You are on page 1of 12

NEMTEANU OANA –ELENA Master-Drept Privat

GARANTIA CONTRA EVICTIUNII.

Garanţia pentru evicţiune a evoluat în timp, fiind o instituţie clasică a dreptului civil. O analiză la zi, în lumina ultimelor soluţii jurisprudenţiale şi comentarii doctrinare, nu este deloc lipsită de interes, cu atât mai mult cu cât legislaţia noastră este într-o permanentă schimbare, impusă atât de evoluţia raporturilor juridice, cât şi ca urmare a necesităţii alinierii legislaţiei la aquis-ul comunitar şi la legislaţia internaţională, în general. Se numeşte evicţiune pierderea proprietaţii lucrului, in total ori în parte, sau tulburarea cumpărătorului în exercitarea prerogativelor de proprietar. Termenul de „evicţiune” provine din latinescul „evictio, - onis” care înseamnă deposedare, ceea ce înseamnă că o persoană pierde dreptul său asupra unui lucru întrucât prin justiţie s-a recunoscut unui terţ un drept concurent cu al evinsului 1. În dreptul nostru, Codul civil prevede că una dintre obligaţiile principale ale vânzătorului este aceea de a preda bunul, de unde concluzia că, în măsura în care dobânditorul este evins, tulburat, i se acordă posibilitatea de a se întoarce împotriva autorului său. Obligaţia de garanţie este considerată un efect accesoriu al contractului, garantul trebuind totdeauna să aştepte să fie tulburat, iar apoi să acţioneze în garanţie. Reglementată de Codul civil român ca o formă de răspundere a vânzătorului, în realitate, evicţiunea este o garanţie, fiind autonomă şi abstractă, independentă de ideea de culpă. Codul nostru civil foloseşte termenul de „răspundere” atunci când tratează evicţiunea (de exemplu, art. 1336: “vânzătorul răspunde către cumpărător”), spre deosebire de textul Noului Cod Civil (art. 1695 “vânzătorul este de drept obligat să îl garanteze pe cumpărător împotriva evicțiunii”). Contractul de vanzare-cumparare este contractul prin care una dintre parti (vanzatorul) transfera
proprietatea unui bun al sau asupra celeilalte parti (cumparatorul), care se obliga in schimb sa plateasca

Potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române, evicţiunea înseamnă: pierdere a posesiunii unui bun (imobil) ca urmare a exercitării de către o altă persoană a dreptului său asupra aceluiaşi bun; privare de un lucru obţinut legal ca urmare a unei sentinţe sau a exercitării de către altcineva a dreptului său în privinţa aceluiaşi lucru; deposedare de un lucru obţinut legal, suferită în urma unei sentinţe sau a unui drept exercitat într-un anumit fel de cineva. 1

1

Fata de cumparator. Vanzarea este un contract. Pentru o privire comparativă a se vedea textul art. odata cu riscul pieirii bunului. prin care contractul devine solemn. translativ de proprietate. chiar si in virtutea principiului general de executare cu 2 3 În limba latină evictio. Un exemplu in acest sens este vanzarea terenurilor pentru care se cere forma autentica ad validitatem. consensual . Contractul de vanzare-cumparare este un contract bilateral.incheiat de parti prin simplul acord de vointa. prin incheierea lui nascandu-se obligatii reciproce intre partile contractante. in cazuri special prevazute de lege. Este un contract cu titlu oneros. chair si drepturi asupra unei universalitati. ci numai de natura sa. Vanzarea este in principiu. 2 . Nu este de esenta contractului de vanzare-cumparare transmiterea dreptului de proprietate. Vanzarea-cumpararea este un contract translativ de proprietate. prin acesta putandu-se transmite si un drept real.onis înseamnă deposedare. cu titlu oneros. civ. a răspunde către cumpărător de evicţiunea totală sau parţială a lucrului vândut. vanzatorul are doua obligatii principale prevazute de legiuitor: obligatia de a preda lucrul vandut si obligatia de a-l garanta contra evictiunii si contra viciilor.prin incheierea acestui contract . De la aceasta regula s-au formulat si exceptii.: „vânzătorul este de drept obligat. 1695 C. Din dispozitiile art. Codul civil vizeaza. Drepturilor personale nepatrimoniale si cele patrimoniale care au un caracter strict personal (contracte intuitu personae) nu pot forma obiectul contractului de vanzare-cumparare. Este firesc. acestea nu depind de un eveniment viitor si incert ca in cazul contractelor aleatorii. Obligaţia vânzătorului de a garanta cumpărătorul pentru evicţiune2 este prevăzută în art. . cat si utila folosinta a lucrului contra viciilor. 1672 C. un drept de creanta sau un drept din domeniul proprietatii intelectuale. urmaresc dobandirea unui interes patrimonial. consensual. dar este firesc ca obligatia de garantie pentru evictiune sa opereze mult mai puternic atunci cand este vorba de un fapt personal al vanzatorului. In materie de vanzare. obligatiile vanzatorului se interpreteaza in favoarea cumparatorului. in mod special. adica sa-l garanteze contra evictiunii. partile cunoscand inca de la incheierea contractului existenta si intinderea obligatiilor reciproce. evictiunea provenind din fapta unui tert. Vanzarea este un contract sinalagmatic. decurge dubla infatisare a obligatiei de garantie. de regula.vanzatorului pretul bunului vandut.Civ. sinalagmatic. 1626 din Codul civil francez. după natura contractului de vânzare. un contract comutativ. sau de sarcinile la care s-ar pretinde supus acel obiect şi care n-ar fi declarate la facerea contractului”3. deoarece partile . vanzatorul fiind obligat sa-i garanteze cumparatorului atat linistita folosinta a lucrului. inca de la realizarea acordului de vointa proprietatea stramutandu-se de la vanzator la cumparator.

2007. putand fi subiect pasiv al acestei obligatii si avanzii sai-cauza. Se numeste “fapt personal” orice fapt sau act anterior vanzarii. atunci el va răspunde de evicţiune faţă de cumpărător4. dar neprevazut in contract. Dacă contractul de vânzare-cumpărare se încheie printr-un intermediar (mandatar. Bucureşti. In cazul in care impotriva cumparatorului s-a declansat o actiune. cât şi pe cele de drept. 3 4 . adica de a-l despagubi pe cumparator. vanzatorului sau mostenitorilor sai incumba o obligatie de a face. Este o obligatie negativa ce tine de insasi esenta contractului de vanzare-cumparare. de a-l apara. precum si succesorii sai universali sau cu titlu universal. in acest caz obligatia devine divizibila intre co-vanzatori sau comostenitori. sau ulterior vanzarii. Fata de tulburarile provenite din partea acestor persoane. sau de o tulburare de drept prin care vanzatorul ar invoca un drept nerezervat in contract. Poate fi vorba de o tulburare de fapt. sa fie angajata raspunderea vanzatorului pentru tulburarile provenind din propriul sau fapt. precum deposedarea. savarsit de catre vanzator sau succesorii sai universali sau cu titlu universal de natura a-l tulbura pe cumparator in linistita folosinta a lucrului. Schimbul”. dar tainuit fata de cumparator. Vanzatorul nu se poate sustrage in niciun mod de la raspunderea ce ar rezulta dintr-un fapt personal al sau. actualizată de Lucian Mihai. Vol. Garanţia faptului personal al vânzătorului este perpetuă. Obligatia de garantie contra evictiunii nu se limiteaza la vanzator. dacă mandatarul se comportă ca un vânzător aparent (de exemplu. Totuşi. p. Tratat de drept civil. 100. Romeo Popescu. Contracte speciale. Cum am amintit. Acest fapt poate fi anterior vânzării şi tăinuit faţă de Francisc Deak.buna-credinta a obligatiilor. FAPTUL PERSONAL. In cazul succesorilor cu titlu particular nu se poate opune exceptia de garantie. iar nu mandatarului. Obligatia de garantie este o obligatie indivizibila. nu poate sa evinga”. Editura Universul Juridic. ea avand în vedere atât tulburările de fapt. ei nefiind tinuti de obligatiile personale contractate de autorul lor. ediţia a IV-a. cumparatorul se poate apara invocand exceptia de garantie : “cine trebuie sa garanteze pentru evictiune. obligaţia de garanţie operează mai puternic atunci când evicţiunea provine dintr-un fapt personal al vânzătorului. Dupa producerea evictiunii garantia pentru evictiune imbraca forma obligatiei de a da. în cazul unei simulaţii prin interpunere de persoane). atunci răspunderea pentru evicţiune aparţine vânzătorului. I – „Vânzarea-cumpărarea. acelasi articol adaugand ca orice conventie contrara e nula. de exemplu).

op. denumite obligaţii de a tolera sau obligaţii de a suporta (de exemplu. p. 2007. cele mai multe aplicaţii în materie se referă la raporturile de vecinătate.. prin care vânzătorul sau succesorii săi (universali sau cu titlu universal) îl tulbură pe cumpărător în liniştita folosinţă a lucrului Se numeşte „fapt personal” orice fapt sau act. În astfel de condiţii este firesc. vânzătorul trebuie să se abţină de a săvârşi orice fapte materiale care pot cauza cumpărătorului o stanjenire a folosinţei bunului spre a nu contraveni obligaţiei de garanţie provenind din propria faptă . I. având în vedere buna-credinţă. În practică. sau ulterior vânzării. Raporturile izvorâte din lege constau în aşa-numitele servituţi naturale (de exemplu. 100 Camelia Toader. care impun proprietarilor învecinaţi să se comporte astfel încât să promoveze relaţii normale de vecinătate. nefondat pe un drept. p. cit. Raporturile de vecinătate izvorâte din voinţa părţilor creează obligaţii referitoare la unele îngrădiri. nerezervat prin contract. asupra lucrului vândut). 7 Raporturile juridice de vecinătate pot rezulta fie din lege. vânzătorul invocă un drept de uzufruct sau de abitaţie. servitutea de trecere pentru folosirea unui loc înfundat.). anterior vânzării. care pot fi.cumpărător sau ulterior vânzării şi neprevăzut în contract. obligaţia pe care şi-o Fr. 5 6 4 . În doctrina juridică se consideră că acestea nu sunt adevărate servituţi. Prin urmare. ori închirierea bunului după încheierea contractului de vânzare-cumpărare6. ediţia a IV-a. indiferent că este vorba de o tulburare de fapt. În doctrina juridică se consideră că tot în categoria tulburărilor de fapt provenind de la vânzător intră şi săvârşirea unui act juridic de către acesta. ele nu se incadreaza in categoria obligatiilor. dar neprevăzut în contract. sau de o tulburare de drept (de exemplu. Vol. servitutea de scurgere a apelor naturale) şi servituţi legale (cum este servitutea de vedere. vânzarea unui bun a doua oară. de aceea. după ce formase obiectul unui contract de vânzare5. săvârşit de către vânzător sau succesorii săi universali sau cu titlu universal de natură a-l tulbura pe cumpărător în liniştita folosinţă a lucrului. ci limite normale ale exercitării dreptului de proprietate. distanţa plantaţiilor etc. juridice7 sau de fapt. Deak. dar tăinuit faţă de cumpărător. 16. op.. că o astfel de împrejurare atrage răspunderea vânzătorului. TULBURARE DE FAPT Prin tulburare de fapt se înţelege săvârşirea de către vânzător a unui act material prejudiciabil asupra bunului vândut. de exemplu. fie din voinţa părţilor. cit.

care poate fi caracterizată ca o excepţie de fond peremtorie 9 şi relativă10. iar nu peremtorie. fara ca in aceste cazuri sa fie pusa in discutie obligatia de garantie. servitute. în caz contrar. chiar daca ar putea invoca un titlu. 81. la declinarea competenţei şi astfel la amânarea judecăţii. 11 Excepţia dilatorie duce în caz de admitere.asumă proprietarului fondului aservit de a efectua lucrările necesare exerciţiului unei servituţi de trecere). vânzătorul nu poate aduce atingere dreptului cumpărătorului. Această excepţie este din punct de vedere procedural distinctă de excepţia de garanţie care este aplicabilă pentru o ipoteză diferită: a tulburării de către un terţ. Excepţiile procesuale în procesul civil. când se impune chemarea în garanţie a vânzătorului de către cumpărătorul acţionat în justiţie de către un terţ. Cu toate acestea. chiar dobândite ulterior vânzării. Prin urmare. 8 5 . Theodor Mrejeru. şi care este dilatorie11. cumpărătorul sau subdobânditorii săi se pot apăra eficient prin invocarea excepţiei de garanţie. Fiind un mijloc de apărare. această excepţie este imprescriptibilă. Această apărare de fond8. sa evinga. Se subînţelege că după vânzare. Mihaela Tăbârcă. vanzatorul pastreaza dreptul de a pune in discutie validitatea vanzarii sau executarea obligatiilor cumparatorului. „Excepţii privind instanţa şi procedura de judecată”. uzufruct. adica sa incerce sa reia dreptul transmis prin contract. El poate cere anularea sau constatarea nulitatii vanzarii sau poate introduce o actiune in rezolutiune pentru neexecutarea obligatiilor de catre cumparator. deci. invocând existenţa unui drept real sau a unui drept de creanţă: proprietate. vanzatorul datoreaza garantie cumparatorului chiar impotriva tulburarilor de drept pe care el insusi le-ar produce. p. dacă se iveşte vreo neînţelegere cu privire la determinarea exactă a obiectului contractului. întrucât. TULBURARI DE DREPT Asa cum am enuntat. dacă ar încerca. 9 Excepţiile peremptorii tind la respingerea sau anularea cererii ori la stingerea procesului. Bucureşti. superficie sau locaţiune. 10 Excepţiile relative privesc încălcarea unor norme dispozitive şi pot fi invocate numai de partea interesată şi numai într-un anumit termen (prima zi de înfăţişare sau termenul următor celui în care s-a săvârşit neregularitatea). Bucureşti. Acestuia ii este interzis. Editura Universul Juridic. intentând în acest scop o acţiune în care de exemplu ar invoca unul dintre aceste drepturi. revăzută şi adăugită. 2006. Editura RAI. vânzătorul o poate pune în discuţie fără a încălca obligaţia de garanţie împotriva evicţiunii provenind din propria faptă. ediţia a II-a. poate paraliza acţiunea reclamantului vânzător.

dar mai ales. St. Vânzătorul nu-l poate evinge pe cumpărător nici direct. 6 . atenuarea garantiei. nici indirect şi nici în urma dobândirii unei noi calităţi pe care nu o avea în momentul vânzării. nu sunt ţinuţi de obligaţiile autorului lor. întrucât aceştia. op. cumpărătorul se poate apăra prin invocarea excepţiei de garanţie. dar si pe cele susceptibile a fi dobandite in viitor. A se vedea Fr. 55. ea se transmite succesorilor săi (universali sau cu titlu universal). Deak. 286 şi urm. p. înaintea primului cumpărător. realizată prin intermediul unui terţ. op. Efectele garanţiei faptului personal. in contractele de vanzare-cumparare fiind des introduse clauze pentru agravarea. Cărpenaru.CONVENTII PRIVITOARE LA GARANTIA FAPTULUI PERSONAL Vanzatorul raspunde pentru evictiunea ce ar rezulta dintr-un fapt personal al sau. in principiu. În situaţia în care intervin asemenea fapte personale ale vânzătorului.. supletiv. Regulile elaborate in materia evictiunii au caracter. Prin insusi faptul vanzarii. la două persoane diferite şi dacă al doilea cumpărător şi-a transcris titlul de dobândire asupra imobilului sau a intrat cu bună credinţă în posesia bunului mobil. nu poate să evingă 12. dacă vânzătorul vinde un lucru de două ori. Obligaţia de garanţie a vânzătorului pentru fapte proprii vizează atât tulburarea directă a cumpărătorului. el a transmis cumparatorului nu doar toate drepturile actuale . Excepţia de garanţie nu poate fi opusă succesorilor cu titlu particular ai vânzătorului. cauza evicţiunii fiind ulterioară vânzării şi provenind din faptul personal al vânzătorului13. cât şi evicţiunea indirectă.. după moartea sa. p. Excepţia de garanţie poate fi invocată deci de cumpărător dacă adevăratul proprietar îl moşteneşte pe vânzător şi apoi revendică bunul vândut. cit. atunci vânzătorul va răspunde de evicţiune faţă de primul cumpărător. 12 13 A se vedea D. Alexandresco. Obligaţia de garanţie pentru evicţiune a vânzătorului este patrimonială. dobândind numai un bun special şi particular. conform căreia cine trebuie să garanteze pentru evicţiune. orice conventie contrara fiind nula. cit. astfel încât. Astfel. Garantia datorata de instarinator produce efecte diferite dupa cum evictiunea s-a produs printr-un fapt al vanzatorului sau prin exercitarea de catre acesta a unui drept.

TULBURAREA DE DREPT Nu orice tulburare a liniştitei folosinţe a bunului cumpărat atrage obligaţia de garanţie a vânzătorului pentru evicţiune. care ajunge să ocupe imobilul cumpărat de el. Eugeniu Safta Romano. sarcini nedeclarate). op.. el va răspunde de obligaţia de garanţie pentru evicţiune (deci este indiferent dacă vânzătorul a cunoscut sau nu cauza de Fr. este necesar ca tulburarea cumpărătorului să fie actuală. Simpla tulburare de fapt nu are un temei juridic. Pentru ca obligaţia de garanţie să funcţioneze. p. Iosif R. 80. Contracte civile. 7 14 15 . o acţiune confesorie. insa obligaţia de garanţie contra evicţiunii nu este condiţionată de acţiunea în justiţie a terţului. dacă cumpărătorul este tulburat de un terţ. cit. acesta avand la indemana cai deschise oricarui proprietar. anterioritatea cauzei evictiunii in raport cu incheierea contractului. Astfel. cit. Acţiunea sa în justiţie poate fi o acţiune în revendicare. dreptul de uzufruct. cit. p. 37 16 De exemplu. p. necesitatea unei actiuni in justitie de catre tert impotriva cumparatorului. Deak. op.. Indiferent de buna sau reaua credinţă a vânzătorului. La aceste trei conditii se mai adauga. o acţiune posesorie etc. Vanzatorul este de drept obligat a raspunde catre cumparator de evictiunea totala sau partiala a lucrului vandut sau de sarcinile la care s-ar pretinde supus acel obiect si care n-ar fi declarate la facerea contractului. Obligaţia de garanţie pentru evicţiune a vânzătorului există şi atunci când tulburarea cumpărătorului provine din partea unui terţ. Nu este admisibila chemarea vanzatorului in garantie in ipoteza in care cumparatorul este victima unui furt. cumpărătorul se poate apăra singur. care se produc fără ca terţul să invoce un drept asupra bunului cumpărat. op. Pentru a fi antrenată obligaţia de garanţie pentru evicţiune a vânzătorului este necesară îndeplinirea cumulativă a trei condiţii14: existenta unei tulburari de drept. o acţiune ipotecară. fie pe calea petitorie a cererii în revendicare imobiliară. fie pe calea unei acţiuni posesorii. Urs. cumpărătorul se poate apăra singur. Terţul poate invoca fie un drept real (dreptul de proprietate. Drept civil. dreptul de superficie. fie un drept de creanţă( un contract de locatiune).Garanţia contra evicţiunii rezultând din fapta unui terţ. uneori. a unor degradari sau a unei deturnari de clientela. 51 şi urm. pentru simplele tulburări de fapt. efectivă sau cel puţin iminentă şi nu numai eventuală. prin mijloacele prevăzute de lege16. cauza evicţiunii să nu fi fost cunoscută de cumpărător. ci trebuie să fie vorba despre o tulburare de drept15. Smaranda Angheni.

civ.Corecta este prima solutie: contractul este lovit de nulitate absoluta. în cadrul căreia cumpărătorul va putea opune adevăratului proprietar uzucapiunea sau poate apela la garantia pentru evictiune impotriva vanzatorului. • Fiind terţ faţă de contract. respectiv a considerat că lucrul vândut este proprietatea vânzătorului. contractul este nul absolut in virtutea adagiului fraus omnia corrumpit. TULBURAREA PRIN INVOCAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE Daca dreptul exercitat de tert contra cumparatorului are drept consecinta evingerea acestuia. dacă preţul nu s-a plătit. având o cauză ilicită.evicţiune)17. dimpotrivă. întrucât eroarea comisă asupra propriei persoane nu poate vicia contractul. col. • Vânzătorul nu poate cere anularea contractului chiar dacă a fost de bună-credinţă. • Daca intre timp adevaratul proprietar ratifica vanzarea sau vanzatorul devine proprietar al bunului nici cumparatorul nu va mai putea cere anularea contractului. Deci daca ambele parti au fost de rea-credinta. În schimb. suntem in ipoteza vanzarii lucrului altuia. 937 C. iar cumparatorul nu se poate folosi de art. vânzarea este anulabilă pentru eroare asupra calităţii esenţiale a vânzătorului. care a fost considerat proprietar al lucrului. 17 T. în cazul în care a plătit preţul sau pe cale de excepţie. deoarece bunurile determinate generic pot fi vandute valabil chiar daca nu apartineau vanzatorului la data incheierii contractului.S. va trebui să distingem după cum consimţământul părţilor a fost afectat de eroare sau. contractul s-a încheiat în cunoştinţă de cauză. civ. Adevaratul proprietar poate invoca el insusi nulitatea. Problema vanzarii lucrului altuia priveste doar bunurile individual determinate. decizia 2557/1955 în Repertoriu de practică judiciară pe anii 1952-1969.. 59. În cazul în care părţile ştiau că bunul vândut nu aparţine vânzătorului. adevăratul proprietar nu va putea cere anularea acestuia decât dacă este vorba despre un caz de nulitate absolută. el poate intenta o acţiune în revendicare. contractul de vânzare-cumpărare este lovit de nulitate absolută. p. acordul de vointa trebuind interpretat in sensul ca vanzatorul s-a obligat sa procure mai tarziu proprietatea asupra bunului.. 8 . Într-o asemenea situaţie. De aici decurg urmatoarele consecinte: • Cumpărătorul poate invoca nulitatea relativă a contractului pe cale de acţiune. O mica parte a doctrinei considera contractul valabil. nefiind apt sa produca niciun efect. Dacă ambele părţi sau cel puţin cumpărătorul a fost în eroare.

ci este judiciara. deci i se aplica regulile specifice contractelor sinalagmatice. are la indemana actiunea in revendicare. Raspunderea vanzatorului pentru prejudiciul suferit de cumparator prin evictiune este independenta de culpa. cumparatorul are parte de o despagubire integrala. Vânzătorul este obligat să restituie cumpărătorului integral preţul primit. Daca exista mai multi vanzatori sau succesori ai aceluias vanzator obligatia va fi divizibila. Prin urmare. spezele instantei deschise de dansul in contra vanzatorului si ale celei deschise de invingator in contra sa. inclusiv rezolutiunea pentru neexecutare. potrivit art. ramane la aprecierea instantei daca va pune capat raportului contractual sau este suficient sa acorde daune. civ. deci.Contractul cu privire la vanzarea bunului altuia este inopozabil adevaratului proprietar. Cumparatorul are interesul sa ceara obligarea la despagubiri ca urmare a garantiei contra evictiunii decat sa invoce nulitatea vanzarii deoarece sistemul de despagubire a cumparatorului evins in totalitate este mai favorabil decat cel care ar rezulta din nulitatea relativa in cazul vanzarii lucrului altuia. fructele. civ. EFECTELE GARANTIEI IN CAZUL EVICTIUNII CONSUMATE Dupa ce evictiunea s-a produs. va fi insa solidara atunci cand evingerea prin confiscarea bunului decurge dintr-o infractiune savarasita de catre unul dintre vanzatori. daune interese si spezele contractului de vanzare. cumparatorul evins are dreptul de a cere de la vanzator: restituirea pretului. 1702 C. Având în vedere că drepturile cumpărătorului legate de lucru se transmit asupra 9 . el nu isi pierde drepturile. ca efect al rezolutiunii contrctului. aceasta din urma influentand doar cuantumul despagubirilor. 1701 C. EVICTIUNEA TOTALA In acest caz efectele sunt asemanatoare rezolutiunii pentru neexecutarea contractului. Vanzarea este un contract sinalagmatic. Daca nu a iesit din posesia bunului va opune cu succes drepul sau de proprietate. iar daca bunul nu se afla in posesia sa. Rezolutiunea nu opereaza nici in cazul acesta de drept.Vanzatorul raspunde dupa cum evictiunea produsa a fost totala sau partiala. daca este dator a le intoarce proprietarului care l-a evins. Potrivit art. vanzatorul(sau succesorii sai universali sau cu titlu universal) va fi tinut de obligatia de “a da” daca cumparatorul pretinde angajarea raspunderii pentru pagubele suferite.

.subdobânditorului. Dar cumpărătorul este de reacredinţă numai faţă de terţul evingător. are exact aceleasi drepturi pe care autorul sau le avea. Daca vanzatorul chemat in garantie declara ca nu are mijloace juridice cu care sa-l apere pe Cumpărătorul fiind proprietarul lucrului are dreptul de a face cu lucrul său ceea ce voieşte .. cu titlu universal sau cu titlu particular. civ. ori prin evenimente independente de cumpărător. subdobanditorul. Potrivit art. indiferent dacă sunt cauze fortuite sau a intervenit neglijenţa cumpărătorului. In ipoteza in care actiunea este introdusa de catre un subdobanditor al bunului impotriva vanzatorului solutia este diferita dupa cum transmiterea s-a facut cu titlu gratuit sau cu titlu oneros. la data evicţiunii. este de notorietate faptul ca prin contract toate drepturile si accesoriile bunului se transmit subdobanditorului. cit. p. Alexandresco. 10 18 . op. deci după ce a devenit de rea-credinţă. Astfel. in orice caz. 294. Daca bunul nu este frugifer. atunci vânzătorul nu va restitui preţul integral. vânzătorul va trebuie să restituie integral preţul fixat prin contract şi nu valoarea bunului din momentul producerii evicţiunii18. la dobanda pretului. Daca bunul a fost dobandit cu titlu oneros. ci va avea dreptul de a opri din preţ o sumă egală cu valoarea foloaselor trase de cumpărător conform art 1701 alin. inclusiv dreptul de a obtine pretul pe care acela l-a platit. vânzătorul este obligat să restituie preţul primit de la cumpărător. în măsura în care cumpărătorul a fost obligat să le restituie către terţul evingător. ceea ce justifică dreptul lui la valoarea fructelor restituite terţului. lucrul vândut se află de o valoare inferioară sau a suferit deteriorări ori prin neglijenţa cumpărătorului. indiferent dacă subdobânditorul a primit bunul cu titlu oneros sau cu titlu gratuit. posesorul de bună credinţă dobândeşte fructele lucrului posedat. este vorba despre fructele percepute de cumpărător după ce a luat cunoştinţă de drepturile terţului asupra lucrului. dacă valoarea lucrului vândut s-a micşorat ulterior încheierii contractului şi până la momentul evicţiunii. Întrucât. Daca este vorba despre un subdobanditor cu titlu gratuit . civ. Dar dacă cumpărătorul a tras foloase din stricăciunile cauzate lucrului. cumparatorul are dreptul.2. cumpărătorul are dreptul la valoarea fructelor naturale şi civile ale bunului.D. Buna-credinta se prezuma. 928 C. dar intentarea actiunii in justitie impotriva posesorului face sa inceteze buna-credinta. Dacă. 1702 din C. indiferent ca este universal. inseamna ca fiind cesionar inclusiv al actiunii in garantie contra evictiunii. potrivit art. acesta are dreptul de a pretinde de la vanzatorul autorului sau pretul platit in acel contract. faţă de vânzător el rămânând un cumpărător de bunăcredinţă. vânzătorul nu se poate apăra de a restitui preţul întreg.

Acest lucru de datorează indiferent dacă vânzătorul a fost de bunăcredinţă sau de rea-credinţă şi indiferent de cauza care a produs excedentul de valoare În afara datorării acestui spor de valoare. altfel ar fi detinut fara cauza. Ideea de garantie deroga de la principiul echitatii in sensul ca pretul se va restitui integral. După cum rezultă din art. taxe de radiere şi înmatriculare. dacă aceste cheltuieli s-au suportat de cumpărător la încheierea contractului. In concluzie. Ar fi injust. dacă între momentul vânzării şi cel al evicţiunii s-a creat un asemenea spor de valoare. şi cheltuielile voluptuarii (făcute de cumpărător în scop de lux sau de plăcere) Cumparatorul are dreptul de a pretinde. va fi obligat să restituie cumpărătorului spezele contractului de vindere. potrivit art. EVICTIUNEA PARTIALA 11 .: dacă vânzătorul a vândut cu rea-credinţă fondul altuia. vânzătorul datorează cumpărătorului diferenţa dintre preţ şi sporul de valoare al bunului. acesta va datora. cheltuieli utile care tind la ameliorarea si sporirea valorii bunului si cheluieli voluptuarii. 1702 alin 3 C. Aceste cheltuieli pot cuprinde taxele de înstrăinare şi autentificare. indiferent daca valoarea sa a scazut din cauze fortuite sau prin fapta cumparatorului. prevede că vânzătorul trebuie să plătească cumpărătorului cheltuielile de judecată ocazionate de evicţiune. cât şi pentru eventualul proces în regres dintre cumpărător şi vânzător. pretentia cumparatorului ar aparea ca un abuz de drept. şi cele de simplă plăcere. civ. De asemenea. civ. adică diferenţa dintre preţul achiziţionării bunului şi valoarea actuală a bunului vândut. potrivit art. vânzătorul de bunăcredinţă este obligat să restituie cumpărătorului cheltuielile necesare şi cheltuielile utile. vanzatorul nu mai poate fi tinut de contravaloarea fructelor. 1702 alin 2 C.. facute in scop de lux sau placere.3 C. Pentru acoperirea integrala a prjudiciului suferit cumparatorul are dreptul sa ceara cheltuielile de judecata pe care le-a suportat. deci cheltuielile contractului. în cazul vânzătorului de rea-credinţă. Aceasta înseamnă că. dar cu toate acestea cumparatorul continua singur procesul si il pierde. tot cu titlu de despagubire. vânzătorul. anumite cheltuieli pe care le-a facut cu bunul pana la momentul evictiunii. Trebuie distins intre cheltuieli necesare conservarii bunului. el va fi dator să întoarcă cumpărătorului toate spezele ce va fi făcut. Obligaţia vânzătorului subzistă atât pentru cheltuielile procesului din care a rezultat evicţiunea. onorariu de notar. civ. pretul se restituie intotdeauna. Art. taxe de intabulare etc. singur. civ. 1702 C. Astfel. 1701 alin.cumparator. onorariu de avocat. declarandu-se de acord cu restituirea pretului si a daunelor..

atunci cumpărătorul. în privinţa totului. evicţiunea parţială constă în pierderea de către cumpărător a unei cote ideale din dreptul de proprietate . 142 şi urm. iar cumparatorul n-ar putea pretinde o parte proportionala din pret. 1703 C. Drept civil. iar nu doar o parte proporţională din preţ. pierderea va fi suportata in parte si de catre cumparator. proporţională cu partea evinsă. Florin Moţiu. o parte din cheltuielile contractului. o aşa însemnătate încât cumpărătorul n-ar fi cumpărat lucrul fără acea parte. legea acorda cumparatorului dreptul de a opta intre rezolutiunea vanzarii si mentinerea contractului cu obligarea vanzatorului la despagubiri. civ. Pe de alta parte. Radu I. în starea în care se află după evicţiunea parţială. Vanzatorul ar putea fi tinut si de plata contravalorii fructelor pe care cumparatorul le datoreaza evingatorului. Smaranda Angheni. fie restrângerea sau negarea in orcie forma a drepturilor pe care el credea ca le-a dobandit asupra bunului. Astfel. ci va fi obligat la plata valorii părţii evinse la data producerii evicţiunii. atunci cumpărătorul va putea solicita instanţei de judecată rezoluţiunea contractului20. deoarece vanzarea etse mentinuta. el poate strica vânzarea. Codul sugereaza ideea unei erori in care s-a gasit cumparatorul. op. În acest caz. cit. se deosebesc mai multe aspecte19. 12 19 . Urs. precum si cheltuielile de judecata.Şi în caz de evicţiune parţială. ci rezolutiunea. având în vedere că evicţiunea parţială este atât de importantă încât cumpărătorul. Aşa cum rezultă din art. In ceea ce priveste evictiunea partiala. la fel ca în cazul evicţiunii totale. lăsată la aprecierea instanţei judecătoreşti. în funcţie de probele administrate în cauză. op. fie a unei parti din lucru . p. nu ar fi cumpărat lucrul. daca dupa vanzare valoarea bunului a scazut. Contracte civile. dacă ar fi avut cunoştinţă. cit. Motică. Aceasta înseamnă că vânzătorul nu se va putea libera oferind o parte din preţ. p. indiferent de scăderea sau de mărirea lucrului de la momentul vânzării şi până la evicţiune. În cazul în care acţiunea cumpărătorului în rezoluţiunea contractului se va admite. dacă cumpărătorul este evins numai de o parte a lucrului şi aceasta are. iar vânzătorul va restitui integral preţul şi îl va despăgubi pe cumpărător. 39. ci doar repararea exacta a prejudiciului suferit. În situaţia în care cumpărătorul nu obţine sau nu solicită rezoluţiunea contractului. potrivit are dreptul să primească de la vânzător valoarea părţii de care a fost evins de la momentul producerii evicţiunii. dar consecinta nu este nulitatea contractului. Iosif R. atunci cumpărătorul va restitui vânzătorului lucrul. 20 Problema de a se şti dacă evicţiunea parţială este destul de însemnată pentru a conduce la rezoluţiunea vânzării-cumpărării este o chestiune de fapt.