1.

Izbor polaznih parametara
1.1. Stanje okoline
P
0
= 0,1 Mpa
T
0
= 293 °K
1.2. Stepen sabijanja (kompresije)
ε = 9
1.3. Namena motora:
Putničko vozilo
1.4. Koeficijent punjenja cilindra
η
v
= 0,9
1.5. Koeficijent viška vazduha
α = 1
1.6. Temperatura i pritisak zaostalih gasova
T
r
= 1000 °K
P
r
= 0,11 Mpa
1.7. Zagrevanje usisanog vazduha
∆T = 0 °K
1.8. Eksponenti politropa sabijanja i širenja
n
1
= 1,30
n
2
= 1,28
1.9. Koeficijent iskorišćenja toplote sagorevanja
ξ = 0,9
1.10. Koeficijent porasta pritiska pri sagorevanju
λ = 3,5
1.11. Koeficijent zaobljenja indikatorskog dijagrama
φ = 0,95
1
2. Izračunavanje parametara na kraju hoda usisavanja
2.1. Koeficijent zaostalih gasova
r v
r
r
T
T
P
P
0
0
1
1 1


⋅ ⋅ ·
ε η
γ
1000
293
1 9
1
9 , 0
1
1 , 0
11 , 0


⋅ ⋅ ·
r
γ
Kmol
Kmol
r
045 , 0 04476 , 0 ≈ · γ
2.2. Pritisak u cilindru na kraju hoda usisavanja
( )
0
'
0
0
4 , 0 4 , 1
1 4 , 1
4 , 0 4 , 1 T
T
P
P
P
v
r
a
⋅ ⋅
− ⋅
− ⋅
⋅ +
− ⋅
· η
ε
ε
ε
T T T ∆ + ·
0
'
0

0
'
0
T T ·
( )
1 9 , 0
4 , 0 9 4 , 1
1 9 4 , 1
1 , 0
4 , 0 9 4 , 1
11 , 0
⋅ ⋅
− ⋅
− ⋅
⋅ +
− ⋅
·
a
P
MPa P
a
092 , 0 ·
2.3. Temperatura gasova na kraju usisavanja
r
r r
a
T T T
T
γ
γ
+
⋅ + ∆ +
·
1
0
045 , 0 1
1000 045 , 0 0 293
+
⋅ + +
·
a
T
K T
a
° · 44 , 323
3. Izračunavanje parametara na kraju hoda sabijanja
3.1. Pritisak na kraju hoda sabijanja
1
n
a c
P P ε ⋅ ·
30 , 1
9 092 , 0 ⋅ ·
c
P
MPa P
c
6 , 1 ·
3.2. Temperatura na kraju hoda sabijanja
) 1 (
1

⋅ ·
n
a c
T T ε
) 1 3 , 1 (
9 44 , 323

⋅ ·
c
T
K T
c
° · 3 , 625
4. Određivanje parametara na kraju procesa sagorevanja
2
4.1. Teoretska količina vazduha za sagorevanje 1 kg goriva

,
_

¸
¸
+ + ⋅ ·
32 4 12 21 , 0
1
2 2
.
O H
C
teor
G G
G
L

,
_

¸
¸
+ + ⋅ ·
32
0
4
15 , 0
12
85 , 0
21 , 0
1
. teor
L
kg
Kmol
L
teor
516 , 0
.
·
4.2. Stvarna količina vazduha izražena u kg
α ⋅ ·
. . teor stv
L L
1 516 , 0
.
⋅ ·
stv
L
kg
Kmol
L
stv
516 , 0
.
·
4.3. Količina svežeg punjenja pri sagorevanju
s
stv
L M
µ
1
. 1
+ ·
115
1
516 , 0
1
+ · M
kg
Kmol
M 525 , 0
1
·
4.4. Sastav izduvnih gasova
CO CO
2
H
2
O O
2
α < 1 CO CO
2
H
2
O nema
α = 1 nema CO
2
H
2
O nema
α > 1 nema CO
2
H
2
O O
2
4.5. Količine izduvnih gasova
kg
Kmol
L M
stv N
41 , 0 516 , 0 79 , 0 79 , 0
.
2
· ⋅ · ⋅ ·
kg
Kmol
G
M
CO
CO
071 , 0
12
85 , 0
12
2
2
· · ·
kg
Kmol
G
M
H
O H
075 , 0
2
15 , 0
2
2
2
· · ·
O H CO N UK
M M M M M
2 2 2
2
+ + · ·
kg
Kmol
M 556 , 0 075 , 0 071 , 0 41 , 0
2
· + + ·
4.6. Specifična toplota sabijenog vazduha
1000
5 , 2 7 , 19
.
c T
T vazd
T
C
a
c
⋅ + ·
3
1000
3 , 625
5 , 2 7 , 19
.
⋅ + ·
a
c
T
T vazd
C
K Kmol
KJ
C
a
c
T
T vazd
°
· 26 , 21
.
4.7. Srednja specifična toplota izduvnih gasova
1000
5 , 33 52 , 38
2 z T
T
CO
V
T
C
z
c
⋅ + ·
1000
19 , 4 34 , 25
2 z T
T
O H
V
T
C
z
c
⋅ + ·
1000
26 , 1 19 , 22
2 z T
T
N
V
T
C
z
c
⋅ + ·
4.8. Srednja specifična toplota produkata sagorevanja

,
_

¸
¸
⋅ + ⋅ +
,
_

¸
¸
⋅ + ⋅ +
,
_

¸
¸
⋅ + ⋅ ·
1000
19 , 4 34 , 25
1000
26 , 1 19 , 22
1000
5 , 33 52 , 38
2 2 2
. . 2 2 2 z
O H
z
N
z
CO T
T
g izd
V
T
M
M
T
M
M
T
M
M
C
z
c

,
_

¸
¸
⋅ + ⋅ +
,
_

¸
¸
⋅ + ⋅ +
,
_

¸
¸
⋅ + ⋅ ·
1000
19 , 4 34 , 25
556 , 0
075 , 0
1000
26 , 1 19 , 22
556 , 0
41 , 0
1000
5 , 33 52 , 38
556 , 0
071 , 0
. . z z z T
T
g izd
V
T T T
C
z
c
K Kmol
KJ
T C
z
T
T
g izd
V
z
c
°
⋅ + · 00577 , 0 7 , 24
. .
4.9. Temperatura na kraju sagorevanja
( ) ( )
c z
T
T
g izd
V a c
T
T vazd
i
T T C T T C
M
H
z
c
a
c
− ⋅ · − ⋅ + ⋅
. .
.
1
ξ
( ) ( ) ( ) 3 , 625 00577 , 0 7 , 24 44 , 323 3 , 625 26 , 21
525 , 0
44000
9 , 0 − ⋅ ⋅ + · − ⋅ + ⋅
z z
T T
0 88 , 97291 09 , 21 00577 , 0
2
· − ⋅ + ⋅
z z
T T
K T
z
° ·2667
4.10. Maksimalni pritisak pri sagorevanju
c
z
c z
T
T
P P ⋅ ·
3 , 625
2667
6 , 1 ⋅ ·
z
P
MPa P
z
82 , 6 ·
5. Izračunavanje parametara na kraju ekspanzije
5.1. Temperatura na kraju ekspanzije
) 1 (
2

·
n
z
b
T
T
ε
4
) 1 28 , 1 (
9
2667

·
b
T
K T
b
° · 6 , 1441
5.2. Pritisak na kraju ekspanzije
2
n
z
b
P
P
ε
·
28 , 1
9
82 , 6
·
b
P
MPa P
b
410 , 0 ·
6. Parametri koji definišu ciklus u celini
6.1. Srednji indikatorski pritisak
1
]
1

¸

,
_

¸
¸
− ⋅

,
_

¸
¸
− ⋅⋅ ·
− − ) 1 (
1
) 1 (
2
'
1 2
1
1
1
1
1 1
1
1 1
n n
n
a m
n n
P P
ε ε
λ
ε
ε
1
]
1

¸

,
_

¸
¸
− ⋅

,
_

¸
¸
− ⋅⋅ ·
− − ) 1 3 , 1 ( ) 1 28 , 1 (
3 , 1
'
9
1
1
1 3 , 1
1
9
1
1
1 28 , 1
5 , 3
1 9
9
092 , 0
m
P
MPa P
m
83 , 0
'
·
6.2. Srednji indikatorski pritisak stvarnog (zaokruženog) dijagrama
'
m m
P P ⋅ ·ϕ
83 , 0 95 , 0 ⋅ ·
m
P
MPa P
m
788 , 0 ·
6.3. Specifična potrošnja goriva
m teor
i
P L
g
⋅ ⋅

⋅ ·
α
η ρ
'
.
3600
788 , 0 1 1 , 15
9 , 0 17 , 1
3600
⋅ ⋅

⋅ ·
i
g
kWh
gr
g
i
6 , 318 ·
6.4. Indikatorski stepen iskorišćenja motora
i i
i
H g ⋅
·
3600
η
44000 3186 , 0
3600

·
i
η
257 , 0 ·
i
η
o
o
i
7 , 25 · η
7. Određivanje efektivnih karakteristika motora
7.1. Unutrašnje trenje u motoru
C
m
– srednja brzina klipa: 8-18 m/s Druga iteracija
za C
m
pretpo.= 15 m/s gubitak iznosi: C
m
pretpo.= 14,3m/s
m trenja
C B A P ⋅ + ·
5
15 0135 , 0 04 , 0 ⋅ + ·
trenja
P
3 , 14 0135 , 0 04 , 0 ⋅ + ·
trenja
P
MPa P
trenja
24 , 0 · MPa P
trenja
233 , 0 ·
7.2. Srednji efektivni pritisak (konačni, raspoloživi)
trenja m e
P P P − ·
24 , 0 788 , 0 − ·
e
P 233 , 0 788 , 0 − ·
e
P
MPa P
e
548 , 0 · MPa P
e
555 , 0 ·
7.3. Mehanički stepen iskorišćenja
m
e
meh
P
P
·
.
η
788 , 0
548 , 0
.
·
meh
η
788 , 0
555 , 0
.
·
meh
η
695 , 0
.
·
meh
η
o
o
meh
5 , 69
.
· η
o
o
meh
4 , 70
.
· η
7.4. Ukupni stepen iskorišćenja
meh i uk
η η η ⋅ ·
695 , 0 257 , 0 ⋅ ·
uk
η 704 , 0 257 , 0 ⋅ ·
uk
η
18 , 0 ·
uk
η
o
o
uk
18 · η
o
o
uk
1 , 18 · η
8. Usvajanje osnovnih dimenzija motora
8.1. Ukupna radna zapremina motora
e e
em
m
n P
P
V

⋅ ⋅
·
δ 30
5600 548 , 0
4 50000 30

⋅ ⋅
·
m
V
5600 555 , 0
4 50000 30

⋅ ⋅
·
m
V
lit V
m
96 , 1 · lit V
m
93 , 1 ·
Zapremina Vm (lit.) Broj cilindara
0,4 – 0,8 2
0,6 – 2,0 4
1,8 – 3,0 6
> 3,0 8
Usvajam br.cilindara = 4
8.2. Zapremina jednog cilindra
. .
.
cilind br
V
V
m
cil
·
4
96 , 1
.
·
cil
V
4
93 , 1
.
·
cil
V
3
.
49 , 0 dm V
cil
·
3
.
48 , 0 dm V
cil
·
6
8.3. Osnovne dimenzije motora (prečnik i hod klipa)
prečnik klipa:
mm dm
V
D
cil
83 83 , 0
9 , 0
49 , 0 4 4
.
· ·


·


·
π ξ π
mm D 82
9 , 0
48 , 0 4
·


·
π
hod klipa:
S = ξ·D = 0,9·83
S = 75 mm S = 74 mm
8.4. Provera radne zapremine
S D cilind br V ⋅ ⋅ ⋅ ·
2
4
. .
π
75 , 0 83 , 0
4
4
2
⋅ ⋅ ⋅ ·
π
V 74 , 0 82 , 0
4
4
2
⋅ ⋅ ⋅ ·
π
V
. 62 , 1 lit V · . 56 , 1 lit V ·
8.5. Provera srednje brzine klipa
30
e
m
n S
C

·
30
5600 075 , 0 ⋅
·
m
C
30
5600 074 , 0 ⋅
·
m
C
s
m
C
m
14 ·
s
m
C
m
8 , 13 ·
7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful