Securitate pasivă.

CUPRINS

1. DE CE UN VEHICUL CU DEFORMARE PROGRAMABILĂ ?................................................................2 1.1. SECURITATEA ACTIVĂ...................................................................................................................................2 1.2. SECURITATEA PASIVĂ....................................................................................................................................3 1.3. PRINCIPIUL REŢINERII...................................................................................................................................3 2. LEGILE FIZICE.................................................................................................................................................8 2.1. ENERGIA ABSORBITĂ ÎN TIMPUL UNUI ŞOC.........................................................................................................8 3. STRUCTURA VEHICULULUI......................................................................................................................10 3.1. UN HABITACLU RIGID.................................................................................................................................10 3.2. ELEMENTE DEFORMABILE............................................................................................................................10 4. SISTEMUL CU REŢINERE PROGRAMATĂ (SRP)..................................................................................11 4.1. PRETENSIONATOARELE................................................................................................................................11 4.1.1. Pretensionator faţă...............................................................................................................................12 4.1.2. Pretensionator ventral..........................................................................................................................12 4.1.3. Pretensionatorul spate.........................................................................................................................13 4.2. ÎNFĂŞURĂTORUL CENTURII DE SECURITATE.......................................................................................................13 4.2.1. Limitatoarele de efort...........................................................................................................................13 4.2.2. Sfaturi de înlocuire a centurilor...........................................................................................................17 4.3. PERNA DE AER ( AIRBAGUL ).......................................................................................................................18 4.3.1. Airbag-ul şoferului...............................................................................................................................18 4.3.2. Airbag-ul pentru pasager.....................................................................................................................18 Airbag-ul dublu volum...................................................................................................................................19 4.3.3. Airbag-ul anti-alunecare......................................................................................................................20 4.3.4. Airbag-ul lateral...................................................................................................................................20 4.3.5. Airbag-ul perdea..................................................................................................................................21 4.3.6. Captorii de şoc laterali........................................................................................................................22 4.3.7. Contactorul rotitor................................................................................................................................22 4.4. CUTIILE ELECTRONICE................................................................................................................................23 4.4.1. Prima generaţie : cutiile electronice...................................................................................................23 4.4.2. Noua generaţie : calculatoarele de airbag..........................................................................................24 4.4.3. Mentenanţa...........................................................................................................................................25 4.5. INTERACŢIUNEA ELEMENTELOR SISTEMULUI DE REŢINERE PROGRAMATĂ..................................................................26 4.6. INHIBAREA (BLOCAREA) AIRBAG-ULUI PASAGER................................................................................................27 5. PRECAUŢII......................................................................................................................................................28 6. UTILAJELE DE DIAGNOSTICARE............................................................................................................30 6.1. ADAPTATORII............................................................................................................................................30 6.2. DECLANŞATORUL INERT DE AIRBAG................................................................................................................30 6.3. CLIP-UL................................................................................................................................................30

Pagina 1/30

Securitate pasivă

1.

De ce un vehicul cu deformare programabilă ?

Toţi cei care folosesc strada poartă în memorie imaginea unui accident de drum impresionant: o maşină întoarsă cu roţile in sus, tablă strivită, capota faţă pliată ca un acordeon…. Şocurile cu efectele cele mai spectaculoase nu sunt obligatoriu acelea care fac cele mai multe victime. Într-adevăr, o maşină sigură este aceea care se deformează total în partea frontală.

Pentru a fi în securitate, de regulă, se crede că este necesar un compartiment foarte rigid şi rezistent pe toate direcţiile. Absolut fals! Autovehiculele de gabarit mare nu sunt şi cele mai protectoare, ci dimpotrivă. Exemplu: în timpul unui şoc cu un perete rigid cu 50 km/h, un tanc de asalt se deformează cu maxim 10 cm, dar ocupanţii săi sunt supuşi la o deceleraţie mortală de 100 g (fie unei forţe echivalente de 100 de ori greutatea corpului). Cu o maşină modernă a cărei deformare maximă poate să ajungă până la 80 cm, deceleraţia încasată se reduce până aproape de 20g. Însumând toate aceste lucruri, în caz de şoc trebuie să se aleagă între om şi maşină cine va fi acela care va absorbi energia cinetică a masei în mişcare. În materie de securitate pasivă, problema majoră constă deci în a face ca structurile autovehiculelor să absoarbă cât mai bine energia cinetică care se degajă în câteva fracţiuni de secundă în timpul.

1.1. Securitatea activă.
Definiţie : Reprezintă totalitatea sistemelor şi subsistemelor ce permit evitarea accidentelor. Domenii : Legături cu solul, ergonomie, vizibilitate, informarea conducătorului. Exemple : ABS, ESP, trenul rulant, volan reglabil pe înălţime, suprafaţă vitrată, sisteme de frânare, de direcţie, de rulare, de iluminare, etc...

Pagina 2/30

Securitate pasivă

1.2. Securitatea pasivă.
Definiţie : Reprezintă în ansamblu totalitatea sistemelor şi subsistemelor ce protejează pasagerii în timpul accidentelor. Domenii : Structura vehiculului, mijloace de reţinere. Exemple : Sisteme AIRBAG, de centuri pretensionate, elemente de ranforsare ale caroseriilor, lonjeroane cu deformare progresivă, etc...

1.3. Principiul reţinerii.
Toţi constructorii de automobile utilizează pentru testarea noilor modele un şoc frontal tip, care este un şoc ortogonal contra unui zid de beton, viteza automobilului fiind înaintea impactului de 57km/h. Pentru a înţelege mai bine problemele care se pun vom considera automobilul ca fiind un paralelipiped iar un ocupant al acestuia va fi considerat un obiect de formă sferică şi fragil. CAZUL I: vehicul puţin deformabil şi ocupant nereţinut

În acest caz vom considera că paralelipipedul este puţin deformabil iar ocupantul este nereţinut. Vehiculul fiind foarte puţin deformabil viteza sa va deveni zero într-un timp foarte scurt, producând astfel o decelereţie foarte puternică. În aceste condiţii sfera fragilă din interiorul paralelipipedului se va deteriora complet, cu alte cuvinte se va sparge. Graficul prezintă variaţia de viteză a automobilului şi a ocupantului datorată impactului.

Pagina 3/30

Securitate pasivă

CAZUL II: vehicul deformabil şi ocupant nereţinut În această situaţie automobilul după coliziunea cu zidul va trece de la viteza de 57 km/h la 0 km/h într-un timp mai mare decât în primul caz, şi prin urmare deceleraţia sa va fi de o valoare mai redusă. Pentru sferă situaţia rămâne aceeaşi cu cea din primul caz. Putem spune că această situaţie este specifică automobilelor moderne atunci când ocupantul este nereţinut, şi din punct de vedere securitate este similară cu cea de la cazul precedent.

CAZUL III: vehicul deformabil şi ocupant reţinut rigid Sfera din interiorul automobilului fiind reţinută rigid de acesta rezultă că deceleraţia sa are aceeaşi valoare cu cea a automobilului. Această situaţie este superioară din punct de vedere securitate faţă de cazul precedent şi este specifică unui automobil modern la care ocupantul utilizează centuri de siguranţă nepretensionate ( clasice ).

Pagina 4/30

Securitate pasivă

CAZUL IV: vehicul deformabil şi ocupant reţinut nerigid Această situaţie este proprie automobilelor moderne, deoarece datorită legăturii nerigide dintre sferă şi automobil, aceasta va avea un nivel al deceleraţiei scăzut dar şi o deplasare mai mare în timpul impactului ceea ce înseamnă folosirea întregului spaţiu de supravieţuire. Legăturile nerigide sunt realizate prin sistemele de centuri pretensionate şi sistemele airbag.

Pagina 5/30

Securitate pasivă

1.4. Imperfecţiunile sistemelor de centuri de siguranţă clasice.
Analiza teoretică efectuată anterior nu a luat în seamă anumite condiţii întâlnite în realitate, cum ar fi : - corpul uman nu este un solid rigid, el putând fi asimilat cu un ansamblu de solide elementare articulate între ele; - din motive de confort centurile nu pot fi aplicate perfect pe corpul ocupantului şi astfel rezultă un anumit ,,joc parazit” care are ca efect întârzierea debutului deceleraţiei corpului în raport cu automobilul; - centura nu este capabilă să opună rezistenţă la deplasarea corpului decât după întinderea sa care se realizează la nivele de efort scăzute pentru a facilita disiparea de energie ( situaţia este similară cu cea a unui joc parazit suplimentar ). - imperfecţiunea centurilor şi a disipatoarelor de energie; o parte importantă a centurilor se deformează în domeniul plastic iar caracteristica sa alungire–efort diferă faţă de cea a unui absorbitor ideal de energie.

1.5.

Ameliorări ale reţinerii în cazul şocului frontal.

Ameliorări notabile au fost aduse sistemelor de reţinere utilizate pe automobilele moderne: - o mai bună întindere a centurii pe corpul ocupantului odată cu debutul şocului (acesta este rolul centurilor pretensionate); - limitarea efortului din centură asupra toracelor pentru a nu leza ocupantul (este rolul limitatorului de efort ); - diminuarea deceleraţiei capului şi a toracelor prin intermediul unui dispozitiv de absorbţie de energie pentru a preveni impactul cu volanul sau cu planşa bord şi totodată de a exploata la maximum spaţiul de supravieţuire (este rolul sistemului airbag).

Pagina 6/30

Securitate pasivă

1.6. Cronologia unui şoc.
Nivelul de deceleraţie şi durata unui şoc definesc violenţa acestuia. Pentru a ne forma o idee asupra violenţei unui şoc trebuie ştiut că la producerea unui impact cu un perete rigid la viteza de 55km/h durata este de 50ms - 120ms iar nivelul deceleraţiei este de 25G - 45G. Ştiind că o clipire a ochiului uman durează cca. 300ms înseamnă că un şoc durează de trei ori mai puţin, timp insuficient omului pentru a reacţiona. Corpul uman poate suporta sarcini de 40G timp de 100ms. Peste aceasta valoare a timpului apar grave leziuni musculare şi cervicale. Sarcini de 100G pot fi suportate maximum 6ms, la 10 milisecunde apar traumatisme.

Pagina 7/30

Securitate pasivă

2.

Legile fizice.
2.1. Energia absorbită în timpul unui şoc.

Comparaţie între viteza în momentul impactului şi înălţimea de cădere.

Cu cât viteza de deplasare a vehiculului este mai mare, cu atât energia cinetică a acestuia creşte considerabil. E = m.v2 E : Energia cinetică în Joule (J). m : Masa în kilograme (Kg). v : Viteza în metri pe secundă (m/s). Exemple:

V = 20 km/h Clio, 800 kg Vel Satis 1,6 t E= 1/2 800 X 5,55 = 12 321 J E= 1/2 1600 X 5,552 = 24 642 J
2

V = 40 km/h E= 1/2 800 X 11,12 = 49 284 J E= 1/2 1600 X 11,12 = 98 568 J

Pagina 8/30

Securitate pasivă

Pagina 9/30

Securitate pasivă

3.

Structura vehiculului.

Carcasa este compusă din elemente prevăzute pentru a realiza : • absorbţia energiei cinetice (în jurul habitaclului); • asigurarea unui habitaclu nedeformabil.

3.1. Un habitaclu rigid.
Elemente care rigidizează habitaclul : • Agăţătoarele uşii. • Agăţătoarele capotei. • Traversa planşei de bord. • Ranforsările panourilor uşilor.

3.2. Elemente deformabile.
Elementele care împiedică contactul fizic al elementelor mecanice cu ocupanţii vehiculului: • Absorbantele uşii. • Traversa portbagajului. • Elementele retractabile ale coloanei de direcţie şi ale pedalei. • Reglajele centurii pe înălţime. • Dispozitivele anti-submarinaj.

Pagina 10/30

Securitate pasivă .

4.

Sistemul cu Reţinere Programată (SRP).

În caz de şoc frontal sau lateral, airbag-urile şi centurile se completează pentru o cât mai bună dozare şi repartizare a efortului de reţinere al ocupanţilor. Sistemul cu reţinere programată este compus din : • pretensionatoare, • centuri cu limitare a efortului, • unul sau mai mulţi saci gonflabili (airbag-uri), • o cutie electronică, • captori externi.

Pretensionatoare.

Limitator de efort.

Sac gonflabil.

4.1. Pretensionatoarele.
Acestea sunt sisteme care permit o mai bună menţinere a corpului ocupanţilor, strângând centura în jurul corpului. Reduce acel joc parazit al centurii (cursa moartă), limitează de asemenea şi sub-marinajul menţinând pasagerul aşezat pe scaunul său.

Rolul elementelor de pretensionare

Înainte de declanşare

După declanşare

12/11/2003

Sécurité passive : Le systčme ŕ retenue programmée

3

Pagina 11/30

Securitate pasivă .

Închizătorul centurii este legat prin intermediul unui cablu de un piston ce se află la interiorul unui cilindru. Sistemul este prevăzut cu o capsă pirotehnică (un generator de gaz) la care aprinderea este comandată electronic de către un calculator. Atunci când un şoc depăşeşte o anumită valoare a intensităţii captorul sistemului informează calculatorul care va comanda aprinderea capsei pirotehnice. Presiunea gazelor rezultate în urma arderii va produce deplasarea foarte rapidă a pistonului şi prin urmare şi a centurilor rezultând pretensionarea acestora.

4.1.1.Pretensionator faţă.

4.1.2.Pretensionator ventral.

1 Înfăşurător cu limitator de efort integrat. 2 Pretensionator cu buclă. 3 Pretensionator ventral. Pretensionatorul ventral creşte eficacitatea compensării jocului centurii de securitate. Datorită acestui fapt, el ameliorează funcţia de anti-submarinaj a dispozitivului.

Pagina 12/30

Securitate pasivă .

4.1.3.Pretensionatorul spate.
Pretensionatoarele din spate sunt integrate în înfăşurătoarele centurilor care se numesc „înfăşurătoare pirotehnice”.

1 Generator pirotehnic. 2 Tub de proiectare.

Funcţionare.

1 Generator pirotehnic. 2 Tub de proiectare. 3 Cameră de recuperare. 4 Coroană de pretensionare.

Aprinderea generatorului pirotehnic (1) expulzează bilele conţinute în tubul de proiecţie (2) care antrenează coroana de pretensionare (4), legată de înfăşurător, pentru a fi apoi recuperate în camera de recuperare (3). Bilele sunt menţinute în tub graţie opritorului (A).

4.2. Înfăşurătorul centurii de securitate.
Înfăşurătorul centurii de securitate poate să conţină : • un limitator de efort, • un blocaj electric al înfăşurătoarelor.

4.2.1.Limitatoarele de efort.
Limitatoarele de efort au doar rolul de a reduce presiunea aplicată de centură toracelui şi bazinului pasagerului în timpul unui şoc frontal.

Pagina 13/30

Securitate pasivă .

Curba de presiune pe torace. a)

x : Timp. y : Presiunea pe torace. 1 : Centură şi airbag convenţionale. 2 : SRP şi airbag convenţionale (SRP I 1995) 3 : Înfăşurătoare LEI şi airbag SRP (SRP II 1997).

Utilizarea airbag-ului de înalt randament împreună cu centura cu limitator de efort integrat permite diminuarea presiunii asupra toracelui (400 daN în loc de 600 daN pentru o configuraţie cu airbag convenţional sau fără). b) Bridă metalică de limitare a efortului :

Funcţionarea limitatorului de efort : Înfăşurătorul / blocator este montat pe o bridă. După ce efortul asupra centurii depăşeşte 600 daN, brida se desprinde provocând o relaxare a presiunii asupra toracelui.

Pagina 14/30

Securitate pasivă .

Fazele de limitare a efortului (1).
Fazele de lucru ale sistemului sunt următoarele:
— 0ms – apariţia şocului;

20ms – declanşarea funcţiei de blocare a chingii de înfăşurare

15ms – declanşarea pretensionărilor ce are ca efect limitarea la maximum a jocului dintre centură şi ocupant

Fazele de limitare a efortului (2).

80-110ms – sfârşitul şocului şi prin urmare finalul acţiunii de limitare

50ms – declanşarea limitatorului de efort cu scopul de a reduce sarcina asupra toracelui; contrar sistemului clasic tensiunea în centuri nu creşte ci rămâne la valori acceptabile pentru ocupanţi

Pagina 15/30

Securitate pasivă .

c)

Centurile de securitate cu LEI (Limitator de Efort Integrat).

Înfăşurătorul integrează un limitator de efort care se prezintă sub forma unei bare de torsiune.

Limitarea efortului este obţinută printr-o eliberare controlată a presiunii. Această eliberare este asigurată prin deformarea barei de torsiune, efortul reducându-se cu 30% până la 50%. Ea este raliată suportului de blocare (4) şi bobinei (2).

2
1 : Ştifturi . 2 : Bobină. 3 : Bară de torsiune 4 : Port zăvor . 5 : Zăvor.

3 4 1 5

În timpul unui şoc din faţă, zăvorul (5) blochează bobina (2) graţie port zăvor (4). Când efortul asupra centurii depăşeşte o anumită valoare de prag, bobina (2) eliberează centura prin torsionarea barei (3), rupând ştifturile fuzibile (1). d) Limitatorul de efort ventral.

Limitatorul de efort ventral previne riscul fracturării oaselor iliace (oasele bazinului). Există două tipuri de astfel de limitatoare : • Limitator de efort ventral legat de centură, • Limitator de efort ventral integrat pretensionatoarelor.

Pagina 16/30

Securitate pasivă .

Limitatorul de efort ventral legat de centură. El este constituit dintr-o rezervă a centurii cusută de o bucată deşirabilă. Această bucată se deşiră când efortul aplicat asupra părţii ventrale a centurii de securitate depăşeşte 600 daN.

Limitatorul de efort ventral integrat pretensionatoarelor. Pretensionatorul ventral poate să aibă integrat în interior un limitator de efort. În acest caz, cablul pretensionatorului (1) este legat de pistonul (2) printr-o tijă deformabilă înfăşurată în spirală (3). Dacă efortul produs de ocupant asupra centurii ventrale depăşeşte 600 daN, tija deformabilă se întinde traversând pistonul. Acesta din urmă rămâne blocat de către un sistem de bile convenţional.

2

3

1

4.2.2.Sfaturi de înlocuire a centurilor.
În timpul unei înlocuiri a centurii plasate în faţă sau în spate, este imperativ să se respecte tipul centurii preconizate. Atenţie : După producerea unui şoc ce are ca rezultat declanşarea sistemului de pretensionare, centurile care au fost în lucru trebuie să fie sistematic înlocuite. Fără nici o îndoială că declanşarea sistemului de pretensionare se traduce prin înlocuirea acestuia.

Pagina 17/30

Securitate pasivă .

4.3. Perna de aer ( airbagul )
Acest element se poate situa în ansamblul volan, în planşa bord sau pe partea laterală a automobilului şi are rolul de a proteja capul şi toracele în timpul unui impact frontal sau lateral, datorită umflării sale instantanee. Airbag-ul se prezintă sub forma unui sac gonflabil de aer şi a unui generator pirotehnic. Dacă o anumită valoare a deceleraţiei este atinsă calculatorul care gestionează acest sistem, va comanda prin intermediul unui impuls electric aprindera capsei la interiorul căreia se găseşte un praf pirotehnic numit PROPERGOL. În urma combustiei se degajă o cantitate mare de gaze care pătrund în interiorul pernei producând umflarea acesteia. Perna se va menţine sub presiune până la contactul cu corpul uman, după care la depăşirea unei anumite valori a presiunii o porţiune din aceasta va ceda limitând astfel presiunea şi realizând totodată o bună amortizare a şocului.

4.3.1.Airbag-ul şoferului.
Acesta se află plasat în interiorul volanului şi volumul pernei este de 60 l.

4.3.2.Airbag-ul pentru pasager.

Ansamblul este plasat în planşa bord înaintea pasagerului din faţă şi poate conţine unul sau două generatoare de gaz în functie de volumul pernei de aer care este de aproximativ 150 l pentru pasager.

Pagina 18/30

Securitate pasivă .

Airbag-ul dublu volum.
În timpul punerii sale în acţiune, limitatorul de efort integrat centurii de securitate conduce la o eliberare progresivă a ocupanţilor către obstacole, anume volanul şi planşa de bord Airbag-urile frontale permit să se amortizeze impactul ocupanţilor cu aceste elemente şi să furnizeze un suport toracelui, minimizând în acest mod efortul de întindere al centurii. Airbag-ul dublu volum permite să se adapteze nivelul de umflare al airbag-urilor în funcţie de violenţa şocului. Într-adevăr, un airbag de talie mare şi cu o presiune interioară ridicată poate să producă anumite leziuni în timpul unor şocuri mai puţin violente. Acest sistem se mai numeşte i « airbag-uri adaptabile ». Fiecare airbag frontal dispune de două generatoare pirotehnice comandate prin două legături electrice de declanşare a capselor.

Calculatorul comandă un singur generator pentru obţinerea volumului mic şi pe ambele pentru obţinerea nivelului mare.

1 Volum mic. 2 Volum mare. 3 Zonă deşirabilă.

Pagina 19/30

Securitate pasivă .

Sacii de airbag frontali sunt constituiţi din două părţi legate între ele printr-o zonă fuzibilă. Obţinerea volumului mare se face prin ruperea acestei zone după explozia celui deal doilea generator pirotehnic.

4.3.3.Airbag-ul anti-alunecare.
Acest airbag se opune riscului producerii sub-marinajului.

Comanda generatorului pirotehnic al airbag-ului anti-alunecare deformează o cutie metalică asimilabilă aici cu un sac. Obstacolul astfel creat se opune sub-marinajului ocupantului şi graţie acţiunii centurii permite să-l reţină de structura scaunului.

4.3.4.Airbag-ul lateral.

Sistemul este dispus pe partea laterală a scaunului spre portieră şi comportă un generator de gaz. Sacul gonflabil cu un volum de 20 l permite protejarea toracelui în cazul impactului lateral. Există şi airbag-uri laterale pentru protejarea capului, montate pe părţile laterale ale pavilionului. La airbag-ul lateral gestionarea este realizată prin calculatorul pentru airbag-ul frontal şi centuri pretensionate. Sacul gonflabil la intrarea sa în funcţiune va rupe un capac special prevăzut împreună cu cusătura scaunului.

Airbag-ul lateral autonom. Ansamblul este constituit dintr-un captor pirotehnic, două tuburi NONEL şi o pernă gonflabilă, care se află situat pe partea laterală a scaunelor spre portiere. Captorul pirotehnic serveşte la iniţierea sistemului şi este constituit dintr-un rezervor de pudră şi un percutor pentru declanşarea combustiei la producerea şocului. Cele două tuburi NONEL au pereţii interni îmbrăcaţi în pudră de combustie cu rolul de a continua arderea iniţiată în captorul pirotehnic spre cele două generatoare ale pernei gonflabile.

Pagina 20/30

Securitate pasivă .

La producerea unui şoc lateral portiera se deformează şi acţionează asupra captorului pirotehnic producând percutarea sa. Acest captor declanşează aprinderea materialului pirotehnic din interiorul său, aprindere care continuă prin cele două tuburi NONEL, tuburi care declanşează combustia la nivelul celor două generatoare. Remarcă: Montajul airbag-urilor laterale necesită anumite modificări ale scaunelor, cât şi cele ale elementelor din vecinătatea acestora. De aceea, numeroase piese sunt specifice. Este interzis să se monteze huse. În cazul utilizării airbag-urilor laterale scaunele pot fi echipate numai cu huse speciale.

4.3.5.Airbag-ul perdea.
În caz de şoc lateral, protecţia ocupanţilor este asigurată prin combinarea airbag-ului lateral toracic / airbag-ului perdea.

Principiul de funcţionare este identic cu cel al airbag-ului frontal.

Pagina 21/30

Securitate pasivă .

4.3.6.Captorii de şoc laterali.
Aceştia sunt doi captori piezo-electrici numiţi sateliţi, situaţi de fiecare parte a vehiculului care pot fi fie implantaţi în portieră, fie în stâlpul central, fie în podea. Ei informează calculatorul despre nivelul de violenţă al şocului lateral. Captorii de şoc laterali integrează funcţia de autodiagnostic şi transmit diferite informaţii la calculatorul sistemului. Calculatorul alimentează captorii cu o tensiune stabilizată iar semnalul emis de aceştia este de tip R.C.O. Sateliţii pot trimite către calculator următoarele informaţii: - satelit în funcţiune; - satelit defect; - şoc detectat; - cerere de declanşare a airbag-ului lateral.

4.3.7.Contactorul rotitor.
Rolul acestor elemente este de a asigura legătura electrică între coloana de direcţie şi volan, şi au în componenţă o bandă ce conţine două piste conducătoare din punct de vedere electric la care lungimea sa este prevăzută să asigure 2,5 rotaţii ale volanului în fiecare parte. În anumite situaţii contactorii rotitori prezintă o fereastră indicatoare cu rolul de a asigura centrarea volanului la montarea acestuia.

Pagina 22/30

Securitate pasivă .

4.4. Cutiile electronice.
Există mai multe generaţii de cutii electronice.

4.4.1.Prima generaţie : cutiile electronice.
În acest caz putem avea două tipuri de calculatoare : a) calculator numai pentru sistemul de centuri pretensionate care conţine : - un captor electromecanic; - un sistem de declanşare pentru centurile pretensionate. b) calculator comun pentru airbag-uri şi centurile pretensionate care are în componenţă : - un captor electromecanic pentru centurile pretensionate; - un captor electromecanic pentru airbag; - un sistem de declanşare al centurilor pretensionate şi al airbag-urilor; - electronica de supraveghere a iniţierii combustiei pentru airbag-uri.

(1)

(2)

Pagina 23/30

Securitate pasivă .

Modul AUTODIAGNOSTIC (numai pentru airbag) : În tabloul de bord putem avea un martor luminos care pune în evidenţă activarea sistemului sau apariţia unui defect. Acest martor se aprinde la punerea contactului pentru câteva secunde după care se stinge. În cazul în care vehiculul este echipat cu airbag conducător şi pasager calculatorul este prevăzut cu un autodiagnostic integrat care permite a diferenţia 6 defecte, pentru fiecare defect existând câte un cod de defect dat de modul de aprindere al martorului.

4.4.2.Noua generaţie : calculatoarele de airbag.
Noile generaţii de calculatoare permit dialogul cu utilajul de diagnosticare. Aceste calculatoare asociază captorii de şoc laterali şi permit să se comande airbagurile laterale şi airbag-urile perdea, după echiparea fiecărui vehicul. Există calculatoare cu 30 de pini cu conector oranj destinate numai centurilor pretensionate sau pentru centurile pretensionate cu airbag-uri care după caz pot conţine : - un captor electromecanic pentru securitate; - un decelerometru pentru airbag-uri; - un circuit de aprindere pentru diferite sisteme pirotehnice; - o rezervă de energie; - un circuit pentru diagnostic şi pentru memoria de defecte depistate (numai pentru sistemul airbag cu centuri pretensionate); - un circuit de comandă al martorului de alertă din tabloul de bord (numai pentru sistemul airbag cu centurile pretensionate): - o interfaţă de comunicare pentru priza diagnosticare (numai pentru sistemul airbag cu centuri pretensionate).

Putem avea calculatoare cu 50 de pini cu conector oranj utilizate pe automobilele echipate cu airbag-uri frontale şi laterale la care se adaugă centurile pretensionate, calculatoare care pot conţine: - un decelerometru de securitate (pentru sistemul airbag frontal cu centuri pretensionate); - un decelerometru de securitate (pentru sistemul airbag lateral); - un decelerometru electronic (pentru sistemul airbag frontal cu centuri pretensionate); - legăturile cu captorii electronici laterali situaţi în stâlpii centrali ai caroseriei; - un circuit de aprindere pentru declanşatorii pirotehnici; - rezerve de energie electrică pentru diverse linii; - un circuit pentru diagnosticare şi memoria defecţiunilor detectate; - un circuit de comandă al martorului de alertă din tabloul de bord; - o interfaţă de comunicare pentru priza de diagnosticare.

Pagina 24/30

Securitate pasivă .

Calculatorul comandă airbag-ul lateral atunci când se primeşte semnalul de comandă dat de un satelit şi când această informaţie este confirmată de un captor piezoelectric aflat la interiorul calculatorului. Observaţie: Airbag-ul lateral nu se declanşează la producerea unui şoc la partea din faţă, din spate a automobilului sau din partea opusă şocului. Se mai pot întâlnii calculatoare cu 30 de pini cu conector galben care pot fi configurate funcţie de echiparea automobilului. Acest tip de calculator conţine : - un captor electromecanic de securitate; - un decelerometru electronic; - un circuit de aprindere pentru declanşatorii pirotehnici; - o rezervă de energie; - un circuit de diagnostic şi de memorie a defectelor depistate; - un circuit de comandă al martorului de alertă din tabloul de bord; - o interfaţă de comunicare cu priza diagnosticare.

4.4.3.Mentenanţa.
a) Martor. Un martor luminos pe tabloul de bord controlează sistemul de pretensionare şi airbag (mai puţin atunci când avem numai pretensionatoare) şi care la o funcţionare normală a sistemului se aprinde pentru câteva secunde la punerea contactului iar apoi se stinge.

Pagina 25/30

Securitate pasivă .

martor al tabloului de bord.

b)

Înlocuire.

Când efectuăm o înlocuire a calculatorului de airbag, este necesar să îl configurăm în funcţie de numărul de elemente pirotehnice prezente pe vehicul. Calculatorul de airbag este conţinut în egală măsură în configurarea reţelei multiplexate (dacă vehiculul are aşa ceva şi se numeşte : « topologie »). Devine atunci necesar ca în caz de înlocuire să se facă această configurare.

4.5. Interacţiunea programată.

elementelor

sistemului

de

reţinere

În caz de şoc frontal, airbag-urile şi centurile se completează pentru o mai bună dozare şi repartizare a energiei de reţinere a ocupanţilor. În funcţie de intensitatea şocului se pot întâlni trei cazuri principale prezentate mai jos :

1 Declanşarea pretensionatoarelor faţă şi spate. 2 Declanşarea airbag-urilor frontale (de mic volum) şi a pretensionatoarelor ventrale din faţă. 3 Declanşarea airbag-urilor frontale (de mare volum). Remarcă : Calculatorul de airbag determină poziţia scaunului conducătorului graţie unui contactor de alunecare. Acesta permite să se determine cu precizie momentul de declanşare al celui de-al doilea volum al airbag-ului.

Pagina 26/30

Securitate pasivă .

4.6. Inhibarea (blocarea) airbag-ului pasager.
Pe anumite vehicule, un contactor permite scoaterea din funcţiune a airbag-ului frontal pasager pentru montarea pe scaunul pasager a unui scaun-suport pentru copii. Inhibarea airbag-ului pasager poate fi acompaniată de dezactivarea airbag-ului lateral toracic şi a pretensionatorului ventral, după echipare.

Un martor specific aflat pe tabloul de bord permite să se vizualizeze această dezactivare a airbag-ului pasager.

Pagina 27/30

Securitate pasivă .

5.

Precauţii.

LISTA DE PRECAUŢII DE MAI JOS ESTE VALABILĂ NUMAI SUB TITLU DE EXEMPLU. ESTE DECI NECESAR CA ÎNAINTE ŞI ÎN TIMPUL TUTUROR INTERVENŢIILOR ASUPRA SISTEMULUI SĂ SE CONSULTE MANUALUL DE REPARAŢIE „AIRBAG, PRETENSIONATOARE ŞI CENTURI DE SECURITATE” CARE CORESPUND VEHICULULUI ASUPRA CĂRUIA FACEŢI INTERVENŢIA. Toate intervenţiile asupra sistemelor de airbag şi pretensionatoare vor fi efectuate de personal calificat care a fost anterior format. Este interzis: - efectuarea de măsurători electrice la aceste sisteme cu multimetrele universale sau alte aparate de măsură decât cele prevăzute de constructor: există un risc de declanşare a sistemului datorită curentului de funcţionare a aparatului. - să se manevreze elementele pirotehnice aproape de sursele de căldură : există riscul de declanşare al acestora. Înainte de demontarea cutiei electronice de pe automobil: - dacă aceasta este activată, trebuie tăiat contactul, eliminată siguranţa de alimentare a sistemului (a se vedea schema fuzibilelor pe vehicul), după care se aşteaptă 5-10 min pentru descărcarea electrică a rezervei de energie ( procedura valabila pentru calculatoarele din prima generaţie, care nu pot fi blocate ). Pe timpul intervenţiilor în automobil nu se va afla nici o persoană. - în cazul când calculatoarele sunt diagnosticabile cu ajutorul testerului, acestea se vor dezactiva prin MODUL COMANDĂ ( pentru calculatoarele din a doua generaţie ), urmărind ca toate liniile de declanşare a capselor să fie dezactivată, martorul de airbag să se aprindă (toate cutiile electronice noi sunt livrate în această stare). Utilizarea ciocanului la eventualele lucrări de caroserie este interzisă deoarece există riscul de declanşare al sistemelor atunci când calculatoarele nu au fost dezactivate datorat şocurilor. La montarea sau înlocuirea unui calculator mai întâi se fixează acesta pe caroserie prin intermediul şuruburilor ( strângere 0,4 daNm ) iar apoi se cuplează conectorul electric. Poziţionarea calculatoarelor se va face conform săgeţii marcate pe acesta, care trebuie să fie orientată către faţa automobilului. În cazul declanşării sistemelor de centuri pretensionate şi airbag: - cutiile electronice din prima generaţie sau cele numai pentru sistemelor de centuri pretensionate din a doua generaţie se vor înlocui în mod obligatoriu; - pentru calculatoarele din a doua generaţie diagnosticabile cu ajutorul testerului, în urma declanşării sistemelor, dacă calculatoarele se dezactivează definitiv şi martorul din tabloul de bord rămâne aprins atunci acestea vor fi obligatoriu înlocuite; pentru anumite aplicaţii calculatoarele pot fi reactivate dacă numărul de accidente memorizate este de cel mult 3. După declanşarea modulului airbag pasager datorită inerentelor deformări şi deteriorări se impune înlocuirea planşei bord.
Pagina 28/30

Securitate pasivă .

Înainte de rebutarea sistemelor pirotehnice nedeclanşate se impune distrugerea acestora conform unei proceduri impuse de constructor.

În cazul înlocuirii unui modul airbag pasager se va înlocui eticheta sa « martor de inviolabilitate a sistemului » cu una după vânzare de culoare albastră. Se impune diagnosticarea sistemului după orice accident sau tentativă de furt a automobilului Dacă se impune înlocuirea unui parbriz sau a geamului unei portiere, nu uitaţi să lipiţi o etichetă pe acestea care indică faptul că automobilul este prevăzut cu airbag. La intervenţiile asupra volanului sau planşei bord trebuie avut grijă să nu se uite în interior obiecte metalice (şaibe, piuliţe…). Nu se pun obiecte pe planşa bord (în zona airbag-ului). Se interzice montarea scaunului pentru copii pe locul pasagerului, dacă acesta este prevăzut cu airbag

Pagina 29/30

Securitate pasivă .

6.

Utilajele de diagnosticare.
6.1. Adaptatorii.

Utilajul XR BAG, cât şi clipul pot fi folosiţi cu diferiţi adaptatori şi borniere. Există diferite tipuri în funcţie de modelul de calculator de airbag. Bornierele permit efectuarea controalelor asupra diferitelor linii de alimentare a capselor pirotehnice şi controlul alimentării.

6.2. Declanşatorul inert de airbag.
Un declanşator inert de airbag integrat într-o mică cutie roşie este livrat odată cu valiza XR BAG sau separat. El prezintă aceleaşi caracteristici electrice ca acelea ale unui declanşator real şi are doar rolul să înlocuiască sacul de airbag în timpul diagnosticului său şi să se evite astfel descărcarea pilei electrice a airbag-ului autonom în timpul demontării acestuia de pe vehicul.

6.3. CLIP-ul.
Acest utilaj de diagnosticare permite să se detecteze diferitele pene ale calculatoarelor sau liniile defecte. Este posibil, prin modul de comandă, să se blocheze şi să se deblocheze cutia electronică. Comanda de dezactivare inhibă liniile de comandă a declanşării capselor. Astfel, se poate interveni şi diagnostica sistemul de airbag fără riscuri şi fără a se tăia alimentarea cutiei electronice.

Pagina 30/30

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful