You are on page 1of 5

Lista cronologic a crilor de muzic psaltic n limba romn, tiprite n Romnia ntre 1820 i 1900

Lista de mai jos este foarte departe de a fi complet. Pentru aceea orice informaie privitoare la o anume ediie va fi bine primit. Dac cunoatei vreo tipritur psaltic ce nu se afl n lista de mai jos, v rog s o comunicai. Cu att mai mult va fi binevenit orice copie digital a sa (de preferat scanare). V mulumesc. 1820 Anastasimatarul lui Petru Peloponnisiul. Editor: Manuil Petru Efesiu. Tipografi: Petru Efesiu i Anton Pann. Bucureti, 1820 (limba greac) 1820 Doxastarul lui Petru Peloponnisiul. Editor: Manuil Petru Efesiu. Tipografi: Petru Efesiu i Anton Pann. Bucureti, 1820 (limba greac) 1823 Theoreticonul lui Macarie Ieromonahul. Pagina de titlu a ediiei pentru ara Romneasc: Theoriticon, sau privire cuprinztoare a meteugului musichiei bisericeti, dup azmntul sistimii ceii noao. Acum ntiai dat typrit n zilele prea-luminatului i prea-nlatului nostru domn Io Grigorie Dimitrie Ghica voevod ntru ntiul an al domniei sale, cu voia i blagoslovenia prea-o-sfiniei sale printelui mitropolitul a tpat Ungrovlahia kyrio kyr Grigorie (n ediia pentru Moldova: Ioan Sandul Sturza voevod ntru ntiul an al domniei sale, cu voia i blagoslovenia prea-o-sfiniei sale printelui arhiepiscop i mitropolit al Maldaviei kyrio kyr Veniamin). Tlmcit din grecete, pre limba romaneasc, de smeritul Macarie Ieromonahul, portarie al Sfintei Mitropolii a Bucuretilor, dascalul coalei de musichie. Vienna, 1823 . Traductor, editor i tipograf: Macarie Ieromonahul, n tipografia armenilor mechitariti din Viena, 1823 1823 Anastasimatarul lui Petru Peloponnisiul, tradus de Ieromonahul Macarie. Pagina de titlu a ediiei pentru ara Romneasc: Anastasimatariu bisericesc, dup azmntul sistimii ceii noao. Acum ntiai dat typrit n zilile prea-luminatului i prea-nlatului nostru domn Io Grigorie Dimitrie Ghica voevod ntru ntiul an al domniei sale, cu voia i blagoslovenia prea-o-sfiniei sale printelui mitropolitul a tpat Ungrovlahia kyrio kyr Grigorie (n ediia pentru Moldova: Ioann Sandul Sturza voevod ntru ntiul an al domniei sale, cu voia i blagoslovenia prea-o-sfiniei sale printelui arhiepiscop i mitropolit al Moldaviei kyrio kyr Veniamin ). Alctuit dup cel grecesc pre limba romaneasc, de smeritul Macarie Ieromonahul, portarie al Sfintei Mitropolii a Bucuretilor, dascalul coalei de musichie. Vienna, 1823. Traductor, editor i tipograf: Macarie Ieromonahul, n tipografia armenilor mechitariti din Viena, 1823 1823 Irmologhionul lui Petru Peloponnisiul, tradus de Ieromonahul Macarie. Pagina de titlu a ediiei pentru ara Romneasc: Irmologhion sau catavasieriu musicesc, care cuprinde n sine catavasiile praznicilor mprteti i ale Nsctoarei de Dumnezeu, ale Triodului i ale Penticostariului, precum s cnt n sfnta lui Hristos Dumnezeu beserica cea mare. Acum ntiai dat typrit n zilile prea-luminatului i prea-nlatului nostru domn i ighemon a toat Ungrovlahia, Io Grigorie Dimitrie Ghica voevod, ntru ntiul an al domniei sale. Cu voia i blagoslovenia prea-o-sfinitului mitropolit a toat Ungrovlahia kyrio kyr Grigorie (n ediia pentru Moldova: Ioann Sandul Sturza voevod ntru ntiul an al domniei sale, cu voia i blagoslovenia prea-osfiniei sale printelui arhiepiscop i mitropolit al Moldaviei kyrio kyr Veniamin ). Alctuit romanete pre azmntul sistimii ceii noao dupre cel grecesc de smeritul Macarie Ieromonahul, portarie al Sfintei Mitropolii a Bucuretilor, dascalul coalei de musichie. 1823 . Traductor, editor i tipograf: Macarie Ieromonahul, n tipografia armenilor mechitariti din Viena, 1823. Textul prefeei. 1827 Tomul 2 al Anthologhiei (alctuit de Macarie Ieromonahul). Pagina de titlu: Tomul al doilea al

Anthologhiei, dup azmntul sistimii ceii noao a musichiei bisericeti, acum ntiu tiprit n zilele prea-luminatului i prea-nlatului nostru domn Grigorie Dimitrie Ghica Voevod ntru al aselea an al domniei sale, cu voia i blagoslovenia prea-o-sfinitului mitropolit a toat Ungrovlahia kyriu kyr Grigorie, ntradus dup cel grecesc pre limba noastr romneasc, de Macarie Ieromonahul, dascalul coalelor de musichie a patriei. n Bucureti, n sfnta mitropolie, la anul 1827. Traductor, editor i tipograf: Macarie Ieromonahul, n tipografia Mitropoliei
Bucuretilor, 1827 1830 Tomul al doilea al anthologhiei (M. P. Efesiu). Titlul original: . . , . .

. ' (Al doilea tom al anthologhiei. Cuprinznd toat sfnta slujb a Utreniei. Supra-exighisit mai analitic i acum pentru prima dat hartografiat de ctre Petru Manuil Efesiu, cel din Kuadasi Efesului. n Bucureti, [tiprit] de Petru, inventatorul hartografiei. 1830) (limba greac) 1836 Prohodul Domnului, de Macarie Ieromonahul. Titlu original: Prohodul Domnulul Dumnezeu i Mntuitorului Nostru Iisus Hristos. Carele s cnt n Sfnta i Marea Vineri seara la priveghiere, ntocmit dupre cum s cnt grecete fr scdere sau nmulire de vreo silab. Acum ntiu typrit n zilele prea-nlatului nostru Domn a toat ara Romneasc, Alexandru Dimitrie Ghica Voevod, ntru al doilea an al domniei sale. Cu blagosloveniia i cu toat cheltuiala iubitorulul de Dumnezeu Episcop al Sfintei Episcopii Buzul, kyrio kyr Chesarie. n Sfnta Episcopie Buzul, ntru a sa acum din nou fcuta typografie, la anul mntuirii 1836. Fevruarie 6 . Editor: Macarie Ieromonahul. Buzu, 1836. 1840 Tomul 1 al Anthologhiei. Traductor, editor i tipograf: Nectarie Frimu, ierodiacon, n tipografia Mnstirii Neam, 1840 (limba romn) 1841 Noul Doxastar. Tomul 1. Pagina de titlu: Noul Doxastar. Prefcut n romnete dup metodul vechi al serdarului Dionisie Fotino, i dat la lumin pe acest metod nou n zilele oblduirii prea nlatului nostru Prin Alexandru Ghica cu binecuvntarea i ajutorul nalt preaosfinitului Mitropolit al Ungrovlahiei Domnul D. Neofit, ntru ntiul an al arhipstoriei sale, de Anton Pann. Tomul 1. Bucureti, 1841. n Tipografia Pitarului Konst. Petrovici, sub direcia lui Iosif Kopainig care a lucrat i notele de cntare . Traductor, editor i tipograf: Anton Pann, Bucureti, 1841 1846 Bazul teoretic. Autor, traductor, editor i tipograf: Anton Pann, n tipografia proprie, Bucureti, 1845-1846 (limba romn) 1846 Irmologhionul lui Anton Pann. Irmologhiu sau Catavasier care cuprinde n sine toate irmoasele sau catavasiile srbtorilor mprteti de peste an, troparele, condacele i exapostilariile. Cuprinde i podobiile tuturor glasurilor, Binecuvntrile i Slujba morilor i altele. Traductor, editor i tipograf: Anton Pann. Bucureti, 1846 1846 Prohodul, de Anton Pann. Pagina de titlu: Epitaful sau Slujba nmormntrii Domnului i Mntuitorului Nostru Iisus Hristos. Care cu numire de Prohod sau tiprit mai ntiu cu BineCuvntarea Prea-sfinitului Episcop D. D. Chesarie Buzul. lar Acum prelucrat n felul ce se vede s'au dat la lumin cu Bine-Cuvntarea nalt Prea-Sfinitului Arhipstor i Mitropolit al Ungrovlahiii, Domnul Domn Neofyt, de Anton Pann, Profesorul de Muzic Bisericeasc n Seminarul Sfintei Mitropolii. Bucuresci (ntru a sa Tipografie de Muzic Bisericeasc), 1846 . (24 x 15,5). 2 f. + 40 p. 1846 Tomul 2 al anthologhiei. Pagina de titlu: Carte de cntri bisericeti. Tomul 2. Traduse din originalele greceti n limba moldoveneasc. Traductor, editor i tipograf: Arhiereul Nectarie Frimul Tripoleos. Iai, 1846 1847 Prescurtare din Bazul lui Anton Pann. Foaia de titlu: Prescurtare din Bazul muzicii bisericeti i din Anastasimatar care se cnt grabnic i zbavnic. Autor, editor i tipograf: Anton Pann, Bucureti, 1847 1847 Paresimierul lui Anton Pann. Pagina de titlu: Paresimier care cuprinde n sine cntrile cele mai de trebuin ale Postului Mare. Traductor, editor i tipograf: Anton Pann. Bucureti, 1847 1847 Heruvico-chinonicar. Tomul 1. Heruvico-chinonicar care cuprinde n sine trei rnduri heruvice i chinonice duminicale pe toate glasurile, afar de ale sptmnii, lng care s-au adugat i axioane 22. Tom 1. Traductor, editor i tipograf: Anton Pann. Bucureti, 1847 1847 Heruvico-chinonicar. Tomul 2. Heruvico-chinonicar anual care cuprinde n sine deosebite heruvice i chinonice pentru toate srbtorile anului, lng care s-au adugat i antiaxioanele lor. Tom 2. Traductor, editor i tipograf: Anton Pann. Bucureti, 1847 1847 Rnduiala Sfintei i Dumnezeietii Liturghii . Autor, editor i tipograf: Antonn Pann. Bucureti, 1847 1847 Voscresnic (Anastasimatar slavon). Bucureti, 1847 (limba slavon) 1848 Theoreticonul lui Dimitrie Suceveanul . Pagina de titlu: Theoreticon sau privire cuprinztoare a meteugului muzichiei bisericeti, dup aezmntul sistemii cei noi. Editor i tipograf: Dimitrie Suceveanul, Iai, 1848 1848 Anastasimatar bisericesc dup aezmntul sistemii celei noi. Editor i tipograf: Dimitrie Suceveanul, Iai, 1848 1848 Irmologhionul lui Dimitrie Suceveanul. Pagina de titlu: Irmologhion sau catavasieriu musicesc. Care cuprinde n sine Catavasiile Praznicilor mprteti i ale Nsctoarei de Dumnezeu, ale Triodului, ale Penticostariului, precum s cnt n sfnta lui Dumnezeu Biserica cea mare. Acum a doua oar tiprit n zilele bine-credinciosului nostru domn Mihail Grigoriu Sturza V.v. n al paisprezecele an al domniei sale. Cu voia i blagosloveniia nalt-prea-o-sfiniei sale d. d. Meletie, Arhiepiscop i Mitropolit Moldaviei i Sucevel i cavaler a mai multor ordine. Alctuit i ntocmit

dup cel mai nou sistem din grecete n romnete de d. sluger Dimitrie Sucevanul Proto-Psalt Sfintei Mitropolii. Prin osteneala i toat cheltuiala supuilor nalt-prea-o-sfiniei sale Antonie Gheorghiu, iconom i protoiereu tinutulul Iai, i a s. s. Markian Folescu, arhidiaconul Sfintei Mitropolii. Iaii (n Tip. Sfintei Mitropolii), 1848. Traductor, editor i tipograf: Dimitrie Suceveanul, Iai, 1848 (limba romn) 1848 Privegherul lui Anton Pann. Pagina de titlu: Privighier care cuprinde n sine toat ornduiala Privegherii sau a Mnecrii. Traductor, editor i tipograf: Anton Pann. Bucureti, 1848 1852/1853 Imnuri cntate la examene de seminaritii seminarului Sfintei Mitropolii. Compuse i tonate de Protosinghelul Veniamin Catulescu, Inspectorul Seminarului. Bucureti (Tip. lui Anton Pann), 1853 [pe copert: 1852]. 1853 Noul Doxastar. Tomul 2. Pagina de titlu: Noul Doxastar. Prelucrat n romnete din metodul sistemii vechi al serdarului Dionisie Fotino. i dat la lumin n zilele prea nlatului nostru Domn Barbu Dimitrie tirbei VV. Cu binecuvntarea nalt prea sfinitului mitropolit al Ungrovlahiei D.D. Nifon. De Anton Pann. Tom II. Bucureti, 1853. n tipografia sa cea de muzic bisericeasc . Traductor, editor i tipograf: Anton Pann. Bucureti, 1853 1853 Noul Doxastar. Tomul 3. Pagina de titlu: Noul Doxastar. Prelucrat n romnete din metodul sistemii vechi al serdarului Dionisie Fotino. i dat la lumin n zilele prea-luminatului nostru Domn Barbu Dimitrie tirbei vv. Cu binecuvntarea nalt preasfinitului mitropolit al Ungrovlahiei D.D. Nifon. De Anton Pann. Tom III. Bucureti, 1853. n Tipografia sa cea de muzic bisericeasc . Traductor, editor i tipograf: Anton Pann. Bucureti, 1853 1854 Noul Anastasimatar al lui Anton Pann. Noul anastasimatar tradus i compus dup sistema cea veche a serdarului Dionisie Fotino. Traductor, editor i tipograf: Anton Pann. Bucureti, 1854 1854 Irmologhion (Anton Pann). Irmologhiu Catavasier n care se cuprind catavasiile srbtorilor dumnezeieti, asemnndele glasurilor i 21 Doxologii. Traductor, editor i tipograf: Anton Pann. Bucureti, 1854 1854 Sfnta Liturghie a Marelui Vasile i Sfnta Liturghie a lui Ioann Gur de Aur. Traductor, editor i tipograf: Anton Pann: Bucureti, 1854 1856 Theoreticonul lui Serafim Ieromonahul. Editor i tipograf: Serafim Ieromonahul. Buzu, 1856 1856 Anastasimatarul lui Macarie Ieromonahul. Editor i tipograf: Serafim Ieromonahul. Buzu, 1856 1856 Irmologhionul lui Serafim Ieromonahul. Traductor, editor i tipograf: Serafim Ieromonahul. Buzu, 1856 1856 Tomul 1 al anthologhiei. Pagina de titlu: Tomul 1 al Antologhiei dup aezmntul sistemii celei noi a muzicii bisericeti. Aezndu-se ntocmai dup orighinalul ieromonahului Macarie, ns cntrile s-a socotit a se pune numai care sunt mai de trebuin i fr cratimi. Editor i tipograf: Serafim Ieromonahul. Buzu, 1856 1856 Liturghierul lui Serafim Ieromonahul. Pagina de titlu: Rnduiala Sfintei i Dumnezeietii Liturghii care cuprinde n sine: Binecuvinteaz i celelalte antifoane, heruvicele, axioanele i chinonicele de peste tot anul i ale Postului Mare de la Liturghia Sfntului Vasile i de la Liturghia mai-nainte sfinit a Sfntului Grigorie Dialogul. Tomul 2. Editor i tipograf: Serafim Ieromonahul. Buzu, 1856 1856 Idiomelarul lui Dimitrie Suceveanul. Pagina de titlu: Idiomelar, adic cntare pe singur glasul, unit cu Doxastarul. Care cuprind dousprezece luni, cu Triodul i Penticostarul. Partea 1. Traductor i editor: Dimitrie Suceveanul. Mnstirea Neam, 1856 1856 Idiomelarul lui Dimitrie Suceveanul. Pagina de titlu: Idiomelar, adic cntare pe singur glasul, unit cu Doxastarul. Care cuprind dousprezece luni, cu Triodul i Penticostarul. Partea 2. Traductor i editor: Dimitrie Suceveanul. Mnstirea Neam, 1856 1856 Prohodul Domnului Dumnezeu i Mntuitorului nostru Iisus Hristos care se cnt n Sfnta i Marea Vineri seara la Priveghere ntocmit dup originalul grecesc, prelucrat i mbuntit cu mai multe cntri pe muzichie i acum din nou corectat de d-lui paharnic Dimitrie Suceveanu. Editor: Dimitrie Suceveanul. Mnstirea Neam, 1856 1857 Idiomelarul lui Dimitrie Suceveanul. Pagina de titlu: Idiomelar, adic cntare pe singur glasul, unit cu Doxastarul. Care cuprind dousprezece luni, cu Triodul i Penticostarul. Partea 3. Traductor i editor: Dimitrie Suceveanul. Mnstirea Neam, 1857 1859 Principii elementare ale muzicii bisericeti i prescurtare din Anastasimatar. Autor i editor: Oprea Demetrescu. Bucureti, 1859 1860 Colecie de cntri. Pagina de titlu: Coleciuni de cntri bisericeti ntre care unele compuse,

traduse, altele culese i prelucrate. Traductor i editor: tefan Popescu. Bucureti, 1860 1863 Mngetorul comun. Paraclisele I i II. Autor i editor: Oprea Demetrescu. Bucureti, 1863 1866 Cntece naionale. Ed a 5-a. Cu adaogire de mai multe cntece noi. Autor i editor: Oprea Demetrescu. Bucureti, 1866 1868 Prohodul Domnului. Pagina de titlu: Prohodul Domnului Dumnezeu i Mntuitorului nostru Iisus Hristos care se cnt n Sfnta i Marea Vineri seara la Priveghere, ntocmit dup cum se cnt grecete fr scdere sau nmulire de vreo silab. Buzu, 1868 1869 Prohodul Adormirei Prea Sfintei Nsctoarei de Dumnezeu i Pururea Fecioara Maria, compus de Ritorul Manoil Corinteanul. Bucureti, 1869 1873 Antologie musico-ecclesiastic. Culeas i prelucrat de Oprea Demetrescu. Rmnicul Vlcei, 1873 1875 Albina muzical a arhiereului Ghenadie eposu . Pagina de titlu: Albina muzical. Coprinznd n sine tipurile cele mai uzitate ale Prosomiilor (Podobiilor) celor opt glasuri, fcute a se cnta ntocma ca n grecete, i cntri srbtorale din Triod, Penticostar, Octoih i Minee, aplicate la tipuri ntocma ca n grecete. De Arhiereul Ghenadie, fost Episcop de Arge. Cu bine-cuvntare nalt Prea Sfinitului Arhi-Episcop i Mitropolit al Ungro-Vlahei, Primat al Romniei i Preedinte al Sfntului Sinod D. D. Calinic Miclescu. Bucureti (Tip. Toma Teodorescu), 1875. (21,5 x 14,5). VIII + 216 p. cu ilustr. 1875 Manual de muzic bisericeasc. Pagina de titlu: Manual de muzic bisericeasc coprinznd Doksologiile originale dup cele opt glasuri, axioanele duminekale, parte din Serviciul Divin al Sfinilor Trei Ierarhi, Patronii Seminarului. Editor: tefan Popescu. Bucureti, 1875 1875 Gramatic, Anastasimatar, Irmologhion i Doxologii. Pagina de titlu: Grammatica, anastasimatarul i irmologhionul de cntri bisericeci. Acum retiprite ntocmai dup celle tiprite n Episcopia Buzeului n anul 1856. n ilele prea nlatului nostru Domn Carol I. Cu bine cuvntarea prea sniei salle Printelui Episcop al Eparchiei Buzeu D. D. Inoceniu. Cu spesele Cntreilor sntei Episcopii Buzeu N. Ionescu i I. B. Sburlan . Buzeu (Noua Typographia Romn A. Georgescu), 1875. (26,5 x 19). 1 f. + 576 p. Editor: Neagu Ionescu. 1875 Gramatic i prescurtare din Anastasimatar. Autor i editor: Oprea Demetrescu. Bucureti, 1875 1875 Prohodul Domnului. Pagina de titlu: Prohodul Domnului Dumnezeu i Mntuitorului nostru Iisus Hristos. Editor: Oprea Demetrescu. Bucureti, 1875 1881 Buchetul muzical al lui Neagu Ionescu, ediia 1881. Editor: Neagu Ionescu. Buzu, 1881 1892 Utrenier i Liturghier, de Ioan Zmeu. 1895 Utrenier i Liturghier, de Ioan Zmeu. Reeditare uor modificat i mbogit. 1896 Colecie de muzic oriental. Autor: Pr. Iconom Stavrofor Gheorghe Ionescu. Bucureti, 1896 1897 Anastasimatarul, irmologhionul i gramatica musici bisericesc. Autori i editori: Neagu Ionescu i Nae Severeanu. 1897 Gramatic i Anastasimatar. Pagina de titlu: Teoria principillor de Muzic Bisericeasc i Anastasimatarul teoretic i foarte practic aranjat n modul cel mai apropiat tiprit n zilele prea nlatului nostru Domn Carol I Regele Romniei i a I. P. S. Mitropolit Primat D. D. Iosif Gheorghian, Preedintele S-lui Sinod. Cu bine-cuvntarea P.S.S. D.D. Ghenadie Enceanu, Episcop al Rmnicului Noului Severin, n al 11 an al pstoriei Sale. De Lazr S. tefnescu, Profesor de ambele muzici la coala de cantori din T.-Severin. Cu a sa cheltuial. Pentru tte clele de cntrei din ar, precum Seminarele clele Normale. Bucureci (Tipo-Litografia Crilor Bisericeti), 1897. (22x15,5). 302 p. Autor i editor: Lazr tefnescu. 1898 Utrenier i Idiomelar. Pagina de titlu: Utrenierul cu slujbele sfinilor din tot cursul anului, Triodul

i Penticostarul (parte dup Dimitrie Suceveanu). Editor: Lazr tefnescu. Turnu Severin, 1898 1899 Slujba nvierii, de Ioan Popescu Pasrea. Pagina de titlu: Serviciul nvierii Domnului scris pe muzica bisericeasc oriental, Bucureti, 1899 1899 Slujba nmormntrii. Pagina de titlu: Prohodul nmormntrii lumenilor lucrat i aranjat pe music bisericeasc de mine nsumi Lazr S. tefnescu, profesor de ambele musici la cla de cntrei din Turnu-Severin. i dat la lumin pentru ntia oar cu insistenta rugminte a elevilor din clasa II-a notai la pagina ultim . Bucuresci (Tip. i Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1899. (24,5x17). 43 p. 1899 Memoriu relativ la coala de "musichie bisericeasc" pe anii 1869-1899 [de Neculai I. Barcan]. Peatra (Impr. Jud. Neamu), 1899. (23 x 15,5). 20 p. + 1 tab. 1900 Buchetul muzical al lui Neagu Ionescu, ediia 1900. Editor: Neagu Ionescu. Bucureti, 1900 1900 Slujba Acopermntului Maicii Domnului. Pagina de titlu: Slujba Acopermntului Maicei Domnului care se prznuete la 1-iu Octomvrie. Lucrat pe muzica oriental de smerita ntre monahii Epiharia Moisescu, Cntr n Sfnta Monastire igneti. Elev a Domnului tefan Popescu, Fost Profesor de Muzica bisericsc la Seminarul Central i Nifon din Bucureti. Tiprit cu nalta binecuvntare a Sntului Sinod al Sntei Biserici Autocefale Ortodoxe Romne (Ordinul nr. 155 din 17 Mal 1900). Bucureti (Tipografia Crilor Bisericeti), 1900. (24 x16,5). 32 p. Editor: Monahia Epiharia Moisescu. Bucureti, 1900 1900 ntmpinare la Raportul Comisiunei Sf. Sinod discutat n edina de la 25 Maiu 1899 relativ la nlocuirea semnelor psaltichiei prin notaiunea liniar de Gavriil Musicescu. (Tip. Dacia" P. Iliescu & D. Grossu), 1900. (23 x 16). 1 f. + 68 p. List provizorie alctuit de monahul Filotheu Blan, dup originalele existente i dup Bibliografia Romn Modern.

http://megaison.blogspot.no/2013/06/carti-de-muzica-psaltica-romanesti.html