Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

1 | P a g e

ISI KANDUNGAN

MUQADIMAH ......................................................................................................................................................... 2
PERKAHWINAN DALAM ISLAM ............................................................................................................................... 4
Islam mengalakkan perkahwinan ......................................................................................................................... 7
Hukum bernikah di dalam Islam ........................................................................................................................... 9
Wanita tidak wajib bernikah ? ............................................................................................................................ 10
Bantuan Allah kepada golongan yang ingin bernikah ........................................................................................ 11
Bagaimanakah berlakunya takdir itu ? ............................................................................................................... 13
Bagaimana menghadapi takdir ? ...................................................................................................................... 14

KEBAHAGIAAN DALAM RUMAHTANGGA .............................................................................................................. 18
Kekeluargaan Muslim ......................................................................................................................................... 19
Ikhlas ................................................................................................................................................................... 19
Ilmu yang Sahih Daripada Al-Quran dan Sunnah .............................................................................................. 20
Amal yang berterusan ........................................................................................................................................ 22

AGAMA MERUPAKAN FAKTOR KEBAHAGIAAN HIDUP DI DUNIA DAN DI AKHIRAT ................................................. 34
Agama membimbing manusia hidup bahagia di dunia ..................................................................................... 34
Agama sebagai penasihat .................................................................................................................................. 41
Agama membantu mewujudkan keadilan ......................................................................................................... 43
Agama membantu membentuk kedamaian ...................................................................................................... 44
Agama mewujudkan sabar terhadap ujian dan tawakal dalam kehidupan ...................................................... 45
Agama menjadikan seseorang itu beradab dan berakhlak ............................................................................... 47
Agama sebagai faktor kebahagiaan di akhirat ................................................................................................. 49

TIPS MENGENALI LELAKI DAN WANITA SOLEH DI SEKELILING ANDA ...................................................................... 53
Selagi ada lelaki soleh maka pasti juga ada wanita solehah .............................................................................. 55
Kedudukan lelaki dan wanita soleh .................................................................................................................... 56
Siapakah orang yang soleh ? .............................................................................................................................. 58
Ciri-ciri orang yang soleh dan solehah .......................................................................................................... 59
Mengawal Hawa Nafsu ...................................................................................................................................... 60
Hidup di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah ....................................................................................... 61
Hidup dengan beribadah kepada Allah .............................................................................................................. 64
Lelaki dan wanita yang terikat hatinya dengan masjid dan aktiviti dakwah .................................................. 66
Hukum solat berjemaah...................................................................................................................................... 67
Berakhlak mulia dan berbudi bahasa ............................................................................................................ 68
Ikhlas dan jujur hatinya ...................................................................................................................................... 70
Tawadhu’ .................................................................................................................................................... 71
Pemurah dan rajin bersedekah serta tidak kedekut ........................................................................................... 72
Mendirikan solat malam .............................................................................................................................. 73
Khusyuk dalam Solat ........................................................................................................................................... 74
Berbaik sangka ............................................................................................................................................ 75
Berjihad di jalan Allah ........................................................................................................................................ 77
Penutup ....................................................................................................................................................... 80
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

2 | P a g ePanduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

3 | P a g e
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

4 | P a g e


Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

5 | P a g e

MUKADIMAH
.,- ¸~ = .
·,· ·- = - . ·· , · ¸.· ·· = ·. ¸· ·' .·, ' ¸· = ·.·
· ··· ·· ¸` . ¸· , ·. ·· - .' .' · : . ·- = . ·. .' .' .
Sesungguhnya segala puji-pujian hanyalah untuk ALLAH. Kepada-NYA jua kita
memuja, memohon pertolongan dan keampunan. Kita pohonkan perlindungan ALLAH
daripada kejahatan diri dan amalan. Sesiapa yang diberikan petunjuk oleh ALLAH
tidak akan disesatkan dan sesiapa yang disesatkan tidak akan diberikan petunjuk. Aku
bersaksi bahawa tiada TUHAN melainkan ALLAH. TUHAN yang Satu. Tiada syirik
baginya. Aku bersaksi bahawa Muhammad itu hamba dan utusan-NYA.
Firman ALLAH S.W.T yang Maksudnya:
"Wahai orang-orang yang beriman! bertakwalah kamu kepada ALLAH dengan sebenar-benar
takwa dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam." – Surah Ali 'Imran: 102.
Firman ALLAH S.W.T yang Maksudnya:
"Wahai sekalian manusia! bertakwalah kepada TUHAN kamu yang telah menjadikan kamu
(bermula) dari diri yang satu (Adam) dan menjadikan daripada (Adam) itu pasangannya
(Hawa) serta membiakkan daripada kedua-duanya (zuriat keturunan) lelaki dan perempuan
yang ramai. Bertakwalah kepada ALLAH yang kamu selalu minta dengan menyebut-nyebut
nama-NYA dan peliharalah hubungan silaturahim kerana sesungguhnya ALLAH sentiasa
memerhati (mengawas) kamu." – Surah al-Nisak: 1.
Firman ALLAH S.W.T yang Maksudnya:
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada ALLAH dan katakanlah perkataan yang
tepat (benar dalam segala perkara). – Surah al-Ahzab: 70.
Penulis berharap buku ini dapat membantu para muslimin dan muslimat di
zaman ini bagi menemui permata di lautan yang dalam dan cahaya dalam kelam. Juga
teman yang bakal menemani mereka sebagai rakan setia dan pasangan yang akan
sama-sama berpimpin tangan melakukan musafir menuju ALLAH S.W.T melalui jalan
yang diredhai-NYA.
Menyusun buku berkenaan Panduan Mencari Pasangan Hidup Bagi
Mendapatkan Suami Soleh dan Isteri Solehah ini bukanlah satu perkara yang mudah. Ia
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

6 | P a g e

memerlukan pengalaman dan pertunjuk daripada ALLAH S.W.T. Ini kerana, persoalan
jodoh termasuk salah satu daripada takdir ALLAH S.W.T.
Firman ALLAH S.W.T yang Maksudnya:
"Katakanlah semuanya itu adalah daripada ALLAH." – Surah al-Nisak: 78.
Ia merupakan nikmat dan rezeki kurniaan ALLAH kepada hamba-hamba-NYA
yang terpilih dan diberikan kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki-NYA. Dan mereka
itu mendapat rezeki dan kurniaan yang sangat besar. Apapun buku ini pastinya dapat
mengajar anda bagaimanakah caranya untuk mendapatkan nikmat dan rezeki itu.
InsyaAllah,

Segala puji hanyalah bagi Allah swt.

Yang benar,
Ermey Ahmad @ Ustaz Emran
2008Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

7 | P a g e

Perkahwinan Dalam Islam
Islam merupakan sebaik-baik agama yang memandu manusia kepada
kebahagian sejati baik di dunia mahupun akhirat. Islam juga menyediakan panduan
yang lengkap dalam menjalani kehidupan sebagai manusia.
Firman ALLAH S.W.T yang Maksudnya:
“Sesiapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka dia tidak diterima (di sisi kami) dan
di hari akhirat kelak dia akan termasuk di kalangan mereka yang rugi.” – Surah Ali 'Imran: 85.
Manusia telah diciptakan oleh ALLAH S.W.T dengan bentuk kejadian yang unik
dan berbeza daripada makhluk-makhluk-NYA yang lain. Bermula daripada Adam a.s
dan seterusnya makhluk yang bergelar wanita pertama bernama Hawa. Daripada
mereka berdua lahirlah generasi manusia berikutnya melalui proses percantuman
benih antara lelaki dan wanita.
Kehidupan bermula apabila berlaku persetubuhan antara seorang lelaki dengan
seorang wanita. Daripada perbuatan ini, lahirlah benih yang bernyawa di mana ia
membesar dari rahim seorang wanita. Akhirnya muncullah seorang generasi baru yang
kemudiannya bergerak dan berjalan di muka bumi.
Firman ALLAH S.W.T yang Maksudnya:
“Daripada apakah manusia itu diciptakan ?” – Surah 'Abasa: 18.
Firman ALLAH S.W.T yang Maksudnya:
“Dari setitis air mani (air lelaki) ketika ia tertumpah ke dalam rahim (kemaluan wanita).” –
Surah al-Najm: 46.
Melalui proses ini, kehidupan sosial manusia terbentuk, lahir dan wujud di
hadapan kita pada hari ini. Demi kelangsungan fitrah yang ditetapkan oleh-NYA
dalam mentadbir urusan dan perjalanan kehidupan, DIA yang Maha Agung dan Maha
Berkuasa telah menetapkan bahawa kejadian manusia yang berbeza jantina itu
dipenuhi dengan sifat kasih sayang dan memiliki daya tarikan biologi secara semula
jadi antara satu sama lain.
Firman ALLAH S.W.T yang Maksudnya:
“(Tetaplah atas) fitrah ALLAH yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.” - Surah
Ar-Rum: 30.
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

8 | P a g e

Secara fitrahnya manusia diciptakan untuk tertarik kepada kaum yang
berlawanan jenis dengannya. Mereka saling menyukai dan ingin mendekati antara satu
sama lain. Lalu hal itu akan mendorong berlakunya persetubuhan yang merupakan
proses bagi memastikan kelangsungan generasi dan zuriat. Ini merupakan fitrah
manusia yang sudah ditetapkan oleh ALLAH S.W.T.
Selain itu lelaki dan wanita juga diciptakan oleh ALLAH untuk memiliki
perasaan senang dan bahagia dengan kewujudan pasangan. Hal ini disebutkan oleh
ALLAH S.W.T secara jelas melalui firman-NYA yang bermaksud:
Β´ρ .«.≈ƒ¦´™ β¦ _l> />l Β ¯Ν>.±Ρ¦ l´>≡´ρ—¦ ¦θ`Ζ>`..l !γŠl| Ÿ≅->´ρ Ν÷´Ζ.. οŠ´θΒ
πϑ>´‘´ρ β| ’· il≡Œ ·≈ƒψ Θ¯θ1l βρ`,>±.ƒ ∩⊄⊇∪
“Dan antara tanda-tanda kebesaran-NYA ialah diciptakan untuk kamu dari diri kamu akan
isteri-isteri supaya kamu bersenang-senang kepadanya dan menjadikan antara kamu saling
mencintai dan berkasih sayang.” – Surah al-Rum: 21.
Al-Imam Ibn Katsir ra berkata bahawa maksud ` . ´ ' ` ¸ · ialah melalui kejadian
yang sama dengan kamu, iaitu daripada kaum manusia. Bukan dari jin atau malaikat
yang berbeza kejadian. Manakala maksud .` , .` ´` iaitu lelaki dan perempuan ini
diciptakan untuk saling bersenang-senang antara satu sama lain. Bahkan dari segi
kejadian fizikalnya pun saling melengkapi dan diciptakan untuk menyenangkan satu
sama lain. (Lihat Tafsir Ibn Katsir, jil: 3, ms: 57 bersama keterangan tambahan daripada penyusun).
Tujuan ALLAH S.W.T menciptakan lelaki dan wanita saling memerlukan dari
sudut biologi dan kejiwaan ialah untuk memastikan lahirnya keturunan dan generasi
baru melalui perhubungan lelaki dan wanita.
!κš‰!≈ƒ '!Ζl¦ ¦θ1.¦ `Ν>−.´‘ “%!¦ />1l> Β ±Ρ ο‰>≡´ρ _l>´ρ !κ.Β !γ >ρ— ´±.´ρ !´Κ·κ.Β ωl>‘ ¦¸..´ ´™!.Σ´ρ
Maksudnya:
"Wahai sekalian manusia! bertakwalah kepada TUHAN kamu yang telah menjadikan kamu
(bermula) dari diri yang satu (Adam) dan menjadikan daripada (Adam) itu pasangannya
(Hawa) serta membiakkan daripada kedua-duanya (zuriat keturunan) lelaki dan wanita
berkembang biak yang banyak.– Surah al-Nisak: 1.
Islam amat menitik beratkan hubungan harmoni antara satu sama lain dan
sebaik-baik agama yang menghubungkan pertalian dan kebaikan antara sesama
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

9 | P a g e

manusia. Walaupun manusia diberikan akal fikiran namun godaan syahwat, naluri dan
daya tarikan antara lelaki dan wanita seringkali sukar dikawal dan mengakibatkan
mereka kerap melanggar batasan dan melakukan kerosakan di atas muka bumi. Ini
menyebabkan berlaku kerosakan pada aturan fitrah yang ditetapkan oleh ALLAH
S.W.T.
Ketika zaman jahiliah dan zaman kuno dalam tamadun manusia, kaum wanita
seringkali dijadikan alat pemuas nafsu seksual lelaki disebabkan keadaan fizikal
mereka yang lemah. Sehingga para wanita hidup menderita dan tidak mendapat
kebahagiaan. Begitu juga kaum lelaki. Mereka turut tidak mencapai kepuasan hidup
yang hakiki kerana melampaui batas dan mengikut hawa nafsu untuk mencapai
keseronokan. Akhirnya hanya merosakkan diri mereka dan menambah derita dalam
kehidupan.
Oleh itu, Islam datang membawa rahmat ke seluruh alam. Ia benar-benar
menepati tujuan kedatangannya apabila Islam mengajar manusia tatacara dan kaedah
dalam menjalinkan hubungan antara satu sama lain serta menetapkan peraturan dan
panduan bagi mencapai kehidupan yang bahagia.
Sebagai contohnya, dalam hadis riwayat Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin
Abi Waqqas melalui bapanya daripada datuknya yang berkata bahawa Rasulullah
s.a.w bersabda:
' ` ` · · ¸ ` · · · . ` · ` . - · ` ´ ` ¸ . ` · - ` ` . ` - ` ¯ ` . . ` ¸ . ' ` ` · · ¸ ` · - `
' ` . . ' · ' ` . . ` ´ ` ¸ ` . ` , ` , ` ¯ ` . ' ` . .
Maksudnya:
“Empat perkara termasuk tanda kebahagiaan ialah memiliki wanita yang solehah, tempat tinggal
yang lapang, jiran yang baik dan kenderaan yang selesa. Juga empat perkara termasuk
kesusahan (derita) ialah memiliki jiran yang jahat, isteri yang tidak baik, tempat tinggal yang
sempit dan kenderaan yang buruk.” - Hadis sahih riwayat Ibn Hibban dalam sahihnya no. 4032 dan
Abu Nu'aim dalam Hilyatul Auliya, jil. 8, no. 388. Isnad (sanad) hadis ini sahih dengan menepati
syarat Syaikhain (al-Bukari dan Muslim). Ia diriwayatkan juga oleh Ahmad, jil. 1, ms: 1445, al-Hakim
no. 2640, Bazzar dan Tabrani dengan lafaz yang hampir sama.
Rasulullah s.a.w menyebut bahawa memiliki isteri yang solehah, tempat tinggal
yang lapang, jiran yang baik dan kenderaan yang selesa termasuk salah satu daripada
tanda kebahagiaan. Sebaliknya, mempunyai jiran yang jahat, isteri yang tidak baik,
tempat tinggal yang sempit dan kenderaan yang buruk termasuk tanda-tanda
kesusahan dan penderitaan. Oleh itu, Islam menyediakan peraturan dan petunjuk yang
sempurna dalam pelbagai perkara termasuk soal kemasyarakatan dan kehidupan
duniawi.
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

10 | P a g e


Islam Mengalakkan Perkahwinan
Agama Islam amat mengalakkan perkahwinan. Ia merupakan salah satu sunnah yang
utama dalam agama. Bahkan sebagai perintah kepada setiap muslim dan muslimah.
β|´ρ Λ.±> ω¦ ¦θL.1. ’· ‘´Κ≈.´‹l¦ ¦θ>>Ρ!· !Β ´.!L Ν>l ´Β ™!.Ψl¦ _..Β ±≈l.´ ρ ×≈.'‘´ρ β¦· `Ο.±> ω¦ ¦θl‰-.
ο‰>≡´θ· ρ¦ !Β ·>lΒ ¯Ν>`Ψ≈ϑƒ¦ il≡Œ ´’ΤŠ¦ ω¦ ¦θlθ`-. ∩⊂∪
Maksudnya:
"Jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap wanita-wanita yatim (jika kamu berkahwin dengan
mereka), berkahwinlah dengan sesiapa sahaja yang kamu berkenan di kalangan wanita-wanita
(lain yang bukan anak yatim): sama ada dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu bimbang
tidak mampu berlaku adil (antara isteri-isteri kamu), berkahwinlah dengan seorang sahaja atau
(pakailah) hamba-hamba wanita yang kamu miliki. Hal itu adalah lebih dekat (untuk mencegah)
supaya kamu tidak melakukan kezaliman." – Surah al-Nisak: 3.
Melalui hadis riwayat Anas r.a Rasulullah s.a.w bersabda:
· ` ¸ · . · ` ¸ ` ` ` ¸ · ` , ¸ · ` ¸
Maksudnya:
“Sesiapa yang membenci sunnahku, maka dia bukanlah daripada golonganku (umatku).” - Hadis
sahih riwayat al-Bukhari, Bab Nikah, no. 5063 dan Muslim no. 1401.
Perkahwinan merupakan jalan paling selamat dan terbaik dalam memenuhi
fitrah dan naluri manusia. Disebabkan itulah ia menjadi salah satu daripada sunnah
para nabi dan rasul serta diperintahkan kepada umat Islam.
Matlamat utama perkahwinan ialah untuk memenuhi keinginan naluri dan
fitrah insan melalui jalan yang selamat dan menepati kehendak syarak. Ia juga bagi
memastikan kesinambungan generasi manusia melalui konsep kekeluargaan yang
dapat menjamin kestabilan hidup mereka.
Bahkan perkahwinan mempunyai manfaat yang cukup besar bagi manusia
dalam mengawal dirinya daripada maksiat, kerosakan akal dan jiwa serta
menyelamatkan diri mereka daripada godaan nafsu dan syaitan.

Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

11 | P a g e


Abdullah bin Mas’ud r.a berkata bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:
` · · . ` ` ¸ · - = ` ` . ´` · · . . ' ¸ · ' ` ·` , · ` -` , · -` ` ¸ .` - '
Maksudnya:
“Wahai sekalian para pemuda, sesiapa di kalangan kamu yang memiliki kemampuan untuk
berkahwin maka dia hendaklah bernikah kerana sesungguhnya ia dapat menundukkan
pandangan dan memelihara kemaluan.” - Hadis sahih riwayat al-Bukhari no. 5065 dan Muslim no.
1400.
Maksud . · dalam hadis di atas ialah kemampuan untuk bernikah. Para ulama
berbeza pendapat dalam menetapkan apakah yang dimaksudkan dengan 'kemampuan
untuk bernikah'. Maksud yang paling benar ialah 'kemampuan untuk bersetubuh'. Hal
itu dinyatakan oleh al-Imam Muhammad bin Ismail al-San’ani, pengarang kitab
Subulussalam Syarah Bulughul Maram. (Lihat: Subulussalam, jil. 3, ms. 171).
Begitu juga pendapat Imam Nawawi r.h dalam kitab al-Minhaj ketika beliau
mensyarahkan hadis ini. Beliau berkata bahawa para ulama menyebut, maksud . ·
dalam hadis di atas, iaitu kemampuan untuk bersetubuh. Inilah pendapat paling tepat
dan merangkumi makna bahasa dan maksud baginda. (Lihat: Al-Minhaj, jil. 9, ms. 176).
Walau bagaimanapun, banyak kitab fikah menyifatkan bahawa maksud
kemampuan dalam hadis di atas, iaitu kemampuan dari segi fizikal dan kebendaan
untuk memenuhi fitrah persetubuhan. Contohnya seperti menyediakan belanja. Juga
kemampuan kebendaan atau material untuk berkahwin seperti rumah dan tempat
tinggal bagi menempatkan isteri. Hal ini juga dinyatakan oleh Imam Nawawi r.h
sebagai salah satu daripada pendapat ulama terhadap maksud kemampuan. (Lihat: Al-
Minhaj, jil. 9, ms. 176).
Pernikahan sepatutnya menjadi suatu ibadah yang dilaksanakan kerana ALLAH
dan untuk kebaikan agama. Mengutamakan kepentingan agama lebih afdal daripada
tujuan keduniaan. Rasulullah s.a.w menyatakan dalam sebuah hadis sahih bahawa
baginda pernah menikahkan sahabatnya dengan hanya bermaharkan al-Quran
disebabkan kemiskinan dan ketiadaan harta untuk dijadikan mas kahwin.
Hal ini sekali gus menjadi hujah bahawa pernikahan yang dilakukan atas dasar
menyelamatkan diri daripada maksiat dan keinginan syahwat itu harus dilaksanakan
kerana ALLAH. Walaupun kekurangan dari sudut kebendaan.

Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

12 | P a g e

Pernikahan menjadi ibadah dan sunnah yang wajib ditunaikan bagi mereka yang
mampu dalam erti kata mampu melakukan persetubuhan dan menunaikan fitrah
melalui jalan yang dibenarkan oleh syariat. Dan juga bagi memastikan kesinambungan
generasi manusia.
Menutut Ma’qal bin Yasar r.a, Rasulullah s.a.w bersabda:
.` -` ·` · . ·. . . · ' ` . ´ ` ´` · ¸` , ·
Maksudnya:
“Berkahwinlah dengan wanita yang penyayang dan melahirkan anak yang ramai.
Sesungguhnya aku berbangga memiliki umat yang ramai.” - Hadis sahih riwayat Abu Daud no.
2050, nasaie dan lain-lain.
Hukum Bernikah Dalam Islam
Para ulama berbeza pendapat dalam masalah hukum berkahwin bagi lelaki. Jumhur
(majoriti) ulama termasuk empat mazhab utama Islam menyatakan bahawa ia adalah
sunnah yang jatuh kepada hukum sunat dan sangat dituntut oleh syarak. (Lihat:
Bidayatul Mujtahid, jil. 2, ms. 23).
Mereka berhujah dengan menggunakan ayat di bawah:
¦θ>>Ρ!· !Β ´.!L Ν>l ´Β ™!.Ψl¦ _..Β ±≈l.´ρ ×≈.'‘´ρ
Maksudnya:
“Oleh itu, berkahwinlah dengan wanita yang baik bagi kamu, sama ada dua, tiga atau empat
orang. Namun jika kamu takut tidak mampu berlaku adil, cukuplah dengan seorang.” – Surah al-
Nisak: 3.
Dalam ayat di atas, ALLAH mengaitkan perintah bernikah itu dengan
kemampuan untuk berlaku adil. Ia tidak diwajibkan kepada sesiapa pun dan umat
Islam tidak dipertanggungjawabkan dengan perintah bernikah dalam ayat itu.
Sebaliknya, ia hanya disunatkan.
Ketika mensyarahkan hadis riwayat Ibn Mas’ud r.a di atas, Imam Nawawi r.h
menegaskan bahawa perintah nikah itu termasuk hukum sunat bukan wajib. Inilah
pendapat kebanyakkan ulama. (Al-Minhaj, jil. 9, ms. 177).
Manakala mazhab Daud al-Zahiri, Ibn hazm, riwayat daripada Imam Ahmad
dan Abi A’wanah yang merupakan sahabat Syafie serta sekumpulan daripada ulama
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

13 | P a g e

salaf berpendapat bahawa nikah itu diwajibkan ke atas setiap muslimin yang mampu
walaupun hanya sekali dalam hidupnya. Mereka menjadikan dalil-dalil yang zahir
dalam al-Quran dan sunnah berkaitan nikah sebagai hujah. (Lihat: Al-Muhalla oleh Ibn
Hazm, jil. 9, ms. 440).
Mereka berpendapat, hukum asal sesuatu perintah itu adalah wajib sehinggalah
terdapat keterangan lain yang mengubahnya. Pendapat ini disokong oleh banyak
riwayat dan khabar salafussoleh.
Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya no. 5069 dengan isnadnya
kepada Said bin Jubair r.a yang berkata bahawa Ibn 'Abbas bertanya kepadanya sama
ada beliau telah bernikah. Lalu beliau menjawab bahawa beliau belum bernikah. Lalu
Ibn 'Abbas r.a berkata:
“Oleh itu, bernikahlah kerana kebaikan umat ini ialah dengan ramainya perempuan.”
Pendapat ketiga menyebut bahawa hukum bernikah berbeza mengikut
keperluan setiap individu. Pendapat ini amat masyhur di kalangan ulama Malikiyyah
(Mazhab Maliki), Syafi'iyyah (Mazhab Syafie) dan Hanabilah (Mazhab Hanbali). Mereka
menyebut bahawa pernikahan diwajibkan apabila seseorang itu takut terjebak
melakukan maksiat dan disunatkan apabila keadaan tidak terlalu terdesak. Ia jatuh
makruh jika menyebabkan seseorang melalaikan kewajipan lain yang lebih penting dan
menjadi haram apabila dilaksanakan dalam keadaan tidak mampu secara zahir dan
batin serta menyebabkan orang lain dizalimi. (Lihat: Al-Muhalla oleh Ibn Hazm, jil. 9, ms. 440
dan al-Bada'i oleh Ibn Qayyim, jil. 2, ms. 228).
Wanita Tidak Wajib Bernikah
Dalam Islam, wanita diberikan kedudukan khas dan seringkali mendapat hak istimewa
dan hukum khusus yang tidak sama dengan lelaki. Hal ini kerana kedudukan dan
peranan mereka berbeza dengan lelaki. Hukum bernikah bagi wanita adalah sunat dan
dituntut bagi memenuhi fitrah mereka ke jalan yang selamat dan diredhai ALLAH.
Namun begitu, mereka diberi pilihan sama ada untuk melaksanakannya atau tidak.
Atau dengan kata lain, mereka boleh memilih untuk tidak bernikah jika itu yang
mereka inginkan.
Abi Sa'id r.a yang berkata bahawa seorang lelaki datang bersama anak
perempuannya kepada Nabi s.a.w lalu berkata dengan maksudnya:
"Sesungguhnya anak perempuanku ini enggan dikahwinkan. Lalu baginda bersabda kepadanya
(anak perempuan itu): Taatlah kepada bapamu. Maka, perempuan itu menjawab: Tidak,
sehingga engkau memberitahu aku tentang hak suami ke atas isterinya. Maka, Nabi menjawab
pertanyaan itu dengan bersabda: Hak suami ke atas isterinya ialah kalau sekiranya suami
itu mempunyai luka yang berdarah dan bernanah di seluruh badannya kemudian jika
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

14 | P a g e

dijilat oleh isterinya itu sekalipun, maka belumlah lagi tertunai kewajipan isterinya
itu.” Lalu perempuan itu berkata: demi jiwa yang mengutuskan engkau dengan kebenaran,
sesungguhnya aku tidak akan berkahwin selama-lamanya. Lalu baginda bersabda: Janganlah
menikahkan mereka (perempuan) kecuali dengan izin mereka." - Hadis hasan riwayat Ibn
Abi Syaibah r.a, no. 17116.
Walapun wanita tidak diwajibkan berkahwin namun perkahwinan merupakan
sunnah yang dituntut ke atas mereka bagi memenuhi fitrah sebagai isteri dan ibu.
Bahkan dalam hadis riwayat Anas r.a, baginda bersabda :
· ` ¸ · . · ` ¸ ` ` ` ¸ · ` , ¸ · ` ¸
Maksudnya:
“ Barangsiapa yang membenci sunnahku maka dia bukanlah dari golonganku
(umatku).” - Hadis sahih riwayat al-Bukhari, Bab Nikah, no. 5063 dan Muslim no. 1401.
Oleh itu, ibu bapa dan pihak keluarga hendaklah sentiasa memelihara hak dan
tanggungjawab mereka terhadap anak perempuan dengan menikahkan anak gadis
mereka apabila telah sampai waktunya. Juga mencarikan jodoh yang sesuai untuk
mereka kerana ia termasuk kewajipan ibu bapa terhadap anak-anaknya.
Bantuan ALLAH Kepada Golongan yang Ingin Bernikah
Sesungguhnya sesiapa yang ingin berusaha menegakkan syariat ALLAH dan sunnah
Rasulullah, dia pasti akan diberi pertolongan oleh ALLAH S.W.T.
¦θ>>Ρ¦´ρ ‘ϑ≈ƒN¦ `Ο>ΖΒ _.>l≈¯.l¦´ρ Β ¯/´Š!.s ¯Ν÷←! Β|´ρ β| ¦θΡθ>ƒ ´™¦,1· `ΝγΨ-`ƒ ´<¦ Β .&#.· ´<¦´ρ
×™≡´ρ 'ΟŠl. ∩⊂⊄∪
Maksudnya:
“Kamu hendaklah menikahkan orang-orang bujang di kalangan kamu dan orang-orang yang
soleh antara hamba-hambamu yang lelaki dan wanita. Jika mereka itu miskin, ALLAH akan
memberikan kekayaan kepada mereka dengan kurnia-NYA dan ALLAH itu sangat luas kurnia-
NYA lagi Maha Mengetahui.” – Surah al-Nur: 32.
Ayat ini merupakan salah satu dalil yang digunakan oleh para ulama dalam
menetapkan hukum bahawa wajib bernikah bagi para pemuda yang bujang. Hal ini
seperti yang disebut oleh Imam Ibn Katsir r.h melalui kitabnya. Beliau menambah
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

15 | P a g e

riwayat Ibn Abbas r.a yang berkata bahawa janji ALLAH untuk memberi kekayaan
kepada mereka yang bernikah adalah bagi mengalakkan pernikahan dan membebaskan
hamba sahaya. (Lihat: Tafsir al-Quran al-'Azim, jil. 2, ms. 731).
Firman ALLAH S.W.T:
Β´ρ †·ρ¦ .ν‰γ-. š∅Β ´<¦
Maksudnya:
“Siapakah lagi yang lebih menepati janjinya (selain) daripada ALLAH?” – Surah al-Taubah: 111.
Ibn Abi Hatim meriwayatkan bahawa Abu Bakar al-Siddiq r.a pernah berkata:
“Taatlah kamu kepada ALLAH melalui perintah-NYA agar bernikah. DIA akan
memberi ganjaran kepada kamu daripada apa yang dijanjikan, iaitu dengan memberi
kekayaan.”
Ibn Mas’ud r.a pula menyatakan:
“Akan mendapat kekayaan melalui pernikahan.”
Semua kata-kata ini amat bertepatan dengan hadis sahih riwayat Abu Hurairah
r.a bahawa Rasulullah bersabda:
· · - ' , = · ` . ` . ` . ` ¯ ` - ` ` ` · ` ...
Maksudnya:
“Tiga golongan yang menjadi tanggungjawab ALLAH untuk menolong mereka, iaitu orang
yang ingin bernikah kerana ingin memelihara diri daripada maksiat…”- Hadis sahih riwayat
Ahmad no. 7416, Tirmizi no. 1655 dan lain-lain.
Sesungguhnya janji ALLAH itu pasti benar dan sabda Rasulullah s.a.w juga pasti
akan berlaku. Oleh itu, mereka yang beriman perlu yakin pada janji ALLAH dan segala
yang telah ditulis oleh-NYA. Mereka hendaklah sentiasa berusaha mencapai apa yang
diinginkan melalui usaha dan amalan di samping beriman bahawa segala yang berlaku
adalah berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh ALLAH jua. Inilah pegangan Ahli
Sunnah Wal Jamaah, iaitu wajib berusaha dan beriman pada ketentuan takdir.
Rasulullah s.a.w pernah berdoa dengan menyebut:
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

16 | P a g e

"Aku pohon jadikanlah aku redha dengan Qadar (takdir)." - Hadis sahih riwayat al-Nasaie dan al-
Hakim serta disepakati oleh al-Zahabi.
Baginda juga bersabda:
"Sesungguhnya telah hancur golongan sebelum kamu kerana mereka berselisih dengan para nabi
mereka dan tidak sekali-kali beriman salah seorang di kalangan kamu selagi dia tidak beriman
pada qadar secara keseluruhannya sama ada yang baik ataupun buruk." - Hadis hasan. Lihat
Kitab Sunnah oleh Ibn Abi Asim.
Bagaimanakah Berlakunya Takdir Itu
Sebuah hadis sahih menyebut bahawa takdir itu berlaku ke atas hamba-hamba ALLAH
yang telah ditetapkan oleh-NYA. Ia menjadikan segala sesuatu itu takdir yang berlaku
dan sudah tertulis sejak azali lagi.
Namun begitu, amal dan perbuatan tetap diambil kira kerana sesuatu takdir
yang menimpa itu adalah berdasarkan amalan yang dilakukan. Amalan itu pula
berlaku berasaskan takdir yang telah ditentukan.
Umar r.a yang bertanya Nabi s.a.w tentang amalan dengan mengatakan:
"Apakah pandanganmu tentang amalan (manusia) yang dilakukan adakah ia sudah
ditetapkan sebelumnya atau baru berlaku? Maka dijawab oleh baginda dengan bersabda:
Sesungguhnya segala sesuatu telah pun ditetapkan pada setiap perkara. Lalu dibalas oleh Umar:
Kalau begitu, adakah kita harus menyerah sahaja? Baginda bersabda: Beramallah wahai anak al-
Khattab. Segala sesuatu itu sudah dipermudahkan. Sesiapa yang tergolong di kalangan ahli
kebaikan (syurga), maka dia dijadikan beramal dengan amalan ahli syurga dan sesiapa yang
tergolong dalam ahli seksa, maka dia dijadikan beramal jahat untuk ke neraka."- Hadis sahih
riwayat Ahmad, jil. 1, ms. 29.
Sama juga dengan sebuah kisah yang diceritakan melalui sahih al-Bukhari dan
Muslim mengenai protes Musa a.s kepada Adam a.s. Dan juga dalam riwayat-riwayat
lain. Kesemuanya menunjukkan kepada kita bahawa amal dan takdir itu saling
berkaitan.
Sesuatu takdir yang menimpa seorang itu adalah berdasarkan perbuatannya di
mana yang sudah pun ditakdirkan oleh ALLAH S.W.T melalui apa yang akan
dilakukan dan dia sendiri tidak menyedarinya.
`ΟγΨϑ· ¨’.: ‰‹-™´ ρ ∩⊇⊃∈∪

Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

17 | P a g e

Maksudnya:
“Di kalangan mereka (manusia) ada yang celaka dan ada yang bahagia.” – Surah Hud: 105.
Kerana itu orang mukmin dan alim mengetahui dan beriman pada segala takdir
ALLAH S.W.T baik yang suka ataupun yang pahit. Mereka mengerti kesilapan yang
dilakukan itu adalah kerana ditakdirkan dan akhirnya membawa satu takdir yang
wajib diimani.
Sabda Rasulullah s.a.w:
"Bagi ahli syurga, dipermudahkan supaya mereka dapat beramal dengan amalan ahli-ahli
syurga dan ahli neraka dipermudahkan supaya mereka beramal dengan amalan-amalan ahli
neraka." - Hadis sahih melalui rijal yang tsiqah (dipercayai) dikeluarkan oleh al-A'jari.
Lalu mereka (orang mukmin) segera bertaubat dan memohon kepada ALLAH
agar termasuk di kalangan orang yang dipermudahkan amalan kebaikan dan diredhai
lalu dipermudahkan untuk melakukan amalan-amalan soleh yang membawa kepada
takdir yang baik dan diredhai.
Anas bin Malik r.a berkata bahawa Rasulullah s.a.w kerap membaca doa:
` · . ` . . ` ` . · · ¸ · ¸ ` :
Maksudnya:
“Wahai tuhan yang membolak-balikkan hati tetapkanlah hati kami dalam agama-MU.”
Seterusnya para sahabat bertanya: Adakah hati itu boleh dibolak-balikkan? Lalu
baginda menjawab: Ya, Sesungguhnya hati-hati itu berada di antara jari-jari ALLAH
dan DIA membolak-balikkannya sebagaimana yang dikehendaki-NYA.” - Hadis sahih
riwayat Tirmizi no. 2140 dan Ibn Majah no.3834.
Bagaimana Menghadapi Takdir yang Pedih, Cara Mendapat Takdir yang Baik serta
Menghindari Takdir yang Buruk?
Seseorang perlu menyedari bahawa sesuatu itu telah ditetapkan oleh ALLAH S.W.T
sejak dia berada dalam perut ibu lagi. Hal itu berlaku kepada hamba-hamba-NYA.
Ibn Mas’ud r.a berkata bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:
“Sesungguhnya setiap kamu yang mula terbentuk jasadnya dalam perut ibunya selama 40
hari. Kemudian akan menjadi segumpal darah dan kemudian menjadi pula ketulan daging lalu
ALLAH mengutuskan padanya malaikat untuk meniupkan pada jasad itu akan ruh dan menulis
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

18 | P a g e

empat perkara: iaitu rezekinya, ajalnya, amalannya dan pengakhirannya sama ada bahagia atau
celaka. Demi zat yang tiada yang berhak disembah selain-NYA, sesungguhnya sekiranya ada di
kalangan kamu beramal dengan amalan ahli syurga sekalipun sehingga seolah-olah antara dia
dan syurga itu cuma sejengkal namun apabila sudah tertulis bahawa dia di kalangan ahli neraka,
nescaya selepas itu dia akan beramal dengan amalan ahli neraka lalu masuk ke dalamnya dan
tidaklah seseorang itu melainkan beramal dengan amalan ahli neraka sehingga antara dirinya
dengan neraka cuma sejengkal namun apabila sudah tertulis dirinya sebagai ahli syurga, maka
dia kemudiannya akan beramal dengan amalan ahli syurga lalu masuk ke dalamnya.” - Hadis
sahih isnadnya menepati syarat syaikhan dan diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan Ahmad.
Maha suci ALLAH hanya kepada-NYA kita kembali dan memohon
perlindungan daripada takdir yang buruk serta pengakhiran yang tidak baik.
Sesungguhnya kita hendaklah berasa bimbang dan takut bahawa kita tidak
termasuk di kalangan mereka yang terpilih untuk mendapat hidayah dan kebaikan.
Berusahalah meminta dan memohon kepada ALLAH S.W.T tanpa henti dan tangguh
supaya dimasukkan ke dalam golongan yang mendapat hidayah dan takdir yang baik.
Berikut ialah perkara yang perlu dilakukan berhubung dengan masalah takdir ini:
1) Memperbanyakkan doa dan amalan soleh serta meninggalkan maksiat juga
melaksanakan apa yang diperintahkan.
Α ΑΑ Α! !! ! · ·· ·´ ´ ´ ´ ρ ρρ ρ ` `` `Ν ΝΝ Ν ÷ ÷÷ ÷š šš š. .. .´ ´ ´ ´ ‘ ‘‘ ‘ ’ ’’ ’ Τ ΤΤ Τθ θθ θ` `` `s ss s Š ŠŠ Š ¦ ¦¦ ¦ ` `` `. .. . > >> > . .. .` `` `™ ™™ ™ ¦ ¦¦ ¦ ¯ ¯¯ ¯/ // / > >> > l ll l β ββ β | || | š šš š_ __ _· ·· · % %% % ! !! ! ¦ ¦¦ ¦ β ββ βρ ρρ ρ ¸ ¸¸ ¸ . .. . > >> > . .. .` `` `. .. . „ „„ „ s ss s ’ ’’ ’ . .. . Š ŠŠ Š! !! ! . .. . s ss s β ββ βθ θθ θ l ll l > >> > ‰ ‰‰ ‰´ ´ ´ ´ ‹ ‹‹ ‹ ™ ™™ ™ Λ ΛΛ Λ . .. . γ γγ γ > >> > š šš š_ __ _· ·· · , ,, , > >> >¦ ¦¦ ¦ Š ŠŠ Š ∩ ∩∩ ∩∉ ∉∉ ∉⊃ ⊃⊃ ⊃∪ ∪∪ ∪
Maksudnya:
“Berkatalah TUHANmu, berdoalah (mintalah) kepada AKU, nescaya aku akan tunaikan
(makbulkan) bagi kamu (akan permintaan kamu)” - Surah Ghafir: 60.
Menurut Tsauban r.a sabda Rasulullah s.a.w:
"Tiada suatu pun yang dapat menolak takdir selain doa.” - Hadis sahih riwayat Ibn hibban
dalam sahihnya. Disepakati kesahihannya oleh al-Zahabi.
Hendaklah juga memperbanyakkan amalan soleh seperti sedekah. Hal ini
berdasarkan hadis riwayat Anas bin Malik r.a. Beliau berkata bahawa Rasulullah s.a.w
bersabda:
"Sesungguhnya sedekah itu dapat menyekat kemurkaan al-Rabb (ALLAH)." - Hadis Hasan
riwayat Tirmizi no. 664.
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

19 | P a g e

2) Bersabar, bersangka baik terhadap ALLAH, mengharap rahmat-NYA dan
tidak berputus asa dalam menghadapi segala derita yang menimpa. Diiringi
perasaan takut dan harap pada rahmat dan kasih sayang-NYA.

Sabda Rasulullah s.a.w:
“Janganlah kamu mati melainkan berada dalam keadaan husnul zon (berbaik sangka) terhadap
ALLAH.” - Hadis sahih riwayat Muslim, Ahmad dan al-Baihaqi.
Hal ini disebut dalam hadis riwayat Syuhaib r.a yang menyebut bahawa baginda
bersabda:
“Sungguh menakjubkan perihal orang mukmin kerana semua perkara yang menimpanya adalah
kebaikan dan perkara ini tidak berlaku melainkan hanya kepada orang yang beriman. Apabila dia
diberi nikmat lalu disyukurinya maka jadilah nikmat itu sebagai kebaikan baginya. Sebaliknya
apabila dia diuji dengan musibah, maka dia bersabar lalu menjadikan pula musibah itu sebagai
kebaikan baginya.” - Hadis sahih riwayat Muslim no. 2999.
¸..¦´ρ i.±Ρ ×Β _·%!¦ šχθ`s‰ƒ Ν'η−.´‘
Maksudnya:
“Bersabarlah serta tempatkan dirimu bersama orang-orang yang sering berdoa kepada TUHAN
mereka.”- Surah al-Kahfi: 28.
¦θ`ΖŠ-.`™¦´ρ ¸¯.¯.l!. οθl¯.l¦´ρ !κΞ|´ρ ο´¸..>l ω| ’ls _.-:≈ƒ'¦ ∩⊆∈∪
Maksudnya:
“Mintalah kamu pertolongan ALLAH dengan sabar dan solat kerana sesungguhnya hal itu
sangat berat melainkan bagi mereka yang khusyuk.” – Surah al-Baqarah: 45.
3) Bertawakal kepada ALLAH selepas berusaha melakukan sesuatu amalan
dengan sebaik-baiknya menurut pertunjuk ALLAH dan rasul serta menyerah
kepada takdir ALLAH S.W.T dengan penuh keredhaan dan lapang dada
berserta yakin.
Imam Tirmizi r.a meriwayatkan dalam sunannya sebuah hadis daripada Abdullah
bin 'Abbas r.a yang berkata:
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

20 | P a g e

"Sesungguhnya aku berada di belakang Nabi s.a.w pada suatu hari dan baginda bersabda:Wahai
pemuda sesungguhnya aku akan mengajar kamu beberapa kalimah (pesanan), iaitu peliharalah
ALLAH (pelihara hak-NYA), nescaya ALLAH akan memelihara kamu. Peliharalah ALLAH
(taati perintah-NYA dan jauhi larangan-NYA), nescaya engkau akan mendapati DIA akan
membantumu. Jika kamu hendak meminta sesuatu, mintalah kepada ALLAH dan jika kamu
hendak memohon perlindungan daripada sesuatu, pohonlah perlindungan daripada ALLAH.
Ketahuilah jika seluruh umat berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu,
maka mereka tidak akan dapat memberi manfaat kepada engkau melainkan dengan apa yang
telah ALLAH tetapkan kepadamu. Jika seluruh umat berkumpul untuk memudharatkanmu
dengan sesuatu maka tidaklah memberi mudharat mereka itu melainkan dengan apa yang telah
ALLAH tetapkan buat engkau. Telah terangkat kalam-kalam dan telah kering dakwat (satu
perumpamaan yakni telah selesai urusan penyampaian pesanan).” - Hadis sahih riwayat Tirmizi
no. 2516.
Bahkan dalam hadis lain melalui riwayat Anas bin Malik turut disebut bahawa
baginda sentiasa membaca doa:
` . = . ¯ ` . · ¸ =
Maksudnya:
“Dengan nama ALLAH aku bertawakal hanya kepada ALLAH. ”- Hadis Sahih, riwayat Tirmizi
no. 2724.
Firman ALLAH S.W.T:
β| ´<¦ ´.>† _,#´´θ.ϑl¦ ∩⊇∈'∪
Maksudnya:
“Sesungguhnya ALLAH amat mencintai orang-orang yang bertawakal kepada-NYA.” - Surah
Ali Imran: 159.
Β´ρ _−.ƒ ´<¦ ≅->† …`&! l´>,ƒΧ ∩⊄∪ «·`—¯,ƒ´ρ Β ±‹> Ÿω ´...>†
Maksudnya:
“Sesiapa yang bertakwa kepada ALLAH, maka sesungguhnya ALLAH akan
menyediakan baginya jalan keluar (daripada kesusahan) dan memberikannya rezeki
dari jalan-jalan yang tidak disangka olehnya.” - Surah Thalaq : 2 - 3.

Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

21 | P a g e


Kebahagiaan Dalam Rumah Tangga
Rumah tangga dan kekeluargaan merupakan institusi mulia yang telah ditetapkan oleh
ALLAH S.W.T sebagai satu fitrah dan pengimbang kehidupan manusia di dunia ini.
ALLAH telah meletakkan rumah tangga dan keluarga sebagai pegimbang dan
pengawal asas kehidupan manusiawi di dunia ini. Maksud pegimbang dan pengawal
asasi, iaitu keluarga berperanan untuk mengawal dan membentuk peribadi
kemanusiaan kepada kebaikan asasi sebagai seorang manusia sekalipun jauh dari
bimbingan agama.
Di alam luas yang terdiri daripada pelbagai bangsa, etika dan budaya ini tidak
semua manusia beriman pada ALLAH. Terdapat lebih jutaan billion manusia di dunia
ini yang kafir. Namun kita bersyukur dengan kewujudan institusi kekeluargaan sejak
zaman dahulu. Ia menjadikan sifat manusiawi seseorang itu terkawal dan terbentuk.
Sekurang-kurangnya sebagai manusia yang kualitinya dipenuhi dengan kewujudan
keluarga.
Sejahat mana pun seorang manusia itu hari ini, kekeluargaan yang pernah
dimilikinya suatu ketika dahulu (sewaktu kecil) menjadikan dia masih layak dikatakan
sebagai manusia. Misalnya, seseorang itu belajar mengasihi ibu dan bapa, belajar
mengenali suatu perkara yang dinamakan baik atau jahat, belajar menghormati, moral
dan cara bertingkah laku sebagai manusia, cara makan dan minum, cara berjalan dan
sebagainya.
Demikianlah rahmat ALLAH kepada manusia secara umum, baik yang beriman
atau tidak. Namun, dari segi rezeki, mereka tetap mendapatnya di dunia ini secara adil.
Salah satu rezeki dan nikmat dunia yang paling besar ialah keluarga.
Firman ALLAH S.W.T:
!κš‰!≈ƒ '!Ζl¦ ¦θ1.¦ `Ν>−.´‘ “%!¦ />1l> Β ±Ρ ο‰>≡´ ρ _l>´ρ !κ.Β !γ>ρ— ´±.´ρ !´ Κ·κ.Β ωl>‘ ¦¸..´ ´™!.Σ´ρ
¦θ1.¦´ρ ´<¦ “%!¦ βθl´™!.. .«. Πl>¯‘N¦´ρ β| ´<¦ βl´ ¯Ν>‹l. !´.Š·´‘ ∩⊇∪
Maksudnya:
"Wahai sekalian manusia! bertakwalah kepada TUHAN kamu yang telah menjadikan kamu
(bermula) dari diri yang satu (Adam) dan menjadikan daripada (Adam) itu pasangannya
(Hawa) serta membiakkan daripada kedua-duanya (zuriat keturunan) lelaki dan perempuan
yang ramai. Bertakwalah kepada ALLAH yang kamu selalu minta dengan menyebut-nyebut
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

22 | P a g e

nama-NYA dan peliharalah hubungan silaturahim kerana sesungguhnya ALLAH sentiasa
memerhati (mengawas) kamu." – Surah al-Nisak: 1.
Kekeluargaan Muslim
Rumah tangga muslim adalah sebesar-besar nikmat kepada manusia. Ini kerana, di
samping keluarga dan rumah tangga mampu memenuhi kehendak fizikal dan mental
manusia, ia juga mampu membekalkan agama dan hidayah sehingga lahirnya anak
kecil dalam keadaan disuluh oleh cahaya iman dan Islam dengan lahir sebagai seorang
Islam tanpa perlu bersusah payah mencari hidayah.
Ini bertepatan dengan sabda Rasulullah s.a.w yang menyebut:
· · ` ¸ · ` . ` . · . ` ` . ` · ¸ = · · ' . ` · ` . ` . · · ' ` ` ` . · ' ` ` ` - ·
Maksudnya:
“Tidaklah seorang anak itu lahir melahirkan dilahirkan dalam keadaan fitrah lalu ibu bapanyalah
yang menjadikan dirinya sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi.” - Hadis sahih riwayat al-Bukhari
no. 1293 dan Muslim no. 2658.
Rumah tangga Islam yang terbina melalui syariat Islam dan menjalankan
kewajipan menurut panduan daripada al-Quran dan sunnah merupakan penyelamat
kepada pelbagai masalah dan merupakan perlindungan kepada para ahlinya daripada
kesesatan dan kerosakan.
Membina sebuah rumah tangga muslim bukanlah mudah. Sebaliknya prosesnya
memakan masa dan memerlukan usaha yang berpanjangan. Ia juga perlu dimulai sejak
kecil lagi dan memerlukan beberapa perkara asas sebagai benihnya, iaitu:
a) Ikhlas.
b) Ilmu yang sahih daripada al-Quran dan sunnah.
c) Amal yang berterusan.

Ikhlas

Keikhlasan merupakan benih pertama dan asasi dalam menghasilkan rumahtangga
muslim. Ini bermula dari niat yang bersih dan terpelihara dari kepentingan dunia dan
pembinaan rumahtangga itu diniatkan khusus sebagai ibadah kepada ALLAH swt.

Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

23 | P a g e

Firman ALLAH S.W.T:

!κ.· '..´ πϑ¯‹· ∩⊂∪
Maksudnya:
“Tidaklah kamu diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada ALLAH dengan ikhlas
kepada-NYA. – Surah al-Baiyinah: 3.
Niat merupakan asas dan salah satu sebab sesuatu amalan itu diterima atau
ditolak di sisi ALLAH. Oleh itu, jika niat membina rumah tangga muslim ini dibuat
dengan ikhlas dan hati yang bersih dari kotoran nafsu juga dilakukan semata-mata
kerana ALLAH, nescaya benih pertama yang tumbuh melalui rumah tangga muslim itu
akan berjaya.
Setiap muslim dan muslimah wajar menghayati hadis Rasulullah s.a.w yang
diriwayatkan oleh Umar bin al-Khatab r.a:
` . ` · . ` ` , . ` ´ ¸ `· .. · . .
Maksudnya:
“Sesungguhnya setiap amal itu dengan niat dan bagi amalnya (balasan pada amalnya)
mengikut apa yang diniatkan.” – Hadis Sahih, Riwayat al-Bukhari no. 41 dan Muslim, no.158.
(Muttafaqun 'Alaih).
Jika seorang lelaki berniat ikhlas mahu mendirikan rumah tangga muslim, dia
telah pun diberi pahala dan ganjaran di sisi ALLAH, sama ada dia berjaya atau tidak.
Niat yang ikhlas itu akan sampai kepada ALLAH sebagai ibadah dan doa lalu akan
dibukakan jalan dan dipermudahkan kepadanya.
Keikhlasan itu dapat dilihat sejak dari sebelum bernikah lagi, iaitu apabila
seseorang itu ingin mendirikan rumah tangga muslim bukan kerana dunia seperti
cantik, kaya, berketurunan bangsawan atau sebagainya. Sebaliknya melihat dari sudut
agama. Inilah tanda dia ikhlas mendirikan rumah tangga Islam.
Ilmu yang Sahih Daripada Al-Quran dan Sunnah
Ilmu yang sahih merupakan syarat terpenting dalam penerimaan atau penolakan
sesuatu amalan di sisi ALLAH selepas ikhlas. Tanpa ilmu terjadilah kesesatan dan
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

24 | P a g e

kejahilan. Betapa ramai orang yang mempunyai niat ikhlas namun tanpa ilmu, amalan
mereka menjadi sia-sia. Bahkan mengundang celaka dan bala.
Sabda Rasulullah s.a.w:

· ` ¸ ' ` - . · ` ¸ ' ` · · · ` , ¸ · ` ` · · ` . . ¯ ·
Maksudnya:
“Sesiapa yang mengada-adakan sesuatu urusan baru dalam agama kami sedang ia bukan
daripada kami, maka sesungguhnya ia ditolak.” - Hadis sahih riwayat al-Bukhari, jil. 8, no. 156 dan
dan Muslim no. 4467.
Ilmu berperanan membimbing manusia ke jalan yang benar, sahih dan
memelihara diri daripada kejahatan yang tidak diketahui oleh orang ramai. Tidak
semua ilmu itu sahih. Bahkan wujud ilmu yang sesat akibat taklid buta melalui
pegangan dan kepercayaan palsu yang tidak berasas sama sekali.
Sabda Rasulullah s.a.w:
¯ ` . · ` , ´ ` . ' ` · ` ¸ ` ¸ . ` . · ` ´ ` ` . . ¯ . = ` ` · ` ` . ·
Maksudnya:
“Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang jika kamu berpegang padanya kamu tidak akan
sesat, iaitu kitab ALLAH (al-Quran) dan sunnah rasul-NYA.” - Hadis Hasan, riwayat Malik
dalam al-Muwattak, no 898 dan al-Hakim dalam al-Mustadrak, no. 63.
Ilmu yang sahih ialah sesuatu yang datang melalui al-Quran dan sunnah
mengikut kaedah dan cara pemahaman para salafussoleh kerana mereka merupakan
sebaik-baik umat yang berpegang pada agama.
Ilmu yang sahih dapat memandu manusia ke arah pembinaan rumah tangga
muslim soleh yang sebenar menurut pertunjuk Muhammad s.a.w yang merupakan
sebaik-baik manusia dan penghulu seluruh para nabi dan rasul.
Ilmu itu terhasil daripada pemahaman yang mendalam terhadap agama dan
kemampuan membezakan antara yang benar dan salah. Gelaran ustaz dan ustazah
masih belum cukup jika tidak mampu menilai antara kebenaran dan kebatilan pada
jalan dan perjuangan yang ditempuhi dalam kehidupan.
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

25 | P a g e

Agama ialah sesuatu yang dibawa melalui dua sumber utama, iaitu al-Quran
dan sunnah.

Sabda Rasulullah s.a.w kepada Tamim al-Dari r.a:
` ` ` ¸ ` . ` , - · . ` ` ` ¸ ` . ` , - · . ` ` ` ¸ ` . ` , - ·
Maksudnya:
“Agama itu adalah nasihat, agama itu ialah nasihat, agama itu ialah nasihat” - Hadis sahih
riwayat Muslim no. 95, Bab 55.
Iaitu, nasihat kepada kebaikan dan termasuk asal makna nasihat itu sendiri ialah
pembaikan dan muslih dan perbuatan nasihat dianggap sebagai perbuatan membaiki
dan membetulkan sesuatu atau mengelokkan sesuatu.
Keilmuan yang sahih dari kitab dan sunnah membolehkan seseorang memilih
cara dan kaedah yang sahih dalam membina rumah tangga muslim. Misalnya, seorang
lelaki yang memiliki ilmu yang sahih tidak akan mendirikan rumah tangganya melalui
cara yang salah seperti 'berdating', bercinta tanpa arah dan melakukan maksiat.
Sebaliknya menjaga diri dan memilih pasangan dari golongan yang beriman dan
beragama.
Firman ALLAH S.W.T:
Ÿω´ρ ¦θ.,1. ´’Τ¯“l¦ …«Ρ| βl´ π :>≈· ´™!™´ ρ ξ‹.™ ∩⊂⊄∪
Maksudnya:
“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu satu perbuatan yang sangat keji dan
seburuk-buruk jalan (dalam memenuhi fitrah).” – Surah al-Israk: 32.
Amal yang Berterusan
Ilmu itu hanya akan terhasil dengan pengamalan dan pelaksanaan. Ilmu yang
mendalam dan disertai dengan niat yang ikhlas tidak memberikan sebarang manfaat
jika tidak diiringi amalan dan kesungguhan dalam melaksanakan apa yang dipelajari
dan difahami. Terutama dalam mencapai rumah tangga muslim yang soleh sebagai
salah satu tujuan beribadah kepada ALLAH.
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

26 | P a g e

Firman ALLAH S.W.T:
≅·´ρ ¦θlϑs¦ “´¸´..· ´<¦ ¯/>l´Η- …`&!θ™´‘´ρ βθ`ΖΒσϑl¦´ρ

Maksudnya:
“Katakanlah: Beramallah kamu kerana nanti ALLAH akan melihat usaha amalan kamu dan
rasul-NYA serta orang-orang yang beriman.” - Surah al-Taubah: 105.
Maksud amalan yang berterusan, iaitu tiada putus dan tidak berhenti sekerat
jalan. Sebaliknya berterusan walaupun dalam keadaan perlahan. Tidak perlu tergopoh-
gapah. Beramal dengan syariat Islam dan berusaha mendirikan rumah tangga muslim
dengan ilmu dan kefahaman yang sahih. Insya-ALLAH segala yang menjadi halangan
pasti akan dapat ditempuhi dan rumah tangga muslim pasti akan tertegak walaupun
memakan masa yang cukup lama.
Seorang lelaki yang gigih berusaha membina rumah tangga muslim pasti
menemui pelbagai halangan. Ini kerana, apa yang diusahakan itu merupakan satu
perkara yang besar. Jadi, tidak hairan jika dia terpaksa menempuhi pelbagai ujian dan
halangan. Dengan usaha yang gigih dan tawakal yang tinggi kepada ALLAH, dia pasti
akan berjaya.
Menghasilkan rumah tangga muslim soleh memakan masa yang panjang.
Mungkin hasil daripada apa yang diusahakan sekarang hanya dapat dilihat pada masa
akan datang atau pada generasi anak cucu yang terkemudian. Namun semuanya itu
jika dilakukan kerana ALLAH S.W.T, tiada apa yang perlu dibimbangkan. Segala usaha
yang telah dijalankan pasti dinilai oleh ALLAH dan diberikan pahala.
Firman ALLAH S.W.T:
∅Β´ρ ¯≅ϑ-ƒ ´Β ·≈>l≈¯.l¦ Β ,ŸéŒ ρ¦ _.Ρ¦ ´θδ´ρ "Βσ`Β i.≈l`ρ!· βθl>‰ƒ πΨ>l¦ Ÿω´ρ βθϑlL`ƒ ¦¸.1Ρ ∩⊇⊄⊆∪
Maksudnya:
"Sesiapa yang mengerjakan amal soleh, baik lelaki mahupun wanita, dalam keadaan mukmin, mereka itu
akan masuk ke dalam syurga dan tidak akan dianiayai walau sedikit pun." – Surah al-Nisak: 124.
Beramal dalam mendirikan rumah tangga Islam bermaksud melakukan usaha
dari aspek berikut:
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

27 | P a g e


i) Berusaha memperbaiki diri dan membina peribadi muslim dalam diri.
Maksud berusaha memperbaiki diri iaitu mempertingkatkan kemajuan diri
daripada jahil kepada alim, miskin kepada kaya, hina kepada mulia dan sakit kepada
sihat dengan usaha yang gigih.
Menurut Abu Ayyub al-Ansori r.a Rasulullah s.a.w bersabda melalui doa
baginda:
` . ` . ` ' ¸ ` · ` . · : · ¸ ´ . ` . ` . ` ' ¸ ` · `. · : · ` ¸ · . ` . . · . ' ` .
Maksudnya:
“Ya ALLAH, aku memohon perlindungan-MU daripada kekufuran dan kemiskinan. Ya
ALLAH, aku memohon perlindungan-MU daripada azab kubur. Tidak ada yang berhak
disembah selain ENGKAU.” - Hadis sahih riwayat Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang sahih.
Juga bermaksud membina peribadi muslim dengan menambahkan keilmuan
dan kefahaman serta memperbanyakkan amalan serta usaha gigih untuk membentuk
diri sebagai hamba ALLAH yang berkualiti.
Menurut Ummu Salamah r.a baginda pernah berdoa:
` . ` . ` ' ¸ ` ' : · · · . ` ~ · ` , . · ` · · ` ·
Maksudnya:
“Ya ALLAH sesungguhnya aku memohon kepada-MU ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik
dan amalan yang diterima.” - Hadis sahih riwayat Ibn Majah dan selainnya.
Peribadi muslim bermaksud mempunyai akidah yang sahih, mengamalkan
ibadah dengan cara yang betul dan berkualiti, bermuamalah sesama manusia melalui
cara yang dituntut, berakhlak mulia, menjadi seorang yang soleh di samping beramal
untuk Islam melalui ilmuan dan kefahaman yang benar.
Firman ALLAH S.W.T:
‰· ~l·¦ βθ`ΖΒσϑl¦ ∩⊇∪ _·%!¦ ¯Νδ ’· ¯Νκ:Ÿξ. βθ`-:≈> ∩⊄∪ _·%!¦´ρ ¯Νδ s θ-ll¦ šχθ.,-`Β ∩⊂∪ _·%!¦´ρ ¯Νδ οθ´“ll
βθl-≈· ∩⊆∪ _·%!¦´ρ ¯Νδ ¯Νγ>ρ`,±l βθ´L±≈> ∩∈∪ ω| ´’ls ¯Νγ>≡´ρ—¦ ρ¦ !Β ·>lΒ ¯Ν·κ.≈ϑƒ¦ ¯Ν·κΞ¦· ¸¯.s š_.ΒθlΒ ∩∉∪ ϑ·
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

28 | P a g e

_-.¯.¦ ´™¦´‘´ρ il≡Œ i.≈l`ρ!· `Νδ βρŠ!-l¦ ∩∠∪ _·%!¦´ρ ¯Νδ ¯Νγ.≈Ψ≈ΒN ¯Νδ‰γs´ρ βθ`s≡´‘ ∩∇∪ _·%!¦´ρ ¯/`φ ’ls ¯Νκ:≡´θl.
βθ´L·!>† ∩'∪ i.≈l`ρ¦ `Νδ βθ.‘≡´θl¦ ∩⊇⊃∪ š_·%!¦ βθ.,ƒ ´ρŠ¯,±l¦ ¯Νδ !κ.· βρ$#≈> ∩⊇⊇∪
Maksudnya:
“Sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman. Iaitu mereka yang khusyuk dalam
solatnya. Dan mereka yang berpaling daripada perkataan yang tidak berguna. Mereka yang
mengeluarkan zakat. Mereka yang menjaga kehormatan. Kecuali terhadap isteri dan hamba
sahaya mereka. Oleh itu, mereka itu tidak dicela. Sesiapa yang mencari luar daripada itu, mereka
adalah yang melampaui batas. Dan (yang berjaya juga) mereka yang memelihara amanah dan
menepati janji. Mereka yang memelihara solat mereka. Mereka itulah orang-orang yang
mewarisi. Iaitu mewarisi syurga firdaus dan mereka kekal di dalamnya.” – Surah al-Mukminun: 1
- 11.

ii) Berdakwah, menyampaikan ilmu kepada orang lain dan berusaha membentuk
peribadi muslim dalam diri orang ramai.
Hal ini hanya akan terhasil setelah wujud keperibadian muslim dalam diri dan
boleh menjadi teladan kepada orang lain. Juga mempunyai ilmu yang berkualiti serta
dapat disampai dan disebarkan kepada orang lain. Malahan menyeru manusia kepada
kebenaran merupakan tugas para nabi dan rasul.
Menurut Abi Darda ra, Rasulullah s.a.w bersabda:
` · ` . · ` ¸ ` . ¯ ·
Maksudnya:
“Sampaikanlah daripadaku walau sepotong ayat.” - Hadis sahih riwayat al-Bukhari, no. 3461 dan
Tirmidzi no. 2669.
Begitu juga pesan baginda dalam khutbah terakhirnya yang menyeru agar umat
Islam menyebarkan ilmu yang disampaikan oleh baginda melalui sabdanya:
' . ` , · ` · ` · ` . . · ` ` . ` · · ' ` · · ¸ ` ¸ · ·
Maksudnya:
“Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Semoga orang yang
disampaikan ilmu padanya lebih memahami dari yang menyampaikan (yang mendengar ilmu
kemudian menyampaikan).” - Hadis sahih riwayat al-Bukhari no.1741 dan Ibn Majah no. 233.
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

29 | P a g e

Usaha untuk membentuk peribadi muslim dalam diri orang ramai perlu
dilakukan secara berperingkat. Dimulai dengan ahli keluarga terdekat kemudian
barulah diikuti dengan orang lain. Berdakwah kepada orang lain lalu melupakan diri
dan ahli keluarga sendiri adalah cara yang salah kerana perkara utama yang akan
ditanya oleh ALLAH pada hari kiamat kelak ialah tentang diri dan ahli keluarga
terdekat.

Firman ALLAH S.W.T:
!κš‰!≈ƒ _·%!¦ ¦θ`ΖΒ¦´™ ¦θ· ¯/>.±Ρ¦ ¯/>‹lδ¦´ρ ¦´‘!Ρ
Maksudnya:
“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri dan keluarga kamu daripada api neraka.” –
Surah al-Tahrim: 6.
Sabda Rasulullah s.a.w dengan maksudnya :
“Setiap seorang daripada kamu merupakan pemimpin dan setiap kamu akan ditanya mengenai
apa yang kamu pimpin.” - Hadis sahih riwayat al-Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829.

iii) Mencari pasangan yang soleh dan solehah.
Pasangan yang soleh atau solehah merupakan pembantu dalam agama dan
elemen terpenting dalam membina rumah tangga yang soleh. Tanpa isteri tidak akan
wujud keluarga dan tidak akan lahir anak. Jadi, isteri solehah dan suami soleh sebagai
teman hidup dan pembantu dalam agama perlu dicari terlebih dahulu.
Menurut Abdullah bin Amru r.a, Rasulullah s.a.w bersabda:
,` ' ` - · ` ` , - - · ,` ' · '` · - ` .
Maksudnya:
“Dunia ini adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia, iaitu wanita solehah.” - Hadis sahih
riwayat Muslim no. 1467 dan Nasaie, Ibn Majah, Ibn Hibban dan lain-lain.
Juga sabda baginda:
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

30 | P a g e

.` -` ·` · . ·. . ` . ´ ` ´` · ¸` , · . · .
Maksudnya:
“Berkahwinlah dengan wanita yang penyayang dan melahirkan anak yang ramai.
Sesungguhnya aku berbangga memiliki umat yang ramai.” - Hadis sahih riwayat Abu Daud no.
2050, nasaie dan lain-lain.
Seorang perempuan boleh meminang lelaki seperti yang dilakukan oleh Ummul
Mukminin Khadijah r.a. Diharuskan juga wali bagi wanita itu meminang lelaki yang
soleh sebagai pasangan kepada anak perempuan mereka. Bahkan tiada aibnya berbuat
demikian.
Ibn Hisyam r.a dalam menceritakan teladan Khadijah r.a ketika beliau menawarkan
dirinya kepada Rasulullah s.a.w. Beliau mewakilkan orang tengah bagi menyampaikan
hajatnya kepada baginda. Pesanan khadijah r.a itu berbunyi dengan maksudnya:
“Wahai anak saudara pakcikku, sesungguhnya aku telah tertarik kepadamu dengan
kekeluargaan, sikap amanah, kebaikan akhlak dan benarnya kata-katamu...” (Lihat: Sirah
Nabawiyah, Muhammad Abdul Malik bin Hisyam, jil. 1, ms: 122).
Perbuatan menawarkan diri kepada lelaki soleh dan beragama bukanlah sesuatu yang
aib atau memalukan. Sebaliknya, ia adalah sunnah. Hal ini berdasarkan hadis Anas r.a.
Beliau berkata bahawa seorang wanita datang menemui Rasulullah s.a.w dan
menawarkan dirinya kepada baginda dengan berkata dengan maksudnya:
"Wahai Rasulullah adakah engkau berhajat kepadaku? Lalu ketika menceritakan hadis ini, anak
perempuan Anas r.a mencelah dengan berkata: Sungguh perempuan itu kurang malu dan buruk
akhlaknya. Lalu Anas r.a membalas: Sesungguhnya dia itu (perempuan yang menawar diri)
lebih mulia dan baik daripadamu kerana dia mencintai Nabi s.a.w dan menawar dirinya demi
kebaikan.” - Lihat hadis sahih dalam riwayat al-Bukhari, no 5120, Nasaie dan Ibn Majah.
Hadis di atas tidak hanya dikhususkan kepada baginda Rasulullah s.a.w sahaja.
Bahkan patut menjadi contoh teladan kepada semua wanita muslimah. Mereka
dibenarkan menawarkan diri kepada semua lelaki soleh. Ini kerana, apa sahaja yang
terjadi kepada rasul termasuk sunnah selagi ia tidak dikhususkan.
Hendaklah bersegera kepada kebaikan, iaitu dengan menyegerakan pernikahan
dalam usia muda remaja dan membantu pihak yang berhajat untuk berkahwin.
Firman ALLAH S.W.T:
¦θ1..`™!· .≡´¸¯.‚l¦
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

31 | P a g e

Maksudnya:
“Bersegeralah kamu (berlumbalah) dalam melakukan kebaikan.” – Surah al-Maidah: 48.
Umur yang paling sesuai dalam bernikah ialah 17 tahun bagi wanita dan 19
tahun bagi lelaki. Bahkan setelah biologi seseorang wanita itu sudah mampu
melahirkan anak, dia sebenarnya sudah sesuai untuk bernikah jika bertemu calon yang
sesuai.
Pemikiran bahawa pernikahan mestilah dilakukan selepas menamatkan
pengajian terlebih dahulu atau sebagainya hingga menyebabkan lambatnya nikah
berasal daripada pemikiran sekuler yang derhaka dan dicela oleh Islam. Ia merupakan
pemikiran kuffar dan orang yang berfikiran sebegitu perlu dicela dan dihukum oleh
pemerintah Islam jika wujud sebuah Negara Islam.
Pemikiran sebegini samalah seperti menahan fitrah dalam perkara lain seperti
menyekat seseorang daripada makan dan minum. Jika hal itu membawa kepada
kematian, maka perlakunya boleh dikenakan hukuman qisas. Demikianlah bagi mereka
yang menyekat fitrah seksual dari disalurkan dengan cara yang halal (nikah).
Pelakunya boleh dijatuhkan hukuman ta’zir oleh pemerintah Islam yang adil.
Firman ALLAH S.W.T :
β|´ρ ×L. ´¸.é¦ Β †· ¯‘N¦ ìθl.`ƒ s ≅‹.™ ´<¦
Maksudnya:
“Jika kamu hanya mengikut orang ramai di muka bumi ini nescayalah mereka akan menyesatkan
kamu dari jalan ALLAH.” – Surah al-An’am: 116.
Sekiranya berlaku zina melalui anak yang fitrahnya tidak disalurkan dengan
cara halal (nikah) akibat bantahan daripada ibu dan bapanya, pemerintah boleh
menjatuhkan hukuman ta’zir kepada ibu dan bapa tersebut kerana menjadi punca
kepada zina yang dilakukan oleh anak mereka.
Pernikahan itu merupakan ibadah dan dilakukan secara berjemaah serta gotong-
royong sesama muslim. Pernikahan melahirkan ukhwah dan kerjasama ibadah. Ini
memberikan ganjaran pahala yang besar di sisi ALLAH S.W.T.
Sabda Rasulullah s.a.w dengan maksudnya:
“Sesungguhnya kamu diutuskan untuk memudahkan manusia dan bukan untuk
mempersusahkan.” - Hadis sahih riwayat jamaah selain Muslim.
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

32 | P a g e

Pemikiran sekuler yang berkonsepkan kahwin selepas belajar sebenarnya
berpunca daripada maddiyah (kebendaan). Antara alasan yang dikemukakan ialah tidak
boleh berkahwin sebelum habis belajar kerana belum bekerja, belum mempunyai wang,
belum berkemampuan untuk menyara keluarga, takut makan pasir, belum mempunyai
rumah, harta dan lain-lain lagi.

Sabda Rasulullah s.a.w dengan maksudnya:
“Sesungguhnya agama ini ialah mudah dan tidaklah yang (sengaja) menyusahkan
dirinya dalam hal agama ini melainkan dia akan dikalahkan (tidak mampu).” - Hadis sahih
riwayat al-Bukhari, syarah Ibn Hajar, jil. 1, ms: 93.
Pemikiran kebendaan ini ditimbulkan oleh kuffar yang tidak beriman pada
ALLAH. Sesiapa yang mempunyai pandangan sebegini perlu ditegur dan
diperbetulkan dengan baik. Sekiranya dia masih berdegil, dia boleh dihukum dan
dicela.
Adalah menjadi fardhu kifayah kepada umat Islam lain untuk membantu
seorang bujang mendirikan rumah tangga jika dia tidak mampu bernikah dengan
berdikari sendiri.
Bahkan pernikahan yang terjadi di atas kerjasama ibadah antara keluarga lelaki
dan wanita merupakan rahmat ALLAH S.W.T. Oleh itu, sekiranya seorang lelaki dan
wanita itu masih belum tamat belajar, tiada salahya mereka dinikahkan. Malah, inilah
yang dituntut. Dengan itu, mereka boleh saling membantu dalam pelajaran dan
memelihara diri daripada kemaksiatan dan pengajian mereka lebih berkat.
Firman ALLAH S.W.T:
¦θΡ´ρ!-.´ρ ’ls ¯¸.l¦ “´θ1−.l¦´ρ
Maksudnya:
“Kamu hendaklah saling bantu-membantu dalam melakukan kebaikan dan takwa.” – Surah al-
Maidah: 2.
Mengenai sumber kewangan dan biaya kehidupan, pihak keluarga lelaki dan
wanita boleh bekerjasama menyara anak mereka sehinggalah mereka menamatkan
pengajian dan mampu berdikari. Ini amat dituntut oleh Islam dan sebagai satu
kerjasama yang mulia dalam mencegah maksiat dan kerosakan.
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

33 | P a g e

Firman ALLAH S.W.T:
Β´ρ _−.ƒ ´<¦ ≅->† …`&! l´>,ƒΧ ∩⊄∪ «·`—¯,ƒ´ρ Β ±‹> Ÿω ´...>† Β´ρ ¯≅´´θ.ƒ ’ls ´<¦ ´θγ· …«.`.> β| ´<¦ ×l≈.
.ν,Β¦ ‰· Ÿ≅-> ´<¦ ≅>l ™`_: ¦´‘‰· ∩⊂∪

Maksudnya:
“Segsiapa yang bertakwa kepada ALLAH, sesungguhnya ALLAH akan menyediakan baginya
jalan keluar (dari kesusahan) dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka olehnya.” -
Surah al-Talaq: 2 - 3.
Keselamatan apakah yang lebih bernilai daripada agama, maruah, harga diri dan
kehormatan? Nikah adalah satu-satunya cara yang mampu menyelesaikan banyak
masalah sosial yang berlaku dalam masyarakat. Amat besar Kemurkaan ALLAH
terhadap mereka yang menghalang pernikahan semata-mata atas alasan keduniaan.
Ingatlah bahawa setiap ibu bapa akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak jika
mereka gagal menyelamatkan anak-anak mereka daripada maksiat. Lebih-lebih lagi jika
maksiat yang berlaku itu terjadi disebabkan kedegilan dan kejahilan mereka.
iv) Mendidik isteri, anak dan keluarga.
Sesiapa yang dikurniakan nikmat berkeluarga, mempunyai suami atau isteri hendaklah
memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran. Betapa ramai orang bujang di luar sana yang
tidak mampu bernikah disebabkan terzalim oleh keadaan.
Hargailah rezeki dan nikmat ini dengan memberikan didikan Islam yang sempurna
kepada isteri dan anak-anak. Seorang suami bertanggungjawab terhadap isterinya
manakala ibu bapa pula bertanggungjawab ke atas anak-anaknya dalam membentuk
peribadi dan jiwa mereka.
Sabda Rasulullah s.a.w dengan maksudnya:
“Setiap kamu merupakan pemimpin dan setiap daripada kamu akan ditanya mengenai
apa yang kamu pimpin.” - Hadis sahih riwayat al-Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829.
Didiklah isteri dan anak-anak dengan kasih sayang. Layani mereka sebaik
mungkin kerana ia merupakan tanggungjawab dan akan disoal di hadapan ALLAH
S.W.T.
Sabda Rasulullah s.a.w dengan maksudnya:
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

34 | P a g e

“Ajarlah anak-anak kamu bersolat ketika dia berumur tujuh tahun dan pukullah mereka
(jika tidak solat) apabila telah cukup sepuluh tahun serta pisahkanlah tempat tidur mereka.” -
Hadis hasan riwayat Abu Daud, no.495.
Tarbiah Islam bertujuan menjadikan isteri dan anak-anak berkeperibadian
muslim dan membina rumah tangga yang soleh. Juga memberi mereka didikan akidah
yang sahih, ibadah yang betul, ilmu dan kefahaman yang sahih dan akhlak yang mulia.
Menurut Ibn al-Mubarak, Sufyan al-Tsauri r.h pernah menyebut:
“Tanggungjawab bapa terhadap anaknya ialah memberikan nama yang baik,
menikahkannya apabila telah baligh dan mengajarnya adab yang baik.”

v) Mempertahankan keluarga daripada kerosakan dan kejahatan.
Memelihara rumah tangga daripada segala unsur kejahatan dan maksiat
merupakan kewajipan dan tanggungjawab, baik suami mahupun isteri. Suami
hendaklah memelihara isteri dan anak-anaknya daripada kerosakan baik pada fizikal
mahupun mental. Hal ini berdasarkan firman ALLAH yang memerintahkan orang
mukmin menyelamatkan diri dan keluarga mereka daripada azab api neraka. (Lihat
surah al-Tahrim: 6).
Menjaga keluarga dari kerosakan fizikal, kecederaan, kejahatan manusia lain,
binatang buas atau bahaya merupakan kewajipan ibu bapa. Selain itu memelihara
keluarga daripada sihir dan ancaman mental baik tekanan perasaan ataupun masalah
psikologi.
Firman ALLAH S.W.T:
Β´ρ ¯,: ·≈:≈±Ζl¦ †· ‰1`-l¦ ∩⊆∪ Β´ρ ¯,: ‰™l> ¦Œ| ‰.> ∩∈∪
Maksudnya:
“Daripada kejahatan perempuan ahli sihir yang meniup (sihir) dengan simpulan tali dan
daripada kejahatan orang yang hasad apabila dia berhasad.” – Surah al-Falaq: 4 - 5.
Antara yang paling penting ialah memelihara keluarga daripada ancaman dan
kerosakan agama. Terutamanya dari segi pemikiran dan kepercayaan sesat lagi jahil.
Begitu juga menjaga mereka daripada kerosakan akhlak dengan menapis segala unsur
pencemaran minda seperti televisyen yang menayangkan siaran yang tidak bermoral,
persekitaran, jiran dan masyarakat yang tidak berakhlak.
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

35 | P a g e


vi) Mewariskan kebaikan, hikmah dan keimanan kepada keluarga.
Membina rumah tangga muslim yang soleh tidak akan sempurna jika ia hanya
berlaku sewaktu kewujudan kita sahaja. Sebaliknya, ia mestilah menjadi pegangan
yang diwarisi oleh generasi umat terkemudian.

Firman ALLAH S.W.T:
‰1l´ρ !Ψ..¦´™ ´≈ϑ1l πϑ>>'¦
Maksudnya:
“Sesungguhnya kami telah berikan hikmah kepada Luqman.” – Surah Luqman: 12.
Rahmat ALLAH itu adalah ilmu seperti yang disebut oleh Rasulullah s.a.w
dengan maksudnya :
"Sesiapa yang dikehendaki oleh ALLAH kebaikan baginya, maka ALLAH akan
memberikannya kefahaman dalam urusan agama." - Hadis sahih riwayat al-Bukhari dan Muslim.
Hendaklah mewariskan isteri dan anak-anak dengan nasihat dan wasiat yang
baik sebagai pesanan dan panduan di kemudian hari. Juga meninggalkan kepada
keluarga bekalan yang berguna. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa dan iman. Inilah
yang disampaikan oleh Luqman al-Hakim kepada anaknya yang disebut dalam al-
Quran.
Firman ALLAH S.W.T:
Œ|´ρ Α!· ≈ϑ1l .«Ζ¯.ω ´θδ´ρ …«´L-ƒ ¯_..≈ ƒ Ÿω ì¸:· ´<!. ´χ| ì¸:l¦ 'Οl´Ll 'ΟŠLs ∩⊇⊂∪
Maksudnya:
“Ketika Luqman berkata kepada anaknya sewaktu memberikan pengajaran dengan menyebut:
Wahai anakku, janganlah engkau mensyirikkan ALLAH kerana sesungguhnya perbuatan syirik
itu merupakan kezaliman yang besar.” – Surah Luqman: 13.
Mengajar anak-anak hikmah, ilmu dan akhlak yang mulia sehingga mereka
menjadi anak-anak yang soleh dan bertakwa kepada ALLAH S.W.T dan menjadi
bekalan bapa dan ibu setelah meninggal dunia.
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

36 | P a g e

Sekiranya berharta bapa meninggalkan harta, ia hendaklah dibahagikan dan
diwasiatkan dari awal lagi supaya tidak berlaku perebutan dan pergaduhan setelah
bapa itu meninggal dunia.
Firman ALLAH S.W.T:
`Ο>Š.θ`ƒ ´<¦ ’· ¯Νé‰≈lρ¦ ,´%#l `≅:Β 1> _.´‹:ΡN¦
Maksudnya:
“ALLAH memberikan wasiat kepadamu tentang pembahagian anak-anak kamu. Bagi lelaki itu
sama dengan dua bahagian perempuan.” – Surah al-Nisak: 11.
Mendidik anak-anak supaya zuhud, qana’ah (cukup dengan apa yang halal),
menjauhi syubhat dan haram. Iman tidak boleh diwarisi tetapi boleh disemai dalam
hati supaya anak itu tabah dan kuat dalam mempertahankan dirinya daripada cabaran
dunia. Anak yang hebat lahir daripada ibu bapa yang hebat.
Islam merupakan sebaik-baik agama yang memandu manusia ke arah
kebahagian dunia dan akhirat. Ia menyediakan panduan yang lengkap dalam
menjalani kehidupan sebagai manusia.
Firman ALLAH S.W.T:
Β´ρ ×.¯.ƒ ´¸¯.s Ν≈l`™N¦ !´ΨƒŠ l· Ÿ≅.1`ƒ «ΨΒ ´θδ´ρ ’· ο,>ψ¦ ´Β ´ƒ,.≈‚l¦ ∩∇∈∪
Maksudnya:
“Sesiapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka ia tidak akan diterima (di sisi KAMI)
dan dia di hari kiamat kelak akan termasuk di kalangan mereka yang rugi.” – Surah Ali Imran: 85.


Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

37 | P a g eAgama merupakan faktor kebahagiaan hidup di
dunia dan di akhirat


Pada bab sebelum ini kita telah membincangkan mengenai kebahagiaan dalam
rumahtangga dan di dalamnya telah kita bincangkan serba sedikit mengenai peranan
agama dalam mencetuskan kebahagiaan dan memberi panduan dalam kaedah
menikmati hidup berumah-tangga yang bahagia.

Pada kali ini kita akan melihat dan berusaha membincangkan mengenai
kepentingan agama sebagai faktor utama kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat
dengan lebih mendalam sebagai satu dalil dalam menetapkan hujah bahawa faktor
agama menjadi faktor yang paling asasi dalam pemilihan jodoh dan menjamin
kebahagiaan rumahtangga yang akan hendak dibina melebihi dan mengatasi faktor-
faktor yang lain.

Pemilihan calon suami dan isteri bukanlah satu usaha yang mudah sebaliknya
memerlukan ketelitian dan usaha kesungguhan demi mendapat hasil yang terbaik dan
benar-benar mampu mengendalikan tanggungjawab dan menikmati hidup bersama
untuk mencapai satu matlamat impian semua manusia iaitu kebahagiaan.

Di dalam bab ini kita akan menjawab persoalan mengenai kewajipan mencari suami
dan isteri yang beragama dan membincangkan peranan agama sebagai faktor asasi dan
paling penting dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat.

Agama Membimbing Manusia Hidup Bahagia Di Dunia.

Kewujudan agama dalam kehidupan dan sejarah manusia menjadikan manusia
hidup dalam keadaan bersistem dan tersusun serta terkawal. Hal ini menjadi satu
perkara yang asasi dan mendasar apabila kita semua menyedari dan memahami
bahawa manusia itu tidak semuanya memiliki kekuatan dan kebijaksanaan yang sama
serta memiliki pelbagai kemahiran dan keadaan fizikal yang berbeza.

Sekaligus menjadikan manusia seringkali bergaduh dan menguasai di antara
satu sama lain dengan yang kuat akan menguasai golongan yang lemah bagi
mendapatkan apa yang dikehendakinya tanpa dapat dikawal dan kehendak serta nafsu
manusia akan memandu akal dan hatinya bagi memenuhi keperluan naluri dan
fitrahnya yang seringkali mengakibatkan kezaliman dan pelanggaran hak-hak kepada
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

38 | P a g e

manusia lainnya sehingga mewujudkan suasana derita dan huru-hara serta jauh dari
keamanan dan ketenangan.

Kehidupan moden hari ini menyaksikan bahawa manusia seringkali menipu dan
menguasai di antara satu sama lain, mempergunakan apa yang dimilikinya seperti
kelebihan bercakap, menulis atau apa sahaja untuk mendapatkan keuntungan dan
memenuhi keperluan dirinya dan seringkali dalam seharian dia telah melakukan
kezaliman terhadap manusia lainnya tanpa disedari atau pun dibuat dengan secara
sengaja.

Bahkan kemudahan dan teknologi internet hari ini juga menyaksikan banyak
penyelewengan dan kerosakkan berlaku apabila golongan muda-mudi seringkali
menggunakannya untuk memenuhi fitrah kelakian dan kewanitaan mereka untuk
berkenal-kenalan, bercinta dan akhirnya berlaku kerosakan akhlak dan moral yang
sangat berleluasa.

Seringkali kita mendengar di dalam berita, majalah,akhbar-akhbar akan peristiwa dan
kejadian yang memalukan, rakaman yang mengaibkan seperti perbuatan seks di tepi
tangga, rakaman seks gadis bertudung di Kuala Lumpur, pelajar universiti berzina dan
pelbagai lagi yang terhasil akibat jauhnya manusia dari pertunjuk agama dan
kehidupan beragama.

Kita juga berdepan dengan masalah sosial apabila kes rogol dan pemerkosaan
terhadap wanita muda dan yang lemah tidak berdaya berlaku hampir setiap hari di
dada-dada akhbar. Lupakah kita akan kes Noor Suzaily Mukhtar seorang jurutera
komputer wanita, berusia 24 tahun yang telah di rogol, di liwat dan di bunuh dengan
kejam di dalam sebuah bas ekspres pada 7 Oktober berapa tahun yang lalu ? Kemudian
seorang budak perempuan pelajar sekolah menengah di Jasin, bernama Nurul Hanis
Kamil, 16 tahun di temui mati dalam keadaan separuh bogel dan tertiarap dengan leher
di jerut menggunakan tali beg sekolah dan pakaiannya tertulis nama mangsa dengan
titisan darah, apakah kita sudah lupa ?

Jangan juga dilupakan kes rogol dan bunuh adik Nurul Huda Ghani, 10 tahun,
di pondok kawalan pencawang elektrik Tenaga Nasional Berhad (TNB) pada hari Sabtu
beberapa tahun yang lalu. Serta juga kes kanak-kanak kecil Siti Nurlina Shamimi
berusia dua tahun ditemui mati dalam keadaan yang mengerikan setelah dirogol dan
dicampak ke dalam sungai di Alor Star, 1 November 2002. Peristiwa ini seringkali
berlaku dan berulang hanya sahaja kita tidak begitu mengambil berat dan
menyedarinya.

Kesemua ini berlaku kerana tiada agama dan tiadanya ketaatan kepada panduan
yang telah diturunkan oleh Allah untuk membimbing dan mengawal kehidupan
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

39 | P a g e

manusia supaya golongan yang berkuasa dan memiliki kelebihan tidak mengambil
kesempatan atau menganaiyai golongan yang lemah.

Juga kerosakkan yang berlaku di Negara kita hari ini disebabkan masyarakat
dilalaikan oleh hiburan dan teknologi. Golongan muda-mudi hanyut dalam arus
keduniaan dan hiburan serta keseronokkan tanpa mengenal batasan.Kita boleh melihat
di dalam filem-filem yang ditayangkan di wayang-wayang gambar,mengisahkan cinta
muda-mudi Malaysia hari ini apabila para pemuda dan pemudi Islam yang kini sudah
mula meninggalkan agama mereka sedikit demi sedikit. Konsert nyayian dan muzik,
percambahan kelab malam yang memuatkan tarian ghairah dan erotis, mengakibatkan
muda-mudi bergaul bebas lelaki perempuan tanpa batasan sehingga menjalin
hubungan seks bebas diluar kawalan telah mengakibatkan kehancuran kepada nilai
maruah dan moral para pemuda harapan Negara masa kini.

Pengguguran anak luar nikah, pembuangan bayi kini menjadi satu fenomena
yang biasa dan tidak cukup dengan itu kita juga menyaksikan gejala rasuah, penipuan
dan kerosakan akhlak dan moral turut melibatkan golongan masyarakat umum
termasuk pegawai kerajaan dan pihak-pihak yang terlibat dalam urusan penting
Negara.

Kehidupan masyarakat kita hari ini di Malaysia cukup merisaukan dan setiap orang
terpaksa perlu sentiasa berhati-hati. Kes rompakan, peristiwa ragut, pecah rumah dan
pencurian bersiri ke taman-taman perumahan dan kediaman awam menjadikan
kehidupan masyarakat awam hari ini sangat tergugat dan diselubungi oleh bimbang
dan takut.

Anak-anak kecil dirisaukan oleh ibubapa mengenai keselamatan mereka ke
sekolah dan tempat belajar berikutan berlaku kes buli dan kes pukul oleh samseng-
samseng, penculikkan dan jenayah rogol. Pelajar sekolah pula dikhuatiri terjebak
dengan kumpulan gelap dan jenayah, salah laku, kegiatan tidak bermoral.

Golongan muda-mudi yang keciciran belajar dirisaukan terlibat dengan dadah
dan aktiviti bahaya serta jenayah, manakala pelajar-pelajar peringkat tinggi hari ini
terlibat dengan gejala maksiat dan aktiviti hiburan yang tidak berfaedah dan yang
melalaikan.

Kesimpulannya seluruh generasi muda-mudi hari ini yang menjadi asset Negara kini
dalam bahaya dan diancam dengan fenomena keruntuhan akhlak dan kerosakkan jiwa.

Di dalam waktu kegelapan dan kerosakkan jiwa dan nilai-nilai kemanusian hari
inilah maka manusia lebih-lebih lagi seharusnya menghargai nilai dan peranan agama
dalam membimbing manusia menuju kebahagian dan menjadi penyelesaian kepada
seluruh masalah kehidupan.
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

40 | P a g e


Firman ALLAH S.W.T:
Β “‰.δ¦ !ϑΡ¦· “‰.¯κ´‰ .«.±´Ζl Β´ρ ≅. !ϑΡ¦· ‘≅.ƒ !κ¯.l. Ÿω´ρ '‘“. ο´‘—¦´ρ ´‘—ρ “,>¦ !Β´ρ !Ζ´ _..‹-`Β
_.> ±-¯.Ρ ωθ™´‘ ∩⊇∈∪
Maksudnya:
“ Barangsiapa yang mendapat pertunjuk maka sesungguhnya dia telah mendapat pertunjuk
untuk dirinya sendiri. Dan sesiapa yang sesat maka sesungguhnya kesesatan itu merugikan
dirinya sendiri.” - Al-Isra : 15.

Berkata Al-Imam Ibn Katsir ra bahawa yang dimaksudkan dengan mendapat pertunjuk
itu ialah mengikuti pertunjuk kebenaran agama dan jalan nubuwah (kenabian) dan
darinya akan menghasilkan kebaikan kepada dirinya sendiri. (Boleh lihat di Tafsir Al-
Qur’an Al-Azim m/s 457, Jilid 2)

Agama membimbing manusia hidup bahagia dan aman damai serta
menghormati hak-hak di antara sesama manusia. Kedatangan Islam ialah sebagai
rahmat kepada seluruh alam dan menjadi cahaya pertunjuk bagi mereka yang beriman
dan memandu pengikutnya untuk hidup dalam kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Firman ALLAH S.W.T:
≅· š_.ΖΒσϑll ¦θ‘.-ƒ Β Μδ,≈.¯.¦ ¦θ´L±>†´ρ `Ογ>ρ`,· il≡Œ ’´—¦ ¯Νλ β| ´<¦ ´¸..> !ϑ. βθ`-Ψ`. ƒ ∩⊂⊃∪
Maksudnya:
“Katakanlah kepada orang yang beriman lelaki, supaya mereka merendahkan
pandangannya(dari melihat yang terlarang) dan menjaga kehormatannya (jangan berzina).
Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang
mereka kerjakan.” - An-Nur 30.

Manakah lagi agama di dalam dunia ini yang lebih baik dari Islam dalam
memberikan keselamatan kepada wanita dan keamanan serta keselesaan kepada
mereka ?

Perintah di dalam ayat ini untuk lelaki yang beriman agar tidak memandang
wanita sungguh memberikan keselesaan dan keamanan kepada wanita dari diganggu
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

41 | P a g e

dan dicemari maruah mereka serta memberikan para wanita keamanan dari bahaya
gangguan nafsu lelaki.
Islam merupakan agama kebahagiaan dan keharmonian sesama manusia. Di
dalam Islam pengamalan agama itu tidak hanya berlaku satu hala di antara hamba dan
tuhannya sebaliknya juga berlaku hubungan di antara hamba dengan hamba yang lain
sehingga setiap dari sikap dan perilaku manusia sesama mereka dinilai sebagai
perbutan agama dan dipandu oleh Islam sehingga membawa kebahagiaan.

Firman ALLAH S.W.T:
¤ ¦ρ‰.s¦´ρ ´<¦ Ÿω´ρ ¦θ´¸:· .«. !↔‹: _·$!≡´θl!.´ρ !´Ζ≈.>| “‹.´ρ ’.¯,1l¦ ’ϑ≈.´Šl¦´ρ _.>≈.ϑl¦´ρ ‘!>'¦´ρ “Œ ’.¯,1l¦
‘!>'¦´ρ .`Ψ>l¦ .>!¯.l¦´ρ
Maksudnya:
“Sembahlah Allah dan janganlah mensyirikkan-Nya dengan sesuatu dan berbuat baiklah kepada
kedua ibubapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, jiran tetangga yang berhubungan
dekat atau yang jauh dan rakan teman..” - An-Nisa : 36

Allah menghimpunkan sekali dalam ayat di atas perintah untuk beribadah
kepada Allah dengan perintah untuk berlaku baik kepada hamba-hamba-Nya sebagai
tanda Islam ini bukan sahaja menjalinkan hubungan dengan pencipta sebaliknya juga
menyatukan manusia di dalam satu kewajipan untuk berlaku baik sesama manusia
sebagai termasuk menunaikan ketaatan kepada Allah swt.

Allah menyebut (( . ¸ُ .ْ .ا يِ ذ ر. >ْ .ا و)) : iaitu yang bermaksud jiran yang
padanya terdapat hubungan kekeluargaan atau pertalian darah. Ini merupakan
pendapat yang disebut oleh Ali Ibn Talhah daripada Ibn Abbas ra manakala yang
disebut dari riwayat Ikrimah dan Mujahid dan selain mereka yang mengatakan ianya
ialah jiran muslim yang satu agama. Juga ada yang mengatakan dimaksudkan dengan
ayat ini ialah jiran yang rumahnya berdekatan.

Allah menyebut juga (( .ُ . >ْ .ا ر. >ْ .ا و )) : iaitu yang bermaksud lawan kepada
ayat sebelumnya yang sebahagian ulama tafsir menyebut ianya ialah jiran yang tidak
memiliki hubungan darah atau kekeluargaan seperti pendapat Ali ibn Talhah dari Ibn
Abbas ra, juga yang mengatakan ianya bukan muslim seperti jiran yahudi dan nasrani
seperti yang disebut dalam riwayat dari Ikrimah dan Mujahid dan yang lain
mengatakan yang dimaksudkan ialah jiran yang berjauhan rumahnya.

Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

42 | P a g e

Setiap makna dari tafsir di atas dapat dipakai dan memiliki kekuatan hujah
masing-masing untuk membentuk maksud ayat secara keseluruhan. (Boleh lihat dalam
tafsir At-Tabari Jilid 5, ms. 175-180 dan tafsir Qurtubi Jilid 5, ms. 183 dan Tafsir Ibn Katsir Jilid 1, ms.
495 serta Tafsir Syaukani Jilid 1, ms. 743)

Kesemua makna yang tersebut di atas merangkumi makna jiran dan memiliki hak ke
atas muslim yang beriman dengan Allah swt untuk berlaku baik kepada jiran baik yang
beragama Islam atau bukan baik yang berhubungan darah atau yang tidak ada
hubungan darah baik yang berdekatan rumah atau berjauhan.

Berkata Al-Hafidz Imam Ibn Hajar ra : “Maksud nama jiran itu ialah merangkumi
baik yang muslim atau yang kafir, baik yang beribadah atau yang fasiq, baik rakan atau musuh,
baik yang asing atau yang senegeri, baik yang memberi manfaat atau mudharat serta baik yang
mempunya kekeluargaan atau yang tidak ada hubungan atau juga yang berhampiran rumahnya
atau yang jauh rumahnya dan kesemuanya memiliki hak dan kedudukan antara satu sama
lain..” (Lihat dalam Fathul Bari Jilid 10, ms. 441).

Juga di dalam Islam keselamatan dan hak-hak sesama manusia dipelihara serta tidak
boleh dicerobohi sesuka hati. Sehinggakan terdapat perintah larangan memasuki
rumah orang lain tanpa izin dan disertakan pula dengan adab-adabnya di dalam Islam.
Firman ALLAH S.W.T:
!κš‰!≈ƒ _·%!¦ ¦θ`ΖΒ¦´™ Ÿω ¦θl>‰. !´.θ`‹. ´¸¯.s ¯Ν÷.θ`‹. _.> ¦θ´.Σ!.`.· ¦θϑl.·´ρ ´’ls !γlδ¦ ¯Ν>l≡Œ ¸¯.> ¯Ν>l
¯Ν>l-l šχρ`,´‹. ∩⊄∠∪
Maksudnya:
“Wahai orang-orang yang beriman,janganlah kamu masuk ke dalam rumah yang bukan
rumahmu,sehingga kamu meminta izin dan mengucapkan salam (selamat) kepada yang
penghuninya demikian itu lebih baik bagimu, mudah-mudahan kamu mendapat peringatan.”-
An-Nur 27.

Sekiranya tiada orang di dalam rumah atau mungkin penghuni rumah tidak
mahu menerima tetamu atau kerana tiada orang lelaki di dalam rumah kecuali hanya
orang perempuan dan sebagainya maka Islam turut menetapkan kaedah di dalam hal
ini.
Firman ALLAH S.W.T:
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

43 | P a g e

β¦· `Οl ¦ρ‰>´ !γŠ· ¦´‰>¦ Ÿξ · !δθl>‰. _.> šχŒσ`ƒ ¯/>l β|´ρ Ÿ≅Š· `Ν>l ¦θ`->¯‘¦ ¦θ`->¯‘!· ´θδ ’´—¦ ¯Ν>l ´<¦´ρ
!ϑ. šχθlϑ-. 'ΟŠl. ∩⊄∇∪

Maksudnya:
“Jika kamu tidak mendapati seorang pun di dalam rumah itu, maka janganlah kamu masuk
kedalamnya, sehingga kamu mendapat izin terlebih dahulu. Jika dikatakan kepdamu :
pulanglah,maka hendaklah kamu pergi, demikian itu lebih baik bagimu. Allah Maha mengetahui
apa-apa yang kamu kerjakan.” -An-Nur 28.

Lihatlah kesempurnaan agama ini dan bayangkan betapa Islam menjaga serta
memelihara hubungan baik sesama manusia serta memenuhi hak-hak setiap individu
dengan penuh keadilan dan kebaikan. Bukankah ini merupakan salah satu bentuk
kebahagiaan di dalam kehidupan ?

Tidak hanya di luar rumah bahkan Islam turut memelihara hubungan di dalam
rumah dan kekeluargaan apabila memerintahkan supaya setiap muslim memenuhi hak
dan tanggungjawab kepada keluarganya hingga ke persoalan kecil dan halus seperti
kepuasan hubungan seks.

Daripada Abdullah ibn Amru ibn As ra bahawa rasulullah salallahualaihiwasalam
pernah bersabda dengan maksudnya :

“ Dan isteri kamu itu mempunyai hak ke atas kamu”- Hadis Sahih riwayat Bukhari no. 4903 dan
Muslim no. 1159.

Juga daripada hadith riwayat Anas ibn Malik ra bahawa rasulullah pernah bersabda
dengan maksudnya :

“Jika seseorang dari kamu bersetubuh dengan isterinya maka hendaklah berusaha
memuaskannya dan jika dia mendahuluinya (mencapai kepuasan) maka janganlah terburu-buru
(segera mencabut kemaluan)”. - Hadis Dhaif yang ringan riwayat Ibn Hajar, Abi Ya’la dan Haisami
di dalam Majmuk Al-Zawaid Jilid 4, no. 7566 dan diriwayatkan oleh Abi Ya’la dengan isnad perawi
yang siqah kecuali pada Baqiah bin Walid.

Bukankah ini semua menjadi bukti dan saksi akan kebaikan agama dan merupakan
faktor utama kebahagiaan sebuah rumahtangga jika ianya benar-benar dituruti dan
dijadikan panduan dalam kehidupan ?

Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

44 | P a g e

Bukankah ini juga bererti mencari calon dan teman pilihan hati itu harus didasari
kepada mereka yang memiliki agama ? Mengetahui agama dan paling penting
mengamalkan ajaran agama Islam dengan jalan yang benar supaya berhasil mencapai
kebahagiaan ?


Agama sebagai penasihat

Di antara kepentingan agama dalam kehidupan juga ialah sebagai penasihat dan
memberi peringatan kepada manusia apabila lalai dan lupa daripada kewajipan yang
perlu dilakukan.

Sabda baginda salallahualaihiwasalam kepada Tamim Ad-Dari ra :

¯ﺡ....ا ¸...ا , ¯ﺡ....ا ¸...ا , ¯ﺡ....ا ¸...ا

Maksudnya :

“ Sesungguhnya Agama itu ialah nasihat, sesungguhnya agama itu ialah nasihat,
sesungguhnya Agama itu ialah nasihat.”- Hadis Sahih, riwayat Muslim no. 95 Bab 55.

Iaitu nasihat kepada kebaikan, dan termasuk asal makna nasihat itu sendiri ialah
pembaikan dan muslih dan perbuatan nasihat dianggap sebagai perbuatan membaiki
dan membetulkan sesuatu atau mengelokkan sesuatu.

Di dalam rumahtangga dan kehidupan adalah mustahil untuk mengelak dari
perselisihan faham dan pergaduhan. Ibarat lirik lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee di
dalam filem Tiga Abdul yang berbunyi “Sedangkan lidah lagi tergigit inikan pula
suami isteri” maka sudah pastinya peranan agama sangat mustahak dalam
mendamaikan perselisihan dan pertengkaran.

Suami isteri haruslah sentiasa menasihat dan menasihati ke arah kebaikan dan
setiap perselisihan haruslah dihadapi dengan penuh kesabaran dan ketenangan.

Sekiranya perselisihan itu kecil maka cukuplah sabar sebagai bekalan dan ini
merupakan salah satu daripada perintah agama supaya setiap suami bersabar terhadap
isteri masing-masing dan juga isteri bersabar terhadap suami dan berusaha melakukan
pembaikan rumahtangga dengan menegur atau berterus terang dan berusaha
memahami di antara satu sama lain.

Adapun apabila perselisihan itu sudah parah dan tidak dapat didamaikan oleh
pasangan masing-masing maka Islam menetapkan supaya diwujudkan satu usaha
akhir untuk pendamaian dan perbincangan sebelum perceraian.
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

45 | P a g e

Firman ALLAH S.W.T:
β|´ρ `Ο.±> −!1: !´Κκ... ¦θ.-¯.!· !ϑ>> Β .&#δ¦ !ϑ>>´ ρ Β !γlδ¦ β| ¦‰ƒ,`ƒ !´>≈l.| _·´θ`ƒ ´<¦ !ϑ·κ.Š. β| ´<¦
βl´ !ϑŠls ¦¸..> ∩⊂∈∪

Maksudnya:
“Jika kamu mengetahui perselisihan antara keduanya (suami-isteri), hendaklah kamu
mengutuskan seorang hakim dari keluarga lelaki dan seorang hakim dari keluarga perempuan.
Jika kedua hakim itu menghendaki perdamaian, nescaya Allah akan memberikan taufiq kepada
kedua suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” - An-
Nisa- 35.

Di maksudkan dengan ayat di atas ialah sewajarnya hakim yang diwujudkan
dari kedua-dua belah pihak itu memiliki usaha yang gigih dan kesungguhan untuk
menghapuskan perselisihan dan menimbulkan islah (pembaikan) serta kebaikan
kepada kedua-dua belah pihak juga menjadi wajib bagi kedua-dua belah pihak baik
suami dan isteri untuk mematuhi keputusan dari kedua hakim yang diangkat. ( Sila lihat
dalam Al-Badaie’ oleh Ibn Qayyim Jilid 2, ms. 334 dan Mughni Muhtaj Jilid 3, ms. 261)

Sekiranya kedua orang hakim itu mendapati bahawa usaha mendamaikan pasangan
suami isteri ini menemui kegagalan dan memisahkan mereka ialah lebih baik maka
bolehkah mereka dipisahkan oleh Hakim yang diangkat ini ?

Di sini wujud perselisihan ulama tetapi pendapat yang paling sahih ialah
dibolehkan dan ini merupakan mazhab Imam Malik dan salah satu riwayat daripada
Imam Ahmad dan pendapat Imam Syafie juga pendapat ini dipegang oleh Syeikhul
Islam, Imam Ibn Taimiyyah dengan beralasan “Hakim yang diangkat bukanlah hanya wakil
tetapi pemutus keputusan”. (Sila lihat dalam Bidayatul Mujtahid jilid 2, ms. 163 dan Mughni jilid 7,
ms. 49 serta Majmuk Fatawa jilid 32, ms. 25)

Pendapat di atas memiliki hujah dan dalil yang banyak serta menjadi pegangan
salaf soleh (generasi terdahulu) melalui riwayat yang sampai kepada kita misalnya
seperti hadis dari Ibnu Abbas dan Muawiyah yang masing-masing diangkat menjadi
hakim dalam kisah Uqail bin Abi Talib dan isterinya Fatimah binti Utbah yang
mengadu kepada Utsman bin Affan ra dan kisah ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabari,
Imam Abd Razak dan Imam Syafie serta Imam Baihaqi dengan isnad yang sahih
dengan berkata Ibnu Abbas : “Aku akan memisahkan keduanya”.

Walaubagaimanapun pada situasi hari ini, kes-kes pergaduhan dan perselisihan
rumah-tangga sekiranya sudah mencapai ke tahap serius boleh di bawa ke pejabat
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

46 | P a g e

Agama dan mahkamah rendah Syariah untuk mendapatkan pengadilan dan menjadi
tempat rujukan.

Apa sekalipun halnya kita perlu sentiasa membuka diri dan hati kita kepada
hukum Allah S.W.T dan menyerah diri kepada Al-Quran dan As-Sunnah untuk
menyelesaikan masalah kita tanpa dipengaruhi oleh emosi dan perasaan yang selalu
dipenuhi oleh nafsu dan pengaruh dunia.


Agama membantu mewujudkan keadilan

Peranan agama juga selain sebagai penasihat turut membantu menjadi
pengimbang dan pengadil di antara pasangan dan ahli keluarga serta masyarakat.

Firman ALLAH S.W.T:
!κš‰!≈ƒ š_·%!¦ ¦θ`ΨΒ¦´™ ¦θΡθ´ š_.Β≡¯θ· ´< ´™¦‰κ− 1`.1l!. Ÿω´ρ ¯Ν÷ΖΒ,>ƒ `β!↔Ψ: Θ¯θ· ´’ls ω¦ ¦θl‰-.
¦θl‰s¦ ´θδ ´.,·¦ “´θ1−.ll ¦θ1.¦´ρ ´<¦ ´χ| ´<¦ ´¸..> !ϑ. šχθlϑ-. ∩∇∪
Maksudnya:
“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berdiri kerana Allah, menjadi saksi dengan
keadilan. Janganlah kerana kebencianmu terhadap satu kaum, sehingga membuatkan kamu tidak
berlaku adil. Berlaku adillah, kerana keadilan itu lebih dekat kepada taqwa dan takutlah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan.” - Al-Maidah : 8.

Kewujudan agama dan panduannya menjadikan rumahtangga harmoni dengan
keadilan dan kebaikan serta tidak ada sesiapa pun yang dizalimi oleh kejahilan dan
kejahatan. Anak-anak mendapat kasih sayang yang sama rata dan menerima
pemberian yang bersesuaian menurut kitab dan sunnah tanpa dizalimi oleh ibubapa
dan demikian juga para isteri menerima giliran dan hak masing-masing dengan
dipenuhi oleh suami yang beragama dan beriman.

Firman ALLAH S.W.T:
l´ρ ¦θ`-‹L.`.· β¦ ¦θl‰-. _.. ™!.Ψl¦ ¯θl´ρ ¯Ν..,> Ÿξ· ¦θlŠϑ. ≅é ≅Šϑl¦ !δρ'‘‹.· π1l-ϑl!´ β|´ρ
¦θ>l`.. ¦θ1−..´ρ χ¦· ´<¦ βl´ ¦´‘θ±s !ϑŠ>¯‘ ∩⊇⊄'∪
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

47 | P a g e

Maksudnya:
“Kamu takkan boleh berlaku adil di antara perempuan-perempuan itu, meskipun kamu sangat
mengingini yang demikian itu, oleh kerana itu janganlah kamu berat sebelah sehingga
melampau, sehingga kamu tinggalkan perempuan itu tergantung. Jika kamu perbaiki
(kesalahanmu) dan bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang.”-
An-Nisa 129.

Bagaimanakah akan terwujud kebahagiaan tanpa keadilan ? Juga bagaimanakah
akan terhasil keadilan tanpa adanya kesedaran agama dan keimanan serta ketaatan
terhadap perintah untuk berlaku adil ?

Dapatkah kekacakkan menghasilkan keadilan kepada isteri apabila sudah bernikah
nanti dan mampukah kecantikan itu menjadi penawar hati apabila berselisih kelak ?
Bolehkah pangkat dan kedudukan itu dipercayai untuk menjadi bukti yang si Dia itu
akan berlaku baik kepada diri kita ? Juga mampukah kekayaan menghasilkan keadilan
dan kebaikan kepada anak-anak kita nanti ?

Hanya dengan memiliki agama dan keimanan kepada Allah dan rasul itulah
sahaja yang akan menjamin kebahagiaan dan keadilan kepada anak-anak kita dan juga
kepada ahli keluarga kita apabila mereka bernikah dan berumahtangga bukannya
kekayaan dan kecantikan atau kekacakkan.


Agama Membantu Membentuk Kedamaian

Agama menjadikan rumahtangga dan kehidupan menjadi bahagia dan aman dari
pergaduhan dan pergolakkan. Melalui agama isteri dilatih mentaati suami dan melalui
pertunjuk agama suami diajar pula supaya memaafkan isteri dan melayani isteri
dengan baik.

Sabda rasulullah salallahualaihiwasalam :
.ه. .آ_> ..او ﻩ.ه. .آ_> .آ_>
“ Sebaik-baik kamu ialah orang yang baik terhadap ahli keluarganya dan aku merupakan orang
yang terbaik daripada kamu terhadap keluarga”. - Hadis Sahih, riwayat Tirmidzi no. 3892 dan Ibn
Hibban.

Ketaatan isteri kepada suaminya tidak datang melainkan dengan agama dan hal
ini bukanlah sesuatu yang wujud dengan budaya atau hanya daripada didikan sekolah
dan pelajaran tetapi ianya muncul daripada pengetahuan agama dan keimanan yang
kukuh terhadap kewajipan dan perintah agama supaya mentaati suami.

Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

48 | P a g e

Diriwayatkan oleh Imam Nasaie bahawa rasulullah pernah bersabda kepada
seorang perempuan yang mengeluh perihal suaminya dengan sabda-Nya yang
bermaksud :

“ Lihatlah bagaimana pula kamu disisinya, sesungguhnya dia itulah syurga kamu dan
neraka kamu”. - Hadith Hasan, riwayat Nasaie, Hakim dan baihaqi serta Ahmad.

Kewujudan agama jugalah menjadikan seorang lelaki itu menurunkan egonya dan
menjadi lembut hatinya dari kedegilan dengan bertolak-ansur dan bersikap lemah-
lembut serta pemaaf terhadap isterinya sekalipun isterinya itu mempunyai kelemahan
dan kekurangan.

Inilah yang disabdakan oleh nabi salallahualaihiwasalam dengan bermaksud :

“Janganlah seorang yang beriman itu membenci perempuan yang beriman (isterinya)
kerana sekiranya dia membenci pada perempuan itu akan sesuatu maka nescaya dia pun akan
menyukai perempuan itu pada perihal yang lain.” - Hadith sahih riwayat Muslim no. 1469.

Agamalah yang menjadikan suami isteri saling berusaha memenuhi hak dan keperluan
di antara satu sama lain demi memenuhi tanggungjawab dan peranan mereka sebagai
seorang muslim dan memenuhi tugasan sebagai hamba Allah.

Agama Mewujudkan Sabar terhadap ujian dan tawakal pada kehidupan

Kehidupan ini seringkali melalui masa-masa senang dan susah, muda dan tua
serta hidup dan mati, gembira dan sedih. Setiap manusia akan mengalami ujian dan
pelbagai kesusahan dalam hidup disebabkan hal ini merupakan satu sunnatullah
terhadap hidup manusia.
Firman ALLAH S.W.T:
‘≅´ ±Ρ π1←¦Œ .¯θϑl¦ Ν´θl¯.Ρ´ρ ¯¸:l!. ¸¯.ƒ'¦´ρ π´Ζ.· !´ΖŠl|´ρ βθ`->¯,. ∩⊂∈∪
Maksudnya:
“ Tiap-tiap jiwa itu pasti akan merasai maut dan kami akan menguji kamu dengan kejahatan
dan kebaikan sebagai satu ujian dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan.” -Al-Anbiya :
35.

Kebahagiaan tidak akan terlepas dari penderitaan dan setiap kegembiraan itu
tidak akan sunyi daripada didatangi kesedihan. Menjadi satu di antara peranan agama
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

49 | P a g e

ialah untuk mengekalkan kebahagian dan ketenangan di hati-hati orang yang beriman
dan bertaqwa.

Mereka tidak takut dan tidak sedih serta tidak derita tetapi sabar dan gembira
dengan janji-janji daripada tuhan mereka dan sikap serta hal ini hanyalah wujud pada
mereka yang memiliki agama dan beramal dengannya.

Ini disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Syuhaib ra yang meriwayatkan
baginda rasul pernah bersabda dengan maksudnya :

“ Sungguh menakjubkan perihal orang mukmin kerana semua perkara yang menimpanya ialah
kebaikan dan tidaklah berlaku perkara ini melainkan hanya kepada orang yang beriman. Apabila
dia diberi nikmat lalu disyukurinya maka menjadilah nikmat itu sebagai kebaikan baginya.
Sebaliknya apabila dia diuji dengan musibah maka dia bersabar lalu menjadikan pula musibah
itu sebagai kebaikan baginya”. - Hadith sahih riwayat Muslim no. 2999.

Hendaklah mereka yang sedih dan berada dalam keadaan derita itu sentiasa
berhusnul Zon (menyangka baik) kepada Allah swt kerana hal ini merupakan
kewajipan hamba kepada tuhan-Nya.

Sabda baginda salallahualaihiwasalam dengan maksudnya :

“ Janganlah kamu mati melainkan berada dalam keadaan husnul zon (bersangka baik) dengan
Allah swt.” - Hadis Sahih riwayat Muslim, Ahmad dan Baihaqi.

Dari Mus’ab bin Said dari bapanya ra yang berkata : Aku bertanya kepada rasulullah
siapakah manusia yang paling dahsyat menerima bala ? Maka dijawab oleh baginda
dengan maksudnya :

“Para nabi kemudian yang seperti mereka dan yang seperti mereka. Diuji seorang manusia itu
berdasarkan kadar agamanya, jika dia seorang yang kuat beragama maka kuatlah pula bala yang
diterimanya, dan jika seseorang itu lemah agamanya maka diuji hanya pada kadar agamanya.
Tidaklah hilangnya bala itu pada seorang hamba sehinggalah dia berjalan di atas tanah dengan
telah terhapus segala dosa-dosanya.” -Hadis Hasan Sahih, riwayat Tirmidzi no. 2398, Ibn majah,
Ahmad.

Hendaklah diketahui bahawa kedudukan ibadah mereka yang diuji itu
sangatlah besar ganjarannya kerana kesedihan atau penderitaan itu merupakan
musibah yang sebenarnya membawa nikmat sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah
ra bahawa sesungguhnya nabi pernah bersabda dengan maksudnya :

“Barangsiapa yang diingini oleh Allah akan kebaikan maka diujinya dengan musibah. ” - Hadis
Sahih riwayat Bukhari, Muwatho dan Ahmad.

Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

50 | P a g e

Firman ALLAH S.W.T:
!㕃!≈ƒ š_·%!¦ ¦θ`ΨΒ¦´™ ¦ρ¸..¦ ¦ρ`,.!.´ρ ¦θL.¦´‘´ρ ¦θ1.¦´ρ ´<¦ ¯Ν>l-l šχθ>l±. ∩⊄⊃⊃∪
Maksudnya:
“Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaranmu dan
tetaplah bersiap sedia (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu
beruntung.” -Ali Imran : 200.
Firman ALLAH S.W.T:
Β´ρ _−.ƒ ´<¦ ≅->† …`&! l´>,ƒΧ ∩⊄∪ «·`—¯,ƒ´ρ Β ±‹> Ÿω ´...>† Β´ρ ¯≅´´θ.ƒ ’ls ´<¦ ´θγ· …«.`.> β| ´<¦ ×l≈.
.ν,Β¦ ‰· Ÿ≅-> ´<¦ ≅>l ™`_: ¦´‘‰· ∩⊂∪
Maksudnya:
“ Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah maka sesungguhnya Allah akan menyediakan
baginya jalan keluar (dari kesusahan) dan memberikannya rezeki dari jalan-jalan yang tidak
disangkai olehnya.” - Thalaq : 2-3.

Ketenangan hati menghilangkan risau kesedihan dan ini hanya dimiliki oleh
mereka yang beragama dan bertaqwa kepada Allah swt. Di dalam kehidupan menjadi
satu keperluan untuk memiliki agama dan beramal dengannya sekiranya manusia
benar-benar mahu membina hidup yang bahagia.


Agama menjadikan seorang itu beradab dan berakhlak

Tidaklah dikatakan seseorang itu memiliki agama sekiranya dia itu tidak
memiliki akhlak yang baik. Ini disebabkan akhlak yang baik itu ialah merupakan buah
dari keimanan yang tumbuh mekar dengan benih dan asas yang sahih.

Firman ALLAH S.W.T:
‹> ´θ±-l¦ `¸∆¦´ρ ∃`¸`-l!. `,s¦´ρ s š_.lγ≈>'¦ ∩⊇''∪
Maksudnya:
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

51 | P a g e

“ Maafkanlah dan suruhlah (menyuruh manusia mengerjakan) kebaikan dan berpalinglah
daripada orang-orang yang jahil.” - Al-A’raf : 199.

Berkata Ja’far As-Sodiq ra : “Allah memerintahkan nabinya supaya menunjukkan akhlak yang
baik pada ayat ini” juga berkata Abdullah ibn Zubair dan Mujahid dengan maksud yang
sama pada ayat ini. (Sila lihat dalam Tafsir Al-Qurtubi Jilid 7, ms. 345 dan tafsir At-tabari Jilid 9,
ms. 104)

Juga di dalam hadis Abi Zar ra bahawa rasulullah salallahualaihiwassallam pernah
bersabda dengan maksudnya :

“ Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik.” - Hadis Hasan riwayat Tirmidzi no.
1987, Ahmad dan Darimi.

Juga di dalam hadith riwayat Abu Daud , Tirmidzi dan Ahmad dengan sanad
yang sahih menyebutkan bahawa tidak ada amalan yang lebih berat di timbangan
mizan (neraca) di akhirat melainkan akhlak yang baik dan hadis seperti ini sangatlah
banyak.

Kaitan iman dengan akhlak sangatlah hampir dan dekat seolah-olah tidak
berlaku iman melainkan dengan akhlak dan tidak tercapai akhlak melainkan dengan
beriman. Ini dibuktikan dengan sabda baginda rasulullah lagi yang pernah
menyebutkan kesempurnaan iman seorang mukmin itu ialah yang paling baik
akhlaknya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan Ahmad
dengan sanad yang sahih.

Akhlak ialah sebuah perilaku dan perbuatan seseorang manusia dalam
mengendalikan urusan kehidupannya yang fitrah dan terhasil akhlak yang baik
bermaksud dikendalikan anggota badannya dengan sangat baik sama ada kepada
dirinya dan juga kepada orang lain untuk memenuhi keperluan fitrahnya seperti
makan, minum, bercakap dan berhubung dengan manusia lainnya.

Kebahagiaan sangat berkait rapat dengan akhlak dan tingkah laku seseorang dalam
kehidupan khususnya dalam berumahtangga. Akhlak yang baik bererti setiap tingkah-
laku dihasilkan dengan penuh berhati-hati sehingga menyenangkan orang lain yang
melihat dan berada di sisi.

Sudah pasti hal ini hanya terhasil oleh mereka yang memiliki akhlak mulia dan
untuk mencapainya haruslah dengan didikan agama dan keimanan yang benar dan
sahih. Maka sekali lagi agama menjadi faktor penting dalam membentuk peribadi
berakhlak dan mulia sehingga wajarlah disedari betapa besarnya pengaruh agama
dalam kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dan seharusnya difahami
bahawa kita sangat-sangat memerlukan agama.

Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

52 | P a g e


Agama sebagai faktor kebahagiaan di akhirat

Kebahagiaan yang dibawa oleh agama bukanlah sahaja hanya untuk kehidupan di
dunia tetapi juga untuk kehidupan di akhirat yang kekal abadi. Kita telah pun
membincangkan perihal kepentingan agama untuk kebahagiaan di dunia maka
cukuplah kita simpulkan secara ringkas bahawa agama menjadi asas utama
kebahagiaan manusia secara mutlak baik di dunia dan di akhirat.

Firman ALLAH S.W.T:
Β´ρ ×.¯.ƒ ´¸¯.s Ν≈l`™N¦ !´ΨƒŠ l· Ÿ≅.1`ƒ «ΨΒ ´θδ´ρ ’· ο,>ψ¦ ´Β ´ƒ,.≈‚l¦ ∩∇∈∪
Maksudnya:
“ Barangsiapa yang mencari agama selain daripada Islam maka tidaklah dia diterima dan dia di
hari akhirat kelak akan termasuk di kalangan mereka yang rugi.” -Ali-Imran : 85.

Islam merupakan hanya satu-satunya agama yang diredhai dan diterima oleh Allah swt
dan hendaklah manusia menetap diri di jalan Islam dan beramal dengan apa yang
menjadi kewajipan dalam agama yang dibawa oleh rasulullah salallahualaihiwasalam.

Hanya dengan mengikuti Islam barulah seseorang itu terselamat dari azab api
neraka dan mendapat pengampunan serta rahmat-Nya. Mengikuti Islam itu ialah
dengan mengikuti sunnah rasulullah kerana Islam itu ialah apa yang dibawa oleh
rasulullah salallahualaihiwasalam.

Kebahagiaan di akhirat sangatlah menjadi impian seluruh manusia yang beriman
kepada hari akhirat. Keimanan kepada hari akhirat ialah kewajipan yang perlu
dilakukan bagi mereka yang beriman dengan melaksanakan perintah Allah dan
meninggalkan larangan Allah dengan menyakini bahawa hari akhirat akan berlaku dan
setiap manusia akan mendapat balasan dari apa yang mereka lakukan.

Firman ALLAH S.W.T:
β¦´ρ πs!´.l¦ π´Š.¦´™ ω .ƒ´‘ !κ.· ´χ¦´ρ ´<¦ ±-¯.ƒ Β ’· ‘θ.1l¦ ∩∠∪
Maksudnya:
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

53 | P a g e

“Dan kiamat itu pasti akan berlaku dan tidak ada keraguan padanya dan sesungguhnya Allah
akan membangkitkan semua orang yang di dalam kubur.” -Al-Hajj : 7.

Firman ALLAH S.W.T:
¦θl.≈· š_·%!¦ Ÿω šχθ`ΖΒσ`ƒ ´<!. Ÿω´ρ Θ¯θ´‹l!. ,>ψ¦ Ÿω´ρ βθ`Β¯,>† !Β Π¯,> ´<¦ …`&!θ™´‘´ ρ Ÿω´ρ šχθ`Ψƒ‰ƒ
_·Š ´_>l¦ ´Β š_·%!¦ ¦θ.ρ¦ .≈.÷l¦ _.> ¦θL-`ƒ πƒ“>l¦ s ‰ƒ ¯Νδ´ρ šχρ`,-≈. ∩⊄'∪
Maksudnya:
“Perangilah orang-orang yang tidak beriman dengan Allah dan juga hari akhirat dan mereka
yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama
dengan agama yang benar (agama Allah), (iaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada
mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.”-
At-Taubah: 29.

Beriman dengan hari akhirat bermaksud menyakini dunia hari ini akan hancur
dan manusia akan mati lalu seterusnya akan dihidupkan kembali untuk menerima
balasan amal kelakuan di dunia ini dan barangsiapa yang beramal baik akan mendapat
balasan baik dan barangsiapa yang membuat amal yang buruk dan berkelakuan jahat
akan mendapat balasan yang buruk.

Firman ALLAH S.W.T:
ϑ· ¯≅ϑ-ƒ Α!1.Β ο¯‘Œ ¦,‹> …ν,ƒ ∩∠∪ Β´ρ ¯≅ϑ-ƒ Α!1.Β ο¯‘Œ ¦´,: …ν,ƒ ∩∇∪
Maksudnya:
“Barangsiapa yang beramal kebaikan sekalipun sebesar zarah maka dia akan melihatnya dan
barangsiapa yang beramal kejahatan sekalipun sebesar zarah maka dia akan melihatnya.” - Az-
Zalzalah : 7-8.

Menyakini dan mengimani bahawa golongan yang beriman akan mendapat
syurga dan golongan yang kafir kepada Allah akan mendapat balasan neraka ialah
wajib. Seharusnya orang yang beriman bertambah yakin dengan janji Allah dan
ganjaran syurga dengan menambah usaha gigih untuk mentaati Allah dan
melaksanakan perintah-Nya dan meninggalkan larangannya.

Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

54 | P a g e

Firman ALLAH S.W.T:
š_·%!¦´ρ ¦θ`ΖΒ¦´™ ¦θlϑs´ρ ·≈>l≈¯.l¦ i.≈l`ρ¦ ´.≈>.¦ πΨ>l¦ ¯Νδ !κ.· šχρ$#≈> ∩∇⊄∪
Maksudnya:
“ Orang yang beriman dan beramal soleh maka mereka itulah penghuni syurga dan mereka
berada kekal di dalamnya.” - Al-Baqarah : 82.

Firman ALLAH S.W.T:
_·%!¦´ρ ¦ρ`,±´ ¦θ.‹´´ρ !Ψ.≈ƒ!↔. i.≈l`ρ¦ ´.≈>´¦ ‘!Ζl¦ ¯Νδ !κ.· βρ$#≈> ∩⊂'∪
Maksudnya:
“Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami maka mereka itulah penghuni
neraka dan mereka kekal di dalamnya.” -Al-Baqarah : 39.

Daripada hadis Ibnu Umar ra bahawa rasulullah bersabda dengan maksudnya :

“Sesungguhnya setiap dari kamu apabila mati maka akan dibentangkan dihadapannya tempat
duduknya di waktu pagi dan petang dan jika dia ahli syurga maka akan ditunjukkan tempatnya
di syurga dan jika dia ahli neraka maka akan ditunjukkan kepadanya tempat duduknya di neraka
dan kemudian dikatakan kepadanya inilah tempat duduk engkau sehingga Allah membangkitkan
engkau kepada-Nya pada hari kiamat.” - Hadis Sahih, riwayat Bukhari no. 1379 dan
Muslim.

Agama akhirnya diketahui oleh kita mempunyai peranan dan faktor
kebahagiaan yang paling utama sehingga kita perlu mempercayai bahawa tiada
bahagia tanpa agama dan wujud bahagia dengan beragama.

Di dalam rumahtangga, keluarga akan hidup bahagia dengan adanya kefahaman dan
pengamalan agama yang sahih dan benar. Apabila ibubapa mendidik anak-anak
dengan didikan agama yang sahih dan beramal dengan agama serta mengajarkan
contoh teladan yang baik maka sudah pasti anak-anak akan membesar dengan suasana
yang bahagia dan selesa.

Jauh dari pergolakan, pergaduhan dan permusuhan sebaliknya hanya wujud
damai, kasih sayang dan keredhaan Allah swt dengan rahmatnya yang mencurah-
curah membasahi rumahtangga mereka yang beriman.

Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

55 | P a g e

Suami isteri yang soleh dan solehah akan menjadi pasangan di akhirat dan mereka
akan hidup kekal abadi tanpa tua dan dipenuhi cinta yang tidak hilang dengan
kebahagiaan yang sentiasa bertambah tanpa berkurang.

Ibubapa yang solehah pula dengan hasil didikan kepada anak-anak melalui
didikan Islam akhirnya akan meninggalkan warisan berharga berupa harta iman dan
taqwa yang walaupun tidak boleh diwarisi secara fizikal tetapi boleh diwariskan secara
keberkatan.

Firman ALLAH S.W.T:
!Β¦´ρ '‘¦‰>'¦ βl>· _.ϑ≈l-l _.ϑŠ.ƒ ’· π´Ζƒ‰ϑl¦ šχl´´ρ …«.>´ "”∴´ !ϑγl βl´´ρ !ϑδθ.¦ !´>l≈. Š¦´‘!· i•.´‘
β¦ !-l¯.ƒ !ϑδ´‰:¦ l>,‚.`.ƒ´ ρ !ϑδ´”∴´ πϑ>´‘ Β i.¯‘ ! Β´ρ …«.l-· s “,Β¦ il≡Œ `≅ƒρ!. !Β `Οl ×L`.· «Šl.
¦¸¯.. ∩∇⊄∪
Maksudnya:
“ Adapun dinding itu ialah kepunyaan dua orang anak muda yatim yang berada di
dalam kota. Di bawah rumah itu terdapat harta simpanan sedang ibubapanya ialah orang yang
soleh lalu tuhan-mu megehendaki supaya kedua-duanya (anak muda itu) sampai umur dewasa
agar dapat keduanya itu memperolehi harta simpanan itu sebagai rahmat dari tuhan-Mu dan
bukanlah aku melakukannya itu menurut kemahuanku sendiri (sebaliknya berdasarkan wahyu)
demikian itu adalah takwil (tafsiran maksud) tujuan perbuatan-perbuatan aku yang kamu tidak
dapat sabar terhadapnya.” -Al-Kahfi : 82.
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

56 | P a g e


TIPS MENGENALI LELAKI SOLEH DAN
WANITA SOLEHAH DI SEKELILING ANDA

Dunia hari ini sudah pun menghampiri penghujungnya dan manusia di akhir zaman
pula keadaannya ialah seperti yang pernah diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra
bahawa baginda rasulullah salallahualaihiwasalam pernah bersabda dengan
maksudnya :

“Tidaklah akan berlalu setiap zaman kepada manusia melainkan golongan yang terkemudian
akan lebih jahat dari golongan sebelumnya sehinggalah engkau bertemu tuhanmu.” - Hadis Sahih
riwayat Bukhari no. 2206 dan Ahmad serta Tirmidzi.

Kebaikan semakin hari semakin sedikit serta kejahatan dan kejahilan semakin
lama berkembang dan menyebar. Sudah pasti jika diperhatikan di setiap persekitaran
dan keadaan kita akan terasa sedikit kelainan hari ini dari semalam dan keadaan masa
kini berbanding keadaan dahulu sebelum sekarang.

Tidakkah terasa di dada akan sesuatu yang menyesak dan merasakan di kepala
sesuatu yang menyakitkan sehingga kita jika memerhatikan kehidupan kita dengan
baik pasti akan mendapati kita terpaksa menarik nafas dengan lebih banyak pada
setiap hari berbanding hari-hari sebelumnya seolah-olah kesesakan di dada bertambah
saban hari dengan pelbagai masalah kehidupan masa kini.

Sungguhpun kita semakin hari di dalam kesesakan nafas dan jiwa akibat dari
kejahatan dan kesan kepanasan dosa namun tidaklah benar menafikan segala
kenikmatan dan kebaikan yang masih terdapat melata di alam ini. Telah dijanjikan
kepada kita bahawa kebenaran tidak akan sama sekali hilang dan pupus dari muka
bumi sebagai rahmat dan janji kasih sayang Allah kepada hamba-Nya dan juga supaya
menjadi bukti keunggulan agama Islam dan hujah kepada semua manusia.
Firman ALLAH S.W.T:
´Β _.ΖΒσϑl¦ Αl>‘ ¦θ·‰. !Β ¦ρ‰γ≈s ´<¦ «‹l s ΝγΨϑ· Β _.· …«.>Υ Ν·κ.Β´ρ Β `,L.⊥ƒ !Β´ρ
¦θl´‰. ¯.. ∩⊄⊂∪

Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

57 | P a g e


Maksudnya:
“Di antara orang-orang yang beriman itu ada lelaki-lelaki yang membenarkan apa yang
dijanjikan oleh Allah kepada mereka maka di antara mereka ada pula yang sudah pun gugur dan
juga di antara mereka masih ada yang sedang menanti dan mereka tidak sedikit pun bergoyah.”-
Al-Ahzab : 23.

Berkata Al-Imam Ibnu Katsir ra yang membawakan riwayat hadis dari Imam
Bukhari ra dengan sanad kepada Anas bin Malik ra yang menyebutkan bahawa
turunnya ayat ini ialah berkenaan bapa saudara baginda rasulullah iaitu Anas bin
Nadhir ra yang terkorban di medan perang Uhud dengan lebih dari lapan puluh bekas
tikaman pedang dan panah di badannya sebagai mengotakan janjinya kepada Allah.
(Sila lihat Tafsir Ibn katsir m/s 101 Jilid 3)

Adapun yang dimaksudkan dikalangan mereka masih ada yang menanti untuk
bersedia mengorbankan nyawa dan jiwa mereka di jalan Allah bagi mendapatkan apa
yang dijanjikan oleh Allah swt kepada mereka maka ayat ini berlanjutan sehingga ke
hari akhirat dan golongan inilah yang disebutkan di dalam hadis sahih yang cukup
banyak di antaranya ialah apa yang diriwayatkan oleh Muawiyah ra bahawa baginda
rasulullah pernah bersabda dengan maksudnya :

“Tidak akan hilang dari umat ini sekumpulan manusia yang menegakkan agama Allah
dan tidaklah memudharatkan mereka sedikit pun walaupun ada orang yang mendustakan
mereka dan menentang mereka sehinggalah datang ketentuan Allah dan mereka tetap dalam
keadaan demikian.” - Hadis Sahih riwayat Bukhari no. 3641 dan Muslim no. 4932.

Dimaksudkan sehingga datangnya ketentuan Allah ialah sehingga semua orang
yang beriman dan tetap tegak di atas kebenaran ini dimatikan oleh Allah swt sebelum
tibanya hari kiamat demikian yang disyarahkan oleh Imam Nawawi terhadap hadis ini
dengan menambah bahawa termasuk juga golongan yang tetap di atas kebenaran ini
semua umat Islam yang masing-masing gigih beramal dengan Islam yang sahih dan
berjuang menegakkan amar makruf nahi mungkar dan melaksanakan dakwah dengan
hujah yang benar.

Sesungguhnya dalil kitab dan sunnah di atas, merupakan jaminan oleh Allah swt dan
juga rasul-Nya bahawa masih ada lelaki soleh dan wanita solehah serta manusia
beragama di dunia ini yang tidak akan pupus sehinggalah datangnya ketentuan Allah
swt. Mereka ini ialah ibarat permata di lautan dalam dan cahaya terang di malam yang
kelam.Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

58 | P a g e


Selagi ada lelaki soleh maka pasti juga ada wanita solehah

Allah swt telah menjadikan manusia dengan penuh keseimbangan, maka mustahil akan
pupus wanita solehah sekiranya lelaki soleh masih terdapat melata di atas jalan-jalan di
muka bumi dan demikianlah juga sebaliknya.

Hal ini juga disebabkan kedua-duanya saling berkait rapat dan memerlukan,
maka mustahil tuhan Yang Maha Adil dan Pemurah akan menzalimi hamba-Nya
dengan membiarkan mereka tanpa pasangan yang setara dan sesuai sedangkan Al-
Quran telah pun menjamin hal yang sedemikian.

Firman ALLAH S.W.T:
∩⊄∪ ’Τ¦“l¦ Ÿω ~>Ζƒ ω| π´ŠΡ¦— ρ¦ π´¸:`Β π´‹Ρ¦“l¦´ρ Ÿω !γ>>Ζƒ ω| β¦— ρ¦ ì¸:`Β Π¯,`>´ρ il≡Œ ’ls _.ΖΒσϑl¦ ∩⊂∪
Maksudnya:
“Lelaki yang berzina tidak boleh mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau
perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak boleh dikawini melainkan oleh
lelaki yang berzina atau lelaki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-
orang yang mukmin.” - An-Nur : 3.
Firman ALLAH S.W.T:
βθ`ΖΒσϑl¦´ρ ·≈ΨΒσϑl¦´ρ ¯Νγ.-. '™!´Šlρ¦ -. šχρ'¸∆!ƒ ∃ρ`,-ϑl!. β¯θγΖƒ´ ρ s ,>Ζϑl¦ šχθϑŠ1`ƒ´ρ οθl¯.l¦
šχθ.σ`ƒ´ρ οθ´“l¦ šχθ`-ŠL`ƒ´ρ ´<¦ …`&!θ™´‘´ ρ i.≈l`ρ¦ `ΝγΗ-¸´.™ ´<¦ β| ´<¦ “ƒ•s 'ΟŠ>> ∩∠⊇∪
Maksudnya:
“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi
penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah
dari yang munkar, mendirikan solat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-
Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.” -At-Taubah : 71.


Di dalam ayat di atas Allah swt telah menyebut secara jelas akan hal ini apabila
Dia berfirman Νγ.-. '™!´Šlρ¦ -. yang bermaksud, lelaki dan wanita yang beriman itu
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

59 | P a g e

ialah merupakan pembantu dan penolong kepada sebahagian yang lain. Maka wanita
yang solehah, pastinya tidak akan berada jauh daripada lingkungan lelaki yang soleh.
Ibarat aur dengan tebing, seperti lebah dengan bunga, ibu dan anak.

Maka sekiranya kita dapat menemui kelibat lelaki soleh di sebuah tempat,
nescaya kita juga pasti akan dapat menghidu keharuman wanita solehah yang turut
berada di berhampiran. Ini mungkin disebabkan kerana kerosakan zaman dan umat
yang sarat dengan penyakit yang semakin membusuk maka kewangian usaha dakwah
yang dilakukan oleh lelaki dan wanita yang soleh dan usaha mereka menegakkan
agama pasti akan mudah tercium dan dibezakan dari bauan yang lain biar pun jauhnya
beribu batu.

Sufyan Ats-Tsauri ada mengatakan : "Jika sampai (khabar) kepadamu tentang
seseorang di arah timur ada pendukung sunnah dan yang lainnya di arah barat maka
kirimkanlah salam kepadanya dan do'akanlah mereka. Alangkah sedikitnya Ahlul Sunnah wal
Jama'ah". (Diriwayatkan oleh Al-Lalika'i dalam Syarhus Sunnah Jilid 1 ms. 64 dan Ibnul Jauzi dalam
Talbisul Iblis ms.9 )

Kedudukan Lelaki dan wanita yang Soleh

Mereka yang bertaqwa kepada Allah swt dengan melaksanakan apa yang
diperintahkan dan menjaga diri mereka daripada apa yang dilarang oleh Allah swt
adalah sangat sedikit sekali di dunia ini apatah lagi ketika waktu sekarang semakin
hampir dengan kiamat.

Lantaran itu, tidak hairan mereka sangat berharga dan bernilai di sisi agama.
Bahkan ganjaran yang disediakan oleh Allah swt kepada mereka juga sangat besar dan
berlipat kali ganda.

Daripada Ma’qal Ibn Yasar ra berkata bahawa rasulullah salallahualaihiwasalam
bersabda dengan maksudnya :

“ Beribadah ketika zaman fitnah adalah seperti berhijrah kepada aku.” - Hadis Sahih,
riwayat Muslim no. 2948 dan Tirmidzi serta Ibn Majah.

Golongan lelaki dan wanita yang soleh dan beragama ialah merupakan manusia
yang sentiasa melakukan kebaikan dan beriman kepada Allah swt dengan mengerjakan
amalan-amalan yang baik serta meninggalkan keburukkan dan kejahatan.
Firman ALLAH S.W.T:
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

60 | P a g e

šχθ`ΨΒσ`ƒ ´<!. Θ¯θ´‹l¦´ρ ,>ψ¦ šχρ`,`Β!ƒ´ρ ∃ρ`,-ϑl!. β¯θγΨƒ´ ρ s ,>Ψϑl¦ šχθ`s,≈.„´ρ ’· .≡´¸¯.‚l¦ š.≈l`ρ¦´ρ
´Β _.>l≈¯.l¦ ∩⊇⊇⊆∪
Maksudnya:
“Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, menyuruh manusia melakukan yang makruf
dan mencegah dari perbuatan mungkar serta bersegera kepada mengerjakan kebaikan maka
mereka itulah orang yang termasuk dalam golongan yang soleh.”- Ali-Imran : 114.

Lelaki dan wanita yang soleh mendapat kedudukan istimewa dalam agama
kerana mereka mempunyai darjat dan kedudukan yang istimewa dan lebih tinggi
daripada muslim yang biasa. Kita mengetahui bahawa di dunia ini terdapat berjuta-juta
manusia yang mengaku beragama Islam tetapi siapakah di kalangan mereka itu yang
benar-benar beriman.

Firman ALLAH S.W.T:
..>¦ '!Ζl¦ β¦ ¦θ´´¸.`ƒ β¦ ¦θlθ1ƒ !ΨΒ¦´™ ¯Νδ´ρ Ÿω βθ`Ζ.±`ƒ ∩⊄∪
Maksudnya:
“Apakah manusia itu menyangka bahawa mereka akan dibiarkan untuk mengaku beriman
sedangkan mereka belum lagi diuji ?” -Al-Ankabut : 2.

Disebabkan Allah swt tidak menciptakan manusia dengan sia-sia sebaliknya
akan dikembalikan kepadanya maka setiap hamba-Nya akan diuji supaya dapat
ditentukan kedudukan mereka dan diberikan ganjaran yang sesuai dengan apa yang
mereka lakukan semasa hidup di dunia ini.

Sabda rasulullah salallahualaihiwasalam dengan bermaksud :

“Sesungguhnya dunia ini ialah satu hamparan hijau yang indah dan Allah mendudukkan kamu
di dunia ini untuk melihat bagaimanakah kamu beramal maka kerana itu bertaqwalah kamu
dengan dunia.” - Hadis Sahih, riwayat Muslim no. 2732


Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

61 | P a g e

Siapakah orang yang soleh ?

Kalimah “Soleh” berasal daripada perkataan Solah iaitu kebaikan yang
lawannya ialah fasad iaitu kejahatan dan dimaksudkan lelaki dan wanita yang soleh
ialah lelaki dan wanita yang baik pada dirinya dan orang lain serta baik pula
amalannya sehingga dikatakan dia telah diperbaikkan oleh Allah swt demikian
menurut Imam Ibn Manzur ra. (Sila lihat dalam Lisanul Arab Jilid 5, ms. 374)

Kaum lelaki digelar sebagai soleh manakala bagi wanita pula ditambah dengan
huruf ta’ di belakang kalimah soleh yang kemudiannya dibaca sebagai solehah di
dalam bahasa Arab.

Kedudukan lelaki dan wanita yang soleh sangatlah tinggi disisi Allah swt, mereka
dipelihara dan dimuliakan oleh Allah baik di dunia dan juga di akhirat. Sekalipun di
dunia ini mereka terpaksa berdepan dengan pelbagai ujian dan kesusahan dalam
melaksanakan amal kebaikan dan kebajikan tetapi mereka tetap mendapat rezeki dan
pertolongan dari Allah dari rahmat-Nya yang melimpah ruah.

Firman ALLAH S.W.T:
Β´ρ ×L`ƒ ´<¦ Αθ™¯,l¦´ρ i.≈l`ρ!· ×Β _·%!¦ ´Ν-Ρ¦ ´<¦ Νκ¯.ls ´Β ´↵¯Š.Ψl¦ _.1ƒ´‰´.l¦´ρ ™¦‰κ’:l¦´ρ
_.>l≈¯.l¦´ρ ´´.>´ρ i.≈l`ρ¦ !1Š·´‘ ∩∉'∪ šl≡Œ `≅.±l¦ š∅Β ´<¦ ’∀´´ρ ´<!. !ϑ‹ls ∩∠⊃∪
Maksudnya:
“Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan
orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah,iaitu : Nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang
yang mati syahid dan orang-orang soleh. Mereka itulah sebaik-baik teman. Demikian itu adalah
kurnia dari Allah dan Allah Maha Mengetahui.” -An-Nisaa’ : 69-70.

Di dalam ayat di atas para ulama mengambil pengajaran dengan menyifatkan
bahawa seseorang itu akan bersama dengan orang yang dikasihinya demikian maksud
ini juga terdapat di dalam hadis. (Sila lihat hadis tersebut di dalam Kitab Hadis Sahih yang
diriwayatkan oleh Imam Bukhari no. 6168 dan Muslim no. 2631)

Ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan perintah-Nya dan meninggalkan
larangan-Nya itulah yang menjadi harga bagi medapat kedudukan istimewa bersama
para nabi, golongan yang syahid serta mereka yang beramal soleh yang telah
mendahului kita. (Sila lihat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1, ms. 496)

Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

62 | P a g e

Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir at-tabari daripada Said bin Jubair ra yang
berkata telah datang seorang lelaki dari Ansor kepada nabi dalam keadaan bersedih
lalu ditanya oleh baginda mengapakah engkau bersedih maka dijawab oleh lelaki itu
sambil mengadu kepada baginda bahawa dia bersedih kerana terlalu mencintai nabi
salallahualaihiwasalam dan khuatir mereka akan terpisah di akhirat lantaran
kedudukan baginda yang tinggi dan tidak mungkin dicapai oleh para sahabat maka
lantas setelah itu turunlah ayat ini sebagai menjawab keluhan dari para sahabat yang
bermaksud bahawa mereka yang beramal soleh pasti akan dapat bersama dengan
baginda di hari akhirat dan bertemu di sana. (Riwayat ini sahih boleh dilihat dalam Majmuk
Zawaid Jilid 7, ms. 7 oleh Al-Haitsami dengan rijal yang sahih kecuali Abdullah bin Imran dan
terdapat syahid daripada hadis Ibnu Abbas juga di dalam Majmuk Zawaid, dikeluarkan juga oleh
Abu Nuaim di dalam Al-Hilyah Jilid 4, ms. 240 dan oleh Al-Wahidi dan Syeikh Muqbil Al-Hadi
mensahihkan hadis ini di dalam kitabnya Sahihul Musnad Min Asbabul Nuzul ms. 79)

Diriwayatkan dari hadis sahih riwayat Abu Hurairah ra bahawa telah bersabda
rasulullah salallahualaihiwasalam dengan maksudnya : “ Tujuh golongan yang dinaungi
oleh Allah sewaktu tiada naungan selain dari naungan-Nya, iaitu imam yang adil, pemuda yang
hidup dalam keadaan beribadah kepada Allah, lelaki yang hatinya terikat dengan masjid, dua
lelaki yang berkasih sayang kerana Allah dan bertemu serta berpisah kerana Allah, lelaki yang
digoda oleh perempuan cantik yang berkedudukan lalu menjawab : Sesungguhnya aku takut
kepada Allah dan lelaki yang bersedekah sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang
disedekahkan oleh tangan kanannya dan lelaki yang mengingati Allah sewaktu bersendirian lalu
mengalir air matanya.” (Hadis sahih riwayat Bukhari no.660 dan Muslim no.2377)

Berkata Imam Nawawi ra bahawa naungan di dalam hadis di atas ialah naungan
perlindungan Allah swt iaitu arasy-Nya yang melindungi golongan tersebut daripada
kepanasan terik matahari yang tertegak di atas manusia serta kemuliaan di hari kiamat
sewaktu semua manusia berada di padang masyhar. (Sila lihat Al-Minhaj Syarah Sahih
Muslim Jilid 7, ms. 122)

Seterusnya di dalam hadis tersebut mengisahkan kepada kita akan perihal golongan
yang soleh dan ciri-cirinya serta mereka yang mendapat rahmat Allah di hari akhirat.

Ciri-ciri orang yang Soleh dan solehah

Lelaki soleh dan wanita solehah ialah orang yang menjaga diri mereka dari terjebak ke
dalam perkara yang haram.

Firman ALLAH S.W.T:
_·%!¦´ρ ¯Νδ ¯Νγ>ρ`,±l βθ´L±≈> ∩∈∪
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

63 | P a g e

Maksudnya:
“Dan mereka yang menjaga kehormatannya.” -Al-Mukminun : 5.

Di dalam zaman sekarang gejala rosak akhlak dan agama bermula dan berpunca
banyak dari sebab godaan hawa nafsu dan juga syahwat. Hanya mereka yang dapat
menjaga imannya serta agamanya dari godaan syahwat akan terselamat daripada
kerosakkan. Bukankah peristiwa murtad kebanyakkan gadis-gadis Islam adalah kerana
cinta dan mengikuti lelaki kuffar ? Bukankah juga kehancuran pemuda Islam ke
lembah maksiat dan dosa berpunca dari godaan syahwat seperti hiburan muzik dan
wanita ?

Mengawal Hawa Nafsu

Hanya lelaki dan wanita yang soleh serta solehah yang beriman kepada Allah dan hari
akhirat sahaja yang akan dapat berkata Sesungguhnya aku takut kepada Allah ketika
digoda oleh perempuan yang cantik dan berkedudukan atau lelaki yang kacak dan
kaya seperti di dalam hadis sahih riwayat Bukhari no.660 dan Muslim no.2377 sebelum
ini.
Firman ALLAH S.W.T:
!Β¦´ρ Β ∃l> Π!1Β .«.´‘ ‘γΡ´ρ ´±Ζl¦ s “´θλ¦ ∩⊆⊃∪
Maksudnya:
“Adapun golongan yang takut kepada kebesaran tuhan mereka maka mereka menahan hawa
nafsunya (tidak menurut hawa nafsu mereka) maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggal
mereka.” - An-Na’ziaat: 40.

Pemuda dan pemudi yang soleh hati mereka tidak hanya hidup di dunia tetapi juga di
akhirat dengan memandang dunia ini sebagai ladang akhirat dan tempat beramal.
Disebabkan itulah mereka mampu mengawal hawa nafsu dan syahwat mereka kerana
agama dan hanya memenuhi keperluan fitrah mereka hanyalah kepada apa yang halal
bagi mereka. Nafsu mereka dengan mudah mengatakan tidak kepada godaan wanita
atau lelaki yang kacak dan api syahwat yang membara di dalam hati mereka dengan
mudah dapat dipadamkan dengan mengunakan angin iman dan taqwa.
Firman ALLAH S.W.T:
_·%!¦´ρ ¯Νδ ¯Νγ>ρ`,±l βθ´L±≈> ∩∈∪ ω| ´’ls ¯Νγ>≡´ρ—¦ ρ¦ !Β ·>lΒ ¯Ν·κ.≈ϑƒ¦ ¯Ν·κΞ¦· ¸¯.s š_.ΒθlΒ ∩∉∪
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

64 | P a g e

Maksudnya:
“Dan mereka yang menjaga kehormatannya * kecuali terhadap isterinya dan hamba sahayanya.”
- Al-Mukminun : 5-6.

Hidup di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah

Pemuda dan pemudi yang soleh ialah mereka yang sangat taat kepada Allah swt dan
rasul serta berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Mereka sentiasa merujuk
kepada kitab Allah dan sunnah rasulullah dalam apa jua perkara yang menimpa
mereka.
Firman ALLAH S.W.T:
!κš‰!≈ƒ _·%!¦ ¦θ`ΨΒ¦´™ ¦θ`-‹L¦ ´<¦ ¦θ`-‹L¦´ρ Αθ™¯,l¦ ’|`ρ¦´ρ ¸¯∆N¦ `Ο>ΖΒ β¦· Λ.s“≈´Ζ. ’· ™`_: νρ–Š`,· ’|| ´<¦ Αθ™¯,l¦´ρ
β| Λ.Ψ´ βθ`ΖΒσ. ´<!. Θ¯θ´‹l¦´ρ ,>ψ¦ il≡Œ ¸¯.> .>¦´ ρ ξƒρ!. ∩∈'∪
Maksudnya:
“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di
antara kamu, kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia
kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah
dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” - An-
Nisa : 59.

Berkata Imam Mujahid ra bahawa yang dimaksudkan kembali kepada Allah dan rasul-
Nya ialah merujuk Al-Qur’an dan sunnah rasulullah. (Sila lihat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 ms.
492)

Pernah diriwayatkan berlaku di dalam kisah salaf soleh akan perihal seorang lelaki
yang menemui harta di dalam tanah yang dibelinya dari seseorang lalu dia pun
mengembalikan harta tersebut kepada tuan asal pemilik tanah tersebut dengan
mengatakan aku hanya membeli tanah ini serta isi di atasnya tetapi harta yang
tertanam ini milik kamu dan bukan dibeli oleh aku.

Maka tuan asal pemilik tanah tersebut enggan menerima harta yang diberikan dengan
berkata ianya milik kamu kerana telah pun aku jualkan tanah tersebut kepada kamu
termasuk segala isi di dalamnya. Perselisihan mereka ini kemudiannya diriwayatkan
telah dibawa kepada hakim yang kemudian mendamaikan mereka dengan berkata :
“Apakah kamu masing-masing memiliki anak ? Lalu dijawab oleh kedua-duanya yang
masing-masing memiliki anak lelaki dan seorang lagi pula menjawab memiliki anak
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

65 | P a g e

perempuan. Maka disarankan supaya mereka menikahkan anak mereka berdua di
antara satu sama lain dan harta tersebut diberikan sebagai hadiah kepada anak mereka.

Telah bersabda baginda rasulullah kepada kita semua dengan sabdanya yang mulia
yang bermaksud :

“ Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang jika kamu berpegang padanya tidaklah kamu
akan sesat iaitu kitab Allah (Al-Quran) dan sunnah rasulnya.” -Hadis Hasan, riwayat Malik
dalam Muwatho no 898, Hakim dalam Mustadrak no.63.

Juga diriwayatkan dari Abd Rahman bin Yazid dari Abdullah bin Mas’ud ra yang telah
berkata “ Bersedikit dan berpada (beramal) dalam sunnah lebih utama dari bersungguh-sunguh
dan banyak dalam bid’ah” (Sila lihat dalam Sunan Darimi no. 217)

Inilah jalan dan pertunjuk yang sahih dalam beribadah iaitu menetap pada pertunjuk
sunnah yang dibawa dari Al-Qur’an dan ajaran rasul kepada umat-Nya iaitu para
sahabat ra dan dipelihara oleh ummah melalui ilmu dan manhaj yang dikenali sebagai
salafus soleh. Dari riwayat Aisyah ra bahawa baginda rasulullah pernah bersabda
dengan maksudnya :

“ Sebaik-baik kurun manusia ialah kurun aku berada di dalamnya dan kemudian kurun kedua
(Sahabat) dan kurun ketiga (Tabi’ien). “ - Hadis Sahih, riwayat Muslim no 1965 dan Abu Daud.

Begitu juga seperti yang disampaikan oleh Sufyan bin Uyainah dengan berkata aku
mendengar Asim berbicara kepada Abu Al-Aliyah dengan katanya “ Tetaplah pada
perkara yang awal-awal dipegang dan diperintahkan (oleh para sahabat) sebelum khilafnya
ummat”. Dan telah berkata juga Al-Auza’ie “Bersabarlah di atas sunnah dan berhentilah
pada apa yang golongan terdahulu berhenti padanya (yakni pada perkara yang para sahabat
berhenti dari melakukannya) dan berkatalah dengan apa yang dikatakan oleh mereka (para
sahabat) dan berpadalah dengan apa yang mereka merasa cukup (sebagai panduan mereka) dan
laluilah jalan salaf soleh.” (Sila lihat dalam riwayat Abu Nu’aim dalam Hilyatul Auliya Jilid 6
ms.143)

Mereka yang soleh sentiasa meninggalkan apa yang dilarang dan sangat takut kepada
Allah dan mereka cukup berhati-hati di dalam perkara haram serta berusaha
meninggalkannya.
Firman ALLAH S.W.T:
!Β´ρ `Ν>9.¦´™ `Αθ™¯,l¦ νρ‹`‚· !Β´ρ ¯Ν>9κΞ «Ψs ¦θγ.Ρ!· ¦θ1.¦´ρ ´<¦ β| ´<¦ ‰ƒ‰: .!1-l¦ ∩∠∪

Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

66 | P a g e

Maksudnya:
" Dan apa-apa yang diperintahkan (ditinggalkan ) oleh rasul maka ambillah (taatlah) dan apa-
apa yang ditegahnya maka tinggalkanlah." - Al-Hasyr: 7.

Diriwayatkan oleh Hisham bin Hasan bahawa Muhammad bin Sirrin ra pernah
suatu hari membeli barangan yang mahal lalu menyedekahkannya kerana diberitahu
bahawa barangan tersebut mempunyai keraguan. ( Sila lihat di dalam Kitab Tuhfatul Ulama
ms. 686)

Baginda salallahualaihiwasalam menyebut dalam riwayat Abu Hurairah dengan
sabdanya yang bermaksud : “ Setiap Umatku akan masuk syurga melainkan mereka yang
mengingkari” Maka sahabat bertanya, siapakah yang ingkar itu wahai rasulullah ? Siapa
yang mentaati aku maka dia akan masuk syurga dan siapa yang menderhakai aku maka dialah
golongan yang mengingkari.”- Hadis Sahih, riwayat Bukhari no. 728

Golongan yang soleh, sentiasa berusaha mematuhi sunnah dan panduan agama
semampu mereka tanpa berkecuali di dalam apa jua urusan. Orang yang sebegini,
apabila dijadikan teman hidup, benar-benar terasa di hati kegembiraan dan
keseronokkan yang tiada taranya. Mereka akan melayani kita sepenuh hati,
menjalankan kewajipan seikhlas pasti dan tidak akan berlaku curang, berkhianat dan
tidak pula melakukan hal-hal yang keji dan bersalahan dengan agama.

Mereka inilah golongan yang sentiasa hidup di bawah lembayung Al-Quran dan
As-Sunnah sehingga teduh wajahnya, terpelihara dirinya serta damai kehidupan
bersama mereka melayari bahtera bahagia yang bergelar rumahtangga.
Firman ALLAH S.W.T:
!ϑΡ| βl´ Α¯θ· _.ΖΒσϑl¦ ¦Œ| ¦θ`sŠ ’|| ´<¦ .&!θ™´‘´ ρ ´/>`>´‹l ¯ΝγΨ.. β¦ ¦θlθ1ƒ !´Ζ-ϑ ™ !´Ζ-L¦´ρ i.≈l`ρ¦´ρ `Νδ
βθ>l±ϑl¦ ∩∈⊇∪ Β´ρ ×L`ƒ ´<¦ …`&!θ™´‘´ ρ ƒ†´ρ ´<¦ «1−.ƒ´ ρ i.≈l`ρ!· `Νδ βρ'“←!±l¦ ∩∈⊄∪
Maksudnya:
“Sesungguhnya jawapan orang-orang yang beriman, apabila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-
Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka maka mereka menjawab : “Kami mendengar
dan kami patuh.” Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” Dan barangsiapa yang taat kepada
Allah dan rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang
yang mendapatkan kemenangan.” - An-Nur: 51-52.Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

67 | P a g e

Hidup dengan beribadah kepada Allah

Lelaki dan wanita yang soleh juga ialah mereka yang hidup dengan beribadah kepada
Allah swt dan mengetahui akan matlamat dan tujuan mereka hidup di atas muka bumi.
Mereka sedar, diri mereka bukanlah hanya senilai benih air mani yang bercambah,
terpilih, dilahirkan, merangkak, berjalan di atas muka bumi kemudian membesar untuk
menjadi peguam, doktor , pegawai eksekutif bagi mencari suapan makan dan minuman
serta habuan wang di penghujung bulan untuk membeli keperluan harian bahkan lebih
daripada itu.

Tujuan mereka jelas, matlamat mereka sudah pun tersemat di dalam jiwa iaitu untuk
mengabdikan diri kepada tuhan mereka dan itulah yang menjadi motivasi hidup
mereka. Mereka ini kebiasaannya membesar di dalam keluarga yang soleh dan
melakukan kebaikan sejak kecil dan mendapat pendedahan yang sepatutnya daripada
ibubapa.

Pemuda dan pemudi yang membesar di dalam keadaan yang beribadah ialah mereka
yang hidup dalam suasana yang bersih dari pencemaran dan kerosakkan fitnah akhir
zaman. Ini hanya dapat dicapai daripada keluarga yang beagama dan soleh yang
berhasil menerapkan keimanan yang benar kepada anak-anak sehingga membesar
dalam keadaan beribadah kepada Allah swt.
Firman ALLAH S.W.T:
!´ΖŠ¯.´ρ´ρ ´≈.ΣN¦ «ƒ‰l≡´θ. !´Ζ≈.>| «.l´Η- …«•Β¦ !δ¯,´ «.- .´ρ´ρ !δ¯,´ …«lΗ-´ρ …«l≈.·´ρ βθ.≈l. ¦´,¯κ− ´_.>
¦Œ| ×l. …ν´‰:¦ ×l.´ρ ´Š-.¯‘¦ π´Ζ™ Α!· .´‘ _.s—ρ¦ β¦ ,>:¦ i.ϑ-Ρ _.l¦ ·ϑ-Ρ¦ ´’ls ’ls´ρ ´“$!≡´ρ β¦´ρ Ÿ≅´Η-¦
!´>l≈. «9.¯,. ~l.¦´ρ ’| ’· _.−ƒ¯‘Œ ’Τ| ·¯.. i‹l| ’Τ|´ρ ´Β _.Η¹`.ϑl¦ ∩⊇∈∪
Maksudnya:
“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua-dua ibubapa , ibunya
yang mengandungkannya dengan bersusah payah dan melahirkannya pula dengan keadaan
bersusah payah. Mengandungkannya sampai lahir dan merangkak ialah selama tiga puluh
bulan, sehingga apabila dianya dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun maka dia
pun berdoa: “ Wahai tuhanku,tunjukilah aku supaya mensyukuri nikmat engkau yang telah
engkau berikan kepada aku dan kepada kedua ibubapa ku supaya aku dapat membuat amal yang
soleh yang engkau redhai. Berikanlah kebaikan kepada aku dengan memberikan kesolehan kepada
keturunanku dan sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk
orang-orang yang berserah diri.” - Al-Ahqaf : 15.

Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

68 | P a g e

Para ulama tafsir membuat kesimpulan dari ayat di atas bahawa waktu muda itu
ialah daripada baligh sehinggalah sampai ke umur empat puluh tahun berdasarkan
ayat di atas. Berkata Imam Ibnu Katsir ra bahawa Allah menyebutkan empat puluh
tahun di dalam ayat ini sebagai membawa makna bahawa umur demikian sudah
sempurna akalnya, tetap pendiriannya dan teguh keyakinannya sehingga sukar
berubah. (Sila lihat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3, ms. 357)

Diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam sunannya daripada Ibnu Mas’ud ra
bahawa rasulullah pernah mengajarkan sahabatnya berdoa ketika tasyahud dengan doa
yang bermaksud : “ Wahai tuhanku lembutkanlah hati-hati kami dan perbaikilah hubungan di
antara kami dan tunjukkanlah kami jalan yang selamat dan selamatkanlah kami daripada
kegelapan kepada cahaya dan jauhkanlah kami daripada kekejian baik yang nampak atau yang
tidak terlihat dan berkatilah kami pada nama-nama kami dan penglihatan kami serta hati-hati
kami juga kepada isteri-isteri kami dan zuriat kami.” (Hadis Sahih, riwayat Abu Daud no.
969, Hakim dan Tibrani).

Pemuda dan pemudi yang hidup beribadah serta membesar dalam keadaan beribadah
sangatlah sedikit pada zaman kita hari ini. Hanya mereka yang mendapat rahmat dan
perlindungan dari Allah swt sahaja dapat terpelihara dari fitnah dan kerosakkan akhir
zaman. Sejak dari kecil para pemuda Islam hari ini sudah dicemari dengan pelbagai
hiburan dan persekitaran yang rosak.

Di setiap rumah hari ini terdapat peti televisyen yang menyiarkan rancangan
berdosa yang memaparkan tidak hanya maksiat tetapi godaan untuk melakukan
maksiat. Filem-filem barat misalnya tidak hanya menunjukkan adegan lucah dan keji
tetapi turut memuatkan seruan dan mesej menarik para pemuda menyertai mereka
dalam bersosial, bergaul bebas dan bergembira sehingga menjadi seperti apa yang
dilakonkan difilem-filem.

Bukankah anak-anak muda hari ini sangat suka bercinta, ingin merasai berkenalan-
kenalan dengan lelaki perempuan, berhibur bersama, merasai erti cinta dan putus cinta
serta merasa pengalaman manis seperti menulis surat-surat cinta, bersosial dan
berkelah bersama dan lain-lain ? Di manakah semua ini dipelajari kalau bukan
daripada peti televisyen yang berada di rumah ?

Bahkan lebih daripada itu, ada kanak-kanak yang melakukan seks dan
terpengaruh untuk mencubanya kerana disebabkan menonton filem-filem kotor, si
gadis kecil membuka baju kepada lelaki kemungkinan sepupu atau adik lelaki untuk
menonton tubuhnya dan sebaliknya, sumbang mahram, kejadian raba- meraba
semuanya disebabkan oleh faktor godaan televisyen dan pendedahan yang melampaui
batas.

Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

69 | P a g e

Di luar rumah pula anak-anak muda Islam terpaksa berdepan dengan gejala
rosak akhlak dan persekitaran yang tidak selamat sehingga bahkan di sekolah dan
pusat pengajian menjadi pusat kerosakkan.

Bukankah di sekolah anak-anak remaja kita belajar erti seks dan sifat terhadap
lawan jenis ? Bukankah di sekolah juga anak-anak lelaki belajar berkenalan dengan
wanita dan sebaliknya lalu belajar berpegangan tangan, meraba buah dada dan
menikmati seks bebas ? Bukankah juga di universiti pelajar kita belajar bersosial dan
mula hidup bebas dan membentuk kehidupan sendiri sehingga universiti menjadi
tempat sosial dan berkawan bebas sehingga akhirnya ada yang berhasil mendapat anak
kerana melakukan hubungan dengan rakan sepengajian ?

Hanya mereka yang mendapat rahmat Allah swt sahaja dapat terpelihara dari
kerosakkan di zaman ini. Bahkan untuk mendapat pertolongan Allah swt para pemuda
Islam itu sendiri harus berusaha menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat dan
mengawal dirinya dari perkara-perkara yang haram dan mampu mengawal hawa
nafsunya.

Kerana itulah di dalam hadis Uqbah bin Amir ra meriwayatkan bahawa baginda
rasulullah salallahualaihiwasalam pernah bersabda dengan maksud : “Tuhanmu merasa
hairan terhadap para pemuda yang tidak terpengaruh oleh hawa nafsunya.” - Hadis Hasan,
riwayat Ahmad no. 17371 dan Tibrani serta Abu Ya’la, dimaksudkan di dalam hadith dengan hairan
ialah sebagai perumpamaan.

Maka sewajarnya di dalam pemilihan jodoh harus mengutamakan calon yang
terdiri dari pemuda dan pemudi yang beragama dan yang membesar dalam keadaan
beribadah kepada Allah swt kerana bersihnya diri mereka daripada fitnah dan
kerosakkan akhir zaman.

Lelaki dan Wanita yang terikat hatinya dengan masjid dan aktiviti dakwah

Di antara ciri-ciri lain yang terdapat di dalam hadis berkenaan pemuda dan pemudi
yang soleh ialah para lelaki dan wanita yang hatinya terikat dengan masjid dan merasa
sayang kepada rumah Allah swt serta melazimi bersolat jemaah dan aktiviti
keagamaan.

Berkata Imam Nawawi dalam Al-Minhaj syarah hadis ini bahawa di dalam
riwayat hadith semuanya datang dengan lafaz masajid iaitu membawa makna banyak
masjid-masjid sekaligus bermaksud yang dimaksudkan oleh hadith bukanlah
keterikatan hati pada masjid tertentu sebaliknya ialah kepada menlazimi bersolat
jemaah dan mendekati masjid pada setiap waktu solat walau di mana dia berada.

Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

70 | P a g e

Solat jemaah dan menghadiri solat di masjid mempunyai fadhilat yang besar
berbanding solat bersendirian seperti di dalam hadith baginda bersabda : “ Solat
berjemaah lebih utama dari solat bersendirian sebanyak dua puluh tujuh darjat.”- Hadis Sahih,
riwayat Bukhari no. 645 dan Muslim no. 650.

Firman ALLAH S.W.T:
!ϑΡ| `,ϑ-ƒ ‰>≈.Β ´<¦ Β š∅Β¦´™ ´<!. Θ¯θ´‹l¦´ρ ,>ψ¦ Π!·¦´ρ οθl¯.l¦ ’.¦´™´ρ οθŸé“l¦ `Οl´ρ ƒ† ω| ´<¦
´†. -· i.≈l`ρ¦ β¦ ¦θΡθ>ƒ ´Β š_·‰.γϑl¦ ∩⊇∇∪
Maksudnya:
“Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah
dan hari akhirat serta mendirikan solat dan mengeluarkan zakat maka mereka itu tidak takut
melainkan kepada Allah lalu semoga mereka itu termasuk dikalangan orang yang mendapat
pertunjuk.” - At-Taubah : 18.

Lelaki dan wanita yang soleh ialah mereka yang menunaikan kewajipan solat dengan
sebaik-baik cara dan pertunjuk agama iaitu dengan menyertai solat jemaah dan
perkumpulan masjid serta menghampiri dan bergaul bersama orang-orang yang soleh.

Hukum Solat Jemaah

Para ulama berselisih pendapat di dalam masalah kewajipan solat berjemaah.
Diriwayatkan daripada Ibnu Mas’ud dan Abi Musa Al-Asya’ari serta apa yang
diriwayatkan oleh Atho dan Auzaie serta mazhab Imam Ahmad dan Ibnu hazm serta
pendapat yang dipilih oleh Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahawa solat
jemaah ialah wajib bagi setiap lelaki kecuali bagi yang uzur. (Sila lihat dalam Al-Mughni
oleh Imam Ibn Qudamah Jilid 2, ms. 176, Al-Muhalla Jilid 4, ms. 188 dan Majmuk Al-Fatawa jilid 23,
ms. 239)

Adapun pendapat jumhur ulama baik dari mazhab Abu Hanifah dan Malik serta Syafie
memegang pendapat bahawa solat jemaah itu ialah sunat dan bukannya wajib dan
ianya menduduki hukum fardhu kifayah kepada umat Islam untuk menegakkan solat
jemaah di sesuatu kawasan tanpa mewajibkan semuanya untuk turut serta mengikuti
jemaah. (Sila lihat Al-Majmuk jilid 4, ms. 184 dan Mughni Muhtaj jilid 1, ms. 229)

Pemuda dan pemudi yang melazimi solat jemaah di masjid biasanya terhindar
dari kerosakan akhlak dan gejala sosial dalam masyarakat. Mereka terhindar dari
membuang masa dan berpeluang terdedah kepada pelbagai aktiviti keagamaan yang
membentuk jiwa dan membina keimanan seperti mengikuti ceramah, kelas-kelas
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

71 | P a g e

pengajian atau program-program yang bermanfaat yang dianjurkan oleh kebanyakkan
masjid. Oleh itu mereka ini lebih terjamin akhlaknya dari pemuda-pemudi yang tidak
mengikuti solat jemaah di masjid.

Adapun dalam memilih calon suami yang soleh dan isteri yang solehah,
wajarlah bagi pihak perempuan dan pihak lelaki memastikan latar belakang pasangan
tersebut dan hubungannya dengan masjid serta perihal solat berjemaah di masjid dan
hubungan si dia dengan aktiviti keagamaan bagi mendapat gambaran sebenar
mengenai peribadi lelaki dan wanita tersebut.

Mereka-mereka yang sering mengikuti solat jemaah di masjid lebih terpelihara
dan lebih sesuai untuk dijadikan calon pasangan hidup daripada lelaki dan wanita
yang tidak pernah menunaikan solat di masjid dan kurang pula masanya dengan
aktiviti keagamaan sehingga dikhuatiri dirinya tidak beragama atau jauh dari
pendidikan dan suasana keagamaan lalu menyusahkan kita pula pada hari kelak.


Berakhlak mulia dan berbudi bahasa

Di dalam Islam, kasih sayang menduduki kedudukan yang mulia dan agama Islam
sememangnya ialah agama berkasih sayang yang melebihi segala yang terdapat di
dalam agama lain hanya sahaja manusia terlalu memandang rendah dan kurang
memahami agama Islam kerana kecetekkan ilmu mereka.
Firman ALLAH S.W.T:
!κš‰!≈ƒ '!Ζl¦ !Ρ| />≈Ψ1l> Β ,´Œ _.Ρ¦´ρ ¯Ν>≈Ψl->´ρ !.θ`-: Ÿ≅←!.·´ρ ¦θ·´‘!-.l β| ¯/>Β,é¦ ‰Ψs ´<¦
¯Ν>91.¦ β| ´<¦ Λ.ls ¸..> ∩⊇⊂∪
Maksudnya:
“Wahai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan dan
kami menjadikan bagi kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu berkenal-kenalan
dan sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di
kalangan kamu.” - Al-Hujurat : 13.

Di antara salah satu ciri-ciri orang yang soleh ialah mereka ini sentiasa berada di dalam
keadaan bertaqwa dan berkasih sayang sesama mereka dan mencintai dan membenci
hanya kerana Allah swt. Di dalam hati mereka terdapat rahmat dan sikap penyayang
dan kelembutan hati yang hanya dimiliki oleh mereka yang beriman.
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

72 | P a g e

Firman ALLAH S.W.T:
‰´ϑ>’Χ `Αθ™¯‘ ´<¦ _·%!¦´ρ …«-Β '™¦´‰:¦ ’ls ‘!±>l¦ '™!´Η -'‘ ¯Ν'η´Ζ.. ¯Νγ1,. !´-´'‘ ¦´‰´∨™ βθ-.¯. ƒ ξ.· ´Β ´<¦
!Ρ≡´θ.‘´ρ ¯Νδ!ϑ‹™ ’· Ογδθ`>`ρ Β ,.¦ Šθ>´.l¦ il≡Œ ¯Νγl:Β ’· π1´‘¯θ−.l¦ ¯/Sl:Β´ρ ’· ≅Š>ΥN¦ ~¯‘“´ ~,>¦
…«↔L: …ν´‘—!↔· 1l-.`™!· “´θ.`™!· ’ls .«·θ™ ´.>-`ƒ ~¦¯‘–“l¦ 1Š-´‹l `Νκ. ´‘!±>l¦ ‰s´ρ ´<¦ _·%!¦ ¦θ`ΖΒ¦´™
¦θlϑs´ρ ·≈>l≈¯.l¦ Ν·κ.Β ο,±-Β ¦´,>¦´ ρ !ϑ‹Ls ∩⊄'∪
Maksudnya:
"Muhammad itu rasul Allah dan golongan yang bersamanya bersikap keras terhadap kuffar dan
berkasih sayang di antara mereka dan kelihatan dari mereka beruku' dan bersujud dan mereka
mencari fadhilat dari Allah dan redha-Nya." -Al-Fath : 29.

Di dalam hadis ada menyebutkan bahawa sikap orang yang menerima naungan dari
Allah ialah mereka yang beriman “yang berkasih sayang kerana Allah dan bertemu serta
berpisah kerana Allah.”- Hadis Sahih riwayat Bukhari no.660 dan Muslim no.2377.

Sikap pengasih ini dapat dilihat pada lelaki dan wanita yang soleh dan mereka
memiliki sikap penyayang dan lemah lembut kepada ahli keluarga, sahabat dan rakan
serta semua orang yang beriman dan amat tegas terhadap orang kuffar. Di dalam
mengenali peribadi lelaki dan wanita yang soleh hendaklah melihat sikapnya apakah
dia benar-benar memiliki sifat berkasih sayang kepada makhluk Allah swt seperti
kepada binatang misalnya kepada kucing, ikan, burung dan tidak pula menganayai
makhluk Allah swt yang lain juga sifat rahmat dan pengasih kepada keluarga dan
rakan-rakan serta umat Islam.

Lelaki dan wanita yang tidak berlaku baik kepada ibunya bukanlah lelaki atau
wanita yang soleh walaupun memakai nama dan gelaran soleh kerana mereka boleh
berlaku kasar kepada ibu apatah lagi kepada pasangan hidup mereka. Demikian lelaki
dan wanita kasar yang keras hatinya dari berkasih sayang tidak akan memiliki rahmat
dari Allah swt.

Nabi kita Salallahualaihiwasalam telah bersabda dengan maksudnya :

“Orang-orang yang penyayang, mereka itu akan disayangi oleh Allah Tabaaraka wa Ta'ala
(Yang Maha berkat dan Maha Tinggi). oleh kerana itu sayangilah orang-orang yang di muka
bumi, nescaya zat yang di atas langit akan menyayangi kamu." - Hadis Sahih, diriwayatkan oleh
Imam-imam : Abu Daud No. 4941 , Ahmad dan Hakim dari jalan Abdullah bin 'Amr bin 'Ash. Hadis
ini telah disahihkan oleh Imam Hakim dan telah pula dipersetujui oleh Imam Zahabi. Demikian juga
Syeikh Albani telah menyatakan hadis ini sahih di dalam kitabnya "Silsilah Sahihah No. 925.
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

73 | P a g e


Ikhlas dan Jujur hatinya

Orang yang beriman ialah mereka yang jujur dan ikhlas di dalam jiwa mereka
serta tidak melakukan sesuatu kebaikan di dunia ini melainkan hanya mengharapkan
balasan daripada Allah swt serta cinta dan redha-Nya semata-mata.
Firman ALLAH S.W.T:
Β “‰.δ¦ !ϑΡ¦· “‰ .¯κ´‰ .«.±´Ζl Β´ρ ≅. !ϑΡ¦· ‘≅.ƒ !κ¯.l. Ÿω´ρ '‘“. ο´‘—¦´ρ ´‘—ρ
“,>¦ !Β´ρ !Ζ´ _..‹-`Β _.> ±-¯.Ρ ωθ™´‘ ∩⊇∈∪
Maksudnya:
“ Barangsiapa yang berbuat kebaikan sesuai dengan apa yang dihidayahkan maka sesungguhnya
dia telah membuat kebaikan untuk dirinya sendiri. Dan sesiapa yang sesat maka sesungguhnya
kesesatan itu merugikan dirinya sendiri.” -Surah Al-Isra : 15.

Sewajarnyalah kepada setiap muslim dan muslimah agar menghayati hadis
baginda salallahualaihiwasalam yang diriwayat dari Umar bin Khatab ra :

ى.. .. ءي¸.ا _:. ..او ت...... ل....ا ..ا
Maksudnya:
“ Sesungguhnya setiap amal itu dengan niat, dan bagi amalnya (balasan pada amalnya)
dengan apa yang diniatkan.” - Hadis Sahih, Muttafaqun Alaih –Disepakati oleh Bukhari no. 41 &
Muslim no.158.
Firman ALLAH S.W.T:
¤ Β´ρ ¯Νl`.„ …«γ>´ρ ’|| ´<¦ ´θδ´ρ ".>Χ ‰1· i.ϑ.`™¦ ο´ρ¯,`-l!. ’..'θl¦ ’||´ρ ´<¦ π.1≈s ‘θ`ΒN¦ ∩⊄⊄∪
Maksudnya:
“ Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia berbuat baik (Muh’sin)
maka sesungguhnya dia telah berpegang pada tali (ikatan) yang kukuh.” -Surah Luqman : 22

Tidaklah mereka berharap mendapat ganjaran dunia dan pujian manusia tetapi
semata-mata demi mencari keredhaan dan keampunan daripada Allah swt.
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

74 | P a g e

Firman ALLAH S.W.T:
βθϑ-L`ƒ´ρ Π!-Ll¦ ’ls .«.`> !´ΖŠ>`.Β !ϑŠ.ƒ´ ρ ¦´¸.™¦´ρ ∩∇∪ !.ς| ¯/>`Κ-LΡ «>´ θl ´<¦ Ÿω ‰ƒ,Ρ `Ο>ΖΒ ´™¦“> Ÿω´ρ
¦´‘θ>: ∩'∪
Maksudnya:
“Dan mereka memberikan makanan yang disukai kepada orang miskin dan anak yatim serta
hamba sahaya, lalu mereka berkata kami memberikan makanan kepada kamu hanya
mengharapkan keredhaan Allah dan tidak pula kami menginginkan daripadamu balasan dan
juga ucapan terima kasih.” - Al-Insan : 8-9.

Tawadhu’

Lelaki dan wanita yang soleh sentiasa merendahkan diri di hadapan Allah swt dan
mereka sentiasa merasa berdosa dan hina disisi Allah yang Maha Esa.
Firman ALLAH S.W.T:
Ÿω´ρ ¯,-.. š‚´‰> !Ζll Ÿω´ ρ ϑ. ’· ¯‘N¦ !´>,Β β| ´<¦ Ÿω ´.>† ≅´ Α!.ƒΧ ‘θ`‚· ∩⊇∇∪
Maksudnya:
“Janganlah engkau berpaling muka daripada manusia dan janganlah berjalan di muka bumi
dengan sangat besar diri sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi
bermegah-megah.” - Luqman : 18.

Mereka tidak berlaku sombong dan bongkak sesama manusia sebaliknya
menghormati setiap manusia dengan memenuhi hak masing-masing dan berusaha
mencapai redha Allah dengan penuh pengharapan dan rasa kerendahan serta
kekurangan diri disisi Allah swt.

Lelaki dan wanita yang soleh merupakan mereka yang tawadhuk dan merendah
diri serta tidak riya dan jauh daripada berbangga-bangga dengan amalan serta
perbuatan yang dilakukannya sebaliknya dia sentiasa bersyukur kepada Allah swt dan
menyedari segala kelebihan dirinya ialah daripada kurnia Allah swt.

Sabda rasulullah salallahualaihiwasalam dengan maksudnya : “ Sesungguhnya Allah
mewahyukan kepadaku supaya kamu bertawadhuk sehingga tidaklah seorang pun dikalangan
kamu boleh memperendahkan seorang yang lain dan tidak pula boleh menzalimi di antara satu
sama lain.” - Hadis Sahih, riwayat Muslim no. 2865 dan Abu Daud serta Ibn Majah.
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

75 | P a g e


Pemurah dan rajin bersedekah serta tidak kedekut.

Lelaki dan wanita yang soleh ialah mereka yang pemurah dan lembut hatinya
oleh sikap pengasih serta rajin bersedekah dengan tidak memiliki sedikit pun rasa
bakhil dan kedekut di dalam hatinya.

Hati mereka dipenuhi oleh kasih sayang dan keyakinan kepada ganjaran akhirat serta
merasa cinta kepada kebaikan dan berharap tinggi untuk mendapat rahmat dan
pengampunan daripada Allah swt. mereka yang berjaya mengorbankan sifat bakhil
dan menghilangkan rasa kedekut di dalam jiwa mereka sehingga tiada apa yang
mereka simpan untuk dunia ini kecuali apa yang perlu dan selebihnya mereka
belanjakan untuk akhirat dan ganjaran di sana.
Firman ALLAH S.W.T:
¦Œ!Β´ρ ¯Νκ¯.ls ¯θl ¦θ`ΖΒ¦´™ ´<!. Θ¯θ´‹l¦´ρ ,>ψ¦ ¦θ1±Ρ¦´ρ !´ϑΒ `Ογ·—´‘ ´<¦ βl´´ρ ´<¦ `Ογ. !ϑŠls ∩⊂'∪ β| ´<¦
Ÿω `ΝlLƒ Α!1.Β ο¯‘Œ β|´ρ i. π´Ζ.> !γ±-≈Ÿ.`ƒ Vσ`ƒ´ρ Β «Ρ$! ¦´,>¦ !ϑŠLs ∩⊆⊃∪
Maksudnya:
“ Apakah kerugian mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat serta
menafkahkan sebahagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah kepada mereka ? Sesungguhnya
Allah itu tidak zalim sedikit pun dan kalau ada satu kebajikan nescaya Allah akan membalasnya
dengan berlipat ganda dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar.” - An-Nisa 39-40.

Fadhilat bersedekah ialah dapat menghapuskan dosa seperti yang diriwayatkan
oleh Muadz bin Jabal bahawa nabi salallahualaihiwasalam pernah bersabda dengan
maksudnya : “Sesungguhnya sedekah dapat menghapuskan dosa seperti air memadamkan api.”
- Hadis Hasan, riwayat Tirmidzi no. 609 dan Nasaie serta Ibnu Majah dan Ahmad.

Lelaki dan wanita yang soleh ialah mereka yang permurah dan sangat suka
kepada kebaikan dan kebajikan serta melakukan amal soleh dan sangat suka
bersedekah serta menafkahkan harta mereka di jalan Allah swt semuanya dilakukan
bukanlah untuk dunia tetapi semata-mata hanya untuk mendapat redha Allah swt.

Keyakinan bahawa setiap sedekah digantikan dengan ganjaran yang lebih baik
dan kepercayaan bahawa tidak akan miskin dan berkurang harta dengan bersedekah
begitu tebal di jiwa mereka sehingga kerana keyakinan kepada agama dan kebenaran
janji-janji Allah maka mereka tidak ragu-ragu mengeluarkan rezeki dan harta mereka di
jalan Allah swt.

Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

76 | P a g e

Mendirikan Solat malam

Lelaki dan wanita yang soleh juga merupakan ahli ibadah yang menjadi seorang yang
gigih beribadah di malam hari dan seorang pejuang di siang hari. Mereka tidak akan
melalaikan amalan soleh dan kebajikan walau sekecil mana sekalipun kerana
menyakini ganjaran di sisi Allah swt adalah amat besar.

Daripada Abi Hurairah ra bahawa rasulullah salallahualaihiwasalam bersabda
dengan maksudnya : “Sebaik-baik puasa selepas ramadhan ialah puasa di bulan muharam dan
sebaik-baik solat selepas solat fardhu ialah solat malam.” - Hadis Sahih, riwayat Muslim no. 1163
dan Abu Daud serta Tirmidzi.

Solat malam merupakan solat dan ibadah sunat yang menjadi warisan para nabi
dan rasul serta ditunaikan oleh baginda rasul tanpa ditinggalkan seharipun kecuali
sewaktu baginda sakit dan dilipat ganda ibadah baginda sewaktu ketika sangat
berhajat sesuatu kepada Allah swt.
Firman ALLAH S.W.T:
_·%!¦ βρ`,´‹ƒ ´<¦ !ϑ≈´Š· ¦´Šθ`-·´ρ ’ls´ρ ¯Νγ.θ`Ζ`> βρ`,÷±.ƒ´ρ ’· _l> .≡´θ≈´Κ´.l¦ ¯‘N¦´ρ !´Ζ−.´‘ !Β ·1l> ¦‹≈δ
ξL≈. iΨ≈>¯.™ !Ψ1· ´.¦‹s ‘!Ζl¦ ∩⊇'⊇∪
Maksudnya:
“Iaitu orang-orang yang mengingati Allah ketika berdiri , duduk dan sewaktu berbaring dan
mereka memikirkan kejadian langit dan bumi sambil berkata : Wahai tuhan kami sesungguhnya
tidaklah Engkau menjadikan segalanya ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau maka peliharalah
kami dari siksaan neraka.” - Ali-Imran : 191.

Lelaki dan wanita yang soleh sudah pasti akan sentiasa berusaha mendirikan
solat malam dan ibadah tahajjud tanpa melengahkan amalan tersebut dan tanpa
ditewaskan oleh nafsu dan kesejukkan malam.

Golongan yang soleh apabila mereka berseorangan maka masa yang dilalui diisi
sepenuhnya dengan menumpukan kepada kekasih dan tuhan yang menciptakan
mereka sehingga kerana cinta, takut dan gerun terhadap kebesaran tuhan mereka tanpa
sedar lalu menitiskan air mata dalam kesunyian sepi.

Golongan yang soleh ialah mereka yang selalu merasa takut kepada Allah swt
dan menginsafi kesalahan mereka serta memohon ampun selalu kepada Allah di atas
keterlanjuran dosa dan maksiat yang pernah dilakukan.
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

77 | P a g e


Diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra bahawa telah bersabda rasulullah
salallahualaihiwasalam dengan maksudnya :

“Barangsiapa yang berzikir kepada Allah sehingga menitis air matanya ke bumi
disebabkan khusyuk dalam mengingati Allah maka tidaklah akan diazab di hari kiamat.” -Hadis
Sahih, riwayat Hakim Jilid 4, no. 260 dan disepakati oleh Az-zahabi.

Khusyu’ dalam solat.

Khusyuk dalam solat ialah ciri yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang beriman dan
lelaki serta wanita yang soleh kerana solat merupakan ibadah penghubung di antara
hamba dengan tuhannya.

Melalui riwayat Malik bin Humairis ra menyebut bahawa baginda Rasulullah
Salallahulaihiwasalam pernah bersabda dengan maksudnya :

“Solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku bersolat.”- Hadis Sahih, riwayat Bukhari no. 631
dan Ahmad Jilid 5, no. 53.
Firman ALLAH S.W.T:
¯≅· ¦θ`ΖΒ¦´™ .«. ρ¦ Ÿω ¦θ`ΖΒσ. β| _·%!¦ ¦θ.ρ¦ ´Νl-l¦ Β .&#¯. · ¦Œ| ‘l.`ƒ ¯Νκ¯.ls βρ”,ƒ† β!·Œ'l ¦´‰>™ ∩⊇⊃∠∪
βθlθ1ƒ´ρ ´≈>¯.™ !´Ζ.´‘ β| βl´ ‰s´ρ !´Ζ.´‘ ωθ`-±ϑl ∩⊇⊃∇∪ βρ”,ƒ†´ρ β!·Œ'l šχθ>¯.ƒ `Ο䉃“ƒ´ρ l´.θ:> N ∩⊇⊃'∪
Maksudnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al-Qur’an dibacakan
kepada mereka maka mereka menundukkan muka mereka sambil bersujud dan mengatakan :
Maha Suci tuhan Kami, sesungguhnya janji tuhan kami pasti dipenuhi, dan mereka
menundukkan muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk.” -Al-Isra : 107-
109.

Solat yang khusyuk menjadi harapan kepada pengampunan Allah swt dan
pembuka kepada rahmat dan pertunjuk hidayah daripada-Nya. Khusyuk dalam solat
memberi seribu makna dan erti kepada orang yang beriman kerana tidak mudah
mencapai khusyuk melainkan hati yang sudah disemai dengan cahaya iman dan benih
ketaqwaan kepada Allah swt.
Firman ALLAH S.W.T:
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

78 | P a g e

‰· ~l·¦ βθ`ΖΒσϑl¦ ∩⊇∪ _·%!¦ ¯Νδ ’· ¯Νκ:Ÿξ. βθ`-:≈> ∩⊄∪
Maksudnya:

“ Sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman, Iaitu mereka yang khusyu’ dalam
solatnya.” -Al-Mukminun :1-2.

Hanya hati yang suci, bersih dan yakin serta lapang dari godaan dan gangguan dapat
memberikan tumpuan dan mencapai khusyuk dalam solat.
Firman ALLAH S.W.T:
!ϑΡ| šχθ`ΖΒσϑl¦ _·%!¦ ¦Œ| ,´Œ ´<¦ ·l>´ρ ¯Ν·κ'.θl· ¦Œ|´ρ ·´‹l. ¯Νκ¯.ls …«.≈ƒ¦´™ ¯Ν·κ:Š¦— !´Ζ≈ϑƒ| ’ls´ρ `Ογ.´‘
βθl´´θ.ƒ ∩⊄∪
Maksudnya:
“Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah maka
akan bergementarlah hati mereka dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya maka akan bertambahlah
iman mereka dan kepada tuhanlah mereka itu bertawakal.” - Al-Anfaal : 2.

Berkatalah Ali ibn Abi Thalhah daripada Ibn Abbas ra bahawa sesungguhnya
orang yang munafiq itu tidaklah merasa apa-apa apabila mendengar nama Allah serta
tidak bertambah pula iman mereka dengan membaca ayat-ayat Allah swt kerana itulah
Allah swt menjelaskan perihal orang yang beriman dan sikapnya di dalam ayat ini
sebagai menjelaskan ciri-ciri mereka. (Sila lihat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2, ms. 100)

Berbaik sangka

Orang yang beriman baik lelaki dan perempuan haruslah berbaik sangka dan memiliki
hati yang bersih dari syak dan wasangka buruk serta sikap suka memburukkan orang
lain. Lelaki dan wanita yang soleh ialah hamba Allah yang sering menjaga hati dan
perasaan mereka daripada terjebak dengan kejahatan sekalipun hanya bisikan hati dan
hasutan syaitan.
Firman ALLAH S.W.T:
!Β´ρ ×.−.ƒ `Οδ¸.´¦ ω| !‡ΖL β| ´Ll¦ Ÿω _.-`ƒ ´Β ´_>'¦ !↔‹: β| ´<¦ ´Λ.l. !ϑ. βθl-±ƒ ∩⊂∉∪

Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

79 | P a g e

Maksudnya:
" Sungguh sangkaan mereka langsung tidak membawa manfaat pada mereka (dalam membawa
mereka) kepada kebenaran sedikitpun." -Yunus : 36.

Banyak bersangka boleh menimbulkan pelbagai kerosakan dan fitnah yang
mengakibatkan keburukkan tidak hanya kepada jiwa dan hati tetapi juga kepada
perhubungan sesama manusia.

Hendaklah mereka yang beriman dan ingin mendapat kebaikan sentiasa
berhusnul Zon (bersangka baik) kepada Allah swt kerana hal ini merupakan kewajipan
hamba kepada tuhan-Nya.

Sabda baginda salallahualaihiwasalam yang bermaksud : “ Janganlah kamu mati
melainkan berada dalam keadaan husnul zon dengan Allah swt.”- Hadis Sahih riwayat Muslim,
Ahmad dan Baihaqi.
Firman ALLAH S.W.T:
!κš‰!≈ƒ š_·%!¦ ¦θ`ΨΒ¦´™ ¦θΡθ´ š_.Β≡¯θ· ´< ´™¦‰κ− 1`.1l!. Ÿω´ρ ¯Ν÷ΖΒ,>ƒ `β!↔Ψ : Θ¯θ· ´’ls ω¦
¦θl‰-. ¦θl‰s¦ ´θδ ´.,·¦ “´ θ1−.ll ¦θ1.¦´ρ ´<¦ ´χ| ´<¦ ´¸..> !ϑ. šχθlϑ-. ∩∇∪
Maksudnya:
“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berdiri kerana Allah, menjadi saksi dengan
keadilan. Janganlah kerana kebencianmu terhadap satu kaum, sehingga membuatkan kamu tidak
berlaku adil. Berlaku adillah, kerana keadilan itu lebih dekat kepada taqwa dan takutlah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan.” -Al-Maidah : 8.

Orang yang soleh sentiasa menjaga agama mereka dan berhati-hati daripada
mudah menuduh orang lain dengan sesuatu tuduhan dan sering berhati-hati dalam
bercakap dan membuat hukuman atau keputusan.

Bahkan tidak cukup sekadar itu baginda salallahualaihiwasalam sendiri
memperingatkan umatnya supaya tidak hanya bersangka-sangka dan terus bertaqlid
sebaliknya menekankan soal ketelitian dan kebenaran dengan bersabda yang
bermaksud : " Berhati-hatilah kamu pada bersangka-sangka sesungguhnya bersangka-sangka
itu termasuk pembohongan." - Muttafaqun alaih, Hadis Sahih disepakati Bukhari no. 5144 &
Muslim no. 1563.Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

80 | P a g e

Berjihad di jalan Allah dan tidak takut mati serta rindu kepada Allah

Para lelaki soleh sentiasa bersemangat waja dan berkobar jiwa dan hatinya di dalam
membela agama Allah swt. Manakala wanita yang solehah pula tidak pernah gentar
dan takut untuk menyokong para lelaki keluarga mereka maju ke hadapan, bahkan
mereka yang sering dibelakang selalu mengipaskan sayap dan menghulurkan bantuan
tenaga serta semangat bagi mengerakkan aktiviti dakwah dan jihad menegakkan
agama.

Mereka tidak takut mati dan juga tidak gentar berhadapan dengan musuh sekalipun
kekuatan fizikal dan kebendaan musuh melebihi kekuatan mereka.
Firman ALLAH S.W.T:
´Β _.ΖΒσϑl¦ Αl>‘ ¦θ·‰. !Β ¦ρ‰γ≈s ´<¦ «‹ls ΝγΨϑ· Β _.· …«.>Υ Ν·κ.Β´ρ Β `,L.⊥ƒ !Β´ρ ¦θl´‰.
¯.. ∩⊄⊂∪
Maksudnya:
“Di antara orang-orang yang beriman itu ada beberapa lelaki yang menepati apa yang
dijanjikannya kepada Allah swt maka ada di antara mereka yang telah pun sampai ajal mereka
(menunaikan janji mereka) dan di antara mereka ada yang masih menanti dan tidaklah mereka
menukar janji mereka itu dengan sesuatu gantian apa pun.” -Al-Ahzab : 23.
Ini disebabkan hidup mereka hanyalah untuk Allah dan diperjuangkan demi
agama Allah dan mereka sangat mencintai jihad dan kematian di jalan Allah bagi
mendapatkan ganjaran mulia yang disediakan bagi mereka yang terkorban di jalan-
Nya.

Kerinduan mereka kepada syurga dan hendak menemui Allah daripada
keyakinan mereka yang teguh membuatkan mereka sentiasa berusaha gigih untuk
mencapai syahid dan merindui segala ganjaran yang dijanjikan tanpa menghiraukan
penderitaan dunia.

Lelaki dan wanita yang soleh hanyalah takut kepada Allah dan sentiasa berusaha
mencapai redha Allah tanpa menghiraukan ujian dan cabaran serta ugutan juga
tentangan orang yang derhaka dan memusuhi agama Allah swt.


Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

81 | P a g e

Firman ALLAH S.W.T:
β| š_·%!¦ ¦θ`ΖΒ¦´™ ´ƒ‹l¦´ρ ¦ρ`,>!δ ¦ρ‰γ≈>´ρ ’· ≅‹.™ ´<¦ i.≈l`ρ¦ βθ`>¯,ƒ ·ϑ>´‘ ´<¦ ´<¦´ρ "‘θ±s 'Ο‹>¯‘ ∩⊄⊇∇∪
Maksudnya:
“Mereka yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah maka mereka itulah yang mengharap
rahmat Allah.” -Al-Baqarah : 218.

Mereka yang soleh hanyalah takut kepada Allah dan tidak gentar kepada
musuh-musuh Allah lantaran yakin dan beriman dengan janji-janji balasan akhirat serta
ganjarannya dan merasa tenang oleh pertolongan Allah swt.
Firman ALLAH S.W.T:
‰1l´ρ `Ν÷·‰. ´<¦ …ν‰s´ρ Œ| ΝγΡθ´.>. .«ΡŒ¦. ´_. > ¦Œ| `Ο.l:· ¯Ν.s“≈Ψ.´ρ ’· ,ΒN¦ Μ.Š.s´ρ Β
‰-. !Β Ν>1´‘¦ !Β šχθ™.>. Ν÷ΨΒ Β ‰ƒ,`ƒ !´‹Ρ‘‰l¦ Ν÷ΨΒ´ρ Β ‰ƒ,`ƒ ο,>ψ¦ ¯Ν. ¯Ν÷·,. ¯Ν·κ.s ¯Ν>´Šl.¯.´Šl
‰1l´ρ !±s ¯Ν÷Ψs ´<¦´ρ ρŒ ≅.· ’ls _.ΖΒσϑl¦ ∩⊇∈⊄∪
“Dan Sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-Nya kepada kamu, ketika kamu membunuh
mereka dengan izin-Nya sampai pada sa'at kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan
mendurhakai perintah (Rasul) sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai.
di antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan diantara kamu ada orang yang
menghendaki akhirat. kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu,
dan sesunguhnya Allah telah mema'afkan kamu dan Allah mempunyai kurnia (yang
dilimpahkan) atas orang orang yang beriman.” -Ali-Imran : 152.
Lelaki dan wanita yang soleh tidak takut kepada celaan dan tidak gentar kepada
ugutan daripada mereka yang menghalangi jalan Allah kerana orang yang soleh
menyakini janji-janji Allah serta pertolongan-Nya kepada orang yang beriman dan
beramal soleh.
Firman ALLAH S.W.T:
Β´ρ Α´θ.ƒ ´<¦ …`&!θ™´‘´ρ _·%!¦´ρ ¦θ`ΖΒ¦´™ β¦· ´.“> ´<¦ `Οδ βθ.l≈-l¦ ∩∈∉∪
Maksudnya:
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

82 | P a g e

“Barangsiapa yang mentaati Allah dan rasul-Nya dan orang-orang yang beriman maka mereka
itulah hizbullah (iaitu golongan yang Allah bersama dengannya) dan golongan yang Allah
bersama dengannya itulah golongan yang Berjaya.” -Al-Maidah : 56.
Firman ALLAH S.W.T:
¤ ´Šl ¯¸.l¦ β¦ ¦θ—l´θ. ¯Ν>δθ`>`ρ Ÿ≅.· −¸:ϑl¦ .,-ϑl¦´ρ ´>≈l´ρ ¯¸.l¦ Β ´Β¦´™ ´<!. Θ¯θ´‹l¦´ρ ,>ψ¦
π÷.≈lϑl¦´ρ .≈.>l¦´ρ ´↵¯‹.Ζl¦´ρ ’.¦´™´ρ Α!ϑl¦ ’ls .«.`> “ρŒ †.¯,1l¦ ’ϑ≈.´Šl¦´ρ _.>≈.ϑl¦´ρ _⌠¦´ρ ≅‹.´.l¦
_,#←!´.l¦´ρ ’·´ρ U!·¯,l¦ ´Θ! ·¦´ρ οθl¯.l¦ ’.¦´™´ρ οθŸé“l¦ šχθ·θϑl¦´ρ ¯Νδ‰γ-. ¦Œ| ¦ρ‰γ≈s _·¸.≈¯.l¦´ρ ’·
™!™!.l¦ ™¦¯¸œ.l¦´ρ _.>´ρ !.l¦ i.≈l`ρ¦ _·%!¦ ¦θ·‰. i.≈l`ρ¦´ρ `Νδ βθ1−.ϑl¦ ∩⊇∠∠∪
Maksudnya:
“Dan orang-orang yang sabar di atas kesusahan , kemelaratan dan ketika peperangan maka
mereka itulah golongan yang benar dan mereka itulah golongan yang bertaqwa.” -Al-Baqarah :
177.
Daripada Anas ibn Malik ra bekata, Rasulullah salallahualaihiwasalam pernah
bersabda dengan bermaksud : "Akan datang kepada umatku suatu zaman di mana orang
yang berpegang kepada agamanya laksana menggenggam bara api.” - Hadis Sahih, riwayat
Tirmidzi no. 2260.Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

83 | P a g e

Penutup

Berdoalah kepada Allah swt semoga kita dipilih untuk dipermudahkan menjadi
orang yang soleh dan seterusnya mendapat pasangan yang soleh kerana Dia Yang
Maha Kuasa telah berfirman :
¦Œ|´ρ il!™ “Š!.s _¯.s ’Τ¦· ´.ƒ,· ´.‹>¦ ο´θsŠ ~¦$!¦ ¦Œ| β!sŠ ¦θ.‹>.`.´Šl· ’| ¦θ`ΖΒσ`‹l´ρ ’. ¯Νγl-l
šχρ‰:¯,ƒ ∩⊇∇∉∪
Maksudnya :

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya
Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon
kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka
beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.” - Al-Baqarah : 186.
Firman ALLAH S.W.T:
’Τρ`,´Œ!· ¯Ν´¯,´Œ¦ ¦ρ`,÷:¦´ρ ’| Ÿω´ρ βρ`,±>. ∩⊇∈⊄∪
Maksudnya :

“Maka ingatlah kamu kepadaku, nescaya Aku ingat kepadamu dan berterima kasihlah kepadaKu
dan janganlah kamu menyangkal nikmatKu.” -Al-Baqarah : 152.

Sesungguhnya Allah swt sentiasa membantu hamba-hambanya yang soleh daripada
bahaya dan kejahatan melainkan apa yang ditetapkan sebagai ujian kepada mereka
untuk menambahkan kedudukan dan darjat mereka.

Diriwayatkan oleh Abi Hurairah ra dan juga Ibnu Umar ra bahawa baginda nabi
pernah menceritakan dengan maksudnya : “ Terdapat tiga orang lelaki yang berjalan pada
suatu hari lalu kerana hujan maka mereka pun berteduh di dalam sebuah gua yang terdapat
disebuah bukit. Sewaktu mereka masuk ke dalamnya tiba-tiba terjatuh batu dari gunung yang
menutup pintu gua sehingga mereka terkurung lalu berkatalah mereka di antara satu sama lain
lihatlah apakah amalan kamu yang baik yang telah kamu lakukan lalu doalah pada Allah
dengannya.

Berkatalah seorang daripada mereka : “Wahai Allah sesungguhnya engkau mengetahui bahawa
aku mempunyai dua orang tua dan isteri serta anak-anak kecil yang berada di bawah
peliharaanku dan aku sentiasa memulakan memberi minuman kepada ibubapaku terlebih dahulu
daripada anakku. Sesungguhnya suatu hari anakku menyeru dahaga tetapi tidaklah aku
Panduan Mencari Pasangan Hidup – Ustaz Emran

84 | P a g e

mendatanginya sebelum aku menghampiri kedua ibubapaku dan lalu aku mendapati mereka
sedang nyenyak tidur lalu aku pun memegang gelas cawan air susu yang ku bawa di sisi kepala
mereka dengan berhati-hati bimbang mereka akan terjaga sedangkan di kakiku anak kecilku
merengek kelaparan namun tidaklah aku merendahkan tanganku memberi air susu kepada
anakku sehinggalah subuh menanti terjaganya orang tuaku untuk diberi minum dan
sesungguhnya jika engkau mengetahui bahawa aku melakukan ini demi mencari redha engkau
maka lepaskanlah kami dari gua ini sehingga dapatlah kami melihat langit”. Maka digerakkan
oleh Allah akan batu yang menutup pintu gua itu sedikit namun belum boleh muat untuk
mereka keluar.

Maka berkatalah pula yang keduanya di antara mereka : “ Wahai Allah sesungguhnya aku
mempunyai seorang anak perempuan pakcikku (sepupu) dan aku sangatlah mencintainya
sepertimana cintanya seorang lelaki kepada perempuan dan aku pun mengajaknya untuk
memberikan dirinya kepadaku tetapi dia menolak sehinggalah dia mengalami kesusahan dan aku
berjanji untuk membantunya dengan memberikan seratus dinar emas lalu aku pun berusaha
mengumpulkan wang sehingga berhasil lalu aku pun memberikannya dan mendatanginya serta
sudah pun berada di atas dua kakinya lalu dia pun berkata kepadaku “Wahai hamba Allah
takutlah kepada Allah dan janganlah memasukkan sesuatu ke dalam cincin melainkan dengan
cara yang halal lalu aku pun segera bangun daripadanya dan meninggalkannya dengan seratus
wang dinar emas tersebut dan sekiranya engkau mengetahui bahawa aku berbuat demikian
hanyalah semata-mata kerana hendak mencari redha engkau maka lepaskanlah kami daripada
kurungan di dalam gua ini maka dibukakan oleh Allah akan sedikit pintu gua tersebut dengan
mengerakkan batu yang menutupi pintu tersebut sedikit lagi namun belum mampu muat untuk
mereka keluar.

Maka kemudian berkatalah yang terakhir di antara mereka : “ Wahai Allah
sesungguhnya aku telah mengupah seorang pekerja dengan gaji beberapa benih tanaman (padi)
dan apabila telah selesai kerjanya maka aku pun mahu membayarkan upahnya dan dia enggan
mengambilnya ketika itu lalu aku pun menanam padi tersebut sehingga menghasilkan tanaman
dan aku menjualkannya lalu membeli pula lembu sehingga aku menternaknya menjadi
berkembang biak. Lalu datangnya pekerja tersebut meminta gajinya dengan berkata :
bertaqwalah kamu kepada Allah dengan tidak menzalimiku serta berikanlah hak gajiku lalu aku
pun berkata kepadanya :

Pergilah engkau kepada lembu-lembu yang ada serta hasil ternakannya dan ambillah
maka dia pun membalas kepadaku dengan berkata janganlah mempermainkan aku atau bergurau
kepadaku dan takutlah kepada Allah. Maka aku pun memberitahunya bahawa ianya benar dan
menyuruhnya supaya memngambil semua haknya itu dan sekiranya apa yang aku lakukan ini
merupakan semata-mata mengharap redha engkau ya Allah maka lepaskanlah kami dari gua ini
maka ketika itu juga bergerak sedikit lagi batu penutup pintu gua itu sehingga terbukalah
semuanya dan terlepaslah mereka dari kurungan di dalam gua tersebut.” - Hadis Sahih, riwayat
Bukhari dan Muslim.

*****

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful