You are on page 1of 3

Daune morale.

Vătămări coporale din culpă Autorul din culpă al unui accident de circulaţie rutieră prin care s-a cauzat vătămarea corporală a unei persoane, având ca urmare internarea în spital, tratament medical şi alterarea temporară a condiţiilor de viaţă, este dator să despăgubească victima şi prin plata unor daune morale în raport cu traumele psihice pe care aceasta le-a suferit în urma infracţiunii. Decizia Secţiei penale nr.1387 din 14 martie 2002 Prin sentinţa penală nr.294 din 23 noiembrie 1999, Judecătoria Sinaia a condamnat pe inculpatul D.A. pentru săvârşirea infracţiunilor de vătămare corporală din culpă prevăzută în art.184 alin.1 şi 3 şi, respectiv, în art.184 alin.2 şi 4 C.pen. Totodată, inculpatul a fost obligat să plătească părţii vătămate D.S. 250.000 de lei, contravaloarea unor cârje şi 347.871 de lei părţii vătămate T.M., respingându-se cererile de obligare la plata daunelor morale. Instanţa a reţinut că, în seara zilei de 14 septembrie 1998, inculpatul a efectuat o depăşire neregulamentară cu autoturismul pe care-l conducea, intrând în coliziune cu un alt autoturism condus regulamentar. În urma accidentului partea vătămată D.S. a suferit leziuni necesitând pentru vindecare 90-100 de zile îngrijiri medicale, iar partea

prin decizia penală nr.M. De asemenea.pen. şi art. care nu au cauzat un prejudiciu moral prin existenţa unor cheltuieli de agrement sau alte cheltuieli necesare ca urmare a diminuării capacităţii de muncă. obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat.14 alin. orice faptă a omului care cauzează altuia un prejudiciu. a admis apelurile declarate de părţile civile şi a obligat pe inculpat să plătească 10 milioane de lei daune morale părţii civile D. între altele. leziuni care au necesitat 15-17 zile de îngrijiri. cu acelaşi titlu.526 din 5 iunie 2000. Recursul în anulare declarat în cauză este fondat. prin decizia penală nr.proc. cu motivarea că părţile civile au suferit vătămări corporale vindecabile. Din probele administrate în cauză rezultă că.1111 din 27 septembrie 2000.998 C. părţii civile T. Recomandările Consiliului Europei din 1969 de la Londra subliniază. a-l repara. Tribunalul Prahova.civ. pe lângă daunele patrimoniale suferite de partea vătămată. că principiul reparaţiei daunelor morale trebuie recunoscut în cazul leziunilor corporale.. a admis recursul declarat de inculpat şi a înlăturat obligarea acestuia la plata daunelor morale. despăgubirea având rolul de a da o compensare victimei. Potrivit art. au existat şi prejudicii morale . şi 3 milioane de lei. Curtea de Apel Ploieşti.S.M.3 C.vătămată T.

decurgând din internarea în spital. . comparativ cu situaţia lor anterioară vătămării produse prin fapta ilicită a inculpatului. corect instanţa de apel a decis că părţile civile. este de reţinut că. traumele fizice şi psihice suferite. În consecinţă recursul în anulare a fost admis. profesională şi de familie. în raport cu gravitatea vătămărilor produse şi de intensitatea suferinţelor cauzate. urmare vătămărilor fizice cauzate prin infracţiune. Totodată. în lipsa unor criterii legale de determinare a cuantumului daunelor morale. sechele posttraumatice care afectează negativ participarea părţilor vătămate la viaţa socială. menţinânduse hotărârea primei instanţe astfel cum a fost modificată în apel. ceea ce justifică obligarea inculpatului la plata unor daune morale. au suferit şi vătămări psihice şi alterarea condiţiilor de viaţă. Ca atare. instanţa de apel bine a stabilit întinderea acestora.