UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI”

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Lucrare de diplomă
Studiu de caz privind notorietatea mărcii Trident

Coordonator ştiinţific Absolvent

Cluj-Napoca 2010

1

Cuprins
Lista tabelelor............................................................................................................................2 Lista graficelor...........................................................................................................................3 1.Introducere.............................................................................................................................4 2.Mixul de marketing.................................................................................................................5 2.1.Politica de produs..............................................................................................................5 2.1.1.Ciclul de viaţă al produsul......................................................................7 2.1.2.Strategii ale politicii de produs..............................................................8 2.2.Politica de preţ...................................................................................................................9 2.2.1.Obiectivele politicii de preţ..................................................................10 2.2.2.Legătura politicii de preţ cu strategia de piaţă.....................................11 2.3.Politica de distribuţie......................................................................................................11 2.3.1.Conţinutul şi rolul distribuţiei..............................................................12 2.4.Politica de promovare.....................................................................................................13 3.Procesul cercetării de marketing...........................................................................................16 3.1.Definirea problemei şi stabilirea obiectivelor cercetării.................................................16 3.2.Elaborarea planului de cercetare.....................................................................................19 3.2.1.Sursele de date........................................................................................20 3.2.2.Metode generice de cercetare.................................................................21 3.2.3.Instrumente de cercetare.........................................................................22 3.2.4.Planul de eşantionare..............................................................................24 3.2.5.Metode de contact..................................................................................25 3.3.Culegerea datelor............................................................................................................26 3.4.Pregătirea şi analiza datelor............................................................................................27 3.5.Interpretarea rezultatelor................................................................................................28 3.6.Raportul final ..................................................................................................................28 4.Prezentarea firmei Trident SA...............................................................................................30 4.1.Scurt istoric....................................................................................................................30 4.2.Valorile adoptate............................................................................................................31 5.Analiza..................................................................................................................................33 5.1.Obiectivele analizei.........................................................................................................33 5.2.Lista informaţiilor necesare.............................................................................................34 5.3.Populaţia investigatǎ.......................................................................................................35 5.4.Eşantionul şi metode de culegere a datelor.....................................................................35 5.5.Evaluarea dimensiunilor..................................................................................................41 5.5.1.Analiza simplǎ.........................................................................................41 5.5.2.Analiza încrucişatǎ..................................................................................61 6.Concluzii...............................................................................................................................73 7.Recomandǎri.........................................................................................................................75 8.Bibliografie............................................................................................................................76

2

Lista tabelelor:
Tabel1: Notorietatea spontanǎ de tip”top of mind”…………………………………..41 Tabel2:Notorietatea spontanǎ de tip”tripleta celor mai cunoscute mǎrci”……………42 Tabel3:Notorietatea asistatǎ ………………………………………………………….43 Tabel4:Cunoaşteţi acest hypermarket din reviste …………………………………….46 Tabel5:Cunoasteţi acest hypermarket de la prieteni…………………………………..46 Tabel6:Cunoaşteţi acest hypermarket de la familie…………………………………...46 Tabel7:Cunoaşteţi acest hypermarket de la vecini…………………………………….46 Tabel8:Cunoaşteţi acest hypermarket de pe Internet……………………………….....47 Tabel9:Cât de des achiziţionaţi produse din acest hypermarket? …………………….49 Tabel10:Principalul concurent:Plus…………………………………………………...55 Tabel11:Principalul concurent:Carrefour……………………………………………..55 Tabel12:Principalul concurent:Real…………………………………………………..55 Tabel13:Principalul concurent:Billa…………………………………………………..55 Tabel14:Principalul concurent:Kaufland……………………………………………..55 Tabel15:Principalul concurent:Penny Market………………………………………...55 Tabel16:Gradul de satisfacţie faţǎ de marca Trident ....................................................57 Tabel17:Intenţia de recumpǎrare………………………………………………………57 Tabel18:Intenţia de recomandare……………………………………………………...57 Tabel19:Venitul influenţează gradul de asociere a mărcii TRIDENT cu inovaţia.........61 Tabel20:Venitul influenţează intenţia de recumpărare a mărcii.....................................62 Tabel21:Venitul influenţează intenţia de recomandare a mărcii Trident........................63 Tabel22:Ocupaţia influenţează gradul de satisfacţie faţă de marca Trident...................65 Tabel23:Există legătură între vârsta respondenţilor şi durata de când cumpără de la acest hypermarket................................................................................................................................6 6 Tabel24:Există legătură între sexul respondenţilor şi motivele de nemulţumire ale acestora...67 Tabel25:Există legătură între mediul de provenienţă al celor chestionaţi şi percepţia lor asupra preţurilor produselor...................................................................................................................68 Tabel26:Sexul influenţează ultima marcă achiziţionată.............................................................70

3

Lista graficelor:
Grafic1: Notorietatea spontanǎ de tip”top of mind”…………………………………..41 Grafic2: Notorietatea spontanǎ de tip”tripleta celor mai cunoscute mǎrci”…………...42 Grafic3: Notorietatea asistatǎ …………………………………………………………43 Graic4: Calitatea perceputǎ a mǎrcii…………………………………………………...44 Grafic5: Gradul de încredere asociat mǎrcii Trident…………………………………...45 Grafic5:Gradul de prestigiu asociat mǎrcii Trident…………………………………….45 Grafic5:Gradul de inovaţie asociat mǎrcii………………………………………………45 Grafic5:Gradul de optimism asociat mǎrcii……………………………………………..45 Grafic6:De cât timp frecventaţi hypermarketul Trident………………………………...48 Grafic7:Motive de nemulţumire…………………………………………………………50 Grafic8:Calitatea produselor…………………………………………………………….51 Grafic9:Profesionalismul angajaţilor…………………………………………………….51 Grafic10:Pretul produselor………………………………………………………………51 Grafic11:Recomandarea altor persoane………………………………………………….51 Grafic12:Cum consideraţi preţul produselor oferite de Trident…………………………52 Grafic13:Cum vi se par promoţiile?...................................................................................53 Grafic14:Ce pǎrere aveţi despre personalul Trident……………………………………...54 Grafic15:Motivul pentru care nu aţi achiziţionat produse de la Trident………………….56 Grafic16: Gradul de satisfacţie faţǎ de marca Trident .......................................................57 Grafic17:Intenţia de recumpǎrare…………………………………………………………57 Grafic18:Intenţia de recomandare………………………………………………………...57 Grafic19:Sexul,vârsta, venitul lunar………………………………………………………59 Grafic20:Ocupaţia, starea civilǎ, mediul de provenienţǎ………………………………….60 Grafic21:Venitul influenţează gradul de asociere a mărcii TRIDENT cu inovaţia..............61 Grafic22:Venitul influenţează intenţia de recumpărare a mărcii...........................................62 Grafic23:Venitul influenţează intenţia de recomandare a mărcii Trident.............................64 Grafic24:Ocupaţia influenţează gradul de satisfacţie faţă de marca Trident.........................65

4

1.Introducere
Pentru a înţelege piaţa, pentru a sesiza motivaţiile şi comportamentele consumatorilor, pentru a formula şi orienta corespunzător strategiile proprii, specialiştii care lucrează în domeniul marketingului trebuie să fie foarte bine informaţi.Într-un mediu concurenţial şi instabil, este necesar ca aportul informaţional să fie constant, informaţia contribuind la reducerea riscului în adoptarea deciziilor.În scopul unei mai bune informări, se recurge, între altele, la realizarea unor cercetări de marketing. Cercetarea de marketing presupune existenţa unor proiecte (fiecare are un punct de început şi sfârşit) care de cele mai multe ori nu au legătură între ele şi în plus, între ele, există de obicei perioade de timp.Acest lucru e în opoziţie cu fluxul de informaţii din cadrul sistemului informaţional de marketing.De asemenea, cercetarea de marketing se bazează pe folosirea informaţiilor trecute pentru rezolvarea problemelor, în timp ce sistemul informaţional de marketing dezvoltă activităţi care sunt destinate prevenirii apariţiei problemelor. Mulţi cercetători de marketing nu sunt de acord cu aceste distincţii şi vor susţine că ei fac multe din activităţile atribuite sistemului informaţional de marketing şi vor avea dreptate dacă firma nu are un sistem informaţional, deoarece în acest caz scopul cercetării e mai larg şi poate să includă analize ale volumului de vânzări, previziuni ale cererii, etc. În cadrul firmelor care au sistem informaţional de marketing,activitatea de cercetare poate fi foarte folositoare deoarece proiectele de cercetare sunt importante surse de informaţii pentru sistemul informaţional. Am ales această temă deoarece hypermarketul Trident este cunoscut în rândul sibienilor şi am vrut să analizez în ce măsură acesta se bucură atât de notorietatea spontană cât şi de cea asistată.De asemenea este important să realizez această cercetare pentru a afla dacă avem clienţi nemulţumiţi şi care sunt motivele ce îi nemulţumesc.Trebuie luate măsuri pentru a promova o imagine foarte bună a acestui hypermarket, deoarece astăzi competiţia se desfăşoară la un nivel cât se poate de ridicat, mai ales în acest domeniu.

5

2.Mixul de marketing
Pentru întreprindere, strategia de piaţă reprezintă doar un ’ghid’.Promovarea ei, iar prin aceasta, promovarea politicii globale de marketing, presupune iniţierea unui ansamblu de acţiuni practice şi antrenarea unor eforturi pentru desfăşurarea lor. Ideea antrenării resurselor în combinaţii diferite, astfel încât să permită întreprinderii realizarea unui contact eficient cu piaţa a condus la naşterea conceptului de mix de marketing. [2]

2.1.Politica de produs Politica de produs desemnează conduita întreprinderii privind dimensiunile, structura şi dinamica mixului de produse şi servicii, în raport cu cerinţele mediului, exigenţele pieţei, nevoile şi dorinţele clienţilor dar şi cu acţiunile concurenţilor. Politica de produs implică un proces complex de alocare optimă a resurselor în scopul dimensionării, structurării, modelării şi adaptării permanente şi adecvate a componentelor ofertei de bunuri şi servicii la cerinţele, nevoile pieţei. Mixul de produse cuprinde ansamblul produselor fabricate şi/sau comercializate, de către o întreprindere, precum şi relaţiile dintre acestea.Subliniem că, generic prin “produs” înţelegem bunuri şi servicii. Mixul de produse al unei firme porneşte de la o nevoie primară căreia ii este destinat pentru a o satisface.În cadrul mixului de marketing se disting şase niveluri de ierarhizare a produselor, şi anume:  familia de produse: include clasele de produse capabile să satisfacă o nevoie primară, în condiţii acceptabile de eficienţă  clasa de produse cuprinde un grup de produse din cadrul unei familii de produse aflate într-o anumită legătură funcţională

6

 linia de produse este alcătuită din produse omogene, aflate în strânsă legătură sub unul din următoarele attribute: -funţionare similară -provin din aceleaşi materii prime -sunt rezultatul unei tehnologii comune de fabricaţie -satisfac aceeaşi clasă de nevoi, fiind comercializate de către aceleaşi categorii de consumatori, prin aceleaşi circuite de ditribuţie, şi aflându-se în aceeaşi zonă de mărime a preţului tipul de produse cuprinde articole din cadrul liniei de produse având o formă specifică, comună, dintre multiplele forme posibile ale acestora  marca este un nume asociat unuia sau mai multor articole din linia de produse, cu scopul de a identifica originea sau natura articolului sau articolelor respective  articolul este o unitate distinctă, autonomă din cadrul unei mărci sau a unei linii de produs, identificabilă prin mărime, design, preţ sau alte caracteristici specifice.Articolul se mai regăseşte sub denumirea de ‘variantă a produsului” De exemplu, nevoia primară de hrană a dus la apariţia familiei de produse denumite “produse de menaj”[6] Mixul de produse al unei firme se defineşte prin patru dimensiuni: 1.Lărgimea mixului de produse: este dată de numărul liniilor de produse care alcătuiesc mixul 2.Lungimea mixului de produse este dată de numărul articolelor de produse din cadrul mixului 3.Profunzimea mixului de produse este dată de numărul articolelor (variantelor) fiecărui produs dintr-o linie 4.Omogenitatea (coerenţa) mixului de produse semnifică gradul de asociere a diferitelor linii de produs în privinţa utilizării finale, a necesităţilor de producţie sau a canalelor de distribuţie

7

Aceste dimensiuni prezintă importanţă în definirea strategiei de produs a firmei.Gestiunea mixului de produse poate urmări diferite obiective în funcţie de obiectivele strategiei de produs:  lărgirea/restrângerea mixului, prin creşterea/reducerea numărului de linii de produse  creşterea/reducerea lungimii mixului, prin creşterea/reducerea numărului de articole din cadrul mixului  creşterea/reducerea profunzimii prin creşterea/reducerea numărului de articole din cadrul liniilor  sporirea/diminuarea omogenităţii mixului în raport cu obiectivele urmărite: penetrarea şi câştigarea unei poziţii şi reputaţii puternice într-un singur segment sau intr-un număr redus de segmenete, respectiv abordarea şi atacarea mai multor domenii sau segmente de activitate (piaţă) Astfel, gestiunea mixului presunpune două etape şi anume:diferenţierea şi poziţionarea ofertei de produse şi de servicii ale firmei; gestiunea liniilor de produse din cadrul mixului. [6,2] 2.1.1.Ciclul de viaţă al produsului. Ciclul de viaţă al produsului poate fi definit ca, perioada de timp cuprinsă între momentul apariţiei produsului pe piaţă şi momentului retragerii acestuia din fabricaţie şi comercializare. Un produs traveresează patru etape, în cadrul ciclului său de viaţă, si anume: -lansarea pe piaţă -creşterea -maturitatea -declinul Elementele care caracterizează şi disting etapele ciclului de viaţă ale produsului sunt vânzările (cifra de afaceri) şi profiturile.

8

În faza de lansare pe piaţă, când produsul este încă necunoscut, iar cercul de consumatori relativ restrâns, cererea este redusă, astfel încât produsul aduce în majoritatea cazurilor pierderi pentru firmă. În faza de creştere a produsului au loc următoarele fenomene: costul unitar şi preţul se reduc, profiturile cresc, cresc vânzările, creşte rentabilitatea, consumatorii sunt interesaţi de produs şi îl acceptă. În faza de maturitate vânzările ating apogeul, constatându-se faptul că produsul continuă să genereze profit, al cărui nivel, însă începe să înregistreze o tendinţă de descreştere.În această fază, uneori sunt necesare perfecţionări sau reduceri de preţuri pentru a putea menţine produsul în viaţă. Managerii liniilor de produse trebuie sǎ ştie ce vânzǎri şi profituri aduce fiecare articol din linia gestionatǎ, pentru a putea determina pe care dintre ele sǎ le consolideze, pe care sǎ le menţinǎ aşa cum sunt, pe care sǎ le fructifice şi pe care sǎ le lichideze.De asemenea, trebuie sǎ cunoascǎ bine profilul de piaţǎ al fiecǎrui produs. Profilul pieţei.Managerul liniei de produse trebuie sǎ analizeze modul în care este poziţionatǎ linia faţǎ de cele ale concurenţilor.Sǎ zicem cǎ avem compania X,cu o linie de produse din domeniul coliilor de hârtie de dimensiuni mari.Douǎ din atributele colii de hârtie sunt greutatea şi calitatea finisǎrii.Greutatea hârtiei se stabileşte, de regulǎ la nivelurile comerciale standard de 90,120,150 şi 180 de grame pe metrul pǎtrat.Calitatea finisǎrii poate fi scǎzutǎ, medie sau înaltǎ.[3]. 2.1.2.Strategii ale politicii de produs Principalele direcţii urmărite în politica de produs sunt: a)Politica stabilităţii gamei de produse îşi propune păstrarea şi consolidarea poziţiei câştigate de întreprinderea producătoare şi exportatoare pe piaţa externă.Se recomandă a fi folosită în primele faze ale ciclului de viaţă al produsului. b)Politica restrângerii gamei de produse are ca obiectiv simplificarea structurii sortimentale a mărfurilor din fabricaţie care să permită totuşî o demarcaţie între produse.Ea urmăreşte o concentrare a eforturilor întreprinderii în condiţiile în care şi din partea consumatorilor există o coincidenţă de interese. 9

c)Politica diversificării gamei de produse, practicată în fazele de creştere şi maturitate a produsului, îşi propune satisfacerea unui număr cât mai mare de cumpărători.Se referă la tipodimensiuni, modele, culoare, ambalaj, module, etc. d)Politica diferenţierii unui produs în cadrul gamei de fabricaţie are ca scop punerea în evidenţă cu mai multă pregnanţă a calităţilor destinate în cadrul unei structuri sortimentale. e)Politica perfecţionării produselor utilizate cu preponderenţă în faza de maturitate a ciclului de viaţă urmăreşte atragerea unor noi segmente de consumatori. f)Politica înnoirii gamei de produse se recomandă a fi aplicată în faza de maturitate a ciclului de viaţă prin înlocuirea produselor îmbătrânite, uzate moral, cu altele noi.[5]

În total în TRIDENT existǎ în jur de 50.000 de produse, care se distribuie de furnizor la fiecare magazin în parte în funcţie de graficul de livrǎri: pe fresh de 3 ori pe sǎptǎmâna, pe noon fod o datǎ pe sǎptǎmânǎ, depizând de cât de mare e rulajuul mǎrfii.

2.2.Politica de preţ Preţul este unul dintre elementele cele mai flexibile ale mixului de marketing.Acesta intervine în mod direct între produs şi consumator, influenţând în mod decisiv opţiunea cumpărătorului. Datorită multitudinii formelor de schimb existente, putem întâlni pe piaţă mai multe tipuri de preţuri în funcţie de o serie de criterii. În funcţie de natura şi obiectul schimbului există preţuri industriale, agricole, de deviz (pentru lucrări în construcţii), preţ al pământului. În funcţie de stadiile schimbului, întâlnim următoarele tipuri de preţuri: ridicata; amănuntul. În funcţie de modul cum se formează, preţurile pot fi:  preţuri libere, care se formează în condiţii de concurenţă, în funcţie de raportul dintre cerere şi ofertă 10 -preţuri cu -preţuri cu

 preţuri administrate, care se stabilesc de către stat sau de către agenţii economici care controlează piaţa

2.2.1.Obiectivele politicii de preţ Obiectivele politicii de preţ sunt deosebit de complexe, au în vedere, în primul rând, raportul dintre firmă şi piaţă şi constituie elemente de fundamentare a strategiei de marketing.

Principalele obiective ale politicii de marketing sunt:  obiective privind supravieţuirea firmei.Acest tip de obiective se impun atunci când pe piaţă se intensifică concurenţa şi au loc schimbări în nevoile şi preferinţele consumatorilor.O posibilă soluţie, în acest caz ar fi reducerea preţurilor sau îmbunătăţirea produselor, reorientarea spre alte produse mai profitabile sau spre alte pieţe, care au capacitatea de a absorbi produsele firmei.  obiective privind maximizarea profitului.Pornindu-se de la nivelul cererii şi costurile estimate se pot stabili mai multe preţuri,care vor fi apoi comparate şi se va selecta acel preţ care asigură maximizarea profitului.În acest caz, este bine ca profitul suplimentar obţinut să fie repartizată ca sursă de investiţii.  obiective privind maximizarea venitului actual.În situaţia maximizării cifrei de afaceri este necesară o analiză atentă a cererii.Acest obiectiv presupune maximizarea pe termen lung a profitului şi creşterea cotei de piaţă.  obiective privind consolidarea poziţiei pe piaţă.Prin reuşita menţinerii pe piaţă a unui preţ acceptat de consumator şi profitabil pentru firmă, se poate realiza, în timp, o consolidare a poziţiei acesteia pe piaţă.  obiective privind poziţionarea produsului pe piaţă.Cu ajutorul preţului se poate realiza o anumită poziţionare a produsului pe piată.În general, un preţ redus creează pentru consumator o imagine de produs economic, iar un pret ridicat este asociat de către consumator cu un nivel ridicat de calitate. 11

obiective privind optimizarea vânzărilor unei game de produse .Nivelul preţului unui produs are efect asupra celorlate produse din gamă, astfel creşterea vânzărilor unui produs se poate realiza pe seama celorlalte produse , volumul şi vânzările la nivelul întregii game rămânând acelaşi.De asemenea, reducerea preţului unui produs poate duce la creşterea vânzărilor celorlalte produse şi ale gamei de produse în ansamblu. [7]

2.2.2.Legătura politicii de preţ cu strategia de piată

Preţul, reflectând ansamblul condiţiilor de producţie şi de circulaţie a mărfii, poate deveni un instrument util de acţiune pentru firmă.Pentru a-i valorifica însă aceste valenţe, firma trebuie să manifeste capacitatea necesară de comunicare cu mediul ambiant.Deciziile firmei în materie de preţuri trebuie să reprezinte,totodată, nu reacţii spontane, cu să fie subordonate unor obiective clare, de perspectivă.Acest lucru nu poate fi înfăptuit decât prin raportarea preţului la strategia de piaţă a firmei, care reprezintă nucleul întregii activităţi de marketing. O abordare superficială a rolului preţului în mixul de marketing poate duce la concluzia că acţiunile privitoare la preţ ar fi simple decizii impuse de modificările survenite pe piaţă.O sondare de preţ poate salva un lot de marfă greu vandabil sau poate fructifica o conjunctură favorabilă pătrunderii pe un nou segment de piaţă.Pe termen lung, efectele unei astfel de decizii pot avea o cu totul altă semnificaţie şi pot compromite anumite obiective strategice ale firmei. Între politica de preţ şi strategia de piaţă nu există doar o legătură de dependenţă.Dacă strategia de piaţă se sprijină încă din start pe posibilităţile şi limitele manevrării de către firmă a preţului, în procesul promovării ei practice, aceasta va putea fi adesea folosită prioritar, ca ‘vârf de atac” în rândul componentelor mixului de marketing.[5]

12

Preţul se formeazǎ astfel: preţul de vânzare de la producǎtor, care este un preţ de listǎ, la care se pun discounturi în funcţie de rulajul mǎrfii, deci la lista de furnizor de preţuri se factureazǎ cǎtre TRIDENT direct cu discountul agreat de cele douǎ companii.Acesta se mai stabileşte şi în funcţie de adaosurile comerciale.Se semneazǎ şi acorduri. Din cifra de afaceri la final de an, se factureazǎ de cǎtre TRIDENT un procent, raportat la cifra de afaceri, pe care o datoreazǎ furnizorului.

2.3.Politica de distribuţie. Valorificarea oportunităţilor pieţei şi finalizarea efectivă a activităţii întreprinderii sunt condiţionate de ajungerea mărfurilor la consumatorii/utilizatorii finali.În spaţiul si timpul care separă încheierea producţiei de intrarea produselor/serviciilor în consum, se desfăşoară un ansamblu de operaţiuni şi procese economice a căror orientare eficientă constituie obiectul celei de-a treia componentă a mixului de marketing-politica de distribuţie. 2.3.1.Conţinutul şi rolul distribuţiei. Chiar dacă în terminologia economică, pentru desemnarea conţinutului şi mecanismului sferei economice care acoperă spaţiul şi timpul dintre producţie şi consum, se folosesc frecvent denumiri ca “mişcarea mărfurilor”,”circulaţia mărfurilor”,etc, ştiinţa marketingului a optat pentru conceptul de distribuţie mult mai cuprinzător decât celelalte.

În optica marketingului, conceptul de distribuţie se referă la: a)”traseul” pe care îl parcurg mărfurile pe piaţă, până ajung la consumatori; producătorul, intermediarii şi consumatorul, ca participanţi la deplasarea succesivă a mărfurilor de-a lungul acestui traseu, alcătuiesc un canal de distribuţie. b)ansamblul operaţiunilor prin care se realizează transferul drepturilor de proprietate asupra mărfurilor de la un agent de piaţă la altul până la intrarea lor definitivă în sfera consumatorului. c)lanţul proceselor operative la care sunt supuse mărfurile în traseul lor spre consumator, respectiv distribuţia fizică a mărfurilor. 13

d)aparatul tehnic (reţea de unităţi, dotări personal) care realizează asemenea procese şi operaţiuni.luigi În concluzie, distribuţia se referă la circuitul fizic şi economic al mărfurilor, la sistemul de relaţii care intervin între agenţii de piaţă, la activităţile unei mase largi şi eterogene de unităţi, aparţinând mai multor profiluri economice. Obiectul activităţii de distribuţie îl formează mărfurile, fluxul lor neîntrerupt de la producător la consumator.Deplasarea mărfurilor spre consumatorul final este însoţită, precedată sau urmată şi de alte fluxuri importante, care ii conectează pe participanţii la procesul de ansamblu al distribuţiei (fluxul negocierilor, fluxul tranzacţiilor pe piaţă, fluxul informaţional,etc).Dacă acestor fluxuri li se mai adaugă fluxurile, în ambele sensuri, al finanţării şi riscului, al comenzilor şi al plăţilor se coturează ansamblul şi configuraţia relaţiilor ce se stabilesc între agenţii de piaţă, în procesul de distribuţie. Prin poziţia pe care o ocupă în ansamblul proceselor economice, distribuţia îndeplineşte un rol economic şi social important. 1.Rolul economic: prin intermediul distribuţiei se finalizează activitatea economică a întreprinderilor şi se încheie ciclul economic al produselor.Întreprinderea redobândeşte în formă bănească resursele investite în producerea/comercializarea produselor, împreună cu un profit pentru activitatea desfăşurată, iar consumatorul/ utlilizatorul intră în posesia bunurilor necesare. 2.Rolul social:contribuţia distribuţiei se reflectă prin proporţia în care ea antrenează fondurile materiale şi resursele umane ale societăţii, ca şi a ponderii pe care o deţine în preţul final al bunurilor.Aceste ponderi diferă în funcţie de structura pe ramuri a unei economii şi de nivelul ei de dezvoltare.În acelaşi timp, distribuţia contribuie la reducerea timpului total destinat achiziţionării produselor şi serviciilor, a aşteptărilor clienţilor privind alegerea dintr-un sortiment cât mai complex. Ca variabilă a mixului de marketing, distribuţia este luată în considerare, în deciziile întreprinderii, în diferite variante, apreciate ca fiind cele mai indicate într-o etapă dată, pentru anumite categorii de produse şi pieţe.Cercul opţiunilor, sfera combinaţiilor posibile sunt destul de largi, astfel încât şi în cazul distribuţiei se poate vorbi de un adevărat submix de marketing. 14

2.4.Politica promoţională. Eforturile de marketing ale întreprinderii moderne nu se pot limita doar la producerea şi distribuţia de bunuri şi servicii.Ele implică, totodată, o permanentă şi complexă comunicare cu mediul extern, cu piaţa, care presupune o informare atentă a cosnumatorilor potenţiali şi a intermediarilor, acţiuni specifice de influenţare a comportamentului de cumpărare şi de consum, de sprijinire a procesului de vânzare.Toate aceste activităţi alcătuiesc politica promoţională- componentă importantă a politicii de marketing a întreprinderii moderne. Comunicarea promoţională constituie una dintre cele mai costisitoare componente ale strategiei de marketing, în consecinţă întreprinderile alocă în prezent bugete importante în activităţile de natură promoţională.Deciziile referitoare la mărimea bugetelor destinate activităţilor promoţionale, repartiţia acestora pe diferitele instrumente promoţionale si momentul utilizării lor constituie principalele probleme cu care se confruntă majoritatea întreprinderilor. Companiile pot sa modifice campaniile de publicitate şi promovare pentru fiecare piaţă locală, proces denumit ”adaptarea comunicaţiilor”. Dacă îşi adaptează atât produsul cât şi comunicaţiile, compania se angrenează în “adaptare dublă”.Compania poate să îşi schimbe mesajul la patru niveluri diferite.Poate să utilizeze un singur mesaj peste tot, schimbând numai limba, denumirea şi cromatica.”De exemplu, Exxon a folosit tema publicitară “Băgaţivă un tigru în rezervor” cu doar câteva variaţii minore, şi a câştigat recunoaştere internaţională’'1.Schimbarea culorilor ar putea fi necesară pentru a evita unele tabuuri.Astfel, culoarea purpuriu este asociată cu moartea în unele ţări din America Latină;albul este culoare de doliu în India; indonezienii asociază verdele cu boala.Chiar şi denumirile sau titlurile se cer uneori modificate. Cea de-a doua posibilitate este să se utilizeze aceeaşi temă la nivel global, dar cu adaptarea conţinutului reclamei la specificul fiecărei pieţe locale.De exemplu ,reclama la săpunul Camay, infăţişa o femeie frumoasă făcând baie.

1

Philip Kotler, Managementul marketingului, ediţia a III a,editura Teora, anul 2002,pag.563

15

Cea de-a treia abordare constă în elaborarea unei serii globale de reclame, din care fiecare ţară şi-o alege pe cea mai potrivită.Coca-Cola şi Goodyear sunt două companii care utilizează această metodă. Utilizarea mijloacelor de comunicare impune de asemenea o adaptare internaţională, deoarece disponibilitatea lor variază de la o ţară la alta. Companiile trebuie să îşi împartă bugetul pentru promovare între cinci instrumente promoţionale:publicitatea comercială, promivarea vânzărilor, relaţiile publice şi publicitatea necomercială, forţa de vânzare şi marketingul direct.În cadrul aceleiaşi ramuri, pot să existe diferenţe considerabile între sumele alocate de companii în acest scop. Deşi instrumentele de promovare a vânzărilor-cupoane, concursuri, cadouri şi altele asemenea sunt extreme de variates, toate oferind trei beneficii:  Comunicaţie.Atrag atenţia si de obicei, furnizează informaţii care l-ar putea conduce pe consumator spre produs.  Stimulent de cumpărare.Înglobează o oarecare concesie, facilitate sau contribuţie care îi oferă consumatorului un raport avantajos între preţ şi valoarea obţinută.  Invitaţie.Exprimă o invitaţie explicită de a cumpăra produsul pe loc.[5]

TRIDENT produsele şi prin intermediul revistei TRIDENT. Pentru vânzare pe perioada revistei.

îşi

promoveazǎ

participarea la revista fiecare

furnizor primeşte un formular în care completeazǎ preţul normal de vânzare şi preţul de Livrarea la preţ de promoţie se face cu 7 zile înainte de începerea promoţiei.PREṬUL DE LISTĂ (LIVRARE) nu se schimbǎ în timpul promoţiei. Furnizorul se obligǎ sǎ livreze cantitatea suficientǎ pe perioada promoţiei. Produsele livrate nu trebuie sǎ aibǎ consumat mai mult de 25% din perioada de valabilitate

16

3. Procesul cercetării de marketing
Un studiu de marketing îsi manifestă necesitatea în momentul în care se constată pericolul apariţiei sau chiar apariţia unei situaţii nefavorabile.Aceasta poate fi o slăbiciune, un punct critic în activitatea internă a întreprinderii, sau o ameninţare din partea mediului. O decizie este o alegere conştientă între două sau mai multe alternative.Fiecare om ia decizii zilnic, la serviciu oamenii aleg între modurile de a îndeplini sarcinile, la facultate studenţii aleg între cursurile opţionale, iar ca şi consumatori, oamenii aleg între diferitele mărci, fără a exista o formulă care să le garanteze că iau decizia corectă tot timpul. Managerii şi cercetătorii au încercat să îşi îmbunătăţească deciziile folosind o abordare mai formală şi sistematică a procesului de luare a deciziilor, a procesului de alegere între diferite alternative.Managerii, care nu folosesc un sistem informaţional de marketing pentru a-şi susţine deciziile, iau decizii de proastă calitate deci se impune şi realizarea unor cercetări de marketing. Cercetarea de marketing presupune parcurgerea următoarelor etape:  Definirea problemelor şi stabilirea obiectivelor cercetării;  Elaborarea planului de cercetare;  Culegerea datelor;  Analiza şi interpretarea datelor;  Redactarea şi prezentarea raportului de cercetare 17

3.1.Definirea problemelor şi stabilirea obiectivelor cercetării

Definirea problemelor este cea mai importantă şi de multe ori cea mai grea etapă în cadrul procesului de cercetare de marketing.Uneori ea poate lua chiar jumătate din timpul necesar realizării proiectului, dar e un timp folosit eficient dacă obiectivele cercetării sunt clar definite. Identificarea problemei apărute înseamnă de fapt descoperirea a ceea ce se îndepărtează de la normalitate, a ceea ce este de nedorit pentru întreprindere având în vedere obiectivele sale.Se consideră că o problemă sau o temă corect definită este o problemă sau o temă rezolvată pe jumătate.[1] Definirea problemei, însă presupune identificarea factorilor care l-au cauzat.Te poţi întreba “S-au schimbat gusturile clienţilor mei?”,”S-a produs o schimbare în obiceiurile lor?”,”Am un nou concurent pe care nu-l cunosc?”,etc.Poate fi elaborată o listă a cauzelor posibile, pe măsură ce sunt dezvăluite.Cele mai frecvente dificultăţi se referă la :  Scăderea vânzărilor  Diminuarea profitului  Creşterea costurilor  Învechirea unor produse  Lipsa de eficacitate a unor canale sau metode de distribuţie  Lipsa de realism în stabilirea unor preţuri  Degradarea prestigiului firmei şi a imaginii de marcă Graba în a comanda efectuarea unui studiu profesionist fără o fundamentare solidă poate însemna o mare risipă de bani şi de timp.Cercetarea de marketing nu ţinteşte doar problemele sau ameninţările.Ea se ocupă în aceeaşi manieră şi de oportunităţi, de ocazii.Dificultăţile nu sunt mai mici în depistarea oportunităţilor de afaceri.De regulă, acestea implică un mare grad de incertitudine, iar întreprinderea nu-şi poate permite un studiu profesionist, dar costisitor, de fiecare dată când piaţă oferă o ocazie confuză şi nesigură.[1,4] De regulă,problema studiată este generată de nevoia de a lua o decizie care să îndeplinească în cele mai bune condiţii un anumit obiectiv. 18

Obiectivele cercetării sunt stabilite de către cercetătorii de marketing aşa cum rezultă ele din definirea problemei.Ele exprimă scopul cercetării în termeni măsurabili şi definesc exact ceea ce anume trebuie să realizeze cercetarea. Pentru formularea obiectivelor, trebuie parcurse trei etape specifice:  divizarea problemei de cercetat în aspectele ei de bază,având în vedere cerinţele existente din perspectiva de marketing şi de management.  formularea întrebărilor cercetătorului în legătură cu aspectele de bază desprinse anterior  stabilirea obiectivelor cercetării având în vedere fiecare din întrebările pe care şi le pune cercetătorului[1] Obiectivele sunt scopurile pe care marketerii încearcă să le atingă ca de exemplu: determinarea atitudinii consumatorilor faţă de un serviciu, descoperirea nevoilor consumatorilor sau descoperirea cauzelor care împiedică vânzarea produsului.În acest proces pot să apară constrângeri.Constrângerile sunt restricţii plasate asupra soluţiilor posibile în funcţie de natura şi importanţa problemei.Restricţiile obişnuite în marketing sunt timpul şi banii alocaţi pentru a rezolva problema. Timpul utilizat pentru clarificarea problemei şi stabilirea obiectivelor este de obicei mai mic decât timpul şi banii care se irosesc corectând cercetarea de piaţă mai târziu.În logica firească a desfăşurării unei cercetări de piaţă, determinarea obiectivelor cercetării este etapa cea mai importantă.În funcţie de obiective, compania de cercetări de piaţă aleasă să realizeze studiul poate opta pentru diferite metodologii de cercetare. Este important de ştiut încă de la începutul cercetării, pentru a putea fi identificată metodologia de cercetare optimă, care este populaţia vizată (persoane fizice sau juridice, regiune sau oraş, tineri sau persoane în vârstă).Stabilirea respondenţilor unui chestionar se face, de multe ori, în funcţie de piaţa ţintă a companiei sau a mărcilor din portofoliul companiei. De obicei dacă se întreabă când este nevoie de rezultatele cercetării, managerii vor răspunde “ieri”.Trebuie ştiut exact care este termenul de realizare a cercetării şi momentul când managerii au nevoie de informaţiile care se obţin din raportul final de cercetare.Un termen prea scurt de realizare a unei cercetări poate face ca respectivul studiu să nu poată cuprinde într-un timp scurt toate informaţiile necesare, raportul final poate fi realizat omiţând anumite aspecte care se pot deduce din prelucrarea datelor.Pe de altă parte, realizarea unui studiu într19

un timp prea îndelungat şî ,în final, obţinerea informaţiilor dorite prea târziu nu foloseşte la nimic, pentru că între timp, de exemplu, situaţia de pe piaţă este posibil să se fi schimbat. Bugetul unei cercetări este întotdeauna o problemă delicată.În principiu, acesta este proporţional cu numărul de subiecţi anchetaţi, cât de greu se poate ajunge la potenţialii respondenţi, nivelul de eroare dorit şi gradul de încredere.Trebuie stabilit de la început care este bugetul disponibil pentru cercetare, pentru că în funcţie de acesta, cel care realizează studiul poate identifica metodologia de cercetare optimă. În calea rezolvării problemei, există şi constrângeri legate de oameni: mintea unor persoane poate avea o “viziune de tunel” care restrânge căutarea alternativelor.Pentru a învinge aceste constrângeri sunt recomandate următoarele lucruri: redefinirea problemei, detalierea acesteia şi concentrarea asupra acesteia înainte de a o “ataca”. 3.2.Elaborarea planului de cercetare Având o imagine despre problemă, cercetătorii sunt pregătiţi să realizeze o cercetare informală.O investigaţie neoficială constă în a vorbi cu oamenii din afara companiei intermediare, competitori, agenţi de publicitate şi clienţi.Această investigare informală e un pas important deoarece deseori va stabili dacă studiul e necesar şi deseori deciziile referitoare la o problemă principală din cadrul proiectului sunt luate, de obicei, după ce această investigaţie e realizată. Dacă această investigaţie arată că proiectul este fezabil din punct de vedere economic, se stabileşte populaţia asupra căreia va fi realizat studiul, se aleg sursele de date şi informaţii, tehnicile de colectare a datelor şi se stabilesc metodele şi instrumentele de cercetare. Etapa de elaborare a planului de cercetare nu se încheie înainte de stabilirea bugetului alocat studiului de piaţă.Un buget redus de cercetare înseamnă în mod sigur un studiu superficial, dar un buget mare nu înseamnă neapărat un studiu pertinent. Problema bugetului nu se judecă în raport cu mărimea sa absolută, ci prin raportare la efectele provocate asupra volumului de vânzări şi de profit.[4]. Proiectarea unui plan de cercetare impune decizii privind sursele de date, metodele generale de cercetare, instrumentele de cercetare, planul de eşantionare şi metodele de contact.

20

3.2.1.Sursele de date.Cercetătorul poate să strângă date secundare, date primare sau date de ambele tipuri.Datele secundare sunt cele care au fost culese anterior în alte scopuri şi există deja undeva.Datele primare sunt cele culese într-un anumit scop sau pentru un anumit proiect de cercetare. De obicei, cercetătorii îşi încep investigaţiile cu examinarea datelor secundare, pentru a vedea dacă problema poate fi rezolvată, în parte sau în totalitate, fără un efort costisitor de culegere a datelor primare.Datele secundare oferă un punct de pornire în cercetare, precum şi avantajul unui cost scăzut şi al accesibilităţii imediate. Internetul, şi cu deosebire sistemul World Wide Web, este în prezent cel mai mare depozitar de informaţii care s-a văzut vreodată în lume.Într-un interval de timp uluitor de scurt, Web-ul a devenit un instrument-cheie pentru specialiştii de marketing şi vânzări care vor să obţină informaţii despre concurenţă sau să deruleze o cercetare demografică, de sector economic sau de clientelă. Când datele necesare nu există sau sunt depăşite, imprecise, incomplete sau nesigure, cercetătorul va trebui să culeagă date primare.Procedura uzuală constă în intervievarea individuală sau în grup a mai multor persoane, pentru o primă impresie în legătură cu atitudinea acestora faţă de chestiunea care face obiectul cercetării, după care se elaborează un instrument convenţional de cercetare, care se testează pentru eliminarea deficienţelor de proiectare şî apoi se aplică practic pe teren. O bază de date cu clienţii sau cu clienţii potenţiali este o culegere organizată de date exhaustive despre clienţii individuali existenţi, potenţiali sau posibili, care este ţinută la zi şi poate fi consultată şi utilizată în scopuri de marketing, cum ar fi:depistarea clienţilor promiţători, trierea clienţilor potenţiali în vederea acceptării, vânzarea unui produs sau serviciu, sau întreţinerea relaţiilor cu clienţii.[3] 3.2.2.Metode generice de cercetare Principalele metode de cercetare sunt:  ancheta  experimentul  simularea  observarea 21

 datele secundare A.Ancheta Reprezintă cea mai utilizată metodă de obţinere a datelor primare. Datele primare sunt relatări verbale, scrise, cifrice, sau sub forma unor simboluri ce reflectă comportamente, opinii, evaluări, atitudini, motive, intenţii, preferinţe, obţinute pentru prima oară, printr-o metodă sau alta, de la cei care le posedă (persoane fizice, organizaţii). Ancheta presupune existenţa unui chestionar şi a unui eşantion reprezentativ pentru populaţia avută în vedere.Reprezentativitatea eşantionului depinde şi de măsura în care structura sa reflectă corect structura populaţiei cercetate în raport cu variabilele sale de caracterizare. În mod direct informaţiile primare necesare cercetării se pot obţine făcând apel la diferite metode utilizate în cercetările exploratorii, îndeosebi a celor de factură calitativă(interviuri de profunzime, focus-group,etc) B.Experimentul Este utilizat, îndeosebi în situaţiile în care se are în vedere cunoaşterea relaţiilor cauză –efect.Urmăreşte cunoaşterea schimbărilor ce pot interveni la nivelul unei variabile (dependente), atunci când una sau mai multe variabile (independente) se modifică într-un context bine definit.Testele de marketing, spre exemplu, sunt o formă răspândită de manifestare a experimentului de marketing.Experimentul se poate realiza în laborator sau pe teren. C.Simularea Reprezintă un proces care se caracterizează prin abstractizarea realităţii într-o modalitate cât mai apropiată de situaţiile reale, cu scopul de a realiza observări, analize şi evaluări. Simularea implică conceperea unui model matematic sau a unei expresii logice prin care se urmăreşte reproducerea caracteristicilor operaţionale ale sistemului simulat.Intrările în model vor exprima evenimente posibile ce pot apare în realitatea simulată, iar ieşirile vor reflecta răspunsurile posibile ale sistemului real.Metodele de simulare permit cunoaşterea şi întelegerea mai bună a interacţiunii şi interdependenţelor dintre variabile, permit evaluarea

22

consecinţelor unor acţiuni preconizate, verificarea şanselor de succes ale unei acţiuni de marketing. D.Observările Oferă posibilitatea obţinerii de informaţii privind comportamentul consumatorilor fără a apela la consultarea directă a acestora. Observările pot fi directe şi indirecte.Cele directe se manifestă atunci când se urmăreşte şi se înregistrează cum procedează un consumator, spre exemplu, când cumpără sau consumă un anumit produs sau mai multe produse. Observările indirecte se manifestă atunci când se analizează unele efecte ale unui consum anterior de bunuri.Observarea poate fi realizată de către anumite persoane sau de către aparate electronice(camere video, scanare optice)

E.Datele secundare Sunt constituite din relatări scrise, cifrice sau simbolice, culese şi stocate anterior având la bază diferite cerinţe, altele decât cele ale cercetării avute în vedere[1]. 3.2.3.Instrumente de cercetare Cei care fac cercetarea au la dispoziţie două instrumente principale de culegere a datelor primare: chestionarele şi dispozitivele mecanice. Chestionarele.Acurateţea şi relevanţa adunării datelor depind în cea mai mare parte de chestionare.Pentru a putea dezvolta un chestionar este nevoie de multă muncă şi îndemânare.A citi despre acest subiect nu creează îndemânare, aceasta putând fi acumulată de către cercetător doar prin scrierea efectivă a chestionarelor.Un chestionar este un set de întrebări la care subiectul cercetării trebuie să răspundă.Are trei obiective specifice.În primul rând, obiectivul general este de a traduce nevoile de informaţie ale cercetătorului într-un set de întrebări specifice, la care cei intervievaţi sunt de acord şi capabili să răspundă.Chiar dacă acest lucru poate părea foarte uşor, întrebările pot avea răspunsuri diferite şi neanticipate.De exemplu,cum aţi răspunde la următoarea întrebare:”Care provincie românească este mai mare, Transilvania sau Moldova?”.Aţi răspunde luând în considerare populaţia sau teritoriul? În al doilea rând, un chestionar ar trebui alcătuit pentru a minimaliza cererile impuse de cei intervievaţi.Ar trebui să-i încurajeze să participe la un întreg interviu, fără a influenţa 23

intervievaţii.Interviurile incomplete, au cel mult, o utilitate incompletă.Pentru a menţine un intervievat implicat pe parcursul chestionarului, cercetătorul trebuie să minimalizeze oboseala şi plictiseala. În cel de-al treilea rând ar trebui să minimalizeze erorile de răspuns.Aceste erori pot lua naştere de la intervievaţii care dau răspunsuri inexacte sau din înregistrarea şi analizarea incorectă a răspunsurilor lor.A minimaliza erorile introduse în chestionare este un obiectiv important al schiţei chestionarului[6] Graţie flexibilităţii sale, chestionarul este de departe cel mai des utilizat instrument de culegere al datelor primare.Chestionarele trebuie atent concepute, testate şi corijate, înainte de a fi administrate la scară mare. Când concepe chestionarul, cercetătorul profesionist alege cu mare atenţie întrebările, precum şi tipul lor, modul de formulare şi succesiunea în cadrul chestionarului.Tipul întrebării poate să influenţeze răspunsul.Cercetătorii fac distincţie între două tipuri de întrebări:deschise şi închise.Întrebările închise specifică prin conţinutul lor toate răspunsurile posibile.Acestea furnizează răspunsuri uşor de interpretat şi de aranjat în formă tabelară.Cele deschise le dau subiecţilor posibilitatea să răspundă cu propriile lor cuvinte.Ele sunt deosebit de utile în cercetarea exploratorie, in care cercetătorul caută mai degrabă să înteleagă cum gândesc oamenii, nu să estimeze câţi oameni gândesc într-un anumit fel.Sunt revelatoare, adică nu restricţionează răspunsurile subiecţilor. Cel care proiectează chestionarul trebuie să aibă mare grijă cum formulează întrebările şi în ce ordine le plasează.Chestionarul trebuie să folosească exprimări simple, directe şi netendenţioase, şi să fie testat preliminar pe un eşantion de subiecţi.Se recomandă ca întrebarea de deschidere să încerce să stârnească interesul subiecţilor, iar întrebările dificile sau de natură personală să fie plasate la sfârşitul chestionarului, astfel încât subiecţii să nu devină reticenţi prea curând.În sfârşit, ordinea în care se succed întrebările ar trebui să fie una logică. Instrumentele mecanice .Dispozitivile mecanice nu se utilizează decât ocazional în cercetarea de marketing.Galvanometrele măsoară gradul de interes sau reacţiile emoţionale provocate de expunerea la o anumită imagine sau reclamă.Tahitoscopul expune în succesiunea rapidă o reclamă în faţă subiectului, la intervale care variază între o sutime de secundă şi câteva secunde.După fiecare vizionare, subiectul descrie ce anume îşi aminteşte din imaginea respectivă.Camerele oculare studiază mişcările ochilor subiecţilor, ca să vadă în ce loc se fixează privirea lor atunci când li se prezintă o imagine, cât timp zăbovesc cu 24

privirea asupra unui element dat şi aşa mai departe.Audiometrul este un dispozitiv ataşat la receptoarele TV din gospodăriile participante la cercetare, care înregistrează când se deschide televizorul şi pe ce canal este fixat. 3.2.4.Planul de eşantionare După alegerea metodei generice de cercetare şi a instrumentelor, cercetătorul de marketing trebuie să conceapă un plan de eşantionare.Pentru aceasta este nevoie de trei decizii: 1.Unitatea de eşantionare:cine urmează să participe la sondaj?Cercetătorul de marketing trebuie să delimiteze populaţia din care va fi ales eşantionul.În cadrul sondajului American Airlines, din cine ar trebui să fie alcătuită unitatea de eşantionare:din calătorii care se deplasează în interes de afaceri, din călătorii care se deplasează în interes turistic, sau din ambele categorii de călători?,etc. 2.Mărimea eşantionului:câţi oameni trebuie chestionaţi?Eşantioanele mari asigură rezultate mai realiste decât cele mici.Pe de altă parte, însă nu este necesar să se facă eşantionarea întregii populaţii vizate, şi nici măcar a unei părţi substanţiale din aceasta, pentru a se obţine rezultate cu grad admisibil de eroare.Eşantioanele de sub un procent din populaţia vizată pot adesea să garanteze un grad de eroare perfect admisibil. 3.Procedura de eşantionare:cum trebuie aleşi subiecţii? Pentru a avea un eşantion reprezentativ al populaţiei vizate, trebuie extras un eşantion probabilistic.Eşantionarea probabilistică permite calcularea limitelor de siguranţă pentru marja de eroare a eşantionului.Aşadar, am putea conchide, de exemplu, după extragerea eşantionului,că ”intervalul de 5 până la 7 călătorii pe an are o probabilitate de 95 la sută să conţină numărul real de călătorii efecatuate anual de cei care călătoresc cu avionul în regiunea de sud-vest a Statelor Unite.”Când necesarul de timp sau cheltuieli pentru eşantionare probabilistică este prea mare, cercetătorii de marketing vor extrage eşantioane neprobabilistice.Unii cercetători de marketing consideră că eşantioanele neprobabilistice sunt foarte utile în multe situaţii, chiar dacă nu permit măsurarea marjei de eroare. 3.2.5.Metode de contact.După stabilirea planului de eşantionare, cercetătorul de marketing trebuie să decidă cum vor fi contractaţi subiecţii:prin poştă, prin telefon, personal sau on-line.

25

Chestionarul prin poştă este modalitatea cea mai bună de a ajunge la oamenii care nu sunt dispuşi să participe la interviuri personale, sau ale căror răspunsuri ar putea fi influenţate deliberat sau distorsionate de intervievatori.Pentru aceste chestionare este nevoie de întrebări simple şi formulate explicit.Din păcate, rata de răspuns este de obicei scăzută şi lentă.Interviul prin telefon este cea mai rapidă a informaţiilor;de asemenea, intervievatorul are posibilitatea să clarifice întrebările, dacă subiecţii nu le înteleg.Rata de răspuns este de regulă mai mare decât în cazul chestionarelor prin poştă.Principalul dezavantaj îl constituie faptul că interviul trebuie să fie scurt şi nu foarte personal.Intervievarea prin telefon a început să fie mai dificilă în ultima vreme, din cauza automatelor telefonice de răspuns şi a neîncrederii crescânde a oamenilor faţă de telemarketing. Interviul personal este metoda cea mai adaptabilă la împrejurări.Intervievatorul poate să pună mai multe întrebări şi să noteze observaţii suplimentare despre subiecţi, cum ar fi detalii vestimentare sau de limbal al corpului.Interviul personal este cea mai costisitoare metodă şi necesită un efort superior de planificare şi supraveghere, comparativ cu celelalte două.Totodată este expusă la intrepretare şi distorsionare din partea intervievatorului.Interviul personal poate să îmbrace două forme: în cadrul interviului prestabilit, subiecţii sunt contactaţi pentru stabilirea unei întâlniri cu intervievatorul, şi, în multe cazuri li se oferă o mică sumă drept răsplată, sau un cadou.Interviul de interceptare presupune ca operatorul să-i oprească pe oameni, într-un complex comercial sau pe o stradă aglomerată,şi să le solicite un interviu.Dezavantajul interviului de interceptare este că reprezintă o eşantionare neprobabilistică şi nu trebuie să dureze prea mult. Tot mai multe companii au început să utilizeze metoda interviului on-line.Compania poate să includă un chestionar în pagina Web şi să ofere un stimulent pentru completarea acestuia.Sau, poate să plaseze pe un site frecvent vizitat un banner care îi invită pe oameni să răspundă la câteva întrebări şi eventual să câştige un premiu.Sau compania poate să intre întro cameră de conversaţie vizată şi sa caute voluntari pentru un sondaj.Când culege date online, compania trebuie să fie conştientă de limitările acestor date, respectiv să nu plece de la ipoteza că datele ar fi reprezentative pentru pupulaţia vizată, fiindca subiecţii sunt autoselectaţi.Oamenii de pe piaţa vizată care nu folosesc Internetul sau nu vor să răspundă la un chestionar, pot să vicieze rezultatele sondajului.Totuşi, informaţiile pot fi utile în cercetarea exploratorie, pentru a sugera ipoteze care să fie investigate în cadrul unui sondaj ulterior mai riguros ştiinţific.

26

Multe companii folosesc în prezent sistemul sondajelor telefonice automatizate, pentru a solicita informaţii pe piaţă.O metodă foarte des utilizată constă în a oferi cartele telefonice cu un anumit număr de impulsuri deja achitate de compania-client.Sondajul este programat în cadrul unui sistem de apel telefonic intercativ, care nu numai că administrează întrebările din chestionar, dar sortează şi rezultatele, practic în orice mod doreşte companiaclient.Compania-client distribuie cartele telefonice pe segmentul de piaţă ales.Când utilizatorul cartelei îşi foloseşte impulsurile gratuite, un prompter vocal îl întreabă dacă nu vrea să mai câştige câteva minute gratuite de convorbiri, răspunzând la câteva întrebări.[3]

3.3.Culegerea datelor Culegerea sau colectarea datelor se poate realiza de către persoane anume desemnate sau de către aparatura electronică.În funcţie de natura informaţiilor, această etapă se poate desfăşura fie în cadrul firmei, fie pe teren.Colectarea informaţiilor reprezintă una din cele mai importante etape ale cercetării de marketing, informaţiile reprezentând “materia primă” a oricărei cercetări. Diferitele metode de cercetare determină metode diferite de culegere a datelor.Se pune problema ca activitatea de culegere a datelor să elimine sau să minimizeze erorile care pot să apară în această fază. [1]

3.4.Pregătirea şi analiza datelor După colectarea datelor, în cazul unei anchete, se pune problema aducerii acestora într-o formă care să permită redarea cât mai clară a răspunsurilor la întrebările puse. A.Pregătirea datelor Această preocupare implică o activitate de pregătire sau de editare a datelor, anterioară introducerii lor în calculator. Ea începe prin a controla: o existenţa omisiunilor; 27

o lizibilitatea răspunsurilor; o corectitudinea clasificărilor cerute; o identificarea greşelilor făcute de operator (transcrierea greşită a unui răspuns) În această fază un rol important pentru activitatea de analiză revine codificării datelor care perimite interrpretarea, clasificarea, înregistrarea şi stocarea acestora. B.Analizarea datelor Analiza presupune înţelegerea logică a datelor colectate de la subiecţi.Ea necesită o prelucrare statistică a datelor primare obţinute printr-o metodă sau alta. Pentru aceasta se utilizează o gamă largă de metode analitice, statistice, alese în funcţie de: obiectivele cercetării, modalităţile de eşantionare, tipul de scale utilizate, numărul de eşantioane, tipul lor, natura datelor culese,etc. În această etapă se efectuează următoarele analize:  se realizează verificarea ipotezelor statistice ale cercetării şi ale diferitelor metode ale statisticii inferenţiale  se obţin indicatorii tendinţei centrale  se realizează compararea diferenţelor între grupuri  se evidenţiază existenţa legăturilor dintre variabile  se determină intensitatea acestor legături  se stabilesc raporturile de cauzalitate dintre variabile,etc 3.5.Interpretarea rezultatelor Ceea ce se obţine în urma analizei informaţiilor rezultate din prelucrarea statistică a datelor este:  desprinderea unei serii de tendinţe  descoperirea unei serii de legături şi coleraţii  confirmarea sau infirmarea ipotezelor cercetării sau ipotezelor testelor statistice

28

Toate acestea se impun a fi interpretate cu scopul de a caracteriza şi întelege fenomenele de marketing avute în vedere. Pe această bază pot fi formulate o serie de concluzii şi propuneri menite să ofere factorilor de decizie suportul necesar adoptării deciziilor ce se impun.

3.6.Raportul final Raportul final, realizat la încheierea procesului de cercetare de marketing, are menirea de a comunica rezultatele obţinute. Această comunicare se poate face sub diferite forme şi anume:  un raport succinct în care se menţionează :problema care a făcut obiectul cercetării, metoda de cercetare aleasă, rezultatele principale şi concluziile mai importante.Acest raport nu trebuie redactat într-un limbaj tehnicist.El se adresează unui număr mai mare de persoane care au tangenţă cu tema care a făcut obiectul cercetării.  raport mai amplu, de 10-20 pagini, cu dezvoltări ale aspectelor menţionate anterior, inclusiv precizări legate de limitele studiului;el este destinat unor personae cu funcţii de conducere;  raportul detaliat care va cuprinde tot ce s-a întreprins pentru realizarea cercetării si tot ce s-a făcut pentru obţinerea rezultatelor.El este destinat experţilor de marketing din întreprinderea respectivă.[1,4] În practica cercetărilor de marketing, raportul final de cercetare cuprinde cinci secţiuni: partea introductivă, rezumatul, concluziile şi recomandările, studiul propriu-zis (faptele cercetate şi procedurile utilizate), anexele; Partea introductivă este formată din: pagina de titlu, memoriul justificativ sau introducerea şi cuprinsul.Introducerea are rolul de a expune pe scurt problematica şi obiectivele studiului. Rezumatul este o prezentare succintă a raportului de cercetare, care sintetizează principalele descoperiri ale studiului.Ca regulă generală, rezumatul nu trebuie să depăşească 2-3 pagini de text şi 3-4 tabele şi grafice de sinteză. 29

Concluziile şi recomandările, alături de rezumat, constituie părţile de importanţă majoră pentru cercetarea de marketing.Concluziile pot fi prezentate sub forma unor opţiuni, care pot sta la baza fundamentării unor decizii de marketing.Este bine ca fiecare variantă prezentată să conţină rezultatele estimate şi cheltuielile pe care le implică. Studiul propriu-zis reprezintă partea centrală a raportului de cercetare şî trebuie să cuprindă toate aspectele cercetării, începând de la culegerea datelor şi până la concluzii şi recomandări.Cu ajutorul informaţiilor din această parte, decidentul poate să-şi formeze singur o opinie legată de studiul efectuat, independent de interpretarea conferită de cercetător. Anexele la raportul final de cercetare, au rolul de a mări gradul de detaliere a informaţiilor prezentate în celelelate secţiuni ale raportului.Ele pot lua forma unor tabele statistice, copii ale diverselor chestionare, liste de nume şi adresele persoanelor contactate[3,4]

4.Prezentarea firmei Trident SA
4.1.Scurt istoric Grupul Trident activează pe piaţa din România din 1991, derulând activităţi în domeniul transportului intern şi internaţional de mărfuri, producţiei şi comercializării de produse alimentare, tranzacţii şi proiecte imobiliare.Divizia de retail a companiei a fost înfiinţată în 2004, când a fost deschisă prima unitate comercială a reţelei. Patru ani mai târziu, în 2008, gama de servicii oferite pe zona de retail s-a diversificat prin deschiderea celui mai mare depozit de legume şi fructe din centrul ţării. 30

Hypermarketurile Trident se gãsesc în prezent, în Sibiu, Mediaş, Deva şi Sfântu Gheorghe. Elementul comun al celor patru locaţii este faptul cã sunt construcţii proprii, dezvoltate aşa cum managementul companiei a dorit sã exemplifice conceptul unic pe care Trident l-a introdus pe piaţã: hypermarketuri de dimensiuni medii, ideale atât pentru cumpãrãturile sãptãmânale, cât şi pentru cele zilnice. Sortimentaţia celor patru unitãţi înglobeazã aproximativ 27.000 de produse, ponderea acestora fiind egal împãrţitã între food şi nonfood.Situaţia vânzãrilor la nivel de 2009 a arãtat însã cã alimentele proaspete şi cele congelate au generat 46% din total vânzãri, diferenţa împãrţindu-se între alimente de bazã, bãuturi, cosmetice şi non-food. Interpretarea fireascã a acestei statistici este aceea cã Trident este perceput ca furnizorul ideal de produse proaspete. Alimentele fresh devin astfel categorie de diferenţiere,un avantaj competitiv în faţa concurenţei. Numãrul mediu de clienţi ai hypermarketurilor Trident se prezintã astfel: aproximativ 2200 bonuri emise/zile lucrãtoare, respectiv minim 4.500 clienţi zilnici, şi 3.000 bonuri emise/zile weekend, respectiv cel puţin 6.000 clienţi zilnici. În cadrul unui sondaj intern organizat de cãtre Trident, clienţii au avut ocazia de a-şi exprima pãrerea referitor la serviciile şi produsele pe care le au la dispoziþie.Localizarea celor patru hypermarketuri existente Trident este de naturã sã faciliteze accesul uşor şi comod: parcãrile proprii ale celor trei unitãţi au aproximativ 1500 locuri de parcare/magazin, cãile de acces în parcare sunt gândite astfel încât traficul sã se desfãşoare fãrã dificultãţi; magazinele sunt situate în cartiere importante, de blocuri, foarte aglomerate.Poziţionarea strategicã a celor patru locaţii este cu siguranţã un factor benefic în ceea ce priveşte traficul zilnic de clienţi. Hypermarketul Trident din Sibiu a fost prima locaţie de acest format a retailerului Trident.Având doar jumãtate din suprafaţa primelor trei unitãţi Trident, respectiv 2.000mp, hypermarketul din Vasile Aaron a demonstrat de la bun început cã îşi meritã pe deplin titlul de investiţie profitabilã: cifra de afaceri lunarã, dupã primele 6 luni de activitate a atins pragul de 800.000EUR/lunã, iar numãrul zilnic de bonuri fiscale emise a ajuns şi la 5.000 în perioada sãrbãtorilor de iarnã.Ceea ce defineşte aceastã locaţie este cu siguranţã cadrul ambiental deosebit, cãlduros şi primitor: vitrina asistatã, de formã circularã şi poziţionatã în centrul magazinului oferã clientului vizibilitate maximã asupra produselor; supermarketul este în permanenţã luminat cu generozitate, aranjarea cochetã a mobilierului creeazã un cadru 31

prietenos; la intrarea în magazin, copiii, dar şi adulţii se delecteazã cu un spectaculos acvariu cu peşti vii. 4.2.Valorile adoptate de această firmă: a)Respect. “Credem în oamenii cu care lucrăm, pentru că ei sunt motorul activităţii noastre. Cerem şi oferim respect angajaţilor, clienţilor şi colaboratorilor noştri, ne implicăm activ în comunităţile în cadrul cărora funcţionăm. Suntem în permanenţă preocupaţi de crearea unei atmosfere propice evoluţiei companiei noastre, în limitele economice, sociale şi morale comun acceptate.” b)Dorinţa de autoperfecţionare. ”Credem cu tărie că oamenii pot să-şi modeleze viaţa conform propriilor interese, fiind capabili de auto-perfecţionare şi continuă dezvoltare intelectuală, socială şi profesională. Oferim angajaţilor noştri şansa de a creşte într-o companie care le respectă dorinţele, le modelează viitorul, le asigură accesul la knowhow şi informaţie actualizată.”

c)Responsabilitate. “Suntem responsabili de faptele şi acţiunile noastre. Suntem un partener de afaceri, un partener social şi un angajator responsabil, pentru care primează derularea corectă a tuturor acţiunilor pe care le desfăşurăm. Politica de responsabilitate socială a companiei noastre se implementează coerent, cu sprijinul autoritătilor locale care ne semnalează aspecte sociale şi comunitare care necesită sprijinul nostru.” d)Integritate. “Nu încurajăm pe nicio cale practicile ilicite, comportamentul injust, lipsa de moralitate.Susţinem activ conduita integră, atât pe plan economic şi social, cât şi uman.” În ceea ce priveşte depozitul de legume şi fructe, principalul obiectiv al acestei noi unitãţi aparţinând reţelei Trident este dezvoltarea pieţei de legume şi fructe proaspete în centrul ţãrii. 32

Produsele vor fi achiziţionate atât din import, cât şi de pe piaţa localã, iar pãstrarea, ambalarea şi livrarea lor se vor face în condiţii similare celor la care lucreazã marile centre de distribuţie din Europa, ceea ce va aduce un plus de prospeţime şi sortimentaţie pe piaţa vizatã.Cu o capacitate de 1600 de tone, cinci tuneluri de coacere pentru banane şi spaţii proiectate pentru livrarea şi achiziţia separatã a fructelor şi legumelor de cartofi, depozitul Trident beneficiazã de experienţa unui manager specializat în domeniu şi de deschiderea cãtre piaţa mondialã dobânditã în urma celor patru ani de când Trident este prezent pe piaţa de retail din România. Pentru optimizarea activitãţii, depozitul Trident va fi susţinut de departamentul logistic al companiei, care realizeazã transport intern şi internaţional de marfã la standarde europene, prin parcul auto propriu. Investiţia Trident a creat 70 de noi locuri de muncã, de la lucrãtori comerciali şi ambalatori, pânã la operatori recepţie marfã, operatori IT,contabili, referenţ resurse-umane, personal administrativ.Angajaţii Trident beneficiazã de mediu de lucru plãcut şi motivant, program flexibil, salarii competitive, bonuri de masã, concediu de odihnã şi concedii medicale plãtite, dar şi de pregãtire din partea companiei, inclusiv perioada de formare profesionalã fiind remuneratã.[8].

5.Analiza
5.1. Obiectivele cercetării

Pornind de la scopul general al cercetării şi anume de a evalua puterea mărcii TRIDENT pe piaţa din Sibiu, obiectivele cercetării au fost următoarele: 1. Evaluarea principalelor dimensiuni ale mărcii: a. notorietatea mărcii b. calitatea percepută a mărcii c. asocierile mărcii d. gradul de loialitate faţă de marcă 2. Identificarea unor corelaţii între dimensiunile mărcii 33

3. Determinarea concepţiilor pe care sibienii le au despre acest hypermarket a. aprecierea preţurilor oferite b. opinii cu privire la personal, promoţii, promovarea acestui hypermarket c. identificarea celor mai importanţi factori determinanţi în alegerea serviciilor companiei d. identificarea eventualelor nemulţumiri legate de firmă e. identificarea populaţiei prin vârstă, venit, mediu de provenienţă şi stare civilă şi stabilirea gradului în care aceste variabile influenţează obiectivele mai sus menţionate. 4. Determinarea frecvenţei de utilizare. 5.Identificarea principalilor concurenţi.

5.2 Lista informaţiilor necesare Pe baza obiectivelor stabilite mai sus, am întocmit lista cu informaţiile necesare, şi anume:

Notorietatea mărcii Trident o Notorietatea spontană a mărcii Trident, comparativ cu celelalte mărci concurente, în cele două forme principale:  notorietate spontană de tip „top of mind” – prima marcă hypermarket pe care consumatorii şi-o reamintesc;  notorietatea spontană de tip „tripleta celor mai cunoscute mărci” – primele trei mărci de hypermarket pe care consumatorii şi le reamintesc. 34

o Notorietatea asistată a mărcii Trident, comparativ cu celelalte mărci concurente -măsura în care consumatorii cunosc principalele mărci de hypermarketuri prezente pe piaţa din Sibiu Calitatea percepută a mărcii TRIDENT Asocierile (conotaţiile) mărcii TRIDENT cu atributele:  „încredere”  „prestigiu”  „inovaţie”  „optimism” Loialitatea consumatorilor faţă de marca TRIDENT comparativ cu celelalte mărci concurente:  Ultima marcă de hypermarket utilizată  Gradul general de satisfacţie relativ la ultima marcă utilizată  Intenţia de recumpărare relativ la ultima marcă utilizată  Intenţia de recomandare relativ la ultima marcă utilizată Notele apreciative cu privire la diferite aspecte precum preţurile, personalul, varietatea produselor oferite, calitatea acestor produse. Date demografice ale consumatorilor chestionaţi:  Sexul  Vârsta  Venitul lunar disponibil în mod normal  Starea civilǎ  Ocupaţia  Mediul de provenienţǎ 5.3. Populaţia investigată Populaţia investigată este reprezentată de locuitorii oraşului Sibiu, şi anume cei care au apelat cel puţin o datǎ la un hypermarket.În mod sigur, această populaţie cuprinde atât persoane care cu ultima ocazie au utilizat hypermarketul Trident, cât şi persoane care au apelat la alte hypermarketuri.

35

Cei care au fǎcut parte din populaţia investigatǎ, au fost aleşi pe baza unei întrebǎri filtru, pe care nu o regǎsim în chestionar, referitoare la urmǎtorul aspect:”Aţi achiziţionat vreodatǎ produse dintr-un hypermarket?”. 5.4.Eşantionul investigat şi modul de colectare a datelor În aceastǎ cercetare am utilizat ancheta pe bază de chestionar, iar mijlocul de contact a fost „faţă în faţă”. Chestionarele nu au fost auto-administrate datoritã faptului cã mãrcile trecute în chestionar ar fi putut influenţa rãspunsurile referitoare la notorietatea spontanã. Din acelaşi motiv, înainte de implementarea chestionarului nu a fost dezvăluită marca analizată, ci numai categoria de produs analizată, fără menţionarea vreunei mărci particulare.Dimensiunea acestui eşantion a fost de 100 de persoane.

Bună ziua, Vă rugăm să vă exprimaţi părerea cu privire hypermarketul Trident, completând acest chestionar. Aveţi nevoie doar de 5 minute pentru a completa acest chestionar, iar răspunsurile dumneavostră vor fi păstrate confidential.Vă mulţumim!

Chestionar nr__
1.

Când vă gândiţi la hypermarketuri, ce unitate vă vine prima oară în minte?

____________________________

36

2. Ce alte hypermarketuri mai cunoaşteţi? 2.1 _____________________________ 2.2 _____________________________ 2.3______________________________ 3. Cât de cunoscute vă sunt următoarele hypermarketuri? Acordaţi o notă pentru fiecare marcă: 1 = „Nu am auzit niciodată de această marcă”; 2 = „Am auzit de această marcă, dar nu cunosc nimic despre ea”; 3 = „Am auzit de această marcă şi cunosc unele lucruri despre ea” 3.1 Kaufland _______ 3.2 Real _______ 3.4 Carrefour _______ 3.5 Trident _______(dacă răspunsul e 1 sau 2 treceṭi la întrebarea 19) 3.6 Penny Market _______ 3.7 Profi ____ 3.8 Plus ______ 3.9 Billa ______ 4. Pe o scală de la 1 la 5, unde 1 ar însemna “de foarte slabă calitate”, iar 5 “de foarte bună calitate”, care variantă credeţi că ar descrie cel mai bine nivelul calitativ al produselor oferite de TRIDENT _______ 5. În ce măsura credeţi că următoarele atribute caracterizează hypermarketul Trident? Acordaţi o notă de la 1 = “nu se potriveşte deloc”, la 5 = “se potriveşte în totalitate”. 5.1 Încredere 5.2 Prestigiu 5.3 Inovaţie 5.4 Optimism _______ _______ _______ _______

6.De unde cunoasteţi hypermarketul Trident? a)reviste c)familie e)internet 7. De cât timp frecventaţi acest hypermarket? a)1-6 luni b)6 luni-1 an c)1 an-2 ani 37 b)prieteni d)vecini

d)mai mult de 2 ani 8. Cât de des achiziţionaţi produse din acest hypermarket? a) b) c) d) în fiecare săptămână la 2-4 săptămâni la 1-2 luni > 2 luni

9. În cazul în care sunteṭi nemulţumit de acest hypermarket, precizaţi care sunt motivele : .................................................................................................................... 10.La cine aţi apela în cazul în care sunteţi nemulţumiţi? a)la directorul firmei b)la un cadru specializat c)la OPC 11.Pe o scală de la 1-5(1-cel mai puţin,5-cel mai mult) care dintre următorii factori vă determină să alegeţi hypermarketul nostru? 1 Calitatea produselor Profesionalismul angajatilor Preţul produselor Recomandarea altor persoane 2 3 4 5

12. Cum consideraţi preţurile produselor oferite de Trident? a)foarte mari b)mari c)nici nici d)mici e)foarte mici

38

13.Pe o scală de la 1 la 5 indicaţi cât de mulţumit sunteţi de varietatea produselor oferite de Trident?

Deloc multumit 1

Mediu 2 3 4

F. multumit 5

14.Pe o scală de la 1 la 5 cât de mulţumit sunteţi de amabilitatea personalului hypermarketului Trident? 15.Cum vi se par promoṭiile prezente în acest hypermarket? a) deloc atrăgătoare b) puţin atrăgătoare c) nici atrăgătoare nici neatrăgătoare d) atrăgătoare e) foarte atrăgătoare 16.Ce părere aveţi despre personalul Trident? a)foarte bună b)bună c)nici bună nici rea d)rea e)foarte rea 17.Care consideraţi că sunt principalii concurenţi ai hypermarketului? ................................................................................................... .................. 18. În ce măsură consideraţi că Trident se bucură de suficientă publicitate? a)foarte mult c)nici mult nici puţin e)deloc d)puţin b)mult

19. În cazul în care nu aţi achizionat niciodatǎ produse de la acest hypermarket,care este motivul ? a)nu am avut nevoie b)am achiziţionat produse de la alte hypermarketuri c)nu am auzit de acest hypermarket 39

20. De la care hypermarket aţi achiziţionat produse ultima dată? ......................................................................................... 21. În ce măsură acest hypermarket satisface în ansamblu cerinţele dvs.? Răspundeţi pe o scală de la 1 = “deloc”, 5 = “în totalitate” ______ 22. Cât de probabil este că veţi achizitiona din nou produse de la acest hypermarket? Răspundeţi pe o scală de la 1 = “sigur nu”, 5 = “sigur da” ______ 23. Cât de probabil este că veţi recomanda acest hypermarket altcuiva dacă vă cere păreresa? Răspundeţi pe o scală de la 1 = “sigur nu”, 5 = “sigur da” ______ 24. Sexul: (1) M (2) F (1) sub 30 de ani (2) între 30-50 ani (3) peste

25. În ce interval de vârsta vă situaţi? 50 ani

26. În ce interval se situează venitul lunar de care dispuneţi în mod normal? (1) <1.000 RON (2) 1.000 – 1.500 RON (3) 1.501 – 2.000 RON (4) 2.001–3.000 RON (5) >3.000 RON 27.Ocupaţia........ 28.Mediul de provenienţă : a.rural b.urban 29.Stare civilă: a) necăsătorit(ă) b)căsătorit(ă) c)divorţat(ă) d)văduv(ă)

5.5.1 Evaluarea principalelor dimensiuni ale mărcii 1. Notorietatea spontană de tip „top of mind”

40

BILLA CARREFOUR KAUFLAND PENNY MARKET PLUS PROFI REAL TRIDENT

Frequenc y 9 10 10 7 7 7 35 15

Percent 9,0 10,0 10,0 7,0 7,0 7,0 35,0 15,0

Cumulative Percent 9,0 19,0 29,0 36,0 43,0 50,0 85,0 100,0

Tabel.1.

Grafic.1.

INTERPRETARE : Cu scopul evaluării puterii mărcii TRIDENT pe piaţă, prima întrebare urmăreşte notorietatea spontană a acesteia prin întrebarea de tip “top of mind”. Marca cu notorietatea cea mai ridicată este REAL, fiind aleasă de un numǎr de 35 respondenţi ca prima marcǎ de hypermarket care le vine în minte. Procentul acestora este de 35% fiind urmat de procentul celor care au ales TRIDENT ca fiind marca cu cea mai mare notorietate spontanǎ adicǎ, 15% sau în valoare absolutǎ un numǎr de 15 repondenti. Pe locul 3 în acest top se situează hypermarketurile CARREFOUR şi KAUFLAND, alese fiecare de câte 10 respondenti, sau un procent de câte 10% din persoanele chestionate. Celelalte mărci au fost alese de repondenţi în urmǎtoarea ordine: pe locul 4, BILLA, fiind opţiunea a 9 persoane dintre cele care au rǎspuns, apoi urmeazǎ trei hypermarketuri la egalitate, fiind numite fiecare de câte 7 persoane, şi anume PENNY MARKET,PROFI,PLUS. Răspunsurile persoanelor chestionate poate fi explicat de frecvenţa cu care aceste hypermarketuri apar în mass-media, REAL fiind foarte bine promovat atât în reclame TV, cât şi prin reviste.

2. Notorietatea spontană de tip „tripleta celor mai cunoscute mărci”

41

Notorietatea spontană – primele trei mărci menţionate („tripleta celor mai cunoscute mărci”)

Număr de menţionări (frecvenţe absolute ) Prima BILLA CARREFOUR KAUFLAND PENNY MARKET PLUS PROFI REAL TRIDENT 9 10 10 7 7 7 35 15 A doua 5 21 17 5 22 6 16 8 A treia 11 16 20 5 15 7 14 12 Total 25 47 47 17 44 20 65 35

Tabel.2.

Grafic.2.

INTERPRETARE : Tripleta celor mai cunoscute mărci conţine pe primul loc hypermarketul REAL menţionat în chestionare de 65 de persoane din totalul de 100, urmat apoi la egalitate 42

de CARREFOUR şi KAULFAND, alese fiecare de cǎtre 47 de persoane ca fiind douǎ hypermarketuri cunoscute.PLUS este de asemenea o unitate notorie, fiind cunoscutǎ de 44 din respondenţi. Din tabelul de mai sus observǎm cǎ, din pǎcate hypermarketul nostru este menţionat doar de 35 de persoane, din cele chestionate, depǎşind ca punctaj doar douǎ din hypermarketurile avute în vedere, acestea fiind PROFI, menţionat de 20 de persoane, urmat de PENNY MARKET, amintit de 17 persoane.De aici rezultǎ o problemǎ clarǎ cu care ne confruntǎm, şi anume publicitatea insuficientǎ în rândul consumatorilor.Pentru a remedia situaţia trebuie sǎ acţionǎm în acest sens cât de curând posibil şi într-un mod cât mai eficient.

3. Notorietatea asistată Notorietatea asistată (1 = Nu am auzit niciodată de această marcă; 2 = Am auzit de această marcă, dar nu cunosc nimic despre ea; 3 = Am auzit de această marcă şi cunosc unele lucruri despre ea)

Număr de menţionări (frecvenţe absolute ) 1 BILLA CARREFOUR KAUFLAND PENNY MARKET PLUS PROFI REAL TRIDENT 10 13 5 13 2 20 14 16 2 28 25 18 32 49 34 19 23 3 62 62 77 55 49 46 67 61 Total 100 100 100 100 100 100 100 100 Media 2,54 2,49 2,72 2,42 2,47 2,26 2,53 2,45

Grafic.3.

Tabel.3.

INTERPRETARE : Din tabelul de mai sus rezultǎ cǎ cea mai cunoscutǎ marcǎ de hypermarketuri în Sibiu este KAUFLAND, urmatǎ de REAL, BILLA, CARREFOUR ,PLUS, TRIDENT. Topul 3 conţine aceleaşi hypermarketuri foarte cunoscute când vine vorba de 43

notorietate.Observǎm cǎ TRIDENT se află pe aceeaşi poziţie şi în tripleta celor mai cunoscute mărci şi la capitolul notorietate spontană.Pe ultimele douǎ poziţii se aflǎ din nou PENNY MARKET şi PROFI, însǎ având şi ele o medie destul de bunǎ, peste 2,20, deci majoritatea au auzit de aceste mǎrci, şi în unele cazuri cunosc şi aspecte legate de acestea. Sibiul a devenit un loc preferat al investitorilor în retail şi se va transforma în câţiva ani într-o zonǎ comercialǎ de renume în România.Se pare cǎ aceasta ar fi urmarea statutului de capitalǎ culturalǎ europeanǎ deţinut de Sibiu in 2007, mai ales cǎ statisticile aratǎ cǎ numele acestui oraş este cunoscut în prezent de aproape 5.000.000 de europeni.La o populaţie aproximativǎ de 170.000 de locuitori existǎ cel mai mare Europe Retail Park din Transilvania - Real, Kaufland, Mobilia, Media Galaxy, Baumax, Promenada Mall, Takko si Hervis.De aici reiese de ce Real şi Kaufland sunt atât de cunoscute de cǎtre sibieni.

4. Calitatea percepută a mărcii
Calitatea percepută a mărcii Trident (1=“de foarte slabă calitate”; 5 =“de foarte bună calitate”)

Grafic.4.

INTERPRETARE:Cei care cunosc şi au cumpǎrat produse de la acest hypermarket au fost rugaţi sǎ aprecieze calitatea acestuia.Astfel, calitatea serviciilor oferite de hypermarketul TRIDENT trebuie îmbunătăţită. Un procent de 44% dintre persoanele chestionate au acordat serviciilor oferite de acest hypermarket o notă medie, nota 3, un procent de 26% au 44

considerat calitatea ca fiind „bună” şi doar 7% au evaluat calitatea ca fiind foarte bună. Numărul celor care consideră produsele ca fiind de slabă calitate poate fi corelat cu clienţii care au avut sau au reclamaţii. Numărul acestora este unul destul de mare, 21% trebuind astfel să se încerce corectarea situaţiei prin acordarea unei importanţe mai mari nemulţumirilor clienţilor. În principal partea pe care se axează organizaţia în acţiunile sale este calitatea produselor oferite, tocmai de aceea privind unele produse este mai scumpă decât concurenţa. Ca în orice activitate costurile trebuie motivate de beneficiile clienţilor şi de facilităţile pe care le oferă instituţia astfel observăm un aspect deficitar care afectează imaginea firmei şi care trebuie remediat.

5.Asocierile (conotaţiile) mărcii

Gradul de „încredere” asociat mărcii Trident (1 = “nu se potriveşte deloc”, la 5 = “se potriveşte în totalitate”)

Gradul de „prestigiu” asociat mărcii Trident (1 = “nu se potriveşte deloc”, la 5 = “se potriveşte în totalitate”)

Gradul de „inovaţie” asociat mărcii Trident (1 = “nu se potriveşte deloc”, la 5 = “se potriveşte în totalitate”)

Gradul de „optimism” asociat mărcii Trident (1 = “nu se potriveşte deloc”, la 5 = “se potriveşte în totalitate”)

45

Mediile gradelor de asociere a mărcii Trident cu atributele analizate

Grafic.5 INTERPRETARE : În ceea ce priveşte gradul de încredere cei mai mulţi au acordat nota 3, într-un procent de 32%.Un procent destul de ridicat de 28% considerǎ cǎ încrederea se potriveşte puţin acestei mǎrci.Existǎ totuşi şi sibieni care considerǎ cǎ marca Trident se potriveşte intr-o mǎsurǎ mare sau foarte mare cu încrederea, cumulând un procent de 31%. Luând în considerare atributul prestigiu, cei mai mulţi respondenţi, cu un porcent de 30% şiau exprimat pǎrerea cum cǎ acest hypermarket se potriveşte puţin cu acesta.Desigur, un procent de 32% cumulat sunt de opinie cǎ gradul de prestigiu asociat mǎrcii Trident se potriveste bine sau în totalitate. În privinţa inovaţiei, de asemenea, cei mai mulţi cred cǎ acest atribut se potriveşte puţin mǎrcii, procentul fiind de 32%.Totuşi existǎ şi un procent de 17%, care spun cǎ inovaţia se potriveşte în totalitate hypermarketului studiat. Cei mai mulţi au acordat nota 3 când a venit vorba de gradul de optimism, exprimat printr-un procent de 39%.Si în acest caz, un procet de 17% considerǎ cǎ optimismul se potriveste în totalitate cu aceastǎ marcǎ. Comparând cele 4 grafice, şi combinându-le media într-unul singur observǎm cǎ cei mai mulţi dintre cei chestionaţi asociazǎ marca noastrǎ cu optimismul, media acestui atribut fiind de 3,14.De asemenea încrederea şi inovaţia sunt destul de relevante, având la egalitate o medie de 2,94.La o diferenţǎ foarte micǎ se aflǎ şi gradul de prestigiu cu care este asociat hypermarketul Trident. 46

6.De unde cunoasteţi hypermarketul Trident? Cunoaşteţi acest hypermarket din reviste
Frequency Valid da nu Total 44 26 70 Percent 44,0 26,0 70,0 Valid da nu Total

Cunoaşteţi acest hypermarket de la prieteni
Frequency 40 30 70 Percent 47,0 23,0 70,0

Cunoaşteţi acest hypermarket de la familie Cunoaşteţi acest hypermarket de la vecini
Frequency Valid da nu Total 32 38 70 Percent 32,0 38,0 70,0 Valid da nu Total Frequency 18 52 70 Percent 18,0 52,0 70,0

Cunoaşteţi acest hypermarket de pe Internet
Frequency Valid da nu Total 16 54 70 Percent 16,0 53,0 70,0

Tabel.4.5.6.7.8. INTERPRETARE : Dintre cei 100 de sibieni care au fǎcut parte din populaţia investigatǎ, un numǎr de 70 cunosc hypermarketul Trident şi au achiziţionat produse de aici.Aceştia au fost rugaţi sǎ ne comunice sursele de unde au auzit de aceastǎ marcǎ.De aici rezultǎ faptul cǎ 30 dintre cei chestionaţi, fie nu au auzit de acest hipermaket, fie nu au cumpǎrat niciodatǎ produse de aici.Deci, trebuie sǎ dǎm startul unei campanii intense de promovare, pentru ca şi restul sibienilor sǎ ştie despre acest hypermarket, şi sǎ fie tentaţi sǎ cumpere, în defavoarea concurenţilor. Analizând tabele de mai sus, reiese faptul cǎ cei mai mulţi dintre respondenţi cunosc hypermarketul din reviste, şi anume 44% dintre persoane.Acest rezultat se datoreazǎ revistei Trident care este destul de bogatǎ în oferte, şi se încearcǎ promovarea ei intensǎ.Pe locul 2 în topul surselor se aflǎ prietenii, oferind informaţii despre Trident unui numǎr de 40% 47

persoane, semn cǎ reclama de la gurǎ funcţioneazǎ foarte bine în acest caz.Pe locul 3 se situeazǎ familia, cu o cifrǎ destul de ridicatǎ, care influenţeazǎ un procent de 32%.Internetul ocupǎ ultimul loc, furnizând informaţii unui numǎr de doar 16%.Aici ne confruntǎm evident cu o problemǎ, pe care trebuie sǎ o îndreptǎm pentru a ne mǎri numǎrul de clienţi şi a ne face mult mai bine cunoscute oferta de produse şi promoţiile.

7. De cât timp frecventaţi acest hypermarket?

Grafic.6.

INTERPRETARE: Cei 70% de intervievaţi, care ne-au dat un rǎspuns afirmativ în ce priveste cumpǎrǎturile fǎcute din acest hypermarket, au fost rugaţi sǎ ne comunice de cât 48

timp apeleazǎ la produsele pe care unitatea noastrǎ le oferǎ.Astfel, analizând histograma de mai sus, observǎm cǎ cei mai mulţi frecventeazǎ hypermarketul Trident de 1 an-2 ani, sau de o perioadǎ mai lungǎ de doi ani, perioade alese de cǎtre un numǎr egal de respondenţi, şi anume 21%.Deci putem sǎ zicem cǎ ne bucurǎm sǎ avem şi clienţi fideli, care fac cumpǎrǎturi de perioade mai mari de timp, având în vedere cǎ unitatea noastrǎ se aflǎ pe piaţa din România doar din anul 2004.Apoi, 15% dintre persoane frecventeazǎ hypermarketul de o perioadǎ cuprinsǎ între 6 luni şi 1 an, şi cei mai puţini, în procent de 13%, apeleazǎ la unitatea noastrǎ doar de 1-6 luni, dar sperǎm cǎ toţi clienţii sunt satisfǎcuţi de fiecare datǎ când ne viziteazǎ.

8. Cât de des achizitionati produse din acest hypermarket?

Frequency Valid saptamanal la 2-4 saptamani la 1-2 luni >2 luni Total 24 21 12 13 70

Percent 24.0 21.0 12.0 13.0 70.0

Tabel.9. INTERPRETARE: În continuare am considerat cǎ este necesar sǎ aflǎm frecvenţa cu care consumatorii achiziţioneazǎ produse de la unitatea pe care o studiem.De aceea, analizând rǎspunsurile primite de la cei 70% dintre respondenti, am ajuns la urmǎtoarele concluzii:  cei mai mulţi dintre respondenţi cumpǎrǎ produse sǎptǎmânal,şi anume 24%  21% dintre consumatori achiziţioneazǎ produse o datǎ la 2-4 sǎptǎmâni  12% persoane apeleazǎ la acest hypermarket o datǎ la 1-2 luni  iar 13% considerǎ cǎ este necesar sǎ işi facǎ aprovizionarea de la noi la o perioadǎ mai mare de 2 luni 49

Din situaţia de mai sus putem sǎ ne dǎm seama cǎ cei mai mulţi cumpǎrǎ produse din hypermarketul Trident sǎptǎmânal, rezultat care ne bucurǎ.Existǎ totuşi un numǎr însemnat de consumatori care frecventeazǎ destul de rar unitatea noastrǎ, preferând alte unitǎţi concurente pentru a-şi face cumpǎrǎturile.

9.Motive de nemulţumire

Grafic.7. INTERPRETARE: Ca şi în orice altǎ situaţie, şi în cazul nostru existǎ consumatori care au anumite nemulţumiri cu privire la hypermarketul nostru.Pentru a afla care sunt aceste nemulţumiri, în speranţa cǎ se vor lua mǎsuri în acest sens, am considerat cǎ este oportun sǎ includem aceastǎ întrebare în chestionarul nostru de cercetare.Astfel, au existat respondenţi care au precizat diverse motive de nemulţumire, însǎ existǎ şi clienţi care sunt mulţumiţi, şi 50

nu au rǎspuns la aceastǎ întrebare.Motivul cel mai mare de nemulţumire, dupǎ cum reiese din pie chart-ul întocmit, este aglomeraţia la casele de marcat, problemǎ menţionatǎ de 25,40% dintre sibieni.Pe poziţia a 2 a , cu un procent de 20,63% se gǎsec preţurile neafişate vizibil, uneori.Aici poate fi vorba de unele promoţii, care nu sunt clar expuse, şi astfel cumpǎrǎtorii sunt induşi în eroare.În continuare urmeazǎ modul de prezentare al produselor, care uneori din neatenţia personalului, este haotic.Acest lucru a fost observat de 17,46% dintre sibieni.În urma analizei, am aflat cǎ existǎ şi nemulţumiri legate de personalul aflat în acest hypermarket, un procent de 14,29% exprimând acest aspect.Pe ultimele 2 poziţii se aflǎ nemulţumirile legate de calitatea produselor oferite, precum şi de preţul acestora, care este perceput ca fiind mare sau foarte mare în unele cazuri de cǎtre clienţi, acestea cumulând un procent de 22,22%.

10.Pe o scală de la 1-5(1-cel mai puţin,5-cel mai mult) care dintre următorii factori vǎ determinǎ să alegeţi hypermarketul nostru? a.Calitatea produselor b.Profesionalismul angajatilor

c.Pretul produselor

d.Recomandarea altor personae

51

Grafic.8.9.10.11.

INTERPRETARE :Din figura a) referitoare la calitatea produselor, rezultǎ cǎ 21% dintre cei chestionaţi aleg hypermarketul nostru luând foarte mult în considerare acest aspect.16% persoane sunt influenţate mult, iar 40%, reprezentând cea mai ridicatǎ cifrǎ în acest caz, sunt indiferenţi faţǎ de acest factor determinant.Un total de 29% sibieni, considerǎ calitatea produselor un factor puţin relevant în decizia de a alege hypermarketul Trident. Figura b), în care este reprezentat factorul profesionalismul angajaţilor ne aduce în prim plan urmǎtoarele rezultate: 41% de persoane sunt indiferente în ceea ce priveşte acest aspect, pentru 29% acest factor este important şi foarte important, iar pentru ceilalţi 30% de respondenţi profesionalismul nu conteazǎ foarte mult, astfel încât sǎ cântǎreascǎ mult în alegerea lor. Figura c) ne reliefeazǎ faptul cǎ 40% dintre persoane nu considerǎ nici important, nici puţin important acest aspect,pe 21% dintre persoane preţul produselor le influenţeazǎ cel mai mult, pe 14% persoane mult.Restul de 24% persoane sunt influenţate într-o mǎsura mai micǎ de preţul produselor oferite de aceastǎ unitate. Figura d) privitoare la recomandarea altor persoane ca factor de influenţǎ în decizia de a alege hypermarketul Trident ne aratǎ cǎ şi în acest caz cele mai multe persoane, în procent de 36% sunt indiferente faţǎ de acest aspect.Însǎ, un procent cumulat de 45%, iau mult sau foarte mult în considerare acest factor, atunci când intenţioneazǎ sǎ meargǎ la cumpǎrǎturi.20% dintre persoane, sunt de pǎrere cǎ recomandarea altor persoane este un factor care ii influenţeazǎ puţin sau foarte puţin. Analizând toate cele bar chart-uri observǎm cǎ cele mai multe dintre persoanele care ne-au rǎspuns la întrebǎri aleg hypermarketul nostru pentru profesionalismul angajaṭilor, dar şi pentru preţul accesibil al produselor, acestea fiind numite „preţuri tridentizate”.

52

11. Cum consideraţi preţurile produselor oferite de Trident?

Grafic.12. INTERPRETARE: Din bar chart-ul de mai sus reiese faptul cǎ pe prima poziţie în exprimarea percepţiei asupra preţurilor se aflǎ persoanele care considerǎ preţurile produselor din hypermarketul Trident nici mici, dar nici mari, în numǎr de 23.Apoi, 20 dintre cei chestionaţi considerǎ cǎ produsele au preţuri mici şi accesibile unei mari pǎrţi din populaţia Sibiului, şi din împrejurimi.O singurǎ persoanǎ crede cǎ aceste preţuri sunt foarte mici.Din pǎcate, un numǎr însemnat de 26 de respondenţi sunt convinşi cǎ unitatea noastrǎ oferǎ produse la preţuri mari şi foarte mari.Identificǎm şi aici o problemǎ, care poate constitui o piedicǎ în pǎstrarea clienţilor, şi de ce nu, în atragerea unora noi, dacǎ reclama de la gurǎ la gurǎ fǎcutǎ de cei nemulţumiti cu privire la acest aspect este intensǎ. 12.Cum vi se par promotiile prezente în acest hypermarket?

53

Grafic.13. INTERPRETARE: Cei care cunosc hypermarketul Trident şi au fǎcut cumpǎrǎturi aici, au fost rugaţi bineînţeles sǎ ne precizeze cum considerǎ promoţiile prezente în aceastǎ unitate.Şi de aceastǎ datǎ pǎrerile au fost împǎrţite, existând atât persoane mulţumite, cât şi nemulţumite.Pe prima poziţie, cu un procent de 29% se aflǎ cei care gǎsesc promotiile atrǎgǎtoare.La polul opus acestei opinii se aflǎ un procent de 27%, care cred cǎ promoţiile sunt puţin atrǎgǎtoare.O cifrǎ însemnatǎ de 24% considerǎ promoţiile nici atrǎgǎtoare, nici deloc atrǎgǎtoare.Totuşi putem sǎ ne bucurǎm de un numǎr de 13% dintre sibienii chestionaţi care gǎsesc promoţiile noastre foarte atrǎgǎtoare.De asemenea, existǎ şi persoane care considerǎ promoţiile deloc atrǎgǎtoare (7%).Trebuie sǎ ducem o campanie de convingere pentru a schimba pǎrerea celor care cred cǎ hypermarketul nu oferǎ promoţii valoroase la produsele oferite, dar pentru a face acest lucru trebuie sǎ punem la punct oferte şi promoţii relevante.

13.Ce părere aveţi despre personalul Trident?

54

Grafic.14. INTERPRETARE: În cele ce urmeazǎ am analizat pǎrerea sibienilor care au fǎcut parte din sondajul nostru cu privire la personalul din cadrul hypermarketului Trident.În fruntea clasamentului se aflǎ un numǎr mare de persoane care au o pǎrere bunǎ despre personal, reprezentând 40%.De asemenea, un procent apropiat de 34% considerǎ cǎ angajaţii acestei unitǎţi nu sunt nici buni, nici rǎi.În ordinea procentajului, urmeazǎ cei care au o pǎrere foarte bunǎ despre personal, 14%, neexistând în cazul lor situaţii în care sǎ fie nevoiţi sǎ se plângǎ cuiva de purtarea celor care i-au servit.Cum era de aşteptat, printre respondenţi se numǎrǎ şi persoane nemulţumite de personal, în procent de 11%, care poate s-au înfruntat cu situaţii stânjenitoare în cadrul acestui hypermarket.Putem totuşi sǎ precizǎm cǎ existǎ o diferenţǎ mare între numǎrul de respondenţi care au o pǎrere bunǎ despre personal, şi cei care au o pǎrere proastǎ.

14.Care consideraţi că sunt principalii concurenţi ai hypermarketului? 55

Plus
Frequency Valid da nu 26 44 Percent 26,0 44,0 Valid da nu Frequency 27 43 27,0 43,0

Carrefour
Percent

Real
Frequency Valid da nu 38 32

Billa
Percent 38,0 32,0 Valid da nu Frequency 32 38 Percent 32,0 38,0

Kaufland
Frequency Valid da nu 40 30 Percent 40,0 30,0

Penny Market
Frequency Valid da nu 23 47 Percent 23,0 47,0

Tabel.10.11.12.13.14.15. INTERPRETARE: Din primul tabel reiese faptul cǎ hypermarketul Plus este considerat concurent al hypermarketului Trident de cǎtre 26% dintre cei chestionati, în timp ce 44% nu vǎd în aceastǎ unitate un concurent.Carrefour este privit ca un concurent cu notorietate de cǎtre 23% dintre respondenţi,şi de 47% ca nefiind un concurent de luat în seamǎ, la fel ca şi Penny Market. Apoi,38% dintre sibieni, din populaţia investigatǎ cred cǎ Real este principalul concurent al Trident, iar 32% nu cred cǎ acesta ar reprezenta o concurenţǎ pentru unitatea studiatǎ.Billa este vǎzut ca şi concurent de cǎtre 32%. Cele mai multe persoane care au rǎspuns la aceastǎ întrebare, şi anume un procent de 40%, considerǎ cǎ cel mai bun concurent al hypermarketului Trident este Kaufland.Asta se poate datora faptului cǎ este foarte bine promovat, dupǎ cum am mai precizat mai sus, acesta face parte din cel mai mare Europe Retail Park,alǎturi de Real, şi astfel se bucurǎ de o notorietate mare, având de asemenea si preţuri mici la produsele oferite.Aşadar, principalii concurenţi sunt hypermarketurile Kaufland şi Real, care ocupǎ primele douǎ poziţii în clasamentul rǎspunsurilor obţinute.

56

15. În cazul în care nu aţi achizionat niciodatǎ produse de la acest hypermarket,care este motivul ?

Grafic.15. INTERPRETARE: Dintre cei 100 de sibieni care au fǎcut parte din eşantionul analizat, 30 nu cunosc nimic despre Trident, şi evident nu şi-au fǎcut niciodatǎ cumpǎrǎturile din acest loc.De aceea, i-am rugat sǎ ne spunǎ de ce anume nu au achiziţionat niciodatǎ produse de la acest hypermarket.Între rǎspunsurile primite, am identificat trei motive majore, care i-au determinat pe consumatori sǎ nu considere Tridentul o opţiune în decizia lor de cumpǎrare.Cele trei rǎspunsuri au procente cât de cât asemǎnǎtoare.Astfel, 36,67% nu au achiziţionat produse de la hypermarketul analizat deoarece au achiziţionat de la alte unitǎţi, care au devenit concurenţi pentru noi.În al doilea rând, 33,33% dintre respondenţi nu au auzit de acest hypermarket, motiv pentru care gǎsim din nou nevoie de a promova mai mult Tridentul.Cel de-al treilea motiv adus în discuţie a fost lipsa nevoii de a achiziţiona de la acest hypermarket.Acest motiv poate fi concretizat în faptul cǎ respondenţii sunt mulţumiţi de unitatea/unitǎţile de la care cumpǎrǎ în prezent.

57

16.Gradul de loialitate faţǎ de ultima marcǎ achiziţionatǎ
Indicatorii loialităţii faţă de mărcile identificate Gradul de satisfacţie
Ultima marcă achizitionată BILLA CARREFOUR KAUFLAND PENNY MARKET PLUS PROFI REAL TRIDENT Mean 4,00 4,00 3,67 4,43 3,50 4,00 3,15 3,52

Intenţia de recumpǎrare
Ultima marcă achizitionată BILLA CARREFOUR KAUFLAND PENNY MARKET PLUS PROFI REAL TRIDENT Mean 3,43 4,18 4,00 4,43 3,25 3,67 3,46 3,76

Intenţia de recomandare
Ultima marcă achizitionată BILLA CARREFOUR KAUFLAND PENNY MARKET PLUS PROFI REAL TRIDENT Mean 4,00 3,65 3,92 4,29 3,75 4,67 3,62 3,48

Grafic.16.17.18. Tabel.16,17,18. 58

INTERPRETARE: Evaluând cele trei tabele de mai sus, am ales să analizăm rezultatele obţinute astfel: -marca PENNY MARKET: în acest caz toti cei care au achiziţionat produse din acest hypermarket sunt foarte mulţumiţi, exprimându-şi totodată şi intenţia de recumpǎrare şi chiar de recomandare, toate cele trei medii apropiindu-se de pragul de 4,5 -marca BILLA: în ceea ce priveşte acest hypermarket, consumatorii sunt mulţumiţi şi acordǎ calificativul 4 atât în cazul gradului de satisfacţie, cât şi în cazul intenţiei de recomadare.Calificativul scade uşor când vine vorba de intenţia de recumpǎrare pânǎ la 3,43. -marca CARREFOUR: respondenţii sunt mulţumiţi si de acest hypermarket, acordând calificative medii peste 4 pentru gradul de satisfacţie şi intenţia de recumpǎrare.Aici, valoarea care tinde sǎ scadǎ este cea pentru intenţia de recomandare. -mǎrcile KAUFLAND şi PROFI: şi aceste hypermarketuri au fost evaluat favorabil de cǎtre consumatori, aceştia exprimându-şi intenţiile de recomandare şi recumpǎrare.PROFI obţine cel mai mare punctaj dintre toate la intenţia de recomandare, şi anume 4,67. -mǎrcile TRIDENT, PLUS şi REAL: aceste 3 hypermarketuri au primit calificative în jur de 3, semnificând faptul cǎ respondenţii sunt mai indiferenţi, şi nu spun nici nu, dar nici da, la gradul de satisfacţie, intenţia de recomandare şi intenţia de recumpǎrare. În concluzie cel mai bine cotat hypermarket este PENNY MARKET, atunci când se au în vedere indicatorii de loialitate faţǎ de ultima marcǎ achiziţionatǎ:gradul de satisfacţie, intenţia de recomandare, intenţia de recumpǎrare.Iar ultima poziţie este ocupatǎ de hypermarketul REAL

59

Grafic.19. INTERPRETARE: Din primul pie chart reiese cǎ cei care au fost aleşi sǎ ajute la cercetarea noastrǎ au fost împǎrţiţi în mod egal, 50% fiind persoane de sex feminin, iar 50% de sex masculin.Dintre aceştia cei mai mulţi au vârsta cuprinsǎ între 30-50 de ani, reprezentaţi de 49%, apoi 34% au vârsta mai micǎ de 30 de ani, iar un procent de 17% depǎşesc vârsta de 50 de ani.În cele ce urmeazǎ, cei mai mulţi dintre respondenţi,26% au venitul lunar cuprins între 1000-1500 ron, la egalitate cu cei a cǎror venit este mai mare,dublu, cuprins între 2001-3000 ron.Urmǎtorii în top sunt cei care dispun lunar de 1501-2000 ron, 24%.Existǎ şi un procent de 19% care dispun de resurse mai reduse decât restul, şi anume de mai puţin de 1000 ron/lunǎ.La celǎlalt pol se aflǎ cei mai norocoşi, un procent de 5%, care au venituri mai mari de 3000 ron.

60

Grafic.20. INTERPRETARE: Din analizele efectuate am ajuns la concluzia cǎ majoritatea celor care ne-au rǎspuns la întrebǎri provin din mediul urban, 70%, şi doar un procent de 30%, provin din mediul rural.De asemenea 45% sunt cǎsǎtoriţi,32% necǎsǎtoriţi, 16% divorţaţi, iar 7% vǎduvi.În ceea ce priveşte ocupaţia celor chestionaţi am identificat 10 preocupǎri diferite.Existǎ diferenţe mici între procente,de aceea vom preciza câteva dintre aceste meserii:manager, student, pensionar, economist, funcţionar, şomer, şi altele, ajungând la concluzia cǎ mulţi au fost dornici sǎ ne rǎspundǎ la întrebǎri indiferent de statutul lor social sau de venitul pe care îl deţin.

61

5.5.2. Evaluarea influenţei venitului asupra dimensiunilor mărcii 5.5.2.1.Ipoteză: Venitul influenţează gradul de asociere a mărcii TRIDENT cu inovaţia

Chi-square
Value Pearson Chi-Square 38.202a ANOVA Sum of Squares Between Groups Total 20.240 111.768 df 4 68 Mean Square 5.060 F 3.538 Sig. .011 df 16 Asymp. Sig. (2-sided) .001

Tabel.19. Media gradului de asociere a mărcii Trident cu inovaţia, în funcţie de categoria de venit (1 = “nu se potriveşte deloc”, 5 = “se potriveşte în totalitate

Grafic.21. INTERPRETARE:În urma calculării testului hi-pătrat am obţinut o valoare de 0,01 care este mai mică decât pragul de semnificaţie de 0,05.De aceea rezultă că ipoteza este acceptată şi venitul influenţează gradul de asociere al mărcii Trident cu inovaţia.Din graficul de mai sus reiese că cei care au un venit lunar mai mare de 3000 de ron au acordat cele mai mari calificative acestui hypermarket în ceea ce priveşte inovaţia.Cu o medie de 3,61 sunt situaţi 62

cei al căror venit este cuprins în intervalul 2001-3000 ron lunar.De asemenea, şi cei care au un venit lunar mai mic de 1000 ron au acordat note bune acestui atribut al hypermarketului .Observăm totuşi că nici o medie nu se află în apropierea calificativului 1, ceea ce ar însemna că inovaţia nu s-ar potrivi deloc hypermarketului Trident.

5.5.2.2.Ipoteză: Venitul influenţează intenţia de recumpărare a mărcii.
Chi-Square Tests Value Pearson Chi-Square 54.156a ANOVA Sum of Squares Between Groups Total 9.568 123.160 df 4 99 Mean Square 2.392 F 2.000 Sig. .101 df 16 Asymp. Sig. (2-sided) .000

Tabel.20.
Media intenţiei de recumpărare a mărcii Trident , în funcţie de categoria de venit (1 = “sigur nu”, 5 = “sigur da”)

Grafic.22.

63

INTERPRETARE: Valoarea de 0,00 a testului hi-pătrat ne arată faptul că între cele două variabile, reprezentate de venitul lunar şi intenţia de recumpărare, există legătură.În cazul de faţă cei mai mulţi care îşi exprimă intenţia de recumpărare, datorită faptului că au fost mulţumiţi de ultima achiziţie sunt cei al căror venit lunar se află sub valoarea de 1000 ron.De asemenea şi cei care se află în intervalul 1000-1500 ron, consideră că pentru următoarea cumpărare vor apela la hypermarketul Trident.Putem să ne dăm seama că majoritatea dintre cei chestionaţi au intenţia să mai apeleze la hypermarketul nostru, indiferent dacă au un venit lunar mai mic sau mai mare, lucru demonstrat de mediile graficului, care toate depăşesc valoarea de 3.

5.5.2.3.Ipoteză: Venitul influenţează intenţia de recomandare a mărcii Trident.
Chi-Square Tests Value Pearson Chi-Square 34.632a ANOVA Sum of Squares Between Groups Total 13.206 133.240 df 4 99 Mean Square 3.301 F 2.613 Sig. .040 df 16 Asymp. Sig. (2-sided) .004

Tabel.21. Media intenţiei de recomandare a mărcii Trident, în funcţie de categoria de venit (1 = “sigur nu”, 5 = “sigur da”)

64

Grafic.23. INTERPRETARE:În continuare, respondenţii au fost rugaţi să îşi exprime opinia cu privire la intenţia de recomandare a acestui hypermarket.Valoarea de 0,04 a testului hi-pătrat, ne arată că venitul celor care au răspuns la această întrebare influenţează intenţia de recomandare a acestora.Din grafic reiese, că cei care au un venit mai mic de 1000 de ron au acordat cele mai mari note, cumulând o medie de 4,42, foarte aproape de pragul maxim, constituit de valoarea 5.Se pare că toţi au o părere bună şi foarte bună despre Trident, deoarece aceştia şi-au exprimat această intenţie de a recomanda şi altor persoane să îşi facă aici cumpărăturile.Observăm că nici o valoare nu se situează sub calificativul 3, lucru care aduce un plus de valoare .Şi cei care au un venit foarte mare, se pare că au cumpărat de la noi, şi au de gând să ne facă reclamă pozitivă în rândul prietenilor, familiei, cunoştintelor.

5.5.2.4.Ipoteza :Ocupaţia influenţează gradul de satisfacţie faţă de marca Trident.
Chi-Square Tests Value Pearson Chi-Square 51.083a ANOVA Sum of Squares Between Groups Total 14.509 95.760 df 9 99 Mean Square 1.612 F 1.786 Sig. .082 df 36 Asymp. Sig. (2-sided) .049

65

Tabel.21. Media gradului de satisfacţie faţă de marca Trident, în funcţie de ocupaţie (1 = “deloc”, 5 = “în totalitate”)

Grafic.24. INTERPRETARE: Studiind legătura dintre ocupaţia respondenţilor şi gradul de satisfacţie faţă de hypermarketul Trident, am ajuns la concluzia că există corelaţie între aceste două variabile, lucru demonstrat de valoarea de 0,049 a testului hi-pătrat.Din analiza efecuată reiese că cei care sunt cei mai satisfăcuţi de această marcă sunt funcţionarii, economiştii şi pensionarii, care au acordat cele mai bune calificative.De asemenea şi managerii sunt mulţumiţi, cumulând o medie de 3,86, fiind urmaţi de şomeri, care găsesc preţurile foarte accesibile.Şi studenţii sunt mulţumiţi de acest hypermarket, având o medie de 3,56.Singurii care au o medie sub valoarea 3, sunt inginerii.Aceştia nu au o părere rea despre hypermarket, dar nici una foarte bună, şi probabil deobicei cumpără de la mărcile concurente.

5.5.2.5.Ipoteză: Există legătură între vârsta respondenţilor şi durata de când cumpără de la acest hypermarket.

66

De cat timp frecventati acest hipermarket? * Varsta Crosstabulation Varsta 30-50 <30 ani 1-6 luni Count % within De cat timp frecventati acest hipermarket? % within Varsta 6 luni-1 an Count % within De cat timp frecventati acest hipermarket? % within Varsta 1 an-2 ani Count % within De cat timp frecventati acest hipermarket? % within Varsta >2 ani Count % within De cat timp frecventati acest hipermarket? % within Varsta Total Count % within De cat timp frecventati acest hipermarket? % within Varsta Pearson Chi-Square Value 19.276a Chi-Square Tests df 6 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Asymp. Sig. (2-sided) .004 5 38.5% 17.2% 3 20.0% 10.3% 9 42.9% 31.0% 12 57.1% 41.4% 29 41.4% ani 8 61.5% 23.5% 12 80.0% 35.3% 6 >50 ani 0 Total 13

.0% 100.0% .0% 0 18.6% 15

.0% 100.0% .0% 6 21.4% 21

28.6% 28.6% 100.0% 17.6% 85.7% 8 38.1% 1 30.0% 21

4.8% 100.0% 30.0% 70

23.5% 14.3% 34 7

48.6% 10.0% 100.0%

Tabel.22.

INTERPRETARE:Valoarea de 0,004 a testului hi-pătrat ne arată că vârsta celor care au făcut parte din cercetare influenţează perioada de când aceştia cumpără de la hypermarketul Trident, deci ipoteza este acceptată.Astfel, vedem că cei mai mulţi care cumpără de 1-6 luni, sunt cei care au vârsta cuprinsă între 30-50 de ani, cu un procent de 23,5% din cei 61,5%.În continuare, observăm că cei care au vârsta cuprinsă între 30-50 de ani, sunt tot cei mai mulţi care cumpără de 6 luni-1 an, cumulând un procent 35,3% din cei 80%.Cei mai mulţi care 67

apelează la hypermarketul Trident de 1 an-2 ani, sunt cei care au mai puţin de 30 de ani, în procent de 31% din 42,9%.Cei mai fideli clienţi ai hypermarketului nostru sunt cei care cumpără produse de mai bine de 2 ani.Aceştia sunt reprezentaţi de cei care au mai puţin de 30 de ani, cu un procent de 41,4% din totalul de 57,1%.Există şi un număr de chestionaţi care au vârsta mai mare de 50 de ani.Aceştia cumpără de la Trident de 1-2 ani, fiind reprezentaţi de un procent de 85,7% din cei 28,6%, care au aceasă vârstă. 5.5.2.6.Ipoteza: Există legătură între sexul respondenţilor şi motivele de nemulţumire ale acestora.
Sexul masculin feminin calitatea slaba a produselor oferite Count 6 1 14.3% 3.3% 8 61.5% 26.7% 9 81.8% 30.0% 5 31.2% 16.7% 1 14.3% 3.3% 6 66.7% 20.0%

% within Motive de nemultumire 85.7% % within Sexul 18.2% 5

preturi neafisate vizbil, uneori

Count

% within Motive de nemultumire 38.5% % within Sexul prezentarea produselor Count 15.2% 2

% within Motive de nemultumire 18.2% % within Sexul aglomeratie la casa de marcat Count 6.1% 11

% within Motive de nemultumire 68.8% % within Sexul pretul Count 33.3% 6

% within Motive de nemultumire 85.7% % within Sexul personalul Count 18.2% 3

% within Motive de nemultumire 33.3% % within Sexul 9.1%

68

Chi-Square Tests Asymp. Sig. (2Value Pearson Chi-Square 15.432a df 5 sided) .009

Tabel.23.

INTERRETARE:În continuare am dorit să studiem legătura dintre sexul respondenţilor şi motivele de nemulţumire ale acestora cu privire la hypermarketul nostru, în cazul în care există.Putem afirma că există corelaţie între acestea deoarece valoarea testului hi-pătrat este mai mică decât pragul de 5%.Luând în considerare calitatea slabă a produselor menţionată ca fiind un inconvenient, reiese că cei de sex masculin aduc în vedere acest aspect, în procent de 18,2% dintr-un total 85,7%, la o diferenţă foarte mare de sexul opus, care este de părere că acesta nu este un motiv de nemulţumire grav, cu un procent de 3,3% din totalul de 14,3%.Acelaşi procent este întâlnit şi în cazul preţurilor practicate de acest hypermarket.Alt motiv adus frecvent în discuţie este aglomeraţia la case.Şi aici cei mai nemulţumiţi sunt bărbaţii în procent de 33,33% din 68,8%.Această problemă poate fi rezolvată cu uşurinţă prin adăugarea de noi case de marcat, pentru a uniformiza fluxul de clienţi, în perioadele de vârf şi nu numai.

5.5.2.7.Ipoteza:Există legătură între mediul de provenienţă al percepţia lor asupra preţurilor produselor.

celor chestionaţi şi

Chi-Square Tests Value Pearson Chi-Square 10.664a df 4 Asymp. Sig. (2-sided) .031

69

rural foarte mici Count % within Cum considerati preturile produselor oferite de TRIDENT? % within Mediul de provenienta mici Count % within Cum considerati preturile produselor oferite de TRIDENT? % within Mediul de provenienta nici nici Count % within Cum considerati preturile produselor oferite de TRIDENT? % within Mediul de provenienta mari Count % within Cum considerati preturile produselor oferite de TRIDENT? % within Mediul de provenienta foarte mari Count % within Cum considerati preturile produselor oferite de TRIDENT? % within Mediul de provenienta 0

urban 1

.0% 100.0% .0% 1 1.8% 19

5.0% 95.0% 6.7% 34.5% 5 18

21.7% 78.3% 33.3% 32.7% 3 12

20.0% 80.0% 20.0% 21.8% 6 5

54.5% 45.5% 40.0% 9.1%

Tabel.24. INTERPRETARE:Oprindu-ne asupra legăturii dintre mediul de provenienţă al sibienilor care au făcut parte din eşantion, am ajuns la rezultatul existenţei unei corelaţii între acestea, datorită valorii de 0,039 a testului hi-pătrat.Dintre cei care locuiesc în mediul rural, cei mai mulţi în procent de 40%,dintr-un total de 54,5% consideră preţurile ca fiind foarte mari, urmaţi de un procent de 33,3 %,dintr-un total de 21,7% care consideră preţurile nici mari, dar nici mici.Totuşi procentul celor care cred că preţurile sunt foarte mari este destul de ridicat, de aceea trebuie să ne facem cunoscute mai bine promoţiile în mediul rural.În cazul celor care provin din mediul urban, cei mai mulţi consideră că hypermarketul Trident oferă produse la preţuri mici, în procent de 34,5%,dintr-un total de 95%.Din nefericire, doar un procent de 1,8%,dintr-un total de 100% dintre cei chestionaţi din mediul urban consideră preţurile foarte mici, neexistând nici un respondent din mediul rural care să considere preţurile foarte mici.

70

5.5.2.8.Ipoteza:Sexul influenţează ultima marcă achiziţionată
Sexul masculin feminin BILLA Count % within Ultima marcã achizitionatã % within Sexul CARREFOUR Count 0 .0% .0% 6 7 Total 7

100.0% 100.0% 14.0% 11 7.0% 17

% within Ultima marcã achizitionatã 35.3% % within Sexul KAUFLAND Count 12.0% 8

64.7% 100.0% 22.0% 17.0% 4 12

% within Ultima marcã achizitionatã 66.7% % within Sexul PENNY MARKET Count % within Ultima marcã achizitionatã % within Sexul PLUS Count 16.0% 0 .0% .0% 5

33.3% 100.0% 8.0% 7 12.0% 7

100.0% 100.0% 14.0% 7 7.0% 12

% within Ultima marcã achizitionatã 41.7% % within Sexul PROFI Count 10.0% 1

58.3% 100.0% 14.0% 12.0% 2 3

% within Ultima marcã achizitionatã 33.3% % within Sexul REAL Count 2.0% 9

66.7% 100.0% 4.0% 4 3.0% 13

% within Ultima marcã achizitionatã 69.2% % within Sexul TRIDENT Count 18.0% 21

30.8% 100.0% 8.0% 8 13.0% 29

% within Ultima marcã achizitionatã 72.4% % within Sexul 42.0%

27.6% 100.0% 16.0% 29.0%

Chi-Square Tests Value Pearson Chi-Square 25.221a df 7 Asymp. Sig. (2-sided) .001

Tabel.25.

71

INTERPRETARE: Valoarea de 0,01 a testului hi-pătrat ne demonstrează că ipoteza iniţială este acceptată şi că sexul influenţează ultima marcă achiziţionată de către sibienii chestionaţi.Dintre persoanele care au precizat Tridentul ca ultima marcă achiziţionată, 72,4% sunt de gen masculin, iar 27,6% sunt de gen feminin.Bărbaţii care au ales această marcă reprezintă 42% din total, iar femeile, 16%.Următorul hypermarket în preferinţe este Realul.Acesta a fost ales de 69,2% dintre bărbaţi, care reprezintă 18% din total, şi de un procent de 30,8%, care reprezintă 8% din totalul femeilor care au răspuns la aceeastă întrebare.

6.Concluzii

În urma realizǎrii acestei cercetǎri am ajuns la urmǎtoarele, concluzii: 72

Marca TRIDENT este marca cu cea mai mare notorietate spontanǎ, fiind menţionatǎ de majoritatea dintre respondenţi, şi este depǎşită doar de Real.

În ce priveşte tripleta celor mai cunoscute mǎrci, din pǎcate hypermarketul nostru este menţionat doar de un număr mai mic de persoane, depǎşind ca punctaj doar douǎ din hypermarketurile avute în vedere, acestea fiind PROFI şi PENNY MARKET, aceeaşi situaţie întâlnindu-se şi la capitolul notorietate asistatǎ.

Cele mai multe dintre persoanele chestionate au acordat serviciilor oferite de acest hypermarket o notă medie, nota 3, apoi unele au considerat calitatea ca fiind „bună” şi doar 7% au evaluat calitatea ca fiind foarte bună.Existǎ şi o cifrǎ ridicatǎ, care considerǎ serviciile de slabǎ calitate.

Cei mai mulţi dintre cei chestionaţi asociazǎ marca noastrǎ cu optimismul, media acestui atribut fiind de 3,14.De asemenea încrederea şi inovaţia sunt destul de relevante, având la egalitate o medie de 2,94.La o diferenţǎ foarte micǎ se aflǎ şi gradul de prestigiu cu care este asociat hypermarketul Trident.

• •

Majoritatea dintre respondenţi cunosc hypermarketul din reviste, şi foarte puṭine prin intermediul internetului. Cei mai mulţi frecventeazǎ hypermarketul Trident de 1 an-2 ani, sau de o perioadǎ mai lungǎ de doi ani, perioade alese de cǎtre un numǎr egal de respondenţi, şi anume 21%.

• •

Dintre cei chestionaţi, majoritatea cumpǎrǎ sǎptǎmânal produse din acest hypermarket. Motivul cel mai mare de nemulţumire, dupǎ cum reiese din cercetare, este aglomeraţia la casele de marcat.Pe poziţia a 2 a, se gǎsec preţurile neafişate vizibil, uneori, urmate de calitatea slabă.

Cele mai multe dintre persoanele care ne-au rǎspuns la întrebǎri aleg hypermarketul nostru pentru profesionalismul angajaţilor, dar şi pentru preţul accesibil al produselor, acestea fiind numite „preţuri tridentizate”, în procent de 40%.

Pe prima poziţie în exprimarea percepţiei asupra preţurilor se aflǎ persoanele care considerǎ preţurile produselor din hypermarketul Trident nici mici, dar nici mari.Un numǎr însemnat de persoane considerǎ preţurile mari si foarte mari.

73

• •

Un procent mare gǎsesc promoţiile hypermarketului atrǎgǎtoare.Din pǎcate, cu un procent destul de apropiat sunt cei care considerǎ promoţiile puţin atrǎgǎtoare. În fruntea clasamentului se aflǎ un numǎr mare de persoane care au o pǎrere bunǎ despre personal, reprezentând majoritatea.Dar există şi persoane care sunt nemulţumite de acesta.Observǎm totuşi cǎ existǎ o diferenţǎ destul de mare între aceste douǎ valori.

• •

Principalii concurenţi sunt hypermarketurile Kaufland şi Real, care ocupǎ primele douǎ poziţii în clasamentul rǎspunsurilor obţinute. Printre cei care au fǎcut parte din analiza noastrǎ existǎ şi persoane care nu au achiziţionat produse din Trident, primul motiv menţionat fiind acela cǎ au preferat sǎ cumpere de la concurenţi.

Tridentul a primit calificative în jur de 3, semnificând faptul cǎ respondenţii sunt mai indiferenţi, şi nu spun nici nu, dar nici da, la gradul de satisfacţie, intenţia de recomandare şi intenţia de recumpǎrare.

Am împǎrţit eşantionul în douǎ pǎrţi egale, şi anume 50% femei, 50% bǎrbaţi.Dintre aceştia cei mai mulţi au vârsta cuprinsǎ între 30-50 de ani, reprezentaţi de 49%, apoi 34% au vârsta mai micǎ de 30 de ani, iar un procent de 17% depǎşesc vârsta de 50 de ani.În cele ce urmeazǎ, cei mai mulţi dintre respondenţi,26% au venitul lunar cuprins între 1000-1500 ron, la egalitate cu cei a cǎror venit este mai mare,dublu, cuprins între 2001-3000 ron.Urmǎtorii în top sunt cei care dispun lunar de 1501-2000 ron, 24%.Existǎ şi un procent de 19% care dispun de resurse mai reduse decât restul, şi anume de mai puţin de 1000 ron/lunǎ.La celǎlalt pol se aflǎ cei mai norocoşi, un procent de 5%, care au venituri mai mari de 3000 ron.

Din analizele efectuate am ajuns la concluzia cǎ majoritatea celor care ne-au rǎspuns la întrebǎri provin din mediul urban.

7.Recomandări
 Observǎm cǎ marca noastrǎ nu se bucurǎ de o poziţie prea bunǎ în ce priveşte tripleta celor mai cunoscute mǎrci şi notorietatea asistatǎ. De aici rezultǎ o problemǎ clarǎ cu care ne confruntǎm, şi anume publicitatea insuficientǎ în rândul 74

consumatorilor.Pentru a remedia situaţia trebuie sǎ acţionǎm în acest sens cât de curând posibil şi într-un mod cât mai eficient, prin campanii de promovare adecvate.  Numărul celor care consideră produsele ca fiind de slabă calitate poate fi corelat cu clienţii care au avut sau au reclamaţii. Numărul acestora este unul destul de mare, 21% trebuind astfel să se încerce corectarea situaţiei prin acordarea unei importanţe mai mari nemulţumirilor clienţilor, determinate de calitatea produselor, de preţuri neafişate corespunzǎtor, sau de orice alte motive.  Internetul ocupǎ ultimul loc, între surse, furnizând informaţii unui procent de doar 16% dintre persoane.De aceea trebuie sǎ ne îmbunǎtǎţim site-ul propriu şi sǎ încercǎm sǎ facem cunoscut acest site printre consumatori.  Din pǎcate, un numǎr însemnat de 26 de respondenţi din cei 70 care au cumpărat de la noi sunt convinşi cǎ unitatea noastrǎ oferǎ produse la preţuri mari şi foarte mari.Trebuie probabil sǎ realizǎm mai multe promoţii pentru a reuşi sǎ-i facem pe respondenţi sǎ îşi schimbe pǎrerea cu privire la acest aspect.  Numǎrul de 30 de persoane care nu au achiziţionat produse din Trident ne aratǎ faptul cǎ trebuie sǎ ne impunem mai mult pe piaţa din Sibiu.

BIBLIOGRAFIE 1.Bǎlǎşescu Marius, Cercetǎri de marketing, editura Universitǎ Transilvania din Braşov, 2008 75

2.Dumitrescu Luigi, Marketing, vol. 2, Editura Burg, Sibiu, 2002 3.Philip Kotler, Managementul marketingului, Ediţia a 3 a ,Editura Teora, 2002 4.Meghişan Gheorghe, Stancu Ion, Meghişan Georgeta Mǎdǎlina, Cercetǎri de marketing, Editura Sitech, Craiova, 2008 5.Olaru Silvia, Politici de marketing, Editura Fundaţiei România de mâine, Bucureşti, 2008. 6.Paina Nicolae, Politici de marketing, Presa universitatea clujeanǎ, Cluj- Napoca, 1998 7.Sabou Felicia, Politici de marketing, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2004 8.*** http://www.trident.com.ro/index.html accesat în 10 ianuarie 2010.

76

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful