You are on page 1of 24

tweemaandelijks magazine voor de Turnhoutse senior

Binkenpost!

Belgi - Belgique P.B. 2300 TURNHOUT BC 31976 Afgiftekantoor: 2300 TURNHOUT MASSPOST

Jaargang 3 - nr16 - editie juli | augustus 2013 P911881

t Schrijven in he ct Turnhouts diale


>> p. 14

Resultaten seniorenbehoeftenonderzoek
OCMW Turnhout Albert Van Dyckstraat 20 2300 Turnhout

>> p.4

n in de Drie fotografe kijker

>> p. 12

De slechtvalk ................................. 3

Inhoud Voorwoord

Waar zijn die zomers van vroeger gebleven? Deze namiddag reed ik met mijn wagen naar Herentals. Een hagelbui beperkte het zicht tot 50 meter en mijn dashboard gaf 6,5 C. aan. Zucht. Eind mei. Zucht. Luc Op de Beeck Nat. Zucht. Koud. Zucht Een flink deel voorzitter OCMW Turnhout van het voorjaar is al voorbij. De zomer staat voor de deur. En toch lijkt het of het al weer herfst is. Alleen de bladeren aan de bomen trekken er zich niks van aan. Veel te laat ontloken maar nu zo mooi, zo overdadig groen. Ik denk aan al die communiefeesten, de voorjaarsbruidjes, de sportdagen, de schoolreizen, de lang geplande fietsuitstappen, de viskampioenschappen alles valt in het water. Volgens Frank de Boosere maakt de maand mei veel kans om de koudste en somberste maand sinds de metingen te worden. En als jullie dit artikel lezen, weten we ook of dat effectief zo is. Waar zijn toch die zomers van vroeger gebleven? En dan vraagt een mens zich weleens af word ik oud? Of was het vroeger echt beter? Herinneren jullie je de uitzonderlijke warme zomer van 1976 nog? Een zomer die in mijn geheugen gegrift staat als een chte zomer. Kijk, daar kunnen veel zomers van vandaag een voorbeeld aan nemen. Elke dag opnieuw was het heerlijk-langwarm-droog-onbezonnen-zomers. s Morgens uit bed met een tropisch zonnetje. s Namiddags in de koelte van onze living supporteren voor Lucien Van Impe in de Tour of Ivo Van Damme op de Olympische Spelen in Montreal. En dan tot bijna s nachts lekker luieren op het terras, nagenieten van weer een hete dag. Niet iedereen was blij met dat zomerweer. Voor de natuur en de landbouw waren hitte en droogte erg schadelijk. Koeien kregen hooi op het weiland want er groeide geen gras meer. De boeren pompten water op uit de Mellevijver. Honderden gezinnen trokken naar Scherpenheuvel om te bidden voor regen. Autos mochten niet meer gewassen worden, gazons moesten het zonder sproeibeurt doen. Om eens goed af te koelen reden we met de familie naar de kust. s Morgens vroeg uit de veren, koelbox in de koffer en wij op weg. 4 uur in de file en ter plaatse geen enkele parkeerplaats vrij. Een kilometer verder dan maar. En dan een kilometer terug zeulen naar het strand met strandstoelen, koelbox, rieten matjes en strandlakens. Boterhammen met ei en zand. Een verkoper kwam langs met Berlinerbollen en ijsjes. Zwemmen, niksdoen, spelen, lezen, eten, drinken kortom zalig! En s avonds trok iedereen weer naar huis. Autos volgepropt met voldane mensen die eruit zagen als roodhuiden. Wat een heerlijke, onbezorgde tijden waren dat toch! Ik trek vlug een dikke trui en een regenjas aan, want ook in de zomer wil mijn hond s avonds nog een blokje om. Luc Op de Beeck

Resultaten seniorenbehoeftenonderzoek ................................. 4 Vrijwilliger op de bres ................................. 7 Blik op de toekomst: LiCalab ................................ 8 65 en nog steeds aan de slag ................................ 9 De Fifties: Gruun Chiro ................................ 10 Allemaal Binken ................................ 11 Fotografen in de kijker ................................ 12 Binkse Weetjes ................................ 13 Schrijven in het Turnhouts dialect ................................ 14 40 jaar terug in Turnhout ................................ 15

Cover
Binkenpost! - editie juli/augustus

Activiteitenkalenders ................................ 16

Turnhoutse senioren genieten van de zomerfestiviteiten. (Foto: Katrien Vos)

OCMW Turnhout t.a.v. Binkenpost! A. Van Dyckstraat 20 2300 Turnhout T 014 47 42 05 binkenpost@ocmwturnhout.be www.ocmwturnhout.be

Een nieuwe inwoner Turnhout: de slechtvalk


De slechtvalk was enkele tientallen jaren geleden zo goed als uitgestorven in Belgi. Sinds kort zijn er weer flink wat koppeltjes te ontwaren, ook in Turnhout.
door

in

meest geschikt. Tony Lefever, bezieler van dit project, is dagelijks ter plaatse om het doen en laten van de vogels te observeren. Leefomgeving en voedsel De oorspronkelijke leefomgeving van de slechtvalk zijn steile kliffen en gebergten. Tegenwoordig zijn dat ook industriegebieden met hoge schoorstenen, kerktorens, enz. Zijn dieet bestaat uit vogels die hij uit de lucht plukt, waaronder veel stadsduiven die overvloedig aanwezig zijn. De slechtvalk is 's werelds snelste vogelsoort, van 100 km per uur in horizontale vlucht tot 400 km/uur in duikvlucht. Turnhout In het najaar van 2009 kampeerde er een vrouwtjesslechtvalk van twee jaar in de toren. In juni 2011 kwam er

een tweejarig geringd mannetje. Met de telescoop kon je de kleurring aflezen. Het was geboren te WatermaelBosvoorde in 2010. Iets later kwam er een wijfje dat in 2009 geboren was in Bochum. Begin 2012 werd er gekrijs gehoord door de omwonenden. De mannetjesvogel liet veel korte "tsicken" horen wanneer de vrouwelijke vogel in aantocht was. In februari begon het hofmakingsritueel (balts) met prachtige staaltjes van vliegkunst. Op 14 april zag Tony dat het vrouwtje jongen voederde. Door Herman Berghmans werden de jongen voorzien van een ring. Hoe groter de jongen werden hoe drukker voor de ouders. Tal van stadsduiven werden aangebracht. De jongen vlogen uit, de wijde wereld in. De oudervogels bleven heel de winter in de toren in Turnhout. Ze voelen zich hier thuis en kregen op 11 april 2013 vier nieuwe jonge vogeltjes. Het blijft dus observeren en genieten van hetgeen deze vogels ons te bieden hebben.

Luc SWERTS

Eindelijk terug Het verbod op schadelijke pesticides en het ophangen van nestkasten door het F.I.R. (Fonds Instandhouding Roofvogels) hadden hier impact op. Hoogbouw gewijd aan de meest uiteenlopende heiligen lokt nu zowat over heel Belgi slechtvalken. In 2006 keek men voor het eerst welke hoogbouw in Turnhout in aanmerking kwam voor het plaatsen van een nestkast. De toren van de Heilig Hartkerk bleek hiervoor het

Tony Lefever observeert

slechtvalken op de kerktoren

Binkenpost! - editie juli/augustus

foto

Katrien VOS

Vragen, wensen en verwachtingen van

onze senioren

Resultaten seniorenbehoeftenonderzoek

Het stadsbestuur heeft onlangs een onderzoek laten uitvoeren bij de Turnhoutse zestigplussers over allerlei themas. Binkenpost! houdt de resultaten van het seniorenbehoeftenonderzoek tegen het licht.
door

niet in een voorziening (bv een woonzorgcentrum) zijn opgenomen. De stad als luisterend oor Waarom dit onderzoek? Omdat het stadsbestuur ervan overtuigd is dat haar rol in het sociale beleid in de toekomst zal toenemen. Want een lokaal bestuur staat het dichtst bij al die dingen die met vergrijzing te maken hebben. Het is dus het best in staat om de stijgende behoeften met een gepast aanbod tegemoet te komen. Scholing en inkomen Een groot aantal van de bevraagden (37%) heeft enkel lagere school gelopen. Dit is wellicht te verklaren omdat er vroeger slechts leerplicht was tot 14 jaar en veel arbeiderskinderen vanaf die leeftijd gingen werken.

Daarentegen heeft 19,4% hoger onderwijs gevolgd, wat in vergelijking met andere steden en gemeenten een hoog aantal is. Een kleine groep (6,6%) heeft slechts een inkomen tussen de 500 en 999. Het hoogste aantal (36,1%) vinden we in de inkomensgroep tussen 1000 en 1499. Op de vraag of ze met hun inkomen kunnen rondkomen antwoordt

Miel NUYENS & Peter ANAF

Je inkomen, de buurt waarin je woont, veiligheid, welzijn, gezondheid en vrije tijd, vrijwilligerswerk, en je deelname aan het cultureel leven waren de themas die werden onderzocht. Er werd gewerkt met een representatieve groep Turnhoutse senioren. Representatief wil zeggen dat de resultaten veralgemeenbaar zijn voor de hele groep 60-plussers die in de stad wonen, voor zover ze

Binkenpost! - editie juli/augustus

bijna 1 op 3 dat dit (eerder) moeilijk tot zeer moeilijk is. Opvallend is wel dat 74% een eigen huis bezit. Vaak is deze woning niet meer aangepast aan hun behoeften (vooral de aanwezigheid van trappen wordt als probleem naar voren geschoven), maar wil men het huis toch laten zoals het is. Meer dan 64% wil ook zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Slechts 5,9% ziet een woonzorgcentrum en 11,6% een serviceflat als oplossing op langere termijn. Als er sprake is van verhuizen wensen senioren een aantrekkelijke woonomgeving met veel voorzieningen.

veilig en hebben meer last van eenzaamheid. Te druk verkeer en te weinig kennissen of familie in de woonomgeving worden als een probleem aangeduid. Wat volgens hen ontbreekt in de buurt zijn: openbare toiletten, financile instellingen, een postpunt, zitbanken, en zwemgelegenheid.

men ouder wordt. Gezondheid Veel senioren geven blijk van grote zelfstandigheid en voelen zich niet beperkt door hun gezondheidstoestand. Het is natuurlijk wel zo dat bij verder stijgende leeftijd een en ander minder vlot gaat naarmate de gevraagde inspanning zwaarder wordt: een blokje omlopen lukt voor de meesten nog wel, een grote wandeling is al iets anders. Zij zoeken vooral hulp in hun huishouden en bij verplaatsingen. Onze Turnhoutse senioren zijn heel goed omringd met mensen (partner, kinderen, buren, vrienden, kennissen) waar ze hulp kunnen aan vragen, meer dan in andere steden of gemeenten. Ook op diensten kunnen ze beroep doen: de poets-en bejaardenhulp alsook de thuisverpleging en de huisarts vinden ze meer dan o.k.. Het is goed nog eens te waarschuwen om voorzichtig te zijn en niet te vallen. Niet minder dan 23% van de bevraagden geeft aan het laatste jaar minstens 1 keer lelijk gevallen te zijn. Veel vrije tijd en inzet voor anderen De interesse voor culturele activiteiten (toneel, koor...), sport, en allerlei cursussen is niet erg groot. Een hinderpaal om er aan deel te nemen is de kostprijs en het feit dat ze vaak s avonds worden georganiseerd. Als senioren naar een vereniging gaan doen ze dit voor de gezelligheid of om mensen te ontmoeten.

Alleen zijn onveiligheidsgevoel

en

De buurt en de buren De grote meerderheid vindt het prettig wonen in zijn buurt en heeft goede contacten met de buurtbewoners. Maar s avonds op straat komen schrikt sommigen wel af. Meeleven met wat er in hun buurt gebeurt, scoort niet zo goed. Senioren die het minst betrokken zijn in hun buurt, voelen er zich ook minder

Een opmerkelijke vaststelling is het groot aantal senioren (60%) dat zegt zich ernstig onveilig te voelen binnen de stad en dat vooral s avonds en op straat. Dergelijke gevoelens komen meer voor en blijven groeien naarmate

Binkenpost! - editie juli/augustus

Heel wat bevraagden leven met een gevoel van gemis en/of eenzaamheid en zijn op zoek naar mensen aan wie ze raad kunnen vragen of naar iemand waar ze bij problemen op terug kunnen vallen, want hun zelfvertrouwen verbetert er niet op. Nochtans ziet een zeer hoog percentage regelmatig kinderen en kleinkinderen en dit tot hun grote tevredenheid.

foto

Katrien VOS

SeniorenAdviesRaad (SAR) gaat aan het werk


De stedelijke adviesraad voor senioren wil dat er opvolging wordt gegeven aan de resultaten uit het seniorenbehoeftenonderzoek: armoede, eenzaamheid, veiligheid, mobiliteit, huisvesting. We kunnen dit bundelen in 3 belangrijke krachtlijnen voor het Turnhoutse seniorenbeleid. 1) Sociale contacten: De adviesraad wil nagaan hoe senioren beter kunnen worden betrokken in al wat er in Turnhout gebeurt. Ook willen wij nagaan wat er in praktijk in hun wijk of buurt kan verbeterd worden bijvoorbeeld meer sociaal leven tegen eenzaamheid van mensen. 2) Veiligheid: De SAR zoekt naar oplossingen om de veiligheid te verbeteren. Niet alleen in het verkeer, maar ook het onveiligheidsgevoel dat senioren aangeven. Dit kan aangepakt worden door een verbeterde uitrusting van straten en pleinen. Meer bepaald gaat hun aandacht naar : de kwaliteit van stoepen, fietspaden, verlichting, toegankelijkheid van gebouwen enz. Ook richten wij ons op uitbreiding van allerlei voorzieningen zowel in het centrum van de stad als in de wijken. Als daar zijn : fietsrekken, rustbanken, bushokjes, sanitaire voorzieningen, vuilnisbakken, 3) Mobiliteit: De bereikbaarheid van de binnenstad moet beter. Ook als minder-mobiele persoon moet men overal kunnen geraken. Om dit probleem aan te pakken zal er samengewerkt moeten worden met o.a. de dienst Mobiliteit, de Lijn, de werkgroep toegankelijkheid, Mobiliteit zal prioritair aangepakt worden. De SAR werkt met verschillende projectgroepen die elk n van deze items zal bestuderen. Genteresseerd om mee te werken? Kom dan langs op de volgende Algemene Vergadering op 30 september, om 13.45 uur (OCMW, Albert Van Dijckstraat 20). Iedereen welkom!

Binkenpost! - editie juli/augustus

Daguitstappen zijn zeer populair, alsook feesten, koffietafels en ontspanning met animatie. Ook bestaat er een zekere interesse om vrijwilligerswerk te doen of nemen sommigen zich voor om daarmee te beginnen. Senioren willen een vinger in de Turnhoutse pap en kunnen niet zonder tv Zestigplussers in onze stad hebben het gevoel dat ze het in vergelijking met anderen goed hebben getroffen (68,8%). Zij willen meer inspraak over wat er voor hen gebeurt. Hun politieke interesse is nochtans niet heel erg groot. Wel is men vrij tevreden over de dienstverlening in Turnhout Meer dan 46% kijkt vier tot vijf uur tv en 12% zelfs meer dan 6 uur. Internet wordt stilaan populair, 35,6% gebruikt dit medium dagelijks, maar 52% bezit geen aansluiting. Binkenpost! kijkt alvast uit naar de acties die zullen volgen op deze resultaten. Info: Ria Sterkens, Gelijke Kansen stad Turnhout T 014 44 33 11 of E senioren@turnhout.be

Lea Van den Langenbergh

Vrijwilliger op de bres
be d
ank

Wij leven in een verzorgingsstaat. De behoefte aan ondersteuning van mensen die professioneel met zorg bezig zijn stelt zich hoe langer hoe sterker. Er zijn talloze plaatsen waar je vrijwilligers tegenkomt die zich met enthousiasme inzetten voor hun medemens. Binkenpost! wil hier vrijwilligerswerk onder de aandacht brengen. Wij peilen naar het hoe en het waarom van deze Turnhoutenaren.
Lea Van den Langenbergh (75) woont al jaren in Turnhout. Ze komt uit een groot gezin en het sociaal gevoel werd haar met de paplepel meegegeven. Vrijwilligerswerk is een rode draad in haar leven. Ze legde een indrukwekkend parcours af. Zij is al 14 jaar weduwe, heeft 4 kinderen, 16 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen. Na enkele jaren, bij de geboorte van haar eerste kind, besloot Lea om thuis te blijven. Later zette ze zich samen met haar man in om 23 jaar lang catechese aan huis te brengen. Daarnaast hielpen ze mee bij scouting en de 'Gezinsbond', terwijl ze ook 17 jaar onthaalgezin waren. Met de Gezinsbond probeerden ze om voor de gezinnen die het moeilijk hadden, meestal grote gezinnen toen, kortingen te verkrijgen bij sympathiserende handelaars op bepaalde goederen. Tegenwoordig vervangt ze bij mensen thuis de mantelzorger zodat deze persoon ook eens er tussenuit kan. Ze wordt ook opgeroepen om bij stervende mensen te zijn of om eenzame mensen wat op te beuren met een bezoekje. In haar vrije tijd zit Lea in een zangkoor en speelt ze toneel. De boog moet immers niet altijd gespannen staan. Als men zich vrij kan maken om dienstbaar te zijn tegenover de medemens moet je dat met beide handen aannemen. Ik voel mij het beste als ik mensen kan helpen en opbeuren. De dankbaarheid die je krijgt van de mensen geeft me veel voldoening en daar doe ik het eigenlijk voor."
door

Herman JANSSEN

Binkenpost! - editie juli/augustus

de toekomst

Gezocht: uw blik op

Jullie zijn op zoek naar senioren die willen meewerken als vrijwilliger aan jullie projecten die vorm krijgen in de proeftuin. Vertel daar eens iets meer over? Het is cruciaal dat senioren deze producten en diensten willen uittesten voor ons en ons hun mening en advies willen geven. Zij zijn immers ons oog op het dagelijkse leven dat senioren leiden. In totaal willen we uitkomen op een testgroep van 1000 personen. We kunnen nu al zeker 300 senioren inzetten om allerlei nieuwe toepassingen en zorgoplossingen uit te proberen. We zijn razend benieuwd naar hun bevindingen. Wij hopen dat onze lezers zich massaal opgeven om mee te werken aan het uittesten van deze producten en diensten.

Wij hadden een gesprek met projectmanager Kelly Verheyen van LiCalab. Zij cordineert een proeftuin rond wonen en zorg voor senioren in de nabije toekomst. En daar kunnen ze het advies en de ervaringen van elke senior in Turnhout maar al te goed voor gebruiken.
door

Katrien ADRIAENS

Kelly, kun je even toelichten waarvoor LiCalab staat? Kelly: Letterlijk staat het voor Living & Care Lab. In een proeftuin test men producten en diensten die deel uitmaken van een testproject. Wij onderzoeken de haalbaarheid van allerlei innovaties rond wonen en zorg. D uitdaging van de toekomst is om zo goed mogelijk op de vergrijzing te anticiperen zodat onze senioren in de toekomst zo lang mogelijk op zelfstandige wijze hun leven leiden. Wij denken mee na over de ontwikkeling van allerlei mogelijke zorgproducten en vormen van zorgverlening die het leven van onze senioren zouden kunnen eenvoudiger maken in de toekomst. Kun je concrete voorbeelden geven van initiatieven? Kelly: Het gaat breed. Enerzijds kan het gaan over kleine handige hulpmiddeltjes en anderzijds denken we ook na over alternatieve woonvormen voor actieve senioren. Zo onderzoeken we de mogelijkheid om met

verse shakes te werken voor ouderen met slikproblemen en mensen met dementie, zodat zij voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen. Wat dacht je van een zorgmunt waarbij vrijwilligers die zich inzetten voor senioren deze verdiende munten kunnen inwisselen in hun eigen buurt in ruil voor andere diensten? Of wat met nieuwe vormen van groepswonen voor senioren of een mobiele zorgwoning als kangoeroewoning te plaatsen in je achtertuin? Al deze ideen worden niet enkel in Turnhout uitgewerkt. We maken deel uit van een groter Vlaams netwerk en willen hiermee ook internationaal aan de slag. Het klinkt erg veelbelovend, in welke mate is dit nog toekomstmuziek? Kelly: Het gaat om een proeftuin. Er zullen zeker projecten zijn die de eindmeet niet halen, omdat we via testen en experimenten zien wat haalbaar is en wat niet. Wat weerhouden wordt, kan afhankelijk van het draagvlak, snel concreet worden.

Binkenpost! - editie juli/augustus

WARME OPROEP AAN DE SENIOREN VAN TURNHOUT Geef je op als vrijwilliger in deze proeftuin rond wonen en zorg. Neem een kijkje op www.licalab.be en geef je naam op aan Kelly Verheyen T 014 80 22 29 of mail naar kelly.verheyen@licalab.be

65+ en...
Architect Gust Janssens (72) staat nog dagelijks achter zijn tekentafel. Driedimensionale plaatjes zijn aan hem niet besteed. Een plan op papier werpt een veel beter licht op een ontwerp dan een computertekening.
door

Miel NUYENS

een maalstroom, want als je een bouwproject toezegt ben je er snel twee jaar of langer mee bezig. Je rolt van de ene opdracht in de andere en je bent de 65 voorbij zonder dat je er erg in hebt. Vaak zijn het klanten van vroeger die terug bij je aankloppen, voor de aanpassing van hun woning, omdat ze ouder zijn geworden of hun kinderen die de bouwmicrobe hebben overgerfd. De wensen van de clinten zijn sterk gevolueerd. Vroeger was een woning sober van opvatting. Badkamers en keukens kenden een standaarduitrusting en hadden een oppervlakte van een paar

vierkante meter. Nu is de drang naar luxe en comfort groter, wellness zit in de lift. Nog altijd past dat waarover men droomt, niet in het budget. Bouwgrond maakte vroeger maar een fractie uit van de totale kostprijs, nu is dat de belangrijkste kostenfactor. Het bouwen zelf is ook complex geworden. Hoewel architecten vaak individualisten zijn, is specialisatie bijna noodzakelijk. Ik hecht belang aan de combinatie tussen interieur en exterieur. Binnenhuisarchitectuur is nu een zelfstandige branche. Als architect wil je bij de start van elk project het ultieme kunstwerk realiseren, maar je moet altijd compromissen sluiten met de klant.

... nog aan de slag!

Binkenpost! - editie juli/augustus

Ik studeerde af in architectuur aan het Sint-Lucas in 1965 en vestigde me als zelfstandig architect. Ik ben nog steeds actief omdat ik de vinger op de pols wil houden van wat er in de samenleving gebeurt. Als architect zit je in

De Fifties
Den Dizzer , den Berens en de Gruun Chiro
door

Pater Desiderius en Staf Berens waren gedurende tientallen jaren onafscheidelijk met elkaar verbonden. Hun grote troetelkind was de Gruun Chiro.
Miel NUYENS

Met de navelstreng: Een jeugdbeweging waar heel wat van onze lezers hun hart in hebben opgehaald. Gegroeid vanuit het patronaat werd de groep door den Dizzer in 1937 gesticht. Zij zijn de enige echte Gruun Chiro in ons land. Aanvankelijk ondergebracht in een paar lokaaltjes in de Korte Begijnenstraat, was 1959 een hoogtepunt binnen de beweging. Toen werden immers de nieuwe lokalen aan de Koningin Elisabethlei door burgemeester Bauweraerts ingehuldigd. En die lokalen waren in die tijd het neusje van de zalm: een immense speelzaal, een speeltuin en later zelfs een zwembad kregen de Gruun zo maar van de ene op de andere dag cadeau. Een en ander was voor een groot stuk te danken aan de inzet van pater Desiderius, die misschien wel de eerste sponsorwerver was in de Kempen.

Grootvader als jeugdleider: Staf Berens was niet enkel in de fifties, maar nog lang daarna, de drijvende kracht en organisator bij de Gruun. Meer dan 35 jaar stond hij aan de leiding van de groep. Op een bepaald moment was hij hoofdleider en grootvader tegelijkertijd. In haar glorietijd kende de groep meer dan tweehonderd leden. Er werd zelfs een busje aangekocht om kinderen uit de buitenwijken en randgemeenten op te halen en naar de Elisabethlei te brengen. Men had ook een eigen boot waarmee men op het weekend erop uit trok. De drumband het Lioen was niet weg te denken uit het Turnhoutse straatbeeld. Bij elke stoet of processie waren zij op het appel. Merkwaardig toch dat in de fifties de meisjes werden verondersteld met de poppen te spelen, want die hebben we nooit in groen uniform rond zien lopen.

Binkenpost! - editie juli/augustus

10

In De Fifties blikken onze redacteurs terug op hun kindertijd. Hun ietwat lyrisch beschreven herinneringen doen wellicht bij vele lezers een belletje rinkelen...

Allemaal Binken
Beste lezer, Mijn allerlaatste oproep aan de lezers van Binkenpost! om te helpen zoeken naar informatie over bepaalde personen die in de vorige eeuw een bijnaam hadden. Daar het boek op 15 augustus in druk gaat, lijst ik deze keer extra veel namen op. Bij al deze namen wil ik graag weten wie hun partner was, waar ze woonden, wat voor werk ze deden en of ze kinderen hadden. Anekdotes zijn zeer welkom en tevens tips over het ontstaan van hun bijnaam. Een foto is bijzonder waardevol. Monneke FRUL: Stroobant? Sus POMPIER: Stroybant? Wiezeke DAS: Van Lissum? TOKE van t duifhuis: Govers? Wies GENDARM: Meeuwes? Julieke van dHOEF: Goossens? De SELDERBOS: Dierckx uit de Schoolstraat? Pater Desiderius Mieke van VERKENSTEUNTJE? Filleke van ZWAANTJE: Bernaerts? Sooi van t PENNEKE?
Binkenpost! - editie juli/augustus

Parade "Gruun Chiro"

Alvast bedankt.

Karel Van Dooren 014 41 66 47

11

Staf Berens

Fotografen in de kijker
Drie broers delen een zelfde passie. BINKENPOST! sprak met drie broers met dezelfde hobby: fotografie. Ze zetelen ook in de fotoclub DFT.
door

Herman JANSSEN

Vanwaar die passie voor fotografie? Jacques: Wij zijn samen naar de 'vakschool' in Turnhout gegaan en volgden een grafische opleiding. De oudste was al vlug bezeten door de fotografie en amper 15 jaar oud begon hij al met rolletjes te knippen en te belichten in de kelder thuis. Vader maakte later een donkere kamer op zolder en zo is het allemaal begonnen.
Binkenpost! - editie juli/augustus

Zijn de andere broers snel gevolgd? Jos: Ja, dat duurde niet lang. We waren zo gedreven dat we eigenlijk onafscheidelijk zijn blijven fotograferen. In het begin was dat eenvoudig. We maakten zelf een vergroter en dat lukte toch tot een foto van 1 meter groot. Het ontwikkelen gebeurde in het bad en met een spons bewerkten we dan de fotos. Nu heeft men daar printers voor. Wat was het eerste fototoestel dat jullie aankochten? Ludo: Dat was eerst een boxke en daar trokken we dan mee naar Bokrijk. Later was dat een reflexcamera YASHICA. Wij hebben heel de evolutie meegemaakt van de analoge tot nu de digitale fotografie. Daar gaan we zeer ver in. Je kan

stellen dat vanaf de jaren '70 de digitale fotografie zeer kwaliteitsvol was. Wanneer was er sprake om een club op te richten? Jos: Via internet hadden we contact met een professionele groep en zo zijn wij op het gedacht gekomen een eigen club op te richten. Wie was de eigenlijke oprichter en van welk jaar spreken we dan? Jos: Ik was eigenlijk de gangmaker van onze club maar ik wou geen voorzitter zijn want dat is Eddy Erpels, die deze taak met hart en ziel op zich neemt. Je kan stellen dat wij samen de club opgericht hebben onder de naam DFT of Digitale Fotografie Turnhout. Dat was in december 2006. Nu tellen we 60 leden en een 12 tal jeugdleden. We werken samen onder de grote koepel van CVB of Centrum Voor Beeldexpressie. Het is

12

Foto

door

Ludo Koijen

wel zo dat we nu een ledenstop inlassen om de goede werking te kunnen beheren. Waar is jullie clublokaal? Jos: Ons clublokaal is in de Patriottenstraat boven een drankenhandel waar we over studio's beschikken. We komen elke 14 dagen samen. Maken jullie ook reportages op verplaatsing? Ludo: Wij gaan regelmatig op uitstap. Zo zijn we al naar Waterloo, Rotterdam, De Beekse Bergen, Duisburg enz. geweest. Soms doen we ook modelfotografie. Uiteraard wordt er eerst toelating aan het bewuste model gevraagd omwille van de privacy. Is er nog een droom die jullie samen zouden willen verwezenlijken?

IDENTIKITBinkse Weetjes
Jacques Koyen
Geboren in Minderhout op 16.03.1947. Gehuwd met Liliane Gils. Gewerkt bij o.a.drukkerij Mesmaekers en nu woonachtig te Oud-Turnhout.

Voor alle 70-jarigen

Jos Koijen
Geboren te Rijkevorsel op 26.01.1950. Gehuwd met Simonne Van Hest. Hebben samen twee kinderen. Werkzaam geweest als drukker o.a. bij Proost.

Uitzonderlijk een dienstmededeling in deze rubriek: In de uitnodiging van het feest van de 70-jarigen op 28 september werd een fout rekeningnummer vermeld. Het correcte rekeningnummer is: BE83 0882 5973 8915. Met excuses van het organiserend comit.

Wegwijs met Mobiliteitspunt Kempen


Iedereen met een mobiliteitsprobleem kan een vervoersvraag indienen, voor een bezoekje aan familie, dokter, winkel Adviseurs geven vervoersadvies op maat of leggen uit welk aanbod er al bestaat. Neem contact op via T 014 585 575 of mail mobiliteitspuntkempen@iok.be.

Ludo Koijen
Geboren te Rijkevorsel op 26.04.1951. Gehuwd met Elisabeth Peenen. Hebben samen twee kinderen. Werkzaam geweest bij Splichal te Turnhout.

Vergeten glasplaten belicht


Met de digitale multimedia vergeten we dat we 100 jaar geleden nog met glasdiapositieven werkten. Het Taxandriamuseum legde de hand op een collectie glasplaten en toverlantaarns die deze belichten. Pareltjes uit 1920-1940. www.taxandriamuseum.be
Foto Jos Koijen
Binkenpost! - editie juli/augustus

Ja we zouden graag over een eigen studio beschikken, maar daar hangt natuurlijk wel een duur prijskaartje aan vast. Feit is zeker dat wij met z'n drien altijd zullen samenwerken. Dat is ook in onze clubwerking zo. Het gaat er zeer familiaal aan toe. De samenhorigheid wordt hoog in het vaandel gedragen.

door

OP SCHATTENJACHT MET VLIEG


De grote vakantie is ht moment om iets met de kleinkinderen te doen. Op 5 locaties in Turnhout kun je op zoek gaan naar een schat! Bij elke vondst krijg je een stempel. Bij voldoende stempels is er een cadeau. Meer info over de verschillende locaties vind je op www.uitmetvlieg.be

13

Foto

door

Jacques Koyen

in Turnhouts dialect.

Schrijven en vertellen

Wij gingen op bezoek bij krasse tachtiger Pol Van Eyck met 23 boeken op het palmares. Zijn favoriete onderwerpen? Het Turnhoutse dialect en het lief en leed in het leven van de Kempenaren.
door

in een emmer met koud water dompelde om toch maar wakker te blijven. Uiteindelijk heb ik dan toch een diploma behaald van kleermaker en van siernaad. Je hebt uiteraard de tweede wereldoorlog bewust meegemaakt. Pol: Dat kan je wel zeggen. Dat was een verschrikkelijke tijd van honger en ontbering. Wat we allemaal moesten doen om aan eten te komen tart elke verbeelding. Een voorbeeld: Wanneer de boeren hun koren of tarwe hadden afgedaan gingen wij de velden af om de resterende strohalmen op te rapen om er dan brood van te maken. Ook een ander verhaal; wanneer we bij een boer wat

klusjes gingen doen, kregen we soms wat rogge of tarwe met 'zoete lies' zijnde reuzel. Dat mengden we dan onder de rogge of tarwe om er brood van te bakken. Hoe verliep het na de oorlog? Pol: Na mijn legerdienst heb ik verschillende stielen uitgeoefend. Zoals het uitgraven van fundamenten en stratenwerk, alles met de schop of een lepel om lange ondergrondse holen te graven zoals in de Lokerenstraat. Ik werd er ooit eens zo bedolven onder het zand door een langsrijdende legerkolonne dat ze mij er met man en macht moesten uit trekken. In de jaren vijftig was het volop crisis, ik herinner mij dat er tot 10.000 arbeiders in de Wezenstraat stonden aan te schuiven aan het doplokaal.

Herman JANSSEN

Welke opleiding volgde je? Pol: Tot mijn twaalf jaar ben ik naar school gegaan, daarna was er een leercontract als kleermaker. Dat was in de Kwakkelstraat ergens boven in een atelier. Een werkweek van meer dan honderd uur was geen uitzondering. Het uurloon toen bedroeg 12,50 cent per uur, toch werden al die uren niet uitbetaald. Het gebeurde dat men ons hoofd
Binkenpost! - editie juli/augustus

14

IDENTIKIT 40 jaar terug


Leeftijd 83 jaar Burgerlijke stand Gehuwd met Maria Van de Goor. Familie 8 kinderen, 14 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen

in Turnhout 4 juli 1973


In de kazerne majoor Blairon viel een milicien uit het raam op de eerste verdieping. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht.

Pol Van Eyck

7 juli 1973
8 landlopers kwamen terecht op het politiebureau. Helaas was de landloperskamer te klein en werden ze ondergebracht in echte cellen, wel met open deuren

Maar ik heb altijd mijn plan getrokken en werk gehad. Zo heb ik anderhalf jaar bij de 'voetbal' van Turnhout gewerkt. Daar moesten in die tijd veel voetbaluniformen gewassen en gestreken worden. Later was ik ook vijftien jaar handelsreiziger in kachels en wasmachines. Wat was later je vast beroep? Pol: Je kan wel stellen dat ik bij de oprichting van de Philips fabrieken te Turnhout een bijzondere rol heb gespeeld. Daar heb ik dan mijn verdere loopbaan afgemaakt. Wanneer ben je beginnen schrijven? Pol: Ja dat heeft altijd al in mij gezeten. Nu schrijf ik vooral volksverhalen, waar gebeurde verhalen, pozie, ik heb ondertussen ook 385 lezingen gehouden, vooral voor ouderen. Ik zit nu aan mijn 23ste boek. Het dialect van Turnhout heeft mijn voorliefde. Dikwijls begeef ik mij gewoon onder de mensen en luister naar hun levensverhalen.

Deze inspireren mij om er dan een boeiend verhaal van te maken. Ik maak ook teksten op voor bidprentjes. Wat is het laatste boek dat je geschreven hebt? Pol: Dat is een klein boekje waar vooral het Turnhouts dialect in voorkomt. Dat zijn onder andere uitspraken van gewone mensen waar ik dan een verklaring over schrijf. Dat boek heeft als titel, Een hiel dun boekske..en een laank gedicht. Pol, je hebt je verhaal zo boeiend gebracht dat we nog uren hier hadden kunnen vertoeven. Veel plezier nog toegewenst met het schrijven en vertellen. Alle info over het boek en de schrijver: Pol Van Eyck Haagebeemdenplantsoen 72 2300 Turnhout T 014 42 89 61

Eind juli 1973


Nijverheidszones krijgen stilaan vorm. In Turnhout trokken reeds 16 bedrijven weg uit het centrum naar de zone langs de Steenweg op Gierle en de Everdongenlaan.

Eind juli 1973


De Warande groeit gestadig uit. In de kelder van het centrum wordt een jeugdhoek genstalleerd waar de jeugd zich kon komen ontspannen.

Vanaf 10 augustus
Turnhout is in de greep van de jaarlijkse foor op de Grote Markt. Bij de officile opening waren zowel het schepencollege als Tijl en Nele aanwezig.
Binkenpost! - editie juli/augustus

28 augustus 1973
In de Watertappingsstraat vond men een oorlogsgranaat achter een van de hoven. De ontmijningsdienst haalde het projectiel op een veilige manier weg.
door

Willy VAN SPRENGEL

15

Vaste activiteiten
DIENSTENCENTRUM ALBERT VAN DYCK
Albert Van Dyckstraat 10 Kaarten Zin in een partijtje Rikken of Slagen halen? elke werkdag 14-17 uur Rummikub Geheugentraining (leeshoek 1e verdieping) elke werkdag 14-17 uur Puzzeluurtje Voor liefhebbers die liever samen puzzelen. dinsdag 10-12 uur Creatief schilderen Aquarel, acryl, olieverf of zelfs pastel! dinsdag 14-17 uur Lijndansen Solo-dansen op 1 lijn, op moderne muziek! woensdag 14 uur (2 - incl. 1 consumptie) Tai Chi Een bewegingsles voor lichaam en geest! vrijdag 9 uur (6,5 - incl. 1 consumptie) Digidak hulp bij al uw pc-vragen dins- en donderdag (9 tot 12 en 13 tot 17u), woensdag (13 tot 17u) en vrijdag (9 tot 12u)

startuur inschrijven verplicht

Biljart Bandstoten, Vrij spel of Drieband! elke werkdag 14-17 uur Schaken Een gezellig partijtje hersengymnastiek... maandag 14-16 uur Petanque Een balletje werpen in goed gezelschap! dinsdag (enkel bij mooi weer) 14 uur Curve Bowl Zoals petanque, maar dan toch weer anders. woensdag 19 uur Turnen Oefeningen voor spieren en gewrichten. donderdag 10 uur Sjoelen Gezellig schijven schuiven in de sjoelbak! vrijdag 14 uur Yoga op de stoel Bewegen ongeacht leeftijd of beperkingen vrijdag 10.45 uur (5 - incl. 1 consumptie)

ONTMOETINGSCENTRUM DE MEERLOOP
Begijnhof 44 Openbare computerruimte Computers en begeleiding ter beschikking. elke werkdag 13.30 - 17 uur Turnen Oefeningen in Zaal Dojo (Lindestraat) donderdag 9.30 en 10.30 uur Rummikub Schuif aan en laat je hersencellen werken! vrijdag 13.30 uur Kaarten Sla je slag in een partijtje Rikken of Wiezen! maandag, dinsdag, woensdag & donderdag 13.30 - 17 uur Breicaf Van borduren tot breien, met begeleiding. tweewekelijks op maandag 13.30 uur Wii Bewegen met een tikje meer. elke werkdag 13.30 - 17 uur

Binkenpost! - editie juli/augustus

16

Naaiatelier 'de floere broek' Kubb Van verstellen of kleine herstellingen tot het Prettig actief, ook als bewegen moeilijk is. maken van kleding onder begeleiding. elke werkdag bij goed weer vrijdag 13.30 uur 13.30 uur als er geen prijs vermeld wordt, is de activiteit gratis activiteiten gaan door in het centrum zelf, tenzij anders vermeld de vermelde dagen zijn een aanwijzing; of een activiteit werkelijk doorgaat, zie je in de kalender contactgegevens inschrijvingen: zie bovenaan volgende paginas

In de kijker
De hele zomer lang Kubb in de Meerloop. 1 koning, 2 ploegen en 5 kubbs. Nieuwsgierig waarover dit gaat? Kom dan eens langs tijdens onze openingsuren. Ons kubb-spel staat steeds tot je beschikking. Indien je uitleg wil over het verloop van het spel kan je hier vooraf even voor bellen. Breng je vrienden, kinderen en kleinkinderen gerust mee. Want Kubb is een spel voor jong en oud, ook als bewegen al wat moeilijker gaat. We zetten de zomer in op 10 juli met een gezellige barbecue in OC De Meerloop Het is weer tijd voor onze onovertroffen jaarlijkse barbecue. Je stelt zelf je bord samen en je kan kiezen tussen worst, kipfilet of ribbetjes met de mogelijkheid om twee (9 euro) of drie (11 euro) stukken te bestellen. Onze meesterbakkers staan klaar met een heerlijk stukje vlees. Plezier en gezelligheid volont. ZOMER BINGO op 13 augustus De zomer is in t land. Dit wil zeggen dat het lokaal dienstencentrum weer een aantal zomerprijzen in petto heeft. Op dinsdag 13 augustus 2013 is er onze 2-maandelijkse bingonamiddag in t restaurant van het lokaal dienstencentrum, Albert Van Dyck. Klokslag 14.00 uur gaan de ballen aan t rollen met Roza en Irne, 0,5 per kaart voor een hele namiddag gezelligheid. Allen van harte welkom! Kermis in de stad en dus ook in de tuin van het LDC op 20 augustus Voor diegenen die niet meer naar de kermis kunnen, komt de kermis naar ons toe. Het smoutebollenkraam is op weg. Naar jaarlijkse gewoonte mag je deze op 20 augustus verwachten in onze binnentuin! Kom mee deze kermissfeer opsnuiven en geniet samen met leeftijdsgenoten van deze heerlijke lekkernij, met zijn allen daarheen! Van harte welkom van 14 u tot 16.30 u. Heerlijke smoutebollen op 22 augustus bij OC De Meerloop. We verwelkomen het smoutebollenkraam op 22 augustus in de Meerloop. Om 14.00 u gaan de eerste smoutebollen in de frietketel. Voor 2 euro krijg je een portie smoutebollen. Inschrijven hoeft niet . Je schuift aan en betaalt ter plaatse. Laat deze lekkernij en de onvervalste kermissfeer niet aan je voorbij gaan.

Vanaf september is het Dinsdag schilders-dag in het Dienstencentrum. Een 12-tal enthousiaste hobby-kunstschilders zijn een hechte club geworden en willen dat blijven. Ze kijken er naar uit om samen kwistig met de penselen aan de slag te gaan. Het LDC is hun vaste stek. Kom een kijkje nemen en je zult merken hoe gezellig het is om je met verf uit te leven. Op dinsdag van 9-12 u schilderen voor gevorderden en van 13.30-16.30 u voor beginners.

17

Binkenpost! - editie juli/augustus

juli 2013
DIENSTENCENTRUM ALBERT VAN DYCK
startuur inschrijven verplicht Info & inschrijvingen: A. Van Dyckstraat 10 0478 94 43 21 dinsdag 10-12u donderdag 13-14u

ONTMOETINGSCENTRUM DE MEERLOOP
Info & inschrijvingen (start: 2/7 - 13.30u): Begijnhof 44 014 47 47 30 dinsdag 13.30-14.30u donderdag 11-12u

Maandag

1 2 3 4

Ochtendwandeling Afspraak aan de ingang van het dienstencentrum! 9.30 uur (gratis) Info-namiddag: veilig fietsen i.s.m. politie Turnhout 14 uur 1

Dinsdag

Woensdag

Winkelen in Carrefour 14 uur 0.5

Donderdag

Pakistaans koken Pikante kip met rijst 11 uur 5 Voetreflexologie door Dhr. Van Baelen. Max 4 pers. per sessie, dus snel zijn is de boodschap! 13 uur 10

18

5 8 9 10
Maandag Dinsdag Woensdag

Vrijdag

Binkenpost! - editie juli/augustus

Fietsen 13.30 uur

Barbecue Keuze tussen kipfilet, worst of ribbekes met de mogelijkheid om 2 of 3 stukken te bestellen. 12.30 uur 9 of 11

juli 2013
DIENSTENCENTRUM ALBERT VAN DYCK
startuur inschrijven verplicht Info & inschrijvingen: A. Van Dyckstraat 10 0478 94 43 21 dinsdag 10-12u donderdag 13-14u

ONTMOETINGSCENTRUM DE MEERLOOP
Info & inschrijvingen (start: 2/7 - 13.30u): Begijnhof 44 014 47 47 30 dinsdag 13.30-14.30u donderdag 11-12u

11 12
Vrijdag

Donderdag

Vlaamse Feestdag Cafetaria open | kantoren gesloten

Vlaamse Feestdag Kantoor is gesloten.

Knoppenwinkel (ism SAR) 10 uur Hobbynamiddag Knutselen of handwerk met Jeanne 14 uur 1 (incl koffie, thee of water) 't Atelierke Onkosten materialen ter plaatse te betalen. 14 uur 1 (incl koffie, thee of water)

15 16 17 18 19
Vrijdag Donderdag Woensdag Dinsdag

Maandag

Film 'Confituur' Nederlands psychologisch verhaal met Chris Lomme. Cafetaria dienstencentrum 9.30 uur 1 (incl. koffie, thee of water) Winkelen in Carrefour 14 uur 0.5 Voetreflexologie door Dhr. Van Baelen. Max 4 pers. per sessie, dus snel zijn is de boodschap! 13 uur 10
Binkenpost! - editie maart/april

19

juli 2013
DIENSTENCENTRUM ALBERT VAN DYCK
startuur inschrijven verplicht Info & inschrijvingen: A. Van Dyckstraat 10 0478 94 43 21 dinsdag 10-12u donderdag 13-14u

ONTMOETINGSCENTRUM DE MEERLOOP
Info & inschrijvingen (start: 2/7 - 13.30u): Begijnhof 44 014 47 47 30 dinsdag 13.30-14.30u donderdag 11-12u

21 22 23 24 25 26
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Binkenpost! - editie juli/augustus

Zondag

Nationale Feestdag Cafetaria open | kantoren gesloten

Nationale Feestdag De Meerloop is gesloten

Workshop kokkerellen: Confituur maken max. 8 deelnemers 9.30 uur 5 Bezoek boodschappenservice Bpost, gratis broodjes Ingang langs Wouwerstraat 10.30 uur (tot 9/7!) Minigolf in Kasterlee Vertrek hoofdingang van het dienstencentrum max. 8 deelnemers 11 uur 6 Bezoek boodschappenservice Bpost, gratis broodjes Ingang langs Wouwerstraat 10.30 uur (tot 9/7!)

29 30
Dinsdag

Maandag

Zangkoor Jubilat Maandelijkse repetitie 13.30 uur Smulactiviteit van de maand: "Spaghetti van de chef" met stokbrood 16.30 uur 8 (tem 23/7)

20

augustus 2013
DIENSTENCENTRUM ALBERT VAN DYCK
startuur inschrijven verplicht Info & inschrijvingen: A. Van Dyckstraat 10 0478 94 43 21 dinsdag 10-12u donderdag 13-14u

ONTMOETINGSCENTRUM DE MEERLOOP
Info & inschrijvingen (start: 2/7 - 13.30u): Begijnhof 44 014 47 47 30 dinsdag 13.30-14.30u donderdag 11-12u

31 1 2 5 6 7
Donderdag Vrijdag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

Woensdag

Ochtendwandeling Afspraak aan de ingang van het dienstencentrum! 9.30 uur (gratis)

Winkelen in Carrefour 14 uur 0.5

Vrijdag

21

Binkenpost! - editie juli/augustus

Voetreflexologie door Dhr. Van Baelen Max. 4 pers. per sessie, dus snel zijn is de boodschap! 13 uur 10 Fietstocht: +/- 25 km o.l.v. Jef Malfait 13.15 uur

augustus 2013
DIENSTENCENTRUM ALBERT VAN DYCK
startuur inschrijven verplicht Info & inschrijvingen: A. Van Dyckstraat 10 0478 94 43 21 dinsdag 10-12u donderdag 13-14u

ONTMOETINGSCENTRUM DE MEERLOOP
Info & inschrijvingen (start: 2/7 - 13.30u): Begijnhof 44 014 47 47 30 dinsdag 13.30-14.30u donderdag 11-12u

12 13 14 15 16
Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Maandag

Workshop: Kokkerellen Zomerse salades 9.30 uur 5 (max. 8 pers) Bingo 14 uur (0,5 per kaart) Fietsen 13.30 uur

O.L.V. Hemelvaart Cafetaria open | kantoren gesloten

O.L.V. Hemelvaart De Meerloop is gesloten

Knoppenwinkel (ism SAR) 10 uur Hobbynamiddag Knutselen of handwerk met Jeanne 14 uur 1 (incl koffie, thee of water) 't Atelierke Onkosten materialen ter plaatse te betalen. 14 uur 1 (incl koffie, thee of water) Smoutebollen op het binnenplein 14 uur 2 Film 'Hasta La Vista' Dramatische komedie 9.30 uur 1 (incl. koffie, thee of water) Winkelen in Carrefour 14 uur 0.5

19
Binkenpost! - editie juli/augustus

Maandag

22

20 21
Woensdag

Dinsdag

augustus 2013
DIENSTENCENTRUM ALBERT VAN DYCK
startuur inschrijven verplicht Info & inschrijvingen: A. Van Dyckstraat 10 0478 94 43 21 dinsdag 10-12u donderdag 13-14u

ONTMOETINGSCENTRUM DE MEERLOOP
Info & inschrijvingen (start: 2/7 - 13.30u): Begijnhof 44 014 47 47 30 dinsdag 13.30-14.30u donderdag 11-12u

22 23
Vrijdag

Donderdag

Voetreflexologie door Dhr. Van Baelen Max. 4 pers. per sessie 13 uur 10

Smoutebollen 14.00 uur (2 )

26 27 28 29 30
Woensdag Donderdag Vrijdag Dinsdag

Maandag

Zangkoor Jubilat Maandelijkse repetitie 13.30 uur Smulactiviteit van de maand: Barbecue Maak uw keuze bij inschrijving: 2 of 3 stukken vlees 16.30 uur 9 of 11 (tem 20/8)

Minigolf in Kasterlee Vertrek hoofdingang van het dienstencentrum max. 8 deelnemers 11 uur 6

Deco De Meerloop: We stomen alles klaar voor een nieuw "werkjaar". 9.30 uur

23

Binkenpost! - editie juli/augustus

Sportieve vrijwilligers gevraagd!


Dienstencentrum A. Van Dyck is op zoek naar vrijwilligers die in de gloednieuwe bewegingsruimte senioren willen begeleiden op de fitnesstoestellen, tijdens de workshop "kennismaking met fitness". Deze cursus start in het Neem contact op met najaar van 2013. Carine Van Herck Ben je tijdens de week vrij in T 014 47 47 17 of per mail naar de namiddag en ben je een carine.vanherck@ocmwturnsportieve persoon met erva- hout.be ring als sportleraar, kine of in de plaatselijke sportclub? Laat dan zeker iets weten vr 15 augustus.

" BON VOOR VERGROOTGLAS

Vul deze bon in, knip hem uit en ruil hem: De Seniorenadviesraad schenkt elke lezer van Binkenpost! een op de cultuurmarkt aan de gratis ULTRADUN VERGROOTGLAS (zolang de voorraad strekt). Warande (aan de stand van de Daarmee kan je de kleine lettertjes weer leesbaar maken. seniorenadviesraad), op zondag 15 september van 10 tot 17 uur. Naam: ........................................................................ nadien (tot eind september) in Adres: ........................................................................ OC De Meerloop, Begijnhof 44, op di 13.30 - 14 u of do 11 - 12 Naam en adres mag wel/niet gebruikt worden voor seniorenaange- u of LDC, A. Van Dyckstraat 10, op di 10 - 12 u of do 13 - 14 uur. legenheden in het Turnhoutse (omcirkel wat van toepassing is).

Redactiemedewerkers Katrien Adriaens Marc Driesen Herman Janssen Miel Nuyens Luc Swerts Els Verheyen

Fotografie Jos Peeters Andr Van de Plas Corrector Jos Jennes Abonnementen 014 47 42 22 abonnementen@ocmwturnhout.be

Verantwoordelijke Uitgever Luc Op de Beeck Deken Adamsstraat 62 2300 Turnhout Drukwerk

Binkenpost! is een tweemaandelijkse uitgave van OCMW Turnhout, in samenwerking met de SeniorenAdviesRaad en valt gratis in de bus bij 60-plussers in Turnhout.

Hoofdredactie

Adverteren Communicatiedienst OCMW 014 47 42 41 014 47 42 05 binkenpost@ocmwturnhout.be aankoop@ocmwturnhout.be Et ikettering Vormgeving Sociale werkplaats Sarah Roothooft t Twijgje