ISL MINGGU 11: Menyenaraikan agama-agama yang terdapat di Malaysia dan menghasilkan laporan ringkas mengenai terdapat perbezaan

agama di Malaysia yang perlu dihormati dan pada masa yang sama terdapatnya nilai-nilai sejagat yang boleh dikongsi bersama. Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik, dan etnik yang utama adalah Malay, Cina dan India.Etnik masing-masing diberikan kebebasan untuk mengamakan dan menganuti agama masing-masing tanpa sekatan. Maka wujudnya pelbagai agama dalam Malaysia iaitu Islam, Kristian, Buddha, Hinduisme, Konfusianesme dan Taoisme. Agama Islam mula bertapak di Pasai-Perlak, sekarang bertempat di Sumatera pada abad ke -9 masihi. Kedatangan agama Islam mula bertapak di Malaysia pada awal kurun ke-14 masihi(1309 masihi) di Negeri terengganu Darul Iman.Ini dapat terbukti berdasarkan jumpaan batu bersurat Terengganu yang telah mencatatkan tarikh tersebut. Bermula pada tahun 1957, Malaysia telah meletakkan agama Islam sebagai agama rasmi dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. (dikenali sebagai Perlembagaan Malaysia pada tahun 1963). Agama adalah sebuah agama yang diturunkan di Mekah dan tersebar ke seluruh dunia termasuklah di Alam Melayu. Perkataan Islam juga berasal daripada perkataan Arab “salima” yang bermaksud keamanan, ketulenan, penyerahan dan ketaatan. Sehubungan dengan itu, seorang penganut Islam dikenali sebagai Muslim, bermaksud "seorang yang tunduk [kepada Allah]". Islam telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk disebarkan ke seluruh manusia di alam ini. Kesemua ajaran dan arahan yang berbentuk konseptual dan praktikal telah dikumpulkan dan dibukukan dan dinamakan sebagai al-Quran. Isi kandungan al-Quran merupakan seratus peratus kata-kata Allah dalam bentuk ajaran dan arahan. (tidak ada satu pun perkara yang ditokok-tambah). Keadaan ini akan berkekalan sehingga hari kiamat. Agama Islam bukanlah agama yang diciptakan oleh Nabi Muhammad atau manusia tetapi agama Islam merupakan agama wahyu yg diturunkan oleh Allah.Nabi Muhammad merupakan pesuruh Allah dan hanyalah seoanrg manusia yang tidak kekal di dunia sebagai manusia lain. Orang Islam wajib beriman dan percaya kepada ajaran dan perintah sebagaimana yg terdpt dlm al-Quran dan Hadis. Terdapat 2 rukun dalam Islam iaitu Rukun Iman dan Rukun Islam yang wajib ditunaikan dan dianuti iaitu:Rukun Iman dan Rukun Islam. Rukum Iman merangkumi Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Malaikat, beriman kepada Hari Kiamat dan beriman kepada Qada’ dan Qadar.Manakala Rukum Islam merangkumi mengucap dua kalimah syahadah , menunaikan sembahyang lima waktu sehari 3

Karya-karya ajaran agama Hindu adalah Upanishads dan Bhagavad Gita. Ia mula bertapak di Alam Melayu sejak abad pertama masihi. bahasa dan adat resam masyarakat Asia Tenggara. setiap individu mempunyai pegangan agama dan kepercayaan masing-masing. kehidupan. Kita haruslah bersatu padu 3 . dan kelahiran semula. Athara Veda).Penganut Kristian mempercayai Jesus Christ mati disalib. seseorang perlu mengawal nafsu serta bagi mengatasi nafsu. Secara kesimpulanya. Mereka menyembah pelbagai dewa – 3 dewa utama (merupakan penjelmaan satu Tuhan yg sama) – Trimuthi ialah Brahma (Dewa Pencipta).Kita haruslah saling menghormati agama setiap individu di muka bumi ini. Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus (Holy Spirit). Siva (Dewa Pemusnah). Manusia harus mencintai Tuhan serta melayan semua orang secara adil dan hidup aman damai.Pengaruh yang sangat kuat di dunia Timur dan dipercayai telah menjadi penyebab kebangkitan kerajaankerajaan awal di Asia Tenggara. perbalahan agama dan saling bermusuhan haruslah dihentikan demi menjamin kebahagiaan hidup setiap insan.semalam. Agama Buddha menekankan Empat Kebenaran Mulia mengenai alam. Ajaran Hindu terawal terkandung dalam 4 kitab Veda yg ditulis dlm bahasa Sanskrit (Rig Veda. Sama Veda.terdapat 4 jalan menuju kesempurnaan iaitu Raja Yoga – melalui tafakur mengenai tuhan. Ajaran Kristian menyatakan bahawa Terdapat satu Tuhan yang merupakan pencipta seluruh alam. penderitaan manusia berpunca daripada nafsu untuk memperoleh kekayaan dan keseronokkan.Kebenaran-kebenaran ini ialah:Penderitaan atau kesengsaraan hidup lumrah alam.Kejadian rusuhan agama.Jnana Yoga – melalui ilmu suci mengenai kebenaran alam. Semua penganut kristian berpegang kepada konsep trinity iaitu Tuhan Bapa. Agama Islam tidak mempunyai pengasas atau satu kitab suci. seseorang itu perlu mengikuti Jalan Mulia Berlapis Lapan. Dharma adalah tugas dan tanggungjawab setiap insan.Agama Hindu telah bermula di India sejak kira-kira tahun 3500 SM. Yajur Veda. Karma ialah perbuatan atau kelakuan seseorang semasa hidup yang akan menentukan kehidupannya di akhirat dan Moksha ialah kebebasan dari putaran keliharan dan kematian. kematian. Vishnu (Dewa Pelindung). Samsara adalah putaran berulang kelahiran.Bhakti Yoga – melalui rasa cinta kasih kepada Tuhan dan Karma Yoga – melalui perlakuan sempurna. Agama Hindu dalam Bahasa Sanskrit dikenali sebagai Sanatana Dharma yg bermaksud “undang-undang abadi”. menunaikan puasa di bulan Ramadhan dan menunaikan haji kepada yang mampu. Pengaruh Hindu dapat dilihat dalam bidang pentadbiran. menunaikan zakat. bagi mengelakkan penderitaan. Ajaran Jesus hendaklah sentiasa diikuti. Agama Kristian adalah Ikutan daripada Ten Commandments dan sifat serta perilaku Jesus Christ yang tiada cacat celanya merupakan panduan utama penganut Kristian.

Rujukan: 1.org/wiki/Hinduisme_di_Malaysia 3 .org/wiki/Agama_Buddha 5. kepercayaan dan ras. Oleh kerana sebahagian besar penduduk negara ini beragama Islam. maka kajian mengenai masyarakat tidak akan lengkap.my/webv3/appl/downloadfiles/KULIAH%208. adat resam.ppt 2.Kebebasan ini mewujudkan keharmonian dalam masyarakat Malaysia sejak kita memperoleh kemerdekaan. maka tentulah.wikipedia.edu. Kesefahaman kepada pengaruh dan peranan nilai agama itu mewujudkan masyarakat yang mampu bekerjasama dan berinteraksi.wikipedia.wikipedia.ums. tanpa melihat agama sebagai antara faktor yang mempengaruhi pembentukan nilai masyarakat dalam sesebuah negara. bangsa. http://ms.edu. http://ms. nilai agama Islam berperanan dalam sejarah dan membentuk masyarakat Malaysia hingga hari ini.my/webv3/appl/downloadfiles/Kuliah%209. Dalam erti kata lain. Namun kita harus mengetepikan unsur permusuhan dan membentuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia.ppt 3.ums. http://ms. Bagi kebanyakan rakyat Malaysia. http://www.dibawah lembayung 1 Malaysia yang hidup dalam komuniti rakyat Malaysia yang mempunyai pelbagai agama. http://www. kebebasan beragama sedia terjamin dalam Perlembagaan negara. http://ms. Oleh kerana sifat kesejagatan pengaruh agama membentuk nilai dalam masyarakat.wikipedia.org/wiki/Kristian_di_Malaysia 4. masyarakat harmoni dalam menangani masalah yang dihadapi.org/wiki/Islam_di_Malaysia 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful