HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIK 1: APA ITU PENDIDIKAN INKLUSIF Fokus: (a) Program inklusif berbeza dengan sekolah tradisional

yang memisahkan pelajar yang kelainan upaya dari pelajar biasa. (b) Program inklusif memerlukan guru-guru yang mempunyai latihan, kemahiran dan pengetahuan khusus. (c) Isu-isu yang terlibat dalam penubuhan dan penyelengaraan sekolah inklusif sering berbeza dari isu-isu sekolah biasa. Ini juga bermakna ia sering memerlukan penyelesaian yang tersendiri. Oleh itu, guru-guru program inklusif memerlukan sumber yang khusus untuk menyesaikan masalah berkaitan program inklusif.

Kandungan Asas: (a) (b) Program sekolah inklusif bermula di akhir 1980an dan 1990an. Isu-isu penting apabila membicarakan sekolah inklusif. i. · Perlunya masa yang cukup untuk merancang. Penyediaan program sekolah inklusif memerlukan masa, tenaga dan sumber yang banyak terutama sekali jika ia program menyeluruh. Perancangan perlu sebelum, semasa dan selepas program inklusif dijalankan untuk memastikan segala isu yang timbul ditangani dengan betul untuk memastikan prrogram itu berterusan.

·

ii. ·

Perlunya peningkatan professsional. Bull dan Buechler (1997), mencadangkan peningkatan professional yang berbentuk: Berasaskan sekolah; Menggunakan bimbingan (coaching) dan prosedur berterusan; Berbentuk kolaboratif; Berteraskan hidupan seharian guru untuk memastikan perkembangan berteruskan; dan Berfokuskan pembelajaran dilalui pelajar. Perkara lain yang perlu diambil kira: Kenapa program inklusif diperlukan;

·

v. kerana itulah mereka mungkin memerlukan latihan untuk memberi mereka keseragaman yang membolehkan program berjalan dengan lebih lancar. Kemungkinan ia berjaya. kumpulan pelbagai umur dan peer-tutoring). - - . · Guru-guru yang terlibat dalam pendidikan khas sering datang dari latar belakang yang berlainan. konflik dan latihan kemahiran sosial). Bentuk kolabirasi yang diperlukan. · Pengalaman ramai penulis dalam bidang pendidikan inklusif menunjukkan bahawa kakitangan sekolah yang hendak menjalankan program inklusif sering tidak dapat menjangka keperluan bahan dengan tepat. Pentingnya peranan guru pendidikan khas. Memastikan guru yang mengajar program itu dikekalkan dengan keperluan yang cukup. dan Isu-isu sekolah (disiplin. Program yang perkembangannya terbantut. Proses perubahan. Pada lazimnya sekolah sekolah yang memulakan program inklusif akan jatuh dalam salah satu dari tiga kategori: Program yang terus berkembang. termasuk pasukan mengajar. Terus melibatkan guru ketika merancang kolaborasi. · Isu isu penyelenggaraan sekolah inklusif. dan Program yang beransur-ansur kembali ke pendidikan tradisional. iv.- Bagaimana program akan dijalankan. Perlunya perancangan penjadualan dan penggunaan bahan yang teliti. Pasukan yang perlu dibentuk. Strategi berdasarkan kumpulan yang diperlukan (pembelajaran koperatif. - iii. · - Strategi untuk menjadikan program inklusif berjaya perlu: Mengekalkan kumpulan perancangan inklusif yang diberi tugas mengawas perjalanan program dan mencadangkan perubahan yang perlu.

warga pendidik yang akan terlibat dan yang penting sekali. Sila rujuk Bacaan 2. Menjalankan pendidikan inklusif memerlukan sumber dan pengetahuan yang tersendiri. adalah penting untuk kita tahu pandangan dan pendapat khalayak ramai. (c) Aktiviti: Sebelum kita boleh menjalankan program inklusif atau apa-apa program pendidikan. Dari bacaan dan perbualan anda. pelajar berkeperluan khas tidak dilupakan tetapi mereka selalunya tidak dididik secara inklusif. para pelajar yang akan terlibat dibawah program yang akan dijalankan.· Pembangunan kakitangan secara berterusan. Tanya beberapa orang dari mereka yang akan terlibat tentang pendapat dan kesedaran mereka tentang program inklusif. . i. (a) What is Inclusive Education. Memastikan penilaian keatas program inklusif berterusan. Pautan Luar: (a) (b) Pendidikan Inklusif menurut UNESCO. Bacaan Utama: Bab 3: Schoolwide Issues in Creating Inclusive School (Mcleskey & Waldron. HBEF3503 Pendidikan InklusIf Topik 2: Membina Kelas Inklusif. Lihat Bacaan 1. ii. 2000). Rujukan Video. (Dapatkan dari khidmat Ebrary di TSDAS Digital Library) Pendidikan Inklusif Di Sana Sini (a) Di Malaysia. (b) Pelajar berkeperluan khas selalunya dinilai sebelum mereka ditempatkan dalam kelas atau program yang membolehkan mereka belajar dengan lebih sempurna. Sila rujuk bacaan asas dan tambahan.. sediakan satu laporan ringkas (tidak lebih dari tiga muka) dan muatkan ke dalam fail reflektif anda – kandungan fail ini boleh digunakan untuk melengkapkan tugasan tugasan anda. Untuk tugasan kecil ini anda perlu menjalankan dua aktiviti. Baca artikel yang diberi.

Kandungan Asas: (a) Langkah-langkah yang dicadangkan McLeskey dan Waldron (2000). anda perlu terlebih dahulu tahu keperluan pelajar dan sekolah anda. i. (c) Untuk membolehkan program inklusif diwujudkan dengan baik.Fokus: (a) Untuk mewujudkan program inklusif di sekolah anda. Kaji sekolah sekolah lain dan lihat apa yang mereka lakukan di sekolah Buat perancangan anda untuk menubuhkan program inklusif di sekolah Runding dan bincangkan rancangan anda dengan seluruh komuniti sekolah. · Kenali sekolah anda. iv. vi. Buat persediaan. Jalankan rancangan anda. x. Mula dengan perbincangan tentang persekolahan untuk semua pelajar. jantina dan lain lain)? · Jumlah kakitangan (guru dan lain lain) di sekolah anda? . anda. i. v. Monitor. ix. vii. iii. beberapa polisi dan peraturan tentangnya telah diwujudkan. untuk membina sekolah / program inklusif di sekolah anda. (b) Perkara perkara yang anda perlu tahu tentang sekolah anda dan program inklusif (rujuk poin ketiga diatas: kaji dan kenali sekolah anda). (b) Program inklusif tidak boleh dijalankan dengan efektif tanpa guru yang berminat dan berkebolehan dalam bidang ini. Tubuh kumpulan / pasukan yang akan menjalankan rancangan. Olah semula perancangan anda dengan mengambil kira maklum balas dari komuniti sekolah. mereka. viii. pertimbangkan dan olah program inklusif anda dan buat perubahan di mana perlu. Kaji dan kenali sekolah / konteks anda. ii. Berapa ramai pelajar belajar di sekolah anda? · Apakah kumpulan kumpulan yang ada di sekolah anda (kaum.

dan Fungsi dan peranan guru pendidikan khas. Kakitangan sukarela. Bahasa / terma yang digunakan. Kakitangan sokongan. Penglibatan secara fizikal. · Pelajar pelajar yang berkeperluan khas di sekolah anda. dan Pelajar yang sedia / sedang membantu. · · · · · Pelajar berkeperluan khas dan guru yang terlibat. Sokongan untuk pelajar berkeperluan khas. iv. . v.· Apakah saiz kelas di sekolah anda? · Lain lain informasi yang berkenaan dengan keperluan dan perlunya menubuh program inklusif di sekolah anda? ii. Penglibatan masyarakat. Lain lain informasi yang perlu. · Program sokongan yang sedia ada. Penglibatan akademik. · Dari manakah pelajar pelajar ini datang? iii. · Apakah sokongan untuk pelajar berkeperluan khas yand sedia ada di sekolah anda? · Apakah terma terma rujukan yang digunakan dalam program sokongan yang sedia ada di sekolah anda? · Kakitangan yang terlibat dengan program sokongan yang sedia ada? Guru. Berapa ramaikan pelajar berkeperluan khas di sekolah anda? · Bahagikan jumlah pelajar berkeperluan khas menurut tahun dan jenis / tahap kelainan mereka.

dan Segala aktiviti inklusif. Apakah pelajar berkeperluan khas dikumpul bersama pelajar lain? Apakah sekolah anda mengamalkan pembelajaran koleratif? Apakah amalan amalan yang membantu dan menghalang program inklusif? Apakah polisi sekolah anda berkaitan · Adaptasi teknik pembelajaran. (c) Bab 10: Lessons Learned (Mcleskey & Waldron. Implementing and Monitoring Inclusive School (Mcleskey & Waldron. · · Pendapat dan pegangan berkenaan pendidikan inklusif. Bidang kuasa sekolah dalam menjalankan program inklusif. Kefahaman tentang pendidikan inklusif. · · · · · Peraturan dan polisi sekolah Bagaimanakah pelajar dikumpulkan? Pembahagian kelas dan lain lain. Bacaan Utama: (a) Bacaan 3 (b) Bab 9: A Systematic Approach for Developing. (Dapatkan dari khidmat Ebrary di TSDAS Digital Library) Rujukan Video. Bagaimana Pendidikan Inklusif beraksi.vi. . 2000). Polisi dan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan berkenaan program inklusif. vii. (Dapatkan dari khidmat Ebrary di TSDAS Digital Library). 2000). viii. Masalah disiplin dan hukuman. Perkara perkara yang anda perlu tahu tentang komuniti sekolah dan komuniti di luar sekolah.

Bergerak dari kelas-kelas mangambil masa dan ini akan mengurangkan masa pelajar untuk satu satu kelas. · Dilihat sebagai efektif oleh pelajar berkeperluan khas dan juga oleh pelajar biasa. Setiap pilihan ini menimbulkan masalah yang sendiri. ii. ii. iii. i. . Apa yang dianggap “khas” tidak semestinya menonjol dalam konteks kelas yang dijalankan kerana sesuatu yang menonjol biasanya susah untuk diterima dan susah untuk dikekalkan dalam perjalanan seharian kelas. (b) Kenapa program inklusif baik untuk pelajar berkeperluan khas? Sekolah-sekolah yang mempunyai pelajar berkeperluan khas mempunyai beberapa pilihan seperti mengadakan kelas-kelas khas untuk pelajar berkeperluan khas. Kelas berasingan untuk subjek tertentu menyukarkan pelajar kerana mereka perlu mempelajari peraturan berlainan untuk setiap kelas.HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 3: PENUBUHAN SEKOLAH INKLUSIF Fokus: Kandungan Asas: (a) Isu isu logistik dalam menubuh program inklusif. i. untuk guru. Keluar masuk kelas untuk subjek tertentu dari kelas campuran dengan pelajar biasa dan kelas khas menyukarkan pelajar berkawan. terutama sekali untuk jangkamasa yang lama. · Merupakan nilai tambah dalam repertoire / portfolio teknik pembelajaran guru yang mengajar. · Untuk sokongan dalam kelas kekal efektif. iii. · · Prinsip asas Gunakan sokongan yang sedia ada dalam kelas: sokongan semulajadi. ia perlu: Sesuai dengan perjalan seharian pembelajaran kelas. Mengadakan kelas berasingan mengurangkan masa mengajar iv. Pilih sokongan yang paling kurang intrusif. mengadakan kelas khas untuk pelajaran tertentu dan mengadakan kelas inklusif sepenuhnya.

1992 dari McLeskey & Walron 2000). (e) Ferguson (1995). mencadangkan tiga perubahan asas yang perlu berlaku untuk membolehkan program inklusif diwujudkan: i. Ini dimulakan dari kelas dan pelajar normal dan bukan dari pelajar berkeperluan khas (McLeskey & Waldron 2000). Beri keutamaan kepada peranan pelajar dalam membina pengetahuan. Dianggap sebagai ahli penuh komuniti sekolah dan seterusnya masyarakat secara amnya.aspx?fileticket=gVFccZLi%2FtI %3D&tabid=191&mid=484. kemahiran dan kebolehan mencari ilmu.education. Ini boleh dipanjangkan untuk memberi sokongan supaya membolehkan pelajar menjadi sebahagian dari masyarakat am. 2000). Anggap peranan sekolah sebagai penyedia sokongan untuk pembelajaran dan bukan pemberi ilmu. semua pelajar perlu dilibatkan dalam pembelajaran dan komuniti sekolah dan semua perlu menerima kepelbagaian hingga tidak mengasing sesiapa sahaja (Stainback. HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 4: KEPERLUAN SOSIAL PELAJAR DALAM KELAS INKLUSIF Fokus: Kandungan Asas: (a) Pelajar dianggap boleh menyesuaikan diri dengan perjalanan dan pembelajaran di sekolah sekiranya ritma hariannya di sekolah selari dengan pelajar-pelajar lain (Mcleskey & Waldron. Maka cabarannya adalah mewujudkan kepelbagaian pelajar dan pembelajaran di dalam kelas. (b) Kebolehan pelajar berkeperluan khas untuk menyesuaikan diri dengan pelajar lain boleh: i. ii. bukan lagi menganggap guru sebagai pemberi ilmu pengetahuan iii.za/LinkClick. 2000). (d) Cabaran ini adalah cabaran jangka panjang iaitu untuk mencipta kelas yang baru dimana kepelbagaian diterima. Bacaan Utama: (a) Bab 5: Logistic Issues in Developing Inclusive Schools (Mcleskey & Waldron.(c) Idea asas program inklusif. Sekolah dan kelas perlu disusun menurut gaya pembelajaran dan kepelbagaian pelajar dan bukan menurut tahap kemahiran dan kebolehan pelajar.gov. (b) http://www. Mengurangkan stigma sebagai pelajar berkeperluan khas. . Rujukan Video: Menubuhkan program inklusif. ii. Stainback & Jackson.

ii. iaitu: i. Memberi peluang untuk pelajar membina persahabatan diantara Ciri ciri lazim kelas inklusif: i. iv. Masalah disiplin diramal dan ditangani sebelum ia muncul. Peraturan yang ditetapkan dan dipelajari semua pelajar terlibat. Teknik intervensi yang diolah khas untuk masalah disiplin di kelas. Pengurusan persekitaran kelas yang baik.(c) Untuk membolehkan pelajar sesuai dengan kelasnnya empat faktor penting perlu diutamakan. Menangani kepelbagaian: i. Memberi pelajar peluang untuk belajar kemahiran sekolah. Menangani kepelbagaian dalam kelas biasa: . Pelajar terlibat dalam membuat keputusan pengurusan kelas. HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 5: KEPERLUAN AKADEMIK PELAJAR DALAM KELAS INKLUSIF Fokus: Kandungan Asas: (a) Sekolah yang menjalankan program inklusif sering terlepas pandang keperluan pelajar berkeperluan khas. (d) Iklim kelas yang sesuai untuk tindak laku positif. Kelas yang predictable. (b) (c) Bahagian ini merangkumi strategi yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah ini. satu sama lain. Mengubah kurikulum. ii. vi. 2000). v. Mengajar semua pelajar tentang hakikat kelainan upaya. iii. Keadilan dan kebolehpercayaan di dalam kelas. Bacaan Utama: Bab 7: Addressing Students’ Social Needs in the Inclusive Classrooms (Mcleskey & Waldron. iii. vii. pelajar biasa juga. (d) Adaptasi kurikulum. iv. dan ada masanya. ii.

. v. Melakukan perubahan. employment and society. Komuniti sosial di sekolah. 2000). Persahabatan. Mengajar kemahiran sosial. Makna numerasi.” (Brown 2004). Secara asas. HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 6: NUMERASI DI SEKOLAH RENDAH Fokus: Kandungan Asas: (a) Apa itu numerasi? i. Bacaan Utama: Bab 6: Addressing Students’ Academic Needs in Inclusive Classrooms (Mcleskey & Waldron. (f) Menangani pelajar bermasalah. Thus the meaning of numeracy must relate to the social context of its use and the social practices that are adopted in the context” (Baker. 2004). “… competence in interpreting and using numbers in daily life. 1999. numerasi adalah kebolehan menggunakan nombor iaitu mengira atau lebih tepat lagi. iii. Brown. iv. vi. Komuniti akademik di sekolah. underpinned by abstract visual models. ii. (e) Mengubah teknik mengajar. . kebolehan menggunakan dan memahami konsep matematik. Definasi UK. Menangani keperluan sosial: i. “… numeracy was to be defined broadly as the competence and inclination to use number concepts and skills to solve problems in everyday life and employment … at primary level … proficiency in a culturally neutral context-free set of number skills. iii.i. iii. ii. Mengajar pelajar tentang kelainan upaya. Mempelbagaikan teknik mengajar. Iklim positif bilik darjah. such as the number line. ii. within the home.

Faham sistem ukuran yang berbeza. Faham menggunakan alat mengukur. bahagi dan lain lain). Mengira (campur. tolak. mengenal. · Menggunakan nombor: Memberi makna kepada abjad dan nombor yang digunakan dalam pengiraan. Memahami konsep nombor dan hubungkaitan antara nombor nombor. meramal dan menceritakan corak dan kaitan matematik. · Algebra: Melihat. Secara lazimnya. Menyusun dan mengatur nombor. Merumuskan algoritma dari masalah kompleks. Ini temasuklah menngunakan numbor dan konsep-konsep matematik lain dalam konteks: · Menyelesaikan masalah: Interpretasi informasi matematik. Mencari yang abstrak dari yang konkrit (informasi). Berfikir secara logik dan waras. Kebolehan melihat pilihan yang ada dan memilih jalan kerja terbaik untuk menyelesaikan masalah.(b) Bagaimana numerasi diajar di sekolah? i. · - Mengira: Tahu bagaimana mengukur. Menggunakan idea dan teknik matematik untuk menyelesaikan masalah. Menyimpan sesuatu dalam ingatan dan mengingatnya kembali. . Membina kemahiran persepsi penglihatan. numerasi dibina dalam kalangan pelajar sekolah melalui pengajaran matematik.

Mempersembahkan informasi dalam bentuk carta. · - Statistik: Mengumpul. Rujuk dokumen PEMANDU dalam bahagian sumber. Memahami hubungan geometri dalam bentuk dua dan tiga dimensi. Rujukan: a) Numerasi bukan matematik (UK) . (c) Aktiviti. Menggunakan bahasa dan tulisan yang betul untuk menyampaikan maksud berkaitan nombor dan data. Dalam bacaan asas. graf dan lain lain illustrasi. menganalisa dan mempersembahkan data.kiwifamilies. Apakah kedua ini sama dengan terma yang digunakan di Australia yang tercatit dalam (b)? Bacaan Utama: (a) (b) (c) Margaret Brown 2: The Meaning of Numeracy (Brown. Mengkategori dan mengenal hubungkait antara data dalam bentuk nombor.co.· - Geometri: Membina kesedaran dan kemahiran spatial (ruang). http://www. baca tentang Program Numerasi Leverhulme and juga cari (melalui google atau Bing) terma asas pendidikan matematik di Malaysia.nz/articles/numeracy/. Askew & Millett. (eds). 2004).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful