You are on page 1of 2

1.- A filosofa fronte s ciencias na Antigidade: A filosofa explicacin racional, saber, ou como lle chamaron os griegos, ciencia.

. A filosofa considrase en Grecia como ciencia, pero primeira e universal. a) Primeira: pretendan indagar as causas primeiras de todas as cousas, mentres as ciencias buscaban s causas inmediatas. Ex: porque busca causas primeiras Aristteles. b) Universal: trataba explicar todos os mbitos de realidade. O resto das ciencias eran particulares porque se limitaban a explicar unha parcela de realidade e tamn porque derivaba uns de outros e relacionaba todos os coecementos que tratasen sobre calquera tipo de realidade parcial. Nisto consiste a funcin sistemtica da filosofa.

2.- Clasificacin das ciencias Hai dous tipos de ciencias: formais e empricas. a) Ciencias formais: non se ocupan de feitos, polo que non dan informacin sobre a realidade; tratan nicamente sobre seres ideais da mente. As sas afirmacins son verdadeiras cando son coherentes entre s. b) Ciencias empricas: tratan de feitos observables. Dentro delas distnguese entre ciencias naturais (bioloxa, fsica) e humanas. Estas ltimas chmanse as porque nos seus temas de estudo estn implicados os humanos (socioloxa, psicoloxa...). A sa verdade debe ser contrastada cos feitos.

3.- Mito e logos A filosofa xurdiu en Grecia cando os filsofos buscaron unha explicacin racional das cousas fronte explicacin mtica. O mito daba explicacins da totalidade da realidade e nisto coinciden filosofa e mito. As diferenzas dunha e doutra son: A filosofa explica os fenmenos da natureza e da sociedade por causas intrnsecas, dicir, que estn na mesma natureza e sociedade. En cambio, no mito, as causas dos fenmenos eran extrnsecas xa que eran os deuses os responsables de acontecementos naturales e do comportamento humano. No mito, o que acontece no universo arbitrario, dicir, depende da voluntade dos deuses. O mito non se pode someter a crticas porque se acepta por tradicin. A filosofa acptase mediante argumentos racionais e por iso pode ser criticada. Na filosofa reina a necesidade, dicir, suceden as cousas como e cando teen que suceder, cunha orde, unha regularidade e unhas leis que rexen o mundo e que se poden investigar.

***Faltan preguntas UN COMPAEIROS ***Faltan preguntas Diego: i) as relacins entre a filosofa contempornea e a ciencia e ii) mtodo hipottico deductivo.

4.- A filosofa e a ciencia moderna A filosofa na Antigidade era unha ciencia mis pero con certas caractersticas especiais. A partir do Renacemento desenvolveuse un concepto mis estrito de ciencia caracterizado por ser un saber tcnico e til, que buscaba dominar a natureza para poela servizo dos homes. Ademais, as novas ciencias buscaban comprobar as teoras mediante experimentos e recorren s matemticas para expresar as sas teoras. A filosofa non cumpre estes requisitos polo que non ciencia no sentido de ______ ciencia. aplicase os mtodos da nova ciencia e mis campos da realidade, van aparecendo ciencias novas que invaden o campo de estudo que antes pertenca filosofa.

5.- Funcins da filosofa a) Funcin crtica: respecto s suposicins e os prexuzos nos que se basea o noso comportamento e conduta, especialmente no aspecto moral, social e poltico sometndoos a unha anlise racional. b) Funcin utpica: intenta conseguir un mundo mellor basendose na funcin crtica. c) Funcin liberadora: pretende que teamos un uso independete da nosa razn e as facernos seres autnomos tanto individual como socialmente.

6.- O saber filosfico Desde que apareceu Aristteles na filosofa, puidronse distinguir dous tipos de saberes: tericos e prcticos. A filosofa terica encrgase de decirnos como son as cousas, ocpase do coecemento da realidade. Dentro dela est a metafsica, que foi durante moito tempo a disciplina fundamental da filosofa e planteou a pregunta xeral sobre que a realidade e que tipos de realidade hai. Neste saber tamn se inclen a teora do coecemento, a gnoseoloxa ou epistemoloxa, que intentar explicar en que consiste coecer, se existe a verdade e que , como facer para acadala... Tamn est a filosofa da ciencia, que incle reflexins sobre a propia ciencia e os seus mtodos. A filosofa prctica trata de guiar a conduta humana e dinos como deberan ser as nosas accins e a nosa conduta social e poltica. Dentro dela atpanse, entre outras, a tica, pero tamn a filosofa ou teora poltica e a filosofa do dereito. A tica axuda a guiarnos na vida conforme certas normas e valores. A filosofa ou teora poltica consiste en como debemos organizar o poder na sociedade ou cal a mellor forma de goberno.