LAPORAN POST MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013

KELAS BIL MURID MATA PEL GURU M/PEL : 5 MAJU : 24 ORANG : SAINS : PN. KAMARIAH BT ESA

A. ANANLISA PENCAPAIAN MATA PELAJARAN GRED A B C ETR 21 3 ½ TAHUN 7 7 8 PERKARA BIL MENCAPAI SASARAN ( ETR ) BIL TIDAK MENCAPAI BIL 14 10

D 2 % 58.3 41.6

E

CATATAN

B. ANALISA SWORT Kekuatan : 1. Murid dapat menguasai Kemahiran Proses Sains (KPS). 2. Murid dapat menguasai soalan bahagian B. Kelemahan : 1. Murid memperolehi markah maksimun 25/30 dalam bahagian A. 2. Murid tidak bersedia untuk menghadapi peperiksaan. 3. Murid tidak menggariskan kata kunci pada soalan. 4. Kurang membaca dan kurang pengetahuan dalam bahagian A. Kekangan : 1. Masa yang diperuntukan untuk matapelajaran Sains tidak mencukupi. C. CADANGAN TINDAKAN SUSULAN 1. Memastikan murid mengariskan kata kunci semasa latihan. 2. Mewajibkan murid membuat pembetulan. 3. Memperbanyakkan latihan tubi bahagian A. RUMUSAN KESELURUHAN Pencapaian keseluruhan adalah memuaskan, namun begitu masih banyak kelemahan yang perlu diperbaiki untuk memastikan murid mendapat A dan sekurang-kurannyagred B dalam peperiksaan UPSR. TANDATANGAN GURU …………………………………… Kamariah bt Esa Guru Sains Tahun 5 TARIKH : 11 JUN 2013

4. Murid tidak bersedia untuk menghadapi peperiksaan. Kelemahan : 1. KAMARIAH BT ESA D.4 E - CATATAN 1 PK E. ANANLISA PENCAPAIAN MATA PELAJARAN GRED A B C ETR 1 20 1 ½ TAHUN 7 PERKARA BIL MENCAPAI SASARAN ( ETR ) BIL TIDAK MENCAPAI BIL 1 21 D 13 % 4.LAPORAN POST MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013 KELAS BIL MURID MATA PEL GURU M/PEL : : 5 JAYA : 22 ORANG : SAINS : PN. 2. Kekangan : 1. Mewajibkan murid membuat pembetulan. Murid tidak menggariskan kata kunci pada soalan. namun begitu masih banyak kelemahan yang perlu diperbaiki untuk memastikan murid mendapat A dan sekurang-kurannyagred B dalam peperiksaan UPSR.Masa yang diperuntukan untuk matapelajaran Sains tidak mencukupi. TANDATANGAN GURU …………………………………… Kamariah bt Esa Guru Sains Tahun 5 TARIKH : 11 JUN 2013 . F. 2.Murid dapat menguasai soalan bahagian B. 2.5 95. Kurang membaca dan kurang pengetahuan dalam bahagian A. 3. ANALISA SWORT Kekuatan : 1. Murid masih belum menguasai soalan inferens dan pemerhatian.Murid dapat menguasai Kemahiran Proses Sains (KPS). Murid memperolehi markah minimum 15/30 dalam bahagian A. Memperbanyakkan latihan tubi bahagian A dan B RUMUSAN KESELURUHAN Pencapaian keseluruhan adalah memuaskan. 3. 3.Memastikan murid mengariskan kata kunci semasa latihan. CADANGAN TINDAKAN SUSULAN 1.

KAMARIAH BT ESA A. CADANGAN TINDAKAN SUSULAN 1. C. Murid dapat memahami bahagian objektif. Pendedahan teknik menjawab soalan sains. 3.5 B. RUMUSAN KESELURUHAN Pencapaian masih diperingkat sederhana. 2. murid perlu didedahkan dengan teknik menjawab soalan Sains sebagai persediaan peperiksaan akhir tahun dan peperiksaan UPSR 2011. Memperbanyakkan aktiviti berkumpulan dan eksperimen. TANDATANGAN GURU …………………………………… Kamariah bt Esa Guru Sains Tahun 6 TARIKH : 11 JUN 2013 . Murid dapat memilih jawapan dengan tepat. ANALISA SWORT Kekuatan : 1.LAPORAN POST MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013 KELAS BIL MURID MATA PEL GURU M/PEL : 6 JAYA : 33 ORANG : SAINS : PN.3 37. 2. Kekangan : 1. Murid malas membaca soalan. Masa yang diperuntukan untuk matapelajaran Sains tidak mencukupi. Kelemahan : 1. Murid tidak dapat menguasai Kemahiran Proses Sains (KPS). ANANLISA PENCAPAIAN MATA PELAJARAN GRED A B C ETR 4 13 13 ½ TAHUN 2 17 PERKARA BIL MENCAPAI SASARAN ETR BIL TIDAK MENCAPAI D 2 12 E CATATAN BIL MURID 19 12 % 59. Murid tidak menguasai teknik menjawab bahagian B. 2. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful