DOCUMENT NAME

BACAPETOWNSAF100112_V01
BACAPETOWNSAF100112_V01
BABUENOSAIRES100112_V01
CAPHNOMPENHKA100112_V01
DAOTHERITA100112_V01
BALONDONGBR100112_V01
FAADDISABABAE100112_V01
UBNICEFRA100112_V01
FBWARSAWPOL100112_V01
ABFRANKFURTAM100112_V01
MBBARCELONAES100112_V01
GBCAPETOWNSAF100112_A01
SBSINGAPORESI100112_V01
LCOTHERPOL100112_V01
ACSYDNEYAUS100112_V01
SDBEIJINGCHN100112_V01
EDBUENOSAIRES100112_V01
BDOTHERGBR100112_V01
HDLONDONGBR100112_A01-01
TDOXFORDGBR120312_V01
FDHEIDELBERGF100112_V01
LEISTANBULTUR093012_V01
SECAPETOWNSAF100112_V01
TFFLORENCEITA100212_V01
DFMEXICOCITYD100112_V01
CFOXFORDGBR100112_V01
EFTAIPEITPE100212_V01
RGOTHERJPN100112_V01
DGCOLOGNEFRG100112_V01
CGCAPETOWNSAF100112_V01
BGRIODEJANEIR100112_V01
MHOTHERITA100112_V01
MHHAMBURGFRG100112_V01
JHVIENNAAUT100112_V02
LHWARSAWPOL100112_V01
LHNANJINGCHN100712_V01
RHLISBONPOR100112_V01
SHFLORENCEITA100212_V01
KHRESEARCHTRI100112_V01
CHMEXICOCITYD100112_V01
CHCAPETOWNSAF100112_V01
RHBARCELONAES100112_V01
MINICEFRA100112_V01
WJSANTIAGOCHI100112_V01
DJOTHERGBR100112_V01
DJOTHERGBR100112_V01
DKNEWDELHIIND100112_V01
DKCAPETOWNSAF100112_V01
KKBUENOSAIRES100112_V01
PKOTHERGBR100112_V01
QLLYONFRA100112_V01
MLMILANITA100112_V01
HLMEXICOCITYD100112_V01
JLOTHERGBR102212_A01
SLOTHERITA100112_V01
YLOTHERFRA100112_V01
SLSANJOSECRC100112_A01-01
CMFRANKFURTAM100112_A02

TANUM
0SQC86
0SQC86
0SR1GX
0SKK5Z
0SSOBM
0SVBEX
0SVUN1
0SVMAO
0SSOCH
0SPDGD
0SRHV1
0SU2I8
0SR4N3
0SQQ24
0SRTAW
0ST4JE
0SR0LW
0SUMDI
0SVFLJ
0STIM0
0SUXN9
0SVHB4
0SPVOQ
0STE7H
0SVWW1
0SV57E
0STYI6
0SQYGQ
0SS139
0SUPGV
0SVX5U
0SR136
0SSZTG
0SUPUV
0SU0WF
0STUN5
0SUDO8
0SQ59K
0STZEL
0SW45N
0SV29S
0SUV1C
0SS7BC
0STATS
0SUA94
0SUA94
0SURAT
0SRL45
0SR8Y3
0SVPXK
0SQYVC
0SSK21
0STRLV
0SZG6H
0SQDQX
0ST2U7
0SW1LN
0SVJ09

TRAVEL START DT
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12

TRAVEL END DT
10/5/12
10/5/12
10/4/12
12/21/12
10/7/12
10/5/12
10/13/12
10/6/12
10/4/12
10/3/12
10/6/12
10/6/12
10/4/12
10/4/12
10/5/12
10/13/12
10/4/12
3/17/13
12/2/12
12/3/12
10/5/12
10/4/12
10/6/12
10/7/12
10/3/12
10/14/12
10/9/12
10/3/12
10/2/12
10/4/12
10/8/12
10/5/12
10/2/12
10/6/12
10/4/12
10/24/12
10/1/12
10/6/12
10/6/12
10/3/12
10/7/12
10/2/12
10/6/12
10/3/12
10/4/12
10/4/12
10/15/12
10/6/12
10/3/12
12/14/12
10/10/12
10/8/12
10/5/12
3/31/13
10/5/12
10/7/12
10/4/12
10/6/12

TRIP PURPOSE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL

CMFRANKFURTAM100112_V03
FMDOHAQAT100112_V01
AMCAPETOWNSAF100112_V01
SMBANGKOKTHA100112_V01
IMFLORENCEITA100212_V01
ROFRANKFURTAM100112_V02
ROFRANKFURTAM100112_V02
COROMEITA100112_V02
IOBRASILIABRA100112_A02-01
KPBRATISLAVAS100112_A01
IPNAPLESITA100112_V01
MPCAPETOWNSAF100112_V01
CPNICEFRA100112_V01
JPCAPETOWNSAF100112_V01
DQBARCELONAES100112_V02
RRLONDONGBR100112_V01
KRHAMBURGFRG100112_V01
MRKUALALUMPUR100112_V01
SRFLORENCEITA100112_V01
JRVIENNAAUT100212_V01
MSMEXICOCITYD100112_V01
YSVIENNAAUT100112_V01
VSROMEITA100112_V01
SSOTHERFRA100112_V01
WSSYDNEYAUS100112_V01
FSMADRIDESP092912_V02
RSVIENNAAUT100112_V01
SSLYONFRA100112_V01
MSMEXICOCITYD100112_V01
LSCAPETOWNSAF100112_V01
LSIZMIRCIGLIT100712_V01
XSXIAMENCHN100112_V01
YTLONDONGBR100112_V01
TTRABATMAR100112_V01
TUWASHINGTOND100112_V02
TUMEXICOCITYD100112_V01
GUFLORENCEITA100112_V01
GUFLORENCEITA100112_V01
SVOTHERBRA100112_V01
EWLONDONGBR100112_V01
MWWHISTLERCAN100112_V01
BWTUEBINGENFR100112_V01
AWFRANKFURTAM100112_V02
LYOTHERITA100112_V01
CYMEXICOCITYD100112_V01
DZZURICHSUI100112_V01
JZPHILADELPHI100112_V01
HAJOHANNESBUR100212_V01
OBLONDONGBR100312_V01
FCFLORENCEITA100212_V01
JCOTHERAUS100212_V01-01
ECLIMAPER100212_V01
RCBRUSSELSBEL100212_V01
RDAMSTERDAMHO100212_V01
JDOTHERGBR100312_V01
AHSANTIAGOCHI100312_V01
WHVICENZAITA100212_V01
PILONDONGBR100312_V01
WKHANNOVERFRG100212_V01

0SWKUB
0SI1FD
0SPAOC
0SSUHG
0SR0WW
0SWT34
0SWT34
0SSNH8
0STD7F
0SVH69
0SQKAI
0SU01B
0SQD6B
0SQ3WS
0SS5IU
0SU2HM
0SRFHS
0SU3Q0
0SRR8R
0STLET
0SXBA9
0SSGQN
0SSJOE
0SSZSD
0SRM1M
0SSSZR
0SOROH
0SRVYK
0SXAWJ
0SQ4CI
0SSEKJ
0SPJV6
0SSO2L
0SV4ZZ
0SPVUT
0SXEJC
0SUKQK
0SUKQK
0STNZT
0SQ6ZI
0SUP4H
0SU9S1
0SVHQO
0SSCEH
0SXAGD
0SR9D7
0STDPS
0SSCKZ
0SX9GY
0SRHYE
0SS845
0SOYP8
0SPY73
0SJDFI
0SWU32
0SUII0
0SU61K
0SPEAA
0STSRW

10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/1/12
10/2/12
10/2/12
10/2/12
10/2/12
10/2/12
10/2/12
10/2/12
10/2/12
10/2/12
10/2/12
10/2/12
10/2/12

10/6/12
1/14/13
10/4/12
10/7/12
10/7/12
10/3/12
10/3/12
10/6/12
3/28/13
10/9/12
10/12/12
10/5/12
10/5/12
10/11/12
10/5/12
10/1/12
10/2/12
10/6/12
10/7/12
10/7/12
10/4/12
10/1/12
10/7/12
10/6/12
10/9/12
10/2/12
10/5/12
10/12/12
10/4/12
10/6/12
10/13/12
10/3/12
10/5/12
10/5/12
10/1/12
10/2/12
10/14/12
10/14/12
10/8/12
10/4/12
10/1/12
10/5/12
10/3/12
10/5/12
10/4/12
10/4/12
10/7/12
10/11/12
10/5/12
10/6/12
10/9/12
10/7/12
10/7/12
10/9/12
10/5/12
10/12/12
10/6/12
10/5/12
10/6/12

FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL

DKFLORENCEITA100212_V01
JKSANTIAGOCHI100312_V01
GLOTHERFRA100312_V01
MLOXFORDGBR100212_V01
HMLISBONPOR100312_V01
LNSANTIAGOCHI100212_V01
DPLISBONPOR100312_V01
ARSANTIAGOCHI100212_A01
CRADDISABABAE100312_V01
CRADDISABABAE100312_V01
ASLISBONPOR100212_V01
KSTAIPEITPE100212_V01
RWKYOTOJPN100312_A01
REPRETORIASAF100712_V01
MFWINNIPEGCAN100312_V01
RGOTHERSUI100312_V01-01
RGOTHERSUI100312_V01-01
JKWINNIPEGCAN100312_V01
JMPRETORIASAF100312_A01
JMPRETORIASAF100312_V01
JPPRETORIASAF100312_V01
SPOTHERIRL100312_V01
ARLONDONGBR100412_V01-01
WTLUSAKAZAM100312_V01
STMAINZFRG100312_V01
CWBARCELONAES100212_V01
JWVIENNAAUT100312_V01
MCSEOULKOR100412_V01-02
KGLEIPZIGFRG100412_V01
TLVENICEITA100512_V01
AMRIODEJANEIR090412_V01
NMTORONTOCAN100312_V01
NMTORONTOCAN100312_V01
KZSHANGHAICHN100412_V01
YBOTHERKOR100612_V01
CBPERTHAUS100712_V01
EBADDISABABAE100512_V01
DBLUSAKAZAM100612_V01
JCLONDONGBR100512_V01
JCMADRIDESP100512_V01
ACOTHERFRA100612_V01
LDADDISABABAE100512_V01
BEIZMIRCIGLIT100512_V01
SGTAEGUKOR100612_V01
EGADDISABABAE100612_V01
MGADDISABABAE100512_V01
MLPERTHAUS090512_V01
HMGRAZAUT100512_V01
JPADDISABABAE100512_V01
DRLUSAKAZAM100612_V01
BRVENICEITA100512_V01
NRMADRIDESP100512_V01
YRROMEITA100512_V01
ESVENICEITA100512_V01
DSMADRIDESP100512_V01
HVKANSASCITYN100512_V02-01
AWLONDONGBR090512_V01
LWADDISABABAE100612_V01
AASPAINSD100812_V01

0STK70
0SUCHJ
0SOLJG
0SUU94
0STDUY
0SUK70
0STIOQ
0SUKSW
0SVAZK
0SVAZK
0SUA15
0SOW5E
0SVP15
0SVLH0
0ST2KV
0SWWF5
0SWWF5
0STUY0
0SVATF
0SVATF
0SVFRJ
0SST1V
0SSC1A
0SRA1F
0SLNWR
0STQUM
0SSJK4
0SVGOL
0SVPEV
0SPWRA
0SRETC
0SWHAW
0SWHAW
0SRWVC
0S99C0
0SVWJ1
0SRUH7
0STO5G
0SS14M
0SVBH7
0STUJU
0SU2AW
0SW54Q
0STEL1
0SS20V
0SRNO8
0SWBOQ
0SRK4H
0SUTGH
0SVOR1
0STWOH
0SVIQC
0SVD83
0STTSW
0SVHPC
0SXH0N
0SXGKA
0SSUAD
0SWPXY

10/2/12
10/2/12
10/2/12
10/2/12
10/2/12
10/2/12
10/2/12
10/2/12
10/2/12
10/2/12
10/2/12
10/2/12
10/2/12
10/3/12
10/3/12
10/3/12
10/3/12
10/3/12
10/3/12
10/3/12
10/3/12
10/3/12
10/3/12
10/3/12
10/3/12
10/3/12
10/3/12
10/4/12
10/4/12
10/4/12
10/4/12
10/4/12
10/4/12
10/4/12
10/5/12
10/5/12
10/5/12
10/5/12
10/5/12
10/5/12
10/5/12
10/5/12
10/5/12
10/5/12
10/5/12
10/5/12
10/5/12
10/5/12
10/5/12
10/5/12
10/5/12
10/5/12
10/5/12
10/5/12
10/5/12
10/5/12
10/5/12
10/5/12
10/6/12

10/11/12
10/12/12
10/7/12
10/13/12
10/7/12
10/12/12
10/7/12
10/12/12
10/13/12
10/13/12
10/7/12
10/10/12
10/10/12
10/20/12
10/5/12
10/6/12
10/6/12
10/5/12
10/13/12
10/13/12
10/13/12
10/7/12
10/19/12
11/2/12
10/7/12
11/4/12
10/5/12
10/16/12
10/5/12
10/9/12
10/26/12
10/7/12
10/7/12
10/23/12
10/11/12
10/20/12
10/12/12
10/13/12
10/10/12
10/10/12
10/11/12
10/12/12
10/13/12
10/14/12
10/11/12
10/12/12
10/14/12
10/14/12
10/12/12
10/13/12
10/10/12
10/10/12
10/12/12
10/13/12
10/10/12
10/15/12
10/7/12
10/12/12
10/13/12

FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL

LBMADRIDESP100612_V01
ACOTHERFRA100712_V01
ACOTHERFRA100712_V01
LDSEOULKOR100612_V02
AFJOHANNESBUR100612_V01
RFPARISFRA100612_V01
JFMADRIDESP100612_V01
JFADDISABABAE080612_V01
LGSEOULKOR100612_V01
JGSANTANDERES100712_V01
RGBANGKOKTHA090712_V01-02
FHJOHANNESBUR100612_V01-01
AHHEIDELBERGF100612_V01
BJCAPETOWNSAF100612_V01
AKLONDONGBR100712_V01
CLBARCELONAES100712_V01
JMXIAMENCHN090612_A01
LMSTPETERSBUR100712_V01
LMMADRIDESP100612_V01
LPMADRIDESP100712_V01
SRSTOCKHOLMSW100712_V01
CSMADRIDESP100612_V01-01
PSMUNICHFRG100612_V01
WSOTHERBRA100112_V01
JTROMEITA100712_V01
JTROMEITA100712_V01
LVSEOULKOR100612_V01
DWCAPETOWNSAF080512_V01
ZZSUZHOUCHN100712_V01
JZSUZHOUCHN100712_V01
JZSUZHOUCHN100712_V01
CBSEOULKOR100712_V01
RBTOKYOCITYJP100812_V01
WCCHENGDUCHN100712_V01
WCCHENGDUCHN100712_V01
LDPRETORIASAF100712_V01
DFPRETORIASAF100712_V02
WGVIENNAAUT100812_V01
MGDURBANSAF100712_V01
PGROMEITA100712_V01
PGROMEITA100712_V01
RHDURBANSAF100812_V01
YHROMEITA100712_V01
RJGENEVASUI100612_V01
PKPERTHAUS100712_V01
RKOTHERFRG100712_A01
HLPRETORIASAF100712_V01
TLSEOULKOR100712_V01
HMPRETORIASAF100712_V01
LMPRETORIASAF100712_V01
KMPERTHAUS100712_V01
LNHONOLULUHI100712_V01
SOPRETORIASAF100712_V01
AOMONTREALCAN100712_V01
APPRETORIASAF100712_V01
MPPRETORIASAF100712_V01
PSPRETORIASAF100712_V01
JZPRETORIASAF100712_V01
JALONDONGBR100812_V02

0SV53T
0SU97R
0SU97R
0SXDBV
0SSA5N
0SSDQP
0STEUH
0STIL8
0SVV1R
0SVT6M
0SQ2C0
0STQ5K
0SW27X
0SS85N
0SU9W4
0STPHZ
0SW08F
0SS76M
0SVGGV
0SVNO2
0ST457
0SVUBY
0SO5BR
0SS63O
0SX2UG
0SX2UG
0SVOE4
0ST60C
0SPDY4
0SSGO9
0SSGO9
0SW50M
0SRFC5
0SS8XD
0SS8XD
0SVMEZ
0SVR2C
0SI6YV
0SU9LL
0SXAT4
0SXAT4
0SV44Z
0SU0S1
0ST3DJ
0SVAN8
0SVOSL
0SUCRG
0SRXGU
0SVFXJ
0SVM90
0SVU0M
0SSDLK
0SVLCT
0STAOF
0SVFUG
0SVM52
0SVR2G
0SVM31
0SWQNT

10/6/12
10/6/12
10/6/12
10/6/12
10/6/12
10/6/12
10/6/12
10/6/12
10/6/12
10/6/12
10/6/12
10/6/12
10/6/12
10/6/12
10/6/12
10/6/12
10/6/12
10/6/12
10/6/12
10/6/12
10/6/12
10/6/12
10/6/12
10/6/12
10/6/12
10/6/12
10/6/12
10/6/12
10/6/12
10/6/12
10/6/12
10/7/12
10/7/12
10/7/12
10/7/12
10/7/12
10/7/12
10/7/12
10/7/12
10/7/12
10/7/12
10/7/12
10/7/12
10/7/12
10/7/12
10/7/12
10/7/12
10/7/12
10/7/12
10/7/12
10/7/12
10/7/12
10/7/12
10/7/12
10/7/12
10/7/12
10/7/12
10/7/12
10/8/12

10/10/12
10/13/12
10/13/12
10/11/12
10/11/12
10/9/12
10/10/12
10/11/12
10/18/12
10/11/12
10/19/12
10/14/12
10/12/12
10/14/12
10/12/12
10/10/12
10/16/12
10/10/12
10/10/12
10/10/12
10/10/12
10/11/12
10/11/12
10/14/12
10/14/12
10/14/12
10/13/12
10/14/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/23/12
10/13/12
10/23/12
10/23/12
10/13/12
10/14/12
10/11/12
10/13/12
10/13/12
10/13/12
10/17/12
10/13/12
10/11/12
10/15/12
10/18/12
10/13/12
10/17/12
10/13/12
10/13/12
10/14/12
10/14/12
10/20/12
10/13/12
10/13/12
10/12/12
10/14/12
10/13/12
10/11/12

FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL

MBLONDONGBR100812_V01
MGLONDONGBR100712_V01
SJLYONFRA100812_V01
ELLYONFRA100812_V01
PMLYONFRA100912_V01
PMLYONFRA100912_V01
MMDUBLINIRL100812_V01
ASBRASILIABRA100312_V01
SASEOULKOR100912_V01
HCBEIJINGCHN100912_V01
DDPISAITA101012_V01
MDGENEVASUI100912_V01
JLOTHERFRG101012_V01
JLOTHERFRG101012_V01
MMNICEFRA100912_V01
RNVANCOUVERCA100912_V01
JOISTANBULTUR101012_V01
YPPARISFRA100912_V01
MPJOHANNESBUR100812_V01
SRSEOULKOR100712_V01
SSFRANKFURTAM100912_V01
ETMEXICOCITYD100912_V01
MWVANCOUVERCA100912_V01
GBAMSTERDAMHO101012_V01
HBCAPETOWNSAF101012_V01
LCVANCOUVERCA101012_V01
DEJERUSALEMJE101112_V01
CEOTHERGRE101112_V01
DGCUENCAECU101012_V01
RHVANCOUVERCA100812_V01
DNLONDONGBR101012_V01
COMONTREALCAN101012_V01
LZSHANGHAICHN101012_V01-01
RFBARCELONAES101212_V01
MHATLANTACOBB101112_V01
SKMEXICOCITYD101112_V01
MLSHANGHAICHN101312_V01
DLTELAVIVISR101212_V01
DLTELAVIVISR101212_V01
TMLONDONGBR101112_V01
LNVANCOUVERCA101112_V01
RNISTANBULTUR101212_V01
NRSHANGHAICHN101112_V01
RSLONDONGBR101112_V01
HSISTANBULTUR101112_V01
ESSHANGHAICHN101312_V01
DCHAMBURGFRG101212_V01
DCHAMBURGFRG101212_V01
DGPRAIACPV101312_V01
DGPRAIACPV101312_V01
PGDUBLINIRL101212_V01
IMGENEVASUI101212_V01
WPSHANGHAICHN101212_V01
SRVIENNAAUT101212_V01
KSSHANGHAICHN101212_V01
CVMELBOURNEAU101212_V01
JATELAVIVISR101312_V01
MGOTHERGBR101312_V01
JHMUNICHFRG091312_V01

0SV58X
0SV5D6
0SVSZL
0SWEGA
0SVOGD
0SVOGD
0SRV06
0SPS7O
0SUQYB
0SSTXA
0STTKM
0STFNE
0SWJLN
0SWJLN
0SVS15
0SVGVS
0STADU
0STYRV
0SXAH5
0SVSI7
0STTTE
0SWHIV
0SV6BE
0SVO1G
0SW2T5
0SX5AN
0SS6C0
0SUR0O
0SVGG4
0SP2KS
0SVHAR
0SNM2F
0SUWGE
0STYIZ
0SUZZ0
0SVGQY
0STNRF
0SS323
0SS323
0SXEZP
0SWE11
0SUM5H
0SUVCO
0SUMF2
0SV007
0SRM0R
0SXETA
0SXETA
0ST3GN
0ST3GN
0SUB6R
0SMGSS
0SQWND
0SLHPE
0STYSS
0SUMFG
0S6195
0SVS0S
0SXBTA

10/8/12
10/8/12
10/8/12
10/8/12
10/8/12
10/8/12
10/8/12
10/8/12
10/9/12
10/9/12
10/9/12
10/9/12
10/9/12
10/9/12
10/9/12
10/9/12
10/9/12
10/9/12
10/9/12
10/9/12
10/9/12
10/9/12
10/9/12
10/10/12
10/10/12
10/10/12
10/10/12
10/10/12
10/10/12
10/10/12
10/10/12
10/10/12
10/10/12
10/11/12
10/11/12
10/11/12
10/11/12
10/11/12
10/11/12
10/11/12
10/11/12
10/11/12
10/11/12
10/11/12
10/11/12
10/11/12
10/12/12
10/12/12
10/12/12
10/12/12
10/12/12
10/12/12
10/12/12
10/12/12
10/12/12
10/12/12
10/13/12
10/13/12
10/13/12

10/20/12
1/10/13
10/14/12
10/14/12
10/21/12
10/21/12
10/11/12
10/14/12
10/16/12
10/18/12
10/16/12
10/15/12
10/17/12
10/17/12
10/14/12
10/13/12
10/15/12
10/15/12
10/18/12
10/13/12
10/12/12
10/16/12
10/12/12
10/15/12
10/15/12
10/14/12
10/18/12
10/13/12
10/14/12
10/17/12
10/14/12
10/11/12
10/17/12
10/22/12
10/20/12
10/16/12
10/27/12
10/18/12
10/18/12
10/12/12
10/12/12
10/23/12
10/19/12
10/15/12
10/23/12
10/17/12
10/19/12
10/19/12
10/20/12
10/20/12
10/17/12
10/20/12
10/16/12
10/18/12
10/22/12
10/18/12
10/19/12
10/17/12
10/17/12

FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL

JKGENEVASUI101212_V01
EKVANCOUVERCA101312_V01
CLMUNICHFRG101312_V01
SMSHANGHAICHN101312_V01
MNBERLINFRG101312_V01
KRNEWORLEANSJ101312_V01
KRNEWORLEANSJ101312_V01
JRKUNMINGCHN101312_V01
SSBAMAKOMLI101412_V01
CSOTHERFRA101412_V01
KZGENEVASUI101312_V01
JBLYONFRA101412_V01
WCGENEVASUI101412_V01-01
CDTORONTOCAN101412_V01
REMILANITA101212_V01
RFBANGKOKTHA101512_V01
TIVIENNAAUT101412_V01
KKGENEVASUI101412_V01
HKGENEVASUI101512_V01
LLVIENNAAUT101412_V01
FMHAMBURGFRG101412_V01
FMHAMBURGFRG101412_V01
GNOTHERJPN101412_V01
WNBRUSSELSBEL101512_V01
SOFREDERICKMD101412_V01
JPLONDONGBR101412_V01
NRLYONFRA101512_V01
SVMORELIAMEX101412_V01
SZNEWDELHIIND101412_V01-01
SZNEWDELHIIND101412_V01-01
MCLYONFRA101512_V01
LCBREMENFRG101512_V01
PCPANAMACITYP101512_V01
CDANAHEIMCA101512_V01
KGSHANGHAICHN101512_V01
JGBEIJINGCHN101712_V01
JGBEIJINGCHN101712_V01
CLSANDIEGOCA101612_V01
JLCHONGQINGCH101512_V01
YZBEIJINGCHN101512_V01
ABVIENNAAUT101612_V01
BCMERIDAMEX101612_V01
OFVIENNAAUT101612_V01
MGAMSTERDAMHO101612_V01
MGMUNICHFRG101712_V01
EGPANAMACITYP101612_V01
KKVIENNAAUT101712_V01
ELVIENNAAUT101612_V01
MMOTHERSUI101612_V01
AMBERLINFRG101612_V01
RPAMSTERDAMHO101712_V01
UPBETHESDAMD101612_V01
SRGENEVASUI101612_V01
JROTTAWACAN101512_V01
LSONTARIOCAN101612_V01
DSTOKYOCITYJP101712_V01
PSGENEVASUI101512_V01
STANAHEIMCA101612_V01
CBSANFRANCISC101712_V01

0SVGA1
0SUH6A
0SSVX2
0SSHJS
0SSD9Y
0SWW7W
0SWW7W
0SUAXL
0SXEW9
0STTFT
0ST85H
0SW8M7
0STPEH
0SPRYR
0SX2HC
0SVI21
0SSEXT
0SW477
0SRV2D
0SQYEL
0SWXJH
0SWXJH
0SRNSK
0SSXVQ
0SXHIV
0SVRQR
0SS2MK
0SV23C
0SW2IP
0SW2IP
0STIT7
0SW99F
0SWFYI
0SXE25
0SUKRI
0SVGWQ
0SVGWQ
0SU9F7
0SV2UF
0T0BL2
0SUHLB
0SWBL3
0SUEM0
0SQDH4
0ST5HN
0SULUC
0SO5FW
0SSRUT
0SSBQS
0SUCAF
0SQITC
0SYP2M
0SU5BW
0SW8CC
0SVDE4
0STANL
0SQK7W
0STX6L
0SW28U

10/13/12
10/13/12
10/13/12
10/13/12
10/13/12
10/13/12
10/13/12
10/13/12
10/13/12
10/13/12
10/13/12
10/14/12
10/14/12
10/14/12
10/14/12
10/14/12
10/14/12
10/14/12
10/14/12
10/14/12
10/14/12
10/14/12
10/14/12
10/14/12
10/14/12
10/14/12
10/14/12
10/14/12
10/14/12
10/14/12
10/15/12
10/15/12
10/15/12
10/15/12
10/15/12
10/15/12
10/15/12
10/15/12
10/15/12
10/15/12
10/16/12
10/16/12
10/16/12
10/16/12
10/16/12
10/16/12
10/16/12
10/16/12
10/16/12
10/16/12
10/16/12
10/16/12
10/16/12
10/16/12
10/16/12
10/16/12
10/16/12
10/16/12
10/17/12

10/18/12
10/15/12
10/16/12
10/23/12
10/20/12
10/19/12
10/19/12
10/21/12
10/18/12
10/16/12
10/19/12
10/18/12
10/17/12
10/17/12
10/21/12
10/26/12
10/17/12
10/18/12
10/19/12
10/20/12
10/18/12
10/18/12
10/19/12
10/18/12
11/4/12
10/17/12
10/18/12
10/16/12
10/31/12
10/31/12
10/19/12
10/18/12
10/20/12
10/21/12
10/23/12
10/21/12
10/21/12
10/27/12
11/1/12
10/20/12
10/22/12
10/19/12
10/22/12
10/21/12
10/19/12
10/18/12
10/21/12
10/27/12
10/20/12
10/21/12
10/21/12
10/17/12
10/20/12
10/17/12
10/19/12
10/25/12
10/20/12
10/31/12
10/31/12

FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL

JBSHANGHAICHN101712_V02
JBSHANGHAICHN101712_V02
RCOTHERGRE101612_V01
CEOTHERGRE101712_V01
CEOTHERGRE101712_V01
GFVENICEITA101812_V01
BGCHONGQINGCH101812_V01
MGLONDONGBR101812_V01
MHGENEVASUI101812_V01
SICANADAKY101712_V01
SICANADAKY101712_V01
EJLISBONPOR101712_V01
BKSAOPAULOBRA101812_V01
DKONTARIOCAN101712_A01-01
SKFRANKFURTAM101712_V01
SLCORKIRL101712_V01
SMHARBINCHN101512_V01
MMBARCELONAES071912_V01
ASMONTPELLIER101812_V01
DSMONTPELLIER101712_V01
LSSTUTTGARTFR101712_V01
LWVANCOUVERCA091712_V01
WWKYOTOJPN101712_V01
JZHEIDELBERGF101712_V01
RBDUESSELDORF101812_V01
JCSTOCKHOLMSW101812_V01
CEOTHERGRE101912_V01
JFSAOPAULOBRA101812_V01
KFSTOCKHOLMSW101812_V01
ZLBEIJINGCHN101812_V01
FPOTHERFRA101812_V01
VASTOCKHOLMSW101912_V01
RBSYDNEYAUS102112_V01
EBSYDNEYAUS101912_V01
MDGUATEMALACI101912_V01
VDSYDNEYAUS101912_V01
CKSYDNEYAUS101912_V01
BLROMEITA101912_V01
PMSYDNEYAUS101912_V01
LMOTHERITA102012_V01
LMOTHERITA102012_V01
IMLISBONPOR101912_V01
SMBUDAPESTHUN101912_V01
RMTOKYOCITYJP101912_V01
TNOTHERBRA101912_V01
EPSYDNEYAUS101912_V01
MSSYDNEYAUS101912_V01
JSBAMAKOMLI101912_V01
ASSANTIAGOCHI101912_V01
CTROMEITA101912_V01
GTSAOPAULOBRA101912_V01
KWBARCELONAES101912_V01
LBMANCHESTERG102112_V01
OBSTOCKHOLMSW102012_V01
JCSANTIAGOCHI101812_V01
GHLONDONGBR102012_V01
BHSTOCKHOLMSW102012_V01
SLVENICEITA102112_V01
EMMUNICHFRG102012_V01

0SZ6JG
0SZ6JG
0SVDEI
0SVV0B
0SVV0B
0SSCOJ
0SUDF8
0ST63A
0SX6RS
0SW7H3
0SW7H3
0SU5TT
0STLD8
0SW6KM
0SUPQW
0SYNXW
0SNB1X
0SPZ6I
0ST6VP
0STW62
0ST3MG
0SVMBJ
0SNJTJ
0SR14H
0SVZVU
0SVFU6
0SUTW3
0STJH0
0SVRPZ
0STYX0
0ST0PT
0SUJ55
0SW4ZP
0SW53R
0SVPO7
0SWB2A
0SWB2U
0SVCOC
0SWAZK
0SQF7J
0SQF7J
0SZ9Y7
0SWHFR
0SHX4H
0SNAXL
0SW5TG
0SWHYX
0SVORD
0STO5H
0SVFHM
0SQ9V9
0SP8ZB
0ST646
0SXHYC
0SWBJP
0SULET
0SU5SO
0SYS9U
0SUA4B

10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/18/12
10/18/12
10/18/12
10/18/12
10/18/12
10/18/12
10/18/12
10/19/12
10/19/12
10/19/12
10/19/12
10/19/12
10/19/12
10/19/12
10/19/12
10/19/12
10/19/12
10/19/12
10/19/12
10/19/12
10/19/12
10/19/12
10/19/12
10/19/12
10/19/12
10/19/12
10/19/12
10/19/12
10/20/12
10/20/12
10/20/12
10/20/12
10/20/12
10/20/12
10/20/12

10/24/12
10/24/12
10/23/12
10/23/12
10/23/12
10/28/12
10/31/12
10/20/12
10/20/12
10/19/12
10/19/12
10/26/12
10/25/12
10/19/12
10/23/12
10/21/12
10/23/12
10/25/12
10/25/12
10/25/12
10/23/12
10/24/12
10/21/12
10/20/12
10/21/12
10/28/12
10/21/12
10/25/12
10/27/12
10/30/12
10/22/12
10/28/12
11/1/12
11/3/12
10/27/12
10/31/12
10/27/12
10/23/12
11/1/12
10/31/12
10/31/12
10/24/12
10/28/12
10/31/12
10/27/12
10/31/12
10/31/12
10/26/12
10/26/12
10/23/12
10/25/12
10/25/12
10/26/12
10/27/12
10/28/12
10/26/12
10/25/12
10/28/12
10/28/12

FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL

MMOTHERESP102012_V01
SSFRANKFURTAM102012_V01
JSMADRIDESP102012_V01
JBBUENOSAIRES102212_V01
SCBUDAPESTHUN102112_V01
ADBUDAPESTHUN102412_V01
SJROMEITA102112_V01
JKTORONTOCAN102112_V01
RPHANGZHOUCHN102112_V01
MPJOHANNESBUR102112_V01
MRKUMAMOTOJPN102112_V01
LSBUENOSAIRES102112_V01
MSTOKYOCITYJP102112_V01-02
MSTOKYOCITYJP102112_V01-02
JSBEIJINGCHN102212_V01
ASCOLOGNEFRG102212_V01
TSLONDONGBR102112_V01
RWTOKYOCITYJP102212_V01
RWTOKYOCITYJP102212_V01
CYSINGAPORESI102312_V01
TBTORONTOCAN102212_V01
JBVENICEITA102212_V01
DDWUHANCHN102412_V01
DDBANGKOKTHA102312_V01
LEOTHERHOL102212_V01
HHJOHANNESBUR102212_V01
PJJOHANNESBUR102212_V01
CMOTHERGBR102312_V01
MMLAROMANADOM102212_V01
MMTOKYOCITYJP102312_V01
MPBANGKOKTHA102212_V01
JVTRIESTEITA102212_V01
WYHANGZHOUCHN102212_V01
PBMONTREALCAN102312_V01
CCGDANSKPOL102312_V01
RCPARISFRA102412_V01
KCADELAIDEAUS102512_V01
ADJOHANNESBUR102312_V01
EEJOHANNESBUR102312_V01
PFVENICEITA102312_V01
BFVENICEITA102312_V01
MGVENICEITA102312_V01
MHKYIVUKR103012_V01
MHKYIVUKR103012_V01
MHRIODEJANEIR102412_V01
SJONTARIOCAN102312_V01
MKJOHANNESBUR102312_V01
JKBEIJINGCHN102312_V01
JKBEIJINGCHN102312_V01
FMVENICEITA102412_V01
TMLONDONGBR102312_V01
RMPARISFRA102412_V01
GPVENICEITA102312_V01
CRPARISFRA102312_V01
SRCARTAGENACO092312_V01
ASPOZNANPOL102312_V01
CWHELSINKIFIN102312_V01
RYVENICEITA102312_V01
MBTORONTOCAN102412_V01

0SVGYM
0SPR7H
0SUZGF
0ST9O7
0SVUJI
0SPPYP
0SYPKM
0SWFT9
0SVZC8
0SUKL0
0SW9GK
0SVMUN
0SR11F
0SR11F
0SV2IH
0SX60W
0STPLN
0SUZ1Y
0SUZ1Y
0SXIH3
0SX16W
0SN0IA
0SQ6UJ
0SW20G
0SX29W
0SVX8N
0SVWMV
0SUYRV
0SWDWG
0SSUY9
0SYO3P
0SSIGV
0SW9FH
0SWL69
0SWYPO
0SUIXI
0SUN5H
0SUKAH
0SX9DJ
0SWEHG
0STRCH
0SRI33
0SWK6U
0SWK6U
0SWYUK
0SW43F
0SUK2F
0SUWYK
0SUWYK
0SYSMT
0SXA73
0SV0GM
0SWLQP
0STNTW
0SV8LB
0SR46W
0SVOBT
0SUVOU
0SV2M8

10/20/12
10/20/12
10/20/12
10/21/12
10/21/12
10/21/12
10/21/12
10/21/12
10/21/12
10/21/12
10/21/12
10/21/12
10/21/12
10/21/12
10/21/12
10/21/12
10/21/12
10/21/12
10/21/12
10/21/12
10/22/12
10/22/12
10/22/12
10/22/12
10/22/12
10/22/12
10/22/12
10/22/12
10/22/12
10/22/12
10/22/12
10/22/12
10/22/12
10/23/12
10/23/12
10/23/12
10/23/12
10/23/12
10/23/12
10/23/12
10/23/12
10/23/12
10/23/12
10/23/12
10/23/12
10/23/12
10/23/12
10/23/12
10/23/12
10/23/12
10/23/12
10/23/12
10/23/12
10/23/12
10/23/12
10/23/12
10/23/12
10/23/12
10/24/12

10/25/12
10/24/12
10/27/12
10/26/12
10/28/12
10/28/12
10/28/12
10/23/12
10/29/12
11/1/12
10/27/12
10/29/12
10/27/12
10/27/12
11/1/12
10/23/12
10/25/12
10/27/12
10/27/12
10/27/12
10/23/12
10/28/12
11/1/12
10/31/12
10/26/12
10/28/12
10/28/12
10/26/12
10/27/12
10/28/12
10/27/12
10/27/12
10/30/12
10/26/12
11/7/12
11/1/12
11/5/12
11/1/12
10/27/12
10/24/12
10/28/12
10/28/12
11/3/12
11/3/12
10/29/12
10/25/12
11/1/12
10/31/12
10/31/12
10/28/12
10/25/12
10/31/12
10/28/12
10/26/12
10/28/12
10/30/12
11/3/12
10/27/12
10/27/12

FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL

WGLONDONGBR102412_V01
JGNEWDELHIIND102412_V01
RJATHENSGRE102512_V01
PKNEWDELHIIND102412_V01
TLBAMAKOMLI102312_V01
PMMUMBAIIND102412_V01
ENOXFORDGBR102412_V01
GPNEWDELHIIND102412_V01
LSLONDONGBR102412_V01
JZGUADALAJARA102412_V01
BBPARISFRA102512_V01
CCTORONTOCAN102512_V01
PHBEIJINGCHN102412_V01
LJNEWDELHIIND102512_V01
WLOTHERTPE102512_V01
JMNEWDELHIIND102512_V01
PMPARISFRA102412_V01
FONEWDELHIIND102512_V01
DSTORONTOCAN102512_A01
PSNEWDELHIIND102512_V01
WSMODENAITA102512_V01
YYSHANGHAICHN102512_V01
RDAMSTERDAMHO102612_V01
RDLONDONGBR102612_V01
JGPARISFRA102612_V01
KMSANJOSECRC102612_V01
HVLONDONGBR102612_V01
LVOTHERCHN102612_V01
SWMBABANESWZ101912_V01
CBNEWDELHIIND102512_V01
CBNEWDELHIIND102512_V01
MBBEIJINGCHN102712_V01
TFCOPENHAGEND102712_V01
LGBARCELONAES102912_V01
AGBUENOSAIRES102712_V01
VHSYDNEYAUS102712_V01
BKLAKEBUENAVI102512_A01-02
LKADELAIDEAUS102912_V01
YLSANFRANCISC102712_V01
RMBEIJINGCHN102712_V01
HPNICEFRA102812_V01
HPNICEFRA102812_V01
RTSYDNEYAUS102712_V01
RYOKINAWAPREF102712_V01
JZGENEVASUI102912_V01
JBBEIJINGCHN102612_V01
JCTIANJINCHN103013_V01
JCMONTREALCAN102813_V01
VDOTHERBLR102812_V01
RGTOKYOCITYJP102812_V01-03
JLMUMBAIIND102812_V01
CMSYDNEYAUS102812_V01
HMBEIJINGCHN103012_V01
MMDENPASARINA103012_V01
EOMINSKBLR102812_V01-01
RGTORONTOCAN102912_V01
PPBEIJINGCHN103012_V01
LSZANZIBARTAN103112_V01
WSBERLINFRG102912_V01

0SI2DH
0SU4BC
0SWDQH
0SUETD
0SVB4I
0SUV6S
0SU3AL
0SW6XD
0STYVU
0SXH6E
0SUUNB
0SYMBD
0SXG2E
0SW20J
0SWOWB
0SXGVB
0ST88K
0SFEAL
0SVV36
0SX5GC
0SUKRH
0SVLZZ
0SWYB4
0SWRIY
0SU193
0SWUET
0SX9PA
0SW3ME
0SYQBU
0SW5WP
0SW5WP
0SVMB1
0STEID
0SX2UN
0SZ06E
0ST5R9
0SWURU
0SUQ9D
0SWZG7
0SVNE7
0SX1MC
0SX1MC
0SW4PG
0SX94S
0SZ34S
0ST8O8
0SOQVJ
0SWCA2
0SWP2I
0SVXH5
0SXGCL
0SWNFQ
0SQIEN
0SYM64
0SWPPS
0SS60D
0SUBDV
0SW8MY
0SXHQ9

10/24/12
10/24/12
10/24/12
10/24/12
10/24/12
10/24/12
10/24/12
10/24/12
10/24/12
10/24/12
10/25/12
10/25/12
10/25/12
10/25/12
10/25/12
10/25/12
10/25/12
10/25/12
10/25/12
10/25/12
10/25/12
10/25/12
10/26/12
10/26/12
10/26/12
10/26/12
10/26/12
10/26/12
10/26/12
10/27/12
10/27/12
10/27/12
10/27/12
10/27/12
10/27/12
10/27/12
10/27/12
10/27/12
10/27/12
10/27/12
10/27/12
10/27/12
10/27/12
10/27/12
10/27/12
10/28/12
10/28/12
10/28/12
10/28/12
10/28/12
10/28/12
10/28/12
10/28/12
10/28/12
10/28/12
10/29/12
10/29/12
10/29/12
10/29/12

10/26/12
11/2/12
10/28/12
11/1/12
11/9/12
11/4/12
10/28/12
11/16/12
10/28/12
10/26/12
10/28/12
10/27/12
11/2/12
11/4/12
11/1/12
11/4/12
10/31/12
11/6/12
10/28/12
11/6/12
11/1/12
11/8/12
10/29/12
10/31/12
11/1/12
10/31/12
11/1/12
11/3/12
12/21/12
11/8/12
11/8/12
11/3/12
10/31/12
11/5/12
11/2/12
11/2/12
10/27/12
11/6/12
11/1/12
11/3/12
11/1/12
11/1/12
11/5/12
11/5/12
11/1/12
11/8/12
11/5/12
10/31/12
11/7/12
11/4/12
11/1/12
11/7/12
11/4/12
11/7/12
11/7/12
10/31/12
11/2/12
11/9/12
11/1/12

FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL

MCSAPPOROJPN103012_V01
WIOTHERSLV103112_V01
BPANKARATUR103012_V01
DSNASSAUBAH103112_V01
SSTORONTOCAN103012_V01
JTTIANJINCHN103012_V01
ETANKARATUR103012_V01
WWHELSINKIFIN103012_A01
YZWUHANCHN103012_V01
SANASSAUBAH103112_V01
JAMERIDAMEX103112_A01
MBTIANJINCHN110112_V01
MCNASSAUBAH103112_V01
BENASSAUBAH103112_V02
JFNASSAUBAH103112_V01
DGNASSAUBAH103112_V03
EGVANCOUVERCA103112_V01-01
LNLEIPZIGFRG103112_V01
LNLEIPZIGFRG103112_V01
MPBETHESDAMD103112_V01
WSSEOULKOR110112_V01
ZSBEIJINGCHN103112_V01
CVMERIDAMEX103112_V01
CVMERIDAMEX103112_V01
MWNASSAUBAH103112_V01
FCBARCELONAES110112_V01
BCZANZIBARTAN110212_A01
JFZANZIBARTAN110112_V01
TFSANMIGUELDE103112_V01
JGBUENOSAIRES110112_V01
RIBUENOSAIRES103012_V01
RJZANZIBARTAN110112_V01
MLOTHERGBR110212_V01
DLLONDONCAN110112_A01-01
ANDUBLINIRL110113_V01
DWZANZIBARTAN110412_V01
TBBARILOCHEAR110212_V01
TBBARILOCHEAR110212_V01
RCLONDONGBR110312_V01
MCOTHERGBR110212_V01
MHSELANGORMAL110212_V01
JKSAOPAULOBRA110212_V01
AMKUALALUMPUR110212_V01
MMFRANKFURTAM110312_V01
DWMADRIDESP110212_V01
JBLYONFRA110412_V01
MCSAOPAULOBRA110312_V01
CCSAOPAULOBRA110312_V02
RDSEVILLEESP110312_V01
THDUBLINIRL110312_V01
LHLIVERPOOLGB110312_V01
MKOTHERESP110312_V01-01
JKBEIJINGCHN110412_V01
MMLYONFRA110412_V01
BMGENEVASUI110312_V01
JMSEVILLEESP110312_V01
GNOTHERFRA110312_V01
SPZAGREBCRO110312_V01
SPZAGREBCRO110312_V01

0SYWRH
0SVZWJ
0SYS35
0SZ5GK
0SZQYB
0SUH14
0SX6UI
0SPPM0
0SX1ZB
0SVCFB
0SWPCR
0SPJM3
0SWHKN
0SZ2VE
0SWS02
0SUMPM
0SUULF
0SUSO8
0SUSO8
0SWXNP
0SSM31
0SWP2S
0SWNUE
0SWNUE
0SZ7IW
0SWJMQ
0SX963
0SYSUP
0SXHZ5
0SYLFD
0SYN94
0SYPSY
0SUPB3
0SZRY1
0SXARJ
0SWX08
0SWQ9S
0SWQ9S
0SWH3R
0SXJ19
0SU1BA
0SXI1T
0SYQ6Y
0SVM6G
0SVG1X
0SZC7O
0T0DX6
0T0HAY
0SYMN0
0SYSND
0SWMIQ
0SRK0Y
0SUPX7
0SWKD3
0SUONH
0SYM29
0T00KW
0SW281
0SW281

10/30/12
10/30/12
10/30/12
10/30/12
10/30/12
10/30/12
10/30/12
10/30/12
10/30/12
10/31/12
10/31/12
10/31/12
10/31/12
10/31/12
10/31/12
10/31/12
10/31/12
10/31/12
10/31/12
10/31/12
10/31/12
10/31/12
10/31/12
10/31/12
10/31/12
11/1/12
11/1/12
11/1/12
11/1/12
11/1/12
11/1/12
11/1/12
11/1/12
11/1/12
11/1/12
11/1/12
11/2/12
11/2/12
11/2/12
11/2/12
11/2/12
11/2/12
11/2/12
11/2/12
11/2/12
11/3/12
11/3/12
11/3/12
11/3/12
11/3/12
11/3/12
11/3/12
11/3/12
11/3/12
11/3/12
11/3/12
11/3/12
11/3/12
11/3/12

11/6/12
11/4/12
11/3/12
11/4/12
11/1/12
11/5/12
11/7/12
11/3/12
11/3/12
11/5/12
11/4/12
11/5/12
11/4/12
11/4/12
11/5/12
11/6/12
11/7/12
11/4/12
11/4/12
11/10/12
11/5/12
11/16/12
11/4/12
11/4/12
11/4/12
11/4/12
11/12/12
11/10/12
11/3/12
11/10/12
11/16/12
11/10/12
11/7/12
11/2/12
11/11/12
11/10/12
11/10/12
11/10/12
11/7/12
11/7/12
11/10/12
11/10/12
11/10/12
11/12/12
11/8/12
11/8/12
11/10/12
11/10/12
11/11/12
11/10/12
11/9/12
11/15/12
11/10/12
11/10/12
11/8/12
11/11/12
11/8/12
11/10/12
11/10/12

FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL

CROTHERESP110412_V01
DSSAOPAULOBRA110312_V01
FSSAOPAULOBRA110312_V01
MTBERLINFRG110312_V01
JVGRANADAIRAM110312_V01
RWTAIPEITPE110312_V01
JZLIVERPOOLGB110412_V01
SADUBLINIRL110612_V01
EBDUBLINIRL110412_V01
ACDUBLINIRL110512_V01
HCDUBLINIRL110412_V01
MCOTHERFRA110512_V01
JCDUBLINIRL110412_V01
MDDUBLINIRL110412_V01
JFDUBLINIRL110412_V01
SFDUBLINIRL110612_V01
GFOTHERFRA110412_V01
JFCALGARYCAN110412_V01
MGOTHERFRA110412_V02
JHAMMANJOR110512_A01-05
PHDUBLINIRL110512_V01
MHDUBLINIRL110512_V01
MHMALAGAESP110512_V01
SHDUBLINIRL110412_V01
SHMILANITA110512_V01
PJDUBLINIRL110412_V01
LKDUBLINIRL110612_V01
PKOTHERFRA110412_V01
JMOTHERFRA110512_V01
JMDUBLINIRL110412_V01
JMDUBLINIRL110412_V01
BMDUBLINIRL110412_V01
ANCANCUNMEX110412_V01
DNDUBLINIRL110512_V01
DSGENEVASUI110412_V01
JTDUBLINIRL110412_V01
SYDUBLINIRL110412_V01
SYDUBLINIRL110412_V01-01
JZDUBLINIRL110412_V01
BAPRAGUETCH110512_V01
CADUBLINIRL110512_V01
ABSTOCKHOLMSW110612_V01
HBOTHERESP110512_V01
XCBEIJINGCHN110512_V01
JCDUBLINIRL110612_V01
BCDUBLINIRL110512_V01
JDDUBLINIRL110412_V01
LDDUBLINIRL110512_V01
WFDUBLINIRL110612_V01
LHDUBLINIRL110512_V01
MKDUBLINIRL110512_V01
VKPARISFRA110512_V01
SKDUBLINIRL110512_V01
LNISTANBULTUR110612_V01
YPDUBLINIRL110512_V01
YPDUBLINIRL110512_V01
TQDUBLINIRL110412_V01
ESDUBLINIRL110512_V01
MSDUBLINIRL110612_V01

0SWIYB
0SW2X2
0SUD9Z
0SVVY1
0SX2IW
0SW8ZY
0SW3YG
0SREX7
0SZQZG
0SE40K
0SWFIL
0SX9XA
0SU9HC
0SX9VH
0SX9J1
0SMKQR
0SU5GM
0SYRQM
0STRVK
0SZR16
0SE6CH
0SUH4B
0SX2GL
0SMFS5
0SSXZ1
0SW4D4
0SZNGO
0SZHQQ
0SYRE8
0SHXB8
0SX26G
0SSB9A
0SSDEA
0SX9FP
0SV7OY
0STDEX
0STDJS
0SZRBB
0SWENA
0SQD8W
0SWST6
0SUO6F
0SZTYA
0T0FAL
0SUKUG
0SXCMW
0ST6AY
0SE5NC
0SVAKF
0SWU3Z
0SWXML
0SUEKI
0SU0YH
0SZM2W
0SX37I
0SX37I
0SWCR1
0SVMHB
0SPDXO

11/3/12
11/3/12
11/3/12
11/3/12
11/3/12
11/3/12
11/3/12
11/4/12
11/4/12
11/4/12
11/4/12
11/4/12
11/4/12
11/4/12
11/4/12
11/4/12
11/4/12
11/4/12
11/4/12
11/4/12
11/4/12
11/4/12
11/4/12
11/4/12
11/4/12
11/4/12
11/4/12
11/4/12
11/4/12
11/4/12
11/4/12
11/4/12
11/4/12
11/4/12
11/4/12
11/4/12
11/4/12
11/4/12
11/4/12
11/5/12
11/5/12
11/5/12
11/5/12
11/5/12
11/5/12
11/5/12
11/5/12
11/5/12
11/5/12
11/5/12
11/5/12
11/5/12
11/5/12
11/5/12
11/5/12
11/5/12
11/5/12
11/5/12
11/5/12

11/11/12
11/10/12
11/10/12
11/7/12
11/10/12
11/9/12
11/7/12
11/10/12
11/9/12
11/10/12
11/10/12
11/8/12
11/10/12
11/10/12
11/9/12
11/9/12
11/8/12
11/6/12
11/8/12
11/15/12
11/10/12
11/10/12
11/11/12
11/10/12
11/9/12
11/10/12
11/10/12
11/8/12
11/8/12
11/9/12
11/10/12
11/10/12
11/6/12
11/10/12
11/9/12
11/12/12
11/13/12
11/10/12
11/9/12
11/10/12
11/9/12
11/13/12
11/8/12
11/13/12
11/10/12
11/10/12
11/10/12
11/10/12
11/9/12
11/10/12
11/10/12
11/16/12
11/10/12
11/8/12
11/10/12
11/10/12
11/15/12
11/13/12
11/10/12

FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL

NTDUBLINIRL110512_V01
BTDUBLINIRL110512_V01
FWBETHESDAMD100512_V01
CBSANFRANCISC110612_V01
CBSANFRANCISC110612_V01
VBISTANBULTUR110612_V01
HCNICEFRA110612_V01
CDLONDONGBR110612_V01
NFNAGOYAJPN110612_V01
RGAMSTERDAMHO110612_V01
RHOTHERITA110612_V01
OHLISBONPOR110712_A01
SIDUBLINIRL110612_V01
JMCANCUNMEX110612_V01
SBLIMAPER110712_A01
MBONTARIOCAN110712_V01
WEROMEITA110712_V01-02
SGRIODEJANEIR110712_V01
SGLONDONGBR110712_V01
KKPRAGUETCH110812_V01
SMBUENOSAIRES110812_V01-01
PMSTOCKHOLMSW110712_V01
AMYOKOHAMAJPN110712_V01
MSMAASTRICHTH110612_V01
JSBAMAKOMLI110712_V01
MSOSAKAKOBEJP110812_V02
ASDUBLINIRL110812_V01
GTOTHERPOR110712_V01
LWLOSANGELESC110712_V01
EWPRAGUETCH110812_A01
CYSINGAPORESI110912_V01
SZBRISBANEAUS110912_V01
SZBRISBANEAUS110912_V01
CBRIYADHKSA110912_V01
CCLIMAPER110812_V01
AFLIMAPER110812_A01
LLROMEITA110812_V01
MRKINGSTONJAM110812_V01
PSBETHESDAMD110712_V01
LSAMMANJOR110812_V01
LSAMMANJOR110812_V01
BTNAPLESITA110812_V01
WYSHANGHAICHN110812_V01
LAGUAMINCLALL110912_V01
PBGLASGOWGBR110912_V01
TBBUENOSAIRES110912_V01
NCBUENOSAIRES111012_V01
REGLASGOWGBR110912_V01
CGBUENOSAIRES110912_V01
JGBUENOSAIRES111012_V01
CHBUENOSAIRES110912_V01
SMSAOPAULOBRA110912_A01-01
SMSAOPAULOBRA110912_V01
DMPARISFRA110912_V01
RNSEOULKOR110912_V01
CPGLASGOWGBR110912_V01
CPGLASGOWGBR110912_V01
MROXFORDGBR110912_V01
YSSYDNEYAUS110912_V01

0SE877
0SE8DN
0SZ4CX
0SZW41
0SZW41
0SSWF3
0SSLCT
0SULWE
0SZ0NS
0SWP9U
0SVXIF
0T03QJ
0SWUYK
0SZ0BT
0SVBJ0
0SVOU5
0SZ1PH
0SZ2T4
0STL3Z
0SWAHR
0SVXS2
0SYSPE
0SXCP4
0SVDJC
0SZFX3
0SUNWI
0SZ381
0SRQ9Z
0SYLE7
0T0K13
0SZXDO
0SYP7G
0SYP7G
0SZAYR
0SW2CI
0SVI4C
0STO5U
0SWWBD
0SYXU5
0SW1WZ
0SW1WZ
0SZ8XL
0SZM97
0SYNPF
0SWFKJ
0SWF8K
0SZ9D1
0SUHYK
0SZ0TF
0SYMRS
0SWEWR
0SZPS3
0SZPS3
0SU53O
0SYS91
0SUUET
0SUUET
0SYLLE
0SYSOZ

11/5/12
11/5/12
11/5/12
11/6/12
11/6/12
11/6/12
11/6/12
11/6/12
11/6/12
11/6/12
11/6/12
11/6/12
11/6/12
11/6/12
11/7/12
11/7/12
11/7/12
11/7/12
11/7/12
11/7/12
11/7/12
11/7/12
11/7/12
11/7/12
11/7/12
11/7/12
11/7/12
11/7/12
11/7/12
11/7/12
11/7/12
11/7/12
11/7/12
11/8/12
11/8/12
11/8/12
11/8/12
11/8/12
11/8/12
11/8/12
11/8/12
11/8/12
11/8/12
11/9/12
11/9/12
11/9/12
11/9/12
11/9/12
11/9/12
11/9/12
11/9/12
11/9/12
11/9/12
11/9/12
11/9/12
11/9/12
11/9/12
11/9/12
11/9/12

11/10/12
11/10/12
11/7/12
11/20/12
11/20/12
11/14/12
11/14/12
11/11/12
11/14/12
11/14/12
11/9/12
11/17/12
11/9/12
11/11/12
11/13/12
11/10/12
11/14/12
11/13/12
11/13/12
11/11/12
11/22/12
11/11/12
11/29/12
11/11/12
11/15/12
11/13/12
11/10/12
11/10/12
11/18/12
11/11/12
11/15/12
11/16/12
11/16/12
11/17/12
11/14/12
11/13/12
11/11/12
11/10/12
11/9/12
11/18/12
11/18/12
11/12/12
11/12/12
11/17/12
11/16/12
11/18/12
11/17/12
11/16/12
11/15/12
11/21/12
11/18/12
11/15/12
11/15/12
11/16/12
11/17/12
11/16/12
11/16/12
11/17/12
11/14/12

FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL

SSSINGAPORESI111112_V01
AWIZMIRCIGLIT110912_V01
BCEDINBURGHGB111112_V01
JCBUENOSAIRES111012_V01
BCTOKYOCITYJP111012_V01
JDNAGOYAJPN111112_V01
DDLONDONGBR111112_V01
HFWINNIPEGCAN111012_V01
SHLYONFRA111012_V01
AHSUZHOUCHN111212_V01
LJBUENOSAIRES111012_V01
BLKUALALUMPUR111012_V01
BLKUALALUMPUR111012_V01
MLLYONFRA111112_V01
WPVIENNAAUT111012_V01
DSSYDNEYAUS111012_V01
JSMANCHESTERG111012_V01
KSSTOCKHOLMSW111012_V01
KSSTOCKHOLMSW111012_V01
JTBUENOSAIRES111012_V01
TXCOLOGNEFRG111112_V01
JZHONGKONGHKG111112_V01
SATUEBINGENFR111112_V01
JEHOUSTONFORT111112_V01
JGVERONAITA111212_V01
VHOTHERFRG111112_V01
VHOTHERFRG111112_V01
AHMEXICOCITYD111112_V01
HLGLASGOWGBR111212_V01
SNGENEVASUI110912_V01
LYSUZHOUCHN111112_V01
KBBUENOSAIRES111212_V01
RCSTOCKHOLMSW111212_V01
JGBUENOSAIRES111212_V01
RHSTOCKHOLMSW111412_V01
JKLONDONGBR111212_V01
BKGENEVASUI111312_V01
SLSUZHOUCHN111112_V01
LLMONTREALCAN111212_V01
HMGENEVASUI111212_V01
TMMONTREALCAN111212_V01
JNAMSTERDAMHO111212_V01
SRSEOULKOR111212_V01
ETBUENOSAIRES111312_V01
CVGENEVASUI111212_V01
RWLONDONGBR111212_V01
DZLONDONGBR111212_V01
EAJOHANNESBUR111512_V01
CBOTHERCHN111312_V02
RCOTHERCHN111312_V01
LHPRAGUETCH111212_V01
EJBUENOSAIRES111312_V01-01
CKPRAGUETCH101312_V01
KKKANAZAWAJPN111412_V01
PMPRAGUETCH111412_V01
LNTOKYOCITYJP111312_V01
IOBUENOSAIRES111312_V01
KRBERLINFRG111412_V01
RSJOHANNESBUR111412_V01

0T0JMA
0SVHB8
0STZT6
0SVGF9
0SNF0O
0T02PW
0SYPC1
0T0A65
0SU23B
0SR53R
0SYYCS
0SX53N
0SX53N
0SU3WZ
0SRAMF
0T0PDO
0SWRGL
0SWRQ5
0SWRQ5
0SYMHK
0STW5Y
0SZXPR
0SZ3OP
0T037F
0SZ4MG
0SVS6L
0SVS6L
0SZ8TS
0SZXAM
0T0PST
0SV1AA
0SZS9G
0SWTLN
0SZN81
0SW8HP
0SXE3R
0SWOMQ
0SVIT0
0T0BO2
0SZJ1C
0SZOUD
0SYY2C
0SV4NV
0SZ7BY
0SYUCC
0SZ2XY
0SZ9K6
0SYO9X
0T0HR1
0SWYCR
0SZE0K
0SU3AB
0SYLN7
0SWOOA
0STSVI
0SZXVY
0SZLCA
0SZ2VX
0SYRFF

11/9/12
11/9/12
11/10/12
11/10/12
11/10/12
11/10/12
11/10/12
11/10/12
11/10/12
11/10/12
11/10/12
11/10/12
11/10/12
11/10/12
11/10/12
11/10/12
11/10/12
11/10/12
11/10/12
11/10/12
11/10/12
11/10/12
11/11/12
11/11/12
11/11/12
11/11/12
11/11/12
11/11/12
11/11/12
11/11/12
11/11/12
11/12/12
11/12/12
11/12/12
11/12/12
11/12/12
11/12/12
11/12/12
11/12/12
11/12/12
11/12/12
11/12/12
11/12/12
11/12/12
11/12/12
11/12/12
11/12/12
11/13/12
11/13/12
11/13/12
11/13/12
11/13/12
11/13/12
11/13/12
11/13/12
11/13/12
11/13/12
11/13/12
11/13/12

11/13/12
11/18/12
11/19/12
11/18/12
11/14/12
11/17/12
11/13/12
11/14/12
11/14/12
11/22/12
11/16/12
11/20/12
11/20/12
11/14/12
11/14/12
11/19/12
11/15/12
11/15/12
11/15/12
11/18/12
11/14/12
12/3/12
11/15/12
11/14/12
11/14/12
11/16/12
11/16/12
11/17/12
11/14/12
11/17/12
11/17/12
11/18/12
11/16/12
11/17/12
11/19/12
11/16/12
11/16/12
11/18/12
11/20/12
11/15/12
11/13/12
11/17/12
11/18/12
11/17/12
11/16/12
11/16/12
11/17/12
11/17/12
11/22/12
11/17/12
11/18/12
11/18/12
11/18/12
11/18/12
11/18/12
11/17/12
11/18/12
11/17/12
11/17/12

FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL

DSSTOCKHOLMSW111312_V01
MSMEXICOCITYD111312_V01
NTTOKYOCITYJP111412_V01
RWRIVERSIDECA111312_V01
RWRIVERSIDECA111312_V01
KADRESDENFRG111512_A01
ADNEWDELHIIND111512_V01
AFOTHERMEX111412_V01
GFPISAITA111412_A01
AHCANCUNMEX111412_V01
AHCANCUNMEX111412_V01
RHSAOPAULOBRA111412_V01
DHAMSTERDAMHO111512_V01
KMCANCUNMEX111412_V01
KMCANCUNMEX111412_V01
CRTOKYOCITYJP111412_V01
PSMADRIDESP111412_V01
GSFRANKFURTAM111412_V01
RWMORELOSMEX111412_V01
WYCANCUNMEX111412_V01
SCPARISFRA111712_V01
ACKOLKATAIND111512_A01
DCTORONTOCAN111512_V01
JFCHENNAIIND111412_V01
ITLONDONCAN111512_V01
BHBEIJINGCHN111612_V01
KJTAIPEITPE111612_V01
MLLONDONGBR111712_V01
DLBEIJINGCHN111712_V01
MMROMEITA111712_V01
MNTOKYOCITYJP111612_V01
DNLONDONGBR111612_V01
MPNEWDELHIIND111812_V01
RSCARDIFFWALE111612_V01
PSSAOPAULOBRA111612_V01
KWROMEITA111612_V01
ZDHAMBURGFRG111812_V01
TLUTRECHTHOL111712_V01
JSGENEVASUI111712_V01
LSSAOPAULOBRA111812_V01
DDOTHERFRA111812_V01
TKMONTREALCAN111812_V01
MLROMEITA112012_V01
MAMUMBAIIND112012_V01
CCMUMBAIIND111912_V01
JHBEIJINGCHN111912_V01
SYMUMBAIIND112012_V01
XCSEOULKOR112012_V01
LSMADRIDESP112112_V01
RBOTHERGBR112212_V01
MCBOGOTACOL112112_V01
MDBUENOSAIRES112112_V01
VMANTWERPBEL112212_V01
NRBERLINFRG112112_V01
KRSAOPAULOBRA112212_V01
GTGOIANIABRA112112_V01
MHSANTIAGOCHI112212_V01
SAFESMAR112312_V01
HCSHANGHAICHN112312_V01

0T0BHM
0T0M1X
0SZFMM
0SX8WA
0SX8WA
0T0K7A
0T1308
0SUBGV
0SXHSR
0SUY70
0SUY70
0SV3DG
0ST5HT
0SWUMG
0SWUMG
0SXA8O
0SUPU8
0SX165
0SZ0HM
0SUXSG
0SYXSY
0T0INO
0SZJPD
0SPX9P
0SXHIZ
0SYSEY
0SX90P
0SYNPT
0SYS6Z
0T0GCS
0STR9C
0SZG9T
0SZP2O
0T0Q8W
0SUBTT
0SZQ15
0SYQ0M
0SX1GP
0SYUG4
0SZGSU
0SURDY
0SZVWL
0SRBR5
0SURH0
0SWVFT
0SVOK2
0SUPTK
0T0K5M
0SWIDW
0T11JB
0T0H00
0SYUBE
0T14DU
0SUKN7
0SWHFT
0SWPJ0
0T0ZKW
0T0ZXE
0SXI8I

11/13/12
11/13/12
11/13/12
11/13/12
11/13/12
11/14/12
11/14/12
11/14/12
11/14/12
11/14/12
11/14/12
11/14/12
11/14/12
11/14/12
11/14/12
11/14/12
11/14/12
11/14/12
11/14/12
11/14/12
11/15/12
11/15/12
11/15/12
11/15/12
11/15/12
11/16/12
11/16/12
11/16/12
11/16/12
11/16/12
11/16/12
11/16/12
11/16/12
11/16/12
11/16/12
11/16/12
11/17/12
11/17/12
11/17/12
11/17/12
11/18/12
11/18/12
11/18/12
11/19/12
11/19/12
11/19/12
11/19/12
11/20/12
11/20/12
11/21/12
11/21/12
11/21/12
11/21/12
11/21/12
11/21/12
11/21/12
11/22/12
11/23/12
11/23/12

11/17/12
11/16/12
11/17/12
11/19/12
11/19/12
11/21/12
11/18/12
11/18/12
11/18/12
11/19/12
11/19/12
11/18/12
11/19/12
11/19/12
11/19/12
11/19/12
11/17/12
11/26/12
11/19/12
11/19/12
11/21/12
11/21/12
11/16/12
11/20/12
11/16/12
11/24/12
11/19/12
12/2/12
11/21/12
11/25/12
12/5/12
11/16/12
11/25/12
11/22/12
11/21/12
11/21/12
11/25/12
11/25/12
11/24/12
11/22/12
11/23/12
11/21/12
11/25/12
11/29/12
11/29/12
12/17/12
11/29/12
11/25/12
11/22/12
12/4/12
11/24/12
12/2/12
11/25/12
11/25/12
11/27/12
11/27/12
12/25/12
11/29/12
12/4/12

FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL

JCNICOSIACYP112312_V01
ACKOLKATAIND112312_V01
JGADELAIDEAUS112512_V01
JGADELAIDEAUS112512_V01
DSKYOTOJPN112312_V01
WSLOSANGELESC112312_A01-01
DBLYONFRA112412_V01
CCLYONFRA112412_V01
JDOTHERCHI112512_V01
KMZURICHSUI112412_V01
BOBIRMINGHAMG112412_V01
MREDINBURGHGB112412_V01
CBTAIPEITPE112512_V01
MDGUADALAJARA112512_V01
EEHONGKONGHKG112512_V02
RKAMSTERDAMHO112512_V01
KMMISSOULAMT112512_V01
LMCAPETOWNSAF112612_V01
MMOVIEDOESP112612_V01
RSBONNFRG112512_V01
CAOTHERCHI112612_V01
TABEIJINGCHN112712_V01
LBLYONFRA112612_V01
LBOTHERNOR112612_V01
JBLYONFRA112712_V01
MCOTHERCHI112612_V01
MCOTHERCHI112612_V01
WCPARISFRA112612_V01
GHBEIJINGCHN112612_V01
AKTELAVIVISR112612_V02
AKOTHERNOR112612_V01
TLSANTIAGOCHI112712_V01
DMTELAVIVISR112612_V01
JMTELAVIVISR112612_V01
DNBANGKOKTHA112612_V01
TNBOSTONMA112612_V01-02
RNNOORDWIJKHO112712_A01
JOAMSTERDAMHO112712_V01
ETBANGKOKTHA112712_V01
MWLYONFRA112712_V01
LWBEIJINGCHN112612_V01
RWBANGKOKTHA112712_V01
JZOTHERFRA112612_V01
MCMEXICOCITYD112712_V01
BCSTUTTGARTFR112712_V01
CFTORONTOCAN112712_V01
SGGOSSELIESBE112812_V01
EGLONDONGBR112712_V01
CHBANGKOKTHA112812_V01
CHBANGKOKTHA112812_V01
GHLUGANOSUI112712_V01
MKSANSALVADOR112712_V01
TKBEIJINGCHN112712_V01
CLBANGKOKTHA112812_V01
TMLONDONGBR102712_V01
TMROMEITA112712_V01
CNBERNSUI112712_V01
ANKYOTOJPN112812_A01
VSBANGKOKTHA112812_V01

0SVGPW
0T0FG8
0SZP8I
0SZP8I
0SWF1G
0SZTQS
0SZ5AE
0SZEJO
0T0Y2D
0SZENG
0T13K6
0SXGQE
0SZL8I
0SZPU6
0T1WA3
0SUZP7
0SU1Z8
0SWN7H
0SXAZ2
0SV2LU
0T0029
0T0S2Z
0SX1UH
0SW7GW
0SZ16O
0SYLXI
0SYLXI
0SZCKL
0T11Q1
0T0CQX
0SO28B
0SYN9V
0SUANK
0SUJYR
0SQU2P
0SZSM3
0SZKSN
0SUAMT
0SZWTZ
0SZP4X
0T156L
0SZWQT
0SZH3X
0T0CX2
0SZORU
0T1IHZ
0SW88L
0SYM9P
0SYRUU
0SYRUU
0T0VUT
0SWEXT
0T0MJK
0SZ5KR
0SZL7V
0SYM53
0SX8L7
0SS2QJ
0SZNWQ

11/23/12
11/23/12
11/23/12
11/23/12
11/23/12
11/23/12
11/24/12
11/24/12
11/24/12
11/24/12
11/24/12
11/24/12
11/25/12
11/25/12
11/25/12
11/25/12
11/25/12
11/25/12
11/25/12
11/25/12
11/26/12
11/26/12
11/26/12
11/26/12
11/26/12
11/26/12
11/26/12
11/26/12
11/26/12
11/26/12
11/26/12
11/26/12
11/26/12
11/26/12
11/26/12
11/26/12
11/26/12
11/26/12
11/26/12
11/26/12
11/26/12
11/26/12
11/26/12
11/27/12
11/27/12
11/27/12
11/27/12
11/27/12
11/27/12
11/27/12
11/27/12
11/27/12
11/27/12
11/27/12
11/27/12
11/27/12
11/27/12
11/27/12
11/27/12

11/28/12
11/26/12
12/1/12
12/1/12
11/28/12
12/8/12
11/28/12
11/28/12
11/30/12
11/29/12
11/29/12
12/1/12
12/6/12
11/28/12
12/2/12
11/29/12
12/1/12
12/1/12
11/29/12
11/28/12
12/1/12
12/11/12
12/7/12
11/29/12
12/6/12
12/2/12
12/2/12
12/1/12
12/11/12
12/2/12
11/30/12
12/1/12
12/1/12
12/2/12
12/4/12
12/6/12
11/29/12
11/30/12
12/4/12
12/1/12
12/9/12
12/4/12
11/30/12
12/1/12
12/1/12
11/30/12
12/2/12
11/30/12
12/7/12
12/7/12
12/1/12
12/2/12
12/2/12
12/4/12
11/30/12
11/30/12
12/1/12
12/6/12
12/4/12

FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL

ASTORONTOCAN112712_V01
ASLUGANOSUI112712_V01
XWBANGKOKTHA112712_V01
DBPARISFRA112912_V01
GCSANFRANCISC111312_V01
NCPARISFRA112812_V01
NGPARISFRA112912_V01
DGPARISFRA112712_V01
MLPARISFRA112812_V01
AMPARISFRA112812_V01
EMBUDAPESTHUN112812_V01
MMLONDONGBR112812_V01
JPTORONTOCAN112812_V01
YRPARISFRA112912_V01
SSNEWDELHIIND112912_A01
ABMADRIDESP112912_V01
LBSYDNEYAUS112912_V01
MBAMSTERDAMHO112912_V01
MFMONTREALCAN112912_V01
PGAMSTERDAMHO112912_V02
JZAMSTERDAMHO112912_V01
CDGUANGZHOUCH113012_V01
RLTELAVIVISR113012_V01
MMCOPENHAGEND113012_V01
GPTOKYOCITYJP113012_V01
GTAMSTERDAMHO113012_V01
GTNAPLESITA113012_V01
EWNAPLESITA113012_V01
SAPUNEIND120312_V01
FCLONDONGBR120112_V01
BESEOULKOR120112_V01
FHSINGAPORESI120112_V01
RJLONDONGBR120212_V01
SKANTWERPBEL120212_V01
DLOTHERFRG120112_V01
CLSUZHOUCHN120112_V01
MMRIODEJANEIR120212_V01
JMCAPETOWNSAF120112_V01
JMCAPETOWNSAF120112_V01
SMOTHERESP120112_V01
SMOTHERESP120112_V01
MNBEIJINGCHN120112_V01
GSOTHERESP120212_V01
KTMILANITA120112_V01
ABSTPETERSBUR120212_A01
ABSTPETERSBUR120212_V01
MBLYONFRA120312_V01
JCSTLUCIASTL120212_V01
RHSHANGHAICHN120212_V01
PHBEIJINGCHN120212_V01
GHBAMAKOMLI120212_V01
WLSHANGHAICHN120212_V01
HPTAEGUKOR120212_V01
WPMONTREALCAN120212_V01
GPTOKYOCITYJP120212_V01
YSSUZHOUCHN120212_V01
SSLONDONGBR120212_V01
SSLONDONGBR120212_A01
SZBAMAKOMLI120212_V01

0SYSKF
0T1FZF
0SZ68I
0SWRVK
0SXBYL
0SZJ6J
0SXERV
0SWJM2
0SZYSF
0SWWNS
0T0C58
0T1CPD
0SZUH2
0SZWCG
0T1H1F
0SVRBM
0SZ0NK
0T11TR
0SX5J6
0T1FWN
0SYNMQ
0T0IP4
0T0242
0T1SD3
0T0G16
0T1HBQ
0SYY2W
0SQA2P
0SZYQY
0SVHX8
0T1IMY
0T0G30
0T0S5T
0SYTK2
0SZ2C6
0T0HP6
0SYMWC
0T0H0S
0T0H0S
0SX6FL
0SX6FL
0SVXRR
0T0JVC
0SZATP
0SZ96X
0SZ96X
0T0WP3
0SZOMN
0T0ZQW
0SYZID
0T1294
0SZCKV
0SZ8WP
0ST9LD
0SZKVS
0SZKCY
0SZ1TV
0T0C7X
0T11BR

11/27/12
11/27/12
11/27/12
11/28/12
11/28/12
11/28/12
11/28/12
11/28/12
11/28/12
11/28/12
11/28/12
11/28/12
11/28/12
11/28/12
11/28/12
11/29/12
11/29/12
11/29/12
11/29/12
11/29/12
11/29/12
11/30/12
11/30/12
11/30/12
11/30/12
11/30/12
11/30/12
11/30/12
12/1/12
12/1/12
12/1/12
12/1/12
12/1/12
12/1/12
12/1/12
12/1/12
12/1/12
12/1/12
12/1/12
12/1/12
12/1/12
12/1/12
12/1/12
12/1/12
12/2/12
12/2/12
12/2/12
12/2/12
12/2/12
12/2/12
12/2/12
12/2/12
12/2/12
12/2/12
12/2/12
12/2/12
12/2/12
12/2/12
12/2/12

11/29/12
12/1/12
12/4/12
12/4/12
12/10/12
12/2/12
12/4/12
12/4/12
12/4/12
12/4/12
12/5/12
12/5/12
11/30/12
12/7/12
12/27/12
12/2/12
12/7/12
12/3/12
11/30/12
12/3/12
12/2/12
12/6/12
12/6/12
12/7/12
12/17/12
12/3/12
12/9/12
12/6/12
12/11/12
12/4/12
12/9/12
12/7/12
12/15/12
12/6/12
12/9/12
12/15/12
12/6/12
12/13/12
12/13/12
12/7/12
12/7/12
12/8/12
12/5/12
12/6/12
12/24/12
12/24/12
12/7/12
12/8/12
12/11/12
12/8/12
12/13/12
12/11/12
12/9/12
12/3/12
12/6/12
12/12/12
12/6/12
12/7/12
12/10/12

FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL

PAKYOTOJPN120412_V01
DBBEIJINGCHN120312_V01
RCMELBOURNEAU120412_V01
KCBEIJINGCHN120312_V02
LCWUHANCHN120312_V01
CEGUANGZHOUCH120312_V01
CEGUANGZHOUCH120312_V01
MGOTHERBEL120312_V01
PGBEIJINGCHN113012_V01
YKOSAKAKOBEJP120312_V01
PKBEIJINGCHN120312_V01
MLBEIJINGCHN120312_V01
SNBEIJINGCHN120312_V01
QNBEIJINGCHN120312_V01
APRIODEJANEIR120312_V01
RRNEWPORTBEAC120312_V02
ASFRANKFURTAM120412_V02
LSNAIROBIKEN120212_V01
HWMELBOURNEAU120312_V01
JBHANNOVERFRG120412_V01
LBSTOCKHOLMSW120412_V01
LBNEWDELHIIND120512_V01
CBLONDONGBR120412_V01
RBSHANGHAICHN120512_V01
ADAMSTERDAMHO120412_V01
WEBASELSUI120512_V01
SKOKINAWAPREF120512_V02
PKGUADALAJARA120412_V01
MPBAMAKOMLI120412_A01-01
GSLISBONPOR120412_V01
JZSHANGHAICHN120412_V01
GCTAIPEITPE120512_V01
PQOTHERSWE120512_V01
CWOXFORDGBR120512_V01
HCOTHERITA120612_V01
SMSTOCKHOLMSW120812_V01
KSHEIDELBERGF120612_V01
CCHYDERABADIN120712_V01
SCFRANKFURTAM120812_V01
VCTELAVIVISR120712_V01
VCTELAVIVISR120712_V01
EFLONDONGBR120712_V01
LFOTTAWACAN120712_V01
AGTELAVIVISR120712_V01
DGHEIDELBERGF120712_V01
JGATLANTAFULT120712_V01
MGHEIDELBERGF120812_V01
BLGAETAITA120812_V01
YMLUSAKAZAM120712_V02
BOHEIDELBERGF120712_V01
APLONDONGBR120712_V01
CROTTAWACAN120712_V01
BRHEIDELBERGF120712_V01
HSHEIDELBERGF120812_V01
CSBELGRADESRB120812_V01
CTGAETAITA120812_V01-01
TTGAETAITA120812_V01
SWOTTAWACAN120712_V01
ZWHEIDELBERGF120712_V01

0T1HB0
0SVY05
0SZ1BC
0SZ6RY
0T0VZA
0T0EWW
0T0EWW
0T0B5S
0T0XKD
0T1I4K
0SYL7V
0SZXN4
0T06Y9
0SZNMW
0T0W5I
0T32WO
0T0XSJ
0SZH39
0SZE1G
0SZ2ZZ
0SZ2PB
0SUKA7
0SZ35J
0SYYO0
0SZCAZ
0T0X28
0SYRVN
0SUL77
0T1W64
0SVX5Y
0SYNSW
0T1V06
0T0EPU
0T2914
0T1D5P
0T1P1Y
0SYPHB
0SZWN5
0T120U
0SZVUR
0SZVUR
0T0C00
0SYXD3
0SZOLU
0SRSLZ
0T0U3B
0SZQ48
0SZGE1
0T0N9H
0T1K75
0T0TMK
0T0ZRZ
0T1EVY
0T1H3M
0SZ79A
0SYWZT
0SZ5NV
0T00JX
0SZWUV

12/3/12
12/3/12
12/3/12
12/3/12
12/3/12
12/3/12
12/3/12
12/3/12
12/3/12
12/3/12
12/3/12
12/3/12
12/3/12
12/3/12
12/3/12
12/3/12
12/3/12
12/3/12
12/3/12
12/4/12
12/4/12
12/4/12
12/4/12
12/4/12
12/4/12
12/4/12
12/4/12
12/4/12
12/4/12
12/4/12
12/4/12
12/5/12
12/5/12
12/5/12
12/6/12
12/6/12
12/6/12
12/7/12
12/7/12
12/7/12
12/7/12
12/7/12
12/7/12
12/7/12
12/7/12
12/7/12
12/7/12
12/7/12
12/7/12
12/7/12
12/7/12
12/7/12
12/7/12
12/7/12
12/7/12
12/7/12
12/7/12
12/7/12
12/7/12

12/8/12
12/9/12
12/7/12
12/8/12
12/7/12
12/16/12
12/16/12
12/6/12
12/8/12
12/8/12
12/8/12
12/14/12
12/10/12
12/7/12
12/9/12
12/9/12
12/11/12
12/8/12
12/9/12
12/9/12
12/8/12
12/10/12
12/7/12
12/12/12
12/9/12
12/13/12
12/11/12
12/8/12
12/13/12
12/7/12
12/9/12
12/18/12
12/9/12
12/14/12
12/11/12
12/11/12
12/13/12
12/17/12
12/11/12
12/16/12
12/16/12
12/12/12
12/11/12
12/12/12
12/12/12
12/13/12
12/12/12
12/13/12
12/14/12
12/12/12
12/15/12
12/12/12
12/12/12
12/12/12
12/11/12
12/13/12
12/13/12
12/12/12
12/13/12

FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL

DWLUSAKAZAM120712_V01
LYHEIDELBERGF120712_V01
JBOTHERITA120812_V01-01
DBMUNICHFRG120812_V01
VBOTHERHOL120812_V01
SBOTHERBEL120812_V01
JBTUEBINGENFR120812_V01
RHKYOTOJPN120912_V01
LMGENEVASUI120912_V01
KNBETHESDAMD120912_V01
KNBETHESDAMD120912_V01
GSGENEVASUI120812_V01
JSVERONAITA120812_V01
JHROMEITA120912_V01
KMFUKUOKAJPN120912_A01
KMFUKUOKAJPN120912_A01
MPBLOEMFONTEI120812_V01
SRHOUSTONHARR120912_V01
PSTORONTOCAN120912_V01
BSFREDERICKMD110912_V01-02
SVCALICOL120912_V01
CYBAMAKOMLI120912_V01
JBLONDONGBR121012_V01
PCROMEITA121012_V01
PCOTTAWACAN121012_V01
COOTHERGBR121012_V01
JSPARISFRA091012_V01
YYBEIJINGCHN121212_V01
EYOTHERGBR121012_V01
CBOTTAWACAN121112_V01
GCOTHERGBR121112_V01
JLOTHERSWE121112_V01
WLGUANGZHOUCH121212_V01
HRSEOULKOR121112_V01
TTKUMAMOTOJPN121112_V01
TBTORONTOCAN121212_V01
LCGENOAITA121212_V01
NCOTTAWACAN121212_A01
CDGENEVASUI121212_V01
CDSUZHOUCHN121312_V01
DFSHANGHAICHN121312_V01
RGLONDONGBR121212_V01
RPXIAMENCHN121412_V01
KBOTTAWACAN121312_V01
SDOTTAWACAN121312_V01
MGMADRIDESP121312_V01
SHBEIJINGCHN121412_V01
MKOTTAWACAN121312_V01
CLOTTAWACAN121312_V01
LMOTTAWACAN121312_V01
TPOTTAWACAN121312_V01
NPOTTAWACAN121312_V01
RSOTTAWACAN121312_V01
YSEILATISR121512_V01
MTOTTAWACAN121312_V01
CWOTTAWACAN121312_V01
JWSUZHOUCHN121312_V01
JWOTTAWACAN121312_V01
AWSTOCKHOLMSW121312_V02

0SZC48
0SZVGY
0T00FW
0SW42M
0SXEE3
0SZUMQ
0T0PXL
0SYTPZ
0T0RNE
0T2VI3
0T2VI3
0T0TF2
0SW6ZJ
0SX5L6
0T012J
0T012J
0SZX4N
0T0SN7
0SZUX1
0T1FEW
0T11F0
0T14VI
0T0D57
0SYY1W
0T20CG
0SZQ4L
0SW7NQ
0SZBKM
0SZQ1W
0T23OF
0T1AIO
0SX9Y9
0T1VT9
0T08MY
0T28ZV
0T1IU9
0T0IMX
0T2IQB
0SZDMU
0SWDHI
0SX8Y3
0SZVDF
0T1MNO
0T1E2I
0SZ4AW
0SZZ4J
0SZZCT
0T0KZT
0SYSHC
0SZ3VP
0SYY2D
0T26YI
0SXBRJ
0SWKIO
0SYOEA
0T0LQF
0SZGP3
0SVUQN
0T21IZ

12/7/12
12/7/12
12/8/12
12/8/12
12/8/12
12/8/12
12/8/12
12/8/12
12/8/12
12/8/12
12/8/12
12/8/12
12/8/12
12/9/12
12/9/12
12/9/12
12/9/12
12/9/12
12/9/12
12/9/12
12/9/12
12/9/12
12/10/12
12/10/12
12/10/12
12/10/12
12/10/12
12/10/12
12/10/12
12/11/12
12/11/12
12/11/12
12/11/12
12/11/12
12/11/12
12/12/12
12/12/12
12/12/12
12/12/12
12/12/12
12/12/12
12/12/12
12/12/12
12/13/12
12/13/12
12/13/12
12/13/12
12/13/12
12/13/12
12/13/12
12/13/12
12/13/12
12/13/12
12/13/12
12/13/12
12/13/12
12/13/12
12/13/12
12/13/12

12/14/12
12/13/12
12/13/12
12/11/12
12/12/12
12/12/12
12/12/12
12/15/12
12/15/12
12/16/12
12/16/12
12/15/12
12/13/12
12/14/12
12/17/12
12/17/12
12/15/12
12/14/12
12/11/12
4/21/13
12/15/12
12/15/12
12/12/12
12/16/12
12/13/12
12/14/12
12/15/12
12/18/12
12/14/12
12/13/12
12/14/12
12/15/12
12/19/12
12/16/12
12/16/12
12/14/12
12/17/12
12/18/12
12/15/12
12/19/12
12/19/12
12/15/12
12/18/12
12/18/12
12/18/12
12/16/12
12/21/12
12/18/12
12/18/12
12/18/12
12/18/12
12/17/12
12/15/12
12/24/12
12/19/12
12/18/12
12/18/12
12/18/12
12/18/12

FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL

HYOTTAWACAN121312_V01
TCSHANGHAICHN121412_V01
CFLONDONGBR121412_V01
CHTAIPEITPE121512_V01-01
VHKUWAITCITYK121512_V01
RKKUWAITCITYK121412_V01
AMBRUSSELSBEL121412_V01
MRNEWDELHIIND121412_V01
SPNEWDELHIIND121512_V01
YSGUANGZHOUCH121512_V01
JCBANGKOKTHA121612_V01
BDNEWDELHIIND121612_V01
MGAMSTERDAMHO121612_V01
SSJAKARTAINA121912_V01
NCNEWDELHIIND122012_V01-01
GPSANTIAGOCHI122312_V01
KJLONDONGBR010213_V01
SRCHENNAIIND010113_V01
GSTELAVIVISR010413_V01
YYHAIFAISR010413_V01
CABANGKOKTHA010613_V01
RFBANGKOKTHA010513_V01
PLBANGKOKTHA010613_V01
TDOXFORDGBR010613_V01
CMADDISABABAE010613_V01
SSTOKYOCITYJP010813_V01
MHSTOCKHOLMSW010813_V01
PMZURICHSUI010813_V01
WPTELAVIVISR010713_V01
JRSANTIAGOCHI010913_V01
SWOTHERSWZ010613_V01
RCJAKARTAINA010913_V01
JSHANOIVIE010813_V01
TVGENEVASUI010813_V01
JVPARISFRA010813_V01
LZCHONGQINGCH121611_A02
JGMOSCOWRUS010913_V01
EJLYONFRA010913_V01
QLBEIJINGCHN010913_V01
GPNEWDELHIIND010913_V01
SSBERLINFRG011013_V01
AALONDONGBR011013_V01
FGCALGARYCAN011013_V01
CGBANGALOREIN011113_V01
RGBANGKOKTHA011113_V01
MRTORONTOCAN011013_V01
PRTORONTOCAN011013_V01
MGBEIJINGCHN011213_V01
IGBEIJINGCHN011113_V01
JKBERLINFRG011113_V01
BLBEIJINGCHN011213_V01
ASTAIPEITPE011113_V01
CSBEIJINGCHN011113_V01
EZBEIJINGCHN011113_V01
HDLONDONGBR011413_A01
JMOTHERGBR011313_V01
SVTORONTOCAN011213_V01
MDTORONTOCAN011313_V01
MDTORONTOCAN011313_V01

0T03T0
0SYZX1
0T1GLF
0T1ED2
0T0WWX
0T1F1K
0T1131
0SZG7S
0SW0N3
0SZZSD
0SV7Y0
0T287B
0T1KS5
0T37T3
0SZ5YB
0T0DDE
0T3ATN
0T376A
0SZ8JZ
0T12B4
0T2PSP
0T1PUC
0T2RWB
0T2DYM
0T1EFD
0T2F3K
0T28FP
0T1BGL
0T1XYA
0T32HT
0T3KT4
0T1QMM
0T1VHI
0T1KM8
0T10XP
0T33WO
0T1AHN
0SZ0KQ
0T296E
0T1YOA
0T2DO8
0T2VJU
0T3LJP
0SSZXC
0T0ZT5
0T3AQH
0T2F99
0T1D9A
0T1Y74
0T38X0
0T1ZTT
0T1VEW
0T1LKU
0T2B2V
0T435G
0T1F9Q
0T3GBD
0T0WC2
0T0WC2

12/13/12
12/14/12
12/14/12
12/14/12
12/14/12
12/14/12
12/14/12
12/14/12
12/15/12
12/15/12
12/16/12
12/16/12
12/16/12
12/17/12
12/19/12
12/23/12
1/2/13
1/3/13
1/4/13
1/4/13
1/5/13
1/5/13
1/5/13
1/6/13
1/6/13
1/6/13
1/7/13
1/7/13
1/7/13
1/7/13
1/7/13
1/8/13
1/8/13
1/8/13
1/8/13
1/8/13
1/9/13
1/9/13
1/9/13
1/9/13
1/9/13
1/10/13
1/10/13
1/10/13
1/10/13
1/10/13
1/10/13
1/11/13
1/11/13
1/11/13
1/11/13
1/11/13
1/11/13
1/11/13
1/12/13
1/12/13
1/12/13
1/13/13
1/13/13

12/18/12
12/17/12
1/26/13
1/11/13
12/21/12
12/21/12
12/21/12
12/20/12
12/25/12
12/20/12
12/23/12
12/23/12
12/20/12
12/20/12
1/12/13
1/5/13
1/13/13
1/12/13
1/9/13
1/25/13
1/13/13
1/13/13
2/15/13
1/7/13
1/13/13
1/11/13
1/11/13
1/16/13
1/18/13
1/12/13
1/27/13
1/18/13
1/13/13
1/13/13
1/12/13
1/16/13
1/29/13
1/12/13
1/20/13
1/25/13
1/12/13
1/13/13
1/12/13
1/22/13
1/23/13
1/11/13
1/11/13
1/18/13
1/18/13
1/16/13
1/19/13
1/16/13
1/15/13
1/23/13
6/15/13
3/19/13
1/15/13
1/17/13
1/17/13

FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL

MGTURKUFIN011313_V01
AHSTOCKHOLMSW011413_V01
RPBANGALOREIN011513_V01
ARARUBAAHO011313_V01
NRBEIJINGCHN011213_V01
ESSANTIAGOCHI011413_A01
MZCLEVELANDOH011313_A01
DDBANGKOKTHA011513_V01
WHBANGALOREIN011413_V01
HPNEWDELHIIND011513_V01
BRLONDONGBR011313_V01
RWPARISFRA011413_V01
JBLONDONGBR011513_V01
LGOXFORDGBR011513_V01
RPAMSTERDAMHO011613_V01
ASLONDONONTAR011513_V01
RSTORONTOCAN011513_V01
DDBETHESDAMD011613_V01
MFQUITOECU011613_V01
CROTTAWACAN011613_V01
AHLONDONGBR011813_V01
MHCEBUPHI011713_V01
ASTOKYOCITYJP011713_V01
LWLONDONGBR011713_A01
LWLONDONGBR011713_V01
RGKUMASIGHA011813_V01
BGENTEBBEUGA011813_V01
MMCOPENHAGEND011813_V01
SNACCRAGHA011813_V01
JFACCRAGHA011913_V02
KFPARISFRA012013_V01
PGLIBERIACRC011913_V01
QGVANCOUVERCA011913_V01
FMNAGOYAJPN012013_V01
JMENTEBBEUGA011913_V01
MRACCRAGHA012013_V01
TDSANJOSECRC012013_V01
SGVANCOUVERCA012013_V01
CHVANCOUVERCA012013_V01
DMTORONTOCAN012013_V01
SPVANCOUVERCA012013_V01
SPVANCOUVERCA012013_V01
EPVANCOUVERCA012013_V01
EPVANCOUVERCA012013_V01
SRENTEBBEUGA012113_V01
PSENTEBBEUGA012113_V01
CTOTTAWACAN012013_A01
ETBRUSSELSBEL012013_V01
JZVANCOUVERCA012013_V01
SZENTEBBEUGA012213_V01
SZENTEBBEUGA012213_V01
HFNARITAJPN012213_V01
GFVANCOUVERCA012013_V01
SHACCRAGHA012213_V01
JHTORONTOCAN012113_A01
GHYOKOHAMAJPN012113_A01
AKLIBERIACRC012113_V01
PMROTTERDAMHO012213_V01
MRTORONTOCAN012113_V01

0T340S
0T0HGY
0T2HSL
0T2WFK
0T29DM
0T2KT5
0T3T6F
0T1X80
0T3SS4
0T2WEK
0T35OU
0T203Z
0T21OZ
0T3ZCI
0T191U
0T1QG0
0T2PSZ
0T3TYP
0T2KPI
0T2MTC
0T2TGL
0SYLF8
0T11IK
0T2Y3O
0T2Y3O
0T3MTD
0T3OHK
0T4SBI
0T3WUK
0T421X
0T3T0P
0T3C9G
0T3UMW
0T2P9Z
0T1OZT
0T3AMO
0T3LVL
0T31WM
0T0G1N
0T3HYQ
0T0DJR
0T0DJR
0T1W0R
0T1W0R
0T2W23
0T2TMU
0T4AGB
0T3SAL
0T1MU6
0T2IA2
0T2IA2
0T2B3U
0T00Z3
0T42IX
0T1QBV
0T3SMF
0T3D09
0T0MM0
0T3Z2Y

1/13/13
1/13/13
1/13/13
1/13/13
1/13/13
1/13/13
1/13/13
1/14/13
1/14/13
1/14/13
1/14/13
1/14/13
1/15/13
1/15/13
1/15/13
1/15/13
1/15/13
1/16/13
1/16/13
1/16/13
1/17/13
1/17/13
1/17/13
1/17/13
1/17/13
1/18/13
1/18/13
1/18/13
1/18/13
1/19/13
1/19/13
1/19/13
1/19/13
1/19/13
1/19/13
1/19/13
1/20/13
1/20/13
1/20/13
1/20/13
1/20/13
1/20/13
1/20/13
1/20/13
1/20/13
1/20/13
1/20/13
1/20/13
1/20/13
1/20/13
1/20/13
1/21/13
1/21/13
1/21/13
1/21/13
1/21/13
1/21/13
1/21/13
1/21/13

1/20/13
1/19/13
1/20/13
1/18/13
1/20/13
1/19/13
6/1/13
1/19/13
1/19/13
1/29/13
1/19/13
1/26/13
1/18/13
2/2/13
1/19/13
1/17/13
1/17/13
1/18/13
1/21/13
1/18/13
1/28/13
1/27/13
1/22/13
8/26/13
8/26/13
1/25/13
1/25/13
1/27/13
1/26/13
1/26/13
1/23/13
2/10/13
1/25/13
1/27/13
1/25/13
1/26/13
1/25/13
1/25/13
1/24/13
1/21/13
1/25/13
1/25/13
1/25/13
1/25/13
1/24/13
1/24/13
1/22/13
1/24/13
1/25/13
2/2/13
2/2/13
1/25/13
1/25/13
1/26/13
1/22/13
1/25/13
1/26/13
1/24/13
1/22/13

FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL

JSBARCELONAES012113_V01
ABBRNOTCH012213_V01
JBMILANITA012213_V02
TGHANNOVERFRG012213_A01
MHQUEBECCAN012213_V01
HLJAKARTAINA012313_V01
JPJOHANNESBUR012313_V02-01
PRQUEBECCAN012213_V01
RSHONGKONGHKG012313_V01
SSJAKARTAINA012313_V01
KSHONGKONGHKG012213_V01
BTCARDIFFWALE012213_V01
DZSTPETERSBUR012213_V01
CDBEIJINGCHN012313_V01
LLPARISFRA012313_V01
IOOTTAWACAN012313_V01
XWHONGKONGHKG012413_V01
CWTORONTOCAN012313_V01
JBTORONTOCAN012413_V02
JLONTARIOCAN012413_V01
RSBARBADOSBAR012413_V01
STHANNOVERFRG012213_V01
LAACCRAGHA012513_A01
ACTAIPEITPE012513_V01
KYTAIPEITPE012413_V01
PCBARCELONAES012713_V01
DKMONTEREYCA012513_V01
MNKAMPALAUGA012713_V01-01
WPCHIBAKENJPN012613_V01
NPLYONFRA012613_V01
DSNEWDELHIIND012613_V01
ISSHANGHAICHN012613_V01
MBENTEBBEUGA020213_V01
RBBANGKOKTHA012713_V01
JCMUNICHFRG012313_V01
JCBANGKOKTHA012713_V01
SEOTHERJPN012813_V01
JHGENEVASUI012813_V02
MHOTHERJPN012813_V01
SKNEWDELHIIND012713_V01
SMOTHERKEN012813_V01
ANVANCOUVERCA012713_V01
APVANCOUVERCA012713_A01
RRVANCOUVERCA012713_V01
SSNEWDELHIIND012713_V01-01
ETNEWDELHIIND012713_V01
LAMADRIDESP012913_V01
ACSAOPAULOBRA012813_V02
BGSANJOSECRC012813_V01
MGSAOPAULOBRA012913_V01
SBOTHERGBR012913_V01
LCLONDONGBR012913_V01
EJMOMBASAKEN012913_V01
NRVANCOUVERCA012913_V01
STOTTAWACAN012913_V01
ICYOKOHAMAJPN013013_V01
SHMUMBAIIND013113_V01
TFMUMBAIIND013113_A01
RGMUMBAIIND013113_V01

0T3L0M
0T2OS6
0T3I9G
0T2QDC
0T1JQB
0T3ZWO
0T3J40
0T2Z57
0T1WCC
0T42AA
0T3PEK
0T2H7G
0T3XLL
0T19ZO
0T1ML4
0T3W1B
0T03T8
0T3HJG
0T51NY
0T2YIW
0T0L1U
0SZ8DB
0T3VS4
0T3GT6
0T3KXQ
0T3C3F
0T46C7
0T3KPV
0SW3LG
0SZZAU
0T2K3K
0T36ZV
0T48V7
0T2LK1
0T4588
0T2FYQ
0T0XD4
0T36P5
0T11TG
0T46M7
0T2Q5N
0T1ICD
0T0NIR
0T0LRG
0T41PC
0T3SSS
0T35PA
0T3U87
0T4EQK
0T2QGP
0T3UID
0T2DLL
0T18RP
0T32MM
0T2HGA
0T4SAK
0T2WKX
0T1TI8
0T0IMP

1/21/13
1/22/13
1/22/13
1/22/13
1/22/13
1/22/13
1/22/13
1/22/13
1/22/13
1/22/13
1/22/13
1/22/13
1/22/13
1/23/13
1/23/13
1/23/13
1/23/13
1/23/13
1/24/13
1/24/13
1/24/13
1/24/13
1/25/13
1/25/13
1/25/13
1/26/13
1/26/13
1/26/13
1/26/13
1/26/13
1/26/13
1/26/13
1/27/13
1/27/13
1/27/13
1/27/13
1/27/13
1/27/13
1/27/13
1/27/13
1/27/13
1/27/13
1/27/13
1/27/13
1/27/13
1/27/13
1/28/13
1/28/13
1/28/13
1/28/13
1/29/13
1/29/13
1/29/13
1/29/13
1/29/13
1/30/13
1/30/13
1/31/13
1/31/13

1/24/13
1/25/13
1/28/13
1/25/13
1/24/13
1/27/13
1/31/13
1/24/13
1/27/13
1/27/13
1/27/13
1/26/13
2/8/13
1/31/13
1/28/13
1/26/13
1/27/13
1/26/13
1/25/13
1/26/13
2/1/13
1/27/13
2/8/13
2/3/13
2/3/13
1/31/13
2/5/13
2/4/13
1/30/13
1/30/13
2/3/13
1/29/13
2/16/13
1/31/13
2/1/13
2/2/13
2/1/13
1/31/13
2/5/13
2/6/13
2/4/13
2/3/13
2/1/13
1/31/13
2/6/13
2/7/13
2/3/13
2/6/13
1/31/13
2/6/13
2/2/13
2/3/13
2/3/13
2/2/13
1/31/13
2/5/13
2/5/13
2/4/13
2/5/13

FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL

CWENTEBBEUGA020213_V01
LZLONDONGBR020113_V01
MBNAGASAKIJPN020113_V01
HENAGASAKIJPN020213_V01
JFNEWDELHIIND020213_V01
GGNEWDELHIIND020213_V01
MGOTHERSAF020313_V01-01
RGNEWDELHIIND020213_V01
NHNAGASAKIJPN020113_V01
EHNEWDELHIIND020213_V01-01
PKOTHERGBR020113_V01
DMLONDONGBR020113_V01
RSMUMBAIIND020113_V01
ETNAGASAKIJPN020313_V01
RAFREDERICKMD020213_V01
CBSEOULKOR020213_V01
KBNEWDELHIIND020313_V01
KBNEWDELHIIND020313_V01
MBSAITAMAKENJ020213_V01
LBLONDONGBR020213_V01
KGLONDONGBR020213_V01
LHMUMBAIIND020213_V01
TMNEWDELHIIND010213_V01
TMNEWDELHIIND010213_V01
GMSALZBURGAUT020213_V01
MPNEWDELHIIND020413_V01
GRNEWDELHIIND020313_V01
LVSEOULKOR020213_V01
CWLISBONPOR020213_V01
CYSINGAPORESI020213_V01
ABMUMBAIIND020313_A01
RDMADRIDESP020313_V01
LDNEWDELHIIND020313_V01
GDKAMPALAUGA020313_V01
PDGENEVASUI020413_V01
RENEWDELHIIND020313_V01-01
AENEWDELHIIND020313_V01
BHGENEVASUI020413_V01
TLBAMAKOMLI020413_V01
JLHEIDELBERGF020313_V01
CLGENEVASUI020313_V01
VMBRAZZAVILLE020413_V01
JWNEWDELHIIND020313_V01
DFKAMPALAUGA020513_V01
RHKAMPALAUGA020313_V01
NNNEWDELHIIND020413_V01
VPLONDONGBR020213_V01
BRNEWDELHIIND020413_V01
JSPARISFRA020313_V01
GTOTHERHOL020413_V01
JANEWDELHIIND020513_V01
FHNEWDELHIIND020513_V01
MMHELSINKIFIN020513_V01
JMFLORENCEITA020613_V01
DRMILANITA020513_V01
NSNEWDELHIIND020513_V02
CCNEWDELHIIND020613_V01
JCNEWDELHIIND020613_A01
KHNEWDELHIIND020713_V01

0T4IEX
0T4MQ2
0T31QY
0T2Z9S
0T3LVY
0T4E8I
0T4L5P
0T3IG7
0T40QL
0T3ZIC
0T4F9B
0T3F6J
0T2B2O
0T3H6J
0T5KL5
0T4CNR
0T39HG
0T39HG
0T2OCR
0T3YR3
0T24NX
0T3MIL
0T4MRZ
0T4MRZ
0T0RQ2
0T3J5M
0T35HK
0T4MKL
0T2VVF
0T469U
0T4G7U
0T3XB1
0T3RO0
0T3FQS
0T4RQ3
0T2LM4
0T5MXT
0T33WP
0T3PHE
0T2S27
0T4CIK
0T5CGG
0T2M69
0T4N9L
0T3W0C
0T3RN7
0T51JN
0T3UFA
0T2ZJN
0T2Q68
0T3RJ7
0T3AUW
0T4A8F
0T21WY
0T421G
0T6OF6
0T3RLU
0T4QZH
0T5WDO

1/31/13
1/31/13
2/1/13
2/1/13
2/1/13
2/1/13
2/1/13
2/1/13
2/1/13
2/1/13
2/1/13
2/1/13
2/1/13
2/1/13
2/2/13
2/2/13
2/2/13
2/2/13
2/2/13
2/2/13
2/2/13
2/2/13
2/2/13
2/2/13
2/2/13
2/2/13
2/2/13
2/2/13
2/2/13
2/2/13
2/3/13
2/3/13
2/3/13
2/3/13
2/3/13
2/3/13
2/3/13
2/3/13
2/3/13
2/3/13
2/3/13
2/3/13
2/3/13
2/4/13
2/4/13
2/4/13
2/4/13
2/4/13
2/4/13
2/4/13
2/5/13
2/5/13
2/5/13
2/5/13
2/5/13
2/5/13
2/6/13
2/6/13
2/6/13

2/11/13
2/8/13
2/6/13
2/6/13
2/7/13
2/7/13
2/13/13
2/11/13
2/6/13
2/7/13
4/26/13
2/6/13
2/13/13
2/7/13
2/7/13
2/8/13
2/15/13
2/15/13
2/9/13
2/6/13
2/6/13
2/7/13
2/10/13
2/10/13
2/6/13
2/9/13
2/8/13
2/8/13
2/8/13
2/9/13
2/7/13
2/6/13
2/10/13
2/9/13
2/7/13
2/10/13
2/10/13
2/7/13
2/3/13
2/6/13
2/6/13
2/12/13
2/10/13
2/14/13
2/9/13
2/11/13
2/7/13
2/10/13
2/9/13
2/7/13
2/10/13
2/11/13
2/12/13
2/10/13
2/9/13
3/1/13
2/10/13
2/10/13
2/15/13

FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL

JLPUNEIND020713_V01
MNNEWDELHIIND020513_V01
ISCHENNAIIND020613_V01
ASOTHERESP020613_V01
SGOTHERIND020713_V01
PKKAMPALAUGA020713_V01
KNPUNEIND020813_V01
LSMUSCATOMA020713_V01
RBCOPENHAGEND020913_V01
RMPUNEIND020713_A01
JFGENEVASUI020913_V01
RHLYONFRA021013_V01
VMVIENNAAUT020913_V01
SMFRANKFURTAM020913_V01
ANOTHERSWE020913_V01
BROTHERJPN020913_V01
DSPUNEIND020913_V01
JSTOKYOTOJPN021013_V01
PVPUNEIND020913_V01
HWLONDONGBR021013_V01
WCTOKYOCITYJP021113_V01
MVLONDONGBR020913_V01
NWLYONFRA021113_V01
NGTELAVIVISR021213_V01
CHTOKYOCITYJP021213_V01
RJLYONFRA021113_V01
JRMEXICOCITYD021113_V01
CBCAIROEGY020913_V01
JHLONDONGBR021313_V01
CRLONDONGBR021313_V01
RDSEVILLEESP021213_V01
LFNAGOYAJPN021313_V01
DMVIENNAAUT021313_V01
SRLONDONGBR021413_V01
HSMEXICOCITYD021313_V01
JCKYIVUKR021413_V01
TWLONDONGBR021513_V01
JBLONDONGBR021613_V01
DDLONDONGBR021713_V01
RMSTOCKHOLMSW021713_V01-01
RNCANBERRAAUS021613_V01
SOLISBONPOR021613_V01
HPDUBAIUAE021613_V01
YBMELBOURNEAU021713_V01
CJMONTREALCAN021713_V01
MMMANCHESTERG021713_V01
JOLONDONGBR021713_V01
MRMONTREALCAN021713_V01
AVMONTREALCAN021713_V01
RWOTHERHOL021813_V01
YWMONTREALCAN021713_V01
PAMONTREALCAN021813_V01
AASAOPAULOBRA021813_V01
KASTUTTGARTFR021813_V01
MCBRUSSELSBEL011813_V01
AKLONDONGBR021013_V01
JBVIENNAAUT022013_V01
ADBOGOTACOL021913_A01
RHDRESDENFRG021913_V01

0T3NUQ
0T2P3B
0T28CR
0T3V4V
0T3PDS
0T4SIJ
0T522U
0T3H4D
0T3PSD
0T5NEA
0T3Q7S
0T3SYF
0T4UB4
0T3T97
0T4FDC
0T3FIU
0T5XCF
0T2HAI
0T52BC
0T33TJ
0T3N2N
0T57Q8
0T4YXY
0T3PCN
0T3T4A
0T3OKD
0T4UWZ
0T5VZE
0T4IJD
0T3I6F
0T51PQ
0SR0RZ
0T5MIB
0T44LI
0T4CZB
0T492T
0T3FWU
0T359T
0T6JWL
0T69EE
0T3RTD
0T3A0R
0T3Y78
0T6HFZ
0T32NB
0T3S71
0T26FM
0T16WX
0T10GB
0T54GA
0T3OFG
0T3NT2
0T6ADY
0T6WOG
0T5DJV
0T4EA9
0T39S6
0T5VT5
0T3O5G

2/6/13
2/6/13
2/6/13
2/6/13
2/7/13
2/7/13
2/7/13
2/7/13
2/8/13
2/8/13
2/9/13
2/9/13
2/9/13
2/9/13
2/9/13
2/9/13
2/9/13
2/9/13
2/9/13
2/9/13
2/10/13
2/10/13
2/10/13
2/11/13
2/11/13
2/11/13
2/11/13
2/12/13
2/12/13
2/12/13
2/13/13
2/13/13
2/13/13
2/13/13
2/13/13
2/14/13
2/15/13
2/16/13
2/16/13
2/16/13
2/16/13
2/16/13
2/16/13
2/17/13
2/17/13
2/17/13
2/17/13
2/17/13
2/17/13
2/17/13
2/17/13
2/18/13
2/18/13
2/18/13
2/18/13
2/18/13
2/19/13
2/19/13
2/19/13

2/14/13
2/10/13
2/11/13
2/13/13
2/17/13
2/18/13
2/14/13
2/12/13
2/18/13
2/13/13
2/23/13
2/20/13
2/16/13
2/15/13
2/13/13
2/24/13
2/14/13
2/19/13
2/15/13
2/13/13
2/16/13
2/13/13
2/20/13
2/20/13
2/18/13
2/20/13
2/14/13
2/21/13
2/15/13
2/17/13
2/17/13
2/23/13
2/19/13
2/17/13
2/15/13
2/23/13
2/20/13
2/19/13
2/20/13
3/27/13
2/22/13
2/19/13
2/22/13
2/24/13
2/24/13
2/21/13
2/20/13
2/22/13
2/22/13
2/21/13
2/22/13
2/19/13
3/10/13
2/19/13
2/23/13
2/19/13
2/23/13
2/25/13
2/24/13

FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL

FOBETHESDAMD021913_V01
SSTORONTOCAN021813_V01
BTTORONTOCAN021913_V01
EWSHANGHAICHN021913_V01
METORONTOCAN022013_V01
EJBONNFRG022013_V01
EKPARISFRA022013_V01
AMHANNOVERFRG022113_V01
CBCAPETOWNSAF022413_V01
FDCALGARYCAN022113_V01
RGOTHERIND022213_V01
AGGUANGZHOUCH022213_V01-01
AGGUANGZHOUCH022213_V01-01
VHTELAVIVISR022213_V01
PHBEIJINGCHN022213_V01
AMMUMBAIIND022313_V01
MMVENICEITA022213_A01-01
MRGUANGZHOUCH022213_V01
MRGUANGZHOUCH022213_V01
LVCAPETOWNSAF022413_V01
HBCAPETOWNSAF022413_V01
RCCAPETOWNSAF022413_V01
DDFRANKFURTAM022313_V01
REPRETORIASAF022313_V01
HLPRETORIASAF022313_V01
JMPRETORIASAF100312_A02
JMPRETORIASAF100312_V02
SOPRETORIASAF022313_V01
APGENEVASUI022513_V01
MPPRETORIASAF022313_V01
ASAUCKLANDNZL022313_V01
ASGENEVASUI022812_V01
GSGENEVASUI022513_V01
CVVENICEITA022313_V01
GCBANFFCAN022413_V01
GCBANFFCAN022413_V01
PCMEXICOCITYD022413_V01
MDGUATEMALACI022613_V01
DDGENEVASUI021113_V01
MHSTOCKHOLMSW022413_V01
JHSYDNEYAUS022613_V01
MKBANFFCAN022413_V01
ELCUERNAVACAM022413_V01
KMCALGARYCAN022413_V01
HMPRETORIASAF022313_V01
LMGENEVASUI022513_V01
PRBANFFCAN022413_V01
MSBANFFCAN022413_V01
MSOTHERISR022513_V01
SSHONGKONGHKG022513_A01
MVCAPETOWNSAF022413_V01
HAJOHANNESBUR022613_V01
SAVANCOUVERCA022513_V01
MBBEIJINGCHN022513_V02
MDLONDONGBR022513_V01
MGHEIDELBERGF022513_V01
JGFRANKFURTAM022713_V01
AIJOHANNESBUR022613_A01-01
WKCOPENHAGEND022613_V01

0T5YJI
0T4RW0
0T2SPQ
0T6SA7
0T3226
0T2XID
0T22Y8
0T502P
0T34ED
0T55UG
0T3OSR
0T3PGF
0T3PGF
0T3URC
0T2AC5
0T3YS4
0T5MR2
0T4E86
0T4E86
0T50HI
0T34U8
0T4X6Q
0T004M
0T430I
0T3R45
0T4M9J
0T4M9J
0T3XCN
0T2N3C
0T4GEE
0T358W
0T3I84
0T3VCV
0T5MGL
0T55L6
0T55L6
0T42OC
0T4DT9
0T36TZ
0T2YPA
0T334F
0T2E2T
0T44EI
0T0W6O
0T4O6J
0T3WVU
0T1PIG
0T0TRO
0T44EJ
0T3PSL
0T4P1R
0T4OE2
0T52LW
0T24EP
0T4LV8
0T3SIW
0T6FYR
0T4PYD
0T32DG

2/19/13
2/19/13
2/19/13
2/19/13
2/20/13
2/20/13
2/20/13
2/20/13
2/21/13
2/21/13
2/22/13
2/22/13
2/22/13
2/22/13
2/22/13
2/22/13
2/22/13
2/22/13
2/22/13
2/22/13
2/23/13
2/23/13
2/23/13
2/23/13
2/23/13
2/23/13
2/23/13
2/23/13
2/23/13
2/23/13
2/23/13
2/23/13
2/23/13
2/23/13
2/24/13
2/24/13
2/24/13
2/24/13
2/24/13
2/24/13
2/24/13
2/24/13
2/24/13
2/24/13
2/24/13
2/24/13
2/24/13
2/24/13
2/24/13
2/24/13
2/24/13
2/25/13
2/25/13
2/25/13
2/25/13
2/25/13
2/25/13
2/25/13
2/25/13

3/5/13
2/21/13
2/21/13
2/23/13
2/22/13
2/23/13
2/24/13
2/24/13
3/2/13
2/23/13
3/9/13
2/28/13
2/28/13
3/6/13
3/3/13
3/5/13
2/27/13
2/28/13
2/28/13
3/3/13
3/3/13
3/2/13
2/28/13
3/1/13
3/5/13
2/28/13
2/28/13
3/1/13
3/1/13
2/28/13
3/5/13
3/1/13
2/28/13
3/2/13
2/28/13
2/28/13
2/27/13
3/6/13
3/1/13
2/28/13
3/2/13
3/1/13
2/26/13
3/1/13
3/1/13
2/28/13
3/1/13
3/1/13
3/2/13
3/5/13
3/1/13
3/10/13
3/3/13
3/2/13
3/3/13
3/3/13
2/28/13
5/18/13
3/1/13

DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL

RMBEIJINGCHN022513_V01
LMPRETORIASAF022513_V01
JOCOPENHAGEND022513_V01
PPBEIJINGCHN022513_V01
DRFLORENCEITA022513_V01
JSGENEVASUI022513_V01
PTOTHERCHN022513_V01
XYOTHERCHN022613_V01
ZZMUNICHFRG022513_V01
AATOKYOCITYJP022613_V01
MCTOKYOCITYJP022613_V01
SMNEWARKNJ022613_V01-01
SMNEWARKNJ022613_V01-01
PMMILANITA022613_V01
MMVANCOUVERCA022613_V01
MSMEXICOCITYD022613_V01
MSMEXICOCITYD012513_V01
LBLONDONGBR022713_V01
MCBARCELONAES022713_V01
CFBETHESDAMD011713_V01
DFTORONTOCAN022713_V01
PGPRAGUETCH022713_V01
PGPRAGUETCH022713_V01
CHOTHERFRG022813_V01
SHOTHERFRG022713_V01
EKVALENCIAESP022813_V01
KPOTHERGRE022813_A01
JPPARISFRA022713_V01
KRFRANKFURTAM022813_V01
YYOSAKAKOBEJP022713_A01
DCBETHESDAMD043013_V01
JCOTHERITA022813_V01
DDNEWDELHIIND022813_V01
PDLONDONGBR022813_V01
PVNOORDWIJKHO030113_V01
CDEILATISR030113_V01
ADEILATISR030113_V01
JDNOORDWIJKHO030213_V01
RGCAMPINASBRA030113_V01
MGLONDONGBR030213_A01
OHEILATISR030213_V01
JLPARISFRA030113_V01
GPCAMPINASBRA030213_V01
EBPARISFRA030213_V01-01
JDMADRIDESP030213_V01
EFSAOPAULOBRA030313_V01
RGSAOPAULOBRA030213_V01
LGSEOULKOR030213_V01
RHPARISFRA030313_V01
SMBANFFCAN030213_V02
BMPARISFRA030213_V01
CNLIMAPER030213_V01
LNLONDONGBR030313_A01
JNSAOPAULOBRA030213_V01
KRLIMAPER030213_V01
LSTOKYOCITYJP030313_V01
ASCOPENHAGEND030213_V01
JTBANFFCAN030213_V01
GTPARISFRA030213_V01

0T1I91
0T42SC
0T3ZG5
0T1VIE
0T5VY7
0T567C
0T5Q33
0T5LI7
0T604C
0T3ZKE
0T4YW0
0T2KL3
0T2KL3
0T61EK
0T5DQH
0T5Q6I
0T4UIJ
0T54U5
0T3F1W
0T3BI2
0T2YYC
0T284T
0T284T
0T30MN
0T32JQ
0T25OW
0T5MDJ
0T6YM3
0T3XRE
0T4RT7
0T5WSO
0T5O69
0T5DS5
0T7L8X
0T55WK
0T4CD4
0T4E2A
0T2LER
0T3QS9
0T7BUU
0T7UY3
0T53RI
0T3ILJ
0T4J64
0T5S3A
0T67KS
0T5JZM
0T5WT2
0T4KEU
0T305T
0T68TE
0T6Z4O
0T6A71
0T4HJU
0T6MYS
0T2SQQ
0T3RYD
0T305F
0T3M0O

2/25/13
2/25/13
2/25/13
2/25/13
2/25/13
2/25/13
2/25/13
2/25/13
2/25/13
2/26/13
2/26/13
2/26/13
2/26/13
2/26/13
2/26/13
2/26/13
2/26/13
2/27/13
2/27/13
2/27/13
2/27/13
2/27/13
2/27/13
2/27/13
2/27/13
2/27/13
2/27/13
2/27/13
2/27/13
2/27/13
2/28/13
2/28/13
2/28/13
2/28/13
2/28/13
3/1/13
3/1/13
3/1/13
3/1/13
3/1/13
3/1/13
3/1/13
3/1/13
3/2/13
3/2/13
3/2/13
3/2/13
3/2/13
3/2/13
3/2/13
3/2/13
3/2/13
3/2/13
3/2/13
3/2/13
3/2/13
3/2/13
3/2/13
3/2/13

3/2/13
3/1/13
3/1/13
3/2/13
3/2/13
2/28/13
3/7/13
3/10/13
3/18/13
3/1/13
3/1/13
3/8/13
3/8/13
3/2/13
3/3/13
3/1/13
3/1/13
3/3/13
3/10/13
6/9/13
3/1/13
3/3/13
3/3/13
3/4/13
3/4/13
3/2/13
3/4/13
3/2/13
3/4/13
3/7/13
3/1/13
3/4/13
3/11/13
3/2/13
3/7/13
3/8/13
3/8/13
3/10/13
3/10/13
3/6/13
3/8/13
3/6/13
3/10/13
3/7/13
3/7/13
3/9/13
3/5/13
3/9/13
3/6/13
3/8/13
3/7/13
3/11/13
3/21/13
3/9/13
3/9/13
3/9/13
3/10/13
3/8/13
3/11/13

FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL

GUSAOPAULOBRA030213_V01
AVBANFFCAN030213_V02
RWBANFFCAN030213_V01
WYBANFFCAN030213_V01
RBBANFFCAN030313_V01
RBBANFFCAN030313_V01
YDBANFFCAN030313_V01
YDBANFFCAN030313_V01
RDOTHERESP030413_V01
RFBANFFCAN030313_V01
BFBANFFCAN030313_V01
RGBANFFCAN030313_V01
RGBANFFCAN030313_V01
NGBANFFCAN030313_V01
SGKYOTOJPN030313_V02
NHBANFFCAN030313_V01
KJBANFFCAN030313_V01
KJBANFFCAN030313_V01
KJBANFFCAN030313_V01
SKBANFFCAN030313_V01
MKBANFFCAN030313_V01
ELBANFFCAN030313_V01
ELBANFFCAN030313_V01
JMBANFFCAN030313_I01.1
JMBANFFCAN030313_I01.1
JMBANFFCAN030313_V01
JMBANFFCAN030313_V01
ANBANFFCAN030313_V01
POBANFFCAN030313_V01
POBANFFCAN030313_V01
CPFLORENCEITA030413_V01-01
YPBANFFCAN030313_V01
VRBANFFCAN030313_V01
VRBANFFCAN030313_V01
JSMUNICHFRG030313_V01
MSFLORENCEITA030313_V01
MXOTTAWACAN030313_V01
DDLONDONGBR030513_V01
MHBRUSSELSBEL030513_A01
CHFLORENCEITA030413_V01
CMSYDNEYAUS030413_V01
DMDUBLINIRL030413_V01-01
DSDUESSELDORF030413_V01
BSFLORENCEITA030513_A01
LBPRAGUETCH030513_V01
HCFLORENCEITA030513_V01
PCVIENNAAUT030513_V01
DCLONDONGBR030713_V01
TFSAOPAULOBRA030513_V01
RGSAOPAULOBRA030413_V01
DHFLORENCEITA030513_V01-01
SHSAOPAULOBRA030613_V01
RJBARCELONAES030613_V01
SMMAINZFRG030513_V02
SSEDINBURGHGB020513_V01
BSSEOULKOR030513_A01
YXHIROSHIMAJP030513_V01
MEPARISFRA030613_V01
LHMADRIDESP030613_V01

0T6L52
0T301T
0T5IG3
0T301W
0T5RBA
0T5RBA
0T5PGS
0T5PGS
0T6BF3
0T0TU3
0T5HW3
0T58PF
0T58PF
0T2W7T
0TB2YX
0T3KMF
0T3SXL
0T3SXL
0T3SXL
0T5T1W
0T1UIM
0T58S3
0T58S3
0T2T8V
0T2T8V
0T2T8V
0T2T8V
0SVBUL
0T5QCU
0T5QCU
0T2IK2
0T549T
0T5RAL
0T5RAL
0T7BWU
0T6G42
0T4IC2
0T75JB
0T6D5L
0T79CJ
0T4T0T
0T77M8
0T4TA6
0T44GC
0T4RW9
0T51PU
0T4HN6
0T51QZ
0T28F5
0T2XG3
0T7BWC
0T5MC6
0T5KYL
0T89N1
0T4X9T
0T5Z8E
0T4M56
0T3U2E
0T5BLK

3/2/13
3/2/13
3/2/13
3/2/13
3/3/13
3/3/13
3/3/13
3/3/13
3/3/13
3/3/13
3/3/13
3/3/13
3/3/13
3/3/13
3/3/13
3/3/13
3/3/13
3/3/13
3/3/13
3/3/13
3/3/13
3/3/13
3/3/13
3/3/13
3/3/13
3/3/13
3/3/13
3/3/13
3/3/13
3/3/13
3/3/13
3/3/13
3/3/13
3/3/13
3/3/13
3/3/13
3/3/13
3/4/13
3/4/13
3/4/13
3/4/13
3/4/13
3/4/13
3/4/13
3/5/13
3/5/13
3/5/13
3/5/13
3/5/13
3/5/13
3/5/13
3/5/13
3/5/13
3/5/13
3/5/13
3/5/13
3/5/13
3/6/13
3/6/13

3/9/13
3/8/13
3/9/13
3/8/13
3/8/13
3/8/13
3/8/13
3/8/13
3/7/13
3/8/13
3/10/13
3/8/13
3/8/13
3/8/13
3/10/13
3/8/13
3/8/13
3/8/13
3/8/13
3/8/13
3/8/13
3/8/13
3/8/13
12/27/12
12/27/12
3/8/13
3/8/13
3/8/13
3/8/13
3/8/13
3/11/13
3/8/13
3/8/13
3/8/13
3/9/13
3/11/13
3/7/13
3/7/13
3/8/13
3/11/13
3/12/13
3/9/13
3/6/13
3/11/13
3/9/13
3/11/13
3/11/13
3/9/13
3/8/13
3/10/13
3/11/13
3/8/13
3/10/13
3/10/13
3/9/13
3/10/13
3/10/13
3/13/13
3/9/13

FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL

AHSYDNEYAUS030813_V01
EKNATIONALHAR030613_V01
MMMUNICHFRG030513_V01
KNSAITAMAKENJ030713_V01
CPTURINITA030613_V01
YSPARISFRA030613_V01
KWAMSTERDAMHO030613_V02
SBMISSOULAMT030713_V01
QLBEIJINGCHN030613_V01
JLTURINITA030813_V01
ASSINGAPORESI030713_V01-01
ASFLORENCEITA030413_V01
KBSINGAPORESI031013_V01
CHSINGAPORESI030813_V01
VHTELAVIVISR030813_V01
THMUNICHFRG030813_I01.1
THMUNICHFRG030813_V01
MKSINGAPORESI030913_V01
SMBEIJINGCHN030813_V01
EOBIRMINGHAMG030813_V01
EPSINGAPORESI030813_V01
CPTOKYOCITYJP030813_V01
RSSINGAPORESI030913_V01
KWSINGAPORESI030813_V01
BAMUNICHFRG030913_V01
CBOTHERFRG030913_V01
CGMUNICHFRG030913_V01
CGMUNICHFRG030913_V01
RGOTHERSUI030913_V01
NGBELFASTGBR031013_V01
FHSINGAPORESI030813_V01
DLZURICHSUI030913_V01
MLBARCELONAES030913_V01
AMSTUTTGARTFR030913_V01
SMSTUTTGARTFR030913_V01
NRBEIJINGCHN030913_V01
SSINNSBRUCKAU030913_V01
SSVIENNAAUT030913_V01
EWOTHERAUT030913_V01
WCBEIJINGCHN031013_V01
DDKUALALUMPUR031013_V01
GGRIVADELGARD031113_V01
MRKYOTOJPN031013_V01
PSNEWDELHIIND031113_V01
MYHANGZHOUCHN031013_V01
CAINCHEONKOR031213_A01-01
BADAVOSSUI031213_V01
KKVENICEITA031113_V01
RKOTHERFRG031213_A01
LLGRAZAUT030913_V01
MLHELSINKIFIN031113_V01
PMDAVOSSUI031113_V01
ROROCKVILLEMD031013_V01
RRFLORENCEITA031213_V01
JZOTHERSUI031213_V01-01
WCSHANGHAICHN031213_V01
DDSHANGHAICHN031313_V01-01
JGLONDONGBR031213_V01
RGBANGKOKTHA031313_V01

0T6YOR
0T67UU
0T5T0P
0T7EZ1
0T417I
0T7VEB
0T7WWR
0T7G9T
0T5H42
0T6R8V
0T7F6I
0T4XSY
0T74J2
0T7KOL
0T7O09
0T2DJF
0T2DJF
0T4OVI
0T5OTC
0T6HX7
0T6VMU
0T84LI
0T7AB2
0T7551
0T57ON
0T5UU1
0T65H9
0T65H9
0T63IS
0T5VX4
0T74PV
0T6L7M
0T4N2F
0T7H6J
0T7E80
0T61Y5
0T6L7Y
0T5236
0T5V6A
0T89QU
0T311D
0T7L62
0T5KJ6
0T5TNN
0T4XWG
0T6C33
0T3FB4
0T3RPN
0T7JNI
0T3S24
0T46I8
0T58HM
0T5SDI
0T6L9W
0T24DX
0T5DZW
0T1FB2
0T562Q
0T5YAS

3/6/13
3/6/13
3/6/13
3/6/13
3/6/13
3/6/13
3/6/13
3/7/13
3/7/13
3/7/13
3/7/13
3/7/13
3/8/13
3/8/13
3/8/13
3/8/13
3/8/13
3/8/13
3/8/13
3/8/13
3/8/13
3/8/13
3/8/13
3/8/13
3/9/13
3/9/13
3/9/13
3/9/13
3/9/13
3/9/13
3/9/13
3/9/13
3/9/13
3/9/13
3/9/13
3/9/13
3/9/13
3/9/13
3/9/13
3/10/13
3/10/13
3/10/13
3/10/13
3/10/13
3/10/13
3/11/13
3/11/13
3/11/13
3/11/13
3/11/13
3/11/13
3/11/13
3/11/13
3/11/13
3/11/13
3/12/13
3/12/13
3/12/13
3/12/13

3/19/13
3/9/13
3/18/13
3/14/13
3/10/13
3/9/13
3/12/13
3/15/13
3/24/13
3/11/13
3/14/13
3/10/13
3/16/13
3/13/13
3/22/13
12/28/12
3/14/13
3/14/13
3/13/13
3/11/13
3/14/13
3/15/13
3/15/13
3/16/13
3/16/13
3/18/13
3/14/13
3/14/13
3/15/13
3/13/13
3/17/13
3/14/13
3/14/13
3/13/13
3/13/13
3/24/13
3/14/13
3/14/13
3/17/13
3/16/13
3/17/13
3/14/13
3/15/13
3/23/13
3/18/13
5/10/13
3/17/13
3/19/13
3/14/13
3/16/13
3/20/13
3/18/13
3/13/13
3/18/13
3/18/13
3/17/13
3/21/13
3/15/13
3/28/13

DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL

VMROTTERDAMHO031213_V01
CNFRANKFURTAM031213_V01
HPMILANITA031213_V01
APNEWDELHIIND031313_V01
ARLONDONGBR031313_V01
BSBANGKOKTHA031313_V01
WSDAVOSSUI031213_V01
LTOTHERESP031313_V01
BAWHISTLERCAN031313_V01
DBWHISTLERCAN031313_V01
ABLONDONGBR031313_V01
SBBETHESDAMD031313_V01
JBVANCOUVERCA031313_V01
JBVANCOUVERCA031313_V01
MGOTHERFRG031313_V01
KMWHISTLERCAN031313_V01
LMMILANITA031313_V01
SRWHISTLERCAN031313_V01
JBDAVOSSUI031413_V01
LHBERLINFRG031413_V01
MTMONTREALCAN021413_V01
MUROMEITA031513_V01
MUROMEITA031513_V01
HVBEIJINGCHN031413_V01
DBMILANITA031613_V01
SCFRANKFURTAM031513_V01
CDMILANITA031413_V01
MGHARROGATEGB031513_V01
RKWHISTLERCAN031513_V01
BMBANGKOKTHA031513_V01
MNVANCOUVERCA031513_V01
JPLONDONGBR031513_V01
KRBERLINFRG031613_V01
JSLONDONGBR031113_V01
RSNEWDELHIIND031613_V01
BAOTHERFRG031813_V01
SCHARROGATEGB031713_V01
DDSAOPAULOBRA031713_V01
MGOTHERFRG031713_V01
MHKYIVUKR031713_V01
MHKYIVUKR031713_V01
MHHANGZHOUCHN031713_V01
XJSHANGHAICHN031613_V01
DLOTHERSWE031713_V01
MMMUNICHFRG031513_V01
HMDUESSELDORF031413_V01
MMGENEVASUI031613_V01
RPOTHERFRG031613_V01
SYSHANGHAICHN031613_V01
LEOTHERFRG031813_V01
MHLEIPZIGFRG031813_V01
AKBANFFCAN031713_V01
MRBANFFCAN031713_V01
ISKUALALUMPUR031813_V01
TTPARISFRA031713_V01
WWSINGAPORESI031913_A01
KZBETHESDAMD031713_V01
CALYONFRA031813_V01
EBLONDONGBR031813_I01.1

0T693B
0T6AJ5
0T6H2B
0T4C1Y
0T6QBQ
0T645J
0T3QY4
0SZPYV
0T46AC
0T3PEX
0T4CUY
0T89BN
0T424N
0T424N
0T41FE
0T5YK4
0T46EF
0T694T
0T5GFX
0T6GCZ
0T7BLB
0T144Y
0T144Y
0T53M6
0T5HJG
0T6BFQ
0T4YMZ
0T4TXW
0T4DAV
0T97GI
0T6P83
0T7IA9
0T4CO6
0T6GTD
0T469D
0T6PGD
0T3LDG
0T5KDR
0T5WF5
0T6WN1
0T6WN1
0T2T2V
0T56N2
0T5C8X
0T7ASQ
0T4TQM
0T7S31
0T5WO1
0T3WAE
0T5FIR
0T3US2
0T54W7
0T6L8G
0T4OX3
0T5PKO
0T57L7
0T8CG1
0T7B5H
0T8D0R

3/12/13
3/12/13
3/12/13
3/12/13
3/12/13
3/12/13
3/12/13
3/12/13
3/13/13
3/13/13
3/13/13
3/13/13
3/13/13
3/13/13
3/13/13
3/13/13
3/13/13
3/13/13
3/14/13
3/14/13
3/14/13
3/14/13
3/14/13
3/14/13
3/15/13
3/15/13
3/15/13
3/15/13
3/15/13
3/15/13
3/15/13
3/15/13
3/15/13
3/15/13
3/15/13
3/16/13
3/16/13
3/16/13
3/16/13
3/16/13
3/16/13
3/16/13
3/16/13
3/16/13
3/16/13
3/16/13
3/16/13
3/16/13
3/16/13
3/17/13
3/17/13
3/17/13
3/17/13
3/17/13
3/17/13
3/17/13
3/17/13
3/18/13
3/18/13

3/21/13
3/19/13
3/17/13
3/27/13
3/17/13
4/6/13
3/17/13
3/16/13
3/18/13
3/18/13
3/16/13
3/16/13
3/17/13
3/17/13
3/17/13
3/18/13
3/18/13
3/13/13
3/17/13
3/17/13
3/16/13
3/24/13
3/24/13
3/26/13
3/23/13
3/23/13
3/22/13
3/24/13
3/18/13
3/15/13
3/19/13
3/15/13
3/20/13
3/26/13
3/20/13
3/21/13
3/21/13
3/23/13
3/22/13
3/22/13
3/22/13
3/22/13
3/25/13
3/21/13
3/19/13
3/24/13
3/22/13
3/22/13
3/24/13
3/24/13
3/22/13
3/22/13
3/22/13
3/22/13
3/21/13
3/24/13
3/20/13
3/23/13
3/28/13

FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL

EBLONDONGBR031813_I01.2
EBLONDONGBR031813_V01
LCLEIPZIGFRG031813_V01
CFLONDONGBR031813_V01
SHBERLINFRG031813_V01
NTLEIPZIGFRG031813_V01
AWNASHVILLETN031813_V01
LAGUADALAJARA031913_V01
IAPARISFRA031913_V01
ABMILANITA032113_A01
JFDAKARSEN031913_V01
ANDAKARSEN031913_V01
BVSHANGHAICHN031913_V01
AYSUZHOUCHN032013_V01-01
ABBASELSUI032013_A01
CBDRESDENFRG032113_V01
RDAMSTERDAMHO032013_V01
JHBARCELONAES032013_V01
CMSANFRANCISC031913_V01
AGMOSCOWRUS032213_V01
AHBEIJINGCHN032213_V01
SHOTHERGBR032113_V01
MHTORONTOCAN032113_V01
WKOTTAWACAN032113_V01
TLHONGKONGHKG032113_V01
WLTORONTOCAN032113_V01
CSLIEGEBEL032213_V01
SYTORONTOCAN032113_V01
JCCAPETOWNSAF032213_V01
AKLIVERPOOLGB032113_V01
JLLONDONGBR032313_V01
TNLIVERPOOLGB032213_V01
HRSEOULKOR032313_V01
HRSEOULKOR032313_V01
BCSAOPAULOBRA032313_V01
JGSHANGHAICHN032413_V01
BJMANCHESTERG032313_V01
BJMANCHESTERG032313_V01
AKPARISFRA032313_V01
RPMANCHESTERG032313_V01
PPAMSTERDAMHO032313_V01
MSSHANGHAICHN032313_V01
HSMAASTRICHTH032313_V01
HSMAASTRICHTH032313_V01
CSCAPETOWNSAF032413_V01
LSMARSEILLEFR032313_V01
AYMAASTRICHTH032313_V01
ABLONDONGBR032413_V01
JGLYONFRA032413_V01
FHGENEVASUI032413_V01
GTHEIDELBERGF032413_V01
RYLONDONGBR032413_V01
SBFRANKFURTAM032513_V01
MEVANCOUVERCA032513_V01
LHOTHERKOR032513_V01
HKTOKYOCITYJP032613_V01
MRSEOULKOR032613_V01
KFAMSTERDAMHO032613_V01
POTUCSONPIMAC032713_V01

0T8D0R
0T8D0R
0T7B4A
0T601Y
0T6KFR
0T20MV
0T8RJ1
0T89Z5
0T5S22
0T2N63
0T5FH4
0T8P7Q
0T3VTW
0T66E4
0T8ES3
0T4W1Z
0T6P19
0T86TG
0T8PC0
0T61YV
0T60Q6
0T6YN7
0T8139
0T8UNE
0T5HLB
0T5KZ6
0T6SF8
0T7ZUL
0T4RL7
0T8FJN
0T73HF
0T81HJ
0T4A0A
0T4A0A
0T4U96
0T7LPA
0T6HD8
0T6HD8
0T6LO3
0T77UZ
0T5D3H
0T7OGU
0T7P53
0T7P53
0T61I8
0T3K3T
0T7RTN
0T78OH
0T5DSS
0T7TM2
0T49SD
0T6OF5
0T6TUU
0T6T3I
0T7L02
0T684O
0T7X5U
0T7GFV
0T8PK2

3/18/13
3/18/13
3/18/13
3/18/13
3/18/13
3/18/13
3/18/13
3/19/13
3/19/13
3/19/13
3/19/13
3/19/13
3/19/13
3/19/13
3/20/13
3/20/13
3/20/13
3/20/13
3/20/13
3/21/13
3/21/13
3/21/13
3/21/13
3/21/13
3/21/13
3/21/13
3/21/13
3/21/13
3/22/13
3/22/13
3/22/13
3/22/13
3/22/13
3/22/13
3/23/13
3/23/13
3/23/13
3/23/13
3/23/13
3/23/13
3/23/13
3/23/13
3/23/13
3/23/13
3/23/13
3/23/13
3/23/13
3/24/13
3/24/13
3/24/13
3/24/13
3/24/13
3/25/13
3/25/13
3/25/13
3/25/13
3/25/13
3/26/13
3/27/13

4/4/13
4/15/13
3/22/13
3/22/13
3/22/13
3/22/13
3/19/13
3/24/13
3/23/13
3/25/13
3/25/13
3/25/13
3/24/13
3/24/13
3/24/13
3/24/13
3/23/13
3/23/13
3/24/13
4/4/13
3/30/13
4/2/13
3/22/13
3/23/13
3/27/13
3/22/13
3/24/13
3/22/13
3/29/13
3/25/13
3/27/13
3/25/13
3/30/13
3/30/13
3/27/13
3/29/13
4/18/13
4/18/13
3/29/13
3/28/13
3/28/13
3/27/13
3/28/13
3/28/13
3/27/13
3/27/13
3/28/13
3/27/13
3/28/13
3/28/13
3/27/13
3/28/13
3/28/13
3/27/13
3/31/13
4/8/13
3/30/13
3/29/13
3/31/13

FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL

JAMILANITA040313_V02
MGWHISTLERCAN033113_V01
MHSANTIAGOCHI033113_V01
CLKYOTOJPN033113_A01
WLOTHERCHN040113_V01
BPANKARATUR033113_V01
BACHICAGOIL040113_V01
PCHANNOVERFRG040113_V01
NKKYOTOJPN040113_A01
PLMILANITA040113_V01
ASZURICHSUI030113_V01
ETANKARATUR040213_V01
ADCOLDSPRINGH040213_V01
CEGUANGZHOUCH040313_V01
JLFRANKFURTAM040413_V01
CMSANTIAGOCHI040213_V01
BWNICEFRA040213_V01
CBPARISFRA030313_V01
MBNICEFRA040313_V02
ZDMONTEVIDEOU040413_V01
KGOTHERAUT040313_V01
LOSIENAITA040313_A01-01
SPLONDONGBR040313_V01
DSDUBLINIRL040313_V01
VACOPENHAGEND040413_V01
SBWHISTLERCAN040413_V01
RCWHISTLERCAN040413_V01
WCWHISTLERCAN040413_V01
BDWHISTLERCAN040413_V01
YFVANCOUVERCA040413_V01
DLONTARIOCAN040413_V01
AOWHISTLERCAN040413_V01
TRWHISTLERCAN040413_V01
LSWHISTLERCAN040413_V01
KTWHISTLERCAN040413_V01
RVWHISTLERCAN040413_V01
YFBEIJINGCHN040513_V01
JNTAIPEITPE040613_V01
TPBEIJINGCHN040513_V01
TPBEIJINGCHN040513_V01
CWCAVTATCRO040513_V01
AALONDONGBR040713_V01
ABLONDONGBR040613_V01
MBLISBONPOR040813_V01
MDOTHERGBR040613_V02
MDOTHERGBR040613_V02
KFOTHERHOL040713_V01
SJPARISFRA040713_V01
ELPARISFRA040613_V01
ZLLONDONGBR040613_V01
LMLOUVAINLANE040613_V01
AMOTHERGBR040713_V01
LNLONDONGBR040613_V01
KPLONDONGBR040513_V01
SSLYONFRA040713_V01
MSVENICEITA040613_V01
TTLONDONGBR040513_V01
JTLONDONGBR040613_V01
JVPARISFRA040613_V01

0T57JF
0T4VY9
0T8KWQ
0T7HFR
0T8RFN
0T8SMY
0T33VT
0T8E6S
0T7FT2
0T78KW
0T848R
0T8R72
0T88EL
0T8DZ8
0T8ICT
0T8L1Y
0T7JWD
0T9I1Y
0T9ZFD
0T6ZQC
0T5YC7
0T92XR
0T73P0
0T4E17
0T7B1S
0T5Q9I
0T7K79
0T8O9J
0T5TUX
0T5DGT
0T7WYB
0T65M4
0T5X2O
0T57US
0T3TEY
0T673J
0T57XG
0T94XC
0T3T6J
0T3T6J
0T934U
0T84HZ
0T47HG
0T3EOU
0T9IS3
0T9IS3
0T9JBD
0T8NWW
0T82EE
0T94FF
0TBVBX
0T6URM
0T5SHW
0T39ZM
0T7065
0T7EQL
0T7V4C
0T7NUB
0T80EI

3/31/13
3/31/13
3/31/13
3/31/13
3/31/13
3/31/13
4/1/13
4/1/13
4/1/13
4/1/13
4/1/13
4/1/13
4/2/13
4/2/13
4/2/13
4/2/13
4/2/13
4/3/13
4/3/13
4/3/13
4/3/13
4/3/13
4/3/13
4/3/13
4/4/13
4/4/13
4/4/13
4/4/13
4/4/13
4/4/13
4/4/13
4/4/13
4/4/13
4/4/13
4/4/13
4/4/13
4/5/13
4/5/13
4/5/13
4/5/13
4/5/13
4/6/13
4/6/13
4/6/13
4/6/13
4/6/13
4/6/13
4/6/13
4/6/13
4/6/13
4/6/13
4/6/13
4/6/13
4/6/13
4/6/13
4/6/13
4/6/13
4/6/13
4/6/13

4/3/13
4/9/13
4/14/13
4/8/13
4/9/13
4/7/13
4/9/13
4/6/13
4/8/13
4/11/13
4/7/13
4/5/13
4/16/13
4/10/13
4/6/13
4/14/13
4/6/13
4/7/13
4/6/13
4/17/13
4/7/13
4/7/13
4/10/13
4/7/13
4/11/13
4/8/13
4/10/13
4/10/13
4/9/13
4/9/13
4/6/13
4/9/13
4/9/13
4/9/13
4/9/13
4/11/13
4/14/13
4/26/13
4/14/13
4/14/13
4/14/13
4/9/13
4/9/13
4/12/13
4/11/13
4/11/13
4/10/13
4/11/13
4/11/13
4/11/13
4/15/13
4/10/13
4/9/13
4/11/13
4/12/13
4/12/13
4/15/13
4/10/13
4/11/13

FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL

NVHANOIVIE040713_V01
YYOTHERSUI040614_V01
JCCOPENHAGEND040713_V01
CCSEOULKOR040713_V01
JGOTHERISR040713_V01
CLLYONFRA040813_V01
SPLONDONGBR040713_V01
MRPRAGUETCH040813_A01-01
MRPRAGUETCH040813_A01-01
MRMANCHESTERG040713_V01
SWSAOPAULOBRA040713_V01
LBOTHERGBR040813_V01
KDCAVTATCRO040813_V01
IFSINGAPORESI040813_V01
DHOTHERFRG040813_V01
BHCOPENHAGEND040613_V01
KKUTRECHTHOL040813_V01
DLCAVTATCRO040813_V01
MMGENEVASUI040713_V01
ESNICEFRA040813_V01
VDKYIVUKR041013_V01
RGNICEFRA040913_A01-01
KJOTHERFRA040913_V01
RKSAOPAULOBRA040913_V01
AKBORDEAUXFRA041113_V01
KMKYIVUKR040913_V01
KMKYIVUKR040913_V01
RMCAVTATCRO040513_V01
PMCAVTATCRO041013_V01
MMCAPETOWNSAF040913_V01
EOKYIVUKR040913_V01
KWCAPETOWNSAF040913_V01
JGPITTSBURGHP041013_V01
BGSAOPAULOBRA041013_V01
AMOTHERSWE041013_V01
KMGENEVASUI041013_A01-01
JMOTHERGBR051113_A01
LMCAVTATCRO041113_A01-01
ANBERNSUI041113_V01
WSMONTREALCAN041013_V01
STHOUSTONHEIG041013_A01
DTPITTSBURGHP041013_V01
RWPARISFRA041013_A01
SGDUBLINIRL041113_V01
KHSAOPAULOBRA041213_V01
CRBEIJINGCHN041113_V01
MRSAOPAULOBRA041013_A01
MRSAOPAULOBRA041013_V01
ASSINGAPORESI041113_V01
BCOTHERFRA041313_V01-01
BDMIAMIFL041213_A01
AHTALLINNEST041313_V01
MLMILANITA041213_V01
SMSINGAPORESI041413_V01
SMBANGKOKTHA041213_V01
NRFLORENCEITA041313_A01-01
SRSINGAPORESI041213_V01
TRLONDONGBR041213_A01
NSOXFORDGBR041213_A01

0T8WA0
0T763U
0T5M8U
0T8OJ6
0T84MI
0T79ZC
0T8UF8
0T810B
0T810B
0T94A8
0T95LF
0T7E54
0T6W8B
0T87F0
0T6FNT
0T6UX9
0T51KN
0T8I6F
0T7R6P
0T5U9F
0T7B1X
0T7QGO
0T42LV
0T6QMG
0T8NUZ
0T7DWP
0T7DWP
0T95BX
0T7O8A
0T9LKU
0T7BB3
0T9F5F
0TAVY8
0T95I7
0T83BN
0T6P7H
0T9OHM
0T4DWS
0T31L5
0T9YXK
0T8YD7
0TAVX5
0T9OVT
0TA68E
0T6K0Q
0T3YJS
0T866T
0T866T
0T8Z5V
0T8DYE
0T9VK6
0T8KTZ
0T9E8Y
0T98BJ
0T7BP8
0T6FC7
0T4PPQ
0T63PN
0T94UI

4/6/13
4/6/13
4/7/13
4/7/13
4/7/13
4/7/13
4/7/13
4/7/13
4/7/13
4/7/13
4/7/13
4/8/13
4/8/13
4/8/13
4/8/13
4/8/13
4/8/13
4/8/13
4/8/13
4/8/13
4/9/13
4/9/13
4/9/13
4/9/13
4/9/13
4/9/13
4/9/13
4/9/13
4/9/13
4/9/13
4/9/13
4/9/13
4/10/13
4/10/13
4/10/13
4/10/13
4/10/13
4/10/13
4/10/13
4/10/13
4/10/13
4/10/13
4/10/13
4/11/13
4/11/13
4/11/13
4/11/13
4/11/13
4/11/13
4/12/13
4/12/13
4/12/13
4/12/13
4/12/13
4/12/13
4/12/13
4/12/13
4/12/13
4/12/13

4/19/13
4/12/13
4/11/13
4/10/13
4/12/13
4/11/13
4/10/13
5/30/13
5/30/13
4/10/13
4/13/13
4/13/13
4/15/13
4/13/13
4/13/13
4/10/13
4/14/13
4/15/13
4/15/13
4/14/13
4/21/13
4/14/13
4/14/13
4/16/13
4/14/13
4/27/13
4/27/13
4/14/13
4/14/13
4/23/13
4/21/13
4/19/13
4/10/13
4/16/13
4/13/13
4/26/13
5/25/13
4/14/13
4/16/13
4/12/13
4/18/13
4/10/13
4/18/13
4/19/13
4/18/13
4/22/13
4/16/13
4/16/13
4/16/13
4/19/13
4/14/13
4/20/13
4/21/13
4/21/13
4/20/13
4/19/13
4/21/13
4/19/13
6/11/13

FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL

CWOTHERITA041313_A01-01
JBBUENOSAIRES041313_V01
WGOTHERITA041413_A01
JGBUENOSAIRES041313_V01
CKLONDONGBR041313_V01
WPOTHERITA041313_V01
CPLONDONGBR041213_V01
FPOTHERITA041113_A01-01
RPPISAITA041313_V01
BRAACHENFRG041413_V01
JSDUBLINIRL041313_V01
ESPISAITA041313_V01
ESPISAITA041313_V01
CTPISAITA041313_A01-01
WWBOLOGNAITA041413_A01
CADUBLINIRL041413_V01
CCDUBLINIRL041513_V01
WCTAIPEITPE041513_V01
PKDUBLINIRL041413_V01
LNLONDONGBR041413_V01
ANMEXICOCITYD041413_V01
FOMEXICOCITYD041413_V01
ETDUBLINIRL041513_V01
LWDUBLINIRL041413_A01
EATAIPEITPE041613_A01
RGTORONTOCAN041413_V01
ELSEOULKOR041513_V01
IMOTHERESP041513_V01
RSNEWDELHIIND041513_V01
IAMADRIDESP041613_V01
ABAUCKLANDNZL041613_V01
EJSANTANDERES041613_V01
PKAMSTERDAMHO042013_A01
SLGENEVASUI041713_V01
CMOTHERMEX051613_V01
EMOTTAWACAN041613_V01
ROOTHERMEX041613_V01
LRSEATTLEKING041713_V01
SSSTOCKHOLMSW041613_V01
VTVILNIUSLIT041513_A01
ABHIROSHIMAJP041813_V01
HCTUEBINGENFR041713_V01
HCTUEBINGENFR041713_V01
SHBUENOSAIRES041713_V01
MHMONTREALCAN041713_V01
HKGENEVASUI041713_V01
WLOTHERFRG041813_V01
TLPORTOROZSLO041813_V01
TRBIRMINGHAMG041713_V01
URSANTIAGOCHI041713_A01
DRTORONTOCAN041713_V01
MSDUBLINIRL041713_A01
BBMONTREALCAN041813_A01
RDLONDONGBR041813_V01
MMLONDONGBR041913_V01
KRMONTREALCAN041813_V01
DGACCRAGHA042013_V01
RGLEIPZIGFRG042113_V01
TIJERUSALEMJE042013_A01-01

0TAI68
0T0PCN
0T4FG3
0T8RY4
0T86B2
0T7MHL
0T8PV8
0T7GGC
0T6BAX
0T90GB
0T7EJY
0T8U13
0T8U13
0T5N8E
0T5R86
0T6SH2
0T6X5P
0T7ZX1
0T8PPI
0T9WBR
0T6UQ1
0T8LBX
0T8VBN
0T7J66
0T7GD2
0T4GJ4
0T67I8
0T78LD
0T7WWZ
0T9DFB
0T63N4
0T5W1J
0T6YQM
0T8VZT
0T8L22
0T962B
0T8PDW
0T8M34
0T4YTB
0T8R01
0T73GD
0T9BDY
0T4NF6
0T59H9
0T80T1
0T7ANA
0T9089
0T7VDD
0T6YSP
0T4GEH
0TA6OL
0TA1LV
0T7PL3
0T9YIM
0T97QP
0T80K5
0T7ZG9
0T8VS7
0T6MBR

4/12/13
4/13/13
4/13/13
4/13/13
4/13/13
4/13/13
4/13/13
4/13/13
4/13/13
4/13/13
4/13/13
4/13/13
4/13/13
4/13/13
4/13/13
4/14/13
4/14/13
4/14/13
4/14/13
4/14/13
4/14/13
4/14/13
4/14/13
4/14/13
4/15/13
4/15/13
4/15/13
4/15/13
4/15/13
4/16/13
4/16/13
4/16/13
4/16/13
4/16/13
4/16/13
4/16/13
4/16/13
4/16/13
4/16/13
4/16/13
4/17/13
4/17/13
4/17/13
4/17/13
4/17/13
4/17/13
4/17/13
4/17/13
4/17/13
4/17/13
4/17/13
4/17/13
4/18/13
4/18/13
4/18/13
4/18/13
4/19/13
4/19/13
4/19/13

4/19/13
4/21/13
4/20/13
4/19/13
4/17/13
4/19/13
4/19/13
4/19/13
4/19/13
4/19/13
4/20/13
4/19/13
4/19/13
4/21/13
4/17/13
4/17/13
4/17/13
4/20/13
4/18/13
4/19/13
4/20/13
4/20/13
4/18/13
4/18/13
4/23/13
4/16/13
4/21/13
4/21/13
4/26/13
4/20/13
4/27/13
4/20/13
4/25/13
4/30/13
4/25/13
4/20/13
4/25/13
4/26/13
4/19/13
6/30/13
4/27/13
4/21/13
4/21/13
4/22/13
4/19/13
4/19/13
4/21/13
4/21/13
4/21/13
4/22/13
4/23/13
4/20/13
4/19/13
4/27/13
4/25/13
4/20/13
4/28/13
4/29/13
4/24/13

FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL

RMYEREVANARM041913_A01-01
JSCANCUNMEX041913_V01
JSCANCUNMEX041913_V01
VBCANCUNMEX042013_V01
TDOTHERSUI042113_A01
TDOTHERSUI042113_A01
FGGUANGZHOUCH042013_V01
MGSTRASBOURGF042113_V01
RHGENEVASUI042013_V01
PHTELAVIVISR042013_A01
AHKRAKOWPOL042113_V01
TKCANCUNMEX042013_A01-01
TKCANCUNMEX042013_A01-01
JKFLORENCEITA042013_A01-01
VKTELAVIVISR042113_V01
AKACCRAGHA042013_V01
TLBONNFRG042013_V01
MOUTRECHTHOL042113_V01
MRAUCKLANDNZL042213_V01
RSGENEVASUI042113_V01
JWKRAKOWPOL042113_V01
JWVANCOUVERCA042013_V01
RWKRAKOWPOL042113_V01
REVANCOUVERCA042113_V01
XJSHANGHAICHN042113_V01
SKVANCOUVERCA042113_V01
JLPRAGUETCH042213_V01
AMOTHERSUI042213_V01
JOMONTREALCAN042313_A01
JOMONTREALCAN042313_A01
APLONDONGBR042113_A01-01
CDGENEVASUI042213_V01
CDVANCOUVERCA042113_V01
JFMADRIDESP042213_V01
EMAMSTERDAMHO042213_V01
LSSANTIAGOCHI042213_V01
JTOTHERCHN042313_V01
JBOTHERFRA042313_V01
LBBEERSEBEL042313_V01
MDBEIJINGCHN042313_A01
EKANTALYATUR042313_A01
SKAMSTERDAMHO042313_V01
CLTELAVIVISR042313_A01
TOAMSTERDAMHO042313_V01
POSTOCKHOLMSW042413_V01
KRCANCUNMEX042313_V01
JSBAMAKOMLI042313_V01
RSACCRAGHA042413_A01
BTOTHERFRG042413_V01
WWTELAVIVISR052313_A01
CBOTHERAUS042413_V01
MHLONDONGBR042413_V01
JLLONDONGBR042413_V01
MMPARISFRA042413_A01
TRDUBLINIRL042413_V01
DSRIGALAT042413_V01
SUCANCUNMEX042413_V01
JBTORONTOCAN042513_V01
DDBERLINFRG042513_A01-01

0TA30Y
0T64ZK
0T64ZK
0T3YYY
0T86SV
0T86SV
0T3SRF
0T83ZD
0T7QBA
0T9KMB
0T5LCD
0T7YQ7
0T7YQ7
0T6WPV
0T9IWH
0T8YP1
0T894H
0T8JXB
0T9KIT
0T88BQ
0T4U3A
0T8PJP
0T7KOM
0T8F8C
0T7LBK
0TA1GB
0T7HQM
0T6AIW
0T8QUT
0T8QUT
0T8J3E
0T7ZKR
0T5UDB
0T95KN
0T7BA4
0T9MSP
0T8VCI
0T85ZZ
0T9HHO
0TAGK5
0T3PNL
0T6BO0
0T5RDJ
0T9HNV
0T860W
0T6WYC
0TAOHX
0T9IS4
0T74OK
0T4SNP
0TB7SS
0T838K
0T7KSN
0TBP5H
0T87Z9
0T6V0M
0TAW52
0T4137
0T57OT

4/19/13
4/19/13
4/19/13
4/20/13
4/20/13
4/20/13
4/20/13
4/20/13
4/20/13
4/20/13
4/20/13
4/20/13
4/20/13
4/20/13
4/20/13
4/20/13
4/20/13
4/20/13
4/20/13
4/20/13
4/20/13
4/20/13
4/20/13
4/21/13
4/21/13
4/21/13
4/21/13
4/21/13
4/21/13
4/21/13
4/21/13
4/22/13
4/22/13
4/22/13
4/22/13
4/22/13
4/22/13
4/23/13
4/23/13
4/23/13
4/23/13
4/23/13
4/23/13
4/23/13
4/23/13
4/23/13
4/23/13
4/23/13
4/23/13
4/23/13
4/24/13
4/24/13
4/24/13
4/24/13
4/24/13
4/24/13
4/24/13
4/25/13
4/25/13

4/26/13
4/25/13
4/25/13
4/25/13
4/26/13
4/26/13
4/27/13
4/25/13
4/24/13
4/27/13
4/27/13
4/25/13
4/25/13
4/26/13
4/28/13
4/27/13
4/24/13
4/23/13
4/26/13
4/24/13
4/26/13
4/24/13
4/26/13
4/25/13
4/30/13
4/25/13
4/26/13
4/25/13
4/29/13
4/29/13
4/24/13
4/28/13
4/25/13
4/27/13
4/29/13
4/27/13
4/28/13
4/28/13
4/30/13
4/29/13
4/28/13
4/29/13
4/29/13
4/28/13
4/26/13
4/27/13
5/8/13
4/27/13
4/26/13
4/29/13
4/28/13
4/28/13
4/26/13
4/29/13
4/28/13
4/28/13
4/30/13
4/26/13
5/5/13

FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL

DDBERLINFRG042513_A01-01
JKCHICAGOIL042513_V01
MMTORONTOCAN042513_V01
SNBERLINFRG042513_V01
KPCOPENHAGEND042513_A01
NSTORONTOCAN042513_V01
BTLONDONGBR042513_A01
AXBEIJINGCHN042513_A01
LAGUAMINCLALL042713_V01
SITORONTOCAN042613_V01
LNCOPENHAGEND042613_A01
KROTHERITA042613_V01-01
CWOXFORDGBR042613_A01-01
NWMADRIDESP042613_V01
MKCOPENHAGEND042713_A01-01
LLBONNFRG042813_A01
ALEDINBURGHGB042813_A01
LPZURICHSUI042713_V01-01
ASREYKJAVIKIS012713_V01
HWOTHERITA042713_V01
CBBEIJINGCHN050513_A01
RCBEIJINGCHN050513_V01
RCBEIJINGCHN050513_V01
WCRIYADHKSA042913_A01
AFOTHERDEN042913_V01
LHOTHERKOR042913_A01
NVRIYADHKSA042813_V01
SDMADRIDESP043013_A01
MHLISBONPOR043013_V02
MHSYDNEYAUS043013_V01
ALOXFORDGBR043013_V01
EMBERLINFRG050113_V01
KPSYDNEYAUS050213_A01-01
KSHEIDELBERGF043013_V01
EWOTHERFRG043013_V01
KYTORONTOCAN043013_V01
GAMEXICOCITYD050113_V01
ABFRANKFURTAM050113_V01
LBLYONFRA050113_A01
CFOXFORDGBR050113_A01
EFHEIDELBERGF050113_V01
NGTAIPEITPE050113_V01
WHMEXICOCITYD050113_A01
LRPARISFRA043013_A01
BSMEXICOCITYD050113_V01
HVLONDONGBR050113_A01
JVSYDNEYAUS050213_A01
RYBASELSUI050213_V01
BAVANCOUVERCA050213_V01
SLSTUTTGARTFR050313_A01
SMHONOLULUHI050113_V01
YRSYDNEYAUS050213_A01
HTEDINBURGHGB050313_V01
KWOTHERGBR043013_V01
LBSHANGHAICHN050413_A01
DDENTEBBEUGA050413_A01
EFLISBONPOR050413_V01
DHLISBONPOR050313_A01
LHWINNIPEGCAN050313_V01

0T57OT
0T86O6
0T7IYH
0T57JE
0T92RS
0T7J69
0T9W0D
0TA170
0TA808
0T7PBX
0T9KED
0T5WSS
0TB3CX
0T92F2
0T4GY3
0T80W7
0T87JQ
0T8R2Q
0T61M8
0T6H5E
0TA35R
0T8XWM
0T8XWM
0TAGQ9
0T8034
0T7WYK
0T91XA
0TB6C0
0T9EW2
0T7SDB
0T8OW8
0T9NWS
0T7IT5
0T7FWD
0T6LAK
0T7OWT
0TB596
0T8XTH
0T9KB3
0TAU0S
0T9B60
0T9TSO
0TBJHK
0T8ZOC
0TBYF2
0TA95Z
0T4A14
0T9QII
0TAU5L
0TB6GY
0T81AB
0TAUJ6
0T4G3W
0T7UKP
0TAZIF
0T9LJ7
0T6KJX
0TB2I3
0T9HGP

4/25/13
4/25/13
4/25/13
4/25/13
4/25/13
4/25/13
4/25/13
4/25/13
4/26/13
4/26/13
4/26/13
4/26/13
4/26/13
4/26/13
4/27/13
4/27/13
4/27/13
4/27/13
4/27/13
4/27/13
4/28/13
4/28/13
4/28/13
4/29/13
4/29/13
4/29/13
4/29/13
4/30/13
4/30/13
4/30/13
4/30/13
4/30/13
4/30/13
4/30/13
4/30/13
4/30/13
5/1/13
5/1/13
5/1/13
5/1/13
5/1/13
5/1/13
5/1/13
5/1/13
5/1/13
5/1/13
5/1/13
5/1/13
5/2/13
5/2/13
5/2/13
5/2/13
5/2/13
5/2/13
5/3/13
5/3/13
5/3/13
5/3/13
5/3/13

5/5/13
4/28/13
4/26/13
4/28/13
4/30/13
4/26/13
4/30/13
4/25/13
5/2/13
4/26/13
5/1/13
5/3/13
5/26/13
4/29/13
5/1/13
5/1/13
5/3/13
5/1/13
5/1/13
5/2/13
5/10/13
5/10/13
5/10/13
5/3/13
5/3/13
6/9/13
5/2/13
5/6/13
5/5/13
5/12/13
5/3/13
5/4/13
5/12/13
5/5/13
5/6/13
5/1/13
5/4/13
5/4/13
5/10/13
5/4/13
5/5/13
5/8/13
5/4/13
5/5/13
5/4/13
5/11/13
5/11/13
5/8/13
5/7/13
6/6/13
5/8/13
5/13/13
5/12/13
5/3/13
5/14/13
5/11/13
5/8/13
5/8/13
5/8/13

FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL

CNENTEBBEUGA050413_A01
LVBEIJINGCHN050513_A01-01
MXLISBONPOR050313_V01
RBTELAVIVISR050413_A01
AFOTHERFRA050413_V01
AHMUNICHFRG050413_A01
EKAUCKLANDNZL050613_A01
KKLONDONGBR050413_V01
AMOTHERITA050413_A01
JMPISAITA050413_A01
NOEDINBURGHGB050413_A01
MOTUEBINGENFR050513_V01
JPPISAITA050413_V01
TPOTHERITA050413_A02
MRBARCELONAES050513_V01
SSLYONFRA050413_V02
SSPISAITA050413_A01
SSPISAITA050413_A01
ASTELAVIVISR050413_A01
JWBEIJINGCHN050513_V01
HWHANGZHOUCHN050413_V01
HAEDINBURGHGB050513_A01
HAEDINBURGHGB050513_A01
CBEDINBURGHGB010613_V01
VDLYONFRA050613_V01
MKROMEITA050513_V01
YLMONTREALCAN050513_A01
CLMONTREALCAN050513_V01
EOOTHERSUI050513_A01
WPEDINBURGHGB050513_A01
HAJOHANNESBUR050713_A01
ABMONTREALCAN050613_A01
IBEDINBURGHGB050613_A01
ECEDINBURGHGB050613_A01
CHPARISFRA050613_V01
HKEDINBURGHGB050713_A01
CKEDINBURGHGB050613_A01
MMEDINBURGHGB050613_A01
YOEDINBURGHGB050613_A01
TOEDINBURGHGB050613_A01
EPEDINBURGHGB050613_A01-01
VRHANNOVERFRG050613_A01-01
GTEDINBURGHGB050613_A01
MUEDINBURGHGB050613_A01
VVEDINBURGHGB050613_A01
SYEDINBURGHGB050813_V01
CBOTHERITA050713_A01
FCSENDAIJPN050813_V01
RCEDINBURGHGB050513_A01-01
JDLONDONGBR050413_A01-02
RGGENEVASUI050713_A01
MGSENDAIJPN050813_A01
XGOTHERESP050713_A01
MHHANNOVERFRG050713_V01
SKEDINBURGHGB050713_A01
SKSENDAIJPN050813_V01
LLEDINBURGHGB050713_A01
CMLONDONGBR050713_A01
TMSENDAIJPN050713_V01

0TB8YR
0T9JL6
0T8Z6D
0TAUZZ
0T8TUW
0T6OMG
0T8E60
0T9ODN
0TADAF
0TBUGP
0T94JQ
0TAHRM
0T87TL
0TAHPB
0T76F4
0T9OFW
0T8AUE
0T8AUE
0T8WUT
0T9EFK
0T6ZBF
0TAGYH
0TAGYH
0T4G2I
0T86B6
0T9Y67
0T6UOA
0T9UE3
0T9HF6
0T9XYZ
0T7WC7
0TC1YU
0T9HD5
0T82W4
0T991K
0T9KPM
0T9HTC
0T2SH1
0T9NCL
0T9EUD
0T6EWE
0T7JMP
0T9B3N
0T9171
0T8HVX
0T5ZUB
0TADPX
0T9HJX
0T4H7M
0TA136
0TB0XS
0T8ZMI
0T9D9M
0T4JEN
0T9KD7
0T89G9
0T8H54
0TAXBO
0T8NMP

5/3/13
5/3/13
5/3/13
5/4/13
5/4/13
5/4/13
5/4/13
5/4/13
5/4/13
5/4/13
5/4/13
5/4/13
5/4/13
5/4/13
5/4/13
5/4/13
5/4/13
5/4/13
5/4/13
5/4/13
5/4/13
5/5/13
5/5/13
5/5/13
5/5/13
5/5/13
5/5/13
5/5/13
5/5/13
5/5/13
5/6/13
5/6/13
5/6/13
5/6/13
5/6/13
5/6/13
5/6/13
5/6/13
5/6/13
5/6/13
5/6/13
5/6/13
5/6/13
5/6/13
5/6/13
5/6/13
5/7/13
5/7/13
5/7/13
5/7/13
5/7/13
5/7/13
5/7/13
5/7/13
5/7/13
5/7/13
5/7/13
5/7/13
5/7/13

5/21/13
5/10/13
5/8/13
5/10/13
5/11/13
5/8/13
5/11/13
5/12/13
5/10/13
5/10/13
5/12/13
5/12/13
5/10/13
5/11/13
5/14/13
5/11/13
5/10/13
5/10/13
5/10/13
5/17/13
5/8/13
5/8/13
5/8/13
5/17/13
5/10/13
5/8/13
5/12/13
5/8/13
5/7/13
5/11/13
5/18/13
5/7/13
5/12/13
5/12/13
5/9/13
5/12/13
5/21/13
5/12/13
5/12/13
5/12/13
5/12/13
5/12/13
5/12/13
5/12/13
5/12/13
5/13/13
5/12/13
5/12/13
5/12/13
5/12/13
5/15/13
5/12/13
5/16/13
5/12/13
5/12/13
5/14/13
5/13/13
5/11/13
5/12/13

FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL

PRSENDAIJPN050713_V01
DSOTHERBRA050713_A01-01
JSEDINBURGHGB050713_A01
YYSENDAIJPN050813_A01
WYSENDAIJPN050813_V01
CBOTHERBRA050913_A01
CCOTHERBRA050913_A01
LHSEOULKOR050813_A01
WPXIANCHN050813_A01
JRATHENSGRE050813_A02
RTSENDAIJPN050813_A01
RTSENDAIJPN050813_A01
CGTORONTOCAN050913_A01
RGNEWDELHIIND051413_A01
CLHOCHIMINHCI050913_A01
NMEDINBURGHGB050713_A01
MPHOCHIMINHCI050913_V01
JSOTTAWACAN050913_V01
FSBELOHORIZON050913_A01
CSLONDONGBR051013_V01
CYHOCHIMINHCI050913_A01
DBONTARIOCAN051013_V01
KCTORONTOCAN051013_A01-01
KGLISBONPOR051013_A01
TGMAINZFRG051313_A01
MGWHISTLERCAN051013_V01
SHSYDNEYAUS051113_A01
JLMOSCOWRUS051013_A01
MLLONDONGBR051113_A01
SLSEOULKOR041013_A01
CPCHEJUKOR051013_A01
JPPARISFRA051113_A01
JPPARISFRA051113_A01
VPSEOULKOR051013_A01
FSSEOULKOR051013_A01
HARECIFEPERNA051213_V01
YBLISBONPOR051213_A01
EBMAASTRICHTH051113_A01
DCSHANGHAICHN051313_A01
JHSUZHOUCHN051213_V01
SKRECIFEPERNA051213_A01
SKRECIFEPERNA051213_A01
RLOXFORDGBR051113_A01
JLTAIPEITPE051213_A01
WLROTTERDAMHO051213_A01
BMMUNICHFRG051213_A01
EPGENEVASUI051113_A01
MPSEOULKOR051413_A01
RTOTHERDEN051213_V01
EBABUJANGR051313_A01
JCSANTIAGOCHI051213_A01
CCMUNICHFRG051213_A01
JFCALGARYCAN051213_A01
LGMAINZFRG051213_A01
RHVENICEITA051313_V01
CHNEWDELHIIND051213_A01
KLCOTONOUBEN051213_A01
CLOTHERFRG051313_A01-01
LMVENICEITA051213_A01

0T5UPW
0T8QTL
0T98HR
0T8XS9
0T8MM1
0TAZTM
0TAFRB
0TA6KD
0TARWZ
0TB92X
0T9HNG
0T9HNG
0TCEXZ
0T9R5Z
0TA7CB
0T77DZ
0TA751
0T9EL6
0T8Z60
0TAPNW
0T9XK8
0T78TV
0TA9E1
0TAFI9
0TBCUA
0T9M71
0T9GS8
0T84LP
0TAL8U
0TBFKX
0TAVO5
0T9ZR7
0T9ZR7
0TBG63
0TBAOI
0T50DU
0T7UCH
0TB4LD
0TAFEI
0T5RHW
0T4ZZL
0T4ZZL
0T8MIU
0TCIAD
0T70HF
0T82OJ
0TAMMO
0T9SCT
0TA4EM
0TA23R
0T7738
0T91OK
0TBINV
0T9QU6
0TA19Q
0TA0TG
0TB615
0T82Z6
0TA3SX

5/7/13
5/7/13
5/7/13
5/7/13
5/7/13
5/8/13
5/8/13
5/8/13
5/8/13
5/8/13
5/8/13
5/8/13
5/9/13
5/9/13
5/9/13
5/9/13
5/9/13
5/9/13
5/9/13
5/9/13
5/9/13
5/10/13
5/10/13
5/10/13
5/10/13
5/10/13
5/10/13
5/10/13
5/10/13
5/10/13
5/10/13
5/10/13
5/10/13
5/10/13
5/10/13
5/11/13
5/11/13
5/11/13
5/11/13
5/11/13
5/11/13
5/11/13
5/11/13
5/11/13
5/11/13
5/11/13
5/11/13
5/11/13
5/11/13
5/12/13
5/12/13
5/12/13
5/12/13
5/12/13
5/12/13
5/12/13
5/12/13
5/12/13
5/12/13

5/12/13
5/18/13
5/17/13
5/14/13
5/12/13
5/17/13
5/16/13
5/18/13
5/19/13
5/13/13
5/14/13
5/14/13
5/10/13
5/28/13
5/16/13
5/11/13
5/16/13
5/10/13
5/15/13
5/12/13
5/24/13
5/11/13
5/12/13
5/14/13
5/17/13
5/19/13
5/16/13
5/20/13
5/19/13
5/19/13
5/21/13
5/31/13
5/31/13
5/19/13
5/19/13
5/18/13
5/15/13
5/25/13
5/19/13
5/19/13
5/18/13
5/18/13
5/14/13
5/16/13
5/14/13
5/17/13
5/15/13
5/19/13
5/16/13
5/31/13
5/17/13
5/17/13
5/14/13
6/3/13
5/19/13
5/16/13
5/20/13
5/18/13
5/19/13

FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL

LNTORONTOCAN051213_V01
SPEDINBURGHGB051313_A01
BRSEOULKOR051213_A01
LSGENEVASUI051313_A01-01
JSABUJANGR051313_A01
SSSTOCKHOLMSW051213_A01
TBONTARIOCAN051313_A01
MGGRANADAIRAM051413_A01
KJFLORENCEITA051313_A01
DKSIENAITA051313_A01
CKSYDNEYAUS051413_A01
RKDAKARSEN051313_V01
RPPARISFRA051413_A01
CRACCRAGHA051413_A01
CRACCRAGHA051413_A01
AAACCRAGHA051513_A01
AAACCRAGHA051513_A01
SAPARISFRA051513_A01
FCTORONTOCAN051413_A01
SCACCRAGHA051613_A01
SCACCRAGHA051613_A01
LDACCRAGHA051413_A01
DGREYKJAVIKIS051413_V01
EGACCRAGHA051513_A01-02
GHWARSAWPOL051413_A01
MJPRAGUETCH051413_A01-01
PKACCRAGHA051613_V01
JPDUBLINIRL051413_A01
CRACCRAGHA051413_A01
IRPARISFRA051413_A01
AVDUBROVNIKCR051513_A01
LWACCRAGHA051413_A01
LWACCRAGHA051413_A01
LWSHANGHAICHN051413_A01
MBLONDONGBR051613_A01
NCMONTREALCAN051513_A01
RCPERTHAUS051713_A01
YDOPORTOPOR051513_A01
MFMONTREALCAN051513_A01
RISHANGHAICHN051513_A01
DSTIANJINCHN051513_A01
LKMUNICHFRG051613_A01-03
NLLONDONGBR051613_A01
JMLISBONPOR051613_A01
MMACCRAGHA051613_A01
DSACCRAGHA051713_A01
DSACCRAGHA051713_A01
TBOTHERSUI051713_A01
SBMONTREALCAN051713_A01
ABACCRAGHA051813_A01
ABACCRAGHA051813_A01
BCACCRAGHA051813_A01
BCACCRAGHA051813_A01
DCTAIPEITPE051713_A01
GCPARISFRA051713_A01
KCLONDONGBR051813_A01
BCCOPENHAGEND082913_A01
HFLONDONGBR051813_A01
DFPARISFRA051713_A01

0T6WQZ
0TB1DV
0T8YU6
0TB1AQ
0TAES7
0T9EQY
0T9YYZ
0TA0FS
0T79XU
0TCX7T
0T954Y
0T94TA
0T8G70
0TBVAN
0TBVAN
0TBI5X
0TBI5X
0TA2LT
0TA57F
0T9P4A
0T9P4A
0T8ZF6
0TC0HX
0TARHD
0TA0TM
0TD0Z2
0T4WNZ
0TB4IY
0T7REH
0TAHEB
0T9SC0
0T76R3
0T76R3
0T91VS
0T931V
0TBMK1
0T6AYV
0T9DQ3
0T9UD7
0T7SX2
0TA6Z1
0T8IQP
0TBJ05
0TC1UO
0TAMLQ
0TBI4E
0TBI4E
0T9RN5
0TBHV8
0TBGAE
0TBGAE
0TBI6X
0TBI6X
0T7JAN
0TCNG0
0T67Z3
0T6JSI
0T6814
0TAAT7

5/12/13
5/12/13
5/12/13
5/12/13
5/12/13
5/12/13
5/13/13
5/13/13
5/13/13
5/13/13
5/13/13
5/13/13
5/13/13
5/13/13
5/13/13
5/14/13
5/14/13
5/14/13
5/14/13
5/14/13
5/14/13
5/14/13
5/14/13
5/14/13
5/14/13
5/14/13
5/14/13
5/14/13
5/14/13
5/14/13
5/14/13
5/14/13
5/14/13
5/14/13
5/15/13
5/15/13
5/15/13
5/15/13
5/15/13
5/15/13
5/15/13
5/16/13
5/16/13
5/16/13
5/16/13
5/16/13
5/16/13
5/17/13
5/17/13
5/17/13
5/17/13
5/17/13
5/17/13
5/17/13
5/17/13
5/17/13
5/17/13
5/17/13
5/17/13

5/13/13
5/20/13
5/17/13
5/25/13
5/31/13
5/14/13
5/15/13
5/23/13
5/26/13
5/16/13
5/18/13
5/18/13
5/20/13
5/23/13
5/23/13
5/22/13
5/22/13
5/18/13
5/18/13
5/22/13
5/22/13
5/22/13
5/18/13
5/18/13
5/19/13
5/15/13
5/19/13
5/18/13
5/20/13
5/19/13
5/19/13
5/29/13
5/29/13
5/26/13
5/23/13
5/17/13
5/26/13
5/18/13
5/18/13
5/24/13
5/23/13
5/26/13
5/24/13
5/21/13
5/23/13
5/22/13
5/22/13
5/27/13
5/27/13
5/22/13
5/22/13
5/22/13
5/22/13
5/25/13
5/27/13
5/24/13
5/17/13
5/24/13
5/23/13

FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL

SLMONTREALCAN051713_A01
IMLONDONGBR051813_A01
ANOTHERITA051713_A01
GRACCRAGHA051813_A01
JWLISBONPOR051713_A01
JWPARISFRA051713_A01
KYPARISFRA051713_A01
OBOTHERITA051813_A01
ABRIODEJANEIR051813_A01-01
WCTOKYOTOJPN051813_A01
DDPARISFRA051913_A01
JDRIODEJANEIR051913_A01
GFBEERSHEVAIS051813_A01
SGBUDAPESTHUN051813_A01
SGBUDAPESTHUN051813_A01
VHBRUSSELSBEL051913_A01-01
AKRIODEJANEIR051913_A01
JLSEOULKOR051913_A01
JLSHANGHAICHN051813_A01
SMPORTOFSPAIN051813_A01-01
ANBRUSSELSBEL051813_A01
SSOTHERSUI051913_A01
VSMONTREALCAN051813_A01
SSSINGAPORESI051813_A01
ASRIODEJANEIR051913_A01
RTRIODEJANEIR051813_A01
AWPOZNANPOL051813_A01
CYSHANGHAICHN051813_A01
VBCOPENHAGEND051913_A01
RIOTHERBEL052013_V01
PKLONDONGBR051913_A01
HLPARISFRA051913_A01
CMHAMBURGFRG052113_A01-01
MMMADRIDESP052013_A01
SNLONDONGBR051913_A01
COLONDONGBR051213_A01
YRSHANGHAICHN051913_A01-03
NSROMEITA051913_A01
GTPARISFRA052013_A01
EYLONDONGBR051813_A01
TABRUSSELSBEL052013_A01
KBGENEVASUI052013_A01
MCLONDONGBR051213_A01
CDPARISFRA052013_A01
WEOTHERFRA052013_A01
AFPARISFRA052013_A01
MGPARISFRA052013_A01
JGSYDNEYAUS052013_A01
MHGLASGOWGBR052013_A01
PHOTHERSUI052113_A01-01
LMPARISFRA052113_A01
JMPARISFRA052013_A01
EMOTHERGBR052013_A01
CNWELLINGTONN052013_A01
AOOTHERSUI052113_A01
SOPHOENIXAZ052013_A01
MSLISBONPOR051913_A01
BSLONGISLANDC052013_A01
RSPARISFRA052113_A01

0T8SKC
0T67Y5
0T7YPQ
0TAT35
0T3UHO
0TCPBK
0T7OTC
0T7YQ2
0T9XV7
0T9Z9H
0T9XQU
0TAW06
0T8BRB
0TAFPA
0TAFPA
0TB378
0TANEN
0T9RKI
0T9ZAV
0TAV69
0TAR6Y
0T9NI6
0T95ZF
0TC1KL
0TANVR
0TA48M
0T97WF
0TBDTT
0T8WIH
0T7UXC
0TD2GL
0TBE9X
0T8EDD
0TAB8N
0TCOIV
0T67UF
0TCPO7
0TAAHS
0T74Z8
0T67ZM
0TA9LG
0T9IV5
0T67XD
0T2278
0TAVQF
0TAAD8
0TAM8E
0T9BPP
0TAR1M
0TAUXL
0TB95K
0T8E4P
0T6PJS
0T8ED6
0TATWS
0TCE6D
0T9XBT
0TC2TO
0T936L

5/17/13
5/17/13
5/17/13
5/17/13
5/17/13
5/17/13
5/17/13
5/18/13
5/18/13
5/18/13
5/18/13
5/18/13
5/18/13
5/18/13
5/18/13
5/18/13
5/18/13
5/18/13
5/18/13
5/18/13
5/18/13
5/18/13
5/18/13
5/18/13
5/18/13
5/18/13
5/18/13
5/18/13
5/19/13
5/19/13
5/19/13
5/19/13
5/19/13
5/19/13
5/19/13
5/19/13
5/19/13
5/19/13
5/19/13
5/19/13
5/20/13
5/20/13
5/20/13
5/20/13
5/20/13
5/20/13
5/20/13
5/20/13
5/20/13
5/20/13
5/20/13
5/20/13
5/20/13
5/20/13
5/20/13
5/20/13
5/20/13
5/20/13
5/20/13

5/23/13
5/24/13
5/29/13
5/22/13
5/22/13
5/24/13
5/17/13
5/24/13
5/25/13
5/24/13
5/24/13
5/24/13
5/22/13
6/4/13
6/4/13
5/25/13
5/25/13
5/22/13
5/28/13
5/25/13
5/25/13
5/24/13
5/23/13
5/25/13
5/25/13
5/25/13
5/27/13
5/24/13
5/25/13
5/26/13
8/10/13
5/24/13
5/25/13
5/26/13
6/8/13
5/24/13
5/27/13
5/23/13
5/22/13
5/24/13
5/27/13
5/26/13
5/26/13
5/24/13
5/31/13
5/23/13
5/26/13
5/25/13
5/26/13
5/26/13
5/24/13
5/24/13
5/26/13
6/2/13
5/26/13
5/25/13
5/22/13
5/25/13
5/25/13

FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL

SSBONNFRG052013_A01
WWPARISFRA052013_A01
IAGENEVASUI052113_A01
IAGENEVASUI052113_A01
NBXIANCHN052113_A01
NBXIANCHN052113_A01
SBGENEVASUI052113_A01
SBGENEVASUI052113_A01
JCGENEVASUI052113_A01
JCGENEVASUI052113_A01
DDSINGAPORESI052713_A01-01
RGHAIFAISR052113_A01
DHISTANBULTUR052113_A02
DKOTHERSUI052113_A02
DKOTHERSUI052113_A02
MLTORONTOCAN052113_A01
MLTORONTOCAN052113_A01
AMBIRMINGHAMG052213_A01
LNEDMONTONCAN052113_A01
LNBRUSSELSBEL052113_A01
MOOTHERSUI052113_A01
HPBRUSSELSBEL052113_A01-01
ARHELSINKIFIN052113_A01
ERGENEVASUI052113_A02
ERGENEVASUI052113_A02
MTGENEVASUI052113_A01
MTGENEVASUI052113_A01
LTHALIFAXCAN052113_A01
WWISTANBULTUR052113_A01
GWGENEVASUI052113_A01
GWGENEVASUI052113_A01
VAOTHERITA052313_A01
BAOTHERITA052313_A01
JBOTHERITA052313_A01
LCTAIPEITPE052313_A01
LDOTHERITA052213_A01
SGOTHERITA052213_A01
SIOTHERITA052213_A01
AKOTHERITA052213_A01
AKOTHERITA052213_A01
DKOTHERITA052213_A01
DLOTHERITA052213_A01
CLOTHERITA052213_A01
AMMILANITA052313_A01
JPMANCHESTERG052313_A01
SPZAGREBCRO052213_A01
DPOTHERITA052213_A01
LPLEIPZIGFRG052213_A01
DROTTAWACAN052213_A01
CSOTHERITA052213_A01
DSOTHERITA052313_A01
RSOTHERSUI052213_A01
PSPARISFRA052213_A01
WSOTHERITA052213_A01
GTOTHERITA052213_A01
MVOTHERGBR050613_A01-01
MWSHANGHAICHN052213_A01
JWTORONTOCAN052213_V01
DWSAOPAULOBRA052213_A01

0TAQQ7
0TD0CC
0TBA2H
0TBA2H
0T4W8H
0T4W8H
0TB3YL
0TB3YL
0TB3YM
0TB3YM
0T74HL
0T89RC
0TATUP
0TDERK
0TDERK
0TB57E
0TB57E
0TCB1U
0TB2JO
0T7Z0K
0TA0BL
0TAQ22
0T9XTI
0TB3E8
0TB3E8
0TB4BL
0TB4BL
0TBHV1
0T9NDE
0TBBF5
0TBBF5
0T7G3I
0TBYIB
0TA7AA
0TCAEK
0T7GWE
0TCISV
0T6B6Q
0T7GV6
0TAHSK
0TD06F
0TBVEZ
0T9RUJ
0TCFIL
0TAZQU
0T9X1A
0TCU16
0T9A6L
0TBAG8
0TAVHX
0TAMKH
0T9I2Q
0TBIQ9
0TCIN3
0T7YPV
0T9KGV
0TAFJ1
0T9HB8
0TA839

5/20/13
5/20/13
5/21/13
5/21/13
5/21/13
5/21/13
5/21/13
5/21/13
5/21/13
5/21/13
5/21/13
5/21/13
5/21/13
5/21/13
5/21/13
5/21/13
5/21/13
5/21/13
5/21/13
5/21/13
5/21/13
5/21/13
5/21/13
5/21/13
5/21/13
5/21/13
5/21/13
5/21/13
5/21/13
5/21/13
5/21/13
5/22/13
5/22/13
5/22/13
5/22/13
5/22/13
5/22/13
5/22/13
5/22/13
5/22/13
5/22/13
5/22/13
5/22/13
5/22/13
5/22/13
5/22/13
5/22/13
5/22/13
5/22/13
5/22/13
5/22/13
5/22/13
5/22/13
5/22/13
5/22/13
5/22/13
5/22/13
5/22/13
5/22/13

5/24/13
5/24/13
5/26/13
5/26/13
5/26/13
5/26/13
5/26/13
5/26/13
5/26/13
5/26/13
6/1/13
5/28/13
5/26/13
5/27/13
5/27/13
5/24/13
5/24/13
5/27/13
5/24/13
5/27/13
5/26/13
5/29/13
5/26/13
5/26/13
5/26/13
5/26/13
5/26/13
5/23/13
5/26/13
5/26/13
5/26/13
5/29/13
5/29/13
5/29/13
5/27/13
5/29/13
5/27/13
5/29/13
5/29/13
5/29/13
5/27/13
5/29/13
5/29/13
5/27/13
6/1/13
7/8/13
5/27/13
5/26/13
5/23/13
5/29/13
5/29/13
5/26/13
5/28/13
5/27/13
5/30/13
6/11/13
5/27/13
5/23/13
6/1/13

FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL

RWOTHERITA052213_A01
AWTAIPEITPE052213_A01
YYXIANCHN052213_A01-01
ABSIENAITA052213_A01
JBOTHERITA052313_A01
EDTORONTOCAN052313_A01
RHMONTREALCAN052313_A01
MMOTHERITA052313_A01
ANERFURTFRG052413_A01
CSOTHERROM052413_A01
SAOTHERITA052313_A01-03
NDWASHINGTOND052413_A01
CLDUBLINIRL052413_A01
ENMANCHESTERG052313_A01
KPPRAGUETCH052513_A01
JSFRANKFURTAM052413_A01
JSFRANKFURTAM052413_A01
JSFRANKFURTAM052413_A01
NWPARISFRA052513_A01
VWDUBLINIRL052413_A01
JZSINGAPORESI052613_A01-01

0T6AWH
0TCI6G
0TBD0L
0TCMF0
0T811H
0T4GE4
0T8PA4
0TBWQW
0T4EIE
0TB7KZ
0T6JT2
0TCXDI
0T8R82
0TAZ5P
0TCUXE
0TAU8F
0TAU8F
0TAU8F
0TAO8Q
0TABQ3
0T8FEN

5/22/13
5/22/13
5/22/13
5/23/13
5/23/13
5/23/13
5/23/13
5/23/13
5/23/13
5/23/13
5/24/13
5/24/13
5/24/13
5/24/13
5/24/13
5/24/13
5/24/13
5/24/13
5/24/13
5/24/13
5/24/13

5/29/13
5/28/13
5/25/13
6/1/13
5/28/13
5/26/13
5/24/13
5/28/13
5/31/13
5/26/13
5/29/13
5/24/13
5/28/13
6/1/13
6/3/13
6/2/13
6/2/13
6/2/13
5/29/13
5/28/13
6/4/13

CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL

LOCATION
CAPE TOWN,
CAPE TOWN,
BUENOS AIRES,
PHNOM PENH,
[OTHER],
LONDON,
ADDIS ABABA,
NICE,
WARSAW,
FRANKFURT AM MAIN,
BARCELONA,
CAPE TOWN,
SINGAPORE,
[OTHER],
SYDNEY,
BEIJING,
BUENOS AIRES,
[OTHER],
LONDON,
OXFORD,
HEIDELBERG,
ISTANBUL,
CAPE TOWN,
FLORENCE,
MEXICO CITY D.F.,
OXFORD,
TAIPEI,
[OTHER],
COLOGNE,
CAPE TOWN,
RIO DE JANEIRO,
[OTHER],
TAORMINA,
VIENNA,
WARSAW,
KYONGJU,
LISBON,
FLORENCE,
RESEARCH TRIANGLE PARK, NC
MEXICO CITY D.F.,
CAPE TOWN,
BARCELONA,
NICE,
SANTIAGO,
[OTHER],
[OTHER],
NEW DELHI,
CAPE TOWN,
BUENOS AIRES,
[OTHER],
LYON,
MILAN,
MEXICO CITY D.F.,
[OTHER],
[OTHER],
[OTHER],
SAN JOSE,
FRANKFURT AM MAIN,

OBJECT CLASS CODE TOTAL TRIP COST
2123
568
2143
551
2123
906
2123
5,973
2123
204
2123
1,811
2123
5,992
252W
1,084
2123
182
2123
297
2123
2,130
2123
3,033
2152
1,416
2123
154
2123
902
2123
3,137
2123
892
2143
777
2123
275
2123
31
2123
454
2123
1,247
2123
1,505
2152
215
2123
669
2123
146
2123
2,663
2152
114
2152
203
2123
1,092
2123
594
2152
878
2152
217
2123
3,902
2123
382
2123
227
2123
201
2123
199
2152
15
2123
638
2123
1,870
2152
579
2152
1,876
2123
116
2123
927
252W
632
2152
1,905
2123
1,460
2123
663
2143
105
2123
63
2123
1,666
2123
1,368
2123
390
2123
337
2152
2,983
252W
565
2123
2,087

FRANKFURT AM MAIN,
DOHA,
CAPE TOWN,
BANGKOK,
FLORENCE,
FRANKFURT AM MAIN,
FRANKFURT AM MAIN,
ROME,
BRASILIA,
PRAGUE,
NAPLES,
CAPE TOWN,
NICE,
CAPE TOWN,
BARCELONA,
LONDON,
HAMBURG,
KUALA LUMPUR,
FLORENCE,
VIENNA,
MEXICO CITY D.F.,
VIENNA,
ROME,
[OTHER],
SYDNEY,
MADRID,
VIENNA,
LYON,
MEXICO CITY D.F.,
CAPE TOWN,
VIENNA,
XIAMEN,
LONDON,
RABAT,
WASHINGTON, DC
MEXICO CITY D.F.,
FLORENCE,
FLORENCE,
[OTHER],
LONDON,
*WHISTLER,
TUEBINGEN,
FRANKFURT AM MAIN,
[OTHER],
MEXICO CITY D.F.,
ZURICH,
VIENNA,
CAPE TOWN,
LONDON,
FLORENCE,
[OTHER],
LIMA,
BRUSSELS,
AMSTERDAM,
[OTHER],
SANTIAGO,
VICENZA,
LONDON,
HANNOVER,

2123
2189
2123
2152
2152
2123
252W
2123
2123
2152
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2123
2152
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2152
2152
2123
2152
2123
2152
2123
2123
2123
2152
2152
2152
2152
2152
2123
2123
2123
2123
2152

1,595
15
708
1,751
1,318
638
129
593
18,916
475
483
1,107
980
1,598
597
221
219
4,859
2,099
3,542
793
197
193
1,699
2,106
26
565
3,036
759
1,725
1,748
143
467
235
116
377
3,053
3,053
293
1,448
157
772
606
978
806
480
2,329
6,489
675
2,866
2,878
221
977
888
2,014
4,518
233
622
237

FLORENCE,
SANTIAGO,
BRUSSELS,
OXFORD,
LISBON,
SANTIAGO,
LISBON,
SANTIAGO,
ADDIS ABABA,
ADDIS ABABA,
LISBON,
TAIPEI,
KYOTO,
PRETORIA,
WINNIPEG,
[OTHER],
[OTHER],
WINNIPEG,
PRETORIA,
PRETORIA,
PRETORIA,
DUBLIN,
LONDON,
LUSAKA,
MAINZ,
PARIS,
VIENNA,
SEOUL,
LEIPZIG,
VENICE,
RIO DE JANEIRO,
TORONTO,
TORONTO,
SHANGHAI,
INCHEON,
PERTH,
ADDIS ABABA,
LUSAKA,
LONDON,
MADRID,
[OTHER],
ADDIS ABABA,
IZMIR-CIGLI,
TAEGU,
ADDIS ABABA,
ADDIS ABABA,
PERTH,
GRAZ,
ADDIS ABABA,
LUSAKA,
VENICE,
MADRID,
ROME,
VENICE,
MADRID,
KANSAS CITY NORTH, MO
LONDON,
ADDIS ABABA,
MADRID,

2152
2123
2152
2123
2152
2123
2152
2123
2123
2123
2152
2152
2152
2123
2152
252W
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2152
2123
2152
2152
2152
2152
252W
2152
2152
2152
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
252W
2152
2123
2123
2152
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2152
2123

3,186
4,482
3,185
4,918
2,831
4,670
2,809
8,143
4,156
4,383
3,029
7,062
922
7,993
208
758
2,964
246
12,510
12,143
4,241
614
9,990
804
546
5,020
2,700
4,312
151
2,470
3,386
419
436
780
2,612
11,261
10,274
5,105
3,135
3,060
1,479
5,932
1,196
3,608
10,919
6,065
352
3,896
12,987
5,251
2,091
3,059
4,275
2,695
3,026
3,426
701
3,469
3,658

MADRID,
[OTHER],
[OTHER],
SEOUL,
JOHANNESBURG,
PARIS,
MADRID,
ADDIS ABABA,
SEOUL,
SANTANDER,
BANGKOK,
JOHANNESBURG,
HEIDELBERG,
CAPE TOWN,
LONDON,
BARCELONA,
XIAMEN,
ST. PETERSBURG,
MADRID,
MADRID,
STOCKHOLM,
MADRID,
MUNICH,
[OTHER],
ROME,
ROME,
SEOUL,
CAPE TOWN,
SUZHOU,
SUZHOU,
SUZHOU,
SEOUL,
TOKYO CITY,
CHENGDU,
CHENGDU,
PRETORIA,
PRETORIA,
VIENNA,
DURBAN,
ROME,
ROME,
DURBAN,
ROME,
GENEVA,
PERTH,
[OTHER],
PRETORIA,
SEOUL,
PRETORIA,
PRETORIA,
PERTH,
HONOLULU, HI
PRETORIA,
MONTREAL,
PRETORIA,
PRETORIA,
PRETORIA,
PRETORIA,
LONDON,

2123
2152
252W
2123
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2123
2152
2123
2123
2123
252W
2123
2123
2123
2123
252W
2152
2123
2123
2123
2152
2123
2123
2152
2123
2123
252W
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2152
2123
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123

3,006
4,121
456
3,209
14,782
797
3,222
4,879
155
389
6,224
6,013
2,335
7,027
1,038
2,635
1,531
72
15
2,961
672
1,706
587
708
1,111
5,935
4,638
7,022
3,005
1,225
2,471
5,882
691
294
1,274
4,052
4,116
530
7,301
1,646
1,228
6,813
4,199
3,625
7,138
603
4,544
194
4,116
4,160
7,121
2,893
7,794
2,361
4,085
4,032
4,097
4,086
2,529

LONDON,
LONDON,
LYON,
LYON,
LYON,
LYON,
DUBLIN,
BRASILIA,
SEOUL,
BEIJING,
PISA,
GENEVA,
[OTHER],
[OTHER],
NICE,
VANCOUVER,
ISTANBUL,
PARIS,
JOHANNESBURG,
SEOUL,
FRANKFURT AM MAIN,
MEXICO CITY D.F.,
VANCOUVER,
AMSTERDAM,
CAPE TOWN,
VANCOUVER,
JERUSALEM,
NICE,
CUENCA,
VANCOUVER,
LONDON,
MONTREAL,
SHANGHAI,
BARCELONA,
ATLANTA (COBB COUNTY), GA
MEXICO CITY D.F.,
BEIJING,
JERUSALEM,
JERUSALEM,
LONDON,
VANCOUVER,
ISTANBUL,
SHANGHAI,
LONDON,
ISTANBUL,
SHANGHAI,
HAMBURG,
HAMBURG,
PRAIA,
PRAIA,
DUBLIN,
GENEVA,
SHANGHAI,
VIENNA,
SHANGHAI,
MELBOURNE,
TEL AVIV,
[OTHER],
MUNICH,

2123
2143
2123
2123
252W
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2152
2152
2123
2123
2152
2123
2123
2152
2152
2123
2152
2123
2123
2152
2123
2143
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2152
252W
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2152
2152
252W
252W
2123
2123
2152
2152
2152
2123
2152
2123
2152
2123

3,484
319
4,159
3,859
52
2,892
610
4,106
742
686
155
10,192
295
144
3,211
2,212
439
442
6,626
896
3,299
4,164
1,929
3,221
4,832
1,960
2,936
609
15
1,777
2,877
241
4,000
2,072
173
1,506
8,418
3,868
807
389
171
1,484
4,530
1,223
1,628
225
4,234
753
200
4,211
846
4,830
285
1,135
250
584
15
556
3,745

GENEVA,
2152
VANCOUVER,
2123
MUNICH,
2123
SHANGHAI,
2123
BERLIN,
2152
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2123
KUNMING,
2123
BAMAKO,
2123
[OTHER],
2123
GENEVA,
2152
LYON,
2123
GENEVA,
2152
TORONTO,
2152
MILAN,
2123
BANGKOK,
2123
VIENNA,
2123
GENEVA,
2123
GENEVA,
2123
VIENNA,
2152
HAMBURG,
252W
HAMBURG,
2152
TOKYO CITY,
2152
BRUSSELS,
2152
FREDERICK, MD
2123
LONDON,
2123
LYON,
2123
MORELIA,
2123
NEW DELHI,
2123
NEW DELHI,
2143
LYON,
2123
BREMEN,
2123
PANAMA CITY,
2123
ANAHEIM, CA
2123
NANJING,
2123
BEIJING,
2152
BEIJING,
2152
SAN DIEGO, CA
2123
CHONGQING,
2123
BEIJING,
2123
VIENNA,
2152
MERIDA,
2152
VIENNA,
2152
AMSTERDAM,
2123
MUNICH,
2152
PANAMA CITY,
2123
VIENNA,
2123
VIENNA,
2152
[OTHER],
2123
BERLIN,
2152
AMSTERDAM,
2123
BETHESDA, MD
2123
GENEVA,
2152
OTTAWA,
2123
*ONTARIO,
2123
TOKYO CITY,
2152
GENEVA,
2123
ANAHEIM, CA
2123
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2123

3,986
468
768
2,373
2,707
290
316
5,070
5,749
406
382
1,089
3,680
2,153
3,000
8,671
3,483
3,859
15
1,276
927
2,888
1,147
3,644
1,177
2,813
15
76
9,233
1,226
2,968
1,119
2,097
1,544
265
2,506
1,395
1,032
1,375
3,443
5,056
878
4,851
233
788
1,774
674
18,583
334
375
361
270
3,735
1,458
2,355
1,041
777
4,976
6,381

SHANGHAI,
SHANGHAI,
[OTHER],
[OTHER],
[OTHER],
VENICE,
CHONGQING,
LONDON,
GENEVA,
*ONTARIO,
*ONTARIO,
LISBON,
BELO HORIZONTE,
*ONTARIO,
FRANKFURT AM MAIN,
CORK,
HARBIN,
BARCELONA,
MONTPELLIER,
MONTPELLIER,
STUTTGART,
VANCOUVER,
KYOTO,
HEIDELBERG,
DUESSELDORF,
STOCKHOLM,
[OTHER],
SAO PAULO,
STOCKHOLM,
BEIJING,
[OTHER],
STOCKHOLM,
SYDNEY,
SYDNEY,
GUATEMALA CITY,
SYDNEY,
SYDNEY,
ROME,
SYDNEY,
[OTHER],
[OTHER],
LISBON,
BUDAPEST,
TOKYO CITY,
[OTHER],
SYDNEY,
SYDNEY,
BAMAKO,
SANTIAGO,
ROME,
SAO PAULO,
BARCELONA,
MANCHESTER,
STOCKHOLM,
SANTIAGO,
LONDON,
STOCKHOLM,
VENICE,
MUNICH,

2123
252W
2123
252W
2123
2123
2123
2123
2123
252W
2123
2123
2152
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2152
2123
2152
2123
2123
2123
2152
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2152
2152
2152
2123
2123
2123
2123

3,665
289
307
393
3,476
4,609
1,503
643
426
204
1,476
3,567
140
324
4,575
504
189
2,980
1,107
5,661
930
2,957
988
290
102
6,103
506
141
4,817
1,705
391
4,176
4,500
4,311
2,682
4,634
4,175
552
5,503
454
319
1,808
2,732
4,538
1,659
1,896
6,502
5,448
961
499
320
3,013
907
3,516
15
1,241
2,435
3,703
5,937

[OTHER],
FRANKFURT AM MAIN,
MADRID,
BUENOS AIRES,
BUDAPEST,
BUDAPEST,
ROME,
TORONTO,
SHANGHAI,
JOHANNESBURG,
KUMAMOTO,
BUENOS AIRES,
TOKYO CITY,
TOKYO CITY,
BEIJING,
COLOGNE,
LONDON,
TOKYO CITY,
TOKYO CITY,
SINGAPORE,
TORONTO,
VENICE,
WUHAN,
BANGKOK,
[OTHER],
JOHANNESBURG,
JOHANNESBURG,
[OTHER],
LA ROMANA,
YOKOHAMA,
BANGKOK,
TRIESTE,
HANGZHOU,
MONTREAL,
GDANSK,
PARIS,
ADELAIDE,
JOHANNESBURG,
JOHANNESBURG,
VENICE,
VENICE,
VENICE,
KYIV,
KYIV,
RIO DE JANEIRO,
*ONTARIO,
JOHANNESBURG,
BEIJING,
BEIJING,
VENICE,
LONDON,
PARIS,
VENICE,
PARIS,
CARTAGENA,
POZNAN,
HELSINKI,
VENICE,
*ONTARIO,

2152
2152
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2143
2143
2123
2152
2123
2152
252W
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2152
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2152
252W
2123
2123
2123
2123
2152
2152
2152
2152
2152
2123

15
3,118
407
3,414
2,814
3,280
6,208
1,184
970
3,448
897
3,963
4,440
1,000
1,431
2,692
2,833
5,439
795
5,541
1,293
3,997
884
3,450
282
5,250
11,616
574
2,362
470
3,045
4,025
1,344
1,284
163
3,587
2,276
738
4,579
47
2,710
2,574
3,294
2,310
2,648
265
803
4,466
637
2,746
75
2,378
2,710
2,880
376
789
3,877
2,503
229

LONDON,
NEW DELHI,
ATHENS,
PUNE,
BAMAKO,
MUMBAI,
LONDON,
NEW DELHI,
LONDON,
GUADALAJARA,
PARIS,
TORONTO,
BEIJING,
NEW DELHI,
SHANGHAI,
NEW DELHI,
PARIS,
NEW DELHI,
TORONTO,
NEW DELHI,
MODENA,
SHANGHAI,
AMSTERDAM,
LONDON,
PARIS,
SAN JOSE,
LONDON,
[OTHER],
MBABANE,
NEW DELHI,
NEW DELHI,
BEIJING,
COPENHAGEN,
BARCELONA,
BUENOS AIRES,
SYDNEY,
LAKE BUENA VISTA, FL
ADELAIDE,
SUNNYVALE, CA
BEIJING,
NICE,
NICE,
SYDNEY,
OKINAWA PREFECTURE,
GENEVA,
BEIJING,
TIANJIN,
MONTREAL,
MINSK,
TOKYO CITY,
MUMBAI,
SYDNEY,
BEIJING,
DENPASAR,
MINSK,
TORONTO,
BEIJING,
DUBAI,
BERLIN,

2123
2123
2152
2123
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2152
2123
2152
2123
2152
2123
2152
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2152
252W
2123
2152
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2152
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2152

443
10,838
384
5,510
6,629
5,395
1,970
9,013
397
1,495
1,112
1,184
3,014
5,008
5,031
4,798
418
4,925
15
5,030
5,810
806
15
3,807
3,799
838
3,394
4,584
11,976
2,601
3,026
288
15
3,461
3,133
4,153
41
969
177
292
3,039
784
3,310
1,173
5,850
1,991
552
2,003
4,988
3,607
2,243
5,130
4,658
10,153
4,887
15
1,680
6,466
576

SAPPORO,
[OTHER],
ANKARA,
NASSAU,
TORONTO,
TIANJIN,
ANKARA,
HELSINKI,
WUHAN,
NASSAU,
MERIDA,
TIANJIN,
NASSAU,
NASSAU,
NASSAU,
NASSAU,
VANCOUVER,
LEIPZIG,
LEIPZIG,
BETHESDA, MD
SEOUL,
BEIJING,
MERIDA,
MERIDA,
NASSAU,
BARCELONA,
ZANZIBAR,
ZANZIBAR,
SAN MIGUEL DE ALLENDE,
BUENOS AIRES,
BUENOS AIRES,
ZANZIBAR,
[OTHER],
*LONDON,
DUBLIN,
ZANZIBAR,
BUENOS AIRES,
BUENOS AIRES,
LONDON,
[OTHER],
*SELANGOR,
SAO PAULO,
KUALA LUMPUR,
FRANKFURT AM MAIN,
MADRID,
[OTHER],
SAO PAULO,
SAO PAULO,
SEVILLE,
DUBLIN,
LIVERPOOL,
[OTHER],
BEIJING,
[OTHER],
GENEVA,
SEVILLE,
[OTHER],
ZAGREB,
ZAGREB,

2123
2123
2123
2152
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2152
2123
2123
2123
2152
252W
2152
2123
2152
2123
2152
252W
2123
2152
2123
2123
2152
2152
2152
2123
2123
2123
2123
2123
252W
2152
2152
2123
2152
2152
2123
2152
2152
2152
2123
2123
2152
2152
2123
2152
2123
2152
2123
2152
2123
2123
2123

2,110
389
47
1,080
742
155
3,405
554
155
1,531
3,264
866
1,546
1,462
2,778
1,917
955
291
4,032
3,911
617
4,722
300
47
1,400
2,117
6,758
5,440
210
3,192
2,160
6,441
1,830
2,422
1,811
5,746
219
1,981
2,508
536
398
309
502
566
927
362
353
353
639
3,703
4,663
2,884
4,277
746
3,459
512
9,259
667
1,087

[OTHER],
SAO PAULO,
SAO PAULO,
BERLIN,
[OTHER],
TAIPEI,
LIVERPOOL,
DUBLIN,
DUBLIN,
DUBLIN,
DUBLIN,
[OTHER],
DUBLIN,
DUBLIN,
DUBLIN,
DUBLIN,
[OTHER],
CALGARY,
[OTHER],
AMMAN,
DUBLIN,
DUBLIN,
[OTHER],
DUBLIN,
MILAN,
DUBLIN,
DUBLIN,
[OTHER],
[OTHER],
DUBLIN,
DUBLIN,
DUBLIN,
CANCUN,
DUBLIN,
GENEVA,
DUBLIN,
DUBLIN,
DUBLIN,
DUBLIN,
PRAGUE,
DUBLIN,
STOCKHOLM,
[OTHER],
BEIJING,
DUBLIN,
DUBLIN,
DUBLIN,
DUBLIN,
DUBLIN,
DUBLIN,
DUBLIN,
[OTHER],
DUBLIN,
ISTANBUL,
DUBLIN,
DUBLIN,
DUBLIN,
DUBLIN,
DUBLIN,

2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2152
2152
2152
2152
2152
2152
2123
2152
2123
2152
2123
2123
2152
2152
2123
2152
2123
2123
2123
2152
2152
2152
2152
2152
2123
2123
2123
2152
2152
2152
2152
2123
2123
2123
2123
2152
2152
2123
2152
2152
2123
2123
2123
2123
2152
2152
2123
2123
2123
2152
2152

4,034
310
59
2,781
4,010
15
593
3,841
3,123
3,669
3,323
2,402
3,613
3,719
3,519
2,916
599
486
2,648
10,362
3,406
3,523
1,724
3,350
259
3,393
3,760
3,197
3,183
3,153
3,321
1,343
350
3,729
5,055
3,574
3,348
3,275
3,166
239
2,902
1,421
2,188
857
3,077
2,813
9,008
3,028
2,913
2,966
2,856
5,792
3,372
3,466
3,295
815
17,321
3,056
3,145

DUBLIN,
2152
DUBLIN,
2152
BETHESDA, MD
2123
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2123
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA252W
ISTANBUL,
2123
NICE,
2152
LONDON,
2123
NAGOYA,
2123
AMSTERDAM,
2123
[OTHER],
2123
LISBON,
2152
DUBLIN,
2152
CANCUN,
2123
LIMA,
2123
TORONTO,
2123
ROME,
2123
RIO DE JANEIRO,
2123
LONDON,
2123
PRAGUE,
2152
BUENOS AIRES,
2123
STOCKHOLM,
2123
YOKOHAMA,
2123
MAASTRICHT,
2152
BAMAKO,
2123
OSAKA-KOBE,
2123
DUBLIN,
2123
[OTHER],
2123
LOS ANGELES, CA
2123
PRAGUE,
2143
SINGAPORE,
2123
BRISBANE,
2123
BRISBANE,
252W
RIYADH,
2152
LIMA,
2123
LIMA,
2123
ROME,
2123
KINGSTON,
2152
BETHESDA, MD
2123
AMMAN,
2152
AMMAN,
2123
NAPLES,
2123
SHANGHAI,
2123
GUAM (INCL ALL MIL INSTAL), GU
2123
GLASGOW,
2152
BUENOS AIRES,
2123
BUENOS AIRES,
2123
GLASGOW,
2123
BUENOS AIRES,
2123
BUENOS AIRES,
2123
BUENOS AIRES,
2123
SAO PAULO,
2152
SAO PAULO,
2152
PARIS,
2123
SEOUL,
2152
GLASGOW,
2152
GLASGOW,
2123
OXFORD,
2143
SYDNEY,
2123

3,143
2,930
636
2,553
445
1,237
3,283
3,170
2,200
3,430
436
1,149
1,350
1,785
784
438
1,866
759
15
741
702
760
250
246
5,592
1,054
847
218
3,161
2,258
5,514
1,992
390
755
354
695
397
208
1,159
4,435
2,171
1,287
659
4,523
3,548
4,907
5,031
4,389
4,250
6,499
5,060
4,702
4,122
3,699
3,605
2,618
1,410
1,727
2,915

SINGAPORE,
IZMIR-CIGLI,
EDINBURGH,
BUENOS AIRES,
TOKYO CITY,
NAGOYA,
LONDON,
WINNIPEG,
LYON,
BEIJING,
BUENOS AIRES,
KUALA LUMPUR,
KUALA LUMPUR,
LYON,
VIENNA,
SYDNEY,
MANCHESTER,
STOCKHOLM,
STOCKHOLM,
BUENOS AIRES,
COLOGNE,
HONG KONG,
TUEBINGEN,
HOUSTON (FORT BEND COUNTY), TX
VERONA,
[OTHER],
[OTHER],
[OTHER],
GLASGOW,
GENEVA,
SUZHOU,
BUENOS AIRES,
STOCKHOLM,
BUENOS AIRES,
STOCKHOLM,
LONDON,
GENEVA,
SUZHOU,
MONTREAL,
GENEVA,
MONTREAL,
AMSTERDAM,
SEOUL,
BUENOS AIRES,
GENEVA,
LONDON,
LONDON,
JOHANNESBURG,
[OTHER],
[OTHER],
PRAGUE,
BUENOS AIRES,
PRAGUE,
KANAZAWA,
PRAGUE,
TOKYO CITY,
BUENOS AIRES,
BERLIN,
JOHANNESBURG,

2123
2123
2152
2152
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2123
252W
2123
2123
2152
2152
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2152
2152
2152
2152
252W
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2152
2123
2123
2123

4,558
538
2,158
1,328
619
1,050
2,050
1,856
47
2,262
1,112
706
5,836
79
136
15
1,787
1,247
1,264
4,456
242
4,080
415
58
469
809
539
560
6,481
15
337
3,942
2,526
4,681
2,028
903
3,592
2,221
3,179
15
201
3,614
690
3,601
3,759
3,085
3,804
4,522
4,802
3,887
4,700
34
1,674
914
3,611
6,521
3,322
1,015
4,462

STOCKHOLM,
MEXICO CITY D.F.,
TOKYO CITY,
RIVERSIDE, CA
RIVERSIDE, CA
DRESDEN,
NEW DELHI,
[OTHER],
PISA,
CANCUN,
CANCUN,
SAO PAULO,
AMSTERDAM,
CANCUN,
CANCUN,
TOKYO CITY,
MADRID,
FRANKFURT AM MAIN,
*MORELOS,
CANCUN,
BOSTON, MA
KOLKATA,
TORONTO,
CHENNAI,
*LONDON,
BEIJING,
TAIPEI,
LONDON,
BEIJING,
ROME,
KANAZAWA,
LONDON,
NEW DELHI,
CARDIFF WALES,
SAO PAULO,
ROME,
HAMBURG,
UTRECHT,
GENEVA,
SAO PAULO,
[OTHER],
MONTREAL,
ROME,
MUMBAI,
MUMBAI,
BEIJING,
MUMBAI,
SEOUL,
MADRID,
[OTHER],
BOGOTA,
BUENOS AIRES,
ANTWERP,
BERLIN,
SAO PAULO,
GOIANIA,
SANTIAGO,
FES,
SHANGHAI,

2152
2123
2123
2152
252W
2152
2152
2152
2123
2123
252W
2123
2123
2123
252W
2123
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2152
2152
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2152
2123

2,527
1,525
4,449
268
1,452
864
2,173
1,281
600
1,434
1,400
15
2,443
1,376
1,400
5,179
450
675
859
1,017
665
15
321
428
15
2,879
354
3,702
2,889
1,874
3,330
589
4,183
3,050
4,013
3,776
15
419
1,495
3,518
401
260
1,984
5,352
5,086
884
5,239
457
15
3,864
1,314
1,284
613
395
542
686
3,675
15
3,559

NICOSIA,
KOLKATA,
ADELAIDE,
ADELAIDE,
KYOTO,
LOS ANGELES, CA
LYON,
LYON,
[OTHER],
ZURICH,
BIRMINGHAM,
EDINBURGH,
TAIPEI,
GUADALAJARA,
HONG KONG,
AMSTERDAM,
MISSOULA, MT
CAPE TOWN,
OVIEDO,
BONN,
[OTHER],
BEIJING,
LYON,
[OTHER],
LYON,
[OTHER],
[OTHER],
PARIS,
BEIJING,
TEL AVIV,
[OTHER],
SANTIAGO,
TEL AVIV,
TEL AVIV,
BANGKOK,
BOSTON, MA
NOORDWIJK,
AMSTERDAM,
BANGKOK,
LYON,
BEIJING,
BANGKOK,
[OTHER],
MEXICO CITY D.F.,
STUTTGART,
TORONTO,
GOSSELIES,
LONDON,
BANGKOK,
BANGKOK,
LUGANO,
SAN SALVADOR IAP (AREA OF COMALAPA),
BEIJING,
BANGKOK,
LONDON,
ROME,
BERN,
KYOTO,
BANGKOK,

2123
2123
2123
2152
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2123
2152
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2152
2123
2152
2152
2123
2123
2152
2152
2152
2152
2152
2152
2152
2123
2143
2152
2152
2152
2152
2152
2123
2152
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2152
2123
2123
2123
2152
2123
2123

176
15
910
604
15
1,143
3,246
2,264
792
984
328
4,894
5,771
257
1,256
581
2,026
718
321
617
2,613
2,775
4,609
479
2,119
1,000
1,322
3,190
2,654
1,301
581
730
809
759
2,366
2,342
735
581
546
852
4,100
4,140
2,278
988
367
972
15
1,141
592
5,013
1,991
329
358
3,529
471
386
359
1,258
3,355

TORONTO,
LUGANO,
BANGKOK,
PARIS,
BANGKOK,
PARIS,
PARIS,
PARIS,
PARIS,
PARIS,
BUDAPEST,
LONDON,
TORONTO,
PARIS,
NEW DELHI,
MADRID,
SYDNEY,
AMSTERDAM,
MONTREAL,
AMSTERDAM,
AMSTERDAM,
GUANGZHOU,
TEL AVIV,
COPENHAGEN,
TOKYO CITY,
AMSTERDAM,
NAPLES,
NAPLES,
MUMBAI,
LONDON,
SEOUL,
SINGAPORE,
LONDON,
ANTWERP,
[OTHER],
SUZHOU,
RIO DE JANEIRO,
CAPE TOWN,
CAPE TOWN,
[OTHER],
[OTHER],
BEIJING,
[OTHER],
MILAN,
ST. PETERSBURG,
ST. PETERSBURG,
LYON,
ST. LUCIA,
SHANGHAI,
BEIJING,
BAMAKO,
SUZHOU,
TAEGU,
MONTREAL,
TOKYO CITY,
SUZHOU,
LONDON,
[OTHER],
BAMAKO,

2123
2123
2123
2123
2152
2152
2152
2152
2123
2152
2123
2123
2152
2152
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2152
2152
2123
2123
2152
2123
2152
2152
2123
2123
2123
2152
2152
2123
2152
2123
2123
2123
2152
2123
2152
2152
2123
2123
2123
2152
2152
2123
2123
2123
2152
2152
2152
2152
2152
2123
2123
2123

227
2,462
3,694
685
3,246
392
517
405
802
404
15
4,141
1,136
941
1,717
563
15
2,260
275
2,993
2,136
987
957
3,129
14,973
5,361
818
135
1,504
2,299
4,162
6,097
1,216
423
1,037
2,266
497
556
6,103
369
3,642
2,526
498
3,475
1,144
1,095
858
1,387
5,892
2,782
7,815
6,356
15
127
767
803
3,830
2,195
5,434

KYOTO,
BEIJING,
MELBOURNE,
BEIJING,
WUHAN,
GUANGZHOU,
GUANGZHOU,
[OTHER],
BEIJING,
OSAKA-KOBE,
BEIJING,
BEIJING,
BEIJING,
BEIJING,
RIO DE JANEIRO,
NEWPORT BEACH, CA
FRANKFURT AM MAIN,
DAR ES SALAAM,
MELBOURNE,
HANNOVER,
STOCKHOLM,
NEW DELHI,
LONDON,
HANGZHOU,
AMSTERDAM,
BASEL,
OKINAWA PREFECTURE,
GUADALAJARA,
BAMAKO,
LISBON,
SHANGHAI,
TAIPEI,
[OTHER],
OXFORD,
[OTHER],
STOCKHOLM,
HEIDELBERG,
HYDERABAD,
FRANKFURT AM MAIN,
TEL AVIV,
TEL AVIV,
LONDON,
OTTAWA,
TEL AVIV,
HEIDELBERG,
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
HEIDELBERG,
GAETA,
LUSAKA,
HEIDELBERG,
LONDON,
OTTAWA,
HEIDELBERG,
HEIDELBERG,
BELGRADE,
GAETA,
GAETA,
OTTAWA,
HEIDELBERG,

2123
2152
2152
2152
2123
2123
252W
2152
2123
2152
2123
2152
2123
2123
2152
2152
2123
2152
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2152
2123
2152
2123
2152
2123
2123
2152
2152
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2152
2123
2123
2123
2152

154
3,674
802
4,001
155
4,110
200
80
3,854
1,148
4,211
3,582
4,222
4,119
957
1,809
293
5,494
248
836
2,164
3,071
3,053
1,847
1,445
5,217
4,427
237
9,025
240
641
3,846
606
1,517
4,466
3,378
3,890
312
3,383
243
370
632
2,191
734
3,480
4,893
3,649
414
5,113
3,376
2,272
2,470
2,980
3,344
365
2,657
558
2,472
4,032

LUSAKA,
HEIDELBERG,
[OTHER],
MUNICH,
AMSTERDAM,
[OTHER],
TUEBINGEN,
KYOTO,
GENEVA,
BETHESDA, MD
BETHESDA, MD
GENEVA,
VERONA,
ROME,
FUKUOKA,
FUKUOKA,
BLOEMFONTEIN,
HOUSTON (HARRIS COUNTY), TX
TORONTO,
FREDERICK, MD
CALI,
BAMAKO,
LONDON,
ROME,
OTTAWA,
LONDON,
PARIS,
BEIJING,
LONDON,
OTTAWA,
[OTHER],
[OTHER],
GUANGZHOU,
SEOUL,
KUMAMOTO,
TORONTO,
GENOA,
OTTAWA,
GENEVA,
BEIJING,
BEIJING,
LONDON,
HONG KONG,
OTTAWA,
OTTAWA,
MADRID,
BEIJING,
OTTAWA,
OTTAWA,
OTTAWA,
OTTAWA,
OTTAWA,
OTTAWA,
[OTHER],
OTTAWA,
OTTAWA,
BEIJING,
OTTAWA,
STOCKHOLM,

2123
2152
2123
2152
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2123
252W
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2152
2123
2152
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2152
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2152
2152
2152
2152
2123
2123
2152
2123
2123
2152
2152

4,826
3,925
4,584
772
900
380
861
2,178
15
3,790
615
15
232
3,399
2,947
105
5,131
833
362
1,707
342
5,620
1,730
2,503
1,162
2,507
3,346
334
2,550
1,444
440
687
676
838
15
412
771
3,173
3,165
3,919
3,759
374
863
975
2,382
528
942
3,109
2,798
2,866
2,881
2,402
693
2,131
3,082
2,730
20,005
2,595
1,090

OTTAWA,
BEIJING,
LONDON,
TAIPEI,
KUWAIT CITY,
KUWAIT CITY,
BRUSSELS,
NEW DELHI,
NEW DELHI,
GUANGZHOU,
BANGKOK,
NEW DELHI,
AMSTERDAM,
SINGAPORE,
NEW DELHI,
SANTIAGO,
LONDON,
CHENNAI,
[OTHER],
HAIFA,
BANGKOK,
BANGKOK,
BANGKOK,
OXFORD,
ADDIS ABABA,
TOKYO CITY,
STOCKHOLM,
ZURICH,
TEL AVIV,
SANTIAGO,
JOHANNESBURG,
TOKYO CITY,
HANOI,
[OTHER],
PARIS,
CHONGQING,
MOSCOW,
LYON,
BEIJING,
NEW DELHI,
BERLIN,
LONDON,
CALGARY,
BANGALORE,
BANGKOK,
TORONTO,
TORONTO,
BEIJING,
BEIJING,
BERLIN,
BEIJING,
TAIPEI,
BEIJING,
BEIJING,
LONDON,
[OTHER],
TORONTO,
TORONTO,
TORONTO,

2152
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2152
2152
2152
2123
2123
2152
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2152
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2152

2,619
3,330
1,382
1,180
185
449
176
465
3,218
553
15
4,561
453
8,253
6,359
2,811
1,622
4,650
1,754
2,056
1,021
958
4,130
585
5,399
728
645
8,092
264
2,667
5,962
79
4,311
675
919
1,415
97
94
6,795
6,317
2,200
876
15
3,117
6,726
200
1,247
3,892
4,132
1,682
4,508
708
2,661
4,430
1,798
1,650
1,576
1,443
619

*TURKU,
STOCKHOLM,
BANGALORE,
ARUBA,
SHANGHAI,
SANTIAGO,
OXFORD,
BANGKOK,
BANGALORE,
NEW DELHI,
LONDON,
PARIS,
LONDON,
OXFORD,
AMSTERDAM,
LONDON ONTARIO,
TORONTO,
BETHESDA, MD
QUITO,
OTTAWA,
LONDON,
MANILA,
TOKYO CITY,
LONDON,
LONDON,
ACCRA,
ENTEBBE,
COPENHAGEN,
ACCRA,
KUMASI,
PARIS,
*LIBERIA,
VANCOUVER,
NAGOYA,
ENTEBBE,
KUMASI,
SAN JOSE,
VANCOUVER,
VANCOUVER,
TORONTO,
VANCOUVER,
VANCOUVER,
VANCOUVER,
VANCOUVER,
ENTEBBE,
ENTEBBE,
OTTAWA,
BRUSSELS,
VANCOUVER,
ENTEBBE,
ENTEBBE,
TOKYO CITY,
VANCOUVER,
KUMASI,
TORONTO,
YOKOHAMA,
*LIBERIA,
ROTTERDAM,
TORONTO,

2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2152
2123
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2152
2123
2123
2152
2152
2123
2152
2152
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2143
2152
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2123

180
560
753
3,412
4,779
887
1,679
537
3,926
3,411
2,092
15
471
5,788
690
143
319
1,731
2,267
321
2,380
15
1,250
977
527
3,710
13,823
1,514
3,383
3,747
94
2,711
2,741
1,305
14,038
3,449
2,570
590
1,733
373
1,000
1,239
341
2,000
4,617
4,491
15
4,545
2,613
764
7,129
15
612
3,052
206
991
2,550
511
347

BARCELONA,
BRNO,
MILAN,
HANNOVER,
MONTREAL,
SURABAYA,
JOHANNESBURG,
QUEBEC,
HONG KONG,
SINGAPORE,
HONG KONG,
CARDIFF WALES,
ST. PETERSBURG,
BEIJING,
PARIS,
OTTAWA,
HONG KONG,
TORONTO,
TORONTO,
[OTHER],
FLORIDA CITY, FL
HANNOVER,
ACCRA,
TAIPEI,
TAIPEI,
BARCELONA,
MONTEREY, CA
KAMPALA,
TOKYO CITY,
LYON,
NEW DELHI,
SHANGHAI,
GENEVA,
BANGKOK,
MUNICH,
BANGKOK,
[OTHER],
GENEVA,
[OTHER],
NEW DELHI,
MOMBASA,
VANCOUVER,
VANCOUVER,
VANCOUVER,
NEW DELHI,
NEW DELHI,
MADRID,
SAO PAULO,
SAN JOSE,
SAO PAULO,
[OTHER],
LONDON,
MOMBASA,
VANCOUVER,
OTTAWA,
YOKOHAMA,
MUMBAI,
MUMBAI,
MUMBAI,

2123
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2152
2152
2123
2123
2152
2123
2152
2123
2123
252W
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2123
2152
2123
2152
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2152
2152

1,923
248
1,227
711
256
7,287
6,375
330
3,814
6,649
224
3,567
5,228
5,161
3,199
368
736
395
1,449
15
552
491
934
4,638
4,079
455
1,158
1,381
252
887
4,120
65
5,054
429
2,520
15
15
3,933
1,131
7,511
772
2,645
2,508
2,297
6,580
10,091
1,055
612
368
202
1,498
915
292
682
15
316
908
411
455

ENTEBBE,
LONDON,
NAGASAKI,
NAGASAKI,
NEW DELHI,
NEW DELHI,
LONDON,
ATLANTA (FULTON), GA
NAGASAKI,
NEW DELHI,
[OTHER],
LONDON,
MUMBAI,
NAGASAKI,
FREDERICK, MD
SEOUL,
MUMBAI,
MUMBAI,
SAITAMA-KEN,
LONDON,
LONDON,
[OTHER],
NEW DELHI,
NEW DELHI,
SALZBURG,
NEW DELHI,
NEW DELHI,
SEOUL,
LISBON,
SINGAPORE,
MUMBAI,
MADRID,
NEW DELHI,
KAMPALA,
GENEVA,
NEW DELHI,
NEW DELHI,
GENEVA,
BAMAKO,
HEIDELBERG,
GENEVA,
BRAZZAVILLE,
NEW DELHI,
KAMPALA,
KAMPALA,
NEW DELHI,
LONDON,
NEW DELHI,
PARIS,
[OTHER],
NEW DELHI,
NEW DELHI,
HELSINKI,
FLORENCE,
MILAN,
NEW DELHI,
NEW DELHI,
NEW DELHI,
NEW DELHI,

2123
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2143
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2152
2123
2123
2123

5,960
5,698
533
648
691
649
5,010
1,366
737
619
1,275
3,366
3,560
3,828
528
3,705
1,488
4,864
243
2,474
3,154
555
1,305
4,233
195
3,669
6,933
3,464
1,966
7,103
2,938
402
4,632
4,566
1,513
7,353
4,017
3,327
4,121
3,016
238
4,686
10,012
5,664
4,839
12,698
553
3,825
1,212
386
13,302
3,417
2,103
683
430
47
11,997
14,436
16,357

PUNE,
NEW DELHI,
CHENNAI,
VALENCIA,
[OTHER],
KAMPALA,
PUNE,
MUSCAT,
COPENHAGEN,
PUNE,
GENEVA,
LYON,
VIENNA,
PUNE,
[OTHER],
[OTHER],
PUNE,
TOKYO-TO,
MUMBAI,
LONDON,
TOKYO CITY,
LONDON,
LYON,
TEL AVIV,
TOKYO CITY,
LYON,
MEXICO CITY D.F.,
CAIRO,
LONDON,
LONDON,
SEVILLE,
NAGOYA,
VIENNA,
LONDON,
MEXICO CITY D.F.,
KYIV,
LONDON,
LONDON,
LONDON,
STOCKHOLM,
CANBERRA,
LISBON,
DUBAI,
MELBOURNE,
MONTREAL,
MANCHESTER,
LONDON,
MONTREAL,
MONTREAL,
[OTHER],
MONTREAL,
MONTREAL,
SAO PAULO,
STUTTGART,
VALENCIA,
OXFORD,
VIENNA,
BOGOTA,
DRESDEN,

2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2123
2152
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2152
2123
2123
2123
2152
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2152
2152
2123
2123
2152
2123
2152
2123
2152
2123
2123
2152
2152
2152
2152

15
3,051
3,256
804
2,824
6,078
4,153
4,792
4,218
3,983
8,359
266
4,769
3,877
462
251
3,514
3,892
4,316
1,175
800
2,901
863
2,060
745
3,744
332
788
2,394
1,621
2,098
1,531
4,146
839
273
15
183
385
960
1,651
4,900
513
4,717
1,172
742
2,917
467
2,538
2,836
2,371
2,514
376
331
1,110
4,534
558
685
580
71

BETHESDA, MD
TORONTO,
TORONTO,
SHANGHAI,
TORONTO,
BONN,
PARIS,
HANNOVER,
MANHATTAN, NY
CALGARY,
NEW DELHI,
HONG KONG,
HONG KONG,
TEL AVIV,
BEIJING,
MUMBAI,
VENICE,
HONG KONG,
HONG KONG,
CAPE TOWN,
CAPE TOWN,
CAPE TOWN,
FRANKFURT AM MAIN,
PRETORIA,
PRETORIA,
PRETORIA,
PRETORIA,
PRETORIA,
GENEVA,
PRETORIA,
AUCKLAND,
GENEVA,
GENEVA,
VENICE,
BANFF,
BANFF,
MEXICO CITY D.F.,
GUATEMALA CITY,
GENEVA,
STOCKHOLM,
SYDNEY,
BANFF,
MEXICO CITY D.F.,
CALGARY,
PRETORIA,
GENEVA,
BANFF,
BANFF,
[OTHER],
HONG KONG,
CAPE TOWN,
LONDON,
VANCOUVER,
BEIJING,
LONDON,
HEIDELBERG,
[OTHER],
LONDON,
COPENHAGEN,

2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
252W
2152
2143
2123
2152
2123
2152
252W
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2152
252W
2123
2123
2123
2123
2152
2152
2123
2152
2123
2123
2152
2123
2123
2152
2123
2123
2152
2123
2123
2152
2152
2123
2152

2,254
182
396
75
393
140
693
194
7,379
2,218
5,383
500
4,023
1,365
5,233
3,546
4,717
4,134
600
6,741
5,148
5,228
2,557
4,180
5,110
10,363
10,311
4,174
4,580
4,165
1,073
2,004
15
3,623
2,593
895
258
3,416
11,201
498
3,224
15
198
47
4,567
184
2,960
3,064
442
569
4,171
6,701
2,566
4,428
1,295
174
377
10,274
2,416

BEIJING,
PRETORIA,
COPENHAGEN,
BEIJING,
FLORENCE,
GENEVA,
HONG KONG,
HONG KONG,
MUNICH,
TOKYO CITY,
TOKYO CITY,
[OTHER],
[OTHER],
MILAN,
VANCOUVER,
MEXICO CITY D.F.,
MEXICO CITY D.F.,
LONDON,
BARCELONA,
BETHESDA, MD
TORONTO,
PRAGUE,
PRAGUE,
[OTHER],
[OTHER],
VALENCIA,
[OTHER],
PARIS,
[OTHER],
OSAKA-KOBE,
BETHESDA, MD
[OTHER],
NEW DELHI,
LONDON,
NOORDWIJK,
EILAT,
EILAT,
NOORDWIJK,
CAMPINAS,
LONDON,
EILAT,
PARIS,
CAMPINAS,
PARIS,
MADRID,
SAO PAULO,
SAO PAULO,
SEOUL,
PARIS,
BANFF,
PARIS,
LIMA,
LONDON,
SAO PAULO,
LIMA,
OSAKA-KOBE,
COPENHAGEN,
BANFF,
PARIS,

2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2143
2123
2123
2123
2152
2152
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2152
2123
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2152
2152
2123
2152
2152
2152
2152
2123
2123
2152
2123
2152
2123
2123
2152
2152
2123
2123
2143
2152
2152
2123
2152
2152
2123
2123
2143
2123

4,475
4,050
2,621
4,402
1,990
383
6,173
6,036
6,473
3,722
3,649
3,443
99
455
2,350
1,627
1,732
938
2,273
47
259
513
90
533
621
373
390
2,759
990
3,680
1,270
35
15
2,413
2,203
2,595
2,595
1,174
478
998
4,495
561
253
1,372
3,395
656
94
3,867
646
3,222
1,373
15
736
140
15
221
521
3,265
1,033

SAO PAULO,
BANFF,
BANFF,
BANFF,
BANFF,
BANFF,
BANFF,
BANFF,
[OTHER],
BLOOMINGTON, MN
BANFF,
AURORA (DENVER), CO
AURORA (DENVER), CO
BANFF,
KYOTO,
BANFF,
BANFF,
BANFF,
BANFF,
BANFF,
BANFF,
BANFF,
BANFF,
BANFF,
BANFF,
BANFF,
BANFF,
BLOOMINGTON, MN
DENVER (DENVER), CO
DENVER (DENVER), CO
FLORENCE,
BANFF,
BANFF,
BANFF,
MUNICH,
FLORENCE,
OTTAWA,
LONDON,
BRUSSELS,
FLORENCE,
SYDNEY,
DUBLIN,
DUESSELDORF,
FLORENCE,
PRAGUE,
FLORENCE,
VIENNA,
LONDON,
SAO PAULO,
SAO PAULO,
FLORENCE,
SAO PAULO,
BARCELONA,
MAINZ,
EDINBURGH,
SEOUL,
HIROSHIMA,
PARIS,
MADRID,

2152
2143
2152
2152
252W
2152
252W
2152
2123
2152
2143
2152
2152
2143
2152
2152
2152
2152
2152
2152
2123
2152
2152
2143
252W
2143
252W
2152
2152
252W
2152
2152
2152
252W
2152
2152
2152
2123
2123
2152
2152
2123
2152
2123
2152
2152
2123
2123
2152
2152
2152
2123
2152
2123
2123
2152
2123
2152
2123

198
3,247
3,159
1,009
945
2,823
745
2,773
397
3,088
3,516
1,164
943
3,187
674
3,366
750
250
433
192
3,080
1,000
1,325
15
795
958
845
3,826
3,040
670
1,473
2,838
2,874
945
3,113
1,999
548
727
4,077
3,933
1,581
3,453
15
2,000
394
3,937
1,157
192
15
454
1,997
358
437
3,514
2,531
195
590
1,132
15

SYDNEY,
NATIONAL HARBOR, MD
TURIN,
SAITAMA-KEN,
TURIN,
PARIS,
AMSTERDAM,
MISSOULA, MT
BEIJING,
TURIN,
SINGAPORE,
FLORENCE,
SINGAPORE,
SINGAPORE,
TEL AVIV,
MUNICH,
MUNICH,
SINGAPORE,
BEIJING,
BIRMINGHAM,
SINGAPORE,
SINGAPORE,
SINGAPORE,
NARITA,
MUNICH,
[OTHER],
[OTHER],
[OTHER],
[OTHER],
BELFAST,
SINGAPORE,
ZURICH,
BARCELONA,
STUTTGART,
STUTTGART,
BEIJING,
INNSBRUCK,
INNSBRUCK,
[OTHER],
BEIJING,
SEOUL,
*RIVA DEL GARDA,
KYOTO,
NEW DELHI,
HANGZHOU,
INCHEON,
DAVOS,
VENICE,
[OTHER],
GRAZ,
HELSINKI,
DAVOS,
ROCKVILLE, MD
FLORENCE,
[OTHER],
SHANGHAI,
SHANGHAI,
LONDON,
BANGKOK,

2123
2123
2152
2152
2123
2123
2123
2152
2123
2152
2123
2152
2123
2123
2143
2123
2123
2123
2152
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
252W
2152
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2152
2152
2123
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2152
2152
2152
2123
2123
2123
2152
2152
2123
2123
2123
2123
2123

4,954
15
3,358
692
446
234
2,672
4,936
7,246
3,182
7,182
4,006
4,863
14,743
3,380
2,543
3,695
4,091
394
564
4,066
4,729
6,797
5,672
2,308
3,833
3,750
554
191
500
7,058
3,948
157
360
323
6,942
3,842
2,077
2,097
937
11,873
483
613
3,076
4,186
9,424
4,234
2,313
526
390
1,010
846
1,883
1,212
4,791
2,546
3,869
15
7,719

ROTTERDAM,
FRANKFURT AM MAIN,
MILAN,
NEW DELHI,
LONDON,
BANGKOK,
DAVOS,
[OTHER],
*WHISTLER,
*WHISTLER,
LONDON,
BETHESDA, MD
VANCOUVER,
VANCOUVER,
[OTHER],
*WHISTLER,
MILAN,
*WHISTLER,
DAVOS,
BERLIN,
MONTREAL,
ROME,
ROME,
BEIJING,
MILAN,
FRANKFURT AM MAIN,
MILAN,
HARROGATE,
*WHISTLER,
BANGKOK,
VANCOUVER,
LONDON,
FRANKFURT AM MAIN,
MUNICH,
NEW DELHI,
[OTHER],
HARROGATE,
SAO PAULO,
[OTHER],
KYIV,
KYIV,
HANGZHOU,
SHANGHAI,
[OTHER],
MUNICH,
DUESSELDORF,
GENEVA,
[OTHER],
SHANGHAI,
[OTHER],
LEIPZIG,
BANFF,
BANFF,
KUALA LUMPUR,
PARIS,
SINGAPORE,
BETHESDA, MD
LYON,
OXFORD,

2152
2152
2123
2123
2152
2123
2152
2123
2152
2152
2123
2152
2152
252W
2123
2152
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2152
2123
2152
2152
2152
2123
2152
2143
2123
2152
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2152
2152
2152
2152
2123
2152
2123
2123
2123
2123

3,131
15
3,615
4,066
3,481
5,592
493
591
271
830
588
3,320
2,591
995
321
1,447
3,734
225
315
581
493
24
23
19,350
704
6,929
504
750
407
2,511
90
577
954
3,736
3,418
2,855
438
230
714
3,569
1,463
1,989
2,323
1,096
604
2,783
4,426
811
512
1,790
817
1,373
2,694
513
760
877
1,985
2,841
2,193

OXFORD,
2123
OXFORD,
2123
LEIPZIG,
2152
LONDON,
2123
BERLIN,
2123
LEIPZIG,
2152
NASHVILLE, TN
2152
GUADALAJARA,
2123
PARIS,
2152
MILAN,
2152
DAKAR,
2152
DAKAR,
2152
SHANGHAI,
2123
SUZHOU,
2152
BASEL,
2123
DRESDEN,
2123
AMSTERDAM,
2152
BARCELONA,
2123
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2152
MOSCOW,
2123
BEIJING,
2123
[OTHER],
2152
TORONTO,
2123
OTTAWA,
2152
HONG KONG,
2123
TORONTO,
2123
LIEGE,
2123
TORONTO,
2123
CAPE TOWN,
2123
LIVERPOOL,
2123
LONDON,
2123
LIVERPOOL,
2123
SEOUL,
2123
SEOUL,
2152
SAO PAULO,
2123
SHANGHAI,
2123
MANCHESTER,
2123
MANCHESTER,
2123
PARIS,
2123
MANCHESTER,
2123
AMSTERDAM,
2123
SHANGHAI,
2123
MAASTRICHT,
252W
MAASTRICHT,
2152
CAPE TOWN,
2123
MARSEILLE,
2123
MAASTRICHT,
2152
LONDON,
2123
[OTHER],
2123
GENEVA,
2123
HEIDELBERG,
2123
LONDON,
2123
FRANKFURT AM MAIN,
2123
VANCOUVER,
2152
[OTHER],
2123
TOKYO CITY,
2152
SEOUL,
2152
[OTHER],
2123
TUCSON (PIMA COUNTY), AZ
2152

2,853
4,174
9,239
3,277
564
3,159
653
15
912
1,585
4,104
4,037
511
2,621
1,374
3,149
15
538
1,794
15
4,864
15
98
1,674
1,044
229
451
230
4,205
239
1,751
383
2,621
2,288
434
187
4,000
1,614
2,493
486
3,073
187
659
20
4,931
987
4,529
2,075
311
3,466
425
2,539
767
450
15
3,551
744
77
1,431

MILAN,
*WHISTLER,
SANTIAGO,
KYOTO,
[OTHER],
ANKARA,
CHICAGO, IL
HANNOVER,
KYOTO,
MILAN,
ZURICH,
ANKARA,
COLD SPRING HARBOR, NY
GUANGZHOU,
[OTHER],
SANTIAGO,
NICE,
PARIS,
NICE,
MONTEVIDEO,
[OTHER],
SIENA,
LONDON,
DUBLIN,
COPENHAGEN,
*WHISTLER,
*WHISTLER,
*WHISTLER,
*WHISTLER,
*WHISTLER,
*ONTARIO,
*WHISTLER,
*WHISTLER,
*WHISTLER,
*WHISTLER,
*WHISTLER,
BEIJING,
TOKYO-TO,
BEIJING,
BEIJING,
CAVTAT,
LONDON,
LONDON,
LISBON,
[OTHER],
[OTHER],
[OTHER],
PARIS,
PARIS,
LONDON,
*LOUVAIN-LA-NEUVE,
[OTHER],
LONDON,
[OTHER],
LYON,
VENICE,
LONDON,
LONDON,
PARIS,

2123
2152
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2152
2152
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2152
2123
2152
2123
2152
2123
2123
2152
2152
2123
2152
2152
2123
2152
2152
2152
2152
252W
2152
2152
2123
2123
2152
2152
252W
2123
2152
2152
2152
2123
2123
2152
2152
2123
2123
2123
2152
2152

1,996
2,746
3,036
1,605
630
1,455
1,753
551
2,300
5,826
708
2,777
225
1,264
47
4,345
557
683
619
15
2,548
2,798
1,407
1,421
3,262
898
2,529
2,485
838
2,758
154
1,491
838
2,327
587
1,512
4,947
11,671
908
4,000
5,247
605
804
215
725
731
45
3,457
3,379
1,294
619
2,834
2,746
2,389
1,086
4,323
2,710
872
3,282

TAIPEI,
[OTHER],
COPENHAGEN,
SEOUL,
[OTHER],
LYON,
LONDON,
PRAGUE,
PRAGUE,
MANCHESTER,
SAO PAULO,
LONDON,
CAVTAT,
SINGAPORE,
[OTHER],
COPENHAGEN,
UTRECHT,
CAVTAT,
GENEVA,
NICE,
KYIV,
NICE,
NICE,
SAO PAULO,
BORDEAUX,
KYIV,
KYIV,
CAVTAT,
CAVTAT,
CAPE TOWN,
KYIV,
CAPE TOWN,
PITTSBURGH, PA
SAO PAULO,
[OTHER],
GENEVA,
[OTHER],
CAVTAT,
BERN,
MONTREAL,
HOUSTON HEIGHTS, TX
PITTSBURGH, PA
PARIS,
DUBLIN,
SAO PAULO,
BEIJING,
SAO PAULO,
SAO PAULO,
SINGAPORE,
WASHINGTON, DC
MIAMI, FL
HELSINKI,
MILAN,
SINGAPORE,
BANGKOK,
FLORENCE,
SINGAPORE,
LONDON,
LONDON,

2123
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2152
2152
2152
2123
2123
2123
2152
2123
2152
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2123
2152
2152
2123
2123
2152
2152
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2152
2152
2123
2152
2152

23,501
2,632
4,299
484
386
934
618
3,481
2,140
284
3,561
434
5,706
3,361
779
628
2,966
5,656
4,285
1,088
5,280
523
549
2,405
245
3,413
3,331
4,774
4,120
7,380
5,207
6,816
15
3,167
4,782
8,058
5,839
15
1,810
295
1,510
297
1,750
15
2,929
990
9,113
9,125
576
1,401
255
1,725
5,171
6,165
4,187
2,887
7,280
1,938
3,303

[OTHER],
BUENOS AIRES,
[OTHER],
BUENOS AIRES,
LONDON,
[OTHER],
LONDON,
[OTHER],
PISA,
AACHEN,
DUBLIN,
PISA,
PISA,
[OTHER],
BOLOGNA,
DUBLIN,
DUBLIN,
TAIPEI,
DUBLIN,
LONDON,
MEXICO CITY D.F.,
MEXICO CITY D.F.,
DUBLIN,
DUBLIN,
TAIPEI,
TORONTO,
SEOUL,
[OTHER],
NEW DELHI,
MADRID,
AUCKLAND,
SANTANDER,
CAPE TOWN,
GENEVA,
[OTHER],
OTTAWA,
[OTHER],
SEATTLE (KING COUNTY), WA
STOCKHOLM,
VILNIUS,
HIROSHIMA,
TUEBINGEN,
TUEBINGEN,
BUENOS AIRES,
MONTREAL,
GENEVA,
[OTHER],
PORTOROZ,
BIRMINGHAM,
SANTIAGO,
TORONTO,
DUBLIN,
MONTREAL,
LONDON,
LONDON,
MONTREAL,
ACCRA,
ATLANTA (FULTON), GA
JERUSALEM,

2152
2123
2152
2123
2123
2152
2123
2152
2152
2123
2123
252W
2152
2152
2123
2123
2123
2152
2123
2123
2152
2152
2123
2123
2152
2123
2152
2152
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2143
2152
2123
2123
2123
2152
2152
2152
2123
2123
2152
2123
2152
2152
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123

2,115
905
727
536
2,321
3,010
3,196
1,809
2,851
2,279
3,066
301
2,415
2,419
533
2,524
724
658
2,618
3,138
2,824
2,924
3,044
2,729
689
173
1,073
257
984
803
1,792
124
7,563
4,191
1,471
2,255
525
480
15
8,537
3,938
398
242
2,641
15
15
547
2,501
319
262
1,141
2,330
316
7,583
3,947
840
3,905
1,228
3,814

YEREVAN,
CANCUN,
CANCUN,
CANCUN,
[OTHER],
[OTHER],
GUANGZHOU,
STRASBOURG,
GENEVA,
TEL AVIV,
KRAKOW,
CANCUN,
CANCUN,
FLORENCE,
TEL AVIV,
ACCRA,
BONN,
UTRECHT,
AUCKLAND,
GENEVA,
KRAKOW,
VANCOUVER,
KRAKOW,
VANCOUVER,
SHANGHAI,
VANCOUVER,
LONDON,
[OTHER],
MONTREAL,
MONTREAL,
LONDON,
GENEVA,
VANCOUVER,
MADRID,
AMSTERDAM,
SANTIAGO,
[OTHER],
[OTHER],
*BEERSE,
BEIJING,
ANTALYA,
AMSTERDAM,
TEL AVIV,
AMSTERDAM,
STOCKHOLM,
CANCUN,
BAMAKO,
ACCRA,
[OTHER],
TEL AVIV,
INNSBRUCK,
LONDON,
LONDON,
PARIS,
DUBLIN,
RIGA,
CANCUN,
TORONTO,
BERLIN,

2152
2152
252W
2152
2152
252W
2123
2152
2123
2123
2123
2152
2152
2123
2123
2123
2152
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2152
2152
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2152
2152
2152
2152
2123
2123

7,151
2,648
695
531
1,489
1,000
1,304
697
3,501
5,035
868
965
466
3,304
5,185
428
345
597
1,589
9,199
3,560
4,536
3,022
1,975
2,202
1,793
3,448
3,636
2,306
998
2,723
4,022
1,633
2,940
3,680
2,947
969
2,908
3,192
1,706
588
4,346
622
3,850
653
1,842
6,680
3,276
521
1,646
735
15
280
2,922
740
15
992
134
16,808

BERLIN,
CHICAGO, IL
TORONTO,
BERLIN,
COPENHAGEN,
TORONTO,
LONDON,
BEIJING,
GUAM (INCL ALL MIL INSTAL), GU
TORONTO,
COPENHAGEN,
[OTHER],
OXFORD,
MADRID,
COPENHAGEN,
BONN,
EDINBURGH,
ZURICH,
REYKJAVIK,
[OTHER],
SEOUL,
SEOUL,
SEOUL,
RIYADH,
[OTHER],
[OTHER],
RIYADH,
SAN SEBASTIAN,
LISBON,
SYDNEY,
OXFORD,
BERLIN,
SYDNEY,
HEIDELBERG,
[OTHER],
MONTREAL,
MEXICO CITY D.F.,
FRANKFURT AM MAIN,
LYON,
OXFORD,
HEIDELBERG,
TAIPEI,
MEXICO CITY D.F.,
PARIS,
MEXICO CITY D.F.,
OXFORD,
SYDNEY,
BASEL,
VANCOUVER,
TUEBINGEN,
HONOLULU, HI
SYDNEY,
EDINBURGH,
[OTHER],
SHANGHAI,
ENTEBBE,
LISBON,
LISBON,
WINNIPEG,

252W
2152
2123
2152
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2152
2123
2123
2152
2123
2189
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2152
2152
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2152
2152
2123
2189
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2152
2123
2152
2123
2123
2123
2152
2152

912
1,342
1,120
282
974
1,268
2,181
15
3,593
762
812
30
1,237
2,696
826
584
483
3,572
693
764
3,334
3,324
3,021
797
809
171
154
6,122
344
6,348
441
296
5,820
430
135
106
284
561
2,010
2,277
580
657
15
1,123
1,636
4,459
2,008
582
836
6,111
3,258
5,057
5,074
1,004
1,124
8,976
3,272
2,573
2,986

ENTEBBE,
[OTHER],
LISBON,
TEL AVIV,
[OTHER],
MUNICH,
AUCKLAND,
LONDON,
[OTHER],
PISA,
EDINBURGH,
TUEBINGEN,
PISA,
[OTHER],
BARCELONA,
LYON,
PISA,
PISA,
TEL AVIV,
BEIJING,
HANGZHOU,
EDINBURGH,
EDINBURGH,
EDINBURGH,
LYON,
ROME,
MONTREAL,
MONTREAL,
GENEVA,
EDINBURGH,
JOHANNESBURG,
MONTREAL,
EDINBURGH,
EDINBURGH,
[OTHER],
EDINBURGH,
EDINBURGH,
EDINBURGH,
EDINBURGH,
EDINBURGH,
EDINBURGH,
BERLIN,
EDINBURGH,
EDINBURGH,
EDINBURGH,
EDINBURGH,
[OTHER],
SENDAI,
EDINBURGH,
EDINBURGH,
GENEVA,
SENDAI,
[OTHER],
HANNOVER,
EDINBURGH,
SENDAI,
EDINBURGH,
LONDON,
SENDAI,

2123
2123
2123
2152
2152
2123
2123
2123
2152
2152
2123
2123
2152
2152
2143
2123
2152
252W
2152
2123
2123
2152
252W
2123
2123
2123
2123
2152
2152
2152
2123
2152
2152
2152
2123
2123
2152
2152
2123
2152
2152
2152
2152
2123
2152
2123
2123
2152
2123
2123
2152
2123
2152
2152
2123
2123
2152
2123
2123

4,909
5,658
2,887
1,965
2,328
830
1,061
47
3,648
4,520
4,411
2,841
4,248
3,601
4,418
1,148
2,560
695
2,675
1,672
2,308
2,453
213
6,173
2,869
3,317
2,434
350
504
6,090
7,378
438
3,120
3,351
2,664
3,533
4,384
3,505
3,112
3,963
1,856
3,425
2,462
2,629
2,462
1,569
2,754
417
3,479
3,018
600
505
1,045
604
3,033
855
3,207
663
551

NARITA,
BELO HORIZONTE,
EDINBURGH,
SENDAI,
SENDAI,
[OTHER],
[OTHER],
SEOUL,
XIAN,
ATHENS,
SENDAI,
SENDAI,
TORONTO,
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
HO CHI MINH CITY,
EDINBURGH,
HO CHI MINH CITY,
TORONTO,
[OTHER],
LONDON,
HO CHI MINH CITY,
*ONTARIO,
TORONTO,
LISBON,
MAINZ,
*WHISTLER,
SYDNEY,
MOSCOW,
LONDON,
CHEJU,
CHEJU,
PARIS,
PARIS,
CHEJU,
CHEJU,
RECIFE PERNAMBUCO,
LISBON,
MAASTRICHT,
SHANGHAI,
SUZHOU,
RECIFE PERNAMBUCO,
RECIFE PERNAMBUCO,
OXFORD,
TAIPEI,
ROTTERDAM,
MUNICH,
GENEVA,
SEOUL,
[OTHER],
ABUJA,
SANTIAGO,
MUNICH,
CALGARY,
MAINZ,
VENICE,
NEW DELHI,
COTONOU,
[OTHER],
VENICE,

2123
2123
2152
2123
2123
2152
2152
2123
2152
2143
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2123
2152
2123
2123
2152
2143
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2152
252W
2152
2152
2152
2143
2123
2152
2123
2123
252W
2152
2152
2123
2152
2123
2123
2152
2123
2152
2152
2123
2152
2123
2152
2123
2123
2123
2123

128
3,375
3,922
1,379
430
1,000
4,042
1,768
176
690
95
103
358
4,801
3,895
2,271
3,434
184
910
515
8,201
264
1,180
2,617
2,981
974
688
15
2,800
5,377
97
250
1,100
5,352
5,191
746
296
5,366
4,025
434
300
6,411
240
6,965
527
2,902
4,198
757
47
1,425
235
910
382
1,870
645
9,735
1,589
5,129
636

TORONTO,
EDINBURGH,
SEOUL,
GENEVA,
ABUJA,
STOCKHOLM,
*ONTARIO,
[OTHER],
FLORENCE,
SIENA,
SYDNEY,
DAKAR,
PARIS,
ACCRA,
ACCRA,
ACCRA,
ACCRA,
PARIS,
TORONTO,
ACCRA,
ACCRA,
ACCRA,
REYKJAVIK,
ACCRA,
WARSAW,
PRAGUE,
ACCRA,
DUBLIN,
ACCRA,
PARIS,
DUBROVNIK,
ACCRA,
ACCRA,
SHANGHAI,
LONDON,
MONTREAL,
PERTH,
OPORTO,
MONTREAL,
SHANGHAI,
TIANJIN,
MUNICH,
HARROW,
LISBON,
ACCRA,
ACCRA,
ACCRA,
[OTHER],
MONTREAL,
ACCRA,
ACCRA,
ACCRA,
ACCRA,
TAIPEI,
PARIS,
LONDON,
COPENHAGEN,
LONDON,
PARIS,

2152
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2152
2123
2152
2123
2123
2152
252W
2123
2123
252W
2152
2152
2123
2123
2152
2152
2152
2123
2123
2123
2123
2152
2152
2152
2152
252W
2123
2152
2123
2152
2123
2123
2152
2123
2152
2123
2152
2123
252W
2123
2152
2152
2123
252W
252W
2123
2123
2152
2152
2152
2152
2123

1,407
1,387
474
8,668
1,100
328
173
1,113
3,325
551
1,080
435
1,179
250
1,054
3,417
250
964
2,974
1,805
3,479
4,719
442
11,617
1,935
1,449
3,246
1,042
2,421
4,446
4,418
1,037
250
1,458
453
1,568
1,592
906
427
3,548
1,509
4,319
2,998
211
4,061
250
3,069
1,885
4,083
2,975
25
25
2,930
640
4,230
3,599
882
3,587
5,153

MONTREAL,
LONDON,
ROME,
ACCRA,
LISBON,
PARIS,
PARIS,
[OTHER],
RIO DE JANEIRO,
TOKYO-TO,
PARIS,
RIO DE JANEIRO,
*BEER SHEVA,
BUDAPEST,
BUDAPEST,
BRUSSELS,
RIO DE JANEIRO,
SEOUL,
SHANGHAI,
PORT OF SPAIN,
BRUSSELS,
[OTHER],
MONTREAL,
SINGAPORE,
RIO DE JANEIRO,
RIO DE JANEIRO,
WARSAW,
SHANGHAI,
COPENHAGEN,
[OTHER],
LONDON,
PARIS,
HAMBURG,
MADRID,
LONDON,
LONDON,
SHANGHAI,
ROME,
PARIS,
LONDON,
BRUSSELS,
GENEVA,
LONDON,
PARIS,
PARIS,
PARIS,
PARIS,
SYDNEY,
GLASGOW,
[OTHER],
PARIS,
PARIS,
[OTHER],
ADELAIDE,
[OTHER],
PHOENIX, AZ
[OTHER],
LONG ISLAND CITY, NY
PARIS,

2152
2152
2152
2152
2152
2123
2123
2152
2152
2152
2123
2152
2123
2152
2123
2152
2152
2152
2152
2123
2152
2152
2152
2123
2152
2152
2123
2152
2123
2152
2143
2123
2152
2123
2123
2152
2123
2123
2123
2152
2123
2152
2152
2123
2123
2123
2152
2123
2152
2152
2152
2152
2152
2152
2152
2123
2152
2152
2123

2,471
3,587
4,935
3,496
15
16,517
15
2,995
4,206
1,175
1,021
4,347
455
1,649
4,348
4,349
4,027
1,185
3,455
3,063
4,786
2,708
3,156
7,617
4,434
1,062
141
3,609
830
1,872
1,598
4,594
3,766
1,383
3,067
3,587
380
857
667
3,587
4,432
6,050
3,416
4,172
5,145
13,538
610
639
698
4,695
75
3,984
15
30
3,349
546
357
421
633

BONN,
PARIS,
GENEVA,
GENEVA,
XIAN,
XIAN,
GENEVA,
GENEVA,
GENEVA,
GENEVA,
HONG KONG,
TEL AVIV,
ISTANBUL,
[OTHER],
[OTHER],
TORONTO,
TORONTO,
BIRMINGHAM,
EDMONTON,
BRUSSELS,
[OTHER],
BRUSSELS,
[OTHER],
GENEVA,
GENEVA,
GENEVA,
GENEVA,
HALIFAX,
ISTANBUL,
GENEVA,
GENEVA,
[OTHER],
[OTHER],
[OTHER],
TAIPEI,
[OTHER],
MILAN,
[OTHER],
[OTHER],
[OTHER],
MILAN,
[OTHER],
[OTHER],
MILAN,
MANCHESTER,
ZAGREB,
MILAN,
LEIPZIG,
OTTAWA,
[OTHER],
[OTHER],
[OTHER],
PARIS,
MILAN,
[OTHER],
[OTHER],
SHANGHAI,
TORONTO,
SAO PAULO,

2123
2123
252W
2152
252W
2152
2143
252W
2152
252W
2123
2152
2123
252W
2152
252W
2152
2152
2123
2123
2152
2123
2152
252W
2152
2143
252W
2123
2123
252W
2152
2152
2152
2152
2123
2152
2152
2152
2152
2152
2152
2152
2152
2152
2123
2123
2152
2123
2123
2152
2152
2152
2123
2152
2152
2123
2152
2152
2123

626
4,524
639
3,318
1,899
2,044
3,338
317
3,357
851
4,104
15
827
754
5,023
449
1,892
2,021
1,976
4,016
3,553
3,245
3,022
634
3,406
3,309
319
1,870
1,756
743
3,374
3,794
6,017
3,378
888
3,794
3,535
3,596
3,794
4,835
3,534
3,951
3,977
3,021
4,517
5,301
3,515
548
277
4,161
5,118
3,446
5,013
3,515
3,563
3,246
757
762
668

[OTHER],
TAIPEI,
XIAN,
[OTHER],
[OTHER],
TORONTO,
MONTREAL,
[OTHER],
[OTHER],
[OTHER],
[OTHER],
WASHINGTON, DC
DUBLIN,
MANCHESTER,
PRAGUE,
FRANKFURT AM MAIN,
FRANKFURT AM MAIN,
FRANKFURT AM MAIN,
PARIS,
DUBLIN,
TOKYO-TO,

2152
2152
2123
2152
2152
2152
2123
2152
2123
2152
2152
2123
2152
2123
2123
252W
2152
2123
2123
2152
2123

3,580
252
816
5,109
2,373
1,987
1,639
3,360
1,149
437
4,211
1,274
3,079
4,437
1,480
425
3,282
917
615
3,598
7,138

DOCUMENT NAME
YBOTHERKOR100612_A01
AGBARHARBORME093012_A02
SKMINNEAPOLIS110412_A01
JMMINNEAPOLIS101112_A01
JMMINNEAPOLIS101112_A01
GLMINNEAPOLIS101112_A01
GLMINNEAPOLIS101112_A01
WSMINNEAPOLIS101112_A01
WSMINNEAPOLIS101112_A01
FCMINNEAPOLIS101112_A01
FCMINNEAPOLIS101112_A01
ACDUBLINIRL110512_A01
LDDUBLINIRL110512_A01
PHDUBLINIRL110512_A01
NTDUBLINIRL110512_A01
BTDUBLINIRL110512_A01
RCNEWYORKCOUN101612_A01
TPSANDIEGOCOU101612_A01-01
KDWAILEAHI102612_A01-01
CPNEWORLEANSO101212_A01
BKSANDIEGOCA101712_A01
JMDUBLINIRL110412_A01
JBATLANTAFULT111012_A01
RRSANDIEGOCOU102912_A01-02
MMSANDIEGOCOU102912_A01
DHSANDIEGOCOU102912_A01-01
TRSANDIEGOCOU102912_A01-04
ANSANDIEGOCOU102912_A01-03
RSSANDIEGOCOU102912_A01
JKSANDIEGOCOU102912_A01-02
PKSANDIEGOCOU102912_A01-10
MFSANDIEGOCOU102912_A01-03
PESANDIEGOCOU102912_A01
LMMINNEAPOLIS101112_A01
LMMINNEAPOLIS101112_A01
JSMINNEAPOLIS101112_A01-01
RASANFRANCISC110612_A01-01
CRMINNEAPOLIS101112_A01-01
CRMINNEAPOLIS101112_A01-01
JWMINNEAPOLIS101112_A01-01
SRVIENNAAUT101212_A01
JLSANDIEGOCA103012_A01-01
BGSANFRANCISC101312_A01-01
RPSANDIEGOCA111112_A02-02
SHDUBLINIRL110412_A01
IMGENEVASUI101212_A01-01
SFDUBLINIRL110612_A01
CHHOUSTONCOUN101712_A01-02
RPSANFRANCISC121512_A01-01
IFSALTLAKECIT101712_A01
ABNEWORLEANSO101312_A01
MFNEWORLEANSO101312_A01
JBNEWORLEANSO101412_A01
SWNEWORLEANSJ101812_A01
DBLOSANGELESC110212_A01-02
EKSANDIEGOCA113012_A01-03
JMMINNEAPOLIS110312_A01-01
JMMINNEAPOLIS110312_A01-01

TANUM
0S99C0
0SDJ9E
0SDJTD
0SDY7U
0SDY7U
0SDYE3
0SDYE3
0SDYEU
0SDYEU
0SDYI3
0SDYI3
0SE40K
0SE5NC
0SE6CH
0SE877
0SE8DN
0SEM33
0SEWB0
0SGWAT
0SHDEF
0SHKXE
0SHXB8
0SIBOU
0SIJV3
0SIP99
0SIPNZ
0SIPOW
0SIPQU
0SIPRX
0SIPSI
0SIPYI
0SIQ64
0SIRHM
0SJ423
0SJ423
0SJBNO
0SKXOF
0SL61V
0SL61V
0SLC06
0SLHPE
0SLYB3
0SM3IV
0SM5C6
0SMFS5
0SMGSS
0SMKQR
0SMN5G
0SMOP7
0SMRS1
0SNKU9
0SNORA
0SNSGH
0SNSOV
0SNWG2
0SNX62
0SO4TC
0SO4TC

TRAVEL START DT
10/5/12
10/1/12
11/4/12
10/11/12
10/11/12
10/11/12
10/11/12
10/11/12
10/11/12
10/11/12
10/11/12
11/4/12
11/5/12
11/4/12
11/5/12
11/5/12
10/16/12
10/16/12
10/26/12
10/12/12
10/17/12
11/4/12
11/10/12
10/31/12
10/30/12
10/31/12
10/31/12
10/31/12
10/30/12
10/31/12
10/31/12
10/29/12
10/29/12
10/11/12
10/11/12
10/11/12
11/6/12
10/11/12
10/11/12
10/11/12
10/12/12
10/28/12
10/13/12
11/11/12
11/4/12
10/12/12
11/4/12
10/17/12
12/15/12
10/16/12
10/12/12
10/12/12
10/15/12
10/12/12
11/2/12
11/30/12
10/31/12
10/31/12

TRAVEL END DT
10/11/12
10/4/12
11/8/12
10/15/12
10/15/12
10/15/12
10/15/12
10/18/12
10/18/12
10/16/12
10/16/12
11/10/12
11/9/12
11/9/12
11/9/12
11/9/12
10/19/12
10/19/12
11/1/12
10/17/12
10/21/12
11/9/12
11/15/12
11/4/12
11/4/12
11/5/12
11/4/12
11/4/12
11/4/12
11/5/12
11/4/12
11/4/12
11/4/12
10/15/12
10/15/12
10/15/12
11/10/12
10/15/12
10/15/12
10/16/12
10/18/12
11/4/12
10/17/12
11/15/12
11/10/12
10/20/12
11/9/12
10/20/12
12/20/12
10/20/12
10/17/12
10/18/12
10/18/12
10/17/12
11/7/12
12/9/12
11/9/12
11/9/12

TRIP PURPOSE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL

KCMANHATTANNY101412_A01-01
CZHOLLYWOODFL120212_A01
GLOTHERFRA100312_A01
DWNEWORLEANSO101212_A01
WBORLANDOORAN102012_A01-01
MOALBUQUERQUE012313_A01
JCTIANJINCHN103013_A01
KSTAIPEITPE100212_A01
DONEWORLEANSO101312_A01
KLNEWORLEANSO101312_A02
SYNEWORLEANSJ101212_A01
KWBARCELONAES101912_A01
TBATLANTAFULT120812_A01-04
MSDUBLINIRL110612_A01
PMSANFRANCISC110612_A01
EDBOSTONMA110912_A01
BCSANDIEGOCA111312_A01-02
CDTORONTOCAN101412_A01-01
ASBRASILIABRA100312_A01
GUNEWORLEANSO101212_A01-06
FZALBUQUERQUE100812_A01-01
TLVENICEITA100512_A01-01
WKSANFRANCISC100112_A01-01
DMHUNTINGTONB103012_A01
NGATLANTACOBB120812_A01
YTSANFRANCISC121512_A01
JMATLANTAFULT102012_A01
BACAPETOWNSAF100112_A01
CPNICEFRA100112_A01
CMSANDIEGOCOU102912_A01-03
LMSANJUANSANJ113012_A01
HMBEIJINGCHN103012_A01
TKMINNEAPOLIS110412_A01-01
RBATLANTAFULT102412_A01
DMBOSTONMA100612_A01
OMPACIFICGROV100112_A01
MMNEWORLEANSO101212_A01
HTGLENEDENBEA101112_A01-01
CBGLENEDENBEA101112_A01-01
RCGLENEDENBEA101112_A01-02
RCMINNEAPOLIS101112_A01
LLVIENNAAUT101412_A01
PJGALVESTONCO102212_A01-01
LFNAGOYAJPN021313_A01
IMFLORENCEITA100212_A01
MSTOKYOCITYJP102112_A01
MSTOKYOCITYJP102112_A01
SBSANFRANCISC110612_A01
CVPORTLANDMUL101112_A01
ASPOZNANPOL102312_A01
JRSANFRANCISC110512_A01-01
JHBOSTONMA110812_A01-04
SBSINGAPORESI100112_A01
CSMONTEREYCA101412_A01-04
KESEATTLEKING101012_A01
HGNEWORLEANSO101412_A01
IKHOLLYWOODFL120112_A01
AMRIODEJANEIR090412_A01
SADUBLINIRL110612_A01

0SO722
0SOCIU
0SOLJG
0SOLWJ
0SOPIA
0SOQ7K
0SOQVJ
0SOW5E
0SP282
0SP2G5
0SP3VO
0SP8ZB
0SP9JV
0SPDXO
0SPH1V
0SPQXT
0SPR09
0SPRYR
0SPS7O
0SPVOH
0SPWNU
0SPWRA
0SPXU4
0SPYZP
0SQ2RU
0SQ3BN
0SQ7NV
0SQC86
0SQD6B
0SQDYP
0SQF1Y
0SQIEN
0SQL8D
0SQLZG
0SQMNL
0SQOL5
0SQQLO
0SQTEN
0SQTHH
0SQTIB
0SQUUN
0SQYEL
0SQYGA
0SR0RZ
0SR0WW
0SR11F
0SR11F
0SR1AT
0SR3PJ
0SR46W
0SR4DW
0SR4JF
0SR4N3
0SR4UR
0SR56J
0SRAYE
0SRE5G
0SRETC
0SREX7

10/14/12
12/1/12
10/2/12
10/11/12
10/21/12
1/22/13
10/29/12
10/2/12
10/13/12
10/10/12
10/12/12
10/19/12
12/6/12
11/5/12
11/5/12
11/9/12
11/13/12
10/14/12
10/8/12
10/13/12
10/7/12
10/4/12
10/1/12
10/30/12
12/6/12
12/14/12
10/21/12
10/1/12
10/1/12
10/29/12
12/1/12
10/28/12
11/5/12
10/24/12
10/6/12
10/2/12
10/12/12
10/11/12
10/11/12
10/11/12
10/11/12
10/14/12
10/22/12
2/13/13
10/1/12
10/21/12
10/21/12
11/6/12
10/11/12
10/23/12
11/6/12
11/8/12
10/1/12
10/14/12
10/10/12
10/14/12
12/1/12
10/4/12
11/4/12

10/17/12
12/6/12
10/7/12
10/18/12
10/26/12
1/26/13
11/5/12
10/10/12
10/16/12
10/17/12
10/17/12
10/25/12
12/11/12
11/9/12
11/12/12
11/13/12
11/18/12
10/17/12
10/14/12
10/17/12
10/10/12
10/9/12
10/5/12
11/3/12
12/11/12
12/19/12
10/24/12
10/5/12
10/5/12
11/5/12
12/7/12
11/4/12
11/8/12
10/27/12
10/10/12
10/6/12
10/18/12
10/16/12
10/15/12
10/16/12
10/15/12
10/20/12
10/25/12
2/23/13
10/7/12
10/27/12
10/27/12
11/11/12
10/15/12
10/30/12
11/11/12
11/13/12
10/4/12
10/21/12
10/14/12
10/17/12
12/6/12
10/26/12
11/9/12

DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL

SVSANFRANCISC110512_A01-01
FCFLORENCEITA100212_A01
MGVENICEITA102312_A01
MKOTHERESP110312_A01
HMGRAZAUT100512_A01
CMSANFRANCISC110612_A01-01
WSSYDNEYAUS100112_A01-01
ACNEWORLEANSO101112_A01
FSPHILADELPHI100312_A01
NKATLANTADEKA102312_A01-01
NKATLANTADEKA102312_A01-01
GNOTHERJPN101412_A01
NRNEWORLEANSJ101312_A01-01
RBMADISONWI100512_A01-02
SRFLORENCEITA100112_A01
NCSTPETEBEACH102112_A01
DGHEIDELBERGF120712_A01
BHNEWORLEANSO101112_A01
BHNEWORLEANSO101112_A01
ABNEWORLEANSJ101112_A01
ABNEWORLEANSJ101112_A01
SBNEWORLEANSJ101312_A01-01
MSNEWORLEANSJ101312_A01-01
GPLOSANGELESC110312_A01-04
JJMONTEREYCOU101412_A01
JCLONDONGBR100512_A01
DLTELAVIVISR101212_A01
MSSANDIEGOCA102612_A01
MCMINNEAPOLIS101112_A01
NBMINNEAPOLIS101112_A01
PRMINNEAPOLIS101112_A01
MYMINNEAPOLIS101112_A01-01
DOMINNEAPOLIS101112_A01
ELLOSANGELESC110312_A01
MINICEFRA100112_A01
JCOTHERAUS100212_A01
WCCHENGDUCHN100712_A01
SBPHILADELPHI022313_A01
SBPHILADELPHI022313_A01
JYNEWORLEANSJ101312_A01-01
SHSANFRANCISC110712_A01-01
BMDUBLINIRL110412_A01
NYATLANTAFULT120612_A01
BBORLANDOORAN100112_A01
HABOSTONMA110912_A01-01
MNBERLINFRG101312_A01
LNHONOLULUHI100712_A01-01
LNHONOLULUHI100712_A01-01
LNHONOLULUHI100712_A01-01
LCATLANTACOBB120712_A01-01
LCATLANTACOBB120712_A01-01
LCATLANTACOBB120712_A01-01
MHPACIFICGROV100212_A01
MHPACIFICGROV100212_A01
MHPACIFICGROV100212_A01
WPSTPETEBEACH102012_A01
JZSUZHOUCHN100712_A01
MHNEWORLEANSJ101312_A01
CCNEWORLEANSJ101312_A01-01

0SRFS2
0SRHYE
0SRI33
0SRK0Y
0SRK4H
0SRL1Y
0SRM1M
0SRNCK
0SRNN1
0SRNNC
0SRNNC
0SRNSK
0SROUC
0SRPXR
0SRR8R
0SRRVE
0SRSLZ
0SRTDV
0SRTDV
0SRTIP
0SRTIP
0SRTMM
0SRV1F
0SRZNJ
0SS0H0
0SS14M
0SS323
0SS3B9
0SS46A
0SS46U
0SS47C
0SS47P
0SS48C
0SS5SZ
0SS7BC
0SS845
0SS8XD
0SS9QI
0SS9QI
0SSAY5
0SSB3G
0SSB9A
0SSBLK
0SSBXH
0SSC14
0SSD9Y
0SSDLK
0SSDLK
0SSDLK
0SSEGS
0SSEGS
0SSEGS
0SSG5E
0SSG5E
0SSG5E
0SSGBP
0SSGO9
0SSH0V
0SSIWG

11/6/12
10/2/12
10/23/12
11/3/12
10/5/12
11/6/12
10/1/12
10/11/12
10/3/12
10/23/12
10/23/12
10/14/12
10/13/12
10/5/12
10/1/12
10/21/12
12/7/12
10/11/12
10/11/12
10/11/12
10/11/12
10/13/12
10/13/12
11/3/12
10/14/12
10/5/12
10/11/12
10/26/12
10/11/12
10/11/12
10/11/12
10/11/12
10/11/12
11/3/12
10/1/12
10/2/12
10/7/12
2/2/13
2/2/13
10/13/12
11/6/12
11/4/12
12/6/12
10/1/12
11/9/12
10/13/12
10/7/12
10/7/12
10/7/12
12/7/12
12/7/12
12/7/12
10/2/12
10/2/12
10/2/12
10/20/12
10/6/12
10/12/12
10/13/12

11/11/12
10/6/12
10/28/12
11/15/12
10/14/12
11/12/12
10/9/12
10/16/12
10/7/12
10/26/12
10/26/12
10/19/12
10/17/12
10/10/12
10/7/12
10/24/12
12/12/12
10/18/12
10/18/12
10/17/12
10/17/12
10/16/12
10/17/12
11/7/12
10/18/12
10/10/12
10/18/12
10/31/12
10/17/12
10/15/12
10/15/12
10/15/12
10/15/12
11/6/12
10/6/12
10/9/12
10/23/12
2/6/13
2/6/13
10/17/12
11/10/12
11/10/12
12/11/12
10/4/12
11/13/12
10/20/12
10/14/12
10/14/12
10/14/12
12/11/12
12/11/12
12/11/12
10/6/12
10/6/12
10/6/12
10/25/12
10/17/12
10/17/12
10/20/12

CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE

IOMONTEREYCOU101412_A01
JWVIENNAAUT100312_A01-03
SPNEWYORKCOUN100112_A01-01
HCNICEFRA110612_A01
FESANDIEGOCOU101712_A01-01
BKNEWORLEANSJ101312_A01
ACSANFRANCISC102612_A01
CSPHILADELPHI102512_A01
APNEWORLEANSJ101312_A01-02
NWSANANTONIOB031013_A01
MENEWORLEANSO101212_A01-01
ELVIENNAAUT101612_A01-02
AGNEWORLEANSJ101212_A01
AGNEWORLEANSJ101212_A01
BCNEWORLEANSO101312_A01
MKBOSTONMA100512_A01
ORNEWORLEANSO101312_A01
KVNEWORLEANSO101312_A01
CGNEWORLEANSO101312_A01
SDNEWORLEANSJ101112_A01-02
LWADDISABABAE100612_A01
SMBANGKOKTHA100112_A01
DWNEWORLEANSJ101312_A01
HANEWORLEANSJ101212_A01
DNSANFRANCISC110212_A01
TGNEWORLEANSJ081312_A01
JCNEWORLEANSJ101212_A01
CSNEWORLEANSJ101112_A01-01
WNBRUSSELSBEL101512_A01
GGLOSANGELESC110312_A01
RPNEWORLEANSO101112_A02-01
DFBOSTONMA111412_A01-01
MSNEWORLEANSJ101012_A01
DPSANFRANCISC102412_A01
YLOTHERFRA100112_A01
CSLOSANGELESC110312_A01
MSMINNEAPOLIS110112_A01
BISANANTONIOB102812_A01
ANNEWORLEANSO101112_A01
WGBOSTONMA100612_A01
LBMANCHESTERG102112_A01
JDDUBLINIRL110412_A01
PSORLANDOORAN102112_A01
KZGENEVASUI101312_A01
STORLANDOORAN102112_A01
ASSANFRANCISC110512_A01
RRNEWORLEANSJ101212_A02-01
JSNEWORLEANSJ101312_A01
JBBUENOSAIRES102212_A01-02
ZGNEWORLEANSJ101312_A01
ZGNEWORLEANSJ101312_A01
ZGNEWORLEANSJ101312_A01
KCNEWORLEANSJ101212_A01-02
JBNEWORLEANSJ101112_A01
JBNEWORLEANSJ101112_A01
ZXNEWORLEANSJ101112_A01
ZXNEWORLEANSJ101112_A01
HZNEWORLEANSJ101112_A01-01
HZNEWORLEANSJ101112_A01-01

0SSIWJ
0SSJK4
0SSKKE
0SSLCT
0SSLXJ
0SSN0Q
0SSNFX
0SSNGW
0SSNWQ
0SSO8T
0SSQWO
0SSRUT
0SSS0G
0SSS0G
0SSS11
0SSS1F
0SSS58
0SSS5R
0SSS6I
0SSTM3
0SSUAD
0SSUHG
0SSVJT
0SSWVM
0SSX1J
0SSX20
0SSX3Y
0SSXSP
0SSXVQ
0SSYCG
0SSYD5
0SSZ1F
0SSZ9N
0ST25Z
0ST2U7
0ST339
0ST3VG
0ST508
0ST52H
0ST5OH
0ST646
0ST6AY
0ST81Q
0ST85H
0ST8CF
0ST8V9
0ST8YS
0ST999
0ST9O7
0ST9SN
0ST9SN
0ST9SN
0STACS
0STB0A
0STB0A
0STCM6
0STCM6
0STCME
0STCME

10/14/12
10/3/12
10/1/12
11/6/12
10/17/12
10/13/12
10/26/12
10/25/12
10/14/12
3/10/13
10/13/12
10/16/12
10/12/12
10/12/12
10/12/12
10/5/12
10/12/12
10/12/12
10/14/12
10/11/12
10/5/12
10/1/12
10/13/12
10/12/12
11/2/12
10/13/12
10/12/12
10/11/12
10/14/12
11/3/12
10/11/12
11/14/12
10/10/12
10/24/12
10/1/12
11/3/12
11/1/12
10/28/12
10/11/12
10/6/12
10/20/12
11/5/12
10/21/12
10/13/12
10/21/12
11/5/12
10/12/12
10/13/12
10/21/12
10/13/12
10/13/12
10/13/12
10/12/12
10/13/12
10/13/12
10/13/12
10/13/12
10/12/12
10/12/12

10/18/12
10/5/12
10/6/12
11/14/12
10/21/12
10/17/12
11/1/12
10/27/12
10/17/12
3/14/13
10/15/12
10/27/12
10/18/12
10/18/12
10/17/12
10/10/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/12/12
10/7/12
10/17/12
10/17/12
11/11/12
10/18/12
10/17/12
10/18/12
10/18/12
11/6/12
10/18/12
11/16/12
10/18/12
10/27/12
10/7/12
11/6/12
11/6/12
10/31/12
10/17/12
10/10/12
10/26/12
11/10/12
10/27/12
10/19/12
10/27/12
11/11/12
10/17/12
10/17/12
10/26/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/18/12
10/18/12
10/18/12
10/15/12
10/15/12
10/15/12
10/15/12

DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE

DWNEWORLEANSJ101112_A01
DWNEWORLEANSJ101112_A01
JTDUBLINIRL110412_A01
JCSANANTONIOB102412_A01-01
SYDUBLINIRL110412_A01
HMLISBONPOR100312_A01
PGBOSTONMA100712_A01-01
MCNEWORLEANSJ101212_A01
PGNEWORLEANSJ101512_A01-01
JFMADRIDESP100612_A01
JPNEWORLEANSJ101112_A01-01
QGNEWORLEANSJ101312_A01-02
ACSANFRANCISC121512_A01-01
DPLISBONPOR100312_A01
DCNEWORLEANSJ101212_A01
CLSTEVENSONWA101812_A01-08
PSNEWORLEANSJ101112_A01-01
JRNEWORLEANSJ101112_A01-01
PLSANFRANCISC110612_A01-01
PLSANFRANCISC110612_A01-01
DTNEWORLEANSJ101112_A01
ZLNEWORLEANSJ101212_A01
JSNEWORLEANSJ101212_A01-01
RPNEWORLEANSJ101312_A01-01
JKNEWORLEANSJ101212_A01
DSSANFRANCISC110312_A03-01
MLNEWORLEANSJ101112_A01-01
XZMINNEAPOLIS101112_A01-01
XZMINNEAPOLIS101112_A01-01
SMNEWORLEANSJ101212_A01
RRNEWORLEANSJ101312_A01
DKFLORENCEITA100212_A01
SWNEWORLEANSO101312_A01
SMBOSTONMA100112_A02-02
SMNEWORLEANSO101312_A01
DSSANFRANCISC102812_A01
CRPARISFRA102312_A01
TWNEWORLEANSO101312_A01
TWNEWORLEANSO101312_A01
JMMINNEAPOLIS101112_A01
XZSANDIEGOCOU120212_A01
JICAMBRIDGEMA100212_A01-01
GVBOSTONMA100612_A01
GVBOSTONMA100612_A01
MFCAMBRIDGEMA100212_A01-02
WCGENEVASUI101412_A01
DCSANFRANCISC102812_A01
YSNEWORLEANSJ101112_A01
MSNEWORLEANSJ101012_A01-01
DMNEWORLEANSJ101112_A01
LLNEWORLEANSJ101112_A01-01
LLNEWORLEANSJ101112_A01-01
MSWAILEAHI102812_A01
CWBARCELONAES100212_A01-01
RFNEWORLEANSO101312_A01
ASSANJUANSANJ100112_A01
MNTOKYOCITYJP111612_A01
FPATLANTADEKA100912_A01
WWSTPAULHENNE103112_A01

0STCNO
0STCNO
0STDEX
0STDJA
0STDJS
0STDUY
0STDZR
0STEAT
0STEGW
0STEUH
0STI5V
0STIA0
0STID3
0STIOQ
0STIPM
0STIPO
0STIQH
0STISQ
0STIUB
0STIUB
0STJ3N
0STJ6W
0STJBA
0STJEX
0STJGV
0STJJ9
0STJK2
0STJSQ
0STJSQ
0STJUC
0STK57
0STK70
0STL8A
0STL9M
0STLMD
0STLNP
0STNTW
0STNY3
0STNY3
0STO1R
0STO81
0STO90
0STOHP
0STOHP
0STOQH
0STPEH
0STPMB
0STQ5L
0STQ9S
0STQDQ
0STQDR
0STQDR
0STQPV
0STQUM
0STQVB
0STR1G
0STR9C
0STRJB
0STROD

10/13/12
10/13/12
11/4/12
10/24/12
11/4/12
10/2/12
10/7/12
10/12/12
10/15/12
10/6/12
10/11/12
10/13/12
12/14/12
10/2/12
10/12/12
10/18/12
10/11/12
10/11/12
11/6/12
11/6/12
10/11/12
10/12/12
10/12/12
10/13/12
10/12/12
11/3/12
10/11/12
10/11/12
10/11/12
10/12/12
10/13/12
10/2/12
10/13/12
10/1/12
10/13/12
10/28/12
10/23/12
10/13/12
10/13/12
10/11/12
12/2/12
10/2/12
10/6/12
10/6/12
10/2/12
10/14/12
10/28/12
10/11/12
10/10/12
10/11/12
10/11/12
10/11/12
10/27/12
10/3/12
10/13/12
10/1/12
11/16/12
10/9/12
10/31/12

10/17/12
10/17/12
11/12/12
10/28/12
11/13/12
10/7/12
10/9/12
10/15/12
10/17/12
10/10/12
10/17/12
10/17/12
12/19/12
10/7/12
10/18/12
10/20/12
10/16/12
10/17/12
11/10/12
11/10/12
10/17/12
10/16/12
10/17/12
10/16/12
10/18/12
11/10/12
10/17/12
10/15/12
10/15/12
10/17/12
10/17/12
10/11/12
10/16/12
10/3/12
10/22/12
10/30/12
10/26/12
10/16/12
10/16/12
10/15/12
12/7/12
10/4/12
10/9/12
10/9/12
10/3/12
10/18/12
11/1/12
10/17/12
10/18/12
10/17/12
10/16/12
10/16/12
11/2/12
11/4/12
10/18/12
10/4/12
12/5/12
10/12/12
11/3/12

CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL

HGNEWORLEANSO101312_A01
RNSANFRANCISC102612_A01
DASANFRANCISC102712_A01
ESVENICEITA100512_A01-01
ECNEWORLEANSJ101212_A01
AGPORTLANDWAS101712_A01
DCNEWORLEANSJ101212_A01
DPCHICAGOIL110812_A01
ZWNEWORLEANSJ101212_A01
PSNEWORLEANSJ101212_A01-01
YLNEWORLEANSJ101212_A01
CCNEWORLEANSJ101312_A01
ABSANJUANSANJ100112_A01
AZNEWORLEANSJ101112_A01
MHNEWORLEANSO101012_A01
DSMONTPELLIER101712_A01-01
BRVENICEITA100512_A01
LTNEWORLEANSO101312_A01-02
JNNEWORLEANSJ101112_A01
JSNEWORLEANSJ101212_A01
MSNEWORLEANSJ101312_A01-01
JCNEWORLEANSJ101312_A01
DMNEWORLEANSJ101212_A01-01
YSROCHESTERNY101412_A01
BCEDINBURGHGB111112_A01
SHNEWORLEANSJ101212_A01
KMNEWORLEANSJ101212_A01
EHSTEVENSONWA101312_A01-01
EKNEWORLEANSJ101112_A01-05
GRBOSTONMA100112_A01-02
SKDUBLINIRL110512_A01
CMSANFRANCISC121412_A01-01
YWNEWORLEANSJ101312_A01-01
MLNEWORLEANSO101412_A01
MPSANFRANCISC102312_A01-01
JPNEWORLEANSO101412_A01
SGDALLASDALLA101412_A01
ENOXFORDGBR102412_A01-01
GLNEWORLEANSJ101312_A01
WMBOSTONUNIVE100512_A01
DCNEWORLEANSO101012_A01
DCNEWORLEANSO101012_A01
OBNEWORLEANSO101312_A01
TANEWORLEANSJ101312_A01
LFMINNEAPOLIS110412_A01-01
LFMINNEAPOLIS110412_A01-01
AGSANFRANCISC110612_A01
JKNEWORLEANSJ101212_A01
KBNEWORLEANSJ101212_A01
TSDALLASDALLA101412_A01
HGNEWORLEANSO101312_A01-01
CCNEWORLEANSO101312_A01
XYSANFRANCISC110612_A01
LGSANFRANCISC110612_A01
DLNEWORLEANSO101312_A01
SRGENEVASUI101612_A01
JBLOSANGELESA110412_A01
MMCHICAGOIL110812_A01
LPNEWORLEANSJ101312_A01

0STSPJ
0STT3R
0STTCP
0STTSW
0STTY7
0STU9Z
0STUJN
0STUNS
0STVBS
0STVC9
0STVH5
0STVMV
0STVPT
0STVRM
0STVW9
0STW62
0STWOH
0STY9A
0STYRC
0STYUH
0STZ4O
0STZ97
0STZAL
0STZKK
0STZT6
0STZVI
0SU012
0SU02I
0SU0HG
0SU0W4
0SU0YH
0SU1MJ
0SU25S
0SU2ER
0SU2ME
0SU2OJ
0SU2QI
0SU3AL
0SU3CK
0SU3K9
0SU3NT
0SU3NT
0SU3V1
0SU42Z
0SU478
0SU478
0SU4EL
0SU4F5
0SU4KP
0SU4KS
0SU4LG
0SU4QQ
0SU4U5
0SU4Y3
0SU4YK
0SU5BW
0SU69W
0SU6CF
0SU6HG

10/13/12
10/26/12
10/27/12
10/5/12
10/12/12
10/17/12
10/12/12
11/8/12
10/12/12
10/12/12
10/12/12
10/13/12
10/1/12
10/11/12
10/10/12
10/17/12
10/5/12
10/13/12
10/11/12
10/12/12
10/13/12
10/13/12
10/13/12
10/14/12
11/10/12
10/12/12
10/12/12
10/13/12
10/11/12
10/1/12
11/5/12
12/14/12
10/13/12
10/14/12
10/23/12
10/14/12
10/14/12
10/24/12
10/13/12
10/5/12
10/10/12
10/10/12
10/13/12
10/13/12
11/4/12
11/4/12
11/6/12
10/15/12
10/14/12
10/14/12
10/13/12
10/13/12
11/6/12
11/6/12
10/13/12
10/16/12
11/4/12
11/8/12
10/14/12

10/17/12
10/30/12
10/31/12
10/13/12
10/17/12
10/21/12
10/18/12
11/13/12
10/17/12
10/15/12
10/17/12
10/18/12
10/4/12
10/18/12
10/17/12
10/25/12
10/10/12
10/17/12
10/17/12
10/15/12
10/21/12
10/17/12
10/17/12
10/19/12
11/19/12
10/16/12
10/17/12
10/21/12
10/14/12
10/3/12
11/10/12
12/19/12
10/17/12
10/18/12
10/28/12
10/18/12
10/18/12
10/28/12
10/17/12
10/9/12
10/14/12
10/14/12
10/18/12
10/17/12
11/8/12
11/8/12
11/11/12
10/17/12
10/17/12
10/18/12
10/17/12
10/17/12
11/10/12
11/10/12
10/17/12
10/20/12
11/6/12
11/13/12
10/18/12

CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL

DLWOODDALEIL102212_A01
ACOTHERFRA100712_A01
ACOTHERFRA100712_A01
HCNEWORLEANSO100912_A01-01
HCNEWORLEANSO100912_A01-01
MWLAKEBUENAVI101512_A01-01
SGNEWORLEANSJ101212_A01
CLSANDIEGOCA101612_A01-01
MYSANDIEGOCA111112_A01-01
RBHUNTSVILLEA100112_A01
JCDUBLINIRL110412_A01
EMBOSTONMA100712_A01
BWTUEBINGENFR100112_A01
RHSANFRANCISC101012_A02-01
ASLISBONPOR100212_A01
RHNEWORLEANSJ101312_A01
AFOTHERMEX111412_A01
SSSANFRANCISC110512_A01
DMBROWARDCOUN120212_A01
DMBROWARDCOUN120212_A01
JINEWORLEANSJ101512_A01
DNNEWORLEANSO100912_A01-01
XYNEWORLEANSJ101212_A01
APNEWORLEANSJ101012_A01-01
LINEWORLEANSO101112_A01-01
HHSANFRANCISC110512_A01-01
OFVIENNAAUT101612_A01-04
ITNEWORLEANSO101112_A01
BZNEWORLEANSO101312_A01
SLNEWORLEANSO101012_A01
YKANAHEIMCA101512_A01
EOSANFRANCISC102212_A01
RNNEWORLEANSO101012_A01
HCNEWORLEANSJ101112_A01-01
JWMINNEAPOLIS110412_A01
MHDUBLINIRL110512_A01
JINEWORLEANSJ101212_A01
TLORLANDOORAN100212_A01
TLORLANDOORAN100212_A01
KJNEWORLEANSJ101212_A01
GLNEWORLEANSO101312_A01
ABVIENNAAUT101612_A01-03
WSNEWORLEANSJ101212_A01-01
WSNEWORLEANSJ101212_A01-01
NLORLANDOORAN100212_A01
SRSANDIEGOCA101612_A01-01
SRSANDIEGOCA101612_A01-01
YWSANFRANCISC110612_A01-02
NLNEWORLEANSJ101212_A01
MANASHVILLETN101012_A01
DCNEWORLEANSO101212_A01
BMSANANTONIOB031013_A01
RTSANANTONIOB031013_A01
RCPARISFRA102412_A01
HSNEWORLEANSJ101312_A01
HSNEWORLEANSJ101312_A01
BTNEWORLEANSO101312_A01-01
CBMINNEAPOLIS110412_A01
BFNEWORLEANSO101112_A01

0SU90L
0SU97R
0SU97R
0SU9AA
0SU9AA
0SU9DH
0SU9E6
0SU9F7
0SU9FA
0SU9GI
0SU9HC
0SU9P5
0SU9S1
0SU9S7
0SUA15
0SUB4J
0SUBGV
0SUBMQ
0SUC5O
0SUC5O
0SUCA4
0SUCLM
0SUCPP
0SUD4C
0SUE0Y
0SUEHM
0SUEM0
0SUEPA
0SUEYV
0SUF9K
0SUFJZ
0SUFQT
0SUGRI
0SUGRQ
0SUH1B
0SUH4B
0SUH93
0SUH9I
0SUH9I
0SUHG9
0SUHH4
0SUHLB
0SUHVZ
0SUHVZ
0SUHW1
0SUHWX
0SUHWX
0SUHXC
0SUI3W
0SUIIA
0SUIMB
0SUINJ
0SUIOZ
0SUIXI
0SUIZB
0SUIZB
0SUJV6
0SUJWH
0SUJWY

10/22/12
10/6/12
10/6/12
10/9/12
10/9/12
10/15/12
10/12/12
10/15/12
11/11/12
10/1/12
11/4/12
10/7/12
10/1/12
10/10/12
10/2/12
10/13/12
11/14/12
11/5/12
12/1/12
12/1/12
10/15/12
10/9/12
10/12/12
10/10/12
10/10/12
11/6/12
10/16/12
10/11/12
10/13/12
10/10/12
10/15/12
10/22/12
10/10/12
10/11/12
11/4/12
11/4/12
10/12/12
10/2/12
10/2/12
10/12/12
10/13/12
10/16/12
10/12/12
10/12/12
10/2/12
10/16/12
10/16/12
11/6/12
10/12/12
10/10/12
10/12/12
3/10/13
3/9/13
10/23/12
10/13/12
10/13/12
10/13/12
11/4/12
10/11/12

10/26/12
10/13/12
10/13/12
10/15/12
10/15/12
10/20/12
10/17/12
10/27/12
11/14/12
10/4/12
11/10/12
10/9/12
10/6/12
10/14/12
10/7/12
10/17/12
11/18/12
11/10/12
12/6/12
12/6/12
10/18/12
10/17/12
10/17/12
10/18/12
10/18/12
11/9/12
10/22/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/19/12
10/26/12
10/17/12
10/17/12
11/8/12
11/10/12
10/17/12
10/6/12
10/6/12
10/18/12
10/18/12
10/22/12
10/18/12
10/18/12
10/7/12
10/21/12
10/21/12
11/10/12
10/17/12
10/14/12
10/17/12
3/14/13
3/14/13
11/1/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
11/8/12
10/18/12

DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE

KGSNOWBIRDUT100412_A01
CBBOSTONMA100512_A01
KANEWORLEANSJ101212_A01
WSMODENAITA102512_A01
JCDUBLINIRL110612_A01
NASANFRANCISC102212_A01
NASANFRANCISC102212_A01
KTSANDIEGOCA111112_A01-02
LPDALLASCOUNT101712_A01
MESANFRANCISC102312_A01
MESANFRANCISC102312_A01
PMNEWORLEANSO101212_A01
ADSANDIEGOCA102612_A01-01
BDOTHERGBR100112_A01-02
NBCHASKAMN101412_A01-01
QCNEWORLEANSJ101312_A01
RSNEWORLEANSJ101212_A01-01
KCADELAIDEAUS102512_A01
CCNEWORLEANSJ101312_A01
RMSANDIEGOCOU111312_A01
JFNEWORLEANSJ101212_A01-01
JFNEWORLEANSJ101212_A01-01
MMNEWORLEANSJ101312_A01
RKSANFRANCISC102712_A01-01
ASNEWORLEANSO101212_A01
IAPACIFICGROV100612_A01
IAPACIFICGROV100612_A01
JANEWORLEANSO101212_A01
MRSANFRANCISC110612_A01
PHSANFRANCISC110612_A01
SSSANFRANCISC102312_A01-01
CDNEWORLEANSO101312_A01
EWNEWORLEANSO101312_A01
CHNEWORLEANSJ081412_A01
NJNEWORLEANSJ101712_A01
ALNEWORLEANSO101312_A01
JSLASVEGASNV102112_A01
RSNEWORLEANSO101212_A01
CCBOSTONMA102612_A01
EMNEWORLEANSO101312_A01
EMNEWORLEANSO101312_A01
FHLASVEGASNV101912_A01-02
DKNEWDELHIIND100112_A01
MRNEWORLEANSO101312_A02
BTSANFRANCISC110712_A01-01
SNSANANTONIOB120412_A01
VWNEWORLEANSO101312_A01
RSNEWORLEANSJ101112_A01
HKLOSANGELESC110212_A01
CHNEWORLEANSO101112_A01
SSNEWORLEANSO101312_A01
AMBOSTONMA102412_A01
MRNEWORLEANSO101112_A01-01
LNLEIPZIGFRG103112_A01
LNLEIPZIGFRG103112_A01
BKBOSTONMA102412_A01
YTNEWORLEANSO101612_A01
YTNEWORLEANSO101612_A01
JCNEWORLEANSJ101312_A02-01

0SUK6X
0SUKET
0SUKLK
0SUKRH
0SUKUG
0SUKV3
0SUKV3
0SULDZ
0SULKJ
0SULO9
0SULO9
0SULRO
0SUMCO
0SUMDI
0SUMR2
0SUMZD
0SUN3O
0SUN5H
0SUNGN
0SUO6H
0SUOZR
0SUOZR
0SUP2B
0SUP2X
0SUP6D
0SUPH9
0SUPH9
0SUPI8
0SUPN3
0SUPZL
0SUQ80
0SUQBV
0SUQE5
0SUQQU
0SUQSP
0SUQVK
0SUQX7
0SUR4P
0SUR7I
0SUR9X
0SUR9X
0SURAH
0SURAT
0SURQS
0SURUG
0SURUR
0SURVI
0SURY4
0SURZ0
0SUS01
0SUS35
0SUSJV
0SUSNM
0SUSO8
0SUSO8
0SUSPR
0SUTN2
0SUTN2
0SUTRN

10/4/12
10/5/12
10/11/12
10/25/12
11/5/12
10/22/12
10/22/12
11/11/12
10/17/12
10/23/12
10/23/12
10/12/12
10/26/12
10/1/12
10/14/12
10/13/12
10/12/12
10/23/12
10/13/12
11/13/12
10/15/12
10/15/12
10/13/12
10/27/12
10/12/12
10/7/12
10/7/12
10/12/12
11/6/12
11/6/12
10/23/12
10/13/12
10/13/12
10/14/12
10/17/12
10/13/12
10/20/12
10/12/12
10/26/12
10/13/12
10/13/12
10/19/12
10/1/12
10/13/12
11/7/12
12/4/12
10/13/12
10/11/12
11/2/12
10/11/12
10/13/12
10/24/12
10/11/12
10/31/12
10/31/12
10/24/12
10/15/12
10/15/12
10/13/12

10/8/12
10/9/12
10/17/12
11/1/12
11/10/12
11/3/12
11/3/12
11/14/12
10/19/12
10/26/12
10/26/12
10/17/12
10/28/12
3/17/13
10/20/12
10/17/12
10/16/12
11/5/12
10/17/12
11/18/12
10/18/12
10/18/12
10/17/12
10/31/12
10/18/12
10/12/12
10/12/12
10/17/12
11/12/12
11/10/12
11/4/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/20/12
10/17/12
10/24/12
10/18/12
10/31/12
10/16/12
10/16/12
10/24/12
10/15/12
10/17/12
11/11/12
12/8/12
10/17/12
10/18/12
11/11/12
10/17/12
10/17/12
10/27/12
10/20/12
11/4/12
11/4/12
10/27/12
10/18/12
10/18/12
10/16/12

DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE

KRSANFRANCISC102812_A01-02
TBNEWORLEANSO101012_A01-01
CPGLASGOWGBR110912_A01
CENEWORLEANSJ101312_A02
OSNEWORLEANSO101212_A01
OSNEWORLEANSO101212_A01
EGVANCOUVERCA103112_A01
EGVANCOUVERCA103112_A01
TWBOSTONMA100712_A01
TWBOSTONMA100712_A01
MCSEATTLEKING101012_A01
MLNEWORLEANSJ101312_A01
MLNEWORLEANSJ101312_A01
PMSANFRANCISC110612_A01
AKNEWORLEANSO101212_A01
RYVENICEITA102312_A01
EKNEWORLEANSJ101312_A01
EKNEWORLEANSJ101312_A01
EMNEWORLEANSJ101312_A01-02
SMNEWORLEANSJ101212_A01-01
SMNEWORLEANSJ101212_A01-01
XLNEWORLEANSJ101312_A01
NMNEWORLEANSJ101012_A01
NMNEWORLEANSJ101012_A01
DCNEWORLEANSJ101112_A01
DCNEWORLEANSJ101112_A01
LZSHANGHAICHN101012_A01
LZSHANGHAICHN101012_A01
KWNEWORLEANSJ101312_A01
KWNEWORLEANSJ101312_A01
SKBOSTONUNIVE100512_A01
JKBEIJINGCHN102312_A01-01
JKBEIJINGCHN102312_A01-01
ABNEWORLEANSJ101312_A01
IRNEWORLEANSJ101312_A01
MKNEWORLEANSO101112_A01
MHNEWORLEANSO101212_A01-02
MHNEWORLEANSO101212_A01-02
DPNEWORLEANSO101212_A01
PHSANFRANCISC102612_A01-01
AHCANCUNMEX111412_A01
FMNEWORLEANSJ101312_A01
RWTOKYOCITYJP102212_A01
AKNEWORLEANSJ101012_A01
AKNEWORLEANSJ101012_A01
GGBOSTONMA101412_A01
DWNEWORLEANSJ101112_A01-01
MMSANFRANCISC110512_A01-01
JBMANHATTANNY101412_A01-01
CWSANFRANCISC110612_A01-01
LDSEATTLEKING101112_A01
JCMANHATTANNY101412_A01-01
MHSEATTLEKING101112_A01
CPSEATTLEKING101112_A01
HZSEATTLEKING101012_A01
SMSEATTLEKING101012_A01
DLNEWORLEANSO101212_A01
DLNEWORLEANSO101212_A01
SCSEATTLEKING101012_A01

0SUTX2
0SUU5C
0SUUET
0SUUF4
0SUUFW
0SUUFW
0SUULF
0SUULF
0SUUYY
0SUUYY
0SUV1H
0SUV4F
0SUV4F
0SUV4K
0SUV8M
0SUVOU
0SUVPF
0SUVPF
0SUVSY
0SUW0N
0SUW0N
0SUW2Z
0SUW92
0SUW92
0SUWES
0SUWES
0SUWGE
0SUWGE
0SUWKX
0SUWKX
0SUWSZ
0SUWYK
0SUWYK
0SUXAL
0SUXAW
0SUXG1
0SUXHC
0SUXHC
0SUXHS
0SUY0G
0SUY70
0SUYUJ
0SUZ1Y
0SUZ2D
0SUZ2D
0SUZ6B
0SUZ9Q
0SUZP6
0SUZRO
0SUZT8
0SV06M
0SV0HC
0SV0WB
0SV0XN
0SV0ZH
0SV10S
0SV11T
0SV11T
0SV11Y

10/28/12
10/10/12
11/9/12
10/13/12
10/12/12
10/12/12
10/31/12
10/31/12
10/9/12
10/9/12
10/10/12
10/13/12
10/13/12
11/6/12
10/12/12
10/23/12
10/13/12
10/13/12
10/13/12
10/13/12
10/13/12
10/13/12
10/10/12
10/10/12
10/11/12
10/11/12
10/10/12
10/10/12
10/13/12
10/13/12
10/5/12
10/23/12
10/23/12
10/13/12
10/13/12
10/11/12
10/12/12
10/12/12
10/12/12
10/26/12
11/14/12
10/13/12
10/21/12
10/10/12
10/10/12
10/14/12
10/11/12
11/6/12
10/14/12
11/6/12
10/11/12
10/14/12
10/11/12
10/10/12
10/10/12
10/10/12
10/12/12
10/12/12
10/10/12

10/31/12
10/17/12
11/16/12
10/16/12
10/17/12
10/17/12
11/7/12
11/7/12
10/10/12
10/10/12
10/14/12
10/17/12
10/17/12
11/10/12
10/18/12
10/27/12
10/18/12
10/18/12
10/17/12
10/18/12
10/18/12
10/18/12
10/16/12
10/16/12
10/15/12
10/15/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/8/12
10/31/12
10/31/12
10/16/12
10/16/12
10/17/12
10/18/12
10/18/12
10/17/12
11/1/12
11/19/12
10/17/12
10/27/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/18/12
11/10/12
10/17/12
11/10/12
10/13/12
10/17/12
10/13/12
10/14/12
10/14/12
10/13/12
10/18/12
10/18/12
10/15/12

CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE

DAMIAMIFL103012_A01-02
JCWHITEFIELDN102412_A01-02
KSNEWORLEANSO101312_A01
FCNEWORLEANSJ101112_A01
MKNEWORLEANSO101112_A01
DGNEWORLEANSO101012_A01
EENEWORLEANSO101212_A02
ELNEWORLEANSO100912_A01-01
ELNEWORLEANSO100912_A01-01
ABWESTMINSTER100912_A01-01
ELNEWORLEANSO101312_A01
MMNEWORLEANSO101112_A01
JSMINNEAPOLIS110312_A01
IANEWORLEANSO101212_A01
DGMINNEAPOLIS110412_A01
SNSANFRANCISC100612_A01
MLCOLDSPRINGH100212_A01-01
AKNEWORLEANSJ101312_A01
DPNEWYORKCOUN100112_A01-01
NGNEWORLEANSJ101312_A01
JCMINNEAPOLIS110412_A01
SPNEWORLEANSJ101512_A01
ARATLANTICCIT102812_A01
ARATLANTICCIT102812_A01
LSMINNEAPOLIS101112_A01-01
KNNEWORLEANSJ101312_A01
JGSEATTLEKING101112_A01
KBSANJUANSANJ100112_A01
MWVANCOUVERCA100912_A01
KMSTEVENSONWA101812_A01
MPNEWORLEANSJ101212_A01-01
RCNEWORLEANSO101212_A01
EBNEWORLEANSJ101112_A01
JLMINNEAPOLIS110412_A01
ARNEWORLEANSO101312_A01
MMDENVERDENVE100712_A01-01
DBMINNEAPOLIS110412_A01
TYNEWORLEANSO101312_A01
JFHOLLYWOODFL111012_A01
MKWESTWOODMA100812_A01
ASLOSANGELESA110212_A01
LBSANFRANCISC110512_A01
DLSANFRANCISC110612_A01-01
SENEWORLEANSJ101312_A01
POSEATTLEKING101012_A01
KCBOSTONMA102712_A01-01
YLSANDIEGOCA120212_A01
WZNEWORLEANSJ101012_A01-01
KWNEWORLEANSJ101312_A01-01
DTNEWORLEANSO101312_A01
SRCARTAGENACO092312_A01
GTSEATTLEKING102712_A01-01
UCNEWORLEANSJ101112_A01-01
SSSANDIEGOCA102512_A01-01
PRNEWORLEANSO101212_A01
YLSANANTONIOB102412_A01-02
YLSANANTONIOB102412_A01-02
JHCHICAGOHEIG100512_A01-01
MMSEATTLEKING102712_A01-02

0SV133
0SV197
0SV1GR
0SV1HJ
0SV1MS
0SV1SC
0SV1UY
0SV24K
0SV24K
0SV2AE
0SV2IU
0SV2QK
0SV465
0SV4FK
0SV4JQ
0SV4NF
0SV4Y5
0SV52F
0SV56W
0SV5AV
0SV5B9
0SV5F6
0SV5G7
0SV5G7
0SV5H7
0SV5HO
0SV5Y0
0SV606
0SV6BE
0SV6D6
0SV6DZ
0SV6GK
0SV6LC
0SV6MO
0SV6QB
0SV6RM
0SV6SG
0SV6UZ
0SV6XB
0SV71F
0SV725
0SV72P
0SV77X
0SV7HC
0SV7IK
0SV7OD
0SV7W9
0SV7XN
0SV82P
0SV8AS
0SV8LB
0SV8WT
0SV93Q
0SV9Z6
0SVA26
0SVA3S
0SVA3S
0SVAD5
0SVADE

10/31/12
10/24/12
10/13/12
10/11/12
10/11/12
10/10/12
10/12/12
10/10/12
10/10/12
10/10/12
10/13/12
10/11/12
11/3/12
10/12/12
11/4/12
10/6/12
10/2/12
10/13/12
10/1/12
10/13/12
11/4/12
10/15/12
10/28/12
10/28/12
10/11/12
10/13/12
10/11/12
10/1/12
10/9/12
10/18/12
10/11/12
10/12/12
10/11/12
11/4/12
10/13/12
10/7/12
11/4/12
10/13/12
11/10/12
10/8/12
11/2/12
11/5/12
11/6/12
10/13/12
10/10/12
10/28/12
12/2/12
10/10/12
10/13/12
10/13/12
10/23/12
10/27/12
10/11/12
10/25/12
10/12/12
10/24/12
10/24/12
10/5/12
10/26/12

11/2/12
10/26/12
10/18/12
10/17/12
10/18/12
10/18/12
10/17/12
10/18/12
10/18/12
10/14/12
10/16/12
10/18/12
11/8/12
10/18/12
11/8/12
10/13/12
10/6/12
10/18/12
10/7/12
10/18/12
11/8/12
10/18/12
10/30/12
10/30/12
10/14/12
10/17/12
10/13/12
10/4/12
10/12/12
10/21/12
10/17/12
10/18/12
10/19/12
11/8/12
10/17/12
10/11/12
11/8/12
10/15/12
11/14/12
10/12/12
11/9/12
11/11/12
11/10/12
10/17/12
10/14/12
10/31/12
12/9/12
10/16/12
10/17/12
10/17/12
10/28/12
10/31/12
10/13/12
10/31/12
10/18/12
10/27/12
10/27/12
10/10/12
10/31/12

DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL

ODNEWORLEANSO101012_A01
ODNEWORLEANSO101012_A01
HDNEWORLEANSO101112_A01
JMSANANTONIOB012513_A01-02
KWNEWORLEANSJ101312_A01
SWNEWORLEANSO101112_A01
KBROCHESTERMI100512_A01
SKBOSTONMA110712_A01
DBNEWORLEANSO101212_A01
JWSANANTONIOB102412_A01-01
JWSANANTONIOB102412_A01-01
BCNEWORLEANSO101212_A01
TBSANFRANCISC102612_A01-02
DMNEWORLEANSO101312_A01
MBSANFRANCISC110612_A01-01
ANBANFFCAN030313_A01-01
AANEWORLEANSJ101312_A01
GLSANANTONIOB012413_A01-01
KBNEWORLEANSJ101212_A01
ABNEWORLEANSO101312_A01
PRNEWORLEANSO101312_A01
PRNEWORLEANSO101312_A01
VPNEWORLEANSO101312_A01
YPANAHEIMCA101612_A01-02
KZCHICAGOHEIG100612_A01
JMNEWORLEANSO101312_A01
NMNEWORLEANSJ101212_A01
SSSEATTLEKING101012_A01
BHSEATTLEKING101112_A01
KZPHILADELPHI100612_A01-01
JCNEWORLEANSO101312_A01
JCNEWORLEANSO101312_A01
AHNEWORLEANSO101112_A01
HASANDIEGOCOU102612_A01-03
MCNEWORLEANSJ101212_A01
NVNEWORLEANSJ101112_A01
AMNEWORLEANSJ101312_A01
RYCHICAGOHEIG100712_A01
JKNEWORLEANSJ101312_A01
RSNEWORLEANSO101412_A01-01
DSNEWORLEANSJ101112_A01
NSNEWORLEANSJ101312_A01-01
IPNEWORLEANSJ101212_A01
JSNEWORLEANSJ101112_A01
JSNEWORLEANSJ101112_A01
BSNEWORLEANSJ101112_A01
SPNEWORLEANSO101312_A01
MBCHICAGOIL110812_A01
LGNEWORLEANSO101212_A01
JRLASVEGASNV100112_A01
JCNEWORLEANSJ101312_A01
JOSANJOSECA110712_A01-02
SPNEWORLEANSO101212_A01
CAATLANTAFULT102512_A01
EHPITTSBURGHP111612_A01-04
SYNEWORLEANSO101312_A01
SYNEWORLEANSO101312_A01
SRNEWORLEANSO101112_A01
DHMINNEAPOLIS101212_A01-01

0SVAFE
0SVAFE
0SVAHR
0SVAS7
0SVATQ
0SVAUN
0SVAVT
0SVB0R
0SVBB0
0SVBCO
0SVBCO
0SVBD8
0SVBJX
0SVBKU
0SVBMH
0SVBUL
0SVC15
0SVC24
0SVCI8
0SVCSR
0SVCWH
0SVCWH
0SVCWU
0SVCYJ
0SVD2S
0SVD49
0SVD6E
0SVD7H
0SVDAJ
0SVDAM
0SVDH6
0SVDH6
0SVDMS
0SVDNL
0SVDOG
0SVDOL
0SVDWA
0SVDX4
0SVE2B
0SVE4Z
0SVE8K
0SVEO9
0SVEOM
0SVF1Z
0SVF1Z
0SVF2X
0SVFIO
0SVFKG
0SVFPR
0SVFSH
0SVFU2
0SVFUX
0SVFVC
0SVFVF
0SVFWM
0SVFWO
0SVFWO
0SVFZT
0SVG12

10/10/12
10/10/12
10/11/12
1/25/13
10/13/12
10/11/12
10/5/12
11/7/12
10/12/12
10/24/12
10/24/12
10/12/12
10/26/12
10/13/12
11/6/12
3/3/13
10/13/12
1/24/13
10/12/12
10/12/12
10/13/12
10/13/12
10/12/12
10/16/12
10/6/12
10/13/12
10/12/12
10/10/12
10/11/12
10/5/12
10/13/12
10/13/12
10/11/12
10/26/12
10/12/12
10/11/12
10/13/12
10/7/12
10/13/12
10/14/12
10/11/12
10/13/12
10/12/12
10/11/12
10/11/12
10/11/12
10/13/12
11/8/12
10/12/12
10/1/12
10/13/12
11/6/12
10/12/12
10/25/12
11/16/12
10/13/12
10/13/12
10/11/12
10/12/12

10/17/12
10/17/12
10/17/12
1/29/13
10/17/12
10/16/12
10/7/12
11/13/12
10/18/12
10/27/12
10/27/12
10/17/12
10/31/12
10/17/12
11/11/12
3/8/13
10/17/12
1/29/13
10/18/12
10/18/12
10/17/12
10/17/12
10/18/12
10/19/12
10/9/12
10/18/12
10/18/12
10/14/12
10/14/12
10/9/12
10/18/12
10/18/12
10/18/12
10/30/12
10/18/12
10/16/12
10/16/12
10/11/12
10/18/12
10/16/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/18/12
10/18/12
10/18/12
10/18/12
11/12/12
10/18/12
10/7/12
10/17/12
11/12/12
10/17/12
10/27/12
11/17/12
10/16/12
10/16/12
10/16/12
10/15/12

CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL

KTSANFRANCISC102312_A01
JKGENEVASUI101212_A01
MSSEATTLEKING101112_A01
JCBUENOSAIRES111012_A01
RRNEWORLEANSO101212_A01
QLNEWORLEANSO101312_A01
CDKEYSTONECO020813_A01-01
ASNEWORLEANSJ091312_A01
ASNEWORLEANSJ091312_A01
EWNEWORLEANSO101212_A01
RNVANCOUVERCA100912_A01
WWSANFRANCISC102512_A01-02
JGBEIJINGCHN101712_A01
JGBEIJINGCHN101712_A01
FLHOLLYWOODFL101012_A01-01
VKMINNEAPOLIS101112_A01-01
TANEWORLEANSO101112_A01
DNLONDONGBR101012_A01
JDNEWORLEANSJ101312_A01
RRNEWORLEANSJ101412_A01
ZYNEWORLEANSJ101112_A01
ZYNEWORLEANSJ101112_A01
BTHOLLYWOODFL111112_A01
RLCHICAGOHEIG100412_A01-01
RNLAFAYETTESQ101212_A01
VMNEWORLEANSJ101212_A01
KWMINNEAPOLIS101212_A01-01
MWPITTSBURGHP100112_A01-01
LPNEWORLEANSJ101312_A01
MBMONTEREYCA101412_A01-01
RENEWORLEANSJ101412_A01-01
JTNEWORLEANSO101012_A01
JTNEWORLEANSO101012_A01
TBSANDIEGOCA102712_A01-01
SMSANFRANCISC110612_A01-01
AWNEWORLEANSO101212_A01
CLSANFRANCISC110612_A01-01
YLNEWORLEANSO101112_A01-02
MTNEWORLEANSJ101012_A01
KMSANFRANCISC102712_A01-01
TKNEWORLEANSO101212_A01
JYNEWORLEANSO101312_A01-01
JYNEWORLEANSO101312_A01-01
JYNEWORLEANSO101312_A01-01
XGSANFRANCISC100112_A01-01
BMSEATTLEKING101012_A02-02
JANEWORLEANSO101312_A01-01
UBNICEFRA100112_A01-01
LWVANCOUVERCA091712_A01
DHLOSANGELESC103012_A01
KNNEWORLEANSJ101312_A01
CFHOUSTONHEIG101612_A01-03
ESDUBLINIRL110512_A01-01
MJNEWORLEANSJ091112_A01
DPNEWORLEANSO101312_A01
MOPACIFICGROV101112_A01-01
ALSANDIEGOCOU102612_A01-01
VZNEWORLEANSJ101312_A01
MKBOSTONMA110412_A01

0SVG43
0SVGA1
0SVGEJ
0SVGF9
0SVGI2
0SVGJY
0SVGMI
0SVGMU
0SVGMU
0SVGU0
0SVGVS
0SVGWL
0SVGWQ
0SVGWQ
0SVGXA
0SVH2I
0SVH5W
0SVHAR
0SVHFD
0SVHHP
0SVHNF
0SVHNF
0SVHOP
0SVHS2
0SVHTN
0SVHU9
0SVHW7
0SVI2Q
0SVIB1
0SVIDL
0SVIOJ
0SVIUR
0SVIUR
0SVIY3
0SVLD5
0SVLDD
0SVLEB
0SVLIN
0SVLLW
0SVLQ4
0SVLR8
0SVLS2
0SVLS2
0SVLS2
0SVLW4
0SVM4J
0SVM5I
0SVMAO
0SVMBJ
0SVMDQ
0SVMG2
0SVMGU
0SVMHB
0SVMN6
0SVMOA
0SVMQX
0SVMVD
0SVMVJ
0SVMYC

10/23/12
10/12/12
10/11/12
11/10/12
10/12/12
10/13/12
2/9/13
10/13/12
10/13/12
10/12/12
10/9/12
10/25/12
10/15/12
10/15/12
10/10/12
10/11/12
10/11/12
10/10/12
10/13/12
10/14/12
10/11/12
10/11/12
11/11/12
10/4/12
10/14/12
10/12/12
10/12/12
10/2/12
10/13/12
10/14/12
10/14/12
10/10/12
10/10/12
10/27/12
11/6/12
10/12/12
11/6/12
10/11/12
10/10/12
10/27/12
10/12/12
10/13/12
10/13/12
10/13/12
10/1/12
10/10/12
10/13/12
10/1/12
10/17/12
10/30/12
10/13/12
10/16/12
11/5/12
10/11/12
10/13/12
10/11/12
10/26/12
10/13/12
11/4/12

10/27/12
10/18/12
10/16/12
11/18/12
10/18/12
10/18/12
2/14/13
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/13/12
10/28/12
10/21/12
10/21/12
10/13/12
10/15/12
10/16/12
10/14/12
10/18/12
10/17/12
10/15/12
10/15/12
11/14/12
10/10/12
10/18/12
10/17/12
10/15/12
10/6/12
10/17/12
10/17/12
10/16/12
10/16/12
10/16/12
10/30/12
11/11/12
10/17/12
11/9/12
10/18/12
10/17/12
10/31/12
10/18/12
10/16/12
10/16/12
10/16/12
10/6/12
10/16/12
10/17/12
10/6/12
10/24/12
11/3/12
10/17/12
10/20/12
11/12/12
10/17/12
10/18/12
10/18/12
11/2/12
10/15/12
11/8/12

DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE

DPNEWORLEANSJ101212_A01
DJSEATTLEKING101112_A01-01
CPNEWORLEANSJ101112_A01
CXSANFRANCISC110412_A01
DMSANFRANCISC110412_A01
PCSANFRANCISC110412_A01
HZNEWORLEANSJ101312_A01
GWNEWORLEANSJ101212_A01
MBNEWORLEANSJ101412_A01
GBAMSTERDAMHO101012_A01
DCCHICAGOIL110812_A01
CWHELSINKIFIN102312_A01-01
HLNEWORLEANSO101312_A01
TWNEWYORKCOUN101712_A01
MPNEWORLEANSO101312_A01
CIATLANTAFULT102412_A02
RIHOLLYWOODFL120112_A01
RIHOLLYWOODFL120112_A01
JHBEIJINGCHN111912_A01
LZNEWORLEANSO101312_A01
JGNEWORLEANSO101312_A01
MWSEATTLEKING101012_A01-01
SKNEWORLEANSJ101112_A01
TWCHICAGOIL111412_A01-01
DLNEWORLEANSO101112_A01
RIWESTMINSTER101012_A01-01
DKNEWORLEANSO101312_A01
ASNEWORLEANSO101412_A01-02
MONEWORLEANSJ101312_A01
BANEWORLEANSO101312_A01
PCNEWORLEANSO101012_A01
CGNEWORLEANSO101312_A01
MWNEWORLEANSO101212_A01
BMNEWORLEANSO101312_A01
VCNEWORLEANSO101312_A01
MANEWORLEANSO101312_A01
AKNEWORLEANSO101212_A01
KHNEWORLEANSO101212_A01
AANEWORLEANSJ101212_A01-01
AANEWORLEANSJ101212_A01-01
CMNEWORLEANSO101212_A01
JFALBUQUERQUE102112_A01
LHBOSTONMA110912_A01
LFBOSTONMA100612_A01-03
SASANANTONIOB031013_A01-01
FPSANANTONIOB031013_A01
LHSANANTONIOB031013_A01
LGSANDIEGOCOU102712_A01-02
JHSANANTONIOB031013_A01-01
MFNEWORLEANSO101112_A01
MFNEWORLEANSO101112_A01
RSNEWORLEANSJ101312_A01
LSSEATTLEKING101112_A01
AKNEWORLEANSO101212_A01
TRSANFRANCISC110512_A01
KFSTOCKHOLMSW101812_A01
VHOTHERFRG111112_A01-01
VHOTHERFRG111112_A01-01
ILHOLLYWOODFL101112_A01

0SVN6N
0SVN8S
0SVNA9
0SVNAU
0SVNC0
0SVNEC
0SVNED
0SVNIJ
0SVNM1
0SVO1G
0SVO3H
0SVOBT
0SVOD7
0SVOD9
0SVOFS
0SVOI1
0SVOIJ
0SVOIJ
0SVOK2
0SVOMJ
0SVONF
0SVOQG
0SVOR4
0SVORM
0SVOSG
0SVOVB
0SVOY3
0SVP02
0SVP3S
0SVP40
0SVP5I
0SVP87
0SVP9Q
0SVPCV
0SVPEA
0SVPFJ
0SVPGA
0SVPID
0SVPU1
0SVPU1
0SVPWU
0SVQWX
0SVR0H
0SVR4P
0SVR6M
0SVR6T
0SVR6Y
0SVR72
0SVR76
0SVRAS
0SVRAS
0SVRCI
0SVRHV
0SVRJG
0SVRMC
0SVRPZ
0SVS6L
0SVS6L
0SVS7E

10/13/12
10/11/12
10/12/12
11/4/12
11/4/12
11/6/12
10/13/12
10/12/12
10/14/12
10/10/12
11/8/12
10/23/12
10/15/12
10/17/12
10/13/12
10/24/12
12/1/12
12/1/12
11/19/12
10/11/12
10/13/12
10/10/12
10/12/12
11/14/12
10/12/12
10/10/12
10/13/12
10/14/12
10/13/12
10/13/12
10/10/12
10/13/12
10/12/12
10/13/12
10/13/12
10/13/12
10/12/12
10/12/12
10/12/12
10/12/12
10/12/12
10/21/12
11/9/12
10/6/12
3/10/13
3/10/13
3/10/13
10/26/12
3/10/13
10/11/12
10/11/12
10/13/12
10/11/12
10/12/12
11/5/12
10/18/12
11/11/12
11/11/12
10/11/12

10/17/12
10/14/12
10/17/12
11/11/12
11/11/12
11/10/12
10/18/12
10/16/12
10/17/12
10/15/12
11/11/12
11/3/12
10/18/12
10/19/12
10/17/12
10/27/12
12/6/12
12/6/12
12/17/12
10/17/12
10/21/12
10/14/12
10/17/12
11/18/12
10/18/12
10/14/12
10/17/12
10/16/12
10/16/12
10/17/12
10/17/12
10/18/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/14/12
10/14/12
10/17/12
10/25/12
11/13/12
10/10/12
3/14/13
3/14/13
3/14/13
10/31/12
3/14/13
10/17/12
10/17/12
10/16/12
10/14/12
10/19/12
11/10/12
10/27/12
11/16/12
11/16/12
10/13/12

CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL

DCBOSTONMA102712_A01
IMBOSTONMA110412_A01
WJHOLLYWOODFL111012_A01
PHNEWORLEANSO101212_A01
SRSEOULKOR100712_A01
ELSANFRANCISC102412_A01-01
SHBOSTONMA110412_A01
PKBOSTONMA110412_A01
NSNEWORLEANSJ101212_A02-01
NSNEWORLEANSJ101212_A02-01
MWNEWORLEANSO101312_A02
SWBOSTONMA110412_A01
QLNEWORLEANSO101312_A01
JRCOLDSPRINGH100212_A01-01
BBBOSTONMA110412_A01
LRNEWORLEANSJ101212_A01
YLNEWORLEANSJ101212_A01
YLNEWORLEANSJ101212_A01
YYMINNEAPOLIS101112_A01
YYMINNEAPOLIS101112_A01
KANEWORLEANSJ101212_A01
FHHOLLYWOODFL120212_A01-02
HFSANDIEGOCOU111412_A01-01
BRNEWORLEANSO101312_A01
BHNEWORLEANSO101212_A01
ATSANANTONIOB102412_A01
BSNEWORLEANSO101212_A01
DDSANFRANCISC102212_A01
ABNEWORLEANSO101312_A01
JWOTTAWACAN121312_A01
BRNEWORLEANSO101112_A01
BRNEWORLEANSO101112_A01
NANEWORLEANSJ101212_A01
MGNEWORLEANSJ101212_A01
BANEWORLEANSO101312_A01
BANEWORLEANSO101312_A01
VPPACIFICGROV101412_A01
MTNEWORLEANSJ101212_A01
ASSANANTONIOB102412_A01-01
ASSANANTONIOB102412_A01-01
CBPERTHAUS100712_A01
LWNEWORLEANSJ101112_A01
LWNEWORLEANSJ101112_A01
JSMINNEAPOLIS101312_A01-01
JSMINNEAPOLIS101312_A01-01
NGNEWORLEANSO101212_A01
AKNEWORLEANSJ101312_A01
AKNEWORLEANSJ101312_A01
YASANANTONIOB102212_A01-01
SKNEWORLEANSJ101112_A01
TASNOWBIRDUT100312_A01
ACSANFRANCISC102612_A01-01
LBNEWORLEANSJ101212_A01
RWLOSANGELESC110312_A01-02
MNBEIJINGCHN120112_A01
SVNEWORLEANSJ101012_A01
YHNEWORLEANSO091312_A01
SCNEWORLEANSO101212_A01
HYSANTAMONICA101712_A01

0SVS90
0SVSG5
0SVSH2
0SVSI4
0SVSI7
0SVSI8
0SVSMB
0SVSNE
0SVSRA
0SVSRA
0SVSRP
0SVSVV
0SVSYI
0SVT47
0SVT87
0SVTI5
0SVTJH
0SVTJH
0SVTMY
0SVTMY
0SVTPS
0SVU26
0SVU2R
0SVU9R
0SVUAR
0SVUBA
0SVUFT
0SVUGP
0SVUIG
0SVUQN
0SVUQT
0SVUQT
0SVUSV
0SVVAL
0SVVBN
0SVVBN
0SVVHU
0SVVLU
0SVW18
0SVW18
0SVWJ1
0SVWP5
0SVWP5
0SVWVS
0SVWVS
0SVWXS
0SVX1G
0SVX1G
0SVX4L
0SVXEC
0SVXH3
0SVXHP
0SVXI4
0SVXNE
0SVXRR
0SVXS1
0SVXSS
0SVXT6
0SVXZX

10/27/12
11/4/12
11/10/12
10/12/12
10/7/12
10/24/12
11/4/12
11/4/12
10/16/12
10/16/12
10/13/12
11/4/12
10/13/12
10/2/12
11/4/12
10/12/12
10/12/12
10/12/12
10/11/12
10/11/12
10/12/12
12/2/12
11/14/12
10/13/12
10/12/12
10/24/12
10/13/12
10/22/12
10/12/12
12/13/12
10/11/12
10/11/12
10/12/12
10/12/12
10/13/12
10/13/12
10/14/12
10/12/12
10/24/12
10/24/12
10/5/12
10/11/12
10/11/12
10/13/12
10/13/12
10/14/12
10/13/12
10/13/12
10/22/12
10/11/12
10/3/12
10/26/12
10/12/12
11/3/12
12/1/12
10/10/12
10/13/12
10/12/12
10/17/12

10/30/12
11/8/12
11/14/12
10/17/12
10/13/12
10/28/12
11/8/12
11/8/12
10/18/12
10/18/12
10/17/12
11/8/12
10/17/12
10/5/12
11/8/12
10/18/12
10/17/12
10/17/12
10/14/12
10/14/12
10/18/12
12/6/12
11/17/12
10/17/12
10/17/12
10/27/12
10/17/12
10/28/12
10/18/12
12/18/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/18/12
10/18/12
10/27/12
10/27/12
10/20/12
10/17/12
10/17/12
10/20/12
10/20/12
10/17/12
10/21/12
10/21/12
10/26/12
10/16/12
10/8/12
11/1/12
10/16/12
11/7/12
12/8/12
10/17/12
10/16/12
10/17/12
10/20/12

DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL

DBBEIJINGCHN120312_A01
ZZNEWORLEANSO101212_A01
EHNEWORLEANSJ101312_A01
EHNEWORLEANSJ101312_A01
RNNEWORLEANSJ101212_A01
CWNEWORLEANSJ101212_A01
HCNEWORLEANSO101312_A01
MSNEWORLEANSJ101212_A01
JRCHICAGOIL110812_A01
AMNEWORLEANSJ101112_A01
AMNEWORLEANSJ101112_A01
SGNEWORLEANSO101012_A01-01
HJNEWORLEANSO101212_A01
HJNEWORLEANSO101212_A01
PKNEWORLEANSO101212_A01
PKNEWORLEANSO101212_A01
CENEWORLEANSO101312_A01-01
EKNEWORLEANSO101312_A01
MYNEWORLEANSJ101212_A01
TSNEWORLEANSO101212_A01
GSLOSANGELESC110312_A01-01
RWNEWORLEANSJ101312_A01
RFNEWORLEANSJ101312_A01
RBLOSANGELESC110312_A01-03
WKBOSTONMA100512_A01
SPNEWDELHIIND121512_A01
SCNEWORLEANSO101312_A01
FLNEWORLEANSJ101412_A01
FLNEWORLEANSJ101412_A01
JGSANDIEGOCA102712_A01-01
NWNEWORLEANSJ101212_A01
MPCHICAGOIL101412_A01-01
JPCHICAGOIL100612_A01
JBNEWORLEANSJ101112_A01-01
JBNEWORLEANSJ101112_A01-01
JBNEWORLEANSJ101112_A01-01
ZDSANFRANCISC110512_A01
LSAMMANJOR110812_A01
ATNEWORLEANSJ101412_A01
KISANDIEGOCOU101612_A01-01
SKSANFRANCISC110512_A01
SRNEWORLEANSO101312_A01
MVNEWORLEANSJ091312_A01
LDNEWORLEANSO101212_A01
RMNEWORLEANSJ101112_A01-01
RMNEWORLEANSJ101112_A01-01
RMNEWORLEANSJ101112_A01-01
AHHEIDELBERGF100612_A01
RWNEWORLEANSO101212_A01
CYNEWORLEANSO101312_A01
GCNEWORLEANSO101312_A01
VFPITTSBURGHP100112_A01
IFCHICAGOIL100812_A01-02
IFCHICAGOIL100812_A01-02
ATNEWORLEANSJ101212_A01-01
EBNEWORLEANSO101212_A01
EBNEWORLEANSO101212_A01
SKATLANTAFULT111112_A01
YRLOSANGELESC110312_A01-01

0SVY05
0SVY07
0SVY95
0SVY95
0SVYC1
0SVYDQ
0SVYDX
0SVYEB
0SVYEK
0SVYQI
0SVYQI
0SVYWX
0SVYWY
0SVYWY
0SVYY3
0SVYY3
0SVYYB
0SVZ0G
0SVZ2U
0SVZ4G
0SVZ70
0SVZ84
0SVZIL
0SVZJP
0SVZLL
0SW0N3
0SW1BA
0SW1GJ
0SW1GJ
0SW1IQ
0SW1JM
0SW1OJ
0SW1PY
0SW1U1
0SW1U1
0SW1U1
0SW1UV
0SW1WZ
0SW1XO
0SW1XW
0SW1Y9
0SW1YH
0SW20L
0SW22M
0SW24K
0SW24K
0SW24K
0SW27X
0SW28Y
0SW291
0SW2AJ
0SW2AM
0SW2BP
0SW2BP
0SW2HK
0SW2IZ
0SW2IZ
0SW2JZ
0SW2L4

12/3/12
10/12/12
10/13/12
10/13/12
10/12/12
10/12/12
10/13/12
10/12/12
11/8/12
10/11/12
10/11/12
10/10/12
10/12/12
10/12/12
10/12/12
10/12/12
10/13/12
10/13/12
10/12/12
10/12/12
11/3/12
10/13/12
10/13/12
11/3/12
10/5/12
12/16/12
10/13/12
10/14/12
10/14/12
10/26/12
10/12/12
10/14/12
10/6/12
10/10/12
10/10/12
10/10/12
11/5/12
11/8/12
10/14/12
10/16/12
11/5/12
10/15/12
10/13/12
10/12/12
10/10/12
10/10/12
10/10/12
10/6/12
10/12/12
10/13/12
10/13/12
10/1/12
10/9/12
10/9/12
10/12/12
10/12/12
10/12/12
11/11/12
11/3/12

12/9/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/16/12
10/15/12
10/17/12
11/14/12
10/17/12
10/17/12
10/18/12
10/15/12
10/15/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/18/12
10/17/12
11/7/12
10/16/12
10/17/12
11/5/12
10/9/12
12/24/12
10/16/12
10/17/12
10/17/12
10/30/12
10/18/12
10/18/12
10/7/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
11/11/12
11/18/12
10/17/12
10/21/12
11/10/12
10/18/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/12/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/4/12
10/11/12
10/11/12
10/18/12
10/18/12
10/18/12
11/15/12
11/6/12

FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE

OHNEWORLEANSO101312_A01
OHNEWORLEANSO101312_A01
HKNEWORLEANSO101312_A01
HKNEWORLEANSO101312_A01
CKNEWORLEANSJ101212_A01
GAHOLLYWOODFL111012_A01
DCLOSANGELESC110212_A01-01
BONEWORLEANSJ101112_A01
LKSANFRANCISC110612_A01-01
SJSANFRANCISC121412_A01-01
SJSANFRANCISC121412_A01-01
MABOSTONMA110412_A01
NMSANANTONIOB102412_A01-01
NMSANANTONIOB102412_A01-01
ELBOSTONMA110412_A01
PPSANFRANCISC121412_A01-02
ARNEWORLEANSJ101012_A01
CLSANFRANCISC121412_A01-02
AGNEWORLEANSO101312_A01
AGHOLLYWOODFL111012_A01
JHNEWORLEANSO101312_A01
ETSANDIEGOCA101712_A01
IMNEWORLEANSO101212_A01
DLNEWORLEANSO101312_A01
PDNEWORLEANSO101212_A01
CPNEWORLEANSO101012_A01
CPNEWORLEANSO101012_A01
SHNEWORLEANSO101312_A01
DZSANFRANCISC110612_A01-01
CCARLINGTONVA100812_A01-01
SNNEWORLEANSJ101112_A01
SLBOSTONMA100512_A01
CHHOUSTONFORT101612_A01-02
MBPACIFICGROV101412_A01
MBPACIFICGROV101412_A01
NDSALTLAKECIT021013_A01-02
MMNEWORLEANSO101212_A01
DHNEWORLEANSO101412_A01
MSNEWORLEANSO101312_A01
MSNEWORLEANSO101312_A01
KPNEWORLEANSO101212_A01
VCNEWORLEANSO101212_A01
MCNEWORLEANSO101312_A01
HBNEWORLEANSO101212_A01-01
ASNEWORLEANSJ100812_A01
ASNEWORLEANSJ100812_A01
AGPACIFICGROV101412_A01
AGPACIFICGROV101412_A01
HMNEWORLEANSO101212_A01-01
ACNEWORLEANSO101212_A01
ACNEWORLEANSO101212_A01
EBNEWORLEANSO101312_A01
MFNEWORLEANSJ101212_A01
MFNEWORLEANSJ101212_A01
NONEWORLEANSJ101312_A01
NONEWORLEANSJ101312_A01
PPMANHATTANNY100412_A01
RCWAILEAHI102612_A01
DGNEWORLEANSO101212_A01

0SW2MC
0SW2MC
0SW2OW
0SW2OW
0SW2PP
0SW2T1
0SW31O
0SW363
0SW39C
0SW3EL
0SW3EL
0SW3IS
0SW3M1
0SW3M1
0SW3MG
0SW3MT
0SW3XD
0SW416
0SW45C
0SW46H
0SW46Q
0SW46Y
0SW4AH
0SW4AS
0SW4D2
0SW4FY
0SW4FY
0SW4JJ
0SW4JK
0SW4K2
0SW4MO
0SW4NX
0SW4R1
0SW4RU
0SW4RU
0SW4RV
0SW4ZN
0SW52X
0SW5C8
0SW5C8
0SW5KB
0SW5UG
0SW5XA
0SW6ES
0SW6GG
0SW6GG
0SW6IK
0SW6IK
0SW6K8
0SW6MN
0SW6MN
0SW6RR
0SW6UY
0SW6UY
0SW6VC
0SW6VC
0SW70Z
0SW72U
0SW730

10/13/12
10/13/12
10/13/12
10/13/12
10/12/12
11/10/12
11/2/12
10/11/12
11/6/12
12/14/12
12/14/12
11/4/12
10/22/12
10/22/12
11/4/12
12/14/12
10/10/12
12/14/12
10/13/12
11/10/12
10/13/12
10/16/12
10/12/12
10/13/12
10/11/12
10/10/12
10/10/12
10/13/12
11/6/12
10/8/12
10/11/12
10/5/12
10/16/12
10/14/12
10/14/12
2/11/13
10/12/12
10/14/12
10/13/12
10/13/12
10/12/12
10/12/12
10/13/12
10/12/12
10/8/12
10/8/12
10/14/12
10/14/12
10/13/12
10/12/12
10/12/12
10/13/12
10/12/12
10/12/12
10/13/12
10/13/12
10/4/12
10/25/12
10/12/12

10/18/12
10/18/12
10/18/12
10/18/12
10/17/12
11/15/12
11/6/12
10/17/12
11/10/12
12/19/12
12/19/12
11/8/12
10/27/12
10/27/12
11/8/12
12/19/12
10/17/12
12/19/12
10/16/12
11/14/12
10/17/12
10/19/12
10/18/12
10/18/12
10/17/12
10/19/12
10/19/12
10/17/12
11/10/12
10/13/12
10/16/12
10/9/12
10/20/12
10/18/12
10/18/12
2/17/13
10/18/12
10/18/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/18/12
10/18/12
10/18/12
10/18/12
10/18/12
10/18/12
10/17/12
10/17/12
10/18/12
10/18/12
10/18/12
10/18/12
10/18/12
10/6/12
10/31/12
10/17/12

CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE

EBNEWORLEANSJ101212_A01
EBNEWORLEANSJ101212_A01
CLNEWORLEANSO101312_A01
NDSEATTLEKING102712_A01-01
MVNEWORLEANSO101312_A01
YLNEWORLEANSJ101013_A01
SICANADAKY101712_A01
DBNEWORLEANSO101112_A01
DONEWORLEANSO101112_A01-01
AGNEWYORKCOUN100312_A01
ANBOSTONMA110912_A01
SLNEWORLEANSJ101212_A01
GVNEWORLEANSO101312_A01
MMNEWORLEANSJ101412_A01
MMNEWORLEANSJ101412_A01
ECNEWORLEANSO101212_A01
CTNEWORLEANSJ101212_A01
WTSANDIEGOCA112812_A01
STNEWORLEANSJ101312_A01-01
STNEWORLEANSJ101312_A01-01
NCNEWORLEANSJ101212_A01
NCNEWORLEANSJ101212_A01
JRNEWORLEANSO101312_A01
NCNEWORLEANSJ091412_A01
NCNEWORLEANSJ091412_A01
LLNEWORLEANSO101312_A01
TWMINNEAPOLIS110412_A01-01
SDANAHEIMCA101612_A01-01
BWNEWORLEANSO101212_A01
JLMINNEAPOLIS110412_A01-02
RHSANFRANCISC121412_A01
LLNEWORLEANSO101312_A01-01
EKNEWORLEANSO101312_A01
SLMINNETRISTA101112_A01
CCNEWORLEANSJ101312_A01
CCNEWORLEANSJ101312_A01
DSNEWORLEANSJ101212_A01
WKNEWYORKCOUN102412_A01-02
AMNEWORLEANSO101212_A01
BTNEWORLEANSO101312_A01
EGNEWORLEANSO101312_A01
PTNEWORLEANSO101112_A01
CRSEATTLEKING101012_A01
JVBOSTONMA110412_A01
BCMERIDAMEX101612_A01
GSBRECKENRIDG012613_A01-05
KDNEWORLEANSJ101212_A01
KDNEWORLEANSJ101212_A01
AWSANDIEGOCOU102612_A01-02
SWNEWORLEANSJ101212_A01
TTATLANTADEKA111112_A01
EKNEWORLEANSJ101212_A01
SCNEWORLEANSJ101612_A01
BHNEWORLEANSJ101212_A01
CDNEWORLEANSJ101212_A01
PFNEWORLEANSJ101212_A01
IABOSTONMA110812_A01
HKNEWORLEANSO101212_A01
RTNEWORLEANSJ101212_A01

0SW733
0SW733
0SW787
0SW79M
0SW7F4
0SW7FE
0SW7H3
0SW7K3
0SW7KN
0SW7NU
0SW7NY
0SW7O0
0SW7OX
0SW7PV
0SW7PV
0SW7W9
0SW82K
0SW88E
0SW89X
0SW89X
0SW8E3
0SW8E3
0SW8GX
0SW8IX
0SW8IX
0SW8LF
0SW8LZ
0SW8ME
0SW8QD
0SW8RR
0SW8UA
0SW8VV
0SW93T
0SW948
0SW988
0SW988
0SW9H2
0SW9K0
0SW9QR
0SW9X7
0SW9XF
0SWA39
0SWA5O
0SWBIV
0SWBL3
0SWBOR
0SWBR3
0SWBR3
0SWBSG
0SWBSV
0SWBY8
0SWC7O
0SWCAD
0SWCCJ
0SWCCT
0SWCFR
0SWCJS
0SWCL1
0SWCMD

10/12/12
10/12/12
10/13/12
10/27/12
10/13/12
10/10/12
10/17/12
10/11/12
10/11/12
10/3/12
11/9/12
10/12/12
10/13/12
10/14/12
10/14/12
10/12/12
10/12/12
11/28/12
10/13/12
10/13/12
10/12/12
10/12/12
10/13/12
10/14/12
10/14/12
10/13/12
11/4/12
10/16/12
10/12/12
11/4/12
12/14/12
10/13/12
10/13/12
10/11/12
10/13/12
10/13/12
10/12/12
10/24/12
10/12/12
10/13/12
10/13/12
10/11/12
10/10/12
11/4/12
10/16/12
1/27/13
10/12/12
10/12/12
10/25/12
10/12/12
11/11/12
10/12/12
10/16/12
10/12/12
10/12/12
10/12/12
11/8/12
10/12/12
10/12/12

10/17/12
10/17/12
10/17/12
11/1/12
10/17/12
10/18/12
10/19/12
10/16/12
10/15/12
10/5/12
11/13/12
10/19/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/18/12
12/4/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/16/12
10/16/12
10/18/12
11/8/12
10/19/12
10/18/12
11/8/12
12/19/12
10/18/12
10/18/12
10/15/12
10/17/12
10/17/12
10/18/12
10/25/12
10/16/12
10/18/12
10/18/12
10/18/12
10/15/12
11/8/12
10/19/12
1/29/13
10/17/12
10/17/12
10/31/12
10/15/12
11/18/12
10/15/12
10/18/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
11/12/12
10/18/12
10/17/12

CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE

RTNEWORLEANSJ101212_A01
CTNEWORLEANSJ101212_A01
ESSANFRANCISC110612_A01-01
MWNEWORLEANSO101312_A01
YWNEWORLEANSO101212_A01
MJNEWORLEANSJ101312_A01
VLNEWORLEANSO101212_A01
HPNEWORLEANSO101312_A01
FCSANFRANCISC102712_A01-02
WCSANFRANCISC102712_A01-01
MCCHICAGOIL110312_A01
ADNEWORLEANSJ101212_A01
SLBALTIMOREMD101212_A01-01
SINEWORLEANSO101312_A01
HINEWORLEANSO101212_A01
JPNEWORLEANSO101212_A01
KMNEWORLEANSJ101212_A01
KMNEWORLEANSJ101212_A01
AGNEWORLEANSJ101212_A01
AGNEWORLEANSJ101212_A01
JZDUBLINIRL110412_A01
MMNEWORLEANSO101212_A01
EHNEWORLEANSJ101212_A01
MEPROVIDENCER100812_A01-01
FONEWORLEANSO101312_A01
RLNEWORLEANSJ101212_A01
RLNEWORLEANSJ101212_A01
KRBEVERLYMA100712_A01
FHNEWORLEANSO101112_A01
JSMIAMIFL103012_A01-02
MESANDIEGOCOU111412_A01-01
DANEWORLEANSJ101212_A01
SFNEWORLEANSJ101212_A01
WCNEWORLEANSJ101212_A01
WCNEWORLEANSJ101212_A01
HCDUBLINIRL110412_A01
DBSANFRANCISC121512_A01
DBSANFRANCISC121512_A01
PBGLASGOWGBR110912_A01-01
KHNEWORLEANSO101112_A01
KHNEWORLEANSO101112_A01
ABOAKRIDGETN102812_A01
RCLONDONGBR110312_A01-01
CZNEWORLEANSJ101212_A01
CZNEWORLEANSJ101212_A01
MLNEWORLEANSJ101312_A01
MLNEWORLEANSJ101312_A01
MGNEWORLEANSJ101312_A01
JSNEWORLEANSJ101012_A01
XSATLANTAFULT111112_A01
XSATLANTAFULT111112_A01
MCNASSAUBAH103112_A01
CPSANFRANCISC120812_A01
DHCHICAGOIL110812_A01
NCNEWORLEANSO101112_A01
EDNEWORLEANSO101112_A01
LMSANANTONIOB101612_A01-02
NDNEWORLEANSJ101312_A01
LCNEWORLEANSO101112_A01

0SWCMD
0SWCQ5
0SWCQE
0SWCQL
0SWCR8
0SWCRG
0SWCXL
0SWD0I
0SWD1A
0SWD45
0SWD4S
0SWD6V
0SWDAY
0SWDEB
0SWDLK
0SWDQD
0SWE2I
0SWE2I
0SWEEI
0SWEEI
0SWENA
0SWERA
0SWETZ
0SWEVB
0SWEXX
0SWF1W
0SWF1W
0SWF4S
0SWF5T
0SWF5V
0SWF8M
0SWFD6
0SWFDT
0SWFFK
0SWFFK
0SWFIL
0SWFJY
0SWFJY
0SWFKJ
0SWG2S
0SWG2S
0SWGCH
0SWH3R
0SWH62
0SWH62
0SWH8L
0SWH8L
0SWHA3
0SWHJ0
0SWHKF
0SWHKF
0SWHKN
0SWHVA
0SWHVM
0SWI4M
0SWIAW
0SWIBD
0SWIEM
0SWIF3

10/12/12
10/12/12
11/6/12
10/13/12
10/12/12
10/13/12
10/12/12
10/13/12
10/27/12
10/27/12
11/3/12
10/12/12
10/12/12
10/13/12
10/12/12
10/12/12
10/12/12
10/12/12
10/12/12
10/12/12
11/4/12
10/12/12
10/15/12
10/8/12
10/13/12
10/12/12
10/12/12
10/7/12
10/11/12
10/30/12
11/14/12
10/12/12
10/12/12
10/12/12
10/12/12
11/4/12
12/14/12
12/14/12
11/9/12
10/11/12
10/11/12
10/28/12
11/2/12
10/13/12
10/13/12
10/12/12
10/12/12
10/13/12
10/10/12
11/11/12
11/11/12
10/31/12
12/8/12
11/8/12
10/11/12
10/11/12
10/16/12
10/13/12
10/11/12

10/17/12
10/17/12
11/10/12
10/17/12
10/18/12
10/17/12
10/18/12
10/18/12
10/31/12
11/1/12
11/7/12
10/15/12
10/15/12
10/18/12
10/18/12
10/18/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
11/9/12
10/18/12
10/17/12
10/11/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/14/12
10/18/12
11/4/12
11/19/12
10/16/12
10/18/12
10/17/12
10/17/12
11/11/12
12/19/12
12/19/12
11/16/12
10/18/12
10/18/12
11/2/12
11/7/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/16/12
11/14/12
11/14/12
11/4/12
12/11/12
11/12/12
10/17/12
10/17/12
10/21/12
10/16/12
10/15/12

CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL

FGFTLAUDERDAL111112_A01
ASNEWORLEANSJ101212_A01
ASNEWORLEANSJ101212_A01
AANEWORLEANSJ101312_A01
EKATLANTAFULT120712_A01
SHSANANTONIOB022613_A01-01
WCNEWORLEANSO091312_A01-01
SSSANFRANCISC030813_A01
HWNEWORLEANSJ101412_A01
DSPACIFICGROV101312_A01
SRHOLLYWOODFL120112_A01-01
JGNEWORLEANSJ101212_A01
PCATLANTADEKA111112_A01
CBNEWORLEANSJ101312_A01
LHNEWARKCA101512_A01
THNEWORLEANSJ101312_A01
THNEWORLEANSJ101312_A01
FCBARCELONAES110112_A01-01
KRSANFRANCISC110712_A01
ABNEWORLEANSO101212_A01
FCGREENSBORON100412_A01
MPNEWORLEANSO101312_A01
MPNEWORLEANSO101312_A01
PKCHASKAMN101412_A01-01
FKSANJOSECA100112_A01-01
SSCHASKAMN101412_A01-01
MGCHASKAMN101412_A01-01
MMLYONFRA110412_A01
APNEWORLEANSJ101612_A01
PWNEWORLEANSO101312_A01
LGCOLDSPRINGH103012_A01
DBMOUNTAINVIE102312_A01
BNNEWORLEANSO101312_A01
GHNEWORLEANSO101212_A01
WLNEWORLEANSO101212_A01
HKNEWORLEANSJ101312_A01
HKNEWORLEANSJ101312_A01
OONEWORLEANSO101312_A01
KFSCHAUMBURGI101412_A01
MFNEWORLEANSJ101412_A01
JANEWORLEANSJ101212_A01
NPTAMPAFL102112_A01
BVSANFRANCISC102212_A01-01
JCNEWORLEANSJ101212_A01
JCNEWORLEANSJ101212_A01
KGSANANTONIOB102312_A01-02
LMCAPETOWNSAF112612_A01
SLNEWORLEANSJ101312_A01
CRNEWORLEANSO100912_A01
KKKANSASCITYJ100112_A01
JKMINNEAPOLIS102313_A01-01
JBNEWORLEANSJ101212_A01
KBNEWORLEANSO101312_A01
KBNEWORLEANSO101312_A01
APSANFRANCISC102712_A01
DKNEWORLEANSJ101312_A01
DKNEWORLEANSJ101312_A01
DLLOSANGELESC110212_A01
CSNEWORLEANSJ101312_A01

0SWILZ
0SWISG
0SWISG
0SWISV
0SWIYH
0SWJ26
0SWJ2O
0SWJ39
0SWJ3M
0SWJ62
0SWJ68
0SWJ7C
0SWJ7H
0SWJ89
0SWJ9E
0SWJD1
0SWJD1
0SWJMQ
0SWJNB
0SWJNS
0SWJR7
0SWJS8
0SWJS8
0SWJV9
0SWJYQ
0SWJZ7
0SWK16
0SWKD3
0SWKE7
0SWKM3
0SWKU9
0SWKXO
0SWL05
0SWL4U
0SWL6G
0SWMH2
0SWMH2
0SWMJR
0SWMQ5
0SWMYZ
0SWMZL
0SWMZS
0SWN55
0SWN5H
0SWN5H
0SWN5X
0SWN7H
0SWN82
0SWN92
0SWNAX
0SWNCZ
0SWNEY
0SWNG4
0SWNG4
0SWNGS
0SWNKL
0SWNKL
0SWNOL
0SWNPO

11/11/12
10/12/12
10/12/12
10/13/12
12/7/12
2/28/13
10/13/12
3/8/13
10/14/12
10/13/12
12/1/12
10/12/12
11/11/12
10/13/12
10/15/12
10/13/12
10/13/12
11/1/12
11/7/12
10/12/12
10/4/12
10/13/12
10/13/12
10/14/12
10/1/12
10/14/12
10/14/12
11/3/12
10/16/12
10/13/12
10/30/12
10/23/12
10/13/12
10/12/12
10/12/12
10/13/12
10/13/12
10/13/12
10/14/12
10/14/12
10/12/12
10/21/12
10/22/12
10/12/12
10/12/12
10/24/12
11/25/12
10/13/12
10/9/12
10/1/12
10/23/12
10/12/12
10/13/12
10/13/12
10/27/12
10/13/12
10/13/12
11/2/12
10/13/12

11/14/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
12/11/12
3/2/13
10/17/12
3/13/13
10/16/12
10/16/12
12/8/12
10/18/12
11/15/12
10/16/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
11/4/12
11/12/12
10/18/12
10/6/12
10/18/12
10/18/12
10/20/12
10/8/12
10/20/12
10/20/12
11/10/12
10/18/12
10/17/12
11/3/12
10/26/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/18/12
10/18/12
10/17/12
10/17/12
10/18/12
10/18/12
10/25/12
10/26/12
10/17/12
10/17/12
10/27/12
11/30/12
10/18/12
10/12/12
10/4/12
10/26/12
10/17/12
10/18/12
10/18/12
11/1/12
10/16/12
10/16/12
11/6/12
10/16/12

DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE

CVMERIDAMEX103112_A01
ADNEWORLEANSJ101212_A01
ADNEWORLEANSJ101212_A01
AHNEWORLEANSJ101312_A01
AHNEWORLEANSJ101312_A01
KMNEWORLEANSJ101212_A01
CCSEATTLEKING101012_A01-01
DPSEATTLEKING101012_A01-01
RRWASHINGTOND101312_A01
RRWASHINGTOND101312_A01
KKKANAZAWAJPN111412_A01
KVBETHESDAMD100912_A01-02
JMNEWORLEANSJ101212_A01
JMNEWORLEANSJ101212_A01
ZLPHILADELPHI100412_A01
ZLPHILADELPHI100412_A01
WLOTHERTPE102512_A01-01
LPNEWORLEANSO101112_A01
AVNEWORLEANSJ101112_A01
BBBOSTONMA102312_A01
DCSANFRANCISC102612_A01
JHBOSTONMA110412_A01
MRMIAMIFL101012_A01
JWNEWORLEANSO101412_A01
JWNEWORLEANSO101412_A01
CDSEATTLEKING102812_A01
MBNEWORLEANSJ101112_A01
MENEWORLEANSO101412_A01
MENEWORLEANSO101412_A01
LKOAKRIDGETN102812_A01
THSANDIEGOCA111212_A01-01
JKBOSTONMA102712_A01
HDSANANTONIOB102412_A01-05
HDSANANTONIOB102412_A01-05
TBBARILOCHEAR110212_A01
TBBARILOCHEAR110212_A01
KMSANDIEGOCOU111412_A01
SRSANFRANCISC102912_A01-01
DGSANFRANCISC102712_A01-01
XWSANFRANCISC110612_A01-01
EMBOSTONMA110912_A01
AMMINNEAPOLIS110312_A01-01
TPMINNEAPOLIS103112_A03
TLNEWORLEANSJ101212_A01
GWNEWORLEANSO103012_A01
SZNEWORLEANSJ101212_A01-01
SZNEWORLEANSJ101212_A01-01
ASSANDIEGOCA103112_A01-03
VZNEWORLEANSJ101212_A01
SGNEWORLEANSJ101412_A01
HMSANDIEGOCOU101612_A01
EHROCKVILLEMD102112_A01-06
CDSANFRANCISC102612_A01
FBNEWORLEANSJ101012_A01
JEBOSTONMA110812_A01
BWSANFRANCISC102812_A01-02
GTNEWORLEANSJ101212_A01-01
JRNEWORLEANSO101312_A01-02
WHSANFRANCISC110612_A01-01

0SWNUE
0SWO0S
0SWO0S
0SWO17
0SWO17
0SWO3A
0SWOBF
0SWODN
0SWOF1
0SWOF1
0SWOOA
0SWOQR
0SWOSR
0SWOSR
0SWOV7
0SWOV7
0SWOWB
0SWOXO
0SWOY5
0SWOYB
0SWP8R
0SWPIO
0SWPPM
0SWPSA
0SWPSA
0SWPVA
0SWPVY
0SWPWX
0SWPWX
0SWQ1F
0SWQ2K
0SWQ4J
0SWQ4S
0SWQ4S
0SWQ9S
0SWQ9S
0SWQE7
0SWQYP
0SWQZ8
0SWQZM
0SWR61
0SWR6Q
0SWRG1
0SWRZQ
0SWS3P
0SWS3Y
0SWS3Y
0SWS4W
0SWSA6
0SWSDT
0SWSHX
0SWSI4
0SWSJK
0SWSJR
0SWSMI
0SWSN3
0SWSQV
0SWT0N
0SWT1U

10/31/12
10/12/12
10/12/12
10/13/12
10/13/12
10/12/12
10/10/12
10/10/12
10/13/12
10/13/12
11/13/12
10/9/12
10/12/12
10/12/12
10/4/12
10/4/12
10/25/12
10/11/12
10/11/12
10/23/12
10/26/12
11/3/12
10/11/12
10/14/12
10/14/12
10/28/12
10/11/12
10/14/12
10/14/12
10/28/12
11/11/12
10/27/12
10/24/12
10/24/12
11/2/12
11/2/12
11/14/12
10/29/12
10/25/12
11/6/12
11/9/12
11/3/12
10/31/12
10/12/12
10/30/12
10/12/12
10/12/12
11/1/12
10/12/12
10/14/12
10/16/12
10/21/12
10/26/12
10/10/12
11/8/12
10/28/12
10/12/12
10/13/12
11/6/12

11/4/12
10/17/12
10/17/12
10/16/12
10/16/12
10/17/12
10/13/12
10/14/12
10/16/12
10/16/12
11/18/12
10/12/12
10/18/12
10/18/12
10/7/12
10/7/12
11/1/12
10/15/12
10/17/12
10/27/12
10/31/12
11/8/12
10/12/12
10/16/12
10/16/12
11/1/12
10/18/12
10/15/12
10/15/12
11/2/12
11/18/12
10/31/12
10/28/12
10/28/12
11/10/12
11/10/12
11/18/12
10/31/12
10/31/12
11/10/12
11/17/12
11/9/12
11/9/12
10/17/12
11/4/12
10/16/12
10/16/12
11/5/12
10/18/12
10/17/12
10/20/12
10/25/12
10/31/12
10/15/12
11/13/12
11/3/12
10/15/12
10/15/12
11/10/12

FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE

ZEATLANTAFULT102412_A01-01
FBPALMSPRINGS100412_A01
VSNEWORLEANSJ101112_A01
EMBOSTONMA101112_A01
CRNEWORLEANSJ101312_A01
CRNEWORLEANSJ101312_A01
MINEWORLEANSJ101412_A01
JICAMBRIDGEMA100212_A02-01
RBLOSANGELESC110212_A01
JDBOSTONMA101112_A01
AACHICAGOIL100412_A01
AACHICAGOIL100412_A01
RWBOSTONMA102712_A01
RBCHICAGOIL101412_A01
KMCANCUNMEX111412_A01-01
TVCOLDSPRINGH103012_A01-01
HKNEWORLEANSO101412_A01
CKSANFRANCISC110612_A01-01
SIDUBLINIRL110612_A01
MMNEWORLEANSO101112_A01
OSMALIBUCA100812_A01-01
NANEWORLEANSJ101112_A01
RGOTHERSUI100312_A01
RGOTHERSUI100312_A01
TMUNIVERSALCI101612_A01
AMPARISFRA112812_A01
SMMISSOULAMT100212_A01
CTNEWORLEANSJ101312_A01
MPSUNNYISLESB110212_A01
PRNEWORLEANSJ101112_A01
RNHOLLYWOODFL120112_A01
FMHAMBURGFRG101412_A01
BSSANFRANCISC102812_A01
BSSANFRANCISC102812_A01
WGSANFRANCISC110712_A01
YYSTEVENSONWA101312_A01
JCNEWORLEANSJ101512_A01
JCNEWORLEANSJ101512_A01
RMSANFRANCISC110512_A01-01
ILNEWORLEANSO101312_A01
HPNEWORLEANSJ101212_A01
ATNEWORLEANSO101112_A01
DHNEWORLEANSO101312_A01-01
EMLOSANGELESC110112_A01
PWNEWORLEANSO101212_A01
FWSANANTONIOB102412_A01-01
LBSEATTLEKING101012_A01-01
ADNEWORLEANSO101312_A01
YLNEWORLEANSO101312_A01
YLSANFRANCISC102712_A01-01
YLSANFRANCISC102712_A01-01
GKNEWORLEANSO101312_A01-01
JWNEWORLEANSJ101112_A01
JWNEWORLEANSJ101112_A01
YTBATONROUGEL101712_A01-01
KKSANDIEGOCOU103012_A01
KBSANFRANCISC102412_A01-01
BVBOSTONMA102612_A01
JCINDIANAPOLI101512_A01

0SWT2Y
0SWT3J
0SWTCH
0SWTEO
0SWTMK
0SWTMK
0SWTSQ
0SWTTB
0SWUD2
0SWUDG
0SWUDH
0SWUDH
0SWUE9
0SWUIE
0SWUMG
0SWUO0
0SWUOW
0SWUXG
0SWUYK
0SWV7C
0SWVTZ
0SWW75
0SWWF5
0SWWF5
0SWWN3
0SWWNS
0SWWYZ
0SWWZP
0SWXDD
0SWXH8
0SWXI0
0SWXJH
0SWXKY
0SWXKY
0SWXLW
0SWXWY
0SWXZK
0SWXZK
0SWY8R
0SWYA4
0SWYCV
0SWYFL
0SWYSD
0SWYW4
0SWYWK
0SWZ1P
0SWZ5N
0SWZ9D
0SWZC9
0SWZG7
0SWZG7
0SWZIV
0SX0EF
0SX0EF
0SX0K0
0SX0SB
0SX0SC
0SX0YE
0SX12M

10/24/12
10/4/12
10/11/12
10/11/12
10/13/12
10/13/12
10/14/12
10/2/12
11/2/12
10/11/12
10/4/12
10/4/12
10/27/12
10/14/12
11/14/12
10/30/12
10/14/12
11/6/12
11/6/12
10/11/12
10/8/12
10/11/12
10/3/12
10/3/12
10/16/12
11/28/12
10/2/12
10/13/12
11/2/12
10/11/12
12/3/12
10/14/12
10/28/12
10/28/12
11/7/12
10/13/12
10/15/12
10/15/12
11/5/12
10/13/12
10/12/12
10/11/12
10/13/12
11/1/12
10/12/12
10/24/12
10/10/12
10/13/12
10/13/12
10/27/12
10/27/12
10/13/12
10/11/12
10/11/12
10/17/12
11/1/12
10/24/12
10/26/12
10/15/12

10/27/12
10/7/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/18/12
10/5/12
11/5/12
10/17/12
10/10/12
10/10/12
10/30/12
10/16/12
11/19/12
11/3/12
10/17/12
11/12/12
11/9/12
10/15/12
10/11/12
10/17/12
10/6/12
10/6/12
10/20/12
12/4/12
10/7/12
10/16/12
11/9/12
10/18/12
12/6/12
10/18/12
10/31/12
10/31/12
11/10/12
10/20/12
10/18/12
10/18/12
11/10/12
10/18/12
10/17/12
10/21/12
10/17/12
11/7/12
10/16/12
10/27/12
10/14/12
10/17/12
10/17/12
11/1/12
11/1/12
10/19/12
10/17/12
10/17/12
10/20/12
11/4/12
10/31/12
11/1/12
10/19/12

DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL

EMMINNEAPOLIS101112_A01
JFLOSANGELESC110412_A01-01
MSSANFRANCISC110612_A01
BSSANANTONIOB102412_A01-01
AHLOSANGELESC110312_A01-03
YCNEWORLEANSO101312_A01
JKHOUSTONHARR101712_A01-01
HPNICEFRA102812_A01
HPNICEFRA102812_A01
LDNEWYORKCOUN101612_A01
SMNEWORLEANSO101312_A01
SDNEWYORKCOUN101712_A01
DJNEWYORKCOUN101712_A01-02
JMDUBLINIRL110412_A01
RCDURHAMNC101512_A01-01
LNMINNEAPOLIS100312_A02
JTROMEITA100712_A01-01
KFNEWORLEANSO101312_A01
VBBOSTONMA102812_A01
VBBOSTONMA102812_A01
MMMINNEAPOLIS101112_A01
KBINDIANAPOLI101512_A01
AZNEWORLEANSJ101212_A01
AKREDWOODCITY100112_A01-01
JSNEWORLEANSJ091012_A01
JSNEWORLEANSJ091012_A01
JWMINNEAPOLIS101112_A01
EKBOSTONMA100212_A01
EKBOSTONMA100212_A01
VCNEWORLEANSO101012_A01
VCNEWORLEANSO101012_A01
MSLOSANGELESC110212_A01-01
JMSEATTLEKING101712_A01
HTLOSANGELESC110212_A01-01
PBSANFRANCISC102712_A01-01
JCBOSTONMA102712_A01
JMSEATTLEKING102912_A01
LCVANCOUVERCA101012_A01
NABOSTONMA102712_A01
CCSTEVENSONWA101312_A01-01
MVSANDIEGOCA102512_A01-01
JHROMEITA120912_A01
ASCOLOGNEFRG102212_A01
KMSANFRANCISC110612_A01-03
SMOTHERESP120112_A01
PHSANFRANCISC102712_A01-02
LASANDIEGOCOU103012_A01-05
ARSANFRANCISC110512_A01
PDSANANTONIOB120412_A01
GPSANDIEGOCA011613_A01
ASBOSTONMA110312_A01
ASBOSTONMA110312_A01
CCNEWORLEANSO101212_A01
CCNEWORLEANSO101212_A01
ABNEWORLEANSO101312_A01
GUSANFRANCISC110612_A01-01
CQSANFRANCISC100812_A01-01
JZNEWORLEANSO101312_A01
KOSANJUANSANJ112712_A01-02

0SX135
0SX16Y
0SX1B5
0SX1BH
0SX1JW
0SX1KD
0SX1L7
0SX1MC
0SX1MC
0SX1NZ
0SX1RM
0SX1T4
0SX1VJ
0SX26G
0SX29M
0SX2HE
0SX2UG
0SX2V4
0SX2X0
0SX2X0
0SX32D
0SX32V
0SX391
0SX3T9
0SX4LV
0SX4LV
0SX4OS
0SX4QS
0SX4QS
0SX4RK
0SX4RK
0SX4U4
0SX4ZB
0SX55A
0SX55C
0SX58D
0SX58N
0SX5AN
0SX5B5
0SX5BA
0SX5EE
0SX5L6
0SX60W
0SX6E2
0SX6FL
0SX6GQ
0SX6SQ
0SX6TM
0SX6ZT
0SX70A
0SX70F
0SX70F
0SX72A
0SX72A
0SX733
0SX74I
0SX763
0SX7AZ
0SX7E7

10/11/12
11/4/12
11/6/12
10/24/12
11/2/12
10/13/12
10/17/12
10/27/12
10/27/12
10/16/12
10/13/12
10/17/12
10/17/12
11/4/12
10/15/12
10/3/12
10/6/12
10/13/12
10/28/12
10/28/12
10/11/12
10/15/12
10/12/12
10/1/12
10/10/12
10/10/12
10/11/12
10/2/12
10/2/12
10/10/12
10/10/12
11/2/12
10/17/12
11/3/12
10/27/12
10/27/12
10/29/12
10/10/12
10/27/12
10/13/12
10/25/12
12/9/12
10/21/12
11/6/12
12/1/12
10/27/12
10/29/12
11/5/12
12/3/12
1/16/13
11/3/12
11/3/12
10/12/12
10/12/12
10/13/12
11/6/12
10/8/12
10/13/12
11/27/12

10/16/12
11/7/12
11/11/12
10/27/12
11/8/12
10/17/12
10/19/12
11/1/12
11/1/12
10/19/12
10/17/12
10/19/12
10/19/12
11/9/12
10/19/12
10/4/12
10/14/12
10/18/12
10/31/12
10/31/12
10/15/12
10/19/12
10/15/12
10/8/12
10/18/12
10/18/12
10/15/12
10/5/12
10/5/12
10/17/12
10/17/12
11/6/12
10/19/12
11/7/12
11/1/12
10/31/12
10/31/12
10/14/12
10/31/12
10/20/12
11/9/12
12/14/12
10/23/12
11/10/12
12/7/12
10/31/12
11/4/12
11/11/12
12/8/12
1/20/13
11/8/12
11/8/12
10/17/12
10/17/12
10/18/12
11/10/12
10/11/12
10/16/12
12/2/12

CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE

BWSANFRANCISC102312_A02-01
DVNEWORLEANSO101312_A01
RKNEWYORKCOUN101712_A01
SSSTEVENSONWA101312_A01
DJATLANTADEKA111212_A01-01
MCSANJOSECA110412_A01
RWRIVERSIDECA111312_A01
RWRIVERSIDECA111312_A01
EBBOSTONMA102712_A01
JVSANFRANCISC121412_A01-02
HLLOSANGELESC110212_A01
RYOKINAWAPREF102712_A01
SRATLANTADEKA111112_A01-01
MCANCHORAGEAK103112_A01
JSDENVERADAMS101412_A01
DPCHICAGOIL101412_A01-01
RNNEWORLEANSO101512_A01
RNNEWORLEANSO101512_A01
MBSANJOSECA110612_A01
SGHOUSTONFORT101712_A01
BSHOUSTONFORT101712_A01
JBSTEVENSONWA101412_A01-02
MSNEWORLEANSO101312_A01
MDDUBLINIRL110412_A01
RBHOUSTONFORT101712_A01
MCOTHERFRA110512_A01
RMNEWORLEANSO101312_A01
MMNEWORLEANSO101312_A02
MMNEWORLEANSO101312_A02
SYBOSTONMA102712_A01
KHBOSTONMA102712_A01
ASBOSTONMA102812_A01
RMPEMBROKEVA110112_A01
RMPEMBROKEVA110112_A01
RTNEWORLEANSJ101212_A01-01
RTNEWORLEANSJ101212_A01-01
PGROMEITA100712_A01-01
ECMINNEAPOLIS110312_A01-02
MABOSTONMA102712_A01
KRSANDIEGOCOU102912_A01-02
NHMINNEAPOLIS110212_A01-02
SWBOSTONMA100712_A02
SWBOSTONMA100712_A02
QLSTEVENSONWA101312_A01
SLNEWORLEANSJ101112_A01
CUSANDIEGOCA112912_A01-01
CUSANDIEGOCA112912_A01-01
BASANDIEGOCA102612_A01
WLNEWORLEANSO101212_A01
DSSTEVENSONWA101812_A01
ETSANDIEGOCA102612_A01-01
SCNEWORLEANSJ101312_A01
AASTEVENSONWA101812_A01
JHSANDIEGOCA102612_A01-03
GCSANFRANCISC111312_A01
GAPEMBROKEVA110112_A01
GAPEMBROKEVA110112_A01
GAPEMBROKEVA110112_A01
KRPEMBROKEVA110112_A01

0SX7FB
0SX7M2
0SX7OM
0SX7QL
0SX8N4
0SX8TK
0SX8WA
0SX8WA
0SX8X3
0SX90W
0SX92N
0SX94S
0SX95M
0SX9E4
0SX9FU
0SX9G5
0SX9KP
0SX9KP
0SX9LP
0SX9NQ
0SX9TI
0SX9TP
0SX9UY
0SX9VH
0SX9WA
0SX9XA
0SX9Y6
0SXA09
0SXA09
0SXAH8
0SXAKD
0SXAMS
0SXASD
0SXASD
0SXASO
0SXASO
0SXAT4
0SXAUD
0SXAVI
0SXAVJ
0SXAVK
0SXB2N
0SXB2N
0SXB53
0SXB7Q
0SXB9J
0SXB9J
0SXBAV
0SXBBW
0SXBE7
0SXBG6
0SXBGM
0SXBH3
0SXBMQ
0SXBYL
0SXCA3
0SXCA3
0SXCA3
0SXCA8

10/23/12
10/13/12
10/17/12
10/13/12
11/11/12
11/4/12
11/13/12
11/13/12
10/27/12
12/14/12
11/2/12
10/27/12
11/11/12
10/31/12
10/14/12
10/14/12
10/15/12
10/15/12
11/6/12
10/17/12
10/17/12
10/13/12
10/13/12
11/4/12
10/17/12
11/4/12
10/13/12
10/13/12
10/13/12
10/27/12
10/27/12
10/28/12
11/1/12
11/1/12
10/12/12
10/12/12
10/7/12
11/3/12
10/27/12
10/30/12
11/2/12
10/7/12
10/7/12
10/13/12
10/11/12
11/29/12
11/29/12
10/26/12
10/12/12
10/18/12
10/26/12
10/13/12
10/18/12
10/26/12
11/28/12
11/1/12
11/1/12
11/1/12
11/1/12

10/31/12
10/18/12
10/20/12
10/21/12
11/14/12
11/11/12
11/19/12
11/19/12
10/29/12
12/18/12
11/4/12
11/5/12
11/14/12
11/4/12
10/16/12
10/16/12
10/18/12
10/18/12
11/10/12
10/20/12
10/20/12
10/21/12
10/18/12
11/10/12
10/20/12
11/8/12
10/18/12
10/17/12
10/17/12
10/31/12
10/31/12
11/4/12
11/4/12
11/4/12
10/18/12
10/18/12
10/13/12
11/9/12
10/31/12
11/5/12
11/9/12
10/8/12
10/8/12
10/21/12
10/17/12
12/4/12
12/4/12
10/30/12
10/17/12
10/21/12
10/31/12
10/17/12
10/21/12
10/31/12
12/10/12
11/4/12
11/4/12
11/4/12
11/4/12

DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL

KRPEMBROKEVA110112_A01
KRPEMBROKEVA110112_A01
GRSANDIEGOCA103112_A01-01
MPBALTIMORECI101412_A01
MPBALTIMORECI101412_A01
EWBOSTONMA110812_A01
AWSTEVENSONWA101812_A01
LHSANFRANCISC110612_A01
LHSANFRANCISC110612_A01
EHMINNEAPOLIS102412_A01-02
KRLOSANGELESA110312_A01
HHLONGBEACHCA111012_A01
FMSANFRANCISC110712_A01
FMSANFRANCISC110712_A01
JCMINNEAPOLIS102412_A01-03
SFMINNEAPOLIS102412_A01-02
PPNEWORLEANSO101212_A01
LSMINNEAPOLIS102412_A01-03
EKSANFRANCISC110412_A01
RPHOLLYWOODFL101012_A01-01
NMBALTIMOREMD101412_A01
NMBALTIMOREMD101412_A01
GRBOSTONMA110912_A01-01
JMPITTSBURGHP100112_A01
DSBOSTONMA102412_A01
CSPORTLANDMUL101312_A01
CSPORTLANDMUL101312_A01
AHSANDIEGOCOU120212_A01
SPNEWORLEANSO012013_A01
JFCHICAGOIL100612_A01-01
JFCHICAGOIL100612_A01-01
ECMINNEAPOLIS102312_A01-01
TCANAHEIMCA101612_A01
BZNEWORLEANSJ101212_A01
BZNEWORLEANSJ101212_A01
GDANAHEIMCA101612_A01
KPSANFRANCISC102712_A01-02
VSANAHEIMCA101512_A01
KNSANFRANCISC102812_A01-01
HPANAHEIMCA101512_A01
DCHAMBURGFRG101212_A01
DCHAMBURGFRG101212_A01
LKNEWORLEANSO101212_A01
EMSANFRANCISC110612_A01
KPSANFRANCISC102712_A01-01
BDANAHEIMCA101512_A01
CWNEWORLEANSO101212_A01-01
RKNEWORLEANSO101112_A01
RKNEWORLEANSO101112_A01
AUANAHEIMCA101612_A01-01
DLSANFRANCISC102812_A01
GVSANFRANCISC111112_A01
AMNEWORLEANSO101312_A01
AMNEWORLEANSO101312_A01
ESMINNEAPOLIS110212_A01-01
AMNEWORLEANSJ101212_A01
JLMUMBAIIND102812_A01
MMSANFRANCISC102712_A01-01
SDNEWORLEANSO101212_A01

0SXCA8
0SXCA8
0SXCPW
0SXCQT
0SXCQT
0SXCRV
0SXCSV
0SXCSY
0SXCSY
0SXCTT
0SXCW0
0SXCXI
0SXCY8
0SXCY8
0SXCZO
0SXD2U
0SXD3C
0SXD5F
0SXDBY
0SXDQB
0SXDRX
0SXDRX
0SXDSV
0SXDW9
0SXDXE
0SXE7Y
0SXE7Y
0SXEBC
0SXECA
0SXECJ
0SXECJ
0SXECR
0SXEDM
0SXEGJ
0SXEGJ
0SXEGK
0SXEKV
0SXEL6
0SXEQE
0SXES4
0SXETA
0SXETA
0SXEU4
0SXEU6
0SXEX0
0SXEZU
0SXF10
0SXF3H
0SXF3H
0SXF3I
0SXF8S
0SXF99
0SXFMB
0SXFMB
0SXG3C
0SXGBK
0SXGCL
0SXGE9
0SXGGO

11/1/12
11/1/12
10/31/12
10/14/12
10/14/12
11/8/12
10/18/12
11/6/12
11/6/12
10/24/12
11/2/12
11/11/12
11/7/12
11/7/12
10/24/12
10/24/12
10/12/12
10/24/12
11/6/12
10/10/12
10/14/12
10/14/12
11/9/12
10/1/12
10/24/12
10/13/12
10/13/12
12/2/12
1/20/13
10/6/12
10/6/12
10/23/12
10/16/12
10/12/12
10/12/12
10/16/12
10/27/12
10/15/12
10/28/12
10/16/12
10/12/12
10/12/12
10/12/12
11/6/12
10/27/12
10/15/12
10/12/12
10/11/12
10/11/12
10/16/12
10/28/12
11/11/12
10/13/12
10/13/12
11/2/12
10/12/12
10/28/12
10/27/12
10/12/12

11/4/12
11/4/12
11/3/12
10/17/12
10/17/12
11/14/12
10/21/12
11/10/12
11/10/12
10/27/12
11/6/12
11/15/12
11/10/12
11/10/12
10/27/12
10/27/12
10/18/12
10/27/12
11/9/12
10/13/12
10/17/12
10/17/12
11/11/12
10/2/12
10/29/12
10/21/12
10/21/12
12/7/12
1/23/13
10/10/12
10/10/12
10/27/12
10/19/12
10/18/12
10/18/12
10/19/12
10/31/12
10/19/12
10/30/12
10/20/12
10/19/12
10/19/12
10/18/12
11/11/12
10/30/12
10/19/12
10/17/12
10/17/12
10/17/12
10/20/12
10/30/12
11/15/12
10/18/12
10/18/12
11/9/12
10/17/12
11/1/12
10/30/12
10/18/12

DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL

RDSANDIEGOCA102512_A01-01
LFLOSANGELESA101612_A01
HEMISSOULAMT102012_A01
MREDINBURGHGB112412_A01
MHMIAMIBEACHF102112_A01
RLNEWORLEANSO101212_A01
JPATLANTADEKA111112_A01-02
MSNEWORLEANSO101212_A01-01
MSNEWORLEANSO101212_A01-01
KCCHICAGOHEIG111412_A01-01
OBSTOCKHOLMSW102012_A01
JDSANFRANCISC110612_A01
CFMINNEAPOLIS110412_A01
KAORLANDOORAN102012_A01-01
JBSANFRANCISC102912_A01-02
RKSANDIEGOCA011613_A01
VVORLANDOBREV100912_A02
VVORLANDOBREV100912_A02
WSTUCSONPIMAC111412_A01-03
RCSANDIEGOCA120312_A01
JKLOSANGELESC110212_A01-01
SHSANFRANCISC102312_A01
HZSANFRANCISC110612_A01
CCSANDIEGOCA111412_A01
DTSANFRANCISC110512_A01-01
JJSANFRANCISC110612_A01
ESSANDIEGOCA111412_A01
JGBUENOSAIRES110112_A01-01
TASANFRANCISC102212_A01
KMLOSANGELESC110312_A01-01
MROXFORDGBR110912_A01
AASANFRANCISC102212_A01
AMSANDIEGOCA111412_A01
RWSTPAULRAMSE103112_A01
RWSTPAULRAMSE103112_A01
JSSUNNYISLESB110412_A01-01
CMHONOLULUHI020413_A01
ESHOUSTONHARR101712_A01-01
HMNEWORLEANSO101312_A01
PKHUNTINGTONB110112_A01
CBLOSANGELESC101412_A01
ARDISTRICTOFC101312_A01-02
LDHOLLYWOODFL101412_A01
RHNEWYORKCOUN101612_A01
DBMINNEAPOLIS110412_A01-01
DBMINNEAPOLIS110412_A01-01
JMSEVILLEESP110312_A01
MMNEWORLEANSO101112_A01
MMNEWORLEANSO101112_A01
MEORLANDOORAN111112_A01-02
XZSANFRANCISC102712_A01-01
RGSANANTONIOB102412_A01
SNLINCOLNCITY101112_A01
BFCHICAGOIL110812_A01
MJWAILEAHI102612_A01
MSSANANTONIOB102412_A01
WBANAHEIMCA103012_A01
CWSANFRANCISC110612_A01
CWSANFRANCISC110612_A01

0SXGKH
0SXGMK
0SXGOV
0SXGQE
0SXGWH
0SXH0Q
0SXH82
0SXHAS
0SXHAS
0SXHEM
0SXHYC
0SXI0P
0SXI24
0SXI9F
0SXIAV
0SXIBQ
0SXIJ6
0SXIJ6
0SXIL0
0SYL6A
0SYL7D
0SYL9F
0SYLB4
0SYLBP
0SYLCZ
0SYLDT
0SYLEU
0SYLFD
0SYLH4
0SYLK0
0SYLLE
0SYLLH
0SYLLX
0SYLMG
0SYLMG
0SYLOG
0SYLR2
0SYLTQ
0SYLU3
0SYLUM
0SYLV7
0SYM07
0SYM0L
0SYM17
0SYM25
0SYM25
0SYM29
0SYM41
0SYM41
0SYM43
0SYM5Y
0SYM7C
0SYMDB
0SYMFU
0SYMIU
0SYMKI
0SYMM9
0SYMR7
0SYMR7

10/25/12
10/16/12
10/20/12
11/24/12
10/21/12
10/12/12
11/11/12
10/12/12
10/12/12
11/13/12
10/20/12
11/6/12
11/4/12
10/20/12
11/1/12
1/14/13
10/9/12
10/9/12
11/14/12
12/3/12
11/2/12
10/23/12
11/6/12
11/14/12
11/5/12
11/6/12
11/14/12
11/1/12
10/22/12
11/3/12
11/9/12
10/22/12
11/14/12
10/31/12
10/31/12
11/4/12
2/4/13
10/17/12
10/13/12
11/1/12
10/14/12
10/15/12
10/14/12
10/16/12
11/4/12
11/4/12
11/3/12
10/11/12
10/11/12
11/11/12
10/27/12
10/24/12
10/11/12
11/8/12
10/26/12
10/24/12
10/30/12
11/6/12
11/6/12

10/31/12
10/20/12
10/27/12
12/1/12
10/27/12
10/18/12
11/14/12
10/16/12
10/16/12
11/17/12
10/27/12
11/11/12
11/8/12
10/24/12
11/4/12
1/20/13
10/13/12
10/13/12
11/23/12
12/7/12
11/6/12
10/27/12
11/9/12
11/18/12
11/10/12
11/9/12
11/18/12
11/10/12
10/25/12
11/9/12
11/17/12
10/25/12
11/18/12
11/3/12
11/3/12
11/9/12
2/8/13
10/20/12
10/19/12
11/3/12
10/16/12
10/16/12
10/19/12
10/19/12
11/8/12
11/8/12
11/11/12
10/13/12
10/13/12
11/16/12
10/31/12
10/27/12
10/15/12
11/11/12
11/3/12
10/27/12
11/3/12
11/10/12
11/10/12

DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE

DHORLANDOORAN100912_A01-01
NSATLANTACOBB120712_A01
JMMINNEAPOLIS102412_A01
MCORLANDOORAN100912_A01-01
GLORLANDOORAN101512_A01
ACLOSANGELESA110212_A01-01
RIBUENOSAIRES103012_A01-07
JRNEWORLEANSO101112_A01
PWNEWORLEANSJ101112_A01
DDSANDIEGOCA101712_A01
DDSANDIEGOCA101712_A01
PSSANJOSECA110712_A01-04
LFLOSANGELESC110212_A01
KSSANFRANCISC102412_A01-01
KHLOSANGELESC110312_A02-01
OMSANFRANCISC110612_A01
ASSUNNYISLESB110412_A01-01
PGANAHEIMCA101512_A01
PGANAHEIMCA101512_A01
GHBOSTONMA102312_A01
JCCHICAGOIL110312_A01-01
BBBOSTONMA110912_A01-01
PSHOLLYWOODFL120112_A01
MTOTTAWACAN121312_A01
LSNEWORLEANSJ031913_A01-03
GMBOSTONMA110812_A01-06
JGORLANDOORAN102112_A01
JRLOSANGELESC110312_A01-01
APSANFRANCISC121412_A01
JMSANFRANCISC110612_A01
SHANAHEIMCA101512_A01
YKSANFRANCISC110612_A01-01
MDSANFRANCISC121412_A01-04
CBSANBERNARDI102312_A01
XWSANFRANCISC110512_A01
HDPACIFICGROV012513_A01
LCLOSANGELESC110212_A01
ANSANJUANSANJ112712_A01-01
RFMIAMIFL110212_A01-04
ZXSANFRANCISC111113_A01-01
MRSANFRANCISC110512_A01
SCMIAMIDADECO110112_A01-03
DJANAHEIMCA101512_A01
MSSANFRANCISC110512_A01-02
ABATLANTAFULT120612_A01
JMOTHERFRA110512_A01
DFSANDIEGOCA111212_A01-02
JHSANFRANCISC121512_A01-01
JHSANFRANCISC121512_A01-01
DNATLANTAFULT111112_A01
PHCHICAGOIL112412_A01
SKOKINAWAPREF120512_A02-01
GJSANFRANCISC121512_A01-01
GJSANFRANCISC121512_A01-01
CECHICAGOIL110812_A01
ZGLOSANGELESC110212_A01-04
RNSEOULKOR110912_A01
LRCHICAGOIL110312_A01
XWSANFRANCISC121512_A01

0SYMW7
0SYMX8
0SYN34
0SYN47
0SYN4H
0SYN6J
0SYN94
0SYNA2
0SYNDW
0SYNHM
0SYNHM
0SYNM3
0SYNO9
0SYNQI
0SYNT9
0SYO10
0SYO2L
0SYO6R
0SYO6R
0SYO7Q
0SYO9Q
0SYOB6
0SYOCZ
0SYOEA
0SYOEE
0SYOFQ
0SYOI1
0SYOI7
0SYOIP
0SYOMS
0SYOP7
0SYP00
0SYP1J
0SYP20
0SYP4E
0SYP5M
0SYP9W
0SYPBS
0SYPJ5
0SYPKO
0SYPNA
0SYPTY
0SYPVH
0SYQ9X
0SYRDQ
0SYRE8
0SYRK0
0SYRMQ
0SYRMQ
0SYRRS
0SYRSX
0SYRVN
0SYRXC
0SYRXC
0SYS1R
0SYS8R
0SYS91
0SYSAZ
0SYSCP

10/9/12
12/7/12
10/24/12
10/9/12
10/15/12
11/2/12
11/1/12
10/11/12
10/11/12
10/17/12
10/17/12
11/7/12
11/2/12
10/24/12
11/3/12
11/6/12
11/4/12
10/15/12
10/15/12
10/23/12
11/3/12
11/9/12
12/1/12
12/13/12
3/19/13
11/10/12
10/21/12
11/3/12
12/15/12
11/6/12
10/15/12
11/6/12
12/15/12
10/23/12
11/5/12
1/25/13
10/31/12
11/27/12
11/3/12
11/11/12
11/5/12
11/1/12
10/15/12
11/5/12
12/6/12
11/4/12
11/12/12
12/15/12
12/15/12
11/10/12
11/24/12
12/4/12
12/15/12
12/15/12
11/8/12
11/2/12
11/9/12
11/3/12
12/15/12

10/14/12
12/11/12
10/26/12
10/14/12
10/19/12
11/7/12
11/16/12
10/17/12
10/17/12
10/22/12
10/22/12
11/10/12
11/6/12
10/28/12
11/7/12
11/11/12
11/9/12
10/20/12
10/20/12
10/27/12
11/9/12
11/13/12
12/7/12
12/19/12
3/21/13
11/13/12
10/25/12
11/8/12
12/19/12
11/10/12
10/20/12
11/10/12
12/19/12
10/28/12
11/10/12
1/29/13
11/9/12
12/2/12
11/9/12
11/16/12
11/10/12
11/4/12
10/19/12
11/8/12
12/11/12
11/8/12
11/18/12
12/20/12
12/20/12
11/14/12
11/29/12
12/11/12
12/18/12
12/18/12
11/10/12
11/7/12
11/17/12
11/6/12
12/20/12

DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE

SHSEATTLEKING101312_A01
SHSEATTLEKING101312_A01
AASANFRANCISC121412_A01
DASANFRANCISC110512_A01-01
DASANFRANCISC110512_A01-01
CLOTTAWACAN121312_A01
MOSANDIEGOCA103112_A01-01
VWSANDIEGOCA112912_A01-02
THDUBLINIRL110312_A01
VDSANFRANCISC111112_A01-01
JBSANFRANCISC121512_A01
RSSANDIEGOCA112912_A01
PSPHOENIXAZ102312_A01
PSPHOENIXAZ102312_A01
DBLOSANGELESC110212_A01-01
KHSANFRANCISC110612_A01-01
KHSANFRANCISC110612_A01-01
MMCHICAGOIL110412_A01
DPSALTLAKECIT111112_A01
CMSANDIEGOCOU102612_A01-01
NVROMEITA110612_A01
YMSANFRANCISC110612_A01-01
YMSANFRANCISC110612_A01-01
RBRALEIGHNC102612_A01-01
SECHICAGOIL110412_A01
GMSANDIEGOCA103112_A01-01
MCSANDIEGOCA120312_A01-02
BBSANFRANCISC110512_A01
AERALEIGHNC102612_A01-01
CDBOSTONMA111012_A01
EWSANDIEGOCA112912_A01
CBSANFRANCISC110512_A01-01
CBSANFRANCISC110512_A01-01
HZSANFRANCISC110512_A01-01
CCSANFRANCISC110612_A01-01
JCHOLLYWOODFL120112_A01
ACMINNEAPOLIS110412_A01-01
JHPITTSBURGHP111612_A01-03
ALSANDIEGOCA112912_A01
AKSANJUANSANJ120112_A01
JSGENEVASUI111712_A01
HPSANFRANCISC110612_A01-01
RPSANFRANCISC121412_A01
AWSANDIEGOCA120212_A01-03
NBSANFRANCISC121412_A01
RGSANFRANCISC102612_A01
YLBOSTONMA110812_A01
YLBOSTONMA110812_A01
MSSANFRANCISC102812_A01-03
RNMINNEAPOLIS102412_A02-01
KFSANANTONIOB102412_A01-01
JFATLANTAFULT102112_A01
TLMINNEAPOLIS102212_A01
KRSANFRANCISC121512_A01
DBSANFRANCISC102812_A01
JSMINNEAPOLIS110412_A01
JSMINNEAPOLIS110412_A01
AMSANFRANCISC102812_A01-02
CNATLANTAFULT120712_A01

0SYSDP
0SYSDP
0SYSED
0SYSF4
0SYSF4
0SYSHC
0SYSIN
0SYSJ7
0SYSND
0SYSRE
0SYSS3
0SYSTW
0SYSVR
0SYSVR
0SYSW0
0SYT0J
0SYT0J
0SYT0K
0SYT8C
0SYTAT
0SYTAU
0SYTC1
0SYTC1
0SYTHV
0SYTO1
0SYTRA
0SYTTW
0SYTV3
0SYU1L
0SYU2B
0SYU3C
0SYU4J
0SYU4J
0SYU6J
0SYU6O
0SYU76
0SYU7M
0SYU8P
0SYU9Q
0SYUDH
0SYUG4
0SYURP
0SYUTV
0SYUVA
0SYUWG
0SYUYT
0SYV3O
0SYV3O
0SYV7P
0SYVDA
0SYWU6
0SYX5V
0SYX68
0SYXDY
0SYXEH
0SYXGC
0SYXGC
0SYXIN
0SYXIO

10/13/12
10/13/12
12/14/12
11/5/12
11/5/12
12/13/12
10/31/12
11/28/12
11/3/12
11/11/12
12/15/12
11/29/12
10/23/12
10/23/12
11/2/12
11/6/12
11/6/12
11/4/12
11/11/12
10/26/12
11/6/12
11/6/12
11/6/12
10/26/12
11/4/12
10/31/12
12/3/12
11/5/12
10/26/12
11/10/12
11/29/12
11/5/12
11/5/12
11/5/12
11/6/12
12/1/12
11/4/12
11/16/12
11/29/12
12/1/12
11/17/12
11/6/12
12/14/12
12/2/12
12/14/12
10/26/12
11/8/12
11/8/12
10/28/12
10/24/12
10/24/12
10/21/12
10/22/12
12/15/12
10/28/12
11/4/12
11/4/12
10/28/12
12/7/12

10/16/12
10/16/12
12/20/12
11/11/12
11/11/12
12/18/12
11/4/12
12/4/12
11/10/12
11/14/12
12/20/12
12/4/12
11/5/12
11/5/12
11/6/12
11/10/12
11/10/12
11/7/12
11/15/12
10/31/12
11/14/12
11/10/12
11/10/12
10/31/12
11/7/12
11/3/12
12/7/12
11/11/12
10/31/12
11/13/12
12/4/12
11/9/12
11/9/12
11/11/12
11/12/12
12/7/12
11/9/12
11/17/12
12/4/12
12/6/12
11/24/12
11/12/12
12/19/12
12/7/12
12/18/12
10/30/12
11/13/12
11/13/12
11/5/12
10/27/12
10/27/12
10/24/12
10/23/12
12/25/12
11/3/12
11/8/12
11/8/12
11/1/12
12/11/12

DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL

CLSANDIEGOCA113012_A01
JBSANFRANCISC102712_A01-01
KASANFRANCISC110612_A01
SPPACIFICGROV102512_A01
CWATLANTAFULT120712_A01
PCROMEITA121012_A01
TPOTTAWACAN121312_A01
MBSANFRANCISC121512_A01-01
VMATLANTACOBB111512_A01-02
KKATLANTAFULT120712_A01
JLHHSLOCALMD110212_A01
NPATLANTAFULT111112_A01
NPATLANTAFULT111112_A01
DMSANFRANCISC121512_A01-01
DMSANFRANCISC121512_A01-01
SRBOSTONMA102412_A01
SHSANFRANCISC121512_A01-01
JVATLANTAFULT120712_A01
CSSANDIEGOCA120212_A01-02
XLSANFRANCISC121412_A01
XLSANFRANCISC121412_A01
CYSANFRANCISC111112_A01-01
DMSANDIEGOCA120212_A01-02
ARSANJUANSANJ120912_A01-03
JMATLANTAFULT120812_A01-01
SALOSANGELESC110412_A01-01
RSBOSTONMA102412_A01
LBSANFRANCISC110512_A01-01
LBSANFRANCISC110512_A01-01
CKATLANTAFULT102412_A01
JSSANFRANCISC121412_A01-01
ASATLANTAFULT120612_A01
BGSANFRANCISC121412_A01
BJCHICAGOIL112612_A01
JCATLANTAFULT111412_A01-01
JCATLANTAFULT111412_A01-01
VSSANFRANCISC121412_A01
RFATLANTAFULT110912_A01-01
RFATLANTAFULT110912_A01-01
MKBOSTONMA110312_A01
NPSANFRANCISC121412_A01
NPSANFRANCISC121412_A01
NPSANFRANCISC121412_A01
NBHOLLYWOODFL120112_A01-02
EZSUNNYISLESB110412_A01
EZSUNNYISLESB110412_A01
SWDALLASDALLA112912_A01-01
LBSYDNEYAUS112912_A01
SKSANDIEGOCA120112_A01-07
TLSANDIEGOCA120212_A01
DLSANFRANCISC121412_A01
BPSANDIEGOCA111312_A01
DSSANFRANCISC110612_A01
ASBOSTONMA110912_A01
JBLYONFRA112712_A01
TCSANFRANCISC121412_A01
RNSANFRANCISC110612_A01
TMSANFRANCISC121412_A01
EMSANFRANCISC110512_A01

0SYXJ3
0SYXMW
0SYXQC
0SYXSU
0SYXYZ
0SYY1W
0SYY2D
0SYY3I
0SYY53
0SYYBS
0SYYGV
0SYYGY
0SYYGY
0SYYKO
0SYYKO
0SYYLN
0SYYP1
0SYYSR
0SYYW7
0SYZ10
0SYZ10
0SYZ11
0SYZ1H
0SYZ5K
0SYZ7S
0SYZ7W
0SYZCB
0SYZDU
0SYZDU
0SYZH2
0SYZL6
0SYZLZ
0SYZTP
0SYZXK
0SYZYR
0SYZYR
0SYZZP
0SZ005
0SZ005
0SZ03P
0SZ056
0SZ056
0SZ056
0SZ0HI
0SZ0IO
0SZ0IO
0SZ0MS
0SZ0NK
0SZ0PO
0SZ0Q5
0SZ0WW
0SZ10S
0SZ10W
0SZ135
0SZ16O
0SZ1AV
0SZ1D2
0SZ1F5
0SZ1GS

11/30/12
10/27/12
11/6/12
10/25/12
12/7/12
12/10/12
12/13/12
12/15/12
11/14/12
12/7/12
11/2/12
11/11/12
11/11/12
12/15/12
12/15/12
10/24/12
12/15/12
12/7/12
12/2/12
12/15/12
12/15/12
11/11/12
12/2/12
12/9/12
12/7/12
11/4/12
10/24/12
11/5/12
11/5/12
10/24/12
12/12/12
12/6/12
12/15/12
11/26/12
11/14/12
11/14/12
12/14/12
11/9/12
11/9/12
11/3/12
12/14/12
12/14/12
12/14/12
12/1/12
11/4/12
11/4/12
11/29/12
11/29/12
12/1/12
12/2/12
12/15/12
11/13/12
11/6/12
11/9/12
11/26/12
12/14/12
11/6/12
12/14/12
11/5/12

12/3/12
11/1/12
11/9/12
10/29/12
12/11/12
12/16/12
12/18/12
12/20/12
11/18/12
12/12/12
11/2/12
11/15/12
11/15/12
12/19/12
12/19/12
10/27/12
12/18/12
12/11/12
12/7/12
12/20/12
12/20/12
11/16/12
12/7/12
12/16/12
12/11/12
11/7/12
10/27/12
11/11/12
11/11/12
10/26/12
12/19/12
12/11/12
12/19/12
11/28/12
11/16/12
11/16/12
12/18/12
11/15/12
11/15/12
11/8/12
12/19/12
12/19/12
12/19/12
12/4/12
11/9/12
11/9/12
12/2/12
12/7/12
12/9/12
12/10/12
12/19/12
11/18/12
11/11/12
11/13/12
12/6/12
12/19/12
11/11/12
12/19/12
11/10/12

CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE

MGSCOTTSDALEA113012_A01
AWATLANTAFULT120712_A01
PSSANFRANCISC121412_A01
PSSANFRANCISC121412_A01
JSSANFRANCISC110512_A01
KSATLANTAFULT120712_A01
RDATLANTACOBB120712_A01
MXSANANTONIOB030913_A01-01
ARORLANDOORAN111312_A01-02
GWPHILADELPHI051713_A01-01
SHATLANTACOBB120712_A01-01
MTPHILADELPHI051713_A01-01
PEPHILADELPHI051713_A01-01
HPPHILADELPHI051713_A01-01
LPPHILADELPHI051713_A01-01
APPHILADELPHI051713_A01
TCPHILADELPHI051713_A01
CBPHILADELPHI051713_A01-01
TMPHILADELPHI051713_A01
CBSANFRANCISC121512_A01
KFORLANDOORAN101812_A03-01
SLLOSANGELESC110712_A01
SLLOSANGELESC110712_A01
MWSANFRANCISC121412_A01-01
ADSANFRANCISC110612_A01-01
LMSANFRANCISC110612_A01
RZSANFRANCISC110612_A01
TVLOSANGELESC110312_A01-01
HCSANFRANCISC110512_A01-01
PYSANDIEGOCA103112_A01
JKBOSTONMA103112_A01
JCGALVESTONTX020313_A01-02
JPSANDIEGOCA111412_A01
BTSANJUANSANJ112712_A01-01
AASANDIEGOCA103112_A01
ASSANDIEGOCA103112_A01
JSSANDIEGOCA103112_A01
LLPHILADELPHI111112_A01-01
RCCELEBRATION110412_A01-01
LMOTTAWACAN121312_A01
FRSANFRANCISC102712_A01-01
JBLOSANGELESC110412_A01-03
ACDENVERDENVE100912_A01
PSCHICAGOIL110712_A01
DDSEATTLEKING102812_A01
CRBOSTONMA110412_A01-01
AMCHICAGOHEIG101712_A01-01
SSPHILADELPHI051713_A01-01
SJBOSTONMA110412_A01
LJORLANDOORAN101912_A02
PSPORTLANDMUL111212_A01-02
EBRALEIGHNC111112_A01
VHBOSTONMA110912_A01
ABSANJOSECA110612_A01-01
MAATLANTAFULT111112_A01-01
MAATLANTAFULT111112_A01-01
MAATLANTAFULT111112_A01-01
THBOSTONMA110912_A01
MMBOSTONMA110912_A01

0SZ1O0
0SZ1OO
0SZ1QW
0SZ1QW
0SZ1S5
0SZ1TB
0SZ1TC
0SZ1ZR
0SZ249
0SZ276
0SZ28X
0SZ2BM
0SZ2CQ
0SZ2D2
0SZ2DZ
0SZ2EL
0SZ2F1
0SZ2I6
0SZ2IK
0SZ2SP
0SZ2Z4
0SZ318
0SZ318
0SZ327
0SZ32X
0SZ33V
0SZ35V
0SZ39R
0SZ3CQ
0SZ3D3
0SZ3DF
0SZ3HS
0SZ3J2
0SZ3KL
0SZ3LV
0SZ3NW
0SZ3SB
0SZ3TP
0SZ3UU
0SZ3VP
0SZ3W7
0SZ3WQ
0SZ426
0SZ429
0SZ43C
0SZ4EF
0SZ4F7
0SZ4L1
0SZ50M
0SZ51U
0SZ58Y
0SZ59B
0SZ59P
0SZ5AD
0SZ5AZ
0SZ5AZ
0SZ5AZ
0SZ5D5
0SZ5DQ

11/30/12
12/6/12
12/14/12
12/14/12
11/5/12
12/7/12
12/7/12
3/9/13
11/13/12
5/17/13
12/7/12
5/18/13
5/17/13
5/17/13
5/17/13
5/18/13
5/15/13
5/17/13
5/17/13
12/15/12
10/18/12
11/7/12
11/7/12
12/14/12
11/6/12
11/6/12
11/6/12
11/3/12
11/5/12
10/31/12
10/26/12
2/3/13
11/14/12
11/27/12
10/31/12
10/31/12
10/31/12
11/11/12
11/3/12
12/13/12
10/27/12
11/4/12
10/9/12
11/7/12
10/28/12
11/4/12
10/17/12
5/17/13
11/4/12
10/19/12
11/12/12
11/12/12
11/9/12
11/6/12
11/11/12
11/11/12
11/11/12
11/8/12
11/9/12

12/4/12
12/11/12
12/19/12
12/19/12
11/10/12
12/11/12
12/11/12
3/14/13
11/16/12
5/22/13
12/11/12
5/22/13
5/22/13
5/22/13
5/22/13
5/22/13
5/21/13
5/21/13
5/22/13
12/19/12
10/24/12
11/12/12
11/12/12
12/19/12
11/10/12
11/11/12
11/10/12
11/7/12
11/10/12
11/4/12
10/31/12
2/8/13
11/18/12
12/1/12
11/4/12
11/4/12
11/4/12
11/15/12
11/10/12
12/18/12
10/31/12
11/6/12
10/12/12
11/12/12
10/31/12
11/8/12
10/21/12
5/22/13
11/8/12
10/26/12
11/15/12
11/17/12
11/13/12
11/11/12
11/14/12
11/14/12
11/14/12
11/13/12
11/12/12

DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL

SPBOSTONMA110912_A01
YRBOSTONMA110912_A01
KFBOSTONMA110912_A01
NMBOSTONMA110912_A01
XDSANFRANCISC111112_A01
JWBOSTONMA110912_A01
PDSANDIEGOCA102612_A01
HPBOSTONMA110912_A01
MGBOSTONMA110912_A01
ALBOSTONMA110912_A01
DSNASSAUBAH103112_A01
ERBOSTONMA110912_A01
NFBOSTONMA110912_A01
QLBOSTONMA110912_A01
HCBOSTONMA110912_A01
ACBOSTONMA110912_A01
CHBOSTONMA110912_A01
JKMEMPHISTN110412_A01-01
LNSANDIEGOCA102412_A01
LNSANDIEGOCA102412_A01
MFATLANTAFULT111112_A01
DCSANFRANCISC111112_A01
LDMINNEAPOLIS110312_A01-01
LLLOSANGELESC110312_A01-01
MBBOSTONMA111012_A01
PGNEWYORKCOUN102912_A01-02
NCNEWDELHIIND122012_A01
BGBOSTONMA111012_A01
TWATLANTAFULT111112_A01
TWATLANTAFULT111112_A01
NMLOSANGELESC110212_A01
FZBOSTONMA110912_A01
LHHHSLOCALMD102412_A01
CKBOSTONMA110912_A01
HABOSTONMA110912_A01
YKBOSTONMA110912_A01
MTBOSTONMA110912_A01
MTBOSTONMA110912_A01
NSBOSTONMA110912_A01
ABBOSTONMA111012_A01
RTATLANTAFULT111012_A01-02
NUATLANTAFULT120712_A01-02
JSMIAMIFL103012_A01
KCBEIJINGCHN120312_A02
RKLONGBEACHCA102412_A01
JSBOSTONMA110912_A01-03
JCATLANTAFULT120712_A01
AASANDIEGOCA101912_A01
AASANDIEGOCA101912_A01
BYSANDIEGOCA102112_A01
BYSANDIEGOCA102112_A01
JSSANDIEGOCA102112_A01-02
JSSANDIEGOCA102112_A01-02
PHSANFRANCISC102812_A01
MNSANJUANBAYA120112_A01
KHSANDIEGOCOU120312_A01-05
HLSANANTONIOB012513_A01-01
WBBOSTONMA110312_A01
AKBOSTONMA102612_A01

0SZ5ED
0SZ5F4
0SZ5FA
0SZ5FE
0SZ5FH
0SZ5G2
0SZ5G7
0SZ5G8
0SZ5GD
0SZ5GJ
0SZ5GK
0SZ5H6
0SZ5HN
0SZ5HX
0SZ5I8
0SZ5IU
0SZ5J5
0SZ5KY
0SZ5LF
0SZ5LF
0SZ5OG
0SZ5PX
0SZ5QY
0SZ5U1
0SZ5XC
0SZ5XI
0SZ5YB
0SZ608
0SZ61H
0SZ61H
0SZ62Z
0SZ64P
0SZ66M
0SZ68M
0SZ68T
0SZ69B
0SZ69R
0SZ69R
0SZ6A0
0SZ6AD
0SZ6CM
0SZ6DU
0SZ6P2
0SZ6RY
0SZ6SG
0SZ6SY
0SZ6UR
0SZ7VV
0SZ7VV
0SZ812
0SZ812
0SZ850
0SZ850
0SZ8HV
0SZ8QS
0SZ8SG
0SZ8W0
0SZ8W5
0SZ8XG

11/9/12
11/9/12
11/10/12
11/9/12
11/11/12
11/10/12
10/26/12
11/10/12
11/8/12
11/9/12
10/30/12
11/9/12
11/9/12
11/10/12
11/9/12
11/9/12
11/9/12
11/4/12
10/24/12
10/24/12
11/11/12
11/11/12
11/3/12
11/3/12
11/10/12
10/28/12
12/19/12
11/10/12
11/11/12
11/11/12
11/2/12
11/9/12
10/24/12
11/9/12
11/9/12
11/9/12
11/8/12
11/8/12
11/8/12
11/10/12
11/10/12
12/7/12
10/30/12
12/3/12
10/24/12
11/9/12
12/7/12
10/19/12
10/19/12
10/21/12
10/21/12
10/21/12
10/21/12
10/28/12
12/1/12
12/3/12
1/25/13
11/3/12
10/26/12

11/12/12
11/13/12
11/13/12
11/13/12
11/18/12
11/13/12
10/30/12
11/13/12
11/13/12
11/13/12
11/4/12
11/13/12
11/13/12
11/13/12
11/13/12
11/13/12
11/13/12
11/7/12
10/26/12
10/26/12
11/15/12
11/16/12
11/7/12
11/7/12
11/13/12
10/30/12
1/11/13
11/13/12
11/15/12
11/15/12
11/5/12
11/13/12
10/24/12
11/13/12
11/13/12
11/13/12
11/12/12
11/12/12
11/13/12
11/13/12
11/15/12
12/11/12
11/3/12
12/8/12
10/27/12
11/13/12
12/11/12
10/25/12
10/25/12
10/24/12
10/24/12
10/25/12
10/25/12
11/3/12
12/6/12
12/6/12
1/29/13
11/6/12
10/31/12

DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL

AHCARLSBADCA102512_A01-01
CCMINNEAPOLIS102412_A02-01
VWPITTSBURGHP111112_A01
SRSANANTONIOB102412_A01
RYSANFRANCISC121312_A01
KMATLANTAFULT111012_A01
MFATLANTAFULT120712_A01
XFATLANTAFULT120712_A01
IMLISBONPOR101912_A01
RBSANDIEGOCA111212_A01-02
APSANFRANCISC110512_A01
SSLOSANGELESC110212_A01
KKBOSTONMA102812_A01-01
NRSANDIEGOCA120312_A01
SDMINNESOTACI103112_A01
HSCHICAGOIL110912_A01
HSCHICAGOIL110912_A01
CBSANFRANCISC102612_A01-01
VSSANJUANSANJ112912_A01
EMSANFRANCISC121512_A01
NSNEWORLEANSJ110812_A01-01
GJBOSTONMA102612_A01
WPSANDIEGOCOU103112_A01-02
SLLAJOLLACA110912_A01-02
ERSANFRANCISC110712_A01-02
RSLOSANGELESC110312_A01
WMBOSTONMA102412_A01
TWATLANTAFULT120712_A01
RGSANFRANCISC112712_A01
RGSANFRANCISC112712_A01
LGNEWORLEANSO101212_A01
TMSANDIEGOCA103112_A01
NZATLANTAFULT120912_A01
ASSANFRANCISC021213_A01-02
YHSANDIEGOCA103112_A01-01
DHATLANTAFULT111112_A01
DHATLANTAFULT111112_A01
ZWSANFRANCISC110612_A01-03
RRSANDIEGOCA113014_A01
TLATLANTAFULT111112_A01
ADAMSTERDAMHO120412_A01
BSATLANTAFULT111112_A01
WCPARISFRA112612_A01
WLSHANGHAICHN120212_A01
MRSANFRANCISC110612_A01
QWATLANTAFULT120712_A01
ARSANDIEGOCA102612_A01
DSBOSTONMA102712_A01
GSORLANDOORAN111112_A01-02
HDSANJUANSANJ120212_A01-02
HDSANJUANSANJ120212_A01-02
JCLASVEGASNV111112_A01-02
MJCHICAGOIL110312_A01
AHSANJOSECA110712_A01-01
HSSANFRANCISC110612_A02-01
TMSANFRANCISC110612_A01-02
TMSANFRANCISC110612_A01-02
RNCHICAGOIL110912_A01
DTATLANTAFULT120712_A01

0SZ904
0SZ90O
0SZ975
0SZ9LF
0SZ9MU
0SZ9QF
0SZ9RD
0SZ9XF
0SZ9Y7
0SZABQ
0SZAGS
0SZAPX
0SZARO
0SZASY
0SZATD
0SZAVK
0SZAVK
0SZAY6
0SZB36
0SZB62
0SZBAP
0SZBCH
0SZBEB
0SZBEU
0SZBFI
0SZBH8
0SZBJ7
0SZBJQ
0SZBJR
0SZBJR
0SZBOI
0SZBQC
0SZBRC
0SZBXN
0SZBYG
0SZC1R
0SZC1R
0SZC25
0SZC29
0SZC5T
0SZCAZ
0SZCBK
0SZCKL
0SZCKV
0SZDVG
0SZDVP
0SZE2M
0SZE4E
0SZE4K
0SZE73
0SZE73
0SZE7H
0SZEE9
0SZEFN
0SZEFR
0SZENP
0SZENP
0SZEQ2
0SZEQR

10/25/12
10/24/12
11/11/12
10/24/12
12/13/12
11/10/12
12/7/12
12/7/12
10/19/12
11/12/12
11/5/12
11/2/12
10/28/12
12/3/12
10/31/12
11/9/12
11/9/12
10/27/12
11/29/12
12/15/12
11/8/12
10/26/12
11/1/12
11/9/12
11/7/12
11/3/12
10/24/12
12/7/12
11/27/12
11/27/12
10/12/12
10/31/12
12/9/12
2/12/13
11/1/12
11/11/12
11/11/12
11/6/12
11/30/12
11/12/12
12/4/12
11/11/12
11/26/12
12/2/12
11/6/12
12/7/12
10/26/12
10/28/12
11/11/12
12/2/12
12/2/12
11/11/12
11/3/12
11/7/12
11/6/12
11/6/12
11/6/12
11/9/12
12/6/12

10/28/12
10/28/12
11/14/12
10/28/12
12/19/12
11/16/12
12/11/12
12/11/12
10/24/12
11/18/12
11/11/12
11/11/12
10/30/12
12/6/12
11/3/12
11/13/12
11/13/12
11/1/12
12/6/12
12/19/12
11/13/12
10/31/12
11/3/12
11/11/12
11/10/12
11/7/12
10/28/12
12/11/12
11/30/12
11/30/12
10/18/12
11/5/12
12/11/12
2/16/13
11/4/12
11/15/12
11/15/12
11/11/12
12/4/12
11/14/12
12/9/12
11/15/12
12/1/12
12/11/12
11/9/12
12/11/12
10/30/12
10/31/12
11/15/12
12/9/12
12/9/12
11/15/12
11/7/12
11/10/12
11/10/12
11/11/12
11/11/12
11/12/12
12/11/12

DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL

SKSANFRANCISC110712_A01
AWSANFRANCISC102312_A01-01
KJMINNEAPOLIS102412_A01-01
KJMINNEAPOLIS102412_A01-01
BDATLANTAFULT120612_A01
DDSANFRANCISC110512_A01
DDSANFRANCISC110512_A01
WZCHICAGOIL110912_A01
DLLOSANGELESC110212_A01-01
CJSANFRANCISC121412_A01
SBATLANTAFULT111012_A01-03
CWSANFRANCISC121512_A01-01
JBSANFRANCISC102612_A01
PSSANDIEGOCA102012_A01
PSSANDIEGOCA102012_A01
JBSANDIEGOCA103112_A02
LNSEATTLEKING102812_A01-01
AMLOSANGELESC110412_A01-04
VHCHICAGOIL110212_A01
VHCHICAGOIL110212_A01
VRMIAMIFL120512_A01-01
PSATLANTAFULT111012_A01
PSATLANTAFULT111012_A01
HJSANFRANCISC110512_A01
LSSAOPAULOBRA111812_A01
SMATLANTAFULT111012_A01-05
ADSANJUANNAVR112712_A01-01
DGLOSANGELESC110412_A01-03
RELOSANGELESC110212_A01
LSNAIROBIKEN120212_A01-01
JZOTHERFRA112612_A01
ELSANDIEGOCOU120312_A01-01
AGMINNEAPOLIS102312_A01
WTSANFRANCISC110312_A01
PSSANDIEGOCA120312_A01-01
YFSANFRANCISC110612_A01
PKOTHERFRA110412_A01
IKSANFRANCISC110612_A01
IKSANFRANCISC110612_A01
LASANFRANCISC110612_A01
JJSANFRANCISC110612_A01-01
MMSANFRANCISC110612_A01-01
DASANDIEGOCA102012_A01
DASANDIEGOCA102012_A01
LGHOLLYWOODFL120112_A01
MHSANFRANCISC110612_A01
MHSANFRANCISC110612_A01
DHHONOLULUHI020413_A01-01
JPSANJUANSANJ112612_A01-02
RZWINSTONSALE110412_A01
MMSANJUANSANJ112712_A01-02
DPSANJOSECA110712_A01-01
TUATLANTAFULT120712_A01
TUATLANTAFULT120712_A01
GSSANFRANCISC102212_A01-01
RTSANDIEGOCA120312_A01-01
MDCHICAGOIL110812_A01
MDCHICAGOIL110812_A01
XWSANJUANSANJ120112_A01

0SZERO
0SZEXN
0SZEY8
0SZEY8
0SZF5H
0SZF86
0SZF86
0SZFCB
0SZFDV
0SZFIV
0SZFN5
0SZFNB
0SZFSC
0SZFVD
0SZFVD
0SZFYY
0SZFZE
0SZG1B
0SZG1H
0SZG1H
0SZGF1
0SZGM7
0SZGM7
0SZGQN
0SZGSU
0SZGUZ
0SZGX9
0SZGY1
0SZGYO
0SZH39
0SZH3X
0SZH45
0SZH4G
0SZH7S
0SZHBC
0SZHPK
0SZHQQ
0SZHSK
0SZHSK
0SZHXD
0SZHZV
0SZI1I
0SZIGN
0SZIGN
0SZIXX
0SZIYS
0SZIYS
0SZIZE
0SZJ09
0SZJ5I
0SZJ69
0SZJ9T
0SZJCE
0SZJCE
0SZJCW
0SZJF3
0SZJKS
0SZJKS
0SZJLC

11/7/12
10/23/12
10/24/12
10/24/12
12/6/12
11/5/12
11/5/12
11/9/12
11/2/12
12/14/12
11/10/12
12/15/12
10/26/12
10/20/12
10/20/12
10/31/12
10/28/12
11/3/12
11/2/12
11/2/12
12/4/12
11/10/12
11/10/12
11/5/12
11/17/12
11/10/12
11/27/12
11/3/12
11/2/12
12/3/12
11/26/12
12/3/12
10/23/12
11/3/12
12/3/12
11/6/12
11/4/12
11/6/12
11/6/12
11/6/12
11/6/12
11/6/12
10/20/12
10/20/12
12/1/12
11/6/12
11/6/12
2/4/13
11/26/12
11/4/12
11/27/12
11/7/12
12/7/12
12/7/12
10/22/12
12/3/12
11/8/12
11/8/12
12/1/12

11/10/12
10/25/12
10/28/12
10/28/12
12/11/12
11/10/12
11/10/12
11/13/12
11/7/12
12/20/12
11/15/12
12/20/12
11/1/12
10/26/12
10/26/12
11/4/12
10/31/12
11/7/12
11/8/12
11/8/12
12/9/12
11/15/12
11/15/12
11/10/12
11/22/12
11/15/12
12/2/12
11/7/12
11/7/12
12/8/12
11/30/12
12/6/12
10/27/12
11/11/12
12/6/12
11/11/12
11/8/12
11/11/12
11/11/12
11/10/12
11/10/12
11/12/12
10/24/12
10/24/12
12/7/12
11/9/12
11/9/12
2/10/13
12/2/12
11/9/12
12/2/12
11/11/12
12/11/12
12/11/12
10/27/12
12/7/12
11/13/12
11/13/12
12/7/12

CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL

ZZSANJUANSANJ120112_A01
SBSANFRANCISC102712_A01-04
HWBOSTONMA111012_A01
NVTAMPAFL102512_A01-01
RCSANFRANCISC110612_A01
MPATLANTACOBB111312_A01-01
VNATLANTAFULT111112_A01
JDSANFRANCISC110512_A01-01
CHSANDIEGOCA111212_A01-01
RMSANFRANCISC110512_A01
JMSANDIEGOCA111612_A01-01
RWMINNEAPOLIS110312_A01
JSSANFRANCISC110512_A01-01
HASANDIEGOCA103112_A01
CLSANFRANCISC110512_A01
CLSANFRANCISC110512_A01
SBSANDIEGOCA102112_A01
SBSANDIEGOCA102112_A01
RNNOORDWIJKHO112712_A01
MWSANDIEGOCA103112_A01
YWBOSTONMA111012_A01
GPTOKYOCITYJP120212_A01
DMMINNEAPOLIS110312_A01
MGSANFRANCISC102712_A01
JSHOLLYWOODFL121312_A01
LZATLANTAFULT111112_A01-01
KFSANDIEGOCA101912_A01
KFSANDIEGOCA101912_A01
BPATLANTACOBB120312_A01-02
SCATLANTAFULT111012_A01-04
JRMINNEAPOLIS103112_A01
KDSANDIEGOCA102012_A01
KDSANDIEGOCA102012_A01
RWATLANTAFULT111112_A01
TNATLANTAFULT111112_A01-05
WCFLORIDACITY110312_A01-03
SZSANDIEGOCA102112_A01
SZSANDIEGOCA102112_A01
AWSANFRANCISC110512_A02-01
MCATLANTANAVA111012_A01
ADSANFRANCISC110612_A01-01
LNISTANBULTUR110612_A01-01
JCSANFRANCISC110512_A01
EWSANDIEGOCA102112_A01
EWSANDIEGOCA102112_A01
DSHOLLYWOODFL113012_A01
MDSANFRANCISC121412_A01
ETSANDIEGOCA111112_A01-01
MCSANDIEGOCA103112_A02
PJSANFRANCISC102412_A02-01
PJSANFRANCISC102412_A02-01
JGBUENOSAIRES111212_A01-02
VFCHICAGOIL110112_A01
MSCHICAGOIL101412_A01
DMSANANTONIOB022213_A01-02
KTATLANTAFULT120712_A01
RBATLANTAFULT120712_A01
APCHICAGOIL110212_A01
JKSANDIEGOCA103112_A01-01

0SZJOY
0SZJPP
0SZJUT
0SZJUX
0SZJVZ
0SZJYQ
0SZK2W
0SZK9S
0SZKFH
0SZKGZ
0SZKHM
0SZKKK
0SZKNY
0SZKOR
0SZKRH
0SZKRH
0SZKSH
0SZKSH
0SZKSN
0SZKTR
0SZKUM
0SZKVS
0SZKWZ
0SZKYW
0SZKZJ
0SZKZS
0SZL34
0SZL34
0SZL3M
0SZL50
0SZL5L
0SZL7Y
0SZL7Y
0SZLAV
0SZLDJ
0SZLOV
0SZLR8
0SZLR8
0SZLS1
0SZLTU
0SZLXB
0SZM2W
0SZM36
0SZM95
0SZM95
0SZMKT
0SZMQ9
0SZMSG
0SZMWV
0SZN73
0SZN73
0SZN81
0SZNJV
0SZNM4
0SZNO1
0SZNUH
0SZO26
0SZO3B
0SZO8Z

12/1/12
10/27/12
11/10/12
10/25/12
11/6/12
11/13/12
11/11/12
11/5/12
11/12/12
11/5/12
11/16/12
11/3/12
11/5/12
10/31/12
11/5/12
11/5/12
10/21/12
10/21/12
11/26/12
10/31/12
11/10/12
12/2/12
11/3/12
10/27/12
12/12/12
11/11/12
10/19/12
10/19/12
12/3/12
11/10/12
10/31/12
10/20/12
10/20/12
11/11/12
11/11/12
11/4/12
10/21/12
10/21/12
11/5/12
11/10/12
11/6/12
11/5/12
11/5/12
10/21/12
10/21/12
11/30/12
12/14/12
11/11/12
10/31/12
10/24/12
10/24/12
11/12/12
11/1/12
10/14/12
2/22/13
12/7/12
12/7/12
11/2/12
10/31/12

12/6/12
11/2/12
11/13/12
10/28/12
11/11/12
11/18/12
11/15/12
11/10/12
11/18/12
11/11/12
11/20/12
11/9/12
11/11/12
11/4/12
11/13/12
11/13/12
10/25/12
10/25/12
11/29/12
11/4/12
11/13/12
12/6/12
11/8/12
11/2/12
12/15/12
11/15/12
10/25/12
10/25/12
12/5/12
11/15/12
11/8/12
10/27/12
10/27/12
11/15/12
11/15/12
11/9/12
10/24/12
10/24/12
11/11/12
11/15/12
11/10/12
11/8/12
11/11/12
10/28/12
10/28/12
12/9/12
12/19/12
11/14/12
11/4/12
10/28/12
10/28/12
11/17/12
11/6/12
10/18/12
2/26/13
12/11/12
12/11/12
11/6/12
11/4/12

DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE

MESANFRANCISC110612_A01
MHSANDIEGOCA120112_A01-01
NLSANJUANNAVR112712_A02-02
MMATLANTADEKA111112_A01-01
JCSTLUCIASTL120212_A01
TTPHILADELPHI102512_A02-01
HSCHICAGOIL110412_A01
SIATLANTAFULT120612_A01
SWCHICAGOIL110312_A01
NJATLANTAFULT120612_A01
ZCSANFRANCISC111112_A01
SLSANDIEGOCA112912_A01-02
LEINDIANAPOLI111112_A01-03
SGHOLLYWOODFL100112_A01-02
SMSAOPAULOBRA110912_A01-01
MLSANJUANNAVR112712_A01
DBLOSANGELESC110212_A01-01
TMCOLDSPRINGH103012_A01-05
TMCOLDSPRINGH103012_A01-05
AJPHILADELPHI020213_A01
SJSANDIEGOCA111312_A01
SJSANDIEGOCA111312_A01
KWROMEITA111612_A01
LESANDIEGOCA120312_A01-01
EYOTHERGBR121012_A01
MGHEIDELBERGF120812_A01
COOTHERGBR121012_A01
HHSANFRANCISC110512_A01
JJSANFRANCISC110612_A01
MLSANFRANCISC110612_A01
YZSANFRANCISC121512_A01
EBDUBLINIRL110412_A01
KMHOLLYWOODFL111112_A01-01
XMSANFRANCISC121412_A01
SYDUBLINIRL110412_A01
MJSANJOSECA100712_A01
WKSANDIEGOCA112912_A01-02
PSSANFRANCISC121412_A01-01
FHHOLLYWOODFL121212_A01-03
CFLOSANGELESC110212_A01-01
BSSANFRANCISC110612_A02-01
BDCHICAGOIL110912_A01
BDCHICAGOIL110912_A01
SRMINNESOTACI110412_A01
ARLOSANGELESC110312_A01
BASANFRANCISC102812_A01
CPSANJOSECA110712_A01
YLLOSANGELESC110312_A01
TNBOSTONMA112612_A01
AMSANFRANCISC121412_A01
RFSANFRANCISC121512_A01
CSATLANTAFULT111112_A01-04
ABATLANTAFULT111012_A01-02
SPSANFRANCISC121512_A01
MSSANJOSECA110712_A01
HMBOSTONMA102812_A02-04
JBSANFRANCISC110512_A01-01
AKATLANTAFULT111112_A01-01
JTATLANTAFULT111112_A01-01

0SZOC0
0SZOCV
0SZOGX
0SZOJW
0SZOMN
0SZOPI
0SZORD
0SZOTO
0SZOZT
0SZP3A
0SZP55
0SZP7U
0SZPFU
0SZPHF
0SZPS3
0SZPUJ
0SZPVX
0SZPZG
0SZPZG
0SZPZS
0SZQ0I
0SZQ0I
0SZQ15
0SZQ1S
0SZQ1W
0SZQ48
0SZQ4L
0SZQPG
0SZQSR
0SZQSY
0SZQYS
0SZQZG
0SZR3P
0SZR6V
0SZRBB
0SZRED
0SZRHX
0SZRJ2
0SZRJN
0SZRMH
0SZRP9
0SZRQZ
0SZRQZ
0SZRT9
0SZRUY
0SZS3A
0SZS8M
0SZSJV
0SZSM3
0SZSMX
0SZSNG
0SZSWZ
0SZT07
0SZT08
0SZT1D
0SZT45
0SZT5V
0SZT7R
0SZTBR

11/6/12
12/1/12
11/27/12
11/11/12
12/2/12
10/25/12
11/4/12
12/6/12
11/3/12
12/6/12
11/11/12
11/29/12
11/11/12
12/1/12
11/9/12
11/27/12
11/2/12
10/30/12
10/30/12
2/2/13
11/13/12
11/13/12
11/16/12
12/3/12
12/10/12
12/7/12
12/10/12
11/5/12
11/6/12
11/6/12
12/15/12
11/4/12
11/11/12
12/14/12
11/4/12
11/7/12
12/2/12
12/14/12
12/13/12
11/2/12
11/6/12
11/9/12
11/9/12
11/6/12
11/3/12
10/28/12
11/7/12
11/3/12
11/26/12
12/14/12
12/15/12
11/11/12
11/10/12
12/15/12
11/7/12
10/28/12
11/5/12
11/11/12
11/11/12

11/11/12
12/10/12
12/2/12
11/14/12
12/8/12
10/27/12
11/7/12
12/11/12
11/7/12
12/11/12
11/16/12
12/3/12
11/14/12
12/6/12
11/15/12
12/2/12
11/7/12
11/3/12
11/3/12
2/6/13
11/19/12
11/19/12
11/21/12
12/7/12
12/14/12
12/12/12
12/14/12
11/10/12
11/11/12
11/11/12
12/19/12
11/9/12
11/14/12
12/19/12
11/10/12
11/11/12
12/4/12
12/23/12
12/16/12
11/6/12
11/10/12
11/12/12
11/12/12
11/8/12
11/7/12
11/2/12
11/11/12
11/9/12
12/6/12
12/20/12
12/19/12
11/15/12
11/15/12
12/19/12
11/12/12
10/31/12
11/11/12
11/15/12
11/15/12

CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE

LDSANJOSECA110712_A01
ACSANJUANSANJ112912_A01
DBATLANTADEKA120612_A01
PRSEATTLEKING031913_A01
DBCHICAGOIL110312_A01
ACSANFRANCISC102712_A01
JPTORONTOCAN112812_A01
SKSANFRANCISC121512_A01
KCSANDIEGOCA111312_A01-02
KKSANFRANCISC121412_A01
MHSANJOSECA110712_A01
RPPITTSBURGHP110612_A01
JSSANDIEGOCA103112_A01-01
CJSANFRANCISC110612_A02-03
JYSANDIEGOCOU120612_A01
HZSANJOSECA110612_A01
NSPHILADELPHI020213_A01
LBSANJOSECA110712_A01
LYHEIDELBERGF120712_A01-02
AGLASVEGASNV111012_A01-01
SACHICAGOIL110312_A01
GGSANDIEGOCA103112_A01
TTNEWORLEANSO012013_A01-01
TTNEWORLEANSO012013_A01-01
NMORLANDOORAN012713_A01-01
MLSANANTONIOB022613_A01-01
YIATLANTADEKA120712_A01-01
YIATLANTADEKA120712_A01-01
HQSANFRANCISC110612_A01
YRPARISFRA112912_A01
JSSANJUANSANJ113012_A01
NSATLANTAFULT120712_A01-01
DCBARHARBORME102812_A01
DCBARHARBORME102812_A01
HHFLORIDACITY011713_A01
AZELKGROVEVIL120612_A01-01
ZWHEIDELBERGF120712_A01-02
GPSANFRANCISC110512_A01-03
RDATLANTAFULT120712_A01-03
XLSANFRANCISC121412_A01
RNSANDIEGOCA103112_A01
RHSTPAULHENNE103112_A01
KOSANDIEGOCA103112_A01
HTSANDIEGOCA111012_A01-03
HTSANDIEGOCA111012_A01-03
MLBEIJINGCHN120312_A01
JHCHARLESTONC110712_A01
KWHOLLYWOODFL120112_A01
EOPHILADELPHI020213_A02
LNTOKYOCITYJP111312_A01
CHSANFRANCISC102612_A01-01
FFCHICAGOIL110812_A01
OBCHICAGOIL110412_A01
SAPUNEIND120312_A01
IRSANDIEGOCA011113_A01
IRSANDIEGOCA011113_A01
EKSANTABARBAR020313_A01
ALSANTABARBAR020313_A01
ALSANTABARBAR020313_A01

0SZTFS
0SZTPI
0SZTXJ
0SZTXY
0SZU81
0SZU9R
0SZUH2
0SZUTJ
0SZUUU
0SZUVT
0SZV01
0SZV2R
0SZVAB
0SZVB2
0SZVC1
0SZVCD
0SZVDZ
0SZVGE
0SZVGY
0SZVH9
0SZVMA
0SZVNJ
0SZVO7
0SZVO7
0SZW0J
0SZW4D
0SZW5P
0SZW5P
0SZW71
0SZWCG
0SZWFS
0SZWK3
0SZWUA
0SZWUA
0SZWUK
0SZWUQ
0SZWUV
0SZWVV
0SZWVZ
0SZWXP
0SZX1W
0SZX49
0SZXA9
0SZXC8
0SZXC8
0SZXN4
0SZXOH
0SZXPN
0SZXVQ
0SZXVY
0SZYHQ
0SZYN0
0SZYQW
0SZYQY
0SZYRE
0SZYRE
0SZYS8
0SZYSW
0SZYSW

11/7/12
12/1/12
12/6/12
3/20/13
11/3/12
10/27/12
11/28/12
12/15/12
11/13/12
12/14/12
11/7/12
11/6/12
11/1/12
11/6/12
12/6/12
11/7/12
2/2/13
11/7/12
12/7/12
11/10/12
11/3/12
10/31/12
1/20/13
1/20/13
1/27/13
2/27/13
12/7/12
12/7/12
11/6/12
11/28/12
11/30/12
12/7/12
10/28/12
10/28/12
1/17/13
12/6/12
12/7/12
11/5/12
12/7/12
12/14/12
10/31/12
10/31/12
10/31/12
11/11/12
11/11/12
12/3/12
11/7/12
12/1/12
2/3/13
11/13/12
10/26/12
11/8/12
11/4/12
12/1/12
1/12/13
1/12/13
2/3/13
2/3/13
2/3/13

11/10/12
12/7/12
12/11/12
3/23/13
11/7/12
11/1/12
11/30/12
12/19/12
11/18/12
12/19/12
11/10/12
11/10/12
11/4/12
11/9/12
12/12/12
11/11/12
2/6/13
11/10/12
12/13/12
11/16/12
11/7/12
11/4/12
1/25/13
1/25/13
1/30/13
3/3/13
12/11/12
12/11/12
11/11/12
12/7/12
12/7/12
12/11/12
11/4/12
11/4/12
1/21/13
12/7/12
12/13/12
11/11/12
12/11/12
12/20/12
11/4/12
11/8/12
11/4/12
11/15/12
11/15/12
12/13/12
11/9/12
12/6/12
2/6/13
11/17/12
11/2/12
11/13/12
11/7/12
12/11/12
1/16/13
1/16/13
2/8/13
2/8/13
2/8/13

CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL

JAATLANTAFULT111112_A01-02
JAATLANTAFULT111112_A01-02
PSPHOENIXAZ020913_A01-01
KLCOLDSPRINGH111212_A01
MMBOSTONMA102712_A01
SMATLANTAFULT111112_A01-01
KFCHICAGOIL110212_A01
DGHOLLYWOODFL120112_A01-01
APPHILADELPHI020213_A01
AMATLANTAFULT111112_A01
AMATLANTAFULT111112_A01
MEHOLLYWOODFL120112_A01-01
CCARLINGTONVA112512_A01
TNATLANTAFULT111112_A01-02
TLSANFRANCISC110512_A01-02
CHHOLLYWOODFL120112_A01-02
RBPHILADELPHI020213_A01
ZZHOLLYWOODFL120112_A01-01
FCATLANTADEKA120812_A01-01
SYHOLLYWOODFL120112_A01-02
JSATLANTAFULT111112_A01
JSATLANTAFULT111112_A01
SKSANDIEGOCA031513_A01-01
WCTENNESSEERI111212_A01
KBSANFRANCISC110512_A01
KBSANFRANCISC110512_A01
CLATLANTAFULT111112_A01
CLATLANTAFULT111112_A01
SSSANJOSECA110712_A01
FPSANFRANCISC110612_A01
TBATLANTAFULT120612_A01-03
CGSANJUANSANJ120212_A01-03
CGSANJUANSANJ120212_A01-03
JHSANDIEGOCA111312_A01-04
JHSANDIEGOCA111312_A01-04
LKSEATTLEKING031913_A01-02
LFSEATTLEKING031913_A01-01
AACHICAGOIL112612_A01
LEATLANTAFULT120712_A01-01
PFBOSTONMA110912_A01-01
RCSANANTONIOB012513_A01
LSSANJOSECA120212_A01-01
MASANJUANSANJ120112_A01
PLATLANTADEKA120812_A01-01
PRATLANTAFULT120612_A01-03
ABCHICAGOIL110412_A01
BAMICHIGANCEN110612_A01-01
LPSANFRANCISC110612_A01
WCSANDIEGOCA111212_A01-02
RLTELAVIVISR113012_A01
LNSANJOSECA110712_A01
MSSANFRANCISC121412_A01
JKSANDIEGOCOU111412_A01-02
JKSANDIEGOCOU111412_A01-02
FBMANHATTANNY110512_A01
HNSANDIEGOCOU111312_A01-02
HNSANDIEGOCOU111312_A01-02
HWSANDIEGOCA103112_A01
JDNAGOYAJPN111112_A01

0SZYUX
0SZYUX
0SZYYJ
0SZYZZ
0SZZ11
0SZZ2G
0SZZ3K
0SZZ4D
0SZZ5P
0SZZ6V
0SZZ6V
0SZZ7P
0SZZ9R
0SZZBD
0SZZEL
0SZZFW
0SZZIH
0SZZJ9
0SZZL0
0SZZLZ
0SZZP0
0SZZP0
0SZZP3
0SZZQ3
0T005I
0T005I
0T0073
0T0073
0T008S
0T00J4
0T00LZ
0T00NO
0T00NO
0T00V3
0T00V3
0T00VK
0T00XA
0T00XK
0T00YW
0T013U
0T014L
0T015B
0T015F
0T015J
0T016N
0T0178
0T01CV
0T01JE
0T01L0
0T0242
0T025U
0T028Q
0T02A3
0T02A3
0T02CZ
0T02HT
0T02HT
0T02IQ
0T02PW

11/11/12
11/11/12
2/8/13
11/12/12
10/27/12
11/11/12
11/2/12
12/1/12
2/2/13
11/11/12
11/11/12
12/1/12
11/25/12
11/11/12
11/5/12
12/1/12
2/2/13
12/1/12
12/8/12
12/1/12
11/11/12
11/11/12
3/18/13
11/12/12
11/5/12
11/5/12
11/11/12
11/11/12
11/7/12
11/6/12
12/7/12
12/2/12
12/2/12
11/13/12
11/13/12
3/19/13
3/19/13
11/26/12
12/7/12
11/9/12
1/25/13
1/20/13
12/1/12
12/7/12
12/6/12
11/4/12
11/6/12
11/6/12
11/12/12
11/30/12
11/7/12
12/14/12
11/14/12
11/14/12
11/5/12
11/13/12
11/13/12
10/30/12
11/10/12

11/14/12
11/14/12
2/12/13
11/14/12
10/31/12
11/15/12
11/7/12
12/6/12
2/6/13
11/15/12
11/15/12
12/6/12
11/30/12
11/14/12
11/10/12
12/6/12
2/6/13
12/5/12
12/11/12
12/6/12
11/15/12
11/15/12
3/22/13
11/16/12
11/12/12
11/12/12
11/15/12
11/15/12
11/10/12
11/10/12
12/10/12
12/6/12
12/6/12
11/17/12
11/17/12
3/25/13
3/23/13
11/28/12
12/11/12
11/13/12
1/29/13
1/26/13
12/7/12
12/10/12
12/8/12
11/7/12
11/7/12
11/10/12
11/16/12
12/6/12
11/11/12
12/19/12
11/18/12
11/18/12
11/10/12
11/17/12
11/17/12
11/4/12
11/17/12

CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL

PSBRECKENRIDG012613_A01
KASANDIEGOCOU120212_A01-03
RASANFRANCISC121412_A01
EFCHICAGOIL110912_A01
MBSEATTLEKING113012_A01-04
JHMINNEAPOLIS110412_A01
CLBRECKENRIDG012613_A01-03
JRSANJOSECA110712_A01
OHLISBONPOR110712_A01
HYOTTAWACAN121312_A01
TWSANFRANCISC121412_A01
VGSANDIEGOCA120312_A01-01
MMSANJOSECA110712_A01-01
MCCHICAGOIL110412_A01
DPSANDIEGOCA120312_A01-01
LSATLANTAFULT111312_A01-01
LSATLANTAFULT111312_A01-01
MSSANDIEGOCOU120212_A01
HCSANFRANCISC110612_A01
ATSANFRANCISC110612_A01
SSATLANTAFULT111112_A01-01
SMHOLLYWOODFL120112_A01
DEHOLLYWOODFL120212_A01
AJORLANDOORAN011213_A01-02
BKHOLLYWOODFL120212_A01
KDHOLLYWOODFL120112_A01
RHSANFRANCISC110612_A01-01
RHSANFRANCISC110612_A01-01
TCMINNEAPOLIS110412_A01
RCMINNEAPOLIS110412_A01
JTMINNEAPOLIS110412_A01
KBSTATELINENV120612_A01
MMLOSANGELESC110312_A01-01
SSREDWOODCITY111212_A01-02
MCLASVEGASNV110512_A01
HTLOSANGELESC110312_A02-01
TPHAWAIINATIO010213_A01
TPHAWAIINATIO010213_A01
MCLOSANGELESC110412_A02-01
ZLHAWAIINATIO010213_A01
ZLHAWAIINATIO010213_A01
DSSTOCKHOLMSW111312_A01
LLLOSANGELESC110112_A02
LBBOSTONMA110412_A01
SWSANFRANCISC121412_A01
SWSANFRANCISC121412_A01
MCCHICAGOIL112612_A01
PDATLANTAFULT111012_A01
BNSANDIEGOCA111012_A01-01
BNSANDIEGOCA111012_A01-01
FWSANANTONIOB012513_A01-01
ADLASVEGASNV110612_A01
DSSANFRANCISC121412_A01
WLSANFRANCISC110612_A01
AKTELAVIVISR112612_A02
XLSANFRANCISC121412_A01-01
MCMEXICOCITYD112712_A01
JRATLANTAFULT111312_A01
PPSANDIEGOCA111412_A01

0T02YC
0T033K
0T03AA
0T03BA
0T03G0
0T03J5
0T03OG
0T03OR
0T03QJ
0T03T0
0T03UC
0T03UX
0T03ZL
0T044K
0T0485
0T049V
0T049V
0T04GA
0T04OD
0T04SF
0T05GD
0T05JH
0T063B
0T06CA
0T06D5
0T06IV
0T079L
0T079L
0T097K
0T09VH
0T09YN
0T0B4D
0T0B8O
0T0B97
0T0BAR
0T0BCY
0T0BDS
0T0BDS
0T0BFK
0T0BGC
0T0BGC
0T0BHM
0T0BQZ
0T0BUW
0T0C05
0T0C05
0T0C4H
0T0C9I
0T0CAM
0T0CAM
0T0CED
0T0CGM
0T0CHL
0T0CI4
0T0CQX
0T0CW9
0T0CX2
0T0D3G
0T0D51

1/26/13
12/2/12
12/14/12
11/9/12
11/30/12
11/4/12
1/27/13
11/7/12
11/6/12
12/13/12
12/14/12
12/3/12
11/7/12
11/4/12
12/3/12
11/13/12
11/13/12
12/2/12
11/6/12
11/6/12
11/11/12
12/1/12
12/2/12
1/12/13
12/2/12
12/1/12
11/6/12
11/6/12
11/4/12
11/4/12
11/4/12
12/6/12
11/3/12
11/12/12
11/5/12
11/3/12
1/2/13
1/2/13
11/4/12
1/2/13
1/2/13
11/13/12
11/1/12
11/4/12
12/14/12
12/14/12
11/26/12
11/10/12
11/10/12
11/10/12
1/25/13
11/6/12
12/14/12
11/6/12
11/26/12
12/14/12
11/27/12
11/13/12
11/14/12

2/1/13
12/7/12
12/19/12
11/13/12
12/6/12
11/8/12
2/1/13
11/10/12
11/17/12
12/18/12
12/19/12
12/6/12
11/10/12
11/14/12
12/6/12
11/18/12
11/18/12
12/7/12
11/10/12
11/12/12
11/14/12
12/6/12
12/6/12
1/16/13
12/6/12
12/6/12
11/10/12
11/10/12
11/8/12
11/7/12
11/7/12
12/8/12
11/7/12
11/16/12
11/9/12
11/7/12
1/8/13
1/8/13
11/7/12
1/7/13
1/7/13
11/17/12
11/7/12
11/6/12
12/19/12
12/19/12
11/28/12
11/15/12
11/19/12
11/19/12
1/30/13
11/8/12
12/19/12
11/11/12
12/2/12
12/19/12
12/1/12
11/18/12
11/18/12

DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL

PSCHICAGOIL110912_A01
EMSANANTONIOB012513_A01
JLSANFRANCISC121412_A01
BRSANFRANCISC121412_A01
CSSANJOSECA120212_A01
SPVANCOUVERCA012013_A01
SPVANCOUVERCA012013_A01
CSSANJOSECA120912_A01-01
RRHOLLYWOODFL120212_A01
ARATLANTACOBB120712_A01-01
ARATLANTACOBB120712_A01-01
YWATLANTAFULT111012_A01
VHWASHINGTOND110612_A01-02
MHSANDIEGOCA111112_A01
NBSANTAFECOUN011013_A01-03
NBSANTAFECOUN011013_A01-03
ARCOLDSPRINGH111212_A01
ARCOLDSPRINGH111212_A01
LFSANDIEGOCA111112_A01
PZSANFRANCISC121412_A01
MDSANFRANCISC121412_A01
MDSANFRANCISC121412_A01
AKSANDIEGOCA111312_A01
AKATLANTAFULT111412_A01-01
AKATLANTAFULT111412_A01-01
HZREDWOODCITY111112_A01
JCSANFRANCISC121512_A01
MRSCOTTSDALEA012613_A01
JCCHICAGOIL113012_A01
RMSANDIEGOCA111312_A01
JBCHICAGOIL100512_A01
JBCHICAGOIL100512_A01
CHVANCOUVERCA012013_A01
JHPHILADELPHI111412_A01
DGSANDIEGOCA111312_A01
MHSEATTLEKING120112_A01
FSSANDIEGOCA111312_A01
DHSEATTLEKING031913_A01-03
CCHHSLOCALMD110912_A01-01
JLSANJOSECA110712_A01
EOATLANTAFULT111012_A01
EOATLANTAFULT111012_A01
MESANDIEGOCA111312_A01
RCSANTAFENM011513_A01-02
SPGALVESTONTX020313_A01
CLSUZHOUCHN120112_A01
MSATLANTAFULT111412_A01-01
MSATLANTAFULT111412_A01-01
VHSANANTONIOB102412_A01
CDGUANGZHOUCH113012_A01-01
BGATLANTAFULT111012_A01
CGSANJUANNAVR112712_A01
DCSEATTLEKING031713_A01-02
MRSEATTLEKING031713_A01-02
CWSANFRANCISC121412_A01
YLSANJUANSANJ113012_A01-01
DMCHICAGOIL110812_A01
YTPHILADELPHI020113_A01
XWSANANTONIOB012513_A01-01

0T0D6O
0T0DBZ
0T0DFK
0T0DH7
0T0DJ1
0T0DJR
0T0DJR
0T0DR5
0T0E3V
0T0E43
0T0E43
0T0EUW
0T0EVU
0T0EXK
0T0EXS
0T0EXS
0T0EXX
0T0EXX
0T0EYH
0T0F40
0T0F6W
0T0F6W
0T0FAN
0T0FFM
0T0FFM
0T0FFX
0T0FHV
0T0FJC
0T0FKX
0T0FL4
0T0FWD
0T0FWD
0T0G1N
0T0G70
0T0GGF
0T0GK6
0T0GMX
0T0GNJ
0T0GPH
0T0GPN
0T0GQN
0T0GQN
0T0GR3
0T0GZQ
0T0H2W
0T0HP6
0T0INW
0T0INW
0T0IOE
0T0IP4
0T0IRF
0T0IVK
0T0IWZ
0T0IZD
0T0J0T
0T0J6T
0T0JC2
0T0JDD
0T0JHN

11/9/12
1/25/13
12/14/12
12/14/12
12/2/12
1/20/13
1/20/13
12/9/12
12/2/12
12/7/12
12/7/12
11/10/12
11/6/12
11/11/12
1/10/13
1/10/13
11/12/12
11/12/12
11/11/12
12/14/12
12/14/12
12/14/12
11/13/12
11/14/12
11/14/12
11/11/12
12/15/12
1/26/13
11/30/12
11/13/12
10/5/12
10/5/12
1/20/13
11/14/12
11/13/12
12/1/12
11/13/12
3/16/13
11/9/12
11/7/12
11/10/12
11/10/12
11/13/12
1/15/13
2/3/13
12/1/12
11/14/12
11/14/12
10/24/12
11/30/12
11/10/12
11/27/12
3/20/13
3/20/13
12/14/12
11/30/12
11/8/12
2/1/13
1/25/13

11/13/12
1/30/13
12/19/12
12/20/12
12/8/12
1/25/13
1/25/13
12/14/12
12/6/12
12/11/12
12/11/12
11/15/12
11/9/12
11/14/12
1/15/13
1/15/13
11/14/12
11/14/12
11/26/12
12/19/12
12/19/12
12/19/12
11/18/12
11/17/12
11/17/12
11/16/12
12/19/12
1/30/13
12/3/12
11/18/12
10/10/12
10/10/12
1/23/13
11/16/12
11/18/12
12/5/12
11/18/12
3/23/13
11/14/12
11/11/12
11/15/12
11/15/12
11/18/12
1/26/13
2/8/13
12/15/12
11/17/12
11/17/12
10/27/12
12/6/12
11/15/12
12/2/12
3/22/13
3/22/13
12/20/12
12/8/12
11/14/12
2/6/13
1/29/13

CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL

CKSANJOSECA110712_A01-01
TKSANFRANCISC121512_A01
KLSANFRANCISC121512_A01
KLSANFRANCISC121512_A01
GRATLANTAFULT120712_A01
GRSANFRANCISC121512_A01
EWPRAGUETCH110812_A01
YCSANFRANCISC121512_A01
LKSANFRANCISC121412_A01
LKSANFRANCISC121412_A01
LSSANDIEGOCA111412_A01
KWSEATTLEKING120112_A01
JPSANANTONIOB012513_A01-02
JNATLANTAFULT120712_A01-01
CMATLANTAFULT120712_A01-01
CZGALVESTONTX020313_A01-01
KDSANTAFENM011013_A01-01
JBATLANTAFULT120812_A01-01
EKMANHATTANNY112812_A01-01
ARLOSANGELESC120812_A01-02
BPATLANTAFULT111012_A01-01
ARSANFRANCISC121512_A01
ARSANFRANCISC121512_A01
MPBOSTONUNIVE111012_A01
MPBOSTONUNIVE111012_A01
ETPHILADELPHI111412_A01
WHOAKBROOKIL112712_A01-07
NSORLANDOORAN011213_A01-01
JLATLANTAFULT120712_A01
JPSANDIEGOCA120312_A01-02
SMGALVESTONTX020313_A01-02
ESSANDIEGOCA120212_A01
GSSANFRANCISC121412_A01
PJSANFRANCISC102412_A01
PJSANFRANCISC102412_A01
WKNEWYORKCOUN121112_A01
MBSANDIEGOCA120312_A01-04
CBBETHESDAMD012713_A01-01
RHATLANTACOBB120712_A01
RHATLANTACOBB120712_A01
MHATLANTAFULT120612_A01
XCSTONYBROOKN112712_A01-04
LLSANDIEGOCA120312_A01-02
RWSANFRANCISC121412_A01
RWSANFRANCISC121412_A01
JCCHICAGOHEIG112412_A01
CSPHILADELPHI120112_A01-01
CSPHILADELPHI120112_A01-01
SZPITTSBURGHP110612_A01
DYSANANTONIOB030913_A01-01
JHLAJOLLACA111112_A01
JSLOSANGELESC111012_A01-01
PWHOUSTONHARR112612_A01
SSATLANTAFULT120712_A01
WSBETHESDAMD112712_A01
JTATLANTAFULT120712_A01-04
SSHOUSTONHARR111112_A01
HGBRECKENRIDG012613_A01-01
LDSANDIEGOCOU113012_A01-01

0T0JJ6
0T0JOD
0T0JRF
0T0JRF
0T0JVX
0T0JY9
0T0K13
0T0K46
0T0KAI
0T0KAI
0T0KCG
0T0KJK
0T0KK6
0T0KLH
0T0KZU
0T0L6W
0T0M38
0T0M7Y
0T0MCT
0T0MD7
0T0MM1
0T0MMK
0T0MMK
0T0MR1
0T0MR1
0T0MR7
0T0MS3
0T0N45
0T0NIH
0T0NIV
0T0NQ3
0T0O26
0T0O3M
0T0O6S
0T0O6S
0T0O7M
0T0OJ4
0T0OPT
0T0OUI
0T0OUI
0T0OXP
0T0P7Y
0T0PB6
0T0PEJ
0T0PEJ
0T0PIM
0T0PJ6
0T0PJ6
0T0PJI
0T0PJK
0T0PJN
0T0PPQ
0T0PPZ
0T0PV7
0T0PX7
0T0Q7E
0T0Q8Z
0T0QBD
0T0QKK

11/7/12
12/15/12
12/15/12
12/15/12
12/8/12
12/14/12
11/7/12
12/15/12
12/14/12
12/14/12
11/14/12
12/1/12
1/25/13
12/7/12
12/7/12
2/3/13
1/10/13
12/8/12
11/28/12
12/8/12
11/10/12
12/15/12
12/15/12
11/10/12
11/10/12
11/14/12
11/26/12
1/13/13
12/7/12
12/3/12
2/3/13
12/2/12
12/14/12
10/24/12
10/24/12
12/11/12
12/3/12
1/27/13
12/7/12
12/7/12
12/7/12
11/27/12
12/3/12
12/14/12
12/14/12
11/24/12
12/1/12
12/1/12
11/6/12
3/9/13
11/11/12
11/10/12
11/26/12
12/7/12
11/27/12
12/7/12
11/11/12
1/26/13
11/30/12

11/10/12
12/19/12
12/19/12
12/19/12
12/11/12
12/16/12
11/11/12
12/20/12
12/20/12
12/20/12
11/18/12
12/5/12
1/29/13
12/11/12
12/11/12
2/8/13
1/15/13
12/11/12
12/1/12
1/17/13
11/15/12
12/19/12
12/19/12
11/13/12
11/13/12
11/16/12
11/30/12
1/16/13
12/11/12
12/7/12
2/8/13
12/4/12
12/20/12
10/28/12
10/28/12
12/13/12
12/7/12
1/29/13
12/12/12
12/12/12
12/11/12
11/28/12
12/7/12
12/19/12
12/19/12
11/30/12
12/7/12
12/7/12
11/9/12
3/15/13
11/16/12
11/12/12
11/28/12
12/11/12
11/29/12
12/11/12
11/13/12
2/2/13
12/6/12

DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE

GKATLANTAFULT120712_A01-02
LMATLANTAFULT120712_A01-01
MMSANDIEGOCA121212_A01
NGGALVESTONCO011313_A01-01
CDSANFRANCISC111112_A02-01
MPSANANTONIOB030913_A01
ANWASHINGTOND111312_A01-01
TABEIJINGCHN112712_A01
RJLONDONGBR120212_A01
JPSANFRANCISC121512_A01
JPSANFRANCISC121512_A01
LMSANFRANCISC121512_A01
LMSANFRANCISC121512_A01
RPSANFRANCISC121412_A01
RPSANFRANCISC121412_A01
SMCHICAGOIL113012_A01
ZSSANFRANCISC121412_A01
ZSSANFRANCISC121412_A01
JHSANDIEGOCA111212_A02-02
RFBANFFCAN030313_A01-01
JKHOLLYWOODFL120112_A01
TSSANFRANCISC121412_A01
TSSANFRANCISC121412_A01
BZSANFRANCISC121412_A01
BZSANFRANCISC121412_A01
SMATLANTACOBB120812_A01
KRATLANTAFULT111112_A01
FYATLANTAFULT120712_A01
JVGALVESTONTX021013_A01-01
JSSANDIEGOCA112912_A01
JSSANDIEGOCA112912_A01
ASATLANTAFULT111112_A01
APRIODEJANEIR120312_A01
KMCALGARYCAN022413_A01
JLINDIANAPOLI030513_A01-04
MMGALVESTONTX020313_A01-03
MMGALVESTONTX020313_A01-03
CPMIAMIBEACHF011613_A01-01
MBLYONFRA120312_A01
MSSANJUANSANJ112912_A01
RMATLANTAFULT111412_A01
LRSANANTONIOB120412_A01-01
ETSANJUANSANJ120212_A01
ARLOSANGELESC012113_A01
NKSANFRANCISC121312_A01-02
AFATLANTACOBB120712_A01
AFATLANTACOBB120712_A01
WAATLANTAFULT120812_A01-01
CWSANFRANCISC121512_A01
DAMIAMIBEACHF011813_A01-01
ZWATLANTAFULT120712_A01-03
RLSANANTONIOB120312_A01
LBANNARBORTOW112612_A01
GVSANDIEGOCA120312_A01-01
MCSEATTLEKING031813_A01-03
GTSANANTONIOB012513_A01-01
JLSANFRANCISC121612_A01-02
YBSANTAFECOUN010913_A01
OOSANANTONIOB030913_A01

0T0QT9
0T0QWK
0T0RE6
0T0RGN
0T0RTT
0T0RUF
0T0RXC
0T0S2Z
0T0S5T
0T0SVZ
0T0SVZ
0T0SYE
0T0SYE
0T0T1E
0T0T1E
0T0T42
0T0T7P
0T0T7P
0T0TA3
0T0TU3
0T0TXP
0T0UG6
0T0UG6
0T0UPY
0T0UPY
0T0V0N
0T0VMY
0T0VPI
0T0VU1
0T0VVH
0T0VVH
0T0VYF
0T0W5I
0T0W6O
0T0W74
0T0WAN
0T0WAN
0T0WLZ
0T0WP3
0T0WS0
0T0WU9
0T0X23
0T0X3N
0T0X6W
0T0X8W
0T0XG1
0T0XG1
0T0XQJ
0T0XVH
0T0Y5L
0T0YKY
0T0ZEA
0T0ZJH
0T0ZRH
0T0ZUR
0T0ZZ2
0T102Y
0T103D
0T105C

12/7/12
12/7/12
12/12/12
1/13/13
11/11/12
3/9/13
11/13/12
11/26/12
12/1/12
12/15/12
12/15/12
12/15/12
12/15/12
12/14/12
12/14/12
11/30/12
12/14/12
12/14/12
11/12/12
3/3/13
12/1/12
12/14/12
12/14/12
12/14/12
12/14/12
12/8/12
11/11/12
12/7/12
2/10/13
11/29/12
11/29/12
11/11/12
12/3/12
2/24/13
3/5/13
2/3/13
2/3/13
1/16/13
12/2/12
12/1/12
11/14/12
12/4/12
12/2/12
1/21/13
12/13/12
12/7/12
12/7/12
12/8/12
12/15/12
1/18/13
12/7/12
12/3/12
11/26/12
12/3/12
3/16/13
1/25/13
12/16/12
1/9/13
3/9/13

12/11/12
12/11/12
12/15/12
1/18/13
11/16/12
3/15/13
11/13/12
12/11/12
12/15/12
12/19/12
12/19/12
12/19/12
12/19/12
12/19/12
12/19/12
12/3/12
12/19/12
12/19/12
11/18/12
3/8/13
12/6/12
12/19/12
12/19/12
12/19/12
12/19/12
12/11/12
11/15/12
12/11/12
2/15/13
12/4/12
12/4/12
11/15/12
12/9/12
3/1/13
3/9/13
2/8/13
2/8/13
1/20/13
12/8/12
12/7/12
11/18/12
12/7/12
12/6/12
3/3/13
12/21/12
12/11/12
12/11/12
12/11/12
12/18/12
1/20/13
12/11/12
12/6/12
11/28/12
12/7/12
3/20/13
1/29/13
12/25/12
1/20/13
3/15/13

DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL

AVMONTREALCAN021713_A01
JMSEATTLEKING120412_A01
PSSANDIEGOCA120312_A01-01
MRSEATTLEKING120412_A01
MAGALVESTONTX020313_A02-01
SISANDIEGOCA112912_A01
SISANDIEGOCA112912_A01
PHHHSLOCALMD111012_A01-01
PHHHSLOCALMD111012_A01-01
ASTOKYOCITYJP011713_A01
CHSANANTONIOB120412_A01
JFBRECKENRIDG012613_A01-02
GHBEIJINGCHN112612_A01
MHOTHERJPN012813_A01
JHGALVESTONTX020313_A02-01
SCFRANKFURTAM120812_A01
KMVENTURACA021013_A01
DDBOSTONMA120412_A01-02
ADNEWDELHIIND111512_A01
XJSANDIEGOCA112912_A01
YDATLANTADEKA120812_A01
PCSEATTLEKING120412_A01
RKGALVESTONTX021713_A01-02
MSANNARBORMI112612_A01
DLSANFRANCISC121512_A01
DLSANFRANCISC121512_A01
RKTAOSNM021013_A01-01
DJSANFRANCISC012313_A01-01
SPANNARBORMI112612_A01
SWATLANTACOBB120812_A01-03
SWATLANTACOBB120812_A01-03
AMSANTAFENM011513_A01
MBSANFRANCISC121512_A01
MBSANFRANCISC121512_A01
LWBEIJINGCHN112612_A01
MGSANFRANCISC111012_A01
KKSANTAFECOUN011013_A01-02
KKSANTAFECOUN011013_A01-02
JOANNARBORMI112612_A01
LLNEWORLEANSJ101112_A02
LLNEWORLEANSJ101112_A02
RMKEYSTONECO012713_A01-01
NNANNARBORMI112612_A01
MOSANDIEGOCOU112912_A01-05
MJHOLLYWOODFL120212_A01
NVSANTAFENM011013_A01
THNEWYORKCOUN112612_A01
PGMIAMIBEACHF120512_A01
PGMIAMIBEACHF120512_A01
DTANNARBORMI112612_A01
FOCHICAGOIL042613_A01-03
CCBRECKENRIDG012113_A01-01
CFATLANTAFULT120712_A01
DLSNOWBIRDUT011313_A01
NASNOWBIRDUT011313_A01
JMHOLLYWOODFL120112_A01
DMATLANTAFULT120712_A01
MRANNARBORMI112612_A01
GHSANFRANCISC121412_A01

0T10GB
0T10L3
0T10TM
0T1160
0T1176
0T11B3
0T11B3
0T11B4
0T11B4
0T11IK
0T11J5
0T11NV
0T11Q1
0T11TG
0T11XI
0T120U
0T12A6
0T12Z7
0T1308
0T134S
0T139D
0T13AZ
0T13HH
0T13KQ
0T13L7
0T13L7
0T13W5
0T13X7
0T13XL
0T13ZM
0T13ZM
0T143J
0T150U
0T150U
0T156L
0T159N
0T15QD
0T15QD
0T17VL
0T185I
0T185I
0T186A
0T18BK
0T199R
0T199S
0T19G9
0T1A2A
0T1ARX
0T1ARX
0T1AU5
0T1AYP
0T1B7D
0T1BPE
0T1C3L
0T1C49
0T1CI5
0T1CMX
0T1CR6
0T1CXQ

2/17/13
12/4/12
12/3/12
12/4/12
2/3/13
11/29/12
11/29/12
11/10/12
11/10/12
1/17/13
12/4/12
1/26/13
11/26/12
1/27/13
2/3/13
12/7/12
2/10/13
12/4/12
11/14/12
11/29/12
12/8/12
12/4/12
2/17/13
11/26/12
12/15/12
12/15/12
2/10/13
1/23/13
11/26/12
12/8/12
12/8/12
1/15/13
12/15/12
12/15/12
11/26/12
11/10/12
1/10/13
1/10/13
11/26/12
10/11/12
10/11/12
1/27/13
11/26/12
11/29/12
12/2/12
1/10/13
11/27/12
12/5/12
12/5/12
11/26/12
4/26/13
1/21/13
12/7/12
1/13/13
1/13/13
12/1/12
12/7/12
11/26/12
12/14/12

2/22/13
12/7/12
12/9/12
12/7/12
2/8/13
12/5/12
12/5/12
11/14/12
11/14/12
1/22/13
12/8/12
2/3/13
12/11/12
2/5/13
2/8/13
12/11/12
2/15/13
12/8/12
11/18/12
12/5/12
12/10/12
12/7/12
2/22/13
11/28/12
12/19/12
12/19/12
2/15/13
1/27/13
11/28/12
12/11/12
12/11/12
1/20/13
12/19/12
12/19/12
12/9/12
11/17/12
1/15/13
1/15/13
11/28/12
10/16/12
10/16/12
2/1/13
11/28/12
12/5/12
12/6/12
1/15/13
12/1/12
12/8/12
12/8/12
11/28/12
4/28/13
1/26/13
12/11/12
1/18/13
1/18/13
12/5/12
12/11/12
11/28/12
12/19/12

FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE

MPBRECKENRIDG012113_A01
TBSANTAFENM011013_A01-02
GCHOLLYWOODFL120112_A01
RLORLANDOORAN022813_A01-02
AASANFRANCISC030812_A01
RLHOLLYWOODFL120212_A01
JKSANDIEGOCA112912_A01
JKSANDIEGOCA112912_A01
TLHOLLYWOODFL120112_A01-02
THSEATTLEKING120912_A01
GCSNOWBIRDUT011313_A02
BRHEIDELBERGF120712_A01-01
BCHOLLYWOODFL120212_A01-03
SJHOLLYWOODFL121212_A01
ELNEWORLEANSO012013_A01
NMBOSTONMA112512_A01-01
NMBOSTONMA112512_A01-01
BHSANTAFENM011013_A01-02
PJCHICAGOIL112412_A01
DNSTEAMBOATSP011413_A01-02
JSHOLLYWOODFL120112_A01
JSHOLLYWOODFL120112_A01
ASBERKELEYCA011113_A01
ASBERKELEYCA011113_A01
CKDENVERCOUNT011913_A01
NVHOLLYWOODFL120112_A01
ANHOLLYWOODFL120112_A01
BFSANDIEGOCA120212_A01
LMSANFRANCISC121412_A01
JTHOLLYWOODFL120212_A01
JTHOLLYWOODFL120212_A01
BFSANDIEGOCOU120412_A01
GTAMSTERDAMHO113012_A01
SMORLANDOORAN011113_A01-02
WLATLANTACOBB120812_A01
EBHOLLYWOODFL120112_A01
EBHOLLYWOODFL120112_A01
LBHOLLYWOODFL113012_A01-01
SRNEWORLEANSO012013_A01
JCHOLLYWOODFL120112_A01-02
JCHOLLYWOODFL120112_A01-02
IMSANDIEGOCA120212_A01
YKOSAKAKOBEJP120312_A01
MSHOLLYWOODFL120112_A01
MSHOLLYWOODFL120112_A01
EWATLANTAFULT120712_A01
ANVANCOUVERCA012713_A01
BMMANHATTANNY112812_A01
SSSILVERTHORN021013_A01
TIVENTURACA021013_A01-01
QYSANFRANCISC121512_A01
QYSANFRANCISC121512_A01
BMSANFRANCISC121412_A01
GPSANDIEGOCOU120412_A01
PTHOLLYWOODFL120212_A01
DTHOLLYWOODFL120212_A01
YHSANDIEGOCA120312_A01-01
MGTUCSONPIMAA120412_A01
SMATLANTAFULT120812_A01-01

0T1DKQ
0T1DKZ
0T1DVT
0T1E9D
0T1ECS
0T1EI7
0T1EQR
0T1EQR
0T1EQU
0T1ETM
0T1ETW
0T1EVY
0T1EWS
0T1EYK
0T1F0W
0T1F4L
0T1F4L
0T1F4V
0T1FB5
0T1FI0
0T1FSO
0T1FSO
0T1G4J
0T1G4J
0T1GLZ
0T1GNA
0T1GPO
0T1GQ7
0T1H4F
0T1H6R
0T1H6R
0T1H8E
0T1HBQ
0T1HI7
0T1HL0
0T1HL2
0T1HL2
0T1HLO
0T1HP2
0T1HY3
0T1HY3
0T1I4A
0T1I4K
0T1I6O
0T1I6O
0T1I93
0T1ICD
0T1IKA
0T1IKH
0T1J1M
0T1J55
0T1J55
0T1J67
0T1JJF
0T1JK5
0T1JX7
0T1K85
0T1KAO
0T1KKQ

1/21/13
1/10/13
12/1/12
2/28/13
3/8/13
12/2/12
11/29/12
11/29/12
12/1/12
12/9/12
1/13/13
12/7/12
12/2/12
12/12/12
1/20/13
11/25/12
11/25/12
1/10/13
11/24/12
1/14/13
12/1/12
12/1/12
1/11/13
1/11/13
1/19/13
12/2/12
12/1/12
12/2/12
12/14/12
12/2/12
12/2/12
12/4/12
11/30/12
1/11/13
12/8/12
12/1/12
12/1/12
11/30/12
1/20/13
12/1/12
12/1/12
12/2/12
12/3/12
12/1/12
12/1/12
12/7/12
1/27/13
11/28/12
2/10/13
2/10/13
12/15/12
12/15/12
12/15/12
12/4/12
12/1/12
12/1/12
12/3/12
12/4/12
12/8/12

1/26/13
1/15/13
12/6/12
3/3/13
3/11/13
12/9/12
12/5/12
12/5/12
12/8/12
12/12/12
1/18/13
12/12/12
12/5/12
12/16/12
1/25/13
11/30/12
11/30/12
1/15/13
11/28/12
1/20/13
12/6/12
12/6/12
1/18/13
1/18/13
2/2/13
12/6/12
12/6/12
12/4/12
12/19/12
12/6/12
12/6/12
12/8/12
12/3/12
1/15/13
12/11/12
12/6/12
12/6/12
12/6/12
1/25/13
12/6/12
12/6/12
12/6/12
12/8/12
12/6/12
12/6/12
12/11/12
2/3/13
11/30/12
2/21/13
2/15/13
12/17/12
12/17/12
12/19/12
12/8/12
12/5/12
12/6/12
12/8/12
12/7/12
12/11/12

DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL

LMSANJUANSANJ012013_A01
OSSANFRANCISC121512_A01
DDHOLLYWOODFL120212_A01
XZSANANTONIOB012514_A01-01
KMSANANTONIOB112512_A01-01
EBSANANTONIOB012613_A01-01
PSHOLLYWOODFL120112_A02
AUMIAMIDADECO120112_A01
CWSANDIEGOCA120312_A01
JDSANFRANCISC121512_A01-01
DCSANTAFENM011013_A01-01
JCHOLLYWOODFL120112_A01
SRSEATTLEKING120212_A01-01
DRATLANTACOBB120712_A01
MPSANDIEGOCA022613_A01
LLHOLLYWOODFL120112_A01
LLHOLLYWOODFL120112_A01
JCPITTSBURGHP120912_A01-01
KNHOLLYWOODFL120112_A01
NCSANDIEGOCA120212_A01
JMENTEBBEUGA011913_A01
SMSTOCKHOLMSW120812_A01
AIBUCKHEADGA120712_A01-01
LOSANDIEGOCA012013_A01-01
BDMIAMIDADECO120112_A01-01
PRBANFFCAN022413_A01-01
SRHOLLYWOODFL120212_A01-01
MFHOLLYWOODFL120212_A01
MFHOLLYWOODFL120212_A01
RPATLANTAFULT120712_A01-01
AKTEXASCITYTX120412_A01
DCSANDIEGOCA120312_A01
JRHOLLYWOODFL120212_A01-01
TSSANFRANCISC120212_A01-02
LBATLANTACOBB120612_A01-03
JSSANDIEGOCA120112_A01
PPGALVESTONTX020313_A01-01
HCATLANTADEKA120612_A01-02
KMHOLLYWOODFL120112_A01-01
DGHOLLYWOODFL120212_A01
DGHOLLYWOODFL120212_A01
DDATLANTACOBB120712_A01
PJDENVERCOUNT012613_A01
EGTAHOECITYCA011313_A01
YLSANFRANCISC051713_A01-01
MFHOLLYWOODFL120112_A01
RSATLANTADEKA120712_A01-03
MNHOLLYWOODFL120112_A01
MNHOLLYWOODFL120112_A01
SMSANTAFENM111412_A01-01
XLCHICAGOIL112512_A02-01
RLSEATTLEKING031913_A01
PMHOLLYWOODFL120312_A01
PMHOLLYWOODFL120312_A01
FMHOLLYWOODFL120312_A01
FMHOLLYWOODFL120312_A01
TBATLANTACOBB120712_A01
MHHOLLYWOODFL120112_A01
MHHOLLYWOODFL120112_A01

0T1L02
0T1L0U
0T1L6P
0T1LIH
0T1LKQ
0T1LMT
0T1LQ4
0T1LVG
0T1M3H
0T1M9Q
0T1MFP
0T1MFX
0T1MHL
0T1MPZ
0T1MUH
0T1MY1
0T1MY1
0T1OGY
0T1OTJ
0T1OY1
0T1OZT
0T1P1Y
0T1P4E
0T1P6R
0T1PBV
0T1PIG
0T1PNW
0T1QIB
0T1QIB
0T1QQE
0T1R0J
0T1R37
0T1R77
0T1RHZ
0T1RWJ
0T1S1C
0T1S6G
0T1SAY
0T1SOH
0T1SRM
0T1SRM
0T1T55
0T1THR
0T1TJY
0T1TJZ
0T1TNW
0T1TQD
0T1TSW
0T1TSW
0T1TY6
0T1TYF
0T1UJ4
0T1UKE
0T1UKE
0T1UZ6
0T1UZ6
0T1UZH
0T1VBC
0T1VBC

1/20/13
12/15/12
12/2/12
1/25/13
1/25/13
1/25/13
12/1/12
12/2/12
12/3/12
12/15/12
1/10/13
12/1/12
12/2/12
12/7/12
2/26/13
12/1/12
12/1/12
12/9/12
12/1/12
12/2/12
1/19/13
12/6/12
12/8/12
1/20/13
12/2/12
2/24/13
12/2/12
12/2/12
12/2/12
12/7/12
12/4/12
12/3/12
12/1/12
12/2/12
12/6/12
12/1/12
2/3/13
12/6/12
12/1/12
12/2/12
12/2/12
12/7/12
1/26/13
1/13/13
5/17/13
12/1/12
12/7/12
12/1/12
12/1/12
1/15/13
11/25/12
3/19/13
12/3/12
12/3/12
12/3/12
12/3/12
12/7/12
12/1/12
12/1/12

1/27/13
12/19/12
12/5/12
1/29/13
1/29/13
1/29/13
12/6/12
12/5/12
12/7/12
12/19/12
1/15/13
12/6/12
12/5/12
12/12/12
3/3/13
12/6/12
12/6/12
12/12/12
12/6/12
12/8/12
1/25/13
12/11/12
12/11/12
1/24/13
12/5/12
3/1/13
12/6/12
12/6/12
12/6/12
12/11/12
12/8/12
12/7/12
12/6/12
12/4/12
12/11/12
12/7/12
2/8/13
12/10/12
12/6/12
12/5/12
12/5/12
12/11/12
2/1/13
1/18/13
5/22/13
12/6/12
12/11/12
12/6/12
12/6/12
1/21/13
11/29/12
3/23/13
12/6/12
12/6/12
12/5/12
12/5/12
12/10/12
12/6/12
12/6/12

DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL

ELHOLLYWOODFL113012_A01
ELHOLLYWOODFL113012_A01
AGSANJUANSANJ112912_A01
MMHOLLYWOODFL120112_A01-01
JTATLANTADEKA120712_A01
CDSANANTONIOB022613_A01-01
LCSANFRANCISC121512_A01
FCSANANTONIOB012513_A01-01
EEHONGKONGHKG112512_A02
ESHOLLYWOODFL120112_A01
GCWASHINGTOND121612_A01
DCHOLLYWOODFL120112_A01
DCHOLLYWOODFL120112_A01
LKHOLLYWOODFL120112_A01
LKHOLLYWOODFL120112_A01
MHATLANTAFULT120712_A01-02
EWATLANTAFULT120712_A01-02
NKATLANTACOBB120712_A01
LWATLANTAFULT120712_A01-01
SWHOLLYWOODFL113012_A01
MEHOLLYWOODFL113012_A01
MEHOLLYWOODFL113012_A01
NAHOLLYWOODFL120212_A02
NAHOLLYWOODFL120212_A02
CDHOLLYWOODFL120212_A01
CDHOLLYWOODFL120212_A01
WPTELAVIVISR010713_A01
PMATLANTACOBB120712_A01-01
NLATLANTACOBB120712_A01
DPHOLLYWOODFL120112_A01
DPHOLLYWOODFL120112_A01
SKHOLLYWOODFL120112_A01
ISBRECKENRIDG040213_A01-02
WSSANFRANCISC121512_A01
MBHOLLYWOODFL120212_A01
MBHOLLYWOODFL120212_A01
JHHOLLYWOODFL120312_A01-03
JHMIAMIBEACHF011613_A01-01
EFAUSTINCOUNT120912_A01
TSHOLLYWOODFL120212_A01
TSHOLLYWOODFL120212_A01
HLATLANTACOBB120612_A01-01
MMSANANTONIOB022713_A01-02
KMSANANTONIOB022713_A01-02
SHSANFRANCISC121412_A01-02
MESANFRANCISC121412_A01-01
MGTUCSONPIMAA012013_A01
MGTUCSONPIMAA012013_A01
APPHILADELPHI020213_A01
EKNEWORLEANSJ030313_A01-05
RWATLANTACOBB120712_A01-01
NTLEIPZIGFRG031813_A01-01
RSTAHOECITYCA030313_A01-01
RSTAHOECITYCA030313_A01-01
ILSCOTTSDALEA120112_A01-01
SKSANANTONIOB012613_A01
IAGALVESTONTX020313_A01-01
KKSANJUANSANJ011913_A01
JMFLORENCEITA020613_A01

0T1VQV
0T1VQV
0T1VT1
0T1VVP
0T1W07
0T1W0D
0T1W0V
0T1W6H
0T1WA3
0T1WA4
0T1WC3
0T1WGN
0T1WGN
0T1WHP
0T1WHP
0T1WQJ
0T1WUP
0T1WZC
0T1X2V
0T1XDO
0T1XRM
0T1XRM
0T1XS6
0T1XS6
0T1XTK
0T1XTK
0T1XYA
0T1Y3Z
0T1Y76
0T1YAB
0T1YAB
0T1YIP
0T1YMN
0T1YRK
0T1YS8
0T1YS8
0T1YVN
0T1YWG
0T1Z9Q
0T1ZL0
0T1ZL0
0T1ZY6
0T200W
0T205M
0T2061
0T20CB
0T20CY
0T20CY
0T20DA
0T20EU
0T20JE
0T20MV
0T20T5
0T20T5
0T21D6
0T21JO
0T21NO
0T21RH
0T21WY

11/30/12
11/30/12
12/1/12
12/1/12
12/7/12
2/26/13
12/15/12
1/25/13
11/25/12
12/1/12
12/16/12
12/1/12
12/1/12
12/1/12
12/1/12
12/8/12
12/7/12
12/7/12
12/7/12
11/30/12
12/1/12
12/1/12
12/2/12
12/2/12
12/2/12
12/2/12
1/7/13
12/7/12
12/7/12
12/1/12
12/1/12
12/1/12
4/2/13
12/15/12
12/2/12
12/2/12
12/3/12
1/16/13
12/9/12
12/2/12
12/2/12
12/6/12
2/27/13
2/27/13
12/13/12
12/14/12
1/20/13
1/20/13
2/2/13
3/2/13
12/7/12
3/18/13
3/3/13
3/3/13
12/1/12
1/26/13
2/3/13
1/19/13
2/5/13

12/6/12
12/6/12
12/7/12
12/6/12
12/11/12
3/3/13
12/19/12
1/29/13
12/2/12
12/6/12
12/19/12
12/7/12
12/7/12
12/6/12
12/6/12
12/11/12
12/11/12
12/11/12
12/11/12
12/5/12
12/6/12
12/6/12
12/6/12
12/6/12
12/6/12
12/6/12
1/17/13
12/11/12
12/11/12
12/5/12
12/5/12
12/6/12
4/8/13
12/19/12
12/5/12
12/5/12
12/6/12
1/20/13
12/14/12
12/6/12
12/6/12
12/11/12
3/3/13
3/3/13
12/18/12
12/19/12
1/25/13
1/25/13
2/6/13
3/8/13
12/11/12
3/22/13
3/7/13
3/7/13
12/5/12
1/28/13
2/8/13
1/24/13
2/10/13

CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL

JRHOLLYWOODFL120212_A01
JRHOLLYWOODFL120212_A01
NGHOLLYWOODFL120212_A01
NGHOLLYWOODFL120212_A01
DPSANDIEGOCA120312_A01-01
SKSANJUANSANJ011813_A01
DHHOLLYWOODFL120212_A01
DHHOLLYWOODFL120212_A01
FBMANHATTANNY011413_A01-01
LHASPENCO010613_A01-01
LHASPENCO010613_A01-01
ACGALVESTONTX020313_A01-03
ABSANFRANCISC010313_A01
ABSANFRANCISC010313_A01
IASEATTLEKING031913_A01-04
AAHOLLYWOODFL120112_A01
AAHOLLYWOODFL120112_A01
KRSANJUANSANJ011813_A01
TKVENTURACOUN021013_A02-01
XLGALVESTONTX020313_A01-01
JGHOLLYWOODFL113012_A01
JGHOLLYWOODFL113012_A01
NMSANJUANSANJ011513_A01
NMSANJUANSANJ011513_A01
BSSEATTLEKING041713_A01-01
BSSEATTLEKING041713_A01-01
KESEATTLEKING041713_A01
KRBRECKENRIDG012613_A01
KRBRECKENRIDG012613_A01
TMATLANTACOBB120712_A01
TMATLANTACOBB120712_A01
HNDENVERCOUNT021913_A01-04
GSLOSANGELESC012413_A01
MWSANFRANCISC121512_A01-01
AMHOLLYWOODFL120112_A01
AMHOLLYWOODFL120112_A01
WFTAMPAPALMSF012013_A01
KSSANANTONIOB022113_A01-03
BHSANANTONIOB120312_A01
CFHOUSTONHARR121112_A01-02
SNATLANTAFULT120712_A01
ASPALMSPRINGS012313_A02-01
NPOTTAWACAN121312_A01-01
BLHOLLYWOODFL120212_A02
ARHOLLYWOODFL120212_A01
ZLHOLLYWOODFL120112_A02-01
TSATLANTACOBB120712_A01
TSATLANTACOBB120712_A01
RKATLANTACOBB120712_A01
RKNEWORLEANSO012013_A01-02
FABIRMINGHAMS120912_A01
PSSANDIEGOCA022513_A01-01
KGSANTAFENM011013_A01-01
ASBRECKENRIDG030413_A01-02
BDNEWDELHIIND121612_A01
GHSCOTTSDALEA012413_A01
GHSCOTTSDALEA012413_A01
IAGALVESTONTX020313_A01-04
RLATLANTACOBB120812_A01-01

0T2215
0T2215
0T2266
0T2266
0T22N5
0T22QA
0T22SV
0T22SV
0T22V9
0T22VY
0T22VY
0T236Z
0T23HY
0T23HY
0T23J7
0T23P7
0T23P7
0T23R1
0T23RI
0T23UD
0T23YT
0T23YT
0T249D
0T249D
0T24F6
0T24F6
0T24O0
0T24QX
0T24QX
0T24T8
0T24T8
0T24VN
0T24XH
0T256F
0T257U
0T257U
0T25X0
0T260O
0T260Z
0T2676
0T26EJ
0T26NZ
0T26YI
0T26ZT
0T2704
0T2745
0T2776
0T2776
0T279I
0T27NR
0T27TR
0T27XI
0T27YJ
0T27ZI
0T287B
0T28JB
0T28JB
0T28LG
0T28SX

12/2/12
12/2/12
12/2/12
12/2/12
12/3/12
1/18/13
12/2/12
12/2/12
1/14/13
1/6/13
1/6/13
2/3/13
1/3/13
1/3/13
3/19/13
12/1/12
12/1/12
1/18/13
2/10/13
2/3/13
11/30/12
11/30/12
1/15/13
1/15/13
4/17/13
4/17/13
4/18/13
1/26/13
1/26/13
12/7/12
12/7/12
2/19/13
1/24/13
12/15/12
12/1/12
12/1/12
1/20/13
2/21/13
12/3/12
12/11/12
12/7/12
1/23/13
12/13/12
12/2/12
12/2/12
12/1/12
12/7/12
12/7/12
12/7/12
1/20/13
12/9/12
2/25/13
1/10/13
4/3/13
12/16/12
1/25/13
1/25/13
2/2/13
12/8/12

12/6/12
12/6/12
12/5/12
12/5/12
12/6/12
1/23/13
12/6/12
12/6/12
1/19/13
1/14/13
1/14/13
2/8/13
1/8/13
1/8/13
3/23/13
12/6/12
12/6/12
1/23/13
2/14/13
2/8/13
12/6/12
12/6/12
1/21/13
1/21/13
4/21/13
4/21/13
4/22/13
1/30/13
1/30/13
12/12/12
12/12/12
2/26/13
1/29/13
12/19/12
12/6/12
12/6/12
1/24/13
2/26/13
12/8/12
12/14/12
12/11/12
1/26/13
12/17/12
12/7/12
12/5/12
12/6/12
12/11/12
12/11/12
12/10/12
1/25/13
12/13/12
2/28/13
1/15/13
4/8/13
12/23/12
1/28/13
1/28/13
2/10/13
12/10/12

CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE

ADDALLASDALLA112912_A02
ADDALLASDALLA112912_A02
CBNEWORLEANSO011913_A02
JCVICTORIACAN022113_A01
BCORLANDOORAN041213_A01-04
TPORLANDOORAN011913_A01
KSORLANDOORAN022813_A01-01
EVATLANTACOBB120712_A01-01
EVATLANTACOBB120712_A01-01
CPNEWYORKCOUN121312_A01
GUHOLLYWOODFL120212_A02-02
GUHOLLYWOODFL120212_A02-02
AGSANFRANCISC020113_A01
YASANFRANCISC020113_A01
NOSANJUANSANJ012113_A01
NOSANJUANSANJ012113_A01
DLHOUSTONHARR121212_A01-01
LKSEATTLEKING032013_A01-01
MHSANTAFENM020313_A01
ADSANJUANSANJ120912_A01
MPHUNTINGTONB021313_A01-02
BLBRECKENRIDG012513_A01
ASSANANTONIOB022613_A01
ANSANTAFECOUN020313_A02
MLSANTAFECOUN020313_A01
RSPACIFICGROV011913_A01
RSPACIFICGROV011913_A01
SHSCOTTSDALEA012613_A01
RSMUMBAIIND020113_A01
RSMUMBAIIND020113_A01
DBSTEAMBOATSP011413_A02-03
AKFLORIDAAAND012713_A01-02
MCSTEAMBOATSP011413_A02-01
KASTEAMBOATSP011413_A02-01
JCBETHESDAMD120212_A01
JCBETHESDAMD120212_A01
DSSANFRANCISC121512_A01
DSSTEAMBOATSP011413_A01
MKSTEAMBOATSP011413_A02-03
PSSEATTLEKING050313_A01
MMSANFRANCISC121412_A01
MMSANFRANCISC121412_A01
MHHOLLYWOODFL120212_A03-01
ALHOLLYWOODFL120312_A01-02
DMHOLLYWOODFL120112_A03
MSPHOENIXAZ120212_A01-01
JPSANFRANCISC121412_A01
JPSANFRANCISC121412_A01
WLSANTAFECOUN020313_A01-01
LFSANANTONIOB022713_A01-02
EAATLANTACOBB120712_A01-01
CDKEYSTONECO012713_A01
MKBANFFCAN022413_A01
LPVENTURACA012713_A01-05
LPVENTURACA012713_A01-05
DPORLANDOORAN021313_A01
JKSANANTONIOB022113_A01-01
AASCOTTSDALEA012613_A01
LGATLANTAFULT120612_A01-01

0T28UK
0T28UK
0T2951
0T2952
0T2979
0T29YO
0T29ZG
0T2A50
0T2A50
0T2A55
0T2A78
0T2A78
0T2AAN
0T2ABW
0T2AEB
0T2AEB
0T2AFT
0T2AG2
0T2AHF
0T2AJL
0T2ANL
0T2AQ4
0T2AWQ
0T2AZ0
0T2AZ6
0T2B0Z
0T2B0Z
0T2B1C
0T2B2O
0T2B2O
0T2B4F
0T2B64
0T2BGP
0T2BL1
0T2BL3
0T2BL3
0T2BP9
0T2BQ7
0T2BT2
0T2BTA
0T2BUU
0T2BUU
0T2C2F
0T2C6P
0T2CHZ
0T2DAY
0T2DCI
0T2DCI
0T2DLA
0T2DLY
0T2DNQ
0T2DXG
0T2E2T
0T2E9Z
0T2E9Z
0T2EMN
0T2ETG
0T2EZM
0T2F1V

11/29/12
11/29/12
1/19/13
2/21/13
4/12/13
1/19/13
2/28/13
12/7/12
12/7/12
12/13/12
12/2/12
12/2/12
2/1/13
2/1/13
1/21/13
1/21/13
12/12/12
3/20/13
2/3/13
12/8/12
2/13/13
1/25/13
2/26/13
2/3/13
2/3/13
1/19/13
1/19/13
1/27/13
2/1/13
2/1/13
1/14/13
1/27/13
1/14/13
1/14/13
12/2/12
12/2/12
12/15/12
1/14/13
1/14/13
5/2/13
12/14/12
12/14/12
12/2/12
12/3/12
12/1/12
12/2/12
12/14/12
12/14/12
2/4/13
2/27/13
12/7/12
1/27/13
2/24/13
1/27/13
1/27/13
2/13/13
2/21/13
1/26/13
12/6/12

12/1/12
12/1/12
1/25/13
2/24/13
4/16/13
1/24/13
3/3/13
12/11/12
12/11/12
12/18/12
12/6/12
12/6/12
2/8/13
2/13/13
1/23/13
1/23/13
12/14/12
3/24/13
2/10/13
12/14/12
2/17/13
2/1/13
3/6/13
2/8/13
2/8/13
1/23/13
1/23/13
1/30/13
2/13/13
2/13/13
1/19/13
4/4/13
1/19/13
1/19/13
12/5/12
12/5/12
12/21/12
1/19/13
1/19/13
5/12/13
12/19/12
12/19/12
12/6/12
12/4/12
12/5/12
12/7/12
12/19/12
12/19/12
2/8/13
3/3/13
12/10/12
2/1/13
3/1/13
2/1/13
2/1/13
2/15/13
2/25/13
1/30/13
12/11/12

DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE

LGATLANTAFULT120612_A01-01
NMWESTLAFAYET010613_A01-02
HWATLANTAFULT120712_A01
AYSANFRANCISC121012_A01-05
JASANANTONIOB120412_A01
LCATLANTACOBB120712_A02
CGATLANTACOBB120712_A02
CLATLANTACOBB120712_A01
EMATLANTACOBB120612_A01
KJSANTAFENM011513_A01
TJBRECKENRIDG011813_A01-01
BTCARDIFFWALE012213_A01
KSSANTAFENM011513_A01
TFATLANTAFULT120812_A01
AMSEATTLEKING032013_A01-02
AMSEATTLEKING032013_A01-02
DMSANDIEGOCA013013_A01-01
WHATLANTAFULT120712_A01
DWCHICAGOHEIG012313_A01
SZENTEBBEUGA012213_A01
RLWESTLAFAYET010613_A01-01
CPFLORENCEITA030413_A01
NCOTTAWACAN121212_A01
OGSILVERTHORN012713_A01
CMATLANTAFULT120712_A01
KHSALTLAKECIT021313_A01
RTSNOWBIRDUT011313_A01
JDNOORDWIJKHO030213_A01-01
BWNEWORLEANSO041313_A01-01
YNHAWAIINATIO022013_A01
BKPHOENIXAZ031813_A01
LNSANFRANCISC010913_A01-03
KPATLANTACOBB120812_A01-01
KRSANANTONIOB030913_A01
MFNEWORLEANSO040613_A01-02
JCSANANTONIOB030913_A01-01
ABMILANITA032113_A01
ABSNOWBIRDUT011313_A01
PFSANANTONIOB031013_A01
RMSANANTONIOB031013_A01-02
RFSANANTONIOB031013_A01
GDSANTAFECOUN011013_A01
CACAMBRIDGEMA040813_A01-03
EGDALLASCOUNT012713_A01
MWBOSTONMA040813_A01
JBCAMBRIDGEMA040813_A01-01
GLBOSTONMA030313_A01-01
GLBOSTONMA030313_A01-01
SLSANFRANCISC121412_A01-01
SLSANFRANCISC121412_A01-01
RMKEYSTONECO012713_A01-01
ATSANFRANCISC121412_A01
PMBOSTONMA032013_A01-01
DBSANANTONIOB031013_A01-03
RPPALMSPRINGS012013_A01-01
DMSANTAFENM032013_A01
SWHONOLULUHI020413_A01
NHATLANTACOBB120712_A01
MMBRECKENRIDG012513_A01-01

0T2F1V
0T2FDH
0T2FGF
0T2FSQ
0T2G2R
0T2GNI
0T2GNP
0T2GNS
0T2GNW
0T2GW1
0T2H5V
0T2H7G
0T2HLJ
0T2HT9
0T2HV4
0T2HV4
0T2HWR
0T2HXZ
0T2I35
0T2IA2
0T2IGL
0T2IK2
0T2IQB
0T2IS7
0T2J03
0T2J06
0T2KWI
0T2LER
0T2LSQ
0T2M48
0T2MEJ
0T2MFJ
0T2MJ8
0T2MXJ
0T2N4O
0T2N5M
0T2N63
0T2O3Y
0T2O9G
0T2OCJ
0T2ODV
0T2OEF
0T2ONX
0T2ORH
0T2P9J
0T2PC2
0T2PE9
0T2PE9
0T2PP6
0T2PP6
0T2PVM
0T2PXV
0T2Q5X
0T2Q8A
0T2Q9F
0T2QJO
0T2QP3
0T2RB5
0T2RRX

12/6/12
1/6/13
12/7/12
12/10/12
12/4/12
12/7/12
12/7/12
12/7/12
12/6/12
1/15/13
1/18/13
1/22/13
1/15/13
12/9/12
3/19/13
3/19/13
1/31/13
12/7/12
1/23/13
1/20/13
1/6/13
3/3/13
12/12/12
1/27/13
12/8/12
2/13/13
1/13/13
3/1/13
4/13/13
2/20/13
3/18/13
1/9/13
12/8/12
3/9/13
4/6/13
3/10/13
3/19/13
1/13/13
3/10/13
3/10/13
3/10/13
1/10/13
4/8/13
1/27/13
4/8/13
4/8/13
3/3/13
3/3/13
12/14/12
12/14/12
1/27/13
12/14/12
3/20/13
3/10/13
1/20/13
3/20/13
2/2/13
12/7/12
1/26/13

12/11/12
1/10/13
12/11/12
12/20/12
12/8/12
12/11/12
12/11/12
12/11/12
12/11/12
1/22/13
1/28/13
1/26/13
1/20/13
12/11/12
3/24/13
3/24/13
2/2/13
12/12/12
2/3/13
2/2/13
1/10/13
3/11/13
12/18/12
2/1/13
12/11/12
2/17/13
1/18/13
3/10/13
4/17/13
2/26/13
3/23/13
1/12/13
12/11/12
3/14/13
4/11/13
3/14/13
3/25/13
1/18/13
3/14/13
3/14/13
3/14/13
1/15/13
4/12/13
1/29/13
4/11/13
4/12/13
3/5/13
3/5/13
12/25/12
12/25/12
2/1/13
12/20/12
3/22/13
3/13/13
1/26/13
3/28/13
2/10/13
12/11/12
1/31/13

CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL

JLHEIDELBERGF020313_A01
CSTUCSONPIMAC051613_A01-02
MMEDINBURGHGB050613_A01
SLSANFRANCISC021213_A01-01
JKPHILADELPHI010713_A01-01
JMBANFFCAN030313_A01-01
JMBANFFCAN030313_A01-01
STSANANTONIOB030913_A01
ABVENTURACA011313_A01
ABVENTURACA011313_A01
PMSANTAFECOUN021913_A01-02
DBSANDIEGOCA012313_A01-01
EVSANDIEGOCA012613_A01
EVSANDIEGOCA012613_A01
BBBIGSKYMT011113_A01
TRBRECKENRIDG012113_A01-01
BMSANANTONIOB030913_A01
JBSANFRANCISC010713_A01
KPSANTAFENM011513_A01-03
DPDENVERDENVE010213_A01-01
BGPHILADELPHI051713_A01
RLPHOENIXAZ020913_A01-03
BSATLANTACOBB120812_A01
NGBANFFCAN030313_A01
ABWALTHAMMA043013_A01
LRSALTLAKECIT042113_A01-01
DLASPENCO010613_A01
AHWAILEAHI042713_A01
PGSANDIEGOCA012413_A01-01
JMNEWORLEANSO012013_A01
HENAGASAKIJPN020213_A01
EMPARKCITYUT010213_A01
EMPARKCITYUT010213_A01
JSPARISFRA020313_A01
AVBANFFCAN030213_A02
JTBANFFCAN030213_A01
SMBANFFCAN030213_A02
CMSEATTLEKING011013_A02-02
ISSANANTONIOB030913_A01
PKBIGSKYMT011113_A01
ZLBRECKENRIDG012613_A01
SWBIGSKYMT011113_A01
MABIGSKYMT011113_A01
YCHONOLULUHI050213_A01-01
RFHOUSTONCOUN021013_A01
MKBIGSKYMT011113_A01
OSBETHESDAMD010113_A01-02
SVNEWORLEANSO012013_A01
NQBETHESDAMD122612_A01-03
RCSANFRANCISC121512_A01
RCSANFRANCISC121512_A01
RCNEWORLEANSJ031913_A01-01
JDKEYSTONECO020213_A01
WKCOPENHAGEND022613_A01
JRSANTIAGOCHI010913_A01
EPVENTURACOUN012013_A01-02
ERSANDIEGOCA011913_A01-01
JVBOSTONMA041913_A01
RRNEWPORTBEAC120312_A02

0T2S27
0T2S9D
0T2SH1
0T2SLH
0T2SN7
0T2T8V
0T2T8V
0T2TDB
0T2TRU
0T2TRU
0T2UMI
0T2UPV
0T2UU0
0T2UU0
0T2UXR
0T2V1N
0T2V5F
0T2V6Q
0T2VAF
0T2VPJ
0T2VSK
0T2VWW
0T2W11
0T2W7T
0T2WSV
0T2XT3
0T2XUU
0T2XX4
0T2Y28
0T2YUA
0T2Z9S
0T2ZB7
0T2ZB7
0T2ZJN
0T301T
0T305F
0T305T
0T309H
0T30C9
0T30GC
0T30GZ
0T30IV
0T30NE
0T30ZE
0T315Y
0T317F
0T31CI
0T31FN
0T31MD
0T31T7
0T31T7
0T31TY
0T325R
0T32DG
0T32HT
0T32IA
0T32K2
0T32OH
0T32WO

2/3/13
5/17/13
5/6/13
2/12/13
1/6/13
3/3/13
3/3/13
3/9/13
1/13/13
1/13/13
2/19/13
1/23/13
1/26/13
1/26/13
1/11/13
1/21/13
3/9/13
1/7/13
1/15/13
1/3/13
5/18/13
2/9/13
12/8/12
3/3/13
4/30/13
4/21/13
1/6/13
4/28/13
1/24/13
1/20/13
2/1/13
1/2/13
1/2/13
2/4/13
3/2/13
3/2/13
3/2/13
1/10/13
3/9/13
1/11/13
1/26/13
1/11/13
1/11/13
5/2/13
2/10/13
1/11/13
1/1/13
1/20/13
1/1/13
12/15/12
12/15/12
3/19/13
2/2/13
2/25/13
1/8/13
1/20/13
1/19/13
4/19/13
12/3/12

2/6/13
5/20/13
5/12/13
2/16/13
2/2/13
3/8/13
3/8/13
3/14/13
1/18/13
1/18/13
2/24/13
1/26/13
1/29/13
1/29/13
1/18/13
1/26/13
3/14/13
1/10/13
1/21/13
1/6/13
5/22/13
2/13/13
12/11/12
3/8/13
5/3/13
4/26/13
1/12/13
5/8/13
1/26/13
1/27/13
2/6/13
1/7/13
1/7/13
2/9/13
3/8/13
3/8/13
3/8/13
1/15/13
3/14/13
1/16/13
2/1/13
1/16/13
1/16/13
5/13/13
2/15/13
1/16/13
1/16/13
1/27/13
1/16/13
12/19/12
12/19/12
3/21/13
2/8/13
3/1/13
1/12/13
1/25/13
1/23/13
4/25/13
12/8/12

FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL

RRNEWPORTBEAC120312_A02
JHSYDNEYAUS022613_A01
MSBRECKENRIDG012113_A01
BPNEWORLEANSJ011913_A01-01
HWLONDONGBR021013_A01
DPLAJOLLACA040413_A01-01
SGSNOWBIRDUT020913_A01-01
SGSNOWBIRDUT020913_A01-01
VHPHOENIXAZ020813_A01-01
CCVENTURACA021013_A01-01
CCVENTURACA021013_A01-01
CCVENTURACA021013_A01-01
ABSANTAFECOUN010913_A01-01
EESANTAFENM011013_A01
NLSANFRANCISC010613_A01
MSBRECKENRIDG040313_A01-02
SLVENTURACA021013_A01
SLVENTURACA021013_A01
PKHONOLULUHI020413_A01-01
SSHOUSTONHARR112512_A01
JLBOSTONMA020313_A01
STSANANTONIOB031013_A01-02
PAORLANDOORAN030913_A01-03
SRCHENNAIIND010113_A01
BLSILVERTHORN012713_A01
RFORLANDOORAN031013_A01-01
LJHONOLULUHI020413_A01
NSNASHVILLETN012513_A01-01
SKORLANDOORAN031013_A01-01
ZCORLANDOORAN031013_A01-02
WTSANTAFENM011513_A01
JWSANANTONIOB012513_A01-02
ARPHILADELPHI020813_A01-02
PWSANFRANCISC010613_A01
MLSANDIEGOCOU011613_A01-01
KPLONDONGBR040513_A01
SSASPENCO010613_A01
DLORLANDOORAN030913_A01-01
ACCARYNC012013_A01-01
JBBOSTONMA021413_A01
PKSANFRANCISC012913_A01
YLHONOLULUHI020513_A01
RWVENTURACA021013_A01
RWVENTURACA021013_A01
NMORLANDOORAN013013_A01
RVHONOLULUHI020213_A01
DWVENTURACA021513_A01
DPSANFRANCISC051513_A01
CBKEYSTONECO021013_A01
LKKEYSTONECO021013_A01-01
SZNEWORLEANSO012013_A01-01
JKKEYSTONECO021013_A01
BSKEYSTONECO021013_A01
RFMANHATTANNY010613_A01
MWNEWORLEANSO012013_A01
KMARLINGTONCO031213_A01
LSKEYSTONECO021013_A01
KLORLANDOORAN031013_A01-02
CSVENTURACA021613_A01

0T32WO
0T334F
0T33S0
0T33S3
0T33TJ
0T3401
0T342U
0T342U
0T34BC
0T34ID
0T34ID
0T34ID
0T34LV
0T34RN
0T34SR
0T34U0
0T35PQ
0T35PQ
0T35RT
0T3665
0T367I
0T36N1
0T36ZD
0T376A
0T376R
0T37JO
0T37NO
0T37NZ
0T37XD
0T3800
0T38GC
0T397L
0T39D3
0T39EQ
0T39UB
0T39ZM
0T3A2H
0T3AON
0T3ARX
0T3AYW
0T3B2A
0T3C5R
0T3CBN
0T3CBN
0T3CDM
0T3CSJ
0T3CVS
0T3D4I
0T3D9O
0T3DC7
0T3DGB
0T3DKG
0T3DLO
0T3DQR
0T3DUL
0T3EK8
0T3ENO
0T3ETY
0T3EXH

12/3/12
2/24/13
1/21/13
1/19/13
2/9/13
4/3/13
2/9/13
2/9/13
2/8/13
2/10/13
2/10/13
2/10/13
1/10/13
1/10/13
1/6/13
4/3/13
2/10/13
2/10/13
2/4/13
11/25/12
2/3/13
3/10/13
3/9/13
1/2/13
1/27/13
3/10/13
2/4/13
1/25/13
3/10/13
3/9/13
1/15/13
1/25/13
2/2/13
1/6/13
1/15/13
4/5/13
1/6/13
3/9/13
1/20/13
2/14/13
1/29/13
2/5/13
2/10/13
2/10/13
1/30/13
2/2/13
2/15/13
5/15/13
2/10/13
2/10/13
1/20/13
2/10/13
2/10/13
1/6/13
1/20/13
5/12/13
2/10/13
3/10/13
2/16/13

12/8/12
3/3/13
1/26/13
1/24/13
2/13/13
4/7/13
2/14/13
2/14/13
2/12/13
2/15/13
2/15/13
2/15/13
1/15/13
1/15/13
1/12/13
4/8/13
2/15/13
2/15/13
2/9/13
11/27/12
2/6/13
3/14/13
3/14/13
1/12/13
2/1/13
3/13/13
2/9/13
1/27/13
3/13/13
3/13/13
1/20/13
1/28/13
2/8/13
1/10/13
1/20/13
4/11/13
1/12/13
3/13/13
1/31/13
2/17/13
2/4/13
2/12/13
2/15/13
2/15/13
2/2/13
2/10/13
2/22/13
5/18/13
2/15/13
2/13/13
1/25/13
2/15/13
2/15/13
1/9/13
1/25/13
5/15/13
2/15/13
3/13/13
2/22/13

FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL

BADAVOSSUI031213_A01-01
RKBANFFCAN022413_A01
EWTAOSNM021013_A01
SVTORONTOCAN011213_A01-01
LLHONOLULUHI020413_A01
CMSCOTTSDALEA022413_A01
CMSCOTTSDALEA022413_A01
DSPHILADELPHI020213_A01
LBKEYSTONECO021913_A01-01
MTMIAMIBEACHF011613_A01-02
JBMILANITA012213_A02
GHNEWORLEANSO012013_A01
SJSANDIEGOCA012113_A02-01
SVSANDIEGOCOU012013_A01
DBATLANTAFULT030313_A01-03
KNASPENCO010613_A01
SVHAWAIINATIO022113_A01
HHHHSLOCALMD022513_A01-01
NHBANFFCAN030313_A01
MKDISTRICTOFC011513_A01-02
SGNEWORLEANSO012013_A01
BJHONOLULUHI050213_A01
BJHONOLULUHI050213_A01
AGSEATTLEKING031913_A02-03
KYGALVESTONTX020313_A01
CVDENVERADAMS022413_A01-01
SMSTEAMBOATSP011413_A01
RRSANFRANCISC021413_A01
KGPHILADELPHI051813_A01-03
AMMIAMIBEACHF021313_A01
DJLOSANGELESC012013_A01-01
DJLOSANGELESC012013_A01-01
EHBETHESDAMD012113_A01
TWUNIVERSALCI122712_A01-01
JMMARCOISLAND012313_A01-01
JLHONOLULUHI020413_A01
YWMONTREALCAN021713_A01
BGENTEBBEUGA011813_A01-01
JPKEYSTONECO020913_A01-02
SMKEYSTONECO021013_A01
JMPHILADELPHI051813_A01-03
LLORLANDOORAN020913_A01
NGTELAVIVISR021213_A01
MSNEWORLEANSO040613_A01-03
AGGUANGZHOUCH022213_A01
AGGUANGZHOUCH022213_A01
BLNEWORLEANSJ031913_A01
CHORLANDOORAN021313_A01-01
CHORLANDOORAN021313_A01-01
ESSANFRANCISC021213_A01-02
ESSANFRANCISC021213_A01-02
ACPACIFICGROV011913_A01
ACPACIFICGROV011913_A01
ROGALVESTONCO050413_A01
HMSALTLAKECIT021213_A01
PGKEYSTONECO021013_A01-01
RMKEYSTONECO021013_A01-01
BAKEYSTONECO021013_A01-01
ASPHILADELPHI020313_A01-01

0T3FB4
0T3FRJ
0T3G3J
0T3GBD
0T3GX7
0T3HQX
0T3HQX
0T3HRQ
0T3HYC
0T3HYY
0T3I9G
0T3ID0
0T3IKU
0T3ILL
0T3IU2
0T3J9R
0T3JAD
0T3JMO
0T3KMF
0T3KMN
0T3KQ9
0T3KXL
0T3KXL
0T3L70
0T3LCB
0T3LMI
0T3LPB
0T3LTY
0T3M6J
0T3NDE
0T3NFR
0T3NFR
0T3NIY
0T3NLA
0T3NM4
0T3OBI
0T3OFG
0T3OHK
0T3ON8
0T3OO1
0T3OPY
0T3OPZ
0T3PCN
0T3PEO
0T3PGF
0T3PGF
0T3PLO
0T3PO5
0T3PO5
0T3PY0
0T3PY0
0T3Q21
0T3Q21
0T3Q4W
0T3QAS
0T3QB3
0T3QF9
0T3QGA
0T3QOX

3/11/13
2/24/13
2/10/13
1/12/13
2/5/13
2/24/13
2/24/13
2/2/13
2/19/13
1/16/13
1/22/13
1/20/13
1/21/13
1/20/13
3/2/13
1/6/13
2/21/13
2/21/13
3/3/13
1/15/13
1/20/13
5/2/13
5/2/13
3/20/13
2/3/13
2/24/13
1/14/13
2/14/13
5/18/13
2/13/13
1/20/13
1/20/13
1/21/13
1/27/13
1/23/13
2/4/13
2/17/13
1/18/13
2/9/13
2/10/13
5/18/13
2/9/13
2/11/13
4/7/13
2/22/13
2/22/13
3/19/13
2/13/13
2/13/13
2/12/13
2/12/13
1/19/13
1/19/13
5/4/13
2/12/13
2/10/13
2/10/13
2/10/13
2/2/13

3/17/13
3/1/13
2/15/13
1/15/13
2/10/13
2/28/13
2/28/13
2/6/13
2/24/13
1/18/13
1/28/13
1/27/13
1/24/13
1/23/13
3/6/13
1/12/13
2/27/13
2/27/13
3/8/13
4/24/13
1/25/13
5/8/13
5/8/13
3/23/13
2/8/13
3/1/13
1/19/13
2/18/13
5/22/13
2/17/13
1/26/13
1/26/13
2/5/13
1/30/13
1/25/13
2/10/13
2/22/13
1/25/13
2/15/13
2/15/13
5/22/13
2/17/13
2/20/13
4/11/13
2/28/13
2/28/13
3/22/13
2/17/13
2/17/13
2/16/13
2/16/13
1/23/13
1/23/13
5/7/13
2/17/13
2/15/13
2/15/13
2/15/13
2/6/13

FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE

BPPHILADELPHI020313_A01
EMKEYSTONECO012713_A01
KKVENICEITA031113_A01
DASANDIEGOCA031813_A01-02
RNCANBERRAAUS021613_A01
MMMANCHESTERG021713_A01
EBNEWORLEANSO040613_A01
KBMONTEREYCA011913_A01-01
LGNEWORLEANSO040613_A01
KJBANFFCAN030313_A01-02
KJBANFFCAN030313_A01-02
KJBANFFCAN030313_A01-02
AKMOUNTAINVIE012713_A01
TPBEIJINGCHN040513_A01
TPBEIJINGCHN040513_A01
YWNEWORLEANSO040613_A01
YWNEWORLEANSO040613_A01
ISATLANTACOBB030313_A01-02
KTWHISTLERCAN040413_A01-01
DSHUNTINGTONB021313_A01-01
LWPHILADELPHI020213_A01
LWPHILADELPHI020213_A01
DSLOSANGELESC012413_A01
TPNEWORLEANSJ031913_A01
MEPARISFRA030613_A01
CHNEWORLEANSO012013_A01
HIATLANTACOBB030313_A01-03
QGVANCOUVERCA011913_A01
MPSEATTLEKING031913_A01-03
VHTELAVIVISR022213_A01-02
MHLEIPZIGFRG031813_A01
PSPHILADELPHI020313_A01
PSPHILADELPHI020313_A01
RWGALVESTONTX020313_A01-06
RWGALVESTONTX020313_A01-06
SSSANANTONIOB022113_A01-03
RDMADRIDESP020313_A01
JHGALVESTONTX020313_A01
MHGALVESTONTX020313_A01
DZSTPETERSBUR012213_A01
THGALVESTONTX020313_A01
JMLASVEGASNV021713_A01-02
JPSANANTONIOB022113_A01-02
ILGALVESTONTX020313_A01
EJGALVESTONTX020313_A01
ESBOSTONMA021313_A01-01
SPNEWORLEANSJ011613_A01-01
SPNEWORLEANSJ011613_A01-01
AUSANFRANCISC012413_A01
DENEWORLEANSJ011613_A01
DENEWORLEANSJ011613_A01
AMMUMBAIIND022313_A01
JCSANANTONIOB031013_A01-01
JCFTLAUDERDAL030613_A01-03
JLSANFRANCISC010813_A01
SKATLANTACOBB030213_A01-03
NANEWORLEANSO041313_A01-02
MGSANDIEGOCA012413_A01
XXGALVESTONTX012013_A01

0T3QP2
0T3R9B
0T3RPN
0T3RR1
0T3RTD
0T3S71
0T3SGM
0T3SM8
0T3SWR
0T3SXL
0T3SXL
0T3SXL
0T3SZS
0T3T6J
0T3T6J
0T3TA6
0T3TA6
0T3TBE
0T3TEY
0T3TJW
0T3TX4
0T3TX4
0T3U04
0T3U1R
0T3U2E
0T3U49
0T3UL5
0T3UMW
0T3UNE
0T3URC
0T3US2
0T3UU2
0T3UU2
0T3VSF
0T3VSF
0T3WUP
0T3XB1
0T3XEF
0T3XJA
0T3XLL
0T3XNX
0T3XPH
0T3XSA
0T3XSN
0T3XWZ
0T3Y5P
0T3Y9D
0T3Y9D
0T3YA8
0T3YP1
0T3YP1
0T3YS4
0T3YWZ
0T3YYK
0T3ZBR
0T3ZE6
0T3ZS6
0T3ZUP
0T3ZXK

2/2/13
1/27/13
3/11/13
3/18/13
2/16/13
2/17/13
4/6/13
1/19/13
4/6/13
3/3/13
3/3/13
3/3/13
1/27/13
4/5/13
4/5/13
4/6/13
4/6/13
3/3/13
4/4/13
2/13/13
2/2/13
2/2/13
1/24/13
3/19/13
3/6/13
1/20/13
3/3/13
1/19/13
3/19/13
2/22/13
3/17/13
2/3/13
2/3/13
2/3/13
2/3/13
2/21/13
2/3/13
2/3/13
2/3/13
1/21/13
2/3/13
2/17/13
2/21/13
2/3/13
2/3/13
2/13/13
1/16/13
1/16/13
1/24/13
1/16/13
1/16/13
2/22/13
3/10/13
3/7/13
1/8/13
3/2/13
4/12/13
1/24/13
1/20/13

2/6/13
2/1/13
3/19/13
3/22/13
2/22/13
2/21/13
4/11/13
2/1/13
4/12/13
3/8/13
3/8/13
3/8/13
1/30/13
4/14/13
4/14/13
4/12/13
4/12/13
3/8/13
4/9/13
2/18/13
2/6/13
2/6/13
1/29/13
3/23/13
3/13/13
1/27/13
3/7/13
1/25/13
3/24/13
3/6/13
3/22/13
2/6/13
2/6/13
2/8/13
2/8/13
2/26/13
2/7/13
2/8/13
2/8/13
2/8/13
2/8/13
2/21/13
2/26/13
2/8/13
2/8/13
2/18/13
1/20/13
1/20/13
1/26/13
1/20/13
1/20/13
3/5/13
3/15/13
3/9/13
1/12/13
3/7/13
4/18/13
1/26/13
1/25/13

CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL

XXGALVESTONTX012013_A01
TPBOSTONMA022413_A01
NHNAGASAKIJPN020113_A01
MRLOSANGELESC012713_A01-01
FLWAIKOLOAHI020513_A01
DSBRECKENRIDG012613_A01
SRORLANDOORAN011913_A02
CLPHILADELPHI020313_A01
EHPHILADELPHI020213_A01
EHPHILADELPHI020213_A01
JBVANCOUVERCA031313_A01
JBVANCOUVERCA031313_A01
JBORLANDOORAN021213_A01-01
JHSANDIEGOCA031513_A01-01
CPSANDIEGOCA031513_A01-02
NSSANDIEGOCA031513_A01-01
ASDENVERDENVE021013_A01-01
DESANANTONIOB042413_A01
CNKEYSTONECO012713_A01
CMSANDIEGOCA022713_A01
AJBETHESDAMD050513_A01-01
ATORLANDOORAN021213_A01-01
DGCOLLIERCOUN021913_A01
LNSANANTONIOB012613_A01-01
SDKEYSTONECO012713_A01
SRLONDONGBR021413_A01
CBSCOTTSDALEA010513_A01-01
YYKISSIMMEEOS011413_A01
EHORLANDOORAN050513_A01-04
CJPHILADELPHI022513_A01
MEPHOENIXAZ020813_A01-03
CHNEWYORKCOUN012813_A01
CHNEWYORKCOUN012813_A01
TSNEWORLEANSO012013_A01
MBPHILADELPHI020213_A01
MBPHILADELPHI020213_A01
MBHUNTINGTONB021413_A01-01
RHLAKEBUENAVI011813_A01
LWSALTLAKECIT021413_A01-01
KBKEYSTONECO021013_A01
MWPHILADELPHI020213_A01-01
SMKEYSTONECO021013_A01
GLPHILADELPHI041813_A01
KDPHILADELPHI020213_A01
EAKEYSTONECO021013_A01
FFPHILADELPHI020213_A01-01
RSNEWDELHIIND031613_A01-01
BAWHISTLERCAN031313_A01
APKEYSTONECO021013_A01
DKMONTEREYCA012513_A01-01
JHKEYSTONECO021013_A01
MCKEYSTONECO021013_A01
TJGALVESTONTX012013_A01-01
TJGALVESTONTX012013_A01-01
PPPHILADELPHI020213_A01
KTPHILADELPHI020213_A01
MJBERKELEYCA011113_A01-01
YFPHILADELPHI020213_A01
JPSANANTONIOB022113_A01-02

0T3ZXK
0T40MK
0T40QL
0T41A9
0T41BM
0T41BP
0T41HJ
0T41ML
0T41RO
0T41RO
0T424N
0T424N
0T428Y
0T42A1
0T42AB
0T42AG
0T42AK
0T42NN
0T42NX
0T42QL
0T42RO
0T42SP
0T42XE
0T44ED
0T44IE
0T44LI
0T44QU
0T44TH
0T44XE
0T453Q
0T455B
0T456O
0T456O
0T45AU
0T45ID
0T45ID
0T45IH
0T45LX
0T45R5
0T45UB
0T45Z2
0T464D
0T464T
0T465B
0T467M
0T468Y
0T469D
0T46AC
0T46AV
0T46C7
0T46FY
0T46KC
0T46N3
0T46N3
0T46OO
0T46Q0
0T46T5
0T47G2
0T47GX

1/20/13
2/24/13
2/1/13
1/27/13
2/5/13
1/26/13
1/19/13
2/3/13
2/2/13
2/2/13
3/13/13
3/13/13
2/12/13
3/15/13
3/14/13
3/13/13
2/10/13
4/24/13
1/27/13
2/27/13
5/5/13
2/12/13
2/19/13
1/26/13
1/27/13
2/13/13
3/5/13
1/14/13
5/6/13
2/25/13
2/8/13
1/27/13
1/27/13
1/20/13
2/2/13
2/2/13
2/14/13
1/18/13
2/14/13
2/10/13
2/2/13
2/10/13
4/18/13
2/2/13
2/10/13
2/3/13
3/15/13
3/13/13
2/10/13
1/26/13
2/10/13
2/10/13
1/20/13
1/20/13
2/2/13
2/2/13
1/11/13
2/2/13
2/21/13

1/25/13
3/1/13
2/6/13
1/30/13
2/10/13
2/1/13
1/23/13
2/6/13
2/6/13
2/6/13
3/17/13
3/17/13
2/16/13
3/19/13
3/19/13
3/18/13
2/15/13
4/27/13
2/1/13
3/3/13
5/7/13
2/16/13
2/24/13
1/29/13
2/1/13
2/17/13
3/10/13
1/16/13
5/10/13
2/28/13
2/12/13
2/1/13
2/1/13
1/25/13
2/6/13
2/6/13
2/17/13
1/23/13
2/17/13
2/15/13
2/6/13
2/15/13
4/21/13
2/6/13
2/15/13
2/6/13
3/22/13
3/18/13
2/15/13
2/5/13
2/15/13
2/14/13
1/25/13
1/25/13
2/8/13
2/6/13
1/14/13
2/6/13
2/26/13

DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL

BHSANFRANCISC031913_A01-03
WCSANFRANCISC031913_A01-03
GMSEATTLEKING050413_A01
KBSANFRANCISC031913_A01-01
APSANFRANCISC031913_A01-01
MPSANANTONIOB022113_A01-02
ESSANANTONIOB022113_A01-01
LWFTWORTHTX012713_A01-01
GWSANANTONIOB022313_A01-02
FSLASVEGASNV021713_A01-02
CRNEWORLEANSJ012013_A01
DSMANHATTANNY013013_A01-01
FTPHILADELPHI020213_A01
XWPHILADELPHI020213_A01
CWVENTURACA021013_A02-02
MDKEYSTONECO021013_A01-01
YZSEATTLEKING031913_A01-01
SBBRECKENRIDG040313_A01-02
MBPHILADELPHI020113_A01
MCSANANTONIOB022113_A01-01
DSGALVESTONCO020913_A01
GBPHILADELPHI020213_A01
KNBRECKENRIDG012613_A01
CDEILATISR030113_A01
ERPHILADELPHI020213_A01
JWSEATTLEKING050413_A01-01
GMSANANTONIOB022113_A01-01
JCSANFRANCISC051513_A01-01
GPHAWAIINATIO050213_A01
MHTAOSNM021013_A01
SSTAHOECITYCA011313_A02
PMBOSTONMA042013_A01-01
WLPHILADELPHI020213_A01
DSDUBLINIRL040313_A01
ADEILATISR030113_A01
KTDENVERDENVE030313_A01
MRGUANGZHOUCH022213_A01
MRGUANGZHOUCH022213_A01
SOPHILADELPHI020213_A01
ATORLANDOORAN021313_A01-01
DSLOSANGELESC021713_A01-01
ESSANDIEGOCA021213_A01
KEMEMPHISTN022113_A01-01
ELSANFRANCISC021013_A01-01
LLHONOLULUHI020413_A01
LRSANFRANCISC020913_A01-01
SPHONOLULUHI050313_A01-01
PKOTHERGBR020113_A01-01
PKOTHERGBR020113_A01-01
SASANFRANCISC020413_A01
SAORLANDOORAN021113_A01-01
HONEWORLEANSO012013_A01-01
JMSEATTLEKING121212_A02
GSSEATTLEKING050513_A01
CGSANFRANCISC021113_A01-01
ASPHOENIXAZ031813_A01
YMSCOTTSDALEA021413_A01-01
EDTORONTOCAN052313_A01
EKPHILADELPHI020213_A01

0T47KY
0T47M1
0T47OF
0T47OI
0T47OV
0T47Q4
0T48L4
0T48MR
0T496F
0T49BB
0T49JY
0T49TQ
0T4ANI
0T4AU8
0T4AWU
0T4BAA
0T4BOM
0T4BTU
0T4BWW
0T4C2S
0T4C5M
0T4C6N
0T4C76
0T4CD4
0T4CHW
0T4COX
0T4CSU
0T4CV8
0T4CVZ
0T4CX1
0T4D5F
0T4D7O
0T4DW3
0T4E17
0T4E2A
0T4E4I
0T4E86
0T4E86
0T4E9O
0T4ECZ
0T4EHP
0T4EL4
0T4EQU
0T4ESP
0T4ETH
0T4EVX
0T4F8D
0T4F9B
0T4F9B
0T4FBZ
0T4FFK
0T4FWC
0T4FXU
0T4FY5
0T4G13
0T4G5B
0T4GB3
0T4GE4
0T4GFQ

3/18/13
3/19/13
5/4/13
3/19/13
3/18/13
2/21/13
2/21/13
1/27/13
2/23/13
2/17/13
1/20/13
1/30/13
2/2/13
2/2/13
2/10/13
2/10/13
3/19/13
4/3/13
2/1/13
2/21/13
2/10/13
2/2/13
1/26/13
3/1/13
2/2/13
5/4/13
2/21/13
5/15/13
5/3/13
2/10/13
1/13/13
4/19/13
2/2/13
4/3/13
3/1/13
3/3/13
2/22/13
2/22/13
2/2/13
2/13/13
2/19/13
2/12/13
2/21/13
2/10/13
2/4/13
2/8/13
5/3/13
2/1/13
2/1/13
2/4/13
2/11/13
1/20/13
12/12/12
5/5/13
2/11/13
3/18/13
2/14/13
5/23/13
2/2/13

3/25/13
3/24/13
5/9/13
3/23/13
3/24/13
2/26/13
2/26/13
1/29/13
2/26/13
2/21/13
1/24/13
2/2/13
2/6/13
2/6/13
2/14/13
2/15/13
3/23/13
4/8/13
2/6/13
2/26/13
2/15/13
2/6/13
2/1/13
3/8/13
2/6/13
5/11/13
2/26/13
5/19/13
5/9/13
2/16/13
1/18/13
4/24/13
2/6/13
4/7/13
3/8/13
3/7/13
2/28/13
2/28/13
2/6/13
2/18/13
2/28/13
2/14/13
2/24/13
2/15/13
2/9/13
2/12/13
5/8/13
4/26/13
4/26/13
2/7/13
2/14/13
1/25/13
12/14/12
5/10/13
2/23/13
3/23/13
2/18/13
5/26/13
2/6/13

DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE

PSPHILADELPHI020213_A01
HZPHILADELPHI020213_A01
TNPHILADELPHI020213_A01
KTSANTAFENM020313_A01
TJSEATTLEKING050413_A01
APATLANTACOBB030213_A01-05
PAPALMBEACHGA013013_A01
RBATLANTAFULT030313_A01-01
SKMIAMIFL022713_A01-01
JCGALVESTONTX020313_A01
NLKEYSTONECO021013_A01
SRSANDIEGOCA022713_A01-02
GFKEYSTONECO020913_A02
RAHONOLULUHI020513_A01
RKKEYSTONECO021013_A01
TRPHILADELPHI020113_A01
TRPHILADELPHI020113_A01
OTPHILADELPHI020113_A01
OTPHILADELPHI020113_A01
BDATLANTACOBB043013_A01-01
LYNEWORLEANSO022013_A01
PBGALVESTONTX020313_A01-01
PBGALVESTONTX020313_A01-01
RLSANFRANCISC013013_A01
LFSANDIEGOCOU012413_A01
MOSANDIEGOCOU011713_A01-01
JOSCOTTSDALEA021413_A01
WDSEATTLEKING050413_A01
JHKEYSTONECO021013_A01
KJKEYSTONECO021013_A01
JASEATTLEKING031513_A01
SJBRECKENRIDG040313_A01-02
RLKEYSTONECO021013_A01
PGSEATTLEKING032013_A01
JMSEATTLEKING031813_A01
ARSANTAFENM031713_A01-02
JGPHILADELPHI020213_A01
WTSANDIEGOCA051713_A01
RCHONOLULUHI020513_A01
SPPASADENACA031213_A01-01
KRSANFRANCISC013013_A01
JCPHILADELPHI020213_A01
MMKEYSTONECO021013_A01-01
JKKEYSTONECO021013_A01
NDKEYSTONECO021013_A01
JHBRECKENRIDG040213_A01
MPKEYSTONECO021013_A01-01
USSANDIEGOCA013013_A01-01
CSBRECKENRIDG040213_A01
LNSEATTLEKING050413_A01
AMBOSTONMA021313_A01-01
MGBANFFCAN030313_A01-01
BDLOSANGELESC040913_A01
CGROCKVILLEMD031013_A01-02
IASEATTLEKING011513_A01-02
INBETHESDAMD011413_A01-02
TBLASVEGASNV022513_A01
HMKEYSTONECO021013_A01-01
HMKEYSTONECO021013_A01-01

0T4GHL
0T4GQN
0T4GSU
0T4GVD
0T4GVZ
0T4GYQ
0T4GZX
0T4H8Y
0T4HFV
0T4HWL
0T4HXH
0T4I8T
0T4IAV
0T4IQW
0T4JE0
0T4JS3
0T4JS3
0T4JSV
0T4JSV
0T4K2F
0T4KA9
0T4KIF
0T4KIF
0T4KKH
0T4KKO
0T4KPV
0T4KQH
0T4KS2
0T4KT6
0T4LC1
0T4LFM
0T4LI1
0T4LIC
0T4LKC
0T4LQA
0T4LS2
0T4LVD
0T4LWO
0T4M3U
0T4M4B
0T4M80
0T4M98
0T4MG4
0T4MI5
0T4MMR
0T4MNK
0T4MQO
0T4MSE
0T4MT0
0T4MTO
0T4MYD
0T4NJ6
0T4NKD
0T4NUY
0T4NXG
0T4O0Z
0T4O5K
0T4OAK
0T4OAK

2/2/13
2/2/13
2/2/13
2/3/13
5/4/13
3/2/13
1/30/13
3/3/13
2/27/13
2/3/13
2/10/13
2/27/13
2/9/13
2/5/13
2/10/13
2/1/13
2/1/13
2/1/13
2/1/13
4/30/13
2/20/13
2/3/13
2/3/13
1/30/13
1/24/13
1/17/13
2/14/13
5/4/13
2/10/13
2/10/13
3/15/13
4/3/13
2/10/13
3/20/13
3/18/13
3/16/13
2/2/13
5/17/13
2/5/13
3/12/13
1/30/13
2/2/13
2/10/13
2/10/13
2/10/13
4/2/13
2/10/13
1/30/13
4/2/13
5/4/13
2/13/13
3/3/13
4/9/13
3/10/13
3/19/13
1/14/13
2/25/13
2/10/13
2/10/13

2/6/13
2/6/13
2/6/13
2/8/13
5/11/13
3/7/13
2/4/13
3/7/13
3/5/13
2/8/13
2/15/13
3/2/13
2/15/13
2/9/13
2/15/13
2/6/13
2/6/13
2/6/13
2/6/13
5/4/13
2/24/13
2/8/13
2/8/13
2/4/13
1/27/13
1/24/13
2/17/13
5/8/13
2/15/13
2/15/13
3/24/13
4/8/13
2/15/13
3/24/13
3/24/13
3/20/13
2/6/13
5/23/13
2/11/13
3/17/13
2/3/13
2/6/13
2/14/13
2/15/13
2/15/13
4/8/13
2/15/13
2/2/13
4/8/13
5/9/13
2/18/13
3/8/13
4/13/13
3/12/13
3/26/13
2/15/13
3/3/13
2/15/13
2/15/13

CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE

JPATLANTAFULT030313_A01-02
RMKEYSTONECO021013_A01
CRATLANTANAVA030313_A01-01
JWSEATTLEKING050413_A01-02
SCCHICAGOIL041613_A01
CLHONOLULUHI050213_A01
KLSANTAFENM031713_A01-02
MBBOSTONMA041913_A01-01
SZATLANTADEKA030313_A01
SOSEATTLEKING050513_A01
ASVENTURACA021713_A01
MRBOSTONMA021413_A01-01
IMNEWORLEANSO022713_A01
SMSANDIEGOCA020813_A02
SMSANDIEGOCA020813_A02
GPBOSTONMA020313_A01-01
AJPHILADELPHI020213_A01
PDGENEVASUI020413_A01
SSNEWYORKCOUN012813_A01
JJSANTAFECOUN021913_A01-04
SASANTAFENM020313_A01
AMDENVERDENVE021013_A01-02
AMDENVERDENVE021013_A01-02
TRVISTACA012813_A01
CTTAIPEITPE041713_A01
MUSANFRANCISC051113_A01-04
WESANFRANCISC031913_A01
CMSYDNEYAUS030413_A01
BHSEATTLEKING031913_A01-01
JAORANGECOUNT021913_A01
PBPHILADELPHI020213_A01
ABPHILADELPHI020213_A01
KLSANDIEGOCOU031613_A01-03
KLSANDIEGOCOU031613_A01-03
ARSANANTONIOB022113_A01
AFSANFRANCISC013013_A01
JLKEYSTONECO021013_A01
MGHARROGATEGB031513_A01
JOPHOENIXAZ022013_A01-04
ALPHILADELPHI020313_A01
VMVIENNAAUT020913_A01
MSHHSLOCALMD021613_A01
FGPALMSPRINGS030213_A01
GCDISTRICTOFC012913_A01-01
SRPHILADELPHI020213_A01
SRPHILADELPHI020213_A01
RACOLDSPRINGH022813_A01
RACOLDSPRINGH022813_A01
MGWHISTLERCAN033113_A01
GUSANANTONIOB022113_A01-01
NBXIANCHN052113_A01
NBXIANCHN052113_A01
LBPHOENIXAZ031913_A01
YGSEATTLEKING032713_A01
TASEATTLEKING032713_A01
AKKEYSTONECO021013_A01
JKBOSTONUNIVE041913_A01-05
MZPHILADELPHI020213_A01
MZPHILADELPHI020213_A01

0T4OEY
0T4OPH
0T4P6N
0T4P6Q
0T4PLK
0T4PMF
0T4PN9
0T4PWK
0T4PYZ
0T4Q0Q
0T4Q5N
0T4Q7H
0T4RG5
0T4RHQ
0T4RHQ
0T4RIZ
0T4RMB
0T4RQ3
0T4RRO
0T4RT2
0T4RVW
0T4S9P
0T4S9P
0T4SFR
0T4SHF
0T4SHJ
0T4SXD
0T4T0T
0T4T2V
0T4T35
0T4T49
0T4T5X
0T4T89
0T4T89
0T4TI4
0T4TL4
0T4TXJ
0T4TXW
0T4U3T
0T4U67
0T4UB4
0T4UEK
0T4UHF
0T4UV3
0T4VTH
0T4VTH
0T4VX9
0T4VX9
0T4VY9
0T4VZC
0T4W8H
0T4W8H
0T4WDH
0T4WL9
0T4WMZ
0T4WRX
0T4WU3
0T4WY1
0T4WY1

3/3/13
2/10/13
3/3/13
5/4/13
4/16/13
5/2/13
3/17/13
4/20/13
3/3/13
5/5/13
2/17/13
2/14/13
2/27/13
2/8/13
2/8/13
2/3/13
2/2/13
2/3/13
1/28/13
2/19/13
2/3/13
2/10/13
2/10/13
1/28/13
4/14/13
5/11/13
3/19/13
3/4/13
3/19/13
2/19/13
2/2/13
2/2/13
3/16/13
3/16/13
2/21/13
1/30/13
2/10/13
3/15/13
2/20/13
2/3/13
2/9/13
2/16/13
3/2/13
1/29/13
2/2/13
2/2/13
2/28/13
2/28/13
3/31/13
2/21/13
5/21/13
5/21/13
3/19/13
3/27/13
3/27/13
2/10/13
4/18/13
2/2/13
2/2/13

3/10/13
2/15/13
3/7/13
5/9/13
4/20/13
5/8/13
3/20/13
4/24/13
3/5/13
5/9/13
2/23/13
2/18/13
3/1/13
2/14/13
2/14/13
2/6/13
2/6/13
2/7/13
1/30/13
2/24/13
2/8/13
2/15/13
2/15/13
1/30/13
4/24/13
5/19/13
3/24/13
3/12/13
3/23/13
2/23/13
2/6/13
2/6/13
3/23/13
3/23/13
2/26/13
2/4/13
2/15/13
3/24/13
2/25/13
2/6/13
2/16/13
2/20/13
3/5/13
2/1/13
2/6/13
2/6/13
3/3/13
3/3/13
4/9/13
2/26/13
5/26/13
5/26/13
3/23/13
3/29/13
3/29/13
2/15/13
4/24/13
2/5/13
2/5/13

CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE

FHNEWORLEANSJ040613_A01-01
SSPHILADELPHI013113_A01
GVPHILADELPHI020213_A01
ABSANTAFENM021713_A01-01
WKHONOLULUHI020413_A01
DVBETHESDAMD012913_A01
ASFLORENCEITA030413_A01
EFSNOWBIRDUT020813_A01
MPSANTAFECOUN032013_A01-01
MPSANTAFECOUN032013_A01-01
MPSANTAFECOUN032013_A01-01
EGSANANTONIOB030913_A01-04
CPATLANTADEKA030313_A01-04
CPATLANTADEKA030313_A01-04
MSNEWORLEANSJ041013_A01
AJPHILADELPHI020213_A01
WNSANFRANCISC031813_A01-01
AGDENVERCOUNT030313_A01
NWLYONFRA021113_A01
CBSEATTLEKING032113_A01
SKRECIFEPERNA051213_A01
SKRECIFEPERNA051213_A01
SLHONOLULUHI020513_A01
MBTAHOECITYCA030313_A01
MKTAHOECITYCA030213_A01
TRSANDIEGOCOU050313_A01
JKSANDIEGOCA050313_A01
MLSANTAFENM020313_A01
GGATLANTAFULT022813_A01-01
MGKEYSTONECO021013_A01-03
MGKEYSTONECO021013_A01-03
TQATLANTAFULT030113_A01
KWNEWHAVENCT021513_A01
RPORLANDOORAN030913_A01-04
RPORLANDOORAN030913_A01-04
ZWPHILADELPHI020213_A01
ALATLANTAFULT030213_A01-01
JVPHILADELPHI020213_A01
ELSEATTLEKING050413_A01
HCFLORENCEITA030513_A01
SMINDIANWELLS021513_A01
RPTELLURIDECO030313_A01-02
NNCHANDLERAZ021413_A01
JOHONOLULUHI050313_A01-01
XYPHILADELPHI020213_A01
JSSANFRANCISC030813_A01
TFOAKRIDGETN022413_A01-01
SSVIENNAAUT030913_A01
LETAHOECITYCA030313_A01
CCSANJUANSANJ040313_A01
SISEDONAAZ020313_A01
SISEDONAAZ020313_A01
SAVANCOUVERCA022513_A01
BRDETROITWAYN020413_A01
JSPHILADELPHI013113_A01
DTVENTURACA030313_A01-01
MWORLANDOORAN041313_A01
JKMIAMIFL021713_A01
SJVENTURACA030313_A01-01

0T4WYS
0T4X1X
0T4X2D
0T4X2I
0T4XB2
0T4XIX
0T4XSY
0T4XT5
0T4Y6I
0T4Y6I
0T4Y6I
0T4Y7S
0T4Y8Y
0T4Y8Y
0T4YB5
0T4YCK
0T4YO9
0T4YPA
0T4YXY
0T4ZLP
0T4ZZL
0T4ZZL
0T501B
0T5055
0T50H3
0T50H9
0T50HK
0T50IS
0T50LL
0T50XN
0T50XN
0T519P
0T51B2
0T51BR
0T51BR
0T51I0
0T51II
0T51N2
0T51NN
0T51PU
0T51T9
0T51TJ
0T51VN
0T51X3
0T51XZ
0T51YS
0T5216
0T5236
0T52C6
0T52D7
0T52KG
0T52KG
0T52LW
0T52MJ
0T52QY
0T52UV
0T53NM
0T53SL
0T541M

4/8/13
1/31/13
2/2/13
2/17/13
2/4/13
1/29/13
3/4/13
2/8/13
3/21/13
3/21/13
3/21/13
3/9/13
3/3/13
3/3/13
4/11/13
2/2/13
3/18/13
3/3/13
2/10/13
3/21/13
5/11/13
5/11/13
2/5/13
3/3/13
3/2/13
5/2/13
5/2/13
2/3/13
2/28/13
2/10/13
2/10/13
3/1/13
2/15/13
3/11/13
3/11/13
2/2/13
3/2/13
2/2/13
5/4/13
3/5/13
2/15/13
3/3/13
2/14/13
4/28/13
2/2/13
3/8/13
2/24/13
3/9/13
3/3/13
4/3/13
2/3/13
2/3/13
2/25/13
2/4/13
1/31/13
3/3/13
4/12/13
2/17/13
3/3/13

4/11/13
2/6/13
2/6/13
2/25/13
2/9/13
1/30/13
3/10/13
2/14/13
3/23/13
3/23/13
3/23/13
3/14/13
3/8/13
3/8/13
4/13/13
2/6/13
3/23/13
3/8/13
2/20/13
3/24/13
5/18/13
5/18/13
2/9/13
3/7/13
3/7/13
5/7/13
5/8/13
2/7/13
3/2/13
2/16/13
2/16/13
3/6/13
2/18/13
3/12/13
3/12/13
2/6/13
3/7/13
2/6/13
5/8/13
3/11/13
2/19/13
3/8/13
2/17/13
5/7/13
2/6/13
3/13/13
3/1/13
3/14/13
3/10/13
4/7/13
2/7/13
2/7/13
3/3/13
2/6/13
2/6/13
3/8/13
4/16/13
2/20/13
3/8/13

DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE

YPBANFFCAN030313_A01
KASANFRANCISC013113_A02-01
FHORLANDOORAN051813_A01
JCSANANTONIOB031013_A01-01
CBDISTRICTOFC022412_A01
HEMISSOULAMT022313_A01
AKBANFFCAN031713_A01
JCPHILADELPHI020213_A01
MGORLANDOORAN051813_A01-02
SKORLANDOORAN030813_A01-04
ZSPHILADELPHI020113_A01
DAORLANDOORAN051813_A01-01
DAORLANDOORAN051813_A01-01
USHONOLULUHI050313_A01
GCBANFFCAN022413_A01-01
GCBANFFCAN022413_A01-01
NEDALLASDALLA030613_A01-01
JGNEWYORKCOUN022113_A01
MKSEATTLEKING050413_A01-01
PVNOORDWIJKHO030113_A01-01
NMSEATTLEKING031913_A01-03
KKNEWYORKCOUN022113_A01
TLPHILADELPHI020213_A01
VMMISSOULAMT022013_A01
LWPHOENIXAZ031813_A01
TBSANDIEGOCOU050213_A01
DHSANDIEGOCA050213_A01
LMSEATTLEKING050413_A01
GPKEYSTONECO021013_A01
SKSALTLAKECIT021513_A01
OLATLANTAFULT030213_A01
DTNEWYORKCOUN022213_A01
EHSANANTONIOB031013_A01
BSWOODDALEIL012813_A01-01
NNHONOLULUHI020513_A01
YFBEIJINGCHN040513_A01
ALSANJOSECA021713_A01-02
ASPHILADELPHI020213_A01
MBPHILADELPHI020213_A01
MBPHILADELPHI020213_A01
ZGSANFRANCISC030813_A01
SBORLANDOORAN030813_A01-05
RGBANFFCAN030313_A01-01
RGBANFFCAN030313_A01-01
ELBANFFCAN030313_A01
ELBANFFCAN030313_A01
JPCHICAGOIL031913_A01-01
JPCHICAGOIL031913_A01-01
GFPHILADELPHI020213_A01
GFPHILADELPHI020213_A01
CRSANANTONIOB031013_A01
WTPHILADELPHI020213_A01
WTPHILADELPHI020213_A01
MSORLANDOORAN031013_A01-05
SIMIAMIFL020713_A01
SIMIAMIFL020713_A01
SHBUENOSAIRES041713_A01
MSMIAMIDADECO031213_A01-03
TWSANANTONIOB022013_A01

0T549T
0T54GY
0T54K3
0T54OB
0T54RW
0T54TG
0T54W7
0T54Z0
0T550X
0T557N
0T558I
0T5590
0T5590
0T55EM
0T55L6
0T55L6
0T55NR
0T55RX
0T55UX
0T55WK
0T55WO
0T55XY
0T567J
0T567T
0T56AX
0T56BN
0T56CV
0T56K0
0T56SL
0T57EB
0T57GR
0T57IL
0T57LF
0T57NB
0T57O1
0T57XG
0T57YN
0T5804
0T581K
0T581K
0T58CE
0T58DO
0T58PF
0T58PF
0T58S3
0T58S3
0T58U2
0T58U2
0T58UO
0T58UO
0T5963
0T596Z
0T596Z
0T597B
0T59FP
0T59FP
0T59H9
0T59HA
0T59K8

3/3/13
1/31/13
5/17/13
3/10/13
2/24/13
2/23/13
3/17/13
2/2/13
5/18/13
3/8/13
2/1/13
5/17/13
5/17/13
5/3/13
2/24/13
2/24/13
3/6/13
2/21/13
5/4/13
2/28/13
3/19/13
2/21/13
2/2/13
2/20/13
3/18/13
5/2/13
5/2/13
5/4/13
2/10/13
2/15/13
3/2/13
2/22/13
3/10/13
1/28/13
2/5/13
4/5/13
2/17/13
2/2/13
2/2/13
2/2/13
3/8/13
3/8/13
3/3/13
3/3/13
3/3/13
3/3/13
3/19/13
3/19/13
2/2/13
2/2/13
3/10/13
2/2/13
2/2/13
3/11/13
2/7/13
2/7/13
4/17/13
3/12/13
2/20/13

3/8/13
2/3/13
5/21/13
3/13/13
2/28/13
3/1/13
3/22/13
2/6/13
5/21/13
3/13/13
2/6/13
5/19/13
5/19/13
5/8/13
2/28/13
2/28/13
3/11/13
2/24/13
5/9/13
3/7/13
3/23/13
2/24/13
2/6/13
3/1/13
3/23/13
5/12/13
5/7/13
5/8/13
2/15/13
2/18/13
3/8/13
2/24/13
3/15/13
2/1/13
2/9/13
4/14/13
2/23/13
2/6/13
2/6/13
2/6/13
3/12/13
3/11/13
3/8/13
3/8/13
3/8/13
3/8/13
3/22/13
3/22/13
2/6/13
2/6/13
3/14/13
2/6/13
2/6/13
3/13/13
2/10/13
2/10/13
4/22/13
3/17/13
2/23/13

FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE

MMPHOENIXAZ031913_A01-02
AWKEYSTONECO021013_A01
MKSANANTONIOB030913_A01
HKORLANDOORAN031013_A01-01
HKORLANDOORAN031013_A01-01
YFVANCOUVERCA040413_A01-01
KTBOSTONMA020513_A01
KTBOSTONMA020513_A01
MMVANCOUVERCA022613_A01
MFPHILADELPHI051713_A01-01
JBKAHULUIHI022113_A01
PBORLANDOORAN021013_A01
PBORLANDOORAN021013_A01
JFDAKARSEN031913_A01
LEOTHERFRG031813_A01-01
SMSEATTLEKING031213_A01-01
LCHONOLULUHI020413_A01
WIVENTURACA021013_A01-03
SBVENTURACA031613_A01
SBVENTURACA031613_A01
GCBETHESDAMD022513_A01
EQSANANTONIOB031013_A01-01
EEBETHESDAMD022513_A01
MECOLDSPRINGH020313_A01-03
FCBETHESDAMD022513_A01
KGBETHESDAMD022513_A01
AASANJUANSANJ040213_A01-02
TSBETHESDAMD022513_A01
MGORLANDOORAN020913_A01-01
BFBANFFCAN030313_A01
FBHONOLULUHI020413_A01
WKPHOENIXAZ020813_A01
RWBANFFCAN030213_A01
CONEWORLEANSO031913_A01-02
BASALTLAKECIT030113_A01
MMPHILADELPHI020313_A01
MMPHILADELPHI020313_A01
JVGREENWOODVI031013_A01-02
GHPHILADELPHI020213_A01
GHPHILADELPHI020213_A01
DHBOSTONMA012513_A01
FPPHILADELPHI020113_A01
FPPHILADELPHI020113_A01
MGTAOSNM021013_A01
JHPHILADELPHI020213_A01-01
KKNEWORLEANSJ040613_A01-01
MSORLANDOORAN030913_A01
DLPHILADELPHI020313_A01
DLPHILADELPHI020313_A01
RMSCOTTSDALEA030613_A01
RMSCOTTSDALEA030613_A01
RBPHILADELPHI020213_A01
CTSANDIEGOCA040413_A01-02
YSBOSTONMA042013_A01
HCPHILADELPHI020213_A01
MJPHILADELPHI020213_A01
JKPHILADELPHI020213_A01-01
RKNEWORLEANSO022113_A01-01
CTPISAITA041313_A01-01

0T5B94
0T5D67
0T5DA7
0T5DDA
0T5DDA
0T5DGT
0T5DMS
0T5DMS
0T5DQH
0T5DRU
0T5E2H
0T5F0W
0T5F0W
0T5FH4
0T5FIR
0T5GCZ
0T5GDW
0T5GNM
0T5GWV
0T5GWV
0T5GYF
0T5H0S
0T5H7F
0T5HA4
0T5HA6
0T5HCI
0T5HDN
0T5HOA
0T5HR4
0T5HW3
0T5ICC
0T5ICP
0T5IG3
0T5IIJ
0T5J15
0T5JHS
0T5JHS
0T5JI6
0T5K1Y
0T5K1Y
0T5K66
0T5KKT
0T5KKT
0T5KUV
0T5L6Z
0T5L7O
0T5LEI
0T5M0Q
0T5M0Q
0T5ME6
0T5ME6
0T5MQB
0T5MWH
0T5MWU
0T5MXW
0T5MZU
0T5N44
0T5N77
0T5N8E

3/19/13
2/10/13
3/9/13
3/10/13
3/10/13
4/4/13
2/5/13
2/5/13
2/26/13
5/18/13
2/21/13
2/10/13
2/10/13
3/19/13
3/17/13
3/12/13
2/4/13
2/10/13
3/16/13
3/16/13
2/25/13
3/10/13
2/25/13
2/3/13
2/25/13
2/25/13
4/3/13
2/25/13
2/9/13
3/3/13
2/4/13
2/8/13
3/2/13
3/20/13
3/1/13
2/3/13
2/3/13
3/10/13
2/2/13
2/2/13
1/25/13
2/1/13
2/1/13
2/10/13
2/2/13
4/6/13
3/9/13
2/3/13
2/3/13
3/6/13
3/6/13
2/2/13
4/4/13
4/20/13
2/2/13
2/2/13
2/1/13
2/21/13
4/13/13

3/23/13
2/15/13
3/14/13
3/15/13
3/15/13
4/9/13
2/6/13
2/6/13
3/3/13
5/22/13
2/27/13
2/13/13
2/13/13
3/25/13
3/24/13
3/17/13
2/9/13
2/15/13
3/22/13
3/22/13
2/27/13
3/14/13
2/27/13
2/6/13
2/27/13
2/27/13
4/7/13
2/27/13
2/17/13
3/10/13
2/9/13
2/12/13
3/9/13
3/22/13
3/3/13
2/6/13
2/6/13
3/11/13
2/6/13
2/6/13
1/27/13
2/6/13
2/6/13
2/15/13
2/6/13
4/10/13
3/13/13
2/5/13
2/5/13
3/13/13
3/13/13
2/6/13
4/7/13
4/23/13
2/6/13
2/6/13
2/6/13
2/23/13
4/21/13

DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE

XWSALTLAKECIT031013_A01
DSNEWORLEANSO022113_A01-02
CZCOPENHAGEND031113_A01
KCCHICAGOIL052313_A01-01
MHPHILADELPHI020213_A01
MHPHILADELPHI020213_A01
LSSANDIEGOCA031713_A01
MFPHILADELPHI020113_A01
MFPHILADELPHI020113_A01
JRSANJUANSANJ031313_A01
HSDENVERADAMS022413_A01
VHNEWORLEANSO050813_A01-02
DILAJOLLACA040313_A01
KOPHILADELPHI020113_A01
RNSANFRANCISC013113_A01-01
YDBANFFCAN030313_A01
YDBANFFCAN030313_A01
TTPARISFRA031713_A01
ECPHILADELPHI020213_A01
ECPHILADELPHI020213_A01
ASKEYSTONECO021013_A01-01
LNBOSTONMA021413_A01-01
POBANFFCAN030313_A01-02
POBANFFCAN030313_A01-02
VRSANDIEGOCA031613_A01-01
VRSANDIEGOCA031613_A01-01
VRBANFFCAN030313_A01
VRBANFFCAN030313_A01
RBBANFFCAN030313_A01
RBBANFFCAN030313_A01
TFSCOTTSDALEA030613_A01
TFSCOTTSDALEA030613_A01
JMSANDIEGOCA022413_A01
ROROCKVILLEMD031013_A01-07
LNLONDONGBR040613_A01
ATSANANTONIOB022113_A01-03
RFSANTAMONICA020413_A01
CBSEATTLEKING041613_A01-02
LHHOLLYWOODFL031313_A01
VHSANFRANCISC031813_A01
MCSANFRANCISC030813_A01
PKSANDIEGOCA031513_A01-02
AVATLANTAFULT030313_A01
HASEATTLEKING050413_A01
PCTAHOECITYCA030313_A01
ESNICEFRA040813_A01
CTBOSTONMA042013_A01-01
KSPHILADELPHI020113_A01
ATCOLDSPRINGH022113_A01
KGPHILADELPHI020213_A01-01
MVSANANTONIOB030913_A01
KNPHILADELPHI020213_A01-01
DSLANSINGINGH032013_A01-02
JGPHILADELPHI020113_A01
EWOTHERAUT030913_A01
EWOTHERAUT030913_A01
MDPHILADELPHI020213_A01
JXPHILADELPHI020213_A01
WWORLANDOORAN021213_A01

0T5NGC
0T5NK5
0T5O2Z
0T5O7Z
0T5O9L
0T5O9L
0T5OF2
0T5OFK
0T5OFK
0T5OI8
0T5OKR
0T5P1V
0T5P1W
0T5P68
0T5PB5
0T5PGS
0T5PGS
0T5PKO
0T5PYD
0T5PYD
0T5Q57
0T5QCP
0T5QCU
0T5QCU
0T5QQW
0T5QQW
0T5RAL
0T5RAL
0T5RBA
0T5RBA
0T5ROM
0T5ROM
0T5S0I
0T5SDI
0T5SHW
0T5SIO
0T5T13
0T5TIQ
0T5TMH
0T5TR2
0T5TS5
0T5U0P
0T5U2I
0T5U4O
0T5U66
0T5U9F
0T5UG8
0T5US4
0T5USD
0T5UV5
0T5UVR
0T5V16
0T5V3Q
0T5V5M
0T5V6A
0T5V6A
0T5VAY
0T5VD8
0T5VN4

3/10/13
2/22/13
3/11/13
5/23/13
2/2/13
2/2/13
3/17/13
2/1/13
2/1/13
3/13/13
2/24/13
5/8/13
4/3/13
2/1/13
1/30/13
3/3/13
3/3/13
3/17/13
2/2/13
2/2/13
2/10/13
2/14/13
3/3/13
3/3/13
3/15/13
3/15/13
3/3/13
3/3/13
3/3/13
3/3/13
3/6/13
3/6/13
2/24/13
3/11/13
4/6/13
2/21/13
2/4/13
4/16/13
3/13/13
3/18/13
3/8/13
3/15/13
3/3/13
5/4/13
3/3/13
4/8/13
4/20/13
2/1/13
2/21/13
2/2/13
3/9/13
2/1/13
3/20/13
2/1/13
3/9/13
3/9/13
2/2/13
2/2/13
2/12/13

3/13/13
2/23/13
3/17/13
5/27/13
2/6/13
2/6/13
3/21/13
2/6/13
2/6/13
3/16/13
3/2/13
5/11/13
4/7/13
2/6/13
2/1/13
3/8/13
3/8/13
3/21/13
2/6/13
2/6/13
2/15/13
2/17/13
3/8/13
3/8/13
3/24/13
3/24/13
3/8/13
3/8/13
3/8/13
3/8/13
3/10/13
3/10/13
2/27/13
3/13/13
4/9/13
2/26/13
2/7/13
4/21/13
3/17/13
3/22/13
3/12/13
3/23/13
3/6/13
5/9/13
3/7/13
4/14/13
4/23/13
2/6/13
2/25/13
2/6/13
3/16/13
2/5/13
3/22/13
2/4/13
3/17/13
3/17/13
2/6/13
2/6/13
2/15/13

DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE

TRPHILADELPHI020113_A01
EFMIAMIFL042413_A01
RHATLANTAFULT030313_A01-01
SKNEWORLEANSO032713_A01
ANKEYSTONECO021913_A01-01
NCORLANDOORAN030813_A01-07
KROTHERITA042613_A01
KROTHERITA042613_A01
JLSEATTLEKING031113_A01
MGSANANTONIOB030913_A01-03
RBPHILADELPHI020213_A01
RBPHILADELPHI020213_A01
KDHONOLULUHI050313_A01-02
SSPHILADELPHI020213_A01-01
SSPHILADELPHI020213_A01-01
KFSANDIEGOCA031813_A01
AHPHILADELPHI020413_A01
AHPHILADELPHI020413_A01
KGOTHERAUT040313_A01
KMWHISTLERCAN031313_A01
PRSALTLAKECIT022813_A01
WWSANANTONIOB031813_A01-01
SCPHILADELPHI020213_A01
SCPHILADELPHI020213_A01
SLPHILADELPHI020113_A01
SLPHILADELPHI020113_A01
MGINDIANWELLS021513_A01
LNPALMSPRINGS030213_A01
NGDETROITWAYN022813_A01-01
ZZMUNICHFRG022513_A01
MHPHILADELPHI020113_A01
TCDALLASCOUNT022613_A01
BTSANDIEGOCA031813_A01
TNORLANDOORAN051713_A01
TNORLANDOORAN051713_A01
PGSANFRANCISC033013_A01-03
JBVENTURACA020913_A02
ENSEATTLEKING041713_A01
ENSEATTLEKING041713_A01
AEANAHEIMCA031713_A01-01
PDLASVEGASNV021713_A01
JKPHILADELPHI020213_A01
GSSANANTONIOB031813_A01-01
BLPHILADELPHI020213_A01
MMLASVEGASNV021713_A01
PWPHILADELPHI020213_A01
DRDALLASDALLA022613_A01-01
MKATLANTACOBB030213_A01-01
WWDANAPOINTCA022713_A01
NMNEWORLEANSJ032013_A01
ASTAHOECITYCA030213_A01
EMORLANDOORAN020913_A01
TRLONDONGBR041213_A01
BFSEATTLEKING031813_A01
KCNEWYORKCOUN030613_A01
SAVENTURACA031613_A01-02
JJSEATTLEKING041713_A01
SMATLANTADEKA021213_A01-04
NSNEWORLEANSJ020513_A01

0T5VXA
0T5W13
0T5W88
0T5WMB
0T5WNM
0T5WQ0
0T5WSS
0T5WSS
0T5WW0
0T5X15
0T5X17
0T5X17
0T5XKC
0T5XXW
0T5XXW
0T5Y2C
0T5Y7H
0T5Y7H
0T5YC7
0T5YK4
0T5YW1
0T5YY6
0T5ZFY
0T5ZFY
0T5ZHL
0T5ZHL
0T5ZR4
0T5ZZI
0T602X
0T604C
0T6076
0T607W
0T6095
0T60H5
0T60H5
0T60IS
0T60ND
0T60Q3
0T60Q3
0T610E
0T617S
0T61AM
0T61EV
0T61LT
0T61O4
0T61PR
0T61RA
0T61V6
0T629D
0T62EH
0T63FB
0T63ID
0T63PN
0T63ZG
0T644A
0T647M
0T64CC
0T64EJ
0T64F7

2/1/13
4/24/13
3/3/13
3/27/13
2/19/13
3/11/13
4/26/13
4/26/13
3/11/13
3/9/13
2/2/13
2/2/13
5/3/13
2/4/13
2/4/13
3/18/13
2/2/13
2/2/13
4/3/13
3/13/13
2/28/13
3/18/13
2/1/13
2/1/13
2/1/13
2/1/13
2/15/13
3/2/13
2/28/13
2/25/13
2/1/13
2/26/13
3/18/13
5/17/13
5/17/13
3/30/13
2/9/13
4/17/13
4/17/13
3/17/13
2/17/13
2/2/13
3/18/13
2/2/13
2/17/13
2/2/13
2/26/13
3/2/13
2/27/13
3/20/13
3/2/13
2/9/13
4/12/13
3/18/13
3/6/13
3/16/13
4/17/13
2/11/13
2/5/13

2/6/13
4/28/13
3/7/13
3/28/13
2/24/13
3/13/13
5/3/13
5/3/13
3/14/13
3/19/13
2/6/13
2/6/13
5/6/13
2/4/13
2/4/13
3/21/13
2/6/13
2/6/13
4/7/13
3/18/13
3/10/13
3/23/13
2/6/13
2/6/13
2/6/13
2/6/13
2/19/13
3/4/13
3/2/13
3/17/13
2/6/13
2/28/13
3/20/13
5/21/13
5/21/13
4/5/13
2/19/13
4/21/13
4/21/13
3/22/13
2/21/13
2/6/13
3/23/13
2/6/13
2/22/13
2/6/13
2/28/13
3/7/13
3/3/13
3/21/13
3/7/13
2/14/13
4/19/13
3/23/13
3/9/13
3/22/13
4/21/13
2/15/13
2/6/13

CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL

NMSANFRANCISC030913_A01
SHPHILADELPHI020213_A01
LKSANANTONIOB031813_A01
CKSANFRANCISC032013_A01-01
JSCANCUNMEX041913_A01
JSCANCUNMEX041913_A01
NCSEATTLEKING031913_A01
KSPHILADELPHI020113_A01
KSPHILADELPHI020113_A01
JMPHILADELPHI020113_A01
CPBETHESDAMD022513_A01
SESANANTONIOB031013_A01
AOWHISTLERCAN040413_A01
MSSEATTLEKING041713_A01-01
JMPHILADELPHI041813_A01
RPSANANTONIOB031013_A01
AYSUZHOUCHN032013_A01
JGBOSTONMA041913_A01-02
RVWHISTLERCAN040413_A01
ASSEATTLEKING050413_A01
MPORLANDOORAN041113_A01-03
ELSEOULKOR041513_A01
GTPHILADELPHI041813_A01
COLONDONGBR051213_A01
MCLONDONGBR051213_A01
IMLONDONGBR051813_A01
KCLONDONGBR051813_A01
KKPHOENIXAZ031913_A01
EYLONDONGBR051813_A01
BCSANANTONIOB031013_A01-01
HFLONDONGBR051813_A01
HKTOKYOCITYJP032613_A01
MDSANANTONIOB030913_A01
BTBOSTONMA050513_A01
BMPARISFRA030213_A01
SCPALMSPRINGS030613_A01-04
DRPHOENIXAZ031913_A01-02
DRPHOENIXAZ031913_A01-02
KCBOSTONMA050513_A01
AHORLANDOORAN021313_A01
VMROTTERDAMHO031213_A01-01
YXSANANTONIOB031013_A01
AFSANANTONIOB031013_A01
AMOTHERSUI042213_A01
RWOTHERITA052213_A01
MRSCOTTSDALEA021413_A01
RCPERTHAUS051713_A01
SIOTHERITA052213_A01
RPPISAITA041313_A01
KDLASVEGASNV030213_A01
GCWASHINGTOND021313_A01
VRINDIANAPOLI030413_A01
EMSALTLAKECIT022813_A01-01
EMSALTLAKECIT022813_A01-01
SHSANANTONIOB050113_A01-02
BHSALTLAKECIT022813_A01
MRSANANTONIOB050113_A01-03
NNSANANTONIOB031013_A01
RHSANANTONIOB031213_A02-01

0T64NM
0T64TM
0T64WX
0T64XL
0T64ZK
0T64ZK
0T655C
0T656N
0T656N
0T65IM
0T65KO
0T65LV
0T65M4
0T65MM
0T65MN
0T65SU
0T66E4
0T66HK
0T673J
0T675L
0T675T
0T67I8
0T67L6
0T67UF
0T67XD
0T67Y5
0T67Z3
0T67ZA
0T67ZM
0T6804
0T6814
0T684O
0T68FW
0T68T7
0T68TE
0T68TJ
0T68TY
0T68TY
0T68TZ
0T691B
0T693B
0T69AZ
0T69KY
0T6AIW
0T6AWH
0T6AXJ
0T6AYV
0T6B6Q
0T6BAX
0T6BBL
0T6BHI
0T6BWH
0T6BXJ
0T6BXJ
0T6CVE
0T6CZG
0T6D06
0T6D2H
0T6DF6

3/9/13
2/2/13
3/18/13
3/20/13
4/19/13
4/19/13
3/19/13
2/2/13
2/2/13
2/1/13
2/25/13
3/9/13
4/4/13
4/17/13
4/18/13
3/10/13
3/19/13
4/19/13
4/4/13
5/4/13
4/11/13
4/15/13
4/18/13
5/19/13
5/20/13
5/17/13
5/17/13
3/19/13
5/19/13
3/10/13
5/17/13
3/25/13
3/9/13
5/5/13
3/2/13
3/7/13
3/19/13
3/19/13
5/5/13
2/13/13
3/12/13
3/10/13
3/10/13
4/21/13
5/22/13
2/14/13
5/15/13
5/22/13
4/13/13
3/2/13
2/13/13
3/4/13
3/1/13
3/1/13
5/1/13
2/28/13
5/1/13
3/10/13
3/12/13

3/10/13
2/6/13
3/23/13
3/22/13
4/25/13
4/25/13
3/24/13
2/6/13
2/6/13
2/6/13
2/28/13
3/14/13
4/9/13
4/20/13
4/21/13
3/14/13
3/24/13
4/25/13
4/11/13
5/9/13
4/16/13
4/21/13
4/21/13
5/24/13
5/26/13
5/24/13
5/24/13
3/23/13
5/24/13
3/14/13
5/24/13
4/8/13
3/14/13
5/8/13
3/7/13
3/10/13
3/23/13
3/23/13
5/8/13
2/18/13
3/21/13
3/18/13
3/14/13
4/25/13
5/29/13
2/17/13
5/26/13
5/29/13
4/19/13
3/7/13
2/15/13
3/9/13
3/7/13
3/7/13
5/5/13
3/6/13
5/5/13
3/14/13
3/14/13

CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL

WGSANANTONIOB031013_A02
CLSCOTTSDALEA030613_A01
CLSCOTTSDALEA030613_A01
YLATLANTACOBB030113_A01-02
VRSANANTONIOB031013_A01-01
ETSANANTONIOB030913_A01
WQSANANTONIOB030913_A01
GHSANANTONIOB031013_A01
KMSANFRANCISC041113_A01
KMSANFRANCISC041113_A01
EPEDINBURGHGB050613_A01-01
KWBOSTONMA031313_A01
NRFLORENCEITA041313_A01-01
EHIOWACITYIA043013_A01-02
WPSANANTONIOB031013_A01
WPSANANTONIOB031013_A01
MSFLORENCEITA030313_A01-01
SMBOSTONMA041913_A01-02
EDBETHESDAMD032613_A01-01
JSLONDONGBR031113_A01
DHSANDIEGOCOU031713_A01-02
IMHONOLULUHI050313_A01-01
IMHONOLULUHI050313_A01-01
TSSANANTONIOB031813_A01
DMSANANTONIOB030913_A01
MLCHICAGOIL042513_A01
CDSANANTONIOB031813_A01
LRLOSANGELESC031313_A01-05
HWSANANTONIOB031813_A01
JJSANDIEGOCOU040713_A01
KMSEATTLEKING041713_A01-01
ABCHICAGOIL041013_A01-01
DMCAMBRIDGEMA042413_A01
JAATLANTAFULT030313_A01
SAOTHERITA052313_A01-03
LSSANANTONIOB031813_A01
AOSANANTONIOB031813_A01
CDSEATTLEKING041313_A01-02
NSTAHOECITYCA030313_A01-01
MSPHOENIXAZ032013_A01-01
TOKEYSTONECO020913_A02-01
JLSANANTONIOB022313_A01
SSINNSBRUCKAU030913_A01-01
MSALBUQUERQUE031513_A01
MRBANFFCAN031713_A01-01
ELSANANTONIOB031813_A01
RRFLORENCEITA031213_A01
ITKEYSTONECO030313_A01
KCCAMBRIDGECI050613_A01
LBSANANTONIOB031813_A01
ABSANANTONIOB031813_A01
SBMISSOULAMT042713_A01-01
BWALBUQUERQUE031213_A01
LLNEWORLEANSJ031913_A01
MEWINSTONSALE042813_A01
DRSANANTONIOB022113_A01-01
DRSANANTONIOB022113_A01-01
JOWILLIAMSBUR041413_A01
CALOSANGELESC030813_A01

0T6DO2
0T6DP0
0T6DP0
0T6DPI
0T6DRQ
0T6E4L
0T6EAK
0T6EDR
0T6EW2
0T6EW2
0T6EWE
0T6F87
0T6FC7
0T6FP5
0T6FTY
0T6FTY
0T6G42
0T6GIZ
0T6GOI
0T6GTD
0T6H4W
0T6H8Z
0T6H8Z
0T6HNR
0T6HQ2
0T6HQU
0T6HW2
0T6HX6
0T6I3R
0T6ISL
0T6IVB
0T6J1H
0T6J5Y
0T6JIM
0T6JT2
0T6JTB
0T6K5P
0T6KEJ
0T6KH3
0T6KR1
0T6KVH
0T6L39
0T6L7Y
0T6L8A
0T6L8G
0T6L8R
0T6L9W
0T6LAG
0T6LB8
0T6LBZ
0T6LCM
0T6LIP
0T6LLR
0T6LMB
0T6LNK
0T6LRR
0T6LRR
0T6MKI
0T6NBB

3/10/13
3/6/13
3/6/13
3/2/13
3/10/13
3/9/13
3/10/13
3/10/13
4/11/13
4/11/13
5/6/13
3/13/13
4/12/13
4/30/13
3/10/13
3/10/13
3/3/13
4/19/13
3/25/13
3/15/13
3/17/13
5/3/13
5/3/13
3/18/13
3/9/13
4/25/13
3/18/13
3/13/13
3/18/13
4/4/13
4/17/13
4/10/13
4/24/13
3/3/13
5/24/13
3/18/13
3/18/13
4/13/13
3/3/13
3/20/13
2/9/13
2/23/13
3/9/13
3/13/13
3/17/13
3/18/13
3/11/13
3/3/13
5/5/13
3/18/13
3/18/13
4/27/13
3/12/13
3/19/13
4/28/13
2/21/13
2/21/13
4/13/13
3/9/13

3/14/13
3/14/13
3/14/13
3/7/13
3/16/13
3/14/13
3/14/13
3/14/13
4/17/13
4/17/13
5/12/13
3/17/13
4/19/13
5/4/13
3/14/13
3/14/13
3/11/13
4/23/13
3/30/13
3/26/13
3/21/13
5/13/13
5/13/13
3/23/13
3/13/13
4/28/13
3/23/13
3/19/13
3/23/13
4/7/13
4/21/13
4/14/13
4/27/13
3/6/13
5/29/13
3/23/13
3/23/13
4/20/13
3/10/13
3/22/13
2/15/13
2/25/13
3/14/13
3/15/13
3/22/13
3/23/13
3/18/13
3/8/13
5/8/13
3/23/13
3/23/13
5/3/13
3/15/13
3/22/13
5/3/13
2/24/13
2/24/13
4/17/13
3/11/13

CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL

WPHONOLULUHI050213_A01
SZBOSTONMA051913_A01-03
SLPONTEVEDRAB021313_A01
NRPALMSPRINGS030113_A01
BSORLANDOORAN041113_A01-03
AANEWORLEANSO042513_A01
LFSANJUANSANJ041213_A01
GFMARYLANDLIN030513_A01
GFMARYLANDLIN030513_A01
KSMARCOISLAND022013_A01-01
CMORLANDOORAN041213_A01
VCSALTLAKECIT022813_A01-01
JTCHARLOTTENC030913_A01-01
SRLOUISIANAST041013_A01-02
SSKAHULUIHI022013_A01-02
JCSANANTONIOB031813_A01
SFSANANTONIOB031013_A01
ARLONDONGBR031313_A01
MAHUNTSVILLEA042113_A01-03
TRSANFRANCISC022313_A01-01
MDSEATTLEKING050313_A01-01
TCLOSANGELESC030813_A01
TNSANFRANCISC032013_A01-01
TIHUNTSVILLEA042113_A01-03
JLTURINITA030813_A01
RBHUNTSVILLEA041913_A01-02
KSSANANTONIOB030513_A01
LBSEATTLEKING032613_A01-01
AGHUNTSVILLEA042013_A01-03
LWSANFRANCISC051513_A01
LWSANFRANCISC051513_A01
ASMIAMIFL030313_A01-01
PWBOSTONMA051813_A01-01
TBMOUNTAINVIE032413_A01
ETATLANTAFULT030313_A01
JWPALMSPRINGS030213_A01
RPPALMSPRINGS030213_A01
WKSANFRANCISC032013_A01
HCSANDIEGOCA031713_A01
JRVENTURACA031613_A01
SYSEATTLEKING050513_A01-01
DPSALTLAKECIT022813_A02-02
OSSALTLAKECIT022813_A01-01
JSSANANTONIOB031013_A01-01
JRSEATTLEKING050413_A01-01
NHSALTLAKECIT021213_A01
DFSALTLAKECIT021413_A01
KZNEWORLEANSO042813_A01
CSSALTLAKECIT021213_A01
TTSALTLAKECIT021213_A01
JSORLANDOORAN031013_A01-04
TWHONOLULUHI050313_A01-01
ANMEXICOCITYD041413_A01
JFNEWORLEANSJ022713_A01-02
RSNEWORLEANSJ040813_A01
ABHONOLULUHI050213_A01
JAPHOENIXAZ031913_A01-03
CPBOSTONMA041913_A01-02
ETBARHARBORME042013_A01-04

0T6NC3
0T6NJ1
0T6NJC
0T6NK0
0T6NVF
0T6O7B
0T6OWO
0T6OXR
0T6OXR
0T6OYN
0T6P2R
0T6P5W
0T6PGV
0T6PH3
0T6POC
0T6PTV
0T6Q02
0T6QBQ
0T6QLU
0T6QSQ
0T6QTL
0T6QXV
0T6R0S
0T6R65
0T6R8V
0T6RCB
0T6RI2
0T6RMS
0T6RSI
0T6S2A
0T6S2A
0T6S5W
0T6S9K
0T6SAH
0T6SHN
0T6SYE
0T6T2C
0T6TGO
0T6THV
0T6TI5
0T6TO7
0T6TTB
0T6TTP
0T6TV9
0T6TYC
0T6U18
0T6U4U
0T6U71
0T6U7Y
0T6UBQ
0T6UMY
0T6UPA
0T6UQ1
0T6V2B
0T6V31
0T6V97
0T6VEB
0T6VHT
0T6VLC

5/4/13
5/19/13
2/13/13
3/1/13
4/11/13
4/25/13
4/11/13
3/5/13
3/5/13
2/20/13
4/12/13
2/28/13
3/9/13
4/10/13
2/20/13
3/18/13
3/10/13
3/12/13
4/21/13
2/23/13
5/3/13
3/8/13
3/20/13
4/21/13
3/7/13
4/19/13
3/10/13
3/25/13
4/21/13
5/15/13
5/15/13
3/3/13
5/18/13
3/24/13
3/3/13
3/2/13
3/2/13
3/20/13
3/17/13
3/16/13
5/4/13
3/1/13
2/28/13
3/10/13
5/4/13
2/13/13
2/14/13
4/28/13
2/12/13
2/12/13
3/10/13
5/3/13
4/14/13
2/27/13
4/8/13
5/2/13
3/19/13
4/19/13
4/21/13

5/6/13
5/21/13
2/14/13
3/6/13
4/17/13
4/30/13
4/14/13
3/8/13
3/8/13
2/24/13
4/16/13
3/6/13
3/12/13
4/13/13
2/27/13
3/24/13
3/13/13
3/17/13
4/24/13
2/26/13
5/9/13
3/13/13
3/24/13
4/24/13
3/11/13
4/24/13
3/16/13
3/30/13
4/23/13
5/19/13
5/19/13
3/8/13
5/22/13
3/29/13
3/6/13
3/6/13
3/6/13
3/23/13
3/23/13
3/22/13
5/9/13
3/7/13
3/7/13
3/14/13
5/10/13
2/17/13
2/17/13
5/1/13
2/17/13
2/17/13
3/13/13
5/7/13
4/20/13
3/1/13
4/13/13
5/8/13
3/23/13
4/24/13
4/26/13

DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL

PSBOSTONMA041913_A01-01
GSATLANTADEKA030313_A01-02
GKNEWORLEANSO040613_A01
KDCAVTATCRO040813_A01
AVLOSANGELESC021913_A01
JHMEMPHISTN030913_A01-02
JHMEMPHISTN030913_A01-02
LNTORONTOCAN051213_A01-07
RMATLANTADEKA030113_A01-02
WGSANDIEGOCOU031513_A01-01
JRSANDIEGOCOU021613_A01
JFSANANTONIOB031013_A01
KHANNARBORMI021813_A01-01
DPSEATTLEKING041713_A01
TPNASHVILLETN022113_A01
GMBRECKENRIDG051013_A01-01
ACOTHERITA041313_A01
AHSANANTONIOB031013_A01-03
BWSANFRANCISC051513_A01-01
PASEATTLEKING031513_A01-01
AWSANFRANCISC051513_A01-01
SSIOWACITYIA043013_A01-01
YLCOLDSPRINGH043013_A01
HVCOLDSPRINGH043013_A01
WTSANDIEGOCA031913_A01
LNSANFRANCISC033113_A01-02
DESEATTLEKING050413_A01
MADENVERCOUNT031713_A01
EKBOSTONMA021413_A01-02
BWWILLIAMSBUR041313_A01
DMHONOLULUHI050213_A01
SGSANFRANCISC041313_A01-03
KFLITTLEROCKA022713_A01
JGSANDIEGOCA050313_A01
PLHOUSTONFORT041113_A01
ASSALTLAKECIT022813_A01
ASSALTLAKECIT022813_A01
GVSANDIEGOCA031813_A01
SHBOSTONMA031313_A01-01
WZSANDIEGOCA031713_A01
YYOTHERSUI040614_A01
MRBARCELONAES050513_A01
KCBOSTONMA031313_A01
QDSALTLAKECIT042113_A01
WKSANDIEGOCOU031513_A01
TSSANANTONIOB031013_A01-02
LWACCRAGHA051413_A01
LWACCRAGHA051413_A01
JHSANTAFECOUN032013_A01-01
MZSANTAFECOUN032013_A01
JCBOSTONMA041913_A01-01
ABSANANTONIOB031013_A01
NMEDINBURGHGB050713_A01
SCMEMPHISTN030813_A01-01
CTMETAIRIELA022113_A01
DEDALLASDALLA030513_A01
ASSANDIEGOCA031513_A01
ASSANDIEGOCA031513_A01
GDORLANDOORAN040113_A01-01

0T6VQR
0T6W1V
0T6W8A
0T6W8B
0T6WH6
0T6WKM
0T6WKM
0T6WQZ
0T6XCM
0T6XUR
0T6Y2Y
0T6YDF
0T6YKW
0T6YMX
0T6YSS
0T6ZYC
0T7034
0T708S
0T70YL
0T70YX
0T712C
0T713V
0T7175
0T719X
0T71IX
0T71RZ
0T72FK
0T72VM
0T72W3
0T7331
0T74JO
0T74RY
0T750Q
0T755O
0T757I
0T75EU
0T75EU
0T75F2
0T75VT
0T75ZV
0T763U
0T76F4
0T76JJ
0T76M6
0T76ME
0T76OI
0T76R3
0T76R3
0T76RM
0T777F
0T779H
0T77C3
0T77DZ
0T77IC
0T77K2
0T77QL
0T77SL
0T77SL
0T77ST

4/19/13
3/3/13
4/6/13
4/8/13
2/19/13
3/9/13
3/9/13
5/12/13
3/1/13
3/15/13
3/16/13
3/10/13
4/17/13
4/17/13
2/21/13
5/10/13
4/13/13
3/10/13
5/15/13
3/15/13
5/15/13
4/30/13
4/30/13
4/30/13
3/19/13
3/31/13
5/5/13
3/17/13
2/14/13
4/13/13
5/1/13
4/13/13
2/27/13
5/3/13
4/11/13
2/28/13
2/28/13
3/18/13
3/13/13
3/17/13
4/6/13
5/4/13
3/13/13
4/21/13
3/15/13
3/10/13
5/14/13
5/14/13
3/20/13
3/20/13
4/20/13
3/10/13
5/9/13
3/8/13
2/21/13
3/5/13
3/15/13
3/15/13
4/1/13

4/24/13
3/7/13
4/12/13
4/15/13
2/22/13
3/12/13
3/12/13
5/13/13
3/7/13
3/22/13
3/20/13
3/14/13
4/20/13
4/21/13
2/24/13
5/15/13
4/19/13
3/14/13
5/19/13
3/19/13
5/19/13
5/4/13
5/4/13
5/4/13
3/23/13
4/3/13
5/9/13
3/22/13
2/18/13
4/17/13
5/10/13
4/16/13
3/3/13
5/7/13
4/13/13
3/3/13
3/3/13
3/22/13
3/16/13
3/23/13
4/12/13
5/14/13
3/16/13
4/27/13
3/23/13
3/14/13
5/29/13
5/29/13
3/26/13
3/25/13
4/24/13
3/13/13
5/11/13
3/12/13
2/23/13
3/7/13
3/23/13
3/23/13
4/4/13

CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL

RPMANCHESTERG032313_A01
ARSANANTONIOB031013_A01
BBSANDIEGOCA031813_A01
ANSANDIEGOCA021513_A01
ABROCKVILLEMD031013_A01
HNDALLASDALLA022613_A01
FPNEWORLEANSO040613_A01
CHFLORENCEITA030413_A01-01
FMSANJOSECA042113_A01
SISANFRANCISC040513_A01-01
SISANFRANCISC040513_A01-01
MHSANANTONIOB030913_A01-01
PBBOSTONMA042013_A01
SNSANANTONIOB031013_A01-01
MRHONOLULUHI050213_A01
LCLEIPZIGFRG031813_A01
EMAMSTERDAMHO042213_A01
MPBETHESDAMD040413_A01
NUSALTLAKECIT051413_A01-01
CWATLANTADEKA030313_A01-01
MBSANFRANCISC032013_A01-03
SMBANGKOKTHA041213_A01
DHFLORENCEITA030513_A01
JSMUNICHFRG030313_A01
HKCHARLOTTESV031013_A01
AKSANANTONIOB031013_A01-02
CPSANANTONIOB022113_A02-03
GSCHICAGOIL042513_A01-04
BLORLANDOORAN042013_A01
VHLIVERPOOLGB051113_A01
WASCOTTSDALEA022413_A02-03
ESSEATTLEKING050513_A01
VAOTHERITA052313_A01
TRKANSASCITYC022813_A01
SBMISSOULAMT030713_A01
FPOTHERITA041113_A01-01
RSORLANDOORAN031013_A01-03
CVPHOENIXAZ031913_A01
AKOTHERITA052213_A01
LDOTHERITA052213_A01
LNSEATTLEKING032713_A01
JSCHARLESTONC031413_A02
JLPRAGUETCH042213_A01
DWCAMBRIDGEMA042413_A01
RNSANDIEGOCOU030113_A01
GKSANANTONIOB030913_A01-01
NZSANDIEGOCOU030113_A01
KPSYDNEYAUS050213_A01-01
CSSEATTLEKING041713_A01-01
CTDENVERCOUNT051713_A01
CTDENVERCOUNT051713_A01
SMORLANDOORAN051813_A01
GKSANFRANCISC040713_A01-01
RJORLANDOORAN051713_A01
RJORLANDOORAN051713_A01
VRHANNOVERFRG050613_A01-01
SHSANANTONIOP031013_A01
TSSANFRANCISC032313_A01-01
BKSANDIEGOCA031713_A01

0T77UZ
0T77V1
0T782Y
0T78I4
0T78KU
0T78MS
0T78QD
0T79CJ
0T79VI
0T79W4
0T79W4
0T7A2O
0T7ADS
0T7AVZ
0T7AX5
0T7B4A
0T7BA4
0T7BAM
0T7BJL
0T7BNP
0T7BOC
0T7BP8
0T7BWC
0T7BWU
0T7DLI
0T7DZE
0T7ECJ
0T7ELM
0T7FCU
0T7FFR
0T7FI1
0T7FWL
0T7G3I
0T7G6D
0T7G9T
0T7GGC
0T7GIV
0T7GM6
0T7GV6
0T7GWE
0T7H3S
0T7HIM
0T7HQM
0T7IEN
0T7IIJ
0T7IMI
0T7IR0
0T7IT5
0T7ITR
0T7IVD
0T7IVD
0T7IZV
0T7J55
0T7JB7
0T7JB7
0T7JMP
0T7JSB
0T7JTX
0T7JVF

3/23/13
3/10/13
3/18/13
3/17/13
3/10/13
2/26/13
4/6/13
3/4/13
4/21/13
4/5/13
4/5/13
3/9/13
4/20/13
3/10/13
5/2/13
3/18/13
4/22/13
4/4/13
5/14/13
3/3/13
3/20/13
4/12/13
3/5/13
3/3/13
3/10/13
3/10/13
2/21/13
4/25/13
4/20/13
5/9/13
2/24/13
5/5/13
5/22/13
2/28/13
3/7/13
4/13/13
3/10/13
3/19/13
5/22/13
5/22/13
3/27/13
3/14/13
4/21/13
4/24/13
3/1/13
3/9/13
3/1/13
4/30/13
4/17/13
5/17/13
5/17/13
5/18/13
4/7/13
5/17/13
5/17/13
5/6/13
3/10/13
3/23/13
3/17/13

3/28/13
3/14/13
3/22/13
3/21/13
3/17/13
2/28/13
4/12/13
3/11/13
4/27/13
4/12/13
4/12/13
3/15/13
4/24/13
3/14/13
5/9/13
3/22/13
4/29/13
4/12/13
5/19/13
3/7/13
3/24/13
4/20/13
3/11/13
3/9/13
3/14/13
3/14/13
2/27/13
4/28/13
4/25/13
5/15/13
2/28/13
5/9/13
5/29/13
3/2/13
3/15/13
4/19/13
3/13/13
3/23/13
5/29/13
5/29/13
3/29/13
3/17/13
4/26/13
4/27/13
3/7/13
3/14/13
3/9/13
5/12/13
4/19/13
5/20/13
5/20/13
5/22/13
4/10/13
5/21/13
5/21/13
5/12/13
3/14/13
3/31/13
3/19/13

FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE

ACHUNTSVILLEA042113_A01-01
RLWASHINGTOND031913_A01-01
HDBOSTONMA041913_A01
TTCHICAGOIL030713_A01-01
CRBOSTONMA051813_A01-01
KWLOUISVILLEK032813_A01-02
AVDENVERDENVE051813_A01
AVDENVERDENVE051813_A01
KBSCOTTSDALEA030513_A01
KBSCOTTSDALEA030513_A01
SKSANJUANNAVR041513_A01
SKSANJUANNAVR041513_A01
SKSANFRANCISC051713_A01-03
WLPHILADELPHI031713_A01
AASALTLAKECIT041913_A01
AASALTLAKECIT041913_A01
HNBURLINGAMEC041413_A01
RGSANANTONIOB030813_A01
WPOTHERITA041313_A01
WPOTHERITA041313_A01
MPATLANTAFULT030213_A01
WRTUSKEGEEAL032113_A01-01
WRTUSKEGEEAL032113_A01-01
CWSANANTONIOB031013_A01-02
GMNEWORLEANSJ021913_A01-01
SXSANTAFECOUN032013_A01
FMHONOLULUHI050213_A01
MDATLANTAFULT030213_A01
KZBETHESDAMD030713_A01
KPSEATTLEKING041613_A01-02
VHTELAVIVISR030813_A01-01
THBOSTONMA041613_A01
JHNORTHANDOVE030413_A01-02
DXVENTURACA031713_A01
DXVENTURACA031713_A01
RNSANDIEGOCA051813_A01
VSSANTAFECOUN032013_A01
MWSANANTONIOB030813_A02
DWSANDIEGOCA040813_A01-02
ZWSANFRANCISC031913_A01-01
ASPHOENIXAZ040613_A01
CWBOSTONMA051913_A01-01
KGSANANTONIOB030913_A01-01
WRWASHINGTOND050313_A01
EBSANDIEGOCOU020513_A01
AJGEORGIASTAT031413_A01
SFSANTAFENM032013_A01
SFSANTAFENM032013_A01
JLCOLDSPRINGH031913_A01
CRACCRAGHA051413_A01
CRACCRAGHA051413_A01
GSBEDFORDMA040813_A01
AYMAASTRICHTH032313_A01-01
RBBILLERICAMA033113_A01
DGSANANTONIOB030813_A02
MHSYDNEYAUS043013_A01-01
RNHUNTSVILLEA042013_A01-02
RISHANGHAICHN051513_A01
PBKAHUKUHI030313_A01

0T7K5X
0T7K6N
0T7KIU
0T7KIW
0T7KNT
0T7L5Y
0T7L8K
0T7L8K
0T7L97
0T7L97
0T7LEA
0T7LEA
0T7LID
0T7LIF
0T7LZD
0T7LZD
0T7M98
0T7MFV
0T7MHL
0T7MHL
0T7MNV
0T7MRM
0T7MRM
0T7MWV
0T7MZ6
0T7MZP
0T7N08
0T7N4B
0T7N6K
0T7NO7
0T7O09
0T7O4I
0T7OA0
0T7OJ6
0T7OJ6
0T7OMV
0T7OO0
0T7OTU
0T7OUF
0T7OXF
0T7OXO
0T7OXP
0T7P1K
0T7Q56
0T7QTP
0T7QVW
0T7R2S
0T7R2S
0T7R8J
0T7REH
0T7REH
0T7RIV
0T7RTN
0T7RYD
0T7SAK
0T7SDB
0T7SRQ
0T7SX2
0T7TLK

4/22/13
3/19/13
4/19/13
3/7/13
5/18/13
3/28/13
5/18/13
5/18/13
3/5/13
3/5/13
4/15/13
4/15/13
5/17/13
3/17/13
4/21/13
4/21/13
4/14/13
3/8/13
4/13/13
4/13/13
3/2/13
3/21/13
3/21/13
3/10/13
3/19/13
3/20/13
5/2/13
3/2/13
3/9/13
4/16/13
3/8/13
4/16/13
3/4/13
3/17/13
3/17/13
5/18/13
3/20/13
3/8/13
4/8/13
3/19/13
4/6/13
5/19/13
3/9/13
5/3/13
3/5/13
3/14/13
3/20/13
3/20/13
3/19/13
5/14/13
5/14/13
4/8/13
3/23/13
4/1/13
3/8/13
4/30/13
4/20/13
5/15/13
3/3/13

4/24/13
3/22/13
4/24/13
3/10/13
5/22/13
3/31/13
5/22/13
5/22/13
3/10/13
3/10/13
4/21/13
4/21/13
5/22/13
3/20/13
4/24/13
4/24/13
4/18/13
3/14/13
4/19/13
4/19/13
3/4/13
3/24/13
3/24/13
3/15/13
3/23/13
3/25/13
5/9/13
3/6/13
4/1/13
4/19/13
3/22/13
4/20/13
3/9/13
3/22/13
3/22/13
5/23/13
3/25/13
3/15/13
4/15/13
3/22/13
4/10/13
5/22/13
3/13/13
5/8/13
3/10/13
3/16/13
3/25/13
3/25/13
3/22/13
5/20/13
5/20/13
4/12/13
3/28/13
4/5/13
3/14/13
5/12/13
4/24/13
5/24/13
3/8/13

DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL

PBKAHUKUHI030313_A01
JKORLANDOBREV040213_A01
MASANDIEGOCA031713_A01
JHVENTURACA030313_A01
RIOTHERBEL052013_A01
OHEILATISR030213_A01
GLSALTLAKECIT041913_A01-01
MSHONOLULUHI050213_A01
PGDESTINWALTO050113_A01
ASATLANTAFULT030213_A02-01
MVORLANDOORAN051813_A01
MVORLANDOORAN051813_A01
WEEVANSTONIL051013_A01-01
PJCINCINNATIH041113_A01-01
GFSANTAFENM032013_A01
CWNAPLESFL051013_A01
MHNEWORLEANSO040713_A01
RCSANDIEGOCA031513_A01-01
DTPORTLANDME040313_A01
ANOTHERITA051713_A01
GTOTHERITA052213_A01
OBOTHERITA051813_A01
TKCANCUNMEX042013_A01-01
TKCANCUNMEX042013_A01-01
LWSEATTLEKING031913_A01
NLSANANTONIOB030513_A01
NLSANANTONIOB030513_A01
FMATLANTACOBB030313_A01-04
ATSEATTLEKING031813_A01
ATSEATTLEKING031813_A01
PGSANDIEGOCA031613_A02
PGSANDIEGOCA031613_A02
TSHOUSTONCOUN030313_A01
WCTAIPEITPE041513_A01
MHDISTRICTOFC040613_A01
JVPARISFRA040613_A01
AMBOSTONMA042013_A01
NLBETHESDAMD031013_A01
KSSANANTONIOB030913_A01
JBOTHERITA052313_A01
TNSANTAFENM032013_A02-01
SMHONOLULUHI050113_A01-01
WLHONOLULUHI050113_A01
JMBEAVERTONOR032413_A01
MMSANANTONIOB030813_A01
LRJACKSONHIND042513_A01
SHVENTURACA030313_A01
TCSEATTLEKING050413_A01-01
EBSANANTONIOB030913_A01
ELPARISFRA040613_A01
JSORLANDOORAN031913_A01
JSORLANDOORAN031913_A01
FACHARLOTTENC030813_A01-01
IKBOSTONMA031013_A01-01
IKBOSTONMA031013_A01-01
ECEDINBURGHGB050613_A01
PSSALTLAKECIT041913_A01
SCSEATTLEKING050413_A01-01
MSSANFRANCISC041213_A01

0T7TLK
0T7UE2
0T7UMC
0T7UUJ
0T7UXC
0T7UY3
0T7UYA
0T7V0G
0T7V5F
0T7VAF
0T7VC3
0T7VC3
0T7VFY
0T7VP2
0T7W6A
0T7WM6
0T7X2C
0T7X3Y
0T7XJC
0T7YPQ
0T7YPV
0T7YQ2
0T7YQ7
0T7YQ7
0T7YRN
0T7YYU
0T7YYU
0T7YZS
0T7Z2D
0T7Z2D
0T7Z92
0T7Z92
0T7ZEB
0T7ZX1
0T7ZX7
0T80EI
0T80NY
0T80RH
0T810Y
0T811H
0T817J
0T81AB
0T81G3
0T81G5
0T81HG
0T81I2
0T820J
0T826H
0T82CS
0T82EE
0T82MW
0T82MW
0T82PS
0T82SW
0T82SW
0T82W4
0T82ZE
0T83ED
0T83FY

3/3/13
4/3/13
3/17/13
3/3/13
5/19/13
3/1/13
4/19/13
5/2/13
5/1/13
3/2/13
5/18/13
5/18/13
5/10/13
4/11/13
3/20/13
5/10/13
4/7/13
3/15/13
4/3/13
5/17/13
5/22/13
5/18/13
4/20/13
4/20/13
3/19/13
3/5/13
3/5/13
3/3/13
3/18/13
3/18/13
3/16/13
3/16/13
3/3/13
4/14/13
4/6/13
4/6/13
4/20/13
3/10/13
3/9/13
5/23/13
3/20/13
5/2/13
5/2/13
3/24/13
3/8/13
4/25/13
3/3/13
5/4/13
3/9/13
4/6/13
3/19/13
3/19/13
3/8/13
3/9/13
3/9/13
5/6/13
4/19/13
5/4/13
4/12/13

3/8/13
4/7/13
3/22/13
3/8/13
5/26/13
3/8/13
4/27/13
5/8/13
5/5/13
3/7/13
5/21/13
5/21/13
5/13/13
4/14/13
3/25/13
5/14/13
4/11/13
3/24/13
4/5/13
5/29/13
5/30/13
5/24/13
4/25/13
4/25/13
3/24/13
3/8/13
3/8/13
3/7/13
3/24/13
3/24/13
3/22/13
3/22/13
3/6/13
4/20/13
4/10/13
4/11/13
4/26/13
3/12/13
3/13/13
5/28/13
3/25/13
5/8/13
5/8/13
3/26/13
3/11/13
5/1/13
3/7/13
5/10/13
3/14/13
4/11/13
3/23/13
3/23/13
3/12/13
3/14/13
3/14/13
5/12/13
4/26/13
5/10/13
4/16/13

DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL

HCMEMPHISTN030813_A01-01
APBOSTONMA042813_A01-02
CKORLANDOORAN051813_A01
TLCAMBRIDGEMA040413_A01
PMBOSTONMA050413_A01
LEBOSTONMA042013_A01
HHSEATTLEKING050413_A01-01
FNSEATTLEKING031613_A01
ARSANFRANCISC031713_A01-01
MRSAOPAULOBRA041013_A01
WLBETHESDAMD031013_A01
SZSANFRANCISC051513_A01-03
SZSANFRANCISC051513_A01-03
CEWASHINGTOND040513_A01
JKCHICAGOIL042513_A01
MRBOSTONMA041613_A01
TDOTHERSUI042113_A01
TDOTHERSUI042113_A01
DDORLANDOORAN042013_A01
AUORLANDOORAN051713_A01
SCVENTURACA031713_A01
SCVENTURACA031713_A01
IFSINGAPORESI040813_A01
TBRICHMONDVA041213_A01
GKMIAMIDADECO041413_A01-01
MRSANDIEGOCA051913_A01
JPPISAITA050413_A01
DMMIAMIFL041913_A01-01
DSBOSTONMA042013_A01
ANBOSTONMA051913_A01-01
SBBETHESDAMD031313_A01-02
PGSANDIEGOCA042913_A01-02
ABWASHINGTOND040513_A01-03
KOPHILADELPHI051713_A01-01
ERORLANDOORAN051713_A01
HHSANANTONIOB031013_A01-01
JMDURHAMNC041413_A01
JTCOLDSPRINGH050713_A01
IMSANFRANCISC051713_A01
NTBOSTONMA042813_A01-02
SSPISAITA050413_A01
SSPISAITA050413_A01
WSSANANTONIOB031013_A01-01
IDAUSTINTRAVI040413_A01
DCSANANTONIOB030913_A01-01
TEAUSTINTRAVI040413_A01
DMLASVEGASNV042313_A01-01
MMORLANDOORAN051813_A01
ASSANFRANCISC031913_A01-01
APSEATTLEKING041813_A01-02
CSNEWORLEANSO050713_A01-02
SHDENVERCOUNT042313_A01-02
CEGUANGZHOUCH040313_A01
JMPARISFRA052013_A01
CMHAMBURGFRG052113_A01-01
RCCHICAGOIL041113_A01
MRMIAMIFL042513_A01
RMBETHESDAMD031013_A01
MGORLANDOORAN041113_A01

0T83QV
0T8497
0T84E4
0T84M2
0T850P
0T8561
0T85QX
0T861O
0T8639
0T866T
0T868W
0T86AI
0T86AI
0T86K8
0T86O6
0T86QN
0T86SV
0T86SV
0T8719
0T873M
0T873V
0T873V
0T87F0
0T87FT
0T87JZ
0T87MM
0T87TL
0T87XO
0T897I
0T89AV
0T89BN
0T89CI
0T89FJ
0T89WX
0T8A0D
0T8ABY
0T8ABZ
0T8AER
0T8ALI
0T8ARI
0T8AUE
0T8AUE
0T8B0N
0T8B2H
0T8B6E
0T8BBC
0T8CVW
0T8D5Z
0T8D6U
0T8DA1
0T8DGH
0T8DOU
0T8DZ8
0T8E4P
0T8EDD
0T8EIM
0T8EUP
0T8EVT
0T8F88

3/8/13
4/28/13
5/18/13
4/4/13
5/4/13
4/20/13
5/4/13
3/16/13
3/18/13
4/11/13
3/10/13
5/15/13
5/15/13
4/5/13
4/25/13
4/16/13
4/20/13
4/20/13
4/20/13
5/18/13
3/17/13
3/17/13
4/8/13
4/12/13
4/14/13
5/19/13
5/4/13
4/19/13
4/20/13
5/19/13
3/13/13
4/29/13
4/5/13
5/17/13
5/19/13
3/10/13
4/14/13
5/7/13
5/17/13
4/27/13
5/4/13
5/4/13
3/10/13
4/4/13
3/9/13
4/4/13
4/23/13
5/18/13
3/19/13
4/18/13
5/7/13
4/23/13
4/2/13
5/20/13
5/19/13
4/11/13
4/25/13
3/10/13
4/11/13

3/12/13
5/3/13
5/21/13
4/6/13
5/8/13
4/25/13
5/10/13
3/24/13
3/24/13
4/16/13
3/12/13
5/19/13
5/19/13
4/10/13
4/28/13
4/19/13
4/26/13
4/26/13
4/24/13
5/21/13
3/25/13
3/25/13
4/13/13
4/19/13
4/17/13
5/22/13
5/10/13
4/24/13
4/26/13
5/22/13
3/16/13
5/1/13
4/13/13
5/22/13
5/23/13
3/14/13
4/17/13
5/12/13
5/23/13
5/3/13
5/10/13
5/10/13
3/14/13
4/8/13
3/14/13
4/8/13
4/26/13
5/26/13
3/24/13
4/21/13
5/12/13
4/27/13
4/10/13
5/24/13
5/25/13
4/14/13
4/27/13
3/12/13
4/17/13

CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL

PBSALTLAKECIT042113_A01
TSORLANDOORAN051813_A01
TSORLANDOORAN051813_A01
BFHONOLULUHI050313_A01
CWNEWORLEANSO041013_A01-02
RPPARISFRA051413_A01
MSCHICAGOIL040213_A01
LLEDINBURGHGB050713_A01
MSSANFRANCISC030713_A02
VVEDINBURGHGB050613_A01
AWHONOLULUHI050213_A01-01
DLCAVTATCRO040813_A01
TLSANFRANCISC041813_A01
MOVENTURACA031713_A01
CYNEWORLEANSO042513_A01
JCBOSTONMA042013_A01
RFBOSTONMA042013_A01
LKMUNICHFRG051613_A01-03
KKSEATTLEKING031613_A01
JDSALTLAKECIT042113_A01
JDSALTLAKECIT042113_A01
JDLASVEGASNV042213_A01-01
SGSEATTLEKING050413_A01
SPSANFRANCISC041813_A01-01
THSALTLAKECIT041913_A01
ZLSALTLAKECIT041913_A01
KBSEATTLEKING032013_A01
TYWOODBURYNY052013_A01-01
RSSANANTONIOB031013_A01
CCWOODBURYNY052013_A01-01
CMOTHERMEX051613_A01
KMROCKVILLEMD040813_A01-01
FOMEXICOCITYD041413_A01
TBBOISEID040713_A01
PPBOSTONMA041913_A01
LRSEATTLEKING041713_A01-01
LRSEATTLEKING041713_A01-01
JSSANDIEGOCA051713_A01
JSSANDIEGOCA051713_A01
LASALTLAKECIT042113_A01
SAMENLOPARKCA031713_A01-01
JWBOSTONMA041913_A01
JRVENTURACA031613_A02
GADALLASCOUNT050213_A01
RSMIAMIFL042413_A01
MHCHICAGOIL041313_A01
SJPARISFRA040713_A01
KYSANFRANCISC041413_A01
MNNEWORLEANSO060613_A01
YYSALTLAKECIT042113_A01
RCBOSTONMA031213_A01
DDSEATTLEKING041713_A01
MSNEWORLEANSO040713_A01
CWCHARLESTONC041713_A01-02
ANDAKARSEN031913_A01
CMSANFRANCISC031913_A01
ROOTHERMEX041613_A01
VDALBUQUERQUE040413_A01
POTUCSONPIMAC032713_A01

0T8FD1
0T8FMX
0T8FMX
0T8FPT
0T8G2M
0T8G70
0T8GYZ
0T8H54
0T8HJ7
0T8HVX
0T8I39
0T8I6F
0T8IAA
0T8IB3
0T8IEU
0T8IGY
0T8IJL
0T8IQP
0T8ISA
0T8IVO
0T8IXW
0T8J05
0T8J2F
0T8J6E
0T8J87
0T8JBB
0T8JI5
0T8JJY
0T8JME
0T8JZF
0T8L22
0T8LAO
0T8LBX
0T8LOE
0T8LTV
0T8M34
0T8M34
0T8M50
0T8M50
0T8MAH
0T8MGZ
0T8MII
0T8NSO
0T8NSY
0T8NV1
0T8NW8
0T8NWW
0T8O4S
0T8O5S
0T8OC2
0T8OFY
0T8OLR
0T8OXK
0T8P50
0T8P7Q
0T8PC0
0T8PDW
0T8PJA
0T8PK2

4/21/13
5/18/13
5/18/13
5/3/13
4/10/13
5/13/13
4/2/13
5/7/13
3/7/13
5/6/13
5/2/13
4/8/13
4/18/13
3/17/13
4/25/13
4/20/13
4/20/13
5/16/13
3/16/13
4/21/13
4/21/13
4/22/13
5/4/13
4/18/13
4/19/13
4/19/13
3/20/13
5/20/13
3/9/13
5/20/13
4/16/13
4/8/13
4/14/13
4/7/13
4/19/13
4/16/13
4/16/13
5/17/13
5/17/13
4/21/13
3/17/13
4/20/13
3/16/13
4/29/13
4/24/13
4/13/13
4/6/13
4/14/13
4/6/13
4/21/13
3/12/13
4/17/13
4/7/13
4/17/13
3/19/13
3/20/13
4/16/13
4/4/13
3/27/13

4/24/13
5/21/13
5/21/13
5/9/13
4/14/13
5/20/13
4/4/13
5/13/13
3/11/13
5/12/13
5/9/13
4/15/13
4/21/13
3/22/13
4/29/13
4/26/13
4/26/13
5/26/13
3/24/13
4/26/13
4/26/13
4/26/13
5/9/13
4/21/13
4/26/13
4/27/13
3/24/13
5/25/13
3/14/13
5/25/13
4/25/13
4/10/13
4/20/13
4/12/13
4/25/13
4/26/13
4/26/13
5/24/13
5/24/13
4/26/13
3/21/13
4/25/13
3/22/13
5/2/13
4/28/13
4/16/13
4/11/13
4/18/13
4/11/13
4/26/13
3/16/13
4/19/13
4/12/13
4/19/13
3/25/13
3/24/13
4/25/13
4/7/13
3/31/13

DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL

BBSANFRANCISC032013_A01
TWDENVERDENVE051713_A01
VDSANFRANCISC041413_A01
WTSEATTLEKING041713_A01
MCOTHERFRA050413_A01
CSBETHESDAMD040313_A01
CSSANJOSECA041413_A01
CLDUBLINIRL052413_A01
RHSANFRANCISC051713_A01
SRBOSTONMA042913_A01
RCSANFRANCISC040613_A01
BSSALTLAKECIT042113_A01
MCSANFRANCISC051413_A01-01
AZNEWORLEANSO040713_A01
TCSANANTONIOB041013_A01-01
TCSANANTONIOB041013_A01-01
LGNEWORLEANSO040713_A01
SBNEWORLEANSO040613_A01
SLMONTREALCAN051713_A01
NVSANFRANCISC051713_A01-01
BRHONOLULUHI050313_A01
LHHONOLULUHI050313_A01
LHHONOLULUHI050313_A01
LNOAKRIDGETN051913_A01-02
AFOTHERFRA050413_A01
MGHONOLULUHI050213_A01
MGHONOLULUHI050213_A01
ESPISAITA041313_A01
ESPISAITA041313_A01
RHNEWORLEANSO040713_A01
JPLAFAYETTESQ042713_A01
RSSALTLAKECIT051413_A01
JBMEMPHISTN032413_A01-01
SRHONOLULUHI050213_A01
WXSALTLAKECIT051413_A01
WKOTTAWACAN032113_A01
YIBOSTONMA041913_A01-01
JMPHILADELPHI051813_A01-01
DHSEATTLEKING050413_A01-01
SPHONOLULUHI050313_A01
SPHONOLULUHI050313_A01
WSHONOLULUHI050313_A01
VDNEWORLEANSO041013_A01-02
ASTELAVIVISR050413_A01
SPSANDIEGOCA051713_A01
DDSANFRANCISC031913_A01
WWSEATTLEKING050413_A01
JSSANFRANCISC051713_A01-01
HLCOLDSPRINGH052013_A01
HLCOLDSPRINGH052013_A01
CBSANDIEGOCA032113_A01
LDACCRAGHA051413_A01
AJBOSTONMA042013_A01-02
PCSANDIEGOCA051713_A01
RSHOUSTONHARR050113_A01
HCHUNTINGTONB041713_A01
LPNEWORLEANSJ040713_A01
IWPHILADELPHI031613_A01
MASEATTLEKING050413_A01

0T8PPR
0T8PR1
0T8PWJ
0T8QQ2
0T8QX2
0T8R2D
0T8R3L
0T8R82
0T8REX
0T8RFM
0T8RSK
0T8S2S
0T8S6A
0T8SAF
0T8SF3
0T8SF3
0T8SFB
0T8SIA
0T8SKC
0T8SPP
0T8SYN
0T8T4S
0T8T4S
0T8T85
0T8TUW
0T8TXH
0T8TXH
0T8U13
0T8U13
0T8U5S
0T8UDE
0T8UFV
0T8UIY
0T8UKY
0T8UMJ
0T8UNE
0T8V4O
0T8VL5
0T8VLE
0T8VMA
0T8VMA
0T8W3T
0T8WMI
0T8WUT
0T8XA1
0T8Y31
0T8Y58
0T8YTE
0T8YVX
0T8YVX
0T8YZ2
0T8ZF6
0T8ZR6
0T90DO
0T90HN
0T90Z7
0T913V
0T916B
0T91GN

3/20/13
5/18/13
4/14/13
4/17/13
5/4/13
4/3/13
4/14/13
5/24/13
5/17/13
4/28/13
4/6/13
4/21/13
5/14/13
4/7/13
4/10/13
4/10/13
4/7/13
4/6/13
5/17/13
5/17/13
5/3/13
5/3/13
5/3/13
5/19/13
5/4/13
5/2/13
5/2/13
4/13/13
4/13/13
4/7/13
4/27/13
5/14/13
3/24/13
5/2/13
5/14/13
3/21/13
4/19/13
5/18/13
5/4/13
5/3/13
5/3/13
5/3/13
4/10/13
5/4/13
5/17/13
3/19/13
5/4/13
5/17/13
5/20/13
5/20/13
3/21/13
5/14/13
4/20/13
5/17/13
5/1/13
4/17/13
4/7/13
3/16/13
5/4/13

3/22/13
5/22/13
4/19/13
4/21/13
5/12/13
4/9/13
4/19/13
5/28/13
5/22/13
5/2/13
4/11/13
4/25/13
5/18/13
4/12/13
4/13/13
4/13/13
4/12/13
4/12/13
5/23/13
5/21/13
5/8/13
5/9/13
5/9/13
5/24/13
5/11/13
5/8/13
5/8/13
4/19/13
4/19/13
4/10/13
5/1/13
5/19/13
3/27/13
5/9/13
5/19/13
3/23/13
4/24/13
5/22/13
5/11/13
5/8/13
5/8/13
5/8/13
4/13/13
5/10/13
5/23/13
3/25/13
5/9/13
5/22/13
5/25/13
5/25/13
3/23/13
5/22/13
4/23/13
5/22/13
5/4/13
4/23/13
4/9/13
3/22/13
5/9/13

CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE

MASEATTLEKING050413_A01
SBSANFRANCISC051613_A01-01
SBSANFRANCISC051613_A01-01
XCSEATTLEKING050413_A01
JMCOLDSPRINGH051413_A01
JMCOLDSPRINGH051413_A01
WPBOSTONMA041713_A01
WPBOSTONMA041713_A01
YWSEATTLEKING050413_A01
RKSNOWBIRDUT040713_A01
AOSEATTLEKING050413_A01
AOSEATTLEKING050413_A01
CESEATTLEKING050513_A01
TTINDIANAPOLI043013_A01
KFORLANDOORAN031913_A01
KFORLANDOORAN031913_A01
LOSIENAITA040313_A01-01
MHSANFRANCISC051513_A01-03
MHSANFRANCISC051513_A01-03
CWHELENAMT040113_A01-01
CWCAVTATCRO040513_A01
PKSANDIEGOCOU042913_A01-03
AWEVANSTONIL031813_A01
JSBOSTONMA041513_A01-01
ZLLONDONGBR040613_A01
NSOXFORDGBR041213_A01
NSOXFORDGBR041213_A01
JMSANDIEGOCA051813_A01-02
TCCHARLESTONB031513_A01
TCCHARLESTONB031513_A01
JNTAIPEITPE040613_A01-01
RMCAVTATCRO040513_A01
KDORLANDOORAN032013_A01
SWSAOPAULOBRA040713_A01
VSMONTREALCAN051813_A01
JSORLANDOORAN042013_A01
JOORLANDOORAN042013_A01
SSSANTAFECOUN050513_A01-01
HGSANFRANCISC051013_A01
DDCHARLESTOWN042813_A01
DDCHARLESTOWN042813_A01
DEEDINBURGHGB050713_A01
MCGLENDALEAZ041413_A01-03
KLCHARLESTOWN042813_A01
KLCHARLESTOWN042813_A01
CDPHILADELPHI041413_A01-01
HMCHARLESTOWN042813_A01
ASSEATTLEKING050413_A01-01
CTSEATTLEKING041713_A01
ARBOSTONMA032613_A01
JSEDINBURGHGB050713_A01
LOSEATTLEKING041713_A01
NDBOSTONMA041913_A01-01
PSPHILADELPHI041413_A01-01
JSSALTLAKECIT041913_A01
STSALTLAKECIT042113_A01
ASSEATTLEKING050513_A01-01
LBHUNTINGTONB041713_A01
WKCLAREMONTCA040413_A01

0T91GN
0T91HJ
0T91HJ
0T91KJ
0T91LZ
0T91LZ
0T91ML
0T91ML
0T91NQ
0T926P
0T92BI
0T92BI
0T92PH
0T92QA
0T92S6
0T92S6
0T92XR
0T931E
0T931E
0T9348
0T934U
0T93W5
0T9400
0T943E
0T94FF
0T94UI
0T94UI
0T94VS
0T94X0
0T94X0
0T94XC
0T95BX
0T95ES
0T95LF
0T95ZF
0T95ZV
0T962I
0T96GQ
0T978W
0T97F1
0T97F1
0T97FB
0T97FI
0T97IV
0T97IV
0T97LE
0T97NN
0T97W0
0T97WJ
0T97Y0
0T98HR
0T98MB
0T98NT
0T99A2
0T99L8
0T99LL
0T99YU
0T9A2N
0T9A9J

5/4/13
5/16/13
5/16/13
5/4/13
5/14/13
5/14/13
4/17/13
4/17/13
5/4/13
4/7/13
5/4/13
5/4/13
5/5/13
4/29/13
3/19/13
3/19/13
4/3/13
5/15/13
5/15/13
4/1/13
4/5/13
4/29/13
3/18/13
4/16/13
4/6/13
4/12/13
4/12/13
5/18/13
3/14/13
3/14/13
4/5/13
4/9/13
3/20/13
4/7/13
5/18/13
4/20/13
4/20/13
5/5/13
5/10/13
4/28/13
4/28/13
5/6/13
4/14/13
4/28/13
4/28/13
4/14/13
4/28/13
5/4/13
4/17/13
3/26/13
5/7/13
4/17/13
4/19/13
4/14/13
4/19/13
4/21/13
5/5/13
4/17/13
4/4/13

5/9/13
5/20/13
5/20/13
5/9/13
5/18/13
5/18/13
4/20/13
4/20/13
5/9/13
4/12/13
5/9/13
5/9/13
5/8/13
5/2/13
3/23/13
3/23/13
4/7/13
5/18/13
5/18/13
4/3/13
4/14/13
5/1/13
3/22/13
4/21/13
4/11/13
6/11/13
6/11/13
5/23/13
3/17/13
3/17/13
4/26/13
4/14/13
3/22/13
4/13/13
5/23/13
4/25/13
4/27/13
5/11/13
5/16/13
5/1/13
5/1/13
5/12/13
4/17/13
5/1/13
5/1/13
4/18/13
5/1/13
5/11/13
4/19/13
3/28/13
5/17/13
4/20/13
4/24/13
4/18/13
4/26/13
4/26/13
5/9/13
4/21/13
4/6/13

CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL

DDBOSTONMA051213_A01-01
LSHONOLULUHI050313_A01-01
LWSANFRANCISC041213_A01
GTEDINBURGHGB050613_A01
YKBOSTONMA050513_A01
MMBOSTONMA042013_A01
YKBOSTONMA042813_A01
KHSALTLAKECIT042813_A01
AMHONOLULUHI050213_A01-01
FGNEWORLEANSO040713_A01
XGOTHERESP050713_A01
PFHUNTINGTONB041713_A01
ARBOSTONMA041613_A01
ARBOSTONMA041613_A01
AOLOSANGELESC050513_A01-01
AOLOSANGELESC050513_A01-01
YYDENVERARAPA050713_A01-01
YYDENVERARAPA050713_A01-01
TOEDINBURGHGB050613_A01
SHBETHESDAMD040513_A01
HFBOSTONMA040613_A01
EWHONOLULUHI050213_A01
EWHONOLULUHI050213_A01
MMKIAWAHISLAN041613_A01
JWTORONTOCAN052213_A01
IBEDINBURGHGB050613_A01
JZBOSTONMA050213_A01
JDSEATTLEKING050413_A01
LHWINNIPEGCAN050313_A01
DEMANHATTANNY050513_A01
JZSEATTLEKING050413_A01
JZSEATTLEKING050413_A01
CKEDINBURGHGB050613_A01
TDSEATTLEKING043013_A01
RSOTHERSUI052213_A01
BLSEATTLEKING050513_A01
BLSEATTLEKING050513_A01
CYSEATTLEKING050413_A01
NGORLANDOORAN042113_A01
NGORLANDOORAN042113_A01
JBLOSANGELESC042813_A01-04
MDOTHERGBR040613_A02
MDOTHERGBR040613_A02
JEHONOLULUHI050213_A01
CDHOLLYWOODFL042513_A01-02
KBGENEVASUI052013_A01
DZDENVERDENVE051813_A01
LWSEATTLEKING050513_A01
LWSEATTLEKING050513_A01
DGCLEARWATERB042313_A01-01
RHSALTLAKECIT041913_A01
JBSALTLAKECIT041913_A01
DSSANJUANSANJ040513_A01
MRAUCKLANDNZL042213_A01
VSCOLDSPRINGH050713_A01
DTNEWORLEANSO050713_A01-02
KKSALTLAKECIT051413_A01
CTSANFRANCISC051013_A01
DCWASHINGTOND040313_A01-03

0T9AOB
0T9AXP
0T9AZ7
0T9B3N
0T9B4S
0T9BVF
0T9CBH
0T9CFM
0T9CKB
0T9CU6
0T9D9M
0T9DUM
0T9DV7
0T9DV7
0T9E6U
0T9E6U
0T9EPU
0T9EPU
0T9EUD
0T9EY2
0T9F6R
0T9F8W
0T9F8W
0T9FF0
0T9HB8
0T9HD5
0T9HDR
0T9HGN
0T9HGP
0T9HNL
0T9HRV
0T9HRV
0T9HTC
0T9I18
0T9I2Q
0T9ICP
0T9ICP
0T9IER
0T9IOQ
0T9IOQ
0T9IR9
0T9IS3
0T9IS3
0T9ISM
0T9IUC
0T9IV5
0T9J4B
0T9J6U
0T9J6U
0T9JGL
0T9JHY
0T9JMG
0T9JYA
0T9KIT
0T9KMR
0T9KRD
0T9KYQ
0T9LC8
0T9LG1

5/12/13
5/3/13
4/12/13
5/6/13
5/3/13
4/20/13
4/28/13
4/28/13
5/2/13
4/7/13
5/7/13
4/17/13
4/16/13
4/16/13
5/5/13
5/5/13
5/7/13
5/7/13
5/6/13
4/5/13
4/6/13
5/2/13
5/2/13
4/16/13
5/22/13
5/6/13
5/2/13
5/4/13
5/3/13
5/5/13
5/4/13
5/4/13
5/6/13
4/30/13
5/22/13
5/5/13
5/5/13
5/4/13
4/21/13
4/21/13
4/28/13
4/6/13
4/6/13
5/3/13
4/25/13
5/20/13
5/18/13
5/5/13
5/5/13
4/23/13
4/19/13
4/19/13
4/5/13
4/20/13
5/7/13
5/7/13
5/14/13
5/10/13
4/3/13

5/17/13
5/9/13
4/17/13
5/12/13
5/8/13
4/25/13
5/3/13
5/3/13
5/9/13
4/11/13
5/16/13
4/21/13
4/20/13
4/20/13
5/9/13
5/9/13
5/11/13
5/11/13
5/12/13
4/10/13
4/14/13
5/8/13
5/8/13
4/19/13
5/23/13
5/12/13
5/8/13
5/10/13
5/8/13
5/17/13
5/9/13
5/9/13
5/21/13
5/4/13
5/26/13
5/8/13
5/8/13
5/9/13
4/24/13
4/24/13
5/2/13
4/11/13
4/11/13
5/8/13
4/28/13
5/26/13
5/21/13
5/10/13
5/10/13
4/27/13
4/22/13
4/22/13
4/7/13
4/26/13
5/11/13
5/15/13
5/19/13
5/16/13
4/5/13

DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL

MWBIRMINGHAMJ042413_A01
MVHONOLULUHI050213_A01
HKBOSTONMA042113_A01
SFBETHESDAMD040813_A01-03
WSWASHINGTOND040313_A01-04
DBSANPEDROCA040213_A01-03
DMBOSTONMA051913_A01
FFSEATTLEKING050313_A01
FFSEATTLEKING050313_A01
BRBOSTONUNIVE051913_A01
TSBETHESDAMD040313_A01
SSOTHERSUI051913_A01
JHTAMPAFL042513_A01
JDSEATTLEKING050413_A01
JDSEATTLEKING050413_A01
RWPARISFRA041013_A01
PLBOSTONMA041613_A01
RSHONOLULUHI050213_A01
RSHONOLULUHI050213_A01
KMBOSTONMA050213_A01
TKBOSTONMA042013_A01-01
RBSANFRANCISC041513_A01
EPSANFRANCISC041513_A01
TFBOSTONMA042013_A01-01
JHBOSTONUNIVE041913_A01
MWSEATTLEKING050413_A01
GBSALTLAKECIT041913_A01
FBCOLDSPRINGH051913_A01-02
EWSALTLAKECIT041913_A01
WSWASHINGTOND040713_A01-06
JLSEOULKOR051913_A01
TBOTHERSUI051713_A01
ACCHICAGOIL042513_A01-01
CLOTHERITA052213_A01
DBBOSTONMA050213_A01
CCSALTLAKECIT041913_A01
EHBOSTONMA050213_A01
MMBOSTONMA050413_A01
ADSALTLAKECIT041913_A01
AVDUBROVNIKCR051513_A01
DPSALTLAKECIT041913_A01
HMSALTLAKECIT041913_A01
HQSEATTLEKING050413_A01
YSBOSTONMA042013_A01
LDSEATTLEKING050413_A01
PSPROVIDENCER040913_A01
EWSEATTLEKING050413_A01
AZBOSTONMA032013_A01-01
AHSANFRANCISC051513_A01
ARBOSTONMA042013_A01
JMSALTLAKECIT042013_A01
LTHONOLULUHI050313_A01
PVSALTLAKECIT042013_A01
GZSALTLAKECIT042113_A01
CQSALTLAKECIT042113_A01
XYSALTLAKECIT042113_A01
TASALTLAKECIT042113_A01
AKSALTLAKECIT042113_A01
GSSALTLAKECIT042113_A01

0T9LNC
0T9LPA
0T9LRB
0T9M35
0T9M4A
0T9MCG
0T9MJ8
0T9MJH
0T9MJH
0T9MKK
0T9MSI
0T9NI6
0T9NL8
0T9NOB
0T9NOB
0T9OVT
0T9P5A
0T9P72
0T9P72
0T9PBK
0T9PH4
0T9POV
0T9PRH
0T9QP9
0T9QSB
0T9QTL
0T9QTQ
0T9QZJ
0T9QZL
0T9R2S
0T9RKI
0T9RN5
0T9RS9
0T9RUJ
0T9S54
0T9S59
0T9S5E
0T9S5M
0T9S8P
0T9SC0
0T9SD8
0T9SIZ
0T9TO9
0T9TPC
0T9TQ8
0T9TQT
0T9TTE
0T9TTT
0T9TZ2
0T9UBM
0T9UBW
0T9UDK
0T9UJG
0T9UQO
0T9UW3
0T9V3O
0T9V6L
0T9VC5
0T9VH4

4/24/13
5/2/13
4/21/13
4/8/13
4/3/13
4/2/13
5/19/13
5/3/13
5/3/13
5/19/13
4/3/13
5/18/13
4/25/13
5/4/13
5/4/13
4/10/13
4/16/13
5/2/13
5/2/13
5/2/13
4/20/13
4/15/13
4/14/13
4/20/13
4/19/13
5/4/13
4/19/13
5/21/13
4/19/13
4/7/13
5/18/13
5/17/13
4/25/13
5/22/13
5/2/13
4/19/13
5/4/13
5/2/13
4/19/13
5/14/13
4/19/13
4/19/13
5/4/13
4/20/13
5/4/13
4/9/13
5/4/13
4/20/13
5/15/13
4/20/13
4/20/13
5/3/13
4/20/13
4/21/13
4/21/13
4/21/13
4/21/13
4/21/13
4/21/13

4/26/13
5/8/13
4/23/13
4/10/13
4/5/13
4/8/13
5/23/13
5/9/13
5/9/13
5/22/13
4/5/13
5/24/13
5/2/13
5/9/13
5/9/13
4/18/13
4/20/13
5/8/13
5/8/13
5/7/13
4/25/13
4/19/13
4/21/13
4/24/13
4/22/13
5/10/13
4/22/13
5/23/13
4/25/13
4/10/13
5/22/13
5/27/13
4/28/13
5/29/13
5/8/13
4/26/13
5/7/13
5/7/13
4/27/13
5/19/13
4/27/13
4/28/13
5/9/13
4/24/13
5/9/13
4/10/13
5/9/13
4/24/13
5/20/13
4/23/13
4/26/13
5/8/13
4/27/13
4/25/13
4/27/13
4/26/13
4/27/13
4/24/13
4/27/13

DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE

JBHUNTINGTONB041713_A01
CYSALTLAKECIT042113_A01
TRIRVINECA041013_A01
AWBOSTONMA041613_A01-02
PHKIAWAHISLAN041713_A01
QLANNARBORMI041713_A01-01
OSMALIBUCA042813_A01
YRBOSTONMA051813_A01-01
DHKIAWAHISLAN041613_A01
DSMINNEAPOLIS050313_A01
ARHELSINKIFIN052113_A01
BMSEATTLEKING050413_A01
ABRIODEJANEIR051813_A01-01
RMSEATTLEKING050413_A01
WPEDINBURGHGB050513_A01
JVSALTLAKECIT042113_A01
SKSEATTLEKING050413_A01
KMSEATTLEKING050413_A01
FNSEATTLEKING050413_A01
WLSEATTLEKING050413_A01
WCTOKYOTOJPN051813_A01
JLSHANGHAICHN051813_A01
JKIRVINECA041013_A01
JPPARISFRA051113_A01
JPPARISFRA051113_A01
AMSEATTLEKING050313_A01
TOWASHINGTOND041513_A01-01
AVNEWORLEANSO041213_A01
SBWASHINGTOND041513_A01
ELNEWORLEANSO041313_A01-01
MOOTHERSUI052113_A01
MGGRANADAIRAM051413_A01
ECSEATTLEKING050313_A01-01
FCNEWORLEANSO050813_A01
JSCOLUMBIALEX052213_A01
JCSANFRANCISC051513_A01-01
SKVANCOUVERCA042113_A01
HSNEWORLEANSO041013_A01-01
EBABUJANGR051313_A01
RMYEREVANARM041913_A01-01
AACAMBRIDGECI041513_A01
AACAMBRIDGECI041513_A01
FCBOSTONMA042113_A01
RTRIODEJANEIR051813_A01
DCBOSTONMA041913_A01-01
DGSANFRANCISC051513_A01-01
MESANFRANCISC051513_A01-02
YHSALTLAKECIT042113_A02
KRCHICAGOIL042213_A01-01
CBHONOLULUHI050313_A01
KTPACIFICGROV041713_A01
YLNEWORLEANSO040613_A01
FCTORONTOCAN051413_A01
RFNEWORLEANSO041013_A01
YISALTLAKECIT051413_A01
CCBOSTONMA041913_A01
JPBOSTONMA042013_A01-01
JMBETHESDAMD033113_A01-02
DRTORONTOCAN041713_A01

0T9VJH
0T9VL2
0T9VV8
0T9X9F
0T9XD5
0T9XJJ
0T9XLU
0T9XM8
0T9XQ4
0T9XSK
0T9XTI
0T9XU3
0T9XV7
0T9XYH
0T9XYZ
0T9YW8
0T9YXU
0T9YZ2
0T9Z5Q
0T9Z68
0T9Z9H
0T9ZAV
0T9ZJ9
0T9ZR7
0T9ZR7
0T9ZV3
0TA03N
0TA04K
0TA04U
0TA08Q
0TA0BL
0TA0FS
0TA0G1
0TA0GK
0TA0O5
0TA1FP
0TA1GB
0TA1KT
0TA23R
0TA30Y
0TA32J
0TA32J
0TA42E
0TA48M
0TA48R
0TA49N
0TA4E0
0TA4IG
0TA4M1
0TA4ZV
0TA53E
0TA570
0TA57F
0TA5K9
0TA5NG
0TA5T6
0TA5YY
0TA625
0TA6OL

4/17/13
4/21/13
4/10/13
4/16/13
4/17/13
4/17/13
4/28/13
5/18/13
4/16/13
5/3/13
5/21/13
5/4/13
5/18/13
5/4/13
5/5/13
4/21/13
5/4/13
5/4/13
5/4/13
5/4/13
5/18/13
5/18/13
4/10/13
5/10/13
5/10/13
5/3/13
4/15/13
4/12/13
4/15/13
4/13/13
5/21/13
5/13/13
5/2/13
5/8/13
5/22/13
5/15/13
4/21/13
4/10/13
5/12/13
4/19/13
4/15/13
4/15/13
4/21/13
5/18/13
4/19/13
5/15/13
5/15/13
4/21/13
4/22/13
5/3/13
4/14/13
4/6/13
5/14/13
4/10/13
5/14/13
4/19/13
4/20/13
3/31/13
4/17/13

4/20/13
4/27/13
4/13/13
4/19/13
4/19/13
4/21/13
5/1/13
5/22/13
4/19/13
5/9/13
5/26/13
5/10/13
5/25/13
5/10/13
5/11/13
4/26/13
5/12/13
5/9/13
5/10/13
5/10/13
5/24/13
5/28/13
4/13/13
5/31/13
5/31/13
5/9/13
4/17/13
4/17/13
4/18/13
4/17/13
5/26/13
5/23/13
5/12/13
5/10/13
5/25/13
5/20/13
4/25/13
4/14/13
5/31/13
4/26/13
4/20/13
4/20/13
4/25/13
5/25/13
4/23/13
5/19/13
5/19/13
4/26/13
4/24/13
5/9/13
4/19/13
4/11/13
5/18/13
4/13/13
5/18/13
4/24/13
4/24/13
4/2/13
4/23/13

CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE

SZBOSTONMA041913_A01
KGSALTLAKECIT041913_A01
STSEATTLEKING050413_A01
SPNEWIBERIALA042113_A01
NMNEWORLEANSO040413_A02-04
JBOTHERITA052313_A01
MAOAKLANDCA051613_A01-02
KGNEWORLEANSO040613_A02
LPBOSTONMA042013_A01
SVSEATTLEKING050313_A01
TRSEATTLEKING050413_A01
RKSEATTLEKING050413_A01
LWSEATTLEKING041713_A01
LWSEATTLEKING041713_A01
JKBOSTONMA041813_A01
WSSEATTLEKING050413_A01
SBSEATTLEKING050413_A01
VHBOSTONMA041913_A01
RFNORTHBETHES033113_A01
RMATLANTAFULT051313_A01-02
CMSEATTLEKING050513_A01
KCTORONTOCAN051013_A01-01
JSSEATTLEKING050413_A01
CCSEATTLEKING050613_A01-01
GSSANFRANCISC051813_A01-01
PJSANFRANCISC051713_A01-01
BSSANFRANCISC051513_A01
FZFARMINGTONC051913_A01
DRSANDIEGOCA051913_A01
NGSALTLAKECIT042113_A02-02
ABSANDIEGOCA051913_A01
PKSALTLAKECIT042113_A01
MHSALTLAKECIT042113_A01
ADWASHINGTONN040713_A02-02
MHBOSTONMA050413_A01
VWDUBLINIRL052413_A01
DBSALTLAKECIT041913_A01-03
DBSALTLAKECIT041913_A01-03
NQBETHESDAMD042913_A01-02
CHSANFRANCISC042713_A01
NGSEATTLEKING050413_A01-01
SGORLANDOORAN041213_A01-01
JBBOSTONMA050513_A01-01
SSSEATTLEKING041713_A01-04
DGBOSTONMA050413_A01
AMOTHERITA050413_A01
AEBINGHAMTONN052013_A01
PBORLANDOORAN051713_A01
PBORLANDOORAN051713_A01
MGSANFRANCISC051513_A01
MGBOSTONMA042013_A01-01
ABSANDIEGOCA050313_A01-02
KMCHICAGOIL042213_A01-01
GSSEATTLEKING050413_A01
RFBOSTONMA041813_A01
WBLASVEGASNV050513_A01
SGBUDAPESTHUN051813_A01
CCOTHERBRA050913_A01
JSBOSTONMA042113_A01-01

0TA6TJ
0TA6YM
0TA757
0TA76S
0TA784
0TA7AA
0TA7YJ
0TA7ZP
0TA7ZZ
0TA84C
0TA887
0TA8BL
0TA8C4
0TA8C4
0TA8JU
0TA8KX
0TA8PH
0TA93C
0TA93X
0TA9AM
0TA9DY
0TA9E1
0TA9KE
0TA9OC
0TA9TZ
0TAA2Z
0TAARM
0TAAVF
0TAAYA
0TAB0X
0TAB3C
0TAB3E
0TAB53
0TABJA
0TABLU
0TABQ3
0TABWS
0TABWS
0TAC0N
0TACRP
0TACV8
0TACWH
0TACZO
0TACZV
0TAD65
0TADAF
0TADFK
0TADFW
0TADFW
0TADRV
0TADTB
0TADXS
0TAF07
0TAF26
0TAFIG
0TAFO7
0TAFPA
0TAFRB
0TAGCH

4/19/13
4/19/13
5/4/13
4/14/13
4/4/13
5/22/13
5/16/13
4/6/13
4/20/13
5/3/13
5/4/13
5/5/13
4/17/13
4/17/13
4/18/13
5/4/13
5/3/13
4/19/13
3/31/13
5/13/13
5/5/13
5/10/13
5/4/13
5/6/13
5/18/13
5/17/13
5/16/13
5/19/13
5/19/13
4/21/13
5/19/13
4/21/13
4/21/13
4/7/13
5/4/13
5/24/13
4/19/13
4/19/13
4/29/13
4/27/13
5/4/13
4/12/13
5/5/13
4/17/13
5/4/13
5/4/13
5/20/13
5/17/13
5/17/13
5/15/13
4/20/13
5/3/13
4/22/13
5/4/13
4/18/13
5/5/13
5/18/13
5/8/13
4/20/13

4/25/13
4/25/13
5/9/13
4/15/13
4/12/13
5/29/13
5/19/13
4/8/13
4/23/13
5/10/13
5/10/13
5/10/13
4/21/13
4/21/13
4/24/13
5/10/13
5/8/13
4/23/13
4/1/13
5/18/13
5/9/13
5/12/13
5/9/13
5/9/13
5/22/13
5/22/13
5/19/13
5/23/13
5/22/13
4/27/13
5/24/13
4/25/13
4/25/13
4/10/13
5/7/13
5/28/13
4/26/13
4/26/13
5/31/13
5/1/13
5/9/13
4/16/13
5/7/13
4/21/13
5/8/13
5/10/13
5/24/13
5/21/13
5/21/13
5/18/13
4/23/13
5/11/13
4/24/13
5/8/13
4/23/13
5/10/13
6/4/13
5/16/13
4/23/13

DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL

CMSALTLAKECIT051413_A01
DCCOLUMBIARIC052013_A01
DCCOLUMBIARIC052013_A01
HAEDINBURGHGB050513_A01
HAEDINBURGHGB050513_A01
RWHONOLULUHI050313_A01
IRPARISFRA051413_A01
BJSEATTLEKING050513_A01
JCBOSTONMA042113_A01
TPOTHERITA050413_A02
KPBOSTONMA052413_A01
AKOTHERITA052213_A01
AHBOSTONMA042013_A01
RNFTLAUDERDAL050313_A01
RNFTLAUDERDAL050313_A01
WLHONOLULUHI050313_A01
LCBOSTONMA042013_A01
CWOTHERITA041313_A01-01
RHATLANTAFULT051413_A01-02
YSCORVALLISOR051113_A01
YSCORVALLISOR051113_A01
YSCORVALLISOR051113_A01
PPORLANDOORAN051813_A01-03
KBSEATTLEKING050413_A01
AMANNARBORMI050813_A01-04
WSBOSTONMA041713_A01
JCHONOLULUHI050513_A01
TFLINCOLNNE051313_A01
CSSALTLAKECIT051513_A01
CSSALTLAKECIT051513_A01
ZZNEWORLEANSO042513_A01
NMCOLUMBIARIC052013_A01
NMCOLUMBIARIC052013_A01
MVHONOLULUHI050513_A01
SABETHESDAMD050813_A01
DVBETHESDAMD050813_A01
JKBETHESDAMD050813_A01
WEBETHESDAMD050813_A01
RFHONOLULUHI050213_A01-01
DSOTHERITA052313_A01
BFSEATTLEKING050413_A01-01
RMAUSTINCOUNT050213_A01-01
JHPLYMOUTHCOU050813_A01
JHPLYMOUTHCOU050813_A01
BLHONOLULUHI050313_A01
AKRIODEJANEIR051913_A01
WKSANFRANCISC051513_A01
WRBOSTONMA051813_A01
DABETHESDAMD050713_A01
MRSEATTLEKING050113_A01
ASRIODEJANEIR051913_A01
MCKINGCOUNTYW050413_A01
RKBOSTONMA041913_A01-01
XWSEATTLEKING050513_A01
LHAUSTINTRAVI042413_A01
CPSEATTLEKING050413_A01-01
ATSEATTLEKING041713_A01
ATSEATTLEKING041713_A01
NPBOSTONMA042013_A01

0TAGD6
0TAGU7
0TAGU7
0TAGYH
0TAGYH
0TAHCY
0TAHEB
0TAHN8
0TAHOT
0TAHPB
0TAHRS
0TAHSK
0TAHXK
0TAI31
0TAI31
0TAI32
0TAI54
0TAI68
0TAION
0TAIT7
0TAIT7
0TAIT7
0TAIVJ
0TAJGE
0TAJYW
0TAK8Q
0TAKAP
0TAKEA
0TAKFU
0TAKFU
0TAKOH
0TAKQ4
0TAKQ4
0TAKR6
0TAKTM
0TAL0M
0TAL39
0TAL8V
0TAMB3
0TAMKH
0TAMOR
0TAN2S
0TAN4K
0TAN4K
0TAN7X
0TANEN
0TANJH
0TANKN
0TANNW
0TANR7
0TANVR
0TANW0
0TANW6
0TAO99
0TAOEX
0TAOUJ
0TAQBJ
0TAQBJ
0TAR0D

5/14/13
5/20/13
5/20/13
5/5/13
5/5/13
5/3/13
5/14/13
5/5/13
4/21/13
5/4/13
5/24/13
5/22/13
4/21/13
5/3/13
5/3/13
5/3/13
4/20/13
4/12/13
5/14/13
5/11/13
5/11/13
5/11/13
5/18/13
5/4/13
5/8/13
4/17/13
5/5/13
5/13/13
5/15/13
5/15/13
4/25/13
5/20/13
5/20/13
5/5/13
5/8/13
5/8/13
5/8/13
5/8/13
5/2/13
5/22/13
5/4/13
5/2/13
5/8/13
5/8/13
5/3/13
5/18/13
5/15/13
5/18/13
5/7/13
5/1/13
5/18/13
5/4/13
4/19/13
5/5/13
4/24/13
5/4/13
4/17/13
4/17/13
4/20/13

5/18/13
5/24/13
5/24/13
5/8/13
5/8/13
5/8/13
5/19/13
5/9/13
4/24/13
5/11/13
5/30/13
5/29/13
4/24/13
5/13/13
5/13/13
5/7/13
4/26/13
4/19/13
5/16/13
5/19/13
5/19/13
5/19/13
5/21/13
5/9/13
5/10/13
4/24/13
5/7/13
5/17/13
5/17/13
5/17/13
4/29/13
5/24/13
5/24/13
5/8/13
5/10/13
5/10/13
5/10/13
5/10/13
5/8/13
5/29/13
5/10/13
5/7/13
5/12/13
5/12/13
5/7/13
5/25/13
5/17/13
5/22/13
5/10/13
5/3/13
5/25/13
5/10/13
4/23/13
5/8/13
4/27/13
5/10/13
4/20/13
4/20/13
4/24/13

CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL

ANBRUSSELSBEL051813_A01
EGACCRAGHA051513_A01-02
ACSEATTLEKING050413_A01
YXDISTRICTOFC051213_A01
GWBOSTONMA051413_A01
VVPACIFICGROV041413_A01
GRACCRAGHA051813_A01
TLSANFRANCISC051513_A01
TLSANFRANCISC051513_A01
AOOTHERSUI052113_A01
AOOTHERSUI052113_A01
SADENVERDENVE051713_A01
MHMIAMIFL052413_A01-01
ALDENVERDENVE051713_A01
JSFRANKFURTAM052413_A01
JSFRANKFURTAM052413_A01
IDSEATTLEKING050413_A01
YSSEATTLEKING050413_A01
KDBOSTONMA050213_A01-01
KDBOSTONMA050213_A01-01
YRSYDNEYAUS050213_A01
PHOTHERSUI052113_A01-01
PHOTHERSUI052113_A01-01
RBTELAVIVISR050413_A01
KGSEATTLEKING050313_A01
RCSALTLAKECIT051413_A01
CTSEATTLEKING050413_A01
RCGRAPEVINECI050113_A01
CSOTHERITA052213_A01
EPSEATTLEKING050413_A01
PBSALTLAKECIT041913_A01-01
JDRIODEJANEIR051913_A01
TNSANFRANCISC051513_A01
SZGRAPEVINECI050213_A01
SUCANCUNMEX042413_A01-01
HJSALTLAKECIT042213_A01-01
JASEATTLEKING050413_A01
SHDULLESVA051913_A01-01
JLSEATTLEKING050413_A01
DHOXFORDMS041413_A01-01
ICBOSTONMA050313_A01-01
JCSEATTLEKING050413_A01
SISALTLAKECIT042113_A01
JGSALTLAKECIT042113_A01
ZYSALTLAKECIT041913_A01
TMSALTLAKECIT042113_A01
FPPROVIDENCEC050513_A01-01
TWBOSTONMA050313_A01
WTLAJOLLACA051313_A01
SAPROVIDENCEC050513_A01
CLWASHINGTOND051213_A01-02
JBGALVESTONTX050513_A01
JBGALVESTONTX050513_A01
PSBOSTONMA050413_A01-01
CKPHOENIXAZ051313_A01-03
VKSANDIEGOCA051813_A01
JCPHILADELPHI050613_A01
MCSEATTLEKING050413_A02-01
SMSEATTLEKING050413_A01

0TAR6Y
0TARHD
0TARU1
0TAS1L
0TASDJ
0TASRV
0TAT35
0TATW9
0TATW9
0TATWS
0TATWS
0TAU2M
0TAU4N
0TAU5M
0TAU8F
0TAU8F
0TAU9U
0TAUAD
0TAUCA
0TAUCA
0TAUJ6
0TAUXL
0TAUXL
0TAUZZ
0TAV2K
0TAV9O
0TAVCU
0TAVFV
0TAVHX
0TAVXM
0TAVY3
0TAW06
0TAW0R
0TAW3L
0TAW52
0TAW5E
0TAW6Y
0TAW7O
0TAWCC
0TAWFN
0TAWIC
0TAWK5
0TAWWD
0TAWZJ
0TAX22
0TAX44
0TAXNB
0TAXQU
0TAXV9
0TAXZ8
0TAY18
0TAY6Z
0TAY6Z
0TAYBJ
0TAYG9
0TAYP3
0TAZ9Y
0TAZDT
0TAZEW

5/18/13
5/14/13
5/4/13
5/12/13
5/14/13
4/14/13
5/17/13
5/15/13
5/15/13
5/20/13
5/20/13
5/17/13
4/24/13
5/17/13
5/24/13
5/24/13
5/4/13
5/4/13
5/2/13
5/2/13
5/2/13
5/20/13
5/20/13
5/4/13
5/3/13
5/14/13
5/4/13
5/1/13
5/22/13
5/4/13
4/21/13
5/18/13
5/15/13
5/2/13
4/24/13
4/21/13
5/4/13
5/19/13
5/4/13
4/14/13
5/3/13
5/4/13
4/21/13
4/19/13
4/19/13
4/21/13
5/5/13
5/3/13
5/13/13
5/5/13
5/12/13
5/5/13
5/5/13
5/4/13
5/13/13
5/18/13
5/5/13
5/4/13
5/4/13

5/25/13
5/18/13
5/9/13
5/14/13
5/18/13
4/19/13
5/22/13
5/20/13
5/20/13
5/26/13
5/26/13
5/21/13
4/28/13
5/21/13
6/2/13
6/2/13
5/10/13
5/9/13
5/8/13
5/8/13
5/13/13
5/26/13
5/26/13
5/10/13
5/10/13
5/18/13
5/8/13
5/5/13
5/29/13
5/8/13
4/27/13
5/24/13
5/19/13
5/6/13
4/30/13
4/26/13
5/10/13
5/23/13
5/10/13
4/18/13
5/8/13
5/9/13
4/26/13
4/26/13
4/26/13
4/24/13
5/8/13
5/8/13
5/23/13
5/8/13
5/15/13
5/8/13
5/8/13
5/9/13
5/17/13
5/23/13
5/8/13
5/9/13
5/9/13

FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE

BDBETHESDAMD041113_A01-01
GPHONOLULUHI050213_A01
ZLSEATTLEKING050513_A01
ZLSEATTLEKING050513_A01
ROSALTLAKECIT042213_A01
ROSALTLAKECIT042213_A01
WSSANFRANCISC041213_A01
CBOTHERBRA050913_A01
CBOTHERBRA050913_A01
DBSALTLAKECIT051513_A01
MMSANFRANCISC051513_A01
MMSANFRANCISC051513_A01
KLSANFRANCISC051513_A01
KLSANFRANCISC051513_A01
HMSANFRANCISC051513_A01
HMSANFRANCISC051513_A01
NGSANFRANCISC051513_A01
NGSANFRANCISC051513_A01
SLSANDIEGOCA042313_A01-01
JHSEATTLEKING050413_A02
RSCAREFREEAZ050913_A01
RPATLANTAFULT051813_A01
PCSEATTLEKING050413_A01
PCSEATTLEKING050413_A01
JKSEATTLEKING050413_A01
ILPHILADELPHI050513_A01
IGSEATTLEKING050313_A01
NLFTMYERSFL050913_A01
XYFTMYERSFL050913_A01
DHLISBONPOR050313_A01
MSSANFRANCISC041213_A01
VHBRUSSELSBEL051913_A01-01
ABBOSTONMA041913_A01
ERGENEVASUI052113_A02
ERGENEVASUI052113_A02
SPHONOLULUHI050213_A01
SPHONOLULUHI050213_A01
MWWASHINGTOND050713_A01
FPNORMANOK051813_A01
SBGENEVASUI052113_A01
SBGENEVASUI052113_A01
JCGENEVASUI052113_A01
JCGENEVASUI052113_A01
MTGENEVASUI052113_A01
MTGENEVASUI052113_A01
RHSALTLAKECIT051413_A01-01
WZSEATTLEKING050313_A01
EBMAASTRICHTH051113_A01
KASALTLAKECIT041913_A02
KASALTLAKECIT041913_A02
CMHONOLULUHI050413_A01
MLTORONTOCAN052113_A01
MLTORONTOCAN052113_A01
MOSANFRANCISC050813_A01-01
RBSEATTLEKING050413_A01
RBSEATTLEKING050413_A01
SLNEWORLEANSJ050813_A01
JSSEATTLEKING050413_A01
DCSEATTLEKING050413_A01

0TAZGE
0TAZH9
0TAZJB
0TAZJB
0TAZMG
0TAZMG
0TAZRJ
0TAZTM
0TAZTM
0TB092
0TB0VG
0TB0VG
0TB0WI
0TB0WI
0TB0X9
0TB0X9
0TB0Y6
0TB0Y6
0TB12D
0TB18Y
0TB19Y
0TB1DG
0TB1HQ
0TB1HQ
0TB1HT
0TB1JI
0TB1UN
0TB1V2
0TB208
0TB2I3
0TB2X6
0TB378
0TB3A0
0TB3E8
0TB3E8
0TB3FK
0TB3FK
0TB3KZ
0TB3SA
0TB3YL
0TB3YL
0TB3YM
0TB3YM
0TB4BL
0TB4BL
0TB4FQ
0TB4H8
0TB4LD
0TB4LE
0TB4LE
0TB56E
0TB57E
0TB57E
0TB59O
0TB5CN
0TB5CN
0TB5LH
0TB5U7
0TB6P4

4/11/13
5/2/13
5/5/13
5/5/13
4/21/13
4/21/13
4/12/13
5/8/13
5/8/13
5/15/13
5/15/13
5/15/13
5/15/13
5/15/13
5/15/13
5/15/13
5/15/13
5/15/13
4/24/13
5/4/13
5/9/13
5/18/13
5/4/13
5/4/13
5/4/13
5/5/13
5/3/13
5/9/13
5/9/13
5/3/13
4/12/13
5/18/13
4/19/13
5/21/13
5/21/13
5/2/13
5/2/13
5/7/13
5/18/13
5/21/13
5/21/13
5/21/13
5/21/13
5/21/13
5/21/13
5/14/13
5/3/13
5/11/13
4/19/13
4/19/13
5/4/13
5/21/13
5/21/13
5/8/13
5/4/13
5/4/13
5/8/13
5/4/13
5/4/13

4/17/13
5/9/13
5/8/13
5/8/13
4/26/13
4/26/13
4/17/13
5/17/13
5/17/13
5/18/13
5/19/13
5/19/13
5/19/13
5/19/13
5/19/13
5/19/13
5/17/13
5/17/13
4/29/13
5/9/13
5/12/13
5/20/13
5/9/13
5/9/13
5/10/13
5/8/13
5/8/13
5/15/13
5/15/13
5/8/13
4/17/13
5/25/13
4/25/13
5/26/13
5/26/13
5/8/13
5/8/13
5/10/13
5/22/13
5/26/13
5/26/13
5/26/13
5/26/13
5/26/13
5/26/13
5/19/13
5/9/13
5/25/13
4/26/13
4/26/13
5/8/13
5/24/13
5/24/13
5/12/13
5/9/13
5/9/13
5/9/13
5/9/13
5/15/13

DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL

JNBOSTONMA042013_A01
JCWOODSHOLEMA052413_A01
RNSEATTLEKING050513_A01
CMBOSTONMA050513_A01
IAGENEVASUI052113_A01
BRMANHATTANNY050813_A01
RFSEATTLEKING050413_A01
FSSEOULKOR051013_A01
PEBETHESDAMD050813_A01
GWGENEVASUI052113_A01
GWGENEVASUI052113_A01
LBOMAHADOUGLA051313_A02
BFOMAHADOUGLA051313_A01-01
SAATLANTACOBB050513_A01
LCNEWHAVENCOU042813_A01
FRSEATTLEKING050413_A01
AMSANDIEGOCA052113_A01
JWBOSTONMA041913_A02-01
RBDALLASDALLA050213_A01-01
DFSANFRANCISC051013_A01
HSSEATTLEKING050413_A01
BSNAPLESFL051013_A01
RKNAPLESFL051013_A01
NNSEATTLEKING050413_A01
NYCOLDSPRINGH050713_A01
NYCOLDSPRINGH050713_A01
TJNEWYORKCOUN052013_A01
CYSHANGHAICHN051813_A01
CQNAPLESFL051013_A01
NNDENVERADAMS042413_A01-02
TLDENVERCOUNT051913_A01-01
CHDALLASDALLA050213_A01-01
ARBOSTONMA042113_A01-01
DBSANFRANCISC051413_A01
MWCHICAGOIL042113_A01
CPHONOLULUHI050313_A01-01
SLSEOULKOR041013_A01
GECHICAGOIL042113_A01
JSCHICAGOIL042113_A01
VPSEOULKOR051013_A01
KHNORTHCHARLE042813_A01-01
CMBOSTONMA051813_A01-01
CHSANFRANCISC051513_A01-01
DDSANFRANCISC051513_A01-01
AKCHICAGOIL042113_A01
LKAUSTINTRAVI042113_A01
MMSEATTLEKING050413_A01-01
BLSANFRANCISC051513_A01
SBATLANTAFULT051513_A01
SBMONTREALCAN051713_A01
DMSEATTLEKING050413_A01-01
KZHONOLULUHI050413_A01
SPBELLEVUEWA051713_A01
STSEATTLEKING050413_A01-01
MMSANDIEGOCA050213_A01
PADENVERDENVE043013_A01-01
MFSANFRANCISC051513_A01
SDSALTLAKECIT051413_A01
PLGALVESTONCO050513_A01

0TB8FW
0TB8LE
0TB8LV
0TB9YW
0TBA2H
0TBA8Z
0TBAFO
0TBAOI
0TBAP8
0TBBF5
0TBBF5
0TBBO2
0TBBRE
0TBC9D
0TBCAV
0TBCGA
0TBCNT
0TBCP9
0TBCV3
0TBCXL
0TBD38
0TBDEY
0TBDL6
0TBDM0
0TBDMF
0TBDMF
0TBDTN
0TBDTT
0TBDWP
0TBDXN
0TBE44
0TBE4Q
0TBEDR
0TBFA0
0TBFCU
0TBFF2
0TBFKX
0TBFM3
0TBFR5
0TBG63
0TBG85
0TBGBX
0TBGF8
0TBGIA
0TBGRN
0TBH9X
0TBHM0
0TBHN7
0TBHSV
0TBHV8
0TBI1V
0TBI34
0TBINZ
0TBIVQ
0TBIYC
0TBJLA
0TBJUS
0TBJXR
0TBK32

4/20/13
5/24/13
5/5/13
5/5/13
5/21/13
5/8/13
5/4/13
5/10/13
5/8/13
5/21/13
5/21/13
5/13/13
5/13/13
5/5/13
4/28/13
5/4/13
5/21/13
4/19/13
5/2/13
5/10/13
5/4/13
5/10/13
5/10/13
5/3/13
5/7/13
5/7/13
5/20/13
5/18/13
5/10/13
4/24/13
5/19/13
5/2/13
4/21/13
5/14/13
4/21/13
5/2/13
5/10/13
4/21/13
4/21/13
5/10/13
4/28/13
5/19/13
5/15/13
5/15/13
4/21/13
4/21/13
5/2/13
5/15/13
5/15/13
5/17/13
5/4/13
5/4/13
5/17/13
5/4/13
5/2/13
4/30/13
5/15/13
5/14/13
5/5/13

4/24/13
6/1/13
5/8/13
5/11/13
5/26/13
5/10/13
5/10/13
5/19/13
5/10/13
5/26/13
5/26/13
5/16/13
5/16/13
5/10/13
4/30/13
5/11/13
5/24/13
4/22/13
5/5/13
5/16/13
5/9/13
5/15/13
5/15/13
5/13/13
5/11/13
5/11/13
5/22/13
5/24/13
5/15/13
4/28/13
5/21/13
5/5/13
4/25/13
5/19/13
4/24/13
5/9/13
5/19/13
4/25/13
4/24/13
5/19/13
5/2/13
5/22/13
5/19/13
5/19/13
4/24/13
4/26/13
5/12/13
5/19/13
5/16/13
5/27/13
5/12/13
5/11/13
5/21/13
5/12/13
5/8/13
5/5/13
5/19/13
5/18/13
5/7/13

CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL

MHNEWHAVENCT042813_A01
PCSANFRANCISC051713_A01-04
SHSANFRANCISC051513_A01
JGPHILADELPHI051713_A01-01
JGPHILADELPHI051713_A01-01
RPSANFRANCISC051513_A02-01
LSSANDIEGOCA050313_A01
JRSANFRANCISC051513_A01
PDBOSTONMA050513_A01
MSSANDIEGOCA050313_A01
YGBOSTONMA050513_A01
MMPARISFRA042413_A01
SRSANDIEGOCA050513_A01
BWNEWYORKCOUN051513_A01
MNSANFRANCISC051513_A01
RBSEATTLEKING050413_A01
MSAUSTINTRAVI050513_A01
SKPHILADELPHI051813_A01-01
SKPHILADELPHI051813_A01-01
KKAUSTINTRAVI050313_A01
DSSEATTLEKING050413_A01
JSPHILADELPHI051913_A01
JSPHILADELPHI051913_A01
SYSANFRANCISC051513_A01-01
JODENVERCOUNT051813_A01
TLCHARLESTONC051613_A01
DRSANFRANCISC051513_A01-01
DESANFRANCISC051513_A01-01
JLPHILADELPHI051813_A01
JLPHILADELPHI051813_A01
PBBRECKENRIDG051113_A01
JMPISAITA050413_A01
GPSEATTLEKING050313_A01
XLBOSTONMA042813_A01
SOWASHINGTOND050513_A01-01
DLOTHERITA052213_A01
HSSEATTLEKING050413_A01
EKSALTLAKECIT051413_A01
FVSALTLAKECIT051413_A01
JRBOSTONMA051813_A01-01
MEBOSTONMA050413_A01-01
JTSEATTLEKING050413_A01
BSSANFRANCISC051413_A01-01
MMOTHERITA052313_A01
WSNEWORLEANSO051413_A01
DCNEWORLEANSO051513_A01
HCSEATTLEKING050313_A01
SWSANFRANCISC051513_A01-01
IRSEATTLEKING050413_A01
NRSANFRANCISC051413_A01-01
SWORLANDOORAN051713_A01
GBSANFRANCISC051113_A01-01
CVSALTLAKECIT051513_A01
LLCOLDSPRINGH050713_A01-03
PSSANFRANCISC051613_A01
BAOTHERITA052313_A01
YLCOLDSPRINGH050713_A01-03
TISANFRANCISC051613_A01
HTSANFRANCISC051013_A01

0TBK86
0TBK8P
0TBLX9
0TBM05
0TBM05
0TBMQH
0TBNB3
0TBNEI
0TBNG3
0TBNI4
0TBNVQ
0TBP5H
0TBPTK
0TBQ9A
0TBRRZ
0TBSGZ
0TBT3Z
0TBT40
0TBT40
0TBT6F
0TBT9T
0TBTCB
0TBTCB
0TBTFJ
0TBTJY
0TBTS8
0TBTTY
0TBTV5
0TBUAD
0TBUAD
0TBUDR
0TBUGP
0TBUWL
0TBUX9
0TBV9I
0TBVEZ
0TBVOW
0TBVV2
0TBVXU
0TBW33
0TBW9X
0TBWLV
0TBWNM
0TBWQW
0TBWXH
0TBX1A
0TBX38
0TBX39
0TBX8C
0TBXNI
0TBXW0
0TBXWN
0TBXZL
0TBY6W
0TBYFX
0TBYIB
0TBYWJ
0TBZ7K
0TC01U

4/28/13
5/17/13
5/15/13
5/17/13
5/17/13
5/15/13
5/5/13
5/15/13
5/5/13
5/3/13
5/5/13
4/24/13
5/3/13
5/15/13
5/15/13
5/4/13
5/5/13
5/18/13
5/18/13
5/3/13
5/4/13
5/19/13
5/19/13
5/15/13
5/18/13
5/16/13
5/15/13
5/15/13
5/18/13
5/18/13
5/11/13
5/4/13
5/3/13
4/28/13
5/5/13
5/22/13
5/4/13
5/14/13
5/14/13
5/18/13
5/4/13
5/4/13
5/15/13
5/23/13
5/15/13
5/15/13
5/3/13
5/15/13
5/4/13
5/15/13
5/17/13
5/15/13
5/14/13
5/7/13
5/16/13
5/22/13
5/7/13
5/16/13
5/10/13

5/1/13
5/23/13
5/18/13
5/22/13
5/22/13
5/19/13
5/9/13
5/24/13
5/10/13
5/9/13
5/10/13
4/29/13
5/8/13
5/18/13
5/19/13
5/10/13
5/8/13
5/22/13
5/22/13
5/8/13
5/9/13
5/21/13
5/21/13
5/18/13
5/21/13
5/19/13
5/19/13
5/19/13
5/22/13
5/22/13
5/17/13
5/10/13
5/14/13
5/3/13
5/10/13
5/29/13
5/9/13
5/19/13
5/17/13
5/22/13
5/8/13
5/9/13
5/19/13
5/28/13
5/19/13
5/22/13
5/9/13
5/19/13
5/10/13
5/19/13
5/21/13
5/19/13
5/20/13
5/11/13
5/19/13
5/29/13
5/11/13
5/20/13
5/16/13

DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL

JGSANFRANCISC051713_A01
DISANFRANCISC051713_A01
NLCHARLESTONC051613_A01
SBMISSOULAMT051113_A01
ARPHILADELPHI051813_A01
ARPHILADELPHI051813_A01
PHBOSTONMA052013_A01-04
RESEATTLEKING050413_A01-01
WBWASHINGTOND050113_A01-01
EABOSTONUNIVE051913_A01
BSSANDIEGOCA050213_A01
SVSANDIEGOCA050213_A01
DWSEATTLEKING050413_A01
ERSANDIEGOCA050213_A01
ASSCOTTSDALEA050813_A01
WCORLANDOORAN051713_A01
JESANFRANCISC051513_A01
POPONCEPR051913_A01
SWSANFRANCISC051713_A01
JLHONOLULUHI050213_A01
CGSCOTTSDALEA050713_A01
CGSCOTTSDALEA050713_A01
MVWASHINGTOND050113_A01-01
ZKHONOLULUHI050213_A02
JGHONOLULUHI050213_A01
AMBIRMINGHAMG052213_A01
KKSANDIEGOCOU050313_A01
PQPHILADELPHI051713_A01
PQPHILADELPHI051713_A01
CMSANDIEGOCA050313_A01
JHHONOLULUHI050213_A02
ABNAPLESFL051013_A01
ABNAPLESFL051013_A01
BAATLANTAFULT051413_A01-01
ZKSANDIEGOCOU050213_A01
RSSANDIEGOCA050213_A01
AVSCOTTSDALEA050913_A01
AVSCOTTSDALEA050913_A01
JKHONOLULUHI050213_A01
RCHONOLULUHI050213_A01
BGHONOLULUHI050213_A02
SOPHOENIXAZ052013_A01
MHHONOLULUHI050213_A01
YWHONOLULUHI050313_A01-01
HHHONOLULUHI050213_A02-01
RRBOSTONMA051813_A01-02
RRBOSTONMA051813_A01-02
AMMILANITA052313_A01
JSORLANDOORAN051713_A01
PTORLANDOORAN051813_A01
ARSANDIEGOCA051913_A01
RSPHILADELPHI051813_A01
JSDENVERADAMS051713_A01
CSSANFRANCISC051413_A01
WSOTHERITA052213_A01
JBGREENSBORON051913_A01
SGOTHERITA052213_A01
LLNEWORLEANSJ050713_A01
MPNEWORLEANSJ050713_A01

0TC0A0
0TC0X8
0TC1JN
0TC28Y
0TC390
0TC390
0TC3HP
0TC3LV
0TC3VB
0TC3Y8
0TC438
0TC4BR
0TC4GO
0TC4NS
0TC4OD
0TC6D3
0TC6FF
0TC7O9
0TC9KJ
0TC9NY
0TCA89
0TCA89
0TCAFG
0TCAPX
0TCAXP
0TCB1U
0TCB9Y
0TCBAJ
0TCBAJ
0TCBNM
0TCBU6
0TCBWR
0TCBWR
0TCC8E
0TCCA7
0TCCCW
0TCCV1
0TCCV1
0TCDWE
0TCDWS
0TCE0W
0TCE6D
0TCEKE
0TCEOZ
0TCF6Q
0TCF76
0TCF76
0TCFIL
0TCG4L
0TCGIO
0TCHBW
0TCHO6
0TCI04
0TCIIL
0TCIN3
0TCIOF
0TCISV
0TCJ5K
0TCJ7L

5/17/13
5/17/13
5/16/13
5/11/13
5/18/13
5/18/13
5/20/13
5/4/13
5/1/13
5/19/13
5/2/13
5/2/13
5/4/13
5/2/13
5/8/13
5/17/13
5/15/13
5/19/13
5/17/13
5/2/13
5/8/13
5/8/13
5/1/13
5/2/13
5/2/13
5/21/13
5/3/13
5/17/13
5/17/13
5/2/13
5/2/13
5/10/13
5/10/13
5/14/13
5/2/13
5/2/13
5/8/13
5/8/13
5/2/13
5/2/13
5/2/13
5/20/13
5/2/13
5/3/13
5/2/13
5/19/13
5/19/13
5/22/13
5/17/13
5/21/13
5/19/13
5/18/13
5/17/13
5/14/13
5/22/13
5/19/13
5/22/13
5/7/13
5/7/13

5/22/13
5/23/13
5/19/13
5/15/13
5/21/13
5/21/13
5/23/13
5/9/13
5/3/13
5/23/13
5/6/13
5/6/13
5/9/13
5/7/13
5/11/13
5/21/13
5/18/13
5/22/13
5/21/13
5/9/13
5/11/13
5/11/13
5/3/13
5/8/13
5/9/13
5/27/13
5/7/13
5/22/13
5/22/13
5/7/13
5/7/13
5/15/13
5/15/13
5/19/13
5/5/13
5/7/13
5/11/13
5/11/13
5/8/13
5/8/13
5/8/13
5/25/13
5/7/13
5/8/13
5/8/13
5/21/13
5/21/13
5/27/13
5/26/13
5/23/13
5/24/13
5/22/13
5/22/13
5/17/13
5/27/13
5/25/13
5/27/13
5/12/13
5/12/13

CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE

MBNEWORLEANSO050713_A01
RKSALTLAKECIT051513_A01
NASANFRANCISC051513_A01
NASANFRANCISC051513_A01
CLBOSTONMA051813_A01-01
MYBETHESDAMD050513_A02-01
SPFTLAUDERDAL051213_A01-02
JHNAPLESFL051013_A01
JHNAPLESFL051013_A01
MBSANFRANCISC051613_A01
ABSIENAITA052213_A01
GCPARISFRA051713_A01
ECLAJOLLACA051513_A01
PKNEWORLEANSJ050713_A02-01
RBBOSTONMA051013_A01
ESDENVERCOUNT051813_A01
RGSANFRANCISC051513_A01
CBNAPLESFL051013_A01
AHNAPLESFL051013_A01
WCNAPLESFL051013_A01-01
JANAPLESFL051013_A01
JHCOLDSPRINGH052013_A01
DPOTHERITA052213_A01
JCORLANDOORAN051713_A01
JSORLANDOORAN051713_A01
CBCAREFREEAZ050913_A01
SJORLANDOORAN051613_A01
DRSALTLAKECIT042213_A02
VESANFRANCISC051513_A01-01
MRBOSTONMA052013_A01
MRBOSTONMA052013_A01
JLSTANFORDCA052213_A01-02
LDBOSTONMA052013_A01
DKOTHERITA052213_A01
TLDENVERDENVE051813_A01
TLDENVERDENVE051813_A01
MLSANFRANCISC051513_A01
NDSANFRANCISC051513_A01
RWORLANDOORAN051913_A01
RMSANFRANCISC051513_A01
PKLONDONGBR051913_A01
WHORLANDOORAN051813_A01
JSSANFRANCISC051513_A01-01
MGSANFRANCISC051513_A01
SOBOSTONMA052013_A01
SOBOSTONMA052013_A01
NVSANFRANCISC051513_A01
NVSANFRANCISC051513_A01
FMSANFRANCISC051513_A01
FMSANFRANCISC051513_A01
HGSANFRANCISC051513_A01
ESBOSTONUNIVE051913_A01
MKORLANDOORAN051913_A01
MKORLANDOORAN051913_A01
JJORLANDOORAN051713_A01
DEBOSTONMA051913_A01
DEBOSTONMA051913_A01
SHPHILADELPHI051813_A01
MYORLANDOORAN051713_A01

0TCJAI
0TCK62
0TCKSJ
0TCKSJ
0TCLFB
0TCLII
0TCLKW
0TCLO0
0TCLO0
0TCM9Y
0TCMF0
0TCNG0
0TCO8D
0TCOD8
0TCP5P
0TCQSW
0TCRG5
0TCSDR
0TCSHO
0TCT4A
0TCTIH
0TCU07
0TCU16
0TCU4S
0TCUHL
0TCUZJ
0TCV2Z
0TCWAZ
0TCWRQ
0TCX61
0TCX61
0TCYA9
0TCZVX
0TD06F
0TD0ZH
0TD0ZH
0TD16A
0TD1ID
0TD1TI
0TD26A
0TD2GL
0TD2QV
0TD2VL
0TD3SY
0TD42G
0TD42G
0TD49Q
0TD49Q
0TD4SB
0TD4SB
0TD51Y
0TD68H
0TD70Q
0TD70Q
0TD95A
0TDB3W
0TDB3W
0TDBOR
0TDC4J

5/7/13
5/15/13
5/15/13
5/15/13
5/18/13
5/5/13
5/12/13
5/10/13
5/10/13
5/16/13
5/23/13
5/17/13
5/15/13
5/7/13
5/10/13
5/18/13
5/15/13
5/10/13
5/10/13
5/10/13
5/10/13
5/20/13
5/22/13
5/17/13
5/17/13
5/9/13
5/16/13
4/22/13
5/15/13
5/20/13
5/20/13
5/22/13
5/20/13
5/22/13
5/18/13
5/18/13
5/15/13
5/15/13
5/18/13
5/15/13
5/19/13
5/18/13
5/15/13
5/15/13
5/20/13
5/20/13
5/15/13
5/15/13
5/15/13
5/15/13
5/15/13
5/19/13
5/19/13
5/19/13
5/17/13
5/19/13
5/19/13
5/18/13
5/17/13

5/11/13
5/18/13
5/19/13
5/19/13
5/22/13
5/7/13
5/13/13
5/15/13
5/15/13
5/19/13
6/1/13
5/27/13
5/19/13
5/12/13
5/13/13
5/21/13
5/19/13
5/14/13
5/14/13
5/15/13
5/15/13
5/27/13
5/27/13
5/21/13
5/21/13
5/11/13
5/21/13
4/25/13
5/19/13
5/23/13
5/23/13
5/24/13
5/22/13
5/27/13
5/21/13
5/21/13
5/19/13
5/19/13
5/21/13
5/19/13
8/10/13
5/22/13
5/19/13
5/19/13
5/22/13
5/22/13
5/19/13
5/19/13
5/18/13
5/18/13
5/18/13
5/23/13
5/22/13
5/22/13
5/21/13
5/23/13
5/23/13
5/22/13
5/21/13

CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE

IOCOLDSPRINGH052013_A01-01
IOCOLDSPRINGH052013_A01-01
SGPHILADELPHI051813_A01
JMPHILADELPHI051813_A01
TYPHILADELPHI052213_A01
YZORLANDOORAN051713_A01
RMGLENDALEAZ052113_A01
DKOTHERSUI052113_A02
DKOTHERSUI052113_A02
RSPHILADELPHI051813_A01
HJPHOENIXAZ052013_A01-01
AAGLENDALEAZ052013_A01
JNGLENDALEAZ051913_A01

0TDCRA
0TDCRA
0TDD2U
0TDDAQ
0TDDGB
0TDDUW
0TDEG3
0TDERK
0TDERK
0TDGX3
0TDJGJ
0TDJV4
0TDJVV

5/20/13
5/20/13
5/18/13
5/18/13
5/22/13
5/17/13
5/21/13
5/21/13
5/21/13
5/18/13
5/20/13
5/20/13
5/19/13

5/25/13
5/25/13
5/20/13
5/20/13
5/25/13
5/21/13
5/24/13
5/27/13
5/27/13
5/21/13
5/24/13
5/24/13
5/24/13

DOMESTIC TRAVEL
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
FOREIGN TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL
CONFERENCE ATTENDANCE
DOMESTIC TRAVEL

LOCATION
OBJECT CLASS CODE TOTAL TRIP COST
INCHEON,
2152
3,601
BAR HARBOR, ME
2151
311
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
478
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
252W
340
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
1,695
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
252W
655
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
1,645
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
1,929
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
252W
630
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
252W
630
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
2,031
DUBLIN,
2152
4,371
DUBLIN,
2152
3,395
DUBLIN,
2152
3,928
DUBLIN,
2152
3,566
DUBLIN,
2152
3,448
NEW YORK COUNTY, NY
2151
1,442
SAN DIEGO COUNTY, CA
252W
1,864
WAILEA, HI
2151
2,974
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
2,480
SAN DIEGO, CA
2151
1,554
DUBLIN,
2152
3,579
ATLANTA (FULTON), GA
2151
1,659
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
2,175
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
2,202
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
2,096
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
2,596
SAN DIEGO, CA
2151
1,995
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
1,685
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
1,666
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
2,499
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
2,476
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
2,343
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
252W
630
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
1,771
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
1,601
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
1,464
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
252W
630
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
1,699
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
1,944
VIENNA,
2152
1,137
SAN DIEGO, CA
2151
2,531
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
2,087
SAN DIEGO, CA
2151
1,766
DUBLIN,
2152
4,045
GENEVA,
2152
4,875
DUBLIN,
2152
3,307
HOUSTON COUNTY, TX
2151
1,641
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
2,095
SALT LAKE CITY, UT
2151
1,549
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
1,288
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
2,470
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
1,344
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
2,329
LOS ANGELES, CA
2151
1,893
SAN DIEGO, CA
2151
1,295
ST. PAUL (RAMSEY COUNTY), MN
2151
2,722
ST. PAUL (RAMSEY COUNTY), MN
252W
510

MANHATTAN, NY
2143
HOLLYWOOD, FL
2151
BRUSSELS,
2152
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
ALBUQUERQUE (BERNALILLO COUNTY), NM
2151
TIANJIN,
2152
TAIPEI,
2152
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
BARCELONA,
2152
ATLANTA (FULTON), GA
2151
DUBLIN,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
BOSTON, MA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
TORONTO,
2152
BRASILIA,
2152
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
ALBUQUERQUE (BERNALILLO COUNTY), NM
2151
VENICE,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
HUNTINGTON BEACH, CA
2151
ATLANTA (COBB COUNTY), GA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
CAPE TOWN,
2143
NICE,
2152
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
SAN JUAN (SAN JUAN), PR
2151
BEIJING,
2152
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
ATLANTA (FULTON), GA
2151
BOSTON, MA
2151
PACIFIC GROVE, CA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
GLENEDEN BEACH, OR
2151
GLENEDEN BEACH, OR
2151
GLENEDEN BEACH, OR
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
VIENNA,
2152
GALVESTON COUNTY, TX
2151
NAGOYA,
2152
FLORENCE,
2152
TOKYO CITY,
2143
TOKYO CITY,
2143
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
PORTLAND (MULTNOMAH COUNTY), OR
2151
POZNAN,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
BOSTON, MA
2151
SINGAPORE,
2152
MONTEREY, CA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
RIO DE JANEIRO,
2152
DUBLIN,
2152

1,591
1,881
3,394
1,884
1,439
1,274
1,150
7,808
1,452
2,323
1,846
2,900
1,750
3,502
2,344
1,947
2,020
2,251
4,576
1,229
1,318
2,470
1,727
1,941
1,194
1,480
1,063
1,021
1,055
2,601
3,194
5,117
1,917
1,159
1,940
1,096
2,422
2,017
1,412
1,981
1,553
1,713
1,227
1,726
3,308
1,000
4,650
1,996
1,772
1,129
1,651
2,152
1,549
1,473
1,600
1,448
2,222
3,837
4,213

SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
FLORENCE,
2152
VENICE,
2152
[OTHER],
2152
GRAZ,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SYDNEY,
2152
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
2151
ATLANTA (DEKALB COUNTY), GA
252W
ATLANTA (DEKALB COUNTY), GA
2151
TOKYO CITY,
2152
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
MADISON, WI
2151
FLORENCE,
2152
ST. PETE BEACH, FL
2151
HEIDELBERG,
2152
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
LOS ANGELES, CA
2151
MONTEREY COUNTY, CA
2151
LONDON,
2152
TEL AVIV,
2152
SAN DIEGO, CA
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
LOS ANGELES, CA
2151
NICE,
2152
[OTHER],
2152
CHENGDU,
2152
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
252W
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
DUBLIN,
2152
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
ORLANDO (ORANGE), FL
2151
BOSTON, MA
2151
BERLIN,
2152
HONOLULU, HI
252W
HONOLULU, HI
2152
HONOLULU, HI
2151
ATLANTA (COBB COUNTY), GA
2151
ATLANTA (COBB COUNTY), GA
2151
ATLANTA (COBB COUNTY), GA
252W
PACIFIC GROVE, CA
2143
PACIFIC GROVE, CA
2143
PACIFIC GROVE, CA
252W
ST. PETE BEACH, FL
2151
SUZHOU,
2152
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2143
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2143

1,711
2,824
2,853
5,612
3,854
1,951
1,714
2,366
1,246
85
1,350
1,103
1,667
1,788
3,028
1,062
4,081
2,022
290
1,629
220
1,317
1,564
1,443
1,489
3,162
4,664
1,009
2,246
2,064
1,710
1,601
1,684
1,579
1,889
4,211
1,829
230
1,037
2,153
2,038
4,426
1,697
1,147
1,242
2,798
130
4,140
2,469
940
240
440
575
520
480
1,601
3,992
2,149
1,742

MONTEREY COUNTY, CA
2151
VIENNA,
2152
NEW YORK COUNTY, NY
2151
NICE,
2152
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SAN FRANCISCO COUNTY, CA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2143
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
VIENNA,
2152
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
BOSTON, MA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
ADDIS ABABA,
2152
BANGKOK,
2152
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
BRUSSELS,
2152
LOS ANGELES, CA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
BOSTON, MA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
[OTHER],
2152
LOS ANGELES, CA
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2143
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
BOSTON, MA
2151
MANCHESTER,
2152
DUBLIN,
2152
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
GENEVA,
2152
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
BUENOS AIRES,
2152
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W

1,539
2,640
2,313
3,650
1,641
1,765
2,799
609
1,365
1,497
1,446
19,271
2,327
290
2,122
1,714
2,016
1,966
1,699
2,321
5,606
1,771
2,223
2,059
1,905
2,220
1,744
2,180
3,488
1,389
2,265
1,142
2,952
1,679
2,950
1,277
2,290
1,367
3,559
1,815
1,047
9,727
1,376
1,226
1,407
1,812
2,168
1,650
3,753
250
749
1,053
2,314
290
1,231
1,015
290
1,212
220

NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
DUBLIN,
2152
SAN ANTONIO (BEXAR), TX
2151
DUBLIN,
2152
LISBON,
2152
BOSTON, MA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
MADRID,
2152
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
SAN FRANCISCO COUNTY, CA
2143
LISBON,
2152
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2143
STEVENSON, WA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2143
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
SAN FRANCISCO COUNTY, CA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
FLORENCE,
2152
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
BOSTON, MA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
PARIS,
2152
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN), MN
2151
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
CAMBRIDGE, MA
2151
BOSTON, MA
252W
BOSTON, MA
2151
CAMBRIDGE, MA
2151
GENEVA,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
WAILEA, HI
2143
PARIS,
2152
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SAN JUAN (SAN JUAN), PR
2151
KANAZAWA,
2152
ATLANTA (DEKALB COUNTY), GA
2151
ST. PAUL (RAMSEY COUNTY), MN
2151

220
1,055
5,263
2,027
5,768
3,269
1,193
2,013
1,811
3,338
2,019
2,097
1,932
3,327
2,198
1,004
1,854
2,068
175
1,904
2,195
1,697
1,824
1,323
2,653
3,085
1,874
1,699
630
1,903
2,136
3,252
1,532
1,008
2,399
1,404
2,842
400
1,124
1,518
1,767
1,432
100
1,525
1,025
4,244
1,845
1,554
2,717
1,934
200
1,746
2,253
5,209
1,899
1,300
3,827
1,151
1,266

NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
VENICE,
2152
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
PORTLAND (WASHINGTON COUNTY), OR
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
CHICAGO, IL
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
SAN JUAN (SAN JUAN), PR
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
MONTPELLIER,
2152
VENICE,
2152
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
ROCHESTER, NY
2151
EDINBURGH,
2152
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
BOSTON, MA
2151
DUBLIN,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
DALLAS (DALLAS), TX
2143
LONDON,
2152
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
BOSTON UNIVERSITY, MA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
252W
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
DALLAS (DALLAS), TX
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
GENEVA,
2152
LOS ANGELES AFB, CA
2151
CHICAGO, IL
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151

1,513
2,045
2,109
2,695
2,088
1,400
2,455
2,137
2,222
2,227
2,222
2,004
1,365
2,221
2,324
5,817
2,401
2,063
2,350
1,671
1,886
2,504
1,574
1,698
2,457
2,126
1,694
1,662
1,852
1,185
4,005
1,839
1,203
1,630
2,107
1,630
1,634
2,864
1,886
1,435
275
2,057
1,890
1,909
440
1,885
2,009
1,790
2,664
1,649
2,199
1,628
2,092
2,131
1,628
3,699
1,409
1,864
1,670

WOOD DALE, IL
2143
[OTHER],
2152
[OTHER],
252W
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
LAKE BUENA VISTA, FL
2143
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
HUNTSVILLE, AL
2151
DUBLIN,
2152
BOSTON, MA
2151
TUEBINGEN,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
LISBON,
2152
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
[OTHER],
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
HOLLYWOOD, FL
252W
HOLLYWOOD, FL
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
VIENNA,
2152
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
ANAHEIM, CA
2151
SAN FRANCISCO COUNTY, CA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
DUBLIN,
2152
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
VIENNA,
2152
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN DIEGO, CA
252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NASHVILLE, TN
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
PARIS,
2152
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151

1,051
4,841
563
675
2,787
1,354
2,271
1,926
1,467
1,616
4,703
1,162
1,029
1,807
3,203
1,655
1,447
1,998
600
1,660
1,307
2,520
1,804
2,484
2,484
1,197
4,717
1,627
1,700
2,257
1,564
1,866
1,978
2,168
1,602
4,699
2,185
2,024
805
2,082
1,984
5,053
282
1,712
2,108
2,094
950
1,756
1,733
1,232
2,085
1,432
1,422
3,783
290
1,630
2,255
1,600
2,304

SNOWBIRD, UT
2151
BOSTON, MA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
MODENA,
2152
DUBLIN,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
DALLAS COUNTY, TX
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
252W
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
[OTHER],
2143
CHASKA, MN
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2143
ADELAIDE,
2152
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2143
SAN DIEGO, CA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
PACIFIC GROVE, CA
252W
PACIFIC GROVE, CA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO COUNTY, CA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
LAS VEGAS, NV
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
BOSTON, MA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
LAS VEGAS, NV
2151
NEW DELHI,
2152
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
LOS ANGELES, CA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
BOSTON, MA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
LEIPZIG,
2152
LEIPZIG,
252W
BOSTON, MA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2143

1,091
1,586
2,412
6,411
3,917
150
3,082
1,970
1,050
1,134
500
2,225
1,762
1,210
1,000
1,846
1,941
2,291
1,673
1,996
290
1,569
1,928
1,711
1,910
1,540
617
1,602
2,029
1,996
1,456
1,543
1,646
1,495
1,012
1,764
1,621
2,327
2,276
290
819
1,762
1,884
1,500
1,546
1,492
1,764
2,345
2,325
2,073
1,635
1,282
2,274
4,514
289
1,666
1,200
220
1,291

SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
GLASGOW,
2152
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
VANCOUVER,
2152
VANCOUVER,
2151
BOSTON, MA
2151
BOSTON, MA
252W
SEATTLE (KING), WA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
VENICE,
2152
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2143
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
SHANGHAI,
252W
SHANGHAI,
2152
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
BOSTON UNIVERSITY, MA
2151
BEIJING,
2152
BEIJING,
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
CANCUN,
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
TOKYO CITY,
2152
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
BOSTON, MA
2143
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
MANHATTAN, NY
2143
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SEATTLE (KING), WA
2151
MANHATTAN, NY
2143
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
252W
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151

1,012
1,893
1,272
1,498
220
1,975
1,933
2,105
635
450
1,480
992
220
1,710
2,981
2,689
1,282
290
1,834
70
1,230
1,231
445
1,330
715
1,274
800
4,339
220
992
1,744
4,898
637
1,738
1,717
2,077
2,102
290
1,861
2,439
1,400
1,713
6,493
295
1,555
1,504
2,066
1,719
1,662
1,754
1,287
1,597
1,211
1,703
1,627
1,628
2,082
290
1,971

MIAMI, FL
2151
WHITEFIELD, NH
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
252W
WESTMINSTER (ADAMS COUNTY), CO
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN), MN
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN), MN
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
252W
COLD SPRING HARBOR, NY
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW YORK COUNTY, NY
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN), MN
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
ATLANTIC CITY, NJ
2151
ATLANTIC CITY, NJ
252W
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SAN JUAN (SAN JUAN), PR
2151
VANCOUVER,
2152
STEVENSON, WA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN), MN
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
DENVER (DENVER), CO
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
WESTWOOD, MA
2151
LOS ANGELES AFB, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
BOSTON, MA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
CARTAGENA,
2152
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
252W
CHICAGO HEIGHTS, IL
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151

1,287
1,137
1,806
1,494
2,333
2,730
2,527
2,663
990
1,382
1,669
2,247
2,375
1,644
1,712
1,749
1,818
1,326
2,487
1,819
2,069
1,689
969
400
1,511
1,661
1,396
1,220
2,087
1,429
2,056
1,990
1,713
2,075
1,578
2,013
2,092
1,049
1,443
1,309
5,290
1,891
1,534
1,971
1,180
1,444
1,680
1,997
3,233
1,808
376
1,783
1,378
5,240
2,175
1,542
450
2,090
2,255

NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
ROCHESTER, MI
2151
BOSTON, MA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
252W
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
BLOOMINGTON, MN
2152
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
ANAHEIM, CA
2151
CHICAGO HEIGHTS, IL
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
CHICAGO HEIGHTS, IL
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2143
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
CHICAGO, IL
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
LAS VEGAS, NV
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
SAN JOSE, CA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
ATLANTA (FULTON), GA
2143
PITTSBURGH, PA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151

2,299
295
1,963
1,474
1,949
2,231
1,064
2,142
1,890
450
1,525
2,137
2,026
1,909
1,529
3,768
1,589
1,611
1,980
1,126
1,568
220
1,133
1,386
1,455
1,764
1,980
1,573
1,355
1,132
2,590
290
1,443
1,639
2,832
2,353
1,244
1,865
1,868
1,342
2,609
2,533
1,774
290
1,813
2,375
2,020
1,838
2,079
1,311
1,739
1,735
2,122
1,077
1,285
270
1,000
1,826
1,538

SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
GENEVA,
2152
SEATTLE (KING), WA
2151
BUENOS AIRES,
2152
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
KEYSTONE, CO
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
VANCOUVER,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
BEIJING,
2152
BEIJING,
2152
HOLLYWOOD, FL
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
LONDON,
2143
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
HOLLYWOOD, FL
2151
CHICAGO HEIGHTS, IL
2151
LAFAYETTE SQUARE, LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
PITTSBURGH, PA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
MONTEREY, CA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
252W
SAN DIEGO, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SAN FRANCISCO COUNTY, CA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NICE,
252W
VANCOUVER,
2152
LOS ANGELES COUNTY, CA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
HOUSTON HEIGHTS, TX
2151
DUBLIN,
2152
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
PACIFIC GROVE, CA
2151
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
BOSTON, MA
2143

1,676
4,875
2,520
2,146
2,348
1,867
2,901
220
1,461
1,999
2,405
1,457
1,395
2,506
1,994
1,601
1,703
2,490
1,965
1,647
1,610
290
1,130
3,193
1,604
1,999
1,869
1,115
1,803
2,139
1,298
1,847
985
1,844
1,556
2,049
1,168
2,708
2,614
1,740
1,975
250
750
520
1,426
1,973
2,555
1,090
3,231
2,143
1,704
1,503
3,698
2,173
2,012
1,415
1,608
1,018
1,330

NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
AMSTERDAM,
2152
CHICAGO, IL
2151
HELSINKI,
2152
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW YORK COUNTY, NY
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
ATLANTA (FULTON), GA
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
HOLLYWOOD, FL
252W
BEIJING,
2152
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
CHICAGO, IL
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
WESTMINSTER (JEFFERSON), CO
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
ALBUQUERQUE (BERNALILLO COUNTY), NM
2151
BOSTON, MA
2151
BOSTON, MA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2143
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
STOCKHOLM,
2152
[OTHER],
252W
[OTHER],
2152
HOLLYWOOD, FL
2151

1,025
1,250
2,061
2,475
2,022
1,460
1,656
1,568
1,313
3,181
1,448
4,600
1,287
1,076
1,610
1,167
2,013
550
1,187
2,344
2,693
2,311
2,918
1,340
2,140
1,226
1,690
1,680
1,105
1,679
2,415
1,874
2,075
1,679
1,550
1,561
1,949
2,003
265
1,467
1,902
1,267
1,151
2,172
1,173
1,239
1,197
1,947
1,028
2,221
290
1,397
1,340
2,615
2,179
5,624
550
1,413
1,144

BOSTON, MA
2151
BOSTON, MA
2143
HOLLYWOOD, FL
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
[OTHER],
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
BOSTON, MA
2143
BOSTON, MA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
BOSTON, MA
2143
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
COLD SPRING HARBOR, NY
2151
BOSTON, MA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
252W
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR), TX
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
OTTAWA,
2152
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
PACIFIC GROVE, CA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
252W
PERTH,
2152
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
CHASKA, MN
2151
CHASKA, MN
252W
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
252W
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
SNOWBIRD, UT
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
LOS ANGELES, CA
2151
BEIJING,
2152
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SANTA MONICA (CITY), CA
2151

1,369
1,330
1,518
1,963
1,176
1,683
1,330
1,394
1,207
265
2,003
1,031
1,868
1,931
1,213
1,980
2,565
515
340
1,855
1,862
1,412
1,391
1,717
2,165
1,419
1,664
2,086
2,237
2,820
220
2,084
2,234
2,753
290
1,783
650
2,098
1,370
450
9,897
3,060
290
950
500
1,416
2,095
170
1,408
1,854
2,154
2,606
1,815
1,586
2,842
1,993
1,590
2,076
1,260

BEIJING,
2152
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
CHICAGO, IL
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
LOS ANGELES, CA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
LOS ANGELES, CA
2151
BOSTON, MA
2151
NEW DELHI,
2152
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
SAN DIEGO, CA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
CHICAGO, IL
2151
CHICAGO, IL
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
AMMAN,
2152
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
HEIDELBERG,
2152
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
PITTSBURGH, PA
2151
CHICAGO, IL
252W
CHICAGO, IL
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
ATLANTA (FULTON), GA
2151
LOS ANGELES, CA
2151

3,861
1,653
220
2,226
1,774
1,912
1,197
1,892
2,314
1,715
220
2,620
190
1,072
220
1,867
2,033
1,369
2,250
1,563
1,640
1,021
1,718
1,271
1,910
3,822
1,787
1,731
220
2,057
2,543
2,246
1,042
100
514
1,026
1,954
2,943
1,546
1,948
2,166
1,453
1,756
1,551
100
189
1,351
2,386
1,991
1,879
1,983
1,164
950
1,000
2,417
220
2,015
1,440
1,442

NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
LOS ANGELES, CA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
BOSTON, MA
2143
SAN ANTONIO (BEXAR), TX
252W
SAN ANTONIO (BEXAR), TX
2151
BOSTON, MA
2143
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
ARLINGTON, VA
2143
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
BOSTON, MA
2151
HOUSTON (FORT BEND), TX
2151
PACIFIC GROVE, CA
2151
PACIFIC GROVE, CA
252W
SALT LAKE CITY, UT
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
PACIFIC GROVE, CA
252W
PACIFIC GROVE, CA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2143
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
MANHATTAN, NY
2151
WAILEA, HI
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151

2,120
290
2,120
220
2,132
1,791
1,493
3,242
1,907
240
2,274
1,330
500
1,729
1,330
2,274
2,304
1,924
1,564
1,513
1,463
1,857
2,136
1,795
2,077
3,074
100
1,830
1,916
2,118
1,992
1,910
1,574
1,109
375
1,695
1,847
1,657
290
1,321
1,894
1,896
1,486
2,417
100
1,776
350
2,069
2,383
290
1,962
1,459
220
1,428
2,081
220
1,357
2,017
1,573

NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
CANADA, KY
252W
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW YORK COUNTY, NY
2151
BOSTON, MA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2143
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN), MN
2151
ANAHEIM, CA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN), MN
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
MINNETRISTA (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW YORK COUNTY, NY
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
BOSTON, MA
2143
MERIDA,
2152
BRECKENRIDGE, CO
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2143
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
ATLANTA (FULTON), GA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2143
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
BOSTON, MA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W

1,855
290
1,265
1,267
1,346
2,547
205
2,592
1,696
1,143
1,774
2,779
1,379
220
1,127
2,037
2,275
4,235
1,680
290
220
1,999
1,543
290
1,123
1,393
1,586
1,514
2,263
1,551
1,881
1,298
1,495
1,524
1,000
1,201
2,375
1,204
1,543
1,394
1,273
3,052
2,190
1,321
1,649
1,168
1,665
220
2,017
1,808
1,430
1,607
1,234
2,082
1,665
2,125
1,448
1,496
100

NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2143
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2143
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
CHICAGO, IL
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2143
BALTIMORE, MD
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2143
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2143
DUBLIN,
2152
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
PROVIDENCE, RI
2143
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2143
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
BEVERLY, MA
2143
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
MIAMI, FL
2151
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
DUBLIN,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
GLASGOW,
2152
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
252W
OAK RIDGE, TN
2143
LONDON,
2152
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2143
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
252W
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
NASSAU,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
CHICAGO, IL
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151

1,720
2,171
1,793
1,394
2,198
1,686
2,198
1,878
1,726
1,901
1,572
1,007
1,204
1,996
1,537
2,198
220
2,030
70
1,838
3,957
2,198
1,228
1,449
2,010
1,770
220
1,148
2,382
1,416
1,655
2,216
1,379
220
1,774
4,397
385
1,686
4,179
2,287
335
1,355
2,613
1,310
220
1,800
220
1,967
2,126
465
1,136
1,639
175
1,904
2,556
1,527
1,078
1,618
1,931

FT. LAUDERDALE, FL
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
PACIFIC GROVE, CA
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
ATLANTA (FULTON), GA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEWARK, CA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2143
BARCELONA,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
GREENSBORO, NC
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2143
CHASKA, MN
252W
SAN JOSE, CA
2151
CHASKA, MN
252W
CHASKA, MN
252W
[OTHER],
2152
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2143
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
COLD SPRING HARBOR, NY
252W
MOUNTAIN VIEW, CA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SCHAUMBURG, IL
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
TAMPA, FL
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
SAN ANTONIO (BEXAR), TX
2151
CAPE TOWN,
2152
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2143
KANSAS CITY (JACKSON COUNTY), MO
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
LOS ANGELES, CA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151

1,671
1,164
220
1,923
1,260
1,128
2,204
1,560
1,092
1,754
1,913
2,175
1,430
1,362
1,090
100
1,709
2,246
1,847
2,360
1,117
220
1,287
1,000
1,302
1,000
1,000
1,345
1,348
2,423
1,350
1,308
2,056
1,489
2,293
290
1,978
1,784
1,168
1,977
2,098
2,117
2,161
2,030
290
1,610
870
1,892
1,313
1,273
1,816
1,846
1,682
290
1,899
1,244
220
1,492
1,436

MERIDA,
2152
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
SEATTLE (KING), WA
2143
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
WASHINGTON, DC
252W
WASHINGTON, DC
2151
KANAZAWA,
2152
BETHESDA, MD
2143
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
252W
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
SHANGHAI,
2152
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
BOSTON, MA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
BOSTON, MA
2143
MIAMI, FL
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
252W
OAK RIDGE, TN
2143
SAN DIEGO, CA
2151
BOSTON, MA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
252W
BUENOS AIRES,
2152
BUENOS AIRES,
252W
SAN DIEGO, CA
2151
SAN FRANCISCO COUNTY, CA
2143
SAN FRANCISCO COUNTY, CA
2151
SAN FRANCISCO COUNTY, CA
2151
BOSTON, MA
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN), MN
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
ROCKVILLE, MD
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
BOSTON, MA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151

3,214
2,014
290
1,218
220
1,820
1,030
1,621
100
1,502
1,026
1,463
100
2,146
750
786
5,099
2,276
2,245
1,118
1,724
1,446
1,346
290
1,398
1,730
3,257
1,215
290
1,416
1,927
1,729
1,069
450
1,816
200
1,752
1,785
1,439
1,770
1,861
1,339
3,113
2,547
1,989
761
999
1,688
3,120
1,564
2,127
1,374
3,042
1,078
1,669
2,240
1,363
2,106
1,866

ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
PALM SPRINGS, CA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
BOSTON, MA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
CAMBRIDGE, MA
2151
LOS ANGELES, CA
2151
BOSTON, MA
2151
CHICAGO, IL
252W
CHICAGO, IL
2151
BOSTON, MA
2151
CHICAGO, IL
2151
CANCUN,
252W
COLD SPRING HARBOR, NY
252W
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
DUBLIN,
2152
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
MALIBU, CA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
[OTHER],
252W
[OTHER],
2152
UNIVERSAL CITY, CA
2151
PARIS,
2152
MISSOULA, MT
2143
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
SUNNY ISLES BEACH, FL
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
HAMBURG,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
STEVENSON, WA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2143
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
LOS ANGELES, CA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2143
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SUNNYVALE, CA
2151
SUNNYVALE, CA
252W
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
BATON ROUGE, LA
2151
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
BOSTON, MA
2151
INDIANAPOLIS (HAMILTON COUNTY), IN
2143

1,339
1,529
1,994
2,431
90
1,695
290
1,704
1,248
2,488
400
3,175
1,412
1,394
1,400
1,350
2,121
2,141
2,787
2,507
1,246
2,149
758
2,696
1,915
542
1,544
1,244
1,528
2,477
1,175
4,185
1,480
455
1,294
1,925
170
1,393
2,861
2,908
2,029
2,481
1,914
1,160
1,663
1,122
1,755
1,949
1,862
1,369
675
2,352
290
2,728
1,811
1,638
2,873
2,718
1,130

MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
LOS ANGELES, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR), TX
2151
LOS ANGELES, CA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
HOUSTON (HARRIS), TX
2151
NICE,
252W
NICE,
2152
NEW YORK COUNTY, NY
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW YORK COUNTY, NY
2151
NEW YORK COUNTY, NY
2151
DUBLIN,
2152
DURHAM, NC
2143
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
ROME,
252W
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
BOSTON, MA
252W
BOSTON, MA
2143
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
INDIANAPOLIS (HAMILTON COUNTY), IN
2143
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
REDWOOD CITY, CA
2143
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
BOSTON, MA
252W
BOSTON, MA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
252W
LOS ANGELES, CA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
LOS ANGELES, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
BOSTON, MA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
VANCOUVER,
2152
BOSTON, MA
2151
STEVENSON, WA
2143
SAN DIEGO, CA
2151
ROME,
2152
COLOGNE,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
[OTHER],
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
SAN DIEGO, CA
2151
BOSTON, MA
252W
BOSTON, MA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2143
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SAN JUAN (SAN JUAN), PR
2151

1,962
1,222
2,136
1,510
1,586
1,766
1,106
779
2,991
1,514
1,957
1,066
1,125
3,981
1,139
1,196
1,112
1,259
425
1,132
1,933
1,400
1,086
1,752
3,988
335
1,846
395
1,257
2,430
515
1,626
2,432
1,465
2,699
1,895
2,187
1,523
1,905
1,489
2,091
3,028
3,055
1,720
2,269
2,514
2,373
2,231
1,821
1,755
400
1,591
2,262
260
1,776
1,685
1,281
1,369
1,996

SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW YORK COUNTY, NY
2151
STEVENSON, WA
2143
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
SAN JOSE, CA
2151
RIVERSIDE, CA
2152
RIVERSIDE, CA
252W
BOSTON, MA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
LOS ANGELES, CA
2151
OKINAWA PREFECTURE,
2152
ATLANTA (DEKALB), GA
2151
ANCHORAGE, AK
2151
BOULDER, CO
2151
CHICAGO, IL
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SAN JOSE, CA
2151
HOUSTON (FORT BEND COUNTY), TX
2151
HOUSTON (FORT BEND COUNTY), TX
2151
STEVENSON, WA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
DUBLIN,
2152
HOUSTON (FORT BEND COUNTY), TX
2151
[OTHER],
2152
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
252W
BOSTON, MA
2151
BOSTON, MA
2151
BOSTON, MA
2151
PEMBROKE, VA
252W
PEMBROKE, VA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
ROME,
252W
MINNEAPOLIS (HENNEPIN), MN
2151
BOSTON, MA
2151
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
BOSTON, MA
2151
BOSTON, MA
252W
STEVENSON, WA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN DIEGO, CA
252W
SAN DIEGO, CA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
STEVENSON, WA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
STEVENSON, WA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
BANGKOK,
2152
PEMBROKE, VA
252W
PEMBROKE, VA
2151
PEMBROKE, VA
2151
PEMBROKE, VA
2151

3,050
1,397
3,028
1,933
1,341
1,592
1,688
1,452
1,314
1,943
1,339
1,550
1,256
1,791
1,054
1,042
290
1,348
995
1,252
1,248
3,059
1,397
4,469
1,307
2,734
1,492
1,073
315
1,879
1,913
1,564
100
923
2,842
290
1,228
2,221
1,990
2,322
2,157
807
650
2,099
2,120
1,894
495
1,946
2,283
1,538
2,230
1,078
1,542
2,150
6,309
100
900
23
22

PEMBROKE, VA
2151
PEMBROKE, VA
252W
SAN DIEGO, CA
2151
BALTIMORE (CITY), MD
252W
BALTIMORE (CITY), MD
2151
BOSTON, MA
2151
STEVENSON, WA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA252W
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
LOS ANGELES AFB, CA
2151
LONG BEACH, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA252W
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA252W
HOLLYWOOD, FL
2151
BALTIMORE, MD
252W
BALTIMORE, MD
2151
BOSTON, MA
2151
PITTSBURGH, PA
2151
BOSTON, MA
2151
STEVENSON, WA
252W
STEVENSON, WA
2143
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
CHICAGO, IL
252W
CHICAGO, IL
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
ANAHEIM, CA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
ANAHEIM, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
ANAHEIM, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
ANAHEIM, CA
2151
HAMBURG,
2152
HAMBURG,
252W
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
ANAHEIM, CA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
252W
ANAHEIM, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
252W
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
MUMBAI,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151

900
100
2,049
750
303
1,794
1,386
1,490
275
1,499
1,994
2,301
1,244
795
1,601
1,469
2,459
1,568
1,795
1,370
750
300
1,038
2,052
1,036
425
2,226
1,748
1,594
200
1,071
1,891
1,802
200
2,378
1,552
1,971
1,726
1,318
2,061
4,307
973
2,857
2,016
1,688
1,700
1,862
1,930
60
1,689
1,308
1,052
2,330
290
2,393
1,892
4,269
1,638
2,503

SAN DIEGO, CA
2151
LOS ANGELES AFB, CA
2151
MISSOULA, MT
2151
EDINBURGH,
2152
MIAMI BEACH, FL
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
252W
CHICAGO HEIGHTS, IL
2151
STOCKHOLM,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
LOS ANGELES, CA
2151
ORLANDO (BREVARD COUNTY), FL
2151
ORLANDO (BREVARD COUNTY), FL
252W
TUCSON (PIMA COUNTY), AZ
2151
SAN DIEGO, CA
2151
LOS ANGELES, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
BUENOS AIRES,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
LOS ANGELES, CA
2151
OXFORD,
2143
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN DIEGO, CA
2151
ST. PAUL (RAMSEY), MN
2151
ST. PAUL (RAMSEY), MN
252W
SUNNY ISLES BEACH, FL
2151
HONOLULU, HI
2151
HOUSTON (HARRIS), TX
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2143
HUNTINGTON BEACH, CA
2151
LOS ANGELES, CA
2151
DISTRICT OF COLUMBIA, DC
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
NEW YORK COUNTY, NY
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
252W
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
SEVILLE,
2152
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
LINCOLN CITY, OR
2143
CHICAGO, IL
2151
WAILEA, HI
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
ANAHEIM, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151

2,225
1,911
2,898
4,751
2,368
2,760
1,077
3,014
335
1,661
3,798
1,448
1,956
1,224
1,952
2,357
1,093
535
1,631
2,002
1,450
1,729
1,355
1,986
2,016
1,341
1,982
3,327
1,351
1,504
2,970
1,351
1,926
1,173
430
2,700
2,642
1,187
1,419
1,358
1,162
367
1,583
1,645
285
1,926
512
180
2,255
1,590
1,677
1,328
1,175
1,559
2,814
1,328
1,166
656
1,000

ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2143
LOS ANGELES, CA
2151
BUENOS AIRES,
2152
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
SAN DIEGO, CA
252W
SAN DIEGO, CA
2151
SAN JOSE, CA
2151
LOS ANGELES, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
LOS ANGELES COUNTY, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SUNNY ISLES BEACH, FL
2151
ANAHEIM, CA
252W
ANAHEIM, CA
2151
BOSTON, MA
2151
CHICAGO, IL
2151
BOSTON, MA
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
OTTAWA,
2152
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
BOSTON, MA
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
LOS ANGELES, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
ANAHEIM, CA
2151
SAN FRANCISCO COUNTY, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN BERNARDINO, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
PACIFIC GROVE, CA
2151
LOS ANGELES, CA
2151
SAN JUAN (SAN JUAN), PR
2151
MIAMI, FL
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
MIAMI-DADE COUNTY, FL
2143
ANAHEIM, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
[OTHER],
2152
SAN DIEGO, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
CHICAGO, IL
2151
OKINAWA PREFECTURE,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
CHICAGO, IL
2151
LOS ANGELES, CA
2151
SEOUL,
2152
CHICAGO, IL
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151

1,912
1,475
1,347
1,911
1,672
2,180
6,698
3,085
2,179
950
5,251
1,023
1,385
2,019
2,613
1,550
2,475
745
1,976
1,210
1,533
1,498
1,571
2,868
1,133
1,155
1,362
1,876
1,180
1,714
1,839
1,397
1,489
1,536
2,281
1,588
1,020
2,050
1,151
1,856
1,686
1,103
1,696
1,176
1,998
3,582
1,883
210
1,390
1,539
1,637
4,744
70
1,244
1,177
1,776
4,522
1,187
1,350

SEATTLE (KING COUNTY), WA
252W
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO COUNTY, CA
252W
SAN FRANCISCO COUNTY, CA
2151
OTTAWA,
2152
SAN DIEGO, CA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
DUBLIN,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN DIEGO, CA
2151
PHOENIX, AZ
2151
PHOENIX, AZ
252W
LOS ANGELES, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA252W
CHICAGO, IL
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
ROME,
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA252W
RALEIGH, NC
2151
CHICAGO, IL
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN FRANCISCO COUNTY, CA
2151
RALEIGH, NC
2151
BOSTON, MA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN), MN
2151
PITTSBURGH, PA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN JUAN (SAN JUAN), PR
2151
GENEVA,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
BOSTON, MA
2151
BOSTON, MA
252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN), MN
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
ATLANTA (FULTON), GA
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2143
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151

735
2,530
2,018
545
2,588
3,016
1,814
2,395
4,089
1,363
1,347
2,205
2,108
80
1,890
1,764
175
1,185
1,595
1,970
10,713
1,764
650
1,306
1,378
1,827
1,839
2,439
1,285
1,681
2,150
1,814
750
2,131
2,606
1,584
2,234
1,299
2,319
2,600
2,063
2,606
1,610
1,971
1,434
1,890
1,541
590
1,323
1,589
1,945
1,124
1,113
1,458
1,594
1,773
350
1,873
1,801

SAN DIEGO, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
PACIFIC GROVE, CA
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
ROME,
2152
OTTAWA,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
ATLANTA (COBB COUNTY), GA
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
*HHS-99 LOCAL, MD
2143
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2143
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA252W
BOSTON, MA
2143
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN JUAN (SAN JUAN), PR
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
LOS ANGELES, CA
2151
BOSTON, MA
2143
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
ATLANTA (FULTON), GA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
ATLANTA (FULTON), GA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
CHICAGO, IL
2143
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
252W
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
BOSTON, MA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
HOLLYWOOD, FL
2151
SUNNY ISLES BEACH, FL
252W
SUNNY ISLES BEACH, FL
2151
DALLAS (DALLAS), TX
2151
SYDNEY,
2152
SAN DIEGO, CA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
BOSTON, MA
2151
LYON,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151

1,453
1,955
1,466
2,676
1,394
2,924
3,068
1,390
1,477
1,323
22
1,390
220
1,480
70
437
1,053
1,323
2,010
435
1,655
2,056
2,048
2,656
1,532
1,446
1,254
750
2,167
1,038
2,007
1,572
1,386
1,112
1,059
560
1,434
465
2,392
2,541
983
240
780
1,343
1,135
693
1,397
1,528
1,020
2,025
1,201
1,828
1,378
1,940
4,517
2,200
1,478
2,087
1,683

SCOTTSDALE, AZ
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
ATLANTA (COBB COUNTY), GA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
ORLANDO (ORANGE), FL
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
ATLANTA (COBB COUNTY), GA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
LOS ANGELES, CA
2151
LOS ANGELES, CA
252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
LOS ANGELES, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN DIEGO, CA
2151
BOSTON, MA
2151
GALVESTON, TX
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN JUAN (SAN JUAN), PR
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2143
CELEBRATION, FL
2151
OTTAWA,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
LOS ANGELES, CA
2151
DENVER (DENVER COUNTY), CO
2151
CHICAGO, IL
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
BOSTON, MA
2151
CHICAGO HEIGHTS, IL
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
BOSTON, MA
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
PORTLAND (MULTNOMAH COUNTY), OR
2151
RALEIGH, NC
2151
BOSTON, MA
2151
SAN JOSE, CA
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2143
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
252W
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2143
BOSTON, MA
2151
BOSTON, MA
2151

1,101
1,287
315
1,451
1,683
2,110
1,468
1,764
1,240
1,406
1,640
1,121
1,335
1,503
1,270
1,166
1,646
1,227
1,390
1,560
1,646
2,192
475
1,862
2,191
1,833
1,946
1,840
2,000
1,723
1,902
1,092
1,624
2,165
1,644
1,643
1,644
1,278
1,515
3,026
1,648
1,417
1,195
2,422
1,563
1,369
2,778
1,089
2,029
1,744
1,539
1,364
1,362
1,932
896
160
101
1,451
1,041

BOSTON, MA
BOSTON, MA
BOSTON, MA
BOSTON, MA
SAN FRANCISCO COUNTY, CA
BOSTON, MA
SAN DIEGO, CA
BOSTON, MA
BOSTON, MA
BOSTON, MA
NASSAU,
BOSTON, MA
BOSTON, MA
BOSTON, MA
BOSTON, MA
BOSTON, MA
BOSTON, MA
MEMPHIS, TN
SAN DIEGO, CA
SAN DIEGO, CA
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
MINNEAPOLIS (HENNEPIN), MN
LOS ANGELES, CA
BOSTON, MA
NEW YORK COUNTY, NY
NEW DELHI,
BOSTON, MA
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
LOS ANGELES, CA
BOSTON, MA
*HHS-99 LOCAL, MD
BOSTON, MA
BOSTON, MA
BOSTON, MA
BOSTON, MA
BOSTON, MA
BOSTON, MA
BOSTON, MA
ATLANTA (DEKALB), GA
ATLANTA (FULTON), GA
MIAMI, FL
BEIJING,
LONG BEACH, CA
BOSTON, MA
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
SAN DIEGO, CA
SAN DIEGO, CA
SAN DIEGO, CA
SAN DIEGO, CA
SAN DIEGO COUNTY, CA
SAN DIEGO COUNTY, CA
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
SAN JUAN (BAYAMON), PR
SAN DIEGO, CA
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
BOSTON, MA
BOSTON, MA

2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2152
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2143
252W
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2152
2151
252W
2151
2151
2151
2143
2151
2151
2151
252W
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2152
2151
2151
2151
2151
252W
2151
252W
2151
252W
2151
2151
2151
2151
2151
2151

1,203
1,402
1,133
1,402
1,655
1,173
1,493
1,173
1,671
1,362
3,078
1,362
1,362
1,133
1,362
1,362
1,362
2,050
125
1,057
1,376
1,930
1,670
1,556
1,223
1,602
7,622
1,173
590
1,235
1,616
1,362
20
1,352
1,392
1,392
180
1,272
1,621
1,173
1,506
1,624
1,354
4,527
1,117
2,008
2,066
1,999
465
1,343
625
1,422
500
1,574
2,417
1,494
1,371
1,257
2,221

CARLSBAD, CA
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN), MN
2151
PITTSBURGH, PA
2143
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
ATLANTA (FULTON), GA
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
LISBON,
2152
SAN DIEGO, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
LOS ANGELES, CA
2151
BOSTON, MA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
ST. PAUL (RAMSEY COUNTY), MN
2151
CHICAGO, IL
2151
CHICAGO, IL
252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN JUAN (SAN JUAN), PR
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
BOSTON, MA
2151
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
LA JOLLA, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
LOS ANGELES, CA
2151
BOSTON, MA
2143
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN DIEGO, CA
2151
ATLANTA (FULTON), GA
252W
ATLANTA (FULTON), GA
2143
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
ATLANTA (FULTON), GA
2151
AMSTERDAM,
2152
ATLANTA (COBB), GA
2143
PARIS,
2152
SUZHOU,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
BOSTON, MA
2151
ORLANDO (ORANGE), FL
2151
SAN JUAN (SAN JUAN), PR
2151
SAN JUAN (SAN JUAN), PR
252W
LAS VEGAS, NV
2151
CHICAGO, IL
2151
SAN JOSE, CA
2151
SAN FRANCISCO COUNTY, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
252W
CHICAGO, IL
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151

1,944
1,935
1,394
1,870
1,962
2,838
2,170
2,032
1,808
2,404
2,005
1,808
1,310
1,686
1,348
1,578
900
2,111
3,136
1,457
1,200
1,645
1,090
1,802
1,857
1,473
1,858
1,616
300
1,215
1,342
1,809
1,933
2,113
1,463
220
1,415
1,275
1,892
1,962
1,493
1,350
3,220
6,485
1,394
1,475
1,789
1,312
1,307
2,248
1,100
1,589
1,311
1,223
1,381
875
400
1,357
2,377

SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
252W
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
CHICAGO, IL
2151
LOS ANGELES, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2143
ATLANTA (FULTON), GA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN DIEGO, CA
252W
SAN DIEGO, CA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
LOS ANGELES COUNTY, CA
2151
CHICAGO, IL
2151
CHICAGO, IL
2151
MIAMI, FL
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
252W
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAO PAULO,
2152
ATLANTA (FULTON), GA
2151
SAN JUAN & NAV RES STA, PR
2151
LOS ANGELES COUNTY, CA
2151
LOS ANGELES, CA
2151
DAR ES SALAAM,
2152
[OTHER],
2152
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
[OTHER],
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN DIEGO, CA
252W
SAN DIEGO, CA
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
HONOLULU, HI
2151
SAN JUAN (SAN JUAN), PR
2151
WINSTON SALEM, NC
2143
SAN JUAN (SAN JUAN), PR
2151
SAN JOSE, CA
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
252W
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
CHICAGO, IL
252W
CHICAGO, IL
2151
SAN JUAN (SAN JUAN), PR
2151

1,503
1,179
355
2,242
1,972
400
1,986
1,898
1,718
3,981
1,274
1,577
2,637
405
1,994
2,453
1,370
1,875
261
1,634
1,900
220
1,341
1,921
4,011
1,266
1,671
2,565
2,031
5,783
2,503
1,534
1,987
2,535
1,302
2,496
3,785
600
1,935
2,116
2,175
2,606
465
1,603
1,700
375
1,055
2,659
2,650
1,128
2,215
1,694
465
1,597
2,637
1,721
450
797
2,815

SAN JUAN (SAN JUAN), PR
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
BOSTON, MA
2151
TAMPA, FL
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
ATLANTA (COBB COUNTY), GA
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN DIEGO, CA
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
252W
SAN DIEGO, CA
2151
SAN DIEGO, CA
252W
NOORDWIJK,
2152
SAN DIEGO, CA
2151
BOSTON, MA
2151
TOKYO CITY,
2152
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN DIEGO, CA
252W
ATLANTA (COBB COUNTY), GA
2151
ATLANTA (FULTON), GA
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
SAN DIEGO, CA
252W
SAN DIEGO, CA
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
ATLANTA (FULTON), GA
2151
MIAMI, FL
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN DIEGO, CA
252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
ATLANTA (DEKALB), GA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
ISTANBUL,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN DIEGO, CA
252W
SAN DIEGO, CA
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
252W
BUENOS AIRES,
2152
CHICAGO, IL
2151
CHICAGO, IL
2151
SAN ANTONIO (BEXAR), TX
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
ATLANTA (FULTON), GA
2151
CHICAGO, IL
2151
SAN DIEGO, CA
2151

2,515
2,669
1,173
1,622
2,142
1,639
1,366
1,832
2,335
2,150
1,214
2,127
2,241
1,689
1,057
375
1,170
205
735
1,957
1,173
1,118
1,869
1,847
1,296
1,295
1,641
425
1,181
1,489
3,318
725
1,761
1,352
1,275
1,045
1,492
360
2,426
1,865
1,926
3,434
1,766
610
1,219
3,851
1,657
1,436
1,640
2,004
610
4,619
2,307
2,484
1,332
1,659
1,150
1,828
1,742

SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN JUAN & NAV RES STA, PR
2143
ATLANTA (DEKALB COUNTY), GA
2151
ST. LUCIA,
2152
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
2151
CHICAGO, IL
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
CHICAGO, IL
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
INDIANAPOLIS (HAMILTON COUNTY), IN
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
SAO PAULO,
2152
SAN JUAN & NAV RES STA, PR
2143
LOS ANGELES, CA
2151
COLD SPRING HARBOR, NY
252W
COLD SPRING HARBOR, NY
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
ROME,
2152
SAN DIEGO, CA
2151
LONDON,
2152
HEIDELBERG,
2152
LONDON,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
DUBLIN,
2152
HOLLYWOOD, FL
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
DUBLIN,
2152
SAN JOSE, CA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
HOLLYWOOD, FL
2151
LOS ANGELES, CA
2151
SAN FRANCISCO COUNTY, CA
2151
CHICAGO, IL
2151
CHICAGO, IL
252W
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
LOS ANGELES, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN JOSE, CA
2151
LOS ANGELES, CA
2151
BOSTON, MA
2143
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
ATLANTA (FULTON), GA
2151
ATLANTA (FULTON), GA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN JOSE, CA
2151
BOSTON, MA
2143
SAN FRANCISCO COUNTY, CA
2151
ATLANTA (FULTON), GA
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151

2,467
1,200
1,594
1,114
2,886
1,511
1,497
1,866
1,817
1,601
1,789
1,926
1,210
1,672
4,702
1,563
1,810
1,000
544
1,437
978
999
4,954
1,776
2,657
3,741
2,657
2,004
1,779
1,786
1,435
3,817
1,861
1,661
3,842
1,620
1,438
1,893
1,295
1,741
1,271
1,402
250
1,650
1,459
2,318
1,262
2,818
2,430
2,204
1,015
1,293
1,524
1,110
1,179
1,209
2,086
1,455
1,402

SAN JOSE, CA
2151
SAN JUAN (SAN JUAN), PR
2151
ATLANTA (DEKALB COUNTY), GA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
CHICAGO, IL
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
TORONTO,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN JOSE, CA
2151
PITTSBURGH, PA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN FRANCISCO COUNTY, CA
2151
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
SAN JOSE, CA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
2151
SAN JOSE, CA
2151
HEIDELBERG,
2152
LAS VEGAS, NV
2151
CHICAGO, IL
2151
SAN DIEGO, CA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2143
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
252W
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
ATLANTA (DEKALB COUNTY), GA
252W
ATLANTA (DEKALB COUNTY), GA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
PARIS,
2152
SAN JUAN (SAN JUAN), PR
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
BAR HARBOR, ME
2151
BAR HARBOR, ME
252W
FLORIDA CITY, FL
2143
ELK GROVE VILLAGE, IL
2151
HEIDELBERG,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN DIEGO, CA
2151
ST. PAUL (HENNEPIN), MN
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN DIEGO, CA
252W
SAN DIEGO, CA
2151
BEIJING,
2152
CHARLESTON (CHARLESTON COUNTY), SC
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
2151
TOKYO CITY,
2152
SAN FRANCISCO COUNTY, CA
2151
CHICAGO, IL
2151
CHICAGO, IL
2151
MUMBAI,
2152
SAN DIEGO, CA
252W
SAN DIEGO, CA
2151
SANTA BARBARA, CA
2151
SANTA BARBARA, CA
2151
SANTA BARBARA, CA
252W

1,077
1,982
1,644
1,550
1,734
2,048
1,261
1,442
2,032
1,692
1,077
1,212
1,082
1,459
1,917
1,252
1,477
1,245
4,533
1,558
1,180
1,651
1,766
795
1,080
1,378
860
1,638
1,745
1,418
1,461
1,300
1,308
1,500
1,327
1,183
4,393
1,918
1,980
2,224
1,356
2,762
1,623
525
2,907
3,602
1,091
1,640
1,165
6,915
2,963
2,165
1,126
2,125
590
1,384
2,116
1,569
300

ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
252W
PHOENIX, AZ
2151
COLD SPRING HARBOR, NY
252W
BOSTON, MA
2151
ATLANTA (FULTON), GA
2151
CHICAGO, IL
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
ATLANTA (FULTON), GA
2151
ATLANTA (FULTON), GA
252W
HOLLYWOOD, FL
2151
ARLINGTON, VA
2143
ATLANTA (FULTON), GA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
HOLLYWOOD, FL
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
ATLANTA (DEKALB COUNTY), GA
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
252W
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
OAK RIDGE, TN
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
252W
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
SAN JOSE, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
ATLANTA (FULTON), GA
2151
SAN JUAN (SAN JUAN), PR
2151
SAN JUAN (SAN JUAN), PR
252W
SAN DIEGO, CA
2151
SAN DIEGO, CA
252W
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
CHICAGO, IL
2151
ATLANTA (FULTON), GA
2151
BOSTON, MA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
SAN JOSE, CA
2143
SAN JUAN (SAN JUAN), PR
2151
ATLANTA (DEKALB COUNTY), GA
2151
ATLANTA (FULTON), GA
2151
CHICAGO, IL
2151
MICHIGAN CENTER, MI
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN DIEGO, CA
2151
TEL AVIV,
2152
SAN JOSE, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN DIEGO, CA
252W
MANHATTAN, NY
2143
SAN DIEGO, CA
2151
SAN DIEGO, CA
252W
SAN DIEGO, CA
2151
NAGOYA,
2152

1,101
465
1,742
995
2,431
1,269
1,354
1,641
1,511
1,275
745
1,588
1,912
1,819
1,791
1,667
1,223
1,363
1,440
1,547
220
1,270
2,317
222
942
1,000
500
1,290
1,285
1,582
1,877
2,311
950
2,068
570
1,960
1,801
1,166
1,455
1,605
1,406
1,004
2,235
1,294
1,020
1,119
1,800
1,689
2,150
1,435
1,242
1,704
1,607
683
2,232
1,724
683
2,973
1,475

BRECKENRIDGE, CO
2151
SAN DIEGO, CA
2143
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
CHICAGO, IL
2151
SEATTLE (KING), WA
2143
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
BRECKENRIDGE, CO
2151
SAN JOSE, CA
2151
LISBON,
2152
OTTAWA,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN JOSE, CA
2151
CHICAGO, IL
2151
SAN DIEGO, CA
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
252W
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
ORLANDO (ORANGE), FL
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN COUNTY), MN
2151
SOUTH LAKE TAHOE, CA
2151
LOS ANGELES, CA
2151
REDWOOD CITY, CA
2151
LAS VEGAS, NV
2143
LOS ANGELES, CA
2151
HAWAII NATIONAL PARK, HI
2151
HAWAII NATIONAL PARK, HI
252W
LOS ANGELES, CA
2151
HAWAII NATIONAL PARK, HI
2151
HAWAII NATIONAL PARK, HI
252W
STOCKHOLM,
2152
LOS ANGELES, CA
2151
BOSTON, MA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
252W
CHICAGO, IL
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
LAS VEGAS, NV
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
TEL AVIV,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
MEXICO CITY D.F.,
2152
ATLANTA (FULTON), GA
2151
SAN DIEGO, CA
2151

2,358
2,085
1,704
2,076
2,158
1,612
1,324
1,363
1,149
2,779
1,932
1,255
1,086
2,185
1,293
650
1,927
1,754
1,689
1,579
1,281
1,357
1,332
2,018
1,314
1,461
600
1,408
1,682
1,573
1,551
1,194
1,683
2,211
1,518
1,636
3,226
950
1,417
3,106
950
3,009
2,117
1,036
2,196
435
1,166
1,686
1,776
201
1,661
1,127
1,410
2,067
1,224
1,942
1,224
1,899
1,622

CHICAGO, IL
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2143
SAN JOSE, CA
2143
VANCOUVER,
2152
VANCOUVER,
2152
SAN JOSE, CA
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
ATLANTA (COBB COUNTY), GA
2151
ATLANTA (COBB COUNTY), GA
252W
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
WASHINGTON, DC
2143
SAN DIEGO, CA
2151
SANTA FE COUNTY, NM
2143
SANTA FE COUNTY, NM
2143
COLD SPRING HARBOR, NY
252W
COLD SPRING HARBOR, NY
2143
SAN DIEGO, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN DIEGO, CA
2143
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
252W
REDWOOD CITY, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2143
SCOTTSDALE, AZ
2151
CHICAGO, IL
2151
SAN DIEGO, CA
2151
CHICAGO, IL
2151
CHICAGO, IL
252W
VANCOUVER,
2152
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SAN DIEGO, CA
2143
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
LOC. DESTN.(HHS99) , MD
2151
SAN JOSE, CA
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2143
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
252W
SAN DIEGO, CA
2151
SANTA FE, NM
2151
GALVESTON, TX
2151
SUZHOU,
2152
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
252W
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
GUANGZHOU,
2152
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
SAN JUAN & NAV RES STA, PR
2143
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN JUAN (SAN JUAN), PR
2151
CHICAGO, IL
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151

1,527
1,640
1,763
1,918
1,035
1,405
1,000
1,386
1,370
1,578
860
1,432
1,435
2,150
576
1,022
995
569
3,253
1,726
240
1,865
1,510
1,251
900
1,334
1,500
1,611
2,687
1,970
949
370
1,840
1,162
1,558
1,637
1,561
531
60
1,292
1,419
220
1,580
3,349
1,059
2,106
900
1,254
1,919
1,353
2,659
1,584
1,337
1,573
2,273
4,872
2,314
1,215
1,454

SAN JOSE, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
252W
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
PRAGUE,
2143
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2143
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2143
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA252W
SAN DIEGO, CA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
ATLANTA (FULTON), GA
2151
GALVESTON, TX
2151
SANTA FE, NM
2151
ATLANTA (FULTON), GA
2151
MANHATTAN, NY
2151
LOS ANGELES, CA
2143
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
252W
BOSTON, MA
2151
BOSTON, MA
252W
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
CHICAGO, IL
2151
ORLANDO (ORANGE), FL
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
GALVESTON, TX
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
NEW YORK COUNTY, NY
2151
SAN DIEGO, CA
2151
BETHESDA, MD
2151
ATLANTA (COBB COUNTY), GA
2151
ATLANTA (COBB COUNTY), GA
252W
ATLANTA (FULTON), GA
2151
STONY BROOK, NY
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA252W
CHICAGO, IL
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
2151
PITTSBURGH, PA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR), TX
2151
LA JOLLA, CA
2151
LOS ANGELES, CA
2151
HOUSTON (HARRIS), TX
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
BETHESDA, MD
2151
ATLANTA (FULTON), GA
2151
BOSTON UNIVERSITY, MA
2151
BRECKENRIDGE, CO
2151
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151

1,229
1,200
1,659
420
1,698
1,099
2,258
2,003
2,078
75
1,532
1,395
1,424
1,265
1,844
1,093
1,635
1,283
1,700
9,433
2,659
1,715
325
1,572
555
1,016
2,082
1,646
1,150
1,520
1,346
1,412
2,622
610
1,621
1,388
2,332
1,448
1,719
195
1,039
1,116
1,585
1,814
240
2,383
821
1,664
1,582
2,069
1,185
1,044
1,329
1,584
988
1,410
1,239
1,299
1,720

ATLANTA (FULTON), GA
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
GALVESTON COUNTY, TX
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
WASHINGTON, DC
2143
BEIJING,
2152
LONDON,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2143
CHICAGO, IL
2143
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN DIEGO, CA
2151
BLOOMINGTON, MN
2152
HOLLYWOOD, FL
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2143
ATLANTA (COBB COUNTY), GA
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
GALVESTON, TX
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN DIEGO, CA
252W
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
RIO DE JANEIRO,
2152
CALGARY,
2152
INDIANAPOLIS (MARION COUNTY), IN
2151
GALVESTON, TX
252W
GALVESTON, TX
2151
MIAMI BEACH, FL
2151
LYON,
2152
SAN JUAN (SAN JUAN), PR
2151
ATLANTA (FULTON), GA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR), TX
2151
SAN JUAN (SAN JUAN), PR
252W
LOS ANGELES, CA
2143
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
ATLANTA (COBB COUNTY), GA
2151
ATLANTA (COBB COUNTY), GA
252W
ATLANTA (FULTON), GA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
MIAMI BEACH, FL
2151
ATLANTA (FULTON), GA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
ANN ARBOR TOWNSHIP, MI
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SEATTLE (KING), WA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SANTA FE COUNTY, NM
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151

1,776
1,315
1,538
1,895
1,328
1,833
1,056
6,505
1,772
1,659
225
1,200
420
450
1,523
2,693
325
1,829
2,280
2,937
1,519
450
1,691
450
1,523
1,322
1,441
1,504
1,015
1,796
245
1,344
1,091
2,915
1,576
1,245
887
1,782
1,283
2,716
1,466
1,256
1,100
9,668
344
1,347
195
1,233
1,533
1,346
1,505
1,082
1,200
1,554
1,519
1,389
2,400
1,057
1,877

MONTREAL,
2152
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
GALVESTON, TX
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN DIEGO, CA
252W
LOC. DESTN.(HHS99) , MD
252W
LOC. DESTN.(HHS99) , MD
2151
TOKYO CITY,
2152
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
BRECKENRIDGE, CO
2151
BEIJING,
2152
[OTHER],
2152
GALVESTON, TX
2151
FRANKFURT AM MAIN,
2152
VENTURA, CA
2151
BOSTON, MA
2143
NEW DELHI,
2152
SAN DIEGO, CA
2151
ATLANTA (DEKALB COUNTY), GA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
GALVESTON, TX
2151
ANN ARBOR, MI
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA252W
TAOS, NM
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
ANN ARBOR, MI
2151
ATLANTA (COBB), GA
2151
ATLANTA (COBB), GA
252W
SANTA FE, NM
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
BEIJING,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SANTA FE COUNTY, NM
2151
SANTA FE COUNTY, NM
2151
ANN ARBOR, MI
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
KEYSTONE, CO
2151
ANN ARBOR, MI
2151
SAN DIEGO, CA
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
SANTA FE, NM
2143
NEW YORK COUNTY, NY
2151
MIAMI BEACH, FL
2151
MIAMI BEACH, FL
252W
ANN ARBOR, MI
2151
CHICAGO, IL
2151
BRECKENRIDGE, CO
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
SNOWBIRD, UT
2143
SNOWBIRD, UT
2143
HOLLYWOOD, FL
2151
ATLANTA (FULTON), GA
2151
ANN ARBOR, MI
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151

3,433
2,605
2,249
2,653
1,044
1,887
720
895
115
1,686
1,580
2,042
6,334
1,688
1,044
3,660
1,179
1,638
2,173
2,326
1,168
2,392
1,453
1,002
1,714
325
1,413
2,177
1,019
1,611
195
1,885
315
1,832
5,295
1,129
1,000
373
1,092
120
1,725
1,853
1,183
2,104
1,332
1,509
2,205
1,269
250
1,052
1,079
1,627
1,328
2,340
2,340
1,350
1,388
1,094
1,686

BRECKENRIDGE, CO
2151
SANTA FE, NM
2143
HOLLYWOOD, FL
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
HOLLYWOOD, FL
2151
SAN DIEGO, CA
252W
SAN DIEGO, CA
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2143
SNOWBIRD, UT
2143
HEIDELBERG,
2152
HOLLYWOOD, FL
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
BOSTON, MA
2151
BOSTON, MA
252W
SANTA FE, NM
2151
CHICAGO, IL
2151
STEAMBOAT SPRINGS, CO
2151
HOLLYWOOD, FL
252W
HOLLYWOOD, FL
2151
BERKELEY, CA
252W
BERKELEY, CA
2143
BRECKENRIDGE, CO
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
HOLLYWOOD, FL
2151
HOLLYWOOD, FL
252W
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
AMSTERDAM,
2152
ORLANDO (ORANGE), FL
2151
ATLANTA (COBB), GA
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
HOLLYWOOD, FL
252W
HOLLYWOOD, FL
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
HOLLYWOOD, FL
252W
SAN DIEGO, CA
2151
OSAKA-KOBE,
2152
HOLLYWOOD, FL
252W
HOLLYWOOD, FL
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
VANCOUVER,
2152
MANHATTAN, NY
2151
SILVERTHORNE, CO
2151
VENTURA, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
SAN DIEGO, CA
2151
TUCSON (PIMA), AZ
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151

1,827
1,475
1,493
1,392
1,564
2,298
729
2,356
2,023
1,206
2,340
3,543
1,794
2,130
1,795
2,151
695
1,136
1,889
1,989
200
1,488
1,360
1,376
3,459
1,708
1,602
1,837
1,894
1,413
200
2,169
5,208
2,063
1,296
1,488
200
1,115
1,755
1,960
800
1,496
1,314
200
1,628
1,292
2,615
1,124
1,531
1,754
431
1,009
1,531
2,167
1,456
1,667
2,167
1,841
1,339

SAN JUAN (SAN JUAN), PR
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
HOLLYWOOD, FL
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
MIAMI-DADE COUNTY, FL
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SANTA FE, NM
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
ATLANTA (COBB COUNTY), GA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
HOLLYWOOD, FL
252W
PITTSBURGH, PA
2143
HOLLYWOOD, FL
2151
SAN DIEGO, CA
2151
ENTEBBE,
2152
STOCKHOLM,
2152
ATLANTA (FULTON), GA
2143
SAN DIEGO, CA
2151
MIAMI-DADE COUNTY, FL
2151
BANFF,
2152
HOLLYWOOD, FL
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
HOLLYWOOD, FL
252W
ATLANTA (FULTON), GA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
SAN DIEGO, CA
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
BETHESDA, MD
2151
ATLANTA (COBB COUNTY), GA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
GALVESTON, TX
2151
ATLANTA (DEKALB COUNTY), GA
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
HOLLYWOOD, FL
252W
ATLANTA (FULTON), GA
2151
DENVER COUNTY, CO
2151
TAHOE CITY, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
HOLLYWOOD, FL
2151
ATLANTA (DEKALB COUNTY), GA
2151
HOLLYWOOD, FL
252W
HOLLYWOOD, FL
2151
SANTA FE, NM
2151
CHICAGO, IL
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
HOLLYWOOD, FL
252W
HOLLYWOOD, FL
2151
HOLLYWOOD, FL
252W
ATLANTA (COBB COUNTY), GA
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
HOLLYWOOD, FL
252W

2,558
3,123
1,035
1,343
1,333
1,415
1,883
1,313
1,420
1,591
1,442
1,477
2,587
2,534
1,811
1,438
200
1,212
1,511
2,125
14,297
3,282
1,020
1,500
2,158
3,027
1,377
1,140
250
1,629
1,584
1,579
1,673
1,116
1,564
1,730
1,084
1,279
2,784
1,244
800
1,271
2,230
2,405
1,641
1,913
1,298
200
1,674
2,361
1,658
2,087
1,032
250
1,079
550
1,434
3,143
550

HOLLYWOOD, FL
2151
HOLLYWOOD, FL
252W
SAN JUAN (SAN JUAN), PR
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
ATLANTA (DEKALB), GA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
HONG KONG,
2152
HOLLYWOOD, FL
2151
WASHINGTON, DC
2151
HOLLYWOOD, FL
252W
HOLLYWOOD, FL
2151
HOLLYWOOD, FL
252W
HOLLYWOOD, FL
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
ATLANTA (COBB), GA
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
HOLLYWOOD, FL
252W
HOLLYWOOD, FL
2151
HOLLYWOOD, FL
252W
HOLLYWOOD, FL
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
HOLLYWOOD, FL
252W
TEL AVIV,
2152
ATLANTA (COBB), GA
2151
ATLANTA (COBB COUNTY), GA
2151
HOLLYWOOD, FL
252W
HOLLYWOOD, FL
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
BRECKENRIDGE, CO
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
HOLLYWOOD, FL
252W
HOLLYWOOD, FL
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
MIAMI BEACH, FL
2151
AUSTIN (TRAVIS), TX
2143
HOLLYWOOD, FL
2151
HOLLYWOOD, FL
252W
ATLANTA (COBB), GA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR), TX
2151
SAN ANTONIO (BEXAR), TX
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
TUCSON (PIMA), AZ
2151
TUCSON (PIMA), AZ
252W
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
ATLANTA (COBB), GA
2151
LEIPZIG,
2152
TAHOE CITY, CA
2151
TAHOE CITY, CA
2151
SCOTTSDALE, AZ
2143
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
GALVESTON, TX
2151
SAN JUAN (SAN JUAN), PR
2151
FLORENCE,
2152

1,792
550
2,647
1,519
1,437
1,766
1,480
1,479
1,451
1,515
1,517
800
2,025
200
1,573
1,059
1,219
1,590
1,216
1,958
550
1,721
200
1,536
1,436
200
1,934
1,365
1,753
550
1,547
1,651
1,095
1,018
200
1,359
1,399
1,625
2,130
1,436
200
1,472
1,326
1,383
2,245
2,150
1,036
1,195
1,126
1,880
1,236
3,153
1,305
449
1,735
1,103
1,084
2,976
1,252

HOLLYWOOD, FL
2151
HOLLYWOOD, FL
252W
HOLLYWOOD, FL
2151
HOLLYWOOD, FL
252W
SAN DIEGO, CA
2151
SAN JUAN (SAN JUAN), PR
2151
HOLLYWOOD, FL
252W
HOLLYWOOD, FL
2151
MANHATTAN, NY
2143
ASPEN, CO
252W
ASPEN, CO
2151
GALVESTON, TX
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
HOLLYWOOD, FL
252W
SAN JUAN (SAN JUAN), PR
2151
VENTURA, CA
2151
GALVESTON, TX
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
HOLLYWOOD, FL
252W
SAN JUAN (SAN JUAN), PR
252W
SAN JUAN (SAN JUAN), PR
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
BRECKENRIDGE, CO
2151
BRECKENRIDGE, CO
252W
ATLANTA (COBB), GA
2151
ATLANTA (COBB), GA
252W
DENVER COUNTY, CO
2151
IRVINE, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
HOLLYWOOD, FL
252W
HOLLYWOOD, FL
2151
TAMPA PALMS, FL
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
SAN ANTONIO (BEXAR), TX
2151
HOUSTON (HARRIS COUNTY), TX
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
PALM SPRINGS, CA
2151
OTTAWA,
2152
HOLLYWOOD, FL
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
ATLANTA (COBB COUNTY), GA
2151
ATLANTA (COBB COUNTY), GA
252W
ATLANTA (COBB), GA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
BIRMINGHAM (SHELBY), AL
252W
LOS ANGELES, CA
2151
SANTA FE, NM
2151
BRECKENRIDGE, CO
2143
NEW DELHI,
2152
SCOTTSDALE, AZ
2151
SCOTTSDALE, AZ
252W
GALVESTON, TX
2151
ATLANTA (COBB COUNTY), GA
2151

1,366
550
1,201
550
1,630
1,226
550
1,258
1,736
1,071
962
1,031
330
2,758
465
1,561
200
1,196
758
1,134
1,756
550
300
827
1,307
465
1,392
1,851
350
1,714
860
2,167
1,726
1,487
800
1,573
1,423
1,484
1,887
1,284
1,572
2,191
2,402
1,054
1,081
1,374
1,311
860
1,165
2,537
500
1,833
1,104
1,387
5,366
1,268
350
1,631
1,089

DALLAS (DALLAS), TX
2151
DALLAS (DALLAS), TX
252W
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
VICTORIA,
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
ATLANTA (COBB COUNTY), GA
2151
ATLANTA (COBB COUNTY), GA
252W
NEW YORK COUNTY, NY
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
HOLLYWOOD, FL
252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN JUAN (SAN JUAN), PR
2151
SAN JUAN (SAN JUAN), PR
252W
HOUSTON (HARRIS COUNTY), TX
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SANTA FE, NM
2151
SAN JUAN (SAN JUAN), PR
2151
HUNTINGTON BEACH, CA
2151
BRECKENRIDGE, CO
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
SANTA FE COUNTY, NM
2151
SANTA FE COUNTY, NM
2151
PACIFIC GROVE, CA
252W
PACIFIC GROVE, CA
2151
SCOTTSDALE, AZ
2151
MUMBAI,
2152
MUMBAI,
252W
STEAMBOAT SPRINGS, CO
2151
GAINESVILLE, FL
2151
STEAMBOAT SPRINGS, CO
2151
STEAMBOAT SPRINGS, CO
2143
BETHESDA, MD
2151
BETHESDA, MD
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
STEAMBOAT SPRINGS, CO
2143
STEAMBOAT SPRINGS, CO
2143
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA252W
HOLLYWOOD, FL
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
BOCA RATON, FL
2151
PHOENIX, AZ
2143
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SANTA FE COUNTY, NM
2151
SAN ANTONIO (BEXAR), TX
2151
ATLANTA (COBB), GA
2151
KEYSTONE, CO
2151
BANFF,
2152
VENTURA, CA
252W
VENTURA, CA
2143
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
SCOTTSDALE, AZ
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151

828
350
636
663
1,495
2,239
1,235
1,190
565
1,456
1,411
500
2,327
2,038
1,423
415
1,073
1,753
1,645
2,508
1,445
1,878
1,699
1,773
1,749
990
1,570
1,555
4,336
136
2,232
8,937
2,232
2,232
567
567
1,672
2,221
2,232
1,427
1,425
80
1,787
1,178
1,589
1,758
80
1,464
1,638
1,293
1,352
2,502
3,148
1,140
577
1,096
1,405
1,822
973

ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
WEST LAFAYETTE, IN
ATLANTA (FULTON), GA
PASADENA, CA
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
ATLANTA (COBB COUNTY), GA
ATLANTA (COBB COUNTY), GA
ATLANTA (COBB COUNTY), GA
ATLANTA (COBB COUNTY), GA
SANTA FE, NM
BRECKENRIDGE, CO
CARDIFF WALES,
SANTA FE, NM
ATLANTA (FULTON), GA
SEATTLE (KING COUNTY), WA
SEATTLE (KING COUNTY), WA
SAN DIEGO, CA
ATLANTA (FULTON), GA
CHICAGO HEIGHTS, IL
ENTEBBE,
WEST LAFAYETTE, IN
FLORENCE,
OTTAWA,
SILVERTHORNE, CO
ATLANTA (FULTON), GA
SALT LAKE CITY, UT
SNOWBIRD, UT
NOORDWIJK,
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
HAWAII NATIONAL PARK, HI
PHOENIX, AZ
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
ATLANTA (COBB COUNTY), GA
SAN ANTONIO (BEXAR), TX
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
MILAN,
SNOWBIRD, UT
SAN ANTONIO (BEXAR), TX
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
SAN ANTONIO (BEXAR), TX
SANTA FE COUNTY, NM
CAMBRIDGE, MA
DALLAS COUNTY, TX
BOSTON, MA
CAMBRIDGE, MA
BOSTON, MA
BOSTON, MA
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
KEYSTONE, CO
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
BOSTON, MA
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
PALM SPRINGS, CA
SANTA FE, NM
HONOLULU, HI
ATLANTA (COBB COUNTY), GA
BRECKENRIDGE, CO

252W
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2143
2151
2152
2143
2151
2151
2151
2151
2151
2143
2143
2151
2152
2152
2151
2151
2143
2151
2152
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2152
2151
2151
2151
2151
2151
2143
2151
2151
2143
2151
252W
2151
2151
2143
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151

70
1,147
2,401
1,842
2,085
1,280
1,319
1,375
1,564
1,492
1,943
3,974
1,442
1,705
932
1,000
1,050
1,684
3,116
7,226
1,138
1,473
3,173
1,460
1,562
1,419
1,231
1,174
1,519
3,786
1,516
1,291
1,231
1,840
2,091
1,335
1,585
1,558
1,604
1,917
1,550
1,197
2,381
1,135
1,373
1,974
839
650
1,515
203
1,716
1,741
1,160
1,467
2,065
1,907
3,775
2,293
1,864

HEIDELBERG,
2152
TUCSON (PIMA COUNTY), AZ
2151
EDINBURGH,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
2151
BANFF,
252W
BANFF,
2143
SAN ANTONIO (BEXAR), TX
2151
VENTURA, CA
2151
VENTURA, CA
252W
SANTA FE, NM
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN JOSE, CA
2151
SAN JOSE, CA
2151
BIG SKY, MT
2151
BRECKENRIDGE, CO
2151
SAN ANTONIO (BEXAR), TX
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SANTA FE, NM
2151
DENVER (DENVER), CO
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
PHOENIX, AZ
2151
ATLANTA (COBB COUNTY), GA
2151
BANFF,
2143
WALTHAM, MA
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
ASPEN, CO
252W
WAILEA, HI
2151
SAN DIEGO, CA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NAGASAKI,
2152
PARK CITY, UT
2151
PARK CITY, UT
252W
PARIS,
2152
BANFF,
2143
BANFF,
2143
BANFF,
2143
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR), TX
2151
BIG SKY, MT
2151
BRECKENRIDGE, CO
2151
BIG SKY, MT
2151
BIG SKY, MT
2151
HONOLULU, HI
2151
HOUSTON COUNTY, TX
2151
BIG SKY, MT
2151
BETHESDA, MD
2143
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
BETHESDA, MD
2143
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
KEYSTONE, CO
2151
COPENHAGEN,
2152
SANTIAGO,
2152
VENTURA COUNTY, CA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
BOSTON, MA
2143
NEWPORT BEACH, CA
2152

3,136
1,104
3,505
1,540
7,147
795
2,936
1,478
503
1,140
1,760
1,393
891
559
2,283
2,249
1,536
1,419
2,339
1,383
1,352
1,822
1,497
3,130
1,019
1,875
350
3,173
1,968
1,710
1,369
2,461
200
1,342
3,157
3,151
3,157
1,784
1,553
1,729
1,668
1,740
1,740
3,421
1,064
1,970
4,633
1,660
3,409
575
1,557
1,128
2,132
2,872
2,500
2,129
1,465
2,132
1,903

NEWPORT BEACH, CA
2151
SYDNEY,
2152
BRECKENRIDGE, CO
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
LONDON,
2152
LA JOLLA, CA
2151
SNOWBIRD, UT
252W
SNOWBIRD, UT
2151
PHOENIX, AZ
2151
VENTURA, CA
2151
VENTURA, CA
2151
VENTURA, CA
2151
SANTA FE COUNTY, NM
2143
SANTA FE, NM
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2143
BRECKENRIDGE, CO
2143
VENTURA, CA
2143
VENTURA, CA
252W
HONOLULU, HI
2151
HOUSTON (HARRIS), TX
2151
BOSTON, MA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
ORLANDO (ORANGE), FL
2151
CHENNAI,
2152
KEYSTONE, CO
2151
ORLANDO (ORANGE), FL
2151
HONOLULU, HI
2151
NASHVILLE, TN
2151
ORLANDO (ORANGE), FL
2151
ORLANDO (ORANGE), FL
2151
SANTA FE, NM
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
[OTHER],
2152
ASPEN, CO
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
CARY, NC
2143
BOSTON, MA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
HONOLULU, HI
2151
VENTURA, CA
252W
VENTURA, CA
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
HONOLULU, HI
2151
VENTURA, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
KEYSTONE, CO
2143
KEYSTONE, CO
2143
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
KEYSTONE, CO
2143
KEYSTONE, CO
2143
MANHATTAN, NY
2143
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
ARLINGTON COUNTY, VA
2143
KEYSTONE, CO
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
VENTURA, CA
2151

419
3,268
1,199
1,160
1,051
1,968
400
1,785
1,822
794
199
749
1,568
1,576
1,852
1,467
809
1,140
3,001
1,167
1,703
1,686
1,443
7,194
1,728
1,136
2,825
1,025
1,135
1,334
1,658
1,373
1,148
1,735
2,110
3,016
2,334
1,335
2,483
1,248
1,981
2,400
1,140
997
1,124
3,126
1,503
2,629
1,679
1,315
1,974
1,679
1,679
1,207
1,962
1,432
472
1,118
1,165

DAVOS,
2152
BANFF,
2151
TAOS, NM
2151
TORONTO,
2152
HONOLULU, HI
2151
SCOTTSDALE, AZ
2143
SCOTTSDALE, AZ
252W
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
KEYSTONE, CO
2143
MIAMI BEACH, FL
2151
MILAN,
2152
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SAN DIEGO, CA
2143
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
ATLANTA (FULTON), GA
2151
ASPEN, CO
2151
KAHULUI, HI
252W
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
BANFF,
2152
DISTRICT OF COLUMBIA, DC
2143
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
HONOLULU, HI
2151
HONOLULU, HI
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
GALVESTON, TX
2151
DENVER (ADAMS COUNTY), CO
2151
STEAMBOAT SPRINGS, CO
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
PHILADELPHIA COUNTY, PA
2151
MIAMI BEACH, FL
2151
VENTURA, CA
252W
VENTURA, CA
2143
BETHESDA, MD
2151
UNIVERSAL CITY, CA
2151
MARCO ISLAND, FL
2151
HONOLULU, HI
2151
MONTREAL,
2152
ENTEBBE,
2152
KEYSTONE, CO
2151
KEYSTONE, CO
2151
PHILADELPHIA COUNTY, PA
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
TEL AVIV,
2152
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
HONG KONG,
2152
HONG KONG,
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
ORLANDO (ORANGE), FL
2151
ORLANDO (ORANGE), FL
252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
252W
PACIFIC GROVE, CA
2151
PACIFIC GROVE, CA
252W
GALVESTON COUNTY, TX
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
KEYSTONE, CO
2151
KEYSTONE, CO
2151
KEYSTONE, CO
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
2151

4,425
3,681
1,541
1,935
2,528
925
1,375
1,135
1,666
1,155
1,219
2,019
1,097
1,576
1,632
1,345
635
1,922
3,129
3,798
2,712
2,107
1,000
1,458
1,802
2,386
2,148
1,482
1,139
1,734
1,140
898
2,496
1,344
1,227
2,949
2,905
14,354
2,212
2,411
1,170
1,303
2,660
1,881
4,467
500
1,716
1,431
175
1,583
365
1,545
400
1,276
1,871
1,974
1,987
1,974
1,186

PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
2151
KEYSTONE, CO
2151
VENICE,
2152
SAN DIEGO, CA
2151
CANBERRA,
2152
MANCHESTER,
2152
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
PACIFIC GROVE, CA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
BANFF,
2152
BANFF,
2152
BANFF,
2152
MOUNTAIN VIEW, CA
2151
BEIJING,
2152
BEIJING,
252W
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
252W
ATLANTA (COBB), GA
2151
*WHISTLER,
2152
HUNTINGTON BEACH, CA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
252W
LOS ANGELES COUNTY, CA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
PARIS,
2152
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
ATLANTA (COBB), GA
2151
VANCOUVER,
2152
SEATTLE (KING), WA
2143
TEL AVIV,
2143
LEIPZIG,
2152
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
252W
GALVESTON, TX
2151
GALVESTON, TX
252W
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
MADRID,
2152
GALVESTON, TX
2143
GALVESTON, TX
2151
ST. PETERSBURG,
2152
GALVESTON, TX
2143
LAS VEGAS, NV
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
GALVESTON, TX
2143
GALVESTON, TX
2143
BOSTON, MA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
252W
MUMBAI,
2152
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
FT. LAUDERDALE, FL
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
ATLANTA (COBB COUNTY), GA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
GALVESTON, TX
2151

1,365
2,402
2,339
1,786
5,154
2,940
1,992
4,111
2,198
826
250
554
1,773
3,903
907
2,198
770
1,623
1,342
1,628
1,439
230
2,351
1,704
1,100
1,932
1,223
3,168
2,014
1,365
1,674
876
230
2,080
1,245
1,795
429
1,554
1,720
5,469
1,543
1,641
1,840
1,493
1,521
1,620
1,759
70
1,178
1,875
70
4,791
1,644
1,072
1,942
1,857
2,302
2,245
805

GALVESTON, TX
BOSTON, MA
NAGASAKI,
LOS ANGELES, CA
WAIKOLOA, HI
BRECKENRIDGE, CO
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
VANCOUVER,
VANCOUVER,
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
SAN DIEGO, CA
SAN DIEGO, CA
SAN DIEGO, CA
KEYSTONE, CO
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
KEYSTONE, CO
SAN DIEGO, CA
BETHESDA, MD
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
COLLIER COUNTY, FL
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
KEYSTONE, CO
LONDON,
SCOTTSDALE, AZ
KISSIMMEE (OSCEOLA COUNTY), FL
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
PHOENIX, AZ
NEW YORK COUNTY, NY
NEW YORK COUNTY, NY
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
HUNTINGTON BEACH, CA
LAKE BUENA VISTA, FL
SALT LAKE CITY, UT
KEYSTONE, CO
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
KEYSTONE, CO
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
KEYSTONE, CO
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
NEW DELHI,
*WHISTLER,
KEYSTONE, CO
MONTEREY, CA
KEYSTONE, CO
KEYSTONE, CO
GALVESTON, TX
GALVESTON, TX
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
BERKELEY, CA
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX

252W
2151
2152
2151
2151
2151
2151
2151
2143
252W
252W
2152
2143
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2143
2151
2151
2151
2152
2151
2151
2151
2143
2151
252W
2143
2151
2143
252W
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2152
2152
2151
2152
2151
2151
252W
2151
2151
2151
2151
2151
2151

1,245
1,746
1,371
1,009
2,909
3,123
2,021
1,053
1,216
415
995
2,594
1,305
1,740
1,997
1,717
1,925
1,209
1,560
1,388
1,217
1,193
2,947
1,622
1,611
1,179
1,289
1,571
1,512
1,093
1,755
100
2,032
1,829
1,300
415
1,342
1,604
1,824
1,709
1,152
2,261
1,126
1,130
1,339
1,028
4,157
2,810
1,881
1,373
1,904
2,545
1,245
805
1,935
1,199
1,002
1,195
1,885

SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SEATTLE (KING), WA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
FT. WORTH, TX
2151
SAN ANTONIO (BEXAR), TX
2151
LAS VEGAS, NV
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
MANHATTAN, NY
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
2151
VENTURA, CA
252W
KEYSTONE, CO
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2143
BRECKENRIDGE, CO
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
GALVESTON COUNTY, TX
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
BRECKENRIDGE, CO
2151
EILAT,
2152
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
2151
SEATTLE (KING), WA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR), TX
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
HONOLULU, HI
2151
TAOS, NM
2151
TAHOE CITY, CA
2143
BOSTON, MA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
2151
DUBLIN,
2152
EILAT,
2152
DENVER (DENVER), CO
2151
HONG KONG,
252W
HONG KONG,
2152
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
LOS ANGELES COUNTY, CA
2151
BERKELEY, CA
2151
MEMPHIS, TN
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
HONOLULU, HI
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
HONOLULU, HI
2151
[OTHER],
2143
[OTHER],
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SEATTLE (KING), WA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
PHOENIX, AZ
2151
SCOTTSDALE, AZ
2151
TORONTO,
2152
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
2151

2,458
1,621
1,302
1,790
1,845
1,264
1,599
1,097
1,227
1,526
1,696
1,718
1,352
1,588
1,140
1,556
1,809
2,183
1,456
1,466
1,048
1,514
2,128
2,931
1,184
1,405
1,305
2,248
2,793
2,457
1,835
1,776
1,166
1,087
2,930
1,469
600
4,451
1,106
1,730
4,923
1,275
1,370
2,261
2,779
1,468
6,055
1,530
2,738
1,278
1,198
1,829
2,120
1,287
3,336
1,700
1,906
1,987
1,249

PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
SANTA FE, NM
SEATTLE (KING COUNTY), WA
ATLANTA (COBB COUNTY), GA
PALM BEACH GARDENS, FL
ATLANTA (FULTON), GA
MIAMI, FL
GALVESTON, TX
KEYSTONE, CO
SAN DIEGO, CA
KEYSTONE, CO
HONOLULU, HI
KEYSTONE, CO
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
ATLANTA (COBB COUNTY), GA
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
GALVESTON, TX
GALVESTON, TX
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
SAN DIEGO COUNTY, CA
SAN DIEGO COUNTY, CA
SCOTTSDALE, AZ
SEATTLE (KING COUNTY), WA
KEYSTONE, CO
KEYSTONE, CO
SEATTLE (KING COUNTY), WA
BRECKENRIDGE, CO
KEYSTONE, CO
SEATTLE (KING), WA
SEATTLE (KING), WA
SANTA FE, NM
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
SAN DIEGO, CA
HONOLULU, HI
PASADENA, CA
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
KEYSTONE, CO
KEYSTONE, CO
KEYSTONE, CO
BRECKENRIDGE, CO
KEYSTONE, CO
SAN DIEGO, CA
BRECKENRIDGE, CO
SEATTLE (KING), WA
BOSTON, MA
DENVER (DENVER), CO
LOS ANGELES, CA
ROCKVILLE, MD
SEATTLE (KING COUNTY), WA
BETHESDA, MD
LAS VEGAS, NV
KEYSTONE, CO
KEYSTONE, CO

2151
2151
2151
2143
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
252W
2151
252W
2151
2151
2151
252W
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2143
2151
2143
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2143
2151
2151
2143
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2143
2151
2151
252W

1,211
1,161
1,173
1,983
1,282
2,207
2,226
1,566
3,556
1,100
1,855
1,530
1,917
2,587
1,825
280
904
280
828
1,194
1,952
1,245
1,040
1,896
1,739
1,829
1,719
1,292
1,339
2,162
2,773
1,397
1,824
1,614
2,058
1,248
1,136
1,894
3,235
1,605
1,593
1,106
1,637
2,063
1,875
2,312
1,750
1,437
2,312
1,313
1,656
3,110
1,468
1,087
1,712
6,563
1,899
2,203
745

ATLANTA (FULTON), GA
KEYSTONE, CO
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
SEATTLE (KING), WA
CHICAGO, IL
HONOLULU, HI
SANTA FE, NM
BOSTON, MA
ATLANTA (DEKALB), GA
SEATTLE (KING), WA
VENTURA, CA
BOSTON, MA
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
SAN DIEGO, CA
SAN DIEGO, CA
BOSTON, MA
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
GENEVA,
NEW YORK COUNTY, NY
SANTA FE COUNTY, NM
SANTA FE, NM
KEYSTONE, CO
KEYSTONE, CO
VISTA, CA
TAIPEI,
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
SYDNEY,
SEATTLE (KING COUNTY), WA
ORANGE COUNTY, CA
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
SAN DIEGO, CA
SAN DIEGO, CA
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
KEYSTONE, CO
HARROGATE,
PHOENIX, AZ
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
VIENNA,
LOC. DESTN.(HHS99) , MD
PALM SPRINGS, CA
DISTRICT OF COLUMBIA, DC
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
COLD SPRING HARBOR, NY
COLD SPRING HARBOR, NY
*WHISTLER,
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
XIAN,
XIAN,
PHOENIX, AZ
SEATTLE (KING), WA
SEATTLE (KING), WA
KEYSTONE, CO
BOSTON UNIVERSITY, MA
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA

2151
2151
2151
2151
2143
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2152
2151
2151
2151
252W
2151
2143
2152
2151
2151
2152
2143
2151
2151
2151
2151
252W
2151
2151
2151
2152
2151
2151
2152
2151
2151
2151
252W
2151
252W
2151
2152
2151
252W
2152
2151
2151
2151
2151
2151
2151
252W

1,571
1,313
1,384
1,096
1,723
1,770
1,244
1,097
1,012
1,220
2,033
1,632
1,133
347
1,020
1,168
1,337
1,513
1,038
1,170
1,351
895
1,812
1,707
3,177
1,031
1,761
1,794
1,872
1,280
1,120
1,085
2,306
333
1,644
1,814
1,587
1,442
1,458
1,060
4,397
413
3,458
1,583
280
743
1,380
425
2,783
1,440
1,899
2,044
2,012
1,152
1,152
1,846
1,956
1,081
125

NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
2151
SANTA FE, NM
2151
HONOLULU, HI
2151
BETHESDA, MD
2151
FLORENCE,
2152
SNOWBIRD, UT
2151
SANTA FE COUNTY, NM
2151
SANTA FE COUNTY, NM
252W
SANTA FE COUNTY, NM
2151
SAN ANTONIO (BEXAR), TX
2143
ATLANTA (DEKALB COUNTY), GA
2151
ATLANTA (DEKALB COUNTY), GA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
DENVER COUNTY, CO
2151
LYON,
2152
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
RECIFE PERNAMBUCO,
252W
RECIFE PERNAMBUCO,
2152
HONOLULU, HI
2151
TAHOE CITY, CA
2151
TAHOE CITY, CA
2151
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SANTA FE, NM
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
KEYSTONE, CO
2151
KEYSTONE, CO
252W
ATLANTA (FULTON), GA
2151
NEW HAVEN, CT
2151
ORLANDO (ORANGE), FL
252W
ORLANDO (ORANGE), FL
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
ATLANTA (FULTON), GA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
2151
SEATTLE (KING), WA
2151
FLORENCE,
2152
INDIAN WELLS, CA
2151
TELLURIDE, CO
2151
CHANDLER, AZ
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
OAK RIDGE, TN
2143
INNSBRUCK,
2152
TAHOE CITY, CA
2151
SAN JUAN (SAN JUAN), PR
2151
SEDONA, AZ
252W
SEDONA, AZ
2151
VANCOUVER,
2152
DETROIT (WAYNE), MI
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
VENTURA, CA
2143
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
MIAMI, FL
2151
VENTURA, CA
2143

1,527
1,317
1,054
2,862
2,553
1,115
4,652
2,058
1,000
745
125
1,935
454
720
1,214
1,528
1,794
1,607
1,841
1,443
300
6,411
2,346
1,614
1,924
2,130
2,256
1,440
1,013
2,382
895
1,754
1,196
685
1,004
1,015
1,410
1,296
1,217
4,238
2,072
2,827
1,860
2,868
1,015
2,141
1,956
2,077
1,292
2,118
2,200
1,799
2,642
1,130
1,090
1,357
1,235
1,190
1,385

BANFF,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
SAN ANTONIO (BEXAR), TX
2151
WASHINGTON, DC
2151
MISSOULA, MT
2151
BANFF,
2152
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
ORLANDO (ORANGE), FL
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
252W
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
HONOLULU, HI
2151
BANFF,
252W
BANFF,
2152
DALLAS (DALLAS), TX
2143
NEW YORK COUNTY, NY
2143
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2143
NOORDWIJK,
2152
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
NEW YORK COUNTY, NY
2143
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
MISSOULA, MT
2151
PHOENIX, AZ
2151
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SEATTLE (KING), WA
2151
KEYSTONE, CO
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
ATLANTA (FULTON), GA
2151
NEW YORK COUNTY, NY
2143
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
WOOD DALE, IL
2151
HONOLULU, HI
2151
BEIJING,
2152
SAN JOSE, CA
2143
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
252W
SAN FRANCISCO COUNTY, CA
2151
ORLANDO (ORANGE), FL
2151
AURORA (DENVER), CO
2152
AURORA (DENVER), CO
2152
BANFF,
2152
BANFF,
2152
CHICAGO, IL
252W
CHICAGO, IL
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
252W
SAN ANTONIO (BEXAR), TX
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
252W
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
ORLANDO (ORANGE), FL
2151
MIAMI, FL
252W
MIAMI, FL
2151
BUENOS AIRES,
2152
MIAMI-DADE COUNTY, FL
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151

2,840
1,384
1,323
1,116
2,077
1,664
3,503
1,289
1,241
1,242
1,265
150
979
2,884
895
3,049
1,672
1,401
1,193
2,562
1,839
1,288
1,132
2,078
1,347
2,378
2,340
1,408
1,954
1,168
1,934
1,066
1,602
1,077
2,748
5,438
1,834
1,188
1,197
280
1,460
1,102
1,000
2,229
1,000
1,206
160
1,322
1,158
475
1,526
415
1,144
1,199
285
1,810
3,122
1,868
1,099

PHOENIX, AZ
KEYSTONE, CO
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
ORLANDO (ORANGE), FL
ORLANDO (ORANGE), FL
*WHISTLER,
BOSTON, MA
BOSTON, MA
VANCOUVER,
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
LOS ANGELES, CA
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
DAKAR,
[OTHER],
SEATTLE (KING COUNTY), WA
HONOLULU, HI
VENTURA, CA
VENTURA, CA
VENTURA, CA
BETHESDA, MD
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
BETHESDA, MD
COLD SPRING HARBOR, NY
BETHESDA, MD
BETHESDA, MD
SAN JUAN (SAN JUAN), PR
BETHESDA, MD
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
BANFF,
HONOLULU, HI
PHOENIX, AZ
BANFF,
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
SALT LAKE CITY, UT
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
GREENWOOD VILLAGE, CO
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
BOSTON, MA
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
TAOS, NM
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
SCOTTSDALE, AZ
SCOTTSDALE, AZ
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
SAN DIEGO, CA
BOSTON, MA
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
[OTHER],

2151
2151
2151
2151
252W
2152
2151
252W
2152
2151
2151
252W
2151
2152
2152
2151
2151
252W
2151
252W
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2143
2151
2151
2152
2151
2151
2151
252W
2143
2151
252W
2151
2151
252W
2151
2151
2151
2151
252W
2151
252W
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2152

1,687
1,567
1,656
1,200
515
2,699
562
625
2,422
1,694
3,229
750
1,041
4,674
1,790
2,039
3,020
1,140
1,050
590
1,056
1,506
1,108
1,158
1,007
1,914
2,396
1,112
2,174
3,293
2,972
1,049
3,172
1,448
1,427
940
230
1,696
1,217
125
1,024
827
290
1,534
1,083
1,908
1,688
290
910
275
1,794
1,172
1,540
1,320
1,474
1,136
1,479
1,480
2,419

SALT LAKE CITY, UT
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
COPENHAGEN,
2151
CHICAGO, IL
2143
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
252W
SAN DIEGO, CA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
252W
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
2151
SAN JUAN (SAN JUAN), PR
2151
KEYSTONE, CO
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
LA JOLLA, CA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
BANFF,
252W
BANFF,
2152
PARIS,
2152
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
252W
KEYSTONE, CO
2151
BOSTON, MA
2151
DENVER (DENVER), CO
2152
DENVER (DENVER), CO
252W
SAN DIEGO, CA
2151
SAN DIEGO, CA
252W
BANFF,
2152
BANFF,
252W
BANFF,
2152
BANFF,
252W
SCOTTSDALE, AZ
2151
SCOTTSDALE, AZ
252W
SAN DIEGO, CA
2151
ROCKVILLE, MD
2152
LONDON,
2152
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
SANTA MONICA, CA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
HOLLYWOOD, FL
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN DIEGO, CA
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
TAHOE CITY, CA
2143
NICE,
2152
BOSTON, MA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
COLD SPRING HARBOR, NY
2143
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR), TX
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
LANSING (INGHAM), MI
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
[OTHER],
252W
[OTHER],
2152
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151

1,454
1,233
2,772
1,234
1,143
290
1,722
475
1,483
2,106
2,166
1,423
1,505
1,616
1,158
745
2,850
1,217
1,134
290
1,842
1,366
3,023
670
2,680
383
2,894
945
2,894
945
1,595
215
2,390
1,887
2,980
1,390
1,228
1,930
1,721
1,564
1,996
2,852
1,256
1,425
1,421
1,160
1,131
1,167
1,217
1,091
1,721
1,114
1,752
1,027
569
4,916
1,057
1,152
1,012

PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
MIAMI, FL
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
KEYSTONE, CO
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
[OTHER],
[OTHER],
SEATTLE (KING COUNTY), WA
SAN ANTONIO (BEXAR), TX
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
HONOLULU, HI
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
SAN DIEGO, CA
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
[OTHER],
*WHISTLER,
SALT LAKE CITY, UT
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
INDIAN WELLS, CA
PALM SPRINGS, CA
DETROIT (WAYNE COUNTY), MI
MUNICH,
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
DALLAS COUNTY, TX
SAN DIEGO, CA
ORLANDO (ORANGE), FL
ORLANDO (ORANGE), FL
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
VENTURA, CA
SEATTLE (KING COUNTY), WA
SEATTLE (KING COUNTY), WA
ANAHEIM, CA
LAS VEGAS, NV
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
LAS VEGAS, NV
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
DALLAS (DALLAS COUNTY), TX
ATLANTA (COBB), GA
DANA POINT, CA
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
TAHOE CITY, CA
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
LONDON,
SEATTLE (KING COUNTY), WA
NEW YORK COUNTY, NY
VENTURA, CA
SEATTLE (KING COUNTY), WA
ATLANTA (DEKALB COUNTY), GA
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA

2151
2151
2151
2151
2151
2151
252W
2152
2143
2151
252W
2151
2151
252W
2151
2151
252W
2151
2152
2152
2151
2151
252W
2151
2151
252W
2151
2151
2151
2143
2151
2151
2151
2151
252W
2151
2151
2151
252W
2143
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2152
2151
2151
2151
2151
2151
2151

1,618
1,032
1,193
1,139
2,009
1,634
1,445
5,368
1,246
2,061
220
1,164
2,132
290
845
1,391
280
1,216
2,626
1,591
2,132
3,341
230
1,087
1,087
230
2,052
2,730
1,263
7,142
1,504
1,155
1,418
1,029
145
1,370
2,425
1,758
385
1,948
1,252
1,158
3,923
1,174
1,162
1,152
1,273
1,590
1,608
1,198
1,901
1,202
1,938
1,722
1,476
1,855
1,661
1,308
1,149

SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
PHILADELPHIA COUNTY, PA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
CANCUN,
2152
CANCUN,
252W
SEATTLE (KING), WA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
252W
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
BETHESDA, MD
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
*WHISTLER,
2152
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2143
SUZHOU,
2152
BOSTON, MA
2151
*WHISTLER,
2152
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
SEOUL,
2152
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
LONDON,
2152
LONDON,
2152
LONDON,
2152
LONDON,
2152
PHOENIX, AZ
2151
LONDON,
2152
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
LONDON,
2152
TOKYO CITY,
2152
SAN ANTONIO (BEXAR), TX
2151
BOSTON, MA
2151
PARIS,
2152
PALM SPRINGS, CA
2143
PHOENIX, AZ
252W
PHOENIX, AZ
2151
BOSTON, MA
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
ROTTERDAM,
2152
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2143
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2143
[OTHER],
2152
[OTHER],
2152
SCOTTSDALE, AZ
2151
PERTH,
2152
[OTHER],
2152
PISA,
2152
LAS VEGAS, NV
2151
WASHINGTON, DC
2151
INDIANAPOLIS (MARION COUNTY), IN
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
SALT LAKE CITY, UT
252W
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2143
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151

1,010
1,299
3,344
1,200
2,574
595
1,820
1,177
230
1,503
2,158
1,731
2,089
1,498
1,146
1,368
2,931
2,157
1,522
1,255
1,813
1,091
1,162
3,587
3,416
3,587
3,599
2,055
3,587
1,696
3,587
3,888
1,559
1,202
4,141
1,481
310
1,777
1,212
2,073
7,905
1,374
1,379
3,979
3,580
1,139
1,592
3,596
2,855
1,492
1,074
1,572
2,254
715
1,342
2,433
1,322
1,384
1,160

SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
SCOTTSDALE, AZ
252W
SCOTTSDALE, AZ
2151
ATLANTA (COBB COUNTY), GA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
EDINBURGH,
2152
BOSTON, MA
2151
FLORENCE,
2152
IOWA CITY, IA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
252W
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
FLORENCE,
2152
BOSTON, MA
2151
MISSOULA, MT
2143
MUNICH,
2152
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
HONOLULU, HI
2151
HONOLULU, HI
252W
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2143
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
CHICAGO, IL
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2143
LOS ANGELES, CA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2143
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
CHICAGO, IL
2151
CAMBRIDGE, MA
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
[OTHER],
2152
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2143
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
TAHOE CITY, CA
2151
PHOENIX, AZ
2151
KEYSTONE, CO
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
INNSBRUCK,
2152
ALBUQUERQUE (BERNALILLO COUNTY), NM
2151
BANFF,
2152
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2143
FLORENCE,
2152
KEYSTONE, CO
2151
CAMBRIDGE (CITY), MA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2143
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2143
MISSOULA, MT
2151
ALBUQUERQUE (BERNALILLO COUNTY), NM
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
WINSTON SALEM, NC
2143
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
252W
WILLIAMSBURG, VA
2151
LOS ANGELES, CA
2151

1,475
275
2,628
1,203
1,317
1,577
1,513
1,373
516
2,919
1,856
1,294
2,887
1,429
50
1,234
1,999
1,789
3,152
4,057
1,808
2,784
238
3,294
1,390
1,199
3,029
2,453
3,028
1,459
1,475
1,214
1,212
1,412
4,211
3,476
3,392
1,696
2,015
1,498
1,950
1,460
4,601
1,160
2,643
3,392
2,005
1,890
1,306
3,393
3,392
3,768
1,185
1,741
1,662
486
600
1,003
1,247

HONOLULU, HI
2151
BOSTON, MA
2151
PONTE VEDRA BEACH, FL
2151
PALM SPRINGS, CA
2151
ORLANDO (ORANGE), FL
2143
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SAN JUAN (SAN JUAN), PR
2151
BALTIMORE (CITY), MD
252W
BALTIMORE (CITY), MD
2151
MARCO ISLAND, FL
252W
ORLANDO (ORANGE), FL
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
CHARLOTTE, NC
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
KAHULUI, HI
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
LONDON,
2152
HUNTSVILLE, AL
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2143
LOS ANGELES, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
HUNTSVILLE, AL
2151
TURIN,
2152
HUNTSVILLE, AL
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
SEATTLE (KING), WA
2143
HUNTSVILLE, AL
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA252W
HOLLYWOOD, FL
2151
BOSTON, MA
2151
MOUNTAIN VIEW, CA
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
PALM SPRINGS, CA
2151
PALM SPRINGS, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN DIEGO, CA
2151
VENTURA, CA
252W
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
HONOLULU, HI
2151
MEXICO CITY D.F.,
2152
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
HONOLULU, HI
2151
PHOENIX, AZ
2143
BOSTON, MA
2151
BAR HARBOR, ME
2143

2,085
1,512
1,052
1,283
1,383
2,069
1,838
925
1,458
2,095
1,665
2,156
1,111
1,309
4,498
3,611
1,216
3,730
1,678
1,454
1,407
2,481
1,460
1,695
3,178
1,230
1,404
1,830
1,488
1,905
745
1,995
1,868
1,264
1,482
1,879
1,907
1,352
2,048
1,140
1,007
2,208
2,280
1,426
1,072
2,926
2,284
1,494
2,746
2,786
1,113
2,915
2,932
1,233
2,004
2,850
1,494
1,995
1,177

BOSTON, MA
2151
ATLANTA (DEKALB), GA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
CAVTAT,
2152
LOS ANGELES, CA
2151
MEMPHIS, TN
2151
MEMPHIS, TN
2151
TORONTO,
2152
ATLANTA (DEKALB), GA
2151
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
ANN ARBOR, MI
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
NASHVILLE, TN
2151
BRECKENRIDGE, CO
2151
[OTHER],
2143
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
IOWA CITY, IA
2151
COLD SPRING HARBOR, NY
2151
COLD SPRING HARBOR, NY
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN FRANCISCO COUNTY, CA
2151
SEATTLE (KING), WA
2151
DENVER COUNTY, CO
2151
BOSTON, MA
2151
WILLIAMSBURG, VA
2151
HONOLULU, HI
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
LITTLE ROCK, AR
2151
SAN DIEGO, CA
2151
HOUSTON (FORT BEND COUNTY), TX
2151
SALT LAKE CITY, UT
252W
SALT LAKE CITY, UT
2151
SAN DIEGO, CA
2151
BOSTON, MA
2151
SAN DIEGO, CA
2143
[OTHER],
2152
BARCELONA,
2143
BOSTON, MA
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR), TX
2151
ACCRA,
2152
ACCRA,
252W
SANTA FE COUNTY, NM
2151
SANTA FE COUNTY, NM
2151
BOSTON, MA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
EDINBURGH,
2152
MEMPHIS, TN
2151
METAIRIE, LA
2151
DALLAS (DALLAS COUNTY), TX
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN DIEGO, CA
252W
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151

1,862
1,620
2,394
5,892
1,471
777
350
2,459
2,126
3,253
1,723
1,618
1,074
1,356
1,331
1,648
2,869
1,734
1,621
1,497
1,621
1,421
1,119
1,132
2,277
1,270
1,254
1,858
1,643
1,008
4,037
1,644
1,388
1,621
269
255
1,420
1,900
1,027
1,983
2,778
5,665
1,259
2,159
3,655
1,856
1,037
250
1,403
1,284
1,603
1,332
2,271
1,252
1,379
1,225
3,078
543
1,022

MANCHESTER,
2152
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
ROCKVILLE, MD
2151
DALLAS (DALLAS), TX
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
FLORENCE,
2152
SAN JOSE, CA
2143
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
252W
SAN ANTONIO (BEXAR), TX
2151
BOSTON, MA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR), TX
2151
HONOLULU, HI
2151
LEIPZIG,
2152
AMSTERDAM,
2152
BETHESDA, MD
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
ATLANTA (DEKALB), GA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
BANGKOK,
2152
FLORENCE,
2152
MUNICH,
2152
CHARLOTTESVILLE, VA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR), TX
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
CHICAGO, IL
2151
ORLANDO (ORANGE), FL
2151
LIVERPOOL,
2151
SCOTTSDALE, AZ
2143
SEATTLE (KING), WA
2151
[OTHER],
2152
KANSAS CITY (CLAY COUNTY), MO
2151
MISSOULA, MT
2152
[OTHER],
2152
ORLANDO (ORANGE), FL
2151
PHOENIX, AZ
2151
[OTHER],
2152
[OTHER],
2152
SEATTLE (KING), WA
2151
CHARLESTON (CHARLESTON), SC
2151
LONDON,
2152
CAMBRIDGE, MA
2151
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
SYDNEY,
2152
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
DENVER COUNTY, CO
252W
DENVER COUNTY, CO
2151
ORLANDO (ORANGE), FL
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
252W
BERLIN,
2152
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2143
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2143
SAN DIEGO, CA
2151

1,080
1,527
1,651
2,065
1,216
1,284
2,431
3,991
1,866
2,543
700
1,932
1,543
1,705
2,400
9,172
3,518
1,200
1,969
1,620
1,546
4,160
4,665
3,406
1,059
1,876
1,546
1,614
1,257
3,470
2,004
1,372
3,794
1,174
6,580
1,809
1,338
2,043
3,794
3,794
1,152
1,263
4,641
1,129
1,311
1,729
1,448
5,820
1,017
475
1,875
1,152
1,505
1,278
95
3,425
1,524
2,695
1,371

HUNTSVILLE, AL
2151
WASHINGTON, DC
2143
BOSTON, MA
2151
CHICAGO, IL
2151
BOSTON, MA
2151
LOUISVILLE, KY
2151
DENVER (DENVER COUNTY), CO
2151
DENVER (DENVER COUNTY), CO
252W
SCOTTSDALE, AZ
2151
SCOTTSDALE, AZ
252W
SAN JUAN & NAV RES STA, PR
252W
SAN JUAN & NAV RES STA, PR
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
PHILADELPHIA (DELAWARE COUNTY), PA
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
BURLINGAME, CA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2143
[OTHER],
2152
[OTHER],
252W
ATLANTA (FULTON), GA
2151
TUSKEGEE, AL
252W
TUSKEGEE, AL
2151
SAN ANTONIO (BEXAR), TX
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
SANTA FE COUNTY, NM
2151
HONOLULU, HI
2151
ATLANTA (FULTON), GA
2151
BETHESDA, MD
2143
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
TEL AVIV,
2143
BOSTON, MA
2151
NORTH ANDOVER, MA
2143
VENTURA, CA
252W
VENTURA, CA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SANTA FE COUNTY, NM
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
SAN DIEGO, CA
2143
CHICAGO, IL
2151
PHOENIX, AZ
2151
BOSTON, MA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
WASHINGTON, DC
2151
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
GEORGIA STATE UNIVERSITY, GA
2151
SANTA FE, NM
2151
SANTA FE, NM
252W
COLD SPRING HARBOR, NY
2151
ACCRA,
2152
ACCRA,
2152
BEDFORD, MA
2143
MAASTRICHT,
2152
BILLERICA, MA
252W
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
SYDNEY,
2152
HUNTSVILLE, AL
2151
SHANGHAI,
2152
KAHUKU, HI
252W

1,154
1,473
2,177
1,268
1,786
1,309
1,646
275
1,889
275
705
2,218
1,375
1,559
1,000
554
1,461
1,915
3,233
1,445
1,063
400
1,083
1,639
1,972
1,424
2,934
1,681
2,636
1,248
3,482
1,579
2,685
1,140
767
2,201
1,277
1,233
1,639
1,052
1,798
1,220
1,601
2,040
1,361
1,257
1,589
945
1,582
1,204
2,421
1,244
3,708
2,000
1,288
5,838
1,815
3,548
750

KAHUKU, HI
2151
SAN JUAN & NAV RES STA, PR
2151
SAN DIEGO, CA
2151
VENTURA, CA
2151
[OTHER],
2152
EILAT,
2152
SALT LAKE CITY, UT
2151
HONOLULU, HI
2151
DESTIN (WALTON), FL
2151
ATLANTA (FULTON), GA
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
252W
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
EVANSTON, IL
2151
CINCINNATI (HAMILTON COUNTY), OH
2151
SANTA FE, NM
2143
NAPLES, FL
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
PORTLAND, ME
2151
ROME,
2152
[OTHER],
2152
[OTHER],
2152
CANCUN,
2152
CANCUN,
2152
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
252W
ATLANTA (COBB), GA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SAN DIEGO, CA
252W
SAN DIEGO, CA
2151
HOUSTON (HARRIS), TX
2143
TAIPEI,
2152
DISTRICT OF COLUMBIA, DC
2151
PARIS,
2152
BOSTON, MA
2151
BETHESDA, MD
2151
SAN ANTONIO (BEXAR), TX
2151
[OTHER],
2152
SANTA FE, NM
2143
HONOLULU, HI
2152
HONOLULU, HI
2151
PORTLAND (MULTNOMAH COUNTY), OR
2151
SAN ANTONIO (BEXAR), TX
2151
JACKSON (HINDS COUNTY), MS
2143
VENTURA, CA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2143
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
PARIS,
2152
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
BOSTON, MA
2151
BOSTON, MA
2151
EDINBURGH,
2152
SALT LAKE CITY, UT
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2143
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151

2,630
2,129
1,892
1,372
1,872
4,537
2,454
2,636
1,405
1,013
140
964
1,230
1,119
1,740
1,528
1,627
2,536
1,130
4,935
3,563
2,995
965
466
1,664
1,173
150
1,376
728
1,125
535
2,019
1,451
1,149
197
3,463
1,040
1,079
1,437
2,373
1,907
3,348
3,186
1,608
1,284
2,594
2,414
1,108
1,909
3,486
1,472
550
1,079
1,000
311
3,351
2,328
1,065
1,469

MEMPHIS, TN
2151
BOSTON UNIVERSITY, MA
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
CAMBRIDGE, MA
2151
BOSTON, MA
2151
BOSTON, MA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SEATTLE (KING), WA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAO PAULO,
2152
BETHESDA, MD
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA252W
WASHINGTON, DC
2143
CHICAGO, IL
2152
BOSTON, MA
2151
[OTHER],
2152
[OTHER],
252W
ORLANDO (ORANGE), FL
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
VENTURA, CA
2151
VENTURA, CA
252W
SINGAPORE,
2152
WILLIAMSBURG (CITY), VA
2151
MIAMI-DADE COUNTY, FL
2151
SAN DIEGO, CA
2151
PISA,
2152
MIAMI, FL
2151
BOSTON, MA
2151
BOSTON, MA
2151
BETHESDA, MD
2152
SAN DIEGO, CA
2151
WASHINGTON, DC
2151
PHILADELPHIA COUNTY, PA
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
DURHAM, NC
2151
COLD SPRING HARBOR, NY
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
BOSTON, MA
2151
PISA,
2152
PISA,
252W
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
AUSTIN (TRAVIS COUNTY), TX
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2151
AUSTIN (TRAVIS COUNTY), TX
2151
LAS VEGAS, NV
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
DENVER COUNTY, CO
2151
GUANGZHOU,
2152
PARIS,
2152
HAMBURG,
2152
CHICAGO, IL
2151
MIAMI, FL
2151
BETHESDA, MD
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151

1,430
1,928
1,126
1,026
1,457
2,025
1,071
1,602
1,927
9,113
1,009
1,626
745
1,671
1,240
1,446
1,489
1,000
1,262
1,193
1,130
1,140
3,806
1,287
1,206
2,248
4,218
1,166
2,645
1,222
3,362
1,350
1,987
1,551
1,476
1,947
1,119
1,334
2,032
2,051
2,560
695
1,914
1,029
2,075
1,034
1,075
1,024
1,631
1,403
1,921
1,993
1,539
3,984
3,766
1,025
1,531
1,009
2,090

SALT LAKE CITY, UT
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
252W
HONOLULU, HI
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
PARIS,
2152
CHICAGO, IL
2151
EDINBURGH,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
EDINBURGH,
2152
HONOLULU, HI
2151
CAVTAT,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
VENTURA, CA
252W
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
BOSTON, MA
2151
BOSTON, MA
2151
MUNICH,
2152
SEATTLE (KING), WA
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
LAS VEGAS, NV
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
WOODBURY, NY
2151
SAN ANTONIO (BEXAR), TX
2151
WOODBURY, NY
2151
[OTHER],
2152
ROCKVILLE, MD
2151
MEXICO CITY D.F.,
2152
BOISE, ID
2143
BOSTON, MA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2152
SAN DIEGO, CA
252W
SAN DIEGO, CA
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
MENLO PARK, CA
2143
BOSTON, MA
2151
VENTURA, CA
252W
DALLAS COUNTY, TX
2151
MIAMI, FL
2151
CHICAGO, IL
2151
PARIS,
2152
SAN FRANCISCO (SAN MATEO COUNTY), CA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
BOSTON, MA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
CHARLESTON (CHARLESTON), SC
2151
DAKAR,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2152
[OTHER],
2143
ALBUQUERQUE (BERNALILLO COUNTY), NM
2151
TUCSON (PIMA COUNTY), AZ
2152

1,480
1,127
140
2,793
1,615
1,179
1,016
3,207
1,480
2,462
2,031
5,858
1,776
1,155
1,888
1,164
2,363
4,319
1,424
2,080
2,068
1,366
1,061
1,618
2,179
2,649
1,628
1,142
1,658
1,160
1,815
1,073
2,998
1,126
2,083
3,240
765
1,750
2,276
1,940
1,454
2,074
1,155
1,550
1,566
1,313
3,758
1,618
1,840
1,632
1,687
1,389
1,811
1,106
4,729
1,638
2,194
1,160
1,482

SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
DENVER (DENVER), CO
2151
SAN FRANCISCO (SAN MATEO COUNTY), CA
2151
SEATTLE (KING), WA
2151
[OTHER],
2152
BETHESDA, MD
2151
PACIFIC GROVE, CA
2151
DUBLIN,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
BOSTON, MA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2143
SAN ANTONIO (BEXAR COUNTY), TX
2143
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
MONTREAL,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
HONOLULU, HI
2151
HONOLULU, HI
2151
HONOLULU, HI
2151
OAK RIDGE, TN
2143
[OTHER],
2152
HONOLULU, HI
2151
HONOLULU, HI
2151
PISA,
2152
PISA,
252W
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
LAFAYETTE SQUARE, LA
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
MEMPHIS, TN
2143
HONOLULU, HI
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
OTTAWA,
2152
BOSTON, MA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
2151
SEATTLE (KING), WA
2151
HONOLULU, HI
2151
HONOLULU, HI
2151
HONOLULU, HI
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
TEL AVIV,
2152
SAN DIEGO, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
COLD SPRING HARBOR, NY
2151
COLD SPRING HARBOR, NY
252W
SAN DIEGO, CA
2151
ACCRA,
2152
BOSTON, MA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
HOUSTON (HARRIS COUNTY), TX
2151
HUNTINGTON BEACH, CA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
252W

1,311
1,859
1,694
1,761
4,844
1,032
1,740
3,079
1,951
1,787
1,719
1,300
1,794
1,693
541
677
1,811
2,160
2,471
1,587
2,572
1,000
1,491
1,420
2,261
1,910
26
2,677
183
1,486
1,574
2,326
1,310
2,176
1,803
1,894
1,916
1,127
1,048
1,000
1,523
2,510
1,334
2,675
3,065
1,426
1,698
1,728
400
1,610
1,865
4,719
1,345
2,205
1,562
1,507
1,453
1,477
275

SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
COLD SPRING HARBOR, NY
2151
COLD SPRING HARBOR, NY
252W
BOSTON, MA
252W
BOSTON, MA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SNOWBIRD, UT
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
252W
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
INDIANAPOLIS (HAMILTON COUNTY), IN
2143
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
252W
SIENA,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA252W
HELENA, MT
2143
CAVTAT,
2152
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
EVANSTON, IL
2151
BOSTON, MA
2151
LONDON,
2152
LONDON,
2143
LONDON,
2152
SAN DIEGO, CA
2151
CHARLESTON (BERKELEY COUNTY), SC
252W
CHARLESTON (BERKELEY COUNTY), SC
2143
TOKYO-TO,
2152
CAVTAT,
2152
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
SAO PAULO,
2152
MONTREAL,
2152
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
SANTA FE COUNTY, NM
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
CHARLESTOWN, MA
252W
CHARLESTOWN, MA
2143
EDINBURGH,
2151
GLENDALE, AZ
2151
CHARLESTOWN, MA
2143
CHARLESTOWN, MA
252W
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2143
CHARLESTOWN, MA
2143
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
BOSTON, MA
2151
EDINBURGH,
2152
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
BOSTON, MA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
2143
SALT LAKE CITY, UT
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
HUNTINGTON BEACH, CA
2151
CLAREMONT, CA
2151

1,856
745
1,867
1,706
423
1,380
275
1,128
1,656
2,328
1,856
175
1,290
1,092
853
430
2,798
1,811
745
347
5,962
1,348
1,493
1,602
1,947
2,110
3,303
2,014
300
881
11,814
5,483
1,063
3,551
3,156
1,207
1,194
2,547
2,564
650
1,252
3,568
1,630
1,252
650
1,123
1,252
1,181
1,409
1,030
3,922
1,467
1,931
1,138
2,200
1,971
1,719
1,847
1,239

BOSTON, MA
2143
HONOLULU, HI
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
EDINBURGH,
2152
BOSTON, MA
2151
BOSTON, MA
2151
BOSTON, MA
2151
SALT LAKE CITY, UT
2143
HONOLULU, HI
2143
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
[OTHER],
2152
HUNTINGTON BEACH, CA
2151
BOSTON, MA
252W
BOSTON, MA
2151
LOS ANGELES, CA
2143
LOS ANGELES, CA
252W
DENVER (ARAPAHOE), CO
2151
DENVER (ARAPAHOE), CO
2151
EDINBURGH,
2152
BETHESDA, MD
2143
BOSTON, MA
2151
HONOLULU, HI
252W
HONOLULU, HI
2151
KIAWAH ISLAND, SC
2151
TORONTO,
2152
EDINBURGH,
2152
BOSTON, MA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
WINNIPEG,
2152
MANHATTAN, NY
2143
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
252W
EDINBURGH,
2152
SEATTLE (KING), WA
2151
[OTHER],
2152
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
252W
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
252W
LOS ANGELES, CA
2151
[OTHER],
2152
[OTHER],
252W
HONOLULU, HI
2151
HOLLYWOOD, FL
252W
GENEVA,
2152
DENVER (DENVER), CO
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
252W
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
CLEARWATER BEACH, FL
2143
SALT LAKE CITY, UT
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
SAN JUAN (SAN JUAN), PR
2151
AUCKLAND,
2152
COLD SPRING HARBOR, NY
252W
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
WASHINGTON, DC
2151

2,016
6,827
1,905
2,462
1,756
2,036
2,326
1,446
2,565
1,726
1,045
2,110
500
1,778
1,352
2,450
1,243
512
3,963
2,146
1,614
110
2,826
1,362
1,315
3,120
2,152
1,656
3,051
1,173
1,809
275
4,384
1,951
3,446
1,390
275
1,021
1,016
600
1,927
379
728
2,477
1,302
6,050
1,241
275
1,806
1,822
1,463
1,463
1,385
1,705
1,380
1,766
1,803
1,610
1,311

BIRMINGHAM (JEFFERSON COUNTY), AL
2151
HONOLULU, HI
2151
BOSTON, MA
2151
BETHESDA, MD
2151
WASHINGTON, DC
2151
SAN PEDRO, CA
2151
BOSTON, MA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
252W
BOSTON UNIVERSITY, MA
2151
BETHESDA, MD
2143
[OTHER],
2152
CLEARWATER, FL
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
252W
PARIS,
2152
BOSTON, MA
2151
HONOLULU, HI
2151
HONOLULU, HI
252W
BOSTON, MA
2151
BOSTON, MA
2151
SAN FRANCISCO (SAN MATEO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN MATEO), CA
2151
BOSTON, MA
2143
BOSTON UNIVERSITY, MA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2143
SALT LAKE CITY, UT
2151
COLD SPRING HARBOR, NY
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
WASHINGTON, DC
2151
SEOUL,
2152
[OTHER],
2152
CHICAGO, IL
2151
[OTHER],
2152
BOSTON, MA
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
BOSTON, MA
2151
BOSTON, MA
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
DUBROVNIK,
2152
SALT LAKE CITY, UT
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
BOSTON, MA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
PROVIDENCE, RI
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
BOSTON, MA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
BOSTON, MA
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
HONOLULU, HI
2143
SALT LAKE CITY, UT
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151

1,213
3,291
1,029
1,535
1,332
2,202
2,306
1,963
275
1,512
1,048
2,708
2,360
1,706
175
1,750
1,533
2,790
110
1,779
2,096
1,278
1,489
1,510
1,502
1,176
1,614
1,218
2,052
1,765
1,185
1,885
1,355
3,977
2,152
2,342
1,159
1,766
2,679
4,418
2,543
2,508
1,504
1,500
1,067
1,152
1,054
1,912
1,039
1,217
2,415
2,909
2,418
1,379
2,189
2,181
2,190
1,736
2,243

HUNTINGTON BEACH, CA
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
IRVINE, CA
2151
BOSTON, MA
2151
KIAWAH ISLAND, SC
2151
ANN ARBOR, MI
2151
MALIBU, CA
2151
BOSTON, MA
2151
KIAWAH ISLAND, SC
2151
MINNEAPOLIS (HENNEPIN), MN
2151
[OTHER],
2152
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
RIO DE JANEIRO,
2152
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
EDINBURGH,
2152
SALT LAKE CITY, UT
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
TOKYO-TO,
2152
SHANGHAI,
2152
IRVINE, CA
2151
PARIS,
252W
PARIS,
2152
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
WASHINGTON, DC
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
WASHINGTON, DC
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
[OTHER],
2152
[OTHER],
2152
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
COLUMBIA (LEXINGTON COUNTY), SC
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
VANCOUVER,
2152
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
ABUJA,
2152
YEREVAN,
2152
CAMBRIDGE (CITY), MA
252W
CAMBRIDGE (CITY), MA
2151
BOSTON, MA
2151
RIO DE JANEIRO,
2152
BOSTON, MA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
CHICAGO, IL
2151
HONOLULU, HI
2151
PACIFIC GROVE, CA
2143
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
TORONTO,
2152
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
BOSTON, MA
2151
BOSTON, MA
2151
BETHESDA, MD
2151
TORONTO,
2152

1,803
2,300
1,321
1,306
1,139
1,643
1,311
1,519
1,261
2,227
3,022
1,192
4,206
1,192
6,090
1,861
1,121
1,143
1,192
1,192
1,175
3,455
1,324
250
1,100
2,036
1,221
1,740
1,657
1,430
3,553
1,113
3,146
1,119
1,289
1,748
1,931
2,096
1,425
7,151
700
1,773
1,654
1,062
1,505
1,619
1,416
1,634
1,269
2,311
2,538
2,604
2,974
1,724
1,959
1,551
1,674
1,391
2,003

BOSTON, MA
2143
SALT LAKE CITY, UT
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
NEW IBERIA, LA
2143
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
[OTHER],
2152
OAKLAND, CA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
BOSTON, MA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
252W
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
BOSTON, MA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
BOSTON, MA
2151
BETHESDA, MD
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
TORONTO,
2143
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
FARMINGTON, CT
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
WASHINGTON NAVY YARD, DC
2151
BOSTON, MA
2151
DUBLIN,
2152
SALT LAKE CITY, UT
252W
SALT LAKE CITY, UT
2151
BETHESDA, MD
2143
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
BOSTON, MA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
BOSTON, MA
2151
[OTHER],
2152
BINGHAMTON, NY
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
BOSTON, MA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
CHICAGO, IL
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
BOSTON, MA
2151
LAS VEGAS, NV
2151
BUDAPEST,
2152
[OTHER],
2152
BOSTON, MA
2151

2,415
2,052
1,089
1,146
2,747
3,378
1,320
1,122
1,398
2,302
1,733
1,089
100
1,608
2,323
1,160
1,121
1,800
1,343
2,048
1,110
1,180
1,186
1,097
2,014
2,204
1,077
1,840
1,308
2,151
1,700
1,784
1,639
2,195
1,163
3,598
700
1,505
5,506
1,720
2,235
1,312
1,020
1,496
1,489
3,648
1,144
1,224
140
1,384
1,333
2,335
1,143
1,165
2,036
1,716
1,649
4,042
1,594

SALT LAKE CITY, UT
2151
COLUMBIA (RICHLAND COUNTY), SC
252W
COLUMBIA (RICHLAND COUNTY), SC
2151
EDINBURGH,
2152
EDINBURGH,
252W
HONOLULU, HI
2151
PARIS,
2152
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
BOSTON, MA
2151
[OTHER],
2152
BOSTON, MA
2151
[OTHER],
2152
BOSTON, MA
2151
SEATTLE (KING), WA
2151
SEATTLE (KING), WA
252W
HONOLULU, HI
2151
BOSTON, MA
2151
[OTHER],
2152
ATLANTA (DEKALB COUNTY), GA
2151
CORVALLIS, OR
2151
CORVALLIS, OR
2151
CORVALLIS, OR
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
ANN ARBOR, MI
2151
BOSTON, MA
2151
HONOLULU, HI
2151
LINCOLN, NE
2143
SALT LAKE CITY, UT
2143
SALT LAKE CITY, UT
2143
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
COLUMBIA (RICHLAND COUNTY), SC
2151
COLUMBIA (RICHLAND COUNTY), SC
252W
HONOLULU, HI
2151
BETHESDA, MD
2151
BETHESDA, MD
2151
BETHESDA, MD
2151
BETHESDA, MD
2151
HONOLULU, HI
2151
[OTHER],
2152
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
AUSTIN COUNTY, TX
2151
PLYMOUTH COUNTY, MA
2151
PLYMOUTH COUNTY, MA
252W
HONOLULU, HI
2151
RIO DE JANEIRO,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
BOSTON, MA
2151
BETHESDA, MD
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
RIO DE JANEIRO,
2152
SEATTLE (KING), WA
2151
BOSTON, MA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
AUSTIN (TRAVIS COUNTY), TX
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
252W
BOSTON, MA
2151

1,426
350
738
2,453
213
2,440
4,446
1,092
1,323
3,601
1,305
4,835
1,508
2,083
275
2,021
1,188
2,115
1,196
413
250
750
1,254
1,213
1,278
1,524
1,065
1,210
983
353
2,050
738
350
1,237
1,462
1,488
1,648
1,248
3,269
5,118
1,072
1,780
803
250
2,495
4,027
1,052
1,634
1,646
2,369
4,434
1,222
1,414
1,126
1,329
1,371
1,333
250
1,714

BRUSSELS,
2152
ACCRA,
2152
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2143
DISTRICT OF COLUMBIA, DC
2143
BOSTON, MA
2151
PACIFIC GROVE, CA
2151
ACCRA,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA252W
[OTHER],
2152
[OTHER],
252W
DENVER (DENVER), CO
2151
MIAMI, FL
2151
DENVER (DENVER), CO
2151
FRANKFURT AM MAIN,
252W
FRANKFURT AM MAIN,
2152
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
BOSTON, MA
2151
BOSTON, MA
252W
SYDNEY,
2152
[OTHER],
252W
[OTHER],
2152
TEL AVIV,
2152
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
GRAPEVINE (CITY), TX
2151
[OTHER],
2152
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
RIO DE JANEIRO,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
GRAPEVINE (CITY), TX
2151
CANCUN,
2152
SALT LAKE CITY, UT
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
OXFORD, MS
2151
BOSTON, MA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2143
SALT LAKE CITY, UT
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
PROVIDENCE COUNTY, RI
2151
BOSTON, MA
2151
LA JOLLA, CA
2151
PROVIDENCE COUNTY, RI
2151
WASHINGTON, DC
2151
GALVESTON, TX
2151
GALVESTON, TX
2151
BOSTON, MA
2151
PHOENIX, AZ
2151
SAN DIEGO, CA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2143

4,786
11,617
1,143
1,124
1,474
1,029
3,496
2,765
595
3,349
734
1,320
1,370
1,320
425
3,282
1,192
1,201
2,441
365
5,057
317
4,695
1,965
1,276
1,652
1,598
1,908
4,161
1,068
2,424
4,347
1,539
2,786
2,641
2,267
1,160
1,492
1,932
1,510
1,754
1,039
2,241
2,433
2,459
1,831
1,500
1,748
2,194
1,355
1,425
1,391
479
1,272
1,667
1,781
2,050
1,951
1,159

BETHESDA, MD
2143
HONOLULU, HI
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
252W
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
SALT LAKE CITY, UT
252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
[OTHER],
2152
[OTHER],
2152
SALT LAKE CITY, UT
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN DIEGO, CA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2143
CAREFREE, AZ
2151
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
252W
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2143
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
NAPLES, FL
2151
NAPLES, FL
2151
LISBON,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
BRUSSELS,
2152
BOSTON, MA
2151
GENEVA,
252W
GENEVA,
2152
HONOLULU, HI
2151
HONOLULU, HI
2151
WASHINGTON, DC
2151
NORMAN, OK
2151
GENEVA,
2143
GENEVA,
252W
GENEVA,
2152
GENEVA,
252W
GENEVA,
2143
GENEVA,
252W
SALT LAKE CITY, UT
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
MAASTRICHT,
2152
SALT LAKE CITY, UT
252W
SALT LAKE CITY, UT
2151
HONOLULU, HI
2151
TORONTO,
252W
TORONTO,
2152
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SEATTLE (KING), WA
2151
SEATTLE (KING), WA
252W
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2143
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151

1,225
1,171
375
1,340
1,868
1,515
1,871
5,004
1,000
1,522
1,400
295
295
1,400
1,439
295
525
1,216
2,179
1,724
1,589
1,053
1,121
175
1,160
1,105
1,548
1,684
1,633
2,573
1,746
4,349
1,612
634
3,406
1,000
2,628
1,489
1,077
3,338
317
3,357
851
3,309
319
1,909
1,205
5,366
1,515
2,233
2,765
449
1,892
1,217
1,619
100
1,197
1,021
2,549

BOSTON, MA
2151
FALMOUTH, MA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
BOSTON, MA
2143
GENEVA,
2152
MANHATTAN, NY
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
CHEJU,
2152
BETHESDA, MD
2151
GENEVA,
252W
GENEVA,
2152
OMAHA (DOUGLAS COUNTY), NE
2151
OMAHA (DOUGLAS COUNTY), NE
2151
ATLANTA (COBB COUNTY), GA
2151
NEW HAVEN COUNTY, CT
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2143
SAN DIEGO, CA
2151
BOSTON, MA
2151
DALLAS (DALLAS COUNTY), TX
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2143
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
NAPLES, FL
2151
NAPLES, FL
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
COLD SPRING HARBOR, NY
252W
COLD SPRING HARBOR, NY
2151
NEW YORK COUNTY, NY
2143
SHANGHAI,
2152
NAPLES, FL
2151
DENVER (ADAMS COUNTY), CO
2151
DENVER COUNTY, CO
2151
DALLAS (DALLAS COUNTY), TX
2151
BOSTON, MA
2143
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
CHICAGO, IL
2151
HONOLULU, HI
2151
CHEJU,
2152
CHICAGO, IL
2151
CHICAGO, IL
2151
CHEJU,
2152
NORTH CHARLESTON (CHARLESTON COUNTY), SC
2143
BOSTON, MA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
CHICAGO, IL
2151
AUSTIN (TRAVIS), TX
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
ATLANTA (FULTON), GA
2151
MONTREAL,
2152
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
HONOLULU, HI
2151
BELLEVUE, WA
2143
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
DENVER (DENVER), CO
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
GALVESTON COUNTY, TX
2151

1,535
1,701
1,390
2,107
3,318
1,180
2,104
5,191
1,531
743
3,374
1,230
1,201
1,630
1,439
1,656
1,235
1,246
1,492
2,821
1,756
1,558
1,749
1,281
1,380
378
1,056
3,609
1,571
2,232
1,389
1,694
1,445
1,678
1,678
3,691
5,377
2,047
1,725
5,352
1,365
1,439
1,449
1,359
1,750
1,869
2,993
1,806
839
4,083
1,226
2,000
1,917
2,548
2,140
1,683
1,711
1,619
1,015

NEW HAVEN, CT
2151
CHICAGO LAWN, IL
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
252W
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
BOSTON, MA
2143
SAN DIEGO, CA
2151
BOSTON, MA
2143
PARIS,
2152
SAN DIEGO, CA
2151
NEW YORK COUNTY, NY
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
AUSTIN (TRAVIS COUNTY), TX
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
252W
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
2151
AUSTIN (TRAVIS COUNTY), TX
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
DENVER COUNTY, CO
2143
CHARLESTON (CHARLESTON COUNTY), SC
2143
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
252W
BRECKENRIDGE, CO
2151
PISA,
2152
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
BOSTON, MA
2151
WASHINGTON, DC
2143
[OTHER],
2152
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
BOSTON, MA
2151
BOSTON, MA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
[OTHER],
2152
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
COLD SPRING HARBOR, NY
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
[OTHER],
2152
COLD SPRING HARBOR, NY
2143
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2143

1,026
1,601
1,577
190
1,153
1,359
1,990
2,131
1,848
2,708
1,811
2,922
2,728
1,401
1,622
2,022
1,197
190
1,166
2,653
1,706
634
615
1,496
1,404
1,611
1,320
1,359
1,169
190
1,040
4,520
1,358
2,127
2,107
3,951
1,840
1,866
1,564
1,680
1,976
1,706
1,359
3,360
1,840
3,202
2,083
1,359
1,938
1,398
1,319
1,398
1,971
1,205
1,426
6,017
1,205
2,140
1,837

SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
CHARLESTON (CHARLESTON COUNTY), SC
2143
MISSOULA, MT
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
252W
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
2151
BOSTON, MA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
WASHINGTON, DC
2143
BOSTON UNIVERSITY, MA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SEATTLE (KING COUNTY), WA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SCOTTSDALE, AZ
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
PONCE, PR
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
HONOLULU, HI
2151
SCOTTSDALE, AZ
2151
SCOTTSDALE, AZ
252W
WASHINGTON, DC
2143
HONOLULU, HI
2151
HONOLULU, HI
2151
BIRMINGHAM,
2152
SAN DIEGO COUNTY, CA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
252W
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
HONOLULU, HI
2151
NAPLES, FL
2151
NAPLES, FL
252W
ATLANTA (FULTON COUNTY), GA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SAN DIEGO, CA
2151
SCOTTSDALE, AZ
252W
SCOTTSDALE, AZ
2151
HONOLULU, HI
2151
HONOLULU, HI
2151
HONOLULU, HI
2151
PHOENIX, AZ
2151
HONOLULU, HI
2151
HONOLULU, HI
2151
HONOLULU, HI
2151
BOSTON, MA
252W
BOSTON, MA
2151
MILAN,
2152
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
RALEIGH, NC
2151
SAN DIEGO, CA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
2151
DENVER (ADAMS COUNTY), CO
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
MILAN,
2152
GREENSBORO, NC
2143
MILAN,
2152
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151

1,722
2,227
1,610
1,896
190
877
1,386
2,101
1,144
1,256
1,628
1,153
1,861
4,559
1,874
1,951
1,609
1,884
1,917
2,924
1,441
925
1,219
2,706
2,581
2,021
1,489
365
1,200
2,056
3,300
1,318
215
1,339
1,764
1,960
675
1,586
3,060
3,422
3,276
1,637
3,845
2,833
2,631
725
459
3,021
1,669
1,017
2,532
1,050
2,728
2,187
3,515
1,038
3,535
1,937
1,937

NEW ORLEANS (ORLEANS PARISH), LA
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
252W
BOSTON, MA
2151
BETHESDA, MD
2143
FT. LAUDERDALE, FL
2151
NAPLES, FL
252W
NAPLES, FL
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
[OTHER],
2152
PARIS,
2152
LA JOLLA, CA
2151
NEW ORLEANS (JEFFERSON PARISH), LA
2151
BOSTON, MA
2151
DENVER COUNTY, CO
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
NAPLES, FL
2151
NAPLES, FL
2151
NAPLES, FL
2151
NAPLES, FL
2151
COLD SPRING HARBOR, NY
2151
MILAN,
2152
ORLANDO (ORANGE), FL
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
CAREFREE, AZ
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
SALT LAKE CITY, UT
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
BOSTON, MA
252W
BOSTON, MA
2151
STANFORD, CA
2151
BOSTON, MA
2151
MILAN,
2152
DENVER (DENVER), CO
2151
DENVER (DENVER), CO
252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO), CA
2151
LONDON,
2143
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
BOSTON, MA
252W
BOSTON, MA
2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA252W
SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO COUNTY), CA2151
BOSTON UNIVERSITY, MA
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151
BOSTON, MA
252W
BOSTON, MA
2151
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
2143
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
2151

1,731
1,340
1,433
100
1,711
1,284
1,002
215
1,329
1,327
5,109
4,230
2,343
2,171
1,350
1,224
1,570
1,299
1,299
1,456
1,456
1,997
3,515
1,491
1,422
1,347
2,171
1,349
1,359
625
1,432
1,042
1,080
3,534
2,040
275
2,363
2,000
1,169
2,088
1,598
1,127
1,367
1,439
725
905
2,451
745
1,249
525
1,373
1,753
954
1,265
1,246
725
1,840
1,510
1,246

COLD SPRING HARBOR, NY
COLD SPRING HARBOR, NY
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA COUNTY), PA
ORLANDO (ORANGE COUNTY), FL
GLENDALE, AZ
[OTHER],
[OTHER],
PHILADELPHIA (PHILADELPHIA), PA
PHOENIX, AZ
GLENDALE, AZ
GLENDALE, AZ

2143
2143
2151
2151
2151
2151
2151
252W
2152
2151
2143
2151
2151

989
38
1,204
1,043
1,065
1,186
2,314
754
5,023
1,239
1,470
1,645
2,379