BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

TOPIK: MENULIS AYAT
TARIKH: 14 UN 2013
LATHAN 1:

LATIHAN 2: .

.BAHASA MALAYSIA TAHUN 1A TOPIK: MEMBACA & MENULIS TARIKH: 14 UN 2013 Bahagian A: Baca petikan di bawah.

Bahagian B: Salin petikan daripada Bahagian A. ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ .

Bahagian C: Jawab soalan berdasarkan petikan di Bahagian A. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful