MTE3105

Tugasan 1: Regresi Linear

1.0 Pengenalan

Analisis regresi merupakan kaedah statistik yang digunakan untuk mengkaji hubungan antara pembolehubah-pembolehubah. Penggunaan kaedah ini dapat dilihat dalam pelbagai bidang seperti Ekonomi, Sains Fizik, Sains Hayat, Sains Kemasyarakatan, Kejuruteraan dan Teknologi, Perniagaan dan Pengurusan. Dalam kehidupan seharian, banyak hubungan dapat diperhatikan. Berikut ialah beberapa contoh hubungan yang wujud dan boleh dikaji, iaitu:

(a) Hubungan antara perbelanjaan dengan pendapatan bulanan sekeluarga; (b) Hubungan antara kadar tindak balas kimia dengan suhu; (c) Hubungan antara hasil tanaman dengan amaun baja yang diberikan; (d) Hubungan antara pencapaian pelajar universiti dengan kelayakan masuk ke universiti; (e) Hubungan antara kadar pencemaran udara dengan bilangan kenderaan di jalan raya

Di samping memperihalkan hubungan antara dua atau lebih pembolehubah, analisis regresi juga dapat digunakan untuk meramalkan nilai pembolehubah yang menjadi perhatian. Dalam analisis regresi, pembolehubah boleh dikategorikan kepada dua jenis, iaitu pembolehubah bersandar dan tidak bersandar.

Pembolehubah bersandar ditentukan setelah diberikan nilai pembolehubah tidak bersandar. Daripada contoh-contoh yang diberikan boleh dikategorikan seperti berikut:

Pembolehubah bersandar perbelanjaan kadar tidak balas kimia hasil tanaman pencapaian pelajar kadar pencemaran udara

Pembolehubah tidak bersandar pendapatan suhu amaun baja kelayakan masuk bilangan kenderaan

1

MTE3105

2.0. Pengumpulan Data

Satu kajian telah dijalankan untuk melihat sama ada wujud hubungan antara pencapaian markah Bahasa Cina Pemahaman dengan pencapaian markah Sains pada Peperiksaan Percubaan UPSR tahun 2012. Kajian ini dijalankan berdasarkan 13 orang pelajar yang telah mengambil ujian percubaan ini pada bulan Ogos 2012.

Markah Bil Nama Pelajar Jantina Bahasa Cina Pemahaman ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ALLIAANISA AMY BIN YUSUP ONG CAMMY TOH CHYI LIAN CHOO TECK JONG FIONA LIM FEI YING LEE LI XIANG MANDY WONG YUEN YUEN NORHARINA NUR SYAFIQAH PIENG TEE THIENG TOH CHIA YU WINNIE LIM WAN YING YENNESA LAW QI QI P L P L P P P P P L L P p 23 28 75 58 90 75 63 43 45 30 35 70 60

Markah Sains ( ) 34 46 82 58 86 80 68 24 36 22 26 80 52

2

MTE3105

3.0 Penyelesaian

(a) Lukiskan gambarajah serakan untuk menunjukkan penyebaran data anda.

Katakan : = Pembolehubah bersandar : Pencapaian Sains = Pembolehubah tidak bersandar : Pencapaian Bahasa Cina Pemahaman

Gambarajah Serakan Bagi Markah Bahasa Cina Pemahaman dan Markah Sains
100 90 80 70 60 Sains 50 40 30 20 10 0 0 20 40 60 80 100 Bahasa Cina Pemahaman Series1

Plot serakan bagi data di atas ditunjukkan dalam rajah di atas. Jika dilihat pada plot graf bagi data ini, bentuk hubungan yang wujud antara pencapaian markah Bahasa Cina Pemahaman dengan pencapaian Sains adalah berbentuk positif.

3

MTE3105

(b) Gunakan perisian Microsoft Excel untuk mendapat persamaan garis regresi yang memuaskan data anda. Langkah 1: Taipkan markah Bahasa Cina Pemahaman dan Sains dalam MS Excel.

Langkah 2: Klik pada „Data’ dan kemudian klik „Analysis Data’.

4

highlight data yang telah ditaip tadi. Pilih „New Worksheet Ply:‟.MTE3105 Langkah 3: Pilih „Regression’ dan klik „OK’. 5 . Langkah 4: Untuk mengisi “Input Y Range” dan “Input X Range”.

MTE3105 Langkah 5: Klik “OK” untuk mendapat nilai a dan b dalam persamaan garis regresi yang memuaskan data yang diberi. Dari jadual. kita boleh mendapati persamaan regresi seperti berikut: y = -1.1629 + 1.023x 6 .

23 =∑ ∑ = 43916 – =6867.07 =∑ ∑ ∑ = 42550 – =5447.MTE3105 Secara manual 23 28 75 58 90 75 63 43 45 30 35 70 60 ∑ ∑ 34 46 82 58 86 80 68 24 36 22 26 80 52 ∑ 529 784 5625 3364 8100 5625 3969 1849 2025 900 1225 4900 3600 ∑ 1156 2116 6724 3364 7396 6400 4624 576 1296 484 676 6400 2704 ∑ 782 1288 6150 3364 7740 6000 4284 1032 1620 660 910 5600 3120 =13 ∑ =∑ = 42495 – =5339.69 7 .

69. =6867.02. = 5447. Pekali penentu.9% daripada variasi dalam pencapaian Bahasa Cina Pemahaman dapat diterangkan oleh hubungan linear antara pencapaian Bahasa Cina dan Sains. = .07 = = = 0. r.809 Ini bermakna 80.8997 Ini bermaksud wujudnya korelasi positif yang kuat di antara pencapaian Bahasa Cina Pemahaman dan pencapaian Sains.MTE3105 Pekali korelasi hasil darab momen. 8 . di mana = 1. bagi x dan y ditakrifkan sebagai: = √ = √ = 0.

162 +1.0203 = 49.0203 ( ) = -1.162.162 +1. persamaan garis regresi (y atas x) ialah = -1.0203 sama dengan persamaan garis regresi yang didapati melalui Microsoft Excel. maka Model regresi linear ialah: = -1.0203 =̅ ̅ = – 1.162 +1.85% 100 90 80 70 60 Sains 50 40 30 20 10 0 0 20 40 60 80 100 Bahasa Cina Pemahaman Series1 Linear (Series1) Justeru.0203 Jika markah pencapaian Bahasa Cina Pemahaman ialah 50.MTE3105 Persamaan garis regresi (y atas x) = = = 1. 9 . maka markah pencapaian Sains ialah: = -1.

Langkah 6: Klik pada kotak „Line Fit Plots‟ dan klik „OK’.MTE3105 (c) Microsoft Excel untuk memplotkan garis regresi untuk set data anda. Ulangi langkah 1 hingga langkah 4 dalam bahagian (b) di atas. Langkah 7: Klik “OK” untuk mendapat graf garis regresi untuk data yang dikaji seperti berikut: 10 .

MTE3105 Langkah 8: Klik pada „Design’ dan klik pada „Chart Layout’. 11 . Langkah 9: Pilih „Layout 9‟ untuk mendapatkan garis persamaan.

sekiranya seseorang pelajar dapat menguasai Bahasa Cina Pemahaman dengan baik. maka keputusan Sains juga akan meningkat.1.1629 R² = 0. Ini memberi satu gambaran bahawa. Jadi.0203x . untuk meningkatkan prestasi murid dalam pencapaian Sains. didapati pencapaian markah pelajar dalam Bahasa Cina Pemahaman berkait rapat dengan pencapaian markah Sains. 12 . murid haruslah diberi penekanan dalam penguasaan Bahasa Cina Pemahaman.MTE3105 Langkah 10: Graf yang diperolehi daripada MS Excel.1. X Variable 1 Line Fit Plot 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 20 40 60 80 100 X Variable 1 Y Y Predicted Y Linear (Y) Linear (Predicted Y) y = 1.8094 y = 1.1629 R² = 1 4.0203x .0 Kesimpulan Daripada kajian yang dijalankan.

MTE3105 Tugasan 2: Khi Kuasa Dua & ANOVA – Tugasan Individu (25%) SIA MEE MEE i.57 213 E14 = = 11. Data yang telah dikutip ditunjukkan dalam jadual di bawah.75 638 E13 = = 9.43 O23 = 192 E23 = = 203. Seorang perunding di Hospital Utama Kuala Lumpur mengesyaki yang terdapat satu hubungan antara berdengkur dan penyakit jantung.25 O22 = 603 E22 = = 609.93 Jumlah 1379 E12 = = 28.75 254 2484 2374 Sekali-sekala O12 = 35 Kerap O13 = 21 Sentiasa O14 = 30 110 Jumlah 13 .25 O24 = 224 E24 = = 242.07 O21 = 1355 Tidak E21 = = 1317. Langkah 2 : Mencari nilai/frekuensi jangkaan Penyakit Berdengkur Jantung Tiada O11 = 24 Ya E11 = = 61. Penyakit jantung bersandar kepada berdengkur. Penyakit Jantung Ya Tidak Berdengkur Tiada 24 1355 Sekali-sekala 35 603 Kerap 21 192 Sentiasa 30 224 Gunakan ujian khi kuasa dua pada aras keertian 1% untuk menguji teori ini. Penyelesaian Langkah 1 : Mencari Hipotesis H0 H1 : : Penyakit jantung tidak bersandar kepada berdengkur.

57 242.7834 nilai kritikal. =∑ ∑ =∑ 24 35 21 30 1355 603 192 224 Jumlah 61. nilai kritikal = 11.7834 Langkah 5 : Kesimpulan Kita menolak kerana =∑ ∑ = 72.07 28.01.25 9.0427 0.0747 0.4482 72. Ini bermaksud penyakit jantung bersandar kepada berdengkur bagi nilai = 0.6128 14.6576 1.34 Langkah 4 : Mencari Nilai Statistik Ujian Nilai statistik ujian.25 1. = 11.43 11.34.75 203.5018 1.1956 31.25 1317. 14 .75 ∑ 22.MTE3105 Langkah 3 : Mencari Nilai Genting v = (2 – 1)(4 – 1) =3 Dari buku sifir.93 609.

Jalankan ujian ANOVA sehala secara manual untuk menguji hipotesis bahawa rawatan dadah memberikan kesan. Langkah 2: (Mencari Nilai Statistik Ujian) F= = 15 . Beberapa orang telah diberikan dadah memory. Langkah 1: (Menentukan Hipotesis) = = = = sekurang-kurangnya satu min adalah berbeza dari yang lain. Pelajar-pelajar di sebuah kolej Malaysia telah diberikan rawatan ubat berlainan sebelum ulangkaji untuk peperiksaan akhir tahun mereka. Markah peperiksaan untuk tiga kumpulan pelajar ditunjukkan dalam jadual di bawah: Dadah Memory 70 77 83 90 97 Dadah Placebo 37 43 50 57 63 Tiada Dadah 3 10 17 23 30 a. beberapa orang telah diberikan dadah placebo dan beberapa orang tidak diberikan dadah langsung.MTE3105 ii.

SS(Jumlah) = ∑ ∑ 5 417 ̅ Dadah Placebo 37 43 50 57 63 5 250 Tiada Dadah 3 10 17 23 30 5 83 - = ( + + + + + + + + + ) – 15( + + + + + = (4900 + 5929 + 6889 + 8100 + 9409 + 1369 + 1849 + 2500 + 3249 + 3969 + 9 + 100 + 289 + 529 + 900) – 15(2500) = 49990 – 37500 = 12490 SS(Rawatan) = ∑ - ̅ = .15( = – 15(2500) = 48655.6 – 37500 = 11155.6 16 .MTE3105 Dadah Memory 70 Markah Peperiksaan 77 83 90 97 Saiz. Jumlah.

6 = 1334. F = 50.8 n–a = 15 – 3 = 12 = = = 50. 17 .885.885 Langkah 4: (Keputusan Ujian) Kita tolak 3. nilai kritikal = = 3.4 MS(Ralat) = = = 111.6 MS(Rawatan) = = = 5577. v Rawatan a–1 =3–1 =2 Jumlah Kuasadua.16 nilai kritikal = Langkah 5: (Kesimpulan) Ini bermaksud rawatan ubat yang berlainan memberikan min markah peperiksaan yang berbeza.2 Jumlah 14 12490 F= Min Kuasadua MS F Langkah 3: (Menentukan Nilai Kritikal dan Petua Kesimpulan) Dari buku sifir.16 Ralat 1334. kerana nilai statistic ujian.MTE3105 SS(Ralat) = SS(Jumlah) – SS(Rawatan) = 12490 – 11155. SS 11155.4 JADUAL ANOVA Sumber Variasi Darjah Kebebasan.

Langkah 1: Taipkan data yang diberi ke dalam Microsoft EXCEL. Ulangi ujian ANOVA dalam (a) dengan menggunakan EXCEL. Langkah 2: Klik pada “Data” untuk mencari “Data Analysis”. 18 .MTE3105 b.

kemudian klik “OK”. highlight data yang telah ditaip tadi. highlight 19 . Langkah 4: Untuk mengisi petak dalam “Input Range”.MTE3105 Langkah 3: Pilih “Anova: Single Factor”.

pilih “New Worksheet Ply”. Kemudian.MTE3105 Langkah 5: Pilih “Labels in First Row” dan taip aras keertian 0. 20 .05 dalam petak “Alpha”. 1 2 3 Langkah 6: Klik “OK”.

25 O24 = 224 E24 = = 242. Penyakit Jantung Ya Tidak Berdengkur Tiada 24 1355 Sekali-sekala 35 603 Kerap 21 192 Sentiasa 30 224 Gunakan ujian khi kuasa dua pada aras keertian 1% untuk menguji teori ini. Penyakit jantung bersandar kepada berdengkur. Data yang telah dikutip ditunjukkan dalam jadual di bawah.75 638 O13 = 21 E13 = = 9.25 O22 = 603 E22 = = 609.43 O23 = 192 E23 = = 203.MTE3105 Tugasan 2: Khi Kuasa Dua & ANOVA – Tugasan Individu (25%) LUK LI ING i. Langkah 2: Mencari Nilai/ Frekuensi Jangkaan Penyakit Jantung Tiada O11 = 24 Ya E11 = = 61. Seorang perunding di Hospital Utama Kuala Lumpur mengesyaki yang terdapat satu hubungan antara berdengkur dan penyakit jantung.07 O21 = 1355 Tidak E21 = = 1317. Jawapan: Langkah 1: Mencari Hipotesis H0 H1 : : Penyakit jantung tidak bersandar kepada berdengkur.93 Jumlah 1379 Berdengkur Sekali-sekala Kerap O12 = 35 E12 = = 28.57 213 Jumlah Sentiasa O14 = 30 E14 = = 11.75 254 2484 2374 110 21 .

93 609.01.25 1317.57 242.6128 14.25 1. Maka.07 28. kepada berdengkur pada nilai 22 .75 ∑ 22.34 Langkah 4: Mencari Nilai Statistik Ujian Nilai statistik ujian. dari buku sifir.1956 31.5018 1. =∑ ∑ = ∑ 24 35 21 30 1355 603 192 224 Jumlah Langkah5 : Kesimpulan Kita menolak kritikal.7834 = 11.0747 0.43 11.4482 72.75 203.34 .25 9.7834 nilai 61.MTE3105 Langkah 3: Mencari Nilai Genting v = (2 – 1)(4 – 1) =3 Jika α = 0.0427 0. kerana =∑ ∑ = 72.6576 1. Ini bermaksud penyakit jantung bersandar = 0. nilai kritikal = 11. darjah kebebasan V = 3.01.

Jalankan ujian ANOVA sehala secara manual untuk menguji hipotesis bahawa rawatan dadah memberikan kesan. Langkah 2: Mencari Nilai Statistik Ujian F= = 23 . beberapa orang telah diberikan dadah placebo dan beberapa orang tidak diberikan dadah langsung.MTE3105 ii) Pelajar-pelajar di sebuah kolej Malaysia telah diberikan rawatan ubat berlainan sebelum ulangkaji untuk peperiksaan akhir tahun mereka. Markah peperiksaan untuk tiga kumpulan pelajar ditunjukkan dalam jadual di bawah : Dadah Memory Dadah Placebo TiadaDadah 70 77 83 90 97 37 43 50 57 63 3 10 17 23 30 a. Jawapan : Langkah 1: Menentukan Hipotesis = = = = tidak semua populasi mempunyai min yang sama. Beberapa orang telah diberikan dadah memory.

Jumlah.6 = SS(Jumlah) – SS(Rawatan) = 12490 – 11155.MTE3105 Dadah Memory 70 77 83 90 97 5 417 ∑ + + + + ̅ + + Dadah Placebo 37 43 50 57 63 5 250 TiadaDadah 3 10 17 23 30 5 83 Markah Peperiksaan Saiz.6 = 1334.15( – 15(2500) = 48655.6 – 37500 = 11155.4 SS(Ralat) 24 . SS(Jumlah) = ∑ =( + - + + + + + + + ) – 15( = (4900 + 5929 + 6889 + 8100 + 9409 + 1369 + 1849 + 2500 + 3249 + 3969 + 9 + 100 + 289 + 529 + 900) – 15(2500) = 49990 – 37500 = 12490 SS(Rawatan) = ∑ - ̅ = = .

MTE3105 JADUAL ANOVA Sumber Variasi Rawatan Darjah Kebebasan.16 = 3. darjah kebebasan V1 = 2 dan V2 = 12.8 = = 50. nilai kritikal Langkah5: Kesimpulan Ini bermaksud tidak semua markah peperiksaan untuk semua populasi mempunyai min yang sama.6 Min Kuasadua MS MS(Rawatan) = = = 5577.885.885 Langkah4: Keputusan Ujian Oleh kerana nilai statistic ujian. maka tolak . v a–1=3–1 =2 Jumlah Kuasadua.4 MS(Ralat) = = = 111. Maka dari buku sifir.16 Ralat n – a = 15 – 3 = 12 1334. 25 . F = 50.2 Jumlah 14 12490 = F F= Langkah 3: Menentukan Nilai Kritikal dan Petua Kesimpulan Jika α = 0.05. SS 11155. = 3.

Langkah 1: Taipkan data yang diberi ke dalam Microsoft EXCEL. Langkah 2: Klik pada “Data” untuk mencari “Data Analysis”. Ulangi ujian ANOVA dalam (a) dengan menggunakan EXCEL.MTE3105 b. 26 .

Langkah 4: Untuk mengisi petak dalam “Input Range”. kemudian klik “OK”. highlight data yang telah ditaip tadi.MTE3105 Langkah 3: Pilih “Anova: Single Factor”. 27 .

05 dalam petak “Alpha”. Kemudian. 28 . pilih “New Worksheet Ply”. Langkah 6: Klik “OK”.MTE3105 Langkah 5: √ pada “Labels in First Row” dan taip aras keertian 0.

Langkah 1 : Menuliskan Hipotesis H0= Penyakit jantung adalah tiada hubungan dengan berdengkur.43 O23 = 192 E23 = 203.75 254 Jumlah besar =2484 2374 Jumlah 110 E11 = 110  1379  61.25 O22 = 603 E22 = 609. Seorang perunding di Hospital Utama Kuala Lumpur mengesyaki yang terdapat satu hubungan antara berdengkur dan penyakit jantung.57 213 Sentiasa O14 = 30 E14 = 11.25 O24 = 224 E24 = 242.75 638 Berdengkur kerap O13 = 21 E13 = 9.07 2484 110  638  28.07 Tidak O21 = 1355 E21 = 1317.MTE3105 Tugasan 2 : Khi Kuasa Dua dan ANOVA – Tugasan Individu (25%) LING CHING i. Data yang dikutip ditunjukkan dalam jadual di bawah.25 2484 E12 = 29 .93 Jumlah 1379 Sekali-sekala O12 = 35 E12 = 28. Langkah 2 : Mencari Nilai / Frekuensi Jangkaan Penyakit Jantung Ya Tiada O11 = 24 E11 = 61. Penyakit Jantung Ya Tidak Tiada 24 1355 Berdengkur Sekali-sekala 35 603 Kerap 21 192 sentiasa 30 224 Gunakan ujian khi kuasa dua pada aras keertian 1% untuk menguji teori ini. H1= Penyakit jantung ada hubungan dengan berdengkur.

75 2484 2374  213  203.75 2484 E14 = E21 = E22 = E23 = E24 = Langkah 3 : Mencari Nilai Genting v=(4–1)x(2–1)=3 Dari buku sifir.43 2484 110  254  11. nilai kritikal = 11.25 2484 2374  1379  1317.34 30 .57 2484 2374  254  242.MTE3105 E13 = 110  213  9.93 2484 2374  638  609.

18.56 Jumlah ( Oij – Eij ) 2 Eij 22.93 609.07 28.18 45.75 ( Oij – Eij ) ( Oij – Eij ) 2 1374.57 242.57 133. 31 .57 18.11.07 6.57 .6.45 72.78 (Nilai ujian Stastik) Kita menolak H0 kerana nilai ujian stastik > nilai kitikal .25 1.Eij )2 Eij Oij 24 35 21 30 1355 603 192 224 Eij 61.07 0.MTE3105 Langkah 4 : Mencari Nilai Stastik Ujian Cari nilai ujian stastik .75 Langkah 5 : Kesimpulan 1% Tolak H0 99% 11.61 14.45 11.86 351. = ∑ ∑ (Oij .25 9.75 .86 351.37.04 0.20 31.75 203.07 .75 11.3 (Nilai Kritikal) 72.56 1374.5 1. Ini bermaksud penyakit jantung dan berdengkur adalah saling berhubung antara satu sama lain.18 45.66 1.57 133.25 1317.75 37.78 .

97 37. 90. beberapa orang telah diberikan dadah placebo dan beberapa orang tidak diberikan dadah langsung.0 16. Penyelesaian :  Langkah 1 : Menentukan hipotesis (Null Hypothesis) H0 : µm = µ p = µn H1 : µ m ≠ µ p ≠ µ n (Alternative Hypothesis)  Langkah 2 : Mencari nilai statistik ujian Kumpulan Data Markah Peperiksaan (Χ) Dadah Memory Dadah Placebo Tiada Dadah Jumlah 70. 23. 57. 77. 10. 83. 50. 17. Beberapa orang telah diberikan dadah memory. Markah peperiksaan untuk tiga kumpulan pelajar ditunjukkan dalam jadual di bawah : Dadah Memory 70 77 83 90 97 Dadah Placebo 37 43 50 57 63 Tiada Dadah 3 10 17 23 30 (a) Jalankan ujian ANOVA sehala secara manual untuk menguji hipotesis bahawa rawatan dadah memberikan kesan.6 417 250 83 Σ(Σχ)=750 35227 12936 1827 Σ(Σχ 2 )=49990 Saiz. (b) Ulangi ujian ANOVA dalam (a) dengan menggunakan Excel. 30 5 5 5 15 83.4 50.MTE3105 Tugasan 2 : Khi Kuasa Dua & ANOVA – Tugasan Individu ( 25%) LING CHING ii Pelajar-pelajar di sebuah kolej Malaysia telah diberikan rawatan ubat berlainan sebelum ulangkaji peperiksaan akhir tahun mereka. 43. 63 3. ni x Σχ Σχ 2 32 .

(Σχ) 2 ] n ( 417 ) 2 ( 250 ) 2 (83 ) 2 = [35227 ] + [12936 ] + [1827 ] 5 5 5 ii) = 449. Darjah Kebebasan (df) df (Rawatan) = k – 1 =3–1 =2 df (Ralat) = N .4 12490.6 Jadual ANOVA Sumber Variasi Jumlah Kuasadua (SS) Darjah kebebasan (df) Rawatan Ralat Jumlah 11155.k = 15 .3 = 12 33 .4 SS(Ralat) = 11155.6 1334.4 SS(Ralat) = 12490 – 1334.0 2 12 14 5577.2 + 436.16 Min Kuasadua (MS) F obtain i.(Σχ) 2 N = 49990 (750 ) 2 15 = 49990 – 37500 = 12490 SS(Rawatan) = Σ [(Σχ 2 ) .8 111.MTE3105 i) SS(Jumlah) = Σ χ 2 .0 + 449.4 iii) SS(Jumlah) = SS(Ralat) + SS(Rawatan) 12490 = SS(Ralat) + 1334.2 50.2 = 1334.

05( 2.05( 2.4 12 = 5577.16 > nilai kritikal F 0.2 1334.6 2 = = 111. 34 .05 dan darjah kebebasan v1 =2 dan v2 =12.16 Kita menolak H0 kerana nilai statistik ujian . F ratio = MS b MS w = 5577.8 111.88  Langkah 4 : Keputusan ujian Terima H 0 Tolak H 0 3.12) = 3. Min Kuasadua (Rawatan) / Min Kuasadua (Ralat) MS(Rawatan) = SS b df b MS(Ralat) = SS w df w = 11155.12) = 3.88 50.8 iii.MTE3105 ii. F = 50.2 = 50. maka dari buku sifir F 0.88.16  Langkah 3 : Menentukan nilai kritikan dan petua kesimpulan Oleh kerana ditetapkan ialah 0.  Langkah 5 : Kesimpulan Ini bermaksud pemberian rawatan ubat yang berlainan telah menghasilkan min markah peperiksaan yang berbeza.

05 (95%) dan 0.4 50 16.4 12490 df 2 12 14 MS 5577.3 109 112.49E06 F crit 3.05 .2 F 50.8 111.926608 35 .6 1334.49E06 F crit 6.4 50 16.3 ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups Total SS 11155.2 F 50.16007 P-value 1.8 111.6 1334. Anova: Single Factor SUMMARY Groups Memory Drug Placebo Drug No Drugs Count 5 5 5 Sum 417 250 83 Average 83.01 (99%) adalah ditunjukkan seperti berikut : (i) Pada aras keertian 0. Anova: Single Factor SUMMARY Groups Memory Drug Placebo Drug No Drugs Count 5 5 5 Sum 417 250 83 Average 83.6 Variance 112.01.6 Variance 112.3 ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups Total SS 11155.4 12490 df 2 12 14 MS 5577.16007 P-value 1.3 109 112.885294 (ii) Pada aras keertian 0.MTE3105 (b) Ujian ANOVA dengan menggunakan Excel pada aras keertian 0.

16) memang lebih besar daripada nilai kritikal (3.93 pada aras keertian 1%).89 pada aras keertian 5% dan 6. 36 . kita boleh membuat kesimpulan bahawa pelajarpelajar di sebuah kolej Malaysia yang telah diberikan rawatan ubat berlainan sebelum ulangkaji untuk peperiksaan akhir tahun mereka telah membeir kesan yang berbeza terhadap min markah peperiksaan. Jadi.MTE3105 Daripada AVOVA di atas telah menunjukkan bahawa nilai statistik ujian (50.

Penerbit Universiti Putra Malaysia. Madya Dr.Masalah dam Penyelesaian. Dewan Bahasa dan Pustaka. Unit Penerbitan Akademik Universiti Teknologi Malaysia. Prof. Pengantar Statistik. Mokhtar Abdullah. J. Dr. Kuala Lumpur. Mohd Kidin Shahran. Selangor Darul Ehsan. Eksplorasi Matematik Tambahan KBSM Tingkatan 5. Analisis Regresi. Open Universiti Malaysia.MTE3105 Rujukan Ahmad Atory Hussain. Wong Pek Wei. (2001). Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd. Wong Sing Mong.Barnes. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Kuala Lumpur. (1994). Selangor Darul Ehsan. (1994). (2004). (2004). Murdoch. Statistik .A. SBST3103 Pengenalan Analisis Data. Nawi AB Rahman. 37 . Johor Darl Ta‟zim. Mohd. J. Asas Statistik Edisi Keempat. (2003). Kuala Lumpur.

kami masing-masing mempelajari tentang tajuk tersebut. Saya ingin membuat satu kajian sama ada kenyataan itu benar atau tidak. Saya membuat cadangan ini atas sebab ramai murid yang lemah dalam Bahasa Cina Pemahaman juga lemah dalam Sains. Kami bersependapat bahawa perlunya memahami kehendak soalan dan juga memahami tajuk tentang Regresi Linear. Jadi. Saya telah cuba membuat latihan untuk menguasai cara penyelesaiannya. saya begitu risau kerana saya langsung tidak pernah mempelajari Statistik sebelum ini dan ianya amat asing bagi saya. Akhirnya saya dapat menghasilkan tugasan tersebut. 38 . Setelah meneliti soalan-soalan tugasan. Kami telah mengambil keputusan membuat kajian terhadap tajuk yang dicadangkan dan kami akan menggunakan data percubaan UPSR 2012 di sekolah saya. kumpulan kami bertiga telah berbincang tentang penyelesaian tugasan tersebut. Saya telah merujuki buku-buku yang dipinjam dari perpustakaan untuk mendapatkan maklumat tentang Regresi Linear. Saya telah mencadangkan bahawa membandingkan penguasaan Bahasa Cina Pemahaman dengan pencapaian Sains di sekolah. Hasilnya menunjukkan bahawa penguasaan Bahasa Cina Pemahanan memang berkait rapat dengan pencapaian Sains terutamanya di sekolah jenis kebangsaan. saya dapati bahawa Regresi Linear tidak sesusah yang difikirkan sebelum ini. Saya telah berbincang dengan rakan sekumpulan tentang kehendak soalan dan memilih satu pasangan pembolehubah dan bersandar yang boleh didapati. saya telah membuat kajian mengikut langkahlangkah yang sesuai. Daripada itu. Selepas mempelajari dan meneliti. Daripada data yang didapati.MTE3105 REFLEKSI ( SIA MEE MEE ) Apabila menerima tugasan ini. saya boleh membuat kajian dengan pencapaian Matematik dan sebagainya.

Selepas mengkongsikan idea dan membuat penambahbaikkan. Selesai untuk tugasan 1. saya harus menitikberatkan penguasaan Bahasa Cina Pemahaman bagi murid yang lemah supaya pencapaian Sains juga akan meningkat. 39 .MTE3105 Kajian ini telah membuka minda saya bahawa saya boleh menggunakan cara yang sama untuk membuat kaian terhadap pencapaian murid di sekolah agar dapat mencari penyelesaian ke atasnya. Daripada hasil kajian. Saya telah menghantar hasil tugasan dengan rakan-rakan untuk membuat semakan bersama-sama. akhirnya tugasan 1 yang lengkap telah dihasilkan. Selepas Encik Lu membuat semakan dan dapati terdapat beberapa perkara yang perlu ditambahbaikkan. saya teruskan dengan tugasan individu. Kami terus berbincang dan memperbaiki kelemahan semasa menghasilkan tugasan tersebut. Tugasan yang diberikan telah banyak membantu saya dalam memahami dan menguasai kemahiran yang dipelajari.

Daripada hasil kajian.MTE3105 REFLEKSI ( LUK LI ING ) Apabila saya mengetahui bahawa kami akan mempelajari tentang STATISTIK pada semester ini. Ini disebabkan saya agak lemah dan kurang berminat tentang tajuk ini sejak zaman persekolahan sekolah menengah dahulu. saya tetap laksanakan tanggungjawab saya untuk memahami dan menyelesaikan tugasan yang diberikan. Selepas berbincang. Walau bagaimanapun. Dengan ini. kami bercadang masing-masing cuba membuat bacaan tentang tajuk statistik ini dahulu kemudian berbincang tentang masalah yang dihadapi. saya merasa sedih dan binggung. saya haruslah lebih bertimbang rasa dan bersabar terhadap murid yang lemah dalam mata pelajaran sains dalam kelas saya kerana mereka menghadapi masalah pemahaman. Kami berasa lebih yakin setelah menghadiri tutorial yang kelima kerana penysarah kami telah memberikan input yang sangat bermakna kepada kami semua. Kami juga meminta tunjuk ajar daripada guru-guru yang mahir dalam tajuk ini di sekolah masing-masing. rumah tangga serta pembelajaran kendiri. Saya amat berasa gembira dan bersyukur selepas menyelesaikan tugasan 1 ini kerana saya telah mengatasi masalah dalam penguasaan tajuk statisik ini dan 40 . Tambahan pula mod pengajian PJJ ini memang agak memerlukan pengagihan masa dan tenaga yang baik dalam pengurusan kerja harian di sekolah. kami setuju dengan cadangan Cikgu Sia bahawa membandingkan penguasaan Bahasa Cina Pemahaman dengan pencapaian Sains di sekolah. memang tepatlah jangkaan kami bahawa penguasaan Bahasa Cina Pemahaman mempengaruhi pencapaian Sains di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina. Oleh itu. Saya dapati ahli kumpulan saya juga menghadapi masalah yang sama dengan saya iaitu tidak mahir dalam tajuk statistik ini. kami amat berharap kajian ini dapat memberikan sedikit gambaran tentang hubungan di antara kedua-dua mata pelajaran ini. sebagai seorang pelajar. Saya juga berasa pencapaian Sains di sekolah saya dipengaruhi oleh penguasaan Bahasa Cina. Oleh itu.

Tugasan kedua ini adalah tugasan individu yang diberikan oleh pensyarah pembimbing saya. Saya berasa amat berbangga kerana saya telah mempelajari kemahiran yang baru untuk menyiapkan tugasan ini dengan menggunakan Microsoft Excel. dalam perbincangan yang berkali-kali. Akhirnya. 41 . Tugasan kedua ini adalah terdiri daripada dua komponen iaitu Khi Kuasa Dua dan ANOVA. REFLEKSI ( LING CHING) Untuk tugasan kumpulan. penggunaan formula yang betul dan pembinaan jadual penyelesaian yang betul . Terdapat lima langkah untuk menjalani ujian ini iaitu menuliskan hipotesis. saya dapatlah menyiapkan tugasan 2 dengan yakin. tugasan ini adalah satu cabaran yang amat menyukarkan bagi saya untuk menyiapkan. Cikgu Sia telah memberikan cadangannya dan kami semua bersetuju. kami telah membuat perbincangan antara rakan sekumpulan dan untuk menetapkan data yang kamihendak kaji. mencari nilai genting. saya mendapati bahawa adalah senang untuk saya menguji hipotesis yang telah saya jalankan jika saya memahami langkah penyelesaian . Dengan kemahiran yang baru ini. Kami sering berhubung untuk membincangkan perkembangan dan kekeliruan yang timbul semasa menghasilkan tugasan tersebut. Jadi. saya mendapati banyak manfaat dan banyak yang telah dipelajari semasa menjalankan tugasan ini. Ujian Khi Kuasa Dua ini hanya menguji satu pembolehubah populasi sahaja dan ujian ini ialah untuk menguji sama ada taburan yang dicerap mengikuti taburan tertentu atau sesuai dengan suatu set data. mencari nilai jangkaan. Soalan kedua dalam tugasan dua adalah dikehendaki menggunakan Microsoft Excel. mencari nilai stastik ujian dan membuat kesimpulan. Namun demikian. saya telah berjaya menyiapkan tugasan ini dengan menggunakan Microsoft Excel di mana ia adalah sangat komplek dan susah jika sesuatu data atau formula diisi dengan salah ataupun salah langkah penyelesaian.MTE3105 dapat menghadapi tajuk ini dengan hati yang tenang dan yakin. Kedua-dua ini adalah satu topik yang baru dan tidak pernah dipelajari oleh saya sebelum ini. kami dapat hasilkan tugasan 1. Selepas menyiapkan tugasan ini. Dengan itu.

Saya selalu menjalani sesi perbincangan dengan mereka untuk mengenal pasti bahawa tugasan yang telah disiapkan ini adalah betul. Ucapan terima kasih akan saya ucapkan sekali lagi kepada semua pihak yang telah menolong saya secara langsung atau tidak. saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan sekelas saya yang telah menolong saya menyiapkan tugasan ini.MTE3105 Di sini. saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan sejawat sekolah saya yang banyak memberi pandangan. 42 . pendapat dan pertolongan mereka untuk membantu saya menyiapkan tugasan ini. Akhir sekali. saya memang mendapat banyak ilmu pengetahuan melalui tugasan ini. Bukan itu sahaja. Saya berharap apa-apa yang telah dipelajari oleh saya akan digunakan semasa saya mengajar di sekolah.

09.09.12 Ahad 28.09.09.09.12 Sabtu 23.12 Ahad 04.10 Sabtu Agihan tugas dan mencari bahan-bahan atau membuat rujukan sumber Perbincangan langkah-langkah dan data kesesuaian data untuk menghasilkan tugasan 1 Perbincangan dan perkongsian jawapan tugasan 1 Perbincangan dan pertanyaan tentang cara mencari penyelesaian tugasan 2 Perbincangan dan pertanyaan tentang cara mencari penyelesaian tugasan 2 Menghantar hasil tugasan untuk disemak Ling Ching Luk Li Ing Sia Mee Mee Ling Ching Luk Li Ing Sia Mee Mee Ling Ching Luk Li Ing Sia Mee Mee Kong Fong Zye Luk Li Ing Luk Li Ing 02.12 Jumaat 02.10.12 (Selasa) Lu Cheng Soon Ling Ching Luk Li Ing Sia Mee Mee Perbincangan dan penambahbaikan tugasan 1 selepas semakan Encik Lu 43 .12 (Selesa) 15.09.MTE3105 LAMPIRAN B BORANG REKOD KOLABORASI KERJA KURSUS NAMA PELAJAR DAN NO KAD PENGENALAN KUMPULAN MATA PELAJARAN PENSYARAH PEMBIMBING TARIKH : LING CHING LUK LI ING SIA MEE MEE : MATEMATIK 2 760712-13-5598 740608-13-5688 750321-13-5858 : MTE3105 STATISTIK : ENCIK LU CHENG SOON CATATAN NAMA & T/TANGAN PERKARA YANG DIBINCANGKAN 01.

09.12 Sabtu Perbincangan dan pertanyaan tentang cara mencari penyelesaian tugasan 2 Kong Fong Zye Luk Li Ing 44 .MTE3105 15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful