You are on page 1of 4

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO

SESIÓNS DE AVALIACIÓN

MÉRCORES 4 de setembro de 2013
BIBLIOTECA
9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 2ºA 2ºB 1ºA 1ºB ESA 2a ESA 2b

EXAMES CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 2013 BACHARELATO

HORA 9:00-10:30

LUNS 2 Pendentes Matemáticas Aplicadas I Matemáticas Aplicadas (1º BAC) Pendentes Física e Química I Física e Química (1º BAC) Pendentes Grego I Grego (1º BAC)

MARTES 3 Lingua Castelá (2º BAC) Debuxo (1º BAC) Latín (1º BAC)

11:00-12:30 Pendentes Lingua Castelá I Lingua Castelá (1º BAC) Química (2º BAC) Grego (2º BAC) 13:00-14:30 Lingua Galega (1º BAC) Física (2º BAC) Xeografía (2º BAC) CCTMA (2ºBAC) Pendentes de Inglés I Inglés (1º BAC)

Pendentes Matemáticas I Matemáticas (1º BAC) Economía (1º e 2º BAC) Latín (2º BAC) Lingua Galega ( 2º BAC) Filosofía e Cidadanía (1º BAC) Matemáticas II (2º BAC) Matemáticas Aplicadas (2º BAC) Francés (1º BAC) Historia Arte (2º BAC) Bioloxía ( 2º BAC) Historia da Filosofía (2º BAC) Educación Física (1º BAC)

16:00-17:30

17:30-19:00 19:30-21:00

Hª de España (2ºBAC) Hª do Mundo Contemporáneo (1º BAC) Bioloxía e Xeoloxía (1º BAC) Inglés (2º BAC) Ciencias MC (1º BAC)

HORA 17:30-18:30 18:30-19:30 19:30-20:30 20:30-21:30

LUNS 2 Matemáticas ESA 2 Lingua Galega ESA 2 Lingua Castelá ESA 2 CCSS ESA 2

MARTES 3 Ciencias Naturais ESA 2 Tecnoloxía ESA 2 Inglés ESA 2 Oferta Curricular ESA 2