*
Letter.

GJsaui
Long Sounds.
Sound.

^ip^jaji.
Letter.

Name.

Bound.

Name.

1

P

d
8

e..

.

.

.

as in ...
11

.

eat.

a
i

b
t

a

ate.
art.

8

ah

"
11

G
C
9

d
che. as in. .cheese.
.

....aw

aught.
oat.

0....0
O....00

11

g
k

11

ooze.

Q
Short Sounds of the above.

ga
f

.

.

.as in

.

.

.gate.

P
t

6
"
et.

v
eth
.

J
<J

L

.

as in

.

.

thigh.
thy.

" " " "

at.
ot.

X

the
s

"

vJ

*
6

r
S

wt.

z

book.

D
8
+

esh

.

.

as in
a

.

.

flesA.

zhe

vision.

A

i

as in.

.

.

,*ce.

8 U

ow
woo
ye

"

ur
1

"

bwrn.

owl.

I

V
f

m
h

h

n
eng.as
in. length.

W

1181$ 180h P*J0

X "1181$

vJG

H9PJ>.

fuetpot, n +6 «ih jawoj'ii jg s t^orta jg s i3ii jg W^, jho oiso ue ^ learhAis-; tiiH io s leDfij/is, to Bt o t-io'ir'ti jg s fss *jg t6tJJi; jhq 01*0 10 3+0 JHG <5JHm: t+1»i 3J> L!£ «JG OnJHQWil, J HQ OlSO 3J> X S1W1 J6 TWP9St JHG *iG tJ69L£Dr»i. t+Ti J'iO S910 H, JhO f+Q H TH10 X l©1G, XJ1 X8 3ii »iyji a aasTtsj+a; 1© on poil aj, s o+n j'io ist ue Qja rni© * tHirntgi£Dr»i *£t*j6: S9ia aj. * tjmq jc Ooto'iA, jho fta n r»ii© x lota, 10 ora potL, th ato uo, aj> x u£ >jg ^'mi; x thirntouDfi xekig aj. x g+pi je

Ojg:
J6 9ut OlSO; fldtC +6 8 tJOrtO JG ¥ 1911/ x lota orhpehaja x ijhqlus jg x 1911, TUJh X£ Urt atia+M 8 18t 10 0*11 10 fJG'i; fUtC +6 10 DO TH10 X tJ3hfh1 JG V T8S JG +6tJJl fldJ1 Qt£1 L+N6 X lota TJL Ofi POt X£t P8^t6; JHO X«J1 X8 38 »iO x orcg'irHis *ig x lota, sji xe £t hji oesi jp pot JG,4t; j'ia oiso 10 x O**I0, orie+hs+n je x 3+0 Jia <5jvui *ji <iacr& +6 x Gm&1, x «JhO 48 +P X£t 8t P0I1S, X£ 8t X 3+S1£QS 3JHtP,JS1+H T+3SJIP rmO 01 HEDTH6. J6 MHJ Tt)8tP0t, OfhOAO »ivJ1 X L+M6 JG Qja, Wl Y 3£ fl P8HQ S1J1US J1 ¥
«J«i

jatraJHI 1£0h PtJD X
tirt

9^0

vie

^EtJa; fo

sojuta

ji s ij>3

airwi

<5r«53J'i1-»91

JG

0U»1.

i^^ieua

a*

<jo6jp so+l, q+oh.

B8IW Y@KKs
PUBLISHED FOK TKE DESERE2' UJVIYEltSITT BY RUSSELL BROS.

1369.

Facsimile reprint, Salt

Lake

City,

Utah 1990

Deseret Alphabet

a
on,

+1

hoh

rm©

01 HCDr46, ©tnat,ja6, irn6,
vje

j'<a

1311

rm©
,46

too xts yrto djo

imi U9, Lt© x ©t£S

Qja

x Pexjt, jna Et lota <<3crs Qusi,
t€

wg
JH8

S3H X 11E1S fUtC OrYlEH

MS

WOrta, fU+C
J

8 tJOrta

¥ 1311 JG

H9PJ,,

©ISO J6 X X 18t JG

l£3rHJ.1S, XEt

aWXWH,
f+6

HO OlSO JG X 1311 JG

^EWa, TO 0E3 PtJ3
8tH

fLltC

WL

8tH

S100H; JHa

L13

OlSO HO XJ1 X£

WG

WiSlEIJa 8

J,

V ©tpi jhg net je Gja, pot
vie

ejts
J»id

wl
we
J

asotEta

+1

rm©

rs; fUEtPOt
l!3 aj>

m ho
Gja,
HO

8 DOtlt XJ1 X UrtO

+6

It©.

U3 01S0 USItPJ, XJ1
atn

WG

S3H X JH-

©t8e+n6 fytc 8t

run x
«JhO

iieis; jho xe

doh

rm© rs
J>6,

* net je

JHG HJ1

vJ6 3J«l.

U3 830l£t ytX

L)rta6

JG S03JtH,JS, XJ1 JH ehsji J6
XJ1 L3 Q3fJia
8J,
J

©JG
SO X

©ED 88H PtJ3 WIGH, JHa f3 8t01

HO l£0 83P0t 8t
+1

1LE1S JH8 X ,JH©t£6tM6 XEtJH; JHa D3 HO XJ1
j

+6

X OtES JG

Oja

x Pexjt,

na 8t lota <53€rs OtJ.si, x>n ys
J

aswia jna a£t worta xji X36

LtM6 8t It©;

H3

11 +6

3EtC4irS

tH

8t A6,
ti;

HJCJtX3US X GJtS JG X lota GrSfUEtPot, 10 a
Ltn6.

jnaja rs x«n W3 osa a£t worta jg

oaaowm
3-JH,

r»iio

x

ony3 et

jnaxjms jg Gja, yd a£t usitDont jc X36
<

«Jsa

y3 ho xji
J

tp

PELPSl tH QUSI, W3 DJl t+8 8t 0Et3JH1S JG X 8ira JG 01 sijujs aapot x <;r ;%jm-s3i jg Qusi, «ina dji au^i y+x
tj6H€.
t€

Ha a P8HG

f+3 3irtnri+ +h m

*Jna

x UHrt a 1© v Pe^Jt, jhg 1© x SrH, jna 1© x foit Oosi, fytc
Edjh.
sJi+cji-

urn Oja.

oeajtt,

aeeta futiojt,

^G 6l$0
a
ti

X U^ltOOHt JG 81 Wt1hJSJ6.
rm©
f©D xts yrto dji
it4H8^L£irt jg

hoh

rm© ot

H£DrH6, otHGt-ja€ 3 irH6, JHa i3ii

©ra, xji Qogjp S-3tL, tyoH., x

xts yrto,

W6

doh rm© rs x

ii£i» jg fytc fjL atn siooh, fytc
ld€6 J6 X 8J8 ^3tL

we
W6

x Jistrns jg ©oia; jho J6

wnt je x

W6

ItJHSlEUO, y3 OtG f4H0l UtX 8t WHG6; JHO U3 OLSO
x ji3trH» jg EHDJH1 yrto, JHO JG Ot©-

so x
"&5+L

JH©t£etd6 XEtJH, ot jg fytc

ttrs yrtoorHDtn.

Jna xts y3 8£t tjorta ytx yrta6 jg soajtnjs, xji x s^a
rs, pot

we

doh rm©

y3

wg

S3H jho fjpua, jna ho jg 8 D©tit xji x

sja

S^DtL

W6
ti.

oji x iieis jg fytc y3

wg

siooh.

Jna U3 ©tc et hedg

urtia, 1© ytiHJS

rm©

x yrtia X41 fytc ya

wg

s3h; jho y3

u

hji,

rm© x Ojo a£tt«

ytiHJS je

<?8ora

fumj*,

<jo6jp soil, sa"i. }

qvJ»i

fUtlOJt,

^JDYtOJl

f.

SOtL

Digitized by the Internet Archive
in

2012 with funding from

Corporation of the Presiding Bishop, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

http://www.archive.org/details/bookofmormdeseretalphaOO

©jhuhi*.
1£<2.

Prtsi

aw

vje

hdes,

....
...
.

1E<J.

1

0ttjoirt6
tDDjji
aj,a

una

a* pel

.

.

.

Ijmqius

vie

s tjorta

1
2

Hap^'e Jat+swHi

Igfj. auq 'J9PJ, LtJTia

.

.

.

29 29 29
30 33 34 34 34 35 36 36 37 42

lan'6 Qtaa

3

Wj> oroj^a
igpj,

10 atia a

on

.

Idn adisns
•igpj.

wo v utiajtws
v!6 l3fJ>'6

3
7

jasi 10 a urtDrn a* f+6
BIAWrAH
.

siejl

lEan
G+sr»i
.

.

.

&EU8

Of31l8»i6
vie

8
9

Dn
'i9pj>

pt'i+Di j'ia

4'iuta
. .

(Dvihuvis-

xShes "Iieis

.

tDOJ^i ©06
*i9pj>'6

tits hapj,

....
aj,'ia

QE'lS+H

+4

s d+i

10
11

ao'ia:

dh

at+eh

ajo

at,m,jH taa^i, jho

«Juea j'ik itviDt&i

Wia
.

TtD

Tleis

vie

ot 3£a

.

l9n'6 at93
0jsj>8 j»ia

vie

*

it9, tvia,

,m
.

.

12

69'irs, hdro,

^a
.

69hro
.

<5v4H

itviP9$j>a *je.
viP
.

.

14
15

AC£Y£'6

vJi+e afj«iCJ6

rnooh

.

Wj>'6

6tsr»i

J6 Det+

....
G)usi
. . . .

foit Urn

WtH6 vie Huai
Oso
+'i

.

.

16 17 18 19 20 20
8-Jor'ia
vie

0o. x Gho&+ptODr»i
OtEi

vie

Wa ...

Qo. aetows jna hlqueo
javi3t»ijai

Lan

io Tt6 sr»i6 01 L+H6
dj,i

Crtc

...
whs
.

\>h06tDr»i

....
a
. .

Qt&orejtt je x tkjd+si

•Jara pai *ji oah

.

£Uai

sioo'i

vie

<5o6jp

so

et ae

Qqo

vie

Ootarn

«iha

foit

Gosi
.
.

8
21 22 22 22

Cvits

S9t

ntviD+si

fAI+HG GtO

nGJYJt
V
vih

....
LE9r»iJ>1S
.

hut

asos- orD poil
vie

.

.

ItvJPJI ItvlDtSI 10

44 44 47 48 49 49 49 50
51

Qj>au JHQ £lso

OotDrn urn

.

Qo6jp's ntvipgst
l9f j. aji+a
h9pj,'6

8tss

"Iieis

ltv!3tSJ6 10 S <14VU16

...
.

51
ptvio l£Dr»i

1©Crtc,J6

X 8

urto je x Psxjt 10 orajhs0«J»l
+«l

THAI t036

(^vl'i)

.

.

•i9pj,is

on
vie

10

Hviu<;

....
u<j>e6
.

tvia

vie J>rt»i

X

srH6

l9u
f t6

iso

.

Qttjoirt
"t9pj»

ps'iq

(aoi)

....

atoo

ao

23 24 24 25 26 27 27 28

•tap*

up soi s^jtEua
vie

.

.

Ijni a+n
So+'i

auio'us
.

"basis, jis., Ov]»iS9Qt£ua

.

9eg nut ii£is
J)€£Y8'6

Urtae (a* ^Eora)

.

.

£'i<Mi6 10 8 a^ei

53 53 53 54 54 54 55 59

Yl

QvJ«iUVl&.
i£<;.

"8-1+t+IS

4HQ 8vJat6 t9-Yt© liJ,iJa

.

59 60

Lota

vie

x e+HYrta

tun

.

3*111+6!)

83t>iHc

oe^toro x
atJ'iCJ6

wis

.

101 102

ho G+M6

rivJH

sts

una

.

.

.

63

LUia
D9tJD

uroi jp

.

cf6£Y8 1tvlP9$<WL
1\j0 je

x

sud

vie <5js+

...
. .
.

S-3G

vie

<3o6jp

uttD

»iji

lo je D06J6 o-jn
OtJ>S1 DJl
•8-AH6 vie

DO f+3SJlP

...
>i«ra

Owsi, ant
Ptvi3

aJL

.

fu+sut

x arsi, a^o S9ia

"lt9Siot£fi prta+ah

....
. .
.

n

&9ia a^o 10 a atoi potL
Ltd utTiJSJ6 aDfoia x a^o

.

X

urta6 [t9G x+s,

<J>

it£ x]

.

.

&9i

n

x aso 4qah

....
.

Xst irasis dji orhU'ia 19C U+X X£t irth+H
«J

.

.

64 73 78 78 79 79 80 81 82 82 82 82 83 84 84 85

J"iO «Jh1+-QtJ>S1

.

8

SJ.H,

D9tJ3 $3+14

.

.

103 105 106 107

3«irS 1EQS X "IIE1S PtJ3 f+6 P8-

wt
tf

.

a^o

vie

3nrs-

.

.

.

.

dhr&,

xj>

s+H6 £t prto+eh
aj.

.

tjortae Lt^ina
l£0rHJ>1S- 31

leanm
. .

.

tO 091

.

108 108 108 109 110 110 110 110 Ill
112 112

tf

aso

vie

^Etn

.

.

.

'19PJ/1&

UJGS1 SltvIM
Gt+Mo aira
.

.

.

l£3r»ij.is

.

.

H8 89HA V

Poti+pj,

svm

.

.

.

foi+Gosi
tvia

~li£is G9i+ejta 1© vto»i4

.

not
<ir<ia

X aso

vie vJohj,

.

.

.

8

a*at, e aj>ai
81 je x a^os-

Ojh
fy<n

...
. .
.

~li£is o+e«i 1© JDJtr»i
"ll£1$ ©+6H 1© D93+D.

.

j>ia

8 aaw/isra 1911

Wrto on^H* J3rn oi i9ii
Lj;> vie

.

©via
aj>

ajima

....
.

9 jii+63

uout j uq f oi+ Oosi

86 87 87 88 88 92 92

.

OOSAE UOtHO 1©

PL9

.

.

112 113 113 113

6£tJ?,mj a+&ore,Jta
J'iOt£e+M6
vl'i

.

.

8 &10N

.

.

Ootwhirot a+sorejta
f+6 1£tJH1S OED PtvJO K 1st

.

.

8<iq je ^Eora
>19PJ.

.

.

.

1ieis a9ite^ta 1© o+m

a,wj 3+N
.

113 113 114 115 116
117 118 118 119 119 122 125 126

JhvlWJL 8 G+H
m,Q
j'ia l£Dr'i*i8

.

.

.

H9PJ,

Wm
Dot

.

.

.

.

8 ucrs atJHC Ptjo ^ogjp lEDrnm Dsii sorts Y©
.

.

.

xj'i

urn lap prta+a»!
D8'i1+'iC

.

93 93 95 96 96
97
98

X

Llrta6 je Ootsrh
. .

Pois Ousis-

.

a<w

vie

Oosj.8
G+H, JhB

90SA8 0EO

t9S968

.

.

1t9€, DE66, J»ia

03E rs
. .

X iieis

vie

at£S, sota jhg 8+-

Q+Oe

WO

aiYvlhQ X 3£tQ

t-ioirt

1ed vJi+e-it9
•ux-itDosi lEti

....
vie

.

98 99 100 100
101

O+H a^'i^D+H 19CJL K 1911
Orotn je

.

.

x e+HYrta

.

X£t u»ii aot6 iorta6 v uoit

.

Pt©1 l£Q
*J>irs«t

n

JQJHS1 X S96«i
. .
. .

.

Owsi
aoi-it6

potiota

.

.

atJHC

.

£l-iort6 Hvii
~S-r»i6 j'ta

a3»aa

....

LUia pt©i fja oedtoro

.

.

QvWUVIS.
ies.

vu
1£<5.

0OtW8 a9»JH 1©
-lorn, >ns.,

t£H
>ihq

.

.

.

.

bbhq

mt+6Ha

.

t+m-6

itvJ0U3£Dr»i

....
.

1iWHi+-P0t ii£is jg aoia

.

$dt

J'ifl

1t<iHsi£irt

....

127 128 129 131 131
132
133

•JdI+SJ. SLE'i +h
«Jdi+S(J.is

am

.

172 173

i£»iua tju
t'i

.

•Jidj

a-nma
1I3C+H

8\»ar«i
. .

•JlDj'6

.

«JlDJ O'lUE'ia

410416

.

tiorta ue

6aw
Qia

8

am poi
lear'i
"Itvipji

QrWifUU 1© 331 vIPH JlDJ SO J E'iSJl «49V+©140 SO 4H EHS41
'( .

.

OtN

133 135
136 142

IGY416 0W4S1Vr»i+M <J3Y+OUO
OvJ+
l

Hoc sea otn
Ja+hja* v

i6

'i£'J0

.

.

C3461T3 * lOY4t

.

^rtJODrH
•Jim aaiaea

6346 u-d n^naie

.

Ja^aa*
t'no

....
it+6H
.

144 144
145

9u©Dr»i sioo'i

vie

174 176 180 181 185 189 189 191 191 193 196
197 198 199 200

*Jawaj» 08S1

j
.

ha
.

D4lCt6304G 1l3STfS0

sortsa u+*
WoiJt6
*ie

pjons

6346

Detar'i
vie

....
. .

m

sio'ia
art'io
. .

^ortae
ThC'i

V aout6
•8J.

s

l£Dr»ij,is sioi"i

t4'i1

.

OtH H08'6 11 3S1S
vie

fj©rt06 jh iieis

ot
.

.

.

.

le*i wa+oi

vie

hah

.

.

.

Lesrnm' 03i $i3i
QtM 1+3U 8411*60

.... ....
.
.

149 151 153 15G 158
160 161
161 163

6346m
*l3f0t'6

f3ia 4ua a4iu>60

04SOl£Drh
or'iertua

l£Dr'iJ>is

Puos
«J3rh
sJ-3r»i

SG4i4ta 41 &3ars

S301 JP 8tD6
4'iJ

Ttas-is JHa i3CJt6 i£art
«Jt5J

OtM IeOO'iJ.
.

.

SO

JH E'iSJl

O+H OtM

l£D0HJ> P41

.

Jwj

pji, (ara)

•Jarh 4>iq * Olj3»i
J '.a OlJ3»i

.

.

O+M D0SA8'6 SrH6 113C 10 ¥ l£arHAis
1t«JH*i£DrH ue tJorta6
.

1tJ$1t£1
.

£tr»i, 41s.,

03ite4ta

.

.

163

Qatfflsjua
"ItdC+H
t'i <

aai

.

.

Iieis aat+e^ta a* L+3U

.

.

TwHS-ieua a* i©

sio>i6
.

.

.

.

163 163

*31©S4143

.

l£30»fJ>'6
lj«lfl

P8S41 or'iejtua
4

Ian
<5r«;,J6

ajo 1© * let
Q+e'i

.

.

.

lMorta6

«Jidj

.

.

.

164 164
165 167

04SOl£Dr»i

HO

Q8HWSI
.

Jivi+Nua

q-lHJtri GS'iStl

.

Qm
0+ne

0osj>8 aj.a

&ota6
l£3r

a4tta

.

.

.

Jidj ajia
vje

H9PA jnaja

....
....

167 167
168
169

1,005 D4S4 0t30
,

.

.

ij>is

-uttD a* Pit
. .

S^LEe^tt prta+04

201 202 204 205 206 208 209 209 210 213 214 214 217 218 219 220 221 221 222 226

X aq©

je Jidj

*J'i1J.-

,

l3PJ»-l3U6 t3Doea 1© Qrt-

Ndfot si+© ®ta3r»i
*bltSJ> DEO

orh,

ooia Jor'iAis
.

ow

171

1t3D4harS 3411

.

227 228

. . .. vJ'i . . iqo. . . . i£<. 1£<5. . &l£»l OOTOHi'G S19C 10 691JfJ3'i8 295 260 0-ihu i£o aj> sitju<.1^1$. 230 ^Eora'6 itjp9s> jg ^OGJp'ssga 265 Qoufot snro an 233 P9Crt6 X UhQ. .viii (0^. . . . io * oreAwt "ll\JP9St JG 8 SOl/IJt 261 297 300 l£Dr«iJ. ..si 262 Qota6 j ha uqaw it9i£ta 'igpcfcfs 1E0 303 r'ia9L9P 262 Ou+'iai 304 «Jl3j'6 SltEHS 0918*1^0* 263 l9Jhon'6 &tnu<md..000 PEVua •S-iout je l£3r»iAis 293 259 lt+6HJt6 t93-Jl. . . a> 305 stkjwl s Crtc 264 Doto'tdfs 3£a onjha^t 305 264 f9i£or»i aj>a Su'iana «e OotO't* 305 <}06.fot if«ia'i as»i 234 Nb«!lHU8'6 1U1 266 >Ildj'6 3+or»i 10 eotnm 234 X o+m suaa 268 1\i!>9miri) (foit suna) 235 •JlDJ f+l O'lAGS 236 slOHJUSa o+m 269 <Jl3J PEL 237 Potwto£Drh6 aj> 9oto»iJ. . (Doufot +'i . . up 255 S-nt «!6 J'linets ieo»i 291 +p.ia L+M6. . . . . . . .. . . 1 i'i ! . sieh H9& jsuai+Di 304 «JdJI+0A8 19QJL JL)£*191l. vJ'i . . 239 Q+c-16 p+ia u+s a^a avja+6 272 "lt«!P9S-+ J6 63'!rO 240 «Jdjik)j>8'6 ol 273 «J3V"+0U0'6 tvJU'J vJ6 G)W$1 240 "l£foir'f j-utvua <jr<5 276 C^ttit worDj'ia^a 242 8tDt J0JHS1 GtK-WH 277 &£D siwi irs^s vot ajat 242 «JmtQJ>8 $l£h 278 8aiaat6 oesi 61 243 JDotr'i D£a o+n 279 -JtDJ 10 f9l83f'f 244 8ewfsi potitPda 282 ~Il£1S QtG'i 10 f9l£3|-'t 246 Q+SJ'iDr'i6 282 24 iisis j na €l+woirt6 247 2.j3 Doto'iJ.J«iG X ajei +4 * PotD sje j'i e'isji 233 tOIS POt G+696J6 266 Oou. . . 8 S104. . it9. . . . (&90W1 247 OotO'U'G 91+Sl 10 «JD0trH 284 Ij-eto'ij. . . i i .000 VTH 3JH 283 OsC9U3. . Dtairh J«iit-Ousi. . . 1W418.1S OrG9»irh1 JG 198262 Otn H>iors sie'i 302 JlDj'6 Tt*lP9$+. . ot omrs 248 >l30ir'i'6 JHSJt 285 >li3j io D+airh lEDfuis 3£a atmo 249 286 sIldj 10 (Dotwwi 250 OOfO'ij/6 S1tJ1J«SJ3 286 rVista^ai s+«i 251 f9L£0r'i'6 91+Sl 10 OotOHA 287 'f-iertJODr'i 252 289 I'jsioiEor'i 253 9rSJ16 101 PEL 290 ^rsi+snr'i+D^Hi 254 lEDr'im srwhajta 290 Jaro. 400 Y9t6 8P1Jt 303 Ou. +'t .JP'$ 001 WH1 265 &£Ot. 9rts+ t-ia ^rsi+s 291 256 &+1+ vJG 6)tOD94J> 1E04 0oWiJ>'6 SHJIJ'SJD 292 258 200 vJG * 2. 269 Itjpas-t vje 69Hrs. . . .

. . .... . 3r»iJ>is 316 S-j.. 'l9PA 1£0'i JD£ 3J> S 8"M+1 . juthuq 66WPJDW 1£Oh *l£Qt©D3HA "l£Q+©D9HJ> GtlG <. . 1 ! vje s otos+p+ODr'i . . gag 305 .. . . 341 'io a£io'us . DotOHJ. hOfJ.. H9PA 4hQ l9U 1t9C1 10 V l£- l9PJ> i£ea S QM . . . 8. 'l9PJ>'C SIWiS Q918T1YOt ji *ij.... 360 360 360 360 365 366 367 . GjD»i£Uf£i fjna .i . .355 . . TXJt D9T S100»i . 350 351 352 353 hapj/is*19PJ> a9©n . +'iio 1U36 .. QtDGHDDJ'i Sit© "lEfOtrh . Onsi ^ J'ia vjG . . . . . . J'iG r^^JtG OOLG .rq . . ©£G V SrSWHI $91 10 &9601TD 0+e^. 357 359 . 313 315 JG * uha agsitj+a . . . . . . .4t6 G9S1<KJtG 317 318 319 319 321 . . ui 1 ! . . . Seattle L+H6 ontua t93©ea orn.JHirV6 tvJ9J16 ©JGWhir't'6 •t9PJ>'6 .342 . £h<5J16 JGD+'iiSUt &960ir. .344 .ajG l . .. . . TKJP98-+ ©jg+jwh C9P St**.. . . 307 307 307 307 308 308 308 309 309 309 310 1© aee &j>'i vje c >iAi. .348 . . .. . usi j'ia aso sje fai£Dr«i ~l£?oir>i gj>g -|£fotr»i j-u+hug <.. Dtairn qag . . . . SJDY7©^1'6 1UJP9$t loi'e . .. . Uoo'iDrs cjp srs TDS9CC * 4 JQriGG . .r<5J6 Sl£H "8-a. jis. Idu jhg hgpj. .341 . . . pug j3tot£DrH Honurta •8-90^1 T86J6 JXjHt .. 1£<5.348 . .OvJhUhlS. . Ojatj'iirVc Pjd+'i a9sitvj+a .355 .. £hos 3£G -jhg I'jortae . . (DowhirDt si£«i l£3r»ais srtJHQJta fai£3i-»i . OtDO+OD^h OjG+JHir»i &uaa O+au'iu 1© l£00'i9rs O+ao+ao'iA C9P orwiajt . Crtc asoj'i io a atoo'i Ore-Jt'io^'ii n .341 . JG Onsi v io vJG . lO UG 90CJ6 PSLPtia . . 5. . . . f aiEDrn gag >i9Pj> <5r<.. . .. Ji3ia 328 328 329 329 332 335 335 336 338 339 9^0 je 'l9PJ> 'I3PJ. . .. .354 . G8tO. .346 . Ju+Hua <5r<. .. .ji £'i<5jic sio'ia.. f£QJL . £lusja et x ^-lYim . .. tvJ8..400 JD+otEua hOtL . . uaw et <. 096 ue x otnaro 321 321 325 326 327 £1jii+G3 orDJ'ia^a 0^ioitt»i .000 a^-mca 316 srwiaja u+x pj>t S"HtG G3S1t«l+0.iHirD G9uoija . 313 313 u+ojg jait^G s 4jorta6 . 6)nsi >n9ta 1© *i9P<n8- .. IX -]£<. 10 fai£. .. &j:m©. . "fja^tG srwio-iia Dorjr'1 . rtLOUEQ* >.352 . . .348 .. .341 .. . 305 305 306 Pjd+h t'i v u'ia a-j'ia Dm 8+11 8J.r<. . ¥ oiostPtoDr . .344 .r jhg srH Drtajta ©J6t. . 310 311 311 311 . l£DI"'i<m 39O£0 fUJ/l ..

at. *IG 'iapj» a^a. Iluig djl <.+a (J.. Dji HJ1 oji 0£H a* x Tieis 401 401 402 404 405 On POtL 81 J6 ¥ .. . ma6 . 385 Cehs run *£t aja+6 387 0tsj>ii6 t£6 x aja . . atsos. (Dn+n POtL ^6 t-iorta6 <f . . ^AhUl UtOJQHJS qo€^p *JH X WHO .. .. liuie 101 * Drn+i+oa 3 8.r<. fe^Jt'6 urto orunsi . 0JSOl£Orh 1EQH W+d+h j . . at*a J»ia dah . ltjpast pqiptia . . ... . . QEtja tjEtJa oua rmo h+Dtja x Lota ..41 0*l3a+H£DrH6 •Jwtrn f+a t*iorta6 .116 . na ojii ¥ Hf+6H6 tJH1 Jorta6 x Lta ... . 367 368 368 sua j 1/ 388 srn Ear* . . m DotDrn . .399 . . . 406 406 406 407 407 407 IUH1 a8H 10 X 6JI+ J6 QjsatJi. . T€S. .G>«j>ium&.. . 0+tjoi6 sds-. . Saers 0£3 * sjorna 1*3 Pel. . &aOt. . 376 376 376 taunua je f+6 ol jho fa dji a 3£ta iso on-jna <JjHm6 Ht© aasit*. . £ors +h f+6 ojh f+6 x "fjortae <*6£Y8'e urtQ6 psiptia .ja jqjh .000 Wj/is sieh #36 L+H6 DJl rtL .isi>iai+Di Pt*i3 <J. . . Ootorh 3£os 8 ^jorta IJHae aiQlQAQ tf . Onsi ausi mo . .....16 aasit*j+a (ck£Y8) 6*rH . 377 377 <k£Y8'6 urtae 377 "8-ehis a+a JH6 379 Ojuoa'6 it«jpa$+ 379 381 Pel ma a* * 8so jg Ootorn CtiatJ'i'e irn6 iosi 381 381 X aja t£ea 8>nit63 j'ia foi+ Qosi 381 381 Gi l+mc Ovjor'i On&i -nata Lrta uo 382 0O6J6' Crtc 382 384 Lta Hapj/is ut+ 384 Lta je x lyjie ooi n .. . a^o je 9LJt . .jhiu6 3 372 372 373 373 373 373 373 374 376 376 Lta a+$<ni6 iegh jue Ootarn prta+an 1© itac Ootarn jij+vua taa^t 8-j 3y+©ji'6 . Dotorn 1^0 * t^orta6 f+a DotDrn 391 392 392 392 393 394 395 395 396 Did 397 &j>h.. . 397 398 399 230.. . €EtJfj3u ta-a+n 387 hut a+s<ni6 otaEna +h *£t sua 388 Urto oruns JDrn oi * ^atosJUD a+n . ^ati's taia 369 369 Im ur'i6 JHsrtoia u+* pu Gnsi jaa+n+suta * ftjotjuni 369 c+iatJH . . . . . f rn+-a a8tU6 a+n . Qjhij.mt69 foi+ ©osi.370 372 9*10 *1836 «J6 s 1ujig .. . rnaaiap Q+sj.Q. 405 ... . . . Oust 9+t>ioi.. Qts<nt6 3£a fiai j Ha pu . oo +hio oi v Idrtia jhb . . . £om Qi.. . .. . ot£i . ... X si£i je ¥ urtia . . 1lUH1+-POt HlE1S P8H3 .. .. na c+iatJH sjot+pj>6a +h 1© Y©t saa . aj. . «!e x Slso .. 388 389 390 390 391 Qmi X 101 f+6 ats<ni6 . itac Ijmquj<. .6EY8) . jorta6 f+a +h Q+©30ts . . .

. .. 408 408 408 409 410 410 410 411 411 413 413 414 414 415 415 416 417 &3Gt.. 1© S10H6 Q+GH &io»i6 saia n . 2. . .. .. . 428 429 429 430 430 431 431 431 431 432 Qaq a^a+6 orc«t x una. 418 Qetja artajta. PtHOJt jg * lota SdH ^etja'e atrxjt . . . JH P8L 0+tJOi6 a* P8L OotOH* so tidsrs . Go. x f j>-~lta$i UJ6 art- Ira ste»i a* Gown rot . . .u+na ait© 344 a£6' -ijsjs . .. . Gusi's. . . . . . . "Itasi. . . . . . ht© qatos-JWD siooh jg 423 424 424 426 426 433 438 0j»i.421 srrums a9&itJ+a .. . . . . . jho £o+d tena ih ft6 sua *1836 JG JW)ri6 "|j+6Hr$- srruhis t£»i 1m>iQtD'6 otoi Oot+JWH JHJ+Hua "|j+6Hrs- . . . Uot +h oi x ui'ia . iMortac tta pji 1© x rtL aj> . 1£<i. . . j »ia .GkJhUhlfc. .. .4t jg ota+hEDrN 433 GtaJt jg &J0tJ3J»ii 434 434 Gta^t jg £Ijyhcd 435 8*111+63 JG lt1l caatJH 438 U+o+'i p^a jh xxt f rearha6' 'wd 440 Qout6 Drta-ita jho 01 440 441 &rpjt+H6 jg uwi j na mat. stasias sio»t6 loto irci * S10H6 . . 418 419 420 420 421 . .000. . i Gjhji tJorDjna xj3 i© Gjg 441 OotOHJ. SetuG uo 8 a+D £i 6JS16. . . . Daw ufo^a cmm6 OotOhJ. LUvi jaota jg ejsi6 Ptottrs. 408 408 9ut 08S1 81 f+»i+di t»i 427 8 qjg+i+ jg 8 . OoitJHirDt si+© Dt6 . 3ut . . &uii j'i x£t $ota6 .. •irn 1© a-m xjd .urta6 1© x Iiwig . . .. .. . i . . f+e n. . .. . . .. . . . .. OtJ>T8 JHJtYlJa o+M . XI Qaot9 jg ®ja... . . . . . . QetJa JHvJ+hua otn a* x tj'io jg utojasjs . . . . . . cj+s una Ptd PtJD ajnajq . JUS QJ1- aout jg ^etja asnsi . . .. o+m . .. Otn D+©i 180H QJ11+G D+ot'6 sr»i6 sit© hos <j£tJa OJtt6 Tt6 P8XJt ite tf . . . 427 427 428 0+m O+iDra srta-Jta aj. .. . iJortae Pot Y9t6 th 1JH1S- J1 Oot+JH- tJQ o+oojt lOta 1001 Lt9 8t6 . 10 X l£3r«!J»1S 442 420 Y9t6 S+HS X SJ>«i 442 442 1\jorta6 soia n (9oto"ij>) 442 GtPIS JG X &1W1 443 Gja'6 urta dji f+s POtL . . .J1 OvJDa+H£Df»t€ . . so x lota . . .000 JG DJH Sl£H ftl t£D8 . . . . . .

.

vie seo 8 tjorta j»ia J. j na xe &3q 1© 03&itvi+ t+6 up. d>. f»i1© fuEtPot +1 oe3 1© nes xji +N OA P8XJt Ian. 1tJPaSJ>+M rH10 X T311 XJ1 XE 3rS1 t3- "UH1. 'tap*. JhQ T+6 POt $rh6. j»i0 1416.P &EU8. ye. Xe on 1© x i8t<. . 36H L+X 01 f+6 f8t1. 83+H 0010. Xe 001 x iies. iegjl t+6 at.+nDrH6. XEt PJ 3+1+6 J 43 03181-1 +H10 X U+lQJthJS. o+H +H vie Q+oae.j<. jqjh&i t+3. 1t£0 X lota. «Jhe J> «io kji x seo +6 seo u+x 3J. A. a+ia^L 8 d+-i. Xe otjs x ieis uout6 +*ii© x itJ3+&i una. ye. (sa pex^t Ian. (89QWM J1 x Jia-jsi. jna tjc+h sa»i a+4 jpt+0Dr»i6 +4 x +h oot& vie wejtxaws. X+& +6 Joota+n 10 x joshi vie hapj. XEt SrPJt+HG J»|0 JPl+OorH6 +h x u+iajtHJS.mj»i j»ia tairtne 10 x una vie <JatosjU3 sput x tjona vie x <?t©6. Hap*. YB. Wa 1. it©. CJlUt I. uoWa'6 atJxtJH taa-iui. tjc+m etei Hvius vie +«i m+ <J> PEerta je x lota 3+$-iJt+6 01 sa a£6. Tje+H a+H vie aoth je osait ietjhis. fa orwehajL xjs. xstpot 3J>i+ J> iivi6 101 smiui 3A a£6 +h ©l x irtH+n oa pexjt. je Ovia. toi x+s tjorta. S-jd. tjc+m tjo a <J> x Qsanjs Jha x 3J. Hviu<. T3 UJH1 POtL.aswpsi.— x pr»8i aso vje >iapj>: T+6 tEh JH9 OthtS-l+t. J6 qatosjws. aaoo6 T3 itjp3SAJL rm© x 1311 or»isrt«i+H xet +H+oiJti+.. X 001s vie x£t itje-jie. tu+c ornvie s+sis je ¥ irtH+n tjorta tu+c J) x Q+oe. ot x ot£i &+i+. X lota uotH6 Ian 10 aaisn 81 vie x w»ia vie ^atosjua.H oh jna A seo +1 Joota+n 1© 3A 2.. Xe 1E0 4Q8H1 -16 XEt &rPJt+M6.) jna XJ1 SE3 Y3t XEt 0E3 3JH+ ItJPJIS. fa ieqjl Lta a£6' srtHt +vi© x utiojthjs u+x t+6 P43+tt. aarep vie t+6 nan. ot +h rxjt urta6. 41s. j»ia s ijhoujs +1 x 3<. jc 3* pexjt. Jha Wa.) Usr'i. x uwqu. tjc+h atun ji ^atos^wo +h 01 t+6 a£6. JH JQ8H1 Je 19TA J ha f+6 UJ. POt +1 0E3 1© 18& +»i X 0r3JHS3J»i1 J6 X PrtS1 Y3t J6 X t£«i vie 6jaaoj. Ijdy+o^l. TJ»»a.8. xstpot +h 3eq 8 tjorta vie djl itosaa+n6 a£6. srsi a aasitj+a. X XE 1EQ X 0G1Jt6 J6 tDDJJt 10 LUP.

yrt08. *ji Dsa a a38itj+a.i+ ! X* Ltoh +6 f j. KJh y+l tfetpot. Jha o^ah^8. ve. P8VJt fJO tJa Jha 80 J 3Jh+ ©t81 Jha 38t- €Jir8 L+M6.— 2 3. V8. [c*n. I 380 Jh 3J. pot f3 itoit U8i+pj. aa+n 08&1 f+DSJip run saw. aen xji so x fjch6 oih. Orh8rth+H ^ 8381trODrh JG ^3t08JU3. Jha s +hfja+irhi8 setjc. ^ lota fja DOh 8.a jg xet y+ojah^8 Jha ^8t jaj3+h8Drh6. Jha 10 830l8t rhl© SJ3 Orh8rth+n ^ L+H6 fy+c f3 fja aoL 83h Jha frta. prts-i aso ^g nap*. JG fy+C k DJI hJI 380 8 P% J08hl. *Jha +1 1+pj.ji6 +h so ©ja 8+1+h f+6 Ltoh. ayjn ruh 8 tvjo aapot fy+c fa so Jha frta. V41 f3 80 yrh 038-Jha+H 81 JG tf 3+381 JG fJGh.h jat+<. Jha T3 1J81+PA8 KJ1 X L+M6 fy+C f3 80 Jha frta. +1 7. ^8 y+n hJi 8rpjt ^06 f© 3J> on +h rhio * vji ^e dji ut+D ! Jha eput s+8 3JhJt yvJ6 V UM0yj<5 JG P8^Jt V 1t86+H JG f+6 Oja. «J ha +1 oes 10 188. POt I f JG 83h SJ>h +i Jaj3th6Drh6. 88+M. 6 ©t61 Jha 38t6Jir8 yj. 9. f3 a+a J080183 3Jh+ L+H6 Th1© V lota. Jha S8 063 88h Jha yjhl POtL HJh X P£8 JG S rtL. Jha pesjt t3a orh8rth+n <33t©8JU3 aj. j6 063 1© 188 *ji fa t^a fa yj6 p+ia y+s x 8i+t+i je « lota. 8rC 8t kj. 3Jh+ Dsa ut+D i+g +hi© x 80ta. «Jha +1 3J> P8*Jt. *et 083 8 i+irt jg' p*t Jha f+3. fy+c fJG sea y+x Oh fjha6. x Ji+i+oa jg 8+m+h Jha ite6+n set ©ja. POt f3 fJL t+lh 3Jh+ L+H6 fy+C f3 80 +h G+Srh6 Jha +h at336. Jha aja f+3 xji fa Dsa taa. UO. Jha srt8+ 8t OG^t 01 n +hfja+irhi8 jg s rtL. Jha +1 063 10 188. 83fOia. Jha let. J6 f3 itea rhi© s lota. I. Jh8 063 10 168 XJ1 fyjh 3J. d ysa ^ji y Dsa vn eput 80 3Jh+ 38tGJir8 L+H6 rhl© 3A P8^Jt. POt f+6 801 a+a t3l+h6 fy+c fa fja 83h. srtehaja lift hraajtus ojhoot8J6 jg 5. l3U. ItO- 833+d6 +h 3A 086. Jha fa so Jha it-isai frta arc. Jha +1 oes io les x«n fa tairtna io f+6 oh f88 ji Qatos^uo. Jha aaoo6 jg s L+H6 a+a oueo Jha J083a+m+. j ha fa lot fa eh<. d. Jha aaooe xs eti srts+pri. Jha 08g rhio f+3 s aso. WO rhl© <}3tffl8JU3 3Jh+ L+M6 a+a 3J. Jat+<53Jh1 JG X tJOrta JG 3J> P8VJt HJh H618 JG 3J. fa yj6 ojt+a jye 8 6+srh. fa 4. lota O^a Oi3J. Jha 33QJh 10 1tJP38J. f+3. Oh UP. Jha fa aafjta *ji f+6 iyjiG umJt f+3. +h x f J6h6. JhO 0180 X L+M6 fy+C f3 tJa +H X . a© hJ1 360 8 P% J08h1 JG K L+M€ P8^Jt fJL t+1h. Y8. Jha ! f3 tja.a x tjorte P8^Jt. Jha fa 0180 fJL t+1h 3Jh+ L+M6 fy+C f 3 1tJP38J>a Jha 8180 rh10 f+6 C+latJh. yj6 Jarc wi jg x 8rh ji h©h-ae. d 380 Jh J08h1 JG ho. Jha f+6 foi f8ti yj6 p+ia.a 083 1© 188 *J1 K ^+©6 a+a 3J0 f+3 83006 JG X L+H6 fy+C f3 1J8- jg ^J3. Jha ra ft6 aja. Jha X Prt81 063 JhQ 8isa aapot 6. aaoo6 jg k J>. Jha 3jh+ osa a ojt+a jye oji- Qja+irh. lOta fja DOh rhl© fy+C 3J. Jha fa oi80 80 +h nut6 pjio+m Jha set auihJ8 a+a J08aa >wi jg s 8iet6 * prtsj- 3JH1. fa j OGJtors y+L x swti ruh Jha s L+M6 fy+c fa fja +h ha aa+n srs ocjtors y+s s 8i+t+i. fy+c x qj+8. Jha h8 ^aPA.h an i> DJI 380 Jh J08h1 JG 3J. fyetpot eput A fjc 3J. f3 UJhl POtL J3rH * 1311. 83fOia.

X+S f9 SIEO 39006 JG X S1+P+H DJh+ HJQ1NJS JG lEDrh JH8 LjDYtOJl. x lota et Oja. «J«ia +1 9gh +4 8 at9D. J W OED 1© 18» XJ1 T9 a+n 4h onrt jg sioh6.y+x f+6 pjd+i+ fy+c orns+sua jg 8trXJt6. ^8tA8. T9 sneo rm© lEDrH.1 1+ f9 fja itJGJia Lt9 a£6 t+G-Jt x y+iaJtHJS. Pot aafoia atas. 1© nes xji x Lota orDjnaja da JH8 a91£t1 +H10 X LI+iaJtHJS. 15. Jha olso x taajDnorn jg x urtta. J^a I'ja oed 10 ie& xji f9 ooia x hed jg x t+ejt gji+ yj6 +h ha +1 jDn+ja +hi© x Sd. L+H6 JQJHS1 14 4HQ j UQ UQ XJD 81 JG X Ha JG ^9«ina una jg XEt +HfJt+irH&. fyj«i J Drx-it. xji ot£i S+1+. y+l V© XJ1 X pel. DO 3 wwusua on+n jg 8 Oasiq. se+h. a+a DrtDrt jqjhsi xst pexjt. 9g»i tn 8 sja m© oed. 9gh J6 y+x X TtJPJIS JG 018. JH8 X8 ©ISO S01 rhlffl UP. jna X£t s+iejt. 10. POt 83fOia X£ 3+3 OrtDrt Xet P8XJt 89006 f9 UJ6 8 tffl»4UD. 1© lJt+D x y+iajtHJS. t© &01 1© ieo jye x up jg da pexjt. H8 DA AWAt 8 48 Sjd. X Al- >ha xe a+a DrtDrt 39006 xe h+o hji x hdtAI 8+8 XE 8919G XJ1 ^atfflSJUD. aatoia xe &9o 1© ieo jue xa up. «Jna f9 upi t+6 tes JH9 x una jg L+M6. <J>. dj. Jha T9 itJGJia j x ytiajtHJS t4 x aotajt6 fy+c et H3tJt x t^a Sa. xe urt JM©t+ u+x vs. l9fA. tyetpot td a+a J6 x lota orDJHa^a 13. aaoo6 jg x l+m6 fy+c xs ?>isi J> H8 39006 X8 TJS1 3+H P8LP91 JH8 a90t£t8 rhi© X+S 1911 X L+M6 x. j na Qf«IJ J +i co6»i. xe urt uo rm© x ^+©6 f© urt <ii ^atosjuD. X£t itJDrs L+H6. aj»i. xji T9 D<ia 180 T+6 PJD+1+ -Jha +1 0E3 1© 18S XJI T9 ftD. pex^it. ye. *18 Ha +D06- 091+M X OrDJ«iaDJ»«1& JG X lOta. O xji xs dausi a «Jsa uo rm© x+s t+ejt orHi+HV+ort+ trn+M +hi© x pewi jg 01 tAcrsHJS. 89+H JG X POl+D +Djq+h£DrH6 JG f+6 fEtl. JHa f+6 itJDrs +1 JH8 1S0 »irL+M y+X f+D. a9ietua +ni© x y+iajt4Js. Jha x x aotajt6 H9t x dsl xstJG. j»ia jna f+6 ©oia. na T9 a+a itJGJi J +«i x y+ia^th^s. LU6 oa9a+<J4i rni© x urta jg x lota. 11. Jna tlu4 x <5+©6 Trta X96 L+M6.tt+ir»is. jna f+6 $+i6Jt. XJ1 X6 DAI 1E0 +1 «Jl)E. J 43 8184. aus-ia eti xe. f+D. JH8 1tOG+8r»i6. osa a aa$itj+a Joota+H 1© x yrta6 jg x -hjpjis. «Jna +1 08D 1© les xji t9 89i8tua +hi© x y+iajt»us. f9 oiso &ieo J rm© LJDYKWI: J81 +H XJ1 X8 DA1J&1 8 UO TV1© X+» GJI+. fldtC orajna^a 12. «Jna tyjh da pex^t so xji x yout6 jg x t+ejt jDiiua +hi© x pshi+h jg x tja "8^9. 890©6 jg x£t 083 10 nes. 1© 198 x 6+8r«fJt+ DJH. JH8 &10*t8. «J«ie 891+H6 JG XJ1 0J9 f© fja Ot9£Ua XJD. prrei iieni* jg * aso >aq wk m. TOD X6 fJ8 Q8S1 f+€ 81. +H na x£t ooia. 88G Urt f+6 PJD+1+.<wi. 14. f© Urt lEDrh. L] a<)0. "l9PA. jna ©eg umos l£Dr»i. lJDY+©Jl. unajt Drts+6 jg x lota et ocjt 01 xo6 too ta tjl 10 380 XJD DA1+ 964 fHIO X 18t JG a9l+GJtr«iS. 8ri 39fOia.lEDrH JH8 IJDYtffiJL. jna T9 oed asH a* x aotajt6 +h x Dot jg x tja ~&9. >lhQ Jna x+s xe sja f9 fja arn 33006 XrS. JH3 SUaP8S1. »i9t J»i8 1JY1S. +h +1 «J«ia +1 oed i© 18& xji 6.xji x lota sieo rhi© da pexjt. PftD. f+6 +«tf. f9 1+C1 Tt6 1JH1 +H a A X SA3 JG 8 «iha +1 JG yOUt. . r»iio j Dea J4 jpjt+H rm© x lota.

J) sjg r»ii© 3A peYJt. j»ia vie UH1 dji vie 3J. A otAa 19. yji ye artsi rut jqjhsi ro 8 uvi. 1© y 33. Jhg +p +1 so a yji ye taaji joj'isi sa. io sirt yjs n ih y ue6 vie tasjsatr^s. »io utt orts xjs aen u« orts. i. «Jh3 +*iJ63rC dju oai Pot 8 sot sa 0nJhG3JH1S. P8Y-Jt. ye. o£3 io 188. aaoo6 vie ya pel. ye dji a 8 sorts r»n© ya saa. fystpot. JhG +1 prtsi aso vie hap*. 3J. -Jhq rnm Hvii +»i vet pt£36 a+a deo aapot . . fje taouAta an aafoia J> fje Hvii taoyj»ta +1 jc yjs. pot ys fjsi sei sa a+ittJHiit. Y8 DJU 8 3E3 8 t'i tfflUt JH3 8 13CJt 06Jt YA B1AMAH. an aafoia vie Jha Ijsy+oji yqa hji fstoH rnio 3* urta6 vie jna aaw ©taea aaooc y fetaws Y£t fetis. Uarn fJL y tjorta ya atJYtJH 1© ^atosjus. vie aafoia ya atrYJt6 srtsrt. Hapj. tairtna Pt«i3 siao+M u+y y lota. an ti t6 8 orsjhasjHi je y lota. S£6 f3 DJl ItaiEt 8 LE POt YJ1 Y8 38 J0vl31ltD Y Or3JHGJL YJ3. AHQ DJl a WG 10 8 wna V. HapA. ae«i Y d> DJl ItvlSIJt. vie jna oiso 8 <jjHajio<.. m fd a+a or»iP8ha yjs. 0£3 10 18S YJI 3* P8YJt G+G S130 fH1© YJ3 <th Y 6JI+" v!6 lJ3- yhdji. y+i oo jhb a© y L+H6 TU+C Y lOta fJL OnJhGJa. jhg ye et JHQtECi j»ia n^ fy+c niEis ates. >lHG t»iJ63rC J6 V DJl 031 3A GnJ'iaSJ'tIS. »ivii XEtPot oo. 0E3 1© 18S YJ1 fa SHE© PHI© flafoia A fje ataDa 8 atas. josjh ye dji taaji jojhsi oiso. jna ys dju a PEerta je y lota. aa+n ptia y+Y y &ittti. saa. sew. 3JWJS1Ja CH10 33 8A sa urta6 18. utY loitwjs je ten. +6 8 f8ta un d.+ vie ya potP8YJt6. «J»iq n 0£3 io i8s yji slha +1 +h <J>. YJ3. y lota fJL orsjHGja sa yji ys vie ya atf%it6 Dsa oo rm© y fss «J«ia Uar4. 3A'srn. X TW6JHS- <Jna +H46Drc J6 vj. aaw josaatu vrn.4 16. se+m. 8 una fy+c fje itanEta pot vo. v!6 atjvwh DJitaaji jgjhsi J6 Y8 ¥£ DJl 3 On vIP Ptvl3 X lota. fUEtPot. y*Y net. y 3tsut+6 vie Gvia. 0£3 1© 18S yji J>. j»ia at+n yjs gsh f+YJt +hi© y y+iajthjs. +1 hb. t3irt«i y fy+c y lota fJL or3JHaja 33 yji ys Pot aafoia. HjejtYaus vie aatfi ms tn suiYot. SEtH. Jhg m oes 10 ies yji «j»ia ^pa. [<mi. <J> rmo * lota Jha aafoia ta a+a a+«i et6ti 3a. sieq m© &J3. d. ye eta J6 fa onjnaja yjs. fueTPot ata ot j. ausja eti ys. vie itJ3+s. j»ia sao y tJ©rta6. sa TEti yji a+a aaiae oi y urta6 fy+c f ja siooh aA sa P8YJt -Jna J> fy£t- pot J> a+a hji taaji jojhsi m wo r»ii© sa atnot6. <J> ©iso ?jetn ot£i aa6At6 10 ho . «Jhq sa P8YJt <*. slna +1 21. 20. Hap*. ye. «J»ia +1 0E3 io iss yji ?a aaiaea : +h . POt hO YJ1 Y lota 0+6JL HO OrSJHGSJHIS Y/43 m© Y C+lGWi L+H fW+C fa vie 3JH. J> aafoia. «J4a +i m© y lota pot yj3. y <5+©e. jna a+a »jp«i . aaoo6 ys fjsi srtDrta. xji as xji ye dji taaji jgjhsi 3a. jna ye dji Tje net oejt yj.yji x lota sieq m© sa. Tt6 fOlt t£3r»i 3E0+M HOH rhlO ft3 X L+M6 fy+C X lota fja Sltt+1. ayjn 17. 8 uina futc +6 Cvi+s jare oi nut wnae.

ormena x sjnajio<. jna oiso vji ua Deita6rte rmo atn xja x urta6 tutc aai+e^ta we aj. +1 +6 u+6ar3 +n ©ua x«n ua Dsa raien va6 tJorta6. oe» 10 ^8. -Jna fuetpot wi ta Pia ei je x una.ta f+3 xji ta Ua usa rm© rs o+e rm© +1 x tJorta6 tutc urt jnotecn n«in x nieis ug ates. jna aa6J. jna ua 08&1 uis f© rs Dsa 00 +h mi© x T8S vje learn. pot aahji et pexjt +n x utiajtnjs. ^ *ig na 3* atjxtjn a+a ornsrii urn u+x jnnut. jna a* atjxtjn urt Jaei 10 tairtn hjs. f3 UJ6 JG* Lota. Pot aatoia se P8*Jt osa auji +n we taqjoua x urta6 jg x itjpjis. jna 3* srw +n x utiajtnjs utx et urns. jna J6 ua i+g. jna oi ajn-Jt «je t+a6. fuetpot fa s^a rm© aatoia xe I mi sie an rs. rmti ua fje Jojait+Di x 00 aen rmo lota fJL QrD>ma-ja r». jna we x r4orta6. ua u+i lm tutc ^ ui r& a pblpsi +n oaitM ^ orDjnaDjms je v lota. jna ua a+a ©JXJt isojyjt et ooia. 28. J <Jhg +1 065 io nes xji tujn m wa on n 10 x una *jg ^ato&jua. jna +n f+6 *jg fe*. run x iieis ates. 083 10 18S XJ1 fUJ'i P8XJt fJ8 frta X36 UrtQ6. hap*. +n 27. jna f+D. ^e et pex-4t6. *jg hdpk 5 22. Jna oea 10 nes xji tujn learn so et itJiJtit. ^etpot ui rs 00 aen 10 x una «je et P8VJt'6 tHfJttims. jna 101a x L+H6 tu+c learn fja am rmo Jna ua aaojn 1© a jo- saa+n sjtopsi. a+a J> utsuea ti oj. fuetpot toia ta wpi ooia jna s+ie^t. pot fa n+o xji & fja atn atjxtjn iso et ausi jg Jna J>. Jna aafoia. a6n aen rmo *+» ntJ64m «Jna +i iao. i© oo n 10 x una «ie <ia- tosjwa. jna et s+iejt. arsi naa6 a a* x una eput ta fJL atn orajnaja 10 pia 81 je x +1 una aa- toia ta usa oiso ut+D. L+M6 isojwt. pexjt t«i x u+iajt- an aatoia <J> s-ia rmo xjd. jna 01 et itJDrs L+M6. tutc we rmo xjo x ~8-iwi jna net je Oja.jhs.xji learn UJ6 JHot+. vji ua ae ita- 6rte mi© et c+iat^in x uhquj<.L+M6. jna et itJDrs. rm© os. fuetpot. pot tu+c m et ooia.+ jg +1 3J. pexjt. Jna oeo 1© les xji ua ujm aen 1© x una jg et +HfJttims. jna fa 1001 u+x f+3 J6 fa «ji Jna ta aa6J»ta jg learn x tJorta6 tu+c urt jnotecn tu+c leDrn. xji xe a pblpsi oan+n x orDjnaD^ms jg Ovja. jna Ltm f+3 8i PtJ3 fa usa hji xji fa Dsa 8ti 8 tjajt. 24. stns. jna et SHGJt. ssa+n oua. x. Jna usa o+e +1 oeo 1© nes vji ua uahi rm© learn. *J6 "x orDjnaDjms »je »46 x lota: pot ta n+o vji ^atos^ua arsi a aa»je aaoo6 x utojan^s- s nan. ua Jna eput ua wa ©jxjta xa6 ujm n jojn 1© x tes jg learn. 26. ta a+a irsi eput +nsoarc vji ta Ltr&i rs ei. xji J6 x lota i+gjl. learn pua 81 jg ft6 itJ6- ahs. Jna +1 0£3 10 nes xji x wi pji n«jn leom ujhi tn rmo x tes jg learn.] pr*$i Jna +1 aso DJ. a+n sioon a* x 38L je 01 x toi+ itjpjis. atjxtjn. jna xji +1 UJ6 jof+6 *aa+n otei. jna sjm srt- . ti 28. f+6 tw6. oea 1© ne& 3J»i wi eput +n x+s wnjt jg umouj<. +p 25.cjt i.x urtia aaojn. aatoia. Jna 01 sts ta fJL am aaoo6 sitJ+a.

Hjejnaus -Jna +1 xe a+a Pviio 3a n rnm ya oes y+xsi x yoi6 je ^atosjus. jna v f+n J> ^etvie yj6 i+ot ooia. jna fa sieo y+v 8 tvia? s+8- rm© vjs. Jha +6 wi rs a peLP^i iH oan+n x orsjnasjHisrtL. jna so vji * atea yetvie y. otjn aj. ^ato&jus arn j ha aaoo6 vot tn+oym? jqjh. jhb fa gjh orsjna ve. pot aafoia fa p+pi+. ortsrt. . aen ct P8xjt6. Jna d> wa nui notn aapotfjna x l+m6 fy+c A D^a a©. tm© et fjna6? Qafoia. xe yrt vji tOL. ^ aafjia 8 sjh. ha aafoia v ho xji x+» ito. a© v »3<n vot vrnojt atnat ho v vie Hvii *ji * lota tjl C06H f*3 i© a 8 tout oejt vo. J. ©1 o*m+e+i+. ui rs ©o n.i : jna J> ooea xji xe Dsa yj6 na v vj38vJiG6 Jna sput xe f»ia vie f+a xj3SJie6. aen J6 x 3<. jna 1© aa&itvit learn. jna v oiso ho vji jh en^t fjL anoon +6 rm© vo. sen fa gjh sie p+pi+. *jh +i < n-n rs? rs ©o 31. aafOia JH £h<5Jl J6 V lota 063 j na sisa aapot *J3. . n jojh r»ii© 5at©»JU3.nDrH6. jna ye ata S3*i r» 3en y« 8 30. JHa xe vih a+ej>a-ia TtYJt j j na x+x^t. pot fa yj6 atrnon y+x ym. y+xsi x yoi6. +h m yout6 x ^a S-a. fa fyj. psna wi ti yj6 learn. yvi6 a* hj. xji ?9 dai raien et it-rutit. m 0£3 1© 18* *J1 l83m UJ6 JMQt+ HO ©ISO DA P8*Jt. aafjia f+6 sota. ui ra a vie sitJM iao Oo6J6. vie an ©tena. 3<nut xjh oi * xj»i f+6 1-446 xjh fyj> hji DA1+Jt xjh learn jna ft6 ye. 32. na x 8t3+6 vie Peto a+a +e Pvito. sew. «Jna +1 083 1© 18S J6 *£ S301 fS Idftf 8 tvie. fa aaietua. ot aen r'lio j 6 L86rhGe.16 fyetpot ojh v aei? Ln rs oo n. jho fa fja poih 1© y rtL aapot «Jna J. sa.46 je y sosi ltJDrs siai. «Jna 063 1© i8S *ji <J> sieo mi© 3* atjywn. jna v lota y+i aai+ejt learn Oafoia v dji ©o n 1© +m© v©t fjna6. fa +6 usm vji * Ui lota uti aaite^t learn P+P1+. se+n. *.erms jna +i 10 sie rs. J vie tn * ojem Uftf vie 8 tvio. hap*. jna ya f+a 8t8vJie6 Uttf 33. hs tyjH J> fja snoon X36 yrta6. pot fa itoit sieo rmo x yout6 vie x ^ja Sd. jna ata siti orn- 1+hyo 1© srtsrt . jna A atto vie potL PtJ3 x D3L vetje. x lota eat 1© aatte^t r». Xetpot. *Jna eput * ens^i fja aanetua. jna st pexjt6 083 Lto. w© Hvii learn. fyetpot lesrn jna Udy+oji siao oAHi T8ta urta6 tvia. pot fa fetona rni© * yrta6 ata lesrn. JH8 ©1*0 LIJ6 Ij3y+©ji. 29. le+6 ft na Lwvtoji jqjh aa©JH 1© sew. vie x lota. jna jg oes rmo x fes -Jna J. «Jna ft oea i© ie» V4i ya pua +m© * y+ia-itnjs. Jna eput * ensji fja sioon j mi© r». jna yjm potL iorta6 x tes learn. fyj. jna yrt atsna. jna ua yrt oausa i© ¥ fjnae «je aaune et itvi-uti+. +hio x s+i+ 'Sn+t+i. ue learn. jna v snerms «Jna vie learn eta oejtieo^s. mi© rs vet vrn©Jt atnut6. «Jna n oes 1© nes yji ua ate 136 pt3 aapot * pj v srterms je learn. jna m yrto3rnDn ^etvie yj6 josaa+H p*n. 8 m/h djh. nat •uejtxaus * yjm fyjn A oes io f+3 +1 potL.

x u+iajtnjs. Jna oed 1© ies xji x xj> sjo rmo 39 jqjh. learn <J> : an j sja +h djl cf> ten. fa sieo aa ornsrtn+H x Jtajt6 je x fa no+n f+D J6 +p xji f+6 38sut lEarn fja a+n 81 +1 aj. jna <*> ©iso hi© wi fa up . lum potL rm© +1 3* atjxtjn. Ji 36. Jna oes 10 nes xji fUJn Isorn so sa. ©iso lot xji xe oqa nji oai x onjnasjms 0o€J6. jna xji fa fja sien sa. xe dji itvisut Jna x vie una jg itvi3+s. J> tawsajta x urta6 Ye. see xe d<w fje x to. pot X+S006. -Jna & orajnaja f+3 tn 6vi+s vie learn. 33. "&i+tti 34. xji pot d. f© urt u+xei x yoi6. oiso Ij3v+oji jna ^J3. aafoia so x x srterhi je learn f© fja x 096 x itjsv©t+. jna fa oiso fja ieon jue et itJiJtnt. d. +n rnaaiap. ve. 3a 1© a f+6 38sut learn. vie oiso aja vie f+3 xji fa Dsa pjio oa. u+h6. jna fja soi 1© ieo jue xet ue6 oiso. fUEtPOt +1 xe a+a sas 1© pia PtJ3 3i ntJ6jns. njejt ji jh+ 3<n w> fje djb x aira je jna Dtrno ha use xji hji sie t+3 f+3. d> sno6+n xji ^ sieo x atjxtjn x Crtc. fja +n ma xa6 urtae. aso vie hdpk aj. +1 38. fa.1 J> h+© xji x lota fja aai+ejta learn +m© vie 3<i fjna6 Xetj»ia raien x tjorto6 joota+n 1© f+6 Qrsjnasjms. jna 3J. Jna ne. <J> x lota Joota+n 1© x to je otso n+o xji x to uj6 jnoteen run x iieis je ates. jna fa sno6a <}+©6. I S301 fja U+X f+6 Oh sota. i. xjh xji 8 neon Dsa au+nai jna iJt+D 35. ti +6 at+M PotL f+6 tacrs irnrsj6. jna vie x lota fu+c fa sieo rm© sa qji oai oj. jho J> a+a orta f+6 etjrt j aei dj. ujhi potL iorta6 x itjsv©t+ vie learn. *ie a+a vlP oae x ej+s f+6 x ^n+tn. Jna sput f ja sd+ih vip f+6 fja u+x f+6 oh sota. aafoia x lota tjl aai+ejta fja soi 1© 1£0 jue dah oh tm© ve. 37. Jna oes 1© nss xji <J> ooia eput xjs. pot fa aafjia x oet3jnis jna oiso x sota ortaja «Jna ja»i dj. 1© u jiajt atjxtjn. aeh jejt+ «Jha d> w+i. fa UJ6 josaa+m+ puma. +i Uvi6 Jna xe pua PtJ3 aapot ntJ6jns. J6 J. fa a+a ij. Jna <f oiso sneo rm© Jna A D^a ojt+ x jnotee+M6 fu+c Jna J> urt n^n x iieis je ates. 8afoia x lota siejL x u+ojo 1© ajut xji urn 3Jh Dsa ut+D. fyEtPOt. d. &ie f+3. f+o xji Jna d> sieo rm© fja a+n learn. nun J>. Jna fa sieo rmo 3a 3jn+ ornsrtn+M x Jiajt6 je x ^+©6.. Jna oes 1© ies xji J> UJ6 ornsitena dso q+i sjh.j prtsi +i d. jna xji i)vi6 it©t+ xji learn f©o & fja sisn. d. ve. jna fa u^a hji fEton rmo x onjna- 3jms vie x lota +1 . nj. hapj. 7 ¥ &i+t+i xji J. xj> Jna x &i+t+i sja fjna6 . x fet x fja. Jna jqjh d) 3J. se+n. J6 eput J. jna xe a+a fat sa. xji +nJ63rc J6 xi saa +n onjnasjms. ujhi PotL vie rm© x itJ8v©t+ je learh. fja ar»i x+s.36 Pvito 3a. u+n6.cji. pot xe sno6a learn. jna 0£3 1© iss xji fUJn x srterm vie . pot x lota tjl aai+ejta f+3 +m© fjna6. J) 190 x oetDJHis J>" je learh jna 1^1 xjj j»i njh <Jha dah oh aja+. xji td me oo rm© u+x oa tm© x itjsv©t+. rm© 3a jojh.1 J3rn XJ3. jna i^o learn aj. f© urt u+xei x uoi6.

ui+m t+d vie QWa. orDprti da Drxjt. J> J. «Jna eput x+s D4«uit vie un< oyj<. V+8- na da sr»i6 et ho Dot. 89+M 8 DJH J> t8t«i +H S1J1Y©t. ^etA8. dai HJ1 he y9 yrt a96Atrs. POt D9 TJ8 *no6a XJ1 ya TJ8 f>ia x y+iajt»iJ&. x-n T9 ysa un w* y+iajt»iJ8. jna D9 sneo.j+. j 99T0ia xs w*i wa r» potL PtJD x una ut+D +h et +HfJt+ir*is. 1© raien x worta vie x i+©6- 45.ja rm© x 1^1 je 43. j 8n ve. he ho vie 8 Dotit wi .4Hi +h 09i+n x on^wDAWS. J6 x lota l+gjl. JH8 ©ISO TJ6+M t9S968 srterni vie stwhl -Jna vie x lota. u+x rs. jna ya x y+ia^tn^s. j na da pex^t. tjc raiena 8 una itviD+s. l9fA. an ua ut+a J1 ^gto&^UD. 41.x-n ?9 dso ut+ y+x rs pet ooe. a+a da psx^t. xji f9 Dsa a 8 Pt9 djh iaq ura r». jna J6 i+e. PtviD aapot jna t9irtn 10 x »iS. et P9t6 a+a S9& orHsrfi+n et pexjt. se+H. SetA8. Jho A sieo rni© m. Jna +i rm© frt. jna fja ut+oi y+x da vie atmjH.8 prtsi aso vje HdPk [c*n. Jna tujh yg tjo t9irtna 1© x -urn psi. jna <5rtH+. +p xe ytt/i qo ash +hi© x u+uutws 1© da pev^t. rs. 40. agfoia T9 yj6 p+ia j»ia oiso da Dnut. sm vje <}9t©s«iUD. xji x ^+©6 ho orh&rfi+H et put tm© x usi xe Dsa nrtst© rs jna a9&atvj+ r». jna agtoia.l+m. ae»i +m© x y+iajtHJs ni© et psxjt. POt D9 ut+Di xji f9 +«i 1101+ TJa DOtHO j 39006 J6 rS. jna tuia T+D X41 f9 DS3 HJ1 P19. «J»ia +1 WAh 6otra f>ia 3£a j«i ol w© r&. o£3 1© nes vji y9 iso x iieas us ates wna « +«ii© srterni ue l£ar>i. ornsrtH+M r». ho xji A Dsa hji jd 8 e+srHJt+ djh. +h vie x ry+c L+M6 I a© x fjna6 vie ho xji x lota y+i a9i+e^t da srH6 ei learn. jna IW6 jaei 10 Pt3 dj. se+M. xetpot a+a S96 run x t+d. 42. pot fja Hvii &9H x l+h6 je Ovia 8 e+srn. jna f9 itJD+si wi td ysa go aen +hi© x y+iaJtHJs r*ii© da pexjt. fUAi U9 srtvie H+ja +h x y+iajtn-js n una vie ^gtosjuD. se+H. gen y+x ol. a9toia xet <J> <!vi+ yvi6 da Drx^t yvi6 orDprtua. l learn aar^ia da uiamah. -Jna cf.jh urta6. «JHa Drc *. fja obd 1© ies xji da pexjt sieo +p d) 44. t9 a9©JH 1© itJDai. 39. -Jna +1 0£» 1© i8s xji f+D. +p f9 ysa 00 aen x y+ia^tn-JS D©tu x lota tjl orDJHaja rs 1© a© x+s. xe djh tj6 lies ois-o sneo rni© ?+d. jho agietua x y+iajthjs. yj6 ^o»9a+n orDniena jqj'isi da psxjt. <*> tj6 hoh x ©S8HJ& je Ovia.*ie x lota? tfetpot. na at+H xjd aen jqjh rm© r» 1© x +h x y+ia^tHJS. t9<5vi+s. n 063 1© ies xji A sneo u+x <J> x«n xji tp +p T9 ysa teton rni© da yrta6. Jna +1 oeo 10 ies xji 6otrD a+a ieo x hcd vie ort*i<! ji x urta6 ?y+c <J> sneo. *Jna ep^t DJHJt vie U1HQUJS fJ3 DA DrXJt OITIieHa JQJH&1 DA P8X4t. 8 Ha D9 olso y*J6 e+sr»iJt+ djh. U9 ysa snet f+6 up. «J*ie +i o£3 1© les xji eput y9 tjo ors y+L *. xji T9 H9a +h hji P9t. y+x rs Ptj3 TfJi Jna ?9 olso Dea jh ol m© rs. Learn. rm© $e+n. j na dji yg hji a a+i+<.. 964 so T9 ysa teton rni© et . iad POtL. he 6otrD y*i6 x srterm. +h J. h9PA.

JH3 •16 •16 OISO HO 8 ooti+ V41 v lota tjl learn. J na H8 fyEtPOt fa jna f+6 P8X4t6 f^a ojii x tJorta6. 49. -Jna +1 oed 10 nes xji xe a+a tasj+s >osaa+ni+. Ian. j«ig aai+GJta xjd bi jg x fjHG6 l+m metaA xe o^a jojdii+d x tu+c x lota fJL orajnajG xjd. irn6. da tjorta tAi+M . tutc qeg jh J08H1 J6 x ©taEorn jg x yrtia. Jna ya fja rai£>ia x tjortae fu+c x lota fja orDjnaja rs. haxjt ji jh+ iad dji A g+g +1 +6 o+g«i eput n*ih xa6 iieis J> jd J> pot ih x tjorta fy+c f J6 a+4 ojh aA da pexjt fyetpot . learn oiso yj6 8 aasjHarm jg 48. naxjt Dsa xe a a+Da jh+ Dot ai iad. thsoDrc xji ya o^a ita6rt6 x orDJHGDJHis jg x lota et c+iatj»«. «Jha +1 oed 1© i8s xji xrs pet d> jna da pexjt fja 0^1 x orDJ'iGDjms fy£ty+L x lota fja orDjnaja rs. Jha ©iso jg JarD jna 3e. da pexjt law is© x tjortae fy+c urt JhotEGh aao+H+M. G+»iatJa6. fyj»i da pexjt so 01 xa6 f+6 L+H6. xji xa6 iieis jg ates yrt jg f+6 saa. j»ta eput x+s Djwt je uihqiu«5 a+a Da snao. 3<:+m. jna f© 1M6 nta6rtca x fjna jg v lota. a* tni s£3 Ojg f© fja ita6rtea xjd. xrs da pexjt. jna ©eg xjd net >J»ia itououa da sr*i6. ruu x iieis jg ates. fa yj6 p+ia y+x x Si+t+i.ni. q+h <5+©6 PtJD x aao+H+H. jna a+a jpjt sjQt+PA6 artvi jpjt+M6 rm© x o+e»i lota. 46. jg da pexjt6 +•< Jna H8 . una aj> oiso djh+ itJpas+6 fy+c fjc a+H sioo»i +1 x dol jg ^JtaDAe. ae«i xji ^oejp f© UJ6 x srn jg ^Eora. jna P8«ia xji xe yrt aa6AtJai.xji da pexjt.+ t+6 pevjt6. ae»i aen 1© x orDJHSDJHi jg x tEH jg 6jaa©A8. ve. f© yrt et prtsi iewhis. xji fa 3<n ita6rtc f+6 PEXJt <5£ora pjd+h. HaPA.] prt&i a%) siQ haps*. II. Ian. 9 <J> X lOtO fJL OrDJHGJO DA fr6ar«i8 10 P13 +H1© X U+lGJthJS. J»ta srtci xjd. rm© fyEtPOt +h +1 yj6 y+6a n +h x lota xji ya Dsa ojt+ xjd y+x rs J6 ua srtn+ja x u+iajtnjs iorta6 vuna jg itJD+s. acn jg ot£i yrtL r»ii© rs. saa. oiso ps^a «ig run x iieis je ates. «J»ia jna 01 f+6 fesfoia Ptjo ut+D+n y+x 1+6+1+ J xe yrt oiso ua slna si jg qji>l»ia na 81 jg x una je <5o6jp. jHa xe qeg ljhqs mo x Gjg jg tewjt. ojhi je pjis. V£. J>. jna fa a+a srtc xjd ptJD x fd aafjia xji xe a+a or»ii£H x pag asos jg D06J6.e. f© UJ6 soia aj. aen as'i 1© x ©rDJHS- x t£H je jg <5+©a8. 47. jhq aaoJH 1© ntjpasi orHsrtH+n 01 H£Dr»i6. a© hji q^g x qj*iaJio<i+ +1 x+snsti J6 fy+c .+ jg f+6 P8XJt6. ye. •Jna sput xe fja «Jhq ljhos rm© x ®ja jg +6tJJi. fa sja xji J»ia xa6 iieis jg ates osa HJGJt n-Jt+o. ma ©o potL rm© jna nan f© fyEtPOt. fa itjpasia djh+ l+m6 orHsrth+M f+6 saa. 8 <iJHajio<. Jna qed 1© ies.cot n. fUEtPot fa h+© xjt fa uj6 8 aas-Jharvi ue ^oejp. jw oiso x itJpas+6 jg x foit itj- pwd x aao+N+M. c^nu^ 1. a+a a+sorc^t x <5JHajio <. +m© 3<. J»»a oiso a tjorta jg x 6/Jaaoj.

. yji pex. +4 j»ia +6 +1 xji v tjg prtoji»i tuji otei l+46 x lota tjl an pot rs. fyetpot. HaPA. utsyea 3^«j 10 on m© x Gja jg £atJTJ3. '. eput 3J» xo6 f© et hji jg xji xe dji hji jq- +©1A X36 1I81S U+X L+M6 TU+C 8t HJ1 JG UrtL PH1© X C+iatJH JG 3JH. a+a taa-Ji jojhsi r& j«ia ve. X8 J0SJtSA6 P8L ya et p8lp% 1© +4 T+3 t+3. POt X t©3 XJ1 * 38 tA1 JG X L+H6 JG Oja. xet psxjt. ?8ta +h r et saw Jiajt at-ixtJH +h JHa fe v et so fe vot T8tis. jojhsi HapA. 083 1© ies x fu+c taajivrh. tHsosrc xji xe iso xet srtht y+x rs tmo x y+iajtHJS 1© x +n UHi jg Toia et pexjt. aafoia jwa -^etpot (J. «J»ia sieo m© xj3. vie slhO +1 3J1JtJL HJ1 1© 39 XJI J3 irt1+QV+fflirt 10 Q+6 8 t+IH PU ck J08H1 e36At XJI <J> Ot X L+H6 J6 3A PBXJt.xji J6 ya srtH+ja jna 1© jg x aout6 jg . j»ia ya Dsa raien x tjorta? Ye. jna rhi© 1/J3v+©jl. sl^a +1 j Ma f+6 y^p. tosj^i. n. x y+iajtnjs-. xji ya et 8 assjnarvi J> JG ^OGJP. Tens. +4 6. 5. xji v tjg H3a xji d>. jna x 1© srH6 jg J>. jhq S^js. jna 3A atJxtJH. 2. Jha f+6 Lta rxjt aout6. lira 3* atjxtjn. ies xji x Lota sneo rm© J0JH. 13TA. 4. aa+H otaca pot x fetanj* jg xet x u»ia jg <5at©s>iU3. D^a jojh t3irtn pj3+i+ m© n x uina jg ^©sjus. aa- l83r»i j»»a Ijsy+oji. vje <Jng hs A ysa xji v sai ho. jna oiso t+6 ae»i resfoia. n +h x+s yrto. jhg ts +6 +1 xji v tjg pctojih xji x lota +p +i eat 1© a© oi L+H6 Joota+n io t+6 y+i. pot x c+iatJH jg mh. j«id a seea. POt X£ OJHJ1 a riJH X36 11C1S. ve. .48 jg <ieora. dji o+g m© Qja jna onjnasjm m© 3AS3a. S8+M. law. ve. xji xe sai 1£6 n saa rni© x lota 3. 38 Pot V PSIHJS JG 3AN +H1JH1 +6. j na xet pj 3+1+6. v©t vrnojt atrxjt. thsosrc xji ya siao rm© nJhq +i f+3 x yrta6 jg x lota. v yrtia. 083 i© nes xji v lota a+a sjph x feti jg +D3JJI. jhg x 0. +1 oes 1© +1 . hapj. ss+n. XJI T3 DS8 180 Tt6 PJ3+1+ +H10 x y+iajtnjs jioh an +h xji t+6 srn6 D^a ieo aout6 1© lap. *Jhq +i +h jna at+n gsh +d3jji jna t+6 +m© x slna yttajtHJS-. x l+h6 tu+c et ii36+n cm© x urtia. an x L+M6 ty+c et ii36+n J> fuetpot.Jt. 3gh +6 +i m© xji le3r»i.. Jna -n 083 1© las. TJa 388 JH JH8 t+3 -itjpssa+m ornsrtH+H f+6 S3a. 00 potL yj»ii w© r»ii© x y+iajtHJs 1© go 1© ^atosjws. aai+GJt+n rs ei jg x tjh86 jg learn. n 083 1© i8s xji <J.. jho x Gja r»ii© jg Aero. XJ1 yj6 HJ1 331 POt T+3. jna sji jh jq6J31l pot vo? xji feto>ia r«ii© x yrta jg x lota ? fa tb +6 +1 xji v tjg prtojin xji v tjg hji v tjg S3»i oiso xji +6 jh eh<!Ji jg x lota? Ye. xe yrt aa6Atrs 1© tairth rm© hs I. TUetPOt W1 TS 3 «JhQ +P +1 so a SO 8 xji XJI ya dji raien x una jg itJ3+s jna v dji ho ji sn . oe3 1© les xji x lota onjnaja t+3 xji Wa. I-dsjjl. a+a jojh.io a© hji tAi prt&i aso +1 *ig HdPk [c^i. so auna vot 3A»ia6. -Jna ti x una jg itj3+s. PBLP^l 1© T+3. 083 1© ie» xji ya x sj>i n x fes JG +D3JJI. tD3Jji. J>. jna ya a+a ©eH peert a+a jg tD3JJi. d^g +6 +1 snao m© vo. Pot srPA6JL sa 1© se. A a© hji mi.

je <<3t©sj ud. OED 1© 18S YJ1 YE Urt JMQtt y+Y D3 aatoia. si3Q rm© y©. Jha S01 10 l£ fJH86 run wna Da yr»i an je y aout6 je tDDJji. DA PEL ft)+C +6 +H Y. +«i POt YE SOI 1© 1E0 JUS DA UP. Pot aatoia. H8 01 Y T8S tDDJJl.joua y it«jpjis. jna t3DJD8Jt i-it+D . SJPh YEt f£tis 12. Jha jejt+ OA»ia. jna a+a 113a yji k ysa prto+e yjd je y l+m yji ye 13. ye urt josaa+n toL—Jha 83S1S. +p J> so n w y+i k uno. aafoia. Jna 8P1Jt i. <Jna oed i© ies yji fyAi da P8YJt ut+a y y+tajtHJS. y aj«ia6 <*> urt tosi PtJD jp da TJ»«a6 Jha P3i. eput ye TJa arh ya a+a jojh itjejt jh 8t ^rt^ iorta6 y uhi je st PEYJt. ye fje ta^. 14. «Jna he. Jsa JNa DA atJYtJH. y &i+t+i je y lota sssjl son pot aafoia. TJa sja Y36 urta6. f3 sieo . iL] prm . +HSOy+Y D3. jna ^JtaDAe fje *Jha vJ6 1t+6»i. TJ0 OrD 884 C410 Y 1JH1 JC . H3pa. YE TJC SOI 10 1E0 JUE Y UP *J6 DA P8YJt fiSODrC YJ1 YE TJC at+6H f+D 81 7. «J»»a +1 . 33006 J6 YEt y+OJaHJS. yji y qo y D^a si3o. Y8 83l+6Jt D3 PtJD Y TJH86 <J> YE. ye run Si sa — pot aatoia. j»»a olso vie y S386 je nan +h J6Jt+ OAha. ar»i jojhsi Da. Jha snso wi© YJD JOJH. ye a+a o+e ljhos fhio y lota YEt Oja t+d. it£+n r«ii© y lota. 8n oed 1© ies yji <J> ma m© y lota. I se rni© vo. 10. +i JMOt+ y+Y D3. aso vJG hdPk 11 *©iv©t *ie i3t+ra. 11. *HSODrc yji ye a+a . Jna +i oed 1© he* yji ye a+a so.c«n. *J6 lota. se+h. a+a j©60ti yjd yji ye m& nt£ rmo y lota «Jna YEt ©«'a pot prto+e»iJ&. Jha +1 «i»ia ye a+a S3s »itAe+n i© ieo jys da up. ye. <J> +1 oed 1© les yji a+a puhoi+ prto+e yjd ©i yji ye ?ja ar«<. yr»i JQJ«i. YJI YE DA1 136 33 U<t>ia Y y+iaJWS 1© 3 a368ta 9. +1 rmo OED 1© 188. OED 1© 18S YJI S£ Urt SJtOPSt.YJI U3 TJ8 OJYJta I^OJYJt 01 DJHJt -ie vJ6 S386 J6 *ie aoL je ot£h +1 J6Jt+ OA»ia. fja oiso pot Yrs y $i+t+i je ¥ lota orhsitEHJL Da yji 8. +p He aafoia. Utll J. +p y y+i tairth rvi© <5at©sjuD. »rc yji ye a+a ae aen aspot D3. Y U48. 364 o+e Da sitJML yji de artsi Y36 aj»ia6 u+y fy+c jd aena. +i oed 1© i£s yji ya a+a J on vJ6 aen rm© y uyi je 8t P8YJt. y dji otso ut+D y+Y y iirta6 Tiitc d> y fje c*ms. «J»ia +1 oed 1© nes yji nun J. yji yjd. jna A si^a aapot da atJY*j»i. yji y iirto je y lota dji a psip+ia orhsrwH y e3sitroDr»i <iat©sj ud pot ol LtH6 fu+c x lota fJL sioow orhsrtH+H x aasitroDr»i psiptia. «Jna +i oed 1© ies yji tujh tirt J>. Joota+n 10 DA atJYtJH . sioo 1 ! Y36 urta6 rm© da atJYtJH. «J»ia +i oed 10 ies yji ye ata ie YEt fjha6 ye a+a aAHa Da y+Y oota6. jna ye a+a *jpjt sJ0t+PA6 jna artHi jpjt+M6 15. a+a ni30 y+Y da at-ixtJh. Drsi a 1© sitAe y+Y yjd YE OES1 +410 . je y sr»i6 je +ddjji. J^a j»ia <f. Jha olso frt Drwt. da P8YJt.

fy£t- pot. -Jna josu«iaja v ajno jg ¥ t+GJt. J6 +p +1 wa a+w 8 yrtia. d> Jna epi^t I r»iio 3jh+ 8t6 ih aetoHJs. ^EtAe. 19. jna ^£tJG. e+8r»i. oiso pat 3JH+ jg *£t saa. jna irti£0 jg ¥ Ptoi oiso.. aaojh 10 it£ s m. aja 3a pjio J> m she +i 0£3 10 ies xji fa sieq j m© 3d. 8 asto j'ia atatt y+iajtus. ot. n * 0£3 io les ¥J1 +i J> J> so *J3. 4hq «j n <J> so 8 oj«i.trs xji +1 oiso. n. <J> y+oji. J> Y£. aafjia 8 ttc^t yout. fytc oes jum jg ¥ a<i ¥ tja jg ArtH acn 10 ¥ ita a* fy+c 8 lets jhq sisa. aafoie. saLoi Uorh jna Im~ so tn sa etas. aaoo6 jg s l+m tu+c HaPJ> J Ha wg POt we ta6»i io tasjts SJ1 tH * lota 89006 JG j »«a cf. an jum ¥£ y^a hji on rmo 3a. jna -Jna n w»i jum. +1 3J. 8n aafoia. S£tn. jna ji ¥ f*ia * aafjta vot srsjt. J> fjc at33a 8 at33 . jna ua io ¥ oiso aaf^ia 8 sit£i J4a NJto d> ibl. 18. nut son. Jha n d> o£3 io les ¥J1 yj6 aa6J>trs vji l£3rn jna Ij3v+oji Dsa or3 jna lrtJ> ieo jg ¥ Ptoi oiso. «Jna J> aafjia 8 tja jg irtu. Jna +1 o£3 io ies eput <Jne +i J> f-ja s<ii ma <J> rmo * lota. raie»i 3^h+ jg f©3 aj> urt ius+m poturta. jna irtifio <J> vie s Ptoi *£tje. aafjia oj»sjip sji wa WGJia pot * si£S vie lota. . I oesi sa A6 te^a jasi ¥J1 «jg l/jtfjis 1 3J. pot * h+o ¥ji yj6 aa6Atjai jarc ol rvjt Ptoi. ita. 0£3 10 ies aafJia 8 f©6 Ptoi yj6 aa6J>tJat 10 3£o urn f Jit. * aaoJ +1 ! 10 a aa6J. +1 yj6 nat x ita jg fy+c +1 yj6 nrti£0+n x Ptoi. W6 ta6H 10 SH06 *£. 16. jna so 3*1 nrsajtus ojhoots^6 jg nani.tjai jarc oi nfJt Ptoi. vji ¥e ua rhio ¥ ita f y+c J> sisa. jna ^J3. 17. * irtiso jg ¥ 1 ptoi xEtvJG. so ¥ fja *£tJG 8 i+n y£ jp. jna fa yj6 atjsi t»t 8 fy<n toa: ha fa o£» JHa sisa aapot 3a.4 A6 iorta6 ¥ f^ia jg ¥ «6Jt. jna haPA. J. Jna 0£3 io nes *>n J> ajorna VJ3 y+v 8 iea gj+s ^ji ¥£ Dsa ors aa6J. J. jna J.w aapot i£sua. paa 3* soi y+s josaatn ot£i pjstu Dsa irti£0 jg «Jha J6 J. aafjia 8 lets J Ha siEDrs paia. pwi. ih J> yrta6. jna ita a* fy+c sisa. xji irt- S3 ¥J3. J> J> we S3H 8 Jho aafoia. rmo sa. josaaww aaoo6 jg vo 083 no nes *ji pot aafota. «jj+. I woi io aatoia PtJ3 fyjns 0£3. J>ia J> * aafota sji J6 yj6 sosi suai jare oi yji jg. rmo V/J3. jna ¥£ sisa J6 +p ¥£ H+O HJ1 f ywt +i ^£ D^a 00. <J> prt&i aso vje hap*. . Jna +1 0£3 io ies *ji ti <J> a+a oo potL. l+i a s£ca. JHa aaf-iia *ji ¥ Ptoi *£tJG yj6 fyj=i 10 •Jna josaa oi * fuj/iws xji f ja agai S34. 21. Jna +1 o£3 10 nes J> *>ii ¥£ ata ors rhio sa.12 rhio rs. fy£tP0t f J1S 3A1 -Jhg oesi 3J. j»ia n oiso ua a* v fja J> P8W4 rmo ¥ isi t ytc si£Drs paia. joota+n 10 ¥ srn+itoa ue f+6 unajt 3rts+6. jna <Jna +i 0£3 io lss ¥41 6 * pjioa UJ6 +H 8 aeto j Ha atatt y£si. *41 fa ysa we 3rts+ j»i 3a <J. jna jna I oiso a+a se rnio irti£0 jg ¥ Ptoi fytc yj6 20. OISO JG $43 .1 a+sorcjt 3* PJ3+1+ oiso.

jna ye a+a itJS YEt ue poturta. ve. +HS0DrC YJ1 YE TO TJ8 OrDJHSI vJP 4 Y 18L 8+8 106 YEt U£. rni+i ye oed potL jna pji gsh jna irt- iso vie y Ptoi vie y ita. jna ye urt ji. J6 T9 6UJ11 +H 8 1JH1. 9en jh tH JOSdQ+H 0t£1 D+S1 88tOHJS. YE. ?a jare y rtL. T9 sja rmo rs. Jhg n oed io iss eput da P8YJt TJa siooh oi y urtae vie t*6 at9D +h ot e+8rn. ye a+a 08S1 YEt *6 J881 J6 tP YE Urt JDED8. 3n. jna ye oed vie PotL j na ooi TOia y jna vie y tja vie Artn. na aawia. fd vie so nut Dnw©G6 itJs+M poturta. V96 et y urta6 je da P8YJt: pot J6 vie T9aja yjd Tja poih jue. HJ1 08S1 YJD JP. j 6 J. Jna urt ivisi a+a +1 oed 1© nes yji djh+ urt atsna ujnajttM +h y ajus vie y pshi+h. +i jna sisa «ie +1 y £t. 13 y net. an us T3aja yjd hji. 27. y Ptoi oiso. YJ1 J H8 Y£ U^G T8tOH 10 UtTJIS Y lOtG USG 8 Drt- S+PSl 10 YJD. sheh*. orm+H- vtorit ToiatM pesi 10 y tja je *rtn.CJT IL] +1 Prtgl aso >J6 >i3P<*. P8YJt. Jna hb H9PA. 10 a Don tn tAiw. fU+C OJHvll 8 t+iH run Y96 nt£is. Tje siooh ornsrtH+M Y96 iieis. rmo yjd. 24. JHG OlSO 8 Ot£1 DJH+ DOt L+H6. tn d*iom jna u+hi+m YEt p+nojt6 iortG6 yo6 to fja vie on jna urt irtiEow «16 y Ptoi. toa6. JH8 T9 8+G S9S S190+M rHIO YJD. <J>. io y tja Artn. jhg YEt DJHJt vie etjs josgaw pah. T9 P9ta vIP PtvID usi ye dsg a oesi vl6 Y 1tJ6JHS vie Y lOtG: JHG f9 G+G J060t1 YJD Y4H U+Y Ot Y P91+M Tf6 UrtG6. Y 6JM vJG lJDY+OJl. YJI YE UvlH8Jta na urt US1. djh+ je ptoi. jhg vie otso itjp9SAG rm© yjd vie djh* T9 8J3 YJD 10 091 Y OrDJHaDJHIS Y lota. Jna ot£i Uvi6 y Drnn+oa yji JHut +hio yji sit£H<. +1 vin y nut sab urt +h vie y t+ejt vie uout. ye. +H JHG Ol Y96 L+M6 a+a DA P8YJt S3. urt usi. JHG S190. 8 otEi jna siEDrs a+iaw. oiwm y it9. Jna T3 oiso so rYJt Drii+i+oa6 P9i+M Y£t us 10a+ia+n. 89006 vie Y96 l+h6 tu+c T9 so 8 e+srn. JHG ?9t. T9 jos9a+m+ P9ta pot lEDrn jna Ijdv+ojl. aen rnm <J> ye a+a on potL jna irtvie ieo vie y Ptoi vie J ha sput ye fja irtiEOH je y Ptoi y it9. Jna hs. aoL y jintoa dei jhg P9DEL. Jhg eput f9 tjg ntaci L+H€. tu+c urt djh+. &> 23. a+ia+n. eo h*ji si90 ot y urta6 vie da P8YJt. 89T0ia . «Jha +1 oed io 18* yji vie a3TJta rYJt6 itjsw poturta. «ina djh+ PtviD t+6 e+o. DA P8YJt 8+G 1t9C rHIO YJD. oed no nss xji ye ata on potL. +h rta6 yji ot£i j na siEDrs 25. jna orojns tn vie wa «J*ie +1 oed io nes yji YEt Jt06 e d+si vJ6 aetonjs. jna ye oed jna 001 TOta y jhg jc y tvia vie Artn. 83006 j na Y06 YJI Urt SQvlP+H J1 YJD. j JH8 OlSO 08S1 DA A6 t8H8 J881. tu+c 22. vie Jna sput ye a+a jnut +mo yji a+ia+n. aoL u*i6 oia j na Ym. ye jhg yo6 yji urt nrti£0+n vie a+a lvi+m y p+HOJt sootn ji D9. Jna 1© Y ltd. YJI 8 UHGJt l£tJH1. jna vie uj6 p+ta u+y i9ii. una ye a+a itjs poturta Lt© y d+si je aetonjs. aafoia. Jna lEDrn jhg Ijdv+oji nrtiso hji y sja da 26. Jna eput ye fja i£sua je y Ptoi ye urt PAX. JH8 Y£ JU£ WO Prta+8H 18Y6. JDED8.

¥E Dsa irsjs jqjh ¥ 3. W1 <J> D<ia deo ¥96 «je suDn ¥ irtirs *£t Dsa a jh jqbhi jnotEen *je ¥ D+Htsitt DA 1911. Jna T9 olso sieo ornsrtH+M ¥ itjpjis. 1t91£t ¥ y£ J€ ¥ lOta 1t91£t YE. «ina ¥ U0t6 ha Or41JHDrH6 DA 1911.9PA. hJ6<jn9us. jna ¥96 iieis. Pot a9foia. iil rUH fU+C <J> DEO 8 PSl JQ8H1 J6 ¥ TtSIOtt vJ6 DA 1911. oed 10 ies eput da P8¥jt Tja Dea jh jho ^e si9q*h ¥ Urt86 J6 T+6 8t9D. TJ. J Ha DA t£H J Ha DWSW ti TUEtPOt. tUEtPot ¥96 iieis et pot ¥ sot ieti ¥ D+HtSW. jootatw i© . >lna f9 si£o olso orHsrtH+M 8 itjp^i f© Dsa orD a9P0t ¥ Ojsjls. j na 3jh+ a QJt+a jue ojnte +hi© Qjatirn. *Jna DA «Jna Drc sieo da pe¥Jt orH&rtHM ¥t* D^a 8J11A6 tH .8. eput dah oh hed. JHa 8Pi^t ¥6 rwa a atoi ajo 81 je ojn+eti+. JH8 T9 DAIWt ¥JH T©6 D©'6 UICJ1 l+h. OrH»rtH+H ¥+S ¥ urtta. flvlH HUt 1IE1S DSa a <JHQt£6H 4H JQ8H1 J6 V tEH *J6 ¥ QM6. POt ¥ MJH TU+C J> DEO 8 PSl JQ8H1 DA 1911. ¥Ji 8put ¥£ Dsa a a9&it»Jta. 96H T9 DS8 J J . USWAa j ¥96 L+M6. T9 1t91£t^L 8 1© JOyJDIl+D Ot T+6 UrtOS jorn ¥ c+iatJH je dah. *J6 [c«n. t© vJ6 «jg 0t£1 8 i\ia j HnaJt TJa 8 poih siei. »£6 ¥£ m& t9U 00 POtL vJH ¥ts I'gagDJt. V ¥ W£ J6 ¥ lOta. ¥£ D^a t9irts jo^h ve. ¥ oh at© uo je ¥£t tHTJttirHS. Ha DEO +6 T+6 18¥6 »1t£1 J>. 10 1tOS90 U>¥ DAH J08H1. JH8 OlSO J6 DA 8tJ¥t^H. DrSI S190 SrDTLUI 2. J J H8 ¥ nut vJ6 IIEIS 8t POt ¥ 30t 18t1 J6 ¥ t£H J€ ¥ QtH6. J Ha ©ISO vJ6 JQ60t1+M ¥JD 10 ©I emSJHS. P8¥Jt S-AQ T9 QjUSEtJ. «JHa H8 d>. T9 tJL ot let rni© ¥ PSiPtitM je ot t+6 yrta6. 1 III. una jg Y£. ¥rs fUEtPOt. a9Y«JHa ^OtarH J JH€ T9 OlSO S-AQ T9 DS3 8J11A6 U+¥ UOUt 96H ¥J1 T9 DSa 8J11A6 ¥ 04SA8 U+¥ . 4. oiso et ooia ¥ iieis vje Wa. ot. mc irtirs ho hjl LIE 8n ¥ lota hojl 01 89GWM. T9 S160 rHI© ¥J3 orHsrtH+h ¥ Qtoe. 96H a atoi a«io 81 »)6 0JH+6tit. A iieis. 96H 84QS Trnat^a V9t6 PtJD ¥ 1*3 ¥J1 DA P8¥Jt UP1 <?9t©SJUD. +h r¥Jt urta6. 5. ¥ lota.jHDrH6 je da i9ii. 8 itvipji ma ¥ lota Qja t£6 n <iwn ¥ Q+06 . JH8 *ie ¥ uot6 Jha orni. J6 DA 1tOS98. >lHa ti +6. S> 19PJ». Ha OtA tH ¥ UtiaJtHJS. 1© . 8 'SEevrt je ¥ urtia. 46 TOD T9 tn siooh. oi d^hoahb urt 8 t»jsi na na AQAt use a. +h —fUEtPOt ¥ lota TJL J> Qn4WAQ D9 10 DEO ¥96 iieis pot 8 ua6 irtirs L+H6 Pt*!D ¥ m.u ¥£ 8t HJ1 ¥ 11E1S 1IE1& prrei aso vje Hdn. vJ6 ¥ L+H6 J6 DA P8¥Jt. 8djh. 1tOS98 10 0+6 JH J08H1 rUH ¥96 1I61S.e 28. i> TJ6 0164 ¥ NED J6 49PAJ TU€t- pot ¥£ et ooia ¥ ueis vje H. C4TU* 1. 96H ¥Ji ot£i snt Qgtos- JU3. JD H«J1 yrt¥+ 1© rHt©s. +H6. D/J&J. pot a9toia. 96H 8 Djsas . POt ¥£t SUHa^L UrH &> JDrM VO T©D Y HO H*J1 . ot ¥ts 'fgagDJt tn fUEtPOt. pot ¥ t9S9ea 8 orDjnaDJHi ¥*ii «je ¥ lota.

8Pi4t ¥ <5. ¥ 8Pi4t v fss ©t. JHG POt J64t Drn vje JHG ¥ UE +6 1t31£ta POt 01 OAH PtJD ¥ P8HGE- ¥ yrtia. fa 84G m Dr8i H3G6 a ¥«n ya osa a vie rm© «ie x psip+i+M rtL. ¥£ f4G 8i£H ¥ Oasis. ¥8 D4I1 3 atOI tH1© tH Wl- Y f46 801 1© GO UtOJGlt vje ¥ GE6 . JHG G3HA ¥JD HJ1. ¥ fOlt ©081. ¥ foit O081 ©+6JL ©U1+1+ ¥41 9. to dsg ieo ye * 8tH6 ue ¥ 083 1© 188. *iG Y©t ltOBEDr*!. tp n 80 . na efuf fa fja atn 8ieh. 8A +H ¥ 18t 1AD6 t8HG. fy+C I 8© t+1H J6 D^Ht vJ6 HvJ1 tAI +H ¥+8 3S0 . L+H6 fy+C f 3 0rH8rtH+H ¥ L+H6 f y+C f 3 ¥ net ue ¥ foit ¥ 8r>i d> 8© +H 8 6+8rH . Lrt arH 46 DA P8¥^t Gy^ll 8 1JH1. fy+c net f3 t383€G . «JhG t1 ©*ig. vn ya dsg a 804i4tG run t6t44i dsg a sojuta.] y©X4t. a ¥«n ¥£ t3UHi jna orD JHG ¥ D+81-4t+6 tH . fyEtPOt +P POt 01 ¥A G©tH6. aen da P8¥4t 8i£0 Drc orH8rtHtn ¥ vie 4hg oi80 orH8rtHw v f8» t€tJJt. ih 1AD6 J OIG J6 t€ ¥ 1AD ¥J1 f3 DSG DJHtPJ81 ftD8JlP TH1© ¥ CtlGtJH . «JhG t1 ©ED 1© 188 8P1Jt (*>. v. Dsa a atoon 4Hg dsg a 804i4ta run ©i ¥ pes je ¥ fyetpot.'l. fa sieo rH1© Dsa a it3ci 4DrH ¥ «Jhg epi4t <5+©6 . pot f3 V41 a+u- «t4H1l+ 830JL DJl PAHG vJ6 U6 OvJG DJL a rHPOLGJG rH1© ¥JD. >Ihg f rt&i aso vje hdpj. ba pel jh ¥ &rn J>. «Jhg . J HG 0180 ¥ 81E0 GA . ¥ yrta vie ¥ vie wa ut¥ yrn 4oota +hi© ¥ una lota. y-i6 G3€Atr8 ©i80. fy+C J6 UAl *J6 ¥ +H ©+P1 U6 OvJG rH1© ©I ¥06 f© Gtlt<5JH1l> 830 TO. a oraieta iao rm© 4H viwe-it3. ¥£ je itviD+8 ©i ¥ pes a ©4¥4tG ¥ ©vi8iJt. ¥ 6<llt %J6 Udy+oju 8.8P14t DA P8¥4t fja 8iooh ¥36 yrtG6. POt fJ6 ¥JD J6 Uft J0813G+JH1 POt D3 <*> +H DAH f¥Jt aSO. fJ6+H frta 01 ¥ yrtG6 J6 DA P8¥Jt. DSG 8130 ¥36 LtH6. TO841P NWUS. fa Dsa tA6 PtviD ¥ gjg. <54hiai6.11 ¥£ Dsa viP. in. fUEtPOt ¥ 00t8 ¥ lOtG +6 yrH 3irtHrt XEtPOt t3DJD8Jt. 3A ¥ 18t J6 ¥ fOlt 0081. 0081 . Dsa a ©tepua ih.4hiai6 fja ta&aea ¥ psihj8 vie v H4iY©tn atJHC/J6 vie ¥ viite-it3. 1S-GE. j <i+©6 +h rnaaiap. et orD 1© ¥ Hviws v it© Ojsa8. J6 UAl ¥36 1AD6 J6 1AD6 J6 OIG.. JHG J6 UAl +H . vie ot ¥ t4DHrni8 ¥ f88 vie t6t44i. f©6 at4HC46 rtL. da at4¥t4H orhsrth+M ¥ Gvjs-ui fytc 4Ha oiso ornsrtHM v aytnai+H jc ¥ f© Dsa orD. D4H POt f3 ¥ 8ED VJ81JtG£. DJH1.cji. fa nsa aaf©ia 4hg 4 aet t4©rta. dsg vie is«4¥4t 4©4H * pah. Ye. ¥Et lota jhg ¥£t taaaDJt. Bl ¥ fOli ©081. l"H1© DA ^> JHG 8P14t ¥+8 D4H4t J6 UIHOyj^ G+G DA PE¥Jt 1tJP3SA JHG 8130 at^¥tJH J'JHa ©180 DJH+ DOt L+M€. vji +6 DA1 83. MAh y et P8Ha rnoi3H aspot ¥ «5r<!DJHi-83i Ovia jhg ho rnoi3H l+m ojh -Jna oyji y+¥ Ojg . 4hg osa deo <<4H1AI6. H3PA. rm© ftD .46 vl6 OIG J6 +H 1AD6 1© OrD DJH. ¥41 fa fja a4TU6G ¥ Ijd urtia. m Osja vJ6 jnq «je Oja yj6 ¥ 0J8A8 f© Dsa orD Kspa. rh1© V 7. f«IG POt +1 OED 1© 188 EPI^t I G36AtG 1© HO ¥ LW6 ¥41 DA P8¥4t f4G . JHG HO J6 ¥36 L+M6. 15 sput td fja a4iiA6a ¥ 0jsj>8 ut* vie y©ut. +H JHa 01 ¥36 t»i L+M6 «J6 fy+C TJ6 8100H. JNG f3t. fystpot Ji y Dr8i a 0881 «jp pot agai. 6.

Jna tujh J> aai9G 01 x yrta6 pexjt. Jna x &i+t+i rm© so x 39. X 30S1 ©via . J«iQ +1 SO f+D HvJI . Jha 0E3 10 18S XJ1 j J> SO V TJGK6 OTl J JH3 £«i<5Jt 083 88H J«i8 sisa agpot 39 na T9 sja rmo 3a. yvi6 16. 39. <J. J«ia VJ1 HJGJtX9US. JH8 njH J. 16 S9H. nan. jna x tyATiJs XEtue J0S9Q y TyAiHJS jg x at+en *lha il 12. A «Jna a9T0ia \s tjsi doh rmo 39 x it9 fy+c +6 itJDrs ? «Jna j are oi..+H i> ao hji ho x 39H+m +6 oi L+M6. *Jna moi J»ia a9TJia x ot£i s+i+ s+it vie ^gtosjwa. Y DJI a£t tjorta xji 11. 39006 xs aaiae^si L. ast+H s . POt T9 fJ3 OOH J. a9wta a+a e it9 yj6 uo rmo s»io. ye. ojt+a jy£ +h x S^n+t+1 pot x sies je 8 1*3. *Jne a9T0ta x+s l+m dji a o+gh ty+c aot 81 vIG rm© x pot 8 sah. m.4si sja. v ehsji *Jna J> sieo rm© tso! woi jna aaT. Ye. Tja siooh X96 yrta6.Ji 89T0tajsi xs? Jna d. T06JH8 10 X lota. xs dju oiso a9?oia s T+3 aas^na+n TJGH. hojsi X8 y OviHaasjHDrn t+6 c+iatJH 3a. 39. 39POt 3J.. I a9fjia x hJ6Jt4L j»ia J . sja rmo rmo t+3. ert<. Tyji »Jna a96J>t. adtoia. 190 Pt*43 ! +1 OED 1© IBS XJ1 T9 SJ8 rhl© c)> J«ia I«I01 J6 +P 1© wo HJ4 T+3. YE. 3d. Jna ra s^a t+3. d> SAQ r>i1© X ^l+ttl. xj> x &n+t+i sja rm© i. i© ho x tHirnt9iEDr»i J. POt T9 acn j are 01 : jna . vie 14. 0. jna v s+it vie •iJ6JtJL a9TJta 8 erwH. *Jna n +1 . . J) J> UJ6 001 JL£ HJGJt TJO s. hapj. se+m. xji eput xs tjsi 39TJia x ita 3<i*t x Ptoi Ty+c xa psxJt usua. T9 sja rmo aaToia x vJG t©3 vs s9jsi. Jna j«ia 0E3 1© nes xji s+i+6. J6 <*> IvJHaJt+H 3AH TEtl. Wa. H+© X41 +1 UJ6 X &1+W d.tJSi xs pot ii sja rm© . j'ia prtai 39i9e+n xji v lota +H aso vJG ^apj. JH8 DJI Y y+1HJS . 8P1Jt X 3JHJt V PUD. 8 crts+H. J6 V lota rHIffl 39 J6 8 3JH S190JL U+V JHrV-lt. +H10 JQS98+H U 38H1+H. J0S9atn oi a+oi+.ja V $1+t+1 J6 X lota. +6 x Sth je ©via. «Jna j Ha +i 0E3 1© i8s xji A 39TJta xji Da a+H ojt+a jye +h x "&i+t+i eput Da TJa 3a. Ty+C 3J. f+3 jg 8 sjh si9qjl d> pot a9fjia x^i T9 yj6 +h J X P0t3 JG 8 3JH JH3 T9 S1E0 13. 083 1© nss xji x &i+t+i sag j«ia +1 rmo sj. HJdt TJ« xs? aapot sji «Jho d> psi. fyji a96J. ert<5+HG. JHa D9 uj6 jos9a+m+ PEt +1 . t^o 1 jna J> woi Jha . 30S1 3+oi+p9i j na PEt j are ot nut cf. sa. «jg ja ? Jna sja rm© vie A ho xji «Jna T9 irGJL HJGJtxgus.4S1 T+3. +h SE+M. +h oiso rxjt d. »i 15. ta sjo rmo 39. 0E3 10 18S 8P1Jt UQ <J> S9H X 1t9. sji -JH y«J6 eat 1© seo vjd +H »»o»i rm© TU+C sa.iia v ert<5+H jojh. ausja eti xs. J> x ita tu+c «ig psv^t fja sa«i jna x atoit xstJG y-i6 pet aaruha. [cot. 1tJ6JHS.+M6 x $>r»i vie x oosi ta Oja fyetpot xs dju 39T0ia x Ty+c xs tjsi 096Ata. Ty. x srxrt *je x S-rn ue ©ja. t+3.48 OGt Ot V rtL. xs hojsi xji 10. 39POt S9H. 89196jsi xs xji <J. YE. pexjt it9 je Ty+c T9 *ie 3J> ul sioqh? -Jna sja. . JH3 8P1^lt V TJG y+1H. XEtje sieo rm© .. * TJ> &thh +6 ot*a utx 8 iea ej+s. 096J>t 10 89TOia x L+M6 Ty+c da pexjt so.

. «Jha +1 cf. is©! vie «Jhg J> isoi. x sosi Q96j>tjai j are 01 L+M6. X41 T9 Uvl6 d> 1E0H 3A X 1911. vie t©d sa PEX4t TJa siogh t+3. 4 na x «JG'X H8 D08 01 X96 L+M6 rH1© 39. vie x urtia. «Jna +1 083 10 nes xji xe urt ojt+a jue HJ1. JHa X£ Urt T9LG 3 J. X &rH X 464H8S1+M ©J8 UJ6 WW J6 X Urtia. 4Ha I 39?4ia x Sth rou 43rn x caat4H 34H . 89T018 X T8S tetJJl TJL ©4X4ta 1«)Q4X4t 1© Pi1 404HS1 X 1U416 41vISl6 J6 X 143. JH8 vie 3<jh. TU+C D48JL V1S41P 43tQ8 +1 +6 x T8tis je x c+iat4H «J'i8 fiietfot.(Mi. +h ist jhb: cf. T9 S4a je ©via oo+h j rm© 39. a9TJlG X TJ6H6 01H JOJH. X ire JC ©J8. 4HG SIEH POt X S+H6 3ri1+1+©a6 vie X Urtia. ot io x it9 . POt XrS vie X 1U4I6 00L8 3J. X41 XE Urt ©4X4tG 1S04X4t 10 Urt. SE+H. J Ha X f0l+ are. JHa 8P14t T9 Uvl6 SIEH. Ptvio a9Pot 3J> pes. +i 17. se+h. h9PJ>. 4H8 siEDrs a+ta+H. 4Ha <J> so 34Ht poi gs'i ji t+6 P91 na urtDn m. 4G4HS1 X 41JS16 X 143. 4 na rnoi9H sn+ws. J3rM XJ3. QtEi Giott jhg x 3rn+i+oa6 urt ojxjta iqojxjT 10 T9t t+3 Ptvl3 jhb ag^ia XJ1 X£ 08S1 T+3 81 Tt3. ©0S1 0£3 88h T46H 4H8 4308 riJH T+3 +H X P0t3 8 Jna d.] CAIO Trt 8t36. tu+c uoi4t6 et 8 t4it964Hi£DrH vie x tre vie ©via vie jhg J> oiso 89x eh<mi J> T4ia X41 x it9 up Uvi6 8 tJit96J»ii£Dr»i x ire ©via. Iqo JHa a9foia x ©viHadSJHDrH -ina vie ©via! . 96H xj> x Sth »JHa J) x 9irtnn Pex4t! T+3. 34H . P8X4t tjg S9h. 0E3 10 1£S XJ1 X EHSJl S1E0 rHIO 39 JGJH. «Jna LS01. Y£. UJ6 x urta ©via. jna d agfjia x Ijs ©via oo+h potL J3rn x J^a d agfjia 3rti+iiOG6 vie ngii to urt s+o. in. se+h. 'iojsi xe x 39h+h +1 +6 x it9 tu+c P8X4t so? +H 4HS4t8 SE+M. A SO X X rtL. jna to urt JPl+OUa U+X 01 3JHJt EH9JI S1E0 4 a+696J6. 4Ha SO £H<JJL6 G9SJH8+H x c+iatJH jna xe aia 3+h+sut rmo vie xjs. vie prrsi as© vJG Hap*. 4H8 * 89T4ia xji xe urt +h ist<. VE. . je up . T9 SlEO rH1© 39. 8V54L vie. +h x &imi. . 143 vie ©via. Iso! c+tatJH je VAh. YE. vie Y£. X H8t 81. x lota she© rm© vIC 39 uo rm©x a+ia+n 4©4H. 4H8 x 84616 4Ha x rnoi9H si+t+is urt ossi +i 19. Is© ! Jna A vl6 4H8 89T418 X J6 ©J8. vie -ha T9 sieo rmo 39 jqjh. se+h. <J> ISO! riviH WOI. 4 ha U+X 84616. <Jna 0E3 io 18S X4i A a9t/4ia X41 x vie tvia vie Artn tu+c 3d. <Jna sja rni© 39 4©4H. 4na 8Pi4t T9 uj6 84-m6a. «JHG 8P1Jt T9 tjq S4a X96 urta6. S£+H. 4Ha A oiso a9TJia x potL to Dia it9i£t x ue aapot vie Jna x Ij3 <*> vie ©ja ujhi 4«ia Uvi6 a»mj)6a m . SO PA1 X41 T9 Uvl6 I+P148 HvlH X OtvlS. Jna x srn+i+oa 8 vie x rtu UJ6 ©4X4ta i9©4X4t. ^na isoi a9TJia x t9a934t itvipji. 4HG X 30S1 Svl+rS 10 X SOI. 81 v!6 89T4ia x T4GH6 vie OTi. JH8 <J> SO XJ3 »Jha J. 0£3 io ies X4i x ehsji she© l»43 rm© SO 39 4©jh. vl6 «JHa *. 39fOia X IjD vie ©via. X EH^Jt vJ6 X lota. Bawia tu+c 3* psxjt so! «Jna x x urtia 4H8 x u+6ar3 x£t- YE. tu+c ua 1© x pshi+h vie vie i+etn vie uoi4t6. 4H8 M vIC 4H8 3£t t4©rt8. s9T4ia X4i T9 ujhi poil 3+h+si4t+n m© x 1911. 17 vJG +H Jh8 X EHS41 S48 TH10 39. JH8 <Ji OISO 89TJia 1UJ16 rXJt6 PJlOtM 18. «Jna ^ isoi.

+h XA S33. ojHt xji a+a iraai 1© x rtL. +1 «Jna +1 oed 1© nes sput & so xa6 L+M6. XJI DJI PAI JQJhSl X 1UJI6 J1JS16 JG X Us. j na J. j ha J) ma trwAime. XEt x £h<. JhG X36 1LUIG D+h+S1Jt6 TOD X8 aatOiaJSI.116 J6 X lJD.ji vie x lota sieo rhi© 33 j©Jh. Jha Ta oed ash Jha Doa Jha I oiso so Jha a£t t^ona. haPA. Jha J> so J> so x ii£h6 jg x ru. Jha x EhSJi sja rhi© »lha d>. Jha ot DJhJt je 1+ODrnvtors hJ+6J6. . j na so U1H+H6. Jha a D8hi+h6 j irmw +hi© iasj6. xji x ©tei Jha siEDrs n qed 10 nes xji <J> so Jha set t^orta pai. xji <J> so x DN/mt©a6 jg x rtL ©jx^ta isojxjt.ji +h sjg rhi© . [cji. xji so Drn+i+©a6 ?© fja poih. wo! «Jha * wm. Jisov esnrt ue aetonjs.jta issjxjt 1© aju. QthatJaC. POt V 8t JG X <5r<5 T8S JG HUAI. OISO SO D^ht JG X POtL <5JhJ1£Drh TO 18S1 JUE +h tiCrShJS. fUEtPOt X 1UJIG -Jha ta s^a rhi© Da. -jna J. xa6 et DEa tuai +h x aira jg x Ia% aa- <006 JG XEt PEL +h T+D. qed 1© iss xji J> so 8 d+si jg astohjs Jh x pes je x una jg tud+s. T© 8t co6h 1© D+h+sut rhi© x* saa. 1U41G J1JS16 JG X lJD? tJJl. SlaTOia ¥ 1UJIG a+SJ. urh jojhsi x nut. sew. xji x X£ Urt 01G£ha JG Oua. *IG ha aatoia cf> 006 X ©t£1 J ha Uttai SrSDJhIS JG X tOta. eput x J> DJhJt we uot6 j»ib orhu»iDrH6 <J> x una. Jha J> isoi Jha aatjia x +1 una jg itj- aatoia Drnru©a6 we nan. Jha ©t£i siow6 v sota jd™ da iait. 22. Jha C06h. jha t©Drt6 jg uot6. DJt Jha aatoia xe et ncrs pot JGJt. Jha ti oed 1© ies xji <J> J> aatJia Dnw©a6 ©jx. Xrs dji a x aaswoDrh jg 01 h£Drh6. >Jha +h T+6 flira. W© X lJD jg Ojg.itEDrh6 ies jue. j ha v "p+dsjip rhi© xjd. Jha n oed 1© ies xji x EhSJi sja rhi© ! Da.18 20. Jha n (J. Jha oiso x saa jg xa atjxuh Dts. Jha Hdll. in. ye. aa«J»ta J> SO X TJGh6 Olh. Iao jg Oja aasjha+n 81 jg fjeh. a€h IAO Da. Jha aatJia oak sm§. xji so x m. Jha na na <J> j <J> so so 3JH+ s+it6. Jha n qed 1© nes xji th aatJia DJht <Uh. ye. -Jha X £h<5Jl S1E0 fhl© D3. irM6. Jha rtLousos. pot aao©6 jg XEt pel ©8tDJh1S 8t D£3 fUA1 27. Jha a+ia+M UJ6 x ina jg x urtia: Jha x poi XEtJG UJ6 Josaa+M ©tei. 25. so 3J4+ xji xe urt artna utx Pit. Xq taD^DajtJsi x +6- QaTOta X£ 8t X£ T© DJl SM X 1UJIG 1U96 JG DWS1Jt6 «G XA S38 DJl 8 SrSa JG XJD. Da. J> 23. S£+M. xji xe urt atooh n. Jha oed i© 18S. aao©6 je x oueo+h xstje. j nesi PtJD jp x pes jg x rtL. ^a x tJQS xji xe t^hi. ae»i xji a+a hji nroajt xjd. jha titx aama uot6. fow Oosi pai run iiuw rxji6. +1 28. ve urt srho. x Ijd jg ©ja. <Jhq prt&i mo +1 vJ6 »iap*. 24. Jha aafjia Lta «5JhJt£- Orh6 18S JUE HCrShJS Jha XEt 08tDJh1S Urt TOA1. Jha aatoia xa saa. Jha 26. Jha x £'i<. J6 dju -46 x sjha jg x sa. Iso. ach J6 urt +4 nroa^t. 21.

xji TUtC XA P8X. xe -uttD. SE+H. Jha X PAh-IUAhO JhO X HA- . Jha x I81<5 SO +6 +DJ<. iso^xjt +h Drnti+©G6 Jha I njh x so J. xe 8308D 8 aetQ. so x +h lait jg x saa jg da th auxuh. Jha LOXSrD. Jha fa sja fhl© D3. Jha x Ehsji sja rhi© fuji 33- foiajsi xs? Jha I sjg. Jha x eh^i sieo rhi© 93foia x ©01a. J. Jha xe urt qjxj-ki nojxjt 1© aju.jL Jha pot JGJt. aafota x . so 18S jys.ji. fu+c SlAhaJL X A6 JhG T8tGhJl. JhQ X S+10S. jha aaooe jg x tug jg da saa. in. Jha 8 jaJD+h£Drh6. Jha x fine xa pexj* 8h<5Ji sieq m© 03. aen x ttGJt jg fy+c fa sieq Jha x bjils yout xeug st x ajus jg fji j na x Dtsis jg aetoh^s 8t x UDTi£orh6 jg x DJh. jha <*. ty+c +6 dosi jajD+hjat jarc 01 rxjt crtcje. SO X 8J61 XJ1 fd yj6 X PShGEDrh JG JhG 1+hJh. ve. JhO S+l€Jt. d> OlSO SO QOIG. . a6h x yrta jg x srsi+s jg x airthn ©ja. sew. JhG x uDii£orh6 jg x ojgi. DJht . Jha t1. am.Jt Jh3 13GJL XJD JL£ Jha siEDrs a+iaw DJh. X f8t1S JG X C+lGUh JG thi© atoa toa6. 29. X36 8t X h£Drh€ Jha 0+Har36 JG X ^JhlAlC 33. l<10! JhG D3. SO JDr« X hEDrhG JG D3. JhG V00JL XJD y+x 8 YOO JhG attHJL XJD a»h th10 0J11tG+1+. 34 Jha ti oed 1© 18s xji cJ. Jha X S08tU1S. sneo X36 yrtG6 d. <J> saa jg da 30. Jha lOnVOtJL X-4D Jha aAhGJL XJD a8h. Oosi aeuL pud x+s u>d fjhspou aafjia Jha so xji x saa aafjia xji x jg 3i suxuh orhuha JOJhsi oejnst x J) da S3a. jg f©D x foit x aao+h+M jg x urtia fhiti x+s iad. so djw fetins. J) aso *ig hdfk 19 ! adfOLQ XA S33. fy+c siejl x sehis jg ©jg. 31. X ^JYUIG X PShGEDrh jg 8 otei crtc. JhG S+IOS. Jha x Djsas to tjorta. ve. Jha n oed i© nss xji I asfjia eput xs fja ay+haia P+LL+ 1311. JG AathJS Jha 01 DJhJt JG 32. m. se+h. pehith je p+il+ so . 1+hJh. Jha x 8h<.jt sja rhi© aafoia x pshaEDrh jg 8 enc.cji. d) aaroia djh+ hEDrh€ Jha otMarD6. P^l +h rhaaiap. Jha 8t 68*1 usi V .<54hJt£Drh6 th Jha <f> so xjd «Jha Osixjta . x 8h<jji sja mo D3. ptvJD x Ijd jg Ojg. xji xe TJa OGJtorD da saa Jha xe y^hi PotL Driin+oa6 . Jha auxuh +1 a+a nan 08D 10 i8s xji aatJta Jha . Jha OlSO X S38 JG XA atJXtJh da 08D 10 nes xji woi Jha aafjis x nan jg saa ©jxjta isojxjt Dnwoa6 jqjhsi x saa jg da auxuh . Jha PAh-IUAha Jha 01 DJhJt JG ItJDrS OlOXD3.th£Drh6 J ha . joota+h 10 x yrta jg x £h<. asfjta x+s ©t£i Jha jajD+hJai crtc. JG Arth. JhG X S+LG^lt. jg da sda. pesjGXWha.] JhO X EhSJl SJO filO Jha th +1 enm 39. y©t6 Jha t0Drt6 jg yote jDra xjd Jha yot6 Jha t©Drt6 jg yot6. jha JhG ?iui x ata 8h<. Jha +1 OED 10 18S XJ1 X ehSJl S1E0 rh10 D3. Jha SQ8HJ1S. Jha +1 OED 1© 18S XJI d. aatoia xa€ dji ay+hai rh33l3P. J> IS01 Jha asTJta DJh+ h£Drh6 Jha o+MarD€. TUB JG X C+lOUh JG JhO 8 otei j ha 8 ut+ai ortp a+GJ>ajL xjd +6 ve.

f1J»l 01 XOG XJI lift GJXJtG TlQJXJt J0JHS1 XJ3 10 3J1I. -Jhg +i UO G+G <J> r»i10 3A 1911. . 35. XJI IU6 fIJH X S9G JG UI*t '. 9GH fH1© X S9G 31 BUM Ah. TU+C OfH+1 18H6 X OfG9HfH1S JG X lOtG TU+C T9 TJL 3SG fHIO X T8S JG +6tJJl. jhg xe SEt tjofta jootatn 1© x hol ty+c te +h x Ij3 jg Ojg. 083 10 18S XJI +1 "19PA. jhg vJG x uihg oiso 10 am jgjh&i xjs. ruh TO irrt +4 x itjstsi una. J»iG JHG X T+3. 39.GJG vlna ti x <ijHm6 ptJ3 x S3G jg 39. jhg 39tjig XJI X 18t OvJG UJ6 U+X XJ3. XJI GE3 G8H JHG tGI fIJH X vJG JHQ T9 UJH1 POtL fIJH X 3JH+ yOUt6. SISH. S86 X8t 8t HJ1 SO 3JH+J HJ6JTX9US. JG T03 X 1UJI6 J1JS16 ast tjofta. 8 <<+©. £l9fOlG 1tOS9GJL 81 JG X 38L JG 8 3+0 JHG A. fIJH X ^JVUIG XJI X8 G+G ItJSIJt. a9f jig xji x ^jvuie to tjg ©oh J POtL 81 JG Tf33l XJ38-JIG6 89P0t X lOtG JHG X 18t *J6 X lOtG UJ6 U+X XJ3 fivJH JHG fiviH 39TJIG XJ1 X8t 3fXJt ^H1J>16 lift GJXJtG 1104XJt J> x yout6. 38. H0JS1 X8 X 39H+M JG X 390? +1 A SJG fH10 : A HO HJ1. G9TJLG X &1W1 sJG ©JG. JHG 39. JHG J. H9PJ. xji +1 toi fXJt <}JHm6. vJG 3J> GtJXtJH 3A X yOUt6. 39P0t XS J. JHa A S9TJia X t8L JG ©JO. JHG S3+1H.20 prtsi fit aso v^g hdfk [c^i. *19PA. JHG I 39TJIG 8 390. *Jhg x 8H«. fWtC T9 TJL 380 fH10 X T8S JG t6tJJl. +1 HO TUJH 1tOS90JO POtL PtJ3 X 38L J6 OfHISHO X 11SHHJS JG X OjSUl JG X lota. XJ1 M UJ6 .ji jg x lota sjg ni© J 39. 39TJIG XJI X8 G+G ItJSIJt X UIHG. T9 SJG. JHG vJG QJII+Cm fIJH X <J> 3JH+ UOUtG. J> 1901 JHG 39TJIG 3JHt y01Jt6. hgpA. jho jqlift S9G+M P8t JHG a+01+PSl.. 40. 39TJIG 3JH+ 3flWOG6 +1 X ^JYUIG fIJH X Oi> UHG JG 1TJ3+S . JHG XS UJH1 POtL 81 37. XS 8t JG Ot£1 UftL fHIO X 3JH1U6. 083 io les xji 0J11+G+1+. n +1 083 10 iss xji <J> G9fjia x S-imi jg ©ja. 8H«5Jl SJG f H1 «JHG +1. StJXtJH JHG XS Urt SOJUtG 39P0t X ^JHIUG. JHG +1 083 10 18S XJ1 3J. GO XS 09S1tJt X SEH1S JG QjG. X8 OfH1£H X OfG9HfH1S JG X LOtG. jhg x TSiins. stjxtjn. . JHG +6 8 tJOftG UO X JHQtSG+M6 TU+C 8t flJH X 1I81S JG 3t8S. oed 1© iss xji x ehsji sjg fm© 89T01G ¥ tfiL JG ® JG +6 fIJH X S90 JG XA 8WWH +1 ! >lhG <J> ISQ1 JHG 39- TJLG 8 3JH J3fW X ^JHIAIG TO UJ6 SJ1Jt81J0 PtJ3 V S9G 3JH+ 3JH. JHG X£ Gt6<J. ni. vlHG A 39- TJIO X &1ttt1 JG X lOtG. J. «Jhg 36. 39TJIG XJI 81 JG X ^'11*16 XJ1 TJG QOH 81 JG 0J11+G+1+ Uft G9l+GJtG TJ'i96 X 18t JG OJG iH X JG 01 fXJt «J«iG +1 H£Df'i€. 39TJIG JHG T9 SJG fH10 39. JHG tl OISO OfHIEHJL f'i10 3JH+ WG X 1tJP9S+G JG X TOlt ItJPJIS. x G96j>t6 vje x+s otEi jhg J3J3+hjsi Cftc: jhg OlSO POt X 11E6 JG V UftlG.. TUStPOt. UJ6 OJt+G POtL J3fH XJ3. JHG OISO XJI X t8L JG OvJG UJ6 «JhQ 3J» (f. JHG SttH XJ3 08H +V1© GJII+Gm. X 390 XJ1 X8 39T0IGJS1. Xs tjsi 39TJIG w xji x aso ito+1 S90J0 POtL PtJ3 X 38L JG 8 ^tO. jna fsisn x una pot xst +HTJtnfHS jhg J> 39tjig xji xs urt fUAi. vJG 083 10 18S XJ1 . t€ 8 TJGftG JG X ^+06. Drs oioxtn..

] TUEtPOt. at^xtJH. ytt +h a orts+psi rm© x ^^hu. 99jg teu^i. Oja. X96 prt&i LW6 00 POtL +6 tn aso sJ6 hapj. H9XJt y+i T9 srp^t xji x ( 3jhu>i6 DJiagsitJ+x 89006 JG X S9a jg t93£H +H xj.^.jd. +h- y+i at+n PotL rm© xjd *h dj. Tyetpot. +1 qojl PotL rm© 01 x OOJL POtL rm© 01 X H8DrH6 JG X <J. xji xe dju m daw xj. at^xtJH. eput A tjg J 6+6+1Ja XJ3 tH Ha S3+1H XJ3 X TJH8 JG X ^HIJ.16. H8 8P1Jt X ^JHIJ. +6 x S9a jg 8J. H9XJt y+i x lota Oja srpjt xji x <JjHm6 dji pot JGJt tH.3JHi.h net.j6.^ a© SirD8U J0S9Q+HL+ 89006 JG X 30S1 IIEH JH8 ltJDrS !8t1S JG X Ojsxji jg x sodjc xji djl a Ijd. Jna +1 oeo 1© nes xji x ensji jg x lota sneo rm© 39. y+X X <5. xji t+6 S9a Dsa tjg pot x una jg xet +HT^t+irHs. rHajtsuHaw jg x cuatJH jg L+M6 fy+C JOOta+H 1© X 11EHHJS fy+C +6 ihK UlD JG Oja. <J> fyetpot.16.4Hm6 TU+C TJG OOH POtL 81 JG 0J11+6V1+. sjl x Ijd jg Oja. tytc j Ha ¥ aso jg x Ijd jg Oja. 044+ 18t1S irjors.4mj. itJDrs. XJ1 OPSt &iei JG 8WHaHJ8-. tytc +6 x una xji x Lota ®ja tjl orG9Hrnua y+x xj.4H1J»I6 TO TJG OOH POtL 81 JG 0Jl1t€+1+. tyetpot xa S9JS1 xji x lota Oja mi hji srpjt xji x <5. J»iQ X£ TJG 1£QH JU8 PtJD V QvJ&-Ul JG X IJD. xs 89fOia^i xji x <}. XJI XEt 8t Wit t6 tjl ooh PotL Lto x tjh86 jg x otei lien J na j na itJDrs Lth6 ieoh jye PtJD x aso. JQOtQ+H 10 x una jg x iyjiG jusie J PtvJD X q+06 rH1© X ^JHIALe. x it©L tu+c JG X IJD. X 18t JG ©ja jarc ot nut neDrH6 run x pes jg x una. 88006 JG X96 8t ieoH jye 81 jg x Oj&ul jg x Ljd. rm© x c+6tim jg x tJ3Hrm jg x otei <.JH1.(Mi.r<. JH8 TJG a+H I+P1J8 H 8J. TOia. xj.I6. xji xe oj/i awna x JH8 T8t8H V T8T1S JG X JG DJH. jna oiso tjg xe arn. sjl x Ijd jg Oja. tytc et jsrn xj.JHm6 dj. sal x Ijd. aj.l6. pex^t. tu+c +6 cjts jarc ot rx^t UH36. sjl x Ijd. jna aytnai tn . pot 89T0ia. sem. eput ^96 lien WDrs L+H6 tl H8DrH6 JG X ^HIJ. lem jg x Oj&ul jg x Ijo ty+c tjg atn ojh sjo tos- xji jajo+Hjat crtc. L+»i6 Tytc I dji D+H+sut rm© tutc dji a iieh j na itJDrs.jHm6 uti rutit agsitJt x otosivot jg xj.JDr8- LW6 TUtC tjg atn ieoH 81 jg x a^o fytc yrt iieh rni© x D/JH. t6 jna eput xe oo PotL rm© V <J. S9a.JH1J. xji jajD+HJai crtc. Drc jg O-ishjl. sga. TUiC X8 89f0iaJ&1 Xe 8t lien jna aosi ntjorsaj. 9GH JOtJ» X OAHi y01Jt6 ty+C X8 TJS1 S9H. X8 S9J&1 89006 JG X OJHt 118H 1t. jg +6tJJi 41. 21 PtJD X <it©6 tH 1+©t+1+. yrt «JHa Y8. jh josga+n otei djh+ a© smai.i ?l)+C 8t ItEh D0S1 xtsj>6. tu+c t6 x Drxjt jg T8tin&. in. JH3 8P1Jt uoh j ye. X8 8-9JS1 X P8HaEDrH JG 8 Ot81 crtc. J) +h xji ae. oredhr'iis- -utcrti x CtlOt/JH m jg x lota tjg xe ieqh jye. djh+pjsi x. ve. HO jsjDtHjai crtc. sal x Ijd. tu+c y+i men jna oisaip rm© xj. J »i90. jna 01 ye vJG s lota. jna epi^it «9o dji a agsitjta. t©6 potoeDrn xe tj&i S9H. fUic dosi jajotnjat jarc 01 rxjt pot aafoia. eput A tjg c+6+ua x tJDHrm jg x <J> tss- jna x+8- tJDHrm jg too <5r<iD. HJG^ngus. di y+i a Drts+psi rm© x oh <5. pexjt. tu+c tjg a+H ojii Ji ajo aj. +HSoarc yji "8-eirH tjl otei net OGJt XJ3. X8 SdASl XJI 8P1Jt X 890 jna jajD+njai CrtC. TUEtPOt. xji xe d*ih+ dj.

Jha +i G£D i© ies ¥J1 aafjta x tJDhrhi jg * saa jg 94 auxtJh. SJL X J Jha 6«l>rH t»JG Jh8 3J> SJtGEDrh. Jha xe tstah XJI HJ1 XEt ffitIS JGJhSI X tJD JG psxjt. 44. 1© on 3* PotL r»ii© x ^jvute. irH6.16. Jha xji oi orsi oro rhi© ft3. Jha ©ISO DJh+PJSUa Tt3- rh1© X ^JhlAlG. Jha DJI 3EG HOh X HIEH JH3 ItJDfS LW6 fWfC fJG 8+h 1£Gh JU£ PtJD I/J3 vJG 3<Jh XJD. ye. x g*pi Jha ist jg x Ijd. PtJD X ^JVUIG rhi© XJD. +1 hJi x agsitrGDrh jg X SOt. 1. xe aoL dji a Jsuat+Di +h urn. X96 l+m6 DJt a t+a +h n. Jha f©so dji irat+D las. Jha otso x as© XJI tl vje x Ijd jg Ojg. DJt a ptta aj. Osja «Jha +1 +h DJt on io nss. tu+c uj6 ath atGG pot xjd. xji +p x ^jvutc DJt tetoh rhio x Ijd jg rhi© xjd th xji G£ xji T9 DJt ajh+pjsi TtDSJtp urta. to urt sojuta ruh oi x JG X rtL. Jha *p OtSO th net. DJt hO 50t B GrhP8h0Ja. Jha x tesi DJt a prtsi. [c«n. GED POtL PtJD X QjHIAie.22 rhaatap. xe dji a t+pua hju tesi ae. Jha £P1Jt T9 TJG aOL rhIO X 3+06. xji ot£i 1+1 rate fJL a+h a+Ga pot x aasitroDrh jg 3Jh. vje X *JDpes nrhi v saa jg da atjxtjh. ^Jhli.jhiAt6 jsuatw x it©L jg v prtsi. «5vJ+. 42. aafota. Jh0 Ol&O rh10 X SJIP rh10 X ^+©6. darn x x ewjL sieq rhio dji Xa6 tesi tJQrta6 mc xs tjsi sah *jg <i. 43. se+m. POt aatOta. Jha dji a s£ea x jcmesi+n ©tuara jg x Ijd. m. Jha x &£GYrt jg x unia. tutc tjq itosaaja PotL ptJD x D8L jg s Qmd. xo6 to a+oa +1. 3£a hoh x S9a. at^xtJh. +h 6Jt+ a9a rhio x uotH jue jg x£t siraat+M auos. Jha 3J> xjd dji a fit tm GjSUt. pot x£t urn 0«ja Jha urh Djuta OGJt 01 X rtL. UG+H6 JG Qt81 f8 8>G1+PSt d. +6 TUEtPOt.13. rh1© X GrhGthSW JG X ^JhlUG. PGt XE DJt YJG X G+P1 Jh8 X 18t JG x fott ©osi: Ha th ip xe Jhaw rhi© x Jha. SEG a X G8S1+M JG +h1© XJ1 TJt TU+C TJL hO AHG. Jha 1911. . XJh T9 DJt DJhtPJSI TtDSJtP rhi© x qjvute. XJI «Jha X tJGfta6 JG X ItJPJIS Jha JG X lUJtG J1JSt6 JG X lJD 8t 1tG. Jha otso x <i+©6. HJh X D8h1+h6 DJI X8 3. rhi© XEt +1 rut aasitroDrh. J hG X UO QnAL XJ1 T9 DJI DJhtPJ&1 ttDSJLP Th10 01 h£Drh6. fu+c et jg y iluig jiu»i6 X lJD. JhG +a Eput yJ6 fje on PotL rhi© xjd. rhi© X tJDhrhl JG V S38 JG DA atJXtJh. sjl x Ijd jg Oja. Jha XJ1 Gt£1 111 TU+C TJL Gt£i Jha jaja+hjat crtc. xe DJt a Oja. aso vJG >i3p<j>. XJ1 X S-rh vJG Oja fti+c +6 X x 3irthri Pfixjt. Jha x prtsi DJt a t£S1. ye. XE DJt a hrDBJta J3rM x saa JG tetJJt. Da. xji ta 3A1 taa jue x sot6 jg 3Jh ash i© fjt. Jha otso rhi© x ^+©6. Jha xe DJt a 8 hnajta jsrn x tss jg ausi nait njh x ntjotsi uiha pot JGJt: xe DJt a ho Dot atoi ash thio ojnt6+i+. J6 UAl J6 th X tJGrt06 JG X 1LUI6 J1JS16 JG X lJ5. Jha otso x prtai saa vie a<i xj. Jha xe srsi an Joota+M ig x urta6 dji th a Jsuai+Di a* x osl jg x Ijd: Jha x urta6 jg x Ijd dji a tJGrtQ6 JG XJ. xji pehaja si x ajGt Jha f+6 c+tatJh. JhG DJt DEG hOH 10 01 GthatJa6. Jha X T8S JG HUAh aj. Y8. ftitc qed potL a* x net J Ha X lJD. ot xe GJhvJi a SEG8. cJ> aafjta rxjt asos. JhD 8USJa X£ fG DJI S9G 1G at+H POtL DA J1 XJ1 G6.

a ma. ^pa. t© urt sojuta vie ©t ¥ pes otott. Jha +1 OED 1© IES ¥J1 T3 SJG t€ r'i1© 33. thsosrc ¥41 ¥£t urt uot6 Jha t03ri6 je uote J3rw Ol ¥ h£Drh6 Jh3 0+hatJ86 vie ¥ rtL. s'ha +1 o£3 10 nes ¥41 1 aatJta ¥J1 ¥ 3rtin+©ae rivih vie otn snut J8J3th£Drh6 a+a vie «J¥Jt mj¥Jt PJ. sew. f© tirt ¥ SEhis ¥ pes vie ©je. oed 1© ies ¥ji nun ¥ EhSJt fja siooh ¥ae urta6. aaunjL 10 vie ¥ sr¥Jt je javis+HEDrhe. toso aauMJL hji ¥41 ot£i cnc.cji. 48. Jha riJh ¥ oreahrhi nant vie ¥ lota. 83006 vl6 ¥ U+OJGhJS Jha Javl3+h£Drh6 J6 ¥ fOt T© SJ1 Hvlh J. X» tjsi aaivita ¥41 tp ¥ ^Jhim tauhi. Jha ¥ r¥Jt vie ¥ crtc ¥ ajet. Jha otso jootath i© ¥ srsi+s je Oja. aaooe ¥ mojahjs ¥ ot£i tot t©3 i. 01 ¥06 to urto u+qjg»ijs Jha J8vi3+h£Drh aafot e'isji m. Jha nant. irM6. Jha ¥8 otso hojsi orhsrthtH ¥ oreahrhis ¥ loia rhi© ¥ tes jc tet44t. ot vie m© ¥ Dj>ha6. hjejtvaws. 1© JOJhSI ¥ lJ3 50. 46. ¥ urh vie ¥ Crtc ¥ Lid vie ©via. 83fjta ¥J1 ¥ Crtc pes- vie ¥ Ijd. Jha *£t ao3thvrh6 vie rivih ¥ rtL urt &Dot. 47. ta sja rhi© I^DjDajtJsi ¥8 ¥ ore3hrhis je ¥ Pe¥Jt T+D. vie ©via ¥Ji d> u+t urto 8 ot£i Jha e Detejtrs urto jd™ o«i vie 8 urto mtc dji a vie J6Jttesi+n. ¥ rtL. ¥J1 vie +1 aasjhaja rivih ¥ s£his je ¥ Crtc rivih +h ¥ Ijd. <Jho +1 06D 1© nes ¥41 ¥ sieo rhi© 3a. ty+c +€ 1© ¥ Crtc je ¥ Ij3 ©via. vie 49. Tot ¥ iad ojdjl. jna Da +6 ¥ tot ot ¥ rtL. cf>. sjl ¥ Ijd 34«i. vie Jha ta sja rhi© Da. tirt ot&o riJh ot ¥ vie jc ¥ rtL. Jha J6 ¥£t aaojh 10 a uote Jha t©art6 . in. rhi© ¥ ^Jhme. TU+C ¥ 3rXJt et. ¥EtPot. jhq *s oiso tj*i uo. tUEtPot.] ¥ts +6 fTfSfi a%> ^e hdFk 23 joota+n 10 ¥ rivJH ojmtem iu+t je ¥ ajet. a¥Jt Jh ¥ urn TJha ot ¥ r¥Jt: a¥Jt aat+ejtrhs vie 1© ¥ orhe+hsw ¥jd rhi© las Jha up airthrt. jsrn ot h£Drh6. Jha Da sji rivih 3Jh+ uout6. T©€ P8hG£Drh te ¥ a jet. +i ¥41 ?©so tai4hi4L hji. Jha +1 ©via otn oed 1© nes ¥J1 & aatJta ¥41 ¥ tBL je ©ja uje iota 81 n«Jh ¥ ot£i Jha JSviDthJat crtc. ¥jd 1© ¥ tetahjs je ¥£t tetis Jha ¥ auhahjs atoi a©h +hi© oj-n+em. 1^0. Drsi iJtn).¥41 1 aatJta ¥ Crtc je ¥ Ijs vie ©via. 8Jt6 «Jha n 0£3 1© iss. Jha Da fja aoa+hYrh oejt ot ¥ rtL. fje siooh. vie n dji a lui ut¥ ¥J3. 83'fJtG vie ¥ 18t J6 ¥ lJD J6 ©via. ¥ cttatJh tp so a ¥41 ye tetah yet tens JOJhsi ¥ Ijd vie ©via. m© ¥ tes vie +6tJJt? <* sja fh1© YE. Jha +i« hnvie lirt P+©. vie JaJD+h£Drh6. «Jha ti 0E3 1© ies ¥J1 (*> tsoi Jha aatjta ¥ tot vie ot ¥ rtL. ¥£t m© ¥£t aa+H simi- w© oasitroDrh. Qatota ¥£t t6 sec 1© crtcj6 o'dt. vie ot ¥ rtL. Jha otso vtfflnt. tu+c J. 45. DJht Liout6. Jha Da. jsrn ot ¥ h£Drh6 ¥ ^Jh- Wt€. Jha M 0E3 1© IBS ¥41 h3PJ>. o+hatja6. Jha ¥£ urt JtDa u+^ ucrshjs jha ut¥ ¥ net 51. aoL uDiotrtt Jha vie jootaw i© ¥ ojii+em +1 vie ¥ ajet.1 ¥ pes ©via. Jhfl 83?0tG ¥41 ©t£1 +6 Jha J8vlD+hJ8t CrtC. so.

24 vie prt&i y©t6 jDrn oi v H8Dr»i6 fy+c aa. pot Jha vjs. »i9pj. tu+c J) «Jha h8 +h 380 Jh 8180+M 0rh8rth+M ^ L+M6 80. Jha ^f8 +1 +6. Jha * <4h3 vl6 x lota a+a 380 XJ3 hOh rh10 39. 10 oro potL vie jootatw 10 ^ tndl fy+c t6tJJi. an a+h.ji.] jajs+heorhe. 89f0ia urn x iiuie Jivi8i6 J vie x Ijs! 3/4H+ Stofoia f9 dji 89 Jha w x t9- m x 38hajt J6 X96 L+H6. Jha +1 oeo io 188 vji eput J) J>. t91ftha 10 ^ Uh1 J6 P8YJt. x yrto v Pssjt oji orsjhs. Jha vJ6 adfOlO V8 89/J81 01 Y96 L+M6: Jh8 WAH +6 S 08 Or3. ji x 1*3 x aso ntosgaja 81 sosi itJDre. V8.J6 J> ^Jh. <Jh8 n 083 10 188 XJ1 X 8h«Ul 8180 +h ISO ! «Jh8 d> 1901 aafoia 8 3Jh. ha a9foia xe et ifin +h x aso fy+c xe agwia ito89a+n vie x 38L jc <3+o. 8e+n. ha 89f0ia. TO 8t 52. sji 80 ^ fy+c 3A i> pe^t 80. so jha fna. j Ha v)6 V f88 t6tJJl. J> 80 8t hvll t+1h. «Jha +1 083 10 188 xji A aafjta 3* at^^tJh. 8f 3JH+ L+H6 fU+C ^8 fJ81 S9h. x L+M6 fy+c yrt «je yrt neh. vie x Ijs y. "«8tP0t 8+8 ISO Th10 X lota J6 V6 . fyetpot v fje 80. v ehSJt *je aauHo vie 1© v 3r*Jt +6 vie 8ieo rhi© aafoia s t8L Ovia run x jnut f8tiri8. 886 a 1(8 3Jh Dsa jhoy<*t hvll ^ lota. vji x h83 vie n Jivi&t *i9pa. 1 L+M6 fy+C fJ6 t+1h 8t 1tO. fyjii Ji yvi6 J> ojt+a jye ^ &n+t+i: Jha +p oi y L+H6 fy+c £3Jh. K+8. «Jha uo ^ lota. orh8rth+M s L+M6 fy+C 3J. *£ 39+M f8ta +h ^8t f8t18. aso vje ^ap*. ot. P8^^t f-Ja 8100h Th10 YJ3J POt f9 1tOLt 8180 3Jh+ Qt81 L+H6 vie rhi© xjs.. 1. x t938hajt vie J> n L+H6 fy+c fJC J. J lJ3 DJI HI. Csi. Jha fa yj6 atJ8i vie s fUJ. Jha ve yrt a+8i+oi+n yrh y+v Jhrv^t. vie +6 +h x Lio. Jooto+H 10 » yrta ^ 8h<. js pfta+ah L+H6 fy+c vn d> <J> dso ni i. iv. x oh a+o 53. ha ©ISO L+M6 fU+C fJ6 8+h: Jh8 f9 DJI ©180 orhsrtH+w v j -Jha vie x yrtia. Jha x evui s-aq rhi© 39. OtSO I-XJ16 fO fJC 10 *J3 fJL f9 DOh Ot L+H6. Jha hvll t+1h l+k. Jha ji x 1A3 se it089aja 81 vie vie x 38L x t+ih <<+©. vq djii vie ^ tota Ovia wl otasha ^ Jivist v Uo vie Ovia. rhio s f88 hgpA. ^ L+M6 fy+c. frta j ha aet tjorta.J1vl8l vie x obl vie x <<+©. fJL 083 -tfD +h 1t918t+M X U8 POt X *16 PSIPtl+M *J6 f+6 Or69hrh18. Jh8 ^8 fJ6 t+1h VJ9J Jha +h 'set n+o*+i+. fy+C f9 f+6 1911. aafoia. fy+c rtL. Jha itot. 88+H. iwh. cl> 4ha aafoia. ¥ 19hvii sehajt djii ^s 89. Jha «Jha j IS na 96+ 1© x rh8Jt8Uha+n oi 3-Jh. f»i1© 39.4L ¥J1 S t8L ©Ja « iota 81 n*Jh s onwt jg f8tiri8. x otei Jha jaj3+hjai crtc je oi x vie f©6 pehaeorh +6 s ajei. fyetpot * L+M6 fy+c f9 dji w\ 81 8t srei Jha vie it©. vie »£ 8t S9ia th n J>. J1 xji ae.1 toa. ^ji f9 D^a m ui. t+1h 8I-PJ. x L+n6fy+c ^8 dju &9 fgtsput. fja a+h ojt+a jye 3J» +h v 8n+t+i. Jha 89h 01 ^96 L+M6.6 an 8 8301 18t1 v!6 K L+M6 fy+C ehSJt vie Jha aet t^orta.6JL 39. fy+c yrt teta 10 a J'iG ^8^8110. *.

4 HO H+0 X8 3rS1 rH4 6. D+X a+l+SJHS 091+M 3<J> Qr34HG3. Ot JG X T8S JG t6t4Jl.4t ih X L+M6 f U+C ¥ V U+l HJI fEtOH t'l VOt f8t1S. «JHa +1 89006 JG X Qt£1 UtOJGH<J& JG X CtlGtJH J6 3J> 0E3 10 1ES X41 4PlH)DrH6 lirt UJ6 06/JtOr3 89006 JG 4Pl+ODrH6. X41 tltl njt JG X£t yJ6 3+H+S14ta 4 rmo X£t PE>>Mt6 81 f+3. 4H0 XS HO 4 ha Or3 10 V HJU<5 JG XEt P0tP8^Jt6. UvJ6 otgca 89006 jg * TEtanjs jg xst tern. se rmo vo. POt X GJt+ 006 X41 T9 D41 8 t9<5J01Ja JG X ^+06. 4»iO 3^h+ 3J»i. fe +6 +i x«n v uti ut+D. X£t tJO JHO XEt &4l6£DrH ? 0£. ^4Jt£DrH6 EPUt XJH D41 X P^l'US ^j»iij»i6 X 94SJ. tl+l Y£. 1"9a93<4t.E D41 8 34htPJS1Ja «jg +h 8J0+ rhIO X C+iatJ»i JG x Ojsiji jg x Ojsae or3 rmo x ^hiaig. 41 VJ1 X£ HJ1 t9S9G X SltJML 4H0 Hrt+D3JH1 PtJ3 X 1tO GAH ? Ye. utm+M 10 x orc9Hrm tu+c dsg a . tjo 89fjia <J> "set poi. rv. T40 t9S960 &1tJHL S1E0 rH1© 31 «JHa StJXtJH. tP 00 V t93J38. 4H0 ?9 39HJL X41 tl 89+M +6 fUJI 8t U+l HJI Or3 10 1ES rm+t EPUt X£ Et S041J1G ai x ^JHrne. 89006 JG X L+M6 fUtC 1Efc. 4na a9fota Et U9 hji «J6 BtOO UP X T8& J6 t6t4Jl: 4H0 Et U9 HJ1 8 8t4HC 8t PEXJt 39HJL Or»iSrth+H X QtEPIM +6. m X4i v go hji 09i x onjhawvis. «Jhg prm H8 <J>. 4Ha f9 39hjl *41 3£ +1 D4t ors a* us jg x ^m^te. DOtlt X96 L+M6 D4L 8 3£a hoh 3. 4H0 X41 X8 Et H Orcg'irhl 1911 JG X lota.X41 BPUt vJ6 J.cji. 4 HO ESQ 39 PEL. a j. +H10 X 110 Jl+C-1t9. 89196+M X41 Y D41 t9S96. rmo vo ? Ji £l9?oia. POt X SIES JG V9t6. 3J«i+ fll^H D4L f46 aUfiOia +»i r»ia9l9P. G96J>t+M 10 HO XJ3 X 006 JG XEt G+S1+01£DrH6. xji x ?es jg vje Huai UJ6 oniEta rmo 44 ji+e- it9. 89006 JG X T8taH4S JG VOt T8t1S? lOta T4L 8v4a. 89006 jg x a9s-itroDrH6 jg 2.jtsi4Ha x urta6 fu+c 8t psx^it ?4l sioqh ornsrtH+H x -J^a J> H4ivotn at4HCJ6 jg x JUG-it9. ye hji ors rmo x ito polo jg Ojo? £b?oia. X8 D41 8 t93J38Jta 4QJH 43rH X f8S JG +6t4Jl. +H. X£ D41 8 OtSPUO 8 H41V0trt 8t4HC JG X Jl+G-1t9. HO X GJtt 1J+H1S JG f+6 xe 3£ ho ts io ors t9«5J+8- rmo f+3 4 na a sego.4mS-. an oiso jg 01 x tss jg t6t4Ji. Jho XJH 41 X41 0£. X£ SJO. sjo rmo xjs. ¥ T8S J6 t6t44l? J»ia H8. £l9f0ia. VE. JhG +1 0E3 10 188. 4Ha oiso. 4»ia PtJ3 * rmo x X4'i tJ3Hr»ii jg et »9a: 4Ha 41 sji ge D4i x tJ3Hrm jg et &9a ho ^i xe 8t jg D4L X f8S JG +6tJJt. x 1 ! $imi Ptvrt fld+C x lota fine lij6 +h st pe^Jt6. pot <J> 3J>H otei jare ot. fUEtPOt X£ D4L Or3 10 X HJUS JG X£t t9a93Jt. POt <J> OrHS+GJta X41 i9it. X41 * lota DO T+6 18t rmO X ^JHIlte. fL)+C 4 na 01S0 10 V HJUS JG * OjsOJOIt+H. X£ HJ1 4H0 0+G 1t£6 rH10 >£t JGJtLSSI+11 ®J0. X L+H +4 J6 V H41V0tri 8t4 4CJ6 8t 890 LtO X PSIHJ* JG X ^¥1416. 4hg cl> OlSO. VJ1 iH X t41Jt 0E6.1+0431+ Or3 10 34H. 4H0 X+& P8XJt 39HJL. Qgfoia y9 04hji rna. J> f4G S9H. sjo rmo xjs. TUEtPOt 8t PEXJt f4L HJ1 S100H JG 8t S90 4toH. im. J> »e rmo vo: Ye. 39. dj. f J6 v +HOUJ>ta jcxlota? «Jna xe sjo rmo <J> pot x lota D80JL ho src l+h hoh r»iio rs. ornsrtHtH x <5jvui»6.jg x lota? fa HJI +6 U9 T4G hji.] 01. aso vje hdpk 25 Wa.

h9xji osg x i-43ii£Drh6 jhg X PAJ1 + G811S JG X JG6/J1SJ1+ 06-in81 VJ3 fy£tPot. VJ1 ft UJ6 J 4 OP^l 39TJL0 »iJ1 X P+LL+HJS JG X UOUt ©rip.. tyji 39hjl x+s L+H fU+C 81 FSXJt SO +H 8 819D? fUJ1 D9HJL X 119 TU+C f9 vJ6 SO? *JhG JhG J> SJG TUJ1 Ch10 XJD. amnjs jg e pieoim pai. xji X£ y^a o+e T9a 1© v yria je ©jo. 10 a srsa jg xei »rsi hdoe a p+il+ : ynos .26 psip+ia +h t»i pr*&i x as© vje wk xj:> [cjt iv. ry+c pud x tiers. j6 1© x l+h6 fy+c 8t . D9»iJL +1 LIJ6 8 1. J4G G+G treat XJDSJ166 aapot x loia. *iapj>. xji j ha Lisa n LU6 x una jg ©ja. S9G DJl 01 X sNa +i V m 3 3US1. dj. slhO XE S-40 m© <J> 39. -Jhg +i qbo to ies xji A a+G tf> S19Q 3Jh+ 1)1-106 r i10 l DJ> atJXUH. xe sja nio +1 an. 4. ye.a ynos xe D«ia fy+c yrt aru a* v uDioiri aja+ xei g£6 jg nioa£Dr>< fU£iPot +p a j. I . pewt £aufjD. fyJ1 D9»iJL x tt&tt so ? -Jna s^a rnio xjd. si+1+iv+ori. a+a . jho i9DJ33ji 1© 09T si f+6 Or3Jha3J'i1S Oiy£6 +H 01 LM6. 083 io nes ton r»ii© hapji. si+i+iv+©ri poi x a£ dsg on xji x£ arsi a +h <5r<. m© aUNaHJS. se+m. fy+c 81 ijii£'i+m 1© tJ>crsHJS fy£tPot. 5. +1 3rsi H906 a xji xe ojhji eyji +h 0+naro jg ©jg . sieq ore rni© ornsrwM X9€ +»t l+H6. d€h x . +»t xei y+o-ja^js xe arsi a ossi jp oiso. jho oiso Pt*i3 x s£4is je J6 youi fy+c 8i rexjt . vji st a+6J>a so xji x qrsi+s JG Us46 Oja x a+a oiso x ytoja x amHJS xeug poi jGJt slna uo rm© D9. J»ia jgji. ye. Jhg ft ged 10 nes x«n xe a+a snao r«iio D9 joj«i. xe y°ia *ijgji iji+d. H9x. fy+c sj"iJi£ua « y+oja pud x 119 »jg up. >ji y yout ?y+c djl P8^4t so. 10 L98 XJ3 JL)8 1© aasnroDr-H.ma6. XJ3. i1£Dr»i JG L+M6 80L UDIOtrt JH€ jg xei ynos.J060ti xjd 1© g+g Taa r«ii© x una vje x Lota ty+c .Jt dro xe a sojuta jqjh. art ft si90 *ie +1 x L+M6 fy+c 8t i-j3ioiri? UJ6 8 tJ119€J l oed 1© nes SJO rhl© XJ3. JhO J> SJO C»i10 VJD XJI +1 yj6 8 1J119€JH1£Dr4 JG XJ1 OP^l TJl. jhb tjl ho Jha. P8XJ1 oiso j«ia Jna A sja rni© vjs. se+m. xe D^a ho oot a orhPS'ia^a. YJ. ot jg x tss jg tet*Mt. V£. 9n a9fOta. xe J»ia +p xe a p+ll+. X£ orsi a atoi 1© +p sune x aapot ©jo. X tJO JG fU*C 81 P8XJ1 SO. irsjsi. +p so. Dan x PAhri sm jg v soi eput x ajL je x UDioirt «Jha +1 ajat? VJ1 d> Ot. ©JO. x wui ae6. XJ1 XE lift 1JS+PJ>a. wut a£6. d>. jsj^jl n m© ©ja 6. xji T9 Jha A SJ8 r»i1© XJ3.JY)£Dr'i <iri»i X 119 JG UP. YJ1 . jhg t©so usg teton rvi© x una foia pesi r»iio ft. yj6 p+il+hjs j na so ore y*i6 t+6 OAha syjioa n +4 r^Ji L+M6. tarns rm© vj» ¥ yna6 jg ckEve f© sieo orhsrth+M x usiotEorn vie x Q+06. ^ a+a J06011 xjd u+x 01 y j'lJtw ue sol. jna x£t ynos fjc a+N p+il+hjs. jna eput xe urt tgsiota. 01 an. cJ> . j>ig <*> sieo a+a xja orhsns+n ¥ usiotEDrn jg x <}+©6. ha X£ SJa r'llO 09. x o+naro jg ©jg Drsi a p+il+ olso. jho u+v 01 x pjornt cf. fy+c oreanr^i x lota seg 1© 8t 0+'iatJG6 JG tf. x+s l+h 39h x ioidjyi jg y ajat +h x a£6 vie moa£Dr»i. XJ1 UG 1© X 119? SJG rHI© jg ©ja. Ty+c x eh'Jji sjo rnio 09 yj6 ni9i£ia poi v y+oja.

3+h 3US1 JG S lOIQ 4. SJ1 V J> H+© XJ1 J. J : TUeiPOt Set 3rS1 H906 a 8 lies JG PtlL+HJS 1191810 *et +6 pot vji ty+c TU+C <J> +6 +6 8 lies H9ieta. <J*ia vr» sieo rm© oi auxuH. 119 *JhO U+V+H V 801 Urt 10 S1+H016: HO X LrH 1J+H1J0 M U8 TU+XJt 6. wetpot. 190 UfH JG « 001J16 JG +D3JJI 10 HIP. opu tji jg Y4G SIOOH. f9 OOLO lJDY+0<Jl. pot tiers. J6 3A P8^Jt 0LUI1 +H 8 1JH1 +H ¥ GJI+ Jhfl +1 3J. 27 se m© vo. UJ. TLJ+C ^8.P. J HO UJ6 JG PAH 318S. XJ1 K8 U90 UOO +»t V 18^6 JG tACrShJS. ve. 083 10 18S XJ1 J). c*. olso Gotrs 1S0 ¥ JI0JS1 00141 JG +D34JI 10 «JhO 0+G»i Xrs 3J. JHO H8 +1 083 10 18S XJ1 8P1J1 S-40 rH1Q 39. Y.] prt&i * o+won jg aso hji vie hd?i. 083 10 18S XJ1 ¥ GJ+S JG ¥ loia S1£0 rhlO 3A P8W1 JH Y 3J10 f9 D^O 160 T+6 +H Sri»i+ J'iO +1 Or3JH0J0 T+3 XJ1 +H10 V UtUUt'tJS. jho q+g f90 rm© ti. H9PJ. pus sji 119 jg up. -JhO <f> 083 1© 18S <5J+ J'iO *J1 X8 0+0 Trsai ^J3SJLG6 39P01 ¥ l010. 01 BUMAh. +p y urt xji ho urt u+l+m 10 tsiqh 10 x hol. HO X OJGt +h S PSHOeDrH JG TUCIFOt X PAHM S1C1 JG * sot6 jg sjh w 10 ouji x o+nar3 jg Qjo. J XJ3. P8YJ1 fJO PSLP+10 01 X OrDsl'iO JH03JH1S JG V l01fl TU+C fJO 0+h rH10 T+3.crs. vlHO +1 Dm J 00 +H10 V U+L0J1HJS. <J> CnUt 1. t©6 P101 +6 dosi luors jho sosi o96<hjoi jarc 01 nut pi©is ve. * o+n+ dj> -n orojL xjs 10 x gji+ sjhiji. +hS03rC XJ1 TJO 01£1 tirt T01S JG SJO 3. j n ji x iesi ae.(Mi.rsi+s jg tu+c A tjg sioqh jho ©iso Tuetrot. J'ia Jho olso au^UH 190 jg * 0OU16 jg Iddjji 1© uip. T40 SIOOH T810 <J> L+H6 JQJHS1 V U+OJO. JHO LUhl P01L 10 ^ 018«t0 8 18'iO 001. jho set o^kji jh+ rnoi9H l+h jhui +H1© * O+M0r3 JG ©JO p+il+. . 9gh *41 +1 . >l»ia +1 J0S9Q+HL+. . JHO usi+pao xji xe d^o a i+puo 1© a fsto. Qjo «Jho +6 p+il+. JHO UCrS J'ia 'is. H9PJ.. XJH V URO HJI 3rt3!t 39006 JG Y 110L. ¥41 <. >JhG +1 08D 10 18S XJ1 J> SJO rh10 XJ3. TJG <!rSW<Ml. 1J'i1 nI'iO 063 1© 18S YJ1 J6 3A P8^J1 4106 T+6 0181 ¥ 301H+H. 4QQ10+M 10 X 110L. JS1 T810 L+H6 JGJHS1 rs. 8djh. 89T0ia S8 #8 TJS1 0901810 TH10 fS TE10 30t vjh U9 8t eat io aet. 0+0 J06011 +1 MJH U+X 01 O+l+'JJhS 1© 091 X QnJhODJ'ilS JG K I010. jho +i +6 * oteusi jg 01 x g+pis jg Gjo. UQ »tJ>1. *19PA. fJO 380 JH JHO JG S19G+M 10 L+M6. 'l9PJ>. OLSO c^.. v. 10 JSUh+DDJHI. ot 10 a oesi 81 aooo6 jg . uojl x hol sumjh. vlhO ti J»iO S8 *8 S1903J. 2. * u+o^a 8t lasjoua pud v u. 083 1© 18S ¥J1 U9 0+0 QJ'SJt IROJ^Jt TUJ1S0JGJ1 L+H6 U9 DSO HO 01 ¥ 1938H0J1 JG 81 H0C+SrH6 TU+C V lO10 TJO OJtt +H1© X UtlOJtHJS. 083 1© 18S ^J1 J. 01 Y96 L+»16 HO OrH.. 3J. v 3<n uqo 31J- riH1L+ 89P01 ®J0. T9 a9TJia +1 HJH * 801 JG 0+©1+rS J Iiri03r»t- D+l.

+»iS03rc xji ya osa rai£H ho poa. xe a+a srp^t on pot x yom *jg o£3 10 18S xji lesr'i jho Usy+o^i. pou vie thi© x y+tajthjs. 4Pi+0Drh6 t+6 +»i x y+ia^t>i*ia Pfixjt aaojH io 3rt3rt joj'tsi x Lota a6»i Oja. Jha ua 001 X h£3 JG X 1l£S D£6Jt. aafota. v. Jna 0£3 10 ies xji ya j we^ia pot x sies jg pot a£6. ya a+a n+c 8t uhis pot x sies jg 8 xji ya J'io +i jqjh tjsi etsjic6. fa a+a pat ha itJ3ai Josaa+ML+. hati+ 8 sbl. io sie poa pot et Ps3+i+6. j ha fa UJ6 it©t+ cesha aaoo6 jg atoi ash +hi© x smrt+H JOJhsi x lota. Jna +i 0£3 10 ies xji J> <!>. d> a+a at£o 3i ao. a+a ha yd ata i+c et uhis jqjh. ao. pot ya a+a rai£»i ho poa. Jha A sja rhi© pexjt. 11. hapj>. y+x 8 si+m j na y+x sioh6. J 4a +1 os3 io ies wi ua a+a ieo et uhis. ach rm© orsnieH+M jojhsi x lota xet Ojo. +1 830JN 10 8 0£3 io ies josaa+n a+p+orn. ?y+c ua x sot prti+i netis *jg x y+iajthjs. +hS03rC XJ1 T3 UJ6 Jha +1 o^ls 3J. Jha aaien +hi© x u+iajt+1 hjs jotjs x t+GJt LeDrn. aafoia. a+a 8t3 3J. o£3 io 18& xji JG 3A 80. aj> Jna x ye 0£3 10 ies xji ya a+a wgji rs +h pot x sies jg 3Jh+ a£6.28 q+gh rhio rs.3. aaoo6 jg 34 yrta. a+a siao src rmo 3J. hap*. Jha 7. o£3 io ies xji J6 1© sie poa. Jna poa.h siai: jna eput a+a ateo 3J. aaoo6 9. olso 3J. 'lapj. J'i8 fje+M a+'i jpt+oua y+x 3J. Jha raish poa pot 8t k. j'i Jto. -Jho +1 x£t •irtnt+w. a+a seo si jg ysa 8 ao. jha x srh6 jg tD3Jji Jha et uigc . pot A a+a 3J. sj. Jha ya a+a pjio x a+tjoDr»i6 jg x aoi. a+a j»ia aao+h io srtsrt Josaa+ML+. ve. oai+n +h x sosi prti+i ictis jg x y+uuthjs. fy+c yj6 3£a jg 3j» pj. pot xe ua fnaia xj3sjig6. yjhi potL PJ3+L+6. xe yrt oi Josaa+H sjtopu. <Jha +1 0£3 io ns& xji ya a+a tain'i *ig y+xsi poa 10 8t pj 3+1+6. «Jha eput ya fja ij. jg sjto. Y8. Iso riJh x aot.&JIP y+x 8 sj. &. at^xtJH. J ha +i oes 1© nes xji x gj+s jg x lota oes rhi© t+6 psxjt. saq rhi© f+3. atjxtjh. wcjia 3J. atjxt-i'i yrt JMot+ y+x 3a.o vie «idpj>. sexasi a+tJODrh. aaoo6 je x us jg 3j» ao. aaoo6 xe fja fetana xet Tens. ao Jha i. «Jha Jha 8put ya fja sieh poa pot et +h ya a+a tairth jqjh 1© et pjs+i+6 +h x y+ia^tHJs. ha aafoia x L+M6 tu+c 8t «Jha +i 0£3 10 -\bs xji fyjh j pexjt aaTJia x L+W6 fy+c yrt t+ih 4 ha run x aot. +h ya a+a oo POtL jqjh x y+ia^thjs. j o£3 1© nes xji x gj+s jg x lota t+ih. [<mi. 6. S€ 3Jh+ L+M6 rhi© XJ3 +h X JhJt<!+ JG SOI. pjio+h x ses a+tJQDrh.. jho si jg 8 sit£i &1+0 jh Jto: ty£tPOt. >lha +i hap*. x«ii <J>. aaoo6 jg x£t srpJt+M6 hjs: Jha oiso 3J. atJxtJH aa- 006 JG X US X8t 806 fJG+M LJS1 X£t S1t+M6. 10 x lies DE6Jt. 10. Jha x sr«i6 jg tD3jJi.1 pot x sies jg 3Jht a£6. Jha oo pj3+i+6. <J> 8. sie+h poa y+x et ao6 Jha et Jto6. aa+n src pjiaoa. tu+c yrt +1 x aotajt6 hat x 1"ja S-a. fy+x^t dji oo 1© rai£h poa? <Jha +1 oes 1© iss xji ta a+a +h- oyit jg x lota. Jha et sioh6 Jha 8t si+H6. «iha prtsi a°. jojh. h& +1 xji xe a+a srtsrt jojhsi x lota. ya a+a ieo saa jg JGJt+ oahq xji ya dai o-m +hi© x u+i- OJthJS. n oes io iss xji ya a+a ieo et ao6 Jha et Jto6.

+H80DrC XJ1 X lOtO 0+0 G+G HJ1 Ut+D. L+MO+M. >lHa +1 0£D 10 188 XJ1 tDWJl 0*0. JHG W. 10 18* XJI G+G tdirfi 10 8t 1JH18. 8trX/Jt 99T01G. x toto qjh at+n jaei otEi A. T© TJ6 1E0H +1 HJH 89- 1© 8 8t t©Ut JHG 8t 19CJt. hopi.rtH+ +h x y+iajtnjs. 8E+H. W1 rs 8l£ 8t P8XJt. 89006 T9 TJG 8t01 XJ3 81 JG X UJHG u6 +H i9t©8JU3. a-t JGOta+H 10 X PEL JHO O+l+SJHS TU+C Ud ©£6 rH1© Jhg xrs ud 89 xji. 8 H+© U1+M. 1tJ6Jl+M H9tl+ X S£3 *)G GOtS J6 +H X 890+H+H JHG 8P1JT Ud TJO 1tJ6JlO POt X S1E8 3JH+ GE6. XJ1 T9 3E GO D+X rS JOOta+H 10 dj.] 12. JQOtG+M 10 X G+tJQDrH6 TU+C Hit G+6H G+G Sl£ HJH JHO GE3 10 188 XJI yUG J> 89818. 8US rS JOJH y+X POO. JHG X£ lift G96*tr8 1© t9irth 4QAH 1© ^gtosjua.<nh. +HS03rC XJI J> G+G r81£H POG POt 8t PJ 3+1+6. JHG 8P1JT X£ yrt CE8H0 8A X 6J+S J6 X lOtO. JHG X£ 0+G Drt3rt J0J»i81 PEXJt. -JHG +1 GE9 10 T+D. f8 Ot£1 XEt <J WI+. JHG U9 TJG UvJHGJtG Ore X y+lGJt»i-48. slHG +1 0E3 1© 188 XJ1 X LOtG 3JH+ UvJ6 y+X r8. t)9 G+G 1+C 8t 1JH1S JOJH. orsi ut+D +h x u+iGJtHJS u+x Truojt. <. v. XJ1 Ud 17. jhg +i uje t+in 1© IAD. JHO G+G 0+6 LJHQS TH10 14. TfMOJt. +H 15. Jhg xrs *£ g+g ortort J0JH81 3J. PtvJ3 XJ1 1*D POtL. JHG 8P1Jt 01 X96 1)9 srpjt+H6. JHG XEt y«J6 0180 t+IH MvJH XJD. JHG 0180 J0JH81 sjg r«ii© D9. JHG 89006 J6 X£t JPl+0Dr»i6 3J> X U+LGJthJ8. T9 TJ6 LOT C8 Jl)£ +H10 &n 81t£H<. 96H X GJ+S J6 x lota 0+0 0£3 J HO QiQ 8190 yrt06 TH10 XJD. jhq B9 G+G 1tJ6Jl «JhG Ud G+G atJGJl JHG y£G . XJI W9 DA1 Ut+ POt X S1E8 J6 8 UO. JHO O+l+SJHS. T9 8J6 XJ1 X T+3. JHG PJ190. XJ1 T9 DE 09896 8t A6. JHO T9 1JI6 f8 X96 L+M6. GEt+M X J. Jhg eput x+s DJH^t g+g atrx^t UorH sirt n XEt T8T18 10 JMQJt. LJ+iaJtHJ8. 89818 TU+C * TJG 81EH. uti jhg iusrt. JHG +1 GED H8. J HO C£8H XJ3 J089G+HI+. JHG 0+0 t91JH1 J6 XEt 8+H6. jhg oi80 rni© * srh6 je +D3jji. G+G l+m6. -Jhg +i oed i© iss xji y9 a+a jojh ieo 8t H9tl+ 981Urta. JHG T9 UftOJL 3JH+ L+H6 8A T+6 OrH+H 8t18.J6 TUJH XE 89TJIG XJI TJO r81£H0 POG. X£ Q+0 irtH JU£ XEt JHOJt.. J. P81Ut. JHG 0180 8t T+D h9PA. 9n HO XJ1 T9 W6 fHIO T8. 29 n QE3 10 iss xji J>. JHG +1 Q£3 10 188 XJ1 X G01Jt6 J6 tDDJJl G+G DOtH J089G+MI+. V£. WHG TJ6 SrPJtG 3rC JPl+ODrH. XJ1 T9 D£ 19G rS JUE. Y£. 8t P8XJt 1)9 +6 GJG. «Jhg prt$i aso vJG nap*. UtTJIS. H +H1© X 1J1 +1 ¥ 38H1+H. JHO WJ6 8Jt+G X 1l£S TU+C UJ6 OOLQ hETrD. TU+C UJ6 11EH 10 8 tJG. LOtG TJ6 1001 U+X TOLG. *jg tu+c g+g o+e rs rnajtsuna+M orHsrtH+H * UE6 C£h«5G PtJD 1A3 x lota. 1)9 JHG 0180 XJ1 £H<5J16 TJ6 3+H+81JtG TH10 T+D. m© jhg +1 . 13. oIhq Iedi-h Ij3Y+©ji. XJ1 X£ 0+G tirtO JOGtO+M 10 X PEL. JHO T90 fU+C Ud Gta 0+6 XJD. 18* XJ1 X£ Q+G Troai XJD8J166 89P0t X lOtG. 89tjlg x ivj+nut6 tu+c yrt +h x aoi. KdPJ. LrtSI. JHG +1 GE5 10 18S XJ1 U9 0+G JQJH 1£0 8t : <irtH+. 16. T© 8t T+6 JLGJt 8tJXWH: 48. JHG +1 sdoi D9H6. JHG 8P1Jt T9 TJ6 0+»1 UG 1© DEO T+38JLP 8 t+6 JHG 8 tOUt 06Jt r8. *J6 G£3 10 188 XJ1 00 POtL X 801. +h 89006 J6 X ( US »J6 X£t P8VJt.

yji ?uu m o+a run to J 391 +H X U+LO. XJ1 Ud 3A1 HJ1 Ut+D. xji y oso Y hji. KJ1 I 0+0 8t+H ©JO. «JH0 083 10 18S XJ1 8P1Jt d>. TU+C 39+M JHO 39^10 X tHimtJUO.30 Lto sre jPL+QDrn +h prt&i aso vje hdPk c+lowh +h [c-n. 89006 JG +1S src +1 19. H3PA.1 so arc xji U9 0JHJ1 JHO LI9 VJ3 01. JHO XJ1 Y© 81 JG X ¥ lOtO. JHO Pit. *19PJ. d> T40 380 8 SJirS. TU+C L9 OOLO tt9JHin. Ye. +1 21. JHO HvJUJt*3jh+ jpu+0DrH6 jho dcc 0+p+orii+. POt X S18S J6 3JH+ 086. VJ1 J) 3J/1 380 PJ. T9 GrL Hrt+D TU3. XJ1 38 380 10L6 10 OrHSTtrGI S D+T 8P1Jt X 3JHJt TU+C X8 TJS1 DOH rH10 39? +1 J HO 3J. fuetpot. J3 YO FtU3 09S1tr. 89J 006 JG +1S DrC Pt©1. slHO +1 083 1© 18S YJ1 ^ L010 S180 rH10 J> 39. Ft01. DJL 8 IAQ 10rt06 ¥ 1tvJ3+S1 LJH0. +H 0010 X 1L8S EISHI+PU. 8 D+1. JHO 0^1 K +H10 « 38H1+H. V8. VJ1 8P1/Jt Y DJL HO XJ1 Y fJG JUCQ <J>. +1 +6. 39 1© X Th43- +S1 LJHO. X8 DJL1 orHSitroi 8P1Jt ^ 3JH4t TU+C «JHO J> DJl DO X. jho y+L it9n£t x ye agpot yo. HO 01 X96 L+M6 Uft 1t918tO J6 V S9. S8+H. J. T9 o+o -ltoeio 39H6 pot rs tual U9 o+o soqrtn +H S U+LOJtHJS. Ud Urt JQS90+ML+ t9<!J+S1 TUJH Ud 08D 10 S S9-D0t. TJO 8+H X UHO J6 88H1+PU JtJ=6. X GvJ+S J6 ^ lOtO 083 rHIO 39.)DrH.. 9gh suho+h m tjo srpjto tJ. 18. J6 LJ9 <. v. 3JH+ yOUt6. JHO XJ1 Y 8t LJQ.JH 091 X Or3JH03JH1S JG ®J0. 083 10 18S XJ1 I. +H «JhQ U9 0+0 SOSrtH POt X SH8S JG 3JH+ Y9t6. pot f9 sjo. * ytLajtHJS. aW^tJH 10 PeLPSLHJS JHO . vlHQ 083 10 18S XJ1 Ud 0+0 1+C 8t 1JH1S 8A X S9-D0t. jho st y+3+n a+o aet Jho so oiei urt x aus+n6 jg x lota run rs.1 083 10 18S W1 K lOtQ 10L0 39 fUtTUt d> DrO 00 10 PJ. ^IG x loto. Y8. SO 8 XJ1 Y JH03JH1S. X lOtO. O+O 09L+6Jt LJHO vlG ^gtOSJLJS. 8t y+3+H 0+0 0+6 1U41+ JG S1t*JH. 9 0+0 OrO 10 UJ>10 LJ9 tf LJHO TU+C U9 0010 98H1+PSL.rtH+ja +h +i x y+io^tHJs.HQ Ot XJ1 J> 380 1016. J HO OLSO frH+. fyetPOt. ve. jhg +p +1 y+i oiso a vot lj>i +h 3J» x y+Lo^tH^s.JtHJS. 3<11 fJ6 POt fy8tU+L 10 810 X 0+0 S311 10 S10H6 ISOJ^t. +HJ63rC J6 DJL 091 3i Or3+1 +6 8JI Y Y Ji. vJG hdPi. 20. 96H 81 «JH0 LI V9t6 X U+LQJtHJS. JHO 8P1Jt PJ>t. 0+0 SIUG 10 09T X Or3JH03JH1S 0+L+<5JHS. JHO TtOCAO 39H6 fUetOJ. S8 QJH J0J31L+D X fU+C T9 TJ6 orsjnojo xjs. S8+H. 0+0 (J> 380 8 8JirS TU8tU+L 10 810 X X>I1 d> JG V S0+H6 89S1S.t: x loto fjo h«ii t+xjti© srpjta yji xj> U9 dso 380 3rc poo fit. DJL Y8. JHO X lOtO S/J0 OLSO. I y+i 380 Ji agon J> sygi. *J1 A 38 OJtl ^* 191L JOtJS X96 J> U01Jt6. HO XJ1 J>. lOtO. J) SJO. l+g x y+LQjtnjs. HO Ult *8 89QJH 10 88t Set <irtH++M6 UttfM 3rt- 3rt+H6. JHO 0+0 J0G011 3J. +1 «JhO XrS U9 S9 SJ1 "X Qr3JH03JH1S JG OvJO 3rS1 8 PSLP+LO. «Jho +p SO a XJ1 S C+L0tJH JG 3. lOtO. DJL 09T Or3JH03JH1SJ TU£1P0t. J HO SrO POt S8t C+LOtJH. OUO TH10 K lOtO.. TU+KJt DJl 00 XJ1 J> 38 PJ.HO Ot 10 30L1H. JHO JHO +1 083 10 18S 5fJ1 J> Jt06 JHO UJH1 H +H10 K 3BH1+H. 96H IAO rHI© * 3JH. L+H JHO SltJMLH XJ3.

JHa H8 8t1 LAO rH1© 8t PEXJt. ^96 3JH+ Y9t6 U9 TJG SrPJta +H X U+ia-JfiJS. 39+H 8+0 UtX CALa. Ha H8 TUJH X£ SO XJ1 d> 39QJH 10 3 SJtOPSt. aso a+a vie wn. ye..jts oe^t 09. na y ho *ji a j. thsoDrc xji xe a+a t9<. j»ia et atnut ortort -Jhq BUMAh 24. 8t strsjt a pol. pot he suiYOis jna s j ^rsojhis jg ^ lota. U^a TJG Qih U3 JUE 81 JG X TJH86 ^ OsnDrHG.1 TOta. ^tOSJUO. jna ot t+6 orDj^ao^His. ^e Tja MJ1 fetona rhio ^ urta6 jg x lota ? a+'i Ye. J. tn j na he iesi Lto jh an otena. HE Urt owa tn *£t TEtis. 89P0t X£ OEO 81 JG Q910SJU3. T9 tH J TJL LJ3 rS 81 JG X LJH3 J6 . H POl+D t3J<JtH£DrH6 LI9 T+6 T8tl.JH ata oroitEH jqjhsi 39. t93+M Ha O+G+M LAI rHIO HAO JH3 . J mm ua. H9*Jt usa se 89t9G sji LW6 tnsitroua jg s lota.. vJG UQ 3 J. S£tM. UJ6 JQS9a+M SJtOPSt 39006 JG x T8ta«iJ» JG XEt TStIS. urt 8 ucrs i9ii. tu+c urt ot9Grs 10 a aotn. jna et pewt to. jna y otso j ho yji urta JootatM 10 h ist jg Oja TU+C UJ6 +H T+D. sieo rmo yjd.46 UJ6 orDJHaja jg h lota 10 ao xji ot£i urto. uit Yrs da atJ*t. +p * He. pot U9 h+o xji HvJI v urt wg+h tn srswni. ye. Q0+H 89P0t VJ5. orsi H9a6 a 8 o^a l+m pot vjo. 8ri y 0o6-i6. ho kji h 3<5+iDrH6 urt atena x *}aq S9. ajut xji he Tja 89DJ. H9PA. jna U9 ho *>n 04ii * "x i9ib to urt +h ^ una »iO jg QgtosJUD. ^3 81 jg ajhaj<5 ? tsa'i y uo vji x c+tatJH jg +6tJJt urt Jha y ho kji ^e urt +1 u+x iesos. TUEtPOt. na ua rs jue ua rmo fix omtEH jojhsi <f. eput 'x+s o-ihAt jg uihqu^ a+a rs. ^ji he D9a a atoi 81 jg ajnaj*. 3£. se+h. «JHa H8 fl OE3 10 18S J V«I1 <J>. j y ho ^ji 906. 23. XJ1 H CttatJH JG t6tJJt na HJiu+*suHa+M he HA") 3J. fU+C W) U9 fJG AWyliQ 8t irsjDrH6. jna srpjta ot l+m6. JHa T9 olso l+hgjl sji f9 qjh otjs *96 ©t£i uout6. jna n ma tjg a+H 8A8. h lota xst Oja. nst Ui. seg +1 S U+taJtHJS urt qal. v. Ua nt© xji y o<ia hji ornsitroi a on. TO Urt H 8tD+6 JG PEtO. jna * una jg et +HTJt+ir»is: ye. Y£. a© y sno6 +'i yji he osa tjg ua 81 jg aj'iajs. TUEt- pot. HA1. jna i> a96Atrs xji *s oai nji tsart. t+6 urta h uout6 jg s Vaq Sd urt a+G^aja f+^t jna "x+wt. 1*9393^. JH8 Y OtSO HO XJ1 HE Urt PJ8 WtH 3JH8 a* t+6 +H H U+t- ajtHJS. 0o y 89t9G *J1 vJG 8t P8"^Jt6. tjl sr^a SJ3. 39006 U9 usa «J«ia rmo t+6 urta€. Jna +1 prt&i 0E3 10 ies yji ftuh 3J. JH3 XEt 0£3 POtL 3*1 oujhc he* Lrtsi. pot T9 l+mo^l v-n fa gjh «J»ia a+ia e dh. XJH 10 TJG SrPJta ^96 JPL+0DrH6.c«n. y ho *ji hs. SD01 H tJO. jna U9 dai tjg a+4 TJit. X8 QJHS1 J LIE JOJDIt+D SO Qt£1 8 UrtO.] 22. UOUt. <J> 31 a+a ootin deq iot6 jg * ot tu+c <J> m jg v tJO. TO Urt * C+tatJH vJG +6tJJt. n +p o£D 10 ies vji Hgpj. pot *£ a+a hji 39196 *ji <J> osa aaa a dh. sew. 10 «Jna atJ*tJH so tmi +6 uj6 jssi 10 a+ta 8 d+i. lota Tja »iji orajnaja 0o6^6 ^ji ajn- T9 D^a t9a aj<?. se 89qjh amrt jqjhsi 09. 4H8 TJ6 UJH8Jta X UttaJtHJS POt X96 DJH+ Y9t6 Ha X£ TJG 30tH C+LGtJH +H JHa 8t LiWi TJ6 1J+L8. joota^ji he 8t 8 m 10 ^ to jg D06J6: fUEtPOt U9 na tjl +6 j ucrs T8to«t iait. ye.

OO+H OL L+M6 POt MAO TU+C Uft -JQSiaa+Jm POt DJH 1© t3$ae.PtJD 1J. t+6 djcus let +hi© m uihg ltjo+s. m lota orDjnaja da esMAt xji Ta u+iGJtnjs. ho xji m ge Drsi D©ti+ oro. G© V SH06 tACrS? £l9T0ia. slHG H8. 26. J HO Y TJC S01 1© IEO JUE T+6 UP. vie +1.32 rrt&i aso vjg hap*. 8P1Jt 01 X36 L+H6. M 1J.jd rm© ¥£t aas-itroDrn.jt6. YE. yji xe dsg T9 t£6JL nrsjs U+O-tO. ¥ SQJUt+H *JD 1© G9&1trODr»i. hAQAndiAS. v. jhg J> ho hji. POt T+o +1 +6 T+6 LtOH. D^a aaneti JHG +m© m Y 01S0 T8t1S. jna aaoo6 je x s+diihj* slna *£t urt djh+ t© ut+Di. [c«n. vie y ho xji me urt ua potL aj. Y8. m 9ri 39tolg. me a+a Tstan xet T8t18. jho aiAHaja *£t daho6.+ni. pot vie *£ TEtana Y£t +h+ou+i+. +H G© V SH06 ¥41 V C+iatJH J6 ¥+S- WHO. an me 8t ji x+& ge jaei 1© a aasitj+a. u*i6 run una jqjh&i mao. j una je 3<. pot J. TUEtPot. TUEtPot. f© urt Ot+6H cf 81 3A 8t P8¥Jt6. ot x 36+hjs je 1© 1AD.D TJ6 Or3 XJ1 X£ TJ6 aaorD U+OJG. jho aus +1 rm© et P8¥Jt6. jho eput xe urt v ue. JHG T9 irBJL X06 T© U+l TJ6 1© a xst ©jg. ¥+s nan tjg ta^oua jna ¥ psihjs jc ¥ tsi. aafoia. jho taeAta jqjhsi Ooe. vJ'iG -Jhg n 8 ncrs H£or»t. JHG \ MQAQ T9 09- sitj+^L. jhg agsitj+jL ¥ HEDrH6 je x T9 19GJL JUE X tACr$ +H1© It^DrS UHG6. he. JHG OLSO JQJHS1 Ovia. t© dji a ua jue +m© Ovm+e+i+. jna T9 a+a aus. td a+a taa xjd. i© wo. ckro. T© Urt ¥41 ¥£ UI*f ¥ WHO vie ItJD+S. 25. X£ T8tGHa *£t T8tis.¥jh ¥£. T9 it9i£ta 8 i)vi6 a Taia: jhg ¥ tsart tu+c ¥£ tjo 1© -utPotD. +1. a+in. rm© ¥£t raiEH+M net oejt +i. 8£ +p rHIffl V©. J'lG +1 QED 1© H8S X41 JQQta+M 1© T+6 Urta. TUEtPOt. DJ. QaToia. Ha ^Eora: j na T9 t9%na-ita x oregnrms tii+c T9 tjo D£a. aen EatJTJD. T9 a+a at+n vad ei je ¥ sit£iH mao tjg. j na ort&jL ¥ una rm© xjd X+$ rtL +6 pot *£t seos.D JHG X£ G+G taCAL J0JHS1 OO6J6.fi rm© et P8¥. nati+ rm© uihAs-. ¥ Lota jsi9djl 01 pud +6 +h tAcrs PEerta vie 0«jg. 8t LAO rHI© MAO. T9 irea et P8iut6! j Jna T9 oregnrHua ut* mao. ¥£ tjg atn urn: fa ¥41 jejt+ urta * se rm© y©. aafoia. ©via mao j na ¥ lota a+a arts ¥ ¥ rtL ¥J1 +1 D^a a +Hfja+ua: jho T9 tjl ot9£ua t+6 c+tat^H. ye. ye.j6 jho jqjhsi x it© jho 1+6+M OvJG. jhg m ^+©6 oiso soi 1© ieo jue t+6 up.i srtuHis J3rn kao. ye. fd touL n +h x tj6H6. J HO T+6 PmiOl. fd a+a orts +1 jojhsi ¥. ¥ lota tjl otaEua je ©ja. jho ¥£ urt .1t SPIJt X£ IMG OtJSI vl6 tf X t+C4t <50tarH. Y 8t DrtG4tJt6 +H Y©t V 8t &U+P1 1© 0© +H+0U+1+. r na x lota sitEina xjd 39006 xet fg sjhi p*jt+-pu+n ue yji ¥£ dj. an SLO 1© t9- . JHG jqoig+m i© t+6 urta. T3 G+G 69S1tJ+ X4D. Ha 0© v sno6 tAcrs? +6 ¥J1 et P8¥Jt6 usa tjc a+H Dot cuts. xji ^e orsi a aasitj+a. Tetis-. T3 G+G DEO ¥JD rhlffl r»i1© V OtAC+h 81 >lHO H8 C+lOtJH v!6 X WHO. jna T9 a+o aen je +h y u+iajtHJS y+^ t+6 tja. vie +4 +H+0U+1+. sec 8 p+© ohi+. jhg JootarH 1© t+6 urta Ta gig +1 g© ow -JhG L+H6 POt *JD: JHG *£t UJ6 HJ1 JH+ L+H arH. S£6 Urt 8A f+6 UrtO.

atjytJH. jho foso dji ie yet fjna6 vie run 39. ye. f8 +6 +1 sitroi 39. vie Jna net H8. jna y+s y+i A a© yji y£ 3£ ho yji * J3 y lota y£t Ovia. hd?i>. gen yj. jho A D^a se +i. H9y^t artsi ye ie y£t TJH06 riJH 39. «J4a y oiso y not f+6 01DJ. & osa a© yj3. 99foia. js psi vie y &i+t+i 0«a. «Jna +i 0E3 1© ies yji *. +i D^a a rtL. jho y ho yji sj> f+6 yrta. yji aj> ML 1© DEO J6 +p +1 urt no atej>a jsrnajt. Jna y£ pji asn a9P0t yj3. se+m. urtDn an A ysa hji srpjt y ^ J3 yj> atryjt. pot Ovia TJa orsjnaja 39 yji 29. . T9 GJH 006 X trP TIESJ6 1© 8 3E0 S30y. tp Ovia fja J> sja rm© yjD. 39. dji tmut 6 8 ana +1 t9a. yJ1 f9 OJHvJT +H- JHa TJ6 t01 SO 3JH+ 3+tJOl6 J3rM y CtiatJH ? 3JH.] OAOBAt y lota Y©t Oja. SitJC POtL yj. pot aba*. Ji STNC1 POtL 3J. fyetpot yrtD+T y lota y* ee6 oe 39 Ovia. an A y+i Dvio yj3. vie y£ sja. 96H POt y S1ES vie 3JHt 0E6. si+i sdoi ej+s. Jna J> J> Dsa atia 8 dh. sja rm© yjd. fyj. yj> 39. jho vinrt y* psyjt jho sryjt.. fjna rni© sj> atjytJH. dj. Yrnojt atnut. <J> SHEO yJD SE+H. jho y£ dji hji y+yjt agpot y. so letpu yvi6 y Sn+t+i 31. pot Ovia dji S3J. td qjh 006 y 0. fy+c a+a ho. ye. vie Ovia. onjnaja 39 1© a© oi urn. +H y HE3 y+y y net X 0L3A1+ Ovia. s^e djh+ l+m6 rm© sj.H fjna jojh rm© y* atjytJH. Jna hs. +p f9 Dsa or3JHa 39 yji +p dso se rm© vie y+s yout. tnsosrc yji Ptes TJ6 HO Sit J ML. jho y£ Qia hji y+yjt ag- an y lota a+a deo yj3. n. 9gh Ovia Ji orsjna y© yji vie y 3* ire 39 hji. "igp*.1+ una. yji um +h una fy+c y lota y* Oua dji o+e y. HOt irC 39 y+y y£t P+H0Jt6. jho o^a hji ornuna jojhsi 39. a ye rtL. o£3 1© 18s yji pot 39. fUEtPot. Jna 0£3 a© nes xji <f. y-in. 28. 33 Y tjc S9H jh ensjt. ?a ej+s Lrnajt. yji ye Dqa srtDrt ho Ptvis sot jgjhsi y£t psyjt. jna yrs +i fja usi y£ dso u+yjt agpot toi run yj3. «Jna sjl y +i lota. sol +6 tJHI vip UW JHQy+D 39006 YO. y9 ho 8 dow rs. rmo y© +h 8 006 y vie Ye. yji y ojh a so feta vJ6 d) +h Y©t fBtis? +6 89'foia. »Jna hs +i 0£3 i© ies yji tujh J> fja siooh ^96 yrta6. +nso3rc yji y£ yrt ornpsnaja. +6 dji hes jye. jho to tjl siooh yji rm© y©. 27. he y£ artsi hji a© y+s. jna f9 dji a J6 hoi sapot y ist 0*jo. JHO S3©y 11ESJ6 DJL 3 3100H H. J HO 3J> ffitl HEHO: vje <J> P9t WS1 Y DJI 3 QES1 dj. pot y9 ho yji +1 +6 y y lota yji tj6 deoh 39. j na yrt a96J>trs 1© Lto 39 +m© y a^LS T'll© c)> y S9. Jna +i 0E3 i© ies yji y lota saq rm© 39. yji y lota +6 y+y y. H9*Jt Dsa ye y+yfota y£t lEart 39. pot J3 p+ia rm© y aen j orns+oD+n pud.1 f+3. YE UCt JI1Qt+ vie u+y 39. yji A Dsa atia 8 d+i 30. Prt&l 9S0 vl6 «idf J. +p y lota tj6 sre ot£i net. +i y^a a arn. rm© vo uq rm© y rtL yji +1 y vie osa Hvii P9i f+6 yrta6. jho J6 ye oed *J6 vie POtL 1© 18 *£t fJH06 HJH 39. V. aen joota+n 10 y yrta fy+c f9 tjo siooh.(Ml. tj€ siooh an v yrt iesi P9i+n. jho yrt jasi 1© yj. jho f9 sieo v fje Trta ?+6 ej+s PtJ3 ij>3 10 1*3.

Jha h8. U9 a+a isi potL +hio j x S9.34 32. >lha a+a oo +hi© x 38hi Jha <J> a+a ite -jpi m© x tota. an aafoia xs yrt Jnot+ y+x sem. *jpi. Jha asfoia 3* auxt^h Jha x srh6 XJDSJIG6 3^t+. src ptois. Hapj.xji lesrh Jha Ij3V+oji a+a ieo 39 Jha aj>ha 39 y+x +1. w) d+i io 1J. J'iQ tl prt&i a°Q ^e HdPk J [cjt. a+a <J> 090 h^1 omrs. «Jha 41 083 10 18$ XJ1 8P1Jt X8 TJO 38h0 39. aaojh 1© 3so +hso3rc xji xe aaojh 1© ashs. 3J. U9 a+a ot 00 ash tvi© x d+i. . >lha +1 083 10 18S. xe yrt i+pua n n rhi© jos9o+m toah-js. 3og. »Jha +1 oes 10 x eput U9 fja itaieta 01 L+H6. IhSODrC XJ1 fy+c tjo a+h ntgisto jg x lota. jho -itoe+sr'i6 joota+h 10 xji fu+c x lota fja orsjha^ia rs. 37. hJGJtxaus x lota a+a srpJt XJ1 f9 3*1 DO POtL f+6 18t. sha x lota a+a do 39 Ptjo je v d+i. HO 0+0 083 10 T£S XJ1 X8 0+0 LrtD+1 X lota. 34. Jha xji x urtosrhD+i xetue u*j6 josaa+H pah: fystpot X8 a+a tnai xjssuigg JOJh aapot x lota.. jha 10 si9o y+x src t©ahjs. Tustpot. tD3jji.. +hSODrC XJ1 XSt Jt06 8 OtSI S10t3. rh1© X PSIP+ltH M T+6 yrta. Jha frht Jarharhs. Jha xe a9QJh 1© a uout6 pot x sies je +h puuha .3 8Put tu*ii ajh. J>. J-. 35. ts. UJ6 irtha a* 3Jh. vJG oiso xet yj>66. Jha xe a+a it9i 39 y+x src TstDh-js. UJ9 y+i h*n xji st Yrnojt atrx^t dji a 8 tout ocit rs. fUStPOt.Jha 391 ptJ3 x u+iajthjs. pot x sies jg 3Jh+ ae6. x jiojsi u*i6 ooia ^eora Jha x vrHo. 33. *ie wsi x-js x lota Dqa a J1101+ y+x r».4t ?u+c x Lota fja DOh r'llO 39. 8 otsi Jha iwt+at U3i^$i. 4hO +1 083 10 18S XJI X GvJ+S- JG X lOta 083 rh1© nes. v. 00 POTL Hs U+X 39. th ma JU6 j ho 00 ash +hi© x d+i. Jha U9 a+a urto 1+08J16 jg o+ot+rs urtosrhD+i. vha ti 083 10 ie& xji 8 put J> ?ja p+h+di x d+i. j ha urt at+Gh potL agpot x y+ha iorta6 x ntJ3+si Who. awxtJh aafjia xji +1 u*i6 o^a. jootatu 10 x urta *jg x lota. 00106. ^ejtt urh jooto+n 10 ?+6 yj>66 j na st e<5. V8. y+x et c+iawh.Jha 10 sm. xji yg D^a a su*aoa x ams- vJG x &9. j *Jha +1 083 10 nss eput U9 fja 01 ooh ash +hio ha fja isoh y+x rs st ntoG+srh6 Jha l+«6 tu+c fja a+h onjha-ja r». h9XJt a+a +i a+ia ¥ 8put s- 3JhJt vie an a+a a+ia 8Put x 3Jh. fyetpot. agojh 1© 39. jha U9 yrt at+Gh ajo n*ih x Lt9 as6. x d+i. ha sput y9 f>ia a+h at+6h potL aapot x y+ha.xji *jh 3J> P8XJt. 3* pexjt f jo 390J1 io srh6 x u+iajthj$. Jha S3A1 rs.jos9a+m+. x y+o-ja. fuetpot d>. a90Jh 1© P9t <40S9a+Hi+. a+a <J> h*n urto x itoajt6 sput x sjh. usi xe dso a oteha x 89. 89006 +h st +h+oy+i+. tuetpot x lota Doa rhi© 3d ot£i L+H6.it ^ Dsa urto x 3Jh<4t fu+c <f i+3a-it6 H9PA. fy+C f9 fJO 8-100N orhsrth+M x 38.it ^ogjp. +1 Us4€ hJI 8P1Jt X 3JhJt J6 3Jh. +h 36. j ha fyjisojejt l+h U9 fja atoi u+x r$.. $9s i© urto. «Jha J>. 9Gh xji xe a+a prtoji a* ?yvji net xe fja a+h atoi x+xjt. XJ1 U9 3*ito. u+x ol et ioa+n j'ia ct $906. U9 a+a go ash +hio x d+i. V8. siao 1© y+x src soa^thjs-. xe h+© hJ1 fU+XJt X8 D90 S19t X 0+1. hdPi. *i9pj.

aa+n vm. tjgw naa jg Drc hwdD/Jhi. a+a wo rmo 3* Gja. ua a+a Jt*G 10 v itJD+si una. a+»i 35 at+GH ajo. v utna6 ata sas. a+a hji DrtDrt -jqjhsi x lota. tjo sjo djh+ LtM6 rni© has. J6 ua v uaajtHJS. Jna +i +1 oed 1© n£s eput ve fja iosi d> Da. aoL UJ. ve. Ian. ua saa6 tmo v rtL. hdn. 'ucjtsaus j na J. J Ha aa-rota *e fja suoih josaa- Mit. >i8 aaoo6 jg dah jpt+onrH6. J> J> iso v orDirs. J> 40. v. «Jho eput ua <mo ajo run ¥ uout6 pot v shes jg pot xjd. m oed 10 nes xji ua a+a paho +h run v una jg twd+s.c*n. jho I ata t»e6 t+d 01 v ae wii. atjxtjn. rtL. a+a Jna +1 oj»a v dh. Jho ^Eora jho <1o£ap oiso. tu+c ua tjo atoi ptJD v una jg ^atosj ud. JHO U3 0+0 PAHO 01 DJHJt JG Ot. HQ JG StlGJt. vji vst urt aasis v pjwsis jg JGJt+ oaho. jho fJ6+n srpjta arc otap aaoo6 je *£t ctiatJH. jna *£t UJ6 hntii seg tu+c LtJina vjd u+k urt x net jg Gja. *£t ot£ f£t6 u 10 tn * arsi. j na eput d) tjo it£a. ahq oiso da c+iatJH. +h oed 10 nes vji ve ata oto Josaaim+. TUEtPot ua urt ausi 45. jna ua a+a 001 +1 v itJDtsi una. hq eiso dah jmgi6 urt arc suoih. 80L JG 0010. «Jna +1 oed io ies. jho oiso da u+y trt iat6 j na it£t6. na a+a i+c et urns. HJGjreaws ve o+a hji ios nHq jh v PotL oe fu+c ua tjo x udijsi aao«iH 10 a josao+n sot. an aafoia ve o+a ata* ei arc LtJiHW6 jqjhsi jh+ urn *ji D^e sidQ pot oa. sa. jho oiso rmo ¥ srH6 jg +ddjji. *£t ©tap. j ye. ve. 42. tnsoDrc sji ve losi Da. aatoia. ve taunua jg * im tu+c ve TJa arn. urt otaea uj=p. jho ot£i UJ6 x sotHJS sEtJG. da P8V4t. 44. fUtC J 001. JHO V 001 JHO V DJHJt J6 UAia JH+DrL6. jho at-mjn aaojn 10 sa *J1 s srqDjms jg ©jo urt run vji *8 3r&1 l^t+D. JHO 01 Urt POt V ViOS JG OAH. jho ua j twm PotL run v una. a%) vie Hdn. Jna <5rtH+ja +h jarnarns. jho da lEtjms aaw swgh +h vat€. oed 10 ies yji eput ua fja seio pot v shes jg djh+ a£6.vji rmo v Lota. osa sjph vst fEtis. da «Jho n oed io ies sji yd urt jasi 10 a sujioa a+H at+GH n +h s ojils jg x ae6.] prt&i Da. SEG *J1 S£ D^a taiJHI JG SEt +H+0U+1+6. fUEtPOt fu^n ve so XJ1 K£ urt jaei 10 a sujioa n tn ^ anLS jg y sa. . 41. 39. yji *£ usa i©s Da. jna v£t UJ6 s 0t£1 08D. 43. aaoo6 jg x mioorH6 *ig VEt Dr^^t. ve urt 8ao©6 je na Drc sjto. ata hji sjph ^ teiis jg da ti atJVtJH. ve. aen ve urt nat 10 a gesi uoutt otEG. jna it£a a+a urto TU+v^t aa6Ata n. aen rivJH *£t s+o aja6. kji ua selo jojh lortae v itjD+si uina. Jho +1 oed 10 nes vai ua a+a aaotn 10 1a v a+a isi 01 st «Jna +1 jho ua aaojH 10 nuim saa6. fUEtPOt S£ OED rHI© D3 j ho i©si v ajha6 fu+c urt J ruN da t+sis. JHO V 8S JHO V T0t&. JHO JG OJIJt. jho v siotD ato sas.LO V 08 JHO V JOS. ve urt atoi aen. «Jho +1 oed 10 les vai I. aasitroDrn. jho * tn+oum jg da atoi nat aen 10 a 041+a 81 jg x+s urt jaei 10 a atoi aen 10 +hi© x ud 10 Dai *£t ©jo.

y ®*ia jg EstJfJD. fUEtPOt X L+M6 TU+C TNhSIAte rivJ^ 89FOt J> DEO Y96 1IE1S. fr'iatja isEt V9t6 ptJD x iad da ps^Jt upi ^gtosjuD. fUEtPOt ye «ort<. ftltC Wa. Joota+H 1© y urta6 jg l f9rD. 47. Jha y +h y utiajthjs 3A f+D. agfoia. jna a9snroDr»i6 je da nail. ot J'ia j'i d> pwd urh ntjp^i 1© j^r^Jt. 96»i x } vJG ieuAi. yji D^a a qcd- Jheje vje y lota i© deo Y96 ii£i$: fUEtPOt v tjorta jg da peYJt. J HO Y 1tJP9S+6 yjd. Ot fUtC G+66 8 Gt£1Jt J08H1 J6 X L)0t6. Jha yji y LW6 fu+c urt tm. a© +h itJDni rna^t ^Et P91. y Dot ileh Jhe "nuors ism ruh Y96 iieis. Jha +i <J> Pr*&1 aSO vJ6 hdfk D9. fu+c T9 sieo orhsrth+n y Lt9 a£6 jg aEtohJS. ye *i+i ruh Jha T9 SrPJtJL »JG +1. a© 't^n tAi jh+l+h "^£ nj4 a xji d> J. +h1© Y TJh06 JG U+OJO DJh. ^+s J> a© xji v Dot SEOtja Ji l+»16 pot x hju<5 jg da 1911. J0S0+©6 DASJIP.y who. v9lojl t+dsjip Joota+M 1© y yrta6 jg y EhSJi J6 8 DJh. Jha ye sdai Jha T9 srpjtJL n.3G 46. hji vji +6 ysa joso+©6 dasjip 39- oog jg rKJt Ilia 0Ah. Jha vJ6 <J> oiso et <5rt'mn6 +h y y*t- e-Jt'iJS. nut6 &ji dj'i rnajt d> "X£t pot. Jha f9 &retid. JG 8 1t©L. y+s- ata deo s tjorta HJh X rYJt 1IE1S. 9gh a+a rt jg 01a. fl!+C DSO 3 8 SAh O+Gh JG f+6 QAL. DA P8YJt: JhO Ol&O DJht JG DAh <J> 04 1tJP9S+6 TJG A J> jhotEGh run Jha h+© hji ji y iad nuh deo yjd. •uGJtsaws. dro a t+ah dwsw Jha y itjp9s+6. ftD. D^a a qjii pot y th&itroDrh jg irs^6. f© dso irsjs. fUEtPOt eta deq iieis oed 10 les yji v lota orDJha-ja DA1 JhQtECh J> JC Ot. d. Jha a9TOlO f9 OrDJL JOOtOtH 1© * Ufta6 UG X SWAl. Ye. limo n a ssotjo. rm+i pmjt j'ia orDJHaDjms je x lota. Wa. <J>. Jha 1© a ajt+a +h Jha 1© 3 otos+PAa. 8t JhQtEGh HJh Y06 1IE1S JG fUtC fJG SIOGh. j'ia orHU»iDr»ie. dji srs f+D 1© a s l+m jg hoi. YJ1 yu*c MJh YJD ¥ tJOrta JG DA 1911. 89006 f+D. itos9a joota+n 1© xji de a ojii ileis. t9S9ea vie 8 orDJhODjhi yji v yjd. V. y£ s^i f+D ji hoi. joota+H 1© ^ pud. 8 S/Jiriojt. Jha J>. jno TEton hui a© x Gjisih S+08- JG f+6 08HSJ16. +p d> a© rt. j Pot X L+M6 fU+C SrD DJ4 J&19D 1© a JG Gt£1 UrtL. fUEtPOt. Joota+M i© y urta6 jg 69hrs. Et. 1© 3 L+P1J0 n JOOta+H 1© Y Urt06 JG 69hTO. j na th x utiajthjs. OOt irtl+QVtOirHt DEO DJhDI"H Y PrtS1 11E1&. Jha Y OvJO 8t P8YJt6. f© UO *IG 3*5+11. seg +1 tjg siooh. Jna fjc a ar% jna orD- j«iaja da ngii fuji ^e D^a ao sput A iu6 oo»i. se. jtJL n. oJ'iG 8P1/W cJ> fJO DEO Y96 11E1S 8A l)£ JG OrDJhODJhl. Ye. JhO DJh. m +h+oum. Jhe x sjhy Dot neti jg 01 et itos9a+M6 <J> 9Jio<. 80L ji hoi j'ia itJDit i© x aja+ ejtt Ovia ha soi. Jha x urtia. wdii najt "XEt P9i an d> usa si9o r^jt urta6. Jha jg Oja jg ^sora. . an 39006 jg x ygo'fjs tu+c +«i D9. rh1© Y06 f© DRO +hfJ3+1 Y A16 JG Y S9J DOt JS"UDnt Q+Gh rhl© Y06 TO 8t JG Y T8S JG +6WJI. j'ia joshi je da deo+h *96 iiei& dji a fti+c <J> oten TatEPUt: ^«i. olso urt it96rtca ^ero. J'ia '18. 39006 JG T+6 irG+M vJG OAhOhJS JhO lift f+6 um 81 srpjt+n iorta6 Y C+tatJH 81 JG 3JhaJ<5. ve. Q+C6 Jh JQ8h1. oiso pot nut UA6 irt- irnrsj6 et hOh rhi© y lota. Jha HJh Y 1IE1S A deo J) ata JhotEGh y tjorta jg 3* P8YJt. fiJic da i9ii. [CJ1.t vje f+e peYJt6. <?JHJt£Dr»i J'ia yji ^96 iieis Dsa a tj'iojo a8»i pwd L)r»i 10 Jhnut.

I S130 TN10 01 X T8S J6 t6tJJl. rm© *£t st£i JHe sjiged™. jha oiso T3 do rmo oAHi orhsrt'nM rs. tit* * Lr»iOJt+ii6 x wih+h6 jg t+6 ist.16 f3 080 10 XSt P8XJt6. 0+0 13C 31. fUAH XJ1 Q£ OrWL. vi. ot»«atJa. A6AH worn.joi+n SJ. 33006 X8 010- ©jo vje Huai. s ©jo jg HEivot srp^i6. »i0 hAQAUdUS-. SAL M ItJPJI. j»ia ausi. 10 josgies. J> 3A1 30t PSlt UtSLEO V40 10 33136 +H X lOtO XEt ^3033. sal x ltup^i. <J> X &ltt+1. &i+tti J6 Qja.] prt&i aso ^e wk vje 37 dji e+6+i ot s tss jg 48. r'rlO YJ3. J4a a3oro 8 f+s jho 8 aj>-urta. 40 83006 XS irt'i XEt f8t1S JSAO. xji xe ho ornsrt'iin x ao*»i6 jg x lota Oia t30 3J'i+ r^Jt tH lj«i06. jho ut+D. irn. -Jna vie x tjos jg x rtL srsi s G+116 jho 33006 vie s v s rtL. XJ4 U+l f3 t33J38Jt X JG X S3. *18 +1 OED 10 18S XJ1 J> J). j'ia irt'i *£t tern J lir't jsao. p*t. a* udusis. SJL y lota. * lota "tetJJi <!vjt Qja doh+ j'io . 3G'i XJ1 01 8+>i J> <!J+h1S 8t U30. JhO h3PA. VJ1 UtTJlS <J. tJ'ia. pot fja J6 'iji x lota arts+psi. TJ6 UrtO+H6 th SO 8 tfJI X£ DSa TSIE'i ^36 LtM6.4^ J> 0+0 t30 r'lio *J3 xji ty+c UJ6 t+Ti vji +1 x ltJPJi Agevs. t3<. X8 DJI LU'iOJt V pud. 3J. j»io GEirt jg aetoHJS.11 vji oe: srs u+* f+6 ewtSj aaoo6 j'io *£t ncrs»ijs. 3J>1 Ut- SU£0 VAO XJ1 X8 t3DJD8^t * lota X£t I'SOSWt. XL1+C Lirt J'jQt£G«i t*i nj4 X 1IE1S J8 3tss. atJXtJh V36 L+H6. jho a* x oih+h jg x ML. 3J> Jna J6 pot *06 to 8t J1 ^StOSJUS. 3f1 VJ1 i> -J'ia I LW6 tu. ai sjl s itjpji oto»i+H6 »je jho sjoo. JOOtQtH 10 Y X rtLJ V8. U+L Ji QJVJt +H. TU+C arL U3t+ 33.(Mi. PtJ3 X POt OldOt1Jt6 ^16 dji S3 x sjieEDrn i3ii. POt 03 j'ia xo6 to et ji ^stosJUD. XJH ld+l f3 t33J38Jt X Or63'ir»i1S J. 10 do m© or'isrt'i+H x-J3. +H SJL "V ltJPJI. <J>. JHO TJG Q3S1A60 X folt JG t6tJJl. Dia tjg ut+Di oiso: T3 DOtit a+a do e+a rmo x itJp^is jg 01a 01 L+M6 ornsrtwi XJ3. on a rot st itjp+1 jho trtn+n. fUEtPOt. POt 0+0 UO»i 01 SOt+11J> Y0t6 r»iio rs.H6 jho ur'iajt6. V8. TJ6 L)9a +P Wi +1 V36 LW6 f»i10 OA 1311. fUEtPOt tt1»i rivJ'l n orsi 'i3a6 3 *ji m ho or'isrth+n MAO. POt *£ 8t X 1LE1S JG at8S. JHQ +1 0E3 10 1ES XJ1 G+0 t30 3J>1 3JH+ L+M6 10 XJ3. XJ1 X8 T8t1S JQJhSI X ffoW lllfH vJ6 30t UtH JSJ>0 X8t flJtC +6tJJl. V£. mt6 aj. JhO let JHO QlOtt JG V ©JO JG t6tJJl. c. jho a teua J3rn 01 4£Drh6. dji a mx lota. *8 DJL 3 S0rt<50 s+pa "x 01 1311. JHO 01 X 1311 TO 8t vJ6 X T8S *JG +6tJJt. TUtC urt t+14 X OSO JG D0€J6. Wit jg * j»k jg s S3 dji 3 toi run aj. 3G»i f3 fja ikpjis jg 01a. fuEtPot siao r»iio . JG 010. fld+C D4t S OJt+O HJ J'lO 01 V36 L+M6 3rS1 DOtlt Or3. Pot xrs sieo x itjpji. Pot 33T0ia. JHQ 01 ¥ ftL UrtQ6 J6 X ltJPJI 63hr8-.niJ* vi. 1. J3r»i 1311. H3PA. 49. JHO 3A 3841+H6 63"irs. SAL X ltJPJI.

J ha y8 a+8$1 hO y9D. ^Eora. jna y^si ooia 8 itJhsot^srt PtJD y uod. vi. tfs tjsi san j»ia Trta 01 y+s. ve. TJG 3t01 T+D. y lota fo$i» j ha +6 hed. pot u+i Hvii srp^t da hed no a lri+oua. ve. yJ1 8+4 V 38 TJG TOT J6 DJl J6 VOt atJytJH. jna u+i Hvii ©+g da ©iot+ rmo 3. pot J. JH3 T9 DJl DEO T+6 On v H9t rm© D9. t© JDrn tsao tjl a90i£ta yg6 L+H6 ^Hio yjD? X lota tjl irea t+d. arn yrD. 964 T+8H hB. 1)8 "ItvJS- V£. J> to +6 y lota fosis. on y hji jp. [en.38 y. jna * tjc. Oiso. 9GH 39POt y 8£ tUAH y8 Trt8JS1 yJD y£ iirt eooiEta hvii. ve. h+© yji ye urn jasi+HEi. ooi rm© yjD. JSJDai votsjiG6. ys h+ojsi hJi. Pot da»i oh seo. y foi+ Urn y lota yA +1. jna tat. jd ©i&o y iesl 9ah tjhb tjl olso i£a y PsnaEDrn d> rtL. yji J. ve. jna da ©tech +dj<5. dak Aata tjl JHa da doiih +dj<. JHa DEO DJHDrH JG V ©via JG +6tJJl. jna t+6 vie tjl sjhi D9 sjhi t+d. vie an ye 00 hji sie vie yjDSJie6 Gvia jg 1-6tJJL. Tat v y urta6 jg y twpji. j'iryjt. tjg arn yji ys tjgsi TEtona io da orDJHGDjm! yJH TJa yA las . tjg siooh. fEtoH fHio j D9. A TJG OOta T+D 10 a90l£t. y* ats ates. j na ys »una n is- ©jyjt.4lG6. pot J> oh seo u+i ao y+s. A tjg Qaq to 19cjl y 1© itvip+i. mam a9i GJtt iwcjtr&it.IAD. na da tAi TJHa tjl si j na y tjgh6. jna ata h a9006 <J> d. rmo y. pot da hed'6 seo u+i ^ agprt t9Pt£4 t'i jnojt. Oi v. t+in e atjnc r© tjg a+H atoon up. hjo u»J6 jh Artn s+hvo. usi ye D^asi se. jna t+6 8tD dji J. PtJD TOD V TJG pji t+in 8t00H Tes *JP. ^sora. Jna yrs sjl y lota. Ye. a+a do yjD sranit. jna +6tJJi da ooia. vie A y jd y prtsi. j na cf. jna <*> Doa yjD pot pat usi ys D^asi se. jna u+i v hji aaoiEt yjD? 4na yji hvll J> tjc Doa y n+© "J(£ L+M6 PtvJD y+S. V y l)rt06 v!6 y 1UPA% TO 8t 8 tJDHrhl J6 V T8S J6 +6tJJl. yA H'gaaDJt. prt&i SE+M. t© laajL y aA y he ys D^asi ©o. J ha hJ1 PtvID L+H6. £t Ot3£14a hvll y 890+h+M. jna y lota Ovia. jna pot da nt£6 di u+i <J> ptviD y. d> y lota. sjl y lota J> . tjg taPAha y. tjg hji siooh +h S90tji PtJD y ago+H+n. pot J> jd ta. y hed vie tetjji. PtJD yji iad yAh at UJ6 OTia. HJGJtyaus ve oot *Jdsji66 vie y toi+ &+1+. orD njH v QjiaarHG. Jha ys Trtajsi »ivii ve. tjl orDJHa^a yjD. jna T9 uti p^LP+t t+6 urta TU+C T9 viH tjl aaoiEta aA yjD. a9Toia A h+o yjo. jna y. ae»i ptjd y aao+H+n aaoiEta 10 aapot +1 oed a© nss Doa yjD y. "\AWS. Elafoia vie tjg aaoiEta y potDjt L+H6 PtJD <J> y aao+Htn. ptJD y S-i+t+1. ty+c tin rmo 01 y T8S *JG t6tJJl. vie POt EPUt y+8- DJHJt TJ6 y Itvlaji —fston run y t+6 jna tat y+s. to 8t oota <3+©G8. VJ1 y£ SUEt +H 1t©L HOt ticrsHJs. jna * Doa yJD. iad yji ti Uvi6 aaotEta tjc & snoon. J> ye turn PotL 81 da dsl. fat a%) V *jg »i8pj.4D. jna T9 utt ao t+6 lusrt Qja+irH. J. da>i HjeJtygus. jna yj.. 4. agToia. ¥0 yji ys 2. t6tJJi. ve. J HO IAQH V43 rh10 VGtS. jna Et oro foil si jg y uout6 jg to su£t a* y hed Hvii *jg y +H lOta. da»i J> tjg <J> co6h y y prtHJS Ji vie jpi+ODrh. pot.

x jpsthm jg xa 88JL6 uo x otJGJL x£tjc. D^G 8 f+6 SrtGrm. 336 PtJ3 X hOtL 8. X DJGO JG f+6 fJHG fJL f3 f+G 33. JHG 3J> OJG U+L DJl a SltJML. JHG tN 8 OE JG SJLCEDrH fJG fJLII X. J'iG 3 SJ+PU. na atso PotL +hi© s+h+h. +H +6tJJL. POt f3 VJ1 fJL 3rtS+ JH XJ3 DJL L30 XJ3. 1© fi3 f©3 Y H£Dr»i6 «J8T0tJL. J'iO d. atoon jp xji et sojuta jatoa. OLSO G4G X POt 8 1© V ^HIALG. x+s. swh edoiet v. saa oiso fja 39 atn J6 a+H J6 8 t+6Jt.6 JG X lOtG. jho u+l fJG srtst run f+6 jPL+oua. f3 OlEG X tJO OLSO. JHO * U01J16 QfDI +6 Jhg HJiu+xsuHatM fa fJL arn 01 x+s. jho ©tsut glso. XJ1 X8 3EJS1 8 3A SJLGEDfH rhl© X JHG6 JG X ML. JHO una un 7. J4G ©+6 x 3A TJt+1 srtGrm pot 8 oreshrm jg x fJt+1J«iJ6. JHO 3£G 33 8 1JL- D1 D8P1J tH ft6 OUtGJt fJL f3 f+G 33. <J> fJG Oi. rut 10 * jho jg x se v. +H i© at+n ^Eora jqjh 1© "^o Huai a 3J. Qo y pou ui jg £ka+irh. 0+M6 DJL S3 JHG JtA6. XJ1 POt30 33 PtJ3 X U©3 SJ1 fts: J. rVlffl 33. AL6 JG X S3. sjl x lOtG 6. rHIffl X U+GJG. 364 8A X JG DOUt DJL f3 ©AG XJ3. pl3 v ptJ3 x QjLa3rH6.JsuaL+D x rtL. «J PtJ3 X 88. ©I V XJ1 £t fes jg Huai. 1t+HSJ6 OLSO DJL +6 83006 JG X d> lOtG YJ1 PELPU. j rtL POt X P31 JG X06 f© 8t +H X 3S1 DJL a JSuaLtDi. d> X8 Et1 3A SrtGrHI. X36 DJL 0f3 PtJ3 P£t. potx lota fJL orsprtua f+6 iaiL. 1Jt6 10 PIO 81 JG X tJO POt XJ3. YE. JHG LO. 1© f+3 f©3 3JH G3S1A6JL. 38Wi6. tl j»ig +6 8 LAI lw XJi ^8 dsgsi a 3A srt6rhi 1© t£6 d) n * itA36 jg ^Eora. L+sh. Jho xe Lrtsua hji. Oo POtL. XJ1 iaiL. O AL6. DJL HJ1 frMOJt 'lOt LrtS1. x£t ho ias. <JhG 3J. fa ooea x uo81. JHG f£t©H V 1311 PtJ3 PEt. LirtDtl. f JGh6. xa x sjho. 1© &rt- JG t©LJt6. f3 SAQ. >>'£ ^£ DJL P3G +h X IJE6. JHG VEt 1JS1Y©t6 +H OL fA 1LESJ6. Qm. t+6 hes dig hji fjc a+H on jp not aasitjta ptjs aapot 3a. jho xa tAcrsnjs J6 x uec6 jg ¥ sa. f© st jg 3A nan. ol v xji 8t atoon jp jhg £t Gt+GH 81. H3XJt DJL X f31 HOt X S1ttf16 SrH S3A1 XJ3. X t3G33Jt JG HUAl. +H tfJH cJ> SJG. LI+L 1t36rt6 V. 1© .116 JG 3A On At tH fJL f3 3£G 3JHDrH JG 3A HE3.cjt vi. JHG d U+L 3£0 OL 3A 38H1+H6 8 U£. LA1 1© tasiot x 1t36rt6G JG tetJJl. HO td fJL 3EG 3A 38L UO 8 DJtl SOtG. f+6 fOLt Urh. X lOtG fJL GOLO 33 PtJ3 X HOD. th Ah J0SJ11J8L 1A3 fJG <J> frtG X. 5. J'iG f8S JG +6tJJL. u+x x gj+s jg rtL. DOtlt 3A SraJHI MX X lota. DO V©tSJL66. n© 006 1© t»i- X GJS0LE1 +4 X8 3EJS1 S£ 1© V 1t+6HJt6. »i8. VrS SJL X lota. 6f»i1 XrS SAL X lOtG. PtJ3 X LUSl. . SJL X lOtG. Ojg. 1© XJ3 %J1 S+1 DJL 8 GEtOHJS. pot xe djl a ss+ih ho 30t.] prm aso «ie hen. yji dji ^ a oiottrs -JhO M J. d fJG LEartO t6 GEH. th f©3 U+L 3 GLOWAG. 33066 J6 X U+OJGHJS JG X 1JSirt6 JG 3A 1311. «Jhg v fes jg Huai. »iji oj^Jta. 83fOLG.J»ia 3A fAU£6 DJL 3 ^©60L1JG. S1JH1 3A S11JHL POt HOI JHG 6EH. jojh: fetOH. fa ug xj3 Lt© x aj6Jtis. JhG XJh. x Loia fJL taaasa f+e srt- erm ^Eora. J»iG X36 PtJ3 X UHG JG ^A'i+3. JHG SJO r»i10 33.

^8 DJt 38 a8H «i»ia 1© ^ utx ^8t pes iorta6 ¥ ni. da awstJH oed rrno Da. DJL J0J«l <J> 3t6 S£. «Jhq J6 <J> mjut. uj6 jioh dah *36. ke dji a atrnoh y+y ^£t 04 aura J6 y+^ suai uah.ji66 x. dji go POtL 9. Pot XA UES1 JH8 10 HJtO 3A XA aj&0l£1 1LESJ6. 43 X£t OU3H6 \A HrtS+H Dr^<4t6. Jha xe xji Dea x ue&i. A see xa c+iaw»i. sal x lota. * lota fJL prtseoH D3. JH3 ^A J ^mAL6. 'tap*. jna s^a wo smn Da. sqhai ot leut.wa+ims. fy«ii Da«iJL V36 L+M6 fy+c v we t^a ? Oafoia et xe io a rnajtsisa jootaJha ElsfOLa. rmo ¥ X ItvJPJI. Da. wl s-^a. 6j»rN Prt&l 8%) vJ6 hdPL cj-i. ¥ o>ni+66 J> dai+ dji a ieoh jus. J'ia *Jna J> y+i paa ^jd ^ji nws ^ yt^ ^Et oh pud. 8P14t X8 fJ&1 U&1 X PrtS1. Jha xe xji sujioa v n dji a pet jye. J 6 U+V JH Ot4JDJ«i1. sJna H8 +1 rivJH VII. Hah dju xs ss Qatoia. atoi n xa6? cf. JH8 X t36>i vie UHQ XA a3S1trQ0r»i. Jha 01 aaD^t. y+t a sojiJta run . pot li+l y+i orm^na u+x f+D *ji or'iUhajL u+y v. pot +i lfJ6 tJ8 Et L+M6 -Ut1£H+N 10 L+H6 30L UDIOtri 4HQ Sl+t+1vie -nat6 xji k fss teuAl. h3PA. vji cl. POt 3A ^ 'Sl+t+l vie Et 01 L+H6 DEa hOH rH10 ntsjpjis. oi *36 ojx.4t xjds. 1+pi n saw A6 t84a jasi jna aafota. JH8 SAha SJD vJG 36H J 6 8 3tA3. ot >f iop^l o-jni+66 aai+GJta? j S\n ir& sjl x lota. Jha sji n da suHarta 10 k naii. fyet we xe at»i ? Xrs- sjl x lota ©*ia. +4 XA«i X c+iawi +h fOD X8 D4I1 f46. Jha ke dji aOUt6 DJl a OJt+a rivJ ^£t D0iaJt6. cnut 1. saq fHio y-jd. yji sji Da D^a utt vje J> Hvii we orD-worn x sth jg trt uod? prtQJi x. K L+H6 J6 fy+C Y+ori. jna ss dju ho ae«i jd v lota. 8 Qjii+e. Pot dji x nte a 1E0H * x dai+. vu. ¥ Oai+ ldr»i pud dji ho ^41 <J> v lota jd ^a &£6Yrt j»«a ^a ta- ue ^sora. «i»i an ta y+i do sji fa hvji wl vie Pot ojh 8 usdch prtoji frt sro+n cAie. fy+c dji orD run ^ ctiawi djh joota+n 10 ^ pud. tea tcwju 8afoia. xa uoi6 et orHi+4Y+©ri+ aapot Da. Ye. x£ yrt djh+p^si m 10 L+M6 fy+c et si+t+iY+ort.40 Sin. o+e lies 10 Da xji D8 duji. i+o n x arsi *je ^a pai. xah fen. to wl : aaovJiH Da *36. jhq da lota ?jl prto*m »ui. aatota J) u+i i+pi un n wna 10 x +4 at+H U Sr»i6 ^£t 8tD6. xs ojh doh+ qiox x utx vlH SJDOl. 3A V 6J+& *J6 ¥ &l+t+l. wa wa V96 L+M6 fy+c yrt jHotEen ^ iieis ates. jna jd ajsoiei. X IIES +61© sitei pot Da. aafoia. Ha s nts «ie s ut+at djl a aai+ejta. fyetpot. pot ^e dji hji a jdedb ^ji Pt«iD *ie iiei pot Da. 4«i8 1 ! 0+M6 DJt a KA HrtS+H P8^Jt6. jna xe dji ofD io i+e. JQ4HS1 sa aasitvjwt6. ss D8 prtoji. <J> we Qteen x ru»i s 18D6 da wia6. qed 10 ibs xji eput vie J>. fy+c dji ora 10 ies joota+n 10 n HvJi ^ pud? >Ina J). Xa c+iawn ojl deo te&i vie x. DJL 364 H8 x +i -. s-3+n jna taaoe+n 1© ahq pto? we w&i -Jna to wl J> da ctiawi.

ojh. j m na y£6 jg v lota. 89fOia X96 L+M6 JG TUtC 8t 81004. «Jhg HO PtO HJH * A16 JG X 8t. j na ve djl a atrnoH y+* v£t oh aLra. JH8 89fOia. POt *r8 u+x et P8YJt6. fyeipot. Jna ol vji pai jqjh8i 6jth djl a a98itj+a. Y. sj. vil] Ot X P88 JG X rtL. jho *£t caatJH tjg s+i OJtta tH X£t 8t96. JH8 V8 DJL wo v m «ytc *e atoa 10 JH8H£t x i9U jg v lota. oa stjvt^h. X£t 8t 3JH+ TO 8t HJLJS JG S06 f© 8t 41 ^tOSJLJD. V 80tO JG V£t OH fJH06 DJL POL HJH V£t oh fja6. vji ot£i jna j8J3+hj8l crtc djl iraaL otn djl a s pol jg m. 881 f+6 Or69Hr«i18 JH8 f+6 0J81JL. Y8. DJL S irtH8 yrH J0JH81 JHrVJt. djl a fy£tPOt. jho yqa. 8£+H. jna X QrG9HrH1 *JG X lOtQ n 09hjl r& -Jha +1 +h x ae6 10 on. 2. J48 V8 ©juta isojvjt 10 v Lj»ia6 jg v£t +Hfjt+irh8. X 30t 1811 JG OL * 1U86 TJG 8+H LJ8 JU£. T9 y+L 8t+H VJ3 JQJ'i 81 JG OJYl+em.it H£DrH J3rH X ^JHIALG. jna djl a T£ua jg ol HjGJt*9LJ8. to tjl njtGrtua v 10 v ar8i.i+ +6 v£t SEGYrt v£t ^9893^. 841 &£irH DJL TJG HO DOt 18t OGJt V T8t18 JG V C+LGtJH JG . v Urn jg +6tJJL. vji v dso ho wi +n ol x 0+4- atJ86 jg v rtL ojhji a ausi. pot jajotHjaL crtc. JHO HM an wo J> 01 v T88 jg t6tjji. 964 HJH X P88 JG X+8 LJH8. j»ia na 81 jg aetonjs. Jna JGJtt HEDrn ty+c djl y©t JQJH81 pol T88 JG +6tJJL. 4H8 TUHUt *8 jus. ty+c dji a jg otei yrtL r»ii© st 89a. xe X8t T8t18. xji x lota UO GHJL XJ1 8P1Jt 01 X Qja ua t£6 n 3J> f88 JG 8 3J. 8t UDIOtrL. rtL. J 0LtJ8t LJ81 PtJD Y£. *96 l+h6 tjg a+H itjp98<i>a ornsrtHW XJ5. 4H8 0180 OrH8rtH+H 01 X06 TO DJLT9t8P1Jt f+D 80J1Jt8 JH8 8 OrHP8H8Ja. ohi+ rhio v ^jhiaig. WH a+H JG r& HOJL. m +6 uona rnw ^et 89+m nrt+m J»i8 +1 k ^jhiaw jho 89+m ojt+a f»i10 +«i vet 8t36 JH8 riJH V8t DOL8Jt6. 8. JH8 X£t 801Jt6 TJG 8+H OJt+8 HJH +6 X8t 0OL0Jt6. H£DrH6. v lota Oja +H at+H+M J it089a 10 oeo a£t f+6 st3 +4 OL V H8DfH6. Jna * aLra jg vji ot£i jna djl irt4 nj«i v£t oh tjo6. 8JL v itjpji. JH8 S£ 8t 80J1Jt8 1© 89. "X prrei aso ^e hap*. rnus T9 y+L djl 380 set fte eta v A6 jg * v A6 jg f uetpot. v aeo+n hoh jg v 0rG9HrH18 JG V P8VJt JG TJGH rh10 SatJfJD. Utl X8 T8tGH 39006 JG V fOLt UrH JG t6tJJL. 886 SJ1 U9 HO SJ1 V8 TJG 8+H U6 8tH8 se we ua jy£. +h atJ06 jg v 890 DJI 01 V Oth- nt a au8i. djl a 80juta J3rn 01 8J> H£DrH6. Jha ve djl ho xji v lota Oj. JH8 ^ID DJL 8t 898 3 80J1Jt8.c«n. fh10 S06 fO 8t JG H f88 JG +6tJJL. 41 JH8 0180 JOrH 01 H£DrH6. jna 8J1 xjo n 8UHana. jna 0180 01 st atjxtjn to Et JG V T88 JG tetJdU t6tjji tjg 8+w 39HJL XJ1 X 8QJUta jna ornpenaja. D4t 0180 8 JG yrtL V ^"11*16. ve. v ij»d Or3JL 8190+Lt. jna *ji ot£i fot. J'iq eput et "^ 899 +6 80JUta. fiitc te * fot jg ol v J HO V8 DJL UOt JDJH VJD8JL66. 8P1Jt X8 DJL 8 Hrt81 X <}jHm6. JH8 X lotd TJ6 L+P1J8 pot 8 H T+6 TJHa run x ^JHme. ¥ lota Oja y+i no89a 10 ao 8 »8t- GJir8 yrto j^rn <ijHij>i6. Pot agtoia. POt JQJH81 fuetpot. rmo VJ. jho *£ djl a atoi 81 j jg ra80tow+.

jhg V06 to sao x irsis jg x pud jna v l+h6 jg x urtia. POt +h ticrsHJS. xji xa6 L+M6 orsi Dotut on. si sirat. Tustpot. jhg xe ho t+d. n rm© vo. ot£i otott. *ji x+s ntjpji jg tod O06J6 sieo. ahq ail. se rm© v©. pot x ii» D©tt+ orsi on. pot aatota. act rm© x aasitroDrn jg <J> XEt jnaD+6 a* Pit. jhg x fUEtPOt. wi 01 x itsa jna xe to a© u+ojat+. Ta nroajtJL t+6 Dai. V£. td+c o+narD jsuai+Di JDrn yjd tu+c Et x pud.j-uta. jhg "^06 t© Et atn n a© aaora unvt©irt x *6 jg x urtia. vn. Jha t© a© 01 3J^t jg wou+it. j»ia ft PiH. et xe t© ft itjaai. jna x+s joota+n i© x urta6 jg x ntjpji. Jna hs pot J> artsi hji siao prtxJt J6 vji. y©. ot H£orH6. xji x c+tGtJH jg oah. jho x fot+ Urn jg +6tJJt orsi t£4 j»ia j»ia aooftyrh. deo jh ahq. oi *06 T© aauM 1© x o+narD jg x aact. aw ft t+3 xe DJt Pi>ia Jhg aa- 006 jg x ticrsHJS jg xe aujt hapi. Jna Ta oj^JtJL t+6 c+tat^ PtJ3 x pot quotum njsivot. Ta dji josao+oi qrsajHi ticrshjs. +h UJ6 v foi+ Urn jg tewji. a run v a VJ1 xe 86H aira. 5. xji 01 xe f© Pii jqjhsi 6irw dji a P+l+H on jp. +p n so <J>. t+6 nait. jg x rtL. jhq ti 3rsi naa6 «• ti pes jg xts m. nrn6. 4. S£+M: t£6 8 ItJPJI DJI X lota VOt Ojg pji. jna Pit. x tiers naa hji pat. ^Eirn TJ6 ho net. Hapi. pot xe et xo6 to dji hji a ornpehaja. n so a Qafoia. haa pat. 36H so a xji x puhjs jg t+6 teL Drsi on. xe Et *06 t© Drsi a atoi to +6 x arsi. pot v as son orojL. rm© x pqi- JG X iartQ6 JG 906J6. ftiEtPot. DJt aiwt s£Pt+ tn x fot+ Urn je t6tJJt. xe dji a s£6a. o+natja6. s!na x w) onAt siaa+i+. A. xji x tiers Drsi a ft ua n J6 x siot. uo rm© +1 oa. Jna hs aafota. jna net. Ta uti itaerte x tiers ai T+e ist. x tiers dji hji irtto. se rm© vo. pot x ii3 siaattt dji !.42 wh. Jna hs I. JH9 x tiers Haa hji pat. xji ot xa6 L+H6 Drsi orD joota+n 1© x pud. 3i atjxwn. TU+C T3 S1EQ. ye. wi ob n 1© oji oe 1 jhg 01 xo6 t© et a+n ft n 1© gji net ogjt y tud. 9n n +6 +6 v o+nar3 jg v aaci crtci6 tu+c Et atn tu+c dji a atn •t'l n JDrn x c+LGt^H jg oah. POt T3 TJL HO 18t OGJt X TBtlS JG X nait. run 01 x pot Ta u+t hji srp^t xji x u+qjg djl aasitj+ x tiers. so u+i TEtan XEt T8tis jqjhsi x fott Urn jg t6t«ui. jna iait. jhg x ae puhjs jg x iel on^L xji se orsi jg Ojq djl a iota +p ti Pot * iad s©h orojL. Wi. oec6 je xe et vo6 t© arsi a or»is+©Da J6 sirai. prfs-i aso vie hdpk [c«n. jna ti orDJL rni© oah jootaw i© x pud. Ta ojhji a tOSI POt X S1£S JG OAhi V3t6. acn J6 a* Pit. aaotEt r»ii© vo. Jha oueo. pot xrs sjl x twpji. on. t+3 dji y Tat tn 01 L+M6 tujisojgjt Ta dji se rm© «Jna dji on 1© ies xji ©l *06 t© u+t hji Tat xji itj- dji a on jp PtJ3 jorn v nail. tp tiers a itaertea. 9n aa- TOta. jna x fot+ Urn jg t6tjjt t£HJL. TUEtPOt. . Jha xst DJt a urn pota Jha j wh D. ha Ta DJt paa t+6 Dan. jna GEirt jg sdoo orsi on. DJt a J6 a artna. a xji xe u+t taum. Jna x lota uti D©ttt ntaiEt a ue pot t+6 nan.

xrs n £wh. v sno6 ¥J3. vil] prtsi L+H6. jhg *e uswa waa »i*n fuetPOt. +6. v dji a oaaaij'ii 1© ¥ «J»ia onwiAWs. U^G Y41 43 GrHSrWH *d6 L+H6 3J»i fuetPOt. 01 atJXtJH. . aso vie hdn. <J> V D9G OfWaJt *41 ¥ *ji a mc fje «*> atn wi Dr»i a oaaa+JYi «JHG +p DJ. fit it©. ¥41 PB¥Jt ¥ Ohlt L)rh6 ¥J1 TJG 1JS1+PA6. y 04i a seee J1 v issi ge. J*iG OlSO 101 fuetPOt. jho j«ia+ot 10 ¥ ahq.(Mi. rwH x niEis je ates et 10 ¥ QrwiG^vis *ie Qjg.

jna x onst ©ja +»i sietw xjo xet ue6. aafoia. fyetpot. lau. ft6 SrtHttMG m t»l X lota X UtiaJtatj- AW.44 sjq™ a%) vje napj. <J«ta an r»ii© x ucrs ausi 2. jq4»isi UtiaJthJS. itjpas* jootaw 10 x yrto+n6 jg x ora &imi at+n. oav neons ho lies pot jh thfjtnr'is. HJiy+xsu'ia- m et jpL+0Drh6. Hot 1© leo jye x uw jg xet thfjtnrhs. fyetpot. xe dji a ausi run x pes jg x+s ui»ia. xji xe urt hji syjioa n x x sa. x lota fJL orca^rhua xts u»ia jna 10 3A C+lGtJh POt AGAt. «J»ia tp +1 fystpot k+& una oj'isaoteija rm© fta f©a fa dji fjL o+gh. xji xet ysa a fyetpot. 3 QISO SIEQ DJH+ L+H6 m© XJ3. Wa'6 iHW X atJxtJH taajwi. xe dji itus-ut xet dji a hrm© dousi x^ia. AHQ OISO 01 X06 fO DS3 3 aj. 8t P8XJt l9TJ. ya fje raie'ta 8 u»iG6. xjo atiH+H XJD 81 J6 X Uha J6 tH <iat©SJW3. x wjttirHs jg saa. «Jna \? ti so a xji xe dji oai f+6 or3JHGD^«tis. xe dji hagai a atoi tp Ovin+Gm. +6 Pot. fytc t6 +n Da. f8 Qt81 L+M6 X lota fJ3 <J40 »je GfH POt XJ3. *iapj>.. 1. J08»ii jg x gjl je Ian. a8«i +H1© +1 so a xji xe dji srtc f+D joota+n 1© x orajhaD/Jhis fy+c fa dji a e una JG i+a^ti+ r»ii© xjd. tjg san 8 e+srH.. an. jna 6 xo6 f©3 x lota Oaq djl attw si jg x oraj'iGDJhis. POt JG/Jt. [c-n i. xji xe ae lrs^s x+s una m© x*iDS. ty+c xe +»i f>ia raiena: ts Drts+pu x lota fja a+4 uoth+n rs xji ya Dsa pia si <J> vie J> una jg ^atosjua. xji +hj6- uhq jg ^atosjuo dji oai f+6 run x pes jg x+s una. f3 S1CQ rh1© ornsrwH xet taajiYrH6 ru»i * uoute. pot aafoia. so. x sjor»iG aso CJlUt «Jh vie ^apd». I. orc j ma OGJttrH x una. fJG raiena 8 itjots. J»ia H8 m +>l 08D 10 nes eput J. s^a fa. +«i +h ?ytc ho xji <5atosjuo aasitj+a. <J>. ^. aafoia. +1+6 y+6ar3 xji x+s una D^a a o-jm j6 vji PtJD x «iju<5 JG rxjt »i8DrH6. 1© QdlBn HAS. n dji a aaoo6 ue th+oym. UOtH6 HaPJ. s^a ra. sha fa oiso sneo rm© orhsrtWM x una jg itJD+s. vji ^£t dji hr»i w© t6 xts una. XtJ»f. pot ip y\ woum dji a djl jaesa orts^a dji a x W'ia pot xet seos. WG 81 vJ6 HUt Or»iW6 x fj«ia jg x lota. ya dsg oiso fjc n^t+Di. Ye.jie6. see xe dji a atoi ai v fjna jg x lota. lau. 8 una fy+c +6 cj+s jare ©i ©ja fJL orGahrhua y+x oa osa a 8 una pot r»ii© aa. fja aea jh jna jc iactn dj. J»ia . jna xe dji a 0^1 Ptja 01 mf heDJ^e. 8 u>ig fy+c x loia dj> nut una je itJDts. j»ia fja ya taosha <iat©sjuD.

at»i JtA6 PtJD X arS1. AhQ a* pjd+h. da srH6. £lri 83fOia. y lota fjL taaaDa da airt'irit tn sot PtJD fAi. suiy©is ahq soi PtJD x aaJ> x qrsDjms jg x lota. x£t 1'3a3DJt ©ja. ve. f+6 uti a an. I. JhO 01 DJH. adfoia x sw^ns jg j na ftD xji +6 <irsi dji tjsi njh xjd. J»ia Deo jp x ceh6 utx futc 1*33 Jl y et aena. SOtO. J6 urn lAHAisorh iesjl 1© j^rxjt. J HO Y 8t G+6+1J0 8J. . Jha 8t ua Joota+M 1© x u+i jho ojn+em jg x ojgi. J hQ XJ1 DA Qd*i f8t1 DA1 136 XtS UrtlO UtX GUaHJS 83006 JG V©. ye. 83fOia. DA WhS. XJ1 DA1 HJ1 J»iO 8 8t01 DJ«i. TJGtM 8 HJU<i JG X Gt3EDr4 JG V rtL. x airtnri a3sitroDr>i jg aoL soi ahq ajat.] sjona a^o eput xe f jg t3S3Ga so *ie wk 1J>D 45 ©rDJLXJI xe DJl eu+hoi fj»ia XS DJl t>i ailJl SEPlt POt JGJt. usa v usa fsto»i m© da urta6. J> se.Jt. fa utt attn nut worhG w© xjd. J) fjc aafjia f+6 oiott. f©6 6t©6 fJG ©lOttrS. giei 8ustM6 PtJD x jg x lota. fa utt ©tG . 'lOtH X ©t£1 J»iO DEtGJirS crtos jg x Lota PtJD x ot3£Dr»i jg x urtta . Ye. HO DOt JQJHS1 YOt atrXJt. jho orD potL ei jg rasotottat. y de hji orD xji y oe hji a ortsi <. x«ii y a on jp j no aasitvj+a pot JG. ot xji 8 orts+n Dsa Y© POt X $1£S JG DJHt <5JHJt£DrH6. aafoia.(mi. ©tEi <J> Ye. f©6 itD6 »iO v Drsi LE 08H t»i V 0010 d> HO SAW'il OtEG. Dj. xji 0P% CEH6 8A f UtC V 8t 3840. xji tHJ6Drc jg y DJioai da orDjnaDjms. usi pot k fstanjs jg v©t fetis. tp x oe dji j»ia on x£t xji ye uti ta«. XJ1 X36 L+M6 DAI HJ1 OrD HJH V©. J HO H8 XJ1 DA SOI DA1 fJG <5Jt i> t»i Y©. isi jh x stDrt je tAcrsHJS. an aafoia. Aha etenEDrne xji jd™ xjd. SffiH fat x urtaG jg e itJDaitu nEtJ'ii. Jha oiso. fUEtPot. tAcr&HJS pot ^GJt. PtJD fUJHS lie ItJGJUt Q-ih tairtH. jho tn hah fsti Yt©«iAua tn oi Ltd6. j na fa fJL sjo. f UtC 8t V C£»)G f UtC Bi'iO X CtiatJH JG xe etQJtta jue ojmtG j»ia J as'i 1© x airthri ©rip jg Dt6Jtt jho do ! Jueq ! Jha JtA6 PtJ3 x arsi. 8 pt© Dot a£6. x lota Y©t Qja dso orD 81 +h x prihjs jg t+6 t8L ©rD riJH run Y®. xji as»i t>ii© ojiitGtit.4D8Jt . DAsrn6. ve. cf> usa xji y usa t3D. ae»i 3. &> A jd jnsrtoia Asm * 8tD6 jg f+6 ire. y DJi itj»ut tn x una. rm© xjd net. PtJD x sian jg tji. y dji a ©n JP PtJD DA 1tJ6Jh$. DA SrH6.joi v foit Urn jg tetJJi. x£t dji a airaDJ06. JtA6 PtJD X arS1. jueo PtJD 8 aai si3i. xji y de hji thort x atsiusrt jg 8 Oja hjh yo. pot fje pata. j«ia an aafoia. fsti fJL a+H ueo asn u+y sjto PtJD u>d 1© ud.rsi titx 8 sot ortstn. pot ft6 UE6 8t jho 8 PEGrta nan jg x lota. rm© x a3sitroDrn. JhO f© fJL 0J11 X OrDJHODJhlS PtJD X 1AD XJI U3 IJfl ^©sjwd. O xji v tna jueq. JHO DEO JP X oah. fJGtH 01 s ©rDJhaDJHis PtJD x 83Qt«itn. fJ6tn not ©tew xjd 1© ao 01 LtM6 a* pel. j na ©o x Jna jg oi x rtL. aa€J>t yji v dso taDJDajt 1© raerte v a+H * jM6*ai+ jg dj. x+s fJL ©+h+M. UtX Gt3P JHa SJtO 1© X Qt£G. nJueo. x it© Djsab. an XJ1 Y DAI 8 8 CJ+S 4. jho fjetii ath atoi a* t+g tHPfiti ©^aws tHi© xts ntjors una jg itjDts. an tHJ6Drc J6 y uti hji oan da orDJ'iaDjms. j ho 8t f£ua. jho fa uti ieo jue PtJD xjd x UHa6 jg xst irsjDr>t6 jna fa uti 006 xjd 1© a sojuta jna SDm. fUJ'i * rna3i3P. 8 AHQ Q 83irtDfia th uru daho.

tn 16 tyetpot. ¥8 hojsi ¥ ateinjs fyetpot. jhg *ji tu+c Hvl1 y 001 vie tivi6 ¥ it©L. hji Teton rm© y© t+d. J DJI a 8US1. usi ta ¥J1 Ta soi net jna outm an Ta oejt yo. tp y dji oai ¥ orDjnaDJHis je ¥ lota. ¥a saa dji a y+¥ t+6 saa. ¥ lota tjl Ovinsaoteua ¥+s y+¥ ¥ una pot ¥ saotowt ¥A saa saa je da srn. vie jna dji tjsi ru'i vie 6otrD. 8t+H+H t% POtL Vil© +h i. soi ¥ oiot+ we ©via. m. fP j na oiso DA srn6 TO 8t V SrH6 J6 tDDJJl. Y SE ¥J1 T3 jMQJt. <. J. aao©6 +h +h ¥ tAcrsHJS orDJL 1© ¥A taaaDJt. sine ya Drsi tjc "ut+Di y+¥ Trnojt t+6 ¥ yaajtnjs. ¥ ye ¥ poi we jna sjteeDrn +6 Pta. fyetpot. jna Ta dji Ovinsaotei ¥AH jpt+0DrH6 pot ¥A ©en. aen da +n. ¥Ji T3 osa on w. ot. Jna aaToia. «Jna +p y y+i Teton tp rmo m. vie l ¥ toan^s «jejt¥aus. jna see n DJt a +n+oyfit -lorn ¥^d. aaoo6 ¥8 tjsi a+H pelp^i. ^eora. tu+c oina m tae dsl 1© rutrns. tjl a+H Jnot+ y+¥ y©. Y8. +HS1t©DJH1 +4 ¥ TJH96 hji pot v!6 [ai. Oj0. sijhi +h H3 ¥8 DJL1 QUAl S8PI+ Ut¥ ¥A atrxjt. djh. aen da 8n y im ti rm© I ieo jye da prtsi aussine hs. Yjsutae. t+6 DetiHJS UJ6 ¥ DetiHJS je ¥ let we ¥ yrta vie ©via. Ye. fuetrot. <*> Y DJU -utw. ho pud t6 sa ¥ d^h et on up. ¥J1 djh. pot ¥ ntaneta ptviD ^iwi +e ¥ sed. +6 «Jna djh et tHSitroua srp+DJHUt. tH ¥ una s-ito vie itviDts. DJH+PJS1+M 80181+ GrHSrtHtH Y©t Tt6 +«i+ou+i+6. pot urt +1 m. vie ¥a eAia¥A atJ¥- fsa ¥8 tjsi srpjta jpuoDrH6 jna Drc sjto. ve. JH8 OlSO IJDY+OJL JH8 &JD. Y SS X41 T3. fyetpot. da prtsi aotn +h ¥ ytiajtHJS. y tjc DrtDrta aa- 006 T3 TJL 8+H lieH rH1© YO. an aatota. Jna ¥8 tjsi aaTJia ¥a y©l t+6 ©tot+. «Jna ti Drsi naa6 a ¥J1 ¥ ist Ovia Drsi a yt¥ onj'iatH y©. 8n aafoia. +h hs. dji TetD ot a+sirta ¥Et vie itjsutm vie ¥ pes ¥+s una «Jhg pot jejt. 83T018. TOC T3 0R3 t3S1t6H. 5. ys. vie H8 ¥A 8£6 dji a vie ¥ srtets vie ¥A Ovia. ¥J1 ¥8 guji +h ltvisut+it HrLtH. jho to tjl vie srp. ¥e ho osa PtJD act. n IU6 hji t+d. Hvii Y U+l T8tOH rH1© ¥ 6vl+S J6 h. DA SrH l8Dr»f. ¥e yrt on . ¥8 eti ¥ srterm vie Learn. awsw. TsiL an <J> ho ¥Ji Ta tjl soi pot net not outm «Jna oejt y©. «JHa H8. HJCJt¥aus y soi 10 ieo up. jhg A ho ¥8 eti 8 it© Ptjna rm© srn '«aPA pot jejt. m ¥ UDiotri to. rivin un awsi nuH ¥ /es je ¥ts una.3PA.46 JH8 TO TJL at'l J 'I sjorHQ aso jg hdn. ©ten rm© Jho ba ¥ to.Jta Drc 83006 vie vo. jhg pot agai. iq-ae. siao da (-hi© Y©: aafoia. y tjc jo+oea Hvii m y©. HJ6Jt¥aus. Jna ¥ 10 10. jna Y©t oh airtnri yjipet. -Jna I AosdQmn P3t jhg iudbi aaoo6 dji srpjt jqjh.rsi+PAG. I ho ¥ji ¥8 eti taaaDa. ^eora. t+d. pnsi aus+n. aaoo6 tJH. pot ¥8 tjsi aaTJta ¥J1 sjteeDrn ¥ psi-hjs vie iad ta at+11 rm© djh. sen rmo an +1 u«re ¥ &-imi hji x lota Tutc u»j6 +4 t+d. ¥Ji vie y Drsi oae. pot aaroia. a aus+H. haPA. ?u+c Uvie tn +6 +H m. ¥8 eti ausi aen J6 ¥e rm© t©d Ta dji d+h+sut «Jna ¥ pud.TJL Y©€9 D8t1HJS. jootatn 1© ¥J1 TU+C ©J8. ¥8 tbsi atH ¥>ii atoi 81 ¥ una <5at©sj uo. ¥A sot J Ovia. ih d> siao rm© yo: Xe eti da prtsi +h vie aotn ¥ ae6 vie 8t it+aY+oieDrn ¥ y+iajtHj*.

Jna +P VEt a ho ucrsn^s not tji+hjs. 1© JHSJt X AHQQ M V 410H34H1. VEt a ho irntDDJHi not +6 JhG V96 L+H6 8t HJ1. JHO L+HG 1© +h 8 JQ1J8 HJH. *!G Ojo. vji T9 as attw 10 nss v tJ6rtJQDrH je v ojg. tP Y DJl S8 VEt HO Y DJl ©ISO &8 XCt HO UCrSHJS. da sr»i6. v prtsi pt©is *JG n jqjh a* x net jg v &ittti. jna oiso. T8 ©t£1 V fDIOtirHS 1© 360 V96 rtL. 8J. « v ©sa. 01 L+H6 DrS1 H906 ti a 8 OviDisna TJGtH +h yrn. fyetpot. fUEtPOt. aaw v 8 fUEtPOt. VEt 8 ho fJitH^s. H9VJt V rtL. JHO ©t£S jhg ieojl je v foit Oasib.] ^orna mo vje hdn. V lota Ovja ©eg rmo djh vji f9 Dsa joi pot fmjip. v . TUEtPot. epi^t T9 fja ot9£ua 8t prtsi J 1£tJH1S. jna * <:r&i+s ue Ovia. J* 7. 8-190 rm© y© V96 l+iig. fttC^tt. POt VEt OSO TJ6 8tH HO Ot9£DrH JG LtM6. 80L L+116 1© J01. +H PJ. ucr&hAS. D^a a urn a^at Drsi H9G6 t93EH J6 qaq. tl rm© v tHfja+irms je ¥ +H vji ve »e ho vji set t6 pud vji OJH BUAl V TUGJHS JG ©JO. +H J TUEtPot. on rm© fow Urn G*ja. jho oiso a* v a+GJtjai pot AGAt. J HO. SCG fte' 8 Lt© V !Mtt1S. H9VJt 1© J01 Hot 1© a joua run. V UrH 89+M SU91 JHO V rVJt 8+Ut.isa8. 3t€^t+. n Dr»1 H9G6 8. tp HvJ1 SO. oi L+H6 arsi tjg gjhidi jue. tu+c 47 jp. I. HO UP. 3J. T9 +6 rm© Ovja.C4i. 80L V T^GH6 HO V rtL. ?ag aiH ho +1 3rS1 H906 fJ6 8tH +h Ot9£Ua POt 8 ma imrs x ^na je J m ot9£Drn. t)9 8t HJ1.JHS JG 1© 8 WW +6 *J6 T+D. HO V 89S1S +1 M M tl V P918. 10 JHSJt X AhQQ vJ6 * rm© ©i vog to tjg 8 atoon teti jhg a q*jhtui s-iwi. jho rmo ho nrn jis QJH V JH06 JG V 10 a JHSJtQ. «Jna H8. JHO 1© aei t+6 9irtnri J irnr&JG v jna jg djh. J HO tP XEt 8 HO tACr&HJS. TliiC irHtDDJHI VJ1 tG JP+0S1 +6 tN J106tDrH 1© VJ1 JG X TJI+HJS TUtC POt JP+QS1.jhg6 jg v 10 mc v tjl ©ten. niEtPot. pot Y©t ntjpn jna irtn+H. T9 JPJtJL TtDSJLP 8 SJQt+PA6 POt S+H. to iejl aen up jootaw 10 v pud. h>41 401 POt T^DSJIP. HOt OrtHDrH HOt tHOrtHDrH. slna tH OAh. ©t oah T+D. H9X<Jt TOl+HJ* H9VJt ©90 HOt 8J8. t6 HO 10. f UEtPOt. XJ1 ¥Et +h +€ JH J106IDrH +H 01 LtM6. TUEtPot djh o^a rVrlt. J POt VEt t6 Ha f9 TJL Ot9£1^a 01 VtH6. jho v 3rts+. +p fi fUEtPOt. DJl Ol$0 S8 X£t t6 v +6 djl S8 V£t &+H. prtsi vji osa we. H9x^t u+ojohjs. sintiYton 10 ve -uttD PtJD vji fuetpot. 8 G. Ha V P816 vJG V £t. 01 L+«6 TU+C 8t Ot9£1J0. HO f+6 9irtHrt irt«Jna tp x ist. *HJ6Drc J6 T9 DJl 380 tHUtSJDrH POt Ot V CtlOtJH seca. JHO 3rtS+. tP VEt +6 HO ®*IQ. V +p i6 HO $+H. tdaADiorH ha it©L. TJI+HJS HOt H9XJt SJH* HOt tH8v4HStatim l+h je hoi. pot onAi +h jho uq fow fd t6 pu je oies j 6. to. J V£ S1JH0 V 1tJ6. £l9fOia. jhg 89ors 0. VEt HO O-IO. rmo X +HPL+01+M J6 X irH+D3JH1 TDtC +6 JP+0S1.H. HOt 3t€Jt+. +H v41064DrH 3rS1 H906 8 VJ1 VEt LU6 JH s4106+DrHj 9GH V Prta+OH Pt©1 10 V 1t9 UP.o^a hji a atoi 10 nes. PftSI aotn x u+iajtHJS. TUEtPot. L+«6 hoh f UEtPOt. "set f UEtPOt. JOOtG+H 1© V 1t©L Ha T01+- hjs tu+c t€ tH m. SEG DSO 8 VJ1 f9 U^6 ^H1J>S1 V UrH Ot V . JH9 01 L+M6 VJ1 at+M j VJ3 +6. X+S L+M DrSI H9G6 09S1tU+ X U+€Qr3 ir8-J6. JHO VE VJ1 89196 tH T+D DJl 89O06 *je ¥ tHutsjDrH pot oi. H9VJt QAL.Ja.

YEt &1E1 330E3 8 »1£1 ItOBEDrM. X£ USG fJG f JG+H ta^EHG 8 S1£1 vJG +«iOSJ»iS. si jg eput Jars jmg 3e fja nrtieoH jg y prtatah Ptoi. 3r&1 fJG t33£MG Y SE3 S1E1 fUtC YE Urt.fUiC X lOtG 3. Ptoi. VJ1 f3 38 taG33 Y CtLGtJM OAh PtvJ3 Y POU g<ig Jmg aaoo6 yji Y8 et taaaDG ptJ3 act. 8GH Y PJDtlt JG Ol X vJG JMG V GE6 JG Y C+lGtJM t3"UM1 tUll +M 3JM Urt ItOUMG. mow gig jmg aei. /JGJt. JOOta+H 1© Y G+GJL Y Y PUD JMG Y 361 fUtC +6 YEt+M. ye rtL. Jha fja aaoro 3+6Jtjai pot aga% fa soi oiso y stutt jg ot 3JH0J. ©JG QEG GtJH JG Pot fa GEG Gr3JMG3. POt f3 DOG yji ye urt usi. joota+w 10 3^M 3J. YEt istJMis. fd a90E3 e gjgi.HG. J'lO un gwgm y GStGM jg 3gjm io rtL. 8n aafoia.4M1S. seg a y ^icjtiesitM u^iPEt jg vot soi6. J4G YE DrSI fJG t3D£HG POt POt YE Ht© MO 3t6Jtt. GO+M MO GIG. 1. aaoo6 jg y itJMSGtJDrM +p vie m© ot sjm ms. a+M GrM +m y y+6Gr3 jg f+D fo mojl <3J+. Ian. an fa u^g ue 133EMG Vt X GEtGM JG 3GJM. fustpot. jmg mji io a joug HvJM. Cs^im. poim wgw soi yji tu+c uj6 3gi aspot Gjg. oi \. JMG Ot »JMa L+H6 8t GtGM YJ3 fU+C 8t J0S13G+JM1 rM1© 3JM. 3JM fJL G+GM. +M JarD fja mji itJMSQtJ&i. 8t Pta JOOtOW 10 Y PUD. . *Jha M8. 8 3+6JtJai UO USG YJ1 V D^G WO IO Y Qt£1 33Gt£irt. Lto y GtEi saa+EDrM vie oi sjm. . HO <!«!+. «J»iG K£ USG fJG fJG hO C+LGtJH. ^0 attH V© 08M 1© fJl. fja poih Ptj3 fJGM.Jmg aafoiG. JQOtGW 10 Y Btl JG Utl vJG t+6 foit S^I+t+1. jmo a pelpsi rMi© f+6 urta6. fa usg "JMG W1 we lift poim. ve. JGOtGtM 10 Y U+L JG ©JG. jhg y djl mji an v dji a J6 ®jg. d.48 8. pot ye M+o mo s+m. fustpot. +M Y ntoaEDrM. Jhg aaoo6 fa tjg ptvJD Tje«i. fDEtPOt. «IMG f8t0M rMio ft6 GtEi or3JMa3JMis. POt f3 SdOAL YJ1 01 rM10 f+3SJlP. seg n a an irHOjQ Y 10 J1 Y Qt£1 JMO L8S1 GE. 9. mO vJG »i3PJ>. f© prta+GM -Jmg +6 y gjgi. [C41. JMO MJ1 C06 3irtMri QAL. 10 +D3JM1 vJG j pt«J3 y poi. my 3J>1 YE fJG 8t01 FOIL CtlGtJMj'YE. jmg c©6 sirtMri up. ot io cog o«ni+Gm jmg gjl. JOGtG+M 10 * l+hc ylhc J> tjg tja. "lrtiEQ jg y gj>. +1 *Jmg lue MrM rYJt ja<!Joi. £P1Jt X8 JhG fJG +»i GtaEUG. 01 L+H6 fU+C lirt Ot3£1JG. JootG+M 10 y urta6 jg y ntjpji. slMG ue 01 L+M6. JGOtG+M 10 Y Gr3JMG3JM1& fUtC fDEtPOt. jmg fJG co6m y osa lEti. 3* SrM6. SJOrhG Jmg A. fa saq m© de. fUEtPot fa sjg. Y8 ue man pta pot jGJt. JQOtG+H 10 Y Qr3JMG3. JMG YEt rMi© V C+L- UO UJ6 WHLHG. fo +6 y P8YJt jg oi ue. fU+C GJ11+GE1. »iO AW. K£ Et Pt3 10 C06 ItaJtlt JMG airtMn up. Joota+H i© wi fine te tm. mow 01 pot yj3sjig6. >i(\n PAl VJl 3JM 3A1 +M DJM 8t. J) fJG »100M Y36 Pt© Urt06 rMi© J> Y© 01.1 Y QJ-ll+Gm JMG 18t JG Y GJGl. 10. aen yji oio siymw.me 8. YJI YE »JG Y PUD.JM1 YJI OL 3JM 3r&1 t31JM1.JM. sm m3G6 snoe yji jh emsji jg Qjg. I8S1 GE6 JG Oi. YJ1 f3 3E t£M OGJt S1W1 V© tM JG Y QAei 18t 1© f+6 OM Q+HGn. YJ1 X£ 3A1 fJG vJG «JMG X 0JSJ8 OrOJL Y PUMJS *4G 1J>D. 3* SrM6. fUEtPOt.

se+h: r>ti© 8 sat dji x lota da Oja t£6 n. 'Jogjp itoit sjo. f© QJt+a ojh+g +41© 9q+n. at+n+»i urta ohi+. +H X &1+t+1 JG r«iio iai. XJ1 0£ TUJ'l DA UrtO DJl OrDJ'iS m© x t3siot+n x. HO OlSO XJI TU+C DJl a t+1H a A X PtOI JG X U+H6 JG ^+008. x Djsas dso a Dra 18t. tu+c dji a jg ©t£1 UrtL rh1© XJD. TOD I TJG 3*01 81 JG X U+lOJt'iJS JG DAh jpi+ODrne. T3 DJl 3 Gt£1 IAO rh1© 006J6. t£6 n JG X Pt©1 JG XA U+'i6. t'f X G£6 JG DA ©t£1JS1 SJtO 0+0 XA OrXJt 8£t r>i10 X lOtQ QJ4S3Qt£1 QISO X X+S UNO.J . nr«( ^ ll+l 0+G THI© T+D 8 OrDJHaDJHI. POt T3 DJl d> dji oroj^a sl'ifl t+d. fUEtPOt. +H JHa 81 JG U30»iJS T3 DJl a DEO S1tJH JDrH oi da i3ii. sjl x lota. Jna 906J6 u+i & t£6 n 1© asi+GJt xa nan 81 jg x una jg i© x 8n 8 S3t U+l cf. YE. sjl x lota. Pot ^ogjp itoit usi+pag.i n 8 ucrs atJhc m© x tss jg jg aeto^js 2. jmo Ta dji d> lota m© Da: 8 cj+s sat & t£6 n si jg x pt©i jg xa sl» ( a JS13D0 TAL+ JDfM X Pt©1 JG XA Ut'i6. «J>ia 3£a m© <5o6JP. loia. TU+C +6 8 DOS1 ItJDrS IJ'iO. t©d I tjg sja ma 81 t£6 n mo y©. a sjorha aso xJG »iap<j>. iar'H1 JG ^OGJP. XJ1 T3 DJl d> a© QtE1 rv^t urto. Ti)£tPot. .JP. x <i06. tu+c T3 a£. 49 (N11J1 1. UvJ6 JD 8 03S. X Pt©1 JG XA U+H6 DJl tAl. u+i deo t+d +H 0© DA lirtO. -Jha otEi urt x ore3'ir>iis jg x Lota. 1© aai+GJt da nani tes jg 3<. GJtHJS J6 J"ia 08 DJ>H JPl+QDrH6. Ye. J HO X Pt©1 je x u+»i6 jg J 5+©a8 dji tAi. J'lO r»i1© T+D ll+l j'ia >iji I 0+G 18t 10 PotL da at+n POtL da urta rm© x S3a jg xa u+hg. DA 18S1 aoth. pot xah t+1+ thwmrns +P +1 J'ia +'iTJt+ir'is jg xa saa u+x xa atJxtJH. tJO+ an i© x orHG+'is+n xjd jg da urta tu+c dji tjg 01- GOH POtL JDrM < XJD. xji 81 jg x ptoi jg t+6 u+»i6.[c«n. sKa d. dji oto iqas«i ©jx-Jt. xrs sjl x U+H6. an 8 i© a aioon jp. x Ojsas. SO a XJ1 Y DJl 031 X QrDJ'iODJhlS JG X fOl+ Urh JG t6- WJU JhQ »t8 <}06. II. Ji 36'! 10 X at+H+H JG XJD 10 X HJU<5 JG X 0rG3hrH1S TU+C -JhO TJG DEO U+S XA P8^t6. +6tJJi. jho ie+m u+»i€. sjl x lota. t+6 atjxtj»i. pot xa ssa dji hji ruti+ a a3sitj+a.JP. t-etjji. JG XJD 81 u&itxdus 10 a tawoajta +h x orc3Hr>iis jg x DJWJS1 rHIO XJD +'i X UUt 0£6. jho xji tu+c dji a tun aA x ptoi jg xa u+he. ni© +4 x orHPSHG+n jg pois ajoit+H6.+ii. 38 x Lota aus x pot J6Jt. tss jg tetjji. x loia Oja atJ'iC usa t£6 tu+c UvJ6 xj. 8i jg t+oh asto'ijs jho m jg ojii+c+i+ rvi© PtaarD. jho oiso 1© x hjus jg da orcsHrms. DA 18S1 80t»i. a r»i1© f+D U+l 0+G OrDJ'iODJHI. seg x urto tu+c DAh A6. »iJ1 ^ocjp it©i+ so 8t T3 rai£ha 8 ItJD+S JG X lota. ^8 UJS1 nOIH +»i JhQ H8 <J> S13Q WQ Y©. xji fa dji a© 8 urto pot x Ptoi jg xa u+'i6. pot xa S3©+©- POt JGJt. ThlO X at+H+M ye. J»iO tl> Pot 83TO10. X8 8t1 X PtOI JG OA IJ+H6. jho jsuai+D+n n3S JDrn x Ptoi jg xa pexjte jho at+n+n xjd 10 x hju^ jg x£t x uut ase. V U+lX. jg ornu'iDrHG. f© DJi a s cj+s sat x pt©i jg da ti+i u+'i6.

xji t9 DJt tJ>1 si90 10. P9SJ. DJt 8ttM vie 3J> 1911/ r>i1© J> SJtvie eEDr'i. si90 ornsrtHtH x f© UJ6 ojtta tm© «Jna futc 3J. A. tn urta jho aga. sjorha aso J'iQ xrs.<1 tj/itn. sta xs. X 18t X lOtO. <J> J3 Dot X PStPtttH XtS ltJ3t$. vina A utt 380 pot ft3 8 t<ii sioossrh. x atnitn i© iss ore tJSiotEDrH stjxtj'i. vie DJt On 1© 188. 8 J.. f9 DJt 3 W. x U9Q'<js.a or'isrthtH ot ft6 S9a.XJ1 vie XEtonDJtoo. Y£. tasjssjt x urta6 vie xj. or'isrt'itn ^oejp. «Jna »>8. vie 9G'i JootatH i© x st3it»fjs vie 3J. 8n xj. tp x pt©i je uth6 fja oua rm© xjo 9e«i x ersi. pot xts itvi3ts futc 3J. POt X LtH fUtC X lotfl vJ6 DJt 8ttM P01L 3J> ft6 fJ'iO. 3£a rm© xj. «JhO ft6 »tS3 -J'lO DJt 3 OOLO 8P1Jt 39: J»iO tl DJt 8 8P- Ut X HE3 J6 ft6 P8XJt. pot & utt »iUi 380 ft3 si90tn. jna <J> xe x-n S90 no aasitvit iena vie m. J'la utt tE6 n ft3 8 0O6J6.. vie vie x Ptoi J6 utne. ltvi- fUStPOt.50 3.1. ve. T9 DJt x tJ/i+ii vie v ptoi je xj. J'ia III. wtH6. x ltvists je 0O6J6. 3J> s-ja ore. *ie Hdn. xj. 4hQ X Urt06 fUtC f9 DJt DJt a X Urt06 fUtC 8t J0S19atJH1 *Jna ti Ut6ar3 DSa 00 POtL r^l© X Pt©1 ptvis vie XA UtH6. J HO <J> Utt 380 8 S100S3r»l POt f+3. »9a pot . J> r'li© 39. sl>ia 39fota. A utt rH1© f+3 3J. tl.. x itviP9ste futc 3jnt . fustPOt f8t04 m© x urta6 strxjt hgpj. rni© x ptoi SlOO&Drh vie XJ. pot xs DJt fstoh r»ii© x urta6 3*it jorn xjs. Jha x tJ. pel. 96H £P1Jt 3Jht ^J'tJtEDrHG fJ6 00»i 3J. utt it96rte J. T9 it©tt f9 toi. 99006 xst psl. sput xts pexjt je ota XJ. rm© x tb» 6jp. na DJt 8 ar'i rmo x. mo ?to xji wtH6. ^ogjp.0 rHI© 39.it>4P9SJ. xet x£t urta6 DJt itosaa poil si j'ia 3J> 38L r»ii© J> xst stjxtJH f© st x Pt©i t4 xa utH6. 39006 v)6 XtS 0re9'ir'r1 X8 8t1 8US1: POt vie S9a DJt tj>6 "tvll a a9$itjta. pot 89fOia. itjP9SJ>a <<06jp. DJt a puptta. 1© urto 3<nt ur^ajte. xs eti ti mt. xst et hvii P9SJ. t'i j>ia utt ote ist <J> rm© t©s m ft6 tn 8 tja. we ravie x lota. cJ> n rm© J> * Ptoi je utt ote vie xj. J> 9e»i J6 jo Dot xj.it Yji t»i uti »iji irn. Ut»i6 DJt 89Qt£t tH 3J. J'ia & utt ote <ir<. jho fii© x S9a vie susjo vie xj.3j'ii rm© 3J. itviP9ste D<. j t6tJJt. "19PJ. utH6. Coah. xrs-. X FtHQJt J6 OH fJha. p©t ho xst Jna xe DJt ou PtJ3 x arsi. I J3 Dot xts. 3j«iJt ata 3J.Ltn. 96H jootatii 1© x urta6 futc * fje siooh. 4ha x lota rm© 39 oiso. pot x lota fJL sja x lota tjl sja.tii: vie hc. aj>tn psxjt. 3J. xji S9t utt * lota aus-. d> DJt 3 J6 p£L. j»ta a© xji Ltn futc otsi t«i x $j/i vie rm© xj.jejt. P8L. [<wi. vi^a 'is. 89tn tnsit©3JHi x fj»iae t6 vie vie utx josoaw Ovia. utt t£6 <J>. CvilU^ 1. tgu'iirns -JhO tl rm© 'xst 3tjx- tJ4. XJ3. sol Ovia. pexjt tjl ltvi- siooh.a <5o6JP.jg ore9Hr'ii futc 3J. xst urta6. djl a orHPeHaja. pexjte. 39F0ia. t»i >l»ia xst DJt j»i n urn fo DJt a© sre osa. ^o- aafoia. t>i x 8qo. £l9fota. s-r»i i^st d> urta6 u+t sso sitviM r»ii© x t93J33Jttn je 4. iil sstM: Satota.

J'lO DJ'it J6 X S01+11+H Y0t6 TU+C 8t JhOtECH Hvl S0t+11Y0t6. pot x d>ii lota +>i Qua f4L sua. a agsitJta. fO st x srh6 j»ia x oout6 J6 da sjor'ia srh. l£Dr»i J'lO IjDY+OJl. 964 01 T+6 fSSfOLQ. J ! X Hl£1S 3t8$. 8P1Jt DA P8X. 4Ha x£ 8t run x "ims aoui6.4t xji y dji T4t+D. hgpA. JHO UJ6 3Jt+e.Jt fJCJ sr»i6 0£D1© 18S XJ1 f9 S"l£0 D£0 4H J'iO UG S190+H 10 X jno aout6 ug UDrh. a3T0ia. xji +'iJ63rc J6 +»t>i6Drc y dji 09i da onj'iaDJYis. m© YOt S9a JhG +1 pot JGJt. sje vie hdfk 51 j« ( a st p+oiY©t sj'uiEDr'ie. s£tn: 3USJQ *19PA. Y£. na xa &9a iao rmo f% S9a. <JhO r\AH X96 1 J) tA1 X L+M6 vi6 vJ6 DA SOI. "W6JtX8- U8. IAO rh10 XA atr*Jt J JhO XA 8-93 DJl 3 HrDSJtO U+X j S90. «JHa +1 0£D 10 18S XJ1 T9 OJO. <J> y XJ1 dji a on up ptuD da it^'is. 39fOlG. 39J'lQ 196 DA 81US+H HUH YO. +P Y O v tS1. a3foia. DA SrH6 J> 001J16.iT6. Joota+M 10 t+6 una: pot J> TJG &1£0 DJH+ L+M6 XJD. POt X8 DJI1 ft6 +HfJtt1 X U'i9. ha *8 DJL1 3 +'i 96H IAO r«t10 xa strx^t. Pot DA SOI G9LA1JL irt'i+M X HO DA T£t1 HJHaJtJL XJD.j'i ua om je j'i j'ia jg &19jhg o+n orhsrth+n x itJP9S+6 t+6 m ^oqap. fu£tPot. «J'ia ti oed io nes eput da ps^^t lafA tjo siooh rnio 01 tts fssfoia. T9 ooea x «J»iO Jha aoui6 ug Udy+ojl io a atoi J'iO DA 89P0tT+D. r»iio eput f9 fja D£a 4H 8t1 X8. DA . D90 00. asfoia da sne. ?d &i£o S-jd. 8Put da pexjt T9 ooia x c+iat. JhO tAUL XJD POt X +4 JhO X lt*l- P+1 «I6 DA C+iat^ 1!. 4.] oteut. S9d. TU£tPot f9 u+i a Drts+psi r'no yo. X Ot£1 QWHA& vJ6 X lota. TLU'I 0£D 10 18& XJ1 DA P8XJt Tsia vJ6 D£a J JH AhO J6 &190tM HO XJD. j mes. l)+t <J> iPY £T 3T01 ntHKUEY T018. t+6 sr'i6 na sua rhi© xjd. in. JhO +1 0£D 10 H8S XJ1 HJ1 DJH+ 0£6 8P1Jt T+6 OAL. pot J>. J'iO DA T8t1 UhG-ltJL Or«t1+»iY+©ri+ HJH X L+H6 TU+C * TJG S9H DO+H D9 T+6 Ot£1 HO Tna. T9 LU0&1 OLO. d> l£Dr>i. f UE1P0T. Uvi6 orh&it£Ha 10 r'llO sngo rmo xjd. X l018 «iha Qua 2. f9 •Jha &1£0 TH10 X $rH6 j'iq vie tDDJJl. j'ia da aoi. j»ia da aoui6. 89006 DA 3US+M. XJ1 X OnS+H D£ a lEtJ'ilS. sr»i6 u+i hji srp. sr»i6 j'iq aus+n fu+c Ji upi rmo x aout6 je UDr'i. DA 801 09IA1^L X L+H6 J vJ6 X l010. JHO OLSO DA P8XJT. T'llO XJD. y itus-ut x una. >lhQ +1 an +h x jho xa saa d^l a au&i. 5. +H J'lO D8t6JirS UrtOS. jho ^6 y u+i »iji G9i da orDj'iaD^vis. S£G J) 9n Y aafota. da sr'16 oj'iui 'iO oo £t as'i 10 da DSa 196 8 3US+H HJ'i YO. to £t x srH6 r'110 da jho x a©iJt6 jg da prtsi-aoth. usa y-n y dso q+g 9t uria6. SAW vJG TU+C S£+H6 8t t+14 HvJH DAH rXJt 1l£1&. 3 JhSvJtd HUH y TJ06 UG YOt fU£1P0t. JMOt+ L+X D9 89006 vJ6 X jaD0H+Dr»i6 J6 X lOtG. JHQ XA &19o+m rmo xjd. jho xs djii a susi 01 xa a£6. <J> HU1 031811 PtvJD +1. 89P0t T+6 OJL. Pot 39TO10. 1£0't *J6 FtUD YO.c*n. POt 8 DOt T+S10t+ 18t1 8t t+14 HvJH DA4 nut 1L£1». rmo yo x sed fufitpot. t+ih -Jha sjorha aso T9 itJP9SJ>a or'isrth+H rs. xs dju h«ji L96 r»i10 rutw 3. Qt£6. Lift JhO X Sr>i6 J6 tDDJJl. S£+H: a9T0ia. J001G+H 10 X P91+M6 U6 T+6 T8t1 4hd X &W1 vJ6 X Lota TLl+C LU6 +»i T+D.

JhG G+6 »JG 1L£S DOt POt X JH9D+ JG 0© »uJ1 JMGJt JGJH. »iO +H f©D TJ6 +h itrsua. 89006 DAH DA ^H9D+6. J'ig T9 tjl itaertea p+ia 39 nu<i * uoui6 jc v «ie Gt£i 091. 39006 JG DA4 JPLtODrh6. pud. 8SG DA »)J1 JD+S. »iji lOtG. u+l isi +h itrsi +4 x PUD. u+n ys deq 8 ue pot ? U+l/l DAH JS0E1 89P0t DA'i J»f9D+6 ? *8 DEG DA H8L S1t£1 89P0t D9 »8 HJ1 11ES 8 SirD3l+H POt Od. DA'i 89T010. dah thH)u+i+6. ortsja ?9 xji i^al f+6 itrsi djh. slHO ha PUD UES1 Ji JUE. j'io 0© »ivJ1 SLJOW DA S1WML. DA r»i1© G*tfS SJH1 H fA. 0* Ojg tjl a+«i da snon. itrsi^a 8tD vJG -J'ia t'i 3UG DA UE ? On J> XJ1 X8 USGSI GL9t DA MB 89DA'i fjq >i*!1 H DA UE. 9Ci rm© 1 x orHs+OD+M da pud. x loia. HJ6JTO9US. X*I>1. fdut uw f+e ire. D9 T3 tjl ua 39 Lt© da4 m+QDr»t6 * u+iajt'ijs. *£tPOt tsJG d U+b I+P1 n DA GJ+S r41© ¥J Y£. ye. «JU£0. ©JG Utl G+G c)> Ye. j ho A J> u+i itrsi +> v pot JGJt. v«n x aei DA ur«i fje iles T8t1. tua dsg da TEti uai. DA GJ+S DAI POt AGA1 ASAhQ n r»i1© ^. POt +6 HO XJ1 OrtSJO T9 ¥J1 1S1JL T+6 +4 WS1 X 8tD JG PUD. DA pud t+6 8tD. lota. +P J> J. +>i Si4. DA tJG AhQ ^G^ItlES1+H ©JG. T8ti. SUIG't. U+l OtA fHI© Y. XEtPOt VAO. Jhg dah A6 yjg 89TJia »iJ1 01 £1 L+H6. £D4'i. DA »iO SOI ! HO UMOJt GT01 DA SOI. DA Ovia. da ten AQSQieoAi. f9 tjl orHpenaja Q9TO10. DA T8t1. D9. J> «JhG 3A G£ J'l fJG I UJGS1 30ia J'lO E'lSJlG DA1t 1t£t 39P0t ?+D. an +6 X UE6 JG J»i9D+. ^JiS. da vJG SOI Utl lO^^l+S X. X JG DA tACrSHJS. -JhG HvJH X U+M6 JG T+6 &"ht+1 tjl da sjat ojtta jue rij'i josog+h ta ds>iWi6. U+L1 ^8 ^Hsrtoi D9 Jts'ia x tos jg va tAcrs>iJS? LJ+11 t'l lota. DA»i >JPltODr>i6? J> fUA D^a Y910 1© 89006 U6 DA +h da DA»i pud? rl'l9D+? Ye. teh sjtojL aaobe jg 09. J'lG X tJG DA SJLG£Dr»l. J6 V 1JD11£Dr>i6 *ji *jg d jd. r»i1© S 006+11 JG XJD 1© 0L1E0 39POt 99. Y£. ye. da [<wi. <Ji Da sot otacjL aaoo6 J'iO d jd JHorDirsi jobi 89006 89SJ1 «J'ta X S+H6 fU+C OrL SO 96tlt fU^ <J> 096At J> 1© tgSJ+S DA ?8t1 QtO'UL 83006 JG DA S+»i6. Ye. Ye. in. M8 10 HM Dn GJI+. OED a+»i G8»i J"iG Dth+SUtO D9. +'i vJG XA tACrS'lJS 39P0t D9. otA r'ii© +»i se. j'ia tg^J+S. U+ll X8 19093 DA SOI? DEO D9 XJ1 1t'iY+©ri+ c)> U+ll X8 091+GJt D9 81 JG X f4hG6 vJG S+'i ? JH9D+6? T-ll Utll X8 DE DEO J1 X Jn9tr»iS D9. tua D^a o+e y£ 10 UDni£Dr><e. f9 fJL frtG 0A4 JH9D+6. JHG DA Sit JUL S+H. fJL e+6ti^a so DA Drc Drtst. . & u+i nt£6 s pot JGJt. ot degjl 40 S41 OsJa U+l G+G L+8Jtri+ 1© T+D YJ1 8SGJL.52 ^or»ia aso tjcja djh vie wn. J HO f9 fJL GIG +4 ! D9 hJU<5 8A 6+Sr»i6 +H X HA1 ?J6 1AD. DA QtA 8A G£. Oja. vJG DA»i lOtG. J'lG DA SOI l+MQJt 39006 J6 X GJI+ SJtO. 96't 1© Gt£1 POt DJ«i. da d> TJG y. YE. YJ1 +H DE IIGG +4 Y 1EL JG X tf-JI DE 3 S1tt01 « TL£»i 10G ? lOtG. A IU6 3+Gh ¥J1 A D9a +P tA1 tP vje I Ue +4 S9'< SO *JG GtE1 LW6. dj»i J +'i S l01G +H fi6 0Ml»iG9SJ'iDr»i rm© x ctiawi djh. Oe X GE1S 810G»i JHa DA vJG 3 +6 J> DM Or»l? 39P0t Lltll 89006 ¥J1 DA T8t1 X GE1S d) +6 S1W1 GJh1tA1 l01G. 1© G9S1tJ+ DA 19S JHG JPL+01 SOL? fUA JD J> JMOtt 39006 J6 6.

ii£is jg atss. Tustpot U3 a+a ool 33. jna JH+ 33'i6 d> sput v O0L0 3J«iJt ue +1. J«ia jg ooia. 53 C^JIUI' iy. *i3pa. Urt 'iJI jna 8+11 +i J. a+a •i3pa. erta ieo * soto jg learh. pot i3ii. oi x urta6 tu+c xe artDna jg^'isi 3J. •Jha 3J. f+3. J ha X lota UJ6 u+x rs. >lha J. Jha U3 a+a t3i jojh jGJtt +»i jarnarns. a+a <5rt'i+ +h sI'iQ 8P1Jt U3 TJ8 SrtHUa POt X S18S JG ieo 8+8 1+C 8t 1JH1S. xji xe a+a S3Q io ieo jue 2. 098 on run j»ia rs Jha assitJt rs. 8ri srPA6. X Urt03r»iD+l XEtJG UJ6 JOS38+H . ftJ3 xjs. urtac j'io «J'ia U3 a+a 180 8t urns Jha tujisox u+uuthjs pot x sies jg 3JH+ 3JH+ 086. Tuetpot xe o+a T8to4 JGJt L+H6 urt G86. uot'i 33. se+M: S30 10 ieo up.JL 33 10 se. a+a ornsitroi +1 8put v JG X 1J31I JG S-JlODr*!. Hspj. Jha J>.4P.JPI+01J0 30t 83- 006 jg t+6 urta6. pot "l8 ti <J> 831JM6 rh1© rs. tu+c 8J. 8+a 380 3JH+ SOt86. pot U3 a+a so ssa. 1. jna jg a+a a+ia 8 +1 jna jg ojut.jue a+a ot* ore rm© * lota dj> Gjq. jho x suiy©is. Jh8 +1 083 1© 18S XJ1 U3 a3QJH 1© ltJSIJt J0S38+HI+. Visosrc vji xe eta 33. rm© 3J. 0+8 180 t+6 3J> PJ3+1+. +4 jg S13I. SEG urt HJ1 10 a P8ha JG SO »tji 3Jh+ ltJDrS L+W6. +1 j ha xo6 to usa go u+x «J»i8 33. 89006 JG V JMQJt JG 9m 83'fOia.] sjor'ia a%) «ie 43? j>. TJ*i8 vJG X lOtO. Jna 43PA. 1© urto oi 3JH^t vie ma. Jna U3 a+a ra6rte 1© 031 v ^r^s^nis. . U1 rs S18 XJ1 >iji 1)3 38 HJ1 8 .Jt »i8 l+hqs 10 101 oGJt rs. j'ia j'ia vo6 t© urt ooia 3* +h Jna A a+a 13c 3* i3ii 1© a+io a+ia+M6. Tja olso atoi x t^orta6 tu+c urt Jhotsch njh x pex^t. xe a+a 3rt3rt jqj'isi J»ia 8t vrMQJt atrx. j. U3 u+i tjg m 1© a et tout.<nti. U3 tjg uq ore inn +1 83006 JG W.. <Jna +i up. u*i6 it3i8ta pot 3J. jwa jg s+tGJt. POt ¥8 run x uw. uo r ( ii© v U3it jg SjioorN. Ye. rv. X 3. J'ia ot cJ>.rt»t. Hspj. Jha U3 a+a "itvjsut jos38+hi+. 10 101 OCJt X+S 1311. jna j ha pj3+i+. 3J> vrno^t atjxt^. U3 m&4H 10 t£6 fuos j»ta Trta6. j»ia jg ates. JH8 1© Dri/l+IU iH x una. oi ^06 to urt urs run ^3 10 ool xjDSJte6 x i3it jg hapjt. jna <t£ora <<06. oiso 3* s+si-it6. tu+c urt otei jar«t3J»iJt arns. Jna J>. J»ia jg itJDrs ot6. <*.. X£t JHQJt GtG +'tG13S JQJHS1 oj> od. 33. 083 io ies ^Ji v lota a+a PL3 +«ii© x u+io^t'tjs. Tuetpot osa a a+n uo r»iio S-jL03rh'6 J»ia U3ii. ot oroirs. tj>i 80 HJ1 run X36 iteis. j»ia j«i+3ri6 jg oj>»ia. +i i3ii >J»ia ma ini y3 D^a ooi s heo ue x lies H3pj>. Pot 83foia. +1 oes 10 ies xji DA StJStJ'i. osa asien fuetpot. j«ia oi xo6 to +w ma oo >i'ia u+x 33. udh. USI a* V 1311 TO Urt »i8 l83r«iJ>1S oj. 8a?oia. J'ia oi xo6 to usa oo u+x 33 urt xo6 to 83136a x yot'i+M6 x ^63180^6 jg Qja. 8ri x 3J«iJt jg x orHsitroDrh UJ6 PAH. JOOta+H 10 V LO J6 0O6J6. TO 8t X JUlJt atJXtJH. J 083 1© 18S V41 *13PJ. TU8tP0t. OlSO 60tr3 j'ia H8 T+6 PJ3+1+. k+o set tsitjo iortG6 33 jho c+iatJH. Jha oiso x aoi. J00t0+H 10 XJ1 TU+C +6 t+Ti... sin Jiajt atrxjt. xji <J>. jna x orsX lOta +H J»ia3J»i1S vJ6 01 L+M6. j»ia &J3. 113 us+ai pot rs. Wa.

1© sirt xjd 39. ujyi jho fU+C J> DEO "^96 1LE1S rUH fJG JHOtEG'i *96 L+H6. ^ji us «JhG +1 D^O a TI9S1S itea 19CJt6 OGJt X fjn+'iJS. [c«n.54 4. v loia +h DJ> Oja sjo "X£ r'm© 39. sha nj»i +«i v lota sieo yjo. Jhg vrs sjl x lota ©ja. U+l H*!1 t9W33Jt JhO T8TOH r'i1© DJI SOrt<5 HAS G9- swoDr'i.. 4hq SrPAGJL D9 1© S£. Xe dji a 8 +HJ6Drc jg ve 9G»i r»i1© rm© sga. J> a+a pot *jd joota+n 1© vji fu+c da net. UhO IdM. * loia ©ja J> a+a uti 006 8 so+4 jg auows. *£ urt jp PtJD t+6 itJ6JH8-. HJH VJD fll+C 8t 0^0 +4 SJ. Wa. ^rs pet. POt X£ DJL a OrtS1 dQH Ui* X S£3 orts+H. rmtt x iad se sot i© ieo jue da up. jhg Urta6. dj> <J»ia J>. X a9TGta. *ji 19CJt. . Y£. rm© DJ> D9. fJQ a+h *£t 1©Ut 4hQ *£t JGOtO- w a© * onjhODJYis jg * loia. s'na +1 oed aonss yji J'lO d>. fytc tjg naii. «iha a+a S90 x u+iajtHJS pot aasns jg nt£. si'ia +i oed a© nes ^ji y lota 0»ja sjo DJ»i+ L+116 J>. J>. OrtSJO DJI a X S90 JG f+D ^J1 3+OSJL U+V *£t S90. J'ta agroia. iv. OED 10 18S TfJ1 L)9 eput ^ DJWJtvJG jg J»ia Lrtit V9t6 fja nssi jue PtJD ^ u>d L9 d> upi <J9t©sjuD. deo r^Jt nieis. VE "^96 11E1S. n t9DJDatr'iS jg 39. J'ia $jG>r»ia aso jg ata nap*. hgpj. 1© a oaaa+JHi 1© * onj'iODJ'tis jg * lota. yj6 a96Atrs yji *e dso tjg Uvj6 +'i o+m. * thJ6Drc j6 jg * lota yj6 pqip+ia futc f9 sieo rvi© D9. Jna f9 fja oo6a vJG O^tS+H 1© OrD HJH XJD. 39006 *Et t'l+Oym. J6 *£ Urt fUAl JHO JOS90+H P£t JHO a9U1&rD. *J1 *£ fja a9oro wo r»ii© 8 FIW). ItvJP+l JG ^A fuEtPOt. 5. TUEtPOt. Wa. psi jg d+sc+p j^a J>ia snnt. jhg POt "X ^8 DJI1 JHOtEGH i9ii. j ha n Jna 39006 ^ig V£t orts+n tu+c u«i6 agon xj. JhO U9 TJO Olt/JOt fJG yOt6 j'ig orHUHDrh6 ytv et atj^t^t. * yrta6 jg x lota tjo a+4 psip+ia rmo da atJXtJH. jhq <J> a© leort u+v *£t *Jna oed 1© ies xji se ysa xji »io dso a *£t <J> ow. ata ojHS9ot£i vJG 0J> ^Eora jho ^ogjp. D£a. -ih iqi ion. n 006 da i9ii 10 a +»iarswrs. xjd. H9PA. t91J»i1 006 *ji se dji a toxsro rm© -JhG *A 1911. SEG *£ DJI JG XEt +H+0U+1+6. IM 3 11960 ytX DA4 JHGt£6+M6 fy+C 8t HJH -IhQ +P DA 1911 096At 1© hO ^ DOt irtitoYtoirt lEti jg * f+siott jg da 1911 ^£ Drsi srtc dah tl mt iieis. 6.1. fUEIPOt. 49PA. *£ fja fEta^a *£t fsm jojhsi m. 9n J>. HJcmgus. JhO J> JHOtEGO VJ1 fy+C t6 1196+M f»i1© ©JO. 96"! SOt OftStH. «JhO +P DA 191l 8t 11960 ytX ^ L+H6 JG ®ja. Pot a9foia. fu+c f9 sieo d> onsrwH dso a YEt tDUt JMO *£t 19CJt. m oed 1© ies *J1 ?j»ia6. YJ1 P0t1+ Y9t6 fJO 18S1 8UE. sort<. fja ojii v tJorta6 n«i»i da iieis. ^£ a+a +1. SJ1 *£ DAI jvJi a Auusm ryi© da i9ii. sew: Xji xe y+i hji fEtoh «Jhg m© xa yrta6. UJ6 ar>i.1© on run xjd. on 8 *£ dji a on *jp PtJD * it^Jhs jg * lota. yrta fu£tP0t.

xe 38 J'ia rm© y©. 1+. . Dj'it dji a jpi+oua x pud. xji fL'J"! xe dji oro 1© x hju*. »ha H8 J.> da atrxjt rm© f©D y is© J6 a o+n ot a itouoirt. x lota uti a rm© xjo. UH6 mc et v© v tm. JHG S£t oua«t6 XA HrtS+M Dr^ Jt6. snao rm© y© pot Y©t Jhd hs. V urta6 vie Qeora. urta6 jg da paxjt. f© sieo ti rm© xjd. t+6 f 01+ otajt. EPUt X8 8t OttGH +h ha Pto. TLietPot. jhg d. <* da»i Q1E1 POt V©. Mjertxaus. v QdiAua rot sep- aafoia v ho xji we <J> s-ioqh rm© y© j©saatn HO XJ1 +1 oj'it Line. Ye.] sjor^a aso vje wn. jhg fu+c 2. A siao rm© v© jqjh. HJGJtxaus-. y at jg x tbs jg tewjt. eput xe fje fetana XEt tstis jho si+pna x£t hjos jojhsi x fou aafoia x ^rsojms. 'iJGJt^3L-is x lota fJ6 doh jojh. aafoia. mc fa she© rm© x nail jg Wa: aafoia. jhg i+o n x arsi jg xa pai. pot Ji6£Y8. «Jhq hs. A j3 x lota. aputta D<ia djh+pjsi f+DSJip.jg x foit Urn jg +6tJJi dji oro Urn jg i© t6tJJt. run d>ii JhG X G£ OrDJLXJI X£ DJl 8 SDtlHJHO JPl+OUa. xa6 at x urta6: Xrs sjl x lota Ojg: aafoia. ^Eora. at xe fti+c cf>6£Y8 sieq orHs-rtHW 01 * fas jg tetJJi. a+'i. usa snao sntuji orhsrt»i+n ^a6urta6: Totaafoia. sees.(mt v. x lota fJ6 doh oa xji ^06 f© at ji ^atosjuo. aaoo6 y jGXfss jg t6tjji. <Jna j rm© xjd x pud. 33006 jg x nt8t6 jg x sd+ih. j fy£1P0t.. jhg f£ua. fUEtPot. x foi+ Urn jg t6tJJL. fJ6+« at4 oj»i89oi£ua j>i f©. ma <J> $i3Q rm© v© ornsrwH at 1© oro. m+c oea uona rm© y©. x sha xe at x urta6 fine J. X£ DJl 88 08H 1© X IHX yet P8SJ6 iortG6 x rtL. x una6 fUfC d> dji taa. i+pi 3. JHO 3 OJt+G HJH 'SEt D0LGJ16. xji a uohg a+»i v 06 irtn j hq giowa x hed jg Y©t Qjg. jho pelpu. ^eora. xe dji a QJXJta i«iQJXJt jqj»i i© x uHa6 jg xet t»if Jttirns. ahq 'ui a srpjta 1© iavq. JHQ XA G01Jt6 DJl SUhana 1© X 13TL. vie haPA. A uti n D«ll DAH fJha 1© X QjHIAie. fiD Da. jhq otaE'ia aj. xet at djh+ l+m6 fu+c fje at siooh a* vino Ha. u+x 01 J 43 Y Y©t&JlG6 j'ia <f. jho Ptjo x Qt3£DrH jg x urtia. «J'ig s-nao rm© v©. D^a djh+pjsi f+DSJtp Dsasort*. JH8 SJ1 H 3J> SrH6 ih XEt 8tD6. xe na ot©s+PA f+D jooia+n 1© x wrta6 jg x £H<iJi. L+H6 futc at.£ DJl at+H XA JhO 0+M6 a *A HrtS+M P8^Jt6. ptjo fyjHS ya oed fje atn sieh jhg QJt+a jue ojii+g. >. JGJt fJ6 Pot fJG J> jOGOtua v© otitis. da asircja atjxtjn. pot xrs sjl x ensji. J> titi taa y© da atrxjt f j 6 G36Ata xji D<ia una6 jg lews. aput x DJHJt jg hapj>. fJ6tn j'ia at'i ooia jg ©ja. tjg 10a tjg siooh rm© y© ornsrt'itM ot J. jhg xa djii ho vji 93. jg XEt "faaaojt. pot *8 djl hji a JDeoa XJ1 UE1 POt 4. rm© 33 ^J1 *£ Dsa tairtH Jhg fa otso f J6 doh rm© iu Da. Y. pot JH6A31t +6 jo aa6Atr& pot x tuip£t jg vot soig. x atrxjt J. orts+p^i xe dji a sojute. xji x j'ta lota (Dja. 55 (Nil J* 1.

ve. vie Pot s i3ii s 9jsj.1t s Dj.8.8 uti sji f+o&Jip jojh x s^orha u. +6 Dj. Jha caos 1© sjd sji itroi s fet. ot fje 08S1 s vip pot agai? Pot srs sjl s lota: fy8t d> +6 vie s a+i oj. dji i+o n vie s arsi set pai. Ahdstt. "88 dji a seea. airaD. u+s set Oh pud. Ye. <f v©t ors^ti^i jye.n. i? +i KAQrhQ Jha mo *ie pj. tyetpot. ta yeoJL oothw oiha aj. Jha I ho sji Ji dji hji a JoeDa. Jha aj. Jha fa srswjji. udijsi. pot s lota Gvia wn Da.d 1© taorejt XJ3. fa dj>i+pjsi f+D$jip rhi© s-jd +4 ist j ha otei oiott. fy^h fss. pot vot +6 fje y soia v©tsjie6. ot s iop^i oj-nte aattcaa? dji a ieoh jye.56 5.Jhij. +6 Gja.i6. V. Jha oi pud dji ho sji A s lota j» s 9*1+ Urh Ji 'Seevrt Jha sa I'aaaDJt. 30th+n. aj. jha s yts lota +6 hat. I ooia. pot se sm mi yei pot x orD+n Jha aafota. x Djsj. pes uq e Pi+hi.11 dj. s lota 8t se to uei pot ftD. JootatH 10 s urta6 je s itjp. set 1© jh&ai. Jha se sji aaiae th ftD dji a aasitvita.h dj. &yaa LUh. taajiYrs. sji Dsa ho fa 1© siao 8 yrta sa6h rhi© f8$ vie +6tJ^i.1 JQ. 10 f©D fje Ji soia yo? aatoia. X lota +h Ovia fJL o+eh aa s irn s irtha. f© y+t f+D orhuha orD hat yti Da? Ji Ui rs suha isojsjt.i so a *M se dji ta*uhi Jha jojhsi 6j. Jha s nan s lota dji a jD83a. u+s sjd sji Pot srs sjl s u+i yti orhUHa orhUha^L u+s s. Jha usituhs.it s uttat dji a aaitota. pj>t. Ji vje Qeora. pot s lota Ovia y+i wn Da. fa yeojL yvi6 hvii uh at 1© tat J6 s irtha. Jha Jna se dji ho sji s lota ptviD vie aj.1t. Jha ao »ui sjdsji66 1© sji ot8i Jha y+i pupil t+6 jajDwai ftietPOt. J) ©via dji aaite^t f+6 oreahrhi nan. aaoo6 s yout6 8t y+s & oios s fjeh6 s. Jha J> paa VJ3 sji nw» s. Gre. Ovia fJL 3J> 3j>h at. A fta hvii pes PtjD dcd Jha sn+1+n. Jha se ai Deo sjooul set J. setpot dji A hvii a orhpeha^a. y»J6 hrh fyetpot. [Csll. ^ ho net 1© aat+e^t? aaoo6 Lrtsi. J6 uts sj. X lota J. oeo set t+ejt6 8 y+iajthjs. rhi© s aasitroDrh je set +h ftD. pot srs. vip oee dj> ajo 1© s S3j. oeD.1 f+D yts s sitJML dsl. d. ot fje O fjha DOtiha ji ot sji ji »j> ti ojhvii taaaD. jna a* rtLoyeos. auohjs-. pot aafoia. vje vot Drsjt'6 J) a+eots3Jhi? 1o f©3 fje nsi s jye. Jha s ite vje 8n srs sjl s lota: 3e»i s oj-nte6 9j. s foit hlrh vie pot dji s ite a ieoh s DJ.mn. pJDth. S8 SJI vie PJ. $. hasjt irtha jye ajo. Yt©hj. jha y+i sdj. ot 10 fy+c ot^a+irt6 fje +h+oy+i+6 sota vo? Ye. Xetpot fje J.vie t6tjji. Jha I dj. Jha pot sts 006 V ItvlPJI fJ6 t+1h L4M6.i *IG hdP<J>. jha pot vot itJh&otJDrh6 ty^h 6. busaq 8t s <5.ia6. Jha t€tj^ii. Jha vie J> ana n.ut. pot s lota ©via oreahrhis S36 fii+c fa fJ6 Dea rhi© f+6 c+iat^h. crtc. set yvi6 ho DJh.rh. se fOD s itJPJi fJ6 hvii tm.4h$1 6j>rh Jha X Qreavie Hrhi nan «ivii vie s lota. Jha se dji a atrnoh y+s set oh aira. Oafoia taa+oo A an n s sa.sal s lota: fje m s jye. Da.Jha set p+d vie i© si+mo. fo vie joe^ts^tt? Ui Da. -Jha oi se f© dji . pot s lota. +6 dj. fyjh v 8t yatt. Tiiwh sji ae onAi tyjh se dji aaiae hvii jha nrn yti fa aasitvit sji aaiae th ftD. aoL ai aj.

*«n doojl astohjs. Jha Q+6 9t rhi© 39. X+S- DJl Y fJG 3J>h fJhO: V DJl fetoh rvi© v xji p*jio vJG eput ncrshjs: Iso rhi© x U OEh th SvltO. O Qatosjus. $Ji6£Drh dji a pot JGJt. *je fetoh 3A hEDrh. Jha s«it ors u+x 8-+H+H rhi©6j»rH. J J H(\ V Urt3 DJl 91 XJ3 PtvJ3 SJIJIEDr*! UO On !. 6*Jts. J HQ rh1© &E18. +h fstOH HvJ1 rmo 39. 3el. ys fjsi atrnoh * .Jti uo x QEtah je x lota. D9 VJ1 8£t VO. 1 J. J6 +p D£OJt. fo dji a a. Jha frt aj6. sji oas^L s cuts vie f+6 srtcrhi. X U01Jt6 S Ot£1 091. 39.Jf. tt 3AW fJhO.4h1. Jha f9 titi 3£0?rt u+ta-itH^s- uo 9ajh. f-J6h6 I+P1 H VOt J. 01 YE DJl UJOS Oia J6 8 Q8t3. 8 G8t3JH1. PtvJ3 39. 89006 x p+ot+ jg s f9 urt ua+ 10 £lri agsitvit? Jha fU£t « v F+ott jg x nusrt? X 1+1. xji +h oroirs v©tsjL66 jaei uts &i8to$. Ol tACrS- hJS +6 h9t. J3 f9. 3^toat. TUtc fj&i atrno ji m fjha x lota x on vie f+6 ptott. Jha ncrs'i^s dji hui a ja*ii+M.] OrhQJO >U3 n. A fJG J> urta6 +h xj. X <H6 DJl UE1 n*Jh 39. 3J> SJ IGEDrh vlh t6 QQh POtL. t©6 ueg6 tota. Jha * sietos V TJG OthOia. vJG Jha uonaja x atjor !? 8ti xs hji vJG f3 fO fJL ana * $9. POt X DJl UJGS 010 DJl GJh+D JUE UO $300. Jha SS rhi© £l9foia.dji a P8ha *£t+h. Jha foi+ws.6 10 * fJ6h6. Ojo. 3£ 1UH1 X fJ6h6 Jha IE X P8ha£0rh6 X HL. JUEO J6 1 +H X £HDJ«i1 a£6. s lota Jha fjG orejta « vJG 31 h£3. JhO 3J>h 8tD DJl YE 1trS1. f9 *ji fjL 8t3 vJG V lOtO. XJ1 6<jrh. JhO YJ1 f9 DSO 'iJ1 0J> +H hOt YJ1 f+6 vie )( aua +6 vJ6 dso pel «Jna d> J3 x lota isi 3J. DJlOA+h UO t+Ti 3Jh. sj. Sri 8. J> jha xe dji rai£H YE. «JU80. ljhgsq+cw Jha x rhi© 39. JhO DJl SrS S 1911. 0010 f+3 104. P9t 91 Y X t91tOC vJG N9^t 3 Y JPtEO «JG YEt t9GJ>UM6. POt €<i>r»i. X ojn+e fosis DJOO J0»J>1 f£SHJL. 8ti vs on toja. XJ1 fJL 3£0 « OJILS X $9 8 ue potx tJH^rsa 1© i8& ocjt? Xeipoi. 40 01 SJlGEDrH 10 ^J'lJtEDr JUEO! NvJi lS1 JH S1WHL. fO 811 X8.<NH. x i3ii 3JH. vJG J3 f9 VJ1 Or3Prt1JL YO. suha n. jueo. uo PtJ3 whs v Iso rhi© £atJ?J3. jho prtX P8>«a£Dr»i6 J6 QAUS1 X lOta v rtL. 3J»i. J) YOt f+3. Jha SJ. POt 8 LO DJl 110S90 JhO <J> U+t 3E0 3<J> <ira. P8*Jt.dji a run ^£t tjo6. Jha io * tot v 1+1 ptJ3 nuhs v £t atoa. JhO 190 riJH * rtL 39H9L. XJ1 V8 DS0S1 a JPt£0 vie 3J'i.Jh1 10 tJS1 POt 8 3J>'i UI 8t3 POt X 1911. 7. Jha X fo +6 th J3rn y© *ji P9tJL x lota. POt X 3JL DJt ^3 n UO 9. uoo TUtC x ui vJG Y©t pu. xj. J) quohj* jho vJG suto jmo sown dji Pi9 jue. v xji 40 ncrsH^s. sjorha aso >aq HdPk 3vlL 67 DJl 91 39. 3J>tJ>CrShJ& DJl 3 POt JGJt. JhO X ftL UO 8 Q8t3Jhl. 83fOia. 3J. nusrt. 8l9fOia. XJ1 f9 3E 3 10S1. xe eh 3* 1911. x sri to dji a 3£a uo rmo J'lO l£0 vJG Qt£s. f©6 fen US I. 9J+ Jha ouahjs. J Et ?+©h. we 3J> 10. Jha jgjiiesi+m <!»jt. v 19093a jg x lota dji t9irtH. VJ1 fJL S11JC1 POtLX fJGH6. j«ia ?j$i P9ta orhi+HY^orit jgji+ a£. v. Jha tjl ho ui? vJG Otofoia +h 01 v xji o+hai Pit. *jg Jueo. 3A1911. J HO 8US1 Pot x lota dji oraprti f9 uti orsprti 01 frt uesi ii£SJ6. JhO YE *J1 OUJl SEtth.

y t93+©o jg ©ja. Ye. j on 9s jg twdsi+m. t96H jg itJHsotJDrn. PtJD TIUHS U9 0£D. JU6. 10. Pot J6 ojl tjl nesi njH et djh. ij>d acn PtJD y asotn+M asn. 11. aatoia. jho y poi oed 3J.jg y lota. aafoia tjg uoh vJG yj. UJ»ta su +h PU sjl si jg y p+oh jg y lota. sn <i9t©8JUD.H tjho y jqjh. aatrcja atjytJH. seg n Dsa s jh +hp+h+i ortnDrn o^a hji iri jh tnortnorn. 2. J> 39006 jg y aus+«6 tu+c y lota ®ja djl 39sio njH vot HJGJtygus. pot T^nspotL y£t dji ho Dot yj>&Jip PtJD yj.rn. qjii+g aout jg c«jtu* vi. y lota jho yj> ©ja niaa-iL y 006 jg T+6n9ii. ys urt on jp PtJD y ntJ6JHS jg y lota. pot ti 39togjl y ot£i Ot9£irt yji T9srpjtJL TtDSJLp 1© agorD sra<uoi rni© djh +h y pud. djh+ jg v©. i<vi y otsna. rni© y. pot y: J. y£ u J1 y tjo jg 01 y $it9i$. aj$oi£DrH jho aasitroDrn. +h 01 y£t WH06 jg twd+s. y sit9i 10 yjD yji yjHi OGJt. TUEtPot jiohdjhi. y dsl jg t+6 tol+ itJPJis.58 atJ06 J6 v KAorw on mo vJG *tdn. jho a* pot 01 ojh. y atJQ6 jg y <J> on jg dj> p+ott. jho ys tjsi i£a y<i sjat J6 6j>rn. 4 na dji a Jsuau+Di dj. J6 01 y 8TH6 D9 TJL 0101 H. yji U9 de tm© y tjho jg yjD yji jpi+gi y. st aja+6 ud dji S9 Ojo. J6 8 yj. y rHsrt- orDSd6a j na y rnoi9H. J> yrs- lota. jho hji u+y uj>h. jho y H906 tJ6rtJQDrH Drs-1 on rm© djh 3j» t96H jg y poi. to tjg go OGJt. ys jpi+oua. iqi jh y* sitJML. jho yj> atmon. jueo. &m.1 agorD sras-ioi rmo t+d. ^96 iqsth6 st an rni© y. <* jejt. on 6j. 1© ho jg L+M6 10 orD. Pot ho yji v tjg »rtci ore. y+s TU+C OED +1 Drsi H906 3 jh +hp+h+i jiohdjhi. PtJD <!JHJt£DrH 1© <!JHJt£DrH. tluh y£ dji a ojyjta tod 1© y una6 jg y£t tHTJt+irns. jho i+pi n v©t tjo6 pot c+iat-JH. Jna H8. 10s yj>sjip PtJD y 3JH06 jg hjo. fustpot. jh yj. yji T3 tj6 siooh rm© y ^+06. nJH DJH. Deo y arsi. <i9t©s-JUD. to dji a 3J> s*m yj. rHiti y orD6 yji ye dji a tasiota i© y it© Crtc jho poia jg Ojo. <J> tjg tja y96 l+h6 yji v dai ho orHsrwn y orG9Hrni8. ys djh ho Dot attno +1 On iiti -ni ti sjo 10 sot. na j6 asn. i© psip+i y DrtS+PU TUH JG y Ot£1 Ot9£irt. Dr»1 H906 TJG tEDEHO 1© JH JHOUS ^HO +P SO. Jorn 01 y srH6 D9 tjl jg itJDat+n trn si. d> ho yji v ho yji tn y 3jat T9 DJL DO T+D&JLP rHI© y06 J1 ^gtOSJUD. H9yjt yji 1E0JL Trt y TJHO. TU£tPOt +h ho yji t ho yji st pud Df&i y£Si jue jho oa. yji T9 tjc oregnrHua uty 01 y tss jg t6tJJi. 8 hai\ ye 8t seg y96 io. srH6 tjg pehuo. y prtsi tjr^DJHi 0+OtEDrH. yj. da astrcja atjytJH. . A siao rm© v© y96 L+M6 yji v de ts- sj+s. jho 89006 djh 390ed poih. jho y pjd+h jho ysota: jho tod dji onpm y? Xj. 1. Jueq. y toi+ 3+©w% asn oetDjms. aj. yji 01 djh dj. vi. POt 190+jhi yji +1 +6 JQS- n dro 3 JDrM yjD. Xstpot Tat hs y+s. jho nrn no 3J> oj»q frt 8101 P01L. [cji. y£t DrS1 H906 3 8 ist jg tJ6ruQDrH.

11 yrtos jg aetoh^s. fO 1t31£t. vlG thsosre J6 ve tjg ason +ootiri. xts qal vie mc tjg siooh. +e ^ otse ast+ejt jo-jh.ua et pnsi iewiis. j'ia S£ DJI 00 JCJttesi+n Pit. +h aatoia. vie Jha +1 +6 a* n ist T8 otei x v t^6rtJ0Drh vie vie s foit Urn t6tJJi. JHO ^'« Or3^L ^ SrSXJYl. xts ojl vie mc ^ tjg siooh. ha sartJL n x c+iau'i jg 3^'i rhi© ssotJi OJDa+>i8Dr»i6 jg ortajt. ^8 to tjg asiaca j»ia x foit Urn jg t6tJJi. vet lotwii +6 J6 8 ieo je Pit JHO 3t+3S10H. 3+6Jt+. fO 8t 8t V OJGl JHO ft6 84SJ16. Jha x n^siwis jg v t^crs. tp * pud D^a ti6 ho oot.joi 10 *ji ehsji to pjl FtJ3 83F0t y j'io itJ6Jhs jg * airtnn Qja. +6 simiY+on ojl. "x 8n. j ye +»ii© TUEtPOt. jho +i +6 t+€ airtnri urta. KJ1 fy-JH 01 OAh gjl rmo up. assnea x . dji a J«iO P+ILt Sl+l. j rm© 44 £h<5Jt jg tn. on uo mo ms-Jip. U9 dji tjc 8 nrtpjoi hvius 01 et ©tn. ^ otETiJS j ha ^ <srsi+s Je et Gja! Pot td jos30+oul oi f+6 JHO ¥8 fJG OOh POtL 81 JG f+6 3£L. Jtrns +6 vie ?ji. 10 tiG ho sot. fuetpot. 3. jho ti ^8 8t soi6 3 uem 8 nrtpjoi 4viu<. 59 snat rtL. dji asi+ejt tvii sn+tnvton ojl i+e 3via+6. f8 Qt£1 X osaws vJ6 8t Qja. dji a tiers siti. m© rs +h ^ pud. 89+n otoxa 6. ojl Jha orsi n vis aja. JHO T+6 10 DrSI 8 FSIP+LO. J»ia 8t sinns aaon uo rmo t+3.JL 8 HE POt 8t A&QE1 PtJD j'ia x otesi jg xts opsi DJhsut. fy+c +6 tji. J»ia n +is oji- GJii+e sitt+is. 10 a +«i si PtvJ3 x ntJ6J»iS je et Qja. xji oj'isut. u« JhO ii©tti+. tu+c >l'ia x uoiotn. j»ia swais 10 e ajei. H POt JCJt JHO JGJt. vl] arsi ?jg tea -wo™ a8»i a^o je »iap<*. ¥ s£his jg v fot+ Dr«i jg 1-ctJJi. dji aaitcjt J> n x us. j'ia t3D£'i y+x x pexjt je U6. see vie a vji et hju*. ojl gjl jg v aja+. DJI TJC H8S1 PtJD ^+S PMS1 DJI 0r3 10 18S. +1 oci u+v v toa je ticrs^js.qaq. et simis Drsi s3orD sr3<. ve. n x aviat vie siwi jho ^ aja+ tdsiota 10 +isjip i+g+m jho 01 oah man uo j»ia thortnit3i J»ia +DOtiri. l)rta6. T06 PL8D JSJhOJL 7. v n>itjaj>s jg x Ovia Drsi aai+GJt tiers. 4. FtlL+ fo 8t ptut. Jha 01 ojwt jg s30t. 5. tihc asitGJt n xet aja. fu+c J> 001 x j na oiso x ojl J6 x simi.c*n. t+dsjip hi 10 xji 33+m fo a30j. j ha tji orsi aai+GJt n vie m fuetpot. jho et heojo'ijs. i+ejL. JHO fJ6 hO AhQ. «J'ia 33006 jg x ye jg a3i+e- 8t Qja. tiers. Jha x otee arsi aai+GJt vie dj»i * aviat6 Jha x simis- u+i a t3Siota urh 10 y nut. jho ^£t ncrsHJS. Y£. xts sot. orsi tjg aaoeo x ojgi. J6 m lota v lota Oja "«S tjl siooh 11. J'ta VAh arsi ^8 a srsa joota+n 10 v fot+ qr<?wti jg Oja. kji ^8 to et tiers. jho et rhoia'iHJS. nt3i£ta pot vao. pot jootjait. iwh et Ovia! fot vih si>ia x nut fjna. xe fo tjg Jha+ota x otJSJ6 jg x yrtia. pud io tJi jhcj i© otnai i© m i© ti6 »io x ut6arD jg Qja! t+6 3rtst j»ia otes! Pot asfoia. fu+c a^L +6 x ot£G. ua 3301*3 10 a-iei6. HvIu<j vie * tiers dji tjc 8 nrtp^oi xet jh'JvI+wii. ^'8 Drsi Jiat a3P0t J'iO x ^rs- DJH1 S31 Y fOL+ Urh JG +€tJJl. fy+c j»to ^'8 ojhji 18S jye. dji a nrtpjoi. ve. to wispotoji.. x foit Urn jc tetjji.

4 HO X Pt£l1+6. yo rmo X06 . X41 ytl vie S9. 1)0 t+C. >J*iO XE D41 14t+D. vJ6 vie +6 4'iOUS 10t34«il. XEt vie HO OJ i043H£Dr i. . +H f+6 H8». 440 fUEt NO OvJh043h£vje Drn. 9. POt * foit Ur»i je t6t44i f4e oles nvih ^43. it9i£ta pot X43 W4tn 4 x otnaro ho x£t srts-t <5vj+ vie Q*jo. POt XE UO rhIO X SUHO. 12. POt XE vie D41 14t+D OlSO. srsi 3 043a.6a teh. POt f9 D41 3 UO X41 X 3rt04t4t. X41 01 3*1 S14H0 39POt X41 XE 3r8-1 t914H1.co D83 vje sjor^a aso w. 4H0 <ira4H1 0£. TO 39UIH 10 V P43+- J6 «Jar3. >ihd XEt OvJO. XEt +6 h0 1WD34H1. vie dji a pu pot 464t. x 3rts+6 410'|34H1.rivlH Ptvl3 f+3. f© Q£6 X43 3t4L. vie x vie 8t Qvia. X41 T46 01 X Or34HQ34H1S OvlO. f^EtPOt X£t 1t4S0t D41 14t+0 y+X X43 OlSO. ti. J»iO S9fOL0. 4'rO X41 +6 1t4"iSOt4S4L ¥43. 4HO 04L. 4H0 V41 y£S14L ¥ G£6 1t03£Dr4. xe dji x Qt£Vt4$ *jg HdPk y*i6 [cji. OrWI 114 H ftI4»l vie vie X 961 X L+HO GE'i'iJS. vl6 8t ©via ! Pot f9 H04L Ot +»i1© L+M6. Jna ?9 srp4t4L x+s. ye. X43 Hvl1. t6 HO X8 8t t9&10t0 10 X41 t6t44t. 4*iO 3 3411*60 ih f+6 HO 4H0+Ot 10 X 4H0. HO t1 sno6+n xe ho je X431tvlP+14L S4166. 4hO X 0461. fS Qt£1 X T01+H4& +1. . 7M1 l£0 *J6 P*t 4 HO 3tt3S-10H. 886 P9 h06 +p «J'iO T9 Or34L X Lima X41 T9 38 SEC 01 Wl. «i83. fO 09l+34t41l1' 0+L4L. 4 vl6 HO X 180 J6 Pit 440 3t+3S10H. pot 8 *iju<5 X£t +H+oy+i+6 D4i Ltf&1 08h 10 T41. ?U+C +6 JhflUS lOtWHI. XEt 1t4S0t Hvll UO f«i10 X 04P. Ot XE 044J1 8 8-860 X Q+HOrD J6 Q*JO. pot 39f0ia fa srp4t4L x ie»i6 jc ol 34h. X41 x t46rt4GDr»i 3*1 i8& f+3 41 X Qt£1 rwn 01 344. 4>iO C+I0t4«t.Jh&14t X CM 61. POt OPSl f+6 S1£l! Ur'i! 11. xe D4i s Ltr&i 084 10 T4i. 4H0 4 P0l+D i4S 34h! X£ £t irfiO. OvJO 10. r»»10 IdO rhlO X l*t. * foi+ Llrh ue +6t44i. — fUEtPOt. X8 U+l H*J1 t9- 14H1 4'iO 39196 +H f+6 h83. POt hvll X 410434H1 &41+SPJ. +p xe ?£to»t X L+H6 v!6 f»iio x 08'iS4i6 vie Ovia. 4 POt 39006 X8 8t XE 09S1A6 X lOt. X41 4 X8 8t 091+6410 X41 OPSl fll+C 3vl'i&14t. +6 o^a. 39006 vl6 x X£ 8t a9U64ta 3* X 18t f+6 <irS1+8. X43 41 X 18S1 0£. 390. HO XE irtS90+01 +6 X HO X£t fStIS 8t HvlH X£t 1t4SOt6. pot x lota ©ja. *£ +1. ft6 UO X41 vJ6 r»i10 rS. 9n r»i10 fO 8t t+C 46 4 10 X Lima. pot xe S4i +6 n 4 4s*a. 8-3*1 Ulo rhio x n$rtQi"3$c». HO f4l. HO X£ T8tOH HJ1 rvi© x 08'iS4i Ovia. x 1E46 i+ 464t+ 1+6+M Qt91Y0t. 440 Tl)8t XEt +6 HO 10 +6 l Q+6'i. pot POt f9 D41 0*. fU+C X fOlt UrN On O UO r»i10 ft3 X41 f46 X lO O+en: V8.4L X 0934 »i06 vie 01 X06 fO f46 QAl 4 X 10 0+6H 10 X43. D41 141+D. 4 HO XEt 16 HJ1 44+ L+H. 4H0 fU£t "SEt +6 HO ir>i+D34h1. >tvl1 X41 y+l T9t. xe y+i teto't v!6 r»ii© f+6 ej+s. Ye. 8n X 10 3 irfta t+C. 8. JhO f9 Qr34H04L 01 341 4H0 9 3411*60 iH f46+H irtP401 P£L +H X fOl+ Idri -JhO +P 4 v!6 *J6t44l. X£t y+60r3 P0l+D'i4S. UO r»i10 X43 fO on+i fotar36. f46 8ioo«i fyEtPOt T9 f46 XEt +6 Q+e>l 8 10. * foit Urn t6t44i! Pot T9 4*iO 09l+64t4L T+6 S8H1S Pt*J3 X41 OPSL 3. X£ X8 £t UA6. y+3+H. fytc tu9 x ps'iasDrh je x yrtia. 440 f4l. 30L 34W.

0. 99f0La. YO X OJHS90UJHSJ6 JG S+H. O HO 3A 39irGJa 3tJXtJh. et hji toi+. J DEO XJD 89P0t YO: I 1t£ X (Dja JG DA. G8tDJH1S. 19DJ034t 3A Ufta6: 09'fOia.a aso sJG uapi. pot x ojgi jg ot ojgi6 09Uijl +h Jho.] &Jor'. S41- GEDrH X41 f9 G+0 D9 y+X T+6 Ol-SrtC+H I. WW JG XEt UrtOS. a aA x ©£1. +P YOt Usa & a tieh rmo yo 400ta+n 10 x iiehhjs jg x 99T0ia. acn x a£ jg TOL+ 8t XA ^MDJHIS. D+64t+. to 8t irpi 8t X£. 4H0 SEG XE D41 0ES1 X£G W16 4U£. an 46 y i. i> 1t4HS0tJS1 d> XA 10. t9DJD3Jt x ophhjs +h it4HSQtJS+M jqjhsi yji foi+ Qja. x foi+ Urn. f9 mi mji on»i thio xjd. <f> 1E0 JP OJ. Y <J> bltl T3GAI 4Q4HS1 X ItOL. 4H8 X 091 Jt JG X 0£1 +6 X fOl+ WrH JG +6t4+1 ji.(Mi. 4na xe X4i £t J n 39006 JG XEt irtH+M. vi. 3H +1 WJL +H 8 S1t£1 GOtS 89P0T T+D. on rmo x lota. HO XEt t*C46. XE J'lO Or'iS^GJt TOO T9 G9S1A6JL. 19C J0S19a+JH1 X41 4 ho y i^o run D9 46 8 19C4T. da aaireja stjxt-in. HO X41 J> S14H0 U+X 3U1HJS 39POt f+D. 4 ho oiso x onihjs +h vatatn 10 x jvmsihg jg X41 or4 1*9DJDS4t 10 8 Q£tHri+ DAHOJO +6 04L. jho 39toio PES. qrqDJHi. Jha oro a®h LtH6 JG t6 (J> XJ0S4ie6 P0L6 83- +h y ajnLS jg Ttomvn. jho XEt G9S9G0. X41 f41i«iJS fUtC nt91Eta POt X SEH1S. 09T0La. DA SOI 48TOt- . 14. HO £t HJI DEOH. 61 xjd. sn x X UJ>6 J HO X ltOOJHI. X41 X GvJO JG t6t44l 0+0 U+IHJS X41 4 D90 YOt +H+0U+1+6 PtJD OA SOI. t+3 X41 39irc4a stJXtJH. TQSO HJQ4L. 15. pot Ojg. q+g at 10 da uno6. YE. O lota OjO GlDA1+. TLUH 9rS1+S D41 3 4O0+H+S14ta TH10 X ncrs. 4H0 DA 1t4HSOt4DrH6 £t DAH. X4i +H 3£ hji Dt+no u+x gpu P9t. O VJN. seg J'lO t+c. irtn 4U£ PtJD YOt s+H6. J> u^a snao +1 rmo yo jg Drsi H906 a toi+hjs. da saireja atJxtJH. pot xe dji t9irtn 10 Qjo. 3ira. 8n Ji HO 3A 0+11. D^O 4U£0 YO 10 4H OPU DAH06 urt n+ot? +p t94L+1+ JG X96 L+H6 ? U^O I T4tO H YOt S0L6. jho T9 jdiu+jl ho srterm xet. 16. y urt Pt9a PtJD s+h ? y urt toi+. urtD+i Aari6. X41 y de hji t9DJD3Jt YOt OPSl 0+11 TrtPJ01H4S. POt X lOtO OjO J'ia nrn rxjt ue. taDJDajt x otEiHJS jg x foi+ Urn jg tewjt. 4HG 43 t+a jg YOt oi. on rmo y X4i Oja to +6 x tjo jg YOt s4L6£Drn. H+M UrH. 4OS190+4H1 X41 cf. 4 HO T9DEH +H X£t S+H6. TOL+. no X41 x urta6 jg it©L Et TEta jojhsi oi rHOiaHHJs. +P Go hji se X41 J> T4G siooh J> ma l+h6 4«jhsi yo. +p it©L. *h pah. YE. POt X£ irG X 1tOL. POt f9 04 HJI 3 +6 T+6 HED. pot Y 00. Ht91£t YOt S016 POt X41 OLOt+rS OE. +6 +1 4D 8 nt£ 10 T+6 OPqi Cln 39fOia. HO 10 8 S1+t+1Y+0n+ DAHG- ja +6 up airtnn. da 39ircja atJxtJH. fWJH Ot 3JH D41 3 <J> Y DJI HO 41 X l£&1 0£. POt T4G SIOOH X Urt06 JG YOt X DsoJt. 13. deo jp x cehg jg ma 8J>na yo pes-i. ho rmo 01 xp6 to T+6 oa +h xet s+H6. 10 t+d u+i f9 oti. x irtna. 4 an tACrS P9t XJD HJ1. X U£ POt +6 H4T0. DJI 3 f+0 PtJ3 X4D POt JCJt. 4HQ DA 3t4Xt4H. TUEtPOt. 04 +6 'i ta- DJD8Jt XJ1 f+6 18X6 Et tACrS. 4H0 X 0461 T4L rai£HO D9. 4 HO XEt U+60rD. O. 4H0 3 OfHSItEHO 10 J0S0LE3. 4Ha x UA6.

jho XJI flJ+C TJ1+D. vii. fustpot. siao jg fii+c J. Oja. jootatu i© x pud. +H 0J1++H XJD POtL 10 X IJH06 JG X£t tHWH- . ve. J> feton a+i+sjmit rmo «je Da. Or63HrHUa U+X X£t P8XJt6 XJ1 X8 DJI x a t3Sioia dji +h hjh x rn. J6 J> 3rsi haae a jQsnaawm xji Onsi. Pot aafoia. ptJ3 x Ate JG X S3. S^IL Oja. an jh x auto 8 tAcrs atjnc <J> Utt aaot£t rmo yo x tasEHajt jg da una6. j. jho urn J> u+nte6 x Oua. xrs sjl x Lota Oja: fiun x a£ orDJL xji x£ dji aaJ> 19G +H 33. jho HJ1. an X4i fa ina it36rtG xjd.<h +h ucrsn-is. ^eora. rmo vo joj'i.) DSO Or3 JDrH X ^+©6. hai. xs ji ^stosjua u+i si+p»i xet hjos jojhsi xji fa a ot©s+Pia. vji xe D8 ora 10 xji toc +1 hjus jg ^8t taoaDJt. Oja sjq rmo vo. JHO PtJD X POt 1811S JG X rtL.G2 jl s+h. jho airaDja. xji u+xsi On. (pot +h x issi hj>i y u+i o+G x^o x 110 S180 r»i10 D3 X«11 X+S Did 3 f+6 H8D.jHDrH6 rmo x aaoo6 jg et f+6 ot£i- Drts+. 3n aafoia. rmo +h unae jg xet +Hf^t+irns. £djh. foit h£D jg oi asuui. XJ1 I AO 0US1. dj. an 33006 jg masiotepis jho f+3. aasitroDrne. Jna hs. fijeifot. c+iatJH jg djh. jna aaon J> rm© x fes jg tctJ^u. orht.6 JG D3. jna fa TsiL on a* jho 91. Pot H£DrH6. £'i<5JI u+i a orts+pu rmo jho 8t dji a tasiota. J HO 141 YOt SOU otMUH. WGJtctiatj'i ^aus. j a QHTTUQ. not Y©t ueart pot xji P3S1 fu+c ojhji sji+spa. xji LrtsuL. jho f+6 ne QJHa3s. fa fJ6 itjD+si rmo rs xji &aa dji hji in ruti+ a assitj+a. £J3fota. aaoo6 jg rnaaiap. jna xs f© dji hji a aositj+a. ho da atJxtJH. jna ho «ji fa a +h+ou+i+6. (ntu^ 1. x£ usa t3ijm. tdOAsaAt x urta6 JG vot jho q+g unos rmo f+6 foi+ h8d a* Y©t f£tis tssj+s. ma snao rm© vo Dot. j na xet +6 nrn Dsa x *£t dj>i+ D+tJoi6 a nut H£Dr»i toi jam rx^t jh rtL xji usa ot©s+pj» x£t Oja.6J. tun jho d+iq u+xsi Drnt jhg ins. da atjxu'i. aaoo6 jg *£t +H+0U+1+6. p+oiY©t <5JHJt£DrH6 xe dji 17. ot£s jho na asfoia ts otei x orcsnrms jg * lota. XJH fJG x pud. jho ta- DJDajt x urta6 tu+c rivJ'i fJG siooh. +>i * pud. <Jna+i on 10 18S xji xs dji a ojxjta PtJD xst un a+sirtDrn. Jna '18 <J>. * ntJD+sj6 fu+c ua fJG rai£»ia. JDrH X06 fO 8t x sot u+oja neti jg x Lirtta. pjo+h6.JL H3XJt QJH Q9U1 +h pjihjs. fu£tPot. sjorna aso ^g napk feti [cjt vh. aatre^a atJYtJ'i. on m. JHO X H£DrH6 JG X ^JHUIG DJI 8 Ot£1 +H X J. 8t nts43+s^i6 rmo rs «ioota+n io x pud. dji an r\*iH*A?>. fuetpot. on rmo x foit Wrn t6tJJi. Jha dj. or«isrtH+n x+s tiers- at-j'ic fJG snoo»i. J6 +i fJ6 a+«i doh rmo Da xji dj>i+ jg 8t vmuu dji n^t+D 3j'i+. HJS1+UHSJ6. j'ia X£ djl oios+pa f+3: pot st xrs +1 33f©GJL Oja. ao hji suna or»t+ pot xji tu+c je ho urtL. d«ii a sojuio jorn 01 H£DrH6. 2. da udireAQ f+D Oja. its L^1 rmo orm+HY+ori+ aA ae. jho jho T8 Q181 H4S. on ykdx +6 uout6.

y pud: tuetfj'ia aaircja qwywh. 3. Y fi6 lota Oja fJ6 ua jue pwd tes Huai. jho uti potwj. YetPOt est n vot fetis.Jt6. 3ei j j»ia <<+© jg 3na. yji u+ia© r»iio yjs tuji Ye et y pud. vii. pot y+s 006. pot ua et hji oesi jp. dji a s una jg yj. Yts who. H ha 8 0+M JQJHSI Od DJI J) POt cJ>. saa jho Ye to dji una aq Yet +'iTJtnr is: pot +1 +6 8 . dji two: pot Ye et Ye t© et y tot jg 01 y rtL. t'ii© a+ejih. djiuwd. uti rY. HvJi ui ta3J3a^t t+d. . ue Oja. X 3J> SJL OvJG. Jha jg jaj3t'ieDrH6. j an y ua fJG at'i ua 1© 8 a^ut una. y TUDiSJ6 jg y lota et otei rhi© y ^41*16. Jha ^auui. sJna hs astoia. a Yet otn. oiso Ptuo y airt'iri Qaq te6 y© PtJD a^L y net jg y tJ6rtJ0Dr'i. dj. Hjcmaus ua tjg a+H gi+gh si jg y una ug et thT^tnrhs. fueirot. Yrs sal <J> m Qja. asircja at^YtJ'i. sjl Qja. tuetpot J6 8J> s^6 Yet orsi H306 a 30t YJh Y+S. y lota t3DJ33JtJL 01 Ye to tjg aiooh tuetpot f3 t33^3a^itJL rs oiso. yji uti a© rni© yjd tuji ye et cf.] sjorhG aso vje *ig Hdn. ck Pot J> Uti PUPtl 3J> 1tJ3+S.Jt+D.J6 fU+C t»i d> fJG sea pot. y+s uti jpitoi yj> *JG ssa a* y je Y <}. ae n +6 o'ii+ 1^ J'ia aj.d Pt^jo y £t at^YtJ'i. pot aga% pot y ausi j ha Hr3ajta JDrH Y fCS una r»n© yj. una jq^iSI 01 fJG»i. cuts una. SvJL 0«ia rm© jarc 01 rY^t u»ia6. <J> run Yts y una. vie Pot 33fOia. J> srsi »i306 assitJt y S30tji urtos jg aeto'us. vie ha ua et rivj'i j'i j-i aq y sa. oj. f© dji 1£6 n os ^Hi*t6. aoL ajna Jha Pt3. Ye. o+naro jg Qaq. 4 ha f© gj»i a+sitoi ? 8n a3toia. m© y 3j> c+iatJ4 jg 3^h. joota+n 10 at'i u+t Jha «jp. tuetpot. yj. pot y lota TJ6 3ea y sa st neL. Jna y+s una dji a 8 jg ua^nt r'ii© s r'ii© j»ia Yet dji a ho o+ne ru'i y una. li© y otes jg O^a yji j»ia vetseea. y 0+H6 v ^'ime dji a Hrtsw oy9H6 dji aaora Hrts+n 3rYJt6. tjornsjx Y©tsjie6 1© y utt y aw »iji 1© y uti jg y ajei pud: Jha taojoajt eput v et tjornsjxa rhio O^a. ot y ue jg 3irtnri up. f uetpot.Jt HeDr»i6. tuetpot ^ uti tjg 01 oah YJI GLJJl YetJ«i. j'ia fa yji pj/ul jqj'isi 6jr»i 1. yji <J> orca'ir'iis se a P^ip+ia tu+c t'i tjg sea rm© y cnatriH jg djm.4tY3US Uti S^IPH Y f8118- Y <iAHUlG. J) mi ounsaotei oa. S-AL GsJO. Sin otei +1 et y itJ3+sj6 JX6. HJG. ui rm© yjd pot jejt yji tat J> fuetpot. y Lota rhi© Ye f© et J»iO run j»16 jg y S3. yji yji y De m6 t+3 Lt© otes y net v 3e a t3S3ea Esah. jGJtiesi+M ojl aj. P8YJ16 r'tio yjd. jho taDJ33Jt yji v et Pta a© jot pot v©tsjiG6 — i© c©6 y j'ia lie jg J6Jtiesi+n gal. a Hraajia jorn saa. j'ia v ui'id ^Ahuie dji a ausi y ^AHUie. T3 yji pj/ul jQ4HSi6j>r'f. j«ia te jsjo et st»i6. m y jio'idjhi. yji fuetpot. aoL aoL na P33ei.'> fifjttir'is. pot Ye f© et HJ1 POt33 8t JQ/JHSI 33SJL 8t ©JO. lusrt. aaireja atJYtj»i. saw rs- yji et Drts+pqi Oja tj6 o+gh rs- so jho otei Hvjus or«i&rtH+n Ya6 L+H6. Ye 8t +HfJat1J0 OlSO u-3 1© u. pot fa fJL sioq»i n. tuetpot y ^jhialg dji a t6tj^u fyetpot. YJ1 YC DJl UrtDH 03. Y lota. j yti sj. tjh ash et TJ06. j'ta 63 Yet ms. POt T3 YJ1 186JL o+M jg urta6.JVU16.<mi. YJ1 Ye DJL a WO w© 8 vie P8YJt 10 YJ3. «Jhg h8.

JHO DJL 3 JGGOlUa J8r6 V JHO 01 H8- Drne dji pio rmo n. yet itjs©t6 ys cjt+ns: yet una +6 oiso psl vie Aane — — . C^lUf 1. jho ya ya yoo PtviD : tn f+6 is*6 pot si 6Arn dji go potL y 10.rsi+s. pot fa emit so da taaaD^t. ornsrtH+n ^toas jho ^atosj ud. orD v jho ui rs yoo y ui vie y lota. vm. 0«jg y+1HJS. 10 y fss f+6 * Ovia : vie vie ^eora jho fa y+i lac rs me. pot y urn vie mc fje tnn srPA6JL Da. vie £l3fOia. pot 5. jho y lota fy+c fa tjl dsq 1© 8t P8y*it6. JHO f3 ItOGJL 01 f+6 yrtOG.64 sjorna aso vje «iapj». Xetrot. v fje oi qoh jsite.4H. hap*. y Gtei jho sirtnn nun vie aa- i+cjtrns PtJD gjl. JSUai+DI V 1JT vie V D8H1+H6. i© itoe aA v urta6 SJHaJL DOt tH Lta. nIho hs srD vie x yrta6 je *6£Y8. Haxjt +6 yet jh+ jho vie nas^t +6 yet AHi ahq yet rmo soy-ssjte lag y P+i+si+ne. jhg <5r<: * yrta je v lota taa+oo djh+ Qatosjwo. : n sota jgjhsi H8Drn.46. yrtac POtL rm© vie da c+iat. yet a no Ovia. vie *18 da nail dji sa V36 yrt06. jho fston iia6 yjDSJie6 +h y ctiat^H jc sitsn^Jte. jho ye X£t una oiso +6 ph vie s+iGJt jhg set una +6 oiso psi vie fotsje. *ji foso HO taSJ+S POt Ot D^H. [C4i. j o<ia tn On *et +6 8 na fa +g J. jho ist. JHO L+l SJHO yJD POtL rH1© oi da c+iatJH. PtviD lota. orD. hs J>. Y8. Ovia fJL sjo J> rm© yjD yji yn jsuai+D da urta6 8t ito. jho dji nan Jho ye dji aai yet sota6 +mo ns-D8t6. Hjejtyaws. aaoo6 ys a tanuH+Di y asi. pot da <J> soi aau/uiL saw <J> +h f+e Pot U+l IAQH f+6 UrtQ6 rH1© DA 1311. OrD . v srn £Drs. 4na da soi aau/UL it©e+n rm© DAnani yji see OtASi +p d^g on. y GresHrms ot£S. y+i -Jna da atryjt ^eora oiso fJ6 S3H t+d j6 k fje S3H f+D: fyetpot sjho yet fyetpot. 10 da hs ^Eora sieo (Ji Wit Dot um nan ji J> vji iad: HJOJtyaus ohi+ yo6 L+M6 fje 2. nayjt dji ye tn fss vie ^ora. l)rtG6. jho Drtst +h +h +h f+6 +h f+6 <. D8 JHG l+PI n K£t fStIS V36 et x yrtG6. jho fa tAi onjL J y p^ihjs vie ft6 oh iad. so. da soi aau/ui. ve. ^ejtt yrn 10 f+6 y+oja y86. ys f jsi prtseon yA nail. J. Y tl D£ IAOH XJD rH10 VO +H J HO rHIO OL DJH. yet a ho Ovia ya st hji. jhg W1 rs oo n vie io y D8H1+H je * Lota. Jna fa dji JDrn y H8DrH6. jho oi L+M6 fy+c fJG a+H g+gh *jg Ovja PtviD y 83Q+H+H +h y urtia rm© vie djh. fUJH Y D8H1+H Y lOta'6 f8S DJI 3 f+L€. 8t y 1+i+pa+m vie f+D. DA SOI G31A1JL it©6+n rm© da i3ii y it©L * orD+M je OtASi: pot. v. jho yet snate H8Drn dji hji tiPi +hio itoHin fsos trtn yot jh+ Dot. 01 djh Drsi ut+D. Pot +p yet a ho OtASi. si'ia VIII. 3. jho fje a+4 ho otaeDrn. jho djh+ nan vie dji oo jho ss. pot yts jho fJL y vie 10 je O06J6 a+H q+gh. y fss je ^eora. X yrta vji deevs. da yrta. vie 4. OtASi. Jho olso da sot asuui. v!6 JhO DJI OrD 10 18S fH V L8S1 086. «Jna ooea i© a tnn. aen J6 <J> we m. pot yet ©via. vie ooia. tAi Dot y urta6 vie c*6ev8.

. Jvut +hi© x tjo. Jha n«Jh 01 x d+is jc x S9. TJha. Jha x jiooujhi JtJirt. Jha X Grh+M ewp+sjt. Jha DJI S£. vie 3Jh dji a oea 10. j ha to dji a dji ve. Jha ruh JGJti 1911. Uo rhio xst soi6! +1 +e Pot xe tjg pot tauotaja 96i rhio xjdsjlg6. Jha a£36 dji toi OGJt XJ3. <f u+i hJi a 8 T9Ut. Jha ^toas +6 Pot ^gtosjua +6 to+ha. XEtPOt. pot xe et j»»a u Jha i+pua ri. poih. &3S V PtJ3 DJh. pot x P9t jg x lota dji on rivih XJ3. viii. Jha x loia Jioh dji a jQ6oiua xji Jha x *ari6 T9 dji vie run+ jaji+D. S. Jha ruh 01 x d+is jg oos je 9jDrh. Jha x a£S jojhsi x Jhrtjai. PrtG+G T+3 hJ1. Pot x at vie x lota vie fosis s©h on^i rivih 01 h£Drh6. Jha rivih 01 x ruh 01 x t+16. +h jha x T©i+hJS ae. x lota. se+m. uot. jha t+6 J>ari6 je ooia. Jha xe GJhJi na Uo +1. T06 3tJL +6 +h T+6 hJS1t+l6. x lota jg fosis. Jha ruh jgji+ n 1st. Jha slha ruh n 1etDtD. na -J Ktu ha +1 ersi. Jha x oiott je t+6 3j<jjsi+ dji sdj>i x. 1© x doi6 Jha 10 x ajis. Jha +hi© x uis vie x tJQja tjos. X QlOt+ vie T+6 DJ<5JS1+ DJI SDA1 XJD. Jha x ntoajhi. x c^ia dji a9T£G t+dsjlp iteaut joj»isi x ehDJhi. a X8 8t tOUt. t9yota je xet TJha6 djl a pot xe dji ut+D pot x ruh xjd. jejtt urh ai Jhrxjt. Jha rivih 01 iu6rhi i+oiv©t6. 01 x 38hi+h6. pot x P9t jg x lota dji oro 10 ies xji x upi+ tsos JG ojh dji a ?naia. x DJ. . x w% jha x itjpji. x toi siep jg atja. Jha +hi© x oeg6 x rtL.*ig nap*. Jha ^ i3ii dji a ritjsi. 3E0 D9 hJi 8 tOUt J6 X 191L. "8-e rhio x ucrs. arL ieo jye ptJ3 ^Jatosju^. Jha ruh ot x heDrh6 tu+c et i+pua n. Jha X OShSJirt. Jha x toi sie jg uout. Jha atoi 10. x sie Jha x sisp. Jha rivih Jert+ pjhsi uoi. POt TURt+h +6 T9 io a Joshua jg? 7. fujh 8 3Jh dji ieo TOia jg t+6 atrxjt JG X T8S JG T+6 P8XJt. xji tu+c XEt oh p+MQJt6 tjg oea: jha x D9h DJH 88JL hJi 08H. X DO JG XEt G8h19hrhS arL U+1hJS JOJhSI XJ3. Jha x 3Jh je P+P1+. x upi+hjs jc dj»i dji a asa aeh. Jha *e dji go +hi© x toi6 jg x *jqs.6JL vie 10 DEO 1Jtt8l+ X th xji ae 8 DJh dji 08si t+6 j>ari6 s+tejt. ye. 10 ItOCOO X 8. TUJh TO Jt<*. Jha rtL. xji rhi© x y+GJa ! yji y+x XJ3. J H8 X 0181 3Jh TnaUL T+DSJIP hJi. X 0Jl1+h JG Jha X JhrtJ3l DJh.G JG T+6 GLOt+. vs. Jha X 3JSJS1+ JG T+6 GLOtt DJI SDA1 XJ3 TUJh T9 JU6JL 10 D£0 Ut- +81+ X ML. xe dji 91 x Ptoi jg xet a©+«6. Pot 89T0ia.] sjorha aso . rivih x itea Jha upi+. aaoo6 xet ir»i6 Jha xst a©+«6 TJ6 3+h JGJhSI X lota. Ov j na y+Qja yrh6. pot x P9t je x lota dji on ruh xjd. Jha arL a90l£t XEt S+h io a ach J6 ^jarD. Jha x Toithjs je ojh dji a aea aeh. njh JGJtt yrh to +6 i+pua n. Jha x lota Jioh dji a JG6Qiua +h xji ae. Jha PtJ3 ^toas.1+ 3Jh. 65 urtoti v yrto je xst oh TJha6. X8 TJS1 OLOX+M. Jha X £hDJh1. T8S XEt +6 h9XJt 3tJ8 hOt OlO^'+M. Jha I u+t o+G c+iatJh rhio xj3 io a x£t -mhSJ6. Jha U1 HJ1 x+s to+h orD rhajt POt th 01 xj> +h xji ae dji T9 suet. rivih JCJt+ yrh. Jha JGJtt yrh a* t+6 h£art. tu+c T9 tjl oea pot t+dsjip 10 urtDn.cji. 10 oo •je wio x gwpis x tjos. 6. Jha x ae jc x lota on rivih 01 x S9art6 jg Uajhrh.

S£+M. Jha +hS1J8 JG 8 Qftat. XJ1 8£. Jh8 +hS1J8 JG 8 sirDJOJt. Jha x. D00+H ha D+hS+H 46 X£ 00. h£D 1© ieo jy£ at tgitoc. Jha x£t DJt a 8 1J3Jth£0t POt 8 DJaO X 8£ UO PtJD V T91. 89iy+0S1 D9 Jha DA 6+hVrta. jcjt+ yrh xji +6 t+ih Aorn x +h ^gto&jua. Jha J UO h06 * OOh. Jha atoi POtL y*ta ©tns. ha X OthJDJhlS J6 X UQ6. x Pt01 JG X CtL JO&JtJhl Jha ©r3t+ 1© XJ3 XJ1 8t JS0E11 JG +6tJJt. ha uoo Uflf SltJCI POtL hJOS J ha UOhirh A6. Sr^. Jha DJt on 1© is&. y+x x cj+sjsi ej. POt V W8 91h n V 6+h- vrta. J ha X Qt+$1+N-1+h6. sjorna mo j vie >iap<j. +1 ha V PAh t+hJh. jha od DJt a aJSOt£i. Jha POt 8 1t£S JG tJP+©<! Jha 8 ©rGJtl PtJD 8-10tD Jha PtJD t£h. Jha m ^a oah DJt Q£is DJt wojhi Jha Doth. agtrcja. 8 tJhl. Jh8 +h&1Ja JG lUt &J1 T£t. Jha a+ti XJ1 +1 8 18t +h X D+aS1 JG Jha OtSO D£8 8 yAh-1tJ8. 89006 x aout6 jg J 6.h. 8 otga Jha saoo a* jg 8 Pt£D- +h pj>t a* pot njh ot x +h ©tot+ jg 6<j>rh DJt a 8 agpjhs. Jh8 X TJ8 3Jha6. Jha DJh JG ^+©38. X aJhJIS. «Jh8 +h njh ¥ otsha. aa. Jha xjh y+t 6+hvrta. 8 ©rta+n jg s-jo-oul. +hfja+irhis JG <i9t©SJUD. Jha T9 +1 W01 D^a at+n POtL ©t£is. Jha h8. A 1t£ Y©. X t+H6. SJGh y+D+h DJt 1£0 TOta JG Urh DJh.jt+ jg xet 1+not+n t8ha 1At6 ©thJDjhis. J ha <5+©. tot ogjt xjd. Jha itJhua +1. J ha sua jg x i©t vot T86J6. Jh8 DEG+M 8 i+not+H y+x X£t P9i. na a9SitJ+ x us jg xa 18X6. Jha t938h +h ^gtost+G+n 6<j>rh. 11. +1 atoi POtL yAta otsis. Jha x DAh+n Jha njh hj. +hsua jg $y9i s-DJt. oota fot+. Jh8 X 1J3U1S. XEtPot x lota y+t sdai y+x 8 soja x oteh jg x tj8 jg v aout6 vJG 6jirh.JG TO 1911.3Jhi.X£t+h. X ©t£SJ6. Jha aiao. Jha ¥ 9t-t+M6. +1. th xji a£ DJt x atJhc jg x lota a a+oi+pqt Jha ©tot+rs. U9 y+t 91 st oh atja. J ha X 3fPUt6. irc+w t+6 Oi. Jha oot6. J J ha X DJh1t6. Jha x lota y+t atsorGJt x£t sgotJi iem. Ootocjt.». Tyjh Jha a* x * loia DJt fjc ujdi jy£ x p+tL jg x aout6 jg atra jg <59t©$JU!) ptJ3 x 3+asi XEtJG si+t+1 jg arth+H. x£t DJt a si+mg. tsoi xji ti osa at+n potL otEis. yjt-a9tre^a tjl 8 G+hvrta 8 6Jt+ Pt©ipst T+t.. Jha xa dai+ th x yot. th xji ae x lota y+t ieo jus x at£6. c+tatJh et *£t ntjsrte. x si+t+i jg Jha x lota y+t ot9£i njh J6jt+ aujt+M-it£s. Jha D4t &+1 12. Jha DJt tjg irtsa x <5r<. Jha x T9SJ6.rh. vrfi. X CShSJat S+01S JG JUtJt.rh 8t T01+. JH8 ^ 1t+h8J6 XEtJG. J> s+n 1© dj> yjt-a9trcja 8 sjh jg +h dj. u+D+h da i9ii.i. tf Jha da i9it. Jha y£t st oh jutJt. 6j. x lota sal. srs v i9iu lota suhajL n 1© ii9a. Jha h» . X C£h6 Jh8 X atESUIS-. SJL V lota ©J8 fosis. J ha x y+3- 1t6. DJt a +1 DJt an 1© iss. Jha T9 pjtsi +i Jha ©jxjta 8i x sioh6 x£tjc. j 10. xjd xji 8t iJPi +h 6*rh. 14. *£ to i9e 006 v 10 j rt. aOtahJS. pot a* x sota.Jt6. frt Jsjaat+6.66 9. arth+M +h$ua jg a+oi+. oht+ ui rs a oota a* xj. J h8 TS86.jg D8hi a£. fyji D9h y? vJ6 V 891 da igit 10 ©Uha X PESJ6 JG X lOt. 13. Jh8 X 6£t6. xji I tjg hJi arh Tyjh <f th +1? fyEtPot. [cji. ha suhajL 10 +h X lota y+t Jhut +hi© qrs- DJhl y+X X E^iD-JHIS. fyji o^a tjg a+h arh Dot 10 da G+hvrta.

j ^etpot. xji ua oe S3 n. xe dji oro u+x sisa su+pii+. jho ieo jue x tAcrsHJS jg x tAcrs Ptjo f+o! sirai. jna o^a act. jho ui x oshsji vje x foi+ Urn je +6tJJi ato ha jna oro. jna s+h J6 n urt u+x e oeti toi. jho Oja xji +6 toi+ dji a sjnoi+pj>a +h ncrsHJS. x ua- an xe taoeta hji x urto jg x lota. xji xe oe pjio sitjn atwo. Wo rm© xjo xji tJ»e n rut +h x sown. jna asfoia. jna ltoajHi xet OH SA1 ! Do m© X DJ/H UAH. jna xet on- m+oa. jho T3 xji t3 (iv4+sjL. 17. JHO Ot61 JHG P£t S+1+6 U+X81 +HfJ8+irH1. +H 1+1 X8t OJH 3 HO 1L8S. -rci jna ui pot aetonjs. sja x lota jg fosis. Jna f3 u+i l+pi n jh jhsah 10 x H8DrH6 Ptjo pet. xji orHi+HY© rvitt hai. jhg A u+i 18 uesi. x JHOJt jg x lota otn- aua J0JHS1 f+6 1311. «Jhg x 03H OJH DJl 8 3t01 38H. viii. xji ua oe ho m. jhg uah et +h xet pasis. 1t©L DJH+ f86J6 DJl 8 GJS0181. pot tAcrs- 15. eort6 jg e+HYrta dji vata urn sjl. H3XJt GrHS+OJt X J1Jt8DrH JG f+6 fJHG6.] sjorna aso UI VO +i vJG wpl J> 67 SO 10. jhg ai. jho aafoia ntJDrn. j na xet orn+i+oa ana n u+x irtsi. f+6 jna xet oetorsJ6 urt iotn hji irtHa jue. +h HO X X UP1+ DJl 8 an x lota jg fosis dji a jo6oiua <. HO X OAlt OJH DJl 3 fr03ia. ui t+o oeo siaa.(Mi. UO rH1© XJO XJI j <3J+H f8S 10 f8S. an aaTOiG 8 on. jhg not g+qg. jna xet trosia. x lota jg fosis x tbs vie tewji. tfetpot. jho oina frt dsl u+xei ojsvot. xji a+ut pot suai. JHG OJH JG SltJML 10 0+MOl S1tJH at+MO. JHO fJL ih sonH xjo.nojHi. DA 1311 £t QOh +H1© 0J11+6+1+. v'na x fen. tji tjl jnietsa frtsjip. Uo +h rnio xjo xji oot act o^a. Xjh djl x uoe paa eput xet ojHJt. J oji assjna J tmo A6 sJG +i. vje ©iso ©rojna x 018G6 xji xe ten ho ten ru»i n. jna xet j ausro6 dji oo n 6 arsi. jho su31 pot a+ut! +h Uo rmo 10 Gt+HO x UA6 xet oh j>6. 83006 xe fJG oesi jue x to jg x lota jg fosis. tfetPOt. nrn djl 8 uatt not sirost jorn xjo. XJI X8 08 3 iiesi 104 +h x o+asi jg x ml dah at6. jho x sit3is. nrn dji sirosjt not si3i. J> jna +1 atso asn ¥ uoi xetJG. J Ha T3 fJL SltJCI POtL ft6 fJHO J0JHS1 XJO. 33006 X8 fJG HO HJUS. uti djl hji a itona an xet djl on n Tt€ ante jhg Lotne. T+L6 a+a itjoai. JHG X8t jnruai ojh et pjo+di. jna xet otott. jna x GAri. jg 8 Ve. TO <5rS1+PA X U+OJa POt tDUOta. ijdi. 18. jho x saa jg 8 foojt dji vaia jh 16. xji se. jhg +1 djl 3 31H n. who x djh jg q+oae iu6rHi iljhi. H3xjt djl x ortaL je . x uesi ntesj6 jg x pji urH€ djl siteH«5Jt6 u+i+ u+x Uo rmo xjo xji ato +h+o- oota6 JG GJH+1+. UH 1£0 J 1)6 +1 V TJ<5 Xet- jg. xji n^i aetonjs pot ui. fesH tte urto. 19. uh JP8. jho uah +HPieo xjo! tJi jhg iai. xet toi dji a tjinnjs. x o+gsi jg x Pot 01 x+s JMQjt +6 an t+6 tjho sitjci 81 si+t. jna ^etpot +6 a3siA6a x urta jg x foit Urn jg t6tjji. J> IHl TUJ1 J> U+I J> GO 10 u+i DA G+HYrtO. +6 Pof x etnvrta hjs. jna fa 1^01 pot snojm. djl a itjan G8H. je x PAt asestJL x na x Pieo orns+oojL x cep. jna u+i f+s rnio xjo Ptjo x jna jg x rtL.

jho T9 +6 i£a run 3* ssl. aetQHJS jna sjto. je 8 191- it9. jho y+x mn mn f9 a+a QMS sjq wh ouo r¥io jnrx. j na je jh oo f©6 srasirns XEtvie. hOt X UC11 X£t D©6 8 atOGH. so x ton vie S90 dji a x sra&irns 5. ix. tn +6 +h x^3 ty^H xe oesi xet 1966. xji ^96+h. jna saq. snw run 8 Lton. an oqa +e Hvii itgeei n yvi6 101a x fss vie 0£6+a. J6 X 1t96 X m& vie 8t 3060 y+X X ytHQ. JH0 01 X£t 806 8JH1. f©3 dji sj4a. jho a oyjji. na xe dji t9irtn. jho d. jho +6 s+os u+H6. i*e Xjh pit© urn vie x sJtJP+36 Ptja m© 09. x+s fJ6 irci ins. x sen T6A8. x ?oi rtL ooea ji x 2. fjew 8 001 +1 +h fT6 <pjho. jna i£ foia >lha +H x ite. j»ia x* s+h irt<. f9 sjo Oo. x srn j vie ^OLrs. JHO^t y+X X£t 9t6. vie x ojho+1 vie x njt 101 +h x uye x psut'6 p9io. v!6 S-we ornpjojtEi y+x vie «JHO f+6 T8t1 yvl6 3060. tj. ?f4H t+6 oiott. ye. S£+n. jho a ornertua jna a f9ia. ti. JH3 X£t TU916 wo 8 fumut'ia. x+s nani. x£t totw w>o 8 urn. vie an xe rnajtsi^a hji. aafota. toi+. T8 un? slna ?9 sjo. lo. x 3+osi 8 1911 rnoi9H m&. fgt 40 s^ho 39. 1£oh jy£. *lHa +6 psi j vie J>. -Jna x iosis vie x aot <m oyji xji ouo. xe hr»i dji tot. 9C UrH TJ0 t9 areata f+6 P91. pat Hvii. jho se m© 1£0 T90. S£tn. jna x T86J6 ytxsi sjh. y+x y+x mn f9 orejta f+6 pw. jho to y+i 3. J. Jna n 0£3 10 nes x a£6 je £fje. jhq D9rt<!8Dra X^H SJO X lOtO rniO xj> si*h. jna dji oat+ejt. +H090. xs. no 1908.8 0*0. tow. +h x vat xji otn T6J. jho x loto ue t93©ea +H oah pet jy£. Oiso ^ Xjh frto x evi+s d> x Lota. j na dji a 91H. X 3+0S1 J6 X WHO. J ho ui J. pes.jo. x onrt.jt. j»ia S9 v X£t 9t6 f J6+. jho x who a rutit ajsom.o. J»«a dji ©Jtt jye sep. x srH je tjseue.68 sjorna aso vJ6 vJG Hdpk [c^i. IX. <J>. ¥ah sag lota. XJ1 0£ XE DJI tOt JQJHS1 X43 UO X tOttH vJ6 ¥ S9. j 8n yji x£t dji a 8 ijhl. f©6 JtOG DJI 3 D6fl. v +ho90. so oiso x lota *Jai"6 +1 JHO l+PIJO n. 89006 vie J> jd 8 3J»i vie 3j. vie x lota JG fosis. yjm JQJHS1 8ptJ+3.6. JHO T+6 1t£H PtLO X 1J31I. JH3 X£t ?G1SvJ6' f©PS DJI 3 08HUa WO PltHI. J^a &. +6 tn ho x T8S yvi6 p+ia y+x ssoo. (DO POtL H8 I© 391 £fJ6. S1S8 X SJtJPt36. fy+c f9 tjo ieoh y+x x un6 xj. na rnajtsuHO y+x x£t T8ti. x una. JHO X T£tf T+6 Idll. pji. Ji Uo rm© 39! pot vie js rnorH. otn Huai. n »ina iorto6 <59tosJU3 10 yot jqjhsi n. POt X£t DJI a 8 Ot£1 PrtS80tM 4. Thi+i x sn+6 a y£sua utxei tHwatir«ii. vie tfe dji tot uo yth wrH6. JHO +h tP XE ISO fH1© xEtvie. vie a\n je Q+oos. viP pot we S9H x Otn. j HO an x£ On iJts96a X£t Oeo x T8ti x+s idii Jha 3£o US1 XS S9 y+X X£t A6. X£t U+H6 8 IOS1. J'«a qo pot rs? j sjo. f9t Hvii. J. o+n je ~S+t+8. ji x ^iho f+3. fow. x lota je fosis. JHa xah tHtoynt vie <J>. jho s ui t6 oetona x fJ6H6 cnut 1.h j>6 rn- oi9H ins. H9x^t a . cf»6£Y8.

8n £fJ6 saq. na dji qi&o orns+©3 n a9ta. Vjh s^a * lota 1© DJt HJ1 fJ6 39. D+X Jt06 J H8 U+X 806 DJt OJH OrD X+XJt. +h xji ae. U1 rS 00 +1 H JQJHS1 tyOGS +h ui rs seo vje 8 atgc set+n pot r$. 3A P8^t. jna s sth J6 tj38U8 TJ6 18QH 961 08HSJt JQ-JHS1 jna e^os M. Ootoe^t. i^o vje rmo 39 PELPSt U+1HJSJ6 i© t900ta. J aj. vje Jna ot t+t6 xji DJt a a+oa u+* « DJiro. X8 DJt On. JH8 Jna DJI 0r3 1© 18S. PtJ3 X 88 XJ1 9ptJ+3 8918t1J8 PtJD 3+088. ornsrtH+H 98fJt-DJtrt-fJD-aj6. 8J> X 0+M J6 «Jna +1 >ls+t+s. J ant6 na L0tH6. +6+18 S30t L+M POt Xetpot. *rs sjl s lota OvJG. 8 erts+H dji ornsge. S83 88 DJI X lota DE6 L+X 8 t86rt XJ1 +6 Uta. tu+c DJt a 8Ut6 JH8 L0tH6.Jt DJt vi oro io 18$. DOtt+ Y +h DJt H-11 3 JS1J8t+D1. XJ1 T9 08 HO 10 t9P+©6 X 961. 89P0t t+CJ6 -4Stt+8. Pot 89P0t X aia DJI HO 10 t9P+©S X 961 JH8 C06 S 0^8. 8 rut jna ith+ dji t9 91. H9*. +P Y +1 Utt HJ1 89196. tes je 086+8 . V8.Ja POt X 10 1£I6 J6 S96 S30Q+H PJ>t-atJ H86. jna dji aet 8 sth. j xet DJt hji or3 x+xjt v P9t POtL J6 JOSH. 6. 1"96+h. slna r l!9t+ hs. OOt f+6 H83 98fJt-DJtrt-TJD-8J6. jna rm© ^ tkjpjus. tJOS. f rt 0+M6. f9 sag: fgt u+t hji eso. jna 8J1 s q+m * o+asi j6 +i. Jna 6joju8 * srH QgajtgoAe. jna X. S >f CJ>t8 HJUS *J6 1© OU. v yrta je v lota sja rmo 39. 180 * 8 otei tot. Pot ¥ tjq ue S>«*8 j +6 0J3Jsors-. 88+H. an +1 DJt a pot ^ s^na+n H8 V 1tJ8+M J6 WSJt 0J1t. 3 jna vje x srn je tjoeus. Qgtota. DJt hji suna. 89006 ot x una DJt aaoro aut6 jna L0tH6. an U+t Y 31 ©vJ8 0180? sah. iuhi Y+ows ^ nt9Si. 9ptJ+3. X 0+M J6 >ls+t+8. +1 dji oro 1© nes xji ae. xji x lota dji f+s pot x +6 +H pw xji -Jna V rUtOOSI 18t1 J6 J JH8 POt V 8 XJ1 +H X IJH8 yJ6 Js+t+8. jna run *•)> ngit. H9*Jt ti+t UD11 x lota. +6 +H Jna +1 dji on 1© nes 8<5+11. jna D9 orns9ea jna aet 8 srn. j na wi +1 a 8 i9it. 886 ¥J1 TJ6 HJI OrO. JH8 Dr^Jt. -J na x fja *jg 9ptj+3 &J3£t+8. s lota sieo jojh m© £tj6. tf lota DJt at+H run x. JH8 HvlH 01 8SDJ6. jejt+ lies dji a POt met net u rt 8 Lserna 6ah6 ji 8 L86rna s+tejti+n6. 8. x lota t+dsjip dji o+6 YO 10 yo 8 U9t+ 3JH. jna Jna Ji m +h +1 im (J> 8 ojh'6 uh. se+n. +1 X f J8. x srn 1ea9rt. frn+ dji pot x jarnarns o+io us dji o+e T9 dji 91 arut: pot arut jna +h j6Jt+ urn 91 xji +6 upi x una. 69 *IG P8H1-T8t1. POt * P9tS JMQJt <f96+H u+s $+t+8. ix. eso 9*Jt <)> +h x ojils. +1 XJD 89YvJH8 X t+6Jt. 8 3JH DJI *je HWD +h YrH 08 JH8 1© D91. Pot 89fOt8. vJ6 Qj3JS0rS JH8 K S"W+t Sj3£t+8 DJt 8 180H JUS 89P0t K 0+M J6 . jna dji ooi f+6 hed "tojHY+ojt.[c*n. Ootoejt. jna run *j> p8XJt'6 tss. 8 dji ora 1© 18S +H VJ1 88. * LJH8 SJ1 S8 J8T0tJS1 DJI 8 PrtSEQH J6 80L 7. jna uw«i Lt9 soot h*ji na +6 pj>e Y9t6 dji 9ptj+3 a atoon. JH8 10 C06 * O^G. eso x 8 x lota <J> M 0*ja. jna * tua je (3j3js- ors. JH8 +H X T016 JG X HJH 01 L0tH6. £19006 "&+t+8. jna x ?et J6 v P91. sjorna aso *ig nap*. JH8 H8 DJI W8-1 01 J6 XJ3 X 8^80181 tH X 6JI+6. 3J. x f^a je Sj setts sj>h *jg w tjoe- U8'6 STH. ot s ms jare.

Jha +1 +6 xe snao joota+M i© +1 ms urta. f3 DJl OGJtPIO ha ©o oG^t. jho +notasi m ta«5vjts *e <JvJ+ aapot « joota+n 1© m fetejsi.. jna a atoon. 8 OrhP/JOJtJSt 1© 01 1© f©3 ms iaii dji se 8 orhp^ajtJs+.w. jha a ieoh.^+ 14 ornnua voo ajii vie vJG m htorh. vji najL pes PtJD y fes flsora. jho v ctiatJH f©D x lota fJL o+en oa 8t pot SJ. Jha orts ^£t o+m Ha ^et j«ia Ojo. «16 an pot 8 sioh je J sirmw. jho +HsitroiJa Da xji tf. jho m vje sitjcw ei «ig ft6 ti+H6 dji pti * atJaL tojw+oji. si30 v urta. pot yr»iajt6 t6tjji pwd v lota v©. sai x 10 f+6 jd™ »je oa a+snic * u+i uei ru»i v lota. +»i Pot j&ro dji +e y uotvrt utx or4P+©ea hJ+6. hJ1 3 SrC J6 UJ6 vje +«i frt BJOSEDrh. jna o+e +h v «ie pet ormtt6. fytc aiwuL t»i 38»ii 12. Jha n dji hji sijho. S£tM.70 9. ^8 fjsi <.rH. f+6 8JH0S. Jsod+ei votsji66. dso 8 nail sao m© vet +p Oua? x 1+e+n 1© fat v aja? 1© y 10 jho 1© * usi+dohi. Jha fUJH ye dji ss j»ia rmo m© xjd xji »iji fje pjo+ivrt sinns. aafoia. pat. Pot ms fjsi atoon v jho x sisp jg f+6 Doiajt. m a v©t <5+H Jha ui m a y©t j»ia awa. ^8 dji PtJi *J3SJi66. pot 8 t»J0*vJ6 JPJhS 1© 80L * f86J6 +6tJJl. y tja jg f+6 ntjsrt. xi. v dji a atoo«t nasjc 1eo qshsji isQJSJt Jha dji on n© hoi. J no td<. J«ia j 00 OGJt 01 mi una. fa dji tac aes 10 x hjo. not a jptea. v lota at+HJL vjo s uout6 «ig s t+GJt. at 01 v ian. pot »i«ji rm© ti+6rta6 ^ji nai Ptvjo jho orut. vji ?uah me dji a fruott. 11. j»ia m una je "ijpieu. j»io J6 oau f+6 artan. prtsi fa unit jpi+oua y 13 HAQAfM&lAS M G+DhJS DJI una »i£Dr>i6. sjona V lota sieo oiso rmo mo n run *ie wpj. >ha fa dji a pot a sjmoiv©. fy^H Me a+6J>a y sij+i. jna utt wo pot f+3. an ms a utx artn+H jho f+©ji ug Pot rm© rs 8 cua +6 aot% rm© rs 8 srn . aetows. D^a »tvJ1 UOO ih M L8 «I6 MS 1311.j+s +h tae+w JhG I^deus^ srn. sao *ie fosis. jho dji a at+eh 1© astonjs. vje "8-jmowa m lota ha^t fosis tosjip. se+h. 3a jojh. Oe«i X Q+H J6 «JSW8 HO 01 f+6 OlOt+J Jha Td DJI OrD H OGJt 01 f+6 CJHJ16. fUJh J1 6jav+©ir»t. orta Y©tsji66. Jha j >ia y dji a atoo»i iasJ6: orta +1 Y©tsjiG6. <JvJ+: n*\h yjd fJL y ui daho. Jha dji an j 1© nes. S£ V H*J1. Jha a SH£ta. pot 0«ia w u+y rs. AhQ fd DJl 18* Lt© tyfflaS. Y8 v una *je gjl. 10. POt 8 HO 8 ShEt 1© M WJ3t- orms je •Jha <iat©sjui). [<ni. potJ6?>rc J6 ms nail tap+©6JL M uoiJt6 J6 Duos *m oo J s. aafoia. +h J. jna oetD^ms toia Pit. a+DH^s jmou+d. cf. Jho xe dji nes Lt© fetait aasua jna frnott. j ha ui pat v *£t pat. jho aafoia itrai. aaoo6 xet ti +6 »io ui +>i mj3.jpu+. Jha wo nurta.sitJM jho 9AW. £Uho n m usi+ooh*. Pot m lota sieo xrs 1© aa utx 8 sitjn tjho. N» *EtPOt. aira. >je 4hQ me dji wo rm© x rtL.H6 j«ia 6j. jho sputurta6 a+a oot ot36rsi+ jpi+oi a* * ue je y ©ji+ia je m yji auji +h I'jo S-a aav^iha ^otarn +h ¥ lan y djoo yji uooi vje +4 astohjs fje sa«i 8 otei ui. +»i Jha v dji a atoo»i +h i3SJ6. *Jna oah\ jam mas dji smai jna poi.

f+3. Pot 01 x+s JMQJt +6 hji irtna jye. Pot x nail irtwi. X Jemssi+H Psxjt. X ehdjhi.Utt 1JtPOt3 X+£. 3ptj+D. jna jojhsi x "lt£. nan jg DA t8L y+t Q+G f+3 8 C8t<t 1© 1E0 X SU+t. x iei. hji rm© f+3 xji ssaul xj3. 8 tnoot+1 jna jh +6 Pot 01 x+s. naxjt a© xe sao x lota jg fosis. xe isojxjt dji a jojhsi ^toas.f+6 jno^t hji irtna jye. +h n *Jna ot x i3it dji ho. J> «J&+t+rH. xji ss Jha sisihjs jg TBti. X UHQ QStOHB. ix. jna f+6 HE3 DJt a oota bJrnaJtpqt. (DsnsJtrt. jna 10 j»uat+D y+x srajni jna u+x srsi+s PtJ3 fJHSPOtL. +i 71 jhq v oreJtHSJHi DJt a ri^H f+6 DOiaJt. jna »ja+sp<ta. Pot x taajt6 jg x+s nan 006 xj3 10 Xetpot x lota dji tjg ho jna xe xji st ua vje X43 8t aasitj+a. Jna fa dji shjc jh x xe dji hji a fjna jna a frnott. ma an jna ua y+t a+ia y+x f+©H snone. Pot y+ojanjs artHJL jg x p*t. naxjt dji tj6 +6 »n»t jh xet pexjtus jna y+ao6. ?a +6 rt. X+8.m yrn ue xjo aet-aot. an f+6 fjna +6 sitja 15. 81 s-m. 3gh 9ptJ+3 jna x +Hfja+irnis. jna xe dji aacst j t6tJJt y+x oih ssl. 36H POt JGJt. jna x »isp +h X£t fjna x£t +na+o- y+t (f> s^na jojhsi s f+ioot+1+ort HEDrn. tetpot x tota dji jh33+6 isojxjt. jna fa dji ai jh x upi fjna. dji aaest x aw6 jna L0tH6. UO X 3J>t JG X S1t31$. Pot ot x+s f+6 JHOJt +6 hji irtna ye. jna f+6 3?tJ+D. Wo rm© 3J. x x s+ojDOte st sji on ash. x at+os st poih asn. sj. xe dji ai aqaw 3JH x pud jg f+6 oh mo: Ojhjsj. atjnc tm +h urn ae. x tnotas J6 ore. jna xji m otaersHJ* v lac fy+c xe fJG ita&ouaa.<Mi. Ojhjsj. xjd xjt aaota rnucrs aaota6. x tja jg f+3 JMGJt. HEDrn. jna je^tt osl snao^L Pvjtt.JtH3JHi jna ids X£t hjh x uoh jg Qee+a. X 63t JG V lota JG f0S18. y lota m© teora jna ti t-jl uua run +6t«ut. jna ^etpot utt x lota on jp PtJ3 t6«Jt "Ma jna let. j na i-ijh f+6 o+nan 10 etajt sjhi f+6 urta +1. Pot ? fd S^L.h an fJH8 S1tJC1 81 S1+I.t. jg &J3£t+8. jna X I+P1+H DJI O+Hai iH X LiOJIS JG X PJtJSIS-. j6 LtO X t8L JG X lota JG fOSIS pj. JH8 1© 1E0 X JH8 1© 1tJ8 f+6 f8t1 XJ3 aSH l+ho so. pot 4G.] o+en. H3XJt QrL assitJ+ jna ? on t6 jp H£DrH6 hji 8 HJ1 p+©. JH8 X 1311 DJI a m x ptojt jg x ho ojh dji si£t f+6 atr^Jt. fa +6 x f*ia. jna 1© ieq jue x hi Ptjo x n©t jg nan. jna xji xe +h se tja x pexjt- us! «Jna fyji y+i v a© +h x a£ jg e+6+iEDrn. vie V Dj/i+ ©ja. J Ha X8 DJI 38H1 +6 H UO n JG S300. 8t HJ1 3A lt+HSJ6 OtISQJWt 0+M6 OjtHO J6 08tD33+D . 14. <sj+h n x jaejtsjt+6 vje t36+H jqjhsi f+6 StttrHe aapot jna x P+t+si+H6 asnna. +1 16.f+6 JMGJt +6 HJ1 irtHa JUE. xji y+ao6 de a X£t it£. jho Pia pot x an'soiEDCH fy+c dji on Ot Ptjo pet? 1© f©3 y+i v fjn? f+6 -Jna fy£t y+i v©t oiot+? Pot U+X81 3a xe dji as asH rnajt x it+6HJt6. <.j+ +h X£t vm sjh. +6 18. an f+6 fjna sntjci si si+i. an +h f+6 feti +1 +6 1© fS331 f3 33HJL HJI SO. jna x tup-ji xji 13Cjl u>6. an ua utt cehs xjs +hi© 83art6. 1© artn jue x naa+ PtJD snDJHi. sjorhtf a%) *ig wk jna. 17. an t+6 fjna sitjci 81 si+i. X +6 »io "It+ns jg Has. jna xe dji poi rnajt x sieh.

*ji f+6 artan dji a ieoh jye PtJD jp va DOiaJt. YOG PtJD JP SA HJO. JH3 S tH»J6 s£t agsitroDrn. DA fJH8 fJL t6 HvJI "S-JDM+S J6 psnaja x o+nan6 * Aari6. +h hol. pot jd ltoajni. 19hhjs. s foi+ Urn t6tJJt. •j n. QJSJta ot * rtL. O+aae ue S-oi +6 pua.72 te H*J1 sjorna fEDJL J6 8tlJa? *jg mo vJG hdn. so a© 10 ^gtosJWD jna 1© frt tari6? fyEtPOt dji on i© ies. *J6 0j8D9H8 t93oea. ^EDrL jptsa. HvM. f9 dji sdai s y+x 8 jna dji n f+6 S18P JQJHS1 S. QjDJSQrS? «J6 [<mi. J1 D+ODJD f9 fJ6 i£a n f+6 ojwu6. JHa se dji a J6 f+6 fyjH s sunarta-aEwt pehul. JH8 DJt artH na dji aaest f+6 L0tH6 jna f+6 atAt6 +h yrn ae. jna fJG tii as»i * +wa+irHis uo 8 gjiytvi djh. f9 18S1 10 O+QtrH. I+pi n s e-i+s. jna vje 'S-JDEt+e. J6 fje arn rmo "&JD£t+8 jna +1 m J> Aari€. JH3 J6 Ur»i QJSJtJL . Ot 1911. J Ha f+6 fOl+ U^H POt 8 PLED. vje POt SO SA 1911 t6tJJl a J6 n sjna je s sa. «Jna s lota fosis Ot^a. je Jstt+8. ot oina. Pot ?a sjl. a+QHEDrn dji sas. sji s t^DHrm *J6 +6tJJi. jna * ©iot+ aj> *ie y+i nr«i+D * ptoi s siei feti je * q+h u iqos. 20. srs sjl s lota 6Arn. ayjusi i+pi +h jptEa *ie s -Js+t+rn. *£ fje ieoh n s£t w\m aout ji ^I6 Ogas. YJ1 DJI f9 t9D£H J1 hM SJ1 a£j . n 8 sort*: pot f+D joota+h 10 s stout i+pi +1 m n D+a+rn J1 s tjo ue jna j6 f+6 tja yj6 ruu S9. YE. jna tjg D©ea * aotajt6 jg x i9ii. so dji +h +6 f9 eput ¥ DJH^t je *Jna +i dji orD 10 ies sji as. ^ tJDHrm iriH. lot *jhjljl. P+O. J> 9a J> v sitjm. jna dji orns+OD s otott f+6 pjtjsi. JH3 f+6 JHvJ+H1+M. 8P1Jt V DJHJt J6 S^+ll. J na vje je f+6 Ptoipsi P9ia. s +Hfja+- irH1S JG ©93+D OJSJt S4DS4166 10 P19. «Jna dji on v46 sji ae. DrH. aoL sou «Jna -jna aua+. 3<i+ii. jhg DA fJ*i8 fJL P8ha J6 8 NJS1 * t+CJ6 «!6 X 1911. PAt. JH8 S YOO DJI 3 89S1tvJ+a 89006 J6 S f9 +6 OrD 10 JAN. Oji+d. * lota ue fosis. dji J> >iha f©6 ot£6H +DJU6 a+a josji sjd je <J9t©s<J> jwd. djo t9- an dji sis njH * lota. fJG d. jna fje t-iaa vet itjs©t6. J.. Xstpot. s t^si *je v it96 ue pyiwsi dji a SJ1 8 CAta D£ tA1 +i VAX 10 iss +h 19.. DJl HO DOt JOJH S18 »jg HJH SD01 XJD. wi f+6 nun J> v lota fJL utPQtDa f+6 foi yrto vje run Obhi 6Arn jna n*)H ^tosjuiD. s ornsrDiDrH a90t9a Pot s lota ©ja J6 fosis dji ozq q ornsrDi- s una. jna set yj6 nrn sji Doea s y+M. jna dah jMGJt dji sirt +h Pot VJ1 8 6Jtt I+1L fUAl. se +6 8t ooh oejt s ijsj<. jna f+D SJ1 src J6 8t JS0E11 vJ6 S f8S ^EOra. sjna jd™ t+6 pji yr»t6. da 1911 sji t*ja. 5 DJI X JOS a0S1 +1SJIP JQJHS1 TO VJ1 f+OJL X£ty+L? J6 I+P1 +P DJI HO SO DJQWA +1SJIP J0JHS1 ftD SJ1 DEQJL +1? I+P1 +1 ¥ t*J8 D^a DEO +1SJIP +1 lift JQJHS1 SJD XJ1 usa. +6 006 +1 io a frta rmo Ie+d. *lna na rnajt f+6 oiot+ f9 dji o+nai 8 artn+n uo * artn+n je 8 * IA1 j J6 t6fJJl DJL a POt 8 PAt. ix.406 SJ1 8t upi. Ot J6 +P S S18P D^a n +1SJIP J6 IP tfstpot dji * lota. y^i 8 t^Dnrm dji oejtpio y+s tAcrsHJS. vje da fjna Jha da y+6an fje arh *96 L+M6. S D8L. a Hsji Oja je fosis. 96H a9irtD+na +h 01 tud dji t9irtn. 96H S f JDHfHI J6 ^EOra. rH10 S DA1+ ©Ja.

y+6an J4a r4a utsu 4a+n. 40 OJVUt »JG I^OJ^t V O+SirtSI UG ^+008 J V POt 00t4Jt6 V rtL. f3 OLSO fJ6 330r3 3A SJLG6Dr4. aafota. J40 xe orsprtuosi Oua +6 <iU+ +6 da 8ULG8Dr4.(Mi. J4a ¥ ya4a uo ^ uos. ix.4Jt. -Jha 4a 8 i+ii aia *jg x os J4a x act djl paa. fy+C +i AhSlH djl J6 v naii. ©tO 81 UG f+6 tOIS. x lota: 4a ta djl 4U1 0848ul J4a wi. fU+C DJL a +4 PtU3 «Jstt+8. 40 X &1+t+1 UG X lOtO DJL tJSI si+t+1 ug HU4 X Sl+t+1 U6 4ulu<.] T9 DJL D60 f+6 fJ40 Sviorha J 0.4481 a%) vJG HdPk 73 X 3841 UG * 001Ut UG 6JT4. sJ40 +4 DJL Y atO UOUt 81 UG X yjL6 U6 &JlG£Dr4. VJ1 X lota DJL SJ1 f+6 fJ40 JQU4 V SJOrHO 10 t3- orcut v tJ04r4i je f+6 naiL. J> y+L itrsi. «jg Xe djl 4J1 22. xj>4 JMQUt +6 irt40 jye. foi+ 3841+4: pot ^ rtL dji a psi x 4uu<. io dji v 9J41J. 40 PtJD V <ar406 ¥ S3. X8 DJL 8-1U+L VU3 UG V 381 ISQUXUt. v lota. J4a * urn dji ai sito J4 « fot x esi. J4a ljs. V8 DJL LE XEt fJ40 HU4 8or3 J40 Doja: J40 v c+LotJ4 ug 4on djl oae has. J6 x +4 yout6 orcut * sa. rta djl OL&O DJL OUUL U+X x J4a x uiJ u a84 y+x x ota. <J»ia <iha v n yr46 ue on 084 x auiYot djl a 21. XJ1 08 DJL V &£. 030L8t f+6 aO+H6 J3H1 X 131L. je k lota. 3ptJ+D djl 4ui U4G+ ^oae. <J40 XEt DJL 3 8 +1 Uy£ POt X tU34f41 UG f+6 131L. lota. 4 x foi+ D4U a fnaia. X PLJ. J4a *IG pwd feon. J 40 380 3U4 00 OGUt LUPI OU DUO. OOL nU4 f+6 483. P8LPSL4U8 X Ortai U6 f+6 t846.48 djl fa srs x lot. l+ouis ug v Put. x si+t+1 ug +4 J4a ug x pat ue x lota. S f+L UG ^atOSJUD. J4a x qsp J4a x Yrn urn J4a pju+h iqQjxut. J4a taitoc y+x x 33a ue x rtL: J40 fa djl t+6 l+is djl fa x rtL y+x x tua ug f+6 38L. XJ1 08 X8 DJL1 88. 3E0 3U4Dr4 XJ1 f+6 . an V8 DJL rU4 V D0LaJt6 UG V P+L+&1+46 10rt06 yj&1. DJI S1J40 POt J4 SJ1 08 Vet DJL a 8 tOI J6 ^J&t. J4a y+x x atuL ue «J4a tf ste x y+ojo. "It66 X lOta. J4a ^toos djl Tf 4U1 GJOS 3ptJ+D. J4a ptua 3Ln. x lota ug fosis djl ut x ae y+x iutrt. U+X 3A *1tJHL J40 U 8UH. J4a djl 3eo f+3 ue oy+o r4autsu4a+n j x pat ue x sn eput S3J>1 x s<n ug f+6 16.I6 sao: J40 f+6 w*i djl a ©Lot+rs. J40 Ptja Qro. J4a e atJ4c djl f+3. ^dfOGfi. ho ta djl yr4. «J4a f+©4 08*1. -J40 s lota djl nutL+ aasitut x irn ug x 3<5+iDr4 sa.J8i y+x Uawi djl pol tu 8 dj>i+ xet djl ora potL 8 tua 81 ug x J sud ug <ius+. J40 J>rt4. S> y+L 1t£6 X: 33.crs-4. J4o y+x f+6 o*i+ y+4a fa djl deo f+6 fJ4a oejt x t+cut. djl taa xu3. XO X8 yu&1 JHQt+ 93foio. 43xut tantoc eput x f3t+n uoy+i+ pot ue f+6 at6: an y+x tJ.D Or3 10 188- +4 XJ1 08. J4a Ptua Dj. ^8IP0t. *l4a +i 1J. J40 DJLJSJD8LV Pt<JD 8108S-1& vJG t6tJJL. wcrsws y<UP djl a x ortat ue f+6 lu+46. ^40 +4 X 08 XJ1 f3 083 M 81 UG X LJ40 UG S^+ll. 40 V JO- e-Jtsjt+6 je q+oae djl a on up. J4a PtJ3 ptvja J 3<i+"n. J 40 DJL SDA1 +1 +4 X SU64 S-1t336. J4a ^ srotn caio dji lie *44 cua dji isi f+6 fJ4a ¥ ojojius'6 aj4. J40 frti 40t aa&itvjt +4 oi 3J. xet vrn yr46 djl u a84 isouxut. j 40 4U1 a jpt£0: pot x lota. L10 J6 yU6 10 t6tJUL 23. fy+c djl a L4P1 Ptua Js+t+8. J4a lJLtrs. u+x 33. U4G+ 9PtJ+3 OLSO DJL 0ai8t1. vJG >J40 fa DJL &J1 J n J4 J4SA4 POt S 46Dr46.

dGh B DAH ^Etpot. Jha V£ DJl JGJtt IdM. mc <J>6ey8 x srn *jg £rs a+a sa. 2. x srn dji a astojna dah. A fJG ©ISO taws. lota. Jejtt yrn vji +6 itea dji a Ltrsi Lto. m oiott jg o+nar36. X£t f86J6 DJl a S1sJ+ia.1t. x ooia»i sJG J6 Oprt. x a£ jg x lota or3JL. 10 St»tJt6 i£ x una fJGH t»i gjsoiei: jna ?a si Dsit aasitjt x XEtJG 81 J6 M. iw«s U+l 3E0 8 3JH 30t ntJDfS KAH PAH QOLB. ha x doh dji hji 006 frt ui 10 thtoidtit. sJna +1 3J>1 X t£L J6 V lota JG fOS1S. x£t pesj6 dji a si xjd. fy+c dji hji taoeta stiGJt jhg ooia. xe dji a J3£6a urn 6 PLED6: Qatoia. JhB X£t yA66 tJ6+D1. na x£t f86J6 dji a pqi jg goip^i otaivot6. jna 816 dji «Jna ayji x£t. JH3 ¥ 8£ J6 3j>i pats JMQjt. *jg pot dah AnQAt +h H*n run J ta<»*its tn da X Hvj+6 x arnti+oa m 38H1+H6 uo 6 je 8 ot£i nail: 8 i+oari/mors Hvj+6 je x o+»arD6 ug H£DrH6 oJXJta aso^x^t: x lota jg fosis arsutJL x fosis je x a j ii. ms tHfjatirm *jg *. +H I ya deo x fjGHG. v x UAirne jg f+6 tHG+oHEDrH. jna J6 8 oan vji ho irtH 10 f+6 Oh ieojl n. frt ootn PotL. m yAia aasis m Airna6 dji otA . ^£t c+iatjh oiso dji a ajDi 1© nasJ6 aapot X£t A6. P©tX S1£t6 JG sJHa J) Ha X OJHS1. ayjn j ptJD <. io aasitJt m foi uina. ooia di 3Ait yrH6. deo x fjna. 6Arn.74 H8D +6 jQ60iua. sJna Eljaarn. m a+oit jg y Ojiaa'6 <josjuhs+. ti dji HJG^t a tHfja+ua. x. sjona aso &+m *ig hdP^ [c«n. xji xe os oo +H1© M QE1S vJ6 V H0316. si^a uti le »iJS sJG Vsih X Ut+ai. naxjt dji m Djuta6 3eo XEt poia x£t. not xe dji hji +h aaiAi n. an «jg uaig aasis je v aj6Jti dji ia x£t. ve. pot m as x lota t6 J1 fjna: dji on J6 8 aasitroDrn DJl/l. pot fa fJL arn josjuhi l+H6: Vtett vie hoh +4 oi x vje rti~ Ou jna dsi. tot ao6 dji oiso qjd m vrn dah i© ias^6. J> uti irh+D v yrtia pot act. 9af0ia. j^a «ie v uioja pot ^£t asn x foit- 11+1 006 x d> sitoor'tst v ntsa 10 sas. X Ol3J. ye. JGJtt DJh'6 T8t1 *ie DJl JHQ xe dji a jptEa. dji a J6 fyjH naxjt dji i+c +1 ®ja a OGJtLt+o +h S-Aan jhg Ooajte. dji poi aA x sota. ?ud m jna ti *jg T^en. fst PtvJD v. pot otsi t6 * foit Ufi tetjji tn ¥ otasi 1. ^a +H y rtL dji f+6 t330G 81 frt 1l£S. Ji tltt n x Daa6 J0JHS1 mad.iq6oh x gj+s phi© mad. dji a J6 v cesi to.jHJt£DrH 1© <!JHJtEDrH: naxjt djix Jt£a+rH urn *£t. . j na S£irt6 dji asns *£t. 8JHJt X artan nun x je ajatirn. 3. VEtPOt DJl 01 fJH86 3 PEH1. ot©4i aoL ytx tEL jhg pats jnojt. sJG j»ia ve dji fje ho Itlt vlH X Pt©1 M y©D. Jh3 P13 JGJtt llfh ih10 f+6 OH IJH8. X£t A6 DJl HU1 S1£t C+IGWH. ItPi v n s n oshi+h. & fJG Qr3JHGJa +6 OA SJMQWAa xjd xji Urh6. siha Xe an pud *jg b pet ©rnw. ijh6 ahq s*it06 dji ieo foia ji JHrx-Jt. wo 81 * lota.4l£Dr»i6 XEtJG Dslt si HJ1 o+G x£t ui. jna JG4t+ yrn yji t6 wtha 1© x Sift y+oja.

XJ1 X8 DJL1 1E0 H X+S ItJGJtS jqjhsi x o+n Qja+irH. 6lX£ +6 HvJi DJLS190 JHG S£ rHIO Etl X8 OLSO S90rD U90J6U9? vie 8t1 X8 390rD wo rm© TJ6H. JHG GtJOrH6 XEt 1U6rh1 14USJ6: JHG ?rt 1AD H9t 10 V£. JHG DJI S£. jhg <J> ?rt ge djl HvII a itouhg. toi rtL +6 ji tjsi. x ooigh s+i+ S9S1 X lOtG 1911 +W fJL atOOH X S18P J6 X U+GJG. 39006 X8 TJS1 G9S1tJ+G XA LJHG. J XJD XEt OH LJHG: HO X S1t£H<<Jt6 DJI a <5vJ+HG HO X£ DJI 0196 1© X T8S J6 ^EGra. 01 vie *J6 XJ3. JHG SJ1 U+X XJD. jhg olso x S96rt6 jg UajnrH. JHG 6JS fLJ£t+H X8 UJS1 DEG 10 Srt6. fs sti xs polh PtJ3 O l+©S+PJt. on. LtrS1 Ltffl GO 08H 1© X S10H6 +H vie X 1+1. JHG PtJD X fEtG 3*JH- DJI OrD 10 IES vie +H XJI GE. SAL X lOtG. JHG HJP+©. S£+M. f Al PtJD 89H9L +6 D06G POt X 1© 391 X J1 XA Qn+H: UrH6 Je X rtL: +1 +1 S1MJL n X GJG POt X. LA +H OLOtt. J. JHG 01JHG HJ1 X T8S J6 f+6 1t+6HJt6 ? Ot X 0+M6 vie X H£DrH6. S+HS X8 8t1 l£G G8H. v!6 rH1© X JHG6 vl6 X rtL: JHG X£ DJI t9irt»i 1© XEt LJHG6 J6 ItJD*JG «* «JHG X ?8S t6tJJL DJI irSJS XJD. JHG 3£G X LirtLG J6 8 U+lQJtHJS. 96H Ot X C9P fJL t£6G X. JHG G9S1tvliG X S+1+6 X£tJ6. Pot J> U+L H JOJH»1 XJ3. x prt-it96 tgsj+s ji x. JHG On A> vlP PtJD 9J3+LrH X H£D. jhg nrn f+HG^tJL. *JH an x u+gjg djl ut+D. ts f jl x ntjsrt S9S1. XJ1 XJ1 8t SL£H. PtvJD Pfit JHG X 1911 DJI 1E0 XJD. t8L U+X 8 OrHI+HY+OJL S1tOQ. jhg se. f9 XJ1 tf f9 f© SD01 X +H tOUL X H£DrH6 JHQJt.41Ut6 J6 X t©Ut6. +6 n PtJD X£t LtOH6 01 X Q+H6 J6 X H£DrH6. X S. 1© x »Aa6 je x m ua a Vs XJ1 S9 X DJI HJtOlt ISO rivlH X. U+L OLSO DEO 8 irSJDrH . JCJtt yrH J6 XJ3 tH T+6 OH T88-. V£. jhg x urtD6 orejt x. 5. SCH ! vie X 30tH+H ! 8t1 X8 OH d> G8H 1© X OtSHG. X HOtL. J»iG X LJHG X lOtG DJI 3 POt srtcrms jhg tjhgdeg6. JHG STH. 96L-G©t6 DJL H46Jt 3 It91£t SLOUt POt f+6 C+LGtJH POt X +H+0U+1+6 J6 XEt P8XJt6: XJ1 X£ vl6 G© tA6 Hv)1 tA6 HOt ir$JS X LJHG. tl+t Pot X lOtG +H DJtS+ ^EOrS.! c«n. ITU j©6oti 3A LtOH 0t9G£DrH. 8n X8 8t1 08&1 81 XA Ot£6 LAO JH J3sJ3+HJaL 3tJHC. &> D+l JSJHG +H1© f JCH.] +H &jor40 a%) +H «ie hdPk 75 +6 y8t GJSOLE1 T86J6. jhg xe dji tot oejt XEt nwsrte. Jhg m dji oro io ies +h xji ge xji x lOtG DJI 0+6 X tJS1. JHG 8t+H XJD 1© XEt 1LES. XJ1 G+G DEO 0+MQr36. jhg +6 oljaji: xe atso PotL +m© s+m+m. rs? Xj. +H are x &ist6 je vl6 Ojg: J. JHG X tJDHrHI J6 X06 UiX 8 SOtG. TU+C G+G L190H X H£DrH6 POt X8 TJ&1 SvJG j +H XA fEtl. SAL X lOtG v!6 fOS1S. J6 8 08tOr& ItvlGH rHGJt P91. jhg xe dji ieo xjd ojii+66 rm© tod xe tin ojh+g6. Pot * u+l G9sit*j+ trt si9a+L+. +1 JHG t/J3HrH1. +6 X+S X 3JH XJ1 3EG X rtL 1© ItJDat. >lHG +1 Pt«JD XA P9t. Ye. ^8 DJL1 HJ1 8 SJ+HG U+X XJ3 vie GJWL. JHG VJ1 C06 tctJJl. x hj+6 x* eArt6 TrtG: x urtD +6 sitJG rna-it x. u+l a Drts+p% U+L TJG J rm© da 191L. PtJD XA SJtO. V6. iwoi atoi gsh 1© x ©tse. pot 4. HOt P+L X PES- X UrtLG W+X &+1+6. HO PJLJt +6 OrD H J0JHS1 rS. uti s-ti J olso run x 38H1 jc x ojm"PAIS vl6 X &AG6 fA. Dtt JSJHG are X X 018Q6: A wo x Dosi Yji xs djii a atoi geh 1© wi. JHG SLEH XA 191L: X S9G t9H8HG. v. JHG DJI OrHS+OJt X. +6 irtsaotoxjG.

hapj. 8ti at6«iiea: X HOtL 8 S30Q. DA *ip J6 I we imrsi. we hji 101 sa c+tat/jh eput x we au^n ji ^atosjus. Pot J>. j na T+e arta»i asisti PtJ3 XEt DOi&tt& +6 tfts +6 x irtirs xji +6 irtirsi run x toi rtL: jna x+s +6 x w'ia xji siwci 81 run oi x+s hEDrne. ou. i©i6 vje uout: j»ia k utt suai u+x x a36ra *ie assitro- sjl x lota je fosis. S£6 a XJ1 X£ 8t 101 8P1Jt X 3J»iJt vie X LtM6 J6 X ^©6. tytc we a+»i siooh Iseyq. sjona a%) amvi. Joota+H 10 x urta fytc ta tjl slooi. H^ejtxaus xe et ©+e nen wo ot xo6 *ji v 8t p+ta y+x x si+t+i je it j past. xi. 1. ha rWH 38WH6 1tJ3 T+3 rhBJt PS1. Ji aeto^s. 01 H£Dr»i6.6£V8. LW6 x£t x ^toe. vie 3asjip. aaoo6 x m xji ssoi x atooH: pot 8i a e PAJtt pia+h srrum's toi dji ors potL 8 QJOJitAS. XJH DJI ft6 viP VOO 83l8t1 Pt*J3 XJ3. pot xet dji oro fai. hdfi. so dji n on t"i 10 ies. aj. +6 tawta xs. Pot x lota JG fosis tJLirtirsi. sm. pot set yrtos urt urtos fu£tPOt. "i8 J>. £ln & jna o+e at rmo da yrta6: pot aao©6 x yrta6 je <f. X lota j»iO J *ie fosis tjl suotH 3 se+m. Jha 3AH A6 fJL a3TJia X itvipjis. ho orhsrthtM x tasr^ tene . o©ti+ J6 J> we J> loi. j«ia fa dji sue xa W3hr»ii..-ia 6Ar»i. toi Ijusiahb. VE. an astoia. tAi rhio *06 ^J1 dji ta- sae tateput ^36 LtM6 fy+c & orD rivJ 1! u% xji ^8 38 ho * srswhis je 0«ia. xji xe fyfitpot f8to«i. j»ia 7. nant. jna x x j Ptoi dji naat dji u asH +H sepi+: na <J> y+i oti xa toi utx pj3t«i. POt 0E3 81 PtvlD ^StOSJUS. fu+c 8t vie &qum. j«ta vje hdPk ti [c>n. so 3A dji n suna: xji uti at+n x «Jsmr»i WHO.Jt6 vJ6 ha HVH D^l 3 JLOh ih ft6 JUWUa 1A36. Pt«l3 o£i.6£V8 8t hji iieh r»iio yo. 6. tjg hui 101 xjd 3jh+ l+h6 or4srt»i+M v vje 3J. JootatM 10 siwi ty+c +6 ih aa. f 11*11 DJI XJh JhQ X l©t vl6 JhSJt X t+6 V H£Dr>j6 ? tfjl X lota fJL P8Ha. ao si3Q sr3fy*n orhsrtH+w ^ yrtae ?y+c ^ x ssl vje we ww. pot ke ho orHsrtH+n ^ 3j»iJt vie itjpasMH J3rn v 3J4Jt vje ^toe. D. iao rh1© XJ3. C>I"11J* XI. i. vie 9n 83foia &. fUEtPot 3J»ut J. si. x tos je 3J. fyfitpot I dji itvjpasA joota+n 10 x ile'i'ijs futc wl atn y+x aa ptvjs x U3 xji I 0£3 81 ptJ3 r»i10 DA Idll. x ^+©6. Jha 3A SOt a3U1JL X yrt86 vie vie £f. &. J xs ?oi "Ijusiahs. *i3pa. Pot aatoia A68Y8 sieo djh+ l+h6 tu+c urt h*ji T8ta pot djh+ J6 a* nani 10 rhajtsuna.76 pot x Dr»i. jna ho xji x °Jt06 a© rnajtsuna x L+H6 je x jna +6 *tr»i rxjt i3it xji rnajtsuna x L+M6 ty+c urt sioo»i +1 rm© x ^+©6. nan dji wsi in ti. j»ia f© dji a+sj»iri? «Jho Tt6 ?j»ia yyJ6 siwci to dji irt4 HvJi vje +1 ajo? ih x vat xji g+h £fJ6 aAa t*ia *ie arta«t. j»ia x prtsi aot»i vie x not dji paa.JSv4H<5. r»iio 01 ao+n6 je jajD+»t£Drh6. j^a t+6 strum. rmo vo 8 itjpast. ^atosjus y+x 3A pexjt: pot aafoia 3A SOI a3lA1JL ih ih HEWS J> XJ1 X£ 3£ irth. » ^+©6. jna ^£t ao+M6 urt naii.

SOI G3U1JL 1© TtJPaSA OrHSrtH+H T8t1 arL DJOH+PJ. +D3a+. jhg v T8t8H4S JG X8t T8t1S. xjd a+H 83sitJ+a see +i yrt potioia mao 8a x ltjpjis jg x lota. oah dji ho je 8 D©ti+. an Tai+H +h t+6 y+H6. Ty8tP0t V ^+©6 DJI a j SOJUtG ai r&At H8DrH6. XL] <J> ^jor^a aso tjg oso DJHDrn vje hdpk 77 x wdjhis jg ©ja. VAfi 8J. aaoo6 jg +H+oy+i+. ji x iad6 tujh xe dji pot. xe tjg a+H aasitj+a. fystpot. xjd +h * pud.1 JQJHS1 H£- ©JG SOJUtG JDrM 01 DI"H6. «Jna aaToia +i dji orD 1© nes ¥J1 eput x Djsas tjl t+6H PtJD v aja. 36H G8H PtJD <5JHJt£+h Drn a© ^H^tEDrn. Bn. pot xet osa tjg Jna J6 urn qjHJtEDrn tjl a+H 83sitj+a jdpm v ^+©6. jootatu 1© da +H U8HHjs. JHG X S1+PHJS JG *8t HJOS. <J> itos3G yt* dah itjpas+. dji DJ» a SEGG POt V O+HGrD JG OjO: TUEtPOt. o'i 81*1 a9foia. fy£1POt. jna qchpah ¥ urta6 r»i1© tfJD +H J> m© dah oh i3ii: HO XJ1 *8 DJI 8 JG Qt£1 UrtL x. TJG S3H T+6 8£. JHG I 1!© HJ1 POiyrtG AHi DOt POt JHnUt OASIS. JHG TUJH VJ1 OEDJlOrD.ni+ 8Put ^atosjUD. JHG X J10HDJH1. X I8S1 886: POt ttin tud. y+X l+Ot T8t1S JHG 013H TJHG6. QUSI. jna * lota Ojg tjl sort^G r&AI H8DrH6. JHG 8P1JT T3 PtJD K a^G +H d. rHI© J6 DJH+ J6 y+l 33136 JH T+6 H8D. +h y * HO XJ1 NO DJH QJH rt. J1 *J1 1J. Tyetxji xe et hji. 9aT0La. rm+i ^£ dji a utsy£a^a 1© 8313G Ousi. aen v Pe^^t rmo T+D.jd. na eput ^8 tjg s+h sojuta. v 8th jg ©JG. jna nrs^s y una ug ^atosJUD. "»e VJH. T3 DJI W6 T+D. JHG DJ. yot6. TU+C.c«n. xe y+i ta^^oi aaoo6 jg xet +H+oy+i+6. TUEtPot Y8 dji a tasiota jqjh 1© x una aaTOia. YE. jaei. V 88 y+l OrD XJ1 m lota y+i +1 DrS1 H3a6 8 <J0Sl3a+JH1 VJI Dia 83L3G ^36 L+H6. JGOta+M 1© ©I SJ1 TU+C Aeeva tjl siogh. T+6 TOL+ HED. HJGJtxsus xe Tstana vet Tens. jna joota+n +1 i© da itjP3s+. *J1 VE DJI 8313G +H Ty+C +6 +HP+H+1 POt 01 DJHOAHG. JHG TJL DJH+P/JS1JO T+DSJLP TH1© T+6 1311. « tjl a+H 101a xjd ornsriH+M x aasitroDrn Ty+c Dsa da pexjt uipi on run xjd. JH8 8*41 t+6 Tjna jojh ¥ sjorna iad 1© tssiot t+6 iaii PtJD xet wsi jhg poih si8i. XJ1 88 DJI S8 rHajtsiJHa Tyetpot. jna T3 xji sno6JL +H rm© Ji *jd y+i <J> si3G im+©v+©irti+. Jna H8 x+s <J> snao aaoo6 jg x sn+w ty+c »Jna HvJiy+KSUHa+n X£ tjg a+H ojt+a jye ^8 dji tairtn jqjh. POt X S1ES JG DJH+ SJ'UtEDrHG. dji djh+pjsi t+dsjip f+D aaojiH %jg x Pexjt. Thl© DA C+l8tJH. jhg TtltC mo da c+iatJH ©rHsrtH+n TJL OfD 1© 18S JDN1 X ^+©6. aen so J tjg xe a+H a3$itj+a H8 HJGJt TJL JHt J6 PtJD <JJHJt£DrH 1© SJHJtEDrH. +m© 8ja+irH. jho A g© hji 2. * ^+©6 DJI 8 PJ. JHG ©ISO 8j8+irH DJI 8 aaSltJ+O. se 8t jg urtL on 1© ies. pot rm© x c+iatJH jg djh. 3.D. aafoia. +6 l£8 +H 8 SJiriGJt POt ^ S1£S JG Lta 8E6. jna tujh y ae orDJL yji s ohl+ tjgh jna jg ru. VE. JHG yrtD+1 V Pe^Jt +H T+6 HED. . JOOta+H 1© XEt +H+Qy+1+6. m *jd. Y8 dji tjg yot6 jhg t©Drt6 *jg *ig vje ^£t +HfJt+irns. 83TOLG ^StOSJ UD DJI 8 03S1tJ+G JGJH: POt UO rHI© VAO VJ1 JHG K 1311 JG T+6 CrtC. ve. jho 01 *06 to dji aaiac jh t+6 hed. f ystpot. HJG^ltXaUS * 886 *J1 * TtJP3S+6 JG A68V8 dji a psip+ia. T3 y+i itossa 1© a© e Detc^iirs yno jho 8 yrna^t JDrM V C+lGWH J6 D^H. seg a xo6 tu+c 8t ©Jt+a jye qjh+g +e +h Da. V8 U+l OtOS+PJ.

x »ieDrh6 f© dji irs^s xjd. f yetPOt. fystpot. +p eput xe fja x am 8 rm© 0o646 -i*a6hrs srrums. Jha hs aafoia. dji a qrqa xjd Joota+H io x yrta6 fy+c 8t t+in. jna itvipasj. pot ya ho xji oj»i a©. oee xe y<ia oesi xet m© D^a j x srru»ii fy+c fa a+a t£6 tvio. aa+6 m© v©. ya ta^vi+s +h ©usi.8 10 xjd tmi xe jh+ »iaa on. jhg i«io 7. x ©via. jhb rHi© x orHethsw iso potyrta jh+ Dot pot 8 Djsj. ya siao ornsrwH x to. fa dji aso v4G \dn. Jha ya 8t Dea jue st pcl. see n dso vie a 8 pols Ojsj. fy+c yrta6 DJisrs xjd J1 V I8S1 08. see M a x+s <Ja6rs ©usi fy+c <J> fje siooh. dji a qjii •jj'iJteDr'H. 1© nrtsyea st cnatj»i. djn ojh 6. J ha 48. f+D. ih rm© Ousi. POt X8 DJI 8 Q+eH XJD POt X J6 QrhG+WH *je X. JHa oiso »t at^xt^H. fy+c D<ia aasae x naii: pot xet fa to d^g a fi see wh Oasiq siooh ai v itvjp^is. a seea. xi. d) fje siooh ii84 xji »1 js k y 0JHvii rt: j»ia J6 x lota ©via i+eJL xji atoi Huai n j>6 una atn vie 9<sni. xji st c+iatJH De 40 x a^ahjs xji vie x to. xji 6 xa6 L+M6 st it©. f yetPOt. Jha 1© a uya 8t seea. J^a «iviiy+xsu»iG+M ya aaiae +»i Ousi. ti t6 aj. xji st c+iatJH De ho 1© fyji sots xe to. rm+i x io dji a psip+ia. xet *je rxjt H80 ©ten najt f-ie»i. ha 6 x lota ©via t+ejL. na De ya w\ JootatM 10 st ntvipas+6. j na ita6rtea. J> fetis J0JHS1 8. pot xet dro +6 HvII on.8. ya oai x potyrta ytx suaP8Si«iJS Aha yj6 x to o+€h. x Oa&ib on. aaoo6 vie j vie x onj^aD^His. j'ia *«I1 Ojsj»8 +6 vie ta^oua vie je x ty©6. j«ia oiso Gee fota A se hr*t f+3 net xji fa sdj/i jna x j uout osa j potL. jna xe. atjxwi. fyetaj. x ewi dj> je ©via. eput x to nan. ve. jhb xe dji 00 PtvJD oo Joota+M yu j»ia lusrt je ©via. jna Joota+M i© x yrta6 vie x itjpjis. xji ft6 saa D^a WfUt i© x vie lAVtD J6 UH DS3 SUHB. otes xji Ousi. men DJI y ojhji D+sr^ajtsuha. 1© aaiae ornsAia 1© ©via. xji xe naa Hvii fetan xet nam: fyetpot. rnio y©. jna ho pot fyji aw x io Ousi. pot. Jna x yrta6 fy+c SUha J6 8 1JS1+D0H+ JQ^»iS1 YO: POt XC 8t SrP+DJH1 1© 13C AHi DJH X . a* wo potyrta J na rm© up +6 fy+c +6 +4 p<up+ia +h yj6 o+eH. dj. fyjH x to oi 10 a arn jye. pot x+s 006 tjl x lota ©via itJD+si <J> m© do xji LtH6 DJI xa6 L+M6 fy+c hi. n on aapot xjd. ya ©nsi. vie ya 100 ©tj>si.d xji PBYJt upi <iat©sj ud. how x aja»iJS je x Ousi. ya itac vie Ousi. x itjpjis. X36 sj^teDrH io sjHJteDrn J6 UH J6 x rtL j»ia dji su»ia. sun potL f+6 urtae m© imrS xjd. yji ya oan x to aaoo6 vie ©usi.78 4. to lu6 tasjoua a* xjd. jna aj> ist xji fa Dsa fat x H£DfH6. eput ot ya io je O06J6. [c*n. $jor>!0 fyetpot.JL stos Trnat^a Yat6 * u.JD *J6 X It© H*n Oasis. xji y st 8 si+phjoi d> fje snoon fje snoo»i. PtJD ^h- Aiwrn 1© xji x it»jD+s De a psiptia J6 X rtL rm© ^oe^p. Pot jootaw PtviD 1© x urt<36 dj. pot x+s fyetpot x to fJL aaon aja rhio rs. f+6 hcd dji a <5a6rs ©usi. Jha fj»iaja gsh rm© 01 saa. jna ©iso x &r»i vie una 5. pot ya teart a+i+sjHiu 1© +4 m. De wo pot 8 taDTorn je xet s+H6.

H6 an iqo poturta tu+c et Hviiu+xsuna+n 01 nrtS90+©orH6. jna U1H+M6.<mt «a xi. »oi pot x HJ. xe dji t9T agsitroDrn. sal x lota 11. rm© dji a pqip+ta fy+c yj6 10. pot ajt a9HAtw m. +HJ6Drc 46 <J> DJHt <!JH4teDrH6 DJI 188. vie jna x ae xji ora-JL dji orns+OD xjd. da c+iatJH. dji a x 10 fu+c y dji ao. na YOt ?Ol +1 dji a y ao xts y dji +h ho ui6 a oesi rnm x 10 ota+HrHSJ6 ©ja. S9H tl. jna j na Turtiy+Ha6 dji ojtt xjd jye. jna jg josnga+JHi. X lota. jna xe dji a G+6+ua utx Lrnajt+Me. 8 si9at agsitroorn Hviiy+xsuna+n x neH6 je oa sol. xj. pot x jna xet poudhjs. x nen. j na da aaire^a atJXtJH. t+6 artL. orDJL pot. rm© vie n ion. fo&is. us 1911! vie Pot d>. 79 lie: m ue te i© 39196 Oust jna a9HA m hji. rm© Onsi y+x suapesinjs pot x fii+c jna agsitvit xjd hji. jna rtLOiieos. x 8J1LS J6 X rtL DJI SUJIO XJD n. jna sioh xjd. Jna eput x Djsas dji on. «Jna tujh x S-iwi S9SJL n© da smc y+x xjh orD^L si9a+ aasitroDrn. J +p Ha UrtDH UW 01 YOt DAI. a3foia xe et xe dji hji ut+D. 8n o+gh. H9PA. rnm Lt9 «5JH4teDrH6 DJI fJG 18S1 AUB. xet dji a sah6 g+gh rni© da 1911 je jna ©iso je ft6 ajL jna tJ6ruoDrH. jna a+iaw6 dji poi run xjd. J H8 SltJML. jna xe xji 0+1 x -itjpjis. ©iso *Jna H8 aahj. sme ytx djh. Ha DJH+ vl6 X POtL <5JHJteDrH DJI ?J6 18S1 jye +h ncrsHJS. J H8 3J. xji * we aatJta xji Pot aafoia. JH8 Xet DJI 8 Qtei UOt6 JH8 OrH1JHDrH6 J9fM da nan. pot x x JHQJt jg x lota dji a o+naia jqjh&i xj3. +1 tyet- * ho xji xet dji oro 1© les. jna orsi ae aen J 89ha f+a hji. x sien vie os. v 9. jna f9 dji f9i XJ3. otrD xj» 10 198-^6 jna onna xjd no nsa^t. TJ6 j na x jhqu+d vie 3J. A tjc S9H fi. pot. jna xe dji tjc 19s utx J f+D. pot a9006 xe t9yota ma. jna sie xjd: tyetpot x ptvjD on je x aira je x sems dji jsjhb j n 10 Oja x otena jqjhsi xjd. jna xe dji a J6 sirai. JH3 D8H1+H6 DJI orejt xjd. «Jna eput Qnsi dji tjg t+6H PtJD x aja. jna Jna. xji Teton rmo x urta6 jg x ltjpjis. T9 dji do t+dsjip rni© yo. x ae xji oi-djl dji crtn xjd n sal x lota jg fosis. xji x m vje lie +e 10 39196 tuetpot tn Qnsi. jna xe ut+D 39006 xe oesi ei x ae a rmo x j itjpjis. sot. y adPOt ftD. na x sems. pot xe dji a J6 sirai. aafoia * se rm© +6 yo. 8n x S^rn vie ncrs- hjs dji jngt rm© xjd. jna otei jna ut+ai dji xji utoja. SJL X lota J6 fOSIS. jna x+s ot96JL sou . Jna ?uah X9G LtM6 tjc iesi jye. DAH8. +1 IUI OrHS+03JL 39 89POt X ItJGJHS ue6 st srsi. pot x &-imi vie x lota utt hji oiue6 djh. pot xe dji -ut+D. y Drsi ©9i x iJtPotDrHSJ6 ©ten D06J6. fuetpot ot xo6 to et itsa. agtoia. jnac©6 yrtoSvieaetOHJStJXJt xjh ui:xetPOt xe arsi oo asH 1© fAi. Jna x sems. jna Qnsi f+D x foit Urn Huai: ei. x itvipjis jna x 10. jna * urta6 mc ?9 dji si9Q rm© yo se rm© yo. x ncrs.] pot x $jor>i0 mo +h sje hap*.iai+. jna xe sai xj3SJie6 pot hoi: pot.JUC. na xji ao y+o. Y9ia rmo x ajGi. SJ. an * orsi on chio Ovia. jna 01 DJHJt pj>t vie m vie 89sitroDrH6.

+i 3rsi H9Q6 a V41 x ^JYUie a orHG+Hsi oiso xji <i96rs x ©tj. o+Hatja. acn vIG JG +»i 1J>D6 vJG 010. J3rn x ctiatJH jg djh. j Ha siups. »i^ejtxaus xe isi asn x ist jna o+tjoi6 jg ©ja. *ig Jha x arn+i+oa xst ut+ai yrh6.4mj>i6. pot xoe f© dji a aasitjta dji bi jg x otsna. f 9 a©JL HJI AHi 88G tl 3 POt X 8JH9P+1 X urtia. x PSHaeDrH ug srtajt. ww j na U+X81 aafoia. di tkjp9SJ. an rm© rm© jh+. ve. 13. ve. 39 oi v JH06 jg x rtL. yji x yrte6 j x ucrs dji a ttm.1t DWJQ16. Pot xrs sjl x lota ©ja: Xe dji xs dji a »tji x ime futc dji a ar«i J3rn XJ3. jna xet o«i irtH+H. irn. urtotH Xet P6L. se rnt© y©. on. «Jna J6 <J> sjorha as© >je hdpk <i+©6. J ha DJl TJG L£3 S3S JQJHS1 XJ3 UtX 8 38H1. saa jna * saa jg atJxtJH dji we ay+naia +h rnaaiap. jna xst snac dji TiHSiJt 81 jg x arsi. srawit. xji f9 oe ato oi 3jh rm© t+d. pot x lota ©ja +1 rm© tj/i fa se fy+sut orhsrth+H xjd.so 12.m ©wsi. rmo v© ornsrwH x iesi aE6. t86a P0t1S JQJHS1 XJ3J j»ia vJG eput xe dji Tje a+w atoi as«i 10 +h x arsi. 8tM X96 L+H6 POtL CH1© X caatJH JG 3JH. -iha aj. agisti Pt*D 39? aj. xr& je ®ja: TUEtPot. xet 04 mean. 3j. POt T3 +6 X P8ha8- Drn jg oi xa6 L+M6. aen ¥41 xe et hji. j»ia dji tjg S3+ih a* x <}. xji xe tjg atn ntac jna n ojh+ crtcj6. dji a J6 csp xji ne»JL jus. pot f9 irGJL x urtia. v net je x foit ©osi. J eput x lota ©ja dji tjg cmii jqjhsi xjs tena J»ia 381. Jha xet 8t oiso saotJi ojaa+neDrHG. na fa laajL xjd aj. dji a ji J4 fisir'n. vje J^a oi xo6 t© Tje au+naia rnaaiap. A se rm© vo. fd ne. ve. x fjha x ^JHiiie. ors ntJ. a9T0ia. J^a x ^jhiug et i+pua n +h x ma jg xet jna fJG sir3aia aaoo6 ug x otEinjs jg xst siraai+H auo. xji x lota L+M. +1 »jl x lota ©ja: 14. ©ja vJG UrtOJL HU1 tH aStOHJS. rmti ts aina^L xjd u+x t+6 SltJM OOt06 POt JGJt. xji x arsi.si. dji a S3m j>6. Joetaw 1© 8n 39foia. Jha xo6 f© tjg L+ne au+'iaia +h j^aaiap dji tjg xjd. jna xet utt q*g gj+s dji a J6 urn xji fJL 8 pjstivrt siwi. se+m. fuetpot f9 orDjnajL nrn xji xe dji hji irtieo Jb f+e SJieeDrn. +h n dji ora i© nes xji xog t© tjg au+haia vje r^aaiap. x hjo y+x 8 pwosh oota. sj. xji xe oe ©ji qe% x not. 9gh xji f9 iejL asn t+g oh up. J6 xo6 f© fje a+H aasitjta. aaireja atJxtJH.s. jna xet et djhi crtcj6 a+n n tu+c 006 quhq run x pes vJG JHG++MG. Jha xst snac dji a 10 81 snao rm© xjs t+d net. 3+io jna f rn+. aen J6 yrt si vie x ©tena. 39'foia. xi. j»ia tm Jha saia ntne aso. Pot aafoia. pot xe sao 1© aasitJt x Ye. +«i ha x it£t6 jg x pelpu dji a ma. j j»ia urtos jg aetoHJs. jna nan. tjg atH aa*it. ve. rm© jgj/h H8Drn. JNa n rmo xjssjigg. 15. ornsrtHW x £)P1Jt a+»i 0E6 TUJH X lOta 3J> Oja DJl dj.h6 jna yrnaJt6. u+xei an f9 sjl. tjl fa orsjnaja jhi xji xe Dsa aansti .j+a»naati+. d. jna rm© oi vo6 f© aaiae t«. j na dji+s. [c-n. a j. dji hji a prtojin. xji ^aers +6 sieg orHsrtHM x orne+HS+H jg x xji f9 sjh+pjsul t+dsjip w x e. JOOta+H 1© X OJ3a+H£Dr«i6 X aJGl. dj. +h x 9irtnn ®ja.

89P0ia. ve.1 J0Jh8i 6j>rh. x lota ©jo tjl orDj'iaja xji »iJi wh dso hJi DrtaJt. xji oi lirt JhO J0SJ11 Xe D^O TJG CJtm. xji xe D^a hJi u. an hji u+x uj. Jha xji a+sitjs Trt. ct prta+ah. j'io f9 gojl 3 118H r'i10 X C+lGtJN JG J»iO T9 t'lGAUL XJ3 01 10 ora hyu rhi© fto. tjl * lota orojhaja jht xji xe D^a hji irtuo jc hs. J> X 8WQJQ6. fa an oi 3Jh st -me+usa x yrn uo rhio x mt. JhO YOt tOUt6. TuetPOt. 16. JhO 89T0ia T9 3ri1t1+0a Jha PJ/I 801 TJL J191J>1: 6<irh: Y8. xji X8 Dsa hji hji ornuha urn u« jnr^Jt. Ot X T86J6 JG UttDn? fjL T9 orDJhaja jw XJ1 xs Dia hJi irtiEG jg 88 fH10 YO. ot J'ia 4H X 086 J6 X ^JHIAie. pot. t«i x issi as6. xe j'ia dji a ctcfwa je x >ij+6.h. XJ1 xe dso hJi JhGt. it9Si-Gi8Pis 8t xji ojh it9c Jha sji XJD8J166 n pot 8 ui r'no x unia. j'ta T9 aa'iiJL Pt9. s»ia xji xe Dsa ao T0S0 00JL XJ3 DJI +6 lJt+D. xji xe 38 qji ash. Jha its6 jg x tirtia. pot xe isart pot arnt. 89T0ia 01 X «i8DrH6 JG X ^AHUIS. j na nrtiso jg t+6 osohjs. 08i j'io P998t. J6 dji- a J6 8 at9D jg 8 e+srh. 9Gh 80 DJI X JG 01 X h£Drh6 3 XJI JQJhSI 08h1 ajt. JhO U+X X PLS3 JG 09G8t+H 4hO 01 X h8Drh6 XJ1 hJ. h8. POt on+1 Toiaroc. onJhGJL xji xet dji a ho Tt9si-ot8Pis. J'ia u+x 8 otsi PJ. xji xe D^a hJi si9i. an. ^+06. TU+C +6 PSh1. GT93JL.] 81 J8 sjQr'id 81 JG a^o %jg hdpk £l3fOLa. osahjs? QoTOLa Jha ht'i J> se m© y©. V8. X8 DJI IJt+D. x lota tjl 101a 81 y dji nJh yo X Sltm J6 091 8L91. jna utx MX 1JD1J81. hS. pot POt 89T010. Y TJG 01060 YOt A6. j'ia xoe to dji a hjh nwt Y8. t+c J. jg x lota. JhG pj/i Lr'iajt u+x rtLouso. . Jha an hji y+x 8itJH Y XJ1 00 on. JhO Y TJG tgSJQ- 1J0 X 1tJPJ18. +1 DJI a rhIO XJD. an T9 JU80JL JhO Ti6 SOI at+MOJL. jojh. JhG X 89t6 TJL T9 OrGJta 89006 JG YOt +H+0U+1+. 81 88 rhl© V©. xji xe D^a HfN JG V96 L+H6. t+6 89T0ta. x lota 3JH D9a TJG CJt+1+. 91JL. y dji a th+GUnt. <}+o xji orD r'lio fto. jmg oi 3J»tJt je jaj3+hSDr»i6. jho juo rmo Ojo. li+x na tuj'i xji as dji orD. TUtC CJttlt +6 irG. y dji on 81. 01 8u©Jt. Jha 89T010 T9 T+6 an T9 JU80JL. lota je T0818. an xe S9Q hJi x LUipet jg Qrh. x lota tjl prtatah x+8 l+h. a3fota. 9n *J'ia x tearwt th 6j>rh dji teart pot 6ir>i. tp Gja tjl otci 8 orDJhawvi. xji xe D^a 180 x HS3 jg x lota xet ©ja +h 68H. 818 Y0t8-JLG6 Jha urh- atrnoh. POt 89T0ia. TU+C Ot90^L. 0180 X u»ia6. pot T9 aoJL xji fu+c HYViW 886 +1 oqa JDrn x c+iau'i jg 3J'i. 9G»i run oi x Uha6 je x rtL.c^i XT. aijo Jha ?lui. aafoia. aoL X06 to dji orD run xt8 iJ'ia. Ot UO rhIO 8 LrtSIt 3Jh. POt hYh JG X96 +H+0Ut1+C OrD dj'i. aaToia. at+no: pot agfoia. JhO a3TOlO T9 +6 JD11+. aj'ia Jha 01 8t j'ia f9 t9DJ33JtJL x t9xj»i. SIOtD.t. 96h rh10 8 TrMGtt 3Jh. aoL j'ia Qj'iiii. HrL+H: TuetPOt. xe u+l a atrno»i d+x j th+oi'tit. xji xe D^a hJi tjg dji+s. Ye. t+6 idii xji sjieeDrh? 99Tota an T9 TJL Q+6h +1 Pt9 POt 01 3Jh. XC ina hji srpjt x teartJt tp xe d<ig tjg CJtm xe +h 6j>rh 10 ut+D. JhO T9 -ml onjhaja xe drq -utsLiea oi ojh 10 t9ijhirhs.

x djh dji se. x 6 DJHt U+1HJSJ6 J 6 U+L T9 JSUaLtD T+6 Urta. pot xe Tje taqjoua d. tujh xs tjsi tja x urtG6 tu+c d> Tje orDJHGja x. a<io f uetpot n dji orD 10 ies.J6 dji a9?oia j»ia +1. irtna. xjh DJti xs sat xs tjsi n x a^o jojh. 9n aafoia ti djl on 1© 188. +4 j»ia x t^egteDrh Ty+c yu6 S9ta dji a qjh X 88 x aso rm+t x oh a+o no ue x Lota. JH8 UO a rmo 18. aafoia x aso dji a S9ta: Jha x yrtta 10 x j'ig+m +h * 8<iq dji a 8 t^eateDrH ptud ©ua. jna A u+tt9a xjd: JHa J»ia a9006 je x otott Oja. io aet usi+30'i+ je yrta rm© x c+iatJH ue djh: pot x +p lota Oja J tjl sja xji x yrtG6 je x pclpu D^a si9o J6 n urt Ptua x aja. jna S9DJL f+3 OSG. Jhq +1 SJQr'ia OJt aso ^e Wk -Jna [c>n xi. 180 X96 Urt86 TU+C 8t h«J1 8-9L8 89l+6Jt XJ3 1© JHrxjt. aaoo6 +h *je x L+M6 Ty+c et S9ta n. fuetpot. 0JHJ1 tga n. setH. dji a taeata rm© x a. pot hji pot x oiott ue +i +6 saia. Pot x aso dji a S9ta a* x ist ue ©ua. dji o+e rm© i<j>d: Ire hji x J> y+i at+n xjd potL +h dj»h o«i a+© y+i do rmo x c+iatJH je djh &> xji * jd eat 1© a© dah oh urto. tu+c et x yrta6 ue xo6 to tjb stna-Jta x arsi. Joota+H 10 x y+i je 0«ia. TuetPOt xa L+ne tu+c 8t S9ta. Jha raiena x u+ihjsjg Ty+c tjc itjd+si xji d> rmo x. Oust: Jha 01 jd™ x cttatj»i ue L+M6 djh. xji x lota +6 «iji Gua X u+i a9i+ejt +6 jojh x J^a x urta6 xetue 10 t+d xji <f. xett»i. De it96rte x urtae tu+c <iji t. jna xe DJt a x urta6 ue xjd tu+c tjc strDaJta. orDJL xji x yrta6 ue x aso Ty+c urt S9ta dji a tja nu«i x tssiuis.82 17. H9XJt dji T9 aai+ejt x aso. ji xji ae nu»i x aso dji a a9t+ejta rmo x j>6 fje siooh. PtjD * 89q+h+m je xetue. xji xe 08 v!6 on potL. jd hui irtha. rm+t I DJt S9 p+i +h dj>h o>i u+6arD 10 tae9t ot L+H6 rmo x . cttatJ4 ue jna Ty+c aga* y+t 964 rmo x djh ue »ir»i una je x J) fuetpot. pot djii tga x urta6 ty+c J. j««. jhb xe dji a tja a* x ist ue wh tod ?y+c jcjt fje a+H rtL. Jna J> je x urtta. jhg f9 dji aai+ejt X96 yrta6 rmo JHrxjt. £lt+d f+xjt x a^o. Jha x djh xji t+d. hq.xji x lota Oua x+s.xji x +i ue dji a9T0ia t+d 10 see +1 a xji Lt9 unws.h hui irtna dji se. ^jh dji x lota xjd. jna na +1 n rmo D9. A jd eat 10 a© pot oh yrto. oji se J*i8 rmo x. «iji f uetpot.ja. t+d xji t9<5J0iJL x urta ue Oua. JHa 10 gji qeh u+l xe se xts. j»ia +h 8ri x a^o dji a aat+e^ta rm© 8 04% fd dji agt+ejt x urta6 ue x a^o. on io ies xji x lota ©«ia DJt at+n PotL rm© vox urta6 je e aso. t+3 10 TOD T9 DJI GDl+CJt X 890. Pot 89f0ta xe *JhO t969t 01 L+M6 PtUD X P84G£Dr4 X yrtia rhl© X AhQ XCtUC. x aqo dji a T+a ptud x A6 ue x urtta. dj. ags^ae vJ6 tod x a^o dji a a9t+ejta. t9a A ite Jna x irtna dji se. io x itoL +i x mo j«ia x L+H6 «ha xet +6 hyh rxjt tu+c dji et© f+6 see n a 8 p+o.a ®ja se rm© x. x l+«6 tu+c et S9ta dji a a9t+ejta x ae ue x y+ojaHJS jhg jauD+H8Dr»i6 ue x nan. x lota 38L J6 Oua uti itosga 10 at+H potL x urtG6 je x a^o. xji T9 D8 do xjd rmo x irtha. xe dji usi+pj. irt^a dji hji taa xjd. an x urta6 tu+c st S9ta T9 dji hui aattejt. a* x ist ue ©ua. ^ 0JHU1 at+n x aso. fyetpot x a^o dji a qjii PtuD xjd. th fuetpot. Xjh dji x irtna se.

jna x rnaJtsuHa+n jg X£t itoajm dji a •Jna T+a. jna XEtitasis djl orn^na . jna xe djl orni^na urn u+x jnrx^t.jh. rmo vo. TUEtPot jna Jsi^iDrLt ho xji xe srsi DotLt on 1© nes. tujh x urn djl se J>. rm© st saa. xji osa n.ars urto jna 8 urnajt: pot x u+6an jg x£t uis jna irtna DJLUttD. ZJQrUQ aSO Pot aafoia. orns+ODa. JH8 X£t SJt DJI 3 t3<5vJ+s +h X lota. xji x crtcj6 tu+c 8t a+Li n. sjh. XII. JH3 irtH JS*a X <5rS1 POt 8 L+M JG HOI. on 10 ies. CJlUt 1. 8 3£t6. d. jna xe xji 3rt3rta djl Lrtn bjowh. J na sjmqwj. «Jna jqjh aiauH jg +1 see a jootaw 10 x£t pel. xet urtos st x aeto. sjl x lota jg fosis. to sa-JL rs. js x lota'6. aaTOLa J>. jna s ptoipqi t«i paia dji a jsiasa J6 8 pjtjsi. tu+c +6 8 tJ3Hrm jg x tss jg tew^u Pot n ora 10 les +h xji a£. X 3+8S1 JG ornsrtH+H x tss jg ^sora. jna u+x x£t ins ao jnrt 33. SJL X lOta 6Jt+ fOSIS. jna A 3. X£ DJL SJH01+PA tetJJL. J> utt do rm© xjs. #£t- pot xrs sjl x lota. fa TJa ho J> rHajtsuHatu 3. 83 }> js Qja. <*.] cuatJH je uti oah. xrs djl abm urn se xji tjl 3+li n crt(U6. j an tjg taDoea x£t T8tis pet Ptj3 33. j Jna si yji a£ dji v ajp Tat x urtae ue x rasoot+it jna si je aetonjs. na x£t pat iorta6 33 +6 101 a* x ntas^ns jg y+i itosaa 10 ao a D8t6Jtrs urto J3rn x+s nan. Dotis vot irtnw jg LtM6 nsj>a asn dji a jsiasa J6 x uut'e ole. a<io. H£3. C+tatJH. jna xe se. H3XJt DJt T+6 PES H8 UJQS 1£l.JH ? 8n +1 t6 aatoia. xji x lota djl se t+3. aatoLa. Pot djl x urto se vje t+3 xji Ot x un PtEDa se jg vJ6 m xji Pt£3a n. XEtPOt. J Wi DO rH1© X C+LatJH JG XJI HJ1 VJ1 8 tni TDAi na UaJHrH dji a irtna +hio 8 ptoipsi paia. J Ha X 10t J3fM D4H DJI x foi+ Urn jg tew^t. sj. jna ti J3 8 ®ja jg 3+MOL6: jna J> do rni© x urna xji djl js x ses v^sutas. urto hji J3rn x 19. n-ae. 9n aatoia. m© m J. jna x +H na x A6 jg x auna dji sa *jg D30 OLSO DJI tHQtaS.(Ml. x foLt Urn jg ^Eora. atjxtjn. A> tjg siooh S-m+i tjl ornsitEna sa. +H T+3. xe dji S3 xji +6 x ut+ai yrn tH+oi)+i+ atoi 10 hoi. X UrtO JG 3* TJHa6. «Jna uo rm© xjs xji sso aan 10 +h na xet oshsjl PtJ3 x lota. jna hji rm© x lota. jna x sootHJt vjp. jna djl Tat x Gja jg rta tn si+t+i djl Xg olso xji on ao rnajtsuna+H. +6 Pot jDotjait J6 x lota ugjl. ye. ^Eora DJI HJ1 H8 a JDE33. joota+w J6 x Jna na. jna hji m© x lota. T3 3£a 33 hji ? J> »io 01 dji xet urtos. XII. jna pot jeJt. jna ie 8 SHEt +H POt m XJI t31tOGJL X QE1. jna x rx^t6 djl se. xji djl taa x urta6 xji dji a aai+e^ta potJ63rc J6 x+s 131L ato hat rm© 33 u+x xet 38L. rmo «Jna x nut. jho 01 xji luc pot 8t on jna xexji 3£0 8 3JH jh rpjHajt pot 8 urta. <J> *iG hdfk J. V djl L+H6 TU+C DJL a t+1h 81 JG X a«10 DJL 3 JG Ot£1 yrtL rH1© X C+LatJH JG DJH. A J3 x lota'6. jna t© hojl rs? Jna ye olso se. 3n HUH T3 S3JL T+6 3J. to tsaaDa £atjm.

pot ye dji se YEt +e 8 3woi j toi. yji ot£i jho jajD+Hjai crtc. JHO 01 Y06 TO UtGrtl y U1 3. fu+c atGJL rutrns. n dji a iwi y+Y rs. pot iq-3Jto ua a*. hji. a j. 91. +H Gja J rs y+Y 8 p+© sitAis. y+Y yet irtnw. JHO DJI S3© 031 10 UQ YEt 08HSJ16 PtJ3 Y lota. POIS JH0 GEH. YEt CrtCJ6 fJG jg nt^a xe 8t irpi n. jho o3HA y foi+ Oosi. J1 YJ1 0£ DJI T3 Y TEtIS JG Y C+iatJH JG OAh.rsi pot 8 un jg hoi. ye tjg oi qgh si jg y ys. Se tvja jho ^£t crtcj6 8t i+pua n. HO POl+D aj©1t+H6. YJ1 iH DAW tHS1fiS. aaon ortnua. y +HTja+irnis jg y m dji T31JH1 JG YET y+OJOHJS JHO jaJ0+H£DrH6. pot x loia jho y "taaawt tjl erh jna fa tjl q+gh +6 t+6 net rm© sjh. Y£t Jna ao 01 Y36 L+M6. 3n+n ©JO. y£ jg y Lota. Slafota. ye. pot y o+nara jg y asei srsi deo. Ye. T3 tjl arn f+6 yrto. 83006 YE 8t 101 8A Y 1t3SJ11S JG 3JH. S£G TO 8t Y TrD8l PJlOJt6 JG (DtASi. JHO 3 3Jtt. J'lO POIS QsJOWH. jho T3t v st it3SJTi. in yjd jys +H1© ostnri s3o+otti+. JHO HO 01 Y06 TO 1t3C POIS 0JGWH6. orsi irDai 10 y rtL. at© s i+i pot ya nsart. xe tja x not 83006 jg X£t pan j oio^+n. YE. OT+HO. ve. yo. HAGAnSdlAS-. Xe y£t si+p hjos jho u tjo6. v 14 o. jho se yji +6 jg ho yrtL. Y£t yrtos dji atu asto. pot y a£ dji on yji y lota m Ojo uti snsa+it c+6+1 y tHfjanrnis jg y m. j na y irtna. yji et irpi ntu ina jg yet tstis. ye Djn^t+D. jho tsgai jqjhsi yji Ty+c osa. JHO fOtar36. Tston ho rm© rs. 8t im n. jho ye dji 13c vje hspj. ye tjg asoro ortnua. xii.ji. 01 uai tn 6Ar»i. 2. J O y y*6. YE fJG 01 004 JS1t£. yrn 83006 jg t+6 yrtae. pot asfoia yet t€ t+6 yrto. x foit Urn jg jho ye se rnio y nan. Jha ye irts3Qi©i ¥ 330. SJL Y lOtO jg fosis. HO DJI 8 J'i0 irP1 n +H YEt TEtIS. HO YEt DJI a DJHt J DJ113C 8P1Jt Y+S DJHJT. y tjho jg * lota. OrDtl TOtOr36. +p jho +h yji a£ yji ye 8t psit +h +H+oy+i+. jho 83006 jg ina tl Jha ytoja- HJS. jna sirt yjd jho n 10 JMOJt jojhsi yji Ty+c +6 osa. YE DJI HJ1 8 a3S1tJ+0. JHO JaJ3+h£Dr»i6. tp 0ja is-as. at+no. +6tj. HJGJtY3US. aaiae y+soe T3 hji 8 O^o jg D+tJOL6. jho y t+c. J 93- 006 JG TtAO.J6 YE 00 rt. rmo y^3. JHO YE 8 Sirta. na ye Ty+c 83un T*6 10 n arsi H306 a sirta n rmo t3iJHirHS. ot Y 03GI y+l QtESI YJD y+Y JGJTI8S1+H CEH6. YE 8t U0. jho oiei Drsi a y poi yeug-. na m not +h T8ti. Ye. jho mt6 +6 y+i T3 us+pa. s-al y lota Oja 6idai+. na a ojtt. JHO 1J1+D. yo.. ye. POt 83TO10. . 33006 x not 33006 jg xst pah sjnoiYOJt+6. pot iquti 831 Djto i)3 oa: j'ia +p ti so a yji ya 8t ©+nt. u8 +6 in i. Eln asfoia. yji ye y+i se. J JHO J1 I8S1 Ud DJI 3 SEGO ?y+C Y O+HOrD JG 0JO. P3t »je vet dji oiso a 3JH+ TU+C DJI SE. cji. jmq yet dji a j'ia ojh+ fu+c dji J'ia se ai. 9n j a3T0ia. 83006 +«i ^£t nwa YE 8 8 P+0. t£<5 +H H 10 JMQJt.84 urn tit* sjorha asQ jnrYJt. ieo y jogjhijs ho T8t3 +h y+s. tetgh v rm© ti »a it3SJ-n. yo a TJl. Jna ye 03ha y net jg (Dja. Y TOt JG 01 Y rtL. pot YE DJI 8 LtrS1 08H 10 Uo rmo +6 has yji irtn jsao y <. HO a3006 JG POIS 13CJ16. jho y aira jg y sehis dji ©tA PtJ3 y ©tsna jqjhsi yjd. T3 UA l SrSWA 8 itti s+h.

fa xji +6 a+n run x tjo. ^£t dji a djh+ ji vji a£. no a l£0 JG PAt JH8 +6 . fat 8 mi jna *£t 8 mi. potL PtJD x ^+©6. rm+l td QWS1S *JD U+S f+6 OPSt €846. v foi+ O0&1. xii. e aAat. Ye. jhg fa xji +6 a+n hjh e saw pehGEDrH. td tm&IAtAL ih S£t 3t6. 01 +6 iui. pot Hjiy^suna+n J. jna * ©+pi jg x foi+ ©osi. ahq wtj na x a^ei. WH. uo a rmo xji sjl. «ina Tje tassea. j 9ri vrs sal x lota Oja. jna 01 vji fje a+H sa6a *£ty+L. J»i3 X l£3rt6. ve dji fJG e aAai. J 4a xrs gjl. e aAai. * net «J6 ©ja.] 6AC1 ntJSnJtJL.n at+D&IOH. tu+c et jg s tss je t6tjji. dji ntosaa 10 a© 8 fy+c 8n 1 aafota.Jt6 JUE Q£tPn+ Q8h 10 "JfEt WU 83fOia. ya fJG 3»irP. ye. HJGJtxaUS. or&i suhg aapot * +6 Lton jg ®ja. st Jnot+ aaoo6 J6 * it©L jg ©jg. haPA. ntasjm run ntasjm. PtJD MAO DJI +4 djh. *e Et otesm y+x ajL. xrs sjl x lota rmo * ctiatJH jg dj«i iah ruH iah. fU+C AhQIAS IGtDJhl. jwi ya naa anrp. ua fje qji e aAai. <J> fa PUUtJL JUE. PUD f+6 EtD. J> a Drts+pqt rm© sjl k lota Oua. jna a srsa Joota+H 10 *£t urtos.cji. pot e s-u'iarta rmo da nam. -Jne na +i dji ntosaa ehdjhi orca«irm nam. xji orcanrms I fJG D£a rm© s c+iatJ ! vie dj»i. J»ia Ye. vjG ua fje tasaea x urta je ©ja. Ot DEOJL Orts^a +6 fa x-n i^ul f+6 itrsi vJG DJ«i. pot DAH 8tD +6 UML«ia 81 Ot V 3£ 6. fUJi a© v 0© X£ ta%IDa4t X 1tJG-4l6. jhg olso yji * de taDjDajt ^ ntvJD+sj6 pexjt. TUD. J«i3 PtJD VA9 KJ1 D«ll S£. J^a aao©6 da yrta6 dji f+s POtL. PtJD fyjhS j»ta *£t j +6 ho aauejtrhs. dji y+L WHUi rm© iud. xe y+i taum vJG <J> jna on rmo Da. x urta ©jg. jna Uha jh at rmo da obhsji. no a rmo f+D xji feto'iJL rmo x ntssjnis jg djh. Ye. Pot aafota. 81 DAH EtD sjl k lota Oja +p jg f osi$. Jha X n£H6 J6 V v£t a+i+^^HS rm© Da. ta&aGJL +1 u+x ouaws. jhg fji. ho Dot Ovja. yji <f> fJG DEa rm© y. jna ^et ojhji a AHi Dot aAai. ya *Jna +h pah. fa dji poi. dah O Poi6. 96H 8 totpot. Uo a rm© * QjhiAie. Uo a rmo xji otAJL. POt X£t 1JUL *JD Wh. SAL Y lota Oja de taDjDa^t da fOSIS. PtJD nuns. pot rmo vji ta- ya m S3GJL. itJDaui. r*. +4 at+n+H potL sjiged™ rm© x ^mAi6? . Ot DJI fEtOH vi6 rm© * ItdSAl^S SEG VEt lta- SJ11S DJI a 0+6H 3A X 18t 5. pot ua fje Pot aatoia. «J»ia 81 jg da dbl rm© da yrtG6 djv t+s poil rm© * jhg6 jg x rtL. 01 +6 sjorw aso UAl. fyji ljho *£ * ^+©6 pot v aAai fy+c xe tasac PtJD xjd? ^JHIAIG D3H? <3+©6. m xji m m u&i 4. xji J) de sji da fjha jojh ^ sjorHG iad 1© taore^t da nan. J) Utl 0+G DOt. fytc et ty+c <J> vie * fes jg t6tJ/4i. Jha vji y yrta6 je vot saa D^a ntosaa POtL v©t saa. jna aus^a et vo6 f© fstoH rmo da itasjns. rmo 36 *h 6<trH. *JD PtJD 8E 1© 3£.xe Drsi go +m© s nies l^dlEta POt YJD. j»ia oiso rmo ya y^a taDJDajt vot saa. fy^n <J> D8t6Jir» yrto JDrn yjd. djh+ je v <iAhuiG dji &£. *£ U+t aaHA D3. jna aawji. no rmo 01 vo6 fo itJDai. jna ua naa ho Dot. JH8 J'iQ v4G HdPk J»fG 85 19QJL ttJD Xr» X GJGl C31JL X£t S016. pot ye dji trtn yt6arD. Uo vJG <J> a rmo q+g f+D *ji dji se. a 1£0H jys 364 yji fy+c ^e fje. JH8 +6 +6 40 T/JIJ J H8 fd &JL rm© JD ho am.

jna atw potL h«ji r»ii© x c+iatJ4 je djh. jna «u scl. x fas dji siao rm© fje x ^+©6. jna xe dji tAi wj J> na A dji oiso snao rm© x rxjt itA36 vje 'lapAis. xji A y^a taDjaajt f*6 saa pot JGJt. J> se rm© v©. a*ai. j«ia x rtL aanaL. jna pot jejt. +6 v naa Hvii sno6 +i a. j«ia xe dji tAi n. naxjt naa v fJG a aAai. jna x hapAis dji f jg x urta6 x <5+©6. jootatw 1© xji fy+c j +6 t+i»i. xjd. fy+c *jg ua jue. ehdjm prashrvi iait? sqi io taorcjt d> He. v rauna ti urt ha * Q+oe? Ho v fje Hvji xji X£t at Dot H£DrH6 xjh ur»i? djh. xji A ojhsji siao Jhrxjt. x usi+DOHt jc x 1© H£Dr«i6 dji tr«i iqojxjt oiso. xH v yti taDjaajta x <l+©6. see xji d. artxji x usitDOHt art v. naxjt dji rnm 8. fje mo vje hdfk dan [c>n. jna xji <J> taDJDajt xo6 f© at in run J> x Ai6 x sa. v dji ol LAoyA6uttD. xji J6 jg x ^jhialc J6 y+t . xji v©t oh fjG6. v Haa hji sno6 xji +1 or»ii£«i6 ot v sno6 xji A fje hji oo6a Dot 1© a t+in: pot <f orDjna j»ta tn oi djn. J"ia xe dji tAi n. j JH3 X US1 HUAl vie DJI fJ6 X yrt86 vJ6 X a tn haPAis na x ^t©^ ti 10. dji se a aAai.86 7. naxjt ptJD xji iad fjnspotL Jha pot fu£tPOt. jhg tu notL. Jna djl orD 1© ies xji da nail fu+c at x fas *ie +etJJt. «J»ra aao©6 xji A fje sioq»i urh urta. J> ya <5r<5 x yrtia. jna da xji tot ih x Tje»i6 j are. yqa rm© v©: pot J>. aeh run V© XJI oi x HEDrH6 jc x rtL? *io fuetpot. jnrxjt? «Jhg fuj»i fuEtPOt. *jc tetJJi. da urta6. Jha x HapAis jna x ^+©6 dji f jg x yrta6 je 1tA86 JG X IvJSI 1tA36 vJG tetJJt. *J6 aao©6 xji +6 v dji tasae aot *e aA urta? J> v <J> 1© H£Dr>t6 8 U+1HJS rh1© JD Oja. jna xji io da«i J> siao poil da urta6 joota+w oh iusrt. dji ©jxjta fOD yrn. jna A dji otso snao rm© oi +1 H£Dr«i6 x rtL. Jna dji on i© nes xji x v4G <i+©6 dji fJG x urta6 je x 'laPAis. an v fJG ortsi xjd. ho v h*n x lota rot vje ©ja urta otaEua ot (J. aaoo6 xji mm. 4he xji A orcaHrhua ytx £atjfja. Pot aafoia. Pot aafoia. &jorha y QjhiAie. A tairtn ©i xa6 L+M6 p©t. Pot aafoia. iq-a£. rmo vie x w»ia6 je x£t irsJDrN6. pot da urt© nji yji pwdi. ye. jna we f£ua Xa fje xjd. x jna jg djh. jna xe dji tAi n. jna da yrta oiso dji a ojxjta 4hq A uti do rm© xjd xji pai jgjhsi da yrta jna jojhsi da nan. ua fje ©ji a a aAai. jejtt J> dj»i Joota+H 1© x£t yrtos. Jna J> a© xts xji <J> de t»©g rm© <J> jd x sed yjsutaE. XJI t3DJDaJt Urh hEDrH uo rm© jnrxjt. da aaircja atjxtj»i. <ij»iiAt6 jna aao©6 jg x yrta6 fy+c fJG atn siooh naa hji sri06 xji x dj»i+ at runt aasitvi+a. aoL +H x asi x iusi. jna <J> dji oiso siao rm© x 9. wi srpjt xji v D^a sno6 xji v at v Dot tAcrs xjh x ^jhiai6 dji a. 11. A yqa siao hapA. pot x Lota tjl hji prtQjm da iait. f© at vie x fss tetJjt. J> snao x sed urta6 r»ti© urn hed™ iaq rm© dj»<s xji x 1© H£Dr»i6 dji trn iqojxjt. xji xe dji tAi x urta6 fu+c A siao fu+c dji a rm© xjd: pot ai x asos tm. jhb »je *h Airnae je x sa. Jha ua naa ho Dot aAai. josjh v dji oai x orDJHGDjms jg Ovia. jho fJG hji rn^jH 8ri aafoia. -Jna Ha aafoia. xji A jd Oja.

jna x pjii+m. ve dji a tasiota rm© x hjus jg set +i ^6 jna ©iso 1© x hjus je ^aers G)usi. jna J6 aatae +h Ow»i. «JNa x 08P.] &jor»i0 mo jg hdps>. POt X ftL DJI 3 PSl J6 X orejt x sa. o+natja6. «Jna n dji on 1© 188. Jha peLPSiHJS x ortai je f+6 j»ia ie»f6. aen +p so a f+6 x y+oja a* pj>t. se+«6. seg dji a i©si. pot ve dji ho xji 8 jam set pexjt6. fje siooh dji ora potL. isojxjt. et x oreanrHi nan +6 jg s lota. 87 taum. fy+c yj6 Tja xjh dji xe ta«. srDfyji Dot onsrtH+M * J» Pot 8PUt x a9o jg fy+c jna saia t+iH. . j'ia pot x sao x ru. i© at+H jasi x tjsiot£or»i je t+6 naii run y+x x x rtL. n jqjh rmo x lota. Jna xjn dji x tRiP ayji y+x x wd. jna x <5. xji x lota ©ja •Jna dji 006 8 ©tea a+e+srn ism *ie x laii. jna x y+oja uti fa aasntvjt: jna fa xji fa srsi aasitvi+ u+i siet f+6 lani. xet dji a djh+ fy+c dji aaiae x yrta6 fu+c et jna xe dji 0Jt+ xjd potL rm© x tJDhrm jg et saa. see a \m <i+©6 xjd tni taijm jna aaiae 12. JDrn oi H6DrH6. ot L+M6 fy+c fje a+N taeaia rnno x c+iatJH je djh. to x foi+ Urn *ie Uuai. Xe dji hm frti not aasit*i+ +h HvllJ<5 01 31 fOl+ 38H1+H. jna x urn dji ai sno uo aia x Jos. J'<a tantoe ytx joutit. see +6 dji a Dea ojh+pjsi +h x ui. sl»ia x sro+n dji 1^1 f+6 fJ4a jh x cua dji lie jh x foi je x esi. <Jna aus+n rm© %jd PtJD x ma je poi PtJD xet A6:jna fyj/i J'ia dj«i+ ©ja. dji oro 1© nes xji x sojuta. J 6 X y©1Jt6 fyetpot x L+H6 «ie oi heDfH6 dji a oea hoh. x unrta dji u aen y+x x o+a. jna xet +6 nn+H fy+c saia run x rtL. fyetpot.j'im6.3 siaa+it on^L. dji ©iso 14. »J»ia ta dji sdj. jna xe djl aaa+H 1© ojxjt +h rij'i djh+ J6 dji aatae +h Qwsi. fyetpot. POt 8 da aaircja awxtJH. j'ia x yana ojojws'6 bjh. dji ji xji ae a taeaia. jna J6 djh+ jg x q+06 J6 y+i HjitaiJM. ve. +1 dji a oesi jp. j»ia e yr»i6 i+nata x o» Jha x aet dji paa.<Mi. Jha &£ir»i DJI TJG 18t OGJt X fetlS JG X C+iatJh JG 3JH HO DOt. J6 X lOta. xet vrn dji u aen isojxjt. rs.xji x aaon e oamsrD nail. +h f+6 d> &rH. jna a t+in rm© x <5. xet +6 ho yrto jg aetonrs. ve. Jna +i j sjHJt- ye JDrn xjd. Jha nan.j+s. jna dji taa xj». ts xji ya oe:> ei «Jna ptJD <5atosjU3. Jna y+x ucrsnjs dji x lota *ie srs x not. see xe dji a 8 <i+©6 fy+c 8t aamsn nan. see +1 dji a taeaia. yqa itjpasj. «Jna hs.1 x rtL y+x x tja ue f+6 38L. UH U3. oiso dji aa©+H 1© x pes je x una. «Jna H8 & Drsi Deo jh jna je dj. xii. Jna xjh dji * j»ia tJDHrw je et saa ho ornsrtn+n xji xe et aas^Harnis jg x ^+©6. JHa x vrn urn. pot v lota oreanrHUL y+x nrn.jna xet soei6 jeaetonjs dji aao+H 1© eDf46 dji hji ies 13. x Gjsiji jg <ia6rs Qnsi dji a pexjt6. ucrsHJS dji a x ortai U+H6. ^et +6 wun +1 +1 fy+c +6 saotJi.j»tm6. irn6. oi l+m6 dji a Dea hoh fhi© x c+iatJ4 je djh. pot x u. aaoieta jd™ xjd. atJL je f+6 ins dji fa sie x +1 y+oja. lota ©ja dji onjns f+6 Qua yrto.

£ln. ojn y9 pjlo Qaers. S£+M. x Psxjt. x lota ©ja yrto J3rn x c+iawn jg sjh.6 x Ijd we ©ja. 1© f+3 y+i Pexjt o+g x foi+ Oosi. vji osa ajiu. ye. Jna hs sine <J> <J>. uo rm© a9ireja ?y£tPot pjio 39. j na y+iHJSi rm© v Pexjt xji 091 3A Or3JHQ3JH1S. WG+H SJ1 X JQ639.88 sjorha mo vie HdPk [cji.ji6. tguni v. xji v et y+i+w 1© i£0 3J> pjio+h vot lota jna tan +huhi t9UHi+n jg rot s+ne. xjh oroAi x aj-n+63 jg na jg x fot+ Oosi. A> fyetpot * L+H6 wc 3J> t+in srPA6<JL 3a. jna xjh ojh r nt£6J6 3.6a *JhQ +h X h£3 JG 3A 39irGJa xji +6 S-TN. djh Pot * lota ©ja q+gjl wi joota+n 1© *£t tJMoyjq. f9 dojl rni© x c+iawi jg Joota+M 1© x pud. da oaireja awx- tJH. f9 39.+h 39+h sjima sa awvwn. fy£tPot. 3A aairc^a atjxwn. J311 39f0t XJD. pj>t j aatota xjh dji y t9&9G x foi+ ©osi. jna +h u+ihjsjl rvi© x Psxjt xji f9 yqa 3 oaga+jm rni© t+3 3j»iis. 8pi^t U+l+M 1© r we taiJHua jg Y©t s+H6. JG X 18L. aw- xwi. & wq eso jg vo. 39+h rnfoi+. we ua. 39 a©. 9gh xjh. * ho xji j +p v djl pjio x~Srn y+x pqnrtnrs jg rati. ©91+h f+6 orsjHa- 8put f9 yj6 ajiuea >lha JOJ»i: +1 3J. X GJ+S x *JG X Sr»i 0£3 r»i1© 39. jna D8i f+6 yrta. jna a ajnj. ?9 froauL t+dsjip a9P0t x Pesjt. OLSO. Jha V hJt04JS JG X Q£1. 2. y foi+ Oosi ags-jnaja rwH T+3 ih X P0t3 JG 8 arG. 3a agircja fy£t+H x lJ3 jg Q*ia a+a piip+i oi ncrsH^s. J'ia f9 SJ3 r'i1© X C+iatJH JG Pjio *8 fy£tPOt. y+1hjh v© x hed jg Otisi. rni© s rnajtsuHa+n: pot Ta siaojL rmo x£t rnajts-una+H. an utv hjs+m 1+63: rm© Ye. T9 aa+n ticrsHJS-. D9a we H9a 1© a ajiu>6a ai yout. xnL C411J* XIII. v 8t t9S9G3 X 8J> . fy+c Dsa ieo jy£ * &+H6 jg x yrtia. na a© s L+M6 fy+c v we S9H f y£tP0t. DOJL rh1© H C+iatJH JG DAH X Snt£1»)4S TU+C S£ D^a JhUt. ajTU6a +4 j 3d H£3. toi+. aj. fyetpot J> ysa vji v D^a t93J33Jt xji we siooh rHi© vo. fs src sot H9a «Jna hs. y+x yout. jqoig+h i© x iieh- hjs jg itJp9$A+w. <fc rmo vo. Pot 01 sot aauuL rmo iiehhjs: pot eput x+s 3JHJt an. fyetpot & dji si9Q rm© v© +h iiehi+. sj. 3«q jh jhq jg oa itjP9&A+n e p+© l+mg. ty+c oj. aairG^a atJxtJh. 1. orHsrtH+H xji tkjpji fy+c * lota Doa rm© 39. T9 sjh. S£G U9 dji 8 y+i+« 1© 091 x orsjna«J'ia 3jhis jg x Pesjt? x PexJt s^a. ve. yout? ho v hji xji f9 yj6 toi+? dah. t9i4hi v. rm© x foi+ Urn jg Huai. >lna 48 +p x ijd jg ©ja. qjhji ui an ho sr&i d©h+ on 10 ies: H9- *m fy+c "^ qjh <J> d> 141 an 8 p+© jg x yrta6 jg atnwt ^ora. na ho ags^rmrn aapot Oja. 3J. ornsrwM ejoit+H jg On»i. seg +13 8 p+© yrta6 fy+c srsi si90. 1© yout. a* ajiv©t &£GYrt asn +m© x yout. «ioi+m ho f+uows+. J. joota+n 1© s-190 y+x x ira jg £v. 3A X 3J11+63 JG W\A% JHQ fJG rm© 39. aafoia. xrs 0£3 x gj+s jg v S^rn S£+m. "xji 8n HJiy+ss-u na+n f9 ag+n foi+. 1© pup+i oi a ajiu6a. *i9pj>.

x yrtG6 jhg.4t X+S- irM J6 8HSJ16. vie <J> S£ rHIO Y©. y djl tjc airt- Hfl UP. JHG vie aafoia xts j +6 x aJoit+H je Ousi. LIE. jhg x ohi+ jhg 11© Gvioit+H «J6 x Pexjt. seg +1 urt sa 1. 4. sput y wg gjih GI"H? +hio xts. +6 we a+H doh rmo xji v dai ho x gei a* ?u+c 3J> y ma LlOUt. CJ11J* XIY. T8 o^a y siao y+x x irn je eh<. jhg x fott Oosi. xji rnus 8 djh dji vie <J> jhgw 1© x jhg. s£6 urt a* x urta f+o GHasi y+x thdeoh pel 1© s£6. Y O^G S130 y+X x irn je EH^Jie? Jhg hs. Pssi rivin x OtAsi \m iai yo ol l+m6 OtAsi: dsg go. fJ6+H +p 8 irtPJOl 3U1HJS ©jg vie ot ojh. 8n safoia. Y +H X+6 S1t£1 JHG HJtO 18L TUiC 13G6 1© 3irtHri UP. JHG QJH SldO U+V 8 Ht© 1fM. tau+n run x ojtns je jhg vie f© +6 oj>i+ y vJ6 orsi ItJS POtUftG fOl. J> tn Y©t feti&. «Jna J¥Uf.sit£i jho HJto HE. vie taiJHirHS. t+o. Jhg J> hs. pot 33foia. jhg x£t IH +6 h^h rxjt y£ HOt H£D G+6H rHGJt TJ6H. JHO 8 ire *J6 y+X 8 S1JQP8S1HJ8- +H QtJ. -Jna ma 8 ej+s PtviD x Psxjt. fa xji jHatotJL 10 x d> x sed dji a ssea. a* jhg sa x foit Oosi. ho a* x+s. da asireja 8t -Jhg hc. fUEtGA DJH OJH 3 SE6a hs. orHsrtH+n xji fy+c y dsg go. Ye. w+c y+inj&j6 je x Pex^t jho x TtwI9*S TU+C fHI© X pqiP+l+M viG fa fJL 3EG. £h<. V£. Soah. da aatreja at-m-in. oa aaireja awxtJH. tua a© y lvinajt xa6 urn +h Y©t TEtis? 0© y hji tawos^t XJ1 &> »JG rHI© YO.&1.] 1+6D sjorna *JG mo vJG HdPk 89 J6 Pit JHG X fOl+ ©OS1. jhg jna+ot i© x jhg. POt +h 18L. sno6 xji y unajt srofUJi y we jnuta +h sa x y£. xe snao x yrta6 fUvii vie fyEtPot. V) USO TJ6 S+H aJW *ie POt VO. Y W6 AH- iaiq +h 3A x Q£1: 8-rn.jl6 snao sa x let vie x foit Oosi. xts +6 x y£.ji6. X O+MGCD vJ6 OjG. a© x S3H. Pot X ©£1 3A TU+C Y D9G AM At. aatreja atJxtJH. aatoia. 01 +6 8af0lG. TyEtPot. pjlo- m x L+H6 pot. aafoia. fyEtPot. u+xbi ^hg. YE. na je x 'SfH. XJ1 +P Y JH1/WG +H 8A X Y dig tasae. fa ojHvii a $£ea. jhg y we X arn JootGtH a© x orojnaojHis je x Pex^t jhg x S-rn. xrs sal x Pex^t. da aaire^a iP +1 awxwn. bpiai x fott Oosi? yrtG6 je OtA&i. JHG DIG 09HA 3D. 5. pasi+n run x yrta Qnz% 6. Ll^G 8S0. xiv. I sjg x yrtQ6 *je rm© yo. se+h. 36H y+X V 8P1.(Mi. y . XJI 8P1Jt Y fJG t3S3GG X foit ©0S1. *41 V TJ8 Hvi1 HOH <J> 03. Y fJG Hvl1 on toi+ xrs pet. y we tasaea x foit Oosi. Jhg hs. oa +h it© j na pelph. fystpot. JQ6jm je x "8th tow we iota v© pot xts 006 we xe <J> x itew Qvia. aatoia. -Jhg hs. xji Y©t lota jho v©t taaaDjt d^g g©: 33. fyEtPot. JHG 3*111+60 pAt jhg xjh oro-JL 8 tao+Drn XJH 8t vot $+H6. y dji itjs potyna. ?y+c +6 yrn Ovia.

dah rutrns. *I6 DEGJL UOh rhlffl XJD U6 X£t P8XJt6J JH8 S19GJL ^96^. LM6 JU£ TUJ1 di fll+C £t t+1h. * L. ?8tG»l Pot +P V WQ rhIO X &1tt+1 fU+C t9CJL 8 3JH 10 1t£. 3J>1+ +»i U1tH. JHG j. H9XJt %J6 Ml 01 X L+H6 TL+C Urt 101 JD d. S£6 f9 DJl 8 QlOtt +H X S1+t+1 MX GlOt+ IIEHHJS. Gt9G. aei simi d> i9cjl »i*n 8 djh i© it£. J»ia H8. JHa x£t tia a ho Dot ejo- ItiH G+GH. rh1+L 8P1/Jt fd DJl DJH+PJS-1 f+DSJIP rH1© V© +H X PUD. A. see x prtsa ii£» v dji nt£ x Pexjt OtJ. Jha A otA Oja +h pel. H*I1. Pot aafoia. x*a +6 U+l DO V© 01 L+H6 TUJ1 v dsq ao. j ha J) ho xji f9 u+l f9t u on. d. d> 96>i J6 1l£H J6 Urta GJH 3. Oosi o«it+JL 1 +1 r»iio x tstis vie x c+iatJH je £ln 39fOia. TJ6 t+1«l <PJe t+IH. Elofoia.4 j>6 uout dj. TJ6 t+1H. xji T'llO U+l AWA1 +H 3A X U£.90 fuEtPOt. 89006 V BSO ut+D H9XJt GO H*JQ. xji rviffl v Drsi HJ1 utpoto X h£0 vJ6 jh+ l+h rvi© x Lota. an orsi +h x aeto. X Urta6 TU+C d. QlOtt +H 1tOL. h9PA. jhg d> no xji x Lota J6 Gt£1 yrtL. 1t£t6. SLl£aJL XJD 10 89196 +h ftD. d. XJI . an +4 19cjl t+o xji ta Drsi J"i8 H«I1 PEH1. . J»14DW f»t10 OA 1911. +p [c*n. +»i «Jhg hs da aaircja atJxtJH. ivinajt siti L+M. Jha pot xjo mo tl dj. 0J*iv. POt f9 fJL t9G9D8 DA SOI Ptv^D WU d> f J6 CJtUt POt DA 1911. Jhg hs d>. "i9pa. JH3 10 JHa+Ot 10 X JhQ. V IWG HO ¥J1 V DrS1 1t£: POt X h«ii it£.1 XY. * &imi sivjui. On +h a9fOlG. XJ1 f9 U+l 0JHS90t£1 XA xj. v qjhji rnaJtsuHG xjo. vJ6 HO DJH UH> 3 8J61. XJ1 XI lAt- potarns 0£ 3 pot x L'JiP£t ue sol CJ11J1' 1. TUEtPOt. jna x si+phjgihjs TkWH 3. 48 J> XJ1 fJL 40 1l£S +»i XJD. h© U+l a sjor^a eput <J> mo V *ig hdn. fUEtPOt. l^tPOt3r»i8. JH8 t9S-9G X fol+ ®OS1. d> V fit HJ1 atQ? tH10 +p x iai. Pot d> 1t£ Gr»i1+HV+©rit a a£. »8 fH10 V©. n y tjg sioqh X96 UMa6. »JHa TUJH fa DJi djh+pjsi f+osjip DJi wo x pud. ih G+6H m© XJD d> 11EHHJS.JHa d> upi 10 30tn aaoo6 J6 x rna9i9P. JH3 Gt£1 PEL tH OtAS1. JOOtO+M 10 X 1l£*iHJS d) *!G X 1tOLJ TUEtPOt. POt X G£»i J6 3J> 1911. gjhji se oot. XJ1 V 3fS1 ItS GIUE6.JL 09 XJ1 0r$1 utS9G xji v S19Q QrhSrWH X+S vot tens. xv. jgjh tl se rni© vo. &19GJL f£tD JQJHS1 J)1Qt+ J1 +H S+H. j» y ra6rte 10 ao. +1 Jha X yrt86 fU+C J> TJ6 L9GHJS y+i a 3£a sit-in m© xjd.+M6 tu+c T9 dji se rni© vo. J JS19D XJD J6 L+H6 J8-193 +1 J6 vJG 9n J>. X£ 08S1 3Jh+ HG1. 39G06 «je xjd. DA ^PS. ^9?*. x ist je x foit 3J»i. UQ rh10 S190+H: POt fUAh 8 fUh S190JL Bl X 18t X foi+ Oosi. pot t1 utsuEa^L xjd 1© a© osa. j na dj. x qjowh vo +h je (DtASi. GLia U+l GvJ»iS9Gt£1 t+14 +4 Oi. X£t 8t +1 3JH+ XJ1 fetG ! X£t fEtlS.r»i1© X. fU+C +6 *JHa +1 J Ha UtUP 9irthM. jna x ojh: pot xe u+i hji srtc hju<5.S1. J H8 +1 tl +6 «ie +G«irtr»is. 4Dm 3A 1911. i+io a* hj»i.JG/4HS1 X fOli ^imi. jna x u+gjghjs. not rnajtsuna Gt£i hjus. 2.

oiso Qto. S96 L)rtG6: pot xe at * urta6 jg G)wsi.<nt xv. 4QS4ii *£ dji a tJor^sAio rmo JhlJt +H1© V HJtO Q£1. 8+8 YO 4H 464tJ> I8S1M PEtU/Jl. J'lG jng xe 19c 01 GO 0SG. «Jhg H8. 4ha yo vji l+i q^g^s *ig ©JG. 8D4H. y 89196 hji Y U+L 89196 *96 urtae. jhg a9i9G Omi. D9H S4D PtJD TLJhS nrn *jg Q£D. XJ1 X£ £t Tt6 UrtG6. <J> 91 T4G CJttlt POt V <5t©: C4t+1t <J> DJl D91 D4ht S016 SIvJIUS 41 ty®. 89fOLa. TUtC 19G6 10 UP. 448 YO +»» 341 S14H0 PES- 10 PES 89P0t 1% 8£t. dj> mil * 440 JG S G£ JG 1tOa£Dr»i. U4t rnm 4«iG V41 otei as dji oro. 4'iG UOQ +»i S S11E1 1EL. Ol S06 TO 8t J> vJG ¥ T8S vIG +6tJJt. oe a sego +4 t+6 q+h- aro. JHO OLSO *J6 UrtG6. POt ^96 yftG6 DJl OrhGJD YO 41 ^ 18S1 G£: POt TUJI S9L JN rtL D41 8 8t01 4G4'iS1 D9. S190 r»i10 YO. hJIU+XSUHa+H +p U9Q>i4S: JHO 1t8 x Pex4t v heo jg OtASi. 4i X4i otei 44a iesi ge. 4'ig +4 aatrcja uuvtAh. t»i jhg +p 89196 +4 G)tJ>S1. OlSO TJG POt S ^41. 4H8 OrhltHYO +4 * 1£L 2. POt ^r& T4L * l0t8 0^44848 orsi oae. +P X£ £t '|J1 X UrtG6 JG OtJ»S1. DJ> Y DJl hO X41 d> J> T46 8+4 OrD4«iG/4G JG f+D 10 U1 X96 L+M6. Jha H8. 41 X 18S1 8£.] J> sjorna aso T+6 vJG hdpk S91.116. X4i D4ht jg rs. DA 89irG4G 8tJVt4«i. 4«ia <J> YO 41 ¥ SrSDJ't! 88t. SM Y: POt QUSI Dtl DO rh10 YO. *hG tP Y «JhG DJl 39L9G G)US1. 4*iG J> Utt 18t 4'iG Qf£1 OlOtt. . €ln adTota. SWJHI J> J> S£ 89Q06 J. jhg f9 tjl q+gh tud D4H ¥41 X£ D^G m© 39. hji 01. pot Qtt&1. 3. J'lG 01 Y 4HG6 J6 ¥ CtL. 4HG X UrtG6 fU+C J> D41 1tOS9G POtL 81 J6 ¥ DSL * lJD J6 0JG. t9&1401 ^ l)rt66 J6 X ^tOG. 4hg 01 v 4H06 +h i«i vJG v rtL T8to«i rvi© *96 yrtaG. 46 X 6vJ+S vJ6 UrH OU+M PtJ3 V GrS1: P8thji irtiEO jg x 3J. 4'iG *96 oj«i A foi.

8 p+© urta6 orhsrtn+H * ttsiott Pot 89fOia. orhsrtwi x sdoi itEis run t u+c *36 l+m6 st 8 or3«j»i03JHi x«ii <J> qeg ^Eora. fyetpot. 8J> j><a nrtiEO * Qsa'us +H f+6 Ovia. fy*i v c+iatJH vie tewJi urt +H v y+ta^itHJS. a3QJh 1© a ota. tJSi. 8 p+© +i x L+H6 w+c or»i$ta. ornsrwH x f+siott vie f+6 x+6 i3it fu+c st ooia x nan vie *iapj>. fje+M U3ia^a x sota Learn +»i vet aspens.ita io a dosi Twors-: xji vie <J> Dsa hji ire. +1 0£D 10 18S ¥J1 P+P1+ <lhQ PAG Y3t6 f J8 18S1 JUS. pt«iD jna xji Dsa it36rtc X36 itEis -Jna tp J«ia rmo ssa. 1. X i3ii fsic+M trea h3Pj> J0S3a+Mi+. fUEtPot. J>. pot aaoo6 vie pel otEi JH6j. ot tjeaiEDrH fu+c u*i6 ot£i. pot j'iQ Ousi's +1 seo. j»«a f jg+m tEarta +h ot f+6 . ua usa 1© Ovia vji ua osa TJtsuEa 01 34H hji 1© taaji jqjhsi Ovia. vji ua 3<n n^tsuEa vjd 1© oro vie Otdsi. ua Ht© Oti&i ahq 0+nara. i (NIU* V urta6 vie I. 2. dj«i f+6 it3c+n r>ii© f+6 vje buymh. T9 J>ia JHvl+hUa 8 DJH 1© a 8 O+H 8 t©Ut OGJt f+6 1311 h8. 8 to ssqjl 1© *ie oejtLto x QsJowh S 131t viG Wa. xji ^e 3<n »ivl1 J4ut +4. jna f3 so *ji f3 orsi son ad. +>ii© f+6 i»i US1 Dr»i Jh+ D3>i6 fa DSa SUEt t8L V£ DS3 JHUt J6 "^ ItvICOQC- +h ^ a£6 vie UDH£Dr»i. 4hQ irC riJh XJD J6 3TC J6 vie urt us+ai. Ha Hspj.J3. ua tEarta r»ii© a+i+sj'iut JDrn vie et nan. uo n rivih oa io psip+i x or3j«ia3j»ii oa atrvjt Hapjt. fUEtPot. ot itviP38J>+M. 1© itoeoo 1© jnojt. fUEtPot. s^'utEDr'j io qjwtsDfH. j»ia srpjt f+6 otjs jna a£t ^ ded vie vie y urtia. 8 orajhawhi -J^a -jhotEG'i. vie fa qeg 33. an \ji 01 ojh u^a aaiac +'i Ousi. xji A tl DSa J'lQtEG'i V fJ06 JG XJ3 risJH j»iq X36 11E1S. Ptvi3 X QA3 xji Ian upi ^atosjus. vie ^"iQ L)3 vie OlSO fJQ 3J»i+ tJG3t£Dr»«6. see urt uu+. 33. hdPt. fu+c Dsa on. <J> Dse m rivih *36 itEis. ^Eora. fa orHPSHaji. jna e+o m t+6 a^L. JH8 X S1+fH arc itvipast. Qtisi. xet urt itac+n fu+c UJ6 &£otja.92 aso vje seora. pot x seo 8t iait.ai+ itoi+ fja a+'i 3£a dj h+pjsi mi© rs ft6 or»i$rth+H st i3it. TUJ1 L+H6 D^Q fJ14 rh1© XJ3. ^eora. f yfitpot. JQGta+H 1© X t£H6 vl6 x Q+M6. [c^i. Pot fa &aq xji x f+siott J> iait osa a jHotECi T4HQ xjd as«i run 3J> f+6 mt iieis. f UEtPot. f 3 fje+M a+H 8 otEi itouoirt pot «jg V.

il] mo foso dro te'i +'1 sJG qeora. yji A 3Ai SOI J'lO 006JL 39 1© Dt+HO y+Y D83 89POt V TU6JHS JG 3d US1+PA rmo yo or»isrt»i+n x y+ojahjs jg YOt fsm. I. Y8. T^a a+H oj<iS9ot8ija itgsis. j'ia *06 to IS m puhqh 1© Wa. "146/jnaus.is. aj. J> Y r»i10 D9. o+g'i J6 YJ1. joota+n 10 * t9&i*j'i$+- a+i+i+ fy+c 0J. >lha +i 083 1© iss.vji hs * i9ii fy+c yrt <i£oraj.. da»i jp+s y+x soajtws. src J6 wo r'no Qeg+o jg oia. xe urt ooia J'ia 'i9pj>is. tfJ3$. h9pj. JG f©6 P9L+M6 8t JOS90+M I^HOJt J'tG . I. X fJll JG X 0I-1B1PH Ot98irt JG XJ1 OJ»i Ul YO Or»iSrt'i+H YOt LOIS. sjor'ia lift 'igpj. 083 10 18S *J1 X 191L JG Wj.Jie6 SnfUJI U+OJG itJQi+sj6. f+6 srn: V8. fit vJP+S r*i1© y totG.. J'lO »i0 XJ1 3J. 93 t9ie>i +h t93j3atr»is t+6 866 pot *8t ujipet. *96 «i8D6. Q8tDJh18. s noni yrt Bd&urs 10 hbo. ^ogjpais. hji a pe»ia ^8t aira G8. fJ6+M prtsu+ raie'ia dah jtr»ia ptJ3 * lota. *J»io f+6 sua. J1S. 89P0t Y©t y*G6 Aha Y©t C+lOWi. fS Y 8t 890+»i+H 1© isart +h 8-+H. Aha 3a atrxjt ^ogjp. 9n 89T01G.C6 jhg GJH0Y©aj>H6..jd a i+pi^a +'i n sn?yji ma. Pot <J>.1 J3 rnajt 10 Oja. jhg a9Qj»i io *. Ji sjom+pj. Y8.jt a+svji ^o aj. Jna S> ©ISO +1 Ot9GJL 39 ¥41 3rS1 Y06 SO 3^>i+ 3rC BOlO'i^S JG S19C Or'iSrt'i+M YO.is. fustrot.j-6. +m +p L)9 s+»i6 jg ^ 1911 n«i»i et aj> oh g+g h*n 19C vjd ^ una jg Oja u+^ ot a+ittj'is. Usy+ojwis. lesrhm. €otnj. yrt 001a a* x 1911. X yrtG6 mc ^Eora. «je fiwuejt hed ve ysa. Aha jajD+Hjai ni© Ojo. fystpot. Oeo-Jt.. JOQtO+H 10 * 18»i6 JG ¥ 0+H6. x«ii J> 1 ! 3J>1 09a+»i ot£t rhio g+i+^jhi +h v© x yrta jg 3J> Oja. j»ia lj9 ma sijius ji y iesi (N"11J* 1. Jhs^t+n y tjg6. fy+c I tjg r'no yo.is. an A x+s a£ y£a as y+y Drc 3ota96At j'iG JM6A91+ POt X yjLP£t JG YOt S016 VJ'i I TJG T+XJtlO a+««.1911. \ atr^Jt jg dj> 'i9Pj>. dji hji t9i8Pi. 8n ^eora.JG VOt OrD H +'i10 * 1J311 ^+S 0£. <<£ora. ot x i9it JQGtG+H 10 <JhG »i8 +1 t8'i6 JG S G+M6. osg r»ii© ¥96 urtG6 J6 Ji 101 *jd * UDii. 1+noy+D +ddjjuis. 10 S+M6. ?8tQ»i "MCi JHO TtL. ^8t aira dj>i hji orD nj'i st ostwiis. 89QJH 10 QtO f8ta X8t f8t1S. <*> dai ooi Wj/is. Pot a9fOta. <i'ia r voisjie6 jd tjg f+^Jtio x jp+» jg ooi+n. isart- uw 8t dais-. 3A * JG *I9PA. J'iO +'iaia<.a. r^JHJ. j'ig jhg oisq &Ji03r»i. <*. «J'iO 118 G+G DJO'i+PJ. »fvii l83r»ij. Y fJG a+H oaga+j'n rhi© ¥ urta jg * lota. +'i V t8'i JG X SJOna +»i 0+H. a96At+H saw lw. XJ1 ho. ^eora. ma urt hdPS. eput m gjl jg H9PJ-: J> — 4s. fyetpot. f'tGJt 4. 'igpj. ^a J> xji t)> t+G 3J. aho *s olso +»i agtKi'i 10 srtc arc ooia s+iG^t.c*n. 180+h nj»i r& y t9SU'is+a+Ln+. AhO *rS X8 OOia HA * 1911. fy+c $+«i Ji9tJL GJt+ jajD+'wai r4i© 39. W1 tmd a 3. *f9PJ>. YJ'iO AhO 19CJt6 JG X+S. an I dji ooi has lesrim sgo 1© 09sitj+ * vie i9ii jg hgpA.is. +1 Ot9GJL DJ. agirc-ia cw^tJ'i. sieo r>iio ^ 1911 jg H9P*. II. ^cora. yqa on nj»i et ostDJhis.

n m© x udii ¥ 3vito. jna x 6. vie oi djhjt vie iwDrs rmo y©. ye. vJ6 m v© or»isrwn Y©t y+ojaws 4W X atOQ«i T8t1. sao y pot v o+narD Ovia. y dji raien T+CJ6. 2. vji y© Tje raiE'ia daw t+c^6. j»ia 1© Y©t saa arL jasna dosi iuhwu+.m8t<. tu+c una itJD+s- •ina y£t si+p hAQS jna n Tja6. jna xo6 to tjg yrta vie ornsoiw Jha Tdiw »kji atn uo'iaja. J'ia hb. 8 pot s+ie^t. HE. xji <J> D^a a ornsitEHa 83006 je x swoi otj. xji ^e 3£ a t+c vie uo S30 r»iio y©. 1© OlOX X j>ia heoAQ. *Jna. Jha Y Utt 1© a© 093. jna 1© t+a^t£i v o>mte. j>ia6 hviiy+^su'ia+n x 8t8i»as je ©ja. jaD+ntsut t3i3P 1© x sio. S£ rh10 Y©. ao y &no6 wi Ovia srswwL y© +h xt» l+h ? K36 a3T0ia i. POt +H1J'i1 Ousi. «J'ia v tjhb vie Ttvie+a-iHS tjl suiq nj«i y© oosi na6+Mi+. i3ts yo. vie aapoia. xts +6 +6 x yrta Ty+c J'ia <J> aaoiEt rvio yo. Tt6 <5r<i34Hi 3rsi sisa+it oro rm© Y®. J»ia aaoiEt x yrta Tytc dji ote x rvi© vts nan. jna a pjD+tYrt y+v ot. f ystpot. tu+c vje qeora. 3n T3 OrHQAOhAL Y©. yqa t+a yrta y© PtviD k+s +h+oy+i+ j«ia j»ia javiD+hEDr^i. TIW1 SB 83006 y yrt itea v!6 t1 ? Y©t T8t1S. J'ia ¥ ieso. x Ty+c xts una.36. Jha qjwoji aspot aso ©ja. A Tje siooh r»ii© y© ornsrtHtH nua. VJ1 Ta S30+©1 YOt atJWJh 83006 t«i j. auq n sno6JL vn ve we on n ft¥4t 1© T3t v itaetH yrta vie ©via. we j'. «Jha 4©. 4. p-wa ©via. y 8t itpua n +h v nna vie YOt T8tis. se+m. jna Pt3 y+y YOt srasirns. fiiic oroj'iawhi m arta^L oi * we tas3ea sot. jpt+oi^ia. xji j>ia Wit y© ot6. fuEtPot. J»ia pot x SvJiP-sea . 3n Y aspot y S3© +h pot ttcj6. J6 <J> srsi ui y© vie vih ¥ it©L Joota+H i© x ii£»i»ij» vie x yrta vie ©via. da aw^wi. <J> ar&i a© joota+n 1© x swoi +h ora- jna javmh£DrH6. Tje aaorn i© srtc t'i pot ooia. rHQAI ¥ Ql8»iS X n3tSM A v 0LDA1+ ©via. J ha sput y uq raiEha 8 tot YJD. aaoo6 vie x Ovisni^js vie YOt jijwi.a +«i ajojt6 iiesi 1© i3ts x£t soie. L+mo YOt at^iwi. vie x itJ6vJ6 AHS V "1+Ot T8t1. xji y yqa t+s-H r»ii© v vie t+6 vie orojHae. AHQ +P Y UtS+S1 YJ1 T3 u^a DO YO ¥J1 T3 OJ»i L+M6. Pot aafoia. «iha pud +6 vie x ar&i. *ie j>ia 8n. 1© -ja^ntD y© jootaw 1© Y©t vie vie io . -Jna hs. <J> ^Eora. uo rhi© Y©tsjte6. oji xe J> JHoyAta x lota. X L+M6 TU+C Ovia TJL r»iio Q+C'i Y 0© Y «J»ia Hvll SH06 MS src L+H6 et jajDwai t4 t+6 &J>1 J6 t+3 t© ot3£ua oi ol pud? v urn a3tn J6 iwDrs x rxrit. 3. xrs oed x yrta rw© Da. wua p3shm nun x iidsm yona *£t ojihmi Dj»ha6. jna irt- Y SH06 ¥41 Y 8t 3J1Jt KJH YE. j»ia 10 P3a x Truott. t+d j»ia xo6 tn vie yo x«ii Tytc Tje jpi+oua vie YOt HEart >i»ia irtsso+oua Y©. da atjxwh. [cj*i. Jha aaoo6 sro vie y© tjc raisna sot jarnarHiit vjh vji vie YOt qwywh. tnsua vet uo«ia6. ©via. +P Y S30 XJ9. v yo»ia6 je *06 fo et ottjat yonaja. il 39 l+h +6 ii36+n mo ©via. s yrta tmc TauL x yosa^a sot. jna y+x yrN olshs vie t+6 T3 ojh sdai yo 10 k ar&i.94 cesi. wi hji ^+s nua vie Y©t Tsm aasitjt Y©t »ot6. 3* amtJH. 5.

jg Oja. pot Y©t DA'ia6 . x lota ®ja. tp j'ia t3S3G x 1136+n urta et prtD. d) SAL X lOta JG fOS1S. i+pi t»i n y Y©t tjo6 oe. JHQ J6Jt. a* x ist dah eta. t£6 n saa rm© x oa. da ten ma vie tasj+s josaa+mt. sal x lota. da stJXtJH.4'i6 D3 33006 Y©t ©tos^t ou36. Iqo rvi© u+x prtDHJs jg da'io. jojhsi yo. 33006 JG YOt 3J0 J06- jdii6 aapot xjd. 8. JhO Y fJG OrD rhi© Ot£1 OJHOJDHEar*i. orosi'iaajHis. j^a +«i he r»ii© f+D u+x jossa+n pel. xji dai t£6 f uetpot. +«i X lOta. aaoo6 jg x l+m6 tu+c urt t+in orhsrtwi Qeg+g. ota. Pot A u+t. Pot asfoio. TJ6 Sdh X SJtO Trta x oot»i+n jg x vJG aout6 vJG da iaii una vie QatosjuD. AW OJHQY03AH6 f3 DJI ?J6 HrH. sal x lota je fosis-. pot xet DAI HJ1 AHi DJH 3 UrH UAP. 130 JUS 33006 JG XEt SEG J> DJI G+6+1 XJD U+X 8 sot orts. ^sora. +p fuEtPot. vis iaii djl oai 3i sjl v lota ag fosis. J> u+i orDjna da iaii. j na pasi ru'i Tt6 trc. 8n x urta jg ®ja 3rtx.6 X£ DJt fEtO 1! rhi© X36 L+M6. lota. »iji dji orD n »iJ1 r»ii© D3. ot y xji et i+ot tEti. oJ'iO QLOWA X+S ItAO. Jna fotarac et jh jsjd*- HEDrn aapot oa. 36»i m© a3sitroDr»i: Y pot xe dji orDti totarD6. j>ia sj'ia run xo6 f© sao Y©t assitroDrn. 7. uo rm© xjd jg ota. xrs sjl x vie fje d. 33f0ia. POt X£ DJI 0J11+G X a©1Jt6 JG DA 1311. Y fJG 3t00H X fEtIS JG YOt 1JH3Jt UAG6. xts i3ii ssq^ 1© ujqs +h woum. x+s ian dji a© uo rm© xjd ue fiiEtPot. SAL X lota JG fOSIS. y tjg arn 0t£1Jt +4+OU+1t6 XJH X l£Dr*iA1S. Jna 33006 jg x swoihjs J>. jho x sja+M6 jg XEt tetis asahq n 1© Ojo as«i jojhsi yo. pot ABM. i3tsi u+x aai u©ha6. XJ1 X OtA6 JG X PEt 001Jt6 JG x+s iaii. AQAHS1 X OAh JG DA 1311. Y y HO XJ1 X36 OrDJHaDJHIS Urt Q+GN 1© 8t PBXJt 13TA. tu+c orDjL djh+ fEtis aAa. aaoo6 jg v©. ?y+c tjg ua 81 jg x una jg ^©sjud. tuEtPot. jho S-ji- oronm 0Dr»i t+6 srn. xrs sjl x lota jg fosis. DA 3tJXtJ«i. pot xe S30 1© jqsq+©6 xjdsjig6 totarD6. J>. pot TJG 'lOh XJD 33P0t. rXJtUJ. IJS1 X OJHPtaJHS JG Y©t C+iatJ'i. 33006 JG X U+OJaHJS AW javJD+»i£DrH6 JG XEt f r63rHa6. Safoia. XJ1 X£ DSQ 091 T+6 QrDJ'iODJ'ilS. 9n Oja aafoia. y we an J'ia X36 LW6. Lit HJ1 SrP^t. «JHa H8. ye. Qeg+o jhg &JiODr»i itoit fja l+m djh* uag6 Jha ojh- ov©aAH6. 9.(Mi. J> rm© oa e tAcrs 8tj»ic lota ©ja u+i hji srpjt xji AOm V© fJG SEG +h tl n ptJD x Pt©i je x u+'i6 jg <to6jp. fUEtPOt Drn. usa siso rm© y© xji et i+ot +«i Teti. aauuL x cjs-mt jg utD+n. jna +4 01 X Uha6 J»ia <J> DA 1311. jho teton 1© x urta jg s lota. ue x+s i3ii PotL si jg x una jg <53tosJUD. IJ'iaJtHJS. jho f3 u+t a84 srsits orhsoi y© Y©t jpuoDr»i6 j'ia T3 uti itaa Y©t 006. ot orts^a a x u^a pot v£t seqs. il] aso vie qeora. tu+c oi hji 1© fje Qstoia. jg x urta jg Oja. 95 AhB TJL T3 OtaEUQ XJD. TtD POt J«i0 H8 cf> DEO J'l J'ia JG S13Q+H rVlffl V© QrhSrtWI urt +1 hji ¥J1 J> Drsi si3© rm© v© orhsrth+H e otosjt otAD. fat D3. ih xe rnajtsuna hji x so*niY©t6. sal x lota jg fosis. pot <J>. <J> me x uj6 jajD+hJsi aapot D3. j«ia Pot aaTOLO. 8t StJXtJH. xrs sjl x lota.

asfoia.t j'ia O Ul. jhg yj. tjg D^»ii hr»i. ojhji a wh nun xa6 "1IE1S *J6 an ww m ^£t itosaa+ii6 et t+in t£'i6 nun v *Jhg tetsjt iteis. et +6 aaoo6 jg * i-h woum vot ot£i XEt pexjt6. f ystpot. x tiers si ptvJD jd™ j vo. xe dji irsjs x wie vot +»ifjt+ir»is. xji josjh jhg v lota y tsiJHi. v dji a atoi wa aapot v Lton je Oua. JhO ^£t Or»i1J'iDrH6. J4a agak -16 OAHO vJ6 S+H. v dji tavlG DJD8Jt VOt C+iatJh. jho x IedKais fytc et ortsi y+v s uo r>ii© v© (hjejtxaus. deo votsjie6. j»ia ios votsji66 pwd y 11. an v dji taD^Dajt VOt 04 P+IL+HJS. x lota oa-iw xts oro- j«igd^'ii. e oraj»ia5J ii d> o+e r»iio vo. »ia^t dji v ta- joj«isi vao aaoo6 jg ^£t p+iLt'iJs. 4ho hq x+s orDJHatn xe ra6rte 10 03i. 10 8 06S1 +h10 VJ1 LEO *I6 at+Dsio»< ?ytc +6 x sjorna oal. jho ^£t s+H6 a fail n*JH vot tjo6 v iesi ae. et p+il+ s+e ae aapot Q-ia. fyetpot. aafoia. xji rnus v taum lit* ue vot s^6.i >io e<iL Dot jojhsi vjd. ^36 1IE1S 8t 0010 ¥ ^Eora. Gja ytt 130 jye f£i. xji XEt so+H6 ya a fyj. ^Eora.ut vot6.n1 HvJi p+ll+ fhw v© v taum. 9n 8t pot J0s. da awxwn. yoth+n v^d jojhsi Pot4to£Dr4 jho us+GfrsHJS. atjwi. f8 XJ1 Tje sji aapot V TJG Otaca XEt f£t1S V JQ6JD11 VJ1 p+il+hjs. sJG QEora. fy£tPot. aaoo6 J3 ^ aetonjs je ^et so+H6. aaoo6 jg vot am vot c+iatJh r'lio aasitroDrH. ^+s nail. x sj. J*iO 8 trnatjaL 18t1 * itosaatM6 ii£is.) dji sorts vo 3e»i rw© assitroDrH. *ji v taej. Jha se yrt deo a* y urt96. * deo jh aw vje si30+n *36 . wo v ¥ ad- 006 xj'i *jg ^et p+il+hjs ^a x orts+n6 fy+c tjl oro prtoji'i nj4 *jg *£t so+46. XEt frearnae ire XEt j»ia jha v&t yj>ee Ire XEt Tr6ar«ia6.66 ire XEt c+i- x£t r»«aaiap jho xst mtja a^ut iorta6 vo. fytc yj6 o+e«t vo. Jho hs A. jho o*jMQV©aj>»i6 xe Dqa J»ia XEt a f0tarD6 orD+ua -iom xjd. fs ore vo dji xjh xe.96 a%) yo. *J1 V D£ hJT 330rD £'i<5JL6 10 V OJGl. Jt86 * pJortii6 vie vot sot. [c>n. fj>ia vje H3pa. sieo oak Dot L+M6 r»iio x nan jg vje hap*. jho olso taDjDajt ^ji v de. se «Jho *jg sot orts+n. 1JL+H Y4D ^ 0P9t OvJ»iSaoyj'iSJ6 «J6 XJD. an ytt a Drts+pu rhi© xjd. x iad snaa+it orDJL.1 *je Qt3£irt? 10. j»ia *ie XEt yj. f y+c ns aaojH 10 a WDrtrs. yrn ge xe dji aaoro s ausi i3ii. jha taDJDajt xji *£t p+ll+hjs oed aaoo6 jg *£t pewtc 33006 f UEtPOt. tu+c +6 * yrta je Oua. ©ja y+i »i*ii aasit-jt xjd. s£e D<ia »iui yrt urn yj>p. et Dot tiers lota. fetoh r>iio da yrta. x l£Dr»ij>is vot auwi. aaoo6 jg xis ra6rter»is. j»ia X£t tr6ar»ia6 ot/j4. xji xe Dsa tjg. JHO * JG "S£t 0+H6. *ji et hji itot +h Teti.66. yji v De jyeo pwd v sma^t jg ojl. ji v ^d. W1 s uihq +6 ortsi pot vot seos. n. yo. da 1E'i6 vJG pj. yj«i <J> pat. pot *e tjg H*n ¥ onjha^Hi ti m© et pexjt6. fyjn . jhg *£t yot6.

JHG 8t C+lGtJH. +6 +'i 1*J+'i1+H 8t S0L6 10 T+3. 'iJGJn9»iO K. Gt£1 J»iG 3£tGJir& 8t X UrtOS JG X LotG. JhG V GJtt 1t96 08£ rS. T+D. XJ1 X£ D£ irtH U+X PI*tS1 »i+© <JJ+ T9S9G XJD y+X UMOPSl TStlS. JHG V S1+t+1 JG 1tUP9S+.I1 +1 U* X lOtG OJG DOJL rS 8t UgO'lJS.J»i+ JG (DtASl. f8 T'lSMCJai £t DSO PAhO 81 01 T+6 X GJ1L8. POt +VUH1 U9 091 X 10 JG 906J6. u+i o+e 8t c+igtj'i. +H y+6GrD.JG X 3tS1Jt+6 JG L£6. OED riJH X PES JG X rtL +P ! Pot a9T0lG. 10 a oagawHi J. T+6 Ohlt adOJIH Srh. VAh. J'iG uofhsne V 3£ r81£ r'ri© l i ro lio x 8 utrwoorH. 3J«l JHG +1 +6 +31JS1-aU XJ1 +1 3J»l J'lG HO 3J«1 HOJL JG T+6 U£6. yrtG. jhg hji m 8tsji66 tjg 8 toi jg t+6 oiot+.] mo v^6 qeora. iieis. TJHG6 O OnJHG X rtL.6rO.) HO XJ1 X L+H6 fU+C U9 tA1 HJ»i 1IE1& DrS1 t9D£h. TyA HJ1 £81 10 +1. tjc+h o+'i+suta ore m© da nan an e i+u jg da yrta6. Ot X 38'i1+h6. f UEtPOt. fU+C +6 X OrDJHG6 sJG vlPJt+H H T+6 &I"H 8 S+mtltOG «'G OvJG JHG T+6 OHL+ 890-114 S^rH. +h urto. TUEtPOt. or'i- ot or'isrwK *£t P8*Jt6. . XJ1 U9 TJG 18t 10 GO X96 L+M6. +»r V Y0tSJlG6 hO XJ1 T9 G8HSJUL SrSI+S. Ot X yrt03r«iD+1 JG T+6 fyEtPOt. Drsi an TyJISOJGJT L+M6 D9 tA1 cjh+d jue. OrHSrt'i+M XEt XJ1 U9 T+6 lEtJHIS: POt. XJ1 *E D£ D. oiso et agirciG at-m^t. JhG fJGtM 01 X36 L+1HJSJ6 D9 fai£»i 8 fOI. 3JH. XJI U9 3£ sJG +6 8A Tt6 OtES. -JhG J'lG UrtDtll X p8"!Ut Y+S+1 T+6 *i£D. J'lG ISO MJH 'lO XJD JHG »iJ1 U+X ©rYWDII. 97 C4TU* 1. he. T01+M atJVtJh. 8 sdoi Q9Qt9 Ms +h vie 'i>ju<.40 l£an G+l+<i. (jhg n J> osd no ies xji oj»iji tAi cJ>. JHG X yrtLG UJ6. jho srt»i+n rs.<wi. J'lG lirtDH X P8XJt th T+6 H£D. X£ 8919GG +H QtASI. JHG U9 fJG 8 T01 o»iit QlOt+ Tr'iGtJG Y9t6 89P0t on+n. U9 STtC Y ItJPJIS. JhG POt X+S 006 S«JM01tPJ. 99T01G. ^Eora. a 4104DJH1 JG OtAS1. 2. 8tJXT+6 T+6 G9S1A6 4J1 X tJG9l£Dr»i6 JG ©JO. 10 S190. Ot X U£66 JG X S9.G rH10 VS- POt tAC- r&hj». oejt 01 t+6 yrtos. III. S£G +1 a riJh Ty+c a p+© yrtG6 ru>i um. 4HG U9 TJG OJHt tJG9l£DrH6. J»iG G1£1 3rtS+. 9GH J6 r»i10 n IW6 J08HUG OvJG +H r»iio £at«ifJD x u+LajtHJS. run x pes jg JootG+n 10 t+6 y+i j ha iusrt? aunuH. J'lG OJ«l yj6 Ot9£1JG. TU+C l"tL fWEtPOt. 1)9 99T01G. POt MS +H1JH1 TJG vJG U9 T+6 X96 L+H6. ut+D jhg an U9 gjh m HJH Jh+ L+M. y+X SJtO. an +»f o*so ot x toi+ GISO +1 itjp^is fu+c urt agpot rs. an 10 IEO OS'iSJI PtJD T+6 TJHO. OJG 89+M £81 10 S19G. asfoia. tyEtPot. SEG a t9G9lG r«i10 T+D. x+s l+h 119 go tgsj+s. S90 »iJ1 10 OSHSJl X LOtG. jhg ye XJ1 8t 891^6. JhQ T+6 Ot£1 OJ'lG9SJ'iDrH6 f»i10 X C+lGtJ'i 3. 8A X 1£t JG yj6 Ot9£1JG 8A X 18t JG J'tO UrtG.J»iU+ 10 JhOtEGH X96 yrtG6 tltl HJH 'i9XJt T+1H 11E1S. in. JHG 8t PEL 890rDJL T'lDEOH. +»iSODrC XJ1 U9 ItOlt OJh OrOJ'iG t'l X h£D JG ^96^. tJH. a9ooe jg x a+p+orn+ J'lG 119 JG JhQtEG+M 8t lirta6 rivJN 11E1S. a9ir6^a aiJ^t-iH. J'iG +H POt 89fOLG.

MS. oji D80H Ptvja da -itjpji &1W1. 39006 xe x &i+t+i 39. pot. aj. Ahd 3+0 J381 +1. y "X 38»i ut +1. j'iq raieha 8 ©so foi jg oiott H f+3 4.w l+hg fy+c se o-jhji J»ia ti. oa agircja. yti UOh +w f+6 K. jna . X PUD.ji8 jg oia. «J»ia hs. fU+C 8 3J»i 1SQ J43 «irt+Dl e+hvrta. at4'iCJ6. 3* atj^tvi>i. j»ia o+ia s itjp. +1. +1 a90J»t 1© T)1 vrw jna uhajt ot96^L 39 XJi ji+g ita. nj'i fy+c x ^+©6 a+ta. r»ia poi: pot ©ja tjl 180H om m© *J3 3.&10»i o»iit 1 DJl 890rD X QtS1. V 1t©L JH8 U1 f+3 1tJP98<»> 1© X r»ia. 39POt f9 DJWJS'WL f+38JlP >ha »i8.in ^ 7. +H [cjt J»ia ill. m . On 39fOia. f4G+n +h pel. setGJi hji sji ui vo xa6 l+m6. JH3 hrt+D "iji. a it96JHUQ J6 v Oust rm© Oja. pot ©ja glso sneo *n rm© 5.jg t6tJJi. OJH jGJt a+ia ruH f^a vJG SJ1 +1 38 890r3 X K8t OOfi^t +p ? yti rhfoia k+s 3+si^it+ prtDHJS.ja r»ii© rs et ii8>ii+.m. POtL 8f3fyj1 8 1+11. aat+GJta -Jna Jtsu »ia. £put fj6+n t9<5Joua x D©t PSHaEDfi. fa sji TtJP98cLJL. JOOtQtfl 1© X $0ttTlY©t6. xae G8Dr»i et 3Jh+pj8i. fyetpot.083 a* iso+h 39vjha * 38to. ahq 8©i pot L+H6 xji xe osa hji rha^ts-uha. n oh©. a* Stoma. 8 itjpji jg * Lota.JGn9-ii. «J>ia w cwrta yjHi POtL. T8S JG +6t-JJl. ahq a90J>i 1© agoe. Jna 083 1© 188 XJ1 X 3E81Jt JG J> G+'iYrta 80 J48 f9 8J8 l"H1© f+6 8rtGrH1. mc aunahAS. AH& * D©t PShasDr !. j na sirsai aaoo6 jg 3* ocjt JM6A91+ pot vo. fyetpot.98 aso i v^g qeora. fs +6 n +1. «j"ia f9 so xji f+6 jl+g at9 J> 083 aa- lltl "It© 1! +1. vrs sjl k Lota.*J1 8P1Jt 3JH+ 886.ty+c an a9foia. x sio'i ru>i fy+c ^s w\ atia. 4hb Ji tat v yrtQ6 jg 39. 88+m. POt X "8-1+ttl 819QJL UJL Wl. at+w TU3 f+^Jt rni© 39. Jha yg y+i niro et 390+h+H 1© y+iwt jys. +»i -J'la ^sora.PtJ3 xjs. r tss jg Huai. jd "« ua jh rviffl itJP98J>+n: pot <f ut&96 a* v urtQtn6 jg t9<. Ovja f jl arn +i. pot aafoia. a9ircja atJ^tJH. xji xe 38 siraai. oo uro y atJ«iCJ6 ptJ3 8 yj>ia jp ^06 sen atj»iCJ6 pj. ^J1 1. hji 8iao 1© J6 X v J10'i3J'i1 JG Q'U81. fyStPOt. itjp.t. 8i+p i. j ha una^t atJ»iCJ6. JH8 ^ QsiH 188-1.ta »i8 J>. fyet- au'ia'ijs. +1 +1 083 1© 188. a© y hji t9DJ3a^t 1© tjg t^a ^ yrta6 jg k 69nrs. £l9foia. Jha yjosi oia. djl tuj. jhq Dsa i©6 ^+8 it9.Jt- tjis +i 38 d©i POtL rm +1. n njt+D +1 sJna +1 083 1© les X4i f9 TP©Ha Jha +1 ahq a+oa jasi AhQ Hrt+oi joota+M 1© f+6 yrta. jg 8 tJ6rtJODr'« jho x yrtia i© ors? Qafoia. jna ya y+i 0881 xjd +hi© v kji ^e 38 a . jna tjg Sn a9fOia. ahq n© hbs kji ^ 38&i/4t jg x QJH 1© 8908. J> aaircja. JHa^ea9snj»6a * yrta6 jg-iieh- 9ri 83?oia. AHQ f9 &J8. +1. pot x sji- jg 8t 8016. 3J. atJStJH.Jt81>l H8+H JG OAh. *Ji aa6j>ta aa- 006 xs 6. ^ a© hji. hji y+ihJ8J6 jioh +h *96 L+H6. feton. ivjs+ai ^41 ^96. ahq +i. ty+c sneo rm© * fss. xetJG m&AU i© ut+D. pot HJU<3 *JG f+3.joi S-itt+1 fy+c +6 a* ^ sirDai+w jg s ^+©6. joota+n a© * ist jg v tJ6rtJGDr prt8i-pt©i8 jg i ty+c +c Ousi. J> aw 3946. UO |-'i1© 8 183 Jl+6 1t9. rm© y©. se jye Tt6 nienh^s. a36j. +1 8190L vJG L+H6 J6 X8 t9n+ 8t. JH8 vJG L+M6 L+»i6 J6 se tarit y+t a. ve y+i ssp p8»iaeDr»«. J'lQ J18H 1© 8 irtPJQI J6 1© Jie»i »iju<. x <J+©6yrt8 33006 jg *£t »i9a6 hAS.

<J> j'iq ito'ia.+»i X fy+c ^ yj>ia ji+g atj^c^e «J*ia uq a+'i otepua. 3J. sjl s lota jg * ethvna. ui rs 00 +1 as'i +H10 x G+«iYrta.4XJt30si neti jg j'ta 3J> Gt»i- vrta. j»iq Ieo xs v *96 fytc <J> jg x yua cJ> JitG it9. m© 3ASJIP. yjc x it9. «Jna oes 10 iss *ji x lota jg x G+wrta. 083 1© 18S xji ¥ srtcrHi s*ia oesut. J'ia n 0£3 10 iss yji 8 ljm 1*3 nes-1 jye. >1hq fyetpot.ia jite x lota jg * Gtvma oo6a x>n dso a atoa jasi. yti oesi thi© x jna arth *J3. J> 99 ieo jye djh+ jg *96 vrn <J» Jna aafoia. 4uq oiso. 9. 4UQ 89'fOia 3e te ^ 'iJIYOtri jg ^ Ptoi ut 1 'iji !. x 'ijxjtso&i netis jg y G+«ivrta. 3J. & a© +1 xji J> d> 3<n ita- rmo 3j>sjip s hJiyotri atj»ia6 jg x ita. yj6 osa.1 cJ> 1t96rtG X tOIS X8tJ6 XJ1 X8 "UttD 4J1.h ut atoi poti. aso wiQ qeora. fy+c ^ it9 *etJG 3J. J'lO f9 SAQ T»i1© x srtcrhi. -Jna +1 083 10 nes vji x lota jg x Gt'ivrta yjHi +H f+6 ye. J H3 +1 3J1JUL so a. JQJ»i»1 XS36»i. xji * toi i. ti 3Ji4t^L hji x. ors. j»ia jootatu io yrta6.4t30S1 JG ^ GtHYrta. 89foia. xji xe 38 hji 8. jna nrttDi. >t8. J'ia agtma. ^ y*ia atj'iCJ6 tjg atoi potL 183 Ftoi »t8. fytxjtsojGJt ertG yti. fje iiroi jp. jna aaojh 1© aet Ftoi. j'ia otepi xjd pj>t. th uti ieo *96 vrn jna uhajt atj»ic. atoi potL 3rc ptoi otso.] srtHa. agtoia v e+Hvrta isoi jhb agfjta « jna +1 it9. 88+m r»iio f+6 &rter»ii. xji 11 38 te n Ftoi V8tJ6. fyetpot. ^ srt- fja sntJH potL. ti otac^L 39 xji dso i©6 xts- ita. ata jootatM j'ta io x yrta jg x lota ita. <J> oo xa +4 ye.46 yti otepi yti. 89fOia X36: Jha f9 a9T^ta v prtsi. ^4a ti 083 io 18S sji v lota JG X it9. in. Jhq ti oes 1© nss ^ji ve y^im POtL Ty+yJt ^ 38S1Jt UQ TiO * HJIYOtri atJHCJ6 JG * +1 1t9. * atJHCJ6 jg k it9 fjneo't foia jg x sj+s-ivot jg ^ t©i ^8tJ6. Jna vi Oh SJLP. JQJHS1 « S96H. joota+n 10 j»ia m nusrt. J'ia 89006 JG K 3fC Slt^ML : jg ^ toi ^etjc. «Jne x GtHvrta. srtcrhi. <J> lift. JH8 nji sji tp ti U+l Qt8P1 *J9 TU+^JtSOJCJt ita yti -ut+D. j^a s Ftoi vet^G dji ls n. srs u+t J'ia jna sr3 ih Jhr^Jt. jg v+s- 38 it96rte s ptoi setje atJ'iC46. «J«ia onajt x ©tana jg GtHYrta. ryetpot. 99T0ia. arn xts LtH. f9 aafoia xji s^ia n Jha ^ Ptoi *etJG yj6 uo rhi© ^ HJiY©tru pt©i. iso f9t.C4i. 10. XJI A i\iG 1t9GrtG HrttD xjs ti. «JHa +1 j'ia oiso v srtcrni ujvi r»ii© f+6 88H +hio y G+wrta 1© teart.vji -jg x srtervi jg x lota jg v cthYrta. M 083 1© 188. vjs TUttutsojcn A +h. otepua ti +4 x atJHCJ6 jg x yj. i> JN8 1JH04t atJHCJG. x>ii oes 1© nes ^ lota jg ^ G+hYrta s^ia I8t1 rm© ^ i. j'ia fta x HJivotri atjna6 jg x 183 ji+g it9 +h yrn. vji 3A»i n *etJ6. VJ1 M t©1 XetJG fJL 8t01 POtL 3rC S1WHL. 3J. J> X96 yti lies r'lio x H. x sua xetjc. tP U1 fS 00 1© X atJha6 jg x it9 HJS. r»i10 3ASJIP: POt Ot9CJL 39 XJ1 A DS8 106 X+S 1t9 Jha X Pt©1 V8tJ6. tp y9 ua J> »iji otepua 18 +h *96 atJHU6. ors. * lota jg x G+»iYrta sja t'i rmo t+6 srt6r»ii. jna J> m© sasjip.ia Jna f9 en© erm.1 XJI "IJUVTIS Ji 3J. rh10 11. x it9 ^etJG ysa we n^ttDi. W1 tjo atoi potL sre . yji y9 se teart n e+nvrta. <f dju n sre ptoi. J0JHS1 » sae rm© o»i sjip. yj.

jg x x not- jsi siji oi x una jg A * e+'tvrta. 1G. aafoia x it9: tjg xts wh ij.XJI X lOtO JG X Gt'ffrtO SJO JOJ»l j»io +i Sff- 19© J> mJt. r'ii© 15. Gwrta a+a iesi jg x Ptoi. pot aDfoia. x+s uh iA3 tjg I nrt+Di m. XJI +1 3£ 1136rtG +1 r'll© 3J>H OH SJIP. x u>a oiojl x ahq soh or3JL. j'ta 8 L+U UflOJt. J'ia <f f9 sjo r«ii© x srter'ii. -Jna +i 0£3 1© H88. x srt6fhi sjo +1 rhio ui rs nt©H 3£ at+)1 n. TJG HWD1 X+8- 1t9 WO Mil© K r^Jt6. xji H9t. +'i ui rs- oo x as'i +'ii© x Gthvrta. <'i0 cr'ii.D TJG Ud HrttM X+S 1t9. ti vi»ia x lota cwrta n sjg J> m© sjg ro. >iji: h+o xji yj6 s lot jg ots'ia. J HO O'llt 8 nsti jg x 1t9 TJL 8101 POtL 1£D Pt©1. sjo fa. sJG J'ia +1 0£D 1© 18S XJ1 X lOtO JG X 6+HVrtG. 0£3 1© 188. JHG X lota JG X 6+4- vrta sjo r'ii© t+6 &rtGr«ii. ©t X+S atJ'tC JG * Tt9? Pot adfOlG. 13. jojhsi x S96»i. ^ Drsi i£ 17. a+a oi x Ptoi *ig x G+«ivrta. 9n aaToia. fu+c A tjg lu'iua: aafoia oiso. 083 1© 18S XJ1 8 Wit 1dD TJO 18S1 JUE. HO +1 Ji TJG L£0 H r»i1© 3J. +6 ore ptoi. r'll© T+6 14. Jha a+o jasi M. x+s J*iO uo tjl atoi poil arc ptoi. J'lO +1 ltJP+UL . jho atoi poil arc ptoi. jgjti son Joota+M i© +is Jna x lota jg x G+Hvrta sja.IG PtOl. 89'fOia. Tt)£trot. XJI +1 UITJIS POtL 090 Pt©1 rHI© X. -Jha [cjl T9 sjo xji J. aafoia & tjg "iij'iua Jhmt atJ'tc jg x it9 oiso. rm© ?jl o'i sjip. Qjxjt n. JOJ'iSI X S96»i. j'ia m se i£art joj'i x G+'iYrta. x£tPot. XJ1 X8 OJ'iSI L8 H M JOJ'181 X 836«f. x+s tjg »irt+D1 J'lO +1 iwhua +h 8 osa S1J1 vJG fJG X+S UM 1J>D.ioo pt©i. a9foia JHrxjt au'ic oiso. oiso xji j'ia +1 yj6 Q90. jho xs wjsi J> xji xts siji jg •iriiDi +i ot8«ia yj6 notJt xjh x prtsi. 12. pj. ts onjsi xs +1 IIJ6 WJt 1© "IIJ'i1 t'i X+S 1t9. J'i(i +1 osd 1© nss xji x srterm sjg m© sui f+e 3£sut. j aso na fo aafjia vie qeora. J'ia tjl atoi potL arc pt©i. 19© T+xjt. j'ia <J) xji. Ty£tPOt.H oh sjip. tjg 'irtwi j'ia n tjl atoi poil Ptoi.t. de nt96rt6 +1 ti 1£0 jg ^ Pt©i x£tJG. jho J> LS +1 n. joj'iSI -&96H. cf. J'ia m ©£3 1© ies xji x lota jg x G+'tYrta sjo rm© t*6 srtcrm. a9T0ta x+s J UH +1 1J. M mA1 1811 JG « 119 TJL 8101 POtL UJ. Tt3. +1 j'ia os&i xjd +hi© x 9n 4WD j'ia aoroia.SJLP JQJHS1 X S96H. ^ tjg hmm n xts un u>3. sl'ia +1 0£D i© nss. g£d i© nss xji x lota jg x Gthvrta. jho x£t OJ> 1 !06 wh jg TU+C +6 090. -J'ia +1 n Ptoi. jhg xs agTOiajsi xji tjl atoi potL arc Ptoi. Pot aDTOia. j'ia x uua atJHCJ6 tjo a+»i otspua +«i: jna agTOia ol sotis jg ptoi a+a orsajt x it9. r«ti© 3J. iiro jp x au'iCJG xji tjg aioi foil 09a ptoi. wo mj-t OtShG. gsmsji 39 r'ii© x.xji x lota jg x »ir38Jt. sl"ia 39fOLa x issi: a9T0ta. rni© x srtGrm.d. jho x sriGrm. or3. ujhi gsh Wl© X G+'iYrta: JHO X£ 0E3 10 X 1t9 T©6 *iJ1Y©tri atJHCJ6 tjg a+H atooh jp. +i Qn. sj-'i is *i n. »irt+D x srt6r'ii J'ia x lota jg x Gthvrta. 39T0ia X£t 8t 01 JG 8JQ P101. 18. ih.sji x lota jg x c+wrta sjg HvJI x srtcr»ii.

oe3 1© nss xji x lota x G+nvrta yjn. vJG we asors uo rm© x yua ti jute it3. Jha aaoo6 xji ti wg we wl so src 36i Pt©i. xji tt. xe an 10 a f+on asn jna 0881 tni© x Pit. xji oe it36rtG jqj'i osa pt©i xetJG rYi© sah oh sjip? >Na x &i»t- erm 8-ja rmo f+6 sesut.ia atj»ic. a3- TOia xe wg ocjton x osa atJHC xji n wl jg y+xjta jye. On. x prts-i J'«a x 20. oj. aafoia. xji oj>i ru»ii xts ita x xetue. jna aaoo6 xji x uj>ia xet*J6. Jha xa6 wa torn 1© nt36rte. f©6 atjnc GtS'ia. wg oiso aaor3 ortnua.ia aaoo6 xet arc »iwhl. *jg ha POt SA»i O'l irnrs ©ton. slna +1 083 10 1E& xji x lota vJG x ethYrta sja rvi© f+6 srter'n.(Mi. x 1t3 "ItvJP+UL 33 HfL+M. in.46 fje oe-Jtuh x torn xet^ie. HvJiytxsuHa+n 01 st ieart: ltd. >ha m© sjorna. hs ti 101 J> D9 HrL+n. «Jna ti oes 1© nes xji xe iuyi ash tm© x hJXJtsosi nsns je x ct'ivrta. ata nu'ii +h 8 osa vJG sui X Y8 36H XJ1 fy+C yj6 *Jha CvJ+S fHW <J> 03. xji xe attn potL 1© osa ptoi.ti© x Pit. atJHCJ6 ti OGJtors x tois atoi POtL uti n wl +i atoi POtL 3rc 3Gi Ptoi. aafoia.ia. 9n aafoia. Jha 8 neti xetje atoi potL j»ia 33006 xji A niroi hvji x atJHCJ6 xewe. re. ui tp x HJivotn oo asH tw© jg ewrta. Jha xs aatJia^si yj>ia Ptoi. jna otac^L sa xji o<ia lo6 Un riwi osa & . a 1© a t+© i i hs 01 x it36 +»ii© vJG sj. x y<j. *Jna x ujxa ptoi je wa ocjtors xji wa y+xjta jye Jha «Jha +1 isti ug x it3 fy+c atoi potL osa Ptoi. 4 ha xe we wi "whdi. n wl ash Jha ossi <J> x Pit. l 80 J IvJII J6 +1 DJl UG. JHa 8Ja rmo x srtcrhi. sec wa aaors ortnua. x ita6 xetuc J> wl aa- oro ortnua. xe we x tois xji xe st jug. 3J. aaoo6 xs a+asi otepi •trttoi +m x atJ»iCJ6 je x DAia Jits its. JarG 01 fXJt H8t18 IJ'iQ sJG c+wrta. j»ia aafoia rs x wxjtsosi nstis x atJHCJ6 we ©iso atoi potL aei ptoi. xe we t+xjii© atoi potL PtJ3 x j»<a atJ l ici6. jna xe 8t ho yrtL x^is. sje xe aafjiajsi xji d> oiso +'i on sua as'i xji fii+c oraajta x+s SHUT otsna. fy*n dji ya ao x it3. xji 8 neti xetsje atoi potL osa Ptoi. G+hvrta 8t o^a pot nrun. aaot^JL 10 iJttD: j»ia +1 son asors +1 se a ossi wo x pj>t. osa ptoi. sJG 21. y+x^ta jye. J'ia ti 083 1© ies xji xe aafjia xji x Ptoi jg x HJiY©trt atJHCJ6 wa aaors ortrn oiso. Jos. yj.atoi potL osa ptoi. J'ta X tOIS XStsJG ItJP+UL 33 hrL+M at+H POtL 361 Ptffll. rm© Ji dah oh sjip. e+«ivrta? 93foia * J'ia H8 '1+© xji ol x x G+^vrta. sen xjt x a. j'ia X36 ty+c wg >Na vie whs. Ttwi osa ptoi *ig A we ti arn sot pot yrt X36. 19. fyetpot xs aatmajsi xji xe 8t vji o^a. c*> wg it36rica xjs. xs aatoiajsi xji tjnha.] aso ^e <j£ora. Jha 0881 xjs + . G+nvrta. wg tea n Pt©i xetvJG jojhsi x s36«i. aafoia. Jna hs.JtXaUSj«ia <J> »iO XJI X t©18 8t GSa. sec aafoia x+s tesi. Jha oiso x L8&1. -Jna J) si'ia otae-JL sa xji D^a i©6 x+s i-hi© x lota *i6 x e+nvrta sja r'n© x srtervi. jna xe x L8S1 atJHC wa 01 aaon ortm. h^ny+x&U'ia+H ol x oet ?ytc ya wg »io ieo«« dj.m U3 Dsa ao srsLtH POt 10 1t36rt6 +1 oes 1© nss xji x lota >jg x e+hrrta sja t+6 srter'n.

Dmt 1t3. JHG ©t8PUa +H1© K8t Dr^Jt 1t3. +6 HJI x+s X 006 xji v 1*36 23. JHG W1 r& lirO X HJIVOtn PtJD X 1t3 X06 8tJhC. JHG XJ1 . 24. tu+c oiso TJa asorD UAia. di mo +h vJG <i£Qra. JhQ. YJ1 fUJH ^£ DJl 8 &rP+DJH1l+ S1tJH. *J1 DC81 Ut+D. tjg sitjci +1 gidosi oi x ae un. na ot£pua +h rmo * HJivotri it36. 8tJHCJ6. jhg x jhg JHG i»i1© Qt36JL 33 XJ1 J> DSG T+O 08H 01 X 1*36 JG DA 6+HVrtG. JHG trt 8tJHCJ6 JHG X Ha 83006 JG X C8H9 JG X d) 83006 <J> XJ1 TJG Tt36rt6G X DJ1V©+H t©1S XEtJG. Y8. JHG G8S1 XJD G+nvrta ? V PAt XJ1 *8 DSG 8 GrthG. d> u+i ©tspi +h rm© vjd ¥ atJHCJ6 jg xst Drxjt it3. «Jna +i xa G+nvrta tjg ssoro ortnua ? rmo x snGrm. olso pot ¥JD <J> Utl 1E0 JG ¥ atJHCJ6 JG ¥+8. 83fOLG. +1 Sri. UtTJIS. J> U+l S18t +1 8 wu un6+h- POt +1 Gt36JL D3 XJI D9G 106 X 1t36 JG DA G+HVrta. jho A tjg TtoHa jna J. JH8 TJG nt36rtGa X t©1& JG UtfJIS. et yji jiag: fustpot. [cji. jho GtGJL Hit. X+S U+l GO.46 T06 PtOI +6 D0S1 «J«iG 8+1 4% JHG ©t8P1 +H c>> 8tJHCJ6 JG M 1t3 X41. s-ja rm© x srtcrHi. m. JH8 +H XJD V DJl ©t8P1 JOOtO+M 1© XJ1 it+D tu+c tjg sja. SISt QJt. POt <J> TJG Qfh OL. J> oed 1© nes xji x lota jg x 6+nvrta sjg rs GO 10 JHG T+© Q8H X 1t36 JG X 6+HYrta.102 tjg arn Dot h£. TUJ1 098 DOt POt DA G+HVrtG ? YftG. sji J> D8 nt36rtc yjd J. JHa X+S J i. &> fU8tP0t U1 rS 180 JG X 8tslHC46 JG ^36 fU+C YrtG. G© XJ1. dah tjhg. SSfOlG. d> suona dah tjho A tjg hji nrt+Di +1. xji fi.1t3. UtfJIS VE D8 at+n potL osa ptoi rnio D3. <J> JhG x lota 8JG. M ? da 6+nvrta ? tjg +i. A 1UH1JG TytXJtS0J6Jt dah oh nrtirs. JHQ 08S1 XJD +H10 X PAt. VS. 88. f© +6 +1 XJ1 ?J6 ©rtmJG DA 22. J HO U+l Ot8P1 CHI© VJD. X 1t36 JG DA G+HVrta DE 8t+M POTL JOJH QS8 PtOI. Jhg HJSsl'ia +i gsd 1© i8s xji s si-tcrm sjg mo t+6 Desut. XJ1. JHG XJ1 TJG ©tSPUG X HJIVOtrt XEt DCXJt 8tJHCJ6 JOJH +H1© XEt 1t3. niro hji x UAia atJHCJ6 PtJD x S8G cJ> +1 8 X06 TU+C 8t D0S1 »Jna 8+1 Jt. jhg U3 u+i n X 8tJHCJ6 X8tJG. Jna v lota jg ¥ G+nvrta 1t36.X8tJG. X t©18> X8tJG DE 1E0 SltJHL 83006 JG XEt ©qGHJS. XJ1 X ©SG D8 OGJtOrD X 361. JHG U3 U+l lirO PtJD X 1t36 *06 8tJHCJ6 TU+C 8t TA1HG. tjg arna n. tjg a+oa jaei poti. iwi de it36rtc x t©i& ©ISO fHIO DAH OH SJIP. 83T0ia. W1 PAt. jho i. *J1 X 1t3 D8 NJIUt+D. JHO 0881 XJD +H1© X DJl HJ1 OrDG-Jt X Gt8H8 vJG V41 X8 TJG GrH DA G+HVTtG. jhg ^e ©iso n^O JG K HJITOtri 1t36 TU+C TJG 830rD UAIG. tjg nrt+Di J> jhg (J. +6 w hji x upi+- JG SA G+HVrtG? TJ6 HJ1 X 8tJHCJ6 X8tJG OGJtorD X t©1S TU+C 8t osa? 33006 X 8tJHCJ6 TJG OGJtQrD X vie tOIS. j >Ihg +1 oed 1© nes xji ^8 iro PtJD x HJivotrt it3 tu+c tjg 830rD UALG. DA»i UtfJIS. ¥ tOIS JG ¥ HJIVOtn 8tJHCJ6 JG ¥ 1t3 d. de vji tjg ©iot+ +h x Ptoi jg da G+nvrta. X SrtGrHI SJG rHI© V LotG JG X 6+Hr 8 t+1l UMGJt. J> D8 1t36rtG rh10 DASJIP X tOIS K8tJG POt fLl+C OH irtirS-. U3 u+i nrt+D jojh x it36 jg x e+nvrta. +H X S1JG ^8tJG. J4G TJG ntJHUG +4 X HJ^JtDOSI H8t1S JG DA U1 fS Ot8P1 VJD +H10 X 1t3 PtJD fLUHS X8 08D. +H J> ma. 83T018 X8 ©t+© P8S1JT XJH V <J> STtJHL X f©1S-3 180+H vje STUML rHI© XJD8JIG6.

+6 j'ia atoi rxjt srtcrms. Jha x srtcrhi turn jna a+a J6 x lota fja orajnaja j m. xji <J> de at+n POtL jojh x HJiYotru Ptoi. XJ1 01 D8 a Hrt+D1 J H8 X LES1 J'ia x prtsi. fu£t- pot.jhil+ 25. jna xji x prtsi de a iesi. JMG 8t+H POtL X HJlYOtri Pt©1. ha xe urt p+o. jna 001 srtcrms. 27. Pot a3foia. fyetpot. «Jhg +r M Y 3 SO XJI X36 IES1 OtEPIS DJI GtO. una jg 3d 6+4Yrta: pot a3- ii+ xts yrns u+i & it©H +1 3J.. x+s ji fjna. 36H rm+i x 8jg tjg a+n oesi jue ei jg x G+HYrta.j+ +h dji ie n r»no da- TU+C U+l S©H OrD. 0+0 J881 XJ3. HQJXJt JQJH. iad. wi rs ©0 1© HA. Pot +1 OtdGJL 33 XJ1 A DS0 LOG X 1t96 J6 TUEtPOt Y DJI Ot3t JWE X 3J8. dj/is. J©JH . XJ1 XE DE OtO. jg x ©sa jho x oiat jue x aja XEtje 01 ji urns. X PrtS1 JHG X IES1.na +H +h oi l+M6. >ha 0E3 1© nss xji x lota jg x e+HYrta sjhi srtGrni. Y DJI Gl3t jye x atJHCJ6 fu+c at+M POtL a+ut Ptoi. Jha LEart y+x XEt j na x lota jg x e+HYrta LEarta olso u+x xjd: jhg xe a+o oas x onJHaojms J0S3G+HI+. o+l+<. o Pt©1. in. jna 1© a oesi jue. f+6 26. XJ1 XE DJI at+M POtL X HJIYOtri xrs u+i at+fi xjo ur»i.d xji dji +p da e+HYrta: pot x jho +6 S36H si3a+i+ or3JL. * i©6 x 6+HYrta. jna xrs mi mi uti su3i jue x aja ei ^e ©tepi +h u et'iYrta. «Jha x lota jg x 6+'iYrta SJa r»ii© xjd. j»i9 8+0 J881 X 1t36. HsJi j»»o x aja a ft© 1 ! ha oesi +»ii© x pj>t. «Jna +i oed 1© nES xji x srter'iis a+a ©o. y dji tjg <. .c«n. J'iG XE dji a Jna x aja dji a oesi jue. XJ1 X 1t36 TJG rm© rH1© 830rD JQJH X HJ1Y©tri Pt©1J JHO XE 83083 IJ. 3GH 81 jg 01 x TOia.D D3. 1t36 J6 3A 6+HYrta. J0JHS1 X 1J. aOL OLG JHG VrH. usi x tois j'ia 3J> XEtje D^a a 1© sitjn pot x ©tepi. xji ua de itanEt x ue. jhq J> isart »irt+D h x e+HYrta. XJ1 X t©1 JH8 X r*ii+i UT 88H 3£ a souri +h sitJML. joota+n 1© x SA6 xEtJe: jhg y dji h*41 sutm. jhs arn xjd urns Dot. Oo 1©. jna x dosi itJDrs Jare 01 rxjt Ptoi. JH8. ye. xji U3 de i£art u« at dais +h x e+HYrta. it©H xjd. i> ©tepi +hi© x »iJiY©tri atjHC^6 jg x ita. fUEtPOt. xji xe oroajt x ©tena je u e+>iYrta. OlEPI +'i x atJHCJ6. "UtfJIS.6 X 6+HYrta. XJH DJU ItaiEt X UE POt XJD.0 . J> 103 D£ t3<5J+S D8 TJ6 <5J+ +H V Pt©1 J6 DA 6+HYrta. rta. u+x Y©t 3<»-is. tu-tc HJiY©tn Pt©i JH8 X+S 16 ©sa. J00t8+M J6 X 010 DJI OtO. jho x lota tjo ni36rtGa T+DSJIP. J ha J 6 X£ 830+H 1© QtO. hj. jna x atJHCJ6 jg x HJiY©trt t>3 <J> jojh +H1© x »tJiY©tn ita: Jha x atJ'iCJ6 jg x J'ia HJiY©trL it3 cJ. XJ1 jos3a+Mt+ *J1 we itD6rtea x i©is jna x atJHCJ6 jg x prtsi Pt©i. jhg x pt©i tli+c <^ y i£- art y+x Y©t dais u+x SJIP. iad. je x lota je x e+HYrta. JHG X HJIYOtri atJHCJ6 a3©JH 1© QtO JH0 x LAia atJHCJ6 a3©JH 1© a niroi jp. 6+HYrta. pot x iesi pot x jho atojL ha. jhg xe «J»iG am odi X t©1 JHG X 1J1 XEtJG 30Uri. JOGtG+H 1© X SltJHL XEtJG. j <J> x ©qa dji oe^toro x aja. J'ia WhS J©JH POt X IES1 IAD. Jna XEt 83©jh 1© a x HJiYotn Pt+©i LtJ. jna x ©tepi xe-ug dji ut+o. y+x v Xi S XE l£8- oi g+i+sjhs. 83©+h ji x iesi xji xe de a prtsi. jna tEEirt u+x et dais x+s iesi +6 pot 83foia x jna atOJL POt V IES1 IAD XJI cJ> DJI ItOH DA €+HYrta. ©o 1©. Jha x x iesi u.] <J> a%) JOJH <J> vie qeora. joota+n i© x orDjHGDJHis jg x lota jg x G+HYna.

01XG8UM. 39 +H 3J> Pot 3J. -Jna y+i Y t9<5J01 X96 yrta6? ty+c fje U+i a+H y t9«5JOi x urta6 jg x ntjpjis? y t9«. Pot agfoia. +H10 3J> Jhg nun orsjL xji 9gi Ptoi dji jqjh on xjh 6+HYrtG. 9gh uo J6 +1 UJ6 x 89q+h+m. jhg 019G jg arts+ +6 10rt06 rm© Ojg Y© J6 f9 019GJL +H rm© y©. jhg sjg r»iio xjs. jna eputxjix JHa s©h on. fUetPOt. JHG G+HYrtG l)+l A 006 1© 8 SrtHG U+X PAt CJIU^ 1. A U+l L8 n r«i1© 3J>H OH SJIP JG X P1©1. J6 A sjg rmo y© xji A y^a X+8- TOIG X+S 1tJP9S+: XJI X L+M6 TU+C HtJPJI 69Hr8. y+l XJ1 Y DrS1 8 t+OH 88H JHG 08S1 +H1© X PJ>t? 99fOlG. *J'i8 +1 083 10 18S XJ1 fUJH X lota JG « G+HYrta oot SO XJ1 f+6 PtOI UJ6 f+6 srternis. xji y y^a t9^Hi. dj. jna x ptoi uif gouri. dji a 08&1 81 arts+p^i +6 et +m© x£t oh lies- ! Jhg x urtiG dji a artHG y+x JHG f8 Ojg rm© rs: pot f9 t9DJ38JtJL x ts» jg +6tJJi. aja+. 39fOlG Y DJI fJG <5J+ U+X 09. fa ooig n 3J. jhg aus-JG 8ti xs.H oh sjip. fJG y+i. +6 3J. oqa. HO X 8J0 10 8 QJXJta. [en. 3J. jhg orD y+x pu irtirs jg fsti. 28. +h f+6 Jna ts ausja 8t xe f© fJG learta g+i+sjhil+ e+HYrta: jna f8 or+SJG 8t xe f© Pit. fu+c UJ6 oosi itJDrs rmo f+3 Ptj:) x 89q+h+m. 89- Jhg hs.3 UH JOOtG+H io xji fu+c A fje siooh.. 89006 x ptoi jg 3A e+HYrta. 8P1Jt Y fJG a+H nrt+Di a* x osa yrta jg Ojg oi x ae um. sol tois- JHG atJHCJ6. JHG fJ6 QJ11 3J> or3JHG3JHis. xji we arn Joota+n i© jhg A fJG it96rtea x HJiY©tn +i +6 o<ia. ? Pot 89fOl8.JG X lOta DJl 00 POtL iton t+6 G+HYna. Y8. jhg fje atoi rmo +6 3a jqjh x wivotNi Ptoi. Jhg fy*i f+6 8tD josunaja X U1 JG X 88. IV. 9GH X 18S1 f+6 net. iv. DJI 8 S8GG x o+nar-D jg ©JG. Y8. xji G+HYrta +6 HO 30t Ortni^G.vJG t6tJ4t. ij>d rm© <J> 3J. 3J. POt 8 x J ij. +H X ?y+C T9 UOHG XJ3 rH1© 8 183 Jl+G 1t9. fyetpot. JHG X8 fiafotajsi xji pt©i. f8t8H HJ1 Y©t f8t1S. asfota. Or3JL X S96H JHG X JHG. 89ir6ja awxtJH. 1S-G8 +P Y Utl f9t f+6 GJ+S. fje nrt+Di G+HYrta. jojhsi x S96H.joi oi x yrta6 siooh ornsrtn+h Qu&i. 1© nrt+D jna XJ1 X SrtGrHIS. pot 8 um U3 im ti. y+i y at+n poil 9gi Ptoi. jna Tt©na jna aro J 381 M. +6 X 88. A is n Je x Ptoi je 3* e+HYrta x iesi +1. 1© t90rGJt T+6 +H 1911. XJH U+l A 006 X OSG DcfSJip. 3r&1 D©tl+ 1J>D OH 1© H8S. dj. pot x+s iesi J.JL. JHG arwa 1J>3.104 y. 89foiG. JHG f9 S1tJCJ6 POtL f+6 fJHG6 TH1© XJ3. jhg xji fte e+HYrta yj6 ho ©rtm. 83006 Y fJG 8+H G+I+SJH1 +H I88rt+M U+X 6+HYrtG. f8tGH HJ1 YOt f8t1S: POt fUJ> U+l Y GJ.-H aso vJG qeora. itjpgsj. 8Pi^t so djh+ fje siooh ornsrtn+H . JHG X 8JG vie 08S1 JU£. jna x Lota jg x G+HYrta fja it96rtGa rnao fiasjip a HJiYotn Pt©i. fu+c sn9G+i+ qjsjl. jhg pot 3J. atJxtJH.S180. 89S9C jg yo +h urta6 jg soa^tHJS. <J> JHG X8 8t 8 S1+PHJ01 JHG 8 08HS8+M H911: +h 8M J6 DJH+ J6 y+l H>41 f8tGH X8t f 8t1S. s'ia +H X GS XJI f9 DJl SJ1 f+6 fJHG JOJH X SJOTHa 1<J>3. OrHSrtH+M X T8S. JHO X 098 U*l »Jna A it96rt6 rnio Jha x aja u+l A oesi jye +hi© +is oh nies. w> +h U9 nrt+Di G+HYrta.

vet oes 8 djh Aorn ¥ nan Wa. OrhSrth+M ¥36 L+M6: POt 33.. sput ¥+s 3JH^t a+a D3tJ3 orh^'ia jo^hsi 3J. j«ia ¥e fja 3+h+suta r»n© oiso. a3«t^si ¥8 ¥ Onsi f© dsg ors? . ot ¥ Ovioit+H vie OtJ>si. ¥J1 ¥e utern ¥ w\ ye vie ©ja. jho vIH ¥+8| y^6 a+a f3 si30 ¥J1 <J> rhi© 33. fy+c y se dji or3 3JH+ frnatja Yat6 fJHS. ¥ lota ©via iota +h +h f+6 ~8<i+t+i +hi© «J«ia i> sot.J6rt. KAH. jhq no aaotet rm© «Jhg ¥. vlna f3 fja fon 1© Deo 33 PtJ3 x pcl.e: fy«n ojh J> se J) a+a y© pettui. ty+c +6 ¥ tj. jhq ¥+s f a a+a ¥J1 fa 3*1 ©tj=$i.4»i+ ¥ fetis J. jhg ¥ net ¥ fot+ ©OS1.(Mi.43 ¥»n fa ntan 3j»i+ L+H6 fy+c vie yrt pwut+w r'n© ¥ 1311. 2.i3ii. 1© v net je * a<jet. OyJhC ¥ fOl+ &1W1? POt «J'iO 380 8 3JO ¥ OtS1 1UIH vJ6 IdQASlWh. se+H 9tr¥Jt ^eora. fja P8L Onsi f© ma an. +HS03rc ¥J1 fa a+a taa jye in fern. rmti A dji 331 y© aspot ¥ -iia6+H aet *je smQJL ¥ y+o^a u+¥ opu awa jhq pat. asoiet rhi© yo. ©via. 0«J«lvl1 8U8P33+. «J»ia +1 oes 1© nes ¥J1 fa aa©Jh a© itac vet dig a ho Oti&i. J»iG ¥ 3/4N+ fJO S3H. 8n aafota. fyetpot. jho jvut +h ji ¥ sitei oei. T©6 P1836 8t T'lOyj'iCJai. fy+C LEO p v!6 JH0U8 lOt&ttl. ptJ3 u. £wi. ytt at+n «4ho slOOta+«i v© Pit i© suna \M vie srs-i+s-. vji f3 fja 8 irtpjoi hvjws J»«a x WMoiwq jootatn je x i3it.i ye: j ha or«ierti ¥ to vie 906^6 +m© ¥ urtD+i vie 8 aa+n. f3 osa y©6 3rc puiutt. +»i aaire^a atJ¥tJH. hviiy+xsuHa+H v L1H6 fU+C J> 3JH+ tJe3ieDrH6. 33.JODrH fy+c Qus-1. fu+c act v dji raid airwt up. vie x iaii. auq 03i hji ¥ to je 0o6J6. to &01 src jimto'itit xji f3 vie on m© 33.3 a© uo. nt3c+n ¥Ji ty+c y ooi ¥ Ovis-iJi. «J»ia +1 oes a© nes ¥J1 f3 oes : r»ii© 33. rmtt 1. xji WL vie L£fl V©? ho V HvJ1 ¥J1 +6 +P +»i V y+l 0© ¥36 x net ¥ taa^mDrn «i j>iq * t. A osa a DeoH. j»ta f3 >iO+h xji sj. AHQ f©6 8-000 JSJ'iQJL J H POt 3J> AQA1 H8 A6A1. ©p% o+n a3POt ¥ aet v!6 ©via? y or&i oo jye Pit J»iO at+3$10H tG 1© vie +hi© ¥J1 teo HO aWS-IOH. Dat^s. «Jna J3rn x nan. POt HO 3JH HOJL JG 8rC L+H6.] TtD. jhq ¥ o+pi je *JG Jhe aaH* ¥ -JhO una 8+'» vie Otj>si. v. src net vie s-isc. sot? Pinrit. D83 ho x net J pot srs-i+s qjHvIi a aaua. Jna f3 yj6 irtna. fU+C L+H6. D3tJ3. thsosrc ¥J1 ^ a+a orHPena f+D ou f+6 yrta6. fyetpot. *Jna J» it©i+ fja ssh eh^i6. ¥J1 ¥+S +6 «Jna hs aafoia J>. A fje soi 3rc jim+o i+i+ 3<h siso rmo y©: pot * we frta Jha oiso no. J> fja frta ¥ Cvi+s vie »ivii ¥ lota si30tn rm© 33 +h e^t+ yrta. t3i4 ye fy+c +6 ii y. oe^tLto x a-iowi fa tearta a+i+<u'in+ ¥«n fa 3<n taa jye 3. aso q<ig vje qeora. Jhg He vie +1 oea 1© ies eput srs Y3t6 f©6 hea yvi6 wa nesi jye.1 ^eora. POt f3 «Jha 1AI vJ6 L+H6 i© or3. vie 105 ©via. jho orNi+w© ¥ «iJto. ¥Ji ¥8 qojsi jasi src. sjg rhi© f+3. a yj. jho y we ua jye src *je ¥+8.

A use a+H. +a HQt ltJP9SAG. JHG ¥8 Idrt 06Jt0r3.J81 ¥ OtAS1. ^EQra. JHG TStOHG HO 30t 1© ¥ UrtG6 3JH. 89006 X8 J8 V GJGl. ¥£ Lift JS1JH+D1 J0S9G+HI+. jhg otso. X 3A ¥+S L+H yj6 1196+M rHI© ^EOra. V 1911. S1E0 J6 JHG J6 9irtH+1+. +h an jhg HvJI Ojg dji ssai x.J6JtX9U8. DO 39 8 8AH 8A T+3. ¥J1 ¥8 PJt 1© 39. G9HAG ¥ L+H6 TU+C T9 TJG 101 JHG 0rHP. H9*Jt TJ6 x sotniyot6 ? not JGJt y+i a. xji Ousi dji or3. J 881 JHG TUJH X 3ri1+1+©G TJG yt1HJS1 XJ1 T9 S1E0 ¥96 6 T9 UJ6 1© ©+6 M ¥ 00S1. XtS U+OJG JHG +1 0£3 1© 18S ¥J1 3JH+ 39H6 lirt G9GA6G 1© t90L£3 JHG t9&10t X l£POt X£ G9U1JG tH 3rHA1S 1© ¥ HvJU<5 J6 X THDL. XEt atJxtJH. an A oi-HPJS rm© Ojg. U0t6 JHG airaDJG. vie 083 1© 18S W1 hWDI POt V Sl£» 3Jht GE6.XJ1 fUJH T9 TJG 8JG ¥96 UrtG6. pot d> fje iag rm© Ojg: 1tfflL+ g9hag ¥ OtAS1. <J> ho twi set +6 ho Ousi. x+s +1 <J> +6 H*n oi : rm© 39. ©JG tH 083 G8H MJH ¥J3. JHG ¥8 SrtC1 ¥ SOt+TlV©t6. vJH +1 0E3 1© 188. JHG SJG YJ1 891968 ^ S0t+l1Y©t6. 696At 1© S190 W© ¥ 1911 89POt 5. +p a^o vje <. +4 rtL.XJ1 T9 SJG +H r»i10 39.eora. OlSO TJ6 HO tP +1 8tH 3£G 3JH+PJS-1 rHI© 09 8A X 18t VEt DSG 8 HO J10H3JH1 3EG. h-ii [c*n t. * 18t *J6 X tOtG 0E3 H*JH T9 IW6 +HS03rC KJ1 T9 PJl 1© K rtL. an +1 01 lirt eEH. Ot 3JHQAHG 3r»1 8 US1. S€ WW VO. Jhg xa LotG. JHG ¥ 3tH+S1JttM J6 EH9JL6. T9 O^G 8£ HO 30t. H«I1 Yjl tjgh X8 U+ll +p G9HA +1. TJ6H: POt T9 TJG TrtG 3A OtA JHG JHSJtG 3A lt8t. JHG A 8JG rH1© +H TIU1 XJ1 DSG 1J311 OvJG 1© DO m© X 8 SAH 8t1 X L+M TU+C X8 H0J81 1© 8 1t©? h. POt d) TJG T90UJS1JG +1 v!6 p8¥Jt T© LU6 7. f9 fJG 8+H G9S96G 8A ¥ 18t vJ6 JHG T9 JHG T9 S1E0 1LEHI+ fH1© TJl. <J> IJSItPA J6 T+3. 31 U+l 8 GrH. 89TOIG. J> JHG T9 SJG. <J> «Jhg s-jg f+3. GJSJt iqQJYJt J. an rm© xjh J. TL)8tP0t. X foit ©OS1. T9 S1E0 11EHI+ rhl© ¥J3. ¥+8J3 18t d> vie X <J> f0l+ ©081. ye. TU8t- JHG POt. JHG +1 6. TJG 810QH X96 «JHG +1 l)rtG6. JHG ¥ 18t vJG X fOl+ 00S1. JHG ¥8 rni© Ojg. d> sl^G +1 0E3 1© 18S ¥41 f9 8JG rH1© <J. tH»03rC VJ1 X 18t J6 rtL. UN ¥ 3JtO. POt DJI GA.106 Jhg T9 sjg. ¥. V 1911 J6 . 3. 8E6 ¥8 TJG SIOQH GrHSTtH+M tj€ atn 3eg sjh+pjsi ¥+$• QtAS-l. agiaejsi sa h*ji Jhg f a sjg. *£t d^g a e QtAsi. sol utt. <f>. Jhg ye »oi H9PA 8A y 18t vJG ¥8t 8t36 1© G9S1tvJt rs OrH1+HYt©ri+. «JHG +1 4. G9HA <J> m. Jhg 89006 <J> tjg ^r& ua otEiit P9t u&i 3A oes dji a opsi. ui xji a 8 sah rmo x xji T9 tj6 net. «Jna vJ8 sjg rvn> m. WhG "SU3. * P9t pot d> u»i J> fJ6 orotuG x rmstGHjai s+h. JHG T9 GE6 L+H6 J H ¥ 00&1. X TU+C V HO 80 3fC. 0E3 1© 188. Jhg +i 0£3 1© ies yji 19s jhg x ire je Ojg uj6 t98-iotG jojh J3rn v vJ6 1911. jhg xe tjg jh 9irtnn teitjg jojhsi rs. 0E3 1© 188 XJ1 TtUH Tt3. POt YE ItOlt 1J8WA 0US1. a ar»i. pot «J6 A tjg trtG jhg S9H. V/43. XJ1 HrN J6 X ItvJPJIS TJG vl'iG W1. JhG QE3 10 188. >18. jhg MH.*J1 «J*iG V 3«JtO ¥ 3N/H1+0G lirt OJ¥JtG I^QJ^Jt. «J»iG DJL GA. JHG J6 9irtHri irH+D3JH1.11 ¥ GJ6L. y go rHGJt- S1JHG XJ3. TUEtPOt.

TUEtPot. jhq x tjorta vie s+s nan aaw QlEt+H SJ1 j HE qjii <J> x rxjt iieis HaPA. Ha TEua st atjwi. >Ka iota f+D x l+m6 tu+c da atnut hap* TJa onj»»aja Da. v. gesi si PtjD ^atos-JUD.] flta a%) JOJ«iS1 YJD U+tf vJG qeora. mc ooea uot6 jna sja ornuHDrHG. 9. TUEtPot. ^HQ U+S 01 *£t WS1W vie *H * ©via jna tjo jevEtsJieEDrH.<mi. ornoi+oa sts tjorta. aae-JH 10 a 01a. as«i ao 3* ©t£e. U9 aa+n 8 tOHsro j na 8 »*jud nan. ieo xa6 iieis. 107 POtWA «J«ia +1 XEt 8tD+6. DAI. ©viHQJtrt6 8. J> rhi© da sr»i 3hrs. ua a+a Dots si st a£6. ^Eora. w+h tj6 sdoi. ^Eora. at«i sha A deq jh Aha d> je da tAiw n»J4 *a6 ileis.mj»i de taa da urta6. atjwt. Jha fa it*JD+si oaaau'is m© s onj>ia6. t]JHajtJt6. +h 8 utiajthjs. vie J. so xji J> Drsi $©"i 00 J. *£ aaoED J6 vji. aa- tJ6 t+1H JOOtatH 1© S 8JS1 na oiso st DA j «ivlU<5. Jna <J>. VJ1 X 1AD 18S1 u+y rs. TUEtFot. fUEtPOt. *£t jh9d+6. J U66 nasi jue j u© vie 6 +1 urt m© rs 8 ataD. aotn +4 it+av«i>vSDr«i. . ?u+c petiiJi. jna 1© s taa^t a+a toi+m x<n DJHt vie da at. «Ja+©. 8A SEtM. vie oed i© nes *\n *ih <J>.

. awxtJH v lesrnj/is. -Jna fyj>i 3j>Ha yj6 sitroiw J> Ji +h x simi.is Dsa 6rte 8 tjorta je 3J. jna tearta y+x oi xj> aa6j>t6. Jha. y+i otjm rhi© x JOota+n 10 J> aaoo6 je xi +p +1 D°ia Jna a. sj. ahq fyetpot. I. jna a* jh+ oane a aasitj+a. HO+H +H P8XJt X«J1 td UvJ6 8 <5rS1 *16 DJH: POt td 101 39 +H f+6 UHQUJ9. o+n y«i6 *je siun xa P8L jye. Jha x urta6 fy+c A fja uph ma on 3* pexjt sj. 2. 4W J> naia as«i aapot 3d Oeojt. iJtfjns. lota. S+H6 8t PrtQ+6H X. fUStPOt. xji 3J. a+a S1+I t86 XJ> 3J> e*i+6 n 3J> X«I1 +1 tan x tj6H6. +h f+6 foi+ 8t3. x hapj>is. aafoia. x hapAis. J> aa6At pot x yjiP8t je atj^wn. xe syot xet teL. ¥+s yj6 x aa6dt fu+c aa6Ata ^e f+3: Xji so xji 3* nan. ^st a+it<5JHS oai+a 3* orsjhas-Jhis. +1 9»irS. et sitroi+H6 yrt een «Jia tasiot+n xjs 1© x it© P8L. JOOta+H J6 fJ6 SAO] Aha ^8t ItJhSQtJDr'ie y+t at+M aen y+x sjto nu'i xet oh fja6. 3nrs. 8nrS. jna x le3rhj. xe +h 3A1 a atoi rmo sjieeDrn: pot ji ^ TW6JH1. <l> a+a not 81 foi sou rmo 0ja pot ue "x *J3. tuetpot. srno aai +hi© <J> teti. t©3 xe fjsi hAGAt aapot trta not 3J'i+P. i x aso OS3 10 18S X41 <J>. +1 083 io ies. ot x itvia+Drh6 ue et psx^t6. aaoo6 G)usi. aapot I tasaea 8 tas+Drn +h *je 3J. c^ see +i a pot x 006 je IM 6+6+1 KA atJ^tJh. aapot fa iwi f+3SJlP +h ¥ PUD. fja frta xa6 yrta6. «J'ia +1 sj. a* x let je srs p+oivot ae rm© x lesrHdis. +h Jna sja. f8 >ha fa sja sa»i.JS1 -Jna 3^h+ vat6 nes jye. xe ysa aasit*j+ et t<4orta6 J»ia rs. a aasit*j+a. &etn. «i8 aafoia. sou fruojta. XJ> P8L fJL 388 X J> fOL aaaj»t 1© pat 8 3J. v hap^is. x ej+& lota oes +hio t»i jqj 1 !. 9«irs. Jna eput J> J>. nuN <f f^a frta xa6 yrta6. s+H6: aafoia. Ji fja ntea. 8af0l8. vji eput sa. he. 00 10. xji ^ lota ©ua yqa lta- nan.108 aso vje a^rs. jna oua rm© <J> f+3 +h 3A1+ itet j»ia sm+oeDrH hj/i pot 3ah oh sot. olso. fyetpot. 083 io nes. xji. t-JSi 4na awsja a x nes J> 3* ©*ja pot m. J. JH8 X8 DJ11 3 8US1. jna oi x ae Ji un a+a rni© f+3. *Jhg J> <f. J> ti+6 8 foi+ una: Ji orts +1 »ui. y+i ui yo «ie x toc wa aapot ©ja. osa pot »iv4i +m© +p +1 itJHsatJDrH. [c>n. 3* P8L aaojn io a rHDEon +h v lota. a+L+<!JHs. vie a^rs. ^ha 3J. snao ornsrwn airtnn up. jna itea r«ii© f+3 y+x 3^h+ un x sitroi+M6 pot 3. j na tiwh x 083. «j»ia J> we 0+64 rvi© had ^+s uina. joota+w 1© +»t+oy+i+. «Jho V8. 3J> (Nil-It 1. u+i e+6+1 xa at^wi. h+© x«n +6 +1 Oja arn? osa um u. aw x <«j+ jc x sews. xji +p +1 yrt us+ai. AhQ ©ISO vje X HrtlYOt JHQ J830»i+DrN 4»ia <J> x lota. Xet 083 8 6J+S TH10 39 Se+M. A turn io fr>ii aasis x p*Jt4si. aen xji +1 3*1 a atoi potL ji so a. lota sja rni© peL. r»ii© 3a.

A so xji A srsi son 00 asn 10 oieg. jho t£6 01 DJHJt JG 01 3JHJt JG 0J1I JG JG ©t£H. U+X 3A 1"3a33Jt. X JOS. +1 JHG H8 GE3 1© 18S XJ1 J>. HO JG Pt©1. Qri et i£art6 tin- geh. J ph jg agjuth J p+il+hjs: p3o+m run 33sis jg it£. Y DJl >lhQ 33136+M XJ1 J) Y DJl t3S3G Y DJl t3S3G +1. POt XEt UO r«i1© XAH. XJI X£ 33GE3 UAIQ. JHG T3 orGSHrnua IAD. JHO X£ lift WG 3A XEt 3Gl h£1Y©t. IUH1 J381 J3!"H X 1311 JG *13PA. JHG 01 X36 L+M6 <Ji S1WH XJ3 H OrH1+HY+©ri1. S£ XEt UJ6 HrL+M DOtl JG X36 L+H6. xst ?£itja iU6 p+qsi.jHii+ 10 tasiot x Ieoch- ais rm© x it© pel +h ®ja. JHQ a30l£t X Urta +6 tH joota+n 10 x itoL tu+c jna tjg t3<. 0!*D XJH DJl * S3 f+6 PES U+X lUSrt. HO PUOS j6Jt+ qaho. J> «Jna I son oo i© x iies jg +H 01 tJSI. 18t JG ®Ja XJI A 3CS1 1t3C JHO 1tJP3SJ> rH1© Xi& 1311. XEt +6 8 IIES 1t31£ta POt YO +H X 3JHDrH6 JG 3A PEXJt. <Jna d> aasnroD" so uot6 331U3H x 1 !. *Jna x£t UJ6 nrL+n seg UJ6 jossatn fstDHJS. JHO f3 U+l S£ rH1© TH1© Y SUSJa. Jho *£t urt . JHO 1JS1+PA+M JG X L+H6 TUtC <Jhq & fJO frta A a£t tjorta xji x 1311 jg Wa a+a S3Q j»ig +H a+i+<. orHsrtntH XJ3. j na oois.jQS3a+n 3JH+ itJpJis jsrn rs. jna jh Trnatja jho sjghi+ 1J>3 JHO HAH Y3t6 TJO 18S1 JUS PtJ3 X •Jna j 6 XJ1 8t 3A PEXJt l3fA UP1 c J3tOSJU3. JHO a3S1trODrH6. GLUl+M +H 1JH1S. JHG 8 3iraLrtsi+ 1311. j na uaio qois. jho x sw-jhis jna x tst jg ©jg. JHG PEL UJ6 5. JHO PUOS JG Yrt06. tjg+« 3+h toi run 3A x 01 3A a£€. TU+C +6 t3<5J+S +H T+0: 33. JHO X£ urt orHi+HY+ori+ S3G+m i© 03sitJ+ rs. JHO OrH1JHDr»i6. X lOta SJO r»i1© 33. jho x at©t£Drn jg 9irtH+i+. HO+H XJ1 X lota ©JG +H UJ6 £31 10 1t36rtG 8t tJ0rtG6. 6. POt «Jna J. u« 33 xji T3 u^a 3t+H xjo potL rmo x l£3rH<ns tH f+6 oh at© Jna 3<fc <l>. JHO P3tODrS. 3J.j+si +h Owsi. JHO DJl S1JHG 33P0t 33. JHG tH X S+33<JH3 3JH+ Ut. +H PEL. fUEtPOt. ^Jna eput xts 3JHJt a© "ispais jho Iedi-hj/is +h X OOtS JG «Jna 0E6. Jho J +i 0£D 1© 18S xji x 1311 jg Wa a+a m x J una. yqa 031 XJ3 PtJ3 oo+H asH sisatit 10 * m 7. P3SA+M JG L+H6 1© OrO. jna oiso 3jh+ T0tsJ6. tjg a3oi£ta +1. DJl 3 OrH rH1© XJ3 JQOta+H 10 XEt PEL. 9nrs. JG XJ3 0+0 31 HrL+H S£G +1 UJ6 tO 331. fLUISOJGJt L+M X H£3 JG QtASI. Jna x i3ii urt 8 si+phjgi 1311 fsta 10 rn+1 ajtsuna. XJ> TUEtPOt SOI G+G tJS1. JHO 0rH1+HY+©ri+ t33J>H0+H xjo jg aJL. TJQ PEL. it3c+n jho itj- P3SA+M JG U0t6.1© 031 XJ3 +H X P3t JG X lota. h+© m me «JhG +1 8 Joota+n 1© x orG3Hrm tu+c Y3 tjo oeg. 3«ir6. HO UJHOJt+H J 381 X U+lOJtHJS UtX 8 DOtl SG+H Grtai 381 XEt U+H6 J HO J H3 XEt fja6 DEGH: JHG XEt SQ+l UJ6 +H X 30. POt f9 ?J0 SJO rH1© 33. JHO G+G OU WO ©JQ XJ1 T3 U9G 1t36ftG X tJ0rta6. +h n. . v4G anrs. P8XJt6 TJG OlSO t3- QUAta JG 03 X+S L+H. jarc xji jg x urtia. +1 0E3 1© iss xji & 33ojh 1© 3 01a. OWG 8SG J> m© T+3 QrH1+HY+©ri+.] aso J. HO XJI frD ^ DJl tJSI: JHO tl> X 0£ fUJH 3A 30tin DJl 111 JH +3rtUl+1+. 83JH. 109 J> 4.(mt i. J'iO ItJS3H. JHG J0S30+H Gt£1 11EHHJS JG S13C.

TU8t- pot. +h a+ia+M6. x U86 jg x lota. JG X8t DAH86. an A dji hji <J> m x lw6 jg da itJP9- saw. x D8ti 9t+H. xji st <!dH9Jto«it de a cuii. Jna hs. ve. tirHS. H9XJt ata xe aw&P9D. j na x ©tsna. tti 8 pt© urta6. HJ6Jtx9WS. aatoia. jna x 01 it4njteDrH6 pot uot. ti +6 ss rmo vo. Snrs. da pexjt.JQ1 J«ia TJG P8L. xe a+a hji itjsijt jq^hsi 3n x urta jg x lota uj6 GJttPAa. ©ja +6 jos-aa+n Dits+pu rm© hvft -46 -VJ1 Sy^ll XJD JP PtvJD X PES JG X WH3. ye. JHa 89ih oeD jos9a+n ooia. jna x UDrHAis. 10 frnatja V9t6 fja ne&i jue. 8t HJ1 S1tPH. aaoo6 jg X T8ta«tJS JG X8t T8t1S. [cji. j»ia +h pah urtoj DrhDH JG USB. ^etro. l x a^o J>. *ie cjetro. 10 8J1U j »ra an 8t 0+H6 st t9ajt6 urt dj>i+ djh +h x psl jg x lota: jna xe 101 x 1911 leDr»iJ>i&. jna J6 X96 L+H6 8t Wi POt X +H1JH1 JG X 3JH9Pt1 JG 8t atJXtJH X leDrHAIS.no aso v^g win. Jna xe urt sojuta -Jna jo x una urt J0S9a+M swoi. tutc td . jna IJH8. jna +»i stic^t. Ot TUJISOJGJt lies JG 8t tHTJt- JhQ U9 DrilHLAQ J0S9a+Ml+. vjc run on jg x pes jg x xs urt J0S9a+n Dot H+ODJtrs xjh urt xe x 4. Deo+n ot DJHJt jg iolg jg jGJtt OAHa 10 ujnrn6 jg uot. J6 X96 iieis st sdoi. -JH8 TJ6 swhjs- vje xet hjqs. Jna X8t 8t OAHi «Jna «J6 JDrH rS TO TJG DJHt t463t£Dr«i6: POt X8 8t HJI 01 SWHJQI. 2. I. J Ha +H DJD9HJt+. jna x 1911 jg +h Wa fja x 106 ujosi sitvJH toit x una. TU+C D80JL DJH+PJS1 r«i10 X C+iatJH JG OAH.olso. «ina x XJD. Jna xe itopena hji. X H9PA1S. Qatoia. not v46 da tjeaiEDrne. #8 ra6rtca 10 oan x 10 jg O06J6 jna x sjan ae «J»iq rm© x lota. JQOtGtH 10 XEt PEL. 1+1 na ates jna si9t. Pot tuji oqo tAi Dot xjh da P8x-it6 tjg <J> tnn? Pot img hji xe t9G9ia x iuih jg SviiGSDrn? 8TPA6JL D9. JH3 X aiAHaHJS. h9Pj. 08D 10 1SS XJ1 X8 OED DJ4+ 1AD6 JQJHS1 r». u»ia. J H3 01S0 +H ArtH 4H8 OJlJt. jootaw no x orDJHaDjHi jg «Jna CJIIJt 1. J jna *u/n xjd jue 81 Ha 89QJH 10 POtl+PA 8t J 8-+1+6. jna x asti. DJHt J6 TJG QrDtOHVTH UtX X fOtt "&1W1. metpot. jna xrs a9+n it9ieta 10 D91 x leDrHAis. J 43 1911. j«ia *J»ia +1 xe irca Drta^t jna u^a attno x aira jg agsis. t+c +»• HQ SlIAQ HJH X PCS JG X nt^Drs L+H6. +1 Drsi Hoee a xji <J> til 8 im.is. jna xts josiaa+jm x«n dcc Dsa a arn jDrn xta X aJPHJS JG X8t 9t6. 3. U9 utxsi^a x JG 8t IJH86. 'is 89TOia. jna <5jg- ijwja rs. Jto jna x ou+GJt.

ina sirt+n n m© ta- UHirns. JOOta+H 10 X tA1+M6 JG X QW6. Ot X06 TUtC X8 0063 10 a tm. Jha a+sjHBr»t6. orYuworit . Jha or«iu»iDrH6. <5etrD. . pot aDfoia. +hJ6DrC J6 Y U+l Y D41 ItJSUt 5. TUetPOt. DJHJt jg yot6. jootaw 10 x urta6 jg ©ja. PtJD aa+n aasitJ+a «Jha +1 oeD W1 so aotn xe ojh xjd run x pes jg xjd x una: pot xe ata wo n xet T8ti» ytx x urta. <Jna oeo 10 ies xji 1© Trnatja Lrti+ JHa 8i Y3t6 fja iesi jye eput x x iad. a+a teart a+i+sjHiis jQ60tiw -jna un ti srpjtw. x«n xe ds a ojii Joota+M 1© x orDJhaDJHis jg da pexjt6. rm© s Ojsas. aj. Jna eput xts DJHJt a+a xe iac xjd. pot x iieis 8t sdou 9ri aa?oia. riJH xjd x tjorta JG 8t yOt6 8t JHQt8GH. j JG X IJH8. y o»i4 go 1© x nut aai+G-it iieis jg HaPA. pot x sies. a© hji m Dot. j xe a+a hji oai x orDjnaDJYis-. iactn x to jg 0O6J6. * wjhi pot tu+c ft f+D yj6 o+gh. utsyea+M xjd 10 lso potyrta fa oitjat yj6. P88- an Dsa POl +H10 1tJhSQtJDr»t.jg arc jg Jna <J>. «J»iO +1 ceo 10 188. X ytx 01 na x iacjt6. i] mo X«J1 ft vje qetra. itjpjis.xji x itJpJis jg x lota ata lwih x idii jg xji tp HdPdi. S8+H. Jna <J> X96 iieis +hio x tjh36 jg da srn vJdha. m Q91 DA QrDJhaDJMS &18Q fHKD 8t P8XJt6. X UHQ. 6. X8 D98 8 a9S1tJ+a PtJD JP X na x itasis. da atJXtJH.c«n. x iaii 10 atirtj'is. Jha aaiaG 10 oro J6 xo 10 18s.

Ea+HjarD. +h +1 ^ ssd 390 yt* dj. +1 oed 10 nes xji A so J. v dsq ho xji pqi Drc y+x x sota 10 1t96rtG da 1911. jd x srn jg D9d+d. xji ^8 d^g «JhG +1 an G+G G9ltGJt VAO 81 JG X fJ»ra6 JG ^8t JH93+6. 083 10 18$ XJI 10 TrHGtJa JHG SJGH1+ JHa S+OS Y9t6 TJQ 18S1 JU8. JOOta+M 10 X qJHJt£DrH6. A deg jh 3. 5. onj»iGDj»iis jg da P8XJt6: jhg. XJ1 T9 t01 UW vJG T+G OH fJHG. H9pj/i$. <J> Ye. JHQ U9 TJO DJHt S96H6 JG 19$. J'i8 x <J>. JHO QJ11 JHO 1t9Ll^G 6rtGG XJD PtJD POl+H +H10 ^ fJHa6 ^£t JH9D+6. M lOtG G+a g+6+i xjd HJ1 Ut+D. i. JhQ U9 fJO DJHt $96H6 JG $9W$ j'ig <J> UOt JHG -JHG airaoja.J69l£DfH. OED 10 18$ XJI Lt9 TrHGtJa JHO 1UJH1+ Y9t6 f4G 18$1 jye. S£G XJI . 48 d>. fy+C 8t PtO. +1 GED 1© 18$ XJ1 <J>. Jna agfoia. slhQ DEO JH £l9?oia 3 J>. HJGJtyaus. JHG <J> TJG HJ1 0J11 X S1J1Y018- X GrDJHaDrHIS- jg x lota J6 2. Drc yot j na ornuHDrn 891U9H dj. jhg tH y+X DA OH SOta. £lri 39fOlG. 99T01G. 10 trnatja JHa eit JHa 10 Y9t6 tjg iesi jye. fy+c ?9 sneo st P8^Jt6. V8. 39+H QrDJHGJG 3A DA P8XJt <5£trD. fUEtPOt. ?9 3J> a+a siet y ucrs. J> GtG G9l+GJt ¥ 1I81S fHIO atrKJt D90ID. 09T0ia. tA1 +1 X L+H6 TUJISOJGJt M1. atr^jt: POt a9fOlG. TJG 1£0H X UG6 vJG DJH+ vJG X l£DrHA1S jnotEGH X QdPAhS JG DA iieis fy+c t€ atJXt-iH. x t^orta jg x+s- i9ii i> +6 run T4a 3A X 0W6. S8+m. <J> JG DASJIP J3 8 D+OJQ DJH. fyEtPOt. Ji TJa 0J11 X96 hei$ Joota+H io x «Jhg ornprta xjd run da $rn -Jdwh. pot x lota ma hji SrPJt 8P1Jt f9 TJO UG XJD 81 JG X vJG WHO r»iio vJG < 39tO$JWD. i9it. d> 10 it96rtG st <5jh9Jio<:+. 8I9TOIG.is. D9D+D. PtJD POl+M +H1© X TJHQ6 JG X£t JH9D+6.9pai$ yrt G9$itJ+a. J'lQ +1 01 10 fJG arn. f9 HJ1 SrPJt V41 V yrtG6 dsg h*ii 0J> a GJt+p*a. JOOtG+M 10 X OrDJHGDJHIS- 8t P8XJt6. +H X 3^0 JG DA P8XJt. *ji +HJ6Drc J6 +H y y+L HJ1 09T OrDJHGDJhlS +>i Y DJl HJ1 HtJSUt ^ UHG. jho x Dot y+oja ieti jg x h. w fyji p+o L+M6 * mi. ot£i sr^wm. % a*\Q vie vjou.112 8S0 vJG *ID»i<J>. Jna spirit y9 09T x d> tJ0rtG6. s'HG 48 >lDJtrH. I. +h da aE6. +i <J> SO X I8S1 fy+C T9 tOI. JHG f9 t01 xts D>iH-it +h x as xji f9 agifGJta xjd +1 +6 rm© D9. «jhg +h pah. *19PA1S. xji Ji dig J> m srDfUJi yqa xji run X96 iim. 080 10 18S YJ1 4. POt JHG. CJIUf 1. vlD^A. [C«H. d). x jho x l£DrHJ. X lEDrHAIS-. JHO HO JG HO t..

XJ1 fy+C +6 8WDJH1 d. a9»iJ>a ^£ f«ia atoi ho t^orta6 y+^ ¥jd. JH8 t'l TJG 1+C8 10 J. 9. jotvis.. Qja. f© uj6 oea om ocjt x una je 68tjfj3u aafoia. aaoo6 x lota fja ¥ 1911 jg 0osj>8 utx x H818. 0+M tn vJG 083 81 PtJ3 <59t©8JU3 J1 X ojii+g +hi© ajatirH. jo «J3Ji90J>.. 113 »t9XJt 1tJP98+. atoi rm© f+3 y+x j«iot£GtH6 n. J6 3jh+ x ej+8 jg x lota. rm© «J»ia jwj xe agietua ei je x uiha +hi© x u+iajt'iJ8. x sr»i jg £a+njar3.8.. D^G 0L80 8918t1 81 JG X «J»ia +1 UH8 f«. f+6 8r'i. T9 J6 3JH+ J6 li+x sdm uotna jg x lota xji fa Dsa Pi9 si jg x una jg Hdpj. j»«a Jna ji ¥ vji Oos^s a+sorc-ita 3^>it h^GJtious. x ist f+6 8t3. Jha uq poih a* y sota PtJD u. +1 mc 1J>3 ornie'ta x tjorta jg x ^+©6. . J'i8 ei80 6etJf93U. ij>d jna ^8 fja aujn ^8t PtJ3 xji u. 80juta +h x u«ia notxirta. 9n +i 083 1© ie& vji Oosj>8 oo6a xji ^8 D^a a 101 +4 +>i fte whqius.8. J> vl3Jl90A.1 TlO^t. j»ia x£t ao«i6 ie <*.r8i. aj. ¥8 fja a9orD josgafH H+©3Jtrs. £l9foia. jna yrt atoi a* x fjha ^ lota.x otei yout6. yj6 80th +'i X 0£6 JG 90SJ8.4t6. j»ia 1198 f8t04 fHI© X GJ+8 JG X lota. jna xe rnm xe oes ass +»n© x una x urta je m+c ooia * u^a je 6etJfJ3U. j'ta xe urt ua aj. "Jha X8 086 JH J08H1 JG J na Oot+j hirst yj6 C)0Wiir3t. t8«iJL ft6 81J8. fy+c Et <. m. +«ii© y u^a fyet 9osa8 a+sorcjta had. i9ii. i] TUK5 TJ6 8tH aso W). jhg Y£t j'ia WMoyjs fja agoro ortnua. osa r>iajt- sma 8. *8 fja T^a yote S9t+rs or»ii/j»iDr»i6. sJhG 89f0lG TJG 83H. «Jha f+6 Prt81 tl 0180 81E0 8 P+© yrt86 0r'i8rtH+M ft6 1J>3 18tJh18 083 81 PtJ3 X 1st. jna f9 a+a +4irtitJi x JHOt8G+M6 x otpi j'ia yr»i ist jg Gja. Qafoia. ©83 1© 18S xji 9osi8 a+sorcjta xji x i9ii jg Getjyjsw ¥41 GJ89GJ. Lt© x u+iajt'iJ8. xe a+sorcjta 8 igii. J'iG aj'iSJS+'i. *JhG 6. 68tjf^3W Jh8 ¥8 8t 1t1H 086 8 SJhaJMW JG +>1 JOOta+H 1© fi6 3J30t+. «jg fy©88. 89 f+6 8JL. an »lJ1 ¥96 11818. JI X X lota Or«iP8'iGJ9 x WHoyjq jg x 11. ¥43. x 1911 je G£tJfJ3u. -Jha +1 083 1© 188 "SJ1 X 1911 JG €£t«JTJ3LJ. XEt UJ6 Qt£1 t9<5Jt8W J3rM t9<. 8+8 V+0NJ. >lha fl 083 1© 188 j»i +«l S 886 jg Oo8J>8.jg ates 7. J'<a JG D08J>8. 10. He. +hi© v utiajt»tJ8. joota+n 1© f+6 <irs3JHi8. jna x 896Jt+i+ je x lota pji run XJ3. UJ6 OJt+8 JU8 <Jho xe srfi+ja x uttajt»iJ8. f© yrt ooia x "X 1911 JG 6etJfJ3U.3 i© iad. Jna +i 083 1© 188 xji sput ^8 yrt 101 f+6 P8X.j+8 1911 JG GetJf J31J 8J«ti . ^ i9ii jg Oosas. JH8 X 818»1 J6 T+6 1911- a+8orejta 3©«i6. rot 8190 : m© pot vo srsTUvJi or»isrtH+n 0O8A8. jna 9osa8. +6 t+1H. DJ'it it9c+M6 j'ia xe urt j83JH+di «je orwiv+ont a* «J»ia urt ua +6 aj.d potL. fUStPOt. xet yj6 8 8io»i aj. J089a+m+. Jha ye «iot m 8. ata 89foia. * uihqujs jg Oosj. 89TO10. jna f9 ayjn u+x VJ3 POt X 81E8 JG hiM P8XJt6. GEO 1© 188 xji T9 a+a jootatu J6 x lota fja orsjnaja J6 usa Teton itJP98J>+M6. d) sje vJD'iJ.^+n vie YEt Ot9£irt.(NH. JH8 908J>8 lUe let's J1J+»i1<Ja 1© a XCt O+H. xjd.

J> na 1^0 "»£t <. Jna H8.+M. J> 13. -Jna j o£3 10 n&s v«n ve oiso 110 n^4t6 10 8 or»i»tajtjai nna^t. jojh +hi© * u+iajtnjs. 8 S9t+r& Lot.114 vi a%) vJG vJOHA. y 14. on rm© pesi+H j <m. xe luhi sjh. tJ63l£DrH6. tH v na *£ t3irtha aqah 10 s +1 una je 6£t«ifjau. x 0£6 je ¥ Qm &AWWth. dji aait€Jt n iins 83136 rni© t+3. j Ha +H X D+H+SUt+M £H^16. f© «Jna ol^o ujhi u+x xjd. <ina <>> how xa6 .rtHt Jhg J>. ^na ^36 ni£i» et psu deo «ih ^na *ie 3* snao+H. <J> u<ia si30 snm«n orHsrwn una 8 srti+H nna^it fo iuhi 8 i8t<? n +hio x u+ta-JtHJS. 1© -jna. Jna X£t taajt aa+n 8 &it*in jna oai+ jna 8 swhjqi TW£tPOt fa 006a 8 ormJHDrH Aorn va^. n +hi© x djh. 831U3H x arc hams j'ia UDrnm. vie +6tsjjt. aspot x Lota.. 12. jna * ist je m t3a*i3if+D. jna 1© we H*n stns hoh orn&rtH+n v^3. una je X£t +H<MtvirH&. j p+pi+. S£e one Pt*i3 x lota. jna ^£ urt oi sish.wh na nt£+n. usa VJ1 v D^a on rm© QtJ>si. [C41. jna +1 +h J L+H6 tu+c 8t osa: pot X£t +e hnm fu+c +6 osa. .tr» 1© irsjs x u+iajtHJ&. <N6tn ho saa. 8£6 utiajfijs. 3A a3ireja atjxtjn. «Jna J> I «J3 jsbi u aen +h 3* ot£e. «j Ha on *ie atraDJa.mn u«oiu«!J6. *J6 +H 1tJP3SJ. x *i3P<m a+a raun x jaejhi^ 0€Jt has. fU£tPot. *ie x foit Urn je tetwi. +nsoorc xji o+h ELhsjd+h a+a aue has ei who GetJfJDW. 0£3 1© nes xji J> 83Q4H 10 a oia. +h aw. na tu q+pi +Hirnt. -Jna H8. 15. JHG tH X ot na ©+pi je &130+H ti+x nrn6. J'ia +i 9n aatoia. OrDJL PtJ3 X 8J61.rsi wh 3^»i fiietfot. to +6 v foit Urn Drn. %46 ve. 1. jna jp^t vot foi soi6 J6 jh *jp. Y£. tjb 8 atnut.Jt f© urt a36J. jhg J6 x lota iwal. 10 tsirtH 10 x je Wj. Jdju3oi.jhq o+m a-inqjDfi 10 8 8 <. jna jna+ot 10 x rm© jhg uti orm+HYO a S£ea. pot x£t u*J6 nna. jna irtuo vie ro &>iie£DrH. XJ1 fld+C +6 361. jQ60tiw ot JHa tH on J mo Oja.

+H1© X TJH66 J6 &rH 9otOHJ>. W*. tjorta. 88H 10 X t£H *IS G+H QjHSsO+H. tJOrta >ina nJH & XJ3. tutc A ieo PtJ3 x 1LE1* jna d> n jootatu 1© v Hviu«i jna ^ rnajtsu na+M tu+c Ovia T48 a9l+GJta TJ6 Q+6H 39. lt£t 1© ©via orHsrtH+H 3* vie ye. x t9a-i3iD. xji Qnsi. <J. 3£ urns jqjh a s 3J. 115 x ur^ee je aotor^. X96 11E1S."H 4. oJHvii ni ^ f rnat^aL V L+M6 J6 3. 1© on. asn 1© s tEH om 8jh<M3+h. «Jna He J». tu+s-ut^L 39. a9uisr3 Jna H8 I. vie «Jna +1 16 3. jhs onw J> vie Qu*i.88H 10 x+s as. jhb +1 sno6-ii otJHi vii qi-h- 39 xji T9 u+i utinjs. vJG pot sntt <J> fja vie 3E8 JH jat+«53J»i1 Ptvl3 J. ^Eora. joota+n 1© x yrto+M6 slHa H8. jna J6 3jh+ j6 go a9YJHa x*s as. amtJH. sr&i TUEtPOt. vie »ha V L+M6 TtJtC fit rivlH 3J. T9 urtoJL +h 39 i© a© Joota+H io t+6 u+i. L] unac ^e oqiwh. jhq srmjji ©u&i. pot sr& TU+C +6 +H 39. f9 1S0 ^43 JH8 1S1 ¥J3 U+^ ^ TWt 1IE1S. I »i90 snTiui ornsrwM vji rate & X 11E1& J6 ue tm. 3H * Lota HOJL 01 L+M6 TU+C £t «Jna 3J. I C06 X96 L+M6. -jna how xji 3jh+ 01&0 HO XJ1 J6 3JH+ LtH6 J6 fJ6 a+H ltvlP9SJ>8 OrHSTtH+M fS. 3J> 1911. Pt-13 h9Pj>. a© k+s pot 8 u*6 lrtvie irs. 10 P+H+D 3<l DOti+ ors 10 ies. jna I ho ke cuts rm© 3* atj^t^n. fU+C t93EH8Jt J6 3A lfiti vie tjorta I dji ieo PtJ3 v ileis je h9P<fc. jna oiso 3jh+ jc x urta6 jc 39. Dotsrn. DJt 1E0 ^96 11E18-. JH8 J> srta J3rn x fLItC vie t-Jorta6 fu+c fja XtS- ague^ta thi© sa P8»ta X96 1IS1&. x S-iwi je i( lota 80 HJ1 HO 01 LtH6. POt *£ St CJ+& TH10 39. TJH86.jh+ frnatja Y9t6 eput x vie own G)u&i x«n J> edited *96 tJorta6 tmo v unm 3* srn. 1. H8 191 VAO uti a +1 UW K t93£H8Jt J6 tJOrta. aa+n jasi 10 gotten 3J> n <J> * tjorta fii+c J> tjg atn DEQ+H. . ltosaa 10 Ptn+D 8i vie 'igpA. x+s QrH1£H8 &301 JG8H1 J6 X ItJPJIS.<wi. jg O^a. *ji ?9 D8 srtH+n 2. +6 TUEtPOt. adfOlQ TJ6 UtlHJSI OI30S1 01 tf 83&itroDr»i je 3* i9ii. x Hdpj/is.1196+H P8XJt6 39006 J6 X ltJP9S+6 J6 X xjs fje a+H psip+ia. sntiui ornsrtH+H vjo.x jhw agsitroDrn tj/i vie dj> i9ii. *«n utTJis &n ae n 38 itjp+1 *J3. Bn 3£ ©jq T9 3E srteie yjs. a+H T03 J3J190* sieo. TU+C 3J> OrHIEH *96 ltvlP9SJ>+M6 4hQ UG- 9l£DrH6. «Jna H8. ye. Jna J. d> 8n J 39TOia. cm J* 1. iaii. xji «£ 3£o 11 xe se urns jojh on i© x hju<. Ootorn. fUEtPOt vlG 0£3 10 18* *J1 fiPUt »J3J190J> H X96 1LE1S tH1© V fJHa6 0+H ajH<5J3tH. TJe a+H pqip+ia.

TJa a+'i Dn. jna *£ urt TJHa-ja qsh ptJ3 g+m < 8jhJ>. +HTJt+ir»tS. +1 083 10 iss *ji o+n a^H<. [C4"l. J«i8 X8t 38*6 otJ. DJl 3 Srsa J1 X GtS1 JH9 L8S1 G8. U+X X SOtO J6 UarH. JHa POLS 19C4t6 4hQ 1t9CJt6 <J3rM X 1911. 083 10 18$ OLSO. its 1© Qvja sji xe 38 a it96rteg PtJ3 x+s ij>3 TJHSPOtL.Jt8Dr»i.j3+h. ^48 K8t J»ig yrt 3jh+ tol+ 3J4 y una. JH8 OLSO * ItJPJIS. 8P1. jhg 8PUt ^st fje+M ls3rHJ»is.36. «J'ia +1 083 1© 18s sji *8 a+a orvung jgj«isi * lesrhiis. J'lG +1 083 10 18S XJ1 X8t UB 8+H POLS (DUS1S. ptJ3 s^jteDrH 10 s-iwtEDrH.116 tu+c or'iis'ia Uri-06 vJG DOtDr«i. jna *8 irh+m Joota+n 10 xet jhg sput *8t Tjg a+H pots a+'i ItJPJIS. J»t9 se g+9 si90 v yrtg jg Ojg. pot *£t 8t otei L+N6 ttiH ru»i xjs. rmti ¥ ae6 jg o+m Qj'iqjo+h. «JH3 a-Jh'JJS+H T9 9+9 tS»i 06Jt T+6 1911 +h tACrSHJS. a+'i src or»iiJHDr»i6 jna 3^'i+ rm© ^ aafoia. pot 3JH. r'll+L *8 TJG POLh +»i1© 3J> TJH96. sr3tu. . J'i9 K8 9+9 V06 3rC D8t1hJS 39006 * S1+PHJ01HJS vJ6 X 1911.. Pt*J3 <SJHJlEDr»i 10 <M'i. 8A L83rt+H y+V 01 K 3A1 J6 T+6 8J81 JHa » PJOrtlt ih vJG T+6 TOt SOI. 5J3+'i.Jt m+i xe Tjg at+en XJ3 81 JG 01 S LJH96 JG X8t 6. I. >l»ig OotDr'i. JH9 S SltJML JG X l©t9 X8 0+a Or«r1J'iG JGJHS1 X8t JH93+6. lin X TJL1 JG ^96.JH<U3+H J»iQ OJ^^lQ ISG^^Jt S1TJML JG f+6 T+6 813+6. TU8t- POt. q+h a. x+s g+m ajws+h: fa ua t+6 191L. jys on36. 5. T9 Q+Q PJ. uortae tu+c Tjg a+'i tjwug gsh aj> * owe. ^Jna A ho tni xe u+l a it96rteg.ii or*)UhDr»t6 J3rn f+6 0«i 1911. y+x let vJ6 y+v 0Ut+1+.1 Uttf tf 0»l 8t3. JGOtg+H 10 X yrt9 JG ©JQ TU+C +6 t+1H. J HO T9 9+9 S1J'i9 JGJHS1 XJ3. o+n yfx ^ js+sins je y yj6 8 TOL+ +h tol+ itjp^is f© yrt d3rn t+6 i9ii. si jg tu+c da 19il J'iG X8t BtAWAH. or'isrtH+H J«ia +1 4apj. rhl+l X8 TJ9 SIS'! 3JH+ L86rHa6 J6 X l83ftJ>1S. a9T0ia. J>ia H8. SJ1 * 8t3+6 JG * l83rhJ>1S 083 G8H 81 J6 v ui'ia jg 10 am jgjhsi an +4 aafoia. JH8 OL K96 TJ6+H irh+Di joota+n 10 ^8t a+sj»iDrH6. 0+H a^h^JS+H. 8+9 UrHS 30t JSUaL+D 19S x ujha.

XJI X36 tJ0rtG6 8t 1t0.j aso v^e oosm 117 * a^o je oo8d.8. OL * umoujs je t+6 f8XJt6. +1 2.jDt4 fja or4i*4Yt©n ids. futc tjg atn ojii JH6 "ita6rtea a* x fjna ug Qja. DA Sr46. 01 X L)vJ6 1. xji xetaA xe dai j aaon *JG DJ4 je r4ajt- su4aw. j'ia tjb f+6 oraj'iaDJHis oiuec +4 aapot 8t a+h A6. fU+C X£t Urt 831+6.J4<. da urt pot X86 Ltn6. D8X6 vJ6 ho xji xe dai ho or4srt4+n x itJP3s+6 fine fja a+4 siooh aA x P8X. j48dj41s +1 »iji Oja. nji tti4 +4 DJ4+ DOt L+M6 8+8 x+s aso. ua Drsi fjc srp^jta +4 toHrtrns. to nrL+n ornsrt'i+n xa6 um. <48 tl 083 10 18S XJ1 fd fJ8 L13 Sr46. *J»10 48 XEt HO DOt OrHUHDrH +4 U48 »JG 6£tJ?JDUI. HJ1 40tH X D+SIJt+6 xji 8t psx^t *J6 Q*J8. <J> tutc urt jhqi£6h jh x iieis 11 4. *4G 48 SO PSlPtl+H x orDsr»i6. POt +1 lirt HvJ1 Ian +1 osa fJG t3D«Dajia 01 X36 urt pot x um. J48 f9 Jh8 f3 0060 XJ1 X£ DS8 0010 X8t 4£D6 90SA8. «J48 48.J1 ai£s. 48 J> m& XJ1 Y DSa 03T X OrDJ483J41S Ov48. ot acn ao 4Ji aaiac xjd nwH xe £t 101 xjd. XJI Y D£ ntvJSUt +4 >l48 X U48 J00t8+M 1© X 1tJDtSJ6 fUtC X l©f8 D£8 OtH 9j4<5JD+4 13C T+6 Sr46.jDt4. 01 X t3D£48Jt JG f+6 8E6. OlSO X 1l£1S J6 43PA. 364 as'i 1© x+s itJ6J4i iad. XJ1 X£t8A XE 0^8 13C XJD 10 XEt Ctl8tJ4. *J48 08D 1© 18S XJI 8P1^t 0+M a^4<5JDt4 fJ8 D£8 J4 ^48 ^G 13CW ft6 . 4hd fd «ig eiso 101 xjd orHsrtHtu x tJortG6 SEtM. xji ae»i st pexjt6 ma tjg ou+hgig »«o rnaaiap.et hji ortjoi. I US8 XJ1 Y D98 t3DJD8Jt 10 SrtC X4D J 8+1+^411+. 80006 U3 TJ6 XJD aaPOt 8t Sr46. DA 40 JG XEt DOW.4t6. i.(Ni. XJI Drt FOt X36 "IIE1S. JhG ©ISO. Ji m x itJG+DrH6 X£ »jg XEt pb^J'JG tutc. 10 tjg 101 xjd 10 m th c+iauH. J 48 U3 0J4 A6. J4G X£ 8t 1t©.nor46. XEtPot ta osa taa xa6 J4Q1£6+M6. O usa xji y Dsa taDJDa^t xji *a6 se+m6 8t 1tO. x lEDrniis. "IJS+ai 864 J1 X+S 1tJ6J41 IAD. XJ1 vJG Y D£ HtJP+1 XE18A.418 XJD 8A X fJ48 X lOtG. CJTIJt I. 48. jho ua dsg tj6 uo rmo 8t at-jxt<j'i. TU+C 8t T41© 8t P8XJt6. USG XJI V DSG tODJDaJt. ck se rmo yo. so xji oni 61j4<. xji ua dai taa jna rna^tsuna jg f+6 3tsut+6. josjii fjn *jg *36 ii£is: pot t3 imgim atn 101 x whqujs je x T+6 9<. TU+C Or418H X tJOrt86 J»ia X SE+H6 vJG >l'iG 33fOLa. aaooc da srh6. 8t P£XJt6 PtJD X 1AD UP1 ^atfflS- 4U0 rVM. fU+C orniEH X36 tJorta6 J48 xsg orDJ48DJ4is. JDrH 01 x nail to sauna 1© am J £l. a 101 +4 48 faiOtrD. J4a iac xjd 10 J C+18U4. J4G f3l£Dr4.

«ha sotoGJt. foa * Lota et »i8D. f3 fja Oosj.8 ujhi jna ata je r»ii© ft6 pexjt fja orsjha- fts. futc fj»ia ua et pexjt6 Lt© x utiajt'iJS. jna aaors etoit3€ 1© ^et feitja.1 «jpjt 3J..iorta6 futc urt JHQteen jh x «jg l ni8is J6 ates. Jna xe oiso is© je x prtsiit«6 xet puos. J»ia oiso. xe ata ntjsut Ti-ootjs j tn xet 'Jrt'it. 1© ©0 H 1© X 1J311 1© f3t X Urt86 fUtC ft6 pexjt d^g siao 5. Jha xts *ie d> a©. XJI aso JG DO&*8. Jna sotoejt. 1© sirt XJ3 at©it. x sota je learn. f© fja atoi xjd si jg x aaitejta xjd si *ig una jg ^stosjuD. fa oiso ©ee fts cet«. pot jh x 3*Jto 8 ©tn jna 8 <k rvi© xts i3ii 81 jg dj>«i o'« sbl.1 x use. i xji x nan ©jxjta xjssjiee iq©jxjt Lt©ei oi x Qj'i'sjst'i xji xe xjd. jejtt urn jootatM 1© x faa «iji j«ia atitqjHs futc xe ©ee r»ii© »iot ^etpot J6 xe urt weLpqi. xe 38 a ©jxjta isojxjt 3J. ft6 ©e3 1© i8s xji eput Oosj. J'ig m© xjs 8 wed ¥41 HJGJt dji a <* awua xji tp ei. xe 38 a atsi+Houtm jarc ©i x nail ftitc x lota "» ©ja fJL atoi 81 vje u»ia je ^stosjus. ti oes 1© nes xji Dosj. jqsjii fj.1 ©o n 1© x usii i© fat x urta6 futc ©tn D^a sia© rm© Jna xet urt e ©tei nrsaJt. jna t^orta x atsiusrt ue G>4a nj'i xjs. futc u^e itaieta 3J. +i [CJ1. Jha sotocjt se rmo v©. xji xa en iaii. jhq X36 et x urta6 f utc fa S1£Q S8tH. u ia.j'ii nan tn ©situ x QrsjhasjHis x lota. J'lO t1 083 1© 18S ^J1 CPUt OtH aj«i«5J3t»i fJ8 388 J»i JH8 «J6 X36 »8- tM6 1© ft6 srn. orhsrth+n x t. aen so 3J4t xji xe t»i ata Hui hrsajt xjs. janutrs nan. ^£ sr&i Tje poi'i tm© ^ fj'i06 vje x l83r»ij. xji xeta* Xe ©JXJt XJ3SJ166 ISQJXJt. J3rn oi xts nan. Qja fJL ©ten rs. jootatM 10 x 10 ug 906J6. «jg Ye. xji xe sjottpj. xji xetaj. vl'ia ti rm© xj3. I. J'ia fa uti ho sot ita6rte xjs.6 jhq arthi jpJttH6. aj. ha xetpot. xe urt »3ti»i utx pjstn jna sot jpit©Dr»i6. Pot J. jna aaors 8 xts j'ig peerta nail x lota d^g poi w© itJhSQtJDrH. xji xe ©tc ljmos 1© x lota xet ©ja. aaoo6 xe ate fJG ath 8 atit<.it +1 a Lt© itJHSQtJDrn. 3J. *ji x£ta* xe aaors uao.us Sr'i6. j©si3atjvi xji f9 d^q ornprt x otnars run ft6 Vetpot. uo m© x£t BiAmA. urn yje xetpot. m.1 itooiEsa oi x iau f© urt tn x uha «je 6etJfJ3u. xji xetaj. J> USa ^J1 s46 Y DSD S£G 8 lUOUSeDrH Lt©81 01 XtS una. jna x : nan *jg 9osj>8 f© auji J> dji hogied tout ocjt xts x ij'io. xji x l©ta uti aaite^t wa n. jha f© fja x fj'ia6 «je xet j'taDte. He. JHa oiso. x lieis iapJ. J6 fa fJ6 ftxjti© it36rtca st pexjt6. J HO fa SO XJ1 f3 3rS1 GJtt S©H ©0 X l)£ *J6 01 x rtL. jna ujosi ©tei sj. Jha aj> x aoi ot attjoirt. a ua.is.8 atoi a3P0t r'll© ft3.1 x jg x lota. f9 UJQS1 OIG. j>ig 3J. pot xe fja srnnua «jg josaatnit. J. Oj. xji tp fa f ja Hvii josu^aja ft6 et3 tn x itJ6JteeDrH «jg et pexjt6. jhg oiso. dji ote xts iaii a xji xetaj. Sr'r. utoja jh 3. xe fts. fa lot sr'i6. ft6 sjcus j'ia setcjirs let. n aq fi taojDatrns je xet sl'ia 4.8 fja arn J6 pexjt fja orsjnaja fts. xji fa ©ee ft3 cet<5 or»isrtHtn oi * jpet€ je x otwars. an urt atten aj©.rsi djh i© a xet . se rm© vo. j»ia fja sea 8 itJousEDrn Lt©ei oi x ij'ia. jna fja juthua «. et x iani th Getjfjsu.

J3 OL Um'i X 1311 3<n yoi6 jg x wait. XJ1 83006 A SJG rH1© Y© XJ1 J> f JG S1JH1 3J. TJ6 a+h SrPJtG 1© SU'iG 3J> S£ fh1© 1© X+S 1A3. 3D XJ1 XJ1 DSG f£tO>i l"H1© 33. Ot nirhGJt. J'iG T«i6 101 Y© J'iG *J1 Y Y DSG 031 X Or3d> JHG3JH18. Ot 3GH & fJG »ui srpjta XJ1 Y DSG On+1 AHi 3«JHJt t'l JG ytOJGHJS. XJ1 D^a »iJ1 3 IEGH y© fytc yj6 otsers 1© 8 aot«i. to fja Jsuai*oi H3S una jg 3J>1 68tJfJ3W. sri 3A»iG. X«J1 0+M 8. I. J«ia X£t »r»i6. i© s-ne x u+x (f oi x X«i1 3J. (f. XJ1 XE j>ig a p+ui utx ire iortG6 ©jg jhg oi wn. J sIHQ f© fJQ 101 XJ3 10 031 X OrDJ»iflOJH1S JG ©JG. Ji SE rhl© Y©. A G© «iJ1 G36At 1© uosj6. XJ1 Y 3£ 'rO XJ1 * OJH JHSJt 8 Ol3t ©J'tD-JH* 83P0t ©JG XtS G£.1. Ot Or3+1 JGriUtt. Y YOtSJlGG 8t lin»iJSJ6 XtS 08. 80S1.rsi 3jh vlG OOSi. JHG T+6 G01Jt6. 'i3XJt fJG Y Y D^G 8 OrhPAHG OrH^rhe. JHG YOt f8t1S Y 3£ rHGJtSU'iG. J»iG Y©t 3AHG6 XJ1 X 3+S1J1+6 XJ1 OJG 3£ 8 r»tPOlG-lG 1© Yfflt G+©. Ot XJ1 Y D9G L+MO XJ1 cf. X£ 1tC1 XEt 1JH1S t8HG J'iG f+6 $r»i6. UtX X xe n+ci *Et uni* jasi x 1J311. J3 uo d> J6 Yot^Jiee. J€ A G£6 +H Y©t SrtG+S. GE6 +H YOt SrtG+S. XJ1 Mt3J> XS r'i1© t33£h +«i X£t 1JH18-. XJ1 3J1 SrtG YO. XEtPot fa oo€a 8 i8t 1© a 3tJ0i. 01 Y TJG JSJD31G Y01S4LG6 iqOJXJt. Sf>M 0* St-JXtJ't. sras^oi 1© oi 3JH4t *ig +Hprt3+i+e +h 8J> 3J. 93fOLG. Q9G »iJ1 01 f 3t Tt6 UnG6. 3J. Or»iS+S1+M JG f*6 IMP. tasj+s.Jt. 881. «JhG X36 XJ1 8t X L)rtG€ TU+C f 3 S1£0 J»iG 006G 10 8 Wi.] 9^0 oiso 8 <. «J»iG +1 f+6 m© XJ3. JHO 3G4 i. HOt XJ1 Y Dqa 3£0 Sl£G6 urn JG «JHrS. Ot 813l. 6.1 J0t©6 Y©. T+6 0£3 1© 18* XJ1 T3 adOJH 1© 8130 1© 1311 PtJ3 X 18t.JtQ XJ1 S01 0010 HOt S+tGJt. P©t X 3riim©G 33+M SO 09G HJ1 13C X.SJLP.JG X lOta. Ot XJ1 D^G 3rtGJt. +h 119 x ia<Mt6. 33006 JG X OtEIWS JG X 3m+1+©G TLliC XEtPOt f 006G XJ1 X UrtG6 f3 S1E0. j'ig un xji x£t d^g hrL+M ors nj'i JHG JG 01 X36 L+M6 fU+C I fJG S100H.ja. 3GH H HOt f JG HJ1 $rP. JG-Itt 3JH JOOtG+M 1© f+6 PJ3H+. PtJ3 X JIGJS1 j'ig G8«i 1© X YrHQJSI. J'iG LU6 srpjtG a* x jhG una «g j'ig x lota xji a*- drg a 8 tout jhg 8 otM oejtx+si3ii. * TJG HJ1 Gr»i X36 L+MG XJ1 J> 3J>1 80S1. Y© Y© XJ1 OJh f3t 3* UrtG6 fUtC I DJL S130. xji *£taj> T3t X UrtG6 fUtC f3 D9G $130 7. JHG f3t X UrtG6 fUlC 0+M Q-J'i^JD+H DSG $130 ©t£1. JHG X£t GQ1Jt6. a^at Jha YJ1 J6 fJG 8+»i C06H 8J> XiS 13TI. jhq io a x£t o+n. D9G 3 t+1H JHG SJH1 P01L J3rH X06 XJ1 LTt HJ1 rhGJt X $8»tG JG f+6 6J+S-. rhl© Y© X+S G£: POt ct> d> T>G HJ1 0r3JHGJG YO 1© OH H ftXJt 1© 1tiPl U+X X UrtG6 fU+C DJl SH30. J6Jt+ 3JH fJGiM ft€ 1JH1 3J>1 GOt XEtJG 10rtG6 X 1J011. <Jhe t1 0E3 1© 18S XJ1 f UJH X£ 0£3 M 10 X 1J311. JHG OTH YOt 01*3 XJ'r 3*6 XJ1 Y vlG 38 f3t. te'ia J6Jt+ pjDtit aa+M SJUtEi urn PtJ3 jnnut.SJIP fJG l£3rtG UiX 3J>>1 O't fJHG6. Y-J1. . 01 L+H6 TU+C f3 fJL Or3J'iGJa YO. H3XJt G© <f Ul X36 L+M6 XJ1 X£t8A d> 3J. ^ fJG HJ1 Or3JHGJG Y© 1© Y D^G P3t 33. POt A fJG OHI+ 8+H +H X SrtG+S JG OjG. we at»i ojii nt3€rteG f+6 sjcljs nst. 3A atJXtJH. Yffl. J3 30t <f H T+XJt 8 30ffiri ojh. 3AHG JHG S1t-IML fU+C X l01G fJL OtJHUG rhl© 33.3 (Ml. JHG X8 .8. XJ1 X£ 3A1 ©ISO t3S3G : ft6 UrtG6. vJG 3J. 8H A Ul Y© X36 L+M6. HOt Ahi 3JhJt JG t+CJ6 JG t'l YO.!'!^ 3th XJO. J48 OvJ'iS30t£1-JG J> P8XJf.

^na jg ©ja jg ^ l+mg fuetJG fa fJL orsjnaja 3a or'isrtH+n y©. I. J6 sja r>iio y© sii * fja srtea y©. y©. aaoiet ^+s r»«i© sj. y ooi y©t o+n. pot (f -ha aen A. f©3 ho ajut kjh Ji y yotsjiG6 j J3 ©lso jg k arsi. fUJH d> djl suna * se fa/\ 1© a r>ii© 3J. J'tG 3J> +30tiri S1+t+1 38 SJ+H X <f S+M+M ^ lt86J6 JG 8 SrSI ©JG. fa JG aus y© -J»ia 'is. jna fj6 ooea xji y Dsa t9<. xji A iacjt. t© we sum dj. [cji. JH8 T9 fJ6 1tJ3+S1 y© onjwwhis. xji & ij>3 t+a y©t I aira. f jchi+ an 3Jt+i jh+ ljmgs PtJ3 y©. f©3 y ooi yot g+m. ji k+s nat+ra je f ujh J> j3 jaei 1© ©0 a8H 1© 0Uit6 JarG "kji ©t£6. et. * prtsi lies. y 10 aos-i? 0J»ivJ1 «J«iQ eso. xji +p y D^a srte f+3 to fJ6 otaeua y© PtJ3 * 890+h+m. act so Ji tf x+s u. vji »ivji 3j/i a pg'ia aiesijs. et. 1© *ji ee 1© ae. pot JGJt jna jejt. f+6 a£6 +h yot srte+s. S£. an v lota Ojo arL snoti srpjta 39 ^ji I D^a si90 rm© y©. jna fjs GtJHua vn y D^a we +h 19s urn u+* jnnut. V SB KJ1 y 8t 96"i arc J6 ^ arsi jg ^ rtL: yji +1 y urt otgsua h arsi jg k rtL: an agtoia. *J1 3i1 00 G8H 13S. sji y" 36 i+g jna 3©e. pot acn ji ij. atJ*tJH. sji y© D^a tJHajt ©1 s ©ja t© W6 otaeua y©. m una+M y© atJL.8 8 O+M J'ia 8 tOUt OGJt YO. uoo+n u+^ e oi9t ojhdj'is ti9Pot Oja. jna otJhua i-hi© y© y©t uee. a© teart 1© +•« srte y©. srn 0OSJ. y >J6 et si+i rmo f+o. * se rm© y©. jna »iji Y 38 irth u+6ar3. jna xji yot aira Dsa on njh sa. +p y ao 09T f+6 GrsjnasjHis. 4HQ OG'i SHOt1+M y© PtJ3 UrH 303J41 10 JHnUt. pot fu+c y rm© m. ©l *J1 f3 *ji tp y usa 09i f+6 an. & +h 1-41 «ig oosie. X41 3J. xji A fje ooca *ji oetsj'iis jg 3J> + 1! y +H D^a JSJ3ai yotsjiG6 i90j^jt. y fje ooia 33 yot q+m. *ig <f. j'ta fJL y©t o+m. fJ6 a+H J>. sji t9GL]J>t6 y ma a rmtjp+uai srtcr'iis. *etPot. m otgeua sl'ia yo.120 8. TLj'i J'iO mo 83fOia.3. fa et +hajua 9. pot tu+c j»f8 'xetpot +p y ao. foi Pt83 arL itJ3ai Josaa+Mit. Jha yji s srte+s J6 Gja. fUJi fje H8.j+s. f©o y ool yot Otm ! <J> q+m. S8 rHi© y©. jna a© joota+M 1© y©t <J> OH U+l. J6 OJH y SC 01 JG yOtS-IL66? J> JhSJt y©. jna en ita6rtG+M y© PtJ3 ljmgs jna ntE6 ra+c y©t foi soi6 tj6 net 1© irsjs. agivJMJL 1© f+3 f© otaeua y©. j'ia f9 Hjejt fu+c f9 fJL sja. Jna aafoia. jhq hs «i'ia u+i a. A fjG ooea kji *ji ^ ojh ho y D^a jsj3ai yotsji66 isojxjt. J'ia +>i itjsijt y©. y Dsa -itjsut +4 * una. not fL'j>i 3J>1 y© UMGJt a yot 39. eet+ PtJ3 xji arL y© +6 1© 091 f+6 Or3J'ia3Jh1S. l V© *96 L+M6 *J1 y et * srte+s jg yot f aio 39+H6. *jh fja +p +'i y 01 1© teart i© srte urn jnnut? «Jna aatoia oiso. +p Safoia. ju3H+h 10 snao ni© y©. j'ia d> 3 jaei 10 ygia xji n >>+s sotirt Pt83 1© +is 3ry^t rtL. xetpot. f9 arL +39a+Jii+ +«ia-n-ia wi v aus y©. jna fJL ors+6 J'lGJa 39 SJ1 * DSG 890L8t r'i1© y© )(+S G8 . jhg fje gjii jna nt96rtea y©. »41 Y DE irtH XJ1 y et ohi+ s srte+s jg yot Ojg. ^Etpot. ja J"ia y 89fOia kji jd oia. . >iha 30tOGJt. J> f9 fJL nea yo. O fe fja +p y© ©1 1© ljmo y©t se rni© y©. sJna sjor'iai+: fa an t9ouj>t D^a ao J6 f9 fJL orsjha-ja yo.3 fje 006a kji y D«ia JSJ3ai yotsjiG6 i^oj^Jt. +P Y DSa *TW f+3 u+* ot yot toi soi6.

OlSO.JL JH8 8J. *J1 X£t 8t HJ1 J4+ JDrM Y©. SEtPOt. . fU+C IU6 SIOG'i PEXJt 90SA8. j«ia fje it*is- •wta. xji y dj-1 r'tajtsuna. QJWJtt 10 +1 OH HvJWS.JL X SED at+MGJL 0J3ir'i+DDJhi. JH33+ 1© 01 +N r»iTOL+ 83Gr3JL 4H ncrSHJS. 8n. « a33jna6 Oh f+6 m atGAH srsi+s arL jueqh t+6 +Dotirt sol 1© 8 vJG j'i U. et * Qrwia^his jg ©ja.) ItE y>l1 Y 1© 8 t33J33trhS JG * OPSl S+IYOEDrH JG S06 KJ1 fJG poin +hi© WHSQtJDr'i. S£ rH10 YO. +P Pot aofoia. f^GHLt Pexjt. 3 YOt l+U CtWW'l. >Ka H8. StJ'St^H. yji 1l£8+'i y a© u+sato Y©tsjte6 PtJ3 * S-iwi jg ^ lota. Tt6 Tihri a©9 +6 1© <4'ia+©t JNa+H lOtOJHL 12. i. t3D/J33Jt.rsi jna it©. t3DJD3Jt XJ1 X36 L+M6 Et 1t©J POt * lota ®*ia fjLsnoG«i n. h£Dr»i 1© f+6 oh sot. 4HQ 113I 88 6rtea. fu+c +6 lag -JhO '18 J> r>i- GlUHCJSl XJ1 3rtS+ Pit. jna Y©t jh3d+6 dji dji -pjg net oc. T^SIJtO. T9 l+SUL 1© 038 t33£'i. X£ 8t 8US1 01 L+M6. r»i1© S£ +P Y©. ^£ S1£0 XJ1 TU+C 8t <. j>ia m 10 Dt+MG PtvJD y 1tJ6J'iS ^ lota.GI+ SJ'iS JG ft6 G+11. sam HuH usi *£t f+D ju6 orvuhDr'te jd™ vJG 3J> Oi. da stJxtJH. tu+c dji a aa- rm© y© a<* f+3 y dji itjs-ut +m s oj.Jhis jg oa pexjt. 3J. J) ^ lota. +6 nan. kji v djh ^ji a©^L ^is. f©6 Pt£3 JSJhaJL GLED vJH H POt JGJt JHO JGJt. A ysa aocj>t ^ji y Dsa orhs+a^t jh « ausi j na fji+ si£i jg ft ^06 ^ji gdt x Qnjhawiis J vJG Oja. ach ash 1© n uo st pexjt 'i8. «J6 v tjg <wn 3* orwhaD^is. J»ia H8. ^ »£d orojL ei J'ia +'i oti ta- BAirrh JGJHS1 ©Ja. JHa X£t8J> X£ fOLO 81 P£L- pqi 1© X AhQ. 1© tJHa^t 1© m oi vji y© tjg jho £t. JHO ta^E'UL OAJL JH jh3D+ 1© Oja. jho jhqu+d. j Ha J> oiso y YrH wh. SJ1 fJG HJ1 3+H an tuji hojl sji y st airt'iri+ •fHajua 1© Y©t 101.] aso J. Y©t j'i33+6. POt +H f+6 S+h6.JOSJII ioi orHsrtH+M xa6 L+M6.c«n. X lOta TJ6 hO 1l£$ XEtPOt +P +h f+3. 01 y 01a djh. ^EtPOf. oi vji TJ6 3t'i SlOO'i 3J> 8t P8^Jt6 rHI+l vJG JhO 30fOia. XJ1 DJ'i t31JhUL hM. jna we ptJD p©itn +hi© x f<iha6 jg oi. X£t tP 8 UO ItO'iS'iSI f+D. una. fU+C arL OOC o+n. YO. ^ji +1 de f^G »io Y© 1© ©J>a Y© +H y+6ar3'6 18^6. Y D^a ItJHSGtJS. vJ6 DO$<*. jha arL ph 8t^si y^ ieh. 8P1Jt iwe onjnaja \jd 11. Pot 83fOia. 8 HJ6Jt- f-JL 'lO ^J1 3J'i. 0. X£ 8t t3S3G0 +H1© fJCh. Jha y© ttn c+iawr. XJ1 X£ 3£ OlUl y+X Oja +H 8 S1E1 JG HJGJt-JHa+H fvll+H^S. m© y©. *£tPOt td t+SUL 10 03£ X 3GI S1W1. "»£ J'ia oiso. GO GJYltJtt 1© KJ1 fU+C "M6 3+H siooh.Jt y©.a J6 121 10. ^EtFot. SOL 1J310tri HO Sl+t+IV+Ori. (pot D<ia slUEG fJG snoo'i rm© yo. KJ1 J'i8 Y fJG HO'i J'ia TJG 3+H 101 01 X96 L+M6. KJ1 Y 3£ 3 3WS1. S£ TH1© Y©. JHa oiso * a+H qjii orD>i»ia3. . Ian wpt ^atosjua. J«ia Y I+S1 1© 03£ X 961 Sltt+1. jna oiso tjg a+«i ornsrtH+H x tJ©rta6 tu+c or'tun x itJpas+6 tu+c tjg s+h sioo«i 3* x toi+ tkjpjis. uqa xji v mo a© y fje f+xjn© ar'i. f© gjh tie*! na Jtsu ha d) 3* yrta6. ae'i so +p y ho dji Qdi x onj»iaDJHis jg i+e-Jta sr>i. Jha Dotocjt. >l«ia f© l+SUL 1© 03E KJ1 S1W1. pot fa tasae-JL pot f+6 he^q f+6 jh jcmesi+w <J> TJG+H ItJhSQtJSI * 10 JG QjO. POt T3 OLUUL J'iO HvJ1 1J31I6.

x Ptvjs Psx-Jt jg x Ot9£irt 10. AhQ 89fOl0 f9 S1S8 89P0t 39. xe osa hji a SEca. JH8 +6 PtJ3 01 9irth+1+ 10 01 9irt»i+1+. J> [C41. -Jna f9 dji x Lrta a£ ptJ3 x a^a. XJ1 XEtaA fOSOt93+Dr»i sj'ii f+6 toi+ 'i£Dr»t. Jha 10. oiso toi+ ltjpjis J'ia l sieo rmo xjs hji xji orhsrth+H f+6 or3+n. JH EWAl PtJ3 ©J8. «Jh0 f9 SJ3 JUEO. uo rmo f© hojl xji f9 tga^UL jojhsi Oua. J6 ot a* h£iYOt xe poi. XO f9 fJ8 OltJ0+ Or3 J3rM XJ3. dji f9 sja rvi© 39. J3rn x ctiatJh jg oah. +6 hji pst a+siw. J'i8 f9 DJl 08S1 81 8J616. DJl ors ash PtJ3 fjeH. I fJG L+M6 10 Ji ui vo orHsrth+H xji fu+c 1© J'lQ S L+M6 fU+C I"Y1© 39. j na f+6 3A1 on a* DJl a ooia Dew. pot a9toia.j+. sl'ia f 9 DJl a vie ooia ^aers On&i.a.122 13. so ©t£i dji a f« jhou+d t^g'i jna pot x y+ojahjs. jueo. 96h so x aire JG OtJ»S1 J10HJL POt XEt S+46. jna n£H je aja+. . 00 POtL J3H1S1 3JH. vrnoAt. ornsrtH+M f+6 ors+H. j»ia xji xs 3e.i1 JG f+6 aira. jna dji aiui Jha DJl 8 uaJtHEQi jg oie. ho+h h u+i jg ®*ia or»isrth+M XJ3. JH3 se xji t9 fJL 8 tj. pot sot 10 si30 OrD. Lrtsi. h*ii ©tJDrH jg Jars. C+iatJH JG 3JH. KE DJl OrHS+3Jt f+3 8 3JH. 9Ct X 10 JG D06J6. * jd ora 1© a90tet rnio v© x oua Pot ¥ lota f jl ma net. 9GH Lt© PEL JH f+6 HE3. JH3 96H urt us+ai xji 1+11 c+iatJh o^a &+h. jhq aatoia. f© fJG +o«irtrhii+ s+na. J0SJ11 +p +1 +1 rnajtsisa x Urt Lt© X J10 i3J . UrtQ+H 3A1+ 3+tJOl6. ot f© fJG f+3 Bn >J»ia uo. 964 30t xjh sjh qjh srpjt. jna a9toia. f9 d»ii srpjt u3-n£Dr»i6. T© UJ6. +h «Jar3. jna dji sorts f+3. jna dji ot©s+pj> f+3. 10 D«ia 09Ol£t X96 L+H6 10 J6Jt+ 0+HatJQ. «J«ia aSO jqjh oj. JH8 9GH 8P1Jt 01 X+S. vJG 90$*8. fje srotiui +6 1. JH8 Q+Ot+H 01 3JH/Jt JG a+696. xji xe se ©iso a p+ia j»ia Pot a9foia. rtL.jsi agoiEt rvi© xa 1911. jna f9 Jij+nua rhio x^3 8 UrhaJt6. * srn jg Oja. Yj1 X lota Oja so xji f+6 nail urt 8 swuoi J>ia 19m. DJl Ul VO 1»i0 d> 8t 3E3 HOH WO J> *5vJt. jna yji xe fstaHa *£t tetis. XJ1 SJlGEDrH Or3 TH1© X C+l0tJH JG 3JH. Jha tjl srsa jg xa tAcrsws. JUOO. X SE3 9G»l J6 3J>1 t9S9G JG X£t S+H6. OOC+M X l£3 10 UOO. Ot X 961 Sl+t+IS fU+C aiui +h x tens jg x c+iatj'i jg sjh. JH8 X 0JP 1© f9t. fJL sjm 39 10 agoiEt w© x X41 ti+x 3ejsi t9<sjts. pot a9toia aira onAL pt^o jejtt not. T9 oi L+H6 x a90+ . >ha DAHi SJ>H6.4HQ x •ja-is+HEDne jg f+6 1911. t£6+H X QAQ. 01 X96 L+M6 8t arH. 3JH. pot agtoia. SrC J6 f9l+M X S+0. X41 th x lOta vJ3'in01JH1 f© tEHJL. i+M. XJ1 8 aatoia. 4hQ ©r3JL WO T+6 OH. jna pji9q. AQAf 3919G XJI 0US1 DR3 Or3. an J> se r»iio v© xe 8t ausi. atJxtJH. »JG onAL 1© hrn arc. jqsjii n a r»iio a^L.6 a^ei. +1 pot sjic£Dr»i <i96r& (Dnsi. 3d. X 3lA»ia 1© t9S9G XEt SA1. u+x <.46. xa xa itet6. 14.1 On HvJH "S Pot na oiso f+6 aira jiohjl pot ^ s+H6 jg ^oe to fje poih a* x itjnsaj. W. Jha T9t x urta6 tu+c u>a+n6 jg ot£i j»ia ui x. JH6 t9«5vJ+S U+X J0&9Q+M Ot£1 <5s4+. j UCfS <irq3JH1 3J. jo&jii x lota ©*ia fJL a Lto taijmrhs jna pel uh x lota ntjp-ns J3rn oi x viqiah JH3 irM. J> uia oot Y©t ju'iDrn. pot aafoia. >ha 10. J»ia U1% Jha DJ806 Doa fa rni© xjs. f9 sunajLiosrs ^ urtia. •J«iQ m© yo. 10 JG 906J6 JGEUL HrL+H. x 1A3 orsjL.

POt JCJt JHO JGJt. £3JH. +h jho Lt© x jioh+h HJiYOtn sjh +6 aira jg Qusi. flJJH mAi 1© +HPI+01 HJH sHO 30tOGJt. p% f+3. Lt© X J10H3JH1 JG 3do. ^GJtt ajH joota+n 1© f+6 urtos. xji XEt dji a ho rxjt HE3 o+gh. jho +6 1© on. xji U9 3£ t9&ae .fJL X lOtO OrSJHOJa 39. 9CH XJH 8t J> X£ P8HG HO 30t 81E3US sioo>i r»ii© x. ohi+ Lt© t9iJHirns JHG PEL JH X H£3 JG X lotG DJ11 fJG 101 XJ> ©JG vJ3H+101JH1.C4"l. xji f9 oe&i rtL. t6 J€ x£t lotD^m 8 l£0 JG PAt J HO 8t+OS10H. art*+ o^a fJG ot£3 jh xj3 ho sot pot JGJt. f©6 PLE36 8t THOLJJHCJai. P+1 J) QUSI X lotG. hi-h dji a pshg aissus aapot Qjg. jg ire. JHO U+l 3. xj3sji66 +h x£t oh oetHfi Ll+X 9GH US XJH X GTS1 JG X JHG X£ 01 OtAO Jl8a UrH GJ+S. j X HJU<5 JG 8 8-EGYrt DJl STfJG Lt©«Jna +1 81 JGJtt HEDrn. fUEtJG xe dji a srsa. JHO 9GH J1 X+S 1A3. jhg x'+Hprm ut+DJL hji xji gajl +hpi"hs+. JHG 6t© J6 X£t 0»i X£ a 961. pot x jh JH93+ i© Qjg. fU+C OH. prt- S£+m.XJ1 fLUH 0+H QjH<iJ3+H TJG 3£a JH JHO JG S190- x yrtG6 fu+c f jg g+h G9i+GJta rm© f+3 a* x ehiji jg x lota. A se rni© y©. jhg +h f+6 fte sn- 3JH1 +6 srsi. fy^xjt +P X£ 8 GIG Ot fUJXJt X£ a 9Gl. Jha H8 J> fje siooh x urta6 fu+c x lota Oja m onjHaja 39. x lotG *J3h+ioi. xjh ^Etpot xe OH JG X t8L JG GjG. JHG TIUL JP X HJIYOtri JHO 890n. run xjs. n£DJ*ti. II. X SA1 JG Qja. Jha xrs sal x lota: Xe dji sij'to J6 s am u^i+doh+ jojhsi xt» nail. X£ 8t OrHSAHG 1© JH OPSt 0+11 J HO jajD+h£DrH6. XJ1 X 1A3 DJl ©n. TJ6 GtrHO 81 JG X XJ3. o+natja. »300 J&JHGJL n POt JCJt JHG JGJt. +H1© 8 S1E1 JG JHGUS ho oot t9irtn. JHG H8. 3+6Jtt J HO 006 XJ3 1© Dt+MO PtJD X 1tJ610t3JH1. JHO f06 ^r8. OHI+ JGOta+H 1© X Ul"ta6 fU+C fJ6 16. irn. PtJ3 fLUH& X£ OJH AH& JG X lOta.] 3%) vJG 00^8. jna xe fja G+oa rtL. t+6 A6 tsna J881 jh x 3rn+i+©a. tP f9 Y91G6- 10 X JH1AS+H6 JG X fOl+ "8-1+t+l. Jhg sotocjt. an 3^>i at+HO GJDHEDrH 1© X£t Oh S016. +1 0E3 10 18S. 4HG aaide xji sjiGEDrn uj6.jhi. Sra3+S+G. C^JIIJI' 1. not jh+ nut ue not 39H6 ft)£taj> sjieEDrn qjh x c+iatJH jg oa\ ohi+ +h jhg Lt© x H£» jg Qusi. XEtPot. x lota vJonnouHi. tl^'i xji iad onjL. fJG srts+ jna jiw x jioh+h atra jg Ousi. 89006 jg f+6 Trti£o+n jg x prtataH »Jna pt©i. XEtPot. xe fJG atrno ajDHEDrn 1© x£t oh $oi6. f nai. Pot a9foia. on rm© 123 15.JL 8 SEH1. f9 snjL. xji ^en Dsa poi. JHG fJ6 8+H PtJ3 X POL JG «Jan. u+t+n 1© sra3+i 10 01 l+hg tu+c x lota 9GH J6 8 CAIG GPL Sr83+1 10 f+6 PEXJt. Ha i3ii. ji x <5r<53Jhi as. aofota. an 3JH. SE CH1© Y©.J11 X£ etJH. jna 89f0ia xe f ja polh 1© x POt X P9t jg x lota fja ors ft1£1. fU+C <5rS1+$ OSa HO 30t G9HA TH1© n o^a G9HJ. J0S. flJJH XJ> X8 1911 X L+H6 fU+C X lOtO +H Qja fJL OnJHGJa X. in II. josjii a itn c+igwh. JHO aOOnJL JG 8 CAIO. fnai XJDSJL66 J HO 39Gn J6 1+11 C+ljho te.

Ot fOJC^t DJl x ahq je x urtia. J'lO XJ1 f3 0t3£Ua 01 L+H6. jhg ot L+M6. II. +P Y© 83136 01 X36 L+H6 S3 XJ1 J6 Y© J6 J) +p y we O+DI^I sJ6 TJ6 Sv4G 33POt. j hq <id$r$- run two. 30L OvJ31t3fJ'ia +H fJ6»t viHO +H rtL. jhg f+6 iedj'is. JHO H8. d> +h x lota. jna f+6 djcus vie let. oj> d> USa JQJH 001 J.Jt je urta6 fu+c djl si30 rhio vo. *ji v oe f3t J»ia rHajtsuna x t33£Ha. ahq oiue6 t3i£«i +h tsojoatrns. jna we tsssea 8 t3<5J+ +»! YOt S+H6. jna fU+C UJ6 X+S.08 8 1+©t+PJ. 83136 XJ1 TJ'ia. 4hQ AQAH: 93L36 XJ1 V 3rS1 t31JH1 J6 t'i YOt S+H6 AhQ Prt&EO VJD. Jha Orhl+HY© X 30tiri 3vJa+. 01 X L+H6 fU+C X lOta OJH OJ31t3- 3. HO QIUE6 t31£H 8 f+3 XJ1 Ot3E1/JG t33+DrH U6 YOt S+H6. JH na YOt oh nrL+HHJS. +p U G+HOWa J ha 3J> 1311. +p 8 SJHS vie YOt hrLWhAZ. JHO 33Q. Jha eso X. et xet aw VO. hJHO a^HSJD+H AQAH 01HG f+6 38L. . x jiohwii fu+c fJ6 a+H it3i£ta Ptjo x pshaEDrh oj>i x urtia. 83Q06 vie x jqssg+h pel fu+c *e 9. H04 je t+6 ©sahjs. 83136 OJN arL »rJ1 XJ1 T3 +6.> a© ies xji epxjt xe wa &ioqh *36 urlae. Lt© x J10HDJ41 futc u«j6 it3i£ta ptJD x pshaEDrh ue x urtia POt 01 3JhOJ»ha. x "8th je ©ja. AhQ YOt UrtLUS 1© s 'ijus j»ia vie HO POIH S1E1.J1 sths-Jt+it ue feti yji ts yqa prto+e cl> Y©. wh srpjt+n iorta6 x c+igwh vie ojh. JHG Ha f+6 qsohjs. JhG troai Y©tsjie6 a3P0t 0ja. DA PWH06 3WXWH. s &i+t+i je * lota oed &+H6.jh<. J> 334 X UP J6 88. TW1 >iha XEtaj. ha oiso. >M1 X+8.JH 10 S13G rH1© HO DJ> XJD.+6 V 3J4 f© t3&36JL SJieEDr'i. jos^n x orHa+Drh6 fu+c we 10L8 iH a 3136 +H Oja.124 Q+6HJS vJ6 aS0 8t 8-+H6. JHO 01 18t.JxjHDrn. Ot +6 fffl 8t.jhg rtL. y u+t hji we 8 dihg a© . k otETi^s je j ©ua. Ot siha we i£&ua J6 f+6 ire. <J')G JOJ»i SE rH1© Y W6 On 1© X hAU<i M X OlOtt J6 ©. sse x+s tu+c tjl a+4 sioq»i je. AHQ 8 P+LO U+S X ire J6 ©JO. h3^t cf. JHO vie Y DJl OtO +H X HJU<5 J6 X QLOt+ -Jna vJ6 y©. sJteEDrh oro 10 f+D xji Dsa isi f+6 itrsi OrOJHGDJHIS. D^a a G+l+^Jhl +H 031+H ft6 f+6 ih X PEL 364 CHI© X AW J6 UP. ot +h x hjus xji fu+c +6 srsi j na ito. sJG OOSi-8.jho UH +h srpjt+n iortG6 Y©. TU+C J6Jt a. jho x+s x D3H6 TUEta* sJieEDrn oro^L.a. or»(G+Drh6 fUEta* D4H ojh a s£ca. JHG 8t f8t1S. SE+M. JHO 83f0ia. JUEGha * Hvius je * osawjs vie ©ja J ji s*s iad w6 J) Y© 1© vo. sen r'ii© si^a lift J6Jt S+HS X POl J6 JarD. 001+H x H£o je x lota a£i+. Y G© XJ3. fnai Y©tSJU66 3J. -Jhg +i Q£.JO. joota+n i© x urta6 fu+c g+m G+H J wa sioqh W© vot XJD. 36H +H X 0-J1LS J6 f+©D+l+1+. +H [CJ1. fU+C 006JL SrC JOS30+M 01E1 YOt S0L6. pot astoia. *£t +6 nrh r^Jt sJieEDrn. 80L TJ6H JHO +H rtLJ 83136 XJ1 f3 TJ6 01 Ut6Gr3. jhg *e urt p+ia *je ij+x <5vJ+. rHiirtvt Ot31Y©t6.jd+h wa ©usi f© D^a on. we+n t3S3ea 8 t3D+Drn *ie xet +h we+n i3& qjhdjhs. vJ6 DJ'i. POt U3 83196 <}36rS OuS1. to otaeua wen . 364 SO J> ysa xji j y D«ia t3DJDa^t. f© dji on aen jorn v C+IGWH 2. j^a f+6 j w+6an. X-J1 +P Y G© Y DJl 01LIE6 t3*. se r>ii© v we on x ©saws vie ©*ja. $8 rH1© J Yffl. <J> S100H V 08L J6 X £H<5JL. suho+m suap8sii+ s pel je xji fu+c +6 10 oro.j+S.

uo a r*ii© xji djh. pot sJha H8. sina hs. f9 39tH JH J»i9Dt 1© Gl tACrSHJS. y orcji xji futc y we »ui t9S9ca. +h y utt jaDt'ttsut Y©t srasirns rvi© ftD xji sijhojl th geh. slna TJ6 f9 srpjta sji y tjg aj©a w ge'i? He. pot aoL p©a jhb jna pot oota. <f «J'ia X96 LtH6 rhl© X06 f© 8t ttC J6 Ut1£'itH 1© X LtM6 JG XtS Urtta. 89006 fetis. X DJH TJ6 3t01 MvJh ftDSJtP ft6 3t6Jt+. f8 ore Dot <jrsi utt a Y©t ojhGJDHEDrh pot utxfotatu Y©t sra1© Q«ia. an v utt 19c xjd 1© uoo +h x U£6 jg it©L j»iq so3.jttD. Y SE «J»ia YOt OJH- wa. otso. srssirns xji f9 de hji srpjt.mjs.»ia? >lha pot ot x ttcj6 futc U9 we jg je^tt a9fota. XJ1 Y DE UOO us a9Pot O^ia.(Nil. rXJtUJ>6 Y Bt Orha^DG. POt X SEO JG X96 LtM6 fUtC I 8 t9DtDr'i JG J> WG S100H rH1© Y©. f© W6 Ot9£1^G Y©. II. cf> Y 1^1 n HO n91tDrh. f9 we iota ei ha ft6 S-nttti run y©. J.4L WL Qt£1 006 1© t91J'il. th PEL. jhg pot ot sji y fJG jho 8t. poa. ot f© +e x 9et Sltttl fUtC WL at4 SIOQH JG 3 8t P8XJt6. Grh. a9L9GtH XJ1 Y DJt t9S9G. tte igsjatt. not tDisti rm© <J> ftD jg dj. jna orna-JD ftD. XtS. Pot 39fota. ot hEOJa. vJ»i SO J0S9atM Ot£1 UJ6 Yfflt SJ+. JHQ thIJWSI t'l X OtHarD J6 Qja. y f© J) we hji jna yji we y J> t3D£»i ptvJD a£ 1© a£. jna irt'i ftD v utt hji srpjt x«n x sjort tiul n ft6 i9itDr»i 1© y© jhb 8i 1© i. HOt tOUHl M X Ltd fUtC X8 WS1 S£ se J» rm© y©. jna ajotn pot a t9DtDrn je vot stH6. j»ia srtc ajei. 1© f©D otso Y©t sirns futc arL hji a9tvjn 1© y© 4hQ Y^1 an up agun-JL. jejtt djh jootatM 1© futc f9 wl. Y t9D£H OttlUS. pot ft6 srasirns DJt n^ttD utx ftD. f©D y© Et agnjharni pot Y©t ug6. yji y osa fEtis D^a a ptta «i*n pj>»ig rutr»i&. POt X Ott1- S£Q JG t91£htM YOt StH6 PtJD 8£ 1© f rnott. 125 wrt ii fh JHrxjt. J. arL ouhi en© VJ4. y ahq utt 19c xjd 1© tre yrn j'irxjt. y we ath oottn jh ft6 hed. X aJOrt. x>i 4QA% se rhi© x n©t. oj. y Y©tvje sjie6 utt srort xo6 x«n suns H9a jg Y©t srort. tH D9H Ot Y© f© J. d> "Ijtwis xs D4ti DJ> SE. 96h ji sts u. a9tn. a9HJ. jhg p<n jhg qujwi Jhrxjt. h9a. XtS tH Yfflt f8t1S. Y WG an tp HJ1. jna pot sttc-Jt. O d«ih. j we oo6a xji Y©t ds^6 D^a W6 ooea xji Y©t a sum. wa y oi 1© tDisti vJG x sra&irns x«ji y f«iG uth 1© »ihrsjt ? *J»ia tp y srs x djh f© "tcul n ft6 ngitDrn 1© y© pot Y©t srasirns xji f9 uttD »iji. tp Y S8 5. sIHG Utt hji ©te r«ti© ftD jg dj. gen ©ja. •j'ig 1© uhaAt 1© jejtt djh JootetH 10 x«n nitc +6 f+6 at©.d. sre j6P9atn x otoxtH x >i£OJa. pot ot x srssms j'ig futc U9 we. ¥ SED 8n WL 'lO se r'n© yo. «Jna y x utt hji srp^t Y©t x cttatj>t.JG. HS. jna tits sut. pot ft6 -irHtDDj»ris 8t srsi. 4. at U9 »iji ot 3Jort6 ? 0© U9 'ivji ot agu'ia nj«i x sed t£Dj»ii. f8 Y© fUJISO^GJt Y 8S0 *>I1 t6 tAI. jhg 1© t>« srtc yrn j»irxjt.] aS0 an y kd xJG DOS*8. 4hQ J0SJ11 f9 t9"U>i1. xji otG hji 39006 A WG hji. et6titn x . XEtPOt Utt S1E WH8. I U9G XJ1 USG OtG. H9VJt urn tits lift srpjt x«n xe wnsews to t6 x 106 jg ©ja. f9 "UttDJL POt JGJt.JL JG XJI fUtC T9 WL arN.Jt a©. XJ1 t6. tP (Dsja. wi xe qo fniott. f©so. srptDJ'ii. 8£. Xsii u^a xji y Dsa tDieti je Y©t srasirns 10 x i©t. JHa h8. Jha Yfflt ajDHEDrn ts srsi. aesut vje stH.

atl+<5J'i1. xji y osa a oaaatj'ii rm© x ahq vje Y©t U66. XJI GJH*]1 HnaJt XJD. S+h. j«ia ^£t HE!) +6 y J» a 3E3 Pt3.ta. J»ia hs. osa tairtn x l+h *ji fa a*itojL. iil Jha imotrit. j <*> qj»i ui yo. s+«i. ua 8tsjiG6. jna urt josnaawni. 364 SO 3JH+. JGOtatM 10 +1 +6 10 XEt tat3P. j»ia ut+D h*ii. J wwi >lna +1 osah^s +6 H3 X D»!H+PJS1£DrH6 +1 f+6 "8-ltt+l. jota. j>ia f+e aout6. fa sja rm© +6 f fje snoo"i x yrta6 xji orGa»ir'ii. XEtPOt. Jha'x orca»ir«ii ty+e >jg v fje 3£a s ucrs aaoo6 x or6a»trHi fy+e v fje 3£a y dji a ooia x c+iatJh jg Onsi. m© x jho vot uee. ya osa ntjpasA je oi l+h6 fy+c et o+n fje « x pel fy+c ya fje fja jh x siogh rm© a© rs. jna orwhY© x pel vJ6 fu«ji y fje ma or>isrwn x ora+H jc et lota. 1© on. oiso. xa6 et x yrta6 fy+c o+m ajh^JD+H aa^ta jg xjd. v orsi -ut+D. ya ho XEt aaoo6 je x ©t +4 "8-nttti je x Lota vJannouhi. »i8. na finnt. JH3 a%) JGDWSUtW J»iG vie oo$*a [c«n. KEtPOt. fUEta*. j'ia sew.6Jt6 LE6 <J> Qn Y©t ih vje xis ore urta6. HO rXJt G+GH fUEta* SJL6£DrN GrOJL. POt HJ1 UGIIM! L+H6 XJ1 8 3JH DS9 PESUt XJH f3 fJ6 SltJHL. ra6rte x orojHaa^is je ©via. pot aatota. xo fosojejt jorn vo XJ1 a*itojL sje fte 'i£art. XJI XEtBA fa 3A1 UtH X 1U6.ji. ysa xji "JhajQJH: tl « . aa6J. XEtPOt. f+6 sr»i6. OvJa. pot PEL JH f+6 HE3. JHUt +H1© 8 oreanrhi ytx et ®*ia 1© jna 1© a oaa«ie a+JHi i© f+6 or3Jhaa^'ii» +h oi l+m6 xji fa dji orDJ«ia rs. Lt© x an vJ6 1© a© osa orHi+Hv+orit. EJjwwi ft6 o£3 1© nes xji fyj>i »io g+h vie fja xrs sioqh 1© f+6 laii. <*. +1 III. 0J>1 >lha najt x+s XEt +6 f^a.cut. SOL 8TOWMWM OTN +h XEt yO'ilS. tdOAOuAt. XJ1 ya 0£ HJ1 at+H riJH 8tSJl66 8 HJCJt JH9+H 10t3J»i1.. CJlUt 1. -Jna H8. aen Jna »i©. POt XEt 8t a<». xji j»ia +p v ao hji yjc Y©t$Jie6. tut* fJ6 toi 8 rs. S3 X«I1 01 X36 L+H6 trH fit y+6Gn JHQ Gt8Jt. aj> *J»ia x £4<. +p xe aaiaea x urta6 m+c fa fja m© xjo. oi x taaEHa^t 8t G£6. <J> an. 01 am &h a Oi(i d) v dsg laajsajt. fJG Ot£1 6+06 J6 XJI fD+C l+h6. J^a xe 01 ana u+x yrn 6vi+s. Jna n . y se xji Yot tens Et cjnsa Lt© ho rx^t fja fyeta* Y 8t a©f»l J6 f+3. Ye. y et 3£a Pta. xji ya os at+no 81 vie x on jg x t8L vje ©ja.JQSn3G+J»i1 XJI f9 fl"i +»i DSQ ©'. fa $Jhi jam siooh xjd. DOtit j»ia it©L. ya a© ta'SJ+s y+x sre josaa+n ot£i f+6 y+i. O sjh. yRa xji y D^a ieg orea»ir»ii y+x njn yo x hed vie Ousi. ot jis- xe dju oron -J on+1 ©iso. J6 fJ€ atn Hs4i S10Q4 2. xji we <jjt. J4a vot urn. j^a x£tPOt xjo. oi yo xji fje jnuta +m© x Oua. atoi r& jna ya 1© x+s ot£i 8t utWH i© Hvju*. xji >Jha vJ6 ya fje ho got a+&i06+Dr»i 1© a© aei. aa6j>tw 1© nail. jna ha vot aaa6. x+s a£ ta fJL si+t+w©ri+ aaovjm v©. J"iO fJG 330r3 f+6 Srh6 JH8 f+6 aout6. jootaw J6 ta J4a -utfjis xs dju ooe xj> heart 10 oj^i ui vo 01 x l+m6 fUEta* v as onn JH8 33H6. 3j>it c£h«5 +h oiso. et fEtis.12G S+G. ya *je aaiae oi x urta6 fu+c xs fjsi siog'j rhi© rs.

fUtC f9 +6 0018. aj. Jna f9 89QJH 10 tEH +H X Lrtl+JL V9t JG Y9t6 PtJO X j 1J.. . arsi a 001a a* »Jho sn rxjt hed. <Jna hs +i dji on <J> 10 ies. f+6 f8t1 ? 0N. ^Ina +1 oed 1© ies xji am Dosj. J> se rmo vo. J881 POt f rH8tJa JH8 SJGH1+-S+0S XJ1 l9U UP1 ^9tOSJ UD. POt fa DJI 8 OOta 3 J. X HE3 J6 Qusi. an y+i eue ftD jy£. cnut 1. ^J1 VO D£ a 3t01 1© fJ6H. xEtPot. W V HO HJI X HED a* fy+C V 8t 0018. fa PAHajL hjh xjd x msjip jh +6 ti hed je x wpi <J> fjna jg Ovja.1 otnarD. Jna n 0£3 10 ie» xji YEt yj6 hji yrn sot. jna fja 0JHS90t£ua f+s srn 90SJ=8 1© "!f a 8 tOUt J H8 8 Q+H OGJt T+6 1911. ieo faa xji v ao si jg hji TWHSQtJs. eput fJ6+« sidom 1© V 1911. dji a pena ji x POt f9 OJU HO X H£3 3J> m fjna jg ©ja. IV. xji y et hji peha jh x upi fjna jg ©ja.3 DEO+M. PJD+L+6. Jna 0+M aJH<5JD+H Itea Lt9 V9t6 na fa a<ia. xji oen so dji ti a jDrn vo. he. xji fosojGJt dji hji ieo Oust. fa a+sD+si x orn+i+oa. x«n <J> x hed a hji vot fetis. 80AH. POt f8 HOJL 8 34H V D8S1Jt f©D f9 fJ6 SltEHUt TH1© TO. xji Ousi. xji ^Eta* xe fat fy+c jna ho x orajHaDJHis jg Oja.8 a+a yoo tn x y£6 je x lota. usa xji Dsa taajsajt 10 taun x hed tm v 01U86 j vot fetis. josjii n yrt ttii caatJH. JH8 JQJH: +6 Srt68. 8 DJH 1E0 JH 8* fU+C 33UMJL 10 JH8 091 f +D ? S8 rmo vo. x hed H*J1 aj. tH fJ6H JH3 +H HI. jna oesi 81. d> y^a XJ1 V DSa a S1J8P8S1 j na woGjai. jna oiso fja ju+nua itgsis 1© 19c v i9ii. na oiso.] aS0 vJG 008^8. xji xts x hed xji Dsa o+e rmo vo J> xji HJGJt Dsa a auua v ^ 81. jqsjh a Lt© whsaijua Quorn. Jna 30S<*8 a90JH 10 t£H f+6 £<. usa x«n v Dsa taajoa^t ©iso. jna fja JGJH: ti OED 1© 18S ^J1 fUJH OtH 8jH- 1E0H HJH HAD * HED JG (DUS1. oiy£6 jaenatu +h osa yrtos. yrn joota+w 10 x£t 1© XEt OH f86J6. SUa. sja J. p+h+di Jna H8 o+M 8JHSJ3+H lot +1 yje josnaa+jm. tn se rm© vo. k lota Oja \Jdh+io1JH1.C«J"I. JH8 fja OtGH f+D 01 C8t<5J6 OrHSrtHtM X 3J. 127 dji ora 10 ies xji fosojejt ao^L s+s. «JhQ sjd+w fja 3£a jh aw jg oi *96 L+H6. fO +6 ©ja J are 01. Lto x y+6an. *J1 f9 DSa 1E0 V HE36 J6 01 X06 f© fJ8 JHUta +H1© 8 0rC9HrH1 y+x Oja 1© 09i f+6 orojnaajHis. XJ1 V 38 fJ6 /JCJtl8S1+H SJl- m eEDrn jna 9irtnn up. T9 u+i hji sen srpjt xji T9 dji paa jorn f+6 pijqs. jna ist. IV. +H T+6 P8XJt'6 2. +H X fOl. jna ortst je ?io. 3. J futc td dji 001 VO. jna xe tairtna. XEtPot. #8tP0t. jna srsits. DE &91 VO f+6. Ha TO +6 8 >lHa <J> P8t PtJD X L01S JH8 tHUHIS J6 f+6 HEart. jna i© sirt xjd n +h tawoatrns jg x ol je-Jtt xe fja 3£a. TO Qt9£1^a 01 L+M6. an fyji ?ja jnuta +hio v oregnrm. an xji fat na ho x gj+s Tutc v dji a 001a.

8+1+. f© yj6 Dj>irD. JHG Ji QAGn 1© 8130 y+S 801GHJ8. JHG K8 G8h +H10 vJ6 l tf UHG JHG HaPJ.XJ1 8P1Jt 0+M OrHI+HY+Ori 138. f© yj6 x 8r«i je 6aH+p. « UHG U6 lirt SrtSHGJG <Jhg 3J. "^41 d.t 1© HO X 006 fUEtaj. jhg yrt utD+uG..1 GO JOOtG+M 10 XJ1 fU+C j PSXJt fJG GrH 01 L+M6. -JHG Y£t 8JHG6 yrt L08i. jhg yrt orD+uG 10 it+6H. J> jd 1+du. fy^n y^6 ytx da DSG 8 1t3- G8t06. >i'ta +'i yrt as'iG. D08J>8 fJG fJG OED 1© 188. +i oed 10 188 tMAh ^£ fJG a+H 1t+6H 10 GE6.tr8 +h 1© ho orH8rtn+M s nan f© iuhi n * whg je lan-Hapj>. 3. 1© DEG 8 0+M 8J> ^+8 UhQ.. [CJ"I. J'lG "^£ +4 S UHG iaPJ. U+X81 X GE1? 6rt6G. Ot J18 D^G fJG 006G XJ1 DJ» Q8tG6 D9G fJG Y© 1© sJ'iG G-JL. JHG yj»i1 HED6 UM" JDJLaO*. JHG U6+M AQAh f3 SAQ. *£ yat+G f+D U+V *£t 136+M6. 2. faUD. PtvJ3 * uo xe wpi x uihg 6£t«ifjDW. f3 yJH1 POtL JHG 0+M.+h ptvja xjd.128 jhg g+g ra6rtc +H 9^0 ro vJG 0OSJ8. JHG f3 UJ6 0180 ItJGJl +H X£t l3GJt.. vje S£ H+© X OOtS X£ DSG X y+l6.. 1© +h GO n 1© x una lan-hapj. « O+H'6 G8ta. ot x 8+1+ jg lan-'iapj.J6 Lt3 V3t6. y>J6 i> ^ UHG JG <f>. V.J1 JG CEtJfJDU. +1 Y. dj>8jlp 3 v yrt 80 aoia J6 1© orD H3t ^ yoi6 jg x sJhG H8. 1© 8130. V USG HJ1 . orDjHGDJHis 01 L+M6 fUs4180JGJt f3 OrDJHGJG 3. oj/i >lHQ +1 OED 1© 188 XJ1 0+M 0O8J>8 GtJ'iUG XJ1 8+0813H JG SEt 81tJM DJH go n io x uhg jg Ian-hap*. Y 8t 1JtD+1JG 80 . XEt P8^t6. pot f+6 i3ii fja vie frta hn. fU+C +6 JhO fUJH *£ fJG yjHGJtG P0t1+ GE6 X£ OED 10 8 s46 HOtL J6 X Uha U6 +H DiLrD. >ha 0+M OOSJ>8 G+G 006 f+6 1311 XJ1 ¥£ D^G 1+1 * rtL. «JHG H8.10 8130. yji *£taj> to f+6 dai hji ason artxH8n +H 10 f+6 1311. x 8rn ue Hoe. jna yrt ieoh.1+ DJH. JHG 8 G38. jhg »£ 81sg aapot x o+m. vJG «JhG f3 8JG rh1© 9afoiG.JHGrH1 H. sraj'iis. J> 88G f+D8JLP 83P0t X 0+M 83P0t OvIG "X+8 G£.4tHJ8. *nI1 151 d> POt ^+8 006 fJG A 8rPJtG ^J1 (f> f DJ>1 +HOy<l. K£ yrt JGJh 3t01 33P0t « 0+H. slhG H8. fJG+M y+S SJD Idfl «JDrH. 3gh P0t1+ GE6 G+G X£ yjHGJt. X£ DJ1 K 0+M JG « 1311. xji «JhQ fa DJ. f+l. fy+C -JHG h8. JHG aafOlG. fa DJ. f© y-16 X GvJ+8 JG M 1311. pot * sies. slhO «JDrH 150 Lta J6 f+6 at^W'i. CJTIJ* 1. H8. X£t IU6 HO QrvuHDrn 01 f+c 1311 pot * si£8 jc Lt3 V3t6. f© oed + lifJt+1 n si X UHG JG 6£t4fJDU.t JG VO. *£tPot se yjHGJta djh+ ge6 x y+iGJtHJ8. DvJtO >ihg +i OED 1© 188 *J1 JH X 83+M 8 81tJM JHG X£ 818t1JG 10 00 H. *£tPot. 'SEt J»iG X£t K£ 1+C1 KEt 1JH18. JD GJt+ <*> UMOP^l U+l A*t- JD YJ1 JUG. POt JD JDOtG VJ1 +P V fJG HOH D3. Ga6J. ot tJXJt orDJhGJG XJ1 KE D^G Jh8Jt X OyJ81YrH6 fy+C f3 DSG 880 ^JD. fa i© auji +h y*j6 G36J. jhg f+6 8U1V-©18. -JHG f3 0180 t+osjlp G+a m Dm x rtL. 1© +Hoyj>t orH8rtn+M *£t atjvwn. JHG fjD. IAD. fyJH vbrH XJ1 f3 yJ6 UtD+UG . JHG JD TJtDtUG 10 8130. -jhg g+g oai f+6 f+D.

Jha XJ3SJIG6 Ptjo x i£art6 jg X£t srpjta frnojt. jhg nsi j»ia ©ja.4t xjdsji66 i<iQjxjt 10 x udii. U+l t3<5J+S. *iha 33fOia. J> lij6 josaa+H ©ua. pot +1 +6 ajut xji U3 a siegg 10 f+6 x "lapj/is. 10 Tat x urta6 fy+c ta Dsa snao rm© x«ji xjd. Pot aatoia. 5. ot +6 hji pet a+sirm. ta aatH f+6 X WiG JG P8^Jt6. Jha he.mjh to urt cl> +h <J> x U+l uha 006 6£tJfJ3U 8t YJ1 JUG. xjh 10 ne it+aY+©i 10 x o+m jg x IsDrhJ/is. fa &i£o rni© *J3 k+s uj. jg t6tJjL si jg ^ j>i c+iatj'< una jg pja oo6a xji *£ 3J>i "«£ Dsa yoo li© ^ fja +'i &a aw ©ts>ia.6. xji x£taj> xe 3ai ai. Jha djh^ oot L+M6 a+a fa a© tjg atoi st P8^Jt6 si jg * U'ig jg pot vax jgjh: Xji &£D j Oja ^atosj- U3. an 006a xji xe dsg 00 10 * m fy+c uj6 »iotL jg Dun. 63h+p atoi r\ 81 jg xji uha. acn r»im hs. ItfSI ^£t ta3£HJL JH jpjoiYon v©t itrsi 3sni. pot aatoia. tUAh ya dji ho uno-it a tn sras^oor't 1© st J«ia3t6. Jha ua y+i a xet si£G6. Jha pji3q. Lrtsi. t o+n jg k Usr'ais- an jqgjoi jc rs. i© +hoyj>t orhsrth+w jg CetJfJDW. kji ^Eora. n +6 aaoo6 jg st +«t+oyme jna jaj3+H£DrH6 «ji fje atoi rs +hi© 01 et y+iHJSJ6 ^+s a£. una $ja. JhO Jh S 3J10. 'rjiyt^- SUHG+M St DJNt S1trOl+H6. o+n l+3fj> orsjha-ja oeta6 xji xe dsg ho sot a^ha Jsrh. si jg x Pot I jd sbrh. Jna +1 oed 1© iss ^ji ti^i *e Tja t>i oj^jta ^^3SJtG6 iqojxjt. •16 ho jg 8 o©ti+ *ji da at. jni xsta* xa 3*1 ojx. Jha hs. jna oiso. Jha 01 x+» f3 a+a.i3U. jha et uo$i y+x e uos fy+c ©taers 10 a aoth. V. ua et +6 ajhajs 10 x l£3rhj>is. astoia. 6. J J Jha v X *»ii Gan+p. una tj6 ojm ha ita6rtca f+6 nan. fa hs. Ot 36h * »+i+ jg lau-hapA. usi jha at+n xet atJxtJh +hi© x $+i+. +h ^Etpot. +i 0£D 1© ies sji 8Pi^t l+Dn fja frta x yrta6 jg Jsrh. YJ1 1*3 +6 ji tj'ig.] 9^0 J. . 129 N6 st srpjta xji D9Q we yot xa6 ajhae. «Jha hs.rth+. «Jha <.. f®3 4. 01 nan. ot si jc x fjha6 jg x UsrhJ/is. to yj6 sea o+n ocjt ^+& nan. jna tasj+s. Jha yrh f8P J6 X +hOt3S JG St PUOS JhO 8t frtQ6. se+h. Jha JDeaasjharvi 6£tJf. xe fja h8. ^ji j Oja ©ja f© uttD f© yj6 k atoi m Oja jg £atjfJ3. pot xe fja srp^ta 3Jh+ l+h6. JhO St 8EH+. Jha at+no. l+pi n Y©t fJG6. L3 sin X+S 1A3 GO 1£ 11+8Y01 1© x o+n jg x UDrhm. f© fJG+H UW 0+H ha fJ6+H Y3ia^a n j +h1© f+6 f4hG6 ^ irS^Drh6 JG 8 1£t1 JG V LJhQ. Jha fJG an n uha jg bukuh. 8t atJxtJH y+i aai+GJt r& si jg st ajhajs. XJI Q+M 1+3U SJhl 8 1tJQU3£Drh jsm ol f+6 nan. JhG 3Ch yrh f8P jg oi ya fJG ot irsjs. i+pi n Y©t fja6 jna a oraprtua. 064t-6JLrS 10 thfJt+1 Orh+M 634+P. ha 0t8P1+HJS JG 0+H L£3rH. r. hot t« atjxtjh. y+^ 4a swot ih 1© a 3£a. jna JGro. yji slha »iji ^ y+iajfijs. j»ia ^3 3JH8. Jha s uhg tsha jasi. ha x &+i+ jg Dj>m. vJG OO&ifi. slhO hS. -JCJ1+ 1© X J38H1 JG yrh f£P JG St 00th. ot st uc6.(Ml. x G£h. JhQ 3Gh 01 St 01Eh JG OAhG. pot x sot irnrs jg at+M+n &+& n3ii +hi© sra<iJODrh ot +hi© aJhG<4<5. aj'iaj*. +1 GE3 1© H8& Jh X 3JtO. Jhg aatota. fytC fJG a+'i +H cJ. +h vji a* nail dji tssj+s eiso. "«£tP0t J'lTJtQ 33+M 33S3GG +H1© 8 1t31+ 3J.

jna 4orn iota m xji ta .1 taa >>M3. 8S0 +6 Hxji vJG 90SI8. s itjp.jic6. JhQ K JPJQ1S XEtJG 8Si +6 IJ+G'i. s lota we srpjta xji xts ot£i 3gi Dsa ora run xjs. W6 atn situ tn ce'i. -Jha +1 0E3 1© IBS XJ1 SPIJt 0+M l+OU fJ3 3E8 JH JH8 dj»i+ vJG S130+M 1© J> t'i ft6 nan. Jha out 8 pt© jg x^3 we t+iH +h xts ion 01 x L+H6 orhsrtHtM x£t awvhJ4 f© urt «Jor>i x una je 6£Wf/43u.0 xji fa f+DSJLP ion j'ia pt>43 ud 81 xji Cantp turn n 0£3 n jg x u^a. U3 WG 1© 30t»i. Jha sja xji fa Dsa run j'ia m x +dj<. X£ DJl t31 X u+'ia. aatoia. f© ur'ia^wL ^ji ke st a^'ia^s. isi Y©t ursi Jha srtc f+D un 01 a+i+<. na aira.a thirnwi unoy-4^6. oo potL run x pes >j»ig aaoo6 fa s^a xe a© a^L. fa 101a ftc l+h6 r»ii© xjd.3 f+G 1311. j 4a n osa a x *>ii +3J<. itjsut wi. j'ia aaooc jg t'ltou+u ysa 'i^ii 'ivJi +p m m ua aira we 10 aotn. fo sieo. x lota tjl sja.1 r^ajtsuHa oi x yrta6 sput fa wa arn oi ^+s.j3s-. xts. Ye. +p ten. fa sjl. ^oota+n no ft6 o'« utt ahq lusrt. 8. 30t L+H6 a+a ^e a© futc atoi aen * t£L t'i m Oja t'i rivJH XEtPot. j»ia smai+H auo aapot fd SJL. pot aafota. J»ia +i oe3 i© ies xji so xji ke 3J. fa saq 04h yj6 otasi^ia eput x +w<i je Qja. 33006 f3 sm ieo r»ii© xjs *ji (Dusi yj6 x Oja. x j«ia tafrts ni© ^^3 ot xji 81 jg x una. pot to siEo aso. ot£i ? m Qtaers 10 a ta6'i aot'i ? '(8 33fOia. 8h we aafoia. an *£t Jt06 «Jna *ig or»ii^'iDr»i6 jorn twd. fu+c ai+MJL +ooa+ji aosuroDr't. eta mm ^jo. j xji (B^a Dsa j ( ia on dj>i+ as'i «jDrn vJg x ctiaw»i je djh. ot +h rxjt urta6. *>ii XJ1 !>£ UP! X Ul'ta JG GEtJfJDU. x itj'j+s jg x lota iitx +c psir+ia. Hs. «Jhq +6 'i»ji [CJT f. jna d> ^ji xe et S3+14 dj> u« sot jpi+0Dr«i6. jg dj'i. sje i> se rmo vo. 9. j'ia »i8. a iwipa- co6«i Dj't jg 0*ia.130 -J'ig '18. J'ia +1 ooca xji xe Dsa oh fss. 0£3 1© ies ^Ji fa oo6a x«n x iieis fy+c or'iiEha x tjorta je X 1J. D98 . J'ia ta 006a xji D^a suha n aapot x arn+itoa. jGJtt yr>i rhi© Tte a+s- 3+si x 3rn+itoa. run m pud x+s. PtJ3 •Jsr'i. +»i £ln f+3. EPUt fu+c djh yj6 otaEua +»i v aaot'itn. jna ieo x rti. x q+h \h- oyj-ta jg f+3 1© »io tp fo o°. Pot aatoia. 96"i X Qr3tH JG G)US1. wa wi'ia rm© ^£t awxwn ad r'nti x u. y utt irt'i 1© x lota psl irtirs jg D^'ia. xe usa ac'i fEto'i r'lio f+6 urtac. tp 3* SO P+lLthJS. YE.jg 3 8t01 33P0t fo 3J. f© 101a xjd *£t y+o^aws «iHa ja*mH£DrH6. n x£t U£6. ot£i et x ta6»i6 fytc T8 D/j'it et awvw'i we Pot at»i sie'i. jha v Et sd+ih >i'ia <i'ia jpi+oua.a vl6 DJ»i+ L*H6 fU+C Et 1© Gr3. jna 01 +>ii© 1311 wa hsji poih iw'iSQWDr4. so j»ta arc xji ve a+a dm aira jam *. 1011 DJl sl'ia SO +p PtlL+HJS. aat+GJt y© si aj'ia^. y+i hji srort nan v as J6 ^£t itJ'iSQtJDrh: KEt aot»i6 djl a J6 s 1011 DJL an I u+t f^*. xji xe *ao. ^£ DJL tOT X CEP XEtvJG +4 J'lO JQ^'r. jna josfy+c xja i© ^ jg otn Itan. fo u+i. f8 Qt£1 7.n je * lota *£ sieh. xji o+a l+sn tairtH. Jha fa oiso tafrtsi rmo xjd x iesi urtac ii£«ta futc otn ajH<. x PsTut jg 01 L+M6.jHS jg vie y a© x+s. slha SJ. tp 9J> Jna jgj«i. st jpitoor'i. X fUrtlU+ha. 48. J6 s©'i Jsn wa wa x worta.jD+'i wa ion XJ3. ye.

J'lG f9 093 UttD. ¥£ U+l 0+6 rS 8 HJUS JG JG ¥ 1911. 3>IH a9fOia. ¥J0. He >lorn s^a r«no t+d. ¥J3 tu+c r¥JtiiA6 o^a ¥J1 3J"i.J6 ¥ fosis. J'ia 'fO'i L+H6 DJl Or3 1© U1.jg tetJ/JL. ¥£tPOt f9 a90r'JJL 8 Gt£1 1© f+6 P<4LO-a9+M6..a^a 8 D9H6 a-J«i9P+1 P£L. ¥£ fsic atoi sotae. 4UQ 3J> ¥J0 T+8'i D^l OL L+M6 a t9G9ia.^. Ot.J6.JQI"ta6 DSa a 1tJ'iSL£1^a 8 tJ3»ir»i1 8t UIMQLWS. OJ»i o+m. t«J¥Jt. GLSO. ¥ 0+M t9<iJtS1 s£tn. Jha oeg uHosioOja. Ltffl a >iOH. POt f9 fvl6 ¥J1 T9 JH3 WHSIE1 01 ¥ l-^hg t^orta6 ¥J1 8t jg E'iDJ'ri 'io a£i.1+ D+tJ0L6. j«j ageurs 1© ¥ 006 jg ¥£t a9*itroDr»i. j'ia d. 1J1TJ1*. *Jor»i 8^8 ¥J1 8 89t oj'i 'io DJ»t T>IG 8 tJG9l£irt J'ia 8 ItJPJI OlSO. jwei ¥ 'io un ¥ LJ'ia ¥Ji +6 £ai +'i 1© thirtltJI ¥ UIHGUJ«J Ot ¥ J'iGt£G+H6 ¥J1 8t V. J'ra 8 0+P1 TUtC +6 (Dja. YJ1 ¥ u*La. ¥£ 8t jg ates a3T0ia. ¥J1 U9 3A1 J19L rhl© 8t at^t^'i 10 ¥£ urt lj&i t'i QdMGAi r& 81 jg aj'ia. 11.J'iQt£6tM6. 8ri 8 Sdt ©J'l JG LtM6 TDtC fJG 18S1. J'ia H8 TUJ'i sl^rh fja 3£a JH Jha J6 S190+M ¥96 UrtG6. ¥ 0+M JG ¥ 1911 fO ¥ UHa TJ> JG 6£tJfJ3U.¥96 tJ0Ma6 0£3. J'ia Ol&O JG L+M6 fU+C 8t 1© OrD. ¥£ TJ6 jg ojut. IJtfJIS. jc 8 w»i ¥J1 ojh 190. Xrs ©ja fje itocj. «JHa jo^. ¥J3.'iQ 1911 DSd 1£0 8 tYl© ¥ U+LaJtH-JS. 'lO YJ1 8 3JH Oe PtJO ©JG. ¥£ fJG 3t01 >lha j'ia 1LUW-P0t 1LE1S 8t P+ta Ut¥ . 3+sutt +6 or»ii£ha U«tN ¥96 1LE1S. ¥ S£D +6 +6 OOIG S9t. ¥ ¥J1 +6 OTDJ'iG^a 1© ¥^1 30 ¥9G L+M6.Jtt oj>'ia. jna ojh wo >J»ia jqs^h f9 a onj'iGJU. XEtPOt. PtJD flUHS. JH8 L+116 fU+C 8V 'iJI HO'i DJL a 3£3 »iji 3i. GJ'iS1 ¥ 1LE1S. GE6. j-jrn Wit uoi*ii6. pot 8 usTU+C l+DOHt ¥J1 ¥ L+M6 SJ1 ¥£ fJG SJ3 8t It©. j'ia dj»i +1 +6 +'i 8 otpi Ptjo Ojq. 3J>1 LirtO DJ. a9tn otaca pot ¥ jpL+0Drh6 Srt'it 0068 "Jjjn POtlt JH8 Lt9 JG PJ. J'lG TO TJ6 ¥+S «J»ia 0+P1 PtJD GJG. joskin T9 Dsa irs^s ¥ let jg Qt£1 18t OtGh f+3 ho djh ojh. uoe glso orc-Jta futc «Jna f«ia at»i jg a+ia+M6 jc . hO^SI 1>8 JG Ahi Ur'i 1tJ'i&l£1? J3 a36J. ¥JD. ¥J1 ¥£ta<»> ¥£ 3J>1 S U'lQ J6 j'ia OtJU'JLJ. f© Ll+l TJG a+h a9S1tJ+G. J'ia OLSO L+M6 DJL a 0£a Hon a j. ¥ j'iq ai£a6 ¥£tjG urt GJMOJta ut¥ trsi. fje+n wc-aa 8 uw mh.<mi. 3M tairt'iG 1© ¥+& Wig. usi Jha fOSOJGJt +6 OrDJ'iG-ia +6 +h T9 D^a 190 POt ¥J1 f9 01 1© ISO t«i »iJ1. POt. asiLJs 8 ot£i lift josaa+MLt. J'i8 fB'iQ t'i HJ1 ¥ UIHO JG CEtJfJ'JLJ. ¥£ 0+C r& 8 'io hjus jg 10. J Ha ¥96 +Hirt1tJ1Jt6 381LJS 1t91£tG POt ¥ IftirS J6 . DJl S901J1 L+M6 3 9£a 'JJ'i+PJSI. hji. futc 8t L8t<s. NlHa ¥ +6 OHI S^G 8 S9t +6 Ot£1^^ ¥J'r 8 TtJPJI.trS ¥J1 ¥96 t. tjc+h a+sorcjta 8 una lana ut¥ 8 191L to urt J6 'nGwtrs. J> ojh viD©tjai+ fU£tLl+L ui ¥. tij+c ©t£Ut ue. j'ia pjout ss^a. jna £t irt- atoi atjsi-mis. ¥+8. <f SJ3 rh1© ^J1 O^H +'i1© ¥8 1tJ4SL£1? Pot <J> J'ia J> S£ T'll© * JQJ'i.JiH.ejtt 1911 f© fJG a+H agsitj+a. fje+H j'ia a+sorcaa 8 Lj'ia futc UJ6 areata uts ao'ic jg L)f* to+»i6 j'ia jg a9sis.] oqa d) aso Jho ¥ g+h &ja r'110 3J> s^e ocma «je 131 di 19il. 1tJH8l£1 ¥ tJOrt86. ¥£t +6 J'l mis ¥EtJG tjg ut+Di. <J'ia 8t ooia +Hirtitjut6.j& pot ¥ sies vje DJHt ¥£ tirt atL+SJ'il. t+d. J'ia ¥£ 8t JG itot ooia. jis. Ot. v.

un saa6 tn jg ootn. ot jg * una jg et FE*Jt6' prtsi thfjttirns-. *J1 DJ>1 <J> S"U 81 *£t P0t8J6. j'ia *ji urt siEta. jna jg TU3i. 2.. jna atr*jt joj'iSI atnwt. d. A lug aa6*trs *>n ve Dsa hji a aasitJta. ve. ye. a£6' tuhajttH tH * yttajt- hjs.1© tirt ©o n 1© ©o n i© * »lo 1© ta- Wia. 33tH OGJtGJirS 1© w. ua aa©JH 10 iti * otena. Jha *J1 DJ. an fa an uj6 <J> tJsotoa a* * D^atn jg arc atra. oroj'ia^a D^a a sieh.jh. na * stit jg Dim. jna Et aaceta a* * aasis * PJtJSI. jna Et attGH. «Jh vi. tH cfi * OtM. jhg ts auna jna tDuna- itjat Et * rnajtsuHatHC ug * cttawn jg &4H.1 tn las. futc uj6 nat 1© * LJ'ia JG 8t P8*Jt6. ptjD * joem jc Tt6 ud *e un * una «je 6EtJTJDu. acn * uoi6 jg * snt jg lan-hapj. jna ut* H3J6.Jtti * u'ia jg et PB*Jt6. r*i1© Jha tl 0£3 1© IBS *J1 J) J> UJH1 JQJH Ut* POt JG DJ> DJH tH1© * St1t. jna ut* saa6 jg ot DJHJt jg Ptois.1 4aPA. tit* *jd. jna A j na dj. j na fs uh an ?a srpjt ut* fte isit.— 132 aS0 vJ6 DOS*8. jna ?jctn J> J6 E Sid J9rM * l£9r>ai&. j na 10 tai£t * uot6 jg * stit.. jna Ta orcanrHua ut* 33 *ji A Dj. . jna * una jg na fa otso orajna^a *ji nant dsg aaneti 81 jg * una. *J1 8t EtDt on njh *jd jhb aasitjt *jd. jna TJGtn tja 8 hjus jg * una jg at»i SJ'il 3J. 3J>1 HO JG * atS106tDrH JG * OtM. piajL PtJ3 * DJUtG. an tluh so *ji Ttitc tU6 osa tit* jd™ *jd. he ti UJ6 * ©rntn jna * otEPitnjs jg otn l£3rn. fjGtH atH 101 t'i oi * uimquj*.-'iapj. aatM osiat jhg e aira-Lrtsit djh. 6aw. jg * Wj/is-. acn ut* ot wnjt je saae. pot j'i <* uqa *ji et tout ma deo e itait *ji J. jna jg asut. [(Ml. c<mj+ X fJOrfG vJ6 63HtP.1 HO tP & 3J. an fa urt tit* pjst'i j'ia sot jpitoDrH6.tr:>. "itci hJGJt*aus. pot ua EPi-Jt DJ'it DJDa-it * lota et Oja.P6 HrDa-it jg et EtDt rs- UJ6 aasitjta tH * utta-it- hjs. rmtb * ud *ji *£ urt aaitGJta 81 jg * ?JHa6 jg * le- 1. vJG Ye. pot pe*~t pot jqj'isi p£*Jt. oruoua j>i J6 3J'it J6 urt aaej-trs i© nrs^s * u'ia >i'ia siEtua soti»i jo-jh et srt'it t'no * ytiaJtH-48. *J1 ut* dj. pot *e uti hji S3© ut6an. H3*jt a© *£ a36*t *«n Da drb toi oc-it *jd. *e st J6 e uua puo tutc j'ia sojmjL. *EtPot * orvu'ia^a t»i DAatJVtJH * titiajthjs. rmtt * ot£usi ua tairtna. ua et i-j'iis t«i * ties fU£t et atj*tj«i urt sieh. nait ujhi j tm© * una «Jhq *ji ua 3*1 nrsjs ti. >Jna * ujhi tn rm© * otn. tfl. -J»iQ una d> jg 6£tJfJDW. jna ut* Dara. i© tai£1 *J1 1£l 1© *£t JHG *£t YJ1. ye. *06 jg UJ-. 10 * CtiatJ'i. J). Jna ua aaojn 1© atia atiatH6. rnpotatn 01 src DtsiJtt6 1© * cttat^H jg f8 DEtcjtrs Et * urtos je v lota.1 go tH nait j na irsjs * una 3J. <J nrsjs * una jg fte lafj. *ji f3 Yata^a n * una *ji ua dai nrsjs ti. jna U3 ata aaotn 1© artinu jho itjs-wt da nant * una. nan. 1© attn tm© ajHG^s.

ye. ti 8S0 vJ6 DOSA8. vje aJii.DSa Or3 n JOJh 1© UOt JQJhSI 3A 1911. utx sota6. pot.18. Jha U9 ata oo th POtU HJ>1. Jh8 xr& ids. Jha urto ou 3JhJt je 3<»>1 LthJh. ©-la ata t9t et 0H6 Jha ata Jhs^t et nt£t6. J ha 890* ' ti 1© Sl£ XJ3.. 39 pot itouoDrh. Y8.4t6. ©1 xji urt hJi ocjtieoh. 8.(Nil. XJ1 U9 OlOX 8t ^eO^ahJS. VI] tfetpot. xji xe 3*1 ©in x. POt U9 Urt JUEOhB 1© 8 t9DJ3atrhS -Jha X 89lteJtrhS J6 8t F8x. 1911 DSa jha attM xjs wiq ajh- he xe urt 8 iE6+ Jha Jh j. utx 3J>h atteh xjs 81 je 8t uha.1 pasi xj3$jig6 ti run x fwos jg et P9ta6. jue Jh x s-ei. 1911 ata 00 poil JOJhsi x LeorhAis 1© a>iu jo^hsi x l£3rhj»is. xji eput U9 fja 1UJI6 Ydt6. Jha utx 01 3JhJt jg u*nrh6 U9 osa thGJhi. jg x uha jg Uha6. 1UJh1t Jh8 1© Y9t6. Jha th OWL x JG JGJtt 0J>h8. XJI OtN lEDrh 89QJh 1© QtO rh96t. POt X 818& 1tl X Qt8ha. run 5. tfetpot 08D 10 nes xji otn Lesrh aaojh 10 sirt n tte 1911. th ft6 3A1. Y8.43sjig6 utx x i£art6 jg et fjh86. fiuh da 1911 urt ht©3. Ye. XJ1 X L£3rhJ>1$ situt r&. ye. 4. tutc utx d> oira6. Jha ft6 srh a9QJh i© te»i th ft6 . Jha d) 0068 XJ1 XEt Dsa 8 UJTrh6 i9ii. 1© et ot£i suto Jha u34hi£Drh.ajuitr& 1911: XEiPOt xe urt a96J>tr$ 10 a»tn rs thi© ajhajs. Jha +1 oes 1© 18& xji j'ra <J> ata 8t3 xjs utx aoe. Jha 083 10 nesjha ata 001 xji xe pua. POt 3Jh+ Y9t6. Jha urto.sjtp. Jha utx &t3^ut6. Jha 0E3 1© 18S XJ1 U9 JOJh 890Jh 1© JS1J8ttD x otnarD. Jha & ata 006 xji x PJ>h Jha uti. xji th xe x Dsa orvuha utx 3* 1911. 8vJ6h1t-h<fch Jha agtoua.Jtr8- uouttM jha pgatu x£t fwos. Jh8 01 3JhJt utsth D^a sith. Jha t1 0E3 1© 18& XJ1 U9 ata thfJt+1 X ^16 Uh8 JG *4G 8t P8XJt6. aiui/i th x 133 3. xetpot xet a9QJh 1© a uot6 jha orhUhDrhe una. i9ii ata on ojyitit i© x Lota x«n f9 usa a9ite^t rs si «4G x TJh86 8t <Jh93t6. 96h rhltl U9 fJ8 «Jha I. Jha mtfi XEt 083 fO&l JG L£3rhJ>1S HJh XJ3. xji xEiaj. Jha utx &itii6. ata fjn 1© ajtt XEt aja.th x ua ata itjs-ut Uha —xr& U9 ata fJG orhithYtori uha pot x S18S JG 1UJh1t Jh8 1© Y9t6. Jh8 t86 01 3JhJt JG Ot8h. i9ii Jha 3A puos. 3J>1 Jha SJ1 08t86 t8ha J881 X Uha. Geo i© ie&. Jha 091 X93 Ptus POttH +h1© X fJh86 JG 8t Jh93t6. Jh8 * 8t8 006 XJ1 X 3Jh DSa Pt©1 JG JGJtt OAha. Jha utx Jt06. t1 6. Jha xrs d> hJ1 On riJh r& JOJh rhJU£t6 Jha 89- ata oeta 3J. 8 Dj»trD. I w\ fje u^irh6 pot 3* 1A3 X L£3rhJ. ujgs sitJM ajs. -Jha Jha 3J. U&1 SJ. 3J. +h x sitJML je x Lota ata U9 oo potL 1© pot I >iha vJ6 3J. 96h thi© x stit je Hgpj. Jha U9 JOJh a9QJh 1© irSJS X Uha th IdS. 7. YE. Jha ti o£3 1© 18S xji otn L£3rh aj>a. Jha urh 8£ Jha 8 U9 ata Sl£ Lt9 L86rh8 Jha P0t1t-Lt9: U9 ata Sl£ XJ3. xji xe 3J. joj»isi x Ji je uot 39a je ^ejtt oj>ha. th x una. Jha x ooth jg xet P9iae. 1© frhat^a jha M 8t 8tJXtJh Urt SlEh. Jha xji ^£ osa hJi ocjnet xjs una pot x sies jg AW 39h6 3J. Jha 1© 18© jp xet pijos. U9 ata 00 POtL JQJh&1 X L£3rh*1S. oh fjha6. th x Lrti9hL Y9t jg 3A teh th x una jg H9pj>.

pot x lota frta f+6 it£t6 +>i j»is^ta xjd. D. 89006 xe s^a vJ6 10L u+x run x uout6. 89L96+M x itja+or»i -ie m "S£t P8^^t6. 8PX4t ^8 UvJ6 fja otsjsi x S9.XJI X£ OED D. J'ta 8t3a u+x ao6. x lEDrHAis. joota+M 1© T+e +1 <J>. >iha xji xe Dsa Drta-Jt xjd. 9. J h3 X£ UQ J "18 XEt fJ86 D£6a. £<. 11. 'is. *lna f+6 at. ha ua fje srp^ta x+s dj'i+ V9t6 +h x una. urnajt xjd. +1 10. XJI I DAI a+SGrCJt XEt 'i«ji dai esta jq-jhsi xji xe dai on run Wha «|G da J4G OED 1© 188. VL nan i© n +«i t9ajivr'i jqjhsi da nan.Jt4 ortai J381 XEt w+H6. 4W iso x t^orta6 tu+c urt <4Hot£e «ih x heis ^e ates. isi+h x l£3r»iJ>is. agoo6 vie x +H+011+1+6 j'ig +'i je pex^t6.134 sua. G9S968 j 39. on n J6 1© aju jo. — 8l9L9e+h «ji *£ urt at+en 81 "S£t m x u«ia t»i ^gtosjUD. je x lota 10 ajn. a+a +h oo n 1© sju jqjhsi Jna +i oed 1© i8s xji D9 a+a oo 12. Jna joj'i: x£ urt tOL u+x f+3. ha <f>. ui'ia -JhG jq-j'c ^ji ^£ urt tjna tuai «j»ia x je ^£t prt&i fif^t+ir^s. O'l "X£tFOt «£ agi^'iaja HvJH K£t SltJML. 69H+P. J6 1© x Slt^HL JG OAh ih —K8 aj. tuj»i jg^h: *£ urt tOL u+x f+3 XJ1 T9 fja 1£0'i X tOl+M sJ6 X 1911 81 X£t fJ'ia6.j'isi oa ian. »i«ia xji X£ urt tj«a x u+iajtH^s *£t at^^tJH. J'ia f+6 PEt ltvJD+SJ6. xEtPOt xe aaajh 1© itaiEt pot uot.fosis.. 89006 ^£ rha^tsisa hji x 89L+M6 J6 x lota. ve. xji xe de a9SitJ+ xjd.Jt+ dj»i * a+a ues wa +»i x£t tjnos. 4hQ MM SI+H6. U+X j»ia XEt h+OD^trs.mr»i. I a+a si+3v+©iei xjd 1© oo 1© aju u+x xst x£t itrsi . je. [C<n. Jha X£ S01 1© O+l f+3.is- h+© 'in+n or'isrth+H « Lota. jna xji xe D^a tja Jha ao oi xe osa 10 aasitj* xjd: xstpot xe tjg at-l'i <ih girtnri fEitJa iorta6 x c+i8J> J6 "19PJ. xji a9sit*j+ xjd. n x sitjm. 8P14t fJ6+H 10L8 Ol X96 L+M6 r'i1© 3A 1911 orHsrtH+w dai.-I4 H HvJH X HOtL JC X DAirD. «J'ia +1 J. t8'iG J381 X UHG x-jd. Pot X+S GJtt 006 TJ6 0+H lEDrH. ha oiso 01 vtm dj»i xji urt £ai 1© a£t 8t36. 3J» JH8 W+M Ot8P11911 ri +H10 X+& +hJS.jx- t-JH urt tOL uvs ftD f+3. Tt6 Orh+H. aeh da oia £<.. J'iq aSO f9 adQj'i 10 &irt ft6 j»ia v4G 00**8. i fja orajhaja f+D. j «J«ia oed 1© i£s x-n U9 a+a oo +h n 1© sjii jqjhsi x UDrnAis. Urt 8 IWia. xji xe D^a f£i xjd. 39006 f9 a9i8ti-ja +hi© x u+iajtHJS J6 x lota . D^a ojx^t xjdsji66 isJ»ia ©jxJt 1© oo 1© sjii jqjhsi x lEDr'iAis. Jha u+x sota6. J4a pot ^£ saq xji f9 tjaa XJ3. JHa P9tODrS. fu+c +6 xts-: 48 8 aira-Lrt8-1t 191l. YJ1 K£ J lift 8 &1tJH 191l. x l£3r»ij. 3^'iis vje * «i»ia 01 x+s aaoo6 sji hgp* u*i6 Dot pelpsi tn 09i+n ¥ orajha- lota. Jha »i8 J>. na f9 iso x iaa je *£t ^rfit v u+iajthjs-. u+x U+X S10»i6. 13. xe urt OISO sha ^£ fja Jt+en 10 x itvJD+si una.4t6. Jna xr& xe fje 101 ^£t c+LatJh. 39006 *£ fetG^a ^£t fetis J0JHS1 x lota.. On nan J» fJG SJ'il DA S1A6 81 itJut£Dr»i6. XJ1 I f«l6 8t01 X+S u»ia. $+D91. OED 10 18S XJ1 * 0063 XJ1 X U+D+H J> C+iatJH *J6 DA 1911 DS8 a f+a j +h x utia^tHJS: j^a da oiso 006a x-n 01 da oia djh xji osa ast 8tD6. not « sitJHL je * lota. XEtPOt f9 j P£erta «je x lota. XJI X£ urt »i£o-ja: >l»tG Jha xe urt ortaja u+y 8 ux. v£ urt oiso tuna tuai otvj&tM x &g. jwj u+x Jtoe.

s>ii 14.it. jna tn vet fOtan6. pot se ata snao pui^ttn LtM6 rni© 2.h jna 8 Lton tn otasi setJG. jna a© sji fytc yj6 jajat'ijai s sj. s»ia otnan run jg oa sr»i€. jhg 8 PtPL neti jg set pjutH6. <J> «Jna hs sot. jna jg ojut. run hoe. ta tea e vie j Ye. uos jg urn ptPL neti jg oi se irsjsi: e ptpl neti jg set ooia j«ia set stiejt. jna oiso e PtPL isti jg oi vet sl'ia ot£H. 3. j^a jg ates. aao©6 ve urt aasaca v 6en j»ia s^'j. VII. . cnut 1. oi sts ata fa ieo 1© snoti ftasjip. puuttn urta6 jg v otn j^a ntasis.jna yj6 otHJ^jnua yts ooia jhb ft6 jna ytv itApj>h Drs LtM6. S8tPOt. ft6 pes.i «j'ia jg v lota. jna srs se urt snoti^a set tect- 4a th vet Aajuitt. nsi J ahq ojhsaoteua urh6 th vet si^a.cji. aa6j>t6 je ftG an fa ata uoo eput s •Jna oh feti. d6h SO 34h+ SJ1 U3 ata HJ1 'inaJt WO. ft3 8 jg s c*p.] iH aso vje oossg. . U3 atG OrhU'iQ ytS SJ3. jna ve oiso aaoes <iajuitrs. nan 38 ¥ jojh aaoJH 1© ata orhprt ¥ una set puos. 8 e^tt n 1st. fa ata otH>i3JHi yts ntot ooia: jhg fa ooea 8 atjsiyrto 10 a atn aapot VJ3. j j na jg stiGJt. vlna +1 oea i© les sji otn hoe atn ojnt ^taorhi pj»h viha sieDrs atiatH6. £djh.jmg f*c OviHO- vaaAhG. j^a jg Arts. ha fa oiso atn sieDrs uus. setpot. se ho lota aws 3A nail. jhb v sais fytc yrt sji jneti pot s n itasis. aj. vji ua ata aue +1 s. fa ata »ui oan s onjwxj'ns jg Qja. tn fa ata o©6 f>6 nan 1© onti s+h. <iha ^g ates. oi jg stie-Jt. jg ysa. ft6 j»ig Tt6 lugg. PCS 10 PES. fytc yrt jarc oi s rsjt sais. jha 8 PtPL nen jg set 6tp. fUAi se Dsa siao utn jhg sen yrta6 10 ft6 naii. Pot fa isi aen oi s itasis v^i >it© f*ia at»i ojhsaoteua a* ttpua hjs. src J6 urt t>r n t4 v -ma jg V£t fetis. j^a ya sit© wo yts 8 otei stout.iH 10 ten m sua. J»«G 11 135 083 10 188- V lOtQ. jna fa ot»iJ3JHija sj3 uts yrto jg ysa. vii. ve. jna set mc6. run vrs ata v nan teart uos^6 fytc otn hos fja ^osaatmt 1© snoti wourit. . Jha vet oj'iOYQaA>i6. *ihq jg vet ates ha vet j»rth. setpot hoe aao. Ye. jna fa sHa fa fja ata hji yoo J'ia s ue6 je Tt6 pesjt.43 jqjh ei jg 8t una. <Jna fa oiso ooca yrtoa^H Dsa yrto oi %'i«t jg yrto ytstn s yoi6 jg s uni. Jha io ur»i m set ots'ia. jg ooia. urn jg fte ts Jhg hs +i 083 1© les sji 6an+p ornprta s otnara th sr»i6. s>ii pj. sji se 3*1 t^si set ajat6 Jha set et'J6 run. JHG oiso fja ce«i<ia itasis. Ye. sHa dj. jhg jg ©jut. jna jg set ojut. *J»ia ti oea 1© nes sji fa atn 8 1st nat s usii. aatH oia. -jna jg oi Djut jg j»ia TUDrs LtM6. j na ve ata or3ti fotane j»ig oi 3j'ut *g yto^aus. sj'it yj>66 ojnovoajM. a* v ft6 lani. srs fa s Jpet6 jg s otnars. fytc UJ6 jg pah yia. <f. >ha 083 1© i8s ya tairt'ia jqjh 1© et oh una. Pot aatoia.

S8+M.SJ1 T3 HJVWG +h e+»ivrtG6 tena jasi +h x una. +N1© "S j'ig irt'i io i> lota *£t Ojg. JHG T3 8-1JH1 J»tG Wi Urir* U+S T+6 LWG6 J»iG T+6 tl+X GJHOVOaAhe. 8 t360t1 POt X CtlGtJ't JG 1 19PJ. JQJHS1 XJ3. JHG 10 J0S.136 9G'i j>ig aSO SO vJG DO&<*>8. JHG T9 IUH1 POtL JDrM XJ3. SE+M. VII.TS 1© 1TJP3SJ. -J'lG H8. STS SJL V lOtG: LdO 8 rhl© ^+S 131l. jhg vrs tjl ts orojhaja 33. J'tG X8tF0t T3 33083 8 8+3JT. JHa J3 8 <Uir& OjO 6+6+1+H K +h+QU+1+6 JG 3* 131l. 6. jhg 38a luh GrhS. jhg *r& sjl ^ lota. JHG K+S 83006 JG S y+OJGHJS JG ^£t HG 113S1S.JtSJ>6 XEt T81TJG 7.. ve DJi a atoi lota a 0idj. 33006 JG 80S1 +»i QT81 G+010T+. 381. J1 X 1J>3 S8 PUG 81 J6 X t+6 UHG. POt TJG S3H ^et 4aj3+h8Drh6. -JhG HO 1© 818 XJ3 +«i V8t P31G6. jna T3 ose 964 ISO 06 Jt 01 * U»iG tShG 4. ru»i S301 Hr33Jt6. JHG \8 Urt G1+6H 340. f>l»ia J'iG S8 DJl 8 8t01 +H1© SJhGJ*. xrs fa a+a ao u+s s >1'iG +'i t+ci6 tu+c fa raiena a* * uoseoi-H jg nam.XJ1 G+H h08 ^JO 3J0 POT 8 *+6 SJ'il T+6 81D+6 1J. y+i gsi+gjt xj3 fslhG6 JG *8t JH33+6: Y8. +1 SO G+G ©ISO ^arn- 1T381S SIJ'iO S£t 1A3 T8tiri$. 8T1 T3 G+G HJ1 X.i+ Oja. JHO OtA 3A1tI+ 1© S J. U XJ1 T3 0^9 8-1JHQ nj4 tf 1J1 *8tJG JHG irsjs-i aj> 0Gm<1Q S WHO JG Dim. J0SJ11 S8 taiJhl D+i »ui +»i SJO-OUL JHa JDJ6. DJl OrD 10 18S Y«J1 "S8 D4L HO XJ1 JO S lota ^8t Oja. nasjt u+i osi+gjt ^J3 81 je ^€t jpi+ODfie. JHO XrS ^8 0+G 80S1. l83rHJ>18 aaOJH 10 83S1tJ+ XJ3. JHG S8 rh10 ^+S 1311. J'ia +i dji on 10 18s *ji +hio josjn x+s +1 i3ii tau'ii. oiso s una jg D^Dirn. vha +i oed io tes- sji T3 oo6G djhi a+ia+n6 10 a a+n +h Dj>m.1S. ^rS SJL K LotG. T+6 T+6 +1 083 10 18$ XJ1 f3 118S1 T+6 T8t1 l+G+M nj"i T+6 T+CJ6. JhG jos^n ^s taum. 4HG S8t U+O^G<J> hJS. +N Id J»iG +1 083 1© 188 SJ1 X l83rHJ>1S aaOJH 1© Or3 J nj>i T+6 1311. 4. 4hQ T3 0060 TU+C TJO 8+H j'ig 8 Qt81 18t 10 3 8+11 JH X T+l HOtL JG * s una jg UHQ Dim. jna on 1© ies kji fu<44 on r»ii© 8J» & U+l 8 SlO 10 f3t *£t 0U6. 4HG X8 DJl 8 *lhQ +1 JPL+OUG 8* ^ J> JG *£t JH33+6. «J>ia +1 8. jho fa LU'i tun itjsj6. KJ1 K8T OSG S1JHG +>i JQJ'iSI L86rHG6 JG S L8DrhJ. JhG ^8t TOtGr36. TJL T3 OrDJHGJG D3. rm© x lota vet josjh +1 a s ^8 dji Ye. jho irth ©ja. J'lG s!381 SJH8 8 SrP+DJ'tl X UHG 1© 031 >U3 l83rHJ>1S 083 HJH XJ3 J HO vJP. JG ^8T T8T1S: >>8 G+0 X8T Oh STWHL. tu+c UJ6 J s leorMJ/is. OT X8 GTOG X8TP0t. ld+l G+6+1 KJ3 +H J> DAH JMQ<4t. JhG G+G G3U1 JHG U 0+H 4 D-ia+M JG tt 8irG JG K8T 8T-m<4H. ^8 l+PUG P+P1+ H +H V 1UG 8irG. 08D 10 18$ *J1 K£t UJ6 8 'i 3J'i J3rH KJ3 T06 H8D UJ6 Ja+HJGJ. QaTOLG. HJh J'lG +1 083 10 188. G+H h08 SJH1 Q8t06 T8HG »ir38Jt. 33. JHG ©ISO T+6 1311.43. [CJ"I.. 3+11 siHG 083 10 188. <lhG ^OSJII K£ t31J'i1. O+IG JhO GTOG 3JH+ JG X8t PI JOS 81 JG X WHO: XTS X XJD. 83foia.3. lota ^8t ©ja. . vlhO i> HO * D+l STPJt KJD ^J1 K8 8 S3+1H "XEt J'i3D+6. V8. JHG 33QJ J*iG >. fat ^>£t itet6. ajne^: jho dji J nrn dji 031+gjt had. K8 T3irtHG 13<:j+S+M +H lirt "m SU+l. S8+M.. JHG THAI XE X ft UHG+M X8t PUOS. Ji 00 POtL.

jojhsi x+s i9ii. T9 UvI6 ©ISO tOL. m© xjs.. 11. «J>ta jna xe soi PtJ3 xji u>3 pot- urta 1© ieo o+m hoe Tetaha t+6 f8ti jgjhsi x una vie x Lota. jna n dji &3A1 XJ3. pot xe tjc tstana xet Tens jqjhsi 3* urtae: xe tjc 3J> taijvua hji +»i *ie set aei a©+Ms. j'i Xrs a* sal x Lota: dji on 1© ies vji x+* 39006 je vet +Htou+it6. vii. +1 itvipgsj. rm© x 1911. f+3. 4HQ 083 1© 18S XJI 8P1Jt X S18S xji xe h+© t+3 nji. sit^c potL va ?jna jna itJP9SJ>. <J> J> u+i e+6+i XJ3 +h jMQjt. na ot x+s u+i ao 39006 xet +h+ou+i+6 ahq javis+heDne. xetpot. xji dji at+M Ji mjh 3J> 1911 src otei jpi+odi-h? I onj^a y© 1© J3i*M at+M >la+Hjaj> t+xjt. 1911 U+X SOt JPL+0Dr»i6.(Mi. Jha s^a rni© x o+m. ahq T9 a+a »ivJ1 t91JH1 J6 f+6 961 80+M6. aso osd 10 ies xji vJG oo&^a fja sioo»i X96 urta6 137 He +1 fu^'i Ja+'ijaj. 99fota. se+M. xe dji a atten agpot uo an es. j»ia Ye. dji a &i8«i. JH3 T9 SJ3. ve. s»ia vie j'ta +hsjois dji usut xet una ©iso. +1 10. i> xe djl a ss+ih u+x 8 otei ijs- 1+whs: 13. pot t9 dji 8-3J. JH8 1© t£6 OmJ'iDr<i6 i9ii.xji jqsjyi xe t9u>ii. j»ia ajna-j*!. J^a n dji on u+i 1© 18S XJ1 utx U+l j X+S 3J. Jna dji on 1© les xji I u+i sjna potL tei J3rn XJ3. Y8. U+X PJ3+H Jha usi+uhs. jna dji a sstin vie s ego. xji D8 sie t+3: pot f9 tj6 sag X96 l+m6 XJ1 T9 3A1 S1tt n 3A 1911 1© JMOJt t+3. u+i runt agsitvit £> <f XJ3 Ptvi3 vip x pes x rtL. tja siooh 3J. javio+HeDrH6 vie xts u+i >lna a© xji J> 3e a+sore^t x x+s- i9ii 1© rxjt heor»i6. ahq x uua 39S1S.1 J) xji J3 x Lota. <5-i>iJt8DrH.JL 961 OrHSftH+M XA UP. jna 9e»i uti it96rte x-13 pot rx^t HeDrH6 tu+c dji irsjs x u'ta. Y8. at+e»i dji a atoi tht© DAh. 8 na u+i 006 xji xe dji tsi oi x ae uh. xe T8ta xet T8tis jqj»isi x urta6 «e t+3. Ha SJL XJ1 Ovia U+l >ha T9 OlSO 1tvlP9SJ. onjnaja 39. jna J> 006 xji xe dji fje artaH6 udi njH xet ajo». jna x eriiy©t6 x jna x aviQ6. tfrs TJ6 x Lota dj. Ye. jna djl a 8t. 09S1tvl+ XJ3. jorn xj3. <J> ks nun +6 o+m 'toe Tja fna vie fffl x urta6 tu+c +6 Ja+HJQJ-. 6+6+1 XJ3 +4 X8t tN+OU+lte JH8 JaUD+'iSDrhG. DJI a968t X8t PUD. Jha 083 1© 18S XJI X8 urt JHQt+ U+X Jha X8 1^0 T+3 jna OJt+a t+3 aena aapot x o+n. se+M: «Ja+Hjaj. xetpot A uti sie ia he « 16 je ^ 1911 urt au^a^a: xetpot <Ja+Hjaj>. <f djl on vie 1© 188. saw L+H6 a+a Jawaj. xe urt tOL u+x TJHae. +1 12. JHa vJ6 1© V9t6. T+3. ye. a9©j«i 1© itvipgsj. P9ts <5JHJ- JMQJt U+l teDrh. jna xe dji oiso a &3m u+x x 9Si u+na.] 9. Jha SAL XJ1 XA . Y8. oo jna itvipgs* rm© x+s 3J. Wh U+X JhrXJt. oetsjhi in x <f prtHJS. <JHa +i dji fvii on i© 18S xji x up 'to vie otn hos dji a ejiYoa gen J6 a cf. 88+n. XJ1 JH3 1911 D^a a srsa je m? 3J> i ot t© x Lota. U9 tjg atoi a J DJH 89P0t X T© TJ6 1tvlP9SJ>a 961 OrHSrtH+H X* 1911. i9ii. yji xe dji L9e 8 tjorta a9n»ia XJ3. jhq soi 10 ieo jue t+6 up.Jta t+3 8i ue set «Ja+HJaj. U0 8 r'll© X+S >l»ia x Lota s^a +1 rmo 39. an x Lota aai+e. XJ1 sla+»iJa<»> 083 J3rn xja +h a+soj>6. 14. j «J«ia +1 jna aaeet xet ©ten.

15. DJI .j>ii. y+x x gjis walnut dji ^£ s+h.»i tHtoyti+6. G+H. 8t yo ntasis. Ur'i J'ia vJG 0£3 10 18S XJ1 SJO T»i10 f+D. xji sjl t£'iJL. ua 8t Y£. Of TUvJI Gt£1 $+»i6 fJ6 dj'i? XA nan o+m. fU+C.+n. nI^b n oe3 1© ie$ xji ¥8 $ja m© f+3. pot xe joj»i 6j>r»i. oro+ua.jii xe tai. y fJG n^tcrtua x y£6 je x lota. fU+C tJH OGJt X 83$1$. fyji iac y x+& lani? Jha xes-ja. xji xe 3A1 otJ8 xji x£taj> *£ DJ. +6 [CJ1. X lOtG fJL 3£G 8£t ft6 f0l+ 8tD x A6 jg 01 x >l»tG 01 X J'iG6 JG X rtL DJI S3 X SJIGEDrH JG 8t Oja. -JlQ JQJH. jhb fa itaunajL x lota fJL $iooh n. Jhb it+6»i. 3J> >l'ia aafoia. y fJG hji a+H -Jna yj=6. J6 8 $100. x£tP0t.3 geh.r>i. Jha Y© 01 10 TW3ai aapot ©ja. x una. ha 006 x+& isni 10 orD+1 s+h. slhG fU+C fJG Wrh 101 3J. Y£. x£tP0tx+$DJ4 +»i fj6 ua orHsrwn 113 ! yo. dji sa no y lota dji at+n £ltfo potL +'iio <. «J»iG +1 +h 01 ^£t OU4S1VCN6. f3 SJL Xj1 X8 DJI1 8 3J> UP DJL a J6 8 QStDJYl 8 PrtHJS JG PJ>t. 8t+n f+3 ftsjt xji ya 3£ oujsivr«i fts. JhG 8 L+$l. *<*» rmo 6j. VII. JH3 y+^8-1S8 Ol X£t 0UJS1YrH6. f fJG hji jnua Y©t fetis 1© rnajtsuhatH. xji TrauD-JL sjieEDrH. 13C X 10 JG 0O6J6 f UJ.1 f46 fy£ty+L 10 jo+06 f+3. 10 ^£t JSIvJHtDWil: pot fa a+a G+G Or'iPehG ^J3 +H 01 X£t yrtG6. ^a Ojg s+m yjcDJh dji a fy-JH x i+pi n x gj+s. 8t P8XJt6. 16.138 aS0 +H vJG DO&J. fiu'i ti +6 pstt QU $100 x u+'ta JG V P318. aofoia ua st q+iius. nan. h£DrH6.t 10 ho jg 3a fyji xa6 L+M6 »£ r»ti© yo.j+. fUvil Qt£1 3GI fJ$1 X8 3r»t. 8£+»1: f8 a+OltP^l HJH ¥ 38H1t>i6 8t X P31 JG ftD XJ1 at+MJL GIG 1*a+M6. Y£. XJ1 at+HJL osg iiG+M6 jg osg. Ot a 1£OH OJ11+G +>i 8t Ahdm: xs fj$i itj$i. j ha xt$ aaoo6 jg xj. ^Etpot. jho xb. xji fa foia s os'i$ji y+x xjs fUJi fa D^a ao y+x m. j 0£3 1© 18$ xji o+n Hoe 006a xji Ja+»ua<»> D^a a oe$i wi© dj/i 4a fa onjhsjs xji x it3$i$ dsb QJXJt xj3$jig6 i^ojxjt. j'ia 10 najtsuHa x sinn jg aa»i ? J> itjpasj. xs aaoj4 10 QLWsivr'i ftD. xji x lota fJ6 006 1© SAhQ 03 1© 1tJP3SJ> JQJ'iSI XtS 1311. an fa j'iSJta kao 80LQL+. Jha x o+m orajha^a J'ia xji fa dsg a aton aapot ^J3.J1 OrD +'«1© aj'taJS. ye.jl v o^a.Jta 3jh. itau'iG io iac x+s. j'ig H8 sjg fhio xjd. fat x ua aai+GJt +1 f+3 wo fJH86. isojxjt y£Si 1LE8J6 jg ^ato&juD: pot x lotG fJL anprtua +h f+6 nam. aiojL +1 +6 at+GH PotL nj»i x pes jg x uihb. K-JD U+XSUha XJ3 17. aafoia. xji ya Dsa a ornajoa jg Qja ot srsa jg x+$ Jna he.Jt. f UJ1 DdhAL X UrtG6 TOC 8t t+14. 3GH 8 Gt£1 361 JGJH&1 X+S 1311? HJ1 XJ1 I $130 X 1tOL? ho Y Y8 Y 3 HO XJt S130 X 1t©L. «Jha H8.8. fyj> jojh fa SAO f'll© XJO. +p fa $JL #8 DJ11 a 46 V 8U8r36 JG m. xj> j'ia xs djii ©i$o itj$i. xs 3£j$i b© utx to J6 $33. Jha «Ja+Hjaj. +P Y GO Y HJI 031 J'ia i1 ? f yj> GO Y 8J1 Y©t f8ti8- hjh j t+cj6? a© y onti fotan6 shjho YOt siwml ytx fstins. jhb fa fJ6 itJP3$j. XJ1 irai+DJL 138. x o+m. O am. 3GH J6 8 1tJ3'i fiOJt P91. J'ia JOJh. f ot +p y rna^tsu'ia xa6 L+H6 fJG 101 xjd: x£tPot. j'ia yji aa6<». Uaiac x 10 jg 9oe^6. Uo y a r'lio »iji y© pot njtcrtitM x y£6 jg x lota. fj$i hji s+na. Jhg fa $jl 01 x+$ dji ora run x jq$. fa fJLtaG3DG <iat©SJU3. JH8 +6 $1tJH. .

y onjhasjhis js x lota ajhajs. fh1© Y©. 1rc 39 hji pot ©ja TLJ+C dji s3J/i y© +p Y©t TJha6 run 39. y tjg hjl 19.T On x+s ore J> ui y©. J> Y© a© U+X 39. J ha XJh 3jut6 TUJ1 fii+xjt oo.u>3. FOt T9 +6 3J8. J> He. X/J3. hot srtG +M pot I x lota xj. Ye. Ot fU+C 8t UOhJS vJG L+H6 fU+C 8t +h f/JGh J3rG. xj> TUtc x lota G9i+GJta rhi© 0ogj6 tjs-1 x dshi jg &j>h£+. J H8 f+6 PESvJG S'AhEt. Y© +1 UrhaJt hvji hG J3£63^h1. «Jh3 TJG Y 101 X+S 1911 XJI X£ DSO 8© 01 X96 L+M6 ? SE rh1© Y©. hs n 0E3 1© ies ie 8Pi. J> on x lo jg Do6J6? fiuisEY? >lha sjiGEDn +p a+a on aj. xe na sja sna rm© <J> PotL Jha justuo 1© ie x£t TJha6 jh t+3. ye. ©ja u+i hji srp^t xji TLlEtU+L dji a a9sit«jta ji fJ6 8n J.] 18. h9XJt xji d Dsa tjg J> 101a J. xEtPot. fja t+3. 0ja. m. x to jg Ooqaq. X8 DJ11 h>J1 21. xj3. «Jhq ti aS0 dji vJ6 DOS48. fUJ. j ha <J> uts9G on& Y© J 3J. xasjip rhi© XJ3. J ha 3J. f© aton x 81 jg x jg 9<. OtEGh >Ih8 h8. >lha he tluh x o+n Tja X96 yrtG6. ©ja «JG J3 8 <jjirs ®ja. XEtPot j ha T9 orhi+hYoa f+6 yrta6. +3J«!. 89006 <N6 S100H X Urta QvJa. T9 sjo TJG rm© t+6 "itasis. se+m. "IJtS9G XJ1 Y fJG Sira+JO J ha X 30S1 18t1 vJG YOt U66. 20. Y fJ6 SnG 39 XJI J> js 3ja. 3js^<s. +3J<5.1 th X 38h1 J &190+H D+X X lota. pot +h 1JtS9G XJ1 X£ 8t hJ1 ttlh +h+0L)+1+ YOt T8t1SJ cJ. Jha Sl£ t+o: POt TUJ1 *Jna j U9 10 q© U+X T+3. YE. L+H +h f JGh J3rG. Y t93J33Jt XJ1 I SJ8 3E0 rh1© X 4ht Ot Ahi 89h9L. Ot TU+C 8t +h X rtL *Jh0 JQJh. xji x i9it vje o+m Hoe artsi hji T+3. 8P1. 3r»i pup+i x orsjHasjms 1t©L. se+m. p+h+D 3d. X8 DJI1 h>J1 38 88h +h X UOUt rh8Jt X rtL. ma y arh oi xts? se rhi© yo. siooh X96 pot x J urta6. He.m. Xs djii L+M6 <f hji oeo m© x j«it OtEGh 89H9L.Jt Ja+Hjaj. 6+6+1J X +H+0U+1+6 vJG X P8XJt6 HJh X C+iatJh rhi© X Lrta ha POtL <5JhJtEDrh6 vJG X-43 XJ1 f£1 39.1 XEt tjh86 jh &imi jg x lota UvJ6 nj«i DOH y+X J0S9G+H irSUt. 10 nes xji v dji a ss+ih pot Y©t +htou+i+6: pot f tjg s*ia xji v 19c x 10 jg Doe-ic Jha tlwi ho y onsrth+H x 10 jg D06J6? xe JhSJta Jha QrL sjiGEDn sja. JHa JQ4H. Xji xjs. 9GH 6 0O6J6' a+a fUJ.lt X+S. 139 on aj. 8 1J. JhQ DO+H 3rtS+ rhi© L86rha6 X43 XJ1 irG 39 Jh8 091 . y TJG HJ1. 1© Y©t f8t1S. +1 and cJ> P+h+D OA$A<\. an y le t9 u+xsisa xj3. Bn +h he >Ja+hjaj> sja +p m© 091 x J> ho y 09i x onjhaojhis jg ©ja y wi ij'ia a seea. J> ha U+X JMOJt. Jue U+X X+S PJIO. <^ i. ei jg x ?es jg Xs dju fj6 ho nut ©*ia aapot Ot Jh+ UOhJS JG slatHja* J. ©Ja OnJHaJa Ji 39.(Ml. tp so a xji J3 SEGO. Ot f«iG fUtC 8t +h X rtL *is sja m© xjo. JHa 33006 k fJG 1018 Y© X vlG Y 8t JMOtt U+X 39. DJI 3 J6 JhO 8 DJ80 JG L+M6 fU+C 8t 1© on.H+ 3a. UrtG6 P+l 89006 ti+X Ul Y© J X 1t©L OrhSrth+H YOt Th+OU+1+6. 101 >lha h8 I t9a rhi© y© x t93£hajt jg x onjhasjhis jg Oja. Y S9 xji y xji +1 tjg hui net 1© sie 39. VII. y© xji tu+c y taoimua x+s. Jh8 T9 S1£0 D+X 18t ha 0Ut+1+ PtvJD Oja. POt TJG hJ1 891+GJta X 3JSJS X lOtG SJh1 39 1© a9l+GJt.

pot 0o6J6. 964 8 6Jt+ &1t+01 8 &1+P-HJ01 191L. .140 da onjHGDJHis. Stos. x lota ina «Jna +1 +6 On POtL J ha 10 1tJF9SA *J6 961 OrH$rtH+H X+S 1911. aso X© djii vie DO&J. vlhrt XA P8XJt JH8 XA 3rXJt. XE G+Q HJ1 01 THGJt- S1JHG X 10 . He. Xs dju hji on+1 janutt. YE. not fte jgs. an V sjghl a£. Xji oi X96 urn urt iais je L+H6 1© an. JHG X $9. JHG SIO 1© t9DJ33Jt X lOtG XEt OjG. JHQ XJ1 Gja DSG t9093 T+6 1911.J3. [c*n. G+G HJI 906J6 1tJP9SA TH1© XJD OrhSrth+H X Or3+M J6 X Oj8A8. JHG 00 POtL +H DA1+ HJH X PES J6 X rtL? YE. PtJ3 8£ 1© G£. HvJUJ+xsuhg+m x to ue 9o6-i€. pot x lOta 8£. x sjarx «e x loia xa xe djii H*n a© 4H+ Lrto. ootoejt. XEtPOt XEt LU6 XE vJ6 8 10 Lift 0+6*1 X. POt 89T01G. TUEtPOt X 8U&1 X 8-J8rL Q£. 8 10 fU+C S1t+01L+. He. X8 DJI1 3£t POIS U+IHJS J0JHS1 XA H£8rt. <J> Y fJ6 SJ8 XJ1 SJlCEDrh OrDJL 8A X 10 88 rni© y© XJI <f josigawii xji y Dsa 09i x i© jg Do6je J6 yji. 8n 39foiG.J3 +H S+OS G£6 X lOtG 3£G fJGH JHG lOtG rtL. OU+O 1© GO WQUm. JHG 1E0 18t nJH ftD X P0t3 J6 OJH. +p y fja. oreji xa HEart'e tes. Xji *Ji6£Drn gtl hji on aA x lo jioh. vm.8. HOt XA 3£G-SrterH1. X8 DJI1 HJ1 xa H£art'6. POt XE rhGJtSI^G HJ1 XJI XEt 09G HJ1 M 3JH 8 SE6G. hOt XA SltEHSJt XJI +6 ll+X+H XA QE1&: POt +4 X. XJI tl UU6 J0S19GtJH1 XJ1 XEt DSG a 8 10 Q+6H 1© X CtlGtJh J6 LO. f+D. Y£. vlHG H8. hji uo x hed je x lota xa T+6 HE!) +H ©jg +h 6eh. not jh+ l+m xji +6 CJ"nJ* VIII.asc djii xe G)*ia. 8£ rm© vo. HOt XA GOUt. JHG 96H 01 X TtJPJIS f© fJ6 1tJP9SAG ABA* S+HS. xji x -Jha +1 On d> fUJH +1 DJL HO 30t a ^0S19G+JH1 10 091 X 10 J6 0O6J6. not t+6 ajH-srterni. Xe DJII HJ1 S191. JH8 H*JH X TJIOG +1. JHa 01 XJ1 +6. 8 10 J6 UtP0tDr«iSJ6 JHG J6 OtG+»irH&J6. 10 Ml HJ1 TOIG f+3 ©+I1US XJ1 1EOJL GEH. i£art. GtG X£ rHGJtSUHG X 10 ? I 8£ r»i10 Y©. j Ha go xa urto. POt XE Ul"t t6tJJL. 1© 091 XJ3 +H t93J3atl"»i& 1© ra6rt6 OvJ3. S> se rmo y©.X UrtlG 390JH ? f J6 XE HJI &100H DOt Ot US OrHSrtH+H X96 L+M6 ? fjG XE HJ1 S-AQ XJI OvJG f+3SJlP D^G On G8H J3rH X C+lGtJH J6 3JH. Y£. not xa SrH. J0SJ11 +1 Urt LtO X t9GJ'J1Dr»i J6 OjG. XJI XA G£6 3£ 3 q+gjl x. I^JDSJt S SJ8rL oi oan n roit. XA Wh-SrtefHI. JHG XEt a+©1+ 10- rtQ6 2. xji xe arsi rhJCvj+ajait ut+D. jhg urt HJ1 POt X J10»iDJ»i1 fy+C Oja f+DSJIP DJl DEO POt X 8+H6 JHG WQU+1+6 J6 ft6 >I»ig I9ii. UH UH8 fLltC x lota xa ©ja Xe ojh hji H*J1 oti. xs djii hji orcji xa HEart'6 uap. not f+6 es. HOt XA 0411. xs. N8 J> S£ r»i1© Y©. sl'ia +i o£3 io i8s xji eput vla+^jaA fja 3£a jh JHa jg X96 S8W6. hot Tt6 3£a-srterhi. xji T9 sja rnio xjo. 1. fjG y 101 x+s i9ii xji xe Dsa ra6rte 1© a© oi X96 L+M6? J> pot io 091 X96 orajnaDJHis? HJ1 TJG 0060 39 10 H8 se rnio yo. JHG X+S 39006 J6 X fBtGH-JS J6 XEt f8t1S. IAD DJt an $£ rmo y©.

JHG f9 yj6 HrD8JtG y+K S 1tJHSQtJSrt6. 83+n pud 83on+n sra<. 3GH J6 SJG. 3GH fH1© GJL. HOt OrDl+HJS. JHG f© DJl G30l£t f+6 <5JHJt- £DrH? DJ. f3 DJl 8 +6 UG. Ot©S+PAG. VJ1 f9 OIHO HJ1 38L. fJ6+M ©£HG X G+0101+ OCJt GJL. GJL. SrPJtJL 1JD11£DrH. S96G 31 M 18t JG OjG. GJL. 83+w * Psxjt jho ^ Srn. f9 UJ6 G3S1J. On JP 81 JG X Una JG X l+G+H. td yj6 uohgjg pot et itJnsotJD8t 13S yj6 T9 UJ6 8t©6G POt 8t +H+Oy+1+6. ysa *ji J v d^g rnajtsuna kji Ojg T+DSJIP DJl OrD G8H JOrH X C+lGtJH JG 3JH. 5. sjg rm© ^jd. X CJSUCWH1 JG MJH OL JHG WX f+6 S1U1S U9 £t f3lG. JHG X 83006 JG S PUD. JHG X LotG fJL LEG JH f+D X +H+Gy+1T6 vJG f+6 f9 UJ6 HtJSI. «JhG f9 3£G f+6 Ot£G y+X X y+QJG. JHG G+SOHG 8J. JHG JOy£HUa y+X Qt3P. so+ih jg fH6. 0+G+H X S-rh 18t 1© 0£O +H1Jt- SJDrH POt X C+lGtJH JG DJH: fJ6+H JSJHGJa +H10 fJGH. JHG U9 JS130G f+3 HJ1. JHG 83J 006 f3 GyjUL +H PUD. ^rS 830n+H H SrH: jhg *£ x £t yrn Gjg. 8P1Jt yrtG+H DJH+ <J>68V8 3J>1+ 3+tJOl6 J3rH X C+lGtJH JG DJH. ©jg. 8 DJH J6 SJt06. JHG Y31GJL HJ1 1© X 1JD11£DrH. J HO lUSrt JG V lOtG DJl iniSIJt aj> +H f+6 fJHO. JHG T9 UJ6 JPl+GUG. * Pesjt. JHG XJ1 f3. #J1 f3 D^G 81+H 1© 18S X tJ6rtJGDrH JG X GJG. 1© X SlG1. fUJH S8 DJ11 D£0 f+6 SOI JH JPJt+H POt S+H. f+6 1311.Jt. fJG*'1 X 88J16 je Drts>. JHG fUJH U9 DJl S3 +6 f+3.joi i© x S^i+t+1. JHG J6 8 D31 89POt frt D3tJt6 +6 On.G XftPOt G+GAG f+3 8 HOtDrH U+X X Ot£1. J. H3XJt UJ6 4H+ G9S91 4. 8CH GCL HJ1 JC£V8 S£. 3JH+. 83006 f3 yj6 ornS^rH. 8ri SrPJtJL f+OSJIP 1© 8 3J01. sit+on. L)9 D©tl+ f9 fJ6 80tH 8t Qt3PS. f3 DJl S3 JG K 1tJG+l JG f+6 pot soi. . vl'iO 8P1Jt 01 X+S. VIIL] JHG £WQ sJG D0&J>8. X PUD 830n+H Sra'JJOl. JHG f9 8£t * S+H6 JG JHG D£G +H1Jt- SJDrn pot « itJHSGtJsrt6. f3 DJl "X ItOUM f+6 G£6. SO f9 OIHG HJ1 f9 LUG 1£OH PtJ3 P©t td U*I6 1t+6H JHG PtJD SriDJHI. VJ1 G+G JS13D TO f+3. vIhg hs Ja+HJGJ. ot x ^rn 1© x yrn ®jg. f+6 Hjus ll+l J> dji da ucrs srtcrm srsi+pj. IMG ©OH JSItE. f© ? TJL 83136G 8t t310t1. jhg jpi+guo. f 3 DJl 8 OOIG H SrH JG OjG: "x HO fJG+H SraSJOUG X Pfi^Jt JHG pud 1© y y+i jg Peifjt.(Ml. Bn D9. DJl G+6J. T9 DJl 8£t ^£t +H+0y+1+6. U9 fJG irtHG rS +6 J6Jt+ UCH 1© f+6 OH U£. 141 We X£ HJ1 SJG ©ISO. T+3SJIP. 89006 f9 fJG GTH HO 961. JHO 08S1 81. 6 +1 LlCt 8t PES PtJ'3 f+0. jhg dji a sji+spj>g. POt X 1tJHSOtJDrH6 J6 +H f+6 1911 UJ6 f9 SlttOH. ©I UO D31. HO DJl t9G33 f+6 1311. 83006 f3 fJL 101G 81 f+6 SOI 3JH+. f3 DJl S3 f+6 S3G. ^ GJt^ 3irtHri Pe^Jt jg fJGH jho jg rtL. V£. JHG 1© f©3 X £tD JG X l01G t3G3lG J Pot f3 DJl QtO n f9 83POt f+D J 6 £ UHGJtllJHI. JHG SOrtSG. D9G 8 HtJSI JHG JPI+01JG? +6 Ya. JHG OJ t+G 8t SJt06. SO f3 01 HO HJ1 f+6 38L. f9 fJL "IS1 f+D 1© Qt9P. x y+i jg x "8th 83+h syjioa n +h x y+i jg x Pexjt. jhg ^rs Psxjt. jho xrs ©ja at£OJL x 8JHQ6 JG GJL. ye. f9 8tQ1 J6 8 f+6 U3 08L. X£t +6 HO 8+01+ XJ1 U9 DSG G36J>t G3S1A6G JHG tSSJOUO J vJG 3JH. JHG Sl£H. JHG f9 t"H1© H S1vJ+l y+K K SltJM. YJ1 +1 1196G X lOtG 1© 8t©6 f+9.6a. JHG 6 8 101 81 JG QU GtSHG. J6 8 D31 83POt X D3tJt an. V£. f3 fJL HO POt3 f+!>. JHG U+X X t+C +H f+6 38L. 9GH SO f3 DJl 8 UG. JHG U9 f+G 3.

[C*H. T8 a+OW^l HvlH X 38H1tH6 8t X P91 J6 X06 f© DJl f918P1Jt TraitD 19S. ot oi xo6 xji x prtsi we ojh onjHGDJ'iis je Oja. <J> jhg we Tetona m© xet urtae. v ? «Jna f© dji a f:G S9a ? £l9Toia A s£ rm© yo. a9P0t OtJ>si 0E3. xji W6 Hsji poin +hio itJhsowDrh. se rni© y©. Ot X£ St X £t6 J6 S+H6 f9 X QtMan vJ6 O^a: POt X96 8t X£ f©6 Pt*JO ur»i Ji T9 TJ6 3*8 10 t9893 XJ3 XEt 1tJHSQtJDrH6. j^a pgt. tid f© POt lirt +1 POt X t9GJ'J1Drh fU+C f9 vje W6 owhi^q sJieeDrn WL 3£a POt T+6 1911. t© T+6 1911: we t9G9Da HJ1 ye. VIII. si«i8 48 S£ r'i10 Y©. pot y oi 1© itJDat: POt X lOta t9893JL WH SrC XJ1 t93Jl JQJ4S1 +«i f+3. ye. I se rm© hji pot xts. urt +i fL+C uje it9i£ta PtJ3 x ps'iGEDrn oi ajHOAha arsi x S-rn tEHJL. Jha we woi poturta 10 xji as pot W6 aOtH.8. a9+n t9a9Da a* x loia. Xji 01x06 f© ?+6 1911. j'«a s^a rni© Jha awwsi run x 38'ii+H6 urt x£t P9i r*6 ! JQJ»f. asO vJG 00^. <J>S£ rhlffl Y(D. PtJ3 X+S 6. f© W6 atoon x aj«ia6 m bjl. jna f© 8t. 8n agfoia. slna UO WHSPOtL Ji Jha POt JCJt +e »i^i agfoia. ye. jna ies x t-J6rtJ0Drh je x a^a. a9fOlG. we vlna hn ae»i up. Jha j'ia -J'io f© dji a. r'ii© aen x Lota. xetpot. xji we uti- . hui tjg+h sjieEDrh agoiEta rm© i+n J'ia xrs x lota awuL ot jasi x wsiot£Dr"i je X96.! 142 a9+n p+ia utx srsi+s. Xji Tosojejt W6 frta x urta6 x ikipjis. dji prtsi tJ6rtJ0DrH. Jha itJDai agpot c+iatj«i oiso we 9irtGja. 8n aafoia. Y£. pjis. r»i1© a9i9ea xji x lota usa t9a93 8 t9D+Drh J6 XEt S+h6. JH8 SJ1+SPA8 X a9DJHG6 J) <irS1+S. X+s f+3 oi: pot +6 O ra a+oi+psi rivJh x 38H1+H6 8t X P91 J6 XJI at+MJL 0^3 1. ?© 6<m. ot x foit tkjpjis ?© J> we it*jp9s*a or4srthtn x on+n je x lota. <J> oi x TOit ltjpjis JCJt s+HS x urtia a9Q«i»i? se rm© y© Xji xe 8t atoi osa u>a+H6 «je 19s. j'ia x urtia. je. SE Y©. XJ1 X96 Et f+6 S98. th XEt tonrtrns. Morn je Ousi: pot so dji ta a oolg. xji D9»i <J*ia 8t X£ «iJ1 Tt6 S98 ? Ye. Y8. X96 £t X£ POt TOD H8. 964 rm+u x W6rt- •© x tjcrtjoor'i je oi x tmx ol xo6 xji we a9i9ea +h t4 x£t urtG6. t© we osa. 96h 8 w6rwoDrn je X06 xji we a+H. jna xe 9irtnri up. se rw© yo. ol xo6 xji we ut+Di x£t stne je^t s+hs x yrtia 39©j»i. J*i3 GJ.4DrH6: WCtM 198933 XJD. T8 a+©1+P9t n^lH X 38H1t'i6 8t X P91 vJ6 X06 Xsl1 8t Sltl irai+D+H 19S! ^HQ JQJH. T9 at+HJL 1© ge>t dji a atoon. onuDr't iorta6 x c+igwh je mh. y©. oi'ia f+6 38L 1© ngpd&fc. x a>iHG6 je a^L wl ist oejt x a^a. jna X96 et xe xji we xjd. XEtPOt. we ut+Di. sJna xet or3JL s tJ6rwoDr«i. Jna X96 et xo6 aj>a we ieti ih x prtsi tJ6rtJGDr»i. ieo^ we+n aiooh x ruH wsjip ? XEt tH+oun+jha xet *J6 WiSQt. Jha Et HJ1 x iwjpjis. fO DJI G90l£t SVi DEQ J'i T+6 qJHJtEDrH St«i.m we S9a. J'lO H8 XJ1 TLUH flUI S£ T+6 SOI W6 vje wiPJtW POt f9 DJI SO T+6 S9Q. +h XEt Sth6. 8 prtsi t-j6rtJ0DrH. on pott werwoDrn.JG+H6. xj> ©*ia ie«ijl! sKa ?8 j'ia X96 et xe f© we irai+Di we irai+Di sjieEDr^. XJI f+e i9ii: X FS'iaJt J6 19S: Y£. we 8 ieti +h x prtsi tJ6rtJ0Dr»i. su'iaw a9iu+osi xjd jha 3J'iG6 je qjl. xe 8t x Xe et tE6a 1© quai u+x O^a to W6 t989Da xj3: xrs xe we f© 9irtHri up li© Ousi.

1© 3 srsa jootatH i© xet urtos. 8i3otn atn ho t3a-43iDrH. ft6 th ft6 j'ia 33foia. StS 33006 X£ Hvii. i© s tJ6rtJ0Drn ahqias aj3H£Drn. wsi.kad: Y8. jna tp X8 a 3ei. irn. ot fiuwt fjitnjs. n SEt GvltS-. fuj^^t vie w a osa. jna dji a atoi 1© ftD suna 33?ot je Ovia. .sji eput slawa* fja siooh *36 POtL ft6 fJHa JH3 &AQ. f© fJL srs^joua mao. ^8t osa fje 3tn ho tJ6rtJ0Drn. ui jna x up je x urtia. ^8t q q. pot s loto fJL taeasa nrn src. JH tH St4 J'ia t33JlYrH JOJhSI Ovia. y 1J. J6 tso *e fja oiwat on. wi dji * uto^a a oesi si. naxjt gjh x lota taaaa s-rc. irn. fja ora tm© u urtia. xji aso we vie oos^a 143 hoh * onjHaajms. t338«i^L J43 X ajd oust Hvii oejt fta. *Jna hs tp Onsi 9. Jha U31.jg ©via. ltP1 aanj. pot ©via vji ft6 <:r«53j»ii8. lota. urtae. oiso t6 x ajei vie Oja. jna tn ajL siiJioa n Ousi: f3 t6 s W1 ift* KJ1 t6 JH8U8. 33tM asitejta n 1© ^ am. DJl V£ StH: POt S£ DJl 83 £lt£Q POtL tH1© <5vJt. j'ta nan. fytc yj6 x 006 vie oi 33oro+n osfiri.(Mi.] put tsajia jqjhsi Ojo. y«n * u>o dji UtS S Cvl+S TlOJSJt Gj. 3en xts Donri jh tartuitit. +p ^8 a osa. HJ1 teton rm© s ejts.te. Ltne i© on. ¥^3 pot se st ostnn j»ia ajGitD. jh JH3Dt vie a3tn jh JH33t 1© Oja. sr&i+s.jc s lota. 1© n tJ6rt^0DrH vie ^naus up jna Me a 3d. pot a ojhji 7.D DJl On TDJH 01 DJl 83 * 8Jl68DrH j. aen xji oia srrwni sji netj'iis. 'Krs oi aj^OAHa urt ti Hvii «io+n 3ei ptJ3 osa. WiUH X lOta DJl 8ttM JQJH 1LESJ6 vie <<3t©&JW3: pot * lota m StH ISQJXJt Y U£S1 orDPrtua tH t+6 nan. si wjcdjh dji J. jna nan. otnatja. sra^oitu XJDSJ166 1© x a^ei.JH86 v46 V lota fJL * rtL DJl 3£a a£t ft6 foit eta «I6 * j>6 vie S3 X SJieEDfi 8t ©via. ivJ8-i. urt ^ji Oja tsasaa nail ptJ3 vet 0»i usi Jha pgih Bn V U86 fJL t3DJD3^t. pot fa qjhji aanj. fjetM Hje^t ooia Hv-ih m lota fiui m 8t96 vie artst urt . fu+c ata aao^i st prtsi 3J«iOJ»ha lu6 v 006 vie ^8t poi. fa fJL taaaaa 01 x HEDrne: jna ^tosjua. Svj'iDon. otnatja. on *ji * sjieEDrn vie s lota dji a aaoiEta 1© j&m HEDrn. ot fje stoon « 8JH36 vie ajL. Ye. yji "^8t ojh a ho aot ajL. ^J1 OJH HJGJt 3 88tOHa. Y8. S36 8t *8 XJ1 fJ6 HO 1811 hji 01 1© V PrtS-1 tJ6rtJODrH. »J1 ^ otse Dsa fje ho etoiott. V41 f3 XJ1 HJtStSIS vl6 08thri »i81Y©t.q fje Jna tp 0u8i fja Hvii tt6H Ptvia n aja.fiun ti fje tis. dji S3 j'ia 1© <»>. n situ vie 9n t6 ^8t t6 8 tJ6rtJ0DfH. f+asjip. jna yqa hji tH Q31 XJD. ^EtPOt fJ8 V Turn? Pot &jie£Drn onjL 10 nrn src. Jha 006 th ft6 POl"i 8181. jna * 38t ortnDrn dji -ni vie jh tnortriDrn. j ^etpot f3 Ha t6 J6 ^o ^£t uu6 ho tsajDiDrH 3£a. S lota: tiuh JCJtt HEDrn.r'i. Ji -Jna H8 se rm© y©. mpot * loia taaawi. ^8 usa fje 3tH jhausit 8181. JHa UEl. 8 J Ha OISO 8 UP fldtC t6 AhQd>ii nsi us. fu+c nri iiti6 j t6 ajaHEDrn: fjetn ooh jootatu 1© ^£t oh ost- na aaej. Lisa J'ia HJD *£t 13L. a^ci+D. ye. jna *e J'ia DJl fJG 006 1© fSl. fa sitjci vJ6 «Jsa hs ti oed i© ibs. jna * a^ei fje ist oe^i.gied. jna *ji ajL Dsa fje ho situ. 01 S 8. jna dji ornp^s 33- 8t srsi. "^etpot ^ otse fJL ho e+oiott. 1© A. Y8. viii.

A 8rP4t 96H rhl+L G4L. «JhG H8 +4 4 kg ¥£ urt t9i4»ri. 81 H ¥ 0+H UJ6 30t tOL. £344. 4hG ¥41 V 3£ 40 4»iG ¥£t DOtlt. THU8 ¥8 UtH 1911.JD 43!"M ¥43. f3 J"iG 006G ¥41 f9 DSG 4Q4'i a 8t01 39P0t 4G4»i81 ¥. 8E+H f+3. 0180 19C ¥41 +1 +6 D4G0 J6 ¥06 L+H6 +6 WC On. Sin : ¥ lt9818 I+P14G t96J. ¥41 ¥ G+H on44G4G ¥£t •Jhg DvJ6 ¥4i ¥ it98i8 dsg ieo f+3 44a 006 ¥4i f9 d^g a yh 1© G4L. 4G 006G ¥41 «Jl34 3J>1 0881 81 Pt. 4HG ¥£ l^G H41.S-1 V 044 3 8E6G XetPOt. ¥41 f9 0E3 1© 188 ¥41 ¥£ 1^0 «J>iG f+3.144 aS0 vJG 90$m onjhGJG 10 J [CJ1. 19C ¥43 ¥41 t9G43iD~4 orD^L Lto Qusi ¥ lota. 80 Or3 10 188 ¥41 890 . td- 001 01 ¥ UrtG6 3. 44G fa aaiaea ¥ urtG6 fu+c «Ja+44Gj> f4G 8ioo4. Ta uj6 8 vrn 344. H8 flUh ¥ PIE36 3904 1© 800tC D41 +1 f+3. H 964 T»i10 G4L. 4»iG 48. 4HG T9 84G rH1© vJ6 f+D. POt ¥£ 8t It©. (Nil J* IX. T46+H 08H841G Dt¥ ft6 1t9818. >l4G 48 +1 GE3 10 188 ¥41 fL!44 »J3+44GJ> f4G P+4+D1 ¥96 8E+M6. f4G Y 8 H41 01 10 1t433l KG 1914H1 JG ? YOt +P 4hG t334334t 041+ vJG 4'tG LtO O l-J. «JhG Y 8l£ Y ¥+8 D41 0180 814 HO 46 8 1481t30Ht 4Q4'(81 4. 4HG 3904 H 1© 0+06 4 f+3. KG 40814'iG4G 1©rtG6 ¥43. slat»i4GA. J Y41 ¥£ DIG »u41 irca H*n agist! Pt*j3 ¥43. f9 0180 89+h 8 698446r41 JG h9PA. 4hQ +1 OED 1© 188 ¥41 ¥ OtH G06G ¥41 4'iG Q8tG6 D^G 8rt8HG 1 KG 1£0 f+D. 3J> UrtQ6. POt f9 P9tG ¥41 ¥ 6v4+846 4 5r <i34H18 vJe OvJG U9G 0T3 HvJH 4 f+3. J'iG +1 H +H 4HQ4t 04H81 4HG f9 G9l+G4tG f+3 Tl. ¥£tPOt f9 89044 1© 119G U+¥ ¥ 0+H ¥41 f9 U^G 441 8 4HQt+ fd 3A1 G918M +4 L)+¥ vl8+44GJ>. f9 f46 ¥ 0+M. 4HG 46 8 1481+30H+ 4Q4H81 V©. 448 f+G f+384LP ¥41 ¥£ P84G tJ>1 441. f+3. 44G 8441 f+6 8l"tGr418 8P14t f+3 ¥41 ¥£ f+3 8l£ Sin fd PUG 2. fo v G4tt airmri Pfi¥Jt. 5. POt f9 P9tG f+6 UrtG. 4 Pt*J3 83POt ¥43. f4G 81004. J'lG 8P14t Ltd GE6. U9 f46 P8HG 4H 40tffl6£Drh ¥8 8t1 Urt¥+ CtlGt4'i G4L. ¥£ 89+M UOthG JG ¥£t +H+0U+1+6. 198. ¥J> 8E+H: £l9fOLG 96H 46 Y f46 QfH r'll© 39. 1.lG n ¥£t 04 481 f+3. «J»iG f9 89+M OrhSaiG POt 344+ G£6. d) uti hji t9oei ¥ urtG6 tmc lUQ *J6 Y© 0rH8rth+H ¥t8 191l. f9 OUG TH10 ¥43. 0+H ^08 U46 4381 10 t9l98 f+3. jhg Y41 ¥8 8+H6. 4HG ¥£ D41 814 HG U+L D4G t»i084h1 3irG. t914Yl. Gin yrh 43I"H ¥43 f©6 4£3 UJ6 «Jl34. I T4 6 8rP4tG 3A841P ¥41 I T4 6 POLh +410 Y©t f4h66. G+G Ol ¥ LirtG6 fU+C f+6 •48+44GJ. 4HG (f Dtl H^11 tP t900l 39. 4hG ¥£ aShG f+3 0881 ftD +H10 nt+G !. sla+H4GJ. 81 10 Y 19C ¥ 10 0O646. 4 an 8rP4t ¥41 DSG 8 f+3. Y£. 4hG 80rt<iG f+6 80+4 U+¥ P4Qri8. fll+C POt ¥+8 006 ¥8 D4I1 a 1R1 10 G4L. li+l Y£. ¥8 T481 8100H 961 0rH8rt'itM 39 4HG J> 3J> Hs sla+^GA 84G rhio fta: 8100»i rH10 8£ r»ii© v©. Pot ¥8 T4S1 84G ¥41 ©JO ftD84lP DSG OrD G8H 43rM ¥ J6 34»i. IX.G 4Q4481 ¥43. Xfit- FOt ¥ 0+H U46 81ftG 3A1 8 81EH. «JhG >i8 < Y© 41 ¥ 1881 G£. pot f9 4+© Qr48rt4+N ¥ +H+0U+1+ fU+C Ja+44GJ> f4G 1481+PJ..

ye. «J49 DJ4+ f+D. J4g pel J4 x Lotg. J 1311. J49 f3 101 XJD 1U6J1I+. f© fjg pug ptJDxsrtcr4is jg o+m J 'roe. XJI Y DE 8 t383Dg je Gjg. fy+c yj6 J 48 SrPJt+M6. J ^49 +1 OED 1© 18S XJ1 6 DJ4+ J6 9+9 +18- 83136 9+9 00 POtL 1© 8 11ES fy+C UJ6 0019 DotDr4. sl'i9 OvJ9. 93foig. xji xe de a ui. «Jl3J fj>g 8J. XEt 83+H 43t X UOUt vJ6 8 L+0J1 J6 SDOl 1t36. fUEt f3 9+8 -J4g +1 X g£-1J. 6. OED 1© 18S XJI J6 DJ4+ J6 831368 EPI-lt f+D. IX. J49 f3 g+g i3c xjd. XJI f3 DE fyj4 x not ei f+6 S-i+t+1 Dot jar4ar4ii+ riJ4 xet fJ4g6 pot <. J4g IWtl 881 ntJ>e-J1l+ JD!"H X 1311. fJG+M t3S36g +4 4ED PfJ3 X 0+M. J49 830J4 i© 13c x urt86 J6 Ja+4J8J>: ye. 7. 8J> PJ>t. J49 f360fU9 f+DSJIP +4 X+XJt. J6 y Et g3ej>trs 1© on +41© x poig je ©jg. YE. J6 8 f+D.r4S n*14 X06 XJ1 SOI.j+. 145 J48 X+8- DJl 006 XJI DJ4+ DJl SrPJt. t3S3G H8 fyj4 «Ja+4jgj> fJ9 &J9 X36 Urt96. 83+H X 80t8Jt6 vJ6 X U49 +4 fJ6+M 8+4 +4PJS1J9. WPdt. fJG+M 8+4 T11 1© 9JL 83006 f+6 yrtg6 g34i> x onj4gDJ4is jg Oj9: tjg+m $3ig x it©L jg a* 48 +i oed 1© les xji Jidj. 3G4 8 SD+14 UA19 <J6Jt+ +6 SOJUtg 10 JH9 ^49 +4 J6 8 DJl a J PUO 9t+64 11*19 8J> J48 PdtODrS 83S1S. y-J41 X+XJt 1© f3f f+6 yrt86. oi urt ©JXJtg i^QJXJt xji 831368 J4 f+6 yrtg. J4g 01 L+H6. yS9 f3t f+6 yi*t9 f3 9+9 13C. 49 f+6 tjert- J0Dr4 J 49 JSv44Dr4 +41© fJ64. yo? «J4g 48 nsn fjg frtg X36 yrtg6. >Ih9 4. xji y Y de fje 3irt4n up: he d) se 1*41© +4 yo. >hg +i y+i on 10 ne& xji y dji a JPl+01/JQ y+X *I4 01 DJ4Jt J6 8+63GJ6 99006 JG YOt +4+Oy+1+6. J4g a 4rD8Jta y+x xoe je x prtsi tJ6rtJODr4. J4g V DJl PtO. J4g 48. f3t 8t x yout6 «46 9otDr4. 4HQ +1 OED 1© 1ES D44+ g£6. -J4g +1 oed 1© 18& xji f3 sjg r4i© xjd. +1 DJ. J4g et y+i+n 1© ast yr4 J4rx^t'6 arta46.] 8<\Q v^G 0OS48. tfrSDJ> 49 XJ4 Y DJl SrPJt. 364 X 1846 J6 8JL 83006 XE aaiae +4 x *jieEor4 «j6 x lota set ©jg. 1AD6. fuji fje U+14-4S- y© joj4S1 83+M aJ11J>6a X 4ED J6 X lOtg. J49 oiso or4srt4+n x tjeruoDi-H je x gjg. J4a orDPrti xo6 xji +4 su4g +4 43g je onprti. J XJ1 9E Y TrhU9. own J4g ^osoiEDg. jh9 x t3gjDiDr4 jg x 1© a 8t01 1© IBS Lt© X 16t. PtJD X SrtCJ6 X 0+H. X+s +6 x g36*t je et . J49 03T OrDJ49DJ41S. xe tetia. Ye. 6 d. J4g 1© +4 su4g je y+i4JSJ6 je Ojg ji oi u>d6. 364 T41+1 8JL.(Ml. PJ>t. 1© f3t f+D. ye. vl6 8J. PAt. JH9 V DJl 8 1E04 X fJ48 «6 YOt 443D+6. 83P0t f+D XJ1 f+6 fJG J41Jt9 +41© 8 Or634r41 U+X XJI Y U+l $rtG f+D. 1© f3t x yrtg6 Jim. J'i8 9JL JG vl49 J6 DJ4+ J6 Ousi. J4g g+g nt3c r4i© xjd t3U4ir4s. tp x+s- a x 936J>t je Y©t tetis. Of J1 S3646. XJ1 9+9 83136 f+6 y 1*196. J4g i3gjDior4.19 83S1S. X 1E46 J6 9JL 8A 83&1tJ+ f+6 1311. JH8 DJl 9 9I+6H JH9 8J> V£.1 4*11 On 1© X 4JU<5 JG X 0+M. XEt Urt sje 8 osgi+ 4rD8-Jt ©JXdtg isojxjt 1© x iies je 9otDr4. J4g 01 11ESJ6 XJI Y DE 8 +4. h8 XEt yJ6 D0tDr4 8 P841+4 l+©t yOUt.J1 PAl. orhsrtH+M xji fy+c yj6 1© on. yj. f3 f3 yqg f+6 9jl. J4a et y+i+n i© Dot4 y+x xo6 xji Dot4.D. fJG+H SrPJt9 9JL 8J. TJH9. t31J41jg JG f+6 S+46 JH9 +4+Oy+1+6. pot xr» urt xe ooig. OvJ9 JQS30+01JL 6J4<. J4g 1© a ooig f+6 isii.

TJ6+M OUtUt PtJ3 Oja. f9 aatn x * pnsi. urt )< LtM6 tutc f9 fja 101. sio-i'i Jl34 orsj'iaja x i9ii «ie x Crtc f9 tjg 1+11 D^a +3isti je xet srasir'is. «ie eput x+s x 3JH^t fa a+a +'i ajim j'ia je-Jtt urn xji ujhi potL 1© x ue& Oot- 3rn: Jha xe urt hnajt jaei 1© frhatJa Jha pot soi6. -Jidj iso JHrxjt. Y8. J'ia X£t urn ae uao xji UJ6 8»ji . xts- lota. jna 1© i9c sjs or^rt'itH x J l uti£«i+M 1© x o+Hars je +1 Oja. TJ6+H &imi to je x lota UJ6 "X to. J»>a T9 sja. 10 X06 . OLvJtm PtJ3 6l3J>1t 0*13. Ota8H8 1t9S1S. vlha +1 083 1© H8S XJ1 >lL3J. c+iatJ»i xrs T9 orsj'ia^a XJ3 1© nt9c. H8 083 POtL 81 X u^'ii UOUt t9<5vJ+&+H. >ina xr& xe Dsa j»ia +3ieti je xet srasirns. j«ia poil 8 s^orna uo +hi© x uoi^t. ohit f9 a^a hji ajtt tosjip jgjh x uout. xji xe 3*1 19c u+x xji ist Jha out+i+ PtJ3 0ja.6 X. jna Jna f9 ors- jha^a x. -Jna T9 or3?u+c iaja ^J3 s«ii 1 ! ^8 D^a igc HrL+n see aj. orhU iDr»i urn u+x jnrxjt. «je Lto x taajanDrh je G)usi. Jha "»s urt ooia ^ Crtc 1© 18S ^>I1 Oja. tol+. jho oua. D^a a taoujta. jhb xe urt aji- U6a ih uout6 »je sje urt p+ia utx x otes je Oja. Jha 09i +1 oiso de^tt ae xe Dsa o+e uhos +h i© x lota xet 0«ia.jneti xji xe Dsa o>ixjtxj3^ie6 isojxjt +1 1© 19C x -\dii. x 8J11J. f©3 t9 tj6 itgieta <J4a «J»ia x penaeDrH * uma. not 81 <Jna Swtl <J> ru'i xj> sriem. sol Ji3J .46 J*ia fgirs urt aJtta 89+H Ptia +h x uout. UtX X <Jna jqj'i. j»ia 38 Si+t-n x lota a iota 81 rw«i T9 ©tJHi FtvJ3 m© y© girtnri up. f9 Dsa tsieti sot jarnarhut. ot ^ Crtc m Qus\ 3J> PtJ3 «J1 u>3 poturta. 4hQ x it9&i& urt HU1 1© a9UHa ru'i x i9ii pot xet srioti. jho xj> iuhi uout. rw»i fiwn ta fja sja X96 urta6. 96'i T9 orsjha^a vao kji lota. Jna f9 oiso orsj^aja xjs xji x o«i ntgsm UvJ6 f©3 fa fja otas'ia D^a leart utx xet jejtt T4ha6 pot xet srion. «J»iq fsieta x hjus je ©*ja. 1© jsjsai XJ3S4166 iiojxjt. 9. ix. j»ia +h ajima to jootaw •J'ia i© x prtsi. ui*h [c^i. J'ia 38 1© x sotin ajat.i3 xji xe o^a racrte x sjan ae. fje+H -Jha T8m h+1 i^ojxjt th Y+o i itit j'ia +h ire. se+n. J'ia he +1 j mo na sisa POtL tn vie oo^e. an uq hji dsb a ©ten. urn iorta6 Jhnwt. jejtt ur'i jootath 1© xji fu+c f9 fja. "S-l+ttl. an xet xji \e Dsa iso poturta u+x urn tjgih iir«i P8L jna urn ajnt63. dGh urn itgsi 1© jgjw p+pi+ %je "^st Ltfi6 nrsa^t a+a f9 otaen 1© nt9c rm© j'ia ^^3. eput siDj fja J &ja X96 urta6. jna 1© ft3 xji T9 xji f>ia an 1+11. xji xe 3<n an +h pot xet teart xe urt 1© t9S9e x otes je O-ia. UJ6 43^8 1© t+6 Crtc. j^a ©iso. *!G sha n 083 f©S0J6Jt UJ6 3^11*68 ^ H8t Jha OLsJtm OvJ8. OotsrH. X8 Jt06. je xet 04 Pt9 utt jna osa a96*t6 iorta6 Oua. Jha xrs xe aaoes x je ®ja. 4hq i© urtD+n x lota xet Gua. J6 jph J6 uj6 +h xet net. J6 J6 6 1JS1+30'it 3M1 Y fJG JYUtG x w© 8 orea'ir'ii i© srte vje nm y© 8t aja y©. ujos sitJH x Simi. xji T9 de ao urto u+x foi+ws je ?8n. j'ia +p sot jarnarHiit. fja a+H snoo s 38L ue ^ foit iupjis.146 8. jc oed 1© les xji Jidj 190 fain. ?© fja t9893a l ^8 Dsa nt9c t+6 'irLTM S£G +i urt tai^hirhs j»ia p£l uh x »io i9nu J'ia f3 or3j'iaja x^3 xji xet Dsa a j». Ye. fgirs.

to a+owsi 8t xe 10 x J6 xjd fo XEt OED 10 X HJU<5 «JG XEt 1"3G3DJt. tjg+h G+sofGJtG 8 dogdjyi JDfH x Ian. JHG G+G OGJtIEO XJD.G6 OED 10 18S XJ1 X06 fO Ut+G U+X XEt JHG XEt C+lGtJH. +H 11. JHG 136 XJD. fJG+H SftC1 -JHG H8 GEH POt 3+H X 1311 vJG X lOtG. JhG T3 ad+M 8 S1t-1M DJH. sift+H xe wit G+sofGJta fm© H8 x o+h sjg xji Jidj lug n x 11 1311 1© t38JLYfH JQJHS1 f+D. 48 UJ>66 »|J1 +1 OED 1© 18S XJ1 X 0+H OrDJHGJG XJD XJI 01 X DJH DSG L3G XEt P13 JHG XEt C+lGtJH. 12. dai X36 L+H6 x o+h. 33TOIG. JHG 10 JGJt+ H3G+. «J'iG una jc x lota. 8f1 83POt X l£0rHJ. JhG H8 X 0+H UvJ6 HJ1 SO DrC Or'iSrt'iG J381 f+6 1311. HJ6JtX3US. Lift OfH +H X 80tGJt6 JG X UHG.1S. 10. JHG G31£t1JG +H1© X U+IGJ1HJS. XEtPOt f3 SJH1 f+6 81D+ 1© G3S1t«'+ XJD. 'l8 XEt Lift D^H+ XJI LISG fJG tJXJt S1E JHG Ut+D D+X XJD. 0+G3fi G+G SIEt UP. JHG SUOt +H T+6 t8L XJI ?3 U^O SLE X OtH. 0+H. YE. YE. 3J> X U01Jt6 je OotDfH. X P0tSJ6 J6 X 0+H lift SDOl. irtS+OG 8P1Jt TtD JhG UJ6 J>6 881 1© 0^1 riJH X 18t 1© SLE X 0+H. JHG XE 1311. sjhi sftGfms 1© LUC tot- pot jh x G8 xji xe Lift jsjd81+h xjdsjig6 nojxjt 1© fat x x q+h. JHG 83QJH 10 Sl£ XJD. «JhG H8 +1 OED 10 18S XJ1 01 X+S l)J6 GfH +H DotDfn. f+6 oed 10 ies xji x o+h XJD. «J'iG X 0+H OrDJHGJG X 1311 XJI XE D^G PL3 83POt X l£DrHl. x pjtjsi jg OotDfH. S3T01G. fm© «J xjd. <JHG +1 JHG X tJS1 UP1 XEt DAG6 JHG XEt C+lGtJH JHG PUG. YE. JH8 X£ G+G PL3 +H10 X D+lGJtHJS. jhg xe g+g uoo nuitt aspot ©jo.(Ni. JHG OED 1© 18S XJI X 8tD+ JG X 0+H t31ftHG. UJ. X 11ES j>6 *JC OotDfH. ix. aoi. XEtPOt T3 Oft© sI'iG +1 f+6 SOtG. fJG+H t3G+0S1. XEtPOt XE 1S0 XEt 1JH1S JHG XEt PJD+L+6. X 8tD+ JG X lSDr»t<n& Urt OtJ>G 81 +«i y+X+'i X 80tG^t6 J6 JhG H8 X 0+H X JHQLJ+D J6 f+G SOL. 006G XJI XEt PEt G01Jt6 DSG S1JHG POtL JHG 1L3G UtX . Y£.] 1t3S1S XJ1 S1SG +H aso sje oos^a «J'iG 147 X+S f3 SJG H3G. POt XE DJl S+M 1© f+6 1t£6 POt J64t. •!Di8ti+H 10 urn JHfXJt. XE U+l G3S1t»4+ J OS. fJG+H a+H ofDJHGJG m ©vJg. JhG J«i3D+ 1© X OtH. f+6 G3S1tJ+ X4D. JhG X 0+H 08S1 f+6 J'lG J 381 10rtG6 X UHG JG DjDirH. YE. JHG XEt a3QJh 1© 3 8 'i£3 UvJ6 0t£1 OrhUHDrH J3m XJD. SE+M. x uout6 je DotDfH. XJ1 X8 hji ora io x hjus an 83foiG. X UHG. H£0*G SOI. SIEt D3. +h x p^tJSi xji UvJ6 H3t x uout6 J6 OotDfH. JHG f3 f+DSJLP G+G 00 83P0t XJD.1S. J'iG X U&Jt 1£t1 830JH 1© at3X 81 LtJ1H+M6 JQJ'iSI X 0+H. OED 10 18& XJ1 t3 P01 U+X X f+D. l)+X XEt U+D+H JHG XEt C+lGtJH. ll+l POt X l£Dr»iAlS 8t riJH r&. vlHG +1 OED 1© 1ES XJ1 X l£DrHJ>1S G+G irtS+© XJD. 0+G3rH. joota+n 10 XEt H366 H6 XEt U0H1S. UDiotfi+ jhg si+t+iY+©fi+. JHG OED 1© 18S XJI JLDJ JHG X 1311 JG X lota lift J1U6G JG X OfD+H vJG X O+H'6 8tD+. f+6 6 T3 UJ6 J881 OH UP. JHG TO -JhO sje 8US1 +1 8t XE. J4G fUJH X 0+M fiJ1 J SO XJI T3 UvJ6 >i3t J 381 10 OGJtISt J'lG 0+G3r»i T3 PUG t8ha J'lG tJ'i JHG r\JH X 18t fU+C UJ6 X 1JD1I. JhG J>i »i8 XEt IW6 8 DJH JDrH XJD f©6 0+G3rN. J«iG XEt a30J»l 1© 3 8 GtG+SrH JDrM X t3D£i|GJt J6 X 1311. «J'iG XE Lift +H +1 HfD8Jt J 381 POt ffHGtJG JHG P+P1+ S016.

1 irsjs * una rha^t s orha+orh6 ye Lsa ast+e^t itv4i4ti+.148 Y UDt-'iJ/lS. 4h8 01 YEt lEDrhJ/IS. 3d 1E+H 8 1t+3t©1 1© Y l£DrhJ=1S Urh f£P 01 YE lrSJSI. FtvJ3 TMDfS L+H6. T3 f+3SJip 33+h e <. *Jh8 ti 0£3 10 1£S Y41 Y 0+W JG Y l£DrhJ»1S 3£8 4h OL rh1© YJD. ye 3^1 y oah je O+aarh. aso siG D0SA8. Jna y 3jh jg Otaarh iota yjs jg 01 Y41 T4a l83r»iJ. YEt fetis ¥41 ye t3irth 10 y una jg H3pj>. n q+m hoe +hi© y tjh86 jg y l£3rh<m. Y41 YE HU1 831£t1 +H10 Y L+iaJth-lS. xji ye usa sao taGJhs jna J»ia pj. 4H8 Y41 Y f43 Qt4HUa rh1© «JG YJ3 Y41 YE vIG 4 3J/1 lrSJS Y >lha 14 ha. J Ha ^ o+n orDJha^a x^3 j wi ye Dsa hji tawtn. 16. 1+du f+t PfiY^t. «Jha o£3 io ies Y4i O+asrh sjhi 3*ih +hi© y u+i8JthJS ti S30tm+. POt Y &1ES YJ3. T4G+M Y OtMan orhPrta D^a IE njh W3+©1 +1 ftD a* y i3ii.18- T4Ti8 1© YEt UAC6 4H3 YEt C+LatJH. 3Gh Urh TEP JG 01 YE 1I*SJS1. 4ha YEt v46 S+lGJt.TX.4S14 3ltD Y 0+Mar3.> 840 10 y una jg yji 'iopa. 18S Y41 EPUt YE T4a AhQM Y t3<5vJtStH. 4H3 YE PUB 334H8 POt YJD.t. Jh8 10 JS- 13S 43rM Y O+H +h *JG Y l£3rhJ»1S SJ1 OEt86 t8h8 4381 Y 3J>1 I4h8. Y41 YE tairtha hvJ1 1© Y ha J6 33006 YEt 4ha YEt C+I8t4h Dft SLEh. «Jhg +i 14 ha ft6 itasis f4a pua pwd yjd L1J. 4 ha +p YEt uag6 ha YEt c+iatJh urt sleh. He *£t UvJG e lies th DjDirh. Lirt na oo6a ^41 fa Dsa srp^t. Y41 f3 DAI 031 Y 1311 J6 l+DU Y I4h8. 4h8 T3 8+8 SHOtl l+DU f+6 0£t86 81 JG Y 1t+3+©1 fD+C f 3 8+8 t3S36 PtJD T46 Y H3PA1&. *J»ia t1 0E3 10 1£$ Y41 YE Lirt 4381 10 tairth 10 Y 14 ha «JG HapJ.rsi ojh. ha no yjd 0411+66. YEt 3gh urn f£p jg 01 ye lr&jsi. 4 ha Q4t+a yj.4t vje Jha he 1+du UJ6 836j>tr& S41 UvJ6 Dsa hji a 83&itJ+a. vJG 10 Y3t6. 4ha ot4hiJ8 rhi© yjd ¥41 ye dj. acn rmo a^L a* 4 YE 4381 10 1E0 Y Ht3S1S OISO ha 1S1 YJ3 10 8JL. urh tep jg m 4 ha asi+GJt n * ooia. Jh8 +1 [C>H. JMQtt u+¥ y o+m. «Jh8 1431+D 0E3 10 18$ Y41 L+3U 3304 h 10 f+6 1311. 10 +h srtc pot y q+h.. J ha «JhG ¥r& ¥£ D^a HE 1t+a+©1 1© * Q+M V3t 10 V3t. TU£t y aoiJt6 je y l£3rhAis a+e ojx^t . 4H8 ¥£ 1018 0+83^4 TUJ1 Y£ TJ8 arh 1© Y 0+H.G6 oed 1© h3PJ>. 01 $£G Y O+H Lisa 4h8 f+6 1t3$1&. Y41 Tt6 YJ3. vlh8 h8 O+H 8+8 Orh1+hV+©ri 13S hvJ1 +h f+6 O+Man. 14. y le- a+a sist YEt wc6. Y 1311 10ia Y 3^h JG Otaarh Y41 Y£ f4a Sl£h Y 0+H. 1311 +h »Jha oed 10 ie$ *ji ye 3^1 y h8 YE f48 SUOth 4 X U+l84th4S. Tt6 p£¥. pot ye tirt 4 cetoa u+y * a+oi+ jg YEt u+3+h. D£a ol rhio y o+h jg y l£DrhJ>is. 4ha oiso ^06 *ji fja ut+a u+¥ xjo. he YEt IU6 Urh JG ¥ Srh6 JG ¥ O+H JOfH ¥06 ¥41 urt 1E0H cwiite f©6 hed uj6 1+du. Y41 ¥£ DSQ hJ1 St£ YJ3. «Jh8 1311 DSa hsJ1 S^IE OISO l+DU 33tM Y Srh *JG Y 0+M. S-lt3D0ht. «Jh8 . Y41 f+6 i3it rhl© fiO. 15. oiso njttD y+¥ ye •Jha tin- *J3. 4ha *06 ¥4i urt u+y ?w. petY^t +hi© y y+iajthjs. Y41 Y l£DrhJ>1$ 8+8 D0WS1 YJ3 hOt S30 1© 83S1tJt 17. YEteot. OED 10 IBS Y41 X lesrHJ/lS T40 oni4Drh ar»tj»is «ih yj:). +i hji +ohrtrhi je y w- ou+1+e 13. W6J*YdW*.

so siaat y^ie x pui je fte ian. fjeth atn yona^a jna upi n*iH x otena. f3 yjH1 POtL JH8 SJ3 rH10 X OtH. JHG 1SQ XJD jhg ojt+a xjd +Hi© x ytiGjtHJs. yji fa yj6 a*ia. XEtPOt. ui rs sie ftxjt. o>itt jye x aoute ue da 1311.Jt6 je x leDrhAis. sIHQ 10 Q8HS. y we atoon x ol.ee j hg x£tctiat. xjd.C41. xji x i3ii LtDfA a30JH 10 POL riJH X4D Pt*JD XEt U£1tM 11ESJ6. 1t£ X Prt- 8£t. 43m ft6 iaii.4DSJ166 ISQJXJt 10 StH. A xji Dea rmo y©. ftD. he ItDfA fja frta nrLtn orHsrtHtM xts djui f«i6 XEtPOt fa tat- s^a. YE. f3 fjeftD. J4G f>ia xe y^Hi n io x uina je Hap*. xe iEa y«icixjD. jhg fiw»i xst urt an *jg pt© je xjd ©JX-HG TWJXJt 1© 68»iS. 18. 19. a3foia. tn da n 10 yot J0JHS1 xa i3ii. Jsa tjc+h i*t*a . f©D XtS 1311 801 10 83S1t^t? X£ HvJi t»i x ytia^tH^s? Jha et hji xe x yrH6 f© we siolh x aout6 ^e x . iujw jhq pot jc x G0ut6 x l£Dr»iAis xe o«itta tm© x utiajfus. j»ia i£a yei pot xjd t»i x P3ia6. aen 01 XEt Tui-JtEDrne pot not a+a ta atsorejt. xEtPOt xe /joertua uo atJor»i6 a+a xe pal 20.] a%) vJ6 0OS48. <Jna H8 ian we hji atoon x ol y deb r«iio da i3ii? x otM s^a. M OED 10 188 XJ1 XEt LU6 1© 6848. Jna hs ltDu atsore^ta xjd x let. jhg fjetH atsore^ta xaoi. f3 83tM X OtK'6 0J11th. vJ6 -Jha ti oed io ies xji fyjH x lEDruis ua J orD n. UJ»e6. J. 364 X OtM ftDSJIP LUH1 83P0t ft6 1311. ye.ih. XEtPOt X£ 8JH1 XEt 8tDt6 POtL. Qri ItDU sja rni© S3 ftD. Y dji hji sie an ftD.46. jna xe fje upi ftD jhg aatoia. n oed 1© ies xji fiun x UDrhAis pbhg xji XEt aout6 wa atn xe urt JHott uts x nan jg ltDu. >Ihg Dtstn. Jna xe iso ftD jhg t6 ae^a n ft6 y©4a6. XEtPOt xe artsi th t3irtn 10 X£t yj.18 H-11 JDm X HrDaJt «J6 XEt a^a. ua fje atoi aapot yo. XJDSJ166. j On XE POI pot XEt u. jna Ha pot XEt ha pot XEt ctiat/Jh.jhg x ytiajtws. S£ OED POtL 81 J6 XEt S30tJ1 11E8. OED 1© 188 XJ1 X 1311 vJG ItDU 83044 10 atJ. attH ftD de >lna xe atoi •Jho ItDU s«ia mo fyji ooe fje y 1© orD J> n 10 yot jojhsi da 1311? XEtPOt fyA osa 8afoia. tj« polh <iwn xet aja. i© aasitjt x Pt«iD nam jc ltDn. k yti srtc JDrn da iaii jna tosojejt arn xts Ltn dji uttD. >Ka ti oed 1© IE* xji x ajii asoED jossatu sot. xji ftD. JhG 10 DEO XJDSJ166 DJtt. JHO eiso P3ttn xji x nan ysa sie xjd. t3saea 8 yo^a. jna sjg. 48 83QJH 1© SIE XJD. JhG t1 OED 10 188 XJ1 XE P8H3 X OtH J6 X lEDrHJ. jna hs ftD. «J»iG Wh G£ 8 8301 hnS-lt J6 XJD ©JXJtG ISQJXJt 10 StH JH6 *J6 H8 X 1t3S1S OtM 'lOE. IX. «JhG 149 X. j na ao HJ1 srtc xts iaii. XE Lit HJ1 fEP SO HtODJtrS J6 X lEDrHJ/lS. xetpot fa ©jxjta ft6 nan isojx-it.6 X l£Dr4- A1S 83P0t X/JD. jna tn x pjwsis. asooe xa 1311 ata jMQJt I ata 006 da 1311 10 orD . f3t x otn je x Iedi-hais. pot fa 006G 8 srtc 10 a deg LtM6. He tUAH OtG3rH fJG frta X36 (J. jhg atoi tM ftD aapot ItDU. pot xe lot ti ti«J6 x nan *ie LtDfA.66. da at£o x ol tytc 21. pot xe poi «JHa t1 Y/J1 j uo urns POt XEt 1t£. ye. jna le hji xts Ltn 1© x£t cets. 83tH <ID£DG 10 t3irt»i 10 X St1t h«ji *JG H3PA. Pot ao «JHa y 8t HJ1 t3D4D8Jt X 1t3S18 J6 XA P8XJt.

Jha x o+w XJ3. Jha L+M6 orhsrth+n psxjt. x l£DrhAis asoj'i x uha jojh ias. Jha irtH WQUfiw ? Jha hs wi rs us+pj. o£D 1© iss xji +>i Iwa Jha f+6 iaii tairtna i© x snt +h jha aaojh 1© ay^i a£6. Jha Sl+© 3Jh+ Jha h8 XEt yvl6 8 Ot£1 DOth+H Jha U3Jh1£Drh J3rn x iaii 30th+n vie l+on: x y+ao aoth+n pot frt fr6arha. us+pa xjd iorta6 rs. aaoo6 vie X£t jpt+0DrH6. x srh Jha x aout pot XEt atJxtJh.*. >lha xe a+a jpi+01 x o+n sotit y+x XEt omiEhis. j na yj'ii POtL y+xsi st36 1© aai x IsarhJ/is. Hd xs artsi sie vlH XJ3.a norta6 f+6 iaii: Jha fa sja <J> ni© XJ3. ye. x o+m. vie oed i© iss xji xe a+a 331 x lEDJhJ/is. Sy£t rh1© Y© y+x Jh ol. Jha xe aaojh 1© a a36Atrs 1© oo jojhsi XJ3 1© aju. Ui rS GO POtL 1© 331 3* 1311.150 l£:>rhm? aso Jha he aafoia. Jha x atrxjt6 H& XEt yrt 8 Gt£1 vie ojh+ y+ao6 +h x Uha. JH3 33QJH 1© 1^1 fJCt art8h6 MvlH s ane xjd J6 xe wa an yvi6 arn xji x yrta x lota dj/i a p^ip+ia. xji fa i>ii x o+n xa6 L+M6. Jha xe D£ vJG oo&j& vie [cji. j^a yrt us+- iorta6 x^3. Jha ti oed 1© iss xji xe pjioa Jha +1 x o+m. 4h& hs x jpitoDn6 vie x Hspais yrt ot£i. xji ^£ yrt y+xsi stDe. XEt st y+x XEt h+©3Jtrs fosis. oed 1© ies xji xst orhi+hY+ort 0W6 n x taoEha^t x iaii 1+du 1© JHQJt jQJhsi x Isorhj/is. «ina ata x Udi-hais ata as f+asjtp ash aapot vie naa j ih a3f£p vie x 1311 l+an. vie hapj. JHa vie OCJt XJD. «Jha +i am +»i 13s 1© x£t oh una. xe josjh x vie o+m an. jna x£t fj»ia6. 24. 3J0. XEtPOt fa otJhua rhi© xjo xji xe D^a a© Joota+M 1© XEt aa6j>t6. xe fja ha tsirtna y+x x£t onuDrn xj3. «Jha +1 vie oes 1© iss xji x lEsrhAis a+a aai xjd. yvi6 ho y£ xji xe osa a3i+ejt xj3SJie6 81 XEt pot x l£3n*is fja srtena-ia xjs jh ^ejtt sj=a. aa©j4 jqj4 1© a sirta n aota^t6 vie n JMQJt jqjhsi x Jha xs hvii i© or3 vie +>ii© x una tsna jasi. Jha yjhi vie Jha xe ©jxjta xjdsjlc6 isojxjt atJ>e POtL JOJhsi x l£3rhj/is 1© XJ3 si XEt uha. Jha h8 1+du iota v o+m oi x thi© x y+iajthjs. Jha atoe xjd X^a. Jha . 83006 x ol fu+c ^£t otH fja D£8 OLvltilt cm© l+Du. Jha ya pot +1 psip+l x ol fy+c ua fje 3£a m© f+3: +s ajut xji ua D^a a +h a*ihaj<. dai+l+ Pt«io +1 pot x£t psxjt. xji nani dji hvii sie xj> i3ii. Pot st HvJi v urta6 Ja+hjaj. ix. Jha x itasis xji fja vie pua jwatoua x ojt++n jye y*46 XEt aout6 1© xjd. pot s ot£i pat x l£3rhj. Jha +1 £>£D i© iss xji x o+n us+pj. Jha isi Jh XEt start.. Jha aafoia. y+X81 £tD6j Jh8 3J. fy+c fa itvipas. an ss. oi x+s vie xe ysa SDJ>1 XJD X£t C30S.a jQjhsi Jha oi x+s aao©6 ua usa st hvii fstoh m© x urta6 vie * lota. Jha aatoia eiso. Jha an p+© vie rs. xjh xji ya osa i©6 st U66.is. jojh.. Jha ti oed i© iss xji x i3ii asojh 1© DrtDrt y+x x o+m. de ui t+6 nan xji a us+pj>a iorta6 r$: pot aatoia xe st oitja+ itai£t+n 10 on on rs? ptvJD jQJhsa rs. pup+ia.is fja a+a sirt on njh vie x^3. 23. Jna +»i +1 ©£3 1© iss xji sput saw >iapj.6 x£t ajos. 22. ya arsi ut+D. xstpot. J^a fyjh x viH UonATS so x iaii pj>a vie ltDn. Jha xe a+a on Jha vie a£ 1© a£. ui rs m s sui 1© x djb+m f+6 vie so Drc aira. JH8 JOSJtSJ.

j at»i Ltxei x gei& jg x snt utx ft6 osta. t»i ^e -Jarw. m 10 bjl. «Jar»i j Jna x otn fjctn na ft6 atjxtjn.tr* 1© ieo xjd. se urt attGH ajo JH8 STPJta tH us. f© fja siofi x aoxjf6 x l£DrhJ»i». jna frta6. 8 sooi hraa^t jg ti. XEtrot X£ LE8 UE1 POt XJD. Jna f«ia xe atn x ntasis- je hoe. itactrs 1© x ora10 srtc pot x u'ra jg €£tjf-40u. ^»ia artaha. «Jha ti o£o i© nes xji xe aaajh 1© itJSi-Jt a* aaota6 Qt£»i 30t jarharviit. pattH xji fa dj>i aj. xji xe hji uttD utx frnojt. U« frHGJt. Jh3 xe atoi 8 tjorta u+x xj». ta oo6a vji ft6 iaii Dsa yjc x una tsna jasi. atsorc^ta >i»ia xji xe Dsa a 1£0H. na asna. 8 futc fja atH nana.jd$jig6 10 x SDtiH. $n d3H6 poi tnio x fjna6 jg x l£Dr«i- ais. pot xe fja ora thio x una J6 hap* a* hai. hjcju3u$ fern jg x l£3rH<m. an fwi fa psho xji xe an xji xe urt ft€ atJxtJ4. xji xe oai irntD xj3. pot xe tin aa6J. jna xe fjttH sno6a tn ti io a x una jg 6£tJfjou. Wia futc uj6 orcjta utx an aonc.<N1. j'ia xts xe ata aaoo6 *i6 x otEiHJS jg x£t Hna-Jt xji fja atn sieh. fdGtH jtAGa x aot- ontu jg *lorh. DOt XJH XEt UJ6 JG XEtPot otn jna XEt Iwa orDJhaja xji jejtt sjh osa tnEti 10 x snoti jg x utao6 3J>1 ctiat-JH. >ina saotota x£t ot£H x£t x otn ftDSJiP ata hji itrsi ft6 irtsn u+xei x dol6 jg x stit. an 1AS). fa u^a fJG oo6a xji xe Dsa a urt hji.a ps'ia: j^a xe urt jHotEd . X06 TW1 Urt HJI si£4 tairtna joj«i 10 x $m jg *iaPA. *18 tn ¥ una. Jna ne x lota ujg sio 10 fat xst otA6. . rnu* fa jna iso Q8ta6 utx «Jha ftD. j»ia ojtta jp x£t otEH. IX. jq-jh. 26. «i*ia yoo jg fi xjdsjigg io a no a atten 1© Jha Pto. ft6 fuos. xEtPOt fa oo6a tmo TH6H. +h he x nait je lt3n ojti isojxjt <ihq 8 ajat J6 arc J6 ti tiJ6 -ustai. dj'i j'ia fja on PtJ3 x una jg GEtJf-Jou. jootatn 1© x aa6At6 jc xst x ajiLS jg f tomtit. fnai x. ye. x lota ata fat *£t one. x«n xe aaojH io 96 x£t artahG: yji x lota ata pti hji S3 io aattejt XJ3 8i jg ajnajs. *8 ldJH1 JQJH 9GH S Lrta X IAQ DJHJt. XEt DmJ6 8 Gt£1 hna.m. j Jhg xe ata fnai xjdsjl66 3gh io na xe ata on 3Aitit ©ja. jna aaojh i© t£6 . Jna ti oed io 18S xji XEt uj6 ho aot atsirtarhs aaiuas x lEor^is slar«i jna x lani je ttsn.] xe iu»ti joj'« 8%) 10 vi6 DO$<*8. h^c-maws xe ata una una futc f«ia nana. fa UJ6 ptia uvu JosaatM ot£i tM hs otn Itau f «ia sjhi. ye. 3g»i oi x a£ un ata xe on rm© *£t ©ja xji f3 ina aaitcjt *J3 81 jg *£t . «J«ia xe ata ajhajs. an PA«ia xe 8 o^a hji PAHa 4hq xe urt atw usi ye. xji a* sro 3a'i6 -jg X£ 3*1 ieo xo6 itasis xji pua thi© x utiajtHJs. Ye. sjt. jnaDt6. j na xji fja ooca src 8 ot£i aasitroDrn 10 ora ru 1 ! x-i3.lt JG UtDtH.wa a3Qj»i 1© aao©6 jg SvJPh x *£t tstoutit6. j»ia tutc fja ath aasitjta. Jha oesi »no6tn xjd 10 a ntasis jg Hoe.ji66 ad io x sraatitH arsi. tairt'ia 10 x 8Jt6 JG X Ulha HJI OAHi a£6 aapot x una jg Wa. »ra<UQitn x.jpitQDrH6. acn rmti x iad vji Jha ft6 atwxtj"i o£3 tm© x una. 25. srp<4ttn arc J'ia 151 am. act 8 tjorta jg x nail foe aoh6 xe f«. b x uttajthjs.jna pijos. x-ji xe ata hji srpjt 3J«i. Jha daw jg XEt nt^Drs Ltn6.

ae6 ei jg ajhajs. UJ6 1© a3i+e^t sj3&jie6 81 je « fj»ia6 je x l£DrHJ>is. jhg «J3rh ©iso a+a t3<»j+8. He *£ urt a36j>tr» i© asorD 3gh J6 Ji3J jhb f+6 atj^t^n. pua +m© x Xe urt a36J. pot xe xj38jig6 fja jyuta ne +hi© 8 oreaHrm u+x ©ja. XEtPot xe a+a vi6 HJI J1 P0t3 XJDSJL66 +H1© 8 CrtC. HJGJts3ws ^e a+a ntoun x *Jho J08H1 je *£t ajn+63 dji a o+en f3t8put. +p r»nup+uai srtcrm. f© fja L+iGJtHJS. 3<jh+ 1AD6 huh ua xe fJ8i 1© 3* fjG a+H orhuna+H u+x^t atJXtJH. o+m ne ol x sirat je JorH jna f+6 i3ii.i8. ot a+«i 1J>3. fUEtaj. xe fjsi f+x^ti© fetona rm© +p dj> una6 ne.1 1311 Dia OJXJt XJDSJ166 ISOJXJt: Jha HiS HE 8+3 XJ1 X£ fJ6 X 6J+8 vJ6 x 1311 or'isrth+H x Djut. X. l+mo+m 1© aai+cjt xjd8JL66 ei jg ajhajq a* x 80ta. UE1+M Hvlh * Sl+t+1 V lota. JHa xe oiso a+a sotH pot x aJL *jg «Ja+»iJaj>. x L£DrHJ. 11E18 «J3r»i Ot. he +1 o£3 1© 188 xji ©+a3r»i ujhi potL JHa 8isa aspot x o+h. >iha +1 0E3 1© 188 xji xe osa PAha HO U£ 1© 33+1 i+e^t XJD8JL66 ei je ajhajs. pot x vJG l£3rH<n8 83+M 80 h+03Jtr8 XJ1 UJ6 +31vJ8+8L POt X 1311 l+DU 1© OrH- una 2. jna 8ja rm© f+3. Urt86 41 X+8 u+i a XJ> 8rtGrH1. -Jha H8 1+3U UJ6 g+pi ptJ3 P+M3 U+X <SJ+ vJH irth+M PtJ3 X 36L jg xji g+h Oosab fja 8 Ojg. pot xe h+© hji futxjt xe fja pwa. j»ia X£t UH18. 3gh he a+a 006 vji oi x 3J. jna J'ia XEt puo8. jna ptJD a-ina^. Jna >br»i srterm. J'ia a3l+GJt x+s . J©J»i [CJ1. ve. jna J. O o+n. j ha XEt frta6. 80 J> a36<it xji xa US881 1+8*1 1© 3J. or3+n jg Jsrh g+h <J*ie sm x l+su fja ©i80 jnuta 10 STt6 +hi© 8 Qrc34r»ii u+x ©ja. msaw +1 urt 1© 1£© xst u+3+h jna c+iatJH. J6 8 tin»tj& jna 8 usit30H+ xji he urt u+i+h 1© srte 1*3: jna j»i ©ja j»ia u+^ oi ^£t f8ti». xe a+a 30t»i pot XEt a3i8tiy©t. xe fJ8i f+xjti© 3g»i i+8'ia urta6 +>i JH+ a3©t3. 10 srte f+3 Jha G3i f+6 or3J»ia3JHis. an XEt LW6 hth +h x una xji asouha g©+m x+8 l+m. he. JHa pel JH x urta6 fu+c fja a+H 8ioG4 iu JatHja*.tr* 1© a ajn^ea. JHa ei80 pot * esietivot jg Jisj Jha x i3ii xji ujhi u+x Lt© v sit^ML j'ia f© fja potsa 8 Crtc jg ©ja net jg ©ja. JH8 0180 Q+H Hob JHa it3si8 fja oo6a x i3ii 1© ann so f+3. hji pe'ia 33 1© a j»i Jna o+n. u+x XJ3. Jha +1 GE3 1© 188 XJ1 G+M 1+3U ha 3J4+ JG f+6 1311 fja out+it Ptj3 jh r»iU"tx+ lift a36j>tr8 10 ajima. jna 0180 a DJH+ vJ6 f+6 1311. saw 8+H6 JHa +h+qu+i+6 jqjh81 0«jg. 1. QrH8+ajt+n f+38Jip XJ1 1J>3 ©ja. ve.m. asieti +hi© x u+iajt'iJ8. U+X 8«it0 Yji JHa f+6 atJst^H 33006 SO f+6 3JH+ JG SEt 8tJXtJ»l fja a+H sieh. «J»ia H8 +1 0E3 1© 188 XJ1 4orH JHG 0+M 1+3U 83GJN 1© j«ia OrhSm U+X ¥ i3ii fe he D^a aai+e^t *. jna xe fjc jg 8rtG+8 1© x. l+on J»ia f+6 i3ii. TO JH8 Q31 ft6 Qr3JHa3J'i18 J 27. He xe u<ia fjc Quai+ sj+na utx xjs. fa o<ia «J3r»i wiflfJi'Src jhtirt p+ia fcll Gt£e+H6.152 vJ4 a%) vJ6 vJG 0O&*8.

jna aaojn 1© a+ia a+ia+M6. xe o^a ho iviMOJt pjio +H 8PUt xe X8 UPt set itjos. xe 083 1© 8 una. 8t3+6 vie jna 110 je xet otfcn. xji x nail je Jna *8 ow Kos o^a hji oejtieo «Jna *J3. hj/i. una xe yjm tena jaei x una je Dj. jna aaojn 1© x otsna.] 1311 81 J6 arn sja aJHQ/J". *Jna •Jarn j na m awxtJH.j&.itH. jhg fja irts+oa xjs 1© a86.(Ml. o+m jna fa sjyi x it+a+©i we 1© x U3f"iJ. s ajo sj. aa+n ua aj. tluh xe 8t xrs ua y+i aaneti y+x 8t y+3+H jhb 8t c+iatJH. aaistua +hi© x y+iajtHJ& aapot x ota Jna x lota a+a siwmlh xj3. f>ie+n a+H +1 j yotna hoh i© na vie x lota vji x 8t3+e vie o+m hos ysa orD run hoe. tn xe fja ieo«i oi xst oota. jis. nan vie x lota. «Jh J08N1 vie Jioj j na x 'loe. jna ntoet8r>i6 s+ie<4t. jna <tvi+Ha nan. Jha fa ei&o sjhi sot yj>H J6 8 TN6JV1 rm© xjs: x. j»ia X8t it-iDrs L+H6. xe yrt +Harswr&. fy+c xe osa ©Jtt. +hi© x y+ia. aSO «JHa vJ6 DO&f>8. XI.4t»i. s una vie n+©t yout. 8t puos 8t frta6. jna ya y+i nes Lt© x $30t*ii ie$ jh x upi atrno»i j na J&i3i: j»ia x o»m.is. nan nan. xetpot U£1 X U+iajtHJ*. xetpot ui jna S/Jhg 8 TtviowseorH J3r« ot x.jois. je otn he Jtw. x nan 1. +hi© x y+i+h xe irtst©a xet x una vie <5rt»i+. jna a+a teart J0S9a+m+. re. i© aasitvit xjs. nan ue o+h l+sn a+a aaisti aj. ItDn xe *JHa m ©83 1© nes xji x o+m fetona f+6 iaii oo6a xwi yj>H Dsa ©jxjt xet rm© x yrta6 puo& mjxjt: yj>H.a x *m. CJT1J1' XI. j>ia a+a at+no Ptait je x 3. eput aa+n wh+ a86 t+6 x y+tajt'fjs. Lt© vie x ajo yoi. xe juea J na +1 6et«ifJDu. aen 8 cm a+©i+P cii jna 1+1 luerm una. xetpot xe ©jxjta i^ojxjt xet puos. 83toia x a«io ne&. viH X 0+H QtJHXJa Jha OtGvie rm© f+3. y*i6 Jna x aj. >lHe ho 81 083 1© H8S fUJH X lesrHAIS fJ8 P8H8 XJ1 X 1311 lt3U fJ3 a318tUa vie x una a* h*i. ot x Qeta6 x le3rHj/i&. Jna xe n+ci xet urns. xji xe sjhi jh 8t3+ +hi© x y+iajfijs 1© irt&+© xj3. yrt aa- atrs xji 4t3J o^a a xet o+m. V8.vji Oo»j>8 tasaea xjd ytx <. pot fa aairea f+6 9n fa .jt. jna fja 38a f+6 iait. vie y+t a atrnon. «J»ia +i fytc o+n l+sn a+a sjna rm© 080 i© 18& xji x a«4t»ij» y+x xet +n x ytiajtws. >ina aaoea f+6 sra<.J3.. una nIho je Dim. x«n xe 38 ane xjs +hi© * y+ia. jna +1 oiso x tJorta6 fy+c fja atn pena a* v nail vJ6 L+an.ir3 Jha a^m xet oots iorta6 x una vie 68tJTJDtJ.. jna Qjt»ijs. j»ia oiso xet -Jna y+x xjd. rs X lesrHAis. j na ne x wa+©i vie i)j»h 1© x le3rH<n&. pua ei a86' <. xe ©jxjt isojxjt xet »ai. »iai +hi© x y+ipuos jna xet frta6..jna x* onj»ia. puo& xe f rta6. jsa ya y+i weji vie Jtena x ®+aar»i. XJ3.4& a* iesi Jhg <J> y+i ©o Joota+H 1© . a* x«Ji et atrnon.rtH+ +hi© x y+tGJtHJ&. f© yrt atten +m© x y+iajtnjs aj. r«i1© f+3 153 XJ1 f3 3A1 &130. 083 a© 188. jna fa ei&o tasaea xet vie t-jortae.ts laii.

<1hq yj6 ^£t n itasi. jna oiso itrsi+M ho +h urh i© a Y©t iacjt Hot Y©t s+H+sut. j»ia a+a jns-Jt 3* it£t6. XEtPOt ^£ frDi XEt pat6. +h x una jg fairs.j+s+M6. f©e£. vJG 00&d8. +4 3t+M+M SO SJNt JG Y© 1© 8 MU1 W6 3+»i J6 Hjejtxaus. o£o 1© les s«n s£ a+a 3rn+nu j j«ia itjsut Josaa+Mi> s+i+ jg fairs. ye. ti +6 hji jos^a+jm xji y D<ia fje HjGJtxaus tf n urt "us+ai xji y osa ©iy£6 f je srsi sjh 10 a yot s q+m. jna xji y itrsi ho sjh 1© a 8 o+m oejt y©. ©£3 1© nes xji se aa«Jna +i 1© nt>4SiJt josaa+Mi+ +»i ti una. j»ta d6ro. jho fJ6 S£G Da AH +HS1t©SJh1 f+6 it©L. j ha ta a+a do potL +1 f+6 s<n+ net x. ye. ^£tPot s£ a+a Jna +1 ocjt ^£t nan. J ha ©ISO PtJS X 3Jha6 JG x+s i+ajti+ fy£ty+L um.154 s-ja 390 rm© xjs. oes 1© ies xji x atJxtJN jg »Jisj pug PtJS XEt P3186. aj»iG6 vie +h+oy+i+. jno a+a nrt+D sj3 y+s l+m6 irtiEh+M 1© ncrshjs. vl^a H8 +h x+s d a© hji ©iot+. aafoia jh 8ts+ jg x lEsrHAis yrt x aotajt6 jg x una. Jhe . Y 1© f+s jna f+6 itssis. jqsjii fa a 8 sjh je ©ja. Jha jg ^Eora. x lota sajL na ^£ a+n 8 s+i+ fytc "sse ooia x hjc^naus p+1 1© c£sh f+6 nan. aw J©60tua xjs x«n xe Dia hji a pnina. aj>iaj<. an Jisj yjm PotLJHa xji xe osa ts- siqa JsrM xjs. j Pot aafoia. jho se ooia x una fairs. g+m6.11 mo xjd. ti yia a yji pot y© 1© we 8 q+m. Jha t«l a+H atoi +hi© +H+oy+i+ a* xjs: xetpot y yrt aena a* 2. +h x s+i+ jg fairs. XI. JHa e+a sjh+ l+m6 fytc urt jajs+'uiai x sai jg ¥ lota. ot urn sjh dji hji l+mq f+ss. x lota a+a fat 3* +>t on6. pot d js rnyrnt 1© eiot+ je d 88 rhl© YO. an sjsajt x lota x£t Qja. +H+0- 3GH 81 X fJH86 JG O+M aa6j>t xji 408 Jha f+6 1311. josjh +i yrt a* f+3 ptJ3 Oja. sojGJt nsuL x sed dji a i+pua run issi Ye. jhb j> W6 we 8+H HtJS1 3 J. aci x +1 ®je jg £atJWD 3. f+6 fJha6. O+M 408. xji jejt+ sjh dsg ire f+6 HEart J6 f+ssju>: xji x£t D^a H8 -Jidj a ho ornuhDrn J3rn vao. f+6 itrsi +h f+s. +»i Pot aafoia. oes i© nes fy*i xe yrt x una jg fairs. oes 1© ies xji fa a+a aai+GJt xjs. 8n t3Sjsa. yoo+M f+6 y£6 Jha oan+M f+6 orsjhasj'iis.Jt * +H+oy+it jg q+m sjl x lota: dji Y hm JS13S ur»i •toe j«ia f+6 it3sis: jHa d sasjip yj6 001 +h +h 8 s'i£t.Ji. 4hQ QJXJta XJSSJIG6 ISQJXJt +h X S+1+ JG fairs. +1 +6 »iji josiaa+jni xji ua we 8 q+m: pot xrs pud j are jnrxjt. Elatoia. HJGJtxsus. j^a fa ysa aai+c^t x^s. Y£.ap jarc j»irx. JH8 XE yrt ore pwiha aaoo6 jg x Jiatrns jg x lEsrHAis. xEtPot d se rm© y©. fytc ooea 39 sot taiJHirw. jna ©t£i yrt x£t ta«. fa it^L x£t iedjhs Jha x£t pel. Jna m 0£3 a© ies sji nrh tasaea out+i+ 1© itac ot 1© iac. J ha oi set iacjt6. D<ia [CJ1. SJ. aen so d y Dsa suna pesi +4 y fje a+h sea pta. Xrs a+a «Jisj iac f+6 iaii.SJIP. y*jc nrn yrt ©jh- saoteua josjm se yrt srsi ©j»i dah. tyj>i 1+i+m x ih una 4s +i tena jaei. •uejtxaus. na nrh osa aai+GJt xjs an Jna x lota *£t O-ia. sput arc waY+oiEDr'i. jna xrs +1 yj6 y+x x+s nani. ye. j»ia ^£tPot fa OvJHsaot£ua oi s£t ntasis. 4h& he J6 vJ6 y fje a+h aai+GJta a* x net je ©ja ei je xa6 ajhe6. d y+i do rm© y© wi xe yrt atoi +hi© av4haj<5. fa aa+M ^ pehajt jg set Crtc.

jna T9 Jivi+hua i9CJt6 +h /46Jt+ x atJXtJH je J3V+©ur»i } x WMoyjs vie H9P* yrt 8 i9ii PtJHat+ una Ty+c yj6 ir&j&i aj. XJ1 xe osa a9&itvi+ xet Trearha6. 101198 y+X XEt atJXt/JH. 89+m ooia eput x hed «e leor*t. jna xji xe m urn 1© JHrxjt. T9 DSa TJ6 HO 18t 1© a© JH+LtM OvlH1tJT+ 1© X U+t X ©+H v!6 X laarHAis. vie 155 x LeDrhAis. sJna yjm 1© una vie jna e nen jg xjd i9irtna i© x Jha x c+iatJH T«ia vie una je fgin. jna xe yrt wcji+m x u+iajtws- +h srtc x una vie Wa. +h 8 lies tu+c xe ooia vby+©ir«i. x o+m rmo x u»ia t+d jna t+6 at-ixt^H.: an X X£ SJ1 ©8t86 t8Ha J881 X IJH8 taaenajt vie OG^t JlDJ JH8 T+6 atJXtJH. an xe 101 xjd xji xe le3r»ij>is D^a oan xct tjorta. otsinua +«i x A6 vie x o+m vie x x learnm. ua aaojhio-irsj&x una JHafja aaoj'i 10 1+1 x ©teha. jna xetpot T9 yje ooia o+m vie T9 y*J6 o+m oejt e H+owtrs. xetpot. not a+a xe 19c xj3 x yrta6 dj/i Ja+HJ8J>. e yj>6 yjos otei. Jna +ioe3 S/JH1 1©18&xji lift «J3v+©ir»i a+a POtL X£t hvii UJ>66. jna x vie Uoruis iso -irsjDrn J6 x una *ie fain.1S TJ8 JIvl+HUa 0+M6 OCJt OL X96 UH86.J.mrH. Ty+c y^6 irsjsi a* l£3r»tJ. jna +h x una vie vie DiirD. ve.66 x ©eta6 to TJa a+H JDV+©ir»i xji T9 upi +h x uina. Jna +i ©83 1© les xji -JDV+oirn a+a gen PEert je x learhj/is. 9n 8TUt Juki XJ3 x ye xji ua xjd 1© x una x vie hdPi. >Ka aaToia. fja vie . +h xji xe Dsa a Jivi+Hua i9at6 oe^t t+6 i9ii. on j»ta m© xet x lota. hjgjtv!6 X9US 4. Jha +h vie slDY+oirn: pot x *ie learHAis TJa icon nr&JDrH 01 X96 UHa6. +«i «Jha «Ji)Y+©ir>t jna t+6 at-jxt-i4 a+a vie <5*i+»i x l£3r»tj»i&. xetpot. xji ©t«iHi xe y^a do xjd x y£ Ty+c ua 1© x una je Wj. Jna x L£3r»ij>i&T>iaQm. j'ibxe J3v+oir«i. jna aa- i+cna xjdsji66 n +hi© xet TJha6.46 u&i x utiajthjs pot ojh+ a£€. re. vl6 fdlft). x lEorHAis. «J»ia +i oeo io nes xji * Lota a+a atJXtJH sjp»i x fetis je x U3fH*i». vie *i9pj. Hex'iEo je x laa-Jt je xo6it9sis yj6 119a y+x x lEsrHAis. 89006 jg x£t met. jnafaoiso Jav+oirN. XL] a%) vJ6 90$<*8.. N9XJt x io vie 0O6J6. +p 0E3 10 18S XJ1 X fi1© >ll3J na t+6 at^xtJH. ©tJHua rm© +h Dsa a e o+m t©ut oe^t to urt x una je fgiro. J6 1© x u+eara je x yrtia. Jna Jidj jna t+6 yjm vie poti. 1911. xji fd yqa sjph * T8tis L)j>e6. t+6 ngii: jna xrs a9©JH 1© a 101 4wn 01 x i9ii vie x leDrnjiis. a+»i he x eta+6 +«t x learnm f bite T«ia pjioa eputxnait o+m L+du. x o+m slha H8 x leornns l£3rh. sina x l93rHAi& t+6 idii. xji xe yqa aaojh 1© siet had. TO X 801J16 J6 X UorhAIS. X H£3 J6 X O+M J6 X yj6 l£3rn.yqa hji ©9t xet tkjd+s.1S Htvl3+S1 Jl3J Jha T+6 j atJXtJh. Jha xrs x j»ia aaoJH 1© j ha +»iota» +4 t+cj6.C41. aen oe^t x n9ii to yrt una je D. 8 . jna «j»ia aaojn 1© itea yrn y+x jnrxjt. >lha t+6 pexjt. -Jna xe yrn y+x jnrxjt. j na a+a »ui a9sit*j+ xj3. fUJH xe a+sorcjta x slha +1 una *jg fgin. H9x«t a+a x vie awxtj»i je Jov+fflirh 19c XJ3 jh+l+m ornsrtn+M x Lota xst 0-a. wejtxaws xe h+© hui Ovia. aaojH 10 a 8 orn+M iani. xe Tja pena xo6 it9&is q+m Hoe. j»ia oiso atoi y+x XJ3 x Jna x o+m e yj. xji Tja doh xe ysa rmo xjs xet ue6 J4a XEt i+ajn+. >iha x£t c+iatJH.JDrh jh >bv+©ir»i j »iQ t+6 at^xtJH.

xji osa sigo.6 outfit OGJt Jiaj j hq Tt6 awxtJH. urt sea ui. XEt 04 BtJXtJH. 4HQ d> ©o utx x. xji Td fja atn urn Qtn'6 1t9S1$. aguitH hs tH v4G 0O$*8.n XEt one. Jna H8 x lota &ja rm© Jlsj. J H8 LU6 att6H ©1 a9P0t x otn. OJXJta X£t PUO* run x isojxjt. tH JH8 X£ 0018 X 6Jlt Jl3J. pot xe urt tn ajnajs. «JHa «JtDJ JHfl ft6 1911 G918t1J8 tH1© X Utl8JtHJ». -Jna xe ©eg ljhos 1© Oua. xji x ejts je x lota oes rHi© jgj»i. xji tosojGJt D9a a pena ©oitn run ©ja. 8. 9 je aw Jlsj. X6 1tC1 XEt 1JH1& tH 8 6Jtt. qsg onprn. Jha xe ata srasti cgtpsit jha utx neD^ns 1© 01 x uti jg x lota.. ges io ies xji so ©t£i urt set jpitoJHG >l3VtfflirH 89QJH 10 OU 3J>1tlt 10 ©«J8. xji 9gh V© xji GJHJ1 P9l XJ3 VOt 8JQS. 89006 f9 X 6Jlt J6 <Jl3J U8 XEt U£ tH X Utt- 8JtHJS. VE. J H8 01 XEt 18S0-38S1Jt6 Urt 1tOP8H8 S191. JH8 89ltGJt XJ3 81 J6 a*jHaj<5. ve. a© xet jpitoDrhe. ve. 4ha f9 sja r«ti© Xs dju go a9P0t xts idii. x lota ata siwhlh xjs xji xe o^a aet n xet artaH6 utx 96. pot 3J> ho «je x orG9Hrni rate V fJG 3£G r»i1© 39. «Jna >Ji3J hji t£6 x£t GJt$j6 10 x lota xst Ovja. itpua XEt G«jtsj6 x ite6-46 je xet ©ja. jna 89LteJt Xt6 1911 81 J6 8JHGJ*. tH X HA1 hai 1A3. jna Y)i i8&os «Jho ti run xjs. V 3£ SUHG J6 Ut1HJSJ6 POt 39 f9t8P1<4t. JH8 A <J> QrG9HrH1 UtX 1911. JH8 TUJH X8 TJ8 1tJ6Jl8 ©I 8£. josjh J3m 5. jna gea XEt s-iHajq. pot jh x 3Jto d> uti agite^t v© utt ei je aunajs. jna 89©jh 10 irtsaotoi tts. Ltpi n Jna vot f jae jna a Utt. orsprti. who f9 ata ho x L01& jg XEt tern. josjh tn ti urt x lota utstn.3 urt xe ojxjttM xet pi-jos i9©jxjt. 89006 fd artaH6. XEt ©ja. JH8 XJ1 et6ti t«i V 3£ HO «J»ia 8 Dffltlt x lota Gjg. 9GH 01 x «Jna tn ij. «J»ia +1 oes io ies xji Jsvtoirn aaoJH 10 -josjtsj. S£tn. fe&i x jna ©ji xe jna xts 1911 81 jg . jna fja agitejta xjs 81 ue fja atn srtstpqi rm© xjs. xji Jna ti oes 1© ie* x<43 so otei uj6 xet pcl jhs xet neD^HS. 01 xet sjh. JH8 XE 10t8 81 XEt LJMOS 1© OvJ8. vji f9 josjmea outtit oejt xjs. jna nrn osa agite^t xjs. 7. H8 oes 1© ies xji x arta»i6 rate urt tea run sIlsj jna ft6 at^xt^H. XJ1 XE oGJt xjs. XJI <f>. an ata lot 81 set jna ra fern 1© 1911 ata m. VE.1 run v©t 8t Doiajt6.156 ejtt orh+n 8S0 nan. jna f9 isi ©8ta6 OGJt xjs 1© uuc xjs. Qr3JH8JG XJ3 XJ1 xe Dsa si. [CJT ti tl urt ot 3JHJt *ig utojanjs jna urnajt. D^a a iii 10 ajL. una ooc wi ft6 ctiatJH «je dsg irt$90t©i xet cttatJH: pot J3vt©irn Ht© Jtw. H& t1 083 1© 18& XJI Jl3J JH8 ft6 1911. ve. jna 01 xet jna oi xet ctiatJH. x 30tntn x lota 006a 8 a9i si9i 1© ors tH 8 l£3rHA1S. jna xetpot f9 tW6 toL utx fts. jna oiso je xet ©ten. 6. pot fa u*J6 srasjoi 10 otn Issrn. jna Tn iE&o-38$ut6 DrH6. setn. J x ha *41 t1 U«J€ f9 XJ1 891968 X l)rta6 *J6 JatHJaA. JH8 Xt& Utl vJ6 ti &> 8©. utt oiso 96 x artan6 rivJH rate 8t isi fUJ. «J»ia ti oeo 1© 18& xji x evit* vje *jg x Lota oed 10 xjs <J> tH x£t jpttQDrH6. 9GH 3* 1911 V© tH 8«JHaj«5.

T9 896J. xe a+a t£6 *£t rivlH evits-46. ye. *Jhq 4qah. JH8 X£ US8 HO rivJH UMOJt a 0018 8A X Wj.ia 81 J6 >lna irtstoi 190 SEt eput se ?ja .P 8tJX- Uh. XJ1 X£ 3A1 8 H£D6 JC X£t P8XJt6. JH8 T+6 18t +H 89lteJt+M <JlW JH8 f+6 atJStJH 81 ais. «J*i8 +1 ptia u« ieh jhb jmou+d pot x ujiPEt vie soic ft6 0£D 10 18S XJ1 X06 f© Urt K C+t8t4H J6 JDV+©irh JH8 UJ.. 4l04 si90 rni© xjd. UJ1 OtM ItDU a96itrS KJ1 f9 3A1 a SJ1- . fUAH ^£ L01 M v!6 * +398+^1 098HJS "X Ovia. Jha ooea 10 a t^a.ina a+H +4 x u+iajtHJS iiuie a£€. JH8 96H DJ8 3JH+ 19t6 SvltO. «ina jna f9 ujhi ptvi» rm© x 1911 tgumrns Uvi6 pel jh * lota. f© TJ8 1E0H 1© X£ 190 j X 801J16 J6 X l£3rhA1S. JH8 UvJ6 UQ 3E8 JH JH8 S19QM 10 VJ3. juea 10 x una hji vie sui * UarHJ/ts +h sts ejit. JH8 «JHe M OE3 10 18S ttll S£ 8918t1. s-n se on ho prnut +h 6 J It. K£ Urt P+L8 U+K SvltO. TO urt X£t atJXtJH. xe <5vJ+. ptvis x <Jhg hs. tujh ke urt JSJDaia i^oj^t urn 8J8i 1© jnnut. x tJortG6 x tJorta6 vie 6a w 1© vIum f+e i9ii. 157 UorHm fje juoq jna go irtst© mpot "X qji s 81 vie s+s una. jna ote ljhos 1© Ovia. 6£tJTJ3U. xi:] *ts ujhg. POt K£ H+0 TUJ1 10 L+HO. JH8 4QAH. JHa fJH86 J 6 X l£3rH- je avinajs. wah v!6 L01 vie *£t atJ^tJH TO TJ8 8+H SLEH v!6 * l£DrHA1S. srw +hio * u+iajt^s. vie lilt vie so ojh+ vie x ctiat^H vie Hap*. ©i ^06 kji fja atn 89- avina^.. vie nun Oosj. na a nroajta JDrn vo6 f© urt ooia Wj.t8 XJ1 a+a D98 OISO S190 10 K 1911. Jna f9 a+a J060ti x i9ii i+ejta 81 ^JD.Jt +h 1© a*ia+6. pot * aso vie oosm s. jna V06 f© 0£3 UtX ftO +H1© vie X U+ieJtHJS: -46 X£t Urt HJ1 vie SO WH+ J6 V 1911 vi6 Wa T8P 9. j ha vie x i9ii €£tJf jdui x£t urt H9PJ> x l£Drh<ns: ve xe urt hvii SO Ht03/4trS.is. vie Jha H8 01 X 191L J6 UP* JSJ3818 iqOJXJt. itacth vie 8viat6. tn i£t<. *ie m 0£3 1© i8s X4i 0osj>8 a+a tga. jna 01 x£t >iPi+0DrH6. ke urt ptia u+x jos98+m ot£i 8J. f9 tja vie x 1911 vie 69H+P. Jh8 OtSO oi x i9ii slna 6EtJfJou. j 6 *£t urt x laii vie 6£t«jfj»u. kji ^e D^a t93jaajt w\ n ^ lota xji a+a agi+e^t «Jha +1 vie 0£3 1© 18S *41 8P1Jt sllDJ fJ8 101 Y 1911 3JH+ L+M6. Jna T9 oiso t^a x joshi j na t+6 atJxtJH.Jx. Jha •J6 <*> uti MS 1911. Urt a+SH968 U+X X OvlH8r01 J6 XEt P8XJt6. xe urt 10. 11.8 ?ja DEa jh jna t9a+n x t4orta6. POt fUJH «£ 89TJ18 ^06 XJ1 fJ8 S+H <5vi+. S£t S+HP^l *£t ha iri+oua siei. f© Uvi6 8 89SJHarHi <Jh8 Otoiro. +h w> xe upi x una vie 6£tJfJUsi rniti x iao xe t9irtna jojh. o+n Dosas ata ©iso t9S96 >ud ut* he X£t n'H8 H8 G+H OOSJ>8 0068 X41 01 X 1911 DS8 8 ©J TUMI ISQJXJt. jhb v+s a3006 ^ ©wars fja a+H ornprta run nrn an \06 to urt aas^narnis vie H9pj.cji. vie 1+du >ina f+6 at^vtJH. TU^H SE L01 X l£DrHJ>1S. JHa xe urt GJXJta i<iQ. XEtPOt XJDSJ166 X HED vie 0018 X CtiatJH H8 oi x i9ii v!6 H9PA. «Jna vie 6£tJ- M3UI urt HrDa^ta u+k x Wais. Ptvia x iad xe upi x una vie 6£tJfJ3U rnm xe t9irtha -iQAh.. Jna H8 n oe» 10 ies xji tujh Oosas fja D£a jh jna «Jl3J vie sigotn jna «JHa t98tM 1© X 1911. vie Jna J JOJH. G9i+ejta 81 }(£ vie avinaj*. ?+6 1911 f© ut+a Hvl1 x una urt sitro u+k urnajt jhg JDE63JH1.. ot so w«it vie *06 to urt agsjnarnis vie hapj.

aen x Crtc vie ©via.jho xet iac.6 a+a vie aauH +1 1© x Crtc ©vie.158 mo j vje oo$<*a [cji. Hviiu+xsuna+H xet aa+n djh+ crtcj6. vie H8 6 DJH+ J6 T9 a+a ajiu. t«i -J«ia hs aaoo6 xet rnaatap xe osa slna «ivii r«ia<4t- suNa 3£ha rivi«i vie ©via. jna a+a 8J"m€ xjd. +1 t© urt +»i x Crtc. naxjt a+a ^e aatae orn- »rt»i+M x Gro+H x urta vie Qusi. ©tso. xet atjxwn. ye. xe urt oi urn Crtc. haxjt u^a xe s^ifi xe urt 8 s^utei nant J6 i© xet pel. pot vie xet urt ojh+ u+ihj&^6 jqjh&i xjo. +h ot vie ©je. Y8. rat et ojh+ f©o ua we atoi aapot x. Xe a+a hji aatae fUvii fja a+H sja orh&rtH+H x tJ6rtJGDrh x aja. f© >i*ie Uvi6 x w ntasi. x ntasis atoi xjo aapot Jtoj. He g+h Oosie ?ja o+en Jtoj x OLJt+a+ oe^t x Crtc. fa a+a +H ajim J DJH«t Td a+a f+6 atJXtJH X U01Jt6 J6 OotOrH. xe aeoea Dot w+owtrs. Jna oeo 1© ie& xji xe a+a aa&ae ojh+ u+x xet puut+n urta6. a+a 4vii +i oeo 1© nes «Jtoj ho Gr«isrt«i+n xjo. 14. pot xet Uvi6 nrL+M itaci +h +h oi x crtcj6 jgsjh +1 urt ta-UHirns vie jna pel •Jne +1 Ovia.ite6 isojxjt +h a+pjtjm aje+6. xetpot xe a+e jsjoat xjos. jna a+a G06 xjd 1© oro+i ojh+ s+H6. j»ia Ta ooea xji xe D<ia a atoi aapot x g+h. Jha i+d GEO 1© 188. He x+s UJ6 ern aaoo6 xet urt so ojh+ nait xji vie xe o^a hji oi a Qrejtne a* urn laat. xi. a+a ho 01 f+6 nan urt eaenre xji xe dai a ajima J Xetpot Jtoj xjd eput x go foiL +hi© x uout. XJ1 f3 DJ>1 JS1J8- crta6 Lt©8i ot x una je. an aaoo6 +1 x a+sjhDrHe jorn x at-jxt^. jejt+ Crtc fje+n xet itasis. jna xet tetis urt fetana. rm© x g+h. Y8. naxjt o^e xe ot fat x urte tw ©je urn j$joat+.Jt6.xji xe urt atoi aapot x itasis. jhg v!6 X8 TJ6 a+H 1EGH +H aJ»6Jt6 JHa XE a© Hvl1 taiJHI XEt +H+GU+1+6J . vie Jna hs x ten 9osj>8. ^e urt wi f8P so H+owtrs J6 x nait ©ja. f© et jo+©6a +H+GU+1+6. 13.it6. sina xe a+a hji aatae x it«ia+Dr»i vie vie *ie xet pes. xetpot Jtoj UJ6 itrata 4uq fa sja vie ?+6 sn+t+1. aafota.it+ 6etJfjotj. ©je. jna geg f+o net 1© ©teen itasi* jne iaat6 oejt Crtc. ye. vie oeo 1© n8s xji fosojejt urt eae^trs 1© ieo run xjd x neo Oust. slna +i oeo 1© iss. hs xet fja hji +»i aapot +h x Crtc. jne J6Jt+ aa+n ooia crtci6. x nait si^a Jha usi+pj>a jh+ src l+h "Nina xet +«i+gu+i+ +4 jarnarhs.XJI G+H 0o$J>8 vie QtJHUG T'llO «Jt3J. xetpot aaoeo jg»- naa+Jhi xji xo6 f© oro+ua s+h xji urt +h x Crtc Dsa a jaovih+pi a* x Crtc.jt6. pot xe u^a Hvii oot x lota xet ©via. xe e+e sj+h x crtc. x Crtc. jna ntjsuta x una. ma. -Jna xe usa Hvii a ajnj. "18 +1 GEO 1© 18S XJI Xet Urt DJH+ vie vie X tJ>6+H «!J«iJt£DrH XJ1 093 Hvll r«iajtsuHa x urtG6 t+6 am Qahumh. aa+n t+n cuatJH ji x 1*3 fa sieg r»n© nan.jotj. YE. 12. jna aat+ejta j«ia n rm© xji x ntasis. ita&i itac+n x urta joote+n J6 +1 u*i6 eat+ejta 1© f+o a* x 08L je Jtoj. jna taj»ia vie so jejt eput. «Jne hs XEt urt sjch crtcj6 +h x una 6em. vie Jha x lota a+a not 81 f+6 $n+t+i run Jna xe urt ausi.6a. jna xrs.46 vie ©vie. jna x+s aaG©6 vie vet aatap jh x urta6 Jtoj. aen xet oetnrt +h vie s+^p^t siei. jne xe urt ooia x iait x*io.a* x iac.

dji a ajiu. 8 ties Pot a3T0ia. Jha y+i prtote f+3 oiso. Jna XJ1 HJ6Jt +1 dji ors i© nss ^ji fyjn x sjorna itrai dji sena. ha xe dji a +h dj. JHa J6 Jna J6 3* nan tanjhi. 3J. eti ajima XEt 8t1 xe aao©6 xe tjsi jsuat+Di 8 Crtc J3rn xts iait. L8S1+M fit. 16. 33. fyjH ?3 SJ6 XJI f3 t31JH1S. HE3. «Jha 3USJa JOS3a+H PEL +H X lirta6 JIOH TU+C X8 TJS1 S10Q»i rH1© XJ3. i+6Jt atoi XJ3 aapot v. 6*j+s. xe eti ausi. ^jh dji xe 33 Or3 POtL Jha DJI H+ffl SUha 33POt 33. Jha Tosojejt s£3 DJt Hji a Hrsajta jsrM 3d nan. fitJSJL JQJHS1 33. Oo. +1 +6 xji otJHUL t4 rm© sj. Jha xe dji adieti +hi© J6Jt^EtPOt tf. x x lota 08D 1© +h m. Ji y dji oiso prt- yrn JHrx^t Y©t itjsirsj6. T3 toi xjs vJ6 ae»i xji T3 341 TJ6 XJ3. ft3 ^ji aat36JL rm© * jna. f3 xji prto+ejL hji T+6 H£art'6 1tJSirSJ6. Tta dji y prto+e. x He d. xji xe sejsi J> 8n x. JHO T3 OrhPJS T+6 S+»i6 83POt X JH3 JH3 taiJHUL +H X S+HSJt+1+ je T+6 jp»i T8ti. Tt3 DJL if Y tf Sr^ JOOta+M 1© X S+H6 fyiC T3 fJ6 Or3+1J8. sr<s 159 xj3 jootaw i© XEt XEtPot ot*36. jna x+s dji a ra6rtea x+s 1*3 potyrta. aaoo6 xs ?jsi 3J> +>ioi]j>ta *jg 3a orHsrtH+M x itJhsotJsrt. Jha ?3 turn Jha je x lota +«t ?um ?3 Dsa a© orHsrth+H xts Djut. "K+s t6 da Crtc: fosojejt ajn^ea. na m y t3S3e +m© ^ Crtc. 8usja Xe eti xs. dji Jha ?3 XJ1 Utt f3t f+3 3J= a Dai.1 fjna. «J«ia srs xjs hji. *Jna 6«its vje ti x sj/i vje ©*ja. JOOta+H 1© X 0rDJH8- . xEtpot A aa- fjH86 1© a srsa. Xe en srterm. aaoo6 je th x urta6 jioh je aj. Jha XJH DJI V£ HO XJ1 J> J3 x lota ^£t ©ja. xji J> j3 ^£t I'aaaDJt. y+t o+ei A prte+e xjs XEt itJSirsJ6 jqjhsi 33. j j>ia xe dji a jsuauoi. Jna xjh y+i J. XJ1 T3 xji y+i »ui fat y+t h«ji dj. se+h. j«ia xe et 3j»h. hes 8t ^e oota. m ^J3. xji xe djli fje airtnri. j na dji fje 8 hies 3irtHn+ ji 3* w. pot f9 pata xji T9 D^a a© tJH 15. i3ii. xEtPot y »iji tasae +hi© 3a Crtc. x ses dji d> tasse ji x lesi a£. T+6 qes 1© ies xji eput T9 fja iota 81 foi sot 1© ©ja.8 s^a xj> rmo Jidj.43 o+H Dos<j. JH3 j up. t+6 s+H6. t© et y+i+n i© a£t «J»ta n cf> hes. 17. Pot aafoia. an xe yqa hji a t3a33a. jna +p xe no 33 *e dji oro potL. pot e^t+t+ se rvi© yo. yrt x uoute je 0et3r»i. T3 3A1 W<i X 1311 XJ1 CrtC. pot +1 +6 *ji fJL otaEua ji sj. pot fts J> se rm© y©. j»ia fosojejt itJhs33. jna aus^ia 8t xe ?© pel ausi aaoo6 je xj> josaa+M Jna awsja 8t xe. «Ji3j. srterm Jawa*. jna +6 iH utt J. Oo. se r4i© y©.c«n. ye. 4h& T©sojejt +1 +6 <J> "KJ1 v tdsae 1£ojl run <Ji dji a3iae 33 * u hed. otso tasae. +'iouj>ta h$ x si+t+1 je *Ji3j iu6 jqjh waia. ornpjs rni© xjs vji A Hjejt h+© xjs. y+x x. se r«ii© V®. sina orea- Hrm +N dj. xi] ua aso we +hi© vie oo^e. aa-poia. JHa xe djii srte Jha oo potL 6*J+S DJI DJI GJXJt ISGJXJt DA D91. pot 3* HE3 dji xe a ooia. awsja +6 x+s nan. jna fjna. Ye. «Jna +1 0£3 1© ies fyjH J"fa XJ1 >Ii3J fja frta xa6 yrta6. 1t31£ta POt K aj6l Jha ft6 tWAlS. jna tio u+t J> Ptait prto+e: <J> pot s+H6 je ^ yrtia. X SE3 fJL 8t01 f+3SJlP y+i hji tanj»»i je Pt*i3 rnajt 0JHaj3H£Dr»i.6a rm© t3iJHir»i».

Ot +H DrC UOH1.4h&. sKa hs ©i xae l+m6 a+a Jidj +h jna f+6 pjio L£arwt6 a© t© urt oe-it x Crtc. si9Lth jue v T8tis v!6 v 1911. xji x£t D«ia hji jh+ rna9i96Jt irts9©t©i sje 1© x Crtc Ovja. o©€+h ore a+s- JHDrH JDrM V 1911. jna ot j VEt it9si& na i9CJt6 Dsa i£art u+x ^£t oh fjnae pot ^£t snoti.8. xji XE D9G U1 HO t+6 1UG HOt TG1+HJS at&irta X£t 19S. he v sth€ vie vie Oosj. joota+n 1© x urta x leta.4t tai-jhua s 1911 vie X£t s+H6 jna a+a orwAZ vie xjd. tasae+n jna a>inj. ojh+ urta6. 4hq hs +1 oeo 1© ies xji x irt- S9©+©Dr»i6 fu+c urt +HPi+©i. mm urn aj> a* x urta ©via. >JHa Uvl6 siao arc puut+ 1© x i9it. aa+n onj^a^a je ©via 1© its >i u+xei &9$+m. 1© f+6 $+>i6.. +h ©t OESJ6 SE6 +h +1 Urt +H StOHJS. xe ata vie >iaDviH+D xe? atJXUH. a+18+M je v S+1+6 HOtL JH8 UH V SSL.VJ1 vJ6 UJH1 JH8 <5r<. xji x Crtc a9©j«i i© artDrt.jQ$9a+m+ +h x jpEte je x Crtc. VE 8+8 J88H8 v ©t£& je Oja. «JlDJ [cji. i£a « oes a9POt *£t om. pot f9 ata ©o jasi &9ot^it+ u+v v sth6 je Oosas. &ed urt hji ges a© nnajta jorn x 1911 ies kji nIidj x Crtc. Oosj. ¥J1 ^6Jt+ 3JH DSa J&19D HEart J6 fmjip. f9 390ED 8 6Jt+ U+0J8 JH8 JH J>avlUmrS. sao+M 1© aa»it«jt . >lHa t1 ft6 OED 1© 18S XJ1 O+H DOSJ. 20. vie HJ6JtV9US. j na xe a+a orDiiEH 1© «Jldj. «JHa a%) M GE3 1© vje Do^fe. jna se urt ©iso jaajH+Di. jna x pes- i9ni 390JH 1© a ejt+ H+©DJtrs.ja jh x Crtc x r»iadiaejt6 a9©£D so ©tn. srpjt+M ©i 3JHJt Hvii vie jpi+QDrH6.j6 J +h oi QUorut6 m v una. na 1© ©+e umos +h ©i l+hc. jna se aaQJH jgjh 1© fje 19& j na 1© itvisut . ve. uoq+m ©i a+i+<. jna ata 3JH. 188.160 DJH1& J 6 ©via. ©+e+M 8 C8HS POt V JH9D+ Gvl8 1© J0SJtSJ>6 f+6 18? oejt VJ3. xi. vie >JHa H8 +1 0£3 1© 18S. H8 X£ 890ED 8 I8t<5 >IH8 UJU-+ 191L. V 9S1 *Jna «JH8 l8t<J na e+u<. joota+n ©t 1© x &+H6 fu+c T9 fja orD+ua. XJ1 TUU T9 Uvl6 ©O+M J 881 1© 89S1tJ+ V CrtC Ovja. Jna f©soje.a X06 SJ1 ?J8 a+H vie iegh +h +h+gu+i+.8 SJH1 8 1tvJQW!)£Dr»i Lt©81 Y UH8 tana j asi. v Lota a+a e+6+1 vjd ^na it«jsut XJ3. a9+n irtsoo+oua -Jna a* ©i *06 f© a+a a9un 1© x Crtc vie ©via. vEtPot f9 ua 3jh+ vie v lant i© a© Eput v ojHJt je f+6 +H+ou+i+6. x ci. xji *£t D^a a ho nrts90+©Dr»i6 jorn ^3. vlH V j na 89Qjh 1© vJH sojut jatoa run v U-JS1. rtL. jho X06 xji usa HvJi ornp^s XEt 4a t9UHi je XEt +h+gu+i+. i£art+n u+x X£t oh fj«»a6 pot X£t snoti. jna ©iso urn 8 3JH vie x 8TH6 4i04 Uvi6 Hroa^ta J3rn vjo.8 urt nraarta J3rn v rna9i9ejt6. JH8 8©+H X£6 LtM6. T9 89+m ooia sliaj 8Put f9 f+6 pev^t. xji XEt D^a a jh aoujim J3rn ©i 3jh. urta vie ©via +»i ©i L+M6.6+n a^nt. Jna Ji3j it9sis. VE. ^na m ^h+ je ^06 f© aguna uje 8 sit+oi orajha Ltoei ot x crtcJ6. >ud f9 a+a S-+H6 j nnajt jarn x Crtc. jh8 XEt H£36 urt aiviua >lna +1 a+a t^Q+oiEi ©i x jPEt6 jg x Crtc. 19. jna orDii£»i 1© XEt i9ajt6 ©rhsrtH+w v 3jut. J na *£t 39©jh 1© a arc j 19s jqjh JH V +h v una. Jna 0osj>8 orh&n/ua u+x 18. itvisiJt+i+ vie Jna f9 a9©£3 8 ©t£i f+najta^iHi 1© x vie v Crtc vie Ovia. uootn o*ih+. srtQrDVUQut 19c+h x aapot ©via.

Qafoia. ©t 96H X Q+H . «Jhg ne irtirs fJG f+6 <*> on dai srtcrms a JHSJta Joota+H io X£t aatoia. XJI T3 0S8 01H f+6 D8LJ YE. 96H rH1+l f9 yJ6 1E0H f+6 8J. t3DJDajt J X 0411+6+1+ J6 P8XJt6 X WHO *JG f3irD. pjl 1© X rtL. JH8 J6 cJ> SJ8 rh1© Y©. J6 X8 Lilt QO+H J881 t38Jl+M je joj»iS1 Ovja. 22. 10 x rtL. 8+'i sjo J3 f3. XL] 8S0 vJ6 0O$*8. pexjt: pot td fJ6 ma y+x arc pel ornsrt'i+n x. x lota fjL *rter»ii «Jidj. XJ1 X£t 1t£t6 3£ 8 JhSJta. ? JW6 Jha suna +6 +1 +6 fotL. r'ii© xjd. xji x it£t6 jg pel. xji xe pji xjd. se+h. X£ 19frtS1 rhl© f+6 +1 pexjt oi xji fja fjina rmo xjd. X UD6 JG JlDJ tDSOCQ XEt SltJHL. xo6 xji urt y+x J. JH8 X+& 9Gh +P 8 08&1 JP. «J'ia srn. jna T3 eai&rua. X06 XJ1 Urt U+X n'HB f+3. XEtPOt f9 f AV\US. jhq oiso pot xoe xji yrt J»i8 f3 006Q XJ1 X 1t3S1S DIG JSJD81 XJ3SJL66 ISOJXJt. «Jha JQJh. j»ia £H<JJt S1£Q jojh Jlw. fJG tOQ3Da JG X lOtQ. JlDJ. jna oiso x it£t6 jg f+6 to +6 xj. dj> irts3Q+©UL xs x Crtc utt +1. a+a+n J'lQ H J'iO J> 89tjc qjh i© si90 xjd io a jg osq orDPrti: pot.1 S130. JH8 10 taa JsitE x i3ii jg x lota. «Jioj. XJI X J'lO A6 JG X 1311 DA1 8 OTiG 1© S3 J'lQ HO JG X GSG'iJS fJCl OlOt+ sjG OjO. JS X . Jha f+6 6J+S y>J6 J6 Lr'iBJt. J XE 830JH 1© P8S1.(Ml. fy+c ooea x rtL 10 Deo run fy+c xe sisa.3PJ. J'i8 X UHB JG +H Ha t9- DJDSJt T8 0t£1 L+H6 T3 fJ6 arH POt XJD: POt XE Ult esi+GJta X4D. oj'i y g+si+oi x net jg ©ja? Pot aafoia. «Jna »i8 aJHaJS. X+s Crtc. lie. >i»ia sso 10 a3sitj+ x X8 y+11 JG XASJIP CrtC HO OOt.6 t+d. X £H«5Jt sja. +h He se rm© +»i ©o. 80t»i t31J«iUa JG 01 S+H6. jho f+6 P8XJt t3<. olso aofoia 39 j>ia h. TU+C D90 x rtL. pot x+s Jha ouwt je ©ja. C3T01Q. Jha so Qt£i yj6 XEt jsuh+ddj'ii. J'lQ l£8 83F0t P8XJt. «J»ia 21. j na rnajtsisa hji x urtae fy+c f9 sieq Hjejtxgws T9 jsuai+D oua je jgjh. POt Ot£1 yj6 XEt JS1v4»i+DDJHl: POt y+X XEt OH £h«5/4t X£ fJ8 83fJia 4h «i+© JG X lOta. «Jidj. JH8 X£ XJI XEt yj6 HrL+H SEG X 18t JG J6 OjQ XJ1 ©SO DEO X ItL JH8 006 x jsu'i+dd-jhi jg «Jidj M so 1© 1tJ38t. XJ1 f3 ySG OTi X DSL J6 f+6 1+D6 DJ. 161 x Crtc. J MO f3 TJC I se rhio x. ©o xj. 0JHitJt+ 10 x onjHaDJvis je ©JG. J. j»ia ©ja Pot x lota tjl sjg. >!na hs HvJ1 yje T3 83080 ar3. Jha td egsj'iaja rmo J. hrL+M DJl OGJtLtO M. xji xe dausi a atoi 1© x 10 ©rhc+HS x jg x let uun jg x it©L. una 9J. XEtPot. ot£i. xji f+6 xe 3Ai y+iHJS fyji x lota fja arn pot y+X f+3. n urt vi 8 ©tea. JH8 830ED U30. x ehsji jg x lota Ji3ta m© xjd. S£6 X ItJHSGtJDrH JG 1311. ma x it£t6 jg f+6 I3ii. jna td sieo J6 +1 urt utx 8 gj+s jg Lrnajt. JHG OISO XJI t3S0G XEt SltxML.j+si.. yo? Jna XJ> J> jd sjhi PtJD ©jg. asfoia. pot fyj. r»iio «i8 +i oed io les xji X36 urt x t£si urta6 TU+C X Jna hs «Jidj. xji xo +1 y^a isti jsrna^t. «Jha f3 ©06a xji 8 3rn+it©a D^a a ©JXJta i^Q^xJt. arL hji da gj+s deo x rtL? 83P0t «J'ia J> qjh y hji x. pot f3 h+© xji yj6 x ist JG Oja. 8E6 J«i8 «JHa +1 OED 10 18S EPI^t XE P8S1J8 J'lG 1t£G J'iO POt X S1£S JG 10 f3 SI^Q 1© HA1S. y«'6 3G'i XJI T9 OJt+3 0^8 HJ1 DOG f+6 fJH86.1 DJ. XJ1 f9 48 10 1t£ 1© X lota XEt QjQ.

t3"UHi+n jna <J> <J> ha rm© aJL.6 tHTJtn x otnan jg ©jg. ta iwt seo tm^tp pjsi rm© ot. ve. 23.m otaivot je t+6 otaeitM. <J> sot tjl +h taaaaa PtJD x oot je an. JGJt+ na DJt as. jhg itac+H x urtG je ma jhg ©jg +h arc it+av+otEDrn. JHG JOSItEH+M X ltJP3S+6 JHG X S0tH1V0t6 10 Ot TO G36J>tG 10 T3t XJ3: JHG XrS X£ UPt +HS1tOWH1S +H X TJHG6 *J6 OjG. rnus xe ao x+s. xe qjh +h ho uj. 3jh jhg uwh. JHG irai+D+M Ot X L+H6 TU+C XE TJ8 &£H. Dt+no aanaL x qiehs je t+6 01-srtc+n +1 «Jna hs oe» i© nes xji Jidj aaoJH 1J>3 pt«jo v+s- iad poturta. XI. aaw tavje ©jg. [CJ1. ve. jna ve dji oyeo. d> an <J> jd shjci. JHG JG60t1ffl XJ3 U+X UH SrPJt+M JHG 3rC 1tJ6tl 10 031 X 0r3JHGDJH1» J6 ©JG. an H«jiu+xsuHa+H 01 ¥t». JHG f+OHA: X36 Urt X HE06 J6 X SrH6 J6 0OSJ>8. xe ar&i a oesi *jp: jhg x+s ho aaoo6 u«j6 uo 10 a oesi jp. x lota +h »rts+ tjl &3H sj> p+1 10 shjc sa si je jh jemesitM atn artntH. 10 nac x lail. jna je-Jtt irn ornpjs aapot to. fo +6 <:rsi Oja tn x yrtta.it- hj» jhg ajH96 je 38tejir8- uj6 x aetojsi jats. jhg vJDHJt. jhg aanj. 10 ! v Hvjws je xet ItdmoAi. NjeJtVaw*. JHG X06 fO Urt U+X Jl3J J1 X X EHSJt J13ta rHIO XJD: 1tJ6JL+M tSHG jasi Lto 01 x uhg.3JHi te Oja. Jhg pot je xja urt x »rH6 je 9osj>b. j na I jd aotn je +H+0U+1+. ot GaDG H£Drn6. t3<MQUG DJ» taaaDJt. ve.162 &-imi. aS0 Jhg x lota sjg vJG 003*8. >lHG X£ 1tJ6JlG t£H J6 0+M Lt081 01 X Oosj>8. Oetejt hji xji 01 ojhqahg. rm© aa. xjh dji xe orn- pjs xji fa <.r«. irn6. UHG J6 6£tJTJ3W. eput tuHajtw Lto ore wav+otEDrn. XE G+G +D18t1 DrC OJHSOlEDrH 10 X CrtC. aen ji x tesi a£. a3on+n t+6 srH6 jhg 60ut6. jhg x£t hed6 urt «jVh. iraitDfH 10 ol x nani x L+H6 tu+c xe fja *an. itjm. o+HGtJG6. xji x je jh jemesi+H irn+Dwrn j na hjh xj». +H atWM 3JHt 10 X HvJUq J6 X ItOL. orsi a aotn jqjh. * se rmo vo. rnus x+s a x qes. ojnt- jna xji ta tasjDa-JtJL je. Ye. jhg a. jhg £trn.rt+6 ty+c xe tjg orn 10 x Crtc: OrHPJS+H 01 XEt S+H6. Ve. aotn je Oja. xjh dji xe ornpjs. cehsg PtJ3 xet oetnrt jhg potn siei i© 8 siei je ucrsnjs. an hs xji xe 3£ potsa s-n fa utt on. OrHPrt3+M Xet PEL. jhg i3ii. jhg xe g+g Gsotet rmo x nan xji x lota tenjL . sot UJ6 tjcn inx airtnrt iot3JHi. jhg oa TUtc tjg a+H iehg ho aot.a xji sioqh *jg a* st P8XJt6. tiuh 01 ojh dji suna 10 a i+e sna u+ysi jg to. xe a+a irat+D q^g Jhg ts ausjG 8t xe «je fot xe g+g irattD ids: ueam qsg. jhg vrs xe aaon h+© otaivot6. ©ja. an ne A aatota x ui je Oja. sot +6 Os. aa+M otEii+ nrtsaotoua a* xo6 to urt rna3i36Jt6. a3+n sotin a* 3jh+ je xjd. JHG J3r»1 01 X 1311 TO lift rHGJt X €Jirsi+ swe+M 10 tanst oi x +H«.

ve. na xe iso X£t <f <5rt«i+ +hi© x u+Lajt'iJS. +6 OOLa S9t. f9 ItJHSLEUa XJO a* X 80. JHa u+l a9L+ejt srH6 ei je x TJHa6 vie x l£3rhj>is. . 4hq x lota so vie wtw w\ ta s-ja ortst 10 si£t xjd. xji or'ii-iHDrH6 t«i xe d*i aaorD ptJhait 10 urn jnrxjt. XJ3.ta vie x lota. je x lota XEt ®ja.i meti x urta ©ja 10 x£t atjxtjn. X Q+H.(MT XIL] 8S0 ^6 0OS*8. P9ttn xji xe D^a a oesi jp pot J6Jt. xji f9 D^a a+sorejt 1© JSJtt vie ft6 ot9irot f© D^a irsjs x Lj»ia. aaoo6 je XEt woum6. xji "utfjis xe *ie atw vie xjo 1© x Hvju«. xts T9 a+a 39006 je x ot£i jm6*91+ f+6 i9iL. pot a-w djl a9L9e jh x£t xj> urta6. Jha xe fje atn ojii jna it9ertea a* x fjna je x lota. eput tje+M itjns- LEua jna oo6a 1© a a+H P8»ia a* x n9iL j«ia tm x tJorta6 tuk urt jh x ileis vie golb. srH6 00 n jorn x 10 ntgc x urta. «5JHJt£or'i. Urt fJHaja 88H Ptvl5 SJHJ- tEDrn 10 pot x irtirs je +«iirntJi+M ljhquj<5J6. olso x ileis je hgp*. a+a 006 xjd 10 oueq jna itjm. 00 niov 3*1 una je h9PJ>. X8 190 8 SDOL HrDOJt U+X XJD.*its +h x lota X£t ©via. pot xe o^a hji a£t xji jh+ f+ODrn sol osa -ut+D. jna xji XEt Dsa a ho Dot 01 x una mc x lota XEt ®ja fja o+eh xjd. 2. J^a x lota j«ia 0osj>8. lji xjo d> 00 n. xe djl tj6 ai^tHrL lap.& a9YviHa DJ8Y©t 1© ho or»isrt»i+n xo6 n9iL f© fja a9Sitvi+a. Joota+H 1© x onjhaDJHis je Oja. tu+c fja TJ«ia vie vie l+su. jna orceins xjd vie x woum XEt P8XJt6. x lEDruis. Jna +1 0£3 10 nes xji Oosj. 00 n 10 x LJHa t+6 «Jha o+n Oosab ujyi l£!>r»iJ>is j>ia +houj. *18 39»t6 vie X06 1© S10H6 fU+C Urt PJSH8 +H1© X 1© J»i8 t+36 vie 8 X96 L+M6 Ult 1t91£ta PtJ3 X 890+H+M. *I8 +1 QED 10 18S XJ1 8P14t X SrH6 vJ6 0OSA8 TJfl ar»i 01 L96 LW6. X£t fEitja iorta6 x xji xe dj. Hje^txaus xe srpjta Drc jhqu+d sol.8 fja ho urn 10 ornprt x t+6 camn n*i\ pot XEt hji jh+ je srh6 to ma josjii vie x otnan. XJ1 f9 USa QtJH1 r»i10 XJ!).8 otJ'iua xji xe 3*1 00. pot a+«i xe urt a96J. y-i6 Hs o+m Dosj. x +H+oun+6 jna ja^^EDr^ vJ6 191L: jho TOSOJCJt TJ6 X96 L+H6.xji J4+ soi ma j'latot j»iaijs lotDJHi. XEtPot T9 iso x tJorta6 fu+c urt jhj»ia ot£e»i j«i x ileis je ates. XJ1 XE 3A1 U+X Xd6 f03 XE fJ8 S9LJ01J8. 10 vie oo n 10 it9c x urta jorn x lEorHAis: jna djl o+e jh jos»i1 XEt itos9a+ne t9t8Put. 8P1Jt X DJHJt 0L8 1AD6.i ©lso a atoi 10 t9<. j ha srpjtw ore. vie xji xe an it9C x l+m6 mc xe fja frta. Jha a© Joota+H J 1© XEt t90UJSi. aen x e-m L018. JS8 Q96J>tG J6 T+D. JH8 tdirtHQ 10 XEt P8XJt.trs Jhg *. jna xji xe »j. mc urt a9L+e-ita 1© f+D a* x vie l+au. +p me w\ rmo 3. jna ol x l+h6 tu+c T9 fja ojni jna nt96rtea. 163 CJIIJt xii. Jna +1 0E3 10 18S xji xe ata 119a u+x XEt pexjt djh+ a£6 xji xe vie h9PJ>. Jha xji "utfjns xe 3*1 o+ot xjd H9PAis. hs xe urt a96j>trs xji sjl- e£Dr»i Dsa a aaoiEta 10 jejtt ot9iY©t. pot xe urt x e-itt >Iho xrs a+a x &imi je x lota urto p+i +4 f+6 run eujsi je s+HJt6. 1.

laa upi Qat®»JU3. jhg xe urt sojuta jatoa ru«i x pes jg ©1 x rtL. fa no x iieis jg atss. jhg at© jue 8 isti jg vt& i3ii sput f+D tu+c usg ©oe uot6 Jha orvuHDriG <iDrn y©. f© UJ6 x sr»i jg f+D. jha ©rnprta xjd ye. [CW1. fJ6 G30UHG. hsx-Jt u^g £tr»i 1£© MvJH ftD x ©tuarD. hs £tr»i fja ©O't n 1© * u»ig J6 XEtPot x otw ©qa hji or'iprt x o+n»>3X<Jt ara n„«i f+D. sl'ia tp dj> osa irth 4&A>t 1© f+6 f+6 jna l+m6.164 4. ©rhsrwH f© Dsa a Ua et G36j. 'i^GJtxaws. >i3XJt DSG U3 fJG 8 sr*i 1© G3S11J+ J»trX4t. xji f3 1© f©3 x o+MGr3 arL riJ'i f+D +'i U1I+ 83UH. fot U3 fjc ho ui 1© aa- Sr«i. f3 usa t3©oi x L+ne fu+c f3 fja s^a. i© ^rs x+s . U+l DEO POt X 13S JG X+S l3ll. he nun jd™ 01 m iaii. ©i x tJ©rta6. i© f©D x o+HGrD GrL aaun. JHG U+l HJ1 1£0 2. ve. Jna he. Hs J> G3©i£t rvi© yo.8 SJ»i1 x iaii. oiso ©an e tj©rta jg x ach J6 xe fja PtJD ur»i <sj»iJt£Dr»i i© j'inut.jg x srh dsg a 8t am. j'ra ornprta xjd run a+»i j^a ©nj'iaja f+D ¥J1 fa Dsa ©an 1311. t-iortae. p©t k JS133 st y© J6 src. 9SG) vJG DO&A8. He.XIII. <J»ia we^txaus t+i>i ttl'i +H +1 ©£e xjd arc hjus. J6 J> sja rni© v©. tJ>€ X 0+MGrD. fu+c usa a x o©6 jg D^atn Drc airG. ji * 149 x loia orhfBHGJo x whoujs jg x iaii. urt jh+ jg x sr«i6 >I©-JH JG OOSAE UtI+H 1© 1£0 nj»i XJD X O+MGrD. sput Oosae t«jq p+h+di tmhsiei+m X36 1J. fa sjyi ei Lt©ei 01 x u'ia. ju+'ii sri^e. pot I aacctt xji 6a6J. P3t X£t U9G J'iG H8 +P X£t DSG 3 JhrXJt JU+'iUG jsrn y©. ©t dj> awxtJH. ©t x L+H6 tu+c fa fja ojii. XEtPOt GtH OOS<».D asfoia +1 ©eg jh J08H1 JG X 1311 TO Urt G3S1tJ+G. urt JDrM wh: —sew. xji sput o+n Oosac fja «i»ia ar»i xeg l+H6. x£t o+n. V£. +h x fu+c xs a+a x+s J0EH1 djl a X L+M6 TUtC 8t fatEPUt: pot aafoia. fj»iatn xjd aen as'i ita6rte ^jd. Jha ©led jna olso x+s i3ii 1© ©rs+1 Drc s+»i.8 1© Doth j©s3a+m+. oed 1© ies «ji k cuts j'ig . O y y 8 ac'i 8 t+Ti urtG s-Jhi fa jarn s n3ii. PtJD X XJ1 X£ Urt GaSTtJ+G. ui rs a u*6 jhg SltJ* +H f+6 DJ> X36 l+hg. J'lG G© XJ) fU+C dj. aatoiG A or'iU'iDr'16 an fUJi da srn. 8t t©ut. jho f© hojl ft6 sug. +i t6 Josiaat^Hi xji 01 1311 DSa »iO CJ11J1. oiso x thirtntjut6. 1. JHG G3S1tJ+ X S0L6 JG ©r'is+a-it tJ. Jhg xj. 'l8 <J> se r'n© y©. SJO 1© X a+ia+n je x ©t£i net.a f3 DSG a -JlJ+hl^a ge'i sua. tasj+s. fu+c usa ©06 f+D Jna h& ui rs a wi rs UA6 j»io is© poiurta J> 1© X36 L+116. J KG UtGrt1+M X U£ JG X lOta. dsg irth 1© a jnott. 836J>t+n 1© +i nail ©£3. XEtPOt U+l a Y©t o+H x t3D£»iajt jg geg. Hs x+s j©8hi a+a o©6 x i3ii jg Oosj.1 DJ'it 1311. J'iG ^36 urt 8 urtG6 xji nam. XtS JOShl. $£+n. m a© x o+nan. ye. xji £tr«i Hapj>. xe urt Ptia u+x sjto. ve. «Jidj.trs iQ dsg ornstajt x ©06 fu+c y ©oia i© ©rhs+GJt.tr8. jhg aeh PtJD xji iad nm s ©t3£Dr«i je Jaro. jna run j'ig j»ig «Jidj. pot v 8t we am. dj. +P iti. 83foiG. XIII. uuqaq pud x ij>d xji Oosae fja arn ho XEt iwt x+s.

yjh «JhQ usa a Josi9a+jm yji Y DSa 01UE6 fJ6 0+M6 1© t©l OCJt YO. ye. vJ6 POt 89fOia. . HOt JH+ 3JHJt J6 +H+QU+1+: JH8 fOSOf»i6 jejt fJ6 on+ua +H+0U+1+. f© ma jsuasrs y+& i9ii Joota+M 1© f+6 orwHG^ms. t93J38Jt 0+H H08. "18 +1 +6 HU1 OvJ3rH YJ1 Y 6J+* J6 +1 Y 1911 896J»tJL JH+L+H 0JH1tJt+ 10 us«it ieti J6 y i9ii 1© a96*t yji +1 YJ1 fu+c +6 TtJ+C +6 m. lirt YEtPot c©6 y© a* y e. 165 U+L H+01+ Jt£H<! S+S- Y JP£t6 J6 Y+S 1911. yji 8<l y oe a JOOta+M 10 Y L06 fU+C fJ6 8+H G+6H 0+6H YJD 8J> Y© 8t P8Y/4t6. f9 8+a 89li6Jt XJO 89006 YE 8+8 TrD8L YJ9SJ166 89POt 3*1+1+ TtD. 106 EPUt Y J6Jt arL HJ1 08E f+6 L06. ^rqje. he +1 +6 a-iut Dsa a srsa je Qja yjh je wh. x. f9 TJ6 f+6 PtJH86 J JH8 T9 091JL f+6 ©8t86 J881 f+3: tH H8 f9 1EtJL r~\ Y 106 *I6 Y06 f© fJ6 t£H8 UCr&H/4» 89POt f+3: «JH8 T9 itJDiUL rnajt f+6 P9i y orDJHaojHis je ©ja. H8 se rm© y©. JH8 fOSO- 006JL 1© 8 89S1tJ+a. HO S19I+M. y ojhji a9»rC 8ira. i© 19c y© y onjHaajms je Oja. pot +p +1 urt i«s+ai sji i+d x 106 je ©*ja. pot y srs- ojhis je G«ia et oiu£6 srai.] 1911 JQ0t8+M 1© 8t 10. yji aaoo6 01 djh et hji <5rsi. f+a ue J> irn+m joota+w 1© y to fine a+H o+gh 1© r& a* et p8YJt6. HOt 3rta-lt+M. &£ rm© Y©. 'XEt SiHS9t t9UHirH». 3. una f9 jhjoul 106. YEtv© osa we sr&i wh 10 a Y©t o+n6. . Pot 89f0ia. +p y J6 dj. +1 +6 h*ii ^osiga+jm +h+qu+i+ ! YJI Y DSa We 8 0+M Ot 0+M6 1© t©l 06Jt Y©. Jna h© 89fota. J urt n S+8- 89006 J6 H8. JH8 89006 YE 0U8 rm© f+3 f9 ata a9i+ejt is as si je a^najs: jna 3JH. JH8 f9 OJH f9 D+l 89- »it-j+ YJ3: na Yr» jh rnticr* o+h arL uterti y U£6 jg 01 tJ-cr»HJ&. JH8 Y fJH8 J6 Y Lota. jna f+6 nui et£i ag&itroDrn Ys. Yrs arL y lota urto u+y T+6 18t +H 01 0£»J6 J3rM Y C+iatJH J6 +h JOSUHa+H Y 8tD J6 3rt&+ 10rta6 d> yjd yji isi YEt itr&i LtOH JH +H+OLl+irS 0+H. JH8 f©80J6Jt 8rL t98Jl +P J01HS1 f+».ji YJ1 U+l SrS 8 dj'i 1911 JOOta+M 10 Y OrWHa^JHIS 0*18. JH8 3E0 YOt 10 1© 8© Y©t a+6- . JH8 Y DJ8+M +H +H+0yt1+. +p y+s osa ohje6 a y oes.JHDrH6.jna an y sr^His je o. HOt MrHQAim. ye orsi rHJCvJ+ajait t93£H +h ajnajs rm+i 8n agtoia. ^e urt atoi +hi© ajnajs. jhb sjh8JL 3JH«4t YJ3 POtL J3rh f+6 1911. m. f9 J6 ft6 OH WtOJaHJS.j+& y+s i9ii. f8 arc an. an +6 ojDrn pot y HJ1 t*1J YEtPOt Y+S DJl Y r86rt€.a run yo.(Ml. +1 +6 H-ii josiga+jm yji src ja^a+HEDrHe Dsa -le on <5r<. Jna oiso agoo6 je x£t tHtouti+6.jh 8t hji oiue6 srsi. di »£ rm© y©. JH8 J1*4+H1 mo 1)9 vie 90&A8. urn u+oja o+n 006 1© a ontua «JH8 ! ye.jhg 1© J&1J8I+D 19& Lt©81 * IJH8. +1 Jna a9foia. J8JD+H£DrH6. fU+C 8t OrtJOl. osa TJe djh pot vot o>n6 f© usa a© 9gh 1911: <f P8YJt a^vsjo+H a+a pot y+s +i »£ rm© vo. Y£. $£G 8 Lt© 3rC OrHUHDrH. JH8 ©ISO Y UtOJaHJS ata 99T0La fu-n ot£i agsitroDrn Ha on run »Jna v^3. POt U9 Utt vJ6 LW6 DJH 10 9 qr<!J6. <J> 96H cJ> O&SAIP fJ6 l£8rta U+Y 01 v let je pjorn+6 fu+c fje irsjsi. Ho-J. J f9 U+l SJH8 f+6 8t0+6 J8JHS1 YJ3 1© UOt. YJ1 YEt DSa a HO D0t6 HOt GrH1. ft6 U+GJaHJS jna ja*i:)+H£DrH6 jg f+6 i9ii. HJ1 POt X +H1Jt106+DrH J6 XEt 0L-UA6 Ot9£irt. TU+C 4. XIII.

. JH8 JGJtt 04h JOSItJSI 8 y+ltM»iJS 10 JHSJt POt Tt6 0»i StH6. jootatn 1© v cuts vie vie * nan. k on. ian ve. aa6At yji ft6 *» uina a 8 una je ttajtit. j»ia 01 * yot6. ve ata jsia» f+D Dot vjh jh* rvjt ojh. a* fje+n rnncrs o+n 1© t©t oejt ve. fa oi&o j»i rnpoiaja m© ^jo 01 ^ a+sjaejhusje se x-jd. JHa ve ao vji ve 3£ a «iji ©ten.J6 jug.m djh oe JHSJt ms «Jh8 J»ia ittetw<. f© yvi6 &30tn pot oeh.8. ve. jos3atntt aavviha ajsvot. JsxiDrtt jDrn vts 3*1311.ia v iad fa ytt et6ti «J'ia vo tp ytv ot£i easitroDrh aen fa ue tp ftvjti© vts he v fje snje. pot ve ata «iji i^o run tn f+D J6 8 u>trm. 4hq ti oe» 10 iss w\ ve ata Jivitm <. YE. Pot aatoia onjna oroti stw jna se rm© vo. «JhG tp V 1J.8 fJ8 SJH1 ^36 LtM6 POtL JDrH X vie ian. aS0 V 6JtS v)6 vJG 0OSJ. Jha vie otJNua rhio ve D^a a asttejta ot JNHJt avina^ 4. jna 01 3JH4t je +«i+oyn+6 fy+c ojHvII a aN+03Jt£ua. an «Jha sji x arta»i Dsa orD run 01 x nait. . YEtPOt Y£t thtoJ> run s fja6 je v£t otn6. j»ia pti. i'ia * it©L vie f+e yrtG6. 5.j6. and. X CJtS J6 X 1311 XIIL C06 t€ V ldll. v slna dji 006 xji 8 saot nna^t vie vot tot Dsa a ojvjta isojvjt. una. OrD6 [CJ1. 10 Q8S1 VEt 6J+SJ6 OrHSrtHtH f© D^a 3 VEt Sr«iJ6.3 W1 J6 flrL woym. jna y orati+H f0taro6. jna ve yrt Jo&aa+Mit tai+a-itit <!vj^i aao©6 je v ih fytc fja a+»i otJHua rmo v^3. rhPOia+M rm© ^J3 01 ^ wri6 j»ia Jha itrai6 om.. tEarta rnajt. una ^ siaitM. vie «ina airaoja. +1 0£3 10 IBS XJ1 VE JSJ33ia VJDSJ166 ISQJVJt t4 U48. 8vIG+6 Lt081 V XEtPOt. ve. Jna fa 101a x-jd ^ji ^a6 L+H6 01 10 a. pot vji vie itoo-it fytc arL ortrn v sot. ye. ft6 nsnt v<ii ft3. v ojh 006 j sna vie 8 sn vo ut sn. »£ yrt orne+nsi 6At6 POt 8 0+H. xji jejtt 3jh oai a£t f+6 neti. je. vstpot ve ata JS133 ve. -Jha H8 +1 0E3 10 18S. OAHi 30t L+H6 Bta O+M 8 tier* vie Dosj>8 rhio XJ3. ve.iHa v© 10 a© V36 Ysii LtM6 th s pat v lota: j^a v© 1© a© V36 L+M6 jna v fje ho otn: vji o»i tp va6 iait <J> woytit6. TJ6 hji a+»i yjh t6 x -us xji v srs^is vie ©via ytt on rivJH vo. pot f3 fja hji J06J0ua ttcj6 v Djatu je atra. Hvii j na fa J0»ni£ha n 01 rmo kjd. * <J> Wit iait fje jHSJta atn 006a a* v t»itoytit6 vie VEt oth6. 1© srs V-J3 jootatn 10 v to fy+c fja a+H ©ten vja. -jootath 10 v 10 fytc vot m sn^ ao <5rs. vjd. has jootatn 1© v to. uitn kjs ^ji xa6 L+M6 01 hji io a. ol x itjeti6 je &01 pot ^£t nan. 01 ft6 +H+oym6 Jha j na jaj3+»iEDr»i6. *Jha ve ata yjos sitJH ire iorta6 Oosj. Ha ve dji sn vot fit sn. nsvjt tja fa T3 f«ia aauua an f3 fja jsuattoi 13s Ptvis tn v uiha.8. aen *ie un vie jh+ 8t 1J*14tMt t33£H6 Hvlh K PES tj. Jha vts ye ata Ltoai ot v una. vjh et6ti. so «i6 uh vie J6 v lota S36 vji ya 3£ tte j»ia thfdtti *JG xuna. v iirHajttn. ve dji a JHSJta nu»i v£t stH6 je utit6 et fja6. «Jha »i8 aa6n v-n vts thaowjim osa a ho aot +4 vt6 uiha. £P1Jt 0+H DOSJ. jna orHu»iDrH6.166 hJS 8J. ^Etpot ve t3itnoytDi *Et aa4*i 830E3 J0S3atMl+ JHODrS XJ1 J6Jt+ 3J4 D^a fJ6 dQWl +H C8hS Lt081 01 V Uha.i V UN8. xji xe yrt jo&ntjsit tairoHr'n 1© x orojhajjhi* je ©via. ot io sr«.r<iJ6 i© t©t oejt vjj.i6 sn ucrs sr^His. otso 01 x DrtDrt+H6 * 1© *£t o+m.

fte P8*Jt fjein ©wrta f+6 x jp+s- run m.a ©iso. tn +h Lrta vat «jg t« t£H. 1© a s prtsi Cap Qrs. fa ata ucr& *£t LU6 orhi+hv+ort las Lto * una.c*n. iau HdPi: xrs ^a^a x aee J6 to uj6 x p&na^if «jg X£t Crtc. pag fr iat. jna fa a+a ©an dj«i1». Jna aso oea 10 issv«ii «Jl3j *ig oosae. fa 167 n tW6 •nwwua «Jha nb +1 aaw oiao v cats u ita&i. <i3rn 01 s nan f© urt 001a x Wj/is: uj6 v prtsi na Cap ^rs. fje+n itca 1© psip+i s orwHawiis jg Oua. * Lrtit Jha ( »Ka +i 0£» a© j 188. £1+ jna 1© vat6 01a. JHa QrwiawHi*. jhb xrs J4a^a x t£H jg x otH6 ocjt x «Jidj. «j»ia j»ia fja q+gh a+a m* « s srq«ig onsrwM ol x 4P£t6 jg s Crtc.ja vate ptJD x •Je iw lau upi <JHa <3at©sjU3.sji 9osa8 aj. adm 7. xiil] 6. Jha xrs orwisi x t£H sr«W6 Ltosi 01 x •Jha -Ji!W una «jg j 6£tJf-i3u. . aaw »+osi+ ha Lta Yat6 01a. 3£q+m x tot. >ha h8 n oed 1© nes xji m PEXJt JHa ha'i aia. 0£3 1© nes x>ii «Jioj sr<i uoo x U66 j& v lota.

jna f 9 oiso i-4&i+pj. ja3«i«i+D+n +1 u+x x urta€ je +H Oja. it9Ctm©x. X ^rh vJ6 41W. as.JHDrh6 J3rn x nan. «Jho olso jh joshi je 8 uot 8911194 x 49PJ/IS j hB x UsrHJ/is. h t© 39una M Oja. J Ha JOHJUSa 8J. he. o+h Oosj. X 1911. 4hq a-ih.a rm© x 1911 xji 01 3JH0AHa Dsa a seca ji x iesi xji xe TJa 3J. J Jsuai+D 8 eput x 3JHJt 1© x Crtc *je t+6 itgc+M. X fJH86 He x hcd J6 X 3JH LJ6 0+a9rh. X8tP0t X8 oausa 1© jaia a* x 2. XJ1 f9 t+3 3J>1 198 JU8 X 1911 J6 X Crtc. PtJD x+8 us poturta. «inaT9fja qoh jaei jsrnxian. eiso t9a93a 01 jna +4 x jna. Tffl Jha f9 083 1© 18S J6 f9 yJ6 OO+M 1© 1t9C 1© X06 8 3*i 391968 JH T+6 je xet i9c-it6. HJGJtX9US f9 JS1J3t+D1 106. 10 a so i+pua mu iwa +1 3-41 3jh+ xji xe a90JH 1© snoti f+3 Jha o+e t+3 3rn+.i3 na i9C-4t 01 1© mtcf9irt3a 1© a x urta jg ©ja. an n n xet fja6 jna t9<. Cap <J«i hdn. x prtsi V9t jg x ten jg 3 <5r<5a. 106 mc +h f9 fja 38a.8 fje+n ©on x ei x +h rtL. aaoj'i 1© 3.j+s: pot x Lota fja ot98ua 01 oah. JH8 UJ6 H01J8 pot x. 9e»i un H8 T9 39QJH 1© OrhUHa U+X f+3 D8t1l+. vJH Jna 083 1© 18S XJI T9 ata 19C X96 L+M6 SO den XJ1 3J«i+ 818 39L96 ft6 UnQG. sliaj. iirta. snotue a* x 1911. an x sjh ihxsiqa f+3. uoo+m nuut 39Pot ©ja. X8t UJ6 8 3JH 3t01 39P0t Tt6 TO 1© 8 3J»t f© UvJ6 l8t<J. Y8. 39006 OtaarH u+xswa to . i9g+m hyh 1© ten X8 lift m sua. jna xe 01 hji i©i8artu+x xet<Mha6.11 srcsiuHL. jna 1© uet ejt^ Ovisitt jut^i. JHa +4 a9i+ejt+n yj6 f9 f© yj6 JH +HS1t©3JH1 M Ovl8. we 9irt»iri up. H8 +1 083 1© 188 XJ1 +H X PrtSI V9t JG X t84 JG X Qr«U6 OGJt X 1911 ue vje je "igpj. CJIU! tf I. [CJ1. J»ia J08H1 J6 <5r<5 oejt x iaii je joshi «ie x ten jg x ^n^.. 01 sjh D^a OfC. JHa oiso x f* "hasi oejt x Crtc. ve.168 mO *IG -JID4. I. f© iu6 x sr«i je <Jldj x prtsi. jna t9 a9Qj»i je t+6 teti. 1. Jna +i 083 1© 188 xji Jtw +4 x snsjhi 891. a90ietw r»n© xjs xji J6Jtt it9$i j an xji xe 01 1© a agon uiv+©irt. j na x uot6 j»ta or«ti..1 i+pi jna xji xe H9a hji P9t not itjsai. aet+M asn jqjhsi x Crtc. Joota+H a© x tjorta je -Juw x prtsi j»ia Cgp <ir<. uhq 96H crtc. uew lilt uota 8 o^a uotpet. x i9ii jg 1+3U 81 m ajha^.

pot LArt6 urt irhtDi. Jna *£ art&i hji siaL. 8 3jm f© fj6 arn arc osa jarn *» i3ii. JH8 xji X£t D^a a ho irtsaotoDrn J»rn xjdsjlg6. xe urt vie sijapesi j na tn 03itn x orajnaajms Uvl6 f311 ©via. jna urt ua 1© si£t x. aaojH 1© irtsaotoi xo6 vji ata aawn 1© m Crtc je Oja. aapot «JLa.CJ1.] 8<1© x4G J ID J. ye. xEtPot fa LJ6 hji eai 10 Uvi6 UtXS1JH8 ft6 8106. taocjaL Jna oiso ajnt utxatt© xjasjL66 Ptua jarH xja. he ©taarn aatH sitton utx Uvl6 Y3t6. >Ildj. ti usa itoe x£t jvut aa- sitroDrn. ve. jna att© a-JH* saAi fta. na urt it3Siot8Pi 1© a jnpotsi xts 131L. »ha aatoia xe ti en •j hji OHLt ©tut je itasiotepi. f3 UJ6 tOL utx ©taarn. 83QJH 1© OrHUha UOtDLt UtX X£t jaejts<4tt€. se ata irtsaotoi mtQi xj» utx ol tn 3JHJt ue urta6. jna xe aot utx 1EDJHS X irtS30t©DrH fUtC HvlH XJ3. *£ artsi hji la. ye u^a s?ai urn jnrxjt utx XEt ptsis. jna n«iH xj? x hed je OtAsi. not artajt: pot fa x. 1. xts uu€ tn x rm© aio6. ft6 aira usa or? fiitc run rs pot ejHsrns. jootatn 1© x i© fJ6 atn ©ten rs a* Oosas. tens ht> je DJHt urt tetana. xts x ua xji it3siot8Pi fJ6 atn tnitoatosi jani xts nan. JH8 XE OJtta rivJH x i«n jg x jna XEt ta UJ6 oo6a. pot src urt ir»itDi. rtL. ot tJXJt ata johjljs. ye. JtA6 JH8 irtS30t©1 X06. hjejtxaus. tp ti urt pot pat vie x lo. hax^t artsi xe tja. utxsi ornt ItAS. aaiuan x fJ6H6 jna x urta ue fiui fa fja 101 1© x j«i ©ja. pot pat x lo. HJ6JtX3US.XJ1 8ta HJ1 83LsJH 1© x Crtc. nan iu6 ojnit-jtt 1© x h^e^uaus xts ata >iji 3JHt in jh Jha 1© x sit^atM je itasiotEPi Lt© x Ltn6 una: pot *£t urt f© irea 6£»i x urtia. ye. Jna xs fjsi Dja x aira jg 8 tAcrs ajn. *ie 8n ti 083 1© 188 tmi fosojejt ata hji aaL«in 1© x Crtc Oja.i.n artajta UJ6 nrntDi 5. i© a srqa jootatn 1© x otAae futc fa fja oratua. sjorna Y3t jg x t£H jg ti u-i6 jna ti uj6 8 006 jg arc jpLtoorn 1© x Crtc. jna aaoo6 xe ata tneti x urta «e Gja. X£t Urt 3JHt JDrH VJ5 f© 830JH 1© 8 1t80. jna xe fJG atn johjljsb aA xts idiL. jna +e lua prtsi pot ftasjLP utx arc aoianjs. xts idiL arsi jaAa 8A x io. jna fja 1£oh yj?. jna u«j6 ti atoi aapot JLaj. pot x 81. urn utx jnrxjt. ^£tPot xe itauna-ia 1© itac j»ia jootatH 1© ^£t aaiap: hs x lo o^a fje ho let *je vj»i j«it D4H pot ft6 aaLap. JH8 ft6 HE3 UJ6 HafOt. jna X£t fa srpjta vje to»iODt«itr& a^L. rm© a^L. aaoo6 xe urt hji itea ^Et oh •JH8 A6. XEtPOt x» eti ornajaa 1© aA. xts UJ6 8 ot£i itArL 1© X06 xji ata suna P8S1 tn x pel. *I8 U«81 X8t UvJ6 8 SlttOI LO 40n\ X 131L J6 X CrtC. . XEtPOt f3 SLEH 8A X SOta. jna xts aaoo6 jg ^£t ft©3titit. XEtPOt. «IH8 Hje-itxsLJS. jna xe ujni potL itactn pois ajoitthe. JH8 X 3JH f© Sit© fta ieqh aj> x 131L jg x Crtc. jna XEt HE36 urt aLJua xji xe urt tsajaatja ho aot jam x I3ii -16 ©ja. 36H he. 880 ttc46 j na vjnrt. Jna osa 1© ies xji fa swa ft?. Jha xts se *jg ata pot x ho»t. ft6 169 sota jna aaojn 10 u+x x urta6 je ©ja. 83LJMtM 1© X CrtC. 8n an jam «Jloj sja rm© Qafoia. et L8S1 otn. x 006 jg arc TurL utx x Crtc. VJ1 X£t DS8 HJ1 JHt DJH. fjsi jnajerta 1© jHPOts a* x sota. m x 4 «JHa t1 0£D 1© 18S XJ1 XE 1S0 fti Ojhia. xji ft3.

it9si fja Ojg rm© x «Jhg nun x Knetua rmo xja x urta SJUt XJH X *J6 0«ja. jna jar»i- t+HJH. 3J»i. f9 83+M 8 64t+ Orh+h 3J% V£. urt us+at 13"lt. jna xe a90JH 1© jnajert 1© Jsuat+D 1© a 8 o+m oe^t x n9it. 89+m t+pua ora+i+n n x ma je X£t oh A6. HJ6JtX9tJ&. XEtPot. ot xji fja 8+h nrt+m. Pot xo6 to a+a hji jna +h *avitJit+ aawH 1© x£t Crtc. aoL a-ina j"ia Pt9.i$193+m t+asjtp Jare t+6 f9tJt6. j»ia je itJDrs L+M6. jna 01 ajHJt h«ii *ie ©<ia fo:)t+ qui. 8%) Jna vJG 4104. j srasirns je^tt sjh Joota+n 10 xji tu+c fa x jpt+oua.Ha. xe 89oed aot »i+t.4s *je x Crtc. atoH jue arc i9it eput t+3. «jp£t6 x Crtc. ai t+6 orn+h. ot xji urt s+o. +h »vJtsjt+6.jh6++h6 j»ia +«i »itJ. xe ot t9irt»ia jqjh att+<. vji xe iirt H9i Ha ont+. jna je oolg. jna x s+o. aoL D£t jna P90£t. nuxjt 81 je x +h Crtc ot x Crtc. Jna +1 0E3 1© IBS +H X QrWHS- 0JH1 J6 X P+PL V9t J6 XEt XEt 8304 H 1© 8 8 OrYWHDrH J3rW X 191t. 8 Srt1+H 04H. H9XJt U*J6 X 13CJt JHt 8J1Jt XJH X trtHJt. 3JH-Jt L9e+n. f© UJ6 j089o+©ua joota+H i© x to. pot x f9tJt. jna xr& xe 83QJ4 10 fje orvi+HV+ort 13s N*nu+x&u»ia+H ol x£t nrts90+ODr»i6. fje+n ho tgsuoi 10 nrts»i6 J6 1© xo6 to ^i^a H9a. X tO UJ6 1^1 je +i POtS HvJH Ot X06 TO 8+8 WiSOtJS +HJ€OrC urt us+at. jna xr& xe a+a itj*"ut Jna agora pet aot u^tL+ xjh xo6 t© a+a h«n &dun 1© X£t Crtc. vJ6 X Sr«5J6. jna ertsi hji ora+1 jh+ U+0J84-I* •l9PA rhl+t +p +i «J6 urt hoh.athj». jna ajat+M6. jna ot je u+ojghjs-.jHn+ rm© j »«a x£t ieart6. U£t+n oj&it+ JiJtJt. POt UJ16 DJH. [C41. Jha pju+h6 «ie .170 6. h8 X+S UJ6 4t8tD+M 1© X 191t J6 X CrtC. x nan otso upi XEt i£art6 1© ?9t x urta je Ojg. jna +h . j na xe a+a hji »ji X£t j tern ru*t t+cj6. ot. T3 83+h Eput x otajt aj.<iorn x i9it je X P+PL Y9t X t£H t£H. XEtPot xe urt t+ajtrt 1© aoL ota +h ha vrn. xrs J0SJts*6+H x to run xjj. u+m. jna xe a+a h«ji Ha x H3a+. jna xe a+a 01 i£art. +H jna Drtajt+n. POt X£ *J6 h+© XJI JOOta+M 10 XEt to +p +1 xji sre L+M6 orsi a j»uat+Di a* x ej+s XJ1 «J3t+SA DSa 0£H X 6J+8*J6 x i9it. J6Jt+ w»t srpJt+M joota+H 1© xji tu+c t9 fja arn. erhs je silo jna pah nuna th s+tejt. +3i£ti je XEt d&m ojh Joota+n 10 t+6 stuml: jhg xe a+a fja. 4hQ OtSO 1© Ot X06 f© TJ8 HJ1 8+4 8tOH JUE 8P1Jt X irt8U£Sr>t6 M X <J3t+8A. X£ 890JH 10 +n »i9a. 1t9CJt UJ6 HO xrs- xe iirt 01 3Qurt. oed 1© i£& xji aj. XEtPot. 10 x not. j»ia xrs xe ata Jsuat+D x jqj»i.46Jt+ oj. 1 nun v itgsis wpi XEt t£art 10 wieti x urta ue nan. a J0S9atn t+c: fje+H japans j»ta je 01 L+H6 fUJisojejt x£ sisa vje Jha jarharns J6 puo» jna frta6. +1. jna ©tso jarn- arh& je otEH.p. JH8 x it9£i. 9en so arc xji -Jat+s* xe 89o«ih 1© a ejtt letpst. a+a +n +*iart<5 XJD8-/Jte6 ot j. -Jhg +1 7. tja+n. 89+H OOta JDt+SA. f3 83+H 8 U+0J8 USa 891tA6 XJ3 . 8 J6 1© x u+6arD je x urtta. Jha j UEt ojsnt «ie jut/Ji. Jna xrs x£t "itjautrs artorosu hsj6 x£ a+a saw jue jht to urt heqjb. *J6 x ojh xji 8t+© ©+a9r»t he x+s -Jot+sji fja. ot n*ji xji urt Trusts ot xji urt JLrt&i. Totar36. XEt UJ6 ore 198. hji . x sota. 4na hq 39006 *je x sua+»i.

<Jho +1 qed 10 i£8 xji x ej+8 je x ocit x isit. «Jha «JtDJ 8Jh1 81A6 10 PJtO * tJDhrhl vie X JDt+8A18. VE.J6 vi6 vJG JIOJ. <J3- VE. *ji T3 «. 10 JMQJt JQJh81 S06 to urt hJI +h T+6 PEert.(Ml. jna nt ojv JH8 CaP 0J11+H6. Jha x orejtnrt je « nait hap*. vie ^Et urt j-i-iwja o<mt»i6.1 Jdi+sa. xe ata 8tD xjD8Jte6 u+s 80t86. X J0t+8*18 8+8 OrhUha U+K X haPJ. 0E3 1© 188 XJ1 V "8-JiarH.is.] 8S0 Jh8 1t+6+U<5. j»ia Ta ot80 JU+Hua t©ut6 jna taajt6 oejt «Jh8 *J6 +1 1© taa XJD 1© UOt J0JH81 ^£t BUMAH. x ejt+ aa+n +h Ta ooea xji t+6 nant D^a l+c *Et uhi8 +h oota eput xji O+aarh to uj6 8t£h aA x TJha je HaTot u+k x 80ta. «J3t+8J>18 uot. SEtPOt x nan je x 8+D3ut6. J1S. x ejt+ je ©+aarh. s>ia "xe urt itanEta 1© aai x »bi+sj>is ji v 1*3 1tH6. Jha X£t u*J6 8t£h vie x hapAis 8+08 L86rh8 PA6 11. «j>ia u« u« ot wHJt je je uot. Jha X+8 6Jt+ X N3PA18 a+8 n+C ^£t 1Jh18 POt * hAI. tjc+m Drc a+8i+oi Jha urhajtpu orhij»iDrh6 urh utx Jhrxjt. Jha se aaojh 10 8t£ x J3t+8J. Jha na u+x aoe. OED riJH V T+t »b»t*Tt©. ve. Jha *e urt tea sapot x nani oed J6JH8. +h80DrC XJ1 3Jh+ je x 43PA18 a+a pot aapot x J3t+8*18. «Jha M oed 1© 18* *n x nan J8JData xjD8Jte6 iqo^vjt Lt©8i ot * +1 tJha. an Jd^a ata 8irt r\ *06 TO Urt 9. Jh8 a+8 8t£ XJD U+X DrC 8t01Jt. jootatM 1© SEt Hr3ajt6. Jha +1 oed 1© i£8 sji x haPAis a+a nrt8+© x <4di+8a18 ot xji 8E.18 rivih »Jha x T+t a8i je S^Aarh. TU+C UJ6 X 381 X t+6Jt TU+C UH BJ> X una 6£tJTJDUi„ Jha x£t xe aaojn 1© deo uot u+x x vie »iapj. Jha n oed 1© 188. XJ1 ^e aaojh 1© pta aapot XJ3.r<. xji se ©jxjta *jD8Jte6 isojxjt.i8. J6Jt+ DJh JQOta+M 10 T+6 DAH8. *ie jejtt OAHa. ^Etpot Ta ujvi n mi t+6 lant. j *I3PA18 urt JUEt x +hUhi jc ¥ >bt+8Ai8. Jha s+8 T9 a+a SJ1 T3 DA1 *tot+8A 1© a XEt o+m. TUJXJt S/j"iJtei Urt POt Ot J0JH81 »bt+8A. J1 K T48 J6 T+6 8t3+6. jha x t3D£hajt urt 001a vie »iapj. 4H8 C3P 0J11+H6. XJ1 X£ 8t+0 ^ J3t+8A18 U+V 8 Ot£1 8l01Jt. TUET8A .j6. aa+n n he x i3it je >bt+8A urt a+81+nou+m ba»x h£D vie Jd- 001a «JDt+8Ai8. jha VEtPot xe a+a "itaiEt 10 D31 xjd.mau8x lota a+a 8itJHLh x TJha X HaPA^. T9 orDjhaja 8tD6 J0JH81 *£t atJXtJh. +1 10. +h avia+6. aatw x Cap ^rs. hs Jidj. +h80DrC XJ1 X£t U*I6 8t£h je X *JDt+8A18 lUJte L»6rha pac Trhat^a Lrti+ Jha 1© 80t6. JQJH81 X t+8*i8 1© ajit. vie hje. xjd xji xe D^a i£0 $ra<iJoi xjd 1© t+d. Jha u+x 8ioh6. ue jejtt ©Aha. +h T+6 PEert. t+8A. ot x iait je ©je. 8. Jha >rs xe ata J8JDat xjD8Jte6 issjxjt 10 08&1 +h X£t 6J+8-46 orh8rthtn x Djut. He x+8 a+a UvJ6 hm deb q+m 006 arc sj+ +h x T8ti8 je *06 to urt Jo-ih8i t+d. Jha *ie 0E9 10 188. «JtDJ OED 1© 188 SJ1 TUJh 0S8 irt8+© X JDt+8A18 hO UMOJt. Ut* T+6 0J11+H6.KJ1 JDU8A 8+8 8t3 T+6 3J»i UtX Ot 3JHJt J6 UJirH6 t+6 nant. 171 +1 Uvl6 J6 X£t x Crtc W18 vie V CrtC. jna ^r» *£t orD+M.18 U+X Ot£1 81tJHL. Jha a+a 0Jh830t£i he tujh JDt+8A uj6 deb q+m oejt xjd.J POt T+6 thUhl 1© a381tvlt Ojo. I. Jha ujnr»i6 u« *i+H6. Jha utx Jt06. )(J1 T3 DA1 hO J6 ^£t 1UH6 Jh8 ^£t ntU18. Jh8 +1 Trh8t<48 8+081+ Jh8 1© 80t6.

172 T9 3J>1 a%) vje jioj. JHa tH +1 *JG * vl3ltSJ>1S. jna UJ6 xji isn . ve. OJ«i 083 10 18S XJI Jl3J. LtOtM X 8*l8t6 J6 X l83rhA1S TO TJ8 atH S18H th1© X U01Jt6 J6 ^AarH. 89tM Oteilt JSIviHtDI. SetM. J6 ©vJ8. ti mtt xe Tja t9Ci x uttajtnjs. rnm X8 urt sojuta jh x u^si. X >J3ltSA1S lilt? lift 0018 69trD. 083 10 18* XJ1 JH X DJtO XC t9irtH8 tH1© X GJ31 J6 X H9PA1S Qt£1 T6S1. jna sjhi Tt6 oetae io »je orhuna 9ri utx f+6 Q8ta6. J6 xe urt otjsw x +1 ttejt sj>arn. U9 so 8 Htosjtrs xe 8t tosi «ie x lesrnj/is. 190 Xet 1JH1S. tjg orts-t JHa siet up. lota. JHa atteH. 083 MvJN XJ3 10 89S1tvJt xjd. iorta6 8t stit. tutc UJ6 ooia frtssms. x X«11 sbi+&j>is we sjtHa xjs. xe jna xet UA66. X£tP0t X lota a+a f9t xet on6. fj«iae 10 see Jha it96rte xts 1911. jna jqsjh U9 seo uj>66. XJ1 X£taj» Tt6 1911 3A1 TJe t©3 1© otvis JHa ornuha utx x leorws jhs x s3its<ns. jna sien. x leDrhAis jna x Jaitsus. l 0818 T+3SJIP JQJHS1 VJ9. pes 1© p£». JH8 SltrO UtX 3rC P9t. Ot tJXJt X 8JH0. >l»ia t1 urn utx JHfXJt. JH8 >bhrt.1tlt 10 ftD XJ1 f9 U^a 891+e^t XJ3 81 J6 X fJH86 j»ia *li3j vJ6 X£t JH3Dt€. JH8 XC 8t Pl9tH 89P0t XJ3 Xet FUGS. Hjejtxgus. XJ1 T9 3A1 1t96rtG Tt6 1311 PtJ3 89tM 89H© X06 T©3 f9 TJ8 SJH1 81 10 UJC X QJ31 *J6 SltJ+8. ata poi agpot xjd. fUtC UvJ6 «JH X UJS1 J6 X tt€Jt Qi. -Jaits*. poi utx «J3ttsA iitx Jha ti 083 1© ies xji 3J>itit x sota. raien irsjDrn S18H. jna 89foia. Jha xe uttajtHJS tutc UJ6 ujsi JHa •i9pj>is a+a «iotL.1* a9tn sitJMLHa a* x tjhb je x lota. jna x irts+o XJ3 utx xet 3*1. jna xet ctiatJH.Qrh. rmti f9 sit© j^a atoe xjd ajo. x lesrHAis jna x Jsttsj/is. *je st stit. X96 Urt X8 fO UJH1 81 Xet 34H 10 UJC V ©J 31 12. J6 Urt. f9 olso ornunaja utx x otn je x le^rHAls. HJIUtXSUhatW xe urt so Ht©3jtrs xji xe o^a hji a nrsajta. J6 X SJHG6 J6 X S9. JHa xe a+a ornuna 14. XJI X le- 3rh*1S J»i8 X J3I+SJ. una je 6etJTJ3u. oots *jg x una je Wa. 3JH1 ih owa. xji A D8 a tuj"i *Jldj j*i tnsito- xj. agpot *Jl3j. jna et P8XJt6. Pt«i3 an x otn je x learnAis utx <Ji9J. U9 «J3ltSJ>1S. jna xrs f9 0i9ta x otsna. tjg+m itea 3J. UtX rU4 8t atJXtJH +4 UH8. tesi. x H9PJ. tH PJ108 X 0J31 J6 X jare x JH8 10 8t ©t£1 JSUHtD3JH1. pua agpot x h9PAis lortae x jue a9V^Ha x aotajte je x u»ia. x tH X WH8 ue una OiHrH. 99T018. JH8 8918t1<J8 D1 -Jna x e j it vje 0+a9r«i iorta6 xet stit. xe urt 3J1 uh Jts<m Tjna. jh x u<jsi sj»b je x ttejt ^Aarn.1S a9QJH 1© Pt9 89POt XJ3.Jdusa utx x sota. a9tn J6 HtOSJtrS JI30S1. jna ata sitJHLH XJ3. JHa vje +1 t>83 tO 18S XJI X 1911 J6 H9PJ. TUtc u*ie x stit je 6etJTJ3Ui. 89tM 8 se+n. JHa ata sie xjs. JH8 9JH1J>. 15. jh8 jh x sotL. a9- TOia. JH8 lt3TJt. 89tM /JOSJtSJ>68 UtX dj> arc P8L. ornuhaja utx x 08ta6 x otn ^e x leDrHAis. pua ajo *Ji3j. JHa t1 083 1© 18S XJI TUJH X8 TJ8 01 OtJS1 X tt6Jt SlQrh. f9 ornunaja jojh utx «Jha JHa f9 UJ6 sitJMLha tnsoarc xji T9 si+o . hs Tja sja X96 urta6. [en. jna 8t jna et ctiatJH a 13.

jHa oiso X£t etart. XEt atJstJH soi i© assitJt xja. «J'ia +i XEt UJ6 +>i fm^ip i© 8 omo s^i ruh f+D. tutc UJ6 orta-ia jasi x-n.(NT I. j na ^06jp. +H +H0rtJ01 WG+DrHG oris TU+C US8 ltOG XEt 83S1trODrH. ^J9. una x+s UJ6 ar«i xji x£t S3a 3J.x lota ©ja oj>i ntsertG ft6 ism. pot xe Tja aetoi xjd- S41G6 U+X tJG XEt PJtJ86 8P1Jt X 3J'Ut JG X UorHAIS.D f JWOtL POt 464t.1 a 8+$i+hou+di ptJD x ssa XEt atjxtj'i. jna ¥£ urt HEO-ia seg urt sq+h fu+c orta^a jaei X£t u+hc. VE. 41S. jhb oiso x srH6 jg +DDJ4t. X l£Dr'iA1S TJG OrtS1. POt X£ l"lvJ»! OISO TJG 8 38tO S-11 riJH X4D. J> POt X36 8t X J'lG XJ» UrtG6 TU+C T3 SJG 1© — aSTOlG. jna tDSJjuitD utstH. UJ>66. »i8 J6 3J4t JG ^j. *Jnq +1 ©£:> 8PUt 8Jta. jhg XEt ao46 we atn psne. pot «J»tG G8H 8J> X T0S1S JG DJH. ernv©t6 jg x £t. J ha 0J11 X4D. xEtPot xe urt ortsi. run lEorn jna 1. f+6 «J'iG t1 0E5 1© 18S. f© urt srsi -jhb tou djh. OISO JG X 1311 v46 X lEOr'iAIS. — eput xe at»< i© ies xji x *i3P<j. 1t*JGH j»ig ©iso ojh* jg x£t P31G6 jg otEh urt G3sitj+G. TO 831368 X Or3PtJD J"iG vJG Oja. ^Eora. A Utl S41 8 38tO J»i X43. ©ja &11 8 aeto nun *ig xj». sieh u+x x sota. jhg a3T0ia x£t aoH6 £t +4 x x Jdi+sais urt a+sitnou+Di PtJD x +H ajus jg x S3.is to urt hji sieh a* x UJirh6 jg uot. jna urt aseeta a* xo6 na oiso x rtL. jna x£t S10H6. JHG +1 +6 XE TO TJG 0411 X tJ0rtG6 TU+C 8t 1t© JG XEt 1311. P1J3 X^S 1J. ^'18 X S0+H6 JG X l£3rhJ>1S lift 88tO. fU+C U't 0rtJ01. ^8 U3 Utl tSirth JOJH 10 X J31+SA1S. 'l3PJ> XrS X UrtG JG OJG +6 P9lP+ia. tdii «i aj> vie uua jhg tJGJhrs 83sis. 36'« 8 D8tO JG tJG XEt PJtJG6. JHa x lota r£. jna xe et Wais. x Ie^hais JHG X urt gesi •Jdi+sais f© tjg atn sieh run x sjmo jg ¥ ttGJt wo x uout6 jg 5jh+. x sieh urt hji nn- f j a p+h+di a-ittiH XEt aja. XJ1 X£ J'lG XEt J'lG S3G DE 8 S4lJt£148 PtJ3 X JHG S3G.XJI fOSOJGJt Q+8 3IHQI se*) S38 UtX XJ1 JG X l£Dr«i- Ais a+a at+n x ru 1 ! f+6 saa. XJ1 1AD POtL. HJ6JtX3US X£ UQ hji DOtH v£t TJ86 uo rm© +1 k Uar'iAis.43y+oji. Urt OOia X >13PJ>1$. JH8 XEt he 3JH+ utD+4 jng ctiatJH fja at»i JH8 XEt ctiat^H. hs v u«46 f-ia6 vJG x UsrhAis urt D0t»i. xstpot fODSOJGJt srpjta j»ia a ua jue a* x l£DrHJ>is urt ooia rnajt xji fja. xji xe dai hui 3+os jna 8313G 17. V£. «IOOta+H 1© X 58tO fU+C itJHSQtJDrh UvJ6 S*I1 j riJH X£t P8XJt6 TU+C Uv46 8 OrtS HvJ4 XJ3 83006 JG XEt Ha x£t tsajivrn jqjh&i xst at^xtJH. xji XEtaj. 0£3 a© nes xji fosoje^t usa h»ji 83i3G x ntja+Drn m x l£Dr»i<ns JHG Ol&O JH8DJ'i1S +>! an 83i3ea xo6 tJorta6 t u+c urt atoi si jg x whg jg S3to&JU3. jna a+h n jh x 16. 173 «J>ia je v utiGJtHJs futc UJ6 t'lpjsua i© ibs xji 3JH+ a*a 89sis. -4'iG &j>GrH. jna xst ao6. hs x sieh. XE SJ1 X DStO riJ'l X4DSJIG6. XE 01 t3irtHa 10 XEt IJH86. 40S411 XE t31J'il JG XEt U+04Q'i4S J'lQ irt'i 1© . jna oiso djhi jg XEt puos X£ Urt jhg x£t frtG6. tjg+h ajtta X06 t© Tja aao©6 jg x — nna^it jg ©tEiHJS jg x£t nrmjt. Ot X 131l JG '13PA. f© <ina orhst&ua «Jna *jg Hdfi. m we oed +h x u+iajthrs XEt u©»ia6.] 990 *IG JIDJ. JH8 10 XEt T86J6.ar«i. Jha X£t »ltM6. +»i X ItJQ+Dr'i JG XEt P8XJt6. jhb *£t Jto6.

S41 8 D8tO riJH f+D XJ1 W1 X£ DE 8 QrtSI ©ISO. Jha sa6 yrt * "itviDtsj6 je rm© haPA jna 10 tt6 saa.. atm run ttDSJip oh ojhajJHEDrh. aaojH 1© JsuaLtD nas in x u»ia. jna oiso pot x us yrt x£t puos JHa TrtG6. Hvii 464t+ djh xji +6 ortsi. XEt urt ho orHu«iDrH6 not yot6 +h x una *je je 6£tJfJDij. «Jhq wh. HJBJtxa+1 u*i6 uis xe fja on 81 +«i oih taaJivr»i jqjhsi Oja. vlHG >lHG JOJH. XEtPot hs J> josiaa+jm atoi xji x orts D^a pot n«j«i xjd. ©t£it+ jpi+oua pot x *ie us ^e ^£t atjvtjn. an x nan *js nan yrt jpi+oua. jho urt SviiHa 1© x Crtc . he II. a+a oo n 1© aju X+S 1AD JG4HS1 X lEDrHAIS.174 od. aaoo6 vie XEt u+ojghjs jhg XEt X£t a+©i+. ty+c itvJGH rnajt p«)i Jha aasitvj+a aA x lEDrHAis. * Utl PAUL JQJHS1 X JH8 SA S38.ina vie Jna ^e aao-in 1© jsuaitD x Crtc Dot vie oAHi urt a<niA6a x uout6 $AarN. 4'iG xe ijjhi n JH9 si+o D4H+ «ie x l£Dr»iAis. Tyjxjt n a 8 ©sa simi ot 8 aja i+sul 1© oa£.i»iis je Oja sjni run xjd. XEtPot xe yrt jyEona 1© x taDJDatrns put. 8M T3 SJH1 M 8 HtODJtrS 8tD+ JQJHS1 KJD. jna x+* jootaa jootaw 1© x it©L. jna xjh ke tairtna jqjh. «Jhg jqjh: <J> ru^ c*> t+D xji D+HOWL T+6 S38 U+X XA BtJStJH. +H X •JDltSAIS. he «ie oed 1© nes X4i mw ase eput x aju XEt ty+c u*i6 poi +4 x uihg Uvi6 6£tJTJDUi. joota+M 1© x snmi ty+c xe ttsua 1© oa£. *4i J> aS0 de fJ6 *1G JIOJ. fa XJ1 tod- aanetuL x lota PtviD x dji ho Dot a oolg *a saa. ve. +1 18. JOJH S£. ui n xrs JhajL x vat je x t£H je x CJ11J1' 1. nun xe aao-JH 10 D8to xjdsji66 XEt pjt<ja6. J. IL u+t sji e D8to Drtst run xjd. pot >m jejtt djh tasaejL y£«5J€ je f+D tod ta 1© x yrtae je x PtPL siwi je ntjpast. tyj^^t xe urt ©<ig. u^a xji v D^a sa xji se run X4dsji66 x orts. j«ia atoe x taDEha-Jt je xjd 81 je x j»ia aotajt6 je XEt una. jna oiso pot x us XEt paia6 je ©t£«i. jhg j»ia so +1 ©t£i yrt XEt jpi+ODrne xji jejtt soi tja o©6 1© Doth. Jha orhUHDrhe urt orojhsi j'ia ^naja x p+pl vat je x t£h «ie +h yrn vat urt L86rha6 jna uh6 je L86r»iG6 je soi6 »jhi 1© x airtnri yrtia. T+e j»ia ae»i so an. xe aaiaea xji uj6 x sr<5D. jis. xji jnrxjt 8tD+ vie x l£Dr»iA1S OED tH rivJH X 1311 J6 haPA. pot jGJt. m oed 1© ie& +»i x »+osl vat vie x t£«i je x ^mjs oejt x h£PA. [C41. . jwa >ina utl aws x. «J»ia +1 S£D 11ES TUEt X PrtS1 8tD+ D41 X SJ»i1 OED 10 18S X41 XEt UJ6 JH 8tDt 10 8tA6 XJ3 81 hji v!6 XEt ji uina. ot tyjxjt xe urt aja. he «Jldj t+dsjip aaw jpi+oua u« s yona. «i»ia sojeJt dji a ooia *a saa t jnspoti. xEtPot <iriAG. t»i javiDt»i£Dr»i6. aA x lEDrHAis j«ia x «Jdi*sais. GfH. xji xe dai tan XEt tayota6 joota+n 1© XEt yrtos. aa+H itraia ho Dot pot 8 iad y+x XEt jnaDic j»«a he 01 sa6 L+H6 urt +h ye ©t xae yot6 x ^rqjG. ve. he * «Jdwsais h+o »ui sji se urt +«i p«itptt- m "x urta6 je ©ja. i© tai airtnri fjitnjs ©t airtnri D+6Jt+.

na 10 sji VEt tbtis run run v geh LtM6 vje v urtia. jna urt armea. VEt urt JH6t+M6. a* v tjho jg t+6 psxjt X S-J6HL Y3t JG X tEH *I6 OE3 10 IBS V 9^6 Lta L86rha pag Trnatja soi6 vji Y+OHJ/ua vjdsjig6 10 v Crtc je Oja. vrs t3i£H+« b t33+Drn »je vet s+H6. ve tirt 8%) ajima tH sJG 4LDJ.ItvJOtJ*. jna aswe-itrns ue <36rs Ousi vll3J. P38tn v Trnot+. saw vjd urt sotit otaea pot v uto- janjs tu+c ve so TJa aaorn io a jarn vet i3it. T3 so ot£i +H30UJtm jorn v i3ii. jna vo6 to urt Trnott. vji v naii j vje Pot ve so JHa aaTJta utv v Crtc aaoj»i 10 a i+pua t+cj6. J H8 S3IH Ot V£t +H30UvJU1t.J6 urn iorta6 jnrvjt. aaooe J ha VEt josaaw ttc. JH8 83006 j na vJ6 *je VEt OJHt PUOS *h ^ha Trt86. JH8 VEt ooia VEt sticjt. Jha H8 +1 j 0£3 1© IBS VJ1 TJ6+H S3H V JPl+0DrH6 J6 V TrD8l PJIO- Jt6 je Oja. -JhO oe-it v +1 1311 je * Crtc. jna vo6 to urt JLrtsi. iso+m poturta 10 vji as. jna irtS30t©DrH6. 4Ha Jiajt6 oejt v Crtc. na v irts30+ODrH6 tuk urt T3H run vjd a* v t33£H8Jt je 6-4t+ Tt€ 1811. Jna vrs +h v+s eu V Y3t J6 V t£M V ^^-46. joota+n 10 v ( jna net. jna vrs v Crtc ssojh 4. 36H 10 J0S38 V 1U8 «J6 J6 V06 fO 8+8 HJ1 vl6 83UM 10 V CrtC J6 0J8. tu+c ve fja raiEna a* *jg V£t tnarsw. ye. JH8 V U+0J8HJS J6 V CrtC UJ6 8 Qt£1 h«ji siroai+M-awo 10 vo6 to a+a 10 PEt iH +18. j«ia Jtw. J H8 J»ia vo6 to urt s+Q JPU01J8. jna 01 DJHJt «iha +«i itJDrs l+h6. VI asun 10 v Crtc. srort+M vo6 to sisa tH H3a je VEt srort. srD i+pim vjd- n u+v VEt ma. -jna VEt pah stios. 5. pot ve aaoj«i 10 list ejtt he v+s v 006 ore m+0Dr»i io iac. j na n th k ma *ig VEt *6.] je Oja. VEt PAN 1UAH8 l+HJH. vji ve aaojH 10 a soowu. . jna dji+s. TUH rvjt6 urt J8ES+H VJ3SJL66. VrS at+M+h sitroDrn SJt€6 «je v i3ii. jna 10 ojHt v nam tod Joj TJa ouHsaotEua 10 a *jg itdsis. ve. "iapj>. VEt 33GJH 10 8 Qt£1 OrH1JHDrH6 J3rM V 1311 *46 Crtc. to a+H «Jidj. ye. ot£i s*Jto. «je n u*J6 v ma *ig v£t j. JtOJ SO V UiOJaHJS vJH je v Crtc. pot Ousi's s£o.J6.(Ml. JHa Vr» JH8J8 V EIL Y3t V t£H V ^^^6. j na so olso vji v jq6J3H je v Crtc «J6 830jh 10 13a V06 to V 83- Urt rH83l36Jt6 JH PtJD UrH 13S +H+0U+1+ 10 JHrVJt. 175 T<ia a* v tjhb je Jioj. ye. to Dsa oro joota+n io v simi je itviP3S+. H. v t£H vie 3. 83006 je v tjertJODrH je v aja. >JHa OED 10 IBS T3 +H V QrWHSDJHI MV HJ. «Jna vrs jnajL v sjghl vat tn «jg v ten jg v ^r^e oejt v 1311 ue una VEt UJ6 orm+HYton las 01 vji uo. sre J6 tDiBti+H VEt srasirns 10 v lot j na v H3a+. 830JH 10 8 SJtOPSLJ H<J6JtV3US . jna ve aaojn 10 nrtsao+oi vo6 vji a+a hji aaiae Joota+n 10 VEt oh uti jna lusrt. Jna n oed 10 ibs +h v eil vat jg *jg v flrqje v«ii v iau je x Crtc aaojH 10 ujqs itea. ptJ3 v ajna6 je qal. H8 VtS UJ6 8 0t£1 006 POt UD4H1£DrH6 JDrH V 1311. ojHsaotEua v VEt Urt J 881 fi "It3si 2.4t6. ye.HL Y3t. a3su»6+n rv^t6.6. jna ma. irtn+n VEt ajos nun v H3a* jna v HEOja. jna srpjttM ot DJHJt je jp^oorH6. jna stup. p+ia utv ot£i 9J+. 01 V36 l+m6 urt ve i+pua ojsii+ jutji. aa+M u+i.

jna x>ii fa dai iqi asH. K41 fa aaojH 1© ye. *18 X+8 DJh'6 sji n x srsajm sai jets je 1© <:r<. at-ixt..AUQ X j HE3 UJ6 Hap^fe. urt atoi +Hi© ajhaj*. aawejta Hs n oed 1© 18* xji l-j'ig . fa fje+n ist ©LJtm ptjo Gsja 1© +h a© xa6 L+M6. 1911. se m© v©. joota+n 1© oh tjorta. Xe urt aai+ejta si jg « fjna6 ue x «J'ia iaii jg o+m 408. ua urt atoi +hi© xts ui'ia. JHa x+8. jhq joj'i x lota a+a aai+GJt xjd 81 jg ajHaj<. j'ia fa ata ajiu.6 ft6 J. a* x fj'i66 jg x LEDr^Ais r»ii© tH ye. 1© x u&i+DO'it jg x urta. ot x lua jhb otepi+H^s.'ia tosjip foit i© x "Itaswa jg x foi+ otajt jg ©ja..176 X aS0 vJG JL9J. [CJ1. y© xji aau»i 1© x+s Crtc. x ortst j'ig ist jg Oja. * fj. eput xwi. <J»i9 83WQ1J0 8 UJ>6 DJH fO UJC J3rn x Jiejt6 jg x Crtc. »Ju>j fj. ps^jt «Jioj 1© a s f a "Itasi oejt y Crtc je ©ja.j6 Lt©si * una. W© -Jidj a+a hji m© to x aa+n f j.j»t +h una futc yout6 ^- aafoia. ot jsrn x iaii jg Hapj. xe x u+ia-it'i^s-. in.jootaw 10 x lo6 futc fja a+H ©ten. xji fa 3*1 we net 1© 9hjoi 106 . JOOtatH 1© X WQAQHAS. jsa 10 i<n XJD iH P0t8. J'ia Ptvj3 ^j»i8 Ltosi +h oi * una. <>> se +<i r»ii© yo. an d«h fa aaitejta s srsajHi sai rm© hapj>fe. m 38H th 1+©t 1JS1tD0'i+ «J0J>iS1 ^a je XrS- th X QrDJhSDJ'il X HA4L vat je x ten jg x sai 1© Hapj>fE. j'ia a* x ist jg f+6 urta. jootatii i© * fou otajt 1© x nani tn *£t »ti+6 JH9 e+u<. 3^6 oe-it x nan Hapj. Xe urt +'i 0JH+G+1+. ha fa uj6 JU+Hi^a Cap OU36 J6 X ^n. v urta jg ©ja. aafoia. 1© sirt aj. Ji »e y©. Jna hs aafoia. dj> atjxwt. 1. *ie urtae fu+c Jidj. ojHsaotEua j><a a* 3J. jna 1© ©rejth x nan. n +h tas. an Ta taiE'ia x jp+s. jho ©eg to net jootaw 10 * gj+6 jg x iaii. j»ia fat ua aaojH 1© jsuai+D x Crtc jg Qja Lt©8i x+8 una oiso. ©vja. J. Htasi. aj> se rm© v©. ye. aafoia. jhg t»i ua srpjt+a iorta6 xjo ? .jg "Itasi r»ii© tosjip. yj6 js-uai+Di fjetH at»i x s+it ue 6£tJfJ3u. jna ©i x ti QnuHDrHe urt +h a£tvJ6 fu+c urt -iom to nan. "Itasi ocjt x Crtc. 2. xji ta x-jd itac x urta jg ©ja r'n© xj». see XJD. s una fti+c UJ6 +'i * aotajt6 je una je vl'ia OotDr»i. aai+ejta n x srsDJHi J»ia orHPj. se+m: -Jidj. jootatw 1© x nt«jpa8-+. saw ho ue xji fa oai taoiea xjs. fjG tjg y© srptD-ihiit taiE'ia y© smoA'tm taiEHa ta3JDatr»i& x ojn+etit jg ta^JDatr'is f+6 Drts+ jna Y©t psxjt6? Ye. f3 &1W1 JG S lOta GtO HJ1 P£l TO.fa a+a xji fa tosjip 3J>i ©o potL «iarn ft6 iaii. simi *je tJeaieDrn jho CJ11J1' X III. prtsi +h x 6£tJf^3i>i. <Jho st * urta6 fti+c fa sieo 1© h iaii f+6 k Crtc me J>. j»ia fa ©t-ihi fj. s j&uai+D 8 Crtc yj6 ooia ^ je 3ot3r»i.natr'is jg x£t at©i+. hapj.46 <Jl3j aaajH i© aane-it v yrta je Oja +'i mox ^a6 iaii..

>ha »i8 cf. ft6 QEtDJHis Drsi a ntottPAa rniti se £t PtJD OL S1EH. 8 irtp^oi taD^Datrns y we sui «n aapArns x orDj^aD^ms *-s£ rmo y©. Jha da pex-Jt Jidj aaiae xjd? «Jna jootatu 10 ft6 PEL X£t y*l6 8 DA1t CEHS tOI th ft6 T8t1. na x ceh6 jc tji futc Jhsrtoia xjd jasi. j na xe trDaia xjD»jte6.(Ml.4emEsitM aa- sitroDrn ata jyei xjd. t»i jq+H j»ia Y©tsjiG6 atoi aapot x itAatonri *je Ovja. Ojh y t^o n 1© G^a ji xji a£ ytx 8 it©t f8ti je O-ia ? A se r«ii© y©. Y©t yrtos we ath x yrtos ue tAcrsnj* run x pes «je x rtL ? ot ao y tDJSth 1© Y©ts<Jie6 xji as. jna nsi x£t itrsi tn x ito j na itetn ©vja.] aSO W6 Y vJG JIOJ. <J> ui yo: 0ta ? h«ji da pexjt Jidj x yrta6 fytc yrtaaitejta a* x dsl m slawaA J»ia y*i6 fa hji 8 toit ntjp^i? Ota fa siao x yrta6 jc ©ja. jna xji fa yti sec yo? Ot rxJtyA6. jhb ©iso x ceh6 je aaiae tn wi? Hji 8af0ia. 8t yrtos we atn tAcrs XJ1 y Q4h la rm© x Lota yrtos run x pes je x rtL. 8£ rhIO YO. ft6 tD^<s f je y sntttiYtorit f je atn aot«ije©ja? f© otaEua f je y tasaea C£«i<.a t»i taDJDatrHS V41 fd W6 vie aaitCJta XEt wi? 9afoia. j SrPtDJHUt taiEHa c£h<. jna xts ortnor'i tsea tn thortnorn. pot xst ojh ho djh a s£6a msai oi YOt ytojanjs. 8afoia. wetM x tD-4<5 je 0«a jhj Ha otan WH86? otEen run YOt oshianrhsje? A se rhi© yo. j He. slna H8 J> eso *jc y©. jna x ceh6 jc wi. Oj»i y tDse r»ii© tn rm© y©. eso je yo. xe urt h*ii. eso je yo vh fy«n orsfy«n a+DrH6 st xe SEea? ojh Ye. Ye. Ojh y Ltno je aatM s£ea tUAH yo we Yaia^a Y©ts-ite6 1© aaorD sra<iJois 1© x ajei? i. ye. fa jueoi xjd si jg e aai tn ha xe jyoo rm© ®ja. Y yti ho 41 xji a£. Lota. ajat? <J> 1© a ^r^a jootatw 1© x aaa6 fytc we atn ar»i tH x Dotiri SEtM y© Ojh y© tDWH 1© y©isjl66 xji y fat x e^its je x Lota. xe yrt as. Wrt x aj»ia6 je <*> ajL atooh. j^a se. ye. Jha aafoia fantan x yrta tH rm© Yot P8XJt6. XEtPOt xe yrt SEea. da atjxt-ih je x Crtc. xet soi6 yrt titODtHEua x lai »je x jemesitn yrta. 4hq H8 aafoia. Wrt xe aasitvjta? 8a?oia. <J> se rw© yo. 10 suna aapot Oja. ye. t6 9af0ia cJ. jna x£t soi6 ata josuna. ytx Y©t soi6 ptia ytx otn «je taDOts: wetn 8 taDJDatrns je oi Y©t otn. Jna jq-jh <J> esq. jna eto xts Dorin ajat t£6a tDrtuitit. Xjl XtS ol it©. OrD r«ii© Da y aus^a. Jha 8 DAit ceh<5 yj6 oiso toi XEt f8ti». . Ojh y© iso n. jna xe ata sth taaaDtn -Jna c*> se rni© yo tfji xe 8t SEea. xji y 0JHJ1 a ssea. fyji ot8ha6 ua xe 10 foi pot sJieEDrh? W v 006 je xet aatM iosi PtjD x ajha6 vje ajL? Ye. jh . da atjxtjh. III. cJ. ye. xji a£. t>i tn Y©t 08»iiaHr*iSJ6 ? tH y /JOSiattJHSI XtS DA1t Dr»i »je ftD YOt f8t1S ? 00 Y J0SJtSA6 PEL X taaJDI- yo? tn Go y© lso potyrta ytx jh a je pel. SOL6 Pt»D sidi. 177 JhO DOtO&Jt. se rhi© y©. LtO X aira 0UH6a to M ftD vie fOD tl W6 8tH SIOOH aA 8t P8XJt6 me ora io taaaD ft6 nan pt^iD XEt stH6. fa XEt fern. Jna aafoia xe yrt pelpsi rmti x jna. ye xe yrt j«ia jnsrtoia jaei aA x a«iha6 ue ajL. 8 taD^Datrns xji ft6 oetDJHis 8t ysJDi fyAi. pot aafoia. yo. xe yrt iosi. yrt xe lost? se rmo ire. 3. x Dtasi aEtonjs: hjc- Jtxaus.

j €l9fOLa.4ie6 atesus a9P0t Qsa y se. 4he ©iso xji ©1*0 01 X fiui ? fOl+ ItJPJIS. pot x lota ®-ia HJ1 1t91£ta. j»ia T9 sjl. X 1A3 jejt a©JL »iji +6 J1 Wha *jc XJ1 TOSOJGJt attHJL POtL HJ1 098 Pt©1. pot 39TOta. je tiwi pota 8t y? 9a- . gen uo rni© 01 y urtoJt6 woum. jna y d>ii hji a f+on ae»i oesi +m© y p*t.1 T9 +6 8 jqsjh y 3eq 8t Ot9£irt 8 urt PtJD x 89q+h+m. y 8t hji x D9i x osa Djuta. u+x Eawws. Jha oot yo. pot T9 t9HJHi. jna A u+t t9S9e y©. Urt PtJ3 X 890+H+H. J6 D9i eti sitt we+n ho Djuta. [cji. y£. T9 sjl. +€ x£t urn +6 jDrii y© f© J. ye. an y wtt h«ji feton 99T0ta. t+3 t6 ^£t urn J3rn atr^Jt. x 1*3 Dsit an. ©ja ? c£«i<5 je teti. A se. ot *ji +6 T9UL run J nrtS90+©DrH6 ? y© xji arL 3E0 8 wo vie Tt€ Uo rm© src jh ur»i. j«ia on rm© 39 jna at+n potL urt06 je ucrsHJS. jna J XJ1 T9 DS8 nt91£t OU+Ol+. pot xe 8t x c+tawn «je x o+nan je nattjHsi e he a9fota. xji u+t X96 l+h6 nui uswa y st 3rtajwt6. Xji x o^a DJiJta arL oot y©. ye. pot * otnaro je tjgh +6 »©»i ji wna. I se rm© y©. taxim. 0! y urtojt6 je +H+oy+i+. p+iL+hJS? hJi wew y©t ©etsjms si£Ha u+x atra jna ot 3JHJt je ijswa jojhsi yo? 89<pota. 4HQ +h t+6 o»i he3 T9 arL mc +6 x HE3 je (Dwsi. x ses xji 8t nrpi we 006 i© t)£t JHa sotn. *ie wen. 0© y sno6 xji src j«i urn ojh we 8 iies i© sn act tH v o+nan *ie ©ja. POt X 8t OlOS J1 wna. u+t xe y 8t e+n+ je ot DJHJt je u+ojanjs? aafoia. oota eput yo. y£. agtoia. fe u+i jh* *ie y© pat. t9i<4Hi. 3* swxtJN. Jna jqjh se m© y©. y srsi it9i£t ou+oi+. +6 Hv4i 1)93 swn je j»ie+ ? * se rni© y©. 09ntn y©ts. POt X 8t36 J6 ortst 8t josuha-ia iorta6 xjd. jna +p y we pjh 1© s+h x sjk jc t9893+n ire. jhb agtota.J6. 3* awxwn. ora 91 j r»ii© 39 jna y DJt nrtiEo je x Ptoi je x it9 je up. +p y dji suna aapot v aet je ©ja. na $rc urn tjl hji 9irtHrt up. tp y et hji. ye. Xji src jh urn +6 h*h nt9i£ta. y 8t hji it9n£ta i© 391 <J> ©ja. T0€ ©Et3JH1S 8t s-e GUH6a. aso Jho He <J> vjG jioj. 89f0ia. Ot SH06 +h XJ. 1© x vie mc y et oota. ye. xji y we 8t atn srp+DJhit+ Lt© x aira je y swii j»i *ie fnai? Xji y©t eetDJHis we a+H ouwea jna 3£a <puj>i. Ot f9 0JHJ1 8 SE68. slna an xe dji a oesi J. ina ? se m© y®. T9 &AHQAL JH ^6+IEDrH THI© Ot DJH. A Qjh y P9i so H8? fje y looi. hjejngus we t+6 e«j+s. Jna 48 +p y 8t «ivJi x D9T m x osa ojuta. t© u+t on i© t9893 t+6 i9iL ptJ3 xet s+H6? Qgtota. oo'i y xji we ntopjsi 1© we Hon x U£6 je ncrs^s. y ntu ceh wl rm© l+h6 je x urtta. se rm© y©. WL S100H M.178 4. Jha u+x ^Eora. l+©t JHO * rni© y©. +p y we jgs- use 8»o. +p y urt ooia 1© a* ji x+s 1*3. u+x <J>6ro. y 0-JH*J1 SH06 VJ1 SrC OJ"i W6 iies x o+nan x ajet. a9foia. di pot src jh urn +6 h*n pesa o+nus. Qusi. Ot T©»0- x urtos ucrsHJs. y dji na at+no je v atja jna x uout6 «je up Pt9t+. u+x+h Y©tsjte. da awxwi. +p y y+t hji T8to»i rvi© x ej+s je x ©qa D^uta. m. he. H3 X 1ft3 +6 J1 fslha vie XJ1 T9 3rS1 t9lJH1. 81. H8 T9 HOJL HJ1 tlu«i 5. esq *ie yo. J«t8 8t S1J1US. Hviiu+xsu»ia+n e Djuta qoi+h eput y©. Jha HE3 a* 6. JsitE.

8t 1t©. x S^rn. * SE TH1© YO. x ^rn jg Oja orsJL +h t+6 7. oi y jh86 je x rtL. X &1W1 SJL. rm© UCrSysa XJ1 Y DS8 f9t TJ6 S100H rm© Y© Pot iieh. Ji se rm© y©. m.] TOIG. +6 se rm© y©.SJIP.JL 8 t+6 gj+s. ye. YE. jna 8 CAia jg x GJ€t. JHa J. Ty-iisojGJt potass rm© yo. jd ooia i© $190 eput x+s 3JHJt. x ohi+ 890J1H je x Pexjt. A 1JS1+PA 0© Y HJ1 Sri06 XJ1 J> HO rm© Y©. X JOS +6 t£8 J1 X 39. +H T+6 3J. jna T9 arL pjio t+3. Xji Ty-nsojGJt orDJL pt-jd onjL PtJ3 ©*ia.1+ GJ+S. CJ. OHJL rm© 39 y+X 8 3J. Jna T8 a© xj/i d> ho je xet D©n+? £l9Toia. ye. joota+n 1© x tol+ ©tajt jg ®ja. 18t. Xji i. ©iso a* x 3JH+pjsi£DrH je x S^nwi 3AS41P xji Tyjisojejt A dji se it©. jna J6Jt+ yrn xji ayjUL +h x una. Vji x+s +6 x otajt eput fy+c * J3 ooia. TJ6 xr& a+H t969ia rm© 39. tfji x S^iwi sjl. H8. A J3 onjnaja i© 8J> suna jna usi+pj. ye. +p 8 sjh at+HJL potL Q^a yrtos. 8%) +6 vJ6 JIDJ.ja. xe. XEtPOt. QrHSrtH+M X L+M6 Ty+c 8t 1© ors.+ JG 3* SOI. Xji +6 ho *ie rm© y© ornsrtH+n xji fytc 1© on. j na oiso x 3+ai-£<. POt T9 T8tOHJL rm© vje jna arL pjio t+3. ye. JHJt<. pot josjh y t9um v ojh +h ho y*6 tHTJt+1 x o+narD 4QAH <f SE rm© YO. i© on rm© xjs Xji xe srsi t9um jna a aotn jojh. ?©sojejt 89hj>jl x+s. cJ> se rm© y©. X SE3 89Qr3. T9 tbtohjl rm© x gj+s jg x osa DJUta. Xjl V 8JGI ? VOt DJUta. J6 1© L+M6 irt1£H+M «Jh8 m ues^e T+3. +6 8 wrt. 00 POtL J H8 S£ fgurn. POt 89T018. Xe 8t fJ6 P8S1J8 JH8 lt£8 vJ6 0E8 HOH l"H1© 39 DJH+ 8E6. JHa 30t0eJt. pot x o+nar3 je fjen +6 son ji fjna. Jna 89T0ia. d. xrs sjl x &iwi. I'anjm. SEtM. pot x lota ©-ja f^L DEa x^3 3jh+pjsi JH8 X+8 Xji +1 rm© ?t6 foi+ '8-i+t+i. rm© oi o^a +H yrtos. 3* atjxtjn. 89T0L8 x oiott GJt+ om jg oi x rtL. vJ6 3J. 99T018. ho xji ^gers Ousi dji ors. vie +1 T9 xji or3JL io ieo jy£ x s+H6 je x yrtia. ye. Jna tosojgjt a©JL xts 3rsi t9S96 T9S9GJL 8JL. xji <J> y qjhji ot tjg sioqh Joota+n 1© x or3JH83jms je Oja. jna srts*. +6 X "SnW1 vJ6 tJ69l£DrH TU+C +6 +H 39. ye. 89irGJ8 atJXtJH. Ji <J> POt <J> S19Q X rt. se rm© y®. POt T+6 UESJ6 T9 hjs. 4h8 H8 J> J> DAI HO X96 L+M6 a© HO 39 a* 3J>SJtP XJ1 xe 8t it©. +6 pu je otss. xji x yrta6 fy+c fje a+H stooh J6 1tvJP9S+ fU+C +6 +H st P8XJt6 8t 1t©.1. jhs oiso *J6 X 0+M JG TJGH DJI SOH DJ>H POtL J3rM 01 X C+iatJH 3JH: JH8 OISO X •&1W1 SJL rm© rm© x+s i9ii. 1© it9c rm© oi. ye. #J1 Ji 8© HO XJ1 X96 y sno6 8J. Oja. L+H6 TUEtJG tf46 S100H. 96H SO sl00t8+H 1© X &1W1 sje 39 fU+C +6 J. aoL oia jna Yrn. *JH8 J6 TJ6H. 89+m aja D9. cJ. XEtPot. ye. . aj. JG X96 L+H6 3ASJIP ? J) 99T018. x s+H6 abm sjh f© S1J8P8S1L+ 89196JL JH T+6 HE3. X+S +6 HJ1 01. se rm© y©. jna +6 aei. jna it©L.CJ1. it9c OlOtt. x ajei. 3JSJS1+. XJ1 X fOLt &lft+1 J6 Oj8. JG X 8JGI. x 3J. ty+c +6 +h Qusi ^rs. JH8 803+HYrH. 1© rm© 3A a9ireja atjxt-in. JH8 Y 8t vJ6 osa JH8 H8 TO qjh 89HA x+s Q9TOia. J> S8 rm© yo. +6 (J> SE rhlO YO. -jg YE. ye. rm© x+s i9ii x «Jhg L+M6 Ty+C TJ6 8+H SIOQH 8t P8XJT6.ja. 179 T+6 P018. sol ajna jna Pt9. -Jna H8 J. j na x t+6w <. A se rm© y© X £«. a9fOl8.L8 an tosojcjt Bt+MJL POtL 961 yrt06.jHJt£DrH.

180 t©i JHG vje aso vje jioj. s46 OrD JHG rHIffl t91JHirH*. rHOyjHCJSl 39ireja m. 81. QJH Y IE +H JSAG X96 X ItAG J6 JHG SJ1+H +N JHG 1tJ31l X fOl+ lift rHGJI YOt P91. PJ>t. ^J1 X OSG DJUtG GTL 001 8P1Jt YO. fy+C yj6 JSUai+D1 S S+1+ JG 6£tJf J3U. 9. >lHG H8 I. JHG H8 A &£ r«i10 PtvJD YO. jhg y 8t f+6 D91. f© ?nai xjDSJie6. +1 Y 1© 8£ JG^h»1 >+»? vJG S£ rhl© YO. x 119. 1© 1196AG JHG . JHG 1I"C HJ1 XEt rHGl9H L+H6. GTL f9 HJ1 DUG «JhG Ji V£. XJ1 Y 01SO 3£ 3 nrt1£0Jt6 X P101 JG Y 1t9 JG UP. fU£tu+L *£ TJe a+H atoi +hi© x+s Crtc. XJ1 X JHUt H8 HvJl JHG G9G8t f+6 PlviO f+3 ? 39fOlG. JlDJ. [<mi. POt X yrtG ©vJG 3r&1 a POt fyjl DJUtG yqiG6 X£t JDrH YO 81? TJGtM 3J»it D91.IJt-11. YE. jhg cJ. 88 m© Y©. f9 y+i at+n yo y+i fetoH rmo f+6 g»j+s y© +hi© f+6 poig. 8 y^lP JHUt jhg T+6 PUO. YOt f811& HJH X €£4 L+M6 JG X UrtlG. 3A 3tJXt-4H. aafoia. YE. S6 r"i10 Y<D. f9 y+l G9S1tJ+ ft». JHG J1 X I8S1. 3£ 3 psip+ig. C<J"I1J* IY. jhg x h9g+. 01 YO XJ1 8t G96J>trS 1© f JIO X 6J+S JG X OSG DJ1J1G. II JH LirN YOt t+CJ6. jhg g© uoo eput x foi+ ©tGJt je aj. ^ »i9o 3* y£ je hji orsjHG CrtC. -JHG H8 +1 0£3 1© 18S W\ 8P1Jt «Jl3J +H fJG DEG JH JHG JG S190+M rH1© ¥ 1911 JG Y CrtC. 8 TUtC GJHJ1 9 GrHS+fflDGJ 9GH JH pi. jhg rm© X06 f© g© 3 3J11A6G 39um 1© * &190 8A y£ +HG+1£DrH. s foi+ Urn fJL siooh «Jhg hs 3* StJXtJH. JHG +h irtn+n Idtt Y©t ajos run * «JHG not. Utt Y UtS+SI 14 X irtS90+©DrH jg Y©t stJXtJH. f9 OJH. dji 8f+©H G8H PJ>t QCS1 +H1© X PA1. 8. GrL «JhG hM tP y«JC tP OGJt XJO. f9 OtGEHG lt9S1S JHG JlGJt6. Y8. 1. YE. YE. JHG H8. 044 X y£t+H JG Y 3 irP1 H tdtl YOt fBtIS. PSIP+IG. iv. Qn Y 81 X y+OJG. jhg +h y+xfoiG+H YOt srasirns J> PtJ3 XJ3? tfjl PAHn+ ©I Y XJ1 tl+t UtS+SI +H Y©t y+OJGHJS. ta-jjDa-Jt. ©jg. vji y r36rtG i© g© x yrtG6 fy+c w_e siooh rmo y©. <J> rmo y© xji 39un vJG 1© s Crtc. +p SE rH10 YO. KJ1 Y STPJt HO tJ6Hr& ySIP 10 ^HUt J3rM YO. G)JH Isirh Y y+XSUHG Ut&+$1 +H *96 SE+M6. $ri06+H XJ1 Y S1+I 0J&11+ J. fy+c 1911. X HED6 JG X ytOJG DJl HJ1 3 D+MQIG «J6 UW X HED6 Pot X HE36 J«i X UCr& DJl 3 tt1H ih K 3S0 JG UP: JHG TH1© XJ3 fyjl fJG Idtt J> 0tJH1 +Hf<Jt+c*. SAL. xji « urta jg Ojg vJG OJ. fjc+n s+h sjhoi+pag x fow &iwi: Y© UtS+S1 JHG X£ G© 3t+M POtL LlftOS fU+C 8t 391 POt t91JHirHS. xetpot JGJt+ it9 jmi st+HJL hji POtL o^g Ptoi. JHG 39T01G. JHG f9 OrDJHGJL YO. tl. Y£. GO OrDJHG Y© J> +H X IJMQyjS *JG f+D f© fJL OrDJHGJG 39. ir»i» J1 DA U1 fJHG. 3A IE+M JH f+6 fJHG6 JOOtG+H 1© X OtGJt JG OJG. X96 8t X£ f© DJl 8 f+©H G8H JHG G8S1 +H1© X JQ8J11 X£ S19G+1+ tdl4H1. L+H6. Y£. SE+M. Y Ut$+S1 Y 8t 8J1Jt XJH JHrXJt. X£t HE36 DJl 3 >i£36 8U1JG XJ1 X HED6 JG X UtOJG DJl HJ1 a nnaJtG jsrn x jg x tiers. JHG 3 Y 8JUt£1. tp Y S190 JQJHS1 +6 3J1Jt6 HJ1. XJ1 Y 3£ HJI 3 G9S1tJ+G.

4t xj3&jig6 nojxjt 2. 1. +H YE.a PAha XJ1 Y TJ3 fnaiG Y0tSJLC6 83P0t xji <J> OvJ8. tjg+m ot£i tons src G36At XJ1 D°. 83+H OOia 8P1Jt X 3JH UJ6 SIEH 3J» X fJH8 J6 H3fOt UtX X SOta. j»ta <:j+h +h P8S1+M j»ia 3*1+ it£t. Jha ujhi at»i run a+n x 3S1 x t+ejt S-AarH. XJI D^B PJ. +h ©tasrn. X ~&rh U6 Q«IB. T3 83- letua oejt Pt«i3 xj3. He oia rna Jts-u na xji x urta «jg ©ja i+ajtn m© ol. PtvJ3 x Crtc tu+c UJ6 +h x vje sm *ig «jg 6£tJTJ3U. JH8 X fOlt OtaJt 8A fU+C f3 UJ6 00L8. urt j n hji +4 xji x sr^sjhi »3i tjl a+H 0+6H 10 jnrxjt.3<JHi A osa hji or3 vo. wi© x gji+ ©tasn. jna urt t3S36a f©S0J6Jt Gta 83UM 10 V CltC. OH 38L. v. XEtPOt +1 +6 J1J311 10 JatJS VO +4 OA UMOUJ*!. xrs usa xe 83QJH 1© JSuaitD x otajt J6 x Crtc xji x s-m u«J6 vje 6£tJTJ3u. 8J. <J»ia a3toia. 3J. Y. Dsa X.jidj. <*> 33H xo6 to tirt lire Mfwa 81. xji hrn urt aaiuea us x "itte+us ^e j$j3ai+n xj3$ji66 isojxjt 10 tdt x urta «jg ©ja. »Jl3J H8 tl 0E3 10 18S XJ1 TUJH TJ8 3E8 XE6 tJQtOL£DrH6. jna x£t hed6 auua y xji X£t HE36 urt hji hnajta jorn xo6 je x ncrs. x£t tjgm +h a sm »J»ia tutc img ooia x sm je ©tasn. +i +6 Jna xrs tm. Eoah. A tjg on. jootatn 1© x tjesiEDrh je x it©L je x urta tu+c tja atH »noo»i a* t+6 P8XJt6. tn j»ta <J. ve. JHa 364 xji J.hG XJ1 Y Urt H-11 +«i OPSl a*W38 XJ1 St atJXtJH o+e»i +h ji 6£tJTJ3u. TJetn fja 3rc a+en^s xji ji 3* 38L. i8i qes i© ies xji f©sojejt a+a Crtc to tsiJHua ue xet s+H6. Tnai xj3sji66 aapot ©ja. x Crtc futc UJ6 j&- Jiaj ujhi j ha 33GJH 1© a30i£t x urta J6 +h ©ua rm© 1© x uai+Di x €Ji+ je OtadrH. «ioota+M 1© m oh 93f0ia. urt ajiuea +H1©. on rm© fjetn a+H r>iio V©. vjpi. T© D^a On 1© t3833 Tt6 1311 TtJD XEt &+H6. * sed urt tasjoua. xji f3 fJL vJG 33 10 ho.] ujc oejt * Crtc. CJlUt y urta6 je Jisj tu+c T3 ast+ejta i© x 1311 tjorta. d.cji. toi+ orhPAHa 1© x <. osa hji fje ors hs xt* 1*3. tu+c UJ6 fffl x gjw xji u«j6 ooia ©+83r»i. S3tH XJ1 d> x prtsi iad xji we siooh rmo v© a* x urta6 je »31. 1© t£H J> +h 3<i sua. S3tn xji S> fje atn irtD+ua 10 Y£. pj>na xji y urt aissus 83P0t urt T+3. JH8 XJ1 TJ8 orni+HVoa +h x &m+o£i+n je Ji ft6 ot£S. u asireja J» atJXtJH. Jna aso m *ie . sitm v4e ntvjpsst tu+c JOOtatM 1© X 1J&1+30H+ «J6 ^36rS OUSI.r<. 8+a Nvji >lha +1 ©ISO G£3 10 18S XJ1 j»ia h*ji 83wh i© * tsumns. n +h x "ma vie x£t Tern. XJ1 m© tsuvi je x£t utojaHJS. TJL Qt6H m© 33 X JOS38tM 0t£1 «M* HOtH XJI XE Et JS1J8I+D1 JQJH .X CrtC. ih 83T8P *jg x ujiPEt *je x $016 ue xo6 to h+o slha hvji ©*ja. •wejtxau* x ctiatJH je ©ja urt onjnaja xji xe osa ojx. jna jootatn UvJ6 +H T+3. an ausja a x «i£3 je Oja. na x iota src 3rts+ fjLQtJHua j»ia V" D^a ors d> rmo v©.

4Ha 4»ia U+1H4S rm© qo+m +hio x yout6 ue a4H+6D. ve. * x i+e+n v tje HvJi S41 vot tetis run 1+C46. +6 <*> se rmo vo. xji D4t 01*0 oi-d T>ie <sj+ oe4t vo. 4h8 14D11fiDrH6 464t+ 0AH8. xji t+6 aeji6 ota+n i© x pud. iex6. pot aatoia. Da itjDrs. X4i ta dai ieo nj»i t+D x s+N6 nan. 4na x een L+M6 je x urna. d. toia. X41 +6 dai+ vot v oe ue pcl x l4D je Oja. fa u+i ieo hjh mx 4Ha xs+ohjsj6 je t+6 4Ha ta u+i ieo 4ha ta y+i ieo ri-jh t+D ajL. 'taxjvi v. an aatoia. x &n+t+i fJL S4a x+s Drc m© Da.JDUi: pot aatoia. [CJI. i. jna do rm© vot 0«ja X41 v 4HUt +H1© e orcanrHi y+x t+D 1© oan f+D x+s ae. se+H. aen x 4 ^rn »J6 «ie ®«ja. 2. t© dji a oejtDjaoa. aA et y+i+n 10 tai44i t+6 orD4HaD4His. r»iio na a ajiiA6a «jh v Drsi taum. HJGJtxaus x S^rN je «ie ©ja srp^tJL joota+n 10 x pud. he 46 l+h J> a© hji ho. j na at+w poil e srn. y+i a© i© »iji se X41 ta orD 4Drn rs 4i x iad ue t+6 ayji+n +«i t+6 Dotirt i484t- heoi. da Drc jpitODrn una sjto. 4»ia le 4SAa 464t+ s+*i. 3. 4040- A^m 1CH6 48 4Pl+ODrh6. X4i ta De i©s x a4ha6 je bjl ty+c aAHa t+6 nan: De a p+ia y+x Drts+. una xji v iso poturta pot x taD+Drn je vot s+H6 464H8S1+h peL TUtc t€ 10 orD. tu+c et sitei: pot aatoia. X41 x faeaDJt i+gjl 4ha orDJL 4Drn t+6 nail. to ie©4L 4ye x s+h6 je x yrtia. xet +6 HvJi pet +6 uri l+h ty+c je Dot +Diotir»is X4H xe oi.srpnan. 4Ha he aatoia. an v ao yrtD+i x ito w+x 4>i 4»ia Ovja. +p 4 v et hji aotn 4&AH. X41 v De a yjDi a aotN 404H: pot x ^i+t+i o+HarD ptvJD vie fjeh. 8 ^atosjuD. ty+c arL aA»ia v© ae»i 1© aasitro«je DrH. ve.182 x we »J6 8S0 f+6 tAcrsnjs. ^4i sjl. eput yea+n Lto £ln aatoia. X41 ta dai aui ei xet itj»is©tJDrH6. On 4Ha uoo +h t+6 «i6 rni© x+s iaii. X 1AD Ji a+sirm. 4ha ta dji oo potL. Qn 4ha pat hji. ty+c a6+i+ arL aa%4i vo. t© 1© see 4ha io ouh6 ptJD oi rntAcrsHJs. Xet a djh+ l+M6 1© on. 4©ota+n 10 x net vje t+6 aai+ejtrns. Pot aatoia. ne>i6 4H3 X+S X41 X yrta dai a psip+ia ty+c sjl. nj4 t+D xet +npnD+i+6. X41 ta De ho 4G0ta+n 10 x ota+n 1© xet +HprtD+i+6. co6H ejsji. +1 4 na oo potL. an x+s Drc J> ho. ye. tu+c +6 x una *ie et potpex^t6. I se rmo vo. xetpot oro s+H6. Oet+. itrsi X41 vo a© hji yrtD+T Aari6. ta dji a aotN aa+n e erts+4.j+ sjto ty+c <f t46 t4a pot x atdxtJH 41 6£tJf. X41 x lota ©ja tjl let 1© a© ot L+M6 ty+c et Joota+H 1© t+6 yrta.V. pud te i© srort t+6 lan t+6 He x Sn+t+i hojl oi l+h6. 4ha itanet x ye je x lota. itrsi X41 v et H«n +h 8 siei je so *je Drc rnaaiap 46 urt vot atjxtjn. 4sa ornsae a* x let je x foit Oosi. vJG JUW. He I se r«iio v®. x o+warD je fjen +6 41 fjna. ve. x+s +6 x 14S1+doh+ t y+c +6 +h Da. ve. 4ha aaaatoia. pot aatoia x Sn+t+i tJL hji sja m rm© ao Da X4i x+s Dsa a x oes. orD jna v©t s+h6. Hje-Jtxaus «ie ao hji aa6At X41 da oejt vo Dsa a* x 006 so Drc 4Pi+QDrH6 4ha <. tosojeut . 44a v ojnji +Ht4t+1 x taumr^s. 41 j»ia aatoia. -Jna 4ha x $th je G-ia orDJL ru>< x pes je x rtL. se+n. A itrsi xji v itrsi X41 <J> fit h»ji i+pi4a riiu X4i ma vot tetis. ©*ja ty+c +6 +N ««*j+ «Jho <J> itrsi 4oota+n 10 * &i+t+i je J) Da. orD4L oe^t xjd.

+e oj»i*ji loo +6 +h otso^a iex6. Jha frtae.36. eput j»ia y we a+h tasaea. d. je ©«ja ji 01 u. v x-J3. ot pwis xji tu+c 1© xji fytc urn airthri ma. DJt a J1 X I8S1 3E. iJtsae xji +1 we a+H sea hoh m© y© a* x uswoht je t+6 urta. sji wa src aa6At xji y yrt h«ji tn x siei •je a+use uo Y©t awxwn. fa dji +h 3d.jna im srpjt+n. xrs J> we £34H. ye. utsae xji y £t tn PAa. ijswjjl 4hQ he J. f+6 oots wi +6 1© x upi. s^a rm© y© <J> <J> cl> xji id 8*ia. y+stH Jha J»ia -Jna ne. ve. aa+n a+L+<5JHi vie neDJHs. jna oan Y©t d>€r0. XJI Y 3£ LOO 3LE3U& aaPOt tutc y yoo 8put x iwa xji foit otajt je 0«ia. we Ye. eso+n +«i pot fujisojejt l+h6 suna xjh haa. Y©t xts Y©t ctiawi. 3*1 ft3. -ut&ae xji y et 3£otn ft6 i£X6 »itEi. ©iij£6 tairth+n ljmos r»ii© y 0«a jna pot fUvmojejt L+H6 y a© in tasae. a* x djh+- ho xji v aaiae xjs. jhb y we q+cn r»ii© 3* yrta. JH8 Q31JL X OnJHQ3JH1» J6 OvJQ PtJ3 XJhSPOtL. jna x Y 1© Wl 88H y+X £atJfJ3. J> we s^a xa6 LtM6 rm© y©. aaireja at^xwn. ?oi. +6 tf -Jna fa an a hji ayji +h rsfou U3ii6.] aso vje jioj. 3j> x otnars *je wen 1© 00 HO 30t 5.<ni. y u+i oty£6 jaena osa yrtos. PtsJ3 uo poil pot je^t. naxjt art fa eett Pt*i3 xji tutc fa wl nax^t m +1 wl Ta 8 ojao je irtHtu pwjs x tJH. jootaw 10 x usi+30h+ jc x f 01+ &ittti. J. ae»i so * we pena xji 3J. ae+ 1© a ^mtai01 L+H6. X »£3 y+l t3- oaobm xji A se rnio ftD. Jna H8 ja. Pot J6 Pt«J3 x aaowH. jna sa xji y we pel. ye. aoL siu+iY+ori Jha usiotri. jho x he xji ^ ho *ji futc +6 +h 33. +6 pj»ieDrn je x &imi Jna hb aaoo6 Y©t pel w sitJH orn- ar-WM J> ornsnum s lm6 tutc <* we sioo»«. tou itjpjis. aaiae se rm© yo. 3£ jna n*i»i Y©t puos S100N. fa y+i tawDajt xji <J> we sja fiitc m© d> ftD. Jna he aaireja awxwn. xji d. xji. aa6J>t6 we atn otJitutsae xji y Et tn x nex6 je ncrsnjs. xetpot. ye. 4. JUEOH xji Y© 3£ d> 1© 8 8vJHS J6 Y©t 8+01+ 1© Oja. d> ot JHtLtM bj+c r»iQi3»i tasaea JH8 wo «i8 ©wars jc Oja. otei +6 3J> «wt. rus Y©t f86J6 jna UHa6. sjhu. in J> we siooh xa6 yrta6 rm© yo. se rm© y©. jna 3E x lota 3£ J1 l£S1 8 3t01 aus yo. t«i we+n Y©t «8t3J»iis sijius. u. nax^t qjh x p+il+'ijs. Joota+M soi arL jo^aaimt tasuis. XJ1 jna ^Eora. 3J. j»ia j»ia 01 xji y© irsj&. 08t3JH1» »1J1US. aen J6 xet Q8t3Jhi& £t sn«nus 81. XJ1 T3 f© «Jne +6 P+IL+ DJI t33E»i ih T+6 P+lLtHJS. jootaw «Jha 1© Y©t pel o^a yrtos. 183 OOJL XtS. xetpot. jna cjt+it. Pot x 18L tl+c iaa6 1© x ©wan *ie Oja. jna a sra3+s+e. jna 3* aaoo6 je x x josaa+h a+i^jHs jna faa ty+c ia» ue ©via wsi hjh y©. 0© y aaiae xa6 LtM6? Qafoia. i© x &-\nv\ fy+c uswajl sa. . p^i +h y D^a a fnai. v. 3* aaire^a awxwn.3 dji ors. f© we a+H je^t s+hs x yrtia aaojn. aa+n iJ3i^wi +h oan+w x or3JHa3JHi8. airthri up.

ya sji ss eti Jt3j. jna fa oeo 10 *ie 8 sm fytc tu'6 oota «J3rHJ>f8.iant je s stit je JDrhAte. CJ11J* 1. jna o©6a sji fa iorta6 s o^a a oe&i ei m set stit. 1© oot set uiha6. He fyjn s nant fja sja sts. sji ta hjejtsaus tearta arc +h s &imi. Qatota.t «Jt3j s iait f© yrt tn s stit je «JDr»iJ.it *ie ©taarn dj»i+ l+h6 fytc ojhji a ar»i tn fjetH JsuattDi s x Crtc jootatu J6 fa fja aapot o»i s una je 6etJf.arH. Jna se yrt ajima so fyjH fa fja qrtnt j«t pt»itDi f+6 yrto ji Oauo. HJejtsaus. wnt netis- je s una. VI. setpot se ysa hji fetoh yrta6 je Jidj. ©put ttih. aen ot set soot etu«5J6. Ptjo s Jna H8 +1 063 io nps sji *jg *JtDj tairtha una jg Otaa^. j«ia e+u<5<J6. $etn eti f* r»ii© ftD. «Jna ti 089 io ibs *iapj>. jna fa aaojn 1© lac s Ltoei ot x tj^a je Oauo. sji fa yqa otso otJHi sji fa ajni*6 sjo r»iio »io tauHirns. DAit ntet. ysatM Lto arc ittatoteDrn vie jnoytD je sot. jh s yjsi ®ja. 4. jna ytssi^a ot ft6 yrta€.mj. VI.f8.) s nait se Wa. tjsittn yts tn rm© s ©ja tH ysa not ei ft6 3J>1 S^nttti run s nant f© yrt s »tit. tn jootatu io Y©t itjatDrn. ti yj6 srs yea . fj6tn 101 s nait ©ta. >lna ti ©80 10 ies sji fy*t fa yj6 j«ia <5rthttn stsjt. fa aaietua sjhs jna 190 ft6 <5rt»it sm fytc yj6 oota £trn. jna ya et hui je Crtc. Jha ya ho sji se tn Htasi oe-Jt s Crtc fytc se fj&i JsuattDi sj.j>ii je s uhl vat ue s ten vie oejt s nait jc sji Jidj aanetua ptJD sjhs.184 8%) vJG «J10J. he set +1 yj6 s orsir. ra aa- J na ti oe3 1© i8s sji *je an Qjh 1© itac s yrta 0«ia rm© «Jidj sjs. jna itJGJta Lta ae6* s HOtL je x una je 9auo.mj 10 t-isi <ms. aao©6 «6 s ytojas^s oea 1© iss fyj. aatH yea aen yts SJto.46 s»ia srs -j^a-ja s hahl rat je s ten je s oejt s lan je s <}r<M6 2. 5. jna ya a© hji aatae src p©ttD itjatDrh6. jna tae*ta m. ya ho sji se fjsi ho ~\m oe-it rs. eput s hcd «je ftD f© prtsi irsj^i sjd. fa aanetua s^s.j»iS3. fa tairt'ia 1© f+6 f j a "utPotDa. srs ti yj6 yts s fyj»i «Jt3j tJ»ia f>ia je -JDrhAfe. ve. a* s aotajt6 je s yttajtnjs: jna fa aaojH 10 lac s nait fott ©tajt vie s una je 9auo. se fstasa set f8tis. JootatH 1© s fytc fa fja atn ooia. jna siti run ft3. He &eir4 fja ojih ©tei tota ru«i s fetis je j. setpot se eti hji s Cap n s «5r«5DJHi &ai rm© ^n oe^t rs. +h jh s lwsi. «J na ti 083 io 18* sji s iait oes io m Ltoei ot s aotajt6 je s Ltoei ot s uiha. [CJ1. 3. 1© s stfw je -JorHAfe. a* s ttejt 8-j. «i«ia ve. jna iso ft6 srtnt oejt *ie wo iau una sji s una *ie Oauo. jna se fj»i aattejta •iapj=f8. fes ji 6etJf. tn s on. «Jna ne ya ho sji aaoo6 ya et hji je sa Crtc. jna set stit6.jip PtJ3 s teart€ fytc fa <ir<. •tap*. fytc y*46 a* s ytta-it»ij$ sj>a.

Jha olso se rm© d* srterni nan tH 3J. fa sja 1© 8 djh. pot ^r& *jl x i. ye. 8usja eti x» n +»i xa fja jna tasj+s. J»ta olso xji «Jdy+©uo. <J> 0E3 1© 188.+h xet Go. x sm je -hi-HAfe. xts ern xji x lota dai do potL m let . jhb <f. Jna x yrta oeD 1© setM. aao©6 xe fjsi pjb aa jna iso Jna Da +h. Llti f+D. Jq&jti y tai-i»«i. Jha * yj6 i. JDrn x nan. ho xji xs u+li +m© 3A tes.XJ1 X 3slh ta«3ea ftD tH1© ft6 sai. Ye. d-js^s pt«j3 m. j«ia 1© usi+pj. au$i Jdy+©ai jna lw6 *ie uo j na ft6 fes. pot xe fjsi ©tei o©6 1© ta<«vjts: pot xe w*i i. j»ia A ho +h xji xe 8-n j 4 foi+ nt«jpji 0*ia.] 08H Urt sjto. nan a+a yjos oot ©tos. fa 8v4a rm© Jdy+ouo. jna itac j 044 rm© x nan jg x sm.) tutc J»ia t6 1© x suiyois. itac rm© x. ^ai^»ii y. j yti e+6ti xts <Jna -Jidj Ya. 6. x djh sja rvi© y d> ote 1© jh tnai sja srterm je ©*ja sroLth 1© ai? «Jna vje jd 8 HapAi. sew. x lota Gja u+i aasitjt xj». j»ia f8». jna yti tDieti a 8 au&Ta rm© aa j^a 3J. (pot xrs sjl x lota. JHa ih xe fja net ©ten haxjt yrt sj. he +1 oe» 1© nes xji eput tasaea JDrhAte. xetpot. «ie djsjs Pt«J3 x ewi -J»ia je x lota. at»i pelp% Qdim xa prtsi toia. 185 x lota Jiata r«iio m. Ha srw^is. 3J. Pot aafoia. yj6 njs+ai xji jh+ sjh ©Ra sie xjd. jhg ja x lta&i oe^t x Crtc »je ©vja Lt©ei x una. eput ta fja pua. xe djii tasae. JH8 X DJH UJ6 ooia JsY+ouo. 8. +Htoyti+6. Hje-itxaus xe ata hji jos^txe yrt ae»ia +h xet net r»iitt ajH86 jna oesi +hi© Thd. jna fa atoi potL at^a Jha >l»ia +i sji aapot Ji3J. ©njnaajhis ue Qvja ptua x iA3 futc xe tasaea Satota. na fa oee umo* rm© J> <Jna fj. lota. . yjm potL. ©o ytx sa m© x je »Jha +1 7.6 +1 rm© x^3. xe en au»i. 48. x we an a+4 ooia 1© ntac x urta j»ia Oua oi x+8- nan.j»iitJt+ De aasn^t x j i+a^tit je xa nan. VI. yvJ€ ptia. jd fa xji aaite^ta +1 rvi© y©. J6 fa Jhuta x sm fa yj6 frn©jta. fe». j>ia aa<J> sjw 1© onj^a x x«n xe tairt»i i© x sm *je «J3r»iAf8. ©o potL na itjpas* rhi© x+& nani. 9n J> we atn orDjnaja xji D^a irtH jojh jna itjpasj. xe a© sirat ji xts jd iad xji xe G. se rm© xjd. fa tanrtha siaaat i© x j«rrx<4t ye. +h x-jd.(Ml. jqjhsi xjs orhsrwH xet +Htoyw6. «Jna jd >li3J. jootata 1© j ^nn 33. aafoia jh Jidj. ytL hji irt"i da pats JHG-jt ye. pot xe eti x djh f©3 jh e^i 8 6+srH. *Jidj ut+a Jha DJHt ae6 y+x «J3Y+©uo aapot fa aaojh 1© itac m© x nan. pot * LU6 «jh frHQJta.jd. i© aaoiet x yrta6 O-ia rm© xjd. x tie j»i fu+c jn x sei. x+s u»ia.tarn th aafota. pot i> f*ia pesua 3^Ht a£6.H JMQJt. Ye. xetpot t+pi aS0 ew-jue x *!G JIDJ. jna xe urt Ptta u+x x foit Oo&i. p©a. i. »e+n. Jsa he <JoYi©uo. -iosjii xe taum. una +6 j»ta «Jha fa jvuta x sm aA ve. vje -Jdy+ouo. na xe ma hm una tasae xe oesi aa aatota. >Iidj *je on4H&w\& t+6 fine fa f«i6 ©te»i r«ii© f+6 iaii. 3J. hj. j»ia yj6 jasi i© sji d) a«io iorta6 x+s pot jejt. rm© k+s nail. jna fa oeo 1© nes xji j «Jldj ei at^a jna O^ia. h j oeD 1© ie* xji x *Jidj. jna J. 81. tnsoarc xe o^a hji a ©rhP^a erwrw. je tjeaieDn itjpa^t.

J3.rtL.je.Jtrs urtos. joota+n 10 * si+t+1 wa oteh *J3. ye. ot s i3it fo urt s stit je <J»rH- Af8. pot xe h+© hji xji x rtL D^a 18$ «Jna xe s.3. j Jtsj. y3 D^a rHjevj+a^att u. 10 a30L8t rH1© XJ3 X $rc ©tei jna sete-Jtrs LtM6? Jna se sisa potL 10 ie xet w»iae sisa u+x »jh 33. owo etso.48. Y DJt 031 3A J6 Or3Jha3JH1S y+t >ivii Y 3J. «Jna jqj»i. Y8. * una vie «J3r»iJ>f8. rmo xjs.it kji et pe^t Isu u*i6 atoi ei x or34Ha3^hi» je Oua. vn. te we y prtojiH v itjatDrn vje vot P8^^t6. jhb it36rtea has atJ'stJh ? Ptvi3 astM assitjta.n +HJ63rc J6 x lesr^Ai* Ptvi3 we »iji ojti v orsjhasjhis ©via. S8 33QJH 1© OrHUHB U+X vie 3a. 083 10 18$ J 6 a3Q<lh 10 1t3C TH10 TW3. "^'iG XJ1 +hJ63rC J6 +1 +6 $. Y OJH +H UA6 +HWt+1 X others je ©ja.186 9. ©via fu+c Jidj. pot ve yrt 8 fsta-ferwa jhb e »i+pwoi i3it. CJlUt V urta6 vie VII. $e+h: EJatoia. jna f+6 ufi srpjt+n iortae r&. »i+© tp xe Dsa&i itviP3$A xji xt* ©tei $+1+ Dsa a aasitsjta urn ae. «J*ifl aso +1 vje Jioj. f© eti xe? &no6 y *ji ua dji aatae * usi+soh* yrn wh. y on jp *jp Ptvi3 * iw6r»t$ v lota. He xe hji xji ©via osa «Jhq a© $rc xe s. ^ji »iO Y© 1© t31JYl. 93fOta. an Jna cf> et P8*. he ua . an astoia. v ytoja jna uteri* sjHJteDrH.jue. vie aaitejta a* s atwo+otrs net vie U«I6 +h *. jna d> on jp PtJ3 * pes je s . "JtaC •i'lS 083 10 18S VJ1 S8 UJH1 POtL JHQ 830JH 10 jhq net Tutc s lota 10 lUtdZl m© ¥ nan. [&n.4t6 ei vie v fjhae je ^et JH33+6. he y^a vji vie y dsg t33J38Jt. x+s t6 hji ot: f3 vJ6 W6 orsjnaja Ot T3 y+t rUtU 83S1tvlt Y© FtJ3 vlP ^ P8S HvJ1 S rtL. se+M. vie ^stos^ius aj.k C Y 031 <*> or3JHa3JHi£. we+n a+H onuhaja je ©via *ji <J> Dsa ieo Jsy+ouq +h na ©o potL jna it3c +1 sIojh J> rmo sta i3it. ta Dsa itac rmo rs aatae *41 x rtL D^a ie$ jue? He xe rnajtsi^a H*n x . 4hQ +4 f+6 P3tS JMQJt f3 y+t irtH <WE. jna +»i i3it to urt j Ha oiso * urta6 je Jav+ouo fy+c urt aaoieta rmo ¥ «Jna etso se et 08&1 +hi© it+64. DJt ItvlSUt +4 ¥ tJha. DJt a 4QAH ^J1 vie +*iJ63. aotaws 10 asotet rmo XJ3. Se+H. yrta6 tutc xe $i£o. he se rmo yo. uh aspot k+s i3t+ra ue jhb yo.ja Ua y+t hji +h xj. 4hQ J0SJ11 Y t31J»i1. ^. xj. te »©h y ue prtojin 0© y hji t33j3a. 0© y hji t33J3a^t *J1 se yrt 01 ua m. x fjna je Ojg ? Jna we y prtojiH so s©4 te 3jh+ 1A36 T3 asite^ta f+3 Lto n yttajfus? a3foia xe ata hji. 38te. urte6. >ma tp +1 f ja Hvii a+H pot ?t6 3»icu» net. f3 yo 1© tsuvi Utt 6+6+1 Y© +N f+6 JMQJt. 36h a* ^ WHG6 je *et oh Ye. a© Y HvJI t3- 3J38Jt X yrt86 fy+C f3 S1£0 rhl© l3U. 2. -joota+n 10 v worta 1. J> «Ji3J. d» ata aoiait usitpj. j»ia f+e srt&t. we utwis a+h atN ornsAHa 1© 8 siei je ahqus T3 OrSJHBJL 3+6^t+ £l3?oia. SJ'ia-IL vje f© +6 ©ja.1 ItffiL HO 30t OLvlt+l+ XJH Urh 3JH J3rH X+$ 1311. se we a+h on ^ iw6^hs vie ^ lota. ye.

Y ta3£N +4 VOt StH6: YE. *ji YOt tP GE6 DJI HvJ1 aitOUHa X WiO. fjetM fje+n a+H e+6tua a* v at«i &imi je O-jg. jhg x UarhAis fje atn on DJh1. x itJ3+s<46 jh x lota 8t wosusaja 10 * Iedi-hais. JH8 Y tdlJHI HJ1.a tn xts l+h. JOOtGtM 1© X£t 8a6At6. pot fa y+i i+e +h yo xji y dji YOt tHtouii+6. tN jp ftJD ft6 itJ6rHS. +P an xe £t hji Y +p ItJhSQtJS: POt fJ6 HJ1 X lOtG JOSHtJSlt Ht-13+SI JhG frt3lt aaotaa. XJN POt YO. xji y y dji rutu a aasitjta pt«J3 up oe h«i a aasitutG. jna 10 ho je x thortJoiHJS je XEt PEXJt6. xji +p xe D^a poi +hi© pot itJhsotJDrn. "faUHl Y. JHG K£t PEL. a+H sre 8 uit PEerta nan je x lota. j«ia siooh rm© a* « 6Jts *jc &imi ue nt«ipas+ jna * 8-i+t+i vje tjeaiEDrn.(Ml. otnatja.1 J. g© we: J> se rm© y© vji a p£t aot k+s a x oes. he: ta iwa tJXJt srpjt xji x l£DrHJ. +p +1 urt us+ai xji se osa poiwi©s+h6J»iaitJHset. ¥ji tH tp y ijts+si rt Yot ytojQHjs. +6. SEtH. J48 110UIH SEt JQ6+S1JHS Utt X IJ'iG. JH8 ^£ fJGtM »ivJ1 ath UJ0S1 S1tJH +H 8J1I. VII. ti y<ia uutJai pot x l£3rHJ>is xjh Pot aafoia. aih ojii jhg ita6rtea hb. POt fit XtS UP. 1© aasitut ft6 nail. Jha s otpi je ntactn. ye. jhg fje+n rh1+l 3. fJ6+H 8iH 8t01 81 r»iiti vJ6 S^G^S 1A3 sput ud. j»ta oiso v o+pi je siao+M y+^ ir«6. «J6 VJ1 fUtC fJ6 StH.^ 01 f+e nant f© £t ooia x iaii je HapA. rH1© YO. jna v otpi je itJHSiEDr'i. JH8 36H 30t 1JUtJ8l POt XJD taiJVl. jna EPUt fje+n ath aai+ejta J6 ©jg 81 ue x una je ^atosJUD. <*> x aaown je XEt itj»isotJDr»i6 +H x una. ot nan. dsg itJHsot-is ojmtJtt 1© x +p so 3JHt ui jhg »iju«. xji x pes je x rtL? S<4H1 T+6 EH'S-ll J^a he pot xis 006. jhg Pt«D S+OHJS. jna 3JHt otpis: ornertsi u+s TJ6+M x eh<5ji6. irn. jna fLtc jna fy+c +6 10 on. n lota fJ6 10 6t6t1 3J4t J6 ft6 1311. j Ha 3JH+ je xjd Utt a ssea. XJ1 X£ 3A1 8 G3S1tvJ+G. JHa srpjt +1 djl a JootQtH 10 x pats jMQJt je x lota. fje+n « lota. a* x fj»«a ue x lota. +H SEtPOt X lota Utt 8 3rtS+P% «JhG J1 fi1© XJD. eput fje+n atn PEerta jare jejtt r^Jt HEDrn. jhg xe tjg at»i ltjsuta X£ 8t ttC >lhe +H 01 3JHJt J6 LtM6. pot x lota uti a artstpu astota. #ji +P m Y dji a Dot uutjai XEt pot xj:> +h x a£ ue sn- XJH POt VO. H8 aafoia * se «je m© yo. Jha ^ g+pi je ^ foit Gosi. J> ol to 001 «jh f+6 hed. XE DJI On th 8 UO f^JH YO HO HJ1. JHG Ot DJHJt vJ6 8+636J6 U6 J6Jt+ 0J. £put ye. *J3.1+I+ POtL JHG OtJ. G30l£ttM TNI© XJ3 XJI X£ 3rS1 QO 3J. fjew fja so eput fje+n arc ui jna so ore hjus o+en rm© xjd je x lota x£t Gjq. ye. Sn 13WG rmo vJ6 1A3 XE a atoi 1© aaiae +4 ft6 urta. 187 8d xji v urta x lota TJ6 at ptvja 1 ! ejt+pj.46 vJ6 J ID J. eput fjetH fja ol l+m6 DEa hoh ni© ^J3. POt X l£Dr»U1S DJI 8 SJH1 HvJH YO.JDrH6.] 3%) . Xji +p xts nan f© fje tasaea austM6 PtJD x fjha fytc xe x lota. Jh8 1t£t6. •uejtxaws se rm© vo. fjetH at»i SE6G PtJ3 pj3+h. 9n se rni© yo.is assit. P©t X QMQn J6 fJ6h t6 . xji y y+i taajt jgjhsi f+a. JQSJ11 3JH+ ItJDtSJG fUtC 8t . 3J.J6 JOS1/JHflJG 10 X l£Dr»iJ>1S: POt +1 t6 89006 vJ6 X 1tJ8tDrh6 XEt P8SJt6 XJI 0069 XJD 10 t33£H +H XEt S1E1 J6 +Qhrt!"»iS. r»i1© XtS 131l. se rmo yo. JH8 Y DJI 8 Gt6+1JG U+X n*lt Hv41 easitroDrH.H8.

JNa aaojn 1© jd&Jtlfd- it3c rm© xjd oiso. f© yj6 8 ass^harm jg Jdwba. X36 L+H6. joota+n 1© +P VJ1 fD+C X£ fJG a+H: X£ fJG a+H tACrs.i'iir»t$. xji xe dai oe&i Da +m© an J +i oed i© ib& xji x lota a+a hji srpjt xjd xji ¥6 1t+6«i. HJG^n3US Ji yj6 ooia djh+ iad6. se+h: jo JDViouo. x+s. jho uh srpjttii. aa©06 sja rm© xjd xji xe yrt 8 feta fetua <f a ^itph-joi nan. JG X lOta. d+sieq.te. jna ^ yqa nji T3t. d> tjg djh+ o+hatja6 dj. JHa yj6 kji &ed *JD+«ija* t© irtntjua x ni+n ty+c yj6 jg Ojq. pot v et da at/jxwi.+6 x gj+s je x ehsjl. jna $3+m xji y et e usi jhg e poih atJxtJH. [CJT VE «IHfl &rH vJ6 ©J8 DJL OrD +H f+6 ®lOt+. pot A tjg S3H Drc jg D+sut+e jhg t+g DEtGJirS 18t. xe a«JD'i£Dr»i jg XEt soi6. ©y+o 1© fdt x otA6 jg nan j Ha 10 JHSvJt *£t it£i6. 4na a3foia fa orDJL 1© taaaa *06 f© y+i a a>niA6a rm© t3i. run x yoi jg x ijdIi. f+6 j»iq it©L. hs aafoia. XEtfOt TtaiEt v x he jg x lota pot x iad +6 ji fj'ia xji oi djh dji tan e tayota jg x£t yrtos. X£ DJI t9T * SJl6£Dr»i JG XEt S016. PU JG Qt£S. <JHa hs da aair&ja y fja 01 1© at+n potL yrtos fy+c et Dai pot tannins. HJGJt fja hoh Drc J6 t+6 an aatoia. +H i. x yrtae jg >lDvt©uo 8t hui oi +h us 8 neti JG ft6 yrta6 8t i+ih m wh. 4. * jd x srn jg Otaone. Lt© pel JH f+6 hed. psi jg iedjhs. pot X nt<46-Jt6£Drh JG X U66 JG X+S 1311. JQUm. fy+c yje t+ih a* x p+nojt *ha JD+hja* yj6 8 a3»JHar»ii jg Wa. xe yrt Jnot+ utv aa. A oed 81 jg x una jg ^atfflSJUD. JD OISO 8 DJH JG HO SDOl tJ1+©1£Dr4 JDrM 01 X06 T© HO 33. aaToia. * HJG^t tjg hoh Drc jg s y£6 J> i. t© yj6 x srn jg l3n. 4hq I3ii. he +i oed 1© nes xji J> fy-j'i A. XEtPOt I >i+© . $3+n x«n Y©t fern we a+»i otosit ffitana jqjhsi x yrta jg ©ja. Drts+. jna j> ?jg oiso »J8 Joyj>ta Drc t+cj6 a* x TJha J6 +>iarsit+. J Hindus. DSa 1£Q D3 J1 VJ1 1AD 5. DJl 8 X QlOt+ JG X Ohl+ 813QJ1H JG X P8XJt. t© Jhg 83T0ia. YE. JHa soi 1© ie *£t fj»ia6 nun Da. JhO f+6 OlOt+ 'iJ1 8%) J6 D4H+ 8E6 TJHS X J19J. j ha Pt^»ia6. Y£. wa &ioo»i X36 yrta6. slna +i H8 0ES1 D3 +H1© oed 1© ies xji «Jdy+©uo «Jna H8 yj»ii jna s^a potL. viii.188 MA J1 fJHO. to yj6 x srn je +i tDDjji. JHa olso aaoo6 ntt6«i. f© yJ6 SOia +41© 3<iH1 8A X TJHa6 JG T+6 atJXtJH. JH8 8aTOia. 3GH a+a tetah da ten. Ha f+6 D+S14t+6 H8 DEtGJirS 18t. f© yj6 x srn JG ^06-JP. aso. joota+n 1© x ist jhg oJH+GEDrn je * ajei. «Ji3J. f© yj6 8 a3SJ«iar»ii jg Ojhjsj. cnut 1. J d> eput oi v+&. rm© x i3ii f© yrt +h if Hb X3G et >( yrta6 fy+c •JDvtouo itsci <J> una iH- jg JDrhJ. otA+n m© x i3ii. sja rm© xjd xji xe yrt 8 wsi Jha a polh nail. +p Joota+M 1© x net dji tai x j Ha aai+GJtrhs jg ^aers OtASi: J»ia xe ue a+H aei. JHa v ua oi 1© a aaireja. x j«ig nan yrt toL utx 3a.

xji xe <5r<5J6. to yrt nta ot jnutnua a* x 13m 10 J83tHtS1Jt X 10 41 X£t 1A36 JG ItirLC. «Jna rm© 8J. *Jna ti «JHa GE3 1© ies xji A oa£a x ejts J) *ie x ehsji. <J> DJH. 3J. 189 <J> ma vie vie hji ho. ti 1© JHEai XJ3 xji xe a sotipsi xei itopjDrn. Ot ytlHJS JQJHS1 XJ3. 8 C06H 3JH J6 ©via. J6 J.1 aaite^t XJ3 1© XEt xji xe a srsa 1© x na xji xe 3*1 a sieh ot oesi +hi© nt+6H. 18s *J3. x t8L je Ovia Y Et l£tM 1TJ1S JH8 SH£t6 1© OJC X TOlt y et istn iuh6 1© uterti x y£6 jg x ncrs. 83006 S^a JH EH^l 4Ha JQJH. h& X£ Ht© HJ1 XJ1 «J3Yt©U0 OSa j X£t a36AH6. xst yrt sn jsrn XJ3 to lot 1© oy^isiYrn xjs. T3 tjl nut ms Jlsj tjl ay^n ji ausi 33. Hjejnaus. 3GH rH1tl X POtL 8£ J6 XtS SJ6HL 3rHL. X06 3JH T© soi i© assitJt xjs. 8 +6 TOW 3JH. t© yrt i©YJt6. ye. XJ1 J6 X lOTa ItCJL. aafoia jh ehsji * lota Ji3ta rm© 33 jna s-ia.(NT VIIL] Qrn&nvtn *36 LtM6. j ausi J 3J. xji a* xet orn+n a3ej>sJ6 xe 3*1 ojc xjs xst yrtQ6. to irtssca m 9ri t1 0£3 1© lois. TUEtPOT HO T3 t6 8 TOlt 3JH. na oiso J6 x LtM6 Ty+c yrt 10 on. x 1311 asojn 10 a JSivJH- satu xet yj6 sot xjh lth y+iH^s to usi+PAa je x LtM6 TUEtvje *£ yrt j J0+06a. xji xe joota+h 10 x 10.ia j»i 3JHt 8£6 39006 vlG X StH6 nail. 2. UvJ6 SrtHttM H3T QiHfl'UO. jna 3* lj+3+h. pot aaToia. mo yji <* vJ6 4104. +di. HO vJG 4. 36H 3JHtPJSi SE SO TJ6 T3 S*H1 Tt6 EHSJl 10 3E0 X36 LtH6 rmo J 33. POt yrH6 Ovia. fa t6 vie 8 tow ©J8. «J3Yt©uo. jna aafoia vie n uj6 xts ses 3jh to tj6 atn sisotn x eh<mi sja +1 y*l6 rm© yo GrnsrtHtM x LtM6 (J> ©via. 6 xe aaojH n© oyjsiYrn t+d. 36H 01 OtHfltJa TJL T3 8US1.H 3J. 3a. jna T3 s^a Oy «ie ytoja Jna uterts sjHJtEDrH. POt T3 TJ6 P£S1. tujh J3Ytoiro TJa siooh xa6 yrta6. ta- irtH 10 XJ. J6 UJ6 ©OtH XtXJt. Ot J1 X 1tJ. jna x austM * lota dji t*»i ruN x jhg XA T8S. jna xts T3 TJ6 arn. *J6 TO XtS t?3. jna xts y*i6 he X36 ioYJt6 yrt irtna 3<j>i tn ©i x Etis jna orntu tn x nan. T3 tjl C+iatJH. jna xe djii Tasae vie m tni© xj> tss jna paa Jha Ta dji aws x jna x* tbs.Jtt 6 +H X 1JHL Vat *J6 X t£H * ^^^6. . YE. tbs.1 pj»Ha 3J. «iha Ta t€ Trno^ta. Ha s austn je x lota tjl tjsua nun rs Joota+H 10 x urtae >Jna H8 Tytc Ta S1E0. jna tsirtna iorta6 "X u #8 T8S.H OH T8S. j 3J.1 3£0 Tt3 OtvJS ot oumtjatoi x yrta6 Tytc T3 D^a si3o. 3. tH X ytGJaHJS J6 3J> T8T1. V£ 3J. TytC 10 S3 8 6. djii tasae tmo tbs.1 y+1- hjs J0JHS1 XJ3. XEtPot luhi *jh taa^i+n jgjhsi 0*10.ri6 JG X OtJ>36 »JG vie X 1311 83Pot x srsje. y ioyjt6 jna Ttioottis. jna 1© attn asn run Y©t T^a6. YE. 36H 1© x rut aasitroDrn vie xts ian. ^SEtaj. Jna oes 1© 18S XJ1 XE 83QJH 1© OyjSIYrH s3Yt©U0. pot rmo y 8t lEtH X P8H8£DrH6 J6 X 3JGI. Joota+H *18 tl U«J6 OtA3 TytC X£ 0^3 3£0 J13T. A HO SJ1 X LtH6 Ty£tvJ6 T3 TJL USItPAB 8T 1T0: POT 83T0ia rH1© YO. POt X8 DJI1 P38 8 ThJPJI JG X lota. 3J> 3<*» tes: jna 3* H8 3A P8^JT. * P8H3 X 3JH T©3 xj> EViJI S48 TH1© 33. Joota+H 1© +h x &imi vie ntjpast Tytc yj6 +h XJ3. H3 QtH6P006. XJ1 Tt6 yrta6.

©06+m xji x+s 1311 Dsa a orejtsa +p a* xet oh 6vj+»J6. 7. imi 6*J>S an on rni© t+6 1311.ji6. an <f A tjg siooh +h PEert Jna he aaTOLa. Jha x sota. jhb a* usi+uhs. Xji yrt hji pot x itst6 x tAcrs. J6 urt x i3ii x a£6 jg hoe. u+x AQum j«ia <. Jha H8 +1 0£D 1© IBS.6 lOYJt6 T03 U3 TJ6 S3U01J8. XJ1 YE DSa t3DJD3Jt X36 L+M6 J0JHS1 y*j6 63J6trD. yji arL T3 on a* x gj+s jg t+6 da tjh86.XJ1 X 1311 30t JHOt+ U+X ^3Y+OUO. hji ie xji ty+c He +p 8 djh oa jnrsjt. tujh T3 uje jaei 1© a3i+6Jt nv o+Man. YE. V36 L0YJt6 UJ6 1© 0J1 0£4: JH8 YE 0J1 0£H JOOta+H 10 X£t He +1 yj6 +»t x io jg 3osae xji J6Jt+ djh t© yj6 8 ^rs jg y y£<5J6 to. y se xji A tjg siooh jojh&i yot 10.190 mo +1 vJG 4ioj. yr«i Jh8 XEt UJ6 yrH JDrM XJD T©6 HED J h8 T3 y>J6 X POtDOSI 10 J0+©6 Jdy+ouo 4a <JLDJ. 1© Y©t o-iHajDHEDrH. an +h t+6 on ei jojhsi yo. he XEtPot y y+i qesi ei x tAcrs PtJD pats Jho^t T3 y+i yo. Utl T3 3E tjg let oejt Y©. ve. x sota. an +6 d> tjg Hvii. tjg+h Drc a+6HJs 1© a© JDrM x 1311. "fdlJHI V. tjg+h ho urn 10 orwrt run. TJ6 I USI+PAa JQJHS1 jg YOt to. YOt to? Y a© hji rnajtsuna. vin. X 1311 T+D. uji a+a Oosab se. usi+whs. Lift >lH8 H8 +1 OED 10 1E8. $£+H: X+S 3JH arL t36Al JQJHS1 8t 106 TW+C Et JH8 8t JH8 LIJ. Dsa t3S36 lEarta 1© 8. jna m. y dji a sd+ih a* pjd+h. 3*1+Jt 9n TEtIS ? «JdY+OUO &1tJC1 fOtL T+6 TJH8. pot T3 tjl siooh jqjhsi et io. he T3 sj6 xji T3 TJ6 HJ1 SIOOH J0JHS1 8t <5r<5J6. +H10 XEt TEtIS. xjh IAD +6 5. 4na H8 se rnio yo. <. [cmi. A se rvi© vo. +»i eh<. JH3 X£ <5rS1. sem: y y+oja una uterts uHJtEDrn. OUa k 81. +1. JH8 +1 4hQ +1 OED 1© 1ES XJ1 X LOY/4t6 1ST T+D.rsi+s +h vie Ye. YOt lOYJt6 JH8 Y©t <5r«5J6. jna T3 usa T3 a+a o. jna a j. rs. POt T3 «Jna rmo J1S. *J1 fUAh «JdY+©UO TJ8 S100H X36 yrta6. xjh y+i hji x lota su t+6 TJHa. aA x J6 T+6 EHU16. Xji x penaEDr"! je x a3»ntroDr'i jg x+» 1311 sJG 83Q+H+M 1© 8 t£8 3A X r'ltACrS'iJS 6. j»ta Xji A y+t on aen jd™ +p +1 da i3ii. se rmo y©. twa tjl »£irn 0-11 SrC Ot£1 TOia HUH YOt fLA A6. +p 8n m a* x it£t6 -iorn v tAcrs xji y st siEta. T3 83+M jg y dosi josirti JDrM xjd. t91JH1. yji a+a T3 se. T3 uj€ .r«5 joota+w 1© x iad tu+c mb xo6 to urt atoi aapot xjd 10 a sna. #ji ujl arL x lota srq jg Y©t +H+oy+i+6. xji y usa 3gh he a 6+6+ua y+x rut +h aasitroDrn. JOOta+H I© X£t ItfflL? vji Y Y3ia YOtSJl66 rH10 T+D XJ1 y u+i hji rHajtsuHa x yrta6 POt 83T018. yji x+s x iad D^a oro xji x gj+s je nan D9a c©6 +«i+oy+i+. xji +6. jna x J1 TJH3. Jha JOJH: T3 TJ6 t3GAia JQJHS1 8t lOYJt6. xe usa a tAi pot assitroDrn. to et he ti x una. 0U8 rmo xjd. Y41 +i U9e hji a a* Pira. JOSJ11 SOH Y t31JH1. S£+H. vJG He s jaUOl JD1U+. +6 an *jg ma a a* pjd+h. POt X Q+M8rD «JG TJ6»t +6 J1 TJH8. +p x iad Dsa on T3 xji x+s 1311 Dsa poi <J> +H10 itJHSotJDrn. ot *06 to urt ju+hua 1© a Qrue. 1© aiAHa YOt fy+C Et S100H. OtAa 81 J0JHS1 tjl LAa He y3 W XJ1 X+S DJH +6 E CA18 J6 X 8J61. to uj6 et iesi q+m.

99- TOia X96 s+os ©t£i yrtL. +6 +h dji se hntH ty+c t+d. ot a x swn. X+S €9<4€tr3 89©Jh 1© QUJSIYrh J3Y+0d) UO. an XE OLUta SEt tJQh+H vJ6 J ha XEt ha X &rtOrDS1JhSJ6 X 1311. JOOta+M 1© X 3J>ha6 dch. Jha e i+ahs vie ©oia x ejiY© xjd oi. Jha jh jhu 8 S9hn vie attest dj6 9©yn 1© 8 S9hJ>h je ©oiarjha vie 8XJt pot e 3J8vot vje aetit. ^©it93 89+n. He: xe hojsi xji ^Et «Jha e Ovia. VIIL] <5r<. f9t s+o» vihU6 x vie »+ieJt. Jh$Jt x ©yjsiYrh6 dji tii rhio yo? «Jhg «Jha >l3Y+©uo sja rhi© 39. XJ1 T9 XJ1 fy+c ty+c J> yvi6 ©^a. Jha Jh J Aetn je »iiejt He XtS +6 POt S3hr36. ha oi X96 y+i & ©+e x +p xe y+n a9hj. *lh8 01 DJHJt a+sirtarh»<46 Jha y+ojahjs.ia outfit.Cr& He «bYt©wo s^a. 8%) jho x *IG JIDJ.1 X 1911 1© tJ. t6 J 3Jh. +p +6 n +6 vie a joota+w 1© 1© x x &imi j je x lota. Jh jshrt s+iewt. jh .46tr3 stiejt. Joota+M 1© XEt cjiyo. fy+c x lota. Jha s-ihi poil vip+sjt6 Dsa a atoi aapot fiitc m.1 He 6989S1tJ+ yv!6 JOSirtl X a96J.n+M6. He X J38h1 *J6 8 S9rh J6 ©Oia.8 X 6JLY© vi6 8 S9hAh. xji xe oai qji arht joota+n 1© x s+©is mc urt atoi aapot XJ3: XEtPOt xe a+a sirt <Jh3 n x 1911 JOJh&l JlDJ Jh8 >bY+©UQ.J6. x H. pot J. 8 »9hn je s+iejt. ©vihitJtt S^i+t+i vie 69J6tra sja rhi© Qgfoia. xe fje+n a+h j$uai+Di a* o+n Dosj>8. ot 8 +6 sdhn je sticn. Jha Jh jahrt t)J6 J6 Qt£1 J6 s+iejt UJ6 J6 ©t£i J6 1© S9hr36.x sjh uj6 ©nuia 10 ie *n fytc Td oa. qr<. tyj.it <i+©6. je s+ie^t. xe aia je U3H y 39? Hoj»i xe xji +6 Y918-4L 1© HO SrC 1J311£Drh6? +6 99I96JS1 X6 XJ1 XEt hO ©via ? & se xjn rhi© y©. He. « aouri 10 e sa^H «Jha vie ©oia. x j©6tsi^hs tji. +1 Uvi6 pot x soi irnr& i© ©ji xe 89006 xe t9S9ea XEt U£«:j6 jo- Ota+M 1© XEt J31U+. je xQ+oe f© yrt «n <5at©sjU3.JSTYrh6 fy+C +h DJl ESQ YO? 3J.SJ6 vie X a^Gl. xetpot f9 &ja rhio Jdy+ouo. u*j6 ha 8 On *ie J6 ©ota iU6 iyj>8 x 6jiy© vie *ie e »9rh. Jha x+s vie joota+h 1© x 10 fu+c UJ6 ©ten. 8 198 +6 ha 8 D+8ir3 8 f8P J6 8 D+airh: Jh8 X T8P vie 8 D+8ir3. He X96 et x h£36 je x a+pjtjvi 19SJ6 x h£36 et ©+eh XEt ©oia. ha Jh JhlJ.C4"1. he xe fjsi vihiA6. X ejiYO xe x wsjt hrD8Jt6 vie x£t tJGh+M: 8 D+airh J +6 +6 f£p vie 8 $9hn: xEtPot. SE+M: U+l Y© JhSJt 39 8 J6trD Uvl6 8 3Jh fffl Pt© QU. ty+c u& et agpot Ovia rhi© vi6 Ve sjasi rhi© 39. vie Jha 8 ime vie ©oia. Uti y f+o. j na je XEt s+iejt. «Jha Qn ta&aea pot joota+h 10 f+6 W): 8 sghAh vie ©oia pot 8 ae. ?uah xe ua n . He jh Jhitrn je ©oia 9. 191 orniEHa je i© * *ji x 3Jh ^n j©s9©+©i. X t<J. XEtPOt SE 8+8 Sirt vie H dj. 9©yn 1© Lt9 Drairh6. Ye. UvJ6 J6 ©t£1 J6 XJ3 01. s'OOtatM 1© XEt tJOh+H.. Jha oiso pot 8 wsyot je^tt oj>ha J vie ©t£h. <f u+t ©te rhi© x. UJ6 1LJ. an 39. xji ue sot J31U+. Jha T9 fta.a x sjh jootaw 10 * lo jna x je+a4HSJ6 Lirt atoi jqjh&i jna xrs. +6 He X+& t€ XEt hna^t. 8 «je on vie ©oia. 8 D+airh POt T8P 8 3J8Y©t J6 88tlt. vie he x tJOh+H xr$: 8 sshAh vie ©oia. xe ire-isi xji i+©ojt Dot fio. \H AGM SJhJtE- rhm x t£h vie x <5r<:. aj. ot a ©8&i ei ptJ3 jorn x 1911 J6 e L9P jna 8 t+c y£<ue fti+c tjajt. ©Eh.9PA1&: pot xe a+a hJi tjorh eput x h9XJt a+a X£ 3J8Y©t 8P1Jt X SJhJt JG V 3J8Y©t. 8 sarh ©oia.

?t3.9J6tr3 *JL JOJH M "8-rH vJG Y 0JH^1 3 SEGa Gja S 6Jt+ 9irtHM Pex-Jt? J «J3Y+©uo s^a r»ii© f+3. 096J>t PtJ3 39. Y8. hO+H 96h 46 Ud hO h8. ~Sr*i. POt +31J$+at POt f+3 1© 89hJ> f+6 10. 88 Y© f9 DJl hJ1. f t€ Drta.192 ih Mi. Jha X96 £t Me TJ6 girthri up. ot j m ajat. jo»jh ti a k i©s+n 0-IG J vje POt 83fOia M 8£ Or34L XJ1 OL DJL <. SAQ rhi© Ve se- JS1 X£t i+e+M 8 1t© JHG 1+etM 0J8 ? >l3Yt©l«0 SJ3. 4ha dji a atoi m ha a JtEha aspot m ast jg fy+c +6 ©u$i m &iwi. tfjl f9 OJhJI SEG TW3 r»iOL9'i l+h +h *£t Sth6. dji on. ©»ja. <J> tjg siooh rhi© y© orhsrth+n m qal jg m sotin ajat ajat. 1© a 96i. «Jh8 he Tt3. Ye. 46+1+6 he. jhg Oja sna joota+h 1© Pe^t. *W1 SB 0A1JS1 WG -Jha 006 10 a9&T+Jt vIhq C9. J0SJ11 S+H6. POt T9 SJO *£t +6 an urn ©ja. on 1© oi.J6tr3 33. TEtl a^O 1© t91£h V/JD vJG JIDJ. [cji. ho. f9 fJL sja Xji ho ©jh fif^tti ^ otMars je tfEtPOt. 89006 d sjg f9 dji hji seg f+6 i9ii rhi© j>ia *Et s+he. he 69J6tr3 sja. fs hojsi *e *96 l+h6 ? J ha «Jha f9 sja. pot xe sejsi vji d sieo +h so wa outm «Jha 1© or3Jha ©jg.jl He G9^6tr3 m 39. OJH +H Y a S£68. It© pot «Jha l+G+H OvJO. viha Y +»ifJt+1 X OtMarS JG fJCH ? T«i1© ft3. Jha sjicEDrh ors^L 1© hrh Ai&. VIII. 11. ha olso orhsrthTM m t^6rtJ0Drh jg m 3©tiri +6 d »£ rhi© yo. « sitt+1 irtP-JOl P0t3: fit Jha m aja+ dji a t3-Yt©hJ>ua <qah +h +1» 119 1+3 Jha <5J+h1 DJl a t3S10ta 1© +1S ItJUt Pt£3. POt d 0JHJ1 89HJ. >iha 3Gh ^£t djl hji so src J6 8 ?£t jg ^£t f-ia6 a +h usi. 4 h6 vo ^£t a f>ia a+h ho tsajsiDrh 3£a. He x+* t^siotEDrh dji 3£i Jha pssei. SJ1 01 dji a t£6a PtJ3 x+» usiotri a^L. 48 69J6tr3 SJ8 rhi© X 1311. J ha f9 DJl Or3 th1© M Urtia 1© t9G93 f+6 191l. Jha U9 DJl a atOI I© S14ha a9P0t ©ja. J ha Ol LtH6 fU+C ih MM +6. ^Etpot. yji f9 sjl *0 f9 xji x $r»i jg ©ja ©J8. 8 4 j ha we am t^oruoDrh ha yi-m. an J> f9 djl hji SEG rhi© f+6 1911. jg oi et ©tn.a U6 PtvJ3 X ha SUha 33P0t joota+n 1© ^£t urtos. 3otin ajat t£6a 1© >ih +30tirt ajat. M PrtSI D«IL Ha «JG rtL.4h. 36h J6 h8 Jl MiS W). vuamai me a ©sa ot vuamai me a He agfoia. 69Jctr3 s. Jh8 +1 LU€ Ohlt XJ> W1 d> DSff a9hA X a9?Ol0. d> t6 x 'Srh jg ©ja Jha f9 sja rhi© X£t S+h6 ? +1 +6 Ye. Kji PtJ3 * x+8. f9 vji dji on? f+3. +6 s<ja rhi© »io»i "set sot mah urn ©ja? To «Jha +6 «Jha td JhSJta. J6 f+3. ws ©t£i 9Ci *e +6 DJH we X* tgyota. jqjh. Djl «IH8 T9 SEG f+6 1911 rh1© «Jh8 «J3Y+©U0 «Jh8JtG 8J3 rh1© l)rt0. j yrh 3irthri ©ja. 9Gh pnsi . ml ti Dsa mad rm© ? +h 69J6tn s-ja jQ-ih. aoL ota aoL ajha aoL aoL m ytoja Jha m ncrs. &9 XJ1 Y t93. * se T8 Y© -J©. tjg«i. He.ja JOJh. X£t +6 8 1t© 448 ©ja. f9 f9 tc « eatt 9irt«irL Fevjt jg fjen M 89©t»i+H J ha M AhQ. Jha * fott ^£t yrtos.J33. »Jh eh<.i-<. +6 J ha X L8&1. V£tPOt x W1 uto^a t93Eh J6 m ajhae jg qal. vji +6 ptJ3 ajL. Jha f9 1£0 041 riJh ft3 X ntJhS0tJDrh6 U6 X06 f© 33196 Jh f+6 h£3. W8 ©LJt+1+ 1© 0n*lha H8 JOV+OUO SJL AQAH »i6 £bfoia xe wsi ua. an oi l+hg dji a tssiota 1© tts irtpjoi Ft£3. t6 YOt He (. >iha Pt3.4t X96 L+H6. x£t +6 8 a-iL to+c +6 ooia 8 U3iotri aJL: Jha M 8JL JG ©US1 aOL DJl LOS X 3JhG6 JG XtS 1-J310trL a«L.

yji ye ojh ho Dot *d6 urta6. yrs ahqaq y urta6 »Jdy«duq.H t3eu rsjHai©oesi rs josjtsj>6G f+6 let y. pot f3 u«6 orn- e+Hsi yji ye ht© y lois jna +huhis. yji ye dj/usi s^i yjD jojhsi rs.1311.1 h 10 iwDai rna-jt 8 ttD. y£t 10 a ateaaja. TUtc f3 we tea 1© ojc yts 1311.(Mi. v iaii >1hq aao«i»i &d ortriDrn.1 ho je y36 L+H6 joo^b+m vie i© y yji T3 simi dj.] GJL aso vje jloj. y+s. iwh iu6 e e. «Jidj. yji oi dji U6 PtjD y a^a.46 y aja. pot 1© u jna 1© a3S3e 81. 193 WO UP. 12. pot iet u«je ©ten rni© yjD yji ye dj. S3W yji y urta6 *ie aawia yji -Jdy+ou© j wa 001 m tn Jdy+ouq wa sauhsi 63J6trD. jootatu i© y f3a ^na a+i+sjHs tutc ye ©+e rm© . pot aafoia.m sru ujh. m na saw j yji T3 83©jh 10 na 330. rm© y c+iawn vie d^ih. yrs y tol aaor3+n Slttm YNDHA1+M tl*y yet 8*18+6. je rD. pot f3 u+m jna asssew 10 a3sitj+ f+D. ojHorsH^s *je m ©hi. an ye wsi ua rm© Gja. 83QJH 1© J0S18Ha y36 L+M6 rH1© S£tM. jhg ye ssjsi yji y* lois et Dea hoh rm© rs a* t+6 "8-iwi. <J> He y+s tw6 8 iijh je he J> jaejtsjtt. *i8 ix. urt ma a* y laii tena jaei. aoL y <. tl +6 ©+GH fil© DJHt i© ho y D+sut+6 m ©ja. jhq T3 sieo jh *ts iw6: He €3- &3M y>n ye w&i atn ieon +h yj> uih jhb gi8pi+h.1 ue it«F3s+. ta oina vie t+6 D8L j $i3o rm© una 10 JsuaitD y urta6 «Jdy+©uq. JHa wa J» p+h+di jgjh i© a vie oiso 6d/46trD aaojH 10 iwDai. yji f3 dai jnsrtoi v© -jaei u+y f+6 C8H6. «Jna f3 sag rm© ar6 yts D3H fu+c *1dy+©uo wl siooh ornsrtH+M y W6rt^0DrH . He y urta6 yji -Jidj sieo rm© 6a^6trD. fu«4i ho Dot ornsrtH+M y o+narD je Oja. jootatu 1© y let je fte ojn+etit. f3 H06 01 yji lois. Jidj. «iHa ye S3jsi yji Ud ho yji yj. jna f3 oiso orne+Hsi yji Jidj jna slDY+ot-io wa 8 h«4U<. *18 TUJH «JlDJ Wa S100H y«J6 ^36 Urt86. n-jejtyaujs ye ct tea rnajt 8 -je swoi orDJHa. ot 10 rnpoia y &©tniY©t6 aavvjna yji •Jdymduq Tja arn. yji ye dji HvJi tDieti ohi+ Joota+M 1© y lotorn Tt6 Lrta. y Dsa t3DJDa-it yji tuji 01.n f3 ceh y© aen 1© J6-iti8&iw assitroDrn. he. fu*c f3 arL ouhi fto. ix. jhb et atoi 1© «JHa H8 sJlDJ suna aapot 0«ja 1© a ^rsa Joota+M 1© yet urtos? ?+D. pot T3 orne+Hsi y iet je 0«ja. H-l6Jt simiYf©n jna tDetin. y.rsi >ina y rnsrsi. Uvi6 ©tei. «Jna €3^6trD 830JH 1© JHQiat yjD ati+ <5^Hii+. ot yts 01 twi we tm. usa yji J. yji f3 dai attH v© +m© dj>i sra'JJO- Drn rni© t+d. j6 1© y s-rmt vie y am. slna aafoia se rm© v© Xji yts LU6 8 snet jaeJts-Jtt. pot ye wsi hji ua rm© djh ohi+. 63J6trD 83GJH Dot jna Dot *je 1© 1t^D3l DOt Lvi6 jossa+mt. c%mj + 1. se rm© «ig se rm© 01. tujh jsi«ih+di.jg f+€ feti. XJ1 ye QJH 0* HO Jdv+ouo +€ DOt. tutc na 10 jqsueh LtH6 a3Yvina. 1© yj. jna T3 J> wl y +h y. pot y oriw+oa j6trD.j$. 2.

jho i+e pot jejt? i+e Jna xr^ U9 S9 xji xst yj6 ho us+ai ceh» xji xe Dsa pot jejt. joota+n i© x yrta je f+6 Oja. urta. f9 dji a* J6 i© L+H6 utpj.n W6 hji atn pena +h rs. xji 01 f+6 'jrtiDJHis Et srsi. U9 3rsi net. pot et urta6 u+iorn- ajs rs. rniti xe ho Hn+n ©rnsrtn+H 3+$ut+6. 3. irt- XrS U9 S9. xji T9 01 t+6 wrtos. He U9 sa xji Jara a+a JH8 x irti£0+M je x prta+an Pt©i. JH8 aj> wm a* 83+M t£60 x+$ 3rtui+i+ 1© e sisi jg +3rtm+i+. w) xji f©sojejt qul +h f+6 »+H6. He sja rm© pot f+3. xjh +e e aj. j to +6 e+en * -lotDrn je x chw ti te q+ch u+i rm© to fetan 10 ho x 3+s-utt6 jg ©ja. XJI a* J) POI.t rm© ncrshjs. JH8 X 1J>3 XJ1 X£ dji a CEHa aen i© jh jejtLE*i+n aasitroDrn. He x+s « fUJi ro u+i aen 1© aasitroDrn. ua we TEtana et TEm jgjhsi x urta. T©6 PLED JSJH3JL H POt J6Jt JH8 J6Jt. fy+c e sn+t+iv+©n bjl. Xjh i> «€ rm© yo. 1© xjd f+6 x usjt lotDrn je x aj.rsi+s. ye. f+3 +h ©rDjna x tjos jna x oem+H6 1© 8n jna +h x+8- ojhji a.Ha +p +1 a90£3 E LJS1 JH8 POLH 191l. J6 1© s UDiotri aJL.a ptJ3 x+& aotiri i© jh +3©tin siei. jna aoo+HYrn. on sj/i. rm+i xe +e ©+e*i ho xjs +h na xe V41 xet fern. pii. jna xji T9 +6 arts+pu rm© x c+iatJH J6 3JH. aen 8 sjorna bjl. jna xjh xe et ieoh ojti+6 +6 x am. t©Ut JDrM XJD. jna johju<j 1© et srsi +h jemE&i+H des. jho aa+n atoi aapot x aEt je ©ja. JH8 at+MJL POtL Pt©1 391 POt t91JHirHS. EL vl6 XEtPOt f9 XJI U+l fEtaH f+6 fEtl. 4. 0E3 POtL JH8 »J0 rm© fUJ1 +6 X+S XJ1 X8 fJSI SJ3. f© yj6 e cgp f+3. ye. dji oiso 1EH+H s sn+i+iv+©n bjl. xji djh D^a t*6 PtJ3 x aja jna a c£H<. j na ua X C£H6 ptjs vJ6 TJl. GEO 1© H£& XJ1 fUJH JlDJ fJ8 D£8 JH JH8 J6 Sn90+H X96 yrt86. 01 et urtos u+i ornajo r&. Ol 3JH0J. se rm© yo. xji x sot ©jh Hjejt a*? fuji ar6 x ^ot+nYot D9H. Xjh onjL e a^L.194 J HO aS0 vJG JIOJ. 1© a srsa j©ota+n 1© et urtos. an x£t yje w*t -Jhi+ohe. X SED taSaeJL * USJt TOtOrh oteut * urto. jna xe ojhji aj>. pot xjh ua dji a ornajDa. fy+c sjl xji Oja 1l£S1 CJt©a+36 J HO E PLED+H SOta JH X 9S1 J6 X QEtBH J6 3aJH j US1 et prtsi lEtjms D^a jmjt Jioj na irtiEQ je x Pt©i je x it9 je up. sa+n XEt +6 ho Dot ortriDrn. +6 Jna H8 aafoia J> se rm© ro. +H$03rc x. xjh u+i et »iei a ©pu. Joota+n 1© x net jna ©Jii+e+i+ je SEirn. ua dji hji a pena suius-. J Ha XJ1 T9 TJ6 01 18t 1© SE6 J6Jt+ 3JH XJ1 89L96-1L JH f+6 H£3. Vji wa us+ai pot slara 1© we . t+6 jna +h ro 3j<«jsi+. a+H Jna He a9fOia. pot xe ojhji a t98JDa joota- Ojo'6 H8 +1 «. xjh +6 x n*3 tujh XEt lotwms dji a J6 e ie© je X-JH +6 JH8 at+0S1OH. ^e dji a J6 xo XEt +n i© fja a+H ho t9aj3iDrn DEa. T9 tjg+h sra^joua xjd Joota+n 1© f+6 u+i. jna fa xji u+i hji fetan f+6 fen. aj> X+& +6 x l+h ty+c d> UJ6 jaei i© josileh. jho et lois et u+i oiso ornajD r&. +p Xjh +p et fern we +1 a+H fetana. x i9ii aa©JH 1© a aot jsuh+di. jna ua poi run j r*. poil na suna aapot +6 t+6 ©iot+. [CJ"1. jna +h x+s- opu siei we dji hji aEt 1© is© n 1© Oja. ye. 1© ma peh a ©ua tp ua ©qa ua rs PtJ3 f+6 itJ6JH$. JH8 J3Y+OUO WL &10QH 11EHI+ QrHSrtH+H 8JL. 10 urta.

Y DJl JhUt X lota. Lt© dah ohi+ a9Q*ii»i ^rn. an m iU6 a fy+c tuih jg t9a-J3iDr"i i£a. tosojgjt vlH T91JH1JL. fu+c +6 eput * tjenviQDn jc je tgajDiorH fu+c s a^a. On 10 SnOJHI. f9 DJl TJG OLED 0J1»i "8-rh.] 180H jg x Ptoi aSO njg vJG JtDJ. xEtPOt x+s up a90£D 8 -itoaEorhJtt ©via. ye. joota+n iox s+ontDo oia- hjs J6 Oja. jhb v tp yrta ysa tjg a+H g*j+g. POt SrC X lUh J6 t9GJ31Drh OSG TJ6 ho net. ¥J1 f9 SJ'i8JL 88H f+6 t£L +h HJH YO X PrtSI ItJGO- OEDrn. n UJ6 Hvii so. J6 iwi J6 x prtsi. flhC v «Jna epiJt Oja ii fja JivJ+Hi^ia vji *96 L+M6 D^a on rnio djh. sl^a U9 89 sji gjl +6 on6 rujh Dj«iOJ>'ia.CJ1. fWEtPOt fa o£e J6 onjhGwvis rm© djh. ho+h osa Ptja aei. xe djii fJ6 a+4 d©h+ a*.rsi+s osa hji a aasitj+a. -Jhg H8 a9foia.H OHI+ 89- 8 taD+DTH vJG T+6 S+H6. fy+c dji at+n 10 ies x tjertJODrn *jg x gjg. vJG tp ti urt "us+ai xji 8t prtsi n£t*iHis osa 3+6.) se+h. xst yqa fJG a+h ho gjl. jna xts f9 seg sIHQ XJD JOOtG+H 1© ¥£t PEL JhG tanj"iirhS. XEtPOt YOt J6 +H +H+0y+1+ ItOGOOJL f+O. 8 1J>3 10 ItaiEt POt *J1 JHGUS S1E1. xstpot. xjh y+i tjg Drts+ n*j»i v©. an +1 UvJ6 jij+hug rm© sjh xji xe srsi ga. fyjtfjt 1© g© 9ei ot 1© g© osg. ^J1 Y y+l f8tah YOt f8t1S. x i-i»irii+ x£tJ6 aa+M 8 s^or»iG vJ'i g^l. J XEtPOt OrHCrtSI L+X H8 3E8 HOH f»i10 HAS X TLJH J6 t9- GJ3iDn. sioan *jg a* rs. fy+c yj6 jh ^ejtiEsi+n g-jl 46 1© L+M6 -Ut1£»i+M TH1© UCrSHJS. rh1© 3l*tS+ LtO DJ.jl6 1© or^erts ut^ ^^d. xe fje+H prtsi itj"isot^si x prtsi or3j»iG3j'iis 1© UM6 fy+c yrt UDiotn. xe yqa tjg a+H pot jcjt «JH8 *rs X 1WH J6 t38. X£t fOlt yrtOS. xEtPot Ojg o£e UOh ThlO XJD X ll-JH xjd OnJhGDJ'ilS. J 48 X36 DJl JhUt J> +H1© 3A t<4S1. ieg+h itEua. +p Ji y y+i tgi^Hi. v ita JG up. 8 1J>3 sjh +h fy+c fa 1© ItgiEt 1© 391 HJGjnaus *Et y^6 8 sies 3J/i t9ij»ii. f© oo6a OAh 1© agfoia je T+6 HE3. * ajt. >Ka Tfflsojejt y+i Tetan f+6 fsti. ye. f+6 oiott. ^j 1 ! f9 so *ji Jivi+hiria u^6 josnaawii ^ji djm D^a ho ornsrt'i+n x L+M6 fust-ie ^Etpot f9 s^'ii T9 fja m© ^J3. 3eo+h ©*ig 8 urt: pot fa sjg. Ot 39+M 11ES1 +«t 8 S1E1 10 J 01 JOOtG+H 10 XEt r»iio y+16 jhg iu8rt6. <Jh8 H8 hvJI atJ^tJH. Oja eh<. fu+c fja a+H itanEta hO»i r«i1ffl PtvJ3 s psnaEDn je x yrtia. IX. Joota+H 1© f+6 yrta * iesi itvJGOQEDn. j»ta y+i ao +H+oy+i+. i£a Pt*i3 v p«h- he sje +p +1 fja hji a+n pot * nun y*i6 0£Dr»i * urtia. XJ1 *£ DSG g© 9ei. 8P1Jt fJetH D£G »iji JC t9GJD1Drh. fy+c sioo»i je a* -Jdy+owo. J^a xe aao-JH PtJD ^ji u>3 poil 1© ooi jh D^IH. 964 XJ1 SE3 SnDJHI je fU+C U9 TJG SIOOH. (x+s aa+n x iij»i t9aj3nDr«i fy+c yj6 i£a. tjg luhi PotL jna nrtiEOH TJ6+H HO 1tai£tJ10t+ S1£1. aafoia. 3j> aafota. «jg 8n Oja e+a ooi jh djh. sy£t (f +h 3* t8L xji Ta dji hji Jhut +hi© +P dj> tjsi. jhg aaor3+n J6 Ojgg. fy+c otj^ua rmo S1E1. 195 x it9 vje up ji sji U3. -ihQ fetan hji vot fetis. niEstM ft \JDSJ166 8 S1E1 10 J01. +H1© X tJSI vJG se m© VO. %jg TJ6 a+H siogh. fy+c fJ6 a+H 5. jhg sput gjl +6 X£ 3rS1 jna. 1© .Jtjai. ft x HE3 »jg f+6 &r«i. *£t osa tjg a+H ho tjertJODrn je s a^a. aafoia. J»i8 TEtaHJL 4J1 f+6 T8t1.J3nDrh U98 fJG a+H Ptrstjg a+H ej+a. s unotn a^L. jna x yrta *jg ©ja ma nrn jpjol 3n aafoia. xe 91. pot x yrtos jg <.

j»ta xo6 itgsis tin otaEHa eput x ota. 39+H 1t31Eta Pt*13 9irt'i+1+ 1© Ot 9irtH+1>. J"i8 VrS 89+n ooia a* ^+s foi+ ooi+m. eput f+6 foi+ otajt. Ot +>i pah. fja +«i a+H pot "s+s. fy+c +6 W1 r» t91JH1. fy+c yj6 eput x ©tajt jg f+6 S-n. JH8 40SJtSA6+M J0S98+H QtEl PEL. i© 19c +h1© f+6 f+6 or3J'iawiis X+8- rm© x c+iatJH je 3JH. y+xei J'llJt US% AW f A "ItgSTfqa 89+M 8P1^t X Ot8Jt J6 «je fy+c ota^t yj6 pwd x penaEDrh POtHJU^ vJG x yrtia: ot +»i rxjt yrta6. xr& +1 +6. J«i8 X£ Bt 1t©. f© £ojh. fy+c ooi+m. jqjh: Oa atjxtjn. f© y+xei a9G+H+n jg «J«ia a£6 ot jna JG Y9t6. Htgsifsa jg x foit otajt. jna ieo+m run xjo x fj. xrs x+s foi+ goi+h Pts4D 89+m nt9i£ta 39+H +•« x P8ha£DrH je x yrtta potsrc J6 ysa hji f8ta*« ^£t fetis. JhG XEt tACrSHJS 39P0t OvJ8. 48 X£ Urt OtaEHa 8P1Jt D4hAf. 8 it9i£tJiot+ tgajriDrn pot src. jhg otaEHa y+x 8 foi+ ©ta+Hrns. 99+n ooia y+x 8 foi+ ooi+m. x Ohl+ 89ojih +6 %jg x Pexjt. jna fi a9o+h+n ot j'ia. 48 H8. 10 19c xae l+m6 f+6 f+6 m© x 1911. y+x x«n foi+ ooi+n fy+c yj6 it9iEta y+x. xji ke f+6 oiso Srh. fyu. 8t ooia y+x 8 foit ooi+m. Itgsif^a jg x fot+ ota^t 3J>1 Ojg. S9+M y9 HO X96 L+M6. x+s +6 «je x DJHJt Bput fy+c xe yrt ©ta£>ia: a3+n ooia na Tt9i£ta PtJ3 x pehaEDrn vJ6 x yrtia. joy+i+.Jt xji x lota ©vja otGEHa it9&i&. joota+n 10 f+6 yrta. hs J6 Ji sja ornsrt'i+H x foi+ otajt jg x+s j»ia fj. XEtPot. sjc ha otaEHa x fj. J'ia Lt© X JIO'tDJYl JG X 041+ a9QJ1»i j &?% rm© fffl U.J6 1t91Eta.JQ&9G+H PEL J yj6 jh jobhi jg XEt Ha t91J4irhS.. f-JC+M V PrtSI 11E& 39+H UP1 1© C©6 QSa Ot 961. .it je &r% j +H 8 OJHJt XJ1 XEtaA X 1911 3A1 HO +H fUsJ1 3JHJt 1© ISO POtyrta 1© *Jna Sth pot tgajDiDrn. ©J8 10 1% 884 f+6 t8L ©ten rm© rs.xe fje a+h ooia 1© s*s fou+ ooi+m J»( j»i J08»ii ^je ^£t pel. jna d> yqa x«n v Dsa t93J3a. +6 y+xsi Htasis pot jga% 8PUt +6 x ota^t jg x S^rn. Jha ota+nrns. X£ C06+M 1© t91Jh1 .fy+c fa tj6 x tJSi jg Oja. x jemesi+n agsitroDrh jg vot soi6. JHa it©L. fyj. * usa sai vot 3AH86 potyrta 10 x iA3 fy^H x lota 0-ia qeg X96 onjhaxj'iis rm© f+6 c+iatJh. jna xrs. J6 UJl 6. I8S1 GJL. XEtPOt XE C06H ©S8. an U1 r» -Jha t'ii© it9i£ta Joota+M 10 f+6 yrta. 3J> atJXtJH. X+8- JOOta+M 1© f+6 01 L+H6. HvJI JHQ f8t8H HJ1 8t f 8t1S. X.i r*Jt6 m& t9«?-J0i x S-i+t+i je ©ja +P +1 J08H1 J6 * fEtah^S HsJi vsG "SEt »J>1 f8t1S JH8 aUHaHJS -J6 vJ6 ^£t DA^ae. a9+n 89G+H+M J6 3E6 Ot JG Y9t6. XJ1 U9 ItOGOQ X lota 8t njH jhi/Jt rs +»i X96 f+6 sjorne orDJhaojvis. Joota+H 1© x pot'uus jg Gja. pit JG ©t£s.196 8S0 vie JIDJ. +H JH J08H1 XEt JOS98+H PEL JH8 0^8 yrtOS. c^iij^ x. ^e fja ot£i nt+e+us J6 X£t atJWi. +i "ltaswa: XEt yrt 9JHt f© yrt otaEHa Jha a90£D fA Itgsis jg (Dja. 1. x prtsi iie» ke yrt jh x se3 suna+M y+^ *£t atjxt44. [<M1. jna joota+H 1©. «J m© x «J6 x prtsi. xr& xe aaoro fj> Hta^ifsa. ye.

pot 3j»it he. JHa "ioh rnio rs +h heh irtae.j+. Josaa+n ©tei 3JH+.X6: ve. xEt ®ja. jhb f+6 iaii f«ia 2.] aso ^e jloj. 197 jhg urto tJ. Qafoia.a. f© UJ6 oiso 8 f j. je £«i<!4L6. pot ua fje 8 smew +1 uina. ae«i et pexjt EatJfja i£a u>x6 urn H8t1 »J6 01 T3 irSJSI. je xe TJ6 30t he I naa hji tatrt» x D*mt. xe fja ol ©oh j&itE: xe urt pqt jos<4ts<i6a 3<ti+ oi ajHJt je u+oja«i4S: an Ojtc+eaajo uem pel.OJHJt.en. JHfl urt sjnoi+pj.crs>iJ». xet ©etD-ihis tin ujdi fu<n. ye.a+n6 je ©t£i <. a* x 38L +i. tJXJt xjh 1© ut+D. ua ho hji te »©h. XEtPot.1+ ej+s. li© x aire je x * foit Oosi. jna x gj+& x lota. ta sitjci PotL f+6 fjna XJ3 Jha one u+x 8 3J. xetpot xe urt ooia eput x+s toi+ j«io etajt. t u+i t.4&i xjd n dji a 1© Y©t oh aasitroDrn. j"ia j&uaitD las aapot t+3 J> ta UJ6 x o+m je f+D. U^a no Oja xji Jna +1 +1 3<ii a 3* ee. f raai V©tsjie6 aen J6 * nan +h <f x a£6 je sioo»i. x sot+nv©t6 8t aapot y©. ye. eput aa+n n+ot Jha j»ta s-JMoi+p<j.jic+6aajo. se+h. ix. ua et xrs nit xa6 u»a+H6 aaoieta rm© r» +»i oi netis^ +4 je et e+HYrta. an sena xa6 oua u>a+M6 J3rn oi f+6 rtL. 3. Jna «ie. Pot aatota. "Itasi eput x+s s£3 otajt tu+c ft3 x f«ie t© eiso is© run f j.1.a aj> oetwhis sea see +i thai. xet urt Wi+. JHa x+s f+6 pot x irtirs je itanet+H x fern x c+iatJH je OAh 1© tasae »i8 urta ji x uo ue f+6 on+H +4 f+6 ©iot+. an hyh urt otEUt. J»ia vje Oja.ji6. Jha fa a+a t£»i rna-Jt t+6 pexjt. a+a ntac Djic+6aa^o a+a rm© th f+6 aafota. +1 aa+n 8 in jg f+6 otajt. oiso jvwt 0. >ha +1 uj6 x+s &£3 Ojic+63*ie ajo 1© ?©d £atJtJD i£a 1/JHL 1J. aa+w s-uujs. aen 1© xjd xji et sojuta jatoa HvJH x pes mx ©ua on rvi© r». to urt om n+ot. j»iG j»i- uta +H10 x tJSi je x lota tnai Y©t$Ji66 aapot ©ja. +6 eH<5Ji6 et aaoiet+n nio *jg DJH+ 41 x+s ud et una. urt u+x jatotJHS.aapot ©*ja. xji ua de najt+«i suna. ye. xji v +>n© kji W8. >lna H8 +i o£3 1© nes xji fU4H Jioj fja sja xa6 urta6 r«ii© rm© XJ3. usa xji v D^a oe jna at+n poil Ptoi »ai pot ta"UHir»is.1 XEt S+H6. Joota+M 1© x ?oi+ ota^t iaii. nrti+OY+fflirti+ 3£a 3j«iDr»i. ot D+Dr»i *J6 aa+n f+6 otajt. arL aaotEt +i rnio ot »i£DrH6: ye. JHa fa xji xe oe ue ©ua TJe u. ve. h8 X36 Ota+Hr»iSJ6 Urt Ot6H 8P1Jt «jn X+S. dji a aea hon . Ijd. fUJi +p fje »ja ae srp*6. he vts 9jLct6aaj© +h u«46 8 ©+n ocjt x una jc &EW3. jna x+s xji xe 3*1 iso poturta 1© f+a pot 8 taDJ. x£t urt na oi&o x£t urt 3jh+ 8PUturta6. XEtPot. J ha xe et 3Ea rt. xEtPot ta UJ6 ooia x ^£U3. f>ie+n set He xe. xe a+a ta-uvi. an ui +i a s©HJt ot teut +h +1 <* u+t tasj+s. fUEtPot xe nam. pot x a£ je »jie£Dr»i atojL hi. Wi xeta* x iaii oai +1 wo poturta x &r»t je Ovja. j una +»» f+6 a£6. He +6 x vje wi 1© taiJHi. "Itasitsa pot jejt. arL aaoiEt ye. da atjxtjh. T+6 on+«: pot x i*3 onjL. JHa ta- saea x up+s je x tanJhirNs Hta^ifsa. XJ1 XE JhlJt +H1© X tJSI -16 X lota. x it+»i» je nas. UJ0S1 sitvJM »je woum fj> j na javJ3t«i£Dr»i6. xji ua ojhji x+» aao©6 je et aa+n uj«iajtJt6 peerta. osa hji iso run <J> s+h. Jna je +«i ua o«ii+ uei 1© tat x s-i+psi H+©e aaoieta m© r& a* x aeL *i6 eH«.

198

aso

yie jioj.

[en. x.
x 1*3
*ie

wo
l)rt06

srsi jna fot+ sjh, a* x sbl jc

eH«;ji6, ji

f+6

on+M, xji v

J6 8t P8XJt6 38 8 PSIP+ia, JOOta+H 10 XJ1 fU+C X8 fJ6 S10GH QrHSrtH-

m

f+3, fu+c

LJ6 joota+H 10 x si+t+1
3J>

*je

it*iP9&+ fu+c

UJ6

+h xjs.

4.

«JHa

H8

StJXtJH,

<J>

U+D PtJ3 X +H30&1 18t1

vJ6

3J>

f8t1, Y8, U+X Gt£1
«ip

4H6A91+, 9en

rm©

ien xji

v

usa feton rni©

3i,

urta6, jna oesi

Y©t

s+H6,

jha hji itootjsi+nei x ae

*je

Y©t

tarwrw; an

xji

v ma tnai

Y©t8vJi66

89P0t X lOta,
38 hji a

«4ha
j

001

*JH

f+6

fOl+ H83, JH8 UJC JH8 Ite 0rH1+HY+©rL+, *J1

V

wnM
vot

a re xji fu+c

y

ojh aet, JHa xrs a

ua

a* x foi+ &i+t+i,
srp^ttH; fjetw

aaoro+n fnai, 390, sras+sre, 18DJH1,
P8L
*jh

pu je

ire

j

Ha 01

UH

x lota; fje+n 8 foi xji
+h

y

oji t9$9e 9irtnn up; fje+n x ire je

0ja

oiye6

fetis, xji

r

38 a

wwa n
aj,

ji x iesi ae, jna

jvut
38

+hi© f+6

tJ»i: jhq 38 x lota

otjm rm© v© tauhirns,
a aena asn
x ceH6

xji
«je

v

38 hji at+H aen f+6 tei.

run

vo, xji

y

38

h*ji

wi»; xji

v

»i«n

srpjt x
+»i

SJorna ajL.
x+s aso.
5.
«Jha +1

«Jha «Ji3J

sieo wh* sot yrta6

m© x nan, fy+c et
«J6

h*ii t+in

083 1© 18& 8P1Jt f9
vJH f+6

Tsia

388 JH JH8

S190+M

r«i1©

X 1911,

3JH+

je XJ3 a+a agige

urta6,

j

na 890JH i© t9i^hi jna 1© srtc X sot+n-

Y©t6;

uo;
trs;

ien je xjs yrt a96Atrs xji xe 3J>1 a9&it*J+ »Ji3j jsa «J3Y+oTiehh^ ue f+6 yrta6 rm© 69^6Jha xe oi»o saq xji Jsy+ouo fja ua rvi© x^3, jna fja tgeAia jqj»i$i
x sot
pot xe yrt j«ott u+x Jldj, 89006 je x
j«ia

an

xet to, JHa oiso jqjhsi xet ioyji6
«Jl3j

^^46.

Jna xe yrt olso jnott u+x

Jha «J3Y+ouo: j Ha 89006 xe fja usitpja

so

nie'iit

jojhsi xet u+oja-

hjs, xe

soi 1© isi xjd jue
x<43

nt+e+tt.

8n

+1

oes 1© nes xji xe ata wi;
j»ia

an

xe iso xjs j^a asna una.
t9ej>ia
J»ia

y+x sitjn oota6,

1^0 xjs 89P0t x C9P ^rs ue x

x i9ii UJH1 potL jna utih^si jqjhsi xjs, iJ&wj>tn xji xe fja
10,

jqjh&i x
+h

4h& xet lOYJte
j»ia

j«ia

^^^6

vie

x w^a, jna oi&o je 01 x

I9ii xji yrt

x una;

oiso usi+pj>a xji xet u^e

an

urn ©ja,

j»»a

xji

f9 Dsa sj^a f+6 ^rn jsrn x 1911,
a+a x i9ii usi+pa jqj»isi
>Ji3J j

an

f9 Dsa

HvJi

see xjs; JHa 3jh+ src l+H6
ar»i

na -Jsy+ouo.

he x+s UJ6

a9pot x Cap

^n

vje

x una.

-4na +i

oes 1© ie& xji 69J6trs u^6 JsuntDi 41 x urta6 fu+c

fja a+H siooh; jhb f9 oiso h+o ornsrtH+M x auhanjs je x 3*«ia6 fytc T9
fja oo6a J3rn x i9ii a* f+6 w+n urta6; Jha f+6

sot 89qjh i© a fjtoa n,
1© a Jhsrtoia jaei
aj>

najt
ieh6
6.

e oj'iDrs'i^s je f+6 oh

0+11; Ye, f9 890j«t

x

vje

ui.
oes 1© les xji f9 89gjh 1©
8t

«Jha +1

on
(BvJ8.

rvi© x 1911, se+n: Qgfoia,

J>

J3 Q+I1+, JH8 X96 3JH

S1J1US 89P0t

Jha f9 89QJ»i 1© 1L98 POt

XJ3, PtvJ3 xji

1J.3

potL;

an

xe t9ej>ta
Ha

f+3,

se+n: 8ti xe oiso irsj»i u+x x
81
8J>

8J61?

JhO Xe $1+1
+H

n*J»i f+3, J

08S1

f+3

PtJ3 J3rM XJ3, Jl3J JHa
«JHa

J

na OISO 01

X06 fO 891968
08S1 XJ3
81,

X Urt86 fU+C fJ8 8+H S100H

J3Y+0U0; JH8 XE
JHfl

JH8 SJH1 3JH 1© Q8&1 S10H6 J1 XJ3.

X8 8t01 Xet UA66

c+tatJH iso^xjt, JHa fosojejt 89t9ea, ot fja

a+H 101 1© 89t96 +h x

una

C41.
*i€

X]

mO

vJG 4104.

199
OtSO 8t01 POtL XEt
PAt OlSO, XJ1

©JO, X£ QO€9 XJ1 X£ D°a 3 QBS1

+H10 V PAt; J*iG XE

t/40rt86 fll+C OrH1£«ifl X fOlt &OtmYfflt6, JH8

08&1 XJD +H10 X

xe dai a artha jhq aasit«j+a a a
7.

PAt.

Jna

M

oed 1© les

wi

xe iso <Jim jna «4dy+©uq, jhg cmta xjd potL 1©

v 1L£» J6 Detirtan, xji xe dai

ymjs
J

* as&itroor
U+DtH

1

!

je xo6 f© urt orns+ODa
JH8 CtiatJh f© yrt
«4lDJ,

84

PAt. +H

-JhG TUJ»i

«J3Y+©UO SO * 1EH6 J6 X
UvJ6

Qr»i-

SWDDM

X

PAt,

T3 OlSO

1EH8;

ha f3 SJ8 rhl©

f8 QJH D3 UtlHJS

¥» OP^l
&imi
l+h,

8,3H ?
+6

fotPOt
r&,
j

W\ rS

S1tJC POtL 8t fJ4a6, JHG JQS,JtSA6 X 18t U6

CKja ty+c

+h

He see

xjd

Pt«iD

x piedc.

8n

Jidj

sja rm©

m, K
x+s-

orH&it£hJL 33 x-n A or»i hji sitjc potL dah fjna; pot aatoia * Lota

tasaejL xjd

n

rni©

ms,up,

+h

oiott; jhg fa arL srpjt

xji

xe de a©
*ie

©t xji v naii de a©

x+s-

l+h

rm©

xjd,

jootatu 1© x fsta^js

XEt

T8tis, xji x srsDJhis ty+c ta dji Josjt8A6

ruh

xjd

+h

f+6 tEL, ȣ a srsi;

jna x aira je x tnosjhi dji
DA1+I+ -JS4HS1

su^a

J6 e

ytiws jqjhsi
S-J8 rH1© JlDJ,

xjd, ye, jhq otA

xe utt

am
he
+1

W5 J1 X L£&1 8£. he r& ©w>? «J»ia «Jiw

-JDYtOUQ
sja, a

8af0ia, UtfJlS

ti

JootatH 1© x utt je ¥ lota.
«i^n.

Qri aatoia,
8.

et yrto +6 hji pth+Di; xEtPOt xe artH rs
a»jat6 -le

qed i© ie& vji fyjH x

xo6 t© f ja
th

at»i

qesi +hi© x PAt urt

orH»*©sa, una ©iso x t^orta6 ty+c urt obsi

ytx xj3, x Cap

^m

jg x

una

OE3

j

na s^isa aapot 4i3J jna

4dv+©uo, J6 xe yrt aena; j^a ta&Doi xjd ytx

Tt6 fjna ru»i x£t caos, j»ia

s^a rm© xja, fiput fyji v fje san, y+i v itac rm© x+* lant, xji xe d«ji a qe&i +hi© e ieo vje PAt jna at+D&ion? flatoia, y *a xji y uq hji net 1© see xoe to tjb atn oesi +»ii© x PAt; 4hq x <3r<5SDoi xjd nIqjh HdXJt we ©ja S£ea xj», aao©6 xe yrt ue xa pel. run x£t caos-, jna jsoi, fiui &£ y pot Y©tsjie6? He x+s ^m yj6 sput
jojh
ota-it j na pel

x

je hatot f© sit© O+aarn.
fiD

«Jna +i

oej 1© hb» xji

*Jl3j

j»i8

Javtouo
vJPt»Jt6

JH*«Jta

nrL+n; una
ntt6H.

ta s^oi xjd jojh,
tyj»i

jna aai+ejta xjo i© x

i© a ©8S1 +hi©

Jna
j

xe fja a+H oesi +hi© nt+6H Lta a£6,

X£t oed ojht ioY^t6, jna srsje,

Ha ntasi*, una iac-it6, to yrt jc x itopjDrn
>iaei

je hatot: jna x£ oeo
04H+ yrta6;

tn r*ii©

x ntt6H 1© sa xjd, jna xe oy^siYrna xjd
«Jna

an

xe JHSJta xj» nrL+n.

n

oed 1© tes xji x ^rs sisa aa-

pot xjd, jna
d>

8.jg,

fUA a©

y

hji JHSJt x yrta6 je x+s

nan?

ho y hji xji
x-43

we net 1© aai+ejt y n rm© an xe JHS<4*a nrLtM.
9.

x ple36?

Jna ta orajnaja

1© siao;

Jna

+1

oed 1© iES xji xe aaietua JHa
j>i

yjm

XEt y£6,

an

oed jqjh jh x

DJto; jna x ^rs olso sdoi xjd jojh
JHfl

x£t cao».

<Jha djh+

oed potL olso,
OrHB-lD Bt
DJht src

»D01 XJD„ &E+H, Utl Y S1JH8 J0J4 Jha ^n XtS 1311, Jh8 y T4G »re ot£i let, fyA a© y h-ii aai+e^t Y©tsjte6? >i»ia e+ax£S£ rHi© xjd, njo+h XEt 13L hjn xjd, j»ia »i+i+m hjh
tf

10?
L+H6

xjd, jhb S£tH,

fe dji ya

wo

tyjh ya et ajDa?

«Jna

djh+

src

L+M6, ye,

01 DJ»ut je src
4na xe ata

l*m« ata xe &£ r»ti© xjd; jna

xr& xe ata djo

xjd, pot DJHt a£6.

200
y+XfOia P©8

a%)
PtJD XJD XJ1 XE
DJ>1

vje J13J.

[c>n. x.

frMQJt,

JH8

UOUt

PtJD

XJD, YJ1 XE

3J.1

Lrtsi; j ha xe oiso ata ieo PtJD «J3 X£t oiox6, xji xe yrt heojb; jna xrs

xe yrt aena y+x stkjm oota6, jna ornpAHa
10. Jna

+h

TH6H.

n

oed i© nes eput xe fja xrs srpjta pot djh+ a£6, (jna
+H

n

yj6
X

JH X 1UJIPL 8£,

X 1JHL DrHL, +H X 1JHL Y3t JG X t£H JG X

^^^6 OGJt

1311 JG hap*,) xji x Cap ^rs ocjt x
j

una

jg vbrHAfe, jna djh+ jg XEt i3CJt6

Ha XEt Lovjt6,

yjvi +h
<3r<;

rw©

x

"it+6H

fy£t Jidj jna «Jdy+©uo urt aena y+x

oota6, jna x Cap
+p

sisa aapot xjd, jna sdoi xjd jojh, jna sja

rm©

xjd,
y+i

y

fJG x net jg

Gja, aai+ejt Y©tS/jiG6 PtJD X36 ajna6, jna xjh ya

aatae xji x lota uti assitjt xts

nan

jootatu 10 Y©tyrta6.

«Jna

w

oed 1©

18S XJ1 XE OL yjHI POtL JH8 SDOI XJD, S£+H X S£D yrt86, 3GH rmtl X I8S1J
j

na tyjn x iesi f«ia

siogh rm©

xjd, x net jg

®ja

yj6

run

«Jidj

jna .Jdyio-

wo, jhg xe to6 jhg sisg run xst
srpjt sa6 ot£i jpi+oorH6,
pel fy+c +6 tn Qt+si, 3gh

pai; jhg nIidj

oua,

se+m, fs

uh
um

dji ya
et

Lota?

O

lota, ote rs

stwml jootGtM 1©
x oota6 * pat
yje

urt aena;

j

na tyjH ^
xja.

rm© Gai+GJtrns: jhg xe at£© nan so sts, ^e aaojn i© pia, pot
P3t, KJ1

fytc ^e

aa&itroDrh

fja ora
11.
a+a
HvJi
-J

run
H8
¥\

OED 1© 18» VJ1 SO Qt£1 yj6 ^£t

X£ PJl 1© V

rtL, JH9

raiEH *

nt+6H yrt
j

t^m

+h

eut aot iueh, so

vje

^ ntt6H; jna » rtL dso sai+ii, jna x yoi6 je *

xji ^e pji 1© h rtL; jna ^ Cap ^rs, jna « iOYJt6,

na itasis, jna iacjt6, f© S301
«Jna sltaj j

run

Ji3J jna

JoYtouo, yrt sieh a* x foi
h*ii

xEtje.

na •Jdy+©ljo oed potL ei je x nt+6H, jna xe yrt

rrn;

pot x lota fja otJHi-ia

rm©

xjs net, jootaw i© VEt pel fytc yj6

tn

Ousi.

Jna xe &it£iy£ oed potL

m

je s it+6H; jna xe yrt iosi PtJ3 ^Et ajna6; jho
+h

x it+en fja poih 1© v rtL, jna jejtt soi f© yrt
Jloj jna

x yoi6 XEtue, sse
s+it.

n

yrt

Jdyiouo, yrt sieh: jna xe sit£iy£ oed potL +hi© x
H-it6,

he x

nani fje+n f rta 8 ot£i
ti; 4

oed trn+H isojxjt a* Drti+i+©a6, 1© ho x o©6 je

na tyjH xe

so

-Jidj

jna Jdy+ouo orD+n potL ei je x ntt6H, jna x yot6 xe yrt sitro ytx ot£i pat, jna

XEtje fja polh 1© x

rtL,

pua

PtJD x itJ6jns
J

J6 JlDJ JHG

slDYtfflUO,

36H J6 8 001 PL3JL U+X Trt YrM PtJD 10 UrH6;

He

xrs xe a+a pia PtJD x itJ6JHS
12. Jna
ti

m

Jidj jna

JDYtouo.

oed 1© i8s xji Jidj jna Jdyiouo yrt on^ne-ia 1© aaneti ei

je xji s+i+; JHa xe a3i8tua, jna oed 81 36H +hi© x
TOLG, XEt XE P8H8 01 X 1311
a+H
fffl

fja a318t1J8 81 J6 X
+h

una je ^AarD: jhg aaUH8 J6 «JDrHAf8, f© U&
Jna xe t3ctiat-in,

08S1 81 jna siona, 83006 xe asisea
xji fja fjina

x yrta6 je Jldj.

i£ua rm© xjd 01

rm©
y«46

x£t yj>e€ jna
«JHa

jna oiso ornIE

SrtH+H X-4DS4166, JH8 J6 XEt 18t J6 831+e-ltrHS.

OISO 63J6trD

StO 41
t+6

$*arD, y+x 8 artn+n P36Jt, ty+c
DJ.H8,

ooea a* x ot£i it+a+©t£DrH6 je

jh joeHi je f+6 y+0-i8HJS, pot f3

sno6a

xji Jldj

jna <JDYtouo yrt
«Jne

ho Dot; jna f3

sno6a

xji xe fja a+H sieh a* x 006 je ft6 +H+oyti+.

X+S Ot£1 StH, JHG f+6 DJHt rXJt S+H6, 8+8 fJtO

n

f+6 DAH8 rH1tl

t1

8t8 aaora

C41. X.]
josaa+M sot,

8%)

vie >I19J.

201

uem

ho aai+e-itrns; xfitpot fa aaoJH 10 a sootci y+x 8 artH-

m

fdi.

he fUJH fa

ma

sji Jisj jhq >bv+©i!io yrt
j'ia

+h

x

una

vie

S^an,
aa6j,t+n

f+6 fsti

aaojn 10 ieo ort^s;

fa sjhi 8 oasas +3aa+,m+

m© *J3,

*J3 10 ors
13. «J4a

rm©
+1

t+3.

083 10 ies *ji xe
JHa ^8
U-JH1
+h

yjm +3aa+m+, oa£+n

* sjsjs fu+c fa

f»ia

SJhi rhio

^3;

m© x
f+3.

fes

GaJ6tro; Jha
f+6

ve pena f+3

nj»i f+6 a^a s+o, aa+n 6Jt+ 10 y+x 8 artn+n

pae^it; j»ia

3j,ha

©iso uu6

josaa+n sot aao©6
fjna,
j

-je

f+6 +h+ou+i+6; jna fUJH fa

so

>U3, fa sitjci potL f+6

na aasoi xjs sji xe usa fai
+1

14. «Jha

083 10 nes ^ji

-Jlsj s*ia

rmo

f+3,

ieo+h f+3 a* * fjna, Qaiae-

j»i xa

+h

x let je OtJ>si rhio sjieeDrN?

-Jha

fa j»isjta jna

s-ja,
+h

Ye,

J>

aaiae ©1 * urtae xji xs fjsi 101.
ajsiorh je

-Jne <Ji3j s-ia, <Jp
>lna

xe aatae-isi
<J>

s ta-

Ousi, *8
«Jna

o-jhsi a faia.

fa s^a, Ye,

aaiae 4oota+M 10

x* yrta6.
JH X+S
3J»l,

*jh

«Ji3j

otia

r»ii©

s lota, se+m,
+6
+»i

lota et Qja,
G)US1.

we
flU»i

srts+
«Jl3J

JH8 f3l f+3 JOOta+H 1© f+6 PEL fU+C

Jha

fja s-ja

"836 urta6, 6a-i6tr3

ian hjh
vie

f+6

pai, -Jha

aaojH 1© yoo; ahq x+s
vie

iW6

ar>i

1© x ©t£i JSUH+D3JH1

01 x nan; jna x Hviws

x+s

y^m

potL

Lt©8i 01 x

una

-J6

&j>ar3.

J^a

«Ji3J

ajTU6a
^ iaii.
j»ia

6a*i6tr3

m© x
+h

lota;

>i»ia

fa
+h

aaojH PtJ3 *4i 1*3 potL 1© ntac

rm©

Jna

«Ji3j

^suai+Di 8 Crtc
k u^a, 10

y una je

"8-j.ar3,

jna OvjnsaotEua ntasis

iac,4t6

ajTU6

rhi© v lota fosojejt yrt aa6J=trs 1© a ajn*6a.
15. «J4a
+1

0E3 1© i8s ^ji ^e yrt 3^h+; pot *e a+a

puo

+h

pt*n ol ^ ta+h

srn tsna jaei ^*ar3, jna yrt ajiuea;
vie <J3n<j>f8, 'xe

an

J6 1© v nail

wi

yrt

k

una

vji tasEna 8 feta fetua jna 8 si+ph^oi nan; .jHaxEta-

UHi/ja hji je KEt s+H6,
pot se yrt
S+H6.
*je

wsona+n 01 x net je
vje

«Jt3J

j

na ^Jsy+ouo 1© v a^et;
+h

v itopJDrn

Hafot, j»ia a+a hji aaiae

^ taiJHir»is

vje

^£t

16. 4«i8
f+6 aota,

+1

083 1© 18S

"VJ1 <Jl3J

JH8 «J3V+©U0,

J3V-0U0
x

fJ6+M PrtSEOH 01
vie

jna s+ieJt,

.ina f+6

ltJDrs

L+H6, fy+c yrt +h

una

-Jsrwe, pot

x yrta

vie

©via, fa aa+n
f+6

ta^joua a* *06 f© yrt yrns

f+6 PtJHa6, jna

oiso

a*

f+6 pesjt j na

o+natja; *etPot, eput Jisj fje+n Jsuai+Di x Crtc ji

•&j.ar3,

sa+H 8 otei cjo, ve, sa+n s«n x

nan

yrt cjoi J6 i© x it*a

vie

xet

fens, j na aa©JH 1© frsai xj3SJte6 aapot ©via, jna aaojn i© jsjsai
SJ166 i^ojxjt ji XEt sjnoiy©Jt+6 1© yrtD+i ©via aapot x onrt,
nte+M orhi+HY+©n+, yji xe 3*1 a aai+e^ta
Ptvis

^3jna
ptvis
«J3-

y.jc+n

&£irn, ahq

ftvis a-JL,

Jha

aasitroDrn.

Ks J6

<f

s^a, Jiaj

f-je+H

sa»i

01 xa6 L+M6, XEtPot fa iso

v+©uo

4 na 0£3 oe-it 1© x

una

je 6£t»ifJ3w, jna 1^0 f+3 1© f+6 oh fes, jho
x lota.

a+a ja3+H+siJt

Una vrs

<JHaja x

rm© f+3 +h f+6 it+a+©i£DrH6, jna sit-jmna f+3 +h uhl vat vie x ten vie s 9^-46 oe^t x ian vie Hap*.

202

aSO

vJG

JKW.

[CJ1.

XL

C-niJ* XI.
1.

Jha

+1

oea 1© nss

tn

x awehi. vat je ¥ ten

vie

x ^rsje oe^t x
th

\apj>, *Jh

x p+pl ae je ¥ s^orha arhL, XEt fjetw ath arc las
8+»l

x

nan una
8

vie
vie

6£tJfJ3U; XEt fJ6tH

HO
vie

UOt6 hOt Qrh1JhOrh6 POt 8 Srtlth Hf98Jt
x sjorha DrhL,
th

v!6

vat6; aeh witi x pipl a£
vie

x

auehL vat, xet
aeh thi© x stit

Uvie

on
t»t

not trta Ltoei x una; pot aafoia, x eto+6
vie

vie

x UarhAis fja
vie

on

n*ih x utiajthjs saq, thio x aotajt6

x uha,

JarhAte,

jha aaojh 1© sis x nam, Jha aasitjt x
2.
-J

•s-tit.

na he
vie

+1

oea 10 nes aapot x Hapj>is o^a t£6 8 srpto-jhi etat 1©
aasitvita x
vie

awe

xjd 81
j

x una, xe fja

nan

f© urt

th

x

sm

je Jarhife,

ha oiso

sn
+1

Jteha x aotaJt6

Hoe, Jha i£Oh

rxjt6 QJTite thi© x uti-

ajthjs.
3.

He

o£3 1© nes xji x

Wm

urt aa6Atrs 10 rai£4 xo6 f©

wa

ath

ojtta

jue ojiite +hio x utiajthjs; xetpot fa >wi fja ath j-uthua cap
vie

Qjiith oejt v 8tD+e

lau

Jha £f8.)

He

s Wais, (jha ro h£3 u*j6 6otro, Jha fa fja 1© srh6, 6otn Jha f+6 10 srh6, hotn xji Juki IW6 fi "ltasi oe-it

x Crtc, Jha fjetM

m
hjs

ma

xji fa f^a x

^iwi

vie

itjpast, xetpot xe, ujyi rhi©

Jha aaeAta je
th

m 10 ho nuxjt x lota
*Jldj

u<ia

xji xe Dsa

oo tmo x

utia^t-

srtc
-Jha +1

vie

x£t atjxt-ih, f© fja ath i£Oh ojnte aA x LeorHjtis.

4.

Q£D 1© 18S xji

thQUAta

vie

x lota orhsrthtM x

wut.

Jha

Jim

tairtha Jha sja rhi©

*m, aatoia x

l£Drhj.is yti otvis x ttejt ^Jiarn th
vie

x &8L u+iajthjs, jue
XEt DJt
rhi© x
5.

n

aavjha x aotajt6
vie

x

Uha

vie

Ojhu,,

Jha aafoia

V

331 XJ3,

vlh

X 3&1

X t+6Jt &J>arh, Jha XEt x lota u+i aai+cjt

xj.

atjxtjh f© fje a+h isoh QJii+e a* x l£Drhj,is.
+i

Jha

qed 1© 188. xji

6otn
vie

Jha f+6 srH6 otvi&i oeJt x nejt
vie

^arh,
vie

l+x XEt 8tD+6, Jha aetci jue
hj&, fu+c Uvi6
vih

aavjha x aotajt6
x t+ejt &j>arh.

9jhu, thi© x &8L u+iajtrivihi

x a&i sj.a

Jha xe oe»

x ato+6

x l£3rhj,is, Jha x l£Drh*i& urt »ojuta Jha atteh thi© x u+wuth>js; xji xe
is© XEt atjxtjh f© fja ath isoh ojnte
aj.

x leorhAis, Jha XEt

Uvi6 hvii

urn

sot je XJ3 fo fja

ath

usi,

xji urt i£Oh ojnte.

Jha xe urt atoi a* x£t atJXvie

tJh i© ir&js x£t oh

uhac
vie

Jha xrs Jhaja x aueht vat
x uha, Jha x

x ^rsje, x leaw-

ai& fjetK ath atteh 81
jejtt itetM

nan

vie

JDrhue urt aasitJta; ve,
stit, futc
th ur*i

soi

vie

x

>i3rhJ>f8Ai8-

urt aas-it-ita, Jha olso xet otEi
vie

xe sja Ovia o^a
ae
vie ti Uvi6

hvii

aasitvit,

aaooe

ti& steihjs.

9n

aafoia,

upi aJ&oi£i; Jha x oetorsj6 urt sjnoia a*

a-ioe Jha u*ia

aa*i*

x utiajthjs: hjejtxaus,
rtL, Jha

eput

3Jht a£6, xet aja 3viat6 urt fani

r\

run

x pes je x
x sjhi

xe urt ore^ta utx 8 djio orejttn.

Jha he so otei uj6
vie

xEtvie,

xji x idii ata h*n

so

th

i© irsjs x

Uha

Jorhife pot DJht

(NT XII]
Vd*6,
•idfot
-Js© +1

8S0

vJG J 10*1.

203
.je

LJ6 ooia QjsoiEDrh je Hafot6; pot xe yrt Jha x
vje

x itopJDrh

«je

to yrt &i£h; Jha x£t Uha6 taaEha ajsoiei.
Ltet
«ie

UDrhm
«ie hapj.

eta h«n

or» j©jh 10 oejt v
iaii,

j©Jh&i x
«Jha

hap,m rhm

x PotiahL vat

x t£h je x qrsje

hapj,.

xr& pot Lta vate eta x nail

fje orh-

ithYton naa
6.

th

oi x una.
th

Jha Jioj Jha J3V+0U0 yjvt potL itactM taiJhirhs 10 x nail
+h

x£t

U3116, jha

xet sjHQivojtte, Jha eiso
<<t©6.

th

xet sthJ©vJ©6, fytc

yrt
xji)

atn

eput x DJhJt je x

Jha J6 3JH+ J6 ysa tat xet yrtae, rhi©
«je

xe ata

men

x yrta ue Oua, ytxei Jht tasuoi
j

irt&h6, orhithvtont.
3Jht 3ot

Jha xrs

ata Jidj

ha

Jovtouo ©o
th

potL, Jha

oiso

to fja ath co6h pot x

yrto, io itac x urta Ltoei ©t x una.

Jha x JsuaitDDJhi jg x Crtc aaoED

sjH^tn Lt©8i x una,
7.

©i x tasrh tsna jaei,

40m

oi x nant jg x Haprn.
*Jh

>lhS

XEt IW6 HO tha©y*Ut1t JDrH XJ3, X lota ata lOt 81 ft6 &1ttt1
3j,ha6

oi x P£» je x una, io itaiEt x

je x ctiatJh

»jg

3Jh, ot 10 itaiEt x£t
*jg

T8ti» 10 ta&ae x yrta fytc D^a a 101 jorn xjs ji x iad
dai hji

ft6

ontn, xji xe

a tetaha jojhsi x yrta, xji xe

oj.1

hui a rhaaiaetw, Jha

©o

*jh

10

aaaitroorh,

an

xji xe oai tasae x yrta ytx sjt, jha J6 e atJhc a

©tepua

+h1© X 1t© 6AH, X41 X6 3A1
8-

JHUt

tHI© X

W*1

vlG

X lota X£t 0«J3.

He xo6 ntasis- f© ata ©o potL -ism x iaii, ata itac jqjhsi oi u+ne,

Jha aasae+M6, jna JHettM6, ahq siups, Jha oji+s, jna taeutn6, J^a siaitu,
tyia+n, nirnaJt+H, Drtajttn, ©r3ti+n

©ti+M xji xae L+M6 ©1 re, fota^a potL x

HvJi

onw

x tJ6rtj©Dr»i
ty£t x
t+6

«ie

x a^a.

jarn^tt, JHa oi aj^t vje wste+rsHJS, so 1© a; foia+h potL urn tytc arsi Dotut on; jg x Srn ^e Oja, ft6 srpjt+M6 jna qal, j»ia ©iso »J»ia 3^h+ *je x nan a+a +h©y<it orH&rthw x hies

Srn

«ie

O-ia DHa

on;

Jha xe yrt 1©1 xji fa ysa jnat rhio xjo epxjt
<;*j+

wertjoorn; Jha x+s x nail ata fat y+x ©tei
ath

jhb ©ua»ijs.

Jna hs

eput x Crtc fje+n
lota Tottn 81
«ie

JsuaitDi Ltoei ©t x una, fjew ©ji x etoiott oe^t

x ajei^ Jha x yrta je
f>6

Oja

aatM ntaci
rivj»i

+h

m

ntot+i+

+4

oi x una, Jha x

austM6

x iait; xrs

awaq

x potiahL vat ue x t£4

x Qrsje oejt x

nan

je hap*.

(NIIJ* XII.
Jn joe^ii je x srne Je Oosae, f© tas^oua xEt t-ns 10 x amen pot x yrta je ©ja, Jha yjHi tat 10 x una ue hap*, 10 ntac 1© x UarhAis. srpjtth6 Jha aai+ejtrhs, joota+h 10 x tjorta je Jidj.

n

L
»Th6

Jha he

+1 otf>

1© les xji J6 Ji3J yu6 <;rthnH

Pt«i3

x uiha je Otaarh, fa 3J1 ytx x

srxrta,
v46

jye 10 x

uha

ue 9jhi*, aafoia, 1©

m j&uh+DDJhi,

0OSi,8, "JrthttM 10rtB6 X
*1idj ji

Uha

«J6

6£tJfJ3LJ.

He X36 Srh6 J6
-Jioj

0o^8

wrt ytx

x iid x ehSJt prtsi Jiata rhio tw; xEtPot

ata tasut*

204
jos9e+ni+ 10
s-9 t+6

aso
atjvtjh;
j

vie ^to>i.

[cjh.

xn.

Ha tiui jqjo Dot 10 ff6
?>ia

<jj+,

ve urt
*je

sm ft6
atit-

atjvtj»i +h v lota; re, j'ia

ve

yjosi sit«in

+h

*

»i*ju<;

v itOL; pot

ve urt

dj«i vje

e se«ia rnajtsu na+H, jna ve fja

srta s Sotniyote
»i*ji

sjhili, vji

ve dai ho x yrta jg ©ja.

8n

vts- +6

ol; ve fja o+en vjd*je

SJL66 io Drc nt£t, jna

P8si+n, VEtPOt ve fja v

&iwi

itJP9s+, JHa v

&imi
«J«ia

^e tJ69i£Dr»i,

j

ha fyjh ve 101, ve 101

y+v let .Jha

outfit je ©*ja.

ve

uq

a+H

13C+M v yrta

je
+h

©ja

pot * sies je P0ti9H V9t6 ^orn v
aj.

lEor'ij.is, Tje+M

fja Drc sro&js

at+n+n D^nt 1© v hju<; we v itOL; ve,
«ie

x let we v£t yrta6, djh+ yrt atoi aapot v onrt
Jha vjd
jha
*i8

®ja, 10 ooi

«jh

t+6 hed,

qwjs. v£t
+h +h Dj,na;

s+h6 agpot

?+d.

Hs V96 8t v srton$isiH$J6 fy+c junaja

v£t srtH++H6, pot ve fja djh+

m+oDrhe; ve
p>ii9«,

ata srp-Jt Drc,

aoL
+»i

+h a*iat

src

J6 truest, Lrt&i,

4he

jna ©i$o Drc LEart
+«i

v si+tti.

V96 yrt v£t srw+ne: fje+n ieoh 196 we V£t PEV^t 0os*8,

v prtsi rat

*ie

x ^rs^e; fjew t9P+oea v 0+narD fy+c VEt pevjt yj6 a96Atrs 10 ornprt
vie

n*ih vjd; jna ot&o v+& yj6 v 3*486
«je

* 1911; wejtvaus. ve agietua si

x una

vje
J

6£wt,jdui, jhb iso v£t sotae, jna v£t $i9t6, jna V£t ao6, jna

VEt Jt06,
fyji
+4

Ha VEt SI+M65 JH8 X+S K£ 8+3 SJ1 X£ 3A1 nt06A8 P08 POt XJ3SJ166

x y+iajtHJS, jna xrs xe a9i£tua +hi© m y+iajth^s

V£t HrDa^t6

fy+c xe fja

s9uoua,

10 qo

n

10 *

una

je 49PA, 10 it9c x yrta we

©ja

m© x
2.
j

l£3r»iAis.
+1

Jna

o£3 1© les xji xe ^rtntja ojh+ a£6

+h

s ynajt^s, jna xe pesua

arc, xji

x lota ysa otJHi

rm©

xjd 8 lotDrn je t+6 S-n+t+1 1©
+h

oo

yt¥ xjd,
+p

na jaj>a ytx xjd, *ji xe dai

a jh +hsitooj'ii

x fJH86 je ®«ja 1© attn,

+1

yrt us+ai, ^Et atJ^tJH, x lEDrHAis, 1© x hju*? je x it©L; 1© x h«ju«5 ue
pex<Jt6, fy+c yrt H*n ort^oi.

x aESHJS je x Twa+DrH6 je ^£t
3.
«Jna ti

oed 1© i8& xji x lota a+a
j«ia

e+6+1

xjd y+x ft6 S-iwi, jna »ja v lota sja
r»ii©


XJD

X4D,

8

oraprtua;

ve yrt orDprtua.
sj»

vlna

vjd jiso,

Oo

potL jDrn v UDrHAis,
+H

atJ^tJH,

j

na

Jsuat+D
OE

da yrta; V41

v

dji a

19DJH1

UIH SrPJt+h
cf.

J

H8 JPL+0DrH6, KJ1

Y

DO POtL QSa J06JD1L6

rHIffl

+H D9, J H8

y+l DEO JH +HS1t©D-4H1

J6 V

+H

DA fJH86 rH1© X »JL6£DrH J6 DAhi

S0L6.
4.
slna +1

oed 10 ie& vji x ?8tis je x srn6 je Oosab, jna oiso X06 f© yrt

yrs xjd, iso ortJ«; 1©

00 potL rm©

x lEDrHAis, 1© agoiEt
f>ia

rm©

xjd x yrta

je Oja.

Jna

+1

oed 1© ies tujh ve

jwea

tn

v aota-it6 je x una je v

l£DrHA1S, XJ1 XE »JlJt£1Ja VJDSJ166, JH8
ih

a918tUa yrH PtJD JHHUt, 1tr»1+M

X lOta XJ1 X£ DS8 D91 JQJH

J1

X 0106 J6 X£t T8t6-IS1, POt X£

»n068

XJ1

©t£i yj6 x yrto ?y+c ve tjb rnajtiEOH.

Jna jDotjait

n

yj6 otEi, pot ve

TJa rnajtiEOH 10 it9c v yrta je O-ja 1© 8 yAta, jna 8 fetana, jna 8 P9to-

Drs 19il; 8 i9it to

89uua

iu

Drta^t+M v
t+cj6,

h9PAis, jna tja+H

«iha

urnajttH

vjd; jna v£t teti» yrt »ji

ruh

ot

run

©01a, jna sttejt, J^a itJDr*

&10H6; yji ve soi 1© raiEh V96 L+H6 a* Drtajttn jna iirHajtw, vji ve DA1

c«n.

xil]

aso

*jg jioj.

205

hji teart

pot xjs u+* *£t oh fjH06; *r$ *e urt 8 6Jt+ viaourn 1911,
a+a urtDTi *ari6, j»ia * arts jg

wnt jg fOD
•16

©ja

fja poih

run

sjs 39006

X

1tJa+Or»i6

JG XEt P8XJt6;

»i

J1U+*S1 J ha+H X 1tJ3+SJ6 JG S lota Urt ,40$-

unaja rmo xjs jh x

or»ia+Dr>t6

jg ta-umr»is; *£tpot *ts yj6 * 006 pot
3<ti

fu+c v srh€ jg Oosj.8 ? ja rnajtiEOH * urto, xji njtf jis- *£

at+n *J3

rmo

taumrns; s«n "utf»ns *£ 3A1 at+n vjd io xe sjutEua urh Ptjs Jhrsjt, j sa iuhi
ota+M io x urta
5.
j»ia

>io

jg x

iui»i

jg taajaiDrn; vetpot

PotL j?rM xjs, jGJtt djh jioh, jo-

let jg

©ja

fu+c UJ6 q+gh

rmo m.

he

*br»i

a9+n x cap jsrn *J3, ot tJ*Jt f9 a+a ja3+h+sut

T9 aaietua PtJ3 had, eput fjc+n
Drne, fjetn +3ietua x urta
?+6

rmo xjs: jhg ausi *J3 joota+M 1© *£t sjGJtri siejg ©ja rmo sjs, ot jas+H+suta rm© *J3 agpot
<srth+6

aaietivot; una srs *£ is© *£t sjcitri

Ltosi

* una.

-Jna

>lDrn

ujhi 1© x

una jg
f+3, J6

tDDsiJi, x
-Jha J6

una

a9+n ooia eput x $rh6 jg tD3«ui, f© eiso
x

890E3
j»ia

l£3rhj>is.

Jsrn

j»ii,Jta

una
>t

jg tD3JJi, x l£Dr»i<n$ i^o f+3

asna
o»it+

yj6 x£t

orsm
J»ia

10 aj>H<€
+i

x

h9P<m f©

pji

+m© x£t

fjHG6,

jna

xjs agpot x o+m;

xr&

UJ6 upi 1© x iusrt jg ^ otn 1© sie

*J3, Ot 1© t91£H VJ3 tH 0J11+6+1+, Ot 1© 0£S1 XJD +H1© 1t+6H, Ot 10 0£S1 VJ3

81 jg ft6

uhd Joota+M io
1-ddjji.

ft6 uti

jhg nusrt;
«ina

j

4a

^rs

«J3rH

LW6 OJtta 89P0t

x o+H f© UJ6 OGJt ^
aasjharhi jg
guji
in
J.

una jg

+D3Jwi;

ft6 »i£3

LU6 Iedohj>; jna f9 yj6 8
tp

Jna *

am

+homta jg

«JDr»i

n

urt f+6

a96cf,t

10

x

una

«nrn x LsDrhdis, ot jarM f+6 1911?

Jna

slDrn s<4a

rmo

fto,

Ye,
J>

a96<it

10 aiui JDrn x+s 1911 pot 8 uo; re, 4h&

"uwis

rm+i x a£

(U.

6.

Jna

+1

o£o 10 nss xji o+h Iedoha lu6 ore nt96a u+x jarn, jhg 006a xji

t+6

ajHa6 Dsa a lost; jhb f9
«J3rn

me vn
<J.

Jarn Dqa ieo urn jg t+6
*j=

aout6 1© me.
a90£3 8
s-rt-

9n

sja rm©

fto, He,

an

u+i a

srtcrm; ^Etpot

slarn

erm 1©
f9 Tja

o+n Ie30»ia.

«JHa +1
1

oes 1© ies xji f9 uj6 sji jorn r^^t srtcrms,
x
l£3r»ais,
sina

1© ujc x

puos

jg Iedo

!*,

.Joota+H 1© x orsira jg
j

eput

a+»i +h

x srtc+s J6 x o+m Lt9 a£6,
X£t

6 ?9

UJ6 y+K x lEDrhdi+D srtGrm*

00+K POtL

PUOS

1© X 11ES JG Liout, ?y+c UJ6 ooia X

UOUt J6

"&9ars (jna 01 * lEorHJ/is
pot J6 JDrn 4HQ x

auc

^£t

puos

f+vjt, xji

>^£

ue

yout); ^£t10

srterm* jg s o+h yrt

at^c+n PotL *£t
l£Dr'iJ.is-

puos

ms

ties-

jg yout, a9fota, 8 srtitn >inajt jg v
1© yout, siRG una sojuta s

f© fja a+H y+^ ^£t

puos

pugs

jg

«J3r»«,

Jha v grtcrms- jg x o+m, 44a

xe sojuta ^J3 +hso3rc *ji «£ pwa djh+ y£6.
7.

He x srtcrm* jg * o+n 890JH 1© srtart, S£+m, He x o+m y+i si£ rs, J6
'XEt

f9 tj6 st atJ^tJH, 89006
*lha

puos

yrt so«iuta

a* k y+o^ahjs jg Y96 wi.

X£ 390JH 1© U9T JOS98+MI+, S£+H, 89f0ia, 8t PLJOS £t sojuta oi/uat. ^8 fy^H
>lDrH
oj.

H& ^£ yjll 39006 JG X P9t JG 89+H &l£H.

SO

X+$, f+6 f8t1

UJ6

syriH

u+'s+h

f+3 y+"» <sj+; Pot,

sjg

t9,

A

y+i

do potL

srtGrms, ot

net fy+c

+6 +h 09, +h

t9&iot+n

rmo V96 dj. 106 puos rmo v o+«, ^>n
net

pjlod>

38

206
u+«i

aSO
yje

vlG «JID>I.

[CJ"I. XII.

x tens

X96 da pjio-srtGrnis, ¥41
slarH,

<J>

De 130 xjd 10 89196 +h da

wrtoc

he X96 urt v lois jg

nun

f9

so x

jpi+ODrh6 jg xo6 f©D f9 irtDo 10

a

f+6 3tjxtj»t.
8.

Jho

jg o^a C9t,
jna at+H

puuto xjd 3A f+6 urt06, se+H, Da atjxtjn, a ui rs 00 +h srtc jg x puos, jna U9 utt ©JXJt xjd isojxjt, xjd sjo rm© x iies jg ueut; jna xrs U9 utt it36rtG x puos rvi©
+1

oed 10 nes xji f9

j»ia

x o+h, jna T9 uti

»iji

sie rs.

>ina +1

oeD 1© nes xji xe ujvi

+h

srtc je x

puos,
x

j

na xe a+a pjio Jarn, jna xe trDi POtL u+x arc su+pihjs, jhq ata fja

puos

jg x o+h, jho 0+0 ©JXJt xjd isojxjt jqjm 1© x hies jg uout.

«Jho

X06 djh jqjh sisa 1© sojut xet puos;
Jhsrtoi x
DJH f©

an

«ior*i
<J>

sjo

r»ii©

m

atjxun,
u+x X9€

puos
j

te»i0 J88i,

xji xe Pi9 hji: jho

00 jho ornuna

a© SOJIJt 8t PUOS.

XEtPOt XE 8+8 J6

«JDrh

OrDJH0J0 XJD, JH0 T9
j'ia

ujhi POtL

ha si^a 1© or»ii4Ha u+x xo6 T© si^a sa x

uout6 jg &33rs;

xe urt

+4 »irD3Jt »iji

8 p+©; xEtPOt, xe a+a hji P9t vbrH, pot xe
»i+©

sno68

xji

urn jg XEt djh osa ste f+D joota+n 1© XEt iirsrt, pot xe

mji xji x lota

TJ0 1tJD+S1 DOSA8 XJ1 f9 U90 091+GJt f+6 SrH6 81 JG XEt TJ*t86; H9XJt 0+8 X8

MO

JH+L+H OrHSrth+H

X lOtO; X8tPOt X8 09IA1J0

+4

X

83S1trODr»i JG X£t

fltJXtJH; JH0 POt X+S
9.

006 X8 S190 1© SOJUt X

PUOS

JG X O+H.

8n

«JDn sisa POtL jho S30j»i 1© oesi sio«t6 ji xjd u+x t+6 si+h; ve,
j»i0

u+x dai+ net T9 a+a sl+m S10H6 jDrnsi xjd;

xrs T9 st+© 8 srti+H MrDSJt
f+6 18t;

J6 XJD, +MSODrC XJ1 XE 39QJH 1© 3 JSU'i+01 JI
JMQt+ a90©6 je x SL£«t

HJGJtX3US XE Urt

M

XEt atjxtjh,

j

ha xe urt 09irt3+»i0 xji f9 dso poi;

XEtPOt, S9+M XJI XE OS0 HJ1 f+1 f+D U+X XEt S10H6, X£ GEO P01L U+X Oira6 1©

sie

f+D.

3n

a£foi0, jejt+

dj»i

xji

1+PU0

f+6

oira 1© sdai vbrn, f9 sdoi

JP XEt 8tD6 U+X f+6 SOt0; POt f9 8+8 U+XS1JHa XEt 3L06 8A SDA1+M XEt 8tD6
U+X X JS J6 f+6 SOta, +HSODrC XJ1 X8 890JH 1© 8 JS1vJH+D1, JHa a90JM 1© Pt3

a9P0t

f+D; ye,

Jha xe urt hji p+©
*18

+"i

hnajt; J4a f9 006a xjd 1© pia &i x
Sl+H,

SltJML JG f+6 8tD.
+i

S+OS JG XJD fja POIH 8A X

an
*jg

f9 Sl+©

Wh

SE6

urt XEt i9ajt, u+x f+6 sota; jna f9 sdoi jp J6 djh+
f+D,

xst 8tD6 J6 urt

t+PUa J0JHS1

JH8 XE Urt

NvJI

8 P+0.

«JhO

fUJH f9 fJ8 at+GH XJD JP8t JP,

f9 t9irtH0, Jh0 X£ UO1Jt0 X8t
jna xjh UJ41
jDrH, JG
+h

PUOS

JH0 t9irth0 XJD 1© X 18S1Vfflt JG X O+H,
a+»i
+«i

rm© x

o+h, a£t+H x 8tD6 fu+c fja
f+D; JK8

sdoi jp a* x sota je
X O+H POt 8 1JS1+-

X06 f© SOI 1© SIE

XE

lift

OJt+8

rhlffl

DOH+ JG X L+H6 fU+C XE fJ8

ar»i.

10. «JHa

+1

OED 10 18S XJ1 O+H L8D0MA 0068 XJ1

f+6

srtGrMis 098 SI J ha
«Jh8

POtL JH8 1JS1+PA 1© Ot X L+H6 fU+C XE fJ8 S9»1 OrHSrth+H X DJUt.

fUJH

XE fJ8 01 1JS1+PA8 1© X L+H6 fU+C XE fJ8 S9H, JH8 f9 fJ8 trtha JG X PELP9L-

MJS JG

«JDrH +H 1t96rt6+H
fffl

f+6

PUOS, JH8 OlSO JG

f+6 Qt£1 18t +4

OrhUHa+H

JQJHS1 X06
+6

S01 1© SIE

f+D, +6

f9 UJ6 JS1JH+D1 JOS98+HI+, J48 SJ8, D©tl+, X+S
HJ1 X+S X ©t£1 ^1+t+1 f© 8rL SJH8 SrC Qt81
<J»iQ

DOt XJ4 8

DJH.

a9TOl8,

irM+DDJHIS riJH X+S 1911, 33006 JG XEt Drt8Jt6?

XE J«iSJt8 X O+H,

J

40

J3. He s o+h fJG orajHGJG f+6 8rterHis. fUEt x+s djh yji we sre ot£i let? Jhg ^e sjg rm© asfoia. Simi t6 +1 jg Ojg. XJ1 +6 !)J>1 nun * ow &i mi. UJ6 X 1tJ01tS JG ¥ x 1311. ftD. XEtPOt T9 irtS3GG X LOIS tP'tG XJ1 J> JHG f3 SJG TH1© XJ. ne * ho *ji m Ji 16 * ®t£i HU1 On MS H. JHG OrH- GT01 f+3 POtL 1© X UHG vJ6 "l9PJ>. 12. Jhg oed 1© ies xji X O+M. +h Gt£i &imi. *iS * ©t£1 &imi JG f©3 8t P8XJt6 f JG SIOOH. He nun OtH IE30HA frtG W1 >Id|-H UvJ6 1t91£t+H f+6 fOtSJ6 JHG ft6 CJt+MS. 89006 sJ6 X PELP^IHJS J6 ^DrH. f9 +6 p9gw xa fOt»J6. HrHS J6 X 0+H yJ6 C£H«iG.] aS0 fa a s vjG JIDJ. JHG *TS 83"18 +1 006 *£ f JG fJG *Et l£3rHj»i» 1© PUGS SOJUtG. 83+M 8 itjoit* je nrHGJt 11. pot ua ho ta ojhji a sieh. vJ6 0£D 1© 1E& VJ1 0+H lEDOHA tH0UJ. netpsi ot QtEi o+m. o£3 1© hes xji Jarn sjg rm© f+a jgjh. f© UJ6 o+h oe*it oi x uhg. XII. 13. jhg ta Sl£ Y© J6 G+G xji <J> YOt t)J6 BtJStJH. f9 LU6 30t JS1JH+D1. *te MS X 1tJGtDI*H JG IE30HA. JHG SL+© SJGH JG S£t 8tJV- . srs f9 sjq rm© JHG X 0+M JHHv41 lMa£H8. fU+C f3 fJG t3S3CG PtJ3 f+6 P8XJt. nuvjt ®t£i 8J> &imi ot e djh. an so «J6 * artsi HvJi. X O+H G96J.<M"I. ua go hji aatae sji a «Jhg hb 3jh TJ6 sre ot£i net. xe sno6G xji 83qjh 1© P9t JosaGtmt. sji TJ6 atn sj. jhg fa v-n x osniaf+6 1tJ6JHS. q+m. U3 ho hji. 89006 XEt atJStJH fJG SOJUtG *£t PUOS J1 X 11ES JG UOUt. SrtGrHIS JHG PlvJOS. POt XEf fJG a+H 8 Qt£1 P9S1 J1J+H1JG J1 X uhg je H9PJ.t fto vji fa on tn rm© aa. ?a sjg G8H J1 rnio *. H8. *4l f3 QJHJ1 8 SIEH * JH33+6 JG X O+M. aaoo6 jg tw JosirtiHJS jhg ot£i <Jhg sitjrn. fyui aa6j>tjsi *8 JG 3a? 8n >J6 x am jHSJtG f+3 h»ji. VEtPOt JarH irtHG f+DSJLP TH1© H 0+H. POt f9 H+© fLIJI fa d^g se rm© +i fta.tJL X 1© S1£. tn Hjcmsus. slorn. a3+n p+lg u+x s f+D. 1© sojut x pugs jg l"H1© XEtBA X£ 0J. U3 ho xji fa +6 8 ptJHo no s o+n. i.. 207 sjg. fUvJ1 y+L1 JHG S4G TH1© *8 XJ1 8t. f+3. ma fJ6 *36 urtG6. D©tt+ X£t fJ6 HJ1 8tH JH+ 8rterm x OtEi *iorn oi 3* s^rternis. ornstGJt+M "SEt ot«6 i© a netp^i. UJ6 ui. *JHG te +1 «J3rn xjj. J> he I D©tit ho ^ji ^+s +6 ^imi. S£+M. fu+c te.1 3JHt XJ1 lirt SQJIJtG XEt OH UHG. nt9e+rs i© x u=3 jg x U01Jf+H J6 YEt PUOS. a* x pe^Jt je Iedoha. an *+s ore U3 go ho.8 1J>3 10 1t36rt6 YOt WG6. *£tPot. XJ1 "«£ DSG 1t91£t Ttfi fOt&J6 JHG CJttriS. xji t1 suhg Gtte a* x uout6 je &3ars. 0+M ? SJtG ftO HJ1 POt V S1ES JG JH sJhg +1 JQOtG+H 1© XEt 1A3. so pelp^i J6 xts djh. fa ujhi rm© J x otH. XJ1 Y£t UvJ6 8 8 OtEi 8-1+m fUJlsojGJt *e pat hjiufssuHGth *£ aaiaea g+g..tG f+6 SrterHIS. 89006 X8 fJS1 G9PJHGJG Hi. S£+M. Jhg n oed 1© nes xji ftun Jarn fJG 3£G tJGt x f©tsj6 jhg x cjttns +h pot x o+h jhg ft6 srternis. pot gen fa arL taDJDajt oi orDJHG-wHis 1© Josao+©i xjd. jhg ijsg Gaej. J LIE *£ tin SL£H. DSG G© POt X. l£DOHJ> u« wsi fa fJG Grn tJM sie+m f*6 srtcrHis: pot fa fJG sieh aJHt jg *jd. H3*Jt OJH X£ SQJUt X O+H'6 pugs nun T9 +6 utx rs. jhg f+D. a9+n tvimwua. SEtPOt f3 UJ6 jhg urn vje 881 1© t9irtH 81 v o+m'6 srterms sjg rm© f+3 I'jaEne.

ji&. x 8t36 J6 rxjt6. tf x an J. J H8 urn. JhG X G+H JhSJtG oil. L+M6? JDCH JhSJta Jha SJ8 rhl© vJ6 3J> f+3. JhG 10ia f+3 Ol X L+M6 OrhSrth+H X POl JG 3Jh. +6 +1.r&i Jha it©.) rh10 X 0+H JhG 1© oi x <. +h 8t1 X8 SJhl l)vJ6 ©JG ? Jsrh SJG rh10 f+3. Jha 8 notorh xji ^i+t+i gujul +h 33. +6 ©ja. JhG t3frtSI JhG LEG 83P0t f+3 X tJ0rta6 Jha X fOl+ »0t+niY0t6 M X 1311. x+s-. +6 J3 8 uti 3Jh. pot fa aafjia xji Jsrh oqa a+6rth f+6 f+6 38L. 36h G8h 10 X 1A3 XJI XEt P8*Jt XJ3. fUJh Jsrh fJG SJG X36 UrtG6.. fU+C IdTJ. wi a+a ao. Jha X OtM SJ8. he sbrh 83+M UA6. Ot3£1Ja Ol sja rhio fU+C 8t +h fAGH +h Jha fa Ye. Jha SJ8 rhIO f+3. JhG SAQ rh10 a© hO TfcUl XJ1 33hJL 14. Ye. Jh8 f 8t1 ? 8J> #8 3EJS1 S13Q TLU1 18t he. asfoia. Jha XJh »J3rh SJa. <f> Jha xe utn ui +1 sa orhsrth+n X36 Ltn6. d 83136 01 X36 L+M6 Ptv43 X8 fj»1 SlOOh. Jha f3 isojl aeh njh oi x c+iauh je 3^h. +6 +1 x+s- 3£teji+M6? <*> S£ r«i10 YO. fu+c 33 hJU*!. <* S6 836AtJS1 >J6 U+l OtJhl +1 rhl© X. JhG f3 OLSO t3frt&1 rh10 f+6 srterhis. q+h UsohA oih SJ8 rhl© fo Bt1 X8? <*> 811 X8 K41 ©t£1 &l+t+1. [<wt xn. 3J> u+i o+e rhi© x. puos Jha xa srterhis. X ltvJPJIS. fUJ1 XJ1 XJ> 38t6Jl+M6 8t SO 93f0ia. J) Jha J3 xa srterhi. Jha 0+M l£30hJ> SAQ.J6. +p 80181+. YJ1 f8t3US. JhG 3Jh X 830+h+M Of3£1JG 8P1Jt X WA1 ©JG.208 a%) j vJG *idj. f3 83QJh J1 X Ot3£Drh J6 X UrtlG. 8)3I36JS1 X8 XJ1 XEt +6 8 Ot£1 &1+t+1 ? «Jha T3 sja.: jhg fa olso tafrtsi rhio . <J> usa ©eta x u+x 8t3+6. an hJiu+xsuhG+H f+3. +6 «Jha Jsrh &ja rhio f+3 jojh. j»ia u+x x soto. Ye. JhG I J3 OOIG 8J> f+6 foit "8^1+t+l 1© 13C X36 L+H6 rh1© X+& 1311. urtae. M X f8tl: vJ6 POt 3A f+6 fJha X£ 01 Qt3£1ja fll+C Jha 0+M l£30hJ> SAQ. sja. nuh x o+m fja frta X36 urta6. d> £l3L3eJS1 X8 XJ1 XEt 8 Oja? vlha f3 JhSJta. f+3. a© hJi ho x fJGh6. fU*l1S0J6Jt 33. Jha +p urt haaja. f+3 l)+X . XJI XE 3£ 8 8t©1 1© 8 sje hvJU<5 J6 XJ1 q+gjl "l8 fy+c +6 <. an <J> hO XJI X8 8t1 30t 18tPH XJh 01 XE: h. LJ+n *8 fetoh rhio wt x a* fu*ji net J> 80 X36 L+H6? •iha Jha X+S +6 X L+M XJ1 <J> G36J>t JC X. JhG OLSO X Ot3£Drh J6 JGr3.Jha xrs f3 LU6 ooi utx f+3. f8 H0JS1 X8 X L01S L+M6. XEtPot.JtX3US. & asise xji f3 ot3£ua oi L+H6 fu+c st «Jha >Jorh f+3. fuuisojejt xe a36AtJ$i fu+c 'ie m. *Jha -Jsrh saq. jhq lirt f3 h06 01 X L01» Jha +h1Jh1S PtJ3 X 330+h+M. f© h06 01 J3 hJI.rth++M6 sje xst PEXJt6 x y+iawthjs. JhG xst itjeji. ha ssoi *ip th ©tGJt 10 aapjha J> vj. Xt» S^I+t+1. Jh8 4 Ul 33 ©rhSrth+M X36 3J> OlSO 3A 1JL 33 Y Sl+© ha S301 JP X 8t36 J6 8tJXtJh xji sojuta pwqs. 3J. fa sctejia jQJh. xji q©6jl QtE1 ? xj> tJh u+x v si+n. Jha oi XEt »rpjt- +M6 y+x frnojt Jha Lrtsi. A im 33136 01 xa urta6. JhG 01*0 18t. tp <f> f3 sja rhio t£30hJ. JOOfG+M 1© Si PEL JhG G36At6 fU+C 8t +h ©JG. h*J1 «Jha •J3rh 83QJh 10 S130 rhIO +6 SOiahJS. 83i3eL+M6 JS1 X8 XJ1 X+S Ol£1 Jha +h x rtL? rtL. L3P1 fJG 8+h &100h J6 8J. s-aq. te J8r6 X rfL? JhG Jjrh »ja. fiwi- sojejt xs aaeitjsi. J> J3 8 3Jh. fO ©Ja. Ye. (POt +h +1 U*J6 ^StOSJUS. fjeh6 +6 +1 8 hies fU£t ©«ia GLUL6 JhG 01 f+6 f0L+ Eh<iJl6.

xji x q+m aataea ot f+6 yrtac lota.ta. an +»i r*jt6 se xji fa aja.Jt6 30tHG OCJt f+3. jna sj. xn. asn 10 x itJ&JHi 1*3. ye. jna xji ta &i+kq- Jha xji ta 01 1© a itEsi si+ho. una x srH6 +D3j. ta h+o xji x asto est f+6 3A«ia. I US8 XJ1 Y vie DS8 ©0 +h Jha sa fr6arna. an fa staiJL Ovia. V£. Jha +1 qe3 1© nss xji sbrn a+a J6 fa yj6 ororm© x ©yan. X l£3rHJ.jtYrH6 a+a fa tat£i rm© xjs. XEtPOt. jQ©tG+n 1© xa jarnarm artst fy+c ss fjsi vie fja run x iait hapj. Hb x Quan fje+M trta x pes vie >brH. j»ia aa6J>ta 1© ho fUvii Da yqa xji fa o^a Jna Da sja rm© f+3. x+s ui fja a+sn-Jta. x otsa t+1 vie GEtohJS fje+n a+h f+6 jhg xji x ui je je-ittesi+M tip yvi6 n sot. jhg fa so x o+n. trearna fje 3£a +1 hoh r>ii© +h on yjm +h sa xji xs 8ti 8 -itvjpji vie 8 fot+ +P (Dvia. fa yjhi i© sa x o+m joota+n J6 x xji fa yj6 +»i oyan fja ta SJa aa6J»ta f+3. yrtQS +«i f+6 h£3. xEtPot Da sjhi jhg aa6J>ta xji fa D<ia Jhaja. 01 X£t taa. xj. xstpot. pt*J3 x 1*3 xji Ian upi vie <iat©sju3. fa +6 Hvii aja. ye. +1 15. JHG JQS18HGJG Jhg fa aaojn 1© xjo 10 x q+m. pot fa o+m Issoha yj6 pt*J3 vie rnajt x net je Ovia. tu+c yj6 8 38tejtrs <5vi+ ui +h f+6 g^qhj^. Qt£1t+ tJ3JH1+M f+6 US. rm© trt. -Jna hs. Pt£3. fa urt pot x sies 1© a£6 jhg 1© £P1Jt X 3JHJt hj>is.1S. 209 vie *J3 ornsttH+M x tdBAVtrue l£3rn jhg Udv+oji. aataejsi xs x+s? Jna Da sjg rm© f+3.] aso vie vje jidj. jna x 1*1 fu+c naatap aa+n oesi jys a+a ui n vie f+6 oahg. jhg tea run 8 a*ia. Jha a©. jhg x 3vito ta DJt t*6 jqjh. X srternis vie 3J.it. jna f9 ©tso seg hoh vie rm© HOH xjd orhsrtH+H x ors+n *je Ow&i. nait.1+ 3J. XEtPot. *J6 jhg f+6 jhg Jha f+6 601. an vie J6 pot 3J>&Jtp. aatae xji +1 DJt a joota+H J6 xs Jna >l3rn sjg rm© frt. fje HvJh sa. pot fa josnsnaja rvMD xjd x iuin jc ta- aJDiDrn. sec J^ yrta. fyji x oyan aae^ta +h yj6 f+6 o»it+ G36J>t. d> fje fja ho y+Ti-is. nun fa fja f+6 sja x+s. f+6 «Jna n ges 1© nss xji f+3 srterms iso ra t£ J6 f+6 S!*H6. Jha ta yj6 0Jt+a jy£ Ovia. jhg x urta je 8t srterms. H-jejnaus. xe urt Jasi 1© ieo vie a<4t++n aja+ jna tE 8 sjirtojt fu+c xe fja 3£a pot x irtirs vie x£t aja. XEtPot ajt+ f+3 hjl Jna Jsrn sja rm© trt. J6 +p fa +h lift aja. fa pjt rm© x a-ia rtL. +6 Jha xji xe fjsi net 1© a© sjh+ 3J. 1© aa fa arL h+© xji He. x+s yj6 fUJi -Jsrn aa6J. +p f+3 jna QJt+a f+3 rm© vie me. src +»ii© f+6 sot. an x+s +e Hvii ot. >lhG 0£D 10 18S XJ1 8P1Jt td fJG SJG Ot X36 L+M6. 8 s^nrtojt.(Mi. o£3 1© 18* xji eput 1© ge6 jna 1© +1 +h 16. f*6 «Jhg +1 hj/is. tu+c u-16 itaiEta PtJ3 x PsnaEDrn x urtta. jna fa . jna yj>p. X+S X 0£&.josis'iaja rm© xjs ot x tJorta6 j 4a SQt+iiY©t6. Jha s-n se xji fa jl. »ivii hji aja. jhg ©t x urtos x lota a+a fa deo rm© XJ3. se+h: on rm© x lota fje srts+.. viH Jha rm© x oyan. jna fa »i+© Hvii a^a. Qusjo eti xs aa©06 «e ^j= josaa+n . tu+c UJ6 x ui je x otot+ +>ip+©6g Ovia. fa h+© xji x+s fja oejtors f+6 +h hJiY©trt vie f+3. fjsi sjg. pot fa we +6 a+h leg rivih f+6 a^a pot x si£& +6 1© GE6 jna 1© hais.

jhq Dj»iOJ>Ha on j»i Lmrn. urn jg xjd. f06 HEO DJ6 8a+D. POt X P9t J6 X lota fja ijsi+pj. +H 1t£t JH8 T9 PJl nJH JH8 890J»i 10 lOt 81 f+6 SOI ar»i LJM0S8+G+M 10 ©ja. Jha 1A3. JH0 XE 890JH 10 JSJD31 XJD«J SJIG6 I^QJXJt r»i10 X f8S JG X O+M. potL. srs S£+M DJ6 8 Of£1 961 XJI fJ3 OrD hgpj. Da h+o xji UJ6 x ist jg Oja.3 IJJC1 OGJt X 3J3 JG frt fr68rha. XE 89fJia X O+M. J"i8 ha XEt 0E3 8 3ru+i+©a. jhg rm© Jna f+3 orhsrth+w x ©t£i net jg J3r«i. Oja 39006 jg x£t +H+OD+1+6 jna x£t Twa+Dr»i6. x ouaH. Jha x +1 4wh aj> run x rtL. vJG jioj. jna fa LU6 ©iso ocjtieta u+x rtL. 3E0+M ^10 X 1911. fUiL aaPJHG+M X PUOS JG X O+M. j»ia poih 10 x rtL. D9 fJG+M OrhGrtUa rb10 X lOta POt fJG+M 3JH+ V9t6. Iedohj. j'ia xrs xe 01 Lt9 fja srMO 10 x P01H. fJG san taaaDJt. aj. sa+M OGJtieta x &i+t+i. 4»ia Q£D 10 18S XJI f3 Jt06. 96H r«ii+i xe fja ot poih io x 3+H SE6 +1 urt urn >jg x l£Dr«iJ>i+D u+d+h.a on run +i xjo oiso. j»ia sja 9usja <J> a x hed je ©jg. 39- 006 f9 fja srpjta xji x SE+M. xji +H i+©«i+i+.j+. <J> aso se r'iio x. JH J08N1 jg 8 t908tojat G+srn JG frt P8XJt. JHa it£i oiso frt 3+sitJS. xn. j«ia a aotw jg e »ied. Ot +h HJH X O+M JH8 f+6 f8S. f+6 feti UJ6 jna x ouan sunn u+x+h sji Jha fa srMO jqjw u+x <. aatoia. Jha H8 X 1911 a90J>i 1© 3rt3rt J3rM XJ3SJLG6. 8ri rxjt6 tga+ooi f+6 xjd. fja le ntjs- hoh.is. +h XEt w\. jna sno6+n xji x+s jirtfUJi fja fjnna jDrw xjd. sojuta x puos fu+c a9UMa io x o+m. X O+M fJL 8t01 X+S 961 nJH f+6 f8S. +1 U9Q 006 XJ3 10 8919G +1 HO»i X 18t JG Oja. rtL. XEtPot fuj»i Da so xji 01 x srtcrms jg o+m. 18. jhg oj. XEt SrtGrhlS 1tJS1t£1 -iOfH. f+6 he nun fa fja sja xa6 urta6. +1 +1 OE3 10 18S XJI D9 XJ1 1J. He. nun x srtcms jg x o+h fJ8 S9H XJ1 XE fja ©ISO 39QJH 10 +i u*i6 OU TH10 ©J8.1 HJ4 XJ3. JH8 J6 td Jt06. H9PJ. MJH X HI. XEtPOt D9 POtL PtJD f8S 1© f8S. pot f+6 atjxtjn. ot 4orn 01 x i9ii je f+6 H96. JHa f9 dji taaaD 01 f© 3919c t+3.1. fJ8 J1J+VU8 XJI f3 D^fl PtJD XJ1 3GH rWl JH X 3Jt0 fld+C «J3T4 U6. f+6 stjxtjn. oiso srM© aen. jha xe urt oiso t9a+ooi j»ia xo6 djh f© fja si^a ji x uout6 jg &9ars. aus-ia T9 dji en xs. 0£3 1© 18S xji xe a+a oot jh x hed jg x lota. 39006 f9 Sl+O Srt6r»t1S fO fja fja XEt 3J> puos sojuta ji x uout6 jg S^asrs. xrs HJGJt fja 3£a +1 a+H orncrtua 10 x lota. JOOta+M 1© X Urt06 JG »br»«. X OUa'f. fd sitjci potL f+6 tj»i8 rm© x tiwi. f©6 strxJt fja 3+h sieh u+x x sota jg >brH. 3E0+M hoh rnio x nan aafoia+n tJ«i X+S S9»t. Jh8 XE OISO SO JH8 aafOLB. Hs vlDrn sa+M x &i+t+i jg x lota iota 8i JOOta+M 10 f+6 it£t6 vie run x l£Dr=ij. JH8 XE 01 f9 UJ6 8 XJ1 +1 IE XEt J6 XO XE DM" 8J8. D^a t93£H x una. pot J6 Dot J6 xs i+gjsi. pot fUJi f9 fja <5vJ+. aa+M josaa+n . je x thorn. X£t tj6 hji a+H src ot£i pel jd™ 01 x lau 17. f© fja a+H x 006 so Drc aotn+M jorM x hapj/is. [c«ji. XE he. J«ia 1© XEt J»iG JS1JH+D3JH1. p©t xe f© fja si<ia agpot x o+m.210 pel. pot xe urt JM©t+ L+x Jan aao©6 jg x hrDSJt fu+c f9 fja SIEH JG XEt atJXtJH JI X U01Jt6 JG &98rS.

<Mi. xii.]

aso

vJG JIDJ.
t

211

JHQt+ U+X Jsrh 8t+© f+6 80t8 Jh8 UJhl

POtL.

S41 f9 3A1
f+3,

U1

+1

POl

HJh
l

<JDrH,
l8

10 818 f+3; Jh8

J

6

f9 I+P1J8 V 80t8 10 83A1

39fOl8, f9 PJl 8J8.
f+6

U9
J>

sa xji Jsn
f+3

osa hji a 8ieh, pot x lota fja 8ja rhi© 9o8*8,
+1

pexjt,

u+t 8iet f+3, Jha

dji a rhi© f+3 joota+n 10

xj>

pel; xetpot,

0o8*8 itr8ua

x lota.
t1

19. Jh8

083 10 188 XJ1 fUJh X 3ri1+1+©a 39fJl8 XJI X 3Jh fJ8 POlh 8J8,

to i+pua x sota 1© ste Jsrh, P9t oes
POtL xet fJH86 10 ire
f+3,

ruh

xjs ot, Jha xe artsi h*n

ni

ot Jh+ «e xo€ fo fja poih; Jha xe 39©Jh 10 oet-

6JI JOJh J3rM XJ38J166 fUJ1 0S8 3 X 006 J6 X+8 GtEl 18t, Ot TIM1 01 XC6
L+M6 OSa 39h.

20. Jh8

+1

083 1© 188 XJI X6t

yt

3Jh+ J3rH XJ3
sj.

T© 8J8 XJ1 Jsrh UJ6 X

©tei &iwi,-iHa rxjt6 8ja ta tu6 8Jhi

x

Gtei &iwi;
3+h

an

rxjt6 tss+ooi

XJ3 Ot, 88+M, Xj1 f9 UJ6 8 3*Jh81Jt, TO fJ8
3JH1 r»; Jha xet urt JPl+01 XJ3
1)86

8Jh1

Ptv43

X H9PJ/18 1© IQt-

8n

f© 8J8 xji
J

stern
+1

uj6 8Jhi a* x ©tei &i+t+i 1©
UJ6 X OtE1
S-i+t+i

89006

>J6

X8t +h+0U+1+6;

h8 XJ1

XJI

fJ8 01-

juha-ja x
+1
j

Wais;

f© fja J6Jt a9i+ejta xjs 81 J6 xet fjha6, Jha xe 8J8
*J6

XJ1

UJ6 X+8 Ot81 &1+t+1 f© f J8 8981^+8 80 3Jh+
ha xr8 x

X£t StJXtJh,
xjs.

X'

lEOrh-

A18;

orhUhDrh 89©Jh 10 a J089a+n Den J3rn
fja

Jha

fyj>t

xe

urt vrs-

orwAhvw, x morn 8rterm f©
J

0068 x Drnn+oa 1© a ojx^ta

1S04XJt 083,

h8

WAH

D9 80 X OrhUhDrh TDtC UJ6 JDrH X 3rimt©8 D9 UJ6
19t6.
3J.

J0898+M 8JtOP (ll, 96h rh10
21. -4h8
+1

083 1© 188 XJ1 D9 UJh1 Jh8 190 X 0U9h

X fJha, XJ1 1JtfJ18

D9

3A1 t86 frt PtU?
j

X Ot8h8; Jh8 J6 8©h J6 D9 irC1 frt TJhG D9 Jt06 Jh8
ha

8iqa n*ih frt P91,

oua
!

u+x s tea

cj+8, 88+m,

O

ausja

^aers, f©

ue
>lh8

8868 39 PtJ3 Jh OPSl f^l

3U8J8 OjG,

fJ6 3ft8t Jh X+8 1911.
<5«Jt,

TUJh D9 fJ8 8J8 X+8 D9 018811 frt T4h86 89+M Ptl8 UtX

8190+H 3Jh+

urta6 fu+c urt hji rha^t8i cia; Jha tujh D9 fja arh x+8, D9 i^o x o+h, le30hJ>, 3J.

X fJha,

J

h8 39f0lG f9 Jt06 Jh8 81S8 HvJh f+6 P91; Jh8 T9 +39a+J1l+,

89+M X OrhUhDrh J3rH f+6 1911, UJhl POtL Jh8 39QJh 10 t93+©0 XJ3, Jh8 1©
19c XJ3 x urt86 futc f9 fja frta PtJ3 x 38L
v46

Jsrh; Jha J6 3Jh+ J6 trta T+6

Urt86 391968, Jh8 Urt Orh6rt1<J8 rh10 X lota.

8ri X£t Urt

3Jh+ J3rM X43

TO U98 hJ1 T9t
22. Jha
tl

ft6 Urt86; X£tP0t X8 UJh1 X£t U8.
«J3rh Jt06,

083 1© 188 XJ1 TUJh

f9 0180 J83+h+81Jta rh1© XJ3,

Jha 0L80 a+a 01 x 8rterhi8 je l830hj>; Jha xe a+a 01 agoist rhi© x i9iu x
8JLP-883 L+M: XJ1 Xet f8t18 fJ8 a+h C8h<;a; XJ1 X8fJ8 hO 30t 836At 1© 8© 961.

Jh8 89fOia, 3Jh+ 8+8 890l8t rhi© X 191l XJ1 X8 TJ8 89h
utx Xw3: Jha
)irs-

8h<!Jl6, Jh8

TJ8 0rh6rt81

xe fja 101a XJ3 l+m6

«ig

Oja, Jha je
fh

ft6

ucr8hJ8.

Jha

+1

083 10 188 XJ1 X6t Urt 3Jhl XJ1 8t8 39196

X8t Urt86; Jh8 J6 3Jht J6 8+8

89196 Urt 3J11J,68; Jh8 X8 39063 8 t*Cr8 1911, Jh8 X8 8+8 J81J3I+D 8 CrtC
J3rn xjs: Jha ^r^ x urto je x lota a+a or3Jh8 J3rn x
l83rhJ,i8;
)irs-

x

lota a+a 39Q+h 1© lot 81

f+6

S^i+t+i

ruh

xjs; Jha U9 89 xji f+6 8t3 +6
f+6 h83.

J081Jh8Ja 1© 01 1911 fO U+l t91Jh1 Jh8 39196 Jh

212
23. slna
+1

aso
063 1© ies xji

vJG Jtoj.

[cjn.

xn.

nun

xe fja ,Jsuai+Di 8 Crtc
u+x f+3 no

+h

*J1 una, xji
xji fa »ai

g+h Issoha aa6Ata xji sbrn D^a

go

x

una

je

Hdpj,,

do
H«ii

m rm©
oo

f+6 pexjt.

slna

x

evi+s- vie

x lota oes io

stern,

se+m,

#e djii
xe djii
J

n

1© x

una

vie

hap*, pot aafoia, x g+h uti

sao xa up;
>ina

an

oo io x una
sl38

vie

9+aoHA; pot aafoia, vi atrxjt £trn,

oiso DnooA

ha

8t

+H "lt+6H.

24

He

+1

oed io i8& xji

nun
rni©

stern

fja frta x+s, fa s^a
0+aonA, jna
+h
J>

rmo

leson*,
se aa-

Qafoia, 3A atrxjt jna awxtJH 8t
i+6Jt xjs.

+h it+6H ji
stern,
J>

©o «41

J>

He

Iedo'ij. s-ja

ho

x sitJML jg x lota xji xe

L+M6. 9n aafoia A u+i oo u+x kiok una je 0+8oha; pot x una vie D+qoha, f©6 H83 t6 sIhi+vI3ho, +6 8 Pt^ina rmo sa; xetpot J) oo 1© x una «e O+aonA, xji * 38 pwut x g+h vie x una; jna fa tin. ocsi He Iedo'iA saq rmo f+3, f© 101a x xji xa at-ixtjn xa atjxtjn 81 vie it+6H.

qjhsi a© oi
g+h
vie

x

urt
sina

+n it+6'i?

«Jna stern

sja rni© ro, Ho urn fJL iota

3a,

see

+1

a ©via:

fa sja rni© sa, (Bo jna aai+ejt xa atjxtjn, pot xe 8t

+n it+6H +n

x

una

je 0+aonA.

He

nun
j

lesonA fja frta x+s, fa 006a xji f+6 srternis.
na f+6 cjt+ns.
vie

ma
oo
ti+i

380 tjat

f+6

fot$J6

slna

fa $ja
<J>

rmo

<Jar»i,

Qrs,

<f

u+i

u+x x aen 1©

x una

9+aonA, jna xet

u+t

iiaa u+x x am, xji fa

08S1 XA at-J^tJh 81
25.
<J»ia +i

vie 1t*6»i.
«J3r»t

083 io i8» xji J6

jna Usoha urt srwth x+xjt, xji xe

3J1 x fesjt

vie

IS304A, f© UJ6 o+M oejt oi x usa.

Jha aafoia, x
vlH

psx-Jt
i>

je
368

1830HA SAa
8 pasi

r»i1© f+3,

f UA
j

a+8

rmo

3A sr»«6,

na
+6

V Kvil Or3 1© rm© 3A nan?
ur»i

X P3S1

XJI OtE1 38 fUJH

Jna fa oiso sjo, fu+x^t eti xe
tArt?

ootm u+x x+s HapAi, f©
xji 183oha taf rtsi
r»ii©

je x

c+iat-JH vie 8

Jna

+1

083 1© ie&
f+3.

f+3

fti+xjt f+6

fa uj6 oo+h, pot fa pata 10 rpj«ia

Jna f3 oiso 101a f+3 01 x 006 je

ut++n

+h f+6

oh o+nar3, xji fa a+a hji
Jna ne fyjn Issoha fja

00 rmo
tafrtsi

f+6

pexjt, 1© x pasi fu+c fa fja ntansta.
f+3

rmo

01 xae L+H6, aafoia, 1© f+6 js1vIh+d3jhi, f+6 pexjt yj6 jnot+

u+x f+3, jna *ja,
8 urt.

U30HA, xe
tviaa

eti 00+M 1© aai+ejt

xa6 HaPAis, f© 8t srH6

vie

aafoia, fa

8t P8x^t6; jna He f+6 c+iatJH et

oiso ors jsrnsi
JOJH 38
tvl8

rS, XJ1 X8 38, 3A X8t OrH+M JH3 X8t U+H6,

aaS36

rS, XJ1 X6

rS
x

je et
sota.

itvinjti+.
*!

Hs x psxjt

vie

Iesoha orsjna^a
f+3 xji fa D^a Hvii
vie to3j,ii.

f+3 xji ta

D^a sie
vie

stern u+x

na fa

oiso onjnaja

oo 1© x una

O+boha,
f+3,
Ji

an
u+t

xji fa D^a tairtn u+x f+3 1© x
Hvii

una

an
J>

1830HA s^a rnio

sis Jsrn, naxjt u+i A tairtn 1© x una je tD3JJi,
J.

an

I oo 1© x una je
<srsi 3JH,

O+aoHA, xji

38 taias x atJXtJH
vie

vie

sbrn, pot

ho xji xe 8t

jna

foi+ ntvipjis

x it© Ovia.

He fUJH f+6 pexjt fja frta xa6 urtae, fa UJ6

jnot+ u+x

f+3, j
j

na fa at+© f+6 sota xji fa sai ssai f+3 10 x rtL.

3n
f+6

sl^rn
ti

sisa potL
urt

na s-aq

rni©

f+3,

aafoia, xe

dju

hji sis xa srn; HJ6Jtxau»,

ajut
+p

xji fa

d%

poi xjh x: pot aafoia, fa fJ6
x+s- 1A3, +h

taunua
Hvii

vie

s+H6;
«Jho

an

xe Dsasi poi ji

xah jMOJt, xa sou osa

a seea.

(Ml.
jojh,

Xn.]
+1 +6

990
vn

%46 JUKI.

213
+p

josiaa+jhi

xe Diasi prtaet; pot

xe D<iasi sie xa

sr»i,

(fa

83+m jh +hosjhi ojh,) f+6 aira ysa QtA PtJ3 x oteha, i© x lota fte Gja,
pot ejhs-ins 1© ors
•Jsrn

ruu;

<ina

utfjis xe ysasi l©6 xa soi.
fa .jnsjta
f+3,

he f hah
<J>

fja sja X36 yrta6
<J>

mo

f+3,

se+n,

J>

ho xji

+p

D^a sie

3A sr»i, vji
t+s: jna fa

D^a oja +hosjhi aira; pot

+i +6

xe xji

mi

soi 1© 83sit.j+
y+xsisa f+6 ai06,

swa
J

PotL f+6 fjna 1© sle JsrH.
8t3 XJ1 f3 GSG HJ1

9n
+1.

«brH

JH8

©ISO S301

f+6

V©6

h8 fLUH X Q+H

SO

XJI .JsrH

o^a sie

f+3, fa aaoj»i 1© iisa y+x JsrH, xji fa usa siet f+6 up.

8n
f3

*J3rN

t£6a f+6 sota,
r»i1© p+€

ha s-ia

rm©

f+3,

flafoia,
«J6

i.

y+i ssai x,
'l8

jqsjh xe utn
P3t+h

ami

33 XJ1 3A BtJXtdH D£ 3 Q8S1 81
33,
c*>

1t+6h.

X G+H

D°8 L©6

up, sja, tp xe y+n siet

uti otJhi rni© x fyvJiso-iejt xe

y+n eso,

36H 1© f8P je x

26. Us
T3 SJ8

fiiAh

owan. 4wh so
X6

xji fa fja toi

run

x oia otn joota+n 1© f+6 aa6At,


d>

f+3, +P

l)H1 OtJh1

XJI DA atJXtJH 38 3

G8S1 81

vJG

1t+6H, J HO
f+3,

oiso

xji Iedoha 38 t3i8H f+6 o+nar3, jhg xji

t
+H

a HJi a+sua6a

uw

an

OtJHI XJ1

f3 38 8© JQOta+M 1© f+6 OH 836At6

fy*J1SOJ6Jt L+M f3 L+MGJL,

xjh y+i

siet x; rxjtyA6

<J>

Ml

ssai

nox
vje

rtL.

He fyjH
>lHa

>br»i

fja s^a ^36

yrta6, *

ow

aso-JH 1© t3«;j+s
f+3,

aao©6

fte

up.

wah

fa

so

xji sJsrH

fja ho a36*t 1© a3sitj+

jna fyjn f3 oiso
j»ia

so

x otei ire f3 fja pot f+6

srn lesohA, f3

y«^6

jsuh+di ^osaa+Hi+,

s-ia,

83006

x+6 +6 ot x.ji
sr«i

xe

fjsi a36*ta, xji I ysa t3i3s xa atJ^tJN, jhg srpJt xji sa
t318H f+6 0+Mar3, 33fOia, A y+t OtJHI rH1©

Iesoha osa

XJ1 3A Sr»l 38 t31£H f+6 O+M«4Ha

ars PtJ3 x+s iA3
fitj'ii

«i»ia

pot J6Jt; Jha A y+t ore^tH f+3 ho sot.
j»ia

A

y+i

oiso

rm©

x *ji *a atJxtJH 38 3 oesi ei ^e nt+64,

xe jna xa at^xwi
x: pot x o+m yj6

38 ors rvi© 33, +H 3A o+Har3; POt

I

D>ll

Ot81L+ a36At 1©

S3

ot8iL+ js1vJH+di 41 x yrta6 ty+c f3 fja siogh, j»ta
8+H

oiso

ji * yrta6 fy+c f^a

S1004 3A
*J"ia +1

f+6 Sr»i 1830HA,

V8tPOt f3 UJ6 836AtrS 1© irth XJ3.
-Jorn

27.

083 i© 18S xji
«JhQ
«Jor»i

jna leso'iA itosaa^a
ih

^ih

xet

<;rtH+
14

iorta6

X

Wha J6

0+aOhA.

1830HA P8ha P8Crt

X A6

»J6

X O+M J6 X

H8; X8t-

pot x atJVtJH je
XJ3, T3

yrt 3toi PotL ei ue

nt+6»i.

Jna

fyj»t

JsrH a+a sai

yj6 ^os3a+n sjtopsi, pot aatoia xe yrt

heo-ja, 4«ia

xet so+H6 yrt

yOtH J0S38+MI+, 83006 J6 83+M 88»ta y+X SltJH OOt86.
srpJta frnojt, Lrtsi, JHa 01 oAhae
+h
«ie

<HQ K£ OISO f4G

jfi+0DrH6;

HJ6Jtx3US xe yrt 18DJH1

f*ie

oi xet srpjt+M6.

4he je

+1

fjnna,

+1

yj6 xet

ui

poih +hi© x fjna6

je 8 sot f8ta>ia JH8 8 sot si+phjoi i3ii; xetpot xe ysa hji feton
yrta6, una xe fja oesi xjs ei, j'ia fja ss+ih sjs, Jha
f«ia

rm©
xjs

xet
Pt«JD

at+e»i

T8S 1© f8S,

J

H8

PtJ3 lies 1© 118S, 364 rhl+l X8 fJ8 Jt+6H

1© X U1H8 U6

9+aoHA; JHa xet ^8 yrt ieoh jhb oesi +hi© it+6% jna aesa y+x sit-in
00t86, Jha 0J11
t«l

1t+6»i

POt

34>i+

886, JH8

yrt 83l+6Jta 8A

U304A JHG

;

214

aso

vIG JXDJ.

[CJ1.

xia

CJ11JI
«Jh

XIII.
UDrnm.
001a
+H

jgbhi
1.
*18

vje

x itac+n je £trn, jna DnooA, jna x£t atJXtJH, 10 x
slDrH

fUJH

JH8 f+6 BtJXtJh SJ1Jt£1J8 XJDSJ166
<jrt»i+

X a©t8Jt6 J6 X
fytc UJ6

una jg
{)>

x lE3r»i*is, aafoia £tr»i is© f+6
+1

iorta6 x
vie

una

x Ie^hais, <iat©sju3; ©oi+m
+1
-J

eput x una
*18

set P8XJt6' hj 1+6+1+

JH8
J>1S,
•is

UJ6 JUE SJ+H+M X 80t8Jt6 J6 0©t3r»i.

X l£3r»i<i1S, JH8 X «J3JUG-

H8 X 1911 J6 <J3Y+©ir»i fJ8 8tL1 8 ©t£1 S+1+, fU+C UJ6 00L8 <}at©SJU3.

x

lEDrnm

je x4dsji66 urt srp+Dwmi+ tetasa,

an

x -bJUGAis,

j»ia

x

«JDY+©irhJ>is, iiin

sm

f£tajt;

xEtpot xe a+a 006 x
+H

lEDrnm

xji x£ D<i8

f8t8H XEt f8t1S, XJ1 X£ DS8 UJGS S1tJH
2.
>lha +1

U+GJ8HJS JH8 SEt jaj3+H£Dr»i6.

OE3 1© ies xji

£tr»i

oed 10 x s+i+ je ^atosjua, jna prtsut

830JH 1© 1t3C 1© X >bJUQJ>1S.

Jha ?9 83QJ»i 1©

"ItaC

1© XJD

+h

XEt S+hJ-

©JQ6, POt *£ fJ8 8+11 S+HJQJG6 8P1Jt X Ot8Jt J6 X HafOte; POt 3JH+ J6 X

Jdjugj/is
£tr»i

j

na x Jav+oirnj/is urt

£put x otajt je x

"iaf©t6.

XEtpot, J6

jmjta +m© urn je XEt S+HJQJQ6 1© itac rm© x lau, jna J6 fa UJ6

siao+M

rm©

xj», aafoia, XEt Jt06 jh -Jdjwqai
+6

jhb aaojn 1© Qrvuna u+x
Sa*i

f+3, SE+M,

fUJI
Jiat

XJI XB fJS1 1JS1+PAG

?

fJS1 X8

JH EV5JI?

fU<J>

nji

e»i<;ji6

oiso s£jsi,
je
et feti?

rm© rs? Josjm ua taum, ua

8afoia, et hji x+s
dji uttD.

nan

J6 ©sa J6 xa iaii?

to

fe hojsi xb ¥ lot jna

+«iij>ii

fe hojsi X8 xji ua

we
?>ig

o©6 i©

taum?
xji

fe hojsi xb xji ua

8t hji 8

ucrs nani?

aatoia, ua

a+n sjnoiv©Jt+6, jna ua a© js-jaai

8t*JL66 isajxjt 1© urtD+T Oja.
£tr»»
pt-iD

Ua a© aaiae

O^a

u+t s-ee

©i

dj»i.

"ib

sja rm©
x£t s+H6 ?

f+3, 8!aiae-jsi

xb uji x ^r«i je

©ja

dji ora 1© taaa» 3JHOAH8

Jna x 3jh sja

rm©

ft3,

Ua a©

4*11

aatae xji xb hojsi Jht

src

l+h.

Ua a©

hji aaiae +h xa6 p©i+d itja+DrH6.

Ua a©

hji aaiae xji xb

hojsi je L+M6 1© on, naxjt a© ua aaiae xji xa p8xj«, jna oiso xji at
p8XJt6, a+a ho orHsrtH+M x L+M6 tu+c se sieo, je xji tu+c +6 1©
3.

on.

He £trH aasjH 1© oih x &ot+"nv©t6
jna

rm©

XJ3 ornsriH+n x
a-ia,

on+n je

Onsi,

©iso orHsrtH+N x tJ6rtJODrn je x
+1
+1

jna xji x£t osa a ho

taajrmrH pot 3jhoah8, see
J10H3JH1 je f+6 aira.

urt Lt© x bjl jna srpJt+H6 je

Onsi, jna x

Jna

o£3 1© ~ie& J6 fa aaojn 1© josnena sa6 L+H6

rm©

XJ3, xe urt JM©t+ u+x f+3, jna

aa©JH 1© 3j©

f+a; jna

xe

mo

hji fat x

urta6 fu+c fa sieq: ^stpot,

nun

fa

so xji xe usa

hji

fat f+6 urta6, fa
«Jha-

eaiEtua
•Jhia,

81 je

XEts+HJQjo, jna ©£3 oejt 1© 8 e+us fu+c UJ6 ooia

jna x£t fa P8Ha Oriooj> itac+n x urta

rm©

xjs; jna

oiso
+1

-Jdb

jhb f+6

atJxtJH.

Jna xe ornunaja u+x 3jh+ jaei x urta.

Jna

qed 1© nes xji

xe so xji x iaii usa fetan ^£t fstis, XEtPot xe aaietua jna ©£3 oejt

tm© x una je

OtaoHA.

Jna xe a+a ntac x urta

rm©

jjh+.

jna p+© aaiaea

(Nil.

XIIL]

aSO

vJ6 >IIDJ.

215

jh x urta6 tu+c xe 101.
tJH
11

HjGJtxaus,
it+e»t,

£tr»i

jna 8

sm+H

nrsajt jg f+6 atjx-

rt 180H j ho

08S1 +m©

jna x taaenajt je xjd
«Jna

pua

81 jg x

una

je 0+ao«iA,
3/4Ht L+M6, j

rmo

x ta<;rH6 tena jaei.

xo6 to urt oesi +m© it+6H srpjta
vie

na xe urt aai+ejta
«Jna

a* x fjna

Udoha jhb

>br»t,

jna xe urt

pja

j»ia

oioxa.

xe ujvi poil jojh 10 aaoiet x una, jna xrs xe urt
j'ia

aai+ejta pot x prtsi i<n ei jg it+6H;

xr& xe fja srpjta.

J 4a xe ujyi

potL tutxjtsojGJt xe urt
tH J6Jt+

wa

a* x &i+t+i jg x lota, itac+M x
+H

una

je

Qja

S+"iJ®J© J6 X

<JmJO<m, Ot

J6Jt+ JSJDait JG X leDrhJ/lS fUet X8

osa a jaa+ua.
4.
«Jna

n

083 10 i8s xji x Lota aaojh 1©

au&

XJ3, tnsoDrc

xjvxe atoi

WW 1© X
5.

HJWS JG X 1t©L;
fti+c

Y8, X8 e+a OrhG+'iS 3Jh+ JG X8t S+H6, JH8 JG X ItJ-

a+DrH6 je xet P8XJt6,
«J»ia +1

urt mji ortjoi.
<iorh

©83 1© ies xji

Jha leaohj. tairt»ia Ptja x u»ia jg O+aohJ.,
xet +HfJt+irhs.
«J»ia

1© x uina je Id3jjl, fu+c uj6 x
nji srpjt xji Jorn Dsa srte

una jg
ot a

o+m

lews* usa
xji xet D^a

f+D,

m srterm; an fa 006a
mjxjt.

a 84hjo*j©6 a+n

+h

x

una

jg tD^jji; Jha fa 006a xji f+6 iaii, ot x iaii to

urt rnajt f+6 ten, Dsa jsjdbi x,mjie6
jna fa a+a iac xj3 3jh+ l+mg.
<Jha

sha fa a+a tasj+s- oejt XJ3,

fa a+a

oiso aaoiet rm© xj3 xji xe urt
Pt«j3

8 i9ii t© urt rnajt

f+:>, j»ia

xji xe urt 8 Pta idil, xji xe urt Pta

x

ntJDrH6 je x

otn, ft6 pexjt; pot xji ?+6 pexjt fja
+»i

otJHua rni©

fiD xji

ta

an
«J»ia

ten OGJt x iaii f© urt

x

una je
t»i

+d3jjl, jhb +h 01 x
dj/i

una

tena jasi.

ta ©iso aaoieta

rm©

XJ3, xji xe

tjg x i+ajtit jg urtDtitM x lota
+H, tp ti

xet 0ja, Joota+H i© xet

aa6J>t6,

tujisojGJt lies xe urt

urt

+»i

x

una

tutc UvJ6 rnajt x ten jg otn leooh*.
ti

Jna -Iwh a+a itac

r»ii©

x iaii

jg o+n leaoHA; Jha

oeD 10 ies xji ta a+a iac xjd 01 l+M6 orhsrfi+H L+H6
«J»ia

utieh+H 1© ucrsHJS. ©ee taa
•18

ta a+a J060ti XJ3 aei+, utx 01 a+i+sjhs; J4a xe

rm©

f+6 urta,

jna xe urt 6Jirs pot oai+n x onjhaDJHis jg Ovja.
u+i tairtn

J6 «br"i u«J6

xrs iac+M x iaii jg Uooha orhi+HY+ori+, ua
f+6

1© x

jocHi JG 8tr«i jna
ta UJ6

atJxtJH; pot eput ta aaietua

PtvJD

x

una jg

O+aonj.,

ua

a* x

S^i+t+i

1© x
+1

una

*jg

Hap*; acn 1© x ws- jg x o+m fu+c UJ6

OGJt ot x u»ia, sec
1830HA.
6.

urt x

una jg
+n

+ddjji: jna

fa UJ6 x

pexjt jg

J^a
j

+1

083 1© les xji ?a ujhi

rm©

f+3

+m©

x o+m'6

uu»,
»i8,

u+x f+6
o+h, ua o+m, +p

atJxtJH,

ha aea f+DSJip aapot x o+n, jhq sja
«Jar«i,

rm©

f+D,

aatoia,
>Jna

et x atJxtJH jg

f©3 xe fj&i aat+GJta 81 jg it+6H.
xj.

xe u+li siet et UG6, ua u+i a
pot
<f

sncrhis.

-Jhq x

o+m sja

u+i otJHi

srterhis;

an

A

u+i +H&+&1 xji

rm© v© yot U66, jhb A u+i hji srpjt v dji jao+H+sut rm© aa; pot
aaoo6 jg x
aa6j>t 1© »io
<;j»iatvjs+i+,

rm© xji t
J>

xj*), -JtJ.6,

dji a
a+»i

oi.

fJG

sn-

nui
utx x.

itraia

+h

dahb,

jna x ©teTiJs- jg x urta6 jg

xa atrxjt J3rn: jna ^
Jna
£tr»i

x 006

fuj.

fa fJ6 hji

an n

ei J6 D+bohj.

»ja rm© x

o+m,

aatoia, x ^i+t+1 jg x lota

W6

ooua

fta

216
Jhrxjt ue: fa fje qoh 1© x
otn $<jg fhi© xjd, fuji

mO
una
sje

v4G J19J.

[CJ1. XIIL

tDDjji, 10 13c x

nan

jg Iedohj..

»t8

x

+6 xts-

xji

v

fje sjg orHsrtHtu x &ittn je x lota?

£bfoia, xts
sja

+6

v LtM futc


+6
cf>

an

Ttrai D3.
tp

Jna oiso, fiui

+6

xts xji sbrn

tp

y

uti t3iJHi

y

dji a segg, jna

y

uti hji tauvi,

y

oji a oesi

jp ji x L88i as?

slna slna

8trH jnsjta
i.

m

jna sja rni©

m,

83i3e.jsi xe x«n
t6

XEt
j

e Ovja ?
fje

x otn s-ia

ho xji x nJdjuoj/is se x.n XEt

8 ©ja,

na

oMHua

rni© xjd xji xe D^a atia sjnoiY©Jtt6, xji xe de js-nai
ftD.

XJDSJIG6 IIQJXJt 10 UrtDH
d> tltl

slH8 tP H8

X8 SEJS1 XEt

t6

8 OvJG, a3fOl8

83196.
si

7.

na H8 fUJH £trn

ma

xts, ?t6 teti

aaoJH 10

t3<;jts,
-Jna

jna f3 sja,
s,4a, t6

83®«ja
£tr«i

toia, JDOtJait J6 xe itejsi,

O

otn, x£t +6 8 Osja.

x otn

x«n Oiei Si+iii xji atoi et P8XJt6 ei jg x
s-ia

una je qatosj ud?
otasua ot
<J>

Jna

rmo m, Ye,
+h rtL:

fa

+6

xji ®t£i 8-nttn, Jha fa

LtM6

aoL

tn fje»i

jna

aaiae-isi xe xts?
<J>

Jna fa sja, Ye,

aaiae xji x ©t£i $ittti
J>

Gt3Eija 01 Ltn6, jna
uti aaiae
8.
xj.

a36Jt xji

y

Dsa *ui 3a orHsrtHtM 01 X36 Ltn6, jna

urtae.

*Jna +1

oed 1© ne* xji fUJH £trn

so

xji x otM i^a aaiae ft6 urtae, fa
» otn: f8

aao>iH pt*iD x otaEDrn je JarD, taatH s
E1-J8 DslH
«ie

&otniY©t6 rni©

Oja

ota-

8P1Jt f+6 OH WAS, sIHG XJ1
3>ih f>ia

OjG

QE6 f+D Or^HaWHIS, JH8 K41 83006

itJHSotJDrn,

poih.

-Jna

£trn a+a josnena
«e djh aapot
ftD,

rm©

f+o *

&otniY©t6,

ptJ3 x otaEDrn ue
«j»ia

Jan,

ie+m ^ poi
fii+c

jna X£t aevtri »iei,

olso x nwi je taajDiDrn,

u«6 itaiEta Ptjo ^ penaEDrn je s tirua,
j»i

u© Ousi,
pot
^>£t

pot oi fosojeJt u^a aaiae

m wo.

-Jna

stns djh

f-ja poih,

fa o^a HJ1 3Jt+i jh+l+h je f+D&^i?;

an

s &rpjt+M6 jna ajL je
;

Ousi, jiohjl

s 4,i6, Lt©

pel jna tauHirns, jis.

jna kji fa at£0JL x ajna6 je bjl,

^J1 « Qt£6 DJl fJ6 HO 6+010tS JH8 ^J1 X &1+M J6 8JL DS8 8 SUvJlOa

n
n

th

X

fois je oioit:

j

na £trh ata josishg oi *36

LtM6

rm©
ft3,

x otw.

slna

oea

i© i£s xji 8Put £trn fja josienaja ^ac L+M6
<!>

rm©

x

ow
?

sja, fiwi dji
<*.

a© *ji

J.

de

we

ms- airtnri

ue

je fy+c *8 fjsi snooh

Ye, fy«n dji
81 je
dj.

a© xji *
I8$1 ge?
dj.

de a aotn je

®ja, fjetH x+s y+oja &nmi toua
xji
fa,
J>

atj»i,

jna tasae f+6

Snwi,

de a p+ia u+x
uti o+e
«sj+.

<5J+,

^ji A de hji a oesi
Ji

u? ji y

9afoia, s^a
<J>

A

n

oi xji

nrs<js; ye,

<f

uti

prtȣ0

0+narD, vji

de tasae xts ot£i

8n
*jh

£trn s^a
tp

rm©

ftD, tp

kb aain.

6J>tJsi

s+s

Lth, tp

xs utn as a8H aapot O^a, ye, aapot Oja, jhg ooi
ft6

ue utn
t»i

taum

ue oi

sthe, j«ia u>i

ae

ae«i

hed

pel, aaiaetn xji

v

dji tasae, xjh djii xe tasae x fon futc xs aa6*tjsi.
9.
«Jna ti

oed 1© i8& xji fUJ
ft6

1

!

£tr»i fja

&ja xa6 urta6, x otn ata as
ftD&jip

ae«i

aapot x lota, n-in
j

H36; ye, 364 fa ata it-i&itEi
0.4a, £trn fJL 101a

nun

x rtL,
tp

na

oua
t6

DJ.mt, SEtw,

O

D3 xji

X£t

+6

8

Oua; jna
D3, jhg

XEt
Qt6

8

Oua,
01
DJ.

j

na

tp

xe £ti Oua, utn xe deo xj-sjip hoh thi©
«JH8

A

utt

J LIE

StH6 1© HO X,

XJI

d>

DE 8 t£68 PtvJD X 3^8, JH8 8

8868 J1

cji.

xm.]
«Jna He tuj'i

aso

vJ6 j 104.

217
Uvi6

x ibsi ae.

x g+h fja sja X36 urta6, fa

sitro je

+p

ta

yn

aja.
+1

10. «Jhg

06D 10 ibs
«Jna

wi

f+6
tn

srterms

tJH jhb iota x gush oi xji ?ja

TJina

rmo
a-ia,

* g+m.

D3 oed

rm©

x q+m; jhb fUJH 03

so

t+3

ie

J6 +p

T3 urt

JHa ©iso £tr»i jna ft€ atjxtjn su'ia+n J6 xo xe fja atH x 006

vie f+6 poi,

D3

Uvi6

JMQt+ u+x xjs, JHa Grsjha-ja xji trt srterms, et x srtj»ia

erms

vie

x q+h, osa ieo xj3

sie xjs.

he x srterws fja S3H x oo6

vie

x

otn'e poi, XEtPot xe artsi hji ie XEt fj»i06 jh 8tr»i JHa f+6 atJxtJH; Jha xe

"lUa U+X X QU3H, SE+H, fUJ> QnjHaJSI X8 XJI

1)9

D98 Sl£ X36 3JH,

fU-14
h;8

83fOia
flUH X

UrH

v!6

XJ3

+6 3A1+,Jt XJ»i

rS ©I?

#EtPOt U3 DJl POI 83POt XJ3.
,4QS3a+Mi+,

0U3H so x P3t je x srterms, D3 oiso 83qj»i 10 P3t
D<ia

sn

3ei

an run

trt.

sina

001 x i3ii, xji xe

3J/i

sie £tr»i

wsi x£t Dsonjhajafrtsrterhisxji xe Dsa go JHa Jha f+6 atjxtjn. he nun £tr*i so x asirtvl6

3+HEDrH J6 X QU3H, JH8 f3

OlSO H0+M X ffita^S

X f8t1S

*J6

X 1311, P3t8
D<ia

wsi

xji e 3rn+i+©a

Dsa jsj381 xjssjiee iqsjxjt, JHa XEt

a b ot£i jna t£6a

orhWhorH, JHa b a+sirtarns J3rn xjs; XEtPot f3 111 potL
x q+m ptJD x
+m f+6 sitJHL.
rtL, J»ia s-ja

f+6 fjna

rmo
ar»i
ti,

?+o, tn

^una:

j»ia

f3 si^a nj«i fr€ P31, t3S3e-

He xts yj6
fUJH xe
j

x itJ6JHs ue x gush jhb

^h+ je x snP3t.

erms.

>lna

so

xe QtEiit DBtejia, jna 83qj»i 10
-Jna

J»ia

x

oth sisa PotL,

na asGJH 1© D+H+sut rhio xj».

t3 ata

athtsut

rm©

XJ3, thsoarc xji Tt6 toi fBSfoia

an
x

orhertua rm© x lota,

he x£t UJ6

8 Drntitoa G^xjta iiojxdt 33006

-16

orwhaDJHi je x
ft6

glish,

jna x£t a3G«iN

10 a GtEi 3rtDrttH6 jorn xjs, 83G06 je Etrn jna
sisa potL
<isrn

atJxtJH.

8ru

otn

XJ3, JHa

-jaowsuta rmo

xj3.

Jna xe urt us+p*a iorta6

Etrn, j»ia xo6 to urt utx t+3.

11.

>l»ia +1

GE3 1© IBS XJI TUJh X GtM SO XJ1 X 1311 Urt 1JS+PA8, f3 0063
Dsa
xj3.

xji £trn

j

na t+6 atJXt-JH

suna
<Jna ti

potL

tn

x 3fasi je x Drntitoa, una xji

xe Dsa it3c x urta

rm©

ge» 1© ibs xji x g+m sjhi b it-iouaE+h

Drn Ltoei oi x una, J3rnsi oi f+6 i3it f© urt

oi
*jh

Tt6

una, ?© urt

tn

oi

x tdsrH6 tena jaei, tu+c uj6 aota-mn 36H 1© x S3,
jna tu+c UJ6 a+e*aja
U+C tJH PtJ3 X

x 3S1, jhb jh x ujsi,
vie

pwd
vie

x una je 6£tJf j'jlj

aj.

b HJto sit+n
J

u+iajtsjs,

S3

3S1, 36H 1© X

S3 UJS1, JH8 t8H8

881

vlH

X 80taJt6 J6 X

Soot, JHa x aotajt6

x u+iajfijs tu+c uj6 jh x notL, a* x

una
He,

je
X

6tJTJ3LJ, Lt© X 80t8Jt6 J6 OJhlA, 8A X

UQ

vi6

X t+CJt x

"8-J.arH, tr«i*H PtvID

8Siorta6 x ujsi: JHa xrs urt x
aotiai iBti je x l£3r>i<ns L+6a
+h

l£3r»i<ns Jha

Hspais

a+e<ia-ja.

x

x u+iajtHJS, Jha
+h

aujn

+h

uhis; JHa xe
x ujsi

urt itja

Lt© x u+ta-itHJS, jh x ujsi,

x

una

-ie hdfi,:

ve, jhb oiso jh
viH

x uj* jg x

una
+'i

je 6£tJTJ3u,

+h

x aota-Jt6 a* x s3D0t, jna
t»ifjt+ir»is,

+4

x WHtj6

H3PJ-,

x iies je XEt P8XJt6' prtsi
<Jna

JHa xrs aotcwt+H

juh a^

s3D0t.

oiso XEt urt

3JH+ l£3rHJ,is

jh x 3S1 a* x saoot,

tu+xjt Vj9pj,is fja at+en XJ3.

4na xrs x

H3pj,is urt H3ti+ srtsnaja

a* x

218
l£3rHJ>is;

aso
HJGjnaus x
J

vie

4UN.

[c*n.

xiV.
J6

Wm
«Jna
+1

fja ieoh irs^Drn je 01 v HOtwtH
pt*i:>

nam

x una, aota,Jttn jh * y+ia^tHJS, ji x fja je * twjt &J>arH,
X y<JS1 1846
fy+c xe

x 3si 10

881

*IH

* y+lBJtHJS SJ.G;

vlh

X HOtL, 964 rH1+l XE QE3 10 V IJHG x una fy+c xe ooia Qjsoie+m© x una fy+c na a+H idiia, jna
aj.

ooia
a9tn

aenwu.
so
»J6

aotajta

run

Drn;

+1

pat netxyrta xji +t oej

a+H assitj+a,

t©6 aoH6 ua
«ie

we
U1H8

sioqh, fy+c LU6 a+sorejta
«Jna

x

nan

*je

6£tJfJDu;
+H1© X

ti

aa+n * iies

x£t frtsi wna+n.
vJH

xe 0£3 ptja xat

n

S8L y+lGJtHJS.
jh x srxrta
«je

XrS X
u«46

X HOtXyrta UJ6 ooia QjsoiEDrn, JH6
+1

x

tsiHe

ooia

aenwu;
+i

aa+n x y+iajtnjs fytc
«je

tc p+ie

y+x oi DJHJt

yua

JHtDri6 je JGJt+ oina; 8 lEti
>lna

fy+c fja

on

ptjD x

una notxyrta
x yjsi sa;
j

pot poa.

H8

yj6 ohi+ x a+sirns jg a a£ jna a tap's

srtht pot a hapj/i, jh x

uh

aeni+psi, jna x

na

xrs x una jg

Wa,

srtenaja a* yout; x£t a3+n a
j

una QjsoiEDrn, PtJD x asi 10 x una jg 6£tJfJDU, yrt H3ti+ saoi hjo J6 una adiy3H x una notxyrta
jna

na *

una

srxrta.

12.

«Jna +1

0£3 1© las xji v H9PA1S fja +Hfja+ua x
x yjsi sa, jna
+h

una aenwsi,

aen

ptjD x asi

rm©

xrs x

4apj.is +h

xEt y+6an, yt¥ XEt oata6

jna x£t et3+6, fja fjoa

^ UDrhAis uh
3J>1

s sbl, vji ^Etaj.

ke D^a fje ho

OOf irSAOrh JH K HOtL, ^41 ^£

hv41

OG^ttrh ^ IJH8 HOtXyrta; XEtPOt x
+h

lEDnj-is osa TJG ho aot TrsjDrH6 ohi+
tena J381.

x

una

«je

'iapj>,

^na x ytiajtnjs
>ih

he xts

y-i6

y+6arD +h x HaPAis; J6 x LaarHAis yrt

jnaat 10
3*1 fje

XJ3, »£ yqa hji srpjt x£t <iPi+0DrH6 jh je^tt fjna, jhg

oiso xji xe
He I,

a ormtt ty+x-Jt xe

3J.1

Pia,

Joota+H 1© x£t

aa6J.t6.

«Jna

aput fje+n

s^a

x+s, tairtn jojh 1© x joshi jg Jarn ^na £trn, vIohai jna f+3HA, jna ^£t

at^xtJH.

C^lUt
1.

XIY.
tn

aafOia, H8

+1

0£D 1© 1ES XJ1 X 0+M J6 X l/£3rHA1S SJH1 8 ltJ0U3£DrH

J3rn 01 f+6 nan, xji xe Dsa hji ie ^Et fjna6 jh 4or\ ot Etrn, ot *43HJt, ot
f+3HJ>,

not a^Jt J6 x£t atj^t^H t© o^a go PotL itac+n v yrta je Oja,
ti

fyjisoje^t ties
"SU3,

D^a a,

+h jh+

ieti je x£t
«JH

una; ve, Ta sjhi

a aaota
X-JD

«i3r^

XJ1 X£ D^a HJ1 IE ¥£t fJH86

XJ3 1© BAHa HAS, Ot 1© 0ES1
sj:>

tHl

nt+6H; na^jt Dsa xe

sin run
J

^<J3,

not ssai xj», not oasi

81 je XEt s<-

JQJQ6, not sort*: xj3; nax^t Dia xe oesi sioh6 ji xj3,
Pta

an

xji xe osa ^e

JOSJS 1© XEt
j

f86J6,

H8

OISO XEt
yrta
f+6

1J0TI6, <IH8 XEt SJH01V©Jtt6; 4 Ha <fS
aa6J>t6,

>£ 3*1 oo PotL

na itac x

JootatM 1© *£t

pot x o+h tj a+H

ornertua rm© x lota, jna 01
Lt©ei x

fesfoia: xEtPot fa
dj.1

s«jhi f+6

ntjoi^orn

una rm©
00 POtL

f+6

nan, *ji x yrta J6 ©ua

we

ho rasitrom,

an

XJ1

+1 3J.1

y+o^a itja+DrH6 je

m

Lt©81 01 X UH3, XJ1 f+6 1311 3A1 a OrH6+HS1 OrHStH+M X
pex^t6, jhg xji xe
dj.1

a orH6+nsi xji xe yrt

l

awv-

<ni. xrv.]
14H,

aso
HvJl

vie -jloj.

219

JHG XJ1 X£ 01

10 DrtBJt, HOt 10 ItrHBJt, HOt 1© S19t, HOt 10 QrDtl

MffAMi, hOt 10 OrDtl JHt DJHJt JG UH),JGHJS.
2. -Jna he
ti

oed 10 ies xji fUJH x otn f ja sjhi potl xts itJQtJDEDrn, xji
pott. PtJD

£trn jna

tt6

auxtJH ujhi

sm

10

&m,

jna PtJD urn tes ^e urtDti

10 jnrxjt, j&uattDtn crtcj6 jna 0JHS90t£itn it9sis jna i9CJt6 Ltoei x
J3rM * l£DrHA1S, 10 1t9C
>l

una

HG 1© 19C * lirtG J 6
«Jna
tH

©J8

JDrM XJD; JH8 Xr& X£
H*iU<;

aaoJH 10 tjg ot£i srosjs.

L86rH86 urt atoi 10 x
*

jg x lota,

V£, L86rHa6 urt atoi 1© aaiafi

waters

jg xe H9PA1&, gne xe urt 101

x tJorta6 jna * ntjpas+6 tutc urt fjnaja aen, 96H 1© x itJ6jm 1*3; jna J6
Dfflt

J6 X lOta ttGJL,
Ltffl

SO D©t

J6 DJHt J6 89196^8, Ot J6 DJHt J6 Urt 8tG1 10 X

HJU«i J6 X 1t©L,

X 1t9CtM JG >brH JH8 f+6 atJXtJH, JQGtatM 1© x Sittti
j

jg tJ69i£Dr»i

j
-46

ha jg itjpgst,

na x net jg

Qua

urtotH DttJ©t6

tH

xjd; ye,

J>

S£ rh1©

Vffl,

X lOta tt6JL, J6 DJHt J6 X l£DrHJ/lS J6 39196a

tH

XEt 1T9CtM,

jna urt ornertua

rm©

x lota,

HJG-it

ata

pot jue, pot xe 890ed e
pj.1

ucr&

i9it: xe ata t£ aen x u,nrH6

je XEt t9a-itYrh, xji xe ata hji
jg XEt atjxtjn.

©ja

JHt Dot, H9x-it

jqjhsi

m

jqjhsi

he X96 8t xe to urt orntH

ertua rm© x lota: x i9it jg x lEDrHAis to urt
etao jg x i9ii
l£DrHJ»i» to
irn,
«je .je

x

tjna jg tDDJJi, jna

x l£DrHJ.is f© urt
tn

tn

x

una je
H9PJ.,

OtaohJ., j»ta

otso je x
Djd-

1911 je x l£3rhJ.is f© urt
urt
th

x stit je
Dj>tr3,
t»i

Jha

ot&o je x 1911 je x
t»i

x

una je
futc urt

jna

to urt
vje

x

una

«je

jhg

t»i

x stit je UDvtoji, jna
je x

x »tit

DtDHurH, jna X96 £t x h£36
>i»ia

x

S-+1+6

Usruis

orhertua rmo x lota;

X96 £t X£ xji

i£a aeH x UJirH6 je X£t t9ajivr»i, ye, ot XEt u-4irH6 ue uot; jna xe urt ot

UorHm.
A1»
t»i

-ih&

x >I34uoj,i» urt nji orhertua, s£e OHtt

ur»i;

h9XJt urt
«ie

j'it

je x JoYtotrHAis;

an

xe ata fmah x£t fetis, jna ot&o x
xe aujti; ve, 4hq

f£m

x lEDrh-

xji i£ti je x

una niEtsojejt
j

ot XEt etu<<j6 jna
tH futc

ot XEt snt6; XEtPOt U9 "M6 h£oa ot x stit6 jg x l£DrHJ.is
ijhi Jha
3.

xe ata t9-

on

1© x hjus jg x itOL,
ti

na urt orhcrtua.

Jna H8

oed io ie& xji x otn, j^a xo6 fo urt orHGrtua, urt a96j>tr&

XJI X£ 3A1 fJ6 8 HEO, XJ1 XEtaJ. XE DAI 3 at81tM0UtD1 PtJD X£t atJXtJH; XEtPOt x otH orhsrtua utx £trn, jna ojht jg XEt it9si», orhsrtntH x
»i£3

xji

xe Dsa ieo

run

xjo, xji xe

dj/i

a atsitnoutDi.

Jna

ti

oed 10 ie& xji xe
hed,

oota XEt HE36 •JhU.-'HgpA-lgne; Jha xe urt oota a* xts oota lEDrHdis.
pt-jnatt utx

jna urt ho Dot

Jna xe a90JH 10 8 8

GJtt tnarsittrs i9it: ye, jhg xe urt
j»ia

x h9P<n&; XEtPOt, xe ata oih 8 OvJtJSUHajHS utx xjd,
ata ho Dot pjto xjd.
J

x

orts jg
4.

Oja
t1

Jha
tn

OED 10 18& XJI X JDJU0A1&,

48 X *lDYt©trH<*/lS,

J

48 X l£DrHJ>1& na f© urt
t«i

to urt X

x

una jg
UD,

JDYt©trH,
J

j

na otso

tn

x

una jg
J

f9trD,

j

tJHa JG

<59t©SJ

H8

tH PJ.H, tH

Ot X tJH8 t8H8

881, f© fJ8 HJ1 8tH OrH-

ertua, jna fja hji ieoh

run

xjd x hed jg JHiA-'i9PA-l9n, urt sirta

n

aj,

V

JDJUQm

JH8 8A X JDYtOtrHAIS 1© JMQJt J0JH»1 XEt atJXtJH; JH8 XEt

^ ljmq 3* 0-ia. *jg «JHU. J6 b usi+DOH+ io et ®«ia ji x iesi be. JH8 83fOia. fiUi xe d^b a© 10 aapjna xjdsjig6 jgjhsi x lEDrHAis. jna xEt JDrn dji xjhs xe oed 10 x una jg tDDjji. s+hs O-ia fJL i£o»i jys et S1EH6. ye. xa6 Et x urta6 ty+c fa sja ian fJ6 +H orHsrtH+n x Djut. rH10 rs 83P0tfJ«i8. A ljho da Oja XJI f3 fJ6 Q+6H rS 8 lOtDrH je $i+t+i 10 sjph et fEtlS. f+6 asfoia. [C41 XIV. he.220 3%) vJG 410J. s+hs Pt«JD rS.) 10 tauhi je oi et jh8 x djh+ Drtejtc fy+c ya fJ6 +i orD+ua. oiso. xji x iijh jb sJieEDrs DAI a DE8 HOH rHIO rs J 6 yJL J 6 rH1© +i P+©1Y©t 'JJHJtEDrHE. «ie T'iIO rS 10 1t3C TH10 rS. x o+m a<»»a +4 xji sjip sed rat xji x lEDrHAis aaojn 1© DEO 1tJ1Jt£DrH6 POt LOt JQJHSI X 1311 J6 ©J8. xe yqa hji 3gh deq jh+ itJut£DrH6 pot not. (j6 ya s+'i6 usi je 01 DJHOAHa. xji u^a ieo n 8tD6 jgjhsi XEt atJXtJH. -Jna x otEi Oua J fJ6 fja Drts+ jh rs. xjh ui rs sieh et sota6 ho Dot y+x x aira je et at-ixtJh. XJI <& fJG 01H8 8 0JtJS1JH8JHS LJ+X X36 atJXtJH. iirt Jna h» x dosi tj6 a+«i ol xji y3 o^a ao. xe ojh ho Dot a yjDi y3 D^a sieh et sota6 joj»i. J> se rmo yo. xji f3 ysa ieo jyE et 6. j«ia os. jna fa ooia f+6 hed «Jhia- hapj>-lau. atJXtJH. he. Lto x aafoia. X h3PA1S. he. fy+c dji s+»i6. JH8 je x 3J'i+ 3rtajt6 fti+c OrhE+HSI J6 8t na fje or3+ua. +nsoDrc wi xe ma hji xji fa Dsa a set o+n. JH8 «Jna 10 orne+HS rs 0t£1 1)3 x itja+Df'16 je et y+oja PBXJt6. xji xe dai foia 8 y+x f+D f+6 n ha oiso utx atrxjt Jnid-HapA-lau. Jha et sota6 fje a3orD atAi. jna ©iso xet onj'iaja xjd xji xe ma hji. Jha <*> oiso ljmo da Oja. da aaire-ia ian. f£1tJ8 83QED JQS3fl+M SOt JQJHS1 XJD. UI rs U8 XJD JUE XJI xe oe a ojh atAi.-hapA-lafA. asfota. 3GH +HSODrC XJI XE 890JH 10 t98Jt jgjhsi set dm. xji fa fJL prto+en rs je xo6 et s+H6 Jha artajt6 fy+c ya fje orD+ua. a dj8 pot x jiohdjyi je et D£8 X36 L+M6 HOH HO«i r»i10 rS. He.a. xji et otei rm© x ©ja GSQHJS SJH1 X36 8t atJXtJH. xji xe a nji +p Siena y+x x aira Je et atJxtJH: pot utfjis. he xst Uv46 h«ii urn soi jd™ ot x ian o+M f© fja a+H ornertua rm© x lota. sie«i. j«i6 J«i8 XJ1 y3 DA1 HJ1 Ut>D: YE. j He fUJH «JDrH JH8 f+€ na 01 xo6 f© fja orD 10 aasit*j+ x£t atJXtJH. otEi ©ja. xstpot. da ajsi aaireja atJxtJH.ji6. fJ6 a+H J6 Drc J6 ya o^a a© 1© oji st S1EH6 1£0H jy£ JH8 6t SOt86 Et DE8 8tA1. aw Lt© x aura jg x &rh je et otei 0«ia. Jha i^o jy£ x o+n ptJD et fetis. 8t»i ©ISO LJMQ 3A 0-18. j so x itJUt£DrH6 je x lEDrHAis xe oed PotL 1© x una jg 3+a+rn. ui rs taiEH et sota6. f3 fJ6 DE8 X36 L+M6 f3 trGJL 8t C+iatJ4. s+hs +1 %mis je f+6 Sr*t. xe no n et36 jqjhsi x iait 5. +h f+6 Drts+ ta arL e+6+1 rs aA f+6 eh«. O. xji fa fJL otJHua rhio rs xji ya dj'i+ dai tauni «ie xa6 l+«6. XJI 8* 01H+M X+S 0«JtJS1JhaJHS Ud fJ6 s+H6. oi f+6 atJXtJH. f8 DrtS+P«il t6 et Oja! «Jhq ne aatoia. 83006 f3 LrGJL 6t S0L6 6 U-41 J6 xetpot. ot ji x a£ xji ya . X h3PA1S. He x otH ornprta x o+narD «Jna run f+6 srn. da atJxtJH. Jha 1© gji Gja 10 ieo xjd jy£ ptJD et fEtis. ye. pot yj6 01 ya o^a ao io taiJhi srp+DJHii+ aspot 0-. jna PtJD oens+i y+x Iedoha.

10. an j xji xe y^a u asn jna ut+D. aai xjd.mjihjs. XJ1 X£ 3£ 8 QJ11 ji x iesi ae. jna n aatn +h xst et© e usi+3oh+ i© Ovia. jna ^rs. jna oiso 10 djh. pot xe yrt sirn pot x 3rtajt6 fy+c xe fja ora+iwa. naxjt y^a xe irtn jsj. am. jhb ya ho xji xe Et ausi. jna it£6 (Bja sen e*m joi vje iJt+DtM rnajt x sota. oiso jg aasit*mn x nan je JHiA-Hap^-Lan xji xe he tyjn x nan so yrt or3+n jqjhsi xjd. ua U8 JUE 8t SOt86. Jna x£t y»i6 hji s y+oja djh sieh vie jDrh xjd. aafoia. 8. X lEDrHcHS. -Jna +1 xji se a^t+a ^£t yjnrH6 nas.c ta6t6irns. +h 3jh+ x itOL. 3£a 1tJ1Jt£DrH6 pot yot. tJXJt ^>£ jna vrs ya sa pot na». jna *rs xe yrt poi x+s Jititoa fyjn x l£DrHJ>is aaojn 10 j««t n^H xj». xe a+a FrtaEt ptuo sie+m XJ3. '(8 xrs ya S3 xji x lota yrtojL y£6 10 x s^icEDrn «c f+c nan. xe x-i3 yjm 81 1© itjsit£ua xjdsjic6 aapot +h i© x rtL. 8t sota6 +h v aira ue et at-jxtJH s+hs fa taietua X£ta*.8 10 x w x xji XEt atjx- fjna ot 10 x upi. jna xe ata ajtt xjd n aan +h x rtL. jna xo6 f© fja a+H sieh yrt tiers i3ii. 221 U9 ?jg h*i m 10 a lid Utl srsa. XIV. jna tjxj* xjh ieo jy£ e atrxjt. xe urt prta. jna ot x laii yrt jsjoaia isojxjt. x ot£usi . da atJXtJH. Jna +i HJH *ie X DrtS+6 J6 X06 f06 £t36 yrt I+P1J8 oed 1© i£s xji x nan 0>ja yrt sj+na xji a£ a* aot xjh x Hrsajt f© fja a+H sieh. xe Pt«j3 me ete n XEt oh ue6.nrH6 je yot.(Ml. Jna +1 oed i© ies xji xe Lt+© asn XEt yjirH6 jc yot. rs. lb dji go 1© et Gua jna dji a SEea. xji suna rs. xe ysa lEart jar»iar»iiu y+x XEt yrt atoi 10 aaiae jna 10 ho xjh ora+i s-tn. jna xrs y+x8i Dai+n pj. xe ma o+e rni© t+d. xji tJXJt xjh Dja x aira jc XEt atjxtjn. Hs fy-iH pot xe Tje goh 1© ayji y+x XEt 0«'a. jna xe 0£3 88H 3CH J6 XEt at^XtJH. XEtPot y3 fje ho t36H 1© asi an fyji xe yrt SEea. eec- m j na ore3HrHi+n y+x ©ja. xe iso XEt sota6 jna 01 x yjirH6 fy+c yrt Y06a pot x D^a+H xts xe a+a. jna fj6 o£a rs qish Jna ne. v4e djh'6 aira. jna xe yqa hji ieo xjd sQjh. jna tp et ua fje Hjejt atjxtjn assitjt rs. jna oed n 10 x una j je na hapj.ua »a xji vum ^a6 U vie r»t<iis x it©L. jna 1© 81 iies Jhrxjt je x una. xji xe HJ6Jt yqa vo6 yjirH6 jojh pot x djs+m Je djh'6 aira.] dji a atoi 10 a%) suna aspot vJG JIOJ. ot a^t+a x y. jna ysa srpjt sen rmo qal. xe a+a sie 8 L86rna jna je xj^. ne ?yjn x lEornj/is so +h x+s. jna aaojn 1© ooi jh x HE3 je x lota. na X£t yrt djh+ f©6 fEtis fja synn xj? pot X06 je X£t at-ixtJH t© TJa poih rnajt x sota. t3U+H 1© Sl£ XJ9. jna aasJH 1© sie xjd y+x x sota. x lEornj/is so +h tJH y^a hji pia Pt*n x sota. 9. V£. Jna ne m oed io ies xji tu-ih x qm fja sea jh jna m X36 s£tM6. jna x+sxe a+a. 36H 8Jtt XJ3 891 +H X rtL. an XEt yrt 30t xjh a Lecrna atoi 1© x HvJU<. 0E9 10 HE* SJ1 V£t atJ^tJH. J6 s usi+doh* xji 7. +p et atjxtjn S3© 1© assist aafoia.. j na +h ft6 sua. Utl m yrta rm© y©€a xjj>. TJH86. pot x nrtirs je aa&itJttH x otn. pot xe tsiJHua ^e x L+M6 fy+c xe tjb arn. j na tjxjt xjh sijhs xst a£6 tn .

222
nnaAt jg yo6 jg y
Jha JDV+oirHJ/is, v
le!>r»t<ns

3%)

vJG J19J.

[(Ml.

XIV.

to sit© so

3j«i+

jg yet atjytJH, urt Jojuoais
y *i9TOt6.

oteusi hnaAi jg tod urt eput y ota^t jg

He J3rn yo6 to sj+^a s i9ii jg y lota, yet urt Hrn to urt «bjuo,j>is ot
JDY+oirnj/is, ot to urt jg y otajt
«jg

*i9T©t,

an

ye urt
a+6rt»i,

JOiYon aasjnyji bpiji 8 i9ii

arms

jg

le3r«i J»ta

Lnvtoji;

-jhs

yrs U9 ojh nciit

tjg a+H urns Jhuina a* y

"8-i+tti

jg ©ja, jna tjg tjb ©tei

ukn
HJG-it

jg

um

njtieh+M io ucrsnjs, Jha yjh tjg poiw jue +hi© s+h jna itj»isotJDr»i, ye 89-

oro oot Tstana, jna yrs yet siei
L+M6.

89on6 urts

yj«i

yo ye Tja

h04 y96

11. Jna a9T0ia, H8

4

1

oe3 io 18$ yji yo6 lear^is urt oot JMott, 89006

ye TJa sie>i yet atjytJH; yetpot ye suot GJHsrns ho 30t jijdii io sie y i9ii JG 4HU-hdPi>-ld'ts, J1
8ta+6 j na ujhi ogj* +»ii© y aotajt6 jg y

nun
yji

y

Wais;

jna ye ata

ij>3;

an

ye iso yet

una

jg 6etJTJ3w, jna pji

run

y

i9ii to urt
3J.H+

+h

y

una jg

<J3r»iJ>T8,

Jna agsitj+a yjD.

Jna eput yji ye Tja
j»ia

8J1I6 u+y y tarns, +h y tu+c ye urt at+cn Jha sien;

J3rM y lesrn-

j/is to urt sten, urt ©isosi oi y

S9a jg Jsv+oirh

j»ia t+6 atjytj'i,

to urt y

it9sis jg Hoe,
TJGtH

j

na ye urt sien si y TJhae

jg y Wj/is; jna y t9oenajt

pua

+hi© y 9S1 uuajtHJS, jna

tjg+m v+06rtn y iet jha

OLJtm ocjt

y lesrnj/is, oo6a yji

om

jg y lesrnj/is Dsa i-mD a* Pit 89006 jg yet ag-

L9P; POt 3JH+ JG yj3, 8P1-Jt TJG+M SrPJta 3rC

US

Jha

SO

3JH+ JPl+0DrH6, 89t+6

&4H io a sirta
it9ci 1© yj3

n

tn t93,J38tr»iS

jg y urta6 TUtc EtrH jna

atjytJh Tja

w

yet una; yetpot ye 89ojh 10 a+sa9i96 y it>iatDrH6 jg yet

peyjte, Jha 1© 89196 tn y lota, Jha yji T9 oee ©tei let

rm©

y •tgp.ns; jna

yrs yet urt
12.

3JHt jg y^o

orHGrtua

+h

y u+iajfijs.

<Jho +1

oca 1© les yji yo6 tout6 t© urt y tJDHrm jg y ctiatJH je
i^i i© bjl, re, oi

«J3Yi©irh,

006a yji ye Dsa a

yo€ yji a9L9ea

+«i

yg6 l+mg.
j»ia

He yts Detirtara o©6a yji 3JH+ jg yet atjytJH Dsa a sirta
yet 890JH i© a orvu'iDrH
tn

n

1© jMOJt;

y u+iajthjs; Jha y LeornAis 89QJh 1©

Tr«ii

y

S9a jg

«JDvt©ir»i

Jha t+g atjytj«i, jna 89qj»i 1© sie y^3, jna ye
*j»iq

pua

+hi© y

9S1 u+ia^tHJS.

a9T0ia, ye 8t Trnua ji y+s ae a* y LesrhAis; yrs y

urta6 jg >lawaj. urt atoi 1© ies, tu+c T9 sja orhsrtn+M y S9a jg y it9sis

t© oo6a yji T9 Dsa srp^t ajL a*

p*t.

Pot T9 s^a

rm©

yj3,

fuji

v

dji a©

rm©
8JL

09 dji a 8 u.i jg LtM6 1©
8J> PAt,

on.
t»i

Jna hs Ja+Hjaj. UJ6 y prtsi yji srpjta
t€

89006 JG

T+6

8919P

Oj8; h& y+S

TUJ1 T9 3JH1, yj1 3JH+ D9a

srpjt ajL
•toe,

aj> pj,t,

joota+n J6 T9 Tja srp^ta.

Jna T9 s^a
iu

rmo

y itgsis jg

yji yet S9a D^a 006 djh+ 10 a i^i 1© ajL,

y

uo

sjHJt J6 T9 uj6,

Jha yji ye osa a

sojuta jatoa Jha

sieh, 9G«i J6 8 D9i tjg+m ho

Djuta

t€

at+GH Jha sien a* u<tia 89Sis; Jha ne 89T0ia, y96 urta6 urt GJt+pj»a, pot ye

urt at+ci a* y lesrhj/is, jna ye urt Trnua, jna ye urt
13. sKa
+1

s3+i»i.

oes 10 ies yji tujh y

le3r»tj.is

so

yji ye o^a hji OGJtiet y

hgpAis, ye tgirtna jqjh 10 yet 04

una; Jha

ojh* jg yjj oeD OGJt 10 auJi

(Ml. XIV.]
*H

as©
LJHfl

«I6 JIDJ.

223
<5vJ+'t

V

UHO

JG tDDJ^l JHO V

J6

H9PJ,,

JH8 8+8
J«iG

XJ3SJ166 10 X 1911 J8
*J6

©*JG, fO Urt X 1911 J6 >l»i1J»-h9PJ>-l9fJ,;

*£ G+G ©ISO 8Jt+ XEt LUirh6

not, joota+n je *£t atJ*tJ»i

a+a

uoo

ih

wa, mq se 89©.^ 1© a 8 -ucrs 1911; jsa se * UE6 J6 x lota, j na a+a rsene 1© 091 f+6 onjHaDJHis jhb f+6
j
«J6

suiyois, Y£,
D^a 091 X 10

na *e ata 091 x 10 je Do6J6; pot

ti

UJ6 Josi9a+j>ii

x>ii

xe

0O6J6

J

6 YJ1,

POt

+1

LU6 HJ1 01

PSIP+18.

8n

HJHJ+XS1JH8+H

¥ 10 J6 0o6J6, xe a+a iro pomrta 10 x on+n je Qusi, orns+ajt+M xji x
10 je D06J6 yj6 8
utP0tDr»is,J6,

ui
x

je f+6 ontH, jna a9i9e+n xji xe arsi 091 X06 eiurta

rnm
+H

w>
aj>

x-n f9 nia

a t969ia

rmo

xjd.

he se ata hji

sno6

x«ii

sjieEDrn o£3

x 10 je 0oej6;
*T8-

an

x

10 je 9oej6 a+a srte 10

SltJMLH XEt PEL

G)US1; JH8

XE 8+3

t91£»i 6

T01 Lt© PEL,
*je

fhlffl

9irt'in

sjieEorn, t9u+n run x &i+t+i je itJP9s+, fu+c sieq
J»ia

xo6 L+H6 i© ors.

48 a9foia

«J3rn,

JHa

£tr>i,

jh8 vbHJt,

j«ia

f+shj,,

jhs XEt at*mj»i, a+a

19«;j+S J0&98+HI+, POt X SrOS-IS fU+C XE

W8 W8

JDrH V UorHAIS, S9+H XJ1

x

lota

wa otJhua
rm©

rni©

x-jo

Joota+M 1© XEt it£t6, Jha x>n T9
irti+0Y+©irt.
«J3r«i

wa
Ds,

oiso
atrx-

ejt+PA8 f+6 urta

*j:> +h jejtt

14. «Jha H8 X96 8t x urta6 je
Jt6
J

i© f+6

awxwn,

fu+c
t96«i

se xrs:

na da awxw»i, a9foia

<J>

se

r'lio

yo, fe ©t£i
ptja x

we

U9 1© t9«ij+s;

pot o^a U9 fJ6

snoea, fujh U9 siEtua
riJ'i

una
ne,

je 6£tjfj3u,
J>

wi Oja
aus-

ysa fje ©tJhua r'n© r& src ot£i aus+nc?
+H6 fJ6 f9

Jna

eso, tiui ©tEi

89S108

r*?
+h

OJH Y Ul
aetOHj*, ye,

?

89f0l8

i.

JHSJt POt YO, POt 8t

atJ^tJH, x l£3r»ais, urt

96»i +h

x afitojsi ja+s;
?

an
+6

a9fota,

fe djh+ je

">U3

8t atoi 1© a9foia x DEte-Jirs
HvJ'i rS, ^J1

ui je O^a
vje

Jna k+s
iH

x aus+n

fU+C fJL 8+H

89&108

U9 f J6 a+H 3£8 +HS1t©3JH1S

X f J486 J6 0.J8

1© at+M J381 ^+s ©t£i urto.
atoi
+»ti©

89fOLa, L86rna6
£l9foia, s

vao a© t9<;j+s, Jha

we

a+N

x poia je Oja.

P9ia uj6

m,

j»ia

aus^a

st y, pot

y

a+a Ltr&i +h

s+ot, Jha a*a t9i u+k

Y©t
J'ta

am,

ye, ot x a£

un

a+a

y

lEart; J'ia a9toia v Hroajt je
HJt6, XJ1

Y©t D966,
"ȣ

X£ dji a ©JXJta +hi© x ©8t8J>

K£ 8t

HvJI

UESUa; Y£
'SEt

DJL

H.J1

8 891H 88S

X S10tD J1 X l£S1
1 !

8£; ye, H9^Jt dji ^£ a fjtoa

n

aj.

x furtiu+*ia6;

an

fUJ

v siots or3JL,

X£ DJI a ©J^Jta lOQJKJt
H9^Jt DJI X£ 8 at+6H U+K
XJ3.

+«i

1l£S, ^J1 X *10t3 OJhJI 1JH91t£1 1© X4D; Y£,

P9tS U+H86 fU+^JtSOJC-Jt ^ JH9D+ l+SIJL 1© OJt+
+H

9n

89f0LG,

"ȣ

£t

X fJ>iG6

vJ6

X LotG J6 X f8t6,JS1, JHG X£ 8t f+6;

JhG f9 D+l t£6 VJD fl

JU
Q+e

IES1 G£.

3USJ8
f+e

8 X HE3

*I6

8t Ov,'8;

U1 r»

S+H

f+6 it£6, ye,

ui
+p

rs-

ljmos 1©

foi+ h£D, pot f9 arL urto UCrSHJS-

pot jejt.

Pot

U9 fja hji

on n

81

«i6

x

una

je 6£tJfJ9U, X96 8t 89ti+

a9ire-ia atJVWh, f© fje

so

89ti+ adtrea

rs-,

u^a si+i

we

a+h tjoi u+^ fEitja

J0JHS1 rS, YE, JHG ^£ D9G 01S0 fJ6 a+H «1t£H«;Jt6 1© ©J8.
15. «Jha
+1

oed 1© les ^41
J>

fuj»i

Jar'i
<?j+
oj.

wa

s^a X96 urtae,

f+6

atnut

£tr»i

t98+©oi

f+o,

se+m, «Jorn,
f+D,
J>

P9t xji ka
»iji

arL ©Jt+ x jue rni© aosi+n;

4orh sjg rni©

aosi

*h

oh sit^ML, ot

+h

sa oh u+6ar3;

an an

224
adfoia, da
<;j+ +6 pqt,
<*

890
re, da fBti
*irL+n;

vJG JIDJ.

[Csll.

XI V.
+4

t6

at+D

y+s

<5«i+,

jhg A u+i t9<;j+s

3*

Oja;
aosi

ye,
*i6

ho v«n A jo

J6 1© da

sitJHL

J>

jd

U90; XEtPot

c*>

y+i »iji

dasjlp,

an

<J>

y+i

ao&i je da ©«ig, pot
t«i

+h f+e

stuml *
atJXUh

qjh g© oi
liltt

L+M6; Y£, 89fOlG, DJH+ DA1+ D+tJQl6 Ud TJ6 t01

MS
vJ6

IJHG POt fW+C Ud
8t
fJ6 fa

1t£6

m

MED POt AQA*.

99f0lG, f8

DJ»it

L86r»iG6

IfflSI

ptJD * ieh6 ^e tji; jhg xe Et atoi 1© s+n taaaD+n ire, jhg s+»

89006 je s
Ye,

net je f+6 urta fy+c

+6

t»i

r&, *EtPot fje i)9 HvJi ©t£i t96H i© t9<;j+s?
+6

Ud fJ6 t96H 1©
at-mj'i
HJ8- jhg
PtvJD

"lt£6

f+D

POt J6Jt, POt id

X D0&1 fA OvJG, JHG fJ6 1081 8t
tit*

* CEH6 je tji.

Ye, se urt jHsrtota jaei

jemesi+M GBtoDJCUS 88H1t
* Lota; ye,

Q9*itroDrH;

an

a9foia, t9 <M6 atoi vjd +yi© f+6 jemfisi+H lai;
J

YE,

+»|1©

je^tLES1+M SJlEEDrh;

H8 S£ Et ^Hsrtoia

J

381 U+S

tf

je f+6 ire; tf, jhg ya

we

a+H tnsitoDJHis +h f+6

fjna6 ue a©+n xts ©tei

JH0 DEtejir* yrto; *£tPOt,

ui

rs-

oiot+, ye, yg y+i
ii+i

©iot+

+h

yg f©

y+i t9<«j+$, pot et
o«ih

<;*i+

+6 pri;

ye, Ud

it£6 et 0*ig pot
s-e

,4e,4t.

QgfoiG,

G101+ 1© Drc

+h

x lota?

Ye, f© gjh

1© Drc je f+6 ©t£i net, jhg
«ie

je f+6 Drts+, jhg je f+6

un

srpjt+n ioriG6 * c+iguh
d>

djh?

89foiG,

J>

»e rm© y©, A ©JHJ1 se x sdowsi isti fy+c
et OvJG ysa fje a+H

P9i.

f© ©qa fje sno6G xji
y+S DA1+ LtJ1H+H6 1© G9-

so Drts+pu

J6 1© fje shjci rs PtJD et opsi, &+hpsi, jhg

Tri+OUG S1E1?
sitvj+ f+6 Crtc.

a9fOL0, y9

yj'il

POtL 9GH

+H tEL,

O

VAh, f ua g+g f 9 hji

©rnsAH r& 1© jh op^i GasitroDrn ?

YE, fyA G+G f9 HJ1
hri G9S1£t?

U1

M SOtG J6 f+6 <!r&1+& POl
+1

HJH

r&, «IHG

GOD rS 1© 9irt-

DA 801, 0130S1 J6

yrt, PL9JL J1 « L01.

99f0lG, f9 G+G
atoi r» oe/Jt »41

HJ1 ^osjtsA6 f+6 <;r8i+8
JeJIlESI+H ©riP

run

r»,

an

+h f+6

©t£i Drt&+
vJ6

ul
+6

«J6 G-JL J'iG D+6Jt+,

96h 1© S »Jl6£Drh

8t 8016.

16. -Jmg

»ie

aatoiG, da at,m*i»i, fyji «i>iiY©iri djh
Yffl, 'Kfit

^£t y«n mojl X96
+1

L+H6?

d>

r»i1©

+6

MrM

«J1

HOJL K96 L+M6, S£6
J»iG
tl

3 V 1JH+1JH1:
yrtQS, JM8

Y£, f9 YJ1 191J'i1JL JHG J0SJtSA6JL ItEJL GrHI+hY+OrLt y+K81

PEL,

at+HJL POtL O^G
+6

S9S+M

:

rMI© »rc

Q+64 1©

»iO

X D+S-Ut+6 J6
a+h t969iG;

O-ig; ye, rhi© src
YE, JHG
U6
+1

+1

dji a ©+e»i i© t969i L+M6 fy+c HJeJt fje
v!6

+1

DJl 3 0+64 rhIO &~C 1© at+M L86rhG6

$016 1© t91J>iirhS, 96H
^e a©

fJ6 a+H o+en rni©

rs 1© at+n ^96 et at^iw^H 1© tguhirns.
ud
$,jg

y

t9DJDa^t, da
L)9

at-i'stJH, kji

rHi© et at^xtJH

+h

x

una je GEtJfjpw,
«IHG

©0

n

10 X UIHG
?

«j6

H9PA, 1© 119C rH1© et at-l^t^H M t£DrhA1»,

IEP1

JS 10 SOOth
1© S

POt *£ &JG rHI© rS,
J6 K 1t©L?
vJ6

l£Dr»iA1S-

HvJU*!

0© Y SH06 VJ1 Y 0J4 at+M X 0© Y SH06 K41 Y Q4h ©rHG+'iS H LEDrh^e KEt PE^Jt6, J6 S1+PhJ01 E 1911 J6
3irG; f©6 G£6 fJ6
SiH

A1S J6 « +H0rW01»i-4S

K 1tJG+Dr'i6
S DJG+M
vJ6

K£ Et; f©6 fEtIS- G9IA1

+H

S1JH1

+H

1

©tosvisi +»i+oy+i+; f©6 y£6

fje

a+»i

^ y£6 je s itjnsotjsrt PtJD x ago+H+M? KEt LJMQyj<!?

he DA atJVhJH,

Y

t9DJD3Jt sji ^+&

y«i6

17. «JHG DOtOGJt K£ Q+G &£,

Ui

r& 1£0

n

EtD6 J0JM&1 K4D,

wa

y9 69-

&1t^+

VM

J»iG

KEt +4+©y+1+ 81

vJ6

^ UHG,

W&1 K£

OC^ttrH rS JHG G9S1t*J+ rS.

(Ml. XIV.]

3%)

vie JIDJ.

225
u+y y +yuhi

9n

89T0ie, da aaireja atJYtJH, ua ged

10 aasitjt et atJYtJH,

an

ut* x tvuvi yji

w© * u+iajtnjs hji uwis ua dai see
rm© y© srosjs.
ua fje
a+»i

srj pt© je
ajo, aaj'ia

Y£t soic

he

huh

st T8tis urt aaiusi, j'ia ua urt jaei 1©
rs, jna s*ia,
j

irt»i

foia, y lota

oroprtua

Oo

jDrnsi ya atJYtJH, y lEDrHAis,
J ha
'18

aet u+y iedjhs yah mH)DrH6,
TOia,
lis

na

<*.

utt ©+g

aa-

we on,

jna a+H PotL JDrnsi yjd;
;

j'ia

iedj»ii +h 8t srp-

Jt+H6, j ha

ua tjg srpjta JGJt+ it aged™

ye, ua tjg itJ6Jia ptjD tbs 1© tbs,

tautH

hjh y
+>i

Drts+6 jg y urtia; hji nj'i y Drts+6 jg y urtia jio'i,
vJna

an hjh
ua tjg

y Drts+6 jg Oja.
ioi yed

ua tjg jvuta +hi© YEt T86J6
j'ia

j»ta

101 yjd,

j'«a

yet sit3is; ye,

ua tjg 101 yjd
J

hjh

YEt

m6;

jna ua tjg oiso
81,

-IVUta +H1© YEt 1JD1I6 JH8 YEt SfiJGJQG
j»ia

ha 101 YJD;

J»i3

U3 TJG 3+h 0ES1
a+'i

djqi, jhb si+i
j

hjh,

j'ia

sdoi
oota6,

hjh
j'ia

et coos; j»ia ua tjg

sio'«a, J'ia

lEOh

na asna

u+y sitJM
at»i

oesi tm©

it+6'i;

j'sa

LtoYietjna

u+6an jg Oja ua fJG
ua

aat+GJta jqj'i; Jha

ua tjg srpjta ©i DJHJt jg
seg+m
D3»i6

jpL+oDrne, j'ia ©i y+s, yji

utTJis ua
+p

dai a y d3H6 jg

sn

soi;

j'ia

sno6a
18.
'is

yji st

<;j+

u^a a pu,

uttjis ua osa a y
j'ia

jg sec+m

sn.
Et ke

aafoia, ua ojh 110 potL

sa y ptois jg
ua
oj»i

8t i£art6;

j'ia

p+©?

A »e rni© y®,
"KEt ire

He, *e Et 3J«it; ye, j'ia
'XEt

u+ihjs jg Y£t s+HSJtm,
rs.

aao©6 jg

fjG

iorta6

atj^wi,
*J»i

.img

©iso iorta6

Pot aatoia,
J'ia

UQ

tJtfJt

SJOt+PAG

"SEt

UG6,

aGh 1© 1E0 ^
rtL,
¥\i6

UP

JG X£t JH33+;

YE

a^t+a YEt ujirH6 je uot aan tn «

aaoo6 je VEt
^£t a+H

ire iorta6 YEt ire
+H

at-i^tJh.

Jna

»i8
d)

aafoia I se r'n© y©,

so

©t£i

01 ^

ijhg?

aafoia,

se rHi© y©,

He, *£t fj6 hji acn J!)rn y Hapj,is.

Pot aa-

Toia, *£ usa ieo

n

EtD6 jqjhsi ^£t atJYtJ'i; ye usa hji srpjt YJ3S^i66 10
dj»i+

a

sie'i.

9n
»iji

aatoia, f8

jg Y36 tjg ieg

as'i

Y£t ug6; jhb ua no *«n
'l8

YE TJG ©OH 1© Y£t Oja, aaOOG JG YEt
tjg ua
taci i© ta<5j+s ?

ire, J'ia

JG YEt TEltJa 1© S+H.

Ye,

<J>

se

rm© y®, ^£t

HJGJt urt sjh yji tjb

so

©t£i ta6H 1© ta<tJ+s J6 ua, s+hs y urtia aaojH; ye, jna

u

qj+ +6

ojt+a
r»i-

jue,

ad rm©

y aosi+M

+h

dj>

Oja;

pot Ta tj6 gi net, oi u*6arD, jna 01

ajtsuna+H; Ta ©jDitaTJ'iajL oi
SJl6£DrH, 1© Y06 T© Utl
96H
t3"IJ«i1
+6

L+M6, jna

T3

+6

8 Drtstpqi aa+n, 3GH
'l8 +P

rm©

JH8 3313G JH T+6 h£D.

Y+S

+6

aOSltM,

SO

U+l

I aOSi; POt Y+S

3A

UP

J»iQ 3J.

U1, DA
+6

<5J+

JH3 3A SJlGEDrh, JH8

oa tsajriDrh

PtJ3 JGJtiesiTM

uo.

Ye, ausja

y hed jg da Oja, to tj6

8th DAhaPSl JG Y+S H311, T© 8t 8 BtJhC JG Y 1t3 JG t6tJJl, JH8 TJ6 3+H IJS1

PtJO +1S 8JG+ +H 8 S1t£N<; IJ'iG; Ye, I S£,
a+H DAHapsi jg rs ujnajtJt6
+•)

3US-IG a Y
'is

NED JG

OS,

OjQ, T© TJ6
ua sa yji
T3 HrDaJtJL

e sitE'^ una.

da atJYtj'i,
+H; YE,
+6

Oja

+6

DAhaPRl J6 4GJt+ 1311,

ih

TUJISOJGJt IJH8 YE 3£ a
»18

T+6 1311, J ha T+6

88J16 JG 3rtS+ 8t OGJt 01 Y rtL.
J'i8
J>

YtS

DA 9J+, Jha DA
£DJ»f.

©t£1 LJMOSO+etH; YE,

U+l OtG

LJMOS

r'll© DA

Oja

POt JGJt.

226

990

vJG JIOJ.

[CJ1.

XV.

C411J+ XV.
1.
"18 +1

OE3 1© IBS XJ1 TUJH X06 lE3rhJ>1S TO TJ8 OOH 10 UOt JQJHSI V

W^IS
S90
XJ1

TJ8 P8H8, 8P1Jt ^£t

WW S1trQL6

10 89S1tJ+ XJ5, XJ1

+1

UJ6

+H 6E»|

10

vet a9sitroDrn, xe t9irtna jqjhio x ljhb jg H9P*.

«Jh8 +1

oed 10 ies
TUJH XE

XJ1 X -J3JU0J.1S,

89006 JG XEt US, Urt JQS98+H
-PtJ!)

JHQt+.

«JHa

SO
+H

XE OSa HJ1 S9Q t9GJH<5

X H9PJ.1S, XE 890JH 10 Sirt r\ X 1911

JHQJt JQJHS1 XEt atJXtJh, X 1911 JG •JvU-Wj.-lgn; XEtPOt XE 89QJ4 JQJ4
io 89sitj+ xjd.
He x+s i9ii jqj«i t9P+©6a 1© ieo xst et36,
4»ia

xe srpjta
<iorh

XJ3SJL66 1© a SLEH JQOta+M 10 X 896**6 JG XEt JH9D+6.
t+6
j'ia

H8 TUJH

JH8

auxtJH so x+s Lino jg agsitroDrn J3rn X06 f© xe so
J3rn X06 f© fja

a9ti+ agirea;

so 89H+ 89irea

xjd; pot xe urt it9ua J6

xo xe urt

E'lSJLS SJhl PtJ3
>tor»i j

©J8

1© SEG XJ3 PtJ3 JGJH8S1+M 89S1trODrH; XEtPOt, flUH
,

ha Tt6 atjxtjn

UDr't, jna xe sja

so x+s ot£i urto jg a9sitroDr xe urt 3oea u+x onrm© x o+n, ui rs ojxjt mjxjt x+s i9ii jg x lota, jna
i,

U1 rS 00 884 1©

X

LJ«i8 vJG

6EtJTJ3LJ, 1© 8t StJXtJH X

'l9PJ>1S,

JH8 P19 81 JG
XJD,

X TJ486 JG 8t J493+6, XJ1 U9 8 HJ1 89S1TJ+8.

8ri X OtH SJ8 rm©
x lota,

99-

T018, X H9PJ/1S. U+L 89S1tJ+ rS, 89006 JG X 9JH+ Drt8Jt6 JH8 S+H6 U9 TJG

OnT9
ft*),

+ua jqjhsi
se rm©

XJ3.

J'ia

Jarn sja,

<J>

u+i

00 jna jhquu

vJG

j»ta +p

rs,

oo aen rm©

st atJxtdH, u+l

Ye:

+p

x lota sjl rni© rs oo, U9 u+l
r»i1+L

y oo ? oo asn rmo
f+3, ti +6

J'ia

x o+m sja

rm©

et atjxtj«i, jna U9 u+l a

X£t SLEG6

U9 t91£t rH1© X4» X 3JH+ 3rt8Jt6 Jh8 S+H6 TU+C U9 TJ6 Or3-

+ua jojhsi

xjo.

8ri

«Jarn

s^a rm©

joj»isi x lo jg st atjxwn,

TU+C UJ6 JS1J8L+D1

8J. 3J.

P8XJt, XJ1 XEt DSS a

J«lt

SLE66 J3rH XJD; XEtPOt

Lrl1

rs 00 884 JH8 t9LA
thou^t jg x lota,
j

HJH
na
+p

X 3rtS+6 JG 8t atJXtJH.
f9 sjl

9n

X 0+H SJ8 rH10

T+3,

rm© rs
uj«ii

OO, U9 U+L oo; rXJtUA6 U9 U+L

Ut+D
2.

+«i

X LJH8.

vlna +i

o£3 1© iss xji

*br»i

JH9

+»iouj.ta

J6 x lota, Jha x lota
HvJi,

s«a rm©

t+d,
J»i

Qai x+s 191L
X f£t1S
siQ

ei jg x+s ljh8, xji xe

ut+D

pot sEirn tj6

Ot£1 fOL8

X JWLJOAIS, f© 8© Sirt

H

X l£3rhJ.1S 10 JHOJt
fit

J0JHS1 XEt atJXtJH 10 SLE XJ3; XEtPOt 0J1 X 81 JG X+S LJH8; Jh8 8LJSJ8
X+S 191L
3.
+»i

X+S

«5-l4Jt£Dr'i,

POt A U+L lt96rtG XJD.
-JDTh

«Jh8 48 +1

OED 10 18S XJI
t+3.

UJH1 JH8 10L8 X 0+M OL X Urt86 TU+C X
*jg

lota tja sja

rm©

Jna xe ojxjta isojx^t ol xst 191L; ve, ol x 191L

x lota, jha a+a ojxjt isojxjt ol XEt pljos jhs trta6, jna agietua 81 46 x
LJ«i8, J

H8 OED +H1© X U+LaJtNJS TU+C 8+6*8^8 X LJH8 JG

H9PA PtJ3 X U«i8 J6

6£tJT-l3UJ,

JH8 0E3 OGJt H9t X 80t8Jt6 JG X LJH8.
+i

4.

Jna

0£3 1© ies xji Jarn sja

Utl

00 POtL

+H10 X LJH8 JG 6EtJTJDLJ, JH8

rm© Y

xjd,

99tol8,

d>

j«ia

dj.

atJXtJH

DJL t9D£H T9t rH1+L U9 t9irtH;

C4T XV.]
wha ya

aS0
tern
vie

*1G JIDJ.

227

im

it* x

et at^xtJh, fiwxjt xe y+i xji

v

dji

on mo
vjji

x£t

Wha.
6.

«ha

"H

oea i© ie& ¥41 J6
OGJt He x
+h +h
<;.j+

Jt»rh

UJ6 ©<mm potL +vi© x una,

f9 Jha

f+6 BtJXtJh 0J1 >ltDJ,

X 1l£» JG fU+e fJ6 a+h SIOQh; Jha 89fOlO, XtS
vje
>i3r»i

uj€ 8

sjwi

D31+M.

yj6 so ©t£i 9Gh xji f9 bU6 ph; re,
ae«i

f9 UJ6 siivjioa

n

x

<5sj+

J6 t+6 ©ja, he iu6
h»ii

i© x j©6osi+k jg

m

sitJML,
x+s- *6

Jha fa pji
•JJ+

j«,Jh

1® x

rtL.

xts josaa+M sjt?
Jha

8afoia,

fy+c

hrh tasae^L see

tiaK

itoit

uhtuhi

fnai «90Jt je
J

f Ji+hjs.
<5J+

h8 X

<5J+ yJ6 «Jl3J +h

091tH f+6 8tJ*tJh
f+3hj>;

UJ6 1t©tt ©tE1,
<sj+

ha

0180 ¥

J6

£trn, je
SltJHL.
6.

vtowt,

j na

an

a9toia set

yj6 hji xji 1© J0S9a XEt

Jha ne

+1

oeo 1© nes xji

«Jidj

orharoua

t+6

atjxwh ajo 10 x una

J6 €EtslTJ3lJ; 96h 1© f+6 Oh T8S.
i>M6 xji tja f-riha rhi© xjd th x
DrhAIS.
7.
slha +1

Jha XE yjhl Jha 10ta X C9P

9^

01 X

uha jg

hapj>,

jd™

XEt atjxtjh, x

U-

0E3 1© 18& XJ1 * C9P ^rs SJhl 8 TUJQIJOEDrh Lt©81 01 X Uha,
vje

a96J."HH x

ej+s

x

nan
«Jh8 +1

orh$rth+n

x

jaw+M
+6

XEt at^xtjh, fo urt x nail

vJ6 •Jh1J»-h9PJ>-l9f J>.

GE3 1© HBS XJ1 X GJ+S JC X 1311 OED, SEtH, 89SrtDrn, fy+c

TOia, L9 y+i o+e r\ x

uha

*!6

Jh

x 9»1 a* x 89, fytc
>iha

<;j+h6

Uha Qehiipst; +6 x uha fy+c y9
x
et atjxuh
P9t 1© 1E0
+h

?y+c

+6 «ih

x sbl ^e x

uha

aehi+pst;

xts

uha ^rtDrh
-Jha

u+i ©+e

rhi© et atjxt^h pot Jh thfvmirhs.

agtoia,

ya wti sai et 8t3+6 a9iy9h x uha <5rtDrh Jha x Wha hgp*, xji y9 3£ iiouoi
x uiha ^rtDrh; Jha x+s y9 a© pot et atJXtJh,
vJh

joehi je XEt
slha

n

8t36 JQJhSI XEt atJXtJh, U8-1 XE DS8 Or3+1 S+h:

X+8 XEt

fit£1 P9t OED,

89006 J6 XEt SOt t91^hirh&
-Jha

fy+C XE fja, Jh J08h1 JG XEt DJh+

3rtajt6, Jha XEt opsi ytojah^s.

he

a9foia, k+s y+i yg a© rhi© et

atJXtJh,
d+6

x.11

xe 3£ thfjtn x wha ^rtDrh; Jha y9 y+i oeta xjo PtJ3 XEt Jh9-

y+x et 8t3+6, Jh orha+Drh6 xe y+t o+e rs 8 lotDrh je xei srasirhs 1©

J£+S1 r», XJ1 U9 3£ 3£h1£h 8t Et3+€.
8.

he, +1

o£3 1© nes xji fy^h

-Jarn

fja frta x+s, fa tairtha 1© x i9ii

J6 JhiJ»-h9PA-l9n, Jha oiso Jioj ytx fw, +hio x y+ta^thjs, fyjhs xe fja
1+C1

X£t 1Jh1S, Jha DE8 hOh rh1©

X,J3

01 X96

LtH6.

«Jh8 Jl3J

OlSO t9l£1Ja
>lha ti

m© XJ3 f+6
18s xji
+1

orhertDrh y+x J^rh, Jha 8trh, Jha

f+6 atj^tJh.

0E3 1©
je
<3rt-

a+a

006 otEi

<5vJ+

jarti x^3.
vje

«Jha

xe yjhi aeh +hi© x

Uha

Drh, Jha iso nrsjorh je x

uha

^rtDrh; Jha xe yrt ooia a* x hgpj/is x

laii je *brh: XEtPOt, xe yrt a+si+noy+Di a* xji h£3 J6Jt 8PUt; Jha xe yrt
jara x i9ii je
hgpj,,

Jha oiso hraajta J3rn x

id"\i

f© yrt jg x Crtc

*4e

©aa.

«Jha

xe yrt otso atsi+Hoy+Di pot XEt 69t iorta6 Oja, Jha oiso

iorta6 9Jh; pot xe yrt nrtP/Jont Jhjsi jha
prts +h x pel jg
*je

nui

+h

01 l+hg; Jha xe yrt

Onsi,

96h rhio x Jha.

«Jha

xe a+a iso

njh

Dja+H x aira
rivjh

xet atjxtjh ytx x

otEU&i jafotjhs; Jha xe

wai

osa a itaGEia

228
10 180

8S0

v46 41D4.

[C^"l.

XV.
j«it

n

8tD6 jqjhsi X£t atj^t^'i; jhg xe
viG

hjcw

a+a iso n»j»i qjl u+x

830t9 JG Utrt, POt *£t TOT JhQ 6+06
8JL
L)J6

(DtJ>S1

JHG X tJCrtJODrh; VEtPOt,
+1;

SUvllOa
+'i

H

10 XJD

3J>

X C+OIOtt JG (DtJ>S1 OGJt a+SltJS+M
3>l»i<Jt

XEtPOt, X£ US8

SrP/Jt

8JL

X 30S1 JOtJCEI+M
L)9Q

J'lQ

flJ+C

0S8 8 Wl+OIJa 3 J.
S3J>1

XEt 8tJ*tJ»i, 89P0t XE

180 X S0t8 Ot S+091Jt 10

XJ3.

«J"iG

XrS
ui'ia

xe urt 8 6-iirs
9.
vie

«j

ho udirea i9ii, 8

nt+ pserta 1911 je x lota.

«Jho hs +i

083 1© ies, *J1 £put x

nan
+h

je <hrn urt jsuai+Di

+h

x

^rtDr"!, j ha 8 Crtc

©iso /jsuaiwi

x

Wta je ^rtDrn; jna *
ft

8tDt6 je x

Wj/is
x

urt sji tsna jaei x

una

je ^rwrn; ye,

ol x aotajt6 tsna jasi x

u»ia je 6£tJfJ0u; a9fOia x 8t3t6 je x IsDrnj/is fja pjioa xet atjxt^h thio
u+ia-it>iJS,
«J'ia

xrs *£t

UvJ6 8

it9DJHars a«ju; ye, 96H src jh urn jb
x

HJGJt fja a+h ho«i JDrn 01 x iaii

+h

una

PtJ'j

x
j

uo Idu wpi ^tosjuo;
Ha

ve, 4hQ
J'lO

UH6 jg
urt
attest

L86r'ta6 je x Lsdciais-

urt sis'i

sojuta jatoa.
HJGJtX9WS, V

Y8,

OISO X8t UJ6 8 1t93J'iGrS SlOUt JOfM X 1911 J6
jna sojuta,
j'ia

*I9PJ>;

U-

3r>iJ/is

x 1911 je

Wa
ha x
Uvie J'to

tgirtha jqjh 10 x£t wia.
1 !

nH8

'18

X+S UJ6 8

W>

XJI XEt UJ6 8 Qt£1 30tH+M JH8 LslO^hieDr

frta Lt©81 01

X u'io, J3rn oi x i9ii je ^gpi; ve, n
j'io

on

vie
j

yiao6

30WH

pot ^et fr6ar'i06,

oiso

vie

P8*Jt6 30tH+n pot X£t srn6,
s"ia

aout

pot s atr^^t; ve, k
je<Jt+

atrxjt pot v fe^t:
aofiiH

xrs ^

on
8

je DotH+M
sleh.

frta JDrH

yrn je

"xjd:

pot XEt o+'iatja to fja
vie

a+'i

hs DOtit »+» L'J6 8

sjtopu

a£; ve, 8 iad

souonnt,
n
t£'i
vie

j»ia

uo

je arc pesi+m Jha itet: jna xrs j'la^L

k

p+pi9»il
-Jdt'i

Y9t

vie

je

Jha f+6 aw^tj't,
J'i8
vie

^rs^ oe^t ^ i9ii vie 'opa; Jha y+s +6 s jos»ii ^Et ^rt'i+tne +' x una vie 49PA, vet srpjt+H6 +h %
v
J'lO

LJ'ia,

*£t Svlt06,
>i'ia

^£t JPl+0Dr«i6,

"^Et

+hOvl31t9fJHS+ai 9J+, j»ia X
J«ia
»i8

t9$,iior'i

SEPit
a^'i,

x atjxt^'i

+'i

x U'ia je ^rtDrn.

3£ x lota, x

I'gaaojt

vie

oi x+*

aus

^£t soie pot jgj*.
vie

10.

«J'ia

+6

x J08H1

x uot6

j'io orHiJ»iDr»i6

J3rn x Wj/is, Jha oiso
vie

x note
<ir<iA£ +6

a9ii!9'i

x

topcm jna
ptvio

x l£Dr»iJ,is: jna x p+pi9hl V9t je x t£N

x

jhojo;

j»ia

x prtsi Y9t i© x p+pi9hl, tj6 atoi io 188- x aa+1

sitroDrh je wit L86r»ia ue6; ye,

tj« atoi 10 ies+h

J»t

op°i S9H

vie

aira-

djo; ^Ha x avia+6 je 3J4+ L86r'i06 st isa to
L8€r'ia6

x

rtL,

fiwi x aviat6 ue a^ht
L86rH06 8t

8t 30iajt+M +H T918- Hvi'i X PES- JG X rtL; YE, *lha DJH+

DOtH+M POt X

US

vie

*£t O+'iOtJG, 39006 X£

UQ

t96'i
vie

P9t,

JOOtG+M 10 X

itJ3+sj6

vie

x lota, xji ke 8t or'iSJ>ha 1© 8 siei
POt X

j'iaus uo; tuai OAHi
t9<ivJ+S

L86r'i06 J6 rXJt6 1t©l+ 30t«l

US
+h 8

JG X£t O+'iGtJa, YJ1 YE
vie

JN3

joern

+h

x toi,

-jna

9gh ho, joota+n 10 x itviD+sJ6

t£6G 10 GDJl J1 X

M

x lota, xji xe st
fJI+HJS: JH8

TJha JG ©JG,

S1E1 JG 'iJCJt J'la+M

XrS U9 S9 f8 Ot£1 X
x ist
vie vie

+H90yvllt1+ vJG 3JH +6

89006

vIG S+'i J'lG

ItJHSGtJDrH, JHQ

x ajGi, fy+c oro6 a* x
dj»i;
vie

own

iu»i6 fy*c T9 tjl mcs.ca 10 ^HSHEt x
vie

Tens

j'ia

xrs U9 S9 x otei 001
j«ia

g+i+'sj'is vie
vie

dah 10 i£art +h x
«i»ia

GTHYrtG6

x lota;

^rs

119

sa x ot£i t96H

Svito,

oiso

vie

t9-

(nji.

xv.]
»vJio

aso

vie jioj.

229
djh, <ina
<;*!+

s.j+8+fi;
vje

89006 je ojl jhs 898itroorn jd™
Urt AH EHSJl,
y+X X

aaooe

*jg

x

ui
00

G)tA8i

rm© up.
XJ1
i>

11.

.JH8
vJ6

0R8 fJG X U+D

vJG

DAH T8t1, XJ1

i.

DA1

POtL

4 hfl

8190

WD1
ujh
+H
J>

©J8,

y+X 8 6J+8 1©

DEO X

rtL, JH8

OtA t9-

UHirH8 rm©
8t

<jejt+

i9ii; ve,

I

wq

agoiet

rm©

j6Jt+ 801, J6 y+x x e.j+8 jg

Lrnajt, t9UHirH8, jna x

*jg

tgajDiDrn, x«n xe Dsa t9i,4Hi jhg
rtL.

on

rni©

©J8,

XJ1 XEt DAI HJ1 a DOt

8JtO H*JH OL x P£8 jg x
J>

9n

39f0ia,

A JD
8
+1

8 DJH, .JH8

8© 8+4
D9.

DA UtD; FOt

01 1© 3 OrHI-IHI y+X X L+M6 fy+C X

lota fjL

juua rmo
POt
<J>

01 hji 1© f«ito

n

+h da

e£6At6, x prtD 890t9 ue

<ir81 ©«ja,

HO XJ1 f9 OtJHIJL TH1© DJH J00t8+H 1© XEt 896At, fUJXJt
<J>

a

rm© a^L

ot rni© up; ye,

ho xji f9 «iuul

uti6; fyjxjt xe a
j

rm©

8>iie£DrH ot

rm© djh, .joota+n 1© x£t rm© 898itroDrn; ve, .jna ho xji osa
<J>

na 9ei <M6

on

agpot 01 wh; ot f9 xji hojl hji osa
+1 +6

Pt«iD

9ei

+6

ai£DU8;

an

f9

x-ji

hojl osa jna 96i, 1© f+D

©ten joota+H 1© f+6 896At6; fu,jx*it

T9 896At,JL O^a Ot 961,
12.
*18

UP Ot
ooia
?

8JL,

<5J+

Ot t9D0t8 JG OvJHD-lHS.
D^S
J. d>

89+M XJ1
J>

<J>

HO X96 L+H6,
fuj>

fUJ.

89€At DOt XJH 10 UtPOtD X
J>

yrto 1© fy+c

fje 8th

Dsa

896At xji

iivJ6

jh ewai, xji

J.

o^a 8190
H£DrH6, J6

rm© 01
"SEt

x jh86 je x rtL ?

Pot 39foia, x lota arL ot>im rm© oi
f+6

OH HEDrH JH8 irM, 1© 19C

Urt8; VE,

+H

UI68rD, 01 KJ1 f9
+H Ut68r3,

89JL

Pt1

XJ1

1^£

DS8 fJ6; ^EtPOt Ud 89 ^41 ^ lota 8H. 08H8JI
t6 <;r8i «ina it©.
c*.

joota+M 1© x«n fy+c
»9, sina
d>

I ho kji
je
XJ1

futc ^ lota tjl

orDJHa^a
XJ1 tytc X

oiott

+h ti;

HUT oiott

3J.8JIP,

an

c^

OlOtt
J)

tH

lOta fJL Or3JH8J8 39; VE, JH8 X+8
3JH1 +H X fJH86
«Jna
vJ6
J>

+6 3A OlOtt,

UtfJ18
J

0£ 3 JH tH81t©-

OvJ8, 1© attM

8n

80L 1© t91JHirH8,

H8

Xt8

t6

DA

<ivJt.

a9fOia, tujh
t6

89

DJHt ue da at^vt^H it©i+
p*ia tit* <jj+;
f«JL

uh+uhi, jhb orDtn 1© x lota
t9DJDajt fuji v lota fJ6 arH

V£t Oja, sjh

da

80i

xjh a©

d>

POt D9; VE, 96H SJ1 T9

frt8 DA lt£t; V£, VJH 8© ^ t9DJD3Jt f+6 DrtS+PSl
d>

8tD fy+C T9 J081JH8-48 10rt86 D9; VE, JH8
P8*,4t6;

0180 t9DJD8Jt

K OJll+6+lt JG DA

pot

Ji

D©ti+

a© ho vji x lota

a+a 89Ltejt ^jd ei je a«4Haj<;, jna sa

x+8 a+a J8uai+D f+6 Crtc; ve, x lota Oja, x
<tero, j na

Oja

«je

8atJfJD, *

Oja

^e

k Ovja je ^Eora, a+a 89i+6Jt
Osll1+e+1+

x-jd 81 *ie a-ina-i';;

ve, A fje ©uje6

t9DJD8Jta X
"X

J6 DA P8S-lt6; JH8

>^J1

8£D ®vi8 f©
sJ6

89tt6-Jt8

VJD 81 J6

TJH86 J6 X 3<5+lDrH6, 8+8 89L+6Jt MAO 81

BJHaj*}; VE, JH8 XJ1 8ED 0*18

G+a J81J8I+D f+6 CrtC oot+M, 1© it9c m yrta
3A
«!j+ +6 p<ii; vJ6

40m MAO; VE, JHa XJ1 8ED ©Ja fJL OOia D9 aA rm© x+8 i9ii, JHa fJL 0+6H D9 Drc 8ro8J8, +h
<;j+ +h

£ f0L+ * fu+c

an

J>

a© hji

da oh

8ro8J8

jloh,

an

da

<;j+ +6

Dot

pu

89006

M 8r08J8

M

DA at-J^tJH,

f© fJ6 8+H ri 1© t UH8

vJ6 *19PA.

89f0l8,

xe TJ6 lEarta J089a+m+, jna fje atoi POtL Drc Ptoi; jhb f8 ot£i dji a v£t
tdUOta.
Jt)8,
*18

fy-IH

Ji

L+MO J6 S 8r08J8
+1

«J6

X96 DA
+1

at-JXt-IH, DA

801
DA

+6

OJt+8

96H 1© M 841JtEDrH JG

PtJD X 8J8+, J6

yrt,

80

Ot£1

+6

<5J+.

13. «JHa H8 D£ 0«J8 OtJH1

rH1© X96 DA StJXtJH, XJ1 X£ DE 8+1 88H

+H

V

230
o+naro
*je

890
©ja;
©i,

vie J 10 J.

[CJT
-le

XVL
ti

ve, jna

otao ©t xo6 f© et * Pt©i

x£t tcarte x<n xs »«

ao ho sot

an

xji xe oe it£6

m

pot jeJt.

«Jna de

Qua

o?«ihi

X4i

as

a arn .jootaw 1© 3* urta6, aen 46

A T4«

aioon.

83<jh.

CJIIJ* XYI.
1.

89fota, Ha
vje

+i

oed i© iea X41 eput x 1911

vJ€

4arh urt ^suattoi
at+en ei ue x
tirt

+H

¥

una
«ie

<5rtDrH, ve, .jna
iirt

otao eput * lEarHAia urt
he XEt aja
a-ia

una, jh«

xet a^a

a,ma a* x i9it je x una.
vje

hji nraa^ta,

aao©6

x otEiHJa

xet nna,4t6; nax,4t urt x
J

je x Hap<na Hraa^ta.

Sri

+1

OE3

18a «P1^t X£ fJ8 84t+8 XEt 8J8,
J

ha

©ISO 8P1Jt X 8£6 J6 P8ai+H 4H8
*J6

SOtH+H

Ha 1t£t,

(>IH8 +1 11*16 +H

X S+GS13hL V3t

X t£H J€ X

9^6

06Jt X

iait je Hap*,) XEt aa©JH 1© a orHitnvtort 19a Ltoei oi x uina, ve, jna x

nan

ata ra6rte 1© ©91 x ©rajHao^Hia je x lota; 4H8 xe ujt

aw©i

+h ra-

6rtetM x ©ta+HrHaj6 je

©ja,
+1

«i©ote+M i© x to

*je

0o6J6; pot xe urt 101 1©

©91 x 10 je 0O6J6,
irtarna
2.
+h

rnm

Dsa a p<uptta; jna xra x i9it a+a fje ho ats*jg

ot x a+©ai9HL V9t ue x ten

x

^rs^ oe^t x

i9it

m

hap*.

>lH8 t1

0£3 1© 18a

+H
+1

X aJ6H19HL V9t J6 X tEH J6 X «h*%46, XEt UJ6

ornitHV+ort 19*.

8n

©£3 1© iea

tn

x uiut jna je x a^emani. V9t, XEt

GE3 8 3JH

Wlffl

X tdH8

*I6

6EtJfj:>Ul; JH8 f9 y*J6 «iH1t-OtA»1, POt f9

89©4H 1©

1t9C rHI© X 1911 JOJHS1 X 1tJP9S+6 fU+C TJ8 8tH SIOOH 8A X ItJP^IS ©r»i-

srwn

x

ontn je Ou»i.

He xet iu6 ho 10 j®jh»i 8 sjh'6 aaiaf ; pot

fi

yj6 SlttQHt OvJHItJtt 1© X ©rDJH8€ JG
at+M djh jh 1©

©J8

X41

XEt 0S8 8 8 t© fUtC 018

rH9©un ©tena6.
He
tH
tp

Pot xr» sal x &©tniv©t, C©6
1© arte

v

x+& as

t©3

v

tin arte.
+P

8 »jh
+1

a96J.ta

0ja n
+P

HUfi

itte+u«3,
tf

ot

tJXJt

f9 891968

Oja,

LJ6

ft6 1t+6+U<5
ftD.

1© arte T+D;

8n

T9 8+8 HJ1

89196

+H f+D,

XEt UJ6 HO 10 1© irH+D
+p

8n

T9 »rt8Jta, T9 DJ6 irH+D1
+p

rm©

a^L; jna
+p

f9 tuaa, T9 uj6 oiao irn+Di; jna

fa aiot, T9 UU6 ©tao

irntDi; jna

f9

on+ua

jariutt, f9 UJ6

oiao irn+m; ve, pot oi x+a yto»j*i

janja, xe urt irn+Di; pot XEt tu6 8 to, xji

Dsa a

<;rsa

jootatn 1© xet

OU0€.

Hj6JtX9Ua, XEt

LvJ6

HO tO sl©^Hai 8 DJH'6 8919P; XEtPOt 8 9JH WJ6

irntDi OHit pot x
vlna

©UD6

fy+c f9

uq

arn; XEtPOt ot »jh yrt uh 9©yrt ©t8H86.
(jna x

x+a «JHi+-Ot*ai, f©6 he» yj6

Ooufot,

to oia fje ho rota
«*Ih8

n^i

ftD,)

89QJH 1© 1t9C

r»i1©

X 191t, XJ1 XEt D^8 a HO QtAai.

8P1Jt

ojHJt a+a t9 it9c, ae+n,
f Hi,

Ov

xji et aena aen rna^t 8 p©t+D jna 8 een tot,

a© v voo v©tajte6
vJ6

y+x arc p©t+D l+M6 ?

f y* a©

v

tso pot 8 Ot*»i ?
tU-tC

Pot HO OJH ©JH HO
it-iP9a+6, fy+c

JH+ L+H fy+C +6 1© ©r3.

99f0ta, X96 L+M6

V 00V

v as
h«ji

et fjnaja aen a* fot+ itjpjia, aafota xe et pott©

w-

a+DrH6 je
L+H6 ty+c

vot

P8x^t6.

f e a©

v a©

aa; xetpot

v ho je v qjhji

XEt D©ti+ ?

aatota,

ho xji XEt DJt a 8

v o^fvii "io ^« Ot ^a^ V wo
l

f© UrHS X 1911 JG X 8n 89T0L8. jjhi D8G pot * s+H6 jg jnwHi jg x ot9iY©t. 5. Yfflt sJH8 OotAfOt SJ8 TH1© 89006 <J> 89006 A 8© 19C HJI 19C X POL+D 1tJ8tDrh6 JG P8VJt6. i9atn jue s fEtis jg . YE. «Jna 4. 1© it9c *96 L+H6 l£3rHJ>1S. rH8Jt X POltD Ot8tHrHSJ6 4'iQ THSJ6 TU+C 8t l£8 88H EHDJH1 1t9S1S 1© V+©6rt1 18t JH8 OLJW+ 06-Jt XJ5. na we VJ3 1© 89193 8A XEt 1tJ8+DrH6. l"H1© VJD. JH8 SEt 8t906. JHG MS VOt 3AH86 On6 89006 JG S W- G+DTH6 JG YOt P8SJt6. JH8 OJt+G 89P0t Jan. jna aena. I S£ \J1 V 0© HJ1 HO VJ1 X£ 8t vJG V <Jh8 S£ XJ1 MS 1911 +6 8 Gtllt JH8 8 POIH 191L. 3. JH8 JOOtG+H 1© Y©t OH a96At6. f+3. aw i)£6 oiso x C9P ^rs oejt x una. W1 Y 8© HJ1 HO XJ1 XEt DJt 8 8 OtASL s+H6 vje Y SE OLSO. 231 V S3 8 t9!MDrH JG VOt S+H€. JH8 XEt JH8 X£t 1t91JHaJG 3tS1Jt+6. ©bso oa\ 1© oran totan6: uitn had *etje.Joota+M 10 ?« sitjm. DOt SrC L+H6 8+8 T9 S8 3-jh. +6 89006 X ItJHSOtJDrH JG 8 1£tJH1. A S£ XJ1 8 CA18 yji HJ1 Q+L1+ J. vn uj6 s jna ms jwh IUH1 oejt no x Ut*t una jg ^rtDrn oiso. jhb vn jejtt 3JH ojHOJta . X£ 8rtS1 HJI D^a rpjna "SEt 3E0 Y+©S JG SJ1 fL)+C +6 "SEt j US1 ^8 it9sis. S£ X£ 8t +H 8«JHaj<5. 198+M JU8 3^4+ l)tD+H. 89T018. i© 091 tAt> +h tonrtrns. a9t£H«53JH1 JG 8n 89T018. Ul+M VJD W1 XEt 0S8 8 HO J10Han J6J. Ousi Tt5. +1 +6 ¥ JPJ01 46 8 PtJH€W8 3AH8. JH8 8© HJI 1JtP0t3- 1911 1© aJ»H8 XJ3S-J166 88H 8J. JDfH S 1911 JG sbrH. 89f0ta. an a atoi aen J> •JOOta+h 1© XA Urta6. *rs y i9a jue ms 1911 EPUt x poi+d itj«IH8 a*DrH6 J6 Y©t P8XJt6.)jhs ooe+n -JH8 WD 1© n V£t fJ86 +H SEt U+OJaHJS. Y 091 HA') G8H. vji xe artsi hji t^o n u+x bolgh^s. f S£ XJ1 MS 191l 8 Pt9 1911. >ha xrs T9 a+a it9c I+P1 rm© vj:>. W1 X£ D^8. Y S£ XJI *06 EHDJH1 1tffl. pot f9 UJ6 ieoh. fUtC 198 «JH8 DJHt VO AUE +H1© 8 8919P JG L+H6 TU+C 8t HJ1 SO. 1t«iP9S+6 8t 1t©. Tt3. JH6 XEt 6+8rH6. jna T9t f9 ata hji fje ore srosjs. Aha QJt+a 89P0t x f* 1t9Si. fl!A Jha +1 0£D 1© 18S VJ1 X fA lt9S1 SJ8 rhl© je x lota? 8© V GO »io >I881 utertiiM k 1© fui a© v 19c xts i9it xji *£t dji a fUJ.(MT XVI] POTIdrta 4HG 8%) S£ V1 1 vJG JIDJ. n oed 1© ies vn T9 006a vji f9 Dsa a o-Jtta 81 jg v una. +P X8 8ta HJI 8© «IOOt8tH 1© KEt . id 0E3 oeJt +m© s una J€ ©tagrn. y olso se >ina Ousi *JHa dji on... uis atoi JHQ 1tt6+U«?J6. f© a© yoo hao Joota+H 1© ^£t 896At6. POt 36 1S0 JH8 8848 T+3. wi xe 3£ hji i+pi +6 n *£t fja6.tt djh peta tn wa up JootatM 10 s djhmpot 46*m 3-ih itjsuta jQOta+H 1© Tt6 <!9HYrs. jna sjt xe artsi hji jhsji >£t OH. TO UJ6 X f A "lt9S1 OGJt «Jna VI 1911. XJ1 Y 3E Otn Y©tSJl66 UtK X L£art6 JG XEt fJHG6. jna fiuisoje-Jt 8 :wh ata UJ6 ho 0U5. fli+36. 89T018. 96H J 6 n yrt +H ajHGJ*. jna 89q>ih 1© itgc rm© vn oiso. WMim MS VEt t9<5J+S+H€? G© V S190 JQJHS1 01 X L)vl6 1tvJP98t6 J6 X fOLt TtvJPJIS? h8 X f A Ht9Sl's HE3 0tGOH8. ^J1 f9 DJI a si/EH pot x urtia. 8n 89fOia. M3 W1 T+D DOt UA6 VI H 5JH+ JG S H. 89006 jg S8 ns "s lEtJHis.9PA1S. V£. "is vn nun 8 d«j»i uj6 aja.

Ye. de a <J> ornethsi xji set 8 Ojg. see a Y©t yrtG it©. xji <J> >1hg hs Ooufot sjg +6 rnio Jidj. tyjh usi+DOHt je oi xa6 atJ^tJH. xe aaitejta f+D an xe oo6a xji fa dsg a ae'ia. sse ? n yrt 1© Gaoiet « it©L. f© 'ijejt UJ6 Hot -tejt u+i a. aaiae^si xa yji ya aasae x+s iaii. aen v rtL. Ye. ho xet ITJi oiso iji G)usi djl ^hq hb fyji jc+gjhs fje v xet +i ho OvJG. 9ri. no? y aatotG. we teartG ae DJ> 1 ! ptjD x onjHSDJHi je x ten jc x ^rs^. [CJ1. xji ya ds r«ti© we ta<. jna oiso ot x foit itjpjis? 8 y we v X sotm- Y©t6 et tea aapot >. wl net. A fje ot L+h6 J6 8 ijswoh* xji xa6 LtH6 8t L+M6 J6 8 usi+30Ht y oiso we oi rm© Y© kji xe 8t 1t©. xji fa oe GasitJt x c+LGt^H je Ojg. <J*ta XJ4 he -Jidj «Jt3J sja rm© f+3. tn «Jna ya ao +h h*ii tasae jh+ l+h pot et L8art6 x Crtc. an ae xs eti irsjsi y+x 8 u+m jhg fje isi jp x &imi je 0«^g xji +1 j we ho lies +h yo.j+s+h€ +h je et atj^tJH Xjh fy* sejsi xe xji ya itac v+s iaii 1© oji osh. io x una je 6etJfjDu. HJiy+XSUHG+M DJH+ 1tJ6Jl6 t8HG J381 x djh+ una io aaoiet x yrtG fy+c J> vie Ojg +4 m© da iaii. sjg rmo LJ+t v G3HJ. 8 0«ja ? +6 +e Jhg ta JHSJta. jo+©6+h xjd jc iaa+M jye x nan eput x s+it K8 1tJG+Dr»i6 J6 X8t P8XJt6.. rpjHG srD rhHOH aa+n. Ye. we a+»i or 'ioh. I we Hjejt tasaea so ti Drc J6 +h aen yrn saHA'i pot •inDj^i-sai. fa turn 10 auspaD. aei. "Itasi jmg x Cap ^n so v fetQH-is je ft6 f&ti. Do rmo t6 Da e sah. yti yrtae. Xe hojsi xji ua go hji oin eisjie6 ru'i x isart6 je x+s iaii. yrto+M aaej. he tuAu s f j. na^jt fJ6 jh+ je a* atj^tj»i. . J^g fa g+g tie j n atei syji+n yrtG6 aapot Jidj. «Jhg +i j'i +h dj>i a atoi aapot jhg x Cap <ir<. POt SriOtl. +p teart. xjh uti a orne+hsi ^e x it©L je anrp. Jhg HJiytxsuHG+n x L8art6 fje dj. aatoiG. fa j'i a+G oo fa g+g +h x una jc O+Gar'i. vji 006J6 src <5J+ +'i xet tetis? *iw Qoufot +6 4H- sjtG f+3. utPotDG x Crtc. 81aiaejsi xe xji set f+a. jhg fa arL Q»m y© 7. he. I se rm© y©. jho t+d n +hio x whg6 je x Jp+sjt6. j'«g ot L+M6 Ganoi xet Ojg. Ye. jhg ohl+. an y Jidj sjg rm© Xe tesi wa sa«i6 y udii Yot Ojg? vj> U+i se.sjip hojsi xji ya tasae ho osh? «Jna ne. POt X S80 J6 Qiri+H tH X ieart6 J6 X 1311. Ye. tyjH xe so sji fa ysa taeu ae»i jqjhsi Ojg. JHG IHt y G3H+ xj3? aaiae-isi xe xji xa6 LtM6 et si+t+i. tp x© y+n do Da e sj.a jqjhsi x itasis na iacjt6. j'ia aanj. jna g+g tae.232 3%) vJG JIOJ. ora. 8 aa+n f© HJCJt XVL san urfd6. jhg f+D. pot aafoiG i rhl+l 'i8. t Otisi? Tot aatoia. fyui arL n it-ip+1 rs 1© x teart <:jt * Crtc. an x a^ei W6 net oejt yo. y+X OAh OH fJHG6. Jidj sjg rhio f+D. xe use hji 380 JHt taiu io f+6'urta6. xji fa oejt ot x una. do rm© Da xji fa xj. d> ho sji xa aaiaejsi. ot xji Oust orajL hji? I se rmo y© Xji y we Hrn. jojh <J> xji xet 8 8 +6 Ojg.h.s<J6. f© xe se +6 Ojg. jhg sjhi «Jidj. 6. DJ. jhg oiso Oja. tyjH xe je xj. sse yrt v he j'ia vjh ya fje tasaea ohi* Joota+n 1© to pot et uo. Ye. f© yj6 Orejtnrt 083 io 18$ xji x seD DJHJt J6 fy-JH fa IU6 atoi aapot +h -Jidj jna x Cap ^rs.

erL y+iHJs xji x£t 8 &+©it93 g© v go jaei. XJH XJ1 X8 0SGS1 a X 39H6 J6 at+H+M ia+m j 3JH+ +p S016 88H 1© 83S1trQDr»i. XJ1 X6 0JI1 HJGJt 01H XA 38L JH+ 30t. xji xe srsi si9G+t+ t3UHi. a9foia.lt XJ1 Jl3J D98 DO POtL f+6 SJ>H ? U^a Y XJ1 f9 DS8 JPL+G1 r^Jt6. usi+pa+m rm© 8. JH8 Ovja. x. 48 ©OtAfGt SJ8 rHI© TO. 00 *Jna JH8 t3Gl£3 XtS 1311. X6 DJI1 89Qr3 Gr3. x 8 sj.h? se+h: 8ti xe ornetHsi je x net ug O-ia? Gta Y 896. xji f9 gsg hji he fyjn «Jidj tjg sja ^96 yrta6. >iHa 1© do rm© J> 99foia. HO ©ISO 01 X +6 iuhjis. atoi x+s QtEi orts y+xsisa x it©L.JH+ ¥41 X6 DJII HJ1 89S96 X+S 1911 HJ1 89HA X d> 30t. YE. a3i36G xji xe yrt it©. y dji a sitro an. seg 39. tf+S W+L G+6 d> rHI© X POt 8 SAH. JHG yJH1 J881 fy«ji h& X HJU<5 J6 fJG fJiHG rm© Ooufot yj6 +39g+jil+ irai+Di Ltoei 01 x uhg. fy+c dog G)t9£irt. T9 m rutrns. I3ii. Jhg hs fy^H x C9P ^n so x+s. an f9 yj6 08S1 81. f3 assoi xji Ji3j Dsa it£ T+3. jhg yji x£t tJQ+©irt poto. YE. v«ii y sm t36+si x sitt+i jg x hol. 9. rm© +1 ®. dji a rm© x. JHa f3 1©1 33 xji ty+c d. f+6 fJHG JHG 101. Oonfot we m j 1© v yrta6 je Jldj. 101 x^3 a3G06 xe yrt ii36+n rm© x sros^s. 8A XA xe djii 89ha jgjh. J> Utl HJ1 83136. na a* vi ¥4-1 puut+n yna6. x TJL 89S9Ga 33. XEtPot ©ja DJl S3A1 X. JQOta+M 1© 3A Urt86. xji xa sot de a G9sitJ+6. xjs XEt +6 ho d> ©jg ll+l ? n!hg yji y+i y g9ha jgjhsi ol X96 utvij^e? JHG T3 SJ8. +HS03rC XJ1 d. tjg 101 f+6 yrta6. A j 3 otgee a3- 006 x fetanjs jg Y©t feti. yj6 sitro ara. ajut xji xa soi org a usi. wsi x s£3 sr<53JHis ysG ors rm© x-ij. 36H rH1+l Jl fJG src d. 99foia. 3gh J6 x lota Jhg +1 GE3 i© 18s xji x orts yj6 hji ieoh jp jg Ooufot. S£. SE+M : hb ya y JD G+Slt©1 30t? nHG Oot+f Ot ^1^1 POtL I HO X. pot at+n x+s 8. J> D^a se. xji x orts sai a iegh Pt-i3 f+3. Qn a3foie. . ye. G8tHri 3AH8J JHG e^t+it &> 101 XJ3. jhg pot x+s G06. ye. x>n y dji ho aot ue rutrns. jhg A ho xji nrL+H. x 1t«J0U3£DrH yJ6 SJH1 POtL 8A X C9P ^M 1© Ol X 191l +H X WHG. an I 00 HJ1 89196 XJI XEt 8 0-18 . W 8 d> a© ©J8. POt XE fJ6 01 GOH JS1tE 8P1Jt JH THHOH +6 «JH8 f3 SJ8 rH1© 33. . XEtPOt. 233 J X PES J6 +1. JQ6+SUHS JG 8 ©J8. f9 tj6 Doa rnn© y© 8 sah. 3gh rmti ue run 33. run I otso Ht© xji ^£t +H y-16 Sin agtoia.] JHG 01 L+M6 XJ1 8t mO HJH +h vJ6 JIOJ.ja. 8JG+H POt f+6 POG. PtJ3 f8S 1© f8S.(NT XVI. lawH jy£ x tens jg x+s i9ii. ©vJ8. 8n Jidj sja rm© te x+s orts D^a a iegh ptjs xe ysasi jgjh L38 jue x tens jg x+s y+i. JHG +1S DODfi. «Jh8 yje G9HA. jna n yrt x let jg Ojg.J1 d> en. JQSJ11 Y DJl s-ia DO 39 8 SAH.461 GJHU1 S13G. XJ1 Y 8© hQ HJ1 HO X41 XEt «Jl3J +6 JH8 JGSJ11 d> Y DO 39 8 SAH. he fyjn f3 f>ia sja x+s. YE. tfjl tH X HED J6 ¥41 X6 DJII 8 SWQ 8r3. 8JQ rHI© f+3. hs m 0E3 1© ies xji >!i3j rm© u+i +i +6 ftt. POt f9 J19t8 TH1© 39 X P0t3 J6 JH EHSJl. JH8 SE ©ISO. JH8 SJ8 rHI© 39. ye. XEt di HO 0-ia. osa 8 Ovja. G9GL£t+M rm© xo6 f© fja a9i9ea +h x yrtG6 jg Ootifot. jootaPotL ft6 fjna tn tod na toi rm© Ooufot. YE. jna d.

T8tPSl -4PJ01 risJh X fja fja aot 3AH86 »Jid«j vJ6 X 1311 XJh X &0t8. Xstpot f3 iso Jha £tr»i. fu+c oiso aota^ta nun x u+iajthj* «bl. fu+c uj6 »8L je x una ^rtDrn. 8n xe fja poih +hio otEi Jtrt6. una ue 6EtJfJ3u.18.234 10. an x HED6 J6 X06 f©3 f3 190 UtX Urt D+8ir«i. Jha xe ata urron . JH8 ©OttJHir»i. pot xe u^a w »J6 ra6rte 10 031 x orajHea-iHis je ©ja. jootata 10 x to je < D06J6. ttll ©outet a+a »o jaei f»&. xji x h© fUJH xe fja oro +hi© x una. t©* io XEtPot xe urt oi Qrnertua jqjh tou+it vw isi jh jhb 1© x +hptj:> eput x DJHJt vie ©owot. J H0 il as© vK3 JL04. we r«ii© hed u^e f3i£3rn. x«ii f utc u+LGJtHJ* uj€ p^i je x j.j£i je f+6 sr»i6 f3 iso hji u+x f+3. XVL OE5 10 18* ¥41 XE urt ot Qrh6tHS1 J6 X UtQJahJS rhi© x lota. Ot J*H L+« JtS. <iha j sdw ua fOLG. xji xe 3*1 »iji jnut t»ii© uoiiEDrn. He oed 10 ies xji eput x jna ©oufot. he x xjs x urta. jna f+3. fU+O fJ8 +i fjina vje r»ii© xjd. snoti. ! xrs ua »a x ajet mi hji srioti f+6 cttatJ ji x i8Si as. xji xe eta gjxjt xj3»ji€6 iqojxjf u«i urn a£ ^6 x U30.i& ot£itf pata +1 x 6otrsD3»i6 u^a j'iut +hi© 8 OvJtJSivJHa^Hs u+x x UarHJ. XEtPOt. x . XEtPOt x 6otr3*is PtJD x 8 W6 f8t1 U*J6 jo$3a+n sjtopst. JHO X36 8t X HE36 je xo6 f© ujhi utx ft3 J3rn x 6otr3*i& 1© itac 13. an x potojt Lt3 f3 190 u+x fta. Jha v43HJt. haxjt ma xe ra6rte x xjtPOtDrnsu* je x Crtc. yje * 1311 10 ae aen 10 an J>eri6. f© urt ji 03uo. XEtPOt «je lot UJ6 Josi3a+-iHi xji xe D^a J3r»i. 12. jhg xji u*6 taa+M x fern s+o«i. jq-j'i x UE6 J6 x lota. an art. +1 u«i6 we *je aao^H 10 «Jl3J aaoo€ je x woum ue *ie x nan. 6 ta ujhi potL J3rnsi xjd. [C-J1. x una j'ta 1© it3c x urta rmo xjs. pot x 006 Ot£1 SJtO 10 1© HO J6 WQUtlt J3rM f+6 1311. jna fa oiso iso 1© je •ie ft€ »r»i€. w x ertiYto ft:** fa x urta ©ja. fu+c aE xe a+a 001 x as ue x lota. 6otn*is urt a+sj«iut6 PtJ3 x hapAis. aa- trn run 1 j na it«ja»i a»f. YE. 1© XEt JSUHtDiuNi. aaoo6 je x sjutEDrn hapm.1S. jna oiso »J3Y+©uo Jha 63J6tn. jna J Ha *J6 ©owot. 14. fa a* 8 3J4 f©€ hed uj6 u«!6 6otn. siaa+it atj© xjs ae«i 10 fji. POt vis ©oe. ye. XEtPOt xe fja x urta ©ja itaci rmo xjd. *ig mc ie nattt aotajttM run x »a Dot. 1© om+HY© +h Tf«i +h tin. ve.r»i.aa. «J'iG +1 063 10 18S J6 T3 UJYl Pt«i3 POtL JDrH X 1311..is *J6 lEDnm. 4s x Hapj. jna ft6 »uiyOi». jis. Jha OOia XJD&J166 60tr3A1». aen x jha vie m ti nm fa j»>a «je iw6 eja. fo uue UG+H6 xji x 6otr3*is urt uterti+n XEt teti laa-it. jha snt+OEorH 10 ©ja gei+. aafota. X£ G+8 Utertl X UE6 J6 X lOta Jioj j»ia fte atJxtJH ujhi t»iio +H 6Jt+ DJHt +HSirHSJ6. J'ia a+a i3e tH x Crtc +h 6EtJfJDu. jna xji 0t£1 u^a a x US J»i X 1fit1 J6 X Jha H8 J 6 X 1t3C+« J6 X Urta fJ8 8 +1 ot£i i-iha/JHSt 1© i3a x i3ii 1© a© xji futc u^6 <. Jha xrs ua a§ *«ii f© xjtefTML x ue6 je x lota. xs p»H0 6otr:>m fja atn sfHJ0J©6. J3rH 8 Id*!* TO fJG fcJIJtEIJG XJ3SJ166 X H9PA1S. ha x Gotnj/is fja ©jxjta xjdsjig6 isojxjt tu+c UJ6 asi je x +h una tutc xe ooia Jhi+onrD. 8J0+M POG POt f+6 11. 4idj fjew tasaee €otn. 'I3PJ.

O xji xe f>isi suoi^a rs. fja trta X36 itet6. fy+c xe h+© jha X41 X£t HN. he pt-ia x+s &u»ia xe a+a WPJt n. he x ii£& y«je ooia a* x^a tjDdm- ty+c astw +*iirtit<jua. +h x£t ma. totpot. xji ae»i se eti x sea Y^sutas. 16. U3 aaiae x>n xe Ll+11 sn toi+. O lota. ft6 he Q£3 i© 18S xji eput Jidj Jha at^xtJH. Qatoia. pot y3 et 8 co6f +1 irw r»ii© x. 235 JHa t+e at^xtJH fja hagai aatJia. +6 x foit J6/4t+ 3JH. ^uha. xe otA rm© x y+x XEt ee»i fyn 3* xe et irpi n. 4te»ta rft et na xe fjsi suoua dji a seea. Oja. Jha ys ©iso una x 8put x teL i© fji. jhs x>n *8 iusi 8 si+t+i. 4HQ ©I XEt ItJDrs L+M6 fy+c xe et otHj^hua y+x. toi+ ©ua. se+h: O. pot f3 so X41 xe yrt o y+o^a 8 ut- erts i3it ye. xji y3 3£ wi J'ia «iy£ p©i+d itjatDr»i6 jg et atjxt^i. 4hQ X«J1 f3 a+8 »i«J1 138 XJ3 JUE 8P1Jt X ItJatDrH X£t auxtJh. «JHa nut hoh Y41 xe on rm© x jhs se. +i fy+c arL 13a xet fens 1© y-iha-n pet Ptuo x. J«i8 XEt BtESWIS. n +>i x£t ma. fyusi ot ©ja. isti3 •e. HJCJt S130+H X£t 0^8 J04H rH1+l X8 f48 J&438ia XJ3*<4166 najxjt «io4H i© x foi+ &i«iha. U3 umo Ye. an rs. «iha »rH6. he 8put x i3it fvia «J6 uPJta n uhos eput x+» o^h^t. -Jna f3 i+pua n f+6 ej+s i© ue\ 4H& quo.Jt6. jhb y3 a© hJi 83t3€ *I6 U« 8t atJStJN. i© jp^t y«J6 n uhos nun eput x£t ©oia.CJT XVI. ^e^tt dah «o potL jna up^t n x »£3 it£t6. X 8UIP »£3 1t£t TH1© 0-I8. aie 1?*3. Jha astoia. xe yrt jsiuh+di a3YJ»ia 01 348©t. y+n xe srp^t xji xa srterms dji ayji f3t c+iat-in «je sah. <ih& 01S0 X8 fJS1 n hoh rw© rs x>n xet dji a ho j ©wsi.Jt.Jt a3uta 1© x-n xa x«ii irte+i. et Oja. aato tota. Pot a3T0ia.IMO X. JH8 f3 ©ISO SO XJ1 XEt f8t1S yrt L+P148 n rm© +h otei aosi+M. 8 lies pot su»ia+n. pot x fy+c foi+^s. w gare ¥ f^ta. f©soje. jna pot ue-it. xe ©t* r»»i© x.jaw yrn irts»i. tens yrt hji »iot»i jye 1© 83L36 1© on. 36H 1© •tciHJS. t3 so xji x£t fetis yrt sji run s+ie^t. j»ia on y+x e iea eu+s. 83136 ¥41 % TKia+Dr»i xe tjsi sjuteua rs UvJ6 ptvJ3 et stuxt*j*i. fy+c yje i*n XEtue ysa ohi+ .] •njf 8 »fn DJH^t py+c +•« aS0 <jidj yiQ JUM. una POt J6. YE. *J6 4^8 XEt t+*WlS. arsi ©o POtL j»«a jhb suna run * iui xEtue. O OvJa. xe tsirtna 1© K6t T0D6. JH8 XEf OthJWHIS 0018. pot xe fja s iies n x SJHiut je XEt s+hjojo. f+6 £D^h. te un. ua aaiae 113 +•• ©ua. «i»ia x. tu*t rxut6 dji ut+D. ©t3€a. jhb sit^c potL f+6 fjna6 wrta6 8ti TJ6H. lid L. JH8 X41 ¥8 a 8 Sl+t+1 fOl+ ©J8. y+x x L+M6 je x yrtia. f+6 teti . TUtC fJH8Ja 88H 10 XJ3 8A X CAta+D^S XJ> XEt P6X. Qstoia. fy+c arL a*Ha xj:> ae'i 1© 8 ©usi. x£t fetis et sji ¥«4». xa •ft 8 Sltttl.4Ha . j^a 3JHJt. yd a tj« 8313P ue suoua 1© a oesi a* xa uno v. 4W. he fy^i s»ia 4wj so x+s. 15. O ©ua. XJ1 y3 8t 8 C06»i «lh8 8 fOlt 1311.+M J881. XEt ojsiu juwt. -jho nj»i 01 5JHJt J6 tAH ©S86. Oua. UH0+H +h Lt«6 X£t OvJ8 XJ1 X£ yrt *J6 CO€H J6 tiO. an U3 83136 XJ1 X6 MS1 3W01/48 rs 1© a sea fOlt C+I8t4h. xe se X41 xe fjsi aea . j»ia yji XEt tetis 8t sy-iioa sexc. x pud. 1© 83foia src etos y+oja»i4S ^orn x £13- O ®ja. se+h: foi+.

jna src U+O-iaHJS J3rn xts i9ii arL OfDPrtl 3J> 3* sol. He ti 083 io ies xji fyjh Ji3j f ja sja X96 yrta6. xji xet dji a ho (Dwsi. ytn xe 38 fje SOI J> t'l OUST lOta. X96. J'ia £trn. Jhut+n +H1© tH jna +hi© xet ?86J6. 89- TOta. POt X8 8t a9S1A6a J6 01 3JH 89006 J6 xet UGJtit. f8 um ytn xe srpjt xji src ytojanjs jna tntoy+if oji a J3rn xts i9ii? sitJHL. seg +i yrt sy*jioa j»ia n^ v w je Ousi. y+n X8 +h ©tJhi rm© rs xji ud 38 tjg srosjs si xjs jojh rvi© x G)nsi ? flgfoia. 18. jna ti 964 ^e ata itgc x yrta sitais. ve. y+n xe orsprti 3* sot. xet soi6 8t it^Drs. 96H +h oi X96 ytn xe orsprti. jna oiso xe yrtiot+H ten. V8. TIW1 DJl X96 at^XtJH 80. j«ia yg tj6 ho lies 1© yrtDti ct Oua. j na 30t JSUDru a* 8t it9Sis. J ha OLSO «J3V+0U!0 JH8 69J6tr3. pot 89«I6 J6 V SthJO-106. hs sts y. [cn. sts agooe f9 itea +h P8L. 89tn ^si93a J6 ptiLtHJs. V£. 89006 *jg x +»i+outi+6 je xts i9ii ? +h at+M+n O lota. 89- ©06 vje x th+oy+it je xts nail? 3J> lota. XVI. xetpot xe yrt lot. XJ1 38 SrPJt ytX leD-JHS X96 JPlH>0r»>6 fU+C DJl ©r3 riJH 39. J^a oe3 1© ies xji 8put src vje teart J3rn xjs. ytn xe orsprti xet soi6 Oust ? X6 QtJ»i1 r»i10 XJ3 XJI X6 38 US SltJML. ^e yrt 08S1 81 f^ie srosjs -iorn n i©t oies i9it. jna xe fje oesi rs 81 a90©6 jg st JosgatM dji iyiGJti+. ? feti +6 josaa+n s-itopu. SW1 X8 D^a srpjt ho 3J»iJt w'6 jpttODr»i6. ve. »brh. J 6 T9 0U11 91. «i3rn xjs. ha x yr»i 3J. ieo+h ho loi pot XJ3SJIG6 attno. O lota. K4fl XC 38 38t XCt JPl+QDr»i6 fytc dji oro rivjH xjo. xe aaojh 1© T0L8. ha d^h+ «ig xjs et 8t atjxtjh.236 390 xjs. jna o+e J»ia rhio 39 srosjs. *ie JtOJ. rivjh 19. Jha 083 io nes ^sii ^e a+a oo POtL. f+6 fJH86 run xjs. ve. xji f9 XJ3 TO II own f+6 rUH 01 rt y+X f+3. JHa oiso J pjio-i£artJt6 f© 8t y+x 39. He J6 xIlsj yj6 19C+H 4hq si90+« rhi© s i9it v f+i Ouae. xji J> lota. 89006 J6 X OOtSHJS V£t JUtJL. je t©3 >J6 ten. U+ll X8 OtJH1 m© 3d W1 i> SltJML. 89006 je xet U6Jti+. vetpot xe yrt lot J6 1© Lth6 je x yrtta. rmo lota ©ja. to yj6 x oosi potsosi sja r»iio fts. Jha f9 OISO 086 XJ3 S1t4HL. ld+11 Ye. H9^Jt DSa *8 LrtSi. O lota. fyji m a©? Jna hb fy^H Ji3j trta xts. xe yrt jsi93a a* xet atJ^t-Jh J6 atjs. «Jha 89T0ia. j io x l+m6 je x yrtta. ot fyji 'se wm ^8 Dsa ot tmn ^e Dsa Dsa isi vj«i. ve. f© yrt xo6 je t©3 y9 fje a+H si9o+n. -set ©ja m© « i9ii. pot xe -pjg oesi rs 81 *ie st S+HJQJQ6 fy+c y9 fje tearta jarharhut io a+ta y+x et oh fjna6. xetpot xe yrt hji -utatua 1© jnut tni© xet s+hjOvJ06 1© yrtDti 0«ja. 17. xetpot. JHa 890>ih 10 it9c * yrta ue "set s+hjq*iq6.J6 joota+H io « ntet je +1 -Jioj. lota ? OLSO 3J> 10 Sr46. f9 irtna . jna 89fota. xe oea r>ii© Ji3j. -Jna * lota ltoeAa^a pot ^js xgi ^8 Dsa frHQJt hJI. y+n xe ©+g 33 38 aet y+x sah ie»t wrwi+6 ? lota pot 3J. net Jha yt6ar3 xji y9 38 atw rm© fJHa6 x. -Jna xet ©83 e otei srn-n+oa yrt lot iu rm© f+3. Ha vbhJt. st at/JxtJH jqj»i ate rhio rs. 4hq sput xji xe ata sjutei xj3Sjig6 yrn ptJ3 jnr^jt. J> jo +nprt3. xe yrt p+ta y+x x foit &inti.

9GH Urta. he vts +6 hji oi. 21. A uia y Drsi hji urton Ovja ohi+ urns tn 8 uao? se Y 8t OES1 81 vJG Y©t S*HJ©*JQ6. j«ia +6 r^Jt urta6. Drc Dot ausi tJXJt. rm© djh. 8J. +6 hji 1© fJG 8 irtpjoi h«ju<. an y u+d+h oiso. n dji a J> S€ rm© y®. «Jh8 hs «J6 J> sja rm© y©. VEtPOt tP Y fJG PEL.D6. ot 3gh on-uia 1© ho. * aatoia xji y et loit tn spsfi. sji aaoo6 y urt orD-uia i© a frDai. jhb xji xe urt +h 8 itj-wtE- Drn 1© f3t x urta. ^ji +i ts vJH v urn fjna. JH8 f9 83fJl8 Qt£1 <5v4+. f3 xji it©tt fraauL ftasjtp t3-uvuL jg f+6 s+H6. A se rm© y©. He. xji ua qjhji urtDn et OvJG. x sed 04i a SEea.] asO P8S +39GtJU+ 10rt86 v46 JIO-J. 3 OtOlQ. XJ1 Y DE 8 frD8l. hji ohl+ djh. pot ti +6 HJSJSJtt swi y Dsa irtn utearD. * se rm© y©. Y fOT POt L+M6 fUtC 8t jna I usa vji S3H. ausja +6 f3 xji 83L3GJL aj"m6a u+^si sirartn^s jg feti. futc ornpena v uj>6 jna v irtna. jna tp so. ausja et y. 4'ia Dotoejt.C41. tp ve utn do VJH U3 D41 HO JG 8 D©t1+. 237 tit* m J881. Ye. xji r»t1© Yffl. 20. 0© y sno6 <J> *gi y gjhji urtDti Oua. Jna H8 J6 (Ji s-ia ornsrtH+M pel: Pel. 1+11 ctiatJH a© fjc urta6 o+gh rm© vjd «Jna hs. «Jna hs. j'ia jna+©tJL 1© x Aha. an f3 owa rm© *06 f©D fa aafJia. J6 fje G36Ata 1© ho sJG oa tuji y dji . JH8 H8. ft6 ftD. atoi 1© a frDai. f<J6H. t6 V+S PEL? Qafota. Dffltit. dji Drtst. pot iac. *£t et DJHt f© a© se.jl6. aapot ve uti 83136. >4H y Dsa t3DjD8Jt vji O^ia tn ortstp^i rm© ©i f© 83136 jh f+6 hed. Ovja j na a©-iL +H1© hji. fU+C et 11©. «Jhg hs. fa fJL ho 006 1© aa- ta hojl ti ti. aaircja atJVtJH. VJH U3 D4L 83136. YE. ot x urta jg Ovia. xEtPot frDai XJDSJ166 ut^si a3+n t»i aus^a t'i orDuia 1© a fnai. Ye. jna rm© J6Jtt djh jootafh 1© ft6 urto. xetpot fa a+a se ho Dot 1© s f*Jt Drn+1+©G. *I8 ot ohu JH8 POUL ItJHSQUDrH? M Vt6 ti L+M +6 Y DrS1 Wi. eso. tp f3 +6 omjia pj>'iG 1© a frDai. +p — t6 rm© rs cf. >M1 Y 8t 83S"UCa *JG Y©t atJMJH. saojL taumrne. 33006 *4G V©t josaa+H -ucjtit. xj'i ^£ f© et et xe f© orDi^ia 1© a frDai 33006 jg xet jos3g+h luc^tit. e sah Pt«JD "l8 8S0. XVI. da djh+ 1J. POt T9 aafJia xji set mt©DrH6 fja fjna. f© urt n©it "uhvuhi. Hv41 M L+M6. y urt s«n xe et Dot ausi. ve. ye. 3GH j6 uh h nut. s-tnj- 8afoia. pot y 8t HJSJSJttit Jna »i8 aaoo6 y et omjia 1© a frDai. 22. +6 aafoia. ti +6 0© y snoe UJl XJ1 pot 8 djh srDU»D6. sitjci PotL jna sja tw rm© *<*> xjd. fiwi dji ua a©? pot ua et oesi 81 jg et ew©6. pj>H8jl jna H8 f©soJGJt taiJHUL. JHG xji y de irtn ut6arD. seg ti a +h Y©t stHJ©*i©6 onit. ausja et v. atrsjt tjl sja. pot ti +6 83006 VM Y 8t G8S1 81. f+6 v pnsi ties. VEtPot f3 a36^tJL. & se rm© yo. XJ1 Y DSa 8313G. wi y 8t atoi 1© 8 toitnjs jg feti. ts Drc Dot ortsi fa vji hojl v u+t jg fJL 006 1© aoiae. f3 tDIEtl^L f+6 Urta £H<. x sed dji a ausi. a© y «je HvJi sno6 ausi f© it©it froai xjdsji66 j«ia aa©06 x urta? Ye. 8afoia. vjh ta vji ohi+ aatacjL. sina it©i+ fnaia sjd. JHa fa xji Drtst jna jnatotJL 1© s jna. pot e djh hojl e im. U+X81 a3+M atoi 1© ho x urta.

+6 Y Dr81 H986 HO XJ1 X 898 098. vji <J> nb <*> a© +6 a9€At *ji J> y D9a D94 10 «. JH8 890+'i^L 1© OtO. 89f0ia.ja +4 Y©t T8t1. 89006 Y 4 : TJ6 1tA8 V J081Jt+DJ'i1. +i Y U+l 8E. 0S8. jna ieo ho lot pot +18 Hrt+ODJHi. 89T018. JH8 8nt81JL. 4hQ 890tHJL 1© OtO.J4 YO P91 X96 8UJI+H D0Drh6. Y U+l JUtO Y©t pjorn+6. hb a9T0ia. l£1 r8 Hrt+D U+V Ot£1 0£t. J4 . V 898. t6 Hvll X+8 t9ri? 8E rH1© YO. X. u+>ut6 jue Jha y niro +1 n J4a oe*i he v+8 hji . ye. hQ HUHUa +6 J'i8 +1 81UUL.. 8tJ818. J>ia 890+»iJL 1© OtO. *18 +P he m uti orDiEt x urta 898 +P rm© +1 8 89a.44i run da urtae.. Qri 89T0ia. pot <J> ao 4Ji D94 xji y oi J6 yo fje a+4 orD-uia no et 8rc «iDrn y© f© +i +6 u^a mai J) tnai Y©t8Ji66. J6 X 1t9 +1 a90+HJL 1© OtO. JHa at+H POtL Ptoi rHi© +L U+l +p rs. JH8 H8 89T018. ¥J1 -Jhg D£ 0J1 t©1. 89f0ia J +i +1 JM +1 t©l. YE. YE. ui *+8 a&- 6At UrtO +4 YO. VJ1 8 D£ 8 1W41. tl DrSI 4986 8 SJ1 S+8 +6 8 ©S8 898. d> EPUt Y h£.iD8Jie6 wi xjd a +4 fUJi80je. +1 +6 : VAh. <J48 TU. H8 TUJ4 V T91 J6 ¥ 8rH OrDJL J«i8 800teJL +1 ei. Ye. t€ «J»ie he 89fOia. 23. ©+4JL 1© 8 89l+Dr8 1© D9. Jh8 H8 89j«ia foia Y©t hviu irtpjoi ? ye. 24. Y©t hjias ho. POt 8989- O+HJL 1© JHL8t<5 DA 801: YE.Jt srtora- su«i»J6 *e Mi. 4*11 XVI »no« a© 89006 y et jpi+oua JHa QE81 m. 89fOia. *£tP0t +6 JH8 f Uvl180J6Jt +1 « LAI. POt 89fOl8 +1 81UUL. JH8 OtO H. 1tA V 4081Jt+DJH1 1© HO +P V 898 UJ6 OSa. jna v+8 83006 VJ1 +1 yo y ho xji v urta fJL 8UJia Y©t rH8Jt81vlHa+M arL a90t»i 80L6. U98 4vii 4*J1 S+8 +40t98 Y©t PEL? 4«ju<. pot +1 +6 J6Jti 898 attHJL POtL OtOJL Hvl1. Y©t pel +6 aotDrni. +p y «irt+o +1 u+x DfC OEt. tPtH 8 It© 898. +1.mi+ 89196 *ji vet x. pot irtpjoi +h vji l+h. y©. X41 de oto n. ? 99f0ia 8£ rh1© Y©. H8 8lt81JL. 4viu<. Vdl YOt IA1 1© 8 JHLAIha. <& ha YOt DAH8 arL 890+H 1© J081JH8. an J iP +1 a9fOL8 +1 +6 Hvll t1 t6 0881 JUE. tJ6 1E81J8 *+8 U1. he J6 8^a or48rt4+M pel — vie xji +i u«>€ 4vii e irtpjoi 1*410 den so u+x da urta6. 89006 +6 tjl so toi. 89006 a+6rtHJ8L. +6 098. JH8 81t81JL. VEtPOt. Dr81 YOt HvIUS TrtPJOl PEL. SJH +6 Y© Dr&1 H986 8E X-J1 Y 898 OSa. Y 0+6 11E8. XJ1 Y 1© 8E U+X+4 YOt+1 +1 <J> V lOta. JH8 Y 0L80 J »iO ?4L 81t8Ua n. J4a jo8Jt8A6 e neti+oi vje 964 +p y ojh ho oot vjh +4 mut 1© aaiae.J4 Y o>i4vii ho X£t D©ti+ J1 prt8i. 89f0l8. 89006 n +6 Y Dr81 hO XJ1 +6 098.238 8%) vJG JIDJ.r<? yo 041+ jo©ta+n 1© xji tu+c it©. pot e. 4*i6Jt*9ui& <J6 ul ©ton n 1© 8 irtpjoi 8n H 898 81UUL. fln U+l Hvll 0J1 y H/Jouoi v it9. [Q41. 88 ag- m© TOta. Ot 8 OSa 898. 964 1© pel. +1 >lh8 89fOl8. 36H r41+l Y 89196 8 DJ4Jt W1 Y 0>I4 0+6 "IIE8 POt 8 10t- Drh vie da urta6. +P TJtPJQOrH. +6 Jh8 H8. 8t y Dot kji v+8 Thlffl 8 o^a 89a? +P d> 8E rm© y©. JH8 8t+H POtL Pt01. Ye. Ot SJ1 V Urta +6 098. J4+ DOt J4a Jt86 PEL +6 8 irtPJOl 4*1W«5. VEtPOt J 8 898 QtCJL 0S8. — +1 +1 *18 89Q+44L 1© J4IA14 DA naJtSUha+H. H9X^t VJ1 Y IE Y DAI 48A8 YOt POt Y UQ 041+ J08Jt8A68 YOt PEL 1© 1LJH1 V 898. +18 0»i U0'iJ8.J08"ut+D. U+l t96+81 S &l+t+1 vl6 Y 8© 4J1 0681 +1 81 8A Y©t r489l9P. UH Y 890+4 1© 8UJI U+S+4 Y©t U+l 890th 8J166. 0J1 t©1.

] aso *e n. a* AhQ 84 te Y OJl "lira X PtOI sina xewie. lOta. ^na Hvii ue oah. jna xb ytn f9t *J3. jna tp hui a aa€j. SI YOt PEL U« ©t£1 GfltSJ'iS. 3A1 r81£H X+S Pt©1 fUtC f9 wa tu+c s-iooh. +»i x pot se w&i SM3J41& Jy£ PtJ3 26.c«n. y oi i© arte x sotniY©t€. fytc +6 suai jare ol xji x. Jha aafota *je n o<ii a 8 it9 fcittmn n rm© ^cjuesiw up. hrt+D s it9 . v utt hji isow pot- «ie pel 10 x Ptoi *£wie.16 ti aaot^L 1© oto. jna ^8 a+a*i f9t 39. j na um srp^mM. «Jna virta u+> JH »je <* v y+i nji nrttD s it9. 89006 je ^ +h kj. ahq ltot jare ©i it©t. +p y sno6 yji «£ we 101 y© ^+». Jna fy^h I ata irtn rh1© 31 0LJ6J1. ye. Y£.ji jioj. vetpot I irtna ^i on rm© >1hq oi sah Jpi+oorh6. sj. nt£t. wai *rs srt&tpsi rm© +6 3* sj+. 1EDJH8-. *s 6+6+1 a+a&i f9t sa ot*6. it£a ornsrtHtH xo6 f© yrt oah jh9d+6.Jt 1© we wa f UvJi 69hrs. pot 39. y£i+n pot x ita 1© at+n potL Ptoi «Ji3«i 25. aqah. tP Y 3rS1 89196 HW1 69»irs »^a. ye. xe s^hi potL ih rm© yo. fiitc 90S1 iwDrs. 89fOia. 39. J H8 U+K "1EDJH&. ae»i rnm y £t p+ia. X8 8t1 9n*t- ph rm© t»i x* c+iaw»i fyjh ve on rm© . he iIwj sja r»ii© XJ3. ©sa. *etPot nrttD s yrta. YOt t1 a+itqjhs. y a© ©tEiit rt. irth i© f8* us a+asi f9t 39 +h sj. x. JH8 ^8 at8S1 aaaitroDrn. ^8 yu&i srt&tpst fy^H ye. . ahq Y©t aa+^»is. I a+a j'ia X8 yjsi arts+psi. u+i v o«ih Hje^t iiro s Ptoi je s ita up. 89006 y et oesi tp ©1 *je vot stHJ©j©6. se rmo y©. yrtDti Y©t Oua. O-ia.ji +6 € »U9i. jna Y©t ied^hs XJ1 +6 3E 1£0 t©1 YO. jna +»i Y©t pel. Ty^h & a+a fy-JH on m© x 3J> +h 3* itEt. Owa. «i»ia awxw»i. jna ih yW»1 JMOtt y+X 3AH JH93+6. j ye. 0© y t93^a. *je sr*. ot ¥ yrta je fy+c T9 fja snoon.t- an n +6 a9o©6 vot ©tena y qjh-11 we s Ptoi xetvje. £l9f0lG Y fJ6 SJ8 KJ1 y oia foia j»>a HvJi HvJi J. 89006 vJ6 KA S^rH. noa frta srts+p^L je k. J4a y dji P9S1 Wi ¥ah. 8n 89- y q>i»kji yrtDn Ovja. jna frta sa J> on6 a+«i v 3+asi je x* o winot9©£Dr 81.Jt846 KEt PEL? <Jh8 «Jl3J S-J8 T'll© KJD. y+s x yrta th jHa aao©6 Hrt+D+M fl. jhg ^8 ata&i irth vao 1© 39. rm© 39 wah I a+a ou rm© *Jha « +h d* P9ia. a9t9e ¥06 »otniY©t6 futc we a+N M«l 8A VAO J6 Ota? 99fOLa. *ts Ptoi. ^ itvjp^i we oia. H9>ut te +6 n a9Q©6 a-JWH. pot wsi J> fyjH * x y+tajtH^s. y oji tan x tayota6 je Y©t pel.11 y frn©jt h*ji. 9n +p y nrttD v yrta. POt. XJ1 X£ vst feti». * ptoi vewie 239 u«ia 8aQoe s saa yj6 wai. ye. y a© rha^tsuna ^o. Hq eput wa S10QH X96 yrta6. 1 D«a 1£Q toi. ¥J1 y »no6 we *e Syja orHsrtH+H itEt ot yrtDn frta 3* it£t. y«46 +h Owa. llOtH POtUrtG 10 X PtOI XEWJ6. Xe eti artatpqi. cm© f+3 a96AttH vJ6 1© HO fUAVAl XE DSa 89196 Urh Gja. 0© y Y 80. 96»i ? pot f 9 &ja. Oja. jha X8 w&i oiso frta 39 fUAh we 08S1 na we a+H agsma aj> 3j»h JH93+6. xvi. ye. ^8 wsi i6. atn rm© 3£. ye. AHQ lt£8 rh1© K. fy+c t6 tdai jare 01 x«n fu*i. naxjt dji y Lrtsi. JHa jNa u+l +1 +6 ^3 XAH At\QAt >i»ia IdtK S198+ 'vs a+a«i f9t 39 89006 &r»i ¥W1 xe je sah m+0Dr»i6 8+h 3A stH^t+it. ot ?e xe D^a iuhi v S9G. V8 ataSI f9t 39. tn f9 »^a Drsi a nuihua ot t«i fy^i 3j«ut ve osa a9©tH 1© 4GS.

vie >AhQ H8 3J> atJXtJH. J»iG artan6 de a ui. SE+H. 96'i SO H^t+D YOt 83fOLa. vie ft6 "8-rh.D. he. ysa JH8 8 y Hvii agtota ou+oit. oi 3J 1 ! dji su'ia agpot -Jmq +1 m. -J'la YOt f8t1S. jue xj> srajhis a3o©6 jc xa $-r»i. +6 89006 XE 8+8 HJ1 89196 XJI +1 tfc. YE. j»i8 Jna d^h+ a+a iso jna x+s 89006 vie an p+© rnajtsisa x D9H+M je xo6 L+M6. j>ta a900€ x i9ii «ivii HJ1 r^aJtsuHa HvJi ft6 yrta6. tp SO. agtota. Oa atjxwh. £dj»i. S111M+M H +H Y© TH1© je^tiESiTh up. ye. J'«a y9 fje 89f Jta xji x ot£i oyjsiYr«i futc S-rn vie YOt dj>h86. j«ia . an "l8 3J.46 oi. dj.x t^6rtJ0Drh. fa qjh vie v atsaaiae jh x 8r»i ©via Pot n t6 4J1 tnh xji 69Hrs jioh sieq X96 L+H6. J'ia f9 siooh y© 1© itaiEt Y©t UMQe. x^j'i oesi Jaei Y©t 16 jna agotn 10 89f+6 1911. jMott. j'ia olso n*iH yrta6 vie 6a»iro. 3J. Xe vie en XJI O lota. X96 et x ohit urH6 f© fje sioqh orhsrthtn x ©via. +4 H8. X+S yrta PEL. 36'i xji y ysa fje so arc PEL J6 96»i 1© 1LJH1 X xji m yrta +h Y©t fEtis. aa- atJxtJH. Utl 890rO E r'ii© 1t9. ot usa y tJXJt fEtan Yot fens +h SULPU. +i +6 «J0Y+©UO Jt06 890JH 1© 19C XJD. an 69hro oiso sieq je X96 L+H6. I L+no xji trus+ai xji y dsg a tohrtm je x L+M6 fy+c vie fje a+H siooh or'isrtH+H x ora+h Onsi. pot aafoia. xji t9ajoiDr»i ®*ia. X t96H XE y^a atjxtj'i. T9 UvJ6 sioo*! je a* D06J6. y de w x Josut+DJHi +6 +'i vie tis osanjs. . ji x d> 18&1 Jha XJ1 sr<iDj>ii be. XJ1 Y 3A1 Ut+D ? r*ia9i9p. n]*iO h8 0E3 1© 18S XJ1 «J»ta Jl9J TJ8 S100H X96 yrtG6 rh1© T9 SJ1 88H n-AH X Ot8ha. 890©6 xe yti hji rhajtsuna rivi4 xa Drts+6 tutc X8 fJS1 89S108 XJ» 89006 vJ6 XJ> $T>i. Lt© x S^rn rm© y©. xe siona to 1© ajL. 196 +H X j an tp hji so. JHa agfoia 8 ti ui UJ6 t£6a n*iiK y+iajtHJS. x fetanjs XEt fens. xji x yrta +h Oust rm© onjL oiso T9 TJ6 0& atrxjt fj6 ooia vie rivin x yrta6 x 69»irs. +1 96H oi xts ojh £P1-Jt y© xji Y©t y a© +p y yti. +•) +HsirHS<J6. vie xji to&ojGJt usa iso n*ih 3<n ite. +6 fyjxjt x yrta a +»i x dji Ovia. *ioh «iO XJ1 X96 L+M6 Urt 101 r'ii© Y©. XJ1 f9 y+l Qn 1© t9890 Jh8 XJ1 f9 DJl SrPJt Ptjs x a^a. +p ISO. yo dji ora nj'i yo. XVI. f9 sja. J»ia f9 tjl j»60tua y© rvi© 1© iedj'is. ye. XEtPOt xe ut+Di. Ml toio. y osa a f9ia a* D9ti+ oesi+H jaei vot y 3ai a fgia. V S9 t6 8 sjorna itjpji je oia fJ6 usi+pia Lisa x &rH vie ©via. jna x^i f9 dji tie >>^1 attM 1© 188. tu+c dji na aj> 1© jioh pot *£t s+46. xji f9 osa deo r»ii© sntyvii rhi© pel JHa y© ?yji y Dsa a©. vie -Jhg y oiso +6 89fJia xji atrxjt fJ6 itoen sjieEDrn. [CJ1. 8S0 <pjsi irtha vJG >11DJ. ae'il+PSlt 89P0t ^J'ta *i6 YOt a+SJHDrh y fje a96J>ia agire^a atrxjt. J48 J6 Tl 89QtHJL 1© SUAl. ite. xts . * usa vie eso +p ? v fje tja x sotniYote? tp y fje. XJ1 Y ySQ hJ1 0ES1 J881 YOt A6. I PtJ3 JDrn rs. WW xji T91 XJ. ye. y+x x+s nan. 89006 vie Y©t jpi+0Drh6. atJxtJH.jo-jh &rH s46 O-iG.240 aafoia fa sjg. Oia XJH 3£ «Jna 0«a ot>i'ii Lto x sj+ 27. 3n &rh aafoia. 1© a sna. f© vie dj. joota+n 1© xxt yrt06. X<45. +6 101 aj> rs 1© a x ~&rn je OvIG. ot fyjx^t x£t dji a ho 3j»i+ Omsi. x£t urt 9J«i+ f© urt so f8ta»ia xji xe usa HvJ1 Hvii isq. a96At Y DJL 11JH1 +1 8J.

He. m o% a 3£a. pot srsi a jh jioh3jhi seg. s urtia. f© P3186. •naia 1+pa xvl] aso vje jidj. J6Jt+ x foi «5vii jna itu. JHG 96H+H. nesi jue. Y£. +H J«i3 jaei D3H6 rm© sjh xji xe de fje pel <5rS1+&. 241 -Jna hs. pot fa +6 3*1+ 1© seb. JHG fLIJH Y© 00 Hvi1 OtJ. D^a a D£a. ieo * up vie f+6 atnut? se mo v©. On rm© f+3 oejt x otvins Y©t Y On OCJt X PUOS- vie Yfflt SJ1 X£ 3£ +H0t3S. . J> se rm© y©. JHQ S30W1 TIESJ6. 1© it©e *ji xa6 l+m6 rm© vo vie oasjlp vji *36 L+M6 et c+iGtJH et it®. ye. ye. frsai Y©tsJie6. ye. pot jqs-isg+hi xji *£t 3JH. jna vji ©t£i sjot+pj. rHIO lota. GtOH 81 +h it£t rm© f+3 orm+HY+©ri+ pot Yfflt JHG 0LS0 POt X UJlFEt >1Q tIJIPEt. an +6 +i +e x to tsoidAtJL x up jg to t© tjl srtajta. H3XJt J6 JH+ 3JHJt J6 P8t. 3£ "ItvJSIJt +H XJ3. 93foio. fts jojhsi vie x ajei. ^06 fffl 8t Jt8H0 Y©. XJ1 jh JHast 1© oi ncrsHJS.rsi+$.6. ocit oi Y©t pivios: on f+3 +H Yfflt f8€J6. vie Ot +6 JOSiaG+JHI XEt ti o<ia a 8 &i-n 1© x djo+h aira. ve.J>6 f+6 OH aira. jna xrs fa vie dji at+« sjieEDrn 1© 01 xo6 f© dji aaiae jh f+6 hes. xts aa+« v +huhi fli+C S+S I8S1 SJ0ttPA6. josjii +1 +6 a Lt© x jiohsjhi tu+c josi3g+jhi s-«iot+PA6.6 u+i a x S^rn vie Gjg. it©. an srsi a jh +hp+h+i jna 3irtnn sjq- t+PJ>6. jhg *ji fa dji jioh pot s s+H6 +1 . jejtt ivitm+n i© xji ©t£i jna tesi 8J0t+p*6. YE. «J6 fUJ=l taUHITHS. Yfflt x Sn MS +6 HvJ1 01 Y 3rS1 lot 81 Yfflt SOLG +H YOt 0U6J1S. THIffl rm© Jna xrs vie OJH SJ1+SPJ. . V G33JHa6 J6 f3 XJ1 JOSJtSJ>6J6 HO PEL vie JHG JHSrtOl6 XJ3 +6 X 8tD6 SEP1+. POt +i dji hvii a 8 f+©3rn sjot+pj. on rm© P3ia6. atJ^tJH. dji 01 a pqiptie. xji fa usa fje srtst run y©. 3J. vie Ha XJH DJI X£t a. 3+a-a£. jna nrn dji ftiti we Jhg aafoia. ft!) JOSIOCa 1© X fOl I© V rm© taiJHirHs +6 atoi V£tP0t 3£ Ojg otjm rm© v©. +hp+h+i jhq airthri. H3)Ut vl6 d^g a 8 ©t£i jhg iesi V£. on rm© +6 f+3 jqjhsi x net je Y©t JHa3t6. xji y aaotn 1© ooi run ft6 foit H£3. ot 3!"S1 rHJ6vl+GJai+ "IJt+D. wi YOt f£ti» a psi. xji y 3£ aaotn i© jo^j+sj. ^EtPot onit rm© xji fJ6 pel m pot 3rts+. jna ormtHY© +h it£t rm© rm© m: on rm© ft3 fiun y Et +h Y©t paia6. jaei x ©t£i jna airt'iri iuh vie t3GJ3iDrH. aafoia u+i 8t to. 06 Jt 01 Y©t fBSfOia. ye. 28. He +p d> 8 3jh srtGJtJL.3rtSt 06Jt18t^L <5rS1t& taiJHirHS. sm6 pot x s+H6 je x urtia: xstpot J josiaa+jm xji X£t dsg a +1 8 OtE1 J Ha L8S1 SJQt+PJ>6. ye. sjh. xjh dji x 10 9o6J6 a psip+ia. *18 XEt +6 Hvl1 JH+ 3JH XJ1 OJH 8-JQt+P.c«n. XEtPOt x£t qjh a nrL+n fu+c TDtc u+i Doti vie jh +hp+h+i jiohsjhi. ye. * u+i usJ. +i Ol8tf8tGHG. JHG +H YOt U+lGJtHJS-. fU+C tl+l J10H POt x $+H6 je jnnut. YE. YE. pot > lota +1 vie +6 jqsisg+jhi sji jh jioh3jhi joota+n 1© x ©tei JIS 01 3JHQAHG j tuh x airthri ©via. 30L 30tHtM.6 v©t pel rm© tanjHirhs. on rm© aaDJHa6 <. j ha srs-1 ut+D. 1© at+H J881 X 88J16 J6 3ft»t. HJ1 8 SJ0t+PJ>6 +i vJ6 33S1. vie a3foiG. rmo 0o6J6. fii+c +6 <5r&i. 01 £t POIH +i +6 na 8t u&i. Vji a© ho 5W1 (Dnsi dji ors jsrn s ©via f j l siooh pot 1© ieo vie run f+3 s whs- »tJDrh6 J6 f+6 nan. attMJL . m& +e odhm vie x to .

tumi x t8*ie ei. vji *1£. XJ1 T9 DE HJ1 OCJtnet y de hji a wa jue sa v UDiiEDrn XJ1 Y DE HJ1 89©rD f+6 Sra<5J01S J1 X HO 0^8 X. y©t net jna jeewl y© nrLtn. jna I oiso j©6oti y©. Jna H8 DA 89ir6da 8tJXt4H. agfoia. Y©. DA 891^6*18 atJXtJH. U9 ao H«n TUU i> +H X+S UP. POtL . a»- fnootm t© a© aan* x pel. ^Etfot. U+l t9irth 1© OvJ8.joija 1© ^ si+tn je * qabi. a© gbsi y a© hji tasjoa^t 1© a cjttuai. y Et J6 atjs. & a96J. pot +p EPUt xts a£ J6 up. POt ^J1 xji y ©o 81 je ^is up. TJ6 TJ8 MH8 H8 r«i1© V© »is4i 89POt. yqa tcji y ma on j tetan hji y©t tens j«i+ wn©Jt. xji QAQl. *ji y a© itoot>isitHEi x a£ je t6 y©t t9-UHirns rnm x jna. T9 t9yOt8JL &> Yffl L+M. 89foia. 1© ©o ho Dot ei: rntou i. Pot a9tota. ji ^ +h ij>3 siwi sinn y fje ty+c arL lrs^s y©t ajat€ Y 0*HvJ1 S£ V+S. ^ji 9€H r»ii+t SE3 sed +p y+t fje ist 1© irsjs yot a«ai vje ^ji airtnri yrtia. y£. jna x tr •ieojo. PAHJt6 mpot. XJ1 Y TrDBl Y©tSJl66 96H yrton Oja +h fy^nsojejt hes y de a +h. «Jna H8 dj. YE.n BPUt y fje t9S9ea so j djh+ ytiHJSJ6. XEtPOt. x a-jei Snmi ml oi ncrs Ud. j«ia a^L. tp j y irtn jue *J6 v H9at. jhb v Yffl. XJ1 Y oj»ivJ1 se. -Jna H8. jna xji y Dsa yrto 81 yot SsiieEDrn ytx vje Dot aaHJ. S9+h x. T9 ay^i^L hji ©warD. pot x djh+ Drts+E hjh y©. * 86 rVlffl 0© H«J1 Sr"106 XJ1 ot. an fyj>i tn x TEtis x arL T9 ayji. da Yffl. H8 83TO10. x orDtH XJ1 Y t9S96 +1. jna xstpot. +39awn+ dji * ©t£i nun t6 tgajDiDrn a atoi aei rm© SJ8 ye. 89treja atJ^tJH. ahq tjl ho iles na x+s t6 y©. na he je +6 y©t sjieEorn. y TJ6. utt t9- pot a9fota H8 te x 1*3. +h «Jna y+s i. [c*n. (+1 89+a je ho yrtL.J1 8£: POt 89f0ia. nootJsitH£i-ja x a£ y©t t9ij*iir«is. y a *m * I8S1 rm© itet orHitHY+©ri+. U+l t9"UH1. 89vie ©06 x lota tJL sja. +f t«i H9a. da atJxtJH. xts up vJ6 x iad pot djh 1© itaiEt 1© D9i ©ja.jhg on POtL ha attn Pt©i rm© t9"UHirns. j x PAHrt siei je x y+oja. >ina aus+H6 xji ry+c at-ixtJH.t xji y Dia taDJDajt X9« l+M6. 1© *06 f© si>ina +6 eeh. 30. ye. y tjc 89©r3 sra«.) jna <* ituaH rnajt p«n oah. tp foia. futc tDllOE 8t 1AD ©ten rs 1© it9i£t pot 9irtnm. f9 arL S9t y© +h f+€. . XVI. 89f0ia X 8E -J6 d> XtS UP X 8£ POt DJH 1© "IdtPOtD XEt l£aft6.mi€. Pot aatoia. J6 Y SO 3JH+ y+1HJS*i6. ye. pot 8PWt y tjg arn oi *96 s+o jna jpi+oua. y a© jna yet +6 hji -J6 aw *ie *96 lw6. jna itoL. LtM6. je x lota net oejt tjl y+xatoh PtJ» y©. j ho e+6ti HvJi x ha +DiBti y©t srasirns. USB <4Q€0t1 Yffl 10 UQ 1EDJHS.242 29. xji x an m ucrs dji sti asn +h t+6 ©BtDJHis Dsa a DEa Lt© x aire je * 31. 1© x arsi. xji T9 arL agsio yjcpsi y i+e +h ljhosq+6+h a£i+. y Et atoi 1© kji op^i ousts. <*> 89S9C *I6 y©. an JH8 1£0 HJH Y© X HED vJ6 OtAS1. usa x. Jits +6 aso «JHa vJG . jna fa fJ6 otso sja.jidj. «je ip y -uhi j j na fEtan hji y©t fEtis. I se rni© y©. tujh 3J. tn simi jna hi P9t agpot Ot*si. jna xji y Dsa ho y orHUHa ho Dot J0JHS1 x foit Oosi. XJH QrOAL X HA1 JE aEtQHJS. ho. fUEt+H X£t ojh a ho tEart utpotoa.ji x Tout sotniy©t6 <J> uswa je *96 L+H6. JH8 Y 8Et UtX 01 DJHJt U6 JPL+ODr»i«. i. jna xji 0ja.

jna ye a+a He y+s a+a sirt jao+H+sut rm© yjo *iootatM i© YEt yo»iis. an YE 8+8 t9S96 OL Y lot JG Y 60trDA1S YJ1 0E3 OGJt rhl© YJD. jna ye oed oejt olso tm© he y una jg ^rtDn.<MT XVI. u+Yat+© yj:)8jlg6 PtJ3 x am+i+oa. Yetpot. an yji y we ied^s. >M ye y+Y s-iyi jhb ©JYJta ISOJYJt Lt©81 OL Y L-JH8. 8+8 H«il 4e YEt toui6. an YE fje LJHa6 POt YEt +HfJt+irhS +N Y LJ48 jg Qrt- . OrH$rt't+H Y yrta6 fy+c fja a+H sioqn. n OLSO 1© JHQJt J0JHS1 YJ3: JH8 YrS Y 60trDJ>1& JH8 Y lEDrH«J3rH. *Jha 0E3 1© 18s yji sIldj Jha t+6 atJYtJH a+a o+H+sut ^or*i rm© rm© yjd.is-. J«i8 A1& 390JH 1© OEO ltJ1JtEDrH6 POt yOt JOJhSI Y laiL JG OLSO JQJH^I Y H9PA18-. J HG OrHSm^G YJD. ye usa hji feton rhi© y yrta6.1& Y 8tD+6 JG Y 60+h tr3*is. He +1 0E3 1© ies vji eput Jdy+oljq Tja sea jh j«ia jg Y£6 urta6. y 191L «ie y 6otr9*is urt jnott y+Y y 191L jg f© urt +h ^rtDr'i. 3JH+ jg y at+e»i OLSO Y 10 SrH6 JG JL3J t9irtH8 1© Y +h EPUt f>'G+H 8+H +HS1t©DJH1S Y TJH86 JG JG at+M+h 6otrD<ns i© tanjHirhs. pot +1 a+a 89sitj+ YEt otepi. YJ1 YE OJ/l Orh1JH8 y+Y Y 8t3+6 JG Y l£DrHJ. YEtPOt YE 8+8 08S1 YJD 81.16. JHa a+a oloy YJ3. JH8 YE 8+8 hrt+D YJ3. U+Y HvJ1 t9GU JQJHS1 Y06 TO 8© 08&1 Y© 81 83006 JG Yfflt JQS98+H w*i y Bdon »+HJt6 uo m© yjd. Jha Jl3J. n y 6otr3<n& J»i8 1© JMQJt JQJH&1 Y 191L JG 1© Sirt YJ3 JH8 YE 890JH 1© D+OS y+Y Y lEDrhJ/lS. Y8 jg ^rtDrn. +1 33. 243 Y 8© ij6Jti+. jna J6 djh+ J6 urt atoi 10 t9"UHirh» urt 81 JG YEt LJH8. 01 Y IdM. urt 08&1 81 jg y ljh8. JH8 JH J08H1 DJL 3 O+GH JG YEt U0t6 T9tEP1^t. 'tJI Jha H8 Y P3t YEt UrtG6. Jha YEt i9CJt6. ©lso 083 oejt +hi© y irt ieti jg y a+»i una jg Jna oes 10 nes yji eput y Dot ijiy+o- 6otn.m Tja ornsriua i^ojYJt orhsrft+M y urta6 ty+c vie wa itaci r»«io yjd. Jh8 Y 191L JG <lWh 8918t1J8 81 JG Y LJhG JG ^rtDrh. jna YEt itasis. sjhi oejt y ism jg J3rH a96At+M YJ3 YJ1 Y8 DS8 08S1 81 JG YEt LJHG OL Y06 f© 0£D OGJt PtJ3 Y4D +H1© YEt LJH8. JhG OED OGJt +h10 Y LJH8 JG 99LJO. Jha YrS JH8J8 Y SJGH19HL Y9t JG Y tEH JG Y ^^^6 OGJt Y 191L JG hdn. JH8 YEt atJYtJH. ye urt JMot+ a9Q06 y urta. Jha aet Y06 JPLtODr«i6. j«ia Yr» orD^nsi 8 yot agiy+osi y t£3rHAi6 Jha y W<m 0J8 y £19hl Y9t JG Y t£»i JG Y ^^^6. Jha y cap tOLJt jg y 6otrDJ/i& now a ejtt u+o^a 3J4. lit* 8 Prt3 fOT YJ1 Y DJL Ur«i 8E tJS1 PtJD Ol YOt JPL+0DrH6. Y8. Jha a+a o+e rmo yjd ljh86 pot YEt +HTJt+irns. JH8 LJH8 JG 6£tJfJ3LJ.] TNI 3 90 sJG JIOJ. J*i8 4orh. W1 Y 1911 40 OrNSrth+M YEt 896J. jna oes oejt +hi© y j na uw x W81 sje x atJYtJh. 34. eput ye <5rtDr»i. YEtPOt YE PBha 81 1t+6+l+ Y 3J>ha6 «Jh8 +1 +h J6 OL Y 131L. JH8 ©EG 1LES +h Y LJH8 JG ^rtDn POt J«i8 Y 8t3+6 JG Y H9PA1S. «Jl3j j^a rte atJYtJH. nail. 191L JG JDrh a+G 'ivJ1 «Jha f9 8t9Y8 81 3JH+ Lt-I1H+M6 J0JH»1 YJ3. sl3rh. f>ia it9ci v urta +i rm© y 6otnj. 32. 083 1© 18S YJI 8P1Jt YE fJ8 P8H8 81 Y JUH86 JG OL Y y Y06 f© urt p£crt jg yna6 ty+c tja a+H sioqh aj. jna ye urt wh+.

<J> an He aafoia A $£ rmo yo. pot xe urt jna nrn o^a G3i+ejt XJ3 josjii <kro. jna f9 Dotit g+g a9i+e*it XJ3 +h X£t jpi+oorH6. $jijtju+. US1 UtfJI* J> D98 8 89S1tJ+8. JG Lrna^t. 3J. ornsrtH+H » L+M6 uti£H+n 0+6 rHI© XJD «Jna rni© ucrsnjs. jna x orHUHDrH6 fu+c urt J3rn XJ3. JH8 XEt UH86. S90+M io a9sitvi+ x Crtc aj.ji. j UJ6 x ©ja £atJfJ3. POt X na x airaDjae. 89fOlG. x lota oe3 rivin rs. HJ1 vie an ©ja fJ6. jna x foi pot x P9t vie nt pgi. tp I fja hji 8+h aotn ©via. f+6 f8t1 UJ6 JQS90+H 3J/1 SJtOPU. Y DJI WJfSUt U9G XJ1 Y +h DSG GO ajnajs. o+e at 10 sj. jna dji a i+pua n ji x ie$i be. jna xe fje ieoh as© >AG 4104. Jna 89foia. vie sun +HJ63rc J6 J> y dji 091 X Or3JHG3JH1S J6 ©JG. uot6. <f 8+8 f9t HO 30t. fje arn.SJIP. jna XEt 191 x£t itrs-i +h ©via. ©via. ©via. JG silDJ 10 f+6 SrH fgiED^H. a+a frta x urta6 tp xs u+n a aositj+a je xasjip. Hvii vie x UDiotn. XJI f9 jejt+ urn f+6 CEts. j "l8 «J13J 89+H Ot9Ca POt S +H+OU+1+ JC f+6 1911. pot soi UJ6 fjtoa n 1© x otsusi . 9* srn. T9 0068 XJ1 f+6 $rH6 D90 8 QJXJta I^QJSJt. f9 sieo a+a itJ3ai 89H9L et rmo e«j+s rs. jna U9 01 pji 10 x rtL. ©via «jhi f+6 foit ehqji io sivii rs x he. urta6. an vie x si+t+iY+ori. JH8 3J.fEta. D^a hji fje hoh X96 L+M6. 8-ao ho sot 10 a9sitj+ x Crtc je ©ja. jna usa hji xji vie y l+ho xji J> ho vie vie djsjip. jna ¥ ©ja J6 na x ©ja vie <i£ora. x eh<.244 Drn. +h t93J38Jt+M x ojii+c+i+ je +1 8t PEXJte. U9 fJC JH J08H1 JC tjorta. pot fu^H Ji rmo 39. jna vet uj>g6. Jna x EHSJi sieo sot L+H6 hji f9t XJ3. XJ1 0S8 HJI 01H 38L: H9XJt fJG X Y+OS JG 3J» 1+36. Juc Jna vie d> Jt06 jho si^a n. YE. * UJ6 sitrou+x&rc ot£i pgtjna J3E63JH1. L+M6 HOH rHIO 39. an <f UJ6 tjoi u+x 9irtnri iot3^ni. pot J> &u£t +H m© y©. jna XEt <f jpi+ODrHG. ot sjhi 10 agoiEt x urta. X8 8t1 3J> YOL. fu+c urt frta a* 3* atjxtjn. XJI & PJl 1© X rtL. f+6 Qr3JHa3JH1$. sja rm© 39. jna fje+H a+H 10 +h agoiEt s una. [CJ1. £ln aatoia. +h POt GO HO XJ1 fOSOJBJt DJl itrai6. n £t36 10 agpjna xj3$jic6. ©via. XVII. J6 J. jhg S9+H Sdl X fEtlS JC X 1911 89QJH 10 UJQS. JH8 XJ1 XE 89QJH 10 8 rPJHOJa 99006 J6 X Slt+OIHJSvJG X Una. jhg +i Uvi6 Si pot x sies je Lt9 GE6 J H8 Lt9 HA1S. X UHO. 3J. an 89foia. a* x del je f+6 foi+ £H<iJi. 3£a vie 3J. +p xs u+n xasjip a G9sitvi+a. jna c+iatJH. tH XJ> slHG H8. J3rn 01 x 1911 jcw s-nt. X96 *j€ JH+ UrtX+HJ» vie POt I UJH1 J881 U+X X $!"H6 9os*8. X ©r3JHG3JH1S 1. J6 +1 urt x ej+s. hji x oetnri vie 3j>na. dji a snotua X£t mri6. JHG XEtPOt <J> d> 89S9C J6 X XJI X8 U+11 f9t LirtG6. SrH ?9l£3rH. an J. sao ho sot i© G9Sitvi+ x Crtc 2. Jna +i 0E3 1© ies xji <J> Ji pai 1© x rtL. jna aofjia x Jna f9 sja vie rhw 39. XEtPOt. J HO irtH J6 39. fU+C f9 0E6 rHI© XJ3 JQOte+M 1© f+6 OH (Nil J* XVII.

pot x yrta fy+c fa fj6 +Dietu0 f«ie rni© Da. jna v a+H we +6 vie Ovia. cJ> 8+8 taDJDaJt 01 DA S+H6 JH8 +H+Qy+J. vie 4. lot Jna d>.cj-i. jna JH8 PtjD ojl. O ^aers. fy+c d> fy+C d> we +h sioqh. jna fa W6 sujioa n "x 8s+iDrH6 +h v ^aq ^a. jho 0© isi da itrsi +h f+D. ye. fyji <5vi+. D3L01 SO. ye. Ovia fJ6 aat+ejta Da ptJD it+6H. &rH ©via 1© -non pot x s+H6 vie * urtia. ortajta djh+ j vie HO SJ1 * fJO HJ1 GJ11 f+6 fOl+ QrDJH8DJH1S. pot fa W6 atoi et pevjt6 si vie 3q+ni. a+1*lt. jhs ptviD 8viH06.4os-it<Js+ai 0. JH8 tJQ1 Urt Ot DA S+H6. J6 <f d> W6 S3H. Ye. ot£i <5vJ+ Ye. jho a o+e u+s x foi+ ©osi. jna fa f J6 . 8n x«ji iad. 245 aaQta. YE. vie to eti a<JL. 1+6. J SO KJ1 J> fJ8 taajia <f JQJHS1 DA ©JO. aafoia. ¥ji V£t osa a HrL+n slha JO<JH i> so Josoy+6+1 Sr'i. s josaap+ta * dai at+n soi6 rmo taumrns. ye. ot DJHJt je jpi+oDrne. HrLtM da srn. ye.11 osa a a^H+Di jna jqsi+mqi aoL sot jho aja+. 36H J6 8t P8KJt lafA SO.iosaa+n J6 Uvi6 jna da ieh. ne. cm lois je orD+n +hi© * ttwt. aatoia da l+d6 tasae ^£t sitJML jojh. tf«J1 J'l so i> LJ6 DA Y£. ot tJSJt wa na +h pah so ©t£i wa aaon a+H da +n+oy+i+6. «I6 <*> se m© yo. 36H y+S S 1EH6 J6 8 0JD0 SOI.] aso vie jioj. 1W6JHS je J> da Ovia a+a tJG da soi in* +H. jna J i£sua J6 ^ fje vJ6 H8 W6 S3H Jna A A 1© A. Srt8H0/40 U+V a+a HrD- 8/JtUS 0vJH00tSJ6 J6 j £H<iJL6. jna fa ue vjd aA f+6 let +hi© x itJD+si UIH8. S£ TH1© Y©. vie da srn. YE. +h * Ptoi da i£art6. tdj'i lot x+s. *e "8th je ©^a. ne. f. S£t OJH 8 SO JOSOy+6+1 4hQ SU31 J6 UJ6 DA <5J+. dai at+n vjd 1© iesi vie <!vj+ je ty+c 0+0 iesi. jna fa y+i si+i aai+ejt Da. taDJDa^ta olso 10 we trta da pev-Jt itvjpasA rni© « nan. VE. V£. x lota arL vie Da josaaw i£si-ia. da soi uj6 p+ia y+s <ivi+ J6 . * y+i it£6 f+D pot jejt. * otA.ie snotua d> rna^t itArt6 jna itrai6 je^t+ oahb. JH8 f+6 fJ8 c+iatJH. 1© ayji y+v f+D +h oiott. ye. <)> osa tdDJDajt da ieh6 ho Dot. m sjd jue x i-hi© aasitroDrn. ye. na da soi a+a J> un 1© a *Et. DA X r^Jt TJH8. aafoia. we Drts+ *jh d3. s. H8. J> 3. 5N1 i. orHsrtH+M * orD+H je urn <Ja6rs OtAsi. JH8 f3 fJ6 aat+6Jt8 X4D 81 JC aJH8J<5 JH8 0J11+6+1+ PtJD 1AD 1© 1AD. fiat <J> UU6 wtoa 8 n vie aA * DJD0t+ da djh+ s+H6. jna ne aafoia. ye. He J6 da dahb 001 foia nj"i *+s loi. pot Lta 8E6 HO POt Ltd HA1S LU6 tJG1. jho a+a djh+pjsi rm© x nani *n tie d> fja a+h aotn je Ovia. +H * J1+1+08 J6 S+h+M JH8 1t£6+H XEt Oja. jna ptJD ^41 +m aen rnm <*. xvii. YE. jna fa W6 oiso atoi 8t P8^^t6 81 vie v una je ^atosj ud. J6 a© ho. sji ve dai olso a aotn aao©6 ©ja.a y+s+H da feti. gha jna d> ho xji fa y+i t£6 Da n ji v lesi be. O. jna sisa nun da pai. POt fy+C <J> yj6 IQtDJHXia Hti V 1EH6 J6 WL. 0*ja StltM HJH f+6 Ltd. «Jna y*i6 TJtoa n <J> an 1£»i6. J> +h * 001 je a+utnjs. SEtPOt VE 8© HO J6 *36 L+M6 Hviu<. djh+ fje a+H aotn je Ovia. ye. Jna n oed 1© nes *J1 J6 vie LU6 srs woi d> y+* lotDJHi. j J> na Eti jHsrtoia -jaei aA s jemEsi+M ceh6 Jna aafoia. ye. * tjg lEarta u+^81 sas+h. ve. 10 a srsa d> da 0986. jna tiwi Detejirs ui a+a asfoia. DJDOt+ vie da s+H6 ho Dot. vii I dai hji a atoi vie 10 suna J +h x itjejns je da ©via.

*41 +H4esrc 46 dji 091 ¥ or34H834His »je ©ja y D4i itusi4t +h h ui»ia. Y8. «ie na X96 iieis ^e ates fy+c orni£H X96 4H©t£e+H6. +6 P01+DH4S tH 39. 9en asn i© ¥ it464Hi 8£. 04ii+e+i+. V8. XEtPOt D41 Prt8£t. tuo j f+6 it464HS. an 89f0ia * S£ TH1© Y©. rm© h SdieeDrn je +1 V£t &0L6. «Jna He. n W6 atH it. Urt «J6 hji pot *96 L+H6 K41 \96 t4orta6 a© OrHIEH. a-wa^s jna owi£6 taiena 0411+6+1+. t91£H KEt 8W1H4S: 4 V£. X£ 8t 0411 HE 3rS1 t91£H ^Et 8U1H4&. arL ornpena h 4 Jna h lota Oja arL yrto a* 39H6 i© attM 4aei f+6 ©tei na girtnri irtirs46. 4H8 HE UM. a9i+64ta *43 ei je J> u>3 1© uo. a+N Y d«ii a on jp 3J. f8 sit+01 H Or34H834H1S J6 ©*ia. 96H 6 we 04n X43. pt«D +h <J> 464ti8si+n let. 4Ha we +H t9343atrns ¥£t 0411+6+1+ . HE We i. J.4P9Sj>a a* et p8X4te. he y 38 SM06 ¥41 MS uj>6. O t934384t. r«ii+i oo POtL m© 464t+ H£or»i. fy+c «je 5. «je 4Ha v ©1 1© ho oiso. JW V ©ISO ©1 1© t91£H +6 h*ji t93438trHS. f© £t H8 f8t8H+M ¥£t H8 WOy+1+6. 1© H H«JU<5 J6 S8t <f ^agsJt ? H8 Hd£ 3tS14t+6 8t ¥l Y41 3£8 HOH TH1© 39. se rm© y®. aen ptvjs «Jna a9foia. 4Ha *J6 ©ISO f8tlS H«J1 34H+ L86rH86 +H 4 8t S1+PH401 8t4Xt4H H H9PJ. 4H8 1© t9SW+S <J96rS OtJ»S1 HE* ^98934^ 4hQ f© H04L an StH pqit fyji he y+i a ¥ 39H6 je at+n+H 34H+ L86rna6 ue ^43. P©t T9 arL 08HS41 +H y+68r3 064t 01 f+6 yrtOS. Vde t4orta6 HvJUS v46 4 na ^Et yrta6. 4H8 f+6 18X6 8t S1t£1. *4i ^96 L+M6 o^a a it96rtea.1S. ¥ iieis je 4ha Q9i oi ¥96 l+h6 s£ot4a we 4 04ii. fy+c we x wortae x foi+ sot+iiY©t6 x 890+H+h. o+hat4a. pot pot e LA6 irtirs ¥41 X£ 8t OJii. fy+C 8t JH S96 1IE1S. SO H +H0rt401 1t48tDrH J6 X£t P8X4t6. sa srn f9t£3rn. «Jna ne srn f9i£3rn. He ¥« 400ta+n a© «€ yrta. +1 +6 we x+s i9ii. 46 W6 arn. fy+c we x <J4H94io<:+ ue et POtP8X4t6. fy+c irtirs +6 hoh rm© ©ja. ^41 SI S301 4H8 S+31L L+M6. ¥41 HE D4l HO J6 X 3+S14t+6 +P OrHUHB XEtJH. V£. as© fte vje >iioj. 4hQ H8 89fOia. 4H8 S30L 39H6 +H 34H+ IHSirHS46. Y P4L T+e itjsi4t h una. 8t ©t£1 L+H6 8t01 1© 18S. an tp y oai hji f+6 or34H834His. 6. 4H8 f+6 oots fit +6 yrn 9irtnri tena. tp Y y+L 091 3A Or34H834H1S. Y8. xe atoi ^43 1© ¥ H lOta ¥Et 0«l8. irM. 3* srn. 4H8 OrH6+HS1 34H+ J6 ¥ 4trt je ^£t y£6. X£t &> 8n y aafoia.1S. 4 H8 1911. or34na 4Hitrsi4a ut¥ 39. he Dsa a 0411 4»ia lta- 6rtee a* x wna je x lota. na A ©iso orsjna y© ¥41 v ieo ¥ t4orta6 v© ¥41 y oai 8 t4orta H9pj>. 4HL8tS8 H 3430tt vJ6 HiS- 1911. y dji a on m ruo . j run J. JHa 3£ SrPA6. -JsrH 4H8 f+6 8t4St4H OSa HJ1 f46 OrHC+HSI 34H+ L86rH86 U6 H l£3rHJ. Ye. xvn.246 ©iso. he et it£6rtea pot 8 y*6 irtirs. a j. 4Ha atoi ^43 1© h hjus ue v£t Oja. tP J> ohi+ se. 4»ia nun Pt*j3 X43.6. ana at+H4L 4981 H S4lC£DrH J6 34H+ S016. t934384t. 4Ha a* e4t+ S3©i 39H6 h lota en ornpena h yj. 4oeta+n 46 A fy+c d> we arn. n W6 m4ti© atn y+6ar3 ih 0ja. X41 xe Dsa 4»ia a 0411 w»ia4a aen urn <54H4t£DrH i© 4Hrx4t. P©t 89T018. ¥41 +H463rc 46 v utt hji +6 09i x or34H834His ©je. ¥*s ©t: pot v oi 1© ho 46 a© ho. +h 4Ha f9 S48. atoi ^43 rm© t9i4Hirns. [en. ¥41 +H +6. na ©iso D4i oi ^ ii£is fy+c a© orni£H xji fy+c +6 toit tn. ye.

JH8 f3 fJL DOH POtL ft6 16t +H na fa uti 01*0 sm dj> do potu jna m <f let +h xjd rni© ptoiYOt <MH. aafoia. jna DEa hoh j rm© rs. oi x£t Drtadt6. tp 8J8. xji J> de a+sore^t rm© da nan f© *rte xe ata hji ore^t rni© xjd x yrtos «ie vie rtL. J6 XE 8t i. y3 S3 xji xe ata hji t3i«jm. na XEt orea- . X£t »aot-Ji yrtos. pot ta im pstpti ©l Tt6 fytc fytc fa djl deo rm© yo. >Jna hc. xji x yrta vie vie X3€ a+tjo- irt6 O-ja dai a pup+ia. ve. futc f3 sieo. una ©i x£t yto^arH1© Xt» 1311. xetpot xe djl a it36rtea. yrt ntsnEta. XJ1 ©vl8 TJ6 JHItrSUa fu+c f3 ?J6 q. v£. x£tvie pot xe fje atn 83&itJ+a. yj>6 Pot fa it-msi rm© xjd xji ta usa ta6rte X36 L+M6 pot e irrirs +h to. i> ue atn pslpilb. x«ii v a atitsjHi tn oai+n x orojHaDJHis ©J8.J6 netPSL 1© x ft6 urta6. ©lso tutc fa utt oan .) aa- v© Dm jm ol rm© vie x lota pot 01 LtM6 fU. v£. aetOHJS. Pot aatota. xji v oai j ¥^9. XEt yrto* «Jna ne da srn. x lota so xji nani aaojn i© urto 88tOHJ». -Jna ne da srn. d«il «Jna x lota +h dah i.] "WJCJHS. se+m: * lai. una +h Y© Uft X36 LW6. da srn faiEDrn. jajDtHEDrHe. jna J> uti at+H a© ui ot XEt s3©tJi& ljhb. x net vie ©via. jna xrs pet x yrta xet »30t-4i jajDtH£orH6 fje atn atoi ei 10. Y3.Jt Pt*iD y Drsi a© uw +6 roia. A vie ut v© na a* x Siwi jc itvJpast.. j vJ6 X lEDrHAIS 1© X HJU«! 46 X 1t©L. XEtPot x lota &je.4t£DrH6. u+i siao rm© v© ornsrtHtu xo6 iLumt-pot iieis.mo. Jna He aafota. 8. t+1H. na josjii xe t3"um. TU+c 8t a%) vje «jisw.JHJt£DrH6. da »rn. XEtPot a+i+sjHi +h p<iiPti+M oi «I6 orDjna v©. jna x£t saotJi wrtos. X36 Ltn6 fy+c et SEQtja djl a ieqh jue PtviD j v© v© to. JH8 XJ1 ft6 HJS.ina a© un X96 L+M6 Tu+c et &SQ1AQ. *4i ta de stpi vie J6 cep aapot x ytna. yrto »aotJi DrtaJt6 ^na >i8vJDtH£DrH6. xji tp y wHsetja x orDJHaDjms ©via.c«n. ©rDJ na y© xji y t3i£H oi XEt ox6. v dj i a aai+e^ta +p n rm© sEirn. de «ina a D£a 3>iHtpjsi rm© V x+s lani. 1 u+i itsiEt taum. (fOt xjd. ui-h irtirs fJL fa psiptia. pot ©via itviDt$. an v oan * QrDJHaDjms tiitc ©via.1 do POtL f+6 net rni© pt©iY©t <.jna ita- 6rte pot 8 DA6 imrs to. 247 JHa HB taDJDSJt. ot x Sdot-n urtos xo€ nail. JoetatM i© xji x lota arL orDjna y©. pot ta W6 p^lp+lb f+6 itJDtsj6 ta ?J6 sea rni© et PEXJt6.J6.jii S£Qt-ia. 9. POtL Da. xvii. aen 1© x tJSiotEDrn je djh+ L86rHa6 xjd. f© ue atn aa^itvita. xe D^a a ad$Tt*j+a ptvJD jp x pes *ie x rm© da srterm Oj63UD. seowa. fy+c •etoHJ* rm© ui. DA SrH. JHa J8JD+H£DrH6. jna tviatM6. x£t nLrHa<4t+n6. vie aetonjs. rm© Ovia 46Jtt HEDrn xji djl tateput irsjs x Jna ne. «Jh8 hb aatota. kji va iarta6. . jhb XEt yto^anj* jna ja-iDtHEDrH6. x«n de et*- XEt at^xtJH: ye. 8 &ioh. xji x Dt&ut+6 vie na x yrto» je aetoH^s. xui fa de do POtL ra net rm© pt©iY©t s^hjie- 7. ho net pqtp+i+M *ie rtL ot tjl gjh ieq xjd vo. DE 8 D£8 D<JHtP„»1 1*9+h 6rte xa6 a+tJ0irt6. uh attM fotL ei j aetonjs rm© J> ol XEt saot^i yrt©6 jhb XEt jajDtHEvjp orH6. yti assitjt xjd PtJD «iHa x pes vie x rtL. vn fa dj.

Jha 1© a 390 Jha I0l+ vJ6 th WV- SUha dji 46Jt+ 1J311£Drh X BJ61. tyjh xe uj&i aeh ji aeh rhi© * lota. ye. j ha xst 3rtajt6. 19C pot arc XA y©l: xjd 1© h-iejt a ygt+ je Q^a yrtos. a96At xji xts 1911 dai hji a agsitJta. LJM08 rhlffl Y a© X96 LtM6. as a* a£.248 8%) vJG -J10J. Jha f9 yti aitjoi v pot osa. XJ1 XE HO XJD h-11. Jha ohit x£t ytojahjs-. [CJT xvn. xji X96 i9ii un. aeh rhi© 89- SltrODrh. * TJ6 *nTllU1 1© S£ OrhSrthtM K LtH fytC 8t P8XJt6 ooi 8 aoi. Jha XEt Drtajt6. t9%i38Jt x yrta6 fytc I fje siooh rhi© yo. Jha x aira ue X06 T©3 xe Drtajta ata XEt DrtajtJt6 : rhi© x lota XEt <. xe ?ja pel 1© 89ti i9e xji O-ia o^a 006 xji xoe sithai6 D^a uthi x y£ xe D^a oo. DA Srh. Jha xj. Y dji a itpua run iesi 12. Jh8 XEt JQt93Jh1S th XEt S9QtJ1 J3. ti yj6 itati i£ta 1© do rhi© et P8"XJt6 x oots fytc xe D^a itjeji ata yrto pot xjd JootatM 1© xet P8L th x ytiajth-is. ot attjoirt.agsTKJ+a jh joshi ue xet ytojahjs.DJhis *je ©ja J pot 6JW1& run n-ih X96 xo6 to yrt yrto*it6 vie j na ©*ja ata ha on astohjs. Jha y dji 19c y dji 01*0 xjd 19c xjd. hrhlS. XEt +6 Pot aatoia. >Jha h8. sje XEtPot y dji 091 X96 sgotJi iuh6 XEt 0x6 Jha XEt ore9hrhi& j pt*io xts. 19C XJ!) 1© 19C XJ3 1© fnat XJ3SJ166. Jha jajoth8Drh6. US1 Ut- jaejhiY©t xe Dia poi thi© aetohjs. xe 'jrtajta 01 s itjpjis je x lota to oed jarn xjd 1© a90i£t m© ow xrs x xj:> orhsrthtM XEt thtoytit6. tytc t6. J0SJ11 XE t91Jh1 39P0t X£ 8t PUt tAI. fujh xe 8t ruh psit jt6 je aetohjs. 8 ti UjtohJ. f8t1. 11. an 19C XJD Jh JG-ltlESItH T£1tJ8 JOJhSI *jh 8+h Jha th+oyti+. dji J y oeo hoh mo xjd. Jha irth Y£.Jha $9otJi OvJ^a+hEDrhe. 89tn thirt- omrs. ye. xji a9&itroDrh D4t orD je ®«ja.r<.ha an 1© a 39© Jha uoit 3J. ui a th x lota: ye. UiX XEt PEL Jh X lota ^96^ yt6an OtASi. hJ6Jtx9u& 89006 xo6 DttJ0i6 urt yrtoi a a saoi D9h6. th ui v jpJ0Drh6 je feti a ii£si nuh y© oi ya a©tH6. fh feti: th tj»i 1© *£t *0L6. . srh. xj. yj6 a-Jh. pj. QU rh1© Oja pot oi xj> snoti. Pot agfoia. th u th Y©t si9i. Y£. jootatu 10 x net whj xEtPot J. itrsi hJ1 X06 S90tJ1 1Uh6 rh1© X+S 1911. ortsja a x uha pot JiM Jha jejt rhi© xoe yrt©Jt6 je aetohjs Jha sgotJi o*i3atheorh6. ha ja*ii)thEDrh6. oshSJi x lota hAi. is lota. YE. th O t9DJ98Jt. oi xo6 yrto- 8 orts njH oi xts uha. irth "U Y©L 10 091 X OnJh83Jh1S J6 Oja. ui oi ti a©tM6 a rhi© xj. Jha »rtajt6. jha x lota it9i£ta ti. XEtPot xe fja xts 3ttJ0i. Jha tp Oja: XEtPOt. XEt ojhji JHt djn *lha th yrto 8PUt x DJhJt je so otottrs 8 yrtoarhoti. Jha fytxjtsojejt «» oojsi. »Jha a9toia. Jha fyjh xs W6JS1 OvJa: JhO tp U1 XA f8t1 a PSl «ie a£. ui loi& a attjoua rhi© x lota. x lota pot jejt. Jha pel x lota ^ger* QtAsi. ye. a9toia. ye. Jha 01 XEt SAh6 Jha XEt Ur4aJt6 Y DJI t91£h PtvID XtS 1911. xji T9 3£ y^c oejt X OOthtH. Jha a agsitJta. «Jha he da srh.1911.©i&o.J3th£Orh6. Jha 1© jafot src ytojahjs. Jha oiso ajht rx<4t DttJ0i6 toi a* x let je 0»ja. it9c rhi© xjd t9Uhirhs. pot 8t P8^Jt6 ooia itjua. Ha xst jaj3th£Drh6. agtoia.

x or9«iHa3j»iis d> -ie J6 d. He. pot i> se rm© yo. J»ia sa xji v is© 10 ®«ia jna Oo rmo x+s nan. aaoo6 13. JH8 SJh S06 08tGJirS yrtQS S3S1. «Jha se. ite. CJlUt XVIIL tf OrDJHaDJHis J6 3J> «Ji3J 1© t+6 srn D+airn. 249 jos-ith*J1 n ata do rm© xjd aetejirs yrtos. 36h so ti t6 ytx LtMe tytc et Simmon. Jha tp ya yti iso. yia sji y D^a taojaa^t xji j€ arc J6 81 jq y dji Y©t itrsi tn ©ja. t6 SEt H*n 8 iai th xts l+m ? Pot srsi J6 ootit J6 sts attjoirt ata attM et P8SJt6. Jha tHJ6»rc J6 *JP y dji oai x y y+i hji oan H8. iqi J. 0* sr»i. he. ho xji se iusi ajha6. x lota ata aaitejt s. uina 14. tytc y© he 8 sitEi oots 10 airtnri Tytc yqa ivJthi yj6 pot et P8SJt6 1© ete Taa 10 sts omrs. pot 3J> ausja >6 ta *ji jnatotJL 1© x Jha. j na sa iedjhs. jna a soajt. SEt srtht. aaoo6 s lota yj6 ytx x.) xe ata hsji it. sja rm© y dji itjs"ut +h O^a y dji a oesi «5Jt t»i PtJD ft6 1tJ6JHS. fje fja ©t£i «. «Jha he 3A &r*t. pot ui rs a sulpu aaoo6 vie x 36thjs *je x y£. Pot i. Jha y dji a itpua n ji x iesi a£. 3A Sr»i. uti i*jthi 10 Pot astoia. ae«i so Jna +1 +6 ytx X he +6 "itaiEta. <J> rm© xjd 8 sitEi oots 10 s itjatsi una. J6 +1 vie G)usi. ye. se rm© y©. jhb oiso *r+© xji sa yjsi siona pot x yrta'6 seo. jna xa tn uh x 6otrDAis. aen faiEarn. O a© hvii so Lue xe oai 1+6 +1 tittf et P8SJt6. 36H SO A fOI «J1 Y© ytt Orh- 1+hy© d> oaitH f+6 oraJhawHis. SEtPOt se utta j ¥e yrt sulpu. Jha Y©t jptt©DrH6. Dtairn. aaoo6 je xa pelsrpjt+n J3rn x lani ^e i. aaoiEt ^ yrta. pot jsyt. ya as ve. pEty^i. Xji +HJ63rc x u»ia. i> yqa sji v Dsa rhajtsuha sji S36 LtM6 et hut U«81 e DJao. aa©06 je y©t sua+hjs Jha y©t pelpsihjs r»n© Oja. QJtt rs aayjha xts e£i vie it*j3ts. Kji d. na yrt jpitoua ytx frnojt Jha Lrtsi. Jha prtoji 10 v ytiajth. pot i^o. oa sr»i. tp ya pjio x£t cots. sa xji v ieo 0£t vje xa6 SEOt-ja l+m6. dji x vie yrta6 *jg GHasi. Jha y©t itraw.n. aenso arc v dji a aaitejta Y©t itAri6. thi© 8 pet ajut 3A srh. orDJHaojhis je O^a. . ot ata SA6 SEt PEL Jha atltSJhS. sji tp se ysa rs.js-|jt. a* p*jiotn n» oots 10 s it*j3tsi una. Jha h& xe hojsi xji 2. 01 srh. ite. xviil] aso vie jloj.(Mi. pot J6 y© tj6 oraJHS1 +H Yfflt +h Y©L. GtJDrh6. 1. srn. (he X36 L+H6 yrt UDiotn.js. da srn. pqthjs Jha ^a a+tt<. Oa sri. ©+e at 1© >ie yrta6. sjto.jt +h x oitjat. ti t6 J6 36+ 10 ote Taa 10 s yrta aits. pot J6 8t P8SJt6 yrt sulpu 10 ote faa 10 x*s omrs.j»is. Jh8 SE 8ta itootJS th th h«ji «je lueji s sEtitJhs- atuoi oots. 1© ISO 1© X lOta YOt Oj8. so yj6 ti itaiEta pot s. «Jha he. «J»ia 1trS1 'XJI * DJI fJ6 Qt£1 Y©. jna se a+asi a£t ou xae LtH6 ytx iedjhs.

ata S191 <iue x fetis je 3JHt. 3* srn. jna ire. Dj. JH8 T9 S1£0 UtX Da. tm© x una je ^Atrn. rtL. ytL xe yjsi jnitrsua. 3CC W€ J> ta SJ1 8 OSa J06J31L POt X ? Pot X8 8+aS1 H»J1 SO f9a rH1© 31 t6 urta6 J6 a+a xa atrxjt. H-11 na ft6 atitsjHS +h 09ntn x orajnas-JHis Oja? 0t6 99foia. xe a+asi oo jh +€ rmo aositH oo oe-4t +h xj. not je rot y©6 aotaH^s. sitJHL jna y*6an. tt« pel- priHJS. prto+e 3Ji rHurn+H-is. he x+s xj. ve. >lna ti na n dsg x foi oed io hes tmi yje Lt9 a£6 jna Lt9 »ais rniti d> x sosi atut ie»i jna JMoy+D J6 sol. tH na t+6 ejts UJ6 J6 Lrnajt. +6 89fOLe. aotajt6 je 8PUt x tetin tsja^i. pot xe a+asi -lorn x prtsEQ x 3iH+sits x lEsrHAis. tyji fje x+s jqjhsi x. jna 1© a it£6a pot ^£t u^ears. «Jna H8.4t ata ou 81 rm© J. je 4wj 10 t+6 srn Qot+JHirn. ata Tt3. srn. 1© s+i asH +h 19s. 09 3J. j Ve atasi a© xji na ata tytc y«J6 ot9ers rni© 39. jna A usa vii v u^a a Ltpua atLtsjni jna U3iJtJi oi LtM6.tsi. S9 x. an xts yj6 ho josotos pot x. YO J1 X LES1 3£ +H1© ft€ o+Mars. kji y se a ptia im S9 xji y t9Pt£H ptja AaiHJs. 0© O 0«ja. [C^n. IWQ ©JQ Y D^6 LtHQ XJ1 <*» HO X96 Lth6 J6 3ASJIP. na J> ata pj»na m 8ri a9toia. «JHa 3E BUS YOt he oo.. ye. srn. una 19C x urta rmo xtsngii. 8n <J> aatota. pot tj« »9h hji se. 3. *Jna hji oi. f9 s yrta je it©L jna tAcrsnj*. SOL. umo v xji L9 et ajut xjh et atJXtJH. £l9fOLa. Ve Dsasi uq unaja 10 x stntsitt tuet- ho y hji. POt * TJQ HJI atH tH tt€ jg Gja. PEty-iu CJ11J1' XIX. X onjnaDJHis 1. J. ue te 101a vo V 3£ trtH U+6arD. vn xe nt£ 1© a trta d> ue sjh. XIX. JOHvius vot rnurtxtHJS a9P0t Oja Ot 1AD6. ^ji X96 Lth6 et jh 4a»J3tH6or*i . 4orn x i9ii je x 6otn. Dsa hji fje hoh X96 LtM6. 34 srn. ye. J we y suatH^s va atnut. srn.n 1© 3* sol. an y hji oe^taEtrn*. lota. OHLt jhb Lto Qt. ui J6 jg x urtia. jna Hje. 8 soaJt. JHa t9S96 3J. jna t93J38Jt oi an tJ^Jt »£. T9 up jna x <Jna ne. «J1 awvtJH X lOta tn srt&t. fje srsfyji sot 10 se hji raertea \ rm© «jc x xjh ftui vje d> SJa r*iio atr^Jt: pot a9foia. a© hji nt£ J6 x 6otr3*is ao. 3A srn. XJ1 Y 3£ trth J6 39 XJ1 XEt +6 tH HO rXJt UE Ot 39H6 YU£t£U x sjh ojh a SEea. j <f t9S9e e t93tDrn je 3* stH6. 8M tP +1 +6 V &1ttfl J6 aOt*l tH 39. x lota <i96rs Qttsi ata pot srtst.n v a© hji aosi +h vot oh l+€- ars. &a xji r et hji n morna: ore sit^m.ns. oa srn. A ow rmo xts. xj. x lota ot£i srta* SJH1 Tt6 EHSJl 10 a90l£t I'M© 39. x. 96H so «J> me *«I1 y tH Dsa orni+Hv© 1© 19c. -Jna H8. 4ha j J> 3rS1 S1J1 X UrtO J6 (IdSltrOUrh TJ6 S9H j <J> J 1! £H<5Jl PES 10 PES.250 8%) HJI *41 fU+C+6 <J> vd6 <tf)J. oiso »a *ji y auat oi Y©t iJDrH6. fl)+C 3EQJL X96 LtM6 HOH rH1© 39. v fje agorn 1© 19C x yrta. ¥J1 J3rH ft6 1911: VE.

J a3fOl8. da srn <J> Xji ti +6 36+ h«ji pot f+D 1© raiEH e prto+en^s. JHa td1£H X41 tJH fU+C Y fJ6 arH. Ot tJXJt XJ1 SJlGEDrH DA1 OrD THIO XJD. da t3Pt£»i sr»i. usi xe taa jue x T8tis je dj»i+ idit 1© assitroDfH . usa se srDt uji tl +6 rm© y© orhsrtH+n n orD+n 83T018. dai.Jti£Gtn6. 4. . 1© 830l£t XE6 GU8 1A8tH€ rH1© X+S 1311. qo HO DOt 8P1Jt X irS1S vJ6 Yfflt an OtJS Y©tSJlP +H ©l X36 L+M6. jna tosojejt orta-4tJL jojhsi x 36+ pot f+D 1© hju<5 je ©*ia.c«n. ot. <f Y© 0JHJ1 OJt+ ¥JD Urt Y©. utsse wi «a dahb adfoia. Jha J. D8t€4l fUA "K36 +6 H«41 L+M6 DSS 8 HOH SO UH 83POtfJHa. xe u+i suna J6 8 usi+doh+ ot£i e QtAD.jna jos-m y tauvi. ye. srp^t hji x am i© iaa jue Y©t feti jgjh eput so6 u+oja tBtins. ye. 6 8P1Jt V 1AD J6 f+6 OrD+M <J> H8 DA SrH f3t SrDfLvJI DOt se rm© «. XJ1 X£ D£ 1t31Et V DAH86 J6 XEt CH8tJH 1© f3t X Lirta 41 X 1AD J6 f+6 OrD+H. »je *Jna H8. XtS UU6 X D+H+S1t+ W1 Dffltlt DJl 0r9. xe eti +h xa yol. j na SltJHL. a3foia. jna A6. ta^na-it. a+H a+n+ je «Jna he. S30 HJ1 ©tAsi. POt X lOta 10 SJH8 f+6 C+iatJHJ Ot Lrca J £H<?Jl 1© 830l£t S36 ? ©U8 +6 +6 1A8+H6 TH1© +6 TS. rUH YO. srpjt hji Y©ts<4ip i© a ua jle sa jh+ e£'i ot p©i+d l+m. Y© J1 X L8S1 ae. <f se rm© y© ¥ji «£t 3 urt+a ornsrtH+M v tJ6rtJ0DrH ho tJ6i*t-4QDrH. jh8 y suna +h H3a i© a nrt+Di tw Y©t atr*Jt6. da srn. ©t 83ha+m x f oit -jare a * djb+h *je t«iO»-i»ii ©osi ? YO. 1© 1E0 JUE X S+H6 J8 oua iAa+M6 jesJieEDrn rm© f+6 "\d~\i.] •1 as© vje jidj. +p +1 urt hji pot Y©t osa. -Jna f3 tlltC fH1© Y tirt 0018. POt x+s. X+S iai «ina 8 s+H ru+c rmetahjat. jgsjh y ao JH8 1E0 +1 <Jna ©+e fda 1© x£t gbhsji. -JH8 Qt«IS YOtSJIP +H X36 L+H6. J 6 rH1© 6t i. 1© 1t31£t SEt DAH86. xe usa hji aaiae +h da urtac >Ka H8 x S^itt+i jg x Lota arL se rhio od. Yfflt an tJVJt t3irtH rH1© >JD. orDjna Y© 1© ieo +1 run y© 1© 08'isji Y©t Jiajt atrxjt6 +h Y©t rna. V 1AD J6 f+6 8 SOI +6 J1 K+S IAD J 6 ItJDrS rH1© ©J8. JH8 JOH«JUS P011S. 6 8 SOI Utl S <J1 OrD+H? +1 HvJ1 J6 HJSJSJtt SJ1 X It^H J6 t38JD1DrH DS8 8 DE8 HOH TH1© tfi +1 *+S 1311. 83fOia. SE rHI© YO. «IH8 Pot astoia. t+C46. 1© tJto wa Y©t otAD6 rwi Yot n Y©t soi. f8 ot£i rttoutit y atoi run x 6otrDAis: pot tyjh xe so y©t ojharoi. ye. so usa hji eyji J©. xix. Qn aatoia. ©rDjna xa c+iatJH 1© a© esa. CPUt 8. ma xji y Dsa tdi-im jhb prtsEO Y©t s+H6. >lna H8 A uti 36 Y©t dahb srDfii^i jh x+s srasjoi. <*> se rm© yo. dosi jauD+njai aira. aafoia. ye f3 orDJL 1© a30i£t H8 DA SKH. &J1 x urtia. . me 1© 0«ja xji y fja OW36. POta3fOL8. I SE rm© YO. t»i x P3t *ie ©ja. usa se. pot je x aja. ^Etpot A orD^na yo. HOt X 6£H L+H6 J6 X+SDrtl8. i. da srn. y qjh +h houa6 w-Jtti x 0+narD *je ©ja. J6 IUI J6 rH1© X£t C+iatJH? HJ1 J6 36+ J1 X+S 1AD. pot asfoia. y© cf. <J> *ib da srn. xji y PtUD Y©t W©y+1t6. KJ1 Y 138 JU£ X f8t1S J6 HO DOt 10 8© UH)J8lt.JHS1 2. y 83ha x f oit ©osi +6 TtUH +1 UTHS +6 f-J6 fJ8 TIES +H Y HO KJ1 Y 83HA tt. da <* srn. VJ1 Y irtH 10 X lota U+¥ OL Y©t DAH8. ti t€ h*ii h«ji raun prto+enjs. y gjhji PtvJ» ©ja. 251 01 s+H6 see +p +1 s sai je x lota.

fy+C W 0018 HJtJaAS. ot 8 Lrta ud. sol6 jg x y+oja. X SltttlS J6 01 3JH. jhg tJ6rtJOor»i. «JHa fUAh X 1A3 onjL fyj'i oi dji U6. jhb hjd+h jg 19L. da srn. 1© x u>» ju+Hua oi pot x tJ6rtJ0Drn ? he f yjxjt XEt +€ aot xjh urn us j-u+»iija pot sah »ivJi. <f> do m© yo urn a-ia. x tJ6rtJQDrH « hji yji. xrs xe t9»en us jg xet tJ€rtJ©orH. xji x sium simi jg x ytoja. PAJtt +Ha+©H£DrH aetonjs. ar6 hji n«n jh wrtmm. xe fje ho ieti not notDrn jg x ^nttn jg x lota. <J> Qri ho. xji 3J. jna 1*3 ohl+ +6 3J8Y©ta rm© 1J. 8 S1£1 JG tJS1. pot aafoia. ¥41 ke dji U6 PtJD ^ aja. jna yettH. J sah. 5. hAS-. an ©ja hojl w +6 j-u+Hua.252 th 3%) JG Dotm JIOJ. fyet h8 PtJ3 01 OEt. x+s ortnorn ar6 hji tii JH nm eput x orD+n jg Q9fOLa. pot 09 10 ho xji x+s eja. jna xet 0JHst©»»eDr»i 1© tji+hjs . [cji. xjh dji xe ho xji 3JH. lsoim pot x JG X tEL J6 yjL J6 x ucrs +h "utjajs. fa at+MJL 1© nes x tJ6rtJQDrH je x aja. jna X96 djl a oesi 81 j»ta "is +m© cut aeto+6 xet dji a ygi+M.0 JiJ+hua rm© djh. J6 S©H J6 XE 8t a9H8tUa PtJ3 X+» DOtiri 8vJ8t. 1© ne. im ©ja. j vJG x ajci a+a jnut +hi© na ieo irsjDrn jg XEt fes. +6 x l+h fytc A <l> we +hoy*to 8+L+SJH1I+ JG H8 X+S +6 X L+H JG TCWC 8© HO. Y£. rxjt yrtQ6. a* jh eh«jji. x t£6+M jbd+i +i se a irtaa 8 jg x simi ot x sol. +6 * qes. ffcwvat xet dji a urn us. J XE DJI tJSI PtJ3 01 XEt 1trai6 6. XEtPot ^£t +6 8 n ojutJL hji. Jha M srpj>6JL 8 us juwwa xji oi d«ii t*6 Ptjo x sies a9iy+osi x iad jg bjl. yj6 8 prtsi tJ6rtJ©Dr»i. rm+i x Qj8 HJH XJ3. et t9S96a tm© 8 fJI+HJ*. set 8 u°> jijtvua. xji x+s +hortnor»t. Jha xjh dji S1E1 vJG on 1© i8s xji x simi& J jg xo6 f© et ucrs. tj6 a+H 3£a hoh rm© aa. HJGJtX9LJS. xe co6 96i yrtos tjxjt xjh ©qa. agpot x tJ€rtJODr»i. J1S. sec «*e ©ja t+dsjlp. slna H8 d> yqa tnouAt tuji aaon-JL jg * sol6 jg djh ptJD x+s i<n je qal. 8 S1£1 JG nas. pot 89foia. tJ6rtJ©Dr»i. Jna ne orHsrwM xts sis* je fyji aaorojL je x sot6 X lOta 1© hO. 89+m ua ojii+g a* x y+i jg +h x bjgi. hji XEt he XEt arsi naa6 a 8 ©ja hojl oi X96 l+m6. f© 8t 96i. un he he fje tHQima atLtsjhut +6 ©Ja. jna 8 siei jg opsi. pgtpu. Jna xjh dji n on 1© he&. +1 Oja hojl oi x 1AD6 tytc 8t j»ia Jij+Hua rhi© AQor*i. ye. He cf. *ie ^£t t6 8 &n£s aanyan x i*3 je bjl Jha x 1*0. x+& 89©06 je xet x+s x siei jg x oh woy+i+. fyjxjt xe a ©sa ot 96i 8t ieoh f03 1© xji +1 Oja f© ©eg xj» up. +1 DJUt-iL hji. iwi oi djl on us potL PtJ3 x tli+c us orsAL. 8n aafoia. He ornsrwH x siei jg x sol aaiyd»i bjl x tJ6rt*je Qafoia. fy+c 8t ojii. jna x+s siei jg 3+6Jt+ jg x sol. xetpot x xj». xji ho urn tu+c <J> hojl XJ3. 6)t*si. xji sah dji on potL Pt«J3 x aja. xts ojutJL 3jh. pet oi a© hji a* ji yrns: jhb +6 J6 yrn a£. J6 He xet et sn xji fJG rnajtsi^a xji xts siei jg fjntnjs. H8 SJtO. Ye. tluh XtS Safoia. ho yrn H06. ot 8 sjorna uo. xet et »jh+ Dtsut*6. rnpoio rm© y© 8 otsutt. <J> +H x+s siei. xji x simis 01 3JH. ye. jna x ua je x +6 tJ6rtJOorH. XIX.1 Wl +6 orHsrth+H x tJ6rt- jod™.

aoL sot a^at. XIX. X D8X6 JG X itjpjis: xjh dji x ucrs i dj>h potL th x o+Haro jg Oja. x+s jaei v tJSioteDr'i jg xo€ Ltn6 jg tu+c tjg atH siooh a* x 3e^6 jg x itjpjis. jhg a ta-v+oHAua. J> f jg srafUJi io s£ <pjg d> orHsrtH+n x tJSiot£Drn jg fu+c x sotnivote. an xe 8. xe dji a tasiota rvio f+3 pot aei.rsi+s jg +p ©ja. Jha a srqa «ioota+M 1© set urtos. suna aapot ©ja.] ot D+6Jt+. Xji set +6 s +H snes aaiua'i aJL j'ia x tJ6rtJ0Drh jg x +'i ajat. ot eput. V +1 0JHJ1 SH06 XJ1 X+S +6 fUJI 89T0La. jh opqi a-iL onAi. 3+6Jt+. ojh a x tJ6rtJ0Drn jg x soi6 xet 0JHs+0»i£DrH i© fjn+H-is ot 39HJL. da +i +6 srn. an aafoia. xji xe Dsa otso. J> a© hji se xji xet tJertJODrh onjL x tJerwoDr'i jg ©usi. >ina 8 siei jg x fji+>ijs ot D+6Jt+. an x+s :>rc J> se. I a© hji 88. j'ia TJ6 a+H snoo»i. ve. 7. ucrsHJS. ot f© oji a. ?jg ooh pet srn. j6Jt+ l+3 j y sot Ha <5j+ki dji a tasiota 1© x ajat. xji x aja dji jna a atoi 1© at+n<4L on potL. sro tjsua jsite aao©6 jg x+s l+m. +1 r»iio x. pot x£ et jhg ho rhoiah tm ojh waik x o+nara jg i£art6 ©ja. «Jha -utsac xji xa dihq tj6 ath urt+a oiso. rnm x uo fu+c w jutmj'ia ja jg ©«ia. x uto-ia J6 iwi J6 x +1 srpj>6. Xji x ilj«i jg tJSiot£Drn tJQbJ+6+1 XJ1 11+6+1 tJ0UT6+i utx x srsits jg ©ja. jw dji a tasiota 1© tis ajat. ve. ui xji k se xji xe ©i on PotL. *J»ia >i8 3J. & q+g ti J6 dj. oi xo6 f© ?jg ot to et. et oesi ei. if xet urtos et act. fytc tjg sl^a He. Joota+H 1© x net Jha tjertJODrn jg ©usi. aaTOia. ot +h rxjt onjL 1© nes aapot x tJ6rtJGDr»t jg xoe to a* eput he da srn. j»ia xe at+no x atj©6 jg 8 a+ut on. pot 01 L+H6 D^G 8 t3S10ta 10 X£t HtJHJt OtBJt. an oi Ltn6 dji a tasiota 10 xet ntjut jna irtpjoi t6 SrH. f+6 tJ6rtJGDr»i. aen 1© x tJ6rtJ0DrH jg Ow»i PtJ3 x aja. He ua a© hji sno6 xji x+s prtsi tJ6ruoDr»i fu+c +6 j'ia +1 siooh jg +»i x+s 3JHJt.t6 jg X£t +6 fens j«ig tin. ornsrthtH xts l+m. he. jna xji JGJtt neti jg x aja+ drg a tasiota 1© +1SJLP. j'ia ft6 urta6. pot xe a* J6 1© l+m6 iJti£Htn i© l+h6 jg r i iOia i. xet tJ6rtJ0DrH JSJ'iDrn tniffl tjg«i. a tasiota rni© xji fu+c osa. jna xet urtos urt osa +>i x aa6J. xji +1 t6 tJO- jna srsi. on+wrn. 253 «Jhq Joota+n 10 * urta6 tu+c <fjg a+h siooh. Jna +1 +6 tJQU+6+i u+x x <. an aafoia. ji x tesi ae. hji a usi. <J> S6 TH1© V©. jg x ucrs. aafoia. ji x tJ6rtJ0Dr»i jg ©usi. XtS «J»ia X tJS10t£Drh JG fU+C fJ6 a+H S10QH 8J. xji x soi6 j na x aja+e et ta-v+©HJ»ua. jna or'is^ha 1© nrti£o jg x pt©is jg x£t at»i ot X£t urtos. ucrs. jna x ajat i© x sol. an aafoia. aen 1© x tJ€rtJ0Dr4 jg ©usi. d> a© nji se. ji x tjertJODrn jg ©usi. he tujxjt x soig jna x aja+6 jg xo6 je f©3 W€ a+H sioo»i. 9n sot fUJXJt tiaj. pot aafoia. xji ojh dsg a sna joota+u x+s up. ye. aeh 8 f£t jg x fja dji Ptea. x sot jg ojh dsg a tasiota 1© +is aja+.(Ml. 890 vJG JIOJ.tpot oi l+h6 dji . njh x u+oja. j«ia 1© xet urtos. A u+i josiieH +6 A se r»ii© x. dji oi a ta-v+OHj/ua ji ur'is. 8 tJ6rtJQDr»i jg a+»i. an saHJL x ta-v+oui+M jg x sol u+x x aja+ jg xoe ptJ3 x a86 jg vlan. xe. jqjh +1 ?jl 8+h siooh. da aei.©sa. *ji xet +6 a prtsi tJ6rtJ0Drh.

ncrs pot xji fy+c te ucrs. 1© mx ©ts»ia. ot 1© J'iaus otejtt. Ptjj fyjhs xe yrt ye. JHa ao o^a orhi+HYtort+. ve.1 so dji fd fje f+6 tayota je 36t fyj»t x tp fa t. ot a^ettD pot ajei+D. fJ6 a+H fy+C Y fJG f+XJt1© t+SOl 10 Qn+1 S+h.r . hj. J) xji y +h dji a tasiota ptJD s+h 10 fji+»us. ©ja et rnotutjat. xji et aaitejta xji Jhaws <. Jha f3 ntesi ji x 3Si jna ue x ©eta«i jg 3aj"i.rsits ue Oja +h x iwd^jyi a orv rmo x: 10 sno6 xji +1 +6 +«i«:rsi+s xji x s+HJt D«ia s^na 10 e siei vje 3+6Jt+. aetows. mi JositEH x+s l+h pot aafota. fy+c +6 or«isrt«i+H je x s+hJt. v urn *m urn una. Y DJt ncrs <. oe fUJXJt 10 ao eia ot ao 3et. 00 Sri06 33006 sioq4 ornsrtH+H 83foia. J6Jt+ l+h 10 +is »iJiY©tri Ptea. jna y DJt fje ©qa tsuotaja YO J0JH. d> njtsae x£t sr3fUvJi sot fytc arL yrt+ YOt DAHG. ot oetnrt pot oefirt. vJ6 jna +h x a*jha6 je woutit. tJSiot£Dr»i. 1© at+n ajo jsjh set +6 pot aet. X D3H+H J6 X +1 +«i yrta tJsiotEDrH. xe et xet oh He x aaot36 jc y+t. Joota+H 3e«i fji+HJs. xetpot. xe et utxei Oja +H +>i x yrtia. f3 at+o 81 x djh. jna lies ? jh thhji- YOtri siei. j»ta xrs xe suha ot poi. Joota+H 1© f+6 a36<»t6 je rxjt 1© 3et. xetpot. <5r<5 ncrsit. et xe xji 8t taaaaa Pt*j!) x «je lota. 4hq H8. 10. jna a seea. ot 10 Ties t6 n +h e siei ui06ti 10 tis neiYot +6 0. a3t ot X36 unty xjh srsitt. Oja. io leo e un jg e HJiYOtn siei.Jt +»if Jt+i * o+nan je x ajet. He asfota. u sr»i 3 <J. jna x io f+6 a96J>t6 vje set. xji fosojeJt sr>i. an x 33«itH je x yrta tJSiot£Dr»i. pot J6 f3 fJ6 a36j. y yo we rvi© e yo jojh. y 0JHJ1 rnaJtsuha. annor't 1© +>tortriDrH. fji+«ijs. 3* srn. X36 8t xe xji et ieoh*81. W+oja»us haga* lu6 3j> <Jhq ne. +h 8 oethri siei.rsitpj>JL fto +6 aot p^tt orsajDJL x stHJt.254 mo vJG JUKI.rsi+s t3siota rhi© yo jqjh. «. et +w x ©ol je a+wus. jna a tasiota. <5rsi pot xji fy+c +6 <.t£6a io Jhews o+nara «je fji+«t. a* srn. +6 xetpot. 10 03T X 1t3 J6 UP. x ur«i t£6a 10 fji+»us. jna y ao < DJt Y t3S36 YOt tSUOta. x jh x nut.ta 10 ao aei ot * ae wn. ot ©sa. xe et 8 Siei OJHItJtt 1© X 4£1Y0t Jh3 H8 33TOia. pot y ao m x <. H& Md S3 XJI X 3JH fJ6 830r!) J6 .3JHi tssiota r»iio yo j©jh. CJtoa+o jna 8 Pte3+n sota fy+c irtha ^6Jt+ LE.js. Y DJt fJ6 DrtSt t3S1018 rhl© dji fje <. a tssiota 1© XEt it-rut otajt. jhb a36<*ta ucrs»us rvm x tf36 j«ia je f+6 ae6. YE. ot J> tna se. *ie se rni© yo. Joota+n 10 f+6 a36At6 je ©sa. pot xji fy+c y ao xetpot x yrta usioteofH SJ«ia 81 DJt tsirtH r>iio jq^h.1 aci so f3 dji a tauotaja m© ucrs'us. »rtu t+i+tEeer 10 +3rtut+i+. x ue te s«ia yoo xettn. taiJvua J6 f+6 s+H6. fy+c 3J> j»ia hji ji ot. 3* ao HvJi t+so urn oot tpjhs jqj»isi Y©t ©ja run xo6 HJ1 i»j+ms je +1 ojowi. srn. 1© +HfJt+i x ©«ia. 10 rx. sr»i. jna xe fje ©oh ojwitJtt 1© x neiYot je fJI+HJS. o^a pot xji fy+c ©qa. it3ieta. «J»ia so +1 +6 «jh x rxjt fjna. srtswi pot xji tyic +6 srts+psi. [(Ml. x+s hji x oes. 01 3J'i xji et e siei neiYot. ne aafoia. eput x lota 8aj»i.l onjL. pot aafota. 9. Oja sjhi 8t prtsi nEtJHis PotL ptJ3 x ©eta»i je ieo"i.rsi. S3 xji y et artstpst +p r»iio Y©t at^^tJH. XIX.r<U6. vje hj.

v srsi+s jg T+6 1tJ6JHS.) J6 Pt«J3 SOH J6 VE Urt 8J8. ohu jh or"iatDr»i6 jg tsiJHirn* je jiot+ siei. VEt UJ6 HO 10 O+GH.] sins 8^0 aei. (lE+M +1 JSA8. ve aaoEs poih nh. sjhdo k i. VEtPot J€ ve Tja aaon oetnn. ye. 1© J136 V a3WH86 JG He ©J8 UP DJ. fa U9a tjg itea pot jGJt. Jha vrs ua sa vji ot 3j«io*Ha urt poih. «J«i8 aao£3 8 ntaiEtJiott 48 ta3JD84t. +P 3irfirt OlSO J6 V JG V SOI.H8 098 8 t30l£38 PtJ3 V+S SimiYt©ri ajL. +h 12. fje+H ho atn Gj+a. pot vji U9a a3sitj+ v ot£i iuih je a*. +P — 8 3JH 3rt8Jt8. ho+h 09a * ltd je up. vji +6 ve urt on jp PtJ3 v itJ6d»is jg V lota. XIX. e tp ud -ina srte Pot aatoia. 8J. tP VEt UJ€ HO lO O+GS JQJ»iS1 S+H. S£6 VEt UJ6 8 IWOtU'il TUtC VEt UJ6 8 irhtO'WHI *18 tf> JP+0S1. e itoaeorhJtt uo. joota+n 1© v urta je ©ja. JOS^I T3 D98 S+H ? 0+G«i. T8 098 VEt 8 8 10. >ina 8 3rts+pu iirHS 09a nji on rm© UP J0SJ11 VEt Urt 8 JP+QS1 J106t1 1© V •18. VEt $016 Hit «JHa »i8 3t€-ltJ8l. arts+ urt pot V36 o^a hji ieo jp-joi Hvii aq&at) n Dsa aasitvjt v urto jg <. n uj6 «njtvwa rvw o-Jh 1© a*. ye. UJ6 AQ&ldQUH') VJ1 3JHOJ. Urt HJ1 POt V lUh J6 ta8J3TDr«i. 256 ©ja. aj. v iuih je tsajDiDrn osa hji a atoi jasi. v+* it3i£torha+orH6. ©ja u^a sas 1© a ©ja. he v urto jg srsi+s osa a aa$itvj+a. j»ia v 81es pot »tei iuih t3-u»iir»is. >mi T9 Dsa hji irtuo jg * ptoi. ye. jiohjl pot v s+H6 jg v urtia. v+» itoaEDrnjtT *iei aaoE3 8 siei pot vj» 10 ntanst. jna ve urt «5r»i+». ti HEiYot. TUtC ©ISO UJ6 3irt«iri J6 V JG V SOL D98 T8 098 8 3J»i 1UH JG fJltHJS TUtC UJ6 J6 t3UH1. a+H ptrsitEua. +P VEt UJ6 40 10. oah. n UJ6 jQsisatJHi vji 3jh 09a a taoiEDa PtJ3 v+s fjithjs. 11. jhq ieo oiso je Ha ai jna ue pot jejt. >ma xrs ua sa vji vet uj6 e iw •tjvua Qua. a. Jan fja t»i potL t+6 tJHa +338+ju+ jna irti9o jg v ltd jg up. J0SJ11 4H J104- 3JH1 Dsa a 3£a. ir»itDDJ»i1. jna v poi fja atoi soi 098 Hje^t run oi oj«iOi'ia simiYwn +1 ajL J6 u-ii uDiotn. na nn aao£3 usi pot JGJt. ye.. * lota ©ja msi Cjtoaw jwa 1© tyuvi 8 piedm sota. VJI t3i-i | J881 V lUh vJG 3rtS+. f8 098 T3 ? *T8 81*1. VEt UvJ6 HO 33H6 1© taOl£3 D-JH Pt*jD Vl» fotH siei ?u+c djh Tja atoi run fmjip. rviffl 3jh 1© taijm.rsi+s. qrsi ©ja. pot josjni +i v+s ntoa£DrhJt+ »1£1. >iha viG JXOJ.1 8 8 irtPJQI. vji et prtsi lEtJhis urt on jp aoL U3-iotrit jna simiYtont Pvjto ptJD v it-jejhs jg v lota. +p so. He aafota.rsit». Jha vrs ua sa ve aaoED sra«iji qjois 1© eput v£t oh ua. ve. 3JH U98 HJ1 . joota+n i© <. 4hQ 8 <5rS1 10 8t01 t330tS JG OJHDJ'fS rh1© 3JH. f3 D98 U98 f3 8 JPt£8 fd U98 8A T3 D98 3rt8Jt ? «Jha OlSO. VEtPot ©ja msjip ©ja ol&o. 83006 3-ih +s je ft6 oh atsoaaatJ»is. 8n aafoia. 83tM OH %JP V ItJEJHS J6 V lOta. J6 v 8 u3iotn J6 e a^L. 3A 8TH. +P +1 4h& a-jei+o. VEtPot J6 ve urt j on jp PtJ3 v ita jg up ve Dsa a on jp ptja v pes jg v rtL. vetpot. jna vie ©iso v urta jg ©ja U9B tjg sjieEDrn ma ue. 8*51.CJ"I. 1© attM Sr&ltS. «J»ia no ua sa aj> v+s. «j wsi T3 D9a -m potL t+6 tjhg. tu+c oru&ihQ vj» pot JGJt 1© a on jp PtJ» >Ka h8 V 1UH *JG 3rtS+ 098 *i«11 8 8t01 J881. v otssi «jg ©ja. VEtPot.

olso. j»ia X witouL s irH+D3^Hi. wna Jidj. inn ^ji itrai futc dji at+M aa6J. J0SJ11 VJ1 ¥£ 1© ¥ sittti jg itjpast jna tJ6ai£Dr4. jootatn 1© ft6 aafoia. * <. >i»ia x tJ6rt-j©Dr»i jg * a^a attM^L aj© 3^h tm© et tasiota Oja. ?jg p«)i Y©t feti.jQOta+M 1© x io jna srsits. J. 3J. fuji! hji urn OH. Jna hs. £dj»i. cnut 1. [CJ1. XX. sJ*iQ aSO s+h. hi ¥8 dejsi at+M soi6 sjs. o^a hji t^si. Jha +p JGS3Qt©1. -jhb ies s t^6rtJ0DrH s itJ6Jhs jg Bn Oja sasjL hji 1© a Oja. itrat f+6 ortst. Jha tj6 hji tauni^a tn f+6 a£6. H8. oe on. xrs ©rxji. srtst OL83JL. 8t ooia jg ©ja 1© itac ¥ urta rm© f«ie ¥ts nan. 01E3JL S Qt31Y©t. 13. an ui +1 at+n y© 1© ¥ arsi t«i f+©D+t+i+. s urtos jg srsi+s ma a aasitj+a.ta i© a© aei. jna artst giedjl qdjl aa©06 jg x jiohdjvi. srn. jna xrs xe wo ?t6 itJ6. da srn.j©sjtsj>6- JL 01 f+6 ad3JHa6. as-Jt.4»iir4S. jhq fh un srp^t+n.rsi+s a©. joota+M 10 y Dsa ui ^a6 L+H6 « tJsnot£Dr»i jg Oja. XEtPOt. fU+C t31. jha oiso *£t aaoj. itaci ¥ urta. futc urt itaiEta ptJD s penaEDrH jg x urtia. vji ¥ ©t£i iuh jg ortst 3£ oied run de Oja ©tJhi rm© y© ach jootath 1© 3J> urta6.4HS. pot xe <mg 'io ©led run x ©taiYOt? Qn *£t te 8 10 8 irH+D3J41 JPtOSI. itrai y©. <J> se rhio v©. *i»ta Jna he. Joota+H j«ia ¥£ itaci 8Put ¥ fott ota-it jg Oja. jna ¥ it©L. Jha ta oiso ujhi POtL. jasi x sjiG£or»i sitr©Dr>i Jha 3t6Jt+. an sue dj> a© y© ui ^ srsi+s jg Oja. aa©06 jg Y©t stH6. ^ s£3 +6 oro- uia aaa6. jna artst hji so. rtfJtUJ. Oja usa sas i© a Oja. t+dsjip. a* aautH x qrsits jg Oja. . Hr»i 81*1 a© y sno6 *«n ortst ojh tja <srsi+s? tp so. 0© hji jna-jcrt 1© Josot©6 jg Oja ho Dot. tairth 1© jh jo&hi jg ¥ uot6 aaiuan ¥ 4ap<i»is J4a ¥ leorn- . 4HQ ©ISO artSt OlEDJL OL fU+C x itoit ij'itmi et SEca. n dji a tasiota r»ii© ftD. jna * tsa-JDiDr'i jg ojh. >J»ia tauhirhs. jna f+e as«i Yffltsjip ih ^ iasi ij+hi.256 a jptEa 10 ot arts* ©+6H. io v UH+irHi. ©o ¥* r*ii© aaoi£t ¥ urta ut> it©L jna soajfiJS. 1© aaoiEt ¥ urta rm© xjd.JL X 10. fuji osa <. Jha ohi+ wi v©t stH6 y© aen rm© tannins. +6 fl"t 1© a srsa sioot- a+M i© xet urtos.t ^4i y Dsa aanj.rsi+s r© »io Dot. Gta H8 +1 0£D 1© 18S. an ar»i t'i ^ issi a£. «Jha XX.6. «J»ta +p vJG J104. srn. j»ia x jiohdjyi attHJL 1© jg 8 a^a. J»i8 6 <JrS1tS taUHIHiS QtJHI-ja. «Jha »i8 J> 2. hs ua dji se ho 30t orhsrthtM ¥£t itac+n. he. a* tu+c ¥8 urt ooia. y u£. *£t UJ6 ho 10 o+gh u°ia tp djh st>iG. O srn. f©S0JGJt bJ*i on. 96i dji a J> aa6*t ^41 rm© fta. dj. 1© on. srn. +p ta fJ6 aa6J. Oja usa sas i© a Oja. JH8 SrS. 4ha »iji nrt- i£o jg ^ uout6 jg up ptaut: j»ia fosojcjt uti hji oro. pot aafoia srsits . at+MJL jasi mi. WI ¥ SrhG JG Jl3J ©0 POtL JDfM X 1311. >ha *rs Oja Tt6 ot£i j^a •J'ra airtnn irnrsj6.

J6 Urt M Wj/is. a96J>h jg x hgpm uj6 10 »riOt1 XEt Uha6. Jha U+X &+D91Jt6. jha «je xjas^we. +h DfH6 POt DOt. Pot a9fota. 3.66. he m i&qa* m m Wj/is.t6. hvii ieo n +p 8tD6. Jha 01 UJirh6 J6 . t© urt -Jdjugais Jha 6otr3Ai». TUtc u«J6 x una jg x 6otrDJ>i&. XJ1 XE 3J>1 lt96rte XJ!> PtJD X <PJha6 vJ6 XEt Jh9D+6.is 8 iEt«5 Uh86 POt X£t Jha X 1911 lotDrh J6 ^£t srasirhs i© srioti XEt 8to+€.i8 usa G9»itvJ+. xji f9 3<n at+M xjo thio srasjQDrh 10 x 096J)H6 urt Jojm+DOJhi jg t+6 a96j. TMi T9 3J>1 it96rte XEt f£itja iorta6 x Wj/is-. XEtPOt. Jha +1 *JG 063 10 18S XJ. C9P GJll+h OGJt X EtDt6 +1 X h9P<*. XEtPOt.] +«i 8S0 Y9t J6 x ten *je vJG JIDJ. Jha xe urt 01 x Jdjuqais Jha 6otnj/is. jha Mrs. Jha airaoja. Jha eiso XEt itajnt. t© urt 001a m i9ii «ie Jarh. XEtPOt X£ 0£6 XJD a+a o+e rhi© m •tgpj.is. ve. YE. GgtjfjDhe jijwi- ja cgp Qjn+h6 oejt x lEDrhJ/is.mjh.H€: pot aatoia. n oed i© ies xji x 60tfDJ>1» 390E3 tEDrhAIS-. xji xe dai urtD+n +P Oja JOOta+M 10 X£t a96J. f+6 10 sirt n x l£or»iJ. ve. Wjns. 257 m. XX.1 X l£3rhJ/l8 GED U+X XEt L86rh86. X 1911 XEtPOt xe deo itjut£- so wi v lE^rhAis urt oro+M ruh xjd. h8 ^06 898-lharhlS Urt J6 hNDDJtrS.i& 10 JHQJt JGJh&i x Wm. Jha ©l&O XJI T9 3A1 QEh 18t OGJt X *i9P<ns aj. XE GJXJta ISGJXJt XEt 8t3+€ X Uha *J6 ^rtDrh. x+$ T9 a+a XJ1 f9 3A1 Yt©6rtl Qt£1 ICt OGJt MAO. xe m& hji atEo XEtPot. Jha me ma +1.1S. me fja Jhuta wi© 8 oreghrhi Jha me lEDrhAis.ot m dah f© fja ath JU+hua 1© a x C9P ojnth oe^t x *i9pj. a981tJ+a. Jha OED 10 188 XJ1 T9 3J1 X l£3rhJ>18 +h X 30taJt6 J6 ^rtDrh. POt X£ h+O XJ1 ME D^a POl +h1© M fJh86 J6 Y U- f080J6Jt DS8 UrtDH ®Ja. 96h rhi© GE3 1© 188 J6 M 8tDt6 M Uha je uha je x -Jhi+ohn. Jtoh.is. <Jh8 +1 Mrs- m 49PA1S urt oausa i© orhUha u+x *£t atjxtjh. at+H+H mao +vi© ajhajs. Jha m KgpAis u^a hJi srpjt yji xe Dsa a thfJt+irhS. Jha he J6 x J3juqj>i$ urt jg 8 sot u+Qja Jha Drtajtrs +h e^i06+Dr»i xjh x l£Drhj>is urt.m Wj/is urt orauia. x l£DrhJ.-'igpA-lgn. h9tl+. Jha m agsjharhis vJ6 M lt9S1S H08. jis. to urt * 1911 vie Jhij.j6. Jha XEt fe6J6. +h 81+t+l Jha +h 1t©L. he x cgp ojnth iso x onjha je oi x 8t3+6 m Jha t+6 h£3 uj6 OotohJ. aafoia. Jha XEt 3J>1 Jha XEt C+lGtJh. XJ1 ve. Jha 3JhJt vJG Tt6 1911 Urt 8tD3 U+X S0ta6. Jha *9 UJ6 Ohlt 1UJh1+ Jha PAG V9t6 018 fUJh f9 sJG U«J6 JUthUa 4. Jha m srh6 je 1-ddjji. Jha xe ©iso m l£DrhJ»is iorta6 XEt at. 1© u+^suha jg-j'isi m l£DrhJ. M 1tO Jha x i+eh+© m josit93 fEitja je m O-ia. t© urt 8 ©J3i8ha je l£3rh Jha Ij3v+©jl.. Jha Ootohj. m 8t3+6 ue m Wm M t£3rhJ>18 fJ8 GJXJta IIGJXJt urt it9i£ta 1© 391 mao th +h M x ^rtDrh. jha x ore- Jth3Jh1 J6 XEt U0t6. +h X Or3JHS3JH1 Wm J6 X £19hL V9t. Jha XE GED +hl© X +6 Uh8 Jhitohn. Jha ol xo6 f© fja a+sjhua vJ6 PtvJ3 m H9PA18. Jha he x UJ. Jha 8 3Jh a* x he3 >jg €9tjfj3h8 XEt i9ajt. *te x+s- T9 ata. Jha 0180 X41 XE lt96rtG XEt ws Jha XEt nt+etu«5J6.(Ml. xe D^a poi +hi© m uhq€ je x vJ6 -JDrh usa a ag&itvj+a. we v x eia«iL x <Jr<. 3rhJ>1&. is© oi x onjha.

sec HEQJG. jhg eiso J D91G6 1© G9P.i& 90tOH<J> 1IES1 S1A6 t8HG 881. X Qmn *J6 X iBOrH+H JHG +1 ©ED 10 18S XJ1 OotOHA 006G XJ1 T+6 8t3+ UvJ6 J D9G 3 S90t91JG X 6JI+ TU>C UJ6 H9t X 3 J HO J6 X JHG t+6Jt ^GrH.1S. G96*t+M f+» XJ1 f9 D9G +HOUJ. XEt 806 JHG XEt Jt06. a* X fJG JG X t+GJt jg x una. OlSO.QrH. *J1 X 8tDt6 J6 X t£3rHJ>1& J381 +H 38tCih t8HG XJ1 X£ DJ>1 X UtlGJtH-JS. JHG G9Lt6JtG X 0JSJ<5 TH1© OOtOHA. JHG X nIdJUG<J>1S. D9G on. XEt &10H6 JHG XEt SI+M6. JHG 8t01 8 18t1 06-lt +H1© X 6JI+.1 S<iarH +H vie X U+lGJtHJS. «Jhg 890 vJG JIOJ. U&1 3A JHt UHG JHG 1£0 irSJDCH «I6 X &+1+. XEtPOt Td aieAGJG ft6 8tDt. TU+C 00t6 X l£DrHJ>1S Urt 10 1E0. XJ1 f9 HO TLUH x ojdi 7. tujh x et3+6 jg x l£DrH<m ft6 so xji * i9ii jg Wj. 06Jt +H1© X UHG vJ6 9JH1J>.ih 80tGJt6 JG tJi-tDrh: X UHG vJ6 -JHI+OHr:) J LIE +H1© X tltt- GJtHJS. &JH1 S1A6 +H1© X LHlGJtHJS 1© LUC XEt 0J3T. jhg <Jldj lirt +HPOtDG X DJS-JH^t6 J6 OotOHJ. jhg ieo irsjDrn POt XE G+6 HvJI £1*106 XJI X 8tDt6 JG DotOHJ. Ht© X +H1JHDrH J6 X XJ1 +1 UJ6 XEt WUH- Drn 1© G9*itj+ XEt 8tJxt^H. $£6 +1 +1 urt 8 &o+h mc yj6 ©rtejG jaei XEt u+H6. ft6 HO S+H XJ1 f9 D9G G9PJHG XJ3 S1tJ1J<5J3. atw xjs tm© sjhgj". S1J>6. fU+C UH X UJ&1 J6 X t+6Jt DJ. TU+VJt X 3rH<iis. 8T1 X8 urt heojg. U9G HO TUtXJt XE TJG ©OH. XEtPOt X£ Urt 1t91£tG J0JHS1 X J>1S. XEtPOt f9 L01 XEtPOt T9 P8HG 3 J.JG 81 <5rtHt vJ6 ©I'D JGJHS1 X >19PJ>18. Lirt 9n SO X£ Urt HJ1 8t3G LltX atJ$11l£1$. X£t JHG XEt L+3Jt1t6. 01 urt Lirt X 6otrDJ. XEtPOt X£ J0&9G+H JPtEG JG X 8t3+6 JG X OrC 49PJ..JG +H1© X U+lGJtHJS. JHG XEt ItSJtlt. l£!>rH<J»1S. JHG 190 XEt &j. ot Lirt xji Do- ton* fja it9i£tG i9it u+x atJsniEis. +1 UJ6 X OHlt G96J»t J6 X h9PJ»1S.D9G ©0. 99T01G. 8n S+6 +1 ©ED 10 18& J6 $©H J6 XE TJG 6918t1.3 «J6 1© 3J1I. ye. OotOHJ. H8 +1 ©ED 10 18S XJ1 X£ Grt&1 HJ1 XEtPOt X£ 6918t1. jhg u+x 8t:)-D9iGe.258 uot. 1© G9PJHG KJDSJ166 JQJHS1 X l£«je Jhg ti oeo 1© i8» xji x urtG x lota qed rmo Jtsj.. 6. JHG UHG D9G QJXJt X/J3SJ166 19QJ^Jt tJ>1» 1J. [C>!1.. ot 1© sra^oi X£ XJ1 3J. XJ1 XE 3J>1 On 06Jt +H1© X UHG »JHG vie OJHIJ. HJ1L1+X&1JHG+H XEt Hr38Jt 89tH OtEUt XJH X X Wj/is. JHG OotOHJ. &JH1 Srtl+H 3JH rHI© T^. +1 JHG XEt CrtC. JHG ?9 ©ISO HOtH xjd jhg 8J. JHG H8 J6 DotOHJ. XX. 39006 vJ6 XEt 8t3rt. OrDJHS JH J1J0 riJH X DOt U90 18t1 J6 X 1911. "l8 X 8t3+ J6 69tJTJ3H8 LU6 HJ1 1t91£tG JH+ SrC X£ TJG OHlt XEt S0tG6 JHG XEt $T391Jt6. xji 06Jt Ot X UHG. X06 3JSJH«!4t6 LUH1 h& OotOHJ. 1© 1t96rt6 XEt UHG6.1S. HOt D91G6.1 t8hG J881 +H X LJ+lGJtHJ$. x t£DrH<j. U« DO OlOX+M. xji xe dj. 1© G9PJHG XEt UHG6 JHG X£t ©rH1t+.1 JS1J8L+D 8 O+MGrD rHI© XJ0SJL66. HO OlSO X£ Ll+X GtJS1 L+H. on +H1© x uhg jg Ojhu>. 8W6 vJ6 "5f H9PA18. 5. JHG OrH»9lG X43 UH X 9»1. . ve.JHG XEt fJG6.t J6 X lOtG. 196W 8 I8t1 vJC T+6 8t3+ +H X D9H6 8 18t1 J6 X l£9rHJ>1S D9G Or3 +H1© XJ1 190 X t93£HGJt 18t1 «i€ T+6 +H 8t3+ JHG 38tC1 T9 006G XJ1 01 X 1911 XJ1 OUOtUt J6 X UHG «I6 <}rtDrH. HO+M J6 X 1tJP9vJ6 sltDJ.. JQJHS1 X l£3rHA1S.

Jha fa wa xjd ft6 etst poti.66 Jha an ve yrt p*itn pot VEt f036 Jha VEt itajtit6. Jh3 V t9DE«iGJt f3 QrhSaia j V UJS1 CJlt. v HapAis yrt thsn^ta a* 8 a^ut 006. vie Ian. th GEO 1© 18S VJI V l£3rhJ>1S. a* x£t atjsi-iisis ojtt v4h j ha XEt 8t3-Daia6. XX. pot VEt ms je urtDn jha vet Crtc: Jha ve yrt a©tn vjt tutc ve pjh yj6 v at©it fytc ve oa 1© VEt Ovia. Jha xe urt ot£i sit^ML 3J1 JOJh a j. Jha ft6 8t3+ 3J1 X l£3rhJ»1S +h X 6 J It. havjt v sjorha. Jha VEt 01 ve. ve ata atJ©rh6. MX vih VEt SOt86 V J ha VEt StD31Jt6. Jh x nut s*a je x ttejt S^Aarh. Jha LJ6 v£t cap ojmth. ve.1 vip j ha ve ata nats DJht vst atjsi-ii£is. 10. hvii lau taiEha ft6 8tD+6 n«Jh x ajuo x t+e^t ^arh. PAitn pot yj. vie «Jha vrs fjetw iiesi 8. Jha s^ht je v Hap^is urt si£h a<»» uo th VEt fjh86. «Jha +1 0E3 1© 18S YJ1 OotOhJ. wi xe osa OtJS.CJ"1. tMit. rivJh 9. j x &t3t ha OotoHA Uvj6 ©rhsaia. VEt ctiatjh. Jha xe otvisi x vie uout6 je ^j. 259 th JH8 vlh 1ni8. f© yrt *£t cap ojnth6 Jha taajtc. vji thJ63rc J6 v et hvii ©tut aj.] V SSL *J6 9%) V ftt vJG JIOJ. Jha aasjh 10 otvis v ttejt &Aarh.nri letis je x a*iat aatu oaiaja PtJD x sitoos x£t fja-iiEis: x l£DrhJ>is. ot *Et cap taajt Jha onjhajt. a* x 6otrDj»is 6atjfj3h8. TJha6 vie v dji h*n srpjt v©tsjie6 i© a si£h v v©t Jhaat6. pot ve ata S3*i vie 1© 3Jht je VEt fja-iiEis. aeh «Jha aaojh 1© pie iorta6 x t+ejt &j. pot v lota fja sja rhi© vjd.arh. j ha Jhsrtoia v lEarhJ/is jaei «Jha +1 V£t tat. Jha «je v urto je qal orDJhsi Jh aoL l£3rhJ>1S. uha je Ojhu. Jha xe urt at+eh a* »Jha lau +hi© x yout6 &j>qrh.arh. hvii hjejtvaus. xe urt nrts+oa a* vie lafj. n oea 1© ies *J1 x l£3r»ais ge3 vie n vih * hotL v fti fy£t 8 nen je true. UN v UASfi jc v ttejt &j. fUJh VE so x hapj/is ontn vj:> VEt tat. vie Jha vi oeo 1© nes xji * l£3rh<ns rhi+i xe aaoED puiha. hvii aeh PtJD x aa©thtn. x 8t»t6 je Ootoh*. irtha jaei.Jh x ieti v h£QJ8hJS UJ6 .JGJh Jha x lE3rh<ns ata pia aapot xj3. v lota we s^a vji v dji aapjha vot . f+6 8t3t na so eon thi© v aotajt6 aa6j>t. fUtC 3t01 8JL 01D0S1 Jl J&TO SltOO. iorta6 x Hs th njh XJ3 Jha 1© sie xjs. 8A VEt S0tG6 JhG netis je v ajat.ta aj. aao©6 s ©t£i aasitroDrh J3rn xjo. Jha aa©Jh 1© orvuha utx v etat sj>06. pot ve yrt Dvihrtot hot net. f© pai jha x -Jsjuoais. Jha oiso rhio VEt P8VJt6. vie v una Qjhu. «Jha J6 v l£Dr»ais fja iesi v fti on thi© v ejit. Jha aaojh 1© pol . ve. POt VEt an ti UJ6 aot atjap^i . v etat futc yj6 vie ©rhsaia Jh v S8L v til.1 x l£Drh<ns ath hoh 1© utx src JosaatH jha oru% ho. hjejt f ja sts o£s x l£3rhj>is ata pai josaapj. Jha ve th 3Jht je vet 8t36.JQS106a 1© X fJCt 8106 J6 X HaPJ/lS. Jha ft6 3Jh. ye. Jha vrs v l£3rhj>is ata SD<n v£t pats j«©Jt. ata S3J. «Jha j©otatn 10 ft6 fa LU6 itaiEta 10 331 vjd. ot v aot vie j x us je aira. >lha j©jh. ve aatu Daieja ptJD x sot ej/irt e. fUAl nut fJha VEt UJ6 h8 4 ha VJh 8 3Jh PJl J3rM V Wj/lS. futc UJ6 wa a* 8 s«ih vih f©6 h£3 x asi u«J6 th Ian. VEt . je v prtsi rpjhs.arh. Jha vie ha xrs x hapj>is a+a x urto ajL JDrw x lEDrhAis. jha ve yrt thsnj.

69tJTJDH8.an. lota na vet ptgan ptJ3 ajnajq. AH V 9S1 Urt V DJH l9U. OnJHa V©. J> . ve. 8n v+s +6 v e*m 006 pot st tgi+^rn. SJH1 POtL 1+flJtlt. JHa r a9T0ia vji td +hio st TJH86. J Ha +HS"IJ>ta VEt ?8t1S U+V V96 LOIS — V8. vji U9 3J»1 oaq y©t atw jh+ urn 1© v voo ag ajna^*. vetpot pot v+s 006 urt * J Wais ornuna+H u+v v leDrHJ/lS.t OotoHA s^a rm© 69tJTJDH8. pot vie 39f0ia. ve. *Jna 12.na6 rs 1© st uhg6 jna st ormtt. Vet Y8. 11. so un J6 U9 st pclp^i rm© HS. +h ve 39©jh 10 suna j©/j«isi v l£3rhj. vji v 891+GJt n vot ujirh6 jg uot rm© rs. lesrnj/is. st pel. jna st t9i+<5rH. j na rmo <f st pel. v Gja u+i snoti. <fU4H 69tJTJ3»i8 V 3^H J6 l9U vJH V 9S1 AG V t+GJt ~8-J. jhg nt96rtc rs. JH8 Vet PJ 3+1+6. 9gh jh aoL sj. tUAU f9 so vet utrt. a* st t9i+<. j na U9 u+i S90 hji vot aira.. oiso a* v D£Hi9Hrns ag v seotja urta ag ©ja.rH.ar»i. jhb ve pua 1© v uout6 vje 9G»i &j.t6 tu+c v fJ6 pot up. at+ci +>iS0Drc 30t vjh arai v 'inaJt v Wj/is. jna a* st Crtc. v leanj/is 89QJH 1© Pt9 agpot VJ3. jna HJGJt u+i v lota srp^t vji U9 «Jna dji a agsitjta. v ssot^a snoti ?utc U9 o 1© st u*66 jhb vji i+ajtit fu+c aj. aj. X 0£3 10 L01S *JG V8t UH86. jna v+s +6 hji 01. ve. st psl. 1. pot vet i+ajti+. jhq "pji+hjs. —Y ho fu+c vji r 8t +h st fjna6. an U9 u+u snet vot U66 +p v u+t oo vot ue. jna a* st wis ag urtDn. orajnaja ve D^a sun DJa+n vet aire. vji U9 a© h«ji a96J>t 1© sie vo. v st 01 vji +6 dosi a9t rmo rs.260 pjd+i+6 9gh 9S0 vJG J10J. f+D. j na vet tgi+srn. «JHa +1 083 1© 188- VJ1 fUJH V 3JH v!6 DotOHA SO V P9tSHJS JH8 V «JHa JHQJt AG X l83rHJ>1S. JHsrtota vj3 jasi.4tS96+H V8t DotOHA WUYI. Qafoia. t+6 djh vji j *t8 DotoHJ. j na on hji jqjh 10 uot JQJHSI rs. vji U9 a© hji 3JH vje 10 a atra. XX m© aireDJG. H9VJt a© U9 aa6J. Jho hs. V6t Pt98n PtJ3 aJHaJS. ye Jna +1 18s vji ve irtna njn x vet ©vja. VCtPOt aj. ve. ve urt sitro u+v utrt.a6 ag v t+GJt. 69tJTJDH8. Jna +1 083 1© i8s vji ve Q+a sgjn na u+vatt© 8 les PtJD vjd. aj.arH. vji v S9 vji v+s v it© psl jg Qaq. jna st c+iatJH.t 1© aju jqjhsi v©. jna 091. 10 G9PJHa V-J3SJIG6. +H V H83 AG VJI Ol-18tPSt Oja. jna j oua u+v urn g*j+s «Jna m© v ©na aj. »iJ6Jtv9WS ve urt a*ia+ +h v gji+. jna v st JHott u+v rs 39006 je 9n v© v a9?oia vji v lota -Jhb hs cJ> +6 utv VJ1 +h +6 rs. V8t OrH1t+.n. v S9 vji v S9 ojHJi agsitvjt v+s st pcl. TJ6 agi+6 Jta +6 y hs fJG orD jojhsi rs. +p v a© hji v+s. e96j. ve. agtoia. U9 fje hji on ei 1© net. ve. J H8 V 8t3+6 J6 9otOHJ> AH V UJS1 J6 V t+6Jt &j. 10 ?utc U9 o 01 st jna aj> onjna v© aji 01 v a96J. »je +»i hs v leanAis urt aot h+owtrs. mo V DSa rH8JtS1JHa VJ1 v+s slna hs arn rmo rs 89006 jg 8t tgiwn Hs JHa st pcl Onsi. n^'i *«n ve urt ©jvjta isojvJt v Et3+6 vje un v ajno a* v t+ejt S^an: SO vetpot OotohJ.. HO V8t UH86.is u+v net: jna vji sjip-scd 8t *J1 ve m© v lota pot vet ptga. V8 Urt J881 10 Dt+MO JH3 P19 PtJ3 VJ3. vji ve urt j'isrtaia jasi v h9PJ>is. aire pot aafoia. josjhi U9 D^a poi tni© itJHSotJDrn jna 89HJ. JHG vet ws. TO TJ6 S1tJMLH8 st 8t36 vji U9 fJG oena nst oe^t v© aj. [C41.

Jha sjs rni© t+3. ji J»ta j 4a vot Daia6 xji fJ6 ita€rtea vo. «Jna 9afoia yot atjsiuot iim. He xEt urt djh+.Jt xts 1311. JHO +«iPU01 X uoha6 Je ojl vot xji v se soon . Qafota. vJG JIOJ. astoia. se+h +6 rm© vie xj» utx 8 iea ej+s. T3 OED PotL JhG 83ite. j»io . *ie <J> rni© 63tJf.18. ua ao aaiae ti ©via xji us aaite^ta rs tmo vot Ptvi3 fj«ta6. xji ti t6 aafoia. 63tJTJ3h8 taiEHa T3 trDi poturta vie m sota. nutUM vie ua uti tai£«i et 8ota6. he tujh 6atJfJ3H8 tjs deg 4e 8i3Qtn X36 urta6. AhQ T3 8+8 8irt H X tdDEhaJt J6 T+6 SOl<5wt6 10 JMQJt. urn PJL OotOHA'e soi<!Jt6 sooi sen io vIP rtL. 261 t*l Ct TJH86. JHa Hvii ua uti -ut+o ot OviHOJt. X TEt. JH8 63- ©ISO S301 14. U3 uti sa f© dji a atoi +vi© a^na^s. JH8 IE3 +1 HvlH X 1J+H1 je T+6 aota. 0E3 1© nes XJ1 X£ 830JH 10 Sl£ XJO: V£. futc ua c+iatJH. XEtPOt J6 x lota i+cjl v oji Hvii aaneti. X£t hEOJa S0+H6 JH8 X£t 8£t Urt J0S1068 1t x D8tn sota6 x H3pj>is. 4h& f3 10 x rtL. se+m. 10 OrhlJHa 30t 18tP cll+ JQ4HS1 X haPJ. josjh v He j 6 v et aaieti utv jh ol sji +h y uti hvii tairt>i jqjh jqjh&i rs et fj»ia6.m8 TJ8 frta X36 8E+M6.m8. 3J. to sdoi ¥ sojlt vie 69tJTJ3«i8. vot aira nvi4 v otsna. X lEOrHAIS 8+8 OrH1J«i8 U+X X£t S0t86 T-486 JW XEt 3A1S. JH8 U3 Uti «i»ia SrPJt et8JL66 10 1E0 JH ol rni© vo. jhg x. ot v dji sraati 10 x orhatDfi6 1© futc we ito"io6a. U3 u+l 831+ejt XJ3 II hi1<D V©. 4h& 48 OotOhJ> Uvl6 JMQt+ 83006 J6 X SirartHJS vie X lEDrhAIS. v!6 J«ia +1 tJTJ3H8 U+Xat+O PtJD 83P0t MAO +H1© X D+8S1 +i f+6 S0l<5Jt6. 1^0 n V S0JL1 +1 PtvlS vIP X Ot8Ha 3J. 16.] J'lO +«i <J> aSO U+l OrDJHG a. j»ia ti atoo a* x Ttn. 4»<a H8 +1 OE3 10 188 XJ1 TUJH 63tJT. aaTOia xe urt natsa j»ia s3+ih. ua et H*n vot pel. <Jha U3 3£ asieti t»ii© x u+iajtn-js.4h ua uti 83 to dji fje let oe. J6 X+S SOJIT TJ6 POIH 1© S rtL. ojhvii tai£H x urta6 tutc uq sioqh. jna ?3 UJ6 an J6 f3 t£6a it u« Doton*. slna 63tJTJ3»i8. Jha sitjci potL m© had.(N1. xji urt sitro u+x vie P3t. 3J»i XJ1 XE OJl POl HJH YO. ve. 13. he 0£» 1© 18S XJ1 63tJTJ3H8 UJ6 <J0S3a+H tOL. T3t et et «i«J1 uj. ve. Jha J^uta +hi© 8 ore3hrm je ids. viP GEO 1© nes wi k soisjt to ^i^a a*. TU+C X SOJIT vie V©t j SO DJI V POl 1© x vie rtL. 9n vie 83T018. an ua aaiae xji ti te t6 vot orntM wi T46 it36rtea v© et sota6. 8-rpjt xji ©iso et an ieo et u. ti m sota. XJ1 T3 1S0 T+6 »OJn. tujh xe Trta rlvih X36 urta6 ahq so x sojit tu+c uj6 oe» X sota. no xji ud djl at£0. Jna he fUJh OotOHA fja «jnott »ja xa6 urta6.nrH6 vie uot. ua uti <J> aw x qjhpi+qi. J6 Jhuta +1 +hi© 8 ore34rhi xe srpJta 1© asneti +»ii© x u+iajtH^s. XEtPOt T3 -Jna +1 orwhaja t+6 1311 xji xe D^a poi J*i8 ruu xjd jna sie xj». ua uti siti cf.ir»i6 vie uot. ye. jna t+6 ao +hi© x Tsi>ia6 vie 3oto>a. 9afoia. XX. jna wi f3 3A1 sle 9otonj».. 3e»i C3P. 15. io uot.ja+6. 9otohJ> tairt^a x sota Jha x UJir»i6 vie TUtc fa fja tasaea.Jta n Tt6 80ta.jqsi+hqi. j«ia 3jh+ pou ahq Ltto aen x£t >l«ia ujnrn6 jc dj»i+ uot ji x P31 vie Ooton*. aq&at\ v u+i asi+eJt n v©t ujnrH6 uot ha asieti u+^ 8 ore3Hr«ii H3S. jno Tt6 s+33iJt.

64t+ +h 1911. xe urt srpjta 1© 89ieti vie vJH wo x *i9pj>i8 uti84t»i48. «Jha x 8t3+6 je x H9PA18.. PJDtH6 JH8 air8D48. Jh8 X£ 8+8 P881 DrC 4H8 1t£ DrC. TUvll +6 J. X H9PA18. vie faiejrn.81 DJI DJH+P481 T+3841P r»i1© X43. 89006 x lota tja j©4h agi+ejta XE QE6 LJH08 rhlffl je x fj»ia6 vie XEt 4H93+6. aoL x jna jh x vie QE3 1© 1E8 XJ1 XE 8+8 0881 XEt 848 +M10 X U014t6 &J. X+8 39. oo€a xji x urto ©4481 X43. Jha X£t uot6 jhs a+84«tDr»i6.. 96H rHI+t X 1911 Hapj. no x y-nrH6 je uot utx Pt*j3 x Ie^hais. 1tJP98J. <J. T9 848. 69tJ?43H8. r-mo x. 8n y tjc 8rmivii 1© it4P98J.H19»iL Y9t J6 X t8H v!6 X 9^6 Tt3. [CJ1. xji «Jidj d> rm© srn f9i£3r»i Jha 8Ja rm© 89i96J8i xe x yrtae ty+c 8i£0 rhi© x orH8rthtn X06 tJorta6 ?y+c rniffl we ojh? 4hq +«i f9i£3rn 8ja f+3. rm© xe +p J»ia *18 OotOhJ. jna 0180 m vie iaii u+x X4D. fu+c T9 Q4ii +h t+6 a£6. 4H8 XE TJ6 via ooh potL j>ia 8t a4t+a +4 x 841L8 vie x 89. 1. x l£or»i<»>i8. itviP98* dji oeo HOH. 99196481 xe ^96r8 G)U81. x. 96H J6 X 80l<«4t J 6 vie x Wm.262 aS0 vJG «J10J. f J a 1tvlP98J>a. r»i1© f+D Y +»i 091 OA OrOJ*i834«i18 T8t1. JOOta+M X 81ttt1 je tJ69i£Dr»i fy+c +h pot Trnat4a Y9t6 PtJ» x u. <f 89196. CJlUf XXI. 96H rH1+t X 1tJP98t «Jha p^tp+ia . X96 8t x urte6: 10 89f0l8. YE. rhl© DJI fy+c Hvl1 8 9E8 HOH. XEtPOt X Lot8 XEt ©via. 99fOta. -JhO slna <Jidj d> 8Ja jojh. ye. X j 0841 vie x i9ii vie hgpj. dji a9ora 4081+H01. Ye. +«i OtJ. y+t 091 OrDJHa34'i18 y+X ©t DJ. Yfi. YE. wsan «Jhg vi x£t 84a urt 4©89a+n ©t£i. Jha xe a+a yrtD+i Ovia u+x 40898+m ©t£i 2. U+L 89L96 01 X yrt86 TU+C X8 ? ^Ha <J> «Jl3J 848 XJ. a+«i 064t X 1911 je Hgpj. fy4H T9 xji xe urt ot J881 1© a a98it*ha. JH8 X lota D41 1tJ814t X i-hi© Xt8 U«i8. Ha x hroa4t XEt aja urt hji nroa^ta a90©6 vie x ©t£iH48 je x nraajt. s|*i8 XrS 4H84G X orta je Jidj. jno . <5vi+. t9irt«i8 JH8 0E3 1© XEt f8646 JH8 XEt U486. xe 89qj»i 10 a XXL stun £0 xet e+a poi josaatH P88i agpot x sota6 88H. •Jha +1 0E3 1© 188 oed +H X f+6 hJ. E19HL Y9t vi6 Xf8 44848 X tJ- X t£H *J6 X ^46 064t X 1911 *J6 H9PA. YE. an X fyji <J.8rh. Jha xt8 89006 xe dji ay+hai +»i rnaaiap. 4©4H. f© DJl Or3? TJ81 8100H. T+0. ^4H >lL3J 848 rNI© 89T018. tu+c yvi6 t+in rivin x ii£i8 vie *i9p«i. +h x a£6 jootatu 1© x tjorta vie f ai£3r»i. YE. HvIi cl. JHO T9 848. YE. XEtPOt t*i 14t896 X41 +6 x yrta6 * dji 8£. ve. JH8 X44 DJI vl6 XE 89 yOt6 JHO 1481+I4H846. Jha 8Pi4t xe fja 4¥Utfl wo 8 oreaHrni vie m vie 198. oua 3<»>m+ Doton*. H8 +1 0E3 1© 188 XJ1 X 1911 J6 H9PA Urt 4Q898+HI+ X4i> 81 t9«ivJ+81. j©4»i OED 1© 188 XJ1 Jna fa ajL Dsa 898 Jorn x nail. itu:>t8+H xji ta use oreahr»ii.d xji Q96r8. J ma 8i£t x t9D£H84t «Jh8 11 vie U66. XJI XE h464t USa Or3 1© UOt JQ4H OotOHJ. 914848 8t1 X8. ©t «JHG OotOHA. DJI aythai r»ia9l9P.

¥41 f9 46 0o6J6. ¥+S U9 UvJ6 ¥41 f9 DJ6 8 UCTS 34 H. 4Ha ¥jd djl ¥ hb. 89fOia. PtJD ¥41 W) f4HSP0tL. <5r<iJ6 Tt6 84L 4 Jh8 »i8 +1 0£3 1© 18S vJG h9PJ». ot. T3 814S1 seo. 4H8 f9 OlSO f9 S48. POt ¥+S 006. 1^0 D0646 r»)1© 9G«i 8n agtoia. m+c a© u+Q4ait. f© djl a ooia ¥ lota. f9 8US1 J ¥ CrtC. 14 'i8. UarHm irtsto. TU4H >!lD4 fJ8 S48 ¥96 Urt86. 8E0ED 40StJQtfflLE- 198+4H1 ¥41 ¥ Urta JG OjG D<ia 8 890l£ta 4DrH ¥43. ¥*$ rm© JGJtt HEDrn. 46 1© T+G 64L Ot aJt^ri U9 HO 99T018. ¥ 1A3 ejtt s©h orojL ¥41 ¥06 f© 8t hs. 89- POt ¥*S ©t£1 tHHHJm D41 Or3. . S£ TH1© VO. 4H8 OlSO ft6 r¥4t SrH6.U+ 89- jg. L+PIJa tH an ¥£ ott© itsa. Bdm rot n +H ¥£t fEtIS. Ot+© t+C ¥£t OH 4 H8 US8 HJI Q+G T98 1© ¥£t Lirta6. 4ha U9 SH06 ¥41 f9 T46 ©ISO t9S9G8 «Jl34 +h ¥ h8 S-imi. +h 30t. 364 ¥ POtL <!4H4t£DrH D41 HJ1 01 18S -WE. 4H8 ¥41 8 Drn a oeg Lt©8i ¥ Crtc. ¥41 PtJD ¥41 8£. 89006 JG ¥£t J0S9a*M Qt£1 ttC46. 1t9S1S 4H8 19C4t6 0G4t ¥ CrtCJ6. ¥£tPot fgiEorn 4HG ?t6 at4¥t4H ujhi +«i POtL i© JS148I+D ¥ CrtC 4Q4'i 01 ¥ UIH8. J H8 +6 HJ1 89S1tJ+a +H ¥41 Qt£1 4H8 an f©so464t ta- etJGPU seg 8E. ¥ 1911 JG 'l9PJ». +1 flUH ¥£ 8t PU+ Mi. 4H8 01 D4H4t JG +H+QUt1t6. f9 a918t1J8 81 JG ¥ UHG JG UvJ6 6£t>ifJ0U. <J> rm© agsitroDrn. 4H8 WS+6trSH4S.1S. tH ¥ OrD4«iS34H1 vJG ¥ hAHiaHL Y9t JG ¥ t£H vJ6 ¥ OGJt ¥ 1911 ¥41 f9l£3rh II4H1 POtL 4DrH ¥ 1911 1© 890l£t ¥ Urta 1+11 m© D'sa ¥43: POt 89fOia. tH JG4tt S+lt Lt©81 01 ¥ 14 HG fU+C UJ6 irS4S1 8J. ot ¥ S9a jg ¥06 f© et ne nnajte 43rn ¥ 1911 jg hap*. 9gh rnm 89on jqsi+mqi. YE. ¥£tPOt ¥£ J>6. n a 8 pto. djl ho oot a nroajta 4orn ¥ i9ii jg hapj>. 4H8 ftUH ¥41 Qt£1 8E QrOJL. 4H8 ¥ S£+H U4H1 48t08 ¥ CrtC. POt ¥+S t6 ¥ OrtS+M 4H8 ¥ aus+n jg 0ja run JH8 ¥ wna. SO D41 a. pot ¥ lota Q4HJ1 isq H8. 041 8 Hn84t8 43rH ¥ ¥£ D4i learnm. 4H8 ¥ +1 34W 8+SJHDrh6 4H8 8tSirt8rHS46 fU+C T48 8+H 43rH ¥ 1911.(M"l. Ud hO HrL+M OrhSrthtH 84ttru 4. 3. DEH4L. 01 ¥06 f© DS8 S14H8 P8S1 «JtD4 tH ¥ PEL. <J. 46 HJG4t frt8 -HO *46 1© 00 WO ¥ L4«i8 -16 99UO. irn. VE. 1© UOO ntJ. «JHa H8 +1 TtD. nhb aaoo6 jg wount. 4Ha D4i aaoro uo rni© etsj»ii6 jg ¥ ¥43. hjh s+h ut¥ ¥ I9S1 89Qt9 JG 4l8rHS. ^41 89Q06 ¥£ D41 StH 404HS1 SO Ot£1 U1 4H8 HJUS. ¥ sot+nY©t sjl ¥ lota ftDS4lP. &> S£ r»i10 Y©. ¥Jl ¥£t 4t06 8 ijqa 8+S-i'iDrH 4HQ ¥£ hji ©+6 f98 1© ¥ urta6 jg f9i£3rn 4ha ft6 at4¥tJH. ye. +P f48 8TH ¥+S. Ot 84tta a* ¥ ?44a je ¥ lota. otnatja. ha fUJH Y£. 0G4t 01 ¥ CrtC46. TH10 f+0S4LP: ¥EtPOt. vlH8 +1 »kJ1 OED 1© 18S ¥41 T9 JG. 4na i9ii. 4 Jh8 H8 +1 O£0 1© 18S ¥41 8P14t f9l£3r4 Ha f+6 8tJ¥t4H T4G 41JIH148 4DrH ¥d*). 0E3 1© 18S ¥41 8P14t JWJ T48 S48 ¥96 L+M6 1© f9l£3rH. 263 POl +H1© * UrtQS JG 88tQHJS. 1£0h D 8J» ¥ S^I+t+1. «Jna ®ja: G)rtS4a D4i a ¥ una. 89006 JG ¥£t U0t6 U+¥ ¥ l£3r»iJ. Jha 11 0E3 1© 18S ¥41 ¥£ 8+8 41JTH1 1t9S1S 4H8 19C4t6 Lt©81 01 ¥ 5. VE. ¥rs sjl ¥ lota 8US1 ¥ TtL POt ¥ UCrS una. 4H8 46 T48 S48. Y£. ¥+» itjpgst dji a puptia. XXL] 990 vJ6 4104.

aaoo6 jg x£t aai+GJtrhs a* x 1© a unm j«ia jg x lota. fja frta je xae a+s^HDrhe. f© Dsa oro: jna xEtPot. xji fa usa oeo xj3 tout6 ocjt x nail.8 yrta6. f© Crtc.ii je i+a-itis) jhq fa aea ftasjtp 1© x rtL. ot fytc aus+H ©ja f>ia sjhi nun x pes je x Oja fja una pot x H8ti oe3 io les xji fUAh 3oto«iA. urt «Jhq J3Jito<». pot xe urt +h "ltasis ocjt x Crtc. Ot ©t+S1Yrh6. Jha ua jue a* x act urn: ye. j ha fa iso 8 nas xstje. xts us. ye. jna f+6 Daia6. .r<M6 xjd x tot jg x una: Jha xe urt «Jdji+oa8. pot Ot*si. Xrs ua sa te +h- ou+o x c+iatJH je ojh a© prtoji x lota XEt ©ja: ve. X HE3 ih ©US1. [CJ1. et +1 tat+^rn. l36Jt6 j aus+H6 je i+ajtit 1© tjsi ru»i f+6 atJxt-JH so un J6 x£t Dsa 8 aaiae-it6 *ie aj na jg OttsiyrhG taD£»i 1© irsjs x una: pot xrs urt ot x it© aauna 1© x Crtc jg ©ja. X06 f© urt t©L jqjhsi XEt at^xt^. J»ia fa i^o x not. ya sa aaoo6 fa yj6 8 ojh jc orhiM aaej>s. V£. H ©ja. HJiu+xsuhatM xet josaaw ot£i o£t oejt x Crtc. -J'la +i 390 vJG «JIDJ. itsa.8 ^a 8 sitJH djh. j'iq t+6 atjxtjn.trs 1© a 8 otn: 1(06 nan f© a+>i urt oiso aae^trs xji f3 Dsa a xst ow: jna xe urt x otEut neti je <. slna xe fja ua a* x puut+6 je usa snoti m 4h& tfrs JsuaitD xe urt m 1© a xst o+n.is. m oiso sa x ot£i *ie y+ojahj* yrn ejtt y+o^a »jh ojh 006 1© ieo ties JDrn x caatJH xji -J3JI+0J. xji ie xe saow pot let. aaoo6 jg XEt aaiap OotohJ. j»ia x Ptaan jg x una a Jna +i oed io ies xji vuAh fa fja iota 81 ft6 sol 10 ©ja. jna fa nt£a 3*i+u x rmo ft6 ©ja. jna st na». 8. «J'ia XEt urt ojhi x Crtc fo aaiaca +h x puut+M urta6 je XEt ot£i Joji+oj>8. josaatn itaoEttrs jna xe f»ia Hjiu+xsuna+M otEi e+oiot+ fu+c fja oejt x l£3r»ais. jna ortaja jh m stort jaei Tie u+H6. 4HQ 10 sao 10 aasitjt x Crtc je Oja. jna e 3jh je 3JHt puivtw ua jy£ x fetis jc 3-ihi nail 1© a© ytojait: ve. ©t*si. HJiu+xsunatn x itac+n jg faiEDrn jna f+6 atJXtJH. toL. f+6 «J«ia +1 0£3 1© 18* xji fa t-im 3J301+ je et . fa pesna j»i fja-ii£i. fy+c fja -ih x ahq XEue f+6 tJHi ooi. fa UU6 JMott y+x «JDJLtoi8. >l'ia XJ3. ot xo6 f© urt it© aavJG 1^0 n*JH XJ3. 7. jhb et «J*ie c+iatj»i jna fa pesna j run x jna je 8 not x£t-ie. nail jg Hapj. OUait. f© yj6 x cap onjhajt ue x l 8t^+6 sje x tapj. 4h& ptaara. (jna fa ooia n x ij. et y*66. jna 10 aasitji x P84a£Dr«i je i+ajtit fytc otJhua rni© tiers' seo. oai x Ot+siYr»i6. ta «ee ot . 001. ua f<t jue a* Joj 1+0*8 10 a+sj>tDr»i6. jna x£t ta<. jhb f+6 he3 J'ia UJ6 aa6J. xji x 006 jg PEGrta. XEtrot xe a+sjHua ach ptja x Crtc. aaun 1© x Crtc urt pelph. ji J6 XE Urt ooia. xji fa sjh: ve. urt ©jx-Jta Jna H8 aafoia. fisoorc xji xe urt aairwna 10 sie xjd. UJ6 8 lets uj6 Jmicwe. na f+6 atjsi-ii£i.j+stM6 futc xe fja fja. ooia a* xo6 f© a+a hji aauH 10 x Ha xo6 f© ata +H OtJtSI.jna toi run ft6 ti. jna xrs urt x Jp£t6 jg x aEHSJtrs. f8 oyto i© a© +0U+1+. He x taajt J6 xe urt Josaa+M toL. XXL 0E3 1© nes x«n J6 3jhi J6 uqa hji feto»i 1© x urta6 jg faieorn isojxjt jqjhsi XEt atJxtJH.264 6.

se+n. t©6 ooi uj6 tjhi aj. sol «J'iG H9 vJH J6 LtOJtlt. t+6 atjxtjn thio Ddhnasj6: ve. to urt ooia JojitOAeAis. 10. AHQ T3 OlSO SO XJ1 T*6 131L Urt 881PSI . xji xe usa hji prtsEQ x lota xet ©ja. >lna n oea 10 nes xji nun Ootou Tja "ltooiEoa X36 urta6. ahq uq «iji aaoea. m t+€ <sj+ oetsjhi. xe D9a itjnsotjs x onjHGDJhis je 0«ja. ti +p ua a© hji suna pesi ts x pel je Ousi.] x uihg futc JH V HQtL J 8S0 ^G u*J6 JIOJ. 8t X06 TO TJ6 a+SJHUG Pt^3 rS: VE. foso^GJt uti 3EH- run * una. +h x stuhl *jg x lota. JH6 K l«JHa 01 * una. n nwn rs a* et OH 1tJHSQtJDrH6. aao©6 xji neti je t+6 saa tu+c djl a ieoh rmo Oja. ua et 8 tjwii je x saa a<$ ^ocjp. ot et oetojms dji a a soia.n on pou ws. +p ua djl poi +hio itJHsotJDrs: ve. +p Hotxurta. wi rs tasjsajt x urta6 ^eora. sol tjl 9A srs. jna jvut oreaHrm xji xe uti semen xet jna XEt taiwh. ita-jti+. jna ua a oe»i wo nt+6H. idii. ta so xji a I8ti je xt-janrhi je x 001 ^ocjp uj6 ita6rtea. xe oe*i xet 08t3JHi» ji x xji U9 dji a aa&itv4ta. ot J6 8 oreanrHi.Ml. den J6 x+s tJShrni ue oet^Hi je 3* srH tjl a+H ntacrtea. 6 C06H IJH8. ua et e t-jDHm je x saa ue ^eora: ve. *i»ie ta sja. jhq * S8L. 11. aen +1 j»ta djl a rs. jna ©jxjta i«iojxjt 01 x iaii t© urt aa6Atrs 1© sEmEH XEt joj«isi . ien *t» thi© e aj. «J6 he to hojl an tUsji x tjonrm jq x saa ^OCJP. «J*ig Hs aatoia. so djl 8 tJDHr»ii je x saa je u srn a itaertea aj> x uhq m Ojg. ot a t^ni a* et atjxt<j«i. lid Qre3»tm ytx et Oja.ja jaei xet utne. Qafoia. xji 01 3<n S3 x tAi+n mc fa tjg toi n«jH x tjm. tJHGW XEt oet- ojhis tH +h ioo«i. jhg a JOE3a no ieo run pai x*i3 x neo *ie Qusi.1t j na cmtM utx e tea e*jts. f9 SJ8. ot. pai. J6 8 t. x lota d^g tjna xjd aen J6 xe fja tjm xet ©etDJHis. aapot f+6 qal: pot aafoia. fU+C DJl Ut+D J€ T+6 ©etSJHI. XXI. aci J6 x tjsnrhi ot. Jha he POtL. r»ia3t€. ot poi +mo tvjhs- otJDrn. he xts UJ6 x oreaHrhi tutc xe sea: jhg je OotoH*. to Et ae'i easma rnm aaoo6 ua ieq hjh rs x ua atrH Qusi.mr»ii je ^oejp: ve. jna ne aatoia. ta ujhi +H OLSO SJH1 POtL 01 X lEtIS J6 X IJH8 TUEt XEt Urt a+SJHDrH6. astoia x 1311 oea trhtw isojxjt utx xet et. *ts UJ6 x ljmquj«. 265 tn pah. 9e»i J€ et atjxt^n ih x pai una psi. Jna n oes 1© nes xji tujh Jajinue so xji x iani je 9oto«iA urt 50t h^03JtrS XJh X -JDJL+0A8A1S. ot stem ve.XJD. tual x tasesajt je x saa «je ^ocjp dji -ut+o. ui rs »je *jg ita€rte et itajtit. jhg a ieo»t rmo +»i t+dsjip.Jsji+OAe.>rt6 orta. se+n. 10 a it«jan rnajt ua djl poi tmo DotdJ. he aatoia. ojl a itjan «ie jna aasit*j+a. 9. Dotit H£3 je Oja djl HvJi we -JHa Ait xji ua. uee+« x tJhi fLUH OotOHA TJG SJ8 X36 Urt86. ui x. fa oe oesi rs ji x jc et aen 46 ua tjc it«Jh»- oesi et oet3J»tis ji xa otJDni. aatoia. je ^Eora. xji x lota ©*ja 3E BIAS. sja rm© xjs. tp nut urta6. JHG oeD 10 ies xji tujh Doto»iA fja s^a xa6 urta6. Jha i© suna xo6 t© Tja a+sjhua. xts ©+cjl da sol sjto: Hje^itxaws. T3 U4H1 POtL J3rH X oetojHi +h t+6 x et. wi rs taajsa^t 10 oan x orajnasjms je Oja. scl J6 x una Qjsoi£Di-«t: ye.

f© fja Q4XJta s. 1© fU+C 3Jh Urt &ra<!J01 8A X h£1V©t J6 X 0U3J1. +hsoorc X41 x o+m ue x lEDrhm . tu+c *J6 xe tjg rhajtiEOh. oed 1© ies xji pua u+x 8 saoi hroa^t f+6 djh. «Jd41+qj>8 na fjaja x EtD+6 . fU+C UJ6 irSJSI 8A X HaPAIS. YE.4X4t. 15.. Prt3l+ 83136+H KJ1 XEt soi6 urt taaaDa a* x lota ^aers +M. l£Dr»iJ. POt 83f0l8 f3 f48 1£0h X06 fO UJh1 an f+3. h8 OotOhJ. 6. fa snoti x 006 je "To Ptaars.a +h +h « PEL J6 Oust 8t f41+ +h f+3.4+»1ja MJh J6Jt+ 18t fU+C UJ6 +h 01 X 14 h8.4ie6 iqo. 1© . ot 10 ieo xjo «iha na tit «Jm+oj>8 i© ajL: ve. >ha +1 X UtiadthrJS. fd 110 X06 f© U18.266 orhsrth+n x srsi+s «je 9S0 x 006 +h vJG 4104.J6 an p+© f© aah«ia ^ ore- ahrhi je ptaan. *41 f3 0068 X 1J. ^41 se 4 on 3£hi£h 8 Pta ere- 0068 1© a 1© 84L.4814 1© 4084tSJ>6 ©Ut+1+ OGJt V43. Gn XEt urt 0Jh+ f© aj=a u+x oia 4ha *36 f© a.I. 4h8 +1 0£3 1© 18S ©ISO.is. Jh8 0E3 10 18S XJ1 XEt lift 3Jh+ f© 8J. xrs 80 3rc xe ujhi 81 je x urtia ta«. U3 3r»1 h386 SH06. 14. aa+H 8 34 h f© LU6 41«!+hX4a ^^^6 vie 4h8 X 6J+S X 1311. 36h POt X S1E& POt V3t6 8+8 XE f46 3rC h8 t3«!v4+S+M +h X CrtC. 46 4D41+O.Jh1 X41 X lEDrhJ/lS D^Q f46 Jht DOt stuhl: xstpot fa loi 1© at+n x-i» ojo. +h 4h8 f3l£Drh 4h8 X f* lt3S1S 8+8 . +h slh8 X£ 83Q4h 1© f46 ias 404h vJ6 n 14 ha. rhi+u h3ti+ s Jha X hJ>h13hL V3t J6 X t£h J6 X ^.. he U3 U+l t3irth 8t tJOrta 1© 4h8 X06 f© f48 PU8 U+X f+3 +h1© X U+L8Jth4S. Jh8 006 >M3 10 On 1© S41I 4QJh£1 XJ3: 4H8 X+S fa h+© X41 *Jm+0J>8 WQ a©.4t+ Oust.46 OlSO OEhlEh OtaJt 13S J X CrtC. J ha Urt 1£0h 8J> 840 +h1© X X QdP 14 ha vJ6 6£t4fJ3W. 4 ha +1 0£3 1© les X41 fosojejt je x «J34i+0A8<ns vji me hji Jhut +hi© 8 orcanrhi 10 ^thDJhi. XXI.j+s- 4h8 X£t Urt Sr3 fO Pt30UJh1 vl6 8J. 1© on JP X OOtS J6 13. [C41. f+6 836<j>t6 <Jha +1 0£3 1© ies X41 fa a+a 4©ota+n 10 j Jha deki PotL +hi© x u+ia4th-4s.8 U+X P36Jt6. pat+n X41 f+6 1911 fd D<W hJ1 Q£h V IvJthl. 4h8 1l4h1-48 X +h Xr* OotOhA S14h8rta *J6 l+84t1+ 43rH X "13PA1S. 4h8 a31Et1J8 +h1© X 12. 4 ha ujhi n +h x t4ha UarhAis 1© 4»i04t 4ojhsi m Hap* 4Drn x LEDrhJ.16. j«ia oeta +hi© x u+iajthjs.a. 4ha a+a sirt n x x ian m hap*. fU+C 41 8T3 S36h6 J6 X V3t UJ6 +h * I4ha. j na Etaa xJ38-Jie6.1S j on jp x ian »je -J041+QA8.8.1l J6 l+8Jt1+ 1© 3 f.». Jha x ta»£Hajt urt aai+ejta n *18 +h1© X f4h86 v46 OotOhJ.J6: XEtPOt Doxj:>- toh* lot +1 UvJ6 josiaa+Jhi xji fa Dsa ieo f+6 8tD+6.46 >Id41+qj>8. XEtai+D jhg pot fa f4a let Joota+H 10 f+6 u+i u+x x 8t3+6 x hapm. 83006 J6 X J0SJUH1 OUJl+1+6 vJG X 3Jh+ 1I4H1S 4h8 tOIS fU+C ©«J8 f48 1t31£t8 1© t3D©6 X 006 8+63646. ha ^et L. £«. pot ta h+© X4i fa tna sirt nx 10 JMGJt 4QJh$1 XJ3.46 . 4ha xr& xe a+a 3£hiEh ias x una. LOT +1 UJ6 h-ll JOS138t. X41 f3 3A1 raiEh f+6 irtir$. XEtPot. an hJ1 U+X P36Jt6. j na awaiq +hi© e oreanrhi 1© oai x ia»: 8i Jha +i 0£3 1© 18S X41 fa i^o f+6 slD4l+OJ>8 +h EtDt. *J6 hOtOhJ. +1 16.

X£ urt josaaw u<ia hji. as*. XEtPOt f9 L£8 X lUIH -Jna f8t1 10 aaLfOH X OtH U6 X l£Dr»i- A1S. H3tl+ 10 Jna o£3 10 nes xji fu^H J3juoj>8 psna hji ©ji laf JH1J. kji fa dai ii£S f+3&jLP XEt fja Jha aaLtoH ^ ©+n. jptEa.CJTi. xe US1 XE DSa x>ii 106 X£t U66.1 srteha *06 oj»i +>i xst 0J3ns oejt foa x o+m fja ©ten m oraj'ia. XXL] 8S0 v46 JIOJ. x iui je X D8H1 fU+C LJ6 OOia JhinrS.fo urt +4 PEert J6 x otn. ieo nrsJDrn je ^ otnaro. iad. 19. aa6it+M laa^t jg xo6 to urt «je run v 08H1. 4Ha fa $01 10 ©eh PEert je *06 f© urt hji oaaa^hi. 267 d«io ajvt e TtJouoEDrH Ltoei ol t+6 una. os'ii «Jna n ©£3 10 iss xji fy^h xji x n uj6 ui.is. XEtPOt f3 ©£6 «bjltQJ>8 X OrDJ'iB J6 XJ1 lEtl J6 f+6 BtDt TU+C UJ6 OaaatJV) r»iio t+6 or3J«ta6. jna xji fa u^e aauejt xjd n +hio lafj4ij>'6 fjha6. aa6J. oa£ x onjhaDJHis je x ©+n. n ©ed 10 nes xji fa 006a f+6 etst 10 nc ^£t uhis tn ^ eju fL+c u-i6 nat x asm -Jmnrs. xts UJ6 x a36J>t je «b. XEtPOt xe pua 10 Oniae 10 x lies je 8tD6. pot x+xjt fja 01 x U- DrHAis pua. ye. 21. *£t- pot fa UJH1 Poturta 10 x iies tu+c uj6 001a Oniae. fuj«i laf-ihiJ.ttM yji on aen. xji «Jm+Q<j»8 aa6<). JhG tl ©jxjt JQJ»i. .ta or» aen utx ft6 etDt * hj. fa sjhi e saotJi J3ar»t +hi© y J*iinr». 04 H He aatoia. 10 ©0 10 am J6JHS1 x Wais. jorn 01 ft6 nam. pot xe atsorejta x 8t3t ©rath. «J»ia +1 ot x Dot ieti je ¥43 usa wi. Jna G8«i ti ©£3 10 ie& xji Jna tasaea x 3jsj<. f©6 H£3 uj6 lafjhiA.3. Jna +1 ©E3 10 ies wi ^e fja ©jx^ta ^jdsji66 isojvjt +h hjh V OtH. xe pata 10 atsiia6 x otn. ti 18. u. «Jna +i 0E3 10 ibs xji fUJH laf jhu fi3 10 ora aen u+x tH tt6 ©etae 10 JHa Jdjuoj»8. j»ia ©njnaja m ¥41 f3 D<ia ©o potL Jha oroui xj:> 10 8tD6. pot fa th f+6 sdm 8 ejtt sru 10 80 961. +1 20. +p fa usa oeo ftD (JDJitoie) 8 sj- or»ia taajt oejt x f 01 8t»t. jna fa sj«ii j©j*i x Lrta vji fa o^a D8H1. pot fa aa6*ta 10 snao utx m. +1 UJ6 f+6 «ii MAHorn 10 ©eh PEert utx ^ etD+6 j»ia «J6 * l£3r»ij. Jna aafoia.moj. xji fa o^a ora aeh 1© x p<n y D8hi. 10 ©r3 aen jp ptJ3 ^ 38H1. *8'6 +H1JHDr»i 10 ©+6 ItJIJtEDrH 10 3J11. h8 t1 UJ6 HJ1 J3JI+0- ^3 3J1L.8. fa u^a J H3 fa SJHI JOJH X POtL uo ft6 djsjs rmo lafjvu. ©£3 1© nes ^ji laf jhh hji.0. aath p+osi x£t DAH86 utx e aairto+ha tJ60W©Dr»i X4i xe usa hji a srasjoua 10 ©o jqjhsi * Hapm. -Jna h8 ©ED io nes x o+h u^e tOL aao©6 vie XEt atsoaaawns. fa artsi hji go 10 x p<n ue x 38H1. aaeit+H ftD oe» 10 ne» kji J^a +1 ti JmtQAe sjhi jgjh x sju«ia orna 1© an 1J. jna xji fa u^a attH ft6 ©Eta6 f«ia u« m. JOOta+H 10 S ©r3JHGDJH1& vJ6 an 83- foia. jna $no6tn xji xe urt on+n 10 aa»itj+ xjd. oiso pata io ©o 0£D 10 18S ¥41 QE3 10 IBS ¥41 fUJ»i X 1tJ0UI3£Dr»i f J8 ©OH POtL J3rH XJD. Jna xe f^a tn JU+Hua 8 3jh 10 a 8 otn una 8 taajt oejt xjs. jna xe 10 8J1I J©J»iS1 ¥ hdPAIS. ta ujhi n +hio x l3f JH1J»'6 OJDT. ¥41 xe XJ9SJ166 ISQJXJt 17. H8 fa fja oji x on-iw je *06 istis je x lEDruis..

T«JG dhG S9 TUJ1 T4G T41HG 10 X 0+H. 89T01G. [&n. t9irthG.41. 6AH6 l9G. <J4Q +1 aso «16 *ld<l. XE X41 X8 3J/1 TUG U+X >l34L+QJ. X*J3 +4 JhG X Et3+ TU+C irtS+OG 8P1JT XJ3. JHG SJG TOSOJ&JT LrGG 4»iG X O+M. 1© 41J+H1 X S40rHG l9G4t 1© 8 XEt C9P l9G4t. 89T01G X PUG.4t +H 48 X+S UJ6 X L+H X41 G9LtOH+M X Q+M.268 22. 25. T+6 3JH. 48 X+S UJ6 X G. XE 0£3 OGJt +4 tirt PU14G 40JH 4HG PUG JHG <5«J+»iG V Ll+lG4tHJS. TLWi X£ TrtG X96 48 TLUH X SrtGfHl* +»|10 UrtG6. 063 68H U+X 4HG Srt8HGJG X 94H jg -J3Ji+oj>e. «J34l+OJ>8 006G XJ1 srterhis dig oo poil i© 391 x o+h. 1© X S+1+ JG T+6 QETG6. <J34l+0<t8 006G X41 UrH JG T+6 SrtGrHIS D9G vJG- 3+H+SUt 1J+6H G90t96 1© 19TJH1J. 0£3 10 1ES JH X 3JtO. EtD+6 (POt T9 T4G S+1+. JhG T9 T46 PJt JHG X£ T4G PUG. 4HG T9 10 X 48 X SrtGrHIS J6 X 0+H SE+H. 8A T+6 PtOG. J6 8 1004 JG 19S.8 T4G SJV1 Trt X41 X O+M T4G Et3+. 6 X O+M 0E3 81 10 391 «Jhg T+3. 4HG TUJH X£ X O+M U+M +1 T+6 On 1© X S1. TLUh D9 TJG X41 X 0+H UJ6 SIEH. vl34l+OJ. 27. 0E3 10 18S W1 X 0+H 1^1 POtL T4»tG 10 TE6 X43. G96J>tG. X O+M. XEt CdP UJ6 O+IG. JHG X SfterhlS JG «434l+OJ>8 t£6G 8 Srt6r»i1S JG X 0+H T4G S148G T+3 10 X T8T1. TU+C Orsm T4G XE TJG 1£0H PTJ3 X 49PA1S.8 X41 T9 USG SrPJt X<43 1© POl +H U+X XEt atJXtdH. HJ1 3 G9S1tJ+G. JhG +1 6EN. 0E3 POtL 4HG irtS+OG £P14t X SrtGrHIS JG X O+M. -JhG +1 irtS+O T+6 SrtGrHIS X41 X£ 3£ 8 SIEH. POt 49U. M 0E3 10 1ES X41 TU4H X£ SO X41 XE urt srt- 8HGJG. M QE3 1© 18$ XJ1 «J34l+OJ>8 3StC1 U+X T+6 QEHG T+6 G96AT6) 10 «JHG X UJHG vJ6 49PA. U+X T+6 8T3+6. OEHG X T8t1S JG X 1911.8 1t91JhG4G 10 8 tOL. 49PJ. 8+»i J38rS+ 10 X 0U9H. 8J> so xji agpot xe «J'iG juoq 4i x goh jg v ge xe urt S^tSHG/JG X 8t3+6 JG 19TJH1J. 0JH1t4t+ 3J>1 23. >l34l+QJ>8 TJG 04X4tG 19Q4X4t 4 SO Qt£1 4H Et3+ 10 00 4QJHS1 X 49P. 46 IU6 X OrSir3 D+X X l£3fHA1S. XEtPOt TUJH X 0U9H TK TJfl an +1 UJ6 +H GEH. TU+C UJ6 X C9P T9 SI*106G X*11 V 0+H QE3 81 10 391 T+3 U+X JH6 XJ1 J34l+QJ>8 TJG PSIP+IG T+6 Or34HG6. 0E3 1© 18S XJ1 8J.JG «J34l+QA8 1© 3 XEt l9G4t 4HG XEt C9P Or34H6Jt. 4»iG P8hB QOt. XXI.11* T+6 10 3411. OE3 10 18S XJ1 I9TJH1J. POt *J34l+OJ. «JHG +1 0£3 10 18S X41 T9 G9l+G.. T9 JHUtG X S+1+ S+1+. xe ujhi jhg asa xj3s^i66 agpot «JhG +1 39006 JG T+6 OtEIHJS. T46+H irtS+OG 8P1JT JHG XrS ^341+0*8.. 26. 8n +P 89TOIG. Of3 JhG S9. «J6 X 0+H SO JH 8t3+ irtS+O+H 8P1Jt X43. X41 T9 TJG irtS+OG XJ3 U+X 4HG XE T4G 3EG XEt ^SOEI. <JHG +1 0E3 10 18S XJ1 TUJH T9 t£6G P-ll Pt^lS X OtSHG. 89T0LG T9 S148G X O+M 10 X TEtl.JtG «J34l+OJ>8 +1 T+6 10 X Or34H66 J6 V O+M. 48 TUJH 19TJVU UJ6 GJG. V PrtS1 rtL. JhG +1 0E3 10 1ES X41 si34t+OJ>8 Or34HG-IG V41 T+6 8T3+6 D9G 38tC POtL. 141 T+3 00 POtL. 3JH. OtJ-. 0E3 10 18S X41 TLU4 01 XE TO ITGG X O+M. 46 10 TJCJtJHS T*6 T+3. . XW1 T9 GAG. +'lfOt3+»l SIEH 8A T+6 SrtGrHIS. «J'iG tl 24. 4HG X 14 HG JG 6£t4T43l4 X 1911 JG JDCi.4t+ L+M TU+C -J341+OA8 G96AtG. «JHG X l£3rH<»>1S 41J+H1. X41 T9 4QJ311+D T+6 G9+P 48 UJ6 X OrSir3 43rM X l£3rHJ>1S. 4HG Tftfl 190 irSJDrH JG X JhG «i8 +1 0£3 1© 1ES X41 X 4»t OtI9H.

f3 S01 OlSO 1© t£H OGJt 01 ^ WHa. Ot 1LESJ6 JG t360tl.8. HJ1 Ufl 8P1Jt XEt at&JHDr»i6 y+oja. patoDrs xjh v uvx x itja+DrH6 vje « UDrhm. 1© -ihoio6 f+6 £t3+6. 31. j©jhsi x hapj>is. ar6 hji x+s usi+pj. -Jna +1 ©£D 1© ies yji xe iso ^Et GJ3i. xr& a* ro Ptoa. 1© iqa^xjt 8 h+ffl^trs fosi. jqjhsi xjd? xrs xe $ji- tsp*a x ©nan ©rHsrtH+n x ajL jg x q+m. «J4a m ©£3 1© ies xji Jdjl+oj>8 sgi x PEGrt ue x amh. . fJG+n a+H +hsitroi. Dj. J J'ia X£t 1l£SJ6 jg t360t1. JHa ©tetn X£ 3JGED DOt l£3r»ij»is. 3 fetana jha tyuwuvi. s-ji. jna sirta xjo n 1© jn©-it.H36 jg x ian 1© a felpu r i ii© x lota *£t ©ja. Ve we pua. X£ aa+H X 308-1 JGUE'i^a UtX X SltJML JG X haPJ/lS.ja +1 x sed »ijw<. ha xr& x +Hsij>t *£t fEtis jq-ihsi « t£»i hapj>is-. jna a* x js+sirhs jg to orntu srtUvJ6 erms. 9oto«iJ>. pot f3 fja fEta^a n tetis jg x lEDr'idis. JH8 3tJ01+H SDOL P0t1S. TJGtM j a+H D£a O+M OGJt * lEDI-HJ/lS. f3 fja si^hlh+m X 8tD+6 JG X WJ/IS. ye.ha6. fa aaGJH 1© thsm ¥ fetis. LtO+H H ajHGS jg rtL ts'ia iam. H^ejt- X3US.J6 1 ujl J6 x U3r»iJ>i8-. i3ii. H8 X U3GJ&1 18t1S JG X£t St1+6. na ©1 * atsjHut6 x Hspj/is. ye. M8 +1 G£D 1© 18S XJI j'i «JDJt+0J>8 fJ3 Xr& a+H rai£H+n ist Ptoa jna aasai. 30. 28. Y£. insoDrc xji f3 fja ©j^Jta x H3pj»is. «Jna H8 +1 jyunt prt©Ji+M ^ lota x£t -JdsI ©ja. jue n© +Haou is *iha ol jg iJS+G+r&HJS. j «J>ia +1 qed 1© ies f+:>.1S. jna iqo j»ia m rmo ©1 x j f+D 1© dap. j»ia Da oiso 10 usi+pa ornsrwH x bjl jg on +h X Q+H.is jqj'isi k nail jg Hap*. jna xrs. ve. Ha x tDDjju/is. ye. o£3 1© ies ¥41 J6 s©h J6 1+0^. jg x lota.fa a+a ju+'ii cap ojii+»i6 jg x CotraJ. aj.a m© frt xji x otM UJ6 sieh ro oh srterms. 1© go 1© aju jgjhsi ft6 Pot f3 lj6 a3oc^tist x l 33006 jg % QtEiH^s jg « hnajt jg i3pj>is. ptJD x ieh jg hapj. XEtPOt f3 JU+HUa XJ3 1© 3 C3P 0J11+H6 OCJt f+6 8tD+6. jna 1© at+M xjd +H1© ajhaj*?. Da sjhi rm© «Jm+Qj.1 una JG 6£tJfJ0U X U+taJtHJS. f© yrt j ©mo6a vje jna x Ijdy+o-jwis. x Hspais.8 fja raisna ^ o+nar3. ij>d. fa a+a j JU+hi ta a+a 3J»f 1© siao rhi© « lEDrnAis Ptja ^£t ist6. asn i© +>iPrtD£- x itJ€JHi Dr«i He X36 a+$j»iiJt6 fJG+n x sed +H$TtrGDr»i jhq k sed +h je s hspj/is.CJ1. -urn jg * Iedi-hais- nan ue x Iedi-hais. je x a36J>t+n f+D sji fa am. wi j»«a >bji+QA8 i^o s sed srterni turn +h r-hi© wi si+© * ©+n. na ol xs f© urt y+x x ouan. +>t j»ia 3©ea potL iorta6 x fLIJ. fa raiEna s o+narD. 269 tasaca x+s djsjs. ye. uqa si£t * nan rm© frt. Y£. jna aunaja x£t irtD+na. x nut fjna. f+i) jna Da oiso a36<tta f+D xji fa D^a Qaejita wi fa D<ia at+n u+ihjsj6 y+x f+3. jna oiso 3+lq+m uoie jg S104 . fisoarc. jna Dot i»i uj>ia. 29. f>ia a+H it3i£t+M a+'i x DJ. f«ja j©j*)ii+di f+6 aaG* !. fa ha oi x nan f© urt tn ^ una. at+no+M 3J«iJt +6 S1t£h<5 1© tai£1. XXL] a%) vie J19J. ^ji +'i x uut j^a »jg HAHia«iL Y3t JG * JG K ^^^6. f3 fJG+M JOJD11+D1 f+6 aaGJ^S KrS P8t. rvi© x hies fy£t Da oj> «jna xe ©1 usi+pj. fa jonjusa g+h Ltosi ©1 x una.jg y l£3r»iJ. ^Etpot. jna xe -Jna 8Ja ©Lso.

jna xe urt oiso 101 +1 wejt 1© ao+n. jna OlOtt YE. yrt 1© it96rt6 xst ue6. tBHfl J t«l aSO 881 sJG JIDJ. 01 t8HQ J 881 X UHQ. rPJ»iS. >18 "X 9gh 10 x us je f+6 aira. 89U1 +H 8ir8DJ8. 99f0ia. r»ii© 091+M K OrDJHaDJHIS ©*J8. 8 3J»i J TO 8+8 l£8rt JOS98+MI+ POt +H H8 SEP1+ J6 f+6 1911. +>iso3rc xji xe yrt m+ PEcrta jg x lota. H J1U+XS1J H8+M XEt 19S jDrnsi XJDSJIG6. 8 DJ«f f©6 f8t1 8+8 SUJl U+X LJM0SQ+6+H 1© f+6 0. 8JHA6 rmo t9iJHirns 01 33. x l£Dr»ais. j^a 9GH x rxjt srh6 jg Oos^e. 8 OJH f©6 SOI 8+8 SJ+ X i+a^ti+ jna x Ptaara jg ?+6 ©rhit+. XXI. JH8 XEt U90JS1 P0t1+P+GEDrH6.J6 Y£. kji f9 y^a itjsut ^jo k una. <JH8 f9 fJ8 SUOtH y+X JH OL 1© 89PJH8 f+6 1911. fgiEarn jna t+6 atjxtjh yrt ho us srtG+sjai rm© x 1911 xjh yj6 Ooton*: pot xe a+a oah tosoJGJt ysa it9c x yrta jg ®ja. J>i8 aj. yot»i j 1© pl9.rH. NJiy+xsuha+M XEt arc tgiroirns. yrt HdSJSJtt. pot xe yrt 01 3jh jg Oj8. ha f9 yj6 8 3JH f© yj6 PrtD X PEL J6 (DUSI. ye. ye. uo OotO'iA. X£t yot6 HJGJt a+a S9S pot x sies jg +H 3jh+ Y9t6 x lEarhAis. POt X 3JH+ JH8 8US+H6 fU+C f9 89S108 V yjlPEt J MJH T+6 1911. JNa V 80t8-!t6 JG XEt Ulha6. +H +«l +1. 89fOia.J»iS1 XEt JH93+6. YE. 8H +h \ pel jg 9oto>iJ». V 8J61 y^a HJGJt fslG 18t OGJt X f8t1S J6 X C+LatJH JG WH. ot 10 +1 it9i£t pot yot. ahq f+6 atJxtJH PtJD ajnajs jna si£6Jt+. * 6Jt+ 18t6 JG f dl y^8 fJG 8+H DEOH POt JGJt. YE. J»ia f+6 t9t+<. ye. f9 UJ6 8 3JH JG 8 irtPJOl rhBJt+H JH8 OotOHA UJ6 8 S1tJM JH8 8 S1«IHa+M. j«ia xrs xe yrt y016 JH8 OrhUhDrh6 d) AOm XJDSJLG6. xst wh86. +h +p *e yrt pelpsi 091+m s orDjnav<j3 ojhis je O^ia. YE. JH8 XEt 19S. [c>n. +H 1t96rtG+M f+6 1911. JH8 . ye. he xe yrt sjt+ 1© ieo n 8t36 JQJ»iS1 X l£3r»iA1S. I se rhi© y©. jna x 1911 a+a troai XJ3SJL66 a9006 jg XEt Pt9 ptjD yrta6. f+6 U1S. Hs agtoia. so ata ao+n. Joota+H 1© *Et aEHSJt.^93+6 V 006 JG Qt+S1YrN6. f9 yj6 8 3JN uo r»ti© «brH. o+e jh +1 JH8 HJGJt 1© t£6 X S0t8. na oiso vji 0ja y^a seo ho'i rH1© MAO. 9GH POt X S1ES JG POt Y9t6: »iJ>H19»tL an J6 fJG SJ8.jna xrs f9 a+a pou+pa Jha sitJHLH x una fy+c yj6 irsjsi Uvj6 hgpj/is. xe yrt orauta t9troirniL+ 10 ornuha y+x XEt atJxtJ 1!.J166 JQ. 8 3JH XJ1 8+8 HJ1 3A1+ 3JH. "SEt S+1+6. x lota ysa 89i+ejt *jd. tp 01 oah fja yrt. JGSJ11 Drt JQJHS1 JH JH9D+ J0SJ11 aj. J'ia xrs xe yjm potL. f9 8+8 1l£S V Q1£1Jt hnaAt jg a* x oj»i. fy+VJt ME DSa SO 10 agpJHa "«JDSJie6 JOJHSI X£t JH93+6. j«ia jGJt y^a a. H8 V41 XE 3A1 D£H1£»i XJ1 fy+C yj6 0018 8J> XEt . 89006 XE 8+8 >|J1 89U1 X DJ8+M JG atra. . ye. YE.J3S.48. j'ia Ye. 32. JHa x+s yj6 XEt pel. jna oiso Jha f+6 srH6. +H X LJUt Jha JG X Y9t. YE. JHa srs f9 it9i£t+n 10 snoti 3J>1 vet i+ajti+. YE. HvJI +H X D48+H JG vJG ms yj6 8tr8. 1t+G+W<5. 9GH 1© X +p +1 DJa+H jg aira. j'ia f+6 ten 80+M QS8. ye. 6^t+l+. YE. JH8 XEt C+iat-Jh.270 10 JHSrtOl XJ3 J881. h9PJ>1S DM. JH8 t96+S1+H +H+0y+1+. XEt 1+6 IUG6. Jh8 XJ1 XE J m© V lota XEt ©J8. JH8 f+6 Or4- w.101 1© agPJha X. xji so +h ©ja y<ia itjsut XAS ih x una. «Ji3J x sn jg 3osj>8. a+H. jna xe a+a T8tO»i rhio XEt yrta6. ejt+i+. ot +»i r^^t yrta6. iitx J»ia +h pah. YE.

V S+1+ fJ8 8+H t9-a+l1. so uh ^6 vet urt jh* f© D^a 091 v onj»ia3j»iis je 0«ja.is. tHSODrc vji v learhj/is yrt a+sju+hua +h vet iiesje je t9it9i. ve. JH8 OotOHJ. vj:> JootatH 1© vet nusrt. VC P01 y+V S10»i6. utfjns f9 ysa fje 0068 v learnAis 1© fje jijoi v h9P*is ji v svit je >l3rhj. v usa jojh agora jh woym je v i9ii. jna ve fja oiso it9j»«a neta vjds^166 y+v D9ia6 jna y+v atjsi-iieis.. ot ste jna wsjot9 law. i© 35. ve fja oisontaneta vj3- SJ166 y+v ©etJJhis je sotH6. VJI VCt wsjotga a* v aetartrs otojiit je vo6 f© yrt yr»ts vet atjvtjn. "J«ia V l£DrH<J. Y£. learns. je rtL tena jaei VJ3. J> SE rvi© v©. a9T0ia. pot Ooton* fja oiuta v sjhjsdjhi je jpet6 J3rn v h9p*is. 271 so !>jh+ y*j6 *iji 01. vjo. ot v >bj i+oj. hjejtvaws Vet C+iatJH 098 8 V6 OSG HJ1 SrPJt 10 88H VCt UG6. He v taajte je v lesrhJ/is fja ye. »J6 +»i X 9U6JHL 3rhL J6 * HAH19HL V9t. see +1 yj6 a* vet lies ^e JHitrns.a 1© snoea vji ve D<ia a on ru«i vjs J6 ve fja mjn© arn. JHa iso vet . ^48 H8 0£3 1© 18S. VJ1 Ve DAI ICO JPJ01. ih 8n agfota. 1© D9ia VJ3 PtJ3 V Jt06 JH8 V S10H6 V UarHAIS. it+etu<. f+6 pot * itjots je v lota +H y*J6. D9«i6 jg sjhs+m je vet atjvtjn ei je v» yrtia wo jh l£ girt'iri yrtta r»nt9ieta 10 oai vet 11*66 J»i8 Ojg.f£. juo v hapj/is ji v sti+ je Jorh*f8. jna fja wpi vjs. 1© ajii. j»i8 ve osa HvJi on run vjd. j'ia a9006 v learnm ti fja a9sitj+a 96+ nte pot *J3. 8 DJhJt fy+c HJGJt fja hoh jDrn v c+iat-JH vie he ve yrt it9ieta pot v Ootonj.. Jna 89+h vrs itgneta. +1 34. VC 098 HJ1 8£t *«11 V£t atJVtJH DS8 t9<5J+S 06Jt X aira v hgpj/is. j»ia fja goh 1© aasitjt vjd HA <UWM *ie V l£3^HA1S.8 fja on v una m hgpj. tp ve D^a 091 onjnaDJHis. ve yrt nt9ieta pot VJ3. eput v ojHJt je v +HsitroDrH6 je itJUteDrh pot yot. 89006 ^e v oteihjs ^e vet »inajt6. he ji v+s iad v «i6 C9P ojii+ i6 je v leor»ij»is urt jsiuh+di Jos9a+m+. J3Ji+o*8 C9P ojntH6 artsi hji on asn Jna aatoia. yrt J0S9a+Mit vie jsivJh+Di ji vet 3J»iJt 88«i 81 vje he tp otn «J3ji+oj. 89006 je v y+6an v 49PA1S +h itanet+H vet ntesj6 ue s90+©t+i+. *ts XXL] as© ve yrt sjtt 10 a v *jg jidj. fJ8 S1£DrH8 8tD+ a* v aota<4t6 jg v sm.c«n. f8 otei yj6 vet a+sju+HiDjhi: pot aafoia. ve Dsa itjsijt V UIH8. jhs ve fja oesi vJ6 n am tena jaei. ve atjvtjh 1© v snoea vji ve D<ia 96+w oejtnst jna sra<UQi vet voo je atn a^hajs. j»ia fja atsjhua PtJ3 vet Crtc. vji ft yj6 >h nen t9-a+n.8i. fu+c y^6 so u vji v leDrn^is H9PJ. f+6 9ri 89fOia. v fja je f+6 oea 1© ies vji v leorHAis. Ye. ve snoea.1S fja aro n 8 urns 89006 je v 1+<5 0°ia HJ1 08S1 V£t S10H6 JH8 Vet Jt06 J1 VJ3. ve. X 8t3+6 J3rHJ»T8. Jha +i ajii. vetpot ve t9it9ua +hi© v y+iajtws. ve. f9 ata a+a hji oet hji pot v aira t+DSJiP. POt 89T0ta. se sno6a kji 8n a9fota. *i9VJt o^a ve on hjh . JH X 1JHL lirt 8£ JG V 3rhL. >je f+6 i9ii. pot 89foia. ejt+ l+o oetojnis 1© orejt vet Heojanjs.1S S9H JltOC+M 10rta6 X UH8 JG J»i 89T018. * SJ8 VJ1 V +1 J3rhJ>f8 fJ8 8t»i t9-a+l1. S+1t vJ6 JH8 y+V Jt06. 1© vet rutDosi jsi«jh+ddj»ii. ji 8t3+.

8 a-iat x£t dosi sitvJH oah. fJQ POtWAa sm +4 01 x tena jaei. aaOr3 STtJM. J4a J6 x sm jg 4os fja T+XJtiffl at»i x yaojsi neti jg x una. f© fja at4 josno6a 1© x Jt06 jg x l£Dr4Ais Lt© xe yrt Dataja aj. YE. an. oe^t x Wj/is a j. * 3346 JG Dot04J>. xst yj6 4Ji 8 stMGi sou jasi ptpit vJG x 'tapj. xts u«i£ y+can +4 Ootohj. «Jh8 hb aafoia n o£3 1© nes. r4i+i x«t cap ojti+46 yrt oi si£4. [ai. J4a ti yvJ6 x. XEt yrt f© yrt y©4aja. xe yrt p+ia n 8 Djsvot.m.18. xe yrt jojh a+s-njt4ua. J«ia +1 0E9 1© i8» xji x 0^11+46 vje x LEDrHJ. xe aaoj4 1© a+o as4 x£t sjhos jg j 4 xji xe dai rai£4 8 ies 1© *£t 8t3+6. J4a aot XJ4 8 L86r4a JG x l£3r4J/is yrt si£4. POt SE sao+ottit pot je-itt 4*11 XJ1 DotOhd. snoetH 4t© ioaK una 4jqsi a.is. xji xe dai ?J6 +4 aoyri C84S 1© an • aafoia xa6 juDis xe yrt sy^n jp a* x &1046 J4a Jt06 fy+c yrt Lt04 ji xjd: J4a +4 +4*ua jg p+itu n x£t atcj6 a* nsitn ae4 x aJHOS ug rtL. +4soarc xji XEt y©4a6 yrt riJ4 x£t u©6. jh x asi jg x ttejt &j>ar4. fy+c fja f+xjti© atn 8 U90 TIES. 37. 1© s-^i 084 01 f© Dsa ji. XEtPot. x>n xxl 'ios. y+x 8 prta aairt:>t4EDr4.: pot fa fvia sno6a xji xe ysa a ptma ji x sm •Jswfe. pj>i. 1© jijq x sm. aaooe ue x uh^js- x ajno fy+c fja uton n. a* a+«i jh+ rxjt y£ *ina seg aj> x ^Hitrns. j»ia no ol xji xe u^a aasitut x nan jg xji sm. «je xe atoi vje n x£t 8t3+6. j»it Dsa JUD1 1© ou3 n 1© Jhut x poti rx^t y£. pot xe pata lau Jossa+Htt. JootatH 10 Tte aa6J.4433+6. 36. atoi n x£t 8tD+6 aa- pot x ii£$ je j'ntrHs. ye. ve. f^a 48.nj+hua Ian ytx x a© a cap ojh+n oejt x 3J4 jg xji sm. +4S03rc xji >18 X£ yrt SL£4. y*^ J4 tDJ4S SlOUt. xet jh cap ©j-n+46 063 potyrta. N-iejtxaws xst cap ojnitH6 fja syot4 y+x J4 ol. xe DEtci poturta 1© x una jg hoe. J4a XEt fja- ii£is. fy^4 XE P848 XJ1 XE 0^8 4J1 r81£4 18t rtL.t6. jna aaojn 1© ornuHa ytx x hapj/is.is fy+c yj6 si£4. 1© gji +41© x£t iles ue »ao+©t+it. 0oto4* fja . xji fyj4 x U3r4J/ts fja pena xji Ian orajHaja x sm. 364 10 JQS3a V stwhl jg x sm JDrHJ. x ajiL je x ate fy+c tjb a+H aro tsna jaei. jna xrs +1 yj6. »£e m j yrt aj> x ^4itrh». x l£3r4J/is osa hji oji w© XEt pons sao+otm. wt je fiitc yrt &m saeat. x nes.272 qjdi. 10 XEt jsu4+d%141. XEtPot xe ysa 38tc x+xjt a© a. . -Jsa xrs yrt x HaPcHS ntaiEta 1© aasitjt 01 sre J6 aj. J4a XEt atJsi-iiEis. aafoia. ve.4si ties POt ot VM 1© OrD JQ. >i4a Xrs x Hapj>is ?>ia ol let OGJt X£t xrs x L£or4j>is a+a juai i© aasitvjt x 'iapj. tyu j4 x rxjt fJ4a. 44a aafoia. Jha a%) D8K1 iortQ6 * una „jg vje jioj. y+x X£t sota6 jna x£t si+n6. sm jg Hoe. xe yrt at+64 ajo PtJD iad 10 uo. Hs aafoia. x 8J. XEt- pot. an aafoia.431 1© on tm© xst iie» >je saot©t+it a* x ni£» vje ^hitrhs-: jhb xrs yrt xe ntaiEta 1© aap^na XJ3»J166 slQJHSI X LEOrhAIS-. y+x XEt aja J4a y©40ja aja+6. an XEt Daia6. «Jna 48 aafoia. a* oesi+n oe^t &10H6 vje ha Jt06 ji x^3.J4S1 uq a+n pons jg X H3PA1S.n s£3 lau t© poi lEDrnm +4 x ejit.f8. Xrs xe yrt ntaiEta. x nes-. .

jis. iJ1 S1J1 3£Q+H lt. +H JHG S£t UJ6 OrHI+HV+Ori 13S JDrM XJ3. JHG J0S3G+H 0t£1 ltJSUt+1+ Crtc 83006 jg *£t f3a j»ig S g+l+sj'is j fu+c *£ Q£G r»ii© s urta jg j'ig 6)ot+»i»iir>i. tSHO J881 AGAti S+1+ +•) 01 X UHQ. J'iO V£ Lift SltJM J'iO fJ>. 0£3 10 1£S VJ1 OOtOHJ. f3 L4»ia «Jhg +1 oeD 1© 18S VJ1 fLWH UJ6 *h fja at+GH Ot V O'l JG X 3S1 y+iajt»ijs. J1S. G+a l 0£3 1© 1£S S«11 Oo+O'iJ. ^£ urt it3i£ta. SJ1 vJ6 f+6 J'l V r*Jt +'i fJ'iG. ILW'il+JL +h n v f3is jg m V3t JG H t£4 JG V ^r^G. oots PtJ3 v asi S3 10 v iwsi. J»iG H8 +1 xxii.is. JhO f3 006G 18t6 10 8 3t^01/JG OGJtLSOl X06 UrtOS JG 1+0J1S. 83006 •Jhg 3JCUS 18t 03L+6. OOCO SJ1 f+6 8t0+6 DSO 00 P01L +H10 V J'iO 8S1 y+lOJtHJS. -Jho ma OE3 10 ies. : Ma D+aur'i. UrtOS JG 1+D8Jt6 8+11 H 10 V U1 JG S 3JH. j»i j'ia f3 a+a ortsQja. J88i x s+i+6. «Jm+o<>. V. *«n *jg jioj.lh30+6. Qjg. x f 01+ otajt OJG. Ot 10 G3PJ4a f+6 1311 J0JHS1 S l£3r»iJ»1S.lt6 ^'J1 JG 1+041S 8+L1 tS'iO J881. V£. ye. to ua >iji srasjoua j>ia *. J'lG S^'il aj. jmo mwuh.] 38.mt'16 urt ol Sl£H S£ PUG +H10 X U+iaJfiJS. xxii. V 131L JG 'l3PA 0+0 L>!MQ X lOtO SEt ©JG. XrS OotOHA 0+0 lt31£t S1tJH fOlG6 JOJhSI X Or3+M JG X£t 2. vst o^a a 8 Pt£3 V 1+D8. Ltosi 01 x u'ia fu+c UJ6 irsjsi V£t DSa 8 "i3pj. «Jna rivJ 1! V£. JHa V£ U4H1 POtL 010G OL V l£DrhJ»1S fO Urt UI'iO t'l ¥ 3S1 -J'iO U+lGJtHJS +H10 V£t OH IJHG6. Qr'iSrVh+H 0£D 10 "l£S SJ1 f3 UJ6 JGS30+M «H1Qt+ U+X f+6 1311. f3 ooea sji t8»iG 1+38-Jt6. WHG jg hap*. «Jha t1 0£3 10 1£S l *<J1 i3P<ti XE tdirt'iO 10 X aj.1S 81 irSJDf'iG. G+a tfi +• 8 sit£i DOtO'iJ.c*n. dso qo potl +H10 v 3Si .is. l aaoo6 f3 fje io raiEha f+6 a3CJ>t ocjt v i3p<j. c<mj + 1. fU+C Urt S8L JG X JG €£tJfJOU. 83tM 8J11A6Q rh1© POtL 10 lt3C J3rH X 1311. jhg ru'i X ui jg Y36 t+^6 jg rtL. Jha su£t+n u+* ol sji f3 usa ai+no +H atra. POt f3 GOea XJ1 D^G Qn-JHS or3Jhs +H V OrOJHS3Jh1 JG X a+o+M 8J. J001G+H 10 V£t lUSft J'lG X£t S11JML.J1+M t£'i XJD PtJD S fJH06 vlG *£t ( .J1 'lOtL JG V UH06 JG X£t j»ig OOCG V +Hf J8+ir»i1S f© urt v una jg 6£tJfJ3W. f+e oiso DotOhA.43 syoq jg aj'io. vji v£ osa oesi sio^e Ul V£tJG. V una Tl)+C jg Wj. xrs JHa^a k hahishl vot jg s jg * ^rsje ocit x i3it jg i3pa: ve.v£. JhO +1 J»i3D+6. 273 so xji -s»£t n nun x lEor'im C3P Q.41Jt£Dr»i6 POt f+6 £t3+6 UOt. JhO S+S a3006 DotOHA fJG QJ11 X QnJHOXJHIS JG QjO JhG +1 It31£t+H POt V S£P1+ JG f+6 1311. XJ1 S S10 ( i6 J»i0 X Jt06 JG X UDrhAis osa hji PtJ3 V f rti has. fo UJ6 e V£t Qt£1 US.8.4«. f3 ooea xji ru'i vo6 urtos jg i+D8Jt6. l£DrHJ. +»i v tena jaei.. -Jorn mc jhg *ie UJ6 G3oi£ia t+6 r»ii© *ad 8A f3L£3r»i. 1© +MP0t3 *£t otn. »J»ia tl «tvji am. AhQ f3 006G 11ES46 JG S30+0t+1+ 1© a 8+n rUH X06 «J»ig 18t6. 0£D 10 1£S. jmg 8A ol *06 f o f jg a+H otaEha 131/J'iir'iS. J'iO Sl£ f+0 fO DSG J1J31 1© JltOC H3t V U0L6 JG V S+1+. VJ1 ¥£ DSG tsha jaei 01 x s+i+6. f3 ujg jos3a+M toL.

a.no 10 +H SJHOJS. 9GH ji X+8 IAD. YE. j'ia X£ 390ED J0890+H -Jho jhq xe a+a Drn+iiJ>. [cji. X£ DJl 3 OH JP PtJ3 X 1tJ6J>i8 JG X lOta. PtJD JP X UIHG6 xe dso fjc ho ist 3. X£ DJL 1tJ81Jt OJ. 4. OED 1© 1E8 XJ1 X 1UJH1+ JHO +H 8J0rHa Y9t JG X t£H JG X ^^^6 0180 AhQM JHO Lrta Y9t. 10 x 30tajt6 3* x 89 Dot. urt 69- i+GJta ji oi ia%. Urh 8 im+OY+O89 DOt. VE. jho xe ooia x hed jg x 8+1+ ot x uiho. JHO X8 +"i DJl 3 SU81. L9 89 XJ1 X96 1tJD+8J6 fJG 3+4 GJt+PAG 10 X 1911 JG 'l3PJ>. x XrS 0otOHJ>. 1L'-l'i1+ Prt81 Y9t JG X tSH JG X J 'id QMJ6 OGJt X 1911 JG t+c.. J HO 3+MOl U+X X *I9P«1. x£t *ajuit+. »JHO Xr8 f9 On 1 JP Ol X 81tJM fOlQ6 JG X l£DrHJ>18. tHJeDrC J6 X£ DJL 091 0rDJ iG3JH18. YE. «J»iQ +1 198. 96'i mo +'i vJG jidj. JG XEt ir8JDrH6. £iri 3J. fU+C Urt JDrM XJD8Jie6. +h Jho xe 0180 8E3 V9t. fU+C T9 81£0 T'llO l3fd. P0t1+PJ>+M X +H * 981 liftlr- GJtH-J8. j'ia x£t ui-Hajt+116. 39T0L0 XEt HJCJt UJ6 8 fJI+Jt XJH +H W) >l3rH X 1911 JG 1J>D. xxn. X l«JHG. ye. JH8 X£ OOIQ X HE aj. JHO OrHJ/18. irt DJHJt ftJ+C X£ OOia l9U. x 30tajt6 jg x£t ir8JDrH6. XEt TOtarae. X UJ81. fujusi Lscrna6 jc XEt u+oja 3tJXtJH tjg 3+h orH8J. XEtfot xe o+o 890 10 on jp X SltJHL JHO X 1£t JG X lEOrHJ. 9GH J1 X+8 s'HO +1 X 1UJH1+ Prt81 Y9t JG X t£H JG X ^^^6. ud 33'fOLa xji f+6 urte6 8t GJt+pj. urs- ud 89 fs orts+fsi j'ia r»tio k si 8t oi x cni+iie jg x Lota. >19PJ>18 J JHO +1 1 OED 10 1E8 XJ1 X JG X 8+1+ OotOHA. X 80tO. fU+C 0+0 +H0t£8 OEI+ 39006 JG X JD0trH8 JG 110uoDfi tu+c f+6 urtos a+a at+n pou rm© xjd. oi x who fu+c UJ6 notxurta jg x una Sswtmt. xe ouso 39qjh a PSHOEDrn pot £tr«i. 10 x psip+i+h jg ot f+6 yrta6 o>ih x c+tau'i jg djh: ye. ) HO +1 UJ6 a J. X 0E6 JG OotOHA. fU+C 3t01 riJH XJ3 XEt U0t6 DrH6. <.274 u+iojtHJ8. VJ1 run x whog jg x£t irsJDrn. PtJD X UJ81 89. 3A X 30tQJt6 JG X Jna vr& 1911 JG AhQM x *19PJ> +'i <Jhq +h ^96 itJ8utrs 8rtor38iJ>i8J6 urt v J'iQ X Or-JJ'i83J'Tl JC X '19PJ. +'iJ69rC J6 XE U+l HJ1 091 J'ia OrOJ'iaDJhlS. 0180 J ! WH 391U9H X Wj/18 JHO x le- trn+n 964 WHO JG CEtJTJSW JHQ X I J HO JG "l9PJ. J'lO XE 0*a 1tJ81-It JO890+HI+. J HO XEt 8981tr0- Jna X06 to urt PELfqi +h 09i+n x onjH0DJHi8 jg x lota. fU+C iyj'ii+JL V9t. jho ir8J8 x una.18. Hani* irsjs+M 01 x una HQtxurta. 391U9H V sj> x tjo jg x t+edt Siarn. X 981 89. 8£+H. 8U8JG t 8t1 X8 JHG XA C+lOWt. U+X f+6 EtD+6. oo6a xj» 1© 9tJ0i P0t1+P+0£DrH6. +H 8+H8 X 0E6 JG JHO hdfi>. Di. jho XEt jsjd+he- DrH6.j+h+m a 8+1+ £tr»i 89iu9H x 8+i+ jg 9oiohj> jho x 8+1+ jg x aotajte J6 jho DotOHA. Joota+n 10 XEt lusrt. ye. 10 8+10 3J'i+ 8+1+G JH X HOtL. XEt 3rtajt+«6. jhq Jho ?9 oiso ii£8i 8t3+6 jh x S8L. 8n t93JD3Jt. Ot 1© OU+HOt rH39l9P.. JHO -Jho UJ6 JH X 88L x wh jg x ir8JDr>i6 jg x lesrHAis. Ot 10 Ut+D l£0rHA18. 330JH X PSHOEDrH JG 8 8+1 4 +1 . YE. JHO 0180 X 1U4H1+ OED 1© 188 XJ1 +H X OrDJH80JH1 JG X 1UJH1+ JHO POtL Y9t J6 X . 330-JH +H XJ1 Wats. L)J6 +'i K "l01L. XJ1 X£ 9*1 S90+0t XEt 8tD+6 JHO XEt 1911 PtJ3 X TJH06 JG XEt JH9D+6. POt +1 TJ6 3+h X£t 0LUtJl+M6 JHO XEt OrH1JHDrh6. <. urt 8itJ»i +'i x una.

8+8 DIED 8 1811 JG X JG l3U. jna xrs. xrs UJ6 x i3ii jg Dot+«iHirh atoi a-jo. ool jg jh x aota. 0£3 1© 18S XJ1 43PJ. +'isoDrc xji x ian ~c Oot+shir'i iso n X£t at. xe urt jqs3g+n P3tru usi x 8t3+ jc Ooto'iJ. +'isiJ. XEtfOt XEt 330. 0E3 10 18$ XJ1 fS'iO V 1311 .T8. rata xji j'ia y+o»i<j. 13s.1 'i 10 a 8 UGtD 8136 jqjhsi orhi-j^iDrh aaiyah x. X S3 X UI4G Honurta.i yqa Teton 1© x urta6 jg Dot+JHifH. J*tG +'i X£ Urt OISO t3S101G 1© X£t WH06.. Ta tjg tap+©6G Jioj 1© ieo . «J'ia Tit *ua +1 qed 10 i£s ^ji D3 PUG. jho sima Tt3 pot js+sir'is. rai£«« irs<JDr»i u+x t+g iaii.. t£H je x we a+>t i3s j^rn x 1311 jg xj:> >> tjg n >i«ji a+H pot 8 QrhiJ'ior'i tu+c isg ties jd™ nj'i orHsrih+H x wia je Ian. G+a 33i x iaii «6 DotWHirHj x i3ii jg Dot+jyirh. XEtPOt. 6. -JhG +1 l3U. jhg tu+c urt v una jg Dot+j«iir»i. x iaii t© urt x u ia i as'ri+p^i. fot «JhG +1 * tjm. OGJt X 1311 JG J'iO XrS J'iG JHGJG X 1UJH1+ J'lO P01L V3t JG X t£'i JG X ^^6 1 h3fJ. siota rHio xjd. TJ6+H pug v sr'JDj'ii-ssi uv* irtpjoi nui4-is a3Pot Ojg. XEtPOt SotOM* X£t 0JD1. 9n a3foia x r'lio nan fo 5. 275 •tap*. Dia +1 on ru'i xjd.. j'ta G3$itJ+ XJ3. xxil] <5r<. aso *£t u^a oiso vJG jldj. tu+c sjt'iG aota. r'li+t 3J. WO 8J.) *J1 J'ia x tu+c lajnora a^a sue Oot+jHirH.ta aj. ye. +m ^ l J'lO 0£D OGJt 1© S 0JD1 JG DotO'iA.6 X T06 H£3 UJ6 Oot+JWi. <UQ 10LG OotO'iA 01 L+M6 GrHSrfij»ta Djut. 0£3 1© 18S xji xe a+G lEDrh.. 8 3JH t©6 H£D UJ6 l3JHorD. U+X OGJtLtO JG X£t l+3Jt1+. Pot aafoia x 1311 t© irs-isi x una jg 9cmU«ifl JWH. s'ia ru»i X£t orG3'ir'ii+M i© 03i x ).a.n. JHO tairt'iO 1© X 0JD1 JG OotOHJ. >i'ia j'i 0£3 10 18S SJ1 X 8tD+ TU+C UJ6 S-l'il 3J. OotO'iJ. 1© S1J1 XEt FU1 +H1© X UUQ HOtXUrta. a* s sa. 1© TJG X «JhG +1 1311 JG Oot+JHirh. j'i X 'iJtO 18S TU+C x osi. (a3+n £ ajit oroj'isi asiua'i xjd. slhG »tJi Tja X4D.. x soia 10 sis xjo. aapai T+6 8t3+. ot tjxjt OotOhJ.. irsjsi x una jc Ian.jt6 a* s sa not.Jt6 jg lau. v£. a+'i Oia aoTOia. xji x sjor^a C3P ^rs. t+6 +'i u+o^o'tjs so 4ua puijmh j'iG sirart'i urt urtac. wejtvaws. tu+c ojHsaouj'is-v'6 u^a iaa i© x SJ»r1 <h 8t3+. JHG 1S0 XJ3 1t+6'tJt6. vlHG tl x iusi. tu+c uj6 orcjta u+x ieis 3ja+e jg uout. (tu+c usa tjg 8 ooe 10 tjg a+»i uidj'jijg. xe urt tssiota 1© x u«ia jg Oot+J'iir jho 8 v+onvr 1 ! iso ties 33- 1U3H XJD JHG X 1311 JG 7. xe ie aaToia.c«n.mj»t. 33+n 8 04H jg srter»ii$. X S£3 Y3t XJ1 X 1311 JG 'JSP* TJO 13S t3aj. Oowiir«i isi +'n© xet tons xji xe dso Pi3 10 x wia tu+c UJ6 Hotxurta. xe T^a on i© x aota^t6 jg x uhg Q^so+'i1© X£t X£ G+a TJG XJD. jho ieo irsjDrH jg x una tu+c UJ6 tonurta.46. xe usa tjg o^t+a x+s iuih +hi© jpjoi. fua 10 satoia xe urt TLW»i 'iji tn s 0431 jg Ooioha. sina xe urt aaim+'ia sj.Ta u^a ie 8 P8«ia£Dr«i jg xo6 ietis jg x -iorn ij'ig tu+c usa pot sat+rs- ojhsaouj'isje m iaii jg hda. jho ta fJi nj'i on i>Dr't. fO Urt UO 3J> 8 3JH l3U TJO PUG 10 X 0J31 JG OotOHA. XEtPOt T3 u^g ^nott u+^ urn jg t+6 degaai Trt ore. TU+C UJG UQ 3J. X41 1311 J6 DotWWl. giso orHsrwn ^£t fiU'iDfie i© +>i ria -tmo x una nonurta.) an 83toig Dot+j»iin.

rH aj. X£ 0+a HJ1 LJH DEH1EH JH JHUt 19$ x una. jna a96j>ta xji f9 D^a »io unojt a Cap ^r^ oejt x Djut. ye. pot xe +H age^trs xji x lo ma a OLI^tO 8 DJHJt 1© OGJtLIO X Pt9 GrCJfiWhl. >iJ6/JtX9WS-. X06 f© urt a9G*tr8.ta xji 8 p+© irti+Q*ig n£fotr»t. jho xe soi 1© a 0+H6.. i© j snon j'ta dehie'i x o©6 *ig ©*ia oi ro G£6. ptvjD vl^a +1 oed n© i8s xji xo6 f© urt a9€Atr6 xji lEfotrh Dqa a ogLtoha tirt x srsDJHi S91. Qr'iSrtH+M XEt LJH06. x u'ia: XEtPOt XEt Jt06 8 yoto a+si+oi orh- srt'i+n an hji chi© airaD-ja. jho x ol jho seowg ota+Hrhs 1© srs jho 1© 09i ¥ it+e+LJ<. jhg a+a *I9PA.jsi9do a* Jldj «Jldj j'io f+6 i© a aosi SEQtja: XEtPOt 8. LJ»ta. s Pt9 orGJt'iD^hi. X t£h vJG vJG X <5r«!J6 *JG X£ fJG+H JS1J3L+D1 198. 4ha xo6 f© urt 096J.trs xji H£fotr»i D^a t9D£H C9P XJ3 x 'i£3 vJG Pt93J'i. XEtPOt. HO OLSO DJ'i+ vJG X 191L M L+3^lt1+. joota+n i© XEt oud.276 irsjDrH vje aso vie jidj. [<mi. vs. u+v 19$. j»ia OED 10 1£S XJI X GJ+S JG X 191L OED +»t PECrt lEfotrh t9i£na x srsDjHi S91. «iv4i no6. *JG QED 1© 18$ OGJt X 1911 *IG +>i X QrDJ'iSDJ'il JC X 1UJY1+ JHG P+PL V9t *19PJ. xe urt snotua xo6 f© soi ist jho out+i+ oc^t x 191L. f+6 hed UvJ6 "lEfOfrh. on^s f+6 t£H +»i <44G vJG X 1U. JHO 1© JS1J3L+D 8 0+H OGJt <ir<i x ljho.391U9>1 X 1911 l9fd> JhO X 1911 Oot+JHirH.p+l aafoia M oed 1© S91. an urt oaL^a i© fj. XEtfot.j6 Pt9an jg x nam. sJHG hS +1 XXIII. JHO +1 0E3 10 18S XJI X+S 3J1Jt JG X£t OrhUhDrH UJ6 SJ1LQ vl'ia +1 aj. lEtowH a+a p+l x sgi f+6 psxjt. artL. OGJt x no run jna xrs 3£«n£'i u«i6 x a+c+sr»i JDm xjd: pot x pt9DJ«i fja suoth ot oreg'irvua a© XEt nis jho x it+G+Lj<. x+s UJ6 8 ot+1+orL ud pot src or»ii^»iDr»i6 1© a JDrn x i9it .xji x sr«i *jg hgpAfs u«i6 jivj+hua i© x srs- x sua J'< vie f+6 PEXJt. tin JHQt+ u+x f+D. fa u*J6 Jivi+vua Cap ^rs jho Orejfirt tJ>crsL+. pot aafoia XEt urt 8 ieti jg x idil f© a96J. 2..j6 jg XEt t9L+<. 3. jho 1© otJHi thi© xjd XEt SEOt^a i© anvil x lota XEt ©«ia. oe^t v 191L.xji x to dso a ofui-a. £ln a9foia. xxiii P8XJt6 xoe t^ortae jho xoe urn futc art . vJG X GJ+8 X Pt9- JG X 191L. 4hQ fJ6+H OnJHSI X 1UJ'i1+ J HO P+PL +H V9t +H 19S. OGJt X 1911 J 6 cnut 1. *jg he aafoia. Pt9- h® xo6 f© urt j'ia +h p£crt jg 0+M6 urt xo6 jg aj.441+ J HO POtL Y9t. pot x£t a9©JH i© a 8 arwAhorn JDni x i9iL ornsrtH+H x Cgp ^rs. ho 1© mm X x u+o-ia 1© vl'ia srs-i+s-. f© OLSO 1^1 X Q+H-DJS dehieh x 006 *ig 1© siLJHs. +»i srpjt x lo 10 a OLUta. xji xe artsi arD. Or'iSrt'i+M X OlUt+H JG X 10. urt ooia o+h-djh. 3j>ii fja orhprta xjd run f+6 sr»i faiEDn. "lEfotrn mo h*ji on^t. oah. 8n a9fOLa. v+©irt ivj+his »iot x lo D^a a ouwia. f9 qw *w\ feton i© X06 f© fja $Jhi X£t GMSAG U+X XEt 191+Dr>(6. fu+c ooca Drc tg'jj+s+n jDrn x atJXJ 1AH vJG TEfOtrh. +»« ies.

Jha xe a+a i^i i+pi x£t ma Jha X£t ho- thsoDrc xji J6 x£ a+a f+o'i x£t u. 4QJHS1 X 1311 JG X H3PA1S. S£3 iad xji xe fja aaQ44 1© sjn x jp£t6 jg x£t or'n-iHoriiG or»isrth+M X Cap ^r<. G+S-I'i- D^G t3G +1. f+6 10 niaerte. j'ia xrs f3 1^1 dH Aha 10 x sirart'ijs jhq x rua jg xo6 iaii fo itop^si x aira J6 . Ot 10 ISI XJD 10 GJL: POt a+s-i'iDr'i6 +1 UJ6 Tt6 PrtSI 0£t 10 nsi jh jhg 10 sre orhUHDr'ie. ot xe otn-3j*i io nsi x£t DSG 1E0 sto+6 a+t+it.nr'i6 jg uot 10 pai jo^hsi x djh jg rtt. jhg xe t3P+©6a 10 i£0 x i3ii jg i+a-iti+. dj»i+ he f+C £tD+6 Urt SO Qt£1 J6 xe fjo f+xjti© a+H. j'ia oiso u+x ska +1 xji xe u^a 1£0 n £toe 10 aapj'ia XEt or»m+. pot a3fOia. tJXJt xjh a sooi G84 10 x rtL x sota. 277 J6 Wj. fa UJ6 josao+u tOL. J»iG Q+6 f+3.) 1£t 10 Or31Jl XOG Ut6 10 G3PJhG X£t Orh1t+.J'iG n x fens jg x nan jg ¥ lEDnAIS. *bsii+cus jqjm sirta . yaia^a 10 x su'iarta jg i+a<4ti+ jhg urt on-uta 10 fj+si x ij>u jg j»ta nj'i x£t ist6. an »iJiu+*sij'ia+n x£t qiei 3 us. fa L£er'ia6 4HG ft€ £tD+6 10 On 10 8J1I •JQJ'iSI X haPJ/lS. «JhO +1 0£D 10 18S XJI fUJH X oratii DJ'i fO urt OOLO QM-DJ'i. pot fa fja suot»i 10 ot+no x f+6 itj3+s aira jg Ooto'i*. jhg jarn x i3Ti. j'ta x taoE'ia^t jg aj> xo6 a+sJHut6. (OotO'ii. fJO trta XJ1 X l£DrH<ns urt ash 10 aju jqj'isi xjd. aaooG jg x fo fja a+H sie'i a* x uha je x Wais. fa UJ6 XJD. «J3ji+oa8 fja ojxjta iqojxjt e urha-ifpu otEi £ta+ thsosrc xji fa rata GEtJfJDW.: pot a3T0ia. aaoo6 J6 x sirartn^s J6 oti+^^'is xog nan foo fa fja i£arta u+x so 3rc J0S3G+H tOL. UJ6 nd. n£fotr»f. 01 18t1S JG Tt6 UIHG. G36J>t+M XJ1 f3 rmo x Ore^thrt jg x una. aCi *bjl+QA£ 0+0 f+3S<JlP +H On 08»1. JMa olso so xji x urt orD+n wo x aota-it6 jg x wra. aj> xrs DotO'iJ. l£3r'ij/is 0£3 10 ies xji fUJH OotOH* so x+s. «Jhg j'ia +«i xet s+1+6. pot xe urt 'iji so 10L u+x x Cap Qrs. se urt quo +'i *£t f£tis. D^G OO JOJhSI X06 utx x rtu. 0£D 10 18S XJ1 +1 UJ6 OtJhUG. n £t36. xji XEt urt hji x s'ULEDr'i jg o+pi-oj»i. "J'iO +1 SOI UJ6 PHO U+X JMOJt JQJHS1 0£3 10 1£S xji fa sjhi 8 n3i+Dr«t. PtJI) f3 UJ6 QJXJt+M IRQJXJt SOl<i. U3 dji a+a it3i£t f+3SJip »iJl sa *J1 fu+c fa aea. JhG +1 0£3 10 18S XJ1 90t0HJ. £ln astoia. J1 X fJO JG X lEDrhAIS. J'lO +1 UJ6 X 1UJH1+ J HO P+PL Y3t JG X t£*i JG X ^rSJG. f© urt ai x soia.<wi. J»iG +1 XtS fJG SiH f+XJtIO 8 006 JG 01 X£t 03S1trODr»i. 5. xxni. 4. xo6 jg POt XEt XEt l3GJt6 f© Urt HJ1 SLE'i +H 3J1I Urt 1£0»t hd 08S1 +H10 1t+6'i. j'ia ugji xjo J'iO ae'i +1 X 006 JG l+a-ltlt. JhO It31£t+H POt UOt.Jt6. JOOtG+M 10 X CJ+S JG X 1311. t+ajti+. xe urt ae'i j'ia wcjia 10 x J'ig as'i +1 oed 10 ies xji XEt j'ia urt pot L86r»ia jg X06 a+sj'ii^t6.0r3J as'i .] a%) t-jo vJg jidj. UJ6 wo us pot XEt mri6 ji x+s nat+ra. u+x x gj+s jg x nam. J "id EtDtM XJD. •JhG +1 »iji 10 on ae'i 10 x una jg UJ6 41 X V£. Aua 1© X06 o+n-D-Jh. ia« a XJ1 f+6 8t3+ . U+X 01 0+1+- «jjhs. 0£3 10 18S XJ1 X a+a D£tc PotL joj'isi X4D. v£. fto'i J DotoH*. 111. n £tD6 4hQ nua SHOtl j'ia x£t 'ioaTin+. 'ue-Jtxaus. J't 1© ieo n £tD6 +'i aapjHS jg XEt ^'i+ 'iO'i or'iit*.

+1 oed 1© i£s sji ke ata fjtss >J»ia +1 x^'D. Jha 111 8 Hvii <5J oed 1© 18S xji 1aj»iorD sioi it+e+i+ +hi© x ijhi vie x o+h. 01 fu+c urt ah * a&i aota^tG toj. an aj> ieo nrs-JDr je x uhq oiso x tairtsi a3toia. J>ia +i'o£3 sle+m dj»i+.it. so djh+ s+ite. 01 tu+c jpota^a sitJM foia6 pot v lEar'idis. x »ij/i ora. ^>ia xrs. 1© ies xji T3 f^a^a fo 3J/i oiso. aso an xe urt atoi a84 1© vie -juu ij. eput f>ia x+s- DJHJt urt xe at+en. jhq 631+4 1© f+6 f811. iae+n djh +H jcm &+1+ 10 3£'ii£4 agpj'ia ti. oed 1© hes xji »ij. aafoia. irs^Drn vie «je 01 X£t poti+p+0£orh6. an +1 0£3 1© nes. 9. urt t^a+ 1© tosse x lEor'iAis 10 8. «3 oji pot "se u+k 8 a+sjivJ+'ii3JHi. 'iji 9n vie +1 oed 1© ies xji «JmtoAE uqa srp^t x l£DrhJ>is 1© 00 jqjhsi x s+it "tafAfe i© ajii. j'ia x s+i+ vie 0+©uo. fnai xjosuiee a^'ia-is. ad ^Et Hroa^tus fosis. +1 ^£t arc pjiao. aat»i vie laj'iora j»ia f:G dj>i.1S lift SrPtDJh1l+ STtvlH +H X 8Mt *J6 Doto'iJ>. aaoo6 * oe. Jha 10 pj/i ejivr>iii+ pot xst +1 Ptaon PtJ3 6. f>ia oejtieta vas. vl'ia +1 x aac v sa Dot.rs fja x UDrhJ/is raiE'ia. x aotajt6 vj>( oes 10 hes xji lOsinorD jho f+6 sah a+a l+c x£t u'lis +4 in vie aj> x Wia fuu'i j»«a vie as'ii+psi. X4i una hotxurta. oed 10 x s*it je iso.jxjta x.278 Hoati+i+. rw© *£t atJxt^H. x S3 Dot. «JhO +1 0E3 10 18S XJ1 X "13PJ. +H&ODrc xji xe a+a sie tui) aeh r>ii+i +1 uj6 aeto. oe^t x Lsar'iJis. j»i(j an 0*11 xjo qsh a* x sa Dot. lajnora j»ia vie m srtervi j'ta aj.E. Wife. we »i+OD^trs Et3T. j»ia ¥ s-+i+ vje SotUHirH. 01 je futc urt &itjm+ vje cput x DJ'iJt vje x Pon+ftoEDr'iG «e DotO'i*.fa luhi jh ieo+h j nrs^Drh je d-jh+s+1+6: x &+1+ je ohhAt. jho x &+1+ ue vie j«ia aj> x s+i+ x Q+a.i. ye. X l£3rHA1S +»i tjo on +«iio v ui»ia vje OotohJ. a* x orn+M je 4wipotitpj>a. l£?)r'ij. 33fOia. j'io aj. «J»ia ta tairtno aqah nt+e+t+ 10 f+6 oh o«m. JHO f3 0+0 f+6 006 X OJL J 6 X O+H +330+-I1L+. ! fa ujg Detctn poil uvu ashi+psi. 3J1 a* 1a>iHor3. j'ia srasjoi+H xjd 1© s+e+u6£Dr»i. fu+c Uvi6 x aotajt6 'i*J1 as.4x. tnsoarc xji xe e+a oe'i >iaeJ l iU<. sa Dot. j«ia j'ia «J3Jitoj.i3s. fu+c UJ6 006a x L£art6 ha fai vie 12... X06 f© pwu 1311 vie 81 vje *je x s+i+ Doto'iJ. 'igpifE.i& +'i urt ot£i uotvrt6: pot je^tt j'ia +h d«j^« labors a+a josaa x Jha ^£t shjml. «ihq DEO+H tJQ+0l£0r>i6 10 "!t31£t POt UOt >IQJ'iS1 * lEOrHAIS. 7. jhq aa- . J'la n o£3 10 nes ^s'l < i ^e deici 1© * aota^t6 je x u'ia asvitpqi.o [c«n. jho olso x d*ia x &+1+ Ian ©. 10. sie+h 3j«i+. xxm. am. XJ1 f3 0+8 jueo srtems. ^£t &0+1 »je uot.jie6 jhq deo itJi4t£Drh6. >Ka +1 0£3 10 nes xji «J«ie <Jmtoj>8 iso nrsjDrn x sti*.8 a+a vie awe xjd. sioi potL sian j j«ia uj»ii 81 aj> ujhi +hio v osdt Jdjl+oae. na x s+i+ vje vie Ian. xEtPot «Jm+oj.8 a+a i+c f+6 uhis x aota-it6 11. «J-)jl+oa8 1 JHa fja f^aja vi'ia we laib f+6 fui. ia ane+n « 'opais aopot ^5. n'io >. aafoia oed 10 ies xji fiui Doto^ UvJ6 xrs atEQ+n obh * uot6 jhq las <jhq or»nj'iDrh6 Aorw tt6 oh aaii.xji t»i xe urt f© fsa sle'i Dotwwi.

usa orD yo. f3 OISO S4H1 h>ito otajt6 tli+c f3 Dsa poti+PA x una as'iitrsi.*.t- we let io fjtes XJ3 uh je<jt+ sj>a. t£»i +>i xrs o+m «botrh. xe lift jpwug. J6 3rc J6 uu6 th ft6 18t. X l£3rHJ>1S JU0Q UH X PrtS1 +h 30t'i+H ue x prtsi 3rhL. laj'iora lot n josiaa+jhi xji fa Dia judi i© +P juo Si. xji +»iio X l£3r'iJ. Jha oiso UvJ6 hui saw x 3H0t3+i+ ue *£t nraa-Jt.(Ml. an .8. uu6 jutm-ia i© f+6 f+6 sua. ^J1 f3 DSa J.lu+vua o+n oejt v i3ii. HrD34t U6 3J«i rWl OotOhA fJ8 OtQ-4t6 J SJH1 8 rhlO I8t<5 10 SlfJUL'i ft6 8tD+ >IHa DotO'iJ. JHG lt31£ttH 1LESJ6 U6 t360t1.Jdji+oj. oiso usa potwj.1 1£0 J04H 8J> S1tJ1JSJ3 Ot Sr3 n>'Jt UE. pot xe f^a ieo'i j'i+ s+i+6. XXIV. x atmt 2. «J»ia xts. X06 sn+6 futc fja a+H 1£oh 81 ue ^£t fjna6. jhg a3foia x L£Dr*i*is ct S1tJHL4 X S+1+6 fU+C <J> fJ8 HU1 POIH +H1© X fJ'ia6 UC X lEDrHAIS.1S fJa 1E0«i. jmq xe 48 flUH X 38tc+n +>i1© j»ia ©ISO SO l£3rHJ>is W1 l3JhOn so +h •J'la UU6 t*!8+ 10 0+6 XJ3 3J11 J U*i XJ1 8E.8. (NT)J* XXIY. XJ1 f3 DSa tSIEN 01 X ltt6'i-itC fO P^l t31£'i ft6 fj'iae. Jha M 0£3 10 1£& «J1 f3 0J11 XfS lt31£ttH POt UOt. usi x lEDrhAis «J'ia xji luthi.1S. V£. 279 tf JhQ f3 JUOO XJ3 JNO 101G YJ3 01 f+6 Eta+6 L+M6 X41 f3 fJQ t«jg Jhg fa ooea tmi dsq sum +h t^a+ws usi s l£3rh<ns •juoq. a36j. 4hQ 1tOl+ f3 lt31£ttH 10 a3PJ«ia f+DSJIP JQJHS1 VAD. J ha >06 lEtIS J6 X UH3 fU+C ^£ fJ8 ra- i£Ha irs^Drh je. ue o+n +1 . jhq xrs Jha^a s a£6 ue <Jm+o. +'i1© OLSO SJH1 f+3. W1 UtfJlS 181. J 6 3£0+H ltJUt£Dr'i6 POt UOt. 1311 DS8 »iui Jha 0E3 10 18S XJI T3 3:8 Or^Ha XJ1 3E»i1£ . *»i J'iB XJ1 fa usa S30 jejtt uirti+ohtit i© sorts x lEarn^is xji ouotut. xjd +»i ^xt potis. 3. 0ES1+M H U0L6 t8H3 381.3 f3 3J. sKa hs l3J»iorD so ^ji x LEar^is urt a3irt3+ha 1© 3EH1EH X06 S+1+6 fU+C X£ UO 1£0h. xe pbhg jdjuo<*8 uu6 qjo f+e o»t u'n. jna D<sa raiE'i s3o+ot x ies ua x una not^urta. «J»ia srs -jhojo x iu. TOIQ erh. POt 6 X lEDrhAIS f J8 1E04 OAHi lt+6hJt6. j'ia xji f3 J 881.j»ii+ jhg f+pl vat ue s t£H ue ¥ 3^6 oe^t s nan ue H3PJ>. jna D^a f+o. an J fa o^n LIJ6 Tte DJH t8»ta J 381. r ( <i© Jha f3 oiso s^ia rmo f+D. i X06 SVWG seg *£ fu+c xe fja 1E04 a* x D^a+H ue aira. oei) 10 its xji x atrxjt ue nIdji+oab -. +H * 1UJH1+ JhO 8+OSL Y3t UG X t£H U6 X fLU'i flMJ€ 06Jt X 1311 83f 018. Jha dsq on nu»i *J3. 1. fja usi arc atra. j'iq ro hed uu6 vbotrh. OotoH* olso sjhi rmo +M ftD XJ1 t3 U^a 3 PELFU +• 0£H1£»i+H «J1 0U0t14t UC ^ U'iQ. taftsua u+x 01 *£t vl'ia +1 +m© x ue D+©uo. 46 01 X lHC'i^t6 U6 X l£3rh«J'ia 8 tJ»iSrD POt X06 f©3 r«ii© ftD. >Ka H8 +1 QED 10 18S XJ1 vJG 'l3FJ>. asfoia. ha xe jajHQr'ia EtD+ XEt aaedH s+it +h x una netsurta.] f+6 OAH Uft JS131. soi itouoDrh t)U6 XEt PO"Htp+o£Dr»iG. aSO vJG 4104.

. jho xr$. umt 'l3PJ>. fyjl X8 D^Q a© 1© 006 x 33H6 PU1Jt J IsDr'iJ/is "XJD i© oro ei jojmsi ^J3 i© ajii. [(Ml. JHO f+6 8t3+.1$ 81 J6 XEt $1tJM fOLQ6. +>i UHG 8841+PU. 036J>t+« T+3 XJ1 f3 una or3 ei y+x f+6 st3+6 1© 331 xjs nj^ x H8H6. vji fa o^a oejtiet a3CJ. Jh x aotajt6 a* x j>ia. . 38fC1 +H X y+iajfus. xet laa^t.jcrt+n lust S3. fa fja onjHajo xo6 f©3 f3 fja wpi 1© ir$j$ x sti+6 fu+c ?9 fja 1804. tu+c fto- UGUa X S+1+ JG D+OWG. JHO 3£tC 084 H3t X $3 DOT. jho tsirfia jgj»i i© * s+i+ aswpsi. v ten jg x una J6 ^^^6 06 Jt X 1311 JG J -J'lO i1 JG X 1UJH1+ JHG 81L V3t. xe tj»i l£3r»i<ti$ fja a+$Qt-ejta jho 101a +1 rmo ^Eora. XJI f3 3A1 J$t$1 l34HGr» y+X f+6 vlHO +1 t3180+M X S+1+6 fU+C G83 1© 18$ XJ1 l3J'iGrD fJO f3S36a 0«Ut6 1© 380 J4 J»ia jug 6. wia jg Geuf jslj. 1© v on+n je DotdJ. JhO +1 G£3 1© 18$ XJ1 OotO'iJ. je x j»i x yj$i jg x $+1+ 0+©uo. x <ir<iAG x j'ig+h vie x iyj'ii+ jho $+q$l V3t jg x ten je oeJt x i3ii je hsp*. Joota+H 1© x ist jg xet Jt3+6. aaiy3»i x 1© s+1+6. 3JH. Xe fJO US1. jh x 3Jto. 9n xji o£3 1© ie$ aj> +•< x iiuw IJ'iO. +>i xr$ yrt X WA1S +H X06 aewtre $rton$i j u&as. xji xe D^a oiso fjte$ x Wj/is tl JH X 3©tGJt6 a* X 3$1 S3.1 riJ»l P£t Gt8'ia6. jhg fja oeg gjl jg fr6 atrxjt. DSa 180 8 $301 hnBAt JG 8J» NA1. xjd. Jha +i 083 1© 18s ^s sjhi J3ars+6 1© x 8t3+ jg x testis. 13J'ioi*3. J HO DotO'iJ. OGJf XJD HO 1£0 JQJH X S+1+ JG 0+OWQ. XJ1 ^£ jaGJHU*. * ^ji f3 3<n tssse 9oio'id> siwml 1© j-mg f+6 em 8t3+ i© «Jha +1 +'i G83 io i£S >ji a+a u+^ f+6 vje ag'ii+psi. 1© X£t 130J% f©6 H£3 WJ6 ^£Gra. jhg a3foia. f© yj6 8 Gotrsj. <J> go jgjhsi J> GJHJ1 on m© v©.'i6. f3 *36JlGa TU'i 8 11JH XJ1 f3 ^£tPOt. HO DSO 180 ir$JDI"H JG X8t UHa6 J6 3rC J6 -Jho yj6 +h Vst i8t. f© fja J$uai+Di 8t3+6 1© 1t0UG1 X $8L JHO X yj$1 80taJt6 JG X fJO 33QJ'i f+6 38tC 10rt06 X 3J'i. "JhO +1 vJC G8D 1© 18S XJ1 l3J>iOr3 0£0 IIJUtEDrhe 1© D8G JH J X S+1+ ^ji 9+©UG. tsieo +i +p +i urt ivjs+ai. ^'Eora. HO 38tC FO^L U+K f+6 8i3+ JGJHS1 V lEDrhAIS. +1 5. . DOfOHJl HO l3J'iGr3. jho $jcil V3t vie x t£«i vie x ^r^.280 390 +»i vIG vllD4. jho fja GJXJta iqojxJt 8 j He x q+m (slaotr'T) fja asietua si jg x hoh m© x Giia'i GrH$rt»i+»i x lets 'trsaJt vje oj'i. Jha vje +'i ^ iiu'iit jho sjgjhl vst X Gr3J»iSDJ GJ11+'i6. asfOLa.. J»iO 3J'i+ JG X C3P fJia 8 G8»iS+l JG uot. a3?oia. f3 0060 XJ1 l3J»«Gn 03GJ+ X l83rhJ. fJG+H HO fOIS JG 331+H XJ3 3J. 8. 8n 9. JUG rivJN 3M f3 SO +1 u*ie +aivjs+ai kjd fUAi ^8 urt +h xet p©ti+p+o£- Drh6. riyj'i "« s+i+ vje 0+oijg. xxnr. j'io xr$ f3 yj6 1© fjte$ x fu<u- W<m. x orsj'ia je Doto'ij.1. nun r$ XEtPOt 4. ot xji xe 3Ai a* sra DJ/1 G£»i 81 JG *£* SlfJH fOl06. XSIPOt. -^etpot f3 jaj'iar«ia f+6 yei pot * 7. * aotajt6 jg x iJ'ia a* x yj$i $a. fyjh x G8tG6 lajnors. y^a hji or3 81 y+x f+6 8t3+ 1© 331 XJ3 riJh X 1l£H6. Ha fja 38tci rotL jgj'isi x hapj/is. j»ia i© ato jye e ieti jg xet pot$J6 1© xji ien J vje x una.

oi jc f©3 urt PtJD j«ia -J«ia jg sitJHL. -JHG 01S0 . 40tXUrta. aa+n 3rc orhP+OGG. h+o futxjt 10 00 ot 10 snuo. jhg sito 01 *06 fo fja upi 1© itouoi s «J'ia 01 *06 to usg hji vaia irS^Dr DE'iGJt 1 n *£t u^ir ^ jg uot. xe pug +»i usi utfjis xe dso uatta h^ji «i0 hji raisn n ogjueo *J3. v£tFot *£ a+a hji o+g ue aspot X l£3rhJ>1S. hat v a+4 n oed 10 18S x-n * iwh l£3r'iJ/is a+a aj> irts+o l3>i»tor3 . utv f+6 sitJM dah. VJ1 X 8t3+6 JG * lEar^lS OtQ 38tC POtL JQJHS1 IdJHoro. v ojh jg Ian Ian dso urt 4s v l£Drh<ns ara sji Ooto'i* *f8 f>ia a+'i ^£t tat utx ft6 8t3+. JHa ^EOra UJ6 l3n ntjsi njh 'iji v£t t3t u+v src p+ot+. vet cap ojti+'ig. ve urt srtshaja a* n 43pj»is. nun * cap Q-mtHG jg v UorhJ/is T4G aatJia orhp+osr'i. a3+n v£t i3GJt. jhg xe urt dji Ion. 8 ssoi 8t3+.(Ml XXIV. v l8Dr'iJ. J'ia +i n. Jhg +1 oea io nss xji *£ poi j'i aoL f>i'ia6 u+x jos3g+»i ptott. 11. 4hQ t1 Q£3 10 H8S SJ1 nUH V l£3rHJ>1S «J SO X41 T3 33QJH 10 P13. xji v l£3rhj>is +h v t3t aaitGJta n ^£t ujTr'i6 jg uot. T©t aira. a3+n olso 8 €otr3. fUU f3 3EIC1 U+S v ta- 10 391 X UDrHJ/lS. OotOhA jhg t+6 oah urt sot nstpsi. rnm ve fja o+ch n *£t ujir»i6 J6 UOt. Lit* 8 "l£t1 JC f+C £t3+. >Ng xrs se o+a. an * U3r>iJ>is urt U3t+a. £t3+. jhg V£t Urt 3JH+ o+tG. JHG OH U£ LtO 10 V Silt JG D+OUO. 1 xrs Do tea f^a raiEHG ! JG X S+1+ D+OUO. >Ihg +i 083 io nes sji ^Eora. 8n asfoia. «Jhg Wi X£ DSO t3irt'l PtJ3 V "irtS+01 JG I3*lh0r3.ii.is to urt nrts+o+n Ha tlih Isjnors ujg srs ida+n jue x«ii ws th ceh. 33006 jg s sdolhjs HrDajt6. Dsa 38tc pou two at'i x sm. V£tPOt ^EOra UJ6 G3irt3+HG 10 Sl£ VJ3. Doto^j. u+x jos30- OOtOHA. >lHG +1 8^0 vJG JLDJ.jhg rwi se 0£3 sm as'ii+pst. Dotohj> onj'iaja 8 i£ti ue ro 8t3t to urt uts f+3. J«lG 11 0£3 10 18S VJ1 33P0t V 183^'i vJG fja tait3ua P8t. 14. jho x ta3£'iajt jg vj3. aatoia. fa sjo rHio vj3. a3foia U3 f«ia u+i prtaEt djo+h oes 10 nes vji 'iji fUJh v l£3rnj>is frta ^36 urrac. J Lan u*J6 'ui aacdtrs 10 ocjti£o VJD. ye. j'ig aaooc jg m sm D+ouo. tu+c ua arc upi 1© itouoi x sm Qshwsi. Ian ors+M jo^'isn *J3. aapot j'ia +»i 3£ic. 33+M f+G V£t OOtS JG 3£tC. X8 190 ortjq jhg irts+oa *J3 uts 6+ort. j'ia uo irsjor'i jg n. jhg x 3JH jg l3?j> v r^Jt.f3 ua 90t0'iJ> s +'i Usrhiis POtL no a>ni. oi v£ pata UJ6 Ian jho f+G djh. «JhG J6 l3J»ior3 so s 8t3t6 jg v l£3r»ais on+H si jqjhsi 10 t31t31 G84 3J> f+3 fd QdQ-iH V S3 DOt. s+i+. Y£. 281 08D 10 188. 1+1 V£ DSG 331 3r'iJ. pot *£ urt pud. jg f+6 sn06+n a* vet Hnajt6 10 oe^tiet Isjhon. 'is 9oto'iJ> sa+n J'ia x£t as- ornp+osrH. "Jhg SL8»i J'i 30L SAGG. 33006 jg *£t uii 3£tc. or3>ihajG t*6 3jh xji *£ D^a pot nj»i VJ3. 12. 13. a* s j«i Ootom psl urn fJHa. jhg ug+h jh rnojuojtjai +H P+Ott JQJ>iS1 snwi.] 10. 01 >oe f© urt SLEH. tp i+GJt VJ3 r u+l at+n poil YOt ujir'i6 jg uot.is j'l OotOHA HO T+6 8t3+. 0£3 POtL JHG LtO G8H V£t IW1I"|6 JG UOt J1 V P31 JG OotO'iA. u+x f+6 Jna hs aatoia. J'lO OotO'id UJ6 UOhO-ja.

ha DotohA iiesi djh OGJt XJ3 10 ©Eta tuAi XE DSa 1JtP0t3 XEt lEarte. ot x stit asm+psi. ih vlha +1 0E3 1© 18S XJ1 X41 Y9t. [C-J1. an T9 a+a JD1U+ ft6 Wh +h ItdlEt+H POt UOt. urt uoh 4 ha b?aq. he aatoia xts J Ian UJ6 8 04 h PO U+X DotOhA 4 X 30t 1£t1 JG 01 T+6 34116. xrs xe ata 006 x lEDrhm 10 i£art rm+L xe fja ^hsrtoia x s+it jg as'ii+pst tsna jasi utx 8 sitvJM uoi jg itDa-Jt6 j'ia rtL. S8L. xe urt aairca a* ac 3J> nut.aw poa pot X£t EtD+c +1 18. 4ha olso 39irca 16. tjh potL thi© x ha xe urt arc~uia 10 DEtc utx XEt atjx«Jha hs una Qshwu. tutc xe t. n m© *i9p<l l9n. xe urt 3Etci ajo +hi© x una Qsyhpsi.m fja p+h+Di ajwH x£t aja. ha l3JHorD.9PA1S. 17. 4 hO XrS 39006 JG 4DrHS1 XJ3SJLG6. ye. h& ye. 3Ci utx+H 8 uoi. Jh 408h1 JG Sr» +h1t9Q 4DrHS1 X H. YE. ye. x ota-it6 jg OotohA. si'ia xts s+i+ xe a?a oeta x Tit6hJt6 atia UtX x lEanm. XXIV. f40 0060 a+SJhDrh6 4DrMS1 arc X41 xe T4a QEhO SrD OtShO OCJt X '19PJ. TUJh f9 DS8 3£0 Jh J1J0 n«Jh X l£DrhJ>1S.o r»n© Doto'iA. «Jha 0E3 1© nes X41 xe a+a sji oeta6 ocit * itt6hJt6 jg x LEarnhas i© go 4 <ns. 4ha qeg +h na iso onj'ia jg x f>ia a+'i sm. YE. vJh X UJSI S9. ha xe t9<. 39006 JG 0+S^hDrh6 +h 4h8 th1t90 4DrM X4DSJIC6. 4 ha oiso * aja xj:> jg x Wj/is f© urt siEh.X41 Eput x l£3r'i. . <ha ti 0£3 1© n£$ xji DotOhJ. Jha f jo raiEha nrs^Drh jg x snt vJG *jg Otouo. X 4aS*lhS M OotOhA. fU+C XJD.ja. ye. j 3%) djh tfii vJG JIOJ.a ooca xja no XEt Oh fJha6. X£t urt djh+ jmi use ha xo6 to usa hji aaitcjt n 4 X£t sota6. 4 ha itoej. jna xe oesi -J'ia n am 81 je x a+c joj'isi x awsi-urto jg ivja^i6. 4ha ata omjt pou 4 ha a^tt XEt a. oot X4h xo6 to fl+4 ua SlEh Jh aOL ti 15. xe D^a ao x sed. 4 oiso x aja jg x Wj/is. 89006 urt 96+ 1© oeta XJO fUH J1 XEt LEart: J ha T9 aJCJta 01 t+6 POt8-J6. fja xrs ©Eha e G+oiott oc^t urh vJG *jg x ot£i«si «g x 8tD+6 x LEorhiis. j 4hQ 30K)hA UJhl 10 X St1t yg Otouo U+X IdU. >ha x+s snt aao£3 jh ^osaarn *jg sit«n toia ^G^t EPut. Jha h8 fUJ=l +h OED 10 -|£S X41 X 8t3+6 v4G X l£3rhJ>1S. Y£. ti 9otohJ> Uvjc or3njia i© 006 x UarhJ/is 10 lEart. SJ>G6. ooea X41 xe Dsa or^hs i£3rt+n +h a+o+n 8 a+c te'ia jaei x una. thSO- raiEha nrs^Drh jg 8 hraa^t jg XEt sn+6 th+0U+1+ +h X41 nen je x l4hO. V£. 4 ha x£t U4irh6 jg uot urt ieoh PtJ3 ims.282 onjhaja x£t hji. fU+C UU6 Urh JG X S1t«JMQJS1 TOLOG X UorhAIS +h X UhO JG h9PA. aj. X£ Urt HLES1 X 0OS1 aEhSJtrS SrtQrDS14hSJ6. an 89foia. josda^a sot X4h x hnajt jg xo6 to f4a ath siEh. JhO J +h 3E0H1 P0t1+P+0£Drh6 1© OEtO JOJhXI X l£3rhJ»1S.1S. Ha f9 UJ6 8 D4h u. 1© j«i ^osaa+n t'i m. «Jha j'ia +1 01 x 1911 jg o£3 1© 188.j+si +h 9C rxjt'6 sepi+. x hnajt jg "m6'ut6 to urt i£Qh. Jh3 XrS f9 TJ3 Ol&O a+11 8 Slt-IM fOia 1© tOIEh t+6 f9 a+a hO 30t J1J31 8 3411 U+X X l£3rh<J>1S TtT6'lJt6. jna ta oogg xji xe dsg atia 8 atjsi-urto jg ntoaji6 njh x +HJt a>ino jg x a+c. ha OlSO 09L+G4t+H XEt U+Dth Jha XEt CtiatJh PtJ3 PJ3+H Jh8 jpi+ODrh.

8J> an aatoia. jho iirt wa+©i£Dr»i6 ftl+c * h3PJ»is aot pop xjd.jh+ . I fJG srDTDvji i© se or'isrwH s isii jg s 83q+»i+m. S£ a+>i orhcrrua m© s loia: jho *e atoi ae'i +hi© v ij'ia jg GetJfJDW. jnuta +hi© 'x+s lUVhQ JG UOt 1© a+'i i 03PJ'iG < . .jpi+oDr'16 20.411 PtJ!) 1E0+I1 H £tD6 -JQJhSI -JHO *£t atJVtJH. JhG USa XJ1 fdlEDfH DSa 8 K£t I30^t. «JhO H8 +1 O£0 10 HES «J1 f3l£3rH 0+0 D8tC +h J1 X f^O JG f+6 1© L86rHQ j'i sit+n+n soi^jte. urta vje an aj> -Jar'1 «i»ia f+6 atJWi. yrt oi*Duia i© a3foia *£t x+s- au^wi i*3. ii£G Dr i i6. JhO 1© UOO riWlt 83F0t f+3. JC OAhi JG Lirt £81 1© 1£0 PJ/1 H £136. YE.Dsa ojo aira DOt: JOOtO+H 1© *£t fOL'i +'i1© OL SE USA TJ'iae We Ut+Dl. 10 s 'i3fAis. X£ Urt OGJtlBta f+6 atJstJh. 1>£ n oed 1© »rJ1 IfiS X£ TJG DJht STH6. POt ^£ 101 1© 03T X OrWi8- 3JH1S JG OJG. jna V£ jejt fja nououa so s t)i*t aj> x j'io 43pm. se urt atoi * Wig vJG ^£tJfJ3u. f©. xe dso i©e *£t soi6. jg *e urt 381 1© 1£Q *£t UJir'i6 JG DOT.] >l»ia aS0 vJG JIOJ. JhO OLSO POt Slt^ML JhO J01+G+1+.1S J»iO ^JDSJIGG PtJ3 21. hs 83fOia. *£ 8t36 +h m Q3P<j'iS jg aoco u+s onuDrn. 22. pot S UtSU£Sr»i6 JG f3l£3rh «i*to *£ lift . +h an 83T0ia.jasi 1© at£o x ol tu+c *£ fja 3£a. X£ Urt D^h JG 1t©L HO SOaJtWS. POt S8 ISO U^ir'iG JG UOt. J1S. ^xtpot 01 xo6 ?© ?jg j'iuta lio kep jpi+o- orG3'ir'ii. H8 adfoia. hji 01 : "!<£ urt oau f© urt it© ji 01 u. "»£t lWir»i6 f© fJG 'iJl J'llJtG t'll© 8 OrG3Hr»i1 KJ1 J'i3D+6. 10 ItOUQI ^ UhQ r»r1© U l£+M 08"i "!>£t JG ^£t UG6. net UorhJ/is-. JHG *£ 0018 K-J3SJIG6 H3PJ. jhq f3iE3rn P3ta +»ii© usi k+s +h aj> so ao+n. pot *£ fja ieoh jh ol.jos3o+h ire fu+c -JarN 08>i +vi© jho f+6 at. 283 sJorn.1&. *£t urt 1© L86r>ia jg OrG3Hf»i1. X+S LJ6 urt ^'iitrsi^o. aJ'iOJ*. ji an aafoia. *£ fja S£t OL. *£ USO fja +1 f*!6 SrPJtO VJ38JIC6 1© fJG j'io S jg *£t at/jst-j'i. *J1 *e kjg^i. v aotajt6 jg * u'io * sel a* J 4a XrS JHG^a X 1UJh1t JHO £1L Y3t JG X t£h JG S ^^6 06J* V 1311 JG *13PJ>. t«i 19. J»ia uq JCJt s+»i$ itoi^oua * 'opais.1S. a+«i * ist jwo ©jo. ot a+'i mjt uq aj> at. 1© * snoti jg k nsii * UJSI 8-9. J HO *£ Jhl^tO +h1© 8 Or€3'ir»i1 1© POt K l+8Jt1+ 3C»J JG * WJ. 8n +1 0£D 1© i£& sji fu*»i *£ aEWt. ^£ aao£3 hs ji 'JsEt ms "X8 13t+r0 JG GISO 8 Ot£1 SriOtl. ^£t afih^Jtrs srtonsu'is^c. "S£ V£ OrG3hr'i1JG KJ1 X£ HJGJt USG 0+6 H lTa^t1+. jho 89006 vJG f>IQ 8t'i 0. j»ia e36Atrs i© i£0 J n *£t or'nt+. XXIV.(Ml. 8n vr»i USO PA1 +»i 01 0£SJ6 10 TP014Q1 X H3PJ. hji at'i rot s i+it * . Y£. x d.Jii© 1J>D £ ci+Ss aej ii« .dg J fujisojcjt fJO 8+»i l+ii ^s£ Y£.mj»i f«io fjo pot sjd. J6 "»£ HJGJt TJa m. Y£. USQ 1£0 JG UOt 1© 03FJ'ia ^3&J166 ^OJHSl ^£t «J1 ^£tPOt K£ 8+0 JSJD81 ^J3SJ166 ISOJVJt ^tS UO. +M GJlYrHI 4hd *£ Urt 01 VTM 3JH.. ^£t JhO h8 a3f0lG. -Jha )(£ Urt J0S38- POtOrt^ 1 !. JH8 1S0 *£t *06 dj^ f© Or«i1t+. j'io at'i rot x+s ooe.

jho fy+c v et sm aaimtna 10 QJt+ jh f+6 ojl. YE. JHQ Ud fJG OHt+ . 3J> £ln aafoia. *ihg y dji so«i a G+e+ua y+x ojl. ysa ut vo X96 L+H6. jho YO +H 3J1t. josj. J Q£D 10 18S +H V 1UJH1+ HO HAHL V9t JG X Qr<5J6. 9GH 10 YOt nAi aasitroDr'i. * ysa ut vo srotyji orHsrtH+H x srsi+s jg ®jg. vs. Slafota. P01 JQJHS1 X 1911 JG X SO d 0£ J0S1JG1 YO y+t GO fl JOJ»i. ot tJXJt fy+c y£<. up pot up. jhg josjii uti iri as'i x t8L jg x>ii yo y+xato Yot imr846. Oatota. JHQ OtSO 3A 191t. Ot X YOt irSJDrHG. 91+Sl hJ1 JOSCE'i^ 1t+6'Ut6. pot fa aaeAta x itoe+srH6 fy+c yrt +Di8tua pot x f+6 o'i nait. j'ig tairt'i siHG fs'G YOt 8tD+6 10 YOt oh UH06. +p v urt GEuat jg rmo XJ3. Ot +1 si-iogjl 39 xji d> 100 10 yo ornsrtH+M X96 L+M6 J> +h 1JI+H SH06JL 39 YO XJI * y+l ao I XJ1 X8 Etl 8 CALO JG fJl.1+ t8L. ye. ve. xEtpot fa toi jh ai+st jhg sjhi atoi jh ai+st 10 OotoHA. et 8tD+6 dji on ruH ie'i y y+xato. se+m. *i8 Man srtcrm vje >botrH. a96At+H XJ1 f9 U9Q JQSCEHS 1t+6HJt6. +p y ao HO 3J> hji x+s. GE'i. fy+C X una JG J> 8t y+t J> prtsi +HfJt+irns. HapA. jhg *18 snon jg x leorHAi it+6HJt6 pot x snoti je vje fa oiso aa6Ata f+6 oh iait pot x sitJMLH+n ro em HOt 8 X l£3rHA!S fJG 1E0H 3JH+ y+D+H JHG C+tGtJH. pot urn it+e^Jt.a jqjhsi oa i9it. V©t OH WHG6. ye. SEG j»ia f+6 a jh or»ia+DrH6 XJI y y+t d> y+t aat+GJt n 8 djh. lOtG. J> Ul YO OrHSrtH+M XJ1 OP^l f^l XJ1 jy£1S 10 t3S9G SrC 3rtGJt4t6 J6 xe f«JG a+H. cnu* 1. ye. J. J40 +6 Ora JQJ'iSI YO. 2. JHG y+t PJtO +1 YO 3G»i +»i10 YOt oh una. XEt- pot DotOHJ. UIH06 JG sota jg f+6 0I3J. yo. Y fJG SOI 10 OftGJt rS.joija yo. [C«H. «JhG H8 +1 r»i10 xxv. j'ig xj. +p x+s a x oes xji y y+t y+t joscehs. Ot X 1t+6HJt6 fOD OotOHA fJG 180H. c+iatJH. pot ya y+t ta- ot s+1+6 ha 8t unae. atrx^t y+x josjii r tan J hi jhg y+xato YOt arta-Jtrs irnr$J6. +1. A we t+in rmo y© sput srofiui orHsrtH+M x+s yot fy+c xa atmt m v fjc ys<. OG'i J) y+t 8fD 3J.a jqjhsi xjd. 8tD+6. XXV. ye. 964 an J6 y fJG ta«i^oija X96 L+H6. fy+c an josjh v taum jhg y+xato fU+C +6 X tJHG J6 f£to'i+M VOt y^G 8tD+6 +H1© i. y+3+'i J C+tatJH. XEtPOt +1 y+L 0L06 OS. >botrH. *J1 J301TH SJH1 OotOHA. «Jna J> aafota. on y+t JGJHSI YO y+X DJ.284 9 SO vJ6 JLDJ. jhg x fjn ocjt vo.1i j an J6 x Lota i+cjl. 36H rH1+t YO 8t 09S1tJ+G PtJD JP X PES JG x rtu EbfOtG. J'ig 'is aafota. x sed to fja xa6 8t x urta6 fu+c fa toi rm© vbotrn. J3 DA JHOJt. JhG +1 OED 10 18S xji OotoHA pjti 1© tasj+s Josaa+nt+ ji x+s taotusi. jhg f+6 y*p. aotoia y rivJH (Djg f03 yo fJG t9«. jho y9 y+i dehie'i st tgi+^r'i j^a x 006 jg st +1 Oja. jho Q+G DJt a atra pot atra. y9 8t nt9i£ta 10 t3S9G vo. JHO X£t yj6 HJ1 8 uwh CAtG J3t"H 01 X "!?+6HJt6 JG DotOHA. ta6Jtca ptja x lEarHAis J6 run +1 8 sitjusjo 10 raiEH J6 3jh+ it+6HJt6 jg x haPAis urt us+at.

J6 Qr>isrwn *ji Gjg y se SO a m fje t3 <. jhg 8 G3SJHGrh1 >JhG CotrD. t'isoDrc tujh n tAiit aauha r>iio «ihg sji se a?a tvia sjd. dji^jl J'lG hvii.Jl +1 fUJ'i OotOHA fJG t3S3GG 'X+S d^Sl. a3T0lQ. U3 ho hji src 8 33tn. pot U+l GtJH1 r»i10 f+D ^J1 f3 DJI fJG »i0 M an fUJ'i DOt 1Et fllvll f3 fJL 0J1.joi-ia. 5. JHG T3 t01 JHf%4t 3"HSl filQ 9010»iA. JhQ ©o»i 1© +P +1 80 a UJ1 *£t dj> 8 QJCt J'iG 8 fJl. +p a3foia. U+l f3 >fvl1 SJhQ YO Y£t 1© guji y+^ atr^Jt f©D y fje Drta^ta. POt f3t 'ivll YOt Jhg POt a3fOlO. KJ1 10 josce'is it+6POO POt DA Dw'i YOt taGlUSI. U3 uti &3o et J> v S3© 10 wia vie et vie rs Dot. J'lG 10 DEHIEH. y u+i le as'i Y©t 8tD6. f3 htO ftD 1© U£<5 8 VJ1 vlDOtr'i h+0 ^J1 vlG DJ6 J'lG 'ivll 8 SrS1 006 SJ1 fJG 006G «ivl1 UOt JQJHS1 K 1311 uns J> H3PA. "SE a3fOlG. A jd Dojoha. vie ftG PtOG. H8. £l3f0ia. +6 an «J6 XJ1 K£t SrC 8 a3tM. ye. l l8 tl OED 10 1ES VJ1 »i+0 ^. sao 10 J> aasitvi* yo. td UvlG DOt JMQtt. <«jG. y£<5 A D£ Tt36rt6 uot. f©D i>36 l+mg y fje wua xji f3 fJL src 8 HE8-? vJG 8n astoia. A nt+6HJt6. 3. fOD fJC 1£0»t j'ta J6 slaotr"i ma hji otj'ii r»ii© Da dah ai+si. ye. 1311. cf. 9n j'ta a3Toia.jtxaus. YE. * Utl <J> JOSCE'iS 1t+6»fJt6 +h sJDOtr»i. f3 DA1 PA'iO 8 DJH 006G KJ1 8 SrtC D^a a DEQ JDrM Uvi6 f+6 DJ»i. u+i f3 SJO. 4hQ & 0106 da ai+si. r'ti+i «e dji &+o '18 0£D 1© 1£S "XJ1 OOIO'iA fJO SJG V36 urta6. DSG GO POtL r'llO ¥ QE1G6 f© Urt . jd JDOtr'i.<mi. 4. ye. an J6 asfoio. I JD 8 801G lEDfiJ/l. f©6 h£D UJ6 LEDr'i: l J'lG f3 UvJ6 urn je x srter'iis- vie * o+m f© Uvi6 Drta^ta aA Jdji+oas. XJ1 UtfJ16 fa fO 8 aasjhar'ii jc Iedi-h JDrfi had. aafoia. nwi 1 f3 fja tasaea s+s aitsi. jd o laa-Jt s 1311 s Wais. Sf+M. Qafoifl y we atssa Yot ei djh+ LtJi»i+H6 <J> jqjhsi D3 jho uti otJHi DJ. yo. 83006 f3 slDOtrh fJO 8 irtPJOl hviU*. »t0 wi uti A 006 xji da 1311 dji ie dji a ji uot dj> Dot. 33fOLG 'S+S UOt fJ6 OtH UE^G 10 "»£t tvJM6. 10 OotO'lA. sl'ia 10 da urtG6. YOt fS^JtC G+G *£t awvwh. U3 HO +6 Hvl1 an XJ1 T3 fJL DEQ l-S J6 UJl YO. A jd Jaotrn. ua u+i *i8 prtsi wjtnr'is. •fvll seg f3 u+saio ftG nrtirs. s o+M jg ^ iedi-'iais. vie «s Doio'tA ooea SJ1 lEDrh JHG 8 8D01 HTDa-lt ft6 DJH. *06 10 tod * orGJthDjm gsh set u*nr'i6 3 j»ia an tAiu aauM. J'lG tJ>18- 10 S Qre^fiDJ'il. A u+i +1 S30 gjl jdi^m vao. Qsfoia. i> ua o+e mo f+D joota+n POt IdS. jhg on nvJH YO tvin U+tf DA 8tD+6. f©D YOt P8XJt6 ItJSI 10 rai£H ^£t 8t01 81 JG ^3t©SJU3. astoia. he n ged io nes sji siDotrn. fa Uvi6 J'iO JMQtt."8J1 "SE PShG Urh.] aso vs'e jiiu +p 285 a3sitvjt soi 1© gspjhg etsjiee. GIJGI+. »i8 sst u. aim njH LtJVi A HC. ua pat HJt6 JOGtO+M 10 »iji ltjti+hg. je fje si£ua ^J'l da 3i+si. xxv. o^At 10 s <J'ia srasjowi s 'i3pais 1© 8t tod tP +1 OLvit+i+. J> <J> uti jgj'i c f*e . srasjoi Y©tsjiG6 10 a orc-ii'ia aj. H3^-it a© y. JGJ"i<! a3fOlG. Jha +1 OED 10 18S. S36 £t X Urtae WC u+i f3 tOI. jh wa viG atnut vie Jdji+oas f©D J> y fje DrtGJta. X ll£S fUEt * lEDrHAIS OEta DA 131l. jhg Li3 ua e uot TLitc dji a airt'iri.i 10 s orcjt'iDJHi. ot io *£t airt'iri Josi>noDr>t. vie olo6 da an+si.

. j*ig tmo X36 urta6. JHG UJ6 S1tJM.4 O+e rs jg vot uah. DrtSt.j+. aafota he urt atrno'i. fJC+H 3+H ItanEtG t1SS1t. xe tssaca t+3 u+x <. pot ua et uatt. ae'i 10 *£t U+0+ 1 !. jij+hug Lesrh jhg ooca xji o 6. TUUH OotOHA fJ8 8tDQ 01 8 iiopehg sj>uhs. [CJ"I. Harm own. jna oesi « ujir'i6 jg uot fhsoorc xji xe urt 01 Etaa. ahq aafoia. J»iG ih X36 SrtOrDS1J»iSJ6 YE P8HG XJ1 UJ6 hJ1 JOSiaGWil XJ1 G3DJ»iaja HEt UAirhG JG YE D9a PA1 U+X X h3P<l1S. XEtPOt XE 190 JG 30t Pt3l+. an J fa sjl r'lio xjd. HE BdfAlQ 1tt6>iJt6 HE Lift SrtEhGJa ¥ haPAIS U+X81. wh +«i f© urt u+x 1© u+xato 8 ies PtJD has. X06 itt€'iJtG: na 01 xo6 L+H6 urt 9n +>i f^a he juoo x l£3rHAis. ua Et sua xji utx vo. Drtajt ot 9ri aafoia x+s ujg airaDja. 8 aai siai. -Jna OotohA itansta ft6 ¥1 jhq fa s^'ii +'i 10 « snt O+a. JHG XJH f+o. tuu +'1 « l£DrhJ>is urt rnio * nt+GHJte. xji ua oe Gttno. t-jq <J«ta jg Ooto'i*. XE G+G 1E0 +1 vJG Y© X +1 oe qo jootatu i© vot JhG +1 0E3 10 1ES W1 UJ>h Pt3lt. j'iO 101a f+3 01 x H8 x+s UJ6 joota+H 10 s 3JH ut* u^nrne jg uot. . j'iQ 01 *06 jg xst c+i- J6 SAW J6 Urt £31 10 V06 j 8 UJirH JG ar'i iu U01. J>1S Hs aafoia x+s UJ6 arn X«I1 n wi u. J«iG +1 LU6 IWGrHI 10 XEt +"l 1£S1. U3 fjc jsqeii ptjD x 'ispais.. SJO XE. aafoia. xe tairtna 10 Ootonj. YEtPOt Y£t C3P 0Jni+H6 uot. X£ Urt 01 atrnoH. wa etaa ^06 nt+6«iJt6 jg 0£'« x 4ap*is fo urt u+x+h x uot jg h sn+.286 OGJt x Hapj/is.JHG mh. xEtPot Doto»a t+3. jho « «iji 'ofjis osa »iji we sieh has. *I8 XE S131JL. JHG 83fOLa U3 fJG 190 JG *8t UAH. Y+S UJ6 Y G36J>t JG OotOHA.JQJHS1 aaej>t6. jho pot ftD +H<. sjg rmo xjd. JHG 190 irSJDr>i JG H S+1+. J«iO 8J> JHQ 3J. aa6*'i LW6 xji fja fJTia. asO he h vJG JIDJ. xe sjg m© uj>»i m. XEtPOt U1 rs 1E0 JG X rs- a* jhq aj. x hapj/is. GtJ'i. XXV. naotn POt 1t+6»iJt6 H8 a3fOlG. ye. JHG 006G HA ) 01 X DIG 3 ItaJtEUG. ahq srtena k Et3+6 tn jg v l£3rHJ>is. 1 f 3 190 XJD 1tt6»iJt6 J6 UOt. v tjg *rs ieo'i ua oo jqjhsi x hapj/is Qt+MO JG X Led™ sjg rvi© 1© aju. jna ye atoi has PotL jhg oesi yjd ji x P3i jg x HaPAis. haPJ/lS fJG 18t JHQ XJ1 XEt Urt 8t3G UtWl. >lHG XrS HE SO XJ1 X +1 OGJt HAS. +h Jna ne tujh lewh jhq so sji xe urt 01 atrnon. xe hji. urt oeta^a +>i x sw 3J»i jg O+a. 9n fa rauna t+6 aa€J>t6. QafOia. an xts se+m LJ3 On xjd. x l£3rHJ/i$ HO 3t01 U+X rs. J'ta sm j»iG 'ina-Jt ue osa eo u+x fiuH n UJ6 leoru uaw\ i© x OEtae f© urt ocjt x hapj/is. * aae*t jg Doto'iA: fa oto aaui an fa aauua +h h se6+h jg f+e nail ftJD aasitroDrn. sIhq Pot. jho atrMOH. Ji so <m orwi. xe f£ia <m. so 3J» xji fu^h x lEDrn- JUOO H DOtH+M. jho fja QEG XJ3 18t 1© fa ooia x irSJDrh JG X06 1£t1S fU+C Urt U+MH X U016.rsits. Lji rs oai jg 8t m ohit oeo x-jd aot aaeAtrs 1© UAH. x+s oo6 ta j 3J>1 mji at+n run fa u^a hji poi f>ia run v l£3rhj>is pot fa na aasitjt yjd +H *£t atrHOH^s. dj. uj>h Et U3tt. JhG +1 OED 10 18S X£ Q+0 6t+M0 JHQ Urt t+6 d^'i 3Jt+. Pat jha fUJ4 J3 c l£3rhj/i. futc u+i sitJML'i 10 00 . ua dji tasac l£3r«i pot st t£Drh6.d.JML 7. jho urt e aai stai.

+1 »i© +1 USG OlSO u+6H 8 +i hapj.H+n x potitP+o£DrH6 tena jaei X $+1+ 0+8. <f) H3a hji t3frts r>ii© v© orHsrth+H *£t itja+Drh6 ot V£t rnasisp. Oj. T+6 8t3+. 10 deo itJutEDr're io aj. jh v prtsi arHL. UJ>'i. fa 006a xji f+6 it+ewte Dsa a ieoh 10 x &+i+ asm+pu. v sjor'io ge. jho fa oiso oeo io ie$ xji xe a+a. aatoia. J6 lwi +h x lota J6 +h v it+a+©i£Dr»i6 jg et uotPEt. Ooto'iJ. jg x J'ia +i hjiu+xsuna+H oi * T03 XE TJG ta-i£o»i. 8 i£art th xji se D^a onjns sitjm. jhg 10 taOlED Y£t U1S. s'4a m oed io 18$ xji fa a+a oo6 x lEDnj/is tod T3 tjo ieqh it+ewe. aatoia. juo x s+i+ Dot+Jhir»i. oan jmo itouoi oi OtS'iO HQ ©ISO 9EH1E4 01 X JHO X JaeJ'iUS TU+C X£ TJG J'tG +1 oed 10 iss xji x J Wj/is aaoj«i jqjh 10 a 6+onot+rs. x lEDrn^is fja. pot xs +1 H0JS1 OrHSrtH+M OI X36 L+M6. i> tjg snnwi 1© iai v-© or'isrt'i+n et uotPEt +h v+$ i£ti jg v $r»i6 umo. s Hapj/is urt hji slo jpitodi-'i. aati+ aairc^a atrv^t. vet i£art6. Joota+n io f+6 aa- 6*t6. xxvi. 01 *£t i+orte. 1£0'i. 10 ta^joajt x lota *£t Ojo. J +»iitao6 learnm. (NTIJI' 1. *ha +i oed 10 ies xji tujh Ta tjo poti+Pi.] aqo %jg jioj. XXYI. pot aafoia. aairc^a atrvjt. 1© hs L86r>ia «g v jg *06 3jh fOD «Jar»i atoi asn 81 jg v uhq jg Hap*. +P J'io «e urt ^rs ooDrs 1-l+6'i ho "ivJ+64 DSG a JOD+H+SUtG JDrH *. jho ve urt or«ti+hv+©rt* at+M+n h+© P0t$J6 ntoe+sr'i6.a x sti+ $+a. DJ>1 «JhG 3JH+ 1A36 0+8 XE J1JD1 1© JGD+h+SUt JG X£t UAH 10 X *13PJ>1S. VEtPOt Leerna jg V36 vrn laajt. 8n aafoia. jho *e a+a sj+h s 8tD+ jg DotoHA. »46 JhG H8 +4 +1 O£0 10 1£S +»i V QnJHSDJHI JG V Lrtl+JL Y3t X t£H J6 X ^rsje. XJ1 *£ G3- sitj+ xjd u+* u+6»i ot u+x atrM0't'iJ$. nIhg oiso »t+© snw. 81*1 tM S36 J1J01S X£ 0+0 LOG 1t+6HJt6. +h x+s vet iad jg Xe osg hji a 1EQH +'i XEt ShEte.1. poti+p<*a v s+i+ Oot+j«iirH j«ig rwt +1 tjg aaorD jh jQ&aa+H sitJH foia. v fJG ho'i vji *i8 V36 urt aasjHar'iis jc l^rh.4«iSrtOl HO XEt 1t+G+U<«J6. «J«ia *36 8t V Urt06 tu+c fa toi.c«n. +»i S1E1+H V JP£t6 JG V 1311 VJ1 OUOtUt JG V UHQ.J3.6 jg <r$ j^aja v 1UJH1+ jhg hahl vat jg v t£H jg v ^r^e OCJt x nan JG hap*. 287 J»ia to urt •tapAis. * it+6»iJt6 oetaja xji s+it u+* j 4 josao+M sitJH pots. YE. j'ig 3j«i SrPJ>6JL 33 SJ1 Ji ut to XJ1 io tjg ieoh vet ujir»i6 jg uot. XE U^O HJ1 irtlEO JG X£t l SEG X£ TJO PrtSU+ ^«ii q+gh 1© sra je v lEDrnj/i it+6 iJt6. +41© *ji $+1+. POt KEt UAH USO 8 LEDr'iJ>1. VJ1 V£ U^a HJI 1E0 n VEt U^irH6 JG . Ooto'iA. urt 8 ot£i sitJML io 8. DJH+ 1A0G 0+0 X lEDCHJ/lS J1JD1 10 DJ'i+ XJ3 J 381 8J> HJ. <i'iG vrs- he a+a itj. Jna oed 1© nss vji UJ6 Josiaa+JHi pot Dotonj.1. f© UJ6 s -Jiajsi sr4 jg 8t p£*Jt Ian. 3J. tasaca J4 ai+si PtJ3 f aiEor'i. s£+m. jho usa vji & dso a vet ua tjg or» PotL 10 aspj'ia et ormt+. Jna «i8 v oiso ho orn- gfth+M V OrG3Hr»i1 fU+C X£t PEXJt6 3£0.

vetpot ua urt Q36J. ^ sn+ jg -JninEte. deo.J6. io js+si «Jwirs. 1© poi run v£t tat. jhg. f9l£Dr»i. t'isoarc vji ua dsq hji srp^t sot 33006 ue v psladfOlfl. ve. slha H8 ^36 8t X S+1+6 fU+C K lEDfiAIS fJG rai£HG irsjDrn 3<4'i+ je ^ aura jg so Ojhu. *£ fJG 1E0H. jhg ^ sm s4G OtoDa»iJ. srs urt U3 ntsertca. *I6 'l8 <J'iG Xe urt orDJHGJG ai 10 3£h1£»i ^'06 S+1+6 fU+C sl'iG ^CS AHQAQ K 1UJH1+ S+OSL V3t. v-iD +h ve dso nes «ii ^s. ^Etpot vo 3£ UJl ^(JD SH06 1+11 POtS fUtC i. ha ^rs ^£ fja sr-p^ta ot£i jpL+0Dr>i6 jg OAHa. K£ urt 031^3+40 10 ojno-it XtS J x+s ties ot ga. 4hq ^rs rt U3 P£- erta jg ^ lota. Urt OrDULG a* S OtOJt6 J30tr>i 10 HJ1 II Or3 JQJHSI ^ S+1+ vJG ^+0038. v sed uo ve urt o^i . ^06 SrH6 ^G 3A«i. POt ftltC 006 U3 TJG 10 30tH.trs. +4 £lri LtH fDtC Ud 3£ fJ6 Qt£1 V 1UJH1+ JhO S+QSL Y3t. pot ua urt aa6J. ue Qi.288 not jqjhsi vet ve so et 9S0 at^wi vJG J19<J. oed 10 18s vji tdj "»£ v lEorHAis so xji Jmnrs «JG tjg tasacG 8 Gt£1^t SltJHL 10 ft6 8t3+. pot aatota. f+6 stot fja atn ta- g+osi a* v l£3r'i<m. futc ve fjo oto. U3 fJG ItaiEtG EtSJl66 POt a3PJ>iS. h«ji U3 UTt a36J. ot jg f©a 8t cap >1hg Jha v lEor'iJ/is pot hrh rvJt tjg *£ si£ta jug. st 8ri +h * 1LU41+ jho s+qsl Y3t ?uah VJ3. sitJin. -Jwirs ata tasuts . Geii+>i6. JHG K£ Urt aaiwsi a* "ij>i + ii auat jc uji J6 sitt+1. G+Q 38tC 41 V fja je V36 10 L86r»ia vrn o^h 10 v sm ue ^+©038. * D^G+H uhg jg J1 ^ S+1+ "» Ojhia.a th v 006 jg VEt ormtt jhq ug VEt Q^a. H. ©eg Qt£1 fOIS vlha H8 +1 HO 3rC SJt. ve urt jaei 10 ateo s +h >iPi+0Dr»i6 j»ia wa+oi£DrH6 pot oreDhrm i. X 3O60JH1S JG K *JhO +1 0£D 10 18S XJ1 U3 0J11 HvI1 81 t8ha »iOt 381.) 10 v 8t3t *ig Jhinrs.JtV3US U3 0£ QrhSOl 8tSJlG6 +4 VtS u+hi. vji ve st fjit.jos3a+Mit. Ot JQJ'iSI rS. <Jhq <J> ata q«jth 3* 10 Lscrna srh6. ke oai we utJ*iG fjns G3sitvJ+a et »Ja0tr'i mi +'i 8tD+. 2. usa »ui srut vjd v>ii ve Dsa at£o vts ve ua t»i 8ri snoe+H vji Ojq ma <5vJt. XXVL 10 djo aira. V£. HJ>1 3E0 JH J1J0 riJh 8t 'i*ji rwts+i+6 fu+c urt jhiit vj»i ^ nonurta. pot j he uq +»i poi Guvrhut a* ge jho utia ^C/Jtt 10 3£Hi£»i slna H8 ^«J1 'SEt s+1+6.trS ^J1 * lEOrhJ/lS DSG Qn run rs.»i rs. P+l+H V OL TUtC VE fJQ 1£0h. 1© LIJC LEOrHAlS. *J1 »£ 3A1 18S rS 3J. 8t01 Ut* 33. jha ve fja oiso taiena djhi itt6HJt6. pot tjg ^e on an ru»i rs +h x+s st uaoH^s.trs 10 seo 4h S1<J»6 juo run J 3J> vjd +h ^£t sitJM foiG6. srp+D- sitjn io 33i TU3. ot ¥ sn+ je sn+ JG Gajetn. Jha vrs at+H vj3 n +h v£t tat. 8t S+1+ J'iG « OrDJhSDJHI ^ 1UJH1+ JHG SJG»iL V3t. (pot ve 8t yru* 10 a 001a tu+c sitJML sr»i6. pot U3 h+o +h +p ^06 s+1+6 ve urt aj. Pot adfOLQ. UIHG JG haPJ. jhg ^ J>iG jg 8t cjivthi »j«i: —^ 3J.. j»iq ieg n VEt ujirh6 je uot orGa»ir»ii tu+c st aap^s.. 1 ! 3. [CJ1. 10 3J11. aaooe vet potsj6 uo sieh e eesi nroajt jg 8t dah. vJG ^36 £t ^ S+1+6 fU+C ^E irSJSI 4 fLIJ'i di J1J-GG Q+OG38.Jt oe^t v nan *ig vji ieti v una.. 10 0£. SO +P X£ 8t HJ1 Sl£H. sl»iG J> P8HG ^JHItlrS 4G f+6 OAh Utl+M D+^ X8t 3J>1S 10 PGtl+PA + ii S+1+. +1 +6 ya sno6 xji ¥£ 8t hs 41 xt» 1iD t»i J. f3t +6 Ur»t c*>. too «jg V +h tjq JivJ+hua 8 iaa. V£.

usa hsji srpjt xji a* srhG Dsa poi +hi© XEt fJHa6. thsoarc xji tujh xe 3J. XEtrot J'n+irs ota«ta xji A D^a 38tc 8-flt. . +»i ocjnet vjd.jouj. USI X£ D^a OGJtlEO 33. 289 v Ptrm. «i3x.j3 t»iio x+s UJ.4t vi+hua x+s #8 artsi 'ui ies Dsa »ivJi rs u+x xet toi si'ia artsi xe utx 8 nen. so h st3+ jg smnrs. -J'la «J>ia m© rs u*!6 dj»i+ itoc+srhc FtJ3 x FEXJtG xoc 3j> 1© Lscr'ia oiso XEt sjvi io L86r«ia 3JH m© rs Pt~3 x w«ia *ie C£t«rf.. srs U3 urt 1t31£ta U+X 4»«a UH L86r'ia 3JH. irs D^a OGJtiEO jna ^ts sji xe 3*1 a srtsnaja st t3ti. Jna h8 Jhi+irs a3foia+n +1 st aEH^Jt. u+x xet xs a+a hji rS. +' 08D 10 ies. Jha ItOC+Sr'iC -Jna fOt XJ3. l »J'ia ti oed 10 i£s xji us ata >lwa +1 38tC POtL. XEtPOt xe a+a nji OGJtiEO rs. QSO xji U3 osa *IG JIDJ. oc-Jt 1© x s+i+ jg irtD+ha 10 98H18H 4. u+x XEt pots^G. "sjd.trs 10 jpjoi run x-js. a+a si3a x ostc jg t+6 st3+. 9n aafoia. J'ia +i "^£t sij>6. U3 urt a36J. 3d 1© 8 orns+aJtJaL atsirHS-. 5. xrs S3tn st foisjg +'iGt3s afi+. xrs. »iJ>1. +p *is urt i*js+ai. H3^Jt a+a «Jhi+irs 06Jti£G kjd. tP ^ aotajt6 a* x S3 not. »i3XJt usa A irtn 10 x tdi HvJI Ot 1© X UPI. «Jha JC +P U3 urt QJtttM 110C+8r»t6 1© 8 JNItlEtS. sj.6.t. jna U3 iso st D8tc +hi© x io x tj/i hs xe artsi HJ1 irtH not 1© x upi. ye. 83fOia. tHPOtsa aj> J Ha OED 1© 1ES sji fUJh X8 fja 38tC1 JGJHS1 rS. artsi xe 38tc usi xs Q8»i a srp+Dj'iii+ sitvjn. 8n f3 a+a hui D8tc POtL. lug »iai. J'ra OlSO fOt XEt UAG6 j»ia x£t c+iatJH. jna 083 H9t X S+1+ JG &TtvJMQJ&1 EtO+ Jha '18 tH X SVtt J6 >J'iin£t8.1S. xe urt aa- X06 S+1+6 fU+C X£ fja IEO'i. j'ia a3Qj«i 1© s>ii+ POtL.irts*©+M yjd. usi xe Dia a srtsnaja. JH8 oed i© 18S vn U3 a+a pis aspot xjd. sJG «J'ia xrs ua a+a i3a jus x dosi nstpsi stot x l83r'ij>is.(Ml. XEtPOt U3 a+a GJDT POt H 6. u+x 8 nsti ug f+6 etDt. J6 tP us urt 1© 3£tc +h »i3t x s+i+ »JC U3 urt OOtH 10 n sm asvjha. Hoxjt jgjhsi v s+i+ GEtJivrnj. +1 UJ6 XEt '!v41 +H1J'i1 1© S18 rS 33F0t aj. nonuna. J6 U+X 8t 1t0G+Sr i6 3 10 GO 1© *J1 S+1t. r»n+i >lH1t"l£t8. «J»ia »i3XJt artsi XE GtvJS X fJ8 je &j. JHB U3 0^3 SU'ia JQJHS1 XJ3. 10 tii Jha 1© st t3S36+n TJOc+srHG jhq sit-im. 1+hyo st 3£tc. d) srp+DJhiL+ sit^n 1© or»iUHa u+x xjd. G£D 1© 18& XJ1 •Jninrs ata oetc POtL. an a3toia. tH XXVI. xe 083 poil an X£t 8tD+. x£t ujg atoi sr>ie. 1+11 8tD+. isg+m x t33E'iajt 10 38H18H x sm.] U3 sno6a st aaej. x sjor'ia ar'iL >jg *ie x+s Y3t. X l£Dr»tA1S urt irts+o+H rs. an uii- a si£h. «Jna he ti 'i3pj>f8. «Jha +1 0E3 10 18& XJ1 83POt X Hs U3 urt i+ii h«j1 aO«t J6 "X 30t'i+H. vJG a+'i d> fja go'i poil u+* 3J. vs. Urt S1£Dr«ia X +1 X l£3r'iA1S. 1© x tdi hot 10 > upi. POtL U+X DA ItU Sr»i6 1© 8 HEarttM H£arttH s+i+. 36H rhl+l +1 UvJ6 8£tO. XEtFot U3 a+a orHu+ia<Jt'iJS. ito- 6+8r46 +i jug pot et snon. <ih xe a3Qj'i 10 a patp^i. x l£3r»ais. r»i3c+ j«i tu^h U3 so xji x l£:>r»im a3GJ'i 10 oto at+n 8 sitju<. J6 U3 an irts+oa ^£t DEtc +»t 8 sitsi «J'i1+- OOtS EPUt SHOG. j^a xrs U3 a+a Pia ot xji be +vi© x QJtHJS. us urt a+s«n8t3+. YE.arH. X D0S1 'i+03^trS. vjc xe o^a fot. jna xe usa seo *£t jsgei. irt«i -ihd.

290 7. uj6 3©wm jg x Lrta ge. Et3+ jg Jmnrs 006 JG X£t UN SO 1J>D. l£0r'iJ. jhg u+x sre 3*1+ net e+a xe poi .is irts^otn ortJ<. XEiPot U1 rS 00 fOTL. xe usa tjg raiE^a 3J'i+ ^ig t+6 Jwrrs fja poi'i x sota. XEt nrtnrs. he. s''ia hs aatoia. Jhg A se thi© vo 3J. [CJ1. XEtPOt x OAh jg J>iinrs aa+n or»iPioca. ye. xet fja >iji ur»i sot jg xjs poih 1© x rtL. jha xrs urt x xjd u+x ot£i 6+ort TU/JH faiEarn oed run XEt tat u+x Tt6 i© Lser'ia.i» rivj'i U3 ate Pi3 aspot xjs.1S. jhg f3 u+t SrFJt XJ1 U3 DJl POL. (pot xe urt oi jg xjd +6 e-itt hdpws. ua h+o hji. thsosrc xji xe urt orsijia 10 aauejt lt+6'tJt€ n x£t UJTrh6 jg uot. xe net OGJtiEO'i a* Jninrs. >l'iinrs j'ia irt'ia nj4 faiEDrn. vrn.. aS0 sha +1 vJG JIDJ. JhG d> 0E3 10 1ES XJI fUJH X8 fJO SrtJhGJtG XJ3SJLG6 sj'i H rH1© rS. DOfl 8 S1ES ^e X dj. aaire- ja atrxjt DotOHA. HJGJt urt 3JH 1© fjG pei utx sre 3+tJO+oirs sitJHL. tp xe usa jlom. ui rs oo. ho>i xe fja poi J6 +p u+x x sitJML jg Ojo. xji tamsi rm© h+© +1. aatoia »t C3jg u+x rs. '18 +1 080 1© "I8S XJI X T3TI JG Wj. XXVI. Xji NjejT tjg S3»t otai onuq. 10 G181 «5J+. QJC r» XEt S'lEt. pattn usi xet urt sts'i. usi xe d^q ocjnet x 8t3t jg «Jhrij'i mrs. ye. jmg aaojh 1© sue xjd josaetMit. xe ojxjta i^ojxjt X£t oah. 8n j'ia aaroia. L'3. s umii aju 3E1C J'ia +'i fja oraj'isi.. jojhsi «'e xa€ t£3r»iAis t© fja i"tst©a rs. 'i8 +1 11. J'ia 3J»i. X 1311 JG JwifS. se +H f«ie an v. njH x 'is »ije„t fja poi. aa- 1E0H xjo. J> sjo r'110 3J> aatoia. sjh+ aatoia jg XJ3 Mrsajta kog yhi to fja foi utx 3J> 33. jho a+a st£ XJ3. X/JH 96'i so xe sjo wi rs *e Psxjt. He fyjh x nani jg so J'rO xji x lEor'iiis fja irtna xjd jasi. jh x sjg'il ar'iL. jhg hs fiux-it an an qes 1© ies xji xe e+e x •tji irtsto rs ret. joj'isi xjd io J> am? so sj. xe fja a+H 101 a* x£t Drx«t6. jhg olso xjdsjig6 J6 JG UOt. aapot xe foiua. aao©6 jg XEt uat+'ijs. pot fja & >iji tairt'ia u?x aj> 1© Lserna. J4G y+x da 1© L86r'ia. Ji X 13t JG X l£Dr'iJ»1S. U3-S0 x le+1 +«i or»i=j. XEtPOt ?UJ1 SE >i8 U+t y oo J. -s-r»i6. ye. ©jg m& aai+GJt xjs. ys. n j'ia 0£3 1© i£S xji i- a*a tairtn y+x da 1© L86rha.fjo oejtaatu uatt. aaojn 1© otc ue aa- YOt X 9.) »tJ1 Pot jg fja jejt ooia XJ3 r»iio 39. sl'ia sa x urta6 jc XEt 3rxjt6. -j'ia +i oed 1© ics xji x Lear'iAis 190 l£or'iJ. XJI 3J. jhg iaajt6. jho xe g+g l+ho sot utajtit jg x£t p£XJt6 sjh xe a+a +p x£t U66. a+a sns'ia x L£3r'iAis. J'ia fUJi) X W1 +i JG X DOt>l*H 083. SEtn. hji jsrnsi oi x srH6. fu+c L'^G roEsr'ia a* x siaa jg xst 38tc. HvJ'i JHG 0£3 JQJ'i 10. x £t3+6 Jmnr's. xji xe a^a hji asi. thsoarc xji x foi 8to+ jg x l£Dr>i<m fOLua. OE3 10 18S XJI JOJ'f rs. aaooc jg x poi jg x£t iaajt6. U9 ho hji X£ 3<*>1 foiua pot x irtirs XJI U3 DSa Or3 JOJ'iSI XJ3. Ua a© hji eei 8t Jhg xe 3rxjt6 8. yji *e a 4 a hji pat ojl. jhg aaojn 1© irt$+© xjd. Urt J381 1© POI +H1© X TJHG6 je x lEDr'idis. U3 U^Q HvJI Sl£ 8t atjxtjw.

¥ otn. XXVI. L3 Q l a 1£0 SJ3 J'iG >>£P 1106*8r'i6. PtJD k Sl*»i6 una JG * j'ia te'iG ja&i. XEiiot n 330E3 s'. ut¥ ¥jd.6.si4'ia*n ¥ 9'iQtDm jg 8t . Ot L+V 8 18t1 JG 8t sitJH pots. Jha 0E3 1© 1£S vje X«J1 +'i ^ Or^'iSO-JVl M * 1LJ*i1y J'iG t9S9ea 8 sniJ. «jhg Tioe+sr'i6. POt T3 USa 40SCEHS TttE'iJtG. vl'iG U9 OSG ©Eta X43 10 031 ^43 PUD X 8t3t6 J6 ¥ lEDrUIS. x snt Otoosmj.]6. an L3 ata sun > soiG6.i (NJI. xstPOt ke Y9ia^a +h rai£'it)1 n x stir et fj'ia6. l£DrhJ. sSa ¥rs w'iGhG s il^w j'ia eil Y3t 13. v'ig sj'jotr'i t9P*©ca dah 91+Sl. XE1P0I L3 G3Q4'( 10 DEO 1t414t£Dr'i6 1© go jqj'i&i ¥ sti+ jg J'linEie. >br>iJ/lS 3 10 x Mrja^i^ fJCl s>os XEt ^'ia L£€r'ia 39Itlt SXG6 &+0S1t JG « Or^ 10 Sv^'i at-J^tJ'i. 15. X£ urt si+i a9irt3+«ta 1© dehie'i m s+i+. U9 u'ig je dau. f«ia S1E1+H *4i w d> usa a3L+ejt * n *og -ittc'^16 rs-. S4H1 ¥4D 10 * 4'iG £ ic lEtl JC X06 D4'i fO Urt '|J1 SlE'i jg -Jmnrs. j'ia rot vts oog g+g ¥ Iedmij/is G946 U3 f4G hO "IIES POt 8t 1t+61)3 lt64t ¥43S4166 N4t6. roi ¥41 s 4 it. ¥41 n Uha 46 1t>6'i^t€ JG LOt. HO 1^0 St 38tC 34 1© S Stlt JG ^©038. hs astoia.-G josi3g+^'i1 xji U9 dsg 1E0 X06 ItOGtSr'iG JHO SJ'iG XJ3 1© < i>0G3E. thSUa JG Jha l£Dr'iJ»1S. TLtc *£ >n^3ua an J6 3JH+ 1AD6 J6 JtJ-. J'r1-i't Jj >1 LJML XE1 110-J'ia G+SrhS Q+G a9iM J'iO X£ Lrt . L3. 291 run ¥43. L3 r'lio rs.3fJ»1S. U9 a+a srts'ia. HES1 1© "ltouoi x s+it 0*0'J3'ii. 'ij.. Et fj'iac. 4Ha 8n v tdii jg OnnEie ata i3e ¥ 4'ig sm. «J»iG +1 OED 1© 18S ¥41 'U1 3JH+ 0E6 f^G 18S1 «JL£ 39P0t V l£3r'iA1S t'rio agoJ 1 ! 1© t©6 oi tois jg srort. X S+1+ Ot©D3'iJ). j'ia olso TO ^'i 4a*Dr'i 10 tt Ej3t. 9n 0E3 i© nes ¥4i 8t nt+G»^t6 urt so »i+©DrJirs. L3 t^g olso 8 lumt UJ6 jg nt06+sr'i6 atoi +1 14. aJHG jg 10 L86rna. ve. *4i t3 ma aai+ejt n sm n x jg «J'im£iE tmo Gin J. ax t9S9G 8 SHI* JG ntOG+Sr'i6. V£. ^EffOt. +1 4HG XrS L9 fja J0J31LfD1 8t a3GJ>HG. 4HG ¥41 U9 usa out G3i+ejt «iJ1 n tt ittci-ie 40sc£'i<. Lrt H. XEtPOt JG C£14f4Dl4.is osa »iji or3 nj'i rs ui >>£ j i j'ia sle rs. Bt 1ltG'u16 1© X LJ'iG JG 6£tJTJDU. J1J31J0 XtS.'i r i L'3 0-G OJDT tS'iG 381 x s+i+ pot dj'i+ »iJ>is.i3£1 10 S'lr 3J HA1. ua do a3P0t r'ii© v© XJ1 U9 S©'( J0J31L+D1 Et 03CJt. U*X Et STMH fOtS.j+ i ia *43 i© da sitnitH «JDr'iJ/is. 10 pouhj. a9T0LG. 03i oeiqg. 3J. t1 Lrt siuii. 12. jho * t3DE'ia4t J o 4'ia <. HJILi^SUHG+M X lEDr'iJIS 33+M On JP P1J3 XEt SH011 8P1Jt MS 3J'(Jt. J. >l*iG »i8 +1 OED 10 1ES ¥*1 I I9S3GG n'i 9>Sl FtJ3 NDOtr'i. ¥si 'ijiut"j. ^Et 31^0 L«C SH+L1. L3 osa j'i snoc r'iUJ6. JhG 0£3 1© 1£S ^^1 LUG Et GDGJt 1© J'ia 'is L£<J £ 3J1I L+^ X 8tD+ fU+C i. xji x 3J'i+ ij. ¥4i se aS0 wa ruvt s^G slDJ. sje WiL puo ^ V3t. ¥rs pug 1© ¥£t tE»i mt sm6. ¥ sti+ jg JhinEts P4i JG X J6 K +1 <ir<5. ¥J3.] x l£Drhj.i. t'lio fLiC \£ f4a nrs-nr'i je. je Lot tod us ieo'«.is. G3i+e<Jt+n -ii+c'i4ic JwiEts ax 8iS4ic6 st pots. sjvi jh 9i+si rw© ¥ o+m. e im s'ig ^>e Lrt i© J n'i(1 +1 083 10 1ES *J1 n*.dc. 6£tJTJDU. ¥41 U9 urt Dot et pots46 urt srr^'ii 10 ieo s s+it jg 4«ta aj.

oa£ jhq faeftc 1© n^tPotD jGJtt JOOtQtH 10 Y£t P£L t1 l!J6 JG GfDJhd ytX JGCnGI'iJS. ha <J. POt UJ6 V£ «J»ia ^£tfot. j'io yft hji ol a9sitJ+a aj> * sota. V£. ©£d 10 i£s kji ^£t yft 1© ffiatja 81 jg 1© LSGfha J'«a SrOSIt. futc ua tjo ieo'i PtJD x l£Df»ais.J6 } n aao£3 s ejtt S9t+fs Dsmt 10 aairtot'i *9us. Oi. JHa S96>1 10 +1 DJ'i. WHO o'i JG CEtJTJDUl. vjd 10 i© jd-iu* 01 8t rots 10 G9i xjd. *£ Lsa at£Q 81 ot£i hrDa-ite. -j'iq S+GS1+. j»ig lift aSO oausa vJG 410J. 1© TOD lsDf»ij/is-. U9 O *+S Q1£1 6+G10t+. I +D9G+J1I+ G£6 Ot- a^te xji da dj'i to T>a at'i yo'ia«a J'ia +1 D cia a uo^ ptjd JDfn x a^a. y9 t9i£Ha st s-tit 0+od9'ij>. Sn +i o£3 10 nss *J1 j'« ¥ DJto *£ aw tairt»i. 39006 JG X£t JGS9G+M P£L 8919G. G+Q DJ> JtAG +4 CJG XJD. t© yft si£h. *£tPot m sauoua S UI'iO 8 i-sti jg 8t d. ot Tyjiso^cjt l+m *£ osa gji +'11© *£t tjhgg. pot aafoia. XJ1 X£ DSG a . XXVI. X£tPOt 89G£D JQSIDa^'il fOt fS *J1 U9 D^a 1S1 . "S£ Ml 8JHG JG 10 LSGf'iG DfiAis. snoti 8 h+o snu jg itoG+sr»t6. JHQ OlSO nail. j ha yqa pj/i y+x sio'i6. JDOtrh fja sjhi 10 set 8 h+ODJtfS 8tD+ JG 17. Y£. uts oirac. +h *06 ottitoi sftGfDSUHS. [CJ1. n'iO +1 G£D 10 1£S 'SMI £F1Jt ^s' l£Df»iA1S TJO PUG. 1© 8t Gt£1 JSUHtDDJ'il. jhg eiso 0£D 10 "l£S YJ1 lift X06 DJH fOD y9 SJ'il lit* Y 1t+6»iJt6. TO T40 T9S9G0 DJ'it y©«ia6. ^£ yft atteh ajo 10 ^ sm jg Ojhia. TO T-0 PE'iUG J»iO 89006 JG V US JG 8lfQ. j Gfh fii© sjd. «J>ia hg. yg a+a t96jic 1© sj'ia tud ofrSfWH *96 it+e>tJt6 je y©t. V£. sput *£ a8h 10 X t-jo sftJ'ia. «Jho »i8 aafoia.JhG X£t UC6. v£. SOtG Dot +H TJ'iG. HJGJt^aus-. AhQ T0S0^6Jt G+Q HJ1 G81. ud qjl. 'iJiy+*siJHatn *«ii st -itoetsr"i6 yft hji j«i+ xj'i sfP+D-jm pot st -J^a »i8. 9f1 89T01G. jg 8t toi X£t Df'i yf»i 8tD+. 16. Jha J6 * t9D£HQJt L8€f»iQ JG £t £tD+ yrt 881 1© Q+C j'ia l\E a3P0t ^ l£Df>iA1S. * UDfHAis urt +>i flJH fS. *i'ia g£g xjd cst<5 oe^t st it+6H^te 3 10 go asn 10 JG C£tJfJ3W.jh. <j«ia y^e X96 dj.Jta xjds. 4hd X£ T91ftha S964 10 8£G fS PtJD PGltH t'i10 X£t TJHG6. ^06 to ?ja a+H +1 S9UG1JG 1© to a+a 89i * Gf»iG£ S 1t+Ci^t6. ^£t y«e »tji yfH sol jg xjo to ata i^ttD. y9 tjo sfp^ta Qt£i us. Lft PftD 89POt S UJH8 a+a «iaD+Ht&ut a^L J nio 01 xoe to noea j»ia i>£ J'iO xjd. jhg go6g kji ^£t yo'iae Dsa a at^si. P01 D0S1 aJSI^WIlt. *06 10 a-a 9e«i s+osi+ yft PftD L'ftQ fiao'iua.292 nnuAK. HJGJtasn 10 * una jg 6£tJfj3u. sfH6. P©t aafoia. ti m© j»<a D9 ^ji v£t DfXJt6 dj»i fja 101 kjd. ot 10 iu "m Pot aDfoia. OlSO S P06 na^jt yj6 JGOta+H 10 X GSa«fJS JG OjG. a+a t9DJDa^t * yrtae fytc ^£ s^a h8 aD?oia.ji66 J'i "W610 HJt6 JG UOt. XJ1 X£t yj6 8 <5fS1 YJ1 Ty+C K£ fJG 8+h 101 10 OjQ. Y£. J'iO hAQAndUS. XJ1 *£ D^a 8 S1£ta. JC X£ J'iQ J881 1© OGJUSt fS. »iJ1 j»ia SOI JDfH XJD. 18. Ot QEtG X^ID. thsoarc xji U3 ata 8t8 nurtac jg 10 Leefia jg +1 vao. ^£t 1tJ6JtG£X£t UJ6 8 yj6 JSUh+D+M 1© 8t TOL 8tDt. sl'io Tyj. a9fOlQ. yg q+q hji thoy^t jg xjd or'isrwH x nt+6HJt6.1 +i L86f»ta jg st awxtj»i y9 a© qfsiit +'i jsona 1© y d+tjg- +©lfS 18t JG ©JG.

H8 0£3 10 1£S XJ1 8t »iJ0S1 J8<5J01 UJ6 to raiEH ^ sm 8J. -J'ia 83fOL0. JHG DSa UE1. U3 i^o 8t 3£tc *H3a iorta6 x 0+©33'ij=. PtJ3 x una jg GEtJfJSU. V HED L13 £t JOJ'i a3L+C-Jta 81 JG S TJHa6 JG +1 +6 8t J»i33t6. HO >ha n 0E3 1© nes j'ia 03S1tJt 8t 1311. jna v J'ia L)+x t33£'ia-it j»ia «6 atoo uo jho puo Pt-i3 r». J sew. t'll© J'ia 1irS1 ^J1 ^ S016 ^J3 f© fJG Sl£H. JHG X£ t«ig &ioqh. 3jh+ itoe+srHG. H8. JHG S£t ifiv+orit. 3J. bill 20. s+it jg U3 oso j'to ocjiieo xjd. *3C £t * LirtaC ©18 8t SJ8 r»t10 33. V£. +H ^ fU^C OlEUt nroajt je ^J3 urt sieh. 33fOia. jg Djhia. Hs ms. UJ6 ptta ut* Jossa+M 113 83006 J> x o^a'ijs jg 0«ia vJG itsGrtc+n rs. YE. D3 ota J'lO +6 jug +h no ^ji ys 3*1 JS+S1 8t atJ^tJh +H 1t36rtGtM * S+1+. 010 S18t1 10 "SJ1 00 08H 10 X U'lO JG CEtJTJOUl tf tl+S "m6hJt6. HO 83f0La. ^> 83006 jg *£t tsajivrn. J "XEtFOt U3 O^G HJ1 830vJt KJ3 J LIE PtvJ3 XEt SltJHfOLOC. *J'ia fytc ooca *J3 1© i£o ortjs. 1S4H UJ6 8t J Et3t. HO >£ LTt SO tH 3I"C 30t H+03JtrS 8-1tv4Hf0lG6. HO +1 830E3 J0S13G^H1 D^a AOlUi 8t 3^H. 9n 83foia. a3foia. QrH- *£ 8t VrH.H06 £t 00 191 X£t 1trS1 iH QjG 19. Q3T01G. t1 22. <Jhg +1 0£3 1© i£S «ji 'srs a^a sjhg jh J3ars+ 1© ^ OrGJtnrt jg 8t Jna +1 una 1)3 1© jou£hi ft3 ornsrt'1+n ^ jp£t6 jg et ijii. 8+»l VJ1 3*1 HvJ1 Ob VttD. ie f©3 *£ tjo sietua i© go ojii+h ocit * a«iHa f© TL1+C asn i© s una jg 6&NTJ3U 1)3 Ota ljg s C3P >l'i0 LIJ6 . a3foia. 293 J> nta6rtea a* ?t6 sstcdirs net. TO fJ8 8+H sjhi 81 1© ujc * 0J3T jg i L£3r'iJ>is. XE X 8t3t6 JG S U+l POl l/£3rHJ>1S -J 8t 38tC+H 10rtOG X S+1+ JG G)f©33Hd. *£ a+a U6 n +h tsa-ayrH jojhsi n o£3 10 ies sjo. 83- toio.] as© *<3 J 19 J. HO OlSO S 0^0 JG X lEOrHAIS. ^£t3J>1 POt +1 830E3 J0S13atJH1 XJ1 6£t«lfJ3lJ. J.UJ6 * pel jg *36 jg too PrtD. JG 1)3 "X TUtC D3 fJG t31£HG JG 8t TrSJDr'iG.CJ1. XXVI. «JhG H8 N 0£3 10 "l£S SJ1 EPIJt U3 fJO STS 1E0H G£t JG St DO'iO-IO J DJH.4t6 l lirt DJ»i+. J'ia 3US-ia M 8t OvJO. fja frta «jg ^36 urta6 jg +h (B+a. PtJ3 a£ io as. 21. se otja mo rs. XJ1 U3 t3S36 30t S1WHL FtJ3 V UHG JG 23. OlSO J) 8 Ht© SHL* JG ItOG+SrHG. ^J1 1)3 artSI HJ1 00 P01L JH3 J1J0 ^^3 X«J1 L'3 X£t YE. oes 10 ies xji a+a uei i© t3S36 itoetsrH6 jna sitJML. T3 lfJ1 +1 fJ6 83LtGJta TSJ V£. *ji st it+CH-itc one. +1 i)3 a+a +H oog *ji 8t sotae osa oro ru»i tr'i «Jhg 0E3 10 1ES SJ/1 X£ G+a 8 8J0+ HJH x-io »ivJi 8P SOWC. JHa fd8 aJt+Q 8t QAQ. o*o t 3t *£t rs. HJH W3. TJG JHUta ^ tJ&1 JG V£t OvJa. an 83T0ia. m a+a tnoiMt jg O+o onsrwn u+s.J1J+H1JG 10 Q8ta SJ3 08H 10 X UIHO.HG +1 0E3 10 18S U3 GH1 331 slna $"U6 JG 8t 8t3+6. (J>. £l3foia. jho ^rs urt 8t srt- . fO * -it+6H. m yje ho ue «ji uo osa 13a xj3 81 jg ^ sn+ 8t S3GI 8>IHa6. u+s a+a hji Ttjpn j rs na an mi. oiso pot "s lEornjis urt otso tsssetn ot£i siwhl. POt 33f0ia. ^J1 TJ6 Or'i K+8- Ot£1 L*H pot rs. hs J) 0E3 1© 18$ vji tujh <5«i+. tu-jh *£ fja pua. 10 « 3EH1EH+H ^06 1£t1S- M K UHG. fdi£3r»i. Pot 83fOLa K£ t33J38<Jta XJ1 fU^C U3 fja T^-tio orH.

oc4iuo OlSO ha rut agsuroDrh. 813+ JG 1© L86rhG 1© 81 4S*Sir tS. 33006 jc ¥Et t9H9is jho ¥£t STKJMfOiac +h 24. n\-c l«c M3t 10 ¥ $m. j'io olso raa u+¥ 10 8t P3t L4S1 ad 4 jw ¥ <. 3J.1 fU+C UvJG 'i31 X 8+1+. J'iO +'i OLSO ¥41 l3J3'i4t DSO. ¥4i T3 usa as- l^cji rs. Ye.43 1© o^a 'isji on sJG am u+¥ ¥43.GG. x XJ1 ytia^it'i-sS sia. J381 fS. XXVI. f^O ¥rS S9019140 X4DS4L66. j'iq urt P+0S1 J 'iO UW irt3+H£Dr'i 10 OJNO-!t 8t J'^O-G.34His jg Ojo vJ6 d^o on v<G mj'i 8t +'i ij'io.18 D=0 On 81 10 3J11. 4'iO PLh'i >. V£. Lit* 8 S301 hr384t 34h Urt J'l 890191 V43841C6 OLSO ¥ r¥416 4'i ¥ L+L04t'i4S. l 4'iG ¥+S +6 01 ¥ 4S+SirhS fU+C 1)3 o+a 19- S9G. ¥ S1£S 81ri +1 vl'ia +1 0E3 1© ies ¥4i U3 o+a uei Dr'iLS. 40S411 X£ DSG 1© DEO 11414t£Drh6 10 3£0+M 114nJ1£DrH6 10 »jg Or3 81 10 3J1I 4Q4MS1 TS. JHG U3 o^g n+c vj«io +1 8t ij'iis ad. XJ1 J'lG £1 XEt S1J. J'lO 8t Caat. ^»iO OtO 00G rs JhO Ud 8 G3- G+a ieo ortJ<j im 8t sooi rots tl+c U9 t^o t3S3co. J04'iS1 ¥ 1<J. X41 X£ 3J. +'iS03rc ¥4i f3 ata snso 13^ 1© 8t solg. J'iO t1 X S114ML ^6 8t £13*. +'i'i+©D.£ DJ. i-'i *J>iO ^rS D3 GtG 00 POtL UK J'l oi 8t dj>i ^ lEor'iiis. J'lQ Et DJ. 4'iO rS S114ML ¥41 3A1 t91£'i 81 s+1+6.I1 L13 LTt X 8010416 3A X U+IG41HJ8. ¥£ipoi U9 urt otsea. 10 03rj'iG 81S4LC6 V£. to trt x S+1+ v4G Ojhia.Jt4aL. ^'iO P31tI1 XnI D90 Oi"l P143 X£t SH011. jmg g+q otJHi rhio L3 0^0 fOT FOt 8t a3l+GJtr'iS ih ft3. j'io c+ tj'iac. H4G41¥9ljs ua 10 u>3.4 x 8 saoi hna4t 34h. ye. OOC «'6 Et 1^3411+. s'iO jo-i'isi >. pot UO'il DJ'i+ rH1+L L3 Urt 4881 10 141+D POt V JG POQ. HvJ'i rS D+¥ ¥ S010. rs 01£1 PEL.6 18'rO Q+S- Or64t X hrD34t 25. flW'i "S LEOr'iJlS >>£ S-i'il SO X. «i'iO Oa rS. l. ¥41 f3 URO S114HL'i Q+C ¥ TJ'iGC 81 4H93+6. asfoia. j'io +1 0£D 1© ics ¥4i ¥ lota 8+ Oja >. i 0E3 10 1£S ¥41 ¥ LeD^HJIS 0+0 On 81 U+¥ ¥£t h+0D4tr8 8t3+. OLSO Sr"l06tH X41 X£ O^O 36+1+ 'i Q3S114+ rS U+X X£t 'i*034trS fOSIS. 27. t'i oed 1© nes- xji X 3vJtO. 9C'i ¥96 a+p+om srtor3si4'iS46. i96jlc+ii 1© 8TW14<.1. 0E3 10 HES ¥41 ¥ lEDrHJLIS 0+0 PJLO 8P14t T8 Ut¥ Q1S1 8190. L19 19D£'iO U+¥ ¥ 133£'i04t J6 £13+ +'i ¥41 S£0 1LE8 fDEt f40 PI"tS1 H+C1 8t 14'i18. slhO TL]4'i lid SO XJ1 ^s£ lift orD 8i J04'iSi rs. 1© orhi-i'io u+¥ 4>i 4'iG 8t Or'r1t+ P*J3 FQL+M +H1Q ¥ f4>i06 JG 8t 4H93+6.^1 a-a c*c-i rs u+¥ 4D©trHS46. 26. JOOIOtM 1© 81 'ir334te. XEIPOt X£ 3904 OrD 81 404hS1 rS 10 3J1L. d^g S30191 T+3S4LP J6 34'i. ¥£ipoi U9 rS 4HG G9L+641 rS 81 1)3 G+G lOt 81 8t SOLC 1l£t 10 0*0. pi*jd 1*3 41 aSO sts T3t+ra «g i<n. «Jho ¥ l£3r»ais urt S4L++M PotL 404H81 03Stkj+ rs. 4't 0£3 1© 1ES ¥41 U3 0+0 13896 POG. fU4 ¥£ T4G On 4HG Urt 4881 10 POL 39. J'iO 34'i.r<. J'lG +1 . J HO 8t TrS4Dr'i6. I ooco xji O+a. [C*fl.3 ¥41 ¥ lEDr'iJ. ^8 0+0 4*tO f+6 ¥ ti.294 Qnsu»iSJ6 rs. fli4'i >i£ 0E3 1© 18S Xsl 1:3 SO ¥43 SJ1 «'P «1'iO 113 UTt 'i41 S114H. t'l X UtLO^I'^S. J'lO d> ¥ L4P1. TU+C UJ6 081040 1© rS 3* 9/4'!. D3»i6 4334trS34H1S. 1© DE'ilE'i 8t IJ'i06. as> vJG JIOJ. 39T01G. A 006G ¥41 ¥06 fO Urt U+¥ J'iQ +1 DSO 131131 +'i10 ¥ UtL041HJS. . 4'ia 8t nrs^D^'ie.'i. 01 V 006 *£ G+0 »iJ1 S4'iG 301 S114HL U3 'i+© HJ1. pot ¥ snoti jg et i3ii. «J«ia 4h33+ tu+c uj6 TfiU hs ¥ 006 jg ¥96 et T'llO rS.

J'lO +1 OED 1© 1ES 'SJI fU-J'i H EtD A 6 JG ^ l£Dr'iJ/lS 0+0 JUG H3t ^ S+1+.jD ua a^a ieo irsjDr'i vJG k s+i+ «'g D>ihia u+^si ^ Dja+n jg aura. /jDr»i P+O Qfita6 0'il+. ua a+>i ieom aj> x L£DrhJ. J'iO P-Jl x. fU+C urt 'iji otj'ii Hs ua a© ho x 006 sji x f© oed ore-Ji'iD^'ii are rs Dot sitJML. j'ia U3 a+a vJDHJt. u+ia^t'i-is. 8n +l aafoia. OED 1© IBS XJ1 j 'id S lE3l"iA1S TJO 1ES1 rn Ot TUJ'i X EtD+ fja iesi a*. ionac x Wia s. VEtfOt !>£ ISO 'i0 L01 OfiSrtH+H S+1+ JG 9«IH1J>.is. Iedi-'iJ>is. Brut J'ia fjc+n wcjia arc +'i x utia-it»ijs. iSODrC XJl U3 TJG raiE'iO X06 S+1+G 'iji X06 U'ia6. n'io Et c+iat^'i. so ot£i irsjDrhe. ^ o^io ua urt aavjha x 9j'iU>. oci ajo on.06 d. jho Et fBX-te. oed 1© IBS XJ1 *£ TJO OH XJD JP. aafoia. aj> oed 1© ies xji Ota +1 j'ia 1oj3>ut ms D3'ic i<io fsia rau'ia irs- jg *£t sitJHfoiae. fja ti L!«i6 hji. ua itrsi xji Et Ojo to J'lO ue o+e»i rs c+oiot+ OGJt X06 14H06.CnH. lortac x ij'kj jg CEtJfJDU. tod6. xe fje ojt+a u+\ xjd s+i+6 tu+c c+iat^'i ei jg x u'ia. rot ^ cap ojth'i6 *:e l£3r'iJ>i8- snoca at+G»i ^ji k Hdpjis trt uat. thsoDrc *ji xe a>a ria t'no v Ye. jha a+a sl'ia +i on jp x sm jg s fUJ'i s+i+. j'ia >e a>a i+c m aj> x sed lie tu+c xe tjo i^'ns. J'ia 8n *06 +h aafoia.aaooc 1>£t X£t 3£tc. *18 +1 >>£ f>IO fOL £10+. Et tairt»i+M 1© xst j'ia a xoc f© fJG a+'i ieon ni+ci«t6 0Jt+a jp aj> x l£Dr»iJ.] aso sje jioj. \£ tJ'i 1© S Sflt. J'ia v TJG OtO«i JUE X F01SJ6 +H10 XJ1 OUOtUt JG X IJ'iO. aafoia. J'ia +1 oed 1© IBS *«I1 X BtD+6 JG ^ l£Dr»iJ>1S 0+0 PL3 El dj»i+ u+d+'i JC 01 j'ia OUOrUt JG X U'lO.e PtJD set «iji saoui 10 x iiesjc. SEG 8 29. et oh. xe urt JGsaa+n usa xet ujg e tu'i ieo 1© iaa has v. XJ1 DJ/l Sl£ rS.a st oots. ua <mc hji tassea ©t£Ut sntJHL. x o+asi jg O+a 1a- thsoorc imi xe J'iO +1 hji a+sore«ta TDJ'i aj. jug aapot yjD no s s+i+ je J'ia xr* oed 1© hes.jh n 'io r'lio rs tuji 'io tuj. YJ1 A OOCO «J1 OJ. OED 1© IBS XJ1 3£tc +'i fyj'i +1 DJ6 aj> HA1. aaoo6 jg k+s &t oeic s hai u. ^e urt jsu'pdi Josaa+m+. +'isoDrc ar»i *ji xe ata aasatJt l£Dr>iJ. jg k «J»ia aatoia. 1© a J'ia +1 UO J'ia JLE X U+lOJt»lJS. j»io 8n aafouo. DJ'i DSO 'iJI si9i J'ia 3 an xji ke dso potuna j»if^t le. et EtD+e Et sdol i© DEHiEh so oiei b 'iroajt jg s+1+6. v Isor'iiis. *n *£ dsq tairt'i s+i+.is ts- JDrn jg x x+s ujg aaooe x t'llffl a+a srpj* *£t toi BtDt. oi seg +1 £t l+d+'i. qjh 1© t9itai +hi© x u+uut'i^s ve. xxvi. ibs aj. 295 *£ +'i POt XE Urt JOS30+HI+ 03atrS 1© OCntUO Lift rS.'i >jg Djhia.'i lo aasitroDr'i. so xji xe urt deic+m lortac x una jg Geuimoij. j'ia n«lk X OE'106 ata ieo f© urt i-ipi 1© o£ia x is s+i+.is. j'ia tf SM06+M XJ1 30. H3^Jt a© >. tujh x l£3r»i<n» pt£o. ua a© hji an v Et rhsrosJSP^i. l tesfiAis. oi jg j'ia ^d £t ji x+s nat+ra jg iad st irsjDrH. 28. aj>. XEtPOt S£ j'ia a+a pjio rs +»no s utiajtHJs.d. +1 thsoDrc «J1 ua a+a aj. oed 10 hes xji i. XEtrot xe 33jqj»i. +P SO. 31. >f+S swo u+k ot£i pat. *ji v+s &it«ju<. Q+a 1ajD'iJt a+a tj. j'ia jho so kji ua urt ntaiEta 10 Dai ^jd.43. U3 0© HJ1 OaGAt .

vl'ia he. f9 UJ6 josga+mt t9«5vJtS1 UJIFEt. Hgpj. thSODrC XJ1 f9 UtX 96 3£h1£H XJI Ifiti JG X UHa fUtC f9 fJ3 atH so 3J>1 3+tJOtoirsit ltusuta LJ'ia t>t t9i£wi. hji: Lid xji fu+c xe fjc sjvi. ye. f ja t9S9ea 39006 J6 X fja tja f 9i£3tV6 9i+st. Jha x lota fJ6 snotua sota. CJlUt 1. jmo x sm jg l9n. fo urt ojxjta iqojxjt jqj'isi x l£3rh*is io ajii. jho xrs mm .4QS9a+n h+osjtrs. Jha U9 et th x pua 10 x una jg "i3pj>. Jha X£t PEL +6 S1tJH +h onjHasjYis fje t939oa X ltJP9St6 GrhSrth+H XJI fUt(M6 1© on. slha +1 unac twc urt usi. xe ao racrte 10 091 ft6 suivois. 'isjiu+xsuHa+M x *jg £ln 39fOia. pot 30t 4+owtrs itrsi itcjt xj»i m ho xji xe et sjutJi. vat +4 * uut ^a. Ot X 3J. X l£3r'iJ>1S f J6 1£0'i PtJ3 fU+C LU6 FOt «Jh3 hfi. jna a9- rs 81 je x fj'iae 1€ et j>i9d+6. x i9ii Pt«j3 x sm j vJG OotohA. f© rs Jha D£a rs Pt9.. ye. 8S0 sha +p +1 +6 »iji v^G J 104. xe fJG t9- S9ca 3J'it uo'iae. »iJ. rs. *18 +1 XXVII. +h so. x >li3j. aatoia. ve. +«i 8ri 39foia. xji xe 3*1 tgsjts oiso.1 f9LE3rh. PtJ3 as 10 as. jho x stit jg Oot+Jhm. 3£ ©9i v© orhithY+ont srosjs srn ug +h f+6 TU6Jhs. Jha gjii »tji xjd PtJ3 poi+h a* x ath sieh. 9Gh XJI Y rai£H+M x irsjDrh jg 01 XJI fit fLI+C J. a96J>tiM St3i6 -16 XJ1 f9 DSa 006 3J4 10 a OJX-Jta I^OJXJt IO SltJULH f9L£3rh. J'l 0E3 10 1£S XJ1 T9 t39atJ1t+ SJH1 91+Sl 10 "l£fOtr»i. urt at«i JU01 a* x Ojhia. [C41. ye. oioe 3j> i i aitsi. fit U+X 39 th X S+1+ J6 Djvu. xji xe ao hji sj'ia Dot sjh 1© 8t js+sirhs.296 10 srtsrt. YE. »J6 0E3 10 1ES t'l X Lrtl+JL Y9t j'ia X t£'i JG X ^r^ OGJt X 1911 J6 eput DotohJ. Jha t9S96+w sujhl . 38 PEert XtS 1911. J'ia hJCJtxgus xe suna pbsi xe fit xji itajtit fUEtu+L ®ja W6 DEa xjs Pt9. ih +1 rai£H+M xo6 i9ii. xji xet XXVII. +»isoDrc xji 9Ch urn soi fJ6 xjd. Jha f9 a+a seo ifiti hoh r»iio 01 t+6 uha tfi'ia jasi t»i xji fUEt f9 yj6. m P9t +6 sro pjQDrh x orcms^'ii. +4 oi x 2. 4na 11 0E3 10 18S XJI fUit OotOHA LvJ6 vJG XfS 3E0iM ltJUt£Dr'i6 10 00 49PAf8. 3. dj. xji x lota et +'1 ©ja. swoi io t93J3ajt x lota x£t Qja. 9gh xo6 fo fja fja orsuta 10 Pi9 PtJD x una je +h ha ptJD x una tfiha jasi. 39fOLa. re. Jha xji f9 SHOtl. «Jha xo6 TJ>lt SrH6 JG X 1911 JG f©3 J. «J'ia n oes 10 ies wah 'DotoHA fja SJ41 X+S 91+Sl 10 X raiE'i X JG GfitJfJSU. fJG SO S100H. ye. ugohjs *jc +1 Q^a u+u aai+ejt et et3+6. ye. f9 a90J'i 4QAh 10 IE 8 J 1U4 XJ1 f9 t93£haJt JG X06 irSJDr'i6 H3 S+1+6 TLltC X l£3rhJ>1S fja 1E04 PtJ3 XJ3. i> jd faiEorh. Jha f+e srso^'iis. a9foia. 9oiohJ>. a9foia. Jha x lEsrhAis fjc *4G <J3r«l.hl 32. X -J0S9a+H SrOSJS fD+C f9l£3r»i fja fJ3. 39ireja atmt 3£ fJG l-S. on OGJt Jha Wha x l£3rH<ns x+s vJG x una. Jha f+6 Orhl+'iY+OfLt. x+s x ilu'ii+ jho lrsjDrn v46 et tj'iae. ifiti l£3r»iAis.

10 x js+sirns jg x 1311 10 3£H1£H XJ1 HO HO+M XJ1 +1 DJG 3C+JT 10 031 X S+1+ PtJ3 POL+M PtJ3 XJO. JH8 X£ 0E3 3GH Ha <5J+Ha X 8tD+ JG DoiO'iJ. Jna hs aafoia. J aSG) 8J> vs'G J 104. not oroiiEH. +mo J st una.1 V©t x yrto jg qal Jtsna v©? Ye. 1© we sitJMLHa XJ3. sina ti j G£D 10 1ES XJ1 OotOHJ.1 tjg srorta xjo. JHa PJ130. J H3 8tD S. f3 +H1© X TJHG6 JG V IE3I-HJ. POt 33f0lG.1S XJH 10 t31£Q 36+1+ SHOCG X«j1 X£ l^a 3£H1£H XJ1 S+1+.6 a+H XJO. 83006 jg x y+oja'us vJ6 x i3ii. fJG SrPJta J0S3G+H Qt£1 SrPJt+H6. tsorcjta. 8ri 33fOLG. V£. 297 H3PJ. 36H X£ T© fJG 1901 n 1© fyn V© xe &t artajt+n lsgthgg jg vot atJXtJH. so xji x s+i+ jg j i3P<>. v 3ii <mg sjhi 8tD+6 rm© xjd. T3 yj6 jgssg+h vjg SJtopu.1S OGJt XJD. y+X X 0rGJtH3JH1. POt a3f0LG. Ot£1 fJ6 3+H VOt HJGU01 iorta6 rs. LrtS1. JHG XtS X£ TJG OrH TUJH XE TrHQJt. +H <J> lEfotrn.. JHa SJH3 POTL JQ-1HS1 X lEDfHJ/lS.T8. TJG Sr3fUJ1 10 S£ fH10 YJD 3J. na setcjig ©iso. y3 a36At 10 HO X 006 JG VOt S+1 L01US S1£1. JH8 01 3JHJt JG JPl+0DrH6 jg AGAVt qahg. X S+lt JG C£tJf^OU. V£. ve. ot£i f«i6 3+h x siout jarn +p st i3ii. tujxjt xe dsg HJ1 POl +H1© X TJHG6 j XEt 3tJXTJH. V TJG y+XTJlG VOt 110G+SrH6 FtJ3 XJO. V£. J sm tl jg Wats.C41. X+S OJH+ TJG POl HJI 01. U3 usa hji ansrt 3 an 33f0ia. aaooc jg x y+Gjanjs jg x i3ii. Ha Ll+X S+D31Jt6. y3 a36J»t 10 ho x gog jg xts jgs3g+h Gt£i H/JQUG1. V£. tf L£ JG OJHaJDH£DrH. V£. POt 1101»!0DrH. V£. X OrDJHQ JG slDOtrH X£ GEO POtL JQJHS1 X 1911 JG «JhCI HO X£ a+Q 33Q+H 10 Sl£ XJ3 D+S JH . fo UJ6 X36 et x unae fu+c td 101. . 3CH frMQJt. fyj>i 8t3+6 SfP+DJHI SltJML JH8 n 3j>i tjg rxjtyj. I se rmo vo ^ji u- Ha OLSO Ha 01S0 f3l£DrH JHG f+6 DJH. 83G06 JG J881 1© UttD y+x VOt JGS3G+M Gt£1 H^QUGI 10rtG6 VJ3. Jo OotOHJ. UJ6 J HQt+ 33006 JG XEt +Ha+PJtJHS GI"HSrtH+n X Pt3GI*D JG XEt QrH1t+.] PtJD G£ 10 G£. L8GrHG6 tjg polh a* x sota. XXVII. 5. J6 JGJtt 0AH3. +HS03rC XJ1 HO 3UG 81 X£t UG6 83G06 JG X£t Gt£1 a36At6 TU+C X£ TJG POt Uffi X yjLPEt JG X+S 1311.f8 yj6 usi.43 U+^ SOtGG. 0£3 io ies xji f3 toi jqjh 10 x ©rejtnrt jc x una. Ha 01 3JHJt J6 +H LUirH6 JG UOt. jhg x+s 83006 «J'ia +1 JG X SrGSJS JG X l£DrHJ. l sKa hs fDJH DotoHJ. se+h. jna fjc segg Lscrnae jg +6 J xj-j PtJ3 poi+m a* v sota. OjH V© L+HG 10 JH3D+6 £t SltJQ+H HJH VOt LtOH6 +H 8 S1£1 JG LQ1US S1+0irt. fJG 11ES1 VO +H 8 snvoEDrn xji v dj. TJG snoea xji xet D^a a djh sjhi 10 ¥ S+1+. •iS X+S L!vJ6 X GES y+X 01 T+C C3P GJ11+H6. £lri 33f0ia Lrt x+s oi us fja srpjta. y fja t^najta rmo st Srort PGt Y£. «Jna hs astoia. fUJISO- ism J *£ D^a ora 3A 3JH. DJHJ<! tf j na ©iso 10 01 *06 to a+H cogh a* ^+s 1311 10 orc^tH >ina J> JP£t6 JG X+S UOt. XEtPOt T3 tSIEHO 01 T+6 POTS 10 DEH1EH X06 11ESJ6 mtc T3 tjg 4. fUJ. TO f>i6 +C * C3P ^r<5 JHG ^ ©rcjtHrt ocjt « una. na a+tjoi dah 31+Sl 10 HEfOtrH. X£ asua na 33qjh io asi. Ebfoia. XEt EtDt6 Fi3 aa- Lirt so H+©3Jtrs xji x t3D£HGJt jg x 1311 jg J hdnte yrt oausa 10 «J»ia 'i8 POt XJD. Y Y0ISJIC6 HO J VJ1 V" fJG 3tH «IU+H1Ja 10 J QJXJt ISGJ^Jt 3JH. jGJt SJLP.JGS3a+H ©t£1 SlQUt.

uti Y S+1 +'i JOL'iJS TUJ. tHSODrc xji x sira jg L86rha6 Y£. pot U3 ho hji an TUJ1 Y Y0tSJLC6 £t S30+H POt OLJt+lt or»iit+. rS.t Tt^ti© tjg 0+H-DJ»i ar»i. mmq '18 33foia.298 G. 8t utD+H j'ia 8t c+wru'i: ieoth nrsjDr'i jg 8t unae. jhg t3 usa saite^t Y©? £l3T0ia. XXVII. jho 33T0ia +1 +6 10 YOt ojhejD>i£Dr'i.rsi+s jho srsDJhi 3£ orD Hsj't x L+o-ia. tjg y prtoji x ojn+cm xji y tjg Y fit OISO 33006 y fit +h x TUJ1 hji sj> s3o+ot+i+.I Y fit SrtB'iO-ja U+X L86rh06 JG X06. tl+l sl£'i. A F3t josaa+mt xji x snDJYis jg 36»i OrD HJ'i XtS 1311. +'isua jg ieo+m n ^£t S0t06 JOJhSI +P UJ6 X 006 JG SO DrC t>i ai w aDJa JDrH 8tSJlG6. j'ia £t srts'iaja 10 3 SJ'ii oiso djh j'iod^'iis jg x lota YOt DJH+ 1J>D6 "sji ©ja? Hjououa rs y ao 10 stuhl'i 8t 8tD+6? fj6 y Y£. +P Y TJG SH06G XtS. TJa Lift +1 +1 utxsisa et . an aatoia. X£t £t 3-j'it fo tjg poi'i a* m soio. Y TJG SM06Q G£h: GO Y SH06 XJ1. osa t'l — +»i X£ £t 7. dj. Y£. TO 0060 Or'ilJ'iO+M SO +P 3I"C airaDJO JDrH 8tSJl€6.D U3 Urt JDrH StSJlce. J'iO 0LJt+1+. 33006 JG X£t JOS30+M SULPSl'iJS. J'lO X ©ja SWL- PSIHJS JG 8t QrGJt'lDJ'il. U3 tjo qoh POtL JQJ'iSI XJD +i ^ SltJHL JG X lota. us o^a tjg 18t 06Jt rS: Y£. J'ld 'i8. Y+0HA1JG u+x rs. X£ ao jvut r»ti© +'ii© x tjsi jg x lota x£t ©ja. [C«n. pot x lota srpJtJL x ncrs 10 a si£h xji t+6 <. TU+C roiL jojhsi £t j'i3Dt6. TJO X£ J'ia oo'i 3+'i 1tO 10 X 006 JG 8t PtsarD. 'iJ1 POt X36 0+I1-3JH. D£0 y+os J6 x D3H6 tu+c v lota tj6 ntocjoja pot rs? Ye. y tjg 'ijououa xjd. pot y tjq 01 1© a 83ireja. +1 +6 33006 JG *£t U+OJO6£H: POt k S£ HJS? di S£ rh10 YO. Jha rhio rs. tjo hji at'i pot x jg net j'ia outfit tu+c *06 J»ia TJO OGJt rs. pot hO'i r'lio ©ja urt 01 *£t ou6. v sno6 xji v osa s+1 run vot lto«i6 jho a3ooc jg s jossaw osa'ijs jg Qja v osa ao »irt. J1 V 1J. lortae xoe to tjg 3th sueh: pot urt hji pot x u+ojohjs tu+c prtsi xji ve osa tjg qehg ho onj'isi ji &t tjo. Y£.i ua sn hjh J et LtOH6. X£t J0S30+M Ot£1 H4QU01 1Ort06 X£t atJXtJH. U3 HO HJ1 3n ii£in6 10 YOt T£ti jg fit Ot y +e +i ormtt. POt jooia+ii 10 x p^LfTiTH jc t+6 urta.j'i3d+6. +P Y TJG SH06a XtS. J'ia ^e £t Driaji+d 8t i3Ti u+k v sota: Y£. *ji 006 poo prtoji x orD- jg 8t P8XJt6? fJG Y FnOJI X a© »iJ1 U3 TJG 8+h G3LtGJta 81 JG X TJH06 JG 8t JH3D+6? Ot a© y sno6 j'ia x lota u+i si+i asuc^t rs tuj. »i8 ^ l£- Dr>iJ>is £t oro+n n«>i rs. usa tjg a+'i ar»i 9n satoia. Y£. +1 ye. +1 U3 TJG Y+O'iAUG 8t SltJHL J6 Ud a36<j. ve. aaireja stjvuh. x£trot y 43a hji srio6 vji x ncrs fit usi 33006 dji orD nj'i vot ?aqg pot OL *£t srpjt+H6. 364 *06 Bn fud Dsa J> s£ Drc or'isrt'i+n ? ^:s Djut. cwrhs. j'ia oiso ojt+tn ^jd jue J»iO 0J11+C. HJ1 3+'i POt X UOt TU+C 3t00 81 JDrH 8tSJlG6. Y TJG Sr"l060 rw© yo. Y£. j'ia £l3T0ia. 33006 SO DJ'if JG VOt ShmJh TJG 3tH 0+10.+n. Y£. U3 DSO TJG G+S"irtS1 8t J"i3D+6. K+S 33006 JG S Ot£1 U+OJO'iJS JG *06 TO £t S30+H POt 18t o+m-dj>i. aSO vJG JIDsl. Y£. 006+M KM XJ1 *£ DSO SrPJt 01 DJ'iJt JG JPl+0Dr»i6. HO 1446 J6 . Y£. jmo v tjo 01 10 fje sirta v©tsji66 Dot atiwjHW' pot * ujiPEt jhg x pt3arD jg *ts i3it. an a3fOia. A s£ yo.

] L86rha6. jho xts tH X£t 180JHS darn S£t 1tt8t©l£0rH6. J. V£. tp *oc fos v ao v ?jg oo jutHua vot orGJtnrt6 a© hji tsum jg "bxt stne jho tntounte. JootatH 1© * ore3Hrm futc 3J= T46 3£G 1© 031 * Or3«IH03JH1S JG OjO. J3 orHsit£Ho. ve. H8 SJHO POtL POO 3JH rHlO rS.JH1 *J1 fit U3 UtS X lEDrHAIS fit U3 fJG PriS1 OUHCO J'lG tHUrta CJSJl. x loia s^l rni© 33. fit Utl 13G 8 1811 JG 3J> Pt3DJH 10 3£H1£H StS 1£t1 JG xjd. OJG fOD I P3t.h tjg ho sot not 1© tDH3G X ltJQtJS JG MS. jho v ao ho ini itJDii XJ3 rna^t vot Ebtoia. Ook)ha. V£. -Iho H8 83foia.. na sdj. d> X£t 3 3GH 8 8-18tO JG Pt30r3 t3)£Htll.1311 Utl HJ1 SrPJt KJ1 * 006 JG f!3ar3. rs. ojh v© sno6 t1 "s>sii * lota uti si£t v© jho an ^J1 ei tN fsi6 •jr^aJHI J0JHS1 M l£DrHA1S. J HO Utl 13G S SltwHL J HO tf austM6 jg Ojg hjh 83006 JG X£t JQSSQtM rxjt net ojh jut£i .c«n. a3fOia Utl Sirf n tHSrt^0DrH6 J3rn vo. 4 HO cf> Utl tp on m© v©. dji poi hjh vo vo 03foia.t pot Ft3an. jna etn Ltne jg x urtia? Y ho >>mi v ao itJHSous P31. ve. Ebfoia tn u>o. 1© vot rut a3sitroDrn. «Jho J hs jqsjii v aot3UHi J 'id jg futc .J v 'id fje arn. 299 tH tuj-. 1© ajii JQJHS1 wa. JHG t1 +6 3J» JOOtGtll 10 TtG Or3JHa3JH1S «J1 O^HItt. otnus "l8 cf tuai v sti sm DSa jhg 83foia *36 £l3fOia S£ rH1© VO.i *£t 8t Loernae is'ia jaoi J * aot- JG * WHO TO <J> 8t POltll V 8010. *ig jidj. fUAi vot tntount J HO t1 fJ6 8tH t30r8ia TO fJG OtS-JHUO PtJD ^' te pot x ooe jg vot ire jg oiott. 8t 8t3t6. J'lO t1 *J1 f3 38 SHOtl X06 18tlS JG QrHUHQ HO DOt 81 JHG 8t QrWtti ?UtCf3 P4C t31£H0. ti J 00 1£0 3A S01G X41 U3 fJG 10 G3PJHG X 006 JG HO t6 tl t6 83006 JG VOt t'ltOUtlt srpjta so ore us. « loe jg Qja.438. 8. a3fOia A ao hji P3t vot n&t not vot ouitit. STUG 10 STtJMLH JHG J> <J> HO Or3 POtltPJ.tc 10 vtoem not jna ouitit dji 83or3 jositnoi. 8J. 93fOia. v dji n d. -J Y£. 9. USa XJ1 V t33. JHG Qt«JH1 rH1© XJ3 POO PGt KSt SHOtl. JGS411 DO r»i10 33 8 1t© Sltttl JG P13ar3. to a© oiso sti GJt6 tH aso aoihjs. 36H X Qt£1 fja JG QrCJtHDJHl. kji jos^i sota 3gh v ao 83&irt votsjiG6 « asrj'is jg vot ornitt jho sina ti vot itn jho urH6. *ji nth P£L. POf 83P01G. UOH0. 83f0ta on rm© OF tH vo. fUJH t6 M ItJOrDrH JG 8J> "5*06 l>£t P8^J1C 0060 ^£t f£1t^a. V£. xxvii. 3gh rmti no§ fo tjg a36j.o te ho ji tj'io.ja Ha B196W? Q© V ©JG srio6 sji Ovja uti iso LtM6? f«i6 rij'i vo J6 'l£. josjhi J> v g© jaotntsut J rm© ot t3i3P.1 v© DJl ut^ ^ sota. tH SJ1 U3 3£ OISO t30rC4t M t33£H0Jt JG 8t irSJDrH6 X36 1EHS. x u. J HO WHO. jho tuh dji * out gjsji a GWH6G OISO. jho. sen tn y una jg Cetjfj'jw. y Gt6ti jg srsits gtl fJM OGJt vo. V LotG V ItG J HO UJOS SltJM VOt tHtOUt1t6 10 03S1tJt ft6 ucrs i3ii. tnso'irc ^ji tH v o>. aOfOlO r'lltl Utl a JOS130t. ve. JHO V QNH1 3A»i 31tSl.jgjhsi *jd. 'SfitPOt J> USQ ^J1 V DSO JQf3t .Jt *J1 sjo wi x tnurta gjsji dji a owhco s-ji prtsi. jhg 83QtH 10 a n j'iQ G©tH. a3fOia. jhg tp *£t a am vo >>\ii ?je 8 a3CJ. J> an n te dj. OLSO fi10 f3l£3rH. I uei pot jsts-irhs Ptj3 vo.

xji dj. ao se 3J. j»ta Ta dji a ilesi o+m OGJt x+s iaii. <f A jd Ootonj. xji ao hji <. Qja uti hji srpjt +p *J1 ua D^a ut+D u+x Truant. ^£ TJG Ora r^io rs. 9j» sol suhgjl pesi t»i xji t+ajtit. qsh. lEfotrw. »JhG +«i x aa- PJ'iS JG "SEt OrHItt JHG ^£t Pt3Qr3. rm© Da jg vot it06+srh6 jho. to J3 x cap QreAwt +1 jg x+s Ji UhO. J'tO T^G HJ1 oro r'i10 YO. Jna xrs olo6 CJIIJ* XXVIII. ye. ao it3ertc x +h 'iji sso pot let. x cap Grcjthrt. an J> +1 J9 «iJ1 JMOtt. <f X C3P 0J11+H OGJt X EtDt. an 10 iu n sao hji pot jhm. HE TJG IM JD£ X TEtIS. Drsi mpot xji T3 u+i o+G rhio rs jg vot fog. 3J1. vuah *e dji a «J'ia »ie OJMO-Jta rhGJt s l£orh<ns.jg x oa an <J> pot x Qiott jg oih aitsi. Ooto'iA. >i8 +1 QED 10 1ES XJ1 SO'i EPUt OotOHA fJG SJH1 T+6 dl+Sl fa tasaea jh ai+si FtJ3 HEfotrn. . X36 *36 £t x urta6 tu+c fa tasaea: — <J>. x Tutc tjl 3£G rs Pta. otac6 Sn aafOLG. SJ'iG UMG6 l"H1© OotOHJ. ot * J'ia sm jg 6£tJTJDU. jg YOt tp jhg ©iso 10 faie^rh. sina aaToia. pot a3T0iG. j'ig oiso xo6 jg iaii to st xo6 fo tjg n Et josaatu 'i+o^trs. A tjg sjhi a itJOUDEDrn Ltosi x+s i£ti jg x una. et sji ji ye. tnsoarc dj. +h t^+c x t3D£»iart jg x una. xst £t xo6 f© ao YOt jpi+©Dr»i6. ^£ tjg oji irs^Drh jg x una. TU+C a k 006 jg sot jpitoDr'i JDrn rs. 33. ye. vot cap ojii*»i.. 10 y£t et36. [CJ"I. «J»ie fhio * cap ©rcmrt.j+ vot ot£i <<j+ +>i JFitoDr'i6. *i8 sd J> v puf+i x urta jg Oja. "x t4 K TW+C urns S+1+ JG €EtJTJ3U. +»isoDrc ^ji X06 t© tjg t+en a3P<ir»iS. urtia. aafOLG. 1.JG 1311. u+i J'ia X 006 JG X+S Gt£1 DAh<t we woum. seg ohi+ 1© taiEH a* snojni sai. TU+C jurhs T3 tjl jotaa 1© sehieh k D£H13HrHS T3 SH06JL Ltl . n t«i tsajtYr'i jojhsi rs.. vi'ia n +h taa^iYfi jojhsi t+6H aa. SlaToiG. XJ1 TJG a+>i j'ia ti te xo6 f© S01 10 1E0 JU£ X qnDJHI S31 PtJ3 FOt X£ TJG Y06G Qt£1 PlJUtt. m© v©. ds ms JHa Ojq ^ i+a^tit jg i3ii. Jha x Ftaara jhg ujipet jg orvm. ye. -tH 8aT0ia. xji xe tjg t+6H Ft39Jh. +HS03rc ^ji ^e a© P3t rs. jna tjg aO'iUG Et Pt33Jh ^J1 £1 83F0t ^JO. soi. jhg sjhg siaa+i+ oj»i. Ta tjl 9J+'ia j'i j T3 TJL t+1h rhl© X 0+H JG X lEDr^AIS. 3Ci aau sota. U+K J6 <Jhg 3JH J6 +1 lift us+ai ^ji * osa oji. j na aaToia ve Et fuo+m 10 rs a£it. cf> +h YOt ai+st y© tjg sjHDrta +«i aa. dj. "«£ tjg ji- JthUG E O+M OGJt ^9. ke tjg "SE ymuiG Et itOG+srH6. 10 * urta jg Qja.tJL HJI. K£ TJG at+GH 39 DJ»i+ I TJG PUG 10 H UHG JG 0+Q3r>i.300 9%) vJG JIDJ. Jhq 33TOia.J'i£8l K l£Dr»tJ. HEfotrn. y +i ini hji ao xts d- on r'/io yo siaam. sao hji pot net. JHa 1© JGJH<5 8t tJH6. XXVIII. A. aaTota. ©jo. j'ia artsi hji orD 81 jojhsi rs 10 aju.1S 1© OJMOJt uts t+o. an GO t3SJ+S K OtElhJS JG Y©t TEt1.

ua uti oo potL jo^'ist «lh ^3 J> tn * sit^HL J6 V lOtG.. ui rs tae+si aei.j+. 301 2. *J3. GtG r'll© XJD Y©t