Noţiuni de sintaxă

Propoziţia este o comunicare scrisă sau spusă cu un singur predicat. Clasificarea propoziţiilor: I. După alcătuire: • propoziţia simplă: predicat + subiect; • propoziţia dezvoltată: predicat + subiect + complement sau atribut; II. După aspect: • propoziţie afirmativă; • propoziţie negativă; III. După scopul comunicării: • enunţiativa - se da o informaţie; • interogativă - se cere o informaţie; Propoziţia enunţiativă: a) propoziţie propriu-zisă: Pisica dorme pe canapea. b) propoziţia optativă exprimă o dorinţă: De s-ar opri ploaia! c) propoziţie imperativă: Plecă de aici! Propoziţia interogativă a) propoziţie propriu-zisă: Ce se întâmplă? b) propoziţie optativă: Ce s-ar face fară noi? OBS: Atât propoziţiile enunţiative cat şi cele interogative pot fi exclamative sau nexclamative. Fraza este o comunicare alcătuită din cel puţin două propoziţii. Clasificarea frazei: După rolul în frază propoziţia poate fi: propoziţie principală: are înţeles de sine stătător; propoziţie subordonată (secundară): când înţelesul ei depinde de o altă propoziţie; Propoziţia regentă este propoziţia de care depinde o propoziţie subordonată. Poate fi: propoziţie principală sau propoziţie secundară. Propoziţiile subordonate depind de un anumit cuvânt din propoziţia regentă numit element regent.

Tema textului este reprezentată de semnificaţia lui şi de cele mai mule ori este indicată prin titlu. sunete. Textul este format din: alineate. Organizarea acestor enunţuri într-un text se numeste discurs. o ordine temporară. Enunţurile trebuie să fie înlănţuite într-un mod coerent respectând: 1. 2. cuvinte. 3.Textul este un asamblu de enunţuri orale sau scrise. o ordine logică. propozitii. . fraze. o ordine spaţială.