You are on page 1of 4

MATEMTIQUES SOBRE MI

AL MEU NOM TINC TINC

LLETRES. M'HAN CAIGUT

ANYS TINC

DENTS. TINC

GERMANS. EL MEU NMERO PREFERIT S EL

MASCOTES.