You are on page 1of 18

SULIT

1

1249/2

PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 2 (1249/3) 1 (a) Kod F1 F2 F3 F4 Di manakah terbentuknya kerajaan agraria? Butiran Kawasan pertanian yang subur/lembah sungai Kawasan pedalaman Kawasan berbukit Lereng tanah gunung berapi [Mana-mana 1 x 1m] (b) Kod F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Nyatakan dua kegiatan masyarakat maritim Butiran Menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan perdagangan Kelautan Menangkap ikan Memungut hasil laut Mengeluarkan bijih logam/emas/timah Menjadi pelabuhan Menjadi peneroka laut Mempunyai kemahiran membuat perahu dan kapal layar [Mana-mana 2 x 1m] ( c) Berikan contoh kerajaan Agraria: Butiran Funan Angkor Sailendra, Jawa Tengah Sukhotai, Thailand Dvaravati di Sungai Menam,Thailand/ Sungai Irrawady Kerajaan Sungai Merah Kerajaan Sungai Mekong Kerajaan Taruma di tanah Tinggi Dieng, Indonesia [Mana-mana 1 x 1m] Maritim: Kod F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Butiran Srivijaya Kataha/chieh-cha/Kedah Tua Tiumah di Pulau Tioman Langkasuka Chih Tu Mo-lo-yu Kalah Fo-lo-an Markah 1 1 1 1 1 1 1 1
Lihat halaman sebelah SULIT

Markah 1 1 1 1 [1m]

Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 [2m]

Kod F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 [1m]

1249/2@Peraturan Pemarkahan

Butiran Lelaki yang merdeka Mestilah beragama Islam Memiliki pengetahuan tentang Islam Seorang yang mematuhi perintah Allah Sanggup melaksanakan hukum Allah Bersifat adil/mempunyai akhlak yang baik Markah 1 1 1 1 1 1 Lihat halaman sebelah SULIT 1249/2@Peraturan Pemarkahan . [Mana-mana 1 x 1m] (b) Kod F1 F2 F3 F4 F5 F6 Nyatakan syarat-syarat untuk dilantik sebagai Khalifah. Butiran Menukarkan hasil antara mereka Mendapatkan barangan yang tiada pada kerajaan masing-masing Membekalkan keperluan makanan/barang mewah Mendapatkan bahan mentah/binatang kenderaan Memperolehi tenaga kerja/tukang yang mahir Membantu memasarkan hasil Memenuhi keperluan semua penduduk (Mana-mana jawapan munasabah) [Mana-mana 2 x 1m] Markah 1 1 1 1 1 1 1 [2m] (e) Apakah kepentingan peranan anda dalam memajukan negara Malaysia sebagai sebuah negara perdagangan antarabangsa? Butiran Menaikkan nama/imej negara di persada antarabangsa Mampu memasarkan hasil tempatan dengan lebih luas Menaikkan pendapatan/taraf hidup penduduk Memajukan ekonomi dengan lebih cepat/stabil Mengembalikan kegemilangan masa lampau Menambahkan peluang pekerjaan Memanfaatkan kedudukan kita yang strategik (Mana-mana jawapan munasabah) [Mana-mana 2 x 1m] Markah 1 1 1 1 1 1 1 [2m] Kod F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 2 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan khalifah? Markah 1 1 1 1 [1m] Kod Butiran F1 Mengikut bahasa Arab bermaksud pengganti F2 Melaksanakan tanggungjawab pemerintahan/pentadbiran kerajaan selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW F3 Bertanggungjawab memelihara kemurnian agama Islam F4 Bertanggungjawab mengekalkan keharmonian/kestabilan umat Islam.SULIT 2 1249/2 F9 Peng-keng [Mana-mana 1 x 1m] 1 [1m] (d) Kod F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Berikan dua faedah saling bergantung antara kerajaan agraria dan maritim.

Butiran Sebagai ketua negara Memelihara kedudukan agama Islam Mentadbir negara mengikut hukum berpandukan al.Quran dan Sunnah Wajib menitikberatkan sistem politik/sosial/ekonomi untuk seimbangkam keperluan rohani dan jasmani Bertanggungjawab melicinkan pentadbiran negara Mempertahankan negara daripada ancaman musuh Bertanggungjawab melantik pegawai pentadbiran negara Melucutkan jawatan pegawai pentadbiran negara Menjaga kebajikan rakyat dan mengekalkan perpaduan ummah Memastikan kesejahteraan rakyat di dunia dan akhirat Mengurus hal kewangan negara seperti perbendaharaan/baitulmal/zakat Bertanggungjawab mennjaga/meneruskan ajaran Allah Mengekalkan perpaduan ummah Memantapkan sistem perundangan Islam Menguruskan hal ehwal kewangan/perbendaraan negara Mengurus baitulmal Mengatur pungutan kharaj/jizyah/zakat [Mana-mana 2 x 1m] Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [2m] (d) Mengapakah zaman Khalifah Umar al-Khattab dianggap zaman keemasan kerajaan Islam Madinah? Butiran Memperkenalkan dasar pentadbiran/perlantikan pegawai Menubuhkan majlis syura yang dianggotai oleh golongan muhajirin dan ansar Membahagikan jajahan takluk Islam dibahagi kepada beberapa wilayah Melantik wali/gabenor sebagai ketua pentadbir Menubuhkan beberapa jabatan Jabatan Tentera/Jabatan Polis/Jabatan Percukaian Jawatan katib/setiausaha diwujudkan untuk mengetuai jabatan Jabatan Kehakiman dipisahkan daripada jabatan lain Hakim dibayar gaji bulanan yang tinggi untuk mengelakkan salah laku Menyediakan tempat pembelajaran al-Quran di kawasan masjid Menghantar guru agama ke pelbagai wilayah untuk mengembangkan pendidikan Memperkenalkan kalendar Islam/kalendar hijrah Menyusun sistem ketenteraan Membentuk tentera tetap Membentuk tentera sukarela Tentera tetap dibayar gaji/pakaian seragam Membina markas tentera di bandar utama Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 1249/2@Peraturan Pemarkahan Lihat halaman sebelah SULIT .SULIT 3 1249/2 F7 F8 F9 Mempunyai tubuh yang sihat dan sempurna Berfikiran cerdas Warak dan pandai mentadbir kerajaan [Mana-mana 2 x 1m] 1 1 1 [2m] (c) Kod F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 Nyatakan tugas-tugas seorang khalifah dalam pemerintahan Kerajaan Islam.

mengapakah Islam menekankan konsep syura dalam pemilihan pemimpin? Butiran Menjamin bakal pentadbir yang tepat Memilih pemimpin yang benar-benar layak Memastikan pemimpin yang berhemah Pemimpin yang sentiasa berusaha memajukan umat Pemimpin yang sentiasa berusaha memajukan negara Memilih pemimpin yang cemerlang dalam pentadbiran Memastikan kelancaran pentadbiran Pemimpin yang mampu membawa kebahagian dunia akhirat (mana-mana jawapan munasabah) [Mana-mana 2 x 1m] Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 [2m] 3 (a) Kod F1 F2 F3 Namakan penulis akhbar yang muncul pada masa itu. Butiran Menggalakkan syarikat kerjasama Meminta British mengurangkan kemasukan orang dagang Menggalakkan perniagaan di kalangan orang Melayu Markah 1 1 1 Lihat halaman sebelah SULIT Kod F1 F2 F3 1249/2@Peraturan Pemarkahan .SULIT 4 1249/2 F18 F19 F20 F21 F22 F23 Membina kubu pertahanan di sempadan Membina terusan/tali air untuk tujuan pertanian Menggalakkan penerokaan tanah baru untuk pertanian/ mengusahakan tanah terbiar Memperkenalkan pelbagai jenis cukai Jizyah/kharaj Mendirikan baitulmal bagi mengawal aliran masuk pendapatan negara [Mana-mana 3 x 1m] 1 1 1 1 1 1 [3m] (e) Kod F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Pada pendapat anda. Butiran Warta Malaya Lembaga Malaya Majlis Utusan Melayu Warta Negara Fajar Sarawak [Mana-mana 2 x 1m] Markah 1 1 1 1 1 1 [2m] ( c) Senaraikan dua isu ekonomi yang dibangkitkan oleh akhbar-akhbar yang diterbitkan pada masa itu. Butiran Zainal Abidin bin Ahmad (Za’ba) Dato’ Onn Ja’afar Abdul Rahim Kajai [Mana-mana 2 x 1m] Markah 1 1 1 [2m] (b) Kod F1 F2 F3 F4 F5 F6 Nyatakan dua buah akhbar yang telah diterbitkan sebelum Perang Dunia Kedua.

SULIT 5 1249/2 F4 F5 F6 Melarang orang Melayu menjual tanah Menyeru orang Melayu berjimat cermat Meminta British mengadakan kampung khas Melayu di Kuala Lumpur [Mana-mana 2 x 1m] Apakah isu yang diutarakan melalui majalah yang diterbitkan pada dekad 1920-an hingga 1930-an. Butiran Pendidikan anak-anak Melayu Menyeru perpaduan di kalangan orang Melayu Semangat cinta akan negara Semangat menentang penjajah Membaiki taraf hidup orang Melayu Memajukan bahasa dan sastera Melayu Menggalakkan perpaduan di kalangan guru Membincangkan soal pentafsiran Islam yang prograsif bagi kemajuan ummah Memperluaskan ilmu dalam semua bidang Memberikan pentafsiran kepada persoalan orang Islam Menggesa orang Melayu menjauhkan diri daripada sifat buruk Menggalakkan perpaduan di kalangan guru perempuan Melayu Johor Menggalakkan wanita mendapatkan pendidikan untuk kemajuan diri Mendorong wanita menjaga kesopanan dengan nilai-nilai Islam dan budaya timur Menggalakkan wanita menjadi obort untuk memajukan bangsa [Mana-mana 2 x 1m] Bagaimanakah anda memanfaatkankan akhbar dan majalah pada hari ini? Butiran Menambahkan ilmu pengetahuan Menambahkan klusa kata Sisipan akhbar untuk pendidikan Mengiklankan sesuatu Menyediakan ruangan peluang pekerjaan (Mana-mana jawapan munasabah) [Mana-mana 2 x 1m] 1 1 1 [2m] (d) Kod F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [2m] (e) Kod F1 F2 F3 F4 F5 Markah 1 1 1 1 1 [2m] 4 (a) Kod F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Apakah tujuan suruhanjaya Reid dibentuk? Butiran Membincangkan perlembagaan bagi Tanah Melayu Menyusun perlembagaan bagi Tanah Melayu Merangka sebuah perlembagaan bagi persekutuan Tanah Melayu yang merdeka Memastikan pembentukan sebuah persekutuan yang kuat Memastikan pemberian kuasa autonomi kepada negeri dalam bidang tertentu Menerima memorandum daripada pelbagai pihak Menerbitkan cadangan-cadangan kepada parlimen British [Mana-mana 1 x 1m] Markah 1 1 1 1 1 1 1 [1m] 1249/2@Peraturan Pemarkahan Lihat halaman sebelah SULIT .

Butiran Pembentukan sebuah kerajaan persekutuan Pemisahan antara kuasa Persekutuan dan kuasa negeri Institusi Raja dijadikan Raja Berperlembagaan Tiga jenis kerakyatan diwujudkan Prinsip jus soli diterima Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan Agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan Tanah simpanan Melayu dikekalkan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara Pentadbiran negara bercorak demokrasi berparlimen Dewan Rakyat dan Dewan Negara diletak di bawah kuasa Parlimen Menteri Besar menjadi pelaksana pentadbiran di peringkat negeri Menteri Besar dibantu oleh Dewan Undangan Negeri dan EXCO [Mana-mana 3 x 1m] Pada pendapat anda. apakah kepentingan kedua-dua peristiwa di atas? Butiran Persediaan kemerdekaan Tanah Melayu Pentingnya meneliti sesuatu isu yang ada bagi mewujudkan keharmonian Tolak ansur antara kaum membolehkan kemerdekaan dicapai secara aman Hak istimewa orang Melayu dapat dikekalkan Kedudukan Raja-raja Melayu sebagai institusi Raja Berperlembagaan Kedudukan BahasaMelayu terjamin Islam diiktiraf sebagai agama rasmi negara Tanah Simpanan Melayu dapat dikekalkan Berjaya membentuk sebuah persekutuan yang kuat (Mana-mana jawapan munasabah) [Mana-mana 2 x 1m] Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [2m] Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [2m] Markah 1 1 1 1 1 [2m] (c) Kod F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 (d) Kod F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 1249/2@Peraturan Pemarkahan Lihat halaman sebelah SULIT .SULIT 6 1249/2 (b) Kod F1 F2 F3 F4 F5 F6 Nyatakan dua isu yang menjadi panduan dalam suruhanjaya Reid Butiran Pembentukan sebuah persekutuan yang kuat Pemberian kuasa autonomi kepada negeri dalam bidang tertentu Kedudukan Raja-Raja Melayu Hak istimewa orang Melayu Pengwujudan satu bangsa Persekutuan Tanah Melayu Kerakyatan jus soli [Mana-mana 2 x 1m] Senaraikan tiga isi Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957.

Butiran Kepesatan perdagangan Melibatkan perdagangan dalaman Antara kawasan di dalam wilayah India Melibatkan perdagangan luar Mecedonia/Sri Lanka/Asia Tengah/Asia Tenggara/Rom Pusat perdagangan penting Anga/Kalinga/Karusa Menghasilkan senjata/gading gajah/emas/berlian/mutiara Pelabuhan penting Tamralipti/Ghantashala/Kadura/Broach/Chaul/Kalyan/Cambay Persatuan perdagangan/perusahaan Dikenali sebagai streshin di setiap bandar Persatuan tukang kayu Persatuan tukang logam Persatuan tukang kulit Matlamat untuk mengawal harga Mengawal kualiti barang Mengawal gaji pekerja Penggubalan undang-undang untuk mengawal persatuan Perlaksanaan undang-undang diawasi oleh raja Penggunaan mata wang Digunakan sebagai medium jual beli Semasa Zaman Gupta mata wang emas digunakan Syiling emas zaman Gupta dikenali sebagai Dinara Terdapat wang perak Wang siput cengkerang Perkembangan sektor perusahaan Pengeluaran tekstil/kain kapas/sutera/barangan emas/mutiara/batu permata Perusahaan sutera berpusat di Bengal/Benares Sistem cukai Cukai pada hasil perdagangan Seperti hasil pertanian/buah-buahan Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Lihat halaman sebelah SULIT 1249/2@Peraturan Pemarkahan .SULIT 7 1249/2 (e) Apakah ikhtibar yang boleh diambil daripada usaha ke arah menuju kemerdekaan Tanah Melayu? Butiran Keamanan perlu dijaga Kerjasama kaum mesti diperkukuh Perpaduan kaum perlu ditekankan Perbincangan membawa kepada kebaikan Tolak ansur membawa kebaikan bersama Menghargai nikmat kemerdekaan Jangan mencetuskan suasana tidak aman dalam negara (mana-mana jawapan munasabah) [Mana-mana 2 x 1m] Markah 1 1 1 1 1 1 1 [2m] Kod F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 5 (a) Kod F1 H1a H1b H1c H1d F2 H2a H2b F3 H3a F4 H4a H4b H4c H4d H4e H4f H4g H4h H4i F5 H5a H5b H5c H5d H5e F6 H6a H6b F7 H7a H7b Terangkan perkembangan kegiatan ekonomi yang dijalankan dalam tamadun India.

Butiran Bidang perdagangan akan menyumbang kepada pendapatan negara Dapat menyediakan peluang pekerjaan Melahirkan masyarakat berilmu pengetahuan Melahirkan tenaga mahir Melahirkan modal insan kelas pertama Membuka peluang perniagaan kepada rakyat Mewujudkan pusat-pusat pendidikan tinggi ternama Dapat menarik kedatangan pedagang asing Dapat mengeksport hasil keluar negara (Mana-mana jawapan munasabah) [Mana-mana 4 x 1m] Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [4m] Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [8 m] (c) Kod F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 1249/2@Peraturan Pemarkahan Lihat halaman sebelah SULIT . Perdagangan maritim Dengan Alam Melayu Meningkat pada zaman Gupta Memperolehi rempah/bedak wangi/gading gajah/besi Perdagangan dengan China Memperolehi tembikar/kaca/minyak wangi/tekstil [Mana-mana 8 x 1m] 1 1 1 1 1 1 1 [8 m] (b) Kod F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 Jelaskankan perkembangan sistem pendidikan di India pada ketika itu. Butiran Bermula pada Zaman Vedik Tumpuan pendidikan mempelajari agama Agama Hindu menjadi teras Mempelajari kitab-kitab Veda Menyediakan manusia menghadapi hari selepas mati Segala hukum hakam dipelajari Supaya dapat hidup sempurna dengan nilai-nilai murni Pendidikan dikuasai oleh golongan lelaki Golongan wanita tidak berpeluang menerima pendidikan Bahasa pengantar ialah bahasa Sanskrit Menggunakan kaedah hafalan Lokasi pendidikan zaman awal di istana/rumah Pendidikan tinggi di Kolej Brahman Lahir universiti agama Buddha iaitu Nalanda/Taxila Untuk mencapai taraf Brahmin harus menghafal buku-buku agama khususnya Veda yang mengandungi peraturan ritual/mentera/lagu-lagu agama Mempelajari karya saintifik/falsafah Untuk meningkatkan ilmu sains Matlamat pendidikan zaman seterusnya bertujuan untuk menambah ilmu/ mengatasi buta huruf/untuk mendapatkan jawatan kerajaan [Mana-mana 8 x 1m] Pada pandangan anda. mengapakah kemajuan dalam kedua-dua bidang tersebut dapat memastikan kemajuan sesebuah negara ? .SULIT 8 1249/2 H7c F8 H8a H8b H8c H8d H8e Tujuan cukai menyara anggota tentera/para pentadbir/raja.

apakah kepentingan hijrah terhadap perkembangan Islam? Butiran Dakwah Islamiah dapat dilakukan dengan aman dan tanpa berselindung Baginda berjaya mendamaikan suku Arab di Madinah khususnya suku Aus dan Khazraj Menjalinkan hubungan persaudaraan antara orang Islam Makkah dengan orang Islam Madinah Nabi Muhammad menyatukan Muhajirin dan Ansar Gelaran Muhajirin diberikan kepada orang Islam Makkah yang berhijrah ke Madinah. Gelaran Ansar kepada orang Islam Madinah yang memberi bantuan Menyatukan penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai suku/budaya/ agama Nabi Muhammad SAW telah membina sebuah masjid iaitu Masjid al-Nabawi Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [8m] (c) Kod F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 1249/2@Peraturan Pemarkahan Lihat halaman sebelah SULIT .SULIT 9 1249/2 6 (a) Kod F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 Jelaskan maksud hijrah Butiran Berpindah Perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain Perpindahan orang Islam dari Makkah ke Madinah Usaha memperkukuhkan Islam Strategi untuk menyebarkan Islam Perjuangan untuk menegakkan kebenaran Meninggalkan keburukan dan kejahatan Semangat ingin berubah Perubahan sikap/cara berfikir/tingkah laku [Mana-mana 4 x 1m] Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [4m] (b) Kod F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 Apakah sebab Nabi Muhammad SAW dan umat Islam berhijrah ke Madinah? Butiran Perintah Allah melalui wahyu Allah menyatakan niat dan pakatan orang Quraish unruk membunuh baginda Perintah ini melalui surah al-Anfal Untuk meneruskan penyebaran Islam Ancaman daripada orang Quraisy menjejaskan aktiviti penyebaran Islam Merupakan strategi Nabi Muhammad SAW untuk mengembangkan Islam Memerlukan suasana aman di tempat baru bagi memudahkan dakwah Mewujudkan sebuah masyarakat Islam yang bersatu padu dan sempurna Jemputan masyarakat Arab Madinah Mereka sedang menghadapi pelbagai konflik Pertelagahan sering berlaku antara Suku Aus dan Khazraj sering bertelagah Ekonomi mereka dikuasai oleh orang Yahudi Memerlukan pemimpin berkaliber seperti Nabi Muhammad SAW Untuk mengetuai kepimpinan mereka Untuk mendamaikan masyarakat Madinah yang bermusuhan [Mana-mana 8 x 1m] Pada pandangan anda.

Raja-raja Melaka digelar Zillulah fil’ Alam yang bermaksud bayangan Allah di muka bumi Islam dijadikan agama rasmi kerajaan. Menggerakkan semangat jihad [Mana-mana 7 x 1m] Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [7m] (b) Nyatakan pengaruh Islam yang mempengaruhi gaya hidup masyarakat di Asia Tenggara Markah 1 1 1 Lihat halaman sebelah SULIT Kod Butiran F1 Menganut agama/akidah Islam F2 Unsur kepercayaan lama semakin hilang F3 Seperti memuja semangat dan mempercayai keramat 1249/2@Peraturan Pemarkahan .SULIT 10 1249/2 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 Tujuan masjid dibina ialah sebagai tempat bertemu/beribadat/berbincang masalah Memperkenalkan kiraan tahun Hijrah dalam takwim Islam Sambutan maal Hijrah bagi memperingati perjuangan umat Islam dahulu Menukar nama Yathrib kepada Madinah al-Munawwarah/kota bercahaya Menunjukkan sikap toleransi/tolong-menolong antara kaum Hijrah berjaya dengan sokongan dan pengorbanan sahabat nabi Muhammad SAW Wanita berperanan menggerakkan kemajuan sesebuah negara contohnya Asma’ Menunjukkan ketabahan dan kebesaran jiwa Nabi Muhammad SAW Menunjukkan kebijaksanaan nabi Muhammad SAW mengatur strategi perjuangan Penubuhan Negara Islam Madinah Mewujudkan Piagam Madinah untuk mentadbir Madinah (Mana-mana jawapan munasabah) [Mana-mana 8 x 1m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [8m] 7 (a) Kod F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 Jelaskan pengaruh agama Islam terhadap sistem pemerintahan dan pentadbiran di Asia Tenggara. Contoh Acheh Darus Salam Nama raja menggunakan nama Islam Contoh Sultan Mansur Syah yang bermaksud pemerintah yang dibantu oleh Allah Memperkenalkan undang-undang syariah dalam kes jenayah/pernikahan/ perniagaan/pembahagian harta pusaka. Butiran Institusi kesultanan diperkenalkan Penggunaan gelaran sultan Meletakkan sultan sebagai ketua negara Mufti dilantik sebagai penasihat sultan Wujud jawatan kadi/khatib/bilal/pemungut zakat/penyelia baitulmal/penjaga harta wakaf Raja-raja Melaka digelar Khalifatul Mukminin yang bererti pemimpin orang mukmin. Sultan merupakan khalifah Allah atau wakil Allah Nama negeri berunsur Islam.

SULIT 11 1249/2 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32 Islam dijadikan sebagai ad-din/satu cara hidup yang lengkap dan menyeluruh Cara hidup Islam telah diasimilasikan Pakaian menutup aurat Bertudung kepala dan bersongkok Hubungan antara individu/pertalian kekeluargaan rapat Konsep persaudaraan sesama manusia Konsep persamaan taraf sesama manusia Jiran dianggap anggota keluarga Nilai akhlak Islam diamalkan Seperti sopan santun/berziarah/bersyukur/istiqamah/ikhlas/sabar Menghormati orang yang lebih tua Panggilan dan gelaran pak long/mak long Bercakap dengan suara yang rendah Tunduk ketika lalu dihadapan Tidak menyampuk Tetamu dilayan dengan hormat Tetamu dihidang dengan makanan dan minuman Memberi salam ketika berziarah Tuan rumah wajib menjawabnya Tetamu dan tuan rumah akan bersalam-salaman Kanak-kanak mencium tangan orang yang lebih tua Ungkapan bismillah Semasa hendak makan dan minum Makan dengan tangan kanan Majlis berunsur Islam Majlis berkhatan/majlis berkhatam (tamat membaca al-Quran)/cukur rambut Menjalankan amalan gotong royong/kerjasama/tolong menolong Ketika majlis perkahwinan/pengkebumian/kenduri kendara Menekankan nilai perpaduan [Mana-mana 7 x 1m] Mengapakah amalan beragama sangat penting dalam kehidupan manusia? Butiran Masyarakat beragama mudah dibentuk Melahirkan masyarakat yang berbudi-bahasa/berkejasama Mengelakkan sikap keji Melahirkan masyarakat bersatupadu Keamanan dapat dicapai Meningkatkan imej negara Membentuk jati diri Membentuk masyarakat berwawasan (Mana-mana jawapan munasabah) [Mana-mana 6 x 1m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [7m] (c) Kod F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 [6m] 1249/2@Peraturan Pemarkahan Lihat halaman sebelah SULIT .

Butiran Kemerosotan dalam bidang ilmu pengetahuan Kemerosotan dalam bidang perdagangan Kemerosotan dalam bidang kehidupan perbandaran Tidak terdapat pentadbiran pusat yang berkesan Kuasa pusat yang boleh mentadbir wilayah-wilayah juga musnah Munculnya golongan baron (tuan tanah) Golongan petani terpaksa mencari perlindungan daripada tuan tanah Petani terpaksa membayar membayar cukai yang tinggi kepada tuan tanah Petani yang tidak mampu membayar cukai akan menyerahkan tanah mereka kepada tuan tanah Petani terpaksalah menjadi hamba Tuan tanah mendapatkan perlindungan daripada golongan raja Tuan tanah dikehendaki memberikan khidmat/cukai kepada raja Terbentuknya sistem feudal di Eropah Gereja Katolik merupakan institusi yang amat berkuasa Gereja Katolik memiliki hartanah yang banyak Gereja Katolik terlalu memberikan fokus kepada kegiatan amalan agama Pembelajaran ilmu keakhiratan sahaja Gereja sangat mengongkong kehidupan masyarakat Eropah Kegiatan perdagangan tidak meluas Sering diganggu oleh serangan orang gasar Seperti Viking dan Magyar Orang Eropah juga tidak dapat berdagang ke Timur Jauh Kerana kawasan Mediterranean dikuasai oleh orang Islam Orang Eropah tidak berupaya menyaingi penguasaan ini Mereka terpaksa menumpukan kegiatan ekonomi mereka kepada sektor pertanian Perniagaan barangan pertanian dikendalikan menerusi sistem tukaran barang Mata wang yang terdapat dalam pasaran pada masa itu amatlah terhad [Mana-mana 8 x 1m] Jelaskan perubahan yang berlaku dari Zaman Gelap ke Zaman Renaissance di Eropah Butiran Gereja memainkan peranan sebagai institusi yang universal Gereja menjadi agen penyatuan Perubahan ekonomi yang ketara Pertambahan penduduk Peningkatan aktiviti pertanian Kemunculan perdagangan Kemunculan bandar-bandar seperti Venice/Milan/Florence Kelahiran kelas pertengahan seperti artisan/pedagang/ahli perbankan Status sosial seseorang berasaskan kekayaan bukannya pemilikan tanah Rakyat terlibat dalam urusan politik Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Lihat halaman sebelah SULIT Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [8m] (b) Kod F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 1249/2@Peraturan Pemarkahan .SULIT 12 1249/2 8 (a) Kod F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 Terangkan ciri-ciri masyarakat Eropah pada Zaman Gelap.

SULIT 13 1249/2 F11 F12 F13 Institusi parlimen diwujudkan bagi memenuhi tuntutan rakyat Hak politik diberikan kepada rakyat Terjalinnya hubungan antara rakyat dengan pemerintah [Mana-mana 6 x 1m] Apakah peranan anda agar Zaman Gelap tidak berlaku di negara kita? Butiran Memiliki ilmu pengetahuan yang luas Mendalami ilmu pelayaran/perdagangan Mempunyai semangat meneroka Mempunyai semangat inkuiri Mendalami ilmu ekonomi Kestabilan politik Menjaga keamanan negara Mentaati pemimpin Berdaya saing Mempunyai jati diri Mempunyai perancangan yang teliti Memelihara perpaduam kaum Memberi insentif lebih tinggi kepada individu yang menghasilkan inovasi Berusaha untuk kecemerlangan dunia dan akhirat (Mana-mana jawapan munasabah) [Mana-mana 6 x 1m] Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya proses pembandaran. Butiran Pertambahan fungsi ekonomi Perkembangan pesat ekonomi Kawasan yang kaya dengan sumber semulajadi Kawasan yang menjadi pusat kegiatan ekonomi penjajah Kawasan yang hampir dengan kawasan perlombongan Tempat pengumpulan hasil lombong bijih timah Contohnya bandar Kuala Lumpur/Taiping/Seremban Pertambahan penduduk Tempat mendapatkan keperluan harian Pusat pentadbiran Pusat perbankan Perkembangan perlombongan petroleum Contoh bandar Miri di Sarawak Adanya kemudahan sistem pengangkutan dan perhubungan Adanya bekalan air bersih/sekolah/bank/pusat kesihatan Kedudukan strategik/menghubungkan beberapa buah bandar dan kawasan lain Perkembangan pertanian komersial/getah Perkembangan perlombongan bijih timah Kawasan pelabuhan Contohnya Klang/Melaka/Pulau Pinang Pusat pengumpulan/pengeksport hasil seperti lada hitam/gambir 1 1 1 [ 6m] (c) Kod F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [6m] 9 (a) Kod F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1249/2@Peraturan Pemarkahan Lihat halaman sebelah SULIT .

Butiran Penubuhan kerajaan pusat hasil penyatuan wilayah Markah 1 Lihat halaman sebelah SULIT 1249/2@Peraturan Pemarkahan . Butiran Menguasai pelbagai bidang ilmu Memperkukuhkan perpaduan rakyat Meningkatkan kemahiran Mengamalkan ajaran agama Menjauhi gejala negatif Setia kepada negara Taat kepada pemimpin Berpandangan jauh/berwawasan Amanah terhadap tugas (Mana-mana jawapan munasabah) [Mana-mana 6 x 1m] Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [6m] Kod F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 10 (a) Kod F1 Nyatakan ciri-ciri umum Sistem Birokrasi Barat yang diperkenalkan di Asia Tenggara. F10 Institut ini bertanggungjawab mengkaji punca penyakit F11 Mengkaji langkah-langkah pencegahan yang patut diambil F12 Menubuhkan Sanitary Board F13 Untuk mengawal kebersihan/kesihatan di bandar Kuala Lumpur/di beberapa buah bandar di Perak.SULIT 14 1249/2 F22 Contohnya bandar Kuching [Mana-mana 8 x 1m] 1 [8m] (b) Jelaskan usaha-usaha yang dilakukan oleh British untuk menyelesaikan masalah kesihatan di Tanah Melayu. jelaskan persiapan yang anda perlu lakukan agar pembangunan negara kita berterusan. F14 Fungsi Sanitary Board dipecahkan kepada dua bahagian. F16 Tanggungjawab aspek kesihatan telah diambil alih oleh Jabatan Kesihatan [Mana-mana 6 x 1m] (c) Sebagai warganegara Malaysia yang cintakan negara. F15 Tanggungjawab menjaga kebersihan bandar dijalankan sehingga Perang Dunia Kedua. Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [6m] Kod Butiran F1 Menubuhkan hospital F2 Hospital terawal dibina di Perak/Taiping/Tanjung Malim/Batu Gajah/ Gopeng/Kerian/Kuala Kangsar/Kuala Lumpur F3 Menubuhkan pusat kesihatan/pusat kesihatan kecil F4 Contohnya di Selangor/Pahang/Negeri Sembilan/Sabah/Sarawak F5 Pembinaan hospital atas sumbangan orang perseorangan/Hospital persendirian F6 Contohnya Hospital Tung Shin di Kuala Lumpur F7 Hospital ini memberi perkhidmatan kesihatan khusus untuk pekerja lombong F8 Usaha mengawal penyakit dilakukan melalui penyelidikan F9 Dibina Institut Penyelidikan Perubatan/Institute For Madical Research di Kuala Lumpur.

Pesuruhjaya Tinggi British menjadi pemerintah tertinggi. Pengenalan Akta Kampung Ulu Burma 1887 Pengenalan Akta Perkampungan Burma 1889. Penubuhan jabatan kerajaan [Mana-mana 3 x 1 m] 1 1 1 1 1 [3m] (b) Jelaskan perubahan-perubahan yang diperkenalkan oleh Barat terhadap sistem pemerintahan di negara-negara berikut: Kod i F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Butiran Filipina Memperkenalkan sistem pentadbiran berpusat Gabenor Jeneral sebagai pemerintah tertinggi Ketua Datuk Bandar sebagai pentadbir wilayah Gabenor Kecil sebagai pentadbir bandar Pentadbiran tempatan dilaksanakan di bawah Sistem Encomienda Pemerintahnya dikenali sebagai Encomiendero Tugas Encomiendero menjaga keamanan/mengutip cukai/mengkristiankan penduduk Penyatuan barangay menyebabkan kemerosotan pemerintahan tradisional/ pengaruh golongan datu [Mana-mana 4 x 1 m] Butiran Indonesia Mewujudkan pentadbiran pusat Diketuai oleh Gabenor Jeneral Pentadbiran tempatan dikendali oleh pembesar tempatan. Jawatan pembesar tradisional diperingkat pusat terhapus. Berperanan menasihati pentadbiran Belanda tetapi tiada kuasa perundangan Penubuhan Volksraad Merupakan Majlis Rakyat sebagai langkah ke arah kemerdekaan [Mana-mana 4 x 1 m] Butiran Burma Dinasti Konbaung berakhir Institusi raja tersingkir. Pengenalan undang-undang Barat. Pentadbiran daerah diambil oleh Myo-ok (pegawai bandaran). Penubuhan Dewan Tempatan.SULIT 15 1249/2 F2 F3 F4 F5 F6 Pelantikan Gabenor Jeneral sebagai ketua pentadbir Pelaksanaan pentadbiran melalui biro. Pengaruh golongan agama merosot. Pegawai Barat menjadi ketua biro. Pengenalan undang-undang Barat. Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 [4m] Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 [4m] Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Lihat halaman sebelah SULIT Kod ii F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Kod iii F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 1249/2@Peraturan Pemarkahan . Penubuhan jabatan kerajaan contohnya Jabatan Pelajaran/Pertanian. Majlis perundangan telah diperkenalkan.

(a) Jelaskan usaha-usaha Sultan Muhammad 1I untuk melicinkan pentadbiran dan pemerintahan Kelantan Butiran Menyingkir kerabat diraja yang terlibat dalam pertingkaian merebut kuasa Menggantikan dengan golongan pembesar yang bergelar Nik dan Wan Membentuk Sistem Jemaah Menteri Terdapat lapan badan Jemaah Menteri Setiap satunya dianggotai oleh empat orang pembesar Setiap jemaah menteri mempunyai bidang tugas masing. Jemaah Menteri Dalam negeri Tugas ialah menjaga keamanan negeri Jemaah Menteri Luar Tugas ialah mengurus hal ehwal luar negeri Jemaah Menteri Peperangan Tugas ialah mengurus pertahanan negeri Jemaah Menteri Keadilan Dan Kehakiman Tugas ialah mengendali urusan keadilan dan kehakiman Jemaah Menteri Istana Tugas ialah mengurus istiadat raja Kelantan Jemaah Menteri Perbendaharaan Tugas ialah mengendalikan harta benda dan hasil mahsul Jemaah Penasihat Raja Tugas ialah mengurus perkara penting yang bukan rahsia Jemaah Menteri Pentadbiran Dan Pengimrahan Negeri Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Lihat halaman sebelah SULIT Kod F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 1249/2@Peraturan Pemarkahan . Kod F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 Huraian Institusi raja runtuh /tersingkir Di Burma Dinasti Konbaung berakhir Kemerosotan sistem pemerintahan tradisional Pengaruh golongan agama merosot Kuasa Raja diambil alih penjajah Barat Di Tanah Melayu wujud sistem Residen dan Sistem Penasihat Residen dan Penasihat British menasihati Sultan dalam semua perkara Sultan hanya berkuasa dalam dalam hal ehwal agama Islam / adat istiadat Melayu Pengenalan sistem kehakiman Barat.masing. Undang-undang Barat diperkenalkan Hasil bumi dikuasai penjajah Rakyat tempatan ditindas Mana-mana jawapan munasabah [Mana-mana 5 x 1 m] Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [5m] 11. Pembahagian negeri kepada beberapa daerah. Pelaksanaan sistem pengutipan cukai.SULIT 16 1249/2 F11 Penubuhan beberapa jabatan seperti kesihatan/ perhutanan/pelajaran [Mana-mana 4 x 1 m] 1 [4m] (b) Nyatakan kesan pengenalan sistem birokrasi Barat terhadap negara di Asia Tenggara.

Jelebu dan Johor Ketua setiap luak ialah Undang Mereka dipilih oleh Lembaga Lembaga ialah ketua suku anggota masyarakat Lembaga bertanggungjawab terhadap suku masing-masing Lembaga berkuasa memilih individu yang layak menjadi Undang Buapak ialah Ketua Perut Setiap anggota Perut dikenali sebagai Anak Buah Buapak menjadi rujukan bagi setiap masalah Sistem ini tidak mengamalkan kuasa mutlak Mengagihkan kuasa kepada setiap individu mengikut peringkat Pemilihan pemimpin mempunyai unsur demokrasi Sistem ini melahirkan peraturan hidup Seperti kepentingan bersama/semangat gotong-royong/pemuafakatan/saling hormat-menghormati Sistem ini mementingkan pemuafakatan/semangat kerjasama antara suku semasa memilih pemimpin [Mana-mana 7 x 1m] Mengapakah sistem pentadbiran tradisi di negara kita perlu dikekalkan? Butiran Mewujudkan keamanan dalam negara Mengekalkan kestabilan politik Menjamin ketaatan rakyat kepada pemerintah Kemajuan ekonomi berterusan Mengukuhkan perpaduan antara kaum Memupuk keharmonian dalam negara Menjamin kesejahteraan dalam kehidupan Menghargai warisan bangsa Mengekalkan kedaulatan negara Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Lihat halaman sebelah SULIT Kod F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [7m] (c) Kod F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 1249/2@Peraturan Pemarkahan .SULIT 17 1249/2 F22 Tugas ialah mengurus kemajuan dan pembangunan negeri [Mana-mana 7 x 1m] 1 [7m] (b) Nyatakan ciri-ciri pentadbiran dalam Persekutuan Negeri Sembilan yang berteraskan Adat Perpatih Butiran Kedaulatan di tangan rakyat Perlantikan pemimpin dibuat daripada peringkat paling bawah Anak buah melantik Buapak Buapak melantik Lembaga Lembaga melantik Undang Undang melantik Yam Dipertuan Besar Yang Dipertuan Besar merupakan pemerintah tertinggi Baginda tidak berhak melantik pembesar Setiap keputusan YDPB berdasarkan perundingan dengan Undang Dibahagikan kepada beberapa daerah/jajahan Jajahan/daerah ini disebut luak Mempunyai empat luak utama ialah Rembau. Sungai Ujong.

SULIT 18 1249/2 F10 F11 F12 Memupuk semangat cinta pada negara Mengukuhkan jati diri bangsa Pembangunan negara berterusan (Mana-mana jawapan munasabah) [Mana-mana 6 x 1m] 1 1 1 [6m] 1249/2@Peraturan Pemarkahan Lihat halaman sebelah SULIT .