ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Facultatea de Comert

Proiect la Tranzactii comerciale „ Privatizarea Automobile Craiova de catre Ford ”

Autori :

Seria B, grupa 375

Bucuresti 2008 CUPRINS

6. Analiza aprofundata a tranzactiei......................................................................................36 6.1. Analiza oportunitatii alegerii modelului de tranzactie in cauza de catre fiecare dintre parti in raport cu alte solutii posibile de realizare a obiectivelor proprii.................................36 6.1.1. Solutii alternative posibile: avantaje si dezavantaje......................................................37 6.2. Analiza eficientei tranzactiei potrivit criteriilor de performanta ale fiecarei parti...........38 6.3. Analiza tranzactiei din perspectiva functionalitatii pietei................................................39 6.4. Analiza tranzactiei din perspectiva experientei celei mai avansate in domeniu...............43 7. Concluzii si solutii de urmat................................................................................................42 7.1 Invataminte pentru fiecare dintre parti............................................................................42 7.2. Invataminte pentru politicile economico-sociale...........................................................47 7.3. Paralela intre teorie si practica in privinta tipului de tranzactie ...................................47 8. Autoevaluarea (finala) a studiului de caz elaborat..............................................................49 Referinte si surse bibliografice................................................................................................50

2

1. Caracterizarea generala a privatizarii
1.1. Definirea privatizarii Privatizarea consta in transferul activelor care sunt in proprietatea statului sau a societatilor comerciale cu capital majoritar de stat catre investitori privati. In Romania, primul pas in vederea privatizarii a fost constituit de adoptarea Legii nr.15/1990, prin care fostele intreprinderi de stat din vremea regimului comunist au fost transformate in societati comerciale sau regii autonome. Privatizarea reprezinta un fenomen mondial intalnit atat in tarile occidentale dezvoltate (Franta, Anglia, SUA, Japonia, Italia etc.) cat si tarile in curs de dezvoltare din America de Sud, Africa, Asia etc.; pentru tarile Europei Centrale si de Est, privatizarea constituie un element hotarator al reformelor economico-sociale in scopul constituirii unei economii bazate pe cerintele pietei. Procesul de privatizare reprezinta ansamblul procedurilor si operatiunilor intreprinse, precum si al actelor incheiate de institutia publica implicata care au drept scop diminuarea participatiilor statului detinute la societatea comerciala; procesul de privatizare incepe la data publicarii ofertei de privatizare a institutiei publice implicate; 1.2. Metodele de privatizare In conformitate cu Legea 137/2002, ponderea participatiilor statului intr-o societate comerciala se poate reduce prin: • vanzarea de actiuni; • cresterea capitalului social prin aport de capital privat; • transferul liber de actiuni cu active; • vanzarea de active; sau • combinatie a celor de mai sus. Elemente importante in procesul de privatizare ar putea fi reconsiderarea datoriilor unei societati in vederea cresterii atractivitatii acesteia in scopul privatizarii si emiterea unui certificat oficial referitor la pozitia fiscala care sa arate datoriile restante inregistrate de societate la bugetul de stat. Vanzarea de actiuni este metoda de privatizare cea mai des folosita. Actiunile pot fi vandute fie catre persoane fizice sau persoane juridice, romane sau straine, folosind una din modalitatile urmatoare: • oferta publica; • metode de vanzare specifice pietii de capital; • negociere; • licitatii deschise sau inchise; • certificate de depozit emise de banci de investitii pe piata internationala de capital; • combinatie a celor de mai sus.

3

Indiferent de metoda utilizata, investitorii potentiali au obligatia de a intocmi si depune un dosar de prezentare si o scrisoare de intentie catre autoritatea de privatizare. Pentru societatile cotate, aceste documente trebuie sa respecte regulamentele CNVM. Investitorii potentiali au dreptul de a executa un due diligence inainte de depunerea ofertelor voluntare/obligatorii. Pretul oferit minim trebuie sa fie egal cu valoarea nominala a actiunilor.  Oferta publica: Oferta publica de actiuni are loc in conformitate cu regulamentele CNVM prin societati de brokeraj selectate prin licitatie. Numarul de actiuni care fac obiectul ofertei publice, precum si valoarea lor nominala, trebuie sa ramana neschimbat pe durata intregului proces de vanzare.  Negociere: Vanzarea de actiuni prin negociere este utilizata pentru investitorii strategici reprezentati de agenti profesionisti de licitatie care dobandesc un interes de control intr-o societate. Procesul de negociere poate consta in una din metodele urmatoare: • negociere bazata pe oferte de licitatie finale, imbunatatite si irevocabile, caz in care investitorii potentiali depun oferte de licitatie initiale care fac obiectul altor negocieri cu autoritatile implicate, dupa care prezinta oferta obligatorie finala si imbunatatita; • negociere bazata pe o oferta neobligatorie preliminara; • negociere cu selectie bazata pe oferte tehnice, urmate de oferta financiara.  Licitatii deschise sau inchise: Acestea reprezinta metode de licitatii publice si respecta principiile de negociere, cu exceptia faptului ca adjudecarea are loc prin utilizarea de norme engleze sau olandeze, in cazul licitatiilor inchise.  Vanzarea de active: Activele pot fi privatizate fie prin vanzarea in rate fie prin leasing facand obiectul unei clauze irevocabile de vanzare. Metoda de privatizare utilizata este licitatia deschisa si pretul de oferta se stabileste in urma realizarii unei evaluari de catre un expert independent. In general, prin privatizare se intelege orice transfer al unor activitati ale statului catre sectorul privat. Delimitarile mai stricte definesc privatizarea ca fiind schimbarea formala a formei juridice a intreprinderilor publice in intreprinderi private. In acelasi timp privatizarea nu este numai schimbarea formei juridice a intreprinderilor publice , ci in special dezetatizarea economiei. Aceasta reprezinta o separare a sferei statului de cea a intreprinderilor si introducerea unor mecanisme de reglementare descentralizate si a unor structuri de stimulare care nu produc doar efecte economice pozitive in intreprinderi , ci asigura, de asemenea, controale eficiente ale managerilor, salariatilor si proprietarilor. 1.3. Mecanismul de principiu al privatizarii Etapele necesare pregatirii privatizarii in general • Expertiza-diagnostic – primul pas necesar in pregatirea unei privatizari. Este vorba de examinarea atenta a situatiei financiare si operationale a intreprinderii de stat. Determinarea stadiului in care se afla intreprinderea, a pozitiei economice a acesteia se constituie ca o conditie esesntiala pentru efectuarea unei privatizari durabile si eficiente, care evita total sau in mare parte tensiunile sociale. • Etapa compensarilor legale – consta in stabilirea drepturilor “proprietarilor” existenti in momentul trecerii la privatizare. De regula, creditele si contractele contin clauze 4

speciale care interzic vanzarea sau cedarea controlului asupra activitatii unei intreprinderi debitoare fara acordul creditorilor. • Legalizarea formei de transfer a dreptului de proprietate si modificarea cadrului legal de desfasurare a activitatii in noile conditii. Cu exceptia intreprinderilor mixte, unde statul are drept partener o societate particulara, caz in care lucrurile se simplifica prin vanzarea actiunilor in cadrul societatii mixte, intreprinderile de stat nu pot fi privatizate in forma legala in care ele exista. • Restructurari financiare. Continutul si amploarea restructurarii vor varia de la o intreprindere la alta, functie de modul in care unitatea respectiva a fost administrata. Aspectele principale se refera la inventarierea patrimoniului, la graficul de lichidare a datoriilor, la recuperarea si viteza de rotatie a capitalului, etc. Restructurarea financiara urmareste eliminarea cazurilor de supraevaluare sau subevaluare a patrimoniului prin relaizarea unui inventar detaliat, la valoarea reala respectiv valoarea de comercializare ipotetica la un moment dat. De asemenea, actiunea de restructurare financiara mai cuprinde programul de masuri referitor la relatia dintre cuantumul debitelor si valoarea de vanzare a intreprinderii. • Imbunatatirea starii de functionare a bunurilor din patrimoniu. Problema care se pune esta daca guvernul, in claitate de proprietar al bunurilor este interesat, are posibilitatea financiar-materiala si specialistii necesari pentru a pune la punct starea fizica de functionare, tehnologia, etc., sau lasa acestea in seama noilor cumparatori acceptand afectarea corespunzatoare a valorii tranzactiei. • Aspecte de ordin social. Lichidarea unei societati implica adeseori concedierea salariatilor. Daca ne referim nu numai la lichidarea efectiva ci chiar la preluarea unor societati, in multe cazuri vor aparea, ca o conditie a privatizarii reduceri masive ale fortei de munca in vederea rentabilizarii acestor societati. • Cooperarea noilor investitori cu conducerea intreprinderii. In general conducerile intreprinderilor au rezerve fata de procesul privatizarii. Implicarea vechilor conduceri in procesul de privatizare comporta riscul inertiei, dar prezinta avantajul cunoasterii aprofundate a intreprinderii. Privatizarea este o sarcina multipla si complexa. Etapele care se succed in cadrul programelor de privatizare sunt: • transformarea intreprinderilor publice in forme juridice de drept privat (privatizarea formala ca baza juridica a procesului de privatizare in curs) • transmiterea drepturilor de proprietate asupra intreprinderilor catre persoanele particulare interesate • transferarea integrala a riscului catre proprietari, obligandu-i in felul acesta pe acestia la o conducere eficienta(de exemplu: prin desfiintarea subventiilor, promovarea concurentei etc.). In acest context , trebuie luat in considerare faptul ca privatizarea se poate desfasura si prin dezvoltarea unor intreprinderi private , deja existente sau abia infiintate (“privatizarea de jos”). Succesul privatizarilor este strans legat de implementarea altor elemente ale reformei. Deosebit de importanta este in acest context promovarea competitiei. Astfel , de exemplu , privatizarea monopolurilor nu duce la cresterile de eficienta economica dorite, daca nu este insotita de masuri de stimulare a competitiei, cum ar fi deschiderea pietelor.

5

peste tot in lume exista anumite companii nationale . prin infiintarea de noi societati private. care sa se poata realiza printr-un simplu decret sau lege. Cadrul legal al privatizarii Privatizarea nu este un fenomen spontan. Pentru fostele tari socialiste. • vanzarea de active. Pentru a evita de la inceput pericolele unei posibile capcane a reformei economice si social-politice si aplicarea de apelative sau chiar revenirea la reglementari vechi. cum sunt: • stimularea dezvoltarii sectorului privat. 2. de uzine de avioane ori de automobile si altele asemenea . Practic. Suntem constienti ca statul va continua sa aiba o functie economica. Prin infaptuirea privatizarii si asigurarea preponderentei proprietatii private in economia nationala. ceea ce a afectat grav posibilitatile de satisfacere a nevoilor fiecarui individ si ale intregii societati. • concesionarea. se creaza un teren favorabil pentru manifestarea intereselor economice individuale si de grup ale catatenilor. in calitate de actor al pietei. efecte care pot produce tulburari sociale si pot pune sub semnul intrebarii continuarea reformei. o privatizare rapida si nechibzuita poate avea si ea numeroase efecte negative. trebuie sa se tinde spre o privatizare cat mai rapida. • atragerea capitalului strain. Privatizarea nu are in vedere ignorarea functiilor statului ci doar limitarea rolului acestuia un economie. Din punct de vedere al strategiei de dezvoltare obiectivul urmarit prin privatizare este de a obtine un efect global pozitiv pentru populatia unei tari prin realizarea de circuite economice eficiente si competitive si printr-o antrenare sporita a populatiei in procesul economic. Pe de alta parte insa .Programele de privatizare nu constituie un scop in sine. Insa privatizarea nu poate fi limitata doar la acest rol deoarece acest proces are multiple implicatii in restructurarea intregii vieti economico-sociale din fiecare tara. de ordin strategic. a inabusit initiative si raspunderea personala. in cazul unei privatizari si al unei restructurari trenante a economiei sa nu se contureze efectele positive ale prosperitatii. Monopolul proprietatii de stat in fostele tari socialiste a limitat considerabil realizarea intereselor economice individuale si de grup ale cetatenilor. prin conducerea planificata si supercentralizata a vietii economice. In afara de aceasta. ceea ce duce la nemultumiri sociale in randul populatiei mai ales o data cu aparitia somajului. procesul de privatizare a inceput inca din anul 1990 si s-a desfasurat pe cateva directii principale. de cele mai multe ori. este un proces complex care cere timp si mai ales o strategie adecvata in care sa se analizeze situatia fiecarei intreprinderi publice si sa se decida viitorul acesteia in raport de obiectivele politicii economice corelate cu cerintele pietei si realitatile economico-sociale ale tarii. exista pericolul ca.fie ca e vorba de retele de electricitate. privatizarea este considerata o premisa fundamentala pentru statornicirea unui regim politic democratic si realizarea tranzitiei de la economia planificata supercentralizata la economia de piata. Din ratiuni diferite dar.pe care statul le pastreaza in proprietatea sa. 6 .

332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economic. prin care s-a detaliat metoda MEBO de privatizare (privatizarea intreprinderii prin achizitionarea ei de catre conducere si salariati). cu dobanda scazuta (5%-10% pe an).1. la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar sau asociat. 381 din 29 decembrie 1997 cu modificarile si completarile ulterioare. Of. Legislatia relevanta pentru privatizare in Romania Aceasta se refera la: • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. respectiv Legea nr. 92 /1997 nr. • Legea nr. 92 din 30 decembrie 1997.• privatizarea societatilor proprietate de stat. in Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Proprietattii Statului (APAPS). • Ordinul nr. cu o perioada de rambursare in rate de pana la 12 ani. a conducerii.cu modificarile si completarile ulterioare. • Legea nr. 77/1994.10. Institutia si-a schimbat denumirea in 2001. 58/1991 privind privatizarea inteprinderilor de stat. alte doua legi au reintregit cadrul juridic. nou-create. iar in 2003 a fost redenumita Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS). 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice.1999. Sunt supuse privatizarii societatile comerciale. Ulterior. publicat in Monitorul Oficial nr. a 30% din capitalul intreprinderilor de stat catre toti cetatenii romani cu drept de proprietate). a fostilor salariati si a altor persoane care aveau relatii contractuale cu societatea. publicat in: Monitorul Oficial nr. precum si regiile autonome. care asigura transferul real si liber a 30% din actiunile in societatile comerciale de stat catre populatie (aproximativ 300 USD pe primitor eligibil) si stabilirea unor proceduri realiste pentru vanzarea actiunilor emise de societatile comerciale. Deosebit de relevanta pentru agricultura. 236/1999. Elementele initiale ale procesului de privatizare au fost stabilite prin Legea nr. filialele la care sunt actionari/asociati majoritari societati comerciale cu capital majoritar de stat. 356 din 3 iulie 2001.Si Legea nr. dar care instituia si structurile adecvate in acest domeniu. care preciza nu numai caile de a vinde pachetele de actiuni detinute de stat (dupa distribuirea. de accelerare a privatizari. Conform acestei legi. denumita Fondul Proprietatii Statului (FPS). Pentru derularea acestui proces in bune conditiuni. Legea privatizarii in masa (PM)”. deoarece a permis participarea producatorilor agricoli la privatizarea societatilor de servicii de mecanizare. care reglementa participarea la privatizarea unei societati comerciale a angajatilor sai. privind stimularea investitiilor directe. Procesul de privatizare propriu-zisa in Romania a fost initiat pe baza Legii nr. • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. a fost creat un cadru juridic si institutional adecvat. indiferent de actul normativ in baza caruia s-au infiintat. cu modificarile si completarile ulterioare. legea a introdus sistemul de “privatizare pe credit”. gratis. cu modificarile si completarile ulterioare. atributia de privatizare a societatilor comerciale aflate in proprietatea statului revenea unei institutii specializate. 709/1999 privind continutul avizului de mediu pentru privatizare. 2. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale. 55/1995. publicat in: Monitorul Oficial nr. publicata in Monitorul Oficial nr.476/1. 386 din 30 decembrie 1997 cu modificarile si completarile ulterioare.58/1991.publicata in M. 7 . nr.

• Hotararea Guvernului nr. Of. • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 434 din 21 iunie 2002. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii. 577 /2002. 36/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. privind unele masuri pentru finalizarea privatizarii societatilor comerciale aflate in portofoliul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizari.2002 . 36/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19 din 6 ianuarie 2005.26/2003. aprobata cu modificari prin Legea nr. 191/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.869/2001 privind organizarea si functionarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie.101/2006 privind reorganizarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie. • Hotararea Guvernului nr. 26/2004.modificata si completata. • Legea nr. publicata in Monitorul Oficial nr. 359 din 23 aprilie 2004.2005. 97/2002 privind asigurarea transparentei in domeniul ajutorului de stat si a relatiilor financiare dintre autoritatile publice si intreprinderile publice. • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie. • Hotararea Guvernului nr. publicata in M. • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii. • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23 din 15 aprilie 2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului. publicata in M.184/2005 privind aprobarea Strategiei de accelerare a privatizarii si atragere de investitii pentru agentii economici din portofoliul Ministerului Economiei si Comertului pentru anul 2005. cu modificarile si completarile ulterioare • Ordonanta Guvernului nr. 8 . 19/6.193/2004. • Hotararea Guvernului nr. pentru aprobarea Normelor privind privatizarea societatilor comerciale cu capital majoritar de stat care au ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatiipentru Valorificarea Activelor Statului.08.• Hotararea Guvernului nr. precum si transparenta financiara in cadrul anumitor intreprinderi. 137/2002 . publicat in: Monitorul Oficial nr. • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. nr. cu modifcarile si completarile ulterioare. cu modificarile si completarile ulterioare. publicata in Monitorul Oficial nr. publicat in: Monitorul Oficial nr. 631/28. 2. • Legea nr. 552/2001 . publicat in: Monitorul Oficial nr. 385 din 30 aprilie 2004. nr. si a Legii nr. • Hotararea Guvernului nr. 215 din 28 martie 2002 cu modificarile si completarile ulterioare. Of. privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii. cu modificarile si completarile ulterioare.02. precum si a unor masuri pentru aplicarea acesteia. publicat in: Monitorul Oficial nr. 503 din 4 iunie 2004.privind transparenta relatiilor financiare dintre autoritatile publice si intreprinderile publice.

cu prevederi contradictorii. 80/723/CEE 25. Actele normative precum si etapele privatizarii difera de la tara la tara. 40/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.02.. Partea I nr. pana la momentul la care va exista un singur act normativ care sa sistematizeze toate dispozitiile privind procesul de diminuare a activelor statului’’ 2.1980 . Legislatia relevanta “postprivatizare” • Ordonanta Guvernului nr.Acest act normativ vine sa aduca un plus de transparenta si de celeritate procesului de privatizare a participatiilor statului.116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale. 9 . 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale. mai ales.1980 privind transparenta raporturilor financiare dintre statele membre si intreprinderile publice. exista mai multe legi in acest domeniu. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale. 2204/2002 al Comisiei din 12 decembrie 2002 de aplicare a articolelor 87 si 88 din Tratatul CE in raport cu ajutoarelor de stat pentru ocuparea fortei de munca. publicata in Monitorul Oficial nr.Comisia Europeana si-a exprimat unele rezerve cu privire la claritatea si transparenta legislatiei in domeniul privatizarii. • Ordonanta de urgenta nr. regii autonome. publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene OJ L 195 din 29. 506/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. in prezent. destinatia acestor fonduri.3/2007 privind unele masuri pentru restructurarea si/sau privatizarea unor societati din portofoliul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului. • Legea nr. • Ordonanta de urgenta nr. • Regulamentul (CE) nr.• Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.07. • Ordonanta Guvernului nr. Legislatia comunitara privind privatizarea: • Directiva Comisiei nr. 2. precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale.3. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale. astfel incat sa reiasa clar ce fonduri sunt alocate direct sau prin intermediul acestor intreprinderi publice si.116/15. 25/2002”).06.2007. 489/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 50/2007 din 30/05/2007 Publicat in Monitorul Oficial. companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat. Motivul adoptarii : . 387 din 07/06/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. • Hotararea Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale (“OG nr. Continut: Directiva instituie pentru statele membre obligativitatea asigurarii transparentei raporturilor financiare dintre autoritatile lor publice si intreprinderile publice. in contextul in care.2.

banci consiliere pentru privatizare. prin plati compensatorii si pensiilor anticipate care se platesc direct angajatilor disponibilizati si nu constituie ajutoare de stat in temeiul art. conform uneia dintre metodele de privatizare prevazute de Legea nr. dreptul de proprietate trebuie atat recunoscut.244/02/2004 despre Orientarile comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate. c) asigurarea egalitatii de tratament intre cumparatori. 10 . cat si respectat.publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L1 din 04.42). cu luarea in considerare a tuturor elementelor ce alcatuiesc oferta de cumparare. Este evident ca o economie de piata nu se poate dezvolta fara existenta unui mediu inconjurator legislativ si institutional adecvat acestui mecanism economic. Pentru tara noastra Parlamentul stabileste prin legea privatizarii cadrul juridic pentru desfasurarea procesului de privatizare in baza urmatoarelor principii: a) asigurarea transparentei procesului de privatizare. exista Comisia de Privatizare. Se impun. in special privind consecintele acestuia – libertatea de transmitere a obiectului proprietatii. b) vanzarea la pretul de piata rezultat din raportul dintre cerere si oferta. crearea sau specializarea unor institutii de profil – cabinete de audit. 577/2002 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare. Pornind de la faptul ca patrimoniul unei intreprinderi ce se privatizeaza reprezinta o parte din avutia nationala a tarii. (art. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii (cu modificarile si completarile ulterioare) si Hotararea Guvernului nr. cu accent pe externalizarea unor activitati si/sau active.• Regulamentul Consiliului (CE) nr.(1) din Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene. d) aplicarea unor programe de restructurare anterioare privatizarii. e) instituirea administrarii speciale in perioada de privatizare. Analizand continutul diferitelor acte normative ce reglementeaza procesul de privatizare. dezvoltarea dreptului comercial. precum si situatiile concrete ale privatizarilor dintr-o serie de tari dezvoltate.01. iar pe plan financiarcontabil stabilirea unor metodologii adecvate de evaluare a patrimoniului intreprinderilor. comisia este independenta in activitatea sa si se compune din persoane cu o vasta experienta economico-financiara si juridica. 3. in conditii de impartialitate totala. In Comunicarea Uniunii Europene este prevazuta si acoperirea costurilor sociale ale restructurarii. de exemplu. in special a activelor cu caracter social. rezulta o serie de principii de baza avute in vedere. Cadrul institutional al privatizarii Principalii actori din cadrul acestui proces sunt intr-un limbaj simplificat:  “Societatea Tinta” – o societate comerciala supusa unui proces de privatizare prin vanzare de actiuni. banci specializate pentru credite pe termen scurt sau mediu in scopul privatizarii etc.87 alin. care se ocupa in mod direct de evaluarea intreprinderii. de asemenea. • Comunicarea Comisiei Europene nr. se prevad masuri speciale pentru a se asigura o evaluare cat mai realista a respectivelor unitati. In Franta.1/2003 privind punerea in aplicare a regulilor de concurenta prevazute la articolele 81 si 82 din Tratatul CE . Pe plan juridic.2003. organizarea tribunalelor comerciale.

• aproba modificarea strategiei de privatizare. autoritatile administratiei publice locale. In acest scop. ia masuri obligatorii pentru accelerarea si finalizarea procesului de privatizare si raspunde in fata Parlamentului de indeplinirea acestor obligatii. institutia publica implicata exercita urmatoarele atributii : 11 . AVAS. • ia orice alte masuri in calitate de autoritate centrala de aplicare a prezentului Titlu. suspendarea sau intreruperea procesului de privatizare pentru societatile comerciale de interes strategic. A. pentru societatile comerciale aflate in programme speciale de privatizare. precum si pentru alte societati comerciale cu impact deosebit intr-un anumit domeniu de activitate sau intr-o regiune. 3. Purtatori ai ofertei de privatizare In cadrul procesului de privatizare purtator al ofertei este Statul roman prin intermediul Guvernului Romaniei si al institutiilor publice implicate care iau decizia de privatizare in urma unei evaluari economico-financiare a respectivei societati comerciale sau Regii autonome.  “Contractul de privatizare” – contractul de vanzare-cumparare a pachetului majoritar de actiuni al Societatii Tinta incheiat (sau care urmeaza a fi incheiat) intre Cumparator si Vanzator.  “Vanzatorul” – o autoritate a statului care a detinut actiuni in Societatea Tinta dar lea vandut Cumparatorului. sau inca le detine dar urmeaza a le vinde Cumparatorului (ex. • aproba elementele esentiale ale mandatului acordat institutiei publice implicate/societatilor comerciale. Guvernul Romaniei Competentele si atributiile Guvernului: Guvernul asigura infaptuirea politicii de privatizare. precum si pentru majorarea capitalului social al acestora sau al filialelor acestora. Institutia publica implicata realizeaza intregul proces de administrare si privatizare. inclusiv metoda de vanzare si conditiile principale ale contractelor ce urmeaza a fi incheiate pentru vanzarea actiunilor ori activelor societatilor comerciale ori pentru vanzarea actiunilor pe care acestea le detin la filiale. coordoneaza si controleaza activitatea institutiilor publice implicate care au competente si atributii in realizarea privatizarii. care au atributii in privatizarea unei societati comerciale. dupa caz. OPSPI).1. B. pentru societatile comerciale aflate in programme speciale de privatizare. societatile din domeniul utilitatilor. precum si pentru alte societati comerciale cu impact deosebit intr-un anumit domeniu de activitate sau intr-o regiune. dupa caz. societatile din domeniul utilitatilor.prin aport de capital. precum si strategia concreta de privatizare pentru societatile comerciale de interes strategic. “Cumparator” – o persoana fizica sau juridica care a semnat un contract de vanzarecumparare a unui pachet majoritar de actiuni in Societatea Tinta sau este pe cale sa semneze un astfel de contract cu Vanzatorul. In categoria institutiilor publice sunt incluse Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) si ministerele de resort ori. In scopul prevazut Guvernul: • aproba strategia nationala de privatizare. cu privire la societatile comerciale din portofoliul propriu.

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. pentru vanzarea unui portofoliu de actiuni pe piata de capital internationala.• exercita toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar a statului sau a autoritatilor administratiei publice locale. c) publica in presa scrisa si/sau in sistem electronic. in baza certificatelor de depozit sau a altor instrumente financiare utilizate pe aceasta piata. f) initiaza sau. national si/sau international dupa caz. restructurarii si lichidarii societatilor din portofoliul propriu. vanzarea la pretul de piata a activelor din patrimoniul societatilor comerciale si regiilor autonome cu exceptia celor supuse in mod obligatoriu procedurii de vanzare. e) efectueaza vanzarea. postprivatizarii. servicii de asistenta de specialitate in domeniul administrarii.2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. luand masuri privind:  pregatirea si realizarea unor operatiuni organizatorice. institutiile publice implicate pot incheia contracte cu societati de valori mobiliare. dosarul de prezentare. la pretul de piata. romane ori straine. • ia toate masurile necesare pentru realizarea procesului de privatizare a societatilor comerciale: a) stabileste/modifica metoda adecvata de privatizare si o schimba in masura in care este necesar. a actiunilor emise de societatile comerciale. fisa de prezentare. 359 din 23 aprilie 2004. externalizare de activitati precum si orice alte metode prevazute de legislatie. manageriale si financiare. in conditiile legii.04. • AVAS . dupa caz. O institutie publica implicata poate transfera. Cadrul legislativ privind infiintarea AVAS: o Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. d) dispune intocmirea sau intocmeste. tehnologice.  restructurarea societatilor comerciale prin fuziune. 360/2004 12 . imputernicind in acest sens reprezentantii sai in adunarea generala a actionarilor: a) administrarea societatilor/companiilor nationale. nationale ori internationale. prospectul de oferta publica sau alte documente ce prezinta relevanta in procesul de privatizare . divizare. aproba. b) instituie sau dupa caz dispune incetarea administrarii speciale . cu aprobarea transferului prin hotarare a Guvernului. potrivit dispozitiilor prezentei legi. De asemenea. b) lichidarea societatilor comerciale neprofitabile. a societatilor comerciale si a regiilor autonome pe care le are in portofoliu. aprobata cu completari modificarile si completari prin Legea nr. catre alta institutie publica implicata. pentru vanzarea actiunilor la bursele de valori sau pe alte piete organizate. privatizarii. 23/15. dupa caz. vanzare de active. listele cuprinzand societatile comerciale care se privatizeaza. pe plan local. precum si cu banci de investitii. destinate sa asigure cresterea performantelor tehnicoeconomice ale societatii comerciale. tehnice. pachete de actiuni detinute de catre aceasta la societati comerciale din portofoliul propriu. raportul de evaluare. Institutiile publice implicate au dreptul sa contracteze cu persoane fizice sau juridice.

• valorificarea si administrarea participatiilor (vanzarea pachetelor de actiuni) si a creantelor. • privatizarea societatilor comerciale care se va realiza prin doua structuri. existente in portofoliul AVAS sau transferate din administrarea MEC. 3. precum si a celorlalte societati comerciale si a filialelor acestora.atat a contractelor de vanzare de actiuni cat si a veniturilor postprivatizare.218. privatizarea si.2. a membrilor consiliului de administratie sau a pensionarilor cu ultimul loc de munca la respectiva societate 13 . AVAS functioneaza din 2006 pe baza unei noi structuri organizatorice. arhivele si documentatia aferente operatorilor economici transferati de la MEC. • monitorizarea managementului societatilor comerciale . 948 din 24 decembrie 2002 cu modificarile si completarile ulterioare In urma Ordonantei de Urgenta nr. Atributiile se refera la administrarea. a fost preluat patrimoniul OPSPI. pe care AVAS le detine la companiile din portofoliul sau. Sediul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului este in Municipiul Bucuresti.1998 . respectiv AVAS s-a reorganizat prin comasarea prin absorbtie cu OPSPI (Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie). Purtatori ai cererii de privatizare Din aceasta categorie pot face parte: • Persoane juridice romane • Persoane fizice romane • Comercianti persoane fizice sau asociatii familiale • Persoane juridice starine • Persoane fizice straine • Asociatia salariatilor. ce vor valorifica (vor trece in proprietate privata) pachetele majoritare sau minoritare. institutie care s-a desfiintat. lichidarea societatilor si companiilor nationale si a filialelor acestora.o Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. Functiile AVAS: • activitatea de administrare a societatilor comerciale la care AVAS detine pachete de actiuni si a creantelor pe care le are la diverse companii. dupa caz. • restructurarea societatilor comerciale la care AVAS este actionar majoritar • Ministerul de resort inseamna ministerul sau organul administratiei publice centrale in al carui domeniu de specialitate se incadreaza activitatea principala a societatii comerciale sau sub a carui autoritate functioneaza regia autonoma. restructurarea. privind valorificarea unor active bancare. Valorificarea creantelor se va realiza prin doua directii. • managementul informatiilor privind societatile comerciale . respectiv creante fiscale. 101 din 6 decembrie 2006. • gestionarea creantelor bancare comerciale sau fiscale . sector 1. 51/15. publicat in: MONITORUL OFICIAL nr.12.Aceasta structura va exercita toate drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de actionar a statului. precum si personalul OPSPI.republicata. de executari silite active. • activitatea de monitorizare postprivatizare. • activitatea privind monitorizarea societatilor aflate in lichidare voluntara . Calea Victoriei nr.

intermediere pe piata valorilor mobiliare. societati care presteaza servicii de contabilitate si audit financiar. Mijlocitori. romana sau straina.mijlocitor al privatizarii Este organ de specialitate al administratiei publice centrale care asigura si coordoneaza aplicarea strategiei si politicilor Guvernului in domeniul muncii. cu mentiunea ca persoanele juridice straine se pot asocia cu o persoana juridica sau firma romana din categoriile sus-mentionate. consultanta. precum si cei care inregistreaza datorii bugetare restante”. facilitatori. Are atributii importante in ceea ce priveste ocuparea.Conform Legii nr. banci de investitii. care au avut contracte de vanzare-cumparare de actiuni incheiate cu oricare institutie publica implicata si care au fost rezolvite din cauze imputabile acestora printr-o hotarare judecatoreasca sau arbitrala definitiva si irevocabiIa sau ca efect al conditiilor de rezolutiune stipulate in contractele de vanzare-cumparare de actiuni. inclusive exercitiul puterilor si beneficiile speciale acordate institutiilor publice implicate. furnizori de informatii • Ministerul Economiei si Finantelor – mijlocitor al procesului de privatizare Ministerul Economiei si Finantelor se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale. romane ori straine. Agentii de privatizare actioneaza in numele si in contul institutiilor publice implicate si au toate drepturile aferente actiunilor acestora la societatile comerciale. • Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale . societati financiare. privatizarii si lichidarii intreprinderilor. familiei. indiferent daca acestea actioneaza individual ori in asociere. Institutia publica implicata va organiza selectarea prin licitatie a agentilor de privatizare cu care va incheia contracte de mandat. 3. protectiei si solidaritatii sociale. protectiei si securitatii sociale 14 . Agenti de privatizare In scopul accelerarii procesului de privatizare institutiile publice implicate pot delega unor agenti de privatizare exercitiul anumitor drepturi si puteri. specializata in activitati financiare.4. in baza unui mandat. Poate fi agent de privatizare orice persoana juridica. in subordinea Guvernului.3. in fuziuni si achizitii. egalitatii de sanse. societati si fonduri de investitii. Printre functiile indeplinite amintim: o de elaborare a programelor in domeniul muncii. formarea si reconversia profesionala a fortei de munca.137/2002 “nu pot participa la procesul de privatizare persoane fizice sau juridice. care aplica strategia si Programul de guvernare in domeniul economiei si finantelor publice. cu deosebire a celei disponibilizate in urma restructurarii. potrivit normelor metodologice emise . precum si cabinete sau societati profesionale de avocatura. precum: banci. Cumparator nu poate fi o persoana juridica romana de drept public sau o societate comerciala la care statul roman ori o autoritate a administratiei publice locale detine mai mult de 33% din totalul actiunilor cu drept de vot in adunarea generala a actionarilor. 3.

alte autoritati sau institutii publice. Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului. organ de mijlocire a privatizarii. in subordinea Guvernului. care asigura elaborarea. asociatii profesionale. mijlocitor al privatizarii Este organul de specialitate al administratiei publice centrale. industrie. in subordinea Guvernului. pentru stimularea atragerii investitiilor straine in Romania si elaborarea analizelor si prognozelor privind dezvoltarea economiei romanesti • Ministerul Economiei si Comertului . facilitator al privatizarii Coordoneaza elaborarea Politicii industriale a Romaniei si a Planului de Actiune aferent. infiintata in decembrie 2000 prin reorganizarea Fondului Proprietatii de Stat. • Ministerul Dezvoltarii si Prognozei . energie. ministere.mijlocitor. institute economice. este responsabila pentru implementarea strategiei de privatizare si restructurare precum si pentru administrarea participatiilor statului in societatile comerciale din portofoliul sau. productia de aparare. sindicate. care realizeaza si gestioneaza baza de date si sistemul informational in domeniile industriei si resurselor. integrare europeana si relatii externe. in subordinea Guvernului. actiune la care a atras participarea celorlalti principali factori interesati in domeniul industrial: sectorul privat. in stransa legatura cu sistemul informational national si international o Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie care exercita in numele Ministerului Industriei si Resurselor atributiile acestuia ca institutie publica implicata in domeniul privatizarii si deruleaza activitatile legate de exercitarea calitatii de actionar al statului la societatile si companiile nationale si la celelalte societati comerciale din portofoliul acestuia.mijlocitor al procesului de privatizare Este organul de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Guvernului care aplica strategia si Programul Guvernului in vederea promovarii politicilor de dezvoltare economica si sociala. resurse minerale.mijlocitor al procesului de privatizare Este organul de specialitate al administratiei publice centrale. cu personalitate juridica. • Ministerul Industriei si Resurselor . comert. 15 . prin care se asigura exercitarea controlului aplicarii unitare si respectarii reglementarilor legale in domeniul sau de activitate si al functionarii institutiilor care isi desfasoara activitatea sub autoritatea sau in coordonarea sa. cu personalitate juridica. patronate.o de armonizare cu reglementarile Uniunii Europene a cadrului legislativ din domeniul sau de activitate o de autoritate de stat. Activitatea sa este sustinuta de: o Institutul de Management si Informatica. • Ministerul Justitiei – furnizor de informatii. in conformitate cu principiile democratice ale statului de drept. care realizeaza politica Guvernului in domeniile privind cresterea economica. coordonarea si aplicarea strategiei si a programului de guvernare in vederea bunei functionari a justitiei ca serviciu public si vegheaza la stricta aplicare a legii.

Firme de consultanta economico-financiara – mijlocitori. furnizori de informatii in procesul de privatizare Sunt societati care au prestigiu in domeniul justitiei. piata financiara. derularea de proiecte statistice in vederea asigurarii comparabilitatii datelor statistice cu statisticile altor tari si alinierea la standardele UE. sfaturi in legatura cu fundamentarea deciziei alegerii unei metode de privatizare sau stabilirii unui pret adecvat pentru activele unei societati sau pretul unei intreprinderi. o asimilarea indicatorilor statistici specifici economiei de piata si implementarea metodologiilor de cercetare si calcul in concordanta cu standardele si practica internationala. o dezvoltarea statisticii calitative. CCIR este o organizatie neguvernamentala. • Agentia Nationala de Administrare Fiscala – furnizor de informatii Agentia Nationala de Administrare Fiscala reprezinta principalul motor al colectarii veniturilor la bugetul de stat • Camera de Comert si Industrie a Romaniei – furnizor de informatii Ofera societatilor comerciale accesul la informatii privind comunitatea de afaceri. colaborarea cu CCIR este cu siguranta benefica atat pentru dezvoltarea afacerii. cat si pentru dezvoltarea competentelor personalului sau pentru pregatirea in vederea integrarii in UE. in completarea celei traditionale. • Bursa de Valori Bucuresti – furnizor de informatii 16 • • . Societati de avocatura cu experienta – mijlocitori. cu caracter autonom. distributia moderna a produselor si servicii de consultanta. coerent si propice dezvoltarii sectorului privat. intrucat acestea vor acorda asistenta legala permanenta institutiilor publice insarcinate cu privatizarea. restructurarea . o extinderea si diversificarea mijloacelor de diseminare a datelor. fie ea straina sau romana. furnizori de informatii Joaca rolul de facilitatori in procesul de privatizare.retehnologizarea. finantat de la bugetul de stat. in subordinea Guvernului. Pentru orice companie. Activitatea Institutului National de Statistica se orienteaza catre urmatoarele obiective principale: o producerea informatiilor statistice operative necesare factorilor de decizie ai strategiei economico-sociale. privatizarea. asigurarea calitatii si certificarea produselor. cu personalitate juridica. durabile si deschise spre exterior. piata extrabursiera. CCIR actioneaza pentru crearea unui mediu de afaceri stabil. intrucat institutiile publice implicat in process apeleaza la serviciile acestor firme pentru obtinerea de informatii. unei economii de piata reale. o cooperarea cu alte institute nationale de statistica in vederea dezvoltarii unui sistem statistic durabil. • Institutul National de Statistica – furnizor de informatii Institutul National de Statistica este organul de specialitate al administratiei publice centrale. care sustine interesele comunitatii de afaceri si. pe plan national si pe pietele externe. in special pe cele ale membrilor sai. piata bursiera/de marfuri si valori. in dialogul cu institutiile statului si organismele internationale.

C.C.L.C.C. care pot fi sprijinite de BERD sunt: accelerarea si stabilirea ca prioritate a procesului de restructurare si privatizare a intreprinderilor.R. AVAS apeleaza la serviciile unor evaluatori autorizati.L. Bucuresti S. Cluj – Napoca S. Lista evaluatorilor autorizati. IRECSON S. SOCIETATEA GENERALA A EXPERTILOR TEHNICI S.R.C. IPCM S.L. CONT-EXPERT S. Bucuresti S. ICPSP S. BDO CONTI AUDIT S.R.L.C.A. Bucuresti S.Rolul Bursei de Valori Bucuresti este de a furniza o piata organizata pentru tranzactionarea valorilor mobiliare.L. ROMANIAN EXPERT CONSULTING S. SIERRA QUADRANT CONSULTING GRUP S.A.C.R. LERO ADVANCED CONSULTING S.Filiala Bucuresti S.C.A.L.R.C.C. SAGITUS CONSULT S.C. restructurarea utilitatilor publice si introducerea finantarii private in domeniul infrastructurii.C.5.C.R. Bucuresti S.C. IPROLAM S. EXPERT BUILDINGS S.R. CONSULTA 99 S.R.R. TEHNIC ROM EXPERT CONSULTING S.L. Astazi. Bucuresti (Institutul de cercetare-proiectare sisteme de productie) S.R. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S. dezvoltarea pietelor de capital. Bacau S. PROCEMA S. pentru atragerea Investitiilor Straine Directe. fiind cel mai mare investitor unic din regiune si mobilizand investitii straine directe semnificative peste propriile sale mijloace de finantare.C. Timisoara S. Targu Mures 17 .C. Constanta S. • Presa si site-uri de specialitate – furnizor de informatii • Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) – facilitator Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare a fost infiintata in 1991 pentru a crea un nou sector privat intr-un mediu democratic. Craiova S. 3. Brasov S.C. ROMLIDER TURISM .L.L. Prioritatile in domeniul reformei.R. persoane juridice romane. DARIAN ROM SUISSE S.A.R. Bucuresti S. Bucuresti S.R. imbunatatirea si stabilizarea cadrului legal si de afaceri.C. ALFA CHIM CONSULTING S. care pot participa la selectiile de oferte ce vor fi organizate in vederea intocmirii rapoartelor de evaluare la societatile comerciale supuse procesului de privatizare: S. Iasi S. de a contribui la cresterea lichiditatii valorilor mobiliare prin concentrarea in piata a unui volum cat mai mare de valori mobiliare.L.A. Bucuresti S.L. BERD foloseste investitiile pentru a ajuta la construirea economiilor de piata si ale democratiilor in 27 de tari din Europa si Asia centrala.C. IPIEV CONSULTING S. Bucuresti S.L. BUSINESS EVALUATOR S. Bucuresti S.A. Bucuresti S. de a contribui la formarea unor preturi care sa reflecte in mod corespunzator relatia cerere-oferta si de a disemina aceste preturi catre public.L.C.A Bacau S.C. agreati de catre AVAS.L.R. Evaluatori autorizati Pentru fundamentarea deciziilor de alegere a investitorilor. Bucuresti S.

A. internationale de cantitate.1. ce au un puternic efect de antrenare pentru ansamblul sistemului economic romanesc.C.140 (1)) Curtea de Conturi controleaza incasarea si utilizarea.L.L." (Constitutia Romaniei .S. Consiliul Concurentei are drept scop protejarea si stimularea concurentei pentru asigurarea unui mediu concurential normal .G. avand rolul de a intocmi proiecte de legi si de a monitoriza aplicarea acestora. Rolul Consiliului Concurentei in calitate de autoritate administrativa autonoma are doua dimensiuni: una corectiva privind restabilirea si mentinerea un mediu competitiv normal. totodata. Scurt istoric Romania a introdus automobilul in circulatie inainte de finele secolului al XIX-lea. JPA AUDIT & CONSULTANTA S.R. independent de statele membre. in vederea promovarii intereselor consumatorilor. calitate si structura. In conditiile legii organice. a veniturilor cuvenite institutiei publice implicate.C.art.L. chiar de la debutul producerii lor. Comisia este un organ al Comunitatilor Europene. Romania s-a situat printre primele 10 tari din Europa in care au circulat automobile 18 . 4. EXPERT EVALUATOR S. COLLIERS INTERNATIONAL S.C. Romania.L. Bucuresti 3. iar in anul 1904 posesorii automobilelor s-au constituit intr-o societate automobilistica – Automobil Clubul Roman.L. are in fata noi perspective economice care vor fi marcate in continuare de ameliorarea productiei si vanzarii de autoturisme. mentinerea si stimularea concurentei si a unui mediu concurential normal. Baia Mare S. de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public.6. Autoritati de supraveghere • Consiliul Concurentei Consiliul Concurentei urmareste protectia.R. potrivit destinatiilor prevazute de lege.R.E. litigiile rezultate din activitatea Curtii de Conturi se solutioneaza de instantele judecatoresti specializate. Evolutia numarului de automobile la sfarsitul acestui secol a fost relativ lenta. • Comisia europeana Reprezinta organul executiv al Uniunii Europene. 4. in jur de 60. Piata auto in Romania Productia. ROMCONST CONSULTING S. R.R. iar cealalta.C.C. ca membru al Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007.L. In conformitate cu prevederile Legii concurentei. Real Estate Advisory Group S. Iasi S. piata si concurenta in domeniul autoturismelor din Romania se afla inca de la inceputurile lor sub influenta exigentelor interne si. • Curtea de conturi „Curtea de Conturi exercita controlul asupra modului de formare.R. Alba Iulia S. EVALUAR S. Bucuresti S.R. dimensiunea preventiva de monitorizare a pietelor si supravegherea actorilor pe aceste piete. In prezent.C. Bucuresti S. motorul sistemului institutional al Comunitatii.

In paralel cu dezvoltarea pietei de productie a autovehiculelor se dezvolta in Romania si piata de productie a pieselor auto.9%. Piata auto romaneasca ar putea ajunge anul acesta la 350. Vanzarile de masini noi din import au crescut cu 50% in primele patru luni ale anului. inclusiv vehiculele comerciale. pana la peste 52. 19 . Prin aceasta liberalizare orice agent economic care poate indeplini conditiile impuse de un producator de autoturisme poate deveni importator.8% fata de cele peste 71.067 unitati in primele patru luni din 2007.413 unitati. 4. cifra de 228. cu o crestere a numarului de jucatori. Debutul acestei piete s-a facut incepand cu acest an odata cu uzina de la Colibasi inaugurata pentru a produce in serie modelul Dacia 1100. in crestere cu 3. proiectii pe termen mediu.877 de masini vandute fiind atinsa dupa numai noua luni de activitate comerciala.000 de unitati.6% respectiv 47. Dupa anul 1990 concurenta pe piata de autoturisme in Romania s-a dezvoltat continuu. Piata de autoturisme din tara noastra. era formata din cele trei marci romanesti de autoturisme (DACIA.2.000 de automobile produse in perioada similara a anului trecut.000 de automobile noi comercializate. exporturile au crescut cu 36. dupa ce in primele patru luni din 2006 au fost trimise peste hotare mai mult de 28.1 Volumul tranzactiilor pe piata auto Piata auto din Romania a anului 2007 este cu aproape un sfert mai mare decat cea a anului trecut. incluzand si vehiculele comerciale. a carei valoare de piata s-a cifrat in 2005 la valoarea de 2 miliarde de euro. in timp ce marcile autohtone au inregistrat o scadere de 14%. dinamica si structura tranzactiilor. In prezent exista circa 39 de marci importate de autoturisme. cum era pana in momentul liberalizarii pietei auto. urmand capacitatile de la Campulung .Muscel. piata romaneasca comparativ cu pietele cele mai avansate pe plan european 4. Tot ca urmare a acestei liberalizari un agent economic isi poate face service fara a fi conditionat de detinerea unui showroom. ajungand ca in 2006 sa fie inlaturata orice ingradire a concurentei prin liberalizarea pietei de autoturisme in vederea integrarii tarii noastre in Uniunea Europeana la 1 ianuarie 2007. In schimb numaraul autoturismelor importate in aceeasi perioada a anului 2007 a crescut cu 51.3%. dar trebuie sa indeplinesti 100% conditiile impuse de producator. conform statisticilor APIA. Timisoara si Craiova. in crestere cu peste 15% fata de anul trecut cand s-au vandut putin peste 297. Totalul autoturismelor vandute din productia interna in primele 10 luni ale anului 2007 se situeaza la 92340 in scadere fata de aceeasi perioada a anului 2006 cu 8. deci a fost eliminata exclusivitatea existenta pana la 1 ianuarie 2006 de importatorii diferitelor marci de autoturisme. se prevede ca anul acesta se va dezvolta piata de piese si componente auto. conform buletinului statistic APIA.1 Inainte de anul 1968 nu putem sa vorbim despre o piata nationala propriu-zisa de automobile.2.000 de autovehicule noi. In luna octombrie 2007 se inregistrau vanzari de 9774 de autoturisme autohtone si 19573 de autoturisme din import cu o variatie de -8. cand exista un contract-service si vanzare. La acestea se adauga cei doi producatori autohtoni. Productia interna s-a cifrat la 74. In acest sens. pana la 38.000 de automobile. In schimb.6% fata de luna octombrie 2006. in anul 1990.8%. care au o retea de comercializare aflata in plina dezvoltare in toata tara. ARO SI OLTCIT). Volumul. si anume: Dacia Groupe Renault Mioveni si Daewoo Automobile Romania. In 2005 s-au comercializat putin peste 256.000 de unitati.

1%).043 masini vandute pe piata romaneasca in primele patru luni au motor diesel. Renault.3 procente din totalul volumului pietei auto. au reusit sa vanda peste 21.2. La polul opus se afla pietele din tarile central si est europene care inregistreaza cresteri foarte mari. 4. 1998-2006 4. iar Top 5-ul de Opel (13. Podiumul a fost completat de Skoda – ale carei aproximativ 17.2% pentru primele 10 luni ale anului. Cehiei. si inca cu 60.2. inregistrand in octombrie un plus de 5.1% comparativ cu primele noua luni ale anului trecut –.238 de unitati. Piata auto romaneasca comparativ cu piata auto mondiala Piata auto europeana si-a revenit dupa scaderea de 1. Portugaliei. saturatia pietelor occidentale. in timp ce tarile din vest au crescut cu doar 4. Fabricantul de la Mioveni a acaparat 30. Structura tranzactiilor pe piata auto Numarul unu in ceea ce priveste comercializarile de masini noi a fost producatorul autohton Dacia.1%).4.5%.2.8%. mult peste Daewoo Automobile Romania.4. Cea mai mare piata auto din Europa .5%) si Ford (11. Noile state membre. pe locul doi situandu-se Volkswagen cu 17. intrecand pe cele ale Poloniei.+81.2%. Pietele din Spania si Belgia prezinta o scadere de 2 20 . Top zece al importatorilor a fost incheiat de Hyundai. urmata de piata de profil din Polonia ce a inregistrat un plus de 24. Toyota si Fiat.4. Piata auto din tara noastra este lidera cu o crestere de 28. raman terenul cel mai fertil pentru jucatorii din domeniul auto. mature. in frunte cu Romania. Renault Megane . Peste 43% dintre cele 83. ale carui 13. Piata auto din Romania se situeaza pe un onorant loc 12 in Europa. fata de aceeasi luna a anului trecut. Ungariei sau Danemarcei. conform statisticilor APIA.000 de autovehicule .000 de unitati +65.964 de unitati si Chevrolet Aveo . Dinamica pietei de autoturisme in perioada 1998-2006 Productie Export Import Vanzari 1998 103931 3817 13530 115833 1999 2000 2001 2002 2003 88312 64181 56774 65266 75706 2004 99023 Tabel Nr.000 de unitati vandute au consemnat o crestere de 13.2. raportand un procent mediu de crestere de 11. Cele mai vandute modele din import au fost Renault Clio . marci la care vanzarile au crescut lunile trecute cu procente intre 56% (la Hyundai) si 88% (la Toyota).603 masini.000 de masini (cu 43% mai multe ca anul trecut).8%.5% inregistrata in luna septembrie. care in primele trei trimestre ale acestui an.1 2005 2006 174280 207700 2055 7772 13257 11008 9230 16983 58652 85046 6511 14430 23824 34277 42145 58165 102040 135717 96754 66276 72157 88804 106763 145120 215532 254562 Sursa: Date prelucrate din Buletinul Statistic Auto – APIA.2.8 procente.2. Cifrele rapoartelor de vanzari consemnate pe pietele tarilor vest europene indica in acest an un recul vizibil. cel care a reusit sa vanda aproximativ 70.000 de unitati in ultimele luni din 2007.3. In clasamentul marcilor importate „sefi” au fost din nou partenerii celor de la Dacia.000 de masini (un constructor aflat si el in crestere fata de nivelul din 2006. cea a Germaniei a inregistrat o scadere cu 8 procente a vanzarilor fata de anul trecut.000 de masini nu au fost indeajuns decat pentru 5. Motivul.

829). Statisticile Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile .2 ori mai mare comparativ cu anul 1998. in Romania s-au inmatriculat 27. o tara cu 38. Aceasta crestere depasind anticiparile facute la finele anului 2005 referitoare la cresterea moderata a pietei auto cu 5-7% datorata fenomenului de saturatie. Aceasta revenire datorandu-se cresterii parametrilor economici pe care ii inregistreaza tara noastra – cresterea volumului de investitii. din care 135. indeosebi in ceea ce priveste creditarea.083 unitati inmatriculate in zece luni). tari cu un numar de locuitori in jur de 10 milioane. In octombrie. ajungand la o cota de 1%. aceasta a fost de circa 2 ori mai mare fata de productia inregistrata in anul 1998. Aceasta crestere a fost la mai putin de jumatate decat cresterea inregistrata in anul 2005.513 autoturisme din import si 102. Dacia a depasit cele mai optimiste prognoze – un plus de peste 21 mii bucati fata de anul trecut. Romania este tara cu cele mai multe autoturisme inmatriculate. Apetitul romanilor pentru automobile este remarcabil comparativ cu vecinii din zona recent aderenti ai Uniunii Europene. iar in intervalul ianuarie-octombrie 259. pentru ca pe pietele est europene sa cunoasca cresteri de 37%. cunoscute pentru exigenta lor. iar in cele zece luni 13. In luna recent incheiata.700 unitati iar din acestea s-au exportat 85.2% mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut. cand s-a inregistrat un record de vanzari. arata ca in luna octombrie s-au inmatriculat 1. succese pe pietele vest europene. Marcile provenind din est. Daca producatorul ceh si-a sporit vanzarile in tarile vest europene cu peste 14 mii de unitati.482 euro pe cap de locuitor. 21 . atat in luna recent incheiata.3% fata de aceeasi perioada a anului trecut.procente. cat si in cele zece luni ale lui 2007. in crestere cu 5. iar in perioada ianuarie-octombrie volumul inmatricularilor de automobile fabricate la Mioveni a ajuns la 139.658 de unitati. Romania devanseaza la numarul de autoturisme inmatriculate Polonia (242.572. cat si in cele zece luni ale lui 2007.1% mai mult decat in aceeasi perioada a anului precedent. Numai ca in anul 1999 si in anul 2000 vanzarile au scazut substantial. cu 26. mai mult cu 27%. stabilitatea monedei nationale. Vanzarile de autoturisme au crescut cu circa 18% in anul 2006 comparativ cu anul precedent: 254. Ford a comunicat scaderi ale volumului de vanzari de 0. Singurele tari vestice aflate pe un trend ascenedent al vanzarilor de autovehicule noi sunt Marea Britanie si Italia.007 euro in 2006. respectiv 10. cea din Austria 4 procente.371 de unitati.046 unitati. Skoda respectiv Dacia inregistreaza. a fost de 4. ajungand la 207.043 unitati autohtone. an record pentru piata de autoturisme din Romania. constructorul Dacia castiga teren pe piata din Uniunea Europeana.025 autoturisme Dacia au fost inmatriculate. ajungand la 135. mai nou.562 unitati. Dintre noile state membre in Uniunea Europeana. De asemenea. In anul 2006 importul a inregistrat o crestere cu circa 33% fata de anul 2005. Productia de autoturisme a crescut cu circa 19% fata de anul 2005. atat in luna octombrie. Dupa acest an record productia a inceput sa scada pana in anul 2001. dar cu un PIB pe cap de locuitor 8. elaborate in 28 de state europene: 25 din UE plus Islanda. cand a inceput sa-si revina. raportat la populatie. in crestere cu 10. scaderea inflatiei.7% pe pietele tarilor vest europene. in crestere cu 19.985 euro. in crestere cu 45%. PIB-ul Romaniei in 2006. 15. cu 1.8% fata de octombrie 2006.717 de unitati. incepand sa-si revina din 2001.851 euro. dar importul a crescut de 10 ori comparativ cu anul 1998. facandu-si simtita prezenta pe piata nationala producatorul francez Renault care a preluat uzina de la Mioveni in anul 1999.2 milioane de locuitori si cu un PIB pe cap de locuitor de 7.159 unitati. S-a ajuns in situatia in care cumparatorul german asteapta intre 4 si 6 luni pentru achizitia unui Logan MCV.321.139) si Cehia (110.5%. Dintre constructori. Ungaria (145.669 unitati. Norvegia si Elvetia (statele EFTA).204 autoturisme noi. Valoarea vanzarilor a fost de circa 2.

376. Si la aceasta categorie. Ritmul de crestere pentru piata japoneza este de 4 procente pe an. in special in centrele economice puternice ale tarii. Statele Unite1. Proiectii pe termen mediu Analistii considera ca existenta unui PIB pe cap de locuitor aflat sub media europeana va influenta evolutia pietei romanesti in viitor. Renault (1.6%. Piata japoneza va urma un trend ascendent si se vor apropia de 6 milioane de unitati in 2010. Cea mai mare piata auto din lume este cea a Statelor Unite. Un alt factor care ar putea stopa apetitul romanilor pentru automobile ar fi infrastructura deficitara. insa nu se vor mai inregistra cresteri.5. acestia avand ca obiectiv pentru piata interna doar consolidarea pozitiei actuale.8% insa. in special printr-o durata mai mare de reinnoire a parcului auto. cresterile procentuale sunt impresionante si se asteapta o continuare a acestui trend.3%. unul din zece autoturisme inmatriculate in cele zece luni purtand semnatura constructorului din Wolfsburg. Va ramane lider si in urmatorii ani. Doar Rusia asteapta cresteri spectaculoase. astazi -vor inregistra descresteri.ro 22 .107. par mai mult decat indreptatite. in crstere cu 0.803).982).967 unitati.149. In Romania piata auto creste constant din 2000. la mare distanta de americani. se claseaza Opel cu 1. in scadere cu 2. cu un plus de 19. Pe a doua pozitie in 2005 era situata Japonia. Italia si Spania . care a vandut cu 25% mai mult. unde sunt preconizate vanzari de aproximativ 6 milioane unitati pana la sfarsitul anului. un prim semn. Chiar daca este departe de gigantii mondiali din perspectiva cifrelor absolute. in lunile scurse de la inceputul anului. dar nu au reusit niciodata sa se apropie de 6 milioane unitati vandute pe an. totalizand 97. Dacia obtine un meritat loc doi.869 unitati. Cu o asemenea rata de crestere. ca jucatorii din piata se asteapta la o stagnare. 2006 aduce o rasturnare a numarului doi care va fi inlocuit de mai tanara piata auto a Chinei. pentru a sustine exporturile.a opta piata din lume. iar in top 5 ar mai figura Ford (1. ar fi decizia Dacia de a isi pregati fabrica pentru cresterea productiei la export. Pana in 2010 cele doua tari isi vor dubla numarul de unitati vandute pe an.632 de unitati. se ridica la 1. Ramane de vazut cand piata va ajunge la saturatie.stiriauto.ro/articol/937/China-si-Rusia-sunt-cele-mai-rapide-piete-auto/ . 1 Sursa: http://www. Marca cu cea mai spectaculoasa crestere in perioada care a trecut din acest an este MINI. Alte doua piete care vin tare din urma sunt India si Mexic. Japonezii. Cea mai mare piata auto. planurile Dacia de a spori capacitatea de productie pana in 2009. a ajuns inca din 2001 la cifrele de astazi. Marea Britanie si Franta. in timp ce in luna octombrie s-au comercializat 140. se asteapta ca 2010 sa aduca vanzari de opt milioane de vehicule usoare -o crestere de 23 de procent.075 unitati.businessweek. iar 2005 a conoscut o crestere de 41 de procente.apia. Volumul total al modelelor VW inscrise in circulatie.2. articol realizat pe baza informatiilor obtinute de pe www.873) si Peugeot (953.com si www. Pe batranul continent piata auto va urma un trend usor ascendent doar in Germania. Pe locul secund la inmatriculari. insa nu a reusit sa mai depasasca pragul de 17 milioane de unitati pe an. analistii prevad un ritm ascendent constant de 21 de procente pana in 2010. in perioada ianuarie-octombrie 2007. tradusa in vanzari mai mici dupa atingerea unui varf al vanzarilor.027. cu aproape 17 milioane unitati tranzactionate in 2006. fara a urmari plusuri spectaculoase in urmatorii doi ani. detin locul doi de ani buni. 4. e drept. insa nu vor putea atinge primele trei pozitii ale topului mondial.Marca cu cea mai importanta cota in Uniunea Europeana ramane Volkswagen. Specialistii pietei auto vad in China o piata in continua crestere.

In 2006. care vizau un prag de un miliard de euro. o firma detinuta in proportie de 72. producatorul de autoturisme de la Craiova. Dupa 1966 au fost produse tipul de ARO 240. ajungand la 50. primele destinatii fiind China si Columbia. in anul 1980. a fost semnat la Bucuresti contractul prin care statul roman intra in posesia pachetului de 51% din actiunile Daewoo Automobile Romania. de aproape cinci ori mai mult fata de momentul intrarii Renault ca actionar in anul 1999. Numar de ofertanti 4.991 de autoturisme. cu 196. in al doilea trimestru al acestui an. va fi controlat in totalitate de Automobile Craiova. Vanzarile Dacia de anul acesta (2007) reprezinta o crestere de aproximativ 85% fata de nivelul realizat anul trecut si sunt superioare anticiparilor initiale ale producatorului.623 vehicule.1. Purtatori ai ofertei pe piata auto din Romania 4. a inregistrat vanzari de 14.6%. In data de 30 august cand. Daewoo Automobile Romania si-a continuat activitatea de productie dar si pe cea de imbunatatire continua a produselor si serviciilor oferite. primul din seria 24. In prezent.349 unitati si o cota de piata de 5. Daewoo. Daewoo a dezvoltat o retea de 76 de dealeri nationali. la 750 de autovehicule pe zi. Astfel. Dacia. uzina a introdus schimbul trei. al doilea constructor autohton. Iar dupa ani de teste si pregatiri.4% de stat. Exportul a fost inaugurat in anul 1965.4. la care statul roman avea 49% din actiuni. Dacia Groupe Renault este lider pe piata de profil din Romania. o crestere de 19.3. Uzina ARO este amplasata in orasul Campulung-Muscel din judetul Arges. Dacia a adoptat metodele de control dezvoltate de Alianta Renault-Nissan. a comercializat in 2007 77.708 unitati vandute. ceea ce corespunde unei cote de piata de 30. Producatorul local va trece in premiera anul acesta si pe profit.1. Producatori auto din Romania DACIA GROUPE RENAULT DAEWOO ROMANIA AUTOMOBILE ARO ROCAR AUTOCAMIOANE ROMAN TRACTORUL BRASOV Dacia este cel mai important constructor de automobile si se bucura de o prezenta internationala tot mai accentuata.3.1 miliarde de euro. pe parcursul acestui an s-au produs la Craiova autoturisme care au respectat normele Euro 4. inregistrand in 2006 cel mai bun rezultat comercial din istoria sa. In ceea ce priveste exporturile. acestea au crescut cu 210% anul trecut fata de 2005. Pentru a ameliora nivelul de calitate. euro. Dupa investitii pana acum de 650 mil. de la o capacitate de 460 de autovehicule pe zi la sfarsitul anului 2004. Uzina de la Pitesti a intrat in anul 2005 cu un obiectiv ambitios: dublarea productiei zilnice de autovehicule. Pentru a raspunde acestei provocari. Modelul ARO M-461 a reprezentat o masina de teren reusita care a castigat o serie de concursuri internationale si a dotat Armata Romana. AVES (Alliance Vehicle Evaluation System).3. incepand cu luna septembrie a anului 2006. a fost lansat 23 .6% fata de 2005.12 Productia propriu-zisa a inceput in anul 1964 cu modelul ARO M-461.02%. producatorul auto Dacia va realiza anul acesta afaceri de peste 1. Astfel. cu 2. operational incepand cu prima saptamana din februarie.1. dupa cinci ani de pierderi. pe langa efortul constant de ameliorare a productivitatii.000 de unitati.

reusind luna de luna sa realizeze plusuri fata de perioadele similare ale anului trecut. martie. In aceste conditii. iar in 1999 a introdus marca Seat in Romania.000 de automobile.27% din totalul importurilor. in conditiile in care va mentine pana la sfarsitul anului un ritm al vanzarilor de cel putin 4. astfel ca dupa primele opt luni ale anului 2007 ajunsese sa se vanda mai multe masini de import decat masini romanesti Principalii importatori de pe piata auto din Romania sunt: PORSCHE ROMANIA AUTOITALIA AUTOMOBILE BAVARIA OPEL ROMANIA AUTOROM M CAR TRADING ROMCAR MOTORS PREMIUM AUTO HYUNDAI AUTO ROMANIA RENAULT ROMANIA A.noul tip de ARO 10. In decembrie 1997 compania Porsche Romania si-a inceput activitatea ca importator al marcilor Volkswagen si Audi. aprilie si august. In 2007 Porsche Romania ar putea deveni primul importator de automobile de pe piata locala care va realiza o cifra de afaceri de peste un miliard de euro.1. Porsche Romania s-a bucurat. compania dispune de o retea de 70 de dealeri in toata tara. din care opt sunt in Bucuresti. In anul 2003 compania Cross Lander a achizitionat ARO. de statutul de lider al vanzarilor pe piata auto a importurilor.3. In anul 1999 a urmat noua familie de ARO SUPER.T. Importurile au depasit vanzarile de masini romanesti in lunile ianuarie. timp de trei ani. Astfel. In 1998 a devenit importator al marcii Skoda. In prezent. in primele opt luni ale anului 2007 au fost vandute 84.000 24 . Importatori auto Importurile au continuat trendul de crestere din ultimii cinci ani.000 de autoturisme de import. reprezentand 29. Cea mai mare cota de piata a fost inregistrata in anul 2001. 4. devansand firma Renault Romania de pe local intai. CARPATI MOTORS HUMMER AUTOMOBILE AUTO ROMANIA KIA MOTORS GAZex TRADE LADA NIVA MOTORS PREMIUM AUTO OPEL ROMANIA TRUST MOTORS PORSCHE ROMANIA AUGUSTA MOTORS SUBARU MOTORS TRADING B & S MOTORS SARA MOTORS Cel mai mare importator de automobile prezent pe piata romaneasca este Porsche Romania cu vanzari estimate in 2007 la 53.2. dupa ce in urma cu doi-trei ani reprezentau mai putin de jumatate.S. vanzarile de masini de import s-au luptat de la egal la egal cu cele ale masinilor romanesti. cu peste 33% mai multe decat in perioada similara a anului 2005.

Cu o vechime medie de peste 12 ani. de fapt cam de 5 ori mai putin poluante fata de cele non-euro de acum 15 ani. compania a inregistrat o crestere constanta a cifrei de vanzari. 4. Mai nou. care a inregistrat in 2003 cea mai mare cifra de unitati vandute (10. Cinci companii concentreaza 80% dintre autoturismele din import comercializate in Romania. dar si eforturilor constructorilor de a imbunatati performantele de mediu ale autoturismelor (normele Euro). La 1 iulie 2001 a fost infiintata societatea Renault Romania S. TiriacAuto concentreaza cel mai mare numar de marci importate de pe piata auto si se bucura de o crestere continua a vanzarilor.7%. compania a inregistrat cea mai mare cifra de unitati vandute din ultimii patru ani. Tiriac Auto. Reteaua este compusa din 26 de concesionari care acopera intreg teritoriul Romaniei. Ca unic importator al marcilor Fiat si Alfa Romeo. In ansamblu. Premium Auto si Hyundai Auto Romania. mai ales in conditiile in care dupa 2007 intrarea autoturismelor nu va mai fi limitata la norma Euro 3. Compania dispune de o retea de distributie si service. care a preluat activitatea de import si distributie de autovehicule Renault. acestea sunt tot mai putin poluante (noxe si gaz de sera). printr-un sistem de concesionari. Pe piata auto din tara noastra isi desfasoara activitatea mai multe trusturi.. fiind prezenta in toate orasele principale. o atentie deosebita se acorda automobilului care. Segmentul importurilor a crescut cu 30% in primele sapte luni ale acestui an. cu 3.393). Dintre cele zece marci importate. filiala a grupului Renault. Aspecte privind calitatea Astazi politicile legate de mediu reprezinta o preocupare tot mai importanta la nivelul UE. in anul 2004. TiriacAuto coordoneaza activitatea a cinci dintre cei mai mari importatori de autoturisme din Romania: Auto Rom. datorita reglementarilor. Grad de concentrare Specific pietei de autoturisme din tara noastra este comportamentul cooperant de tip trust. aferent ritmului de crestere atins in primele opt luni ale acestui an. In aceste conditii este evidenta necesitatea unei 25 . Renault. 4. Siguranta in circulatie a acestor autoturisme vechi va fi si ea precara. GM Romania si Trust Motors detin impreuna 79% din piata masinilor straine vandute anul acesta in tara. care au acumulat 76% din totalul de vanzari de autoturisme al marcii. principala „vinovata” pentru aceasta evolutie fiind marca Fiat. Punto si Albea din gama Fiat. care acopera si un segment important din clasa de autovehicule comerciale.3.000 de masini.de unitati pe luna si va atinge un total al vanzarilor de 55. MCar Trading.9% fata de anul 2003. TiriacAuto are ca puncte forte MercedesBenz si Ford. parcul auto din Romania reprezinta o problema reala.223 unitati livrate. In anul 2005 AutoItalia a marit numarul de marci importate prin aducerea brand-ului Lancia pe piata autohtona. In cadrul acestora.A. care acopera toate zonele tarii. va avea loc o degradare importanta a mediului. Romcar. Ca urmare.3. In perioada 2000-2004. bineinteles. in care ponderea masinilor noneuro este de 71%. In primele zece luni ale anului 2004. a fost identificat pana acum ca o sursa importanta de poluare.2.3. Marca forte o reprezinta. Renault-Nissan. Importatorii Porsche Romania. AutoItalia a inregistrat o crestere a cotei de piata cu 0. AutoItalia si-a inceput activitatea in 1993. in conditiile in care piata totala de autovehicule din Romania a consemnat un trend ascendent de numai 8. crestere datorata modelelor Panda.

prin Directiva 2000/53/EC de reciclare a autovehiculelor scoase din circulatie.politici publice fata de pericolul pe care il va reprezenta intrarea masiva de autoturisme rulate si vechi din celelalte tari europene. grupuri cu probleme. Concurenta Observam o intensificare a concurentei si pe piata de autoturisme din tara noastra prin patrunderea pe piata a tot mai multe marci de autoturisme. Este exemplul marcilor germane. Atat BMW Group. de exemplu. care se produce doar in Germania si SUA. atunci cand apar esecuri de piata: problema mediului poate fi solutionata prin interventia corespunzatoare a statului. Iar faptul ca Mercedes. BMW Group doreste sa majoreze vanzarile inclusiv prin imbunatatirea termenelor de livrare. compania poate adapta gama oferita conform cerintelor. pentru o paleta mai larga de consumatori. Prin implicarea directa pe piata locala. In ceea ce priveste prezenta statului in unele sectoare de activitate (in cazul nostru productia de automobile).3. care are putin din fiecare specific al pietei careia ii este destinata. marcile traditionale incearca sa-si pastreze cat mai intacta mostenirea genetica si nu se hazardeaza in dezvoltarea unor noi facilitati de productie. in vederea ameliorarii eficientei. BMW Group a preluat de la data de 1 iulie activitatea de import a automobilelor marca BMW. de aproape un secol. care in prezent detine statutul de cel mai mare dealer al marcii de pe piata locala. Principiul de constructie a automobilului a ramas. teoria economica apreciaza ca exista motive juste pentru interventia statului in economie. singurul pas inainte fiind utilizarea pe scara larga a componentelor electronice. Aderarea la UE a fost un factor important luat in considerare de catre Citroen atunci cand a luat decizia de a se implica direct in activitatea de import a marcii pe piata locala. Megaconcernele care si-au deschis unitati de productie pe toate continentele incep sa stranga roadele. se dovedeste. dand deja semne de insanatosire. Efectele globalizarii se simt din plin si in industria auto. benefica. care a adus si mari restructurari.5.calitate. precum GM. Dacia si Daewoo.4. ceea ce duce la reducerea costurilor si chiar al pretului final. care continua sa conduca in topul preferintelor romanilor datorita raportului pret . Potrivit importatorului. Acest proiect include asa-zisa taxa speciala pentru importul de masini noi si second-hand. Un exemplu in acest sens este Dacia/Renault Logan. companie parte a grupului francez PSA Peugeot Citroen. Efectele europenizarii si globalizarii Aderarea la UE atrage marile concerne auto (cum ar fi BMW Group sau Citroen) pe piata locala. Comisia Europeana a inceput in 2000 o campanie de corectare a acestei stari de risipa si de poluare cu deseuri. in special al lui BMW. Numai ca o astfel de masina "universala". Utilizarea platformelor tehnice comune pentru cat mai multe modele a dus la scaderea costurilor de productie. azi. 4. si pentru consumatori. Aceasta politica s-a materializat in proiectului noului cod fiscal care a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2007. cat si Citroen. detinuta anterior de Automobile Bavaria. Aceasta strategie.3. 26 . prin prezenta directa pe piata. Din acest motiv. 4. este lipsita de personalitate. alaturi de marcile romanesti. Un avantaj al globalizarii este faptul ca se cauta solutii si retete pentru automobilul universal. au invocat ca motiv al preluarii directe a activitatii de import a automobilelor pe piata locala aderarea la Uniunea Europeana a Romaniei. Lucrurile nu stau pe roze. insa. acelasi.

Cererea pentru diferite marci este fundamentata bineinteles pe numeroase criterii ce tin de personalitatea si bugetul consumatorului. odata cu cresterea puterii de cumparare a monedei europene. S-a identificat de asemenea cererea mare pentru autovehicule comerciale cu masa de pana la 3. acesta reprezentand cererea satisfacuta. cererea pentru automobile second-hand cunoscand o crestere similara celei pentru automobilele noi. valoarea pietei fiind de aproximativ 3 miliarde de euro iar cresterea medie de 23%. Interesant este ca. americanii s-au orientat spre conceperea de automobile cu specific european. Volumul cererii Cererea inregistrata pe piata auto din Romania se identifica cu numarul de automobile vandute. Dezavantajul pentru europeni este ca noile modele produse in SUA au crescut in dimensiuni. firme sau institutii publice.000 de unitati. acestea ducand la scaderea importurilor de autoturisme rulate. 4. e justificat de ratiuni de marketing. Grad de informare 27 . Purtatori ai cererii pe piata auto din Romania Purtatorii cererii pe piata auto sunt toti cei dispusi sa plateasca la un moment dat suma de bani corespunzatoare pretului unui automobil pe care doresc sa il obtina. Si.5 tone. Cresterea cererii de autoturisme din import a fost influentata de introducerea leasing-ului ca modalitate de finantare a unui autoturism precum si de introducerea normelor de poluare Euro3. dar si economice.4. 1998-2006 In anul 2007 se estimeaza un total vanzari de 350 000 unitati. 2 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 96754 66276 72157 88804 106763 145120 215532 254562 Sursa: Date prelucrate din Buletinul Statistic Auto – APIA. insa specialistii APIA au identificat preferinta si inclusiv cererea mare pentru automobilele din clasele C si D dar si pentru clasa B ca urmare a aglomerarii accentuate din marile orase. norme care in mod normal contribuie la cresterea costurilor de fabricatie si inevitabil si a pretului.2.4. 4. Vanzarile inregistrate pe piata auto in perioada1998-2006 Vanzari 1998 115833 Tabel Nr. crestere la care au contribuit mai ales marcile de import.1. pentru clientul potential a carui putere de cumparare era in crestere a devenit mai atractiv sa-si achizitioneze un autoturism nou decat unul uzat. pe fondul cresterii economice inregistrate in Romania. inclusiv modele destinate europenilor.Toyota si altii produc masini in America. Cererea pe aceasta piata este conditionata de dreptul de a conduce al persoanelor care se obtine dupa varsta de 18 ani si vine de la menaje. Pana in luna octombrie a anului 2007 s-a inregistrat o cerere de aproximativ 300. in timp ce strazile de pe vechiul continent si locurile de parcare din orase sunt tot mai limitate.4. 4.

Univers Moto. Gradul de organizare Multi dintre consumatorii prezenti pe piata auto din Romania sunt membri ai diferitelor cluburi cluburi de tunning pentru masini. 1. AUTOMOBIL CLUBUL ROMAN constituit la 5 Aprilie 1904. mai constienti de drepturile sale. Promotor. o cota importanta din cererea pentru autoturisme nu este degajata in mod direct de la menaje. Potentiali cumparatori au parte si de teste televizate iar in saloanele auto auto pot chiar sa testeze o masina dorita. Conform cap. TopGear. nesigur si are nevoie de suport din partea celor din jur.4. Auto Club Lastun. destinat menajului. Club Tunning Romania. Auto Show. vizibil celorlalti.5. Retromobil Club Romania. Primal astfel de club din Romania este A. Ultimii ani au inregistrat o modificare a profilului consumatorilor romani. Pe piata din Romania se remarca interesul crescut pentru automobile si dorinta de informare asupra detaliilor. Prin intermediul acestora se pot obtine informatii utile despre specificatiile masinilor.R. Club Auto Crono. turismului automobilistic si a activitatii sportive de automobilism si de karting din Romania. este asociatia automobilistilor. Alta caracteristica a cumparatorului din Romania se refera la preocuparea lui fata de propria securitate si fata de familie. emisiunile TV. Purtatori ai cererii pe piata auto Autoturismul a fost conceput pentru a satisface consumul privat.3. Exigente In ceea ce priveste profilul consumatorului din sud-estul Europei. cautand astfel un automobil care sa-i ofere siguranta si in acelasi timp confort. – Automobil Clubul Roman care s-a infiintat in anul 1904. Alte cluburi: Peugeot Club. cluburi pentru competitii. raliuri si cluburi specializate dupa afinitatile consumatorilor pentru o anumita marca de masini. specificatilor automobilelor. ci de la firme – parcul de autoturisme creat fiind pus la dispozitia salariatilor in special in cadrul firmelor multinationale.1 al statutului A. publicatiile specializate pe acest domeniu. Auto Inter.R. care au devenit mai exigenti.4. Acesta se inscrie in analele mondiale printre primele 10 cluburi centenare din Europa si printre primele 14 cluburi centenare din lume. 4. semenilor. Club Fiat. numara 29 de membri si 19 cluburi judetene. Super Car.C. Printre publicatiile destinate automobilelor se numara Auto Business. Club Opel. se pot realiza comparatii intre masini. emisiunile radio si saloanele auto.R. Insa. Club Audi.4.C. La sfarsitul anului 1904 A.C. Dar in unele cazuri ei nu tin cont de aceste interese rationale si achizitioneaza modele din clasa mediu – superioara chiar daca situatia lor financiara nu le permite (de exemplu numarul mare de autoturisme revandute de catre firmele de leasing dupa un an sau chiar doi de la achizitia lor). 28 . mai informati. Auto Contact. Auto Expert. Volvo Club. un anumit model. art.4.. Club Wrangler Romania.Gradul de informare pe piata auto romaneasca este in continua crestere iar cei interesati au la dispozitie numeroase mijloace de aflare a detaliior dorite despre diferite oferte. din cercetarile de piata reiese ca acesta este traditionalist. 4. Auto Mondial. Auto Ghid. 4. produse. In general cumparatorii urmaresc un algoritm de achizitie rational conform solvabilitatii lor si a intereselor fiziologice sau de securitate. Principalele mijloace de informare sunt reprezentate de: presa. a practicantilor automobilismului.

potrivit datelor publicate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA). societati comerciale sau institutii publice. pentru masini second-hand din acelasi spatiu sau autoturisme provenite din productia autohtona. S-au inregistrat ritmuri de dezvoltare foarte accelerate atat la vanzarile pentru masini noi din import din spatiul UE. La randul lor.4. 4. Una dintre reglementari este cea cu privire la societatile de leasing. societatile comerciale achizitioneaza autoturisme care sunt incredintate unor angajati pentru transport. pentru transportul in interiorul sau in afara tarii iar persoanele juridice purtatori de cerere pe piata auto sunt companii. 4. reglementari pentru modalitati de finantare in obtinerea autoturismelor. Ritmul de innoire/inlocuire Ritmul de innoire a cererii pe piata auto este puternic influentat de prima de casare. limitele acestor emisii fiind mult scazute pentru asigurarea unui mediu sanatos.6.5. standarde legate de aspecte de mediu si vechime. Efectele europenizarii si globalizarii Intrarea in Uniunea Europeana la 1 ianuarie 2007 aduce o serie de schimbari pe piata auto care influenteaza in mod directa cererea exprimata pe aceasta piata. Avand in vedere ca leasingul este o modalitatea de finantare pe termen lung foarte folosita in momentul actual in Romania pentru achizitionarea unui autoturism. care a avut drept obiectiv inlocuirea masinilor care erau foarte vechi si nu aveau un sistem de motorizare performant si ecologic si incurajarea cererii pentru automobile noi. 4. nu la cea reziduala. fie provenite din productia autohtona fie din importuri. reglementari generale privitoare la mediu. Derularea pentru a doua oara in acest an a programului primei de casare a adus o crestere puternica a vanzarilor de masini romanesti (48% in iulie 2007 si 86% in august 2007 fata de lunile similare ale anului trecut).4. Ceea ce nu se poate contesta este trendul ascendent al pietei auto din toate punctele de vedere. Aderarea la UE a adus schimbari si in reglementarile emisiilor de noxe. Evenimente si cazuri deosebite pe piata auto din Romania 29 .7. consumatorii vor trebui sa se orienteze catre gasirea unei alte metode de finantare care sa o inlocuiasca. Acest program a adus o crestere de 56% a cererii satisfacute de autoturisme in luna august 2007 fata de perioada corespunzatoare a anului trecut. acesta fiind cel mai ridicat nivel din acest an.Procesele europenizarii si globalizarii au adus in tara noastra recomandari sau altadata impuneri asupra anumitor standarde de calitate pentru masini. Acestea vor fi obligate sa aplice TVA la dobanda si taxe vamale la suma totala. program initiat de Guvern la inceputul anului 2006. Persoanele fizice purtatoare de cerere pe piata auto sunt de obicei membri ai familiior care achizitioneaza autoturisme pentru uz personal. Astfel cererea si oferta vor trebui directionate catre automobilele care respecta cele mai noi norme de mediu impuse de UE Opiniile despre europenizare si globalizare sunt pe cat de numeroase pe atat de diferite.Asadar principalii purtatori ai cererii pe piata auto din Romania sunt reprezentati de persoanele fizice si juridice. autovehicule comerciale pentru transport de marfuri si autobuze pentru activitatea comerciala de transport de persoane.

Revenirea Renault in Romania a insemnat insa si revitalizarea industriei auto interne si revitalizarea unei uzine aflate la acel moment. Renault impreuna cu furnizorii sai a generat investitii de 2. aproape de inchidere. patronul firmei Cross Lander nu si-a respectat nici o obligatie asumata. John Perez.02 dolari pe actiune. Aceasta a a cumparat de la stat 68. un mai vechi client al ARO. Actionarii au apreciat ca vanzarea frauduloasa a bunurilor 30 . Una dintre cele mai mari nereguli a fost vanzarea Fabricii de Scule si Matrite. Planurile de restructurare ale francezilor si lansarea modelului low-cost Logan in 2004 au adus apoi uzina pe profit. Dacia a fost privatizata in 1999. grupul francez Renault preluand pachetul majoritar de actiuni pentru o investitie totala de 269. in 2004. Au existat patru tentative de privatizare a uzinei. Preluarea Automobile Dacia de catre Renault in anul 1999. ARIS (Agentia Nationala pentru Investitii Straine) a estimat ca investitiile straine monitorizate in segmentul automotive vor depasi in acest an 1 miliard de euro si vor crea aproximativ 8. compania Cross Lander SUA.1 miliarde de euro. a aparut unul: Cross Lander USA Inc. de aproape cinci ori mai mult fata de momentul intrarii Renault ca actionar in anul 1999. Finalmente. La acest succes un aport esential l-a avut lansarea modelului Logan.4 milioane de dolari pentru achitarea datoriilor si creditelor comerciale ale uzinei.7% din actiuni. din care 50 milioane de dolari au reprezentat valoarea actiunilor achizitionate. In fapt. odata cu cresterea productiei Logan.5 miliarde de euro. Producatorul local va trece in premiera anul acesta si pe profit. producatorul auto Dacia va realiza anul acesta afaceri de peste 1. Compania s-a angajat sa plateasca 15. desi prin contractul de vanzarecumparare s-a instituit interdictia de vanzare a activelor care contribuiau la realizarea activitatii principale a societatii. In total. a platit doar 150. inseamna pentru industria de profil in primul rand investitii totale de 1 miliard de euro la finele acestui an. Daca in 2007 Renault a estimat ca va atinge un total al investitiilor de 1 miliard de euro de la preluarea Dacia.000 de noi locuri de munca. Una dintre cele mai spectaculoase privatizari a fost cea a companiei argesene Aro. cuantificata in termeni valorici. in contextul in care vanzarile pe plan intern s-au plafonat la un nivel de 110.8% in orasul Mioveni si de aproximativ 4% in Pitesti. desi a beneficiat de mai facilitati fiscale din partea statului.Piata auto romaneasca este una interesanta pentru investitorii din domeniu. Dupa investitii pana acum de 650 mil. euro. Cea mai reusita tranzactie pe piata autohtona: Preluarea Dacia Pitesti de catre Renault. Toate. dupa cinci ani de pierderi. pentru ca in 2006 Automobile Dacia sa aduca 10% din profitul grupului Renault. Ei sunt confirmati chiar de reprezentantii firmelor auto.6 milioane de dolari pentru aceastea si pentru investitii ulterioare. din ce in ce mai multi furnizori primari. la un pret de numai 0. Contractul de privatizare a societatii Aro Campulung a fost incheiat in septembrie 2003 de fostul ministru Ovidiu Musetescu si unicul ofertant. potrivit reprezentantilor producatorului de la Mioveni. la care se adaugau alte 11. sfarsite fara a exista vreun ofertant.7 milioane de dolari. spun analistii pietei auto. cel mai vizibil efect fiind rata somajului de 2. firma patronata de John Perez. Despre vanzarea uzinei de autoturisme Dacia Pitesti catre grupul francez Renault se vorbeste ca despre cea mai reusita privatizare din Romania. Orientarea spre pietele de export pe fondul unei cereri in crestere.230 dolari pe actiuni Ulterior. 000 de unitati pe an. a determinat Automobile Dacia sa estimeze o cifra de afaceri de 2 miliarde de euro in 2007. Platforma uzinei Automobile Dacia a atras treptat.

La cererea creditorilor. Curtea de Conturi a realizat un audit privind efectele pe care le-a avut privatizarea societatii. Contractul de transfer al participatiei de 51% si tranzactia creantelor. potrivit contractului. interdictia instrainarii activelor.din patrimoniul Aro trebuia sanctionata prin obligarea lui Perez la plata unor penalitati substantiale. a fost semnat la sfarsitul lunii august 2006. Cross Lander si-a permis sa vanda o parte din patrimoniul ARO fara evaluare. Firma s-a angajat sa faca investitii substantiale de 675 de miloane de euro in fabrica de la Craiova. capitalul de lucru. lucru care nu s-a intamplat. pentru 60 milioane dolari. Un audit efectuat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului aprecia ca desfasurarea negocierii cu un singur ofertant nu a fost de natura sa asigure un mediu concurential adecvat. Abuzand de ambiguitatea contractului. element esential pentru obtinerea unui raport pret/valoare corespunzator. datoriile ARO s-au dublat iar multe dintre active au fost vandute la preturi subevaluate. s-au inregistrat intarzieri la plata salariilor incepand cu luna august 2005 iar activitatea este intrerupta practic din luna septembrie 2005. In urma tranzactiei. Conform acestui raport. Contractul de garantie reala imobiliara prin care s-a constituit garantie pachetul de actiuni achizitionat. Dupa privatizare. Contractul de privatizare al Automobile Craiova. la Salonul International Auto de la Frankfurt. Situatia de la ARO s-a mai aflat in atentia si a altor organisme de ancheta. cu compania Ford a fost semnat in 12 septembrie 2007. dar si achizitii de produse si componente de pe piata interna in valoare de un miliard de euro. intre Daewoo Motor Co si Daewoo Automobile Romania. Totodata. competenta si licitatie.4% din actiunile societatii craiovene. Comisia senatoriala de ancheta a privatizarii societatii ARO Campulung a ajuns la concluzia ca achizitia companiei de catre firma americana Cross Lander Inc s-a facut in defavoarea statului roman. Producatorul american a platit 57 de milioane de euro pentru 72. Cross Lander nu a respectat numeroase clauze ale contractului de privatizare printre care: realizarea investitiilor. detinuta de stat. Finalizarea tranzactiei este prevazuta pentru 30 ianuarie 2008. Cea mai importanta incalcare a clauzelor contractuale a fost faptul ca Cross Lander nu si-a indeplinit obligatia de a se inregistra ca actionar al societatii Aro si de a inregistra la registrul actionarilor tinut la societate. cu 72. a cumparat actiunile detinute de compania coreeana Daewoo Motor la uzina de Automobile Daewoo Craiova. protectia mediului. fosta Daewoo. Compania Automobile Craiova. Un alt scandal in curs este cel legat de privatizarea Automobilelor Craiova. realizarea cifrei de afaceri.4% din actiuni. la 26 ianuarie 2005 Tribunalul Arges a deschis procedura reorganizarii judiciare si falimentului. Statul este actionarul majoritar al Automobile Craiova. 31 . Automobile Craiova si-a majorat participatia la Daewoo Romania la 100%. la preturi de cateva zeci de ori mai mici decat cele ale pietei. iar SIF Oltenia detine 22%. pana in 2012. s-au evidentiat nereguli care pun sub semnul intrebarii reusita privatizarii mai ales ca situatia financiara si economica s-a deteriorat considerabil dupa privatizare.

C. Daca acest fapt se va confirma..A. In anul 2004. In baza unui contract cu compania franceza Citroën a fost creata compania Oltcit (acest nume provine de la regiunea Olt. ceea ce ar putea adauga alte elemente de sprijin din partea statului.Comisia Europeana a declansat o investigatie privind privatizarea companiei Automobile Craiova. Aceasta a cerut Romaniei sa suspende orice subventii ilegale pana la finalizarea investigatiei.C. In anul 1991 Oltcit S. Totodata. In 1994 se infiinteaza Rodae Automobile Craiova S. este prima din triunghiul Daewoo din Europa de Est. Potrivit Comisiei. (in prezent Daewoo Automobile Romania S. precum atingerea unui nivel minim al productiei de 200. 5. in Craiova a inceput constructia unei fabrici industriale ultramoderne pentru motoare de mic litraj. Autoritatile romane au conditionat privatizarea Automobile Craiova. continuarea activitatilor actuale pe o perioada de patru ani si mentinerea numarului de angajati. Craiova devine S. alte doua capacitati localizandu-se in Polonia si Cehia. Comisia isi exprima preocuparea privind faptul ca este posibil ca privatizarea intreprinderii Automobile Craiova printr-o licitatie supusa unor conditii sa fi condus la un pret de vanzare mai mic si ar putea sa implice astfel un ajutor de stat".A. Descrierea partilor implicate in tranzactie 5. se arata in comunicatul executivului de la Bruxelles. 32 . permitand cumparatorului sa mentina productia la un anumit nivel.1. unde este situata fabrica. Daewoo Automobile Romania S. (49% si 51%). a fost infiintata prin H. Descrierea generala a preluarii Automobile Craiova de catre Ford Motor Company 5.1.A) ca o companie mixta intre Automobile Craiova si Daewoo Heavy Industries Ltd. Special si Axel 12 TRS (pentru export). Craiova prin preluarea actiunilor Citroën de catre statul roman. Dacia si Daewoo.499/1991. in conditiile in care alti posibili cumparatori nu au fost anuntati de o astfel de facilitate. cu capital majoritar de stat. Automobile Craiova S.G. acceptarea unui pret mai redus de catre statul roman a avantajat Automobile Craiova. Daewoo Motor a propus Guvernului Romaniei vanzarea pachetului de actiuni pe care il detinea la Daewoo Automobile Romania. se arata intr-un comunicat al institutiei europene.000 de masini pe an. conversia datoriilor pe care compania romana le avea la societati din grupul Daewoo si vanzarea pachetului rezultat din conversie. in al patrulea an de la transferul uzinei. acest fapt poate fi considerat un ajutor din partea autoritatilor.A. nr. Coreea. In plus. Automobile Craiova In anul 1977.A.A. In anul 1981 incepe productia de automobile Oltcit in trei versiuni: Club. prin Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului (AVAS). Executivul Uniunii va verifica daca aceste conditii au facut ca pretul de vanzare sa fie mai mic decat in cazul in care tranzactia ar fi fost neconditionata. de indeplinirea mai multor conditii. Automobile S. Romania ar fi modificat termenii privatizarii pe parcursul procesului.1. daca Ford Motor va beneficia de anularea datoriilor catre stat.A. si de la Citroën). Automobile Craiova S. are ca activitate de baza comercializarea diverselor piese de schimb si accesorii pentru automobilele Oltena. CE ar putea considera ca privatizarea a inclus acordarea unor ajutoare de stat. In perioada 1994-2006 S.

A.22. Industria auto romaneasca.4%. Ford a produs aproximativ 6.000 de dolari. Se doreste transformarea Craiovei in al doilea pol al industriei de automobile din Romania.1. Privatizarea Automobile Craiova aduce cu sine numeroase avantaje..2. Jaguar si Land Rover in Marea Britanie sau Volvo in Suedia. 5.A. Michigan.C.72. Desi este unul dintre gigantii industriali ai lumii. este o societate pe actiuni avand un capital social de 39 783 167 Ron si o cifra de afaceri la sfarsitul anului 2006 de 5 666 797 Ron.000 de automobile pe an. impreuna cu 11 asociati. Ford este cea mai mare companie din lume apartinand unei singure familii. cand Henry Ford. Ford Motor Company Ford Motor Company si-a facut debutul in lumea afacerilor pe 16 iunie 1903. strategia de privatizare constand intr-o productie de 200. In 2006.S. muncitori bine platiti si preturi mici a revolutionat lumea automobilelor iar acest proces a fost cunoscut sub numele de „Fordism”.6 milioane de automobile si a avut 280. Ford s-a clasat de asemenea pe locul sapte in topul celor mai mari companii din SUA cu venituri de aproximativ US$ 160. si al doilea cel mai mare producator de automobile din lume. Cu un capital de 28. Automobile Craiova S. Presedintele Comisiei de privatizare a precizat ca privatizarea Automobile Craiova va avea un impact major asupra zonei si va aduce avantaje Romaniei pe termen lung.1 miliarde.60% • Persoane Fizice si Juridice . Ford detine de asemenea si 30% din Mazda. in ultimii ani a inregistrat pierderi semnificative. a semnat actul constitutiv al companiei.5% in spatele General Motors care a avut 24. Ford a fost tot timpul in top zece cele mai mari companii din lume in functie de venituri iar in anul 1999 a fost printre cele mai profitabile companii din lume. investitii de milioane de euro in regiunea Oltenia si o masina accesibila romanului de rand.40% • Societatea de Investitii Financiare Oltenia .54% In 2006.000 de angajati in aproximativ 100 de fabrici si alte facilitati din intreaga lume. autoritatile romane au anuntat ca doresc sa vanda Daewoo Automobile Craiova pana in iunie 2007. acesti pionieri ai erei industriale au dat nastere la ceea ce avea sa devina una dintre cele mai mari corporatii din lume. fiind in managementul familiei Ford de mai bine de 100 de ani Producatorul de automobile este o societate pe actiuni si isi are sediul in Deaborn. Combinatia lui Henry Ford de fabrici eficiente.4% si a companiei DaimlerChrysler 14. In 2006. iar proiectul de la Craiova face parte din planurile sale de redresare. fiind reprezentant al Statului Roman si un important actor in acest proces. o suburbie a orasului Detroit. Actionarii acesteia sunt: • Autoritatea Pentru Valorificarea Activelor Statului . Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) indeplineste activitati in legatura cu procesul de privatizare al Automobile Craiova S.6% cota dar inaintea companiei Toyota 15. Ford a introdus diferite metode de producere in masa a automobilelor si managementul in masa a unei forte de munca industriale. dupa ce statul a preluat pachetul de actiuni detinut de grupul sudcoreean la compania romaneasca. s-a clasat pe locul doi in SUA la productia de automobile cu o cota de 17. precum cateva mii de locuri de munca. De-a lungul timpului Ford a inglobat multe alte firme cum ar fi Lincoln si Mercury in SUA. in special productia pe banda rulanta a automobilelor. in cazul succesului Ford la Craiova. 33 .5. va fi repusa pe harta industriei auto internationale.

reprezentand 72. • 9 martie 2007 . General Motors. dar nu s-a confirmat nimic oficial.4% din capitalul social. Pretul total de 60 de milioane USD a avut doua componente: 50 milioane USD pentru plata pachetului de 51% din actiuni si 10 milioane USD pentru plata datoriilor catre firmele din grupul Daewoo.comisia de privatizare a Automobile Craiova a definitivat agenda privatizarii. Ltd. Fabricile detinute de Ford pe continentul european pot asigura cu greu cererea din Europa2.C. A mai fost vehiculata varianta unei tranzactii cu francezii de la Renault. Ford Motor Company si JSC Russian Machines. S-au vehiculat mai multe nume drept viitori proprietari ai fabricii de la Craiova. • 25 aprilie 2007 .Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a primit 3 scrisori de intentie neangajante pentru privatizarea S. Automobile Craiova S. • 16 mai 2007 – Guvernul Romaniei a aprobat Memorandumul privind Aprobarea Strategiei de Privatizare a Automobile Craiova.Fabrica de automobile de la Craiova reprezinta un obiectiv extrem de important pentru Ford. statul detine 100% din capitalul social al Daewoo Craiova prin intermediul companiei Automobile Craiova SA. care. data limita de depunere a ofertelor .AVAS a publicat anuntul privind vanzarea pachetului majoritar de actiuni. 5. Daewoo Automobile Romania SA. In urma tranzactiei. Renault-Nissan si Chery Automobile China.A. S-a spus ca marii producatori japonezi Toyota si Mitsubishi s-ar bate pentru Craiova. • 18 mai 2007 . la care MEC3 este actionar majoritar. aparuse chiar varianta unei vanzari catre cei care n-au vrut fabrica la inceput. nationala si internationala anuntul privind intentia de vanzare prin negociere pe baza de oferte finale.A. imbunatatite si irevocabile a unui pachet de actiuni reprezentand 72. adica cei de la GM. Viitorul Ford in Europa se bazeaza pe uzina din Craiova.4032% din capitalul social al societatii comerciale Automobile Craiova S. Printre acestia se numara Ford Motors. 2 3 a declarat directorul general al Ford Europe. pretul total fiind de 60 milioane USD.4032% din capitalul social al Automobile Craiova din partea Ford Motor Company.AVAS a publicat in presa locala. • 5 iulie 2007. Mai mult. • 2 mai 2007 .2.AVAS a inregistrat o singura oferta pentru preluarea pachetului de 72.C. dupa ce au vazut succesul enorm de care se bucura Logan. MEC a primit mai multe scrisori de interes din partea unor investitori care vor sa preia Daewoo Craiova. Derularea efectiva a tranzactiei • Pe 30 august 2006 a fost semnat Contractul de Transfer de Actiuni si Tranzactie asupra Creantelor intre Daewoo Motor Co. Prin aceasta tranzactie s-au rascumparat 51% din actiunile detinute de compania coreeana si a fost reglementata problema creantelor intre cele doua societati. Acesta doreste sa cumpere Daewoo Craiova pentru a-si extinde capacitatea de productie necesara acoperirii cererii ridicate de pe piata europeana. Statul roman nu a cheltuit nici o suma de bani pentru aceasta tranzactie.4032% din capitalul social al Automobile Craiova. ar fi dorit a doua unitate de productie in Romania. din Coreea si S. John Fleming Ministerul Economiei si Comertului 34 . din partea General Motors Corporation. controland 72.

Comisia a deschis o investigatie amanuntita asupra unor posibile ajutoare acordate in contextul privatizarii Automobile Craiova si vanzarii sale catre Ford Motor Company in septembrie 20074 • 17 octombrie 2007 .6 Principalele prevederi ale contractului semnat cu Ford Motor Company: 4 5 Conform celor anuntate de Jonathan Todd. actionarii minoritari.Comisia de negociere a privatizarii S.2008 35 .4% din capitalul Automobile Craiova a fost operat miercuri seara(19 martie). la sediul AVAS.C. • 12 iulie 2007 – comisia de privatizare a verificat documentele aduse in completare si a deschis oferta tehnica depusa de Ford Motor Company. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) incasand suma de 57 milioane euro. • Prima decada din octombrie 2007 .Negocieri intre Comisia de privatizare si reprezentantii Ford. in proprietatea Ford de catre Depozitarul Central al Bursei de Valori Bucuresti. a avut intalniri succesive cu: reprezentantii sindicatelor de la Daewoo – Solidaritatea.Guvernul a aprobat un memorandum prin care sunt suspendate dezbaterile din Parlament la proiectul de lege privind unele masuri pentru privatizarea S.presedintele Ford Motor Company a prezentat comisiei de privatizare oferta tehnica pentru preluarea Automobile Craiova. Automobile Craiova S. reprezentantii Ford Motor Company. • 7 septembrie 2007 . Rodae. Automobile Craiova.4% din compania romaneasca Automobile Craiova. conform legislatiei in vigoare. oferta depusa de Ford Motor Company.03. miercuri.Comisia Europeana a decis investigarea unei posibile acordari de ajutoare de stat in cazul Daewoo si a emis un ordin prin care cere Romaniei sa suspende orice acordare de ajutoare de stat care nu au fost in prealabil notificate Bruxelles-ului.15 euro/actiune. suma care reprezinta. euro.C. imbunatatita si irevocabila de 57 milioane euro • 12 septembrie 2007 contractul de privatizare a Automobile Craiova cu Ford Motor Company a fost semnat la Frankfurt. pana la decizia Comisiei Europene • 30 ianuarie 2008 – termenul prevazut initial pentru finalizarea tranzactiei • 27 februarie 2008 – Comisia Europeana (CE) a solicitat Guvernului sa recupereze 27 de milioane de euro de la Automobile Craiova. Ford a fost totodata singura companie care a participat la licitatia pentru privatizarea producatorului de automobile aflat in dificultate. la un pret de 57 milioane euro. unde sunt tranzactionate titlurile companiei. • 9 iulie 2007 – comisia de privatizare a verificat documentele de participare depuse de cumparator si a solicitat completarea acestora. • August 2007 .A. adica 4.• 6 iulie 2007 – comisia de privatizare a deschis. purtatorul de cuvânt al comisarului pentru concurenta Neelie Kroes Conform unui comunicat Mediafax’’CE solicită României să recupereze 27 mil. Pachetul de 72.2008 6 Conform unui comunicat Mediafax’’Transferul de acţiuni prin care Ford a preluat Automobile Craiova a fost operat’’.4% din capitalul social al Automobile Craiova detinut de stat. Demnitatea.02. a fost inregistrat. 27. ajutor de stat ilegal la privatizarea constructorului auto cu grupul american Ford5 • 20 martie 2008 . Ford a achizitionat astfel 72. prin AVAS. 20. ajutor ilegal la privatizarea Automobile Craiova’’. potrivit oficlialilor europeni.Transferul de actiuni prin care Ford a preluat un pachet de 72. • 16 iulie 2007 .Ford a depus oferta financiara finala. • 18 iulie 2007 .

respectiv de 4. controlata prin AVAS de partea Guvernului Roman si Ford Motor Company in calitate de cumparator a fost una reusita si eficienta prin prisma modelului de tranzactie ales. Va exista productie de automobile.000 de unitati. cu influente directe benefice asupra balantei comerciale. • participatiile minoritare vor fi vandute Ford. • grupul nu va avea dreptul sa cesioneze actiunile Automobile Craiova. • Ford va prelua doar terenurile Automobile Craiova aferente productiei auto. la pretul la care producatorul american a achizitionat pachetul majoritar.1. de catre AVAS. de 5. 300. • Ford va despagubi statul roman cu o suma de 28. pe o perioada de patru ani de la data finalizarii tranzactiei. va exista export.000 de autovehicule sau 2. 3) Oferta tehnica a fost una foarte interesanta pentru Guvern.• Ford va plati pentru 72.000 si 250.000 de locuri de munca create in mod indirect. deci implicit venituri pentru statul roman.7 milioane de euro pentru o productie intre 200. • AVAS va achizitiona participatiile actionarilor minoritari ai companiei Automobile Craiova. Investitia totala angajata depaseste 732 de milioane de Euro.5 milioane de euro. S-au indeplinit.4% din actiunile companiei 57 de milioane de euro. vor exista taxe platite la stat.1556 de euro pe titlu.000 de locuri de munca create in mod direct.000 si 225. daca in primii patru ani de la finalizarea tranzactiei va lichida sau va schimba obiectul de activitate al uzinei auto de la Craiova. apreciindu-se ca in 2012 cheltuielile anuale ale companiei (Ford) in Romania se vor ridica la un miliard de euro. Guvernul roman a obtinut ce a dorit de la aceasta tranzactie: 1) Platforma de la Craiova va deveni eficienta dupa 5 ani dupa falimentul din 2002 al companiei coreene. Analiza oportunitatii alegerii modelului de tranzactie in cauza de catre fiecare dintre parti in raport cu alte solutii posibile de realizare a obiectivelor proprii Consideram ca tranzactia (privatizarea prin negociere pe baza de oferte finale) incheiata intre Automobile Craiova. • Ford va fi penalizat cu o suma de 28. Astfel.85 milioane de euro pentru o productie intre 225. 2) Un nume mare ca Ford Motor Company. obiectivele ambelor parti. va oferi incredere potentialilor investitori intrucat o astfel de companie a avut incredere sa investeasca in Romania.000 de unitati. • grupul se angajeaza sa efectueze. 7-9. • compania americana va plati penalitati de 14.000 de masini produse pe an dupa 2011. aflat pe podiumul constructorilor de automobile din lume se va afla de acum in Romania. 6. 30. Analiza aprofundata a tranzactiei 6. fara acordul AVAS.5 milioane de euro daca numarul de salariati ai uzinei va ajunge sub 500 de persoane. in primii patru ani de la data finalizarii tranzactiei. deoarece va creste volumul de fabricatie al 36 . cel putin consemnat in contractul de privatizare.25 milioane de euro daca la sfarsitul celui de-al patrulea an de la finalizarea tranzactiei productia de automobile se va situa sub 200. 4) Unul dintre cele mai importante efecte ale privatizarii Automobile Craiova va fi resimtit la nivelul industriei de componente auto. investitii tehnologice de 675 de milioane de euro si de doua milioane de euro pentru protectia mediului.

o oportunitate ce le oferea exact ce doreau: cresterea seminificativa a productiei de automobile in contextual dezvoltarii pietei europene a automobilelor. a decis sa aleaga privatizarea prin negociere si nu cea prin licitatie intr-una din variantele cu strigare sau plic inchis intrucat aceste doua metode ofereau doar obtinerea unei sume de bani si nu ofereau o negociere directa care sa include si o oferta tehnica. obiectiv de altfel indeplinit. 5) Un alt efect al privatizarii Automobile Craiova la care Guvernul spune ca s-a gandit foarte mult la incheierea acestei tranzactii este eficienta pe termen lung si eficienta sociala.producatorilor de componente deja existenti in Romania.1.Continuarea activitatii in formula Automobile Craiova Aceasta varianta ar fi fost probabil cea mai neeficienta varianta pentru o fabrica cu atat de mult potential ca cea de la Craiova. Raspunsul partilor romane la aceasta remarca a fost ca Guvernul nu a fost interesat de pretul obtinut per actiune ci de promisiunile Ford de investitii majore in fabrica de la Craiova. preluarea Craiova de catre americani va fi urmata in conditii normale de o avalansa de investitii directe ale unora dintre furnizorii sai traditionali. 2) Un pret foarte bun. Ford a obtinut de asemenea ce si-a dorit de la aceasta tranzactie: 1) Sub presiunea cresterii vanzarilor de automobile in Europa de Est si cu o singura platforma in aceasta zona. Privatizarea prin vanzare de actiuni cu licitatie cu strigare sau licitatie cu oferta in plic inchis Intrucat Guvernul roman nu era interesat doar de vanzarea platformei de la Craiova. cu efecte benefice asupra costurilor. situatie care trebuia sa ia sfarsit in vederea unei piete europene libere si functionale. de incasarea unei sume de bani. un plan de dezvoltare a fabricii. 57 de milioane de euro avand in vedere capacitatea de productie a platformei de 200. de investitie in industria auto romaneasca. 6. aceea din Rusia care produce mai ales pentru intern. modificat cu numai 2 milioane de euro fata de oferta initiala a americanilor de 55 de milioane de euro. intrucat in momentul incheierii tranzactiei functiona si producea la 17% din capacitatea totala de productie.1. la nivel local. un model low-cost. Statul facea eforturi pentru mentinera locurilor de munca din interiorul fabricii intrucat se producea atat de putin. Totodata aceasta companie era una din ultimele mari companii controlate de stat. cu mana de lucru ieftina si bine pregatita. respectiv 57 de milioane de euro.4%. Finalitatea va fi ca se va dubla aportul componentistilor la PIB. 2. Romania va avea posibilitatea sa se transforme intr-un pol regional al industriei auto. In plus. o masina de clasa medie de pret. Alegerea acestei variante ca o posibila alternativa ar fi avut numai dezavantaje pentru economia Romaniei. 37 . Solutii alternative posibile: avantaje si dezavantaje In cazul Automobile Craiova ar fi existat urmatoarele alternative: 1. platforma de la Craiova a fost oportunitatea ideala: platforma cu o capacitate foarte mare de productie. Consideram ca aceasta varianta nu ar fi avut avantaje in fata celei alese pentru privatizare.000 de automobile pe an. 3) Un mediu foarte propice pentru investitii majore de 700 de milioane de euro in productia unui nou model. Un minus pentru Automobile Craiova si partea romana in aceasta tranzactie este considerat de unii specialisti pretul modest obtinut pentru pachetul de actiuni de 72.

2. dar a oferit apoi si sansa unor negocieri intre cele doua parti. o oferta in plic inchis.pentru ca negociera a presupus si un fel de licitare. 7.Investitie Greenfield Aceasta alternativa ar fi avut numai dezavantaje majore precum pierderea de timp si bani in fata metodei preferata de privatizare pentru Automobile Craiova intrucat ar fi insemnat cel putin 3 ani pana la constructia platformei.Certificate de depozit emise de banci de investitii pe piata de capital internationala 6. aici fiind implicati General Motors(40%) si UkrAvto din Ucraina(60%). care insa a fost valorificata de General Motors print-un joint venture. Oferta publica Oferta publica ar fi durat probabil si un timp mai indelungat. Ford avea in acel moment o alternativa.Un aport de capital privat ar fi insemnat doar o crestere a volumului de lichiditati in conditiile in care cineva nu s-ar fi implicat si in managementul activitatii platformei. acesta ar fi putut alege una din urmatoarele variante: 1. iar in cazul privatizarii incheiate.000 automobile. de asemenea ar fi insemnat o invetitie majora in active pe cand utilajele de la Automobile Craiova sunt destul de moderne si se preteaza procesului de productie pentru Ford. platforma din Polonia. si ar fi ridicat multe incertitudini asupra ofertantilor intrucat nu existau negocieri. deci 2010-2011 numai pana la finalizarea platformei. de lichiditati. Avand in vedere deci obiectivele Guvernului roman pentru fabrica de la Craiova este usor de inteles de ce negocierea a fost preferata metodei majorarii de capital social prin aport de capital privat. cea din Polonia Ford era foarte interesata de o platforma in aceasta zona a Europei de Est. sa valorifice si sa eficientizeze activitatea si capacitatea de productie de 150. ci avea nevoie de o companie care sa stimuleze intregul potential pe care il detine in industria constructoare de masini. Analiza eficientei tranzactiei potrivit criteriilor de performanta ale fiecarei parti Intrucat tranzactia a fost incheiata in data de 20 martie 2008. Transferul cu titlu gratuit sau vinzarea activelor cu caracter social In cazul Ford. Pentru General Motors timpul a insemnat foarte mult in momentul in care era interesata si de Automobile Craiova. 3. Ford are deja planuri de lansare a unui nou model la jumatatea anului 2009 din uzina de la Craiova. cum este considerata cea de la Craiova. 2. 4. 38 . renuntand atunci la o oferta pentru Automobile Craiova. Asadar. 6. care opereaza uzina FSO. fiind insa dezamagita de perioada lunga pentru preluarea de catre stat a companiei de la coreeni. Majorarea de capital social prin aport de capital privat Automobile Craiova nu avea nevoie in acest punct de o majorare de capital. Preluarea altei platforme constructoare. pozitionata foarte bine in interiorul UE si oferind forta de munca ieftina si utilaje destul de moderne la un pret modest. Metode de vinzare specifice pietei de capital 5. discutiile cu statul roman in privinta Automobile Craiova demarand inca din anul 2005. elementul cheie in privatizarea Automobile Craiova. Ford nu a scapat ocazia de a valorifica ultima mare platforma din Europa de Est. De aceea vom face referire la criteriile de performanta avute in vedere de fiecare parte in momentul semnarii contractului. adica in cu urma cu mai putin de o luna de zile nu se poate aprecia inca eficienta acesteia.

piata europeana fiind principala sursa de profit pentru Ford . principala piata de vanzari pentru Ford. forta de munca de la Automobile Craiova este cea mai ieftina din Europa. criteriile de performanta avute in vedere au fost urmatoarele: • Totalul investitiilor necesare pentru inceperea productiei – structura de productie a uzinei Craiova se preteaza adaptarii rapide pentru asamblarea intr-o prima faza a unor kituri de automobile importate.8 milioane de automobile. printre care Marea Britanie si Spania. modelele europene ale companiei inregistrand un succes notabil. Primul an de aderare la Uniunea Europeana a insemnat o avalansa de masini 39 . In Romania. in prezent. conform statisticilor din 2006.Astfel. Ford este lider de piata in mai multe tari europene. 6.Costul cu forta de munca in industria auto este de 17 ori mai mic in Romania (2. • Uzina cheie din Europa. Uzinele Ford au produs cu 10% mai mult decat capacitatea normala. Ford a identificat cateva zeci de posibili contractori. iar poate cel mai important. iar vanzarile sunt atat de mari incat productia de masini europene nu poate face fata. dar ca cererea din piata depaseste nivelul actual al productiei in Europa. • Platforma cu o capacitate mare de productie – Uzina de la Craiova poate asigura in momentul de fata productia a 200 000 de automobile anual. • Costul fortei de munca . Automobile Craiova a avut drept criterii de performanta urmatoarele: • Cifra individuala de afaceri de minim 10 miliarde euro pe an • Pretul • Pretul pe actiune • Investitiile asumate de ofertant • Investitiile pentru modernizarea capacitatilor de productie a autoturismelor • Nivelul de integrare pe piata a uzinei Craiova • Numarul de autoturisme produse dupa privatizare In cazul Ford Motor Company. si de 13 ori mai mic fata de SUA.Piata europeana este. de 1.34 euro/ora/muncitor) fata de Germania. In randul factorilor cu influenta negativa asupra pietei auto din Romania se inscriu urmatoarele aspecte: a) Legislatia defectuoasa si instabila b) Monitorizarea deficitara a autoturismelor second-hand c) Economia subterana d) Bariere in calea manifestarii concurentei: taxa auto de prima inmatriculare Economia subterana Legislatia defectuoasa si monitorizarea deficitara a autoturismelor second-hand aduse de romani in tara cauzeaza prejudicii insemnate bugetului de stat. astfel ca numai in anul 2007 traficul cu masini de ocazie in randul persoanelor fizice a deturnat de la buget peste 100 milioane euro.3. cu un nivelul bun de calificare. Analiza tranzactiei din perspectiva functionalitatii pietei Piata auto din Romania prezinta anumite particularitati care o individualizeaza. unele dintre acestea impiedicand buna functionare a pietei.

contabilitate. in anul 2007 s-au inmatriculat 123. specializati de aceasta data in traficul cu autoturisme.398 bucati). profiturile generate de vanzarea autoturismului ii revin primului importator si celorlalti vanzatori.000 de euro. el revinde masina cu un adaos de 20-30%. dar asta se face printr-o declaratie care se 40 . la prima inmatriculare a unei masini importate se solicita un document de autenticitate din partea producatorului. nu toate masinile acestea au fost aduse pentru revanzare. odata ajuns intr-un targ auto din UE (de cele mai multe ori aflat in Germania) cauta sa achizitioneze o masina rentabila. dupa care. Romanul face un contract de vanzare-cumparare si pleaca spre targul din Romania cu masina achizitionata. emiterea lui facandu-se in circa doua luni.. Modalitati de functionare: Modul in care se deruleaza afacerea autoturismelor de ocazie este relativ simplu si profitabil: samsarul are nevoie la inceput de o anumita suma de .403). dar si castiguri importante pentru persoanele fizice. aproximativ 10. restul fiind partea samsarilor. din totalul autoturismelor reinmatriculate in 2007. In momentul de fata oricine s-ar putea imbogati. pentru o persoana fizica importatoare. Ajuns acasa. evitand problemele legate de impozite. Cheltuielile samsarului care merge doar pentru o masina sunt de maximum 400 de euro.968 de masini la mana a doua provenite din import.041). mai mult de jumatate au generat venituri nedeclarate la Fisc spre impozitarea vanzatorilor. Specialistii estimeaza ca maximum 10 la suta din aceste masini au fost vandute de parcurile auto. iar acest act se elibereaza printr-un serviciu al Ministerului Transporturilor. Potrivit juristilor de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Dintre acestea cele mai multe sunt marca Volkswagen (33. potrivit specialistilor. Legea permite practic revanzarea unui autovehicul neinmatriculat de mai multe ori. cand vine vorba de persoane fizice realitatea arata ca Romania este un paradis pentru evazionisti. pana la prima inmatriculare. ca masura restrictiva. controale administrative sau fiscale. spre exemplu. Pe de alta parte. In realitate. in calitate de persoana fizica. Randamentul maxim achizitie-vanzare il dau marcile Volkswagen Passat sau Golf si Opel Vectra sau Astra. se presupune ca a fost cumparata pentru nevoi personale. Acest lucru este posibil datorita unei scapari legislative prin care nu trebuie inmatriculate masinile aduse in tara de persoana care are contractul cu proprietarul strain. angajati. in functie de zona in care se deplaseaza in Germania. Cu siguranta. iar revanzarea in lant inainte de inmatriculare dovedeste ca a fost importata cu intentia de a face comert. Numai in Bucuresti au fost inmatriculate 17. TVA. activitatea de comert ar trebui sa fie impozitata. asa numitii . adica 406.812) si BMW (7. Astfel. Potrivit statisticilor date publicitatii de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare Auto. urmate de Opel (24. In Franta. statul nici nu „simte" cascada de tranzactii ce urmeaza dupa aducerea in tara a masinii luate la mana a doua din Occident. Audi (7. In acest caz. Daca in ceea ce priveste persoanele juridice exista reguli clare de import pentru autoturisme. Rezulta ca 111. masina nu este o marfa.pornire”. La nivel european aceasta cale de evaziune a fost blocata de mult timp. acest gen de activitati au fost stopate prin doua masuri: la importul unei masini efectuat de o persoana fizica. iar din castigul sau la bugetul de stat nu se incaseaza nimic. prima inmatriculare se face obligatoriu pe numele persoanei inscrise in actul de provenienta extern si nu se permite vanzarea in lant inainte de prima inmatriculare. dar.842 autoturisme de ocazie inmatriculate pentru prima data in Romania.457 de autoturisme au fost aduse si inmatriculate de persoane fizice.samsari”.second-hand pe drumurile romanesti.249..

uneori direct pe numele cumparatorului gasit in Romania. „In legatura cu tranzactiile efectuate de persoanele fizice cu autoturisme second-hand achizitionate din strainatate. unde TVA-ul dedus este de 6. Iar sumele nu sunt deloc mici. g) din Titlul II . acestia au observat ca TVA-ul intracomunitar poate fi o sursa de profit. Apoi urmeaza un intreg sir de consecinte care prejudiciaza bugetele locale si de stat cu sume de ordinul a sute de milioane de euro. Cu copia certificatului de inmatriculare a unei firme-fantoma din Romania se pot achizitiona masinile fara plata TVA din comunitatea europeana. Traficul cu masini are multe componente. Se pierd sume foarte mari ca urmare a neincasarii impozitului pe venit pentru cifrele de afaceri realizate de persoanele fizice care desfasoara aceasta activitate fara a declara conform legii. Reprezentantii Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile din Romania (APIA) spun ca la ora actuala nu au altceva decat speranta ca cineva o sa modifice legislatia si o sa puna bariere samsarilor evazionisti.000 euro. in masura in care veniturile realizate sunt ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile din patrimoniul personal. Cel care aduce autovehicule nu mai intoarce la buget TVA-ul de 19%. 42 lit. Conform informatiilor pe care le avem din piata. prin neplata impozitului pe venit si a altor taxe. estimam ca peste 80% (circa 100. de cele mai multe ori din Uniunea Europeana. acesta fiind un caz clasic de evaziune. O afacere la limita legii este vanzarea de masini la mana a doua luate din tarile UE. Problema este insa in Romania tocmai sinceritatea persoanei fizice.Impozitul pe venit. Parti afectate: Din existenta acestui gen de afaceri la negru deriva o serie de consecinte cu efecte considerabile pentru bugetele locale si de stat. acestea sunt venituri neimpozabile. Pe de alta parte. se ajunge la neincasarea impozitului pe venit pentru cifre de afaceri uriase realizate de persoane fizice. in care apare o persoana fizica. respectiv din activitati de cumparare de bunuri efectuate in scopul revanzarii. asa cum rezulta din prevederile art. in scopul revanzarii in Romania. La sosirea in tara. una dintre ele implicand si societatile comerciale fantoma. inclusiv din tranzactii cu autoturisme. nu exista niciun fel de declaratie de impunere pentru samsarii care fac acte de comert cu masini importate. O alta consecinta este neincasarea in Romania a TVA-ului intracomunitar.000-8. fara TVA. arata juristii ANAF. In ultimul timp. sunt venituri comerciale care se cuprind in categoria veniturilor din activitati independente si se supun impunerii potrivit regulilor de stabilire a venitului net pentru aceasta categorie din Codul Fiscal.Impozitul pe venit din Codul Fiscal". Astfel. va facem cunoscut urmatoarele: din punct de vedere al impozitului pe venit. pentru importatori dar mai ales pentru mediu.bazeaza pe sinceritatea persoanei fizice. II . obtinute de persoanele fizice.Venituri din activitati independente din Titlul II . „Lucrurile sunt extrem de grave si trebuie tratate cu toata atentia de autoritati. samsarii au inceput sa se orienteze spre masini de 30. In aceasta afacere. aducerea ei in tara si inlocuirea fara nicio problema a contractului dintre societati cu un altul. Pe parcursul anului 2007.000 euro. referitor la obligatiile din punct de vedere fiscal ale persoanelor fizice implicate in astfel de tranzactii. se inlocuieste factura de la parcul auto german cu un contract de vanzare-cumparare intre persoane fizice. Precizam ca. precum si din neincasarea in Romania a TVAului intracomunitar. totul se rezuma la cumpararea masinii la mana a doua pe firma. Din punct de vedere fiscal. Cea mai mare parte din banii folositi in tranzactii se duc in afara circuitului bancar. mentionam ca veniturile din fapte de comert.000-40. amplasarea targurilor auto in marile aglomeratii urbane aduce o multime de neplaceri si ilegalitati. respectiv Cap.000 unitati) din masinile second-hand importate in 41 .

42 . Autoritatile romane si Comisia Europeana au purtat o ampla corespondenta pe acest subiect. insa nu au ajuns la un acord Comisia Europeana a decis. Nivelul taxei porneste de la 68 de euro. Asta deoarece se presupune ca a fost cumparata pentru nevoi personale. in caz contrar cazul Romaniei urmand a fi inaintat Curtii Europene de Justitie. Societatile comerciale sunt obligate sa tina un registru special pentru autoritatile locale. Taxa de inmatriculare a devenit. la dosarul de inmatriculare ar trebui sa se solicite si copii sau originale dupa asigurarea si autorizatia de circulatie provizorie eliberate de autoritatile straine la vanzarea masinii (aceste doua documente se elibereaza doar pe baza pasaportului persoanei care ridica si conduce masina). a starnit numeroase controverse atragand atentia Comisiei Europene si a condus la nemultumiri in randul opiniei publice. cu o capacitate cilindrica de 600 cmc. in martie 2007. A doua etapa a procedurii a constat in transmiterea unui aviz motivat. pentru autovehiculele noi. Posibile solutii: Masurile care ar putea fi luate tin de o corecta reglementare si autorizare in consecinta a comertului cu automobile. invocate de Comisia Europeana.2007 au fost vandute inainte de a fi inmatriculate". apreciaza Marius Tudor.586 euro pentru autoturismele mai vechi de sase ani. de unde primeste o adeverinta ce constituie piesa obligatorie la dosarul de inmatriculare. cu un spatiu de expunere si un punct de lucru autorizat. pe marginea taxei de prima inmatriculare. sa deschida a doua etapa a procedurii de incalcare a tratatului impotriva Romaniei. In fine. foarte mici. "reasoned opinion". tipul de catalizator (euro) si capacitatea cilindrica a masinii. Comertul cu autovehicule il pot face numai societatile comerciale care au autorizatie speciala de garaj. intrata in vigoare de la 1 ianuarie 2007. Mai mult. la sfarsitul lui 2007. precum si faptul ca nivelul taxei depaseste valoarea reziduala sau de piata a masinii in cazul celor foarte vechi. APIA afirma ca o persoana fizica ar trebui sa declare la Fisc masina pe care o importa. Comisia a acordat un termen de doua luni pentru schimbarea legislatiei. indiferent ca aceasta activitate este desfasurata de persoane fizice ori de persoane juridice. la importul unei masini efectuat de o persoana fizica. prima inmatriculare ar trebui sa se faca obligatoriu pe numele persoanei inscrise in actul de provenienta extern. Principalele neajunsuri ale legislatiei referitoare la taxa de inmatriculare auto. considerand ca raspunsurile autoritatilor romane au fost nesatisfacatoare. fara catalizator si cu o capacitate cilindrica de peste 3. dotate cu euro 4 si ajunge pana la 8. Comisia Europeana a apreciat ca taxa de prima inmatriculare auto contravine articolului 90 din Tratatul de Aderare si jurisprudentei Curtii Europene.000 cmc. secretar general al Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA) din Romania. Taxa de prima inmatriculare Taxa de prima inmatriculare. cu fiecare masina cumparata si vanduta. revanzarea inainte de inmatriculare dovedind ca a fost importata cu intentia de a face comert. care contine recomandari ale modului in care trebuie modificata taxa. Aceasta se calculeaza in functie de trei variabile: vechimea masinii. sunt taxarea discriminatorie intre masinile la mana a doua vandute de cetatenii romani si cei din alte state membre UE. obiectul unei proceduri de infringement (incalcare a tratatului) deschisa de Comisia Europeana impotriva Romaniei.

in data de 22 martie 2008. ci doar modificata. ci o taxa de mediu si astfel considera ca exista o serie de argumente in favoarea mentinerii acesteia. au fost inmatriculate peste doua milioane de automobile uzate. ca taxa auto va fi calculata in functie de emisia de CO2 pentru autovehicule tip Euro 3.Daca problema primei metode de calcul a taxei auto a constat in lipsa corelarii acesteia cu nivelul emisiilor de carbon. ca noua varianta de modificare a normelor privind taxa de prima inmatriculare. Avand in vedere ca taxa nu va fi abrogata. respectiv rambursarea banilor catre cei care au platit taxe mai mari. Conform premierului Tariceanu taxa auto nu este o taxa fiscala. transmisa CE saptamana trecuta. mai mult decat a estimat pentru intregul an. ca taxa de mediu. si seful statului cer anularea acestei taxe. Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA) continua sa sustina taxa auto. Varujan Vosganian. a declarat. ci numai diferenta dintre cea achitata initial si cea care ar urma sa fie datorata potrivit viitoarei formule de calcul. taxa de prima inmatriculare a autoturismelor si autovehiculelor". Tariceanu a mai adus si argumentul economic. partide politice precum PD si PC. dintre care 70% aveau o vechime mai mare de zece ani. respectiv 766. acesta fiind un principiu de drept comunitar. Ministrul Economiei si Finantelor. precum oxidul de azot. Basescu precizeaza ca este obligat sa ii atraga atentia ca. la Bruxelles. ca taxa auto va fi calculata in functie de emisiile de CO2 si pentru masinile Euro 3 care au inclus acest indicator in cartea tehnica si a aratat ca suma va fi redusa cu 5% pentru fiecare an de vechime al masinii. compatibila cu aquis-ul comunitar. invocand efectele pozitive ale acesteia asupra protectiei mediului si sigurantei 43 . Comisarul european pentru Multilingvism. Seful executivului a dat totodata exemplul Poloniei unde. intre statele membre "sunt interzise taxele vamale la import si la export sau taxele cu efect similar.6 milioane lei. Ministrul Economiei si Finantelor. a confirmat. este considerata. la jumatatea lunii martie. iar pentru celelalte masini vor fi luate in calcul toate emisiile de poluanti. iar trei sferturi din emisiile de dioxid de carbon din Bucuresti provin din traficul auto. la Bruxelles. si Euro 4. a carui aplicare se afla insa la latitudinea guvernului. Pe scena politica din Romania parerile in legatura cu aceasta taxa auto sunt impartite. legate direct de cilindree si vechimea vehiculului. nu doar pentru autovehicule Euro 4. a confirmat. in cazul celei de-a doua metode Comisia Europeana a solicitat ca noul sistem de calcul. o scrisoare premierului Tariceanu. care au inclus in cartea tehnica nivelul emisiilor de dioxid de carbon. cetatenii nu ar putea primi inapoi suma integrala. Varujan Vosganian. Bugetul a incasat din taxa auto. efectul retroactiv al modificarii. corelat cu emisiile de carbon. cum a propus Executivul. In acest sens. potrivit caruia Romania este cel mai important producator de autovehicule din sud-estul Europei Pe de alta parte. In plus suma va fi redusa cu 5% pentru fiecare an de vechime. la doi ani de la aderare. precum studii referitoare la poluare sau la bolile provocate de poluare. in actul de modificare a taxei auto. in data de 11 martie. presedintele Traian Basescu i-a trimis. la o prima evaluare. in care ii cere sa anuleze prin ordonanta de urgenta taxa auto. De asemenea. Leonard Orban.500 de ani de viata pana in 2050 prin utilizarea exclusiva a masinilor euro 5. in conformitate cu articolul 90 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene. in primele zece luni si jumatate. Autoritatile romane trebuie sa prevada. el a mai invocat un studiu european potrivit caruia vor fi salvati 20. 787. acuzandu-l pe seful Guvernului ca prin aplicarea unor astfel de masuri ii desconsidera pe romani. El a invocat studii potrivit carora 70% din poluarea chimica din orase provine din poluarea automobilelor. in data de 13 martie 2008. sa fie din nou revizuit prin introducerea criteriului CO2 si pentru masinile Euro 3.8 milioane lei. in cazul de fata.

411 unitati. cu peste 53 % din totalul livrarilor pe pietele externe.4 MPI. iar Renault se situeaza pe locul secund. in data de 11. Analiza tranzactiei din perspectiva experientei celei mai avansate in domeniu Evolutia Automobile Dacia de la privatizare: Dacia a fost privatizata in 1999. Germania a devenit a doua tara de 7 Declaratia data de presedintele APIA.000 de unitati). Revenirea Renault in Romania a insemnat insa si revitalizarea industriei auto interne si revitalizarea unei uzine aflate la acel moment.7 milioane de dolari. In clasamentul pe tari. O puternica dinamica a exporturilor: Exporturile Dacia au depasit volumul vanzarilor pe piata din Romania si au atins 128. In 2004 are loc lansarea modelului Dacia Logan in doua versiuni de motorizare: 1.3 % mai mult fata de 2006. Taxa auto este. grupul Renault detine o cota de piata de 38.5dCi. Preluarea Automobile Dacia de catre Renault in anul 1999. In 2000 are loc lansarea modelului Dacia SuperNova. cuantificata in termeni valorici. mai intai in versiunea de motorizare 1.3%. Dacia are o cota de piata de 29%.9D. Pe piata romaneasca.000 de unitati) si vanzari (164. Planurile de restructurare ale francezilor si lansarea modelului low-cost Logan in 2004 au adus apoi uzina pe profit. In 2005 este inaugurat Centrul de Export CKD si este lansata cea de-a treia versiune de motorizare din gama Logan .2008. pentru ca in 2006 Automobile Dacia sa aduca 10% din profitul grupului Renault. Dacia devine o marca a Grupului Renault. deocamdata. prima concretizare a colaborarii franco-romane. potrivit reprezentantilor producatorului de la Mioveni.688 automobile Dacia Logan vandute in 2007. grupul francez Renault preluand pachetul majoritar de actiuni pentru o investitie totala de 269. aproape de inchidere. inseamna pentru industria de profil in primul rand investitii totale de 1 miliard de euro la finele anului 2007. La sfarsitul lunii decembrie. si este lider cu gama Logan. cu 44.2% fata de anul 2006. pe benzina. cu 32. un autoturism echipat cu motor si cutie de viteze Renault.6MPI. Dacia ocupa locul 13 in clasamentul celor mai vandute marci de pe piata franceza. vanzarile marcii au crescut cu 17. 1. In aprilie 2003 are loc lansarea modelului Dacia Solenza.2%. In 2007. prima pozitie este detinuta de Franta.4.rutiere. iar din septembrie 2003 si in versiunea diesel.449 vehicule vandute. avand ca principala misiune sustinerea dezvoltarii Grupului pe pietele emergente. pentru agentia MEDIAFAX 44 . ele triplandu-se in intervalul 2003(68.4MPI si 1.1.03. mijlocul prin care orice cetatean al acestei tari poate respira un aer mai curat si poate circula in masini mai sigure”7 6. din care 50 milioane de dolari au reprezentat valoarea actiunilor achizitionate. Ernest Popovici. cu 134. Dacia isi depaseste in 2005 toate recordurile sale anterioare de productie (172. cu o cota de 9.738 unitati)-2007 ((230 164 unitati). "Pozitia APIA este cea pe care am sustinut-o si reafirmat-o. Datorita modelului Logan. In noiembrie 2002 este lansata gama de vehicule utilitare echipata cu motor Diesel Renault. Europa Occidentala si-a consolidat pozitia de principala destinatie a exporturilor Dacia.

iar in Scandinavia (Suedia. Finlanda) pana la sfarsitul lui 2008.000 de modele Focus. iar rezultatele se observa usor. In luna martie. Dacia va propune o gama de cinci vehicule. Previziuni pentru 2008 : Incepand cu 2008. Turcia (8. Algeria (9.907 unitati). marca Renault avand cea mai mare contributie.734 unitati) si Italia (4. la 247. Spania (7.639 unitati.2 miliarde de euro. Centrul de expeditii CKD de la Mioveni a livrat in 2007 un volum de piese suficient pentru fabricarea a peste 290. cel al modelelor bicorp.350 unitati). Ca si Logan. dintr-un break (Dacia Logan MCV). Pe locurile urmatoare se afla Ucraina (9. odata cu cresterea productiei Logan. si din doua vehicule utilitare (Dacia Logan Van si Dacia Logan Pick-Up). Renault impreuna cu furnizorii sai a generat investitii de 1.42. din Casablanca. Platforma uzinei Automobile Dacia a atras treptat. cel mai vizibil efect fiind rata somajului de 2. anul 2007 a marcat inceperea livrarilor catre o noua destinatie : Brazilia. dintr-o berlina tricorp (Dacia Logan). In functie de natura pietei si de oportunitati. In Maroc. In ceea ce priveste exportul de colectii.1 % fata de nivelul atins in 2006.export pentru marca Dacia.403 unitati. marca Dacia isi va face intrarea si in Portugalia. si clientii rusi se inscriu pe liste pentru a intra in posesia unei masini. noi destinatii. cu vanzari cifrate la 17. Danemarca. Automobile Dacia a anuntat ca va continua in 2008 programul de investitii cu fonduri de 150 – 160 de milioane de euro pentru a dezvolta productia si exporturile pe pietele europene. In plan comercial. compusa dintr-un model bicorp (Dacia Sandero). in crestere cu 174. iar singurele limitari sunt cele de ordin tehnologic. din ce in ce mai multi furnizori primari. Dacia va comercializa. Ford a fost primul mare constructor care a investit in instabila Federatie Rusa. In America Latina. Pentru anul in curs uzina va produce peste 60. In acele vremuri pentru o asemenea piata in curs de dezvoltare era mai important ca 45 . Pentru a intelege cel mai bine ce inseamna faptul ca Ford achizitioneaza o fabrica de automobile si doreste sa faca performanta trebuie sa ne uitam la rezultatele obtinute pana in prezent in toate tarile in care Ford a patruns.301 automobile. iar in acelasi timp in industrie se anunta investitii de 500 milioane de euro. iar comercializarea sa va incepe din a doua jumatate a anului 2008.089 unitati). unde Logan este produs in uzina SOMACA. In total. printre care tarile scandinave. Ford a decis ca masina care se fabrica la St Petersbusg sa fie ultima generatie a compactei Focus.4%. modelele cele mai adaptate din gama. unde cresterile inregistrate de grup au depasit nivelul pietelor. In Rusia Ford are cea mai moderna fabrica din intreaga lume. au fost vandute anul trecut 12. vanzarile Renault au crescut cu 33.971 unitati). Dacia Sandero beneficiaza de un raport prestatii/pret de neegalat in segmentul sau. in fiecare tara. Dacia Sandero este al cincilea model dezvoltat pe platforma B0 (Logan).133%. Dacia intra astfel pe un nou segment de piata. cu 318% mai mult decat in 2006.9% si Venezuela . Brazilia . Pentru a garanta ca masinile produse corespund normelor de calitate.8% in orasul Mioveni si de aproximativ 4% in Pitesti. vor completa lista pietelor de export ale marcii Dacia. In Turcia Ford a facut primul pas in anul 1982 si a construit o fabrica in orasul Otosan. Vanzarile grupului au urcat puternic in Argentina 39%.000 de vehicule Logan.

8 si 2. It total fabrica din Genk are o capacitate de peste 230.3 litri si V12 de 6. Anual se fabrica peste 230. In Belgia la fabrica din Genk Ford produce cele mai noi automobile ale marcii in Europa.000 unitati.000.2.6 milioane de automobile si avea 280.000 de motoare de 1. In prezent la Otosan se produc mai bine de 7.000. Rezultatul a fost dezvoltarea segemntului utilitar cu modelul Cargo si o sectie care sa produca motoare de tipul Puma.8. Aici se produc intr-un numar de aproximativ 250.000 cmc. peste termenul prevazut initial. Tot in Anglia se mai produc si peste 70. M56 si MMT. Fabrica de motoare produce peste 320. Concluzii si solutii de urmat Tranzactia Ford Motor Company . In total Ford construieste peste 420. transmisii si punti.Automobile Craiova SA a reprezentat o tranzactie de amploare.6 V8 TDCi).000 de motoare in uzinele din Bridgend si Halewood. Sectia motoare produce anual peste 550. Ford a construit.000 de cutii de viteze MTX. langa Koln si produce peste un milion de automobile anual. VXT.000 de componente pentru caroserie. insa problematica. Pe teritoriul francez Ford produce incepand cu anul 1976 la fabrica din Bordeaux transmisii de tipul JV Getrag. Ka si Mazda 2.000 de unitati anual.0 litri Duratec. 7. anul trecut. ceea ce a antrenat o finalizare greoaie. Cutiile automate pentru masinile Ford sunt produse tot la Bordeaux intr-un numar anual de 361.7 V6 TDCi si 3.2.000 de utilitare Transit si alte 560.000 de unitati (1.000 de utilitare si peste 200. Cea mai mare fabrica Ford din Europa se afla in Germania. si de atunci aceasta reprezinta unul dintre cei mai mari furnizori de piese pentru Ford Europa. rezultatul a fost reprezentat de o tergiversare a negocierilor.000 de unitati faimoasele utilitare Ford Transit. atragand in acest fel atentia Comisei Europene. Ford produce in Germania atat automobile cat si componete pentru acestea. La nivel de grup. Tot aici ies de pe linia de fabricatie modelele Fiesta si Fusion. Cea mai importanta componeta a fabricii este cea de productie a automobilelor.fabrica din Dagenham a fost construita in anul 1931 si produce peste 13. Sectia motoare produce peste 1. tranzactia se considera a fi un succes pentru Romania avand ca rezultate numeroase aspecte pozitive precum: • Orasul Craiova va fi altul odata cu sosirea Ford • Craiova va aparea pe harta Europei • Va exista o explozie a locurilor de munca 46 . In consecinta. Pasul numarul doi pentru Turcia l-a reprezentat construirea in anul 2001 a fabricii din Kocaeli.4. V8 de 4. Cu toate acestea. Acestea sunt monovolumele S-MAX si Galaxy dar si noul model de clasa medie Ford Mondeo. Aici se produc peste 400. O alta locatie importanta pentru Ford Germania este cea din Saarluis cosntruita in 1970. Fiesta.000 de angajati in peste 100 de unitati de productie. Ford construind aici modele precum Focus.000 de transmisii. Ford Marea Britanie . In total aceasta facilitate produce pentru Ford Europa peste 610.000 de motoare.0. Pe teritoriu iberic Ford a construit prima fabrica in 1976 la Valencia. 2. Cea mai importanta facilitate este cea din Koln unde se produc incepand cu anul 1931 masini marca Ford.000 de automobile in Spania.000 de unitati printre care enumeram motoarele V6 de patru litri.Ford sa produca automobile utilitare si foarte rezistente. peste 6.000 de unitati Focus si C-MAX.

Mai multa rigurozitate si specificari concrete incepand din faza anuntului de privatizare si pana la documentele necesare si criteriile de evaluare a ofertelor. Pentru ca tranzactia sa se fi desfasurat in conditii optime inca de la inceput fara a atrage atentia Comisiei europene ar fi trebuit realizati urmatorii pasi: 1. au fost infiintate autoritati de reglementare in domeniul privatizarii intreprinderilor cu capital majoritar de stat.autoritate de control. de euro promise se vor resfrange si asupra populatiei si infrastructurii din zona Reglarea pietei datorita intensificarii concurentei. Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie. 4.000 de muncitori? • Vom sti sa folosim banii din taxe si impozite bine. Pe plan institutional. Consultarea Consiliului Concurentei pentru fiecare caz in parte. Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului. din perspectiva aderarii Romaniei la UE.2007 autoritatea competenta in materie de concurenta si ajutor de stat este Comisia Europeana. pentru dezvoltare? • Avem scoli pentru copiii americanilor care inevitabil vor locui in oras? 7. incepand cu 01. Preturile la terenurile si imobilele din preajma uzinei vor creste simtitor Va exista in Craiova o infuzie de capital istorica in urmatorii ani Recent incheiata tranzactie ridica insa si unele semne de intrebare: • Este Craiova pregatita pentru schimbarile pe care le va aduce Ford? • Avem de unde sa scoatem 45. Prevederi mai clare in ceea ce priveste reducerea datoriilor firmelor privatizate. dar si a trecerii tarii noastre la o economie de piata functionala. reglementarile comunitare fiind direct aplicabile.01. Invataminte pentru politicile economico-sociale Cadrul legislativ aferent sectorului auto a fost imbunatatit in conformitate cu legislatia comunitara in domeniu. Insa.organ de supraveghere si control.• • • • Investitiile de aproape 1 mld. Definirea clara a ceea ce reprezinta ajutor din partea statului. 2.2. si monitorizarea ca acest fapt sa nu fie folosit ca o constrangere pentru indeplinirea anumitor obiective evitandu-se astfel neintelegerile si intreruperile procesului de privatizare 3. in interes public. Masurile mai sus mentionate menite sa creeze conditiile optime pentru desfasurarea tranzactiei ar fi evitat aparitia a numeroase consecinte nefavorabile care au ingreunat derularea acesteia: 47 . Oficiul National al Registrului Comertului. si respectarea normelor europene in vigoare. Consiliul Concurentei.: Guvernul care asigura infaptuirea politicii de privatizare. vor creste exporturile si industria. furnizor de informatii. care sunt limitele pana unde statul poate interveni.

controversata cu numeroase implicatii politice. dar si in ceea ce proveste aspectele particulare ale acestui studiu de caz . doar doua companii au depus oferte. Prezentul studiu poate reprezenta o baza de comparatie in situatia in care vom avea de analizat tranzactii similare . Masurile luate in cazul privatizarii au fost considerate neconcurentiale. Inghetarea procesului de privatizare si demararea unei anchete de catre Comisia Europeana din cauza faptul ca statul a acordat numai companiei Ford strergerea datoriilor AUCS. Desi oferta AUCS a fost destul de atractiva. precum si cu cel institutional implicat in derularea tranzactiei • intelegerea functionarii pietei auto 8.Ford Principalele rezultate cheie urmarite prin studiul de caz au fost urmatoarele: • intelegerea tipului de tranzactie. Propunem ca teme de discutie urmatoarele: • Implicatiile politice si sociale ale tranzactiei • Alternativele celor doua companii implicate • Analiza eficientei tranzactiei • Efectele economice ale tranzactiei atat la nivel local cat si national • Paralela intre privatizarile Dacia – Renault si Automobile Craiova . 3. Paralela intre teorie si practica in privinta tipului de tranzactie Tranzactia Ford .3. Putem afirma ca acest studiu de caz a servit la dezvoltarea abilitatilor de a lucra in echipa.Automobile Craiova SA poate fi privita ca o importanta tema de studiu la nivel acamedic intrucat abordeaza fenomene specifice tarilor cu o economie emergenta (cazul Romaniei) si anume problema trecerii intreprinderilor din proprietatea statului in ce privata. prin realizarea acestui studiu de caz am putut intelege mai bine fenomenele care au loc pe piata auto si problemele cu care aceasta se confrunta la momentul actual . Autoevaluarea (finala) a studiului de caz elaborat In urma acestui proiect am dobandit cunostinte de baza in ceea ce priveste aspectele generale ale tranzactiei studiate . la imbunatatirea capacitatii de analiza si sinteza precum si a gandirii critice . economice si sociale .privatizarea. iar Consiliu Concurentei a fost sesizat.1. 2. 4. 48 . Am avut posibilitatea de a studia o tranzactie de amploare. De asemenea. dar si a obiectivelor partilor implicate ) • analiza importantei Comisiei Europene si a modului de desfasurare a unei privatizari pe piata europeana • familiarizarea cu cadrul legislativ roman si european. 7. procesul de privatizare a fost oprit. Masurile luate de catre stat au fost considerate ilegale in consecinta. si anume privatizarea • analiza tranzactiei Ford Company – Automobile Craiova SA (din punct de vedere al mecanismelor derulate.

sarcinile au fost impartite in mod egal.php?lang=ro&id=3083 *** http://www. Bucuresti. Numarul total de ore alocat intregului proiect a fost in medie de 120 ore.ro/stiri-revista-presei/Business/24663/Dupa-privatizare-Daewoo-Craiovatrebuie-sa-exporte ***www.select ***www.pdf ***http://www.avas. fiecare persoana acordand studiului de caz aproximativ 40 ore de lucru .ec.ro/index. BIBLIOGRAFIE 1. Ed. dr. Christine Philipp.net/62437_Inca-un-pas-spre-privatizarea-Daewoo-Craiova-. Reineke Rolf-Dieter.ro/contractul-de-privatizare-a-automobile-craiova-cu-ford-afost-semnat-miercuri-la-frankfurt-sid1628. univ.html ***http://www.avas. precum ziare. 1993 4.informatiiauto.cotidianul. 2007 *** http://www.php?lang=ro&id=3147 *** http://www.wikipedia.wall-street.ro/ *** http://ro.mae. Casa editoriala pentru turism si cultura ABEONA. analiza datelor culese si prezentarea concluziilor si a recomandarilor propuse. Cercetarea prealabila si intocmirea studiului de caz s-a facut prin conlucrarea efectiva a membrilor echipei .gov. In functie de informatiile acumulate din surse variate precum si de parerile personale membrii colectivului au avut posibilitatea sa contribuie la elaborarea fiacerui capitol al studiului de caz . precum reiese si din bibliografia prezentata . Bucuresti.html 49 .html ***www. existand posibilitatea sa participe ulterior fiecare dintre membri cu completari la munca depusa de ceilalti.eu/ *** http://www.html ***http://www.php?unde=doc&id=23949&idlnk=&cat=5777 *** http://www.org/wiki/Privatizare *** http://www.avas. reviste economice. Teza de doctorat.realitatea. Necula (Baldan) D. Fiecare membru al echipei a avut o contributie majora. Fiecare membru a avut de facut o parte din fiecare capitol. carti de specialitate. Economica.html ***http://www. Strategii.ro/index.ro/articol/Auto/26449/Ford-favorit-pentru-preluarea-uzineiDaewoo-Craiova.informatiiauto. Etapele parcurse in realizarea proiectului s-au succedat in mod firesc incepand cu preluarea informatiilor.9am. Gheorghe Alfiri. coordinator prof. Florentina – Cristina. Pentru rezolvarea cerintelor fiecarui capitol au fost preluate si studiate informatii din diverse surse. 1997 2. Dumitru Ciucur : Concurenta pe piata de autoturisme in Romania.Pentru intocmirea prezentului studiu de caz s-a urmat pas cu pas structura propusa.ro/principalele-prevederi-ale-contractului-prin-care-ford-preiauzina-daewoo-sid1671.ro/index. experienta.wall-street.minind. consultanta. Colaboarea membrilor echipei s-a desfasura armonios. Norbert Schimitz Privatizarea in tarile in tranzitie si in curs de dezvoltare.ro.ro/articol/Economie/33071/Vladescu-Ford-va-deveni-actionar-laAutomobile-Craiova-cel-tarziu-in-ianuarie-2008.ro/upload/Procedura_OUG3. fiecare persoana relizandu-si sarcinile cu seriozitate si constiinciozitate. site-uri. Bucuresti. Reforma. pentru fiecare cerinta acordandu-se aceeasi importanta si atentie in solutionare corecta si pe cat posibil completa a acesteia . Jurgen Klenk.europa. prezentarea concreta a faptelor. economia de piata si privatizarea in Romania.

Site oficial Guvernul Romaniei *** www.ro/articol_32722/autobmobile_craiova__o_afacere_vitala_pentru_ford..ro/2007/07/07/economiec1/in_sfarsit_vin_americanii_automobile_craiova_devine_uzina_ford-s97560.dacia.Site oficial SC Automobile Craiova SA ***www.197767.html .blogspot.aro.ro .Buletinul Oficial al Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile din Romania ***www.html ***http://ford.html ***http://stirile.html ***http://business.tmctv.ro/stiri/stirea-556537.29k ***www.presaonline.htm ***http://www.ro-Site ofical SC ARO SA ***www.***www.be – Site oficial al Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile ***www.html ***www.wall-street.ro/.com/2007/07/ford-tot-mai-aproape-de-craiova.ro/articol/Economie/33287/Investitori-britanici-pentru-Aeroportul-dinCraiova-dupa-ce-For ***www.bloombiz./16723/stiri-auto--ce-va-aviza-in-curand-privatizarea-automobilecraiova.html ***www.ro/stiri-revista-presei/Actualitate/74600/UE-investigheaza-privatizareaDaewoo.Site oficial al Monitorului Oficial al Romaniei ***www.ro/stiri/citeste_stire/3829/cel-putin-patru-furnizori-ford-vor-sa-vina-lacraiova.monitoruloficial.ro/articol_140441/automobile_craiova_intra_in_era_ford_cu_un_business_plan_ de_2_mld__euro.shtml ***http://www.Site oficial Dacia Groupe Renault ***www.com/stire/comisia-europeana-nu-poate-confirma-aprobareaprivatizarii-automobile-craiova.html ***www.html 50 .ziare-live.europa.ro/tag/privatizarea_automobile_craiova.apia.uk/romanian/news/story/2008/03/080321_ford_craiova.eu .zf.html ***www.zf.ht ml .acsa.acarom.avas.ro/articol_105035/privatizarea_daewoo_craiova_va_fi_finalizata_in_vara_anului _2007 ***www.acea.html ***http://www.presaonline.ro/stire/9963_vosganian_speram_ca_anul_acesta_privatizarea_daewoo_ craiova_sa_fie_incheiata.banknews.9am.htm ***www.ro..ro – Site oficial al Institutului National de Statistica ***www.bbc.ro/articole/romania-punct-cheie-in-expansiunea-ford-ineuropa/107293 *** http://www.autosales.ro/articol_54907.roportal.ro .standard.wall-street.ro – Site oficial al Asociatiei Constructorilor de Automobile din Romania ***www.rol.guv.ro/articole-45-comisia-europeana-suspenda-tranzactia-daewoo-craiovacatre-ford.co.42k ***http://www.ro.Site oficial al AVAS ***www.gardianul.ro .ro/articol/Auto/30038/Ford-Vrem-sa-cumparam-Daewoo-Craiovapentru-a-face-fata-cererii-in-Europa.html ***www.autospot.com/stire/privatizarea-daewoo-sub-lupa-ce ***www.masini.Site oficial al Uniunii Europene ***www.ro .inss.ro/articole/stiri/lege_speciala_pentru_privatizarea_automobile_craiova. html ***http://www.capital.ro/content/view/59539/3/ ***http://www.

html ***http://business.***http://www.html 51 .ro/stiri/citeste_stire/3829/cel-putin-patru-furnizori-ford-vor-sa-vina-lacraiova.auto.tmctv.ro/articol_32722/autobmobile_craiova__o_afacere_vitala_pentru_ford.htm ***http://www.standard.ro/articol/Auto/30038/Ford-Vrem-sa-cumparam-Daewoo-Craiovapentru-a-face-fata-cererii-in-Europa.masini.adevarul.ro/features/auto-economie/Ford-ar-putea-amana-investitia-de-laCraiova-pentru-2009--a28576.html ***http://www.wall-street.adevarul.html ***http://www.ro/articole/romania-punct-cheie-in-expansiunea-ford-ineuropa/107293 ***http://www.auto.ro/articole/europa-centrala-si-de-est-devine-teren-fertil-pentruproducatorii-auto/332111 ***http://www.ro/features/auto-economie/Ford-ar-putea-amana-investitia-de-laCraiova-pentru-2009--a28576. html ***http://ford.ro/articole/europa-centrala-si-de-est-devine-teren-fertil-pentruproducatorii-auto/332111 ***http://www.capital.ro/content/view/59539/3/ ***http://www.ro/tag/privatizarea_automobile_craiova.rol.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful