Rancangan pengajaran harian( Ibadah) Mata Pelajaran Tahun Tarikh Masa Bilangan Pelajar Bidang Tajuk : Pendidikan Islam

: 1 Bijak : 12 Jun 2011 : 8.30-9.30 pagi : 30 orang : Ibadah : Amali Wuduk

Standard Kandungan

3.3 Pengertian wuduk (Amali)

Standard pembelajaran

3.3.4 Menyebut rukun-rukun wuduk mengikut urutan 3.3.5 Menyebut perkara-perkara sunat dan makruh ketika berwuduk 3.3.6 Melakukan cara berwuduk dengan sempurna

Objektif

1) Murid dapat menyebut rukun wuduk mengikut urutan. 2) Murid dapat menyatakan perkara sunat dan makruh ketika berwuduk 3) Murid dapat melakukan cara berwuduk dengan sempurna

Kaedah

pengajaran 1) kaedah soaljawab 2) Kaedah perbincangan 3) Kaedah tunjuk cara 4) Nyanyian

dan pembelajaran

Murid membaca secara kelas. 2.Guru mempamerkan gambar murid sedang membasuh tangan hingga ke siku.Bahan bantu mengajar 1) Gambar 2) Kad Imbasan 3) LCD 4) Lembaran kerja 1) Nomborkan Rukun wuduk Pentaksiran 2) Lengkapkan Rukun wuduk 3) Menyatakan Rukun wuduk secara amali. Murid dibahagi kepada 2 kumpulan. Guru kaitkan dengan pelajaran hari ini. Guru memantau aktiviti yang dijalankan. 3.Guru menayangkan slaid Rukun Wuduk. 2. .Guru dan murid bersoaljawab tentang gambar yang mereka dapat. 3. Langkah Induksi Set (5 minit) Isi Pelajaran Mempamerkan gambar. Murid sebut semula Rukun Wuduk secara individu dan secara kumpulan dengan bimbingan guru. Media: Slaid Rukun Wuduk Kad Ayat Rukun Wuduk Media : Kad ayat Rukun Wuduk Langkah 2 (10 minit) Aktiviti Perbincangan dalam kumpulan. 1. 3. Bersoaljawab Aktiviti P&P 1. .Murid diminta menyusun kad-kad rukun wuduk mengikut urutan yang betul di dalam kumpulan masingmasing. Catatan Media: Gambar Langkah 1 (20 minit) Mempamerkan slide Rukun Wuduk menggunakan LCD 1. 2.

Nomborkan perlakuan wuduk mengikut urutan yang betul. 2. Media : LCD Penutup (5 minit) Aktiviti: Individu Media: Lembaran kerja . Kumpulan yang berjaya menyusun kad –kad dengan betul dan cepat akan menjadi pemenang. 2.4. 1. Murid mengikut perlakuan berwuduk satu persatu secara individu atau berkumpulan dengan bantuan guru. Murid menamakan perlakuan Rukun Wuduk mengikut gambar yang diberi. Langkah 3 (20 minit) Aktiviti: Tunjuk cara 1Guru membuat tunjuk cara berwuduk mengikut urutan yang betul menggunakan LCD.