Kuliah 3: Teori Perubahan Oleh: Dr.

Mohd Izham bin Mohd Hamzah Pengurusan Perubahan Dalam Pendidikan A) Konsep Perubahan dalam Pendidikan  Pendidikan merupakan satu bidang yang menjadi faktor utama dalam menyediakan manusia untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan.  Perubahan sentiasa berlaku dalam pendidikan dan tidak dapat dielakkan mengikut keadaan semasa dan kemajuan yang dicapai oleh sesebuah negara.  Oleh itu, perubahan lebih bercirikan pendidikan berbanding kestabilan (Oliver, 1996).  Kadangkala, perubahan akan menyebabkan ketidakpastian kepada seseorang individu.  Ketidakpastian ini seharusnya dielakkan kerana akan memberi kesan buruk pada masa depan generasi akan datang.  Jadi, pendidikan adalah bidang yang unik dan dinamik kerana berlaku perubahan dari segi pertambahan pengetahuan melalui kajian-kajian yang dijalankan. B) Jenis-jenis Perubahan Terdapat 4 jenis perubahan menurut Dessler, 1995, iaitu; 1) Perubahan ke arah peningkatan • • Perubahan yang memberi kesan kepada bahagian-bahagian tertentu dalam sesebuah organisasi. Contohnya; - perubahan dalam struktur organisasi. - pengenalan kepada penggunaan teknologi baru. - usaha meningkatkan produktiviti staf melalui program-program pembangunan staf. Dalam bidang pendidikan, teknologi berperanan tidak hanya sebagai ‘alat’ malah sebagai pengupaya (pemudahcara/pembantu) dalam pelaksanaan tugasan harian. Jadi, teknologi bukanlah satu ‘peristiwa’ yang mana hanya digunakan pada waktuwaktu tertentu sahaja.

2) Perubahan strategik organisasi • • Perubahan ini melibatkan keseluruhan sesebuah organisasi. Contohnya; - menstruktur semula sesebuah organisasi dan strategi yang digunakan. - pembentukan semula tugas, peranan dan tanggungjawab staf mengikut kesesuaian dan kebolehan bagi mencapai objektif organisasi.

3) Perubahan reaktif • • Perubahan ini berlaku hasil tindak balas secara langsung atau desakan daripada pelanggan dan pihak berkepentingan. Contohnya; - kesedaran dan kepekaan pelanggan serta pihak berkepentingan terhadap sesuatu isu yang timbul, menyebabkan sesebuah organisasi melakukan perubahan.

4) Perubahan akibat daripada jangkaan • • Perubahan akibat daripada kesedaran pihak pengurusan yang memikirkan tentang perlunya perubahan bagi memastikan organisasi memperoleh kebaikan. Perubahan tersebut penting bagi; a. Menghadapi pesaing baru. b. Sebagai persiapan menghadapi perubahan kehendak pelanggan. c. Perlunya perubahan apabila muncul teknologi baru dalam sesebuah organisasi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful