuivere emotionele natuur. Ze keren weer door de chakra’s terug. (de noetische natuur).600 is dat van to hêliakon sôma. het solaire lichaam is als het ware ook in een foetale toestand. dat het resultaat van hun theorie. Zodoende komt thumos overeen met Erôs. wanneer. of in die van de Apocalypse. Iôannês de woorden dusdanig verbonden heeft. de liefde-god. en het getal 1. (“in het conflict van de ziel staat thumos aan de zijde van het rationele principe” (verstandelijk denken)). die er practisch gelijk aan is. Nu weer het woord orgê. Volgens Plato is Thumos het energiegevende beginsel aan de ziel.v. doordringen en kleuren de aura. Met deze twee Erôtes uit de Griekse mythologie geeft hij ook zijn twee Aphroditês. en hij verklaart dat het niet een soort van begeerte is. achting. hij gebruikt phrên voor het beginsel tussen de psychische en de noetische geaardheid. of het gevoelsleven. zoals: waarheidsliefde. de Goddelijke liefde. die bekleed is met de zon en de andere als een prostituée gekleed in scharlaken. dat door de werking van deze stromen in de hartcentra met een oranje of gouden kleur overvloeid wordt. terwijl het grote wijnvat van God’s vuur. De paarden zijn de vier somatische afdelingen. en in het geheel niet een gewone aandrang tot boosaardigheid of wrok. buiten de stad (het stoffelijk lichaam). vertalen het woord met toorn of gramschap en maken het synoniem met orgê. heeft het in de terminologie van de 30 . sympathie. wiens ranken liefde sympathie en devotie zijn. Maar het woord heeft in de Platonische filosofie. gebruikt Iôannês. betrouwbaarheid. of Goddelijke begeerte. Er dient te worden opgemerkt dat het woord thumos hier vertaald is als “vuur”. buiten de stad. Terwijl nu deze Godheid het Nous als intellect vertegenwoordigt. terwijl ze voor de ziel zijn onsterfelijk en verheerlijkt gewaad weeft. fierheid.600 stadia ver”. aangeduid door veelomvattende voorstellingen. “de toorn van haar overspel”. enz. Zoals het woord thumos in de Apocalypse gebruikt wordt. drift”. en wier ooft de wijn van geestelijke verheffing voortbrengt. die voor de gewone mensen onbegrijpelijk zijn. maar in de technische esoterische betekenis bestaat de wijn uit de kracht-stromen die overeenkomen met het cerebrospinale zenuwstelsel. waarvan de omgekeerde weerkaatsing in de dierlijke natuur Erôs is. De geleerde herzieners of correctors van de “geautoriseerde” vertaling. boosheid enz. is het eveneens een energiegevend scheppend beginsel. weerkaatst de vijfde Godheid het aspect van de Logos als Erôs. zoals op twee plaatsen het geval is. die werken van een meer populair soort schreef.oogst de wijn van de aarde. en geven er een gouden kleur aan.

waarin het een aanduiding is voor de bevruchtende kracht of de voortbrengende kracht in de natuur. De vierde Godheid giet zijn schaal op de zon uit. Na een zegelied.en het verwijderen van elke overblijvende ondeugd of psychische onzuiverheid uit de andere centra. nu nadat de vier somatische afdelingen gezuiverd zijn. Het woord is afgeleid van ύργαν. (Ch. maar. Hier geeft Iôannês weer toe aan sarcasme. schaduw. zoals het geval is bij planten en vruchten door hun sap. Dit is de somatische afdeling waarover het Beest de heerser is. de Mysterieriten die uitgeoefend werden bij de aanbidding van Bakchos. Al de onverbeterlijke elementen in het lager zelf van de mens worden nu uitgeworpen. en veroorzaakt een pijnlijke kwelling op de mensen die het teken van het Beest droegen en zijn beeltenis aanbaden. en ze worden een soort van wezen buiten hem. de polloi. “de thumos van de Godheid”. dat het middelpunt is voor het denken van de gemiddelde mens. 6) “Want zij vergoten het bloed van de toegewijden en zieners. XVI. want hij laat de Godheid van de wateren (De Nous dat de leiding over dit gebied heeft) van de profanen zeggen. vóór ze in het geestelijke rijk treedt. “uitzetten (door inwendig vocht)”. Wanneer “het bloed van de Logos” de mysterische centra van het hart echter doordrenkt. en wordt vervangen door de “wijsheid van boven”. Dan volgt de overwinning van de generatieve centra (de geslachtsdrift). en zijn wateren worden opgedroogd om het pad voor de heersers te effenen die uit de geboorteplaats van de zon tevoorschijn komen. “baren”. eindigt “de kennis van beneden” met de grootspraak en het snoeven over zichzelf. nemen aldus na de 31 . zinspelende op de zeer versterkte werking van de hersenen in dit stadium. want zij hebben het verdiend”. en alle schepselen die zich er in bevinden sterven. “opzwellen (door hartstocht)”. Elk overblijfsel van hartstocht en begeerte is verwijderd. en van dezelfde. wordt nu de vernietiger van deze waanvoorstellingen en van de psychische centra waar zij uit voortvloeien. En van de vier Zôa geeft hun zeven gouden schotels (Phialai. en gij hebt hun bloed te drinken gegeven. ondiepe plengschalen) die de scheppende kracht van de Logos bevatten. die eerst bevrijd werden aan de rivier Euphratês. elementen die door de ziel verworpen worden. en zij worden bloed. het cerebrospinale systeem (het centrale zenuwstelsel). Het gevolg van de uitstorting van de scheppende kracht is de uitroeiing van de voortplantingscentra . De eerste vier Godheden beïnvloeden achtereenvolgend de vier somatische afdelingen. komen zeven Godheden uit de adytum te voorschijn. een gebruikte woordspeling op het woord axios. De tweede Godheid giet zijn schaal in de zee uit. De zesde Godheid giet zijn schaal op de Euphratês uit. en het straalt verzengende hitte uit. het wordt gelijk bloed.daarna blijven slechts drie somatische gebieden over . of spook van de dode persoonlijkheid voortleven. redeloze gevoelens en emoties. die vele geestelijke leraren en hervormers vervolgd en ter dood gebracht hebben. wortel komt het woord orgia. is het Beest onttroond. dat door de overwinnaars van het Beest gezongen wordt. zodat zijn rijk zich vrijwel over al de zogenaamde involutionaire. de profanen. De kracht. De eerste Godheid giet zijn schaal op de aarde uit. onder welker invloed de lagere psychische natuur pseudo-devotionele illusies. De derde Godheid giet zijn schaal in de rivieren en bronnen uit. en wiens onderdanen bezocht worden met pijnen en smarten. De vijfde Godheid giet zijn schaal op de troon van het Beest uit. De troon van het Beest is het grote sympatische zenuwstelsel. “verdienstelijk” en ook “zeer aanzienlijk” of “achtenswaardig”. en voortaan is het Nous de oppermachtige heerser. Deze zijn de vijf “solaire” Godheden. het volk. zoals na de dood van het stoffelijk lichaam al de slechte psychische. stoffelijke en psychische functies uitstrekt.Mysteriën een meer technische betekenis. en dwaalbegrippen of misvattingen opwekt. het phrênische (lager) denken. en hun werk is om het regeneratieve werk te beëindigen. Ze zijn verhevener en meer luisterrijk gekleed dan de drie zeventallen die aan hen voorafgingen. in de phantasmale (schimmen) wereld als een schijnbeeld. wiens koninkrijk daardoor verduisterd wordt.

en daar de vrouw op hen gezeten is wil dat zeggen dat de zeven voornaamste begeerten gedurende het stoffelijk bestaan er door de zeven chakra’s heen energie aan afgeven. en toch Is hij. “Het is volbracht of beëindigd”. en hij wordt vernietigd. betrekking hebbende op de inwijdingsrite. die de Vrouw schraagt wàs en is niet. die geen ander bezielend beginsel heeft dan haat en wellust en die gedoemd is in de lagere cosmische elementen te ontbinden. Zijn zeven koppen zijn zeven bergen. In het Vierde Evangelie. die zijn. het stoffelijk lichaam. De zevende Godheid giet zijn schaal in de lucht uit (de aureola). is de laatste uiting als tetelestai gegeven. en zit eveneens op de Draak . en de esoterische betekenis “Hij heeft zichzelf ingewijd (vervolmaakt)” weergevend. De Draak. Aldus beschrijft Iôannês dit afschuwelijke gebeuren in zijn allegorie: hij ziet komende uit de monden van de Draak. het epithumetische principe. 4 “geboren uit een vrouw”. en verblijven daar als een ophoping van slechte en kwade krachten en onzuivere bestanddelen. “worden” en is dikwijls in de eerstgenoemde zin in Het Nieuwe Testament gebruikt. Dan wordt uitgelegd. Zijn tien hoornen of vijf paar hoornen 32 . Ze zit op de “vele wateren”. of “beëindiging” (telos) en. de steden van het volk (de centra voor voortplanting) worden overwonnen. De geautoriseerde vertaling geeft de verwrongen vertaling. De draak zelf is een achtste. de nieuw-geboren Ingewijde. en zijn lot is in de lagere werelden te ontbinden. De Vrouw heeft dezelfde betekenis als Babylôn. en de ander is nog niet gekomen. Deze behoeven niet noodzakelijkerwijze direct op elkaar te volgen. dat er zeven heersers (koningen) zijn. het Beest en de Pseudo-Ziener drie onreine geesten. en in de zevende zal hij zijn uiteindelijke vrijheid krijgen. die “geesten van demonen” zijn en die al de slechte krachten verzamelen en monsteren voor de laatste grote slag voor de komst van de Godheid.geestelijke hergeboorte van de mens – hetgeen de dood van zijn vleselijke natuur betekent. “Het is geschied”. moet hij nog een korte tijd wachten. een kwaadaardige demon vormend. maar hier op deze plaats spreekt Iôannês heel openlijk over de nieuwe geboorte. een soort bijproduct van de zeven. want hij is de begoocheling van sensueel leven. en grote hagel (de psychische condensatie of neerslag van de aurische substantie) valt. die door de Vrouw in scharlaken en de vurige rode draak. hoewel het gezuiverde stoffelijk lichaam de hem toebedeelde tijd voortleeft – deze uitgedreven elementen een gestalte aan in diezelfde schimmenwereld of Tartarus. omdat de enige incarnaties die tellen. die op kikvorsen gelijken. maar de reeks van gebeurtenissen wordt onderbroken door achter de schermen te zien. waarin de aspirant de ware heerser over zijn lagere aanleg en neigingen is. dat de Overwinnaar. Het is nu in het hoofdbedrijf van het drama. het geïncarneerd bestaan. de grote stad. gesymboliseerd worden. hetgeen neerkomt op een terloopsgedane verhandeling over de geheimen van stoffelijk bestaan en de beginselen van de begeerte. een is. en wanneer hij komt. de ontgoochelende zinnelijke waarnemingen die altijd datgene schijnen te zijn. Babylôn (het stoffelijk lichaam). Wanneer het gebezigd wordt om de betekenis “het is geschied” aan te duiden. zou het twijfelachtig Grieks zijn. wat ze niet zijn.want ze stelt microcosmisch hetzelfde beginsel voor als de zee het macrocosmische doet. op een wit paard verschijnt. waarin de nieuwe geboorte allegorisch als de kruisiging uitgebeeld wordt. de grote psychische zee van sensueel leven. zoals Galatians IV. “hij is geboren” (gegone). en in een meer algemene betekenis. de Apocalyptische ingewijde heeft in dit geval vijf achter de rug en bevindt zich in zijn zesde. waarvan vijf omgekomen zijn. wordt driedelig. De geestelijke geboorte wordt in het Apocalyptisch drama vergezeld door een algemene ontreddering en een opnieuw ordenen. Maar gignesthai betekent “geboren zijn”. Ze worden koningin genoemd. want hij is het phantoom dat zich na de uiteindelijke zuivering vormt. en de getroonde God kondigt aan. De inwijdings-cyclus breidt zich over zeven incarnaties uit.

de dichter. en hem een grote opgewektheid geven. en gelooft dat er schade ontstaan is door de waarheid te verdoezelen. maar absoluut zuivere onderwerp te ontkennen. die betreurenswaardige voorbeelden zijn van een buitengewoon intellect dat samengaat met de grofste geestelijke domheid. en de bevrijding van de knellende banden van stoffelijk leven. de aardse Aphroditê. hetgeen allemaal betrekking heeft op de volkomen onderwerping van het stoffelijk lichaam en zijn krachten. de heersers over de vier hemelstreken en de vier tijdverdelingen. “kunstenaar”. membrum virile. Dan volgt een reeks van bekendmakingen. maar noodzakelijke uitweiding. Nu zou het totaal onmogelijk zijn de Apocalypse te verklaren en dit delicate. “hij treedt het wijnvat van de voortbrengende energie van de Godheid”. positieve kennis of waarachtige wetenschap). (Pyrotechnist . daarom wordt gezegd: het vlees van de Vrouw in scharlaken te verslinden en haar door vuur te vernietigen. betreffende welk onderwerp zelfs de meest mededeelzame uitleggers van de esoterische filosofie altijd zeer terughoudend geweest zijn. vandaar de tien. Na deze lange. en daarop en op zijn dij is zijn titel als absolute heerser gegrift. en heersen zij voor een uur met hem. te behandelen. Deze bijzondere. zijn mantel is bloed getint. gezeten op een wit paard. die los van de epistemonische kracht staan: (epistemonisch: Grieks epistêmonikos betrekking hebbend op wijsheid. Elk van hen is zowel positief als negatief. Zij zijn solaire krachten. kan werken op het bewustzijn van het psycho-intellectuele zelf. “ambachtsman”. hoewel noodzakelijkerwijze zeer in het kort. maar hier. die het onschuldige kind zijn overvloeiende levenskracht schenken. vermaningen en jammerklachten. die bij de opening van het eerste zegel. Aldus “hebben zij één doel”. waarvan de hogere functies bij de normaal ontwikkelde mensen van de huidige menselijke rassen bijna volledig in slaap zijn. op het gebied van de dierlijke levenskracht. kunstenaar. maar daar de schrijver gekant is tegen alle ongepaste geheimhouding. In de allegorie is er sprake van twee maal vallen. overeenkomende met de twee kruisigingen. geven zij hun energie aan de begeerten en hartstochten. “als Overwinnaar tevoorschijn kwam en dat hij mag blijven overwinnen”. de scharlaken prostituée. wordt de actie van het drama weer hervat: de Overwinnaar verschijnt. voelt hij zich gerechtvaardigd door het onderwerp openlijk en zonder terughoudendheid. de psychische en spirituele krachten). (het pituitaire lichaam (de slijmklier) en het coronarium inbegrepen). intuitieve filosoof en religieuze 33 . Bovendien dient te worden opgemerkt dat de Overwinnaar bier het zwaard van Mars heeft.Grieks pyr. “vuur”. toch is het slechts door deze hersenorganen. en voorzien de Draak van zijn kracht. bevatten de menselijke hersenen bepaalde centra of samenstellingen. die de slechte Virgo is. en die daarom in Het Nieuwe Testament en andere esoterische geschriften “de doden” genoemd worden. en op het witte paard van de Boogschutter rijdt. Er zijn inderdaad mensen (en die zijn er altijd geweest). et passim). Aldus wordt aangetoond dat de geïncarneerde Logos in direct verband met de laagste centra staat. die zich op het laagste gebied van het Nous bevinden en de vier Zôa. Deze slaaptoestand van de fijnere organen van de hersenen verhindert echter niet een zeer hoge ontwikkeling van de gewone intellectuele hoedanigheden. 2. die alle betrekking hebben op de val van Babylôn. dat het Spirituele zelf van de mens. Zoals iedere practische “pyrotechnist” weet. bedoeld wordt de phallos. maar in het individu dat gehoor geeft aan zijn begeerten een volkomen vernietiging teweeg brengen. verzachtende woordenkeus is gewoon voor het oude Testament (Genesis xxiv. Het zijn de krachten. een term die gebruikt wordt door middeleeuwse “vuur-filosofen” voor degenen die bedreven zijn in het gebruik van de occulte “vuren”. Het woord “dij” (mêros) is een verzachtend woord. zijn overschaduwende God. en technitês. Maar wanneer we met het ware genie te doen hebben. het adhisthâna chakra.stellen de vijf prânas (levenswinden) voor.

waarin de onbevlekte ontvangenis en ontwikkeling van de zelf-geboren geestelijke mens plaats vindt. die als een periode tussen de incarnaties liggen. De duizend jaren. Voor zover het Apocalyptische drama betreft is nu met de Draak afgehandeld. Hij ziet tronen en degenen die er op zitten. dat “Licht van de Logos” dat in letterlijke zin de scheppende kracht van de Logos is. die het gevoelslichaam negatief beïnvloeden. wanneer er een zuiver en deugdzaam leven geleid wordt. die met de telestische arbeid zou willen beginnen.occulte liefhebbert. waar. De Draak is echter voor een duizend jaren gevangen gezet. de paraklêtos van het Nieuwe Testament. hetgeen wil zeggen dat de verworpen elementen van de dierlijke natuur van de mens tot hun elementale rijk terugkeren van waaruit zij voortgekomen waren. ook is het geboden al zijn gedachten steeds streng te controleren en een positief gericht denken op te bouwen). Om het mystieke “pad” te volgen. Tenzij hij vervuld is van de verhevenste aspiratie. de gebieden van werkelijk bestaan. moet de aspirant zichzelf stoffelijk. dat hij in de innerlijke werelden gaat schouwen. en degene die slechts in het pseudo. Ze worden in het meer van brandende zwavel geworpen. geleid door de edelste filosofieën. terwijl voor de neofiet. want na elke incarnatie gaat het ego door een zuivering of “oordeel”. dat de Overwinnaar nog één incarnatie door moet maken en er nog niet in geslaagd is de epithumetische natuur geheel te vernietigen. De Overwinnaar en zijn schare worden door het Beest en zijn volgelingen tegengewerkt. terwijl in het geval van de ziener (hier wordt niet de psychische helderziende bedoeld) de hogere hoedanigheden dusdanig ontwikkeld zijn. een volkomen celibaat de eerste en absolute vereiste is. hoewel hij er in zijn volgende en laatste aarde leven korte metten mee zal maken. jaloersheid e. de monogenês. Hij doet dit door het als een visioen te beschrijven. Hij vindt het noodzakelijk om eerst een verklaring in het algemeen te geven over wat met de ziel na de dood en tussen twee incarnaties plaats vindt. de gewaarwording tien maal zo sterk is. het slachtoffer worden van de slechte invloeden van de onwerkelijke wereld. die in waarheid “van boven geboren is”. “beantwoorden aan de honderd jaren die voor de leeftijd van een mens gerekend worden”. Maar wanneer de hersenen volledig ontwikkeld zijn en hun ware werkzaamheid onder invloed van de bekrachtigende werking van de speirêma hervatten. Dit is het proces van regeneratie en bevrijding. verder is het noodzakelijk altijd het gevoelslichaam zuiver te laten voelen. opwekken. hebzucht. en zichzelf de sterkste discipline oplegt.mysticus van heilige zuiverheid. en er wordt een oordeel over hen uitgesproken. (de taak om zichzelf tot geestelijke geboorte te willen brengen). haat. wanneer men in de eerste plaats het stoffelijk lichaam een juiste voeding geeft en dus vegetarisch leeft. dat wil zeggen. Daar er een directe en nauwe verwantschap en overeenkomst tussen de heilige centra in de hersenen en de lagere procreatieve centra bestaat. dat in alle mythen en symbolen van de grote wereld-godsdiensten van de oudheid behandeld wordt. Alles wat hij in het 34 . of zijn ziel te gronde richten door de onreine praktijken van phallische losbandigheden – zoals zelfs heden ten dage bij duizenden misleide mensen het geval is. dan worden de hersenen een androgyn orgaan.a. zal zijn intellect slechts verlagen met de kinderachtigheden van psychisme. hier evenals in het visioen van Êr. zoals Plato het uitlegt. zodat de duizend jaren. mentaal en psychisch volkomen zuiver houden. is de mogelijkheid op succes zeer ver verwijderd. waarna hij voor een korte tijd weer in vrijheid gesteld wordt. zijn slechts een uitdrukking voor de schijnbare tijd die op het geestelijke gebied doorgebracht wordt. (Noot van de vertaler: Dat kan slechts dan gebeuren. is er een gedeeltelijke ontwaking van deze centra. volgt daaruit dat ware geestelijkheid slechts dan bereikt kan worden. Ze worden als het ware in de grote smeltkroes van de natuur geworpen. men moet dus geen gevoelens van hartstocht. maar Iôannês geeft nog een korte verhandeling over het toekomstige lot van de Draak. en in de daarop volgende strijd worden het Beest en de Pseudo-ziener gevangen gezet. De oordelen zijn een aantal na de dood.

groter dan al de Goden. want hij is het volmaakte Zelf van de Mens. aldus deelt hij de “tweede dood” met hen. terwijl hij zelf in het meer (de poel) van vuur en zwavel geworpen wordt. stoot de ziel al de lagere hoedanigheden die in zijn wezen aanwezig zijn. en dan komt de lagere natuur van de mens weer tot werkzaamheid. epistêmôn. en dan worden de lagere aandriften weer kinetische impulsen in het innerlijk van de mens. wordt nagezien. worden al de negatieve hoedanigheden weer aangetrokken. maar de zee. dus weer tot de bouw van het mentale. die tijdens zijn verblijf op aarde onderdrukt en verslagen waren. het sensuele bewustzijn op het lager 35 .slechts om zijn krachten verteerd te zien door het goddelijke vuur. hoger dan de aarde en de hemel.voorafgaande aarde leven gedaan heeft. en de hogere gedachten. dat wordt in de allegorie beschreven als de herleefde zielen. Dan verschijnen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. die in het denkvermogen gestorven waren. want tijdens zijn regeneratie is de ingewijde door een analoog proces gegaan als dat zich bij de dood voordoet. voordat de uitademing van het hemelse tijdperk. de chaotische “achtste sfeer” waarin het scheppende vuur als materiaal voor toekomstige aeonen. . weer plaats vindt. weer tot leven en regeren met de Christos (het Nous dat nu verlicht is. dat er tussen ligt. Weer terugkerend van deze algemene uitlegging tot het bijzondere geval van de Draak in het drama (en aldus overgaand tot de toekomstige tijd). zuivert en dit wordt de “tweede dood” genoemd. worden levend en worden zoals Iôannês herhaalt “geoordeeld ieder en allen volgens hun werken”. dat de mens opnieuw gaat incarneren en zich dus met een stoffelijk lichaam bekleedt. gezuiverd en de hartstochtcentra zijn er uit verwijderd.) Maar het stoffelijk lichaam van de Overwinnaar is niet dood. De veroordeelde elementen van de stoffelijke en psychische naturen (“Dood en het Ongeziene”) worden in de poel van vuur geworpen. (Noot van de vertaler.Hij somt de cyclus van al zijn incarnaties op en oordeelt over al de elementale krachten en hoedanigheden van zijn samengestelde natuur waaruit zijn verschillende persoonlijkheden in het verleden opgebouwd geweest zijn “volgens hun werken”. maar worden weer kinetische impulsen. dat de latente intuities. dat zijn het subjectieve en het objectieve bewustzijn van het Nous op hun eigen gebied. wordt’ de “eerste resurrectie” genoemd. Ze zijn latent aanwezig totdat het Ego zich weer met een stoffelijk lichaam bekleedt. omdat het van het lichaam bevrijd is). van wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten – en hun plaats werd niet meer gevonden. De ziel zelf is zuiver lichtend en het licht dat de mens in zijn wezen opgebouwd heeft. (dat wil zeggen. Al deze. verklaart Iôannês dat deze Tegengestelde bij de uitademing van de duizend jaar weer in vrijheid gesteld zal worden en al de slechte krachten zal monsteren om een aanval op de geliefde stad te doen . en daarom ondergaat hij een oordeel dat gelijk is aan dat wat op de geëxcarneerde ziel toegepast wordt. het hylisch vuil van elke cyclus. Er verschijnt een grote witte troon. Maar de rest van de doden (de gedachten en emoties die slechts op de vleselijke natuur betrekking hebben) worden niet levend. De val van Babylôn stelt in figuurlijke zin de dood van de vleselijke natuur voor. Aldus komen de zielen van hen die onthoofd zijn. Wanneer de mens sterft. wordt een wezenlijk deel van zijn zielebestaan – al het negatieve wordt echter afgestoten. aandoeningen en aspiraties). omdat zij de getuigenis van Iêsous hadden (het Nous). Dit tot leven komen van de meer edele elementen in de menselijke natuur. waarin het Beest en de Pseudo-Ziener reeds gezonden zijn. maar van groter strekking en belangrijkheid. Wanneer het moment komt. en de Godheid die er op gezeten was. het is onderworpen. astrale en stoffelijke lichaam over gaat. en van hen die het Beest niet gediend hadden. wanneer het ego de lagere persoonlijkheid weer uitademt. “de doden” in de drie lagere werelden. Die komen dus in het zielebestaan niet tot leven. van zich af.

wanneer men een zuiver ontledende studie maakt. De Eerste Logos (logos endiathetos. De maten van de stad en haar muren zijn reeds uitgelegd. of luister (hêdoxa). hij heeft een opaliserende glans. Ling.) De Twaalf Krachten. Aum”. deze zijn de twaalf krachten van de Logos. de regeerder van de cosmische krachten. het Goddelijk Denken. (b) Het Licht van de Logos. door achter de coulissen te zien. de voor altijd verborgen GODDELIJKE TEGENWOORDIGHEID. het onsterfelijke solaire lichaam. In vroegere tijden was de zodiac onderverdeeld in afdelingen die ieder tien graden waren. ieder van de twaalf tekens bestond uit drie decanaten. Toch is de opbouw van het drama in werkelijkheid niet ingewikkeld. ze werden decanaden genoemd. de GODDELIJKE LIEFDE. het is de “muur” van de stad. en aan ieder van deze zesendertig onderafdelingen was een extra zodiacale constellatie toegewezen. gesymboliseerd door de Hemelse Maagd. de oorspronkelijke. waarvan vijf noetisch (solair) zijn en zeven substantief (lunair). (Ze doen van zich uitstromen. dat zijn volle schoonheid. waarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van de Ram aangebracht zijn. Zoals Philôn Judaios zegt (De Confus. gesymboliseerd door de Overwinnaar. komt nu neerdalen uit de hemel. Kom gij. tezamen met het raadsel van haar cubische vorm. II. De God. of cosmische krachten). III. gesymboliseerd door de Twaalf Zodiacale Constellaties. de diepere betekenis kan niet begrepen worden. De muur van de stad heeft twaalf fundamenten. die achtereenvolgens op de vier gebieden van bestaan geëmaneerd worden.. een van de meest verbazingwekkende allegorieën. compleet en samenhangend is de Apocalypse. de Zon. Zo begrijpelijk. en. de GODDELIJKE SUBSTANTIE. Zijn veelheid van bijzonderheden en herhalingen van symbolen hebben alle pogingen om het door middel van empirische methoden te analyseren verijdeld. de zonnemantel van de Godheid. die er tegelijk mee opkomt en weer mee onder gaat. en heeft twaalf poorten (de openingen van het lichaam).gebied heeft opgehouden te bestaan. “Aum. als Geest-Stof zijn ze in essentie één. De heilige stad. de Maan. de stammen zijn in vier drietallen. 267) de Logos is de Archê. geestelijke typen van de twaalf cosmische krachten. waarop de structuur rust van al datgene wat gemanifesteerd is. en de exoterici hebben het eveneens bij het verkeerde eind gehad door hun onvermogen het hoofddoel van het drama te kunnen onderscheiden van de uitlegging die gegeven wordt. slechts begrepen kan worden wanneer alles in zijn gehele verband gezien wordt. een paranatellon. hoewel sommige van hen verschillende rollen vervullen. immanente gedachte). waaruit voortkomt: (a) De Tweede Logos (logos prophorikos. overeenkomende met de vier hemelstreken. negenenveertig. en met de namen van de twaalf stammen van Israël (de zodiacale tekens) op de poorten gegrift. Aldus eindigt de Apocalypse van Iôannês. pag. De twaalf krachten. zelfs in de mooie afwerking van bijzonderheden. geven achtenveertig cosmische krachten. allereerste stof. Deze aureola is zelflichtend. want in symbolische taal uitgedrukt is de “grondlegger” van alle dingen de geest. Deze zijn de enige uitvoerders in het Apocalyptisch drama. Deze 36 . Archê. geuite gedachte). ooft door de hand van een mens geschreven. en zijn de karakters die er in uitgebeeld worden niet talrijk. tezamen met de Archê-Logos. gehuld in haar stralenkrans. en aan de poorten twaalf Godheden (de twaalf grote Goden van de Zodiac. I. ∆. de verdere bijzonderheden die er betrekking op hebben zullen op de juiste plaats in het commentaar nader worden toegelicht. O Goddelijke Gedachte! De genade van het Goddelijk Denken zij met de heilige toegewijden.

maar zij vertegenwoordigen slechts de zeven aspecten van de Zon. waaraan de Apocalypse zich getrouw gehouden heeft. twaalf in de Zodiac en drie groepen van twaalf er buiten. de 37 .achtenveertig constellaties. De extra zodiacale constellaties. Draco. tezamen met de Zon beschouwd als het middelpunt geven samen het getal negenenveertig en maken het stellaire schema van de zodiac voltallig. Cetus. Men dient echter wel te bedenken dat deze de werelden en krachten van de microcosmos. De “dramatis personae” en de rangschikking van de scènes zijn in onderstaande diagram geschetst. De zeven heilige planeten spelen hun rol in het drama. Medusa en Crater zijn zeer prominente karakters in het drama.

die ook “een holle rietstengel” (kalamos) genoemd wordt. het Nous en de vier verstandelijke hoedanigheden. het altaar en hen die daarbinnen aanbidden” gemeten worden. (2) de Rivieren en Bronnen. en op elk van hen staat de vijfvoudige groep in verband met de Zon en de Rectoren van de Vier Hemelstreken van de Ruimte. en het zevental is onderverdeeld in een drietal en een viertal. dat ze voor het geval van de mens dooreengestrengeld zijn. De ene kucht. De 38 . hoewel hij in werkelijkheid een uitdrukking voor de drie vormloze gebieden is.. geeft symbolisch de caduceus weer. het vijftal wordt onderverdeeld in één en een viertal. de twee slangen die er omheen gestrengeld zijn stellen de ida en pingala voor. Wanneer men deze indelingen in de vorm van een diagram gelijkend op een maatlat schrijft. moet men het zo zien. De twaalf krachten die aan elk van de vier gemanifesteerde gebieden hun energie geven. en daar de twee driehoeken het conflict tussen de geestelijke en dierlijke principes uitbeelden. zoals uitgebeeld is in het zodiacale schema. en aldus ingesloten binnen in het aurische plêrôma. of de goddelijke sythese: De vier gebieden van bestaan worden in de Apocalypse voorgesteld door: (1) de Hemel. waarmede “de adytum van de Godheid. en de zevenvoudige groep heeft betrekking op de maan en haar zevenvoudige tijd-perioden. wat zich in de menselijke ziel afspeelt. zijn. die in het Ptolemeïsche systeem de vijfde wereld genoemd wordt. De “roede”.mens. ontstaat de riet gelijk een staf. zeven en negenenveertig krachten. (3) de Zee en (4) de Aarde. de hoogste hemel of sfeer. de drie wordt weer onderverdeeld in één en twee. op verschillende wijze de Logos en zijn vier gemanifesteerde krachten symboliserend. sushumnâ. wordt de drie. en stelt de suhumnâ nadi voor. het “volmaakte vierkant”. worden in een vijftal en een zevental verdeeld. terwijl deze vier door de Lucht omgeven worden. maar de hof die buiten de adytum is – de lagere triade wordt uitgeworpen: Deze “meetlat” kan op leder van de vier gemanifesteerde gebieden worden toegepast. enz.

Het overblijvende gedeelte van het boek dient er voor om een nadere uitleg. De tijd van het ontkiemen van het zaad. of het samengestelde elementale zelf. het verwijderen van onzuivere gedachten uit het denken. (2) het geschal van de zeven trompetten. (6) de strijd in de psychische wereld. omschrijving en verklaring te geven. In algemene zin komen de vier overwinningen die door de LogosZon behaald worden overeen met de vier jaargetijden. dat is aangetoond in enkele van de vele overeenkomstigheden op de volgende pagina. Van deze zeven acten hebben vier betrekking (de overwinningen van de chakra’s) op de vier somatische afdelingen en de andere drie op de mentale. de overwinning van de generatieve centra. psychische en aurische hoedanigheden. de overwinning van de zeven hoofd centra van het sympathische zenuwstelsel. het uitbotten van de knoppen en ontluikende groef. dat eindigt met de “overwinning van de chakra’s” en de geboorte van het solaire lichaam veroorzaakt. (3) de strijd in de hemel. het begin van de geestelijke herleving. waarvan de afloop is in de uitdrijving van de Draak en zijn Godheden. komt in alle gevallen overeen met de Archê-Logos. Lente. het energie geven aan de noetische centra. de opening van de zegels. die eindigt met de ondergang van de drie beesten. en (7) het laatste oordeel. of centrale zenuwstelsel. die in werkelijkheid een viertal is met een overheersende kracht. het trompetgeschal dat de zonachtige 39 . (5) het uitgieten van de zeven plengoffers. Bij de opschriften van dit commentaar wordt echter een enigszins verschillende indeling aangenomen. de opsomming van de gehele cyclus van aarde-levens. de overwinning van de zeven hersencentra. de overwinning van de zeven hartcentra.vijfvoudige groep. of het gebied van verfoeilijke krachten. Het drama bestaat uit zeven acten: (1) de opening van de zeven zegels. Op de volgende pagina is een tabellarisch overzicht gemaakt van de vier acten die betrekking hebben op de overwinning van de centra die betrekking hebben op het proces van regeneratie. is Voorjaar. (4) de oogst van de aarde en haar wijngaard. dat wil zeggen. dat wil zeggen. de uitroeiïng van de van buiten af komende spookachtige demon. genaamd “Harmagedôn”.

is Herfst. en al zijn andere karakters zijn Planeten. mystisch herboren is als het Christus-kind. Het verduidelijkt zijn onderwerp met het felle licht van de bliksem. het seizoen van gestage groef en het zich haasten tot rijpheid. en herhaalt het met de stem van de Oceaan. prijzen de sterre scharen hem als de schepper van het universum. De Aura Het Oude Universum De Aarde Acte I 7 zegels Boogschutter op wit paard Acte II 7 Trompet roepen Het derde gedeelte van de aardse Vegetatie verbrand Het derde gedeelte van de levende wezens in de zee Het derde gedeelte van de Rivieren en Bronnen wordt Het derde gedeelte van de Zon. Noetische Centra 5. het onophoudelijk geruis van zijn “vele wateren”. de Aarde. de Zonne-God van een nieuw goddelijk jaar. getuigt van het rollen van de donder. Psychische Centra 3. het aeon van de vergoddelijkte mens. is Winter.intellectuele hoedanigheden tot ontwaken brengt. totdat de terugkerende zon de dagen langer doet worden. het oogsten van de aarde en de wijngaard. is Zomer. de tijd om de vruchten te plukken en te verzamelen. legt de nadruk op de schok van de aardbeving. Zijn held is de Zon. dat dit mystieke drama uitgedrukt is in termen van natuurlijke verschijnselen. de brandende zon die soms het tere groen verzengt. het jaargetijde van zuiverende vorst en koude. die overheersen. In het eerste luisterrijke koor van Constellaties die de troon van de ZonneGod omringen. deze ruime spreektrant over de natuur. terwijl het in scène brengen de Hemel. Cerebro spinaal Syteem 7. Het handhaaft steeds deze cosmische taal. Sterren en Sterrenbeelden. Phrênische Centra 4. Creatieve Centra 2. “de eerste hemel en de eerste aarde 40 . Sympatisch systeem 6. toch verdwijnt dat universum bij de voortzetting van het drama. de opening van de hartcentra. de Rivieren en de Zee omvat. Overeen komstig heden 1. Maan en Sterren verduisterd De krater van de afgrond geopend Acte III 7 Oogsten Aeonische tijdingen aan degenen die op de aarde wonen Val man Babylon Aangekondigd aan hen die haar wijn Veroordeling van hen die het Beeld van het Beest aanbidden Solaire Godheid Verschijnt een Sikkel hebbend De overrijpe Oogst is Verzameld De Wijn is geoogst Acte IV 7 Plagen Plengoffer uitgegoten in de Aarde Plengoffer uitgegoten in de Zee Plengoffer uitgegoten in de Rivieren en Bronnen Plengoffer Uitgegoten op de Zon Plengoffer Uitgegoten op de Troon van het Beest Plengoffer Uitgegoten op de Rivier Euphratês Plengoffer Uitgegoten in de Lucht Het nieuwe Universum Een nieuwe Aarde De Zee Krijgsman op rood paard Geen Zee meer De Rivieren en Bronnen Weger op zwart paard Geen smart meer De Hemel Dood en Hadês op vaal paard Zielen van de Doden onder het Altaar Vijf Godheden van de vijf richtingen van de Ruimte De Stilte Een nieuwe Hemel De Afgrond De tweevoudige Boom van Leven De Rivier Euphratês Vijf Godheden van de Rivier Euphratês De Maagd De Rivier van Leven De Lucht De Wijnpers De “Glorie” (Aura) Aldus kan men zien. en de overwinning van de lagere levenscentra. zijn heldin de Maan. het uitwissen van alles wat laag en onzuiver in de menselijke natuur is.

0-0-0 41 . belde cosmisch en goddelijk. het Schone en Waarachtige geleerd heeft. de kleine cosmos. en wien de Zon. ruw en duister schijnen. beginnen ze een nieuwe evolutie. in droog proza slechts onvolmaakt tot uiting komend. hoezeer ook gevallen en ontaard. dat dient te worden opgemerkt. Babykin wordt “de Spook Stad” genoemd. wordt het duidelijk dat de Apocalypse vol is van blijdschap en uitgelatenheid. maar wien de Logos-Zon. die in hun tegenwoordige vorm door onkundige bedriegers werden gegeven. is de Apocalypse niettegenstaande dat. met het onvermoeide geduld van de onsterfelijke Goden. In dezen is er een groot verschil met de Evangeliën. maar wanneer men het als een gedicht beschouwt. en zijn er duistere passages uitgewerkt om ze te verduidelijken. wachten slechts de tijd af wanneer het wederopstaande goddelijk leven wederom in hem opgewekt wordt. In deze uitvoering zijn alle namen van personen en plaatsen weggelaten: aldus worden de zeven Gemeenschappen of Loges (ekklesiai) aangeduid in hun overeenkomstige kleuren als centra van de tattvas. was de spreektrant van het Oude Testament aangenomen om de ware betekenis van het gedicht te vermommen en was het werk door iemand gedaan die bekend was met het onderhavige onderwerp. de elementen waaruit de vleselijke mens opgebouwd is tot ontbinding brengend. Daarom wordt de letterlijke vertaling in proza. Nu is dit Apocalyptische Universum de Mens. “Ziet. en het begrijpend en met waardering leest. Voor het prozaïsche denken mag de Apocalypse. het Gemene en het Valse voorgehouden. schijnt slechts een variant van het Chaldeese hannes. Bovendien is de Apocalypse een zuiver gedicht. en vol met zegswijzen die aan het Oude Testament ontleend zijn. gevolgd door een dichterlijke vorm. alsmede ook de poëtische verbeelding waar deze van overvloeit. Het is geheel getrouw aan de Platonische filosofie. en dan. Het is zeer waarschijnlijk dat de bestaande tekst slechts een beknopte weergave in proza van een prachtig metrisch origineel is: wanneer dat zo is. dat de Tegengestelde van de Zon. en de Logos van Duisternis heeft hem de verschrikkelijke lessen van Kwaad. De naam Iôannês.. waarvan de Logos-Zon in waarheid de Architect en Bouwer is. wanneer ze in dichterlijke vorm worden uitgewerkt: hij is vol van dichterlijke spreekvormen. en de zee bestaat niet meer”.Ik maak een nieuw Universum”. de Maan. en om de grappige en satirische elementen meer naar voren te brengen. Om deze in bijzonderheden in een commentaar te vermelden. Dan verkondigt de Logos Zon vanuit zijn stralende troon. Geschreven in moeilijk Grieks. en er loopt een verfijnde diepere betekenis door de tekst. de “Adelaar van Licht” boven de Goden kan verheffen. die hem deden ontstaan en hem hebben gevoed door de lange cyclus van generatie. gedurende ontelbare incarnaties op aarde.zijn verdwenen. en zijn Godheden (angeloi) zijn eenvoudig de Goden en Godinnen van de Griekse mythologie. het werk van “vervolmaking” van dit kind van de aeonen. waarop dit commentaar gebaseerd is. zijn al de krachten bewaard. In deze dichterlijke vorm is de diepere betekenis dikwijls vervangen door een misleidende voor de hand liggende oppervlakkige. Vele van de duistere passages in de Apocalypse worden duidelijk. die bedoeld is om de innerlijke betekenis van de Apocalypse vollediger en juister weer te geven dan mogelijk is. Iôannês wordt de “Ziener” genoemd enz. wanneer men slechts een woordelijke vertaling geeft. en deze dezelfde scheppende krachten van de Licht-gevende Logos. terwijl de Logos van Licht hem de liefhebbende lessen van het Goede. “het Scorpio-monster van Duisternis” naar beneden kan sleuren totdat hij lager is dan de beesten. de verpersoonlijking van zienerschap te zijn. wanneer men die verkeerd begrijpend in proza leest. zou het laatste vervelend en houterig maken. zuiver Hellenistisch in geest en wezen. en al de Sterren des hemels geholpen hebben te vormen en te maken: want in ieder menselijk wezen.

DE INWIJDING VAN JOHANNES (IÔANNÊS). 2. 42 .I. Hoofdstuk l.

dat het boek niet als lichte lectuur voor de profanere geschreven was. de ondertitel duidt aan. want hij is de Logos. De Godheid die op bevel van Iêsous komt. hetgeen gezien de aard van de tekst moeilijk te aanvaarden is). “ingewijden” genoemd. verschijnt als de “Zoon des Mensen”. Het woord Apocalypsis. nadat zij sommige voorbereidende trainingen in semi-exoterische lagere plechtigheden hadden ontvangen en doorgemaakt de mystai. maar hun was toegestaan om de heilige zinnebeeldige voorstellingen slechts door een sluier te zien. De volledig ingewijden noemde men de epoptai. Ook zijn ondertitel duidt door het woord “gesymboliseerd”. Zeer waarschijnlijk heeft Iôannês niet de bedoeling gehad om de titel van deze occulte verhandeling nader te verduidelijken en de betekenis van het woord “Openbaring” nader uit te leggen. mysterietaal van de zodiac geschreven is. dat Iôannês degene is die ingewijd zal worden (tenzij de titel slechts aangenomen is om zijn auteurschap aan te duiden. Waarschijnlijk bedoelde de Apocalyptist de woorden uit Xenophôn’s “Memorabilia” (I.dat wil zeggen. die men ook wel de “Vervolmakende” of “Voleindigende” plechtigheden noemde. terwijl Iêsous de candidaat is. Hij zond zijn Goddelijkheid en symboliseerde door haar (hen) aan zijn slaaf Iôannês. 1. waarin Iôannês een voorstelling of aanduiding voor de geïncarneerde mens is en Iêsous voor zijn noetisch of hoger zelf. die snel verkregen moeten worden. “inwijding in zienerschap”. 2.1. die in de beginnende innerlijke schouwing in het menselijk bewustzijn. dat zijn Godheid (daimonion) gewend was tekenen (sêmainein) aan hem te geven (in symbolen tot hem te spreken)”. Het Nieuwe Testamentische woord engel (angelos) is slechts een plaatsvervangend woord voor het woord Godheid (daimonion). dat de nieuwe ingewijde nu bekleed is met zijn solaire lichaam. “ontsluieren of onthullen” is een duidelijk plaatsvervangend woord of een substituut voor het woord epopteia.) “Men heeft rondgefluisterd dat Sókratês zeide. Dat blijkt duidelijk uit de aard van het werk. Afgaande op de titel kan men afleiden. staat hoger dan Iêsous zelf. dat het met groot succes de aanvallen van de “buitenstaanders” (de exoterische groepen) voor bijna tweeduizend jaren heeft kunnen weerstaan. getalwaarde van woorden en andere raadselachtige en moeilijke zinspreuken. dat Iêsous de candidaat voor inwijding is. COMMENTAAR In de Griekse mysteriën. dus in zijn eigen bewustzijn de hemelse hoogten te kunnen bereiken. die de flauwe afschaduwing van het innerlijk wezen waren en daarom werden ze de “gesluierden” genoemd. dat niet alleen zeer diepgaand esoterisch is en in gesluierde. 43 . want hier zijn Iôannês en Iêsous slechts één en dezelfde persoon. die na de telestische beproevingen als de Overwinnaar verschijnt (te voorschijn komt). “in tekens uitgedrukt” (esêmanen) aan. achter allegorieën. degenen die een “superinzicht” hebben of de zieners. waarvan de stoffelijke mens (lagere persoonlijkheid) in waarheid de “slaaf” meet worden om in zichzelf. De inwijding van de gezalfde Iêsous. werden de candidaten voor de inwijdingen. anagrammen. waarbij hij tenslotte als de “overwinnaar” op het witte paard te voorschijn treedt . dat nu aanrakingspunten krijgt met de innerlijke hogere waarnemingen. Hij blijft voortdurend de Hierophant of de Inwijder. maar de betekenis van alles is zo onaantastbaar achter de symboliek verborgen. die de Godheid hem verleende om zijn slaven bekend te maken met de (volmaaktheden). die getuigenis aflegde van de Logos van de Godheid en van de getuigenis van de Gezalfde Iêsous van al de (verschijningen) die hij zag. die onderworpen is aan de beproevingen en die in zijn bewustzijn de loutering en vervolmaking moet bewerkstelligen.

is natuurlijk Hermês. hetgeen vermoedelijk aan zijn gevleugelde sandalen toegeschreven moet worden. en hij moet op zijn beurt volgens de ócculte wet dit aan zijn medemensen doorgeven – die hem meestal terugbetalen met de één of andere vorm van stoffelijk of geestelijk martelaarschap. die hierin bestaat. dat de duur heeft van slechts één incarnatie. Hermês de straling van de zon.Men moet de geestelijke volmaaktheden “haastiglijk” of met grote spoed bereiken.“Gezalfde Iêsous” dat aan de neophiet getuigenis aflegt van de Logos. Het woord makarios betekent veel meer dan alleen “gezegend”. Deze omkering in het denken wordt in het Nieuwe Testament de metanoia genoemd. mededeelt. In die geschriften spelen de naties en personen dezelfde rol als in de Apocalypse de hemellichamen. want (hun) tijd is nabij. Onsterfelijk is hij die (in zichzelf) waarneemt en zijn zij die de geheime leerstellingen (van hem) leren en de (voorschriften) in acht nemen. slechts na eeuwen en eeuwen van doelloos ronddolen in de wildernis van het aardse leven bereiken. schijnt het niet zo snel te gaan. Het “Pad” van de esoterisch onderlegde mens is echter inderdaad kort en hij heeft snel het eind bereikt in vergelijking met de vooruitgang van al degenen die tevreden zijn met de normale gang van de menselijke evolutie. Zechariah en andere Hebreeuwse “Propheten” zijn in wezen esoterische verhandelingen over de natuur of het innerlijk wezen van de mens. maar 44 . evenals in de Evangeliën. welke toestand men in het Sanskriet Bachchidânanda noemt. het rijk van de Logos. 3. personifieert Iêsous de Zonne God. want men zal zeker zeven incarnaties van ononderbroken inspanning nodig hebben. die geregeerd worden door voortdurende veranderingen en vele geboorten en versterven. die herhaaldelijk van zichzelf zegt dat hij “haastiglijk komt”. de twee symboliseren het Nous (hoger bewustzijn) en zijn innerlijke kracht. Bij de man of de vrouw die het pad van zuivering en devotie onfeilbaar volgt. bewust zijn en gelukzaligheid”. door een ononderbroken streng volgehouden poging. Het duidt de staat van de onsterfelijke Goden (vrijgemaakte zielen) aan. De Godheid die neerdaalt en de Gids van Iôannês wordt. Het is het intuïtieve denken . COMMENTAAR Dit is een opdracht van het boek aan iedere mysticus die er in mag slagen door te dringen in de innerlijke betekenis en aan andere studenten de occulte leerstellingen (logoi) die het bevat. Het gaat er slechts om het denken op het onsterfelijke innerlijke Zelf te richten in plaats van op de uiterlijkheden. Hun verschillende attributen (kenmerkende eigenschappen) zijn verenigd in de solaire Dionysos. dat wil niet alleen zeggen “berouw hebben”. Hoofdstuk I. dat hij de hem geleerde waarheid in de noetische wereld ontvangt en interpreteert. Want de “Logoi (orakels) van de Godheid” zijn esoterische aphorismen. de taak van de ziener. zwak vermomd als voorspellingen. Het woord prophêteia betekent niet alleen profetie in de betekenis van voorspelling of waarzeggen in de zin van het voorspellen van toekomstige gebeurtenissen. Apollón vertegenwoordigt de zon. komt met zekerheid dit bewustzijn van onsterfelijkheid en geestelijke kalmte. De geschriften van Ezekiel. die in zich de potentie van de Goddelijke Gedachte hebben. die er in geschreven zijn. daarom zijn ze in wezen één en te zamen treden ze op als de Hierophant. voordat het uiteindelijke doel bereikt is. “werkelijk zijn. en die hun Goddelijke beschikking. – OPDRACHT. het beloofde land. evenwel. 3. letterlijk vertaald betekent het woord “spreken van” (de Goden). en niet slechts woorden die door gewone mensen begrepen kunnen worden. Wanneer men het echter beziet vanuit het standpunt van het aardse leven. In de Apocalypse.

een kleine lichtgever in het lichaam. terwijl daarentegen de Logos voorgesteld is als in een oneindig tegenwoordig te bestaan. dat nog niet bestaat. die inderdaad bij de materialistisch ingestelde mens. De zeven Adems (pneumata). 5. DE ZEVENVOUDIGE LOGOS-ZON. omdat het toekomstig deelwoord van het werkwoord “zijn” (esomenos) een onjuiste metafysische betekenis weer zou geven. Vervolgens worden ze bijna onmiddellijk daarna de zeven zegelen op een rol genoemd. De Zeven Levens-Centra van het Lichaam. is in de allegorie een bijzonder goed gekozen woord om er een zenuw-plexus of een ganglion mede aan te dulden. die de zeven aspecten (ook wel stralen genoemd) van de Logos voorstellen. die uit zeer veel cellen met kernen bestaat en die werkzaam zijn als een centrum van zenuwkrachten in verband met de vezels die er mede verbonden zijn. De twee Logoi zijn in werkelijkheid één. maar de toekomst “zal zijn” zou iets aanduiden. het symbool voor de zeven chakra’s. hetgeen in zichzelf het verleden en de toekomst vervat. Elk ganglion vertegenwoordigt een klein hersensysteem. ben ik” uitgedrukt. Iôannês aan de zeven Gemeenten die in Azië zijn: “Genade zij u en vrede van (de op den troon gezeten God) die (voor altijd) is. Michaêl. dat de mens zekerheid omtrent de kennis brengt. die was en die komende is. maar slechts “hij is” benadert het juiste begrip (logos). 4. de eerstgeborene uit de “doden” en de eerste uit de koningen der aarde. Gabriêl. dat hij was. dat een bijeenkomst. die geloofwaardige getuige. en de overheersende kracht in zijn leven wordt. die in het Eeuwige vertoeft. de eerstgeborene uit de “doden” is het epistemonische (intuïtieve) Denken. verzegeld zijn. Het woord komende (erchomenos) is gebruikt.. en van de zeven Adems (stralen) die voor zijn troon zijn. vergadering of een groep van mensen.veel meer “het denken veranderen” en zich niet richten op de vergangelijke illusie van de sterfelijke wereld van verschijnselen. voor zover het hun psychische functies betreft. “want wij zeggen inderdaad. 38) dat het een dwaling is om het verleden en de toekomst aan het Eeuwige toe te schrijven. terwijl het hersensysteem zelf de grote lichtgever of de microcosmische zon is. maar veeleer op het onsterfelijk inwezen van ons eigen innerlijk. Plato leert eveneens (Timaios. Iêsous. DE ZEVEN PLANEET-ZONNEN VAN DE LEVENSCENTRA EN DE ZONNEGOD EN ZIJN TWAALF KRACHTEN. maar veel meer als de mens op aarde overschaduwend. de intuïtie is de eerste van de slapende vermogens dat tot ontwaken komt. die voor een bepaald doel bij elkaar geroepen zijn betekent. 5. zijn de zeven belangrijkste ganglia. wanneer de tijd voortgebracht is”. Hoofdstuk I. In het Vierde Evangelie (VIII. Christos. De zeven gemeenschappen. 45 . vertaald door het woord sociëteiten. 58) wordt dezelfde gedachte door de woorden “Vóór Abraham geboren was. 4. De op de troon gezeten God is de Eerste Logos. enz. die later als de zeven sterren verschijnen (de zeven planeten) zijn de voornaamste Godheden. “was” in de onvoltooid verleden tijd drukt een handeling uit die nog voortduurt. Hij wordt niet beschouwd geïncarneerd te zijn. later wordt hun gedaante verwisseld en worden ze de “zeven kleine kandelaren” genoemd.” COMMENTAAR Het woord ekklêsia. het verschil tussen hen is zuiver metaphysisch. hij is en hij zal zijn. INLEIDING. want “was” en “zal zijn” is juist dan goed gezegd. en van de gezalfde Iêsous.

en dat van de Heilige Maagd (Archê) heeft een ring van sterren. Waarlijk! AMÊN. Aan ieder van de planeten is een kenmerkende eigenschap (attribuut) toegeschreven. de onteringen. 6. en zij die hem doorstaken (zullen hem zien). dan naar de aureola. maakte ons eveneens bestuurders en offeraars voor zijn GOD en VADER . dat hem van zonden vrij maakt. De eerste kruisiging is de neerdaling van de ziel in de stof. In de Christos-mythe zijn twee kruisigingen. terwijl de nimbus tot het hoofd beperkt is. die respectievelijk met de val in de voortplanting en de weg tot regeneratie overeenkwamen. Het Amên is gelijkwaardig aan het Sanskriet AUM. (die volkomen “gaaf” moet zijn). De “wolken” zijn de aurische krachten. het Hoger Zelf wordt gastvrij voorgesteld en onthaalt de teruggekeerde pelgrim. 6. die lichtstralen uitstraalt. wanneer het stoffelijk lichaam zijn “kruis” wordt en de vijf ‘zintuigen zijn vijf “wonden” zijn. heeft dit woord de kracht. het vuil dat tijdens zijn reis op hem gekomen is. die hem van het geestelijke wegvoeren. de speirêma. de kundalini.hem zij de glorie en de heerschappij door de aeonen van de aeonen! AMÊN. 7. Het is een variant op de bekende gelijkenis van de verloren zoon. laatstgenoemde omhult het gehele lichaam. HET GEÏNCARNEERDE ZELF ALS DE GEKRUISIGDE. (twee) tijden en een halve tijd” gevend. de regeneratieve kracht (het levensgevende elektrische vuur) in ons wezen op te wekken. In de gewone Christelijke kunst wordt de nimbus van de “Vader” (die in werkelijkheid de eerste Logos voorstelt en niet het hoogste Godsaspect) voorgesteld door een driehoekige vorm. het reïncarnerende zelf (lagere persoonlijkheid) en wast de bezoedelingen. COMMENTAAR De ogen die hem zien zijn de noetische centra.Hoofdstuk I. is de regen van zuiverend vuur (het “bloed” van de Logos). HET INCARNERENDE ZELF. en de objectieve of stoffelijke zintuigen. die de wegen zijn. door het verband dat er tussen het geluid en de levenselektriciteit bestaat. en hier wordt het woord “heerschappij” als attribuut aan de Zon toegeschreven en “glorie” aan de Maan. of 46 . het laatste woord wordt uitgesproken met een nasale verlenging. 5. die van de gekruisigde (de tweede Logos) bevat een kruis. De zuwering (baptismos) van bloed. zij “die hem doorstaken” zijn de verstandelijke waarnemingen en de “geslachten” zijn de berouw hebbende elementen van mentale en psychische samenstelling. hier schijnt eerder naar de nimbus verwezen te worden. De tweede kruisiging is de opstijging van de ziel tot het geestelijk inwezen door middel van de inwijdingsplechtigheden. die men ardha-mdtri “halve maat” noemt. de menselijke figuur die met de armen uitgestrekt een kruis vormt. het slangenvuur. maar ook de overheersende kleur en de sleuteltoon van zijn eigen aura. en alle geslachten van de aarde zullen over hem weeklagen. of wat alles hetzelfde is. Voor een effectlef gebruik moet men niet alleen de juiste uitspraak kennen. Zie! Hij komt temidden van de wolken en leder oog zal hem zien. 7. die ons genadig ontvangen heeft en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. dat uitgestort wordt door de Goden die belast zijn met de zeven gesels. COMMENTAAR Deze woorden van Iôannês verwijzen naar de inwijding die hij doorgemaakt heeft en die hij op het punt staat te beschrijven. Wanneer men het woord op een bepaalde wijze uitspreekt. Hem. van hem af. aldus de Apocalyptische “tijd. 5. Hoofdstuk I.

schrijf het op een rol en zend (die boodschap) aan de zeven Gemeenten die in Azië zijn. Hoofdstuk I. COMMENTAAR In aanvulling op de aankondiging van de komst van de gekruisigde verklaarde de niet gekruisigde Eerste Logos. Pergamos. door de geheime (arcane) leer van de Godheid en door de getuigenis van Iêsous. Mijzelf die de onoverwinnelijke God is. 8. “Ik ben de Alpha en de Ô” zegt de Meester. Mars. de Godheid die (voor altijd) is. het Nous (Iêsous) over de lagere hoedanigheden (onze gedachten van here aard en onze lagere begeerten). Sardeis. De titel “Alles-Overheersende” is solair. O. het heeft dezelfde betekenis als wanneer gezegd wordt. en Ω. E. H . Ik. p. gekruisigd te worden in de hersenen – in de plaats genaamd GOLGOTHA “de Hoofdschedel”. Door het ontwaken van de noetische (innerlijke) waarnemingen (de “getuigenis van Iêsous”) en het toenemende licht van de Logos – 47 . waren toegeschreven aan de Maan en Saturnus. Saturnus. mystisch uitgedrukt zegt men. de Allesoverheersende. 10. O en γ. kwam op het eiland dat Patmos genaamd is. De beproeving (thilipsis) is die van de pas begonnen inwijding. I. H. Maan. Philadelphia en Laodikeia”. Van de Egyptische priesters werd gezegd. van de Godheid: “De zeven klinkers verkondigen Mij. 11. E. HET OVERSCHADUWENDE ZELF. dat ze de Goden lof toezongen door de zeven klinkers te zingen. die de ziel aan het lichaam vastnagelt en vastspijkert”. Smyrna. COMMENTAAR Onbewogenheid en geduld is één van de onmisbare vereisten voor de aspirant die naar geestelijke kennis streeft en is aldus het “heersen”. Aldus beschrijft Achilleus Tatios (Isagog. Plutarchus geeft eveneens de klinkers in verband met de planeten. welke formule de tussenliggende klinkers in zich sluit. 169) dat de Chaldaeans het Licht van de Rede (noêsos door de klinkers α ω) symboliseerden. Mercurius. 8. de Eeuwige “Ik ben de A en de Ω “. de eerste en de laatste van het Griekse Alphabet. Thyateira. Plato zegt eveneens (in de Phaidôn. De zeven planetaire krachten zijn potentieel in de Eerste Logos aanwezig. de overheersing van het hoger verstand. . Ik kwam in de Adem (-trance) op den dag van de Meester en hoorde achter mij een luide stem als een trompetgeschal. en de titel is toepasselijk voor elke Logos. 136) de zeven klinkers op een volkomen juiste wijze als volgt aan de planeten toe: A. die Uw broeder ben en ook Uw lotgenoot in de beproeving.. Deze twee klinkers. Ephesos. heersen en geduld van Iêsous. de tussenliggende planeten beantwoordden in de juiste volgorde aan de vijf andere klinkers. de onvermoeide Vader van alle Wezens”. I.de zelfoverwinning. Iôannês. Hoofdstuk I. “ik ben de zeven klinkers in één”. 9-11. Eusebios citeert een dichtregel van een Griekse wijze omtrent de naam. γ. die was en die komende is. 83) dat “elk zingenot en leed een soort van nagel is. pag. in de Tweede Logos worden het gemanifesteerde vermogens. zeggende: “Wat gij ziet. . Hêlios pantokratôr beheerst al de planeten. Venus. Jupiter. Zon. Cedrenus zegt (pag.DE ZONNE-GOD EN DE ZEVEN PLANETAIRE-ZONNEN 9.

krijgt de aspirant een gevoel van grote eenzaamheid. gescheiden van zijn medemensen. Zijn aangezicht was (lichtend). Hoofdstuk I. Ik keerde mij om. de vlammende ogen van de “wijd schouwende” Zeus. de zeven plantetaire lichamen. en in de heilige trance bereikt hij zijn eerste autopsia. het zwaard van Arês. zou de puzzel te doorzichtig geworden zijn. De “stem” die spreekt is het eerste aspect van de Tweede Logos in wien de zeven “stemmen” of klinkers (want phônê is het enige Griekse woord voor beide “klinker” en “stem”) gedifferentieerd worden. hij woont als het ware op een eiland. goud zijnde het metaal van de Zon symboliseert het Nous en kwikzilver het metaal dat aan Hermês gewijd is. en dat bij hen na het goud het hoogst geschatte metaal was . zag ik zeven kleine kandelaartjes.hetgeen het inderdaad in de rij van de esoterische overeenkomstigheden is. maar zegt. 12. Vanuit zijn mond ging een scherp tweesnijdend zwaard. terwijl hij de verschijning van zijn eigen Logos aanschouwt. Zijn voeten waren als van vloeibaar metaal. dat gebruikt werd bij de fabricatie van de voeten van zijn Planetaire Logos. COMMENTAAR Deze verschijning is een wonderlijk mooie uitbeelding van de Zon als de Panaugeia. en evenals alle puzzels van Iôannês is het vernuftig in elkaar gezet. dragende (een kleed) dat tot de voeten reikte en aan de borsten omgord was met een gouden gordel. dat wil zeggen alsof het in een oven gesmolten was. daarom heeft Iôannês hit archaische woord chalkolibanon gebruikt.het gloren van de dageraad van het nieuwe leven . zijn voeten zijn van kwikzilver. 12-16 . en wordt geïsoleerd en komt in de trieste eenzaamheid van iemand die voor altijd de illusies van zinnelijk bestaan opgegeven heeft. 15. maar was destijds veel meer dan een naam”. Plato spreekt van chalkolibanon (Kritias p. In zijn rechterhand had hij zeven sterren. of bron van alle Uitstralend licht. Wanneer de gevleugelde voeten van Hermês op de voorstelling geplaatst waren. In de vorm van het Alles-Onderhoudende Solaire Licht loopt het rondom de zeven gouden kandelaren. 16. 13. en de chitôn en gordel van Aphroditê. “Chalkolibanon is tegenwoordig slechts een naam. gelijk de zon schijnt door zijn innerlijke kracht. 114) als te zijn een metaal dat door de Atlantiërs gedolven werd. het licht dat hij aan hen verleent. (wit) als sneeuw en zijn ogen waren gelijk een vlamme vuurs. dat hij klaarblijkelijk aan Plato ontleende om het materiaal aan te duiden. De beschreven Logos figuur is een samengesteld beeld van de zeven heilige planeten: hij heeft het sneeuwwitte haar van Kronos (“Vader Tijd”). Toen ik mij omgekeerd had. een vermelding die 48 . om de stem te zien die met mij spreekt. 14. maar nog niet de zonsopgang van de geest gezien heeft. Zijn hoofd en zijn haar waren wit als witte wol. symboliseert de kracht van de Goddelijke gedachte (het Goddelijk Denken). of wanneer het gewone woord hydrargyros (water-zilver) gebruikt was. Dan komt door introspectie de boodschap van de Grote Adem. het metaal aan Hermês gewijd en zijn stem is als het murmelen van de golven van de oceaan (de “vele wateren”). hetgeen zinspeelt op Selênê. Hij beschrijft het niet. terwijl hij in zijn rechterhand de zeven “sterren” houdt. en temidden van de kandelaartjes een (verschijning) gelijk de zoon des mensen. de Maan-Godin van de vier jaargetijden en van de wateren. Zijn stem was als de stem van vele wateren. het stralende gelaat van Hêlios.

het zwavelzure zout van kwikzilver. Binnenin de citadel bevond zich een tempel. gebruikt hij ze gewoonlijk om er zijn ware bedoelingen mede te bedekken. dat de Atlantiërs drie soorten van steen dolven. als ook voor koper in het bijzonder. doet niets terzake. Deze voorstelling van de Zon als de heerser over de planeten is een symbool voor het geïncarneerde Zelf. Maar in zijn hoog technisch alchemisch werk. De werkelijke overeenkomsten die er zijn tussen de Apocalypse en de geschriften van Plato zijn veel talrijker en treffender dan deze misleidende. is zuiver allegorisch. de Tweede Logos. slechts misleid worden en in verwarring komen. dat door sommige bomen. want hij gaat door met te zeggen dat de drie concentrische muren van de stad beslagen waren.niets meer of minder is dan een sarcastisch commentaar op de geestelijke verwording van de tijden. 49 . want de Apocalypse is sui generis. de omgekeerde weerspiegeling van de Eerste. Of de Atlantische legende wel of niet van enige historische waarde is. witte. 59) beschrijft hij onmiskenbaar dit metaal en noemt het eenvoudig chalkos en zet het als een zuiver metaal op de ranglijst vlak naast goud. een soort brons gebruikten dat van koper en tin gemaakt was. staat hij als het ware omgekeerd. afgescheiden wordt.dat is. en is. wanneer de hemelse mens in de stoffelijke wereld geïncarneerd is. hoewel de Grieken het metaal koperbrons niet gekend hebben. zoals in de beschrijving voorgesteld wordt. De betekenis van deze inversie of omkering wordt verder op het Apocalyptische drama nader ontwikkeld. Het is noch “brons”. en chalkolibanon is eenvoudig het “metaal dat druppels vormt”. “schitterde van het rode licht van chalkoli-banon” . zijn ze niet dezelfde. die met goud bedekt waren. De voorstelling die Plato er van geeft. Binnenin de tempel bevond zich een gouden standbeeld van Poseidôn die op een zonnewagen stond die door zes gevleugelde paarden getrokken werd. vermilioen. noch “afgescheiden gom” maar eenvoudig kwikzilver vloeibaar. wegvallen. blijkbaar waren deze de witte afwijking van cassiterite (tin-erts). als “een soort levendige schitterende dikke vloeistof”. Om die reden zullen vele beoefenaars van de exoterische wetenschappen die proberen deze veronderstelde parallellismen te volgen. Zechariah. melaconite (zwart koper-erts) en cinnabar (de rode erts van kwikzilver). de Timaios (p. en. -“alsof het in een oven gesmolten was”. die men in de Hebreeuwse geschriften kan vinden. die. Aldus introduceert Plato in zijn symbolische stad van de Atlantiërs vijf van de heilige metalen. omgeven door een omheining van goud. een geliefkoosde kleurverfstof van de Ouden. behalve de torens. door er een verschillende of een andere betekenis aan toe te kennen. Men kan gelijksoortige beschrijvingen van de “zoon des mensen” vinden in Ezekiel. gaan de eerste tot de kern van de Platonische filosofieën doordringen. evenals gom. daar dit commentaar geen verband houdt met het esoterische van de Hebreeuwse geschriften. 116) zegt hij. de buitenste met koper en de volgende met tin. zwarte en rode. en terwijl Iôannês ogenschijnlijk vele symbolen en dichterlijke beelden aan de oude geschriften ontleent. en Daniel. terwijl de binnenmuur die de citadel omringde. De indirecte aanhalingen van. zullen de gebruikelijke verbanden die er tussen bestaan. deze tempel was met zilver beslagen. zoals Iôannês zonder twijfel bedoeld had. Maar het woord Chalkos werd als een algemene term voor metaal gebruikt. Chalkolibanon wordt in de geautoriseerde vertaling door het woord “blinkend brons of koperbrons” vertaald. maar hoewel ze gelijkvormig zijn. dat zij zouden worden. en verwijzingen naar de werken van Plato zijn veel veelvuldiger zelfs dan de aanhalingen uit het Nieuwe Testament en terwijl de laatste dikwijls oppervlakkig zijn. In Kritias (p.

alzo zullen ze ook in de Christus (mens) allen levend gemaakt worden”. en ik heb de sleutels van Dood en het Ongeziene.” COMMENTAAR De esoterische grondstelling betreffende “de Eerste en de Laatste” is zeer duidelijk door Paulus uiteengezet (I.Hoofdstuk I. de (glories) die ge zag.v. 18. Toen ik hem zag viel ik als een dode aan zijn voeten. XV. 20. Schrijf op. 50 . 400) met de volgende woordspelingen: “Sommigen zeggen dat het lichaam (sôma) het graf (sêma) van de ziel is. in de etymologie van de Kratylos (p. 15. zeer gewoon. is hij weer tot het leven teruggeroepen. Cor. en. 17-20. Plato geeft het idee herhaaldelijk weer. De zeven sterren zijn de Godheden van de zeven Gemeenschappen en de zeven kandelaartjes zijn de zeven Gemeenschappen. hij die leeft. zoals b. 45) “Want gelijk ze allen in de Adam (mens) sterfelijk werden. want de mens heeft dan het bewustzijn van onsterfelijkheid en bezit de sleutels waarmefle hij de gevangenis deuren van de stoffelijke wereld (“Dood”) en de psychische wereld of Hadês. of de geestelijke intuïtie uit de stoffelijke omstandigheden tevoorschijn treedt. De Logos of de Goddelijke mens. (beginnende met) het mysterie van de zeven sterren die gij op mijn rechterhand zag. Ik werd een “dood mens”. die in ons huldig leven als begraven te zijn beschouwd mag worden”. Zie! Ik ben levend door al de aeonen van de aeonen. Hij legde zijn rechterhand op mij. de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel (psychê). daarom. 22. het “ongeziene” kan openen. zeggende: “Vrees niet. ook die welke zijn en die spoedig verkregen zullen worden eerstvolgend op hen. de laatste Adam tot een levendmakende geest (pneuma). 19. wordt “dood” gedurende zijn lange cyclus van stoffelijke evolutie. en de zeven gouden kandelaartjes. Ik ben de eerste (Adam) en de laatste (Adam). maar wanneer hij weer door het ontwaken van de epistemonische hoedanigheid. In de oude mystieke litteratuur is de voorstelling dat het in een stoffelijk lichaam geïncarneerde leven als een op dood zijn gelijkende verduistering van de ziel is. 17.

De steden van de zeven Gemeenschappen waren op het vaste land, niet ver van Patmos. Beginnende met Ephesos dat zich het meest nabij het eiland bevond, breidden zij zich ringvormig uit, en beantwoordden aldus bewonderenswaardig aan het doel van de allegorie. Maar er was geen Christelijke gemeenschap te Thyateira, dat weet men met grote zekerheid uit de geschiedenis en het is eveneens zeer twijfelachtig of ze in andere plaatsen bestaan hebben. Ephesos was beroemd om zijn wondermooie tempel van Diana, de Godin van de jacht, die door Romeinen in verband werd gebracht met het teken Sagittarius, en Sardes had een tempel gewijd aan de Godin Rhea, de “Moeder” die moreel de volkomen tegengesteldheid was van de kuise Diana. Te Pepuza, een plaats in de woestijn in Phrygia, niet ver van Patmos en de wen steden, was een centrum van de Mysteriën van Mithras. Een markante bijzonderheid van de Apocalypse en het vierde Evangelie is het voortdurend gebruik van verkleinwoorden, zoals “kandelaartjes”, want in beide werken behandelt Iôannês de microcosmos. De kandelaartjes zijn de chakra’s, en hun “sterren” zijn de gedifferentieerde krachten van de speirêma.

Hoofdstuk II. I-7. DE SATURNUS-ZON, DIE HET LEVENSCENTRUM VAN DE MEEST HEILIGE AARDE BEHEERST.
1. “Schrijf aan de Godheid van de Gemeente in Ephesos”: Deze (woorden) zegt hij die met zijn rechter hand de zeven sterren overheerst, hij die temidden van de zeven gouden kandelaartjes wandelt: 2. Ik weet Uw werken en Uw zwoegen en geduld, en dat gij verdorven mensen niet kunt verdragen. Gij hebt degenen, die beweerden apostelen te zijn op de proef gesteld (en ze zijn het niet!) en hebt hun bedriegers gevonden. 3. Gij verdroegt en hebt geduld, in mijn naam hebt gij gezwoegd en zijt niet moede geworden. 4. Maar ik heb (deze aanklacht) tegen U, dat gij Uw eerste liefde hebt verlaten (losgelaten). 5. Herinner, daarom, wanneer gij gevallen zijt; bekeer, en doe de eerste werken - en zo niet, komende tot U, zal ik Uw kandelaar van zijn plaats weren, tenzij gij U bekeert. 6. Want gij hebt deze (deugd) dat gij de werken van Nikolaitanes verafschuwt, die ik ook verafschuw. 7. Die oren heeft om te horen, laat hem horen wat de Adem tegen de Gemeente zegt”. DE OVERWINNAAR - hem zal ik belonen door te eten (de vrucht) van de boom des levens, die in het midden van de Tuin van de Godheid is. COMMENTAAR De Logos maakt zich aan deze Gemeente bekend m zijn aspect van HERINNERING, de faculteit van het ontvangen en vasthouden Wan indrukken, die het verleden, het heden en de toekomst aan elkaar verbinden en aldus vormt het de kracht waar de continuïteit van het individuele bewustzijn op berust. De steeds zwoegende en onvermoeibare herinnering stapelt al de gebeurtenissen van het individuele leven op elkaar, gedurende de lange cyclus van incarnaties en geen enkele herinnering gaat ooft verloren, behalve de kwade en die daarom de “tweede dood” sterven, na de uiteindelijke zuivering van de ziel. Het mûlâdhâra chakra (voorgesteld door Ephesos) ligt aan het beneden einde (basis) van het ruggemerg, en aldus is het de lagere pool van het cerebro-spinale systeem, en het startpunt van de sushumna, het is direct met het hoogste, de sahasrâra, of het coronair-centrum, verbonden; want, zoals reeds eerder gezegdes, het lagere levensgebied is de

51

omgekeerde weerspiegeling van het hogere. Om die reden wordt gezegd de eerste liefde te hebben losgelaten (de Goddelijke liefde, die nu menselijke liefde geworden is) en verteld om zich te herinneren, wanneer die losgelaten (gevallen is in ons lager wezen) is en de eerste werken te doen - dat wil zeggen, de kracht in het eerste en hoogste chakra terug te brengen, het regeneratieve hersencentrum. In dit chakra blijft nog iets van het hoger liefdesgevoel aanwezig, leder mens heeft een verlangen naar een zuiver leven en een afkeer van sensualiteit en iedere perversie van de creatieve functies. Daarom is gezegd, dat de onzuivere krachten uitgedreven zijn en de werken (geheime riten) van de Nikolaitanes verafschuwd worden. De laatsten waren een pseudo-occulte secte, die de meest verachtelijke vormen van geslachtelijke perversiteiten bedreven. De onzuivere verering van de “Grote Moeder”, genaamd Kybelê, Astarê, Rhea en nog andere namen was in Azië wijd verbreid en vele waren haar tempels met hun “geheiligde vrouwen”. Het verkrijgen van geestelijke kennis berust in wezen op het weer belevendigen van de herinnering van het incarnerende Ego in verband met de boven natuurlijke werelden, voordat het in de stof gevangen werd; en deze herinnering omtrent Goddelijke dingen kan slechts door de werking van de paraklêtos, de regeneratieve kracht terug geroepen worden. Daarom wordt van dit aspect gezegd, dat de Nous de zeven sterren in zijn greep houdt en temidden van de zeven kandelaartjes wandelt. Volgens Plato (Phaidros, 248-250), is al de ware kennis afgeleid van de “herinnering van de dingen waarin de Godheid verblijft”; de onvolwassen (onrijpe zielen die niet door de “visie van de waarheid gevoed” kunnen worden, falen er in om te kunnen worden “ingewijd” in de geheimen van het ZIJN en worden gevoed door de (publieke) opinie, maar “degene die dez, herinnering op de juiste manier gebruikt, is te allen tijde ingewijd in de volmaakte geheimenissen en wordt alleen (als eenzame, eenzaam) volmaakt”. In Meno (p. 81) zegt hij: “De ziel, dan, als zijnde onsterfelijk, en die vele malen geboren geweest is, en die alle dingen die er zijn gezien heeft, zowel in deze wereld als ook in de ongeziene wereld, heeft kennis van hen alle en het is geen wonder dat hij in staat zou zijn, om zich alles wat hij altijd wist weer in zijn herinnering terug te roepen”. Een Orphische hymne zegt aan Mnêmosynê, de Godin van Herinnering: “In Uw verborgenheden ontwaakt de herinnering aan de heilige rite, en drijft Lethe ver weg”. Lethe is een symbool voor het uitvlakken van de herinnering, het vergeten. De doorsnee mens vergeet de herinnering aan zijn vorige incarnaties door het uitvlakken er van. Hij heeft slechts de herinnering van zijn stoffelijk waakbewustzijn. Dat vergeten wordt door de rivier Lethe voorgesteld. Bij het intreden van de Zon in elk teken van de zodiac, wordt astrologisch gezegd het teken te “overwinnen” en die bijzondere eigenschappen (kwaliteit) te assimileren (tot zich te nemen); hetzelfde is gezegd van de kundalini, wanneg die door de chakra heen gaat. Om die reden wordt de held van de Apocalypse, die het Nous is, “de Overwinnaar” genoemd. De beloning voor de Overwinnaar, in het hier geboden aspect, is de Eeuwige Herinnering, hij zal eten van de vrucht van de Boom des Levens (het ooft van de levenscyclus) in God’s eigen verblijfplaats, het mystieke Paradijs, of de toestand van onuitsprekelijk geluk. In dit aspect is de Logos Kronos (Saturnus) de God van de tijd; de hiermede overeenkomende klinker is Ω en de kwaliteit ίσχύς, “kracht” de kracht van beoordelen en onthouden. Saturnus is de heersende planeet van Capricornus. De aspecten van de Logos-Zon zijn in de volgorde van de planeten gegeven zoals ze met de tekens van de zodiac in verband staan en wel in tegengestelde volgorde van Capricornus naar de Kreeft (Cancer).

52

Hoofdstuk II. 8-11. DE JUPITER-ZON, HEERSER OVER HET LEVENSCENTRUM VAN LEVEND WATER.
8. “Schrijf aan de Godheid van de Gemeenschap in Smyrna”: Deze (woorden) zegt de eerste (Adam) en de laatste (Adam), die een “dood mens” werd en (weder) tot leven kwam: 9. Ik weet Uw werken en beproevingen en armoede (maar gij zijt rijk!) en de goddeloosheid van degenen die beweren dat zij Judaeans zijn – en zijn het niet, maar zijn een samenkomst van de tegenstander. 10. Vrees niet de (beproevingen) die gij op het punt staat te ondergaan. Ziel De Aanklager staat op het punt om sommigen van U in de gevangenis te werpen, opdat gij verzocht zult worden; en gij zult een beproeving van tien dagen hebben. Hebt vertrouwen tot in de dood en ik zal U geven de kroon des levens 11. Hij die oren heeft om te horen, die hore wat de Adem tot de Gemeenten zegt. “DE OVERWINNAAR zal door de tweede dood in het geheel niet gestraft worden”. COMMENTAAR Hier maakt de Logos zich bekend in zijn aspect van REDE, het hoogste filosofische intellectuele aspect (noêsos), dat nog slapende is in de stoffelijke mens, maar dat ontwaakt, wanneer hij ernstige beschouwingen gaat houden, die betrekking op het hoger leven hebben. De faculteit van de rede wordt door de stoffelijke hersenen bemoeilijkt, is door armoede getroffen; maar wanneer hij van de stoffelijke banden bevrijd wordt, is hij rijk aan ideeën. Maar hier schijnen de woorden “maar gij zijt rijk” satirisch bedoeld te zijn en betrekking te hebben op valse leringen. De pseudoJudaeans zijn de irrationale dogma’s van de exoterische godsdienst (de kerkelijke dogma’s), die als goddelijke openbaringen opgedrongen worden, hoewel ze klaarblijkelijk tegengesteld zijn aan de rede, en slechts louter de grillen zijn van het phrênisch denken, (het lager denken van de mens) wanneer dat aangespoord wordt door de geperverteerde toegewijde natuur, en komt daarom niet van de Logos, maar van zijn tegengesteldheid, de Satan, de vijand van intellectuele verlichting. Door sommigen wordt beweerd, dat de Hebreeuwse taal in het begin een geheime brabbeltaal van de priesters was, een taal van Egyptische afkomst, en St. Gregory van Nyssa zegt (Oratio, p. 12) dat de meest geleerde mensen van zijn tijd positief zeker wisten dat die taal lang niet zo oud was als andere talen en niet de gesproken taal van de Joden werd, nadat zij Egypte verlaten hadden. Het woord “Jood” is in de Apocalypse voortdurend in zijn kabalistische betekenis gebruikt, voor iemand die esoterische kennis heeft, een ingewijde; zoals bedoeld in de Kabalistische grondstelling: “De steen wordt een plant, de plant een dier, het dier een mens, de mens een Jood, en de Jood een God”. Vandaar kwam de mythe van het “uitverkoren volk”. De “beproeving van tien dagen” is klaarblijkelijk een vastentijd, zoals in Daniel I, 12, 14. Dit chakra, de adhisthâna, is het beginpunt van de ida en pingala, die in de Apocalypse allegorisch aangeduid zijn als de “twee getuigen” terwijl de sushumnâ de derde getuige is “De geloofwaardige en waarachtige”. De beloning voor de overwinnaar is Bewuste Onsterfelijkheid, hij krijgt de Kroon des Levens, en niets dat in het spirituele denken ontstaat, zal in de vergetelheid van de “tweede dood” komen. Dit aspect van de Logos is dat van Zeus (Jupiter), de zoon van Kronos en de vader van Goden en mensen, die ook Zeus Triôpês, de “Drie-Ogige” genoemd werd en die op de Acropolis van Argos in de vorm van een reusachtig standbeeld afgebeeld was met twee ogen in het gezicht en één midden in het voorhoofd. De overeenkomstige klinker is γ, en het attribuut σοφία, “bekwaamheid”.

53

dat de voorletter M omgezet is tot PA en anagrammatisch omgezet is.). (voedsel) te eten dat aan de geesten geofferd. 15. Voor het oplossen van deze puzzel is het slechts noodzakelijk de letters II (P) en A te combineren. 14. de lever. 17. “en wetend dat dit beginsel in de mens niet voor rede vatbaar was” en “er aan blootgesteld was om weggevoerd te worden door geesten en schimmen (phantomen) van de nacht en ook bij dag. Gij houdt U vast aan mijn naam. Aldus zegt hij. wilskracht. zal ik hen bestrijden met het zwaard van mijn mond. waarom “eminente leerlingen” gefaald hebben een bevredigende Griekse afleiding voor het woord te vinden of enige historische 54 . DE MARS-ZON. die zelfs deze psychische functie van de lever verloren hebben. Maar ik heb enkele (klachten) tegen U. die aan niemand bekend is. ANTIPAS is eenvoudigweg MANTIS. die onder U gesneuveld was.Hoofdstuk II. 16. die het voornaamste centrum van het sympathische zenuwstelsel is en de zetel van de epithumetische natuur – de Draak. zelfs in de dagen waarin (het orakel was) Antipas. dat de begeerten “als een wild beest geketend zijn” in de streek tussen het middenrif en de navel. als ook de intuïtie van de intellectuele natuur. die het scherpe tweesnijdende zwaard heeft: 13. p. Hij die oren heeft om te horen. laat hem horen wat de Adem tegen de Gemeenschappen zegt. bedenkende dat het compact. waar de tegenstander woont. seq. zegt hij. die Balak leerden een valstrik voor de kinderen van Israël te spannen. die uit het denken (nous) voortkomen als figuren in een spiegel ontvangen mochten worden en als weerspiegelingen geprojecteerd”. Dit is natuurlijk de hoedanigheid van de mantis. of Satanas. Zo hebt gij eveneens degenen die de leringen van de Nikolaitanes in ere houden. het bekrachtigende principe en om die reden draagt hij het zwaard van Mars de Oorlogs-God. 12-17.hem zal ik belonen door een aandeel van de occulte manna te eten. Plato vermeldt (Timaios. Bekeer maar indien niet. zacht en helder zou zijn en tegelijk zoet en bitter teneinde. en gij verzaakte het geloof in mij niet. die dan het teken IAI vormen. ten einde dat de lagere natuur “mag verkrijgen een zekere mate van waarheid. dat in het de energie van de gedachten. de Tegenstander of de Vijand van de Logos. “DE OVERWINNAAR” . Ik weet Uw werken. of individueel begiftigde met het “tweede gezicht” en dit is ook de “getuigenis van Antipas” die inderdaad bij degenen gesneuveld is. en ik zal hem een witte keursteen geven en op de keursteen (zal) een nieuwe naam gegraveerd worden. omdat gij aldaar hebt diegenen die de lering van Balaam handhaven (hoog houden). mijn geloofwaardige getuige. was en ontucht te bedrijven. de solaire plexus. hun orakel in de lever plaatsten (to manteion) hetgeen een voldoende bewijs is dat de Godheid een tweede gezicht (mantikên) aan de dwaasheld van de mens gegeven heeft”. “Schrijf aan de Godheid van de Gemeente in Pergamos”: Deze (woorden). Wanneer men dat teken omkeert heeft men de gangbare M en toevallig toont dit aan. 12. HEERSER OVER HET LEVENSCENTRUM VAN SCHEPPENDE KRACHT. 70 et. COMMENTAAR Aan deze Gemeenschap maakt de Logos zich bekend in zijn aspect van WIL. en waar gij woont . Pergamos duidt het manupuraka chakra aan. behalve aan hem die hem ontvangt. om die aan de lagere natuur te verbinden en die daar te laten wonen.waar de troon van de Tegenstander is. alleen met dit verschil. haastiglijk tot U komende. de creatieve krachten. vormde de Godheid dit beschouwende.

waarvan men de natuur beter niet kaai uitleggen. de zuivere intellectuele schittering. HEERSER OVER HET LEVENSCENTRUM VAN HET GODDELIJKE BEWUSTZIJN. En ik zal hem de morgenster geven. en Uw liefde. 29. de faculteit van het begrijpen van waarheid zonder de hulp van inleidende redenering en in dit aspect als de Zon. hij is niet de “zoon des mensen”. 23. Hoofdstuk II. 24. het eten van voedsel dat aan geesten gewijd was en de geslachtelijke vrije omgang. DE CENTRALE-. opdat ze zich mag verbeteren. en men geeft hem als het ware een stemballetje (keursteen) waarop een naam staat van de nieuw ingeburgerde in de republiek hier komt de Logos overeen met Arês (Mars) de overeenkomstige klinker is O en het attribuut δύναµις. “DE OVERWINNAAR” en hij die waakt over mijn werken tot het tijdvak van Vervolmaking aan hem zal ik autoriteit over het volk verlenen. laat hem horen wat de Adem aan de Gemeente te zeggen heeft. Niettemin. Maar ik heb (een klacht) tegen U. COMMENTAAR Aan dit centrum maakt de Logos zich bekend in zijn aspect van DIRECTE KENNIS. dat wat gij bezit. dat gij Uw vrouw Iezabêl duldt. hebben alle betrekking op de verschillende goetische (geslachtelijke) praktijken. 26. “Schrijf aan de Godheid van de Gemeente in Thyateira”: Deze (woorden) zegt de zoon van God. 25. mijn slaven leert en tot prostitutie verleidt en (voedsel) te eten dat aan geesten geofferd is. De valstrik van Balak. Evenals de lever als orgaan voor vergoddelijking werkt. gelijk zij zeggen – Ik zal U niet bezwaren met extra lasten. die zijn ogen heeft als vuurvlammen en zijn voeten gelijk het vloeibare metaal: 19. 18-29. Ik zal haar kinderen in de (wereld van dej dood ombrengen. omdat het 55 .even veel als die deze lering niet bezitten. totdat ik kom. die onkundig van de kennis betreffende de diepten van de Tegengestelde bleven. Zie! Ik werp haar neder op een (Procrustes) bed. Maar tot U zeg ik. 20. Ik geef haar tijd. en degenen die overspel met haar bedrijven (zal ik onderwerpen) aan een streng oordeel. 22. die. 28. 27. die door middel van de onverschrokken energie van de wil al de slechte neigingen in zijn eigen natuur overwint en zichzelf een weg baant naar het gebied van het spirituele licht. Ik weet Uw werken. 18. aldus combinerend de attributen van de Goddelijke Rede en het Goddelijk Denken. Hij die oren heeft om te horen. en dat Uw laatste werken groter (zullen zijn) dan de eerste.vermelding van de veronderstelde “martelaar”. Thyateira vertegenwoordigt het anáhata chakra. tenzij zij zich van hunne werken zullen bekeren. maar wil ze zich niet bekeren van haar ontucht. “kracht”. maar de “zoon van God” omdat hij de alziende ogen van Zeus bezit en de gevleugelde voeten van Hermês. behoud daar de heerschappij over. OF DAG-ZON (LOGOS). dienst en geduld. en hij zal hen met een ijzeren roede regeren (gelijk vaten van klef zullen zij vernietigd worden!) gelijk ook ik (autoriteit) van mijn vader ontvangen heb. bewerende een zienares te zijn. de “Gnosis” bijbrengt. geloof. en al de Gemeenten zullen weten dat IK degene ben. De beloning voor de Overwinnaar. het hartcentrum. is dat men hem de geheime kennis. die onderzoek doet in nieren en harten en ik zal elk van U (kennis) geven overeenkomstig Uwe werken. aan de overblijvenden in Thyateira . 21.

De vier opgesomde deugden.w. Bij deze prostitutie van denken en emotie van de laagste epithumetische natuur. de overeenkomstige klinker is I en de attributen.z.indien hij eveneens acht slaat op de werken van de Logos. is het de “troon van het Beest” het phrênische of psychisch denken. omdat hier de caduceus van Hermês bedoeld wordt. dat soms ontwikkeld wordt bij de orgiastische “religieuze wederoplevingen” (Godsdienstige zwelgpartijen). geloof. zijn “gezag” (κράτος). vandaar de toespeling op de “nieren” of de “lendenen” een bedekt woord voor de testes. NIET het lager concrete denken) hem geeft – is de absolute beheersing over de lagere vermogens en krachten. De beloning voor de Overwinnaar . De ontwikkeling van de psychische hoedanigheden en krachten. de walgelijke larven. Zoals in de Upanishaden gezegd wordt. niet gezuiverd. die de komende dag van de algehele geestelijke verlichting aankondigt. en hij ontvangt de morgenster. die meer karakteristiek zijn voor hysterische vrouwen. een erotisch soort van psychisme. zoals die door het hart opgewekt en uitgezonden worden. dat hij goed let op de vermaningen (terechtwijzingen) die het spirituele denken (d. drie in aantal. De overeenkomstige reflector (spiegel) in de hersenen is het conarium. de “drie getuigen” of geïnverteerde analogie (omgekeerde overeenkomst) van de hogere triade (drietal. “ze gaan van dood tot dood”. dat wil zeggen. is de zetel van het geestelijke bewustzijn. maar. dienen en geduld komen overeen met de vier noetische hoedanigheden. “rijkdom” ( πλούτος) en “dankzegging” ( ύχαριστία). Aldus worden de creatieve en intellectuele centra hier ondergebracht. of “alle luister”. is het hart het orgaan dat op het phrênische gebied werkzaam is en dient als de reflector van het Nous. wanneer het gezuiverd is. waaraan het misleide medium letterlijk de elementen van zijn eigen ontbindende persoonlijkheid als voedsel aanbiedt. Hier heeft de Logos het aspect van Hêlios (de Zon. omdat de Logos hier de aspecten van Zeus en Hermês in zichzelf verenigd heeft. Ahab’s vrouw met een slechte reputatie uit de geschiedenis van het Oude Testament. en de voortplantingsorganen.“het grote oordeel”. de laatste benaming houdt in. De pseudo-zieneres Iezabêl heeft de naam en attributen van een heks of tovenares. dat de Zonne-Logos al de goede eigenschappen van de zeven planeten in zich verenigt. de roede moet een gouden zijn. vervullen dezelfde psychische functie in de laagste van de vier somatische gebieden. Maar de woorden “ijzeren roede” zijn uit het Oude Testament overgenomen. de “goede” schaapherder. tenzij ze voorafgegaan zijn door een sterke morele zuivering. en daarom is het het centrum van het hogere psychische bewustzijn. Zij stelt hier de emotionele natuur van de mens voor. liefde. die hij regeert als met een roede van ijzer. voorgesteld door een driehoek). en het “wijf” van het Beest is het psychische lichaam evenals het solaire lichaam “de bruid van het Lam” is. worden soms mediamieke eigenschappen ontwikkeld. dan voor verstandige mensen. die de poort voor communicatie met de astrale schillen van afgestorvenen kunnen openen. die morele ontbinding veroorzaakt en de psychische energie doet wegvloeien.een orgaan voor de synthese van de lagere krachten en de weerspiegeling van het lager denken is in het epithumetische gebied. Het hartcentrum. die het symbool is voor de Goddelijke liefde. 0-0-0 56 . leiden onvermijdelijk tot toverij en hekserij en aldus dompelen de misleide mediums zichzelf steeds dieper in de cyclus van incarnaties .

De keel wordt eveneens aangedaan door de fijnere emoties. het centrum in de keel. evenwel is ze in werkelijkheid dood. “koninkrijk” of “regeren”. wat de Adem tot de Gemeenten zegt. 5. dat de hogere liefde de naam heeft levend te zijn. en let goed op (zijn voorschriften) en bekeer. De overeenkomstige klinker is H . 6. de eunuchen. gij niet wakker zult zijn. COMMENTAAR Aan deze Gemeenschap maakt de Logos zichzelf bekend als de GODDELIJKE LIEFDE. dat in direct verband met de lagere creatieve functies staat. en de aurische kleur die met dit chakra overeenkomt (zijn esoterische “naam”) blijft in de aureola (het boek des levens). dat de stem van het geweten smoort. 15. Deze gelijkenis is in bijna dezelfde bewoordingen herhaald in hoofdstuk XVI. de goddelijke scheppende energie. In dit aspect is de Logos Aphroditê (Venus) de Godin van Liefde. derhalve. Sardeis vertegenwoordigt het vishuddhi-chakra. want ik heb Uw werken voor mijn God niet voltooid gevonden. HEERSER OVER HET LEVENSCENTRUM VAN LEVENDE LUCHT. de Godin van de Spraak. het is slechts in dit vrouwelijke aspect dat de Logos het scheppende “Woord” is (in één opzicht het occulte vermogen van geluld) en daarom indentiek met Vách. die de zeven Adems van de Godheid heeft en de zeven sterren: Ik weet Uw werken: dat gij de naam hebt dat geleeft. die beschouwd wordt dezelfde te zijn als Sarasvati. op deze wijze aldus overeenkomend met de Eerste Logos.Hoofdstuk III. wat blijkt uit de verandering van de stem die tijdens de puberteit optreedt en de hoge stem die. Indien.v. hoe gij (deze boodschap) ontvangen hebt en (hem) hoorde. en de attributen zijn εύλογία. maar ik zal zijn naam berichten voor mijn Vader en voor zijn Godheden. 4. en hier is hij de syntese van de zeven planeten (sterren) en de zeven scheppende krachten (pneumata-adems). “invocatie” en βασιλεία. of “stralenkrans”. 1-6. laat hem horen. in stilte gelijk een dief in de nacht over hem komend. De beloning voor de Overwinnaar is volmaakte zuiverheid. want de devotionele aspiraties en zuiverder aandoeningen van de mensheid zijn inderdaad beklagenswaardig zwak en afstervend. want zij hebben zich verdienstelijk gemaakt. 0-0-0 57 . Hij die oren heeft. De stad Sardeis was een centrum van Venus-verering. of Erôs. de emotie wordt omgezet in eeuwige blijdschap. “Schrijf aan de Godheid van de Gemeente in Sardeis”: Deze (woorden) zegt hij. er was een tempel van Astartê. Het is dit dood zijn van de morele gevoelens. DE VENUS-ZON. Onthoud daarom. optreedt bij mannen die gecastreerd zijn. 2. Hier wordt gezegd. Word wakker (uit de dood) en versterk de overblijvende (aandoeningen. de Godin van Liefde en de vrouw van BRAHMA (de derde Logos) in de Hindu mythologie. zal ik (in stilte) over U komen als een dief (komt) en gij zult in het geheel niet weten op welk uur ik over U zal komen. zoals b. maar dat ge dood bent. Hij zal aldus gekleed worden in witte kleren en ik zal zijn naam in het geheel niet schrappen uit het boek des levens. toch kan op elk moment dat geweten onverwachts spreken en wroeging en smart geven aan hem bij wie het Hoger Zelf plotseling gewekt is. die hun kleren niet bevlekten en zij zullen met mij wandelen in witte (kleding). Maar gij hebt enige weinige namen in Sardeis. toegenegenheden) die op het punt stonden te sterven. 1. 3. DE OVERWINNAAR.

die sluit en niemand opent: 8. Ik kom haastiglijk. en ik zal de naam van mijn God op hem schrijven. Want (ik weet) dat gij over een kleine kracht beschikt. wanneer het rood of groen is. zal ik U ook beschermen vanaf het (eerste) uur tegen die beproeving die op het punt staat over het gehele geboorteland te komen. die Waar is. en deze waren zijn “sleutel” om de deur te kunnen openen. de zuivere en onvervalste natuur van het intellect. Dit centrum is het punt van divergentie van het aurische licht. zo dat niemand Uw kroon af kan nemen. en mijne arcane lering nageleefd hebt (in acht genomen hebt).en ze zijn het niet. maar beschouwd als het in werking stellende principe van het denken en het complement (aanvulling) van het in werkingstellende principe van Liefde. het nieuwe Hiêrousalêm. Adam zijnde de begintoestand van kinderlijke onwetendheid. David en Messias. Volgens het mystieke Kabbalisme betekent ADaM hetzelfde als Adam. of het ongebroken licht van het Nous-Denken dat niet in gedachten versplitst is. 10. “Schrijf aan de Godheid van de Gemeenschap in Philadelpheia”: Deze (woorden) zegt hij die Heilig is. de volwassene in wiens innerlijk goed en kwaad om het meesterschap strijden en Iêsous (Messias) het stadium van geestelijke volwassenheid. 7-13. Philadelpheia heeft dezelfde betekenis als het anja chakra. 12. waarin Messias Adam en David doet reïncarneren. David. die opent en niemand zal sluiten. maar liegen. “De Heilige” en de “waarachtige” zijn indentiek aan “het Goede” en het “Waarachtige” van Plato. COMMENTAAR Hier vertegenwoordigt de Logos het aspect van GODDELIJK DENKEN. niet gedifferentieerd is.ik zal hem maken tot een pilaar in de adytum van mijn God. is het “het brandmerk van het Beest”. terwijl het daarmede in verband staande Aphroditê-aspect “de Schoonheid” is. dat uit de hemel van mijn God neerkomt. Vergelijk hiermede XXII.Hoofdstuk III. David had ondanks zijn gemeenheden en slechte daden toch nog een zekere diepte van voelen en een filosofische opvatting van denken en dichtkunst. die niemand kan sluiten. om te Iaten weten. Wanneer het licht dat er van uitstraalt goud-geel gis. Zie! Ik zal hen laten komen en hen aan Uw voeten tot gehoorzaamheid brengen. is het de “naam” van de Zon. en (ik zal op hem schrijven) mijn nieuwe naam. die toegang tot het spirituele (geestelijke) bewustzijn verleent. DE MERCURIUS-ZON. of het slangenvuur. Omdat gij de arcane lering van mijn lijdzaamheid beschermde. het centrum dat zich middenin het voorhoofd bevindt. Zie! Ik geef (bevrijding aan enkelen) uit de groep van de tegenstanders (bestaande) uit diegenen die beweren Judaeans te zijn . 13. deze verzinnebeelden drie trappen in de menselijke levenscyclus. die de sleutel van David heeft. Die oren heeft. 16 en commentaar. dat ik U gunstig heb ontvangen. HEERSER OVER HET LEVENSCENTRUM VAN DE HEILIGE AETHER. 7. wat de belofte inhield voor de mogelijke ontwikkeling van de spirituele mens. zoals beschreven wordt bij het 58 . DE OVERWINNAAR . die hore wat de Adem tot de Gemeenten zegt. Houd de (standvastige deugd) die gij bezit stevig in Uw greep. en nooit meer zal hij daar uit gaan. Zie! Ik heb voor u de deur geopend. en mijn naam niet hebt afgezworen. en de naam van de stad van mijn God. 9. Ik weet uw werken. Het uur van beproeving is de opening van het zesde centrum door de kundalini. waarvan de kleur onfeilbaar de spirituele stand van ontwikkeling van elk individu weergeeft. 11. om degenen die op aarde wonen te beproeven.

die de moderne natuurkundige onder het hoofdstuk “krachten” rangschikt. 17. blinden en naakten zijt. 21. inbegrepen. hoewel hij de grote Koning zelf mag zijn. 18. en de attributen zijn τιµή. waaraan alle elementen ontspringen.en witte kleren. De overeenkomstige klinker is E. en de schande van Uw naaktheld niet zichbaar zal worden . en hij die niet overtuigd is. COMMENTAAR Aan deze Gemeenschap maakt de Logos zich bekend als de GODDELIJKE SUBSTANTIE. niet meer behoeft te reïncarneren.verbreken van het zesde zegel (VI. Streef daarom naar (wijsheid) en bekeer U. p. evenals ook Ik overwon en met mijn vader op zijn troon gezeten was. hij is 59 . maar in de Eeuwige Stad (Hiêrousalêm = heilige vrede) het solaire lichaam kan verblijven. de geloofwaardige en waarachtige getuige. is in de hoogste graad onzuiver. SELÊNÊ.opdat gij moogt zien. 22. DE HEERSER OVER HET LEVENSCENTRUM VAN OERSUBSTANTIE 14. 12-17) en komt overeen met het geluid van de zesde trompet en het uitstorten van de zesde offerschaal. 20. Archê.”derde-oog”. armoedigen. “Schrijf aan de Godheid van de Gemeente in Laodikeia”: Deze (woorden) zegt het AMÊN. die leert (Sophist.Ik zal hem belonen door met mij op de troon te zitten.opdat gij rijk moge worden . beklagenswaardigen. Zo. “bevrijding”. Hier is het aspect van de Logos. noch heet noch koud. omdat gij lauwwarm zijt. Wie oren heeft. Dit centrum zou de zetel zijn van de intuïtieve faculteit van vurig streven. Al degenen die ik liefheb. die hore wat de Adem tot de Gemeenten zegt. Omdat gij zegt: Ik ben rijk. sta ik op het punt U uit mijn mond te braken. dat gij noch koud zijt noch heet. die zuiver wetenschappelijk door middel van onze zintuigen tot ons komt en de ideeën en opvattingen. De beloning voor de Overwinnaar is dat hij een steunende kracht in de spirituele wereld wordt. opdat gij Uzelf moogt kleden. als ook van de filosofische rede. Laodikeia vertegenwoordigt het Sahasrâra chakra. ben ik rijk geworden. DE OVERWINNAAR . Zie! Ik sta aan de deur en klop er zachtjes tegen.en oogzalf om Uw ogen mee te zalven . Hoofdstuk III. 230) dat “overtuiging de grootste en belangrijkste van de zuiveringen is. van de analyserende en synthetiserende faculteit. Ik weet Uw werken. Vandaar de zinspeling op de Phrygische “oogzalf”. die in het algemeen door de mensen aangenomen worden. De woorden “Ik overtuig en onderwijs” herhalen een geliefkoosde lering van Plato. overtuig en onderwijs ik. 19. en mij ontbreekt niets. die stoffelijke vormen van stof. Ik wenste dat gij koud of heet waart! 16. Wanneer iemand mijn stem hoort en de deur opent. “eer” en σωτηρία. 14-22. DE MAAN OF NACHT-ZON. het geatrophieerde. en is voldaan wanneer het “kennis” kan verzamelen. de oorsprong van God’s organische wereld: 15. maar het niet gezuiverde niet gediciplineerde denken is slechts in staat tot gevolgtrekkingen makende redeneringen en het ontvangt niet de zuivere waarheid van het hogere subjectieve bewustzijn. zuiver voorstellingsvermogen en krachtige wil. Het is deze lagere hoedanigheid van de rede die uit de tekst geschrapt is. en ik zal met hem eten en hij met mij. dat van Hermês (Mercurius). zal ik hem bezoeken. belde de subtiele en de grove. de God van occulte wijsheid. Ik raad jullie aan van mij goud te kopen dat door vuur beproefd is . van bezadigd oordeel en onderscheidingsvermogen. en weet niet dat gij de uitgeputten.

zuiver en oprecht behoort te zijn”. maar gewoonlijk vervingen ze het woord wijsheid door het woord “geloof” of “rechtschapenheid”. belachelijk gemaakt en wordt er de draak mee gestoken. “verheerlijking” en έξουσία. waarvan drie aan de Zon toegewezen zijn. wel te onderscheiden van zuivere wijsheid. hier is het woord “wijsheid” (gnosis) nodig om de zin volledig te maken. evenwel zonder het goud van de geestelijke veredeling en de witte kleren van zuiverheid. die heerst over de vier jaargetijden en de wateren. zoals hier. De stem van het Ware Denken. maar slechts dan wanneer het getier van de hartstochten het zwijgen opgelegd is. de Wijsheid-cultus. De zeven aspecten van de Logos zijn. soms lieten ze een leemte in de tekst. kan die stem gehoord worden. Hier komt de Logos overeen met Selênê (de Maan). en de ruwe gedachten in het lager denken bedwongen zijn. De overeenkomstige klinker is A en de attributen zijn δόξα. het lager denken is hoogmoedig trots op zijn schijnrijkdom van al hetgeen het intellect bereikt heeft. als volgt: In de zeven zegeningen die in de Apocalypse voorkomen worden twaalf attributen (kenmerkende eigenschappen) gegeven. maar maakt zijn tegenwoordigheid bekend door middel van de fijne en subtiele intuïties. in dat opzicht zijn de bereikte resultaten mager en liefdeloos. “autoriteit”. de Nous. een lacune. maar lauwwarm en walgingwekkend ten opzichte van het geestelijk denken is. spreekt steeds tot de mens. Noch koud noch heet betekent. en in vele plaatsen hebben ze het woord “wijsheid” uit de tekst van de Evangeliën geschrapt. om één te worden met zijn eigen hoogste Zelf. waarin hij die waarlijk gezegend wil zijn. en in de Apocalypse wordt valse lering. wanneer men ze met hun overeenkomstigheden in de rechtse tabel zet. twee aan ieder van de leden van de hogere triade. want de Goddelijke Bezoeker klopt niet aanmatigend om toegang te krijgen. De vroegere Christenen haatten Gnosticisme.onwetend van en misvormd in deze dingen. de “wit-armige” Godin. In vers 19 is er. een open plaats in de tekst. door Iêsous vernietigende verwijten gemaakt. duidelijk. De beloning voor de Overwinnaar is de troon met de Godheid te delen. en één aan elk van 60 . dat men noch de koele rede noch de vurige toewijding heeft. In de Synoptics (Evangeliën) werden degenen die slechts uitleggers of verklaarders waren en een koude materialistische intellectuele verklaring gaven (die in de “tot historie gemaakte tekst” als Joodse “schriftgeleerden en phariseeën” vermomd waren).

welke hierna verkregen (bereikt) moeten worden”. met dit verschil. 1-3. die de aarde en de zee vertegenwoordigen en die voor iedereen opengesteld zijn. en Zie! een deur opende in de hemel. die de boodschap aan de Zeven Gemeenten zond. 61 .de lagere. van de tabernakel en zijn inrichting: “Zij vertegenwoordigen in bepaalde opzichten het Universum. het drievoudige systeem volgende. terwijl de vier delen waaruit de voorhang bestond. is er een derde afdeling die niet voor hen toegankelijk is. dat de vertakkingen van de kandelaar in zeventig (juist geteld twee-enzeventig) delen. 1. 1. Ik kwam onmiddellijk in de Adem (-trance). COMMENTAAR De stem die spreekt als een trompet-signaal. krijgt men als resultaat een viervoudig systeem. 8) en niet die van de Planetaire Logos. Na deze (dingen) zag ik. en op de troon was (een God) gezeten. en er was een regenboog rondom de troon. de twee waarin het de dienstdoende priesters toegestaan was binnen te mogen treden. (de getroonde God) zeggende: “Kom hierheen (op naar boven) en ik zal U bekend maken met de (volmaaktheden). maar hier blijkt duidelijk uit het verband. en de andere hoedanigheden twee bij twee. dat de (ϊασπις) was de steen die men tegenwoordig de opaal noemt en (σµάραγδος) de aqua-marine of de blauwe beryl. VII. Want bulten de drie gedeelten waarin de lengte van de tabernakel verdeeld was. de zeven lampen hadden betrekking op de loop van de zeven planeten. die voor God open gehouden is. DE INWIJDER. zoals in de volgende tabel aangegeven is: Planeten 1 2 3 4 Hêlios (Zon) Arês (Mars) Aphroditê (Venus) Zeus (Jupiter) Kronos (Saturnus) Selênê (Maan) Hoedanigheden Directe kennis Wil Liefde Rede Herinnering Substantie Attributen of kenmerkende eigenschappen Gezag. 7) Philôn Judaios nasprekend. gezet op de borstplaat van de hogepriester. De somatische afdelingen in de Apocalypse stemmen overeen met de symboliek van de Joodse Tabernakel. Aldus zegt Josephus (Ant. stelden de zodiacale tekens voor. Verdienste Intellect. 2. Wanneer de twee triaden (de Zon is altijd de centrale planeet) naast elkaar gezet worden. III. Eer Vasthoudendheid. die gelijk de hemel is. en de twaalf edelstenen. De namen van de edelstenen in het Grieks zijn wat onzeker. Glorie Hoofdstuk IV. en het was die eerste stem die ik (nu) hoorde. 3. HET GODDELIJK ZELF. Rijkdom Kracht. de Getroonde Eeuwige (Ch. is die van de eerste Logos. waarin de Epistemonische hoedanigheid alleen staat. Zie! een troon was geplaatst in de hemel. dat de laatste semi-exoterisch was. De getroonde (God) was in verschijning gelijk een opaal en een carnelian. gelijk een trompetsignaal tot mij sprekend. de decanaten voorstelden. Hij verklaart verder. de vier elementen aanduidden (de vier Wezens). die volkomen op een smaragd geleek.

die leder op zich uit drie maanden bestaan. zoals het jaar. en (er waren) zeven lampen van brandend vuur voor de troon. Het vierde Wezen zou dan Schorpio moeten zijn. wordt in de tekst niet vermeld. of de vier werkzame krachten van de Logos. Voor de troon (was een schittering) als een glazen zee. de Arend. In het midden van de troon was de Heer van Zijn en in een cirkel rondom de troon (waren) vier Wezens (Zijnheden). 7. Het eerste Wezen was gelijk een Leeuw. zijn vol met ogen rond. en als solaire kracht is ieder een zevenvoudigheid. is degene die in het midden van de Zonne-troon behoort te zijn. of Stralen) van de Godheid zijn. donderslagen en stemmen uit. rondom en van binnen. Rondom de troon waren vierentwintig tronen en op de tronen (zag ik) vierentwintig Ouden zitten. 17) en die met aether overeenkomt. 4-8. die was. want de vier Wezens konden moeilijk “in het midden van de troon” (de Zon) en tegelijk “er om heen” zijn. die in werkelijkheid het vijfde Wezen en de Heer over de vier anderen is er voor in de plaats gesteld. De vijfde Heerser. maar de eigenaardige bewoording waarin het gezegd is. De vier Wezens. De perioden waarin de tijden verdeeld worden zijn eveneens van viervoudigen aard. heilig. De vier Wezens zijn de gemanifesteerde prânas. de vier armen als het ware van de zon. en één van zijn namen was “het levende oog”. udâna. DE HEER VAN HET LEVEN EN ZIJN VIER GEMANIFESTEERDE KRACHTEN. vuur en aarde. maar die is weggelaten. wordt eigenlijk door de hoog vliegende adelaar voorgesteld. udána. of toestanden van zienerschap op elk van deze gebieden. en dit is gesymboliseerd door de vele uitwendige en inwendige ogen van de Wezens. De vijfde niet gemanifesteerde levenswind. en dag en nacht blijven ze ononderbroken zeggen: “Heilig. gelijk kristal. het derde Wezen had het gelaat van een Mens en het vierde Wezen was gelijk een vliegende Arend. “trance” omdat het laatstgenoemde woord te doorzichtig voor de allegorische doelstelling zou zijn). vol met ogen voor en achter. 6. verraadt een lacune. bekleed met witte gewaden en (dragende) op hun hoofden gouden kronen. en udâna. en daarom ook met de vier manteias. Het is een stellaire verdubbeling (dubbelganger) van de Zon. is de noordelijke paranatellon van Capricornus (De Steenbok). Elk van deze toestanden van zienerschap heeft een subjectieve en een objectieve faze op het gebied waar het mee in betrekking staat.Hoofdstuk IV. (Wanneer Iôannês er over spreekt “in de Adem” te zijn. de “Godheid staande in de Zon” (XIX. hebbende ieder van hun zes vleugels. die aldus vierentwintig van 62 . Van de troon gingen bliksemschichten. “weerkaatst” het Nous zich in ieder van de vier somatische afdelingen. 4. de opgaande levenswind. dat uit vier seizoenen of jaargetijden bestaat. en is met het element aether verbonden. komen overeen met de vier grote gebieden van bestaan. die de zeven Adems (Geesten. (vermoedelijk omdat hij een lachwekkende figuur voor de troon van God zou slaan) en daarom heeft hij de Adelaar. die (voor altijd) is en die komende is!” COMMENTAAR De vier wezens. De constellatie Aquila. Deze worden op zichzelf weer onderverdeeld in lichte en donkere perioden van veertien dagen – donker maan en lichte maan. het tweede Wezen was gelijk een jonge Stier. 5. lucht. heilig (is) de MeesterGod. de heersers van de vierde delen van de Zodiac en de vier drievouden van water. Zoals reeds uitgelegd is. de Allesoverheersende. gebruikt hij het woord pneuma in plaats van manteias. welke zevenvoudigheid van een focaal punt uitstraalt in de zes richtingen van de ruimte. terwijl de vier andere er om heen opgesteld zijn. In de vorm van macrocosmische krachten stellen de vier Wezens in hun mystische betekenis de vier vierde-delen van de zodiac voor.

aan de Godheid aeonen tijd gekost heeft. 9-11.zulke perioden geven. Ik zag in de rechterhand van de (God) die op de troon gezeten was. zoals elk uur een bepaalde tattva (kracht) in de menselijke. De uitdrukking “van binnen en van 63 . omdat hij zijn heerschappij aan de volgende doorgeeft. eer betuigden en dankten. de eer en de kracht te ontvangen. Hoofdstuk V. toortsen van brandend vuur of de Adem. DE EERSTE VAN DE ZEVENVOUDIGE OVERWINNINGEN DE INWIJDING DOOR HET LEVENDE WATER. onthult het de Cosmische en Goddelijke geheimen (mysteriën). regeren opeenvolgend deze verschillende tijdsperioden. terwijl ze hun kronen (achtereenvolgend) voor de troon lieten vallen. 1. Die krachten zijn de vier en twintig “zeer oude mensen” (presbyteroi) de Ouden. prezen. die een speciale functie in de hersenen heeft. Hoofdstuk IV. En even dikwijls als de Wezens de (God) die op de troon gezeten was. 9. om geschreven te worden. een rol. Deze Zegels hebben dezelfde betekenis als de Zeven Gemeenschappen en de kandelaren. opgetekend is in het astrale licht. die van binnen en van buiten beschreven was. Voor de mens is de rol eenvoudig het menselijk lichaam en de Zegels zijn de krachtcentra. goed gezegeld met zeven zegels. aura heerst. waarin de vormende kracht van de Logos straalt. zeggende: “Onze Meester en God. De glazen zee is de aether. dat. Om die reden worden de Ouden voorgesteld voor de troon werkzaam te zijn. 1-2. Hem die door al de aeonen van aeonen leeft. De krachten die zowel in de macrócosmos als ook in de microcosmos aanwezig zijn. COMMENTAAR De krachten heersen om beurten over de Tijd-perioden. de aura van de chakra’s die voorgesteld wordt door de zeven vurige lampen. gij zijt waardig de heerlijkheid. want Gij bracht het Heelal tot bestaan (voort) en door Uw wil bestaat het en werd het gegrondvest”. Hem vererend die leeft door al de aeonen van de aeonen. 2. 0-0-0 II Het boek van de Kleinere Mysteriën. de Akasha-kronieken. Macrocosmisch gezien is het dus het geheugen van de Cosmos. die de Yogi kan lezen. waarin alles wat gebeurd is. en wanneer men de betekenis ervan kan begrijpen. En ik zag een sterke Godheid. en die zijn indentiek met de vierentwintig vleugels van de vier Wezens. terwijl ieder op zijn beurt gehoorzaamde en zijn troon afwerpt. . 10 zullen de vierentwintig Ouden (achtereenvolgend) neervallen voor de troon van (de Godheid) die op de troon gezeten was. die met een luide stem uitriep: “Wie is waardig de rol te openen en zijne zegelen te verbreken?” COMMENTAAR De rol (het boek) is een geheimzinnig document. die overeenstemmen met de vierentwintig uren van de dag. zijn bijzondere psychische kleur heeft gedurende die tijd de overhand in de aura. Het is een bijbei (Het Woord Bijbel betekent slechts een verzameling boeken en niets anders).

openbaarder van de geheime instructies. op de aarde of onder de aarde . 7. 7. hebbende zeven hoornen en zeven ogen. de mens is de geïnverteerde (omgekeerde) ashvattaboom. die in de gehele aarde uitgezonden zijn.was in staat de rol te openen. De Ram. Ik weende hevig. COMMENTAAR Hier geeft Iôannês toe aan een van zijn sarcastische zinspelingen. die in zijn Evangelie nogal eens voorkomen. de wortel van David. Niemand . Degenen die niet in staat zijn de chakra’s te openen. 4. Toch was in zijn dagen de geestelijke blindheid minder verbreid dan in de tegenwoordige tijd en daarom is het op ons meer letterlijk dan hyperbolisch opgevat van toepassing. zoals voorgesteld door het er voor geplaatste bijvoeglijk naamwoord (adjectief). heeft overwonnen (hij is waardig) om de rol en zijn zeven zegelen te openen”. 6. is het een variant op de Zodiakale Ram. Krios. of (zelfs maar) te zien. Deze psycho-fysiologische onderwerpen behoorden tot de Kleinere Mysteriën. Het woord “Lam”.buiten beschreven” slaat op de cerebrospinale as en het grote sympatische systeem van het zenuwstelsel. DE CHRÊSTOS ONTVANGT HET GEZEGELDE BOEK VAN DE KLEINERE MYSTERIËN. 3. udâna. de mystieke “boom des levens”. of het (zelfs) te zien. 3-5. en in het midden van de Ouden. Een van de Ouden zegt tot mij: “Ween niet. het instrument van de Zonne-Logos en daarom kunnen ze de werkelijke betekenis niet vatten. Hoofdstuk V. De Leeuw is natuurlijk Leo. De “sterke Godheid”. De wortel van de mens is zijn spirituele zelf. omdat het in de tekst bedoelde Lam van het mannelijk geslacht is. Zie! de Leeuw. die uit de stam Juda is. Ik zag. heeft het dezelfde betekenis. is vermoedelijk meer poëtisch dan “Ram”. 5.in de hemel. zijn gewoonlijk onkundig van het feit dat het lichaam de (zevensnarige) lier van Apôllo is. die zijn wortels in de hemel en zijn takken op aarde heeft: om die reden is “de wortel van David” hetzelfde als dat David geïncarneerd is. en de “kleine Ram” is hier identiek (hetzelfde) met de “Leeuw van de stam van Juda”. alsof het geofferd (geheiligd) geweest was. is de Vijfde Solaire Heerser. DE CHRÊSTOS IS OVERWINNAAR VAN DE ZEVEN ADEMS. stond een kleine Ram. die de zeven Adems (Geesten) van de Godheid zijn. dat eveneens het teken van Juda is. (Kronos) de Heer van Tijd. Aries is een reduplicatie (verdubbeling) van de Zon. Hij kwam – hij heeft genomen (de rol) uit de rechterhand van (de Godheid) die op de troon gezeten was! COMMENTAAR Het Griekse woord arnion. 6. in het midden van de troon en de vier wezens. betekent “een jonge Ram” en zoals het woord in de tekst gebruikt is. omdat het teken Leo de enige verblijfplaats (domicilie) van de Zon 64 . Hoofdstuk V. dat etymologisch verwant is aan het Latijnse woord Aries. maar. omdat niemand waardig gevonden was om de rol te openen.

Microcosmisch. kleur. geluid en inwezenlijke geur. want het Griekse woord kithara (waarvan de nederlandse woorden “citer” en “guitaar” zijn afgeleid) is een woord. Aldus gezien heeft het Lam dezelfde betekenis als de neofiet (beginneling). die in de vier overwinningen gebruikt worden. en Aries is de plaats van zijn hoogste exaltatie (verheffing). hij kan meetrillen. en maakte hen (te zijn) een rijk van offeraars aan onzen God. die alle door middel van onze psychische zintuigen waar te nemen zijn. De lofzangen die doof de vier Wezens en de vierentwintig Ouden gezongen worden. ieder had een lier en een gouden offerschotel vol offers van wierook. komt Leo overeen met het sahasrâra chakra. en kocht voor de Godheid met Uw bloed (de goede eigenschappen) van iedere stam. heerlijkheid en lof te ontvangen”. Hoofdstuk V. sterkte. Hoofdstuk V. 8-10. vielen de vier Wezens en de vierentwintig Ouden voor het Lam neder. kan hij nu bespeeld worden. totdat het geheel gespannen is en gestemd. die beschouwd mag worden als de derde Logos . want gij waart geofferd (geheiligd). en ik hoorde een stem van vele Godheden rondom den troon. zeggende: “Gij zijt waardig de rol te nemen en zijn zegelen te openen. zeggende met een grote stem: “De geofferde (geheiligde) Ram (Lam) is waardig de kracht. De phialê symboliseert het chakra (discus) of ganglion en de lier de zenuwvezels die er aan verbonden zijn. natie en volk. zijn traag organisme te spannen. Dit Lam is het geïncarneerde Nous. Toen het de rol genomen had.waarlijk een koninkrijk – waarin zij de regerende elementen zijn. 8. Het woord kithara kan men beter door “lier” dan door “harp” vertalen. 11. dat een muziekinstrument aangeeft dat slechts weinig van genoemde verschilde. de intellectuele Zon. eer. Elk chakra heeft zijn eigen kwaliteit. hebben alle betrekking op de chakra’s. zijn chakra’s te overwinnen. het “derde oog” en Aries met de nimbus of met de straling die van de hersenen uitgaat. 10. de sikkel en de offerschaal. De hoornen en de ogen zijn de zeven noetische krachten van werkzaamheid en de zeven vermogens de waarneming. een discusvormige kop.is. 11-14. evenals de lier in handen van een musicus. tong. die gebruikt werd om er drank-offers voor de Goden uit te gieten. 9. de phialê. het zegel. en heeft ook evenals Apollo een lier. dus van het standpunt van de mens gezien. en zij regeren op de aarde”. De vier symbolen. heeft een schotel. de Wezens en de Ouden er waren myriaden van myriaden (ontelbaal veel) en duizenden van duizenden – 12. rijkdom. zoals hier beschreven is. die de gebeden zijn van de heilige toegewijden. COMMENTAAR Ieder van de Ouden. bekwaamheid. 65 . de trompet. is de eerste van de zeven die in het drama voorkomen. omdat de neophiet in zeer vele incarnaties in elke natie en onder verschillende levensomstandigheden de edeler kenmerken van leder chakra vervorven heeft en daardoor een karakter opgebouwd heeft . En zij zongen een nieuw lied.de mens zoals hij op aarde is. Ik zag. die op het punt staat de vervolmakende of inwijdende beproevingen te ondergaan. De neophiet (beginneling) is waardig de controle van zijn wonderbaarlijk psychisch mechanisme op zich te kunnen nemen. Ze gelijken veel op een lier.

hoorde ik zeggen: “Aan de (God) die op de troon gezeten is. Het komt overeen met Sagittarus (de Boogschutter). de Boogschutter. en hij kwam als overwinnaar tevoorschijn. omdat hij in de jubelzangen bij de herhaalde roep “Iê” aangeroepen werd. de zuster van Apollo. deze twee lofzangen worden gezongen om het offer-Lam te loven. dat slechts een mysterienaam voor het woord Nous is. 1. en dat hij mag blijven overwinnen. er wordt in gezegd. dat van de prostaat. hier bezig is met de mystische meditatie in een hogere toestand van denken en voelen. die soms als een Godin met een baard afgebeeld werd. de slangenkracht die de zeven planetaire centra of “zeven zegels” opent. En de vier wezens zeiden “Amên”. en ik hoorde een van de vier Wezens zeggende met een stem als van een donderslag: “Kom”. en. En de vierentwintig Ouden vielen neder en aanbaden (de Godheid). onder de aarde en in de zee . en de 66 . hem aanroepend als de “Verlosser”. Dit alles betekent eenvoudig dat de practische student van de heilige wetenschap. Ik zag. toen de Ram een van de zeven zegels opende. waarom de neophiet waardig is om de zegels te openen. 2. Zie! een wit paard (verscheen). DE HEERSER VAN HET PSYCHISCHE CENTRUM.de hogere intuïtie in de mens – of microcosmische Zon. (De Godheid) Die er op reed had een boog. de Gnostische Ogdoad (de gemanifesteerde Logos) in drieënige vorm. Het woord Iêsous. Ik keek. Van deze drie koraalzangen wordt het eerste door de Wezens en de Ouden gezongen. 2. van waaruit de positieve en de negatieve stromen starten.13. 1. de eer. en het derde is slechts aan de vier hogere planeten gericht. en aan de Ram (Lam) zij de lof. aan hem was een kroon gegeven. omdat de Overwinnaar het Leeuw-Lam in de plaats staat voor het Nous . toch overtreft het in de voorstelling van het witte paard de anderen. is hij op het punt om de beproevingen van de inwijding te ondergaan. De Bescherm-Godin van dit teken is Artemis of de Romeinse Diana. Het eerste gezang is zuiver verklarend. de heerlijkheid en de heerschappij door de aeonen van de aeonen!” 14. de benaming die aan Apollo gegeven werd. Men zong die jubelzangen voor men ten strijde ging en nadat men weer terugkeerde. en ze zijn hier zeer in het bijzonder van toepassing. COMMENTAAR Het zingen van de drie jubelzangen tot lof aan de overwinnaar en zijn God is in volkomen overeenstemming met de Griekse gewoonte om jubelzangen voor Apollo te zingen. De Apocalypse volgt de stijl van de Griekse tragedies en verdeelt door het gebruik van koren (gezangen) het drama in de verschillende acten. Ieder bestaand wezen dat in de lucht is. heeft een buitengewoon verdachte overeenkomst met Iêios. de neophiet. Hoofdstuk VI. zij stellen tezamen de mannelijk-vrouwelijke of androgyne mens voor. bij de tweede zingen de lagere Godheden mee. Dit chakra behoort tot de laagste van de somatische afdelingen. op de aarde. het tweede is een aanroep van de vermogens van de zeven planeten. daarom is zijn berijder of bestuurder. wekt hij de paraklêtos in zijn actieve vorm op als de speirêma. Iêsous is klaarblijkelijk Iêios verhoogd tot 888. terwijl het derde gezang een algemeen koor is van al de krachten en vermogens van het microcosmisch universum om het Lam en de op den troon gezeten God te loven. of voor iedere andere plechtige onderneming. en de rol genomen hebbend. COMMENTAAR Dit zegel is het adhishtdna chakra. de Zonne-God.en in het gehele universum (opgesomd) .

zoals hij in de stoffelijke wereld weerspiegeld wordt. evenwel is de werkelijke zetel van de epitumetische natuur in de solaire plexus. 6. DE HEERSER VAN HET SCHEPPENDE CENTRUM. of met andere woorden gezegd. COMMENTAAR In dit geval wordt het cardiaal (hart) chakra geopend. Het rode paard vertegenwoordigt de somatische afdeling van de buik. komt later in het drama terug als het beest. Een van de noordelijke paranatellons van Schorpio. Ik hoorde als het ware een stem temidden van de vier Wezens zeggen: “Een maat tarwe voor een denarius. Hoewel in het hart geen werkelijk denkproces plaatsvindt. hoorde ik het tweede Wezen zeggen: “Kom”. en Zie! een zwart paard (verscheen). dat Schorpio met de generatieve organen overeenstemt. Hoofdstuk VI. tot zich neemt. vurig rood. het 67 . DE HEERSER VAN HET PHRÊNISCHE CENTRUM. Dit lager intellectuele gebied kan de grootste cultuur opbouwen. de “Duivel”. en door het verkrijgen van kennis volgens de gewone conventionele lijnen. Apollo-Artemis. De (Godheid) die er op zat had een weegschaal in zijn hand. Een ander paard. of dat gedeelte van het intellect dat gekleurd is met psychische emoties en vleselijke hartstochten. Ik zag. dat het licht dat van boven komt. Men zegt gewoonlijk. In de oude afschilderingen werd deze zonneheld getekend met een boog en pijlen. Hoofdstuk VI. symbolen voor hogere spirituele begrippen en wijsheid). tussen het denken. kwam tevoorschijn.Boogschutter. die op het zwarte paard rijdt. Toen hij het tweede zegel opende. en drie maten gerst voor een denarius – en geef niet te weinig olijfolie en wijn’. een te klein rantsoen (van olijfolie en wijn. die gelijk gesteld wordt met Satan en Diabolos. 5. verschijnt later in het drama in de rol van de rode Draak. is er een verschil gemaakt tussen het spirituele denken of het zuivere intellect en het niet-spirituele denken. en het denken dat de invloeden die van beneden komen. is de Overwinnaar zelf. hoewel het niet nauwkeurig uitgedrukt is. en zijn berijder of bestuurder.en aan hem was een groot zwaard gegeven. 4. degene die hier voor gesteld wordt als iemand die begint met zijn overwinningen en die later in triomph in de slotscène van het drama weer terugkomt. 4. 6. die een menselijke uitbeelding van de hartstocht is. Want de Logos is. degene die nu Hercules genoemd wordt. Aan (de Godheid) die op hem reed. 5. van het Nous. weerspiegelt. Toen hij het derde zegel opende. maar die oorspronkelijk als de Zonnegod voorgesteld werd. de invloeden van onze dierlijke natuur. de Oorlogs-God. daarom is het in de allegorie afgeschilderd als een te weinig. De gierige weger. wordt omgekeerd tussen de sterrenbeelden getekend. 3. was (autoriteit) gegeven om vrede van de aarde weg te nemen – opdat (mensen) elkander zouden doodslaan . het stemt overeen met Libra (de weegschaal) en de bestuurder van dit somatische gedeelte is de Weger. COMMENTAAR Dit zegel is het epigastrische chakra en zijn teken is Schorpio. geïnverteerd (omgekeerd als spiegelbeeld). het beredenerende lagere denken. 3. hoorde ik het derde Wezen zeggen: “Kom”. het huis van Mars. en bewonderingswaardige dingen tot stand brengen door wetenschappelijke research. Toch is er weinig of geen spiritueel inzicht noch filosofische diepte bij aanwezig.

zag ik onder het altaar de zielen van hen die geofferd waren. die doden met het zwaard. totdat de andere centra (hun “broeders”) alle tot actie gebracht zijn en dan “gedood”.zijn naam was Dood. totdat hun medeslaven en ook hun broeders. Hoofdstuk VI. (hun loop) beëindigd zouden hebben. terwijl de hersencentra ontwaakt zijn. dat zij nog een korte tijd stil moesten zijn. dat wil zeggen: sluimerend gelaten. want het hersengebied wordt in de Apocalypse de midden-hemel genoemd. 7. de “hemel”. Zij riepen met luider stem en zelden: “Hoe lang. Ik zag. Het vale paard is een voorstelling van de laagste van de somatische afdelingen. De (Godheid) die het bereed . die gedood zouden worden. Dikwijls werden hun witte gewaden gegeven. of liever de lagere hemel. de Heilige en de Waarachtige zult gij falen te oordelen en ons bloed te wreken op degenen die op aarde wonen?” 11. om te doden met het zwaard. De geatrophieerde (geofferde) hersencentra zijn in dit stadium voor een deel opgewekt door de speirêma (slangenvuur). vanwege de getuigenis die zij hadden. en Zie! een vaal paard (verscheen). Aan hen was de macht gegeven over het vierde deel der aarde. en om deze en om andere redenen maakt men de voorstelling van de witte en de vale paarden. 9-11. terwijl het Nous de wagenmenner is. COMMENTAAR Het vijfde zegel komt overeen met het teken Cancer en het anja chakra. maar ze zijn zo lang onderdrukt. die beantwoorden aan de intellectuele en spirituele natuur. (in de voorhoofdsholte). zeggende: “Kom!” 8. 10. O Gij. als zijnde de verblijfplaats van de Godheid. materialisme en de dierlijke hartstochten. DE HEERSER VAN HET NOETISCHE CENTRUM. of zenith. de Allerhoogste. Toen hij het vierde zegel opende.zeemonster waarin de fantaserende theologie de Anti-Christ ziet. Het vocale apparaat (de stem) is. het membrum virile om zo te zeggen van de hersenen). Dood en Hadês (die het generatieve principe op de twee gebieden uitbeelden) zijn berijders. evenals zij waren. Plato gebruikt in de Phaidros twee paarden in zijn allegorie. of de caverneuze plexus. het scheppende orgaan van de Logos. mystisch. 7. die de Pseudo-ziener genoemd wordt (de valse propheet). Het wordt hier aangeduid als de bestuurder van het hoogste van de somatische afdelingen. die later nauw verbonden is met het lichaam van de slijmklier (Glandula Pituitaria. Ze 68 . 9. zijn de twee. hoorde ik de stem van het vierde Wezen. maar gewoonlijk wordt de zonnewagen geschilderd met 4 paarden er voor. degene die hier boven staan behoren tot de hersenen. COMMENTAAR Het laryngale (keel) chakra is het hoogste van die welke zuiver tot het sympatische systeem gerekend mogen worden. Toen hij het vijfde zegel opende. vanwege de geheime leer van de Godheden. Hoofdstuk VI. en het ongeziene ging met hem samen (verkeerde met hem). honger. waarvan de attributen verwisselbaar zijn. DE HEERSER OVER HET GNOSTISCHE CENTRUM. en door de wilde dieren der aarde. en omdat de sexe slechts in de stoffelijke en psychische werelden bestaat. en tegen hen gezegd. Ze verschijnen later in de vorm van het tweehoornige Pseudo-Lam. honger en (zwarte) dood. 8.

het verdwijnen (terug wijken) van de hemel (de conceptie van ruimte) en de paniek van de aardbewoners (de lagere krachten en faculteiten).ontvangen echter “witte gewaden”. hier de ôrgê (bevruchtende energie) van het “lam”. 12-17. en Ziel daar geschiedde een grote aardbeving.zij werden van hun plaats bewogen. gelijk een vijgeboom zijn eerste vijgen van zijn oogst laat vallen. is de volgorde waarin de chakra’s gewekt worden. 1. wordt het denken leeg. die op de vier hoeken van de aarde staan. En ik zag een andere (overheersende) Godheid oprijzen uit de geboorteplaats van de Zon. want bij dit centrum bifurceren (splitsen) de stromen en hun licht overgiet de hersenen. De hemel week terug als een boekrol die opgerold wordt. Ik zag. en iedere berg en elk eiland . 12. De regeerders van de aarde. In deze allegorische voorstelling is dat voorgesteld als de verduistering van de zon (het denken). de zon werd donker als een zak (geweven van kameel) haar. de bevelhebbers. 15. verschillend. de zee of de bomen niet. de vier winden van de aarde beheersend. van waaruit de centrale stroom. Want de grote dag van zijn drift is gekomen. 2. of in enige boom. de zeer groten. DE HEERSER OVER HET VOLMAAKTE CENTRUM. en iedere slaaf en vrije man. de maan werd als bloed. voordat wij (met deze zegelring) de slaven van onzen God op hun voorhoofd gezegeld hebben”. zeggende: “Straf de aarde. toen hij het zesde zegel opende. start. de rijken en de machtigen. Na deze (beproevingen) zag ik vier Godheden. 69 . de sushumnâ. en ze vormen de twee polen van de eerste. wanneer hij door een harde wind geschud wordt. en wie kan stand houden?” COMMENTAAR Dit zesde zegel is het muladhara chakra. Gedurende de cyclus van reïncarnatie zijn al de chakra’s verslagen (gesneuveld) door de grove elementen van het stoffelijk zinnelijke leven en toch behouden zij de “getuigenis” van spirituele dingen. en de novice is zich slechts bewust van blinde angst. 14. die de zegelring van de levende God had en hij riep met luider stem tot de vier Godheden waaraan (autoriteit) was gegeven om de aarde en de zee te straffen. 1-3. en de sterren van de hemel vielen op de aarde. het vallen van de sterren (de gedachten). want Capricornus en Leo moeten eerder tot de ruggemergstreng (spinale as) gerekend worden dan tot het sympatische systeem. opdat geen wind zou waaien op aarde of op zee. verscholen zich in de holen en tussen de bergklippen. de Nous. Hoewel Leo aan Cancer voorafgaat. Bij de uitstorting van deze vurig elektrische kracht in de hersenen. 16. DE VIJF SOLAIRE HEERSERS EN DE GEDIFFERENTIEERDE KRACHTEN. de regeneratieve kracht. en zij bleven tot de bergen en de rotsen zeggen: “Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van de (Godheid) die op de troon gezeten is en de drift van de Ram! 17. 13. 3. Hoofdstuk VII. Hoofdstuk VI. dat zich aan het benedeneinde van het ruggemerg bevindt.

Deze worden in de zodiac door de tekens Gemini. De vier. (letterlijk onrecht aan doen) heeft betrekking op de toestand van onbewogen kalmte. is Joseph in de plaats gesteld voor Ephraïm of Taurus. 4-8. uit de stam van Aser twaalfduizend. van waaruit de menselijke vorm bij de weder-opstanding door opgebouwd wordt. Om die reden roept de neophiet. automatisch de oorspronkelijke gedachten en emoties weergeven. de zee en de bodem niet ruw te behandelen. 8. Ze komen overeen met de “vijf lichtende krachten” uit Upanishaden. uit de stam van Levi twaalfduizend. uit de stam van Joseph twaalfduizend. de solaire levenswinden. en er wordt van gezegd. dat het de onvernietigbare kiem is. en al de goede en kwade elementen worden voor het laatste conflict tegen elkaar opgewogen. dat Schorpio voortgekomen is uit Taurus. wanneer de krachten er weer op in werken. uit de stam van Juda waren twaalf-duizend gezegeld. 6. uit de stam van Ruben twaalfduizend. van vergeldende werkzaamheden. en Manasseh Josephs eerstgeboren zoon. uit de stam van Manasseh twaalfduizend. en daarom draagt hij de zegelring van de Levende-God. hieron osteon. uit de stam van Simeon twaalfduizend. Het bevel dat aan de vier Heersers gegeven wordt om de aarde. is de vertegenwoordiger van de Nous zelf. die uit vijf vergroeide wervels bestaat en die het heiligbeen genoemd wordt (os sacrum) “geheiligd been”. want Taurus is het symbool voor 70 . Taurus. In de allegorie moeten de lagere elementen getuchtigd worden en aan de hogere moet het zegel van God’s goedkeuring gegeven worden. uit de stam van Zebulon twaalfduizend. uit de stam van Issashar twaalfduizend. die gedurende de mystische meditatie gehandhaafd moet blijven. gezegeld uit al de stammen van de kinderen van Israël: 5. Pisces en Aquarius verzinnebeeld. 4. COMMENTAAR Met de twaalf stammen worden de twaalf tekens van de dierenriem bedoeld. De afdeling van de wervelkolom. zijn ijzeren wet van vergelding op. uit de stam van Gad twaalfduizend. Ruben voor Aquarius. die Schorpio is. Hoofdstuk VII. Het zijn deze poetische krachten. die er mee overeenstemmen. Gad voor Aries enz. Aries. terwijl de vijfde “naar boven gaat tot onsterfelijkheid”. met de planeten. Ik hoorde het aantal van hen die gezegeld waren. uit de stam van Naphtali twaalfduizend. waaruit blijkt. staat voor Dan in de plaats. Juda voor Leo. eenhonderd en vierenveertig duizend. en uit de stam van Benjamin twaalfduizend. 7. wanneer hij de occulte krachten die in zijn wezen schuilen probeert op te wekken. die uit de geboorteplaats van de zon oprijst (anatolê). en in de legenden van de Rabbis wordt het luz genoemd. zijn de vier krachten van de Nous en de vijfde. al zijn gedachten en daden neerslaan – optekenen – en omdat deze aurische indrukken evenals bij een bandrecorder. Deze weglating van Dan met de verwisselingen. voort. werd het in het Grieks genoemd. maar in de volgorde waarin Iôannês ze geplaatst heeft. die in de aura van de mens “Zijn (boek) rol des Levens”.COMMENTAAR Deze vijf Godheden zijn de noëtische bestuurders van de vijf pranâ’s. die de vier vierdedelen bewaken. is veelbetekenend. brengen ze aldus een bijna eindeloze aaneenschakeling van oorzaak en gevolg. waarvan vier de heersers zijn over de vier richtingen van de ruimte.

maar gedurende een 71 . en aldus even veel gebieden van manifestatie voorstellen. 16. COMMENTAAR Dit is het derde van de zeven koren. gij weet het”. COMMENTAAR De grote beproeving van de ziel. de eer. zal hen hoeden en geleiden naar de waterbronnen des levens. Na deze (dingen) zag ik. Er was een Joodse overlevering dat uit de stam van Dan de Anti-Messias zou komen. witte kleren dragend en (dragende) palmtakken in hun handen. Want de Ram. vandaar het in de plaats stellen van de paranatellon Aquila voor Schorpio. noch verzengende hitte. is zijn opsluiting (gevangenschap) in het vleselijk (stoffelijk) lichaam. Daarom zijn zij voor den troon van de Godheid. 15. In de zegening worden de attributen van al de zeven planeten aan de Zonne-God toegeschreven. en zie! een grote schare die niemand tellen kon uit alle volkeren. en de Godheid zal alle tranen van hun ogen afwissen”. De lof. Ik zei tot hem: “Mijn Meester. en aan den Ram!” 11. evenmin zullen (de stralen van) de zon op hen vallen. 17. ze wierpen zich op hun aangezicht voor den troon. die zich in de constellatie Taurus bevindt. De Godheden die met de zeven gesels belast zijn. 13-17. of logos. Hoofdstuk VII. het couplet of de lofzang wordt door de bevrijde elementen gezongen. die drie concentrische cirkels rondom den troon vormen. en het koor door de krachten die de drie werelden beheersen – de Wezens. die bekleed zijn met de witte gewaden. 9. en uit (alle) stammen. Alle Godheden stonden in een kring rondom den troon. wil zijn tent-tempel over hen uitspreiden. DE BEVRIJDE PSYCHISCHE KRACHTEN DE ZUIVERE OPGEREZEN UIT DE GROTE ZEE VAN LEVEN. Een van de Ouden antwoordde en zei tot mij: “Wie zijn dezen. de kracht en de sterkte zij aan onzen God door de aeonen van de aeonen! Amên”. een groep van sterren. de wijsheid. zeggende: “Amên. de Ouden en de vier Wezens. de eer. Hij zei tot mij: “Deze zijn de (Overwinnaars) die uit de grote beproeving tevoorschijn komen.de hemelse. 13. 10. Ouden en Godheden. die zich in het midden van de troon bevindt. 9-12. naties en talen stonden voor den troon en voor den Ram. Ze hebben hun kleren gewassen en gebleekt (wit gemaakt) in het bloed van den Ram. zijn astronomisch de zeven Pleiaden (het Zevengesternte). scheppende kracht en Schorpio dat van de geslachtelijke functies (de verwekkende kracht). 12. niet slechts voor de termijn van één korte levensperiode. Hoofdstuk VII. Zij riepen met luider stem en zelden: “De verlossing is aan onzen God die op de troon gezeten is. en vanwaar zijn zij gekomen?” 14. en de (Meester) die op den troon zit. Ze zullen geen honger en dorst meer lijden. en zij dienen hem dag en nacht in zijn adytum. en aanbaden de Godheid. de dank.

verfijnt het en zet het de elementen van dit schepsel om. en tot degene die op den troon zit. . 3. waarvan elk van hun een trillend geluid in de aura teweeg brengt. de laatste “vervolmakende” of “voleindigende” arbeid. de enige woonplaats van de Zon. Hun waren zeven trompetten gegeven. uit “de grote beproeving” komen en lofzangen ter verheerlijking van de geofferde Ram zingen. die buiten verandering en tijd staat. maar toch heeft het nog iets in zich van de Adem (Geest) van God. DE INWIJDING DOOR DE MACHTIGE LUCHT. glandula pinealis (pijnappelklier) is het “derde oog” van de ziener . COMMENTAAR Het zevende zegel is hit sahasrára chakra. door de menselijke vorm aan te nemen. 0-0-0 De Overwinning van het Psychisch Principe. dat er op schittert als op de facetten van een diamant. door onophoudelijk zwoegen door de aeonen. het coronarium. en bij dit zevende centrum vermengen de kleuren zich als met een opaal. 2-7. DE TWEEDE VAN DE ZEVENVOUDIGE OVERWINNINGEN. en hier regeert de mystieke stilte. kwam er gedurende ongeveer een half uur stilte in de hemel. dat gevormd wordt uit de “stof van de aarde” het afval (geweigerde. Maar de Logos heeft zijn eigen machtig doel. Hoofdstuk VIII. Gedurende de meditatie. DE HEERSER VAN HET GODDELIJK CENTRUM. zodat geuren als van wierook waargenomen kunnen worden en mysterieuze geluiden gehoord kunnen worden. die Iôannês hier met een aardbeving vergelijkt. Deze gezuiverde en omgezette principes van het lager zelf zijn de ontelbare menigten die. en er was veel wierook aan hem gegeven. hij heeft een gouden wierookvat. Hoofdstuk VIII.Het vormt het brandpunt van al de krachten van het zenuwstelsel en van de aura. wanneer ieder chakra ontwaakt is. een uiterlijk zelf. dan met een schok.lange serie van incarnaties. starten de krachten op het circuit van de zeven hersencentra. nu de aspirant met zijn cyclus van inwijding begonnen is. Dit chakra. waarmede het teken Leo overeenkomt. 1. en dan. niet tiangenomene) van cycli die geweest zijn. 2. het “trompetgeluid” van de allegorie. Ik zag de zeven Godheden. door neer te dalen in de spheren van generatie en door de lange “cyclus van noodzakelijkheid” heen te gaan: hij bouwt voor zichzelf uit de elementen van de lagere werelden een uiterlijke. met een onophoudelijke schittering van wit licht. opdat hij het mocht offeren. l. de Eeuwige. en daarom “niet gekruisigd” is. Toen hij het zevende zegel opende. Dit ontwaken van de centra is de tweede van de vier overwinningen. die boven het altaar ging staan. door de aeonen van generatie heen. ziet de neophiet de er mee overeenstemmende psychische kleur. stoffelijke vorm. met zich aldus te kruisigen. (die de tot vlees geworden mens is). die voor God staan. hier komen zij tot een evenwichtstoestand.dat en nog veel meer. Er kwam een andere Godheid. de Gekruisigde. De psychische zintuigen van smaak en gehoor worden langzamerhand opgewekt. totdat het verlost is en het één wordt met de Goddelijke individualiteit. met de gebeden van al de 72 .

de geluiden die men hoort. bij het ontwaken van de noëtische centra wordt het psychische bewustzijn . Deze drie elementen doen de laagste van de drie afdelingen aan. het derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde. COMMENTAAR Het geluid geven van de trompetten volgt precies de volgorde van het openen van de zegels. Er kwam hagel en vuur. Men noemde Dionysos “de zaaier van vuurzaad”. en een derde gedeelte van de schepen leden schipbreuk (vergingen). DE OVERWINNING VAN HET EPITHUMETISCHE PRINCIPE. Zij zijn natuurlijk de drievoudige speirêma. “het bloed van de Logos”. 9. die zich op het psychische gebied voordoen. het stoffelijke. gemengd met bloed. wanneer de hersencentra geopend worden. 49 zegt Iêsous: “Ik ben gekomen om vuur te zaaien (werpen) in de aarde”. 7. zij werden in de aarde geworpen. is klaarblijkelijk hetzelfde symbool. bliksemschichten en een aardbeving. COMMENTAAR In de meeste van de oude mythologieën wordt een of andere bijzondere plaats (centrum). In Lukas XII.“het derde” – op zijn beurt met rust gelaten. “het goede vuur van de Zon” en het bloed is het aurische fluidum. het derde deel van de in de zee bestaande wezens – die zielen hadden . die zich in zijn lager aanzicht als begeerte manifesteert.toegewijden. op het gouden altaar voor den troon. Van de vier gebieden van bewustzijn was het vierde. 8. De eerste (Godheid) gaf het trompetgeluid. maakten zich gereed de trompetgeluiden te laten horen (te geven). het “vuur” is de.stierven. De zeven Godheden. 6. en in zijn hoger als wil. de aether. stil gelegd of tijdelijk onderdrukt. De Godheid nam het wierookvat en vulde het met vuur van het altaar en wierp (het vuur) in de aarde: er kwamen stemmen. werd in de zee geworpen: en het derde deel van de zee werd bloed. nu. gelijk een grote vlammende berg van vuur. Hoofdstuk VIII. en het derde deel van de aarde verbrandde. De door de centra gemanifesteerde kleuren van het sympathische systeem zijn kleuren. met de gebeden der toegewijden. verzinnebeeld door een berg of een vulkaan. solaire kracht. De tweede Godheid gaf het trompetgeluid (de Wereldnavel). en de twee series stemmen in alle opzichten met elkaar overeen. wanneer ze in betrekking met de hersencentra staan. steeg uit de hand van de Godheid voor Gods aangezicht op. die zijn weg door de hersenen vervolgt. “de geest die in hoge vlam buldert” en “de leider van de groep van vuur ademende planeten”. Intense verlangens worden in de subtiele elementen geobjectiveerd. de 73 . De rook van de wierook. De navel is de zetel van de tejas (“vuur”) tattva. De “hagel” is een semi-condensatie van het lunaire (maan) element. 8. behoren tot een hoger gebied (plan). zoals de navel. 9. “het goede water van de maan”. “de vuur donderaar”. die de zeven trompetten hadden. door het openen (verbreken) van de “zegels” werden de psychische werkzaam. 5. De actieve vulkaan die in de tekst genoemd wordt. de zodiacale tekens worden herhaald. de “bomen” zijn de twee olijfbomen (de tweevoudige boom des levens) en het “gras” is de uitstraling van dezelfde kracht door de aureola. 4. die het ware centrum van de aarde is.

wee. Het derde deel van de zon werd getroffen. Een opeenhoping van deze zinsbegoochelende vormen. en het derde deel van de wateren werd Alsem en vele van de mensen stierven van de wateren. is de vâyu tattva. zo dat het derde deel er van verduisterd werd en de dag voor het derde deel geen licht gaf en de nacht desgelijk werd. vanwege de nog overblijvende stemmen van de trompet van de drie Godheden. afkomstig van de emotionele psychische natuur. die met luider stem zeide: “Wee. DE OVERWINNING VAN HET PSEUDO-RATIONELE PRINCIPE. De kracht die er hier door gesymboliseerd wordt. 13. aithêr. is een “schip” in de taal van deze allegorie. De derde Godheid gaf het trompetgeluid. die op het punt staan het trompetgeluid te geven!” COMMENTAAR De eerste vier cerebrale chakra’s (gesymboliseerd door de trompetten) reageren op de vier 74 . De vierde Godheid gaf het trompetgeluid. 13. 10. 10. 2. de toorts-dragende Godin ook (Lucifer). Ik zag.aldus geschapen externe vormen worden bezield door de overheersende begeerten die hen tot bestaan brachten. COMMENTAAR De vallende ster is Aphroditê (Venus). is hier alle mentale actie (werkzaamheid van het denken) opgehouden. die in de midhemel vloog. en het bitter worden van de wateren heeft betrekking op de psychologische wet dat alle genoegens ten slotte een innerlijke reactie geven en in pijn over gaan. COMMENTAAR Op het psychische of subjectieve gebied. evenals op het materiële of objectieve gebied. 12. hun die op de aarde wonen. evenwel wordt dit bittere water tenslotte in het “zoete water des Levens” omgezet . Er viel een grote ster. 1. en ik hoorde de eenzame arend. Hoofdstuk VIII. de plaats van de hemelse lichamen. ook het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren. die in de psychische zee uitgezonden zijn. Zij viel op het derde gedeelte van de rivieren en op de oorsprong van de wateren. Hoofdstuk VIII. vlammende als een toorts van de hemel. wee. Hoofdstuk VIII. en dan breidt het bewustzijn zich uit tot het volgende gebied van bestaan. omdat het bitter gemaakt was. Beurtelings moeten op elk gebied de krachten in evenwicht worden gebracht.wanneer de menselijke natuur gezuiverd is. is de akasha tattva. De naam van de ster wordt genoemd “Alsem”. DE OVERWINNING VAN HET PSEUDO-NOETISCHE PRINCIPE. De kracht die met dit centrum in verband staat. die het lager denken beinvloedt. cosmisch is het de opper-lucht. of het rationele denken dat door begeerten en hartstochten in mist gehuld is. 11. 11. zodat ze elkaar neutraliseren.

hoewel er niets in gezegd wordt dat ook maar enigszins onzuiver is. Hun kwelling was als de kwelling van een schorpioen. en haar was de. Op hun hoofden waren (cirkeltjes. Het misbruik van deze functie door het onttrekken van de generatieve krachten aan de hogere en ze in de psychische kanalen te brengen. 8. en daaruit volgt. bandjes). dat ons diepste. de drie hogere staan in verband met het tweevoudige zenuwstelsel en de aura. wanneer hij de mens steekt. die van de hemel op de aarde gevallen is. 5. 75 . evenals de schorpioenen op aarde macht hebben. waardoor zij de volkomen onschuld van “het kind” weer terug kunnen winnen. in ruime zin genomen. is de ergste van alle misdaden. In die dagen zullen de mensen de dood zoeken en hem niet vinden. die de vierde van de Zôa is. en (het bevel) werd hun gegeven. kunnen hopen “het koninkrijk der Hemelen binnen te treden”. is de lagere mens een geïnverteerde weerspiegeling (spiegelbeeld) van de hogere. Uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven. 4. ze verlangen er naar te sterven en de dood zal van hun wegvluchten! 7. Niemand zou moeten proberen ook maar enig practisch gebruik te maken van de subtiele krachten. De gedaante van de sprinkhanen was als van paarden. noch aan enig mals groen. de creatieve centra op het stoffelijk gebied. De vijfde Godheid gaf het trompetgeluid. Het commentaar op dit onderwerp. maar dat ze vijf maanden lang gekweld zouden worden. dat zij het gras der aarde niet zouden straffen. eigen innerlijk wezen is. die uitgerust zijn tot den oorlog. de verbindende schakel tussen de goddelijke en de menselijke ziel wordt vernietigd door de phallische uitspattingen (geslachtelijk ontucht). en hun tanden waren gelijk (de tanden) van leeuwen. (dat zij geen schade zouden doen aan het gras der aarde). worden op geen enkele wijze of voor geen enkel doel. moet noodzakelijkerwijze kort en oppervlakkig zijn. en de onzuivere krachten die er aan verbonden zijn. Zoals reeds aangeduid is. door de volgelingen van de Gnôsis gebruikt. Om die reden worden de trompetgeluiden als “wee’s” door de Arend aangekondigd. Het kan niet tè uitdrukkelijk herhaald worden. voelen en handelen betrachten. dat de hoogste spirituele centra in direct verband staan met de laagste. Ik zag een ster. Hun gezichten geleken op menselijke gezichten. de bestraffing er van. gelijk kronen van onecht (nagemaakt) goud. als de rook van een grote oven. dat ze hun niet zouden doden. De zon en de lucht werden door de rook uit de krater verduisterd. die onder de natuurlijke wetten valt is het uitwissen (teniet doen) van de individualiteit.somatische afdelingen in het bewustzijn. 3. want. maar in een meer bijzondere betekenis zijn zij analoog aan de mannelijke. Het gebruiken van grove krachten van de dierlijke natúur voor psychische doeleinden staat gelijk met het begaan van morele zelfmoord. dat een delicaat onderwerp is. 2. Zij opende de krater van de afgrond en er steeg rook op uit de krater. het koninkrijk. noch enige boom. creatieve triade. 6. de “tweede dood”. sleutel tot de krater van de afgrond (de put van de hel) gegeven. tenzij hij vast besloten is voor altijd van de “spheren van generatie” afstand te doen. maar ze hadden haar als vrouwenhaar. DE OVERWINNING VAN HET PSEUDO-GNOSTISCHE PRINCIPE. dat de sex-functies slechts tot de stoffelijke en psychische werelden behoren. het prototype van Schorpio. welk dan ook. in een werk dat voor iedereen bedoeld is. die het zegel van God niet op hun voorhoofd hebben. maar slechts aan die mensen. Er werd hun gezegd. Hoofdstuk IX. 1. I-12. Slechts de mensen die celebatair leven en zich strikt onthouden en de uiterste zuiverheid van denken.

Zie! nog twee weeën komen hierna. die de “vernietiger” en de “Moordenaar” is. die ten strijde draven. 13-15. stellen de onzuivere en onheilige gedachten voor. Goud is het metaal van de Zon en het vierhoornige altaar is slechts een ander symbool voor de zon en de heersers van de vier vierde-delen. zeggende tot de zesde Godheid. die bij de grote rivier Euphrates gebonden zijn”. Zij hadden vurig (rode). gedurende welke periode de hartstochtsnatuur meer werkzaam is. 11. en er waren angels in hun staarten. die door de scharlaken-rode vrouw omhoog gehouden wordt. De vier Godheden werden los gemaakt. de Archê symboliseren. dat de zomer de nacht van de ziel is en de wintertijd zijn dag. Hij verschijnt ook in de Apocalypse. 13. dat ze een derde gedeelte van de mensen zouden doden. de Hecatê. de Beker. Ze hadden als bestuurder boven zich de Godheid van de Afgrond (hel). Deze afgrond wordt astronomisch voorgesteld door de cosmische constellatie Crater. die er voor gereed gemaakt waren geheel het uur. De eerste wee is voorbij gegaan. 17. die eenvoudigweg Hecatê is. rookblauwe en zwavelachtig (gele) harnassen. 10. is de pseudo-Leeuw.ik hoorde hun aantal. de mengschaal van Dionysos. die over de afgrond regeert.van vele paarden. Het geluid van hun vleugels was gelijk het geluid van (vele) strijdwagens . Het getal van de legers van de ruiters (onder het bevel van de vier Godheden) was tweehonderdmiljoen . 15. De “vijf maanden” zijn de zomertijd. de twee Godinnen. het Beest . I6-21. 16. dat voor de Godheid geplaatst was (de stem van de Meester). COMMENTAAR De gevallen ster is Venus. of hoger denken en de vier hoornen zijn zijn vier krachten. Hoofdstuk IX.het Phrênisch denken. die nu de zogenaamde “infernale lucifer” geworden is. Aldus zag ik de paarden in het visioen en hun berijders. De Godheid van de “Afgrond”. Hun macht om de mensen kwaad te doen was gedurende vijf maanden. dat verontreinigd is door de vleselijke hartstochten en zijn horden van op schorpioenen gelijkende cavalerie. het infernale aspect van beide Aphroditê (Venus) en Artemis (Diana).9. 12. in de vorm van de beker. Zij hadden staarten als die van schorpioenen. Ik hoorde een enkele stem van de vier horens van het gouden altaar. DE OVERWINNING VAN HET VOLMAAKTE PRINCIPE DE VIER GEMANIFESTEERDE SOLAIRE KRACHTEN. Hoofdstuk IX. die de trompet had: “Maak de vier Godheden vrij. maand en jaar. COMMENTAAR Het gouden Altaar is het Nous. de koppen van de paarden waren gelijk Leeuwekoppen en uit 76 . die beide in gelijke zin de primordiale substantie. die aan de rivier Euphratês gebonden zijn (de cerebrospinale as) zijn de vier gemanifesteerde prâna’s en de “enkele stem” is de udâna. mystisch gesproken wordt gezegd. dag. De zesde Godheid gaf het trompetgeluid. zijn naam is in het Heebreeuws Abaddôn en in de Griekse (mysterietaal) heeft hij de naam Apollyôn. De vier Godheden. Zij hadden borstschilden als ijzeren harnassen.

Zijn gelaat was (stralende) als de zon en zijn voeten als pilaren van vuur. die van hun bekken uitging. dat zich hier alles op een hoger gebied afspeelt. vandaar de regenboog op het hoofd. die de vijfde in de groep is. Ze hebben betrekking op de zeven klinkers. En toen de zeven donderslagen uitten (hun stemmen). de legers van het Nous. maar ik hoorde een stem uit de hemel. met dit verschil. De overgebleven mensen. De lagere. steen en hout. die de slechte. zoals een leeuw brult en toen hij riep. de “opwaartse levenswind” en komt daarom overeen met het Nous. de leeuwekoppen van de paarden duiden op hun solair karakter. Ik zag een andere. 19. 1. COMMENTAAR De grote legers van ruiters in wapenrusting verzinnebeelden de onbegrensde krachten van het Nous. Door deze drie plagen werd een derde deel van de mensen gedood door het vuur. En zij bekeerden zich niet van hun moorden. donderslagen stemmen uit zichzelf. 2. de intellectuele Zon. horen. stond ik op het punt (de leeringen) op te schrijven. De vijf prâna’s zijn werkzaam op een hoger gebied. 1-4. uitten zeven. somatische centra (zegels) hebben namelijk hun solaire tegengestelde (hogere reflex) in de hersencentra. die tot mij zeide: “Verzegel de (leringen) die door de zeven donderslagen geuit werden en schrijf ze niet op” COMMENTAAR De Godheid. DE ONGEMANIFESTEERDE SOLAIRE KRACHT EN HET OPEN BOEK VAN DE GROTE MYSTERIËN. uit de hemel neerdalen. (de) sterke Godheid. 18. Dat de stemmen van de zeven donderslagen mysterieleringen waren. 3. noch lopen. de Inwijder. worden dergelijke gedachten beschreven in de vorm van het aanbidden van beeltenissen (afgoden). De zeven kleuren van de regenboog wijzen op de zevenvoudige uitstraling van de hersencentra. is udâna. 20. de rook en de zwavel. 4. en omdat de gedachten van het lager denken in hoofdzaak betrekking hebben op stoffelijke bezittingen. want hun staarten zijn als slangen en hebben koppen en daarmede leggen zij straffen op. hun prostitutie of hem dieverijen. 77 . dat zij de geesten niet meer zouden aanbidden en de beeltenissen van goud. en riep met luider stem. gekleed in een wolk. zijn in de allegorie de intellectuele krachten en gedachten voorgesteld als mens. die noch kunnen zien. en een regenboog was op zijn hoofd. brons. hun tovenarijen. bekeerden zich niet van de werken hunner handen. Deze vijfvoudige groep is dezelfde als degenen die bij de opening van het zesde zegel verschenen. in zijn aspect van Hermês. valse en bijgelovige gedachten en neigingen van de psychische natuur vernietigen. zilver. die niet door deze plagen gedood waren. In zijn hand had hij een kleine uitgerolde boekenrol. blijkt duidelijk uit het uitdrukkelijk bevel van de Inwijder om er niets over te vermelden. 21. Omdat de werkelijke mens het denken is. Hoofdstuk X. Hij plaatste zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde. Want de krachten van de paarden zitten in hun bekken en in hun staarten.hun bekken kwam vuur en rook en zwavel.

is het bitter voor de epithumetische natuur. In de overwinning van zichzelf. tongen en regeerders in”. dat wil zeggen. 5-7. de kennis die hij zich verwerft. Hoofdstuk X. geschapen heeft.en psychische werelden. 11. 5. hief zijn rechterhand op naar de hemel 6. COMMENTAAR De kleine rol is de Gnôsis (de ware kennis van de Goddelijke Mysteriën) die door de Inwijder. Ik ging naar de Godheid en vroeg hem mij de kleine (boek)rol te willen geven.Hoofdstuk X. COMMENTAAR Tijd. het is daarbij echter niet de bedoeling. de zieners.(ik hoorde hem) weer met mij spreken. 78 . Zijn hogere natuur verplicht hem om zo veel als in zijn vermogen is. 7. Hij zei tot mij: “Neem het en eet het op. Het zal Uw buik bitter maken. zal het mysterie van de Godheid vervolmaakt zijn. die volkomen in tegenstelling is met de populaire dogma’s van de exoterische religies (kerkelijke dogma’s) bekend te maken. omdat er onverbiddelijk aan verbonden is iedere onzuivere gedachte en begeerte uit te bannen. dat er geen tijd meer zal zijn. Ik nam de kleine (boek)rol uit de hand van de Godheid en at hem op. maar in Uw mond zal het zoet zijn als honing”. 8. Het zevende trompetgeluid duidt op het openen van dat “Mysterie van de Godheid”. streeft de mens er naar om Goddelijk onzelfzuchtig te worden. de aarde en de zee uit de allegorie. die zich in de hand van de Godheid bevindt. aan de neophiet medegedeeld wordt. Wanneer de instructies verwerkt zijn. zoals hij verkondigde aan zijn slaven. dat vervolmaakt geworden is. de mystieke “hemel”. die de hemel met alles wat daar in is. dat wil zeggen weer hersteld door de werking van de speirêma (slangenvuur). de “Voorstelling van eeuwigheid” regeert in de stoffelijke. met anderen te delen en getuigenis van de heilige waarheden af te leggen. die ik zag staan op de zee en op de aarde. En (de stemmen van de zeven donderslagen) hielden aan tot mij te zeggen: “Gij moet wederom leren tegen (de opvattingen van) vele naties. De stem die ik uit de hemel hoorde . hoewel hij aldus werkzaam zijnde een noodzakelijke oppositie van de dwalingen van de “otherdoxe” godsdiensten te verwachten heeft. zijn eigen Logos. is het tijdloze eeuwige bewustzijn van God. In mijn mond was het als honing zo zoet. De Godheid. die op de zee en op de aarde staat”. 9. volkeren. en zwoer bij de (God) die door de aeonen van de aeonen leeft. is de ziener toch verplicht de ware filosofie en ethica. neem de kleine uitgerolde (boek rol. 10. het “oog” van de ziener. in de praktijk van het leven toegepast worden. de aarde en alles wat daarin is en de zee en alles wat daar in is. 8-11. maar toen ik het gegeten had. maar in de spirituele wereld. waardoor het zijn functies weer kan uitoefenen. zei: “Ga. werd mijn buik bitter. wanneer hij op het punt staat het trompetgeluid te geven. dat hij kennis verzamelt die louter voor zijn eigen welzijn bedoeld is. Hoewel het verboden is de uitingen van de zeven donderslagen (de theurgische leringen) op te schrijven. maar in de dagen van de stem van de zevende Godheid.

een beheerste werking. Deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaartjes. Voor de tijdsduur van de inwijding wordt hier zeven jaar gerekend gedurende de eerste helft waarvan (tweeenveertig maanden of drie en een half jaar) de lagere krachten nog doorgaan met de functies van het stoffelijk lichaam te beheersen. om die in bloed te veranderen en de aarde te kastijden met ieder plaag en zo dikwijls als ze maar wilden. een op de rechterzijde van de 79 . hier vertaald adytum. er gaan zeven pijpjes naar ieder van de lampen. het altaar van offering en het altaar voor wierook de drie afdelingen van de hersenen en de buitenhof stelt het lichaam voor. 5. terwijl in de latere helft (eenduizendentweehonderdenzestig dagen.Hoofdstuk XI. en wanneer iemand hen verkeerd zal gebruiken. Maar in de psycho-fysiologische vertolking van de symboliek zijn de adytum. 2 et. seq. met zijn schaal op de top en zijn zeven lampen daarop. De aanbidders zijn de negen en veertig krachten. want hij is gegeven aan het volk en zij zullen de heilige stad voor tweeenveertig maanden lang vertreden. noemde men het gewoonlijk de adyton. in jutezakken gekleed. de hemel. 1-3. wanneer het gebruikt werd voor het geven van inwijdingen. maar dient louter voor verklaring. ze hebben eveneens macht over de wateren. 3. onderwijzen”. het altaar en hen die daar binnen aanbidden. COMMENTAAR Zechariah (IV. 6. 1. en waar niemand. die voor de Godheid van de Aarde staan: “Ik heb gezien en Ziel een kandelaar geheel van goud. werp die uit als zijnde exoterisch en meet hem niet. zal hij op deze wijze gedood worden. of het allerheiligste. was de innerlijke tempel. Deze (getuigen) hebben autoriteit om de hemel te sluiten. De “staf” is de caduceus van Hermês. die hier evenals op andere plaatsen in de Apocalypse de Hierophant of Goddelijke leraar van Iôannês is. waar de Godheid als een heiligdom in bewaard werd.) gaat meer in bijzonderheden op de twee olijfbomen en de kandelaren in. 4-6. DE TWEEVOUDIGE MANIFESTERENDE KRACHT VAN HET NOUS. Ik zal hem (daarna) aan mijn twee getuigen geven en zij zullen een-duizend twee-honderd en zestig dagen. ida en pingala. Er werd mij een riet gegeven gelijk een staf. de “twee getuigen” het zenuwstelsel doordringen. COMMENTAAR De naos. en (de zesde Godheid) zei: “Sta op en meet de adytum van de Godheid. Het meten van de adytum en de verklaring van de twee getuigen heeft niets te maken met de actie van het drama. astronomisch gezien is het zoals Josephus en andere oude schrijvers zeggen. maar de hof. Symbolisch gezien stelt de adytum de spirituele natuur voor en het altaar de intellectuele. die voor de Godheid van de aarde staan. die op de top daarvan staan: en twee olijfbomen er bij. komt er vuur uit hun mond en het verscheurt hun vijanden. Hoofdstuk XI. wederom drie en een half jaar) de tweevoudige elektrische kracht. zodat er geen regen behoeft te vallen gedurende de dagen van hun lering. gelijdelijk aan en bijna onmerkbaar vervangen zij de normale zenuwkracht. welke in de allegorie uitgedrukt is door het gekleed zijn in jutezakken. dan alleen de ingewijden toegang hadden. die buiten de adytum is. Wanneer iemand hen verkeerd zal gebruiken. die “gemeten” worden door ze in hierarchieën of groepen te rangschikken.

zoals in de Upanishaden gezegd wordt. opgerold ligt. Moderne physiologen hebben aangetoond. en wanneer het door de speirêma energie toegevoerd krijgt. dat “de twee olijfbomen” en “de twee olijftakken zich buiten de twee gouden pijpen bevinden. Deze hoedanigheid is verder beschreven door Zechariah. dat de ziekte die men reuzengroei noemt. dat uit de afgrond opkomt. die overeenstemmen met de drie en een halve maat van het AUM. zijn “de twee gezalfden. met hen strijden. Hier worden de cerebrale chakra’s en hun nâdis uitgebeeld en omdat ze heel klein en schijnbaar onbelangrijk zijn.schaal en de ander op de linkerzijde”. trekt de kundalini zich weer terug tot op de “troon van het beest”. Het dieplood van Zerubbabel. hen overwinnen en hen doden. die de bouwer van de tempel was. die zegt. “water” is de magnetische aurische substantie en “bloed” het gouden elektrische vuur. in de verschillende sterrenbeelden Hoofdstuk XI. die mystisch uitgedrukt “Sodom” en “Egypte” genoemd wordt. die de gouden olie uit hun zelf ledigen”. die de groef van het gehele lichaam regelt. 80 . neemt zijn pulserende aura een draaiende beweging aan. verdubbeld. stammen. zelfs deze zeven (die zijn) de ogen van Jehova. is de glandula pituitaria (slijmklier). 8. Hun lichamen (liggen nu) in de hoofdstraat van de grote stad. Deze sterren zijn de zeven planeten. 7. En (sommigen) vanuit de naties. Het is het scheppende orgaan van de hersenen. als de uitstorting van de zeven plagen door de zeven Taurische Godheden. 9. evenals ook andere groepen van zeven. zal het beest. te wijten is aan een te grote werkzaamheid van de slijmklier (glandula pituitaria). gelijk een dieplood. de Hyaden of “Regenmakers”. Wanneer zij het geven van hun getuigenis beëindigd hebben. talen en volkeren bewaken hun lichamen drie en een halve dag. en staan niet toe dat hun dode lichamen in een graf worden bijgezet. waar hun meester eveneens gekruisigd werd. waarbij het lichaam en de extremiteiten abnormaal groot zijn. Het tweevoudige vuur werkt vernietigend in op de psyche die niet gezuiverd is of op de tovenaar. ze lopen heen en weer door de gehele aarde”. Hoofdstuk XI. 7. die de Heer van de gehele aarde bijstand verlenen”. “het enkele oog” en het doordringt met de gouden kracht en de spirituele hoedanigheden opwekt. totdat het tegen het coronarium stoot. waar hij. 9. 8. als een sluimerende slang. vervolgt hij: “Want wie heeft de dagen van de kleine dingen veracht? Want zij (de zeven) zullen verheugd zijn en zullen het dieplood in de hand van Zerubbabel zien. die drie en een halve winding heeft. Door “regen” wordt het zenuw-fluidum gesymboliseerd. de Pleiaden (het Zevengesternte). De “kastijding” van de aarde wordt verder op in het drama beschreven. de solaire plexus. die er in zou slagen het op te wekken en het verkeerde gebruik leidt tenslotte tot de morele en ook de stoffelijke dood. COMMENTAAR Wanneer de trance (het verkeren in hogere toestanden van bewustzijn) beëindigd is en de neophiet (beginneling) tot de gewone toestand van bewustzijn op het stoffelijk gebied weer terug keert.

ook Egypte genaamd. krijgslieden. 12. de twee getuigen en hun Meester. Maar. De drie en een halve dagen zijn de tweede helft van de zeven “dagen van scheppen”. “Sodom” is de zondige stad en “Egypte” is een land dat. waar duisternis heerst. de overigen werden zeer bevreesd en prezen den God van den hemel. er nu één geworden is. die hem aanschouwden. dit is de eerste kruisiging. 15. kan mentaal niet eerlijk tegenover zichzelf staan. geboren zijn uit de vier somatische afdelingen van de Godheid: geleerden. want hij is hetzelfde als de zevenkoppige rode draak.en nachtevening). die tot het kwaad geneigd zijn. zijn begeerten en gedachten geven elkaar steekpenningen (kopen elkaar om). en deze kanalen.COMMENTAAR De stad is het symbool voor het stoffelijk lichaam en zijn hoofdstraat is het ruggemerg. de grofstoffelijke boog van de cyclus van menselijke evolutie. Het kruissymbool heeft vele betekenissen. 11. 13. Het tweede wee is voorbij gegaan. worden voor een totale atrophie behoed door die zenuwstromen. is de werkelijke folteraar van degenen. ze stonden op hun voeten en een grote vrees kwam over hen. Astronomisch zijn de twee krulsen de herfsten de lente equinox (dag. die hij tijdens zijn evolutie ingenomen heeft. wanneer het individu boven de materialistische instelling. In dat uur kwam er een grote aardbeving. de incarnatie van de ziel in het stoffelijk lichaam. gedurende welke de “getuigen” in het mystieke “Sodom” op sterven liggen. “De betrouwbare en ware Getuige”. die de stem van de Nous is en door de “twee Getuigen” spreekt. De mens die aldus probeert zijn aanklagend geweten tot zwijgen te brengen. uitkomt. talen en volkeren” is in de Apocalypse zevenmaal herhaald. Ziet het derde wee komt spoedig. ze proberen hem steeds te smoren. COMMENTAAR De berispende stem van het geweten. stammen. en hun vijanden aanschouwden hen. dat dan zijn kruis is.omdat deze twee zieners degenen die op aarde wonen. en het tiende (deel) van de stad stortte in en er werden door de aardbeving zevenduizend namen van mensen gedood. 10. Ze gingen op in den hemel in de wolk. 11) is het woord “heersers” vervangen door “stammen” op een andere plaats (XII. Na de drie en een halve dag trad de Levensadem van God in hen. Zij die op de aarde wonen. door het cerebrospinale systeem circuleren. maar de woorden zijn nooit tweemaal in dezelfde volgorde gebruikt. De tweede vindt plaats in Calvaria (kranion) (hoofdschedelplaats) in de hersenen op het kruis van inwijding. sterft af met zijn zeven koppen. verheugen zich over hen en juichen en ze willen elkaar steekpenningen geven (omkopen) . die in elk van de vier somatische afdelingen. Zij hoorden een luide stem uit den hemel tot hen zeggen: “Komt hierheen”. De aanduidingen “naties. Deze woorden worden gebruikt om de vier kasten of klassen van mensen aan te duiden. op de ene plaats (X. De lagere hartstochtsnatuur. Hoofdstuk XI. maar handelt vanuit geveinsde motieven.) door “menigten” voor hetzelfde begrip. die naar men in het Oosters mysticisme zegt. waarin zich de kanalen van de drievoudige speirêma bevinden. die gesymboliseerd wordt door de tiende afdeling van de twaalf zodiacale afdelingen. Iêsous. handelslieden en arbeiders. De 81 . hoewel het eens een groot centrum van wijsheid en verlichting geweest is. zoals de allegorie het voorstelt. het Nous wordt hier gezegd gekruisigd te zijn in Sodom. “ontwaken de noetische hoedanigheden uit de dood”. 10-14. de “lichamen” van de getuigen. gekweld hadden. 14.

terwijl de overblijvende kleuren helderder in de aurische “glorie” van de Hemel-God worden. namelijk de plaats van de “spirituele herboorte”. die de “geboorte van boven” veroorzaakt. wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden de Godheid.zeven is vermenigvuldigd met het onbepaalde getal duizend. en er kwamen bliksemstralen.het stoffelijke en emotionele lichaam . de grote kracht (dynamis). is het vierde in deze series. DE OVERWINNING VAN HET GODDELIJK PRINCIPE. en Hij zal door de aeonen van de aeonen regeren”. een aardbeving en zware hagel. 18. aan de toegewijden. COMMENTAAR Het woord kibôtos. symboliseert de “ark” de baarmoeder in de hersenen. Hoofdstuk XI. COMMENTAAR De zevende van de “mystische. maar is de scheppende energie van de Logos. omdat gij Uw grote kracht opgenomen en Uw koningschap hebt herwonnen. spirituele geluiden” kondigt het ontwaken van de hoogste van de chakra’s aan. DE GEBOORTEPLAATS VAN DE ZONNE-GOD. waardoor het licht van de Logos straalt. die door de stemmen uit de hemel en de Ouden gevormd worden. zeggende: 17. en die was. om de vele verbanden die er tussen deze lagere principes bestaan aan te geven.vernietigen” geplaatst. maar geeft juist het tegengestelde er van aan. Het volk werd gepassioneerd en Uw passie kwam en het seizoen van de doden om geoordeeld te worden en het (seizoen) om hun beloning aan Uw slaven de zieners. dat de ark een symbool voor de baarmoeder is. de plaats van geboorte – hetgeen inderdaad volkomen juist is. De vier en twintig Ouden. stemmen. het bereiken van onsterfelijkheid. Wanneer men alle mysticisme ter zijde stelt. 19. letterlijk een houten kist of koffer betekenend. die (voor altijd) is. en het is hier in tegenstelling met de passies “die de aarde . het hemelse schip ten zuiden van Virgo geplaatst. 16. 15-18. Er gingen luide stemmen in de hemel klinken. de kleinen en de groten. te geven: en hen te vernietigen. die de aarde vernietigen”. de Almachtige. wanneer men er slechts een concreet symbool in ziet. 29. De adytum van de Godheid in de hemel was geopend en in zijn adytum was de ark zichtbaar (bevattende de emblemen) van zijn verbond. werd ook wel kibôtos en “Noach’s ark” genoemd. De passie van de Godheid is niet zijn “wraak”. wordt in het Nieuwe Testament herhaaldelijk gebruikt voor de ark in de tempel. donderslagen. die op hun troon voor de troon van de Godheid gezeten zijn. Daar de exoterische vertolkers van phallicisme er vol van zijn om aan te tonen. de “mensen” wier “namen” hun psychische kleuren zijn. Hoofdstuk XI. Maar esoterisch bezien heeft het helemaal geen phallische betekenis. 15. en hun die Uw naam vrezen. De koren. de centra. de Meester-God. 82 . die vernietigd zijn. De zevende Godheid gaf het trompetgeluid. De constellatie Argo Navis. zeggende: “Het koninkrijk van het universum is geworden (het koningschap) van onze Meester en van zijn Gezalfde. “Wij danken U. zoals hier en ook bij de ark van Noach.

is ze de zuivere aether. 1. Virgo was altijd afgebeeld met vleugels en verderop in de tekst heeft ze twee vleugels van de Arend. die op onbevlekte wijze ontvangt en geboorte geeft aan De Zoon van God. zodat hij haar kind kon verslinden. COMMENTAAR Het zevende trompetgeluid is het geluid. die bij de baring optreedt. of ze Diana. opdat de (Godheden) haar daar éénduizend en tweehonderd en zestig dagen zouden voeden. het solaire lichaam geboren wordt. 83 . of Maria. en haar kind werd weggerukt naar de Godheid en naar zijn troon. 2. Als de Wereld-Moeder. Leo en Cancer (het domicilie van de maan). die op het punt stond te baren. Aldus met elkaar verbonden. 5. Hoofdstuk XII.het laatste is een androgyn orgaan. DE DRANG TOT FYSIEK LEVEN. het Licht van de Logos. Ze had (een kind) in haar baarmoeder . Maar het Hemelse Schip komt overeen met het psychische lichaam. 3.en ziel een grote vurig rode Draak. 1. de maan beneden haar voeten. Er werd een groot teken (sterrenbeeld) in de hemel gezien. met zeven hoofden en tien hoornen en op zijn hoofden had hij zeven diademen. DE MACHTIGE MOEDER EN HAAR SOLAIRE ZOON. de moeder van Iêsous. 3-6. Een ander sterrenbeeld werd in den hemel gezien . is ze de voortbrengende energie van de natuur. Ze baarde een zoon. want in werkelijkheid omvat ze alle steden en landen die door de zondige mensheid bewoond worden. die voorbestemd is om alle volkeren met een ijzeren staf te hoeden. dat gehoord wordt. de Witte Virgo van de Hemelen. terwijl bij de verbinding van Virgo met Libra (het huis van Venus) en Schorpio (het huis van Mars) ze de scharlaken rode prostituée wordt.en ze bleef schreeuwen in de weeën tijdens de geboorte van het kind. Dêmêtêr. een gevleugelde vrouw. zodra het geboren werd. drievoudig te maken. of primordiale kracht-substantie. de koningin van de afgrond. alleen slechts met de bedoeling haar. is drievoudig en bestaat uit de symbolen van het teken Virgo (het huis van Mercurius). de basis van het stoffelijk leven en als zodanig wordt ze in de Apocalypse Sodom. het symbool voor vleselijke hartstochten. de moeder van Dionysos. spirituele voertuig (lichaam). genoemd wordt. wanneer het coronarium belevendigd wordt en de laatste komt overeen met het teken Leo. en als de gevallen vrouw. De vrouw vluchtte in de woestijn. waarin op onbevlekte wijze het permanente (blijvende). waar zij een plaats heeft die door de Godheid klaargemaakt was. evenals haar hemelse prototype. De Draak stond voor de Vrouw. maar het sterrenbeeld dat hier behandeld wordt. manmoedig. Hoofdstuk XII. stelt Virgo de Maagdelijke Moeder voor. het huis van de Zon. Zijn staart sleepte langs het derde gedeelte van de sterren van de hemel en wierp ze op de aarde. 6. is het juiste technische woord voor “constellatie” (sterrenbeeld). bekleed met de zon. 2. gefolterd door de pijn. Het woord sêmeion (het synoniem van sêma) in de Griekse tekst. en op haar hoofd een kroon met twaalf sterren. Babylôn en Egypte genoemd.

de God van wijsheid en “de bewaarder van de scepter van kracht”. veroorzaakt een reflexwerking in de lagere natuur van de mens. en de Draak en zijn Godheden bestreden hem. 7. Maar zij overwonnen hem door het bloed van het Lam. zoals op de oude sterrenkaarten getekend is. 8. maar Iôannês heeft het onderwerp veel delicater behandeld. hij werd op aarde geworpen en zijn Godheden met hem. behoeft er niet aan te worden herinnerd. die hen dag en nacht voor onzen God vervolgt is ter neder geworpen. maar begint daar slechts. (maar) wee de aarde en de zee. gedurende welke de Vrouw door de Godheden gevoed wordt en de vermelding. Want het solaire lichaam wordt niet op dit punt geboren. de kracht en de heerschappij van onzen God. dat de neophiet een periode van geestelijke groef door gaat maken.) Hoofdstuk XII. Verheugt U daarom. gij hemelen en gij die daarin verblijft. die het onderwerp van de ark nader bestudeerd hebben. maar zij waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. het huls van Mars. de voorbeeldige schaapherder van de zielen. hebbende grote lusten en wetende dat zijn tijd slechts kort is. het weten van de arcane leerstelling. Er kwam strijd in de hemel. De “staf” waarmede het goddelijke kind de volkeren zal hoeden. wordt slaat er op. de pool Draak. de centra in de hersenen.COMMENTAAR Dit symbool voor het sterrenbeeld is Draco. maar hier wordt gesproken van een ijzeren staf. Michaêl en zijn Godheden streden met de Draak. maar op het moment dat het verwekt wordt. lijkt het alsof het met zijn staart een derde deel van de sterren op de aarde werpt (beneden de horizon doet verdwijnen). “Want de vervolger van onze broeders. 11. Het sterrenbeeld strekt zich. en zij achtten hunne stoffelijke lichamen niet tot de dood. De grote Draak werd terneder geworpen. Voor de microcosmos symboliseert het de gepassioneerde natuur. en. die de “Aanklager” en de “Tegenstander” genoemd wordt. op die wijze wordt het goddelijke kind in verband met Aries gebracht. 10. In de oudere mythologie vindt men deze magische staf in de hand van Neb. zal de Draak inderdaad het kind verslinden.” 84 . De belevendiging van de cerebrale centra. eigenlijk van goud. want de verleider is tot U neergedaald. De staf symboliseert het drievoudige vuur. hoewel de psychische vorm daar weerkaatst kan worden. tenzij de neophiet voldoende gezuiverd is. waarvan de Apocalyptische getalwaarde 555 bedraagt. In werkelijkheid wordt hier door de opening van de adytum en de onthulling van de ark de conceptie en niet de geboorte voorgesteld en degenen. is de verleider van de gehele bewoonde wereld. 7-12. In de Apocalyptische Allegorie wordt de Overwinnaar niet dan na drie en een half jaar (1260 dagen) geboren. (“IJzeren Eeuw of Kali Juga”. In de vulgaire Griekse mysteriën werd dit stadium van telestisch werk heel ruw in de vorm van de geslachtsdaad uitgebeeld. door het psychische lichaam in de plaats te stellen voor het solaire lichaam. en het gezag van zijn Gezalfde gekomen”. niet wanneer het geboren wordt. over zeven zodiacale tekens uit en wanneer het sterrenbeeld onder gaat. dat “geboren” wordt met het fysieke lichaam en er gelijktijdig mee opgroeit. epithumia. Ik hoorde een luide stem in de hemel zeggende: “Nu zijn de verlossing. In het sterrenbeeld bevinden zich zeven verschillende sterren. is natuurlijk de caduceus van Hermês. de archaische slang. welke zeer bijzondere emblemen zij bevatte. dat het kind weggerukt wordt en naar de troon gebracht. 12.

XIII. Hoofdstuk XII. of DagZon. is de Draak van Duisternis of Nacht-Zon. zoals Thyateira opmerkt).vandaar de lofrede “ze achtten hun psychische lichamen niet tot in de dood”. 13-17. of over twisten tussen twee individuen. en hij die het in dit leven veronachtzaamt. zal het behouden voor (zijn) cyclisch (aiônion) leven”. stelt allegorisch voor. met dit verschil echter. dat voor eigenbaat gebruikt wordt. Er wordt in de Apocalypse weinig over het psychische lichaam gesproken. de “tegengestelde”. is echter altijd de morele dood. in het bijzonder diegene die betrekking hebben op sex. evenals het solaire lichaam de bruid van het Lam is. behoort tot geen enkele bijzondere periode: Iôannês heeft de taal klaarblijkelijk in hoofdzaak door lezen geleerd en haalde de woorden die hij kende uit oude boeken en leefde anders in een gemeenschap in Asia Minor. en Satan. die meer in overeenstemming met zijn onderwerp was. Inderdaad toont een oude (opvatting van 11-20: heeft “Uw vrouw Iezabêl”. terwijl “machê” het gewone woord voor “strijd”. dat in onze gedachtenwereld alle onzuivere gedachten uitgebannen worden. dat er dikwijls gevoelens van zelfmoord aan verbonden zijn en daarom is het in hoge graad misdadig. dat de slechte draak van de hemel verdwijnt. persoonlijke strijd. Toen de Draak zag. is het psychologische resultaat als regel een stoffelijke ziektetoestand. In de Apocalyptische symboliek zou het psychische (lunaire) lichaam de bruid van het Beest zijn.) gezegd wordt “Hij die zijn psychisch lichaam lief heeft. duidt niets anders aan dan het begeerte aspect in al zijn talrijke verschillen en trappen. Het psychische lichaam heeft zijn eigen plaats in zijn eigen wereld en is hoofdzakelijk van belang na de dood van het stoffelijk lichaam . de rode Godheid. zal het verliezen. Want Satan. want wanneer men de twee toestanden van bewustzijn op die wijze met elkaar verwart. dat in weinig woorden weergegeven wordt. 13. maar hij maakte bepaalde woordveranderingen van zijn moedertaal. met hun respectievelijke scharen. hoewel in zijn tijd het woord de ruimere betekenis van “oorlog” had. Men moet het psychische bewustzijn niet verlagen tot en verwarren met het normale bewustzijn op het stoffelijk gebied. wanneer ze het oude deftige Engels gebruiken. van de vaagste verlangens en de ingevingen van de aandriften van het lichaam tot aan de meest grove fazen van hartstochten en wellust toe. of hij gebruikte mogelijk een oudere stijl. De Creatieve Logos is de Draak van Licht. het wordt stilzwijgend vereenzelvigd met het sterfeflijke stoffelijk lichaam. de aantrekkende en samenklevende kracht van voortbrengend leven. Zo gebruikt hij bijvoorbeeld steeds het woord “polemos” voor “strijd” of juister uitgedrukt. omdat het een deftige en indrukwekkende stijl is. dat door een mentale ziekte veroorzaakt wordt. Zoals in het vierde Evangelie (XII. vervolgen. 25. De strijd tussen Michaêl en de Draak. Omdat het spirituele ontwaken noodzakelijkerwijze begeleid wordt door een meer of minder psychische ontwikkeling. de “vrouw” zou het psychische lichaam zijn. het wordt bijna in het geheel niet aangeroerd. 1. aan. en al die aandoeningen vinden hun wezensgrond in het instinct van voortplanting. kan de laatste zich onafhankelijk en zelfs tegengesteld aan de ware noetische ontwikkeling bewegen. die tot resultaat heeft. het gevolg van dat psychisme. in plaats van enkel maar een ongeluk te zijn. oorlog in de zin van langdurige vijandelijkheden niet vermeld wordt in de Apocalypse die op alle plaatsen slechts spreekt van een kort conflict. evenals sommige moderne schrijvers. dat er hier het psychische centrum mee bedoeld wordt. dat hij op de aarde geworpen was. bleef hij de vrouw. waarin de Apocalypse geschreven is. waar de taal in zijn oudere vorm bewaard gebleven was.COMMENTAAR Het Grieks. die het manlijk kind baarde. 85 .

1. en hij bleef staan op het zand der zee. dat echter niet als een walvis afgebeeld wordt. waar ze gevoed wordt voor een seizoen en seizoenen en een half seizoen. zodat ze naar de woestijn kon vliegen. staande blijvend aan de zeekust (de fijnere en meer aesthetische elementen van het epithumetische principe). 3. ook genaamd de rivier van Orión. volgelingen van het Beest. van het gezicht van de Slang. De Slang spoot water achter de vrouw. die. de Waterslang. zeggende: “Wie is tegen het Beest opgewassen? Is er iemand voldoende sterk om de strijd tegen hem te kunnen aanbinden?” COMMENTAAR In de symboliek van de sterrenkunde is het sterrenbeeld dat men tegenwoordig Cetus noemt. aspect. Aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote Arend gegeven. of primordiale substantie. namelijk. dat tien horens had en zeven koppen en op zijn horens tien diademen en op zijn koppen (zeven) namen van godslastering. omdat hij macht aan het Beest gaf en zij aanbaden het Beest. Zij aanbaden ook de Draak. zijn poten geleken op de (poten) van een Beer en zijn muil was gelijk de muil van een Leeuw. drie en een half jaar. Astronomisch is de rivier die door de Draak uitgespoten wordt. COMMENTAAR De Maagdelijke Moeder is de sushumnâ. naar haar plaats. probeert de Draak de geestelijke groei van de neophiet te vertragen door een vloed van psychische. phenomenale illusies uit te storten. die de slang uit zijn mond spoot. De gehele aarde werd bewonderende. HET LUST-GETINTE LAGER DENKEN. Het beest dat ik zag was gelijk een luipaard. die een noordelijke paranatellon van Scorpio is. De aarde redde de vrouw: de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier. Ik zag een van zijn koppen (afhangen). die de geboden van de Godheid opvolgen en de getuigenis van de Gezalfde Iêsous hebben. 17.14. wordt hier geïntroduceerd als een verdubbeling van de polaire Draak. Hoofdstuk XII. Het sterrenbeeld Hydra. maar de aldus opgewekte kracht wordt door de stoffelijke natuur geabsorbeerd en dan. een constellatie die gedraald is in de zuidelijke hemisfeer (aan het zuidelijk halfrond). 1-4. 4. De gevleugelde vrouw stelt de objectieve of substantiële werking van de kundalini voor. De Draak werd toornig op de Vrouw en ging heen om met de overigen van haar zaad te vechten. Ik zag uit de zee een (sterrenbeeld) Beest opkomen. 1. maar wel als een vreemdsoortig zeemonster. onder gaat en daarom schijnbaar door de aarde verzwolgen wordt. ousia. Verijdeld in zijn bedoelingen betreffende het manlijk kind (het ontluikende solaire lichaam). bestrijdt hij de intuïties van de intellectuele natuur. terwijl de drie getuigen beantwoorden aan zijn subjectief. want Aquila is de paranatellon van Capricornus. alsof hij dodelijk gewond was. wanneer Virgo rijzende is. of noetisch. Eridanus. maar deze dodelijke verwonding genas. 2. De uitdrukking “seizoen en seizoenen en een half seizoen” is slechts een puzzel variant op de tweeenveertig maanden en de 1260 dagen. het Beest. dat aan Virgo grenst. gelijk een rivier. het teken dat aan Hestia toegewezen is. de twee vleugels van de Arend zijn idâ en pingala. De Draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. 86 . opdat het hem zou mogen gelukken haar door de stroom weg te kunnen voeren. die de goddelijke essentie personifieert.

waarvan in fabels gezegd werd een kruising te zijn tussen de Leeuw (Leo) en de panter (pardus). 6. dan moet hij zelf rnet het zwaard gedood worden. 8. die men dubbel moet nemen. De kop. Iôannês heeft de verschillende voorstellingen die er van gemaakt zijn. Het was hem gegeven om te strijden met de toegewijden en hen te overwinnen en hem werd macht gegeven over elke stam. dat door de Leeuw gesymboliseerd wordt. die schijnbaar dodelijk gewond was en toch weer geneest. het psychische en het stoffelijke gebied. omdat het Beest het product van de twee lagere gebieden is. de zeven koppen stellen de zeven regerende epithumetische begeerten voor. dat het Beest uit de zee oprijst en kracht van de Draak ontvangt. men noemde het ook wel het luipaard en de Zee-Beer. intellect los van filosofische rede en spirituele intuïtie en het wordt inderdaad over de gehele wereld door de profanen met bewondering aanschouwd. De Arabieren en de Joden noemden het de Zee-Leeuw. of het leven wel waard is. een bastaard. Hoofdstuk XIII. Kêtos. is het Beest geschilderd als een Pseudo-Leeuw. positief en negatief en in strijd met zichzelf gewikkeld is. 9. COMMENTAAR In deze allegorische uiteenzetting over de krachten en bijzonderheden van het principe van het 87 . Er werd hem een mond gegeven. 10. natie. groots aandoen. om geleefd te worden. stelt de levensbegeerte in de zintuigelijke (zinnelijke) wereld voor. de horens zijn alle versierd met diademen.De Griekse naam voor dit sterrenbeeld. indien iemand in de gevangenis voert. waarvan elk op zijn beurt een ontheiliging van de Goddelijke Begeerte is. Al degenen die op aarde wonen zullen hem aanbidden (iedereen) wiens naam niet vermeld is in het geheiligde boekrol des levens van het Lam sinds de evolutie van het universum. die de neophiet radicaal moet vernietigen. Het verzinnebeeldt de hoogste ontwikkeling van het menselijk. die weer gewekt wordt. 7. die slechts daarop gegrondvest zijn en beschouwt het andere als een onoplosbaar vraagstuk. om de valse trots van het lager denken uit te beelden. die grote woorden (bluf) en godslasteringen spreekt en hem was (om dit te doen) macht gegeven gedurende twee en veertig maanden. dat hij hore. zijn naam te beschimpen. aldus de stem van. zijn tent-tempel en hen die in den hemel wonen. Als een carricatuur op het psycho-materiële denken zou de oorspronkelijke voorstelling. Hij opende zijn mond om de Godheid te lasteren. In een meer algemene zin is het lager denken. is. een begeerte. dat tot stam heeft “de Afgrond”. taal en volk. van het waarachtig denken. de Nous. die er van gemaakt werd door de Ouden. omdat elke hoedanigheid tweevoudig is. daar het slechts ingesteld is op de verschijnselen die zich in de stoffelijke wereld voordoen. er nooit geheel zeker van. Er wordt gezegd. dan gaat hij in gevangenschap. Ieder die kan horen. zo te zeggen. die de zodiacale taal maakten. want het gelijkt op een Luipaard. indien iemand met het zwaard zal doden. 5. het Nous nabootsend. telkens wanneer het zich op filosofisch terrein beweegt. Daar dit lager denken de schaduw of het weerspiegelde drogbeeld. het Beest beweegt zich langzaam en heeft de grote klauwen van de Beer en een mond als van een Leeuw. “zee-monster”. zijn tien hoornen zijn de vijf intellectuele hoedanigheden. maar Ióannés heeft er verschillende satires aan toegevoegd. Hier is het geduld en het geloof van de toegewijden. bij elkaar genomen en er een samengestelde schildering van gemaakt. is een woord. 5-11. formuleert het bestaanstheorieën. en in zijn grote verblinding voor de spirituele waarheden.

DE VERLAAGDE DEVOTIONELE NATUUR. Het woord katabolê. Het Ware Zelf. 12. Aischylos zegt: “Wijs zijn zij die Adrasteia toegewijd zijn (Adrasteia is Nemesis en wat hetzelfde is. Maar de esoterist. die in geen enkele incarnatie gedurende de cyclus van stoffelijke evolutie het noetische bewustzijn hebben bereikt. omdat uit zijn bron de huichelachtige. die niet in het Boek des Levens zijn opgetekend”. die door een onweerstaanbare kracht gedreven. COMMENTAAR De Pseudo-Ram stelt de tweevoudige sex-natuur voor. Hij. bulten de verlangens van zijn eigen hart. godsdienstig fanatisme van het onredelijke soort en al de gevoelsuitingen. want zonder deze uitgebreidere toelichting zou de behandeling van het onderwerp noodzakelijker wijze incompleet en duister zijn. De formule (uitspraak) “hij die oren heeft. 8) is de grote meerderheid. dat de aarde en al haar inwoners het eerste Beest aanbidden. het MeesterVerstand. die bij de opening van de zeven zegels de rol van de berijder van het witte paard speelde. heeft slechts een klein gedeelte betrekking op het bijzondere geval van de Overwinnaar. heeft zijn zegel op hem gedrukt en van die tijd af is hij geïndividualiseerd uit de niet verantwoordelijk te stellen massa. verduurt geduldig al de ziekten. en pothos (Cupido) de vleselijke liefde. waaruit de mensheid bestaat. Aldus staan de Ram en de Pseudo-Ram tot elkaar in dezelfde betrekking als Erôs de Goddelijke Liefde. het pad van de Hogere Bestemming betreden. of het altaar van enkel het intellectualisme aanbidden. voortdurend tegen zijn invloed te strijden heeft. de twee ruiters van het vale paard in een andere verpersoonlijking. hier vertaald “evolutie”. evenals een Ram en het sprak als een Draak. “Degenen. 11. laat hem horen”. de roepstem van God. en ingeschreven bij hen. 11. (zie ook XVII. wanneer de mens slechts even maar een glimp van de Eeuwige Waarheid gezien heeft. wanneer hij de néophiet door de psychische gedeelten van zijn ontwikkeling gaat en daarbij de werking van het psycho-phrenische denken meer tot werkzaamheid aanzet. dat door de zuivering van zijn moreel karakter bevrijding bereikt zal worden. maar in haar meer verfijnde vorm als sentimenteel verlangen. die doodslaat wordt doodgeslagen. Het is de uitbeelding van de Ram op het stoffelijk gebied. Het had twee horens. Ik zag een ander (sterrenbeeld) Beest uit de aarde oprijzen. godsdienstige leerstellingen komen. gedurende welke. Want. evenwel niet in den zin van de lagere hartstocht. wordt door Iôannês gebruikt om een appèl op de intuïtie te doen. wiens dodelijke wond genezen was. veroordeelt zichzelf door dat verlangen om in de greep van de reïncarnatie te blijven en onderworpen te zijn aan de ijzeren wet van vergelding. die daaraan verbonden zijn. Hoofdstuk XIII. Hij vermeldt hier een belangrijk principe: de mens die verlangt naar het stoffelijk leven. betekent volgens Origenês het neerdalen van de zielen in stoffelijke omstandigheden. in de volle verzekering.lager denken. die echter kwaad doet. die weet. De twee en veertig maanden (drie en een half jaar) hebben betrekking op de eerste helft van de zevenjarige inwijdingscyclus. zal het op gelijke wijze terugbetaald krijgen: de slavenhandelaar komt in slavernij. 12. sentimentele ethiek en uitingen over erotiek en 88 . ook Karma). dat niets hem aan het stoffelijk lichaam bindt. maar de rest van de uiteenzetting heeft betrekking op de mensheid in haar geheel. Hij spreekt als een Draak. het grootste gedeelte van de uiteenzetting heeft meer betrekking op het algemeen. In zijn tegenwoordigheid oefent het al de macht van het eerste Beest uit en het is er de oorzaak van. die in de lagere sferen van bestaan geldt. kan hij nooit weer tevreden zijn met de bedriegelijke schijnbeelden van de stoffelijke wereld.

of het ongeestelijk denken is hun antropomorfische God. de rijken en de armen. de Joden noemden hem Rosch hasatan.een weerkaatsing of een vage schaduw van het zuiver devotionele type . er menselijke attributen aan te geven en dan te beweren er “openbaringen” van te ontvangen. de jonge en de oude. vrees op de massa van de mensheid uitgeoefend heeft. die geweigerd hebben een knieval te doen voor dit Gorgonische monster. werd het soms afgebeeld met de twee horens van de Ram. maar er ook de oorzaak van zou zijn dat alle (mensen) die de beeltenis niet aanbaden. betekent ook een “talisman” of een symbool. en het is eveneens de vuile kracht die bij de phallische aanbidding gebruikt wordt (geslachtelijke perversies). Daar het sterrenbeeld zich vlak in de buurt van Ariês bevindt.de beeltenis van het Beest . 15. tenzij hij het merkteken droeg – de naam van het Beest. veroorzaakt al de grovere vormen van psychisme en is de bewerker van de zogenaamde “mirakelen” van de exoterische religies. een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd 17. met teken. COMMENTAAR Er werden Magische krachten aan Medusa toegeschreven en onder zijn stralingsinvloed maakte men talismans. Het was (hem) toegestaan om het adem te geven (met geest te bezielen) . blinde lichtgelovigheid en ziekelijke verbeelding. 18. Hij verleidt hen die op de aarde wonen door de dingen (tekens) die hij mocht doen ten aanschouwe van het Beest (voor de ogen van het Beest). 89 . 22) dat Perseus (die Gorgan doodde) aan de Perzen leerde. Hoofdstuk XIII. dat onder de invloed van een of ander sterrenteken of een bepaald planetair aspect gemaakt wordt. Het is ook het onwerkelijke instinct van godsdienstigheid. dat alle (mensen). evenals kwellingen en op een verschrikkelijke wijze ter dood brenging van hen. Hier is inzicht voor nodig. op welke wijze vuur uit de hemel kwam. ontstaan uit erotische gespannenheid (hysterie). Als sterrenbeeld is hij het Hoofd van Medusa. 16. laat de Pseudo-Ram van de Apocalypse als een principe in de mens zelf. 14. want het is de getalwaarde van de mens en zijn waarde is zeshonderd en zes en zestig. Het woord sêmeion hier vertaald.zodat het beeld van het Beest niet alleen zou spreken. een waanvoorstelling van het Beest-verstand in de mens zelf. afgezien van alle mogelijke exoterische vermeldingen van ceremoniële Magie. of de getalwaarde van zijn naam. het vage verlangen om iets te aanbidden . dat zij een beeltenis moeten maken voor het Beest. Maar. die over het intuïtieve verstand beschikt de getalwaarde van het Beest berekenen. en dat niemand in staat was te kunnen kopen of verkopen. gedood zouden worden. Het maakt. evenals de vrijen en de slaven. de phrênische natuur en een onbeschrijfelijke gemeenheid. de sterfelijke Gorgon. zelfs zo.hij bezit al de krachten van het eerste Beest. Het doet grote dingen. want de kracht die het vertegenwoordigt. zeggende tot hen die op de aarde wonen. en dit – de beeltenis van het Beest. “Satans hoofd”. een verschrikkelijk monster wiens aanbidding de mens altijd tot fanatisme en vervolgingen aangezet heeft en een ongekende ellende. 13. Cedrenus beschrijft (pag. 13-18. laat hem.dat de mens ingeeft om een subjectief beeld van het lager persoonlijk denken te maken. inderdaad het vuur van de intellectuele hemel komen. dat hij vuur van de hemel op de aarde kan laten neerdalen ten aanschouwe van de mensen. dat de wond van het zwaard had en weder levend geworden is.

waarvan het getal. het spirituele denken. wat overeenkomt met de hoogste van de noetische chakra’s en de Ram wanneer hij in Aries verhoogd is. waar hij ook (heen) gaat. 1-5. hetgeen overeenkomt met de nimbus. Ik hoorde een stem uit den hemel. die van de Pseudo-Ram is akrasia of 333. behalve de honderdenvierenveertigduizend . . dat Iêsous is.HET VERHEERLIJKTE HOGER DENKEN . die als een ingewijde spreekt: “Wij hebben het Nous”. In Cor. 11. . hier is een puzzel. Menseneter”. 16. en zijn verblijf op de berg van Sion betekent juist dat de Zon verhoogd is. wanneer hij in Leo staat. Het Phrên (het lager verstand) beschikt slechts over intellect en geleerdheid. In de sterren-mappen wordt Perseus afgebeeld met het Medusa-Hoofd. de overwinning van de 90 . Zij zijn degenen die de Ram volgen. Perseus. “Weerwolf. Het is zoals Plato zegt (Timaios pag. wanneer men de cijferwaarde van de letters neemt eenvoudig 666.DE ZONNE-GOD.Waarlijk. 1. maar begrijpt niet het Nous. I. “de Wondervolle”. uitgebannen of ze staan aan hevige vervolgingen bloot. de heerser over de vier somatische afdelingen. Hij is hier omringd met zijn virginale krachten voorgesteld en een donderend koor is het voorspel van de volgende acte in het drama. die op hun lier speelden. en Zie! De Ram staande op de berg van Sion en met hem de honderd vier en veertigduizend. Ze zongen als het ware een nieuwe lyriek voor de Troon en voor de vier Wezens en de Ouden en niemand kon de lyriek begrijpen. Deze zijn het die niet door vrouwen ontwijd zijn.vele wateren. 5. Het zwaard van Perseus is dreigend boven het hoofd van Cetus opgeheven en in Cetus bevindt zich Mira. COMMENTAAR De Ram is het vierde van de dierlijke symbolen.een eersteling voor de Godheid en de Ram. die zijn naam en de naam van zijn vader op hun voorhoofden geschreven hebben. de naam is een corrupte Arabische naam voor Al-Ghul. Ik zag. dat hij in zijn linkerhand draagt: Het hoofd bevat de merkwaardige variabele ster Algol. waar de aanbidders van het Beest de overhand hebben. 51): “Het Nous is slechts het erfdeel van de Goden èn de weinige mensen die kunnen begrijpen”. want zij zijn maagdelijk. (Noot vertaler: Zelfs tegenwoordig ziet men maar al te dikwijls hoe waar dit alles is). eenvoudig hê-phrên. dat wil zeggen. als de stem van . van wiens naam de getalwaarde 888 is. In hun mond werd geen bedrog gevonden. “Hier is inzicht nodig” zou in moderne talen vertaald luiden. 3. ze zijn onberispelijk (onschuldig). of “beesten” en is identiek met de Boogschutter op het witte paard. als de stem van zware donder.zij die van de aarde gekocht waren. De zon is de Leeuw.DE INWIJDING DOOR HET ZONNEVUUR. 2. DE DERDE VAN DE ZEVENVOUDIGE OVERWINNINGEN. Hoofdstuk XIV. was als (die) van spelers. 4. De getalwaarde van het Beest is. zijn alle varianten van de ZonneGod Dyonisos. zoals reeds eerder uitgelegd is. een veranderlijke ster met een periode van ongeveer 330 dagen. Hij is de intellectuele Zon. zegt Paulus. het Nous.en die door de verschillende sterrenbeelden zinnebeeldig voorgespeld worden.die in de mythologie bekend stam als vernietigers van monsters en als genezers . en de stem die ik hoorde. worden de mensen die niet het teken van het Beest op hun voorhoofd of op hun hand hebben en er niet overeenkomstig volgens denken en handelen. wel te onderscheiden van het phrênische of niet-spirituele denken. Dezen waren gekocht van de mensen . zo nu en dan neemt de lichtsterkte toe tot de tweede graad en dan vermindert ze weer tot onzichtbaarheid. Hêraklês en de andere zonne-Helden .

taal en natie 7. HET VUUR DAT WIJSHEID GEEFT. die in de somatische afdelingen gezeteld zijn. die de Bescherm-God van het teken Gemini is. Er werd geen bedrog gevonden in de mond van deze “maagdelijke mensen”: het teken Virgo “de Maagd” komt overeen met het vocale (stem) centrum in de keel. psychische en spirituele principes. Het 91 . uitbreidt en daarom is het een onmeetbaar “heden”. Van de medegezellen van de Ram wordt gezegd dat ze allen “maagden” (parthenoi) waren: de Bescherm-Godin van Ariës is Athêna. 7. die in de midhemel vloog. evenals de Hemelse Balans. dat de “geautoriseerde vertalers” van het Nieuwe Testament er in volhard hebben om aan het woord aiônios de betekenis “eeuwig” toe te kennen. het vijfde in de series. is gelijk het geluid van vele wateren en het geluid van donder: Zeus. door de waarneming van opeenvolgende – veranderingen – in – de verschijnselenwereld. en hij zeide met een luide stem: “Vreest de Godheid en geeft hem eer. van de lente tot de herfstequinox. noch in de “toekomst”. de profaan. iedere stam. Cancer is het huis van de maan. Het is slechts het onrijpe. niet filosofische idee dat eeuwigheid “een lange periode van tijd” is. waarmede respectievelijk de cerebrospinale streng. Een aeon (aiôn) is een begrensde levensperiode. Hoofdstuk XIV. De “stem” is ook als de stem van lieren. regeert de hemelstreek of Taurus-vierde deel en ook het teken Leo. dat de oorzaak er van geweest is. de derde van de overwinningen. wordt voorgesteld als een oogsten van de intellectuele. Ik zag een andere Godheid. In werkelijkheid zijn het echter de tekens op de neerdalende boog met Schorpio en Sagittarus (die overeenkomen met de hartstochtcentra). de overwinning van de chakra’s van deze afdeling wordt niet zo breedvoerig gegeven als van de andere. En tenslotte zijn de maagdelijke mensen onberispelijk. Tijd is niet een wezen of een ding per sé en evenmin is eeuwigheid louter oneindig verlengde tijd. Maar dit koor. die de hemel. die uit het bewustzijn ontstaat. 6. want het uur van zijn oordeel is gekomen! Aanbidt hem. de aarde. De werking is daarom beperkt tot de drie hogere centra. COMMENTAAR Deze.hartcentra. onveranderlijk is en zich noch in het “verleden”. de zee en de waterbronnen gemaakt heeft”. 6. het is innerlijk en het zou onbegrijpelijk zijn voor de niet-ingewijde. het wordt niet onder woorden gebracht. de “Maagd” (Parthenos) wier prachtige tempel in de Acropolis van Athene de Parthenón genoemd werd. Daar Aries het huis van de planeet Mars is. wordt slechts aangeduid.noumenaal. De “stem” die uit de hemel komt. De tekens die zich van Aries tot Libra uitstrekken. Er kan ook mede bedoeld worden de gehele evolutionaire periode. die met deze principes in overeenstemming zijn. Hermês en Aphroditê vormen samen de Goddelijk androgyne. terwijl het openen van de vier lagere centra gegeven is in de vorm van een bekendmaking aan elk van de vier lagere principes. de lier is het onderscheidende bezit van Apollôn. die (getroond) op de aarde gezeten zijn en aan elk volk. die over de wateren regeert. om de zuiverheid van de candidaat aan te geven. het grote sympatische zenuwstelsel en de aureola overeenkomen. De heerser van Taurus is Aphroditê en die van Cancer is Hermês. terwijl – eeuwigheid . Tijd is slechts een mentale conceptie. worden alle in de tekst op bedekte wijze behandeld. de donderaar. die een aconische goddelijke boodschap te verkondigen had aan hen. evenals bij het leven van een mens van een generatie gesproken wordt. dus de complete cyclus van de generatie. is Athêna zowel de Godin van Oorlog als ook van Wijsheid en haar helm is versierd met rams-hoofden en een sfinx. Libra (Weegschaal). die verwisseld zijn met hun polaire tegengesteldheden Taurus en Gemini.

die zal ook drinken van de wijn van God’s vuur. die rauw in de wijn-kop van zijn hartstocht is uitgestort. waarin ze geen blijvende vrede vinden. 10. Hoofdstuk XIV. zegt de Adem (Geest). de derde. Van al de rassen en volkeren die hun kleinere cycli in de grote periode van menselijke evolutie doorgemaakt hebben. die bij zijn goddelijke bron de Hemelse Liefde is. die dit weten. personifieert de fysieke natuur. kwam na hem. Het is “gevallen” neme men slechts in de betekenis. zeggende met een luide stem: “Indien iemand het Beest en zijn beeld aanbidt en een merkteken op zijn voorhoofd of op zijn (rechter) hand ontvangt. en in betrekking daarmede delen de aanbidders van het Beest en zijn beeld. De volgelingen van Iêsous. 12. dat het bewustzijn van de Overwinnaar vrij van zijn banden gekomen is. en ondergaan daardoor steeds weer de ellende van belichaamd bestaan. nadat het laatste oordeel over zijn daden gedurende het aeon gepleegd voltrokken is. evenals de beroking met zwavel (een gewoon gebruik bij de ouden). 9. Een andere. het vleselijke lichaam en de bestaansdrang: Zij zijn inherent in zijn elementen. de Overwinnaar. Toch is fysiek bestaan in werkelijkheid een zuiverende discipline. De “doden” zijn de levenddoden. HET VUUR DAT BEGEERTE VERNIETIGT. Hoofdstuk XIV. HET VUUR DAT HET LAGER DENKEN ZUIVERT. 8. verdragen het leven met geduld en geloof in de goddelijke rechtvaardigheid. 92 . Een andere Godheid. die het Beest en zijn beeld aanbidden erg ieder die het merkteken van zijn naam ontvangt. temidden. wordt op het plan van generatie de kracht die de lichamen bouwt. zij die de geboden van de Godheid en het geloof in Iêsous bewaren”. waarin hij achtereenvolgens geïncarneerd geweest is. COMMENTAAR De scheppende Adem. 11. het spirituele denken. waarop door Iôannês gezinspeeld wordt. COMMENTAAR Babylôn. de persoonlijke God. een tweede Godheid kwam na (hem) zeggende: “Zij viel! Babylôn de grote stad viel -zij die al de volkeren heeft laten drinken van de wijn van de begeerte van haar ontucht”. op het punt staat bevrijd te worden. dat zij mogen ophouden met hun arbeid – want hun werken vergezellen hen”. Hier is het geduld van de toegewijden. 8. er in mede. die slechts dan in “de Meester sterven”. “Ja”. en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel in de aanwezigheid van de heilige Godheden en van de Ram. De rook van hun kwelling gaat aanhoudend omhoog door de aeonen van de aeonen en ze hebben dag noch nacht rust. 9-13. 13. de belichaamde zielen. op een andere plaats de vrouw in scharlaken genoemd. Ik hoorde een stem uit den hemel zeggen: “Schrijf: Onsterfelijk zijn de doden die sterven in de Meester van nu af aan.aeonische evangelie (Goddelijke boodschap) heeft slechts betrekking op de cyclus van generatie waarvan de held van het Apocalyptische drama.

zestienhonderd stadia ver. Een andere Godheid kwam uit de adytum en riep met een luide stem tot de (Godheid) die op de wolk gezeten was: “Werp Uw sikkel uit en maai. maar ontvangen de vrucht van hun goede werken. De (Godheid) die op de wolk gezeten was. Hij oogst de schrale oogst van de psychische natuur. DE HEER VAN HET GNOSTISCHE DENKEN EN HET VERVOLMAKENDE VUUR. 14-16. want het uur om te maaien is gekomen. dat de ware discipel van filosofie “steeds dood en sterven nastreeft” want “alle ondervindingen bewijzen. De Godheid wierp zijn sikkel in de aarde en riste de aardse wijn af en wierp (de druiven) in het wijnvat. 18. een andere Godheid. tot op de teugels van de paarden. met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. de Niet-Gekruisigde. we vrij van lichamelijke belemmeringen moeten zijn”. klaarblijkelijk door een of andere dweper. 16. zond zijn sikkel uit op de aarde. 19. Men dient er op te letten. Het wijnvat werd buiten de stad getreden. of niet-geïncarneerde. aan het manuscript vermoedelijk met hetzelfde motief knoeide. en er stroomde bloed uit het wijnvat.v. en de aarde werd geoogst. die in de hemel is. dat wanneer we zuivere kennis van iets willen hebben. en op de wolk (zag ik) gezeten (een Godheid) gelijk de zoon des mensen.hij die macht over vuur heeft en hij gaf met een grote kreet stem aan degene. Hoofdstuk XIV. die de beschrijving als die van de Christos erkende. hier gezeten in de nimbus. ze beëindigen dan hun zwoegen. dat steeds waar in deze passage naar het woord Godheid (angelos) verwezen wordt.wanneer ze vrijheid uit het graf van het stoffelijk lichaam bereiken. Dezelfde gedachte is zeer krachtig en mooi door Plato in de Phaidôn (p. want hij is het overschaduwend Zelf. 15. die op het gebied van de scheppende krachten overeenkomt met de vijfvoudige noëtische groep. DE SOLAIRE HEER VAN DE VUREN EN HET GODDELIJK VUUR. dat de moderne “otherdoxe” vertalers er toe bewoog de waarden van de Griekse strekking in vele gevallen met opzet misleidend onrecht aan te doen. Ik zag en zie! een witte wolk. Hij definieert dood als “de bevrijding van de ziel van de ketenen van het lichaam” en regeneratie als “de geboorte van de doden in de wereld van de levenden”. 20. COMMENTAAR De tweede van de twee Maaiers is de Tweede Logos en hij oogst de spirituele dynamische natuur. die ook een scherpe sikkel had. 17-20. Er kwam uit de adytum. die de scherpe sikkel had zeggende: “Werp Uw sikkel uit en hak de druiventrossen uit de aardse wijngaard. De 93 . Hoofdstuk XIV. waarin hij uitlegt. want hare druiventrossen zijn gerijpt”. want de oogst der aarde is opgedroogd”.) weergegeven. COMMENTAAR De vijfde Godheid vertegenwoordigt de Eerste Logos. Een andere Godheid kwam uit het altaar . 17. de grote (baarmoeder) van het vuur van de Godheid. 64 e. dit woord uit de tekst geschrapt is. 14.

kan men ieder van deze Godheden weer terug herkennen tussen de constellaties (sterrenbeelden). een slaaf van de Godheid en het lied (de lyriek) van de Ram. voorgesteld door het teken Virgo. gemetamorphoseerd (in een andere gedaante voorgesteld) worden in de vorm van druiventrossen. is de Arend dicht bij het zenith. kêtos. COMMENTAAR Het bedoelde sterrenbeeld is Taurus (de Stier) en de zever. 2. O Meester-God. Het is een analoog proces als bij de foetale voeding. de 1600. rijzende is aan de oostelijke horizon. Godheden beantwoorden aan de Hyades. die nu. of scimitar. Hier zijn het eenvoudig de zeven planetaire Goden. bijvoorbeeld. wiens Heerser Dêmêtêr leiding geeft aan de oogst van het graan. in de hand van Perseus gehouden wordt. gij Regeerder van de Aeonen. het Sion in de allegorie. verdubbeld. dit zijn de drie Godheden. Ik zag een ander sterrenbeeld in den hemel. staande op de glasachtige zee en ze hadden lieren van de Godheid. Zij zingen het lied (de lyriek) van Moses. In de latere mythologie wordt gezegd. waarvan gezegd wordt dat ze in de midhemel vliegen. Het woord drepanon betekent beide “sikkel” en “kromme sabel”. een sterrengroep die in de kop van het sterrenbeeld De Stier gezeteld is. zeggende: “Groot en wonderbaar zijn Uw werken. En alle volken zullen komen en U aanbidden. met vuur gemengd en degenen die Overwinnaars van het Beest.DE INWIJDING DOOR DE MEEST HEILIGE AARDE. 1. Perseus-Dionysos. dat het symbool van de geestelijke generatieve kracht is. tezamen met de Zwaan en de Hemelse Gier. Hoofdstuk XV. Want Uw rechtvaardige daden zijn openbaar geworden”. want door hen is het Goddelijk vuur vervolmaakt. DE VIERDE VAN DE ZEVENVOUDIGE OVERWINNINGEN. de Albeheerser. 4. evenals het geval is met de Pleiaden (Zevengesternte) en verschillende andere groepen 94 . In sterrekundige symboliek. die optreedt als de Heerser over Aries in plaats van zijn polaire tegengestelde. de laatste (oordelen). het pad (de geleider) van de vijf prânas. Aldus. als het ware een glasachtige zee.DE ZEVEN PLENGOFFERS VAN REGENERATIEVE KRACHT. van zijn voorstelling en van het getal van zijn naam (de getalwaarde van zijn naam) waren. oogst de wijnranken op bevel van de Vuur-God Hêphaistos. De tweede Oogster. De Sikkel is een groep van zeven sterren in Leo. omdat het in de allegorie noodzakelijk is. Deze solaire krachten. groot en wonderbaar. Fysiologisch betreft het het ruggemerg. de heerser over Leo en de “witte wolk” waarop hij “gezeten” is. . hebbende de zeven vergeldingen (beloningen). De eerste oogster is Zeus. Athêna. Rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen. Wie zal O Heer (Meester) niet vrezen en Uw naam niet verheerlijken? Want Gij alleen zijt heilig.“wijn” is in deze overwinning identiek met de “rivier Euphratês” van de drie andere overwinningen. dat de Hyades de Nymphen zijn die Bakchos verheven. is de hemelse aether. terwijl een sikkelachtig gekromd zwaard. 1-4. die de aura doordringen en er energie aan afstaan (het wijnvat buiten de stad) veroorzaken een terugvloeiende kracht naar de chakras van de vier somatische afdelingen (de teugels van de paarden) en in het solaire lichaam. wanneer Ariës. . (de noordelijke paranatellon (begeleidend sterrenbeeld) van Taurus) en is het wapen dat volgens de fabel aan hem verleend is voor zijn strijd met het zeemonster. of levenswinden. 3. to hêliakon sôma) waarvan de kabbalistische getalwaarde 1600 bedraagt. Ik zag (een glans). (en er in) zeven Godheden.

XV. leder is een mannelijke figuur met vrouwelijke borsten en draagt de gordel van Aphroditê. In de mythologie van het Oude Testament. Het is zo als Paracelsus zegt. Ze werken het grote werk van regeneratie af en zijn de voorlopers van de Overwinnaar op het witte paard. die werd gebruikt om er drankoffers voor de Goden uit te gieten en de plengoffers die zij uitgieten bestaan uit primordiale creatieve kracht-substantie. zijn wit. een ondiepe kom. de beschermengel op de Paden. Het woord plêgê. hij kleurt hen nadien volgens zijn behagen”. bevatte de “ark” de mannelijke en de vrouwelijke emblemen. omgekeerd in de stoffelijke wereld weerspiegeld. zeggende tot de zeven Godheden: “Ga en giet in de aarde de zeven offerschalen uit van het vuur van de Godheid”. zijn deze zeven Androgyne Godheden.van sterren. COMMENTAAR De zeven superlatieve (alles overtreffende) zuivere en verblindende Godheden. De hermaphroditos. onberispelijk gekleed en schitterende als (diamant) steen en de borsten met gouden gordels omgord. was een welbekende figuur in de Griekse kunst. dat in het bijtonder op de vrouwelijke borsten van toepassing is. of gemengde figuur van Hermês (Mercurius) en Aphroditê (Venus). 5-8. hoewel ze met de laagste van de somatische afdelingen te maken hebben. klaarblijkelijk in dezelfde zin als pinê. 6. XVI. zowel in de Griekse als ook in de Joodse. 7. die zevenvoudig zijn. die uit “de meest heilige plaats” van de tabernakel te voorschijn komen. is kleurloos en heeft van zichzelf geen kwaliteiten. de aether. De kristallijne en vurige zee is de zee van de hemelse aether. Ik hoorde een luide stem uit de adytum. Uit de adytum kwamen de zeven Godheden. evenals de Planetaire Logos. De adytum was vol met rook van de glorie van de Godheid en van zijn inhaerente kracht en niemand was in staat in de adytum te gaan. 26-31. die gesymboliseerd wordt door de diamantachtige. 1. heeft hier de betekenis van “een plaag” of een afflictie door de Goden gezonden. Daar de Planetaire Logos geïnverteerd is. of schotel. In beide.toch de hoogste en zuiverste van allen. Het is op dezelfde manier gebruikt als in XI. mysterie-paraphernalia (mysteriën en al wat daarbij behoort). zijn. “vergelding”. hebbende de zeven beloningen. vertegenwoordigt Mozes de Zon in Aries (de Ram). Een van de vier wezens gaf aan de zeven Godheden gouden offerschalen gevuld met het vuur van de Godheid die door de aeonen van de aeonen leeft. Na deze (dingen) zag ik en de adytum van de tent-tempel van de getuigenis in de hemel werd geopend. androgyn. schitterende kleding van de zeven Godheden. 8. totdat de zeven vergeldingen van de zeven Godheden beeindigd zouden zijn. 95 . maar alle kwaliteiten kunnen er door de Goddelijke Gedachte aan gegeven worden. 1. is Hermês. of patera. dat voor elk van belde toepasselijk is en wel voor sex. dat letterlijk “een slag” betekent. “Alle diagen die uit de hand van God komen. Hier is echter het wooord Stêthê gebruikt. Ieder heeft een phialê. Hoofdstuk XV. 1-21) is vermoedelijk het lied waar hierop gezinspeeld wordt. Zijn zegelied na de doortocht door de Rode Zee (Ex. Deze aether. wiens verschijning beschreven wordt in geopende visie. want de Rode Zee betekende de zee van generatie. XIV. 5. De“Albeheerser” de Gnostische Michaêl. terwijl in het andere geval het woord mastoi gebruikt wordt. 6.

want gij velde dit vonnis (over de volgelingen van het Beest): 6. COMMENTAAR De aarde. O Meester-God. of de laagste afdeling. bij 96 . De eerste (Godheid) ging heen en goot de inhoud van zijn offerschaal uit in de aarde. 5. die het merkteken van het Beest dragen” . 4-7. is de troon van de Pseudo-Ziener. Hoofdstuk XVI. waarin alle dingen aan ontbinding en dood onderworpen zijn. HET LAATSTE OORDEEL VAN DE PHRIÊNISCHE NATUUR. HET LAATSTE OORDEEL VAN DE PSYCHISCHE NATUUR. (de aarde) werd een boos en kwaadaardig gezwel voor wat de mensen aangaat. De derde Godheid goot zijn offerschaal uit in de rivieren en de waterbronnen en de (wateren) werden tot bloed. Ik hoorde de Godheid van de wateren zeggen: “Gij zijt rechtvaardig. en gij hebt hun bloed te drinken gegeven. 2. De stoffelijke wereld. Het werd een boos en kwaadaardig gezwel bij de mensen. 7. Hun heerser is het phrênisch denken. 3. De godheid van de wateren is de Zoon. de epithumetische lagere psychische natuur. de Albeheerser. en de aanbidders van het Beest en zijn beeltenis zijn de gedachtevormen. wanneer de zonnekracht hen bereikt. het navelcentrum. Men mag de woorden die in de tekst gebruikt zijn. 4. want de tijd is gekomen om die centra. Deze worden als een kwaadaardig gezwel voorgesteld. gij die (voor altijd) zijt. die met dit centrum overeenkomt en degene die zich boven het altaar bevindt is de Zonne-Heer. 2. die het merkteken van het Beest droegen en die zijn beeltenis aanbaden. even goed als volgt weergeven: “Zij. want zij hebben het verdiend”.in plaats van een “een kwaadaardig gezwel bij de mensen”. Het werd bloed als van een dood mens en iedere psychische vorm van leven in de zee stierf. HET LAATSTE OORDEEL VAN DE EMOTIONELE NATUUR. Het plengoffer verwijdert er de laatste overblijfselen van de hartstochten en begeerten uit en de aura van deze afdeling wordt dan overgoten door de gouden. oranje-gele kleur van de prana’s.Hoofdstuk XVI. Ik hoorde (de Godheid boven) het altaar zeggen: “Waarlijk. ze ontvangen de gouden kleur. die de intuïties die uit de noetische hoedanigheid komen. die waart en die geheiligd zijt. is de troon van de Draak. De tweede Godheid goot de offerschaal uit in de zee. wanneer ze opbloeien radicaal uit te roeien. Hoofdstuk XVI. mag inderdaad beschouwd worden als een etterbuil op het Heelal. waarachtig en rechtvaardig zijn uw oordelen!” COMMENTAAR De rivieren en bronnen zijn de troon van het Beest. COMMENTAAR De zee. waar ze verminkt worden in de ruwe elementale opvattingen van de godsdienst. 3. die in zijn laagste reflector van het noetische bewustzijn weerspiegeld worden. want zij vergoten het bloed van de toegewijden en zieners. verminkt en vervalst.

en lasterden de Godheid van de Hemel. om de mensen te verzengen met vuur. de solaire of noetische krachten. Zijn wateren droogden op. want nu is de Godheid al gekomen en daarom is de toekomst opgegaan in het NU. COMMENTAAR De Zon is de troon van de Hemel-God. 11. “Ik kwam om vuur in de aarde te werpen”. 10. De vijfde Godheid goot zijn offerschaal uit op de troon van het Beest. In Lukas XII. zodat daar het pad voorbereid kan worden voor de heersers die (verschijnen. 8. de ongedifferentieerde Gedachte. COMMENTAAR In elk van de vier overwinningen wordt het zesde chakra met de cerebro-spinale as en de vijf prânas in verband gebracht. 12. Het woord “komende” in de zin aan de Godheid toegeschreven. De zesde Godheid goot zijn offerschaal uit op die grote rivier. maar in het algemeen omvat het het gehele sympatische systeem. omdat de krachten op ieder van de vier gebieden van bestaan werkzaam zijn. eenvoudig omdat het Nous. te voorschijn komen) uit de geboorteplaats van de zon. HET LAATSTE OORDEEL OVER DE VOLMAAKTE NATUUR. In 97 . De vierde Godheid goot zijn offerschaal uit op de zon. De intellectuele krachten worden voorgesteld als niet berouwhebbend en profaan (laag bij de grond). waarmede de somatische afdelingen overeenstemmen. 11.) en aldus identiviseert hij zichzelf met Dionysos. de Euphratês. 10. de epigastrische plexus met de Draak gedeeld wordt. 8. is hier vervangen door “geheiligd”. de heerser over de intellectuele natuur. 3. HET LAATSTE OORDEEL VAN DE GNOSTISCHE NATUUR. de “enige heilige” is. 12. die “de zaaier van vuurzaad” genoemd werd. 9.de tweede overwinning werpt hij het vuur van het altaar in de aarde (VIII. Het uitgieten van de speirêma op dit centrum veroorzaakt een hevige mentale spanning. De mensen werden verzengd door grote hitte en zij lasterden de naam van de Godheid. 9. maar zij bekeerden zich niet van hun werken. die macht heeft over deze vergeldingen.DE UITDRIJVING VAN HET DRIEVOUDIGE ELEMENTALE ZELF. waarvan de belangrijkste chakra. HET LAATSTE OORDEEL VAN DE NOETISCHE NATUUR. (Autoriteit) was gegeven. Hoofdstuk XVI. Zijn koninkrijk werd verduisterd. . en zijn (onderdanen) beten zich op de tong van de pijn. om hun pijnen en hun zweren. maar zij bekeerden zich niet om hem eer te geven. COMMENTAAR De troon van het beest als een somatische afdeling is het hartcentrum. 45 zegt Iêsous. Hoofdstuk XVI. Hoofdstuk XVI.

waarin ze voor een tijdlang een psychisch wezen vormen. dat het in de plaats van de “Berg Megiddo” staat. drie onreine geesten tevoorschijn komen in de gedaante van kikvorsen.een elementaal iets. die direct op het stoffelijke gebied volgt en vol zit met de onzuivere en vieze emanaties van de laatstgenoemde. uit de mond van het Beest en uit de mond de Pseudo-ziener. het solaire lichaam. schaduw of spook . die waakt en uiterlijke gewaden aan houdt. die blijvend zijn. een stadje was op 98 . In het Griekse mysticisme. De geschoolde geleerden zijn er niet in geslaagd om een aanvaardbare Hebreeuwse afleiding van dit woord te vinden. werd Rhea genoemd. het spirituele rijk. (en) zij gaan uit tussen de heersers het gehele vader-land. 14. wordt deze elementaal een kwaadaardige demon. De ziel van de gestorven mens moet zich eerst van al de kwade krachten en elementen van de psychische natuur ontdoen. dat kinetisch geladen is met de kwade impulsen en gedachten van de mensheid en wel in het bijzonder met de walgelijke sexualiteit van het ontaarde en bedorven deel van de mensheid en door zijn hypnotische invloed is het een voortdurende aanspoorder tot misdaad en ontucht. dat wil zeggen. In dit rijk ontbindt het spook langzamerhand. Ik zag (komende) uit de mond van de Draak. Ze monsterden hen op de plaats die in het Hebreeuws Harmagedôn genoemd wordt. waartegen hij voortdurend op zijn hoede moet zijn en die hij moet vernietigen. om hen te monsteren voor de slag op de grote dag (van de komst) de Godheid. opdat hij niet naakt zal lopen en zij zijn schaamte zien”.deze laatste overwinning worden de wateren van de Euphratês opgedroogd. vindt bij degene die “in de Meester sterft” reeds voor de dood plaats. “van zuiver goud. Maar voor de mens die zich met het telestische werk bezig houdt. werd deze hogere Wereldziel Zeus genoemd en de lagere wereldziel. doorzichtig als glas”. geeft grote moeilijkheden. het schimmenrijk. omdat de enigste Megiddo die in de aardrijkskunde bekend is. Van de onzuivere “geesten” (pneumata) wordt gezegd. dat een mengelmoes van alle onzuivere en kwade bestanddelen is en aldus door de ziel verworpen wordt. en deze verwijderde elementen blijven in de lagere wereld ziel achter. Onsterfelijk is hij. 15. zijn geest. Hoofdstuk XVI. dat de magnetische of zenuwkrachten van het spinale systeem (het ruggemerg) opgelost worden en daar voor treden in de plaats de krachten van de solaire elektrische vuren. deze getuigen hebben de kracht om “de aarde met elke vergelding (plaag) te tuchtigen”. maar de elementen waar het uit bestaat worden weer tot de ziel aangetrokken. 13. 8 11) dat de lichamen van de twee vuur ademende “getuigen” in de hoofdstraat van de stad (het stoffelijk lichaam) liggen. “Er werd gezegd (XI. In de “Heilige Stad”. zoals dat door Plôtinus en anderen verklaard wordt. Want zij zijn geesten van spoken en kondigen aan. dat ze zich in de plaats genaamd Harmagedôn verzamelen. dat veel op de overleden persoon gelijkt. (De Godheid zegt:) “Zie! Ik kom (in stilte) als een dief. de veronderstelling. totdat ze weer herleven. dat analoog is aan de geest van een gestorven persoon: het proces van zuivering. wanneer die reïncarneert. 16. de Albeheerser. 13-16. dat na de dood intreedt en dat de ziel ondergaat. van van van zijn COMMENTAAR De krachten die uitgedreven worden bij het opdrogen van de “Euphratês” komen uit de drie lagere somatische centra en vormen een psychisch wezen. Rhea komt overeen met het Kabbalistische “astrale licht”. voor ze haar intrede van zalige rust in de hogere wereldziel kan doen. wordt de Euphratês de hoofdstraat of doorgang.

die men ook wel Kybelê. standen en geslachten”. maar voor deze verschijning wordt er over uitgeweid. Hoofdstuk XVII. het stoffelijk lichaam. wordt Harmagedôn: Rhea’dagmon. 1-5. evenals in X. tonen. en er kwam een grote aardbeving. Alle eilanden vluchtten en de bergen werden niet meer gevonden. 19. “de Grote Moeder” van deze prostituées. 21. zoals niet geschied was. Toen kwam een van de zeven Godheden. kondigt de geboorte “van boven” van de overwinnaar aan. en ik zag een Vrouw gezeten op een scharlaken Beest (hebbende zijn mond) vol van zondige namen en het heeft zeven koppen en 99 . die vol waren van “heilige vrouwen” en als de Magna Mater. 1. “Rhea van de wellustige verlangens en begeerten” . Astartê en vele andere namen en titels gaf. COMMENTAAR De stem uit de adytum. 20. De grote stad werd tot drie afdelingen. De grote stad. want zijn plaag was bovenmate zwaar. XVI 17-20. steden mag hier ook vertaald worden door “woonplaatsen”.” 3. Aan haar was een groot aantal tempels gewijd. “volk”. sinas de mensen op aarde geboren waren . DE LAGERE WERELD-ZIEL EN DE BEGEERTE VOOR STOFFELIJK LEVEN. de kleinere steden. die op de grote wateren zit. en sprak met mij. die daarop op het witte paard verschijnt. wel honderd pond zwaar (gelijk catapultprojectielen).een vlakte. was onder de Oosterse naties wijd verbreid. 3. betekent ook “kasten. 17. die van de eerste Logos.een zeer juiste aanduiding voor de anima bruta. De zevende Godheid goot zijn offerschaal uit in de lucht. 5. Hoofdstuk. werd ze met de meest schaamteloze orgiastische riten aanbeden. zijn met wortel en tak uitgeroeid. De stemmen van de donderslagen zijn de “stemmen van de zeven donderslagen”. Waar de regeerders van de aarde ontucht mee gepleegd hebben – en zij die op de aarde wonen. 2. Er kwam een grote stem uit de adytum van de hemel van de troon-zeggende: “Hij is geboren”. Hij bracht mij in de Adem (-trance) in de woestijn. om haar de beker te geven met de wijn van het vuur van zijn passie. bestaat nu uit drie afdelingen. IV. DE LAATSTE OVERWINNING DE GEESTELIJKE GEBOORTE VAN DE OVERWINNAAR. de centra voor voortplanting. Er kwamen bliksemschichten. om het te verklaren. vielen uit de hemel op de mensen neer en de mensen lasterden de Godheid om de plaag van de hagel. VIII. 5 en XI. Het woord ethnê. werden vergiftigd door de wijn van haar prostitutie. die de zeven offerschalen had. Wanneer men het als een letteromzetting (anagram) beschouwt. zeggende: “Zie hier! Ik zal U het oordeel over de grote prostituée. stemmen en donderslagen. De aanbidding van de Godin Rhea. of brute-ziel van de wereld waardoor Rhea getypeerd werd.zo ontzettend was die aardbeving. Grote hagelstenen. en God herinnerde zich in de gedachte het grote Babylon. Rhea symboliseerde echter oorspronkelijk de hemelse aether. De steden van de volken vielen. 19. 18.

5. een wonderbaarlijk mooi organisme door de ziel voor zijn eigen goddelijk doel ontwikkeld.” COMMENTAAR De twee “Vrouwen” uit de Apocalypse zijn beide “Godinnen”. het menselijk lichaam. is de zuivere aether. en als de gevallen Vrouw is ze de Godin. en al de krachten en elementen ontspringen aan de hemelse aether. een samenstel van organen. kostbare stenen en paarlen. de mengbeker waarvan men in fabels vertelt. al deze Goden en Godinnen zijn de verpersoonlijkte krachten en principes van de macroscosmos en de microcosmos. Als een Godin symboliseert de infernale Aphroditê en de gevallen Maagd. dat hij aan Bakchos toebehoord heeft. Babylôn. die inert (bewegingloos) geworden zijn. zijn ze de Goden van het heidense pantheon en het doet er niet toe of men Christen of Heiden is. als de “machtige stad” is het menselijk lichaam. zelfs slechts op een zuiver empirische en materialistische basis. de “Moeder” van de (tempel) prostituées en van de vuilheid van de aarde. Het is dus zowel een goddelijk als ook een infernaal Mysterie. die slechts op fantasie berust en ze dwongen hun medemensen tot de aanbidding van verzinsels van het oningewijde denken – de persoonlijke God. die de naburige constellatie krater voorstelt. In deze rol houdt ze een beker in de hand. Op haar voorhoofd stond een naam geschreven: “Een Mysterie. 100 . chirurgen en artsen. die hun levens verspild hebben met het formuleren van een theologie. dan al de exoterische theologen. hebben meer kennis van het Goddelijk gemanifesteerde Leven in de stoffelijke wereld verzaméld en hebben het menselijk geslacht veel groter zegeningen gebracht..tien hoornen. voordat de Apocalypse geschreven was. maar de elementen die het samenstellen. was reeds tot puin vervallen. een centrum van magie en mysteriën. die verzadigd is van sexualiteit. van het leven dat tot een fysieke basis beperkt is. of lagere wereld-ziel. De anatomen. die aan het mankind geboorte geeft bij de groei van het solaire lichaam van de Overwinnaar. maar in de sferen van dierlijk-menselijke generatie. de moeder van alles wat slecht en vuns is. het symboliseert ook de algemene principes van generatie. eens de glorieuze stad van de Chaldeeërs. de Archê of het “eerste principe”. de Magna Mater van de tempelprostituées in de Mysteriecultus van Rhea of Astartê. Babylôn. zijn gedurende de lange eeuwen van stoffelijke evolutie bezoedeld. is het lichaam van de adytum van de Godheid. Als uitwendige vorm. enz. Maar Babylôn betekent veel meer dan het stoffelijk lichaam. is ze de onkuise vrouwelijke. Jakhalzen en hyena’s zwerven door de verlaten straten rond en de bijgelovigen zagen er angstig op neer en dachten dat het de bijzondere plaats van geesten en demonen was. de primordiale krachtsubstantie. evenals de “Engelen”. in haar hand heeft ze een gouden wijnbeker. getooid met goud. die Iôannês op een allegorische wijze beschreven heeft. zodat de ziel steeds weer aangespoord en opgehitst wordt tot het kwaad door de onzuivere emanaties en verdorven impulsen die in het stoffelijk lichaam inhaerent geworden zijn. De Zon-geklede Maagd van de Hemel. Babylôn. zijn krachten subtiele elementen en de stoffelijke elementen zijn krachten. vol met de stank en vuilheid van haar prostitutie. is in waarheid een mysterie. waar die aether zich gedifferentieerd heeft in de grove stoffelijke elementen. de anima bruta. Volgens de Arcane wetenschap. physiologen. waarin de ziener zichzelf weergeeft als starend in een wonder. dat slechts als een vormelijke uitdrukking beschouwd wordt en opgebouwd is uit verschillende weefsels. Babylôn de grote. die dit mysterie bestudeerd hebben. die een heidense betekenis hebben. De Vrouw was in purper en scharlaken gekleed. 4.

vertellen. zijn eenvoudig de niet ingewijden. maar “alle dingen worden geschapen en ontbonden. 9. en er zijn zeven heersers (waarvan) de vijf gevallen zijn en de ene is. zodat vijf van hen gevallen zijn en de zevende nog komen moet. De overwinnaar wordt in het Apocalyptische drama voorgesteld als zijnde de zesde in de serie van zeven incarnaties. en niet is en zal zijn. dat in de gebieden van generatie “niets werkelijk is. 7. In de 101 . de onwetenden. Het Beest dat wàs en niet is. 10. wanneer de ziel gezuiverd wordt.(leder) wiens naam niet geschreven staat op de (boek) rol des levens sinds de evolutie van het universum – zal zich verbazen bij het zien van het Beest. en de zeven bergen zijn de zeven chakra’s. is niet.Hoofdstuk XVII. die het stoffelijk bestaan typeert. dat na de dood het spook vormt. of het elementale zelf. waarop de Vrouw gezeten is. ze komen tot bestaan en gaan weer in nieuwe vormen over. 8. omdat het wàs. Het Beest dat ge zaagt wis. dat wil zeggen in de phenomenale wereld (de wereld der verschijnselen) is er niets. Hoofdstuk. Hier spreekt het intuïtieve denken. en is niet. en staat op het punt uit de afgrond op te rijzen en tot ontbinding over te gaan. is de achtste (sfeer) “de verloren zoon”. 6-8. de zeven voornaamste begeerten. dat zeven koppen en de tien hoornen heeft. waardoor ze zich tijdens een incarnatie manifesteren (de Vrouw die op hen gezeten is) en ze domineren achtereenvolgens tijdens de zeven verschillende incarnaties waar de neophiet doorheen moet gaan om ze te overwinnen. dat scherpzinnig is: de zeven koppen stellen de zeven bergen voor. de epithumetische hartstochtsnatuur. wederom in de afgrond gevangen gezet en kan niet volledig verslagen worden dan bij de zevende en laatste incarnatie. stond ik verbaasd en nieuwsgierig. is het principe. die later in het drama verschijnt. Het onvermijdelijke residu van het epithumetische principe.” De mensen die niet ingeschreven zijn in de (boek)rol des levens.en het gaat tot ontbinding over. maar in het ene geval zijn ze mentaal en in het andere meer instinctmatig. De Godheid zei tot mij: “Waarom waart gij verbaasd? Ik zal U het geheim van de Vrouw en vanhet Beest dat haar droeg. Daarom is de Draak. 6. de kama-manas) verbonden is en het drijft de ziel er toe om de stoffelijke incarnaties doorlopend te doen plaatsvinden. 11. evenals die van het Beest. XVII. Aldus onderhoudt het de Vrouw. COMMENTAAR De zeven koppen van de Draak zijn. dat een duurzaam bestaan voert. De formule “was. dat nauw aan het Beest of het phrênisch denken (het lager denken. Toen ik haar zag. en zal zijn” drukt slechts op een raadselachtige wijze de Platonische stelling uit. Zij die op de aarde wonen . is zelf ook een achtste en is (een emanatie) van de zeven . Ik zag de Vrouw vergiftigd door het bloed der toegewijden en het bloed van de getuigen van Iêsous. en de ander is nog niet gekomen en wanneer hij komt. Het Beest trekt de onzuivere elementen uit de afgrond aan en ze worden er weer in vernietigd.” COMMENTAAR De rode Draak. moet hij nog even wachten. 9-11. maar alle dingen zijn wordende”.

waren zij de krachten. en zij die gaan. wanneer de Ram hen heeft overwonnen. 12. Hoofdstuk. waarin de prostituée gezeten is. die door de vingers uitgedrukt worden. verwijdert van het geestelijke. die zeer in het bijzonder met het ruggemerg verbonden zijn. die zeer bedreven waren in magie en geneeskunst. vijf mannelijke en vijf vrouwelijke. COMMENTAAR De wateren zijn de grote zee van voortgebracht leven. ze zijn niet met de chakra’s verbonden. soms als vijf opgesomd. XVII. want hij is de Meester van de Meesters en de Heerser van de Heersers. 12-14. worden de geroepenen en de vertrouwden genaamd”. op dit gebied. om zijn voornemen uit te voeren. 18. verzonnen priesters. Deze willen strijden met de Ram en de Ram zal hen overwinnen. 102 . zijn tien heersers. 15. Hoofdstuk XVII. Deze hebben één doel. worden de prâna’s soms als een twaalftal opgesomd. die gij zaagt. neophieten en degene die hun onkreukbaarheid bewezen hebben. om die reden wordt gezegd. 16. zoals wel het geval is met de tattvas en om die reden wordt er gezegd. 17. zij zullen haar vlees verteren en haar in het vuur verbranden. het wordt sacridâgamin genoemd. 14. De onderworpen krachten worden hier volgens de drie lagere graden van inwijding gerangschikt als beginnelingen. positief en negatief. “hij die slechts eenmaal meer behoeft terug te komen” (te reïncarneren). dat ze alsnog geen rijk hebben. die nog niet een rijk ontvangen hebben. zijn naties. 15-18. Wanneer men de prithivi er bij inbegrijpt en de Brâhma tattvas. De tien horens die gij op het Beest zag . waar ze slechts de levenswinden of vitale krachten zijn. En de Vrouw die gij zaagt. hoewel ze later het ruggemerg als rijk krijgen. menigten. volkeren en tongen. Want de Godheid gaf hun in. toch moeten ze overwonnen en gebruikt worden. waarvan elk tweevoudig is. is de grote stad die een rijk heeft (dat zich uitstrekt) over de heersers van de aarde”.deze zullen de prostituée verafschuwen en haar behoeftig en naakt maken. “De tien horens. die alle kleinere cycli van de rassen en de onderrassen omvat. maar vaker als tien in aantal. Bovenmatige dierlijke vitaliteit door het versterkte opwekken van de hartstochtaard. dat ze het Nous vijandig gezind zijn. om (het) uit te voeren (als hun eigen) totdat het onderricht van de Godheid beëindigd zou zijn. In de Griekse mythologie werden de Daktyloi. COMMENTAAR De tien horens zijn de vijf prâna’s. aldus overeenstemmende met de vijf prâna’s en de vijf ondergeschikte prâna’s. Hij zegt mij ook nog: “De wateren die gij zaagt. 13. de mensheid in haar grote cyclus van stoffelijke en psychische evolutie. maar ze ontvangen kracht als heersers een uur met het Beest. en hun kracht en gezag geven ze aan het Beest.Boeddhistische geschriften leidt het tweede van de vier “vier nobele paden” tot eeuwige vrede. Zoals de naam aanduidt.

De volkeren. start voor haar een dubbele (maat). de verlichten. volgens haar werken. Want. hoewel men de zin ook in zijn algemene betekenis uit mag leggen. en de aarde straalde van zijn heerlijkheid (was verlicht door zijn glorie). De vermaningen en jammerklachten die op de verklaring van de stralende Godheid (Arês) volgen. Hij riep met een krachtige stem. Hoofdstuk XVIII. die zij hebben veranderd in houders van ontucht en onzedelijkheid. betekent de val van Babylôn juist het omgekeerde van dit alles. heersers en kooplieden. 1. een gevangenis voor ieder vuil spook en een kool voor iedere vuile en onreine vogel (van het gebed). zijn van algemene strekking en van toepassing op de gehele mensheid en in het geheel niet op de Overwinnaar. Maar voor wat de Overwinnaar betreft. want het betekent de overwinning. 103 . strijdlustige. is de val in sterfelijke corruptie. DE FEESTVREUGDE OVER DE OVERWINNING VAN “DE GROTE ILLUSIE”. die gewoonlijk zijn stoffelijke lichaam belevendigen. ziekte en vernietiging van de krachten uitlokt. die door de grote prostituée verleid waren. en de kooplieden van de aarde werden rijk door de kracht van haar ontucht. opdat gij niet deelt in haar zonden en opdat gij haar vergeldingen niet zult ontvangen! 5. betreffende de val van Babylôn. zeggende: “Zij viel! De grote stad Babylôn viel en werd een sluiphoek voor spoken. zeggende: “Kom hier uit. als de hoogste van het dierenrijk. De heersers van de aarde bedreven ontucht met haar. 3. 1-3. 4-20. In de wijnbeker die zij uitstortte. vertegenwoordigen. moet er een tweemaal vallen tegenover-staan. Na dit (onderricht) zag ik een andere Godheid uit de hemel neerdalen. commerciële en intellectuele klassen . zijn de vier lagere kasten . Hoofdstuk XVIII. De val van Babylôn die door de Godheid veroorzaakt wordt. O mijn volk. de ontheiliging door de mensheid van hun stoffelijke lichamen. Want door de wijn van de lust van haar prostitutie zijn alle volkeren dronken. die bij de beproevingen van de inwijding overwonnen heeft en de geestelijke herboorte bereikt heeft. en het gehele machtige getij van leven werkt daarin langzaam zijn goddelijk doeleinde uit. die een grote macht heeft. Ik hoorde een andere stem uit de hemel.waarin leder individu in elk van hen zijn rol speelt. De “heersers van de aarde” zijn de onderworpen krachten van de stoffelijke wereld.terwijl de Godheden de vijfde en hoogste klasse. 2. dat degene die er tegen in gaat. onderdrukking en zuivering van het lichaam. Vergeld haar op dezelfde wijze als zij vergold en betaal haar dubbel (loon) terug.de zwoegende hard werkende. Zelfs hebben de kleinere krachten van de individuele mens de drang in zich om deze Goddelijke doelstelling te volbrengen en wel dusdanig. is boven de illusies van het gewone leven uitgestegen en heeft zijn plaats temidden van de onsterfelijke Goden ingenomen.” COMMENTAAR De Apocalyptische held. Want haar zonden zijn zelfs tot de hemel opgestapeld en de Godheid heeft haar misdaden in zijn herinnering gehouden. omdat er twee kruisigingen zijn. 4. 6.

paarlen. want in haar hart blijft ze zeggen: “Ik troon als een koningin en ben niet een weduwe. zullen over haar wenen en weeklagen. 10.zij die gekleed was in fijn linnen. van ijzer of van marmer gemaakt is. in haar lunair aspect als Selênê. zeggende: “Welke (stad) is gelijk aan de grote stad?” 19. amomum.dood. wanneer ze de rook van haar grote brand zien. en riepen uit toen zij de rook van haar verbranding zagen. en ik zal in het geheel geen smart zien”.” COMMENTAAR De “stem van de hemel” is die van de heerser van Taurus. boodschappers (van God) en zieners! Want de Godheid heeft haar op dezelfde wijze gevonnist als zij U vonniste. purperen (kleren) en zijden (weefsels) en scharlaken. De koningen van de aarde die ontucht met haar pleegden en zinnelijk met haar waren. kostbare stenen. wijn. dat Hermês met de gouden staf ergens anders als de Bescherm-God van Aries optreedt. 13. “Daarom zullen op één dag haar vergeldingen komen . zalven. ieder ivoren voorwerp. gelijk een grote molensteen. 21-24. zijn verdwenen en alle lekkere en stralende (bekoorlijkheden) zijn verdwenen en (uw beminnaars) zullen ze nooit meer (in u) terug vinden). de Godin van wijsheid. “De kooplieden van de aarde wenen en rouwen om haar. de voorraad van goud. zeggende: “Wee! Wee! De grote stad. De handelaren in deze goederen. “En iedere stuurman en al de bemanningsleden van de schepen. in plaats van Athêna. bloem. zilver. (De vruchten die uw hart begeerde. dat van zeer kostbaar hout. fijn linnen. en wierp hem in de zee. stonden op grote afstand 18. de sterke. van haar overvloed! Want in één uur is zij verwoest. 8. Want in één uur ging al die rijkdom teniet. op verre afstand voor vrees voor haar smart staande. 15. Kwel haar dusdanig en geef haar zoveel smart. zeggend: “Wee! Wee! De grote stad . de sterke stad! Want in één uur is uw vonnis voltrokken!” 11. 12. Want sterk is de Godheid die haar heeft gevonnist. Een eenzame Godheid. moest de schrijver van de Apocalypse voorzichtig zijn in de aanduiding van de Godin. die schepen op de zee hebben.en ze zal door vuur verteerd worden. zij die zich door middel van hen verrijkten. zeggende: “Wee! Wee! De grote stad Babylon. als zij zichzelf verheerlijkte en tot ontucht over ging. olie. zullen verre blijven staan uit vrees voor haar kwelling. “Verheug U over haar. en (koopwaar) van paarden en wagens – en van lichamen en zielen van mensen! (slaven en lijfeigenen). zeevarenden en allen die op de zee zwoegen. van brons. 9.7. wenende en klagende. Tengevolge van het Christelijke vooroordeel tegen de bekoorlijke sexe. runderen en schapen. Het is vermoedelijk om die reden. tarwe. purper en scharlaken en getooid met goud. de Godin met hoorns van een stier. Aphroditê. reukwerk. wierook. Hoofdstuk XVIII. en kaneel. edelstenen en parels! 17. en alle thuja-hout. tranen stortend en klagende. want niemand koopt hun waren meer. o hemel en gij toegewijden. de grote 104 . zeggende: “Aldus zal Babylôn door een geweldige krachtsinspanning. waardoor allen rijk werden. 21. ieder voorwerp. smart en honger . “En zij strooiden stof op hun hoofden en riepen uit.” 20. 14. nam een steen op.

1-8. In haar werd het bloed gevonden van de zieners en toegewijden en van allen die op de aarde geheiligd zijn”. en de Godheid die de “molensteen van de Goden” in de zee wierp is Kronos. Want Uw kooplieden waren de magnaten van de aarde. als het ware de stem van een grote menigte in de hemel. de somatische afdelingen en de kasten. De vernietiging van het Apocalyptische Babylôn zal slechts dan komen. de bewaker van het Scorpio – vierde deel. blijft Astartê getroond op de scharlaken Draak. en de stem van de bruidegom en bruid zal in het geheel niet meer in U gehoord worden. goddelijke boodschappers en zieners. het licht van een lamp zal in het geheel niet meer in U schijnen. zeggende: “Allêlouïa! De verlossing. die de aarde met haar prostitutie ten verderve voerde en hij heeft gewroken het bloed van zijn slaven aan haar hand”. De profanen bestaande uit de heersers of overheersende militaire klasse.stad. Aan de feestvreugde en jammerklachten over de te verwachten val van Babylôn (een gebeurtenis die voor het merendeel van de mensheid in een zeer ver verwijderde toekomst ligt) nemen de vier kasten deel. De hoogste kaste of de spirituele klasse. Voor het heden en voor de komende eeuwen. die de aard van de Vrouw en het Beest verklaarde. de zwoegende massa’s op de levenszee. dat hij een van de zeven is geweest. die de offerschalen of pateras uitgoot. musici. geen handwerksman van welk handwerk ook. dan in de dagen toen Iôannês zijn mystieke rol schreef. 1. die leiding geeft aan de inwijdingen en aan de candidaat de goddelijke mysteriën onthult.vierde deel van de zodiac. de bewaker van het Taurus – vierde deel. de bewaker van het Leo . En door Uw toverkunsten werden alle volkeren verleid. zal in het geheel niet meer in U gevonden worden. zowel in Christelijke als ook in heidense landen. is Zeus. wordt als een drievoud gegeven en bestaat uit toegewijden. ternedergeslagen worden en zal in het geheel niet meer te vinden zijn. wanneer de mensheid geleerd heeft om de vleselijke lusten te verfoeien en de glorie van de geest lief te hebben. fluitisten en trompetters. is Arês. Na deze (veroordelingen) hoorde ik (een koor). “die de Duivel en Satan” is en in deze twintigste eeuw is haar beker meer overvloeiend van verafschuwing en de handel in de lichamen en zielen van mannen en vrouwen gaat zelfs op nog ruwer en hartelozer wijze door. de Godheid die de val van Babylôn afkondigde. de stem van de molensteen zal in het geheel niet meer in U gehoord worden. maar zij uiten geen vreugdebetoon. de kooplieden of handel drijvende klasse en de zeelieden. Hoofdstuk XIX. En andermaal hebben zij gezegd: Allêlouïa! Haar rook blijft opstijgen door de aeonen van de aeonen!” 105 . de bewaker van het Aquarius – vierde deel. de Godheid die het volk aanspoorde om de gedoemde stad te verlaten is Aphroditê. maar dit is even waar voor de anderen. De vier vertegen-woordigen aldus de vierde delen van de zodiac. Van de eerste wordt gezegd. 22. geven zich over aan jammerklachten over de instorting van de grote stad. 24. 2. COMMENTAAR De Godheid. Want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen: want hij heeft geoordeeld over de grote prostituée. zullen in het geheel niet meer in U gehoord worden. 3. De stem van lierspelers. De Heer over de vier Godheden is natuurlijk Hermês. omdat de zeven Godheden met de pateras de zeven planetaire Goden vertegenwoordigen. 23. de Godheden treden als hun zegsmannen op. glorie en kracht zijn van onzen God.

6. Want de getuigenis van Iêsous is de Adem van Zienerschap!” COMMENTAAR Absolute zekerheid omtrent de goddelijke. zodat in de volkomen vrede en stilte van de ziel de stem van het innerlijk zelf gehoord kan worden. Ik viel voor zijn voeten neder om hem te aanbidders. dat door oosterse toegewijden aangenomen en gedragen werd. waarvan gezegd wordt dat hij de Adem van zienerschap is. En ik hoorde (een koor) als het ware de stem van een grote menigte. zijn slaven en gij die hem vreest. Allêlouïa!” 5.het “vuurlichaam” van de Ingewijde. En (weer) zegt hij tot mij: “Deze zijn de arcane leringen van de Godheid”. Het woord Allêlouïa. Het verzinnebeeldt de aurische kleur van een heilig mens. de emoties en gedachten volledig tot zwijgen zijn gebracht. de getuige. de Albeheerser. 8. Hier in de Apocalypse is het schijnbaar een woord dat in de plaats van het Griekse Eleleuiê staat. dat het zevende en laatste is. Het koor wordt gezongen door al de krachten van het microcosmische universum. evenals in het Latijn Io triumphe. Aan haar was (het recht gegeven. Het huwelijk (gamos) was een van de symbolische riten in de Griekse mysteriën. want de bruiloft van de Ram is gekomen en zijn vrouw heeft zich reeds er voor klaar gemaakt. beide. Hier is de “bruid” van de Overwinnaar het solaire lichaam . gij allen. de dynamisch werkende kracht van de paraklêtos of “advocaat”. De vierentwintig Ouden en de vier Wezens vielen neder en aanbaden de Godheid die op de troon gezeten is. en in het algemeen wordt m het mysticisme de geest als mannelijk en stof als het vrouwelijke principe aangenomen. onsterfelijke natuur. Een stem ging uit van de troon. Iêsous. kan slechts door middel van de heilige trance verkregen worden. de jongeren en de ouderen”. toegestaan) om zichzelf in byssus (-kleding) te kleden. zeggende: “Amên. het bewuste spirituele Zelf. wordt hier viermaal gezongen. gevonden wordt en een kreet van overwinning is. waarin alle lagere hoedanigheden tot rust zijn gebracht. En (de Godheid) zegt tot mij: “Schrijf: Onsterfelijk zijn zij die uitgenodigd zijn tot het bruiloftsmaal van den Ram”. 10. gelijk de stem van vele wateren en als de stem van machtige donderslagen. 9-10. Hoofdstuk XIX. Men veronderstelt. een woord dat in de oude hymnen die aan Apollôn gewijd zijn. Byssus was een fijn gewaad. 106 . waarbij het getier van de zinnen. Aanbid de Godheid. maar men zegt ook wel dat het bij de Mithraeïsche riten gebruikt werd. “Prijst gij Jah” bedoeld wordt. is de heerser geworden. dat hier evenals in de Psalmen. is hier. dat nergens anders in het Nieuwe Testament gevonden wordt. Ik ben een medeslaaf met U en met Uw broeders die de getuigenis van Iêsous hebben. het Heebreeuwse HalleluJah. 7. Deze staat van trance kan slechts bereikt worden door de werking van de speirêma (kundalini). zeggende: “Allêlouïa! Want de MeesterGod. COMMENTAAR Hier is de belangrijkste handeling van het drama weer hervat: het koor. is een lofzang op de overwinning dat volgt op het bereiken van de Overwinnaar van de Geestelijke Wedergeboorte.4. zeggende: “Looft gij onzen God. maar hij zegt tot mij: “Zie toe. natuurlijk van een gele kleur. schitterend en zuiver. Apollôn is hier de leider van het koor. want byssus (-kledingen) zijn de onderscheidingen van de toegewijden”. die pleit met de Vader. dat (gij dit) niet doet. Laat ons blij zijn en juichen en laat ons hem de eer geven.

die door een onverzettelijke wilsinspanning zijn telestisch werk volbracht heeft. hij treedt het wijnvat van regeneratieve krachten en hij heeft zijn titel op zijn dij geschreven . Hij heeft op zijn mantel en op zijn dij de naam geschreven. DE UITROEIING VAN DE STERFELIJKE PRINCIPES VAN DE ZIEL.een verzachtende uitdrukking voor phallos.zoals altijd de ZonneGod. De Laatste strijd en het Banquet van de Vogels van Gebed. 2 en volgende). hij regeert met een ijzeren staf. Hij gaat nu over tot de laatste strijd met het elementale zelf. 15. de Al-Regeerder. Dionysos. 16. die in de oudere mythologie de God van de generatie of voortbrenging is. 17-18. Hij treedt het wijnvat (overvloeiende van) de wijn van het vuur van de passie van de Godheid. Hoofdstuk XIX. De geanthropomorphiseerde (in menselijke gedaante voorgestelde) Iêsous van de Christenheid is slechts een moreel voorbeeld voor zijn dienaren of aanbidders. hij is niet meer de géinverteerde Logos. De legers in den hemel volgden hem op witte paarden en droegen witte en zuivere byssus ( mantels). Hij riep met luide stem. zodat gij mag verslinden het vlees van de heersers. zoals in het Nieuwe Testament gebruikelijk is. 13. Dit betekent. en zijn naam luidt “De Logos van de Godheid”. Zijn ogen zijn gelijk een vlammend vuur en op zijn hoofd zijn vele diademen. het vlees van paarden en hun berijders en het vlees van allen. de vereniging met zijn eigen spirituele zelf trachtte te verwezenlijken. het vlees van de oversten. de Tartaarse geest van zijn nu overleden psycho-materiële persoonlijkheid. het incarnerende Ego. 11. Hij is gekleed in een mantel geverfd met bloed. Uit zijn mond komt een scherp zwaard. het metaal van Mars. “Vorst der vorsten en Meester van de meesters”. en ziel een wit paard (verscheen) en hij die er op reed. Ik zag een eenzame Godheid staande in de zon. vrijen en slaven. wordt geloofwaardig en waarachtig genoemd en hij oordeelt gerechtig en strijdt rechtvaardig. 11-16. de Oorlogs-God. 12. De Verstand-Geboren Overwinnaar en Zijn Spirituele Krachten. zeggende aan al de vogels (van gebed). 18. (Gen. of anders uitgedrukt. 17. het vlees van de sterke (krijgslieden). 107 . belde jong en oud”. waarmede hij de volkeren kan tuchtigen. dat de Overwinnaar de staat van zondeloze zuiverheid bereikt heeft. 14. Hoofdstuk XIX. Want hij draagt het aspect van Mars. in wiens cultus elke candidaat voor initiatie trachtte de Godheid te worden. Ik zag de hemel geopend. hij heeft alles uit zijn lagere natuur uitgeroeid dat verband houdt met de lagere phasen van stoffelijk bestaan. COMMENTAAR De held op het witte paard is de Tweede Logos. XXVI. en hij is nu de Overwinnaar. en (op zijn voorhoofd) heeft hij een naam geschreven die niemand kent dan hij alleen. Hij zal ze regeren met een ijzeren staf. die in de mid-hemel vliegen: “Komt! Verzamelt U voor de maaltijd van de grote God.

krijgslieden en al de andere persoonlijkheden. die overeenkomen met de Zôa. die te zijnen aanschouwe de wonderen deed. leven op aarde medewaken of ondergaan en om die reden kan hij zijn epithumetische principe niet geheel vernietigen. de Archaïsche Slang. waardoor hij degenen die het teken van het Beest hadden ontvangen en de aanbidders van zijn Beeld verleidde. is het een neerslag van alles dat slecht was in iedere incarnatie gedurende de aeonische tocht van het Ego in de sferen van generatie. als korte en beslissende conflicten en nooit als langdurige worstelingen. en daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten. hier is degene die in de zon staat Michaël (Hermês). in plaats daarvan wordt het gedurende een duizend jaar in gevangenschap gehouden. samengetrokken om te strijden met de Ruiter op het Witte Paard en zijn leger. zodat hij de volkeren niet meer zou verleiden. Ik zag een Godheid van de hemel naar beneden komen. en al de vogels (van gebed) waren verzadigd van hun vlees. en de rest werd verslagen door het zwaard van de Ruiter op het Witte Paard (door het zwaard) dat van zijn mond uitging. 20. 1-3. Daarom is het het “vlees” of zinnelijk element van koningen. die de draak uit de hemel verdreef. wanneer de held weer reïncarneert. die de sleutel van de afgrond en een grote keten aan zijn hand had. 3. Hoofdstuk XIX. 19-23. COMMENTAAR De gevechten worden in de Apocalypse zeer in het kort beschreven. en wierp hem in de afgrond en vergrendelde en verzegelde (het) boven zijn hoofd. van de evolutionaire aeon. die door het incarnerende Zelf aangenomen worden in het drama dat door de mensheid opgevoerd wordt. 21. om het zo uit te drukken. dat vlamt van zwavel. Hij moet nog één. Het Beest was gevangen en met hem de Pseudo-Ziener. die de Aanklager en de Tegengestelde is en ketende hem voor een duizend jaren. 1. en als een soort van bijproduct.COMMENTAAR De “eenzame” Godheden zijn de Voornaamste Godheden (archangeloi). In dit gevecht zijn de instinctmatige en phrênische principes van de elementale opeenhopingen begrepen en in het astrale vuur van de phantasmale wereld geworpen. dat de held in zijn zesde incarnatie is van de zeven incarnaties die de cyclus van de inwijding vormen. waar oplossing hun uiteindelijk lot is. Ik zag het Beest en de heersers van de aarde en hun legers. geworpen. Hoofdstuk XX. Hij greep de Draak. COMMENTAAR In de Apocalypse wordt de voorstelling gemaakt. 2. Het elementale zelf is de essentie van onzuiverheid in de psychische en stoffelijke elementen. waarna het weer bevrijd moet worden. 19. De twee (Beesten) werden levend in het meer van uur. voordat de duizend jaren geëindigd waren. waarop het snel zal worden verdelgd 108 .

en zij hadden de kracht om te oordelen. maar voor Iôannês de uiteindelijke strijd tussen de Overwinnaar en de Draak beschrijft. gevoelens. DE GELUKZALIGHEID VAN DE ZIEL NA DE DOOD. al de gevoelens die opgewekt zijn en al de handelingen. maar zij zullen offerpriesters voor de Godheid en zijn Gezalfde zijn. die de ziel dan ondergaat. De Godheid met de keten is Zeus. 5. zij verdwijnen voor altijd. 6. In het Apocalyptisch drama blijft nog slechts één incarnatie over. legt Plato uit. Al de zuivere en edele gedachten. die de zeven koppen van de draak zijn. Deze zevende incarnatie is de laatste van de zeven heersers. en de passage doet sterk denken aan die uit de Ilias (VIII. laat hij ons even achter de coulissen zien. wanneer de dood ingetreden is. het Getroonde Zelf zijn oordeel over al de daden en misdaden uitspreekt en oordeelt over al de gedachten die gedacht zijn. maar al de waardeloze en slechte elementen worden verworpen en achter gelaten om slapende te blijven in het lagere psychische rijk. Ik zag tronen en (de Goden die) op hen zaten. Dit is de eerste opstanding. De Overwinnaar heeft de valse Leeuw en de valse Ram vernietigd.(uitgeroeid). 4. bedoeld zal zijn “in zijn hand”. de valse Archê-Logos. ze 109 . (maar) de overige doden werden niet weer levend. moet hij nog een korte tijd wachten”. en zij zullen gedurende de duizend jaren met hem heersen. Bij het bepalen van de tijdsduur die tussen de incarnaties ligt en die gezegd wordt duizend jaren te zijn. COMMENTAAR Toen het Beest en de Pseudo-Ziener in het astrale vuur geworpen werden en de draak in de afgrond gevangen gezet werd. wordt er in de Apocalypse verder niet meer over gesproken. “de duizend jaren beantwoorden aan de honderd jaren die voor een mensenleven gelden”. Hoofdstuk XX. die verricht zijn door het lager zelf in het voorafgegane leven op aarde. verzinnebeelden het type van het individu gedurende een serie incarnaties. die een dergelijke periode opgeeft. evenals diegenen die het Beest of zijn Beeltenis niet aanbaden en zijn brandmerk niet op hun voorhoofd en zijn hand ontvangen hadden en zij werden levend en heersten met de Gezalfde duizend jaren lang. 615. dat tengevolge van de tienvoudige intensiteit van sensatie in de subjectieve toestand die na de dood optreedt. de Nous. p. zoals in Phaidros. 5-6). (p. terwijl na elke incarnatie. 249 en in de Republiek.) in de laatste echter waar hij de allegorie van Êr vertelt. maar in zijn volgende incarnatie moet hij nog vechten en de Draak vernietigen. waarbij hij eerst in algemene zin uitlegt wat er met de ziel van de mens gebeurt gedurende de periode die tussen twee incarnaties in gelegen is en dan werkt hij de geschiedenis van de Overwinnaar uit en beschrijft (dan) de laatste strijd. voordat de duizend jaren geëindigd waren. gedurende de tijd van subjectieve vrede en vreugde. waar Zeus dreigt om iedere ongehoorzame God in de Tartarus afgrond te storten en voorstelt zijn gouden keten te gebruiken. de “tweede dood” stervend. volgt Iôannês Plato. en van deze heerser wordt gezegd dat “wanneer hij komt. aspiraties en herinneringen worden behouden en verblijven in het onsterfelijke Denken. die zich in de volgende incarnatie afspeelt en die eindigt met het verslaan en de vernietiging van de Draak. 4-6. De uitdrukking “aan zijn hand” is waarschijnlijk een zinstorende taalfout. over deze heeft de tweede dood geen macht. waarmede hij zijn ongeëvenaarde kracht aantoont. De tronen en zij die er op gezeten zijn. die deel heeft in de eerste opstanding. En (ik zag) de zielen van hen die onthoofd waren wegens het getuigenis van Iêsous en wegens de arcane leerstellingen van de Godheid. Onsterfelijk en heilig is hij.

want wanneer de “orthodoxie” de ware betekenis ontdekt zou hebben. spookachtig wezen bestormen ze hem van bulten af. Het zuiverende vuur vernietigt deze collectieve phantomen. waar ook het Beest en de Pseudo-Ziener zijn. die verwijst naar “Gôg” en “Magôg”. COMMENTAAR Hier is het lot van de Draak voorspeld. en als een kwaadaardig samengesteld. Aldus is de mens zijn eigen verleden. en de oplossing van zijn bijzondere puzzels doet slechts een beroep op het vernuft van degenen “die de Nous bezitten”. die in de tekst gekropen is. zou de Apocalypse onvoorwaardelijk het lot met de geleerde verhandeling van Porphyry over Christelijkheid gedeeld hebben. slechts één aantekening. 110 . 10. het aantal van hen is gelijk het zand van de zee. Het is echter een ware gelijkenis uit de Joodse Mythologie en wijst er op. De korte zin die tussen haakjes geplaatst is. DE LAATSTE ZUIVERING VAN DE ZIEL. 7-10. (hun strijd-front uitbreidend) over de vlakten van de aarde en omsingelden het leger van de toegewijden en de geliefde stad. zijn persoonlijke “Satan” en “Duivel”. wiens verlangens.worden weer tot leven opgewekt. Wanneer de duizend jaren geëindigd zijn. hartstochten en begeerten even talrijk zijn als de zandkorrels van het zand van de zee. dat degene die het schreef. werd in de poel van zwavel geworpen. is klaarblijkelijk een marginale aantekening (kanttekening) van een of andere commentator. koning van het land Magôg” geschreven te zijn. 9. de Draak in zijn hoedanigheid van de “achtste” deelt het vonnis met de valse Leeuw en de valse Ram. zal de Aanklager uit zijn gevangenis worden losgelaten 8. welke op last van de Romeinse Keizer verbrand werd. wanneer de ziel weer in de sfeer van generatie neerdaalt. Maar deze hebben geen verblijfplaats meer in de gezuiverde natuur van de Overwinnaar. de oude slang die zich door de eeuwen heen voortsleept en hem dag en nacht voor zijn innerlijke God aanklaagt. Inderdaad zou waarschijnlijk geen enkele esotericus gefaald hebben om de algemene betekenis van Apocalyptische allegorie te begrijpen. en hij zal uitgaan om de volken te verleiden die in de vier hoeken van de aarde zijn (Gôg en Magôg) om hen voor strijd te verzamelen. Door de eeuwen heen hebben de esoterici echter slechts geglimlacht en zich er niet over uit gelaten. de verleider van hen. De Aanklager. En vuur kwam uit de hemel naar beneden en verteerde hen. 7. die een rechtvaardig rechter is. tot op zekere hoogte de esoterische betekenis van de Apocalypse begreep en ook de innerlijke betekenissen van de mythen uit het Oude Testament. in plaats van volledig als “Gôg. en zij zullen dag en nacht gekweld worden door de aeonen van de aeonen. terwijl de exoterische “Vaderen van de Kerk” en hun “waardige opvolgers” dit prachtige epos tot een theologische nachtmerrie verwrongen hebben. het epithumetische principe. en hun brandpunt. Hoofdstuk XX. Ze stegen op. In een engere zin mag men de tronen als de twaalf tronen van de solaire krachten beschouwen en “de grote witte troon” is die van de Zonne-God. en bestaan slechts als overlevende indrukken en impulsen ingedrukt – evenals bij grammofoonplaten het geval is – in de plastische wereldziel.

Nieuw-Hierousalêm uit de hemel neerkomen – van de Godheid – als een bruid gereed gemaakt. hij heeft er mee gebroken.hun God. wordt in het verterende vuur van de chaos geworpen. wordt in ogenschouw genomen en dan worden alle opgesomd in de grote (boek rol des levens van de Ram). worden in het Eeuwige Bewustzijn weer tot leven opgewekt en allen moeten voor de onverbiddelijke Rechter verschijnen en welk element zich ook in het karakter van de mens gedurende zijn aeonische vorming ontwikkeld heeft. moet de Overwinnaar rekenschap afleggen van al zijn voorgaande incarnaties. de “plaatsvervangende boete”. en (hun) rollen waren ontrold. De zee gaf de doden die er in waren terug en Dood en het Ongeziene gaven de doden die in hen waren terug. 3.De Goddelijke Belichaming . regeert absoluut recht al de werelden. die voor de troon staan. De doden waren geoordeeld naar de (optekeningen) die in (hun) rol geschreven waren.Hoofdstuk XX. 4. 2. Zij zullen zijn volk zijn en de Godheid zal zelf met hen zijn . getooid voor haar echtgenoot. en de zee is in het geheel niet meer. alles wat in hun (boek) rollen opgetekend is. Dit is de tweede dood . want de eerste hemel en de eerste aarde zijn verdwenen (gestorven). Al zijn daden gepleegd in de grote zee van sensueel leven. werd hij in de vuurpoel geworpen. 111 . 11-15. zodat zijn verleden op dezelfde wijze berecht moet worden. 11. Hij zal alle tranen van hun ogen wegwissen. VII . conform hun werken. DE OPSOMMING VAN DE CYCLI VAN INCARNATIES. 14. Ik zag de heilige stad. die is (de Rol van den Ram) des levens. overeenkomstig hunne werken. Hier is geen plaats voor de exoterische en profane opvatting. Ik zag een grote witte troon en (de Godheid) die er op gezeten was. om daar in de tweede dood te ontbinden. Een andere rol was ontrold.het veel omvattende verslag van het incarnerende Zelf. 1. leder en allen. de ouden en de jongen. van wiens aangezicht de aarde en de hemel vloden . Ziener en Ingewijde. dat onwaardig voor het Eeuwige Leven bevonden wordt. 15. is hij moreel en dynamisch in dezelfde toestand als de gedisincarneerde mens (de mens die gestorven is). Ik hoorde een grote stem van de troon zeggende: “Zie! de tent-tempel van de Godheid is met de mensen en hij zal met hen verkeren. De ingewijde heeft zich van het lagere leven afgescheiden.de poel van vuur. Volgens de filosofie van Iôannês. 13.en hun plaats werd voor hen niet gevonden. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. COMMENTAAR Hier is de handeling van het drama weer hervat.het “Nieuwe Universum” Hoofdstuk XXI. 1-5 HET EEUWIGE GEWAAD VAN HET ZELF. 12. en zij werden geoordeeld. en er zal in het geheel geen dood meer bestaan. en aldus afstand doend van alles dat in betrekking staat met het stoffelijke leven. Maar terwijl het oordeel van de oningewijde ziel na de dood slechts over zijn laatste voorafgaande aardse leven voltrokken wordt. Ik zag de doden. Wanneer iemand niet vermeld stond in de rol des levens (van den Ram). al de dingen die hij deed in de stoffelijke en psychische werelden. Dood en het Ongeziene werden in de poel van vuur geworpen.

de Godheid die op de troon gezeten is. En tot mij zegt hij: “Schrijf: Deze Arcane leerlingen zijn geloofwaardig en waar”. COMMENTAAR De Eerste Logos. Kwam een van de zeven Godheden. 11) zingen de Krachten een lofzang aan de Godheid die het universum tot bestaan bracht. Hoofdstuk XXI. aanbidders van phantomen en alle leugenaars. de tweede geboorte voert tot de afstemming van het individuele bewustzijn. 6-8. zijn rol vervuld en wordt het opgevolgd door een nieuw Universum. die de bron van leven is en zijn uiteindelijk doel. voor de lafhartigen. 5. is beter. dat gedurende de generatieve aeonen tot ontwikkeling gekomen is. ontuchtigen. Toch zijn de drie in werkelijkheid één. dat in deze tekst staat. evenals het stoffelijk lichaam opgelost wordt in zijn oorspronkelijke elementen. Aan hem die dorst. een nieuwe cyclus van spirituele evolutie. Een variatie op de lezing van de tekst is. DE STAD VAN DE ZONNE-GOD MET TWAALF POORTEN. de Goddelijke Mens die op de drie gebieden van leven gemanifesteerd is. “het is geschied” gaven. Hoofdstuk XXI.noch zal er rouw bedreven worden. wanneer hij overwint en de tweede geboorte volbrengt. Want de stoffelijke elementen zijn verdwenen (gestorven)”. is zijn uiteindelijk lot de tweede dood. hun deel (zal zijn) in de poel die brandt van vuur en zwavel . maar nu heeft het microcosmische “universum” het lager zelf. tovenaars. De tweede dood betekent de vernietiging van het persoonlijke bewustzijn. Wanneer de vleselijke mens echter onverbeterlijk verdorven. (maar) Ik ben de Alpha en de Ω. namen de ongewone lezing gegonan. 7. wanneer het levensgevende principe het verlaten heeft. geweeklaag en pijn zullen niet meer zijn. die de zeven offerschalen hadden. dat er in plaats van “Hij is geboren (geworden)” staat “Ik ben geboren (geworden)”. de derde Logos. waaraan ze de geheel zinloze verklaring. de Tweede Logos is het Incarnerende Zelf en de mens is zoals hij op aarde is.hetgeen de tweede dood is”. zal ik geven van de bron van het water des levens als een vrije gift. de verdorvenen. zondig en gemeen wordt. . 9. tot dat wat universeel en goddelijk is. de zoon van de Godheid wordt. maar het Griekse woord gegone. de ongelovigen. Degenen die de tekst herzien hebben. 6. transcendent in glorie. 9-14. 8. COMMENTAAR In het voorspel voor de eerste acte van het drama (IV. De overwinnaar zal het universum verkrijgen en Ik zal een God voor hem zijn en hij zal een zoon voor mij zijn. de oorsprong en de volmaaktheid. Zijn psychisch zelf ontbindt in de vurige. En (weer) zei hij tot mij: “Hij is geboren. die belast waren met de 112 .HET SOLAIRE LICHAAM. het tegengestelde van de tweede geboorte. die. Zei de (Meester) die op de troon gezeten was: “Zie! Ik maak een nieuw universum”. subtiele elementen. Maar. is nooit geïncarneerd. moordenaars.

verkrijgt de Overwinnaar het Universum. twaalf duizend. van een Godheid. en haar lengte is even groot als haar breedte. Mercurius. en (op de poorten) namen geschreven. Het Boek van Enoch beschrijft zeven bergen. waar de twaalf cosmische krachten (de apostelen van de Ram of de Zon) op de microcosmos gefocaliseerd zijn en deze focale centra of brandpunten zijn dynamisch met de twaalf openingen van het lichaam verbonden . Maar de hoge of verheven berg uit de tekst doet herinneren aan de Olympus. die overeenkomen met de twaalf stammen. geheel letterlijk. de maat van een mens. Maar in de Apocalyptische stad zijn de krachtcentra volgens het schema van de zodiac gerangschikt. De muur van de stad had twaalf fundamenten (onderbouwen) en op hen (waren gegrift) de twaalf namen van de twaalf apostelen van de Ram.(en dit). hebbende twaalf poorten en aan de poorten twaalf Godheden. maar glinsterende in alle zeven kleuren. gelijkenis vertoont met een schitterende opaal.de twaalf poorten van de stad. Venus. Zijn caduceus (waarmede hij de stad meet) symboliseert de drie stromen van de kundalini. En hij mat haar muur. omdat de zelflichtende aura. “Deze Levenskrachten (prânas) zijn in waarheid twaalfvoudig. Sommige autoriteiten denken.de vrouw van de Ram. tin. was gelijk die van een zeer kostbare steen. aan de oostkant waren drie poorten. of de “twee getuigen”. aarmede ze overeenkomen. die ook de beschermers van de twaalf tekenen van de zodiac waren. om de stad te meten. COMMENTAAR De hier genoemde Godheid is Hermês. kwikzilver en Maan. zeggende: “Hier! Ik zal U de bruid tonen . deze symboliek is bijna universeel en er waren vele oude steden. op wiens twaalf pieken de zes Goden en de zes Godinnen getroond zaten. bij stadia. die aan de planeten toegeschreven waren. waarvan elk van hen samengesteld was uit een van de zeven metalen. 11. koper. in wezen wit. 17. Mars. en toonde mij de heilige stad Hierousalêm. twee in de borst en drie beneden”. de centrale roede (staaf) (de “holle rietstengel” van de Apocalypse) zijnde de sushumnâ nadi en de twee slangen symboliseren ida en pingala. dat de iaspis een diamant of opaal geweest is en de laatste veronderstelling is ongetwijfeld juist. gelijk een opaal kristalschittering. die uit de hemel van de Godheid neerdaalde. 12. ijzer. aan de noordzijde drie poorten. die zijn (de namen) van de twaalf stammen van de kinderen van Israël: 13. De (Godheid) die met mij sprak. Hij bracht mij in de Adem (-trance) naar een grote en hoge berg. breedte en hoogte zijn gelijk. zeven in het hoofd. honderd en vierenveertig elleboogslengten (inbegrepen). dat is. Zon. 10. Deze zijn: Saturnus. Hoofdstuk XXI. 14. De aura (de muur van de stad) heeft twaalf krachtcentra. Zoals in de Aitareya Aranyaka gezegd is. haar lengte. die hun zeven heilige bergen of heuvels hadden. Aldus. 15-21. 113 . De stad ligt vierkant. hebbende een muur groot en hoog. haar straling (schittering). Hij mat de stad met de riet(stengel). 16. Jupiter. zelfs op het gebied van de krachten. had als meetlat een gouden riet. De bergen van de Apocalypse zijn de chakra’s en de toestanden van het bewustzijn. hebbende de glorie van de Godheid. 15. de gids en de hierophant. lood. zilver. Goud.zeven laatste beloningen en hij sprak met mij. de glorie. aan de zuidzijde drie poorten en aan de westzijde drie poorten. haar poorten en haar muur.

de tiende.000 stadia. 23. Libra. 20. Sagittarus. wanneer die ontvouwd wordt een kruis. noch aan de maan. en de heersers van de aarde zullen er voortdurend hun luister in brengen. en de twaalfde. carneool. de achtste. wordt de cubische stad. Gemini. de numerieke waarde (getalwaarde) van de woorden is 1. blauw-grijs. 22. De twaalf poorten waren twaalf parels: leder van de verschillende poorten was (gesneden) uit één enkele parel. geeft het nummer 143. als altijd in de Apocalypse. de elfde. 21. Taurus. Wanneer men Aries als eerste teken van de zodiac neemt. de eerste grondvest was opaal. beryl. violet. 4. 7. De grondvesten van de muur van de stad waren versierd met leder een kostbare steen. en het volk zal in haar licht wandelen. amethyst. het getal van de Joodse mijlen in 12. 6. chrysolite. chalcedoon. veel-kleurig. Hier. emerald. groenachtiggouden. rijk blauw. chrysoprase. de zesde. Ik zie er geen adytum in. de zevende. blauwachtig-groen. zijn de tekens in omgekeerde volgorde gegeven. passen de stenen met hun kleuren als volgt in het schema: GEBIED VAN DE HEMEL: 11. en het solaire lichaam heeft het voorkomen van doorzichtig goud. De aura. zelf-lichtend. de tweede lapis-lazuli. Leo. moet worden opgemerkt. 26. GEBIED VAN DE AARDE: 5. lapis-lazuli. De Hoofd-straat van de stad was zuiver goud. 12. sardonyx. Virgo. Het is het solaire lichaam. Aries. chalcedoon. omdat sommige van de Griekse namen dubieus zijn. toegevoegd werd. maar gebruik makend van de moderne termen die in het algemeen op hun toegepast worden. gelijk helder glas. 9. of Godheid was. en er zal in het geheel niets binnentreden dat onzuiver is.want daar zal geen nacht zijn. 25. Schorpio. 24. die zeven en een halve stadia aan een mijl toekenden. de vijfde. Capricornus. 1. Het bouw-materiaal van haar muur was opaal en de stad was zuiver goud. waaraan een alpha. Cancer. amethyst. is het waarschijnlijk. de vierde. om er in te schijnen. beryl. geelachtig groen. De stad heeft geen behoefte aan de zon. chrysoprase. de Albeheerder. werd nooit door de Joden gebruikt.600. Pisces. ook hij die een stank opwekt 114 . 19. Aquarius. (De heersers van de aarde) zullen er de luister en de eer van het volk in brengen 27. sardonyx. de derde. 10. want de Meester-God. De aura is een schitterende opalisering. chrysolite. Vanaf de oudste tijden zijn occulte deugden aan de edelstenen toegekend. opaal. safier. 3. Hoofdstuk XXI. azuur. De twaalf edelstenen zijn niet met zekerheid geïndentificeerd. to hêliakon sóma. elke steen staat zoals gezegd wordt onder de invloed van een planeet en behoort bij een of ander zodiacaal teken. 21-27. want de glorie van de Godheid verlicht haar en haar lamp is de Ram. COMMENTAAR Zoals reeds eerder uitgelegd is. dat ze zo zijn als boven omschreven is. die de klinker en de getalwaarde van de oorspronkelijke mens.18. emerald. geel. hê doxa. safier. dat het menselijk lichaam symboliseert. 1. carneool. GEBIED VAN DE ZEE: 2. doorzichtig als glas. topaas. rood. GEBIED VAN HET VUUR: 8. de negende. gouden. topaas. en het Lam zijn zijn adytum. 21. De Romeinse mijl was ongeveer acht stadia. Haar poorten zullen overdag in het geheel niet gesloten worden . helder rood.

noch de maan en sterren. Maar de samengestelde structuur van het stoffelijk lichaam met zijn talrijke organen en functies. waardoor de solaire krachten vloeien. door zijn licht is dit alles verlicht”. leder zijn vruchten voortbrengend. en de vervloekte (functie) zal in het geheel niet meer bestaan. en de krachten die er mee in verband staan worden gebruikt voor abnormale doeleinden. daarom heeft hij zijn naam “op zijn dij geschreven. Hoofdstuk XXII. en kan nooit iets anders zijn. terwijl in het stoffelijk lichaam de drievoudige stroom naar de hersenen van beneden opstijgt. wordt in het spirituele lichaam niet gevonden. psychische en geestelijke consequenties. 1-5. schijnt alles. deze drie vormen de creatieve of scheppende triade. van de generatieve centra. Dat het Goddelijk Zelf het enige lichtgevende lichaam van de spirituele wereld is. zij zullen zijn gelaat zien en zijn naam (zal zijn) op hun voorhoofden. en terwijl de juiste uitoefening voor de instandhouding van het menselijk ras. in de Katha Upanishad. geleidende kanaal. en de bladeren van de boom waren voor de genezing van het volk. De generatieve functie (geslachtsdrift) is strikt genomen niets anders dan een dierlijke. COMMENTAAR De Hoofdstraat van de stad (het solaire lichaam) is het grote elektrische. 5. Hij toonde mij een zuivere rivier van het Water des Levens. Wanneer hij schijnt. Demon est Deus inversus (de duivel is de omgekeerde Godheid). noch deze bliksems en veel minder nog dit vuur. slechts in de 115 . dat gevormd is uit etherisch vuur en het staat in direct verband met en wordt onderhouden door de cosmische en goddelijke krachten. “De heersers uit de geboorteplaats van de Zon”. wordt herhaaldelijk in de Upanishaden gezegd. Voor de spirituele ontwikkeling is het noodzakelijk deze met wortel en tak uit te roeien (totaal te vernietigen). De troon van de Godheid en van de Ram zullen er in zijn en zijn slaven zullen hem dienen. en zij zullen geen behoefte aan een lamp of het licht van de zon hebben. In het midden van zijn hoofdstraat. 1. die uitvloeide uit de troon van de Godheid en van de Ram. In de geïnverteerde (weerspiegelde) Logos. in de Overwinnaar. in de semidierlijke staat van zijn evolutie. die twaalf vruchten volgens de maanden voortbrengt.” Dit is de geheime betekenis van de Kabbalistische grondstelling. Er zal daar geen nacht zijn. de “zoon des mensen” zijn de creatieve centra (geslachtsorganen) de laagste. die noodzakelijk zijn voor de handhaving in de stoffelijke omstandigheden. komt overeen met het ruggemerg van het stoffelijk lichaam. 4.(stinkend astraal lichaam heeft) en een leugen (uit). helder als kristal. 15: “De zon schijnt daar niet. zijn zij de hoogste. COMMENTAAR De rivier van leven en de twee bomen komen overeen met de drie nadis. zoals b. die “de zoon van God” geworden is. want de Meester-God zal hen licht geven en zij zullen heersen door de aeonen van de aeonen. is misbruik op welke wijze dan ook belast met de meest verschrikkelijke fysieke. 2. 3. maar slechts zij die opgetekend staan in de (boek rol des levens van de Ram. maar. en aan de ene zijde van de rivier (was de boom van kennis) en aan de andere zijde was de boom des levens. bestaat de “vervloekte” functie sex (de geslachtsdrift) niet in het solaire lichaam en de krachten komen van boven vanuit de hersenstreek. De Archê-Logos is de “getuige” en heeft twee “getuigen”.v. 1 v. niet als zondig mag worden beschouwd.

ben degene die deze (mysteriën) zag en hoorde. viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de Godheid die deze (mysteriën) aan mij bekend maakte. Hoofdstuk XXII. 10. 10-16. maar Directe Kennis van Werkelijkheid. Men moet alleen het Universele. de eerste (Adam) en de laatste (Adam). gebruikt door de Zieners in het telestische werk en zijn niet de “geesten” van Oude Achtenswaardigen. of zintuigelijke waarneming op een of ander gebied van bewustzijn. de zieners én met hen die de arcane leerstellingen van de leringen van deze rol naleven. en toen ik hoorde en zag. laat hem nog heiliger worden. Goddelijke leven aanbidden. 14. Aanbid de Godheid!” COMMENTAAR De Adems (pneumata) van de zieners zijn de gedifferentieerde krachten van de Pneuma. 11. de onreine. Er is in deze opvatting geen kleurloos pantheïsme. de rechtvaardige. de Oorsprong en de Volmaaktheid. En hij zei tot mij: “Zorg er voor (dat gij dat) niet doet. zodat ze gezag mogen hebben over de boom 116 . Zie! Ik kom spoedig. Onsterfelijk is hij. die hun “kleren wassen”. 9. Als een individu verliest hij niets dan alleen zijn onvolmaaktheden. Ik. En (weer) zegt hij tot mij: “Verzegel de arcane leerstellingen niet van de leringen van deze rol. De enige waarachtige scheppende functie is die van het Nous. 8. laat hem nog onreiner worden. De Voornaamste Godheid van deze scheppende krachten is het Nous. niet door er in opgeslorpt en vernietigd te worden. de “oorsprong en de Volmaaktheid”. want de Godheid van elk mens is één met de Universele God. 6-9. En dit is ZIENERSCHAP. maar hij wint het “Al”. om iedere (arbeider) af te betalen al naar gelang zijn werk is. of Grote Adem van Leven. Ik ben de Alpha en de Ω.walgelijkste uitoefeningen van hekserij en andere banaliteiten. laat hem nog meer onrecht doen. die de arcane leerstellingen naleeft van de leringen van deze rol”. Onsterfelijk zijn zij. waarvan het onvermijdelijke resultaat de morele dood is – de vernietiging van de individualiteit. 13. de Goddelijke faculteit Scheppend Denken. belichaamd is of tot een individu gemaakt is. en de toegewijde. Men moet niets aanbidden dat in vorm gekapseld is. want de tijd is nabij. laat hem nog rechtvaardiger worden. CONCLUSIE 6. dat niet “profetie” is. Iôannês. Zie! Ik kom spoedig en mijn lonen zijn met mij. maar wel door de beperkingen van zijn individueel bewustzijn te transcenderen en deel te nemen aan het Universele Goddelijke Bewustzijn. De onrechtvaardige. “tweede gezicht”. de Overwinnaar verkrijgt het Universum. 7. Hoofdstuk XXII. Ik ben een mede-slaaf met U en met Uw broeders. 12. Hij zei tot mij: “Deze Arcane leerstellingen zijn geloofwaardig en waarachtig. De Meester-God van de Adems van de zieners zonden zijn Godheid om aan zijn slaven bekend te maken de (volmaaktheden) die spoedig bereikt moeten worden.

nabij. zijn de godsdienstigen die vormelijke voorstellingen of menselijke uitbeeldingen aanhangen en de exoterische ritualisten. en laat hem die bereid is. in het andere geval blijft hij bij de “buitenstaanders” de exoterici. zijn schitterende. COMMENTAAR Het uitdrukkelijk bevel om de leringen nièt te verzegelen is door de Apocalyptist opgevolgd. en niet zonder sleutel gelezen kan worden. gelijk een dief in de nacht. het voorjaar van noetische ontplooiing. Ik ben de Wortel en de Nakomeling van David. 117 . 15. en zij zijn bijna zonder uitzondering. de Adem en de Bruid zeggen: “Kom!” Laat hem die hoort zeggen “Kom!”. onverwacht. is een van de zevenvoudige groep die de plengoffers in de laatste oordelen uitgoot. Wanneer iemand (vervalsingen) aan hen toe zal voegen. hij verbiedt de Ziener hem te aanbidden en verklaart van zichzelf dat hij slechts een mede-dienaar is. de afgodendienaars. Wanneer zijn natuur voldoende gezuiverd is. Beide. ze dienen om de juiste interpretatie van de allegorie te verbeteren. Ik. Laat hem die dorst heeft komen. die de bedoeling hebben om de intuïtieve hoedanigheden van de lezer te ontwikkelen en te bevorderen. die de intuïtieve faculteit tot ontwikkeling heeft gebracht en voor hen. de Eerste en de TweedeLogos. de tovenaars. het water des levens als een vrije gift ontvangen. integendeel. heb mijn Godheid gezonden om U getuigenis af te leggen van deze (werken afhangende) van de Gemeenten. zal de Godheid de vergeldingen op hem toepassen. Maar de Apocalypse heeft haar eigen sleutel en is volledig in zichzelf en pijnlijk accuraat in ieder detail. zal de Godheid zijn deel van de boom des levens en van de heilige stad wegnemen (eveneens van) de (inwijdingen) die in deze rol beschreven zijn. de mens plotseling overvallen. zoals Iôannês herhaalt. onsamen-hangend. en leder die een leugen goedkeurt en uit. Zij die overdreven liegen. is de mystieke boom des levens (speirêma) de zijne en door zijn verdienste treedt hij de heilige stad binnen. Hoofdstuk XXII. de moordenaars. totdat hij “zijn kleren gewassen heeft” en daardoor het recht krijgt om “de adem van de Zieners” te mogen gebruiken. de ontuchtigen. De Ingewijde heeft zichzelf aldus “samengevoegd” en zijn gehele natuur tot een eenheid gebracht. nadien maakt hij zich bekend als belde. zijn niet bedoeld om te misleiden of verwarrring te geven. en tenslotte noemt hij zichzelf Iêsous. Hoewel de groei van de innerlijke natuur gedurende vele incarnaties een langzaam verlopend proces is. die op deze rol geschreven staan. want hoewel zijn rol in gesluierde taal geschreven is. en zijn bewustzijn met de vier werelden in wisselwerking gebracht. die onredelijke dogma’s en bijgelovigheden aanhangen en verdedigen. daarom. komt de herkenning van de werkelijkheid van de ziel.des levens en door de poorten in de stad mogen treden. De puzzels die er in staan. 17-21. is er een bilancering van verdiensten en schuld. 17. 18. en wanneer iemand (een of ander gedeelte) weg zal laten van de arcane leringen van de rol van deze lering. Buiten zijn de honden. fragmentarisch en dikwijls vermengd met ontoepasselijke passages of voorvallen. de Logos komt spoedig. die voor algemene circulatie bedoeld zijn. De Godheid die tot Iôannês spreekt. van het immanente hoger denken. en wanneer hij komt. het Incarnerende zelf van David. dat óf in getalwaarden óf in geheime taal geschreven is. Mystieke werken. Iêsous. èn Morgenster”. 19. Het boek is niet gezegeld voor een leder. is het niet “gezegeld” als in het geval van een zuiver occult boek. Ik ben getuige voor ieder die de arcane leringen hoort of de lering van deze rol! (uit dit boek). worden meestal in duistere bewoordingen geschreven. is de tijd.

Religieuze aanhangers van bepaalde secten hadden er een bijzondere slag van om dit bedrijf van litterair vandalisme uit te oefenen. hen had kunnen verwoesten.” COMMENTAAR In de dagen. Dat de tekst zeer zuiver bewaard gebleven is. zou willen verminken. hoewel slechts kleine veranderingen. Evenals het Licht van de Logos blijft zeggen tegen de mensheid “Kom”. was het betrekkelijk gemakkelijk voor gewetenloze personen om er veranderingen in aan te brengen. Amên. knoeide. Amên. en hij komt inderdaad haastig tot degenen die zichzelf zuiveren en waardig worden om het krachtwoord .hij die de oproepen hoort . De vermelding dat ieder die met de tekst. op deze rol van Iôannês geschreven. het te willen ontvangen. dat de puzzels die er in staan. Maar wee degenen die trachten handel in de geestelijke goederen te drijven en de sleutel tot de Gnôsis (het ware weten) verloren hebben. dat het geheel intact gebleven is. om er hun eigen zienswijze door op te dringen. maar de waarschuwing is meer dan een ijdele dreiging. want de mens die uit kwaadaardige bedoelingen dit handschrift. dat alleen het absolute bewijs kan leveren omtrent de waarheid van het Eeuwige Leven. aangebracht door een bemoeizieke “bewerker”. wanneer hij kwam “om naar zijn werken geoordeeld te worden”. dat voor de geestelijke leiding van de “kleine kinderen” van de Logos bedoeld is.20. toen boeken slechts in de vorm van handschriften konden worden uitgegeven. zoals duidelijk blijkt uit de geschonden teksten van het Nieuwe Testament. Meester Iêsous! 21. teder als een vrije gift het water des levens geven aan allen die er naar smachten en die bereid zijn.de roep herhalen. Kom. 0-0-0 118 . heeft ongetwijfeld de hand van vele bijgelovige geestdrijvers er van weerhouden en heeft er toe bijgedragen. wordt aangetoond door het feit. zegt: “Waarlijk. Hij die getuigenis aflegt van deze (arcane leringen). niet aangeraakt zijn.het Amên . zou een zware beschuldiging op zich geladen zien. verschrikkelijke gevolgen zou hebben. zichzelf buiten sluitend en anderen die gereed waren verhinderend binnen te treden! Nu is de Meester Iêsous het spirituele denken in de mens. Ik kom spoedig”. door er woorden en passages uit te schrappen en er vervalsingen voor in de plaats te stellen. De Genade van de Meester Iêsous zij met de toegewijden.uit te mogen spreken. zo zou de leerling .