POLITECHNIKA KOSZALIŃKA

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INZYNIERII ŚRODOWISKA

Projekt wiązara dachowego łączonego
na wkładki zębate

Sprawdził:
Dr inż. A. Krysztoforski

Wykonał:
Marcin Marzec

Mam problem ze skanerem, napisze co on napisał:
1. obciążenia poprzez płatwie - siły skupione
2. tężnik wiatrowy (jeśli potrzebujesz więcej szczegółów to będę musiał dopytać)
oprócz tego jego uwagi to:
- chciał większy rysunek geometrii wiązara
- dodatkowe 2 przypadki ssania
- czepiał się tej kombinacji 6tej - że po co ssanie
- no i najważniejsze jeszcze raz że obciążenia poprzez płatwie jak to niby jest w proj.
M Marca
PZDR
Marci

Dane wyjściowe:
l
=5∙ 1,45 m=7,25 m
2

Rozpiętość:

Wysokość słupa:

Rozstaw wiązarów:

l=1,55 m

Liczba układów poprzecznych:

n=¿ 17

Lokalizacja obiektu:
Klasa użytkowalności
Klasa drewna
Nachylenie połaci
Obciążenia stałe

Hsł = 3,8m

Bydgoszcz
II
C27
α=5,5o
- obciążenie pasa dolnegogk= 0,20kN/m2
- pokrycie dachowe gk= 0,55kN/m2

Obciążenie śniegiem.
S = μi × S k × Ct × C e

Strona: 2

C e =1,0−teren normalny
C t=1,0

S k =1,2 → Strefa 3(Słupsk )
μ1 = μ 2=0,8 → współczynnik kształtu dachu
- obciążenie charakterystyczne

S=1,2 × 1,0 × 1,0× 0,8=0,96

kN
m2

Obciążenie wiatrem.
Położenie: Słupsk
Stefa obciążenia wiatrem: 2
Wysokość nad poziomem terenu: z = 5,85m
- wymiar chropowatości terenu z0 = 0,01m
- współczynnik chropowatości terenu

c r ( z )=0,81 ∙

z
10

( )

0,19

=0,81 ∙

5,85
10

0,19

( )

=0,75

- wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru

v b ,0 =22,0

[ ]
m
s

- bazowa prędkość wiatru dla strefy nr 2 (cdir = 1,0)

v b=26,0

[ ]
m
s

- współczynnik rzeźby terenu (orografii)

c 0 ( z ) =1,0
- wartość bazowa ciśnienie prędkości wiatru

Strona: 3

02*0.89 ∙ z 10 ( ) 0.5 [ ] [ ] N kN =0.85 =1.55= 0.64 .25 ∙ 262 =422.69 [ ] kN m2 Obliczanie obciążenia wiatrem na połać dachową.02 FWF= 0.wartość szczytowa ciśnienia prędkości wiatru q p ( z e )=c e ( ze ) ∙ q b =1. a) parcie Pole F c pe10 =0.q b ( z ) =0.26 ( ) =1.69*1.89 ∙ 10 0.3 c e ( z )=1.02 Pole G Strona: 4 [ ] kN m2 .26 5.422 2 2 m m .422=0.5 ∙ ρ ∙ v 2b =0.64 ∙ 0. tablica NB.współczynnik ekspozycji (wg załącznika krajowego PN-EN 1991-1-4.5∙ 1.

69= 0.02 kN m2 Pole I c pe10 =−0.60 kN m2 Obliczanie obciążenia wiatrem na 1m2 ściany .02*0.60 Strona: 5 kN m2 .64 [ ] kN m2 Pole G c pe10 =−1.28 [ ] FWH= -0.55=-0.64 [ ] FWJ= -0.69*1.02*0.70*0.55= 0.30 FWE= -0.70 FWD=0.64 [ ] FWJ= -0.60 FWI= -0.48 [ ] kN m2 Pole E c pe10 =−0.69*1.20*0.20 kN m2 Pole H c pe10 =−0.55=-0. Pole D c pe10 =0.69*1.21 [ ] kN m2 b) ssanie Pole F c pe10 =−1.69*1.70*0.60*0.60*0.69= -0.02 [ ] kN m2 Pole H c pe10 =0.30*0.60 kN m2 Pole I c pe10 =−0.60*0.02 [ ] FWH= 0.60 FWI= -0.69*1.64 [ ] kN m2 Pole J c pe10 =−0.55= 0.60*0.02 FWG= 0.60*0.55=-0.55= -0.64 [ ] kN m2 Pole J c pe10 =−0.82 [ ] FWG= -1.70 FWF= -1.55= -1.69*1.69*1.69*1.c pe10 =0.55=-0.55= -1.69*1.

48 [ ] kN m2 Pole E c pe10 =−0.69= -0.30*0. Węzły Pręty Strona: 6 [ ] kN m2 . Pole D c pe10 =0.69= 0.70*0.70 FWD=0.21 Widok konstrukcji.30 FWE= -0.Obliczanie obciążenia wiatrem na 1m2 ściany .

Obciążenia Ciężar własny + obciążenie stałe Strona: 7 .

Śnieg 100% Śnieg 100%/50% Strona: 8 .

Śnieg 50%/100% Strona: 9 .

Wiatr z prawej strony parcie Wiatr z lewej strony parcie Wiatr z prawej stronyssanie Strona: 10 .

Wiatr z lewej strony ssanie Wykres: Siły normalne Strona: 11 .

Wykres: Siły tnące Wykres: Momenty Strona: 12 .

Strona: 13 .

000 (m) Y= 0. stopni swobody: Przypadki: Kombinacje: 30 51 53 0 0 84 48 40 Zestawienie przypadków obciążenia / typów obliczeń Przypadek 1 : Typ analizy: Statyka liniowa Przypadek 3 : Typ analizy: Statyka liniowa Przypadek 4 : Typ analizy: Statyka liniowa Przypadek 5 : Typ analizy: Statyka liniowa Przypadek 6 : Typanalizy: Statyka liniowa Przypadek 7 : Typ analizy: Statyka liniowa Przypadek 8 : Typ analizy: Statyka liniowa Przypadek 9 : Typ analizy: Statyka liniowa Ciężar własny + obciążenia stałe Śnieg 100% Śnieg 100%/50% Śnieg 50%/100% Wiatr z prawej strony parcie Wiatr z lewej strony parcie Wiatr z lewej strony ssanie Wiatr z prawej strony ssanie Charakterystyki prętów Strona: 14 .685 (kg*m2) Masa = 415.000 (m) Z= 0.243 (kg) Opis struktury Liczba węzłów: Liczba prętów: Elementy skończone prętowe: Elementy skończone powierzchniowe: Elementy skończone objętościowe: Liczba statycz.000 (m) Centralne momenty bezwładności konstrukcji: Ix = 1219.660 (kg*m2) Iz = 30282.368 (kg*m2) Iy = 31497.Współrzędne środka ciężkości konstrukcji: X= 0.

20 1.24 1.24 1.0 0.03 1.0 0.22 2.35 1.0 0.25 1.0 0.25 1.0 0.0 0.0 180.10 2.00 2.0 0.0 0.0 0.57 1.0 0.81 1.0 0.0 180.0 0.0 0.24 1.35 1.0 0.00 2.25 1.0 0.0 0.03 1.93 1.91 2.0 0.80 3.57 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 180.03 1.0 Typ Obiektkonst rukcyjny Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt .25 1.24 1.24 1.24 1.Pręty Pręt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 47 51 52 53 54 59 60 62 64 Węzeł 1 Węzeł 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 10 9 8 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 23 25 1 27 33 33 25 23 27 38 39 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 12 13 14 15 22 21 20 19 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 22 27 33 12 1 11 36 37 16 18 Przekrój pas dolny pas dolny pas dolny pas dolny pas dolny pas dolny pas dolny pas dolny pas dolny pas dolny pas górny pas górny pas górny pas górny pas górny pas górny pas górny pas górny pas górny pas górny wykratowanie wykratowanie wykratowanie wykratowanie wykratowanie wykratowanie wykratowanie wykratowanie wykratowanie wykratowanie wykratowanie wykratowanie wykratowanie wykratowanie wykratowanie wykratowanie wykratowanie wykratowanie wykratowanie pas dolny wykratowanie pas górny pas dolny wykratowanie pas górny wykratowanie wykratowanie słup słup wykratowanie wykratowanie Materiał Długość (m) C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 1.03 1.69 1.81 1.24 1.25 1.20 1.0 0.70 3.0 0.0 180.25 1.0 0.24 1.0 180.25 1.0 180.0 0.10 2.93 2.25 1.0 0.24 1.0 0.0 0.0 0.0 180.0 0.25 1.80 2.0 0.45 1.0 0.0 0.05 1.45 1.0 0.91 2.24 1.0 180.0 0.70 1.22 Strona: 15 Gamma (Deg) 180.0 0.0 0.69 1.0 180.0 0.25 1.0 0.

50+8*0.90 SGN stałe 1*1.50+9*0.35+5*0.75+7*0.75+9*0.50+7*0.90 SGN stałe 1*1.50+6*0.90 SGN stałe 1*1.50 SGN stałe 1*1.50+6*0.35+4*0.90 SGN stałe 1*1.50 Strona: 16 Definicja .15+3*1.75+6*0.90 SGN stałe 1*1.90 SGN stałe 1*1.75+6*0.50+9*0.90 SGN stałe 1*1.90 SGN stałe 1*1.35+5*0.15+5*0.15+3*1.15+3*1.90 SGN stałe 1*1.50+7*0.15+5*1.90 SGN stałe 1*1.15+5*1.35+3*0.15+5*1.75+7*0.90 SGN stałe 1*1.90 SGN stałe 1*1.90 SGN stałe 1*1.35+3*0.90 SGN stałe 1*1.75+9*0.90 SGN stałe 1*1.50+8*0.15+4*1.15+5*1.50 SGN stałe 1*1.75+6*1.50+6*0.75+9*0.90 SGN stałe 1*1.15+3*0.15+4*0.90 SGN stałe 1*1.90 SGN stałe 1*1.75+6*1.35+4*0.35+5*0.35+4*0.75+8*0.90 SGN stałe 1*1.50+8*0.90 SGN stałe 1*1.15+4*1.35+3*0.90 SGN stałe 1*1.75+8*0.90 SGN stałe 1*1.75+6*1.15+4*1.15+4*1.90 SGN stałe 1*1.Kombinacje Kombinacja Nazwa 10 (K) KOMB1 11 (K) KOMB2 12 (K) KOMB3 13 (K) KOMB4 14 (K) KOMB5 15 (K) KOMB6 16 (K) KOMB7 17 (K) KOMB8 18 (K) KOMB9 19 (K) KOMB10 20 (K) KOMB11 21 (K) KOMB12 22 (K) KOMB13 23 (K) KOMB14 24 (K) KOMB15 25 (K) KOMB16 26 (K) KOMB17 27 (K) KOMB18 28 (K) KOMB19 29 (K) KOMB20 30 (K) KOMB21 31 (K) KOMB22 32 (K) KOMB23 33 (K) KOMB24 34 (K) KOMB25 35 (K) KOMB26 36 (K) KOMB27 Typanalizy Kombinacjal iniowa Kombinacjal iniowa Kombinacjal iniowa Kombinacjal iniowa Kombinacjal iniowa Kombinacjal iniowa Kombinacjal iniowa Kombinacjal iniowa Kombinacjal iniowa Kombinacjal iniowa Kombinacjal iniowa Kombinacjal iniowa Kombinacjal iniowa Kombinacjal iniowa Kombinacjal iniowa Kombinacjal iniowa Kombinacjal iniowa Kombinacjal iniowa Kombinacjal iniowa Kombinacjal iniowa Kombinacjal iniowa Kombinacjal iniowa Kombinacjal iniowa Kombinacjal iniowa Kombinacjal iniowa Kombinacjal iniowa Kombinacjal Naturakombi nacji Naturaprzy padku SGN stałe 1*1.75+6*0.50+7*0.75+7*0.90 SGN stałe 1*1.35+5*0.75+8*0.50+9*0.35+3*0.35+4*0.15+3*1.

07>> -0.82<< -4.75+8*1.71 5.03 0.75 -21.08 0.50 SGN stałe 1*1.75+8*1.90 Siły: wartości Pręt/Węzeł/Przypadek 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 5/ 5/ 5/ 1/ 1/ 1/ 2/ 2/ 1/ 2/ 2/ 2/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 5/ 4/ 4/ 5/ 5/ 6/ 8 25 (K) 16 (K) 20 (K) 25 (K) 42 (K) 8 25 (K) 10 (K) 20 (K) 25 (K) 8 8 25 (K) 14 (K) 12 (K) 25 (K) 8 8 25 (K) 12 (K) 14 (K) 25 (K) 8 8 25 (K) 36 (K) FX (kN) FZ (kN) 2.04<< -0.90 SGN stałe (1+9)*0.15+3*0.72<< -11.50 SGN stałe 1*1.75+9*1.50 SGN stałe (1+6)*0.58 6.01 0.15+5*0.04 0.03 0.87 -17.01 0.95 6.02 0.15+4*0.01 0.04 0.03<< -0.03<< -0.72>> -24.95>> -21.15+3*0.58<< -15.03 0.01 0.25<< 0.00 .58>> -24.58 5.18 0.82 -1.18 0.20<< -0.75+7*1.75+7*1.06 0.15+4*0.17 0.03 0.75+9*1.20<< -0.71>> -16.02 0.20<< -0.04<< -14.21>> -0.08>> -0.02 0.50 SGN stałe 1*1.63 4.50 SGN stałe 1*1.86 -12.19 -0.78 Strona: 17 0.50 SGN stałe 1*1.05 -0.00 0.90 SGN stałe (1+8)*0.37 -16.08>> -0.02 -0.00 -0.37 (K) KOMB28 38 (K) KOMB29 39 (K) KOMB30 40 (K) KOMB31 41 (K) KOMB32 42 (K) KOMB33 43 (K) KOMB34 44 (K) KOMB35 45 (K) KOMB36 46 (K) KOMB37 47 (K) KOMB38 48 (K) KOMB39 49 (K) KOMB40 iniowa Kombinacjal iniowa Kombinacjal iniowa Kombinacjal iniowa Kombinacjal iniowa Kombinacjal iniowa Kombinacjal iniowa Kombinacjal iniowa Kombinacjal iniowa Kombinacjal iniowa Kombinacjal iniowa Kombinacjal iniowa Kombinacjal iniowa Kombinacjal iniowa SGN stałe 1*1.50 SGN stałe 1*1.21>> -0.13 0.50 SGN stałe 1*1.72 4.04 6.07 0.15+3*0.75+8*1.16 -0.20 -9.12>> MY (kNm) -0.03<< -0.45 -24.04 0.00 0.37 1.21>> -0.90 SGN stałe (1+7)*0.98 -8.69>> -8.16 -0.53<< -12.75+7*1.06>> -0.02 0.75+9*1.92 -4.01 0.15+5*0.13 0.15+5*0.18 0.22>> -0.50 SGN stałe 1*1.01 -0.00 0.15+4*0.

20>> -0.01 0.03 0.36<< 17.04 0.01 0.12<< 0.16 0.04 0.16 0.19 0.63 25.01 0.08 0.31 -6.00 0.82 -1.47 19.78 -7.03>> -0.78>> -7.01 -0.06 0.20>> -0.07 0.17 0.71 2.10 -0.07>> -0.58 5.04<< -17.78 -19.02 0.02 0.00 0.0 0.26 6.36 24.25>> -0.48 5.02 0.20 Strona: 18 -2.03 0.45 -14.95 4.28>> -7.16 0.02 0.72 4.75 -15.07>> -0.58 5.03>> -0.13 -0.53<< -19.03 -0.04 -0.21>> -7.31>> -6.09<< -7.03 0.07 0.06<< 3.03 0.06 25.57<< -0.71>> -16.37 -11.02<< 0.84 -12.03<< -0.29 22.02 0.84 -19.14<< 0.01 -0.83 12.07>> -0.03<< -0.04 0.03 0.03<< -0.42>> -5.03<< -0.90 17.01 0.36 24.00 0.87 -24.09>> -0.15>> -0.03 0.21<< 0.08>> -0.03<< -0.07 -0.00 0.21<< 0.0 .01 0.01 0.17 -0.01 0.10>> -0.06<< 12.03<< 0.5/ 5/ 5/ 6/ 6/ 6/ 6/ 6/ 6/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 8/ 8/ 8/ 8/ 8/ 8/ 9/ 9/ 9/ 9/ 9/ 9/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 11/ 11/ 11/ 11/ 11/ 11/ 12/ 12/ 12/ 12/ 12/ 12/ 13/ 13/ 13/ 13/ 13/ 13/ 14/ 14/ 14/ 14/ 14/ 14/ 15/ 15/ 15/ 15/ 6/ 5/ 5/ 7/ 7/ 6/ 6/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 8/ 8/ 8/ 8/ 8/ 8/ 9/ 8/ 8/ 9/ 9/ 9/ 10/ 9/ 9/ 10/ 10/ 10/ 11/ 10/ 11/ 12/ 12/ 12/ 13/ 12/ 12/ 13/ 13/ 13/ 14/ 14/ 14/ 14/ 14/ 14/ 15/ 14/ 14/ 15/ 15/ 15/ 16/ 16/ 16/ 16/ 16/ 16/ 17/ 26 (K) 24 (K) 9 9 22 (K) 24 (K) 38 (K) 26 (K) 8 9 22 (K) 12 (K) 14 (K) 22 (K) 9 9 22 (K) 14 (K) 12 (K) 22 (K) 9 9 22 (K) 18 (K) 13 (K) 22 (K) 9 9 22 (K) 18 (K) 19 (K) 22 (K) 44 (K) 25 (K) 8 42 (K) 14 (K) 25 (K) 8 25 (K) 8 13 (K) 42 (K) 25 (K) 8 25 (K) 8 18 (K) 13 (K) 25 (K) 8 25 (K) 8 25 (K) 42 (K) 25 (K) 8 22 (K) 9 8 25 (K) -19.69>> -8.03 0.07>> -0.0 0.00 -0.20 -16.28 6.16 0.21 0.04<< 0.03<< 0.04<< 0.04<< 0.10>> -0.02 0.02 0.05>> -0.02 0.01 0.10 0.37 2.07 0.65 6.01 -0.09 -0.01 0.01 0.04 6.92 -8.57>> -1.13 -0.00 0.02 0.00 0.01 0.58>> -24.95>> -21.72>> -24.04 -0.10 -0.06 22.21<< 0.03<< -0.03 0.22<< -0.03<< 0.82<< -4.86 -21.04 0.03 0.65 6.04>> -0.63 17.01 -0.26 24.06 0.02 0.42 -5.04 -0.09 24.08>> -0.58<< -12.98 -4.20>> -0.06>> -0.27 -7.04<< 0.26 6.01 -0.26<< 25.72<< -9.09 -0.01 -0.04 -0.01 0.01 0.08 0.

63 25.10>> -0.02>> -0.04 0.21>> -7.0>> 0.0 0.15/ 15/ 16/ 16/ 16/ 16/ 16/ 16/ 17/ 17/ 17/ 17/ 17/ 17/ 18/ 18/ 18/ 18/ 18/ 18/ 19/ 19/ 19/ 19/ 19/ 19/ 20/ 20/ 20/ 20/ 20/ 20/ 21/ 21/ 21/ 21/ 21/ 21/ 22/ 22/ 22/ 22/ 22/ 22/ 23/ 23/ 23/ 23/ 23/ 23/ 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ 26/ 26/ 26/ 26/ 26/ 16/ 16/ 18/ 17/ 17/ 17/ 18/ 18/ 19/ 18/ 18/ 19/ 18/ 18/ 20/ 19/ 19/ 20/ 20/ 20/ 21/ 20/ 20/ 21/ 20/ 20/ 22/ 21/ 21/ 22/ 22/ 22/ 2/ 12/ 2/ 12/ 2/ 2/ 3/ 13/ 3/ 13/ 3/ 3/ 4/ 14/ 4/ 14/ 4/ 4/ 5/ 15/ 5/ 15/ 5/ 5/ 10/ 22/ 10/ 22/ 10/ 25 (K) 8 25 (K) 8 22 (K) 9 22 (K) 9 22 (K) 9 44 (K) 22 (K) 22 (K) 9 22 (K) 9 10 (K) 20 (K) 22 (K) 9 22 (K) 9 44 (K) 10 (K) 22 (K) 9 22 (K) 9 12 (K) 44 (K) 22 (K) 9 9 25 (K) 10 (K) 10 (K) 1 1 9 25 (K) 10 (K) 10 (K) 1 1 9 22 (K) 10 (K) 10 (K) 1 1 7 24 (K) 10 (K) 10 (K) 1 1 8 22 (K) 10 (K) 10 (K) 1 24.07 0.0 0.02 0.0 -0.03<< 0.02>> -0.48 22.26 24.77<< -3.00 -3.83 -1.06<< 19.0 0.04<< 0.91 -4.02 0.02 0.04<< 0.0 -0.06 22.85<< -5.0 0.91 2.96 -6.15>> -0.0 0.0>> .0 0.52 -4.04<< 0.03 -0.0<< 0.02 0.76 -0.31 -6.01 0.01 0.09 25.02 0.0 0.01 0.01 0.09 -0.05<< -0.0 0.04 0.01 0.25 -3.06 -0.01 0.03 -0.01 0.06<< 12.02 0.03 0.02 0.03 -0.14>> -0.0>> 0.79 -1.55 3.83 0.55 -0.01 -0.25>> -12.0 -0.08 -0.74 -3.56 -8.04 0.48 -9.01 0.09 0.36 12.07 0.21 -7.02>> -0.03 0.03<< 0.09 24.21 -7.02<< 0.01 0.09>> -0.07 0.03<< -0.10>> -0.02<< 0.01 0.0 -0.71 -1.25 1.02<< 0.02>> -0.00 0.15>> -0.47 24.27 -7.0<< 0.03>> -0.0 0.01 0.03 0.0 0.0 0.29 17.42 -5.0 0.09 24.03>> -0.02<< 0.42>> -5.02 -0.01 0.09 -0.01 0.0 0.00 -0.15>> -7.67>> -2.07<< -0.0 0.10 -0.28>> -7.0 0.20 -7.0 0.15<< -9.0 0.0 0.0 0.25>> -12.51<< -1.02<< 0.28 25.0>> 0.0>> 0.04>> -0.78 -7.61 -4.0 0.03 0.0 0.36<< 5.03 0.78>> -7.90 3.0<< 0.83 17.06 3.01 -0.31>> -6.02>> -0.10 -0.15<< -8.13 0.91 Strona: 19 -0.0 0.09<< 24.02 -0.02>> -0.04<< 0.01 0.0 0.22>> -4.09 -0.0<< 0.04<< 0.15>> -0.10 0.36 17.03<< 0.01 0.01 0.0 -0.26<< 6.

91 2.11 1.02 0.14 -3.02>> -0.85<< -6.0 0.0 0.0 0.66 4.0 0.0 0.0 0.07 0.46<< 3.0 0.0 0.42 3.01 0.0 0.55 12.0 0.67>> -2.0 0.0<< 0.54 -0.24 3.66 8.0<< 0.0 0.07 0.01 0.55 -0.0 0.0 0.0>> 0.0 0.0>> 0.0 0.59 -0.00>> -0.0 0.0<< 0.0 0.24 2.0<< 0.0 0.0>> 0.0 0.02 0.0>> 0.0>> 0.0 0.22>> -4.02<< 0.28<< -1.19 -1.0<< 0.0 0.0 0.0<< 0.11 -1.01 0.66 4.0<< .83 0.73<< 4.0 0.00 -0.0>> 0.83 -1.0 -0.18 1.0 0.0 0.66 4.0 0.25 -3.01 0.00<< -0.00 0.0 0.00<< 0.0 0.0 0.0 0.24 2.01 0.0>> 0.0 0.00 0.07 0.18 1.00 0.26/ 27/ 27/ 27/ 27/ 27/ 27/ 28/ 28/ 28/ 28/ 28/ 28/ 29/ 29/ 29/ 29/ 29/ 29/ 31/ 31/ 31/ 31/ 31/ 31/ 32/ 32/ 32/ 32/ 32/ 32/ 33/ 33/ 33/ 33/ 33/ 33/ 34/ 34/ 34/ 34/ 34/ 34/ 35/ 35/ 35/ 35/ 35/ 35/ 36/ 36/ 36/ 36/ 36/ 36/ 37/ 37/ 37/ 37/ 37/ 37/ 10/ 9/ 21/ 9/ 21/ 9/ 9/ 8/ 20/ 8/ 20/ 8/ 8/ 7/ 19/ 7/ 19/ 7/ 7/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 5/ 16/ 5/ 5/ 5/ 5/ 6/ 17/ 6/ 6/ 6/ 6/ 7/ 18/ 7/ 7/ 7/ 7/ 1 8 22 (K) 10 (K) 10 (K) 1 1 8 25 (K) 10 (K) 10 (K) 1 1 6 26 (K) 10 (K) 10 (K) 1 1 25 (K) 8 1 1 1 1 25 (K) 9 1 1 1 1 25 (K) 9 1 1 1 1 22 (K) 9 1 1 1 1 24 (K) 38 (K) 1 1 1 1 8 25 (K) 35 (K) 39 (K) 39 (K) 35 (K) 26 (K) 36 (K) 1 1 1 1 -4.02<< 0.01 0.0 -0.07 0.0<< 0.0<< 0.00 0.12 -3.0<< 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00>> -0.0>> 0.18 1.89>> -1.0 0.0>> 0.0>> 0.0 0.02 0.0 0.77>> -1.00 0.84>> -2.0 0.0 0.51<< -0.0<< -0.00 0.0 0.09<< 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0>> 0.0 0.0 0.0 0.0 0.42 3.07 0.0 0.11 -1.0 0.0 0.09<< 0.02>> -0.0>> 0.0<< 0.77<< -3.0>> 0.07 0.0 0.45>> -0.0<< 0.02>> -0.15>> -7.99<< 1.0<< 0.08>> -3.11 -1.0 -0.07 Strona: 20 0.07 -6.25 1.0<< 0.0>> 0.66>> -2.01 0.07 0.89>> -1.0 0.0 0.0>> 0.42 5.0 0.18 1.0 0.00 0.0<< 0.02<< 0.0 0.0 0.42 3.24 2.69<< 2.

38/ 38/ 38/ 38/ 38/ 38/ 39/ 39/ 39/ 39/ 39/ 39/ 40/ 40/ 40/ 40/ 40/ 40/ 41/ 41/ 41/ 41/ 41/ 41/ 42/ 42/ 42/ 42/ 42/ 42/ 44/ 44/ 44/ 44/ 44/ 44/ 45/ 45/ 45/ 45/ 45/ 45/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 47/ 51/ 51/ 51/ 51/ 51/ 51/ 52/ 52/ 52/ 52/ 52/ 52/ 53/ 8/ 8/ 8/ 8/ 8/ 8/ 9/ 9/ 9/ 9/ 9/ 9/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 11/ 11/ 11/ 11/ 11/ 11/ 11/ 11/ 11/ 23/ 11/ 11/ 23/ 23/ 23/ 23/ 25/ 23/ 25/ 25/ 25/ 25/ 22/ 22/ 1/ 1/ 1/ 27/ 1/ 1/ 27/ 27/ 27/ 27/ 33/ 27/ 33/ 33/ 33/ 33/ 12/ 12/ 33/ 25 (K) 8 1 1 1 1 22 (K) 8 1 1 1 1 22 (K) 8 1 1 1 1 22 (K) 9 1 1 1 1 25 (K) 8 20 (K) 10 (K) 22 (K) 44 (K) 22 (K) 9 35 (K) 9 35 (K) 26 (K) 22 (K) 9 22 (K) 9 22 (K) 9 22 (K) 9 18 (K) 13 (K) 25 (K) 42 (K) 25 (K) 8 37 (K) 36 (K) 37 (K) 26 (K) 25 (K) 8 25 (K) 8 25 (K) 8 8 3.46<< 3.38 0.0 0.0 0.49>> -4.0 0.02 -0.0>> 0.0 0.02 0.92 9.26 14.18 0.44 9.0 0.04<< 0.06 -0.0 0.00<< 0.66 4.49>> -4.0>> 0.42 3.23<< 0.91<< 8.62 0.19<< 0.00 -0.05>> -0.49>> -2.0 0.0 0.66 4.0<< 0.0 0.0 0.0 0.0>> 0.49 -2.0 0.18 1.04 0.0 0.00 0.91<< 9.0 0.0<< 0.06 -0.24 8.0 0.0 0.66 0.0 0.09>> -0.11>> -0.04 0.18 0.0>> 0.94>> -0.0 0.84>> -2.00 0.00 0.0 0.00 -0.69<< 2.0 0.11>> -0.0<< 0.00>> -0.42 12.00>> -0.0 0.18 5.04 0.24 2.0 .0 0.92 0.11 -0.00 0.0 0.0<< 0.0<< 0.00 0.92<< 9.0 0.11 0.11 9.11 0.02 0.00 0.09 0.02 0.00 0.00 0.0 0.0 0.04<< -0.0 0.38 0.04<< 0.0 0.77>> -1.02 0.00<< 0.0 0.11 -0.0>> 0.92 9.00<< 0.09>> -0.04 0.00 -0.24 2.99<< 1.92 4.0 0.48 0.73 13.04<< 0.94>> -0.49 -2.49 -2.03 -0.92<< 9.26 14.14 -4.73<< 4.63>> Strona: 21 0.0 0.00 0.0 0.18>> -0.42 3.91 8.00<< 0.0 0.0 0.47 9.04<< -0.76 5.0 0.0 0.0>> 0.18 9.18>> -0.0<< 0.00>> -0.0<< 0.00>> -0.0<< 0.0>> 0.0 0.0 0.18 1.23<< 0.62 0.48 0.0 0.0 0.00 -0.0>> 0.05>> -0.09 0.49 -2.00 0.00 0.02 -0.19<< 0.08>> -3.18 1.0 0.49>> -2.04<< 0.03 -0.00 0.45>> -0.0 0.42 3.66 4.24 2.0 0.

12 2.0 0.0<< -0.06 3.02<< 0.79<< 1.02 0.79<< 0.0 0.12>> -1.09 -0.58<< -10.79>> -3.39 1.01 0.51 8.51 15.39 -2.95<< 10.55 -6.02>> -0.0 0.79 -3.77 0.59 -10.53/ 53/ 53/ 53/ 53/ 54/ 54/ 54/ 54/ 54/ 54/ 59/ 59/ 59/ 59/ 59/ 59/ 60/ 60/ 60/ 60/ 60/ 60/ 62/ 62/ 62/ 62/ 62/ 62/ 64/ 64/ 64/ 64/ 64/ 64/ 33/ 33/ 1/ 33/ 33/ 25/ 25/ 25/ 11/ 25/ 25/ 36/ 23/ 36/ 36/ 36/ 36/ 37/ 27/ 37/ 37/ 37/ 37/ 38/ 16/ 38/ 16/ 38/ 38/ 39/ 18/ 39/ 18/ 39/ 39/ 25 (K) 10 (K) 10 (K) 1 1 9 22 (K) 10 (K) 10 (K) 1 1 22 (K) 9 37 (K) 36 (K) 37 (K) 36 (K) 25 (K) 8 38 (K) 34 (K) 38 (K) 34 (K) 26 (K) 36 (K) 10 (K) 10 (K) 1 1 24 (K) 38 (K) 10 (K) 10 (K) 1 1 -15.0<< 0.0 0.77 0.02>> -0.01 -0.01 0.59 0.0<< Odtego miejsca nie jest nic zmienione już Wymiarowanie elementów: Parametry materiałowe i charakterystyka przekrojów: Klasa drewna o C24 wilgotności 12% Wytrzymałość MPa k Zginanie fm 24 Rozciąganie wzdłuż 14 włókien ft.0>> 0.01 0.0 0.02>> -0.0 3.0 0.63>> -15.01 0.0>> 0.0 0.01 -1.0 0.0 5.24 4.89 -5.89 1.79>> -4.06 10.01 0.59 3.59 0.58<< -12.79>> -4.25 -12.12 -2.01 0.06 10.01 -0.79<< -0.0 0.12>> -2.02<< 0.24 -6.0 0.15 0.59 0.0>> 0.0 0.95<< 8.02 -0.89>> -5.02>> -0.83 0.0<< 0.24 -6.89<< 0.79 3.51 8.01 0.0 Ściskanie wzdłuż 21 włókien fc.0 0.21 -6.12 0.12<< 2.12 2.24 15.0 Strona: 22 .39>> -2.51 8.01 0.89 5.0 0.02<< 0.01 0.39<< 2.0 0.02<< 0.01 0.0 0.12>> -1.0 0.01 0.0>> 0.06 10.

k ∙ k mod 0. d = f t .9 =21∙ =14.9 =14∙ =9.3 f t . d = f c .9 =24∙ =16.61 MPa γM 1.k ∙ k mod 0. k ∙ k mod 0.4 sprężystości wzdłuż włókien E0. d= f v .54 MPa γM 1. 0. k Wytrzymałość obliczeniowa: f m .90 Ścinanie fv 2.73 MPa γM 1.9 =2.05 Średni moduł 0. y . kwantyl modułu 7.3 f v .0. k ∙ k mod 0.5 Sprężystość GPa Średni moduł 11 sprężystości wzdłuż włókien Eg.d = f m . 0.3 włókien fc.3 f c . .5 ∙ =1.3 Gdzie: k mod współczynnik modyfikujący efekt czsutrwania obciążenia i zmiany wilgotności materiału γ M −częściowy współczynnik bezpieczeństwa właściwości materiału Charakterystyka przekrojów: Pas górny 120x240mm Przekrój poprzeczny pasa górnego: Wskaźnik wytrzymałości: W y= b ∙ h 2 120 ∙ 2402 3 = =1152000 mm 6 6 190 Ag =120 ∙ 240=28800 mm2 y x Promień bezwładności przekroju: Strona: 23 z 70 .0.mean 5-proc.0.mean Gęstość kg/m3 Wartość 350 charakterystyczna ρg .69 MPa γM 1.69 odkształcenia postaciowego Gg. y .Ściskanie w poprzek 5.

I y= b ∙ h3 4 =138240000 mm 12 I z= h∙ b3 4 =34560000 mm 12 √ √ i y= Iy =69.28 mm A iz= Iz =34.64 mm A Krzyżulce 120x160 mm: Przekrój poprzeczny pasa krzyżulca: Wskaźnik wytrzymałości: W y= b ∙ h 2 120 ∙ 160 2 3 = =512000 mm 6 6 190 Ad =120 ∙ 160=19200 mm2 y 160 x Promień bezwładności przekroju: Strona: 24 z 70 .28 mm A iz= Iz =34.64 mm A 240 Pas dolny 120x240mm 120 Przekrój poprzeczny pasa górnego: Ag =120 ∙ 240=28800 mm2 Wskaźnik wytrzymałości: W y= b ∙ h 2 120 ∙ 2402 3 = =1152000 mm 6 6 Promień bezwładności przekroju: I y= b ∙ h3 4 =138240000 mm 12 I z= h∙ b3 4 =34560000 mm 12 √ √ i y= Iy =69.

61 21 = ∙ =1.98 ≤ 1 → warunek został spełniony 2 2 0.3 )+0.18 mm A iz= Iz =34. y ]=0.3 )+1.2∙ ( 0.64 mm A 120 Wymiarowanie pasa górnego (pręty 2-11): • Ściskanie ze zginaniem osiowym: . y= 1 =0. y = λy ∙ π f c .33 Strona: 25 .56 k z =0.3 ) + λ 2rel . z = λz ∙ π f c .61 i z 34.28 l 3000 λ z= z = =86.smukłości: λ y= l y 0.70 k c .56+ √ 0.47−0.5∙ [ 1+ β ∙ ( λ rel .I y= b ∙ h3 4 =40960000 mm 12 I z= h∙ b3 4 =23040000 mm 12 √ √ i y= Iy =46. y −0.6 ∙ 2280 = =19.47 E 0.5 ∙ [ 1+0.47 2 ]=1.2∙ ( 1.05 π 7400 λ rel .05 π 7400 √ β c − współczynnik prostoliniowy elementów=0.74 iy 69.sprawdzenie warunków nośności dla maksymalnego momentu na podporze .5 ∙ [ 1+0. k 86.0.3 ) + λ 2rel . k 19.33−0.5∙ [ 1+ β ∙ ( λ rel .64 . y k c .2 dla drewna liteg o k y =0.33 2 ]=0.0.56 −0. z −0.74 21 = ∙ =0. z ]=0.współczynniki wyboczeniowe: √ √ √ λ rel . y= 1 2 2 k y + √ k y − λ rel .33 E 0.

32 4.d 14.39 16. z .61 σ c . d = +0.73 .współczynniki wyboczeniowe: λ rel . z= 1 =0.0.0.sprawdzenie warunków nośności dla maksymalnego momentu w przęśle: . d +k m ∙ m . z . d = N 95720 = =3. d ∙ k c .77 ≤ 0.28 l 3000 λ z= z = =86.8 ∙ 2280 = =26. y = λy ∙ π √ √ f c .0.32 4.d f m .sprawdzenie warunków nośności dla maksymalnego momentu na podporze: M T N .33 iy 69.32 MPa A 28800 σ m . 0. z f m .51 ≤ 0. y .5. d ∙ k c .9 → warunek został spełniony f c .72 σ c .54 ∙ 0.0. d σ σ 3.61 i z 34.05 π 7400 Strona: 26 .005 MPa 4 A 4 28800 σ c .57 τ d = ∙ max = ∙ =0.70 +√ 1.d σ σ 3.39 ≤ 1 → warunek został spełniony 2 2 1.d 14. d = + =0. y f m.001<1 f v .48 + m .45 E 0. z . d + m .48 MPa W y 1152000 9 T 9 6.smukłości: λ y= l y 0.0.64 .48 +k m ∙ m .k c .005 = =0.7 ∙ =0. z . d f m .70 −1. y . y .57 95.54 ∙ 0.9 → warunek został spełniony f c . d 1. y . k 26. y .16 ∙106 = = 4.d= M 5.98 16.61 τd 0.33 21 = ∙ =0.16 6.47 .

3 )+1.95≤ 1→ warunek został spełniony 2 2 0.70 M T N k c .62+√ 0.70 +√ 1.70 −1. d ∙ k c . y= 1 =0.3 )+0. 0.62 −0.22 MPa W y 1152000 9 T 9 1. y .001 = =0. z .22 + m .39 16.5 ∙ [ 1+0.0.d f m .25 96.45 k c .5∙ [ 1+ β ∙ ( λ rel .36 2. z = λz ∙ π √ √ f c .2 dla drewna litego k y =0. z= 1 =0.0.2∙ ( 1. z .61 21 = ∙ =1. z .56 ∙ 106 = =2.62 k z =0.d= M 2.5 ∙ [ 1+0. y f m.3 ) + λ 2rel . d = + =0.0. y k c .d σ σ 3. d 1.9 → warunek został spełniony f c . d +k m ∙ m .2∙ ( 0. d f m .d 14.47 E 0.47−0.36 MPa A 28800 σ m .λ rel .69 ≤ 0.73 Strona: 27 .36 2.9 → warunek został spełniony f c .74 σ c . k 86. z f m .001 MPa 4 A 4 28800 σ c .0.61 σ c .54 ∙ 0.22 +k m ∙ m . y −0.39 ≤ 1 → warunek został spełniony 2 2 1.47 2.3 ) + λ 2rel .001<1 f v . y= 1 2 2 k y + √ k y − λ rel .56 1. d = N 96740 = =3.61 τd 0. y . d = +0.47 2 ]=1.05 π 7400 β c − współczynnik prostoliniowy elementów=0.5∙ [ 1+ β ∙ ( λ rel .45−0. d + m . y ]=0.0.d 14.45 2 ]=0. y .38 ≤ 0.25 τ d = ∙ max = ∙ =0. z ]=0. z −0. d σ σ 3. d ∙ k c .95 16. z . y .7 ∙ =0.54 ∙ 0. y .

0. y .d 3. 0.sprawdzenie warunków nośności dla maksymalnej siły normalnej: M 0.54 ∙ 0.3 Wymiarowanie pasa dolnego( pręty 38-42): .29 ≤ 0.0.73 Przyjęto pas górny o wymiarach 120x240 mm 4.81 = =0.03 = =0.0.02<1 f v . 0.95 σ c . 0.sprawdzenie warunków nośności dla maksymalnej siły normalnej: M 0.48 = =0.26 σ t . 0..48 τ d = ∙ max = ∙ =0.48 N 109. d 3.70 σ c .d= M =0 MPa Wy 9 T 9 4.d = N 100260 = =3. d 1.81 = =0.94 N -100.0. y .48 MPa A 28800 σ m . z 14.94 τ d = ∙ max = ∙ =0. y 14.d= M =0 MPa Wy 9 T 9 0.00 Q 0.36 ≤ 0.00 Q 4.03 MPa 4 A 4 28800 σ c .d 3.67 ≤ 0.69 Strona: 28 .001 MPa 4 A 4 10800 σ t .9 → warunek został spełniony f c .54 ∙ 0.81 MPa A 28800 σ m .9 → warunek został spełniony f c . d ∙ k c .39 τd 0.9 → warunek został spełniony f t . d 9. d = N 109700 = =3. d ∙ k c .

0.d 1.90 0. d 1.69 MPa A 19200 • Ściskanie pręty 24 i 37: . d 14.36): N=.69 + = + =0.87 MPa W y 1152000 9 T 9 1. y . 0. d =9.d = N 54700 = =1.d σ m .d = = =1. y .30. d f m .70 σ t . 23.90 MPa A 28800 M 0.05 τ d = ∙ max = ∙ =0.05 -54. 0.88kN N 30880 σ t .73 Krzyżulce • Rozciąganie: (pręty 21.001 = =0.61 τd 0.69 ∙106 σ m .34.0.001 <1 f v .τd 0.sprawdzenie warunków nośności dla maksymalnego momentu na podporze: M Q N -0. d 1.17 ≤ 0.54 16.długości wyboczeniowe: l y = 2280 mm l z =2280 mm .60 MPa < f t .69 1.9→ warunek został spełniony f t . 0. y .d= = =1.002 = =0.73 .smukłość : Strona: 29 .01<1 f v .002 MPa 4 A 4 28800 σ t .

z = λz ∙ π f c .5 ∙ [ 1+0. d 0.12 2 ]=1. z ]=0.12 E 0.sprawdzenie warunku nośności: N=15.05 π 7400 λ rel . z= 1 =0. y= 1 2 2 k y + √ k y − λ rel .842 ]=0.60 ≤ 1→ warunek został spełniony 2 2 1.82 MPa A 19200 σ c .05 π 7400 √ β c − współczynnik prostoliniowy elementów=0.2∙ ( 1.21 k c .82kN σ c .3 ) + λ 2rel .82 i z 34.21+ √ 1.5∙ [ 1+ β ∙ ( λ rel .84−0.0.współczynniki wyboczeniowe: √ √ √ λ rel . d 0.długości wyboczeniowe: l y =3410 mm l z =3410 mm Strona: 30 .84 k c .60 ∙14. d = N 15820 = =0. y= 1 =0. z −0.0. y ]=0.37 i y 46.l 2280 λ y= y = =49.3 ) + λ 2rel .3 )+1.0. k 49.2∙ ( 0. z ∙ f c . y = λy ∙ π f c .54 • Ściskanie pręty 22 i 35: . y −0.82 = =0.37 21 = ∙ =0.5∙ [ 1+ β ∙ ( λ rel . y k c .82 ≤ 1→ warunek został spełniony 2 2 0.18 l 2280 λ z= z = =65.90 k z =0.2 dla drewna litego k y =0.90 −0.12 .82 21 = ∙ =1.1<1 → warunek nośności został spełniony k c .64 .0.84 E 0. k 65.90+ √ 0.0.3 ) +0.21 −1.5 ∙ [ 1+0.12−0.

y = λy ∙ π f c .67 .0.3 )+1.44 21 = ∙ =1.. y= 1 2 2 k y + √ k y − λ rel .5 ∙ [ 1+0. z ]=0. y= 1 =0.18 l 3410 λ z= z = =98.2∙ ( 1.67 2 ]=2.05 π 7400 √ β c − współczynnik prostoliniowy elementów=0.67−0. k 73.współczynniki wyboczeniowe: √ √ √ λ rel .38 −1.2 dla drewna litego k y =0.3 ) +1.25 E 0.31∙ 14.0.0.44 i z 34.31 ≤ 1 → warunek został spełniony 2 2 2.długości wyboczeniowe: Strona: 31 .3 ) + λ 2rel . z −0.03+ √ 2.25−0.84 21 = ∙ =1.2∙ ( 1.54 • Ściskanie słupki 19 i 33: . d 1.252 ]=1. z= 1 =0.25 k c . y k c .03 k c .5∙ [ 1+ β ∙ ( λ rel . y ]=0. d = N 19370 = =1. k 98.03 −1. d 0.01 MPa A 19200 σ c .51≤ 1 → warunek został spełniony 2 2 1.5 ∙ [ 1+0. z ∙ f c .sprawdzenie warunku nośności: N=19.22<1 → warunek nośności został spełniony k c .38 k z =0.64 .0.38+ √ 1.smukłość : λ y= l y 3410 = =73. y −0.0.37kN σ c .67 E 0.05 π 7400 λ rel .5∙ [ 1+ β ∙ ( λ rel . z = λz ∙ π f c .01 = =0.84 i y 46.3 ) + λ 2rel .

76 i y 46.88 .88 2 ]=0.0. d = = =0. y = λy ∙ π f c .75 −0. z ]=0.3 ) +0.2∙ ( 0. y= 1 =0.05 π 7400 √ β c − współczynnik prostoliniowy elementów=0.5 ∙ [ 1+0.79 ∙14. y ]=0.0.94+ √ 0.94 k c .89 ≤ 1 → warunek został spełniony 2 2 0.współczynniki wyboczeniowe: √ √ √ λ rel .40 = =0. z = λz ∙ π f c .64 .79 ≤ 1 → warunek został spełniony 2 2 0.2∙ ( 0. z ∙ f c .65 k c .5 ∙ [ 1+0.75+ √ 0.77kN N 7770 σ c .65 E 0. d 0.67 21 = ∙ =0. k 51.65−0.0.3 )+0.54 Strona: 32 .03<1 → warunek nośności został spełniony k c .40 MPa A 19200 σ c .l y =1790 mm l z =1790 mm .5∙ [ 1+ β ∙ ( λ rel .3 ) + λ 2rel . y −0.3 ) + λ 2rel .67 i z 34.18 l 1790 λ z= z = =51.0. z= 1 =0. k 38.76 21 = ∙ =0.05 π 7400 λ rel .2 dla drewna litego k y =0.0.smukłość : λ y= l y 1790 = =38. d 0.sprawdzenie warunku nośności: N=7. y k c .88 E 0. z −0.94 −0.75 k z =0. y= 1 2 2 k y + √ k y − λ rel .5∙ [ 1+ β ∙ ( λ rel .65 2 ]=0.88−0.

smukłość : .75 E 0.53kN Strona: 33 .5 ∙ [ 1+0.2∙ ( 1.312 ]=1.3 )+1.46 k z =0.18 −1.31 k c .3 ) + λ 2rel . y= 1 =0.5 ∙ [ 1+0.0.3 ) + λ 2rel . z ]=0.05 π 7400 √ β c − współczynnik prostoliniowy elementów=0.752 ]=2.18+ √ 2.18 k c .31−0.52 21 = ∙ =1.współczynniki wyboczeniowe: √ √ √ λ rel . k 77.2∙ ( 1.5∙ [ 1+ β ∙ ( λ rel .46+ √ 1.smukłość : λ y= l y 3580 = =77. y = λy ∙ π f c . y= 1 2 2 k y + √ k y − λ rel . z= 1 =0.3 ) +1. y −0.35 21 = ∙ =1. z −0.18 l 3580 λ z= z = =103. y ]=0.75 .64 .29 ≤ 1 → warunek został spełniony 2 2 2.52 i y 46. z = λz ∙ π f c .sprawdzenie warunku nośności: N=10.75−0. y k c .35 i z 34.47 ≤ 1 → warunek został spełniony 2 2 1.2 dla drewna litego k y =0.0.• Ściskanie słupki 12 i 32: .długości wyboczeniowe: l y =3580 mm l z =3580 mm .5∙ [ 1+ β ∙ ( λ rel .05 π 7400 λ rel . k 103.31 E 0.46 −1.

σ c ,0, d =

N 10530
=
=0,55 MPa
A 19200

σ c ,0, d
0,55
=
=0,13<1 → warunek nośności został spełniony
k c , z ∙ f c ,0, d 0,29 ∙14,54

Analiza połączeń:
Obciążenia węzłowe:

Obciążenia węzłowe pasa górnego:

g 1k =0,60

-pokrycie

kN
m2

-ciężar własny dachu

s k =0,72

-śnieg:

g 3k =0,014∙ L=0,014∙ 21=0,29

kN
m2

kN
m2

P 1d = ( g 1k ∙ γG1 ∙ 0,5∙ ( l1 +l 1 ) ∙ a ) +0,5∙ g 3k ∙ γ G1 ∙ 0,5

(

L L
L L
+ ∙ a+ S k ∙ γQ1 ∙ 0,5 + ∙ a
6 6
6 6

)

(

)

P 1d = ( 0,60 ∙ 1,35 ∙ 0,5∙ ( 2,28+2,28 ) ∙ 1 ) +0,5∙ 0,29 ∙ 1,35 ∙ 0,5 ( 4,2+4,2 ) ∙ 1
+0,72 ∙1,5 ∙ 0,5 ( 4,2+4,2 ) ∙ 1=11,74 kN

Obciążenia węzłowe pasa dolnego:

- podsufitka + ciężar własny

- użytkowe

(

g 3k =0,2

P 2d= g 2k ∙ γ G1 ∙ 0,5∙

g 2k =0,30

kN
m2

kN
m2

( L3 + L3 ) ∙ a )+0,5∙ g

3k

∙ γ G1 ∙ 0,5

( L3 + L3 ) ∙ a

P 2d= ( 0,30 ∙1,35 ∙ 0,5 ∙ ( 7+7 ) ∙ 1 ) +0,5 ∙ 0,20 ∙ 1,35∙ 0,5 ( 7 +7 ) ∙1=¿ 3,78kN

Wiatr:

P wd =( w pk ∙ γQ1 ∙ 0,5 ∙ ( l 1 +l 1 ) )

Strona: 34

P wd =( 0,37 ∙1,5 ∙ 0,5∙ ( 2,28+2,28 ) ) =1,26 kN

Węzeł podporowynr 1

Przyjęto płytki typu GNA 20 o wymiarach 154×307mm wg Tablicy

Strona: 35

Jednostkowa nośność obliczeniowa płytek kolczastych jednostronnych typu GNA 20 z
uwagi na docisk kolców do drewna:

Pas dolny:

F x = N 40=100,26 kN
F y =− P 2d =−3,78 kN
Zakotwienie płytki w pasie dolnym.
- charakterystyczna nośność zakotwienia

α= β =arctg

Fy
3,78
=arctg
=2,0 °
Fx
100,26

( )

(

)

α=2,0 °<α0 29° → f α ,α , 0, k = f α , α ,0, k +k 1 α

f α ,α , 0, k =2,83−0,013∙ 2=2,80 MPa

β =0 °<45° → f α , α , β ,k =max

{

β
45°
f α , α ,0, k − ( f α ,α , 0, k − f α ,90,90, k ) sin ( max ( α , β ) )
f α , α , 0, k − ( f α , α ,0, k − f α , 90,90, k )

Strona: 36

k − f α .6=2.α . β .α .obliczeniowa nośność zakotwienia f α . d = A.79 MPa 2. 0. 0.90.98 kN F y =− P 1d =11. k =max 45° 2. k ) sin ( max ( α .6 ° Fx 100.α. α .08 =0. 2. 0. k =2. α . k ) Strona: 37 . 90.83−0.d = 2.15 Warunek spełniony Pas górny: F x = N 61 ∙ cos23°=109. α .d ∙ k mod 2. 0.782=50.0.0° ) ) =2. β .70∙ cos23 °=100.63 ) .74 MPa β =0 °<45° → f α . k − ( f α .83− ( 2. Ed = =2. k +k 1 α f α .75 MPa f α .6° <α0 29 ° → f α . k − f α .79∙ 1 = =2. α .83−1.16 cm 2 – powierzchnia efektywna płytki na podstawie odczytu z programu Auto Cad F 50160 τ F .75 ≤ 1 2. d = f α . 0.98 ( ) ( ) α=6. Ed =0. β .α .80− ( 2.0 ° . k − ( f α . β .d f α. β ) ) f α .0.k =max { β 45° f α .08 MPa A ef 24116 .74 =arctg =6.{ 2° =2.90.74 kN Zakotwienie płytki w pasie dolnym.16 kN =50160N F A .013 ∙ 6.5 √ ¿ Aef =241.α . . β .k = f α .262 +3. α . α . α .80−1.63 ) sin ( max ( 2.15 MPa γM 1.3 -obliczeniowe naprężenia w pojedynczej płytce F 2x +¿ F 2y =0.90.charakterystyczna nośność zakotwienia α= β =arctg Fy 11.5 √ 100.sprawdzenie nośności na zakotwienie płytki τ F.

Ed =0.α .69∙ 1 = =2.d f α.60 MPa f α . β .04 MPa A ef 19246 .sprawdzenie nośności na zakotwienie płytki τ F.69−1. α . β .83 kN =50830N F A .07 MPa γM 1.{ 6. d = A.3 -obliczeniowe naprężenia w pojedynczej płytce F 2x +¿ F 2y =0. Ed = F x 50830 = =25415 N 2 2 F y .obliczeniowa nośność zakotwienia f α .83− ( 2.6.69 Pa 2.5 √ 100.6 ° . β .d ∙ k mod 2.46 cm 2 – powierzchnia efektywna płytki na podstawie odczytu z programu Auto Cad F 50830 τ F .982 +11. Ed = F y 3780 = =1890 N 2 2 .83−1. Ed = =2. β .d = 2.wyznaczenie sił przypadających na jedną płytkę F x .α.07 Nośność płytki (ściskanie ze ścinaniem) γ=0° l=307mm .74−( 2.98 ≤ 1 2.04 =0.74 2 =50.74 ) .6 ° =2.charakterystyczne nośności płytki γ=0 ° → k=1 Strona: 38 .6 ° ) ) =2.α .5 √ ¿ Aef =192.63 ) sin ( max ( 6. d = f α . k =max 45 ° 2.

k = f c . 0.f n.90.warunek nośności F x .k =89N/ mm f n .79<1 28644 21490 ) ( ) Węzeł nr 2 Strona: 39 . 0.3 . k =61N /mm f v . k =42N /mm F x . k lcosγ∣ =max ∣70∙ 307cos0 °∣=21490N ∣1 ∙ 42∙ 305sin0 °∣=O ° ∣k f v . Rd = F x . 90. Rk =max { ∣ f n . 0. Rk= max { ∣ f n.0.3 F y . Rk ∙ k mod 25150∙ 1 = =19346 N γM 1. Ed 2 + <1 F x .k =70N/ m f v .90. Rk= max ∣89∙ 307sin ( 0−0. 90. Ed 2 F y . Rd = F y . k = f c . Rk F y . Rk ∙ k mod 21490 ∙ 1 = =16531N γM 1. k lcosγ∣ { F x . 0.29 sin2 ∙ 0 ° )∣=0N ∣61∙ 307 ∙ cos157 °∣=37238N F y . k lsin ( γ−γ 0 sin2γ )∣ ∣ f v . k lsinγ∣ { F x . Rk ( )( ) ( 25415 2 1890 2 + =0. 90.

0 ° Fx 26.013 ∙ 8.84 kN F y =− P 2d =−3.78 =arctg =8.Przyjęto do obliczeń płytki GNA20 (132x1041) Pręt Normalna kN 38 -100.84 ( ) ( ) α=8.83−0. 0.26 39 -73.α .26 )−73. k +k 1 α f α .05 24 15.0 ° <α0 29 ° → f α .0.charakterystyczna nośność zakotwienia α= β =arctg Fy 3.73 MPa Strona: 40 .78 kN Zakotwienie płytki w pasie dolnym. α . . k =2. k = f α .0=2.77 Pas dolny: F x =−N 38 + N 39 =− (−100.42=26. α .42 23 -20.82 19 7. 0.

α . β .0. k − ( f α .d ∙ k mod 2.83−0.013∙ 29−0.90.α .0 ° .sprawdzenie nośności na zakotwienie płytki τ F.90.{ β β =0 °<45° → f α . α .83− ( 2.63 ) .26 ≤ 1 2. β . k − f α . 0. d = A.84 2 +3.54 MPa A ef 24955 .α . k ) sin ( max ( α .55 kN =13550N F A .05 Warunek spełniony Zakotwienie płytki w krzyżulcu 23.d = 0.5 √ 26. k − ( f α . k = f α .0004 ( 67°− 29° )=2. k − f α .73−1.α . β .3 -obliczeniowe naprężenia w pojedynczej płytce F 2x +¿ F 2y =0. k =2.66 MPa 2.charakterystyczna nośność zakotwienia α=67° β =0 ° α=67°>α 0 29° → f α .90. k +k 1 α0 +k 2 ( α−α 0 ) f α .83−1. k ) 8° =2. α . k =max 45° 2. Ed =0. α .42 MPa Strona: 41 .05 MPa γM 1. α .73− ( 2.53 MPa f α .0.0° ) ) =2. α .0. 90.obliczeniowa nośność zakotwienia f α . Ed = =0.55 cm 2 – powierzchnia efektywna płytki na podstawie odczytu z programu Auto Cad F 13550 τ F .d f α. β .k =max 45° f α .5 √ ¿ Aef =249. d = f α . β . α . 0. α .α.782 =13. 8.0. β ) ) { f α . .54 =0. 0.63 ) sin ( max ( 8.66 ∙1 = =2.

α . α . β.83−1.0.α .α. β . k − ( f α . β ) ) f α . k − ( f α .71 MPa 2. α .90.02 kN =10020N Aef =129. k ) Strona: 42 .0. β ) ) { f α .α . k − f α .α .0004 ( 51. β .d = 0. k = f α .05=10. 0. 0. 0. k ) 0° =2.sprawdzenie nośności na zakotwienie płytki τF .5 ∙ N 23=0.0. k − ( f α .90. 90. 0° ) )=1. k − ( f α .charakterystyczna nośność zakotwienia α=51.63 ) .99 cm 2 – powierzchnia efektywna płytki na podstawie odczytu z programu Auto Cad τ F .90.5∙ 20. d = f α . k +k 1 α 0+ k 2 ( α−α0 ) f α .α . β . β .77 =0.83−0.77 MPa A ef 12999 .9 ° >α0 29 ° → f α . Ed 10020 = =0.d ∙ k mod 2. .63 ) sin ( max ( 69° .9 °−29° )= 2.86 Warunek spełniony Zakotwienie płytki w krzyżulcu 24. α . Ed =0. d= F A. k =2. 0.42 MPa f α .86 MPa γM 1. k ) sin ( max ( α .9 ° β =0 ° α=51. k − f α .90. α . 0.41 ≤ 1 1.42∙ 1 = =1. 90.42−1.k =max 45° f α . α .obliczeniowa nośność zakotwienia f α . α . k ) sin ( max ( α . α .0. β .83− ( 2.d f α.013 ∙ 29−0.90.k =max { β 45° f α .42− ( 2. k =max 45° 2. α . k − f α . α . k − f α .3 -obliczeniowe naprężenia w pojedynczej płytce F A . 0.α .44 MPa β =0 °<45° → f α .90. 0.{ β β =0 °<45° → f α .α .

63 ) sin ( max ( 51. k − f α .88 MPa γM 1.0004 ( 90 °−29° )=2. β .5 ∙ N 23=0.44 MPa f α . β .83−0. k − ( f α . k ) 0° =2.obliczeniowa nośność zakotwienia f α .α .k =max f α .90.43−1.43− ( 2.sprawdzenie nośności na zakotwienie płytki τ F. Ed 7910 = =0.63 ) sin ( max ( 90 ° .α .obliczeniowa nośność zakotwienia Strona: 43 .63 MPa 2. d= F A.k = f α .83−1. β . α .88 MPa 2. k − ( f α . β ) ) f α .0. α . α .14 ≤ 1 1.82=7.43 MPa 45° 2. α . β .43 MPa β =0 °<45° → f α .26 MPa A ef 32152 .α . 0. α . . k − f α .0 ° ) ) =1. β .α. k ) sin ( max ( α .013 ∙ 29−0. k +k 1 α0 + k 2 ( α−α0 ) f α . 0. k =max { { β 45° f α .52 cm2 – powierzchnia efektywna płytki na podstawie odczytu z programu Auto Cad τ F .charakterystyczna nośność zakotwienia α=90° β =0 ° α=90° >α0 29 ° → f α .88 Warunek spełniony Zakotwienie płytki w krzyżulcu 19.α . 0 ° ) ) =1. d = f α .5∙ 15.9 ° .63 ) .44−1.83−1.0. 90.{ 0° =2. 0.26 =0. k =max 45° 2.d f α. Ed =0.44− ( 2. 0.90.d = 0. α .91 kN =7910N Aef =321.83− ( 2.α .d ∙ k mod 2. k =2.63 ) .3 -obliczeniowe naprężenia w pojedynczej płytce F A . 0.83− ( 2. β .44 = =1.90. α .

5 ∙ N 23=0.88 kN =3880N Aef =132.α.43 = =1.charakterystyczne nośności płytki γ=0 ° → k =1 f n. k =61N /mm Strona: 44 .29 =0.d f α. Ed = F x 26840 = =13420 N 2 2 F y . β. β . α .d = 0. β .sprawdzenie nośności na zakotwienie płytki τF. k = f t . 0. Ed = =0.α . k =83N /m f v . 90.29 MPa A ef 13213 .d ∙ k mod 2. Ed =0.77=3.3 -obliczeniowe naprężenia w pojedynczej płytce F A . Ed = F y 3780 = =1890 N 2 2 .16 ≤ 1 1.13 cm 2 – powierzchnia efektywna płytki na podstawie odczytu z programu Auto Cad F 3880 τ F .0.f α .90.87 Warunek spełniony Nośność płytki (rozciąganie ze ścinaniem) γ=0° l=1041mm .wyznaczenie sił przypadających na jedną płytkę F x .5∙ 7. d = f α . k =152N / mm f n . k = f t . d = A . 0.87 MPa γM 1.

3 F y . Rk= max ∣152 ∙1041sin ( 0−0. k lcosγ∣ { F x . Rd = F y . 90. Rk ∙ k mod 86403∙ 1 = =66463N γM 1.30 sin2∙ 0 ° )∣=0N ∣61 ∙1041 ∙ cos157 °∣=58452N F y . Rk= max { ∣ f n. Rd = F x . k lcosγ∣ =max ∣83∙ 1041cos0°∣=86403N ∣1∙ 42 ∙ 1041sin0°∣=O ° ∣k f v .0.warunek nośności F x . Rk =max { ∣ f n . k lsinγ∣ { F x . Ed 2 + <1 F x . k =42N /mm F x . Rk ∙ k mod 58452 ∙1 = =44963 N γM 1.09<1 44963 66463 ) ( ) Warunek spełniony Węzeł nr 3 Strona: 45 . k lsin ( γ−γ 0 sin2γ )∣ ∣ f v .90. Rk F y .3 . 0. Ed 2 F y . Rk ( )( ) ( 13420 2 1890 2 + =0.f v .90.

57 MPa Strona: 46 .88 34 -30. 0.α .7 ° Fx 32. k +k 1 α f α .22 21 -30.88 Pas dolny: Pręt 2 i 7 F x = N 65= N 66 = 71.22 x cos23 =32. k =2.74 kN Zakotwienie płytki w pasie górnym. k = f α .013∙ 19.22 66 71.Przyjęto do obliczeń płytki GNA20 (154x307) Pręt Normalna kN 65 71.7 ° <α0 29 ° → f α . 0.α .74 =arctg =19. α .78 kN 2 F y =− P 1d =11.78 ( ) ( ) α=19. . 0.7=2.charakterystyczna nośność zakotwienia α= β =arctg Fy 11.83−0.

d = f α . k + k 1 α f α .42∙ 1 = =1.78 2 +11. k − ( f α . α . d= F A. .5 √ 32.86 MPa γM 1. k − f α .63 ) .5 √ ¿ Aef =114. Ed 17410 = =1. α . k ) sin ( max ( α .0.0.α . Ed =0.90. β .19. k = f α .{ β β =0 °<45° → f α .83−0.52 MPa A ef 11443 . k =2.α . k − ( f α . β ) ) { f α . α .82 ≤ 1 1. k =max 45 ° 2.86 Warunek spełniony Zakotwienie płytki w krzyżulcu 21.d f α.41 kN =17410N F A . β .7 ° =2.7 ° ) )=2.90.42 MPa 2.d ∙ k mod 2. k − f α . 0.4 <29° → f α .α .16 MPa f α . β . α .charakterystyczna nośność zakotwienia α=18. α .59 MPa Strona: 47 .3 -obliczeniowe naprężenia w pojedynczej płytce F 2x +¿ F 2y =0.83− ( 2. 0. 0.57−1.α .57−( 2.sprawdzenie nośności na zakotwienie płytki τ F. β .43 cm 2 – powierzchnia efektywna płytki na podstawie odczytu z programu Auto Cad τ F . β .83−1.4= 2.α .0.d = 1.k =max 45° f α .90.7 ° .0. k ) 19.013 ∙ 18. 90.52 =0.4 ° β =0 ° α=18.α.63 ) sin ( max ( 19.obliczeniowa nośność zakotwienia f α .74 2=17. α .

β .{ β β =0 °<45° → f α . k − f α .α . β .59−1. d= F A.88=15.63 ) . β .0. k =max 45 ° 2. β .sprawdzenie nośności na zakotwienie płytki τ F.63 ) sin ( max ( 18.0.82 MPa A ef 8487 . k ) 18.20 MPa f α .90.obliczeniowa nośność zakotwienia f α .88 Warunek spełniony Nośność płytki (ściskanie ze ścinaniem) γ=0° l=307mm .d ∙ k mod 2.α .96 ≤ 1 1.charakterystyczne nośności płytki Strona: 48 .87 cm 2 – powierzchnia efektywna płytki na podstawie odczytu z programu Auto Cad τ F .5∙ 30. α .90. β . k − ( f α .5 ∙ N 21=0. k − f α .82 =0. 90.88 MPa γM 1. 0. α . Ed 15440 = =1. E d =0.d f α.4 ° =2.4 ° . 0. α .83− ( 2. d = f α .90. β ) ) { f α .45∙ 1 = =1. α .18.wyznaczenie sił przypadających na jedną płytkę F x . k ) sin ( max ( α .83−1.44 kN =15440N Aef =84.α .4 ° ) )=2.3 -obliczeniowe naprężenia w pojedynczej płytce F A . Ed = F y 11740 = =5870 N 2 2 . α .45 MPa 2. k − ( f α .α.d = 1.59−( 2.k =max 45° f α . Ed = F x 32780 = =16390 N 2 2 F y .

k lsinγ∣ { F x . Rk F y . k =61N /mm f v . k = f c . k lcosγ∣ =max ∣70∙ 307cos0 °∣=21490N ∣1 ∙ 42∙ 305sin0 °∣=O ° ∣k f v . 0. Rd = F y . k =42N /mm F x .3 . Rk= max ∣89∙ 307sin ( 0−0. k = f c . 90. Rk ∙ k mod 24553 ∙ 1 = =18887N γM 1. Rk ∙ k mod 25150∙ 1 = =19346 N γM 1.3 F y . 0. Rd = F x . Ed 2 + <1 F x .90. 0. 90. 0.k =70N/ m f v . k lsin ( γ−γ 0 sin2γ )∣ ∣ f v .γ=23° → k=1 f n . Ed 2 F y .88<1 18887 16531 ) ( ) Ugięcia dźwigara: Strona: 49 . Rk= max { ∣ f n. Rk =max { ∣ f n . 90.90. k lcosγ∣ { F x .0.warunek nośności F x .k =89N/ mm f n.30 sin2 ∙ 0 ° )∣=0N ∣61∙ 307 ∙ cos134 °∣=24553N F y . Rk ( )( ) ( 16390 2 5870 2 + =0.

Ugięcia od obciążenia stałego: f E . Gk =7mm Ugięcie od obciążeń użytkowych: Strona: 50 .Do sprawdzenia ugięć wprowadzono dodatkowy węzeł nr 27.

0 0.41 17. Sk =6mm Siły w prętach od obciążenia stałego: Pręt/Węzeł/Przypadek FX (kN) 1/1/1 1/2/1 1/1/1 1/1/1 1/1/1 1/2/1 12/8/1 12/3/1 12/8/1 12/8/1 12/8/1 12/8/1 19/6/1 19/5/1 19/6/1 19/6/1 19/6/1 19/6/1 21/8/1 21/11/1 17.96 0.41 17.0 0.f E .59 -0.0 0.0 0.0 0.53 2.72 -9.59>> -0.59 -0.96 2.0 0.02 0.0 0.02 Strona: 51 MY (kNm) 2.69<< 1.0 0.0<< 0.0>> 0.0 0.36 2.0 0.0<< 0.72>> 1.72 1.0>> 0.0 .53 2.41>> 16.0 0.0>> 0.53 2.72 1.0 0.53>> 2.53 1.72 1.59 -0.0 -0.59 0.36<< 17.0<< 0.0<< 0.0 2.0>> 0.96 2.0 0.0 0.96>> 0.0 0. Uk =1mm Ugięcie od obciążenia śniegiem: f E .41 16.45<< 2.12>> -9.0<< 0.0 0.59<< -0.21<< FZ (kN) -0.

14 4.45<< 2.36 5.0<< 0.0>> 0.22<< -6.14 4.02 0.0 -2.59 0.41>> 5.02 -0.0 0.02>> -0.02 0.41 -6.36 5.0<< 0.0 0.0 0.59<< 0.0 0.0 0.16 -6.0 0.41 16.0 0.59 0.16>> -6.02 0.02<< 0.59 0.0 0.0 0.0>> 0.0 0.0 0.0>> -2.0 0.41 5.0 0.02>> -0.53 2.21 -9.0 0.41 17.0<< 0.0<< 0.53 1.0 0.96<< 0.0 0.0 0.02>> -0.12 -9.0>> 0.02 0.12<< 4.36 17.36<< 17.02 0.72>> 1.72 1.02 0.59>> 0.41 2.02 -0.0<< 0.69<< 1.0 0.02<< 0.0<< -2.21 -9.0 0.02 0.12 -9.02 -0.0>> 0.0 0.0 0.0 0.02>> -0.14 17.0 0.41 5.72 1.0<< 0.0 0.0 0.22 4.21 -9.36<< 5.02 0.0<< 0.36<< 5.59 0.14>> 4.96 0.41 5.96 -2.0 0.0>> 0.0 0.22 0.02 -0.96 0.53 2.0 0.02>> -0.0 0.02 0.0 0.12 4.02<< 0.02>> Strona: 52 0.02 0.02 0.72 1.22 -6.0 0.02 0.22 -6.53>> 2.21 -9.21/11/1 21/8/1 21/11/1 21/11/1 22/8/1 22/4/1 22/8/1 22/4/1 22/8/1 22/8/1 23/6/1 23/4/1 23/4/1 23/6/1 23/4/1 23/4/1 24/6/1 24/20/1 24/6/1 24/20/1 24/6/1 24/6/1 25/21/1 25/22/1 25/21/1 25/21/1 25/22/1 25/21/1 32/26/1 32/7/1 32/26/1 32/26/1 32/26/1 32/26/1 33/24/1 33/10/1 33/24/1 33/24/1 33/24/1 33/24/1 34/26/1 34/11/1 34/11/1 34/26/1 34/11/1 34/11/1 35/26/1 35/9/1 35/26/1 35/9/1 35/26/1 35/26/1 36/24/1 36/9/1 36/9/1 -9.0>> 0.02 0.0>> 0.0 0.0 0.41>> 16.0 0.02 0.02 0.02>> -0.0<< 0.53 2.0>> 0.02<< 0.02 0.0 0.21<< -9.0 0.02 0.0 .41>> 5.0>> 0.0 0.0 0.0>> 0.41 -6.21 5.0<< 0.12>> -9.02 0.0 0.0 -0.02 -0.02<< 0.72 -9.16>> -6.02 0.41 5.21 5.22<< -6.02<< 0.

0>> -0.39 36.45 1.81 32.73 0.37 -0.29 1.22 -6.78 -24.68 -0.02 0.65 0.81 31.39>> 35.96 0.24>> 31.51<< Strona: 53 0.0 0.36/24/1 36/9/1 36/9/1 37/24/1 37/12/1 37/24/1 37/12/1 37/24/1 37/24/1 38/2/1 38/2/1 38/2/1 38/6/1 38/2/1 38/6/1 39/6/1 39/6/1 39/6/1 39/8/1 39/6/1 39/8/1 40/26/1 40/8/1 40/8/1 40/26/1 40/26/1 40/8/1 41/26/1 41/26/1 41/26/1 41/24/1 41/24/1 41/26/1 42/24/1 42/24/1 42/24/1 42/22/1 42/22/1 42/24/1 61/2/1 61/20/1 61/2/1 61/20/1 61/20/1 61/2/1 62/20/1 62/5/1 62/20/1 62/5/1 62/5/1 62/20/1 63/5/1 63/4/1 63/5/1 63/4/1 -6.39 32.14>> 4.37>> -0.0 0.39<< -32.37 -0.96>> 0.24 31.00 .14 4.39 -32.0>> 0.0 0.78 -24.83 -1.22<< 0.45 1.66 35.68>> -0.56 -17.12<< 4.73 0.55>> 31.56>> -17.55 31.37 0.78 -32.79 0.37>> -0.71>> -0.78<< -24.71 0.16 -6.66<< 36.73 -0.78 -24.0<< 0.56 -17.22 4.78 -17.02 0.79 1.83 0.62<< -0.37<< -0.78 -24.02 0.48>> -0.73<< 0.22>> -0.0 0.55 32.81 -0.48<< -0.0 0.48 -0.73>> -0.50<< 32.02>> -0.45<< -0.39>> -32.37 -0.29>> -0.39 -32.0 0.71 0.66 36.56 -24.56<< -17.02 0.50 -0.51 1.39<< -32.56 -17.29 -0.0<< 0.78 -24.62 0.22 1.78 -24.73 0.02<< 0.0>> -0.48 -0.68 0.81 -0.37 -0.78<< -24.79 0.00 -0.0 -0.02 -0.14 -32.48<< -0.12 4.0 0.48<< -0.71 0.14 4.68 0.68<< -0.0 0.78>> -24.48 -0.71 0.0<< -1.79<< 0.96 0.65<< -0.39 -32.37 -0.68 0.37 0.48 -0.79 0.0 0.96 0.39 -32.71<< -0.48 -0.02<< 0.39 -32.48 -0.62>> -0.37 -0.22 1.39>> -32.39 -32.83>> -1.48 -0.62 0.79>> -0.62 -0.02 0.62 0.39 35.96 1.39 -24.81<< 32.37<< 0.48 -0.0 0.78>> -24.96>> 0.65 0.0>> 0.22 -0.

16 -0.66 36.65 1.07 -0.05<< 0.43 0.45 0.68 24.96>> -0.66<< 35.81<< -0.55 36.05>> -0.81 -0.41>> 23.29 -0.22 0.41>> 23.42>> 23.68 23.08 -1.08 1.96 -0.24 31.50 32.00 -0.16 -0.0 -0.96<< -0.66<< -0.00 0.07 -0.65 1.65 0.07>> Strona: 54 MY (kNm) 0.81 -0.50 32.83 -1.81<< 31.22>> -1.51 0.83 0.68<< 24.42 23.68 0.42 24.00>> -0.65<< -0.22 1.10 FZ (kN) -0.08>> -0.43<< -0.96 -0.65 0.66<< -0.42 23.68<< 23.05 -0.43 0.16 -0.51 1.50<< 31.65>> -1.42 32.0>> -0.45 -1.66 -0.81<< -1.45>> -1.43<< -0.00 -0.55 31.96 -1.41 24.05 -1.67 23.16>> -0.96 0.22 -1.81 32.68 1.41 24.65<< -0.24 32.41 23.66 -0.65 0.43 0.00<< Siły w prętach od obciążenia użytkowego: Pręt/Węzeł/Przypadek FX (kN) 1/1/13 1/1/13 1/1/13 2.24 24.67<< 24.50 32.67 24.67 24.41 23.00 0.08<< 0.68 24.68 1.68 24.08 0.39 35.65 -1.05 0.0 0.66 -0.63/4/1 63/5/1 64/4/1 64/3/1 64/4/1 64/3/1 64/3/1 64/4/1 65/3/1 65/11/1 65/3/1 65/11/1 65/11/1 65/3/1 66/7/1 66/11/1 66/11/1 66/7/1 66/11/1 66/7/1 67/9/1 67/7/1 67/7/1 67/9/1 67/7/1 67/9/1 68/10/1 68/9/1 68/9/1 68/10/1 68/9/1 68/10/1 69/12/1 69/10/1 69/10/1 69/12/1 69/10/1 69/12/1 70/22/1 70/12/1 70/12/1 70/22/1 70/12/1 70/22/1 31.00 0.29<< 0.24>> 31.36 .00 -0.39>> 35.10>> 2.83>> -1.67 24.08 -0.66 -0.36 0.36 0.05 -1.66 36.29 0.10<< 2.39 -0.22<< 0.43 0.22 -0.16>> -0.00>> -0.68 -1.55>> 31.42>> 23.68<< -0.67<< 23.51 -1.00>> -0.68>> -1.81 32.22 -1.16 -0.51>> -1.

0 0.0 0.0>> 0.10 -0.52>> 0.09 2.0 0.0 0.0 0.12<< -0.0<< 0.0 0.04 -0.0<< 0.0<< 0.0<< 0.10 2.0>> 0.0 0.0 0.0 0.04 -0.08 -1.12<< -0.0<< 0.0 0.36<< 0.0>> 0.0<< 0.10<< 2.07 0.36 -0.0>> 0.0 0.12 -0.0 0.08<< -1.0 0.0 0.0>> 0.07>> 0.0<< 0.36 0.04<< -0.0 0.09 0.0 0.12>> -0.0 0.0>> 0.0 0.0 0.0>> 0.0<< -0.52 0.12 -0.04 -0.0 0.52<< 0.0 0.0 0.52 -1.0 0.36>> 0.0 0.0 0.0<< 0.36 0.0 0.0 0.07<< 0.08 -1.0 0.0 0.0 0.07 0.04 -0.07<< -0.0 0.0 0.0>> 0.0>> 0.0 0.0 0.0 0.33 0.33<< -1.0<< 0.0 0.33 -1.04 -0.08>> -1.0 0.12 -0.04>> -0.09 0.12>> -0.0 0.0<< 0.0 0.10 2.0 0.0 0.0<< 0.0>> 0.08 0.0 0.12 -0.12 -0.04>> -0.04 -0.07 0.07 0.0 0.33>> -1.12 -1.0<< 0.0>> 0.36 -0.0 0.0>> 0.10 2.0<< 0.09>> 0.0 0.10 2.0 0.04 -0.0 0.33 -1.0 0.08 -1.0<< Strona: 55 0.0 0.0>> -0.0 0.0<< 0.07 -0.10>> 2.0 .0 0.0>> 0.0 0.0 0.0 0.09<< 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 -0.10 2.04 -0.0>> 0.33 -1.0>> 0.36 -0.04<< -0.0 0.0 0.52 0.07 0.52 0.1/1/13 1/1/13 1/2/13 12/8/13 12/8/13 12/8/13 12/8/13 12/8/13 12/8/13 19/6/13 19/6/13 19/6/13 19/6/13 19/6/13 19/6/13 21/11/13 21/11/13 21/11/13 21/11/13 21/11/13 21/11/13 22/8/13 22/8/13 22/8/13 22/8/13 22/8/13 22/8/13 23/4/13 23/4/13 23/4/13 23/4/13 23/4/13 23/4/13 24/6/13 24/6/13 24/6/13 24/6/13 24/6/13 24/6/13 25/21/13 25/21/13 25/21/13 25/21/13 25/22/13 25/21/13 32/26/13 32/26/13 32/26/13 32/26/13 32/26/13 32/26/13 33/24/13 33/24/13 33/24/13 33/24/13 2.

34 -0.42 0.09 0.09>> 0.52 0.0 0.42<< -0.0 0.0 0.28 -0.0 0.0 0.0 0.41 0.0>> 0.85 -3.50 0.10<< -3.34 -0.0 0.12 -1.52 0.0 0.09 0.50 0.0>> 0.43 0.85 -3.41<< -0.0>> -0.0<< 0.52 -1.33 -1.21>> -2.28 -0.85<< -3.52<< 0.50>> -0.0>> 0.0 0.34 0.33<< -1.43 0.0 0.0>> 0.09 0.33 0.34 Strona: 56 0.12 -0.43 0.0 0.0 0.28>> -0.28>> -0.41 0.08 -1.10 -3.21<< -2.28 -0.0 0.0 0.52>> 0.34 -0.0>> 0.85<< -3.42>> -0.50<< 0.85 -3.0 0.34 -0.85 0.10 -3.85 -3.10 -3.0 0.34 -0.0 0.41 0.0 0.0 -0.28<< -0.0<< 0.28>> -0.28 -0.42 0.0>> 0.0 0.0 0.33 -1.0 0.28 -0.0>> 0.09<< 0.21 -3.42 -0.21 -2.10 -3.0>> 0.34<< -0.34<< -0.0 0.0 0.0 0.0<< 0.10 -2.0 0.42 0.08 0.85 -3.28 -0.41>> -0.0 0.08 -1.0 0.85>> -3.34<< -0.0<< 0.28 -0.21 -2.34 0.10 -3.08<< -1.0<< 0.10 -3.09 -3.08>> -1.33 -1.0 0.0 0.34<< -0.0<< 0.52 0.21 -2.85>> -3.0<< 0.0 0.43>> -0.34 -0.34 0.0 0.0 0.08 -1.0 0.10<< -3.0 0.34 0.50 0.41 -0.0 0.34 -0.43 0.0<< 0.10>> -3.34>> -0.10 -3.0<< 0.0 0.0 0.85 -3.33/24/13 33/24/13 34/11/13 34/11/13 34/11/13 34/11/13 34/11/13 34/11/13 35/26/13 35/26/13 35/26/13 35/26/13 35/26/13 35/26/13 36/9/13 36/9/13 36/9/13 36/9/13 36/9/13 36/9/13 37/24/13 37/24/13 37/24/13 37/24/13 37/24/13 37/24/13 38/2/13 38/2/13 38/2/13 38/6/13 38/2/13 38/6/13 39/6/13 39/6/13 39/6/13 39/8/13 39/8/13 39/6/13 40/8/13 40/26/13 40/8/13 40/26/13 40/26/13 40/8/13 41/26/13 41/26/13 41/26/13 41/24/13 41/26/13 41/24/13 42/24/13 42/24/13 42/24/13 42/22/13 42/22/13 -0.0>> 0.28 -0.43<< 0.33>> -1.10>> -3.0>> .

05<< 0.24 4.04>> -0.09<< 3.0 0.15<< 0.09 3.19 4.04 -0.0<< 0.01>> -0.01 0.19 4.05 0.09 3.08 0.01 -0.30>> 4.11 3.02<< 0.02<< -0.01<< 0.19>> 4.11>> 3.09>> 3.09 3.01 0.02 0.11<< 3.05 -0.17<< -0.19 4.15<< -0.34<< 0.04 0.0 0.0<< 0.05 0.09 3.03 0.03>> -0.04 -0.05>> -0.09>> 3.03<< 0.19 4.09 3.02 0.24 0.24 4.15 0.15 0.24<< 4.05>> -0.03 0.02>> -0.19 3.01 -0.24 4.19>> 0.15 -0.05 0.24 4.02 -0.02 -0.00 0.15>> -0.02 0.02 0.30 4.04 -0.19>> 4.01 -0.19<< 4.30 4.04 0.04 0.85 4.11 3.11<< 3.24 4.02 0.04<< -0.42/24/13 61/20/13 61/2/13 61/20/13 61/2/13 61/20/13 61/2/13 62/5/13 62/20/13 62/5/13 62/20/13 62/5/13 62/20/13 63/5/13 63/5/13 63/4/13 63/5/13 63/4/13 63/5/13 64/3/13 64/4/13 64/3/13 64/4/13 64/3/13 64/4/13 65/3/13 65/11/13 65/11/13 65/3/13 65/3/13 65/11/13 66/11/13 66/7/13 66/11/13 66/7/13 66/7/13 66/11/13 67/7/13 67/9/13 67/9/13 67/7/13 67/7/13 67/9/13 68/9/13 68/10/13 68/10/13 68/9/13 68/9/13 68/10/13 69/10/13 69/12/13 69/12/13 69/10/13 69/10/13 69/12/13 -3.02>> 0.15 -0.03 0.02 -0.01 0.15 Strona: 57 -0.09 3.30 4.11 3.02 -0.24>> 4.19<< 4.04 0.19 4.00<< 0.50 0.11>> 3.08>> 0.17 -0.03>> -0.03 -0.17>> -0.08<< 0.15 0.08 0.01 0.11 3.24<< 4.08 0.01 -0.11 3.24 4.17 -0.17 0.19 0.17<< .03<< 0.17>> -0.02>> -0.17 -0.24>> 4.04 -0.15>> 0.19 0.11 3.17 0.09 3.17 -0.01<< -0.15 0.08 0.11 4.03 0.05 -0.19 4.05 -0.17 0.02 0.30 4.0 0.05 0.03 -0.09 3.04<< 0.02 -0.15 -0.00 -0.24 4.04>> 0.19 4.09<< 3.11 3.17 0.05<< 0.03 -0.30<< 4.03 -0.05 -0.01>> 0.02>> 0.02 -0.0 0.

52 0.30 4.08 5.20<< 2.0 0.93>> -4.30<< 4.0 0.0 0.0 0.08 -4.0 0.19 0.62>> 0.08<< -0.0<< .0>> 0.0>> 0.93 -4.0>> 0.93 2.93 FZ (kN) -0.52<< -0.52 -0.62 2.08>> 5.0 0.62 2.0<< 0.08>> -0.0 0.0 0.40<< 14.72 -7.0 0.0 0.0>> 0.0 0.40>> 14.52 -0.0>> 0.00 0.72 -7.0 0.52>> -0.20 2.0 0.0 0.08 0.0>> 0.0 0.70/12/13 70/22/13 70/22/13 70/12/13 70/12/13 4.93 2.0 0.19>> Siły w prętach od obciążenia śniegiem: Pręt/Węzeł/Przypadek FX (kN) 1/1/2 1/1/2 1/1/2 1/1/2 1/1/2 1/2/2 12/8/2 12/8/2 12/8/2 12/8/2 12/8/2 12/8/2 19/6/2 19/6/2 19/6/2 19/6/2 19/6/2 19/6/2 21/11/2 21/11/2 21/11/2 21/11/2 21/11/2 21/11/2 22/8/2 22/8/2 22/8/2 22/8/2 22/8/2 22/8/2 23/4/2 23/4/2 23/4/2 23/4/2 23/4/2 23/4/2 14.0<< 0.40 14.0 0.72 -7.00 0.72<< -7.0<< 0.0 0.0 0.30 -0.30 4.62 2.08 5.0 0.0<< 0.0 0.0 0.0 0.93>> 2.0<< 0.0 0.93<< -4.08<< 5.0 0.0>> 0.0<< 0.72 5.93 -4.20 2.62 2.0>> 0.93 2.0<< 0.0 0.93<< 2.08 -0.20 -7.0 0.52 -0.08 5.0 0.0 0.72>> -7.40 2.0 0.0 0.0>> 0.08 -0.0<< 0.0<< 0.20>> 2.0 0.93 2.30>> 4.0 0.0<< 0.0 0.20 2.0 Strona: 58 MY (kNm) 2.0 0.93 -4.0 0.19 0.0 0.40 14.0 0.0>> 0.0 0.40 14.

0 0.0>> 0.0 0.40 14.0 0.62 -2.0 0.52 0.0>> -2.0>> 0.0 0.0 0.02 -21.0 0.56 4.08 5.93 2.0 0.0 0.0 0.0>> 0.0 0.0<< 0.0<< 0.0 0.0<< -2.0 0.0>> 0.0<< 0.02<< -29.05 0.93 -4.62<< 0.52<< 0.93>> 2.02>> -29.20 2.56 4.0>> 0.0 0.0<< 0.0<< 0.0 0.08<< 5.05 0.93 -4.56<< 4.56 14.02 -29.20 2.0 0.0 0.72 -7.20 -7.56 4.0>> 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 -0.93 2.93 2.56<< 4.56 4.40>> 14.0 0.0<< 0.08 5.56 4.0 0.0 0.0>> 0.0 0.0 0.0 0.40 14.0 0.05 0.52>> 0.0 0.0 0.08 5.08>> 5.40 14.0 0.20 2.0>> 0.0 0.0 0.0>> 0.0 0.56 4.0 0.72 5.02 -29.62 0.20>> 2.0 0.23>> 0.72>> -7.72 -7.72<< -7.0>> 0.0>> 0.0<< 0.0 0.0 0.0 0.52 0.0>> 0.23 .0 0.93<< 2.0<< 0.0 0.20<< 2.0 0.0 0.0 0.0>> 0.0 0.0 0.05>> 0.56>> 4.93<< -4.0<< 0.0 0.79>> 0.40 2.56 -29.0 0.0 0.52 0.0 0.06 Strona: 59 0.40<< 14.0<< 0.24/6/2 24/6/2 24/6/2 24/6/2 24/6/2 24/6/2 25/21/2 25/21/2 25/21/2 25/21/2 25/22/2 25/21/2 32/26/2 32/26/2 32/26/2 32/26/2 32/26/2 32/26/2 33/24/2 33/24/2 33/24/2 33/24/2 33/24/2 33/24/2 34/11/2 34/11/2 34/11/2 34/11/2 34/11/2 34/11/2 35/26/2 35/26/2 35/26/2 35/26/2 35/26/2 35/26/2 36/9/2 36/9/2 36/9/2 36/9/2 36/9/2 36/9/2 37/24/2 37/24/2 37/24/2 37/24/2 37/24/2 37/24/2 38/2/2 38/2/2 38/2/2 38/2/2 38/6/2 38/2/2 39/6/2 4.93 4.0 0.0<< 0.72 -7.0<< 0.0 0.0 0.0<< 0.0<< 0.56>> 4.62 -2.93 2.0 0.52 0.02 -29.0 0.0 0.0 0.0 0.05<< 0.0 0.62 -2.93>> -4.0>> 0.08 -4.93 -4.0 0.

25 -0.66>> 31.02 -29.60 0.54<< -0.23>> -0.79>> -21.93 -0.23 0.01 -0.23 -1.02>> -29.53 21.06 -0.23 0.11 27.53<< 28.66 28.69 1.19 -0.11>> -0.00 0.01<< -0.06 0.60>> -1.30>> -0.00<< 0.05>> -0.79 -21.23 0.23>> -0.25 -0.06<< 0.54 0.23 0.31>> -0.06>> -0.06 -0.05<< -0.38>> -15.05 -0.02 -29.06 0.0<< -1.25>> -0.11 21.51 21.68 1.23>> 0.23 0.76<< -0.93>> -0.53 28.02<< -29.23 0.00 0.53<< -0.11 -0.69 1.82 32.54 0.54 0.0 0.23 0.80 1.11>> 27.02 -29.83 -0.00>> 0.05 -0.53<< 21.76 1.38 27.35 21.06 0.54<< -0.35 20.06<< -0.11 -0.06>> 0.37 20.35>> 20.01 -0.80 1.93 1.51 20.83 -0.23 -0.79 -29.79<< -21.82 31.23>> -0.79 -21.38<< -15.69 -0.26<< 28.53 20.68 1.38 -15.79 -21.37>> 20.79 -21.00>> -0.54 0.69<< -0.19 1.38 -15.01 -0.06 0.31 -0.68<< -0.06<< -0.05 1.06 1.0 .01>> -0.01<< 0.69>> 0.00 0.00 -0.38 -21.69 0.69 -0.06 1.38 -15.19>> -0.69<< -0.38>> 27.80<< -0.0 0.69 0.79 -15.01 0.37>> 20.37 21.0<< 0.54 0.06 -0.76 Strona: 60 0.79 -21.82<< 32.66 31.26 27.30 1.83<< -0.38 28.01 -0.79<< -21.01 -0.53 27.30 -0.23 0.31 1.26 28.76 1.02 32.05 -0.39/6/2 39/6/2 39/6/2 39/6/2 39/8/2 40/26/2 40/8/2 40/26/2 40/8/2 40/26/2 40/8/2 41/26/2 41/26/2 41/26/2 41/26/2 41/24/2 41/26/2 42/24/2 42/24/2 42/24/2 42/24/2 42/24/2 42/22/2 61/2/2 61/20/2 61/2/2 61/20/2 61/20/2 61/2/2 62/20/2 62/5/2 62/20/2 62/5/2 62/5/2 62/20/2 63/5/2 63/4/2 63/5/2 63/4/2 63/4/2 63/5/2 64/4/2 64/3/2 64/4/2 64/3/2 64/3/2 64/4/2 65/3/2 65/11/2 65/3/2 65/11/2 65/11/2 65/3/2 66/7/2 66/11/2 -21.51<< 21.01<< -0.01 -0.60 -1.79 -21.00 0.00 0.01 -0.

02 -0.56<< FZ (kN) -0.35>> 20.0>> -0.01<< -0.02 -0.51<< 20.68 -1.53 21.69 -0.66 31.31<< 0.60 -1.37 20.02 -0.0 0.25 -0.19<< 0.01>> -0.25 -0.0>> 0.69<< -0.53 28.54 0.02 0.50 0.11 -0.30<< 0.12 0.0 -0.0<< 0.69 0.0 0.51 21.02>> -0.19 -1.0 0.19 0.76 -1.0>> 0.76>> -1.02>> -0.60 0.54<< 0.82 0.0<< 0.68>> -1.53 28.00 0.69>> Siły w prętach od obciążenia siłą jednostkową: Pręt/Węzeł/Przypadek FX (kN) 1/1/14 1/1/14 1/1/14 1/1/14 1/1/14 1/2/14 12/8/14 12/8/14 12/8/14 12/8/14 12/8/14 12/8/14 19/6/14 19/6/14 19/6/14 19/6/14 19/6/14 19/6/14 21/11/14 21/11/14 0.02 -0.83 -0.66/11/2 66/7/2 66/11/2 66/7/2 67/9/2 67/7/2 67/7/2 67/9/2 67/7/2 67/9/2 68/10/2 68/9/2 68/9/2 68/10/2 68/9/2 68/10/2 69/12/2 69/10/2 69/10/2 69/12/2 69/10/2 69/12/2 70/22/2 70/12/2 70/12/2 70/22/2 70/12/2 20.0 0.69 -0.11 28.25>> -0.00 0.12 0.26 28.30 0.01 -0.06 -1.02 -0.93 -1.12 0.0 Strona: 61 MY (kNm) 0.66>> 31.50>> 0.83<< -1.37 21.06>> -1.02 -0.54 0.0 0.38>> 27.02<< -0.0>> 0.50<< 0.31 0.26 28.93<< 0.35 20.11>> 27.0 0.12 0.80 -1.50 0.11 -0.0 0.69 0.69>> -1.0 0.82 32.50 -0.26<< 27.02<< -0.0 0.93 0.01 -0.56>> -0.0>> 0.0 0.23 -1.11>> -0.68 0.0 0.35 28.0<< 0.31 -1.12>> 0.80 0.0 0.23<< 0.53 21.11 27.69 0.82<< 31.06 0.51 21.0<< 0.50 0.38 32.0 0.38 27.54<< -0.60>> -1.0 .53<< 27.01 -0.0 0.0 0.02 -0.0<< 0.0 0.0 0.54 0.83 -0.01 -0.69 0.0 0.80>> -1.

0<< 0.0 0.12 -0.0 0.0 0.0>> 0.0 0.0 0.0 0.0<< 0.16>> 0.01 -0.0 0.56 -0.02 -0.02 -0.0>> 0.16 0.02 0.02>> 0.0 0.02<< 0.0>> 0.0<< 0.56 -0.02 0.50<< 0.0 0.0 0.12 0.56 -0.09 -0.02 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.03 0.0<< 0.0 .0 0.50 -0.02<< -0.0<< 0.0 0.0>> 0.0>> 0.0 0.0 0.50>> 0.09 -0.0>> 0.0 0.01 -0.50 0.0 0.0<< 0.16 0.0 0.16>> 0.0 0.0 0.0>> 0.0 0.0 0.12 -0.56<< -0.0 0.56 -0.0>> 0.0 0.0>> 0.0 0.0 0.0 0.03 0.12 -0.01<< -0.0 0.09 -0.0>> Strona: 62 0.0>> 0.02 0.0 0.0 0.0>> -0.0 0.0 0.16<< 0.0<< 0.0 0.16<< 0.0 0.0 0.0 0.56>> -0.50 0.09 -0.50 0.16 0.0>> 0.0<< 0.01 -0.02 -0.0<< -0.03>> 0.0 0.0 0.0 0.0<< 0.0 0.09 0.0 0.02>> -0.0>> 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09>> -0.0 0.09 0.0 0.0 0.01>> -0.0 0.0 0.0 0.09<< -0.0 0.0 0.12<< 0.0>> 0.56 -0.03 0.01 -0.0 0.09 -0.0 0.0<< 0.56 -0.0 0.0<< 0.0 0.09>> -0.0<< 0.09<< -0.03 0.0>> 0.0<< 0.09 -0.56 -0.0 0.16 0.21/11/14 21/11/14 21/11/14 21/11/14 22/8/14 22/8/14 22/8/14 22/8/14 22/8/14 22/8/14 23/4/14 23/4/14 23/4/14 23/4/14 23/4/14 23/4/14 24/6/14 24/6/14 24/6/14 24/6/14 24/6/14 24/6/14 25/21/14 25/21/14 25/21/14 25/21/14 25/22/14 25/21/14 32/26/14 32/26/14 32/26/14 32/26/14 32/26/14 32/26/14 33/24/14 33/24/14 33/24/14 33/24/14 33/24/14 33/24/14 34/11/14 34/11/14 34/11/14 34/11/14 34/11/14 34/11/14 35/26/14 35/26/14 35/26/14 35/26/14 35/26/14 35/26/14 36/9/14 36/9/14 36/9/14 -0.03<< 0.0<< 0.0 0.0>> 0.16 0.0>> 0.56 -0.0<< 0.0 0.

0>> 0.50 -0.02<< -0.09 0.50 0.10 0.04 -1.0 0.05>> -0.03 0.09>> -0.03<< 0.0 0.04 0.11 -0.17 1.10 -0.03 0.0<< 0.10>> 0.03 0.94 -0.10 -0.0<< 0.0<< 0.0>> 0.03 0.02 -0.03 .02<< 0.04>> -1.05 -0.03>> 0.02 0.04>> -1.02 0.0 0.10<< 0.11 -1.09 0.11 -1.05<< -0.36/9/14 36/9/14 36/9/14 37/24/14 37/24/14 37/24/14 37/24/14 37/24/14 37/24/14 38/2/14 38/2/14 38/2/14 38/2/14 38/6/14 38/2/14 39/6/14 39/6/14 39/6/14 39/6/14 39/6/14 39/8/14 40/8/14 40/26/14 40/8/14 40/26/14 40/26/14 40/8/14 41/26/14 41/26/14 41/26/14 41/26/14 41/24/14 41/26/14 42/24/14 42/24/14 42/24/14 42/24/14 42/24/14 42/22/14 61/20/14 61/2/14 61/2/14 61/20/14 61/20/14 61/2/14 62/5/14 62/20/14 62/20/14 62/5/14 62/5/14 62/20/14 63/5/14 63/5/14 63/4/14 63/5/14 0.09 0.0<< 0.33>> -0.10 0.0 0.02 0.03 -1.02>> 0.14 1.0<< 0.02 0.0 0.03 0.0 0.05 0.04 0.02 0.03>> 0.03<< Strona: 63 0.15<< 1.09 0.14<< 1.04 -1.15 1.04<< -1.04 -1.05 0.33<< 0.15 1.17<< 1.10 0.17 1.04 -1.50>> -0.33 -0.02 0.33<< -0.10>> -0.17>> 1.16 0.0 0.05 -0.02 -0.14 0.17 1.09>> -0.16 0.04 -1.15>> 1.02<< 0.02>> -0.33 -0.04 0.11<< -1.11>> -1.50<< -0.94 -1.33 -0.33 -0.11 -1.09 0.33<< -0.04<< 0.0 0.16 0.0 0.03 -0.50 0.11>> -1.10 0.02 0.50 0.05 0.0>> 0.11 -1.09 0.09 0.10 -0.94<< -0.04>> 0.11 -1.33 -0.33 -0.04 0.0 0.04 1.09>> 0.09>> 0.14>> 1.02 0.15 1.0<< 0.0 0.03 0.0 0.02>> 0.94 -0.33 0.03 -0.02 -0.0 0.09 0.10 -0.04 -1.33 -0.94 -0.0 0.10<< -0.11 -1.05 0.0 0.02 -0.04 -1.05>> 0.04<< -1.0 0.17 1.11<< -1.0<< 0.11 -1.0 0.94>> -0.15 1.

02 -0.02 -0.17 1.05 -0.14<< 1.30 1.02 -0.30>> 1.03 -0.01>> 0.02 -0.15>> 1.31 1.03 -0.02>> -0.30 1.02 -0.03 0.02 -0.01 0.17>> 1.02 0.0 0.15 1.00 0.00<< 0.03 -0.31 1.02>> -0.02 0.04<< -0.31>> 1.05 0.02 -0.02 0.04 -0.02>> 0.02<< 0.04 -0.30 1.04>> -0.17<< 1.00 -0.02<< 0.03 -0.03<< 0.31 1.00 0.03 -0.15<< 1.17 0.03>> -0.02 0.17 1.31 1.30 1.14 1.05<< 0.31 1.02 -0.31 1.15 1.14 1.00 -0.02<< 0.03>> -0.03<< 0.03>> -0.02>> -0.04 -0.0 0.63/4/14 63/5/14 64/3/14 64/4/14 64/3/14 64/4/14 64/3/14 64/4/14 65/3/14 65/11/14 65/11/14 65/3/14 65/3/14 65/11/14 66/7/14 66/11/14 66/11/14 66/7/14 66/7/14 66/11/14 67/7/14 67/9/14 67/9/14 67/7/14 67/7/14 67/9/14 68/9/14 68/10/14 68/10/14 68/9/14 68/9/14 68/10/14 69/10/14 69/12/14 69/12/14 69/10/14 69/10/14 69/12/14 70/12/14 70/22/14 70/22/14 70/12/14 70/12/14 1.15 1.01 0.00 -0.00<< 0.02<< -0.03 0.30 1.31>> 1.04 -0.14 1.30<< 1.00 0.02 -0.30 1.00 0.30<< 1.14 1.00 -0.00<< -0.02 0.03 0.02<< -0.05 0.31 1.02 0.00 0.05 0.05>> -0.02 -0.00 0.30 1.02 0.05 0.14 1.31<< 1.30>> 1.05 -0.00 0.02>> -0.05>> Ugięcia od zadanych obciążeń dla poszczególnych prętów: a) Pręt 38 (węzeł 2 i 6): Strona: 64 .0<< 0.00>> 0.31 1.00>> -0.02 -0.01>> 0.03<< -0.14 1.15 1.30 1.01 0.02 0.03 -0.31<< 1.00 0.03 0.01 0.14>> 1.

05 mm k ser 631839 u U . inst= N Uk 3850 = =0.05+0.04=0.• • k ser =2∙ 13.006 mm k ser 631839 u S .1 ∙ A=2 ∙ 13.006+0.inst =0.1 ∙ 24116=631839 N /mm Siła normalna w pręcie od obciążeń stałych N Gk =32390 N • Siła normalna w pręcie od obciążenia użytkowego N Uk =3850 N • Siła normalna w pręcie od obciążenia śniegiem N Sk =29020 N • Siła normalna w pręcie od obciążenia siłą jednostkową Ń =1.096 Strona: 65 .inst +u S . inst = N Gk 32390 = =0.04 mm k ser 631839 u z =u G .inst = N Sk 29020 = =0. inst +u U .04  Poślizg złącza  u G .

06 mm k ser 550986 u U .1 ∙ 19246=550986 N / mm Siła normalna w pręcie od obciążeń stałych N Gk =36390 N • Siła normalna w pręcie od obciążenia użytkowego N Uk =4300 N • Siła normalna w pręcie od obciążenia śniegiem N Sk =32660 N • Siła normalna w pręcie od obciążenia siłą jednostkową Ń =1.17  Poślizg złącza u G . inst= N Uk 4300 = =0.inst = N Sk 32660 = =0.199 mm → uobu końców b) Pręt 61 (węzeł 2): • • k ser =2∙ 13. inst = N Gk 36390 = =0. i= Ń ∙ u z =( 1.04 ∙ 0.f z .06 mm k ser 550986 Strona: 66 .1 ∙ A=2 ∙ 13.007 mm k ser 550986 u S .096 ) ∙ 2=0.

007+0.16  Poślizg złącza u G . inst +u U .1 ∙ A=2 ∙ 13.003mm k ser 340573 Strona: 67 .inst +u S .127=0. inst = N Uk 1080 = =0.02 mm k ser 340573 u U .1 ∙ 12999=340573 N /mm Siła normalna w pręcie od obciążeń stałych N Gk =6220 N • Siła normalna w pręcie od obciążenia użytkowego N Uk =1080 N • Siła normalna w pręcie od obciążenia śniegiem N Sk =4930 N • Siła normalna w pręcie od obciążenia siłą jednostkową Ń =0.15 mm c) Pręt 23 (węzeł 6): • • k ser =2∙ 13.06=0.127 f z . i= Ń ∙ u z =1.06+0. inst = N Gk 6220 = =0.17 ∙ 0. u z =u G .inst =0.

01 mm k ser 340573 u z =u G .inst =  N Sk 4930 = =0.01=0.u S .02+0.03  Poślizg złącza u G .033=0.033 f z .inst =0.005 mm d) Pręt 24 (węzeł 6): • • k ser =2 ∙ 13.1 ∙ 32152=842382 N / mm Siła normalna w pręcie od obciążeń stałych N Gk =4140 N • Siła normalna w pręcie od obciążenia użytkowego N Uk =90 N • Siła normalna w pręcie od obciążenia śniegiem N Sk =4560 N • Siła normalna w pręcie od obciążenia siłą jednostkową Ń =0. inst = N Gk 4140 = =0. inst +u U .1 ∙ A=2 ∙ 13. i= Ń ∙ u z =0.005 mm k ser 842382 Strona: 68 .16 ∙ 0.003 +0.inst +u S .

01 mm f z .1 ∙ 13213=346180 N / mm Siła normalna w pręcie od obciążeń stałych N Gk =1720 N • Siła normalna w pręcie od obciążenia użytkowego N Uk =12 N • Siła normalna w pręcie od obciążenia śniegiem N Sk =2200N • Siła normalna w pręcie od obciążenia siłą jednostkową Ń =0.inst +u S .005mm k ser 842382 u z =u G .01  Poślizg złącza Strona: 69 .03∙ 0.inst = N Sk 4560 = =0.01=0.inst =0. inst +u U .0001+0.0001 mm k ser 842382 u S .0001 mm e) Pręt 19 (węzeł 6): • • k ser =2 ∙ 13.005+0. i= Ń ∙ u z =0.1 ∙ A=2 ∙ 13.005=0. inst = N Uk 90 = =0. u U .

inst = N Uk 12 = =0.0005 mm k ser 346180 u S . i= Ń ∙ u z =0.inst =0.inst +u S .005+0. inst +u U .01∙ 0.006 mm k ser 346180 u z =u G .011 f z .005 mm k ser 346180 u U . inst = N Gk 1720 = =0.011=0.1 ∙ A=2 ∙ 13.1 ∙ 24955=653821 N / mm Siła normalna w pręcie od obciążeń stałych N Gk =24780 N • Siła normalna w pręcie od obciążenia użytkowego N Uk =3100 N • Siła normalna w pręcie od obciążenia śniegiem N Sk =21790N • Siła normalna w pręcie od obciążenia siłą jednostkową Strona: 70 . u G .0005+0.0001 mm f) Pręt 39 (węzeł 6): • • k ser =2 ∙ 13.inst = N Sk 2200 = =0.006=0.

004 mm k ser 653821 u S .074 f z . i= Ń ∙ u z =1.inst +u S .11  Poślizg złącza  u G . inst = N Uk 3100 = =0.1 ∙ A=2 ∙ 13.004+0.inst = N Sk 21790 = =0.082 mm g) Pręt 65 (węzeł 11): • • k ser =2 ∙ 13. inst +u U .1 ∙ 11443=299806 N / mm Siła normalna w pręcie od obciążeń stałych N Gk =24410 N • Siła normalna w pręcie od obciążenia użytkowego N Uk =3090 N • Siła normalna w pręcie od obciążenia śniegiem N Sk =21370N Strona: 71 . inst = N Gk 24780 = =0.04 mm k ser 653821 u U .074=0.11 ∙ 0.Ń =1.03=0.03 mm k ser 653821 u z =u G .inst =0.04+0.

inst +u U .01 mm k ser 299806 u S .07=0.1 ∙ A=2 ∙ 13.21 mm h) Pręt 21 (węzeł 11): • • k ser =2 ∙ 13.08 mm k ser 299806 u U .16=0. inst = N Uk 3090 = =0.16 f z .01+0.1 ∙ 84.30 ∙ 0. inst = N Gk 24410 = =0.07 mm k ser 299806 u z =u G .inst =0. i= Ń ∙ u z =1.08+0.inst = N Sk 21370 = =0.30  Poślizg złącza  u G .• Siła normalna w pręcie od obciążenia siłą jednostkową Ń =1.inst +u S .87=222359 N / mm Siła normalna w pręcie od obciążeń stałych N Gk =9210 N • Siła normalna w pręcie od obciążenia użytkowego N Uk =1330 N • Siła normalna w pręcie od obciążenia śniegiem Strona: 72 .

inst u S .076 f z .074 f z .003 0.56  Poślizg złącza  u G . i= Ń ∙ u z =0.07 0. inst = N Uk 1330 = =0.03 mm k ser 222359 u z =u G .56 ∙ 0.04+0.127 0.666 Strona: 73 .006 0. inst 65 61 19 21 23 24 38 39 mm 0.08 0.04 mm k ser 222359 u U .03 uz mm 0.005 0.011 0.005 0.006 0.082 ∑ f z .inst +u S .177 0.03 0.04 0.21 0.006 mm k ser 222359 u S .007 0.005 0.076=0.006 0.16 0.01 0.02 0.0001 0.086 0.006 0.04 u U .033 0.i mm 0. inst +u U .01 0.004 mm 0.042 0.042 mm ZESTAWIENIE: Nr pręta u G .0011 0.03=0.05 0.inst mm 0.inst =0.0001 0.0001 0.005 0.04 0.006+0. i =0. inst = N Gk 9210 = =0.15 0.N Sk =7720N • Siła normalna w pręcie od obciążenia siłą jednostkową Ń =0.06 0.inst = N Sk 7720 = =0.06 0.076 0.

32+14. inst = f E .Gk + f E .32 ∙ ( 1+2∙ 0.40+3.00 mm • Przemieszczenia chwilowe u inst = f Z . Strona: 74 .U k .  Przemieszczenia końcowe: k ¿ =0.80 mm Przemieszczenia końcowe od podatności złączy u fin . inst • u fin .8 )=1. S =12.60+10.8+0.69=29. U = f E . fin=u fin . inst + f E .• Przemieszczenia chwilowe od podatności złączy (cała kratownica): f Z . inst =2 ∙ ∑ f z . inst ( 1+2 ∙ k ¿ )=1.inst =1.00 ∙ ( 1+0.32 mm • Przemieszczenia chwilowe sprężyste f E . G +u fin .8 )=10. Z = f z .8 ) =3. Z =25.80=25.09 mm<w inst = L 21000 = =70mm 300 300 Ugięcia nie przekroczą dopuszczalnych.00+1. i=2 ∙ 0.40 mm u fin= f E .69 mm f E . Gk . S = f E .32mm< winst = L 21000 = =42mm 500 500 Ugięcia nie przekroczą dopuszczalnych.Sk + f E .666=1. fin+u fin . G = f Przemieszczenia końcowe od obciążeń stałych E .80 mm • u fin .8 → klasa uzytkowania II • u fin . S k .8 )=12.80 +1.inst Przemieszczenia końcowe od obciążenia śniegiem ( 1+k ¿ )=6.00=15.00=14.60 mm Przemieszczenia końcowe od obciążeń użytkowych ( Ψ 0 +k ¿ ) =1. U +u fin .00 ∙ ( 0.00 ∙ ( 1+0.00+6.Uk =7. inst • ( 1+k ¿ )=7.