48 ICUC-studenten afgestudeerd

Willemstad, 24 juni 2013 – De Intercontinental University of Curaçao (ICUC), heeft zaterdagavond in het St. Martinus-complex aan het Brionplein, haar ceremoniële bul uitreiking gehouden voor in totaal 48 studenten. De privé-universiteit levert hiermee 36 professionals met een Bachelor af en 12 met een Masters. De particuliere instelling die sterk naar de internationale markt toe georiënteerd is, heeft altijd benadrukt naar kwaliteit te streven. Dit in plaats van een commerciële insteek er op na te houden, waarbij ‘slechts geld en kwantiteit’ centraal staan. De verwachting is dat de jonge professionals na hun afstuderen binnen de verschillende vakgebieden onmiddellijk, zowel binnen de regio als daarbuiten, op hoog niveau hun werkzaamheden kunnen en zullen vervullen. ICUC-voorzitter Rudy Naaldijk in zijn openingstoespraak tegenover de ongeveer 300 aanwezigen, waaronder familie en vrienden, en studenten: ”Alle inspanningen van de universiteit zijn gericht op het afleveren van een uitzonderlijk hoge kwaliteit, daarvoor doen we het en voor niets minder.” De toespraak van de rector magnificus, diens installatie tijdens de bul uitreiking van vorig jaar plaatsvond, Valdemar Marcha, stond in het teken van emancipatie van de Curaçaose bevolking door de geschiedenis heen. Behalve bij de historie, stond de rector magnificus ook uitvoerig stil bij de recentere ontwikkelingen na de staatkundige verandering van 10-10-’10. Zo passeerden de volgende ontwikkelingen de revue, waarbij hij terugblikte op de periode na het verkrijgen van de status Land Curaçao: “Het feit dat het eiland reeds het aantreden van een vierde kabinet heeft meegemaakt, het afwenden van een financiële curatele ofwel aanwijzing door Nederland en een eerste politieke moord”, aldus Marcha. Na de ongeveer 2,5 uur durende ceremoniële bul uitreiking op de binnenplaats van het sfeervolle St. Martinuscomplex, hield de ICUC-Managing Director Paul van Bladel, een korte afsluitende toespraak waarop hij de aanwezigen aanmoedigde ‘om vooral te genieten’ van het optreden van de ‘Perfect Fourth Jazz Band’, de hapjes van chef Wilfried Hamelijnck van Dynasty Catering en de borrel. Hospitality De oriëntatie naar het buitenland toe, is overduidelijk merkbaar binnen de Hospitality afdeling van de universiteit, waar de voertaal Engels is. De Bachelor Hospitality studenten volgen ieder jaar, gedurende hun vierjarige opleiding, verplicht buitenlandse stages en colleges bij gerenommeerde universiteiten zoals: The University of Central Florida (UCF) in de Verenigde Staten (VS) en Universidad de Barcelona in Spanje. Ook krijgen zij regelmatig colleges van gastdocenten uit het buitenland. De hospitality-studenten volgen een Bachelor of Science in Business Administration en studeren na een succesvolle doorloop van de studie, af op International Hospitality & Tourism Management. Kwaliteitsontwikkeling De Academic-Director van Hospitality, Carl Camelia, benadrukt dat de studenten van deze richting de toekomstige managers zijn van de lokaal groeiende hospitality en toerisme industrie, die de belangrijkste economische pilaar van het eiland vormt. Hij verwijst hierbij naar het chronisch gebrek aan hoger opgeleiden die gespecialiseerd zijn binnen de toeristische sector. Op lokaal niveau is de universiteit een strategisch samenwerkingsverband met de Curaçao Tourist Board (CTB) aangegaan waarbij men zich op het gebied van kwaliteitsontwikkeling en onderzoek binnen het toerisme richt. De ‘Best Graduate’ van de Hospitality lichting van 2013, was Thaisany Clarinda diens vader, Hugo Clarinda, al jarenlang bij de CTB werkt en in het recent verleden zelfs de functie van interim-directeurschap vervulde.

‘Ruime keuze’ Camelia is behalve de Academic-Director van Hospitality ook de Director van de richting Accountancy waaronder Accounting & Assurance en Registeraccountant valt. Deze opleidingen worden op master niveau aangeboden. Camelia licht toe dat er vanaf dit jaar ook het master programma in HRAdministration wordt aangeboden. Vanaf volgend jaar kunnen de potentiele studenten ook op de nog in te voeren International Business Administration (IBA) opleiding rekenen. Prof dr. Gilbert ‘Gibi’ Cijntje, Academic-Director, neemt de Bachelor en Master of Business Administration programma’s (BBA en MBA) voor zijn rekening. Hij was gedurende de avond vol lof over de bijdrage van Prof. dr. Jan de Vries aan de ontwikkeling van het MBA-programma en zijn bescheidenheid over zijn bijdrage hierover. ‘Pin of Honor’ “De Vries die verbonden is aan de Rijksuniversiteit van Groningen, heeft een constructieve bijdrage geleverd waarbij hij zowel de minder goede zaken onder de aandacht bracht, als de goed lopende. Hij heeft een nauwe betrokkenheid getoond ondanks het feit dat we op Curaçao in een compleet andere rangorde vallen qua aantal studenten, soms slechts 20 op jaarbasis, terwijl dat er in Groningen natuurlijk veel meer dan dat zijn. Ondanks dit bleef hij altijd trouw het eiland bezoeken en toonde zich nauw betrokken”, aldus Cijntje. De Vries die deel uitmaakt van het ICUC ‘Examen en Educatie Comité’ en tevens gastdocent is, liet weten ‘zich bevoorrecht te voelen’ bij het in ontvangst nemen van de erkenningsspeld.