TEMA 2

:

DIZOLVAREA UNEI INTREPRINDERI

Societatea comerciala, ca si tehnica principala de organizare a unei intreprinderi, careia ii confera posibilitatea de a accede la viata juridica, are vocatia durabilitatii. Societatile comerciale, in general, se dizolva prin: • −trecerea timpului stabilit pentru durata societatii, in acest caz fiind necesara consultarea asociatilor de catre consiliul de administratie, respectiv de directorat, cu cel putin 3 luni inainte de expirarea duratei societatii, cu privire la eventuala prelungire a acesteia; • −imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia; • −declararea nulitatii societatii; • −hotararea adunarii generale; • −hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum • neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii; • −falimentul societatii; • −alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii. In functie de forma societatii, legiuitorul a prevazut si alte cazuri de dizolvare a acestora.Spre exemplu societatea pe actiuni se dizolva si: • −in conditiile in care se ajunge ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris; • −societatea functioneaza cu un singur actionar pe o perioada mai mare de 9 luni. • -cand capitalul social se reduce sub minimul legal Dizolvarea unei societati cu raspundere limitata cu asociat unic atrage transmiterea universala a patrimoniului societatii catre asociatul unic, fara lichidare. La data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de dizolvare, persoana juridica intra in lichidare. Dizolvarea are loc fara lichidare, in cazul fuzionarii ori divizarii totale a societatii sau in alte cazuri prevazute de lege. Lichidarea societatilor comerciale inseamna stingerea obligatiilor acesteia fata de creditori, urmata de lichidarea si repartizarea patrimoniului societatii intre asociati. Lichidarea societatii comerciale este consecinta dizolvarii acesteia. Operatiunile care fac obiectul lichidarii societatii sunt realizate de catre lichidatori. In aceasta faza, interventia instantelor de judecata are caracter exceptional. Lichidarea se face in interesul asociatilor, personalitatea juridica subzista pentru nevoile lichidarii, lichidarea este obligatorie si nu facultativa. In faza de lichidare, obiectul si scopul societatii se www.referate-gratis.ro

Daca in termen de 3 luni de la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti dedizolvare nu se procedeaza la numirea lichidatorului. situatiile • financiare anuale sau alte acte care. ea continuandu-si existenta juridica. nu are sediul social cunoscut ori nu indeplineste • conditiile referitoare la sediul social sau asociatii au disparut ori nu au domiciliul • cunoscut sau resedinta cunoscuta. care devin organul de administrare al societatii si vor prelau gestiunea societatii. insa numai pentru operatiunile de lichidare. administratorii societatii fiind inlocuiti cu lichidatorii. administratorii nu mai pot intreprinde noi operatiuni Tribunalul poate pronunta dizolvarea societatii in urmatoarele cazuri: • -societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni. • prin vointa asociatilor. cu conditia ca sa nu se fi facut inca nici o repartitie din activ. la cererea oricarei persoane interesate. 4. Partea a IV-a. asupra hotararii luate.Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxa judiciara de timbru. remunerarea acestuia urmand a fi facuta din averea persoanei juridice dizolvate sau. • pe cale judecatoreasca. • −societatea nu si-a completat capitalul social.referate-gratis.Daca este cazul: imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original). cu majoritatea ceruta pentru modificarea actului constitutiv. in original. Din momentul dizolvarii. • −societatea si-a incetat activitatea. in cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale.ro . se depun la oficiul registrului • comertului. in conditiile legii. Dizolvarea unei societati comerciale se poate realiza: • de drept. timbre judiciare.Hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor privind dizolvarea si numirea lichidatorilor (original).Specimenele de semnatura ale lichidatorilor (original). In cazul in care dizolvarea societatii are loc din vointa proprie a asociatilor. din fondul de lichidare constituit in temeiul Legii privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului.modifica in concordanta cu finalitatea lichidarii. tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei. 3. 5.Cerere de depunere si mentionare acte (original). Etapa a-II-a www. Dizolvarea societatilor comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a. • −societatea nu a depus. Documentele necesare pentru inregistrarea mentiunilor privind dizolvarea voluntara si lichidarea societatilor cu numire de lichidator sunt: Etapa I 1. 2. potrivit legii. taxa de registru. Ea nu are nici o consecinta juridica asupra personalitatii juridice a societatii. in cazul lipsei acesteia. numeste un lichidator de pe Lista practicienilor in reorganizare si lichidare. judecatorul delegat. acestia vor putea revenii oricand .

taxe sau contributii datorate de societatea comeriala  Intocmirea bilantului de incepere a partajului www.Daca este cazul.Situatia financiara de lichidare si de repartizare a activului (copie). taxa de registru. 4.Declaratiile date pe proprie raspundere de catre lichidatori precum si declaratiile date pe proprie raspundere de catre persoanele fizice desemnate sa reprezinte lichidatorul persoana juridica din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestei calitati (original). etc)  Achitarea datoriilor societatii catre bugetul statului. in original. titlurilor de plasament. 7.referate-gratis. timbre judiciare.Daca este cazul: . 5. 2. salariati. tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei.Cerere de radiere (original). 4. in original. daca unul sau multi administratori din SA si SCA au fost numiti lichidatori (original).ro . precum si orice alte impozite. Etapa a-III-a 1.Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxa judiciara de timbru. bugetul asigurarilor sociale.Certificatul emis de organul fiscal competent din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si lacontributiile sociale (original). 2. Partea a IV-a. incasarea creantelor. tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei. taxa de registru. Principalele operatiuni care trebuie efectuate pentru lichidari in situatia dizolvarii societatilor comerciale sunt:  Inventarierea si evaluarea elementelor patrimoniale ale societatii care se lichideaza in conformitate cu prevederile legale in viguare  Intocmirea bilantului contabil al societatii care se lichideaza  Stabilirea de catre adunarea generala a actionarilor sau asociatilor a operatiunilor care urmeaza sa se efectuez de catre lichidator in numele societatii  Valorificarea elementelor patrimoniale de activ (vanzarea imobilizarilor si stocurilor.Certificatul de inregistrare si anexa/anexele la acesta (originale). 6. etc  Stabilirea rezultatului lichidarii (profit sau pierdere)  Calcularea.imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original). . retinerea si varsarea la buget a impozitului pe profit obtinutin urma operatiunii de lichidare a societatii. imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale(original).Cerere de inregistrare (original). 3. .avizele prealabile prevazute de legile speciale (copie).Daca este cazul: . terti. Partea a IV-a.1.Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale taxa judiciara de timbru. timbre judiciare. 3.darea de seama asupra gestiunii administratorilor si raportul cenzorilor/auditorilor financiari.registrele SA si SCA.

710 Scaderea din evidenta a mijloacelor fixe vandute % = 213 20. Lichidatorul a fectuat urmatoarele operatii de lichidare a societatii:  A vandut mijloacele fixe cu 9.710 7583 9.000um  Rezerve legale: 1. A.440um  A incasat 240um din valoarea totala de 500um a clientilor incerti.000um II.710 Incasarea contravalorii mijloacelor fixe vandute 5121 = 461 10.000 4427 1. situatia patrimoniului conform bilantului de incepere a lichidarii se prezinta astfel:  Mijloace fixe (valoarea ramasa): 8.000um  A vandut materiile prime cu 1. Mai intai vom exemplifica lichidarea unei societati comerciale hotarata de adunarea generala a actionarilor sau asociatiloe in situatia in care se obtine profit prin lichidare I.000um  Furnizori: 7. lichidatorii sunt obligati sa intocmeasca bilantul contabil anual si sa-l depuna l DGFP. iar pentru incasarea inainte de termen a clientilor certi a acordat sconturi in valoare de 50um  Pentru plata furnizorilor inainte de termen a obtinut sconturi in suma de 200um  Cheltuielile fectuate cu lichidarea se ridica la 520um III.ro .000 281 12. consemnata in registrul sedintelor adunarii generale o Cota de participare la capitalul social Daca lichidarea se prelungeste peste durata unui exercitiu financiar.000 www.000 um  Materii prime (diminuate cu valoarea provizionului constituit in suma de 800um) : 1600 um  Clienti: 2500um  Clienti incerti (diminuat cu valoarea provizionului constituit in suma de 200): 300um  Conturi la banci in lei: 600um  Capital subscris si varsat: 5. In continuare vom exemplifica reflectarea in contabilitate a operatiunilor privind lichidarea societatilor comerciale.referate-gratis. Inregistrarile contabile a operatiunilor de lichidare Vanzarea mijloacelor fixe: 461 = % 10. Efectuarea partajului activului net de lichidare al societatii comerciale in functie de: o Prevederile statutului sau contractului de societate o Hotararea adunarii generale a actonarilor sau asociatilor.

60 Scaderea din gestiune a materiilor prime vandute 371 = 301 2.440 7814 400 Incasarea partiala de la clientii incerti 5121 = 4118 240 Trecerea pe cheltuieli a clientilor incerti neincasati 654 = 4118 260 Preluarea la venituri a provizionului constituit 491 = 7814 200 Incasarea clientilor certi 5121 = 4111 2.6583 8.450 Acordarea sconturilor 667 = 4111 50 Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli 121 = % 310 667 50 654 260 7814 = 121 200 Plata furnizorilor 401 = 5121 5.000 Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli.80 Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli 121 = 607 2.850 Scontul primit 401 = 767 200 Inchiderea contului de venituri 766 = 121 200 Cheltuielile de lichidare efectuate 628 = 401 520 401 = 5121 520 Inchiderea contului de cheltuieli 121 = 628 520 www.000 % = 121 1.000 607 = 371 2.000 Vanzarea materiilor prime 4111 = % 1.000 121 = 6583 8.756.ro .440 4427 273.referate-gratis.60 707 1. 7583 = 121 9.000 Preluarea la venituri a provizionului constituit 391 = 7814 400 Incasarea contravalorii materiilor prime vandute 5121 = 4111 1.713.840 707 1.

40 V. Lichidarea unei societati comerciale hotarata de adunarea generala actionarilor sau asociatilor in cazul in care s-a obtinut pierdere din lichidare I.referate-gratis.344.50 Virarea impozitului pe dividende 446 = 5121 189.000 Impozit pe profit aferent rezervelor legale 456 = 441 160 441 = 5121 160 Decontarea profitului din lichidare 121 = 456 344.80 Plata TVA 4423 = 5121 2.000 Rezerve legale: 1.ro .Regularizarea TVA 4427 = 4423 2.000  Rezerve legale: 2.000 Profit inainte de lichidare: 344.90 B. Partajul Restiruierea capitalului social 1012 = 456 5.000 www.000  Marfuri 6.60 Inchiderea contului de cheltuieli 121 = 691 65.000  Produse finite 4000  Clienti (diminuat cu valoarea provizionului constituit in suma de 500): 1500  Conturi la banci in lei: 500  Capital subscris si varsat: 8.60 IV.296. situatia patrimoniului conform bilantului de incepere a lichidarii se prezinta astfel:  Mijloace fixe (valoarea ramasa): 10.50 Plata dividendelor 456 = 5121 994.40 Impozit pe dividende aferent rezervelor legale si profitului din lichidare 456 = 446 189.000 456 = 1521 5.000 Decontarea rezervelor legale 1061 = 456 1.40 Capital subscris si varsat:5.296. Situatia patrimoniului dupa inainte de partaj: Conturi la banci in lei:6.60 Virarea impozitului pe profit 441 = 5121 65.80 Impozitul pe profit datorat 691 = 441 65.

140 Scaderea din gestiune a marfurilor vandute 607 = 371 6.000 4427 1.000 II. Lichidatorul a fectuat urmatoarele operatii de lichidare a societatii:  A vandut mijloacele fixe cu 9.980 Incasarea contravalorii mijloacelor fixe vandute 5121 = 461 10.000 121 = 711 4.000  A vandut produsele finite cu 5.000 Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli 701 = 121 5.000 Vanzarea produselor finite 4111 = % 5.000 6583 10.950 701 5.000 Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli. 7583 = 121 9.000  Cheltuielile cu lichidarea sunt in suma de 800  A rambursat intreg creditul bancar  A achitat furnizorii  A achitat TVA-ul datorat III.140 707 6.000 Incasarea contravalorii marfurilor vandute: 5121 = 4111 7.980 Scaderea din evidenta a mijloacelor fixe vandute % = 213 18.000 4427 950 Incasarea contravalorii produselor finite 5121 = 4111 5.000  A vandut marfurile cu 6.980 7583 9.950 Scaderea din gestiune a produselor finite vandute 711 = 345 4.000 4427 1.referate-gratis.ro .000  A incasat de la clientul incert 1. Inregistrarile contabile a operatiunilor de lichidare Vanzarea mijloacelor fixe: 461 = % 10.  Credite bancare pe termen lung 10000 Furnizori: 2.140 www.000 121 = 6583 10.000 Vanzarea marfurilor 4111 = % 7.000 281 8.

707 = 121 6.300 Capital subscris si varsat:8.040 4423 = 5121 4. Situatia patrimoniului dupa inainte de partaj: Conturi la banci in lei:8.000 Cheltuieli cu lichidarea 628 = 5121 800 Plata imprumutului 162 = 5121 10.000 Inchidere conturi de TVA si plata TVA 4427 = 4423 4.000 Preluarea la venituri a provizionului constituit 491 = 7814 500 Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli 7814 = 121 500 121 = 654 1.000 Rezerve legale. dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale Legea Contabilitatii nr 82/91 www.Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli.000 Incasarea clientilor incerti 5121 = 4118 1.940 Bibliografie: Legea societatilor comerciale republicata (L31/90) Precizari privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni privind fuziunea.000 121 = 607 6.ro .000 Trecerea pe cheltuieli a diferentei neincasate 654 = 4118 1.000 Achitarea furnizorilor 401 = 5121 2.300 Inregistrarea platii catre asociati 456 = 5121 7.040 IV. Partajul Inregistrarea restituirii capitalului social 1012 = 456 8000 Inregistrarea rezervelor legale cuvenite asociatilor 1061 = 456 2.000 Impozit pe profit datorat pt rezerve 456 = 441 320 Virarea impozitului pe profit 441 = 5121 320 Inchiderea pierderii realizate 456 = 121 1. 2000 Rezultat -1700 V.referate-gratis.

Liviu Sebe.ro .referate-gratis. Valentin Ariton „Contabilitatea si fiscalitatea operatiunilor privind fuziunea si lichidarea societatilor comerciale”. Bucurest www. Editura Tribuna Economica.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful