JO/S S120 22/06/2013 205330-2013-RO

Statele membre - Contract de achiziţii publice de bunuri - Atribuire de contract - Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare

1/3

Acest anunţ pe site-ul TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:205330-2013:TEXT:RO:HTML

RO-Otopeni: Kerosen de avion 2013/S 120-205330 Anunț de atribuire a contractului Produse Directiva 2004/18/CE Secțiunea I: Autoritatea contractantă I.1) Denumire, adrese și punct(e) de contact SC Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane Tarom SA Calea Bucurestilor nr. 224F Punct(e) de contact: Corina Stan 75100 Otopeni ROMÂNIA Telefon: +40 212041943 E-mail: corina.stan@tarom.ro Fax: +40 212014943 Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.tarom.ro I.2) I.3) I.4) Tipul autorității contractante Altele: Societate comerciala – Companie nationala cu capital majoritar detinut de statul roman Activitate principală Altele: Transport aerian intern si international Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului II.1) Descriere II.1.1) II.1.2) Denumirea atribuită contractului Combustibil de aviatie Jet A1. Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor Produse Cumpărare Cod NUTS RO322 Informații privind acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD) Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor Cumparare combustibil de aviatie Jet A1. Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice) 09131000 Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP) Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu Statele membre - Contract de achiziţii publice de bunuri - Atribuire de contract - Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 1/3

II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6)

22/06/2013 S120 http://ted.europa.eu/TED

JO/S S120 22/06/2013 205330-2013-RO

Statele membre - Contract de achiziţii publice de bunuri - Atribuire de contract - Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare

2/3

II.2) II.2.1)

Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor Valoare: 21 196 650 USD Fără TVA

Secțiunea IV: Procedură IV.1) Tipul procedurii IV.1.1) Tipul procedurii Negociere fără publicarea unei convocări la licitație Justificarea atribuirii contractului fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE): Directiva 2004/18/CE 1) Justificarea alegerii procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în JOUE în conformitate cu articolul 31 din Directiva 2004/18/CE Situație de urgență extremă survenită în urma unor evenimente care nu puteau fi prevăzute de autoritatea contractantă, în conformitate cu condițiile stricte stabilite de directivă. Criterii de atribuire Criterii de atribuire Cel mai mic preț Informații despre licitația electronică S-a organizat o licitație electronică: nu Informații administrative Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă Publicare anterioară privind același contract nu

IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2)

Secțiunea V: Atribuirea contractului Contract nr: 11167 Denumire: Combustibil de aviatie Jet A1 V.1) Data deciziei de atribuire a contractului: 26.4.2013 V.2) V.3) Informații privind ofertele Numărul de oferte primite: 11 Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului Chevron Products Company a division of Chevron USA Inc. Enoc House II, Sheikh Rashid Road po BOX 2155 Dubai, UAE 2155 dUBAI EMIRATELE ARABE UNITE Informații privind valoarea contractului Estimarea inițială a valorii totale a contractului: Valoare: 22 310 000 USD Fără TVA Valoarea totală finală a contractului: Valoare: 417 450 USD Fără TVA Statele membre - Contract de achiziţii publice de bunuri - Atribuire de contract - Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 2/3

V.4)

22/06/2013 S120 http://ted.europa.eu/TED

JO/S S120 22/06/2013 205330-2013-RO

Statele membre - Contract de achiziţii publice de bunuri - Atribuire de contract - Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare

3/3

V.5)

Informații privind subcontractarea Este posibilă subcontractarea: nu

Secțiunea VI: Informații complementare VI.1) Informații despre fondurile Uniunii Europene Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu VI.2) VI.3) VI.3.1) VI.3.2) VI.3.3) VI.4) Informații suplimentare: Căi de atac Organismul competent pentru căile de atac Utilizarea căilor de atac Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac Data expedierii prezentului anunț: 20.6.2013

22/06/2013 S120 http://ted.europa.eu/TED

Statele membre - Contract de achiziţii publice de bunuri - Atribuire de contract - Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

3/3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful