Universitatea Transilvania din Braşov Facultatea de Drept Specializarea Master Legislație Comunitară și Carieră Judiciară

DETENŢIUNEA PE VIAŢĂ

Student: Trandafir Ioana

Braşov 2012

1

– articol C. cit. – Codul penal dec. pen. – alineat art. . – litera nr.p. – pagina s. – opera citată p.decizia Ed. – ediţia ÎCCJ – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie lit.ABREVIERI alin. – editura ed. – secţia penală 2 . – numărul op.

... S.....1 Prin dispoziţia înscrisă în art.. accentuându-se astfel dublul caracter al pedepsei: unul coercitiv (măsură de constrângere) şi altul corectiv (mijloc de reeducare)......... a III – a.............. Bucureşti 2001.. A.......... ed...2 1 2 G..se distinge de orice alt tip de sancţiune juridică....4 BIBLIOGRAFIE.. legiuitorul a definit pedeapsa ca o măsură de constrângere şi...................................3 1. Drept penal.. Şerban.... All Beck.................. 33-34 A.... fiind în acelaşi timp şi măsuri de constrângere ce se aplică infractorilor........ Ed...CUPRINS ABREVIERI..... ca un mijloc de reeducare a celui condamnat.. Barbu. ordinea publică etc).... Drept execuţional penal........ patrimoniul............ p... numai unui infractor şi numai de către instanţele de judecată.. p. Pedeapsa constituie instrumentul realizării procesului educativ şi de reinserţie socială...................... Ed.... C.... Ea poate fi aplicată numai dacă este prevăzută de legea penală.... Pedepsele sunt singurele sancţiuni represive..... transpunând în fapt dezaprobarea membrilor societăţii faţă de cei care aduc atingere valorilor apărate de legea penală (siguranţa statului........................ 52 Cod penal din 1968..... în acelaşi timp....... 285 3 .Detențiunea pe viață – analiza pedepsei... Partea generală.. Beck... care nu poate fi stabilită şi aplicată decât în condiţiile legii............... printr-o acţiune modelatoare coercitivă şi educativă pe care o exercită asupra acestuia....... fiecare dintre aceste două caractere implicând o finalitate distinctă.......................... Gh... Pedeapsa este cea mai importantă sancţiune de drept penal. Bucureşti 2007.H...... ed.2 Pedeapsa – noțiuni introductive.......... însă numai după ce s-a comis infracţiunea..... Boroi... a II – a............. Prin gravitatea şi specificul ei ......... În sistemul sancţionator acestea sunt cele mai severe....................... Nistoreanu........... destinate să curme activitatea infracţională şi să determine schimbarea mentalităţii sociale a infractorului..17 Pedeapsa – noțiuni introductive Pedepsele sunt sancţiuni proprii dreptului penal şi reprezintă cea mai importantă categorie............

În spiritul şi litera acestor prevederi constituţionale. *pedepsele accesorii . 71 din Codul penal. pedepsele sunt de trei feluri: *pedepse principale . 64. pedeapsa se stinge odată cu decesul condamnatului înainte de executarea pedepsei. p. Detențiunea pe viață – analiza pedepsei 1.categorie în care intră detenţiunea pe viaţă. cit. Pedepsele principale sunt de sine stătătoare şi au rol principal în sancţionarea infractorului.000 lei. 53 din Codul penal. închisoare sau amendă). astfel cum a fost modificat prin Legea nr. neexistând răspundere penală pentru fapta altei persoane. (2) şi alin. Cadrul general al pedepselor în vigoare formează conţinutul articolului 53 Cod penal ale cărui dispoziţii prevăd denumirea fiecărei categorii de pedepse şi a fiecărui fel de pedeapsă. pedeapsa are un caracter personal. fiind posibilă aplicarea lor alternativă (detenţiune pe viaţă sau închisoare. Ele se pot aplica singure. Potrivit art. nefiind transmisibilă. Gh. pedeapsa este reglementată în partea generală a Codului penal. ci numai pentru subiectul activ al infracţiunii. indicând minimul şi maximul general al fiecărei pedepse. *pedepsele complementare . În anumite cazuri prevăzute de lege. închisoarea de la 15 zile la 30 de ani şi amenda de la 100 lei la 50.interzicerea unor drepturi de la 1 la 10 ani şi degradarea militară.interzicerea drepturilor prevăzute în art. 3 Instituţie de bază a dreptului penal. Ele nu se pot aplica concomitent pentru aceeaşi infracţiune.. Noțiune și reglementare Având în vedere că viaţa reprezintă valoarea socială fundamentală a oricărei fiinţe umane. Legată de persoana infractorului în mod absolut. 278/2006. în 3 A. în condiţiile prevăzute de art. accesorie sau complementară. 22 alin. ele pot fi însoţite de o altă pedeapsă. Nistoreanu.1. 1. (3) proclamă că dreptul la viaţă este garantat iar pedeapsa cu moartea este interzisă.Ca sancţiune penală. Boroi. op. 291 4 . Constituţia României în art. ea neputând fi aplicată decât celui vinovat de săvârşirea infracţiunii.

inclusiv al celor de natură penală. nu este si nu poate fi considerat în genere ca nerecuperabil şi situat în afara procesului educativ. care suferă de o boală incurabilă. fiind înlocuită cu pedeapsa detenţiunii pe viaţă. 6 din 7 ianuarie 1990 s-a abolit pedeapsa cu moartea din legislaţia penală românească şi s-a înlocuit cu pedeapsa detenţiunii pe viaţă. pen. a procesului educativ. dimpotrivă. 74. Bucureşti 2009. ci este un mijloc sau un instrument de continuare. Or. Atunci când se comit infracţiuni deosebit de grave şi pedepsele trebuie să fie extrem de aspre.] 5 Constrângerea pe care o implică pedeapsa nu este opusă caracterului educativ al acesteia. Cel care săvârşeşte o infracţiune. Curierul judiciar nr. În fine. Prin Decretul-lege nr. trebuie implicat cu mai multă amploare în acest proces. 2 din Decretul-lege nr. În anul 1996. cu risc sporit de contaminare. nici chiar la cererea expresă a acesteia. 21. Pedeapsa detenţiunii pe viaţă este cea mai gravă pedeapsă principală şi a apărut ca urmare a victoriei Revoluţiei din anul 1989. naturale iar moartea trebuie să survină în acelaşi mod. Beck. nu este admisă uciderea uneia sau mai multor persoane care suferă de o boală gravă. Potrivit dispoziţiei art. Wolter Kluwer. 7 Din expunerea de motive a acestui act normativ rezultă că abolirea pedepsei cu moartea a fost necesară pentru a sublinia caracterul profund umanist al măsurilor. prin 4 C. 57 5 . C. incurabilă. oricât de gravă ar fi aceasta. p. art. cum este spre exemplu lepra. Nu este permisă nici eutanasierea. 3/2006. Indiferent de duritatea ei. 75 6 Idem 7 I. în condiţii speciale. ci. Niculeanu. Chiş. fiecare pedeapsă este o măsură de constrângere şi un mijloc de reeducare a condamnatului. constituite după 22 decembrie 1989. Şi nu în ultimul rând. a cărei moarte este. p. adică uciderea săvârşită sub impulsul unui sentiment de milă pentru a curma chinurile fizice ale unei persoane. Ed. Pedepsele penale necarcerale ale sec.H. toate reglementările privind pedeapsa cu moartea existente în legislaţia penală sunt considerate că se referă la pedeapsa detenţiunii pe viaţă.reglementările actuale ale Codului penal. Reflecţii privitoare la pedeapsa detenţiunii pe viaţă. înlocuind pedeapsa cu moartea.. pe când pedeapsa cu moartea înfăptuieşte numai ultima funcţie. detenţiunea pe viaţă permite realizarea tuturor funcţiilor oricărei pedepse şi anume: funcţia de constrângere. cit. inevitabilă. p. cu ocazia modificării unor prevederi ale Codului penal. Niculeanu. Legislaţia noastră nu permite uciderea unei persoane prin nici o metodă sau procedeu. ceea ce nu mai este posibil în cazul pedepsei cu moartea. Ed. iar scopul acesteia este prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni [art. 6/1990. (1) C. 53 alin. din acest punct de vedere. funcţia de reeducare şi funcţia de exemplaritate (care presupune fermitate. din această cauză.4 Această abolire era necesară întrucât fiinţa umană se naşte în urma unor procese biologice. dispuse de autorităţile statului. 5 C. promptitudine şi intransigenţă maximă la sancţionarea înfractiunii comise). se prevede că pedeasa cu moartea este abolită. pedeapsa detenţiuni i pe viaţă prezintă avantajul că în caz de o posibilă eroare judiciară poate fi 6 înlăturată.

în categoria pedepselor principale.8 Astfel. Drept penal. p. Partea genrală. 83 6 . Hamangiu. nu poate fi adaptabilă altor cuantumuri sau unor cuantumuri judecătoreşti diferenţiate (ca în cazul celorlalte pedepse). O caracteristică distinctivă importantă a detenţiunii pe viaţă. însoţită – pentru majoritatea infracţiunilor grave – de pedeapsa alternativă a închisorii între 1525 ani. Gh. 42 că omorul săvârşit asupra personalului silvic în condiţiile stabilite de Codul penal la art 175 lit f) se pedepseşte numai cu detenţiune pe viaţă. Vol I .Legea nr. Codul penal comentat. 140/1996.. 427 din 23 iulie 2004 privind statutul personalului silvic care prevede în art.Partea generală. şi nu una excepţională. decurgând din însăşi natura ei. Basarab. prin modificările aduse textului art.9 1. 357 alin. s-a înlăturat orice referire la caracterul ei . art. fiind în prezent cea mai aspră dinre sancţiunile legale din legislaţia română. Mateuţ. 54. detenţiunea pe viaţă prezintă avantajul că este remisibilă. Bucureşti 2007. ordinară. Moldovan. Paşca. Codul detenţiunea penal. Infracțiuni pentru care este prevăzută pedeapsa detențiunii pe viață Ca două pedeapsă din unică. Butiuc.. prin exercitarea căilor de atac corespuntătoare împotriva hotărârii penale definitive care a aplicat-o sau prin graţierea individuală. (2) şi art 358 alin. Detenţiunea pe viaţă este o pedeapsă principală constând în lipsirera de libertate şi izolarea condamnatului într+un spaţiu penitenciar special. Spre deosebire de pedeapsa cu moartea (capitală). aşa încât pedeapsa detenţiunii pe viaţă trebuie considerată una obişnuită. sunt pedepsite în prezent cu detenţiunea pe viaţă. cit.] . 8 9 C. fiind o pedeapsă absolut determinată. Niculeanu.2. Ed. pedeasa detenţiunii pe viaţă s-a introdus în art. Braşov 2009. Lux Libris. Ed. şi pe anume: viaţă este prevăzută pe timp numai de pentru război şi comiterea a infracţiuni genocid 10 tratamente neomenoase în timp de război [art. fie alternativ cu închisoarea de la 15 la 20 de ani.exceptional’’. toate infracţiunile care erau sancţionate cu pedeapsa capitală. pen. În caz de concurs de infracţiuni sau de recidivă. 54 Cod penal. adică poate fi schimbată sau revocată în caz de eroare judiciară. T. Deşi este stabilită pentru pentru acelaşi gen de infracţiuni (deosebit de grave). 341 10 A. 74 M. Există o singură reglementare specială în Legea nr. pentru tot restul vieţii sale. C. nu este susceptibilă de aplicarea unor sporuri. V. (4) C. p. p. acest sistem urmărind crearea unor posibilităţi mai largi pentru o eficientă individualizare judiciară a pedepsei. fie singură. este aceea că.

). 344 (nu există în Viitorul C. În felul acesta. traficul de stupefiante organizat. 83 7 . 442 Viitorul C. 425 Viitorul C. pen. art.11 Alternativ cu pedeapsa închisorii de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.). 342 alin. pen. Moldovan. 2 (art.Pentru înlăturarea caracterului descurajant al acestei pedepse. 75 A. Pedeapsa detenţiunii pe viaţă este prevăzută şi în legile speciale penale pentru fapte deosebit de grave: împiedicarea exploatării aeronavei (art. indiferent că pedeapsa detenţiunii pe viaţă este pedeapsă unică sau este prevăzută alternativ cu pedeapsa închisorii.12 1.). legiutorul român a reglmentat posibilitatea înlocuirii acestei pedepse cu detenţiunea severă pe timp de 25 de ani. respectiv 10 ani.)..3. aşa cum procedează instanţa în cazul în care inculpatul a împlinit vârsta de 60 de ani înainte de condamnare. Niculeanu. înlocuirea se operează de către administraţia locului de deţinere. În acest caz. nerespectarea regimului materialelor nucleare sau altor materiale radioactive. pentru cei care la data pronunţării hotărârii de condamnare au împlinit vârsta de 60 de ani. Neaplicarea pedepsei detențiunii pe viață Considerente de ordin umanitar implică necesitatea neaplicării pedepsei detenţiunii pe viaţă persoanelor care au împlinit vârsta de 60 de ani la data pronunţării hotărârii. cit. 107 din Codul aerian) şi împiedicarea exploatării navei (art. pen. pen.). în locul ei se vor aplica pedeapsa închisorii pe timp de 25 ani şi pedeapsa interzicerii unor drepturi pe durata ei maximă.). pen.. pen. pen. 424 Viitorul C. Pentru că are loc de drept. această pedeapsă se înlocuieşte de drept cu închisoarea pe timp de 25 de ani. p. 343 (art. în cazul în care detenţiunea pe viaţă este prevăzută ca pedeapsă unică pentru o anumită infracţiune. care nu poate aplica însă. cit. op. legiuitorul creează un regim sancţionator atenuant pentru persoanele care au împlinit vârsta de 60 de ani. p. infracţiunea de omor deosebit de grav. 11 12 C. precum şi în cazul infracţiunilor militare prevăzute de art 338 (421 Viitorul C. 2 (art. deoarece pedepsele complementare nu pot fi aplicate decât de către instanţă. pedeapsa detenţiunii pe viaţă se aplică pentru infracţiunile cele mai grave cum ar fi: infracţiuni contra siguranţei statului. T. 123 alin. şi pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi. distrugerea şi semnalizarea falsă care au produs o catastrofă de cale ferată. tortura care a avut ca urmare moartea victimei. 345 alin 3 (nu există în Viitorul C. 3 din Decretul 443/1972 privind navigaţia civilă). 341 alin. Dacă împlinirea vârstei de 60 de ani are loc în timpul executării pedepsei detenţiunii pe viaţă. care a produs moartea uneia sau mai multor persoane.). alături de pedeapsa închisorii pe timp de 25 de ani. 339 (art. 426 Viitorul C.

dacă este stăruitor în muncă. prin aplicarea pedepsei detenţiunii pe viaţă. invenţii. când există circumstanţe atenuante. cit. în ipoteza în care condamnatul a împlinit 60 de ani în timpul executării pedepsei.Înlocuirea detenţiunii pe viaţă cu pedeapsa închisorii pe timp de 25 de ani are loc pe cale judiciară. 77 C. şi pe cale administrativă. iar dacă este infracţiune.. condamnatul poate fi eliberat condiţionat. 342 Conform art. lucrări ştiinţifice de valoare etc. Basarab.. Liberarea condiționată în cazul detențiunii pe viaţă Interpretarea şi coroborarea prevederilor art.perioada este necesară deoarece condamnatul a săvârşit o infracţiune sau mai multe care sunt deosebit de grave şi trebuie să fie supus unui regim de reeducare pe o perioadă de timp mai lungă. în ipoteza în care inculpatul împlineşte 60 de ani înainte de condamnare. Mateuţ. p. de la care nu a avut abateri pe toată durata de timp cât s-a aflat în penitenciar. Paşca. V. astfel că trebuie să se fixeze un nou termen pentru reînnoirea cererii. în funcţie de pedeapsa aplicată. Aşadar. după ce execută efectiv 20 de ani de detenţiune.13 De asemenea. se aplică pedeapsa închisorii de la 10 la 25 de ani 8 . nu a realizat norma de muncă din motive ce nu-i sunt imputabile. adică să respecte regulamentul de ordine interioară. b) să fie stăruitor în muncă . în unele perioade ale executării pedepsei. când pentru infracţiunea săvârşită legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă. denotă că deşi poartă această denumire. Gh.). detenţiunea pe viaţă nu se mai poate aplica atunci 14 când infractorul era minor la data săvârşirii infracţiunii şi când se reţin în favoarea inculpatului circumstanţe atenuante. Când.. pentru a avea loc liberarea condiţionată din pedeapsa detenţiunii pe viaţă se cer a fi îndeplinite următoarele condiţii: a) să se fi executat 20 de ani de detenţie . în cazul unei abateri. op. pen. 13 14 M. are inovaţii. 55-552 C. c) condamnatul să fie disciplinat. Această condiţie este îndeplinită şi când. Astfel. 1. produsele sunt de calitate. între data întocmirii procesului-verbal de către comisia de propuneri şi până la soluţionarea acesteia.aceasta trebuie să reiasă din rezultatele obţinute (îndeplinirea sau depăşirea normei de muncă. nu în toate cazurile condamnării rămân în regim de detenţie până la survenirea decesului. condamnatul comite acte de indisciplină sau o infracţiune. Butiuc.4. dovedeşte că liberarea nu este oportună. Pen. disciplinat şi dă dovezi temeinice de îndreptare. avânduse în vedere şi antecedentele sale penale. C. se va recalcula ce fracţiune din pedeapsă urmează să fie executată.

pot fi eliberaţi condiţionat dacă îndeplinesc şi celelalte condiţii prevăzute de lege. V. fie revocarea.d) condamnatul să dea dovezi temeinice de îndreptare. Basarab. fără a împiedica însă acordarea ei. chiar dacă nu beneficiază de liberare condiţionată. cel condamnat nu a mai săvârşit o altă infracţiune. de exemplu. pedeapsa expiră imediat ce condamnatul împlineşte 85 de ani. ţinând seama de gravitatea acesteia. de iresponsabili. 346 9 . 344 Sunt cazuri în care detenţiunea pe viaţă ar trebui să se aplice fără posibilitatea liberării până la decesul persoanei. condamnatul va executa pedeapsa detenţiunii pe viaţă. că pedeapsa este considerată ca fiind executată dacă în termen de 10 ani de la liberare. ea se transformă imediat în pedeaspa închisorii pe timp de 25 de ani şi. cit. îndeplineşte munci gospodăreşti neremunerate. Butiuc.. S-a prevăzut. poate dispune fie menţinerea liberării condiţionate. Butiuc. 3 Cod penal). (art. loviri cauzatoare de moarte. Se ţine seama şi de antecedentele penale ale condamnatului. În acest caz nu ar funcţiona scopul pedepsei de a preveni săvârşirea de noi infracţiuni.18 15 16 M. p. de leproşi sau de alte tipuri de bolnavi contagioşi. o infracţiune săvârşită cu intenţie care a avut ca urmare moartea unei persoane (vioi. a fost recompensat. 61 alin. Nici din punctul de vedere al filosofiei execuţional penale nu ar fi impedimente. în sensul că vor obţine mai uşor liberarea cei care nu au antecedente. chiar dacă se conformează regimului penitenciar pe perioade chiar foarte mari de timp. op. putându-se aplica un spor de până la 5 ani. C. cel condamnat nu a săvârşit din nou o infracţiune. Gh. ar însemna că şi condiţiile liberării condiţionate să aibă aceeaşi durată. care ar putea să beneficieze în anumite condiţii de liberare condiţionată.. C. după ce execută efectiv cel puţin 15 ani de detenţiune pe viaţă. Dacă în acest interval cel condamnat a săvârşit o nouă infracţiune.16 Întucât detenţiunea este pe viaţă.15 Condamnaţii bărbaţi care în timpul pedepsei împlinesc 60 de ani şi femeile care împlinesc 55 de ani. Mateuţ. cit. În cazul revocării. se aplică dipoziţiile art. Basarab. Dacă în acelaşi interval cel liberat a comis din nou o infracţiune. după 15-20 de ani ar putea produce infracţiuni la fel sau mai grave. chiar dacă există asemenea antecedente. Revocarea va fi obligatorie în cazul în care cel liberat săvârşeşte o infracţiune din cele prevăzute de lege: contra siguranţei statului. V.17 Aşadar. Gh. 61 Cod penal. 18 M. Paşca. Paşca. p. Pedeapsa detenţiunii pe viaţă nu poate dura peste împlinirea vârstei de 85 de ani pentru că la împlinirea vârstei de 60 de ani.) sau o infracţiune prin care s-au produs consecinţe deosebit de grave [art. În acest din urmă caz. pedeapsa stabilită pentru infracţiunea săvârşită ulterior şi restul de pedeapsă ce a mai rămas de executat din pedeapsa anterioară se contopesc. avându-se în vedere şi comportarea bună avută cât timp a fost arestat preventiv. (2)]. deoarece societatea are dreptul de a se apăra de astfel de infractori la fel cum se apără de persoanele alienate mintal. tâlhărie etc. revocarea este facultativă. Raţiunea unor astfel de limitări este aceea că reeducarea unor deţinuţi periculoşi nu se poate cu niciun fel de metode. 17 Pedeapsa se consideră executată dacă în intervalul de timp de la eliberare până la împlinirea dutarei pedepsei. nu sunt demne de încredere. prin lege. că aceştia. Un astfel de infractor. Mateuţ. op. 55 1 alin. însă. instanţa.

dacă sunt îndeplinite fracţiunile de pedeapsă prevăzute de art. în general. 60 şi sunt îndeplinite şi celelalte condei privitoare la conduita condamnatului la locul de detenţie.6.19 1. astfel că.5. astfel încât nu a fost posibilă. Efectul imediat al liberării condiţionate este. iar 26 dintre aceştia au vârsta cuprinsă între 18 şi 21 de ani (36%). Prin aceasta. situaţie determinată de faptul că detenţiunea pe viaţă a fost inclusă în sistemul pedepselor principale începând cu data de 7 ianuarie 2000. toţi inculpaţii sunt bărbaţi. pedeapsa detenţiunii pe viaţă nu suprimă dreptul la libertate al persoanei. deoarece ar aduce atingere însăşi existenţei libertăţii. Fără aceste corective care sunt comutarea şi înlocuirea detenţiunii pe viaţă cu pedeapsa închisorii şi liberarea condiţionată. acesta poate beneficia de liberare condiţionată. până la împlinirea duratei pedepsei. conform căruia măsura restrângerii drepturilor trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau libertăţii. 1. păstrându-se în limitele restrângerii acestui drept potrivit art 53 din Constituţie. cu condiţia ca. să se poată obţine liberarea condiţionată. din detenţiune pe viaţă. Calculul pedepsei în caz de comutare sau înlocuire Comutarea sau înlocuirea pedepsei detenţiunii pe viaţă cu pedeapsa închisorii în cazul persoanelor care au împlinit vârsta de 60 de ani are ca efect imediat considerarea perioadei de detenţie executată ca parte din pedeapsa închisorii pe timp de 25 de ani. pentru a fi mai receptivi în respectarea regimului de executare a pedepsei. 19 Idem 10 . executarea a cel puţin 20 sau 15 ani de detenţiune. Conform acestuia. niciunul dintre condamnaţi nu a beneficiat de liberare condiţionată. punerea în liberate a celui condamnat. detenţiunea pe viaţă ar fi o pedeapsă neconstituţională.Prin aceste prevederi s-a urmărit stimularea condamnaţilor. oferirea speranţei şi şansei reale ca. Aspecte de ordin criminologie şi statistic privind pedeapsa detenţiunii pe viaţă Studiul este efectuat pe 82 de cazuri de condamnare la pedeapsa detenţiunii pe viaţă dispusă de instanţele judecătoreşti în perioada l ianuarie 1990 — 31 decembrie 2000. să nu mai săvârşească infracţiuni.

iar două fapte au fost îndreptate asupra unei femei gravide (2%). din punct de vedere uman şi al conţinutului ei juridic. 19 au comis fapta asupra a două sau mai multe persoane (23%). cit. 9 sunt divorţaţi (11%). 76-77 11 . (82%). 2 sunt văduvi (2%). 19 dintre aceştia au acţionat pentru a ascunde săvârşirea unei tâlhării sau piraterii (23%).De asemenea. 11 au absolvit liceul (13%). Un număr de 29 de condamnaţi la detenţiune pe viaţă sunt recidivist (35%). iar diferenţa de 23 de condamnaţi nu beneficiază de asemenea sprijin. iar 28 de condamnaţi au fost recompensaţi pentru bune comportări în timpul detenţiei (34%). scrisori etc. pachete. art.. p. iar 15 au statut de persoană căsătorită (18%). situaţia se prezintă astfel: 28 au săvârşit fapta prin cruzimi (34%). este superioară pedepsei cu moartea. pedeapsă ce ar fi trebuit înlocuită cu închisoarea pe timp de 25 de ani. iar un condamnat are studii superioare (1%). Referitor la formele infracţiunii de omor deosebit de grav comisă de către condamnaţi. 41 de condamnaţi au fost sancţionaţi din punct de vedere disciplinar sau administrativ (51%). doi dintre condamnaţi au comis din nou infracţiuni de omor deosebit de grav (2%) pentru care au fost sesizate organele judiciare.20 Detenţiunea pe viaţă. Dintre condamnaţi 61 sunt necăsătoriţi (73%). În toate cazurile condamnarea la pedeapsa detenţiunii pe viaţă a survenit în urma comiterii infracţiunii de omor deosebit de grav. nu există niciun condamnat care să fi împlinit vârsta de 60 de ani în timpul executării detenţiunii pe viaţă. în 7 cazuri datorită neînţelegerilor între membrii familiei (8%) şi în 39 de cazuri pe fondul lipsei de ocupaţie. Datele personale ale condamnaţilor denotă că 5 dintre aceştia nu au studii (6%). neexistând condamnări de această natură pentru săvârşirea altor infracţiuni. vagabondajului sau altor cauze (47%). 15 condamnaţi au mai comis anterior un omor (18%). în 20 de cazuri de relaţii tensionate preexistente între agresor şi victimă (24%). înlesnită sau favorizată în 16 cazuri de consumul de alcool (18%). Săvârşirea infracţiunilor care au impus condamnarea la detenţiune pe viaţă a fost determinată. respectiv „detenţiunea pe viaţă" 20 C. 54 sunt absolvenţi a 8 clase (65%). Niculeanu. Denumirea dată acestei pedepse. În timpul executării pedepsei detenţiunii pe viaţă. Pentru 59 de condamnaţi familiile se preocupă de situaţia acestora prin vizite. iar 11 dintre aceştia au comis anterior infracţiuni prin acte de violenţă (37%) care le-au atras statutul de recidivist.

Niculeanu. 358 alin. ci numai între cel puţin 38 de ani şi cel mult 85 de ani. 457/200124 (când este prevăzută ca pedeapsă unică). de lege ferenda. 77-78 12 . pază.1. cit. pen. Izolându-1 pe condamnat de ceilalţi membri ai societăţii până la sfârşitul vieţii. p. Detenţiunea pe viaţă în Republica Moldova 21 22 Omorul deosebit de grav Genocidul pe timp de război 23 Tratamente neomenoase pe timp de război 24 Omorul săvârşit asupra personalului silvic în condiţiile stabilite de Codul penal la art 175 lit f) (în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale victimei) 25 C. Având în vedere că această pedeapsă a fost aplicată. suportate de societate.23 şi art. se realizează în principal. care să impună concluzia că exceptarea de la liberarea condiţionată sau acordarea acesteia în mod restrictiv ar împovăra în mod deosebit bugetul statului. deziderat care poate fi realizat în mai mare măsură prin izolare faţă de ceilalţi membri ai colectivităţii. 42 din Legea nr. art.este improprie. cât şi cel de prevenţie generală a acesteia. indiferent de mărimea lor. că jumătate dintre condamnaţi au fost sancţionaţi disciplinar sau administrativ. primează necesitatea apărării valorilor sociale cele mai importante (între care şi viaţa persoanei) împotriva faptelor deosebit de grave şi a infractorilor deosebit de periculoşi.. supraveghere etc. a infractorilor condamnaţi la pedeapsa detenţiunii pe viaţă. art. sănătate.25 1. până la sfârşitul vieţii. (2)22. 176 C.21 cât şi în cazul condamnărilor pentru infracţiunile prevăzute de art.7.pen. (4) C .1. îmbrăcăminte. fiindcă nu durează totdeauna până la decesul condamnatului. educaţie. propunem ca liberarea condiţionată din detenţiunea pe viaţă să fie exceptată cazul condamnării pentru infracţiunea prevăzută de art. că doi dintre condamnaţi au săvârşit infracţiuni de acelaşi fel în timpul executării detenţiunii pe viaţă. Aspecte de drept comparat 1. Chiar dacă asemenea costuri există. scopul prevenţiei speciale a pedepsei. fără ca statul să suporte costuri sociale deosebite reprezentate de cheltuieli pentru hrană. dispuse într-un interval de timp de 10 ani nu au ocazionat cheltuieli atât de mari. în exclusivitate. Cele 82 de condamnări la detenţiune pe viaţă. pentru comiterea infracţiunii celei mai grave împotriva vieţii persoanei (omorul deosebit de grav). 357 alin.

Infracţiuni contra securităţii platformelor fixe (art. c) însoţit de contaminarea intenţionată cu maladia SIDA.md/index. 139) Violul27 Infracţiuni contra securităţii aeronautice şi contra securităţii aeroporturilor (art.) g) detenţiunea pe viaţă. 2893 ). exterminarea sau executarea fără o judecată legală a răniţilor. persoanelor civile. declanşarea sau ducerea războiului (art. f) soldat cu alte urmări grave 28 http://lex.2. mutilarea. 391)28 1. Pedeapsa detenţiunii pe viaţă este prevăzută pentru următoarele infracţiuni: Genocidul (art. 27 Violul se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă când este săvârşit asupra: a) persoanei care se afla în grija. Închisoarea şi detenţiunea pe viaţă se aplică numai în calitate de pedepse principale.. protecţia. în 26 Tratamentele inumane se referă la torturarea. săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală. e) care a provocat din imprudenţă decesul victimei.1.Capitolul VII din Codul penal al Republicii moldova prevede că: „persoanelor fizice care au săvârşit infracţiuni li se pot aplica următoarele pedepse: (.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331268 13 . b) unei persoane minore în vîrstă de pînă la 14 ani. la educarea sau tratamentul făptuitorului. prizonierilor.justice. Detenţiunea pe viaţă în Suedia În Suedia detenţiunea pe viaţă este reglementată în capitolul 26 secţiunea 1. precum şi oricărei alte persoane căzute sub puterea adversarului. 135) Tratamente inumane (art. unde se prevede că pedeapsa cu închisoarea este impusă pentru un termen fix sau pentru viaţă.” Conform art. 2892). 389) Actele de violenţă asupra populaţiei din zona operaţiilor militare (art. d) care a cauzat din imprudenţă o vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii. bolnavilor. detenţiunea pe viaţă constă în privarea de libertate a condamnatului pentru tot restul vieţii şi se stabileşte numai pentru infracţiunile excepţional de grave. 289 1). membrilor personalului sanitar civil sau al Crucii Roşii şi al organizaţiilor asimilate acesteia. 390) Încălcare gravă a dreptului internaţional umanitar în timpul conflictelor militare (art. săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală Jefuirea celor căzuţi pe cîmpul de luptă (art. pregătirea. sub ocrotirea. Detenţiunea pe viaţă nu poate fi aplicată femeilor şi minorilor. 137)26 Planificarea. Infracţiuni contra securităţii transportului naval (art. 71. naufragiaţilor.. săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală.

comportament arbitrar în negociere cu o putere străină pe timp de război (cap. omorul deosebit de garv (221-2). să reţină. tranzacţii ilegale cu mine (cap 22 secţ. 6b). 22 secţ 6a). să achiziţioneze sau să folosească ilegal droguri este pedepsit cu detenţiune pe viaţă şi o amendă de 7. 21 secţ. traficul de droguri30 (222-34). să ofere. să transporte. să vândă. secţ 1).3. Detenţiune pe viaţă este prevăzută pentru următoarele categorii de infracţiuni: genocid (art. 6). unde este prevăzută în lege specială)31 1. 19 secţ. să fabrice. tortura şi acte de barbarism (222-1 – 222-2). 12). 22.conformitate cu ceea ce este potrivit pentru infracţiune. spre deosebire de legislaţia noastră.500. capitualrea neautorizată (cap. 3 secţ. 31 www. 212-1). Aceasta a fost introdusă pentru a înlocui pedeapsa cu moartea. trădare (cap. 4 secţ. 1).000 euro. 1). 19 secţ. cu scopul de a face sistemul de sancţionare 29 30 http://wings.000 euro (această infracţiune este prevazută în Codul penal.legifrance.1.pdf Conducerea sau organizarea unui grupr a cărui obiectiv e să producă. asasinatul (222-1).edu/law/bclc/sweden.4. manipularea ilegală a armelorchimice (cap.gouv. Închisoarea penală sau detenţiune penală nu împiedică impunerea unei amenzi sau a unei sau mai multor sancţiuni complementare. răpire (cap. 10).29 1. să importe. crime împotriva umanităţii (212-1 – 212-3). subminarea voinţei de a lupta (cap. Detenţiune pe viaţă în Franţa Sancţiunile suportate de persoana fizică pentru comiterea de infracţiuni sunt: închisoarea penală pe viaţă sau detenţie penală pe viaţă închisoarea penală sau detenţie penală pentru un maxim de 30 de ani închisoare penală sau detenţie penală pentru un maxim de 20 de ani închisoare penală sau detenţiune penală pentru un maxim de 15 ani. 4).fr/WAspad/Liste Codes 14 . 1).1. Detenţiune pe viaţă este prevăzută pentru următoarele categorii de infracţiuni: pentru crime împotriva sănătăţii şi a vieţii (cap. spionaj în forma agravată (cap. violul acompaniat sau precedat de tortură sau acte de barbarism (222-23).500. 21 secţ. adică o sentinţă permanentă egală cu durata de viaţă a persoanei condamnate. înaltă trădare (cap 19 secţ. să exporte. alături de amenda de până la 7.buffalo. Detenţiune pe viaţă în Italia Pedeapsa cea mai severă prevăzută de sistemul italian al dreptului penal este condamnarea pe viaţă.

Pedeapsa cu moartea a fost eliminată de Codul Penal din 1944. instanţa alege mai întâi una dintre pedepsele alternative. 61 alin. Per a contrario. chiar dacă infracţiunea 15 .. pen. mulţi experţi continuă să se îndoiască de legitimitatea acestei sancţiuini din punct de vedere constituţional. 39 alin. fără abolirea completă a pedepsei. cel puţin în teorie. afirmând că scopul sancţiunii de drept penal este nu numai de reabilitare a infractorilor ci şi de a proteja societatea şi a neutraliza ameninţarea reprezentată de către contravenienţi pentru o perioadă nedeterminată. 1 partea finală. având în vedere faptul că deţinuţii care execută pedeapsa detenţiunii pe viaţă pot beneficia de suspendarea condiţionată a executării pedepsei după douăzeci şi şase ani de închisoare. Chiar electoratul..8. Recidivă. în special cu privire la articolul 27. Făptuitor care a împlinit vârsta de 60 de ani. atunci când a cerut să-şi exprime o opinie cu privire la condamnare pe viaţă prin intermediul unui referendum. Cu toate acestea. pen. la data pronunţării hotărârii de condamnare. Aspecte de practică judiciară Detenţiune pe viaţă. 2 C. care stabileşte funcţia de reabilitare a condamnaţilor. potrivit cărora aceluia care. acesta fiind înlocuită cu condamnarea pe viaţă. iar nu în art. în locul acesteia aplicându-i-se pedeapsa închisorii pe timp de 25 de ani şi pedeapsa interzicerii unor drepturi pe durata ei maximă. alternativ cu închisoarea. Curtea Constituţională a respins aceste îndoieli. 1. alineatul 3. trebuie să ţină seama de prevederile art. Dacă pedeapsa aleasă este detenţiunea pe viaţă. Contopirea pedepselor În cazul unei infracţiuni pedepsite cu detenţiunea pe viaţă. acestea fiind incompatibile cu condamnări pe viaţă sau cu alte pedepse permanente. Revocarea liberării condiţionate. 1 C. în acele cazuri pentru care pedeapsa cu moartea a fost prevăzut iniţial. Neaplicare.mai uman. a votat în favoarea păstrării sancţiunii. nu i se aplică pedeapsa detenţiunii pe viaţă. 55 alin. alţi experţi. a împlinit vârtsa de 60 de ani. Îndoieli privind compatibilitatea dintre condamnarea pe viaţă şi principiile Constituţiei au fost ridicate. Cu toate acestea. În cazul revocării liberării condiţionate. consideră că acest lucru ar trebui să contribuie la rezolvarea problemelor referitoare la incompatibilitatea dintre o condamnare pe viaţă şi funcţia de reabilitare prevăzută de Constituţie. regimul contopirii pedepsei stabilite pentru infracţiunea săvârşită ulterior şi a restului ce a mai rămas de executat din pedeapsa anterioară este cel prevăzut în art.

a condamnat pe inculpatul I. la data pronunţării sentinţei de condamnare. Alegerea detenţiunii pe viaţă. Îndreptarea acestei greşite aplicări a legii poate fi făcută şi în recursul inculpatului. 16 ... secţia penală. În acest caz.1 şi 2 din acelaşi cod.1 C. pe timp de 10 ani...pn.pen. Tribunalul Timiş.44 din 29 martie 1995 a Tribunalului Maramureş.176 lit. acest din urmă text de lege fiind aplicabil în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în intervalul de timp de la liberarea condiţionată şi până la împlinirea duratei pedepsei.2 în locul celor ale art. menţinută în apel.61 C.37 lit. Curtea de Apel Timişoara.. a respins apelul inculpatului.176 alin.1 teza a II-a C.I. fiind justificată. 1 lit. cu pedeapsa aplicată în cauză..338 din 23 ianuarie 2002 Prin sentinţa nr.39 alin. în baza art.1 C. la data pronunţării hotărârii de condamnare. În primul rând hotărârile sunt contrare legii întrucât.a. Or. prin hotărârea primei instanţe.55 alin. în locul pedepsi detenţiunii pe viaţă se aplică pedeapsa închisorii pe timp de 25 de ani şi pedeapsa interzicerii unor drepturi pe durta ei maximă.pen. a împlinit vârsta de 60 de ani. acest rest de pedeapsă a fost contopit. cu aplicarea art. În al doilea rând. a din acelaşi cod. s-a făcut o greşită aplicare a prevederilor art.61 alin. 7 mai 2001. pedeapsa detenţiunii pe viaţă nu se aplică aceluia care. potrivit art.pen.2 C.39 alin. născut la 24 mai 1937. inculpatul depăşise vârsta de 60 de ani. deoarece sporul care ar putea fi aplicat în temeiul art.365 din 10 septembrie 2001. trebuia să i se aplice inculpatului. secţia penală.55 alin.64 lit. Recursul declarat de inculpat este fondat.pen.pen. Prin decizia nr. se prevede în continuare. pedeapsa închisorii pe timp de 25 de ani şi pedeapsa interzicerii drepturilor prevăzute în art. cu motivarea că pedeapsa aplicată este corect individualizată.2 C. este mai mic decât cel de până la 7 ani prevăzut în art. urmând ca inculpatul să execute pedeapsa detenţiunii pe viaţă. dintre pedepsele principale alternative prevăzute în art.ulterioară a fost săvârşită în condiţiile recidivei de după condamnare prevăzută în art.a C. După revocarea liberării condiţionate a restului de 3669 de zile rămas neexecutat din pedeapsa de 15 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. Decizia Secţiei penale nr.pen.a şi b din acelaşi cod.333 din 7 mai 2001. 37 alin. de până la 5 ani. conform art.39 alin. la pedeapsa detenţiunii pe viaţă pentru săvârşirea infracţiunii de omor deosebit de grav prevăzută în art.174 raportat la art.

În consecinţă.. Butiuc C.. Vol I Partea generală.. Paşca V. Ed. dispunându-se în sensul considerentelor de mai sus. Hamangiu. Bucureşti 2007 17 . BIBLIOGRAFIE • Basarab M.. Mateuţ Gh. recursul inculpatului a fost admis. Codul penal comentat.

• Boroi A. Bucureşti 2001 • Barbu G. S.justice. C.fr/WAspad/Liste Codes • http://lex. Bucureşti 2009 • Curierul judiciar nr.legifrance. Ed.. ed. Wolter Kluwer. Ed.pdf • www.. ed. Pedepsele penale necarcerale ale sec.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331268 18 . Drept penal. 3/2006 • http://wings.. Şerban A. Drept execuţional penal.edu/law/bclc/sweden. Ed. 21.buffalo. Nistoreanu Gh.. a II – a. All Beck. Partea generală.H. Beck.. Bucureşti 2007 • Chiş I.gouv. a III – a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful