You are on page 1of 1

4

1 lipca 2012

ciekawostki
SMUTNE SKUTKI W Chinach liczba 30-letnich mczyzn znacznie przekracza liczb kobiet w tym wieku i dlatego wielu pozostanie kawalerami. Spowodowaa to selektywna aborcja, ktra pozwalaa w ramach polityki jednego dziecka pozbywa si niechcianych dziewczynek. Wedug danych Chiskiego Urzdu Statystycznego problem ten dotyczy ponad 20 mln modych mczyzn. Oprcz problemw z zaoeniem rodziny sfrustrowani modzi ludzie maj kopoty z adaptacj spoeczn. Ze szczegln ostroci zjawiska te wystpuj na terenach wiejskich. Czsto dochodzi tam do aktw przemocy seksualnej, pobi i porwa. Z drugiej strony rosn wymagania kobiet w stosunku do kandydatw na mw. Podstawowe warunki, jakie musz spenia, to posiadanie wasnego mieszkania, samochodu, pienidzy i staej dobrej pracy. NAJSTARSZA Francuscy naukowcy odkryli na neolitycznym stanowisku na Pwyspie Arabskim najstarsz na wiecie naturalna per informuje serwis internetowy Discovery News. Odkrycia dokona zesp naukowcw z misji archeologicznej MSZ Francji, prowadzcy badania na cmentarzysku z okresu neolitu pooonym na terenie emiratu Umm al-Kajwajn nad Zatok Persk, wchodzcego w skad Zjednoczonych Emiratw Arabskich. Jak wykazay badania, pera wydobyta z neolitycznego grobu znajdujcego si na stanowisku pochodzi z okresu 5547-5235 r. p.n.e. i jest najstarsz naturaln per odnalezion na wiecie. Dotychczas najstarsz znan per bya tzw. pera Jomon sprzed okoo 5500 lat, odkryta w Japonii, ktrej nazwa pochodzi od neolitycznej kultury w historii Japonii.

Nowa era Zjednoczenia


Dokoczenie ze str. 1
Wielkiej Brytanii. Zjednoczeniu bardziej zaley na dotarciu do tych osb, ktre nie wiedz, e takie szkoy, czy parafie polskie istniej i e mona u nich szuka wsparcia. Do tych Polakw mona jedynie dotrze poprzez internet i facebook. I to wanie robimy Uwaam, e powinnimy posiada take swoje punkty informacyjne w Polsce, aby zanim kto, kto zdecyduje si na przyjazd do Wielkiej Brytanii, mia moliwo zacignicia wiedzy na temat szk, parafii, Zjednoczenia, rnych k i wiedzia, e po przyjedzie moe si do nich zwrci. Na stronach internetowych MSZ jest informator Zjednoczenia, ale nie wszyscy s na tyle pomysowi i po niego sign. Natomiast trudno jest zaangaowa w ten projekt instytucje w Polsce. Std nasze informacje docieraj do Polakw troch dorywczo kto zabierze do kraju 100 egzemplarzy naszej broszury Jak y i pracowa w Wielkiej Brytanii, kto inny podobn ilo dostarczy do polskiej szkoy. daty kolejnego wydarzenia. Z pocztkiem jesieni zawsze obchodzimy nasze wito narodowe. Mamy Koa czonkw Indywidualnych, czyli ludzi, ktrzy chc wsppracowa ze Zjednoczeniem osobicie. Std czasami Koo organizuje szkolenie, spotkanie czy wykad. W najbliszym czasie odbdzie si wykad na temat apostazji, poniewa pan Palikot ogosi apostazj i std uwaam, e warto byoby poruszy ten ciekawy temat.

Zjednoczenia, ktry jest statutem organizacji, ktra jest federacj organizacji powojennych. Moe po 65 latach powinnimy znw zmieni statut...? Ten statut by ju zmieniany w drobnych sprawach, ale teraz stajemy przed dylematem, czy powinnimy mie rad, czy inn organizacj, ktra reprezentuje czonkowskie organizacje? Duym dla mnie blem jest, e SPK, ktre rwnie zrze-

skiego. Tutaj wyznaczono punkt informacyjny i liczne jego wystawy. Takie wystawy bd rwnie podczas Olimpiady w innych miejscach, np. wystawa prac dziecicych w Bibliotece Publicznej na Ealingu oraz w Ognisku Polskim. To super okazja, aby wyj z promowaniem polskoci do innych miejsc ni POSK i aby w innych punktach przypomnie o polskim udziale w Olimpiadzie.

Jakie s pana plany w

Zjednoczenie Polskie

organizuje rnorodne konferencje, szkolenia, spotkania, imprezy o charakterze kulturalno-owiatowym. Kiedy mona spodziewa si kolejnego wydarzenia? Uday nam si dwa szkolenia w ubiegym roku. Mamy plany na kolejne. Niestety nie ma jeszcze konkretnej

najbliszej przyszoci w zwizku z objciem przez pana prezesury organizacji? Uwaam, e powinnimy wicej korzysta z nowych mediw. To wane dla rozwoju organizacji. Sam nie mog temu sprosta wic szukam ludzi, ktrzy potrafi si tym zaj. Ponadto od wielu lat mwimy w Zjednoczeniu o kalendarium, ktre zawieraoby informacje na temat imprez organizowanych przez inne polskie organizacje. Dziki temu mona by unikn kolizji, ktre wci nastpuj. Co prawda, w cigu roku s tylko 52 weekendy i w kady weekend odbywa si przewanie jaka impreza, ale kalendarium spowodowaoby, e informacje o nich docierayby do Zjednoczenia i do organizatorw kolejnych wydarze. Rozbudowujemy nasz stron internetow, ktra powinna by bardziej interaktywna. Poza tym zmieniamy statut

Powinnimy posiada take swoje punkty informacyjne w Polsce, aby zanim kto, kto zdecyduje si na przyjazd do Wielkiej Brytanii, mia moliwo zacignicia wiedzy na ten temat.

sza rodziny kombatanckie, take chce si rozwiza. Dla nas to oznacza, e moe Zjednoczenie bdzie musiao wyj do K Kombatanckich z propozycj przeksztacenia w Koa Zjednoczenia Polskiego. To bdzie dla nas wyzwaniem, chyba e SPK si nie rozwie.

Czy ZP potrzebuje

Zblia si Olimpiada w

Londynie. Zjednoczenie Polskie planuje zorganizowanie stoiska olimpijskiego w POSK-u. Bdziemy mwili gociom, ktrzy przyjad na Olimpiad, co polskiego znajduje si w Londynie. Niech dowiedz si, e s polskie domy, parafie, restauracje. Zjednoczenie Polskie bdzie suyo informacj. W POSK-u bdzie gwna siedziba Komitetu Olimpij-

ludzi chtnych do pracy w formie wolontariatu w czasie Igrzysk Olimpijskich w Londynie? Brakuje nam osb do pracy i zawsze potrzeba nam rk do pracy, poniewa Zjednoczenie Polskie jest organizacj woluntarystyczn. Jeli kto przyjdzie i powie, e moe nam powici tylko pi minut swojego czasu, to bardzo si ciesz, bo w cigu tych piciu minut moe przeczyta co o Polsce i opowiedzie o tym znajomym. Lecz do wikszej pracy potrzeba wicej czasu. Oprcz zapau i chci do pracy, kandydat powinien odznacza si take umiechem na twarzy. r Rozmawiaa: Magorzata Bugaj-Martynowska
FOT. MAGORZATA BUGAJ-MARTYNOWSKA

I NAJBRZYDSZY Pochodzcy z Wielkiej Brytanii pies rasy grzywacz chiski o imieniu Mugly zdoby tytu najbrzydszego psa na wiecie w specjalnym konkursie, ktry odby si w Kalifornii. W walce o tytu Mugly pokona kilkunastu rywali. Omioletni Mugly jest chudziutki, a jego ciao jest cakowicie bezwose, nie liczc rzadkich wsw i pojedynczej, za to do kosmatej brwi nad lewym okiem. W konkursie wystpi w specjalnym stroju, zoonym z obszytego cekinami cylindra i wdzianka w granatowym kolorze. Wacicielka Muglyego (ang. ugly brzydki) nie krya radoci z rozstrzygnicia konkursu i dumy z pupila. Dla mnie jest przepikny powiedziaa. Mugly nie jest bynajmniej debiutantem w swojej dyscyplinie, na swoim koncie ma ju m.in. tytu najbrzydszego psa w Wielkiej Brytanii. Za wywalczony w USA tytu jego wacicielka dostaa nagrod w wysokoci 1000 euro oraz puchar

Pracownik biura Zjednoczenia Polskiego Barbara Zagrodniczek codziennie udziela informacji z zakresu spraw bliskich Polakom mieszkajcym na Wyspach Brytyjskich

Related Interests